Declaratie code Omschrijving declaratie code Totaal prijs Kosten bedrag zorginstelling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Declaratie code Omschrijving declaratie code Totaal prijs Kosten bedrag zorginstelling"

Transcriptie

1 Reistijd/vacatie per half uur. 32,27 0,00 32, Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 69,34 17,91 51, Diagnostische pleurapunctie. 48,96 48,96 0, Poliklinische controle op de werking van de pacemaker, inclusief het eventueel gebruik van de cardioverter. 39,40 39,40 0, INBRENGEN VAN EEN PORT-A-CATH SYSTEEM. 279,50 182,57 96, Echoscopische punctie via de oesofagus (EUS). 163,87 0,00 163, Echo-bronchoscopie (EBUS), inclusief evt. biopten. 163,87 0,00 163, Endo-echografie ter beoordeling bovenbuikorganen, inclusief eventuele biopten. 125,40 0,00 125, Endo-echografie ter beoordeling van tumoren in het distale colon, inclusief eventuele biopten. 62,70 0,00 62, Oesofagusfunctieonderzoek, inclusief eventuele 24-uurs metingen (manometrie en/of ph-meting). 62,70 0,00 62, BEHANDELING ZENKER-DIVERTIKEL. 94,08 0,00 94, Therapeutische endoscopie van oesofagus, maag of duodenum. 459,10 366,36 92, GASTROSTOMIE, OPEN PROCEDURE (ZIE VOOR ENDOSCOPISCH). 431,64 366,35 65, Diagnostische endoscopie van oesofagus, maag en/of duodenum met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief 405,11 363,89 41,22 eventuele biopten Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en 459,46 366,35 93,11 poliepectomie CAPSULE ENDOSCOPIE. 130,87 0,00 130, Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoïd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en 408,18 366,35 41,83 poliepectomie RECTOSCOPIE OF PROCTOSCOPIE. 82,50 62,07 20, Endoscopische retrograde (pancreatico-)cholangioscopie (ERCP). 876,31 752,66 123, Endoscopisch plaatsen stent in tractus digestivus (proximaal of distaal). 491,76 366,36 125, Interventie-coloscopie (behandeling bloeding, dilatatie) niet zijnde stentplaatsing (zie ). 92,74 0,00 92, Niet operatieve ambulante behandeling van haemorrhoïden door middel van scleroseren, bandligatie, infraroodcoagulatie 168,43 138,75 29,68 of cryochirurgie. De eerste behandeling Niet operatieve ambulante behandeling van haemorrhoïden door middel van scleroseren, bandligatie, infraroodcoagulatie 167,60 138,75 28,85 of cryochirurgie. Iedere volgende behandeling binnen een jaar LEVERBIOPSIE. 195,72 138,75 56, THERAPEUTISCHE ASCITESPUNCTIE. 168,23 138,75 29, Prenatale screening: Nuchal Translucentie (NT-) meting (nekplooimeting) bij eenling en het eerste kind van een 156,26 149,37 6,89 meerlingzwangerschap Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij eenling en het eerste kind van een 155,42 146,59 8,83 meerlingzwangerschap Prenatale screening: Nuchal Translucentie (NT-) meting (nekplooimeting) bij ieder volgend kind van een 95,85 91,60 4,25 meerlingzwangerschap Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij ieder volgend kind van een meerlingzwangerschap. 137,52 129,76 7, Prenatale screening: counseling. 40,33 0,00 40,33 Niet alle overige zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 1 (van 45)

2 Contact-allergisch onderzoek voor diagnostiek van allergische huidaandoeningen door middel van reeksen, serie van 48,96 48,96 0,00 tenminste 20 tests Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld. 109,21 0,00 109, Anesthesiologische ondersteuning bij tandheelkundige behandelingen onder narcose van AWBZ cliënten en verzekerden 612,31 544,88 67,43 voor bijzondere tandheelkunde, maximaal 90 minuten behandeling Anesthesiologische ondersteuning bij tandheelkundige behandelingen onder narcose van AWBZ cliënten en verzekerden 837,69 702,84 134,85 voor bijzondere tandheelkunde, tussen 90 en maximaal 150 minuten behandeling Anesthesiologische ondersteuning bij tandheelkundige behandelingen onder narcose van AWBZ cliënten en verzekerden 1.102,85 900,57 202,28 voor bijzondere tandheelkunde, meer dan 150 minuten behandeling Cytologische en/of bacteriologische punctie. 100,30 100,30 0, ECHOGRAFIE À-VUE IN VERBAND MET ZWANGERSCHAP. 40,16 40,16 0, ECHOGRAFIE VAN DE BUIKORGANEN. 99,28 40,16 59, Echografie van het hart. 39,40 39,40 0, Begeleiding en interpretatie door cardioloog bij multislice CT-hart inclusief voor- en nabespreking met radioloog. 502,98 355,13 147, Begeleiding en interpretatie door cardioloog bij multislice CT-hart voor Ca2+-meting inclusief voor- en nabespreking met 50,12 0,00 50,12 radioloog Begeleiding en interpretatie MRI-hart door cardioloog inclusief voor- en nabespreking met radioloog. 362,74 214,89 147, Begeleiding en interpretatie dobutamine stress-test door cardioloog bij MRI-hart inclusief voor- en nabespreking met 440,42 214,89 225,53 radioloog Onderzoek gevoeligheid allergenen dmv huidtest(s), dmv scarificaties of intracutane injecties. 80,33 80,33 0, ACUTE BEADEMING (IC) INVASIEF DOOR LONGARTS. 544,23 0,00 544, ACUTE BEADEMING (IC) NONINVASIEF DOOR LONGARTS. 272,12 0,00 272, IC MEDEBEHANDELING DOOR LONGARTS. 236,68 0,00 236, IC bespreking (per patiënt 1 maal te registreren). 54,62 0,00 54, Preassessment dagopname. 0,00 0,00 0, Preassessment opname. 0,00 0,00 0, Standaard electro-encephalografie (EEG), registratie tot 1 uur. 95,95 80,33 15, Langdurige electro-encephalografie (EEG), registratie vanaf 6 tot 24 uur. 245,27 138,75 106, AMBULANTE 24-UURS ELECTRO-ENCEPHALOGRAFIE (EEG)-REGISTRATIE. 218,64 138,75 79, ELECTRO-ENCEPHALOGRAFIE (EEG) BIJ HERSENDOODPROCEDURE, UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG. 160,49 80,33 80, UURS ELECTRO-ENCEPHALOGRAFIE (EEG)-REGISTRATIE MET DIEPTE ELEKTR. 245,63 138,75 106, Eenvoudige kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG). 80,33 80,33 0, Uitgebreide kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG). 80,33 80,33 0, AANVULLENDE VIDEOREGISTRATIE (TIJDENS STANDAARD EEG). 17,75 0,00 17, AANVULLENDE VIDEOREGISTRATIE (TIJDENS LANGDURIG OF ZEER LANGDURIG EEG). 71,25 0,00 71,25 Niet alle overige zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 2 (van 45)

3 Standaard monitoring (< 2 uur) bij intracardiale operaties met extra-corporale circulatie of bij operaties van cerebropetale 159,78 0,00 159,78 vaten Langdurige monitoring (2-4 uur) bij intracardiale operaties met extra-corporale circulatie of bij operaties van cerebropetale 213,04 0,00 213,04 vaten ELECTRO-OCULOGRAFIE (EOG). 58,18 40,16 18, Zeer langdurige monitoring (4-8 uur) bij intracardiale operaties met extra-corporale circulatie of bij operaties van 432,54 0,00 432,54 cerebropetale vaten Uitgebreide monitoring met >= 1 KNF-techniek bij intracardiale operaties met extra-corporale circulatie of bij operaties van 36,04 0,00 36,04 cerebropetale vaten SLAAP-APNEU REGISTRATIE (SCREENING), UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG. 98,08 80,33 17, Neurologische behandeling en begeleiding MS-patiënten, waarbij een intensief arts-patiëntencontact plaatsvindt. 141,67 115,05 26, MSLT, UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG. 110,51 80,33 30, POLYSOMNOGRAFIE (MET NACHTREGISTRATIE). 192,01 138,75 53, Chronische electro-corticografie zonder aanvullende stimulatie/mapping (zie voor chronische electro-corticografie 147,04 40,16 106,88 met aanvullende stimulatie/mapping) Onderzoek arteriële obstructies extremiteiten dmv bloeddrukmeting armen en/of benen of penis met CW doppler of 59,40 40,16 19,24 plethysmografie incl PVR curven of doppler stroomsnelheid curven incl een belastingproef Onderzoek veneuze afwijkingen extremiteiten dmv registreren veneuze CW dopplersignalen incl. proximale en distale 59,40 40,16 19,24 compressietests en/of vasalva manoeuvres en/of outflow- of fotoplethysmografie Chronische electro-corticografie met aanvullende stimulatie/mapping (zie voor chronische electro-corticografie 253,92 40,16 213,76 zonder aanvullende stimulatie/mapping) STANDAARD ELECTROMYOGRAFISCH (EMG) (< 45 MIN.), UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG. 70,34 40,16 30, UITGEBREID ELECTROMYOGRAFISCH (EMG) (> 45 MIN.), UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG. 120,05 40,16 79, SINGLE FIBER ELECTROMYOGRAFISCH (EMG), UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG. 93,60 40,16 53, MACRO ELECTROMYOGRAFISCH (EMG), UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG. 120,32 40,16 80, MICRONEUROGRAFIE. 80,16 0,00 80, EENVOUDIGE KWANTITATIEVE ANALYSE MACRO ELECTROMYOGRAFISCH (EMG). 17,81 0,00 17, Brainstem auditory evoked potentials (BAEP/BER) zonder auto-akoestische emissie (zie voor BAEP met autoakoestische 49,04 40,16 8,88 emissie) Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie. 121,11 121,11 0, BEOORDELING ECG, HOLTER, INSPANNINGSONDERZOEK E.D. 34,14 18,26 15, Brainstem auditory evoked potentials (BAEP/BER) met auto-akoestische emissie (zie voor BAEP zonder autoakoestische 57,91 40,16 17,75 emissie) Calorisch vestibulair onderzoek zonder ENG-registratie. 131,85 96,35 35, Somato sensible evoked potentials (SSEP/SER) niet in kader van een bronlokalisatie analyse (zie voor SSEP in 49,04 40,16 8,88 kader van een bronlokalisatie analyse) Somato sensible evoked potentials (SSEP>SER) in kader van een bronlokalisatie analyse (zie voor SSEP niet in kader van een bronlokalisatie analyse). 146,68 40,16 106,52 Niet alle overige zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 3 (van 45)

4 Visual evoked response (VER), exclusief objectieve visusbepaling (zie voor VER inclusief objectieve 70,95 62,07 8,88 visusbepaling) Visual evoked response (VER), inclusief objectieve visusbepaling (zie voor VER exclusief objectieve 70,98 62,07 8,91 visusbepaling) ERP (P300, MRCP. e.d.). 80,16 0,00 80, Motor Evoked Potential (MEP) beperkt. 75,67 40,16 35, Motor Evoked Potential (MEP) uitgebreid. 111,17 40,16 71, STANDAARD TCD. 76,53 49,90 26, TCD-REGISTRATIE VOOR EMBOLIEDETECTIE (>30 MIN.). 87,12 49,90 37, TC-DUPLEX. 76,53 49,90 26, Duplex extracraniële halsvaten. 64,10 49,90 14, DUPLEX BLOEDVATEN IN EXTREMITEITEN. 64,10 49,90 14, HEMATOTACHOGRAFIE (HTG), DOPPLER. 79,92 65,72 14, DUPLEX PERIFERE ZENUWEN EN SPIEREN. 103,16 49,90 53, UITBREIDING TCD/DUPLEX MET 1 AANVULLENDE TEST. 76,62 49,90 26, Electronystagmografie (ENG)-registratie zonder calorisch onderzoek (zie voor ENG-registratie met calorisch 54,36 40,16 14,20 onderzoek) Electronystagmografie (ENG)-registratie met calorisch onderzoek (zie voor ENG-registratie zonder calorisch 61,46 40,16 21,30 onderzoek) OOGBEWEGINGSONDERZOEK. 26,72 0,00 26, PUPILLOMETRIE. 26,72 0,00 26, EENVOUDIGE ELECTRO-RETINOGRAFIE (ERG) (ZIE VOOR UITGEBREIDE ERG). 88,79 62,07 26, Uitgebreide electro-retinografie (ERG) (conform internationaal standaard protocol. Zie voor eenvoudige ERG). 72,22 40,16 32, Autonoom functieonderzoek met Ewing-batterij (zie voor autonoom functieonderzoek met de kantelproef). 17,75 0,00 17, Eenvoudige toon-audiometrie. 32,11 32,11 0, Spraakaudiometrie, niet in combinatie met het aanpassen van een hoortoestel. 39,40 39,40 0, Autonoom functieonderzoek met de kantelproef (zie voor autonoom functieonderzoek met Ewing-batterij). 35,51 0,00 35, TREMORREGISTRATIE MET POLYGRAFISCHE METHODE. 35,51 0,00 35, KWANTITATIEVE SPIERKRACHTMETING. 14,25 0,00 14, Oculoplethysmografie (OPG). 104,18 86,43 17, EERSTE ORTHOPTISCH ONDERZOEK (BINOCULAIR). 32,79 32,79 0, VOORTGEZETTE ORTHOPTISCHE BEHANDELING PER BEZOEK (BINOCULAIR). 10,45 10,45 0, Fundusfotografie. 38,27 38,27 0, Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code. 39,40 39,40 0,00 Niet alle overige zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 4 (van 45)

