Tarievenlijst diagnostiek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tarievenlijst diagnostiek"

Transcriptie

1 Tarievenlijst diagnostiek In dit document treft u onze tarievenlijst 2016 voor eerstelijnsdiagnostiek. Onder het kopje A-tarief vindt u het tarief dat hoort bij de optimumnorm. Onder het kopje B-tarief vindt u het tarief dat hoort bij de minimumnorm. Als gevolg van een bijstelling van de NZA-max tarieven medio 2015 is, daar waar het NZA-tarief onder ons tarief lag, een bijstelling van onze tarievenlijst 2015 gedaan. De overige tarieven zijn ongewijzigd. Deze aanpassing heeft, voor zover wij hebben kunnen constateren, geen effect op de zorgkostenplafonds zoals wij deze met de A-aanbieders van 2015 zijn overeen gekomen. Mocht dit wel effect hebben voor u als A-leverancier, dan kunt u contact opnemen met uw Zorginkoper. DC Omschrijving A-Tarief B-Tarief D HYBRIDISATIE, GEAUTOMATISEERD 21,87 23, HYBRIDISATIE, HANDMATIG 62,76 71, DNA-AMPLIFICATIE, KWALITATIEF, GEAUTOMATISEERD 28,69 28, DNA-AMPLIFICATIE, KWALITATIEF, HANDMATIG 56,79 56, RNA-AMPLIFICATIE, KWALITATIEF 71,57 71, DNA/RNA-AMPLIFICATIE, KWANTITATIEF 86,48 86, DNA/RNA-ANALYSE (BV. SEQUENTIE-BEPALING OF SUB-TYPERING). 129,98 148, Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht. 1,53 1, DIACEETZUUR 0,48 0, INDICAN 0,56 0, AMINOLEVULINEZUUR, DELTA-, KWANTITATIEF 5,80 6, CONCENTRATIE- EN VERDUNNINGSPROEF, ELK 0,48 0, UREUM 1,13 1, CHLORIDE 1,13 1, GALACTOSEPROEF 3,60 3, HIPPUURZUURPROEF 5,18 5, HOMOCYSTEINE 27,29 31, KETOSTEROIDEN, 17-, TOTAAL 6,02 6, KETOSTEROIDEN, 17-, GEFRACTIONEERD 30,01 34, PORFYRINES, URO-, COPRO-, PROTO-KWANTITATIEF, ELK 3,51 4, KREATINE 1,28 1, URINEZUUR 1,18 1, HYDROXY-INDOLAZIJNZUUR, 5-, KWALITATIEF 1,67 1, VITAMINE B2 7,25 8, PREGNAANDIOL 10,73 10, OESTRIOL 14,46 16, KETOGENE-STEROIDEN, 17 54,85 54, KETOSTEROIDEN, 20-, 17, 21-DIHYDROXY 7,50 8,57 1

2 70184 IMMUNO-ELECTROFORESE, NA CONCENTRATIE 26,05 29, ANTISTOFFEN TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IMMUNOBLOT 37,81 43, OESTROGENEN 39,36 44, METANEFRINEN, NORMETANEFRINEN 7,09 8, BLOED (OCCULT), KWALITATIEF 2,23 2, BILIRUBINE, KWALITATIEF 0,58 0, GISTPROEF 0,55 0, VERTERING, KWALITATIEF 0,60 0, Amylasebepaling - fecaal materiaal (amylasebepaling op andere materialen, zie ). Lipasebepaling - fecaal materiaal (lipasebepaling op andere materialen, zie ). Eiwitbepaling - fecaal materiaal (eiwitbepaling op andere materialen, zie ). 0,42 0,42 1,44 1,64 4,80 5, Calcium in faeces. 4,45 5, VET (VETTEN, VETZUREN, DROGE STOF), KWANTITATIEF 6,59 7, MELKZUUR, KWANTITATIEF 8,76 10, Onderzoek naar Calprotectine in feces. 4,51 5, Onderzoek naar Elastase in feces. 4,51 5, LEUCOCYTEN IN FAECES 1,58 1, OSMOLARITEIT IN FAECES 4,30 4, CHYMOTRYPSINE IN FAECES 4,43 5, GALZURE ZOUTEN IN FAECES 4,40 5, ALFA-I-ANTITRYPSINE IN FAECES 5,27 6, PORFYRINES, KWANTITATIEF 23,61 26, PORFYRINES URO-, COPRO-, PROTO- IN FAECES 34,99 34, SEDIMENT 1,26 1, ADEMANALYSE 24,55 28, Amylasebepaling - op alle materialen, exclusief fecaal materiaal (zie ). 1,69 1, MORFOLOGISCH ONDERZOEK VAN SPUTUM, ALGEMEEN 2,06 2, BLOED (OCCULT) IN DIVERSE MATERIALEN 1,29 1, Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest. 1,24 1, KREATININE KLARING (OF ANDERE KLARING) 4,55 5, METHEMOGLOBINE, SULFHEMOGLOBINE, ELK 2,23 2, VITAMINE C 1,64 1, KREATININE 1,24 1, FOSFAAT 1,23 1, ALKALI RESERVE 2,20 2, CHOLESTEROL, TOTAAL 1,35 1, Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces. 1,35 1, ANGIOTENSINE CONVERTING ENZYM 3,26 3, VITAMINE A 4,54 5, IJZER 1,91 1, VITAMINE E 6,61 7, LIPOIDEN, TOTAAL 1,93 1, VITAMINE D (DIHYDROXYCHOLECALCIFEROL) 7,11 7,56 2

3 70442 NATRIUM 1,24 1, KALIUM 1,24 1, IJZERBINDINGSCAPACITEIT 3,88 4, AMINOZURENCHROMATOGRAM 31,02 35, TRANSFERRINE 4,23 4, Koolhydraat Deficïent Transferrine (CDT). 16,23 18, CHOLINESTERASE 2,32 2, PYRODRUIVENZUUR 9,46 10, TRIGLYCERIDEN 1,96 1, MELKZUUR 6,06 6, MAGNESIUM 1,53 1, VETZUREN, VRIJ (FFA, NEFA) 10,04 11, IMMUNOGLOBULINE, ELK 6,75 7, FENYLALANINE 15,88 18, CELLEN TELLEN IN LIQUOR 0,61 0, AMMONIAK 8,38 9, FIBRINOGEEN 3,14 3, ASAT, SGOT, TRANSAMINASE 1,35 1, CRYOGLOBULINE, KWALITATIEF 1,64 1, OSMOLARITEIT 2,33 2, MICROSCOPISCH ONDERZOEK (ONGEKLEURD OF GEKLEURD), ELK 3,38 3, MICROSCOPISCH ONDERZOEK (SPIROCHETEN IN DONKER VELD) 3,12 3, KWEEKPROEF OP TUBERCULOSE 17,44 19, RESISTENTIEBEPALING KWALITATIEF M.B.V. DIFFUSIE-METHODE, BACTE- RIOLOGISCH RESISTENTIEBEPALING KWANTITATIEF M.B.V. MRC/ETEST PER ANTIBIOTI- CUM, BACTERIOLOGISCH RESISTENTIEBEPALING TBC KWANTITATIEF M.B.V. MRC PER ANTIBIOTI- CUM, BACTERIOLOGISCH 3 4,27 4,88 4,75 5,42 11,52 13, MRC + MBC-BEPALING PER ANTIBIOTICUM 3,22 3, INTERACTIE MRC VAN TWEE ANTIBIOTICA 24,56 26, BETA LACTAMASE TEST 2,30 2, MICROSCOPISCH ONDERZOEK (GEKLEURD OF ONGEKLEURD), ELK, MY- COLOGISCH RESISTENTIEBEPALING KWANTITATIEF D.M.V. MRC/ETEST PER ANTIBIOTI- CUM, MYCOLOGISCH MICROSCOPISCH ONDERZOEK OP TUBERCULOSE (ZIEHL-NEELSEN OF GELIJKWAARDIGE METHODE) AGGLUTINATIEREACTIE VOLGENS WIDAL, VOOR ELK MICRO-ORGANIS- ME Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode. 3,19 3,64 4,78 5,46 11,33 12,95 7,79 8,90 2,21 2, PAUL EN BUNNELL, REACTIE VAN 7,38 8, Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest). Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest). 2,28 2,60 3,25 3, CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering). 4,96 5, AGGLUTINATIE, KOUDE 4,17 4, ANTI-STERPTOLYSINE TITER / ANTI-DNASE B TITER OF STAPHOLYSINE TITER, ELK 5,50 6,28

