Standaard prijslijst overige zorgproducten - Jeroen Bosch Ziekenhuis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Standaard prijslijst overige zorgproducten - Jeroen Bosch Ziekenhuis"

Transcriptie

1 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,00 0,28 0, REISTIJD/VACATIE PER HALF UUR (MET EEN DAGMAX. VAN 448) 0,00 27,35 27, INBRENGEN VAN EEN PORT-A-CATH SYSTEEM. 179,11 99,44 278, Echoscopische punctie via de oesofagus (EUS). 0,00 136,40 136, Echoscopische punctie via de bronchiaalboom (EBUS). 0,00 136,40 136, Endo-echografie ter beoordeling bovenbuikorganen, inclusief eventuele biopten. 0,00 127,00 127, Endo-echografie ter beoordeling van tumoren in het distale colon, inclusief eventuele biopten. 0,00 63,50 63, Oesofagusfunctieonderzoek, inclusief eventuele 24-uurs metingen (manometrie en/of ph-meting). 0,00 63,50 63, BEHANDELING ZENKER-DIVERTIKEL. 0,00 96,59 96, Therapeutische endoscopie van oesofagus, maag of duodenum. 359,42 95,25 454, GASTROSTOMIE, OPEN PROCEDURE (ZIE VOOR ENDOSCOPISCH). 359,42 64,86 424, Diagnostische endoscopie van oesofagus, maag en/of duodenum met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten. 357,00 42,33 399, Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie. 359,42 87,87 447, CAPSULE ENDOSCOPIE. 0,00 135,50 135, Diagnostische endoscopie en van het sigmoïd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie. 359,42 42,21 401, RECTOSCOPIE OF PROCTOSCOPIE. 60,90 10,53 71, Endoscopische retrograde (pancreatico-)cholangioscopie (ERCP). 738,41 104,76 843, Endoscopisch plaatsen stent in tractus digestivus (proximaal of distaal). 359,42 78,51 437, Interventie-coloscopie (behandeling bloeding, dilatatie) niet zijnde stentplaatsing (zie ). 0,00 95,25 95, NIET OPERATIEVE AMBULANTE BEHANDELING VAN HEARMORRHO DEN DOOR MIDDEL VAN SCLEROSEREN, BANDLIGATIE, I 136,12 33,87 169, NIET OPERATIEVE AMBULANTE BEHANDELING VAN HAEMORRHO DEN DOOR MIDDEL VAN SCLEROSEREN, BANDLIGATIE, IN 136,12 33,87 169, LEVERBIOPSIE. 136,12 92,53 228, THERAPEUTISCHE ASCITESPUNCTIE. 136,12 28,21 164, Prenatale screening: Nuchal Translucentie (NT-) meting (nekplooimeting) bij eenling en het eerste kind van een meerlingzwangerschap. 146,41 7,05 153, Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij eenling en het eerste kind van een meerlingzwangerschap. 143,49 9,03 152, Prenatale screening: Nuchal Translucentie (NT-) meting (nekplooimeting) bij ieder volgend kind van een meerlingzwangerschap. 90,01 4,32 94, Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij ieder volgend kind van een meerlingzwangerschap. 126,55 7,93 134, Prenatale screening: counseling 0,00 39,61 39, ALGEHELE ANESTHESIE BIJ SPECIALISTISCH ONDERZOEK EN BIJ VERRICHTINGEN, WAARVOOR GEEN ANESTHESIE STAA 0,00 165,59 165, Anesthesiologische ondersteuning bij tandheelkundige behandelingen onder narcose van AWBZ cliënten en verzekerden voor bijzondere tandheelkunde, maximaal 90 minuten behandeling. 534,56 50,12 584, Anesthesiologische ondersteuning bij tandheelkundige behandelingen onder narcose van AWBZ cliënten en verzekerden voor bijzondere tandheelkunde, tussen 90 en maximaal 150 minuten behandeling. 689,54 133,65 823, Anesthesiologische ondersteuning bij tandheelkundige behandelingen onder narcose van AWBZ cliënten en verzekerden voor bijzondere tandheelkunde, meer dan 150 minuten behandeling. 883,52 200, , Orthopedische begeleiding en behandeling van dansers of musici 0,00 85,24 85, ECHOGRAFIE À-VUE IN VERBAND MET ZWANGERSCHAP. 39,40 0,00 39, ECHOGRAFIE VAN DE BUIKORGANEN. 39,40 67,75 107, Begeleiding en interpretatie door cardioloog bij multislice CT-hart inclusief voor- en nabespreking met radioloog. 348,41 133,30 481, Begeleiding en interpretatie door cardioloog bij multislice CT-hart voor Ca2+-meting inclusief voor- en nabespreking met radioloog. 0,00 45,19 45, Begeleiding en interpretatie MRI-hart door cardioloog inclusief voor- en nabespreking met radioloog. 210,82 133,30 344, Begeleiding en interpretatie dobutamine stress-test door cardioloog bij MRI-hart inclusief voor- en nabespreking met radioloog. 210,82 203,34 414, ACUTE BEADEMING (IC) INVASIEF DOOR LONGARTS. 0,00 602,54 602, ACUTE BEADEMING (IC) NONINVASIEF DOOR LONGARTS. 0,00 291,78 291, IC MEDEBEHANDELING DOOR LONGARTS. 0,00 247,90 247, IC bespreking (per patiënt 1 maal te registreren). 0,00 61,05 61, Preassessment dagopname. 0,00 0, Preassessment opname. 0,00 0, Standaard electro-encephalografie (EEG) (<= 1 uur). 78,81 15,65 94, ELECTRO-ENCEPHALOGRAFIE (EEG)-REGISTRATIE (1-6 UUR). 136,12 26,67 162, LANGDURIGE ELECTRO-ENCEPHALOGRAFIE (EEG)-REGISTRATIE (6-24 UUR). 136,12 106,69 242, AMBULANTE 24-UURS ELECTRO-ENCEPHALOGRAFIE (EEG)-REGISTRATIE. 136,12 80,02 216, ELECTRO-ENCEPHALOGRAFIE (EEG) BIJ HERSENDOODPROCEDURE, UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG. 78,81 80,02 158, Electro-encephalografie (EEG) met inbrengen stenoïdale elektr. 78,81 53,04 131, UURS ELECTRO-ENCEPHALOGRAFIE (EEG)-REGISTRATIE MET DIEPTE ELEKTR. 136,12 106,09 242, ELECTRO-ENCEPHALOGRAFIE (EEG)-REGISTRATIE VOLGENS SYSTEEM, UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG. 78,81 40,67 119, ELECTRO-ENCEPHALOGRAFIE (EEG)-REGISTRATIE MET BIJZ. PROV. (BV. WADA), UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG. 78,81 71,13 149, AANVULLENDE VIDEOREGISTRATIE (TIJDENS STANDAARD EEG). 0,00 17,78 17, AANVULLENDE VIDEOREGISTRATIE (TIJDENS LANGDURIG OF ZEER LANGDURIG EEG). 0,00 70,73 70, STANDAARD MONITORING (< 2 UUR) BIJ INTRACARDIALE OPERATIES MET EXTRA-CORPORALE CIRCULATIE OF BIJ OPE 0,00 160,04 160, LANGDURIGE MONITORING (2-4 UUR) BIJ INTRACARDIALE OPERATIES MET EXTRA-CORPORALE CIRCULATIE OF BIJ OP 0,00 213,39 213, ELECTRO-OCULOGRAFIE (EOG). 39,40 17,68 57, ZEER LANGDURIGE MONITORING (4-8 UUR) BIJ INTRACARDIALE OPERATIES MET EXTRA-CORPORALE CIRCULATIE OF B 0,00 424,35 424, UITGEBREIDE MONITORING MET? 1 KNF-TECHNIEK BIJ INTRACARDIALE OPERATIES MET EXTRA-CORPORALE CIRCULAT 0,00 35,36 35, SLAAP-APNEU REGISTRATIE (SCREENING), UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG. 78,81 17,78 96, MSLT, UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG. 78,81 17,78 96, POLYSOMNOGRAFIE (MET NACHTREGISTRATIE). 136,12 53,35 189, CHRONISCHE ELECTRO-CORTICOGRAFIE ZONDER AANVULLENDE STIMULATIE/MAPPING (ZIE VOOR CHRONISCHE E 39,40 106,09 145, Onderzoek arteriële obstructies extremiteiten dmv bloeddrukmeting armen en/of benen of penis met CW doppler of plethysmografie incl PVR curven of doppler stroomsnelheid curven incl een belastingproef. 39,40 21,05 60, Onderzoek veneuze afwijkingen extremiteiten dmv registreren veneuze CW dopplersignalen incl. proximale en distale compressietests en/of vasalva manoeuvres en/of outflow- of fotoplethysmografie. 39,40 21,05 60, CHRONISCHE ELECTRO-CORTICOGRAFIE MET AANVULLENDE STIMULATIE/MAPPING (ZIE VOOR CHRONISCHE ELECT 39,40 212,18 251, MAGNETO-ENCEFALOGRAFIE. 0,00 212,18 212, STANDAARD ELECTROMYOGRAFISCH (EMG) (< 45 MIN.), UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG. 39,40 30,23 69, UITGEBREID ELECTROMYOGRAFISCH (EMG) (> 45 MIN.), UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG. 39,40 44,46 83, SINGLE FIBER ELECTROMYOGRAFISCH (EMG), UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG. 39,40 53,35 92, MACRO ELECTROMYOGRAFISCH (EMG), UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG. 39,40 79,57 118, MICRONEUROGRAFIE. 0,00 79,57 79,57 Prijslijst Overig zp website.xlsx 1 van 19

2 EENVOUDIGE KWANTITATIEVE ANALYSE MACRO ELECTROMYOGRAFISCH (EMG). 0,00 17,68 17, UITGEBREIDE KWANTITATIEVE ANALYSE MACRO ELECTROMYOGRAFISCH (EMG). 0,00 106,09 106, BRAINSTEM AUDITORY EVOKED POTENTIALS (BAEP/BER) ZONDER AUTO-AKOESTISCHE EMISSIE (ZIE VOOR BAE 39,40 8,89 48, BEOORDELING ECG, HOLTER, INSPANNINGSONDERZOEK E.D. 17,91 12,38 30, BESPREKING NUCLEAIR CARDIOLOGISCH ONDERZOEK 0,00 22,59 22, BRAINSTEM AUDITORY EVOKED POTENTIALS (BAEP/BER) MET AUTO-AKOESTISCHE EMISSIE (ZIE VOOR BAEP Z 39,40 17,78 57, SOMATO SENSIBLE EVOKED POTENTIALS (SSEP/SER) NIET IN KADER VAN EEN BRONLOKALISATIE ANALYSE (ZIE ,40 8,89 48, SOMATO SENSIBLE EVOKED POTENTIALS (SSEP>SER) IN KADER VAN EEN BRONLOKALISATIE ANALYSE (ZIE VO 39,40 106,69 146, VISUAL EVOKED RESPONSE (VER), EXCLUSIEF OBJECTIEVE VISUSBEPALING (ZIE VOOR VER INCLUSIEF OBJE 60,90 8,89 69, VISUAL EVOKED RESPONSE (VER), INCLUSIEF OBJECTIEVE VISUSBEPALING (ZIE VOOR VER EXCLUSIEF OBJE 60,90 8,84 69, ERP (P300, MRCP. E.D.) 0,00 79,57 79, Motor Evoked Potential (MEP) beperkt. 39,40 35,56 74, Motor Evoked Potential (MEP) uitgebreid. 39,40 71,13 110, STANDAARD TCD. 48,96 26,67 75, TCD-REGISTRATIE VOOR EMBOLIEDETECTIE (>30 MIN.). 48,96 26,52 75, TC-DUPLEX. 48,96 26,67 75, DUPLEX EXTRACRANIELE HALSVATEN. 48,96 14,23 63, DUPLEX BLOEDVATEN IN EXTREMITEITEN. 48,96 14,23 63, HEMATOTACHOGRAFIE (HTG), DOPPLER. 64,48 14,23 78, DUPLEX PERIFERE ZENUWEN EN SPIEREN. 48,96 53,35 102, UITBREIDING TCD/DUPLEX MET 1 AANVULLENDE TEST. 48,96 26,52 75, UITBREIDING TCD/DUPLEX MET >2 TESTEN. 48,96 26,52 75, ELECTRONYSTAGMOGRAFIE (ENG)-REGISTRATIE ZONDER CALORISCH ONDERZOEK (ZIE VOOR ENG-REGISTRATIE 39,40 14,23 53, ELECTRONYSTAGMOGRAFIE (ENG)-REGISTRATIE MET CALORISCH ONDERZOEK (ZIE VOOR ENG-REGISTRATIE ZON 39,40 21,34 60, OOGBEWEGINGSONDERZOEK. 0,00 26,52 26, PUPILLOMETRIE. 0,00 26,52 26, EENVOUDIGE ELECTRO-RETINOGRAFIE (ERG) (ZIE VOOR UITGEBREIDE ERG). 60,90 26,52 87, UITGEBREIDE ELECTRO-RETINOGRAFIE (ERG) (CONFORM INTERNATIONAAL STANDAARD PROTOCOL. ZIE VOOR E 39,40 31,83 71, KWANTITATIEF SENSIBILITEITSONDERZOEK 0,00 31,83 31, AUTONOOM FUNCTIEONDERZOEK MET EWING-BATTERIJ (ZIE VOOR AUTONOOM FUNCTIEONDERZOEK MET DE KANTE 0,00 17,68 17, AUTONOOM FUNCTIEONDERZOEK MET DE KANTELPROEF (ZIE VOOR AUTONOOM FUNCTIEONDERZOEK MET EWING-BA 0,00 35,36 35, PGR, SSR E.D. 0,00 26,52 26, TREMORREGISTRATIE MET POLYGRAFISCHE METHODE. 0,00 35,56 35, KWANTITATIEVE SPIERKRACHTMETING. 0,00 14,15 14, CORTICOMUSCULAIRE COHERENTIE. 0,00 106,09 106, EERSTE ORTHOPTISCH ONDERZOEK (BINOCULAIR). 32,17 0,00 32, VOORTGEZETTE ORTHOPTISCHE BEHANDELING PER BEZOEK (BINOCULAIR). 10,25 0,00 10, Fundusfotografie 30,26 0,00 30, BEOORDELING LONGFUNCTIEONDERZOEK VOOR DERDEN. 0,00 24,94 24, BEOORDELING X-THORAX VOOR DERDEN. 0,00 24,94 24, ANALYSE BIJ INCONTINENTIE OF OBSTIPATIE MET BEHULP VAN EEN VAN DE VOLGENDE ONDERZOEKEN: PROCTOSCOPIE 60,90 84,84 145, Analyse incontinentie of obstipatie: minimaal 2 van de onderzoeken: capaciteit- en compliancemeting, singlefiber electromyografie, readtest, ballonevacuatietest, rectale motiliteit indexbepaling. 100,30 101,62 201, Teledermatologie: beoordeling van digitale foto's door dermatoloog zonder face-to-face contact op verzoek van de 1e lijn. 28,85 14,39 43, BEHANDELING MET HYPERBARE ZUURSTOF PER ZITTING PER PATIENT, AL DAN NIET IN GROEPSVERBAND, INCLUSIEF 180,87 0,00 180, Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiënt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiënt. 0,00 0, PATHOLOGISCH-ANATOMISCH (HISTOLOGISCH) ONDERZOEK EN OVERIGE CYTODIAGNOSTISCHE ONDERZOEKEN. 36,18 26,60 62, CYTODIAGNOSTISCH ONDERZOEK VAN EEN CERVIX-PREPARAAT (DEZE CODE IS NIET BESTEMD VOOR ONDERZOEK TEN GE 19,70 10,64 30, IMMUNO-PATHOLOGISCH ONDERZOEK. 190,57 53,20 243, ELECTRONENMICROSCOPISCH ONDERZOEK. 0,00 79,80 79, VERRICHTINGEN VAN EEN PUNCTIE TEN BEHOEVE VAN CYTOLOGISCH ONDERZOEK. 17,43 17,73 35, KWANTITATIEF C.Q. MORFOMETRISCH PATHOLOGISCH-ANATOMISCH ONDERZOEK. 89,44 53,20 142, OBDUCTIE TEN BEHOEVE VAN VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN UITGEZONDERD ZIEKTEKOSTENVERZEKERINGSMAATSCHAPPI 0,00 266,01 266, Cytodiagnostisch onderzoek cervix-preparaat ivm bevolkingsonderzoek (preventief planmatig georganiseerd cytodiagnostisch onderzoek, waarbij het cervix-preparaat wordt afgenomen door de huisarts). 17,67 9,60 27, FLOW-CYTOMETRIE 207,05 53,20 260, Complexe moleculaire diagnostiek - bepalingen op geïsoleerd DNA, RNA of eiwit anders dan frequent aangevraagde bepalingen op micro-organismen. 867,61 44,69 912, Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes met weefsel en/of cellen i.v.m. frequent aangevraagde bepalingen op de aanwezigheid van HPV. 97,50 26,66 124, Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes weefsel en/of cellen (oa CISH, ISH, FISH) en frequent aangevr.bepalingen op aanw.andere micro-organismen dan HPV (o.a.tbc,ebv,hsv,bartonella). 373,83 53,32 427, HYBRIDISATIE, GEAUTOMATISEERD 27,64 7,54 35, HYBRIDISATIE, HANDMATIG 86,37 13,21 99, DNA-AMPLIFICATIE, KWALITATIEF, GEAUTOMATISEERD 41,46 7,67 49, DNA-AMPLIFICATIE, KWALITATIEF, HANDMATIG 86,37 13,03 99, RNA-AMPLIFICATIE, KWALITATIEF 112,33 13,23 125, DNA/RNA-AMPLIFICATIE, KWANTITATIEF 208,60 13,18 221, DNA/RNA-ANALYSE (BV. SEQUENTIE-BEPALING OF SUB-TYPERING). 208,60 12,93 221, Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiënt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiënt. 0,00 10,93 10, CONSULT BIJ PATIENT OP VERZOEK VAN EEN ONDERSTEUNEND SPECIALIST DOOR EEN POORTSPECIALIST BIJ EEN AL 0,00 23,57 23, URINE SCREENING KWALITATIEF ZONDER SEDIMENT ACETON BILIRUBINE EIWIT, KWALITATIEF GLUCOSE, KWALITATIE 2,35 0,14 2, DIACEETZUUR 0,69 0,14 0, INDICAN 0,69 0,14 0, AMINOLEVULINEZUUR, DELTA-, KWANTITATIEF 10,36 0,85 11, CONCENTRATIE- EN VERDUNNINGSPROEF, ELK 0,69 0,14 0, UREUM 1,76 0,28 2, CHLORIDE 1,76 0,28 2, GALACTOSEPROEF 3,45 0,28 3,73 Prijslijst Overig zp website.xlsx 2 van 19