5 Bepaling van de weerstand van de luchtwegen en longparenchym afzonderlijk + bepaling van de volledige 39,40 39,40 0,00 elasticiteitskarakteristiek van de longen Overzichtsbepaling van de mechanische ventilatieverhouding door middel van direct geregistreerde 17,91 17,91 0,00 drukvolumediagrammen of luchtweerstandbepaling Residubepaling. 48,96 48,96 0, Spirografische longfunctiebepaling. 17,91 17,91 0, Fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECGapparatuur 97,74 97,74 0,00 en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak, eenvoudig Fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECGapparatuur 39,40 39,40 0,00 en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak, uitgebreid BEOORDELING LONGFUNCTIEONDERZOEK VOOR DERDEN. 27,31 0,00 27, BEOORDELING X-THORAX VOOR DERDEN. 27,31 0,00 27, Electro-encephalografie (EEG), registratie vanaf 1 tot 2 uur. 165,29 138,74 26, Uitgebreid urodynamisch onderzoek met twee of meer kanalen. 136,12 136,12 0, Analyse bij incontinentie of obstipatie met behulp van een van de volgende onderzoeken: proctoscopie, anala 160,55 62,07 98,48 manometrie, defaecografie en colonpassage tijd Analyse incontinentie of obstipatie: minimaal 2 van de onderzoeken: capaciteit- en compliancemeting, singlefiber 196,29 102,24 94,05 electromyografie, readtest, ballonevacuatietest, rectale motiliteit indexbepaling Teledermatologie: beoordeling van digitale foto's door dermatoloog zonder face-to-face contact op verzoek van de 1e lijn. 50,77 29,40 21, Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie. 39,40 39,40 0, Histamine (acethylcholine) provocatietest. Spirografisch onderzoek ter bepaling van de prikkelbaarheidsdrempel van de 100,30 100,30 0,00 luchtwegen door middel van inhalatie-provocatietest(s) Spirometrie, voor en na inspanning. 39,40 39,40 0, Behandeling met hyperbare zuurstof per zitting per patient, al dan niet in groepsverband, inclusief medisch specialistische 184,36 184,36 0,00 supervisie PATHOLOGISCH-ANATOMISCH (HISTOLOGISCH) ONDERZOEK EN OVERIGE CYTODIAGNOSTISCHE 64,23 36,88 27,35 ONDERZOEKEN Cytodiagnostisch onderzoek van een cervix-preparaat (deze code is niet bestemd voor onderzoek ten gevolge van het 31,02 20,08 10,94 bevolkingsonderzoek) IMMUNO-PATHOLOGISCH ONDERZOEK. 248,96 194,25 54, ELECTRONENMICROSCOPISCH ONDERZOEK. 82,02 0,00 82, VERRICHTINGEN VAN EEN PUNCTIE TEN BEHOEVE VAN CYTOLOGISCH ONDERZOEK. 36,00 17,77 18, KWANTITATIEF C.Q. MORFOMETRISCH PATHOLOGISCH-ANATOMISCH ONDERZOEK. 145,84 91,16 54, Obductie ten behoeve van verzekeringsmaatschappijen uitgezonderd ziektekostenverzekeringsmaatschappijen. 273,40 0,00 273,40 Niet alle overige zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 5 (van 45)

6 Cytodiagnostisch onderzoek cervix-preparaat ivm bevolkingsonderzoek (preventief planmatig georganiseerd cytodiagnostisch onderzoek, waarbij het cervix-preparaat wordt afgenomen door de huisarts). 27,74 18,01 9, FLOW-CYTOMETRIE 265,73 211,05 54, Complexe moleculaire diagnostiek - bepalingen op geïsoleerd DNA, RNA of eiwit anders dan frequent aangevraagde 930,29 884,36 45,93 bepalingen op micro-organismen Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes met weefsel en/of cellen i.v.m. frequent aangevraagde 126,83 99,38 27,45 bepalingen op de aanwezigheid van HPV Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes weefsel en/of cellen (oa CISH, ISH, FISH) en frequent 435,93 381,04 54,89 aangevr.bepalingen op aanw.andere micro-organismen dan HPV (o.a.tbc,ebv,hsv,bartonella) HYBRIDISATIE, GEAUTOMATISEERD 30,22 26,19 4, HYBRIDISATIE, HANDMATIG 94,47 81,83 12, DNA-AMPLIFICATIE, KWALITATIEF, GEAUTOMATISEERD 43,31 39,28 4, DNA-AMPLIFICATIE, KWALITATIEF, HANDMATIG 94,49 81,83 12, RNA-AMPLIFICATIE, KWALITATIEF 121,93 106,43 15, DNA/RNA-AMPLIFICATIE, KWANTITATIEF 210,29 197,65 12, DNA/RNA-ANALYSE (BV. SEQUENTIE-BEPALING OF SUB-TYPERING). 210,46 197,65 12, Consult bij patiënt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in 27,67 0,00 27,67 verband met direct patiënt gerelateerde vraagstelling Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk 2,39 2,23 0,16 gewicht DIACEETZUUR 0,82 0,66 0, INDICAN 0,82 0,66 0, AMINOLEVULINEZUUR, DELTA-, KWANTITATIEF 10,77 9,82 0, CONCENTRATIE- EN VERDUNNINGSPROEF, ELK 0,82 0,66 0, UREUM 1,98 1,66 0, CHLORIDE 1,98 1,66 0, GALACTOSEPROEF 3,59 3,27 0, HIPPUURZUURPROEF 7,19 6,55 0, HOMOCYSTEINE 50,26 49,31 0, KETOSTEROIDEN, 17-, TOTAAL 14,52 13,09 1, KETOSTEROIDEN, 17-, GEFRACTIONEERD 47,26 45,83 1, PORFYRINES, URO-, COPRO-, PROTO-KWANTITATIEF, ELK 5,06 4,58 0, KREATINE 2,39 2,23 0, URINEZUUR 1,98 1,66 0, Urobilinogeen, kwantitatief in ander materiaal dan faeces. 8,75 7,85 0, STIKSTOF TOTAAL (VOLGENS KJELDAHL) 3,75 3,27 0, HYDROXY-INDOLAZIJNZUUR, 5-, KWALITATIEF 2,39 2,23 0, VITAMINE B2 10,77 9,82 0,95 Niet alle overige zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 6 (van 45)

7 XYLOSE, D 7,18 6,55 0, PREGNAANDIOL 27,78 26,19 1, OESTRIOL 21,23 19,64 1, KETOGENE-STEROIDEN, 17 21,07 19,64 1, KETOSTEROIDEN, 20-, 17, 21-DIHYDROXY 14,52 13,09 1, IMMUNO-ELECTROFORESE, NA CONCENTRATIE 42,45 39,28 3, ANTISTOFFEN TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IMMUNOBLOT 53,15 45,83 7, OESTROGENEN 47,42 45,83 1, METANEFRINEN, NORMETANEFRINEN 10,93 9,82 1, BLOED (OCCULT), KWALITATIEF 3,43 3,27 0, BILIRUBINE, KWALITATIEF 0,82 0,66 0, STERCOBILINE, KWALITATIEF 0,82 0,66 0, GISTPROEF 0,77 0,66 0, VERTERING, KWALITATIEF 0,82 0,66 0, AMYLASE 1,82 1,66 0, LIPASE 2,55 2,23 0, TRYPSINE 2,55 2,23 0, EIWIT 7,19 6,55 0, Calcium in faeces. 7,19 6,55 0, VET (VETTEN, VETZUREN, DROGE STOF), KWANTITATIEF 10,77 9,82 0, MELKZUUR, KWANTITATIEF 14,68 13,09 1, LEUCOCYTEN IN FAECES 2,39 2,23 0, OSMOLARITEIT IN FAECES 7,19 6,55 0, CHYMOTRYPSINE IN FAECES 7,19 6,55 0, GALZURE ZOUTEN IN FAECES 7,18 6,55 0, ALFA-I-ANTITRYPSINE IN FAECES 8,64 7,85 0, PORFYRINES, KWANTITATIEF 40,87 39,28 1, PORFYRINES URO-, COPRO-, PROTO- IN FAECES 14,68 13,09 1, SEDIMENT 1,82 1,66 0, ADEMANALYSE 42,58 42,26 0, MAAGONDERZOEK, GEFRACTIONEERD 5,23 4,58 0, DUODENUM-SONDAGE (MET A, B, EN C GAL EN SEDIMENT) 5,23 4,58 0, AMYLASE 2,71 2,23 0, TRYPSINE IN DIVERSE MATERIALEN 2,53 2,23 0, MORFOLOGISCH ONDERZOEK VAN SPUTUM, ALGEMEEN 2,44 2,23 0, KAY-TEST 5,23 4,58 0, BLOED (OCCULT) IN DIVERSE MATERIALEN 2,39 2,23 0, Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest. 1,98 1,66 0,32 Niet alle overige zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 7 (van 45)

8 KREATININE KLARING (OF ANDERE KLARING) 7,50 6,55 0, METHEMOGLOBINE, SULFHEMOGLOBINE, ELK 3,59 3,27 0, VITAMINE C 2,39 2,23 0, KREATININE 1,98 1,66 0, FOSFAAT 1,98 1,66 0, FOSFATASE (ZURE) 2,55 2,23 0, ALKALI RESERVE 3,75 3,27 0, CHOLESTEROL, TOTAAL 1,98 1,66 0, Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces. 2,14 1,66 0, RESTSTIKSTOF 3,70 3,27 0, ANGIOTENSINE CONVERTING ENZYM 5,06 4,58 0, VITAMINE A 7,18 6,55 0, IJZER 3,34 2,23 1, VITAMINE E 10,77 9,82 0, LIPOIDEN, TOTAAL 5,06 4,58 0, VITAMINE D (DIHYDROXYCHOLECALCIFEROL) 11,41 9,82 1, NATRIUM 1,98 1,66 0, KALIUM 1,98 1,66 0, IJZERBINDINGSCAPACITEIT 7,19 6,55 0, AMINOZURENCHROMATOGRAM 50,59 45,83 4, TRANSFERRINE 7,18 6,55 0, Koolhydraat Deficïent Transferrine (CDT). 26,82 26,19 0, CHOLINESTERASE 3,75 3,27 0, PYRODRUIVENZUUR 14,52 13,09 1, TRIGLYCERIDEN 3,18 2,23 0, MELKZUUR 14,52 13,09 1, MAGNESIUM 4,06 3,27 0, LIPOIDFOSFOR IN BLOED 5,06 4,58 0, VETZUREN, VRIJ (FFA, NEFA) 14,52 13,09 1, IMMUNOGLOBULINE, ELK 10,93 9,82 1, FENYLALANINE 8,65 7,85 0, CELLEN TELLEN IN LIQUOR 0,82 0,66 0, AMMONIAK 14,52 13,09 1, FIBRINOGEEN 5,06 4,58 0, ASAT, SGOT, TRANSAMINASE 2,14 1,66 0, CRYOGLOBULINE, KWALITATIEF 2,39 2,23 0, OSMOLARITEIT 3,75 3,27 0, MICROSCOPISCH ONDERZOEK (ONGEKLEURD OF GEKLEURD), ELK 4,35 3,27 1, MICROSCOPISCH ONDERZOEK (SPIROCHETEN IN DONKER VELD) 4,35 3,27 1,08 Niet alle overige zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 8 (van 45)