4 70619 ROSE-TEST 6,46 7, L-AGGLUTINATIE 4,05 4, RA-TEST (LATEX-AGGLUTINATIE) 3,44 3, TREPONEMA PALLIDUM HAEMAGGLUTINATIETEST (TPHA) 5,57 6, FLUORESCERENDE TREPONEMALE ANTI-STOFFENREACTIE (MET TOE- PASSING VAN ABSORPTIE) FTA-ABS-REACTIE 7,90 9, VDRL-REACTIE (KWANTITATIEF) 4,02 4, PRECIPITATIE REACTIE 5,22 5, IMMUNODIFFUSIE REACTIE 7,75 7, IMMUNOCHEMOLYTISCHE BEPALING VAN COMPLEMENT GEHALTE (CH 50) 6,48 7, COMPLEMENT COMPONENT (KWANTITATIEVE BEPALING) 2,12 2, MEMBRAAN IMMUNOFLUORESCENTIE (TER BEPALING VAN HET B-LYM- FOCYTEN) 15,25 17, Kwantitatieve bepaling van Pro-calcitonine in bloed. 19,75 22, C-REACTIVE PROTEINEN (CRP) 2,80 3, ANTI-NUCLEAIRE FACTOR (ANF) 5,85 6, ANTI-PERINUCLEAIRE FACTOR (PNF) 4,60 5, CELLULAIRE IMMUNITEIT DOOR MIDDEL VAN LYMFOCYTEN TRANSFOR- MATIE, BEPALING VAN Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)). 29,60 33,83 1,20 1, BEZINKINGSSNELHEID 1,17 1, BLOEDINGSTIJD 6,44 7, PROTROMBINETIJD BIJ ORALE ANTISTOLLING 2,26 2, PROTROMBINETIJD 2,88 2, ERYTROCYTEN, RESISTENTIE 1,72 1, PLASMACELLEN TELLEN 1,90 2, MICROSCOPIE VAN STERNUMPUNCTAAT, STANDAARDKLEURING EN BE- OORDELING 7,60 8, EOSINOFIELEN TELLEN 1,17 1, TROMBOCYTEN TELLEN 1,17 1, RETICULOCYTEN TELLEN 2,01 2, DIFFERENTIELE TELLING (HAND) 2,21 2, DIFFERENTIELE TELLING (MACHINAAL) 1,19 1, LE-CELLEN 3,66 4, HEPARINE-TOLERANTIE TEST 1,97 2, HEMOGLOBINE (FOETAAL) KWALITATIEF 3,60 4, HEMOGLOBINE FOETAAL (HBF), KWANTITATIEF 7,14 8, HEMOGLOBINE SCHEIDING KWANTITATIEF 8,38 9, BLOEDSTOLLINGSFACTOR II 2,83 3, BLOEDSTOLLINGSFACTOR V 2,55 2, BLOEDSTOLLINGSFACTOR VII 4,51 5, BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII 8,90 10, BLOEDSTOLLINGSFACTOR IX 17,80 20, BLOEDSTOLLINGSFACTOR X 4,73 5, TROMBOPLASTINETIJD, PARTIEEL 1,61 1, TROMBINETIJD 3,16 3, TROMBOCYTEN AGGREGATIE, PER AGGREGERENDE SUBSTANTIE 4,45 5,09 4

5 70744 ALKALISCHE FOSFATASE, KWANTITATIEF, IN LEUCOCYTEN 14,46 16, PLASMINOGEEN ACTIVTEIT 74,63 85, GLUCOSE-6-FOSFAAT-DEHYDROGENASE (G 6 PD) IN ERYTROCYTEN 10,34 11, Transketolase - in erytrocyten. 50,39 57, Transketolase - voor en na toevoeging TPP (TPP effect), totaal. 9,65 11, Circulerend anticoagulans (lupus anticoagulans, antitromboplastine, antifosfolipiden), per anticoagulans. 9,21 10, ANTIPLASMINE ACTIVEIT, ALFA-2 73,69 84, SPERMA-ANALYSE, EENVOUDIG 4,28 4, CONCREMENTEN (ZOALS STENEN), INSTRUMENTELE METHODE 11,71 13, CHROMATOGRAFISCHE ANALYSE (KWALITATIEF, 2-DIMENSIONAAL) 23,12 26, ZUURSTOF- EN KOOLZUURGEHALTE VAN UITADEMINGSLUCHT, KWANTI- TATIEF 9,55 10, NATRIUM EN CHLORIDE IN ZWEET (KWANTITATIEF) 9,16 10, BNP/NT-PROBNP 13,03 14, LEVENSDUUR ERYTROCYTEN, 51-CHROMIUM 43,41 49, ZINK 6,59 7, Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk). 22,78 26, WORMEIEREN (CONCENTRATIE) 10,52 12, PROTOZOAIRE CYSTEN (CONCENTRATIE) 10,34 11, ENTAMOEBA HISTOLYTICA (ZINKSULFAAT CONCENTRATIE) 6,50 7, SCHISTOSOMA (ZOUTZUUR-ETHER CONCENTRATIE) 9,65 11, STRONGYLOIDES (BAEMANN CONCENTRATIE) 9,81 11, Malaria sneltest. 9,85 11, SCHISTOSOMA (NA CONCENTRATIE D.M.V. CENTRIFUGEREN) 15,12 17, VIROLOGISCH ONDERZOEK DOOR MIDDEL VAN CELKWEEK < 2 MEDIA 19,94 22, VIROLOGISCH ONDERZOEK DOOR MIDDEL VAN CELKWEEK 2-3 MEDIA 26,35 29, VIROLOGISCH ONDERZOEK DOOR MIDDEL VAN CELKWEEK > 3 MEDIA 27,90 31, TYPERING VAN GEISOLEERD VIRUSSTAM 26,38 26, HBS ANTIGEEN 9,00 9, VIRUSDETECTIE IN KWEEK MET SPECIFIEKE ANTISERA 14,52 16, ANTISTOFFEN, IGT, IGG OF IGA TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IMMUNOASSAY ANTISTOFFEN TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. CBR OF HAR PER BEPALING ANTISTOFTITERSTIJGING MET BEHULP VAN NEUTRALISATIE (2 BEPALIN- GEN) 7,95 9,08 4,88 5,58 27,13 31, ANTISTOFFEN, IGM TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IF 13,94 13, ANTISTOFFEN, IGT, IGG OF IGA TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IF 9,73 9, ANTISTOFFEN, IGM TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IMMUNOAS- SAY Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch. Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch. Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, mycologisch. Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch. 11,81 12,98 16,33 18,66 14,96 14,96 16,11 18,42 15,39 17,59 5

6 71144 Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch. 15,70 17, HYDROXY-INDOLAZIJNZUUR, 5-, KWANTITATIEF 6,67 7, HYDROXYTRYPTAMINE, 5-, (5-HT) (SEROTONINE) 6,66 7, VITAMINE B1, THIAMINE 6,67 7, VITAMINE B6, PYRIDOXINE 6,64 7, VITAMINE H, BIOTINE 6,55 7, PORFOBILINOGEEN, KWALITATIEF 2,32 2, PORFOBILINOGEEN, KWANTITATIEF 5,36 6, Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling. 13,73 15, MICRO-ALBUMINE IN URINE 3,19 3, VANILLYL-AMANDELZUUR (VMA) 13,15 15, HOMOVANILLINE (HVA) 13,12 14, AMINOZURENCHROMATOGRAM VIA KOLOMCHROMATOGRAFIE 31,90 36, FENYLPYRODRUIVENZUUR, KWALITATIEF 0,53 0, BLOED, KWALITATIEF (TABLET TEST) 0,55 0, PREGNAANDIOL + PREGNAANTRIOL IN CYCLUSURINE 22,02 22, HYDROXYPROLINE 9,86 11, OXAALZUUR 4,83 5, O2-VERZADIGING VAN HET ARTERIELE BLOED 3,12 3, BLOEDGASSEN: PH, PCO2, PO2 EN/OF STANDAARDBICARBONAAT VAN HET ARTERIELE BLOED 3,85 3, GAMMA-GLUTAMYL-TRANSPEPTIDASE 1,35 1, IGG SUBKLASSEN 10,93 12, VISCOSITEIT 4,33 4, PRECIPITINEN 6,61 6, APOLIPOPROTEINE A, B, C, E 6,82 7, CORTISOL 5,40 6, CORTISOL, VRIJ 6,43 7, ALDOSTERON 6,82 7, HYDROXYPROGESTERON, 17 7,42 8, PROGESTERON 6,33 7, TESTOSTERON 6,45 7, TESTOSTERON, VRIJ 6,02 6, ANDROSTANOLON (DIHYDROTESTOSTERON) 6,17 7, ANDROSTEENDION 7,10 8, DEHYDRO-EPI-ANDROSTERON (DHEA) 10,79 12, DEHYDRO-EPI-ANDROSTERONSULFAAT (DHEA-S) 6,56 7, SEX HORMONE BINDING GLOBULIN (SHBG) 6,59 7, SOMATOMEDINE 8,97 10, PREGNENOLON 7,44 8, OESTRIOL BIJ GRAVIDAE 6,01 6, OESTRON, OESTRADIOL, ELK 6,51 7, GLUCAGON 15,40 17, INSULINE 6,55 7, INSULINE-ANTISTOFFEN 6,44 7,36 6

