afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek."

Transcriptie

1 Menzis ZorgVerzorgd (Naturapolis): Lijst maximale en medisch specialistische zorg niet-gecontracteerde zorgaanbieders (marktconforme tarieven) Als u kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst heeft met Menzis, krijgt u een gedeelte van de kosten vergoed. Er gelden maximale en, zie lijst hieronder. U kunt ook bellen met onze Klantenservice op De lijst met maximale en kan gedurende het jaar wijzigen. Als er voor een bepaald DBC-zorgproduct geen in de lijst met maximale en is opgenomen dan krijgt u een van het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden passend is te achten. Specifiek voor prijzen geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen claimen van Menzis. Nr Segment soort Omschrijving 1 A OZP Overige verrichtingen REISKOSTEN PER KILOMETER ,14 0,14 2 A OZP Overige verrichtingen Reistijd/vacatie per half uur ,36 19,36 3 A Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s) ,75 29,81 40,55 4 A Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s) ,18 35,28 95,46 5 A Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek ,65-215,65 6 A Diagnostische pleurapunctie ,38-29,38 7 A Poliklinische controle op de werking van de pacemaker, inclusief het eventueel gebruik van de cardioverter ,64-23,64 8 A INBRENGEN VAN EEN PORT-A-CATH SYSTEEM ,54 56,71 166,25 9 A Echoscopische punctie via de oesofagus (EUS) ,89 97,89 10 A Echo-bronchoscopie (EBUS), inclusief evt. biopten ,89 97,89 11 A Endo-echografie ter beoordeling bovenbuikorganen, inclusief eventuele biopten ,81 73,81 12 A Endo-echografie ter beoordeling van tumoren in het distale colon, inclusief eventuele biopten ,91 36,91 13 A Oesofagusfunctieonderzoek, inclusief eventuele 24-uurs metingen (manometrie en/of phmeting) ,91 36,91 14 A BEHANDELING ZENKER-DIVERTIKEL ,27 55,27 15 A Therapeutische endoscopie van oesofagus, maag of duodenum ,82 54,83 274,64 16 A GASTROSTOMIE, OPEN PROCEDURE (ZIE VOOR ENDOSCOPISCH) ,81 39,27 259,08 17 A Diagnostische endoscopie van oesofagus, maag en/of duodenum met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten ,33 24,37 242,71 18 A Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie ,81 55,48 275,29 19 A CAPSULE ENDOSCOPIE ,71 78,71 20 A Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoïd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie ,81 24,94 244,75 21 A RECTOSCOPIE OF PROCTOSCOPIE ,24 12,26 49,51 22 A Endoscopische retrograde (pancreatico-)cholangioscopie (ERCP) ,60 73,11 524,71 23 A Endoscopisch plaatsen stent in tractus digestivus (proximaal of distaal) ,82 73,81 293,63 24 A Interventie-coloscopie (behandeling bloeding, dilatatie) niet zijnde stentplaatsing (zie ) ,83 54,83 25 A 26 A 27 A Niet operatieve ambulante behandeling van haemorrhoïden door middel van scleroseren, bandligatie, infraroodcoagulatie of cryochirurgie. De eerste behandeling. Niet operatieve ambulante behandeling van haemorrhoïden door middel van scleroseren, bandligatie, infraroodcoagulatie of cryochirurgie. Iedere volgende behandeling binnen een jaar ,25 17,84 101, ,25 17,24 100,49 LEVERBIOPSIE ,25 34,04 117,29 1 van 163

2 Menzis ZorgVerzorgd (Naturapolis): Lijst maximale en medisch specialistische zorg niet-gecontracteerde zorgaanbieders (marktconforme tarieven) Als u kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst heeft met Menzis, krijgt u een gedeelte van de kosten vergoed. Er gelden maximale en, zie lijst hieronder. U kunt ook bellen met onze Klantenservice op De lijst met maximale en kan gedurende het jaar wijzigen. Als er voor een bepaald DBC-zorgproduct geen in de lijst met maximale en is opgenomen dan krijgt u een van het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden passend is te achten. Specifiek voor prijzen geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen claimen van Menzis. Nr Segment soort Omschrijving 28 A 29 A 30 A 31 A 32 A 33 A 34 A 35 A 36 A OZP Overige verrichtingen 37 A OZP Overige verrichtingen 38 A OZP Overige verrichtingen 39 A 40 A 41 A 42 A 43 A 44 A 45 A 46 A 47 A 48 A 49 A 50 A 51 A 52 A 53 A THERAPEUTISCHE ASCITESPUNCTIE ,25 17,69 100,94 Prenatale screening: Nuchal Translucentie (NT-) meting (nekplooimeting) bij eenling en het eerste kind van een meerlingzwangerschap. Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij eenling en het eerste kind van een meerlingzwangerschap. Prenatale screening: Nuchal Translucentie (NT-) meting (nekplooimeting) bij ieder volgend kind van een meerlingzwangerschap. Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij ieder volgend kind van een meerlingzwangerschap ,76 4,12 97, ,25 5,29 98, ,51 2,54 60, ,51 4,64 87,16 Prenatale screening: counseling ,35 23,35 Contact-allergisch onderzoek voor diagnostiek van allergische huidaandoeningen door middel van reeksen, serie van tenminste 20 tests. Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld. Anesthesiologische ondersteuning bij tandheelkundige behandelingen onder narcose van AWBZ cliënten en verzekerden voor bijzondere tandheelkunde, maximaal 90 minuten behandeling. Anesthesiologische ondersteuning bij tandheelkundige behandelingen onder narcose van AWBZ cliënten en verzekerden voor bijzondere tandheelkunde, tussen 90 en maximaal 150 minuten behandeling. Anesthesiologische ondersteuning bij tandheelkundige behandelingen onder narcose van AWBZ cliënten en verzekerden voor bijzondere tandheelkunde, meer dan 150 minuten behandeling ,38-29, ,91 61, ,93 37,79 364, ,70 78,90 500, ,34 118,36 658,70 Cytologische en/of bacteriologische punctie ,18-60,18 ECHOGRAFIE À-VUE IN VERBAND MET ZWANGERSCHAP ,10-24,10 ECHOGRAFIE VAN DE BUIKORGANEN ,10 34,63 58,72 Echografie van het hart ,64-23,64 Begeleiding en interpretatie door cardioloog bij multislice CT-hart inclusief voor- en nabespreking met radioloog. Begeleiding en interpretatie door cardioloog bij multislice CT-hart voor Ca2+-meting inclusief voor- en nabespreking met radioloog. Begeleiding en interpretatie MRI-hart door cardioloog inclusief voor- en nabespreking met radioloog. Begeleiding en interpretatie dobutamine stress-test door cardioloog bij MRI-hart inclusief voor- en nabespreking met radioloog. Onderzoek gevoeligheid allergenen dmv huidtest(s), dmv scarificaties of intracutane injecties ,08 85,70 298, ,05 29, ,93 85,70 214, ,93 130,73 259, ,20-48,20 ACUTE BEADEMING (IC) INVASIEF DOOR LONGARTS ,80 324,80 ACUTE BEADEMING (IC) NONINVASIEF DOOR LONGARTS ,40 162,40 IC MEDEBEHANDELING DOOR LONGARTS ,39 141,39 IC bespreking (per patiënt 1 maal te registreren) ,63 32,63 Standaard electro-encephalografie (EEG), registratie tot 1 uur ,20 9,34 57,54 Langdurige electro-encephalografie (EEG), registratie vanaf 6 tot 24 uur ,25 63,70 146,95 2 van 163

3 Menzis ZorgVerzorgd (Naturapolis): Lijst maximale en medisch specialistische zorg niet-gecontracteerde zorgaanbieders (marktconforme tarieven) Als u kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst heeft met Menzis, krijgt u een gedeelte van de kosten vergoed. Er gelden maximale en, zie lijst hieronder. U kunt ook bellen met onze Klantenservice op De lijst met maximale en kan gedurende het jaar wijzigen. Als er voor een bepaald DBC-zorgproduct geen in de lijst met maximale en is opgenomen dan krijgt u een van het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden passend is te achten. Specifiek voor prijzen geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen claimen van Menzis. Nr Segment soort Omschrijving 54 A 55 A 56 A 57 A 58 A 59 A 60 A 61 A 62 A 63 A 64 A 65 A 66 A 67 A 68 A 69 A 70 A 71 A 72 A 73 A 74 A 75 A 76 A 77 A 78 A 79 A AMBULANTE 24-UURS ELECTRO-ENCEPHALOGRAFIE (EEG)-REGISTRATIE ,25 47,78 131,03 ELECTRO-ENCEPHALOGRAFIE (EEG) BIJ HERSENDOODPROCEDURE, UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG. 24-UURS ELECTRO-ENCEPHALOGRAFIE (EEG)-REGISTRATIE MET DIEPTE ELEKTR ,20 47,92 96, ,25 63,89 147,14 Eenvoudige kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG) ,20-48,20 Uitgebreide kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG) ,20-48,20 AANVULLENDE VIDEOREGISTRATIE (TIJDENS STANDAARD EEG) ,62 10,62 AANVULLENDE VIDEOREGISTRATIE (TIJDENS LANGDURIG OF ZEER LANGDURIG EEG). Standaard monitoring (< 2 uur) bij intracardiale operaties met extra-corporale circulatie of bij operaties van cerebropetale vaten. Langdurige monitoring (2-4 uur) bij intracardiale operaties met extra-corporale circulatie of bij operaties van cerebropetale vaten ,59 42, ,56 95, ,41 127,41 Electro-oculografie (EOG) ,10 10,81 34,91 Zeer langdurige monitoring (4-8 uur) bij intracardiale operaties met extra-corporale circulatie of bij operaties van cerebropetale vaten. Uitgebreide monitoring met >= 1 KNF-techniek bij intracardiale operaties met extracorporale circulatie of bij operaties van cerebropetale vaten ,52 259, ,62 21,62 SLAAP-APNEU REGISTRATIE (SCREENING), UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG ,20 10,62 58,82 Neurologische behandeling en begeleiding MS-patiënten, waarbij een intensief artspatiëntencontact plaatsvindt ,03 15,97 85,00 MSLT, UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG ,20 18,05 66,25 POLYSOMNOGRAFIE (MET NACHTREGISTRATIE) ,25 31,85 115,10 Chronische electro-corticografie zonder aanvullende stimulatie/mapping (zie voor chronische electro-corticografie met aanvullende stimulatie/mapping). Onderzoek arteriële obstructies extremiteiten dmv bloeddrukmeting armen en/of benen of penis met CW doppler of plethysmografie incl PVR curven of doppler stroomsnelheid curven incl een belastingproef. Onderzoek veneuze afwijkingen extremiteiten dmv registreren veneuze CW dopplersignalen incl. proximale en distale compressietests en/of vasalva manoeuvres en/of outflow- of fotoplethysmografie. Chronische electro-corticografie met aanvullende stimulatie/mapping (zie voor chronische electro-corticografie zonder aanvullende stimulatie/mapping). STANDAARD ELECTROMYOGRAFISCH (EMG) (< 45 MIN.), UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG. UITGEBREID ELECTROMYOGRAFISCH (EMG) (> 45 MIN.), UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG. SINGLE FIBER ELECTROMYOGRAFISCH (EMG), UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG ,10 63,89 87, ,10 11,50 35, ,10 11,50 35, ,10 127,79 151, ,10 18,05 42, ,10 47,78 71, ,10 31,94 56,04 MACRO ELECTROMYOGRAFISCH (EMG), UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG ,10 47,92 72,02 MICRONEUROGRAFIE ,92 47,92 EENVOUDIGE KWANTITATIEVE ANALYSE MACRO ELECTROMYOGRAFISCH (EMG) ,65 10,65 3 van 163

4 Menzis ZorgVerzorgd (Naturapolis): Lijst maximale en medisch specialistische zorg niet-gecontracteerde zorgaanbieders (marktconforme tarieven) Als u kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst heeft met Menzis, krijgt u een gedeelte van de kosten vergoed. Er gelden maximale en, zie lijst hieronder. U kunt ook bellen met onze Klantenservice op De lijst met maximale en kan gedurende het jaar wijzigen. Als er voor een bepaald DBC-zorgproduct geen in de lijst met maximale en is opgenomen dan krijgt u een van het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden passend is te achten. Specifiek voor prijzen geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen claimen van Menzis. Nr Segment soort Omschrijving 80 A 81 A 82 A 83 A 84 A 85 A 86 A 87 A 88 A 89 A 90 A 91 A 92 A 93 A 94 A 95 A 96 A 97 A 98 A 99 A 100 A 101 A 102 A 103 A 104 A 105 A 106 A Brainstem auditory evoked potentials (BAEP/BER) zonder auto-akoestische emissie (zie voor BAEP met auto-akoestische emissie) ,10 5,31 29,41 Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie ,67-72,67 BEOORDELING ECG, HOLTER, INSPANNINGSONDERZOEK E.D ,96 9,48 20,44 Brainstem auditory evoked potentials (BAEP/BER) met auto-akoestische emissie (zie voor BAEP zonder auto-akoestische emissie) ,10 10,62 34,72 Calorisch vestibulair onderzoek zonder ENG-registratie ,81 21,30 79,11 Somato sensible evoked potentials (SSEP/SER) niet in kader van een bronlokalisatie analyse (zie voor SSEP in kader van een bronlokalisatie analyse). Somato sensible evoked potentials (SSEP>SER) in kader van een bronlokalisatie analyse (zie voor SSEP niet in kader van een bronlokalisatie analyse). Visual evoked response (VER), exclusief objectieve visusbepaling (zie voor VER inclusief objectieve visusbepaling). Visual evoked response (VER), inclusief objectieve visusbepaling (zie voor VER exclusief objectieve visusbepaling) ,10 5,31 29, ,10 63,70 87, ,24 5,31 42, ,24 5,32 42,56 ERP (P300, MRCP. e.d.) ,92 47,92 Motor Evoked Potential (MEP) beperkt ,10 21,23 45,33 Motor Evoked Potential (MEP) uitgebreid ,10 42,47 66,56 STANDAARD TCD ,94 15,92 45,86 TCD-registratie voor emboliedetectie (>30 min.) ,94 22,33 52,27 TC-DUPLEX ,94 15,92 45,86 Duplex extracraniële halsvaten ,94 8,50 38,44 DUPLEX BLOEDVATEN IN EXTREMITEITEN ,94 8,50 38,44 HEMATOTACHOGRAFIE (HTG), DOPPLER ,43 8,50 47,93 DUPLEX PERIFERE ZENUWEN EN SPIEREN ,94 31,85 61,79 UITBREIDING TCD/DUPLEX MET 1 AANVULLENDE TEST ,94 15,97 45,91 Electronystagmografie (ENG)-registratie zonder calorisch onderzoek (zie voor ENG-registratie met calorisch onderzoek). Electronystagmografie (ENG)-registratie met calorisch onderzoek (zie voor ENGregistratie zonder calorisch onderzoek) ,10 8,50 32, ,10 12,74 36,83 OOGBEWEGINGSONDERZOEK ,97 15,97 PUPILLOMETRIE ,97 15,97 EENVOUDIGE ELECTRO-RETINOGRAFIE (ERG) (ZIE VOOR UITGEBREIDE ERG). Uitgebreide electro-retinografie (ERG) (conform internationaal standaard protocol. Zie voor eenvoudige ERG). Autonoom functieonderzoek met Ewing-batterij (zie voor autonoom functieonderzoek met de kantelproef) ,24 15,97 53, ,10 19,17 43, ,62 10,62 4 van 163