9 KWEEKPROEF OP TUBERCULOSE 24,69 19,64 5, RESISTENTIEBEPALING KWALITATIEF M.B.V. DIFFUSIE-METHODE, BACTERIOLOGISCH 5,54 3,27 2, RESISTENTIEBEPALING KWANTITATIEF M.B.V. MRC/ETEST PER ANTIBIOTICUM, BACTERIOLOGISCH 6,28 4,58 1, RESISTENTIEBEPALING TBC KWANTITATIEF M.B.V. MRC PER ANTIBIOTICUM, BACTERIOLOGISCH 13,41 7,85 5, MRC + MBC-BEPALING PER ANTIBIOTICUM 25,21 19,64 5, INTERACTIE MRC VAN TWEE ANTIBIOTICA 36,72 32,73 3, SERUM BACTERICIDIE 20,30 19,64 0, BETA LACTAMASE TEST 2,86 2,23 0, DIERPROEF (TBC E.A.) 26,67 26,19 0, MICROSCOPISCH ONDERZOEK (GEKLEURD OF ONGEKLEURD), ELK, MYCOLOGISCH 4,15 3,27 0, RESISTENTIEBEPALING KWANTITATIEF D.M.V. MRC/ETEST PER ANTIBIOTICUM, MYCOLOGISCH 6,22 4,58 1, MICROSCOPISCH ONDERZOEK OP TUBERCULOSE (ZIEHL-NEELSEN OF GELIJKWAARDIGE METHODE) 15,36 13,09 2, AGGLUTINATIEREACTIE VOLGENS WIDAL, VOOR ELK MICRO-ORGANISME 10,72 9,82 0, Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline 3,43 3,27 0,16 objectglas methode PAUL EN BUNNELL, REACTIE VAN 10,72 9,82 0, Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest). 3,43 3,27 0, Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest). 4,89 4,58 0, CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering). 8,34 7,85 0, AGGLUTINATIE, KOUDE 6,85 6,55 0, ANTI-STERPTOLYSINE TITER / ANTI-DNASE B TITER OF STAPHOLYSINE TITER, ELK 7,45 6,55 0, ROSE-TEST 8,23 7,85 0, L-AGGLUTINATIE 4,77 4,58 0, RA-TEST (LATEX-AGGLUTINATIE) 4,91 4,58 0, TREPONEMA PALLIDUM HAEMAGGLUTINATIETEST (TPHA) 7,63 3,27 4, FLUORESCERENDE TREPONEMALE ANTI-STOFFENREACTIE (MET TOEPASSING VAN ABSORPTIE) FTA-ABS- 10,72 9,82 0,90 REACTIE VDRL-REACTIE (KWANTITATIEF) 5,21 4,58 0, PRECIPITATIE REACTIE 6,90 6,55 0, IMMUNODIFFUSIE REACTIE 10,13 7,85 2, IMMUNOCHEMOLYTISCHE BEPALING VAN COMPLEMENT GEHALTE (CH 50) 8,81 7,85 0, COMPLEMENT COMPONENT (KWANTITATIEVE BEPALING) 8,96 7,85 1, T-ROSE-TEST 28,58 26,19 2, MEMBRAAN IMMUNOFLUORESCENTIE (TER BEPALING VAN HET B-LYMFOCYTEN) 27,14 26,19 0, C-REACTIVE PROTEINEN (CRP) 4,90 4,58 0, ANTI-NUCLEAIRE FACTOR (ANF) 8,80 7,85 0,95 Niet alle overige zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 9 (van 45)

10 ANTI-PERINUCLEAIRE FACTOR (PNF) 7,99 6,55 1, CELLULAIRE IMMUNITEIT DOOR MIDDEL VAN LYMFOCYTEN TRANSFORMATIE, BEPALING VAN 42,81 39,28 3, GRANULOCYTEN-TOXICITEITSTEST 21,66 19,64 2, LEUCOCYTEN AGGLUTINATIETEST 21,19 19,64 1, Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)). 1,82 1,66 0, BEZINKINGSSNELHEID 1,82 1,66 0, BLOEDINGSTIJD 9,98 9,82 0, PROTROMBINETIJD BIJ ORALE ANTISTOLLING 3,43 3,27 0, PROTROMBINETIJD 4,74 4,58 0, ERYTROCYTEN, RESISTENTIE 2,39 2,23 0, PLASMACELLEN TELLEN 2,55 2,23 0, MICROSCOPIE VAN STERNUMPUNCTAAT, STANDAARDKLEURING EN BEOORDELING 3,75 3,27 0, EOSINOFIELEN TELLEN 1,82 1,66 0, TROMBOCYTEN TELLEN 1,82 1,66 0, RETICULOCYTEN TELLEN 3,43 3,27 0, DIFFERENTIELE TELLING (HAND) 3,43 3,27 0, DIFFERENTIELE TELLING (MACHINAAL) 1,82 1,66 0, LE-CELLEN 5,06 4,58 0, BLOEDKOEK RETRACTIE, KWANTITATIEF 0,77 0,66 0, RECALCIFICATIE-STOLLINGSTIJD 2,45 2,23 0, HEPARINE-TOLERANTIE TEST 2,55 2,23 0, ACID-HAM TEST 1,83 1,66 0, HEMOGLOBINE (FOETAAL) KWALITATIEF 5,06 4,58 0, HEMOGLOBINE FOETAAL (HBF), KWANTITATIEF 10,77 9,82 0, HEMOGLOBINE SCHEIDING KWANTITATIEF 14,68 13,09 1, BLOEDSTOLLINGSFACTOR II 3,59 3,27 0, BLOEDSTOLLINGSFACTOR V 3,59 3,27 0, BLOEDSTOLLINGSFACTOR VII 3,59 3,27 0, BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII 14,52 13,09 1, BLOEDSTOLLINGSFACTOR IX 14,52 13,09 1, BLOEDSTOLLINGSFACTOR X 3,66 3,27 0, TROMBOPLASTINETIJD, PARTIEEL 2,55 2,23 0, TROMBINETIJD 2,53 2,23 0, PROTEINE-SULFAAT-TITRATIE 1,83 1,66 0, LEUCOCYTENCONCENTRATIE MET KLEURING 3,75 3,27 0, TROMBOCYTEN AGGREGATIE, PER AGGREGERENDE SUBSTANTIE 7,18 6,55 0, ALKALISCHE FOSFATASE, KWANTITATIEF, IN LEUCOCYTEN 21,23 19,64 1, PLASMINOGEEN ACTIVTEIT 10,77 9,82 0, GLUCOSE-6-FOSFAAT-DEHYDROGENASE (G 6 PD) IN ERYTROCYTEN 14,52 13,09 1,43 Niet alle overige zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 10 (van 45)

11 Transketolase - in erytrocyten. 15,51 14,08 1, Transketolase - voor en na toevoeging TPP (TPP effect), totaal. 21,07 19,64 1, Circulerend anticoagulans (lupus anticoagulans, antitromboplastine, antifosfolipiden), per anticoagulans. 14,68 13,09 1, ANTIPLASMINE ACTIVEIT, ALFA-2 10,77 9,82 0, HEPARINE BEPALING (ANTI XA ACTIVITEIT) 10,77 9,82 0, SPERMA-ANALYSE, EENVOUDIG 6,71 6,55 0, CONCREMENTEN (ZOALS STENEN), INSTRUMENTELE METHODE 19,80 19,64 0, CHROMATOGRAFISCHE ANALYSE (KWALITATIEF, 2-DIMENSIONAAL) 14,52 13,09 1, ZUURSTOF- EN KOOLZUURGEHALTE VAN UITADEMINGSLUCHT, KWANTITATIEF 14,68 13,09 1, NATRIUM EN CHLORIDE IN ZWEET (KWANTITATIEF) 10,93 9,82 1, BNP/NT-PROBNP 22,72 21,13 1, LEVENSDUUR ERYTROCYTEN, 51-CHROMIUM 46,63 45,83 0, BILIRUBINE IN VRUCHTWATER, EVENTUEEL ASCITESVOCHT, KWANTITATIEF 13,41 13,09 0, ZINK 10,77 9,82 0, FOSFOLIPIDEN-FOSFOR, TOTAAL (TPP) 8,65 7,85 0, LECITHINE SFINGOMYELINE VERHOUDING (L/S RATIO) 42,46 39,28 3, Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk). 33,56 32,73 0, WORMEIEREN (CONCENTRATIE) 14,59 13,09 1, PROTOZOAIRE CYSTEN (CONCENTRATIE) 15,10 13,09 2, ENTAMOEBA HISTOLYTICA (ZINKSULFAAT CONCENTRATIE) 8,56 6,55 2, SCHISTOSOMA (ZOUTZUUR-ETHER CONCENTRATIE) 14,59 13,09 1, STRONGYLOIDES (BAEMANN CONCENTRATIE) 14,59 13,09 1, SCHISTOSOMA (NA CONCENTRATIE D.M.V. CENTRIFUGEREN) 21,14 19,64 1, VIROLOGISCH ONDERZOEK DOOR MIDDEL VAN CELKWEEK < 2 MEDIA 26,97 19,64 7, VIROLOGISCH ONDERZOEK DOOR MIDDEL VAN CELKWEEK 2-3 MEDIA 33,51 26,19 7, VIROLOGISCH ONDERZOEK DOOR MIDDEL VAN CELKWEEK > 3 MEDIA 40,05 32,73 7, TYPERING VAN GEISOLEERD VIRUSSTAM 94,45 81,83 12, HBS ANTIGEEN 12,83 9,82 3, VIRUSDETECTIE IN KWEEK MET SPECIFIEKE ANTISERA 18,65 13,09 5, ANTISTOFFEN, IGT, IGG OF IGA TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IMMUNOASSAY 11,22 9,82 1, ANTISTOFFEN TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. CBR OF HAR PER BEPALING 6,28 4,58 1, ANTISTOFTITERSTIJGING MET BEHULP VAN NEUTRALISATIE (2 BEPALINGEN) 35,29 26,19 9, ANTISTOFFEN, IGM TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IF 18,36 13,09 5, ANTISTOFFEN, IGT, IGG OF IGA TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IF 14,18 9,82 4, ANTISTOFFEN, IGM TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IMMUNOASSAY 15,61 13,09 2, Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch. 22,77 19,64 3, Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch. 22,77 19,64 3, Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, mycologisch. 22,77 19,64 3,13 Niet alle overige zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 11 (van 45)

12 Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch. 22,77 19,64 3, Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), 22,77 19,64 3,13 infectieserologisch HYDROXY-INDOLAZIJNZUUR, 5-, KWANTITATIEF 10,77 9,82 0, HYDROXYTRYPTAMINE, 5-, (5-HT) (SEROTONINE) 10,77 9,82 0, VITAMINE B1, THIAMINE 10,77 9,82 0, VITAMINE B6, PYRIDOXINE 10,77 9,82 0, VITAMINE H, BIOTINE 10,77 9,82 0, PORFOBILINOGEEN, KWALITATIEF 3,59 3,27 0, PORFOBILINOGEEN, KWANTITATIEF 8,65 7,85 0, Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve 21,54 19,64 1,90 bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling MICRO-ALBUMINE IN URINE 5,37 4,58 0, VANILLYL-AMANDELZUUR (VMA) 21,38 19,64 1, HOMOVANILLINE (HVA) 21,38 19,64 1, AMINOZURENCHROMATOGRAM VIA KOLOMCHROMATOGRAFIE 51,38 45,83 5, CYSTINE, KWALITATIEF 2,39 2,23 0, FENYLPYRODRUIVENZUUR, KWALITATIEF 0,82 0,66 0, BLOED, KWALITATIEF (TABLET TEST) 0,82 0,66 0, PREGNAANDIOL + PREGNAANTRIOL IN CYCLUSURINE 28,58 26,19 2, HYDROXYPROLINE 14,52 13,09 1, MYOGLOBINE, KWALITATIEF 1,82 1,66 0, OXAALZUUR 7,18 6,55 0, O2-VERZADIGING VAN HET ARTERIELE BLOED 5,06 4,58 0, BLOEDGASSEN: PH, PCO2, PO2 EN/OF STANDAARDBICARBONAAT VAN HET ARTERIELE BLOED 6,17 4,58 1, GAMMA-GLUTAMYL-TRANSPEPTIDASE 2,14 1,66 0, NUCLEOTIDASE, 5' 5,06 4,58 0, IGG SUBKLASSEN 14,52 13,09 1, CI-ESTERASEREMMERACTIVITEIT 14,52 13,09 1, VISCOSITEIT 7,03 6,55 0, PRECIPITINEN 14,36 13,09 1, APOLIPOPROTEINE A, B, C, E 10,77 9,82 0, CORTISOL 8,80 7,85 0, CORTISOL, VRIJ 10,77 9,82 0, DESOXYCORTISOL, 9 10,77 9,82 0, DESOXYCORTISOL, 11 10,77 9,82 0, ALDOSTERON 10,77 9,82 0, HYDROXYPROGESTERON, 17 10,77 9,82 0,95 Niet alle overige zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 12 (van 45)