7 72543 C-PEPTIDE 6,93 7, ACTH, CORTICOTROFINE 6,64 7, LUTEINISEREND HORMOON (LH) 5,24 5, FOLLIKELSTIMULEREND HORMOON (FSH) 5,16 5, THYROTROFINE (TSH) BINDING INHIBITOR 6,29 7, THYROTROFINE (TSH) STIMULATING IMMUUNGLOBULINE 7,43 8, HCG, HUMAAN CHORIONGONADOTROFINE, INTACT MOLECUUL 6,64 7, HCG, BETA-HUMAAN CHORIONGONADOTROFINE 8,53 9, HCG, BETAVRIJ-HUMAAN CHORIONGONADODROFINE 7,60 8, HCS, HPL, HUMAAN CHORIONSOMATOTROFINE 7,88 9, GROEIHORMOON, HGH, SOMATROPINE 7,05 8, VASOPRESSINE (ANTIDIURETISCH HORMOON, ADH) 6,93 7, PROLACTINE (PRL) 5,29 6, Anti Mulleriaans Hormoon (AMH). 8,65 9, THYROXINE (VRIJ T4) 5,24 5, TRIJOODTHYRONINE (VRIJ T3) 6,00 6, THYROTROFINE (TSH) 4,52 4, THYROXINEBINDEND GLOBULINE (TBG) 7,17 8, THYROXINE (T4) 5,35 5, TRIJOODTHYRONINE (T3) 5,99 5, FOLIUMZUUR 5,27 5, VITAMINE B12, CYANOCOBALAMINE 6,32 6, OSTEOCALCINE 7,62 8, TRANSCORTINE (CORTICOSTEROIDBINDEND GLOBULINE, CBG) 12,75 14, ANTISTOFFEN TEGEN SPECIFIEK HUMAAN WEEFSEL 8,90 10, ALLERGENEN, (SPECIFIEK IGE ANTISTOF TEGEN, RAST) 12,14 12, ALLERGENEN, SCREENING OP INHALATIE-ALLERGIE 15,54 16, BLOEDGROEP BEPALINGEN NIET VALLENDE ONDER ABO, RHESUS (DUF- FY, KELL, ETC.) PER BLOEDGROEP 1,72 1, PROSTAAT ZURE FOSFATASE (ANTIGEEN) 6,24 7, PROSTAATSPECIFIEK ANTIGEEN (PSA) 6,33 6, NEURONSPECIFIEK ENOLASE (NSE) 6,73 7, CARCINOOM ANTIGEEN (CA), ELK 6,72 7, THYREOGLOBULINE 7,04 8, CARCINO-EMBRYONAAL ANTIGEEN (CEA) 6,30 7, ALFA-FOETOPROTEINE (AFP) 6,68 7, BETA-2-MICROGLOBULINE 7,58 8, CALCITONINE 6,78 7, GASTRINE 7,67 8, INHIBINE 8,00 9, PARATHORMOON (PTH) 6,40 7, RENINE 7,30 8, DNA-ANTISTOFFEN (KWANTITATIEF) 7,18 8, FERRITINE 6,33 6, SLAAPMIDDELEN, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE 23,49 26, BENZODIAZEPINEN, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE 16,60 18, ANTIDEPRESSIVA, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE 16,73 19,12 7

8 OPIUMWET, IDENTIFICATIE MIDDEL VALLENDE ONDER DE OPIUMWET, CHROMATOGRAFISCH, PER COMPONENT Opiumwet, identificatie middel vallende onder de Opiumwet m.b.v. immunoassay, per component (zie ook ). Opiumwet, identificatie middel vallende onder de Opiumwet m.b.v. immunoassay, totaal maximaal per keer. OPIUMWET, KWANTIFICATIE MIDDEL VALLENDE ONDER DE OPIUMWET, CHROMATOGRAFISCH 13,88 15,86 3,05 3,05 21,13 24,15 19,22 21, DIURETICA, SCREENING 19,73 22, ALCOHOL, KWANTITATIEF MET IDENTIFICATIE 11,23 11, KOOLMONOXIDE, KWANTITATIEF MET IDENTIFICATIE IN BLOED 3,92 3, METALEN (ZWAAR) KWALITATIEF EN/OF KWANTITATIEF PER ELEMENT (UITGEZONDERD LOOD) MET VLAMLOZE AAS METALEN (ZWAAR) KWALITATIEF EN/OF KWANTITATIEF PER ELEMENT, MET AAS VLAM, MAXIMAAL PER KEER 20,36 23,27 14,11 16, ANTI-EPILEPTICA, M.B.V IMMUNOASSAY, ELK 6,51 7, ANTI-EPILEPTICA, M.B.V. CHROMATOGRAFIE, ELK 12,47 14, ALUMINIUM 12,55 14, ANALGETICA/ANTIRHEUMATICA, M.B.V. IMMUNOASSAY 7,27 8, ANALGETICA/ANTIRHEUMATICA, CHROMATOGRAFISCH 19,91 22, NICOTINE/COTININE M.B.V. IMMUNOASSAY 6,51 7, NICOTINE/COTININE, CHROMATOGRAFISCH 12,68 14, LOOD, KWANTITATIEF M.B.V. AAS IN BLOED 12,83 14, IMMUNOMODULANTIA / IMMUNOSUPPRESSIVA M.B.V. IMMUNOASSAY 12,45 14, IMMUNOMODULANTIA / IMMUNOSUPPRESSIVA M.B.V. CHROMATOGRA- FIE BETABLOKKER, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V CHROMA- TOGRAFIE 21,30 24,34 13,48 15, THEOFYLLINE, KWANTITATIEF, CHROMATOGRAFISCH 8,13 9, ANTIPSYCHOTICA (NEUROLEPTICA), IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICA- TIE CARDIACA, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V. CHROMATO- GRAFIE 18,88 21,58 21,30 24, CARDIACA, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V. IMMUNOASSAY 6,54 7, METHOTREXAAT MET IMMUNOASSAY, INCLUSIEF EVENTUELE HERBEPA- LINGEN 14,77 16, ANTIMICROBIELE MIDDELEN, MENGSEL, MICROBIOLOGISCHE BEPALING 8,08 9, ANTIMICROBIELE MIDDELEN, M.B.V. IMMUNOASSAY 6,99 7, ANTIMICROBIELE MIDDELEN, M.B.V. CHROMATOGRAFIE 18,03 20, ANTICOAGULANTIA, M.B.V. CHROMATOGRAFIE 18,56 21, LITHIUM 3,37 3, THEOFYLLINE, M.B.V. IMMUNOASSAY 7,19 8, GENEESMIDDEL, EIWITVRIJE FRACTIE (NAAST EEN ANDER NUMMER IN DIT TARIEF) PER MONSTER Geneesmiddel (functietest met) waarvan kwantitatieve bepaling elders in het tarief wordt aangegeven. Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, voorproeven (kleurproeven, immunoassays waaronder paracetamol). Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, alcoholen met GLC. 13,81 15,78 16,38 18,72 12,47 14,26 18,31 20,93 8

9 Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, m.b.v. een chromatografische techniek. Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, m.b.v. een chromatografische techniek en hierbij de kwantificatie van de hoofdcomponent. 18,36 20,98 55,62 63, LANDBOUWGIFTEN, CHROMATOGRAFISCH 17,30 19, ORGANISCHE OPLOSMIDDELEN, CHROMATOGRAFISCH 40,47 40, FRUCTOSAMINE 1,81 2, GEGLYCEERDE HEMOGLOBINE 5,91 6, HBALC 5,43 5, SIKKELCEL TEST 9,65 10, BILIRUBINE, KWANTITATIEF TOTAAL OF DIRECT, ELK 1,13 1, Lipasebepaling - op alle materialen, exclusief fecaal materiaal (zie ). 1,53 1, CHOLESTEROL, HDL 2,21 2, ANTITRYPSINE TYPERING, ALFA-I 11,80 13, Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling. IMMUNO-ELECTROFORESE MET ANTISERUM, INCLUSIEF EVENTUELE DETERMINATIE 5,09 5,82 10,00 11, GLUCOSE-INSULINE TOLERANTIETEST (INCLUSIEF URINE PORTIES) 7,21 7, KOPER 14,41 16, BENCE JONES EIWIT 5,47 6, ALBUMINE-IGG RATIO (IN SERUM EN LIQUOR CEREBROSPINALIS) 23,18 23, KWANTITATIEVE BEPALING VAN EEN IMMUNOGLOBULINE, NEFELOME- TRISCH 3,47 3, PREALBUMINE 4,94 5, ALBUMINE IN LIQUOR CEREBROSPINALIS 4,74 5, KAPPA KETENS, VRIJ OF GEBONDEN, ELK 5,74 6, LAMBDA KETENS, VRIJ OF GEBONDEN, ELK 5,33 6, IMMUNO-ELECTROFORESE VAN LIQUOR, NA CONCENTRATIE 22,01 25, Eiwitbepaling - op alle materialen, exclusief fecaal materiaal (zie ). 1,13 1, ALBUMINE 1,13 1, MYOGLOBINE 6,71 7, GLYCOPROTEINE, ALFA-I-ZURE 6,73 7, ANTITRYPSINE, ALFA-I 5,30 6, ALAT, SGPT, TRANSAMINASE 1,46 1, MELKZUUR DEHYDROGENASE (LDH) 1,35 1, Bepaling Lysozyme in bloed. 5,98 6, KREATINE-FOSFOKINASE 1,35 1, ALKALISCHE FOSFATASE 1,35 1, CK-MB, KREATINE-FOSFOKINASE ISO-ENZYM 3,83 3, TROPONINE, CARDIALE ISOVORM 5,39 6, CERULOPLASMINE 5,62 6, CRYOGLOBULINE, KWANTITATIEF 5,09 5, COLLOID OSMOLALITEIT (COLLOID OSMOTISCHE DRUK) 6,36 7, KWEEKPROEF < 2 MEDIA, BACTERIOLOGISCH 9,99 11, KWEEKPROEF 2-3 MEDIA, BACTERIOLOGISCH 13,01 14,87 9

