Honorium medisch. Kostendeel ziekenhuis. Omschrijving

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Honorium medisch. Kostendeel ziekenhuis. Omschrijving"

Transcriptie

1 Passantentarief Streek Koningin Beatrix 2013 Overige producten Periode: vanaf 1 juli 2013 Versie 1 De vermelde prijzen zijn alleen van toepassing op patiënten van zorgverzekeraars waarmee het Streek Koningin Beatrix geen contract heeft gesloten en op niet-verzekerde patiënten REISKOSTEN PER KILOMETER - 0,24 0, Reistijd/vacatie per half uur. - 32,27 32, Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 17,91 51,43 69, Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 100,30 60,87 161, Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek. 359,42-359, Diagnostische pleurapunctie. 48,96-48, Poliklinische controle op de werking van de pacemaker, inclusief het eventueel gebruik van de cardioverter. 39,40-39, INBRENGEN VAN EEN PORT-A-CATH SYSTEEM. 182,57 96,93 279, Echoscopische punctie via de oesofagus (EUS) ,87 163, Echo-bronchoscopie (EBUS), inclusief evt. biopten ,87 163, Endo-echografie ter beoordeling bovenbuikorganen, inclusief eventuele biopten ,40 125, Endo-echografie ter beoordeling van tumoren in het distale colon, inclusief eventuele biopten. - 62,70 62, Oesofagusfunctieonderzoek, inclusief eventuele 24-uurs metingen (manometrie en/of ph-meting). - 62,70 62, BEHANDELING ZENKER-DIVERTIKEL. - 94,08 94, Therapeutische endoscopie van oesofagus, maag of duodenum. 366,36 92,74 459, C ureum ademtest (Helicobacter pylori). 68,16 14,85 83, GASTROSTOMIE, OPEN PROCEDURE (ZIE VOOR ENDOSCOPISCH). 366,35 65,29 431, Endoscopische gastrostomie (zie voor open procedure). 366,35 65,29 431, Diagnostische endoscopie van oesofagus, maag en/of duodenum met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten. 363,89 41,22 405, Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie. 366,35 93,11 459, CAPSULE ENDOSCOPIE ,87 130, Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoïd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie. 366,35 41,83 408, RECTOSCOPIE OF PROCTOSCOPIE. 62,07 20,43 82, Endoscopische retrograde (pancreatico-)cholangioscopie (ERCP). 752,66 123,65 876, Endoscopisch plaatsen stent in tractus digestivus (proximaal of distaal). 366,36 125,40 491, Interventie-coloscopie (behandeling bloeding, dilatatie) niet zijnde stentplaatsing (zie ). - 92,74 92, Niet operatieve ambulante behandeling van haemorrhoïden door middel van scleroseren, bandligatie, infraroodcoagulatie of cryochirurgie. De eerste behandeling. 138,75 29,68 168, Niet operatieve ambulante behandeling van haemorrhoïden door middel van scleroseren, bandligatie, infraroodcoagulatie of cryochirurgie. Iedere volgende behandeling binnen een jaar. 138,75 28,85 167, LEVERBIOPSIE. 138,75 56,97 195, THERAPEUTISCHE ASCITESPUNCTIE. 138,75 29,48 168, Prenatale screening: Nuchal Translucentie (NT-) meting (nekplooimeting) bij eenling en het eerste kind van een meerlingzwangerschap. 149,37 6,89 156, Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij eenling en het eerste kind van een meerlingzwangerschap. 146,59 8,83 155,42

2 De vermelde prijzen zijn alleen van toepassing op patiënten van zorgverzekeraars waarmee het Streek Koningin Beatrix geen contract heeft gesloten en op niet-verzekerde patiënten Prenatale screening: Nuchal Translucentie (NT-) meting (nekplooimeting) bij ieder volgend kind van een meerlingzwangerschap. 91,60 4,25 95, Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij ieder volgend kind van een meerlingzwangerschap. 129,76 7,76 137, Prenatale screening: counseling. - 40,33 40, Contact-allergisch onderzoek voor diagnostiek van allergische huidaandoeningen door middel van reeksen, serie van tenminste 20 tests. 48,96-48, Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld ,21 109, Anesthesiologische ondersteuning bij tandheelkundige behandelingen onder narcose van AWBZ cliënten en verzekerden voor bijzondere tandheelkunde, maximaal 90 minuten behandeling. 544,88 67,43 612, Anesthesiologische ondersteuning bij tandheelkundige behandelingen onder narcose van AWBZ cliënten en verzekerden voor bijzondere tandheelkunde, tussen 90 en maximaal 150 minuten behandeling. 702,84 134,85 837, Anesthesiologische ondersteuning bij tandheelkundige behandelingen onder narcose van AWBZ cliënten en verzekerden voor bijzondere tandheelkunde, meer dan 150 minuten behandeling. 900,57 202, , Cytologische en/of bacteriologische punctie. 100,30-100, ECHOGRAFIE À-VUE IN VERBAND MET ZWANGERSCHAP. 40,16-40, ECHOGRAFIE VAN DE BUIKORGANEN. 40,16 59,12 99, Echografie van het hart. 39,40-39, Begeleiding en interpretatie door cardioloog bij multislice CT-hart inclusief voor- en nabespreking met radioloog. 355, , Begeleiding en interpretatie door cardioloog bij multislice CT-hart voor Ca2+-meting inclusief voor- en nabespreking met radioloog. - 50,12 50, Begeleiding en interpretatie MRI-hart door cardioloog inclusief voor- en nabespreking met radioloog. 214, , Begeleiding en interpretatie dobutamine stress-test door cardioloog bij MRI-hart inclusief voor- en nabespreking met radioloog. 214,89 225,53 440, Onderzoek gevoeligheid allergenen dmv huidtest(s), dmv scarificaties of intracutane injecties. 80,33-80, ACUTE BEADEMING (IC) INVASIEF DOOR LONGARTS ,23 544, ACUTE BEADEMING (IC) NONINVASIEF DOOR LONGARTS ,12 272, IC MEDEBEHANDELING DOOR LONGARTS ,68 236, IC bespreking (per patiënt 1 maal te registreren). - 54,62 54, Preassessment dagopname Preassessment opname Standaard electro-encephalografie (EEG), registratie tot 1 uur. 80,33 15,62 95, Langdurige electro-encephalografie (EEG), registratie vanaf 6 tot 24 uur. 138,75 106,52 245, AMBULANTE 24-UURS ELECTRO-ENCEPHALOGRAFIE (EEG)-REGISTRATIE. 138,75 79,89 218, ELECTRO-ENCEPHALOGRAFIE (EEG) BIJ HERSENDOODPROCEDURE, UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG. 80,33 80,16 160, UURS ELECTRO-ENCEPHALOGRAFIE (EEG)-REGISTRATIE MET DIEPTE ELEKTR. 138,75 106,88 245, Eenvoudige kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG). 80,33-80, Uitgebreide kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG). 80,33-80, AANVULLENDE VIDEOREGISTRATIE (TIJDENS STANDAARD EEG). - 17,75 17, AANVULLENDE VIDEOREGISTRATIE (TIJDENS LANGDURIG OF ZEER LANGDURIG EEG). - 71,25 71, Standaard monitoring (< 2 uur) bij intracardiale operaties met extra-corporale circulatie of bij operaties van cerebropetale vaten ,78 159,78

3 De vermelde prijzen zijn alleen van toepassing op patiënten van zorgverzekeraars waarmee het Streek Koningin Beatrix geen contract heeft gesloten en op niet-verzekerde patiënten Langdurige monitoring (2-4 uur) bij intracardiale operaties met extra-corporale circulatie of bij operaties van cerebropetale vaten ,04 213, ELECTRO-OCULOGRAFIE (EOG). 40,16 18,02 58, Zeer langdurige monitoring (4-8 uur) bij intracardiale operaties met extra-corporale circulatie of bij operaties van cerebropetale vaten ,54 432, Uitgebreide monitoring met >= 1 KNF-techniek bij intracardiale operaties met extra-corporale circulatie of bij operaties van cerebropetale vaten. - 36,04 36, SLAAP-APNEU REGISTRATIE (SCREENING), UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG. 80,33 17,75 98, Neurologische behandeling en begeleiding MS-patiënten, waarbij een intensief arts-patiëntencontact plaatsvindt. 115,05 26,62 141, MSLT, UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG. 80,33 30,18 110, POLYSOMNOGRAFIE (MET NACHTREGISTRATIE). 138,75 53,26 192, Chronische electro-corticografie zonder aanvullende stimulatie/mapping (zie voor chronische electro-corticografie met aanvullende stimulatie/mapping). 40,16 106,88 147, Onderzoek arteriële obstructies extremiteiten dmv bloeddrukmeting armen en/of benen of penis met CW doppler of plethysmografie incl PVR curven of doppler stroomsnelheid curven incl een belastingproef. 40,16 19,24 59, Onderzoek veneuze afwijkingen extremiteiten dmv registreren veneuze CW dopplersignalen incl. proximale en distale compressietests en/of vasalva manoeuvres en/of outflow- of fotoplethysmografie. 40,16 19,24 59, Chronische electro-corticografie met aanvullende stimulatie/mapping (zie voor chronische electro-corticografie zonder aanvullende stimulatie/mapping). 40,16 213,76 253, STANDAARD ELECTROMYOGRAFISCH (EMG) (< 45 MIN.), UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG. 40,16 30,18 70, UITGEBREID ELECTROMYOGRAFISCH (EMG) (> 45 MIN.), UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG. 40,16 79,89 120, SINGLE FIBER ELECTROMYOGRAFISCH (EMG), UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG. 40,16 53,44 93, MACRO ELECTROMYOGRAFISCH (EMG), UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG. 40,16 80,16 120, MICRONEUROGRAFIE. - 80,16 80, EENVOUDIGE KWANTITATIEVE ANALYSE MACRO ELECTROMYOGRAFISCH (EMG). - 17,81 17, Brainstem auditory evoked potentials (BAEP/BER) zonder auto-akoestische emissie (zie voor BAEP met auto-akoestische emissie). 40,16 8,88 49, Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie. 121,11-121, BEOORDELING ECG, HOLTER, INSPANNINGSONDERZOEK E.D. 18,26 15,88 34, Brainstem auditory evoked potentials (BAEP/BER) met auto-akoestische emissie (zie voor BAEP zonder auto-akoestische emissie). 40,16 17,75 57, Calorisch vestibulair onderzoek zonder ENG-registratie. 96,35 35,50 131, Somato sensible evoked potentials (SSEP/SER) niet in kader van een bronlokalisatie analyse (zie voor SSEP in kader van een bronlokalisatie analyse). 40,16 8,88 49, Somato sensible evoked potentials (SSEP>SER) in kader van een bronlokalisatie analyse (zie voor SSEP niet in kader van een bronlokalisatie analyse). 40,16 106,52 146, Visual evoked response (VER), exclusief objectieve visusbepaling (zie voor VER inclusief objectieve visusbepaling). 62,07 8,88 70, Visual evoked response (VER), inclusief objectieve visusbepaling (zie voor VER exclusief objectieve visusbepaling). 62,07 8,91 70, ERP (P300, MRCP. e.d.). - 80,16 80, Motor Evoked Potential (MEP) beperkt. 40,16 35,51 75, Motor Evoked Potential (MEP) uitgebreid. 40,16 71,01 111, STANDAARD TCD. 49,90 26,63 76,53