3 HIPPUURZUURPROEF 6,91 0,56 7, HOMOCYSTEINE 48,37 0,85 49, KETOSTEROIDEN, 17-, TOTAAL 13,82 1,27 15, KETOSTEROIDEN, 17-, GEFRACTIONEERD 48,37 1,32 49, PORFYRINES, URO-, COPRO-, PROTO-KWANTITATIEF, ELK 4,84 0,42 5, KREATINE 2,35 0,14 2, URINEZUUR 1,76 0,29 2, Urobilinogeen, kwantitatief in ander materiaal dan faeces. 8,29 0,73 9, STIKSTOF TOTAAL (VOLGENS KJELDAHL) 3,45 0,42 3, HYDROXY-INDOLAZIJNZUUR, 5-, KWALITATIEF 2,35 0,14 2, VITAMINE B2 10,36 0,85 11, XYLOSE, D 6,91 0,57 7, PREGNAANDIOL 27,64 1,39 29, OESTRIOL 20,73 1,39 22, KETOGENE-STEROIDEN, 17 20,73 1,32 22, KETOSTEROIDEN, 20-, 17, 21-DIHYDROXY 13,82 1,27 15, IMMUNO-ELECTROFORESE, NA CONCENTRATIE 41,46 2,83 44, ANTISTOFFEN TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IMMUNOBLOT 48,37 7,55 55, OESTROGENEN 48,37 1,41 49, METANEFRINEN, NORMETANEFRINEN 10,36 0,99 11, BLOED (OCCULT), KWALITATIEF 3,45 0,14 3, BILIRUBINE, KWALITATIEF 0,69 0,14 0, STERCOBILINE, KWALITATIEF 0,69 0,11 0, GISTPROEF 0,69 0,10 0, VERTERING, KWALITATIEF 0,69 0,14 0, AMYLASE 1,76 0,14 1, LIPASE 2,35 0,28 2, TRYPSINE 2,35 0,28 2, EIWIT 6,91 0,57 7, Calcium in faeces. 6,91 0,57 7, VET (VETTEN, VETZUREN, DROGE STOF), KWANTITATIEF 10,36 0,85 11, Urobilinogeen, kwantitatief in faeces. 8,29 0,73 9, MELKZUUR, KWANTITATIEF 13,82 1,41 15, LEUCOCYTEN IN FAECES 2,35 0,14 2, OSMOLARITEIT IN FAECES 6,91 0,57 7, CHYMOTRYPSINE IN FAECES 6,91 0,57 7, GALZURE ZOUTEN IN FAECES 6,91 0,59 7, ALFA-I-ANTITRYPSINE IN FAECES 8,29 0,71 9, PORFYRINES, KWANTITATIEF 41,46 1,41 42, PORFYRINES URO-, COPRO-, PROTO- IN FAECES 13,82 1,41 15, SEDIMENT 1,76 0,14 1, ADEMANALYSE 41,46 0,28 41, MAAGONDERZOEK, GEFRACTIONEERD 4,84 0,58 5, DUODENUM-SONDAGE (MET A, B, EN C GAL EN SEDIMENT) 4,84 0,58 5, AMYLASE 2,35 0,42 2, TRYPSINE IN DIVERSE MATERIALEN 2,35 0,24 2, MORFOLOGISCH ONDERZOEK VAN SPUTUM, ALGEMEEN 2,35 0,22 2, KAY-TEST 4,84 0,58 5, BLOED (OCCULT) IN DIVERSE MATERIALEN 2,35 0,14 2, GLUCOSE GALACTOSE-TOLERANTIETEST (I.V. BELASTING) LACTOSE-TOLERANTIETEST MALTOSE-TOLERANTIETEST SACC 1,76 0,28 2, KREATININE KLARING (OF ANDERE KLARING) 6,91 0,85 7, METHEMOGLOBINE, SULFHEMOGLOBINE, ELK 3,45 0,28 3, VITAMINE C 2,35 0,14 2, KREATININE 1,76 0,29 2, FOSFAAT 1,76 0,28 2, FOSFATASE (ZURE) 2,35 0,28 2, ALKALI RESERVE 3,45 0,42 3, CHOLESTEROL, TOTAAL 1,76 0,28 2, Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces. 1,76 0,42 2, RESTSTIKSTOF 3,45 0,35 3, ANGIOTENSINE CONVERTING ENZYM 4,84 0,43 5, VITAMINE A 6,91 0,57 7, IJZER 2,35 1,00 3, VITAMINE E 10,36 0,85 11, LIPOIDEN, TOTAAL 4,84 0,42 5, VITAMINE D (DIHYDROXYCHOLECALCIFEROL) 10,36 1,39 11, NATRIUM 1,76 0,29 2, KALIUM 1,76 0,29 2, ALFA-AMINOSTIKSTOF 6,91 0,56 7, IJZERBINDINGSCAPACITEIT 6,91 0,57 7, AMINOZURENCHROMATOGRAM 48,37 4,35 52, TRANSFERRINE 6,91 0,57 7, KOOLHYDRAAT DEFICIENT TRANSFERRINE (CDT) 27,64 0,57 28, CHOLINESTERASE 3,45 0,42 3,87 Prijslijst Overig zp website.xlsx 3 van 19

4 PYRODRUIVENZUUR 13,82 1,28 15, TRIGLYCERIDEN 2,35 0,85 3, MELKZUUR 13,82 1,27 15, MAGNESIUM 3,45 0,71 4, LIPOIDFOSFOR IN BLOED 4,84 0,42 5, VETZUREN, VRIJ (FFA, NEFA) 13,82 1,31 15, IMMUNOGLOBULINE, ELK 10,36 1,01 11, FENYLALANINE 8,29 0,71 9, CELLEN TELLEN IN LIQUOR 0,69 0,14 0, AMMONIAK 13,82 1,27 15, ALBUMINE/GLOBULINE VERHOUDING IN LIQUOR (KWANTITATIEF) 3,45 0,28 3, FIBRINOGEEN 4,84 0,42 5, ASAT, SGOT, TRANSAMINASE 1,76 0,43 2, CRYOGLOBULINE, KWALITATIEF 2,35 0,14 2, OSMOLARITEIT 3,45 0,43 3, OXYTOCINASE 4,84 0,58 5, MICROSCOPISCH ONDERZOEK (ONGEKLEURD OF GEKLEURD), ELK 3,45 0,92 4, MICROSCOPISCH ONDERZOEK (SPIROCHETEN IN DONKER VELD) 3,45 0,43 3, KWEEKPROEF OP TUBERCULOSE 20,73 5,21 25, RESISTENTIEBEPALING KWALITATIEF M.B.V. DIFFUSIE-METHODE, BACTERIOLOGISCH 3,45 2,34 5, RESISTENTIEBEPALING KWANTITATIEF M.B.V. MRC/ETEST PER ANTIBIOTICUM, BACTERIOLOGISCH 4,84 1,43 6, RESISTENTIEBEPALING TBC KWANTITATIEF M.B.V. MRC PER ANTIBIOTICUM, BACTERIOLOGISCH 8,29 5,73 14, MRC + MBC-BEPALING PER ANTIBIOTICUM 20,73 5,73 26, INTERACTIE MRC VAN TWEE ANTIBIOTICA 34,54 4,11 38, INTERACTIE MRC + MBC VAN TWEE ANTIBIOTICA 41,46 5,17 46, SERUM BACTERICIDIE 20,73 0,68 21, BETA LACTAMASE TEST 2,35 0,65 3, DIERPROEF (TBC E.A.) 27,64 0,49 28, MICROSCOPISCH ONDERZOEK (GEKLEURD OF ONGEKLEURD), ELK, MYCOLOGISCH 3,45 0,91 4, RESISTENTIEBEPALING KWALITATIEF M.B.V. DIFFUSIE-METHODE, MYCOLOGISCH 3,45 1,10 4, RESISTENTIEBEPALING KWANTITATIEF D.M.V. MRC/ETEST PER ANTIBIOTICUM, MYCOLOGISCH 4,84 1,69 6, MICROSCOPISCH ONDERZOEK OP TUBERCULOSE (ZIEHL-NEELSEN OF GELIJKWAARDIGE METHODE) 13,82 2,34 16, AGGLUTINATIEREACTIE VOLGENS WIDAL, VOOR ELK MICRO-ORGANISME 10,36 1,04 11, BLOEDGROEP ABO + RHESUSFACTOR RHESUSFACTOR (D+ OF D-) BUISJESTEST (ZIE ) RHESUSFACTOR (D+ OF D 3,45 0,15 3, PAUL EN BUNNELL, REACTIE VAN 10,36 1,05 11, ANTISTOFFEN, GEBONDEN, TEGEN ERYTROCYTEN MET BEHULP VAN POLY-SPECIFIEK ANTIGLOBULINESERUM (DIRECTE C 3,45 0,14 3, ANTISTOFFEN, VRIJE, TEGEN ERYTROCYTEN MET BEHULP VAN POLY-SPECIFIEK ANTIGLOBULINESERUM (INDIRECTE CO 4,84 0,29 5, CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering). 8,29 0,55 8, AGGLUTINATIE, KOUDE 6,91 0,30 7, ANTI-STERPTOLYSINE TITER / ANTI-DNASE B TITER OF STAPHOLYSINE TITER, ELK 6,91 1,04 7, ROSE-TEST 8,29 0,39 8, L-AGGLUTINATIE 4,84 0,20 5, RA-TEST (LATEX-AGGLUTINATIE) 4,84 0,33 5, TREPONEMA PALLIDUM HAEMAGGLUTINATIETEST (TPHA) 3,45 0,91 4, FLUORESCERENDE TREPONEMALE ANTI-STOFFENREACTIE (MET TOEPASSING VAN ABSORPTIE) FTA-ABS-REACTIE 10,36 1,04 11, VDRL-REACTIE (KWANTITATIEF) 4,84 0,65 5, PRECIPITATIE REACTIE 6,91 0,29 7, IMMUNODIFFUSIE REACTIE 8,29 1,98 10, IMMUNOCHEMOLYTISCHE BEPALING VAN COMPLEMENT GEHALTE (CH 50) 8,29 0,98 9, COMPLEMENT COMPONENT (KWANTITATIEVE BEPALING) 8,29 1,00 9, T-ROSE-TEST 27,64 2,12 29, MEMBRAAN IMMUNOFLUORESCENTIE (TER BEPALING VAN HET B-LYMFOCYTEN) 27,64 0,85 28, C-REACTIVE PROTEINEN (CRP) 4,84 0,29 5, ANTI-NUCLEAIRE FACTOR (ANF) 8,29 0,88 9, ANTI-PERINUCLEAIRE FACTOR (PNF) 6,91 1,44 8, CELLULAIRE IMMUNITEIT DOOR MIDDEL VAN LYMFOCYTEN TRANSFORMATIE, BEPALING VAN 41,46 3,49 44, GRANULOCYTEN-TOXICITEITSTEST 20,73 1,98 22, LEUCOCYTEN AGGLUTINATIETEST 20,73 1,24 21, Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)). 1,76 0,14 1, BEZINKINGSSNELHEID 1,76 0,14 1, BLOEDINGSTIJD 10,36 0,14 10, PROTROMBINETIJD BIJ ORALE ANTISTOLLING 3,45 0,14 3, PROTROMBINETIJD 4,84 0,15 4, ERYTROCYTEN, RESISTENTIE 2,35 0,14 2, PLASMACELLEN TELLEN 2,35 0,28 2, MICROSCOPIE VAN STERNUMPUNCTAAT, STANDAARDKLEURING EN BEOORDELING 3,45 0,42 3, EOSINOFIELEN TELLEN 1,76 0,14 1, TROMBOCYTEN TELLEN 1,76 0,14 1, RETICULOCYTEN TELLEN 3,45 0,14 3, DIFFERENTIELE TELLING (HAND) 3,45 0,14 3, DIFFERENTIELE TELLING (MACHINAAL) 1,76 0,14 1, LE-CELLEN 4,84 0,43 5, BLOEDKOEK RETRACTIE, KWANTITATIEF 0,69 0,10 0, RECALCIFICATIE-STOLLINGSTIJD 2,35 0,18 2,53 Prijslijst Overig zp website.xlsx 4 van 19

5 HEPARINE-TOLERANTIE TEST 2,35 0,28 2, ACID-HAM TEST 1,76 0,15 1, HEMOGLOBINE (FOETAAL) KWALITATIEF 4,84 0,42 5, HEMOGLOBINE FOETAAL (HBF), KWANTITATIEF 10,36 0,85 11, HEMOGLOBINE SCHEIDING KWANTITATIEF 13,82 1,43 15, STOLSELLYSISTIJD (EUGLOBULIN CLOT LYSIS TIME) 4,84 0,51 5, BLOEDSTOLLINGSFACTOR II 3,45 0,30 3, BLOEDSTOLLINGSFACTOR V 3,45 0,29 3, BLOEDSTOLLINGSFACTOR VII 3,45 0,28 3, BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII 13,82 1,28 15, BLOEDSTOLLINGSFACTOR IX 13,82 1,28 15, BLOEDSTOLLINGSFACTOR X 3,45 0,35 3, TROMBOPLASTINETIJD, PARTIEEL 2,35 0,28 2, TROMBINETIJD 2,35 0,27 2, PROTEINE-SULFAAT-TITRATIE 1,76 0,15 1, LEUCOCYTENCONCENTRATIE MET KLEURING 3,45 0,42 3, TROMBOCYTEN AGGREGATIE, PER AGGREGERENDE SUBSTANTIE 6,91 0,57 7, ALKALISCHE FOSFATASE, KWANTITATIEF, IN LEUCOCYTEN 20,73 1,41 22, PLASMINOGEEN ACTIVTEIT 10,36 0,84 11, GLUCOSE-6-FOSFAAT-DEHYDROGENASE (G 6 PD) IN ERYTROCYTEN 13,82 1,27 15, TRANSKETOLASE: IN ERYTROCYTEN 13,82 1,27 15, TRANSKETOLASE: VOOR EN NA TOEVOEGING TPP (TPP EFFECT), TOTAAL 20,73 1,31 22, CIRCULEREND ANTICOAGULANS (LUPUS ANTICOAGULANS, ANTITROMBOPLASTINE, ANTIFOSFOLIPIDEN), PER ANTICOAGU 13,82 1,46 15, ANTIPLASMINE ACTIVEIT, ALFA-2 10,36 0,85 11, HEPARINE BEPALING (ANTI XA ACTIVITEIT) 10,36 0,91 11, SPERMA-ANALYSE, EENVOUDIG 6,91 0,15 7, CONCREMENTEN (ZOALS STENEN), INSTRUMENTELE METHODE 20,73 0,15 20, STIKSTOFBALANS (URINE + FAECES) GEDURENDE 4 DAGEN 34,54 0,14 34, CHROMATOGRAFISCHE ANALYSE (KWALITATIEF, 2-DIMENSIONAAL) 13,82 1,29 15, ZUURSTOF- EN KOOLZUURGEHALTE VAN UITADEMINGSLUCHT, KWANTITATIEF 13,82 1,41 15, NATRIUM EN CHLORIDE IN ZWEET (KWANTITATIEF) 10,36 0,99 11, PLASMAVOLUME OF BLOEDVOLUME 27,64 0,70 28, BNP/NT-PROBNP 20,73 1,41 22, LEVENSDUUR ERYTROCYTEN, 51-CHROMIUM 48,37 0,70 49, SCHILLINGTEST I, VITAMINE B12-57-COBALT 41,46 0,70 42, BILIRUBINE IN VRUCHTWATER, EVENTUEEL ASCITESVOCHT, KWANTITATIEF 13,82 0,28 14, ZINK 10,36 0,85 11, FOSFOLIPIDEN-FOSFOR, TOTAAL (TPP) 8,29 0,70 8, LECITHINE SFINGOMYELINE VERHOUDING (L/S RATIO) 41,46 2,83 44, MICROSCOPISCH ONDERZOEK OP PARASIETEN (UITSTRIJKJE, DIKKE DRUPPEL, EOSINE, JODIUM, ELK) 34,54 1,43 35, WORMEIEREN (CONCENTRATIE) 13,82 2,73 16, PROTOZOAIRE CYSTEN (CONCENTRATIE) 13,82 3,77 17, ENTAMOEBA HISTOLYTICA (ZINKSULFAAT CONCENTRATIE) 6,91 1,78 8, SCHISTOSOMA (ZOUTZUUR-ETHER CONCENTRATIE) 13,82 4,43 18, STRONGYLOIDES (BAEMANN CONCENTRATIE) 13,82 3,77 17, SCHISTOSOMA (NA CONCENTRATIE D.M.V. CENTRIFUGEREN) 20,73 0,91 21, VIROLOGISCH ONDERZOEK DOOR MIDDEL VAN CELKWEEK < 2 MEDIA 20,73 5,73 26, VIROLOGISCH ONDERZOEK DOOR MIDDEL VAN CELKWEEK 2-3 MEDIA 27,64 7,55 35, VIROLOGISCH ONDERZOEK DOOR MIDDEL VAN CELKWEEK > 3 MEDIA 34,54 9,11 43, TYPERING VAN GEISOLEERD VIRUSSTAM 86,37 13,02 99, HBS ANTIGEEN 10,36 2,34 12, VIRUSDETECTIE IN KWEEK MET SPECIFIEKE ANTISERA 13,82 5,73 19, ANTISTOFFEN, IGT, IGG OF IGA TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IMMUNOASSAY 10,36 2,60 12, ANTISTOFFEN TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. CBR OF HAR PER BEPALING 4,84 1,43 6, ANTISTOFTITERSTIJGING MET BEHULP VAN NEUTRALISATIE (2 BEPALINGEN) 27,64 9,37 37, ANTISTOFFEN, IGM TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IF 13,82 4,43 18, ANTISTOFFEN, IGT, IGG OF IGA TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IF 10,36 3,77 14, ANTISTOFFEN, IGM TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IMMUNOASSAY 13,82 2,60 16, MICROBIEEL ANTIGEEN OF TOXINE DIRECT IN PATIENTENMATERIAAL M.B.V. BIJVOORBEELD IMMUNOASSAY, BACTERIO 20,73 2,73 23, MICROBIEEL ANTIGEEN OF TOXINE DIRECT IN PATIENTENMATERIAAL M.B.V. BIJVOORBEELD IMMUNOASSAY, VIROLOGI 20,73 2,73 23, MICROBIEEL ANTIGEEN OF TOXINE DIRECT IN PATIENTENMATERIAAL M.B.V. BIJVOORBEELD IMMUNOASSAY, MYCOLOGI 20,73 2,73 23, MICROBIEEL ANTIGEEN OF TOXINE DIRECT IN PATIENTENMATERIAAL M.B.V. BIJVOORBEELD IMMUNOASSAY, PARASITO 20,73 2,47 23, MICROBIEEL ANTIGEEN OF TOXINE DIRECT IN PATIENTENMATERIAAL M.B.V. BIJVOORBEELD IMMUNOASSAY (M.U.V. H 20,73 3,38 24, PABA-TEST 6,91 0,74 7, HYDROXY-INDOLAZIJNZUUR, 5-, KWANTITATIEF 10,36 0,86 11, HYDROXYTRYPTAMINE, 5-, (5-HT) (SEROTONINE) 10,36 0,85 11, VITAMINE B1, THIAMINE 10,36 0,88 11, VITAMINE B6, PYRIDOXINE 10,36 0,89 11, VITAMINE H, BIOTINE 10,36 0,84 11, PORFOBILINOGEEN, KWALITATIEF 3,45 0,29 3, PORFOBILINOGEEN, KWANTITATIEF 8,29 0,71 9, ELECTROFORETISCH DIAGRAM, NA CONCENTRATIE, IN DIVERSE MEDIA, EVENTUEEL MET SPECIALE KLEURINGEN, MET 20,73 1,70 22, MICRO-ALBUMINE IN URINE 4,84 0,71 5, VANILLYL-AMANDELZUUR (VMA) 20,73 1,58 22,31 Prijslijst Overig zp website.xlsx 5 van 19

