Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Januari t/m Mei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2014 - Januari t/m Mei"

Transcriptie

1 Declaratie Zorgproduct Code Code Omschrijving Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Januari t/m Mei Kostendeel Ziekenhuis Kosten Honorarium OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,00 0,25 0, OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 0,00 33,00 33, OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 18,47 54,92 73, OVPXXXXXX Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 103,45 65,00 168, OVPXXXXXX Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek. 370,71 0,00 370, OVPXXXXXX Diagnostische pleurapunctie. 50,50 0,00 50, OVPXXXXXX Poliklinische controle op de werking van de pacemaker, inclusief het eventueel gebruik van de cardioverter. 40,64 0,00 40, OVPXXXXXX INBRENGEN VAN EEN PORT-A-CATH SYSTEEM. 867,60 106,77 974, OVPXXXXXX Echoscopische punctie via de oesofagus (EUS). 0,00 168,56 168, OVPXXXXXX Echo-bronchoscopie (EBUS), inclusief evt. biopten. 0,00 168,56 168, OVPXXXXXX Endo-echografie ter beoordeling bovenbuikorganen, inclusief eventuele biopten. 0,00 127,87 127, OVPXXXXXX Endo-echografie ter beoordeling van tumoren in het distale colon, inclusief eventuele biopten. 0,00 63,94 63, OVPXXXXXX Oesofagusfunctieonderzoek, inclusief eventuele 24-uurs metingen (manometrie en/of ph-meting). 0,00 59,07 59, OVPXXXXXX Therapeutische endoscopie van oesofagus, maag of duodenum. 223,13 94,42 317, OVPXXXXXX 13C ureum ademtest (Helicobacter pylori). 70,30 15,86 86, OVPXXXXXX GASTROSTOMIE, OPEN PROCEDURE (ZIE VOOR ENDOSCOPISCH). 210,85 66,56 277, OVPXXXXXX Endoscopische gastrostomie (zie voor open procedure). 377,85 69,72 447, OVPXXXXXX Diagnostische endoscopie van oesofagus, maag en/of duodenum met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten. 168,18 42,62 210, OVPXXXXXX Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie. 256,97 95,51 352, OVPXXXXXX CAPSULE ENDOSCOPIE. 0,00 133,33 133, OVPXXXXXX Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoïd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie. 189,86 42,91 232, OVPXXXXXX RECTOSCOPIE OF PROCTOSCOPIE. 65,45 20,95 86, OVPXXXXXX Endoscopische retrograde cholangiopancreaticografie (ERCP). 389,94 127,87 517, OVPXXXXXX Endoscopisch plaatsen stent in tractus digestivus (proximaal of distaal) ,27 127, , OVPXXXXXX Interventie-coloscopie (behandeling bloeding, dilatatie) niet zijnde stentplaatsing (zie ). 0,00 94,42 94, OVPXXXXXX Niet operatieve ambulante behandeling van haemorrhoïden door middel van scleroseren, bandligatie, infraroodcoagulatie of cryochirurgie. De eerste behandeling. 117,74 31,48 149, OVPXXXXXX Niet operatieve ambulante behandeling van haemorrhoïden door middel van scleroseren, bandligatie, infraroodcoagulatie of cryochirurgie. Iedere volgende 94,98 behandeling 31,97 binnen een jaar. 126, OVPXXXXXX Prenatale screening: Nuchal Translucentie (NT-) meting (nekplooimeting) bij eenling en het eerste kind van een meerlingzwangerschap. 156,27 5,93 162, OVPXXXXXX Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij eenling en het eerste kind van een meerlingzwangerschap. 151,31 7,60 158, OVPXXXXXX Prenatale screening: Nuchal Translucentie (NT-) meting (nekplooimeting) bij ieder volgend kind van een meerlingzwangerschap. 96,22 3,66 99, OVPXXXXXX Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij ieder volgend kind van een meerlingzwangerschap. 134,24 6,68 140, OVPXXXXXX Prenatale screening: counseling. 8,19 33,58 41, OVPXXXXXX Contact-allergisch onderzoek voor diagnostiek van allergische huidaandoeningen door middel van reeksen, serie van tenminste 20 tests. 50,50 0,00 50, OVPXXXXXX Anesthesiologische ondersteuning bij tandheelkundige behandelingen onder narcose van AWBZ cliënten en verzekerden voor bijzondere tandheelkunde, 544,88 maximaal 90 minuten 74,27 behandeling. 619, OVPXXXXXX Anesthesiologische ondersteuning bij tandheelkundige behandelingen onder narcose van AWBZ cliënten en verzekerden voor bijzondere tandheelkunde, 702,84 tussen 90 en 148,54 maximaal 150 minuten 851,38 behandeling OVPXXXXXX Anesthesiologische ondersteuning bij tandheelkundige behandelingen onder narcose van AWBZ cliënten en verzekerden voor bijzondere tandheelkunde, meer 900,57 dan ,82 minuten behandeling , OVPXXXXXX Cytologische en/of bacteriologische punctie. 103,45 0,00 103, OVPXXXXXX ECHOGRAFIE À-VUE IN VERBAND MET ZWANGERSCHAP. 35,15 0,00 35, OVPXXXXXX ECHOGRAFIE VAN DE BUIKORGANEN. 40,20 61,38 101, OVPXXXXXX Echografie van het hart. 40,64 0,00 40, OVPXXXXXX Begeleiding en interpretatie door cardioloog bij multislice CT-hart inclusief voor- en nabespreking met radioloog. 23,89 157,88 181, OVPXXXXXX Begeleiding en interpretatie door cardioloog bij multislice CT-hart voor Ca2+-meting inclusief voor- en nabespreking met radioloog. 0,00 53,52 53, OVPXXXXXX Begeleiding en interpretatie MRI-hart door cardioloog inclusief voor- en nabespreking met radioloog. 27,95 157,88 185, OVPXXXXXX Begeleiding en interpretatie dobutamine stress-test door cardioloog bij MRI-hart inclusief voor- en nabespreking met radioloog. 221,64 240,84 462, OVPXXXXXX Onderzoek gevoeligheid allergenen dmv huidtest(s), dmv scarificaties of intracutane injecties. 82,85 0,00 82, OVPXXXXXX Extra Corporele Membraan Oxygenatie (ECMO) incl. toeslag bij behandeling op Neonatale IC of Pediatrische IC (zie voor ECMO bij behandeling van 2.391,82 volwassenen). 0, , OVPXXXXXX Standaard intra-operatieve neuromonitoring. 0,00 164,79 164, OVPXXXXXX Langdurige intra-operatieve neuromonitoring. 0,00 219,73 219, OVPXXXXXX Zeer langdurige intra-operatieve neuromonitoring. 0,00 446,12 446, OVPXXXXXX IC MEDEBEHANDELING DOOR LONGARTS. 0,00 243,46 243, OVPXXXXXX IC bespreking (per patiënt 1 maal te registreren). 0,00 56,18 56, OVPXXXXXX Uitgebreide kwantitatieve analyse electromyografisch (EMG). 0,00 117,26 117, OVPXXXXXX Preassessment. 0,00 0,00 0, OVPXXXXXX Standaard electro-encephalografie (EEG), registratie tot 1 uur. 139,34 15,45 154, OVPXXXXXX Langdurige electro-encephalografie (EEG), registratie vanaf 6 tot 24 uur. 143,11 105,34 248, OVPXXXXXX AMBULANTE 24-UURS ELECTRO-ENCEPHALOGRAFIE (EEG)-REGISTRATIE. 138,75 79,00 217, OVPXXXXXX ELECTRO-ENCEPHALOGRAFIE (EEG) BIJ HERSENDOODPROCEDURE, UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG. 82,85 79,00 161, OVPXXXXXX 24-UURS ELECTRO-ENCEPHALOGRAFIE (EEG)-REGISTRATIE MET DIEPTE ELEKTR. 143,11 105,34 248, OVPXXXXXX Aanvullende eenvoudige kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG). 82,85 0,00 82, OVPXXXXXX Aanvullende uitgebreide kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG). 82,85 0,00 82, OVPXXXXXX Aanvullende videoregistratie (tijdens EEG tot 1 uur). 0,00 17,56 17, OVPXXXXXX Aanvullende videoregistratie tijdens EEG-registratie 1-2 uur, 2-6 uur of 6-24 uur. 0,00 70,23 70, OVPXXXXXX ELECTRO-OCULOGRAFIE (EOG). 41,43 17,56 58, OVPXXXXXX SLAAP-APNEU REGISTRATIE (SCREENING), UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG. 103,14 17,56 120, OVPXXXXXX Neurologische behandeling en begeleiding MS-patiënten, waarbij een intensief arts-patiëntencontact plaatsvindt. 118,66 28,43 147, OVPXXXXXX MSLT, UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG. 82,85 29,85 112, OVPXXXXXX Polysomnografie (PSG) 177,28 52,67 229, OVPXXXXXX Chronische electro-corticografie zonder aanvullende stimulatie/mapping. 41,43 105,34 146, OVPXXXXXX Onderzoek arteriële obstructies extremiteiten dmv bloeddrukmeting armen en/of benen of penis met CW doppler of plethysmografie incl PVR curven of doppler 59,61 stroomsnelheid 19,72 curven 79,33 incl een belastingproef OVPXXXXXX Onderzoek veneuze afwijkingen extremiteiten dmv registreren veneuze CW dopplersignalen incl. proximale en distale compressietests en/of vasalva manoeuvres 59,14 en/of outflow- 19,72 of fotoplethysmografie. 78, OVPXXXXXX Chronische electro-corticografie met aanvullende stimulatie/mapping. 41,43 210,68 252, OVPXXXXXX Standaard electromyografisch onderzoek (EMG)(< 45 min.). 89,14 29,85 118, OVPXXXXXX Uitgebreid electromyografisch onderzoek (EMG)(> 45 min.). 103,12 79,00 182, OVPXXXXXX MICRONEUROGRAFIE. 0,00 79,00 79, OVPXXXXXX Brainstem auditory evoked potentials (BAEP/BER) zonder auto-akoestische emissie. 41,43 8,78 50, OVPXXXXXX Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie. 124,91 0,00 124, OVPXXXXXX BEOORDELING ECG, HOLTER, INSPANNINGSONDERZOEK E.D. 26,95 16,40 43, OVPXXXXXX Brainstem auditory evoked potentials (BAEP/BER) met auto-akoestische emissie. 41,43 17,56 58, OVPXXXXXX Calorisch vestibulair onderzoek zonder ENG-registratie. 99,38 37,91 137, OVPXXXXXX Somato sensible evoked potentials (SSEP/SER) niet in kader van een bronlokalisatie analyse. 129,66 8,78 138, OVPXXXXXX Somato sensible evoked potentials (SSEP/SER) in kader van een bronlokalisatie analyse. 41,43 105,34 146, OVPXXXXXX Visually evoked potentials (VEP), exclusief objectieve visusbepaling. 116,32 8,78 125, OVPXXXXXX Visually evoked potentials (VEP), inclusief objectieve visusbepaling. 64,02 8,78 72, OVPXXXXXX ERP (P300, MRCP. e.d.). 0,00 79,00 79, OVPXXXXXX Motor Evoked Potential (b.v. TES, TMS) beperkt. 41,43 35,11 76, OVPXXXXXX Motor Evoked Potential (b.v. TES, TMS) uitgebreid. 41,43 70,23 111, OVPXXXXXX Standaard Trans Cranieel Doppler-onderzoek (TCD). 185,25 26,33 211, OVPXXXXXX Trans Cranieel Doppler-onderzoek (TCD) in kader van emboliedetectie(> 30 min). 51,47 26,33 77, OVPXXXXXX Trans Craniële (TC) duplex. 96,64 26,33 122, OVPXXXXXX Duplex extracraniële halsvaten. 98,53 14,05 112, OVPXXXXXX DUPLEX BLOEDVATEN IN EXTREMITEITEN. 64,30 14,05 78, OVPXXXXXX Uitbreiding Trans Cranieel Doppler-onderzoek (TCD)/duplex met 1 aanvullende test. 51,47 26,33 77, OVPXXXXXX Electronystagmografie (ENG)-registratie zonder calorisch onderzoek. 151,75 14,05 165, OVPXXXXXX Electronystagmografie (ENG)-registratie met calorisch onderzoek. 61,80 21,07 82, OVPXXXXXX OOGBEWEGINGSONDERZOEK. 0,00 26,33 26, OVPXXXXXX PUPILLOMETRIE. 0,00 26,33 26, OVPXXXXXX Eenvoudige electro-retinografie (ERG). 64,02 26,33 90, OVPXXXXXX Uitgebreide electro-retinografie (ERG). 41,43 31,60 73,03 Totaal Tarief

2 OVPXXXXXX Autonoom functieonderzoek met Ewing-batterij. 0,00 17,56 17, OVPXXXXXX Eenvoudige toon-audiometrie. 33,12 0,00 33, OVPXXXXXX Spraakaudiometrie, niet in combinatie met het aanpassen van een hoortoestel. 40,64 0,00 40, OVPXXXXXX Autonoom functieonderzoek met kantelproef. 0,00 35,11 35, OVPXXXXXX Polymyografie (PMG)/ tremorregistratie. 0,00 35,11 35, OVPXXXXXX KWANTITATIEVE SPIERKRACHTMETING. 0,00 14,05 14, OVPXXXXXX Oculoplethysmografie (OPG). 89,14 18,95 108, OVPXXXXXX EERSTE ORTHOPTISCH ONDERZOEK (BINOCULAIR). 47,08 0,00 47, OVPXXXXXX VOORTGEZETTE ORTHOPTISCHE BEHANDELING PER BEZOEK (BINOCULAIR). 17,90 0,00 17, OVPXXXXXX Fundusfotografie. 37,42 0,00 37, OVPXXXXXX Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code. 40,64 0,00 40, OVPXXXXXX Bepaling van de weerstand van de luchtwegen en longparenchym afzonderlijk + bepaling van de volledige elasticiteitskarakteristiek van de longen. 40,64 0,00 40, OVPXXXXXX Overzichtsbepaling van de mechanische ventilatieverhouding door middel van direct geregistreerde drukvolumediagrammen of luchtweerstandbepaling. 18,47 0,00 18, OVPXXXXXX Residubepaling longen. 50,50 0,00 50, OVPXXXXXX Spirografische longfunctiebepaling. 18,47 0,00 18, OVPXXXXXX Fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een 100,81 afzonderlijke afspraak, 0,00 eenvoudig. 100, OVPXXXXXX Fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke 40,64 afspraak, 0,00 uitgebreid. 40, OVPXXXXXX BEOORDELING LONGFUNCTIEONDERZOEK VOOR DERDEN. 0,00 28,09 28, OVPXXXXXX BEOORDELING X-THORAX VOOR DERDEN. 0,00 28,09 28, OVPXXXXXX Electro-encephalografie (EEG), registratie vanaf 1 tot 2 uur. 143,10 28,35 171, OVPXXXXXX Uitgebreid urodynamisch onderzoek met twee of meer kanalen. 140,39 0,00 140, OVPXXXXXX Eenvoudige kwantitatieve analyse electromyografisch (EMG). 0,00 19,01 19, OVPXXXXXX Analyse bij incontinentie of obstipatie met behulp van een van de volgende onderzoeken: proctoscopie, anala manometrie, defaecografie en colonpassage 133,76 tijd. 100,29 234, OVPXXXXXX Analyse incontinentie of obstipatie: minimaal 2 van de onderzoeken: capaciteit- en compliancemeting, singlefiber electromyografie, readtest, ballonevacuatietest, 97,16 rectale 95,90 motiliteit indexbepaling. 193, OVPXXXXXX Hematotachografie( HTG). 67,78 15,16 82, OVPXXXXXX Echografie zenuwen en spieren. 51,47 56,88 108, OVPXXXXXX Teledermatologie: beoordeling van digitale foto's door dermatoloog zonder face-to-face contact op verzoek van de 1e lijn. 9,84 22,18 32, OVPXXXXXX Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie. 40,64 0,00 40, OVPXXXXXX Histamine (acethylcholine) provocatietest. Spirografisch onderzoek ter bepaling van de prikkelbaarheidsdrempel van de luchtwegen door middel van inhalatie-provocatietest(s). 103,45 0,00 103, OVPXXXXXX Spirometrie, voor en na inspanning. 40,64 0,00 40, OVPXXXXXX Behandeling met hyperbare zuurstof per zitting per patient, al dan niet in groepsverband, inclusief medisch specialistische supervisie. 190,15 0,00 190, OVPXXXXXX PATHOLOGISCH-ANATOMISCH (HISTOLOGISCH) ONDERZOEK EN OVERIGE CYTODIAGNOSTISCHE ONDERZOEKEN. 49,32 27,77 77, OVPXXXXXX Cytodiagnostisch onderzoek van een cervix-preparaat (deze code is niet bestemd voor onderzoek ten gevolge van het bevolkingsonderzoek). 29,29 11,11 40, OVPXXXXXX IMMUNO-PATHOLOGISCH ONDERZOEK. 203,66 55,54 259, OVPXXXXXX ELECTRONENMICROSCOPISCH ONDERZOEK. 0,00 83,26 83, OVPXXXXXX VERRICHTINGEN VAN EEN PUNCTIE TEN BEHOEVE VAN CYTOLOGISCH ONDERZOEK. 29,23 18,50 47, OVPXXXXXX KWANTITATIEF C.Q. MORFOMETRISCH PATHOLOGISCH-ANATOMISCH ONDERZOEK. 102,17 55,51 157, OVPXXXXXX FLOW-CYTOMETRIE 319,75 55,51 375, OVPXXXXXX Complexe moleculaire diagnostiek - bepalingen op geïsoleerd DNA, RNA of eiwit anders dan frequent aangevraagde bepalingen op micro-organismen. 905,18 46,63 951, OVPXXXXXX Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes met weefsel en/of cellen i.v.m. frequent aangevraagde bepalingen op de aanwezigheid van HPV. 105,82 27,86 133, OVPXXXXXX Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes weefsel en/of cellen (oa CISH, ISH, FISH) en frequent aangevr.bepalingen op aanw.andere micro-organismen 393,57 55,73 dan HPV (o.a.tbc,ebv,hsv,bartonella). 449, OVPXXXXXX HYBRIDISATIE, GEAUTOMATISEERD 27,09 4,04 31, OVPXXXXXX HYBRIDISATIE, HANDMATIG 83,37 12,69 96, OVPXXXXXX DNA-AMPLIFICATIE, KWALITATIEF, GEAUTOMATISEERD 37,64 4,04 41, OVPXXXXXX DNA-AMPLIFICATIE, KWALITATIEF, HANDMATIG 70,39 12,66 83, OVPXXXXXX RNA-AMPLIFICATIE, KWALITATIEF 95,19 15,49 110, OVPXXXXXX DNA/RNA-AMPLIFICATIE, KWANTITATIEF 163,19 12,69 175, OVPXXXXXX DNA/RNA-ANALYSE (BV. SEQUENTIE-BEPALING OF SUB-TYPERING). 172,87 12,81 185, OVPXXXXXX Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht. 1,95 0,16 2, OVPXXXXXX DIACEETZUUR 0,53 0,16 0, OVPXXXXXX INDICAN 0,64 0,16 0, OVPXXXXXX AMINOLEVULINEZUUR, DELTA-, KWANTITATIEF 8,02 0,32 8, OVPXXXXXX CONCENTRATIE- EN VERDUNNINGSPROEF, ELK 0,53 0,16 0, OVPXXXXXX UREUM 1,45 0,16 1, OVPXXXXXX CHLORIDE 1,45 0,16 1, OVPXXXXXX GALACTOSEPROEF 4,86 0,32 5, OVPXXXXXX HIPPUURZUURPROEF 6,76 0,64 7, OVPXXXXXX HOMOCYSTEINE 37,90 1,19 39, OVPXXXXXX KETOSTEROIDEN, 17-, TOTAAL 13,50 1,44 14, OVPXXXXXX KETOSTEROIDEN, 17-, GEFRACTIONEERD 41,44 1,43 42, OVPXXXXXX PORFYRINES, URO-, COPRO-, PROTO-KWANTITATIEF, ELK 4,41 0,48 4, OVPXXXXXX KREATINE 2,48 0,16 2, OVPXXXXXX URINEZUUR 1,45 0,24 1, OVPXXXXXX HYDROXY-INDOLAZIJNZUUR, 5-, KWALITATIEF 2,22 0,16 2, OVPXXXXXX VITAMINE B2 9,89 0,79 10, OVPXXXXXX PREGNAANDIOL 31,22 1,59 32, OVPXXXXXX OESTRIOL 19,05 1,60 20, OVPXXXXXX KETOGENE-STEROIDEN, 17 95,54 1,44 96, OVPXXXXXX KETOSTEROIDEN, 20-, 17, 21-DIHYDROXY 9,27 1,44 10, OVPXXXXXX IMMUNO-ELECTROFORESE, NA CONCENTRATIE 34,04 3,18 37, OVPXXXXXX ANTISTOFFEN TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IMMUNOBLOT 45,90 7,35 53, OVPXXXXXX OESTROGENEN 54,63 1,60 56, OVPXXXXXX METANEFRINEN, NORMETANEFRINEN 8,57 1,59 10, OVPXXXXXX BLOED (OCCULT), KWALITATIEF 3,02 0,32 3, OVPXXXXXX BILIRUBINE, KWALITATIEF 0,67 0,16 0, OVPXXXXXX GISTPROEF 0,67 0,11 0, OVPXXXXXX VERTERING, KWALITATIEF 0,71 0,16 0, OVPXXXXXX AMYLASE 1,45 0,16 1, OVPXXXXXX LIPASE 1,82 0,32 2, OVPXXXXXX EIWIT 111,65 0,64 112, OVPXXXXXX Calcium in faeces. 6,36 0,64 7, OVPXXXXXX VET (VETTEN, VETZUREN, DROGE STOF), KWANTITATIEF 8,49 0,95 9, OVPXXXXXX MELKZUUR, KWANTITATIEF 10,92 1,59 12, OVPXXXXXX Onderzoek naar Calprotectine in feces. 5,78 0,66 6, OVPXXXXXX Onderzoek naar Elastase in feces. 5,78 0,66 6, OVPXXXXXX LEUCOCYTEN IN FAECES 2,13 0,16 2, OVPXXXXXX OSMOLARITEIT IN FAECES 5,65 0,64 6, OVPXXXXXX CHYMOTRYPSINE IN FAECES 5,84 0,64 6, OVPXXXXXX GALZURE ZOUTEN IN FAECES 5,67 0,64 6, OVPXXXXXX ALFA-I-ANTITRYPSINE IN FAECES 6,67 0,79 7, OVPXXXXXX PORFYRINES, KWANTITATIEF 32,76 1,60 34, OVPXXXXXX PORFYRINES URO-, COPRO-, PROTO- IN FAECES 42,89 1,60 44, OVPXXXXXX SEDIMENT 1,64 0,16 1, OVPXXXXXX ADEMANALYSE 34,75 0,32 35, OVPXXXXXX AMYLASE 1,94 0,48 2, OVPXXXXXX MORFOLOGISCH ONDERZOEK VAN SPUTUM, ALGEMEEN 2,73 0,21 2, OVPXXXXXX BLOED (OCCULT) IN DIVERSE MATERIALEN 2,01 0,16 2, OVPXXXXXX Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest. 1,45 0,32 1, OVPXXXXXX KREATININE KLARING (OF ANDERE KLARING) 5,27 1,27 6, OVPXXXXXX METHEMOGLOBINE, SULFHEMOGLOBINE, ELK 2,86 0,32 3, OVPXXXXXX VITAMINE C 2,18 0,16 2,34

