Zorg product. Kosten instelling. Declaratie code. Honorarium. tarief. Passantenlijst Spaarneziekenhuis 2013 (basiszorg)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorg product. Kosten instelling. Declaratie code. Honorarium. tarief. Passantenlijst Spaarneziekenhuis 2013 (basiszorg)"

Transcriptie

1 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,24 0,00 0, OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 32,27 0,00 32, OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 69,34 17,91 51, OVPXXXXXX Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 161,17 100,30 60, OVPXXXXXX Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek. 359,42 359,42 0, OVPXXXXXX Diagnostische pleurapunctie. 48,96 48,96 0, OVPXXXXXX Poliklinische controle op de werking van de pacemaker, inclusief het eventueel gebruik van de cardioverter. 39,40 39,40 0, OVPXXXXXX INBRENGEN VAN EEN PORT-A-CATH SYSTEEM. 279,50 182,57 96, OVPXXXXXX Echoscopische punctie via de oesofagus (EUS). 163,87 0,00 163, OVPXXXXXX Echo-bronchoscopie (EBUS), inclusief evt. biopten. 163,87 0,00 163, OVPXXXXXX Endo-echografie ter beoordeling bovenbuikorganen, inclusief eventuele biopten. 125,40 0,00 125, OVPXXXXXX Endo-echografie ter beoordeling van tumoren in het distale colon, inclusief eventuele biopten. 62,70 0,00 62, OVPXXXXXX Oesofagusfunctieonderzoek, inclusief eventuele 24-uurs metingen (manometrie en/of ph-meting). 62,70 0,00 62, OVPXXXXXX BEHANDELING ZENKER-DIVERTIKEL. 94,08 0,00 94, OVPXXXXXX Therapeutische endoscopie van oesofagus, maag of duodenum. 459,10 366,36 92, OVPXXXXXX 13C ureum ademtest (Helicobacter pylori). 83,01 68,16 14, OVPXXXXXX GASTROSTOMIE, OPEN PROCEDURE (ZIE VOOR ENDOSCOPISCH). 431,64 366,35 65, OVPXXXXXX Endoscopische gastrostomie (zie voor open procedure). 431,64 366,35 65, OVPXXXXXX Diagnostische endoscopie van oesofagus, maag en/of duodenum met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten. 405,11 363,89 41, OVPXXXXXX Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie. 459,46 366,35 93, OVPXXXXXX CAPSULE ENDOSCOPIE. 130,87 0,00 130, OVPXXXXXX Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoïd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie. 408,18 366,35 41, OVPXXXXXX RECTOSCOPIE OF PROCTOSCOPIE. 82,50 62,07 20, OVPXXXXXX Endoscopische retrograde (pancreatico-)cholangioscopie (ERCP). 876,31 752,66 123, OVPXXXXXX Endoscopisch plaatsen stent in tractus digestivus (proximaal of distaal). 491,76 366,36 125, OVPXXXXXX Interventie-coloscopie (behandeling bloeding, dilatatie) niet zijnde stentplaatsing (zie ). 92,74 0,00 92, OVPXXXXXX Niet operatieve ambulante behandeling van haemorrhoïden door middel van scleroseren, bandligatie, infraroodcoagulatie of cryochirurgie. De eerste behandeling. 168,43 138,75 29, OVPXXXXXX Niet operatieve ambulante behandeling van haemorrhoïden door middel van scleroseren, bandligatie, infraroodcoagulatie of cryochirurgie. Iedere volgende behandeling binnen een jaar. 167,60 138,75 28, OVPXXXXXX LEVERBIOPSIE. 195,72 138,75 56, OVPXXXXXX THERAPEUTISCHE ASCITESPUNCTIE. 168,23 138,75 29, OVPXXXXXX Prenatale screening: Nuchal Translucentie (NT-) meting (nekplooimeting) bij eenling en het eerste kind van een meerlingzwangerschap. 156,26 149,37 6, OVPXXXXXX Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij eenling en het eerste kind van een meerlingzwangerschap. 155,42 146,59 8, OVPXXXXXX Prenatale screening: Nuchal Translucentie (NT-) meting (nekplooimeting) bij ieder volgend kind van een meerlingzwangerschap. 95,85 91,60 4, OVPXXXXXX Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij ieder volgend kind van een meerlingzwangerschap. 137,52 129,76 7, OVPXXXXXX Prenatale screening: counseling. 40,33 0,00 40, OVPXXXXXX Contact-allergisch onderzoek voor diagnostiek van allergische huidaandoeningen door middel van reeksen, serie van tenminste 20 tests. 48,96 48,96 0, OVPXXXXXX Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld. 98,82 0,00 98, OVPXXXXXX Anesthesiologische ondersteuning bij tandheelkundige behandelingen onder narcose van AWBZ cliënten en verzekerden voor bijzondere tandheelkunde, maximaal 90 minuten behandeling. 607,86 544,88 62, OVPXXXXXX Anesthesiologische ondersteuning bij tandheelkundige behandelingen onder narcose van AWBZ cliënten en verzekerden voor bijzondere tandheelkunde, tussen 90 en maximaal 150 minuten behandeling. 834,34 702,84 131, OVPXXXXXX Anesthesiologische ondersteuning bij tandheelkundige behandelingen onder narcose van AWBZ cliënten en verzekerden voor bijzondere tandheelkunde, meer dan 150 minuten behandeling ,83 900,57 197, OVPXXXXXX Cytologische en/of bacteriologische punctie. 100,30 100,30 0, OVPXXXXXX ECHOGRAFIE À-VUE IN VERBAND MET ZWANGERSCHAP. 40,16 40,16 0, OVPXXXXXX ECHOGRAFIE VAN DE BUIKORGANEN. 99,28 40,16 59, OVPXXXXXX Echografie van het hart. 39,40 39,40 0, OVPXXXXXX Begeleiding en interpretatie door cardioloog bij multislice CT-hart inclusief voor- en nabespreking met radioloog. 502,98 355,13 147, OVPXXXXXX Begeleiding en interpretatie door cardioloog bij multislice CT-hart voor Ca2+-meting inclusief voor- en nabespreking met radioloog. 50,12 0,00 50, OVPXXXXXX Begeleiding en interpretatie MRI-hart door cardioloog inclusief voor- en nabespreking met radioloog. 362,74 214,89 147, OVPXXXXXX Begeleiding en interpretatie dobutamine stress-test door cardioloog bij MRI-hart inclusief voor- en nabespreking met radioloog. 440,42 214,89 225, OVPXXXXXX Onderzoek gevoeligheid allergenen dmv huidtest(s), dmv scarificaties of intracutane injecties. 80,33 80,33 0, OVPXXXXXX ACUTE BEADEMING (IC) INVASIEF DOOR LONGARTS. 544,23 0,00 544, OVPXXXXXX ACUTE BEADEMING (IC) NONINVASIEF DOOR LONGARTS. 272,12 0,00 272, OVPXXXXXX IC MEDEBEHANDELING DOOR LONGARTS. 236,68 0,00 236, OVPXXXXXX IC bespreking (per patiënt 1 maal te registreren). 54,62 0,00 54, OVPXXXXXX Preassessment dagopname. 0,00 0,00 0, OVPXXXXXX Preassessment opname. 0,00 0,00 0, OVPXXXXXX Standaard electro-encephalografie (EEG), registratie tot 1 uur. 95,95 80,33 15, OVPXXXXXX Langdurige electro-encephalografie (EEG), registratie vanaf 6 tot 24 uur. 245,27 138,75 106, OVPXXXXXX AMBULANTE 24-UURS ELECTRO-ENCEPHALOGRAFIE (EEG)-REGISTRATIE. 218,64 138,75 79, OVPXXXXXX ELECTRO-ENCEPHALOGRAFIE (EEG) BIJ HERSENDOODPROCEDURE, UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG. 160,49 80,33 80, OVPXXXXXX 24-UURS ELECTRO-ENCEPHALOGRAFIE (EEG)-REGISTRATIE MET DIEPTE ELEKTR. 245,63 138,75 106, OVPXXXXXX Eenvoudige kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG). 80,33 80,33 0,00

2 OVPXXXXXX Uitgebreide kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG). 80,33 80,33 0, OVPXXXXXX AANVULLENDE VIDEOREGISTRATIE (TIJDENS STANDAARD EEG). 17,75 0,00 17, OVPXXXXXX AANVULLENDE VIDEOREGISTRATIE (TIJDENS LANGDURIG OF ZEER LANGDURIG EEG). 71,25 0,00 71, OVPXXXXXX Standaard monitoring (< 2 uur) bij intracardiale operaties met extra-corporale circulatie of bij operaties van cerebropetale vaten. 159,78 0,00 159, OVPXXXXXX Langdurige monitoring (2-4 uur) bij intracardiale operaties met extra-corporale circulatie of bij operaties van cerebropetale vaten. 213,04 0,00 213, OVPXXXXXX ELECTRO-OCULOGRAFIE (EOG). 58,18 40,16 18, OVPXXXXXX Zeer langdurige monitoring (4-8 uur) bij intracardiale operaties met extra-corporale circulatie of bij operaties van cerebropetale vaten. 432,54 0,00 432, OVPXXXXXX Uitgebreide monitoring met >= 1 KNF-techniek bij intracardiale operaties met extra-corporale circulatie of bij operaties van cerebropetale vaten. 36,04 0,00 36, OVPXXXXXX SLAAP-APNEU REGISTRATIE (SCREENING), UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG. 98,08 80,33 17, OVPXXXXXX Neurologische behandeling en begeleiding MS-patiënten, waarbij een intensief arts-patiëntencontact plaatsvindt. 141,67 115,05 26, OVPXXXXXX MSLT, UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG. 110,51 80,33 30, OVPXXXXXX POLYSOMNOGRAFIE (MET NACHTREGISTRATIE). 192,01 138,75 53, OVPXXXXXX Chronische electro-corticografie zonder aanvullende stimulatie/mapping (zie voor chronische electro-corticografie met aanvullende stimulatie/mapping). 147,04 40,16 106, OVPXXXXXX Onderzoek arteriële obstructies extremiteiten dmv bloeddrukmeting armen en/of benen of penis met CW doppler of plethysmografie incl PVR curven of doppler stroomsnelheid curven incl een belastingproef. 59,40 40,16 19, OVPXXXXXX Onderzoek veneuze afwijkingen extremiteiten dmv registreren veneuze CW dopplersignalen incl. proximale en distale compressietests en/of vasalva manoeuvres en/of outflow- of fotoplethysmografie. 59,40 40,16 19, OVPXXXXXX Chronische electro-corticografie met aanvullende stimulatie/mapping (zie voor chronische electro-corticografie zonder aanvullende stimulatie/mapping). 253,92 40,16 213, OVPXXXXXX STANDAARD ELECTROMYOGRAFISCH (EMG) (< 45 MIN.), UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG. 70,34 40,16 30, OVPXXXXXX UITGEBREID ELECTROMYOGRAFISCH (EMG) (> 45 MIN.), UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG. 120,05 40,16 79, OVPXXXXXX SINGLE FIBER ELECTROMYOGRAFISCH (EMG), UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG. 93,60 40,16 53, OVPXXXXXX MACRO ELECTROMYOGRAFISCH (EMG), UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG. 120,32 40,16 80, OVPXXXXXX MICRONEUROGRAFIE. 80,16 0,00 80, OVPXXXXXX EENVOUDIGE KWANTITATIEVE ANALYSE MACRO ELECTROMYOGRAFISCH (EMG). 17,81 0,00 17, OVPXXXXXX Brainstem auditory evoked potentials (BAEP/BER) zonder auto-akoestische emissie (zie voor BAEP met auto-akoestische emissie). 49,04 40,16 8, OVPXXXXXX Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie. 121,11 121,11 0, OVPXXXXXX BEOORDELING ECG, HOLTER, INSPANNINGSONDERZOEK E.D. 34,14 18,26 15, OVPXXXXXX Brainstem auditory evoked potentials (BAEP/BER) met auto-akoestische emissie (zie voor BAEP zonder auto-akoestische emissie). 57,91 40,16 17, OVPXXXXXX Calorisch vestibulair onderzoek zonder ENG-registratie. 131,85 96,35 35, OVPXXXXXX Somato sensible evoked potentials (SSEP/SER) niet in kader van een bronlokalisatie analyse (zie voor SSEP in kader van een bronlokalisatie analyse). 49,04 40,16 8, OVPXXXXXX Somato sensible evoked potentials (SSEP>SER) in kader van een bronlokalisatie analyse (zie voor SSEP niet in kader van een bronlokalisatie analyse). 146,68 40,16 106, OVPXXXXXX Visual evoked response (VER), exclusief objectieve visusbepaling (zie voor VER inclusief objectieve visusbepaling). 70,95 62,07 8, OVPXXXXXX Visual evoked response (VER), inclusief objectieve visusbepaling (zie voor VER exclusief objectieve visusbepaling). 70,98 62,07 8, OVPXXXXXX ERP (P300, MRCP. e.d.). 80,16 0,00 80, OVPXXXXXX Motor Evoked Potential (MEP) beperkt. 75,67 40,16 35, OVPXXXXXX Motor Evoked Potential (MEP) uitgebreid. 111,17 40,16 71, OVPXXXXXX STANDAARD TCD. 76,53 49,90 26, OVPXXXXXX TCD-REGISTRATIE VOOR EMBOLIEDETECTIE (>30 MIN.). 87,12 49,90 37, OVPXXXXXX TC-DUPLEX. 76,53 49,90 26, OVPXXXXXX Duplex extracraniële halsvaten. 64,10 49,90 14, OVPXXXXXX DUPLEX BLOEDVATEN IN EXTREMITEITEN. 64,10 49,90 14, OVPXXXXXX HEMATOTACHOGRAFIE (HTG), DOPPLER. 79,92 65,72 14, OVPXXXXXX DUPLEX PERIFERE ZENUWEN EN SPIEREN. 103,16 49,90 53, OVPXXXXXX UITBREIDING TCD/DUPLEX MET 1 AANVULLENDE TEST. 76,62 49,90 26, OVPXXXXXX Electronystagmografie (ENG)-registratie zonder calorisch onderzoek (zie voor ENG-registratie met calorisch onderzoek). 54,36 40,16 14, OVPXXXXXX Electronystagmografie (ENG)-registratie met calorisch onderzoek (zie voor ENG-registratie zonder calorisch onderzoek). 61,46 40,16 21, OVPXXXXXX OOGBEWEGINGSONDERZOEK. 26,72 0,00 26, OVPXXXXXX PUPILLOMETRIE. 26,72 0,00 26, OVPXXXXXX EENVOUDIGE ELECTRO-RETINOGRAFIE (ERG) (ZIE VOOR UITGEBREIDE ERG). 88,79 62,07 26, OVPXXXXXX Uitgebreide electro-retinografie (ERG) (conform internationaal standaard protocol. Zie voor eenvoudige ERG). 72,22 40,16 32, OVPXXXXXX Autonoom functieonderzoek met Ewing-batterij (zie voor autonoom functieonderzoek met de kantelproef). 17,75 0,00 17, OVPXXXXXX Eenvoudige toon-audiometrie. 32,11 32,11 0, OVPXXXXXX Spraakaudiometrie, niet in combinatie met het aanpassen van een hoortoestel. 39,40 39,40 0, OVPXXXXXX Autonoom functieonderzoek met de kantelproef (zie voor autonoom functieonderzoek met Ewing-batterij). 35,51 0,00 35, OVPXXXXXX TREMORREGISTRATIE MET POLYGRAFISCHE METHODE. 35,51 0,00 35, OVPXXXXXX KWANTITATIEVE SPIERKRACHTMETING. 14,25 0,00 14, OVPXXXXXX Oculoplethysmografie (OPG). 104,18 86,43 17, OVPXXXXXX EERSTE ORTHOPTISCH ONDERZOEK (BINOCULAIR). 32,79 32,79 0, OVPXXXXXX VOORTGEZETTE ORTHOPTISCHE BEHANDELING PER BEZOEK (BINOCULAIR). 10,45 10,45 0, OVPXXXXXX Fundusfotografie. 38,27 38,27 0, OVPXXXXXX Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze. 39,40 39,40 0, OVPXXXXXX Bepaling van de weerstand van de luchtwegen en longparenchym afzonderlijk + bepaling van de volledige elasticiteitskarakteristiek van de longen. 39,40 39,40 0, OVPXXXXXX Overzichtsbepaling van de mechanische ventilatieverhouding door middel van direct geregistreerde drukvolumediagrammen of luchtweerstandbepaling. 17,91 17,91 0,00