10 75043 KWEEKPROEF > 3 MEDIA, BACTERIOLOGISCH 18,59 21, BLOEDKWEEK (AEROOB + ANAEROOB) 21,85 24, DETERMINATIE MICRO-ORGANISMEN, BACTERIOLOGISCH 6,41 7, KWEEKPROEF < 2 MEDIA, MYCOLOGISCH 9,53 10, KWEEKPROEF 2-3 MEDIA, MYCOLOGISCH 12,71 14, KWEEKPROEF > 3 MEDIA, MYCOLOGISCH 17,61 20, DETERMINATIE MICRO-ORGANISMEN, MYCOLOGISCH 5,95 6, CIRCULERENDE IMMUUNCOMPLEXEN, PER COMPONENT 12,71 12, KRUISPROEF IN ZOUT-ALBUMINE-MILIEU 4,74 4, KRUISPROEF, VOLLEDIG (3 METHODEN) 2,60 2, LYMFOCYTEN SUBPOPULATIE, EERSTE ANTISTOF 9,10 9, LYMFOCYTEN SUBPOPULATIE, TWEEDE EN ELKE VOLGENDE ANTISTOF 3,22 3, HLA-A, B, C, TYPERING 107,29 122, HLA-B27 19,04 21, MICROSCOPIE VAN PUNCTATEN (ANDERS DAN STERNUMPUNCTAAT), STANDAARD KLEURING EN BEOORDELING Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling. 4,52 5,17 2,72 3, LEUCOCYTEN, ENKELVOUDIGE BEPALING 1,21 1, TROMBELASTOGRAM, EERSTE ONDERZOEK 14,71 16, TROMBELASTOGRAM, HERHALINGEN 15,45 17, HAPTOGLOBINE 5,24 5, BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII STOL ACTIVITEIT 13,77 15, BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII,VON WILLEBRAND FACTOR, RISTOCETI- NEFACTOR 8,17 9, BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII RELATED ANTIGEEN 23,69 27, BLOEDSTOLLINGSFACTOR XI 20,65 23, BLOEDSTOLLINGSFACTOR XII 13,34 13, APTT, GEACTIVEERDE PARTIELE TROMBOPLASTINETIJD 2,33 2, FIBRINOGEEN SPLITSINGSPRODUKTEN, KWANTITATIEF 5,10 5, FIBRINE/FIBRINOGEEN DEGRADATIE PRODUKTEN (FDP) D-DIMEERTEST, SEMIKWANTITATIEF 1,86 2, FIBRINE/FIBRINOGEEN DEGRADATIE PRODUKTEN, KWANTITATIEF 6,71 7, FIBRINOPEPTIDE-A 9,23 9, ANTITROMBINE III ACTIVITEIT 6,68 7, PORFYRINES URO-, COPRO-, PROTO-, IN ERYTROCYTEN, KWANTITATIEF 8,74 9, PROTEINE C ACTIVITEIT 9,02 10, PROTEINE C ANTIGEEN 14,58 16, PROTEINE S TOTAAL ANTIGEEN 8,98 10, PROTEINE S VRIJ ANTIGEEN 10,23 11, OPWERKEN VAN SPERMA TEN BEHOEVE VAN FERTILISATIE 10,30 11, ZWANGERSCHAPSREACTIE UIT SERUM 5,84 6, HCG KWANTITATIEF UIT SERUM 23,71 27, Baarmoederslijmonderzoek op: aspect, ph, varentest en aanwezigheid van epitheel, erytrocyten, leucocyten, bacteriën. Sperma onderzoek (uitgebreid), tenminste omvattende bepaling van volume, viscositeit, dichtheid van spermatozoën, ph, motiliteit, aantal en aard rondcellen. 12,40 14,17 18,40 21,03 10

11 78195 IJZER(PLASMA-IJZER)TURNOVER (PIT), BEPALING VAN DE ERYTROCYTEN- IJZERTURNOVER 24,28 24, ACETYLGLUCOSEAMINIDASE, N 5,75 6, KINKHOEST-SEROLOGIE (IGM + IGG) 31,46 31, ALLERGIE-ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-B/CLB-C) 24,02 26, ANTISTOFFEN TEGEN WEEFSELANTIGENEN, BIJZONDER (CLB-B) 24,04 25, REUMAFACTOREN (ELISA) (CLB-B) 14,08 16, AUTO-IMMUUNZIEKTEN, OVERIGE, BIJZONDER (CLB-C) 24,22 27, BLOEDCELCHEMIE, ROOD, BIJZONDER (CLB-B) 23,31 26, BLOEDCELCHEMIE, ROOD, BIJZONDER (CLB-C) 58,05 66, BLOEDCELCHEMIE, WIT, BIJZONDER (CLB-C) 103,66 118, BLOEDSTOLLINGSFACTOREN, BIJZONDER (CLB-C) 24,25 24, BLOEDGROEP ERYTROCYTENSEROLOGIE, BIJZONDER (CLB-B) 29,39 33, BLOEDGROEP ERYTROCYTENSEROLOGIE, BIJZONDER (CLB-C) 18,90 18, HLA-B27 BEVESTIGING (CLB-B) 53,02 60, HLA-OVERIGE BIJZONDERE ONDERZOEKEN (CLB-C) 122,21 139, COMPLEMENTFACTOREN-IMMUNOCHEMIE, BIJZONDER (CLB-C) 15,70 17, IMMUNOCHEMISCHE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-B) 15,20 15, IMMUNOCHEMISCHE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-C) 22,28 22, IMMUNOCYTOLOGIE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-B) 32,59 37, IMMUNOCYTOLOGIE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-C) 102,68 117, KLINISCHE VIRO IMMUNOLOGIE, BIJZONDER (CLB-B) 33,54 38, KLINISCHE VIRO IMMUNOLOGIE, BIJZONDER (CLB-C) 58,02 66, IMMUNOGENETICA, BIJZONDER (CLB-B) 42,60 44, LEUCOCYTEN-/TROMBOCYTENSEROLOGIE, BIJZONDER (CLB-C) 50,11 57, Registratietarief (inclusief oproep) in het kader van multidisciplinaire zorgverlening bij chronische aandoeningen. Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratorium bloedonderzoeken, exclusief bloedafname. 3,30 3,78 4,54 5, Toeslag op ordertarief bij decentrale afname van patiëntmateriaal. 2,68 3, Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief bloedafname. Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken. 7,31 8,35 5,43 6, CLB-referentietarief. 8,79 10,04 11

CLB-referentietarief. 079993 12,72

CLB-referentietarief. 079993 12,72 Maximale NZA-tarieven met ingang van 01-01-2015. De feitelijke kosten worden door de zorgverzekeraar bepaald, doch zijn niet hoger dan de tarieven in deze tabel. Zorgproduct Ordertarief, huisbezoek, etc.

Nadere informatie

NZA Codetabel 2014 LET OP!!

NZA Codetabel 2014 LET OP!! NZA Codetabel 2014 LET OP!! In de NZA codetabel staat het MAXIMUM tarief per laboratoriumonderzoek. Het daadwerkelijk tarief kan door individuele afspraken met een zorgverzekeraar hier van afwijken. Code

Nadere informatie

Tarieven laboratoriumdiagnostiek 2016

Tarieven laboratoriumdiagnostiek 2016 Tarieven laboratoriumdiagnostiek 2016 Code Omschrijving Tarief (max) 078252 Acetylglucoseaminidase, N. 56,00 072550 ACTH, corticotrofine. 13,35 070304 Ademanalyse. 62,22 190247 Advies - onderdeel van antistollingsbehandeling.

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten, 1e lijn labverrichtingen Gelre ziekenhuizen, Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 31 december 2015

Tarievenlijst passanten, 1e lijn labverrichtingen Gelre ziekenhuizen, Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 31 december 2015 Tarievenlijst passanten, 1e lijn labverrichtingen Gelre ziekenhuizen, Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 31 december 2015 Met ingang van 1 januari 2015 gelden voor alle prestaties Medisch Specialistische

Nadere informatie

1e lijn Labverrichtingen Prijslijst Passantentarieven Gelre ziekenhuizen, prestaties Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 31 december 2014

1e lijn Labverrichtingen Prijslijst Passantentarieven Gelre ziekenhuizen, prestaties Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 31 december 2014 1e lijn Labverrichtingen Prijslijst Passantentarieven Gelre ziekenhuizen, prestaties Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 31 december 2014 Tarieven vanaf 1 januari 2014 Gewijzigd tarief met ingang

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten 2015

Standaard prijslijst overige zorgproducten 2015 Standaard prijslijst overige zorgproducten 2015 Declaratie code Omschrijving Integraal tarief 39755 Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie. 161,76 39757 Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek

Nadere informatie

Antipsychotica (neuroleptica), identificatie en/of kwantificatie 072884 27,50

Antipsychotica (neuroleptica), identificatie en/of kwantificatie 072884 27,50 Omschrijving Code RZ15b ACETYLGLUCOSEAMINIDASE, N 078252 8,81 ACTH, CORTICOTROFINE 072550 9,64 ADEMANALYSE 070304 34,77 AGGLUTINATIE, KOUDE 070616 6,02 AGGLUTINATIEREACTIE VOLGENS WIDAL, VOOR ELK MICRO-

Nadere informatie

Fundusfotografie in het kader van screening op diabetische retinopathie (overige aandoeningen van het netvlies, zie 039918).

Fundusfotografie in het kader van screening op diabetische retinopathie (overige aandoeningen van het netvlies, zie 039918). Omschrijving Code RZ15b Echografie à-vue in verband met zwangerschap. 039485 39,36 Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie. 039755 161,76 Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.

