Honorium medisch. Kostendeel ziekenhuis. Omschrijving

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Honorium medisch. Kostendeel ziekenhuis. Omschrijving"

Transcriptie

1 Passantentarief Streek Koningin Beatrix 2013 Overige producten Periode: vanaf 1 juli 2013 Versie 1 De vermelde prijzen zijn alleen van toepassing op patiënten van zorgverzekeraars waarmee het Streek Koningin Beatrix geen contract heeft gesloten en op niet-verzekerde patiënten REISKOSTEN PER KILOMETER - 0,24 0, Reistijd/vacatie per half uur. - 32,27 32, Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 17,91 51,43 69, Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 100,30 60,87 161, Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek. 359,42-359, Diagnostische pleurapunctie. 48,96-48, Poliklinische controle op de werking van de pacemaker, inclusief het eventueel gebruik van de cardioverter. 39,40-39, INBRENGEN VAN EEN PORT-A-CATH SYSTEEM. 182,57 96,93 279, Echoscopische punctie via de oesofagus (EUS) ,87 163, Echo-bronchoscopie (EBUS), inclusief evt. biopten ,87 163, Endo-echografie ter beoordeling bovenbuikorganen, inclusief eventuele biopten ,40 125, Endo-echografie ter beoordeling van tumoren in het distale colon, inclusief eventuele biopten. - 62,70 62, Oesofagusfunctieonderzoek, inclusief eventuele 24-uurs metingen (manometrie en/of ph-meting). - 62,70 62, BEHANDELING ZENKER-DIVERTIKEL. - 94,08 94, Therapeutische endoscopie van oesofagus, maag of duodenum. 366,36 92,74 459, C ureum ademtest (Helicobacter pylori). 68,16 14,85 83, GASTROSTOMIE, OPEN PROCEDURE (ZIE VOOR ENDOSCOPISCH). 366,35 65,29 431, Endoscopische gastrostomie (zie voor open procedure). 366,35 65,29 431, Diagnostische endoscopie van oesofagus, maag en/of duodenum met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten. 363,89 41,22 405, Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie. 366,35 93,11 459, CAPSULE ENDOSCOPIE ,87 130, Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoïd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie. 366,35 41,83 408, RECTOSCOPIE OF PROCTOSCOPIE. 62,07 20,43 82, Endoscopische retrograde (pancreatico-)cholangioscopie (ERCP). 752,66 123,65 876, Endoscopisch plaatsen stent in tractus digestivus (proximaal of distaal). 366,36 125,40 491, Interventie-coloscopie (behandeling bloeding, dilatatie) niet zijnde stentplaatsing (zie ). - 92,74 92, Niet operatieve ambulante behandeling van haemorrhoïden door middel van scleroseren, bandligatie, infraroodcoagulatie of cryochirurgie. De eerste behandeling. 138,75 29,68 168, Niet operatieve ambulante behandeling van haemorrhoïden door middel van scleroseren, bandligatie, infraroodcoagulatie of cryochirurgie. Iedere volgende behandeling binnen een jaar. 138,75 28,85 167, LEVERBIOPSIE. 138,75 56,97 195, THERAPEUTISCHE ASCITESPUNCTIE. 138,75 29,48 168, Prenatale screening: Nuchal Translucentie (NT-) meting (nekplooimeting) bij eenling en het eerste kind van een meerlingzwangerschap. 149,37 6,89 156, Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij eenling en het eerste kind van een meerlingzwangerschap. 146,59 8,83 155,42

2 De vermelde prijzen zijn alleen van toepassing op patiënten van zorgverzekeraars waarmee het Streek Koningin Beatrix geen contract heeft gesloten en op niet-verzekerde patiënten Prenatale screening: Nuchal Translucentie (NT-) meting (nekplooimeting) bij ieder volgend kind van een meerlingzwangerschap. 91,60 4,25 95, Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij ieder volgend kind van een meerlingzwangerschap. 129,76 7,76 137, Prenatale screening: counseling. - 40,33 40, Contact-allergisch onderzoek voor diagnostiek van allergische huidaandoeningen door middel van reeksen, serie van tenminste 20 tests. 48,96-48, Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld ,21 109, Anesthesiologische ondersteuning bij tandheelkundige behandelingen onder narcose van AWBZ cliënten en verzekerden voor bijzondere tandheelkunde, maximaal 90 minuten behandeling. 544,88 67,43 612, Anesthesiologische ondersteuning bij tandheelkundige behandelingen onder narcose van AWBZ cliënten en verzekerden voor bijzondere tandheelkunde, tussen 90 en maximaal 150 minuten behandeling. 702,84 134,85 837, Anesthesiologische ondersteuning bij tandheelkundige behandelingen onder narcose van AWBZ cliënten en verzekerden voor bijzondere tandheelkunde, meer dan 150 minuten behandeling. 900,57 202, , Cytologische en/of bacteriologische punctie. 100,30-100, ECHOGRAFIE À-VUE IN VERBAND MET ZWANGERSCHAP. 40,16-40, ECHOGRAFIE VAN DE BUIKORGANEN. 40,16 59,12 99, Echografie van het hart. 39,40-39, Begeleiding en interpretatie door cardioloog bij multislice CT-hart inclusief voor- en nabespreking met radioloog. 355, , Begeleiding en interpretatie door cardioloog bij multislice CT-hart voor Ca2+-meting inclusief voor- en nabespreking met radioloog. - 50,12 50, Begeleiding en interpretatie MRI-hart door cardioloog inclusief voor- en nabespreking met radioloog. 214, , Begeleiding en interpretatie dobutamine stress-test door cardioloog bij MRI-hart inclusief voor- en nabespreking met radioloog. 214,89 225,53 440, Onderzoek gevoeligheid allergenen dmv huidtest(s), dmv scarificaties of intracutane injecties. 80,33-80, ACUTE BEADEMING (IC) INVASIEF DOOR LONGARTS ,23 544, ACUTE BEADEMING (IC) NONINVASIEF DOOR LONGARTS ,12 272, IC MEDEBEHANDELING DOOR LONGARTS ,68 236, IC bespreking (per patiënt 1 maal te registreren). - 54,62 54, Preassessment dagopname Preassessment opname Standaard electro-encephalografie (EEG), registratie tot 1 uur. 80,33 15,62 95, Langdurige electro-encephalografie (EEG), registratie vanaf 6 tot 24 uur. 138,75 106,52 245, AMBULANTE 24-UURS ELECTRO-ENCEPHALOGRAFIE (EEG)-REGISTRATIE. 138,75 79,89 218, ELECTRO-ENCEPHALOGRAFIE (EEG) BIJ HERSENDOODPROCEDURE, UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG. 80,33 80,16 160, UURS ELECTRO-ENCEPHALOGRAFIE (EEG)-REGISTRATIE MET DIEPTE ELEKTR. 138,75 106,88 245, Eenvoudige kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG). 80,33-80, Uitgebreide kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG). 80,33-80, AANVULLENDE VIDEOREGISTRATIE (TIJDENS STANDAARD EEG). - 17,75 17, AANVULLENDE VIDEOREGISTRATIE (TIJDENS LANGDURIG OF ZEER LANGDURIG EEG). - 71,25 71, Standaard monitoring (< 2 uur) bij intracardiale operaties met extra-corporale circulatie of bij operaties van cerebropetale vaten ,78 159,78