3 OVPXXXXXX KREATININE 1,45 0,32 1, OVPXXXXXX FOSFAAT 1,45 0,32 1, OVPXXXXXX ALKALI RESERVE 2,65 0,48 3, OVPXXXXXX CHOLESTEROL, TOTAAL 1,51 0,48 1, OVPXXXXXX Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces. 1,45 0,48 1, OVPXXXXXX ANGIOTENSINE CONVERTING ENZYM 4,03 0,48 4, OVPXXXXXX VITAMINE A 5,84 0,64 6, OVPXXXXXX IJZER 1,93 1,11 3, OVPXXXXXX VITAMINE E 8,52 0,95 9, OVPXXXXXX LIPOIDEN, TOTAAL 6,31 0,48 6, OVPXXXXXX VITAMINE D (DIHYDROXYCHOLECALCIFEROL) 8,57 1,59 10, OVPXXXXXX NATRIUM 1,45 0,32 1, OVPXXXXXX KALIUM 1,45 0,32 1, OVPXXXXXX IJZERBINDINGSCAPACITEIT 5,23 0,64 5, OVPXXXXXX AMINOZURENCHROMATOGRAM 39,97 4,77 44, OVPXXXXXX TRANSFERRINE 5,63 0,64 6, OVPXXXXXX Koolhydraat Deficïent Transferrine (CDT). 22,60 0,64 23, OVPXXXXXX CHOLINESTERASE 2,83 0,48 3, OVPXXXXXX PYRODRUIVENZUUR 12,72 1,44 14, OVPXXXXXX TRIGLYCERIDEN 1,93 0,95 2, OVPXXXXXX MELKZUUR 10,86 1,43 12, OVPXXXXXX MAGNESIUM 2,67 0,79 3, OVPXXXXXX VETZUREN, VRIJ (FFA, NEFA) 13,00 1,43 14, OVPXXXXXX IMMUNOGLOBULINE, ELK 8,53 1,11 9, OVPXXXXXX FENYLALANINE 21,89 0,80 22, OVPXXXXXX CELLEN TELLEN IN LIQUOR 0,73 0,16 0, OVPXXXXXX AMMONIAK 10,79 1,43 12, OVPXXXXXX FIBRINOGEEN 4,01 0,48 4, OVPXXXXXX ASAT, SGOT, TRANSAMINASE 1,45 0,48 1, OVPXXXXXX CRYOGLOBULINE, KWALITATIEF 2,00 0,32 2, OVPXXXXXX OSMOLARITEIT 2,85 0,48 3, OVPXXXXXX MICROSCOPISCH ONDERZOEK (ONGEKLEURD OF GEKLEURD), ELK 3,71 1,09 4, OVPXXXXXX MICROSCOPISCH ONDERZOEK (SPIROCHETEN IN DONKER VELD) 3,37 1,09 4, OVPXXXXXX KWEEKPROEF OP TUBERCULOSE 19,57 5,07 24, OVPXXXXXX RESISTENTIEBEPALING KWALITATIEF M.B.V. DIFFUSIE-METHODE, BACTERIOLOGISCH 3,80 2,28 6, OVPXXXXXX RESISTENTIEBEPALING KWANTITATIEF M.B.V. MRC/ETEST PER ANTIBIOTICUM, BACTERIOLOGISCH 5,08 1,70 6, OVPXXXXXX RESISTENTIEBEPALING TBC KWANTITATIEF M.B.V. MRC PER ANTIBIOTICUM, BACTERIOLOGISCH 10,59 5,58 16, OVPXXXXXX MRC + MBC-BEPALING PER ANTIBIOTICUM 2,97 5,59 8, OVPXXXXXX INTERACTIE MRC VAN TWEE ANTIBIOTICA 31,09 4,00 35, OVPXXXXXX BETA LACTAMASE TEST 2,60 0,63 3, OVPXXXXXX MICROSCOPISCH ONDERZOEK (GEKLEURD OF ONGEKLEURD), ELK, MYCOLOGISCH 3,62 0,89 4, OVPXXXXXX RESISTENTIEBEPALING KWANTITATIEF D.M.V. MRC/ETEST PER ANTIBIOTICUM, MYCOLOGISCH 5,12 1,65 6, OVPXXXXXX MICROSCOPISCH ONDERZOEK OP TUBERCULOSE (ZIEHL-NEELSEN OF GELIJKWAARDIGE METHODE) 13,73 2,28 16, OVPXXXXXX AGGLUTINATIEREACTIE VOLGENS WIDAL, VOOR ELK MICRO-ORGANISME 10,27 0,90 11, OVPXXXXXX Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode. 3,00 0,16 3, OVPXXXXXX PAUL EN BUNNELL, REACTIE VAN 9,48 0,90 10, OVPXXXXXX Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest). 3,16 0,16 3, OVPXXXXXX Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest). 4,32 0,32 4, OVPXXXXXX CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering). 6,72 0,49 7, OVPXXXXXX AGGLUTINATIE, KOUDE 5,87 0,30 6, OVPXXXXXX ANTI-STERPTOLYSINE TITER / ANTI-DNASE B TITER OF STAPHOLYSINE TITER, ELK 6,84 0,90 7, OVPXXXXXX ROSE-TEST 8,85 0,38 9, OVPXXXXXX L-AGGLUTINATIE 5,91 0,19 6, OVPXXXXXX RA-TEST (LATEX-AGGLUTINATIE) 4,46 0,33 4, OVPXXXXXX TREPONEMA PALLIDUM HAEMAGGLUTINATIETEST (TPHA) 3,57 4,38 7, OVPXXXXXX FLUORESCERENDE TREPONEMALE ANTI-STOFFENREACTIE (MET TOEPASSING VAN ABSORPTIE) FTA-ABS-REACTIE 10,19 0,90 11, OVPXXXXXX VDRL-REACTIE (KWANTITATIEF) 5,10 0,63 5, OVPXXXXXX PRECIPITATIE REACTIE 6,32 0,35 6, OVPXXXXXX IMMUNODIFFUSIE REACTIE 8,78 2,29 11, OVPXXXXXX IMMUNOCHEMOLYTISCHE BEPALING VAN COMPLEMENT GEHALTE (CH 50) 8,13 0,97 9, OVPXXXXXX COMPLEMENT COMPONENT (KWANTITATIEVE BEPALING) 7,41 1,12 8, OVPXXXXXX MEMBRAAN IMMUNOFLUORESCENTIE (TER BEPALING VAN HET B-LYMFOCYTEN) 23,80 0,96 24, OVPXXXXXX Kwantitatieve bepaling van Pro-calcitonine in bloed. 27,38 0,83 28, OVPXXXXXX C-REACTIVE PROTEINEN (CRP) 3,75 0,32 4, OVPXXXXXX ANTI-NUCLEAIRE FACTOR (ANF) 7,45 0,95 8, OVPXXXXXX ANTI-PERINUCLEAIRE FACTOR (PNF) 4,90 1,44 6, OVPXXXXXX CELLULAIRE IMMUNITEIT DOOR MIDDEL VAN LYMFOCYTEN TRANSFORMATIE, BEPALING VAN 36,68 3,55 40, OVPXXXXXX Hemoglobine (incl.(eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)). 1,55 0,16 1, OVPXXXXXX BEZINKINGSSNELHEID 1,51 0,16 1, OVPXXXXXX BLOEDINGSTIJD 8,81 0,16 8, OVPXXXXXX PROTROMBINETIJD BIJ ORALE ANTISTOLLING 3,00 0,32 3, OVPXXXXXX PROTROMBINETIJD 3,97 0,16 4, OVPXXXXXX ERYTROCYTEN, RESISTENTIE 2,30 0,16 2, OVPXXXXXX PLASMACELLEN TELLEN 2,39 0,32 2, OVPXXXXXX MICROSCOPIE VAN STERNUMPUNCTAAT, STANDAARDKLEURING EN BEOORDELING 2,92 7,94 10, OVPXXXXXX EOSINOFIELEN TELLEN 1,51 0,16 1, OVPXXXXXX TROMBOCYTEN TELLEN 1,55 0,16 1, OVPXXXXXX RETICULOCYTEN TELLEN 2,71 0,16 2, OVPXXXXXX DIFFERENTIELE TELLING (HAND) 3,02 0,16 3, OVPXXXXXX DIFFERENTIELE TELLING (MACHINAAL) 1,54 0,16 1, OVPXXXXXX LE-CELLEN 4,72 0,51 5, OVPXXXXXX HEPARINE-TOLERANTIE TEST 2,50 0,32 2, OVPXXXXXX HEMOGLOBINE (FOETAAL) KWALITATIEF 4,53 0,48 5, OVPXXXXXX HEMOGLOBINE FOETAAL (HBF), KWANTITATIEF 9,41 0,96 10, OVPXXXXXX HEMOGLOBINE SCHEIDING KWANTITATIEF 10,73 1,59 12, OVPXXXXXX BLOEDSTOLLINGSFACTOR II 3,72 0,32 4, OVPXXXXXX BLOEDSTOLLINGSFACTOR V 3,32 0,32 3, OVPXXXXXX BLOEDSTOLLINGSFACTOR VII 3,21 0,32 3, OVPXXXXXX BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII 11,37 1,43 12, OVPXXXXXX BLOEDSTOLLINGSFACTOR IX 15,53 1,43 16, OVPXXXXXX BLOEDSTOLLINGSFACTOR X 6,43 0,39 6, OVPXXXXXX TROMBOPLASTINETIJD, PARTIEEL 2,02 0,32 2, OVPXXXXXX TROMBINETIJD 5,14 0,30 5, OVPXXXXXX TROMBOCYTEN AGGREGATIE, PER AGGREGERENDE SUBSTANTIE 5,71 0,64 6, OVPXXXXXX ALKALISCHE FOSFATASE, KWANTITATIEF, IN LEUCOCYTEN 22,04 1,60 23, OVPXXXXXX PLASMINOGEEN ACTIVTEIT 28,70 0,96 29, OVPXXXXXX GLUCOSE-6-FOSFAAT-DEHYDROGENASE (G 6 PD) IN ERYTROCYTEN 13,67 1,44 15, OVPXXXXXX Transketolase - in erytrocyten. 10,71 1,44 12, OVPXXXXXX Transketolase - voor en na toevoeging TPP (TPP effect), totaal. 135,31 1,44 136, OVPXXXXXX Circulerend anticoagulans (lupus anticoagulans, antitromboplastine, antifosfolipiden), per anticoagulans. 11,67 1,60 13, OVPXXXXXX ANTIPLASMINE ACTIVEIT, ALFA-2 53,94 0,96 54,90

4 OVPXXXXXX SPERMA-ANALYSE, EENVOUDIG 6,07 0,16 6, OVPXXXXXX CONCREMENTEN (ZOALS STENEN), INSTRUMENTELE METHODE 16,17 0,16 16, OVPXXXXXX CHROMATOGRAFISCHE ANALYSE (KWALITATIEF, 2-DIMENSIONAAL) 16,89 1,44 18, OVPXXXXXX ZUURSTOF- EN KOOLZUURGEHALTE VAN UITADEMINGSLUCHT, KWANTITATIEF 12,04 1,60 13, OVPXXXXXX NATRIUM EN CHLORIDE IN ZWEET (KWANTITATIEF) 10,67 1,11 11, OVPXXXXXX BNP/NT-PROBNP 16,95 1,59 18, OVPXXXXXX LEVENSDUUR ERYTROCYTEN, 51-CHROMIUM 61,21 0,80 62, OVPXXXXXX ZINK 8,47 0,95 9, OVPXXXXXX Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk). 32,00 0,83 32, OVPXXXXXX WORMEIEREN (CONCENTRATIE) 13,53 1,50 15, OVPXXXXXX PROTOZOAIRE CYSTEN (CONCENTRATIE) 13,16 2,02 15, OVPXXXXXX ENTAMOEBA HISTOLYTICA (ZINKSULFAAT CONCENTRATIE) 9,88 2,02 11, OVPXXXXXX SCHISTOSOMA (ZOUTZUUR-ETHER CONCENTRATIE) 12,51 1,50 14, OVPXXXXXX STRONGYLOIDES (BAEMANN CONCENTRATIE) 12,71 1,50 14, OVPXXXXXX Malaria sneltest. 12,52 1,55 14, OVPXXXXXX SCHISTOSOMA (NA CONCENTRATIE D.M.V. CENTRIFUGEREN) 20,10 1,50 21, OVPXXXXXX VIROLOGISCH ONDERZOEK DOOR MIDDEL VAN CELKWEEK < 2 MEDIA 20,57 7,35 27, OVPXXXXXX VIROLOGISCH ONDERZOEK DOOR MIDDEL VAN CELKWEEK 2-3 MEDIA 29,05 7,35 36, OVPXXXXXX VIROLOGISCH ONDERZOEK DOOR MIDDEL VAN CELKWEEK > 3 MEDIA 32,50 7,35 39, OVPXXXXXX TYPERING VAN GEISOLEERD VIRUSSTAM 90,80 12,68 103, OVPXXXXXX HBS ANTIGEEN 9,83 3,02 12, OVPXXXXXX VIRUSDETECTIE IN KWEEK MET SPECIFIEKE ANTISERA 15,16 5,58 20, OVPXXXXXX ANTISTOFFEN, IGT, IGG OF IGA TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IMMUNOASSAY 9,95 1,40 11, OVPXXXXXX ANTISTOFFEN TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. CBR OF HAR PER BEPALING 5,25 1,70 6, OVPXXXXXX ANTISTOFTITERSTIJGING MET BEHULP VAN NEUTRALISATIE (2 BEPALINGEN) 29,05 9,13 38, OVPXXXXXX ANTISTOFFEN, IGM TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IF 14,65 5,29 19, OVPXXXXXX ANTISTOFFEN, IGT, IGG OF IGA TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IF 11,28 4,38 15, OVPXXXXXX ANTISTOFFEN, IGM TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IMMUNOASSAY 14,03 2,54 16, OVPXXXXXX Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch. 20,19 3,14 23, OVPXXXXXX Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch. 20,26 3,14 23, OVPXXXXXX Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, mycologisch. 18,96 3,14 22, OVPXXXXXX Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch. 18,77 3,14 21, OVPXXXXXX Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch. 19,28 3,14 22, OVPXXXXXX HYDROXY-INDOLAZIJNZUUR, 5-, KWANTITATIEF 8,68 0,95 9, OVPXXXXXX HYDROXYTRYPTAMINE, 5-, (5-HT)(SEROTONINE) 8,57 0,95 9, OVPXXXXXX VITAMINE B1, THIAMINE 8,58 0,95 9, OVPXXXXXX VITAMINE B6, PYRIDOXINE 8,54 0,95 9, OVPXXXXXX VITAMINE H, BIOTINE 8,40 0,96 9, OVPXXXXXX PORFOBILINOGEEN, KWALITATIEF 3,00 0,32 3, OVPXXXXXX PORFOBILINOGEEN, KWANTITATIEF 6,86 0,80 7, OVPXXXXXX Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel 18,24 inclusief totaal 1,91 eiwitbepaling. 20, OVPXXXXXX MICRO-ALBUMINE IN URINE 3,85 0,79 4, OVPXXXXXX VANILLYL-AMANDELZUUR (VMA) 17,03 1,75 18, OVPXXXXXX HOMOVANILLINE (HVA) 17,03 1,75 18, OVPXXXXXX AMINOZURENCHROMATOGRAM VIA KOLOMCHROMATOGRAFIE 43,09 5,56 48, OVPXXXXXX FENYLPYRODRUIVENZUUR, KWALITATIEF 0,59 0,16 0, OVPXXXXXX BLOED, KWALITATIEF (TABLET TEST) 0,60 0,16 0, OVPXXXXXX PREGNAANDIOL + PREGNAANTRIOL IN CYCLUSURINE 20,17 2,40 22, OVPXXXXXX HYDROXYPROLINE 12,66 1,43 14, OVPXXXXXX OXAALZUUR 6,44 0,64 7, OVPXXXXXX O2-VERZADIGING VAN HET ARTERIELE BLOED 3,97 0,48 4, OVPXXXXXX BLOEDGASSEN: PH, PCO2, PO2 EN/OF STANDAARDBICARBONAAT VAN HET ARTERIELE BLOED 3,94 1,59 5, OVPXXXXXX GAMMA-GLUTAMYL-TRANSPEPTIDASE 1,45 0,48 1, OVPXXXXXX IGG SUBKLASSEN 13,67 1,43 15, OVPXXXXXX VISCOSITEIT 5,34 0,48 5, OVPXXXXXX PRECIPITINEN 14,10 1,27 15, OVPXXXXXX APOLIPOPROTEINE A, B, C, E 9,12 0,95 10, OVPXXXXXX CORTISOL 6,76 0,95 7, OVPXXXXXX CORTISOL, VRIJ 8,47 0,95 9, OVPXXXXXX ALDOSTERON 8,95 0,95 9, OVPXXXXXX HYDROXYPROGESTERON, 17 9,64 0,96 10, OVPXXXXXX PROGESTERON 8,27 0,95 9, OVPXXXXXX TESTOSTERON 8,27 0,95 9, OVPXXXXXX TESTOSTERON, VRIJ 7,36 0,96 8, OVPXXXXXX ANDROSTANOLON (DIHYDROTESTOSTERON) 7,69 0,96 8, OVPXXXXXX ANDROSTEENDION 8,84 0,95 9, OVPXXXXXX DEHYDRO-EPI-ANDROSTERON (DHEA) 11,84 0,96 12, OVPXXXXXX DEHYDRO-EPI-ANDROSTERONSULFAAT (DHEA-S) 8,42 0,95 9, OVPXXXXXX SEX HORMONE BINDING GLOBULIN (SHBG) 8,47 0,95 9, OVPXXXXXX SOMATOMEDINE 11,87 0,95 12, OVPXXXXXX PREGNENOLON 9,73 0,96 10, OVPXXXXXX OESTRIOL BIJ GRAVIDAE 7,62 0,96 8, OVPXXXXXX OESTRON, OESTRADIOL, ELK 8,42 0,95 9, OVPXXXXXX GLUCAGON 15,38 0,96 16, OVPXXXXXX INSULINE 8,49 0,95 9, OVPXXXXXX INSULINE-ANTISTOFFEN 8,24 0,96 9, OVPXXXXXX C-PEPTIDE 9,12 0,95 10, OVPXXXXXX ACTH, CORTICOTROFINE 8,57 0,95 9, OVPXXXXXX LUTEINISEREND HORMOON (LH) 6,60 0,95 7, OVPXXXXXX FOLLIKELSTIMULEREND HORMOON (FSH) 6,47 0,95 7, OVPXXXXXX THYROTROFINE (TSH) BINDING INHIBITOR 8,37 0,96 9, OVPXXXXXX THYROTROFINE (TSH) STIMULATING IMMUUNGLOBULINE 9,12 0,96 10, OVPXXXXXX HCG, HUMAAN CHORIONGONADOTROFINE, INTACT MOLECUUL 8,54 0,95 9, OVPXXXXXX HCG, BETA-HUMAAN CHORIONGONADOTROFINE 11,20 0,95 12, OVPXXXXXX HCG, BETAVRIJ-HUMAAN CHORIONGONADODROFINE 9,89 0,96 10, OVPXXXXXX HCS, HPL, HUMAAN CHORIONSOMATOTROFINE 10,13 1,13 11, OVPXXXXXX GROEIHORMOON, HGH, SOMATROPINE 9,12 0,95 10, OVPXXXXXX VASOPRESSINE (ANTIDIURETISCH HORMOON, ADH) 8,65 0,95 9, OVPXXXXXX PROLACTINE (PRL) 6,49 1,11 7, OVPXXXXXX Anti Mulleriaans Hormoon (AMH). 11,22 1,14 12, OVPXXXXXX THYROXINE (VRIJ T4) 6,54 1,11 7, OVPXXXXXX TRIJOODTHYRONINE (VRIJ T3) 7,83 1,11 8, OVPXXXXXX THYROTROFINE (TSH) 5,58 1,11 6, OVPXXXXXX THYROXINEBINDEND GLOBULINE (TBG) 10,41 1,12 11, OVPXXXXXX THYROXINE (T4) 7,26 1,12 8, OVPXXXXXX TRIJOODTHYRONINE (T3) 8,43 1,11 9, OVPXXXXXX FOLIUMZUUR 6,52 1,11 7, OVPXXXXXX VITAMINE B12, CYANOCOBALAMINE 8,02 1,11 9, OVPXXXXXX OSTEOCALCINE 9,77 1,12 10, OVPXXXXXX TRANSCORTINE (CORTICOSTEROIDBINDEND GLOBULINE, CBG) 17,11 1,12 18, OVPXXXXXX ANTISTOFFEN TEGEN SPECIFIEK HUMAAN WEEFSEL 11,61 1,10 12,71