4 De vermelde prijzen zijn alleen van toepassing op patiënten van zorgverzekeraars waarmee het Streek Koningin Beatrix geen contract heeft gesloten en op niet-verzekerde patiënten TCD-REGISTRATIE VOOR EMBOLIEDETECTIE (>30 MIN.). 49,90 37,22 87, TC-DUPLEX. 49,90 26,63 76, Duplex extracraniële halsvaten. 49,90 14,20 64, DUPLEX BLOEDVATEN IN EXTREMITEITEN. 49,90 14,20 64, HEMATOTACHOGRAFIE (HTG), DOPPLER. 65,72 14,20 79, DUPLEX PERIFERE ZENUWEN EN SPIEREN. 49,90 53,26 103, UITBREIDING TCD/DUPLEX MET 1 AANVULLENDE TEST. 49,90 26,72 76, Electronystagmografie (ENG)-registratie zonder calorisch onderzoek (zie voor ENG-registratie met calorisch onderzoek). 40,16 14,20 54, Electronystagmografie (ENG)-registratie met calorisch onderzoek (zie voor ENG-registratie zonder calorisch onderzoek). 40,16 21,30 61, OOGBEWEGINGSONDERZOEK. - 26,72 26, PUPILLOMETRIE. - 26,72 26, EENVOUDIGE ELECTRO-RETINOGRAFIE (ERG) (ZIE VOOR UITGEBREIDE ERG). 62,07 26,72 88, Uitgebreide electro-retinografie (ERG) (conform internationaal standaard protocol. Zie voor eenvoudige ERG). 40,16 32,06 72, Autonoom functieonderzoek met Ewing-batterij (zie voor autonoom functieonderzoek met de kantelproef). - 17,75 17, Eenvoudige toon-audiometrie. 32,11-32, Spraakaudiometrie, niet in combinatie met het aanpassen van een hoortoestel. 39,40-39, Autonoom functieonderzoek met de kantelproef (zie voor autonoom functieonderzoek met Ewing-batterij). - 35,51 35, TREMORREGISTRATIE MET POLYGRAFISCHE METHODE. - 35,51 35, KWANTITATIEVE SPIERKRACHTMETING. - 14,25 14, Oculoplethysmografie (OPG). 86,43 17,75 104, EERSTE ORTHOPTISCH ONDERZOEK (BINOCULAIR). 32,79-32, VOORTGEZETTE ORTHOPTISCHE BEHANDELING PER BEZOEK (BINOCULAIR). 10,45-10, Fundusfotografie. 38,27-38, Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code. 39,40-39, Bepaling van de weerstand van de luchtwegen en longparenchym afzonderlijk + bepaling van de volledige elasticiteitskarakteristiek van de longen. 39,40-39, Overzichtsbepaling van de mechanische ventilatieverhouding door middel van direct geregistreerde drukvolumediagrammen of luchtweerstandbepaling. 17,91-17, Residubepaling. 48,96-48, Spirografische longfunctiebepaling. 17,91-17, Fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak, eenvoudig. 97,74-97, Fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak, uitgebreid. 39,40-39, BEOORDELING LONGFUNCTIEONDERZOEK VOOR DERDEN. - 27,31 27, BEOORDELING X-THORAX VOOR DERDEN. - 27,31 27, Electro-encephalografie (EEG), registratie vanaf 1 tot 2 uur. 138, ,29

5 De vermelde prijzen zijn alleen van toepassing op patiënten van zorgverzekeraars waarmee het Streek Koningin Beatrix geen contract heeft gesloten en op niet-verzekerde patiënten Uitgebreid urodynamisch onderzoek met twee of meer kanalen. 136,12-136, Analyse bij incontinentie of obstipatie met behulp van een van de volgende onderzoeken: proctoscopie, anala manometrie, defaecografie en colonpassage tijd. 62,07 98,48 160, Analyse incontinentie of obstipatie: minimaal 2 van de onderzoeken: capaciteit- en compliancemeting, singlefiber electromyografie, readtest, ballonevacuatietest, rectale motiliteit indexbepaling. 102,24 94,05 196, Teledermatologie: beoordeling van digitale foto's door dermatoloog zonder face-to-face contact op verzoek van de 1e lijn. 29,40 21,37 50, Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie. 39,40-39, Histamine (acethylcholine) provocatietest. Spirografisch onderzoek ter bepaling van de prikkelbaarheidsdrempel van de luchtwegen door middel van inhalatieprovocatietest(s). 100,30-100, Spirometrie, voor en na inspanning. 39,40-39, Behandeling met hyperbare zuurstof per zitting per patient, al dan niet in groepsverband, inclusief specialistische supervisie. 184,36-184, PATHOLOGISCH-ANATOMISCH (HISTOLOGISCH) ONDERZOEK EN OVERIGE CYTODIAGNOSTISCHE ONDERZOEKEN. 36,88 27,35 64, Cytodiagnostisch onderzoek van een cervix-preparaat (deze code is niet bestemd voor onderzoek ten gevolge van het bevolkingsonderzoek). 20,08 10,94 31, IMMUNO-PATHOLOGISCH ONDERZOEK. 194,25 54,71 248, ELECTRONENMICROSCOPISCH ONDERZOEK. - 82,02 82, VERRICHTINGEN VAN EEN PUNCTIE TEN BEHOEVE VAN CYTOLOGISCH ONDERZOEK. 17,77 18,23 36, KWANTITATIEF C.Q. MORFOMETRISCH PATHOLOGISCH-ANATOMISCH ONDERZOEK. 91,16 54,68 145, Obductie ten behoeve van verzekeringsmaatschappijen uitgezonderd ziektekostenverzekeringsmaatschappijen ,40 273, Cytodiagnostisch onderzoek cervix-preparaat ivm bevolkingsonderzoek (preventief planmatig georganiseerd cytodiagnostisch onderzoek, waarbij het cervix-preparaat wordt afgenomen door de huisarts). 18,01 9,73 27, FLOW-CYTOMETRIE 211,05 54,68 265, Complexe moleculaire diagnostiek - bepalingen op geïsoleerd DNA, RNA of eiwit anders dan frequent aangevraagde bepalingen op micro-organismen. 884,36 45,93 930, Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes met weefsel en/of cellen i.v.m. frequent aangevraagde bepalingen op de aanwezigheid van HPV. 99,38 27,45 126, Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes weefsel en/of cellen (oa CISH, ISH, FISH) en frequent aangevr.bepalingen op aanw.andere microorganismen dan HPV (o.a.tbc,ebv,hsv,bartonella). 381,04 54,89 435, HYBRIDISATIE, GEAUTOMATISEERD HYBRIDISATIE, HANDMATIG 81,83-81, DNA-AMPLIFICATIE, KWALITATIEF, GEAUTOMATISEERD 39,28-39, DNA-AMPLIFICATIE, KWALITATIEF, HANDMATIG 81,83-81, RNA-AMPLIFICATIE, KWALITATIEF 106,43-106, DNA/RNA-AMPLIFICATIE, KWANTITATIEF 197,65-197, DNA/RNA-ANALYSE (BV. SEQUENTIE-BEPALING OF SUB-TYPERING). 197,65-197, Consult bij patiënt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiënt gerelateerde vraagstelling Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht DIACEETZUUR 0,66-0,66

6 De vermelde prijzen zijn alleen van toepassing op patiënten van zorgverzekeraars waarmee het Streek Koningin Beatrix geen contract heeft gesloten en op niet-verzekerde patiënten INDICAN 0,66-0, AMINOLEVULINEZUUR, DELTA-, KWANTITATIEF CONCENTRATIE- EN VERDUNNINGSPROEF, ELK 0,66-0, UREUM CHLORIDE GALACTOSEPROEF HIPPUURZUURPROEF HOMOCYSTEINE 49,31-49, KETOSTEROIDEN, 17-, TOTAAL KETOSTEROIDEN, 17-, GEFRACTIONEERD 45,83-45, PORFYRINES, URO-, COPRO-, PROTO-KWANTITATIEF, ELK KREATINE URINEZUUR Urobilinogeen, kwantitatief in ander materiaal dan faeces STIKSTOF TOTAAL (VOLGENS KJELDAHL) HYDROXY-INDOLAZIJNZUUR, 5-, KWALITATIEF VITAMINE B XYLOSE, D PREGNAANDIOL OESTRIOL KETOGENE-STEROIDEN, KETOSTEROIDEN, 20-, 17, 21-DIHYDROXY IMMUNO-ELECTROFORESE, NA CONCENTRATIE 39,28-39, ANTISTOFFEN TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IMMUNOBLOT 45,83-45, OESTROGENEN 45,83-45, METANEFRINEN, NORMETANEFRINEN BLOED (OCCULT), KWALITATIEF BILIRUBINE, KWALITATIEF 0,66-0, STERCOBILINE, KWALITATIEF 0,66-0, GISTPROEF 0,66-0, VERTERING, KWALITATIEF 0,66-0, AMYLASE LIPASE TRYPSINE EIWIT Calcium in faeces. -

7 De vermelde prijzen zijn alleen van toepassing op patiënten van zorgverzekeraars waarmee het Streek Koningin Beatrix geen contract heeft gesloten en op niet-verzekerde patiënten VET (VETTEN, VETZUREN, DROGE STOF), KWANTITATIEF MELKZUUR, KWANTITATIEF LEUCOCYTEN IN FAECES OSMOLARITEIT IN FAECES CHYMOTRYPSINE IN FAECES GALZURE ZOUTEN IN FAECES ALFA-I-ANTITRYPSINE IN FAECES PORFYRINES, KWANTITATIEF 39,28-39, PORFYRINES URO-, COPRO-, PROTO- IN FAECES SEDIMENT ADEMANALYSE 42,26-42, MAAGONDERZOEK, GEFRACTIONEERD DUODENUM-SONDAGE (MET A, B, EN C GAL EN SEDIMENT) AMYLASE TRYPSINE IN DIVERSE MATERIALEN MORFOLOGISCH ONDERZOEK VAN SPUTUM, ALGEMEEN KAY-TEST BLOED (OCCULT) IN DIVERSE MATERIALEN Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest KREATININE KLARING (OF ANDERE KLARING) METHEMOGLOBINE, SULFHEMOGLOBINE, ELK VITAMINE C KREATININE FOSFAAT FOSFATASE (ZURE) ALKALI RESERVE CHOLESTEROL, TOTAAL Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces RESTSTIKSTOF ANGIOTENSINE CONVERTING ENZYM VITAMINE A IJZER VITAMINE E LIPOIDEN, TOTAAL VITAMINE D (DIHYDROXYCHOLECALCIFEROL) NATRIUM -

8 De vermelde prijzen zijn alleen van toepassing op patiënten van zorgverzekeraars waarmee het Streek Koningin Beatrix geen contract heeft gesloten en op niet-verzekerde patiënten KALIUM IJZERBINDINGSCAPACITEIT AMINOZURENCHROMATOGRAM 45,83-45, TRANSFERRINE 5,18-5, Koolhydraat Deficïent Transferrine (CDT) CHOLINESTERASE PYRODRUIVENZUUR TRIGLYCERIDEN 1,76-1, MELKZUUR MAGNESIUM LIPOIDFOSFOR IN BLOED VETZUREN, VRIJ (FFA, NEFA) IMMUNOGLOBULINE, ELK FENYLALANINE CELLEN TELLEN IN LIQUOR 0,66-0, AMMONIAK FIBRINOGEEN ASAT, SGOT, TRANSAMINASE CRYOGLOBULINE, KWALITATIEF OSMOLARITEIT MICROSCOPISCH ONDERZOEK (ONGEKLEURD OF GEKLEURD), ELK MICROSCOPISCH ONDERZOEK (SPIROCHETEN IN DONKER VELD) KWEEKPROEF OP TUBERCULOSE RESISTENTIEBEPALING KWALITATIEF M.B.V. DIFFUSIE-METHODE, BACTERIOLOGISCH RESISTENTIEBEPALING KWANTITATIEF M.B.V. MRC/ETEST PER ANTIBIOTICUM, BACTERIOLOGISCH RESISTENTIEBEPALING TBC KWANTITATIEF M.B.V. MRC PER ANTIBIOTICUM, BACTERIOLOGISCH MRC + MBC-BEPALING PER ANTIBIOTICUM INTERACTIE MRC VAN TWEE ANTIBIOTICA 32,73-32, SERUM BACTERICIDIE BETA LACTAMASE TEST DIERPROEF (TBC E.A.) MICROSCOPISCH ONDERZOEK (GEKLEURD OF ONGEKLEURD), ELK, MYCOLOGISCH RESISTENTIEBEPALING KWANTITATIEF D.M.V. MRC/ETEST PER ANTIBIOTICUM, MYCOLOGISCH MICROSCOPISCH ONDERZOEK OP TUBERCULOSE (ZIEHL-NEELSEN OF GELIJKWAARDIGE METHODE) AGGLUTINATIEREACTIE VOLGENS WIDAL, VOOR ELK MICRO-ORGANISME Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode. -