3 OVPXXXXXX Residubepaling. 48,96 48,96 0, OVPXXXXXX Spirografische longfunctiebepaling. 17,91 17,91 0, OVPXXXXXX Fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak, eenvoudig. 97,74 97,74 0, OVPXXXXXX Fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak, uitgebreid. 39,40 39,40 0, OVPXXXXXX BEOORDELING LONGFUNCTIEONDERZOEK VOOR DERDEN. 27,31 0,00 27, OVPXXXXXX BEOORDELING X-THORAX VOOR DERDEN. 27,31 0,00 27, OVPXXXXXX Electro-encephalografie (EEG), registratie vanaf 1 tot 2 uur. 165,29 138,74 26, OVPXXXXXX Uitgebreid urodynamisch onderzoek met twee of meer kanalen. 136,12 136,12 0, OVPXXXXXX Analyse bij incontinentie of obstipatie met behulp van een van de volgende onderzoeken: proctoscopie, anala manometrie, defaecografie en colonpassage tijd. 160,55 62,07 98, OVPXXXXXX Analyse incontinentie of obstipatie: minimaal 2 van de onderzoeken: capaciteit- en compliancemeting, singlefiber electromyografie, readtest, ballonevacuatietest, rectale motiliteit indexbepaling. 196,29 102,24 94, OVPXXXXXX Teledermatologie: beoordeling van digitale foto's door dermatoloog zonder face-to-face contact op verzoek van de 1e lijn. 50,77 29,40 21, OVPXXXXXX Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie. 39,40 39,40 0, OVPXXXXXX Histamine (acethylcholine) provocatietest. Spirografisch onderzoek ter bepaling van de prikkelbaarheidsdrempel van de luchtwegen door middel van inhalatie-provocatietest(s). 100,30 100,30 0, OVPXXXXXX Spirometrie, voor en na inspanning. 39,40 39,40 0, OVPXXXXXX Behandeling met hyperbare zuurstof per zitting per patient, al dan niet in groepsverband, inclusief medisch specialistische supervisie. 184,36 184,36 0, OVPXXXXXX PATHOLOGISCH-ANATOMISCH (HISTOLOGISCH) ONDERZOEK EN OVERIGE CYTODIAGNOSTISCHE ONDERZOEKEN. 64,23 36,88 27, OVPXXXXXX Cytodiagnostisch onderzoek van een cervix-preparaat (deze is niet bestemd voor onderzoek ten gevolge van het bevolkingsonderzoek). 31,02 20,08 10, OVPXXXXXX IMMUNO-PATHOLOGISCH ONDERZOEK. 248,96 194,25 54, OVPXXXXXX ELECTRONENMICROSCOPISCH ONDERZOEK. 82,02 0,00 82, OVPXXXXXX VERRICHTINGEN VAN EEN PUNCTIE TEN BEHOEVE VAN CYTOLOGISCH ONDERZOEK. 36,00 17,77 18, OVPXXXXXX KWANTITATIEF C.Q. MORFOMETRISCH PATHOLOGISCH-ANATOMISCH ONDERZOEK. 145,84 91,16 54, OVPXXXXXX Obductie ten behoeve van verzekeringsmaatschappijen uitgezonderd ziektekostenverzekeringsmaatschappijen. 273,40 0,00 273, OVPXXXXXX Cytodiagnostisch onderzoek cervix-preparaat ivm bevolkingsonderzoek (preventief planmatig georganiseerd cytodiagnostisch onderzoek, waarbij het cervix-preparaat wordt afgenomen door de huisarts). 27,74 18,01 9, OVPXXXXXX FLOW-CYTOMETRIE 265,73 211,05 54, OVPXXXXXX Complexe moleculaire diagnostiek - bepalingen op geïsoleerd DNA, RNA of eiwit anders dan frequent aangevraagde bepalingen op micro-organismen. 930,29 884,36 45, OVPXXXXXX Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes met weefsel en/of cellen i.v.m. frequent aangevraagde bepalingen op de aanwezigheid van HPV. 126,83 99,38 27, OVPXXXXXX Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes weefsel en/of cellen (oa CISH, ISH, FISH) en frequent aangevr.bepalingen op aanw.andere micro-organismen dan HPV (o.a.tbc,ebv,hsv,bartonella). 435,93 381,04 54, OVPXXXXXX HYBRIDISATIE, GEAUTOMATISEERD 30,22 26,19 4, OVPXXXXXX HYBRIDISATIE, HANDMATIG 94,47 81,83 12, OVPXXXXXX DNA-AMPLIFICATIE, KWALITATIEF, GEAUTOMATISEERD 43,31 39,28 4, OVPXXXXXX DNA-AMPLIFICATIE, KWALITATIEF, HANDMATIG 94,49 81,83 12, OVPXXXXXX RNA-AMPLIFICATIE, KWALITATIEF 121,93 106,43 15, OVPXXXXXX DNA/RNA-AMPLIFICATIE, KWANTITATIEF 210,29 197,65 12, OVPXXXXXX DNA/RNA-ANALYSE (BV. SEQUENTIE-BEPALING OF SUB-TYPERING). 210,46 197,65 12, OVPXXXXXX Consult bij patiënt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiënt gerelateerde vraagstelling. 27,67 0,00 27, OVPXXXXXX Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht. 2,39 2,23 0, OVPXXXXXX DIACEETZUUR 0,82 0,66 0, OVPXXXXXX INDICAN 0,82 0,66 0, OVPXXXXXX AMINOLEVULINEZUUR, DELTA-, KWANTITATIEF 10,77 9,82 0, OVPXXXXXX CONCENTRATIE- EN VERDUNNINGSPROEF, ELK 0,82 0,66 0, OVPXXXXXX UREUM 1,98 1,66 0, OVPXXXXXX CHLORIDE 1,98 1,66 0, OVPXXXXXX GALACTOSEPROEF 3,59 3,27 0, OVPXXXXXX HIPPUURZUURPROEF 7,19 6,55 0, OVPXXXXXX HOMOCYSTEINE 50,26 49,31 0, OVPXXXXXX KETOSTEROIDEN, 17-, TOTAAL 14,52 13,09 1, OVPXXXXXX KETOSTEROIDEN, 17-, GEFRACTIONEERD 47,26 45,83 1, OVPXXXXXX PORFYRINES, URO-, COPRO-, PROTO-KWANTITATIEF, ELK 5,06 4,58 0, OVPXXXXXX KREATINE 2,39 2,23 0, OVPXXXXXX URINEZUUR 1,98 1,66 0, OVPXXXXXX Urobilinogeen, kwantitatief in ander materiaal dan faeces. 8,75 7,85 0, OVPXXXXXX STIKSTOF TOTAAL (VOLGENS KJELDAHL) 3,75 3,27 0, OVPXXXXXX HYDROXY-INDOLAZIJNZUUR, 5-, KWALITATIEF 2,39 2,23 0, OVPXXXXXX VITAMINE B2 10,77 9,82 0, OVPXXXXXX XYLOSE, D 7,18 6,55 0, OVPXXXXXX PREGNAANDIOL 27,78 26,19 1, OVPXXXXXX OESTRIOL 21,23 19,64 1, OVPXXXXXX KETOGENE-STEROIDEN, 17 21,07 19,64 1, OVPXXXXXX KETOSTEROIDEN, 20-, 17, 21-DIHYDROXY 14,52 13,09 1, OVPXXXXXX IMMUNO-ELECTROFORESE, NA CONCENTRATIE 42,45 39,28 3, OVPXXXXXX ANTISTOFFEN TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IMMUNOBLOT 53,15 45,83 7,32

4 OVPXXXXXX OESTROGENEN 47,42 45,83 1, OVPXXXXXX METANEFRINEN, NORMETANEFRINEN 10,93 9,82 1, OVPXXXXXX BLOED (OCCULT), KWALITATIEF 3,43 3,27 0, OVPXXXXXX BILIRUBINE, KWALITATIEF 0,82 0,66 0, OVPXXXXXX STERCOBILINE, KWALITATIEF 0,82 0,66 0, OVPXXXXXX GISTPROEF 0,77 0,66 0, OVPXXXXXX VERTERING, KWALITATIEF 0,82 0,66 0, OVPXXXXXX AMYLASE 1,82 1,66 0, OVPXXXXXX LIPASE 2,55 2,23 0, OVPXXXXXX TRYPSINE 2,55 2,23 0, OVPXXXXXX EIWIT 7,19 6,55 0, OVPXXXXXX Calcium in faeces. 7,19 6,55 0, OVPXXXXXX VET (VETTEN, VETZUREN, DROGE STOF), KWANTITATIEF 10,77 9,82 0, OVPXXXXXX MELKZUUR, KWANTITATIEF 14,68 13,09 1, OVPXXXXXX LEUCOCYTEN IN FAECES 2,39 2,23 0, OVPXXXXXX OSMOLARITEIT IN FAECES 7,19 6,55 0, OVPXXXXXX CHYMOTRYPSINE IN FAECES 7,19 6,55 0, OVPXXXXXX GALZURE ZOUTEN IN FAECES 7,18 6,55 0, OVPXXXXXX ALFA-I-ANTITRYPSINE IN FAECES 8,64 7,85 0, OVPXXXXXX PORFYRINES, KWANTITATIEF 40,87 39,28 1, OVPXXXXXX PORFYRINES URO-, COPRO-, PROTO- IN FAECES 14,68 13,09 1, OVPXXXXXX SEDIMENT 1,82 1,66 0, OVPXXXXXX ADEMANALYSE 42,58 42,26 0, OVPXXXXXX MAAGONDERZOEK, GEFRACTIONEERD 5,23 4,58 0, OVPXXXXXX DUODENUM-SONDAGE (MET A, B, EN C GAL EN SEDIMENT) 5,23 4,58 0, OVPXXXXXX AMYLASE 2,71 2,23 0, OVPXXXXXX TRYPSINE IN DIVERSE MATERIALEN 2,53 2,23 0, OVPXXXXXX MORFOLOGISCH ONDERZOEK VAN SPUTUM, ALGEMEEN 2,44 2,23 0, OVPXXXXXX KAY-TEST 5,23 4,58 0, OVPXXXXXX BLOED (OCCULT) IN DIVERSE MATERIALEN 2,39 2,23 0, OVPXXXXXX Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest. 1,98 1,66 0, OVPXXXXXX KREATININE KLARING (OF ANDERE KLARING) 7,50 6,55 0, OVPXXXXXX METHEMOGLOBINE, SULFHEMOGLOBINE, ELK 3,59 3,27 0, OVPXXXXXX VITAMINE C 2,39 2,23 0, OVPXXXXXX KREATININE 1,98 1,66 0, OVPXXXXXX FOSFAAT 1,98 1,66 0, OVPXXXXXX FOSFATASE (ZURE) 2,55 2,23 0, OVPXXXXXX ALKALI RESERVE 3,75 3,27 0, OVPXXXXXX CHOLESTEROL, TOTAAL 1,98 1,66 0, OVPXXXXXX Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces. 2,14 1,66 0, OVPXXXXXX RESTSTIKSTOF 3,70 3,27 0, OVPXXXXXX ANGIOTENSINE CONVERTING ENZYM 5,06 4,58 0, OVPXXXXXX VITAMINE A 7,18 6,55 0, OVPXXXXXX IJZER 3,34 2,23 1, OVPXXXXXX VITAMINE E 10,77 9,82 0, OVPXXXXXX LIPOIDEN, TOTAAL 5,06 4,58 0, OVPXXXXXX VITAMINE D (DIHYDROXYCHOLECALCIFEROL) 11,41 9,82 1, OVPXXXXXX NATRIUM 1,98 1,66 0, OVPXXXXXX KALIUM 1,98 1,66 0, OVPXXXXXX IJZERBINDINGSCAPACITEIT 7,19 6,55 0, OVPXXXXXX AMINOZURENCHROMATOGRAM 50,59 45,83 4, OVPXXXXXX TRANSFERRINE 7,18 6,55 0, OVPXXXXXX Koolhydraat Deficïent Transferrine (CDT). 26,82 26,19 0, OVPXXXXXX CHOLINESTERASE 3,75 3,27 0, OVPXXXXXX PYRODRUIVENZUUR 14,52 13,09 1, OVPXXXXXX TRIGLYCERIDEN 3,18 2,23 0, OVPXXXXXX MELKZUUR 14,52 13,09 1, OVPXXXXXX MAGNESIUM 4,06 3,27 0, OVPXXXXXX LIPOIDFOSFOR IN BLOED 5,06 4,58 0, OVPXXXXXX VETZUREN, VRIJ (FFA, NEFA) 14,52 13,09 1, OVPXXXXXX IMMUNOGLOBULINE, ELK 10,93 9,82 1,11

5 OVPXXXXXX FENYLALANINE 8,65 7,85 0, OVPXXXXXX CELLEN TELLEN IN LIQUOR 0,82 0,66 0, OVPXXXXXX AMMONIAK 14,52 13,09 1, OVPXXXXXX FIBRINOGEEN 5,06 4,58 0, OVPXXXXXX ASAT, SGOT, TRANSAMINASE 2,14 1,66 0, OVPXXXXXX CRYOGLOBULINE, KWALITATIEF 2,39 2,23 0, OVPXXXXXX OSMOLARITEIT 3,75 3,27 0, OVPXXXXXX MICROSCOPISCH ONDERZOEK (ONGEKLEURD OF GEKLEURD), ELK 4,35 3,27 1, OVPXXXXXX MICROSCOPISCH ONDERZOEK (SPIROCHETEN IN DONKER VELD) 4,35 3,27 1, OVPXXXXXX KWEEKPROEF OP TUBERCULOSE 24,69 19,64 5, OVPXXXXXX RESISTENTIEBEPALING KWALITATIEF M.B.V. DIFFUSIE-METHODE, BACTERIOLOGISCH 5,54 3,27 2, OVPXXXXXX RESISTENTIEBEPALING KWANTITATIEF M.B.V. MRC/ETEST PER ANTIBIOTICUM, BACTERIOLOGISCH 6,28 4,58 1, OVPXXXXXX RESISTENTIEBEPALING TBC KWANTITATIEF M.B.V. MRC PER ANTIBIOTICUM, BACTERIOLOGISCH 13,41 7,85 5, OVPXXXXXX MRC + MBC-BEPALING PER ANTIBIOTICUM 25,21 19,64 5, OVPXXXXXX INTERACTIE MRC VAN TWEE ANTIBIOTICA 36,72 32,73 3, OVPXXXXXX SERUM BACTERICIDIE 20,30 19,64 0, OVPXXXXXX BETA LACTAMASE TEST 2,86 2,23 0, OVPXXXXXX DIERPROEF (TBC E.A.) 26,67 26,19 0, OVPXXXXXX MICROSCOPISCH ONDERZOEK (GEKLEURD OF ONGEKLEURD), ELK, MYCOLOGISCH 4,15 3,27 0, OVPXXXXXX RESISTENTIEBEPALING KWANTITATIEF D.M.V. MRC/ETEST PER ANTIBIOTICUM, MYCOLOGISCH 6,22 4,58 1, OVPXXXXXX MICROSCOPISCH ONDERZOEK OP TUBERCULOSE (ZIEHL-NEELSEN OF GELIJKWAARDIGE METHODE) 15,36 13,09 2, OVPXXXXXX AGGLUTINATIEREACTIE VOLGENS WIDAL, VOOR ELK MICRO-ORGANISME 10,72 9,82 0, OVPXXXXXX Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode. 3,43 3,27 0, OVPXXXXXX PAUL EN BUNNELL, REACTIE VAN 10,72 9,82 0, OVPXXXXXX Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest). 3,43 3,27 0, OVPXXXXXX Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest). 4,89 4,58 0, OVPXXXXXX CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering). 8,34 7,85 0, OVPXXXXXX AGGLUTINATIE, KOUDE 6,85 6,55 0, OVPXXXXXX ANTI-STERPTOLYSINE TITER / ANTI-DNASE B TITER OF STAPHOLYSINE TITER, ELK 7,45 6,55 0, OVPXXXXXX ROSE-TEST 8,23 7,85 0, OVPXXXXXX L-AGGLUTINATIE 4,77 4,58 0, OVPXXXXXX RA-TEST (LATEX-AGGLUTINATIE) 4,91 4,58 0, OVPXXXXXX TREPONEMA PALLIDUM HAEMAGGLUTINATIETEST (TPHA) 7,63 3,27 4, OVPXXXXXX FLUORESCERENDE TREPONEMALE ANTI-STOFFENREACTIE (MET TOEPASSING VAN ABSORPTIE) FTA-ABS-REACTIE 10,72 9,82 0, OVPXXXXXX VDRL-REACTIE (KWANTITATIEF) 5,21 4,58 0, OVPXXXXXX PRECIPITATIE REACTIE 6,90 6,55 0, OVPXXXXXX IMMUNODIFFUSIE REACTIE 10,13 7,85 2, OVPXXXXXX IMMUNOCHEMOLYTISCHE BEPALING VAN COMPLEMENT GEHALTE (CH 50) 8,81 7,85 0, OVPXXXXXX COMPLEMENT COMPONENT (KWANTITATIEVE BEPALING) 8,96 7,85 1, OVPXXXXXX T-ROSE-TEST 28,58 26,19 2, OVPXXXXXX MEMBRAAN IMMUNOFLUORESCENTIE (TER BEPALING VAN HET B-LYMFOCYTEN) 27,14 26,19 0, OVPXXXXXX C-REACTIVE PROTEINEN (CRP) 4,90 4,58 0, OVPXXXXXX ANTI-NUCLEAIRE FACTOR (ANF) 8,80 7,85 0, OVPXXXXXX ANTI-PERINUCLEAIRE FACTOR (PNF) 7,99 6,55 1, OVPXXXXXX CELLULAIRE IMMUNITEIT DOOR MIDDEL VAN LYMFOCYTEN TRANSFORMATIE, BEPALING VAN 42,81 39,28 3, OVPXXXXXX GRANULOCYTEN-TOXICITEITSTEST 21,66 19,64 2, OVPXXXXXX LEUCOCYTEN AGGLUTINATIETEST 21,19 19,64 1, OVPXXXXXX Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)). 1,82 1,66 0, OVPXXXXXX BEZINKINGSSNELHEID 1,82 1,66 0, OVPXXXXXX BLOEDINGSTIJD 9,98 9,82 0, OVPXXXXXX PROTROMBINETIJD BIJ ORALE ANTISTOLLING 3,43 3,27 0, OVPXXXXXX PROTROMBINETIJD 4,74 4,58 0, OVPXXXXXX ERYTROCYTEN, RESISTENTIE 2,39 2,23 0, OVPXXXXXX PLASMACELLEN TELLEN 2,55 2,23 0, OVPXXXXXX MICROSCOPIE VAN STERNUMPUNCTAAT, STANDAARDKLEURING EN BEOORDELING 3,75 3,27 0, OVPXXXXXX EOSINOFIELEN TELLEN 1,82 1,66 0, OVPXXXXXX TROMBOCYTEN TELLEN 1,82 1,66 0, OVPXXXXXX RETICULOCYTEN TELLEN 3,43 3,27 0, OVPXXXXXX DIFFERENTIELE TELLING (HAND) 3,43 3,27 0, OVPXXXXXX DIFFERENTIELE TELLING (MACHINAAL) 1,82 1,66 0, OVPXXXXXX LE-CELLEN 5,06 4,58 0,48