5 Menzis ZorgVerzorgd (Naturapolis): Lijst maximale en medisch specialistische zorg niet-gecontracteerde zorgaanbieders (marktconforme tarieven) Als u kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst heeft met Menzis, krijgt u een gedeelte van de kosten vergoed. Er gelden maximale en, zie lijst hieronder. U kunt ook bellen met onze Klantenservice op De lijst met maximale en kan gedurende het jaar wijzigen. Als er voor een bepaald DBC-zorgproduct geen in de lijst met maximale en is opgenomen dan krijgt u een van het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden passend is te achten. Specifiek voor prijzen geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen claimen van Menzis. Nr Segment soort Omschrijving 107 A Eenvoudige toon-audiometrie ,27-19, A Spraakaudiometrie, niet in combinatie met het aanpassen van een hoortoestel ,64-23, A Autonoom functieonderzoek met de kantelproef (zie voor autonoom functieonderzoek met Ewing-batterij) ,23 21, A TREMORREGISTRATIE MET POLYGRAFISCHE METHODE ,23 21, A KWANTITATIEVE SPIERKRACHTMETING ,52 8, A Oculoplethysmografie (OPG) ,86 10,65 62, A OZP Paramedische behandeling en onderzoek EERSTE ORTHOPTISCH ONDERZOEK (BINOCULAIR) ,67-19, A OZP Paramedische behandeling en onderzoek VOORTGEZETTE ORTHOPTISCHE BEHANDELING PER BEZOEK (BINOCULAIR) ,27-6, A 116 A 117 A 118 A 119 A 120 A 121 A 122 A 123 A 124 A 125 A 126 A 127 A 128 A 129 A 130 A 131 A Fundusfotografie ,96-22,96 Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze. Bepaling van de weerstand van de luchtwegen en longparenchym afzonderlijk + bepaling van de volledige elasticiteitskarakteristiek van de longen. Overzichtsbepaling van de mechanische ventilatieverhouding door middel van direct geregistreerde drukvolumediagrammen of luchtweerstandbepaling ,64-23, ,64-23, ,75-10,75 Residubepaling ,38-29,38 Spirografische longfunctiebepaling ,75-10,75 Fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak, eenvoudig. Fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak, uitgebreid ,64-58, ,64-23,64 BEOORDELING LONGFUNCTIEONDERZOEK VOOR DERDEN ,31 16,31 BEOORDELING X-THORAX VOOR DERDEN ,31 16,31 Electro-encephalografie (EEG), registratie vanaf 1 tot 2 uur ,24 15,93 99,17 Electro-encephalografie (EEG), registratie vanaf 2 tot 6 uur ,01-0,01 Uitgebreid urodynamisch onderzoek met twee of meer kanalen ,67-81,67 Analyse bij incontinentie of obstipatie met behulp van een van de volgende onderzoeken: proctoscopie, anala manometrie, defaecografie en colonpassage tijd. Analyse incontinentie of obstipatie: minimaal 2 van de onderzoeken: capaciteit- en compliancemeting, singlefiber electromyografie, readtest, ballonevacuatietest, rectale motiliteit indexbepaling. Teledermatologie: beoordeling van digitale foto's door dermatoloog zonder face-to-face contact op verzoek van de 1e lijn. Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie ,24 59,31 96, ,34 55,36 116, ,64 12,83 30, ,64-23,64 5 van 163

6 Menzis ZorgVerzorgd (Naturapolis): Lijst maximale en medisch specialistische zorg niet-gecontracteerde zorgaanbieders (marktconforme tarieven) Als u kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst heeft met Menzis, krijgt u een gedeelte van de kosten vergoed. Er gelden maximale en, zie lijst hieronder. U kunt ook bellen met onze Klantenservice op De lijst met maximale en kan gedurende het jaar wijzigen. Als er voor een bepaald DBC-zorgproduct geen in de lijst met maximale en is opgenomen dan krijgt u een van het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden passend is te achten. Specifiek voor prijzen geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen claimen van Menzis. Nr Segment soort Omschrijving 132 A Histamine (acethylcholine) provocatietest. Spirografisch onderzoek ter bepaling van de prikkelbaarheidsdrempel van de luchtwegen door middel van inhalatie-provocatietest(s) ,18-60, A Spirometrie, voor en na inspanning ,64-23, A Behandeling met hyperbare zuurstof per zitting per patient, al dan niet in groepsverband, inclusief medisch specialistische supervisie ,62-110, A OZP Eerstelijns Diagnostiek PATHOLOGISCH-ANATOMISCH (HISTOLOGISCH) ONDERZOEK EN OVERIGE CYTODIAGNOSTISCHE ONDERZOEKEN ,13 15,56 37, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Cytodiagnostisch onderzoek van een cervix-preparaat (deze is niet bestemd voor onderzoek ten gevolge van het bevolkingsonderzoek) ,05 6,22 18, A OZP Eerstelijns Diagnostiek IMMUNO-PATHOLOGISCH ONDERZOEK ,55 31,11 147, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ELECTRONENMICROSCOPISCH ONDERZOEK ,66 46, A OZP Eerstelijns Diagnostiek VERRICHTINGEN VAN EEN PUNCTIE TEN BEHOEVE VAN CYTOLOGISCH ONDERZOEK ,66 10,37 21, A OZP Eerstelijns Diagnostiek KWANTITATIEF C.Q. MORFOMETRISCH PATHOLOGISCH-ANATOMISCH ONDERZOEK ,70 31,10 85, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Obductie ten behoeve van verzekeringsmaatschappijen uitgezonderd ziektekostenverzekeringsmaatschappijen ,52 155, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Cytodiagnostisch onderzoek cervix-preparaat ivm bevolkingsonderzoek (preventief planmatig georganiseerd cytodiagnostisch onderzoek, waarbij het cervix-preparaat wordt ,81 5,84 16,64 afgenomen door de huisarts). 143 A OZP Eerstelijns Diagnostiek FLOW-CYTOMETRIE ,63 31,10 157, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Complexe moleculaire diagnostiek - bepalingen op geïsoleerd DNA, RNA of eiwit anders dan frequent aangevraagde bepalingen op micro-organismen ,62 26,13 556, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes met weefsel en/of cellen i.v.m. frequent aangevraagde bepalingen op de aanwezigheid van HPV ,63 15,61 75, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes weefsel en/of cellen (oa CISH, ISH, FISH) en frequent aangevr.bepalingen op aanw.andere micro-organismen ,62 31,21 259,84 dan HPV (o.a.tbc,ebv,hsv,bartonella). 147 A OZP Eerstelijns Diagnostiek HYBRIDISATIE, GEAUTOMATISEERD ,71 2,13 17, A OZP Eerstelijns Diagnostiek HYBRIDISATIE, HANDMATIG ,10 6,68 55, A OZP Eerstelijns Diagnostiek DNA-AMPLIFICATIE, KWALITATIEF, GEAUTOMATISEERD ,57 2,13 25, A OZP Eerstelijns Diagnostiek DNA-AMPLIFICATIE, KWALITATIEF, HANDMATIG ,10 6,74 55, A OZP Eerstelijns Diagnostiek RNA-AMPLIFICATIE, KWALITATIEF ,86 8,22 72, A OZP Eerstelijns Diagnostiek DNA/RNA-AMPLIFICATIE, KWANTITATIEF ,59 6,68 125, A OZP Eerstelijns Diagnostiek DNA/RNA-ANALYSE (BV. SEQUENTIE-BEPALING OF SUB-TYPERING) ,59 6,92 125, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiënt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiënt ,81 6, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Consult bij patiënt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiënt gerelateerde vraagstelling ,63 14, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht ,34 0,09 1, A OZP Eerstelijns Diagnostiek DIACEETZUUR ,40 0,09 0, A OZP Eerstelijns Diagnostiek INDICAN ,40 0,09 0, A OZP Eerstelijns Diagnostiek AMINOLEVULINEZUUR, DELTA-, KWANTITATIEF ,89 0,53 6, A OZP Eerstelijns Diagnostiek CONCENTRATIE- EN VERDUNNINGSPROEF, ELK ,40 0,09 0, A OZP Eerstelijns Diagnostiek UREUM ,00 0,18 1, A OZP Eerstelijns Diagnostiek CHLORIDE ,00 0,18 1, A OZP Eerstelijns Diagnostiek GALACTOSEPROEF ,96 0,18 2, A OZP Eerstelijns Diagnostiek HIPPUURZUURPROEF ,93 0,35 4, A OZP Eerstelijns Diagnostiek HOMOCYSTEINE ,59 0,53 30, A OZP Eerstelijns Diagnostiek KETOSTEROIDEN, 17-, TOTAAL ,85 0,80 8,65 6 van 163

7 Menzis ZorgVerzorgd (Naturapolis): Lijst maximale en medisch specialistische zorg niet-gecontracteerde zorgaanbieders (marktconforme tarieven) Als u kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst heeft met Menzis, krijgt u een gedeelte van de kosten vergoed. Er gelden maximale en, zie lijst hieronder. U kunt ook bellen met onze Klantenservice op De lijst met maximale en kan gedurende het jaar wijzigen. Als er voor een bepaald DBC-zorgproduct geen in de lijst met maximale en is opgenomen dan krijgt u een van het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden passend is te achten. Specifiek voor prijzen geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen claimen van Menzis. Nr Segment soort Omschrijving 167 A OZP Eerstelijns Diagnostiek KETOSTEROIDEN, 17-, GEFRACTIONEERD ,50 0,80 28, A OZP Eerstelijns Diagnostiek PORFYRINES, URO-, COPRO-, PROTO-KWANTITATIEF, ELK ,75 0,26 3, A OZP Eerstelijns Diagnostiek KREATINE ,34 0,09 1, A OZP Eerstelijns Diagnostiek URINEZUUR ,00 0,18 1, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Urobilinogeen, kwantitatief in ander materiaal dan faeces ,71 0,50 5, A OZP Eerstelijns Diagnostiek STIKSTOF TOTAAL (VOLGENS KJELDAHL) ,96 0,26 2, A OZP Eerstelijns Diagnostiek HYDROXY-INDOLAZIJNZUUR, 5-, KWALITATIEF ,34 0,09 1, A OZP Eerstelijns Diagnostiek VITAMINE B ,89 0,53 6, A OZP Eerstelijns Diagnostiek XYLOSE, D ,93 0,35 4, A OZP Eerstelijns Diagnostiek PREGNAANDIOL ,71 0,89 16, A OZP Eerstelijns Diagnostiek OESTRIOL ,78 0,89 12, A OZP Eerstelijns Diagnostiek KETOGENE-STEROIDEN, ,78 0,80 12, A OZP Eerstelijns Diagnostiek KETOSTEROIDEN, 20-, 17, 21-DIHYDROXY ,85 0,80 8, A OZP Eerstelijns Diagnostiek IMMUNO-ELECTROFORESE, NA CONCENTRATIE ,57 1,78 25, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ANTISTOFFEN TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IMMUNOBLOT ,50 3,87 31, A OZP Eerstelijns Diagnostiek OESTROGENEN ,50 0,89 28, A OZP Eerstelijns Diagnostiek METANEFRINEN, NORMETANEFRINEN ,89 0,62 6, A OZP Eerstelijns Diagnostiek BLOED (OCCULT), KWALITATIEF ,96 0,09 2, A OZP Eerstelijns Diagnostiek BILIRUBINE, KWALITATIEF ,40 0,09 0, A OZP Eerstelijns Diagnostiek STERCOBILINE, KWALITATIEF ,40 0,09 0, A OZP Eerstelijns Diagnostiek GISTPROEF ,40 0,06 0, A OZP Eerstelijns Diagnostiek VERTERING, KWALITATIEF ,40 0,09 0, A OZP Eerstelijns Diagnostiek AMYLASE ,00 0,09 1, A OZP Eerstelijns Diagnostiek LIPASE ,34 0,18 1, A OZP Eerstelijns Diagnostiek TRYPSINE ,34 0,18 1, A OZP Eerstelijns Diagnostiek EIWIT ,93 0,35 4, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Calcium in faeces ,93 0,35 4, A OZP Eerstelijns Diagnostiek VET (VETTEN, VETZUREN, DROGE STOF), KWANTITATIEF ,89 0,53 6, A OZP Eerstelijns Diagnostiek MELKZUUR, KWANTITATIEF ,85 0,89 8, A OZP Eerstelijns Diagnostiek LEUCOCYTEN IN FAECES ,34 0,09 1, A OZP Eerstelijns Diagnostiek OSMOLARITEIT IN FAECES ,93 0,35 4, A OZP Eerstelijns Diagnostiek CHYMOTRYPSINE IN FAECES ,93 0,35 4, A OZP Eerstelijns Diagnostiek GALZURE ZOUTEN IN FAECES ,93 0,35 4, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ALFA-I-ANTITRYPSINE IN FAECES ,71 0,44 5, A OZP Eerstelijns Diagnostiek PORFYRINES, KWANTITATIEF ,57 0,89 24, A OZP Eerstelijns Diagnostiek PORFYRINES URO-, COPRO-, PROTO- IN FAECES ,85 0,89 8, A OZP Eerstelijns Diagnostiek SEDIMENT ,00 0,09 1, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ADEMANALYSE ,36 0,18 25, A OZP Eerstelijns Diagnostiek MAAGONDERZOEK, GEFRACTIONEERD ,75 0,38 3, A OZP Eerstelijns Diagnostiek DUODENUM-SONDAGE (MET A, B, EN C GAL EN SEDIMENT) ,75 0,38 3, A OZP Eerstelijns Diagnostiek AMYLASE ,34 0,26 1, A OZP Eerstelijns Diagnostiek TRYPSINE IN DIVERSE MATERIALEN ,34 0,17 1, A OZP Eerstelijns Diagnostiek MORFOLOGISCH ONDERZOEK VAN SPUTUM, ALGEMEEN ,34 0,11 1, A OZP Eerstelijns Diagnostiek KAY-TEST ,75 0,38 3, A OZP Eerstelijns Diagnostiek BLOED (OCCULT) IN DIVERSE MATERIALEN ,34 0,09 1, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltosetolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest ,00 0,18 1, A OZP Eerstelijns Diagnostiek KREATININE KLARING (OF ANDERE KLARING) ,93 0,53 4, A OZP Eerstelijns Diagnostiek METHEMOGLOBINE, SULFHEMOGLOBINE, ELK ,96 0,18 2, A OZP Eerstelijns Diagnostiek VITAMINE C ,34 0,09 1, A OZP Eerstelijns Diagnostiek KREATININE ,00 0,18 1, A OZP Eerstelijns Diagnostiek FOSFAAT ,00 0,18 1, A OZP Eerstelijns Diagnostiek FOSFATASE (ZURE) ,34 0,18 1, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ALKALI RESERVE ,96 0,26 2, A OZP Eerstelijns Diagnostiek CHOLESTEROL, TOTAAL ,00 0,18 1,18 7 van 163