13 PROGESTERON 10,77 9,82 0, TESTOSTERON 10,77 9,82 0, TESTOSTERON, VRIJ 10,77 9,82 0, ANDROSTANOLON (DIHYDROTESTOSTERON) 10,77 9,82 0, ANDROSTEENDION 10,77 9,82 0, DEHYDRO-EPI-ANDROSTERON (DHEA) 14,04 13,09 0, DEHYDRO-EPI-ANDROSTERONSULFAAT (DHEA-S) 10,77 9,82 0, SEX HORMONE BINDING GLOBULIN (SHBG) 10,77 9,82 0, SOMATOMEDINE 14,04 13,09 0, SOMATOSTATINE 14,04 13,09 0, PREGNENOLON 10,77 9,82 0, OESTRIOL BIJ GRAVIDAE 10,77 9,82 0, OESTRON, OESTRADIOL, ELK 10,77 9,82 0, GLUCAGON 10,77 9,82 0, INSULINE 10,77 9,82 0, INSULINE-ANTISTOFFEN 10,77 9,82 0, C-PEPTIDE 10,77 9,82 0, ACTH, CORTICOTROFINE 10,77 9,82 0, LUTEINISEREND HORMOON (LH) 8,80 7,85 0, FOLLIKELSTIMULEREND HORMOON (FSH) 8,80 7,85 0, THYROTROFINE (TSH) BINDING INHIBITOR 10,77 9,82 0, THYROTROFINE (TSH) STIMULATING IMMUUNGLOBULINE 10,77 9,82 0, HCG, HUMAAN CHORIONGONADOTROFINE, INTACT MOLECUUL 10,77 9,82 0, HCG, BETA-HUMAAN CHORIONGONADOTROFINE 14,04 13,09 0, HCG, BETAVRIJ-HUMAAN CHORIONGONADODROFINE 10,77 9,82 0, HCS, HPL, HUMAAN CHORIONSOMATOTROFINE 10,94 9,82 1, GROEIHORMOON, HGH, SOMATROPINE 10,77 9,82 0, RH-LH BELASTINGTEST (= LH OP MIN) 35,75 32,73 3, RH-FSH BELASTINGTEST (=FSH OP MIN) 35,75 32,73 3, VASOPRESSINE (ANTIDIURETISCH HORMOON, ADH) 10,77 9,82 0, PROLACTINE (PRL) 8,96 7,85 1, THYROXINE (VRIJ T4) 8,96 7,85 1, TRIJOODTHYRONINE (VRIJ T3) 10,93 9,82 1, TRIJOODTHYRONINE (REVERSE T3) 10,93 9,82 1, THYROTROFINE (TSH) 7,66 6,55 1, THYROXINEBINDEND GLOBULINE (TBG) 10,93 9,82 1, THYROXINE (T4) 7,66 6,55 1, TRIJOODTHYRONINE (T3) 10,93 9,82 1, FOLIUMZUUR 8,96 7,85 1,11 Niet alle overige zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 13 (van 45)

14 VITAMINE B12, CYANOCOBALAMINE 10,93 9,82 1, ATRIAL NATRIURETIC PEPTIDE (ANP) 10,93 9,82 1, OSTEOCALCINE 10,93 9,82 1, NEUROTENSINE 10,92 9,82 1, TRANSCORTINE (CORTICOSTEROIDBINDEND GLOBULINE, CBG) 10,93 9,82 1, ANTISTOFFEN TEGEN SPECIFIEK HUMAAN WEEFSEL 14,19 13,09 1, ALLERGENEN, (SPECIFIEK IGE ANTISTOF TEGEN, RAST) 20,74 19,64 1, ALLERGENEN, SCREENING OP INHALATIE-ALLERGIE 27,30 26,19 1, BLOEDGROEP BEPALINGEN NIET VALLENDE ONDER ABO, RHESUS (DUFFY, KELL, ETC.) PER BLOEDGROEP 2,39 2,23 0, PROSTAAT ZURE FOSFATASE (ANTIGEEN) 10,34 9,82 0, PROSTAATSPECIFIEK ANTIGEEN (PSA) 10,93 9,82 1, NEURONSPECIFIEK ENOLASE (NSE) 10,93 9,82 1, CARCINOOM ANTIGEEN (CA), ELK 10,93 9,82 1, TRYPSINE-LIKE INHIBITOR 10,93 9,82 1, THYREOGLOBULINE 10,93 9,82 1, CARCINO-EMBRYONAAL ANTIGEEN (CEA) 10,93 9,82 1, ALFA-FOETOPROTEINE (AFP) 10,93 9,82 1, BETA-2-MICROGLOBULINE 10,93 9,82 1, CALCITONINE 10,93 9,82 1, GASTRINE 10,93 9,82 1, INHIBINE 10,93 9,82 1, OESTROGEEN RECEPTOREN IN CYTOSOL 45,88 39,28 6, PARATHORMOON (PTH) 10,93 9,82 1, RENINE 10,93 9,82 1, DNA-ANTISTOFFEN (KWANTITATIEF) 10,93 9,82 1, FERRITINE 10,93 9,82 1, SLAAPMIDDELEN, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE 33,53 32,73 0, BENZODIAZEPINEN, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE 26,99 26,19 0, ANTIDEPRESSIVA, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE 26,98 26,19 0, OPIUMWET, IDENTIFICATIE MIDDEL VALLENDE ONDER DE OPIUMWET, CHROMATOGRAFISCH, PER 20,43 19,64 0,79 COMPONENT Opiumwet, identificatie middel vallende onder de Opiumwet m.b.v. immunoassay, per component (zie ook ). 10,61 9,82 0, Opiumwet, identificatie middel vallende onder de Opiumwet m.b.v. immunoassay, totaal maximaal per keer. 33,53 32,73 0, OPIUMWET, KWANTIFICATIE MIDDEL VALLENDE ONDER DE OPIUMWET, CHROMATOGRAFISCH 26,98 26,19 0, LAXANTIA, SCREENING 26,99 26,19 0, DIURETICA, SCREENING 26,98 26,19 0, ALCOHOL, KWANTITATIEF MET IDENTIFICATIE 20,43 19,64 0,79 Niet alle overige zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 14 (van 45)

15 BROMIDE 21,23 19,64 1, KOOLMONOXIDE, KWANTITATIEF MET IDENTIFICATIE IN BLOED 7,34 6,55 0, METALEN (ZWAAR) KWALITATIEF EN/OF KWANTITATIEF PER ELEMENT (UITGEZONDERD LOOD) MET 33,52 32,73 0,79 VLAMLOZE AAS METALEN (ZWAAR) KWALITATIEF EN/OF KWANTITATIEF PER ELEMENT, MET AAS VLAM, MAXIMAAL PER KEER 20,44 19,64 0, ANTI-EPILEPTICA, M.B.V IMMUNOASSAY, ELK 10,61 9,82 0, ANTI-EPILEPTICA, M.B.V. CHROMATOGRAFIE, ELK 20,43 19,64 0, ALUMINIUM 20,43 19,64 0, ANALGETICA/ANTIRHEUMATICA, M.B.V. IMMUNOASSAY 10,61 9,82 0, ANALGETICA/ANTIRHEUMATICA, CHROMATOGRAFISCH 20,44 19,64 0, ANALGETICA/ANTIRHEUMATICA, SPECTROFOTOMETRISCH 13,89 13,09 0, H2-RECEPTORBLOKERENDE ANTIHISTAMINICA, KWANTITATIEF 20,44 19,64 0, NICOTINE/COTININE M.B.V. IMMUNOASSAY 10,61 9,82 0, NICOTINE/COTININE, CHROMATOGRAFISCH 20,44 19,64 0, FLUORIDE 13,89 13,09 0, LOOD, KWANTITATIEF M.B.V. AAS IN BLOED 20,43 19,64 0, CYTOSTATICA M.B.V. AAS 20,44 19,64 0, IMMUNOMODULANTIA / IMMUNOSUPPRESSIVA M.B.V. IMMUNOASSAY 20,43 19,64 0, IMMUNOMODULANTIA / IMMUNOSUPPRESSIVA M.B.V. CHROMATOGRAFIE 26,98 26,19 0, BETABLOKKER, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V. IMMUNOASSAY 10,62 9,82 0, BETABLOKKER, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V CHROMATOGRAFIE 20,44 19,64 0, THEOFYLLINE, KWANTITATIEF, CHROMATOGRAFISCH 13,89 13,09 0, COFFEINE, KWANTITATIEF, CHROMATOGRAFISCH 20,44 19,64 0, ANTIPSYCHOTICA (NEUROLEPTICA), IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE 26,98 26,19 0, CARDIACA, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V. CHROMATOGRAFIE 26,98 26,19 0, CARDIACA, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V. IMMUNOASSAY 10,61 9,82 0, METHOTREXAAT MET IMMUNOASSAY, INCLUSIEF EVENTUELE HERBEPALINGEN 20,44 19,64 0, CYTOSTATICA, CHROMATOGRAFISCH 26,99 26,19 0, ANTIMICROBIELE MIDDELEN, ENKELVOUDIG, MICROBIOLOGISCHE BEPALING 7,77 6,55 1, ANTIMICROBIELE MIDDELEN, MENGSEL, MICROBIOLOGISCHE BEPALING 11,14 9,82 1, ANTIMICROBIELE MIDDELEN, M.B.V. IMMUNOASSAY 11,25 9,82 1, ANTIMICROBIELE MIDDELEN, M.B.V. CHROMATOGRAFIE 22,93 19,64 3, ANTICOAGULANTIA, M.B.V. CHROMATOGRAFIE 26,99 26,19 0, LITHIUM 5,37 4,58 0, THEOFYLLINE, M.B.V. IMMUNOASSAY 10,61 9,82 0, GENEESMIDDEL, EIWITVRIJE FRACTIE (NAAST EEN ANDER NUMMER IN DIT TARIEF) PER MONSTER 5,37 4,58 0, GENEESMIDDEL (FUNCTIETEST MET) WAARVAN KWANTITATIEVE BEPALING ELDERS IN HET TARIEF WORDT AANGEGEVEN 26,99 26,19 0,80 Niet alle overige zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 15 (van 45)

16 Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, voorproeven (kleurproeven, 20,43 19,64 0,79 immunoassays waaronder paracetamol) Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, alcoholen met GLC. 13,89 13,09 0, Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, m.b.v. een chromatografische techniek. 26,99 26,19 0, Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, m.b.v. een chromatografische techniek 82,62 81,83 0,79 en hierbij de kwantificatie van de hoofdcomponent LANDBOUWGIFTEN, CHROMATOGRAFISCH 29,16 26,19 2, ORGANISCHE OPLOSMIDDELEN, CHROMATOGRAFISCH 20,44 19,64 0, FRUCTOSAMINE 2,86 2,23 0, GEGLYCEERDE HEMOGLOBINE 9,28 7,85 1, HBALC 9,28 7,85 1, SIKKELCEL TEST 14,52 13,09 1, BILIRUBINE, KWANTITATIEF TOTAAL OF DIRECT, ELK 1,82 1,66 0, LIPASE 2,39 2,23 0, CHOLESTEROL, HDL 3,75 3,27 0, MONOAMINOXYDASE (MAO) 8,75 7,85 0, ANTITRYPSINE TYPERING, ALFA-I 21,23 19,64 1, Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der 8,14 6,55 1,59 fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling IMMUNO-ELECTROFORESE MET ANTISERUM, INCLUSIEF EVENTUELE DETERMINATIE 15,79 13,09 2, GLUCOSE-INSULINE TOLERANTIETEST (INCLUSIEF URINE PORTIES) 8,80 7,85 0, KOPER 21,23 19,64 1, BENCE JONES EIWIT 8,80 7,85 0, ALBUMINE-IGG RATIO (IN SERUM EN LIQUOR CEREBROSPINALIS) 36,23 32,73 3, KWANTITATIEVE BEPALING VAN EEN IMMUNOGLOBULINE, NEFELOMETRISCH 8,65 7,85 0, PREALBUMINE 8,64 7,85 0, ALBUMINE IN LIQUOR CEREBROSPINALIS 8,64 7,85 0, KAPPA KETENS, VRIJ OF GEBONDEN, ELK 8,64 7,85 0, LAMBDA KETENS, VRIJ OF GEBONDEN, ELK 8,64 7,85 0, IMMUNO-ELECTROFORESE VAN LIQUOR, NA CONCENTRATIE 35,91 32,73 3, EIWIT 1,82 1,66 0, ALBUMINE 1,82 1,66 0, MYOGLOBINE 8,65 7,85 0, GLYCOPROTEINE, ALFA-I-ZURE 8,65 7,85 0, ANTITRYPSINE, ALFA-I 8,64 7,85 0, ALAT, SGPT, TRANSAMINASE 2,29 1,66 0, MELKZUUR DEHYDROGENASE (LDH) 2,14 1,66 0, FRUCTOSE-I,6-DIFOSFAAT-ALDOLASE 5,06 4,58 0,48 Niet alle overige zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 16 (van 45)