9 De vermelde prijzen zijn alleen van toepassing op patiënten van zorgverzekeraars waarmee het Streek Koningin Beatrix geen contract heeft gesloten en op niet-verzekerde patiënten PAUL EN BUNNELL, REACTIE VAN Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest) Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest) CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering) AGGLUTINATIE, KOUDE ANTI-STERPTOLYSINE TITER / ANTI-DNASE B TITER OF STAPHOLYSINE TITER, ELK ROSE-TEST L-AGGLUTINATIE RA-TEST (LATEX-AGGLUTINATIE) TREPONEMA PALLIDUM HAEMAGGLUTINATIETEST (TPHA) FLUORESCERENDE TREPONEMALE ANTI-STOFFENREACTIE (MET TOEPASSING VAN ABSORPTIE) FTA-ABS-REACTIE VDRL-REACTIE (KWANTITATIEF) PRECIPITATIE REACTIE IMMUNODIFFUSIE REACTIE IMMUNOCHEMOLYTISCHE BEPALING VAN COMPLEMENT GEHALTE (CH 50) COMPLEMENT COMPONENT (KWANTITATIEVE BEPALING) T-ROSE-TEST MEMBRAAN IMMUNOFLUORESCENTIE (TER BEPALING VAN HET B-LYMFOCYTEN) C-REACTIVE PROTEINEN (CRP) 3,63-3, ANTI-NUCLEAIRE FACTOR (ANF) ANTI-PERINUCLEAIRE FACTOR (PNF) CELLULAIRE IMMUNITEIT DOOR MIDDEL VAN LYMFOCYTEN TRANSFORMATIE, BEPALING VAN 39,28-39, GRANULOCYTEN-TOXICITEITSTEST LEUCOCYTEN AGGLUTINATIETEST Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)) BEZINKINGSSNELHEID BLOEDINGSTIJD PROTROMBINETIJD BIJ ORALE ANTISTOLLING PROTROMBINETIJD ERYTROCYTEN, RESISTENTIE PLASMACELLEN TELLEN MICROSCOPIE VAN STERNUMPUNCTAAT, STANDAARDKLEURING EN BEOORDELING EOSINOFIELEN TELLEN TROMBOCYTEN TELLEN RETICULOCYTEN TELLEN DIFFERENTIELE TELLING (HAND) -

10 De vermelde prijzen zijn alleen van toepassing op patiënten van zorgverzekeraars waarmee het Streek Koningin Beatrix geen contract heeft gesloten en op niet-verzekerde patiënten DIFFERENTIELE TELLING (MACHINAAL) LE-CELLEN BLOEDKOEK RETRACTIE, KWANTITATIEF 0,66-0, RECALCIFICATIE-STOLLINGSTIJD HEPARINE-TOLERANTIE TEST ACID-HAM TEST HEMOGLOBINE (FOETAAL) KWALITATIEF HEMOGLOBINE FOETAAL (HBF), KWANTITATIEF HEMOGLOBINE SCHEIDING KWANTITATIEF BLOEDSTOLLINGSFACTOR II BLOEDSTOLLINGSFACTOR V BLOEDSTOLLINGSFACTOR VII BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII BLOEDSTOLLINGSFACTOR IX BLOEDSTOLLINGSFACTOR X TROMBOPLASTINETIJD, PARTIEEL TROMBINETIJD PROTEINE-SULFAAT-TITRATIE LEUCOCYTENCONCENTRATIE MET KLEURING TROMBOCYTEN AGGREGATIE, PER AGGREGERENDE SUBSTANTIE ALKALISCHE FOSFATASE, KWANTITATIEF, IN LEUCOCYTEN PLASMINOGEEN ACTIVTEIT GLUCOSE-6-FOSFAAT-DEHYDROGENASE (G 6 PD) IN ERYTROCYTEN Transketolase - in erytrocyten. 14,08-14, Transketolase - voor en na toevoeging TPP (TPP effect), totaal Circulerend anticoagulans (lupus anticoagulans, antitromboplastine, antifosfolipiden), per anticoagulans ANTIPLASMINE ACTIVEIT, ALFA HEPARINE BEPALING (ANTI XA ACTIVITEIT) SPERMA-ANALYSE, EENVOUDIG CONCREMENTEN (ZOALS STENEN), INSTRUMENTELE METHODE CHROMATOGRAFISCHE ANALYSE (KWALITATIEF, 2-DIMENSIONAAL) ZUURSTOF- EN KOOLZUURGEHALTE VAN UITADEMINGSLUCHT, KWANTITATIEF NATRIUM EN CHLORIDE IN ZWEET (KWANTITATIEF) BNP/NT-PROBNP 21,13-21, LEVENSDUUR ERYTROCYTEN, 51-CHROMIUM 45,83-45, BILIRUBINE IN VRUCHTWATER, EVENTUEEL ASCITESVOCHT, KWANTITATIEF -

11 De vermelde prijzen zijn alleen van toepassing op patiënten van zorgverzekeraars waarmee het Streek Koningin Beatrix geen contract heeft gesloten en op niet-verzekerde patiënten ZINK FOSFOLIPIDEN-FOSFOR, TOTAAL (TPP) LECITHINE SFINGOMYELINE VERHOUDING (L/S RATIO) 39,28-39, Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk). 32,73-32, WORMEIEREN (CONCENTRATIE) PROTOZOAIRE CYSTEN (CONCENTRATIE) ENTAMOEBA HISTOLYTICA (ZINKSULFAAT CONCENTRATIE) SCHISTOSOMA (ZOUTZUUR-ETHER CONCENTRATIE) STRONGYLOIDES (BAEMANN CONCENTRATIE) SCHISTOSOMA (NA CONCENTRATIE D.M.V. CENTRIFUGEREN) VIROLOGISCH ONDERZOEK DOOR MIDDEL VAN CELKWEEK < 2 MEDIA VIROLOGISCH ONDERZOEK DOOR MIDDEL VAN CELKWEEK 2-3 MEDIA VIROLOGISCH ONDERZOEK DOOR MIDDEL VAN CELKWEEK > 3 MEDIA 32,73-32, TYPERING VAN GEISOLEERD VIRUSSTAM 81,83-81, HBS ANTIGEEN VIRUSDETECTIE IN KWEEK MET SPECIFIEKE ANTISERA ANTISTOFFEN, IGT, IGG OF IGA TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IMMUNOASSAY ANTISTOFFEN TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. CBR OF HAR PER BEPALING ANTISTOFTITERSTIJGING MET BEHULP VAN NEUTRALISATIE (2 BEPALINGEN) ANTISTOFFEN, IGM TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IF ANTISTOFFEN, IGT, IGG OF IGA TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IF ANTISTOFFEN, IGM TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IMMUNOASSAY Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, mycologisch Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch HYDROXY-INDOLAZIJNZUUR, 5-, KWANTITATIEF HYDROXYTRYPTAMINE, 5-, (5-HT) (SEROTONINE) VITAMINE B1, THIAMINE VITAMINE B6, PYRIDOXINE VITAMINE H, BIOTINE PORFOBILINOGEEN, KWALITATIEF PORFOBILINOGEEN, KWANTITATIEF Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling. -

12 De vermelde prijzen zijn alleen van toepassing op patiënten van zorgverzekeraars waarmee het Streek Koningin Beatrix geen contract heeft gesloten en op niet-verzekerde patiënten MICRO-ALBUMINE IN URINE VANILLYL-AMANDELZUUR (VMA) HOMOVANILLINE (HVA) AMINOZURENCHROMATOGRAM VIA KOLOMCHROMATOGRAFIE 45,83-45, CYSTINE, KWALITATIEF FENYLPYRODRUIVENZUUR, KWALITATIEF 0,66-0, BLOED, KWALITATIEF (TABLET TEST) 0,66-0, PREGNAANDIOL + PREGNAANTRIOL IN CYCLUSURINE HYDROXYPROLINE MYOGLOBINE, KWALITATIEF OXAALZUUR O2-VERZADIGING VAN HET ARTERIELE BLOED BLOEDGASSEN: PH, PCO2, PO2 EN/OF STANDAARDBICARBONAAT VAN HET ARTERIELE BLOED GAMMA-GLUTAMYL-TRANSPEPTIDASE NUCLEOTIDASE, 5' IGG SUBKLASSEN CI-ESTERASEREMMERACTIVITEIT VISCOSITEIT PRECIPITINEN APOLIPOPROTEINE A, B, C, E CORTISOL CORTISOL, VRIJ DESOXYCORTISOL, DESOXYCORTISOL, ALDOSTERON HYDROXYPROGESTERON, PROGESTERON TESTOSTERON TESTOSTERON, VRIJ ANDROSTANOLON (DIHYDROTESTOSTERON) ANDROSTEENDION DEHYDRO-EPI-ANDROSTERON (DHEA) DEHYDRO-EPI-ANDROSTERONSULFAAT (DHEA-S) SEX HORMONE BINDING GLOBULIN (SHBG) SOMATOMEDINE SOMATOSTATINE -

13 De vermelde prijzen zijn alleen van toepassing op patiënten van zorgverzekeraars waarmee het Streek Koningin Beatrix geen contract heeft gesloten en op niet-verzekerde patiënten PREGNENOLON OESTRIOL BIJ GRAVIDAE OESTRON, OESTRADIOL, ELK GLUCAGON INSULINE INSULINE-ANTISTOFFEN C-PEPTIDE ACTH, CORTICOTROFINE LUTEINISEREND HORMOON (LH) FOLLIKELSTIMULEREND HORMOON (FSH) THYROTROFINE (TSH) BINDING INHIBITOR THYROTROFINE (TSH) STIMULATING IMMUUNGLOBULINE HCG, HUMAAN CHORIONGONADOTROFINE, INTACT MOLECUUL HCG, BETA-HUMAAN CHORIONGONADOTROFINE HCG, BETAVRIJ-HUMAAN CHORIONGONADODROFINE HCS, HPL, HUMAAN CHORIONSOMATOTROFINE GROEIHORMOON, HGH, SOMATROPINE RH-LH BELASTINGTEST (= LH OP MIN) 32,73-32, RH-FSH BELASTINGTEST (=FSH OP MIN) 32,73-32, VASOPRESSINE (ANTIDIURETISCH HORMOON, ADH) PROLACTINE (PRL) THYROXINE (VRIJ T4) 6,22-6, TRIJOODTHYRONINE (VRIJ T3) 7,77-7, TRIJOODTHYRONINE (REVERSE T3) THYROTROFINE (TSH) 5,18-5, THYROXINEBINDEND GLOBULINE (TBG) THYROXINE (T4) TRIJOODTHYRONINE (T3) FOLIUMZUUR 6,22-6, VITAMINE B12, CYANOCOBALAMINE 7,77-7, ATRIAL NATRIURETIC PEPTIDE (ANP) OSTEOCALCINE NEUROTENSINE TRANSCORTINE (CORTICOSTEROIDBINDEND GLOBULINE, CBG) ANTISTOFFEN TEGEN SPECIFIEK HUMAAN WEEFSEL ALLERGENEN, (SPECIFIEK IGE ANTISTOF TEGEN, RAST) -