6 OVPXXXXXX BLOEDKOEK RETRACTIE, KWANTITATIEF 0,77 0,66 0, OVPXXXXXX RECALCIFICATIE-STOLLINGSTIJD 2,45 2,23 0, OVPXXXXXX HEPARINE-TOLERANTIE TEST 2,55 2,23 0, OVPXXXXXX ACID-HAM TEST 1,83 1,66 0, OVPXXXXXX HEMOGLOBINE (FOETAAL) KWALITATIEF 5,06 4,58 0, OVPXXXXXX HEMOGLOBINE FOETAAL (HBF), KWANTITATIEF 10,77 9,82 0, OVPXXXXXX HEMOGLOBINE SCHEIDING KWANTITATIEF 14,68 13,09 1, OVPXXXXXX BLOEDSTOLLINGSFACTOR II 3,59 3,27 0, OVPXXXXXX BLOEDSTOLLINGSFACTOR V 3,59 3,27 0, OVPXXXXXX BLOEDSTOLLINGSFACTOR VII 3,59 3,27 0, OVPXXXXXX BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII 14,52 13,09 1, OVPXXXXXX BLOEDSTOLLINGSFACTOR IX 14,52 13,09 1, OVPXXXXXX BLOEDSTOLLINGSFACTOR X 3,66 3,27 0, OVPXXXXXX TROMBOPLASTINETIJD, PARTIEEL 2,55 2,23 0, OVPXXXXXX TROMBINETIJD 2,53 2,23 0, OVPXXXXXX PROTEINE-SULFAAT-TITRATIE 1,83 1,66 0, OVPXXXXXX LEUCOCYTENCONCENTRATIE MET KLEURING 3,75 3,27 0, OVPXXXXXX TROMBOCYTEN AGGREGATIE, PER AGGREGERENDE SUBSTANTIE 7,18 6,55 0, OVPXXXXXX ALKALISCHE FOSFATASE, KWANTITATIEF, IN LEUCOCYTEN 21,23 19,64 1, OVPXXXXXX PLASMINOGEEN ACTIVTEIT 10,77 9,82 0, OVPXXXXXX GLUCOSE-6-FOSFAAT-DEHYDROGENASE (G 6 PD) IN ERYTROCYTEN 14,52 13,09 1, OVPXXXXXX Transketolase - in erytrocyten. 15,51 14,08 1, OVPXXXXXX Transketolase - voor en na toevoeging TPP (TPP effect), totaal. 21,07 19,64 1, OVPXXXXXX Circulerend anticoagulans (lupus anticoagulans, antitromboplastine, antifosfolipiden), per anticoagulans. 14,68 13,09 1, OVPXXXXXX ANTIPLASMINE ACTIVEIT, ALFA-2 10,77 9,82 0, OVPXXXXXX HEPARINE BEPALING (ANTI XA ACTIVITEIT) 10,77 9,82 0, OVPXXXXXX SPERMA-ANALYSE, EENVOUDIG 6,71 6,55 0, OVPXXXXXX CONCREMENTEN (ZOALS STENEN), INSTRUMENTELE METHODE 19,80 19,64 0, OVPXXXXXX CHROMATOGRAFISCHE ANALYSE (KWALITATIEF, 2-DIMENSIONAAL) 14,52 13,09 1, OVPXXXXXX ZUURSTOF- EN KOOLZUURGEHALTE VAN UITADEMINGSLUCHT, KWANTITATIEF 14,68 13,09 1, OVPXXXXXX NATRIUM EN CHLORIDE IN ZWEET (KWANTITATIEF) 10,93 9,82 1, OVPXXXXXX BNP/NT-PROBNP 22,72 21,13 1, OVPXXXXXX LEVENSDUUR ERYTROCYTEN, 51-CHROMIUM 46,63 45,83 0, OVPXXXXXX BILIRUBINE IN VRUCHTWATER, EVENTUEEL ASCITESVOCHT, KWANTITATIEF 13,41 13,09 0, OVPXXXXXX ZINK 10,77 9,82 0, OVPXXXXXX FOSFOLIPIDEN-FOSFOR, TOTAAL (TPP) 8,65 7,85 0, OVPXXXXXX LECITHINE SFINGOMYELINE VERHOUDING (L/S RATIO) 42,46 39,28 3, OVPXXXXXX Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk). 33,56 32,73 0, OVPXXXXXX WORMEIEREN (CONCENTRATIE) 14,59 13,09 1, OVPXXXXXX PROTOZOAIRE CYSTEN (CONCENTRATIE) 15,10 13,09 2, OVPXXXXXX ENTAMOEBA HISTOLYTICA (ZINKSULFAAT CONCENTRATIE) 8,56 6,55 2, OVPXXXXXX SCHISTOSOMA (ZOUTZUUR-ETHER CONCENTRATIE) 14,59 13,09 1, OVPXXXXXX STRONGYLOIDES (BAEMANN CONCENTRATIE) 14,59 13,09 1, OVPXXXXXX SCHISTOSOMA (NA CONCENTRATIE D.M.V. CENTRIFUGEREN) 21,14 19,64 1, OVPXXXXXX VIROLOGISCH ONDERZOEK DOOR MIDDEL VAN CELKWEEK < 2 MEDIA 26,97 19,64 7, OVPXXXXXX VIROLOGISCH ONDERZOEK DOOR MIDDEL VAN CELKWEEK 2-3 MEDIA 33,51 26,19 7, OVPXXXXXX VIROLOGISCH ONDERZOEK DOOR MIDDEL VAN CELKWEEK > 3 MEDIA 40,05 32,73 7, OVPXXXXXX TYPERING VAN GEISOLEERD VIRUSSTAM 94,45 81,83 12, OVPXXXXXX HBS ANTIGEEN 12,83 9,82 3, OVPXXXXXX VIRUSDETECTIE IN KWEEK MET SPECIFIEKE ANTISERA 18,65 13,09 5, OVPXXXXXX ANTISTOFFEN, IGT, IGG OF IGA TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IMMUNOASSAY 11,22 9,82 1, OVPXXXXXX ANTISTOFFEN TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. CBR OF HAR PER BEPALING 6,28 4,58 1, OVPXXXXXX ANTISTOFTITERSTIJGING MET BEHULP VAN NEUTRALISATIE (2 BEPALINGEN) 35,29 26,19 9, OVPXXXXXX ANTISTOFFEN, IGM TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IF 18,36 13,09 5, OVPXXXXXX ANTISTOFFEN, IGT, IGG OF IGA TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IF 14,18 9,82 4, OVPXXXXXX ANTISTOFFEN, IGM TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IMMUNOASSAY 15,61 13,09 2, OVPXXXXXX Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch. 22,77 19,64 3, OVPXXXXXX Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch. 22,77 19,64 3, OVPXXXXXX Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, mycologisch. 22,77 19,64 3, OVPXXXXXX Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch. 22,77 19,64 3, OVPXXXXXX Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch. 22,77 19,64 3,13

7 OVPXXXXXX HYDROXY-INDOLAZIJNZUUR, 5-, KWANTITATIEF 10,77 9,82 0, OVPXXXXXX HYDROXYTRYPTAMINE, 5-, (5-HT) (SEROTONINE) 10,77 9,82 0, OVPXXXXXX VITAMINE B1, THIAMINE 10,77 9,82 0, OVPXXXXXX VITAMINE B6, PYRIDOXINE 10,77 9,82 0, OVPXXXXXX VITAMINE H, BIOTINE 10,77 9,82 0, OVPXXXXXX PORFOBILINOGEEN, KWALITATIEF 3,59 3,27 0, OVPXXXXXX PORFOBILINOGEEN, KWANTITATIEF 8,65 7,85 0, OVPXXXXXX Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling. 21,54 19,64 1, OVPXXXXXX MICRO-ALBUMINE IN URINE 5,37 4,58 0, OVPXXXXXX VANILLYL-AMANDELZUUR (VMA) 21,38 19,64 1, OVPXXXXXX HOMOVANILLINE (HVA) 21,38 19,64 1, OVPXXXXXX AMINOZURENCHROMATOGRAM VIA KOLOMCHROMATOGRAFIE 51,38 45,83 5, OVPXXXXXX CYSTINE, KWALITATIEF 2,39 2,23 0, OVPXXXXXX FENYLPYRODRUIVENZUUR, KWALITATIEF 0,82 0,66 0, OVPXXXXXX BLOED, KWALITATIEF (TABLET TEST) 0,82 0,66 0, OVPXXXXXX PREGNAANDIOL + PREGNAANTRIOL IN CYCLUSURINE 28,58 26,19 2, OVPXXXXXX HYDROXYPROLINE 14,52 13,09 1, OVPXXXXXX MYOGLOBINE, KWALITATIEF 1,82 1,66 0, OVPXXXXXX OXAALZUUR 7,18 6,55 0, OVPXXXXXX O2-VERZADIGING VAN HET ARTERIELE BLOED 5,06 4,58 0, OVPXXXXXX BLOEDGASSEN: PH, PCO2, PO2 EN/OF STANDAARDBICARBONAAT VAN HET ARTERIELE BLOED 6,17 4,58 1, OVPXXXXXX GAMMA-GLUTAMYL-TRANSPEPTIDASE 2,14 1,66 0, OVPXXXXXX NUCLEOTIDASE, 5' 5,06 4,58 0, OVPXXXXXX IGG SUBKLASSEN 14,52 13,09 1, OVPXXXXXX CI-ESTERASEREMMERACTIVITEIT 14,52 13,09 1, OVPXXXXXX VISCOSITEIT 7,03 6,55 0, OVPXXXXXX PRECIPITINEN 14,36 13,09 1, OVPXXXXXX APOLIPOPROTEINE A, B, C, E 10,77 9,82 0, OVPXXXXXX CORTISOL 8,80 7,85 0, OVPXXXXXX CORTISOL, VRIJ 10,77 9,82 0, OVPXXXXXX DESOXYCORTISOL, 9 10,77 9,82 0, OVPXXXXXX DESOXYCORTISOL, 11 10,77 9,82 0, OVPXXXXXX ALDOSTERON 10,77 9,82 0, OVPXXXXXX HYDROXYPROGESTERON, 17 10,77 9,82 0, OVPXXXXXX PROGESTERON 10,77 9,82 0, OVPXXXXXX TESTOSTERON 10,77 9,82 0, OVPXXXXXX TESTOSTERON, VRIJ 10,77 9,82 0, OVPXXXXXX ANDROSTANOLON (DIHYDROTESTOSTERON) 10,77 9,82 0, OVPXXXXXX ANDROSTEENDION 10,77 9,82 0, OVPXXXXXX DEHYDRO-EPI-ANDROSTERON (DHEA) 14,04 13,09 0, OVPXXXXXX DEHYDRO-EPI-ANDROSTERONSULFAAT (DHEA-S) 10,77 9,82 0, OVPXXXXXX SEX HORMONE BINDING GLOBULIN (SHBG) 10,77 9,82 0, OVPXXXXXX SOMATOMEDINE 14,04 13,09 0, OVPXXXXXX SOMATOSTATINE 14,04 13,09 0, OVPXXXXXX PREGNENOLON 10,77 9,82 0, OVPXXXXXX OESTRIOL BIJ GRAVIDAE 10,77 9,82 0, OVPXXXXXX OESTRON, OESTRADIOL, ELK 10,77 9,82 0, OVPXXXXXX GLUCAGON 10,77 9,82 0, OVPXXXXXX INSULINE 10,77 9,82 0, OVPXXXXXX INSULINE-ANTISTOFFEN 10,77 9,82 0, OVPXXXXXX C-PEPTIDE 10,77 9,82 0, OVPXXXXXX ACTH, CORTICOTROFINE 10,77 9,82 0, OVPXXXXXX LUTEINISEREND HORMOON (LH) 8,80 7,85 0, OVPXXXXXX FOLLIKELSTIMULEREND HORMOON (FSH) 8,80 7,85 0, OVPXXXXXX THYROTROFINE (TSH) BINDING INHIBITOR 10,77 9,82 0, OVPXXXXXX THYROTROFINE (TSH) STIMULATING IMMUUNGLOBULINE 10,77 9,82 0, OVPXXXXXX HCG, HUMAAN CHORIONGONADOTROFINE, INTACT MOLECUUL 10,77 9,82 0, OVPXXXXXX HCG, BETA-HUMAAN CHORIONGONADOTROFINE 14,04 13,09 0, OVPXXXXXX HCG, BETAVRIJ-HUMAAN CHORIONGONADODROFINE 10,77 9,82 0, OVPXXXXXX HCS, HPL, HUMAAN CHORIONSOMATOTROFINE 10,94 9,82 1, OVPXXXXXX GROEIHORMOON, HGH, SOMATROPINE 10,77 9,82 0,95

8 OVPXXXXXX RH-LH BELASTINGTEST (= LH OP MIN) 35,75 32,73 3, OVPXXXXXX RH-FSH BELASTINGTEST (=FSH OP MIN) 35,75 32,73 3, OVPXXXXXX VASOPRESSINE (ANTIDIURETISCH HORMOON, ADH) 10,77 9,82 0, OVPXXXXXX PROLACTINE (PRL) 8,96 7,85 1, OVPXXXXXX THYROXINE (VRIJ T4) 8,96 7,85 1, OVPXXXXXX TRIJOODTHYRONINE (VRIJ T3) 10,93 9,82 1, OVPXXXXXX TRIJOODTHYRONINE (REVERSE T3) 10,93 9,82 1, OVPXXXXXX THYROTROFINE (TSH) 7,66 6,55 1, OVPXXXXXX THYROXINEBINDEND GLOBULINE (TBG) 10,93 9,82 1, OVPXXXXXX THYROXINE (T4) 7,66 6,55 1, OVPXXXXXX TRIJOODTHYRONINE (T3) 10,93 9,82 1, OVPXXXXXX FOLIUMZUUR 8,96 7,85 1, OVPXXXXXX VITAMINE B12, CYANOCOBALAMINE 10,93 9,82 1, OVPXXXXXX ATRIAL NATRIURETIC PEPTIDE (ANP) 10,93 9,82 1, OVPXXXXXX OSTEOCALCINE 10,93 9,82 1, OVPXXXXXX NEUROTENSINE 10,92 9,82 1, OVPXXXXXX TRANSCORTINE (CORTICOSTEROIDBINDEND GLOBULINE, CBG) 10,93 9,82 1, OVPXXXXXX ANTISTOFFEN TEGEN SPECIFIEK HUMAAN WEEFSEL 14,19 13,09 1, OVPXXXXXX ALLERGENEN, (SPECIFIEK IGE ANTISTOF TEGEN, RAST) 20,74 19,64 1, OVPXXXXXX ALLERGENEN, SCREENING OP INHALATIE-ALLERGIE 27,30 26,19 1, OVPXXXXXX BLOEDGROEP BEPALINGEN NIET VALLENDE ONDER ABO, RHESUS (DUFFY, KELL, ETC.) PER BLOEDGROEP 2,39 2,23 0, OVPXXXXXX PROSTAAT ZURE FOSFATASE (ANTIGEEN) 10,34 9,82 0, OVPXXXXXX PROSTAATSPECIFIEK ANTIGEEN (PSA) 10,93 9,82 1, OVPXXXXXX NEURONSPECIFIEK ENOLASE (NSE) 10,93 9,82 1, OVPXXXXXX CARCINOOM ANTIGEEN (CA), ELK 10,93 9,82 1, OVPXXXXXX TRYPSINE-LIKE INHIBITOR 10,93 9,82 1, OVPXXXXXX THYREOGLOBULINE 10,93 9,82 1, OVPXXXXXX CARCINO-EMBRYONAAL ANTIGEEN (CEA) 10,93 9,82 1, OVPXXXXXX ALFA-FOETOPROTEINE (AFP) 10,93 9,82 1, OVPXXXXXX BETA-2-MICROGLOBULINE 10,93 9,82 1, OVPXXXXXX CALCITONINE 10,93 9,82 1, OVPXXXXXX GASTRINE 10,93 9,82 1, OVPXXXXXX INHIBINE 10,93 9,82 1, OVPXXXXXX OESTROGEEN RECEPTOREN IN CYTOSOL 45,88 39,28 6, OVPXXXXXX PARATHORMOON (PTH) 10,93 9,82 1, OVPXXXXXX RENINE 10,93 9,82 1, OVPXXXXXX DNA-ANTISTOFFEN (KWANTITATIEF) 10,93 9,82 1, OVPXXXXXX FERRITINE 10,93 9,82 1, OVPXXXXXX SLAAPMIDDELEN, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE 33,53 32,73 0, OVPXXXXXX BENZODIAZEPINEN, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE 26,99 26,19 0, OVPXXXXXX ANTIDEPRESSIVA, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE 26,98 26,19 0, OVPXXXXXX OPIUMWET, IDENTIFICATIE MIDDEL VALLENDE ONDER DE OPIUMWET, CHROMATOGRAFISCH, PER COMPONENT 20,43 19,64 0, OVPXXXXXX Opiumwet, identificatie middel vallende onder de Opiumwet m.b.v. immunoassay, per component (zie ook ). 10,61 9,82 0, OVPXXXXXX Opiumwet, identificatie middel vallende onder de Opiumwet m.b.v. immunoassay, totaal maximaal per keer. 33,53 32,73 0, OVPXXXXXX OPIUMWET, KWANTIFICATIE MIDDEL VALLENDE ONDER DE OPIUMWET, CHROMATOGRAFISCH 26,98 26,19 0, OVPXXXXXX LAXANTIA, SCREENING 26,99 26,19 0, OVPXXXXXX DIURETICA, SCREENING 26,98 26,19 0, OVPXXXXXX ALCOHOL, KWANTITATIEF MET IDENTIFICATIE 20,43 19,64 0, OVPXXXXXX BROMIDE 21,23 19,64 1, OVPXXXXXX KOOLMONOXIDE, KWANTITATIEF MET IDENTIFICATIE IN BLOED 7,34 6,55 0, OVPXXXXXX METALEN (ZWAAR) KWALITATIEF EN/OF KWANTITATIEF PER ELEMENT (UITGEZONDERD LOOD) MET VLAMLOZE AAS 33,52 32,73 0, OVPXXXXXX METALEN (ZWAAR) KWALITATIEF EN/OF KWANTITATIEF PER ELEMENT, MET AAS VLAM, MAXIMAAL PER KEER 20,44 19,64 0, OVPXXXXXX ANTI-EPILEPTICA, M.B.V IMMUNOASSAY, ELK 10,61 9,82 0, OVPXXXXXX ANTI-EPILEPTICA, M.B.V. CHROMATOGRAFIE, ELK 20,43 19,64 0, OVPXXXXXX ALUMINIUM 20,43 19,64 0, OVPXXXXXX ANALGETICA/ANTIRHEUMATICA, M.B.V. IMMUNOASSAY 10,61 9,82 0, OVPXXXXXX ANALGETICA/ANTIRHEUMATICA, CHROMATOGRAFISCH 20,44 19,64 0, OVPXXXXXX ANALGETICA/ANTIRHEUMATICA, SPECTROFOTOMETRISCH 13,89 13,09 0, OVPXXXXXX H2-RECEPTORBLOKERENDE ANTIHISTAMINICA, KWANTITATIEF 20,44 19,64 0, OVPXXXXXX NICOTINE/COTININE M.B.V. IMMUNOASSAY 10,61 9,82 0, OVPXXXXXX NICOTINE/COTININE, CHROMATOGRAFISCH 20,44 19,64 0,80