17 KREATINE-FOSFOKINASE 2,14 1,66 0, ALKALISCHE FOSFATASE 2,14 1,66 0, CK-MB, KREATINE-FOSFOKINASE ISO-ENZYM 9,12 7,85 1, HYDROXYBOTERZUUR.DEHYDROGENASE (HBDH) 5,06 4,58 0, TROPONINE, CARDIALE ISOVORM 9,40 8,45 0, CERULOPLASMINE 8,80 7,85 0, CRYOGLOBULINE, KWANTITATIEF 8,80 7,85 0, COLLOID OSMOLALITEIT (COLLOID OSMOTISCHE DRUK) 7,18 6,55 0, KWEEKPROEF < 2 MEDIA, BACTERIOLOGISCH 13,85 9,82 4, KWEEKPROEF 2-3 MEDIA, BACTERIOLOGISCH 18,21 13,09 5, KWEEKPROEF > 3 MEDIA, BACTERIOLOGISCH 25,86 19,64 6, BLOEDKWEEK (AEROOB + ANAEROOB) 31,31 26,19 5, DETERMINATIE MICRO-ORGANISMEN, BACTERIOLOGISCH 8,61 4,58 4, KWEEKPROEF < 2 MEDIA, MYCOLOGISCH 13,23 9,82 3, KWEEKPROEF 2-3 MEDIA, MYCOLOGISCH 17,26 13,09 4, KWEEKPROEF > 3 MEDIA, MYCOLOGISCH 25,20 19,64 5, DETERMINATIE MICRO-ORGANISMEN, MYCOLOGISCH 7,99 4,58 3, CIRCULERENDE IMMUUNCOMPLEXEN, PER COMPONENT 13,99 13,09 0, KRUISPROEF IN ZOUT-ALBUMINE-MILIEU 0,16 0,00 0, ANTICOMPLEMENT TEST 3,59 3,27 0, KRUISPROEF, VOLLEDIG (3 METHODEN) 3,90 3,27 0, ERYTROCYTEN, OSMOTISCHE RESISTENTIE 14,36 13,09 1, LYMFOCYTEN SUBPOPULATIE, EERSTE ANTISTOF 21,85 19,64 2, LYMFOCYTEN SUBPOPULATIE, TWEEDE EN ELKE VOLGENDE ANTISTOF 5,21 4,58 0, HLA-A, B, C, TYPERING 92,20 81,83 10, HLA-B27 36,07 32,73 3, MICROSCOPIE VAN PUNCTATEN (ANDERS DAN STERNUMPUNCTAAT), STANDAARD KLEURING EN 7,34 6,55 0,79 BEOORDELING Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, 3,75 3,27 0,48 sudan black, etc. inclusief beoordeling LEUCOCYTEN, ENKELVOUDIGE BEPALING 1,82 1,66 0, TROMBELASTOGRAM, EERSTE ONDERZOEK 21,55 19,64 1, TROMBELASTOGRAM, HERHALINGEN 7,35 6,55 0, HAPTOGLOBINE 8,80 7,85 0, BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII STOL ACTIVITEIT 21,23 19,64 1, BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII,VON WILLEBRAND FACTOR, RISTOCETINEFACTOR 11,41 9,82 1, BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII RELATED ANTIGEEN 10,94 9,82 1, BLOEDSTOLLINGSFACTOR XI 14,68 13,09 1, BLOEDSTOLLINGSFACTOR XII 14,68 13,09 1,59 Niet alle overige zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 17 (van 45)

18 APTT, GEACTIVEERDE PARTIELE TROMBOPLASTINETIJD 3,59 3,27 0, FIBRINOGEEN SPLITSINGSPRODUKTEN, KWALITATIEF 2,55 2,23 0, FIBRINOGEEN SPLITSINGSPRODUKTEN, KWANTITATIEF 8,80 7,85 0, FIBRINE/FIBRINOGEEN DEGRADATIE PRODUKTEN (FDP) D-DIMEERTEST, SEMIKWANTITATIEF 2,55 2,23 0, FIBRINE/FIBRINOGEEN DEGRADATIE PRODUKTEN, KWANTITATIEF 10,93 9,82 1, FIBRINE MONOMEREN 2,55 2,23 0, FIBRINOPEPTIDE-A 10,93 9,82 1, ANTITROMBINE III ACTIVITEIT 10,93 9,82 1, ANTITROMBINE III ANTIGEEN 14,52 13,09 1, PLASMINOGEEN ANTIGEEN 14,71 13,09 1, PORFYRINES URO-, COPRO-, PROTO-, IN ERYTROCYTEN, KWANTITATIEF 14,84 13,09 1, PROTEINE C ACTIVITEIT 14,68 13,09 1, PROTEINE C ANTIGEEN 14,68 13,09 1, PROTEINE S TOTAAL ANTIGEEN 14,68 13,09 1, PROTEINE S VRIJ ANTIGEEN 14,68 13,09 1, ANTIPLASMINE ANTIGEEN, ALFA-2 14,68 13,09 1, Sperma penetratie test, in capillairen vlgs. Kremer, SPM testen direct en gekruist, op voorwerpglas microscopisch vlgs. 10,93 9,82 1,11 Kurzrock Miller, elk OPWERKEN VAN SPERMA TEN BEHOEVE VAN FERTILISATIE 14,51 13,09 1, ZWANGERSCHAPSREACTIE UIT SERUM 10,14 9,82 0, HCG KWANTITATIEF UIT SERUM 40,55 39,28 1, Baarmoederslijmonderzoek op: aspect, ph, varentest en aanwezigheid van epitheel, erytrocyten, leucocyten, bacteriën. 2,55 2,23 0, Sperma onderzoek (uitgebreid), tenminste omvattende bepaling van volume, viscositeit, dichtheid van spermatozoën, ph, 27,78 26,19 1,59 motiliteit, aantal en aard rondcellen ERYTROCYTENVOLUME 27,78 26,19 1, IJZER(PLASMA-IJZER)TURNOVER (PIT), BEPALING VAN DE ERYTROCYTEN-IJZERTURNOVER 47,42 45,83 1, ACETYLGLUCOSEAMINIDASE, N 8,80 7,85 0, KINKHOEST-SEROLOGIE (IGM + IGG) 48,96 45,83 3, ALLERGIE-ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-B/CLB-C) 40,07 39,28 0, ANTISTOFFEN TEGEN WEEFSELANTIGENEN, BIJZONDER (CLB-B) 40,03 39,28 0, REUMAFACTOREN (ELISA) (CLB-B) 20,35 19,64 0, AUTO-IMMUUNZIEKTEN, OVERIGE, BIJZONDER (CLB-C) 40,07 39,28 0, BLOEDCELCHEMIE, ROOD, BIJZONDER (CLB-B) 39,99 39,28 0, BLOEDCELCHEMIE, ROOD, BIJZONDER (CLB-C) 107,22 106,43 0, BLOEDCELCHEMIE, WIT, BIJZONDER (CLB-C) 152,83 152,03 0, BLOEDSTOLLINGSFACTOREN, BIJZONDER (CLB-C) 46,62 45,83 0, BLOEDGROEP ERYTROCYTENSEROLOGIE, BIJZONDER (CLB-B) 46,54 45,83 0, BLOEDGROEP ERYTROCYTENSEROLOGIE, BIJZONDER (CLB-C) 40,07 39,28 0,79 Niet alle overige zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 18 (van 45)

19 HLA-B27 BEVESTIGING (CLB-B) 82,62 81,83 0, HLA-OVERIGE BIJZONDERE ONDERZOEKEN (CLB-C) 198,43 197,65 0, COMPLEMENTFACTOREN-IMMUNOCHEMIE, BIJZONDER (CLB-C) 26,90 26,19 0, IMMUNOCHEMISCHE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-B) 26,90 26,19 0, IMMUNOCHEMISCHE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-C) 33,37 32,73 0, IMMUNOCYTOLOGIE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-B) 46,54 45,83 0, IMMUNOCYTOLOGIE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-C) 152,68 152,03 0, KLINISCHE VIRO IMMUNOLOGIE, BIJZONDER (CLB-B) 46,47 45,83 0, KLINISCHE VIRO IMMUNOLOGIE, BIJZONDER (CLB-C) 82,55 81,83 0, IMMUNOGENETICA, BIJZONDER (CLB-B) 46,56 45,83 0, IMMUNOGENETICA, BIJZONDER (CLB-C) 107,07 106,43 0, LEUCOCYTEN-/TROMBOCYTENSEROLOGIE, BIJZONDER (CLB-C) 82,46 81,83 0, ORDERTARIEF KLINISCH-CHEMISCHE EN MICROBIOLOGISCHE LABORATORIUMONDERZOEKEN 14,00 14,00 0, Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken. 9,62 9,62 0, CLB-referentietarief. 15,68 15,68 0, INR-BEPALING (INCL. ORDERTARIEF) 11,32 11,32 0, Registratietarief diabetesdienst. 6,09 6,09 0, Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder röntgencontrole bij inbrengen pen in 138,23 126,58 11,65 enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiënten) Directe percutane arteriële punctie. 361,14 326,19 34, Al dan niet selectief onderzoek via percutane arteriële catheterisatie. 378,62 326,19 52, Al dan niet selectief onderzoek via percutane veneuze catheterisatie - alleen een venapunctie is inbegrepen in het 305,59 253,16 52,43 desbetreffende codenummer zoals b.v en Planigrafie algemeen. 149,88 126,58 23, DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF ORGANEN, ONDER CT-CONTROLE. 179,01 126,58 52, DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF ORGANEN, ONDER RÖNTGENCONTROLE. 100,67 65,72 34, DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF ORGANEN, ONDER ECHOGRAFISCHE 100,67 65,72 34,95 CONTROLE Volledig botdensitometrisch onderzoek met DEXA-apparatuur, ongeacht het aantal onderzochte anatomische gebieden 107,55 90,07 17,48 en ongeacht het aantal zittingen Percutane transluminale angioplastiek (PTA) stenose van de andere niet-coronaire vaten (zie voor occlusie) , ,71 69, Percutane transluminale angioplastiek (PTA) occlusie van de andere niet-coronaire vaten (zie voor stenose) , ,71 69, Embolisatie van vaten , ,71 139, Trombolyse met b.v. urokinase. 506,16 366,35 139, Plaatsen stent (vasculair, urinewegen, enteraal, galwegen, traanwegen). 401,30 366,35 34,95 Niet alle overige zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 19 (van 45)