5 OVPXXXXXX ALLERGENEN, (SPECIFIEK IGE ANTISTOF TEGEN, RAST) 16,23 1,11 17, OVPXXXXXX ALLERGENEN, SCREENING OP INHALATIE-ALLERGIE 21,09 1,11 22, OVPXXXXXX BLOEDGROEP BEPALINGEN NIET VALLENDE ONDER ABO, RHESUS (DUFFY, KELL, ETC.) PER BLOEDGROEP 2,34 0,16 2, OVPXXXXXX PROSTAAT ZURE FOSFATASE (ANTIGEEN) 8,40 0,52 8, OVPXXXXXX PROSTAATSPECIFIEK ANTIGEEN (PSA) 7,91 1,11 9, OVPXXXXXX NEURONSPECIFIEK ENOLASE (NSE) 8,47 1,11 9, OVPXXXXXX CARCINOOM ANTIGEEN (CA), ELK 8,49 1,11 9, OVPXXXXXX THYREOGLOBULINE 8,95 1,11 10, OVPXXXXXX CARCINO-EMBRYONAAL ANTIGEEN (CEA) 7,92 1,11 9, OVPXXXXXX ALFA-FOETOPROTEINE (AFP) 8,49 1,11 9, OVPXXXXXX BETA-2-MICROGLOBULINE 9,41 1,11 10, OVPXXXXXX CALCITONINE 9,15 1,11 10, OVPXXXXXX GASTRINE 9,89 1,11 11, OVPXXXXXX INHIBINE 9,28 1,11 10, OVPXXXXXX PARATHORMOON (PTH) 8,03 1,11 9, OVPXXXXXX RENINE 9,53 1,11 10, OVPXXXXXX DNA-ANTISTOFFEN (KWANTITATIEF) 9,14 1,11 10, OVPXXXXXX FERRITINE 8,01 1,11 9, OVPXXXXXX SLAAPMIDDELEN, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE 28,24 0,80 29, OVPXXXXXX BENZODIAZEPINEN, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE 22,80 0,80 23, OVPXXXXXX ANTIDEPRESSIVA, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE 23,11 0,79 23, OVPXXXXXX OPIUMWET, IDENTIFICATIE MIDDEL VALLENDE ONDER DE OPIUMWET, CHROMATOGRAFISCH, PER COMPONENT 19,09 0,79 19, OVPXXXXXX Opiumwet, identificatie middel vallende onder de Opiumwet m.b.v. immunoassay, per component (zie ook ). 8,55 0,79 9, OVPXXXXXX Opiumwet, identificatie middel vallende onder de Opiumwet m.b.v. immunoassay, totaal maximaal per keer. 29,39 0,80 30, OVPXXXXXX OPIUMWET, KWANTIFICATIE MIDDEL VALLENDE ONDER DE OPIUMWET, CHROMATOGRAFISCH 26,67 0,79 27, OVPXXXXXX DIURETICA, SCREENING 29,27 0,79 30, OVPXXXXXX ALCOHOL, KWANTITATIEF MET IDENTIFICATIE 15,94 0,79 16, OVPXXXXXX KOOLMONOXIDE, KWANTITATIEF MET IDENTIFICATIE IN BLOED 5,31 0,79 6, OVPXXXXXX METALEN (ZWAAR) KWALITATIEF EN/OF KWANTITATIEF PER ELEMENT (UITGEZONDERD LOOD) MET VLAMLOZE AAS 28,57 0,79 29, OVPXXXXXX METALEN (ZWAAR) KWALITATIEF EN/OF KWANTITATIEF PER ELEMENT, MET AAS VLAM, MAXIMAAL PER KEER 19,35 0,80 20, OVPXXXXXX ANTI-EPILEPTICA, M.B.V IMMUNOASSAY, ELK 8,51 0,79 9, OVPXXXXXX ANTI-EPILEPTICA, M.B.V. CHROMATOGRAFIE, ELK 17,03 0,79 17, OVPXXXXXX ALUMINIUM 17,61 0,79 18, OVPXXXXXX ANALGETICA/ANTIRHEUMATICA, M.B.V. IMMUNOASSAY 9,73 0,79 10, OVPXXXXXX ANALGETICA/ANTIRHEUMATICA, CHROMATOGRAFISCH 27,64 0,80 28, OVPXXXXXX NICOTINE/COTININE M.B.V. IMMUNOASSAY 8,51 0,79 9, OVPXXXXXX NICOTINE/COTININE, CHROMATOGRAFISCH 16,95 0,80 17, OVPXXXXXX LOOD, KWANTITATIEF M.B.V. AAS IN BLOED 18,06 0,79 18, OVPXXXXXX IMMUNOMODULANTIA / IMMUNOSUPPRESSIVA M.B.V. IMMUNOASSAY 17,15 0,79 17, OVPXXXXXX IMMUNOMODULANTIA / IMMUNOSUPPRESSIVA M.B.V. CHROMATOGRAFIE 29,64 0,79 30, OVPXXXXXX BETABLOKKER, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V CHROMATOGRAFIE 137,49 0,80 138, OVPXXXXXX THEOFYLLINE, KWANTITATIEF, CHROMATOGRAFISCH 9,77 0,80 10, OVPXXXXXX ANTIPSYCHOTICA (NEUROLEPTICA), IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE 26,18 0,79 26, OVPXXXXXX CARDIACA, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V. CHROMATOGRAFIE 29,64 0,79 30, OVPXXXXXX CARDIACA, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V. IMMUNOASSAY 8,51 0,79 9, OVPXXXXXX METHOTREXAAT MET IMMUNOASSAY, INCLUSIEF EVENTUELE HERBEPALINGEN 20,30 0,80 21, OVPXXXXXX ANTIMICROBIELE MIDDELEN, MENGSEL, MICROBIOLOGISCHE BEPALING 10,13 1,41 11, OVPXXXXXX ANTIMICROBIELE MIDDELEN, M.B.V. IMMUNOASSAY 8,49 1,44 9, OVPXXXXXX ANTIMICROBIELE MIDDELEN, M.B.V. CHROMATOGRAFIE 22,24 3,51 25, OVPXXXXXX ANTICOAGULANTIA, M.B.V. CHROMATOGRAFIE 25,72 0,80 26, OVPXXXXXX LITHIUM 4,03 0,79 4, OVPXXXXXX THEOFYLLINE, M.B.V. IMMUNOASSAY 9,51 0,79 10, OVPXXXXXX GENEESMIDDEL, EIWITVRIJE FRACTIE (NAAST EEN ANDER NUMMER IN DIT TARIEF) PER MONSTER 18,94 0,79 19, OVPXXXXXX GENEESMIDDEL (FUNCTIETEST MET) WAARVAN KWANTITATIEVE BEPALING ELDERS IN HET TARIEF WORDT AANGEGEVEN 26,61 0,80 27, OVPXXXXXX Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, voorproeven (kleurproeven, immunoassays waaronder paracetamol). 16,99 0,79 17, OVPXXXXXX Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, alcoholen met GLC. 709,80 0,80 710, OVPXXXXXX Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, m.b.v. een chromatografische techniek. 27,40 0,80 28, OVPXXXXXX Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, m.b.v. een chromatografische techniek en hierbij de kwantificatie van de hoofdcomponent. 78,66 0,79 79, OVPXXXXXX LANDBOUWGIFTEN, CHROMATOGRAFISCH 21,72 2,99 24, OVPXXXXXX ORGANISCHE OPLOSMIDDELEN, CHROMATOGRAFISCH 196,57 0,80 197, OVPXXXXXX FRUCTOSAMINE 2,07 0,64 2, OVPXXXXXX GEGLYCEERDE HEMOGLOBINE 7,04 1,43 8, OVPXXXXXX HBALC 6,47 1,43 7, OVPXXXXXX SIKKELCEL TEST 12,33 1,43 13, OVPXXXXXX BILIRUBINE, KWANTITATIEF TOTAAL OF DIRECT, ELK 1,45 0,16 1, OVPXXXXXX LIPASE 2,00 0,16 2, OVPXXXXXX CHOLESTEROL, HDL 2,70 0,48 3, OVPXXXXXX ANTITRYPSINE TYPERING, ALFA-I 15,25 1,60 16, OVPXXXXXX Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling. 5,71 1,59 7, OVPXXXXXX IMMUNO-ELECTROFORESE MET ANTISERUM, INCLUSIEF EVENTUELE DETERMINATIE 11,71 2,70 14, OVPXXXXXX GLUCOSE-INSULINE TOLERANTIETEST (INCLUSIEF URINE PORTIES) 12,00 0,96 12, OVPXXXXXX KOPER 18,99 1,59 20, OVPXXXXXX BENCE JONES EIWIT 6,68 0,96 7, OVPXXXXXX ALBUMINE-IGG RATIO (IN SERUM EN LIQUOR CEREBROSPINALIS) 26,56 3,52 30, OVPXXXXXX KWANTITATIEVE BEPALING VAN EEN IMMUNOGLOBULINE, NEFELOMETRISCH 6,84 0,80 7, OVPXXXXXX PREALBUMINE 6,26 0,79 7, OVPXXXXXX ALBUMINE IN LIQUOR CEREBROSPINALIS 6,16 0,79 6, OVPXXXXXX KAPPA KETENS, VRIJ OF GEBONDEN, ELK 7,41 0,79 8, OVPXXXXXX LAMBDA KETENS, VRIJ OF GEBONDEN, ELK 6,82 0,79 7, OVPXXXXXX IMMUNO-ELECTROFORESE VAN LIQUOR, NA CONCENTRATIE 26,76 3,20 29, OVPXXXXXX EIWIT 1,51 0,16 1, OVPXXXXXX ALBUMINE 1,45 0,16 1, OVPXXXXXX MYOGLOBINE 8,82 0,80 9, OVPXXXXXX GLYCOPROTEINE, ALFA-I-ZURE 7,79 0,80 8, OVPXXXXXX ANTITRYPSINE, ALFA-I 6,78 0,79 7, OVPXXXXXX ALAT, SGPT, TRANSAMINASE 1,45 0,64 2, OVPXXXXXX MELKZUUR DEHYDROGENASE (LDH) 1,45 0,48 1, OVPXXXXXX Bepaling Lysozyme in bloed. 7,55 0,99 8, OVPXXXXXX KREATINE-FOSFOKINASE 1,45 0,48 1, OVPXXXXXX ALKALISCHE FOSFATASE 1,47 0,48 1, OVPXXXXXX CK-MB, KREATINE-FOSFOKINASE ISO-ENZYM 6,70 1,27 7, OVPXXXXXX TROPONINE, CARDIALE ISOVORM 6,78 0,95 7, OVPXXXXXX CERULOPLASMINE 6,83 0,95 7, OVPXXXXXX CRYOGLOBULINE, KWANTITATIEF 7,81 0,95 8, OVPXXXXXX COLLOID OSMOLALITEIT (COLLOID OSMOTISCHE DRUK) 6,86 0,64 7, OVPXXXXXX KWEEKPROEF < 2 MEDIA, BACTERIOLOGISCH 10,23 4,04 14, OVPXXXXXX KWEEKPROEF 2-3 MEDIA, BACTERIOLOGISCH 13,45 5,14 18, OVPXXXXXX KWEEKPROEF > 3 MEDIA, BACTERIOLOGISCH 20,31 6,25 26, OVPXXXXXX BLOEDKWEEK (AEROOB + ANAEROOB) 26,08 5,14 31, OVPXXXXXX DETERMINATIE MICRO-ORGANISMEN, BACTERIOLOGISCH 5,10 4,04 9, OVPXXXXXX KWEEKPROEF < 2 MEDIA, MYCOLOGISCH 10,19 3,43 13,62

6 OVPXXXXXX KWEEKPROEF 2-3 MEDIA, MYCOLOGISCH 13,97 4,18 18, OVPXXXXXX KWEEKPROEF > 3 MEDIA, MYCOLOGISCH 19,57 5,58 25, OVPXXXXXX DETERMINATIE MICRO-ORGANISMEN, MYCOLOGISCH 5,03 3,42 8, OVPXXXXXX CIRCULERENDE IMMUUNCOMPLEXEN, PER COMPONENT 32,22 0,91 33, OVPXXXXXX KRUISPROEF IN ZOUT-ALBUMINE-MILIEU 0,00 0,16 0, OVPXXXXXX KRUISPROEF, VOLLEDIG (3 METHODEN) 3,04 0,64 3, OVPXXXXXX LYMFOCYTEN SUBPOPULATIE, EERSTE ANTISTOF 17,03 2,22 19, OVPXXXXXX LYMFOCYTEN SUBPOPULATIE, TWEEDE EN ELKE VOLGENDE ANTISTOF 4,30 0,63 4, OVPXXXXXX HLA-A, B, C, TYPERING 70,24 10,44 80, OVPXXXXXX HLA-B27 24,16 3,36 27, OVPXXXXXX MICROSCOPIE VAN PUNCTATEN (ANDERS DAN STERNUMPUNCTAAT), STANDAARD KLEURING EN BEOORDELING 5,67 0,79 6, OVPXXXXXX Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling. 3,44 0,48 3, OVPXXXXXX LEUCOCYTEN, ENKELVOUDIGE BEPALING 1,57 0,16 1, OVPXXXXXX TROMBELASTOGRAM, EERSTE ONDERZOEK 19,10 1,92 21, OVPXXXXXX TROMBELASTOGRAM, HERHALINGEN 21,27 0,80 22, OVPXXXXXX HAPTOGLOBINE 6,54 0,95 7, OVPXXXXXX BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII STOL ACTIVITEIT 18,08 1,59 19, OVPXXXXXX BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII,VON WILLEBRAND FACTOR, RISTOCETINEFACTOR 9,97 1,59 11, OVPXXXXXX BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII RELATED ANTIGEEN 28,59 1,12 29, OVPXXXXXX BLOEDSTOLLINGSFACTOR XI 26,18 1,60 27, OVPXXXXXX BLOEDSTOLLINGSFACTOR XII 22,70 1,60 24, OVPXXXXXX APTT, GEACTIVEERDE PARTIELE TROMBOPLASTINETIJD 3,01 0,32 3, OVPXXXXXX FIBRINOGEEN SPLITSINGSPRODUKTEN, KWANTITATIEF 6,32 0,96 7, OVPXXXXXX FIBRINE/FIBRINOGEEN DEGRADATIE PRODUKTEN (FDP) D-DIMEERTEST, SEMIKWANTITATIEF 2,34 0,32 2, OVPXXXXXX FIBRINE/FIBRINOGEEN DEGRADATIE PRODUKTEN, KWANTITATIEF 8,48 1,11 9, OVPXXXXXX FIBRINOPEPTIDE-A 8,75 1,12 9, OVPXXXXXX ANTITROMBINE III ACTIVITEIT 8,47 1,11 9, OVPXXXXXX PORFYRINES URO-, COPRO-, PROTO-, IN ERYTROCYTEN, KWANTITATIEF 10,72 1,76 12, OVPXXXXXX PROTEINE C ACTIVITEIT 11,37 1,59 12, OVPXXXXXX PROTEINE C ANTIGEEN 19,24 1,59 20, OVPXXXXXX PROTEINE S TOTAAL ANTIGEEN 11,05 1,59 12, OVPXXXXXX PROTEINE S VRIJ ANTIGEEN 13,07 1,59 14, OVPXXXXXX OPWERKEN VAN SPERMA TEN BEHOEVE VAN FERTILISATIE 13,29 1,43 14, OVPXXXXXX ZWANGERSCHAPSREACTIE UIT SERUM 8,40 0,32 8, OVPXXXXXX HCG KWANTITATIEF UIT SERUM 31,43 1,28 32, OVPXXXXXX Baarmoederslijmonderzoek op: aspect, ph, varentest en aanwezigheid van epitheel, erytrocyten, leucocyten, bacteriën. 17,39 0,32 17, OVPXXXXXX Sperma onderzoek (uitgebreid), tenminste omvattende bepaling van volume, viscositeit, dichtheid van spermatozoën, ph, motiliteit, aantal en aard rondcellen. 24,51 1,59 26, OVPXXXXXX IJZER(PLASMA-IJZER)TURNOVER (PIT), BEPALING VAN DE ERYTROCYTEN-IJZERTURNOVER 47,27 1,60 48, OVPXXXXXX ACETYLGLUCOSEAMINIDASE, N 8,32 0,96 9, OVPXXXXXX KINKHOEST-SEROLOGIE (IGM + IGG) 44,34 3,14 47, OVPXXXXXX ALLERGIE-ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-B/CLB-C) 33,72 0,79 34, OVPXXXXXX ANTISTOFFEN TEGEN WEEFSELANTIGENEN, BIJZONDER (CLB-B) 33,65 0,75 34, OVPXXXXXX REUMAFACTOREN (ELISA)(CLB-B) 19,52 0,71 20, OVPXXXXXX AUTO-IMMUUNZIEKTEN, OVERIGE, BIJZONDER (CLB-C) 34,06 0,79 34, OVPXXXXXX BLOEDCELCHEMIE, ROOD, BIJZONDER (CLB-B) 33,59 0,71 34, OVPXXXXXX BLOEDCELCHEMIE, ROOD, BIJZONDER (CLB-C) 82,14 0,79 82, OVPXXXXXX BLOEDCELCHEMIE, WIT, BIJZONDER (CLB-C) 125,96 0,80 126, OVPXXXXXX BLOEDSTOLLINGSFACTOREN, BIJZONDER (CLB-C) 41,80 0,79 42, OVPXXXXXX BLOEDGROEP ERYTROCYTENSEROLOGIE, BIJZONDER (CLB-B) 42,39 0,71 43, OVPXXXXXX BLOEDGROEP ERYTROCYTENSEROLOGIE, BIJZONDER (CLB-C) 33,09 0,79 33, OVPXXXXXX HLA-B27 BEVESTIGING (CLB-B) 74,95 0,79 75, OVPXXXXXX HLA-OVERIGE BIJZONDERE ONDERZOEKEN (CLB-C) 175,74 0,78 176, OVPXXXXXX COMPLEMENTFACTOREN-IMMUNOCHEMIE, BIJZONDER (CLB-C) 21,72 0,71 22, OVPXXXXXX IMMUNOCHEMISCHE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-B) 22,70 0,71 23, OVPXXXXXX IMMUNOCHEMISCHE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-C) 30,37 0,64 31, OVPXXXXXX IMMUNOCYTOLOGIE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-B) 45,55 0,71 46, OVPXXXXXX IMMUNOCYTOLOGIE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-C) 145,29 0,65 145, OVPXXXXXX KLINISCHE VIRO IMMUNOLOGIE, BIJZONDER (CLB-B) 47,27 0,64 47, OVPXXXXXX KLINISCHE VIRO IMMUNOLOGIE, BIJZONDER (CLB-C) 81,67 0,72 82, OVPXXXXXX IMMUNOGENETICA, BIJZONDER (CLB-B) 42,94 0,74 43, OVPXXXXXX LEUCOCYTEN-/TROMBOCYTENSEROLOGIE, BIJZONDER (CLB-C) 72,89 0,64 73, OVPXXXXXX Registratietarief (inclusief oproep) in het kader van multidisciplinaire zorgverlening bij chronische aandoeningen. 4,72 0,00 4, OVPXXXXXX Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratorium bloedonderzoeken, exclusief bloedafname. 6,49 0,00 6, OVPXXXXXX Toeslag op ordertarief bij decentrale afname van patiëntmateriaal. 3,83 0,00 3, OVPXXXXXX Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief bloedafname. 10,61 0,00 10, OVPXXXXXX Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken. 7,75 0,00 7, OVPXXXXXX CLB-referentietarief. 12,55 0,00 12, OVPXXXXXX INR-BEPALING (INCL. ORDERTARIEF) 8,59 0,00 8, OVPXXXXXX Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder röntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting 107,76 op OK, bewusteloze 4,48 ongevalspatiënten). 112, OVPXXXXXX Directe percutane arteriële punctie. 183,06 37,34 220, OVPXXXXXX Al dan niet selectief onderzoek via percutane arteriële catheterisatie. 230,87 44,81 275, OVPXXXXXX Al dan niet selectief onderzoek via percutane veneuze catheterisatie - alleen een venapunctie is inbegrepen in het desbetreffende codenummer zoals b.v. 270, en ,81 314, OVPXXXXXX Planigrafie algemeen. 149,35 4,48 153, OVPXXXXXX DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF ORGANEN, ONDER CT-CONTROLE. 148,71 67,21 215, OVPXXXXXX DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF ORGANEN, ONDER RÖNTGENCONTROLE. 120,01 44,81 164, OVPXXXXXX DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF ORGANEN, ONDER ECHOGRAFISCHE CONTROLE. 94,79 44,81 139, OVPXXXXXX Volledig botdensitometrisch onderzoek met DEXA-apparatuur, ongeacht het aantal onderzochte anatomische gebieden en ongeacht het aantal zittingen. 76,67 14,94 91, OVPXXXXXX Percutane transluminale angioplastiek (PTA) stenose van de andere niet-coronaire vaten (zie voor occlusie). 799,00 74,68 873, OVPXXXXXX Embolisatie van vaten. 772,75 134,42 907, OVPXXXXXX Plaatsen stent (vasculair, urinewegen, enteraal, galwegen, traanwegen). 918,12 44,81 962, OVPXXXXXX Inbrengen van een aorta stentgraft in samenwerking met een chirurgisch team. 978,03 134, , OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek hersenschedel of deel ervan inclusief neusbeen. 37,19 4,48 41, OVPXXXXXX CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel. 99,50 29,87 129, OVPXXXXXX ECHOGRAFIE VAN DE SCHEDEL (NIET BEDOELD WORDT DE MID-LINE ECHO). 58,33 29,87 88, OVPXXXXXX Echografie carotide, al dan niet inclusief haematotachografisch onderzoek van de cerebropetale vaten. 80,32 29,87 110, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid. 37,19 4,48 41, OVPXXXXXX CT onderzoek van de aangezichtsschedel, met of zonder intraveneus contrast. 100,51 29,87 130, OVPXXXXXX ECHOGRAFIE VAN HET AANGEZICHT EN/OF NEUSBIJHOLTEN. 54,78 22,40 77, OVPXXXXXX SKELETVRIJE OPNAME OOGBOL EN/OF LOCALISATIE CORPUS ALIENUM IN OOG(KAS). 43,21 4,48 47, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek ductus naso-lacrimalis. 114,58 29,87 144, OVPXXXXXX Echografie orbita inclusief oogbol. 47,35 22,40 69, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek petrosum, mastoïd of deel ervan, een of meerdere projecties. 39,41 4,48 43, OVPXXXXXX CT onderzoek van het petrosum, multidirectioneel onderzoek met reconstructies tbv afbeelden binnen- of middenoorpathologie. Dit codenummer is niet bedoeld 103,37 voor de 44,81 analyse van 148,18 brughoektumoren OVPXXXXXX PARTIELE GEBITSSTATUS. 54,16 4,48 58, OVPXXXXXX VOLLEDIGE GEBITSSTATUS OF PANORAMIXOPNAME. 44,25 4,48 48, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek mandibula, kaakgewricht(en) of deel ervan - localisatie speekselsteen. 41,40 4,48 45, OVPXXXXXX SIALOGRAFIE. 135,81 22,40 158, OVPXXXXXX ECHOGRAFIE VAN DE SCHILDKLIER EN/OF HALS. 56,97 22,40 79, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek gehele wervelkolom inclusief sacrum en os coccigis en overzichtsopname sacroiliacale gewrichten. 55,26 14,94 70, OVPXXXXXX CT ONDERZOEK VAN DE WERVELKOLOM. 109,19 29,87 139, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan. 38,19 7,47 45,66