14 De vermelde prijzen zijn alleen van toepassing op patiënten van zorgverzekeraars waarmee het Streek Koningin Beatrix geen contract heeft gesloten en op niet-verzekerde patiënten ALLERGENEN, SCREENING OP INHALATIE-ALLERGIE BLOEDGROEP BEPALINGEN NIET VALLENDE ONDER ABO, RHESUS (DUFFY, KELL, ETC.) PER BLOEDGROEP PROSTAAT ZURE FOSFATASE (ANTIGEEN) PROSTAATSPECIFIEK ANTIGEEN (PSA) NEURONSPECIFIEK ENOLASE (NSE) CARCINOOM ANTIGEEN (CA), ELK TRYPSINE-LIKE INHIBITOR THYREOGLOBULINE CARCINO-EMBRYONAAL ANTIGEEN (CEA) ALFA-FOETOPROTEINE (AFP) BETA-2-MICROGLOBULINE CALCITONINE GASTRINE INHIBINE OESTROGEEN RECEPTOREN IN CYTOSOL 39,28-39, PARATHORMOON (PTH) RENINE DNA-ANTISTOFFEN (KWANTITATIEF) FERRITINE 7,77-7, SLAAPMIDDELEN, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE 32,73-32, BENZODIAZEPINEN, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE ANTIDEPRESSIVA, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE OPIUMWET, IDENTIFICATIE MIDDEL VALLENDE ONDER DE OPIUMWET, CHROMATOGRAFISCH, PER COMPONENT Opiumwet, identificatie middel vallende onder de Opiumwet m.b.v. immunoassay, per component (zie ook ) Opiumwet, identificatie middel vallende onder de Opiumwet m.b.v. immunoassay, totaal maximaal per keer. 32,73-32, OPIUMWET, KWANTIFICATIE MIDDEL VALLENDE ONDER DE OPIUMWET, CHROMATOGRAFISCH LAXANTIA, SCREENING DIURETICA, SCREENING ALCOHOL, KWANTITATIEF MET IDENTIFICATIE BROMIDE KOOLMONOXIDE, KWANTITATIEF MET IDENTIFICATIE IN BLOED METALEN (ZWAAR) KWALITATIEF EN/OF KWANTITATIEF PER ELEMENT (UITGEZONDERD LOOD) MET VLAMLOZE AAS 32,73-32, METALEN (ZWAAR) KWALITATIEF EN/OF KWANTITATIEF PER ELEMENT, MET AAS VLAM, MAXIMAAL PER KEER ANTI-EPILEPTICA, M.B.V IMMUNOASSAY, ELK ANTI-EPILEPTICA, M.B.V. CHROMATOGRAFIE, ELK ALUMINIUM -

15 De vermelde prijzen zijn alleen van toepassing op patiënten van zorgverzekeraars waarmee het Streek Koningin Beatrix geen contract heeft gesloten en op niet-verzekerde patiënten ANALGETICA/ANTIRHEUMATICA, M.B.V. IMMUNOASSAY ANALGETICA/ANTIRHEUMATICA, CHROMATOGRAFISCH ANALGETICA/ANTIRHEUMATICA, SPECTROFOTOMETRISCH H2-RECEPTORBLOKERENDE ANTIHISTAMINICA, KWANTITATIEF NICOTINE/COTININE M.B.V. IMMUNOASSAY NICOTINE/COTININE, CHROMATOGRAFISCH FLUORIDE LOOD, KWANTITATIEF M.B.V. AAS IN BLOED CYTOSTATICA M.B.V. AAS IMMUNOMODULANTIA / IMMUNOSUPPRESSIVA M.B.V. IMMUNOASSAY IMMUNOMODULANTIA / IMMUNOSUPPRESSIVA M.B.V. CHROMATOGRAFIE BETABLOKKER, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V. IMMUNOASSAY BETABLOKKER, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V CHROMATOGRAFIE THEOFYLLINE, KWANTITATIEF, CHROMATOGRAFISCH COFFEINE, KWANTITATIEF, CHROMATOGRAFISCH ANTIPSYCHOTICA (NEUROLEPTICA), IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE CARDIACA, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V. CHROMATOGRAFIE CARDIACA, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V. IMMUNOASSAY METHOTREXAAT MET IMMUNOASSAY, INCLUSIEF EVENTUELE HERBEPALINGEN CYTOSTATICA, CHROMATOGRAFISCH ANTIMICROBIELE MIDDELEN, ENKELVOUDIG, MICROBIOLOGISCHE BEPALING ANTIMICROBIELE MIDDELEN, MENGSEL, MICROBIOLOGISCHE BEPALING ANTIMICROBIELE MIDDELEN, M.B.V. IMMUNOASSAY ANTIMICROBIELE MIDDELEN, M.B.V. CHROMATOGRAFIE ANTICOAGULANTIA, M.B.V. CHROMATOGRAFIE LITHIUM THEOFYLLINE, M.B.V. IMMUNOASSAY GENEESMIDDEL, EIWITVRIJE FRACTIE (NAAST EEN ANDER NUMMER IN DIT TARIEF) PER MONSTER GENEESMIDDEL (FUNCTIETEST MET) WAARVAN KWANTITATIEVE BEPALING ELDERS IN HET TARIEF WORDT AANGEGEVEN Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, voorproeven (kleurproeven, immunoassays waaronder paracetamol) Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, alcoholen met GLC Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, m.b.v. een chromatografische techniek Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, m.b.v. een chromatografische techniek en hierbij de kwantificatie van de hoofdcomponent. 81,83-81, LANDBOUWGIFTEN, CHROMATOGRAFISCH -

16 De vermelde prijzen zijn alleen van toepassing op patiënten van zorgverzekeraars waarmee het Streek Koningin Beatrix geen contract heeft gesloten en op niet-verzekerde patiënten ORGANISCHE OPLOSMIDDELEN, CHROMATOGRAFISCH FRUCTOSAMINE GEGLYCEERDE HEMOGLOBINE HBALC 6,22-6, SIKKELCEL TEST BILIRUBINE, KWANTITATIEF TOTAAL OF DIRECT, ELK LIPASE CHOLESTEROL, HDL 2,59-2, MONOAMINOXYDASE (MAO) ANTITRYPSINE TYPERING, ALFA-I Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling IMMUNO-ELECTROFORESE MET ANTISERUM, INCLUSIEF EVENTUELE DETERMINATIE GLUCOSE-INSULINE TOLERANTIETEST (INCLUSIEF URINE PORTIES) KOPER BENCE JONES EIWIT ALBUMINE-IGG RATIO (IN SERUM EN LIQUOR CEREBROSPINALIS) 32,73-32, KWANTITATIEVE BEPALING VAN EEN IMMUNOGLOBULINE, NEFELOMETRISCH PREALBUMINE ALBUMINE IN LIQUOR CEREBROSPINALIS KAPPA KETENS, VRIJ OF GEBONDEN, ELK LAMBDA KETENS, VRIJ OF GEBONDEN, ELK IMMUNO-ELECTROFORESE VAN LIQUOR, NA CONCENTRATIE 32,73-32, EIWIT ALBUMINE MYOGLOBINE GLYCOPROTEINE, ALFA-I-ZURE ANTITRYPSINE, ALFA-I ALAT, SGPT, TRANSAMINASE MELKZUUR DEHYDROGENASE (LDH) FRUCTOSE-I,6-DIFOSFAAT-ALDOLASE KREATINE-FOSFOKINASE ALKALISCHE FOSFATASE CK-MB, KREATINE-FOSFOKINASE ISO-ENZYM HYDROXYBOTERZUUR.DEHYDROGENASE (HBDH) TROPONINE, CARDIALE ISOVORM 8,45-8,45

17 De vermelde prijzen zijn alleen van toepassing op patiënten van zorgverzekeraars waarmee het Streek Koningin Beatrix geen contract heeft gesloten en op niet-verzekerde patiënten CERULOPLASMINE CRYOGLOBULINE, KWANTITATIEF COLLOID OSMOLALITEIT (COLLOID OSMOTISCHE DRUK) KWEEKPROEF < 2 MEDIA, BACTERIOLOGISCH KWEEKPROEF 2-3 MEDIA, BACTERIOLOGISCH KWEEKPROEF > 3 MEDIA, BACTERIOLOGISCH BLOEDKWEEK (AEROOB + ANAEROOB) DETERMINATIE MICRO-ORGANISMEN, BACTERIOLOGISCH KWEEKPROEF < 2 MEDIA, MYCOLOGISCH KWEEKPROEF 2-3 MEDIA, MYCOLOGISCH KWEEKPROEF > 3 MEDIA, MYCOLOGISCH DETERMINATIE MICRO-ORGANISMEN, MYCOLOGISCH CIRCULERENDE IMMUUNCOMPLEXEN, PER COMPONENT KRUISPROEF IN ZOUT-ALBUMINE-MILIEU ANTICOMPLEMENT TEST KRUISPROEF, VOLLEDIG (3 METHODEN) ERYTROCYTEN, OSMOTISCHE RESISTENTIE LYMFOCYTEN SUBPOPULATIE, EERSTE ANTISTOF LYMFOCYTEN SUBPOPULATIE, TWEEDE EN ELKE VOLGENDE ANTISTOF HLA-A, B, C, TYPERING 81,83-81, HLA-B27 32,73-32, MICROSCOPIE VAN PUNCTATEN (ANDERS DAN STERNUMPUNCTAAT), STANDAARD KLEURING EN BEOORDELING Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling LEUCOCYTEN, ENKELVOUDIGE BEPALING TROMBELASTOGRAM, EERSTE ONDERZOEK TROMBELASTOGRAM, HERHALINGEN HAPTOGLOBINE BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII STOL ACTIVITEIT BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII,VON WILLEBRAND FACTOR, RISTOCETINEFACTOR BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII RELATED ANTIGEEN BLOEDSTOLLINGSFACTOR XI BLOEDSTOLLINGSFACTOR XII APTT, GEACTIVEERDE PARTIELE TROMBOPLASTINETIJD FIBRINOGEEN SPLITSINGSPRODUKTEN, KWALITATIEF FIBRINOGEEN SPLITSINGSPRODUKTEN, KWANTITATIEF -