20 Inbrengen implanteerbaar intravasculair systeem (b.v. port-a-cath of dialysecatheter). 401,30 366,35 34, Inbrengen van een aorta stentgraft in samenwerking met een chirurgisch team. 436,25 366,35 69, Radiologisch onderzoek hersenschedel of deel ervan inclusief neusbeen. 49,75 46,25 3, MRI hersenen bij epilepsie - uitgebreid. 615,07 562,56 52, MRI hersenen - met contrast. 252,12 199,61 52, MRI hersenen - standaard. 252,12 199,61 52, CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel. 198,04 163,09 34, ECHOGRAFIE VAN DE SCHEDEL (NIET BEDOELD WORDT DE MID-LINE ECHO). 69,55 46,25 23, Radiologisch onderzoek arteria carotis communis en/of externa en/of interna. 349,49 326,19 23, Echografie carotide, al dan niet inclusief haematotachografisch onderzoek van de cerebropetale vaten. 161,53 126,58 34, Radiologisch onderzoek arteria vertebralis. 343,67 326,19 17, Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid. 49,75 46,25 3, CT onderzoek van de aangezichtsschedel, met of zonder intraveneus contrast. 198,04 163,09 34, ECHOGRAFIE VAN HET AANGEZICHT EN/OF NEUSBIJHOLTEN. 75,64 52,34 23, SKELETVRIJE OPNAME OOGBOL EN/OF LOCALISATIE CORPUS ALIENUM IN OOG(KAS). 174,74 163,09 11, Radiologisch onderzoek ductus naso-lacrimalis. 75,64 52,34 23, Echografie orbita inclusief oogbol. 69,55 46,25 23, Radiologisch onderzoek petrosum, mastoïd of deel ervan, een of meerdere projecties. 57,90 46,25 11, CT onderzoek van het petrosum, multidirectioneel onderzoek met reconstructies tbv afbeelden binnen- of 215,52 163,09 52,43 middenoorpathologie. Dit codenummer is niet bedoeld voor de analyse van brughoektumoren MRI achterste schedelgroeve. 252,04 199,61 52, PARTIELE GEBITSSTATUS. 49,75 46,25 3, VOLLEDIGE GEBITSSTATUS OF PANORAMIXOPNAME. 57,90 46,25 11, Radiologisch onderzoek mandibula, kaakgewricht(en) of deel ervan - localisatie speekselsteen. 71,55 65,72 5, SIALOGRAFIE. 161,53 126,58 34, ECHOGRAFIE VAN DE SCHILDKLIER EN/OF HALS. 75,64 52,34 23, Radiologisch onderzoek gehele wervelkolom inclusief sacrum en os coccigis en overzichtsopname sacroiliacale 63,73 46,25 17,48 gewrichten CT ONDERZOEK VAN DE WERVELKOLOM. 198,04 163,09 34, Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan. 52,08 46,25 5, MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang. 252,04 199,61 52, Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan. 49,75 46,25 3, MRI thoracale wervelkolom. 305,59 253,16 52, Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten. 52,08 46,25 5, MRI lumbosacrale wervelkolom. 252,04 199,61 52, Speciaal gericht radiologisch onderzoek sacroiliacale gewrichten en/of os coccygis. 52,08 46,25 5, MYELOGRAFIE. 186,39 163,09 23,30 Niet alle overige zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 20 (van 45)

Declaratiecode Omschrijving declaratiecode Soort overig zorgproduct Ingangsdatum Einddatum Totaalprijs Kostenbedrag zorginstelling

Declaratiecode Omschrijving declaratiecode Soort overig zorgproduct Ingangsdatum Einddatum Totaalprijs Kostenbedrag zorginstelling 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER OZP Overige verrichtingen 20120101 20120430 0,28 0,00 0,28 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER OZP Overige verrichtingen 20120501 20121231 0,28 0,00 0,28 010905 REISKOSTEN PER

Nadere informatie

1 van 7. Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij eenling en het eerste kind van een meerlingzwangerschap. 146,59 8,83 155,42

1 van 7. Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij eenling en het eerste kind van een meerlingzwangerschap. 146,59 8,83 155,42 Algemene termijn echo 40,15 0,00 40,15 Specifieke diagnose echo 33,46 0,00 33,46 34686 Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie.

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten - Medisch Centrum Haaglanden Zet- en drukfouten voorbehouden

Standaard prijslijst overige zorgproducten - Medisch Centrum Haaglanden Zet- en drukfouten voorbehouden 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 20120101 20120430 0,28 0,00 0,28 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 20120501 20121231 0,28 0,00 0,28 010906 REISTIJD/VACATIE PER HALF UUR (MET EEN DAGMAX. VAN 448) 20120101

Nadere informatie

NZA Codetabel 2014 LET OP!!

NZA Codetabel 2014 LET OP!! NZA Codetabel 2014 LET OP!! In de NZA codetabel staat het MAXIMUM tarief per laboratoriumonderzoek. Het daadwerkelijk tarief kan door individuele afspraken met een zorgverzekeraar hier van afwijken. Code

Nadere informatie

CLB-referentietarief. 079993 12,72

CLB-referentietarief. 079993 12,72 Maximale NZA-tarieven met ingang van 01-01-2015. De feitelijke kosten worden door de zorgverzekeraar bepaald, doch zijn niet hoger dan de tarieven in deze tabel. Zorgproduct Ordertarief, huisbezoek, etc.

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten, 1e lijn labverrichtingen Gelre ziekenhuizen, Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 31 december 2015

Tarievenlijst passanten, 1e lijn labverrichtingen Gelre ziekenhuizen, Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 31 december 2015 Tarievenlijst passanten, 1e lijn labverrichtingen Gelre ziekenhuizen, Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 31 december 2015 Met ingang van 1 januari 2015 gelden voor alle prestaties Medisch Specialistische

Nadere informatie

1e lijn Labverrichtingen Prijslijst Passantentarieven Gelre ziekenhuizen, prestaties Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 31 december 2014

1e lijn Labverrichtingen Prijslijst Passantentarieven Gelre ziekenhuizen, prestaties Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 31 december 2014 1e lijn Labverrichtingen Prijslijst Passantentarieven Gelre ziekenhuizen, prestaties Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 31 december 2014 Tarieven vanaf 1 januari 2014 Gewijzigd tarief met ingang

Nadere informatie

Tarieven laboratoriumdiagnostiek 2016

Tarieven laboratoriumdiagnostiek 2016 Tarieven laboratoriumdiagnostiek 2016 Code Omschrijving Tarief (max) 078252 Acetylglucoseaminidase, N. 56,00 072550 ACTH, corticotrofine. 13,35 070304 Ademanalyse. 62,22 190247 Advies - onderdeel van antistollingsbehandeling.

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten 2015

Standaard prijslijst overige zorgproducten 2015 Standaard prijslijst overige zorgproducten 2015 Declaratie code Omschrijving Integraal tarief 39755 Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie. 161,76 39757 Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek

Nadere informatie

Fundusfotografie in het kader van screening op diabetische retinopathie (overige aandoeningen van het netvlies, zie 039918).

Fundusfotografie in het kader van screening op diabetische retinopathie (overige aandoeningen van het netvlies, zie 039918). Omschrijving Code RZ15b Echografie à-vue in verband met zwangerschap. 039485 39,36 Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie. 039755 161,76 Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.

Nadere informatie

Antipsychotica (neuroleptica), identificatie en/of kwantificatie 072884 27,50

Antipsychotica (neuroleptica), identificatie en/of kwantificatie 072884 27,50 Omschrijving Code RZ15b ACETYLGLUCOSEAMINIDASE, N 078252 8,81 ACTH, CORTICOTROFINE 072550 9,64 ADEMANALYSE 070304 34,77 AGGLUTINATIE, KOUDE 070616 6,02 AGGLUTINATIEREACTIE VOLGENS WIDAL, VOOR ELK MICRO-

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten

Standaard prijslijst overige zorgproducten Standaard prijslijst overige zorgproducten Declaratie Omschrijving declaratie Soort overig zorgproduct Ingangs 10905 REISKOSTEN PER KILOMETER OZP Overige verrichtingen 20130701 20131231 0,24 0,00 0,24

Nadere informatie

afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.

afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek. Menzis ZorgZó (Restitutiepolis): Lijst maximale en medisch specialistische zorg niet-gecontracteerde zorgaanbieders (marktconforme tarieven) Als u kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst heeft

Nadere informatie

Tarievenlijst diagnostiek

Tarievenlijst diagnostiek Tarievenlijst diagnostiek In dit document treft u onze tarievenlijst 2016 voor eerstelijnsdiagnostiek. Onder het kopje A-tarief vindt u het tarief dat hoort bij de optimumnorm. Onder het kopje B-tarief

Nadere informatie

Tarieven passanten DCWF Geldig vanaf 1 januari 2014

Tarieven passanten DCWF Geldig vanaf 1 januari 2014 specialisme Omschrijving Code kosten cardiologie Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie. 39755 124,91 Cardiologie BEOORDELING ECG, HOLTER, INSPANNINGSONDERZOEK E.D. 39757 43,35 Cardiologie

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten - Medisch Centrum haaglanden Zet- en drukfouten voorbehouden

Standaard prijslijst overige zorgproducten - Medisch Centrum haaglanden Zet- en drukfouten voorbehouden 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER OZP Overige verrichtingen 20140101 20141231 0,25 0,00 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur. OZP Overige verrichtingen 20140101 20141231 33,00 0,00 33,00 032280 Diagnostische

Nadere informatie

afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.

afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek. Menzis ZorgVerzorgd (Naturapolis): Lijst maximale en medisch specialistische zorg niet-gecontracteerde zorgaanbieders (marktconforme tarieven) Als u kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst heeft

Nadere informatie

Restitutietarieven 2013. Page 1

Restitutietarieven 2013. Page 1 Marktconforme tarieven (100%) Restitutietarieven (75%) Restitutietarieven (50%) Restitutietarieven 2013 Indien u zeker wilt zijn of uw zorgverlener een overeenkomst heeft met CZ of u bent niet zeker van

Nadere informatie

Zorg product. Kosten instelling. Declaratie code. Honorarium. tarief. Passantenlijst Spaarneziekenhuis 2013 (basiszorg)

Zorg product. Kosten instelling. Declaratie code. Honorarium. tarief. Passantenlijst Spaarneziekenhuis 2013 (basiszorg) 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,24 0,00 0,24 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 32,27 0,00 32,27 032280 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Ondersteuners - ongesplitst. Poorter honorarium. Kosten instelling. Declaratiecode Zorgproduct. Totaal-tarief

Ondersteuners - ongesplitst. Poorter honorarium. Kosten instelling. Declaratiecode Zorgproduct. Totaal-tarief 010905 OVPXXXXXX 0 0,24 0 0,24 REISKOSTEN PER KILOMETER 010906 OVPXXXXXX 0 32,27 0 32,27 Reistijd/vacatie per half uur. 032280 OVPXXXXXX 17,91 49,68 0 67,59 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief

Nadere informatie

Ondersteuners - ongesplitst. Poorter honorarium. Kosten instelling. Declaratiecode Zorgproduct. Totaal-tarief

Ondersteuners - ongesplitst. Poorter honorarium. Kosten instelling. Declaratiecode Zorgproduct. Totaal-tarief Declaratiecode Zorgproduct Kosten instelling Poorter honorarium Ondersteuners - ongesplitst Totaal-tarief Omschrijving 010905 OVPXXXXXX 0 0,24 0 0,24 REISKOSTEN PER KILOMETER 010906 OVPXXXXXX 0 32,27 0

Nadere informatie

Subtotaal - Honorarium. Subtotaal - Kosten. Declaratiecode Zorgproduct. Totaal Tarief

Subtotaal - Honorarium. Subtotaal - Kosten. Declaratiecode Zorgproduct. Totaal Tarief 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,00 0,24 0,24 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 0,00 32,27 32,27 032280 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten Diagnostisch Centrum West-Friesland Geldig per 1 juni voor niet-verzekerden

Tarievenlijst passanten Diagnostisch Centrum West-Friesland Geldig per 1 juni voor niet-verzekerden Cardiologie Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie. 184,88 39755 Cardiologie BEOORDELING ECG, HOLTER, INSPANNINGSONDERZOEK E.D. 43,23 Tarief voor regulier ecg, zonder inspanning. Indien

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten

Standaard prijslijst overige zorgproducten Standaard prijslijst overige zorgproducten Declaratie Omschrijving declaratie Soort overig zorgproduct Ingangs 10905 REISKOSTEN PER KILOMETER OZP Overige verrichtingen 20140601 0,25 0,00 0,25 10906 Reistijd/vacatie

Nadere informatie

Passantenprijslijst Slingeland Ziekenhuis 2013 Versie 1.0 1-1-2013

Passantenprijslijst Slingeland Ziekenhuis 2013 Versie 1.0 1-1-2013 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,00 0,24 0,24 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 0,00 32,27 32,27 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 17,91 49,68 67,59

Nadere informatie

Geldig vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 maart 2013. Versie 2013.3

Geldig vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 maart 2013. Versie 2013.3 Betaling conform algemene betalingsvoorwaarden Máxima Medisch Cemtrum zoals gedeponeerd ter griffie van Arrondissementsrechtbank te 'shertogenbosch onder nummer 54 / 2002 (zie ook mmc.nl). Overig product

Nadere informatie

Niet alle overige zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 1 van 46. Honorariumbedrag. Kostenbedrag zorginstelling

Niet alle overige zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 1 van 46. Honorariumbedrag. Kostenbedrag zorginstelling Declaratie code Omschrijving declaratiecode Totaalprijs Kostenbedrag zorginstelling Honorariumbedrag alle specialismen 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,24 0,00 0,24 010906 Reistijd/vacatie per half uur.