7 OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan. 37,57 4,48 42, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten. 37,14 7,47 44, OVPXXXXXX Speciaal gericht radiologisch onderzoek sacroiliacale gewrichten en/of os coccygis. 37,17 4,48 41, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek gehele schouder, arm en hand. 42,68 10,45 53, OVPXXXXXX FLEBOGRAFIE VAN EEN ARM INCLUSIEF DE BENODIGDE VENAPUNCTIE. 277,70 52,27 329, OVPXXXXXX CT ONDERZOEK VAN DE BOVENSTE EXTREMITEITEN, MET OF ZONDER INTRAVENEUS CONTRAST. 113,85 30,96 144, OVPXXXXXX ECHOGRAFIE VAN DE BOVENSTE EXTREMITEITEN. 57,51 29,87 87, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm. 37,19 7,47 44, OVPXXXXXX Arthrografie schoudergewricht. 121,07 29,87 150, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek elleboog en/of onderarm. 36,77 4,48 41, OVPXXXXXX Arthrografie elleboogsgewricht. 111,79 29,87 141, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers. 36,34 4,48 40, OVPXXXXXX Arhthrografie polsgewricht. 154,62 29,87 184, OVPXXXXXX Lengteprognose op handwortelskelet en/of skeletleeftijdbepaling. 35,33 7,47 42, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname. 47,42 4,48 51, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting. 36,47 7,47 43, OVPXXXXXX CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel. 131,42 50,02 181, OVPXXXXXX ECHOGRAFIE VAN HET HART EN/OF DE THORAX. 54,55 22,40 76, OVPXXXXXX Multislice CT-hart inclusief voor- en nabespreking met cardioloog. 181,02 102,32 283, OVPXXXXXX Multislice CT-hart tbv Ca2+-bepaling inclusief voor- en nabespreking met cardioloog. 122,26 57,55 179, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek aorta thoracalis, aortaboog, inclusief bij dit onderzoek in beeld komende zijtakken. 142,47 17,92 160, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek arteria pulmonalis, rechtszijdig angiocardiogram. 139,91 22,40 162, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek arteriae coronariae. 171,59 7,47 179, OVPXXXXXX Laryngo- en/of bronchografie. 150,65 29,87 180, OVPXXXXXX CT onderzoek van de luchtwegen, met of zonder intraveneus contrastmiddel. 122,24 44,81 167, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek larynx en trachea inclusief struma-onderzoek al of niet met oesofaguscontrast. 36,77 4,48 41, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek ribben en/of sternum. 37,19 4,48 41, OVPXXXXXX Mammografie, al of niet met contrast in melkgangen. 68,59 22,40 90, OVPXXXXXX BEOORDELING SPECIMINA, MAMMATUMOR PER OPERATIEVE ZITTING. 52,74 7,47 60, OVPXXXXXX LOCALISATIE MAMMATUMOR. 174,83 67,21 242, OVPXXXXXX Echografie van mamma. 57,44 29,87 87, OVPXXXXXX Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen. 37,63 7,47 45, OVPXXXXXX CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel. 124,22 63,62 187, OVPXXXXXX Echografie van de buikorganen. 59,74 29,87 89, OVPXXXXXX Abcesdrainage met echografie. 146,13 74,68 220, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek slokdarm. 85,17 22,40 107, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek maag en duodenum inclusief doorlichten van de slokdarm en inclusief dunne darm passage. 92,55 22,40 114, OVPXXXXXX INBRENGEN MAAG- OF DUODENUMSONDE. 78,71 29,87 108, OVPXXXXXX Percutane gastro- of jejunostomie, de verrichting omvat de punctie, catheterisatie en inbrengen van de catheter. 393,01 112,01 505, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek dunne darm als zelfstandig onderzoek inclusief contrastvloeistof. 147,76 59,74 207, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek dikke darm. 131,39 29,87 161, OVPXXXXXX Drainageprocedure galblaas of galwegen, met röntgen. 515,93 112,01 627, OVPXXXXXX Drainageprocedure galblaas of galwegen, met echografie. 226,05 112,01 338, OVPXXXXXX Doorlichting bij ERCP, assistentie scopist, het maken en het beoordelen van de foto s. 210,59 22,40 232, OVPXXXXXX HERNIOGRAFIE, MET BEHULP VAN INTRAPERITONEAAL INGEBRACHTE CONTRASTVLOEISTOF. 141,93 22,40 164, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek urinewegen, intraveneus contrast inclusief eventuele latere en tomografische opnamen. 62,82 17,92 80, OVPXXXXXX ANTEGRADE PYLEOGRAFIE. 154,62 17,92 172, OVPXXXXXX Nefrostomie bij afvloedbelemmering, met röntgen. 536,18 89,61 625, OVPXXXXXX Nefrostomie bij afvloedbelemmering, met echografie. 331,87 89,61 421, OVPXXXXXX RETROGRADE CYSTO-EN/OF URETHROGRAFIE, INCLUSIEF EVENTUEEL MICTIE- EN INCONTINENTIEONDERZOEK. 126,56 29,87 156, OVPXXXXXX FLEBOGRAFIE VAN SPERMATICA. 313,94 29,87 343, OVPXXXXXX ECHOGRAFIE VAN HET SCROTUM. 55,45 22,40 77, OVPXXXXXX HYSTERO-SALPINGOGRAFIE. 110,71 17,92 128, OVPXXXXXX Echografie à vue in verband met zwangerschap mits de röntgenoloog het fluorescentiebeeld persoonlijk beoordeelt. 47,70 29,87 77, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek abdominale aorta inclusief bij dit onderzoek afgebeelde zijtakken en beenarteriën. 221,56 22,40 243, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek gehele been en/of voet. 47,93 10,45 58, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek arteriën van het been. 215,60 22,40 238, OVPXXXXXX Flebografie van een been - inclusief de benodigde venapunctie. 238,07 44,81 282, OVPXXXXXX CT van het bekken inclusief inbrengen orale en/of rectale contraststof. Met of zonder toediening van een intraveneus contrastmiddel. 115,87 44,81 160, OVPXXXXXX Echografie onderste extremiteit. 57,58 22,40 79, OVPXXXXXX MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en). 177,63 37,34 214, OVPXXXXXX Flebografie van het bekken. 217,80 22,40 240, OVPXXXXXX CT ONDERZOEK VAN DE ONDERSTE EXTREMITEITEN, MET OF ZONDER INTRAVENEUS CONTRAST. 109,80 29,87 139, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht. 37,33 7,47 44, OVPXXXXXX Arthrografie heupgewricht. 123,33 29,87 153, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek bovenbeen. 36,34 4,48 40, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen. 36,96 4,48 41, OVPXXXXXX Arthrografie kniegewricht. 75,35 29,87 105, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen. 36,38 4,48 40, OVPXXXXXX Beoordeling radiologisch onderzoek voor derden. 0,00 51,96 51, OVPXXXXXX Rijbewijs: rapporten op verzoek CBR voor rekening van de te keuren persoon (houder resp. aanvrager rijbewijs) omvat 15 min patiëntgeb. tijd en 15 min indirecte 0,00 tijd (inlezen 78,05 en rapport 78,05 schrijven) OVPXXXXXX Rijbewijs: rapporten op verzoek politie, voor rekening van centraal bureau rijvaardigheidsbewijzen (CBR) omvat 15 min. patiëntgebonden tijd en 15 min. indirecte 0,00 tijd (inlezen 78,05 en rapport 78,05 schrijven) OVPXXXXXX Rijbewijs: rapporten op verzoek CBR voor rekening van de te keuren persoon (houder resp. aanvrager rijbewijs) toeslag in combinatie met , per 15 min 0,00 extra patiëntgeb.tijd. 39,02 39, OVPXXXXXX Rijbewijs: rapporten op verzoek politie, voor rekening van centraal bureau rijvaardigheidsbewijzen (CBR) toeslag in combinatie met , per 15 min. extra 0,00 tijd, zowel 39,02 patiëntgeb. als 39,02 indirecte tijd OVPXXXXXX SPEEKSELKLIERONDERZOEK (AL OF NIET MET INTERVENTIE). 618,73 60,51 679, OVPXXXXXX SCHILDKLIER UPTAKE-METING. 157,01 60,47 217, OVPXXXXXX SCHILDKLIERSCINTIGRAFIE. 180,48 30,23 210, OVPXXXXXX STATISCH SKELETONDERZOEK. 205,66 75,58 281, OVPXXXXXX MEERFASEN SKELETONDERZOEK. 217,07 87,68 304, OVPXXXXXX Skeletdensitometrie gehele lichaam. Hieronder valt niet het onderzoek met DEXA-apparatuur. 126,49 60,51 187, OVPXXXXXX Skeletdensitometrie heupen. 110,67 30,23 140, OVPXXXXXX Skeletdensitometrie lumbale wervelkolom. 111,37 30,23 141, OVPXXXXXX Ejectiefractie L.V. met wandbewegingsanalyse. 212,16 75,58 287, OVPXXXXXX LONGPERFUSIEONDERZOEK. 163,13 60,47 223, OVPXXXXXX LONGVENTILATIEONDERZOEK MET EDELGASSEN OF AEROSOLEN. 164,71 30,23 194, OVPXXXXXX LYMFEKLIERONDERZOEK MET AFVLOEDMETING (092). 253,67 75,58 329, OVPXXXXXX SCHILDWACHTKLIERPROCEDURE MET BIJBEHORENDE BEELDVORMING. 281,88 90,70 372, OVPXXXXXX NIERONDERZOEK STATISCH (DMSA). 202,54 75,58 278, OVPXXXXXX RENOGRAFIE MET FARMACOLOGISCHE INTERVENTIE. 273,09 75,58 348, OVPXXXXXX Tumorlokalisatie mbv Ga,Tl, V DMSA e.d. (156). 354,73 75,63 430, OVPXXXXXX ABCES/ONTSTEKINGSLOKALISATIE MET BEHULP VAN GELABELDE LEUKO S. 700,54 75,58 776, OVPXXXXXX ORGAANPERFUSIE (VOOR ZOVER NIET APART VERMELD) (155). 241,71 74,03 315, OVPXXXXXX BEPALING GALZUURMETABOLISME. 280,80 58,76 339, OVPXXXXXX C14-UREUMADEMTEST. 138,60 15,12 153, OVPXXXXXX SPECT VAN HERSENDOORBLOEDING. 554,50 60,51 615, OVPXXXXXX SPECT VAN RECEPTOREN IN HERSENEN. 877,29 75,58 952, OVPXXXXXX SPECT VAN SKELET DETAIL. 211,47 30,23 241, OVPXXXXXX SPECT VAN MYOCARD RUST. 253,29 60,51 313, OVPXXXXXX SPECT VAN MYOCARD INSPANNING MET STRESS-TEST. 424,28 105,82 530, OVPXXXXXX SPECT VAN HARTKAMERS ECG-GETRIGGERD, RUST MET EF- BEREKENING (244). 345,26 75,58 420, OVPXXXXXX SPECT VAN HARTKAMERS ECG-GETRIGGERD MET EF-BEREKENING, INSPANNING EN STRESS-TEST (244). 382,47 136,05 518,52

8 OVPXXXXXX SPECT VAN ABDOMEN. 308,57 60,51 369, OVPXXXXXX BEHANDELING HYPERTHYREOIDIE MET I ,85 151,26 417, OVPXXXXXX BEHANDELING SCHILDKLIERTUMOREN MET I-131 (401). 495,84 151,26 647, OVPXXXXXX CONSULT, NIET GEVOLGD DOOR EEN NUCLEAIR GENEESKUNDIGE BEHANDELING. 0,00 15,13 15, OVPXXXXXX PET PARTIEEL (NEUROLOGISCH, CARDIOLOGISCH). 780,32 75,63 855, OVPXXXXXX PET WB (WHOLE BODY), ONCOLOGIE. 937,00 211, , OVPXXXXXX SCEN-CONSULTATIE 0,00 164,31 164,31 14B Operatie bij Verminderde vruchtbaarheid 2.365,34 603, ,14 14B Injectie van sperma met stimulatie - punctie - labonderzoek en eventuele terugplaatsing bij Verminderde vruchtbaarheid 1.968,58 338, ,91 14B Operatie aan de eileider(s) bij Verminderde vruchtbaarheid 3.286, , ,58 14B Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Verminderde vruchtbaarheid 274,72 146,40 421,12 14B Maximaal 5 verpleegligdagen bij Verminderde vruchtbaarheid 1.378,38 206, ,96 14B Operatie bij Verminderde vruchtbaarheid 2.169,17 396, ,12 14B IVF-behandeling met stimulatie - punctie - labonderzoek en eventuele terugplaatsing bij Verminderde vruchtbaarheid 1.732,01 309, ,56 14B Kijkoperatie in de buikholte met behandeling bij Verminderde vruchtbaarheid 2.555,69 706, ,23 14B Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Verminderde vruchtbaarheid 232,80 132,82 365,62 14B Meer dan 28 verpleegligdagen bij Verminderde vruchtbaarheid 7.396,69 81, ,00 14B tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Verminderde vruchtbaarheid 7.396,69 81, ,00 14B Verkrijgen van sperma door middel van een operatie bij Verminderde vruchtbaarheid 1.114,45 334, ,11 14B Injectie van sperma met punctie - labonderzoek en eventuele terugplaatsing bij Verminderde vruchtbaarheid 1.616,30 157, ,11 14B Kijkoperatie in de buikholte bij Verminderde vruchtbaarheid 1.605,36 423, ,76 14B Consult op de polikliniek bij Verminderde vruchtbaarheid 96,06 79,12 175,18 14B IVF-behandeling met punctie - labonderzoek en eventuele terugplaatsing bij Verminderde vruchtbaarheid 1.182,69 116, ,21 14B IVF-behandeling of injectie van sperma - met stimulatie en punctie bij Verminderde vruchtbaarheid 1.056,44 282, ,86 14B Injectie van sperma met labonderzoek en eventuele terugplaatsing bij Verminderde vruchtbaarheid 915,70 43,39 959,09 14B IVF-behandeling met labonderzoek en eventuele terugplaatsing bij Verminderde vruchtbaarheid 614,13 54,72 668,85 14B IVF-behandeling of injectie van sperma - met punctie bij Verminderde vruchtbaarheid 782,50 176,20 958,70 14B IVF-behandeling of injectie van sperma - met stimulatie bij Verminderde vruchtbaarheid 618,20 176,55 794,75 14B Kunstmatige inseminatie bij Verminderde vruchtbaarheid 302,54 185,06 487,60 14B Inbrengen van zaadcellen in de baarmoederholte bij Verminderde vruchtbaarheid 604,18 120,65 724,83 14B Hormoonbehandeling bij Verminderde vruchtbaarheid 364,94 190,82 555,76 14B Screening van geslachtscellen bij Verminderde vruchtbaarheid 50,41 60,90 111,31 14B Consult op de polikliniek bij Verminderde vruchtbaarheid 151,33 140,11 291,44 14B Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 177,77 153,45 331,22 14B Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (Met verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 4.325,63 316, ,24 14B Screening van de donor - voorafgaand aan transplantatie bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 150,54 153,27 303,81 14B Screening van de donor - voorafgaand aan transplantatie (Met verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 735,92 262,96 998,88 14B Darmverwijdering bij de donor bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier ,42 0, ,42 14B Darmverwijdering bij de donor (Met verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier ,77 0, ,77 14B Nazorg na transplantatie bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 298,23 149,02 447,25 14B Nazorg na transplantatie (Met verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 5.700,61 462, ,13 14B Verwijderen van een nier bij de donor bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 7.487, , ,79 14B Verwijderen van een nier bij de donor (Met verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 4.910, , ,90 14B Nazorg van de donor na transplantatie bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 181,90 137,52 319,42 14B Nazorg van de donor na transplantatie (Met verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 9.849,52 573, ,99 14B Transplantatie van de nier en alvleesklier bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,33 14B Transplantatie van de nier en alvleesklier (Met verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,23 14B Behandeling / controle na transplantatie (Transplantatie van eigen stamcellen) bij / via stamceltransplantatie 6.796, , ,18 14B Behandeling / controle na transplantatie (Transplantatie van stamcellen van een donor - Verwante donor) bij / via stamceltransplantatie , , ,46 14B Stimuleren en oogsten eigen stamcellen (Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij / via stamceltransplantatie 2.994,28 482, ,96 14B Behandeling / controle na transplantatie (Transplantatie van stamcellen van een donor - Niet-verwante donor) bij / via stamceltransplantatie , , ,28 14B Stimuleren en oogsten eigen stamcellen (6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij / via stamceltransplantatie 9.477,18 703, ,72 14B Behandeling / controle na transplantatie (Transplantatie van stamcellen van een donor - navelstrengbloed) bij / via stamceltransplantatie , , ,71 14B Stimuleren en oogsten eigen stamcellen (Meer dan 56 dagbehandelingen en/of verpleegligdagen) bij / via stamceltransplantatie , , ,35 14B Stimuleren en oogsten eigen stamcellen (28 tot maximaal 56 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij / via stamceltransplantatie ,92 889, ,03 14B Voortraject chronische thuisbeademing bij Chronische thuisbeademing 2.279,46 603, ,35 14B In- of bijstellen van thuisbeademing bij Chronische thuisbeademing 2.479,48 634, ,03 14B Instellen van thuisbeademing (complex) bij Chronische thuisbeademing 9.312,43 896, ,01 14B Begeleiding bij thuisbeademing (complex) bij Chronische thuisbeademing 706,25 52,46 758,71 14B Thuisbeademing in de kliniek bij Chronische thuisbeademing 1.946,32 120, ,29 14B Bijstellen van thuisbeademing (Met verpleegligdagen) bij Chronische thuisbeademing 3.923,43 764, ,86 14B Instellen van thuisbeademing (eenvoudig) bij Chronische thuisbeademing 4.612,69 316, ,05 14B Begeleiding bij thuisbeademing (eenvoudig) bij Chronische thuisbeademing 540,47 15,50 555,97 14B Bijstellen van thuisbeademing (Met verpleegligdagen) bij Chronische thuisbeademing 2.625,88 209, ,91 14C Raadpleging tijdens opname bij Een psychische stoornis 25,36 78,30 103,66 14C Reguliere hoog complexe zorg (Meer dan 5 contacten door Consultatie Psychiatrie) bij Een psychische stoornis 345,90 394,14 740,04 14C Reguliere ongecompliceerde zorg (1 of 2 contacten door Consultatieve Psychiatrie) bij Een psychische stoornis 76,13 122,60 198,73 14C Reguliere matig complexe zorg (3 tot 5 contacten door Consultatieve Psychiatrie) bij Een psychische stoornis 115,61 276,28 391,89 14C Raadpleging tijdens opname bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 34,58 94,36 128,94 14C Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 1.883,81 343, ,56 14C Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 1.337,02 206, ,84 14C Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 1.256,76 198, ,51 14C Multidisciplinaire behandeling bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 172,15 191,25 363,40 14C Dagbehandeling bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 792,28 255, ,03 14C Dagbehandeling (met onderzoek onder verdoving) bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 1.132,97 381, ,70 14C Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg ,91 880, ,74 14C tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 5.052,88 500, ,13 14C Multidisciplinaire behandeling bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 271,67 164,93 436,60 14C Dagbehandeling bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 607,95 207,82 815,77 14C Dagbehandeling (met onderzoek onder verdoving) bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 787,34 342, ,17 14C Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg ,20 265, ,59 14C tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 4.700,62 350, ,47 14C Multidisciplinaire behandeling bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 291,72 149,08 440,80 14C Dagbehandeling bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 637,10 187,88 824,98 14C Dagbehandeling (met onderzoek onder verdoving) bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 1.024,46 348, ,83 14C Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg , , ,70 14C tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 5.344,67 419, ,92 14C Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 313,25 168,49 481,74 14C Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 383,48 191,62 575,10 14C Klinisch neurofysiologisch onderzoek (Vervolg contact) bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 343,22 199,77 542,99 14C Klinisch neurofysiologisch onderzoek (Eerste contact) bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 396,80 229,46 626,26 14C Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Vervolg contact) bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 342,79 209,66 552,45 14C Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Eerste contact) bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 344,58 233,69 578,27 14C Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Vervolg contact) bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 235,59 147,50 383,09 14C Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Eerste contact) bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 285,75 157,23 442,98 14C Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Vervolg contact) bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 139,66 173,66 313,32 14C Behandeling op de polikliniek (Eerste contact) bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 305,35 186,57 491,92 14C Consult op de polikliniek (Vervolg contact) bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 77,76 106,98 184,74 14C Consult op de polikliniek (Eerste contact) bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 96,06 128,68 224,74 14C Consult op de polikliniek (Vervolg contact) bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 55,62 88,10 143,72 14C Consult op de polikliniek (Eerste contact) bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 112,94 111,32 224,26