18 De vermelde prijzen zijn alleen van toepassing op patiënten van zorgverzekeraars waarmee het Streek Koningin Beatrix geen contract heeft gesloten en op niet-verzekerde patiënten FIBRINE/FIBRINOGEEN DEGRADATIE PRODUKTEN (FDP) D-DIMEERTEST, SEMIKWANTITATIEF FIBRINE/FIBRINOGEEN DEGRADATIE PRODUKTEN, KWANTITATIEF FIBRINE MONOMEREN FIBRINOPEPTIDE-A ANTITROMBINE III ACTIVITEIT ANTITROMBINE III ANTIGEEN PLASMINOGEEN ANTIGEEN PORFYRINES URO-, COPRO-, PROTO-, IN ERYTROCYTEN, KWANTITATIEF PROTEINE C ACTIVITEIT PROTEINE C ANTIGEEN PROTEINE S TOTAAL ANTIGEEN PROTEINE S VRIJ ANTIGEEN ANTIPLASMINE ANTIGEEN, ALFA Sperma penetratie test, in capillairen vlgs. Kremer, SPM testen direct en gekruist, op voorwerpglas microscopisch vlgs. Kurzrock Miller, elk OPWERKEN VAN SPERMA TEN BEHOEVE VAN FERTILISATIE ZWANGERSCHAPSREACTIE UIT SERUM HCG KWANTITATIEF UIT SERUM 39,28-39, Baarmoederslijmonderzoek op: aspect, ph, varentest en aanwezigheid van epitheel, erytrocyten, leucocyten, bacteriën Sperma onderzoek (uitgebreid), tenminste omvattende bepaling van volume, viscositeit, dichtheid van spermatozoën, ph, motiliteit, aantal en aard rondcellen ERYTROCYTENVOLUME IJZER(PLASMA-IJZER)TURNOVER (PIT), BEPALING VAN DE ERYTROCYTEN-IJZERTURNOVER 45,83-45, ACETYLGLUCOSEAMINIDASE, N KINKHOEST-SEROLOGIE (IGM + IGG) 45,83-45, ALLERGIE-ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-B/CLB-C) 39,28-39, ANTISTOFFEN TEGEN WEEFSELANTIGENEN, BIJZONDER (CLB-B) 39,28-39, REUMAFACTOREN (ELISA) (CLB-B) AUTO-IMMUUNZIEKTEN, OVERIGE, BIJZONDER (CLB-C) 39,28-39, BLOEDCELCHEMIE, ROOD, BIJZONDER (CLB-B) 39,28-39, BLOEDCELCHEMIE, ROOD, BIJZONDER (CLB-C) 106,43-106, BLOEDCELCHEMIE, WIT, BIJZONDER (CLB-C) 152,03-152, BLOEDSTOLLINGSFACTOREN, BIJZONDER (CLB-C) 45,83-45, BLOEDGROEP ERYTROCYTENSEROLOGIE, BIJZONDER (CLB-B) 45,83-45, BLOEDGROEP ERYTROCYTENSEROLOGIE, BIJZONDER (CLB-C) 39,28-39, HLA-B27 BEVESTIGING (CLB-B) 81,83-81, HLA-OVERIGE BIJZONDERE ONDERZOEKEN (CLB-C) 197,65-197,65

19 De vermelde prijzen zijn alleen van toepassing op patiënten van zorgverzekeraars waarmee het Streek Koningin Beatrix geen contract heeft gesloten en op niet-verzekerde patiënten COMPLEMENTFACTOREN-IMMUNOCHEMIE, BIJZONDER (CLB-C) IMMUNOCHEMISCHE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-B) IMMUNOCHEMISCHE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-C) 32,73-32, IMMUNOCYTOLOGIE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-B) 45,83-45, IMMUNOCYTOLOGIE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-C) 152,03-152, KLINISCHE VIRO IMMUNOLOGIE, BIJZONDER (CLB-B) 45,83-45, KLINISCHE VIRO IMMUNOLOGIE, BIJZONDER (CLB-C) 81,83-81, IMMUNOGENETICA, BIJZONDER (CLB-B) 45,83-45, IMMUNOGENETICA, BIJZONDER (CLB-C) 106,43-106, LEUCOCYTEN-/TROMBOCYTENSEROLOGIE, BIJZONDER (CLB-C) 81,83-81, ORDERTARIEF KLINISCH-CHEMISCHE EN MICROBIOLOGISCHE LABORATORIUMONDERZOEKEN 10,00-10, Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken. 9,62-9, CLB-referentietarief. 15,68-15, INR-BEPALING (INCL. ORDERTARIEF) 11,32-11, Registratietarief diabetesdienst. 6,09-6, Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder röntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiënten). 126,58 11,65 138, Directe percutane arteriële punctie. 3 34,95 361, Al dan niet selectief onderzoek via percutane arteriële catheterisatie. 3 52,43 378, Al dan niet selectief onderzoek via percutane veneuze catheterisatie - alleen een venapunctie is inbegrepen in het desbetreffende codenummer zoals b.v en ,16 52,43 305, Planigrafie algemeen. 126,58 23,30 149, DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF ORGANEN, ONDER CT-CONTROLE. 126,58 52,43 179, DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF ORGANEN, ONDER RÖNTGENCONTROLE. 65,72 34,95 100, DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF ORGANEN, ONDER ECHOGRAFISCHE CONTROLE. 65,72 34,95 100, Volledig botdensitometrisch onderzoek met DEXA-apparatuur, ongeacht het aantal onderzochte anatomische gebieden en ongeacht het aantal zittingen. 90,07 17,48 107, Percutane transluminale angioplastiek (PTA) stenose van de andere niet-coronaire vaten (zie voor occlusie) ,71 69, , Percutane transluminale angioplastiek (PTA) occlusie van de andere niet-coronaire vaten (zie voor stenose) ,71 69, , Embolisatie van vaten ,71 139, , Trombolyse met b.v. urokinase. 366,35 139,81 506, Plaatsen stent (vasculair, urinewegen, enteraal, galwegen, traanwegen). 366,35 34,95 401, Inbrengen implanteerbaar intravasculair systeem (b.v. port-a-cath of dialysecatheter). 366,35 34,95 401, Inbrengen van een aorta stentgraft in samenwerking met een chirurgisch team. 366,35 69,90 436, Radiologisch onderzoek hersenschedel of deel ervan inclusief neusbeen. 46,25 3,50 49, MRI hersenen bij epilepsie - uitgebreid. 562,56 52,51 615,07

20 De vermelde prijzen zijn alleen van toepassing op patiënten van zorgverzekeraars waarmee het Streek Koningin Beatrix geen contract heeft gesloten en op niet-verzekerde patiënten MRI hersenen - met contrast. 199,61 52,51 252, MRI hersenen - standaard. 199,61 52,51 252, CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel. 163,09 34,95 198, ECHOGRAFIE VAN DE SCHEDEL (NIET BEDOELD WORDT DE MID-LINE ECHO). 46,25 23,30 69, Radiologisch onderzoek arteria carotis communis en/of externa en/of interna. 3 23,30 349, Echografie carotide, al dan niet inclusief haematotachografisch onderzoek van de cerebropetale vaten. 126,58 34,95 161, Radiologisch onderzoek arteria vertebralis. 3 17,48 343, Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid. 46,25 3,50 49, CT onderzoek van de aangezichtsschedel, met of zonder intraveneus contrast. 163,09 34,95 198, ECHOGRAFIE VAN HET AANGEZICHT EN/OF NEUSBIJHOLTEN. 52,34 23,30 75, SKELETVRIJE OPNAME OOGBOL EN/OF LOCALISATIE CORPUS ALIENUM IN OOG(KAS). 163,09 11,65 174, Radiologisch onderzoek ductus naso-lacrimalis. 52,34 23,30 75, Echografie orbita inclusief oogbol. 46,25 23,30 69, Radiologisch onderzoek petrosum, mastoïd of deel ervan, een of meerdere projecties. 46,25 11,65 57, CT onderzoek van het petrosum, multidirectioneel onderzoek met reconstructies tbv afbeelden binnen- of middenoorpathologie. Dit codenummer is niet bedoeld voor de analyse van brughoektumoren. 163,09 52,43 215, MRI achterste schedelgroeve. 199,61 52,43 252, PARTIELE GEBITSSTATUS. 46,25 3,50 49, VOLLEDIGE GEBITSSTATUS OF PANORAMIXOPNAME. 46,25 11,65 57, Radiologisch onderzoek mandibula, kaakgewricht(en) of deel ervan - localisatie speekselsteen. 65,72 5,83 71, SIALOGRAFIE. 126,58 34,95 161, ECHOGRAFIE VAN DE SCHILDKLIER EN/OF HALS. 52,34 23,30 75, Radiologisch onderzoek gehele wervelkolom inclusief sacrum en os coccigis en overzichtsopname sacroiliacale gewrichten. 46,25 17,48 63, CT ONDERZOEK VAN DE WERVELKOLOM. 163,09 34,95 198, Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan. 46,25 5,83 52, MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang. 199,61 52,43 252, Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan. 46,25 3,50 49, MRI thoracale wervelkolom. 253,16 52,43 305, Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten. 46,25 5,83 52, MRI lumbosacrale wervelkolom. 199,61 52,43 252, Speciaal gericht radiologisch onderzoek sacroiliacale gewrichten en/of os coccygis. 46,25 5,83 52, MYELOGRAFIE. 163,09 23,30 186, INBRENGEN VAN INTRATHECAAL OF INTRA-ARTICULAIR CONTRAST DOOR DE RADIOLOOG, T.B.V. MRI OF CT. 126,58 23,30 149, Radiologisch onderzoek gehele schouder, arm en hand. 46,25 11,65 57, Radiologish onderzoek arteria brachialis. 3 17,48 343, FLEBOGRAFIE VAN EEN ARM INCLUSIEF DE BENODIGDE VENAPUNCTIE. 126,58 52,43 179,01

21 De vermelde prijzen zijn alleen van toepassing op patiënten van zorgverzekeraars waarmee het Streek Koningin Beatrix geen contract heeft gesloten en op niet-verzekerde patiënten CT ONDERZOEK VAN DE BOVENSTE EXTREMITEITEN, MET OF ZONDER INTRAVENEUS CONTRAST. 163,09 34,95 198, ECHOGRAFIE VAN DE BOVENSTE EXTREMITEITEN. 52,34 23,30 75, MRI schouder(s)/bovenste extremiteit(en). 199,61 52,43 252, Radiologisch onderzoek arteria subclavia. 3 17,48 343, Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm. 46,25 5,83 52, Arthrografie schoudergewricht. 163,09 34,95 198, Radiologisch onderzoek elleboog en/of onderarm. 46,25 3,50 49, Arthrografie elleboogsgewricht. 90,07 34,95 125, Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers. 46,25 3,50 49, Arhthrografie polsgewricht. 90,07 34,95 125, Lengteprognose op handwortelskelet en/of skeletleeftijdbepaling. 46,25 11,65 57, Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname. 46,25 5,83 52, Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting. 46,25 5,83 52, CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel. 199,61 52,43 252, ECHOGRAFIE VAN HET HART EN/OF DE THORAX. 52,34 23,30 75, MRI thorax(wand), mamma en mediastinum. 163,09 52,43 215, LAEVOCARDIOGRAFIE. 3 11,65 337, Multislice CT-hart inclusief voor- en nabespreking met cardioloog. 206,17 95,82 301, Multislice CT-hart tbv Ca2+-bepaling inclusief voor- en nabespreking met cardioloog. 152,67 53,89 206, MRI-hart. 287,29 71,86 359, MRI-hart met dobutamine stress-test. 238,42 93,35 331, Radiologisch onderzoek aorta thoracalis, aortaboog, inclusief bij dit onderzoek in beeld komende zijtakken. 3 17,48 343, Radiologisch onderzoek arteria pulmonalis, rechtszijdig angiocardiogram. 3 17,48 343, Radiologisch onderzoek vena cava superior. 3 17,48 343, Radiologisch onderzoek arteriae coronariae. 3 11,65 337, Laryngo- en/of bronchografie. 90,07 34,95 125, CT onderzoek van de luchtwegen, met of zonder intraveneus contrastmiddel. 163,09 52,43 215, Radiologisch onderzoek larynx en trachea inclusief struma-onderzoek al of niet met oesofaguscontrast. 46,25 5,83 52, Radiologisch onderzoek arteriae bronchiales. 3 34,95 361, Radiologisch onderzoek ribben en/of sternum. 46,25 5,83 52, Mammografie, al of niet met contrast in melkgangen. 65,72 17,48 83, BEOORDELING SPECIMINA, MAMMATUMOR PER OPERATIEVE ZITTING. 46,25 11,65 57, LOCALISATIE MAMMATUMOR. 90,07 52,43 142, Echografie van mamma. 52,34 23,30 75, Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen. 46,25 5,83 52, FISTULOGRAFIE VAN DE BUIKWAND, RETROPERITONEUM. 126,58 23,30 149,88

Declaratiecode Omschrijving declaratiecode Soort overig zorgproduct Ingangsdatum Einddatum Totaalprijs Kostenbedrag zorginstelling

Declaratiecode Omschrijving declaratiecode Soort overig zorgproduct Ingangsdatum Einddatum Totaalprijs Kostenbedrag zorginstelling 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER OZP Overige verrichtingen 20120101 20120430 0,28 0,00 0,28 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER OZP Overige verrichtingen 20120501 20121231 0,28 0,00 0,28 010905 REISKOSTEN PER

Nadere informatie

1 van 7. Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij eenling en het eerste kind van een meerlingzwangerschap. 146,59 8,83 155,42

1 van 7. Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij eenling en het eerste kind van een meerlingzwangerschap. 146,59 8,83 155,42 Algemene termijn echo 40,15 0,00 40,15 Specifieke diagnose echo 33,46 0,00 33,46 34686 Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie.