Nadere informatie

1 van 7. Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij eenling en het eerste kind van een meerlingzwangerschap. 146,59 8,83 155,42

1 van 7. Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij eenling en het eerste kind van een meerlingzwangerschap. 146,59 8,83 155,42 Algemene termijn echo 40,15 0,00 40,15 Specifieke diagnose echo 33,46 0,00 33,46 34686 Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie.

Nadere informatie

Analysefrequentie laboratoriumonderzoek

Analysefrequentie laboratoriumonderzoek 3026 17-ß-Oestradiol dagelijks 2123 3-Methoxytyramine 1 x per 2 weken 2085 5-HIAA (urine) 1 x per 2 weken 3001 ACE dagelijks 3047 ACTH 1 x per 2 weken 4038 Aggr. Adrenaline dagelijks 4043 Aggr. Arachidonzuur

Nadere informatie

Inkoopdocument 2016. Klinisch Chemisch Laboratoriumonderzoek en Medisch Microbiologisch Onderzoek

Inkoopdocument 2016. Klinisch Chemisch Laboratoriumonderzoek en Medisch Microbiologisch Onderzoek < Inkoopdocument 2016 Klinisch Chemisch Laboratoriumonderzoek en Medisch Microbiologisch Onderzoek Aanvulling op het inkoopbeleid ELD 2016 Inhoud 1 Inkoop 2016 gericht op verbetering 3 2 Vanaf 2016: differentiatie

Nadere informatie

7 beeld 11,8% 8 labdiag 76,5%

7 beeld 11,8% 8 labdiag 76,5% DBC code: 16.11.61.7104.711 DBC omschrijving: Reguliere zorg.kind.diabetes mellitus.polikliniek, diagnostiek met / zonder behandeling, oriënterend ndpp-dbc: 17 Kostprijs DBC: 251,42 Std deviatie DBC: 240,76

Nadere informatie

DBC-zorgproduct latijnse omschrijving ode verzekerde zorg

DBC-zorgproduct latijnse omschrijving ode verzekerde zorg DBC-zorgproductcode of overig zorgproductcode 2016 DBC-zorgproduct latijnse omschrijving Declaratiec ode verzekerde zorg Integraal tarief Soort Prestatie 050505 Electronenmicroscopisch onderzoek. 050505

Nadere informatie

Hartfalen dubieus. Hartfalen onwaarschijnlijk

Hartfalen dubieus. Hartfalen onwaarschijnlijk Referentiewaarden Klinische Chemie Datum: 01-07-2012 BLOED Naam Referentiewaarde Eenheid 1-Antitrypsine 0,80 2,00 g/l 1-Foetoproteïne (AFP) < 6,0 ku/l ACE 0 2 jaar 8 109 IU/L 3 7 jaar 12 99 IU/L 8 14 jaar

Nadere informatie

Tarieven passanten DCWF Geldig vanaf 1 januari 2014

Tarieven passanten DCWF Geldig vanaf 1 januari 2014 specialisme Omschrijving Code kosten cardiologie Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie. 39755 124,91 Cardiologie BEOORDELING ECG, HOLTER, INSPANNINGSONDERZOEK E.D. 39757 43,35 Cardiologie

Nadere informatie

Omschrijving Maximum Nza Tarief ECHOGRAFIE VAN DE BUIKORGANEN. 113,28 116,53

Omschrijving Maximum Nza Tarief ECHOGRAFIE VAN DE BUIKORGANEN. 113,28 116,53 Omschrijving 037510 Prenatale screening: Nuchal Translucentie (NT-) meting 167,87 170,13 037512 Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzo 164,92 148,89 037514 Prenatale screening: Nuchal Translucentie

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten Diagnostisch Centrum West-Friesland Geldig per 1 juni voor niet-verzekerden

Tarievenlijst passanten Diagnostisch Centrum West-Friesland Geldig per 1 juni voor niet-verzekerden Cardiologie Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie. 184,88 39755 Cardiologie BEOORDELING ECG, HOLTER, INSPANNINGSONDERZOEK E.D. 43,23 Tarief voor regulier ecg, zonder inspanning. Indien

Nadere informatie

39492 ECHOGRAFIE BUIKORGANEN 14,1% 1,1 34,47 5,27 39860 CHROMOCYSTOSCOPIE 3,5% 1,0 190,00 6,71

39492 ECHOGRAFIE BUIKORGANEN 14,1% 1,1 34,47 5,27 39860 CHROMOCYSTOSCOPIE 3,5% 1,0 190,00 6,71 DBC code: 6.11.0.11.211 DBC omschrijving: Reguliere zorg.niersteen.eswl poli ndpp-dbc: 85 Kostprijs DBC: 761,99 Std deviatie DBC: 229,02 1 poli 88,2% 190011 EERSTE POLIKLINIEKBEZOEK 74,1% 1,0 40,87 30,29

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: 29-10-2015 tot 01-11-2019 Vervangt bijlage d.d.: 12-11-2014

Deze bijlage is geldig van: 29-10-2015 tot 01-11-2019 Vervangt bijlage d.d.: 12-11-2014 van N.V. MyLab Carusostraat 1 Paramaribo Suriname Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Klinische Chemie 1 Serum Het bepalen van de alanine aminotransferase activiteit

Nadere informatie

NZA-tarievenlijst 2015

NZA-tarievenlijst 2015 NZA-tarievenlijst 2015 Pres.code 1 OVP 010905 OVPXXXXXX 0,26 REISKOSTEN PER KILOMETER 1 OVP 010906 OVPXXXXXX 33,42 Reistijd/vacatie per half uur. 1 OVP 032280 OVPXXXXXX 75,20 Diagnostische indirecte laryngoscopie,

Nadere informatie

Tarieven onderlinge Dienstverlening AMC per 1 januari 2016

Tarieven onderlinge Dienstverlening AMC per 1 januari 2016 Tarieven onderlinge Dienstverlening AMC per 1 januari 2016 Specialisme: Klinische Chemie Contactpersoon: E.J.L Tiebie Tel. Nummer: 020-5663323 e-mailadres: e.j.tiebie@amc.uva.nl DECLARATIECODE Verrichting

Nadere informatie

Omschrijving Maximum Nza Tarief 2017

Omschrijving Maximum Nza Tarief 2017 In onderstaande lijst vindt u de algemene NZa tarieven 2018. Mede afhankelijk van contractuele afspraken met instellingen kunnen deze tarieven afwijken. Onderstaande tarieven gelden voor onderzoek waarbij

Nadere informatie

Zuwe Hofpoort Ziekenhuis passantentarieven 2016

Zuwe Hofpoort Ziekenhuis passantentarieven 2016 OVPXXXXXX Reiskosten per kilometer. 010905 01-01-2016 31-12-2016 0,25 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 010906 01-01-2016 31-12-2016 33,56 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief

Nadere informatie

Referentiewaarden Klinisch Chemisch Hematologisch Laboratorium

Referentiewaarden Klinisch Chemisch Hematologisch Laboratorium Referentiewaarden Klinisch Chemisch Hematologisch Laboratorium Zuyderland Medisch Centrum Locatie Heerlen Datum: 12-07-2016 BLOED Naam Referentiewaarde Eenheid α1-antitrypsine 0,80 2,00 g/l α1-foetoproteïne

Nadere informatie

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten en overige zorgproducten - Leids Universitair Medisch Centrum V 15 12 2015

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten en overige zorgproducten - Leids Universitair Medisch Centrum V 15 12 2015 n.v.t. 010905 Reiskosten per kilometer. 0,25 01-01-2016 31-12-2016 n.v.t. 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,56 01-01-2016 31-12-2016 n.v.t. 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief

Nadere informatie

Tarieven Laboratorium diagnostiek 2016

Tarieven Laboratorium diagnostiek 2016 Tarieven Laboratorium diagnostiek 2016 De hieronder vermelde tarieven zijn door de NZA vastgestelde maximum tarieven. Er kan een korting gelden op dit tarief, welke per zorgverzekeraar kan variëren. Disclaimer

Nadere informatie

Tarieven laboratoriumdiagnostiek 2015

Tarieven laboratoriumdiagnostiek 2015 Tarieven laboratoriumdiagnostiek 2015 Code omschrijving tarief 078252 Acetylglucoseaminidase, N 8,81 072550 ACTH, corticotrofine 9,64 070304 Ademanalyse 34,77 070616 Agglutinatie, koude 6,02 070601 Agglutinatiereactie

Nadere informatie

Referentiewaarden. 1/11 Documentnummer 314, versie 44

Referentiewaarden. 1/11 Documentnummer 314, versie 44 A AAT 0,9-2,0 g/l ALAT m < 45 U/l v < 34 Albumine 35-50 g/l Albumine/kreatinine ratio m < 2,5 v < 3,5 Alkalische fosfatase 0-14 d < 248 U/l 15 d - 1 j < 470 1-10 j < 335 10-13 j < 417 m 13-15 j < 468 m

Nadere informatie

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten Vumc per 1 januari 2012. Declaratiecode. Honorariumbedrag. zorgproduct. zorginstelling

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten Vumc per 1 januari 2012. Declaratiecode. Honorariumbedrag. zorgproduct. zorginstelling 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER Overige verrichting 0,28 0,00 0,28 010906 REISTIJD/VACATIE PER HALF UUR (MET EEN DAGMAX. VAN 448) Overige verrichting 27,35 0,00 27,35 033605 INBRENGEN VAN EEN PORT-A-CATH