9 14C Consult op de polikliniek (Vervolg contact) bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 64,07 105,66 169,73 14C Consult op de polikliniek (Eerste contact) bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 128,77 128,29 257,06 14C Poliklinische behandeling van pasgeborene bij Neonatologie 71,14 129,96 201,10 14D IVF-behandeling of injectie van sperma - met labonderzoek en eventuele terugplaatsing bij Verminderde vruchtbaarheid 331,59 58,34 389,93 14D Monitoring van de cyclus bij IVF-behandeling of injectie van sperma bij Verminderde vruchtbaarheid 181,14 105,48 286,62 14D Terugplaatsing bij IVF-behandeling of injectie van sperma bij Verminderde vruchtbaarheid 164,17 40,25 204,42 14D Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (Maximaal 13 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier ,23 911, ,16 14D Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (14 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,23 14D Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (29 tot maximaal 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,47 14D Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (Meer dan 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,61 14D Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (Maximaal 13 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 3.519, , ,85 14D Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (14 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,95 14D Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (29 tot maximaal 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,28 14D Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (Meer dan 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,15 14D Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 579,38 598, ,72 14D Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (Meer dan 7 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 782,60 545, ,95 14D Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (5 tot 7 polikliniekbezoeken) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 476,94 451,44 928,38 14D Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 routine-onderzoeken) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 294,56 336,17 630,73 14D Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (Consult op de polikliniek) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 175,41 246,45 421,86 14D Begeleiding van de ontvanger - in geval van transplantatie (Maximaal 13 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 5.521, , ,04 14D Begeleiding van de ontvanger - in geval van transplantatie (14 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 9.865, , ,64 14D Begeleiding van de ontvanger - in geval van transplantatie (29 tot maximaal 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,28 14D Begeleiding van de ontvanger - in geval van transplantatie (Meer dan 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,31 14D Begeleiding van de ontvanger - in geval van transplantatie (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 703, , ,39 14D Begeleiding van de ontvanger - in geval van transplantatie (Meer dan 7 polikliniekbezoeken of dagbehandeling) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 468,12 940, ,58 14D Begeleiding van de ontvanger - in geval van transplantatie (5 tot 7 polikliniekbezoeken) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 1.135,03 385, ,07 14D Begeleiding van de ontvanger - in geval van transplantatie (3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 routine-onderzoeken) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 384,33 329,42 713,75 14D Begeleiding van de ontvanger - in geval van transplantatie (Consult op de polikliniek) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 161,26 235,46 396,72 14D Nazorg van de ontvanger na transplantatie (Maximaal 13 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 2.955, , ,36 14D Nazorg van de ontvanger na transplantatie (14 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,69 14D Nazorg van de ontvanger na transplantatie (29 tot maximaal 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,93 14D Nazorg van de ontvanger na transplantatie (Meer dan 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,90 14D Nazorg van de ontvanger na transplantatie (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 965, , ,87 14D Nazorg van de ontvanger na transplantatie (Meer dan 7 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 1.764, , ,19 14D Nazorg van de ontvanger na transplantatie (5 tot 7 polikliniekbezoeken) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 716,65 475, ,03 14D Nazorg van de ontvanger na transplantatie (3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 routine-onderzoeken) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 404,58 348,12 752,70 14D Nazorg van de ontvanger na transplantatie (Consult op de polikliniek) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 208,21 259,92 468,13 14D Screening van de donor - voorafgaand aan transplantatie (Maximaal 13 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 2.267,92 648, ,41 14D Screening van de donor - voorafgaand aan transplantatie (14 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier ,68 932, ,88 14D Screening van de donor - voorafgaand aan transplantatie (29 tot maximaal 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,03 14D Screening van de donor - voorafgaand aan transplantatie (Meer dan 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,73 14D Screening van de donor - voorafgaand aan transplantatie (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 443,76 537,03 980,79 14D Screening van de donor - voorafgaand aan transplantatie (Meer dan 7 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 1.071,07 537, ,10 14D Screening van de donor - voorafgaand aan transplantatie (5 tot 7 polikliniekbezoeken) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 635,68 445, ,51 14D Screening van de donor - voorafgaand aan transplantatie (3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 routine-onderzoeken) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 551,70 354,64 906,34 14D Screening van de donor - voorafgaand aan transplantatie (Consult op de polikliniek) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 185,70 293,85 479,55 14D Begeleiding van de donor - in geval van transplantatie (Maximaal 13 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 2.535, , ,22 14D Begeleiding van de donor - in geval van transplantatie (14 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,30 14D Begeleiding van de donor - in geval van transplantatie (29 tot maximaal 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,17 14D Begeleiding van de donor - in geval van transplantatie (Meer dan 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,42 14D Begeleiding van de donor - in geval van transplantatie (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 426,73 841, ,04 14D Begeleiding van de donor - in geval van transplantatie (Meer dan 7 polikliniekbezoeken of dagbehandeling) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 1.547,75 746, ,33 14D Begeleiding van de donor - in geval van transplantatie (5 tot 7 polikliniekbezoeken) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 1.338,92 326, ,16 14D Begeleiding van de donor - in geval van transplantatie (3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 routine-onderzoeken) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 282,35 248,59 530,94 14D Begeleiding van de donor - in geval van transplantatie (Consult op de polikliniek) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 151,94 164,10 316,04 14D Nazorg van de donor na transplantatie (Maximaal 13 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 4.749, , ,88 14D Nazorg van de donor na transplantatie (14 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,64 14D Nazorg van de donor na transplantatie (29 tot maximaal 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,15 14D Nazorg van de donor na transplantatie (Meer dan 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,64 14D Nazorg van de donor na transplantatie (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 324,58 729, ,13 14D Nazorg van de donor na transplantatie (Meer dan 7 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 1.547,75 729, ,30 14D Nazorg van de donor na transplantatie (5 tot 7 polikliniekbezoeken) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 1.338,92 303, ,90 14D Nazorg van de donor na transplantatie (3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 routine-onderzoeken) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 414,19 212,78 626,97 14D Nazorg van de donor na transplantatie (Consult op de polikliniek) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier 93,97 151,99 245,96 14D Verpleegligdagen in het kader van Palliatieve zorg 3.109,15 816, ,14 14D Diagnostisch onderzoek (meer dan 1 polikliniekbezoek) in het kader van Palliatieve zorg 966,69 222, ,51 14D Dagbehandeling met ingreep in het kader van Palliatieve zorg 396,88 222,82 619,70 14D Ingreep (meer dan 1 polikliniekbezoek) in het kader van Palliatieve zorg 82,88 222,82 305,70 14D Meer dan 2 polikliniekbezoeken in het kader van Palliatieve zorg 472,00 445,63 917,63 14D tot 2 polikliniekbezoeken in het kader van Palliatieve zorg 253,15 222,82 475,97 14D Epilepsiechirurgie bij Een aandoening van het zenuwstelsel , , ,57 14D Plaatsen of vervangen van een dubbelzijdige neurostimulator (incl elektroden) bij Een aandoening van het zenuwstelsel , , ,72 14D Plaatsen of vervangen van een eenzijdige neurostimulator (incl elektroden) bij Een aandoening van het zenuwstelsel , , ,38 14D Plaatsen of vervangen van een dubbelzijdige neurostimulator bij Een aandoening van het zenuwstelsel , , ,22 14D Plaatsen of vervangen van een eenzijdige neurostimulator bij Een aandoening van het zenuwstelsel ,33 970, ,63 14D Verwijderen of verplaatsen van een neurostimulator bij Een aandoening van het zenuwstelsel 5.621, , ,52 14D Plaatsen van een nervus vagus stimulator bij Een aandoening van het zenuwstelsel , , ,26 14D Vervangen van een nervus vagus stimulator bij Een aandoening van het zenuwstelsel ,18 988, ,13 14D Verwijderen of revisie van een nervus vagus stimulator bij Een aandoening van het zenuwstelsel 1.817,99 882, ,88 14D Operatie (Met maximaal 5 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel 7.506, , ,86 14D Operatie (Met maximaal 5 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel 6.856, , ,94 14D Operatie (Met 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel , , ,25 14D Operatie (Met 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel , , ,40 14D Operatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel , , ,32 14D Operatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel , , ,45 14D Operatie bij Een aandoening van het zenuwstelsel 5.210, , ,76 14D Operatie bij Een aandoening van het zenuwstelsel 4.245, , ,57 14D Operatie (Met maximaal 5 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel 7.729, , ,57 14D Operatie (Met maximaal 5 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel 6.315, , ,08 14D Operatie (Met 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel , , ,09 14D Operatie (Met 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel 9.189, , ,64 14D Operatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel , , ,10 14D Operatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel , , ,91 14D Operatie bij Een aandoening van het zenuwstelsel 4.907, , ,98 14D Operatie bij Een aandoening van het zenuwstelsel 3.221, , ,22 14D Operatie (Met maximaal 5 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel 6.477, , ,34 14D Operatie (Met maximaal 5 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel 5.111, , ,35 14D Operatie (Met 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel 9.859, , ,82 14D Operatie (Met 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel 8.182, , ,78 14D Operatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel , , ,72 14D Operatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel , , ,97

10 14D Operatie bij Een aandoening van het zenuwstelsel 3.525, , ,63 14D Operatie bij Een aandoening van het zenuwstelsel 3.525, , ,00 14D Operatie (Met maximaal 5 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel 6.331, , ,47 14D Operatie (Met maximaal 5 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel 3.831, , ,09 14D Operatie (Met 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel , , ,45 14D Operatie (Met 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel 7.792, , ,18 14D Operatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel , , ,98 14D Operatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel , , ,33 14D Operatie bij Een aandoening van het zenuwstelsel 3.296, , ,85 14D Operatie bij Een aandoening van het zenuwstelsel 3.296, , ,57 14D Operatie (Met maximaal 5 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel 3.120, , ,54 14D Operatie (Met 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel 6.516, , ,92 14D Operatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel , , ,59 14D Operatie bij Een aandoening van het zenuwstelsel 1.544, , ,72 14D Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Verminderde vruchtbaarheid 583,51 175,53 759,04 14D Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Verminderde vruchtbaarheid 480,19 165,64 645,83 14D Implantatie BiVentricular Assist Device (BiVAD)- hulpmiddel voor lange termijn ondersteuning hart bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,87 14D Implantatie Ventricular Assist Device (VAD)- hulpmiddel voor lange termijn ondersteuning hart bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,30 14D Implantatie Ventricular Assist Device (VAD)- hulpmiddel voor lange termijn ondersteuning hart bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,87 14D Screening of nazorg in verband met hulpmiddel voor lange termijn ondersteuning hart (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,12 14D Harttransplantatie (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,82 14D Donorprocedure mbt hartlong- of longtransplantatie niet resulterend in transplantatie bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 0,01 418,16 418,17 14D Donorprocedure mbt harttransplantatie niet resulterend in transplantatie bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 0,01 418,16 418,17 14D Screening voorafgaand aan hartlong- of longtransplantatie (Maximaal 5 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) ,02 244, ,86 14D Screening voorafgaand aan hartlong- of longtransplantatie (6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) ,40 279, ,22 14D Screening voorafgaand aan hartlong- of longtransplantatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) ,45 303, ,59 14D Screening voorafgaand aan hartlong- of longtransplantatie (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij Een aandoening van hart en/ 731,14 of long(vaten) 163,23 894,37 14D Screening voorafgaand aan hartlong- of longtransplantatie (Consult op de polikliniek) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 110,29 93,27 203,56 14D Begeleiding in geval van hartlong- of longtransplantatie (Maximaal 5 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 8.292,54 186, ,09 14D Begeleiding in geval van hartlong- of longtransplantatie (6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) ,91 233, ,09 14D Begeleiding in geval van hartlong- of longtransplantatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) ,02 279, ,84 14D Begeleiding in geval van hartlong- of longtransplantatie (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij Een aandoening van hart en/ of 731,14 long(vaten) 93,27 824,41 14D Begeleiding in geval van hartlong- of longtransplantatie (Consult op de polikliniek) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 110,29 69,96 180,25 14D Nazorg na hartlong- of longtransplantatie (Maximaal 5 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) ,16 186, ,71 14D Nazorg na hartlong- of longtransplantatie (6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) ,00 233, ,18 14D Nazorg na hartlong- of longtransplantatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) ,12 279, ,94 14D Nazorg na hartlong- of longtransplantatie (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) ,66 163, ,89 14D Nazorg na hartlong- of longtransplantatie (Consult op de polikliniek) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 110,29 93,27 203,56 14D Screening voorafgaand aan harttransplantatie (Maximaal 5 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,44 14D Screening voorafgaand aan harttransplantatie (6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,14 14D Screening voorafgaand aan harttransplantatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,79 14D Screening voorafgaand aan harttransplantatie (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 731, , ,47 14D Screening voorafgaand aan harttransplantatie (Consult op de polikliniek) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 110,29 118,37 228,66 14D Begeleiding in geval van harttransplantatie (Maximaal 5 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 8.292,54 186, ,09 14D Begeleiding in geval van harttransplantatie (6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) ,91 233, ,09 14D Begeleiding in geval van harttransplantatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) ,02 279, ,84 14D Begeleiding in geval van harttransplantatie (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 731,14 93,27 824,41 14D Begeleiding in geval van harttransplantatie (Consult op de polikliniek) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 110,29 69,96 180,25 14D Nazorg na harttransplantatie (Maximaal 5 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) ,79 735, ,59 14D Nazorg na harttransplantatie (6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,59 14D Nazorg na harttransplantatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,37 14D Nazorg na harttransplantatie (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) ,66 633, ,63 14D Nazorg na harttransplantatie (Consult op de polikliniek) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 110,29 118,48 228,77 14D Operatie aan de aorta - in de borstkas of buikholte bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,97 14D Operatie aan de aorta - in de borstkas of buikholte bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,69 14D Operatie aan de aorta - in de borstkas bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,05 14D Operatie aan de aorta - in de borstkas bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,10 14D Operatie aan de aorta of aortaboog - in de borstkas bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,56 14D Operatie aan de aorta of aortaboog - in de borstkas bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,27 14D Operatie aan de aorta of aortaboog - in de borstkas bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,60 14D Operatie aan hart(klep) (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,93 14D Operatie aan hart(klep) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,66 14D Operatie aan hartklep(pen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,21 14D Operatie aan de hartwand bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,14 14D Operatie aan de hartwand bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,64 14D Operatie aan de hartwand bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,86 14D Bypass operatie bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,77 14D Bypass operatie bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 9.810, , ,42 14D Bypass operatie bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 9.560, , ,55 14D Operatie om trombose/bloedstolsel uit de longslagaders te verwijderen bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,48 14D Operatie aan luchtwegen met hart-longmachine (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 7.466, , ,47 14D Operatie aan luchtwegen met hart-longmachine bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 4.462, , ,28 14D Operatie aan hart bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 7.080,38 780, ,52 14D Hartoperatie in geval van aangeboren afwijking (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,11 14D Hartoperatie in geval van aangeboren afwijking bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,58 14D Hartoperatie in geval van aangeboren afwijking (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,05 14D Hartoperatie in geval van aangeboren afwijking bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,96 14D Hartoperatie in geval van aangeboren afwijking (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 8.223, , ,84 14D Hartoperatie in geval van aangeboren afwijking bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 6.658, , ,25 14D Dotterbehandeling (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,84 14D Dotterbehandeling bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 5.707,29 692, ,61 14D Dotterbehandeling (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 6.800,68 601, ,61 14D Dotterbehandeling bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 4.252,07 385, ,84 14D Dotterbehandeling (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 6.214,45 548, ,84 14D Dotterbehandeling bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 3.830,38 334, ,34 14D Dotterbehandeling (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 6.200,94 425, ,85 14D Dotterbehandeling bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 3.938,45 217, ,31 14D Dotterbehandeling (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 4.867,50 356, ,11 14D Dotterbehandeling bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 3.107,47 149, ,19 14D Operatie aan hart (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) ,70 844, ,80 14D Operatie aan hart bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 7.844,44 635, ,05 14D Operatie aan hart (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) ,70 723, ,90 14D Operatie aan hart bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 7.844,44 481, ,36 14D Operatie om hartritmestoornissen te verhelpen (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 8.848, , ,57 14D Operatie om hartritmestoornissen te verhelpen bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 8.920, , ,47 14D Operatie om hartritmestoornissen te verhelpen (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 9.504, , ,71 14D Operatie om hartritmestoornissen te verhelpen bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 6.684,17 802, ,59 14D Operatie om hartritmestoornissen te verhelpen (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 7.003,41 759, ,47 14D Operatie om hartritmestoornissen te verhelpen bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 6.101,84 473, ,55 14D Operatie om hartritmestoornissen te verhelpen (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 7.280,92 572, ,05 14D Operatie om hartritmestoornissen te verhelpen bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 5.805,18 286, ,18