9 OVPXXXXXX FLUORIDE 13,89 13,09 0, OVPXXXXXX LOOD, KWANTITATIEF M.B.V. AAS IN BLOED 20,43 19,64 0, OVPXXXXXX CYTOSTATICA M.B.V. AAS 20,44 19,64 0, OVPXXXXXX IMMUNOMODULANTIA / IMMUNOSUPPRESSIVA M.B.V. IMMUNOASSAY 20,43 19,64 0, OVPXXXXXX IMMUNOMODULANTIA / IMMUNOSUPPRESSIVA M.B.V. CHROMATOGRAFIE 26,98 26,19 0, OVPXXXXXX BETABLOKKER, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V. IMMUNOASSAY 10,62 9,82 0, OVPXXXXXX BETABLOKKER, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V CHROMATOGRAFIE 20,44 19,64 0, OVPXXXXXX THEOFYLLINE, KWANTITATIEF, CHROMATOGRAFISCH 13,89 13,09 0, OVPXXXXXX COFFEINE, KWANTITATIEF, CHROMATOGRAFISCH 20,44 19,64 0, OVPXXXXXX ANTIPSYCHOTICA (NEUROLEPTICA), IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE 26,98 26,19 0, OVPXXXXXX CARDIACA, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V. CHROMATOGRAFIE 26,98 26,19 0, OVPXXXXXX CARDIACA, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V. IMMUNOASSAY 10,61 9,82 0, OVPXXXXXX METHOTREXAAT MET IMMUNOASSAY, INCLUSIEF EVENTUELE HERBEPALINGEN 20,44 19,64 0, OVPXXXXXX CYTOSTATICA, CHROMATOGRAFISCH 26,99 26,19 0, OVPXXXXXX ANTIMICROBIELE MIDDELEN, ENKELVOUDIG, MICROBIOLOGISCHE BEPALING 7,77 6,55 1, OVPXXXXXX ANTIMICROBIELE MIDDELEN, MENGSEL, MICROBIOLOGISCHE BEPALING 11,14 9,82 1, OVPXXXXXX ANTIMICROBIELE MIDDELEN, M.B.V. IMMUNOASSAY 11,25 9,82 1, OVPXXXXXX ANTIMICROBIELE MIDDELEN, M.B.V. CHROMATOGRAFIE 22,93 19,64 3, OVPXXXXXX ANTICOAGULANTIA, M.B.V. CHROMATOGRAFIE 26,99 26,19 0, OVPXXXXXX LITHIUM 5,37 4,58 0, OVPXXXXXX THEOFYLLINE, M.B.V. IMMUNOASSAY 10,61 9,82 0, OVPXXXXXX GENEESMIDDEL, EIWITVRIJE FRACTIE (NAAST EEN ANDER NUMMER IN DIT TARIEF) PER MONSTER 5,37 4,58 0, OVPXXXXXX GENEESMIDDEL (FUNCTIETEST MET) WAARVAN KWANTITATIEVE BEPALING ELDERS IN HET TARIEF WORDT AANGEGEVEN 26,99 26,19 0, OVPXXXXXX Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, voorproeven (kleurproeven, immunoassays waaronder paracetamol). 20,43 19,64 0, OVPXXXXXX Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, alcoholen met GLC. 13,89 13,09 0, OVPXXXXXX Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, m.b.v. een chromatografische techniek. 26,99 26,19 0, OVPXXXXXX Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, m.b.v. een chromatografische techniek en hierbij de kwantificatie van de hoofdcomponent. 82,62 81,83 0, OVPXXXXXX LANDBOUWGIFTEN, CHROMATOGRAFISCH 29,16 26,19 2, OVPXXXXXX ORGANISCHE OPLOSMIDDELEN, CHROMATOGRAFISCH 20,44 19,64 0, OVPXXXXXX FRUCTOSAMINE 2,86 2,23 0, OVPXXXXXX GEGLYCEERDE HEMOGLOBINE 9,28 7,85 1, OVPXXXXXX HBALC 9,28 7,85 1, OVPXXXXXX SIKKELCEL TEST 14,52 13,09 1, OVPXXXXXX BILIRUBINE, KWANTITATIEF TOTAAL OF DIRECT, ELK 1,82 1,66 0, OVPXXXXXX LIPASE 2,39 2,23 0, OVPXXXXXX CHOLESTEROL, HDL 3,75 3,27 0, OVPXXXXXX MONOAMINOXYDASE (MAO) 8,75 7,85 0, OVPXXXXXX ANTITRYPSINE TYPERING, ALFA-I 21,23 19,64 1, OVPXXXXXX Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling. 8,14 6,55 1, OVPXXXXXX IMMUNO-ELECTROFORESE MET ANTISERUM, INCLUSIEF EVENTUELE DETERMINATIE 15,79 13,09 2, OVPXXXXXX GLUCOSE-INSULINE TOLERANTIETEST (INCLUSIEF URINE PORTIES) 8,80 7,85 0, OVPXXXXXX KOPER 21,23 19,64 1, OVPXXXXXX BENCE JONES EIWIT 8,80 7,85 0, OVPXXXXXX ALBUMINE-IGG RATIO (IN SERUM EN LIQUOR CEREBROSPINALIS) 36,23 32,73 3, OVPXXXXXX KWANTITATIEVE BEPALING VAN EEN IMMUNOGLOBULINE, NEFELOMETRISCH 8,65 7,85 0, OVPXXXXXX PREALBUMINE 8,64 7,85 0, OVPXXXXXX ALBUMINE IN LIQUOR CEREBROSPINALIS 8,64 7,85 0, OVPXXXXXX KAPPA KETENS, VRIJ OF GEBONDEN, ELK 8,64 7,85 0, OVPXXXXXX LAMBDA KETENS, VRIJ OF GEBONDEN, ELK 8,64 7,85 0, OVPXXXXXX IMMUNO-ELECTROFORESE VAN LIQUOR, NA CONCENTRATIE 35,91 32,73 3, OVPXXXXXX EIWIT 1,82 1,66 0, OVPXXXXXX ALBUMINE 1,82 1,66 0, OVPXXXXXX MYOGLOBINE 8,65 7,85 0, OVPXXXXXX GLYCOPROTEINE, ALFA-I-ZURE 8,65 7,85 0, OVPXXXXXX ANTITRYPSINE, ALFA-I 8,64 7,85 0, OVPXXXXXX ALAT, SGPT, TRANSAMINASE 2,29 1,66 0, OVPXXXXXX MELKZUUR DEHYDROGENASE (LDH) 2,14 1,66 0, OVPXXXXXX FRUCTOSE-I,6-DIFOSFAAT-ALDOLASE 5,06 4,58 0, OVPXXXXXX KREATINE-FOSFOKINASE 2,14 1,66 0, OVPXXXXXX ALKALISCHE FOSFATASE 2,14 1,66 0, OVPXXXXXX CK-MB, KREATINE-FOSFOKINASE ISO-ENZYM 9,12 7,85 1,27

10 OVPXXXXXX HYDROXYBOTERZUUR.DEHYDROGENASE (HBDH) 5,06 4,58 0, OVPXXXXXX TROPONINE, CARDIALE ISOVORM 9,40 8,45 0, OVPXXXXXX CERULOPLASMINE 8,80 7,85 0, OVPXXXXXX CRYOGLOBULINE, KWANTITATIEF 8,80 7,85 0, OVPXXXXXX COLLOID OSMOLALITEIT (COLLOID OSMOTISCHE DRUK) 7,18 6,55 0, OVPXXXXXX KWEEKPROEF < 2 MEDIA, BACTERIOLOGISCH 13,85 9,82 4, OVPXXXXXX KWEEKPROEF 2-3 MEDIA, BACTERIOLOGISCH 18,21 13,09 5, OVPXXXXXX KWEEKPROEF > 3 MEDIA, BACTERIOLOGISCH 25,86 19,64 6, OVPXXXXXX BLOEDKWEEK (AEROOB + ANAEROOB) 31,31 26,19 5, OVPXXXXXX DETERMINATIE MICRO-ORGANISMEN, BACTERIOLOGISCH 8,61 4,58 4, OVPXXXXXX KWEEKPROEF < 2 MEDIA, MYCOLOGISCH 13,23 9,82 3, OVPXXXXXX KWEEKPROEF 2-3 MEDIA, MYCOLOGISCH 17,26 13,09 4, OVPXXXXXX KWEEKPROEF > 3 MEDIA, MYCOLOGISCH 25,20 19,64 5, OVPXXXXXX DETERMINATIE MICRO-ORGANISMEN, MYCOLOGISCH 7,99 4,58 3, OVPXXXXXX CIRCULERENDE IMMUUNCOMPLEXEN, PER COMPONENT 13,99 13,09 0, OVPXXXXXX KRUISPROEF IN ZOUT-ALBUMINE-MILIEU 0,16 0,00 0, OVPXXXXXX ANTICOMPLEMENT TEST 3,59 3,27 0, OVPXXXXXX KRUISPROEF, VOLLEDIG (3 METHODEN) 3,90 3,27 0, OVPXXXXXX ERYTROCYTEN, OSMOTISCHE RESISTENTIE 14,36 13,09 1, OVPXXXXXX LYMFOCYTEN SUBPOPULATIE, EERSTE ANTISTOF 21,85 19,64 2, OVPXXXXXX LYMFOCYTEN SUBPOPULATIE, TWEEDE EN ELKE VOLGENDE ANTISTOF 5,21 4,58 0, OVPXXXXXX HLA-A, B, C, TYPERING 92,20 81,83 10, OVPXXXXXX HLA-B27 36,07 32,73 3, OVPXXXXXX MICROSCOPIE VAN PUNCTATEN (ANDERS DAN STERNUMPUNCTAAT), STANDAARD KLEURING EN BEOORDELING 7,34 6,55 0, OVPXXXXXX Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling. 3,75 3,27 0, OVPXXXXXX LEUCOCYTEN, ENKELVOUDIGE BEPALING 1,82 1,66 0, OVPXXXXXX TROMBELASTOGRAM, EERSTE ONDERZOEK 21,55 19,64 1, OVPXXXXXX TROMBELASTOGRAM, HERHALINGEN 7,35 6,55 0, OVPXXXXXX HAPTOGLOBINE 8,80 7,85 0, OVPXXXXXX BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII STOL ACTIVITEIT 21,23 19,64 1, OVPXXXXXX BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII,VON WILLEBRAND FACTOR, RISTOCETINEFACTOR 11,41 9,82 1, OVPXXXXXX BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII RELATED ANTIGEEN 10,94 9,82 1, OVPXXXXXX BLOEDSTOLLINGSFACTOR XI 14,68 13,09 1, OVPXXXXXX BLOEDSTOLLINGSFACTOR XII 14,68 13,09 1, OVPXXXXXX APTT, GEACTIVEERDE PARTIELE TROMBOPLASTINETIJD 3,59 3,27 0, OVPXXXXXX FIBRINOGEEN SPLITSINGSPRODUKTEN, KWALITATIEF 2,55 2,23 0, OVPXXXXXX FIBRINOGEEN SPLITSINGSPRODUKTEN, KWANTITATIEF 8,80 7,85 0, OVPXXXXXX FIBRINE/FIBRINOGEEN DEGRADATIE PRODUKTEN (FDP) D-DIMEERTEST, SEMIKWANTITATIEF 2,55 2,23 0, OVPXXXXXX FIBRINE/FIBRINOGEEN DEGRADATIE PRODUKTEN, KWANTITATIEF 10,93 9,82 1, OVPXXXXXX FIBRINE MONOMEREN 2,55 2,23 0, OVPXXXXXX FIBRINOPEPTIDE-A 10,93 9,82 1, OVPXXXXXX ANTITROMBINE III ACTIVITEIT 10,93 9,82 1, OVPXXXXXX ANTITROMBINE III ANTIGEEN 14,52 13,09 1, OVPXXXXXX PLASMINOGEEN ANTIGEEN 14,71 13,09 1, OVPXXXXXX PORFYRINES URO-, COPRO-, PROTO-, IN ERYTROCYTEN, KWANTITATIEF 14,84 13,09 1, OVPXXXXXX PROTEINE C ACTIVITEIT 14,68 13,09 1, OVPXXXXXX PROTEINE C ANTIGEEN 14,68 13,09 1, OVPXXXXXX PROTEINE S TOTAAL ANTIGEEN 14,68 13,09 1, OVPXXXXXX PROTEINE S VRIJ ANTIGEEN 14,68 13,09 1, OVPXXXXXX ANTIPLASMINE ANTIGEEN, ALFA-2 14,68 13,09 1, OVPXXXXXX Sperma penetratie test, in capillairen vlgs. Kremer, SPM testen direct en gekruist, op voorwerpglas microscopisch vlgs. Kurzrock Miller, elk. 10,93 9,82 1, OVPXXXXXX OPWERKEN VAN SPERMA TEN BEHOEVE VAN FERTILISATIE 14,51 13,09 1, OVPXXXXXX ZWANGERSCHAPSREACTIE UIT SERUM 10,14 9,82 0, OVPXXXXXX HCG KWANTITATIEF UIT SERUM 40,55 39,28 1, OVPXXXXXX Baarmoederslijmonderzoek op: aspect, ph, varentest en aanwezigheid van epitheel, erytrocyten, leucocyten, bacteriën. 2,55 2,23 0, OVPXXXXXX Sperma onderzoek (uitgebreid), tenminste omvattende bepaling van volume, viscositeit, dichtheid van spermatozoën, ph, motiliteit, aantal en aard rondcellen. 27,78 26,19 1, OVPXXXXXX ERYTROCYTENVOLUME 27,78 26,19 1, OVPXXXXXX IJZER(PLASMA-IJZER)TURNOVER (PIT), BEPALING VAN DE ERYTROCYTEN-IJZERTURNOVER 47,42 45,83 1, OVPXXXXXX ACETYLGLUCOSEAMINIDASE, N 8,80 7,85 0, OVPXXXXXX KINKHOEST-SEROLOGIE (IGM + IGG) 48,96 45,83 3, OVPXXXXXX ALLERGIE-ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-B/CLB-C) 40,07 39,28 0,79