3 De vermelde prijzen zijn alleen van toepassing op patiënten van zorgverzekeraars waarmee het Streek Koningin Beatrix geen contract heeft gesloten en op niet-verzekerde patiënten Langdurige monitoring (2-4 uur) bij intracardiale operaties met extra-corporale circulatie of bij operaties van cerebropetale vaten ,04 213, ELECTRO-OCULOGRAFIE (EOG). 40,16 18,02 58, Zeer langdurige monitoring (4-8 uur) bij intracardiale operaties met extra-corporale circulatie of bij operaties van cerebropetale vaten ,54 432, Uitgebreide monitoring met >= 1 KNF-techniek bij intracardiale operaties met extra-corporale circulatie of bij operaties van cerebropetale vaten. - 36,04 36, SLAAP-APNEU REGISTRATIE (SCREENING), UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG. 80,33 17,75 98, Neurologische behandeling en begeleiding MS-patiënten, waarbij een intensief arts-patiëntencontact plaatsvindt. 115,05 26,62 141, MSLT, UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG. 80,33 30,18 110, POLYSOMNOGRAFIE (MET NACHTREGISTRATIE). 138,75 53,26 192, Chronische electro-corticografie zonder aanvullende stimulatie/mapping (zie voor chronische electro-corticografie met aanvullende stimulatie/mapping). 40,16 106,88 147, Onderzoek arteriële obstructies extremiteiten dmv bloeddrukmeting armen en/of benen of penis met CW doppler of plethysmografie incl PVR curven of doppler stroomsnelheid curven incl een belastingproef. 40,16 19,24 59, Onderzoek veneuze afwijkingen extremiteiten dmv registreren veneuze CW dopplersignalen incl. proximale en distale compressietests en/of vasalva manoeuvres en/of outflow- of fotoplethysmografie. 40,16 19,24 59, Chronische electro-corticografie met aanvullende stimulatie/mapping (zie voor chronische electro-corticografie zonder aanvullende stimulatie/mapping). 40,16 213,76 253, STANDAARD ELECTROMYOGRAFISCH (EMG) (< 45 MIN.), UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG. 40,16 30,18 70, UITGEBREID ELECTROMYOGRAFISCH (EMG) (> 45 MIN.), UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG. 40,16 79,89 120, SINGLE FIBER ELECTROMYOGRAFISCH (EMG), UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG. 40,16 53,44 93, MACRO ELECTROMYOGRAFISCH (EMG), UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG. 40,16 80,16 120, MICRONEUROGRAFIE. - 80,16 80, EENVOUDIGE KWANTITATIEVE ANALYSE MACRO ELECTROMYOGRAFISCH (EMG). - 17,81 17, Brainstem auditory evoked potentials (BAEP/BER) zonder auto-akoestische emissie (zie voor BAEP met auto-akoestische emissie). 40,16 8,88 49, Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie. 121,11-121, BEOORDELING ECG, HOLTER, INSPANNINGSONDERZOEK E.D. 18,26 15,88 34, Brainstem auditory evoked potentials (BAEP/BER) met auto-akoestische emissie (zie voor BAEP zonder auto-akoestische emissie). 40,16 17,75 57, Calorisch vestibulair onderzoek zonder ENG-registratie. 96,35 35,50 131, Somato sensible evoked potentials (SSEP/SER) niet in kader van een bronlokalisatie analyse (zie voor SSEP in kader van een bronlokalisatie analyse). 40,16 8,88 49, Somato sensible evoked potentials (SSEP>SER) in kader van een bronlokalisatie analyse (zie voor SSEP niet in kader van een bronlokalisatie analyse). 40,16 106,52 146, Visual evoked response (VER), exclusief objectieve visusbepaling (zie voor VER inclusief objectieve visusbepaling). 62,07 8,88 70, Visual evoked response (VER), inclusief objectieve visusbepaling (zie voor VER exclusief objectieve visusbepaling). 62,07 8,91 70, ERP (P300, MRCP. e.d.). - 80,16 80, Motor Evoked Potential (MEP) beperkt. 40,16 35,51 75, Motor Evoked Potential (MEP) uitgebreid. 40,16 71,01 111, STANDAARD TCD. 49,90 26,63 76,53

4 De vermelde prijzen zijn alleen van toepassing op patiënten van zorgverzekeraars waarmee het Streek Koningin Beatrix geen contract heeft gesloten en op niet-verzekerde patiënten TCD-REGISTRATIE VOOR EMBOLIEDETECTIE (>30 MIN.). 49,90 37,22 87, TC-DUPLEX. 49,90 26,63 76, Duplex extracraniële halsvaten. 49,90 14,20 64, DUPLEX BLOEDVATEN IN EXTREMITEITEN. 49,90 14,20 64, HEMATOTACHOGRAFIE (HTG), DOPPLER. 65,72 14,20 79, DUPLEX PERIFERE ZENUWEN EN SPIEREN. 49,90 53,26 103, UITBREIDING TCD/DUPLEX MET 1 AANVULLENDE TEST. 49,90 26,72 76, Electronystagmografie (ENG)-registratie zonder calorisch onderzoek (zie voor ENG-registratie met calorisch onderzoek). 40,16 14,20 54, Electronystagmografie (ENG)-registratie met calorisch onderzoek (zie voor ENG-registratie zonder calorisch onderzoek). 40,16 21,30 61, OOGBEWEGINGSONDERZOEK. - 26,72 26, PUPILLOMETRIE. - 26,72 26, EENVOUDIGE ELECTRO-RETINOGRAFIE (ERG) (ZIE VOOR UITGEBREIDE ERG). 62,07 26,72 88, Uitgebreide electro-retinografie (ERG) (conform internationaal standaard protocol. Zie voor eenvoudige ERG). 40,16 32,06 72, Autonoom functieonderzoek met Ewing-batterij (zie voor autonoom functieonderzoek met de kantelproef). - 17,75 17, Eenvoudige toon-audiometrie. 32,11-32, Spraakaudiometrie, niet in combinatie met het aanpassen van een hoortoestel. 39,40-39, Autonoom functieonderzoek met de kantelproef (zie voor autonoom functieonderzoek met Ewing-batterij). - 35,51 35, TREMORREGISTRATIE MET POLYGRAFISCHE METHODE. - 35,51 35, KWANTITATIEVE SPIERKRACHTMETING. - 14,25 14, Oculoplethysmografie (OPG). 86,43 17,75 104, EERSTE ORTHOPTISCH ONDERZOEK (BINOCULAIR). 32,79-32, VOORTGEZETTE ORTHOPTISCHE BEHANDELING PER BEZOEK (BINOCULAIR). 10,45-10, Fundusfotografie. 38,27-38, Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code. 39,40-39, Bepaling van de weerstand van de luchtwegen en longparenchym afzonderlijk + bepaling van de volledige elasticiteitskarakteristiek van de longen. 39,40-39, Overzichtsbepaling van de mechanische ventilatieverhouding door middel van direct geregistreerde drukvolumediagrammen of luchtweerstandbepaling. 17,91-17, Residubepaling. 48,96-48, Spirografische longfunctiebepaling. 17,91-17, Fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak, eenvoudig. 97,74-97, Fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak, uitgebreid. 39,40-39, BEOORDELING LONGFUNCTIEONDERZOEK VOOR DERDEN. - 27,31 27, BEOORDELING X-THORAX VOOR DERDEN. - 27,31 27, Electro-encephalografie (EEG), registratie vanaf 1 tot 2 uur. 138, ,29

5 De vermelde prijzen zijn alleen van toepassing op patiënten van zorgverzekeraars waarmee het Streek Koningin Beatrix geen contract heeft gesloten en op niet-verzekerde patiënten Uitgebreid urodynamisch onderzoek met twee of meer kanalen. 136,12-136, Analyse bij incontinentie of obstipatie met behulp van een van de volgende onderzoeken: proctoscopie, anala manometrie, defaecografie en colonpassage tijd. 62,07 98,48 160, Analyse incontinentie of obstipatie: minimaal 2 van de onderzoeken: capaciteit- en compliancemeting, singlefiber electromyografie, readtest, ballonevacuatietest, rectale motiliteit indexbepaling. 102,24 94,05 196, Teledermatologie: beoordeling van digitale foto's door dermatoloog zonder face-to-face contact op verzoek van de 1e lijn. 29,40 21,37 50, Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie. 39,40-39, Histamine (acethylcholine) provocatietest. Spirografisch onderzoek ter bepaling van de prikkelbaarheidsdrempel van de luchtwegen door middel van inhalatieprovocatietest(s). 100,30-100, Spirometrie, voor en na inspanning. 39,40-39, Behandeling met hyperbare zuurstof per zitting per patient, al dan niet in groepsverband, inclusief specialistische supervisie. 184,36-184, PATHOLOGISCH-ANATOMISCH (HISTOLOGISCH) ONDERZOEK EN OVERIGE CYTODIAGNOSTISCHE ONDERZOEKEN. 36,88 27,35 64, Cytodiagnostisch onderzoek van een cervix-preparaat (deze code is niet bestemd voor onderzoek ten gevolge van het bevolkingsonderzoek). 20,08 10,94 31, IMMUNO-PATHOLOGISCH ONDERZOEK. 194,25 54,71 248, ELECTRONENMICROSCOPISCH ONDERZOEK. - 82,02 82, VERRICHTINGEN VAN EEN PUNCTIE TEN BEHOEVE VAN CYTOLOGISCH ONDERZOEK. 17,77 18,23 36, KWANTITATIEF C.Q. MORFOMETRISCH PATHOLOGISCH-ANATOMISCH ONDERZOEK. 91,16 54,68 145, Obductie ten behoeve van verzekeringsmaatschappijen uitgezonderd ziektekostenverzekeringsmaatschappijen ,40 273, Cytodiagnostisch onderzoek cervix-preparaat ivm bevolkingsonderzoek (preventief planmatig georganiseerd cytodiagnostisch onderzoek, waarbij het cervix-preparaat wordt afgenomen door de huisarts). 18,01 9,73 27, FLOW-CYTOMETRIE 211,05 54,68 265, Complexe moleculaire diagnostiek - bepalingen op geïsoleerd DNA, RNA of eiwit anders dan frequent aangevraagde bepalingen op micro-organismen. 884,36 45,93 930, Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes met weefsel en/of cellen i.v.m. frequent aangevraagde bepalingen op de aanwezigheid van HPV. 99,38 27,45 126, Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes weefsel en/of cellen (oa CISH, ISH, FISH) en frequent aangevr.bepalingen op aanw.andere microorganismen dan HPV (o.a.tbc,ebv,hsv,bartonella). 381,04 54,89 435, HYBRIDISATIE, GEAUTOMATISEERD HYBRIDISATIE, HANDMATIG 81,83-81, DNA-AMPLIFICATIE, KWALITATIEF, GEAUTOMATISEERD 39,28-39, DNA-AMPLIFICATIE, KWALITATIEF, HANDMATIG 81,83-81, RNA-AMPLIFICATIE, KWALITATIEF 106,43-106, DNA/RNA-AMPLIFICATIE, KWANTITATIEF 197,65-197, DNA/RNA-ANALYSE (BV. SEQUENTIE-BEPALING OF SUB-TYPERING). 197,65-197, Consult bij patiënt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiënt gerelateerde vraagstelling Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht DIACEETZUUR 0,66-0,66