11 14D Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 1.034,26 292, ,09 14D tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 4.535,62 304, ,52 14D Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) ,74 422, ,38 14D Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 183,17 208,30 391,47 14D Consult op de polikliniek bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 66,10 78,49 144,59 14D Screening of nazorg in verband met hulpmiddel voor lange termijn ondersteuning hart bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) 5.239,91 831, ,82 14D Harttransplantatie bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) , , ,64 14D Levertransplantatie of transplantatie van de lever en de nier (Met verpleegligdagen) bij / via transplantatie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,14 14D Levertransplantatie of transplantatie van de lever en de nier bij / via transplantatie van nier/lever/darm/alvleesklier , , ,80 14D Donorselectie en afname (Verwante donor) bij / via stamceltransplantatie ,00 405, ,30 14D Donorselectie (Verwante donor) bij / via stamceltransplantatie ,69 140, ,05 14D Donorselectie en aankoop (Niet-verwante donor) bij / via stamceltransplantatie ,56 60, ,36 14D Donorselectie (Niet-verwante donor) bij / via stamceltransplantatie ,25 537, ,09 14D Donorselectie en aankoop (navelstrengbloed) bij / via stamceltransplantatie ,77 60, ,57 14D Donorselectie (navelstrengbloed) bij / via stamceltransplantatie ,46 60, ,26 14D Complexe behandeling van pasgeborene (Maximaal 5 verpleegligdagen) bij Neonatologie 2.914,27 797, ,50 14D Complexe behandeling van pasgeborene (6 tot maximaal 20 verpleegligdagen) bij Neonatologie 6.072, , ,37 14D Complexe behandeling van pasgeborene (21 tot maximaal 30 verpleegligdagen) bij Neonatologie , , ,76 14D Complexe behandeling van pasgeborene (31 tot maximaal 45 verpleegligdagen) bij Neonatologie , , ,82 14D Complexe behandeling van pasgeborene (Meer dan 45 verpleegligdagen) bij Neonatologie , , ,25 14D Begeleiding van pasgeborene bij keizersnede (Maximaal 5 verpleegligdagen) bij Neonatologie 1.251,92 424, ,89 14D Maximaal 5 verpleegligdagen van pasgeborene bij Neonatologie 1.251,92 267, ,46 14D tot maximaal 20 verpleegligdagen van pasgeborene bij Neonatologie 4.535,49 609, ,19 14D tot maximaal 30 verpleegligdagen van pasgeborene bij Neonatologie ,04 862, ,28 14D tot maximaal 45 verpleegligdagen van pasgeborene bij Neonatologie , , ,19 14D Meer dan 45 verpleegligdagen van pasgeborene bij Neonatologie , , ,86 14D Behandelende diagnostiek bij Astma ,69 0, ,69 14D Basisbehandeling met extra medische component(en) en medicatieafbouw bij Astma ,03 0, ,03 14D Basisbehandeling met extra medische component(en) bij Astma ,14 0, ,14 14D Basisbehandeling met psychosociale behandeling en behandeling gericht op verbetering van lichamelijke conditie (meer dan 6 verpleegligdagen) bij Astma ,48 0, ,48 14D Basisbehandeling met behandeling gericht op verbetering van lichamelijke conditie bij Astma ,87 0, ,87 14D Basisbehandeling met psychosociale behandeling (meer dan 6 verpleegligdagen) bij Astma ,62 0, ,62 14D Basisbehandeling met aanvullende behandeling (meer dan 6 verpleegligdagen) bij Astma ,76 0, ,76 14D Verpleegligdagen (basisbehandeling) bij Astma ,46 0, ,46 14D Basisbehandeling met extra medische component(en) en medicatieafbouw bij Astma ,87 0, ,87 14D Basisbehandeling met extra medische component(en) en psychosociale behandeling (meer dan 6 verpleegligdagen) bij Astma ,35 0, ,35 14D Basisbehandeling met extra medische component(en) en behandeling gericht op verbetering van lichamelijke conditie (op de polikliniek of dagbehandeling ,56 of tot maximaal 0,00 6 verpleegligdagen) ,56 bij Astma 14D Basisbehandeling met extra medische component(en) bij Astma ,32 0, ,32 14D Basisbehandeling met psychosociale behandeling en behandeling gericht op verbetering van lichamelijke conditie (meer dan 6 verpleegligdagen) bij Astma ,48 0, ,48 14D Basisbehandeling met psychosociale behandeling en behandeling gericht op verbetering van lichamelijke conditie (op de polikliniek of dagbehandeling ,79 of tot maximaal 6 verpleegligdagen) 0, ,79 bij Astma 14D Basisbehandeling met behandeling gericht op verbetering van lichamelijke conditie bij Astma ,77 0, ,77 14D Basisbehandeling met psychosociale behandeling (meer dan 6 verpleegligdagen) bij Astma ,75 0, ,75 14D Basisbehandeling met psychosociale behandeling (op de polikliniek of dagbehandeling of tot maximaal 6 verpleegligdagen) bij Astma ,79 0, ,79 14D Basisbehandeling met aanvullende behandeling (meer dan 6 verpleegligdagen) bij Astma ,08 0, ,08 14D Basisbehandeling met aanvullende behandeling (op de polikliniek of dagbehandeling of tot maximaal 6 verpleegligdagen) bij Astma ,61 0, ,61 14D Verpleegligdagen (basisbehandeling) bij Astma ,50 0, ,50 14D Dagbehandeling of polikliniekbezoek of tot maximaal 6 verpleegligdagen (basisbehandeling) bij Astma ,99 0, ,99 14D Basisbehandeling met extra medische component(en) en psychosociale behandeling (meer dan 6 verpleegligdagen) bij COPD ,89 0, ,89 14D Basisbehandeling met extra medische component(en) en behandeling gericht op verbetering van lichamelijke conditie (op de polikliniek of dagbehandeling ,34 of tot maximaal 0,00 6 verpleegligdagen) ,34 bij COPD 14D Basisbehandeling met extra medische component(en) bij COPD ,31 0, ,31 14D Basisbehandeling met psychosociale behandeling en behandeling gericht op verbetering van lichamelijke conditie (meer dan 6 verpleegligdagen) bij COPD ,36 0, ,36 14D Basisbehandeling met psychosociale behandeling en behandeling gericht op verbetering van lichamelijke conditie (op de polikliniek of dagbehandeling ,79 of tot maximaal 6 verpleegligdagen) 0, ,79 bij COPD 14D Basisbehandeling met behandeling gericht op verbetering van lichamelijke conditie (meer dan 6 verpleegligdagen) bij COPD ,34 0, ,34 14D Basisbehandeling met behandeling gericht op verbetering van lichamelijke conditie (op de polikliniek of dagbehandeling of tot maximaal 6 verpleegligdagen) ,40 bij COPD 0, ,40 14D Basisbehandeling met psychosociale behandeling (meer dan 6 verpleegligdagen) bij COPD ,66 0, ,66 14D Basisbehandeling met psychosociale behandeling (op de polikliniek of dagbehandeling of tot maximaal 6 verpleegligdagen) bij COPD ,48 0, ,48 14D Basisbehandeling met aanvullende behandeling (meer dan 6 verpleegligdagen) bij COPD ,25 0, ,25 14D Basisbehandeling met aanvullende behandeling (op de polikliniek of dagbehandeling of tot maximaal 6 verpleegligdagen) bij COPD ,93 0, ,93 14D Verpleegligdagen (basisbehandeling) bij COPD ,44 0, ,44 14D Dagbehandeling of polikliniekbezoek of tot maximaal 6 verpleegligdagen (basisbehandeling) bij COPD ,95 0, ,95 14D Raadpleging tijdens opname bij Revalidatie 85,38 1,41 86,79 14D Multidisciplinaire behandeling bij/na een Aandoening van het bewegingsapparaat (meer dan 296 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij Revalidatie ,10 0, ,10 14D Multidisciplinaire behandeling bij/na een Aandoening van het bewegingsapparaat (151 tot maximaal 296 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij Revalidatie ,28 0, ,67 14D Multidisciplinaire behandeling bij/na een Aandoening van het bewegingsapparaat (84 tot maximaal 150 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij Revalidatie ,56 0, ,24 14D Multidisciplinaire behandeling bij/na een Aandoening van het bewegingsapparaat (36 tot maximaal 83 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij Revalidatie ,62 0, ,21 14D Multidisciplinaire behandeling bij/na een Aandoening van het bewegingsapparaat (tot maximaal 35 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij Revalidatie ,69 0, ,16 14D Multidisciplinaire behandeling bij/na een Aandoening van het bewegingsapparaat (meer dan 270 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegligdagen) ,86 bij Revalidatie 0, ,86 14D Multidisciplinaire behandeling bij/na een Aandoening van het bewegingsapparaat (129 tot maximaal 270 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegligdagen) ,23 bij Revalidatie 0, ,52 14D Multidisciplinaire behandeling bij/na een Aandoening van het bewegingsapparaat (59 tot maximaal 128 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegligdagen) 8.338,83 bij Revalidatie 0, ,29 14D Multidisciplinaire behandeling bij/na een Aandoening van het bewegingsapparaat (tot maximaal 58 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegligdagen) 2.298,68 bij Revalidatie 4, ,51 14D Multidisciplinaire behandeling na een Amputatie (meer dan 485 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij Revalidatie ,64 0, ,64 14D Multidisciplinaire behandeling na een Amputatie (271 tot maximaal 485 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij Revalidatie ,94 0, ,27 14D Multidisciplinaire behandeling na een Amputatie (141 tot maximaal 270 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij Revalidatie ,53 0, ,21 14D Multidisciplinaire behandeling na een Amputatie (52 tot maximaal 140 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij Revalidatie ,20 1, ,20 14D Multidisciplinaire behandeling na een Amputatie (tot maximaal 51 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij Revalidatie 9.977,85 3, ,04 14D Multidisciplinaire behandeling na een Amputatie (meer dan 551 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegligdagen) bij Revalidatie ,29 0, ,29 14D Multidisciplinaire behandeling na een Amputatie (270 tot maximaal 551 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegligdagen) bij Revalidatie ,76 0, ,76 14D Multidisciplinaire behandeling na een Amputatie (71 tot maximaal 269 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegligdagen) bij Revalidatie ,36 0, ,21 14D Multidisciplinaire behandeling na een Amputatie (tot maximaal 70 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegligdagen) bij Revalidatie 2.949,70 3, ,20 14D Multidisciplinaire behandeling bij/na een Aandoening van de hersenen (meer dan 381 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij Revalidatie ,56 0, ,53 14D Multidisciplinaire behandeling bij/na een Aandoening van de hersenen (202 tot maximaal 381 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij Revalidatie ,66 0, ,48 14D Multidisciplinaire behandeling bij/na een Aandoening van de hersenen (98 tot maximaal 201 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij Revalidatie ,45 0, ,27 14D Multidisciplinaire behandeling bij/na een Aandoening van de hersenen (35 tot maximaal 97 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij Revalidatie ,35 1, ,81 14D Multidisciplinaire behandeling bij/na een Aandoening van de hersenen (tot maximaal 34 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij Revalidatie 8.107,35 3, ,36 14D Multidisciplinaire behandeling bij/na een Aandoening van de hersenen (meer dan 397 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegligdagen) bij ,51 Revalidatie 0, ,51 14D Multidisciplinaire behandeling bij/na een Aandoening van de hersenen (162 tot maximaal 397 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegligdagen) ,35 bij Revalidatie 0, ,47 14D Multidisciplinaire behandeling bij/na een Aandoening van de hersenen (51 tot maximaal 161 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegligdagen) 8.782,11 bij Revalidatie 0, ,64 14D Multidisciplinaire behandeling bij/na een Aandoening van de hersenen (tot maximaal 50 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegligdagen) bij 2.492,75 Revalidatie 2, ,93 14D Multidisciplinaire behandeling bij/na een Aandoening van het zenuwstelsel (meer dan 381 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij Revalidatie ,44 1, ,73 14D Multidisciplinaire behandeling bij/na een Aandoening van het zenuwstelsel (215 tot maximaal 381 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij Revalidatie ,07 0, ,26 14D Multidisciplinaire behandeling bij/na een Aandoening van het zenuwstelsel (124 tot maximaal 214 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij Revalidatie ,27 0, ,95 14D Multidisciplinaire behandeling bij/na een Aandoening van het zenuwstelsel (40 tot maximaal 123 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij Revalidatie ,02 1, ,73 14D Multidisciplinaire behandeling bij/na een Aandoening van het zenuwstelsel (tot maximaal 39 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij Revalidatie 8.397,13 3, ,16 14D Multidisciplinaire behandeling bij/na een Aandoening van het zenuwstelsel (meer dan 182 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegligdagen) ,81 bij Revalidatie 0, ,05 14D Multidisciplinaire behandeling bij/na een Aandoening van het zenuwstelsel (68 tot maximaal 182 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegligdagen) ,90 bij Revalidatie 0, ,50 14D Multidisciplinaire behandeling bij/na een Aandoening van het zenuwstelsel (tot maximaal 67 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegligdagen) 2.747,61 bij Revalidatie 3, ,48 14D Multidisciplinaire behandeling bij/na een Dwarslaesie (meer dan 429 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij Revalidatie ,18 0, ,60 14D Multidisciplinaire behandeling bij/na een Dwarslaesie (224 tot maximaal 429 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij Revalidatie ,11 0, ,61 14D Multidisciplinaire behandeling bij/na een Dwarslaesie (100 tot maximaal 223 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij Revalidatie ,82 0, ,69 14D Multidisciplinaire behandeling bij/na een Dwarslaesie (27 tot maximaal 99 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij Revalidatie ,08 1, ,23 14D Multidisciplinaire behandeling bij/na een Dwarslaesie (tot maximaal 26 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij Revalidatie 6.764,17 2, ,45

12 14D Multidisciplinaire behandeling bij/na een Dwarslaesie (meer dan 354 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegligdagen) bij Revalidatie ,36 0, ,36 14D Multidisciplinaire behandeling bij/na een Dwarslaesie (164 tot maximaal 354 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegligdagen) bij Revalidatie ,65 0, ,65 14D Multidisciplinaire behandeling bij/na een Dwarslaesie (56 tot maximaal 163 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegligdagen) bij Revalidatie ,12 0, ,43 14D Multidisciplinaire behandeling bij/na een Dwarslaesie (tot maximaal 55 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegligdagen) bij Revalidatie 2.882,64 1, ,38 14D Multidisciplinaire behandeling bij/na een Orgaanaandoening (meer dan 490 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij Revalidatie ,59 0, ,59 14D Multidisciplinaire behandeling bij/na een Orgaanaandoening (277 tot maximaal 490 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij Revalidatie ,42 0, ,42 14D Multidisciplinaire behandeling bij/na een Orgaanaandoening (141 tot maximaal 276 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij Revalidatie ,80 0, ,01 14D Multidisciplinaire behandeling bij/na een Orgaanaandoening (51 tot maximaal 140 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij Revalidatie ,33 0, ,94 14D Multidisciplinaire behandeling bij/na een Orgaanaandoening (tot maximaal 50 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij Revalidatie ,38 0, ,89 14D Multidisciplinaire behandeling bij/na een Orgaanaandoening (meer dan 458 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegligdagen) bij Revalidatie ,29 0, ,29 14D Multidisciplinaire behandeling bij/na een Orgaanaandoening (233 tot maximaal 458 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegligdagen) bij Revalidatie ,31 0, ,31 14D Multidisciplinaire behandeling bij/na een Orgaanaandoening (73 tot maximaal 232 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegligdagen) bij Revalidatie ,32 0, ,32 14D Multidisciplinaire behandeling bij/na een Orgaanaandoening (tot maximaal 72 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegligdagen) bij Revalidatie 3.105,29 1, ,69 14D Multidisciplinaire behandeling bij/na Chronische pijn of een psychische stoornis (meer dan 296 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij Revalidatie ,45 0, ,91 14D Multidisciplinaire behandeling bij/na Chronische pijn of een psychische stoornis (174 tot maximaal 296 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij Revalidatie ,05 1, ,25 14D Multidisciplinaire behandeling bij/na Chronische pijn of een psychische stoornis (90 tot maximaal 173 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij Revalidatie ,66 0, ,95 14D Multidisciplinaire behandeling bij/na Chronische pijn of een psychische stoornis (42 tot maximaal 89 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij Revalidatie ,20 0, ,27 14D Multidisciplinaire behandeling bij/na Chronische pijn of een psychische stoornis (tot maximaal 41 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij Revalidatie ,39 0, ,00 14D Multidisciplinaire behandeling bij/na Chronische pijn of een psychische stoornis (meer dan 274 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegligdagen) ,76 bij Revalidatie 0, ,76 14D Multidisciplinaire behandeling bij/na Chronische pijn of een psychische stoornis (131 tot maximaal 274 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegligdagen) ,88 bij Revalidatie 0, ,88 14D Multidisciplinaire behandeling bij/na Chronische pijn of een psychische stoornis (49 tot maximaal 130 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegligdagen) 7.268,47 bij Revalidatie 0, ,66 14D Multidisciplinaire behandeling bij/na Chronische pijn of een psychische stoornis (tot maximaal 48 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegligdagen) 2.314,71 bij Revalidatie 1, ,14 14D Verstrekking van chemo- of chemo-immunotherapie op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker 497,17 151,51 648,68 14D Maximaal 5 verpleegligdagen bij Kanker 1.587,92 485, ,23 14D Behandeling of onderzoek bij Kanker van beenmerg of lymfeklieren , , ,61 14D Begeleiding bij bloedtransfusie op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker 209,84 115,11 324,95 14D Meer dan 28 verpleegligdagen bij Kanker , , ,25 14D tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Kanker 5.156,88 698, ,20 14D Behandeling of onderzoek bij Kanker van het centrale zenuwstelsel , , ,50 14D Behandeling of onderzoek bij Kanker van beenmerg of lymfeklieren , , ,22 14D Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker 749,41 470, ,12 14D Behandeling of onderzoek bij Kanker , , ,32 14D Behandeling of onderzoek bij Kanker van het centrale zenuwstelsel , , ,99 14D Behandeling of onderzoek bij Kanker van beenmerg of lymfeklieren , , ,18 14D Consult op de polikliniek bij Kanker 113,45 303,62 417,07 14D Behandeling of onderzoek bij Kanker , , ,07 14D Behandeling of onderzoek bij Kanker van het centrale zenuwstelsel , , ,30 14D Follow-up na behandeling van Kanker van beenmerg of lymfeklieren 510,41 517, ,40 14D Behandeling of onderzoek bij Kanker , , ,38 14D Follow-up na behandeling van Kanker van het centrale zenuwstelsel 510,41 517, ,40 14D Follow-up na behandeling van Kanker 510,41 517, ,40 14D Onderzoek bij verdenking op Kanker 4.712,02 764, ,67 14D Plasmafiltratie/ -feresebehandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Nieraandoeningen 8.171, , ,15 14D Verstrekking van geneesmiddelen op de polikliniek of dagbehandeling bij Nieraandoeningen 629,53 493, ,85 14D Meer dan 28 verpleegligdagen bij Nieraandoeningen , , ,47 14D Maximaal 5 verpleegligdagen bij Nieraandoeningen 1.723,69 395, ,32 14D Maximaal 5 verpleegligdagen bij Nieraandoeningen 4.123, , ,57 14D Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van de urinewegen 287,80 249,30 537,10 14D Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van de urinewegen 1.108,83 356, ,89 14D Thuishemodialyse (Dialyse 1-3) bij Chronisch nierfalen 2.503,23 271, ,56 14D tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Nieraandoeningen 5.635,52 688, ,23 14D tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Nieraandoeningen , , ,42 14D Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Urineweginfectie 366,63 366,42 733,05 14D Maximaal 5 verpleegligdagen bij Urineweginfectie 1.665,25 450, ,14 14D Consult op de polikliniek bij Een aandoening van de urinewegen 73,27 154,09 227,36 14D Meer dan 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van de urinewegen 4.944,86 559, ,79 14D Thuishemodialyse (Dialyse 4-5) bij Chronisch nierfalen 3.319,67 369, ,66 14D Hemodialyse in het dialysecentrum of ziekenhuis (Dialyse 1-3) bij Chronisch nierfalen 2.723,23 280, ,58 14D Hemodialyse in het dialysecentrum of ziekenhuis (Verpleegligdagen- Dialyse 1-3) bij Chronisch nierfalen 5.859, , ,91 14D Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Nieraandoeningen 1.495,05 556, ,89 14D Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Nieraandoeningen 1.754, , ,57 14D Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Plasproblemen 385,91 235,53 621,44 14D Maximaal 5 verpleegligdagen bij Plasproblemen 1.573,00 330, ,06 14D Consult op de polikliniek bij Urineweginfectie 109,28 160,70 269,98 14D Meer dan 28 verpleegligdagen bij Urineweginfectie , , ,67 14D tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Urineweginfectie 3.987,75 562, ,40 14D Continue Ambulante Peritoneaal Dialyse (CAPD) of Automatische Peritoneaal Dialyse (APD) bij Acuut nierfalen 1.898,31 185, ,31 14D Continue Ambulante Peritoneaal Dialyse (CAPD) of Automatische Peritoneaal Dialyse (APD)(Met verpleegligdagen) bij Acuut nierfalen 6.740,25 924, ,23 14D Hemodialyse in het dialysecentrum of ziekenhuis (Dialyse 1-3) bij Acuut nierfalen 2.723,23 271, ,56 14D Hemodialyse in het dialysecentrum of ziekenhuis (Verpleegligdagen- Dialyse 1-3) bij Acuut nierfalen 5.859, , ,10 14D Thuishemodialyse (Dialyse 6 of meer) bij Chronisch nierfalen 3.946,67 468, ,33 14D Hemodialyse in het dialysecentrum of ziekenhuis (Dialyse 4-5) bij Chronisch nierfalen 3.685,65 630, ,97 14D Hemodialyse in het dialysecentrum of ziekenhuis (Verpleegligdagen- Dialyse 4-5) bij Chronisch nierfalen 8.026, , ,49 14D Consult op de polikliniek bij Nieraandoeningen 133,87 196,01 329,88 14D Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Nieraandoeningen 421,97 358,07 780,04 14D Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Nieraandoeningen 1.084,76 859, ,71 14D Consult op de polikliniek bij Plasproblemen 96,26 190,66 286,92 14D Meer dan 5 verpleegligdagen bij Plasproblemen 3.679,77 433, ,89 14D Hemodialyse in het dialysecentrum of ziekenhuis (Dialyse 4-5) bij Acuut nierfalen 3.685,65 616, ,30 14D Hemodialyse in het dialysecentrum of ziekenhuis (Verpleegligdagen- Dialyse 4-5) bij Acuut nierfalen 8.026, , ,93 14D Hemodialyse in het dialysecentrum of ziekenhuis (Dialyse 6 of meer) bij Chronisch nierfalen 4.990,61 768, ,30 14D Hemodialyse in het dialysecentrum of ziekenhuis (Verpleegligdagen- Dialyse 6 of meer) bij Chronisch nierfalen , , ,68 14D Consult op de polikliniek bij Acuut nierfalen 122,10 196,12 318,22 14D Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Acuut nierfalen 421,97 358,18 780,15 14D Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Acuut nierfalen 1.084,76 909, ,04 14D Meer dan 28 verpleegligdagen bij Acuut nierfalen , , ,47 14D Maximaal 5 verpleegligdagen bij Acuut nierfalen 1.392,84 378, ,63 14D Maximaal 5 verpleegligdagen bij Acuut nierfalen 4.123, , ,38 14D Hemodialyse in het dialysecentrum of ziekenhuis (Dialyse 6 of meer) bij Acuut nierfalen 4.990,61 739, ,59 14D Hemodialyse in het dialysecentrum of ziekenhuis (Verpleegligdagen- Dialyse 6 of meer) bij Acuut nierfalen , , ,69 14D Continue Ambulante Peritoneaal Dialyse (CAPD) of Automatische Peritoneaal Dialyse (APD) bij Chronisch nierfalen 1.898,31 200, ,98 14D Continue Ambulante Peritoneaal Dialyse (CAPD) of Automatische Peritoneaal Dialyse (APD)(Met verpleegligdagen) bij Chronisch nierfalen 6.740,25 971, ,83 14D tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Acuut nierfalen 9.749,62 658, ,04 14D tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Acuut nierfalen 9.749, , ,50 14D Consult op de polikliniek bij Chronisch nierfalen 175,28 204,26 379,54 14D Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Chronisch nierfalen 717,66 405, ,39 14D Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Chronisch nierfalen 1.084,76 983, ,04 14D Meer dan 28 verpleegligdagen bij Chronisch nierfalen , , ,47 14D Maximaal 5 verpleegligdagen bij Chronisch nierfalen 2.089,14 458, ,51 14D Maximaal 5 verpleegligdagen bij Chronisch nierfalen 4.123, , ,38 14D tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Chronisch nierfalen 6.269,20 764, ,90