11 OVPXXXXXX ANTISTOFFEN TEGEN WEEFSELANTIGENEN, BIJZONDER (CLB-B) 40,03 39,28 0, OVPXXXXXX REUMAFACTOREN (ELISA) (CLB-B) 20,35 19,64 0, OVPXXXXXX AUTO-IMMUUNZIEKTEN, OVERIGE, BIJZONDER (CLB-C) 40,07 39,28 0, OVPXXXXXX BLOEDCELCHEMIE, ROOD, BIJZONDER (CLB-B) 39,99 39,28 0, OVPXXXXXX BLOEDCELCHEMIE, ROOD, BIJZONDER (CLB-C) 107,22 106,43 0, OVPXXXXXX BLOEDCELCHEMIE, WIT, BIJZONDER (CLB-C) 152,83 152,03 0, OVPXXXXXX BLOEDSTOLLINGSFACTOREN, BIJZONDER (CLB-C) 46,62 45,83 0, OVPXXXXXX BLOEDGROEP ERYTROCYTENSEROLOGIE, BIJZONDER (CLB-B) 46,54 45,83 0, OVPXXXXXX BLOEDGROEP ERYTROCYTENSEROLOGIE, BIJZONDER (CLB-C) 40,07 39,28 0, OVPXXXXXX HLA-B27 BEVESTIGING (CLB-B) 82,62 81,83 0, OVPXXXXXX HLA-OVERIGE BIJZONDERE ONDERZOEKEN (CLB-C) 198,43 197,65 0, OVPXXXXXX COMPLEMENTFACTOREN-IMMUNOCHEMIE, BIJZONDER (CLB-C) 26,90 26,19 0, OVPXXXXXX IMMUNOCHEMISCHE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-B) 26,90 26,19 0, OVPXXXXXX IMMUNOCHEMISCHE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-C) 33,37 32,73 0, OVPXXXXXX IMMUNOCYTOLOGIE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-B) 46,54 45,83 0, OVPXXXXXX IMMUNOCYTOLOGIE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-C) 152,68 152,03 0, OVPXXXXXX KLINISCHE VIRO IMMUNOLOGIE, BIJZONDER (CLB-B) 46,47 45,83 0, OVPXXXXXX KLINISCHE VIRO IMMUNOLOGIE, BIJZONDER (CLB-C) 82,55 81,83 0, OVPXXXXXX IMMUNOGENETICA, BIJZONDER (CLB-B) 46,56 45,83 0, OVPXXXXXX IMMUNOGENETICA, BIJZONDER (CLB-C) 107,07 106,43 0, OVPXXXXXX LEUCOCYTEN-/TROMBOCYTENSEROLOGIE, BIJZONDER (CLB-C) 82,46 81,83 0, OVPXXXXXX ORDERTARIEF KLINISCH-CHEMISCHE EN MICROBIOLOGISCHE LABORATORIUMONDERZOEKEN 14,00 14,00 0, OVPXXXXXX Huisbezoek klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken. 9,62 9,62 0, OVPXXXXXX CLB-referentie. 15,68 15,68 0, OVPXXXXXX INR-BEPALING (INCL. ORDERTARIEF) 11,32 11,32 0, OVPXXXXXX Registratie diabetesdienst. 6,09 6,09 0, OVPXXXXXX Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder röntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiënten). 138,23 126,58 11, OVPXXXXXX Directe percutane arteriële punctie. 361,14 326,19 34, OVPXXXXXX Al dan niet selectief onderzoek via percutane arteriële catheterisatie. 378,62 326,19 52, OVPXXXXXX Al dan niet selectief onderzoek via percutane veneuze catheterisatie - alleen een venapunctie is inbegrepen in het desbetreffende nummer zoals b.v en ,59 253,16 52, OVPXXXXXX Planigrafie algemeen. 149,88 126,58 23, OVPXXXXXX DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF ORGANEN, ONDER CT-CONTROLE. 179,01 126,58 52, OVPXXXXXX DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF ORGANEN, ONDER RÖNTGENCONTROLE. 100,67 65,72 34, OVPXXXXXX DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF ORGANEN, ONDER ECHOGRAFISCHE CONTROLE. 100,67 65,72 34, OVPXXXXXX Volledig botdensitometrisch onderzoek met DEXA-apparatuur, ongeacht het aantal onderzochte anatomische gebieden en ongeacht het aantal zittingen. 107,55 90,07 17, OVPXXXXXX Percutane transluminale angioplastiek (PTA) stenose van de andere niet-coronaire vaten (zie voor occlusie) , ,71 69, OVPXXXXXX Percutane transluminale angioplastiek (PTA) occlusie van de andere niet-coronaire vaten (zie voor stenose) , ,71 69, OVPXXXXXX Embolisatie van vaten , ,71 139, OVPXXXXXX Trombolyse met b.v. urokinase. 506,16 366,35 139, OVPXXXXXX Plaatsen stent (vasculair, urinewegen, enteraal, galwegen, traanwegen). 401,30 366,35 34, OVPXXXXXX Inbrengen implanteerbaar intravasculair systeem (b.v. port-a-cath of dialysecatheter). 401,30 366,35 34, OVPXXXXXX Inbrengen van een aorta stentgraft in samenwerking met een chirurgisch team. 436,25 366,35 69, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek hersenschedel of deel ervan inclusief neusbeen. 49,75 46,25 3, OVPXXXXXX MRI hersenen bij epilepsie - uitgebreid. 615,07 562,56 52, OVPXXXXXX MRI hersenen - met contrast. 252,12 199,61 52, OVPXXXXXX MRI hersenen - standaard. 252,12 199,61 52, OVPXXXXXX CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel. 198,04 163,09 34, OVPXXXXXX ECHOGRAFIE VAN DE SCHEDEL (NIET BEDOELD WORDT DE MID-LINE ECHO). 69,55 46,25 23, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek arteria carotis communis en/of externa en/of interna. 349,49 326,19 23, OVPXXXXXX Echografie carotide, al dan niet inclusief haematotachografisch onderzoek van de cerebropetale vaten. 161,53 126,58 34, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek arteria vertebralis. 343,67 326,19 17, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid. 49,75 46,25 3, OVPXXXXXX CT onderzoek van de aangezichtsschedel, met of zonder intraveneus contrast. 198,04 163,09 34, OVPXXXXXX ECHOGRAFIE VAN HET AANGEZICHT EN/OF NEUSBIJHOLTEN. 75,64 52,34 23, OVPXXXXXX SKELETVRIJE OPNAME OOGBOL EN/OF LOCALISATIE CORPUS ALIENUM IN OOG(KAS). 174,74 163,09 11, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek ductus naso-lacrimalis. 75,64 52,34 23, OVPXXXXXX Echografie orbita inclusief oogbol. 69,55 46,25 23, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek petrosum, mastoïd of deel ervan, een of meerdere projecties. 57,90 46,25 11, OVPXXXXXX CT onderzoek van het petrosum, multidirectioneel onderzoek met reconstructies tbv afbeelden binnen- of middenoorpathologie. Dit nummer is niet bedoeld voor de analyse van brughoektumoren. 215,52 163,09 52, OVPXXXXXX MRI achterste schedelgroeve. 252,04 199,61 52, OVPXXXXXX PARTIELE GEBITSSTATUS. 49,75 46,25 3,50

12 OVPXXXXXX VOLLEDIGE GEBITSSTATUS OF PANORAMIXOPNAME. 57,90 46,25 11, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek mandibula, kaakgewricht(en) of deel ervan - localisatie speekselsteen. 71,55 65,72 5, OVPXXXXXX SIALOGRAFIE. 161,53 126,58 34, OVPXXXXXX ECHOGRAFIE VAN DE SCHILDKLIER EN/OF HALS. 75,64 52,34 23, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek gehele wervelkolom inclusief sacrum en os coccigis en overzichtsopname sacroiliacale gewrichten. 63,73 46,25 17, OVPXXXXXX CT ONDERZOEK VAN DE WERVELKOLOM. 198,04 163,09 34, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan. 52,08 46,25 5, OVPXXXXXX MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang. 252,04 199,61 52, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan. 49,75 46,25 3, OVPXXXXXX MRI thoracale wervelkolom. 305,59 253,16 52, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten. 52,08 46,25 5, OVPXXXXXX MRI lumbosacrale wervelkolom. 252,04 199,61 52, OVPXXXXXX Speciaal gericht radiologisch onderzoek sacroiliacale gewrichten en/of os coccygis. 52,08 46,25 5, OVPXXXXXX MYELOGRAFIE. 186,39 163,09 23, OVPXXXXXX INBRENGEN VAN INTRATHECAAL OF INTRA-ARTICULAIR CONTRAST DOOR DE RADIOLOOG, T.B.V. MRI OF CT. 149,88 126,58 23, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek gehele schouder, arm en hand. 57,90 46,25 11, OVPXXXXXX Radiologish onderzoek arteria brachialis. 343,67 326,19 17, OVPXXXXXX FLEBOGRAFIE VAN EEN ARM INCLUSIEF DE BENODIGDE VENAPUNCTIE. 179,01 126,58 52, OVPXXXXXX CT ONDERZOEK VAN DE BOVENSTE EXTREMITEITEN, MET OF ZONDER INTRAVENEUS CONTRAST. 198,04 163,09 34, OVPXXXXXX ECHOGRAFIE VAN DE BOVENSTE EXTREMITEITEN. 75,64 52,34 23, OVPXXXXXX MRI schouder(s)/bovenste extremiteit(en). 252,04 199,61 52, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek arteria subclavia. 343,67 326,19 17, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm. 52,08 46,25 5, OVPXXXXXX Arthrografie schoudergewricht. 198,04 163,09 34, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek elleboog en/of onderarm. 49,75 46,25 3, OVPXXXXXX Arthrografie elleboogsgewricht. 125,02 90,07 34, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers. 49,75 46,25 3, OVPXXXXXX Arhthrografie polsgewricht. 125,02 90,07 34, OVPXXXXXX Lengteprognose op handwortelskelet en/of skeletleeftijdbepaling. 57,90 46,25 11, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname. 52,08 46,25 5, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting. 52,08 46,25 5, OVPXXXXXX CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel. 252,04 199,61 52, OVPXXXXXX ECHOGRAFIE VAN HET HART EN/OF DE THORAX. 75,64 52,34 23, OVPXXXXXX MRI thorax(wand), mamma en mediastinum. 215,52 163,09 52, OVPXXXXXX LAEVOCARDIOGRAFIE. 337,84 326,19 11, OVPXXXXXX Multislice CT-hart inclusief voor- en nabespreking met cardioloog. 301,99 206,17 95, OVPXXXXXX Multislice CT-hart tbv Ca2+-bepaling inclusief voor- en nabespreking met cardioloog. 206,56 152,67 53, OVPXXXXXX MRI-hart. 359,15 287,29 71, OVPXXXXXX MRI-hart met dobutamine stress-test. 331,77 238,42 93, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek aorta thoracalis, aortaboog, inclusief bij dit onderzoek in beeld komende zijtakken. 343,67 326,19 17, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek arteria pulmonalis, rechtszijdig angiocardiogram. 343,67 326,19 17, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek vena cava superior. 343,67 326,19 17, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek arteriae coronariae. 337,84 326,19 11, OVPXXXXXX Laryngo- en/of bronchografie. 125,02 90,07 34, OVPXXXXXX CT onderzoek van de luchtwegen, met of zonder intraveneus contrastmiddel. 215,52 163,09 52, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek larynx en trachea inclusief struma-onderzoek al of niet met oesofaguscontrast. 52,08 46,25 5, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek arteriae bronchiales. 361,14 326,19 34, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek ribben en/of sternum. 52,08 46,25 5, OVPXXXXXX Mammografie, al of niet met contrast in melkgangen. 83,20 65,72 17, OVPXXXXXX BEOORDELING SPECIMINA, MAMMATUMOR PER OPERATIEVE ZITTING. 57,90 46,25 11, OVPXXXXXX LOCALISATIE MAMMATUMOR. 142,50 90,07 52, OVPXXXXXX Echografie van mamma. 75,64 52,34 23, OVPXXXXXX Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen. 52,08 46,25 5, OVPXXXXXX FISTULOGRAFIE VAN DE BUIKWAND, RETROPERITONEUM. 149,88 126,58 23, OVPXXXXXX CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel. 215,52 163,09 52, OVPXXXXXX Abcesdrainage met CT. 436,25 366,35 69, OVPXXXXXX Abcesdrainage met Röntgen. 436,25 366,35 69, OVPXXXXXX Opspuiten abcesdrain met contrastmiddel. 401,30 366,35 34, OVPXXXXXX Echografie van de buikorganen. 75,64 52,34 23, OVPXXXXXX Abcesdrainage met echografie. 436,25 366,35 69, OVPXXXXXX MRI abdomen. 269,51 199,61 69,90

13 OVPXXXXXX Drainwissel na abcesdrainage. 418,78 366,35 52, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek slokdarm. 144,06 126,58 17, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek maag en duodenum inclusief doorlichten van de slokdarm en inclusief dunne darm passage. 149,88 126,58 23, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek arteria coeliaca en zijtakken. 343,67 326,19 17, OVPXXXXXX INBRENGEN MAAG- OF DUODENUMSONDE. 161,53 126,58 34, OVPXXXXXX Percutane gastro- of jejunostomie, de verrichting omvat de punctie, catheterisatie en inbrengen van de catheter. 471,21 366,35 104, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek dunne darm als zelfstandig onderzoek inclusief contrastvloeistof. 179,01 126,58 52, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek arteria mesenterica superior. 489,72 472,24 17, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek dikke darm. 161,53 126,58 34, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek arteria mesenterica inferior. 489,72 472,24 17, OVPXXXXXX PERCUTANE CHOLANGIOGRAFIE. 17,48 0,00 17, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek galwegen eventueel galblaas door drain. 144,06 126,58 17, OVPXXXXXX Drainageprocedure galblaas of galwegen, met röntgen , ,71 104, OVPXXXXXX Drainageprocedure galblaas of galwegen, met echografie , ,71 104, OVPXXXXXX Drainwissel na galblaas- of galwegdrainage. 418,78 366,35 52, OVPXXXXXX Doorlichting bij ERCP, assistentie scopist, het maken en het beoordelen van de foto s. 252,04 199,61 52, OVPXXXXXX HERNIOGRAFIE, MET BEHULP VAN INTRAPERITONEAAL INGEBRACHTE CONTRASTVLOEISTOF. 89,02 65,72 23, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek urinewegen, retrograad contrast. 174,74 163,09 11, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek urinewegen, intraveneus contrast inclusief eventuele latere en tomografische opnamen. 113,37 90,07 23, OVPXXXXXX MRI bekken. 252,04 199,61 52, OVPXXXXXX ANTEGRADE PYLEOGRAFIE. 113,37 90,07 23, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek arteria renalis, ongeacht aantal arteriën per nier. 343,67 326,19 17, OVPXXXXXX Nefrostomie bij afvloedbelemmering, met CT , ,71 69, OVPXXXXXX Nefrostomie bij afvloedbelemmering, met röntgen , ,71 69, OVPXXXXXX Nefrostomie bij afvloedbelemmering, met echografie , ,71 69, OVPXXXXXX Drainwissel na nefrostomie. 418,78 366,35 52, OVPXXXXXX RETROGRADE CYSTO-EN/OF URETHROGRAFIE, INCLUSIEF EVENTUEEL MICTIE- EN INCONTINENTIEONDERZOEK. 276,46 253,16 23, OVPXXXXXX FLEBOGRAFIE VAN SPERMATICA. 349,49 326,19 23, OVPXXXXXX ECHOGRAFIE VAN HET SCROTUM. 75,64 52,34 23, OVPXXXXXX HYSTERO-SALPINGOGRAFIE. 180,57 163,09 17, OVPXXXXXX Echografie à vue in verband met zwangerschap mits de röntgenoloog het fluorescentiebeeld persoonlijk beoordeelt. 69,55 46,25 23, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek abdominale aorta inclusief bij dit onderzoek afgebeelde zijtakken en beenarteriën. 343,67 326,19 17, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek gehele been en/of voet. 57,90 46,25 11, OVPXXXXXX FISTULOGRAFIE VAN DE BEKKENGORDEL, ONDERSTE EXTREMITEIT. 149,88 126,58 23, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek arteriën van het been. 270,64 253,16 17, OVPXXXXXX Flebografie van een been - inclusief de benodigde venapunctie. 305,59 253,16 52, OVPXXXXXX CT van het bekken inclusief inbrengen orale en/of rectale contraststof. Met of zonder toediening van een intraveneus contrastmiddel. 215,52 163,09 52, OVPXXXXXX Echografie onderste extremiteit. 75,64 52,34 23, OVPXXXXXX MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en). 252,04 199,61 52, OVPXXXXXX Flebografie van het bekken. 343,67 326,19 17, OVPXXXXXX CT ONDERZOEK VAN DE ONDERSTE EXTREMITEITEN, MET OF ZONDER INTRAVENEUS CONTRAST. 215,52 163,09 52, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht. 52,08 46,25 5, OVPXXXXXX Arthrografie heupgewricht. 125,02 90,07 34, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek bovenbeen. 49,75 46,25 3, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen. 49,75 46,25 3, OVPXXXXXX Arthrografie kniegewricht. 125,02 90,07 34, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen. 49,75 46,25 3, OVPXXXXXX Arthrografie enkelgewricht. 100,67 65,72 34, OVPXXXXXX Beoordeling radiologisch onderzoek voor derden. 48,66 0,00 48, OVPXXXXXX Dermatologie en venerologie. Uitvoerig wetenschappelijk rapport. Hieronder niet te verstaan bericht aan huisarts en/of patiënt. 49,13 0,00 49, OVPXXXXXX Heelkunde. Meer uitvoerig, specialistisch onderzoek met advies over behandeling, arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en dergelijke. 88,72 0,00 88, OVPXXXXXX Inwendige geneeskunde. Beknopte rapporten (niet volgens formulier, exclusief ander onderzoek c.q. verrichtingen). 28,56 0,00 28, OVPXXXXXX Inwendige geneeskunde. Uitvoerige rapporten (niet volgens formulier, exclusief ander onderzoek c.q. verrichtingen). 47,54 0,00 47, OVPXXXXXX Neurologie. Uitvoerige rapporten op verzoek van levensverzekeringsmaatschappijen en particuliere en. 191,92 0,00 191, OVPXXXXXX NEUROLOGIE. RAPPORTEN VOOR INSTELLINGEN BELAST MET DE UITVOERING VAN DE SOCIALE VERZEKERINGSWETTEN. 153,00 0,00 153, OVPXXXXXX Rijbewijs: rapporten op verzoek van het CBR in rekening te brengen aan de te keuren persoon (de houder respectievelijk aanvrager van het rijbewijs). 243,80 0,00 243, OVPXXXXXX Neurologie. Rijbewijs: rapporten op verzoek van de politie, in rekening te brengen aan het centraal bureau rijvaardigheidsbewijzen (CBR). 375,61 0,00 375, OVPXXXXXX PLASTISCHE CHIRURGIE. EENVOUDIG, KORTE RAPPORTEN. 68,58 0,00 68, OVPXXXXXX PLASTISCHE CHIRURGIE. MEER GECOMPLICEERDE, TIJDROVENDE RAPPORTEN. 136,84 0,00 136, OVPXXXXXX Cardiologie. Grote rapporten ten behoeve van levensverzekeringen, rechtbanken, GAK e.d. (incl. ECG en röntgen, exclusief inspannings-ecg, phonocardiogram, etc.). 190,88 0,00 190, OVPXXXXXX INWENDIGE GENEESKUNDE. KEURINGEN VOLGENS KLEIN STANDAARDFORMULIER. 30,66 0,00 30,66