Nadere informatie

Passantenprijslijst Amphia Ziekenhuis voor OVP's uitgevoerd vanaf vanaf 1 april 2013 tot en met 31 december 2013

Passantenprijslijst Amphia Ziekenhuis voor OVP's uitgevoerd vanaf vanaf 1 april 2013 tot en met 31 december 2013 Passantenprijslijst Amphia Ziekenhuis voor OVP's uitgevoerd vanaf vanaf 1 april 2013 tot en met 31 december 2013 Declaratie Omschrijving 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,00 0,24 0,24 010906 Reistijd/vacatie

Nadere informatie

Prijslijst DOT-zorgproducten en OVP 2014 Bronovo Ziekenhuis Versie 2014.3 Geldig vanaf 1 januari 2014

Prijslijst DOT-zorgproducten en OVP 2014 Bronovo Ziekenhuis Versie 2014.3 Geldig vanaf 1 januari 2014 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 010905 0,00 0,25 0,25 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 010906 0,00 33,00 33,00 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Standaardprijslijst Radboudumc Ondersteunende en Overige Producten, geldig per 1 januari 2013 t/m 31 december 2013

Standaardprijslijst Radboudumc Ondersteunende en Overige Producten, geldig per 1 januari 2013 t/m 31 december 2013 Standaardprijslijst Radboudumc Ondersteunende en Overige Producten, geldig per 1 januari 2013 t/m 31 december 2013 declaratiecode omschrijving kostendeel honorarium totaalprijs 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER

Nadere informatie

CWZ prijslijst Overige-Zorgproducten vanaf 1 april 2013.Versie 131028. Honorarium

CWZ prijslijst Overige-Zorgproducten vanaf 1 april 2013.Versie 131028. Honorarium 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,24-0,24-010906 Reistijd/vacatie per half uur. 32,27-32,27-032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 69,34 17,91 51,43-032281 Diagnostische

Nadere informatie

Spijkenisse Medisch Centrum Passantenprijslijst 2013

Spijkenisse Medisch Centrum Passantenprijslijst 2013 OVPXXXXXX 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,24 0 0,24 OVPXXXXXX 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 32,27 0 32,27 OVPXXXXXX 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2014 - Juni t/m December

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2014 - Juni t/m December Declaratie Zorgproduct Code Code Omschrijving Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2014 - Juni t/m December Kostendeel Ziekenhuis Kosten Honorarium 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2014 - Januari t/m Mei

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2014 - Januari t/m Mei Declaratie Zorgproduct Code Code Omschrijving Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2014 - Januari t/m Mei Kostendeel Ziekenhuis Kosten Honorarium 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER

Nadere informatie

Prijslijst DOT-zorgproducten en OVP 2014 Bronovo Ziekenhuis Versie 2014.2 Geldig vanaf 1 juni 2014

Prijslijst DOT-zorgproducten en OVP 2014 Bronovo Ziekenhuis Versie 2014.2 Geldig vanaf 1 juni 2014 code 2014 omschrijving Declaratiecode OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 010905 0,00 0,25 0,25 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 010906 0,00 33,00 33,00 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie,

Nadere informatie

Zuwe Hofpoort Ziekenhuis passantentarieven 2016

Zuwe Hofpoort Ziekenhuis passantentarieven 2016 OVPXXXXXX Reiskosten per kilometer. 010905 01-01-2016 31-12-2016 0,25 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 010906 01-01-2016 31-12-2016 33,56 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten UMCG per 01 januari 2013

Standaard prijslijst overige zorgproducten UMCG per 01 januari 2013 Standaard prijslijst overige zorgproducten UMCG per 01 januari 2013 Disclaimer De ingangsdatum van deze lijst met passantentarieven is 1 januari 2013. Deze publicatie is onder voorbehoud van schrijf en

Nadere informatie

NZA-tarievenlijst 2015

NZA-tarievenlijst 2015 NZA-tarievenlijst 2015 Pres.code 1 OVP 010905 OVPXXXXXX 0,26 REISKOSTEN PER KILOMETER 1 OVP 010906 OVPXXXXXX 33,42 Reistijd/vacatie per half uur. 1 OVP 032280 OVPXXXXXX 75,20 Diagnostische indirecte laryngoscopie,

Nadere informatie

Declaratiecode (100%)

Declaratiecode (100%) U kunt via onze Zorgvergelijker nagaan of uw zorgaanbieder een contract met ons heeft. Ga naar de Zorgvergelijker: Zorgvergelijker Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen

Nadere informatie

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten Vumc per 1 januari 2012. Declaratiecode. Honorariumbedrag. zorgproduct. zorginstelling

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten Vumc per 1 januari 2012. Declaratiecode. Honorariumbedrag. zorgproduct. zorginstelling 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER Overige verrichting 0,28 0,00 0,28 010906 REISTIJD/VACATIE PER HALF UUR (MET EEN DAGMAX. VAN 448) Overige verrichting 27,35 0,00 27,35 033605 INBRENGEN VAN EEN PORT-A-CATH

Nadere informatie

TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK. Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7041-03 van 1 april 2013

TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK. Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7041-03 van 1 april 2013 TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7041-03 van 1 april 2013 DE TARIEVEN DIE DOOR ZORGAANBIEDERS DIE GENEESKUNDIGE ZORG LEVEREN BIJ OF KRACHTENS DE ZORGVERZEKERINGSWET

Nadere informatie

Zuwe Hofpoort Ziekenhuis passantentarieven 2015

Zuwe Hofpoort Ziekenhuis passantentarieven 2015 REISKOSTEN PER KILOMETER 010905 01-01-2015 31-12-2015 0,26 Reistijd/vacatie per half uur. 010906 01-01-2015 31-12-2015 33,42 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Declaratie code Omschrijving declaratie code Totaal prijs Kosten bedrag zorginstelling

Declaratie code Omschrijving declaratie code Totaal prijs Kosten bedrag zorginstelling 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 0,00 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,00 0,00 33,00 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 18,47 54,92

Nadere informatie

Geldig vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 januari 2014. Versie 2014.2

Geldig vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 januari 2014. Versie 2014.2 Betaling conform algemene betalingsvoorwaarden Máxima Medisch Cemtrum zoals gedeponeerd ter griffie van Arrondissementsrechtbank te 'shertogenbosch onder nummer 54 / 2002 (zie ook mmc.nl). Overig product

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten Declaratiecode Omschrijving declaratiecode Ingangsdatum Einddatum Integraal tarief

Standaard prijslijst overige zorgproducten Declaratiecode Omschrijving declaratiecode Ingangsdatum Einddatum Integraal tarief Standaard prijslijst overige zorgproducten Declaratiecode Omschrijving declaratiecode Ingangsdatum Einddatum Integraal tarief 10905 Reiskosten per kilometer 20150101 20153112 0,26 10906 Reistijd/vacatie

Nadere informatie

Tarief geldig: Omschrijving declaratiecode Totaalprijs Van Tm

Tarief geldig: Omschrijving declaratiecode Totaalprijs Van Tm 010905 Reiskosten per kilometer 0,26 1-1-2015 31-12-2015 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 1-1-2015 31-12-2015 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Honorium medisch. Kostendeel ziekenhuis. Omschrijving

Honorium medisch. Kostendeel ziekenhuis. Omschrijving Passantentarief Streek Koningin Beatrix 2013 Overige producten Periode: vanaf 1 juli 2013 Versie 1 De vermelde prijzen zijn alleen van toepassing op patiënten van zorgverzekeraars waarmee het Streek Koningin

Nadere informatie

Tarief geldig: Declaratie Omschrijving declaratiecode Totaalprijs Van Tm

Tarief geldig: Declaratie Omschrijving declaratiecode Totaalprijs Van Tm Products kunnen meerdere keren voorkomen als gevolg van een andere geldigheidsperiode. Declaratie Omschrijving declaratie Totaalprijs Van Tm 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 01-01-2014 31-12-2014 010906

Nadere informatie

DBC-zorgproduct latijnse omschrijving ode verzekerde zorg

DBC-zorgproduct latijnse omschrijving ode verzekerde zorg DBC-zorgproductcode of overig zorgproductcode 2016 DBC-zorgproduct latijnse omschrijving Declaratiec ode verzekerde zorg Integraal tarief Soort Prestatie 050505 Electronenmicroscopisch onderzoek. 050505

Nadere informatie

Declaratie code Omschrijving Kosten ziekenhuis

Declaratie code Omschrijving Kosten ziekenhuis Passantenprijslijst Amphia Ziekenhuis voor zorgproducten uitgevoerd vanaf 1 juni 2014 tot en met 31 december 2014 Declaratie 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

De geldende prijs ten tijde van de aanvang van de behandeling (als u voor de eerste keer in het ziekenhuis komt) zal altijd worden aangehouden.

De geldende prijs ten tijde van de aanvang van de behandeling (als u voor de eerste keer in het ziekenhuis komt) zal altijd worden aangehouden. Prijslijst 2013 : OVP s Geldig voor alle behandelingen gestart vanaf 01-01-2013 VOORWAARDEN Op alle door het ziekenhuis en door de daaraan verbonden vrijgevestigd medisch specialisten met patiënten gesloten

Nadere informatie

Geldig vanaf 1 januari 2015 t/m 31 december 2015 Versie 2015.4

Geldig vanaf 1 januari 2015 t/m 31 december 2015 Versie 2015.4 Overig product 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 Overig product 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 Overig product 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Totaalbestand 011015. Page 1

Totaalbestand 011015. Page 1 Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvergelijker: Zorgvergelijker Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen over uw vergoeding? Bel dan gerust

Nadere informatie

Standaard Passantenprijzen Overige Zorgproducten per 1 juni 2014

Standaard Passantenprijzen Overige Zorgproducten per 1 juni 2014 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 0,00 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,00 0,00 33,00 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 18,47 54,92

Nadere informatie

032480 OVPXXXXXX 238,97

032480 OVPXXXXXX 238,97 Declaratiecode Zorgproduct Tarief 2016 Omschrijving 010905 OVPXXXXXX 0,25 REISKOSTEN PER KILOMETER 010906 OVPXXXXXX 33,56 Reistijd/vacatie per half uur. 032280 OVPXXXXXX 227,52 Diagnostische indirecte

Nadere informatie

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten en overige zorgproducten - Leids Universitair Medisch Centrum V 15 12 2015

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten en overige zorgproducten - Leids Universitair Medisch Centrum V 15 12 2015 n.v.t. 010905 Reiskosten per kilometer. 0,25 01-01-2016 31-12-2016 n.v.t. 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,56 01-01-2016 31-12-2016 n.v.t. 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief

Nadere informatie

Overige zorgproducten Ingangsdatum: 1 april 2014 Einddatum: 31 mei 2014

Overige zorgproducten Ingangsdatum: 1 april 2014 Einddatum: 31 mei 2014 Prijslijst St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg Overige zorgproducten Ingangsdatum: 1 april 2014 Einddatum: 31 mei 2014 Declaratiecode Omschrijving dbc-zorgproduct 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,00 0,25

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 januari 2014

Standaard prijslijst overige zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 januari 2014 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 18,47 54,92 032281 Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 168,45 103,45 65,00

Nadere informatie

Standaard prijslijst DBC- en Overige zorgproducten - Langeland Ziekenhuis Zoetermeer PRIJZEN OVER PERIODE I JULI 2013 TM 31 DECEMBER 2013

Standaard prijslijst DBC- en Overige zorgproducten - Langeland Ziekenhuis Zoetermeer PRIJZEN OVER PERIODE I JULI 2013 TM 31 DECEMBER 2013 Standaard prijslijst DBC- en Overige zorgproducten - Langeland Ziekenhuis Zoetermeer PRIJZEN OVER PERIODE I JULI 2013 TM 31 DECEMBER 2013 VOORWAARDEN - Op alle door het ziekenhuis en door de daaraan verbonden

Nadere informatie

032480 OVPXXXXXX 238,97

032480 OVPXXXXXX 238,97 Declaratiecode Zorgproduct Tarief 2016 Omschrijving 010905 OVPXXXXXX 0,25 REISKOSTEN PER KILOMETER 010906 OVPXXXXXX 33,56 Reistijd/vacatie per half uur. 032280 OVPXXXXXX 227,52 Diagnostische indirecte

Nadere informatie

Passanten Prijslijst 2015

Passanten Prijslijst 2015 14E000 990416036 733,87 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij problemen met de stoelgang (obstipatie) bij kinderen 15E000 020109057 816,02 Toediening van chemotherapie