6 De vermelde prijzen zijn alleen van toepassing op patiënten van zorgverzekeraars waarmee het Streek Koningin Beatrix geen contract heeft gesloten en op niet-verzekerde patiënten INDICAN 0,66-0, AMINOLEVULINEZUUR, DELTA-, KWANTITATIEF CONCENTRATIE- EN VERDUNNINGSPROEF, ELK 0,66-0, UREUM CHLORIDE GALACTOSEPROEF HIPPUURZUURPROEF HOMOCYSTEINE 49,31-49, KETOSTEROIDEN, 17-, TOTAAL KETOSTEROIDEN, 17-, GEFRACTIONEERD 45,83-45, PORFYRINES, URO-, COPRO-, PROTO-KWANTITATIEF, ELK KREATINE URINEZUUR Urobilinogeen, kwantitatief in ander materiaal dan faeces STIKSTOF TOTAAL (VOLGENS KJELDAHL) HYDROXY-INDOLAZIJNZUUR, 5-, KWALITATIEF VITAMINE B XYLOSE, D PREGNAANDIOL OESTRIOL KETOGENE-STEROIDEN, KETOSTEROIDEN, 20-, 17, 21-DIHYDROXY IMMUNO-ELECTROFORESE, NA CONCENTRATIE 39,28-39, ANTISTOFFEN TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IMMUNOBLOT 45,83-45, OESTROGENEN 45,83-45, METANEFRINEN, NORMETANEFRINEN BLOED (OCCULT), KWALITATIEF BILIRUBINE, KWALITATIEF 0,66-0, STERCOBILINE, KWALITATIEF 0,66-0, GISTPROEF 0,66-0, VERTERING, KWALITATIEF 0,66-0, AMYLASE LIPASE TRYPSINE EIWIT Calcium in faeces. -

7 De vermelde prijzen zijn alleen van toepassing op patiënten van zorgverzekeraars waarmee het Streek Koningin Beatrix geen contract heeft gesloten en op niet-verzekerde patiënten VET (VETTEN, VETZUREN, DROGE STOF), KWANTITATIEF MELKZUUR, KWANTITATIEF LEUCOCYTEN IN FAECES OSMOLARITEIT IN FAECES CHYMOTRYPSINE IN FAECES GALZURE ZOUTEN IN FAECES ALFA-I-ANTITRYPSINE IN FAECES PORFYRINES, KWANTITATIEF 39,28-39, PORFYRINES URO-, COPRO-, PROTO- IN FAECES SEDIMENT ADEMANALYSE 42,26-42, MAAGONDERZOEK, GEFRACTIONEERD DUODENUM-SONDAGE (MET A, B, EN C GAL EN SEDIMENT) AMYLASE TRYPSINE IN DIVERSE MATERIALEN MORFOLOGISCH ONDERZOEK VAN SPUTUM, ALGEMEEN KAY-TEST BLOED (OCCULT) IN DIVERSE MATERIALEN Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest KREATININE KLARING (OF ANDERE KLARING) METHEMOGLOBINE, SULFHEMOGLOBINE, ELK VITAMINE C KREATININE FOSFAAT FOSFATASE (ZURE) ALKALI RESERVE CHOLESTEROL, TOTAAL Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces RESTSTIKSTOF ANGIOTENSINE CONVERTING ENZYM VITAMINE A IJZER VITAMINE E LIPOIDEN, TOTAAL VITAMINE D (DIHYDROXYCHOLECALCIFEROL) NATRIUM -

8 De vermelde prijzen zijn alleen van toepassing op patiënten van zorgverzekeraars waarmee het Streek Koningin Beatrix geen contract heeft gesloten en op niet-verzekerde patiënten KALIUM IJZERBINDINGSCAPACITEIT AMINOZURENCHROMATOGRAM 45,83-45, TRANSFERRINE 5,18-5, Koolhydraat Deficïent Transferrine (CDT) CHOLINESTERASE PYRODRUIVENZUUR TRIGLYCERIDEN 1,76-1, MELKZUUR MAGNESIUM LIPOIDFOSFOR IN BLOED VETZUREN, VRIJ (FFA, NEFA) IMMUNOGLOBULINE, ELK FENYLALANINE CELLEN TELLEN IN LIQUOR 0,66-0, AMMONIAK FIBRINOGEEN ASAT, SGOT, TRANSAMINASE CRYOGLOBULINE, KWALITATIEF OSMOLARITEIT MICROSCOPISCH ONDERZOEK (ONGEKLEURD OF GEKLEURD), ELK MICROSCOPISCH ONDERZOEK (SPIROCHETEN IN DONKER VELD) KWEEKPROEF OP TUBERCULOSE RESISTENTIEBEPALING KWALITATIEF M.B.V. DIFFUSIE-METHODE, BACTERIOLOGISCH RESISTENTIEBEPALING KWANTITATIEF M.B.V. MRC/ETEST PER ANTIBIOTICUM, BACTERIOLOGISCH RESISTENTIEBEPALING TBC KWANTITATIEF M.B.V. MRC PER ANTIBIOTICUM, BACTERIOLOGISCH MRC + MBC-BEPALING PER ANTIBIOTICUM INTERACTIE MRC VAN TWEE ANTIBIOTICA 32,73-32, SERUM BACTERICIDIE BETA LACTAMASE TEST DIERPROEF (TBC E.A.) MICROSCOPISCH ONDERZOEK (GEKLEURD OF ONGEKLEURD), ELK, MYCOLOGISCH RESISTENTIEBEPALING KWANTITATIEF D.M.V. MRC/ETEST PER ANTIBIOTICUM, MYCOLOGISCH MICROSCOPISCH ONDERZOEK OP TUBERCULOSE (ZIEHL-NEELSEN OF GELIJKWAARDIGE METHODE) AGGLUTINATIEREACTIE VOLGENS WIDAL, VOOR ELK MICRO-ORGANISME Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode. -

9 De vermelde prijzen zijn alleen van toepassing op patiënten van zorgverzekeraars waarmee het Streek Koningin Beatrix geen contract heeft gesloten en op niet-verzekerde patiënten PAUL EN BUNNELL, REACTIE VAN Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest) Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest) CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering) AGGLUTINATIE, KOUDE ANTI-STERPTOLYSINE TITER / ANTI-DNASE B TITER OF STAPHOLYSINE TITER, ELK ROSE-TEST L-AGGLUTINATIE RA-TEST (LATEX-AGGLUTINATIE) TREPONEMA PALLIDUM HAEMAGGLUTINATIETEST (TPHA) FLUORESCERENDE TREPONEMALE ANTI-STOFFENREACTIE (MET TOEPASSING VAN ABSORPTIE) FTA-ABS-REACTIE VDRL-REACTIE (KWANTITATIEF) PRECIPITATIE REACTIE IMMUNODIFFUSIE REACTIE IMMUNOCHEMOLYTISCHE BEPALING VAN COMPLEMENT GEHALTE (CH 50) COMPLEMENT COMPONENT (KWANTITATIEVE BEPALING) T-ROSE-TEST MEMBRAAN IMMUNOFLUORESCENTIE (TER BEPALING VAN HET B-LYMFOCYTEN) C-REACTIVE PROTEINEN (CRP) 3,63-3, ANTI-NUCLEAIRE FACTOR (ANF) ANTI-PERINUCLEAIRE FACTOR (PNF) CELLULAIRE IMMUNITEIT DOOR MIDDEL VAN LYMFOCYTEN TRANSFORMATIE, BEPALING VAN 39,28-39, GRANULOCYTEN-TOXICITEITSTEST LEUCOCYTEN AGGLUTINATIETEST Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)) BEZINKINGSSNELHEID BLOEDINGSTIJD PROTROMBINETIJD BIJ ORALE ANTISTOLLING PROTROMBINETIJD ERYTROCYTEN, RESISTENTIE PLASMACELLEN TELLEN MICROSCOPIE VAN STERNUMPUNCTAAT, STANDAARDKLEURING EN BEOORDELING EOSINOFIELEN TELLEN TROMBOCYTEN TELLEN RETICULOCYTEN TELLEN DIFFERENTIELE TELLING (HAND) -