Nadere informatie

Ondersteuners - ongesplitst. Poorter honorarium. Kosten instelling. Declaratiecode Zorgproduct. Totaal-tarief

Ondersteuners - ongesplitst. Poorter honorarium. Kosten instelling. Declaratiecode Zorgproduct. Totaal-tarief 010905 OVPXXXXXX 0 0,24 0 0,24 REISKOSTEN PER KILOMETER 010906 OVPXXXXXX 0 32,27 0 32,27 Reistijd/vacatie per half uur. 032280 OVPXXXXXX 17,91 49,68 0 67,59 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief

Nadere informatie

Tarieven Laboratorium diagnostiek 2015

Tarieven Laboratorium diagnostiek 2015 Tarieven Laboratorium diagnostiek 2015 De hieronder vermelde tarieven zijn door de NZA vastgestelde maximum tarieven. Er kan een korting gelden op dit tarief, welke per zorgverzekeraar kan variëren. Disclaimer

Nadere informatie

Ondersteuners - ongesplitst. Poorter honorarium. Kosten instelling. Declaratiecode Zorgproduct. Totaal-tarief

Ondersteuners - ongesplitst. Poorter honorarium. Kosten instelling. Declaratiecode Zorgproduct. Totaal-tarief Declaratiecode Zorgproduct Kosten instelling Poorter honorarium Ondersteuners - ongesplitst Totaal-tarief Omschrijving 010905 OVPXXXXXX 0 0,24 0 0,24 REISKOSTEN PER KILOMETER 010906 OVPXXXXXX 0 32,27 0

Nadere informatie

Tarieven diagnostiek ZekerWeten. Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium

Tarieven diagnostiek ZekerWeten. Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium Tarieven diagnostiek ZekerWeten De tarieven voor laboratoriumdiagnostiek worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze tarieven kunnen tussentijds wijzigen. De kosten voor

Nadere informatie

Zuwe Hofpoort Ziekenhuis passantentarieven 2015

Zuwe Hofpoort Ziekenhuis passantentarieven 2015 REISKOSTEN PER KILOMETER 010905 01-01-2015 31-12-2015 0,26 Reistijd/vacatie per half uur. 010906 01-01-2015 31-12-2015 33,42 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten - Medisch Centrum haaglanden Zet- en drukfouten voorbehouden

Standaard prijslijst overige zorgproducten - Medisch Centrum haaglanden Zet- en drukfouten voorbehouden 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER OZP Overige verrichtingen 20140101 20141231 0,25 0,00 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur. OZP Overige verrichtingen 20140101 20141231 33,00 0,00 33,00 032280 Diagnostische

Nadere informatie

Prijslijst DOT-zorgproducten en OVP 2014 Bronovo Ziekenhuis Versie 2014.3 Geldig vanaf 1 januari 2014

Prijslijst DOT-zorgproducten en OVP 2014 Bronovo Ziekenhuis Versie 2014.3 Geldig vanaf 1 januari 2014 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 010905 0,00 0,25 0,25 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 010906 0,00 33,00 33,00 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Subtotaal - Honorarium. Subtotaal - Kosten. Declaratiecode Zorgproduct. Totaal Tarief

Subtotaal - Honorarium. Subtotaal - Kosten. Declaratiecode Zorgproduct. Totaal Tarief 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,00 0,24 0,24 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 0,00 32,27 32,27 032280 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Tarieven Laboratorium diagnostiek 2017

Tarieven Laboratorium diagnostiek 2017 Tarieven Laboratorium diagnostiek 2017 De hieronder vermelde tarieven zijn door de NZA vastgestelde maximum tarieven. Er kan een korting gelden op dit tarief, welke per zorgverzekeraar kan variëren. Disclaimer

Nadere informatie

TARIEVENLIJST HUISARTSEN LAB 2015

TARIEVENLIJST HUISARTSEN LAB 2015 1 Naam NZA-code NZA-Tarief Orderkosten per order, inclusief afname van patiëntmateriaal 79991 10,64 Orderkosten per order, exclusief afname van patiëntmateriaal 79989 6,56 Registratietarief bij chronische

Nadere informatie

Bijlage CI-1003.b1 agb specialisme omschrijving zorgactiviteit zorgactiviteit omschrijving B-prijs OP / OVP 0303 Heelkunde 034686 DIAGNOSTISCHE

Bijlage CI-1003.b1 agb specialisme omschrijving zorgactiviteit zorgactiviteit omschrijving B-prijs OP / OVP 0303 Heelkunde 034686 DIAGNOSTISCHE Bijlage CI-1003.b1 agb specialisme omschrijving zorgactiviteit zorgactiviteit omschrijving B-prijs OP / OVP 0303 Heelkunde 034686 DIAGNOSTISCHE COLOSCOPIE MET 81,6 0303 Heelkunde 034690 DIAGNOSTISCHE SIGMOIDOSCOPIE

Nadere informatie

Prijslijst DOT-zorgproducten en OVP 2014 Bronovo Ziekenhuis Versie 2014.2 Geldig vanaf 1 juni 2014

Prijslijst DOT-zorgproducten en OVP 2014 Bronovo Ziekenhuis Versie 2014.2 Geldig vanaf 1 juni 2014 code 2014 omschrijving Declaratiecode OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 010905 0,00 0,25 0,25 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 010906 0,00 33,00 33,00 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie,

Nadere informatie

Zorg product. Kosten instelling. Declaratie code. Honorarium. tarief. Passantenlijst Spaarneziekenhuis 2013 (basiszorg)

Zorg product. Kosten instelling. Declaratie code. Honorarium. tarief. Passantenlijst Spaarneziekenhuis 2013 (basiszorg) 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,24 0,00 0,24 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 32,27 0,00 32,27 032280 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Medisch Facilitair Bedrijf Klinische Chemie

Medisch Facilitair Bedrijf Klinische Chemie Doc. Storm, Huib (Sectorhoofd ) Dit document omvat de lijst met klinisch chemische bepalingen van het KCL. De niet in deze lijst genoemde bepalingen worden uitbesteed aan externe laboratoria. De lijst

Nadere informatie

Tarief geldig: Omschrijving declaratiecode Totaalprijs Van Tm

Tarief geldig: Omschrijving declaratiecode Totaalprijs Van Tm 010905 Reiskosten per kilometer 0,26 1-1-2015 31-12-2015 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 1-1-2015 31-12-2015 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2014 - Juni t/m December

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2014 - Juni t/m December Declaratie Zorgproduct Code Code Omschrijving Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2014 - Juni t/m December Kostendeel Ziekenhuis Kosten Honorarium 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2014 - Januari t/m Mei

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2014 - Januari t/m Mei Declaratie Zorgproduct Code Code Omschrijving Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2014 - Januari t/m Mei Kostendeel Ziekenhuis Kosten Honorarium 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER

Nadere informatie

Totaalbestand 011015. Page 1

Totaalbestand 011015. Page 1 Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvergelijker: Zorgvergelijker Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen over uw vergoeding? Bel dan gerust

Nadere informatie

Tarieven laboratoriumonderzoek 2017

Tarieven laboratoriumonderzoek 2017 Tarieven laboratoriumonderzoek 2017 code laboratoriumonderzoek tarief max ( ) 078252 Acetylglucoseaminidase, N. 6,88 072550 ACTH, corticotrofine. 9,46 070304 Ademanalyse. 40,1 190247 Advies - onderdeel

Nadere informatie

Mocht uw onderzoek er niet bij zijn dan kunt u contact opnemen door een mail te sturen naar contact@mdca.nl

Mocht uw onderzoek er niet bij zijn dan kunt u contact opnemen door een mail te sturen naar contact@mdca.nl Onderzoek Tarief Ordertarief 10,64 Huisbezoek 16,35 Decentrale afname 3,87 Hematologie BB: Bloedbeeld 5,19 DIFF: Differentiatie 1,72 BSE: Bezinking 1,75 CRP 3,93 Eosinofielen 1,70 Reticulocyten 2,89 Sikkelceltest

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten

Standaard prijslijst overige zorgproducten Standaard prijslijst overige zorgproducten Declaratie Omschrijving declaratie Soort overig zorgproduct Ingangs 10905 REISKOSTEN PER KILOMETER OZP Overige verrichtingen 20140601 0,25 0,00 0,25 10906 Reistijd/vacatie

Nadere informatie

Geldig vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 maart 2013. Versie 2013.3

Geldig vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 maart 2013. Versie 2013.3 Betaling conform algemene betalingsvoorwaarden Máxima Medisch Cemtrum zoals gedeponeerd ter griffie van Arrondissementsrechtbank te 'shertogenbosch onder nummer 54 / 2002 (zie ook mmc.nl). Overig product

Nadere informatie

Referentiewaarden Certe divisie Klinische chemie en hematologie (02/2015)

Referentiewaarden Certe divisie Klinische chemie en hematologie (02/2015) Referentiewaarden Certe divisie Klinische chemie en hematologie (02/2015) CHEMIE 1 ENDOCRINOLOGIE 6 TUMORMARKERS 8 HEMATOLOGIE, VOLWASSENEN 9 HEMATOLOGIE, ALLE LEEFTIJDEN 10 STOLLING 13 URINE 14 SEMEN