8 Menzis ZorgVerzorgd (Naturapolis): Lijst maximale en medisch specialistische zorg niet-gecontracteerde zorgaanbieders (marktconforme tarieven) Als u kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst heeft met Menzis, krijgt u een gedeelte van de kosten vergoed. Er gelden maximale en, zie lijst hieronder. U kunt ook bellen met onze Klantenservice op De lijst met maximale en kan gedurende het jaar wijzigen. Als er voor een bepaald DBC-zorgproduct geen in de lijst met maximale en is opgenomen dan krijgt u een van het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden passend is te achten. Specifiek voor prijzen geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen claimen van Menzis. Nr Segment soort Omschrijving 221 A OZP Eerstelijns Diagnostiek Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces ,00 0,26 1, A OZP Eerstelijns Diagnostiek RESTSTIKSTOF ,96 0,24 2, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ANGIOTENSINE CONVERTING ENZYM ,75 0,26 3, A OZP Eerstelijns Diagnostiek VITAMINE A ,93 0,35 4, A OZP Eerstelijns Diagnostiek IJZER ,34 0,62 1, A OZP Eerstelijns Diagnostiek VITAMINE E ,89 0,53 6, A OZP Eerstelijns Diagnostiek LIPOIDEN, TOTAAL ,75 0,26 3, A OZP Eerstelijns Diagnostiek VITAMINE D (DIHYDROXYCHOLECALCIFEROL) ,89 0,89 6, A OZP Eerstelijns Diagnostiek NATRIUM ,00 0,18 1, A OZP Eerstelijns Diagnostiek KALIUM ,00 0,18 1, A OZP Eerstelijns Diagnostiek IJZERBINDINGSCAPACITEIT ,93 0,35 4, A OZP Eerstelijns Diagnostiek AMINOZURENCHROMATOGRAM ,50 2,66 30, A OZP Eerstelijns Diagnostiek TRANSFERRINE ,93 0,35 4, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Koolhydraat Deficïent Transferrine (CDT) ,71 0,35 16, A OZP Eerstelijns Diagnostiek CHOLINESTERASE ,96 0,26 2, A OZP Eerstelijns Diagnostiek PYRODRUIVENZUUR ,85 0,80 8, A OZP Eerstelijns Diagnostiek TRIGLYCERIDEN ,34 0,53 1, A OZP Eerstelijns Diagnostiek MELKZUUR ,85 0,80 8, A OZP Eerstelijns Diagnostiek MAGNESIUM ,96 0,44 2, A OZP Eerstelijns Diagnostiek LIPOIDFOSFOR IN BLOED ,75 0,26 3, A OZP Eerstelijns Diagnostiek VETZUREN, VRIJ (FFA, NEFA) ,85 0,80 8, A OZP Eerstelijns Diagnostiek IMMUNOGLOBULINE, ELK ,89 0,62 6, A OZP Eerstelijns Diagnostiek FENYLALANINE ,71 0,44 5, A OZP Eerstelijns Diagnostiek CELLEN TELLEN IN LIQUOR ,40 0,09 0, A OZP Eerstelijns Diagnostiek AMMONIAK ,85 0,80 8, A OZP Eerstelijns Diagnostiek FIBRINOGEEN ,75 0,26 3, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ASAT, SGOT, TRANSAMINASE ,00 0,26 1, A OZP Eerstelijns Diagnostiek CRYOGLOBULINE, KWALITATIEF ,34 0,09 1, A OZP Eerstelijns Diagnostiek OSMOLARITEIT ,96 0,26 2, A OZP Eerstelijns Diagnostiek MICROSCOPISCH ONDERZOEK (ONGEKLEURD OF GEKLEURD), ELK ,96 0,57 2, A OZP Eerstelijns Diagnostiek MICROSCOPISCH ONDERZOEK (SPIROCHETEN IN DONKER VELD) ,96 0,58 2, A OZP Eerstelijns Diagnostiek KWEEKPROEF OP TUBERCULOSE ,78 2,67 14, A OZP Eerstelijns Diagnostiek RESISTENTIEBEPALING KWALITATIEF M.B.V. DIFFUSIE-METHODE, BACTERIOLOGISCH ,96 1,20 3, A OZP Eerstelijns Diagnostiek RESISTENTIEBEPALING KWANTITATIEF M.B.V. MRC/ETEST PER ANTIBIOTICUM, BACTERIOLOGISCH ,75 0,90 3, A OZP Eerstelijns Diagnostiek RESISTENTIEBEPALING TBC KWANTITATIEF M.B.V. MRC PER ANTIBIOTICUM, BACTERIOLOGISCH ,71 2,94 7, A OZP Eerstelijns Diagnostiek MRC + MBC-BEPALING PER ANTIBIOTICUM ,78 2,95 14, A OZP Eerstelijns Diagnostiek INTERACTIE MRC VAN TWEE ANTIBIOTICA ,64 2,11 21, A OZP Eerstelijns Diagnostiek SERUM BACTERICIDIE ,78 0,35 12, A OZP Eerstelijns Diagnostiek BETA LACTAMASE TEST ,34 0,34 1, A OZP Eerstelijns Diagnostiek DIERPROEF (TBC E.A.) ,71 0,25 15, A OZP Eerstelijns Diagnostiek MICROSCOPISCH ONDERZOEK (GEKLEURD OF ONGEKLEURD), ELK, MYCOLOGISCH ,96 0,47 2, A OZP Eerstelijns Diagnostiek RESISTENTIEBEPALING KWANTITATIEF D.M.V. MRC/ETEST PER ANTIBIOTICUM, MYCOLOGISCH ,75 0,87 3, A OZP Eerstelijns Diagnostiek MICROSCOPISCH ONDERZOEK OP TUBERCULOSE (ZIEHL-NEELSEN OF GELIJKWAARDIGE METHODE) ,85 1,20 9, A OZP Eerstelijns Diagnostiek AGGLUTINATIEREACTIE VOLGENS WIDAL, VOOR ELK MICRO-ORGANISME ,89 0,47 6, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode ,96 0,09 2, A OZP Eerstelijns Diagnostiek PAUL EN BUNNELL, REACTIE VAN ,89 0,47 6, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest) ,96 0,09 2,05 8 van 163

9 Menzis ZorgVerzorgd (Naturapolis): Lijst maximale en medisch specialistische zorg niet-gecontracteerde zorgaanbieders (marktconforme tarieven) Als u kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst heeft met Menzis, krijgt u een gedeelte van de kosten vergoed. Er gelden maximale en, zie lijst hieronder. U kunt ook bellen met onze Klantenservice op De lijst met maximale en kan gedurende het jaar wijzigen. Als er voor een bepaald DBC-zorgproduct geen in de lijst met maximale en is opgenomen dan krijgt u een van het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden passend is te achten. Specifiek voor prijzen geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen claimen van Menzis. Nr Segment soort Omschrijving 268 A OZP Eerstelijns Diagnostiek Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest) ,75 0,17 2, A OZP Eerstelijns Diagnostiek CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering) ,71 0,26 4, A OZP Eerstelijns Diagnostiek AGGLUTINATIE, KOUDE ,93 0,16 4, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ANTI-STERPTOLYSINE TITER / ANTI-DNASE B TITER OF STAPHOLYSINE TITER, ELK ,93 0,47 4, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ROSE-TEST ,71 0,20 4, A OZP Eerstelijns Diagnostiek L-AGGLUTINATIE ,75 0,10 2, A OZP Eerstelijns Diagnostiek RA-TEST (LATEX-AGGLUTINATIE) ,75 0,19 2, A OZP Eerstelijns Diagnostiek TREPONEMA PALLIDUM HAEMAGGLUTINATIETEST (TPHA) ,96 2,30 4, A OZP Eerstelijns Diagnostiek FLUORESCERENDE TREPONEMALE ANTI-STOFFENREACTIE (MET TOEPASSING VAN ABSORPTIE) FTA-ABS-REACTIE ,89 0,47 6, A OZP Eerstelijns Diagnostiek VDRL-REACTIE (KWANTITATIEF) ,75 0,34 3, A OZP Eerstelijns Diagnostiek PRECIPITATIE REACTIE ,93 0,19 4, A OZP Eerstelijns Diagnostiek IMMUNODIFFUSIE REACTIE ,71 1,21 5, A OZP Eerstelijns Diagnostiek IMMUNOCHEMOLYTISCHE BEPALING VAN COMPLEMENT GEHALTE (CH 50) ,71 0,51 5, A OZP Eerstelijns Diagnostiek COMPLEMENT COMPONENT (KWANTITATIEVE BEPALING) ,71 0,62 5, A OZP Eerstelijns Diagnostiek T-ROSE-TEST ,71 1,33 17, A OZP Eerstelijns Diagnostiek MEMBRAAN IMMUNOFLUORESCENTIE (TER BEPALING VAN HET B-LYMFOCYTEN) ,71 0,53 16, A OZP Eerstelijns Diagnostiek C-REACTIVE PROTEINEN (CRP) ,75 0,18 2, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ANTI-NUCLEAIRE FACTOR (ANF) ,71 0,53 5, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ANTI-PERINUCLEAIRE FACTOR (PNF) ,93 0,79 4, A OZP Eerstelijns Diagnostiek CELLULAIRE IMMUNITEIT DOOR MIDDEL VAN LYMFOCYTEN TRANSFORMATIE, BEPALING VAN ,57 1,97 25, A OZP Eerstelijns Diagnostiek GRANULOCYTEN-TOXICITEITSTEST ,78 1,13 12, A OZP Eerstelijns Diagnostiek LEUCOCYTEN AGGLUTINATIETEST ,78 0,86 12, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)) ,00 0,09 1, A OZP Eerstelijns Diagnostiek BEZINKINGSSNELHEID ,00 0,09 1, A OZP Eerstelijns Diagnostiek BLOEDINGSTIJD ,89 0,09 5, A OZP Eerstelijns Diagnostiek PROTROMBINETIJD BIJ ORALE ANTISTOLLING ,96 0,09 2, A OZP Eerstelijns Diagnostiek PROTROMBINETIJD ,75 0,09 2, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ERYTROCYTEN, RESISTENTIE ,34 0,09 1, A OZP Eerstelijns Diagnostiek PLASMACELLEN TELLEN ,34 0,18 1, A OZP Eerstelijns Diagnostiek MICROSCOPIE VAN STERNUMPUNCTAAT, STANDAARDKLEURING EN BEOORDELING ,96 0,26 2, A OZP Eerstelijns Diagnostiek EOSINOFIELEN TELLEN ,00 0,09 1, A OZP Eerstelijns Diagnostiek TROMBOCYTEN TELLEN ,00 0,09 1, A OZP Eerstelijns Diagnostiek RETICULOCYTEN TELLEN ,96 0,09 2, A OZP Eerstelijns Diagnostiek DIFFERENTIELE TELLING (HAND) ,96 0,09 2, A OZP Eerstelijns Diagnostiek DIFFERENTIELE TELLING (MACHINAAL) ,00 0,09 1, A OZP Eerstelijns Diagnostiek LE-CELLEN ,75 0,28 3, A OZP Eerstelijns Diagnostiek BLOEDKOEK RETRACTIE, KWANTITATIEF ,40 0,06 0, A OZP Eerstelijns Diagnostiek RECALCIFICATIE-STOLLINGSTIJD ,34 0,12 1, A OZP Eerstelijns Diagnostiek HEPARINE-TOLERANTIE TEST ,34 0,18 1, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ACID-HAM TEST ,00 0,10 1, A OZP Eerstelijns Diagnostiek HEMOGLOBINE (FOETAAL) KWALITATIEF ,75 0,26 3, A OZP Eerstelijns Diagnostiek HEMOGLOBINE FOETAAL (HBF), KWANTITATIEF ,89 0,53 6, A OZP Eerstelijns Diagnostiek HEMOGLOBINE SCHEIDING KWANTITATIEF ,85 0,89 8, A OZP Eerstelijns Diagnostiek BLOEDSTOLLINGSFACTOR II ,96 0,18 2, A OZP Eerstelijns Diagnostiek BLOEDSTOLLINGSFACTOR V ,96 0,18 2, A OZP Eerstelijns Diagnostiek BLOEDSTOLLINGSFACTOR VII ,96 0,18 2, A OZP Eerstelijns Diagnostiek BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII ,85 0,80 8, A OZP Eerstelijns Diagnostiek BLOEDSTOLLINGSFACTOR IX ,85 0,80 8,65 9 van 163