10 De vermelde prijzen zijn alleen van toepassing op patiënten van zorgverzekeraars waarmee het Streek Koningin Beatrix geen contract heeft gesloten en op niet-verzekerde patiënten DIFFERENTIELE TELLING (MACHINAAL) LE-CELLEN BLOEDKOEK RETRACTIE, KWANTITATIEF 0,66-0, RECALCIFICATIE-STOLLINGSTIJD HEPARINE-TOLERANTIE TEST ACID-HAM TEST HEMOGLOBINE (FOETAAL) KWALITATIEF HEMOGLOBINE FOETAAL (HBF), KWANTITATIEF HEMOGLOBINE SCHEIDING KWANTITATIEF BLOEDSTOLLINGSFACTOR II BLOEDSTOLLINGSFACTOR V BLOEDSTOLLINGSFACTOR VII BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII BLOEDSTOLLINGSFACTOR IX BLOEDSTOLLINGSFACTOR X TROMBOPLASTINETIJD, PARTIEEL TROMBINETIJD PROTEINE-SULFAAT-TITRATIE LEUCOCYTENCONCENTRATIE MET KLEURING TROMBOCYTEN AGGREGATIE, PER AGGREGERENDE SUBSTANTIE ALKALISCHE FOSFATASE, KWANTITATIEF, IN LEUCOCYTEN PLASMINOGEEN ACTIVTEIT GLUCOSE-6-FOSFAAT-DEHYDROGENASE (G 6 PD) IN ERYTROCYTEN Transketolase - in erytrocyten. 14,08-14, Transketolase - voor en na toevoeging TPP (TPP effect), totaal Circulerend anticoagulans (lupus anticoagulans, antitromboplastine, antifosfolipiden), per anticoagulans ANTIPLASMINE ACTIVEIT, ALFA HEPARINE BEPALING (ANTI XA ACTIVITEIT) SPERMA-ANALYSE, EENVOUDIG CONCREMENTEN (ZOALS STENEN), INSTRUMENTELE METHODE CHROMATOGRAFISCHE ANALYSE (KWALITATIEF, 2-DIMENSIONAAL) ZUURSTOF- EN KOOLZUURGEHALTE VAN UITADEMINGSLUCHT, KWANTITATIEF NATRIUM EN CHLORIDE IN ZWEET (KWANTITATIEF) BNP/NT-PROBNP 21,13-21, LEVENSDUUR ERYTROCYTEN, 51-CHROMIUM 45,83-45, BILIRUBINE IN VRUCHTWATER, EVENTUEEL ASCITESVOCHT, KWANTITATIEF -

11 De vermelde prijzen zijn alleen van toepassing op patiënten van zorgverzekeraars waarmee het Streek Koningin Beatrix geen contract heeft gesloten en op niet-verzekerde patiënten ZINK FOSFOLIPIDEN-FOSFOR, TOTAAL (TPP) LECITHINE SFINGOMYELINE VERHOUDING (L/S RATIO) 39,28-39, Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk). 32,73-32, WORMEIEREN (CONCENTRATIE) PROTOZOAIRE CYSTEN (CONCENTRATIE) ENTAMOEBA HISTOLYTICA (ZINKSULFAAT CONCENTRATIE) SCHISTOSOMA (ZOUTZUUR-ETHER CONCENTRATIE) STRONGYLOIDES (BAEMANN CONCENTRATIE) SCHISTOSOMA (NA CONCENTRATIE D.M.V. CENTRIFUGEREN) VIROLOGISCH ONDERZOEK DOOR MIDDEL VAN CELKWEEK < 2 MEDIA VIROLOGISCH ONDERZOEK DOOR MIDDEL VAN CELKWEEK 2-3 MEDIA VIROLOGISCH ONDERZOEK DOOR MIDDEL VAN CELKWEEK > 3 MEDIA 32,73-32, TYPERING VAN GEISOLEERD VIRUSSTAM 81,83-81, HBS ANTIGEEN VIRUSDETECTIE IN KWEEK MET SPECIFIEKE ANTISERA ANTISTOFFEN, IGT, IGG OF IGA TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IMMUNOASSAY ANTISTOFFEN TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. CBR OF HAR PER BEPALING ANTISTOFTITERSTIJGING MET BEHULP VAN NEUTRALISATIE (2 BEPALINGEN) ANTISTOFFEN, IGM TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IF ANTISTOFFEN, IGT, IGG OF IGA TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IF ANTISTOFFEN, IGM TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IMMUNOASSAY Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, mycologisch Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch HYDROXY-INDOLAZIJNZUUR, 5-, KWANTITATIEF HYDROXYTRYPTAMINE, 5-, (5-HT) (SEROTONINE) VITAMINE B1, THIAMINE VITAMINE B6, PYRIDOXINE VITAMINE H, BIOTINE PORFOBILINOGEEN, KWALITATIEF PORFOBILINOGEEN, KWANTITATIEF Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling. -

12 De vermelde prijzen zijn alleen van toepassing op patiënten van zorgverzekeraars waarmee het Streek Koningin Beatrix geen contract heeft gesloten en op niet-verzekerde patiënten MICRO-ALBUMINE IN URINE VANILLYL-AMANDELZUUR (VMA) HOMOVANILLINE (HVA) AMINOZURENCHROMATOGRAM VIA KOLOMCHROMATOGRAFIE 45,83-45, CYSTINE, KWALITATIEF FENYLPYRODRUIVENZUUR, KWALITATIEF 0,66-0, BLOED, KWALITATIEF (TABLET TEST) 0,66-0, PREGNAANDIOL + PREGNAANTRIOL IN CYCLUSURINE HYDROXYPROLINE MYOGLOBINE, KWALITATIEF OXAALZUUR O2-VERZADIGING VAN HET ARTERIELE BLOED BLOEDGASSEN: PH, PCO2, PO2 EN/OF STANDAARDBICARBONAAT VAN HET ARTERIELE BLOED GAMMA-GLUTAMYL-TRANSPEPTIDASE NUCLEOTIDASE, 5' IGG SUBKLASSEN CI-ESTERASEREMMERACTIVITEIT VISCOSITEIT PRECIPITINEN APOLIPOPROTEINE A, B, C, E CORTISOL CORTISOL, VRIJ DESOXYCORTISOL, DESOXYCORTISOL, ALDOSTERON HYDROXYPROGESTERON, PROGESTERON TESTOSTERON TESTOSTERON, VRIJ ANDROSTANOLON (DIHYDROTESTOSTERON) ANDROSTEENDION DEHYDRO-EPI-ANDROSTERON (DHEA) DEHYDRO-EPI-ANDROSTERONSULFAAT (DHEA-S) SEX HORMONE BINDING GLOBULIN (SHBG) SOMATOMEDINE SOMATOSTATINE -

13 De vermelde prijzen zijn alleen van toepassing op patiënten van zorgverzekeraars waarmee het Streek Koningin Beatrix geen contract heeft gesloten en op niet-verzekerde patiënten PREGNENOLON OESTRIOL BIJ GRAVIDAE OESTRON, OESTRADIOL, ELK GLUCAGON INSULINE INSULINE-ANTISTOFFEN C-PEPTIDE ACTH, CORTICOTROFINE LUTEINISEREND HORMOON (LH) FOLLIKELSTIMULEREND HORMOON (FSH) THYROTROFINE (TSH) BINDING INHIBITOR THYROTROFINE (TSH) STIMULATING IMMUUNGLOBULINE HCG, HUMAAN CHORIONGONADOTROFINE, INTACT MOLECUUL HCG, BETA-HUMAAN CHORIONGONADOTROFINE HCG, BETAVRIJ-HUMAAN CHORIONGONADODROFINE HCS, HPL, HUMAAN CHORIONSOMATOTROFINE GROEIHORMOON, HGH, SOMATROPINE RH-LH BELASTINGTEST (= LH OP MIN) 32,73-32, RH-FSH BELASTINGTEST (=FSH OP MIN) 32,73-32, VASOPRESSINE (ANTIDIURETISCH HORMOON, ADH) PROLACTINE (PRL) THYROXINE (VRIJ T4) 6,22-6, TRIJOODTHYRONINE (VRIJ T3) 7,77-7, TRIJOODTHYRONINE (REVERSE T3) THYROTROFINE (TSH) 5,18-5, THYROXINEBINDEND GLOBULINE (TBG) THYROXINE (T4) TRIJOODTHYRONINE (T3) FOLIUMZUUR 6,22-6, VITAMINE B12, CYANOCOBALAMINE 7,77-7, ATRIAL NATRIURETIC PEPTIDE (ANP) OSTEOCALCINE NEUROTENSINE TRANSCORTINE (CORTICOSTEROIDBINDEND GLOBULINE, CBG) ANTISTOFFEN TEGEN SPECIFIEK HUMAAN WEEFSEL ALLERGENEN, (SPECIFIEK IGE ANTISTOF TEGEN, RAST) -