14 OVPXXXXXX INWENDIGE GENEESKUNDE. KEURINGEN VOLGENS GROOT STANDAARDFORMULIER. 49,86 0,00 49, OVPXXXXXX NEUROLOGIE. GROTE RAPPORTEN TEN BEHOEVE VAN RECHTBANKEN. 190,83 0,00 190, OVPXXXXXX NEUROLOGIE. KLEINE RAPPORTEN TEN BEHOEVE VAN RECHTBANKEN. 76,17 0,00 76, OVPXXXXXX ORTHOPEDIE. DESKUNDIGENRAPPORT. 185,68 0,00 185, OVPXXXXXX REUMATOLOGIE. UITVOERIGE RAPPORTEN (EXCLUSIEF LABORATORIUMWERKZAAMHEDEN). 140,35 0,00 140, OVPXXXXXX Urologie. Meer uitvoerig, specialistisch onderzoek met advies over behandeling, arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en dergelijke (exclusief cystoscopie). 93,61 0,00 93, OVPXXXXXX Telefonische informatieverstrekking aan bedrijfsarts of verzekeringsarts. 30,04 0,00 30, OVPXXXXXX Schriftelijke informatieverstrekking aan bedrijfsarts, verzekeringsarts of het centraal bureau rijvaardigheidsbewijzen (CBR). 75,12 0,00 75, OVPXXXXXX SPEEKSELKLIERONDERZOEK (AL OF NIET MET INTERVENTIE). 160,47 101,02 59, OVPXXXXXX SCHILDKLIER UPTAKE-METING. 160,43 101,02 59, OVPXXXXXX SCHILDKLIERSCINTIGRAFIE. 164,81 135,10 29, OVPXXXXXX BIJSCHILDKLIERONDERZOEK. 412,63 338,36 74, OVPXXXXXX TRAANWEGONDERZOEK. 204,53 135,10 69, OVPXXXXXX STATISCH SKELETONDERZOEK. 209,37 135,10 74, OVPXXXXXX MEERFASEN SKELETONDERZOEK. 221,25 135,10 86, OVPXXXXXX Skeletdensitometrie gehele lichaam. Hieronder valt niet het onderzoek met DEXA-apparatuur. 160,47 101,02 59, OVPXXXXXX Skeletdensitometrie heupen. 97,87 68,16 29, OVPXXXXXX Skeletdensitometrie lumbale wervelkolom. 97,87 68,16 29, OVPXXXXXX GEWRICHTSONDERZOEK. 140,90 68,16 72, OVPXXXXXX Ejectiefractie L.V. met wandbewegingsanalyse. 277,53 203,26 74, OVPXXXXXX Ejectiefractie L.V. en R.V. met wandbewegingsanalyse. 277,57 203,26 74, OVPXXXXXX FIRST-PASS-HARTONDERZOEK. 207,42 135,10 72, OVPXXXXXX LONGPERFUSIEONDERZOEK. 194,51 135,10 59, OVPXXXXXX LONGVENTILATIEONDERZOEK MET EDELGASSEN OF AEROSOLEN. 164,81 135,10 29, OVPXXXXXX MAAGONTLEDIGINGSONDERZOEK (063). 329,61 270,20 59, OVPXXXXXX MAAGSLIJMVLIESONDERZOEK (064). 274,56 203,26 71, OVPXXXXXX LYMFEKLIERONDERZOEK MET AFVLOEDMETING (092). 277,53 203,26 74, OVPXXXXXX SCHILDWACHTKLIERPROCEDURE MET BIJBEHORENDE BEELDVORMING. 427,48 338,36 89, OVPXXXXXX SCHILDWACHTKLIERPROCEDURE MET BIJBEHORENDE BEELDVORMING EN OK. 509,27 405,30 103, OVPXXXXXX BEENMERGONDERZOEK (093). 329,65 270,20 59, OVPXXXXXX NIERONDERZOEK STATISCH (DMSA). 209,37 135,10 74, OVPXXXXXX RENOGRAFIE (102). 277,53 203,26 74, OVPXXXXXX RENOGRAFIE MET FARMACOLOGISCHE INTERVENTIE. 344,47 270,20 74, OVPXXXXXX BIJNIERMERGONDERZOEK (INCLUSIEF EVENTUELE UPTAKE-METING). 682,87 608,56 74, OVPXXXXXX RECEPTORENONDERZOEK GEDURENDE ÉÉN DAG 612,72 540,40 72, OVPXXXXXX RECEPTORENONDERZOEK GEDURENDE TWEE DAGEN 697,73 608,56 89, OVPXXXXXX TUMORLOKALISATIE MBV PEPTIDEN E.D. (153). 629,57 540,40 89, OVPXXXXXX Tumorlokalisatie mbv Ga,Tl, V DMSA e.d. (156). 412,67 338,36 74, OVPXXXXXX ABCES/ONTSTEKINGSLOKALISATIE MET BEHULP VAN GELABELDE LEUKO S. 749,77 675,50 74, OVPXXXXXX ORGAANPERFUSIE (VOOR ZOVER NIET APART VERMELD) (155). 276,00 203,26 72, OVPXXXXXX ERYTROCYTENVOLUMEBEPALING. 509,13 473,46 35, OVPXXXXXX BEPALING GALZUURMETABOLISME. 328,06 270,20 57, OVPXXXXXX C14-UREUMADEMTEST. 83,01 68,16 14, OVPXXXXXX SPECT VAN HERSENDOORBLOEDING. 464,75 405,30 59, OVPXXXXXX SPECT VAN RECEPTOREN IN HERSENEN , ,86 74, OVPXXXXXX SPECT VAN SKELET DETAIL. 164,81 135,10 29, OVPXXXXXX SPECT VAN MYOCARD RUST. 262,71 203,26 59, OVPXXXXXX SPECT VAN MYOCARD INSPANNING MET STRESS-TEST. 374,17 270,20 103, OVPXXXXXX SPECT VAN MYOCARD VITALITEIT 329,65 270,20 59, OVPXXXXXX SPECT VAN HARTKAMERS ECG-GETRIGGERD, RUST MET EF- BEREKENING (244). 479,57 405,30 74, OVPXXXXXX SPECT VAN HARTKAMERS ECG-GETRIGGERD MET EF-BEREKENING, INSPANNING EN STRESS-TEST (244). 607,14 473,46 133, OVPXXXXXX SPECT VAN THORAX. 262,71 203,26 59, OVPXXXXXX SPECT van longperfusie. 246,65 203,26 43, OVPXXXXXX SPECT van longventilatie met perfusie. 516,85 473,46 43, OVPXXXXXX SPECT VAN ABDOMEN. 262,71 203,26 59, OVPXXXXXX SPECT VAN NIERSCHORS. 274,60 203,26 71, OVPXXXXXX SPECT RECEPTORENONDERZOEK ÉÉN DAG. 666,42 608,56 57, OVPXXXXXX SPECT RECEPTORENONDERZOEK MEERDERE DAGEN. 764,67 675,50 89, OVPXXXXXX BEHANDELING HYPERTHYREOIDIE MET I ,82 270,20 148, OVPXXXXXX BEHANDELING GROOT STRUMA MET I ,82 270,20 148, OVPXXXXXX BEHANDELING SCHILDKLIERTUMOREN MET I-131 (401). 622,08 473,46 148,62

15 OVPXXXXXX BEHANDELING SYNOVIA MET RADIOACTIEF COLLOID PER GEWICHT. 351,88 203,26 148, OVPXXXXXX BEHANDELING POLYCYTHAEMIA VERA MET P-32 (402). 509,34 405,30 104, OVPXXXXXX BEHANDELING PIJNLIJKE BOTMETASTASEN MET SR-89 (405) , ,22 148, OVPXXXXXX BEHANDELING PIJNLIJKE BOTMETASTASEN MET RE-186 (406) , ,86 148, OVPXXXXXX BEHANDELING PIJNLIJKE BOTMETASTASEN MET SA , ,86 145, OVPXXXXXX CONSULT, NIET GEVOLGD DOOR EEN NUCLEAIR GENEESKUNDIGE BEHANDELING. 14,86 0,00 14, OVPXXXXXX CONTROLE BIJ NUCLEAIR GENEESKUNDIGE BEHANDELING VAN ZIEKTE, PER KEER. 14,86 0,00 14, OVPXXXXXX PET PARTIEEL (NEUROLOGISCH, CARDIOLOGISCH) , ,86 74, OVPXXXXXX PET WB (WHOLE BODY), ONCOLOGIE , ,00 207, OVPXXXXXX SCEN-CONSULTATIE 147,03 0,00 147,03 14B Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek 458,02 359,43 98,59 14B Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek 359,59 359,43 0,16 14B Onderzoek naar aangeboren of erfelijke afwijkingen - waarbij een instrument ingebracht wordt bij Een erfelijkheidsonderzoek 373,81 245,31 128,50 14B Polikliniekbezoek of meer dan 2 routine-onderzoeken bij Een erfelijkheidsonderzoek 278,90 155,81 123,09 14B Operatie bij Verminderde vruchtbaarheid 2.565, ,13 636,95 14B Injectie van sperma met stimulatie - punctie - labonderzoek en eventuele terugplaatsing bij Verminderde vruchtbaarheid 2.024, ,27 347,52 14B Operatie aan de eileider(s) bij Verminderde vruchtbaarheid 4.413, , ,26 14B Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Verminderde vruchtbaarheid 482,34 332,70 149,64 14B Maximaal 5 verpleegligdagen bij Verminderde vruchtbaarheid 1.515, ,50 204,65 14B Operatie bij Verminderde vruchtbaarheid 2.537, ,30 403,88 14B IVF-behandeling met stimulatie - punctie - labonderzoek en eventuele terugplaatsing bij Verminderde vruchtbaarheid 1.704, ,36 317,03 14B Kijkoperatie in de buikholte met behandeling bij Verminderde vruchtbaarheid 3.511, ,07 735,23 14B Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Verminderde vruchtbaarheid 379,36 293,97 85,39 14B Meer dan 28 verpleegligdagen bij Verminderde vruchtbaarheid 7.263, ,51 92,33 14B tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Verminderde vruchtbaarheid 7.263, ,51 92,33 14B Verkrijgen van sperma door middel van een operatie bij Verminderde vruchtbaarheid 1.399, ,52 319,15 14B Injectie van sperma met punctie - labonderzoek en eventuele terugplaatsing bij Verminderde vruchtbaarheid 1.547, ,60 166,30 14B Kijkoperatie in de buikholte bij Verminderde vruchtbaarheid 1.956, ,58 405,18 14B Consult op de polikliniek bij Verminderde vruchtbaarheid 168,86 109,56 59,30 14B IVF-behandeling met punctie - labonderzoek en eventuele terugplaatsing bij Verminderde vruchtbaarheid 1.190, ,59 129,21 14B IVF-behandeling of injectie van sperma - met stimulatie en punctie bij Verminderde vruchtbaarheid 1.174,62 898,00 276,62 14B Injectie van sperma met labonderzoek en eventuele terugplaatsing bij Verminderde vruchtbaarheid 916,50 868,87 47,63 14B IVF-behandeling met labonderzoek en eventuele terugplaatsing bij Verminderde vruchtbaarheid 643,90 584,31 59,59 14B IVF-behandeling of injectie van sperma - met punctie bij Verminderde vruchtbaarheid 801,30 621,86 179,44 14B IVF-behandeling of injectie van sperma - met stimulatie bij Verminderde vruchtbaarheid 531,88 367,31 164,57 14B Kunstmatige inseminatie bij Verminderde vruchtbaarheid 451,74 265,75 185,99 14B Inbrengen van zaadcellen in de baarmoederholte bij Verminderde vruchtbaarheid 657,60 554,39 103,21 14B Hormoonbehandeling bij Verminderde vruchtbaarheid 480,25 295,71 184,54 14B Screening van geslachtscellen bij Verminderde vruchtbaarheid 93,49 41,50 51,99 14B Consult op de polikliniek bij Verminderde vruchtbaarheid 266,46 135,13 131,33 14B Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 454,15 313,96 140,19 14B Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (Met verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 7.940, ,28 299,83 14B Screening van de donor - voorafgaand aan transplantatie bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 327,78 189,10 138,68 14B Screening van de donor - voorafgaand aan transplantatie (Met verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 2.754, ,14 242,46 14B Darmverwijdering bij de donor bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , ,96 0,00 14B Darmverwijdering bij de donor (Met verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , ,31 0,00 14B Darmtransplantatie bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,40 14B Darmtransplantatie (Met verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,95 14B Nazorg na transplantatie bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 8.435, ,15 146,71 14B Nazorg na transplantatie (Met verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , ,53 455,83 14B Verwijderen van een nier bij de donor bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 8.778, , ,73 14B Verwijderen van een nier bij de donor (Met verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,78 14B Verwijderen van een deel van de lever bij de donor bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,82 14B Verwijderen van een deel van de lever bij de donor (Met verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,60 14B Nazorg van de donor na transplantatie bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 9.242, ,94 135,09 14B Nazorg van de donor na transplantatie (Met verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , ,15 558,91 14B Transplantatie van de alvleesklier bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,35 14B Transplantatie van de alvleesklier (Met verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,55 14B Transplantatie van de nier en alvleesklier bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,27 14B Transplantatie van de nier en alvleesklier (Met verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,33 14B Transplantatie van eilandjes van Langerhans bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 1.873,23 631, ,59

16 14B Transplantatie van eilandjes van Langerhans (Met verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 1.873,23 631, ,59 14B Transplantatie van eigen stamcellen bij / via stamceltransplantatie , , ,42 14B Transplantatie van stamcellen van een donor (Verwante donor) bij / via stamceltransplantatie , , ,98 14B Behandeling / controle na transplantatie (Transplantatie van eigen stamcellen) bij / via stamceltransplantatie , , ,85 14B Behandeling / controle na transplantatie (Transplantatie van stamcellen van een donor - Verwante donor) bij / via stamceltransplantatie , , ,68 14B Transplantatie van stamcellen van een donor (Niet-verwante donor) bij / via stamceltransplantatie , , ,33 14B Stimuleren en oogsten eigen stamcellen (Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij / via stamceltransplantatie , ,60 470,67 14B Behandeling / controle na transplantatie (Transplantatie van stamcellen van een donor - Niet-verwante donor) bij / via stamceltransplantatie , , ,37 14B Transplantatie van stamcellen van een donor (navelstrengbloed) bij / via stamceltransplantatie , , ,59 14B Stimuleren en oogsten eigen stamcellen (6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij / via stamceltransplantatie , ,60 712,04 14B Behandeling / controle na transplantatie (Transplantatie van stamcellen van een donor - navelstrengbloed) bij / via stamceltransplantatie , , ,34 14B Stimuleren en oogsten eigen stamcellen (Meer dan 56 dagbehandelingen en/of verpleegligdagen) bij / via stamceltransplantatie , , ,28 14B Stimuleren en oogsten eigen stamcellen (28 tot maximaal 56 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij / via stamceltransplantatie , ,60 860,99 14B Voortraject chronische thuisbeademing bij Chronische thuisbeademing 1.318,60 732,90 585,70 14B In- of bijstellen van thuisbeademing bij Chronische thuisbeademing 3.805, ,18 617,34 14B Instellen van thuisbeademing (complex) bij Chronische thuisbeademing , ,47 872,26 14B Begeleiding bij thuisbeademing (complex) bij Chronische thuisbeademing 1.754, ,80 51,08 14B Thuisbeademing in de kliniek bij Chronische thuisbeademing 9.633, ,57 117,69 14B Bijstellen van thuisbeademing (Met verpleegligdagen) bij Chronische thuisbeademing , ,52 743,70 14B Instellen van thuisbeademing (eenvoudig) bij Chronische thuisbeademing 6.886, ,96 307,78 14B Begeleiding bij thuisbeademing (eenvoudig) bij Chronische thuisbeademing 1.089, ,22 13,11 14B Bijstellen van thuisbeademing (Met verpleegligdagen) bij Chronische thuisbeademing 4.847, ,36 203,36 14C Raadpleging tijdens opname bij Een psychische stoornis 82,67 6,31 76,36 14C Reguliere hoog complexe zorg (Meer dan 5 contacten door Consultatie Psychiatrie) bij Een psychische stoornis 382,27 1,68 380,59 14C Reguliere ongecompliceerde zorg (1 of 2 contacten door Consultatieve Psychiatrie) bij Een psychische stoornis 117,18 1,68 115,50 14C Reguliere matig complexe zorg (3 tot 5 contacten door Consultatieve Psychiatrie) bij Een psychische stoornis 268,49 1,68 266,81 14C Raadpleging tijdens opname bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 247,02 154,39 92,63 14C Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 2.106, ,14 382,82 14C Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 1.394, ,89 223,13 14C Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 1.165,68 957,15 208,53 14C Multidisciplinaire behandeling bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 386,03 165,74 220,29 14C Dagbehandeling bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 1.261,62 971,50 290,12 14C Dagbehandeling (met onderzoek onder verdoving) bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 1.701, ,05 469,52 14C Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg , , ,58 14C tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 6.746, ,73 567,70 14C Multidisciplinaire behandeling bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 256,01 81,54 174,47 14C Dagbehandeling bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 885,17 653,48 231,69 14C Dagbehandeling (met onderzoek onder verdoving) bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 1.656, ,24 431,84 14C Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg , ,11 542,33 14C tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 5.736, ,78 394,35 14C Multidisciplinaire behandeling bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 253,49 104,77 148,72 14C Dagbehandeling bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 933,89 715,33 218,56 14C Dagbehandeling (met onderzoek onder verdoving) bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 1.586, ,66 425,56 14C Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg , , ,58 14C tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 5.401, ,47 466,79 14C Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 547,14 369,64 177,50 14C Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 622,16 418,50 203,66 14C Klinisch neurofysiologisch onderzoek (Vervolg contact) bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 608,94 397,90 211,04 14C Klinisch neurofysiologisch onderzoek (Eerste contact) bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 732,47 488,82 243,65 14C Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Vervolg contact) bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 612,63 359,56 253,07 14C Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Eerste contact) bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 635,91 360,69 275,22 14C Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Vervolg contact) bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 448,92 267,44 181,48 14C Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Eerste contact) bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 501,81 306,48 195,33 14C Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Vervolg contact) bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 504,66 295,82 208,84 14C Behandeling op de polikliniek (Eerste contact) bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 515,07 299,29 215,78 14C Consult op de polikliniek (Vervolg contact) bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 199,63 91,51 108,12 14C Consult op de polikliniek (Eerste contact) bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 211,29 85,70 125,59 14C Consult op de polikliniek (Vervolg contact) bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 161,35 72,30 89,05 14C Consult op de polikliniek (Eerste contact) bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 179,64 72,57 107,07 14C Consult op de polikliniek (Vervolg contact) bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 181,07 74,23 106,84 14C Consult op de polikliniek (Eerste contact) bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 192,88 68,00 124,88