10 Menzis ZorgVerzorgd (Naturapolis): Lijst maximale en medisch specialistische zorg niet-gecontracteerde zorgaanbieders (marktconforme tarieven) Als u kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst heeft met Menzis, krijgt u een gedeelte van de kosten vergoed. Er gelden maximale en, zie lijst hieronder. U kunt ook bellen met onze Klantenservice op De lijst met maximale en kan gedurende het jaar wijzigen. Als er voor een bepaald DBC-zorgproduct geen in de lijst met maximale en is opgenomen dan krijgt u een van het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden passend is te achten. Specifiek voor prijzen geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen claimen van Menzis. Nr Segment soort Omschrijving 316 A OZP Eerstelijns Diagnostiek BLOEDSTOLLINGSFACTOR X ,96 0,22 2, A OZP Eerstelijns Diagnostiek TROMBOPLASTINETIJD, PARTIEEL ,34 0,18 1, A OZP Eerstelijns Diagnostiek TROMBINETIJD ,34 0,17 1, A OZP Eerstelijns Diagnostiek PROTEINE-SULFAAT-TITRATIE ,00 0,10 1, A OZP Eerstelijns Diagnostiek LEUCOCYTENCONCENTRATIE MET KLEURING ,96 0,26 2, A OZP Eerstelijns Diagnostiek TROMBOCYTEN AGGREGATIE, PER AGGREGERENDE SUBSTANTIE ,93 0,35 4, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ALKALISCHE FOSFATASE, KWANTITATIEF, IN LEUCOCYTEN ,78 0,89 12, A OZP Eerstelijns Diagnostiek PLASMINOGEEN ACTIVTEIT ,89 0,53 6, A OZP Eerstelijns Diagnostiek GLUCOSE-6-FOSFAAT-DEHYDROGENASE (G 6 PD) IN ERYTROCYTEN ,85 0,80 8, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Transketolase - in erytrocyten ,45 0,80 9, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Transketolase - voor en na toevoeging TPP (TPP effect), ,78 0,80 12, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Circulerend anticoagulans (lupus anticoagulans, antitromboplastine, antifosfolipiden), per anticoagulans ,85 0,89 8, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ANTIPLASMINE ACTIVEIT, ALFA ,89 0,53 6, A OZP Eerstelijns Diagnostiek HEPARINE BEPALING (ANTI XA ACTIVITEIT) ,89 0,53 6, A OZP Eerstelijns Diagnostiek SPERMA-ANALYSE, EENVOUDIG ,93 0,09 4, A OZP Eerstelijns Diagnostiek CONCREMENTEN (ZOALS STENEN), INSTRUMENTELE METHODE ,78 0,09 11, A OZP Eerstelijns Diagnostiek CHROMATOGRAFISCHE ANALYSE (KWALITATIEF, 2-DIMENSIONAAL) ,85 0,80 8, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ZUURSTOF- EN KOOLZUURGEHALTE VAN UITADEMINGSLUCHT, KWANTITATIEF ,85 0,89 8, A OZP Eerstelijns Diagnostiek NATRIUM EN CHLORIDE IN ZWEET (KWANTITATIEF) ,89 0,62 6, A OZP Eerstelijns Diagnostiek BNP/NT-PROBNP ,68 0,89 13, A OZP Eerstelijns Diagnostiek LEVENSDUUR ERYTROCYTEN, 51-CHROMIUM ,50 0,44 27, A OZP Eerstelijns Diagnostiek BILIRUBINE IN VRUCHTWATER, EVENTUEEL ASCITESVOCHT, KWANTITATIEF ,85 0,18 8, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ZINK ,89 0,53 6, A OZP Eerstelijns Diagnostiek FOSFOLIPIDEN-FOSFOR, TOTAAL (TPP) ,71 0,44 5, A OZP Eerstelijns Diagnostiek LECITHINE SFINGOMYELINE VERHOUDING (L/S RATIO) ,57 1,78 25, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk) ,64 0,44 20, A OZP Eerstelijns Diagnostiek WORMEIEREN (CONCENTRATIE) ,85 0,79 8, A OZP Eerstelijns Diagnostiek PROTOZOAIRE CYSTEN (CONCENTRATIE) ,85 1,06 8, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ENTAMOEBA HISTOLYTICA (ZINKSULFAAT CONCENTRATIE) ,93 1,07 5, A OZP Eerstelijns Diagnostiek SCHISTOSOMA (ZOUTZUUR-ETHER CONCENTRATIE) ,85 0,79 8, A OZP Eerstelijns Diagnostiek STRONGYLOIDES (BAEMANN CONCENTRATIE) ,85 0,79 8, A OZP Eerstelijns Diagnostiek SCHISTOSOMA (NA CONCENTRATIE D.M.V. CENTRIFUGEREN) ,78 0,79 12, A OZP Eerstelijns Diagnostiek VIROLOGISCH ONDERZOEK DOOR MIDDEL VAN CELKWEEK < 2 MEDIA ,78 3,88 15, A OZP Eerstelijns Diagnostiek VIROLOGISCH ONDERZOEK DOOR MIDDEL VAN CELKWEEK 2-3 MEDIA ,71 3,87 19, A OZP Eerstelijns Diagnostiek VIROLOGISCH ONDERZOEK DOOR MIDDEL VAN CELKWEEK > 3 MEDIA ,64 3,87 23, A OZP Eerstelijns Diagnostiek TYPERING VAN GEISOLEERD VIRUSSTAM ,10 6,68 55, A OZP Eerstelijns Diagnostiek HBS ANTIGEEN ,89 1,59 7, A OZP Eerstelijns Diagnostiek VIRUSDETECTIE IN KWEEK MET SPECIFIEKE ANTISERA ,85 2,94 10, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ANTISTOFFEN, IGT, IGG OF IGA TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IMMUNOASSAY ,89 0,74 6, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ANTISTOFFEN TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. CBR OF HAR PER BEPALING ,75 0,90 3, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ANTISTOFTITERSTIJGING MET BEHULP VAN NEUTRALISATIE (2 BEPALINGEN) ,71 4,81 20, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ANTISTOFFEN, IGM TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IF ,85 2,79 10, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ANTISTOFFEN, IGT, IGG OF IGA TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IF ,89 2,30 8, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ANTISTOFFEN, IGM TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IMMUNOASSAY ,85 1,34 9, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch ,78 1,66 13, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch ,78 1,66 13,44 10 van 163

11 Menzis ZorgVerzorgd (Naturapolis): Lijst maximale en medisch specialistische zorg niet-gecontracteerde zorgaanbieders (marktconforme tarieven) Als u kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst heeft met Menzis, krijgt u een gedeelte van de kosten vergoed. Er gelden maximale en, zie lijst hieronder. U kunt ook bellen met onze Klantenservice op De lijst met maximale en kan gedurende het jaar wijzigen. Als er voor een bepaald DBC-zorgproduct geen in de lijst met maximale en is opgenomen dan krijgt u een van het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden passend is te achten. Specifiek voor prijzen geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen claimen van Menzis. Nr Segment soort Omschrijving 362 A OZP Eerstelijns Diagnostiek Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, mycologisch ,78 1,66 13, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch ,78 1,66 13, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch ,78 1,66 13, A OZP Eerstelijns Diagnostiek HYDROXY-INDOLAZIJNZUUR, 5-, KWANTITATIEF ,89 0,53 6, A OZP Eerstelijns Diagnostiek HYDROXYTRYPTAMINE, 5-, (5-HT) (SEROTONINE) ,89 0,53 6, A OZP Eerstelijns Diagnostiek VITAMINE B1, THIAMINE ,89 0,53 6, A OZP Eerstelijns Diagnostiek VITAMINE B6, PYRIDOXINE ,89 0,53 6, A OZP Eerstelijns Diagnostiek VITAMINE H, BIOTINE ,89 0,53 6, A OZP Eerstelijns Diagnostiek PORFOBILINOGEEN, KWALITATIEF ,96 0,18 2, A OZP Eerstelijns Diagnostiek PORFOBILINOGEEN, KWANTITATIEF ,71 0,44 5, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief ,78 1,06 12,85 eiwitbepaling. 373 A OZP Eerstelijns Diagnostiek MICRO-ALBUMINE IN URINE ,75 0,44 3, A OZP Eerstelijns Diagnostiek VANILLYL-AMANDELZUUR (VMA) ,78 0,98 12, A OZP Eerstelijns Diagnostiek HOMOVANILLINE (HVA) ,78 0,98 12, A OZP Eerstelijns Diagnostiek AMINOZURENCHROMATOGRAM VIA KOLOMCHROMATOGRAFIE ,50 3,11 30, A OZP Eerstelijns Diagnostiek CYSTINE, KWALITATIEF ,34 0,09 1, A OZP Eerstelijns Diagnostiek FENYLPYRODRUIVENZUUR, KWALITATIEF ,40 0,09 0, A OZP Eerstelijns Diagnostiek BLOED, KWALITATIEF (TABLET TEST) ,40 0,09 0, A OZP Eerstelijns Diagnostiek PREGNAANDIOL + PREGNAANTRIOL IN CYCLUSURINE ,71 1,33 17, A OZP Eerstelijns Diagnostiek HYDROXYPROLINE ,85 0,80 8, A OZP Eerstelijns Diagnostiek MYOGLOBINE, KWALITATIEF ,00 0,09 1, A OZP Eerstelijns Diagnostiek OXAALZUUR ,93 0,35 4, A OZP Eerstelijns Diagnostiek O2-VERZADIGING VAN HET ARTERIELE BLOED ,75 0,26 3, A OZP Eerstelijns Diagnostiek BLOEDGASSEN: PH, PCO2, PO2 EN/OF STANDAARDBICARBONAAT VAN HET ARTERIELE BLOED ,75 0,89 3, A OZP Eerstelijns Diagnostiek GAMMA-GLUTAMYL-TRANSPEPTIDASE ,00 0,26 1, A OZP Eerstelijns Diagnostiek NUCLEOTIDASE, 5' ,75 0,26 3, A OZP Eerstelijns Diagnostiek IGG SUBKLASSEN ,85 0,80 8, A OZP Eerstelijns Diagnostiek CI-ESTERASEREMMERACTIVITEIT ,85 0,80 8, A OZP Eerstelijns Diagnostiek VISCOSITEIT ,93 0,26 4, A OZP Eerstelijns Diagnostiek PRECIPITINEN ,85 0,71 8, A OZP Eerstelijns Diagnostiek APOLIPOPROTEINE A, B, C, E ,89 0,53 6, A OZP Eerstelijns Diagnostiek CORTISOL ,71 0,53 5, A OZP Eerstelijns Diagnostiek CORTISOL, VRIJ ,89 0,53 6, A OZP Eerstelijns Diagnostiek DESOXYCORTISOL, ,89 0,53 6, A OZP Eerstelijns Diagnostiek DESOXYCORTISOL, ,89 0,53 6, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ALDOSTERON ,89 0,53 6, A OZP Eerstelijns Diagnostiek HYDROXYPROGESTERON, ,89 0,53 6, A OZP Eerstelijns Diagnostiek PROGESTERON ,89 0,53 6, A OZP Eerstelijns Diagnostiek TESTOSTERON ,89 0,53 6, A OZP Eerstelijns Diagnostiek TESTOSTERON, VRIJ ,89 0,53 6, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ANDROSTANOLON (DIHYDROTESTOSTERON) ,89 0,53 6, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ANDROSTEENDION ,89 0,53 6, A OZP Eerstelijns Diagnostiek DEHYDRO-EPI-ANDROSTERON (DHEA) ,85 0,53 8, A OZP Eerstelijns Diagnostiek DEHYDRO-EPI-ANDROSTERONSULFAAT (DHEA-S) ,89 0,53 6, A OZP Eerstelijns Diagnostiek SEX HORMONE BINDING GLOBULIN (SHBG) ,89 0,53 6, A OZP Eerstelijns Diagnostiek SOMATOMEDINE ,85 0,53 8, A OZP Eerstelijns Diagnostiek SOMATOSTATINE ,85 0,53 8, A OZP Eerstelijns Diagnostiek PREGNENOLON ,89 0,53 6, A OZP Eerstelijns Diagnostiek OESTRIOL BIJ GRAVIDAE ,89 0,53 6,43 11 van 163

12 Menzis ZorgVerzorgd (Naturapolis): Lijst maximale en medisch specialistische zorg niet-gecontracteerde zorgaanbieders (marktconforme tarieven) Als u kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst heeft met Menzis, krijgt u een gedeelte van de kosten vergoed. Er gelden maximale en, zie lijst hieronder. U kunt ook bellen met onze Klantenservice op De lijst met maximale en kan gedurende het jaar wijzigen. Als er voor een bepaald DBC-zorgproduct geen in de lijst met maximale en is opgenomen dan krijgt u een van het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden passend is te achten. Specifiek voor prijzen geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen claimen van Menzis. Nr Segment soort Omschrijving 411 A OZP Eerstelijns Diagnostiek OESTRON, OESTRADIOL, ELK ,89 0,53 6, A OZP Eerstelijns Diagnostiek GLUCAGON ,89 0,53 6, A OZP Eerstelijns Diagnostiek INSULINE ,89 0,53 6, A OZP Eerstelijns Diagnostiek INSULINE-ANTISTOFFEN ,89 0,53 6, A OZP Eerstelijns Diagnostiek C-PEPTIDE ,89 0,53 6, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ACTH, CORTICOTROFINE ,89 0,53 6, A OZP Eerstelijns Diagnostiek LUTEINISEREND HORMOON (LH) ,71 0,53 5, A OZP Eerstelijns Diagnostiek FOLLIKELSTIMULEREND HORMOON (FSH) ,71 0,53 5, A OZP Eerstelijns Diagnostiek THYROTROFINE (TSH) BINDING INHIBITOR ,89 0,53 6, A OZP Eerstelijns Diagnostiek THYROTROFINE (TSH) STIMULATING IMMUUNGLOBULINE ,89 0,53 6, A OZP Eerstelijns Diagnostiek HCG, HUMAAN CHORIONGONADOTROFINE, INTACT MOLECUUL ,89 0,53 6, A OZP Eerstelijns Diagnostiek HCG, BETA-HUMAAN CHORIONGONADOTROFINE ,85 0,53 8, A OZP Eerstelijns Diagnostiek HCG, BETAVRIJ-HUMAAN CHORIONGONADODROFINE ,89 0,53 6, A OZP Eerstelijns Diagnostiek HCS, HPL, HUMAAN CHORIONSOMATOTROFINE ,89 0,62 6, A OZP Eerstelijns Diagnostiek GROEIHORMOON, HGH, SOMATROPINE ,89 0,53 6, A OZP Eerstelijns Diagnostiek RH-LH BELASTINGTEST (= LH OP MIN) ,64 1,69 21, A OZP Eerstelijns Diagnostiek RH-FSH BELASTINGTEST (=FSH OP MIN) ,64 1,69 21, A OZP Eerstelijns Diagnostiek VASOPRESSINE (ANTIDIURETISCH HORMOON, ADH) ,89 0,53 6, A OZP Eerstelijns Diagnostiek PROLACTINE (PRL) ,71 0,62 5, A OZP Eerstelijns Diagnostiek THYROXINE (VRIJ T4) ,71 0,62 5, A OZP Eerstelijns Diagnostiek TRIJOODTHYRONINE (VRIJ T3) ,89 0,62 6, A OZP Eerstelijns Diagnostiek TRIJOODTHYRONINE (REVERSE T3) ,89 0,62 6, A OZP Eerstelijns Diagnostiek THYROTROFINE (TSH) ,93 0,62 4, A OZP Eerstelijns Diagnostiek THYROXINEBINDEND GLOBULINE (TBG) ,89 0,62 6, A OZP Eerstelijns Diagnostiek THYROXINE (T4) ,93 0,62 4, A OZP Eerstelijns Diagnostiek TRIJOODTHYRONINE (T3) ,89 0,62 6, A OZP Eerstelijns Diagnostiek FOLIUMZUUR ,71 0,62 5, A OZP Eerstelijns Diagnostiek VITAMINE B12, CYANOCOBALAMINE ,89 0,62 6, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ATRIAL NATRIURETIC PEPTIDE (ANP) ,89 0,62 6, A OZP Eerstelijns Diagnostiek OSTEOCALCINE ,89 0,62 6, A OZP Eerstelijns Diagnostiek NEUROTENSINE ,89 0,64 6, A OZP Eerstelijns Diagnostiek TRANSCORTINE (CORTICOSTEROIDBINDEND GLOBULINE, CBG) ,89 0,62 6, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ANTISTOFFEN TEGEN SPECIFIEK HUMAAN WEEFSEL ,85 0,61 8, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ALLERGENEN, (SPECIFIEK IGE ANTISTOF TEGEN, RAST) ,78 0,61 12, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ALLERGENEN, SCREENING OP INHALATIE-ALLERGIE ,71 0,62 16, A OZP Eerstelijns Diagnostiek BLOEDGROEP BEPALINGEN NIET VALLENDE ONDER ABO, RHESUS (DUFFY, KELL, ETC.) PER BLOEDGROEP ,34 0,09 1, A OZP Eerstelijns Diagnostiek PROSTAAT ZURE FOSFATASE (ANTIGEEN) ,89 0,29 6, A OZP Eerstelijns Diagnostiek PROSTAATSPECIFIEK ANTIGEEN (PSA) ,89 0,62 6, A OZP Eerstelijns Diagnostiek NEURONSPECIFIEK ENOLASE (NSE) ,89 0,62 6, A OZP Eerstelijns Diagnostiek CARCINOOM ANTIGEEN (CA), ELK ,89 0,62 6, A OZP Eerstelijns Diagnostiek TRYPSINE-LIKE INHIBITOR ,89 0,62 6, A OZP Eerstelijns Diagnostiek THYREOGLOBULINE ,89 0,62 6, A OZP Eerstelijns Diagnostiek CARCINO-EMBRYONAAL ANTIGEEN (CEA) ,89 0,62 6, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ALFA-FOETOPROTEINE (AFP) ,89 0,62 6, A OZP Eerstelijns Diagnostiek BETA-2-MICROGLOBULINE ,89 0,62 6, A OZP Eerstelijns Diagnostiek CALCITONINE ,89 0,62 6, A OZP Eerstelijns Diagnostiek GASTRINE ,89 0,62 6, A OZP Eerstelijns Diagnostiek INHIBINE ,89 0,62 6, A OZP Eerstelijns Diagnostiek OESTROGEEN RECEPTOREN IN CYTOSOL ,57 3,82 27, A OZP Eerstelijns Diagnostiek PARATHORMOON (PTH) ,89 0,62 6, A OZP Eerstelijns Diagnostiek RENINE ,89 0,62 6, A OZP Eerstelijns Diagnostiek DNA-ANTISTOFFEN (KWANTITATIEF) ,89 0,62 6, A OZP Eerstelijns Diagnostiek FERRITINE ,89 0,62 6, A OZP Eerstelijns Diagnostiek SLAAPMIDDELEN, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE ,64 0,44 20,08 12 van 163