6 HOMOVANILLINE (HVA) 20,73 1,58 22, MAAGFUNCTIE-ONDERZOEK DOOR MIDDEL VAN KWALITATIEVE BEPALING VAN KLEURSTOF-UITSCHEIDING IN DE URINE 1,76 0,13 1, AMINOZURENCHROMATOGRAM VIA KOLOMCHROMATOGRAFIE 48,37 5,27 53, CYSTINE, KWALITATIEF 2,35 0,14 2, FENYLPYRODRUIVENZUUR, KWALITATIEF 0,69 0,14 0, BLOED, KWALITATIEF (TABLET TEST) 0,69 0,14 0, PREGNAANDIOL + PREGNAANTRIOL IN CYCLUSURINE 27,64 2,12 29, HYDROXYPROLINE 13,82 1,28 15, MYOGLOBINE, KWALITATIEF 1,76 0,14 1, OXAALZUUR 6,91 0,57 7, O2-VERZADIGING VAN HET ARTERIELE BLOED 4,84 0,42 5, BLOEDGASSEN: PH, PCO2, PO2 EN/OF STANDAARDBICARBONAAT VAN HET ARTERIELE BLOED 4,84 1,41 6, GAMMA-GLUTAMYL-TRANSPEPTIDASE 1,76 0,43 2, NUCLEOTIDASE, 5' 4,84 0,42 5, IGG SUBKLASSEN 13,82 1,28 15, CI-ESTERASEREMMERACTIVITEIT 13,82 1,27 15, VISCOSITEIT 6,91 0,43 7, PRECIPITINEN 13,82 1,21 15, APOLIPOPROTEINE A, B, C, E 10,36 0,85 11, CORTISOL 8,29 0,85 9, CORTISOL, VRIJ 10,36 0,86 11, DESOXYCORTISOL, 9 10,36 0,84 11, DESOXYCORTISOL, 11 10,36 0,84 11, CORTICOSTERON 10,36 0,84 11, HYDROXYCORTICOSTERON, 18 10,36 0,84 11, ALDOSTERON 10,36 0,85 11, HYDROXYPROGESTERON, 17 10,36 0,85 11, PROGESTERON 10,36 0,85 11, TESTOSTERON 10,36 0,87 11, TESTOSTERON, VRIJ 10,36 0,85 11, ANDROSTANOLON (DIHYDROTESTOSTERON) 10,36 0,85 11, ANDROSTEENDION 10,36 0,85 11, DEHYDRO-EPI-ANDROSTERON (DHEA) 13,82 0,94 14, DEHYDRO-EPI-ANDROSTERONSULFAAT (DHEA-S) 10,36 0,85 11, SEX HORMONE BINDING GLOBULIN (SHBG) 10,36 0,88 11, SOMATOMEDINE 13,82 0,85 14, SOMATOSTATINE 13,82 1,07 14, PREGNENOLON 10,36 0,84 11, OESTRIOL BIJ GRAVIDAE 10,36 1,06 11, OESTRON, OESTRADIOL, ELK 10,36 0,85 11, GLUCAGON 10,36 0,85 11, INSULINE 10,36 0,85 11, INSULINE-ANTISTOFFEN 10,36 0,85 11, C-PEPTIDE 10,36 0,85 11, ACTH, CORTICOTROFINE 10,36 0,85 11, LUTEINISEREND HORMOON (LH) 8,29 0,86 9, FOLLIKELSTIMULEREND HORMOON (FSH) 8,29 0,86 9, SUBUNITS, ALFA-, VAN LH, FSH, TSH, ELK 8,29 0,84 9, THYROTROFINE (TSH) BINDING INHIBITOR 10,36 0,85 11, THYROTROFINE (TSH) STIMULATING IMMUUNGLOBULINE 10,36 0,85 11, THYROTROPIN RELEASING FACTOR (TRF) 10,36 0,90 11, HCG, HUMAAN CHORIONGONADOTROFINE, INTACT MOLECUUL 10,36 0,85 11, HCG, BETA-HUMAAN CHORIONGONADOTROFINE 13,82 0,86 14, HCG, BETAVRIJ-HUMAAN CHORIONGONADODROFINE 10,36 0,78 11, HCS, HPL, HUMAAN CHORIONSOMATOTROFINE 10,36 0,90 11, GROEIHORMOON, HGH, SOMATROPINE 10,36 0,85 11, RH-LH BELASTINGTEST (= LH OP MIN) 34,54 2,69 37, RH-FSH BELASTINGTEST (=FSH OP MIN) 34,54 2,69 37, VASOPRESSINE (ANTIDIURETISCH HORMOON, ADH) 10,36 0,85 11, PROLACTINE (PRL) 8,29 0,99 9, THYROXINE (VRIJ T4) 8,29 1,00 9, TRIJOODTHYRONINE (VRIJ T3) 10,36 0,99 11, TRIJOODTHYRONINE (REVERSE T3) 10,36 0,99 11, THYROTROFINE (TSH) 6,91 1,00 7, THYROXINEBINDEND GLOBULINE (TBG) 10,36 0,99 11, THYROXINE (T4) 6,91 0,99 7, TRIJOODTHYRONINE (T3) 10,36 0,99 11, GROEIFACTOR (EGF) 10,36 0,98 11, FOLIUMZUUR 8,29 1,00 9, VITAMINE B12, CYANOCOBALAMINE 10,36 0,99 11, ATRIAL NATRIURETIC PEPTIDE (ANP) 10,36 0,98 11, OSTEOCALCINE 10,36 0,99 11, NEUROTENSINE 10,36 0,99 11, TRANSCORTINE (CORTICOSTEROIDBINDEND GLOBULINE, CBG) 10,36 0,98 11,34 Prijslijst Overig zp website.xlsx 6 van 19

7 ANTISTOFFEN TEGEN SPECIFIEK HUMAAN WEEFSEL 13,82 1,02 14, ALLERGENEN, (SPECIFIEK IGE ANTISTOF TEGEN, RAST) 20,73 1,01 21, ALLERGENEN, SCREENING OP INHALATIE-ALLERGIE 27,64 1,01 28, BLOEDGROEP BEPALINGEN NIET VALLENDE ONDER ABO, RHESUS (DUFFY, KELL, ETC.) PER BLOEDGROEP 2,35 0,15 2, ANGIOTENSINE II 10,36 0,98 11, PROSTAAT ZURE FOSFATASE (ANTIGEEN) 10,36 0,42 10, PROSTAATSPECIFIEK ANTIGEEN (PSA) 10,36 0,99 11, NEURONSPECIFIEK ENOLASE (NSE) 10,36 0,99 11, CARCINOOM ANTIGEEN (CA), ELK 10,36 0,99 11, TRYPSINE-LIKE INHIBITOR 10,36 0,98 11, TUMOR ASSOCIATED TRYPSINE INHIBITOR 10,36 0,98 11, THYREOGLOBULINE 10,36 0,99 11, CARCINO-EMBRYONAAL ANTIGEEN (CEA) 10,36 0,99 11, ALFA-FOETOPROTEINE (AFP) 10,36 0,99 11, BETA-2-MICROGLOBULINE 10,36 0,99 11, CALCITONINE 10,36 1,01 11, GASTRINE 10,36 1,00 11, INHIBINE 10,36 0,99 11, OESTROGEEN RECEPTOREN IN CYTOSOL 41,46 5,95 47, PROGESTERON RECEPTOREN IN CYTOSOL 41,46 4,44 45, PARATHORMOON (PTH) 10,36 0,99 11, RENINE 10,36 0,99 11, DNA-ANTISTOFFEN (KWANTITATIEF) 10,36 1,01 11, FERRITINE 10,36 0,99 11, SLAAPMIDDELEN, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE 34,54 0,71 35, BENZODIAZEPINEN, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE 27,64 0,75 28, ANTIDEPRESSIVA, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE 27,64 0,93 28, OPIUMWET, IDENTIFICATIE MIDDEL VALLENDE ONDER DE OPIUMWET, CHROMATOGRAFISCH, PER COMPONENT 20,73 1,01 21, OPIUMWET, IDENTIFICATIE MIDDEL VALLENDE ONDER DE OPIUMWET M.B.V. IMMUNOASSAY, PER COMPONENT (ZIE OOK 10,36 0,71 11, OPIUMWET, IDENTIFICATIE MIDDEL VALLENDE ONDER DE OPIUMWET M.B.V. IMMUNOASSAY, TOTAAL MAXIMAAL PER KE 34,54 0,92 35, OPIUMWET, KWANTIFICATIE MIDDEL VALLENDE ONDER DE OPIUMWET, CHROMATOGRAFISCH 27,64 0,71 28, LAXANTIA, SCREENING 27,64 1,84 29, DIURETICA, SCREENING 27,64 0,71 28, LAXANTIA + DIURETICA, SCREENING 34,54 0,70 35, ALCOHOL, KWANTITATIEF MET IDENTIFICATIE 20,73 0,71 21, BROMIDE 20,73 1,39 22, CHLORALHYDRAAT. ALS TRICHLOORETHANOL 20,73 1,19 21, KOOLMONOXIDE, KWANTITATIEF MET IDENTIFICATIE IN BLOED 6,91 0,71 7, METALEN (ZWAAR) KWALITATIEF EN/OF KWANTITATIEF PER ELEMENT (UITGEZONDERD LOOD) MET VLAMLOZE AAS 34,54 0,71 35, METALEN (ZWAAR) KWALITATIEF EN/OF KWANTITATIEF PER ELEMENT, MET AAS VLAM, MAXIMAAL PER KEER 20,73 0,71 21, ACETAZOLAMIDE 20,73 1,80 22, ALLOPURINOL + OXYPURINOL 20,73 1,45 22, COLCHICINE 27,64 0,70 28, ANTI-EPILEPTICA, M.B.V IMMUNOASSAY, ELK 10,36 0,82 11, ANTI-EPILEPTICA, M.B.V. CHROMATOGRAFIE, ELK 20,73 0,91 21, ALUMINIUM 20,73 0,78 21, ANALGETICA/ANTIRHEUMATICA, M.B.V. IMMUNOASSAY 10,36 0,71 11, ANALGETICA/ANTIRHEUMATICA, CHROMATOGRAFISCH 20,73 0,72 21, ANALGETICA/ANTIRHEUMATICA, SPECTROFOTOMETRISCH 13,82 0,71 14, H2-RECEPTORBLOKERENDE ANTIHISTAMINICA, KWANTITATIEF 20,73 0,71 21, NICOTINE/COTININE M.B.V. IMMUNOASSAY 10,36 0,71 11, NICOTINE/COTININE, CHROMATOGRAFISCH 20,73 1,30 22, STRYCHNINE 27,64 2,39 30, CYANIDE 27,64 1,19 28, FLUORIDE 13,82 0,71 14, LOOD, KWANTITATIEF M.B.V. AAS IN BLOED 20,73 0,71 21, CYTOSTATICA M.B.V. AAS 20,73 0,71 21, IMMUNOMODULANTIA / IMMUNOSUPPRESSIVA M.B.V. IMMUNOASSAY 20,73 0,71 21, IMMUNOMODULANTIA / IMMUNOSUPPRESSIVA M.B.V. CHROMATOGRAFIE 27,64 1,65 29, BETABLOKKER, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V. IMMUNOASSAY 10,36 0,71 11, BETABLOKKER, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V CHROMATOGRAFIE 20,73 0,71 21, THEOFYLLINE, KWANTITATIEF, CHROMATOGRAFISCH 13,82 0,71 14, COFFEINE, KWANTITATIEF, CHROMATOGRAFISCH 20,73 0,71 21, ANTIPSYCHOTICA (NEUROLEPTICA), IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE 27,64 0,97 28, CARDIACA, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V. CHROMATOGRAFIE 27,64 0,71 28, CARDIACA, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V. IMMUNOASSAY 10,36 0,75 11, METHOTREXAAT MET IMMUNOASSAY, INCLUSIEF EVENTUELE HERBEPALINGEN 20,73 0,71 21, CYTOSTATICA, CHROMATOGRAFISCH 27,64 2,55 30, ANTIMICROBIELE MIDDELEN, ENKELVOUDIG, MICROBIOLOGISCHE BEPALING 6,91 1,10 8, ANTIMICROBIELE MIDDELEN, MENGSEL, MICROBIOLOGISCHE BEPALING 10,36 1,19 11, ANTIMICROBIELE MIDDELEN, M.B.V. IMMUNOASSAY 10,36 1,48 11, ANTIMICROBIELE MIDDELEN, M.B.V. CHROMATOGRAFIE 20,73 2,96 23, ANTICOAGULANTIA, M.B.V. CHROMATOGRAFIE 27,64 0,71 28, LITHIUM 4,84 0,66 5,50 Prijslijst Overig zp website.xlsx 7 van 19

8 THEOFYLLINE, M.B.V. IMMUNOASSAY 10,36 0,73 11, GENEESMIDDEL, EIWITVRIJE FRACTIE (NAAST EEN ANDER NUMMER IN DIT TARIEF) PER MONSTER 4,84 0,71 5, GENEESMIDDEL (FUNCTIETEST MET) WAARVAN KWANTITATIEVE BEPALING ELDERS IN HET TARIEF WORDT AANGEGEVEN 27,64 0,71 28, TOXICOLOGISCH ONDERZOEK (ALGEMEEN) TER VASTSTELLING OF UITSLUITING VAN INTOXICATIE, VOORPROEVEN (KLE 20,73 0,71 21, TOXICOLOGISCH ONDERZOEK (ALGEMEEN) TER VASTSTELLING OF UITSLUITING VAN INTOXICATIE, ALCOHOLEN MET GL 13,82 0,71 14, TOXICOLOGISCH ONDERZOEK (ALGEMEEN) TER VASTSTELLING OF UITSLUITING VAN INTOXICATIE, M.B.V. EEN CHROM 27,64 0,79 28, Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, m.b.v. een chromatografische techniek en hierbij de kwantificatie van de hoofdcomponent. 86,37 5,02 91, LANDBOUWGIFTEN, CHROMATOGRAFISCH 27,64 2,39 30, LANDBOUWGIFTEN, COLORIMETRISCH 20,73 1,49 22, ORGANISCHE OPLOSMIDDELEN, CHROMATOGRAFISCH 20,73 0,71 21, INSULINE TOLERANTIETEST (INCLUSIEF URINE PORTIES) 8,29 0,73 9, FRUCTOSAMINE 2,35 0,57 2, LEUCINE-AMINOPEPTIDASE 3,45 0,43 3, GEGLYCEERDE HEMOGLOBINE 8,29 1,27 9, HBALC 8,29 1,25 9, METHEMALBUMINE 3,45 0,31 3, SIKKELCEL TEST 13,82 1,27 15, BILIRUBINE, KWANTITATIEF TOTAAL OF DIRECT, ELK 1,76 0,14 1, LIPASE 2,35 0,14 2, CHOLESTEROL, HDL 3,45 0,42 3, MONOAMINOXYDASE (MAO) 8,29 0,73 9, CATECHOL-O-METHYL TRANSFERASE (COMT) 8,29 0,85 9, ANTITRYPSINE TYPERING, ALFA-I 20,73 1,41 22, ELECTROFORETISCH DIAGRAM IN DIVERSE MEDIA, EVENTUEEL MET SPECIALE KLEURINGEN, MET (RELATIEF) KWANTIT 6,91 1,42 8, IMMUNO-ELECTROFORESE MET ANTISERUM, INCLUSIEF EVENTUELE DETERMINATIE 13,82 2,41 16, GLUCOSE-INSULINE TOLERANTIETEST (INCLUSIEF URINE PORTIES) 8,29 0,85 9, KOPER 20,73 1,42 22, BENCE JONES EIWIT 8,29 0,85 9, ALBUMINE-IGG RATIO (IN SERUM EN LIQUOR CEREBROSPINALIS) 34,54 3,11 37, KWANTITATIEVE BEPALING VAN EEN IMMUNOGLOBULINE, NEFELOMETRISCH 8,29 0,72 9, PREALBUMINE 8,29 0,74 9, ALBUMINE IN LIQUOR CEREBROSPINALIS 8,29 0,71 9, KAPPA KETENS, VRIJ OF GEBONDEN, ELK 8,29 0,74 9, LAMBDA KETENS, VRIJ OF GEBONDEN, ELK 8,29 0,71 9, GLUTAMINE 8,29 0,73 9, IMMUNO-ELECTROFORESE VAN LIQUOR, NA CONCENTRATIE 34,54 2,83 37, EIWIT 1,76 0,14 1, ALBUMINE 1,76 0,14 1, MYOGLOBINE 8,29 0,71 9, GLYCOPROTEINE, ALFA-I-ZURE 8,29 0,71 9, ANTITRYPSINE, ALFA-I 8,29 0,71 9, ALAT, SGPT, TRANSAMINASE 1,76 0,57 2, MELKZUUR DEHYDROGENASE (LDH) 1,76 0,43 2, FRUCTOSE-I,6-DIFOSFAAT-ALDOLASE 4,84 0,42 5, KREATINE-FOSFOKINASE 1,76 0,43 2, ALKALISCHE FOSFATASE 1,76 0,43 2, CK-MB, KREATINE-FOSFOKINASE ISO-ENZYM 8,29 1,14 9, HYDROXYBOTERZUUR.DEHYDROGENASE (HBDH) 4,84 0,42 5, TROPONINE, CARDIALE ISOVORM 8,29 0,85 9, CERULOPLASMINE 8,29 0,85 9, CRYOGLOBULINE, KWANTITATIEF 8,29 0,85 9, COLLOID OSMOLALITEIT (COLLOID OSMOTISCHE DRUK) 6,91 0,57 7, KWEEKPROEF < 2 MEDIA, BACTERIOLOGISCH 10,36 3,38 13, KWEEKPROEF 2-3 MEDIA, BACTERIOLOGISCH 13,82 4,30 18, KWEEKPROEF > 3 MEDIA, BACTERIOLOGISCH 20,73 5,21 25, BLOEDKWEEK (AEROOB + ANAEROOB) 27,64 4,30 31, DETERMINATIE MICRO-ORGANISMEN, BACTERIOLOGISCH 4,84 3,38 8, KWEEKPROEF < 2 MEDIA, MYCOLOGISCH 10,36 3,51 13, KWEEKPROEF 2-3 MEDIA, MYCOLOGISCH 13,82 4,30 18, KWEEKPROEF > 3 MEDIA, MYCOLOGISCH 20,73 5,73 26, DETERMINATIE MICRO-ORGANISMEN, MYCOLOGISCH 4,84 3,51 8, CIRCULERENDE IMMUUNCOMPLEXEN, PER COMPONENT 13,82 0,90 14, KRUISPROEF IN ZOUT-ALBUMINE-MILIEU 0,00 0,14 0, KRUISPROEF IN ENZYM-MILIEU 0,00 0,14 0, ANTICOMPLEMENT TEST 3,45 0,28 3, KRUISPROEF, VOLLEDIG (3 METHODEN) 3,45 0,57 4, BEZINKINGSSNELHEID, GEDEFIBRINEERD 1,76 0,14 1, ERYTROCYTEN, OSMOTISCHE RESISTENTIE 13,82 1,13 14, LYMFOCYTEN SUBPOPULATIE, EERSTE ANTISTOF 20,73 1,99 22, LYMFOCYTEN SUBPOPULATIE, TWEEDE EN ELKE VOLGENDE ANTISTOF 4,84 0,57 5, HLA-A, B, C, TYPERING 86,37 9,73 96, HLA-B27 34,54 3,09 37, MICROSCOPIE VAN PUNCTATEN (ANDERS DAN STERNUMPUNCTAAT), STANDAARD KLEURING EN BEOORDELING 6,91 0,71 7, MICROSCOPIE VAN PUNCTATEN, AANVULLENDE SPECIFIEKE KLEURING: ESTERASE, ZURE FOSFATASE, TARTRAAT GEREM 3,45 0,43 3,88 Prijslijst Overig zp website.xlsx 8 van 19