14 De vermelde prijzen zijn alleen van toepassing op patiënten van zorgverzekeraars waarmee het Streek Koningin Beatrix geen contract heeft gesloten en op niet-verzekerde patiënten ALLERGENEN, SCREENING OP INHALATIE-ALLERGIE BLOEDGROEP BEPALINGEN NIET VALLENDE ONDER ABO, RHESUS (DUFFY, KELL, ETC.) PER BLOEDGROEP PROSTAAT ZURE FOSFATASE (ANTIGEEN) PROSTAATSPECIFIEK ANTIGEEN (PSA) NEURONSPECIFIEK ENOLASE (NSE) CARCINOOM ANTIGEEN (CA), ELK TRYPSINE-LIKE INHIBITOR THYREOGLOBULINE CARCINO-EMBRYONAAL ANTIGEEN (CEA) ALFA-FOETOPROTEINE (AFP) BETA-2-MICROGLOBULINE CALCITONINE GASTRINE INHIBINE OESTROGEEN RECEPTOREN IN CYTOSOL 39,28-39, PARATHORMOON (PTH) RENINE DNA-ANTISTOFFEN (KWANTITATIEF) FERRITINE 7,77-7, SLAAPMIDDELEN, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE 32,73-32, BENZODIAZEPINEN, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE ANTIDEPRESSIVA, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE OPIUMWET, IDENTIFICATIE MIDDEL VALLENDE ONDER DE OPIUMWET, CHROMATOGRAFISCH, PER COMPONENT Opiumwet, identificatie middel vallende onder de Opiumwet m.b.v. immunoassay, per component (zie ook ) Opiumwet, identificatie middel vallende onder de Opiumwet m.b.v. immunoassay, totaal maximaal per keer. 32,73-32, OPIUMWET, KWANTIFICATIE MIDDEL VALLENDE ONDER DE OPIUMWET, CHROMATOGRAFISCH LAXANTIA, SCREENING DIURETICA, SCREENING ALCOHOL, KWANTITATIEF MET IDENTIFICATIE BROMIDE KOOLMONOXIDE, KWANTITATIEF MET IDENTIFICATIE IN BLOED METALEN (ZWAAR) KWALITATIEF EN/OF KWANTITATIEF PER ELEMENT (UITGEZONDERD LOOD) MET VLAMLOZE AAS 32,73-32, METALEN (ZWAAR) KWALITATIEF EN/OF KWANTITATIEF PER ELEMENT, MET AAS VLAM, MAXIMAAL PER KEER ANTI-EPILEPTICA, M.B.V IMMUNOASSAY, ELK ANTI-EPILEPTICA, M.B.V. CHROMATOGRAFIE, ELK ALUMINIUM -

15 De vermelde prijzen zijn alleen van toepassing op patiënten van zorgverzekeraars waarmee het Streek Koningin Beatrix geen contract heeft gesloten en op niet-verzekerde patiënten ANALGETICA/ANTIRHEUMATICA, M.B.V. IMMUNOASSAY ANALGETICA/ANTIRHEUMATICA, CHROMATOGRAFISCH ANALGETICA/ANTIRHEUMATICA, SPECTROFOTOMETRISCH H2-RECEPTORBLOKERENDE ANTIHISTAMINICA, KWANTITATIEF NICOTINE/COTININE M.B.V. IMMUNOASSAY NICOTINE/COTININE, CHROMATOGRAFISCH FLUORIDE LOOD, KWANTITATIEF M.B.V. AAS IN BLOED CYTOSTATICA M.B.V. AAS IMMUNOMODULANTIA / IMMUNOSUPPRESSIVA M.B.V. IMMUNOASSAY IMMUNOMODULANTIA / IMMUNOSUPPRESSIVA M.B.V. CHROMATOGRAFIE BETABLOKKER, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V. IMMUNOASSAY BETABLOKKER, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V CHROMATOGRAFIE THEOFYLLINE, KWANTITATIEF, CHROMATOGRAFISCH COFFEINE, KWANTITATIEF, CHROMATOGRAFISCH ANTIPSYCHOTICA (NEUROLEPTICA), IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE CARDIACA, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V. CHROMATOGRAFIE CARDIACA, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V. IMMUNOASSAY METHOTREXAAT MET IMMUNOASSAY, INCLUSIEF EVENTUELE HERBEPALINGEN CYTOSTATICA, CHROMATOGRAFISCH ANTIMICROBIELE MIDDELEN, ENKELVOUDIG, MICROBIOLOGISCHE BEPALING ANTIMICROBIELE MIDDELEN, MENGSEL, MICROBIOLOGISCHE BEPALING ANTIMICROBIELE MIDDELEN, M.B.V. IMMUNOASSAY ANTIMICROBIELE MIDDELEN, M.B.V. CHROMATOGRAFIE ANTICOAGULANTIA, M.B.V. CHROMATOGRAFIE LITHIUM THEOFYLLINE, M.B.V. IMMUNOASSAY GENEESMIDDEL, EIWITVRIJE FRACTIE (NAAST EEN ANDER NUMMER IN DIT TARIEF) PER MONSTER GENEESMIDDEL (FUNCTIETEST MET) WAARVAN KWANTITATIEVE BEPALING ELDERS IN HET TARIEF WORDT AANGEGEVEN Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, voorproeven (kleurproeven, immunoassays waaronder paracetamol) Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, alcoholen met GLC Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, m.b.v. een chromatografische techniek Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, m.b.v. een chromatografische techniek en hierbij de kwantificatie van de hoofdcomponent. 81,83-81, LANDBOUWGIFTEN, CHROMATOGRAFISCH -

16 De vermelde prijzen zijn alleen van toepassing op patiënten van zorgverzekeraars waarmee het Streek Koningin Beatrix geen contract heeft gesloten en op niet-verzekerde patiënten ORGANISCHE OPLOSMIDDELEN, CHROMATOGRAFISCH FRUCTOSAMINE GEGLYCEERDE HEMOGLOBINE HBALC 6,22-6, SIKKELCEL TEST BILIRUBINE, KWANTITATIEF TOTAAL OF DIRECT, ELK LIPASE CHOLESTEROL, HDL 2,59-2, MONOAMINOXYDASE (MAO) ANTITRYPSINE TYPERING, ALFA-I Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling IMMUNO-ELECTROFORESE MET ANTISERUM, INCLUSIEF EVENTUELE DETERMINATIE GLUCOSE-INSULINE TOLERANTIETEST (INCLUSIEF URINE PORTIES) KOPER BENCE JONES EIWIT ALBUMINE-IGG RATIO (IN SERUM EN LIQUOR CEREBROSPINALIS) 32,73-32, KWANTITATIEVE BEPALING VAN EEN IMMUNOGLOBULINE, NEFELOMETRISCH PREALBUMINE ALBUMINE IN LIQUOR CEREBROSPINALIS KAPPA KETENS, VRIJ OF GEBONDEN, ELK LAMBDA KETENS, VRIJ OF GEBONDEN, ELK IMMUNO-ELECTROFORESE VAN LIQUOR, NA CONCENTRATIE 32,73-32, EIWIT ALBUMINE MYOGLOBINE GLYCOPROTEINE, ALFA-I-ZURE ANTITRYPSINE, ALFA-I ALAT, SGPT, TRANSAMINASE MELKZUUR DEHYDROGENASE (LDH) FRUCTOSE-I,6-DIFOSFAAT-ALDOLASE KREATINE-FOSFOKINASE ALKALISCHE FOSFATASE CK-MB, KREATINE-FOSFOKINASE ISO-ENZYM HYDROXYBOTERZUUR.DEHYDROGENASE (HBDH) TROPONINE, CARDIALE ISOVORM 8,45-8,45

17 De vermelde prijzen zijn alleen van toepassing op patiënten van zorgverzekeraars waarmee het Streek Koningin Beatrix geen contract heeft gesloten en op niet-verzekerde patiënten CERULOPLASMINE CRYOGLOBULINE, KWANTITATIEF COLLOID OSMOLALITEIT (COLLOID OSMOTISCHE DRUK) KWEEKPROEF < 2 MEDIA, BACTERIOLOGISCH KWEEKPROEF 2-3 MEDIA, BACTERIOLOGISCH KWEEKPROEF > 3 MEDIA, BACTERIOLOGISCH BLOEDKWEEK (AEROOB + ANAEROOB) DETERMINATIE MICRO-ORGANISMEN, BACTERIOLOGISCH KWEEKPROEF < 2 MEDIA, MYCOLOGISCH KWEEKPROEF 2-3 MEDIA, MYCOLOGISCH KWEEKPROEF > 3 MEDIA, MYCOLOGISCH DETERMINATIE MICRO-ORGANISMEN, MYCOLOGISCH CIRCULERENDE IMMUUNCOMPLEXEN, PER COMPONENT KRUISPROEF IN ZOUT-ALBUMINE-MILIEU ANTICOMPLEMENT TEST KRUISPROEF, VOLLEDIG (3 METHODEN) ERYTROCYTEN, OSMOTISCHE RESISTENTIE LYMFOCYTEN SUBPOPULATIE, EERSTE ANTISTOF LYMFOCYTEN SUBPOPULATIE, TWEEDE EN ELKE VOLGENDE ANTISTOF HLA-A, B, C, TYPERING 81,83-81, HLA-B27 32,73-32, MICROSCOPIE VAN PUNCTATEN (ANDERS DAN STERNUMPUNCTAAT), STANDAARD KLEURING EN BEOORDELING Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling LEUCOCYTEN, ENKELVOUDIGE BEPALING TROMBELASTOGRAM, EERSTE ONDERZOEK TROMBELASTOGRAM, HERHALINGEN HAPTOGLOBINE BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII STOL ACTIVITEIT BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII,VON WILLEBRAND FACTOR, RISTOCETINEFACTOR BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII RELATED ANTIGEEN BLOEDSTOLLINGSFACTOR XI BLOEDSTOLLINGSFACTOR XII APTT, GEACTIVEERDE PARTIELE TROMBOPLASTINETIJD FIBRINOGEEN SPLITSINGSPRODUKTEN, KWALITATIEF FIBRINOGEEN SPLITSINGSPRODUKTEN, KWANTITATIEF -