13 Menzis ZorgVerzorgd (Naturapolis): Lijst maximale en medisch specialistische zorg niet-gecontracteerde zorgaanbieders (marktconforme tarieven) Als u kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst heeft met Menzis, krijgt u een gedeelte van de kosten vergoed. Er gelden maximale en, zie lijst hieronder. U kunt ook bellen met onze Klantenservice op De lijst met maximale en kan gedurende het jaar wijzigen. Als er voor een bepaald DBC-zorgproduct geen in de lijst met maximale en is opgenomen dan krijgt u een van het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden passend is te achten. Specifiek voor prijzen geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen claimen van Menzis. Nr Segment soort Omschrijving 465 A OZP Eerstelijns Diagnostiek BENZODIAZEPINEN, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE ,71 0,44 16, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ANTIDEPRESSIVA, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE ,71 0,44 16, A OZP Eerstelijns Diagnostiek OPIUMWET, IDENTIFICATIE MIDDEL VALLENDE ONDER DE OPIUMWET, CHROMATOGRAFISCH, PER COMPONENT ,78 0,44 12, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Opiumwet, identificatie middel vallende onder de Opiumwet m.b.v. immunoassay, per component (zie ook ) ,89 0,44 6, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Opiumwet, identificatie middel vallende onder de Opiumwet m.b.v. immunoassay, maximaal per keer ,64 0,44 20, A OZP Eerstelijns Diagnostiek OPIUMWET, KWANTIFICATIE MIDDEL VALLENDE ONDER DE OPIUMWET, CHROMATOGRAFISCH ,71 0,44 16, A OZP Eerstelijns Diagnostiek LAXANTIA, SCREENING ,71 0,44 16, A OZP Eerstelijns Diagnostiek DIURETICA, SCREENING ,71 0,44 16, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ALCOHOL, KWANTITATIEF MET IDENTIFICATIE ,78 0,44 12, A OZP Eerstelijns Diagnostiek BROMIDE ,78 0,89 12, A OZP Eerstelijns Diagnostiek KOOLMONOXIDE, KWANTITATIEF MET IDENTIFICATIE IN BLOED ,93 0,44 4, A OZP Eerstelijns Diagnostiek METALEN (ZWAAR) KWALITATIEF EN/OF KWANTITATIEF PER ELEMENT (UITGEZONDERD LOOD) MET VLAMLOZE AAS ,64 0,44 20, A OZP Eerstelijns Diagnostiek METALEN (ZWAAR) KWALITATIEF EN/OF KWANTITATIEF PER ELEMENT, MET AAS VLAM, MAXIMAAL PER KEER ,78 0,44 12, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ANTI-EPILEPTICA, M.B.V IMMUNOASSAY, ELK ,89 0,44 6, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ANTI-EPILEPTICA, M.B.V. CHROMATOGRAFIE, ELK ,78 0,44 12, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ALUMINIUM ,78 0,44 12, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ANALGETICA/ANTIRHEUMATICA, M.B.V. IMMUNOASSAY ,89 0,44 6, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ANALGETICA/ANTIRHEUMATICA, CHROMATOGRAFISCH ,78 0,44 12, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ANALGETICA/ANTIRHEUMATICA, SPECTROFOTOMETRISCH ,85 0,44 8, A OZP Eerstelijns Diagnostiek H2-RECEPTORBLOKERENDE ANTIHISTAMINICA, KWANTITATIEF ,78 0,44 12, A OZP Eerstelijns Diagnostiek NICOTINE/COTININE M.B.V. IMMUNOASSAY ,89 0,44 6, A OZP Eerstelijns Diagnostiek NICOTINE/COTININE, CHROMATOGRAFISCH ,78 0,44 12, A OZP Eerstelijns Diagnostiek FLUORIDE ,85 0,44 8, A OZP Eerstelijns Diagnostiek LOOD, KWANTITATIEF M.B.V. AAS IN BLOED ,78 0,44 12, A OZP Eerstelijns Diagnostiek CYTOSTATICA M.B.V. AAS ,78 0,44 12, A OZP Eerstelijns Diagnostiek IMMUNOMODULANTIA / IMMUNOSUPPRESSIVA M.B.V. IMMUNOASSAY ,78 0,44 12, A OZP Eerstelijns Diagnostiek IMMUNOMODULANTIA / IMMUNOSUPPRESSIVA M.B.V. CHROMATOGRAFIE ,71 0,44 16, A OZP Eerstelijns Diagnostiek BETABLOKKER, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V. IMMUNOASSAY ,89 0,44 6, A OZP Eerstelijns Diagnostiek BETABLOKKER, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V CHROMATOGRAFIE ,78 0,44 12, A OZP Eerstelijns Diagnostiek THEOFYLLINE, KWANTITATIEF, CHROMATOGRAFISCH ,85 0,44 8, A OZP Eerstelijns Diagnostiek COFFEINE, KWANTITATIEF, CHROMATOGRAFISCH ,78 0,44 12, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ANTIPSYCHOTICA (NEUROLEPTICA), IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE ,71 0,44 16, A OZP Eerstelijns Diagnostiek CARDIACA, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V. CHROMATOGRAFIE ,71 0,44 16, A OZP Eerstelijns Diagnostiek CARDIACA, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V. IMMUNOASSAY ,89 0,44 6, A OZP Eerstelijns Diagnostiek METHOTREXAAT MET IMMUNOASSAY, INCLUSIEF EVENTUELE HERBEPALINGEN ,78 0,44 12, A OZP Eerstelijns Diagnostiek CYTOSTATICA, CHROMATOGRAFISCH ,71 0,44 16, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ANTIMICROBIELE MIDDELEN, ENKELVOUDIG, MICROBIOLOGISCHE BEPALING ,93 0,70 4, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ANTIMICROBIELE MIDDELEN, MENGSEL, MICROBIOLOGISCHE BEPALING ,89 0,76 6, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ANTIMICROBIELE MIDDELEN, M.B.V. IMMUNOASSAY ,89 0,76 6, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ANTIMICROBIELE MIDDELEN, M.B.V. CHROMATOGRAFIE ,78 1,90 13, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ANTICOAGULANTIA, M.B.V. CHROMATOGRAFIE ,71 0,44 16, A OZP Eerstelijns Diagnostiek LITHIUM ,75 0,44 3, A OZP Eerstelijns Diagnostiek THEOFYLLINE, M.B.V. IMMUNOASSAY ,89 0,44 6,34 13 van 163

14 Menzis ZorgVerzorgd (Naturapolis): Lijst maximale en medisch specialistische zorg niet-gecontracteerde zorgaanbieders (marktconforme tarieven) Als u kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst heeft met Menzis, krijgt u een gedeelte van de kosten vergoed. Er gelden maximale en, zie lijst hieronder. U kunt ook bellen met onze Klantenservice op De lijst met maximale en kan gedurende het jaar wijzigen. Als er voor een bepaald DBC-zorgproduct geen in de lijst met maximale en is opgenomen dan krijgt u een van het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden passend is te achten. Specifiek voor prijzen geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen claimen van Menzis. Nr Segment soort Omschrijving 508 A OZP Eerstelijns Diagnostiek 509 A OZP Eerstelijns Diagnostiek 510 A OZP Eerstelijns Diagnostiek 511 A OZP Eerstelijns Diagnostiek 512 A OZP Eerstelijns Diagnostiek 513 A OZP Eerstelijns Diagnostiek GENEESMIDDEL, EIWITVRIJE FRACTIE (NAAST EEN ANDER NUMMER IN DIT TARIEF) PER MONSTER GENEESMIDDEL (FUNCTIETEST MET) WAARVAN KWANTITATIEVE BEPALING ELDERS IN HET TARIEF WORDT AANGEGEVEN Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, voorproeven (kleurproeven, immunoassays waaronder paracetamol). Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, alcoholen met GLC. Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, m.b.v. een chromatografische techniek. Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, m.b.v. een chromatografische techniek en hierbij de kwantificatie van de hoofdcomponent ,75 0,44 3, ,71 0,44 16, ,78 0,44 12, ,85 0,44 8, ,71 0,44 16, ,10 0,44 49, A OZP Eerstelijns Diagnostiek LANDBOUWGIFTEN, CHROMATOGRAFISCH ,71 1,66 17, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ORGANISCHE OPLOSMIDDELEN, CHROMATOGRAFISCH ,78 0,44 12, A OZP Eerstelijns Diagnostiek FRUCTOSAMINE ,34 0,35 1, A OZP Eerstelijns Diagnostiek GEGLYCEERDE HEMOGLOBINE ,71 0,80 5, A OZP Eerstelijns Diagnostiek HBALC ,71 0,80 5, A OZP Eerstelijns Diagnostiek SIKKELCEL TEST ,85 0,80 8, A OZP Eerstelijns Diagnostiek BILIRUBINE, KWANTITATIEF TOTAAL OF DIRECT, ELK ,00 0,09 1, A OZP Eerstelijns Diagnostiek LIPASE ,34 0,09 1, A OZP Eerstelijns Diagnostiek CHOLESTEROL, HDL ,96 0,26 2, A OZP Eerstelijns Diagnostiek MONOAMINOXYDASE (MAO) ,71 0,50 5, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ANTITRYPSINE TYPERING, ALFA-I ,78 0,89 12, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief eiwitbepaling ,93 0,89 4, A OZP Eerstelijns Diagnostiek IMMUNO-ELECTROFORESE MET ANTISERUM, INCLUSIEF EVENTUELE DETERMINATIE ,85 1,51 9, A OZP Eerstelijns Diagnostiek GLUCOSE-INSULINE TOLERANTIETEST (INCLUSIEF URINE PORTIES) ,71 0,53 5, A OZP Eerstelijns Diagnostiek KOPER ,78 0,89 12, A OZP Eerstelijns Diagnostiek BENCE JONES EIWIT ,71 0,53 5, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ALBUMINE-IGG RATIO (IN SERUM EN LIQUOR CEREBROSPINALIS) ,64 1,96 21, A OZP Eerstelijns Diagnostiek KWANTITATIEVE BEPALING VAN EEN IMMUNOGLOBULINE, NEFELOMETRISCH ,71 0,44 5, A OZP Eerstelijns Diagnostiek PREALBUMINE ,71 0,44 5, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ALBUMINE IN LIQUOR CEREBROSPINALIS ,71 0,44 5, A OZP Eerstelijns Diagnostiek KAPPA KETENS, VRIJ OF GEBONDEN, ELK ,71 0,44 5, A OZP Eerstelijns Diagnostiek LAMBDA KETENS, VRIJ OF GEBONDEN, ELK ,71 0,44 5, A OZP Eerstelijns Diagnostiek IMMUNO-ELECTROFORESE VAN LIQUOR, NA CONCENTRATIE ,64 1,78 21, A OZP Eerstelijns Diagnostiek EIWIT ,00 0,09 1, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ALBUMINE ,00 0,09 1, A OZP Eerstelijns Diagnostiek MYOGLOBINE ,71 0,44 5, A OZP Eerstelijns Diagnostiek GLYCOPROTEINE, ALFA-I-ZURE ,71 0,44 5, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ANTITRYPSINE, ALFA-I ,71 0,44 5, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ALAT, SGPT, TRANSAMINASE ,00 0,35 1, A OZP Eerstelijns Diagnostiek MELKZUUR DEHYDROGENASE (LDH) ,00 0,26 1, A OZP Eerstelijns Diagnostiek FRUCTOSE-I,6-DIFOSFAAT-ALDOLASE ,75 0,26 3, A OZP Eerstelijns Diagnostiek KREATINE-FOSFOKINASE ,00 0,26 1, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ALKALISCHE FOSFATASE ,00 0,26 1, A OZP Eerstelijns Diagnostiek CK-MB, KREATINE-FOSFOKINASE ISO-ENZYM ,71 0,71 5, A OZP Eerstelijns Diagnostiek HYDROXYBOTERZUUR.DEHYDROGENASE (HBDH) ,75 0,26 3, A OZP Eerstelijns Diagnostiek TROPONINE, CARDIALE ISOVORM ,07 0,53 5, A OZP Eerstelijns Diagnostiek CERULOPLASMINE ,71 0,53 5, A OZP Eerstelijns Diagnostiek CRYOGLOBULINE, KWANTITATIEF ,71 0,53 5,24 14 van 163