Nadere informatie

Referentiewaarden Klinische Chemie Eenheid Hond Kat Eiwitten Eenheid Hond Kat Pancreas Darm Eenheid Hond Kat Bloedgassen Eenheid Hond Kat

Referentiewaarden Klinische Chemie Eenheid Hond Kat Eiwitten Eenheid Hond Kat Pancreas Darm Eenheid Hond Kat Bloedgassen Eenheid Hond Kat Klinische Chemie Eenheid Hond Kat Ureum mmol/l 3,0 12,5 6,1 12,8 Ureum (nuchter) mmol/l 2,1 8,4 Kreatinine µmol/l 50 129 (70+0,7xL,gew,) 76 164 Glucose (nuchter) mmol/l 4,2 5,8 3,4 5,7 Fructosamine µmol/l

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten Declaratiecode Omschrijving declaratiecode Ingangsdatum Einddatum Integraal tarief

Standaard prijslijst overige zorgproducten Declaratiecode Omschrijving declaratiecode Ingangsdatum Einddatum Integraal tarief Standaard prijslijst overige zorgproducten Declaratiecode Omschrijving declaratiecode Ingangsdatum Einddatum Integraal tarief 10905 Reiskosten per kilometer 20150101 20153112 0,26 10906 Reistijd/vacatie

Nadere informatie

Spijkenisse Medisch Centrum Passantenprijslijst 2013

Spijkenisse Medisch Centrum Passantenprijslijst 2013 OVPXXXXXX 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,24 0 0,24 OVPXXXXXX 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 32,27 0 32,27 OVPXXXXXX 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Geldig vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 januari 2014. Versie 2014.2

Geldig vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 januari 2014. Versie 2014.2 Betaling conform algemene betalingsvoorwaarden Máxima Medisch Cemtrum zoals gedeponeerd ter griffie van Arrondissementsrechtbank te 'shertogenbosch onder nummer 54 / 2002 (zie ook mmc.nl). Overig product

Nadere informatie

Deze tarievenlijst kan onvolkomenheden bevatten en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Deze tarievenlijst kan onvolkomenheden bevatten en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Onderzoek Tarief Ordertarief 2,45 Huisbezoek 9,62 Hematologie BB: Bloedbeeld 5,43 DIFF: Differentiatie 1,82 BSE: Bezinking 1,81 CRP 4,90 Eosinofielen 1,82 Reticulocyten 3,43 Sikkelceltest 14,52 Abnorm.Hb

Nadere informatie

227,52 handspiegel. 032281 Onderzoeken van het strottenhoofd en het eventueel nemen van een stukje weefsel, met behulp van een kijkbuis.

227,52 handspiegel. 032281 Onderzoeken van het strottenhoofd en het eventueel nemen van een stukje weefsel, met behulp van een kijkbuis. 010905 Reiskosten per kilometer. 0,25 010906 Vergoeding voor de reistijd van de hulpverlener, per half uur. 33,56 032280 Onderzoeken van het strottenhoofd en het eventueel nemen van een stukje weefsel,

Nadere informatie

17, ,

17, , Kostenoverzicht aanvragen door huisartsen voor klinisch chemisch onderzoek Basis prijslijst per 1 januari 2017 (in Euro) Orderkosten per patiënt per aanvraag 079986 Huisbezoek door Certe Trombosedienst

Nadere informatie

Publicatiedatum: Tarief 1 april t/m 31 december Tarief 1 januari t/m 31 maart Decl.code + Zorgproduct consumentenomschrijving

Publicatiedatum: Tarief 1 april t/m 31 december Tarief 1 januari t/m 31 maart Decl.code + Zorgproduct consumentenomschrijving Standaard Prijslijst Passantentarieven Gelre ziekenhuizen Prestaties Medisch Specialistische Zorg, Overige Zorgproducten - Prestaties diagnostiek laboratoria - Begin heeft Gelre met alle verzekeraars specifieke

Nadere informatie

Declaratiecode (100%)

Declaratiecode (100%) U kunt via onze Zorgvergelijker nagaan of uw zorgaanbieder een contract met ons heeft. Ga naar de Zorgvergelijker: Zorgvergelijker Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen

Nadere informatie

Tarief geldig: Declaratie Omschrijving declaratiecode Totaalprijs Van Tm

Tarief geldig: Declaratie Omschrijving declaratiecode Totaalprijs Van Tm Products kunnen meerdere keren voorkomen als gevolg van een andere geldigheidsperiode. Declaratie Omschrijving declaratie Totaalprijs Van Tm 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 01-01-2014 31-12-2014 010906

Nadere informatie

Standaardprijslijst Radboudumc Ondersteunende en Overige Producten, geldig per 1 januari 2013 t/m 31 december 2013

Standaardprijslijst Radboudumc Ondersteunende en Overige Producten, geldig per 1 januari 2013 t/m 31 december 2013 Standaardprijslijst Radboudumc Ondersteunende en Overige Producten, geldig per 1 januari 2013 t/m 31 december 2013 declaratiecode omschrijving kostendeel honorarium totaalprijs 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER

Nadere informatie

Tarieven Lab diagnostiek 2014

Tarieven Lab diagnostiek 2014 Datum 21 juli 2014 Versie: 2014.1 Auteur: Medische Laboratoria Soort Medische Microbiologie Totaal Doorlooptijd Mogelijk vervolgonderzoek Chlamydia 41,68

Nadere informatie

Passanten Prijslijst 2015

Passanten Prijslijst 2015 14E000 990416036 733,87 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij problemen met de stoelgang (obstipatie) bij kinderen 15E000 020109057 816,02 Toediening van chemotherapie

Nadere informatie

Passantenprijslijst Slingeland Ziekenhuis 2013 Versie 1.0 1-1-2013

Passantenprijslijst Slingeland Ziekenhuis 2013 Versie 1.0 1-1-2013 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,00 0,24 0,24 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 0,00 32,27 32,27 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 17,91 49,68 67,59

Nadere informatie

Restitutietarieven 2013. Page 1

Restitutietarieven 2013. Page 1 Marktconforme tarieven (100%) Restitutietarieven (75%) Restitutietarieven (50%) Restitutietarieven 2013 Indien u zeker wilt zijn of uw zorgverlener een overeenkomst heeft met CZ of u bent niet zeker van

Nadere informatie

Declaratie code Omschrijving declaratie code Totaal prijs Kosten bedrag zorginstelling

Declaratie code Omschrijving declaratie code Totaal prijs Kosten bedrag zorginstelling 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 32,27 0,00 32,27 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 69,34 17,91 51,43 032684 Diagnostische pleurapunctie. 48,96 48,96

Nadere informatie

Niet alle overige zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 1 van 46. Honorariumbedrag. Kostenbedrag zorginstelling

Niet alle overige zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 1 van 46. Honorariumbedrag. Kostenbedrag zorginstelling Declaratie code Omschrijving declaratiecode Totaalprijs Kostenbedrag zorginstelling Honorariumbedrag alle specialismen 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,24 0,00 0,24 010906 Reistijd/vacatie per half uur.

Nadere informatie

Geldig vanaf 1 januari 2015 t/m 31 december 2015 Versie 2015.4

Geldig vanaf 1 januari 2015 t/m 31 december 2015 Versie 2015.4 Overig product 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 Overig product 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 Overig product 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Referentiewaarden Eerste druk, 2008. Klinisch Chemisch Hematologisch Laboratorium Apeldoorn, Zutphen

Referentiewaarden Eerste druk, 2008. Klinisch Chemisch Hematologisch Laboratorium Apeldoorn, Zutphen Referentiewaarden Eerste druk, 2008 Klinisch Chemisch Hematologisch Laboratorium Apeldoorn, Zutphen Gelre ziekenhuizen Klinisch Chemisch Hematologisch Laboratorium, Apeldoorn Albert Schweitzerlaan 31 Postbus

Nadere informatie

Passantenprijslijst Amphia Ziekenhuis voor OVP's uitgevoerd vanaf vanaf 1 april 2013 tot en met 31 december 2013

Passantenprijslijst Amphia Ziekenhuis voor OVP's uitgevoerd vanaf vanaf 1 april 2013 tot en met 31 december 2013 Passantenprijslijst Amphia Ziekenhuis voor OVP's uitgevoerd vanaf vanaf 1 april 2013 tot en met 31 december 2013 Declaratie Omschrijving 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,00 0,24 0,24 010906 Reistijd/vacatie

Nadere informatie

CWZ prijslijst Overige-Zorgproducten vanaf 1 april 2013.Versie 131028. Honorarium

CWZ prijslijst Overige-Zorgproducten vanaf 1 april 2013.Versie 131028. Honorarium 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,24-0,24-010906 Reistijd/vacatie per half uur. 32,27-32,27-032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 69,34 17,91 51,43-032281 Diagnostische

Nadere informatie

Declaratie code Omschrijving declaratie code Totaal prijs Kosten bedrag zorginstelling

Declaratie code Omschrijving declaratie code Totaal prijs Kosten bedrag zorginstelling 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 0,00 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,00 0,00 33,00 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 18,47 54,92

Nadere informatie

032480 OVPXXXXXX 238,97

032480 OVPXXXXXX 238,97 Declaratiecode Zorgproduct Tarief 2016 Omschrijving 010905 OVPXXXXXX 0,25 REISKOSTEN PER KILOMETER 010906 OVPXXXXXX 33,56 Reistijd/vacatie per half uur. 032280 OVPXXXXXX 227,52 Diagnostische indirecte