9 LEUCOCYTEN, ENKELVOUDIGE BEPALING 1,76 0,14 1, TROMBELASTOGRAM, EERSTE ONDERZOEK 20,73 1,70 22, TROMBELASTOGRAM, HERHALINGEN 6,91 0,70 7, HAPTOGLOBINE 8,29 0,85 9, BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII STOL ACTIVITEIT 20,73 1,41 22, BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII,VON WILLEBRAND FACTOR, RISTOCETINEFACTOR 10,36 1,47 11, BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII RELATED ANTIGEEN 10,36 1,06 11, BLOEDSTOLLINGSFACTOR XI 13,82 1,48 15, BLOEDSTOLLINGSFACTOR XII 13,82 1,46 15, BLOEDSTOLLINGSFACTOR XIII 13,82 1,45 15, APTT, GEACTIVEERDE PARTIELE TROMBOPLASTINETIJD 3,45 0,28 3, REPTILASE TIJD 2,35 0,28 2, FIBRINOGEEN SPLITSINGSPRODUKTEN, KWALITATIEF 2,35 0,28 2, FIBRINOGEEN SPLITSINGSPRODUKTEN, KWANTITATIEF 8,29 0,85 9, FIBRINE/FIBRINOGEEN DEGRADATIE PRODUKTEN (FDP) D-DIMEERTEST, SEMIKWANTITATIEF 2,35 0,28 2, FIBRINE/FIBRINOGEEN DEGRADATIE PRODUKTEN, KWANTITATIEF 10,36 0,99 11, FIBRINE MONOMEREN 2,35 0,28 2, FIBRINOPEPTIDE-A 10,36 0,99 11, ANTITROMBINE III ACTIVITEIT 10,36 0,99 11, ANTITROMBINE III ANTIGEEN 13,82 1,27 15, PLASMINOGEEN ANTIGEEN 13,82 1,46 15, PORFYRINES URO-, COPRO-, PROTO-, IN ERYTROCYTEN, KWANTITATIEF 13,82 1,56 15, PROTEINE C ACTIVITEIT 13,82 1,41 15, PROTEINE C ANTIGEEN 13,82 1,43 15, PROTEINE S TOTAAL ANTIGEEN 13,82 1,41 15, PROTEINE S VRIJ ANTIGEEN 13,82 1,43 15, ANTIPLASMINE ANTIGEEN, ALFA-2 13,82 1,41 15, SPERMA PENETRATIE TEST, IN CAPILLAIREN VLGS. KREMER, SPM TESTEN DIRECT EN GEKRUIST, OP VOORWERPGLAS 10,36 0,99 11, OPWERKEN VAN SPERMA TEN BEHOEVE VAN FERTILISATIE 13,82 1,41 15, ZWANGERSCHAPSREACTIE UIT SERUM 10,36 0,28 10, HCG KWANTITATIEF UIT SERUM 41,46 1,13 42, BAARMOEDERSLIJMONDERZOEK OP: ASPECT, PH, VARENTEST EN AANWEZIGHEID VAN EPITHEEL, ERYTROCYTEN, LEUC 2,35 0,28 2, SPERMA ONDERZOEK (UITGEBREID), TENMINSTE OMVATTENDE BEPALING VAN VOLUME, VISCOSITEIT, DICHTHEID VAN 27,64 1,43 29, ERYTROCYTENVOLUME 27,64 1,41 29, IJZER-STOFWISSELING, BEPALING VAN DE RESORPTIE VAN FE UIT HET MAAGDARMKANAAL 41,46 1,41 42, IJZER(PLASMA-IJZER) VERDWIJNINGSCURVE EN BEPALING VAN DE IJZERUTILISATIE 41,46 4,12 45, IJZER(PLASMA-IJZER)TURNOVER (PIT), BEPALING VAN DE ERYTROCYTEN-IJZERTURNOVER 48,37 1,39 49, SCHILLINGTEST II (MET INTRINSIC FACTOR), VITAMINE B12-57-COBALT 41,46 3,67 45, ACETYLGLUCOSEAMINIDASE, N 8,29 0,85 9, GLUCURONIDASE, BETA 8,29 0,84 9, PLACENTAIR ALKALISCHE FOSFATASE, INCLUSIEF VOORBEREIDING 8,29 0,73 9, KINKHOEST-SEROLOGIE (IGM + IGG) 48,37 2,73 51, ALLERGIE-ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-B/CLB-C) 41,46 0,71 42, ANTISTOFFEN TEGEN WEEFSELANTIGENEN, BIJZONDER (CLB-B) 41,46 0,72 42, REUMAFACTOREN (ELISA) (CLB-B) 20,73 0,72 21, AUTO-IMMUUNZIEKTEN, OVERIGE, BIJZONDER (CLB-C) 41,46 0,71 42, BLOEDCELCHEMIE, ROOD, BIJZONDER (CLB-B) 41,46 0,71 42, BLOEDCELCHEMIE, ROOD, BIJZONDER (CLB-C) 112,33 0,71 113, BLOEDCELCHEMIE, WIT, BIJZONDER (CLB-C) 160,46 0,71 161, BLOEDSTOLLINGSFACTOREN, BIJZONDER (CLB-C) 48,37 0,71 49, BLOEDGROEP ERYTROCYTENSEROLOGIE, BIJZONDER (CLB-B) 48,37 0,71 49, BLOEDGROEP ERYTROCYTENSEROLOGIE, BIJZONDER (CLB-C) 41,46 0,71 42, HLA-B27 BEVESTIGING (CLB-B) 86,37 0,71 87, HLA-OVERIGE BIJZONDERE ONDERZOEKEN (CLB-C) 208,60 0,71 209, COMPLEMENTFACTOREN-IMMUNOCHEMIE, BIJZONDER (CLB-C) 27,64 0,71 28, IMMUNOCHEMISCHE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-B) 27,64 0,57 28, IMMUNOCHEMISCHE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-C) 34,54 0,57 35, IMMUNOCYTOLOGIE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-B) 48,37 0,58 48, IMMUNOCYTOLOGIE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-C) 160,46 0,57 161, KLINISCHE VIRO IMMUNOLOGIE, BIJZONDER (CLB-B) 48,37 0,57 48, KLINISCHE VIRO IMMUNOLOGIE, BIJZONDER (CLB-C) 86,37 0,66 87, VIRO IMMUNOLOGIE, KLINISCH, BIOLOGISCHE FENOTYPE (CLB-C) 86,37 0,77 87, IMMUNOGENETICA, BIJZONDER (CLB-B) 48,37 0,65 49, IMMUNOGENETICA, BIJZONDER (CLB-C) 112,33 0,56 112, LEUCOCYTEN-/TROMBOCYTENSEROLOGIE, BIJZONDER (CLB-C) 86,37 0,59 86, ORDERTARIEF KLINISCH-CHEMISCHE EN MICROBIOLOGISCHE LABORATORIUMONDERZOEKEN 13,73 0,00 13, HUISBEZOEKTARIEF KLINISCH-CHEMISCHE EN MICROBIOLOGISCHE LABORATORIUMONDERZOEKEN 9,43 0,00 9, CLB-REFERENTIETARIEF 15,38 0,00 15, INR-BEPALING (INCL. ORDERTARIEF) 11,10 0,00 11, REGISTRATIETARIEF DIABETESDIENST 5,97 0,00 5, Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder röntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiënten). 124,18 10,80 134, DIRECTE PERCUTANE ARTERIELE PUNCTIE: NAAST DIT CODENUMMER KAN SLECHTS 1 CODENUMMER VAN DESBETREFFEND 320,01 32,39 352, AL DAN NIET SELECTIEF ONDERZOEK VIA PERCUTANE ARTERIELE CATHETERISATIE: NAAST DEZE CODE KUNNEN MAXIM 320,01 48,59 368, AL DAN NIET SELECTIEF ONDERZOEK VIA PERCUTANE VENEUZE CATHETERISATIE: ALLEEN EEN VENAPUNCTIE IS INBE 248,37 48,59 296,96 Prijslijst Overig zp website.xlsx 9 van 19

10 INBRENGEN CONTRASTSTOF VOOR LYMFOGRAFIE: BEDOELD WORDT HET CANULEREN VAN EEN LYMFVAT OP B.V. DE VOET 320,01 48,49 368, PLANIGRAFIE ALGEMEEN. KAN SLECHTS EENMAAL PER ZITTING WORDEN GEDECLAREERD. 124,18 21,55 145, DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF ORGANEN, ONDER CT-CONTROLE. 124,18 48,59 172, DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF ORGANEN, ONDER RÖNTGENCONTROLE. 64,48 32,39 96, DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF ORGANEN, ONDER ECHOGRAFISCHE CONTROLE. 64,48 32,39 96, VOLLEDIG BOTDENSITOMETRISCH ONDERZOEK MET DEXA-APPARATUUR, ONGEACHT HET AANTAL ONDERZOCHTE ANATOMISC 88,36 16,20 104, PERCUTANE TRANSLUMINALE ANGIOPLASTIEK (PTA) STENOSE VAN DE ANDERE NIET-CORONAIRE VATEN (ZIE V 1.263,33 64, , PERCUTANE TRANSLUMINALE ANGIOPLASTIEK (PTA) OCCLUSIE VAN DE ANDERE NIET-CORONAIRE VATEN (ZIE ,33 64, , MECHANISCHE TROMBECTOMIE. 0,00 129,58 129, EMBOLISATIE VAN VATEN, NAAST DE VERRICHTING MAG SLECHTS 1X EEN CATHETERISATIECODE EN SLECHTS 1X EEN 1.263,33 129, , TROMBOLYSE MET B.V. UROKINASE. NAAST DE VERRICHTING MAG SLECHTS 1X EEN CATHETERISATIECODE EN SLECHTS 359,42 129,58 489, PLAATSEN STENT (VASCULAIR, URINEWEGEN, ENTERAAL, GALWEGEN, TRAANWEGEN). NAAST DE VERRICHTING MAG, IN 359,42 32,39 391, INBRENGEN IMPLANTEERBAAR INTRAVASCULAIR SYSTEEM (B.V. PORT-A-CATH OF DIALYSECATHETER). NAAST DE VERR 359,42 32,39 391, INBRENGEN VAN EEN AORTA STENTGRAFT IN SAMENWERKING MET EEN CHIRURGISCH TEAM. NAAST DE VERRICHTING MA 359,42 64,79 424, HERSENSCHEDEL OF DEEL ERVAN INCLUSIEF NEUSBEEN. 45,37 3,24 48, MRI hersenen bij epilepsie - uitgebreid. 551,91 48,49 600, MRI hersenen - met contrast. 195,83 48,49 244, MRI hersenen - standaard. 195,83 48,49 244, CT ONDERZOEK VAN DE HERSENEN EN/OF SCHEDEL MET OF ZONDER INTRAVENEUS CONTRASTMIDDEL. KAN NIET IN COM 160,01 32,39 192, ECHOGRAFIE VAN DE SCHEDEL (NIET BEDOELD WORDT DE MID-LINE ECHO). 45,37 21,60 66, ARTERIA CAROTIS COMMUNIS EN/OF EXTERNA EN/OF INTERNA PER ZIJDE. 320,01 16,20 336, Flebografie van de vena jugularis. 320,01 16,16 336, Echografie carotide, al dan niet inclusief haematotachografisch onderzoek van de cerebropetale vaten. 124,18 32,39 156, ARTERIA VERTEBRALIS. 320,01 16,20 336, AANGEZICHTSSCHEDEL OF DEEL ERVAN: NEUSBIJHOLTEN INCLUSIEF SPHENOID RESPECTIEVELIJK ADENOID. 45,37 3,24 48, FISTULOGRAFIE ORBITAE, ZYGOMATA, NEUSBIJHOLTEN, BOVENKAAK. 160,01 21,55 181, CT ONDERZOEK VAN DE AANGEZICHTSSCHEDEL, MET OF ZONDER INTRAVENEUS CONTRAST. KAN NIET IN COMBINATIE M 160,01 32,39 192, ECHOGRAFIE VAN HET AANGEZICHT EN/OF NEUSBIJHOLTEN. 51,35 21,60 72, CONTRASTONDERZOEK VAN DE NEUSBIJHOLTEN LINKS EN/OF RECHTS. 0,00 16,16 16, SKELETVRIJE OPNAME OOGBOL EN/OF LOCALISATIE CORPUS ALIENUM IN OOG(KAS). 160,01 10,80 170, DUCTUS NASO-LACRIMALIS. NIET IN COMBINATIE MET CODE ,35 21,60 72, ORBITA FLEBOGRAFIE. 0,00 32,32 32, ECHOGRAFIE VAN EEN OF BEIDE ORBITAE INCLUSIEF OOGBOL. 45,37 21,60 66, EEN OF BEIDE PEROSA, MASTO DEN OF DEEL ERVAN, OF EEN OF MEERDERE PROJECTIES. 45,37 10,80 56, CT ONDERZOEK VAN HET PETROSUM, MULTIDIRECTIONEEL ONDERZOEK MET RECONSTRUCTIES TBV AFBEELDEN BINNEN- 160,01 48,59 208, MRI ACHTERSTE SCHEDELGROEVE: NIET NAAST DECLAREREN: PER ZITTING MAXIMAAL 2 MRI CODES DECLARER 195,83 48,59 244, PARTIELE GEBITSSTATUS. 45,37 3,24 48, VOLLEDIGE GEBITSSTATUS OF PANORAMIXOPNAME. 45,37 10,80 56, MANDIBULA, KAAKGEWRICHT(EN) OF DEEL ERVAN: LOCALISATIE SPEEKSELSTEEN. 64,48 5,40 69, ARTHROGRAFIE KAAKGEWRICHT: NIET DECLAREREN NAAST EN OF : DAARVOOR IS CODE ,48 32,32 96, FISTULOGRAFIE, GEBIT, ONDERKAAK, SPEEKSELKLIEREN, MONDKAAKHOLTE. 160,01 21,55 181, SIALOGRAFIE. 124,18 32,39 156, VENEUZE SAMPLING PARATHYREOIDEN: NAAST DIT CODENUMMER MAG SLECHTS 1X VENEUZE CATHETERISATIE W 320,01 48,49 368, ECHOGRAFIE VAN DE SCHILDKLIER EN/OF HALS. 51,35 21,60 72, GEHELE WERVELKOLOM INCLUSIEF SACRUM EN OS COCCIGIS EN OVERZICHTSOPNAME SACROILIACALE GEWRICHTEN. 45,37 16,20 61, FISTULOGRAFIE, WERVELKOLOM, RUGGEMERG(KANAAL). 160,01 21,55 181, CT ONDERZOEK VAN DE WERVELKOLOM. 160,01 32,39 192, CERVICALE WERVELKOLOM OF DEEL ERVAN. 45,37 5,40 50, MRI CERVICALE WERVELKOLOM EN/OF HALS INCLUSIEF CRANIOVERTEBRALE OVERGANG: PER ZITTING MAXIMAAL 2 MRI 195,83 48,59 244, THORACALE WERVELKOLOM OF DEEL ERVAN. 45,37 3,24 48, MRI THORACALE WERVELKOLOM: PER ZITTING MAXIMAAL 2 MRI CODES DECLAREREN. 248,37 48,59 296, LUMBOSACRALE WERVELKOLOM INCLUSIEF OVERZICHTSOPNAME SACROILIACALE GEWRICHTEN. 45,37 5,40 50, MRI LUMBOSACRALE WERVELKOLOM: PER ZITTING MAXIMAAL 2 MRI CODES DECLAREREN. 195,83 48,59 244, SPECIAAL GERICHT ONDERZOEK SACROILIACALE GEWRICHTEN EN/OF OS COCCYGIS. 45,37 5,40 50, MYELOGRAFIE. 160,01 21,60 181, INBRENGEN VAN INTRATHECAAL OF INTRA-ARTICULAIR CONTRAST DOOR DE RADIOLOOG, T.B.V. MRI OF CT. 124,18 21,60 145, ANGIOGRAFIE RUGGEMERGVATEN. 463,30 64,65 527, GEHELE SCHOUDER, ARM EN HAND. 45,37 10,80 56, FISTULOGRAFIE SCHOUDERGORDEL, BOVENSTE EXTREMITEIT. 160,01 21,60 181, ARTERIA BRACHIALIS. NIET IN COMBINATIE MET CODE ,01 16,20 336, FLEBOGRAFIE VAN EEN ARM INCLUSIEF DE BENODIGDE VENAPUNCTIE. 124,18 48,59 172, LYMFOGRAFIE VAN EEN ARM: ZIE OPMERKINGEN BIJ ,01 32,32 352, CT ONDERZOEK VAN DE BOVENSTE EXTREMITEITEN, MET OF ZONDER INTRAVENEUS CONTRAST. 160,01 32,39 192, ECHOGRAFIE VAN DE BOVENSTE EXTREMITEITEN. 51,35 21,60 72, MRI SCHOUDER(S)/BOVENSTE EXTREMITEIT(EN): PER ZITTING MAXIMAAL 2 MRI CODES DECLAREREN. 195,83 48,59 244, ARTERIA SUBCLAVIA. NIET IN COMBINATIE MET CODE ,01 16,20 336, SCAPULA EN/OF CLAVICULA EN/OF SCHOUDERGEWRICHT EN/OF BOVENARM. 45,37 5,40 50, ARTHROGRAFIE SCHOUDERGEWRICHT: NIET DECLAREREN NAAST EN 84090: DAARVOOR IS CODE BEDOEL 160,01 32,39 192, ELLEBOOG EN/OF ONDERARM. 45,37 3,24 48, ARTHROGRAFIE ELLEBOOGSGEWRICHT: NIET DECLAREREN NAAST EN : DAARVOOR IS CODE BEDO 88,36 32,39 120, POLS EN/OF HAND EN/OF VINGERS. 45,37 3,24 48, ARHTHROGRAFIE POLSGEWRICHT: NIET DECLAREREN NAAST EN : DAARVOOR IS CODE BEDOELD. 88,36 32,39 120, LENGTEPROGNOSE OP HANDWORTELSKELET EN/OF SKELETLEEFTIJDBEPALING: NIET NAAST DECLAREREN. 45,37 10,80 56, DOORLICHTING ZONDER OPNAME. 45,37 5,40 50,77 Prijslijst Overig zp website.xlsx 10 van 19