15 Menzis ZorgVerzorgd (Naturapolis): Lijst maximale en medisch specialistische zorg niet-gecontracteerde zorgaanbieders (marktconforme tarieven) Als u kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst heeft met Menzis, krijgt u een gedeelte van de kosten vergoed. Er gelden maximale en, zie lijst hieronder. U kunt ook bellen met onze Klantenservice op De lijst met maximale en kan gedurende het jaar wijzigen. Als er voor een bepaald DBC-zorgproduct geen in de lijst met maximale en is opgenomen dan krijgt u een van het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden passend is te achten. Specifiek voor prijzen geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen claimen van Menzis. Nr Segment soort Omschrijving 552 A OZP Eerstelijns Diagnostiek COLLOID OSMOLALITEIT (COLLOID OSMOTISCHE DRUK) ,93 0,35 4, A OZP Eerstelijns Diagnostiek KWEEKPROEF < 2 MEDIA, BACTERIOLOGISCH ,89 2,13 8, A OZP Eerstelijns Diagnostiek KWEEKPROEF 2-3 MEDIA, BACTERIOLOGISCH ,85 2,71 10, A OZP Eerstelijns Diagnostiek KWEEKPROEF > 3 MEDIA, BACTERIOLOGISCH ,78 3,29 15, A OZP Eerstelijns Diagnostiek BLOEDKWEEK (AEROOB + ANAEROOB) ,71 2,71 18, A OZP Eerstelijns Diagnostiek DETERMINATIE MICRO-ORGANISMEN, BACTERIOLOGISCH ,75 2,13 4, A OZP Eerstelijns Diagnostiek KWEEKPROEF < 2 MEDIA, MYCOLOGISCH ,89 1,81 7, A OZP Eerstelijns Diagnostiek KWEEKPROEF 2-3 MEDIA, MYCOLOGISCH ,85 2,20 10, A OZP Eerstelijns Diagnostiek KWEEKPROEF > 3 MEDIA, MYCOLOGISCH ,78 2,94 14, A OZP Eerstelijns Diagnostiek DETERMINATIE MICRO-ORGANISMEN, MYCOLOGISCH ,75 1,80 4, A OZP Eerstelijns Diagnostiek CIRCULERENDE IMMUUNCOMPLEXEN, PER COMPONENT ,85 0,50 8, A OZP Eerstelijns Diagnostiek KRUISPROEF IN ZOUT-ALBUMINE-MILIEU ,09 0, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ANTICOMPLEMENT TEST ,96 0,18 2, A OZP Eerstelijns Diagnostiek KRUISPROEF, VOLLEDIG (3 METHODEN) ,96 0,35 2, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ERYTROCYTEN, OSMOTISCHE RESISTENTIE ,85 0,71 8, A OZP Eerstelijns Diagnostiek LYMFOCYTEN SUBPOPULATIE, EERSTE ANTISTOF ,78 1,24 13, A OZP Eerstelijns Diagnostiek LYMFOCYTEN SUBPOPULATIE, TWEEDE EN ELKE VOLGENDE ANTISTOF ,75 0,35 3, A OZP Eerstelijns Diagnostiek HLA-A, B, C, TYPERING ,10 5,80 54, A OZP Eerstelijns Diagnostiek HLA-B ,64 1,87 21, A OZP Eerstelijns Diagnostiek MICROSCOPIE VAN PUNCTATEN (ANDERS DAN STERNUMPUNCTAAT), STANDAARD KLEURING EN BEOORDELING ,93 0,44 4, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling ,96 0,26 2, A OZP Eerstelijns Diagnostiek LEUCOCYTEN, ENKELVOUDIGE BEPALING ,00 0,09 1, A OZP Eerstelijns Diagnostiek TROMBELASTOGRAM, EERSTE ONDERZOEK ,78 1,07 12, A OZP Eerstelijns Diagnostiek TROMBELASTOGRAM, HERHALINGEN ,93 0,44 4, A OZP Eerstelijns Diagnostiek HAPTOGLOBINE ,71 0,53 5, A OZP Eerstelijns Diagnostiek BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII STOL ACTIVITEIT ,78 0,89 12, A OZP Eerstelijns Diagnostiek BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII,VON WILLEBRAND FACTOR, RISTOCETINEFACTOR ,89 0,89 6, A OZP Eerstelijns Diagnostiek BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII RELATED ANTIGEEN ,89 0,62 6, A OZP Eerstelijns Diagnostiek BLOEDSTOLLINGSFACTOR XI ,85 0,89 8, A OZP Eerstelijns Diagnostiek BLOEDSTOLLINGSFACTOR XII ,85 0,89 8, A OZP Eerstelijns Diagnostiek APTT, GEACTIVEERDE PARTIELE TROMBOPLASTINETIJD ,96 0,18 2, A OZP Eerstelijns Diagnostiek FIBRINOGEEN SPLITSINGSPRODUKTEN, KWALITATIEF ,34 0,18 1, A OZP Eerstelijns Diagnostiek FIBRINOGEEN SPLITSINGSPRODUKTEN, KWANTITATIEF ,71 0,53 5, A OZP Eerstelijns Diagnostiek FIBRINE/FIBRINOGEEN DEGRADATIE PRODUKTEN (FDP) D-DIMEERTEST, SEMIKWANTITATIEF ,34 0,18 1, A OZP Eerstelijns Diagnostiek FIBRINE/FIBRINOGEEN DEGRADATIE PRODUKTEN, KWANTITATIEF ,89 0,62 6, A OZP Eerstelijns Diagnostiek FIBRINE MONOMEREN ,34 0,18 1, A OZP Eerstelijns Diagnostiek FIBRINOPEPTIDE-A ,89 0,62 6, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ANTITROMBINE III ACTIVITEIT ,89 0,62 6, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ANTITROMBINE III ANTIGEEN ,85 0,80 8, A OZP Eerstelijns Diagnostiek PLASMINOGEEN ANTIGEEN ,85 0,94 8, A OZP Eerstelijns Diagnostiek PORFYRINES URO-, COPRO-, PROTO-, IN ERYTROCYTEN, KWANTITATIEF ,85 0,98 8, A OZP Eerstelijns Diagnostiek PROTEINE C ACTIVITEIT ,85 0,89 8, A OZP Eerstelijns Diagnostiek PROTEINE C ANTIGEEN ,85 0,89 8, A OZP Eerstelijns Diagnostiek PROTEINE S TOTAAL ANTIGEEN ,85 0,89 8, A OZP Eerstelijns Diagnostiek PROTEINE S VRIJ ANTIGEEN ,85 0,89 8, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ANTIPLASMINE ANTIGEEN, ALFA ,85 0,89 8, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Sperma penetratie test, in capillairen vlgs. Kremer, SPM testen direct en gekruist, op voorwerpglas microscopisch vlgs. Kurzrock Miller, elk ,89 0,62 6, A OZP Eerstelijns Diagnostiek OPWERKEN VAN SPERMA TEN BEHOEVE VAN FERTILISATIE ,85 0,75 8, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ZWANGERSCHAPSREACTIE UIT SERUM ,89 0,18 6, A OZP Eerstelijns Diagnostiek HCG KWANTITATIEF UIT SERUM ,57 0,71 24,28 15 van 163

16 Menzis ZorgVerzorgd (Naturapolis): Lijst maximale en medisch specialistische zorg niet-gecontracteerde zorgaanbieders (marktconforme tarieven) Als u kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst heeft met Menzis, krijgt u een gedeelte van de kosten vergoed. Er gelden maximale en, zie lijst hieronder. U kunt ook bellen met onze Klantenservice op De lijst met maximale en kan gedurende het jaar wijzigen. Als er voor een bepaald DBC-zorgproduct geen in de lijst met maximale en is opgenomen dan krijgt u een van het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden passend is te achten. Specifiek voor prijzen geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen claimen van Menzis. Nr Segment soort Omschrijving 602 A OZP Eerstelijns Diagnostiek Baarmoederslijmonderzoek op: aspect, ph, varentest en aanwezigheid van epitheel, erytrocyten, leucocyten, bacteriën ,34 0,18 1, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Sperma onderzoek (uitgebreid), tenminste omvattende bepaling van volume, viscositeit, dichtheid van spermatozoën, ph, motiliteit, aantal en aard rondcellen ,71 0,89 16, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ERYTROCYTENVOLUME ,71 0,89 16, A OZP Eerstelijns Diagnostiek IJZER(PLASMA-IJZER)TURNOVER (PIT), BEPALING VAN DE ERYTROCYTEN- IJZERTURNOVER ,50 0,89 28, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ACETYLGLUCOSEAMINIDASE, N ,71 0,53 5, A OZP Eerstelijns Diagnostiek KINKHOEST-SEROLOGIE (IGM + IGG) ,50 1,66 29, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ALLERGIE-ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-B/CLB-C) ,57 0,44 24, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ANTISTOFFEN TEGEN WEEFSELANTIGENEN, BIJZONDER (CLB-B) ,57 0,41 23, A OZP Eerstelijns Diagnostiek REUMAFACTOREN (ELISA) (CLB-B) ,78 0,37 12, A OZP Eerstelijns Diagnostiek AUTO-IMMUUNZIEKTEN, OVERIGE, BIJZONDER (CLB-C) ,57 0,44 24, A OZP Eerstelijns Diagnostiek BLOEDCELCHEMIE, ROOD, BIJZONDER (CLB-B) ,57 0,37 23, A OZP Eerstelijns Diagnostiek BLOEDCELCHEMIE, ROOD, BIJZONDER (CLB-C) ,86 0,44 64, A OZP Eerstelijns Diagnostiek BLOEDCELCHEMIE, WIT, BIJZONDER (CLB-C) ,22 0,44 91, A OZP Eerstelijns Diagnostiek BLOEDSTOLLINGSFACTOREN, BIJZONDER (CLB-C) ,50 0,44 27, A OZP Eerstelijns Diagnostiek BLOEDGROEP ERYTROCYTENSEROLOGIE, BIJZONDER (CLB-B) ,50 0,37 27, A OZP Eerstelijns Diagnostiek BLOEDGROEP ERYTROCYTENSEROLOGIE, BIJZONDER (CLB-C) ,57 0,44 24, A OZP Eerstelijns Diagnostiek HLA-B27 BEVESTIGING (CLB-B) ,10 0,44 49, A OZP Eerstelijns Diagnostiek HLA-OVERIGE BIJZONDERE ONDERZOEKEN (CLB-C) ,59 0,44 119, A OZP Eerstelijns Diagnostiek COMPLEMENTFACTOREN-IMMUNOCHEMIE, BIJZONDER (CLB-C) ,71 0,37 16, A OZP Eerstelijns Diagnostiek IMMUNOCHEMISCHE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-B) ,71 0,37 16, A OZP Eerstelijns Diagnostiek IMMUNOCHEMISCHE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-C) ,64 0,35 19, A OZP Eerstelijns Diagnostiek IMMUNOCYTOLOGIE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-B) ,50 0,37 27, A OZP Eerstelijns Diagnostiek IMMUNOCYTOLOGIE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-C) ,22 0,36 91, A OZP Eerstelijns Diagnostiek KLINISCHE VIRO IMMUNOLOGIE, BIJZONDER (CLB-B) ,50 0,35 27, A OZP Eerstelijns Diagnostiek KLINISCHE VIRO IMMUNOLOGIE, BIJZONDER (CLB-C) ,10 0,39 49, A OZP Eerstelijns Diagnostiek IMMUNOGENETICA, BIJZONDER (CLB-B) ,50 0,41 27, A OZP Eerstelijns Diagnostiek IMMUNOGENETICA, BIJZONDER (CLB-C) ,86 0,35 64, A OZP Eerstelijns Diagnostiek LEUCOCYTEN-/TROMBOCYTENSEROLOGIE, BIJZONDER (CLB-C) ,10 0,35 49, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ORDERTARIEF KLINISCH-CHEMISCHE EN MICROBIOLOGISCHE LABORATORIUMONDERZOEKEN ,40-8, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken ,77-5, A OZP Eerstelijns Diagnostiek CLB-referentietarief ,41-9, A OZP Eerstelijns Diagnostiek INR-BEPALING (INCL. ORDERTARIEF) ,79-6, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Registratietarief diabetesdienst ,65-3, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder röntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, ,95 6,47 82,42 bewusteloze ongevalspatiënten). 636 A OZP Eerstelijns Diagnostiek Directe percutane arteriële punctie ,71 19,42 215, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Al dan niet selectief onderzoek via percutane arteriële catheterisatie ,71 29,13 224, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Al dan niet selectief onderzoek via percutane veneuze catheterisatie - alleen een venapunctie is inbegrepen in het desbetreffende nummer zoals b.v en ,90 29,13 181, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Planigrafie algemeen ,95 12,95 88, A OZP Eerstelijns Diagnostiek DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF ORGANEN, ONDER CT-CONTROLE ,95 29,13 105, A OZP Eerstelijns Diagnostiek DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF ORGANEN, ONDER RÖNTGENCONTROLE ,43 19,42 58, A OZP Eerstelijns Diagnostiek DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF ORGANEN, ONDER ECHOGRAFISCHE CONTROLE ,43 19,42 58, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Volledig botdensitometrisch onderzoek met DEXA-apparatuur, ongeacht het aantal onderzochte anatomische gebieden en ongeacht het aantal zittingen ,04 9,71 63,75 16 van 163

17 Menzis ZorgVerzorgd (Naturapolis): Lijst maximale en medisch specialistische zorg niet-gecontracteerde zorgaanbieders (marktconforme tarieven) Als u kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst heeft met Menzis, krijgt u een gedeelte van de kosten vergoed. Er gelden maximale en, zie lijst hieronder. U kunt ook bellen met onze Klantenservice op De lijst met maximale en kan gedurende het jaar wijzigen. Als er voor een bepaald DBC-zorgproduct geen in de lijst met maximale en is opgenomen dan krijgt u een van het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden passend is te achten. Specifiek voor prijzen geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen claimen van Menzis. Nr Segment soort Omschrijving 644 A Percutane transluminale angioplastiek (PTA) stenose van de andere niet-coronaire vaten (zie voor occlusie) ,63 38,84 811, A Percutane transluminale angioplastiek (PTA) occlusie van de andere niet-coronaire vaten (zie voor stenose) ,63 38,84 811, A Embolisatie van vaten ,63 77,69 850, A Trombolyse met b.v. urokinase ,81 77,69 297, A Plaatsen stent (vasculair, urinewegen, enteraal, galwegen, traanwegen) ,81 19,42 239, A Inbrengen implanteerbaar intravasculair systeem (b.v. port-a-cath of dialysecatheter) ,81 19,42 239, A Inbrengen van een aorta stentgraft in samenwerking met een chirurgisch team ,81 38,84 258, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Radiologisch onderzoek hersenschedel of deel ervan inclusief neusbeen ,75 1,94 29, A OZP Eerstelijns Diagnostiek MRI hersenen bij epilepsie - uitgebreid ,54 29,20 366, A OZP Eerstelijns Diagnostiek MRI hersenen - met contrast ,77 29,20 148, A OZP Eerstelijns Diagnostiek MRI hersenen - standaard ,77 29,20 148, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Functionele MRI (fmri) - hersenen ,01-0, A OZP Eerstelijns Diagnostiek CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel ,85 19,42 117, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ECHOGRAFIE VAN DE SCHEDEL (NIET BEDOELD WORDT DE MID-LINE ECHO) ,75 12,95 40, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Radiologisch onderzoek arteria carotis communis en/of externa en/of interna ,71 12,95 208, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Echografie carotide, al dan niet inclusief haematotachografisch onderzoek van de cerebropetale vaten ,95 19,42 95, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Radiologisch onderzoek arteria vertebralis ,71 9,71 205, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid ,75 1,94 29, A OZP Eerstelijns Diagnostiek CT onderzoek van de aangezichtsschedel, met of zonder intraveneus contrast ,85 19,42 117, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ECHOGRAFIE VAN HET AANGEZICHT EN/OF NEUSBIJHOLTEN ,40 12,95 44, A OZP Eerstelijns Diagnostiek SKELETVRIJE OPNAME OOGBOL EN/OF LOCALISATIE CORPUS ALIENUM IN OOG(KAS) ,85 6,47 104, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Radiologisch onderzoek ductus naso-lacrimalis ,40 12,95 44, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Echografie orbita inclusief oogbol ,75 12,95 40, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Radiologisch onderzoek petrosum, mastoïd of deel ervan, een of meerdere projecties ,75 6,47 34, A OZP Eerstelijns Diagnostiek CT onderzoek van het petrosum, multidirectioneel onderzoek met reconstructies tbv afbeelden binnen- of middenoorpathologie. Dit nummer is niet bedoeld voor de analyse van brughoektumoren ,85 29,13 126, A OZP Eerstelijns Diagnostiek MRI achterste schedelgroeve ,77 29,13 148, A OZP Eerstelijns Diagnostiek PARTIELE GEBITSSTATUS ,75 1,94 29, A OZP Eerstelijns Diagnostiek VOLLEDIGE GEBITSSTATUS OF PANORAMIXOPNAME ,75 6,47 34, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Radiologisch onderzoek mandibula, kaakgewricht(en) of deel ervan - localisatie speekselsteen ,43 3,23 42, A OZP Eerstelijns Diagnostiek SIALOGRAFIE ,95 19,42 95, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ECHOGRAFIE VAN DE SCHILDKLIER EN/OF HALS ,40 12,95 44, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Radiologisch onderzoek gehele wervelkolom inclusief sacrum en os coccigis en overzichtsopname sacroiliacale gewrichten ,75 9,71 37, A OZP Eerstelijns Diagnostiek CT ONDERZOEK VAN DE WERVELKOLOM ,85 19,42 117, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan ,75 3,23 30, A OZP Eerstelijns Diagnostiek MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang ,77 29,13 148, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan ,75 1,94 29, A OZP Eerstelijns Diagnostiek MRI thoracale wervelkolom ,90 29,13 181,03 17 van 163