18 De vermelde prijzen zijn alleen van toepassing op patiënten van zorgverzekeraars waarmee het Streek Koningin Beatrix geen contract heeft gesloten en op niet-verzekerde patiënten FIBRINE/FIBRINOGEEN DEGRADATIE PRODUKTEN (FDP) D-DIMEERTEST, SEMIKWANTITATIEF FIBRINE/FIBRINOGEEN DEGRADATIE PRODUKTEN, KWANTITATIEF FIBRINE MONOMEREN FIBRINOPEPTIDE-A ANTITROMBINE III ACTIVITEIT ANTITROMBINE III ANTIGEEN PLASMINOGEEN ANTIGEEN PORFYRINES URO-, COPRO-, PROTO-, IN ERYTROCYTEN, KWANTITATIEF PROTEINE C ACTIVITEIT PROTEINE C ANTIGEEN PROTEINE S TOTAAL ANTIGEEN PROTEINE S VRIJ ANTIGEEN ANTIPLASMINE ANTIGEEN, ALFA Sperma penetratie test, in capillairen vlgs. Kremer, SPM testen direct en gekruist, op voorwerpglas microscopisch vlgs. Kurzrock Miller, elk OPWERKEN VAN SPERMA TEN BEHOEVE VAN FERTILISATIE ZWANGERSCHAPSREACTIE UIT SERUM HCG KWANTITATIEF UIT SERUM 39,28-39, Baarmoederslijmonderzoek op: aspect, ph, varentest en aanwezigheid van epitheel, erytrocyten, leucocyten, bacteriën Sperma onderzoek (uitgebreid), tenminste omvattende bepaling van volume, viscositeit, dichtheid van spermatozoën, ph, motiliteit, aantal en aard rondcellen ERYTROCYTENVOLUME IJZER(PLASMA-IJZER)TURNOVER (PIT), BEPALING VAN DE ERYTROCYTEN-IJZERTURNOVER 45,83-45, ACETYLGLUCOSEAMINIDASE, N KINKHOEST-SEROLOGIE (IGM + IGG) 45,83-45, ALLERGIE-ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-B/CLB-C) 39,28-39, ANTISTOFFEN TEGEN WEEFSELANTIGENEN, BIJZONDER (CLB-B) 39,28-39, REUMAFACTOREN (ELISA) (CLB-B) AUTO-IMMUUNZIEKTEN, OVERIGE, BIJZONDER (CLB-C) 39,28-39, BLOEDCELCHEMIE, ROOD, BIJZONDER (CLB-B) 39,28-39, BLOEDCELCHEMIE, ROOD, BIJZONDER (CLB-C) 106,43-106, BLOEDCELCHEMIE, WIT, BIJZONDER (CLB-C) 152,03-152, BLOEDSTOLLINGSFACTOREN, BIJZONDER (CLB-C) 45,83-45, BLOEDGROEP ERYTROCYTENSEROLOGIE, BIJZONDER (CLB-B) 45,83-45, BLOEDGROEP ERYTROCYTENSEROLOGIE, BIJZONDER (CLB-C) 39,28-39, HLA-B27 BEVESTIGING (CLB-B) 81,83-81, HLA-OVERIGE BIJZONDERE ONDERZOEKEN (CLB-C) 197,65-197,65

19 De vermelde prijzen zijn alleen van toepassing op patiënten van zorgverzekeraars waarmee het Streek Koningin Beatrix geen contract heeft gesloten en op niet-verzekerde patiënten COMPLEMENTFACTOREN-IMMUNOCHEMIE, BIJZONDER (CLB-C) IMMUNOCHEMISCHE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-B) IMMUNOCHEMISCHE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-C) 32,73-32, IMMUNOCYTOLOGIE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-B) 45,83-45, IMMUNOCYTOLOGIE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-C) 152,03-152, KLINISCHE VIRO IMMUNOLOGIE, BIJZONDER (CLB-B) 45,83-45, KLINISCHE VIRO IMMUNOLOGIE, BIJZONDER (CLB-C) 81,83-81, IMMUNOGENETICA, BIJZONDER (CLB-B) 45,83-45, IMMUNOGENETICA, BIJZONDER (CLB-C) 106,43-106, LEUCOCYTEN-/TROMBOCYTENSEROLOGIE, BIJZONDER (CLB-C) 81,83-81, ORDERTARIEF KLINISCH-CHEMISCHE EN MICROBIOLOGISCHE LABORATORIUMONDERZOEKEN 10,00-10, Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken. 9,62-9, CLB-referentietarief. 15,68-15, INR-BEPALING (INCL. ORDERTARIEF) 11,32-11, Registratietarief diabetesdienst. 6,09-6, Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder röntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiënten). 126,58 11,65 138, Directe percutane arteriële punctie. 3 34,95 361, Al dan niet selectief onderzoek via percutane arteriële catheterisatie. 3 52,43 378, Al dan niet selectief onderzoek via percutane veneuze catheterisatie - alleen een venapunctie is inbegrepen in het desbetreffende codenummer zoals b.v en ,16 52,43 305, Planigrafie algemeen. 126,58 23,30 149, DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF ORGANEN, ONDER CT-CONTROLE. 126,58 52,43 179, DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF ORGANEN, ONDER RÖNTGENCONTROLE. 65,72 34,95 100, DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF ORGANEN, ONDER ECHOGRAFISCHE CONTROLE. 65,72 34,95 100, Volledig botdensitometrisch onderzoek met DEXA-apparatuur, ongeacht het aantal onderzochte anatomische gebieden en ongeacht het aantal zittingen. 90,07 17,48 107, Percutane transluminale angioplastiek (PTA) stenose van de andere niet-coronaire vaten (zie voor occlusie) ,71 69, , Percutane transluminale angioplastiek (PTA) occlusie van de andere niet-coronaire vaten (zie voor stenose) ,71 69, , Embolisatie van vaten ,71 139, , Trombolyse met b.v. urokinase. 366,35 139,81 506, Plaatsen stent (vasculair, urinewegen, enteraal, galwegen, traanwegen). 366,35 34,95 401, Inbrengen implanteerbaar intravasculair systeem (b.v. port-a-cath of dialysecatheter). 366,35 34,95 401, Inbrengen van een aorta stentgraft in samenwerking met een chirurgisch team. 366,35 69,90 436, Radiologisch onderzoek hersenschedel of deel ervan inclusief neusbeen. 46,25 3,50 49, MRI hersenen bij epilepsie - uitgebreid. 562,56 52,51 615,07