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten - Medisch Centrum Haaglanden Zet- en drukfouten voorbehouden

Standaard prijslijst overige zorgproducten - Medisch Centrum Haaglanden Zet- en drukfouten voorbehouden 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 20120101 20120430 0,28 0,00 0,28 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 20120501 20121231 0,28 0,00 0,28 010906 REISTIJD/VACATIE PER HALF UUR (MET EEN DAGMAX. VAN 448) 20120101

Nadere informatie

NZA Codetabel 2014 LET OP!!

NZA Codetabel 2014 LET OP!! NZA Codetabel 2014 LET OP!! In de NZA codetabel staat het MAXIMUM tarief per laboratoriumonderzoek. Het daadwerkelijk tarief kan door individuele afspraken met een zorgverzekeraar hier van afwijken. Code

Nadere informatie

CLB-referentietarief. 079993 12,72

CLB-referentietarief. 079993 12,72 Maximale NZA-tarieven met ingang van 01-01-2015. De feitelijke kosten worden door de zorgverzekeraar bepaald, doch zijn niet hoger dan de tarieven in deze tabel. Zorgproduct Ordertarief, huisbezoek, etc.

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten, 1e lijn labverrichtingen Gelre ziekenhuizen, Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 31 december 2015

Tarievenlijst passanten, 1e lijn labverrichtingen Gelre ziekenhuizen, Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 31 december 2015 Tarievenlijst passanten, 1e lijn labverrichtingen Gelre ziekenhuizen, Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 31 december 2015 Met ingang van 1 januari 2015 gelden voor alle prestaties Medisch Specialistische

Nadere informatie

1e lijn Labverrichtingen Prijslijst Passantentarieven Gelre ziekenhuizen, prestaties Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 31 december 2014

1e lijn Labverrichtingen Prijslijst Passantentarieven Gelre ziekenhuizen, prestaties Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 31 december 2014 1e lijn Labverrichtingen Prijslijst Passantentarieven Gelre ziekenhuizen, prestaties Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 31 december 2014 Tarieven vanaf 1 januari 2014 Gewijzigd tarief met ingang

Nadere informatie

Fundusfotografie in het kader van screening op diabetische retinopathie (overige aandoeningen van het netvlies, zie 039918).

Fundusfotografie in het kader van screening op diabetische retinopathie (overige aandoeningen van het netvlies, zie 039918). Omschrijving Code RZ15b Echografie à-vue in verband met zwangerschap. 039485 39,36 Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie. 039755 161,76 Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.

Nadere informatie

Antipsychotica (neuroleptica), identificatie en/of kwantificatie 072884 27,50

Antipsychotica (neuroleptica), identificatie en/of kwantificatie 072884 27,50 Omschrijving Code RZ15b ACETYLGLUCOSEAMINIDASE, N 078252 8,81 ACTH, CORTICOTROFINE 072550 9,64 ADEMANALYSE 070304 34,77 AGGLUTINATIE, KOUDE 070616 6,02 AGGLUTINATIEREACTIE VOLGENS WIDAL, VOOR ELK MICRO-

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten

Standaard prijslijst overige zorgproducten Standaard prijslijst overige zorgproducten Declaratie Omschrijving declaratie Soort overig zorgproduct Ingangs 10905 REISKOSTEN PER KILOMETER OZP Overige verrichtingen 20130701 20131231 0,24 0,00 0,24

Nadere informatie

afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.

afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek. Menzis ZorgZó (Restitutiepolis): Lijst maximale en medisch specialistische zorg niet-gecontracteerde zorgaanbieders (marktconforme tarieven) Als u kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst heeft

Nadere informatie

Tarieven passanten DCWF Geldig vanaf 1 januari 2014

Tarieven passanten DCWF Geldig vanaf 1 januari 2014 specialisme Omschrijving Code kosten cardiologie Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie. 39755 124,91 Cardiologie BEOORDELING ECG, HOLTER, INSPANNINGSONDERZOEK E.D. 39757 43,35 Cardiologie

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten - Medisch Centrum haaglanden Zet- en drukfouten voorbehouden

Standaard prijslijst overige zorgproducten - Medisch Centrum haaglanden Zet- en drukfouten voorbehouden 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER OZP Overige verrichtingen 20140101 20141231 0,25 0,00 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur. OZP Overige verrichtingen 20140101 20141231 33,00 0,00 33,00 032280 Diagnostische

Nadere informatie

afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.

afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek. Menzis ZorgVerzorgd (Naturapolis): Lijst maximale en medisch specialistische zorg niet-gecontracteerde zorgaanbieders (marktconforme tarieven) Als u kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst heeft

Nadere informatie

Tarievenlijst diagnostiek

Tarievenlijst diagnostiek Tarievenlijst diagnostiek In dit document treft u onze tarievenlijst 2016 voor eerstelijnsdiagnostiek. Onder het kopje A-tarief vindt u het tarief dat hoort bij de optimumnorm. Onder het kopje B-tarief

Nadere informatie

Restitutietarieven 2013. Page 1

Restitutietarieven 2013. Page 1 Marktconforme tarieven (100%) Restitutietarieven (75%) Restitutietarieven (50%) Restitutietarieven 2013 Indien u zeker wilt zijn of uw zorgverlener een overeenkomst heeft met CZ of u bent niet zeker van

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten Diagnostisch Centrum West-Friesland Geldig per 1 juni voor niet-verzekerden

Tarievenlijst passanten Diagnostisch Centrum West-Friesland Geldig per 1 juni voor niet-verzekerden Cardiologie Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie. 184,88 39755 Cardiologie BEOORDELING ECG, HOLTER, INSPANNINGSONDERZOEK E.D. 43,23 Tarief voor regulier ecg, zonder inspanning. Indien

Nadere informatie

eventuele biopten en poliepectomie. 352,48 034690 Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoïd met behulp van een flexibele endoscoop, MDL

eventuele biopten en poliepectomie. 352,48 034690 Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoïd met behulp van een flexibele endoscoop, MDL Overige zorgproducten (OZP's): periode 01/01/2014 tm 31/05/2014 Specialisme Declaratiecode Omschrijving Totaaltarief 034686 Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van een flexibele endoscoop,

Nadere informatie

Zorg product. Kosten instelling. Declaratie code. Honorarium. tarief. Passantenlijst Spaarneziekenhuis 2013 (basiszorg)

Zorg product. Kosten instelling. Declaratie code. Honorarium. tarief. Passantenlijst Spaarneziekenhuis 2013 (basiszorg) 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,24 0,00 0,24 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 32,27 0,00 32,27 032280 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Ondersteuners - ongesplitst. Poorter honorarium. Kosten instelling. Declaratiecode Zorgproduct. Totaal-tarief

Ondersteuners - ongesplitst. Poorter honorarium. Kosten instelling. Declaratiecode Zorgproduct. Totaal-tarief 010905 OVPXXXXXX 0 0,24 0 0,24 REISKOSTEN PER KILOMETER 010906 OVPXXXXXX 0 32,27 0 32,27 Reistijd/vacatie per half uur. 032280 OVPXXXXXX 17,91 49,68 0 67,59 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief

Nadere informatie

Ondersteuners - ongesplitst. Poorter honorarium. Kosten instelling. Declaratiecode Zorgproduct. Totaal-tarief

Ondersteuners - ongesplitst. Poorter honorarium. Kosten instelling. Declaratiecode Zorgproduct. Totaal-tarief Declaratiecode Zorgproduct Kosten instelling Poorter honorarium Ondersteuners - ongesplitst Totaal-tarief Omschrijving 010905 OVPXXXXXX 0 0,24 0 0,24 REISKOSTEN PER KILOMETER 010906 OVPXXXXXX 0 32,27 0

Nadere informatie

Subtotaal - Honorarium. Subtotaal - Kosten. Declaratiecode Zorgproduct. Totaal Tarief

Subtotaal - Honorarium. Subtotaal - Kosten. Declaratiecode Zorgproduct. Totaal Tarief 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,00 0,24 0,24 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 0,00 32,27 32,27 032280 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten

Standaard prijslijst overige zorgproducten Standaard prijslijst overige zorgproducten Declaratie Omschrijving declaratie Soort overig zorgproduct Ingangs 10905 REISKOSTEN PER KILOMETER OZP Overige verrichtingen 20140601 0,25 0,00 0,25 10906 Reistijd/vacatie

Nadere informatie

Geldig vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 maart 2013. Versie 2013.3

Geldig vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 maart 2013. Versie 2013.3 Betaling conform algemene betalingsvoorwaarden Máxima Medisch Cemtrum zoals gedeponeerd ter griffie van Arrondissementsrechtbank te 'shertogenbosch onder nummer 54 / 2002 (zie ook mmc.nl). Overig product

Nadere informatie

TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK. Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7041-03 van 1 april 2013

TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK. Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7041-03 van 1 april 2013 TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7041-03 van 1 april 2013 DE TARIEVEN DIE DOOR ZORGAANBIEDERS DIE GENEESKUNDIGE ZORG LEVEREN BIJ OF KRACHTENS DE ZORGVERZEKERINGSWET

Nadere informatie

Declaratie code Omschrijving declaratie code Totaal prijs Kosten bedrag zorginstelling

Declaratie code Omschrijving declaratie code Totaal prijs Kosten bedrag zorginstelling 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 32,27 0,00 32,27 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 69,34 17,91 51,43 032684 Diagnostische pleurapunctie. 48,96 48,96

Nadere informatie

Passantenprijslijst Amphia Ziekenhuis voor OVP's uitgevoerd vanaf vanaf 1 april 2013 tot en met 31 december 2013

Passantenprijslijst Amphia Ziekenhuis voor OVP's uitgevoerd vanaf vanaf 1 april 2013 tot en met 31 december 2013 Passantenprijslijst Amphia Ziekenhuis voor OVP's uitgevoerd vanaf vanaf 1 april 2013 tot en met 31 december 2013 Declaratie Omschrijving 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,00 0,24 0,24 010906 Reistijd/vacatie

Nadere informatie

Spijkenisse Medisch Centrum Passantenprijslijst 2013

Spijkenisse Medisch Centrum Passantenprijslijst 2013 OVPXXXXXX 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,24 0 0,24 OVPXXXXXX 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 32,27 0 32,27 OVPXXXXXX 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Niet alle overige zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 1 van 46. Honorariumbedrag. Kostenbedrag zorginstelling

Niet alle overige zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 1 van 46. Honorariumbedrag. Kostenbedrag zorginstelling Declaratie code Omschrijving declaratiecode Totaalprijs Kostenbedrag zorginstelling Honorariumbedrag alle specialismen 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,24 0,00 0,24 010906 Reistijd/vacatie per half uur.