13 14D tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Chronisch nierfalen , , ,78 14D Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Gedragsproblemen 350,40 315,49 665,89 14D Maximaal 5 verpleegligdagen bij Gedragsproblemen 1.462,56 386, ,19 14D Polysomnografie (slaapademhalingsregistratie) of meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Een plotseling en onverwacht optredende 1.007,51 levensbedreigende 635,68 situatie 1.643,19 14D Meer dan 28 verpleegligdagen bij Gedragsproblemen , , ,28 14D tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Gedragsproblemen 4.023,12 543, ,66 14D Verpleegligdagen bij Een oogaandoening 1.708,89 340, ,15 14D Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een letsel of acute ziekte 850,79 330, ,95 14D Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een plotseling en onverwacht optredende levensbedreigende situatie 268,76 323,48 592,24 14D Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een plotseling en onverwacht optredende levensbedreigende situatie 1.204,40 390, ,92 14D Polysomnografie (slaapademhalingsregistratie)(maximaal 5 verpleegligdagen) bij Een plotseling en onverwacht optredende levensbedreigende situatie 1.708,89 661, ,27 14D Consult op de polikliniek bij Gedragsproblemen 81,38 188,63 270,01 14D Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een oogaandoening 338,77 236,22 574,99 14D Consult op de polikliniek bij Een letsel of acute ziekte 71,21 154,97 226,18 14D Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een letsel of acute ziekte 436,47 233,36 669,83 14D Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een letsel of acute ziekte 3.347,11 640, ,36 14D Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een letsel of acute ziekte , , ,35 14D tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een letsel of acute ziekte 5.772,38 726, ,43 14D Consult op de polikliniek bij Een plotseling en onverwacht optredende levensbedreigende situatie 75,79 189,27 265,06 14D Meer dan 5 verpleegligdagen bij Een plotseling en onverwacht optredende levensbedreigende situatie 4.922,80 589, ,84 14D Polysomnografie (slaapademhalingsregistratie)(meer dan 5 verpleegligdagen) bij Een plotseling en onverwacht optredende levensbedreigende situatie 5.772, , ,40 14D Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een huidaandoening 1.351,82 342, ,84 14D Consult op de polikliniek bij Een oogaandoening 92,01 159,53 251,54 14D Consult op de polikliniek bij Een huidaandoening 94,16 155,98 250,14 14D Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een huidaandoening 337,09 227,37 564,46 14D Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een huidaandoening 3.347,11 615, ,69 14D Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een huidaandoening , , ,69 14D tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een huidaandoening 3.561,21 589, ,39 14D Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van het bot- of spierstelsel 1.247,99 355, ,46 14D Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Goedaardige tumor 3.279,22 565, ,54 14D Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Goedaardige tumor 3.279,22 815, ,02 14D Meer dan 28 verpleegligdagen bij Goedaardige tumor , , ,67 14D Maximaal 5 verpleegligdagen bij Goedaardige tumor 1.663,74 347, ,28 14D Maximaal 5 verpleegligdagen bij Goedaardige tumor 2.343,12 718, ,66 14D Onderzoek adoptiekind bij Kindergeneeskunde 363,45 437,37 800,82 14D Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Niet nader omschreven klachten 377,20 241,70 618,90 14D Maximaal 5 verpleegligdagen bij Niet nader omschreven klachten 1.161,45 341, ,47 14D Consult op de polikliniek bij Een aandoening van het bot- of spierstelsel 90,73 156,36 247,09 14D Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van het bot- of spierstelsel 191,22 236,99 428,21 14D Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van het bot- of spierstelsel 3.347,11 615, ,69 14D Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van het bot- of spierstelsel , , ,67 14D tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van het bot- of spierstelsel 4.578,55 540, ,32 14D tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Goedaardige tumor 7.679,54 586, ,47 14D tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Goedaardige tumor , , ,62 14D Consult op de polikliniek bij Niet nader omschreven klachten 87,69 157,23 244,92 14D Meer dan 5 verpleegligdagen bij Niet nader omschreven klachten 4.971,93 619, ,05 14D Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Goedaardige tumor 263,47 245,36 508,83 14D Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Goedaardige tumor 3.347,11 590, ,03 14D Consult op de polikliniek bij Goedaardige tumor 73,78 154,18 227,96 14D Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Follow-up van de pasgeborene na behandeling op NICU (Neonatale Intensive Care Unit) 1.084,76 539, ,05 14D Consult op de polikliniek bij Follow-up van de pasgeborene na behandeling op NICU (Neonatale Intensive Care Unit) 351,32 180,16 531,48 14D Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Follow-up van de pasgeborene 490,21 226,33 716,54 14D Consult op de polikliniek bij Follow-up van de pasgeborene 94,76 127,24 222,00 14D Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van maag / darm / lever 2.343,12 770, ,97 14D Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Buikpijn 2.343,12 768, ,92 14D Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van maag / darm / lever , , ,05 14D Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van maag / darm / lever 1.292,55 337, ,29 14D Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van maag / darm / lever 2.343,12 660, ,34 14D Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Obstipatie 2.343,12 768, ,92 14D Maximaal 5 verpleegligdagen bij Buikpijn 1.423,22 365, ,06 14D Maximaal 5 verpleegligdagen bij Buikpijn 2.996,41 668, ,82 14D Consult op de polikliniek bij Een aandoening van maag / darm / lever 108,69 156,97 265,66 14D Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van maag / darm / lever 380,03 238,02 618,05 14D Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van maag / darm / lever 1.084,76 443, ,43 14D tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van maag / darm / lever 4.598,73 574, ,42 14D tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van maag / darm / lever 9.901,10 951, ,78 14D Verstrekking van geneesmiddelen op de polikliniek of dagbehandeling bij Coeliakie of ontsteking aan de darmen 629,53 258,99 888,52 14D Maximaal 5 verpleegligdagen bij Obstipatie 1.273,12 334, ,27 14D Maximaal 5 verpleegligdagen bij Obstipatie 2.857,57 635, ,36 14D Consult op de polikliniek bij Buikpijn 174,75 164,32 339,07 14D Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Buikpijn 468,41 255,84 724,25 14D Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Buikpijn 1.319,19 394, ,85 14D Meer dan 5 verpleegligdagen bij Buikpijn 4.696,51 513, ,38 14D Meer dan 5 verpleegligdagen bij Buikpijn 9.042,49 783, ,25 14D Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Diarree 2.343,12 768, ,92 14D Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Coeliakie of ontsteking aan de darmen 2.343,12 770, ,19 14D Meer dan 28 verpleegligdagen bij Coeliakie of ontsteking aan de darmen , , ,99 14D Maximaal 5 verpleegligdagen bij Coeliakie of ontsteking aan de darmen 1.590,95 453, ,24 14D Maximaal 5 verpleegligdagen bij Coeliakie of ontsteking aan de darmen 3.088,98 833, ,72 14D Consult op de polikliniek bij Obstipatie 108,77 155,46 264,23 14E Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Obstipatie 429,87 229,37 659,24 14E Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Obstipatie 984,73 420, ,00 14E Meer dan 5 verpleegligdagen bij Obstipatie 4.407,45 462, ,45 14E Meer dan 5 verpleegligdagen bij Obstipatie 9.042,49 787, ,60 14E Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van de lever of galblaas 2.343,12 767, ,99 14E Meer dan 28 verpleegligdagen bij Diarree , , ,34 14E Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diarree 1.168,86 334, ,99 14E Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diarree 2.977,43 751, ,56 14E tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Coeliakie of ontsteking aan de darmen 5.631,02 660, ,22 14E tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Coeliakie of ontsteking aan de darmen , , ,25 14E Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van de lever of galblaas , , ,31 14E Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van de lever of galblaas 1.420,01 406, ,39 14E Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van de lever of galblaas 3.633,78 817, ,94 14E Consult op de polikliniek bij Diarree 116,15 162,05 278,20 14E Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Diarree 387,32 246,36 633,68 14E Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Diarree 1.175,36 417, ,15 14E tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Diarree 3.475,41 479, ,53 14E tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Diarree , , ,95 14E Consult op de polikliniek bij Coeliakie of ontsteking aan de darmen 171,75 196,14 367,89 14E Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Coeliakie of ontsteking aan de darmen 740,78 372, ,70 14E Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Coeliakie of ontsteking aan de darmen 1.533,27 538, ,12

14 14E Consult op de polikliniek bij Een aandoening van de lever of galblaas 130,48 197,85 328,33 14E Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van de lever of galblaas 433,63 359,02 792,65 14E Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van de lever of galblaas 1.533,27 580, ,51 14E tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van de lever of galblaas 4.716,03 659, ,59 14E tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van de lever of galblaas , , ,17 14E Operatief plaatsen van een pacemaker bij Een aandoening van hart of vaatstelsel , , ,96 14E Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aangeboren hartafwijking , , ,40 14E Screening op hartafwijking van de vrucht (Echografie) door Kndercardioloog 3.069,73 622, ,81 14E Consult op de polikliniek bij Een aangeboren hartafwijking 89,78 189,73 279,51 14E Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aangeboren hartafwijking 258,68 317,35 576,03 14E Polikliniekbezoek ten behoeve van screening op hartafwijking van de vrucht door Kindercardioloog 351,32 180,16 531,48 14E Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Hartruis of mogelijke hartproblemen 244,95 220,24 465,19 14E Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van hart of vaatstelsel , , ,63 14E Consult op de polikliniek bij Hartruis of mogelijke hartproblemen 79,95 153,51 233,46 14E Consult op de polikliniek bij Een aandoening van hart of vaatstelsel 91,63 190,48 282,11 14E Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van hart of vaatstelsel 265,72 324,65 590,37 14E Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Een aandoening van het ademhalingsstelsel 1.037,26 474, ,86 14E Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Een aandoening van het ademhalingsstelsel 1.754, , ,92 14E Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van het ademhalingsstelsel , , ,62 14E Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van het ademhalingsstelsel 1.240,88 403, ,67 14E Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van het ademhalingsstelsel 2.856,09 704, ,28 14E Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Astma 901,17 464, ,73 14E Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Astma 1.754, , ,43 14E Meer dan 28 verpleegligdagen bij Astma , , ,97 14E Maximaal 5 verpleegligdagen bij Astma 1.294,44 390, ,27 14E Maximaal 5 verpleegligdagen bij Astma 3.657,04 641, ,94 14E Consult op de polikliniek bij Een aandoening van het ademhalingsstelsel 111,67 193,00 304,67 14E Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van het ademhalingsstelsel 374,49 328,30 702,79 14E Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van het ademhalingsstelsel 1.534,40 630, ,88 14E tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van het ademhalingsstelsel 5.004,06 634, ,74 14E tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van het ademhalingsstelsel , , ,70 14E Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Ontsteking van de bovenste luchtwegen 795,05 489, ,94 14E Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Ontsteking van de bovenste luchtwegen 1.754,32 921, ,93 14E Meer dan 28 verpleegligdagen bij Ontsteking van de bovenste luchtwegen , , ,27 14E Maximaal 5 verpleegligdagen bij Ontsteking van de bovenste luchtwegen 1.041,33 331, ,99 14E Maximaal 5 verpleegligdagen bij Ontsteking van de bovenste luchtwegen 2.963,67 695, ,90 14E Consult op de polikliniek bij Astma 108,43 190,32 298,75 14E Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Astma 331,88 319,73 651,61 14E Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Astma 1.935,37 519, ,56 14E tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Astma 3.637,51 562, ,31 14E tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Astma , , ,59 14E Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Ontsteking van de onderste luchtwegen 890,23 480, ,66 14E Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Ontsteking van de onderste luchtwegen 1.754,32 983, ,59 14E Meer dan 28 verpleegligdagen bij Ontsteking van de onderste luchtwegen , , ,94 14E Maximaal 5 verpleegligdagen bij Ontsteking van de onderste luchtwegen 1.360,50 401, ,36 14E Maximaal 5 verpleegligdagen bij Ontsteking van de onderste luchtwegen 2.963,67 670, ,84 14E Consult op de polikliniek bij Ontsteking van de bovenste luchtwegen 92,01 158,16 250,17 14E Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Ontsteking van de bovenste luchtwegen 309,78 233,47 543,25 14E Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Ontsteking van de bovenste luchtwegen 3.069,73 511, ,81 14E tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Ontsteking van de bovenste luchtwegen 3.563,55 474, ,16 14E tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Ontsteking van de bovenste luchtwegen , , ,59 14E Consult op de polikliniek bij Ontsteking van de onderste luchtwegen 104,68 160,56 265,24 14E Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Ontsteking van de onderste luchtwegen 354,49 338,00 692,49 14E Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Ontsteking van de onderste luchtwegen 2.189,96 693, ,55 14E tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Ontsteking van de onderste luchtwegen 3.750,08 575, ,48 14E tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Ontsteking van de onderste luchtwegen , , ,14 14E Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Cystic fibrosis (taaislijmziekte) 1.723, , ,44 14E Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Cystic fibrosis (taaislijmziekte) 1.754, , ,58 14E Maximaal 5 verpleegligdagen bij Cystic fibrosis (taaislijmziekte) 2.131,94 537, ,85 14E Maximaal 5 verpleegligdagen bij Cystic fibrosis (taaislijmziekte) 2.131,94 666, ,02 14E Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling (in een CF centrum) bij Cystic fibrosis (taaislijmziekte) 3.211, , ,00 14E Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling (in een CF centrum) bij Cystic fibrosis (taaislijmziekte) 3.857, , ,03 14E Consult op de polikliniek bij Cystic fibrosis (taaislijmziekte) 182,46 422,00 604,46 14E Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Cystic fibrosis (taaislijmziekte) 669,43 866, ,87 14E Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Cystic fibrosis (taaislijmziekte) 2.189,96 984, ,68 14E Meer dan 5 verpleegligdagen bij Cystic fibrosis (taaislijmziekte) 7.469, , ,68 14E Meer dan 5 verpleegligdagen bij Cystic fibrosis (taaislijmziekte) 7.469, , ,14 14E Verstrekking van geneesmiddelen op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van de stofwisseling 7.425,92 665, ,90 14E Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van de stofwisseling , , ,48 14E Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van de stofwisseling 1.500,13 413, ,92 14E Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van de stofwisseling 2.963,67 923, ,28 14E Consult op de polikliniek bij Een afwijkende uitslag van de hielprik 1.084,76 588, ,38 14E Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van de stofwisseling 525,90 348,82 874,72 14E Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van de stofwisseling 1.084,76 810, ,38 14E tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van de stofwisseling 5.507,92 619, ,94 14E tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van de stofwisseling , , ,49 14E Consult op de polikliniek bij Een aandoening van de stofwisseling 124,13 158,21 282,34 14E Begeleiding bij bloedtransfusie op de polikliniek of dagbehandeling bij Bloedarmoede 629,53 345,33 974,86 14E Maximaal 5 verpleegligdagen bij Bloedarmoede 1.780,65 352, ,90 14E Verstrekking van geneesmiddelen op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening aan het bloed 629,53 493, ,85 14E Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening aan het bloed 1.661,78 428, ,02 14E Meer dan 28 verpleegligdagen bij Bloedarmoede , , ,32 14E tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Bloedarmoede 4.663,37 715, ,15 14E Verstrekking van geneesmiddelen op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van de bloedstolling 629,53 419, ,85 14E Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van de bloedstolling 1.685,53 346, ,93 14E Meer dan 5 verpleegligdagen bij Een aandoening aan het bloed 8.415,27 714, ,60 14E Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Bloedarmoede 3.547,13 509, ,66 14E Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Bloedarmoede 4.656, , ,63 14E Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van de bloedstolling , , ,32 14E tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van de bloedstolling 5.445,25 493, ,09 14E Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Een aandoening aan het bloed 1.934,95 511, ,99 14E Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Een aandoening aan het bloed 4.656, , ,75 14E Consult op de polikliniek bij Bloedarmoede 152,29 160,14 312,43 14E Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Bloedarmoede 420,29 336,16 756,45 14E Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Bloedarmoede 1.546,21 877, ,71 14E Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Een aandoening van de bloedstolling 1.600,60 487, ,81 14E Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Een aandoening van de bloedstolling 4.656, , ,46 14E Consult op de polikliniek bij Een aandoening aan het bloed 145,20 196,11 341,31 14E Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening aan het bloed 467,04 345,58 812,62 14E Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening aan het bloed 1.546,21 847, ,26 14E Consult op de polikliniek bij Een aandoening van de bloedstolling 141,23 194,92 336,15