Nadere informatie

Onder- Boven- Onder- Bovengrens. (werk- a1-antitrip. A 0,9 2 0,9 2 g/l 3-5

Onder- Boven- Onder- Bovengrens. (werk- a1-antitrip. A 0,9 2 0,9 2 g/l 3-5 (werk- a1-antitrip. A 0,9 2 0,9 2 g/l 3-5 ACE Angiotensine conv.enzyme A 20 70 20 70 U/l 3-5 ALAT A 45 35 IU/l 0-3 Alatop Inhalatiescreening neg neg 0-3 Albumine/kreat ratio urine A 2,5 3,5 mg/mmol 0-3

Nadere informatie

Declaratie code Omschrijving Kosten ziekenhuis

Declaratie code Omschrijving Kosten ziekenhuis Passantenprijslijst Amphia Ziekenhuis voor zorgproducten uitgevoerd vanaf 1 juni 2014 tot en met 31 december 2014 Declaratie 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder:

Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder: Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder: vind-de-beste-zorg Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen over uw vergoeding? Bel dan gerust

Nadere informatie

Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder:

Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder: Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder: vind-de-beste-zorg Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen over uw vergoeding? Bel dan gerust

Nadere informatie

Kostenoverzicht Laboratoriumdiagnostiek Certe Huisartsenlaboratorium Basis prijslijst per 1 januari 2016 (in Euro)

Kostenoverzicht Laboratoriumdiagnostiek Certe Huisartsenlaboratorium Basis prijslijst per 1 januari 2016 (in Euro) Kostenoverzicht Laboratoriumdiagnostiek Certe Huisartsenlaboratorium Basis prijslijst per 1 januari 2016 (in Euro) Orderkosten per patiënt per aanvraag (m.u.v. glucosebepalingen) Ordertarief klinisch-chemische

Nadere informatie

Versie: 038 Geldig vanaf: 23/10/2015. Referentiewaarden O.5.08/01a

Versie: 038 Geldig vanaf: 23/10/2015. Referentiewaarden O.5.08/01a a1-antitrip. Volw. 0,9 2 0,9 2 g/l 3-5 ACE Angiotensine conv.enzyme Volw. 20 70 20 70 U/l 3-5 ALAT Volw. 5 45 5 35 IU/l 0-3 Alatop Inhalatiescreening neg neg 0-3 Albumine/kreat ratio urine Volw. 0 2,5

Nadere informatie

Deze verwijzingslaboratoria moeten aan diversie criteria en kwaliteitseisen voldoen en zijn volgens een interne procedure geselecteerd.

Deze verwijzingslaboratoria moeten aan diversie criteria en kwaliteitseisen voldoen en zijn volgens een interne procedure geselecteerd. In onderstaande lijst vindt u de bepalingen die in het laboratorium van het Antonius Ziekenhuis te Sneek worden uitgevoerd. Bepalingen die niet vermeld zijn, worden door het Antonius Ziekenhuis uitbesteed

Nadere informatie

032480 OVPXXXXXX 238,97

032480 OVPXXXXXX 238,97 Declaratiecode Zorgproduct Tarief 2016 Omschrijving 010905 OVPXXXXXX 0,25 REISKOSTEN PER KILOMETER 010906 OVPXXXXXX 33,56 Reistijd/vacatie per half uur. 032280 OVPXXXXXX 227,52 Diagnostische indirecte

Nadere informatie

LAB Lijst Volg Nr. Code Omschrijving

LAB Lijst Volg Nr. Code Omschrijving LAB Lijst Volg Nr. Code Omschrijving 1 3081 Aceton in urine; enkelvoudige bepaling 2 3091 Acetylazijnzuur (diaceetzuur) 3 3016 Aggluttinatiereactie culturen 4 3024 Alat; GPT (alanine-aminotransferase)

Nadere informatie

REFERENTIEWAARDEN (vanaf 1 maart 2013)

REFERENTIEWAARDEN (vanaf 1 maart 2013) Laboratorium Klinische Chemie en Haematologie REFERENTIEWAARDEN (vanaf 1 maart 2013) Dienstdoende klinisch chemicus #11-3510 Centrale Balie 58826 Bloedtransfusie 57672 Polilaboratorium AZU 57667 Polilaboratorium

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 januari 2014

Standaard prijslijst overige zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 januari 2014 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 18,47 54,92 032281 Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 168,45 103,45 65,00

Nadere informatie

TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK. Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7041-03 van 1 april 2013

TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK. Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7041-03 van 1 april 2013 TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7041-03 van 1 april 2013 DE TARIEVEN DIE DOOR ZORGAANBIEDERS DIE GENEESKUNDIGE ZORG LEVEREN BIJ OF KRACHTENS DE ZORGVERZEKERINGSWET

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten UMCG per 01 januari 2013

Standaard prijslijst overige zorgproducten UMCG per 01 januari 2013 Standaard prijslijst overige zorgproducten UMCG per 01 januari 2013 Disclaimer De ingangsdatum van deze lijst met passantentarieven is 1 januari 2013. Deze publicatie is onder voorbehoud van schrijf en

Nadere informatie

155,19 148,06 7,13 meerlingzwangerschap. 037512 Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij eenling en het eerste kind van een

155,19 148,06 7,13 meerlingzwangerschap. 037512 Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij eenling en het eerste kind van een Passantenprijslijst overige zorgproducten per 1 januari 2012 033605 INBRENGEN VAN EEN PORT-A-CATH SYSTEEM. 278,55 179,11 99,44 034386 Echoscopische punctie via de oesofagus (EUS). 136,40 0,00 136,40 034387

Nadere informatie

Referentiewaarden (nieuw per januari 2012)

Referentiewaarden (nieuw per januari 2012) Laboratorium Klinische Chemie en Haematologie Referentiewaarden (nieuw per januari 2012) Dienstdoende klinisch chemicus #11-3510 Centrale Balie 58826 Bloedtransfusie 57672 Polilaboratorium AZU 57667 Polilaboratorium

Nadere informatie

OMSCHRIJVING CODE. Verrichtingenlijst Lab-onderzoeken Oktober 2014 - P.R./Voorlichting Blz. 1 v 7

OMSCHRIJVING CODE. Verrichtingenlijst Lab-onderzoeken Oktober 2014 - P.R./Voorlichting Blz. 1 v 7 1 3081 Aceton in urine, enkelvoudige bepaling 2 3091 Acetylazijnzuur (diaceetzuur) 3 3016 Aggluttinatiereactie culturen 4 3024 ALAT ; GPT (Alanine-aminotransferase) 5 4184 Albumine bloed 6 3043 Albumine

Nadere informatie

75% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief

75% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Looptijd prijslijst 1/1/2015-31/3/2015* Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis, zelfstandig

Nadere informatie

TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK. Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7078-02 van 1 JUNI 2014

TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK. Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7078-02 van 1 JUNI 2014 TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7078-02 van 1 JUNI 2014 DE TARIEVEN DIE DOOR ZORGAANBIEDERS DIE GENEESKUNDIGE ZORG LEVEREN BIJ OF KRACHTENS DE ZORGVERZEKERINGSWET

Nadere informatie

Overige zorgproducten Ingangsdatum: 1 april 2014 Einddatum: 31 mei 2014

Overige zorgproducten Ingangsdatum: 1 april 2014 Einddatum: 31 mei 2014 Prijslijst St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg Overige zorgproducten Ingangsdatum: 1 april 2014 Einddatum: 31 mei 2014 Declaratiecode Omschrijving dbc-zorgproduct 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,00 0,25

Nadere informatie

tarieflijst passanten 2016 Prijslijst per 1-1-2016 na correcties door wijziging wet- en regelgeving 2016

tarieflijst passanten 2016 Prijslijst per 1-1-2016 na correcties door wijziging wet- en regelgeving 2016 tarieflijst passanten 2016 Prijslijst per 1-1-2016 na correcties door wijziging wet- en regelgeving 2016 Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving tarief passanten 010905 OVPXXXXXX Reiskosten per kilometer.

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten

Standaard prijslijst overige zorgproducten Standaard prijslijst overige zorgproducten Declaratie Omschrijving declaratie Soort overig zorgproduct Ingangs 10905 REISKOSTEN PER KILOMETER OZP Overige verrichtingen 20130701 20131231 0,24 0,00 0,24

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten UMCG per 01 mei 2012

Standaard prijslijst overige zorgproducten UMCG per 01 mei 2012 Standaard prijslijst overige zorgen UMCG per 01 mei 2012 Disclaimer De ingangsdatum van deze lijst met passantentarieven is 1 mei 2012. Deze publicatie is onder voorbehoud van schrijf- en typefouten. Het

Nadere informatie

Passantenprijslijst Maasstad Ziekenhuis 2015

Passantenprijslijst Maasstad Ziekenhuis 2015 Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Tarief 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 032280 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie,

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2016

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2016 Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2016 Versie 2, 31-3-2016 Declaratie Code Zorgproduct Code Omschrijving Integraal Tarief 010905 OVPXXXXXX Reiskosten per kilometer. 0,25 010906 OVPXXXXXX

Nadere informatie

Standaard Passantenprijzen Overige Zorgproducten per 1 juni 2014

Standaard Passantenprijzen Overige Zorgproducten per 1 juni 2014 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 0,00 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,00 0,00 33,00 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 18,47 54,92

Nadere informatie