Nadere informatie

CWZ prijslijst Overige-Zorgproducten vanaf 1 april 2013.Versie 131028. Honorarium

CWZ prijslijst Overige-Zorgproducten vanaf 1 april 2013.Versie 131028. Honorarium 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,24-0,24-010906 Reistijd/vacatie per half uur. 32,27-32,27-032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 69,34 17,91 51,43-032281 Diagnostische

Nadere informatie

Standaardprijslijst Radboudumc Ondersteunende en Overige Producten, geldig per 1 januari 2013 t/m 31 december 2013

Standaardprijslijst Radboudumc Ondersteunende en Overige Producten, geldig per 1 januari 2013 t/m 31 december 2013 Standaardprijslijst Radboudumc Ondersteunende en Overige Producten, geldig per 1 januari 2013 t/m 31 december 2013 declaratiecode omschrijving kostendeel honorarium totaalprijs 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten UMCG per 01 januari 2013

Standaard prijslijst overige zorgproducten UMCG per 01 januari 2013 Standaard prijslijst overige zorgproducten UMCG per 01 januari 2013 Disclaimer De ingangsdatum van deze lijst met passantentarieven is 1 januari 2013. Deze publicatie is onder voorbehoud van schrijf en

Nadere informatie

Prijslijst DOT-zorgproducten en OVP 2014 Bronovo Ziekenhuis Versie 2014.3 Geldig vanaf 1 januari 2014

Prijslijst DOT-zorgproducten en OVP 2014 Bronovo Ziekenhuis Versie 2014.3 Geldig vanaf 1 januari 2014 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 010905 0,00 0,25 0,25 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 010906 0,00 33,00 33,00 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2014 - Juni t/m December

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2014 - Juni t/m December Declaratie Zorgproduct Code Code Omschrijving Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2014 - Juni t/m December Kostendeel Ziekenhuis Kosten Honorarium 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2014 - Januari t/m Mei

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2014 - Januari t/m Mei Declaratie Zorgproduct Code Code Omschrijving Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2014 - Januari t/m Mei Kostendeel Ziekenhuis Kosten Honorarium 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER

Nadere informatie

Prijslijst DOT-zorgproducten en OVP 2014 Bronovo Ziekenhuis Versie 2014.2 Geldig vanaf 1 juni 2014

Prijslijst DOT-zorgproducten en OVP 2014 Bronovo Ziekenhuis Versie 2014.2 Geldig vanaf 1 juni 2014 code 2014 omschrijving Declaratiecode OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 010905 0,00 0,25 0,25 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 010906 0,00 33,00 33,00 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie,

Nadere informatie

De geldende prijs ten tijde van de aanvang van de behandeling (als u voor de eerste keer in het ziekenhuis komt) zal altijd worden aangehouden.

De geldende prijs ten tijde van de aanvang van de behandeling (als u voor de eerste keer in het ziekenhuis komt) zal altijd worden aangehouden. Prijslijst 2013 : OVP s Geldig voor alle behandelingen gestart vanaf 01-01-2013 VOORWAARDEN Op alle door het ziekenhuis en door de daaraan verbonden vrijgevestigd medisch specialisten met patiënten gesloten

Nadere informatie

NZA-tarievenlijst 2015

NZA-tarievenlijst 2015 NZA-tarievenlijst 2015 Pres.code 1 OVP 010905 OVPXXXXXX 0,26 REISKOSTEN PER KILOMETER 1 OVP 010906 OVPXXXXXX 33,42 Reistijd/vacatie per half uur. 1 OVP 032280 OVPXXXXXX 75,20 Diagnostische indirecte laryngoscopie,

Nadere informatie

Declaratiecode (100%)

Declaratiecode (100%) U kunt via onze Zorgvergelijker nagaan of uw zorgaanbieder een contract met ons heeft. Ga naar de Zorgvergelijker: Zorgvergelijker Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen

Nadere informatie

Declaratie code Omschrijving Kosten ziekenhuis

Declaratie code Omschrijving Kosten ziekenhuis Passantenprijslijst Amphia Ziekenhuis voor zorgproducten uitgevoerd vanaf 1 juni 2014 tot en met 31 december 2014 Declaratie 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten Vumc per 1 januari 2012. Declaratiecode. Honorariumbedrag. zorgproduct. zorginstelling

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten Vumc per 1 januari 2012. Declaratiecode. Honorariumbedrag. zorgproduct. zorginstelling 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER Overige verrichting 0,28 0,00 0,28 010906 REISTIJD/VACATIE PER HALF UUR (MET EEN DAGMAX. VAN 448) Overige verrichting 27,35 0,00 27,35 033605 INBRENGEN VAN EEN PORT-A-CATH

Nadere informatie

Declaratie code Omschrijving declaratie code Totaal prijs Kosten bedrag zorginstelling

Declaratie code Omschrijving declaratie code Totaal prijs Kosten bedrag zorginstelling 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 0,00 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,00 0,00 33,00 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 18,47 54,92

Nadere informatie

Geldig vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 januari 2014. Versie 2014.2

Geldig vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 januari 2014. Versie 2014.2 Betaling conform algemene betalingsvoorwaarden Máxima Medisch Cemtrum zoals gedeponeerd ter griffie van Arrondissementsrechtbank te 'shertogenbosch onder nummer 54 / 2002 (zie ook mmc.nl). Overig product

Nadere informatie

Zuwe Hofpoort Ziekenhuis passantentarieven 2015

Zuwe Hofpoort Ziekenhuis passantentarieven 2015 REISKOSTEN PER KILOMETER 010905 01-01-2015 31-12-2015 0,26 Reistijd/vacatie per half uur. 010906 01-01-2015 31-12-2015 33,42 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Geldig vanaf 1 januari 2015 t/m 31 december 2015 Versie 2015.4

Geldig vanaf 1 januari 2015 t/m 31 december 2015 Versie 2015.4 Overig product 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 Overig product 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 Overig product 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten Declaratiecode Omschrijving declaratiecode Ingangsdatum Einddatum Integraal tarief

Standaard prijslijst overige zorgproducten Declaratiecode Omschrijving declaratiecode Ingangsdatum Einddatum Integraal tarief Standaard prijslijst overige zorgproducten Declaratiecode Omschrijving declaratiecode Ingangsdatum Einddatum Integraal tarief 10905 Reiskosten per kilometer 20150101 20153112 0,26 10906 Reistijd/vacatie

Nadere informatie

Overige zorgproducten Ingangsdatum: 1 april 2014 Einddatum: 31 mei 2014

Overige zorgproducten Ingangsdatum: 1 april 2014 Einddatum: 31 mei 2014 Prijslijst St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg Overige zorgproducten Ingangsdatum: 1 april 2014 Einddatum: 31 mei 2014 Declaratiecode Omschrijving dbc-zorgproduct 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,00 0,25

Nadere informatie

Tarief geldig: Declaratie Omschrijving declaratiecode Totaalprijs Van Tm

Tarief geldig: Declaratie Omschrijving declaratiecode Totaalprijs Van Tm Products kunnen meerdere keren voorkomen als gevolg van een andere geldigheidsperiode. Declaratie Omschrijving declaratie Totaalprijs Van Tm 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 01-01-2014 31-12-2014 010906

Nadere informatie

Tarief geldig: Omschrijving declaratiecode Totaalprijs Van Tm

Tarief geldig: Omschrijving declaratiecode Totaalprijs Van Tm 010905 Reiskosten per kilometer 0,26 1-1-2015 31-12-2015 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 1-1-2015 31-12-2015 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

versie 1 Pagina 1 van 17

versie 1 Pagina 1 van 17 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 0,00 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,00 0,00 33,00 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 18,47 54,92

Nadere informatie

Standaard prijslijst DBC- en Overige zorgproducten - Langeland Ziekenhuis Zoetermeer PRIJZEN OVER PERIODE I JULI 2013 TM 31 DECEMBER 2013

Standaard prijslijst DBC- en Overige zorgproducten - Langeland Ziekenhuis Zoetermeer PRIJZEN OVER PERIODE I JULI 2013 TM 31 DECEMBER 2013 Standaard prijslijst DBC- en Overige zorgproducten - Langeland Ziekenhuis Zoetermeer PRIJZEN OVER PERIODE I JULI 2013 TM 31 DECEMBER 2013 VOORWAARDEN - Op alle door het ziekenhuis en door de daaraan verbonden

Nadere informatie

032480 OVPXXXXXX 238,97

032480 OVPXXXXXX 238,97 Declaratiecode Zorgproduct Tarief 2016 Omschrijving 010905 OVPXXXXXX 0,25 REISKOSTEN PER KILOMETER 010906 OVPXXXXXX 33,56 Reistijd/vacatie per half uur. 032280 OVPXXXXXX 227,52 Diagnostische indirecte

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 januari 2014

Standaard prijslijst overige zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 januari 2014 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 18,47 54,92 032281 Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 168,45 103,45 65,00

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten UMCG per 01 januari 2014

Standaard prijslijst overige zorgproducten UMCG per 01 januari 2014 Standaard prijslijst overige zorgproducten UMCG per 01 januari 2014 Disclaimer De ingangsdatum van deze lijst met passantentarieven is 1 januari 2014. Deze publicatie is onder voorbehoud van schrijf en

Nadere informatie

Passantenprijslijst UMC Utrecht - Overige zorgproducten Geldig vanaf 1 januari 2014 tm 31 mei 2014

Passantenprijslijst UMC Utrecht - Overige zorgproducten Geldig vanaf 1 januari 2014 tm 31 mei 2014 Passantenprijslijst UMC Utrecht - Overige zorgproducten Geldig vanaf 1 januari 2014 tm 31 mei 2014 Disclaimers 1. De prijs van een behandeling is de prijs die geldt bij aanvang van de behandeling. Aan

Nadere informatie

Tarieflijst Passanten per 1 januari 2015

Tarieflijst Passanten per 1 januari 2015 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 33,00 032280 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 032281

Nadere informatie

Passantenprijslijst Maasstad Ziekenhuis 2015

Passantenprijslijst Maasstad Ziekenhuis 2015 Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Tarief 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 032280 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie,

Nadere informatie

032480 OVPXXXXXX 238,97

032480 OVPXXXXXX 238,97 Declaratiecode Zorgproduct Tarief 2016 Omschrijving 010905 OVPXXXXXX 0,25 REISKOSTEN PER KILOMETER 010906 OVPXXXXXX 33,56 Reistijd/vacatie per half uur. 032280 OVPXXXXXX 227,52 Diagnostische indirecte

Nadere informatie

75% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief

75% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Looptijd prijslijst 1/1/2015-31/3/2015* Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis, zelfstandig

Nadere informatie

TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK. Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7078-02 van 1 JUNI 2014

TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK. Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7078-02 van 1 JUNI 2014 TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7078-02 van 1 JUNI 2014 DE TARIEVEN DIE DOOR ZORGAANBIEDERS DIE GENEESKUNDIGE ZORG LEVEREN BIJ OF KRACHTENS DE ZORGVERZEKERINGSWET

Nadere informatie

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis, zelfstandig behandelcentrum (ZBC) en/of de

Nadere informatie

Declaratiecode Zorgproductcode Zorgproduct Passantentarief

Declaratiecode Zorgproductcode Zorgproduct Passantentarief Declaratiecode Zorgproductcode Zorgproduct Passantentarief 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 032280 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte

Nadere informatie

Totaalbestand 011015. Page 1

Totaalbestand 011015. Page 1 Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvergelijker: Zorgvergelijker Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen over uw vergoeding? Bel dan gerust

Nadere informatie

Opsporen van vaatvernauwingen met behulp van Doppler apparatuur in eigen beheer. Voorwaarden: - Indicatie zie NHG-standaard M13

Opsporen van vaatvernauwingen met behulp van Doppler apparatuur in eigen beheer. Voorwaarden: - Indicatie zie NHG-standaard M13 TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7078-02 van 1 JUNI 2014 DE TARIEVEN DIE DOOR ZORGAANBIEDERS DIE GENEESKUNDIGE ZORG LEVEREN BIJ OF KRACHTENS DE ZORGVERZEKERINGSWET

Nadere informatie

Voor verdere uitleg verwijzen wij u naar artikel A.20 van onze Verzekeringsvoorwaarden:

Voor verdere uitleg verwijzen wij u naar artikel A.20 van onze Verzekeringsvoorwaarden: Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder: vind-de-beste-zorg Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen over uw vergoeding? Bel dan gerust