Nadere informatie

versie 1 Pagina 1 van 17

versie 1 Pagina 1 van 17 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 0,00 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,00 0,00 33,00 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 18,47 54,92

Nadere informatie

75% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief

75% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Looptijd prijslijst 1/1/2015-31/3/2015* Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis, zelfstandig

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten UMCG per 01 januari 2014

Standaard prijslijst overige zorgproducten UMCG per 01 januari 2014 Standaard prijslijst overige zorgproducten UMCG per 01 januari 2014 Disclaimer De ingangsdatum van deze lijst met passantentarieven is 1 januari 2014. Deze publicatie is onder voorbehoud van schrijf en

Nadere informatie

Tarieflijst Passanten per 1 januari 2015

Tarieflijst Passanten per 1 januari 2015 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 33,00 032280 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 032281

Nadere informatie

Passantenprijslijst Maasstad Ziekenhuis 2015

Passantenprijslijst Maasstad Ziekenhuis 2015 Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Tarief 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 032280 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie,

Nadere informatie

Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder:

Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder: Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder: vind-de-beste-zorg Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen over uw vergoeding? Bel dan gerust

Nadere informatie

Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder:

Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder: Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder: vind-de-beste-zorg Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen over uw vergoeding? Bel dan gerust

Nadere informatie

032480 OVPXXXXXX 238,97

032480 OVPXXXXXX 238,97 Declaratiecode Zorgproduct Tarief 2016 Omschrijving 010905 OVPXXXXXX 0,25 REISKOSTEN PER KILOMETER 010906 OVPXXXXXX 33,56 Reistijd/vacatie per half uur. 032280 OVPXXXXXX 227,52 Diagnostische indirecte

Nadere informatie

7 beeld 11,8% 8 labdiag 76,5%

7 beeld 11,8% 8 labdiag 76,5% DBC code: 16.11.61.7104.711 DBC omschrijving: Reguliere zorg.kind.diabetes mellitus.polikliniek, diagnostiek met / zonder behandeling, oriënterend ndpp-dbc: 17 Kostprijs DBC: 251,42 Std deviatie DBC: 240,76

Nadere informatie

Passantenprijslijst UMC Utrecht - Overige zorgproducten Geldig vanaf 1 januari 2014 tm 31 mei 2014

Passantenprijslijst UMC Utrecht - Overige zorgproducten Geldig vanaf 1 januari 2014 tm 31 mei 2014 Passantenprijslijst UMC Utrecht - Overige zorgproducten Geldig vanaf 1 januari 2014 tm 31 mei 2014 Disclaimers 1. De prijs van een behandeling is de prijs die geldt bij aanvang van de behandeling. Aan

Nadere informatie

39492 ECHOGRAFIE BUIKORGANEN 14,1% 1,1 34,47 5,27 39860 CHROMOCYSTOSCOPIE 3,5% 1,0 190,00 6,71

39492 ECHOGRAFIE BUIKORGANEN 14,1% 1,1 34,47 5,27 39860 CHROMOCYSTOSCOPIE 3,5% 1,0 190,00 6,71 DBC code: 6.11.0.11.211 DBC omschrijving: Reguliere zorg.niersteen.eswl poli ndpp-dbc: 85 Kostprijs DBC: 761,99 Std deviatie DBC: 229,02 1 poli 88,2% 190011 EERSTE POLIKLINIEKBEZOEK 74,1% 1,0 40,87 30,29

Nadere informatie

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis, zelfstandig behandelcentrum (ZBC) en/of de

Nadere informatie

eventuele biopten en poliepectomie. 352,48 034690 Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoïd met behulp van een flexibele endoscoop, MDL

eventuele biopten en poliepectomie. 352,48 034690 Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoïd met behulp van een flexibele endoscoop, MDL Overige zorgproducten (OZP's): periode 01/01/2014 tm 31/05/2014 Specialisme Declaratiecode Omschrijving Totaaltarief 034686 Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van een flexibele endoscoop,

Nadere informatie

155,19 148,06 7,13 meerlingzwangerschap. 037512 Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij eenling en het eerste kind van een

155,19 148,06 7,13 meerlingzwangerschap. 037512 Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij eenling en het eerste kind van een Passantenprijslijst overige zorgproducten per 1 januari 2012 033605 INBRENGEN VAN EEN PORT-A-CATH SYSTEEM. 278,55 179,11 99,44 034386 Echoscopische punctie via de oesofagus (EUS). 136,40 0,00 136,40 034387

Nadere informatie

Declaratiecode Zorgproductcode Zorgproduct Passantentarief

Declaratiecode Zorgproductcode Zorgproduct Passantentarief Declaratiecode Zorgproductcode Zorgproduct Passantentarief 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 032280 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2015

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2015 Declaratie Code Zorgproduct Code Omschrijving Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2015 Integraal Tarief 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per

Nadere informatie

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Looptijd prijslijst 1/1/2015-31/3/2015*

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Looptijd prijslijst 1/1/2015-31/3/2015* Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Looptijd prijslijst 1/1/2015-31/3/2015* Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis, zelfstandig

Nadere informatie

TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK. Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7078-02 van 1 JUNI 2014

TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK. Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7078-02 van 1 JUNI 2014 TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7078-02 van 1 JUNI 2014 DE TARIEVEN DIE DOOR ZORGAANBIEDERS DIE GENEESKUNDIGE ZORG LEVEREN BIJ OF KRACHTENS DE ZORGVERZEKERINGSWET

Nadere informatie

Zorgvergelijker. Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvergelijker:

Zorgvergelijker. Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvergelijker: Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvergelijker: Zorgvergelijker Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen over uw vergoeding? Bel dan gerust

Nadere informatie

Voor verdere uitleg verwijzen wij u naar artikel A.20 van onze Verzekeringsvoorwaarden:

Voor verdere uitleg verwijzen wij u naar artikel A.20 van onze Verzekeringsvoorwaarden: Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder: vind-de-beste-zorg Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen over uw vergoeding? Bel dan gerust

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten - Jeroen Bosch Ziekenhuis

Standaard prijslijst overige zorgproducten - Jeroen Bosch Ziekenhuis 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,00 0,28 0,28 010906 REISTIJD/VACATIE PER HALF UUR (MET EEN DAGMAX. VAN 448) 0,00 27,35 27,35 033605 INBRENGEN VAN EEN PORT-A-CATH SYSTEEM. 179,11 99,44 278,55 034386 Echoscopische

Nadere informatie

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis, zelfstandig behandelcentrum (ZBC) en/of de

Nadere informatie

Passantenprijslijst 2016 (onder voorbehoud van wijzigingen)

Passantenprijslijst 2016 (onder voorbehoud van wijzigingen) Passantenprijslijst 2016 (onder voorbehoud van wijzigingen) Ingangsdatum: 01 januari 2016 Declaratiecode Zorgproduct Tarief 2016 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie

Nadere informatie

035136 OVPXXXXXX 037510 OVPXXXXXX 037512 OVPXXXXXX 037514 OVPXXXXXX

035136 OVPXXXXXX 037510 OVPXXXXXX 037512 OVPXXXXXX 037514 OVPXXXXXX 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 33,00 032280 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 032281

Nadere informatie

Tarieflijst Passanten per 1 januari 2016 (voorlopige versie)

Tarieflijst Passanten per 1 januari 2016 (voorlopige versie) 14E000 990416036 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij problemen met de stoelgang (obstipatie) bij kinderen 818,09 15E000 20109057 Toediening van chemotherapie bij niet

Nadere informatie

Opsporen van vaatvernauwingen met behulp van Doppler apparatuur in eigen beheer. Voorwaarden: - Indicatie zie NHG-standaard M13

Opsporen van vaatvernauwingen met behulp van Doppler apparatuur in eigen beheer. Voorwaarden: - Indicatie zie NHG-standaard M13 TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7078-02 van 1 JUNI 2014 DE TARIEVEN DIE DOOR ZORGAANBIEDERS DIE GENEESKUNDIGE ZORG LEVEREN BIJ OF KRACHTENS DE ZORGVERZEKERINGSWET

Nadere informatie

Analysefrequentie laboratoriumonderzoek

Analysefrequentie laboratoriumonderzoek 3026 17-ß-Oestradiol dagelijks 2123 3-Methoxytyramine 1 x per 2 weken 2085 5-HIAA (urine) 1 x per 2 weken 3001 ACE dagelijks 3047 ACTH 1 x per 2 weken 4038 Aggr. Adrenaline dagelijks 4043 Aggr. Arachidonzuur

Nadere informatie

Medisch Specialistische Zorg (Ziekenhuiszorg) tarieven niet-gecontracteerd 2012

Medisch Specialistische Zorg (Ziekenhuiszorg) tarieven niet-gecontracteerd 2012 Declaratiecode 10905 REISKOSTEN PER KILOMETER 10906 REISTIJD/VACATIE PER HALF UUR (MET EEN DAGMAX. VAN F 448) ziekenhuiskosten 33605 INBRENGEN VAN EEN PORT-A-CATH SYSTEEM. P 20120101 f 179,11 f - 34386

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten UMCG per 01 mei 2012

Standaard prijslijst overige zorgproducten UMCG per 01 mei 2012 Standaard prijslijst overige zorgen UMCG per 01 mei 2012 Disclaimer De ingangsdatum van deze lijst met passantentarieven is 1 mei 2012. Deze publicatie is onder voorbehoud van schrijf- en typefouten. Het

Nadere informatie

159,87. Niet alle overige zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 1 (van 46)

159,87. Niet alle overige zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 1 (van 46) 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 75,20 032281 Diagnostische directe laryngoscopie,

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten - Jeroen Bosch Ziekenhuis

Standaard prijslijst overige zorgproducten - Jeroen Bosch Ziekenhuis 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,00 0,28 0,28 010906 REISTIJD/VACATIE PER HALF UUR (MET EEN DAGMAX. VAN 448) 0,00 27,35 27,35 033605 INBRENGEN VAN EEN PORT-A-CATH SYSTEEM. 179,11 99,44 278,55 034386 Echoscopische

Nadere informatie

kostendeel Omschrijving ziekenhuis Honorarium Totaal

kostendeel Omschrijving ziekenhuis Honorarium Totaal kostendeel Omschrijving ziekenhuis Honorarium Totaal Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 18,47 54,92 73,39 Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2016

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2016 Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2016 Versie 2, 31-3-2016 Declaratie Code Zorgproduct Code Omschrijving Integraal Tarief 010905 OVPXXXXXX Reiskosten per kilometer. 0,25 010906 OVPXXXXXX

Nadere informatie

210,91 eventuele biopten. 034686 Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en

210,91 eventuele biopten. 034686 Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,00 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 032281 Diagnostische directe laryngoscopie,

Nadere informatie

Prijslijst 2016. Tarief. Omschrijving. Declaratiecode Zorgproduct

Prijslijst 2016. Tarief. Omschrijving. Declaratiecode Zorgproduct 010905 OVPXXXXXX 0,25 Reiskosten per kilometer. 010906 OVPXXXXXX 33,56 Reistijd/vacatie per half uur. 032280 OVPXXXXXX 227,52 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

tarieflijst passanten 2016 Prijslijst per 1-1-2016 na correcties door wijziging wet- en regelgeving 2016

tarieflijst passanten 2016 Prijslijst per 1-1-2016 na correcties door wijziging wet- en regelgeving 2016 tarieflijst passanten 2016 Prijslijst per 1-1-2016 na correcties door wijziging wet- en regelgeving 2016 Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving tarief passanten 010905 OVPXXXXXX Reiskosten per kilometer.

Nadere informatie

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en typefouten

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en typefouten Standaard prijslijst DBC-zorgproducten - Jeroen Bosch Ziekenhuis Ingangsdatum: 01 januari 2016 Declaratiecode Zorgproduct Tarief 2016 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie

Nadere informatie

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis, zelfstandig behandelcentrum (ZBC) en/of de

Nadere informatie

Bijlage CI-1003.b1 agb specialisme omschrijving zorgactiviteit zorgactiviteit omschrijving B-prijs OP / OVP 0303 Heelkunde 034686 DIAGNOSTISCHE

Bijlage CI-1003.b1 agb specialisme omschrijving zorgactiviteit zorgactiviteit omschrijving B-prijs OP / OVP 0303 Heelkunde 034686 DIAGNOSTISCHE Bijlage CI-1003.b1 agb specialisme omschrijving zorgactiviteit zorgactiviteit omschrijving B-prijs OP / OVP 0303 Heelkunde 034686 DIAGNOSTISCHE COLOSCOPIE MET 81,6 0303 Heelkunde 034690 DIAGNOSTISCHE SIGMOIDOSCOPIE

Nadere informatie