18 Menzis ZorgVerzorgd (Naturapolis): Lijst maximale en medisch specialistische zorg niet-gecontracteerde zorgaanbieders (marktconforme tarieven) Als u kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst heeft met Menzis, krijgt u een gedeelte van de kosten vergoed. Er gelden maximale en, zie lijst hieronder. U kunt ook bellen met onze Klantenservice op De lijst met maximale en kan gedurende het jaar wijzigen. Als er voor een bepaald DBC-zorgproduct geen in de lijst met maximale en is opgenomen dan krijgt u een van het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden passend is te achten. Specifiek voor prijzen geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen claimen van Menzis. Nr Segment soort Omschrijving 681 A OZP Eerstelijns Diagnostiek Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten ,75 3,23 30, A OZP Eerstelijns Diagnostiek MRI lumbosacrale wervelkolom ,77 29,13 148, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Speciaal gericht radiologisch onderzoek sacroiliacale gewrichten en/of os coccygis ,75 3,23 30, A OZP Eerstelijns Diagnostiek MYELOGRAFIE ,85 12,95 110, A OZP Eerstelijns Diagnostiek INBRENGEN VAN INTRATHECAAL OF INTRA-ARTICULAIR CONTRAST DOOR DE RADIOLOOG, T.B.V. MRI OF CT ,95 12,95 88, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Radiologisch onderzoek gehele schouder, arm en hand ,75 6,47 34, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Radiologish onderzoek arteria brachialis ,71 9,71 205, A OZP Eerstelijns Diagnostiek FLEBOGRAFIE VAN EEN ARM INCLUSIEF DE BENODIGDE VENAPUNCTIE ,95 29,13 105, A OZP Eerstelijns Diagnostiek CT ONDERZOEK VAN DE BOVENSTE EXTREMITEITEN, MET OF ZONDER INTRAVENEUS CONTRAST ,85 19,42 117, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ECHOGRAFIE VAN DE BOVENSTE EXTREMITEITEN ,40 12,95 44, A OZP Eerstelijns Diagnostiek MRI schouder(s)/bovenste extremiteit(en) ,77 29,13 148, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Radiologisch onderzoek arteria subclavia ,71 9,71 205, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm ,75 3,23 30, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Arthrografie schoudergewricht ,85 19,42 117, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Radiologisch onderzoek elleboog en/of onderarm ,75 1,94 29, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Arthrografie elleboogsgewricht ,04 19,42 73, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers ,75 1,94 29, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Arhthrografie polsgewricht ,04 19,42 73, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Lengteprognose op handwortelskelet en/of skeletleeftijdbepaling ,75 6,47 34, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname ,75 3,23 30, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting ,75 3,23 30, A OZP Eerstelijns Diagnostiek CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel ,77 29,13 148, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ECHOGRAFIE VAN HET HART EN/OF DE THORAX ,40 12,95 44, A OZP Eerstelijns Diagnostiek MRI thorax(wand), mamma en mediastinum ,85 29,13 126, A OZP Eerstelijns Diagnostiek LAEVOCARDIOGRAFIE ,71 6,47 202, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Multislice CT-hart inclusief voor- en nabespreking met cardioloog ,70 55,54 179, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Multislice CT-hart tbv Ca2+-bepaling inclusief voor- en nabespreking met cardioloog ,60 31,24 122, A OZP Eerstelijns Diagnostiek MRI-hart ,37 41,65 214, A OZP Eerstelijns Diagnostiek MRI-hart met dobutamine stress-test ,05 51,91 194, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Radiologisch onderzoek aorta thoracalis, aortaboog, inclusief bij dit onderzoek in beeld komende zijtakken ,71 9,71 205, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Radiologisch onderzoek arteria pulmonalis, rechtszijdig angiocardiogram ,71 9,71 205, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Radiologisch onderzoek vena cava superior ,71 9,71 205, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Radiologisch onderzoek arteriae coronariae ,71 6,47 202, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Laryngo- en/of bronchografie ,04 19,42 73, A OZP Eerstelijns Diagnostiek CT onderzoek van de luchtwegen, met of zonder intraveneus contrastmiddel ,85 29,13 126, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Radiologisch onderzoek larynx en trachea inclusief struma-onderzoek al of niet met oesofaguscontrast ,75 3,23 30, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Radiologisch onderzoek arteriae bronchiales ,71 19,42 215, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Radiologisch onderzoek ribben en/of sternum ,75 3,23 30, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Mammografie, al of niet met contrast in melkgangen ,43 9,71 49, A OZP Eerstelijns Diagnostiek BEOORDELING SPECIMINA, MAMMATUMOR PER OPERATIEVE ZITTING ,75 6,47 34, A OZP Eerstelijns Diagnostiek LOCALISATIE MAMMATUMOR ,04 29,13 83, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Echografie van mamma ,40 12,95 44, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen ,75 3,23 30, A OZP Eerstelijns Diagnostiek FISTULOGRAFIE VAN DE BUIKWAND, RETROPERITONEUM ,95 12,95 88,90 18 van 163

19 Menzis ZorgVerzorgd (Naturapolis): Lijst maximale en medisch specialistische zorg niet-gecontracteerde zorgaanbieders (marktconforme tarieven) Als u kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst heeft met Menzis, krijgt u een gedeelte van de kosten vergoed. Er gelden maximale en, zie lijst hieronder. U kunt ook bellen met onze Klantenservice op De lijst met maximale en kan gedurende het jaar wijzigen. Als er voor een bepaald DBC-zorgproduct geen in de lijst met maximale en is opgenomen dan krijgt u een van het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden passend is te achten. Specifiek voor prijzen geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen claimen van Menzis. Nr Segment soort Omschrijving 725 A OZP Eerstelijns Diagnostiek CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel ,85 29,13 126, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Abcesdrainage met CT ,81 38,84 258, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Abcesdrainage met Röntgen ,81 38,84 258, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Opspuiten abcesdrain met contrastmiddel ,81 19,42 239, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Echografie van de buikorganen ,40 12,95 44, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Abcesdrainage met echografie ,81 38,84 258, A OZP Eerstelijns Diagnostiek MRI abdomen ,77 38,84 158, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Drainwissel na abcesdrainage ,81 29,13 248, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Radiologisch onderzoek slokdarm ,95 9,71 85, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Radiologisch onderzoek maag en duodenum inclusief doorlichten van de slokdarm en inclusief dunne darm passage ,95 12,95 88, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Radiologisch onderzoek arteria coeliaca en zijtakken ,71 9,71 205, A OZP Eerstelijns Diagnostiek INBRENGEN MAAG- OF DUODENUMSONDE ,95 19,42 95, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Percutane gastro- of jejunostomie, de verrichting omvat de punctie, catheterisatie en inbrengen van de catheter ,81 58,27 278, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Radiologisch onderzoek dunne darm als zelfstandig onderzoek inclusief contrastvloeistof ,95 29,13 105, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Radiologisch onderzoek arteria mesenterica superior ,34 9,71 293, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Radiologisch onderzoek dikke darm ,95 19,42 95, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Radiologisch onderzoek arteria mesenterica inferior ,34 9,71 293, A OZP Eerstelijns Diagnostiek PERCUTANE CHOLANGIOGRAFIE ,71 9, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Radiologisch onderzoek galwegen eventueel galblaas door drain ,95 9,71 85, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Drainageprocedure galblaas of galwegen, met röntgen ,63 58,27 830, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Drainageprocedure galblaas of galwegen, met echografie ,63 58,27 830, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Drainwissel na galblaas- of galwegdrainage ,81 29,13 248, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Doorlichting bij ERCP, assistentie scopist, het maken en het beoordelen van de foto s ,77 29,13 148, A OZP Eerstelijns Diagnostiek HERNIOGRAFIE, MET BEHULP VAN INTRAPERITONEAAL INGEBRACHTE CONTRASTVLOEISTOF ,43 12,95 52, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Radiologisch onderzoek urinewegen, retrograad contrast ,85 6,47 104, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Radiologisch onderzoek urinewegen, intraveneus contrast inclusief eventuele latere en tomografische opnamen ,04 12,95 66, A OZP Eerstelijns Diagnostiek MRI bekken ,77 29,13 148, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ANTEGRADE PYLEOGRAFIE ,04 12,95 66, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Radiologisch onderzoek arteria renalis, ongeacht aantal arteriën per nier ,71 9,71 205, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Nefrostomie bij afvloedbelemmering, met CT ,63 38,84 811, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Nefrostomie bij afvloedbelemmering, met röntgen ,63 38,84 811, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Nefrostomie bij afvloedbelemmering, met echografie ,63 38,84 811, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Drainwissel na nefrostomie ,81 29,13 248, A OZP Eerstelijns Diagnostiek RETROGRADE CYSTO-EN/OF URETHROGRAFIE, INCLUSIEF EVENTUEEL MICTIE- EN INCONTINENTIEONDERZOEK ,90 12,95 164, A OZP Eerstelijns Diagnostiek FLEBOGRAFIE VAN SPERMATICA ,71 12,95 208, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ECHOGRAFIE VAN HET SCROTUM ,40 12,95 44, A OZP Eerstelijns Diagnostiek HYSTERO-SALPINGOGRAFIE ,85 9,71 107, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Echografie à vue in verband met zwangerschap mits de röntgenoloog het fluorescentiebeeld persoonlijk beoordeelt ,75 12,95 40, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Radiologisch onderzoek abdominale aorta inclusief bij dit onderzoek afgebeelde zijtakken en beenarteriën ,71 9,71 205, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Radiologisch onderzoek gehele been en/of voet ,75 6,47 34, A OZP Eerstelijns Diagnostiek FISTULOGRAFIE VAN DE BEKKENGORDEL, ONDERSTE EXTREMITEIT ,95 12,95 88, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Radiologisch onderzoek arteriën van het been ,90 9,71 161, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Flebografie van een been - inclusief de benodigde venapunctie ,90 29,13 181, A OZP Eerstelijns Diagnostiek CT van het bekken inclusief inbrengen orale en/of rectale contraststof. Met of zonder toediening van een intraveneus contrastmiddel ,85 29,13 126,98 19 van 163

20 Menzis ZorgVerzorgd (Naturapolis): Lijst maximale en medisch specialistische zorg niet-gecontracteerde zorgaanbieders (marktconforme tarieven) Als u kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst heeft met Menzis, krijgt u een gedeelte van de kosten vergoed. Er gelden maximale en, zie lijst hieronder. U kunt ook bellen met onze Klantenservice op De lijst met maximale en kan gedurende het jaar wijzigen. Als er voor een bepaald DBC-zorgproduct geen in de lijst met maximale en is opgenomen dan krijgt u een van het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden passend is te achten. Specifiek voor prijzen geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen claimen van Menzis. Nr Segment soort Omschrijving 769 A OZP Eerstelijns Diagnostiek Echografie onderste extremiteit ,40 12,95 44, A OZP Eerstelijns Diagnostiek MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en) ,77 29,13 148, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Flebografie van het bekken ,71 9,71 205, A OZP Eerstelijns Diagnostiek CT ONDERZOEK VAN DE ONDERSTE EXTREMITEITEN, MET OF ZONDER INTRAVENEUS CONTRAST ,85 29,13 126, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht ,75 3,23 30, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Arthrografie heupgewricht ,04 19,42 73, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Radiologisch onderzoek bovenbeen ,75 1,94 29, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen ,75 1,94 29, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Arthrografie kniegewricht ,04 19,42 73, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen ,75 1,94 29, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Arthrografie enkelgewricht ,43 19,42 58, A Beoordeling radiologisch onderzoek voor derden ,20 29, A OZP Overige verrichtingen Dermatologie en venerologie. Uitvoerig wetenschappelijk rapport. Hieronder niet te verstaan bericht aan huisarts en/of patiënt ,48 29, A OZP Overige verrichtingen Heelkunde. Meer uitvoerig, specialistisch onderzoek met advies over behandeling, arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en dergelijke ,23 53, A OZP Overige verrichtingen Inwendige geneeskunde. Beknopte rapporten (niet volgens formulier, exclusief ander onderzoek c.q. verrichtingen) ,14 17, A OZP Overige verrichtingen Inwendige geneeskunde. Uitvoerige rapporten (niet volgens formulier, exclusief ander onderzoek c.q. verrichtingen) ,52 28, A OZP Overige verrichtingen Neurologie. Uitvoerige rapporten op verzoek van levensverzekeringsmaatschappijen en particuliere instellingen ,15 115, A OZP Overige verrichtingen NEUROLOGIE. RAPPORTEN VOOR INSTELLINGEN BELAST MET DE UITVOERING VAN DE SOCIALE VERZEKERINGSWETTEN ,80 91, A OZP Overige verrichtingen Rijbewijs: rapporten op verzoek van het CBR in rekening te brengen aan de te keuren persoon (de houder respectievelijk aanvrager van het rijbewijs) ,34 144, A OZP Overige verrichtingen Neurologie. Rijbewijs: rapporten op verzoek van de politie, in rekening te brengen aan het centraal bureau rijvaardigheidsbewijzen (CBR) ,37 225, A OZP Overige verrichtingen PLASTISCHE CHIRURGIE. EENVOUDIG, KORTE RAPPORTEN ,15 41, A OZP Overige verrichtingen PLASTISCHE CHIRURGIE. MEER GECOMPLICEERDE, TIJDROVENDE RAPPORTEN ,10 82, A OZP Overige verrichtingen Cardiologie. Grote rapporten ten behoeve van levensverzekeringen, rechtbanken, GAK e.d. (incl. ECG en röntgen, exclusief inspannings-ecg, phonocardiogram, etc.) ,53 114, A OZP Overige verrichtingen INWENDIGE GENEESKUNDE. KEURINGEN VOLGENS KLEIN STANDAARDFORMULIER ,40 18, A OZP Overige verrichtingen INWENDIGE GENEESKUNDE. KEURINGEN VOLGENS GROOT STANDAARDFORMULIER ,92 29, A OZP Overige verrichtingen NEUROLOGIE. GROTE RAPPORTEN TEN BEHOEVE VAN RECHTBANKEN ,50 114, A OZP Overige verrichtingen NEUROLOGIE. KLEINE RAPPORTEN TEN BEHOEVE VAN RECHTBANKEN ,70 45, A OZP Overige verrichtingen ORTHOPEDIE. DESKUNDIGENRAPPORT ,41 111, A OZP Overige verrichtingen REUMATOLOGIE. UITVOERIGE RAPPORTEN (EXCLUSIEF LABORATORIUMWERKZAAMHEDEN) ,21 84, A OZP Overige verrichtingen Urologie. Meer uitvoerig, specialistisch onderzoek met advies over behandeling, arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en dergelijke (exclusief cystoscopie) ,17 56, A OZP Overige verrichtingen Telefonische informatieverstrekking aan bedrijfsarts of verzekeringsarts ,02 18, A OZP Overige verrichtingen Schriftelijke informatieverstrekking aan bedrijfsarts, verzekeringsarts of het centraal bureau rijvaardigheidsbewijzen (CBR) ,07 45, A OZP Eerstelijns Diagnostiek SPEEKSELKLIERONDERZOEK (AL OF NIET MET INTERVENTIE) ,61 34,27 94, A OZP Eerstelijns Diagnostiek SCHILDKLIER UPTAKE-METING ,61 34,24 94, A OZP Eerstelijns Diagnostiek SCHILDKLIERSCINTIGRAFIE ,06 17,12 98, A OZP Eerstelijns Diagnostiek BIJSCHILDKLIERONDERZOEK ,02 42,80 245, A OZP Eerstelijns Diagnostiek TRAANWEGONDERZOEK ,06 40,34 121,40 20 van 163