Nadere informatie

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Looptijd prijslijst 1/1/2015-31/3/2015*

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Looptijd prijslijst 1/1/2015-31/3/2015* Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Looptijd prijslijst 1/1/2015-31/3/2015* Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis, zelfstandig

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2015

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2015 Declaratie Code Zorgproduct Code Omschrijving Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2015 Integraal Tarief 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per

Nadere informatie

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis, zelfstandig behandelcentrum (ZBC) en/of de

Nadere informatie

Zorgvergelijker. Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvergelijker:

Zorgvergelijker. Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvergelijker: Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvergelijker: Zorgvergelijker Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen over uw vergoeding? Bel dan gerust

Nadere informatie

035136 OVPXXXXXX 037510 OVPXXXXXX 037512 OVPXXXXXX 037514 OVPXXXXXX

035136 OVPXXXXXX 037510 OVPXXXXXX 037512 OVPXXXXXX 037514 OVPXXXXXX 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 33,00 032280 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 032281

Nadere informatie

39492 ECHOGRAFIE BUIKORGANEN 14,1% 1,1 34,47 5,27 39860 CHROMOCYSTOSCOPIE 3,5% 1,0 190,00 6,71

39492 ECHOGRAFIE BUIKORGANEN 14,1% 1,1 34,47 5,27 39860 CHROMOCYSTOSCOPIE 3,5% 1,0 190,00 6,71 DBC code: 6.11.0.11.211 DBC omschrijving: Reguliere zorg.niersteen.eswl poli ndpp-dbc: 85 Kostprijs DBC: 761,99 Std deviatie DBC: 229,02 1 poli 88,2% 190011 EERSTE POLIKLINIEKBEZOEK 74,1% 1,0 40,87 30,29

Nadere informatie

Tarieflijst Passanten per 1 januari 2016 (voorlopige versie)

Tarieflijst Passanten per 1 januari 2016 (voorlopige versie) 14E000 990416036 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij problemen met de stoelgang (obstipatie) bij kinderen 818,09 15E000 20109057 Toediening van chemotherapie bij niet

Nadere informatie

kostendeel Omschrijving ziekenhuis Honorarium Totaal

kostendeel Omschrijving ziekenhuis Honorarium Totaal kostendeel Omschrijving ziekenhuis Honorarium Totaal Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 18,47 54,92 73,39 Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele

Nadere informatie

210,91 eventuele biopten. 034686 Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en

210,91 eventuele biopten. 034686 Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,00 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 032281 Diagnostische directe laryngoscopie,

Nadere informatie

159,87. Niet alle overige zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 1 (van 46)

159,87. Niet alle overige zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 1 (van 46) 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 75,20 032281 Diagnostische directe laryngoscopie,

Nadere informatie

155,19 148,06 7,13 meerlingzwangerschap. 037512 Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij eenling en het eerste kind van een

155,19 148,06 7,13 meerlingzwangerschap. 037512 Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij eenling en het eerste kind van een Passantenprijslijst overige zorgproducten per 1 januari 2012 033605 INBRENGEN VAN EEN PORT-A-CATH SYSTEEM. 278,55 179,11 99,44 034386 Echoscopische punctie via de oesofagus (EUS). 136,40 0,00 136,40 034387

Nadere informatie

Bijlage CI-1003.b1 agb specialisme omschrijving zorgactiviteit zorgactiviteit omschrijving B-prijs OP / OVP 0303 Heelkunde 034686 DIAGNOSTISCHE

Bijlage CI-1003.b1 agb specialisme omschrijving zorgactiviteit zorgactiviteit omschrijving B-prijs OP / OVP 0303 Heelkunde 034686 DIAGNOSTISCHE Bijlage CI-1003.b1 agb specialisme omschrijving zorgactiviteit zorgactiviteit omschrijving B-prijs OP / OVP 0303 Heelkunde 034686 DIAGNOSTISCHE COLOSCOPIE MET 81,6 0303 Heelkunde 034690 DIAGNOSTISCHE SIGMOIDOSCOPIE

Nadere informatie

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis, zelfstandig behandelcentrum (ZBC) en/of de

Nadere informatie

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en typefouten

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en typefouten Standaard prijslijst DBC-zorgproducten - Jeroen Bosch Ziekenhuis Ingangsdatum: 01 januari 2016 Declaratiecode Zorgproduct Tarief 2016 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten - Jeroen Bosch Ziekenhuis

Standaard prijslijst overige zorgproducten - Jeroen Bosch Ziekenhuis 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,00 0,28 0,28 010906 REISTIJD/VACATIE PER HALF UUR (MET EEN DAGMAX. VAN 448) 0,00 27,35 27,35 033605 INBRENGEN VAN EEN PORT-A-CATH SYSTEEM. 179,11 99,44 278,55 034386 Echoscopische

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten - Jeroen Bosch Ziekenhuis

Standaard prijslijst overige zorgproducten - Jeroen Bosch Ziekenhuis 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,00 0,28 0,28 010906 REISTIJD/VACATIE PER HALF UUR (MET EEN DAGMAX. VAN 448) 0,00 27,35 27,35 033605 INBRENGEN VAN EEN PORT-A-CATH SYSTEEM. 179,11 99,44 278,55 034386 Echoscopische

Nadere informatie

Standaard Passantenprijzen Overige Zorgproducten. per 1 januari 2015

Standaard Passantenprijzen Overige Zorgproducten. per 1 januari 2015 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 75,20 032281 Diagnostische directe laryngoscopie,

Nadere informatie

Medisch Specialistische Zorg (Ziekenhuiszorg) tarieven niet-gecontracteerd 2012

Medisch Specialistische Zorg (Ziekenhuiszorg) tarieven niet-gecontracteerd 2012 Declaratiecode 10905 REISKOSTEN PER KILOMETER 10906 REISTIJD/VACATIE PER HALF UUR (MET EEN DAGMAX. VAN F 448) ziekenhuiskosten 33605 INBRENGEN VAN EEN PORT-A-CATH SYSTEEM. P 20120101 f 179,11 f - 34386

Nadere informatie

034688 CAPSULE ENDOSCOPIE. 370,95

034688 CAPSULE ENDOSCOPIE. 370,95 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 75,20 032281 Diagnostische directe laryngoscopie,

Nadere informatie

Vergoedingen bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2016

Vergoedingen bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2016 Vergoedingen bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2016 Looptijd prijslijst 1/1/2016-31/3/2016* Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis,

Nadere informatie

tarieven medisch specialistische zorg 2016

tarieven medisch specialistische zorg 2016 tarieven medisch specialistische zorg 2016 Hierbij treft u aan de tarieven Medisch Specialistische Zorg voor het jaar 2016. Deze prijzen zijn gebaseerd op het gemiddeld gewogen afgesproken tarief zoals

Nadere informatie

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners (restitutiepolis) FBTO Zorgverzekering Medisch Specialistische Zorg 2015

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners (restitutiepolis) FBTO Zorgverzekering Medisch Specialistische Zorg 2015 Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners (restitutiepolis) FBTO Zorgverzekering Medisch Specialistische Zorg 2015 Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis, zelfstandig

Nadere informatie

Inkoopdocument 2016. Klinisch Chemisch Laboratoriumonderzoek en Medisch Microbiologisch Onderzoek

Inkoopdocument 2016. Klinisch Chemisch Laboratoriumonderzoek en Medisch Microbiologisch Onderzoek < Inkoopdocument 2016 Klinisch Chemisch Laboratoriumonderzoek en Medisch Microbiologisch Onderzoek Aanvulling op het inkoopbeleid ELD 2016 Inhoud 1 Inkoop 2016 gericht op verbetering 3 2 Vanaf 2016: differentiatie

Nadere informatie

Reistijd/vacatie per half uur. Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Reistijd/vacatie per half uur. Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). FBTO Zorgverzekering Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners (naturapolis) Medisch Specialistische Zorg 2016 Looptijd prijslijst 1/1/2016-31/3/2016* Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke

Nadere informatie

Reistijd/vacatie per half uur. Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Reistijd/vacatie per half uur. Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). FBTO Zorgverzekering Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners (restitutiepolis) Medisch Specialistische Zorg 2016 Looptijd prijslijst 1/1/2016-31/3/2016* Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke

Nadere informatie

Passantenprijslijst Amphia Ziekenhuis voor overige zorgproducten uitgevoerd vanaf 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015

Passantenprijslijst Amphia Ziekenhuis voor overige zorgproducten uitgevoerd vanaf 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 75,20 032281 Diagnostische directe laryngoscopie,

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten 2014

Standaard prijslijst overige zorgproducten 2014 Standaard prijslijst overige zorgproducten 2014 Declarati ecode Omschrijving declaratiecode Totaalprijs Kostenbedra g zorginstelling en 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 0,00 0,25 010906 Reistijd/vacatie

Nadere informatie

Omschrijving Totaal Tarief. 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur.

Omschrijving Totaal Tarief. 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur. Passantentarief Streekziekenhuis Koningin Beatrix 2016 Overige producten Periode: vanaf 1 januari 2016 Versie 1 De vermelde prijzen zijn alleen van toepassing op patiënten van zorgverzekeraars waarmee

Nadere informatie

Prijslijst DOT-zorgproducten en OVP 2014 Bronovo Ziekenhuis Versie 2014.3 Geldig vanaf 1 juni 2014

Prijslijst DOT-zorgproducten en OVP 2014 Bronovo Ziekenhuis Versie 2014.3 Geldig vanaf 1 juni 2014 code 2014 omschrijving Declaratiecode OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 010905 0,00 0,25 0,25 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 010906 0,00 33,00 33,00 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie,

Nadere informatie

Standaard Passantenprijzen Overige Zorgproducten. per 1 januari 2016. Declaratiecode omschrijving overig product Totaalprijs

Standaard Passantenprijzen Overige Zorgproducten. per 1 januari 2016. Declaratiecode omschrijving overig product Totaalprijs 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,56 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 227,52 032281 Diagnostische directe laryngoscopie,

Nadere informatie

CWZ Prijslijst overige zorgproducten vanaf 1 januari 2016 Versie 151117

CWZ Prijslijst overige zorgproducten vanaf 1 januari 2016 Versie 151117 CWZ Prijslijst overige zorgproducten vanaf 1 januari 2016 Versie 151117 Declaratiecode Omschrijving Tarief 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,56 032280 Diagnostische

Nadere informatie

Standaardprijslijst Radboudumc declaratiecode omschrijving kostendeel honorarium totaalprijs

Standaardprijslijst Radboudumc declaratiecode omschrijving kostendeel honorarium totaalprijs Standaardprijslijst Radboudumc Ondersteunende en Overige Producten, geldig per 1 januari 2014 t/m 31 mei 2014 declaratiecode omschrijving kostendeel honorarium totaalprijs 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten Lievensberg ziekenhuis 2014 Versie 2.0 1-6-2014

Tarievenlijst passanten Lievensberg ziekenhuis 2014 Versie 2.0 1-6-2014 Tarievenlijst passanten Lievensberg 2014 Versie 2.0 1-6-2014 Declaratiec Zorgproduct Omschrijving Kostendeel Honorarium Totaal Tarief 010905 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER - 0,25 0,25 010906 010906 Reistijd/vacatie

Nadere informatie

Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2016 Medisch Specialistische Zorg

Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2016 Medisch Specialistische Zorg Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2016 Medisch Specialistische Zorg Publicatiedatum: 2-12-2015 Code Omschrijving Tarief 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,19 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 25,17

Nadere informatie

Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2016 Medisch Specialistische Zorg

Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2016 Medisch Specialistische Zorg Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2016 Medisch Specialistische Zorg Publicatiedatum: 2-12-2015 Code Omschrijving Tarief 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,23 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 30,20

Nadere informatie