20 De vermelde prijzen zijn alleen van toepassing op patiënten van zorgverzekeraars waarmee het Streek Koningin Beatrix geen contract heeft gesloten en op niet-verzekerde patiënten MRI hersenen - met contrast. 199,61 52,51 252, MRI hersenen - standaard. 199,61 52,51 252, CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel. 163,09 34,95 198, ECHOGRAFIE VAN DE SCHEDEL (NIET BEDOELD WORDT DE MID-LINE ECHO). 46,25 23,30 69, Radiologisch onderzoek arteria carotis communis en/of externa en/of interna. 3 23,30 349, Echografie carotide, al dan niet inclusief haematotachografisch onderzoek van de cerebropetale vaten. 126,58 34,95 161, Radiologisch onderzoek arteria vertebralis. 3 17,48 343, Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid. 46,25 3,50 49, CT onderzoek van de aangezichtsschedel, met of zonder intraveneus contrast. 163,09 34,95 198, ECHOGRAFIE VAN HET AANGEZICHT EN/OF NEUSBIJHOLTEN. 52,34 23,30 75, SKELETVRIJE OPNAME OOGBOL EN/OF LOCALISATIE CORPUS ALIENUM IN OOG(KAS). 163,09 11,65 174, Radiologisch onderzoek ductus naso-lacrimalis. 52,34 23,30 75, Echografie orbita inclusief oogbol. 46,25 23,30 69, Radiologisch onderzoek petrosum, mastoïd of deel ervan, een of meerdere projecties. 46,25 11,65 57, CT onderzoek van het petrosum, multidirectioneel onderzoek met reconstructies tbv afbeelden binnen- of middenoorpathologie. Dit codenummer is niet bedoeld voor de analyse van brughoektumoren. 163,09 52,43 215, MRI achterste schedelgroeve. 199,61 52,43 252, PARTIELE GEBITSSTATUS. 46,25 3,50 49, VOLLEDIGE GEBITSSTATUS OF PANORAMIXOPNAME. 46,25 11,65 57, Radiologisch onderzoek mandibula, kaakgewricht(en) of deel ervan - localisatie speekselsteen. 65,72 5,83 71, SIALOGRAFIE. 126,58 34,95 161, ECHOGRAFIE VAN DE SCHILDKLIER EN/OF HALS. 52,34 23,30 75, Radiologisch onderzoek gehele wervelkolom inclusief sacrum en os coccigis en overzichtsopname sacroiliacale gewrichten. 46,25 17,48 63, CT ONDERZOEK VAN DE WERVELKOLOM. 163,09 34,95 198, Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan. 46,25 5,83 52, MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang. 199,61 52,43 252, Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan. 46,25 3,50 49, MRI thoracale wervelkolom. 253,16 52,43 305, Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten. 46,25 5,83 52, MRI lumbosacrale wervelkolom. 199,61 52,43 252, Speciaal gericht radiologisch onderzoek sacroiliacale gewrichten en/of os coccygis. 46,25 5,83 52, MYELOGRAFIE. 163,09 23,30 186, INBRENGEN VAN INTRATHECAAL OF INTRA-ARTICULAIR CONTRAST DOOR DE RADIOLOOG, T.B.V. MRI OF CT. 126,58 23,30 149, Radiologisch onderzoek gehele schouder, arm en hand. 46,25 11,65 57, Radiologish onderzoek arteria brachialis. 3 17,48 343, FLEBOGRAFIE VAN EEN ARM INCLUSIEF DE BENODIGDE VENAPUNCTIE. 126,58 52,43 179,01

21 De vermelde prijzen zijn alleen van toepassing op patiënten van zorgverzekeraars waarmee het Streek Koningin Beatrix geen contract heeft gesloten en op niet-verzekerde patiënten CT ONDERZOEK VAN DE BOVENSTE EXTREMITEITEN, MET OF ZONDER INTRAVENEUS CONTRAST. 163,09 34,95 198, ECHOGRAFIE VAN DE BOVENSTE EXTREMITEITEN. 52,34 23,30 75, MRI schouder(s)/bovenste extremiteit(en). 199,61 52,43 252, Radiologisch onderzoek arteria subclavia. 3 17,48 343, Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm. 46,25 5,83 52, Arthrografie schoudergewricht. 163,09 34,95 198, Radiologisch onderzoek elleboog en/of onderarm. 46,25 3,50 49, Arthrografie elleboogsgewricht. 90,07 34,95 125, Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers. 46,25 3,50 49, Arhthrografie polsgewricht. 90,07 34,95 125, Lengteprognose op handwortelskelet en/of skeletleeftijdbepaling. 46,25 11,65 57, Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname. 46,25 5,83 52, Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting. 46,25 5,83 52, CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel. 199,61 52,43 252, ECHOGRAFIE VAN HET HART EN/OF DE THORAX. 52,34 23,30 75, MRI thorax(wand), mamma en mediastinum. 163,09 52,43 215, LAEVOCARDIOGRAFIE. 3 11,65 337, Multislice CT-hart inclusief voor- en nabespreking met cardioloog. 206,17 95,82 301, Multislice CT-hart tbv Ca2+-bepaling inclusief voor- en nabespreking met cardioloog. 152,67 53,89 206, MRI-hart. 287,29 71,86 359, MRI-hart met dobutamine stress-test. 238,42 93,35 331, Radiologisch onderzoek aorta thoracalis, aortaboog, inclusief bij dit onderzoek in beeld komende zijtakken. 3 17,48 343, Radiologisch onderzoek arteria pulmonalis, rechtszijdig angiocardiogram. 3 17,48 343, Radiologisch onderzoek vena cava superior. 3 17,48 343, Radiologisch onderzoek arteriae coronariae. 3 11,65 337, Laryngo- en/of bronchografie. 90,07 34,95 125, CT onderzoek van de luchtwegen, met of zonder intraveneus contrastmiddel. 163,09 52,43 215, Radiologisch onderzoek larynx en trachea inclusief struma-onderzoek al of niet met oesofaguscontrast. 46,25 5,83 52, Radiologisch onderzoek arteriae bronchiales. 3 34,95 361, Radiologisch onderzoek ribben en/of sternum. 46,25 5,83 52, Mammografie, al of niet met contrast in melkgangen. 65,72 17,48 83, BEOORDELING SPECIMINA, MAMMATUMOR PER OPERATIEVE ZITTING. 46,25 11,65 57, LOCALISATIE MAMMATUMOR. 90,07 52,43 142, Echografie van mamma. 52,34 23,30 75, Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen. 46,25 5,83 52, FISTULOGRAFIE VAN DE BUIKWAND, RETROPERITONEUM. 126,58 23,30 149,88

Tarief geldig: Declaratie Omschrijving declaratiecode Totaalprijs Van Tm

Tarief geldig: Declaratie Omschrijving declaratiecode Totaalprijs Van Tm Products kunnen meerdere keren voorkomen als gevolg van een andere geldigheidsperiode. Declaratie Omschrijving declaratie Totaalprijs Van Tm 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 01-01-2014 31-12-2014 010906

Nadere informatie

Prijslijst DOT-zorgproducten en OVP 2014 Bronovo Ziekenhuis Versie 2014.3 Geldig vanaf 1 juni 2014

Prijslijst DOT-zorgproducten en OVP 2014 Bronovo Ziekenhuis Versie 2014.3 Geldig vanaf 1 juni 2014 code 2014 omschrijving Declaratiecode OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 010905 0,00 0,25 0,25 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 010906 0,00 33,00 33,00 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie,

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten Lievensberg ziekenhuis 2014 Versie 2.0 1-6-2014

Tarievenlijst passanten Lievensberg ziekenhuis 2014 Versie 2.0 1-6-2014 Tarievenlijst passanten Lievensberg 2014 Versie 2.0 1-6-2014 Declaratiec Zorgproduct Omschrijving Kostendeel Honorarium Totaal Tarief 010905 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER - 0,25 0,25 010906 010906 Reistijd/vacatie

Nadere informatie

Voor verdere uitleg verwijzen wij u naar onze Verzekeringsvoorwaarden.

Voor verdere uitleg verwijzen wij u naar onze Verzekeringsvoorwaarden. U kunt via onze Zorgvinder nagaan of uw zorgaanbieder een contract met ons heeft. Zorgvinder Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen over uw vergoeding? Bel dan gerust

Nadere informatie

geldig per 1 juni 2014

geldig per 1 juni 2014 10905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,00 0,25 0,25 10906 Reistijd/vacatie per half uur. 0,00 33,00 33,00 32280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 18,47 54,92 73,39 32281

Nadere informatie

Overige zorgproducten Ingangsdatum: 1 juni 2014 Einddatum: 31 december 2014

Overige zorgproducten Ingangsdatum: 1 juni 2014 Einddatum: 31 december 2014 Prijslijst St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg Overige zorgproducten Ingangsdatum: 1 juni 2014 Einddatum: 31 december 2014 Declaratiecode 010905 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,00 0,25 0,25 010906 010906

Nadere informatie

159,87. Niet alle overige zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 1 (van 44)

159,87. Niet alle overige zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 1 (van 44) 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 75,20 032281 Diagnostische directe laryngoscopie,

Nadere informatie

Vergoeding nietgecontracteerde. specialistische zorg 2015

Vergoeding nietgecontracteerde. specialistische zorg 2015 Vergoeding nietgecontracteerde medisch specialistische zorg 2015 IAK Verzekeringen Als gevolmachtigd agent voert IAK geheel zelfstandig zorgverzekeringen uit voor rekening van een zorgverzekeraar. Daarom

Nadere informatie

DBC Zorgproductcode Zorg Plan Selectief (natura)

DBC Zorgproductcode Zorg Plan Selectief (natura) Wij zijn er voor ú Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Looptijd prijslijst 1/1/2015-31/3/2015* Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die

Nadere informatie

Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder:

Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder: Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder: vind-de-beste-zorg Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen over uw vergoeding? Bel dan gerust

Nadere informatie

Inho dsopgave behorende bij de tabel

Inho dsopgave behorende bij de tabel Tabel behorende bij PB 2001, 100 (Landsbesluit Medisch Tarief Sociale Verzekeringen 2001) Inho dsopgave behorende bij de tabel Omschrijving pagina Kleine verrichtingen (huisarts) i -2 Bijzondere verrichtingen

Nadere informatie

Testen en afnamecondities

Testen en afnamecondities -100b (liquor) Acetazolamide Bloed Buis oranje-gel-8.5 4 Afname vlak vóór dosis of minimaal 2 uur na dosis Aceton Acetylcholinereceptoren, antistoffen tegen (ACRA) Bloed Buis oranje-gel-8.5 4 Adenovirus

Nadere informatie

Toelichtingen bij het aanvraagformulier

Toelichtingen bij het aanvraagformulier Informatie vanuit het laboratorium CMA-CLA-CLH Toelichtingen bij het aanvraagformulier Opgemaakt op basis van het aanvraagformulier versie 44 Raadpleeg ook de labogids AFNAMECONDITIES Nuchtere staalafname:

Nadere informatie

Referentiewaardelijst bepalingen

Referentiewaardelijst bepalingen Deze lijst toont de referentiewaarden voor de bepalingen uitgevoerd op het laboratorium van Diagnostiek voor U Opmerkingen: - De tijdsduur tot de rapportage van de uitslag is afhankelijk van de manier

Nadere informatie

Doseren van humane choriongonadotrofines (HCG) mag niet worden aangerekend gedurende de twintig laatste weken van de zwangerschap.