17 14C Poliklinische behandeling van pasgeborene bij Neonatologie 191,97 70,79 121,18 14D Complexe erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek 1.350, ,41 0,27 14D IVF-behandeling of injectie van sperma - met labonderzoek en eventuele terugplaatsing bij Verminderde vruchtbaarheid 277,89 210,74 67,15 14D Monitoring van de cyclus bij IVF-behandeling of injectie van sperma bij Verminderde vruchtbaarheid 261,08 157,49 103,59 14D Terugplaatsing bij IVF-behandeling of injectie van sperma bij Verminderde vruchtbaarheid 153,31 133,99 19,32 14D Levertransplantatie (Met verpleegligdagen) bij / via transplantatie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,54 14D Levertransplantatie bij / via transplantatie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,54 14D Niertransplantatie (Met verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,75 14D Niertransplantatie bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,91 14D Niertransplantatie (Met verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,93 14D Niertransplantatie bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 8.386, , ,93 14D Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (Maximaal 13 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , ,33 883,79 14D Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (14 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,55 14D Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (29 tot maximaal 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,06 14D Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (Meer dan 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,69 14D Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (Maximaal 13 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 7.995, , ,46 14D Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (14 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,80 14D Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (29 tot maximaal 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,47 14D Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (Meer dan 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,57 14D Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 2.980, ,72 568,64 14D Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (Meer dan 7 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 3.357, ,53 512,55 14D Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (5 tot 7 polikliniekbezoeken) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 2.142, ,88 428,70 14D Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 routine-onderzoeken) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 1.820, ,66 319,10 14D Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (Consult op de polikliniek) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 1.335, ,29 233,54 14D Begeleiding van de ontvanger - in geval van transplantatie (Maximaal 13 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 6.757, , ,88 14D Begeleiding van de ontvanger - in geval van transplantatie (14 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,65 14D Begeleiding van de ontvanger - in geval van transplantatie (29 tot maximaal 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,07 14D Begeleiding van de ontvanger - in geval van transplantatie (Meer dan 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,14 14D Begeleiding van de ontvanger - in geval van transplantatie (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 2.779, , ,53 14D Begeleiding van de ontvanger - in geval van transplantatie (Meer dan 7 polikliniekbezoeken of dagbehandeling) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 3.747, ,53 903,43 14D Begeleiding van de ontvanger - in geval van transplantatie (5 tot 7 polikliniekbezoeken) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 2.087, ,88 373,16 14D Begeleiding van de ontvanger - in geval van transplantatie (3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 routine-onderzoeken) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 1.820, ,66 319,20 14D Begeleiding van de ontvanger - in geval van transplantatie (Consult op de polikliniek) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 523,75 295,56 228,19 14D Nazorg van de ontvanger na transplantatie (Maximaal 13 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 9.407, , ,28 14D Nazorg van de ontvanger na transplantatie (14 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,86 14D Nazorg van de ontvanger na transplantatie (29 tot maximaal 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,22 14D Nazorg van de ontvanger na transplantatie (Meer dan 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,54 14D Nazorg van de ontvanger na transplantatie (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 4.741, , ,22 14D Nazorg van de ontvanger na transplantatie (Meer dan 7 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 6.027, , ,10 14D Nazorg van de ontvanger na transplantatie (5 tot 7 polikliniekbezoeken) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 3.453, ,38 451,42 14D Nazorg van de ontvanger na transplantatie (3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 routine-onderzoeken) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 1.846, ,28 328,16 14D Nazorg van de ontvanger na transplantatie (Consult op de polikliniek) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 727,15 482,38 244,77 14D Screening van de donor - voorafgaand aan transplantatie (Maximaal 13 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 5.829, ,06 628,47 14D Screening van de donor - voorafgaand aan transplantatie (14 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , ,60 903,43 14D Screening van de donor - voorafgaand aan transplantatie (29 tot maximaal 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,19 14D Screening van de donor - voorafgaand aan transplantatie (Meer dan 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,59 14D Screening van de donor - voorafgaand aan transplantatie (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 2.882, ,47 520,46 14D Screening van de donor - voorafgaand aan transplantatie (Meer dan 7 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 3.841, ,17 520,46 14D Screening van de donor - voorafgaand aan transplantatie (5 tot 7 polikliniekbezoeken) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 2.808, ,39 432,08 14D Screening van de donor - voorafgaand aan transplantatie (3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 routine-onderzoeken) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 2.425, ,79 343,70 14D Screening van de donor - voorafgaand aan transplantatie (Consult op de polikliniek) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 1.772, ,40 284,78 14D Begeleiding van de donor - in geval van transplantatie (Maximaal 13 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 5.919, , ,82 14D Begeleiding van de donor - in geval van transplantatie (14 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,10 14D Begeleiding van de donor - in geval van transplantatie (29 tot maximaal 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,52 14D Begeleiding van de donor - in geval van transplantatie (Meer dan 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,95 14D Begeleiding van de donor - in geval van transplantatie (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 2.181, ,27 798,56 14D Begeleiding van de donor - in geval van transplantatie (Meer dan 7 polikliniekbezoeken of dagbehandeling) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 2.224, ,63 723,52 14D Begeleiding van de donor - in geval van transplantatie (5 tot 7 polikliniekbezoeken) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 1.614, ,15 316,14 14D Begeleiding van de donor - in geval van transplantatie (3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 routine-onderzoeken) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 1.364, ,53 227,16 14D Begeleiding van de donor - in geval van transplantatie (Consult op de polikliniek) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 704,73 549,19 155,54 14D Nazorg van de donor na transplantatie (Maximaal 13 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 6.180, , ,75

18 14D Nazorg van de donor na transplantatie (14 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,65 14D Nazorg van de donor na transplantatie (29 tot maximaal 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,47 14D Nazorg van de donor na transplantatie (Meer dan 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,14 14D Nazorg van de donor na transplantatie (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 2.090, ,27 707,03 14D Nazorg van de donor na transplantatie (Meer dan 7 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 2.207, ,63 707,03 14D Nazorg van de donor na transplantatie (5 tot 7 polikliniekbezoeken) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 1.592, ,15 294,60 14D Nazorg van de donor na transplantatie (3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 routine-onderzoeken) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 1.724, ,28 206,22 14D Nazorg van de donor na transplantatie (Consult op de polikliniek) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 629,68 482,38 147,30 14D Verpleegligdagen in het kader van Palliatieve zorg 3.944, ,25 741,69 14D Diagnostisch onderzoek (meer dan 1 polikliniekbezoek) in het kader van Palliatieve zorg 1.290, ,03 202,28 14D Dagbehandeling met ingreep in het kader van Palliatieve zorg 825,66 623,38 202,28 14D Ingreep (meer dan 1 polikliniekbezoek) in het kader van Palliatieve zorg 873,75 671,47 202,28 14D Meer dan 2 polikliniekbezoeken in het kader van Palliatieve zorg 873,31 468,75 404,56 14D tot 2 polikliniekbezoeken in het kader van Palliatieve zorg 598,89 396,61 202,28 14D Epilepsiechirurgie bij Een aandoening van het zenuwstelsel , , ,70 14D Plaatsen of vervangen van een dubbelzijdige neurostimulator (incl elektroden) bij Een aandoening van het zenuwstelsel , , ,87 14D Plaatsen of vervangen van een eenzijdige neurostimulator (incl elektroden) bij Een aandoening van het zenuwstelsel , , ,24 14D Plaatsen of vervangen van een dubbelzijdige neurostimulator bij Een aandoening van het zenuwstelsel , , ,31 14D Plaatsen of vervangen van een eenzijdige neurostimulator bij Een aandoening van het zenuwstelsel , , ,60 14D Verwijderen of verplaatsen van een neurostimulator bij Een aandoening van het zenuwstelsel 6.672, , ,56 14D Plaatsen van een nervus vagus stimulator bij Een aandoening van het zenuwstelsel , , ,53 14D Vervangen van een nervus vagus stimulator bij Een aandoening van het zenuwstelsel , , ,05 14D Verwijderen of revisie van een nervus vagus stimulator bij Een aandoening van het zenuwstelsel 2.770, , ,85 14D Operatie (Met maximaal 5 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel , , ,07 14D Operatie (Met maximaal 5 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel 9.857, , ,30 14D Operatie (Met 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel , , ,68 14D Operatie (Met 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel , , ,47 14D Operatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel , , ,70 14D Operatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel , , ,98 14D Operatie bij Een aandoening van het zenuwstelsel 7.925, , ,15 14D Operatie bij Een aandoening van het zenuwstelsel 6.264, , ,72 14D Operatie (Met maximaal 5 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel , , ,15 14D Operatie (Met maximaal 5 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel 8.767, , ,20 14D Operatie (Met 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel , , ,74 14D Operatie (Met 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel , , ,82 14D Operatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel , , ,86 14D Operatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel , , ,62 14D Operatie bij Een aandoening van het zenuwstelsel 7.251, , ,16 14D Operatie bij Een aandoening van het zenuwstelsel 5.453, , ,12 14D Operatie (Met maximaal 5 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel 8.080, , ,65 14D Operatie (Met maximaal 5 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel 6.864, , ,73 14D Operatie (Met 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel , , ,40 14D Operatie (Met 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel 9.945, , ,99 14D Operatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel , , ,08 14D Operatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel , , ,81 14D Operatie bij Een aandoening van het zenuwstelsel 5.407, , ,26 14D Operatie bij Een aandoening van het zenuwstelsel 4.989, , ,59 14D Operatie (Met maximaal 5 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel 7.536, , ,65 14D Operatie (Met maximaal 5 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel 5.046, , ,22 14D Operatie (Met 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel , , ,70 14D Operatie (Met 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel 9.062, , ,19 14D Operatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel , , ,96 14D Operatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel , , ,84 14D Operatie bij Een aandoening van het zenuwstelsel 4.529, , ,13 14D Operatie bij Een aandoening van het zenuwstelsel 4.586, , ,53 14D Operatie (Met maximaal 5 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel 3.997, ,57 971,74 14D Operatie (Met 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel 7.433, , ,04 14D Operatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel , , ,03 14D Operatie bij Een aandoening van het zenuwstelsel 2.482, ,93 984,27 14D Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Verminderde vruchtbaarheid 697,59 559,07 138,52 14D Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Verminderde vruchtbaarheid 569,41 457,20 112,21

19 14D Implantatie BiVentricular Assist Device (BiVAD) - hulpmiddel voor lange termijn ondersteuning hart bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,85 14D Implantatie Ventricular Assist Device (VAD) - hulpmiddel voor lange termijn ondersteuning hart bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,24 14D Implantatie Ventricular Assist Device (VAD) - hulpmiddel voor lange termijn ondersteuning hart bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,72 14D Screening of nazorg in verband met hulpmiddel voor lange termijn ondersteuning hart (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,11 14D Hart-longtransplantatie bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,21 14D Longtransplantatie bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,39 14D Harttransplantatie (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,54 14D Donorprocedure mbt hartlong- of longtransplantatie niet resulterend in transplantatie bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 401,46 0,01 401,45 14D Donorprocedure mbt harttransplantatie niet resulterend in transplantatie bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 401,46 0,01 401,45 14D Screening voorafgaand aan hartlong- of longtransplantatie (Maximaal 5 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,81 14D Screening voorafgaand aan hartlong- of longtransplantatie (6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,63 14D Screening voorafgaand aan hartlong- of longtransplantatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,54 14D Screening voorafgaand aan hartlong- of longtransplantatie (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 955,86 708,88 246,98 14D Screening voorafgaand aan hartlong- of longtransplantatie (Consult op de polikliniek) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 242,32 106,93 135,39 14D Begeleiding in geval van hartlong- of longtransplantatie (Maximaal 5 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,91 14D Begeleiding in geval van hartlong- of longtransplantatie (6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,59 14D Begeleiding in geval van hartlong- of longtransplantatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,58 14D Begeleiding in geval van hartlong- of longtransplantatie (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 2.246,25 708, ,37 14D Begeleiding in geval van hartlong- of longtransplantatie (Consult op de polikliniek) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 1.582,53 106, ,60 14D Nazorg na hartlong- of longtransplantatie (Maximaal 5 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,63 14D Nazorg na hartlong- of longtransplantatie (6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,46 14D Nazorg na hartlong- of longtransplantatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,02 14D Nazorg na hartlong- of longtransplantatie (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , ,14 729,52 14D Nazorg na hartlong- of longtransplantatie (Consult op de polikliniek) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 323,96 106,93 217,03 14D Screening voorafgaand aan harttransplantatie (Maximaal 5 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,95 14D Screening voorafgaand aan harttransplantatie (6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,29 14D Screening voorafgaand aan harttransplantatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,27 14D Screening voorafgaand aan harttransplantatie (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 6.741,08 708, ,19 14D Screening voorafgaand aan harttransplantatie (Consult op de polikliniek) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 205,88 106,93 98,95 14D Begeleiding in geval van harttransplantatie (Maximaal 5 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 9.071, , ,43 14D Begeleiding in geval van harttransplantatie (6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,26 14D Begeleiding in geval van harttransplantatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,39 14D Begeleiding in geval van harttransplantatie (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 858,32 708,88 149,44 14D Begeleiding in geval van harttransplantatie (Consult op de polikliniek) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 183,29 106,93 76,36 14D Nazorg na harttransplantatie (Maximaal 5 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,71 14D Nazorg na harttransplantatie (6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,22 14D Nazorg na harttransplantatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,14 14D Nazorg na harttransplantatie (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , ,14 649,04 14D Nazorg na harttransplantatie (Consult op de polikliniek) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 205,94 106,93 99,01 14D Operatie aan de aorta - in de borstkas of buikholte bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,97 14D Operatie aan de aorta - in de borstkas of buikholte bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,57 14D Operatie aan de aorta - in de borstkas bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,43 14D Operatie aan de aorta - in de borstkas bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,57 14D Operatie aan de aorta of aortaboog - in de borstkas bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,97 14D Operatie aan de aorta of aortaboog - in de borstkas bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,40 14D Operatie aan de aorta of aortaboog - in de borstkas bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,26 14D Operatie aan hart(klep) (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,35 14D Operatie aan hart(klep) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,89 14D Operatie aan hartklep(pen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,94 14D Operatie aan hartklep(pen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,23 14D Operatie aan hartklep(pen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,02 14D Operatie aan hartklep(pen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,00 14D Operatie aan de hartwand bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,94 14D Operatie aan de hartwand bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,16 14D Operatie aan de hartwand bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,01 14D Bypass operatie bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,61 14D Bypass operatie bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,43 14D Bypass operatie bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,62 14D Operatie om trombose/bloedstolsel uit de longslagaders te verwijderen bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,51 14D Operatie aan luchtwegen met hart-longmachine (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 9.067, , ,32 14D Operatie aan luchtwegen met hart-longmachine bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 6.154, , ,32