11 THORAX, EEN OF MEERDERE RICHTINGEN, INCLUSIEF DOORLICHTING. 45,37 5,40 50, CT ONDERZOEK VAN DE THORAX, HET HART EN GROTE VATEN INCLUSIEF INBRENGEN CONTRASTMIDDEL: NIET NAAST 0 195,83 48,59 244, ECHOGRAFIE VAN HET HART EN/OF DE THORAX. 51,35 21,60 72, MRI thorax(wand), mamma en mediastinum. 160,01 48,59 208, LAEVOCARDIOGRAFIE. 320,01 10,80 330, Multislice CT-hart inclusief voor- en nabespreking met cardioloog. 202,27 86,39 288, Multislice CT-hart tbv Ca2+-bepaling inclusief voor- en nabespreking met cardioloog. 149,78 48,59 198, MRI-hart. 281,85 64,79 346, MRI-hart met dobutamine stress-test. 233,91 86,20 320, AORTA THORACALIS, AORTABOOG, INCLUSIEF BIJ DIT ONDERZOEK IN BEELD KOMENDE ZIJTAKKEN. 320,01 16,20 336, ARTERIA PULMONALIS, RECHTSZIJDIG ANGIOCARDIOGRAM. 320,01 16,20 336, VENA CAVA SUPERIOR. 320,01 16,20 336, ARTERIAE CORONARIAE: PER ZITTING SLECHTS 1X DECLAREREN. 320,01 10,80 330, LARYNGO- EN/OF BRONCHOGRAFIE, ENKEL- OF BEIDERZIJDS INDIEN IN EEN ZITTING. 88,36 32,39 120, CT ONDERZOEK VAN DE LUCHTWEGEN, MET OF ZONDER INTRAVENEUS CONTRASTMIDDEL, NIET NAAST DECLARER 160,01 48,59 208, LARYNX EN TRACHEA INCLUSIEF STRUMA-ONDERZOEK AL OF NIET MET OESOFAGUSCONTRAST. 45,37 5,40 50, ARTERIAE BRONCHIALES: PER ZITTING SLECHTS 1X DECLAREREN. 320,01 32,39 352, RIBBEN EN/OF STERNUM. 45,37 5,40 50, FISTULOGRAFIE, THORAXWAND EN MAMMA. 160,01 21,55 181, MAMMOGRAFIE RECHTS EN/OF LINKS, AL OF NIET MET CONTRAST IN MELKGANGEN. 64,48 16,20 80, BEOORDELING SPECIMINA, MAMMATUMOR PER OPERATIEVE ZITTING. 45,37 10,80 56, LOCALISATIE MAMMATUMOR. 88,36 48,59 136, ECHOGRAFIE VAN EEN OF BEIDE MAMMAE. 51,35 21,60 72, BUIKOVERZICHTSONDERZOEK, LIGGEND EN/OF STAAND, EEN OF MEERDERE RICHTINGEN. 45,37 5,40 50, FISTULOGRAFIE VAN DE BUIKWAND, RETROPERITONEUM. 124,18 21,60 145, CT ONDERZOEK VAN HET ABDOMEN, RETROPERITONEUM, INCLUSIEF INBEGREPEN ORALE EN/OF RECTALE CONTRASTSTOF 160,01 48,59 208, ABCESDRAINAGE MET CT. NAAST DEZE VERRICHTING KUNNEN GEEN ANDERE CODENUMMERS WORDEN GEDECLAREERD ZOAL 359,42 64,79 424, ABCESDRAINAGE MET RÖNTGEN. NAAST DEZE VERRICHTING KUNNEN GEEN ANDERE CODENUMMERS WORDEN GEDECLAREERD 359,42 64,79 424, OPSPUITEN ABCESDRAIN MET CONTRASTMIDDEL. DIT CODENUMMER KAN NIET WORDEN GEDECLAREERD NAAST , 0 359,42 32,39 391, ECHOGRAFIE VAN DE BUIKORGANEN. PER ZITTING (MET VOLLE EN LEGE BLAAS EVENALS BOVEN- EN ONDERBUIK GELD 51,35 21,60 72, ABCESDRAINAGE MET ECHOGRAFIE. NAAST DEZE VERRICHTING KUNNEN GEEN ANDERE CODENUMMERS WORDEN GEDECLARE 359,42 64,79 424, MRI ABDOMEN: PER ZITTING MAXIMAAL 2 MRI CODES DECLAREREN. KAN NIET NAAST CODE OF WORDE 195,83 64,79 260, Drainwissel na abcesdrainage. 359,42 48,59 408, SLOKDARM. 124,18 16,20 140, MAAG EN DUODENUM INCLUSIEF DOORLICHTEN VAN DE SLOKDARM EN INCLUSIEF DUNNE DARM PASSAGE. 124,18 21,60 145, ARTERIA COELIACA EN ZIJTAKKEN. 320,01 16,20 336, INBRENGEN MAAG- OF DUODENUMSONDE. 124,18 32,39 156, PERCUTANE GASTRO- OF JEJUNOSTOMIE, DE VERRICHTING OMVAT DE PUNCTIE, CATHETERISATIE EN INBRENGEN VAN 359,42 97,18 456, DUNNE DARM ALS ZELFSTANDIG ONDERZOEK. ONGEACHT DE WIJZE VAN CONTRASTTOEDIENING. 124,18 48,59 172, ARTERIA MESENTERICA SUPERIOR. 463,30 16,20 479, DIKKE DARM. 124,18 32,39 156, ARTERIA MESENTERICA INFERIOR. 463,30 16,20 479, PERCUTANE CHOLANGIOGRAFIE. 0,00 16,20 16, GALWEGEN EVENTUEEL GALBLAAS TIJDENS OPERATIE. 195,83 16,20 212, GALWEGEN EVENTUEEL GALBLAAS DOOR DRAIN. 124,18 16,20 140, PORTOGRAFIE OF SPLENOPORTOGRAFIE. 320,01 32,32 352, DRAINAGEPROCEDURE GALBLAAS OF GALWEGEN, MET CT: NAAST DEZE VERRICHTING KUNNEN GEEN ANDERE CODENUMMER 1.263,33 97, , DRAINAGEPROCEDURE GALBLAAS OF GALWEGEN, MET RÖNTGEN: NAAST DEZE VERRICHTING KUNNEN GEEN ANDERE CODEN 1.263,33 97, , DRAINAGEPROCEDURE GALBLAAS OF GALWEGEN, MET ECHOGRAFIE. NAAST DEZE VERRICHTING KUNNEN GEEN ANDERE CO 1.263,33 97, , DRAINWISSEL NA GALBLAAS- OF GALWEGDRAINAGE. NAAST DEZE VERRICHTING KUNNEN GEEN ANDERE CODENUMMERS WO 359,42 48,59 408, GALBLAAS MET ORAAL CONTRAST INCLUSIEF VOORTGEZET ONDERZOEK MET MEER OF ANDERORAAL CONTRAST. 160,01 5,39 165, ERCP. DE VERRICHTING BEHELST DE DOORLICHTING, ASSISTENTIE SCOPIST, HET MAKEN EN HET BEOORDELEN VAN D 195,83 48,59 244, HERNIOGRAFIE, MET BEHULP VAN INTRAPERITONEAAL INGEBRACHTE CONTRASTVLOEISTOF. 64,48 21,60 86, URINEWEGEN, RETROGRAAD CONTRAST LINKS EN/OF RECHTS. 160,01 10,80 170, URINEWEGEN, INTRAVENEUS CONTRAST INCLUSIEF EVENTUELE LATERE EN TOMOGRAFISCHE OPNAMEN. 88,36 21,60 109, MRI BEKKEN: PER ZITTING MAXIMAAL 2 MRI CODES DECLAREREN. KAN NIET NAAST CODE , OF ,83 48,59 244, ANTEGRADE PYLEOGRAFIE. 88,36 21,60 109, ARTERIA RENALIS, ONGEACHT AANTAL ARTERIEN PER NIER. 320,01 16,20 336, VENA RENALIS. 320,01 16,20 336, PERCUTANE TRANSLUMINALE ANGIOPLASTIEK VAN DE NIERARTERIE, VAN ÉÉN NIER. NAAST DE VERRICHTING MAG 1X 1.263,33 64, , NEFROSTOMIE PLUS DILATEREN VAN HET KANAAL INCLUSIEF BEGELEIDING DOOR DE RADIOLOOG VAN DE STEENVERWIJ 1.263,33 96, , SPLIT-RENINE TEST: NAAST DEZE CODE KAN SLECHTS 1X VENEUZE CATHETERISATIE WORDEN GEDECLAREERD. 320,01 32,39 352, NEFROSTOMIE BIJ AFVLOEDBELEMMERING, MET CT: NAAST DEZE VERRICHTING KUNNEN GEEN ANDERE CODENUMMERS WO 1.263,33 64, , NEFROSTOMIE BIJ AFVLOEDBELEMMERING, MET RÖNTGEN: NAAST DEZE VERRICHTING KUNNEN GEEN ANDERE CODENUMME 1.263,33 64, , NEFROSTOMIE BIJ AFVLOEDBELEMMERING, MET ECHOGRAFIE: NAAST DEZE VERRICHTING KUNNEN GEEN ANDERE CODENU 1.263,33 64, , DRAINWISSEL NA NEFROSTOMIE. DE VERRICHTING KAN NIET NAAST CODE , OF WORDEN GEDEC 359,42 48,59 408, RETROGRADE CYSTO-EN/OF URETHROGRAFIE, INCLUSIEF EVENTUEEL MICTIE- EN INCONTINENTIEONDERZOEK. 248,37 21,60 269, ARTERIA VESICALES 320,01 16,16 336, FLEBOGRAFIE VAN SPERMATICA. 320,01 21,60 341, ECHOGRAFIE VAN HET SCROTUM. 51,35 21,60 72, HYSTERO-SALPINGOGRAFIE. 160,01 16,20 176, ARTERIA UTERINA. 320,01 16,20 336, BEKKENMETING. 45,37 16,16 61, ECHOGRAFIE À VUE IN VERBAND MET ZWANGERSCHAP MITS DE RÖNTGENOLOOG HET FLUORESCENTIEBEELD PERSOONLIJK 45,37 21,60 66,97 Prijslijst Overig zp website.xlsx 11 van 19

12 ARTERIA SUPRARENALIS. 320,01 16,16 336, VENA SUPRARENALIS. 320,01 16,16 336, ABDOMINALE AORTA INCLUSIEF BIJ DIT ONDERZOEK AFGEBEELDE ZIJTAKKEN EN BEENARTERIEN. NIET IN COMBINATI 320,01 16,20 336, VENA CAVA INFERIOR. 320,01 16,20 336, GEHELE BEEN EN/OF VOET. 45,37 10,80 56, FISTULOGRAFIE VAN DE BEKKENGORDEL, ONDERSTE EXTREMITEIT. 124,18 21,60 145, ARTERIEN VAN HET BEEN: NAAST DEZE VERRICHTING KAN CODE OF (INDIEN EEN CATHETERISATIE HEEFT PL 248,37 16,20 264, FLEBOGRAFIE VAN EEN BEEN: INCLUSIEF DE BENODIGDE VENAPUNCTIE. 248,37 48,59 296, LYMFOGRAFIE BENEN, BEKKEN, RETROPERITONEAAL EN DUCTUS THORACICUS INCLUSIEF LYMFADENOGRAM: ZIE OPMERK 320,01 32,32 352, CT VAN HET BEKKEN INCLUSIEF INBRENGEN ORALE EN/OF RECTALE CONTRASTSTOF. MET OF ZONDER TOEDIENING VAN 160,01 48,59 208, ECHOGRAFIE VAN EEN OF BEIDE ONDERSTE EXTREMITEITEN. 51,35 21,60 72, MRI HEUP(EN)/ ONDERSTE EXTREMITEIT(EN): PER ZITTING MAXIMAAL 2 MRI CODES DECLAREREN. KAN NIET IN COM 195,83 48,59 244, FLEBOGRAFIE VAN HET BEKKEN. NIET IN COMBINATIE MET CODE ,01 16,20 336, CT ONDERZOEK VAN DE ONDERSTE EXTREMITEITEN, MET OF ZONDER INTRAVENEUS CONTRAST. 160,01 48,59 208, BEKKEN, RESPECTIEVELIJK EEN OF BEIDE HEUPGEWRICHTEN. 45,37 5,40 50, ARTHROGRAFIE HEUPGEWRICHT: NIET DECLAREREN NAAST OF 89090: DAARVOOR IS CODE BEDOELD. 88,36 32,39 120, BOVENBEEN. 45,37 3,24 48, KNIE EN/OF ONDERBEEN. 45,37 3,24 48, ARTHROGRAFIE KNIEGEWRICHT: NIET DECLAREREN NAAST OF : DAARVOOR IS CODE BEDOELD. 88,36 32,39 120, ENKEL EN/OF VOET(WORTEL) EN/OF TENEN. 45,37 3,24 48, ARTHROGRAFIE ENKELGEWRICHT: NIET DECLAREREN NAAST OF : DAARVOOR IS CODE BEDOELD. 64,48 32,39 96, DERMATOLOGIE EN VENEROLOGIE. UITVOERIG WETENSCHAPPELIJK RAPPORT. HIERONDER NIET TE VERSTAAN BERICHT 0,00 48,48 48, HEELKUNDE. MEER UITVOERIG, SPECIALISTISCH ONDERZOEK MET ADVIES OVER BEHANDELING, ARBEIDSONGESCHIKTHE 0,00 87,55 87, INWENDIGE GENEESKUNDE. BEKNOPTE RAPPORTEN (NIET VOLGENS FORMULIER, EXCLUSIEF ANDER ONDERZOEK C.Q. VE 0,00 28,18 28, INWENDIGE GENEESKUNDE. UITVOERIGE RAPPORTEN (NIET VOLGENS FORMULIER, EXCLUSIEF ANDER ONDERZOEK C.Q. 0,00 46,91 46, NEUROLOGIE. UITVOERIGE RAPPORTEN OP VERZOEK VAN LEVENSVERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN EN PARTICULIERE INS 0,00 189,38 189, NEUROLOGIE. RAPPORTEN VOOR INSTELLINGEN BELAST MET DE UITVOERING VAN DE SOCIALE VERZEKERINGSWETTEN. 0,00 150,98 150, Rijbewijs: rapporten op verzoek van het CBR in rekening te brengen aan de te keuren persoon (de houder respectievelijk aanvrager van het rijbewijs). 0,00 234,23 234, NEUROLOGIE. RIJBEWIJS: RAPPORTEN OP VERZOEK VAN DE POLITIE, IN REKENING TE BRENGEN AAN HET CENTRAAL 0,00 370,64 370, PLASTISCHE CHIRURGIE. EENVOUDIG, KORTE RAPPORTEN. 0,00 67,67 67, PLASTISCHE CHIRURGIE. MEER GECOMPLICEERDE, TIJDROVENDE RAPPORTEN. 0,00 135,03 135, Cardiologie. Grote rapporten ten behoeve van levensverzekeringen, rechtbanken, GAK e.d. (incl. ECG en röntgen, exclusief inspannings-ecg, phonocardiogram, etc.). 0,00 188,36 188, INWENDIGE GENEESKUNDE. KEURINGEN VOLGENS KLEIN STANDAARDFORMULIER. 0,00 30,25 30, INWENDIGE GENEESKUNDE. KEURINGEN VOLGENS GROOT STANDAARDFORMULIER. 0,00 49,20 49, NEUROLOGIE. GROTE RAPPORTEN TEN BEHOEVE VAN RECHTBANKEN. 0,00 188,31 188, NEUROLOGIE. KLEINE RAPPORTEN TEN BEHOEVE VAN RECHTBANKEN. 0,00 75,16 75, ORTHOPEDIE. DESKUNDIGENRAPPORT. 0,00 183,22 183, REUMATOLOGIE. UITVOERIGE RAPPORTEN (EXCLUSIEF LABORATORIUMWERKZAAMHEDEN). 0,00 138,49 138, UROLOGIE. MEER UITVOERIG, SPECIALISTISCH ONDERZOEK MET ADVIES OVER BEHANDELING, ARBEIDSONGESCHIKTHEI 0,00 92,37 92, TELEFONISCHE INFORMATIEVERSTREKKING AAN BEDRIJFSARTS EN VERZEKERINGSARTS 0,00 29,64 29, Schriftelijke informatieverstrekking aan bedrijfsarts, verzekeringsarts of het centraal bureau rijvaardigheidsbewijzen (CBR). 0,00 74,13 74, VENTRIKELDRAINFUNCTIE-ONDERZOEK. 132,54 62,29 194, HERSENPERFUSIEONDERZOEK (STATISCH, HERSENDOOD). 66,87 39,74 106, KWANTITATIEVE HERSENDOORBLOEDING (ML/MIN/100G WEEFSEL). 331,95 62,29 394, LIQUORCIRCULATIEONDERZOEK. 397,63 51,46 449, SPEEKSELKLIERONDERZOEK (AL OF NIET MET INTERVENTIE). 99,11 51,46 150, SCHILDKLIER DISCHARGETEST. 265,08 64,32 329, SCHILDKLIER UPTAKE-METING. 99,11 51,46 150, SCHILDKLIERSCINTIGRAFIE. 132,54 25,73 158, BIJSCHILDKLIERONDERZOEK. 331,95 64,32 396, TRAANWEGONDERZOEK. 132,54 61,75 194, Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiënt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiënt. 0,00 12,86 12, STATISCH SKELETONDERZOEK. 132,54 64,32 196, MEERFASEN SKELETONDERZOEK. 132,54 74,62 207, SKELETDENSITOMETRIE GEHELE LICHAAM. HIERONDER VALT NIET HET ONDERZOEK MET DEXA-APPARATUUR. NAAST DEZ 99,11 51,46 150, SKELETDENSITOMETRIE HEUPEN. NAAST DEZE VERRICHTING KAN NIET VERRICHTING WORDEN GEDECLAREERD. 66,87 25,73 92, SKELETDENSITOMETRIE LUMBALE WERVELKOLOM. NAAST DEZE VERRICHTING KAN NIET VERRICHTING WORDEN G 66,87 25,73 92, GEWRICHTSONDERZOEK. 66,87 62,96 129, EJECTIEFRACTIE L.V. MET WANDBEWEGINGSANALYSE. NAAST DEZE VERRICHTING KAN NIET VERRICHTING WOR 199,41 64,32 263, EJECTIEFRACTIE L.V. EN R.V. MET WANDBEWEGINGSANALYSE. NAAST DEZE VERRICHTING KAN NIET VERRICHTING ,41 64,32 263, EJECTIEFRACTIEMETING BIJ MEERDERE INSPANNINGSNIVEAU'S. NAAST DEZE VERRICHTING KUNNEN NIET DE VERRICH 132,54 90,05 222, CARDIALE SHUNTMETING. 99,11 63,64 162, FIRST-PASS-HARTONDERZOEK. 132,54 64,32 196, LONGPERFUSIEONDERZOEK. 132,54 51,46 184, LONGVENTILATIEONDERZOEK MET EDELGASSEN OF AEROSOLEN. 132,54 25,73 158, MUCOCILIAIR TRANSPORT IN DE LONGEN. 132,54 52,99 185, MUCOCILIAIR TRANSPORT IN DE NEUS. 132,54 50,91 183, SLOKDARMBEWEGINGSONDERZOEK. 132,54 51,46 184, GASTRO-OESOFAGEALE REFLUXONDERZOEK (066). 199,41 61,75 261, MAAGONTLEDIGINGSONDERZOEK (063). 265,08 51,46 316, MAAGONTLEDIGINGSONDERZOEK MET MEERDERE TRACERS. 397,63 62,29 459, ONTLEDIGINGSONDERZOEK VAN ONDERDELEN VAN DE MAAG. 265,08 61,09 326, MAAGSLIJMVLIESONDERZOEK (064). 199,41 61,75 261, ONDERZOEK NAAR BLOEDVERLIES IN DE TRACTUS DIGESTIVUS GEDURENDE ÉÉN DAG (091). 331,95 61,09 393,04 Prijslijst Overig zp website.xlsx 12 van 19