Doseren van humane choriongonadotrofines (HCG) mag niet worden aangerekend gedurende de twintig laatste weken van de zwangerschap. DIAGNOSEREGELS ARTIKEL 24 Diag 1 Diag 2 Diag 3 Diag 5 Diag 6 Diag 8 Diag 10 Diag 11 Diag 12 Diag 20 Diag 24 Diag 27 Doseren van glucose of andere reducerende suikers in urine en/of doseren van eiwit in

Nadere informatie

INSTRUCTIES BIJ DE BEANTWOORDING VAN DE VRAGEN

INSTRUCTIES BIJ DE BEANTWOORDING VAN DE VRAGEN INSTRUCTIES BIJ DE BEANTWOORDING VAN DE VRAGEN 1. Deze toets bestaat uit 150 meerkeuzevragen. 2. Controleer of er pagina s ontbreken en vraag zonodig een nieuw exemplaar. 3. Bij de inschrijfbalie ontvangt

Nadere informatie

EXAMENSTOFBESCHRIJVING MEDISCHE VAKKEN MDK MDT - MDC

EXAMENSTOFBESCHRIJVING MEDISCHE VAKKEN MDK MDT - MDC EXAMENSTOFBESCHRIJVING MEDISCHE VAKKEN MDK MDT - MDC Copyright Stichting BCE INHOUDSOPGAVE KENMERKEN LEVENDE STOF...2 CELLEN EN WEEFSELS...2 ONCOLOGIE...3 SKELET, SPIEREN EN GEWRICHTEN...3 SKELET EN GEWRICHTEN...3

Nadere informatie

Algemeen onderzoek BSE Kreatinine GFR ALAT y-gt ASAT Glucose TSH ANEMIE Hb MCV Ferritine Trombocyten Leukocyten Reticulocyten LDH Foliumzuur Vit B12

Algemeen onderzoek BSE Kreatinine GFR ALAT y-gt ASAT Glucose TSH ANEMIE Hb MCV Ferritine Trombocyten Leukocyten Reticulocyten LDH Foliumzuur Vit B12 Algemeen onderzoek BSE bij ontsteking komen eiwitten vrij die de erytrocyten sneller doen zakken dus hoog BSE Hb eiwit in de rode bloedcel voor vervoer zuurstof en koolstofdioxide Kreatinine 60/120 wordt

Nadere informatie

Atalmedialwijzer. Voor: artsen en (co) assistenten Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp/Alphen

Atalmedialwijzer. Voor: artsen en (co) assistenten Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp/Alphen Atalmedialwijzer Laboratorium Voor: artsen en (co) assistenten Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp/Alphen Informatie en richtlijnen voor het optimaal gebruik van de diensten van Atalmedial vs 2 januari 2015

Nadere informatie

Bijlage 1 bij beleidsregel CU-2073

Bijlage 1 bij beleidsregel CU-2073 Bijlage 1 bij beleidsregel CU-2073 INDELING TARIEFLIJST 2012 A. ALGEMEEN B. DIAGNOSTIEK 1. Beeldvormende diagnostiek 2. Klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken 3. Pathologie 4. Nucleaire

Nadere informatie

DEEL 1. DE RODE BLOEDCEL... 9 1 DE VORM EN CYTOSKELET VAN ERYTROCYTEN... 9 2 KARAKTERISTIEKEN VAN RODE BLOEDCELLEN... 10

DEEL 1. DE RODE BLOEDCEL... 9 1 DE VORM EN CYTOSKELET VAN ERYTROCYTEN... 9 2 KARAKTERISTIEKEN VAN RODE BLOEDCELLEN... 10 INHOUDSTAFEL. DEEL 1. DE RODE BLOEDCEL... 9 1 DE VORM EN CYTOSKELET VAN ERYTROCYTEN... 9 2 KARAKTERISTIEKEN VAN RODE BLOEDCELLEN... 10 3 VORMING VAN RBC: ERYTROPOIESIS... 11 4 HET ERYTROPOIETINE... 13

Nadere informatie

VIER JARIGE HBO OPLEIDING INTEGRALE GENEESKUNDE VOOR THERAPEUTEN DE MENS CENTRAAL

VIER JARIGE HBO OPLEIDING INTEGRALE GENEESKUNDE VOOR THERAPEUTEN DE MENS CENTRAAL VIER JARIGE HBO OPLEIDING INTEGRALE GENEESKUNDE VOOR THERAPEUTEN DE MENS CENTRAAL VERSIE FEBRUARI 2012 OPDRACHTGEVER EN VERANTWOORDELIJK VOOR DE UITVOERING IN DE PRAKTIJK: NEW HEALTH ACADEMY OPLEIDINGS

Nadere informatie

Acute boekje. Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van acute aandoeningen in de Interne Geneeskunde Vierde editie 2009

Acute boekje. Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van acute aandoeningen in de Interne Geneeskunde Vierde editie 2009 Acute boekje Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van acute aandoeningen in de Interne Geneeskunde Vierde editie 2009 Redactiecommissie A.P.J. de Vries (LUMC, Leiden) R.O.B. Gans (UMCG, Groningen)

Nadere informatie

Acute boekje. Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van aandoeningen op het gebied van inwendige specialismen

Acute boekje. Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van aandoeningen op het gebied van inwendige specialismen Acute boekje Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van aandoeningen op het gebied van inwendige specialismen 2009 Acute boekje Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van aandoeningen op

Nadere informatie

Werkboek. Beknopte integrale ziekteleer Kwalificatieniveau 4. behorend bij de derde druk van. Paul Bocken

Werkboek. Beknopte integrale ziekteleer Kwalificatieniveau 4. behorend bij de derde druk van. Paul Bocken Werkboek behorend bij de derde druk van Beknopte integrale ziekteleer Kwalificatieniveau 4 Paul Bocken In dit werkboek zijn oefenvragen opgenomen die behoren bij de uitgave Beknopte integrale ziekteleer

Nadere informatie

Richtlijnen voor het goed gebruik van medische beeldvorming

Richtlijnen voor het goed gebruik van medische beeldvorming Richtlijnen voor het goed gebruik van medische beeldvorming voorgesteld door de Belgische Vereniging voor Radiologie nhoud: A. Hoofd B. Hals C. Wervelkolom D. Bewegingsapparaat E. Cardiovasculair stelsel

Nadere informatie

Richtlijn gebruik nieuwe orale anticoagulantia (NOACs) regio Leiden, Den Haag, Gouda - versie 25 februari 2013

Richtlijn gebruik nieuwe orale anticoagulantia (NOACs) regio Leiden, Den Haag, Gouda - versie 25 februari 2013 Richtlijn gebruik nieuwe orale anticoagulantia (NOACs) regio Leiden, Den Haag, Gouda - versie 25 februari 2013 Dit hoofdstuk is mede gebaseerd op de Leidraad begeleide introductie nieuwe orale antistollingsmiddelen,

Nadere informatie

Totaal ijzervoorraad, behoefte, verlies, enterohepatische kringloop, absorptie en resorptie ijzer.

Totaal ijzervoorraad, behoefte, verlies, enterohepatische kringloop, absorptie en resorptie ijzer. RC 1 (ZSO 1 + 2) Hb: Mannen: 8,5-11 mmol/l Vrouwen: 7,5-11 mmol/l Etiologie anemie: Klinisch: o Verminderde aanmaak o Verhoogde afbraak (hemolyse) o Verhoogd verlies Diagnostisch: o Microcytair o Macrocytair

Nadere informatie

Diagnostisch onderzoek

Diagnostisch onderzoek Vademecum Diagnostisch onderzoek Sanquin Bloedvoorziening Vademecum Diagnostisch onderzoek Sanquin Diagnostiek 2014 Inhoud 5 Voorwoord 7 8 20 38 54 72 82 92 106 126 150 156 166 180 196 Theorie 1 Transfusie

Nadere informatie

Handboek Gebruik Zorgactiviteiten

Handboek Gebruik Zorgactiviteiten Handboek Gebruik Zorgactiviteiten bijgewerkt tot en met RZ14c Versie 20140501 Ingangsdatum 1 juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Consult, overleg, coördinatie en bespreking... 5 2.1 Poliklinische

Nadere informatie