Tarief geldig: Declaratie Omschrijving declaratiecode Totaalprijs Van Tm

Tarief geldig: Declaratie Omschrijving declaratiecode Totaalprijs Van Tm Products kunnen meerdere keren voorkomen als gevolg van een andere geldigheidsperiode. Declaratie Omschrijving declaratie Totaalprijs Van Tm 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 01-01-2014 31-12-2014 010906

Nadere informatie

Prijslijst DOT-zorgproducten en OVP 2014 Bronovo Ziekenhuis Versie 2014.3 Geldig vanaf 1 juni 2014

Prijslijst DOT-zorgproducten en OVP 2014 Bronovo Ziekenhuis Versie 2014.3 Geldig vanaf 1 juni 2014 code 2014 omschrijving Declaratiecode OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 010905 0,00 0,25 0,25 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 010906 0,00 33,00 33,00 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie,

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten Lievensberg ziekenhuis 2014 Versie 2.0 1-6-2014

Tarievenlijst passanten Lievensberg ziekenhuis 2014 Versie 2.0 1-6-2014 Tarievenlijst passanten Lievensberg 2014 Versie 2.0 1-6-2014 Declaratiec Zorgproduct Omschrijving Kostendeel Honorarium Totaal Tarief 010905 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER - 0,25 0,25 010906 010906 Reistijd/vacatie

Nadere informatie

Voor verdere uitleg verwijzen wij u naar onze Verzekeringsvoorwaarden.

Voor verdere uitleg verwijzen wij u naar onze Verzekeringsvoorwaarden. U kunt via onze Zorgvinder nagaan of uw zorgaanbieder een contract met ons heeft. Zorgvinder Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen over uw vergoeding? Bel dan gerust

Nadere informatie

geldig per 1 juni 2014

geldig per 1 juni 2014 10905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,00 0,25 0,25 10906 Reistijd/vacatie per half uur. 0,00 33,00 33,00 32280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 18,47 54,92 73,39 32281

Nadere informatie

Overige zorgproducten Ingangsdatum: 1 juni 2014 Einddatum: 31 december 2014

Overige zorgproducten Ingangsdatum: 1 juni 2014 Einddatum: 31 december 2014 Prijslijst St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg Overige zorgproducten Ingangsdatum: 1 juni 2014 Einddatum: 31 december 2014 Declaratiecode 010905 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,00 0,25 0,25 010906 010906

Nadere informatie

Vergoeding nietgecontracteerde. specialistische zorg 2015

Vergoeding nietgecontracteerde. specialistische zorg 2015 Vergoeding nietgecontracteerde medisch specialistische zorg 2015 IAK Verzekeringen Als gevolmachtigd agent voert IAK geheel zelfstandig zorgverzekeringen uit voor rekening van een zorgverzekeraar. Daarom

Nadere informatie

Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder:

Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder: Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder: vind-de-beste-zorg Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen over uw vergoeding? Bel dan gerust

Nadere informatie

DBC Zorgproductcode Zorg Plan Selectief (natura)

DBC Zorgproductcode Zorg Plan Selectief (natura) Wij zijn er voor ú Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Looptijd prijslijst 1/1/2015-31/3/2015* Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die

Nadere informatie

159,87. Niet alle overige zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 1 (van 44)

159,87. Niet alle overige zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 1 (van 44) 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 75,20 032281 Diagnostische directe laryngoscopie,

Nadere informatie

Testen en afnamecondities

Testen en afnamecondities -100b (liquor) Acetazolamide Bloed Buis oranje-gel-8.5 4 Afname vlak vóór dosis of minimaal 2 uur na dosis Aceton Acetylcholinereceptoren, antistoffen tegen (ACRA) Bloed Buis oranje-gel-8.5 4 Adenovirus

Nadere informatie

Referentiewaardelijst bepalingen

Referentiewaardelijst bepalingen Deze lijst toont de referentiewaarden voor de bepalingen uitgevoerd op het laboratorium van Diagnostiek voor U Opmerkingen: - De tijdsduur tot de rapportage van de uitslag is afhankelijk van de manier

Nadere informatie

Toelichtingen bij het aanvraagformulier

Toelichtingen bij het aanvraagformulier Informatie vanuit het laboratorium CMA-CLA-CLH Toelichtingen bij het aanvraagformulier Opgemaakt op basis van het aanvraagformulier versie 44 Raadpleeg ook de labogids AFNAMECONDITIES Nuchtere staalafname:

Nadere informatie

Inho dsopgave behorende bij de tabel

Inho dsopgave behorende bij de tabel Tabel behorende bij PB 2001, 100 (Landsbesluit Medisch Tarief Sociale Verzekeringen 2001) Inho dsopgave behorende bij de tabel Omschrijving pagina Kleine verrichtingen (huisarts) i -2 Bijzondere verrichtingen

Nadere informatie

Bijlage 1 bij beleidsregel CU-2073

Bijlage 1 bij beleidsregel CU-2073 Bijlage 1 bij beleidsregel CU-2073 INDELING TARIEFLIJST 2012 A. ALGEMEEN B. DIAGNOSTIEK 1. Beeldvormende diagnostiek 2. Klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken 3. Pathologie 4. Nucleaire

Nadere informatie

INSTRUCTIES BIJ DE BEANTWOORDING VAN DE VRAGEN

INSTRUCTIES BIJ DE BEANTWOORDING VAN DE VRAGEN INSTRUCTIES BIJ DE BEANTWOORDING VAN DE VRAGEN 1. Deze toets bestaat uit 150 meerkeuzevragen. 2. Controleer of er pagina s ontbreken en vraag zonodig een nieuw exemplaar. 3. Bij de inschrijfbalie ontvangt

Nadere informatie

Doseren van humane choriongonadotrofines (HCG) mag niet worden aangerekend gedurende de twintig laatste weken van de zwangerschap.

Doseren van humane choriongonadotrofines (HCG) mag niet worden aangerekend gedurende de twintig laatste weken van de zwangerschap. DIAGNOSEREGELS ARTIKEL 24 Diag 1 Diag 2 Diag 3 Diag 5 Diag 6 Diag 8 Diag 10 Diag 11 Diag 12 Diag 20 Diag 24 Diag 27 Doseren van glucose of andere reducerende suikers in urine en/of doseren van eiwit in

Nadere informatie

Handboek Gebruik Zorgactiviteiten

Handboek Gebruik Zorgactiviteiten Handboek Gebruik Zorgactiviteiten bijgewerkt tot en met RZ14c Versie 20140501 Ingangsdatum 1 juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Consult, overleg, coördinatie en bespreking... 5 2.1 Poliklinische

Nadere informatie

Atalmedialwijzer. Voor: artsen en (co) assistenten Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp/Alphen

Atalmedialwijzer. Voor: artsen en (co) assistenten Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp/Alphen Atalmedialwijzer Laboratorium Voor: artsen en (co) assistenten Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp/Alphen Informatie en richtlijnen voor het optimaal gebruik van de diensten van Atalmedial vs 2 januari 2015

Nadere informatie

Algemeen onderzoek BSE Kreatinine GFR ALAT y-gt ASAT Glucose TSH ANEMIE Hb MCV Ferritine Trombocyten Leukocyten Reticulocyten LDH Foliumzuur Vit B12

Algemeen onderzoek BSE Kreatinine GFR ALAT y-gt ASAT Glucose TSH ANEMIE Hb MCV Ferritine Trombocyten Leukocyten Reticulocyten LDH Foliumzuur Vit B12 Algemeen onderzoek BSE bij ontsteking komen eiwitten vrij die de erytrocyten sneller doen zakken dus hoog BSE Hb eiwit in de rode bloedcel voor vervoer zuurstof en koolstofdioxide Kreatinine 60/120 wordt

Nadere informatie

Diagnostisch onderzoek

Diagnostisch onderzoek Vademecum Diagnostisch onderzoek Sanquin Bloedvoorziening Vademecum Diagnostisch onderzoek Sanquin Diagnostiek 2014 Inhoud 5 Voorwoord 7 8 20 38 54 72 82 92 106 126 150 156 166 180 196 Theorie 1 Transfusie

Nadere informatie

DEEL 1. DE RODE BLOEDCEL... 9 1 DE VORM EN CYTOSKELET VAN ERYTROCYTEN... 9 2 KARAKTERISTIEKEN VAN RODE BLOEDCELLEN... 10

DEEL 1. DE RODE BLOEDCEL... 9 1 DE VORM EN CYTOSKELET VAN ERYTROCYTEN... 9 2 KARAKTERISTIEKEN VAN RODE BLOEDCELLEN... 10 INHOUDSTAFEL. DEEL 1. DE RODE BLOEDCEL... 9 1 DE VORM EN CYTOSKELET VAN ERYTROCYTEN... 9 2 KARAKTERISTIEKEN VAN RODE BLOEDCELLEN... 10 3 VORMING VAN RBC: ERYTROPOIESIS... 11 4 HET ERYTROPOIETINE... 13

Nadere informatie

Verboden-toegestaan-lijst

Verboden-toegestaan-lijst Verboden-toegestaan-lijst Aanleiding Op 22 mei 2014 heeft de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de bestuurlijke afspraken met betrekking tot

Nadere informatie

Handboek controles. Zelfonderzoek 2014. Versie: 27 mei 2015. Handboek controles - zelfonderzoek 2014 (versie 27-05-15) 1

Handboek controles. Zelfonderzoek 2014. Versie: 27 mei 2015. Handboek controles - zelfonderzoek 2014 (versie 27-05-15) 1 Handboek controles Zelfonderzoek 2014 Versie: 27 mei 2015 1 Inhoudsopgave Versiebeheer... 4 Inleiding... 6 1.2 Onterecht vastleggen van een polikliniekbezoek meerdere consulten op één dag... 7 1.3 Onterecht

Nadere informatie

VIER JARIGE HBO OPLEIDING INTEGRALE GENEESKUNDE VOOR THERAPEUTEN DE MENS CENTRAAL

VIER JARIGE HBO OPLEIDING INTEGRALE GENEESKUNDE VOOR THERAPEUTEN DE MENS CENTRAAL VIER JARIGE HBO OPLEIDING INTEGRALE GENEESKUNDE VOOR THERAPEUTEN DE MENS CENTRAAL VERSIE FEBRUARI 2012 OPDRACHTGEVER EN VERANTWOORDELIJK VOOR DE UITVOERING IN DE PRAKTIJK: NEW HEALTH ACADEMY OPLEIDINGS

Nadere informatie

Werkboek. Beknopte integrale ziekteleer Kwalificatieniveau 4. behorend bij de derde druk van. Paul Bocken

Werkboek. Beknopte integrale ziekteleer Kwalificatieniveau 4. behorend bij de derde druk van. Paul Bocken Werkboek behorend bij de derde druk van Beknopte integrale ziekteleer Kwalificatieniveau 4 Paul Bocken In dit werkboek zijn oefenvragen opgenomen die behoren bij de uitgave Beknopte integrale ziekteleer

Nadere informatie

Richtlijn gebruik nieuwe orale anticoagulantia (NOACs) regio Leiden, Den Haag, Gouda - versie 25 februari 2013

Richtlijn gebruik nieuwe orale anticoagulantia (NOACs) regio Leiden, Den Haag, Gouda - versie 25 februari 2013 Richtlijn gebruik nieuwe orale anticoagulantia (NOACs) regio Leiden, Den Haag, Gouda - versie 25 februari 2013 Dit hoofdstuk is mede gebaseerd op de Leidraad begeleide introductie nieuwe orale antistollingsmiddelen,

Nadere informatie

Kosten van uw behandeling

Kosten van uw behandeling Kosten van uw behandeling Eigen risico DBC-zorgproduct Velthuis kliniek Bij Velthuis kliniek kunt u terecht voor behandelingen op het gebied van plastische chirurgie, cosmetische dermatologie en huidverbetering.

Nadere informatie

Richtlijn Neuraxisblokkade en Antistolling Inclusief: perifere zenuw en interventionele pijntechnieken

Richtlijn Neuraxisblokkade en Antistolling Inclusief: perifere zenuw en interventionele pijntechnieken Richtlijn Neuraxisblokkade en Antistolling Inclusief: perifere zenuw en interventionele pijntechnieken INITIATIEF Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) IN SAMENWERKING MET Nederlandse Internisten

Nadere informatie