13 ONDERZOEK NAAR BLOEDVERLIES IN DE TRACTUS DIGESTIVUS GEDURENDE MEERDERE DAGEN (091). 397,63 63,64 461, LEVER- EN MILTONDERZOEK. 132,54 61,75 194, MILTONDERZOEK MET GEDENATUREERDE RODE CELLEN (082). 199,41 61,09 260, GALAFVLOED ONDERZOEK (081). 265,08 64,32 329, ASCITESONDERZOEK. 331,95 62,29 394, LYMFEKLIERONDERZOEK MET AFVLOEDMETING (092). 199,41 64,32 263, PARASTERNAAL LYMFEKLIERONDERZOEK. 265,08 61,09 326, SCHILDWACHTKLIERPROCEDURE MET BIJBEHORENDE BEELDVORMING. 331,95 77,19 409, SCHILDWACHTKLIERPROCEDURE MET BIJBEHORENDE BEELDVORMING EN OK. 397,63 90,05 487, MAMMASCINTIGRAFIE. 132,54 61,75 194, BEENMERGONDERZOEK (093). 265,08 51,46 316, NIERONDERZOEK STATISCH (DMSA). 132,54 64,32 196, RENOGRAFIE (102). 199,41 64,32 263, RENOGRAFIE MET FARMACOLOGISCHE INTERVENTIE. 265,08 64,32 329, VESICO-URETERALE REFLUXONDERZOEK. 199,41 64,32 263, RENOGRAFIE GECOMBINEERD MET V-U REFLUX BEPALING. 331,95 64,32 396, RENOGRAFIE MET KLARINGSONDERZOEK. 464,49 62,96 527, ONDERZOEK SCROTALE DOORBLOEDING (105). 99,11 61,09 160, ONDERZOEK NEURO-ECTODERMAAL WEEFSEL GEDURENDE ÉÉN DAG. 530,17 64,32 594, ONDERZOEK NEURO-ECTODERMAAL WEEFSEL GEDURENDE MEERDERE DAGEN. 597,04 63,64 660, BIJNIERSCHORSONDERZOEK 331,95 63,64 395, BIJNIERMERGONDERZOEK (INCLUSIEF EVENTUELE UPTAKE-METING). 597,04 64,32 661, RECEPTORENONDERZOEK GEDURENDE ÉÉN DAG 530,17 64,32 594, RECEPTORENONDERZOEK GEDURENDE TWEE DAGEN 597,04 77,19 674, FLEBOGRAFIE BOVENSTE OF ONDERSTE EXTREMITEITEN 99,11 64,83 163, TUMORLOKALISATIE MBV PEPTIDEN E.D. (153). 530,17 77,19 607, TUMORLOKALISATIE MBV GA: TL: V DMSA E.D. (156). 331,95 64,32 396, ABCES/ONTSTEKINGSLOKALISATIE MET BEHULP VAN GELABELDE LEUKO S. 662,71 64,32 727, ORGAANPERFUSIE (VOOR ZOVER NIET APART VERMELD) (155). 199,41 62,96 262, GFR (SINGLE SHOT-METHODE). 66,87 64,83 131, ERPF (SINGLE SHOT-METHODE). 66,87 62,96 129, GFR EN ERPF (CONSTANTE INFUSIE-METHODE). 530,17 62,96 593, PLASMAVOLUMEBEPALING. 397,63 30,88 428, ERYTROCYTENVOLUMEBEPALING. 464,49 30,88 495, EXTRACELLULAIRVOLUMEBEPALING. 132,54 30,55 163, EIWITVERLIESBEPALING VIA DE TRACTUS DIGESTIVUS. 199,41 38,18 237, ERYTROCYTENOVERLEVINGSDUURBEPALING. 132,54 31,79 164, THROMBOCYTENOVERLEVINGSDUURBEPALING. 132,54 50,91 183, SCHILLING-TEST. 265,08 20,58 285, IJZERKINETIEK. 265,08 64,83 329, BEPALING GALZUURMETABOLISME. 265,08 50,91 315, C14-UREUMADEMTEST. 66,87 12,86 79, SPECT VAN HERSENDOORBLOEDING. 397,63 51,46 449, SPECT VAN RECEPTOREN IN HERSENEN. 994,66 64, , SPECT VAN SKELET DETAIL. 132,54 25,73 158, SPECT VAN MYOCARD RUST. 199,41 51,46 250, SPECT VAN MYOCARD INSPANNING MET STRESS-TEST. 265,08 90,05 355, SPECT VAN MYOCARD VITALITEIT 265,08 51,46 316, SPECT VAN HARTKAMERS ECG-GETRIGGERD, RUST MET EF- BEREKENING (244). 397,63 64,32 461, SPECT VAN HARTKAMERS ECG-GETRIGGERD MET EF-BEREKENING, INSPANNING EN STRESS-TEST (244). 464,49 115,78 580, SPECT VAN THORAX. 199,41 51,46 250, SPECT VAN LONGPERFUSIE. NAAST DEZE VERRICHTING KAN NIET VERRICHTING WORDEN GEDECLAREERD. 199,41 38,18 237, SPECT VAN LONGVENTILATIE MET PERFUSIE. NAAST DEZE VERRICHTING KAN NIET VERRICHTING WORDEN GED 464,49 38,18 502, SPECT VAN ABDOMEN. 199,41 51,46 250, SPECT VAN NIERSCHORS. 199,41 61,75 261, SPECT RECEPTORENONDERZOEK ÉÉN DAG. 597,04 51,46 648, SPECT RECEPTORENONDERZOEK MEERDERE DAGEN. 662,71 77,19 739, BEHANDELING HYPERTHYREOIDIE MET I ,08 128,65 393, BEHANDELING GROOT STRUMA MET I ,08 128,65 393, BEHANDELING SCHILDKLIERTUMOREN MET I-131 (401). 464,49 128,65 593, BEHANDELING SYNOVIA MET RADIOACTIEF COLLOID PER GEWICHT. 199,41 128,65 328, THERAPIE PLEURA-EXSUDAAT/ASCITES MET RADIOACTIEF COLLOID. 464,49 77,19 541, BEHANDELING POLYCYTHAEMIA VERA MET P-32 (402). 397,63 90,05 487, BEHANDELING PIJNLIJKE BOTMETASTASEN MET SR-89 (405) ,03 128, , BEHANDELING PIJNLIJKE BOTMETASTASEN MET RE-186 (406). 994,66 128, , BEHANDELING PIJNLIJKE BOTMETASTASEN MET SA ,66 125, , BEHANDELING NEURO-ENDOCRIENE TUMOREN (MIBG-HOOG) (407) ,03 124, , CONSULT, NIET GEVOLGD DOOR EEN NUCLEAIR GENEESKUNDIGE BEHANDELING. 0,00 12,86 12, CONTROLE BIJ NUCLEAIR GENEESKUNDIGE BEHANDELING VAN ZIEKTE, PER KEER. 0,00 12,86 12, PET PARTIEEL (NEUROLOGISCH, CARDIOLOGISCH). 994,66 64, , PET WB (WHOLE BODY), ONCOLOGIE ,42 180, , SCEN-CONSULTATIE 0,00 282,60 282, VERKEERDE BED 171,95 0,00 171, GEZONDE MOEDER 183,88 0,00 183,88 Prijslijst Overig zp website.xlsx 13 van 19

14 GEZONDE ZUIGELING 183,88 0,00 183, POLIKLINISCHE BEVALLING ZONDER MEDISCHE INDICATIE 509,87 0,00 509, POLIKLINISCHE BEVALLING OP MEDISCHE INDICATIE 509,87 0,00 509, VERBLIJF VERVALLEN ZIEKENHUISINDICATIE, NIET-VERPLEEGHUIS 171,95 0,00 171, VERPLICHTE POLIKLINISCHE BEVALLING ZONDER MEDISCHE INDICATIE 509,87 0,00 509, IC BEHANDELDAG GROEP 1. EEN KALENDERDAG WAAROP OP ENIG MOMENT SPRAKE IS GEWEEST VAN MEDISCHE BEHANDELING VAN EEN PATIENT OP DE IC ,19 156, , IC OPNAMETOESLAG GROEP 1. WORDT GEREGISTREERD OP DE EERSTE IC BEHANDELDAG. 336,04 39,54 375, IC BEADEMINGSTOESLAG GROEP 1 268,83 32,08 300, IC DIALYSETOESLAG GROEP 1. WORDT NAAST DE IC BEHANDELDAG (190125) GEREGISTREERD, INDIEN OP EEN IC BEHANDELDAG OP ENIG MOMENT SPRAKE IS VAN NIERFUNCTIE VERVANGENDE THERAPIE ONDER EINDVERANTWOORDELIJKHE 201,63 23,95 225, IC CONSULT. INTERCOLLEGIAAL CONSULT BUITEN DE IC, SPOED EN NIET-SPOED. 0,00 75,94 75, INTERKLINISCH IC TRANSPORT(< 2 UUR). DOOR INTENSIVIST FYSIEK BEGELEID TRANSPORT VAN EEN IC-PATIENT TUSSEN ZIEKENHUIZEN. 0,00 265,80 265, INTERKLINISCH IC TRANSPORT(> 2 UUR). DOOR INTENSIVIST FYSIEK BEGELEID TRANSPORT VAN EEN IC-PATIENT TUSSEN ZIEKENHUIZEN. 0,00 510,85 510, Micu transport < 2 uur ,84 282, , Micu transport >= 2 uur ,84 544, , IC BEHANDELDAG GROEP 2. EEN KALENDERDAG WAAROP OP ENIG MOMENT SPRAKE IS GEWEEST VAN MEDISCHE BEHANDELING VAN EEN PATIENT OP DE IC ,83 229, , IC OPNAMETOESLAG GROEP 2. WORDT GEREGISTREERD OP DE EERSTE IC BEHANDELDAG. 412,45 57,82 470, IC BEADEMINGSTOESLAG GROEP 2 329,97 47,67 377, IC DIALYSETOESLAG GROEP 2. WORDT NAAST DE IC BEHANDELDAG (190136) GEREGISTREERD, INDIEN OP EEN IC BEHANDELDAG OP ENIG MOMENT SPRAKE IS VAN NIERFUNCTIE VERVANGENDE THERAPIE ONDER EINDVERANTWOORDELIJKHE 247,47 34,76 282, IC BEHANDELDAG GROEP 3. EEN KALENDERDAG WAAROP OP ENIG MOMENT SPRAKE IS GEWEEST VAN MEDISCHE BEHANDELING VAN EEN PATIENT OP DE IC ,30 302, , IC OPNAMETOESLAG GROEP 3. WORDT GEREGISTREERD OP DE EERSTE IC BEHANDELDAG. 456,58 77,53 534, IC BEADEMINGSTOESLAG GROEP 3 365,26 57,55 422, IC DIALYSETOESLAG GROEP 3. WORDT NAAST DE IC BEHANDELDAG (190141) GEREGISTREERD, INDIEN OP EEN IC BEHANDELDAG OP ENIG MOMENT SPRAKE IS VAN NIERFUNCTIE VERVANGENDE THERAPIE ONDER EINDVERANTWOORDELIJKHE 273,94 46,86 320, NEONATALE IC 2.115,26 63, , PEDIATRISCHE IC 2.226,15 53, , POST IC-HIGH CARE 659,84 0,00 659, ZOTELOVERNACHTING 154,04 0,00 154, VERPLEEGDAGTARIEF HAK 217,32 0,00 217, Zelfmeting bloedstollingswaarden: training / instructie (eenmalig) via internet. 0,00 0, Zelfmeting bloedstollingswaarden: begeleiding / controle (per kwartaal) via internet. 0,00 0, ZELFMETING BLOEDSTOLLINGSWAARDEN: TRAINING / INSTRUCTIE (EENMALIG) 517,03 0,00 517, ZEFLMETING BLOEDSTOLLINGSWAARDEN: BEGELEIDING / CONTROLE (PER KWARTAAL) 247,17 0,00 247, Zelfmeting bloedstollingswaarden: training / instructie exclusief hulpmiddelen (eenmalig). 278,87 0,00 278, Zelfmeting bloedstollingswaarden: begeleiding / controle exclusief kosten apparatuur doch inclusief andere hulpmiddelen (per kwartaal). 167,33 0,00 167, Zelfmeting bloedstollingswaarden: begeleiding / controle exclusief kosten apparatuur en andere hulpmiddelen (per kwartaal). 58,64 0,00 58, Nabij patiënt trombosediensttest (NPT) (per kwartaal). 227,81 0,00 227, Poliklinisch kostentarief voor ZBC s ten behoeve van kaakchirurgie. 11,46 0,00 11, Dagverpleging kaakchirurgie voor ZBC s. 250,06 0,00 250, Verpleging, minder complexe zorg noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg in de thuissituatie. 6,58 0,00 6, Verpleging, complexe zorg noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg in de thuissituatie. 6,58 0,00 6, EXTRAMURAAL AFLEVEREN VAN GENEESMIDDELEN DOOR INTRAMURALE INSTELLINGEN 0,00 0, POSTNATAAL BIOCHEMISCH ONDERZOEK - BIOCHEMISCHE BASISDIAGNOSTIEK 696,14 0,00 696, POSTNATAAL BIOCHEMISCH ONDERZOEK - ENZYMENDIAGNOSTIEK 983,91 0,00 983, AFNAME FOETAAL MATERIAAL - VRUCHTWATERPUNCTIE 342,70 0,00 342, AFNAME FOETAAL MATERIAAL - CHORIONBIOPSIE 342,70 0,00 342, PRENATAAL BIOCHEMISCH ONDERZOEK 1.967,83 0, , GEAVANCEERD ULTRAGELUID - GROEP I 170,76 0,00 170, GEAVANCEERD ULTRAGELUID - GROEP II 519,42 0,00 519, PRENATALE GENOTYPERING 813,17 0,00 813, POSTNATALE GENOTYPERING 770,17 0,00 770, Vitrificatie en opslag eicellen, eenmalige kosten. 403,60 0,00 403, Vitrificatie en opslag eicellen, per jaar. 40,60 0,00 40, Vitrificatie en opslag eicellen, onderzoek eicellen. 19,10 0,00 19, Aafact, per toedieningeenheid van 250 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 220,22 0,00 220, Aafact, per toedieningeenheid van 500 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 440,43 0,00 440, Aafact, per toedieningeenheid van 1000 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 880,86 0,00 880, Advate, per toedieningeenheid van 250 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 249,10 0,00 249, Advate, per toedieningeenheid van 500 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 498,20 0,00 498, Advate, per toedieningeenheid van 1000 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 996,40 0,00 996, Advate, per toedieningeenheid van 1500 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg ,60 0, , Advate, per toedieningeenheid van 2000 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg ,80 0, , Advate, per toedieningeenheid van 3000 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg ,20 0, , Benefix, per toedieningeenheid van 250 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 270,30 0,00 270, Benefix, per toedieningeenheid van 500 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 540,60 0,00 540, Benefix, per toedieningeenheid van 1000 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg ,20 0, , Benefix, per toedieningeenheid van 2000 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg ,40 0, , Ceprotin, per toedieningeenheid van 500 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg ,00 0, , Ceprotin, per toedieningeenheid van 1000 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg ,00 0, , Factor VII, Baxter concentraat, per toedieningeenheid van 600 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 434,60 0,00 434, Factor VII, Baxter concentraat, per toedieningeenheid van 500 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 434,60 0,00 434, Factor X P Behring, per toedieningeenheid van 600 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 508,80 0,00 508, Feiba S-TIM 4, per toedieningeenheid van 500 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 773,80 0,00 773, Feiba S-TIM 4, per toedieningeenheid van 1000 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg ,60 0, , Fibrogammin P, per toedieningeenheid van 250 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 196,10 0,00 196, Fibrogammin P, per toedieningeenheid van 1250 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 980,50 0,00 980,50 Prijslijst Overig zp website.xlsx 14 van 19

15 Haemate P, per toedieningeenheid van 250 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 214,65 0,00 214, Haemate P, per toedieningeenheid van 500 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 429,30 0,00 429, Haemate P, per toedieningeenheid van 1000 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 858,60 0,00 858, Haemocomplettan P, per toedieningeenheid van 1 g bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 316,94 0,00 316, Helixate Nex Gen, per toedieningeenheid van 250 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 243,80 0,00 243, Helixate Nex Gen, per toedieningeenheid van 500 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 487,60 0,00 487, Helixate Nex Gen, per toedieningeenheid van 1000 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 975,20 0,00 975, Helixate Nex Gen, per toedieningeenheid van 2000 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg ,40 0, , Immunonine, per toedieningeenheid van 600 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 572,40 0,00 572, Immunonine, per toedieningeenheid van 1200 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg ,80 0, , Kogenate Bayer, per toedieningeenheid van 250 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 243,80 0,00 243, Kogenate Bayer, per toedieningeenheid van 500 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 487,60 0,00 487, Kogenate Bayer, per toedieningeenheid van 1000 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 975,20 0,00 975, Kogenate Bayer, per toedieningeenheid van 2000 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg ,40 0, , Kogenate Bayer, per toedieningeenheid van 3000 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg ,60 0, , Mononine, per toedieningeenheid van 500 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 429,30 0,00 429, Mononine, per toedieningeenheid van 1000 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 858,60 0,00 858, Nonafact, per toedieningeenheid van 500 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 444,33 0,00 444, Nonafact, per toedieningeenheid van 1000 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 888,66 0,00 888, Novoseven, per toedieningeenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 778,00 0,00 778, Novoseven, per toedieningeenheid van 2 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg ,98 0, , Novoseven, per toedieningeenheid van 5 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg ,98 0, , ReFacto AF, per toedieningeenheid van 250 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 249,10 0,00 249, ReFacto AF, per toedieningeenheid van 500 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 498,20 0,00 498, ReFacto AF, per toedieningeenheid van 1000 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 996,40 0,00 996, ReFacto AF, per toedieningeenheid van 2000 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg ,80 0, , Wilate, per toedieningeenheid van 450 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 386,37 0,00 386, Wilate, per toedieningeenheid van 900 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 772,74 0,00 772, Wilfactin, per toedieningeenheid van 1000 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg ,00 0, , Antitrombine III concentraat immuno, per toedieningeenheid van 500 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 298,92 0,00 298, Antitrombine III concentraat immuno, per toedieningeenheid van 1000 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 597,84 0,00 597, Atenative, per toedieningeenheid van 500 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 285,67 0,00 285, Atenative, per toedieningeenheid van 1000 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 571,34 0,00 571, Atenative, per toedieningeenheid van 1500 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 857,01 0,00 857, Beriplex P/N, per toedieningeenheid van 250 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 194,99 0,00 194, Beriplex P/N, per toedieningeenheid van 500 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 389,97 0,00 389, Cofact, per toedieningeenheid van 250 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 194,99 0,00 194, Cofact, per toedieningeenheid van 500 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 389,97 0,00 389, Hemoleven Factor XI preparaat, per toedieningeenheid van 1000 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg ,80 0, , Nanotiv, per toedieningeenheid van 500 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 445,20 0,00 445, Nanotiv, per toedieningeenheid van 1000 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 890,40 0,00 890, Octanate, per toedieningeenheid van 250 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 219,95 0,00 219, Octanate, per toedieningeenheid van 500 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 439,90 0,00 439, Octanate, per toedieningeenheid van 1000 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 879,80 0,00 879, Rituximab, per toedieningeenheid van 100 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 580,23 0,00 580, Rituximab, per toedieningeenheid van 500 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg ,62 0, , Intramurale dieetadvisering (per kwartier) 0,00 0, Huisbezoek intramurale dieetadvisering. 0,00 0, Groepsbehandeling intramurale dieetadvisering (per patiënt, per kwartier). 0,00 0, Screening bij directe toegang intramurale dietetiek. 15,95 0,00 15, Telefonische zitting (oefentherapie). 0,00 0, Lange zitting (oefentherapie). 47,86 0,00 47, Intake en onderzoek na verwijzing (oefentherapie). 47,86 0,00 47, Eenvoudige, korte rapporten (oefentherapie). 27,24 0,00 27, Meer complexe tijdrovende rapporten (oefentherapie). 54,71 0,00 54, Eenmalig kinderoefentherapeutisch rapport. 47,86 0,00 47, Toeslag voor thuisbehandeling (oefentherapie). 19,33 0,00 19, Kinderoefentherapie. 41,15 0,00 41, Instructie / overleg ouders van de patiënt (oefentherapie). 41,15 0,00 41, Screening (oefentherapie). 13,79 0,00 13, Intake en onderzoek na screening (oefentherapie). 32,10 0,00 32, Psychosomatische oefentherapie. 30,53 0,00 30, Oefentherapeutische behandeling bij een groep van meer dan tien personen. 0,00 0, Inrichtingstoeslag (oefentherapie). 0,00 0, Toeslag buiten reguliere werktijden (oefentherapie). 0,00 0, Specifieke behandeling stotteren (logopedie). 58,44 0,00 58, Specifieke behandeling Afasie-patiënten (logopedie). 58,44 0,00 58, Specifieke behandeling cf. Hanen-ouderprogramma (logopedie) ,34 0, , Dagdeeltarief IZS per patiënt (logopedie). 80,15 0,00 80, Overleg met derden te declareren aan derden (logopedie). 58,44 0,00 58, Verslaglegging aan derden te declareren aan derden (logopedie). 58,44 0,00 58, Uittoeslag (logopedie). 17,33 0,00 17, Screening bij directe toegang (logopedie). 14,57 0,00 14, Geriatrische fysiotherapie. 38,50 0,00 38,50 Prijslijst Overig zp website.xlsx 15 van 19