20 14D Operatie aan hart bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 7.721, ,83 856,48 14D Hartoperatie in geval van aangeboren afwijking (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,55 14D Hartoperatie in geval van aangeboren afwijking bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,97 14D Hartoperatie in geval van aangeboren afwijking (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,59 14D Hartoperatie in geval van aangeboren afwijking bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,23 14D Hartoperatie in geval van aangeboren afwijking (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 9.754, , ,45 14D Hartoperatie in geval van aangeboren afwijking bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 8.111, , ,58 14D Dotterbehandeling (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,94 14D Dotterbehandeling bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 8.148, ,70 655,54 14D Dotterbehandeling (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 6.543, ,91 587,88 14D Dotterbehandeling bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 4.861, ,31 373,40 14D Dotterbehandeling (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 5.466, ,67 530,17 14D Dotterbehandeling bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 3.965, ,64 323,05 14D Dotterbehandeling (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 6.924, ,63 413,02 14D Dotterbehandeling bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 5.459, ,16 211,19 14D Dotterbehandeling (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 4.925, ,02 349,49 14D Dotterbehandeling bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 3.523, ,48 144,51 14D Operatie aan hart (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 3.631, ,80 817,14 14D Operatie aan hart bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 2.014, ,03 611,32 14D Operatie aan hart (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , ,90 706,66 14D Operatie aan hart bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 7.096, ,88 470,36 14D Operatie om hartritmestoornissen te verhelpen (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,10 14D Operatie om hartritmestoornissen te verhelpen bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 9.690, , ,57 14D Operatie om hartritmestoornissen te verhelpen (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,65 14D Operatie om hartritmestoornissen te verhelpen bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 9.370, ,82 778,13 14D Operatie om hartritmestoornissen te verhelpen (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 6.736, ,95 738,17 14D Operatie om hartritmestoornissen te verhelpen bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 5.445, ,36 458,94 14D Operatie om hartritmestoornissen te verhelpen (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 5.329, ,16 556,90 14D Operatie om hartritmestoornissen te verhelpen bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 4.060, ,96 279,70 14D Implanteren van een ICD (defibrillator voor twee hartkamers) (incl inbrengen elektroden) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , ,08 815,35 14D Implanteren van een AICD (defibrillator voor een hartkamer) (incl inbrengen elektroden) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , ,02 629,78 14D Implanteren of vervangen van een ICD (defibrillator voor twee hartkamers) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , ,39 505,81 14D Implanteren of vervangen van een AICD (defibrillator voor een hartkamer) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , ,21 440,00 14D Inbrengen van elektroden ten behoeve van een defibrillator bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 5.695, ,37 796,54 14D Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 1.380, ,78 377,51 14D tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 4.808, ,54 411,36 14D Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , ,35 720,94 14D Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 429,67 177,59 252,08 14D Consult op de polikliniek bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 149,39 64,09 85,30 14D Screening of nazorg in verband met hulpmiddel voor lange termijn ondersteuning hart bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 5.581, ,39 500,81 14D Harttransplantatie bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,27 14D Levertransplantatie of transplantatie van de lever en de nier (Met verpleegligdagen) bij / via transplantatie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,84 14D Levertransplantatie of transplantatie van de lever en de nier bij / via transplantatie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,38 14D Donorselectie en afname (Verwante donor) bij / via stamceltransplantatie , ,79 456,66 14D Donorselectie (Verwante donor) bij / via stamceltransplantatie , ,15 58,92 14D Donorselectie en aankoop (Niet-verwante donor) bij / via stamceltransplantatie , ,99 522,55 14D Donorselectie (Niet-verwante donor) bij / via stamceltransplantatie , ,36 58,92 14D Donorselectie en aankoop (navelstrengbloed) bij / via stamceltransplantatie , ,30 58,92 14D Donorselectie (navelstrengbloed) bij / via stamceltransplantatie , ,67 58,92 14D Complexe behandeling van pasgeborene (Maximaal 5 verpleegligdagen) bij Neonatologie 2.543, ,54 765,50 14D Complexe behandeling van pasgeborene (6 tot maximaal 20 verpleegligdagen) bij Neonatologie 5.980, , ,28 14D Complexe behandeling van pasgeborene (21 tot maximaal 30 verpleegligdagen) bij Neonatologie , , ,83 14D Complexe behandeling van pasgeborene (31 tot maximaal 45 verpleegligdagen) bij Neonatologie , , ,94 14D Complexe behandeling van pasgeborene (Meer dan 45 verpleegligdagen) bij Neonatologie , , ,26 14D Begeleiding van pasgeborene bij keizersnede (Maximaal 5 verpleegligdagen) bij Neonatologie 1.576, ,68 410,94 14D Maximaal 5 verpleegligdagen van pasgeborene bij Neonatologie 1.422, ,68 256,71 14D tot maximaal 20 verpleegligdagen van pasgeborene bij Neonatologie 4.811, ,56 590,14 14D tot maximaal 30 verpleegligdagen van pasgeborene bij Neonatologie , ,48 840,10 14D tot maximaal 45 verpleegligdagen van pasgeborene bij Neonatologie , , ,14 14D Meer dan 45 verpleegligdagen van pasgeborene bij Neonatologie , , ,04 14D Assessment in VAN (Met verpleegligdagen) bij Complexe chronische longziekte 1.904, ,66 0,00

Tarief geldig: Declaratie Omschrijving declaratiecode Totaalprijs Van Tm

Tarief geldig: Declaratie Omschrijving declaratiecode Totaalprijs Van Tm Products kunnen meerdere keren voorkomen als gevolg van een andere geldigheidsperiode. Declaratie Omschrijving declaratie Totaalprijs Van Tm 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 01-01-2014 31-12-2014 010906

Nadere informatie

Prijslijst DOT-zorgproducten en OVP 2014 Bronovo Ziekenhuis Versie 2014.3 Geldig vanaf 1 juni 2014

Prijslijst DOT-zorgproducten en OVP 2014 Bronovo Ziekenhuis Versie 2014.3 Geldig vanaf 1 juni 2014 code 2014 omschrijving Declaratiecode OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 010905 0,00 0,25 0,25 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 010906 0,00 33,00 33,00 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie,

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten Lievensberg ziekenhuis 2014 Versie 2.0 1-6-2014

Tarievenlijst passanten Lievensberg ziekenhuis 2014 Versie 2.0 1-6-2014 Tarievenlijst passanten Lievensberg 2014 Versie 2.0 1-6-2014 Declaratiec Zorgproduct Omschrijving Kostendeel Honorarium Totaal Tarief 010905 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER - 0,25 0,25 010906 010906 Reistijd/vacatie

Nadere informatie

Voor verdere uitleg verwijzen wij u naar onze Verzekeringsvoorwaarden.

Voor verdere uitleg verwijzen wij u naar onze Verzekeringsvoorwaarden. U kunt via onze Zorgvinder nagaan of uw zorgaanbieder een contract met ons heeft. Zorgvinder Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen over uw vergoeding? Bel dan gerust

Nadere informatie

geldig per 1 juni 2014

geldig per 1 juni 2014 10905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,00 0,25 0,25 10906 Reistijd/vacatie per half uur. 0,00 33,00 33,00 32280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 18,47 54,92 73,39 32281

Nadere informatie

Overige zorgproducten Ingangsdatum: 1 juni 2014 Einddatum: 31 december 2014

Overige zorgproducten Ingangsdatum: 1 juni 2014 Einddatum: 31 december 2014 Prijslijst St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg Overige zorgproducten Ingangsdatum: 1 juni 2014 Einddatum: 31 december 2014 Declaratiecode 010905 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,00 0,25 0,25 010906 010906

Nadere informatie

159,87. Niet alle overige zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 1 (van 44)

159,87. Niet alle overige zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 1 (van 44) 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 75,20 032281 Diagnostische directe laryngoscopie,

Nadere informatie

Vergoeding nietgecontracteerde. specialistische zorg 2015

Vergoeding nietgecontracteerde. specialistische zorg 2015 Vergoeding nietgecontracteerde medisch specialistische zorg 2015 IAK Verzekeringen Als gevolmachtigd agent voert IAK geheel zelfstandig zorgverzekeringen uit voor rekening van een zorgverzekeraar. Daarom

Nadere informatie

DBC Zorgproductcode Zorg Plan Selectief (natura)

DBC Zorgproductcode Zorg Plan Selectief (natura) Wij zijn er voor ú Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Looptijd prijslijst 1/1/2015-31/3/2015* Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die

Nadere informatie

Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder:

Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder: Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder: vind-de-beste-zorg Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen over uw vergoeding? Bel dan gerust

Nadere informatie

Testen en afnamecondities

Testen en afnamecondities -100b (liquor) Acetazolamide Bloed Buis oranje-gel-8.5 4 Afname vlak vóór dosis of minimaal 2 uur na dosis Aceton Acetylcholinereceptoren, antistoffen tegen (ACRA) Bloed Buis oranje-gel-8.5 4 Adenovirus

Nadere informatie

Referentiewaardelijst bepalingen

Referentiewaardelijst bepalingen Deze lijst toont de referentiewaarden voor de bepalingen uitgevoerd op het laboratorium van Diagnostiek voor U Opmerkingen: - De tijdsduur tot de rapportage van de uitslag is afhankelijk van de manier

Nadere informatie

Toelichtingen bij het aanvraagformulier

Toelichtingen bij het aanvraagformulier Informatie vanuit het laboratorium CMA-CLA-CLH Toelichtingen bij het aanvraagformulier Opgemaakt op basis van het aanvraagformulier versie 44 Raadpleeg ook de labogids AFNAMECONDITIES Nuchtere staalafname:

Nadere informatie

Doseren van humane choriongonadotrofines (HCG) mag niet worden aangerekend gedurende de twintig laatste weken van de zwangerschap.

Doseren van humane choriongonadotrofines (HCG) mag niet worden aangerekend gedurende de twintig laatste weken van de zwangerschap. DIAGNOSEREGELS ARTIKEL 24 Diag 1 Diag 2 Diag 3 Diag 5 Diag 6 Diag 8 Diag 10 Diag 11 Diag 12 Diag 20 Diag 24 Diag 27 Doseren van glucose of andere reducerende suikers in urine en/of doseren van eiwit in

Nadere informatie

Inho dsopgave behorende bij de tabel

Inho dsopgave behorende bij de tabel Tabel behorende bij PB 2001, 100 (Landsbesluit Medisch Tarief Sociale Verzekeringen 2001) Inho dsopgave behorende bij de tabel Omschrijving pagina Kleine verrichtingen (huisarts) i -2 Bijzondere verrichtingen

Nadere informatie

INSTRUCTIES BIJ DE BEANTWOORDING VAN DE VRAGEN

INSTRUCTIES BIJ DE BEANTWOORDING VAN DE VRAGEN INSTRUCTIES BIJ DE BEANTWOORDING VAN DE VRAGEN 1. Deze toets bestaat uit 150 meerkeuzevragen. 2. Controleer of er pagina s ontbreken en vraag zonodig een nieuw exemplaar. 3. Bij de inschrijfbalie ontvangt

Nadere informatie

Algemeen onderzoek BSE Kreatinine GFR ALAT y-gt ASAT Glucose TSH ANEMIE Hb MCV Ferritine Trombocyten Leukocyten Reticulocyten LDH Foliumzuur Vit B12

Algemeen onderzoek BSE Kreatinine GFR ALAT y-gt ASAT Glucose TSH ANEMIE Hb MCV Ferritine Trombocyten Leukocyten Reticulocyten LDH Foliumzuur Vit B12 Algemeen onderzoek BSE bij ontsteking komen eiwitten vrij die de erytrocyten sneller doen zakken dus hoog BSE Hb eiwit in de rode bloedcel voor vervoer zuurstof en koolstofdioxide Kreatinine 60/120 wordt

Nadere informatie

Atalmedialwijzer. Voor: artsen en (co) assistenten Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp/Alphen

Atalmedialwijzer. Voor: artsen en (co) assistenten Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp/Alphen Atalmedialwijzer Laboratorium Voor: artsen en (co) assistenten Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp/Alphen Informatie en richtlijnen voor het optimaal gebruik van de diensten van Atalmedial vs 2 januari 2015

Nadere informatie

DEEL 1. DE RODE BLOEDCEL... 9 1 DE VORM EN CYTOSKELET VAN ERYTROCYTEN... 9 2 KARAKTERISTIEKEN VAN RODE BLOEDCELLEN... 10

DEEL 1. DE RODE BLOEDCEL... 9 1 DE VORM EN CYTOSKELET VAN ERYTROCYTEN... 9 2 KARAKTERISTIEKEN VAN RODE BLOEDCELLEN... 10 INHOUDSTAFEL. DEEL 1. DE RODE BLOEDCEL... 9 1 DE VORM EN CYTOSKELET VAN ERYTROCYTEN... 9 2 KARAKTERISTIEKEN VAN RODE BLOEDCELLEN... 10 3 VORMING VAN RBC: ERYTROPOIESIS... 11 4 HET ERYTROPOIETINE... 13

Nadere informatie

Bijlage 1 bij beleidsregel CU-2073

Bijlage 1 bij beleidsregel CU-2073 Bijlage 1 bij beleidsregel CU-2073 INDELING TARIEFLIJST 2012 A. ALGEMEEN B. DIAGNOSTIEK 1. Beeldvormende diagnostiek 2. Klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken 3. Pathologie 4. Nucleaire

Nadere informatie

VIER JARIGE HBO OPLEIDING INTEGRALE GENEESKUNDE VOOR THERAPEUTEN DE MENS CENTRAAL

VIER JARIGE HBO OPLEIDING INTEGRALE GENEESKUNDE VOOR THERAPEUTEN DE MENS CENTRAAL VIER JARIGE HBO OPLEIDING INTEGRALE GENEESKUNDE VOOR THERAPEUTEN DE MENS CENTRAAL VERSIE FEBRUARI 2012 OPDRACHTGEVER EN VERANTWOORDELIJK VOOR DE UITVOERING IN DE PRAKTIJK: NEW HEALTH ACADEMY OPLEIDINGS

Nadere informatie

Totaal ijzervoorraad, behoefte, verlies, enterohepatische kringloop, absorptie en resorptie ijzer.

Totaal ijzervoorraad, behoefte, verlies, enterohepatische kringloop, absorptie en resorptie ijzer. RC 1 (ZSO 1 + 2) Hb: Mannen: 8,5-11 mmol/l Vrouwen: 7,5-11 mmol/l Etiologie anemie: Klinisch: o Verminderde aanmaak o Verhoogde afbraak (hemolyse) o Verhoogd verlies Diagnostisch: o Microcytair o Macrocytair

Nadere informatie

EXAMENSTOFBESCHRIJVING MEDISCHE VAKKEN MDK MDT - MDC

EXAMENSTOFBESCHRIJVING MEDISCHE VAKKEN MDK MDT - MDC EXAMENSTOFBESCHRIJVING MEDISCHE VAKKEN MDK MDT - MDC Copyright Stichting BCE INHOUDSOPGAVE KENMERKEN LEVENDE STOF...2 CELLEN EN WEEFSELS...2 ONCOLOGIE...3 SKELET, SPIEREN EN GEWRICHTEN...3 SKELET EN GEWRICHTEN...3

Nadere informatie

Diagnostisch onderzoek

Diagnostisch onderzoek Vademecum Diagnostisch onderzoek Sanquin Bloedvoorziening Vademecum Diagnostisch onderzoek Sanquin Diagnostiek 2014 Inhoud 5 Voorwoord 7 8 20 38 54 72 82 92 106 126 150 156 166 180 196 Theorie 1 Transfusie

Nadere informatie

Werkboek. Beknopte integrale ziekteleer Kwalificatieniveau 4. behorend bij de derde druk van. Paul Bocken

Werkboek. Beknopte integrale ziekteleer Kwalificatieniveau 4. behorend bij de derde druk van. Paul Bocken Werkboek behorend bij de derde druk van Beknopte integrale ziekteleer Kwalificatieniveau 4 Paul Bocken In dit werkboek zijn oefenvragen opgenomen die behoren bij de uitgave Beknopte integrale ziekteleer

Nadere informatie

Acute boekje. Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van aandoeningen op het gebied van inwendige specialismen

Acute boekje. Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van aandoeningen op het gebied van inwendige specialismen Acute boekje Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van aandoeningen op het gebied van inwendige specialismen 2009 Acute boekje Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van aandoeningen op

Nadere informatie

algemene problemen Hoofdstuk 1 W.D. Reitsma en J.B.L. Hoekstra Lichaamssamenstelling

algemene problemen Hoofdstuk 1 W.D. Reitsma en J.B.L. Hoekstra Lichaamssamenstelling Hoofdstuk 1 algemene problemen W.D. Reitsma en J.B.L. Hoekstra Ω 1.1 Lichaamssamenstelling Het totale lichaamswater bedraagt ongeveer 60% van het lichaamsgewicht. Bij vrouwen is dit iets lager dan bij

Nadere informatie

Acute boekje. Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van acute aandoeningen in de Interne Geneeskunde Vierde editie 2009

Acute boekje. Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van acute aandoeningen in de Interne Geneeskunde Vierde editie 2009 Acute boekje Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van acute aandoeningen in de Interne Geneeskunde Vierde editie 2009 Redactiecommissie A.P.J. de Vries (LUMC, Leiden) R.O.B. Gans (UMCG, Groningen)

Nadere informatie

Handboek Gebruik Zorgactiviteiten

Handboek Gebruik Zorgactiviteiten Handboek Gebruik Zorgactiviteiten bijgewerkt tot en met RZ14c Versie 20140501 Ingangsdatum 1 juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Consult, overleg, coördinatie en bespreking... 5 2.1 Poliklinische

Nadere informatie

MEling. 1. Landelijke ME informatiedag 2015. 2. Naar de Gezondheidsraad. 3. Jij bent toch ziek? 4. Ziek zijn is genant. 5. Bloedtesten bij ME

MEling. 1. Landelijke ME informatiedag 2015. 2. Naar de Gezondheidsraad. 3. Jij bent toch ziek? 4. Ziek zijn is genant. 5. Bloedtesten bij ME MEling 28 april 2015 Colofon MEling is de elektronische nieuwsbrief van de ME Vereniging Nederland. (www.mevereniging.nl). Wij zijn ook te vinden op Facebook, LinkedIn, Twitter, ME Forum en YouTube. Redactie-adres

Nadere informatie