16 Psychosomatische fysiotherapie. 41,15 0,00 41, FYSIOTHERAPEUTISCHE BEHANDELING M.U.V. E002, E003 EN E004 27,50 0,00 27, LOOPBAD/VLINDERBAD/STANGERBAD (INCL.EVT. MASSAGE EN OEFENEN) 26,22 0,00 26, KINDERFYSIOTHERAPIE 41,15 0,00 41, FYSIOTHERAPEUTISCHE BEHANDELING BIJ EEN GROEP VAN 5 T/M 10 PERSONEN 15,60 0,00 15, MANUELE THERAPIE 41,15 0,00 41, EENMALING FYSIOTHERAPEUTISCH ONDERZOEK OP MEDISCHE INDICATIE 54,71 0,00 54, OEDEEMTHERAPIE 41,15 0,00 41, FYSIOTHERAPEUTISCHE BEHANDELING BIJ EEN GROEP VAN 2 PERSONEN 34,36 0,00 34, FYSIOTHERAPEUTISCHE BEHANDELING BIJ EEN GROEP VAN 3 PERSONEN 25,09 0,00 25, FYSIOTHERAPEUTISCHE BEHANDELING BIJ EEN GROEP VAN 4 PERSONEN 19,56 0,00 19, ENKELVOUDIGE ERGOTHERAPIE 15,13 0,00 15, TOESLAG THUISBEHANDELING ENKELVOUDIGE ERGOTHERAPIE 25,36 0,00 25, BEKKENFYSIOTHERAPIE 41,15 0,00 41, FYSIOTHERAPEUTISCHE BEHANDELING BIJ EEN GROEP VAN MEER DAN 10 PERSONEN 7,91 0,00 7, Instructie / overleg ouders van de patiënt (fysiotherapie). 41,15 0,00 41, Verstrekte verband- en hulpmiddelen (individueel tarief) (fysiotherapie). 0,00 0, Eenvoudige, korte rapporten (fysiotherapie). 27,24 0,00 27, Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten (fysiotherapie). 54,71 0,00 54, LOGOPEDIE 29,22 0,00 29, EENMALIG LOGOPEDISCH ONDERZOEK OP MEDISCHE INDICATIE 58,44 0,00 58, PREVERBALE LOGOPEDIE 58,44 0,00 58, Lange zitting (fysiotherapie) 41,15 0,00 41, Telefonische zitting (fysiotherapie) 13,79 0,00 13, Screening (fysiotherapie) 13,79 0,00 13, Intake en onderzoek na screening (fysiotherapie) 34,65 0,00 34, Intake en onderzoek na verwijzing (fysiotherapie) 41,15 0,00 41, EENMALIG KINDERFYSIOTHERAPEUTISCH RAPPORT 41,15 0,00 41, OEFENTHERAPIE VOLGENS CEASAR 32,10 0,00 32, OEFENTHERAPIE VOLGENS MENSENDIECK 32,10 0,00 32, EENMALIG OEFENTHERAPEUTISCH ONDERZOEK OP MEDISCH INDICATIE 53,81 0,00 53, OEFENTHERAPEUTISCHE BEHANDELING BIJ EEN GROEP VAN TWEE PERSONEN 30,29 0,00 30, OEFENTHERAPEUTISCHE BEHANDELING BIJ EEN GROEP VAN DRIE PERSONEN 24,20 0,00 24, OEFENTHERAPEUTISCHE BEHANDELING BIJ EEN GROEP VAN VIER PERSONEN 18,92 0,00 18, OEFENTHERAPEUTISCHE BEHANDELING BIJ EEN GROEP VAN VIJF TOT EN MET TIEN PERSONEN 15,18 0,00 15, Toeslag thuisbehandeling (fysiotherapie) 14,70 0,00 14, Telefonische zitting (logopedie). 14,61 0,00 14, Internet zitting/telelogopedie (logopedie). 29,22 0,00 29, Inrichtingstoeslag (fysiotherapie). 0,00 0, Toeslag buiten reguliere werktijden (fysiotherapie). 0,00 0, Logopedische behandeling bij een groep van twee personen. 43,83 0,00 43, Logopedische behandeling bij een groep van drie personen. 29,22 0,00 29, Logopedische behandeling bij een groep van vier personen. 21,91 0,00 21, Logopedische behandeling bij een groep van vijf tot tien personen. 12,52 0,00 12, INTAKECONTACT (ZIEKENHUIZEN) 201,80 0,00 201, INFORMATIEMODULE (ZIEKENHUIZEN) 109,85 0,00 109, FIT-MODULE < TIEN SESSIES (ZIEKENHUIZEN) 253,14 0,00 253, FIT-MODULE > TIEN SESSIES (ZIEKENHUIZEN) 505,09 0,00 505, PEP-MODULE (ZIEKENHUIZEN) 914,66 0,00 914, Docetaxel toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 4,07 0,00 4, Docetaxel toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 9,22 0,00 9, Irinotecan, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 1,30 0,00 1, Gemcitabine, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte eenheid van 10 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 0,96 0,00 0, Gemcitabine, toedieningsvorm injectievloeistof, per gebruikte eenheid van 10 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 1,34 0,00 1, Oxaliplatine, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 3,69 0,00 3, Oxaliplatine, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 3,60 0,00 3, Paclitaxel, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 0,85 0,00 0, Infliximab, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 6,59 0,00 6, Immunoglobuline i.v., toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte eenheid van 100 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 7,10 0,00 7, Immunoglobuline i.v., toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 100 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 5,51 0,00 5, Immunoglobuline i.v., toedieningsvorm injectiepoeder, per gebruikte eenheid van 100 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 7,41 0,00 7, Trastuzumab, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 4,37 0,00 4, Botulinetoxine (Azzalure), toedieningsvorm injectiepoeder, per gebruikte eenheid van 1 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 0,92 0,00 0, Botulinetoxine (Bocouture), toedieningsvorm injectiepoeder, per gebruikte eenheid van 1 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 1,95 0,00 1, Botulinetoxine (Botox), toedieningsvorm injectiepoeder, per gebruikte eenheid van 1 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 2,49 0,00 2, Botulinetoxine (Dysport), toedieningsvorm injectiepoeder, per gebruikte eenheid van 1 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 0,58 0,00 0, Verteporfin, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte eenheid van 0,1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 7,85 0,00 7, Doxorubicine in gepegyleerde liposomen, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch spec. zorg. 23,56 0,00 23, Vinorelbine, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 1,98 0,00 1, Bevacizumab, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 10 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 34,01 0,00 34, Pemetrexed, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte eenheid van 10 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 28,61 0,00 28, Bortezomib, toedieningsvorm injectiepoeder, per gebruikte eenheid van 0,1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 34,48 0,00 34, Omalizumab, toedieningsvorm injectievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 2,75 0,00 2, Omalizumab, toedieningsvorm injectiepoeder, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 2,60 0,00 2,60 Prijslijst Overig zp website.xlsx 16 van 19

17 [90Y]-Ibritumomab-tiuxetan, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 2 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg ,81 0, , Pegaptanib, toedieningsvorm injectievloeistof, per gebruikte eenheid van 0,1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 230,64 0,00 230, Alemtuzumab, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 15,33 0,00 15, Palifermin, toedieningsvorm injectiepoeder, per gebruikte eenheid van 0,01 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 1,31 0,00 1, Rituximab, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 10 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 29,21 0,00 29, Drotrecogin alfa, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte eenheid van 0,1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 0,00 0, Natalizumab, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 5,83 0,00 5, Cetuximab, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 2,22 0,00 2, Ranibizumab, toedieningsvorm injectievloeistof, per gebruikte eenheid van 0,1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 44,38 0,00 44, Abatacept, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte eenheid van 10 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 15,23 0,00 15, Voriconazol, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 0,72 0,00 0, Voriconazol, toedieningsvorm suspensievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 0,18 0,00 0, Voriconazol, toedieningsvorm tablet, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 0,18 0,00 0, Methylaminolevulinaat, toedieningsvorm creme, per gebruikte eenheid van 10 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 8,61 0,00 8, Panitumumab, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 10 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 50,94 0,00 50, Anidulafungine, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 4,47 0,00 4, Caspofungine, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 8,84 0,00 8, Temsirolimus, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 31,42 0,00 31, Temoporfine, toedieningsvorm injectievloeistof, per gebruikte eenheid van 0,1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 37,10 0,00 37, Azacitidine, toedieningsvorm injectiepoeder, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 4,03 0,00 4, Tocilizumab, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 2 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 4,19 0,00 4, Adalimumab, toedieningsvorm injectievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 14,28 0,00 14, Certolizumab, toedieningsvorm injectievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 2,94 0,00 2, Etanercept, toedieningsvorm injectiepoeder, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 5,76 0,00 5, Etanercept, toedieningsvorm injectievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 5,76 0,00 5, Golimumab, toedieningsvorm injectievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 24,95 0,00 24, Amfotericine B liposomaal, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 1,75 0,00 1, Amfotericine B liposomaal, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 3,71 0,00 3, Anakinra, toedieningsvorm injectievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 0,40 0,00 0, Ustekinumab, toedieningsvorm injectievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 76,87 0,00 76, Cabazitaxel, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 81,09 0,00 81, Laronidase, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 10 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 14,84 0,00 14, Alglucosidase alfa, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte eenheid van 10 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 111,30 0,00 111, Agalsidase alfa, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 0,1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 54,57 0,00 54, Agalsidase bèta, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte eenheid van 0,1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 10,64 0,00 10, Galsulfase, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 315,88 0,00 315, Indursulfase, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 555,62 0,00 555, Clofarabine, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 88,78 0,00 88, Eculizumab, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 10 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 172,29 0,00 172, Trabectedine, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte eenheid van 0,01 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 21,14 0,00 21, Canakinumab, toedieningsvorm injectiepoeder, per gerbuikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 77,73 0,00 77, SPERMABANK, EENMALIGE INITIELE KOSTEN 403,60 0,00 403, SPERMABANK, PER JAAR 40,60 0,00 40, SPERMABANK, SPERMAONDERZOEK 19,10 0,00 19, Individueel eerstelijns psychologisch consult. 0,00 0, Individueel eerstelijns kort psychologisch consult. 0,00 0, Eerstelijns psychologisch telefonisch consult bij bestaande behandelrelatie. 0,00 0, Eerstelijns psychologisch consult bij bestaande behandelrelatie. 0,00 0, Eerstelijns psychologisch consult relatietherapie. 0,00 0, Eerstelijns psychologisch consult gezinstherapie één ouder. 0,00 0, Eerstelijns psychologisch consult gezinstherapie twee ouders. 0,00 0, Eerstelijns psychologisch consult groepstherapie vier tot en met acht personen. 0,00 0, Eerstelijns psychologisch consult groepstherapie negen tot en met twaalf personen. 0,00 0, Individueel eerstelijns psychologisch dubbel consult. 0,00 0, Eerstelijns psychologisch dubbel consult relatietherapie. 0,00 0, Eerstelijns psychologisch dubbel consult gezinstherapie één ouder. 0,00 0, Eerstelijns psychologisch dubbel consult gezinstherapie twee ouders. 0,00 0, Eerstelijns psychologisch dubbel consult groepstherapie vier tot en met acht personen. 0,00 0, Individueel eerstelijns psychologisch consult aan huis. 0,00 0, Individueel eerstelijns kort psychologisch consult aan huis. 0,00 0, Eerstelijns psychologisch consult relatietherapie aan huis. 0,00 0, Eerstelijns psychologisch consult gezinstherapie één ouder aan huis. 0,00 0, Eerstelijns psychologisch consult gezinstherapie twee ouders aan huis. 0,00 0, Individueel eerstelijns psychologisch dubbel consult aan huis. 0,00 0, Eerstelijns psychologisch dubbel consult relatietherapie aan huis. 0,00 0, Eerstelijns psychologisch dubbel consult gezinstherapie één ouder aan huis. 0,00 0, Eerstelijns psychologisch dubbel consult gezinstherapie twee ouders aan huis. 0,00 0, Eerstelijns psychologie internetbehandeltraject. 0,00 0, Tijdtarief bijzondere tandheelkundige behandelingen van verstandelijk en/of lichamelijk bijzondere zorggroepen. 0,00 0, Verdoving door middel van een roesje (sedatie) bij bijzondere tandheelkundige behandelingen. 0,00 0, Verdoving door middel van algehele narcose (anesthesie) bij bijzondere tandheelkundige behandelingen. 0,00 0, Vacatiegelden, per uur (Declarabel tot maximaal 435,50.) 0,00 55,40 55, Tumor van orbita en decompressie van het orbitadak 1.258,31 535, , Operatieve verwijdering van nervus infraorbitalis of nervus alveolaris inferior of verleggen van nervus mentalis. 537,58 324,05 861,63 Prijslijst Overig zp website.xlsx 17 van 19

18 Primaire zenuwhechting. 789,72 111,24 900, Secundaire zenuwhechting. 135,59 181,16 316, Herstel van een perifere zenuw zonder transplantatie, met behulp van de operatiemicroscoop. 537,58 289,22 826, Exenteratio orbitae. 789,72 458, , Hechten van een gescheurd ooglid met gescheurde ooglidrand en herstel van een primair ooglid coloboom. 99,90 187,52 287, Blepharoplastiek van een ooglid, respectievelijk correctie ptosis wenkbrauw 357,95 113,91 471, Laterale canthopexie 357,98 122,42 480, Enkelzijdige transnasale mediale canthopexie. 537,58 306,75 844, Herstel binnen of buiten ooghoek. 135,59 154,62 290, Dacryocystorhinostomie. 357,98 232,01 589, Correctief chirurgische behandeling van de deformiteiten aan het benige neusskelet, met laterale osteotomie. 789,72 321, , Correctieve ingrepen aan cartilagines laterales en/of ter correctie van de neusvleugels en vestibulum nasi. Zowel enkel- als dubbelzijdig. 537,58 260,72 798, Septum correctie met mobilisatie en repositie van kraakbeen met mediale osteotomie en eventuele conchotomie. 357,98 274,68 632, Repositie van verse gecompliceerde neusfractuur, met uitgebreid wondtoilet. 178,39 110,55 288, Uitgebreide bloedige repositie bij verse septumfractuur. 357,98 245,60 603, Plastische sluiting oro-antrale perforatie. 357,98 184,66 542, Tracheotomie. 537,58 201,98 739, Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 99,90 50,85 150, Verwijdering van een branchiogene kyste of glomustumor. 537,58 219,39 756, Verwijdering van een mediane halskyste of halsfistel. 537,58 233,54 771, Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek. Per twaalf maanden kan maximaal een bedrag i 357,98 125,99 483, Onderbinden van een groot bloedvat. Als zelfstandige verrichting, dat wil zeggen kan en worden gedeclareerd wanneer tijdens dezelfde zitting geen andere verrichting aan het betrokken orgaan of org 537,58 121,65 659, Radicale halsklieruitruiming ,31 567, , Regionale klierdissectie, enkelzijdig. 537,58 282,36 819, Diagnostische lymfklierextirpatie, supra- of infraclaviculair 357,98 129,87 487, Consult 48,77 31,78 80, Behandeling grote diepe kaakabcessen. 357,98 214,97 572, Operatieve verwijdering van grote benigne tumoren en kysten in kaak of weke delen. 357,98 138,63 496, Operatieve verwijdering van kaakkysten groter dan 1/4 van het kaakvolume en operaties aan de sinus maxillaris. 537,58 348,09 885, Extirpatie frenulum labii en linguae. 135,59 68,39 203, Uitgebreid operatief wondtoilet, (niet als nabehandeling van eigen ingreep), uitgebreide proefexcisie of biopsie. 135,59 83,89 219, Paradontale chirurgie aan één element. 99,90 95,34 195, Parodontale chirurgie aan aanwezige frontelementen per kaak of aan aanwezige postcaniene elementen per kaakhelft. 178,39 132,30 310, Parodontale chirurgie aan aanwezige elementen per kaakhelft. 357,98 187,79 545, Preventieve parodontale behandeling aan aanwezige frontelementen per kaak, of aan aanwezige postcaniene elementen per kaakhelft. 48,77 76,28 125, Preventieve parodontale behandeling per kaakhelft. 48,77 166,22 214, Kleine verrichtingen - extractie (ongecompliceerde extractie zie ) van één of meerdere gebitselementen per kaakhelft. Niet in combinatie met één of meer andere ingrepen. 48,77 93,82 142, Gingivaplastiek met mucosatransplantaat. 357,98 127,13 485, Ongecompliceerde extractie van één of meerdere gebitselementen in één kaakhelft. 48,77 31,78 80, Extracties in algehele anesthesie van één of meerdere elementen in één kaakhelft 178,39 125,60 303, Extractie in algehele anesthesie van één of meerdere elementen in elke volgorde kaakhelft - extractie van één of meerdere gebitselementen per kaakhelft in combinatie met één of meer andere ingrepen. 17,84 76,74 94, Operatieve verwijdering van een gebitselement of één of meerdere radices of een corpus aliënum per kaakhelft - met splijten van het mucoperiost. 178,39 137,85 316, Apexresectie per kaak, inclusief één behandelde wortel(inclusief eventueel noodzakelijke wortelkanaalbehandeling, kanaalvulling en/of apicale afsluiting). 178,39 175,99 354, Apexresectie, elke volgende wortel. 17,84 175,99 193, Behandeling van één of meer geluxeerde elementen, replantatie en/of transplantatie van elementen en/of behandeling van een fractuur van de processus alveolaris, per kaak (inclusief eventueel spalken). 357,98 177,50 535, Verwijdering torus palatinus of mandibularis, grote alveolotomie en/of correctie linea mylohyoidea of processus alveolaris per kaak. 357,98 184,99 542, Mondbodem- of tuberplastiek per kaakhelft. 537,58 266,05 803, Omslagplooi plastiek en/of correctie processus alveolaris door middel van alloplastisch materiaal, frontgedeelte of per kaakhelft. 357,98 186,07 544, Omslagplooi plastiek met behulp van een vrij transplantaat frontgedeelte of per kaakhelft inclusief het winnen van het transplantaat. 537,58 338,93 876, Uitgebreide correctie articulatie bij kaakgewrichtsklachten of bij parodontale aandoeningen, inclusief afdrukken en gnathologische registratietechnieken. 60,65 152,76 213, Vrij prepareren van een geïmpacteerd element. 178,39 113,97 292, Vrij prepareren met aanbrengen van een ligatuur of extensie. 178,39 139,40 317, Extirpatie van de gehele tong. 537,58 295,26 832, Extirpatie van een gedeelte van de tong. 135,59 169,70 305, Primaire behandeling van gehemelte-spleten in het voorste deel van het palatum 789,72 272, , Primaire behandeling van gehemelte-spleten in het achterste deel van het palatum 537,58 272,96 810, Extirpatie tumor weke delen van de mond. 178,39 169,74 348, Correctie van het edentate deel van de kaak met bijbehorende weke delen: excisie van irritatie-hyperplasieën, flabby ridges, tubercorrectie, verwijdering meerdere exostosen per kaak. 178,39 125,29 303, Mandibulair Repositie Apparaat (MRA). 0,00 267,02 267, Controlebezoek MRA. 0,00 26,70 26, Reparatie MRA met afdruk. 0,00 42,76 42, Resectieprothese, obturatorklos, bestralingsmoulage, gelaatsprothese en schedelplaat ,31 456, , Tijdelijke intra-orale voorzieningen, zoals bijvoorbeeld opbeetspalk, beschermplaatje, wafer, Herbst, inclusief het nemen van afdrukken. 48,77 139,84 188, Verwijdering speekselsteen, per klier en/of ductus. 178,39 210,28 388, Partiële extirpatie van het oppervlakkige deel van de glandula parotis ,31 239, , Totale extirpatie van het oppervlakkige deel van de glandula parotis ,93 428, , Extirpatie glandula submandibularis, glandula sublingualis of lymfeklier(en). 789,72 358, , Totale parotidectomie ,93 557, , Operatie van een speekselfistel. 357,98 82,63 440, Diagnostische oesophagoscopie, waaronder begrepen oesophagusmanometrie en inclusief eventuele proefexcisie(s). 135,59 34,96 170, Sequestrotomie of decorticatie bij osteomyelitis. 357,98 183,74 541, Resectie van halve bovenkaak ,31 395, , Resectie van totale bovenkaak ,93 286, , Resectie van halve onderkaak 1.258,31 298, ,26 Prijslijst Overig zp website.xlsx 18 van 19

19 Resectie van totale onderkaak ,93 286, , Commando-operatie ,76 917, , Correctie van benige kin, corticotomie ten behoeve van rapid expansion. 537,58 289,78 827, Osteotomie/distractie van de processus alveolaris frontgedeelte of per kaakhelft ,31 431, , Osteotomie/distractie van het os zygomaticum of van de maxilla volgens le Fort I, alsmede decompressie van de orbita , , , Overbruggen van een gnathoschisis met bottransplantaat of kaakreconstructie met allo- of autotransplantaat of reconstructie kaakgewricht ,31 581, , Osteotomie/distractie van de mandibula enkelzijdig of frontgedeelte ,93 731, , Osteotomie/distractie maxilla volgens le Fort II , , , Osteotomie/distractie maxilla volgens le Fort III , , , Permandibulair implantaat ,93 721, , Behandeling van fracturen per kaak, bijvoorbeeld met behulp van spalken, brackets, IMF-schroeven. 537,58 348,71 886, Operatieve behandeling van een enkelvoudige mandibula-fractuur ,31 491, , Operatieve behandeling van een meervoudige mandibula-fractuur of van een maxilla- of zygoma-fractuur ,93 696, , Intermaxillaire fixatie, als zelfstandige ingreep (niet bij osteotomie, fractuur of reconstructie) - het plaatsen van bone-anchors per kaak. 357,98 212,44 570, Verhogen van het tuberculum articulare van het kaakgewricht, enkelzijdig ,93 406, , Resectie van het tuberculum articulare, extirpatie of repositie discus articularis, condylotomie, condylar shave of condylectomie, enkelzijdig ,93 396, , Denervatie van het kaakgewricht, enkelzijdig. 537,58 194,54 732, Plaatsen van eerste permucosale implantaat (per kaak, excl. kosten implantaat) 253,06 432,96 686, Plaatsen elk volgend implantaat (per kaak, excl. kosten implantaten) 0,00 137,21 137, Kosten implantaten 391,41 0,00 391, Vrijleggen van implantaat/implantaten, ingeval van 2 fasen: de tweede fase (per kaak) 178,27 141,18 319, Openen van bot voor het verkrijgen van een autotransplantaat. 537,58 389,97 927, Operatieve verwijdering van osteosynthese materiaal/distractor per kaakhelft. 357,98 225,63 583, Verlengen, verkorten of uitsnijden van pezen, fasciën of spieren. 357,98 278,11 636, Operatie van grote en gecompliceerde gezwellen. 357,98 215,30 573, Behandeling uitgebreide weke delen letsels in het gelaat. 357,98 249,79 607, Thierschplastiek 357,98 204,69 562, Kleine en/of weinig gecompliceerde transpositie, transpositie van huid of opschuifplastiek. 178,39 204,69 383, Grote of gecompliceerde transpositie door direct of indirect gesteelde transpositie van huid. 789,72 433, , Schriftelijke informatieverstrekking aan bedrijfsarts of verzekeringsarts. 0,00 44,90 44, Eenvoudige, korte rapporten. 0,00 62,60 62, Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten. 0,00 125,00 125, Transpositie van een huidspierlap naar een defect in mondholte, pharynx, larynx en/ of oesophagus , , , Transplantatie van bot of kraakbeen. 789,72 285, , Primaire behandeling van congenitale lipspleten, enkelzijdig 537,58 235,18 772, Pharyngoplastiek ,31 409, , Facelift enkelzijdig, respectievelijk rhytidectomie van gelaat en hals met zogenaamde smash-plastiek. 537,51 432,85 970, Liposuctie van het submentale gebied, de regio pectoralis, het onderbeen of de onderarm, enkelzijdig, uitgezonderd het submentale gebied totaal 357,98 174,80 532, Nasopharyngoscopie, uitgevoerd door middel van optiek via de oropharynx, al dan niet met proefexcisie(s), inclusief nasendoscopie 48,77 50,85 99, Inbrengen röntgencontrastvloeistof (sialografie, arthrografie) 48,77 47,68 96, Kostendeel röntgengebitsonderzoek en/of röntgenschedelonderzoek, elk maximaal éénmaal per dag te declareren, geleverd door het ziekenhuis of kaakchirurgen. 19,10 0,00 19, Röntgengebitsonderzoek, ongeacht aantal en soort opnamen en inclusief eventuele controlefoto( s) - maximaal éénmaal per dag te declareren 0,00 47,68 47, Röntgenschedelonderzoek 0,00 31,78 31, Uitgebreide analyse ten behoeve van röntgenschedelonderzoek 0,00 66,75 66, Functieonderzoek speekselklieren 48,77 88,99 137, Arthroscopie, diagnose en lavage 357,98 166,68 524, Anthroscopie 178,39 95,34 273, Nemen van afdrukken van boven- en onderkaak voor studiemodellen - het bruikbaar maken van bestaande gebitsprothesen per kaak 48,77 31,78 80, Proefoperatie op model (al dan niet in articulator) 0,00 57,21 57, VOEDINGSVOORLICHTING 0,00 0, EXTRAMURALE DIEETADVISERING (INDIVIDUEEL TARIEF, PER KWARTIER) 16,39 0,00 16, TOESLAG THUISBEHANDELING EXTRAMURALE DIEETADVISERING (MAXIMUMTARIEF, PER BEZOEK) 30,64 0,00 30,64 Prijslijst Overig zp website.xlsx 19 van 19

Tarief geldig: Declaratie Omschrijving declaratiecode Totaalprijs Van Tm

Tarief geldig: Declaratie Omschrijving declaratiecode Totaalprijs Van Tm Products kunnen meerdere keren voorkomen als gevolg van een andere geldigheidsperiode. Declaratie Omschrijving declaratie Totaalprijs Van Tm 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 01-01-2014 31-12-2014 010906

Nadere informatie

Prijslijst DOT-zorgproducten en OVP 2014 Bronovo Ziekenhuis Versie 2014.3 Geldig vanaf 1 juni 2014

Prijslijst DOT-zorgproducten en OVP 2014 Bronovo Ziekenhuis Versie 2014.3 Geldig vanaf 1 juni 2014 code 2014 omschrijving Declaratiecode OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 010905 0,00 0,25 0,25 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 010906 0,00 33,00 33,00 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie,

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten Lievensberg ziekenhuis 2014 Versie 2.0 1-6-2014

Tarievenlijst passanten Lievensberg ziekenhuis 2014 Versie 2.0 1-6-2014 Tarievenlijst passanten Lievensberg 2014 Versie 2.0 1-6-2014 Declaratiec Zorgproduct Omschrijving Kostendeel Honorarium Totaal Tarief 010905 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER - 0,25 0,25 010906 010906 Reistijd/vacatie

Nadere informatie

Voor verdere uitleg verwijzen wij u naar onze Verzekeringsvoorwaarden.

Voor verdere uitleg verwijzen wij u naar onze Verzekeringsvoorwaarden. U kunt via onze Zorgvinder nagaan of uw zorgaanbieder een contract met ons heeft. Zorgvinder Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen over uw vergoeding? Bel dan gerust

Nadere informatie

geldig per 1 juni 2014

geldig per 1 juni 2014 10905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,00 0,25 0,25 10906 Reistijd/vacatie per half uur. 0,00 33,00 33,00 32280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 18,47 54,92 73,39 32281

Nadere informatie

Overige zorgproducten Ingangsdatum: 1 juni 2014 Einddatum: 31 december 2014

Overige zorgproducten Ingangsdatum: 1 juni 2014 Einddatum: 31 december 2014 Prijslijst St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg Overige zorgproducten Ingangsdatum: 1 juni 2014 Einddatum: 31 december 2014 Declaratiecode 010905 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,00 0,25 0,25 010906 010906

Nadere informatie

159,87. Niet alle overige zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 1 (van 44)

159,87. Niet alle overige zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 1 (van 44) 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 75,20 032281 Diagnostische directe laryngoscopie,

Nadere informatie

Vergoeding nietgecontracteerde. specialistische zorg 2015

Vergoeding nietgecontracteerde. specialistische zorg 2015 Vergoeding nietgecontracteerde medisch specialistische zorg 2015 IAK Verzekeringen Als gevolmachtigd agent voert IAK geheel zelfstandig zorgverzekeringen uit voor rekening van een zorgverzekeraar. Daarom

Nadere informatie

DBC Zorgproductcode Zorg Plan Selectief (natura)

DBC Zorgproductcode Zorg Plan Selectief (natura) Wij zijn er voor ú Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Looptijd prijslijst 1/1/2015-31/3/2015* Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die

Nadere informatie

Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder:

Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder: Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder: vind-de-beste-zorg Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen over uw vergoeding? Bel dan gerust

Nadere informatie

Inho dsopgave behorende bij de tabel

Inho dsopgave behorende bij de tabel Tabel behorende bij PB 2001, 100 (Landsbesluit Medisch Tarief Sociale Verzekeringen 2001) Inho dsopgave behorende bij de tabel Omschrijving pagina Kleine verrichtingen (huisarts) i -2 Bijzondere verrichtingen

Nadere informatie

Testen en afnamecondities

Testen en afnamecondities -100b (liquor) Acetazolamide Bloed Buis oranje-gel-8.5 4 Afname vlak vóór dosis of minimaal 2 uur na dosis Aceton Acetylcholinereceptoren, antistoffen tegen (ACRA) Bloed Buis oranje-gel-8.5 4 Adenovirus

Nadere informatie

Toelichtingen bij het aanvraagformulier

Toelichtingen bij het aanvraagformulier Informatie vanuit het laboratorium CMA-CLA-CLH Toelichtingen bij het aanvraagformulier Opgemaakt op basis van het aanvraagformulier versie 44 Raadpleeg ook de labogids AFNAMECONDITIES Nuchtere staalafname:

Nadere informatie

Referentiewaardelijst bepalingen

Referentiewaardelijst bepalingen Deze lijst toont de referentiewaarden voor de bepalingen uitgevoerd op het laboratorium van Diagnostiek voor U Opmerkingen: - De tijdsduur tot de rapportage van de uitslag is afhankelijk van de manier

Nadere informatie

Doseren van humane choriongonadotrofines (HCG) mag niet worden aangerekend gedurende de twintig laatste weken van de zwangerschap.

Doseren van humane choriongonadotrofines (HCG) mag niet worden aangerekend gedurende de twintig laatste weken van de zwangerschap. DIAGNOSEREGELS ARTIKEL 24 Diag 1 Diag 2 Diag 3 Diag 5 Diag 6 Diag 8 Diag 10 Diag 11 Diag 12 Diag 20 Diag 24 Diag 27 Doseren van glucose of andere reducerende suikers in urine en/of doseren van eiwit in

Nadere informatie

INSTRUCTIES BIJ DE BEANTWOORDING VAN DE VRAGEN

INSTRUCTIES BIJ DE BEANTWOORDING VAN DE VRAGEN INSTRUCTIES BIJ DE BEANTWOORDING VAN DE VRAGEN 1. Deze toets bestaat uit 150 meerkeuzevragen. 2. Controleer of er pagina s ontbreken en vraag zonodig een nieuw exemplaar. 3. Bij de inschrijfbalie ontvangt

Nadere informatie

Bijlage 1 bij beleidsregel CU-2073

Bijlage 1 bij beleidsregel CU-2073 Bijlage 1 bij beleidsregel CU-2073 INDELING TARIEFLIJST 2012 A. ALGEMEEN B. DIAGNOSTIEK 1. Beeldvormende diagnostiek 2. Klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken 3. Pathologie 4. Nucleaire

Nadere informatie

Atalmedialwijzer. Voor: artsen en (co) assistenten Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp/Alphen

Atalmedialwijzer. Voor: artsen en (co) assistenten Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp/Alphen Atalmedialwijzer Laboratorium Voor: artsen en (co) assistenten Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp/Alphen Informatie en richtlijnen voor het optimaal gebruik van de diensten van Atalmedial vs 2 januari 2015

Nadere informatie

EXAMENSTOFBESCHRIJVING MEDISCHE VAKKEN MDK MDT - MDC

EXAMENSTOFBESCHRIJVING MEDISCHE VAKKEN MDK MDT - MDC EXAMENSTOFBESCHRIJVING MEDISCHE VAKKEN MDK MDT - MDC Copyright Stichting BCE INHOUDSOPGAVE KENMERKEN LEVENDE STOF...2 CELLEN EN WEEFSELS...2 ONCOLOGIE...3 SKELET, SPIEREN EN GEWRICHTEN...3 SKELET EN GEWRICHTEN...3

Nadere informatie

Algemeen onderzoek BSE Kreatinine GFR ALAT y-gt ASAT Glucose TSH ANEMIE Hb MCV Ferritine Trombocyten Leukocyten Reticulocyten LDH Foliumzuur Vit B12

Algemeen onderzoek BSE Kreatinine GFR ALAT y-gt ASAT Glucose TSH ANEMIE Hb MCV Ferritine Trombocyten Leukocyten Reticulocyten LDH Foliumzuur Vit B12 Algemeen onderzoek BSE bij ontsteking komen eiwitten vrij die de erytrocyten sneller doen zakken dus hoog BSE Hb eiwit in de rode bloedcel voor vervoer zuurstof en koolstofdioxide Kreatinine 60/120 wordt

Nadere informatie

DEEL 1. DE RODE BLOEDCEL... 9 1 DE VORM EN CYTOSKELET VAN ERYTROCYTEN... 9 2 KARAKTERISTIEKEN VAN RODE BLOEDCELLEN... 10

DEEL 1. DE RODE BLOEDCEL... 9 1 DE VORM EN CYTOSKELET VAN ERYTROCYTEN... 9 2 KARAKTERISTIEKEN VAN RODE BLOEDCELLEN... 10 INHOUDSTAFEL. DEEL 1. DE RODE BLOEDCEL... 9 1 DE VORM EN CYTOSKELET VAN ERYTROCYTEN... 9 2 KARAKTERISTIEKEN VAN RODE BLOEDCELLEN... 10 3 VORMING VAN RBC: ERYTROPOIESIS... 11 4 HET ERYTROPOIETINE... 13

Nadere informatie

VIER JARIGE HBO OPLEIDING INTEGRALE GENEESKUNDE VOOR THERAPEUTEN DE MENS CENTRAAL

VIER JARIGE HBO OPLEIDING INTEGRALE GENEESKUNDE VOOR THERAPEUTEN DE MENS CENTRAAL VIER JARIGE HBO OPLEIDING INTEGRALE GENEESKUNDE VOOR THERAPEUTEN DE MENS CENTRAAL VERSIE FEBRUARI 2012 OPDRACHTGEVER EN VERANTWOORDELIJK VOOR DE UITVOERING IN DE PRAKTIJK: NEW HEALTH ACADEMY OPLEIDINGS

Nadere informatie

Acute boekje. Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van aandoeningen op het gebied van inwendige specialismen

Acute boekje. Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van aandoeningen op het gebied van inwendige specialismen Acute boekje Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van aandoeningen op het gebied van inwendige specialismen 2009 Acute boekje Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van aandoeningen op

Nadere informatie

Acute boekje. Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van acute aandoeningen in de Interne Geneeskunde Vierde editie 2009

Acute boekje. Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van acute aandoeningen in de Interne Geneeskunde Vierde editie 2009 Acute boekje Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van acute aandoeningen in de Interne Geneeskunde Vierde editie 2009 Redactiecommissie A.P.J. de Vries (LUMC, Leiden) R.O.B. Gans (UMCG, Groningen)

Nadere informatie

Totaal ijzervoorraad, behoefte, verlies, enterohepatische kringloop, absorptie en resorptie ijzer.

Totaal ijzervoorraad, behoefte, verlies, enterohepatische kringloop, absorptie en resorptie ijzer. RC 1 (ZSO 1 + 2) Hb: Mannen: 8,5-11 mmol/l Vrouwen: 7,5-11 mmol/l Etiologie anemie: Klinisch: o Verminderde aanmaak o Verhoogde afbraak (hemolyse) o Verhoogd verlies Diagnostisch: o Microcytair o Macrocytair

Nadere informatie

Richtlijnen voor het goed gebruik van medische beeldvorming

Richtlijnen voor het goed gebruik van medische beeldvorming Richtlijnen voor het goed gebruik van medische beeldvorming voorgesteld door de Belgische Vereniging voor Radiologie nhoud: A. Hoofd B. Hals C. Wervelkolom D. Bewegingsapparaat E. Cardiovasculair stelsel

Nadere informatie

Richtlijn gebruik nieuwe orale anticoagulantia (NOACs) regio Leiden, Den Haag, Gouda - versie 25 februari 2013

Richtlijn gebruik nieuwe orale anticoagulantia (NOACs) regio Leiden, Den Haag, Gouda - versie 25 februari 2013 Richtlijn gebruik nieuwe orale anticoagulantia (NOACs) regio Leiden, Den Haag, Gouda - versie 25 februari 2013 Dit hoofdstuk is mede gebaseerd op de Leidraad begeleide introductie nieuwe orale antistollingsmiddelen,

Nadere informatie

Handboek Gebruik Zorgactiviteiten

Handboek Gebruik Zorgactiviteiten Handboek Gebruik Zorgactiviteiten bijgewerkt tot en met RZ14c Versie 20140501 Ingangsdatum 1 juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Consult, overleg, coördinatie en bespreking... 5 2.1 Poliklinische

Nadere informatie

Werkboek. Beknopte integrale ziekteleer Kwalificatieniveau 4. behorend bij de derde druk van. Paul Bocken

Werkboek. Beknopte integrale ziekteleer Kwalificatieniveau 4. behorend bij de derde druk van. Paul Bocken Werkboek behorend bij de derde druk van Beknopte integrale ziekteleer Kwalificatieniveau 4 Paul Bocken In dit werkboek zijn oefenvragen opgenomen die behoren bij de uitgave Beknopte integrale ziekteleer

Nadere informatie

Diagnostisch onderzoek

Diagnostisch onderzoek Vademecum Diagnostisch onderzoek Sanquin Bloedvoorziening Vademecum Diagnostisch onderzoek Sanquin Diagnostiek 2014 Inhoud 5 Voorwoord 7 8 20 38 54 72 82 92 106 126 150 156 166 180 196 Theorie 1 Transfusie

Nadere informatie