15 14E Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van de bloedstolling 360,56 332,08 692,64 14E Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van de bloedstolling 1.546,21 961, ,68 14E Verstrekking van geneesmiddelen op de polikliniek of dagbehandeling bij Ontsteking van de hersenen of het hersenvlies 629,53 369,99 999,52 14E Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg of Hoofdpijn 1.538,55 484, ,69 14E Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg of Hoofdpijn 1.754,32 872, ,59 14E Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg of Hoofdpijn , , ,76 14E Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg of Hoofdpijn 1.048,94 336, ,03 14E Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg of Hoofdpijn 1.048,94 568, ,16 14E Meer dan 28 verpleegligdagen bij Ontsteking van de hersenen of het hersenvlies , , ,67 14E Maximaal 5 verpleegligdagen bij Ontsteking van de hersenen of het hersenvlies 1.913,04 466, ,84 14E Maximaal 5 verpleegligdagen bij Ontsteking van de hersenen of het hersenvlies 2.963,67 701, ,28 14E Consult op de polikliniek bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg of Hoofdpijn 88,31 154,53 242,84 14E Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg of Hoofdpijn 403,84 231,45 635,29 14E Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg of Hoofdpijn 516,58 470,47 987,05 14E tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg of Hoofdpijn 4.566,67 510, ,50 14E tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg of Hoofdpijn ,30 989, ,17 14E Verstrekking van geneesmiddelen op de polikliniek of dagbehandeling bij Een spier- en zenuwaandoening 629,53 369,99 999,52 14E Consult op de polikliniek bij Ontsteking van de hersenen of het hersenvlies 80,13 191,08 271,21 14E Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Ontsteking van de hersenen of het hersenvlies 551,23 352,26 903,49 14E Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Ontsteking van de hersenen of het hersenvlies 1.084,76 588, ,38 14E tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Ontsteking van de hersenen of het hersenvlies 4.480,92 654, ,31 14E tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Ontsteking van de hersenen of het hersenvlies , , ,02 14E Maximaal 5 verpleegligdagen bij Spina bifida (open rug) 1.344,83 403, ,81 14E Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een spier- en zenuwaandoening , , ,89 14E Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een spier- en zenuwaandoening 1.416,77 445, ,50 14E Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een spier- en zenuwaandoening 2.963,67 639, ,62 14E Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Spina bifida (open rug) 992,34 544, ,12 14E Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Spina bifida (open rug) 1.754,32 921, ,93 14E Meer dan 28 verpleegligdagen bij Spina bifida (open rug) , , ,00 14E tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Spina bifida (open rug) 4.480,92 650, ,95 14E Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Een spier- en zenuwaandoening 919,44 508, ,54 14E Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Een spier- en zenuwaandoening 1.754,32 921, ,93 14E tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een spier- en zenuwaandoening 5.547,93 622, ,90 14E tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een spier- en zenuwaandoening , , ,50 14E Consult op de polikliniek bij Vertraging in de ontwikkeling of Beroerte 98,97 191,30 290,27 14E Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Vertraging in de ontwikkeling of Beroerte 516,58 336,66 853,24 14E Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Vertraging in de ontwikkeling of Beroerte 3.347,11 634, ,78 14E Meer dan 28 verpleegligdagen bij Vertraging in de ontwikkeling of Beroerte , , ,66 14E Maximaal 5 verpleegligdagen bij Vertraging in de ontwikkeling of Beroerte 1.294,54 417, ,54 14E Maximaal 5 verpleegligdagen bij Vertraging in de ontwikkeling of Beroerte 2.963,67 702, ,18 14E Consult op de polikliniek bij Spina bifida (open rug) 100,10 198,31 298,41 14E Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Spina bifida (open rug) 330,55 355,65 686,20 14E Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Spina bifida (open rug) 3.347,11 566, ,36 14E Consult op de polikliniek bij Een spier- en zenuwaandoening 99,56 192,76 292,32 14E Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een spier- en zenuwaandoening 328,40 330,68 659,08 14E Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een spier- en zenuwaandoening 3.347,11 640, ,36 14E tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Vertraging in de ontwikkeling of Beroerte 5.447,26 593, ,99 14E tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Vertraging in de ontwikkeling of Beroerte , , ,50 14E Meer dan 5 dagbehandelingen bij Voedsel- of geneesmiddelenallergie 2.727, , ,52 14E Verstrekking van geneesmiddelen op de polikliniek of dagbehandeling bij Astma / eczeem / hooikoorts / allergie luchtwegen 629,53 185,00 814,53 14E Maximaal 5 verpleegligdagen bij Voedsel- of geneesmiddelenallergie 1.003,33 388, ,17 14E Maximaal 5 verpleegligdagen bij Voedsel- of geneesmiddelenallergie 2.996,41 690, ,64 14E Meer dan 5 dagbehandelingen bij Astma / eczeem / hooikoorts / allergie luchtwegen 4.084, , ,79 14E Maximaal 5 verpleegligdagen bij Astma / eczeem / hooikoorts / allergie luchtwegen 1.070,15 385, ,98 14E Maximaal 5 verpleegligdagen bij Astma / eczeem / hooikoorts / allergie luchtwegen 2.996,41 739, ,97 14E Meer dan 6 polikliniekbezoeken of 2 tot maximaal 5 dagbehandelingen bij Voedsel- of geneesmiddelenallergie 687,89 452, ,35 14E Meer dan 6 polikliniekbezoeken of 2 tot maximaal 5 dagbehandelingen bij Voedsel- of geneesmiddelenallergie 1.032,04 958, ,59 14E Meer dan 5 verpleegligdagen bij Voedsel- of geneesmiddelenallergie 4.392,41 562, ,93 14E Meer dan 5 verpleegligdagen bij Voedsel- of geneesmiddelenallergie 9.042, , ,25 14E Meer dan 5 verpleegligdagen bij Astma / eczeem / hooikoorts / allergie luchtwegen 4.392,41 552, ,24 14E Meer dan 5 verpleegligdagen bij Astma / eczeem / hooikoorts / allergie luchtwegen 9.042, , ,91 14E Consult op de polikliniek bij Voedsel- of geneesmiddelenallergie 114,29 156,83 271,12 14E Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Voedsel- of geneesmiddelenallergie 311,50 222,45 533,95 14E Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Voedsel- of geneesmiddelenallergie 1.084,76 625, ,38 14E Meer dan 6 polikliniekbezoeken of 2 tot maximaal 5 dagbehandelingen bij Astma / eczeem / hooikoorts / allergie luchtwegen 1.032,04 457, ,29 14E Meer dan 6 polikliniekbezoeken of 2 tot maximaal 5 dagbehandelingen bij Astma / eczeem / hooikoorts / allergie luchtwegen 1.032,04 773, ,60 14E Consult op de polikliniek bij Astma / eczeem / hooikoorts / allergie luchtwegen 122,65 156,38 279,03 14E Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Astma / eczeem / hooikoorts / allergie luchtwegen 386,48 223,12 609,60 14E Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Astma / eczeem / hooikoorts / allergie luchtwegen 1.084,76 563, ,72 14E Verstrekking van geneesmiddelen op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van het afweersysteem 629,53 332,99 962,52 14E Medebehandeling bij Een infectie 4.312,67 831, ,51 14E Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een infectie 1.341,49 355, ,17 14E Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van het afweersysteem , , ,22 14E Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van het afweersysteem 2.166,86 387, ,41 14E Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van het afweersysteem 2.166,86 766, ,57 14E Meer dan 1 dagbehandeling bij HIV of AIDS 988,53 827, ,64 14E Maximaal 5 verpleegligdagen bij HIV of AIDS 1.632,23 623, ,27 14E Medebehandeling bij Een infectie 1.341,49 432, ,24 14E Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een infectie , , ,83 14E tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een Infectie 4.312,67 529, ,93 14E Consult op de polikliniek bij Een aandoening van het afweersysteem 183,90 199,00 382,90 14E Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van het afweersysteem 889,95 347, ,11 14E Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van het afweersysteem 1.084,76 711, ,71 14E tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van het afweersysteem 6.711,32 588, ,49 14E tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van het afweersysteem , , ,49 14E Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij HIV of AIDS 1.225,61 642, ,40 14E Meer dan 28 verpleegligdagen bij HIV of AIDS , , ,67 14E tot maximaal 28 verpleegligdagen bij HIV of AIDS 4.480,92 946, ,94 14E Medebehandeling bij Een infectie 739,88 139,12 879,00 14E dagbehandeling of meer dan 4 polikliniekbezoeken bij HIV of AIDS 1.221,72 901, ,98 14E tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 routine-onderzoeken bij HIV of AIDS 672,41 591, ,56 14E Consult op de polikliniek bij Een infectie 107,13 161,12 268,25 14E Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een infectie 380,15 251,99 632,14 14E Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een infectie 1.084,76 489, ,72 14E DNA amplificatie (kopieren) bij HIV of AIDS 598,49 345,94 944,43 14E Consult op de polikliniek bij HIV of AIDS 84,54 192,62 277,16 14E Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Een psychische of gedragsaandoening 986,56 460, ,11 14E Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Een psychische of gedragsaandoening 939,81 897, ,46 14E Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een psychische of gedragsaandoening , , ,20 14E Meer dan 28 verpleegligdagen bij Bedreigde ontwikkeling kind , , ,68 14E Consult op de polikliniek bij Een psychische of gedragsaandoening 99,75 192,24 291,99

16 14E Consult op de polikliniek bij Bedreigde ontwikkeling kind 78,33 193,63 271,96 14E Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Bedreigde ontwikkeling kind 357,92 591,38 949,30 14E Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Een aangeboren afwijking 968,83 735, ,23 14E Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aangeboren afwijking 1.147,87 403, ,80 14E Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Syndroom van Down 888,21 720, ,68 14E Maximaal 5 verpleegligdagen bij Syndroom van Down 1.193,91 399, ,03 14E Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aangeboren afwijking , , ,83 14E tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aangeboren afwijking 4.704,11 626, ,81 14E Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Een niet nader omschreven syndroom 1.082,65 940, ,12 14E Meer dan 5 verpleegligdagen bij Syndroom van Down 6.700,35 595, ,99 14E Consult op de polikliniek bij Een aangeboren afwijking 80,55 191,28 271,83 14E Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aangeboren afwijking 255,16 336,50 591,66 14E Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aangeboren afwijking 1.084,76 637, ,71 14E Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een niet nader omschreven syndroom , , ,75 14E Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een niet nader omschreven syndroom 1.567,85 413, ,45 14E Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een niet nader omschreven syndroom 1.913,04 530, ,26 14E Consult op de polikliniek bij Syndroom van Down 138,14 192,57 330,71 14E Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Syndroom van Down 399,81 325,56 725,37 14E Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Syndroom van Down 1.084,76 674, ,71 14E Consult op de polikliniek bij Een niet nader omschreven syndroom 98,68 190,76 289,44 14E Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een niet nader omschreven syndroom 333,30 338,83 672,13 14E Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een niet nader omschreven syndroom 1.084,76 983, ,04 14E tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een niet nader omschreven syndroom 5.694,12 616, ,89 14E tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een niet nader omschreven syndroom ,30 789, ,84 14E Verstrekking van geneesmiddelen op de polikliniek of dagbehandeling bij Jeugdreuma 629,53 332,99 962,52 14E Verstrekking van geneesmiddelen op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van het afweersysteem / een met ontsteking gepaard gaande aandoening 629,53 332,99 962,52 14E Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Jeugdreuma 2.442,73 513, ,94 14E Meer dan 28 verpleegligdagen bij Jeugdreuma , , ,55 14E Maximaal 5 verpleegligdagen bij Jeugdreuma 2.114,69 415, ,98 14E Maximaal 5 verpleegligdagen bij Jeugdreuma 3.657,04 667, ,76 14E Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van het afweersysteem / een met ontsteking gepaard gaande aandoening , , ,55 14E Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van het afweersysteem / een met ontsteking gepaard gaande aandoening 1.570,04 428, ,06 14E Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van het afweersysteem / een met ontsteking gepaard gaande aandoening 1.913,04 653, ,59 14E tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Jeugdreuma 5.777,04 693, ,05 14E tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Jeugdreuma , , ,77 14E Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Een aandoening van het afweersysteem / een met ontsteking gepaard gaande aandoening 1.552,82 521, ,67 14E Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Een aandoening van het afweersysteem / een met ontsteking gepaard gaande aandoening 4.656, , ,78 14E tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van het afweersysteem / een met ontsteking gepaard gaande aandoening 4.926,01 664, ,82 14E tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van het afweersysteem / een met ontsteking gepaard gaande aandoening , , ,11 14E Consult op de polikliniek bij Jeugdreuma 147,45 197,20 344,65 14E Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Jeugdreuma 462,01 343,49 805,50 14E Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Jeugdreuma 1.084, , ,37 14E Consult op de polikliniek bij Een aandoening van het afweersysteem / een met ontsteking gepaard gaande aandoening 141,03 159,96 300,99 14E Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van het afweersysteem / een met ontsteking gepaard gaande aandoening 424,38 242,24 666,62 14E Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van het afweersysteem / een met ontsteking gepaard gaande aandoening 1.084,76 946, ,04 14E Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening mbt hormonen 1.394,43 363, ,84 14E Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Vetzucht 470,23 326,66 796,89 14E Maximaal 5 verpleegligdagen bij Vetzucht 1.384,71 330, ,85 14E Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Een aandoening mbt hormonen 1.119,54 498, ,36 14E Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Een aandoening mbt hormonen 4.656, , ,46 14E Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening mbt hormonen , , ,33 14E tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening mbt hormonen 5.259,73 660, ,01 14E Maximaal 5 verpleegligdagen bij Groeiachterstand 1.268,65 352, ,84 14E Consult op de polikliniek bij Vetzucht 107,14 192,94 300,08 14E Meer dan 5 verpleegligdagen bij Vetzucht 5.330,68 594, ,16 14E Consult op de polikliniek bij Een aandoening mbt hormonen 103,14 156,40 259,54 14E Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening mbt hormonen 384,89 239,72 624,61 14E Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening mbt hormonen 1.084,76 539, ,05 14E Jodiumtherapie (met maximaal 2 verpleegligdagen) bij Een aandoening van de schildklier 1.496,38 847, ,31 14E Jodiumtherapie (meer dan 2 verpleegligdagen) bij Een aandoening van de schildklier 5.259,73 929, ,95 14E Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Groeiachterstand 1.076,13 487, ,75 14E Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Groeiachterstand 4.656, , ,12 14E Meer dan 28 verpleegligdagen bij Groeiachterstand , , ,67 14E tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Groeiachterstand 6.069,86 516, ,68 14E Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Een aandoening van de schildklier 788,35 485, ,24 14E Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van de schildklier 1.345,79 345, ,06 14E Consult op de polikliniek bij Groeiachterstand 124,42 157,54 281,96 14E Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Groeiachterstand 434,11 234,59 668,70 14E Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Groeiachterstand 1.084,76 613, ,05 14E Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een (vermoeden op een) aangeboren afwijking 1.206,86 425, ,31 14E Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van de schildklier 365,16 338,18 703,34 14E Meer dan 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van de schildklier 5.284,13 656, ,32 14E Consult op de polikliniek bij Een (vermoeden op een) aangeboren afwijking 162,10 159,16 321,26 14E Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een (vermoeden op een) aangeboren afwijking 419,87 337,05 756,92 14E Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een (vermoeden op een) aangeboren afwijking 1.084,76 563, ,72 14E Meer dan 5 verpleegligdagen bij Een (vermoeden op een) aangeboren afwijking 4.344,44 590, ,72 14E Consult op de polikliniek bij Een aandoening van de schildklier 138,26 157,43 295,69 14E Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Bedreigde ontwikkeling kind 1.084, , ,70 14E Afname (Verwante donor) bij / via stamceltransplantatie ,07 125, ,71 14E Aankoop (Niet-verwante donor) bij / via stamceltransplantatie ,12 121, ,71 14E Consult(en) en/of beperkte behandeling (tot maximaal 4 uren) bij Revalidatie 182,12 6,44 188,56 14E Beperkte behandeling (tot maximaal 9 uren) bij Revalidatie 719,98 3,66 723,64 14E Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aangeboren hartafwijking 4.455,47 902, ,16 14E Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aangeboren hartafwijking 1.725,25 411, ,33 14E tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aangeboren hartafwijking 9.063, , ,89 14E tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aangeboren hartafwijking 5.125,12 591, ,41 14E Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Een aangeboren hartafwijking 1.007,51 961, ,49 14E Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Een aangeboren hartafwijking 1.001,51 488, ,55 14E Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aangeboren hartafwijking 3.069,72 491, ,69 14E Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aangeboren hartafwijking 67,78 369,99 437,77 14E Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van hart of vaatstelsel 3.597,99 695, ,78 14E Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van hart of vaatstelsel 1.268,99 405, ,24 14E tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van hart of vaatstelsel 8.401, , ,30 14E tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van hart of vaatstelsel 5.055,58 605, ,91 14E Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Een aandoening van hart of vaatstelsel 1.754,33 678, ,65 14E Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Een aandoening van hart of vaatstelsel 1.698,21 492, ,15 14E Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van hart of vaatstelsel 265,32 519,93 785,25 14E Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van hart of vaatstelsel 67,78 369,99 437,77 14E Behandeling of onderzoek bij Hartruis of mogelijke hartproblemen 3.069,72 283, ,38 14E Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een psychische of gedragsaandoening 1.257,85 604, ,17 14E Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een psychische of gedragsaandoening 1.251,50 391, ,06

17 14E tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een psychische of gedragsaandoening 5.571, , ,35 14E tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een psychische of gedragsaandoening 5.568,04 559, ,45 14E Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een psychische of gedragsaandoening 479,21 789, ,52 14E Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een psychische of gedragsaandoening 479,28 325,70 804,98 14E Maximaal 5 verpleegligdagen bij Bedreigde ontwikkeling kind 1.263, , ,71 14E Maximaal 5 verpleegligdagen bij Bedreigde ontwikkeling kind 1.263,51 413, ,76 14E tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Bedreigde ontwikkeling kind , , ,58 14E tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Bedreigde ontwikkeling kind 4.823,86 592, ,98 15A Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte) 2.199,61 343, ,75 15A Operatie bij Borstkanker 9.248,00 898, ,39 15A Verwijderen van tumor(en) of uitsnijden van een wond bij Borstkanker 750,13 232,30 982,43 15A Maximaal 5 verpleegligdagen bij Borstkanker 2.178,60 476, ,11 15A Operatie bij Borstkanker 2.349,15 381, ,81 15A Reconstructie van de borst(en) bij Borstkanker 5.194, , ,63 15A Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Borstkanker 290,92 171,95 462,87 15A Meer dan 28 verpleegligdagen bij Borstkanker , , ,10 15A tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Borstkanker 6.755,28 789, ,38 15A Verstrekking van immunotherapie bij Borstkanker 827,66 616, ,03 15A Verstrekking van immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Borstkanker 4.214,21 333, ,10 15A Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie op de polikliniek of dagbehandeling bij Borstkanker 583,74 415,98 999,72 15A Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Borstkanker 4.796,22 504, ,65 15A Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie bij Borstkanker 643,38 612, ,33 15A Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Borstkanker 3.328,99 481, ,88 15A Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Borstkanker 393,91 148,06 541,97 15A Consult op de polikliniek bij Borstkanker 113,23 73,14 186,37 15A Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Borstkanker 930,53 347, ,53 15A Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Borstkanker 5.195,17 400, ,43 15A Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen bij Borstkanker 822,19 311, ,25 15A Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Borstkanker 4.861,56 460, ,02 15A Operatief verwijderen van de lymfeklieren bij Borstkanker 3.852,63 390, ,23 15A Operatief verwijderen van de lymfeklieren (Met verpleegligdag(en)) bij Borstkanker 4.952,72 965, ,35 15A Operatief verwijderen van tumor(en) bij Borstkanker 3.430, , ,08 15A Operatief verwijderen van tumor(en) (Met verpleegligdag(en)) bij Borstkanker 5.586, , ,66 15A Begeleiding bij chemotherapie - voorafgaand aan lokale behandeling - op de polikliniek of dagbehandeling bij Borstkanker 542,59 321,17 863,76 15A Begeleiding bij chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Borstkanker 3.611,52 408, ,07 15A Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling bij Borstkanker 721,09 192,71 913,80 15A Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Borstkanker 3.466,19 585, ,79 15A Ondersteunende/ palliatieve zorg (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij Borstkanker 703,43 444, ,68 15A Ondersteunende/ palliatieve zorg (Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Borstkanker 2.195,75 535, ,23 15A Ondersteunende/ palliatieve zorg (een tot twee dagbehandelingen / meer dan twee polikliniekbezoeken / meer dan twee onderzoeken) bij Borstkanker 747,67 135,60 883,27 15A Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Borstkanker , , ,23 15A Ondersteunende/ palliatieve zorg (6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Borstkanker 7.078,04 757, ,19 15A Ondersteunende/ palliatieve zorg (Consult op de polikliniek) bij Borstkanker 216,20 120,28 336,48 15A Toedienen van een injectie met een LHRH analoog of antagonist (hormonale therapie) bij Prostaatkanker 324,67 210,61 535,28 15A Maximaal 5 verpleegligdagen bij Prostaatkanker 2.123,66 248, ,30 15A Open operatie bij Prostaatkanker 7.945, , ,95 15A Open operatie (met operatief verwijderen van lymfeklieren) bij Prostaatkanker , , ,81 15A Diagnostiek bij Prostaatkanker 710,02 334, ,31 15A Meer dan 28 verpleegligdagen bij Prostaatkanker ,98 359, ,46 15A tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Prostaatkanker 5.667,89 414, ,55 15A Verstrekking van immunotherapie bij Prostaatkanker 947,06 90, ,30 15A Verstrekking van immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Prostaatkanker 2.856,39 336, ,10 15A Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie op de polikliniek of dagbehandeling bij Prostaatkanker 1.321,09 82, ,04 15A Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Prostaatkanker 5.367,26 352, ,87 15A Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie bij Prostaatkanker 1.146,99 99, ,29 15A Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Prostaatkanker 4.082,70 289, ,49 15A Operatief verwijderen van de lymfeklieren bij Prostaatkanker 5.600,61 882, ,89 15A Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Prostaatkanker 355,89 175,36 531,25 15A Het chirurgisch verwijderen van een of beide testes (semicastratie of castratie) bij Prostaatkanker 2.932,43 633, ,49 15A Kijkoperatie in de buikholte bij Prostaatkanker 2.628,94 674, ,81 15A Kijkoperatie in de buikholte (Met verpleegligdagen) bij Prostaatkanker 7.118,16 729, ,70 15A Kijkoperatie in de buikholte (met operatief verwijderen van lymfeklieren) bij Prostaatkanker 3.630,24 693, ,03 15A Kijkoperatie in de buikholte (met operatief verwijderen van lymfeklieren - met verpleegligdag(en)) bij Prostaatkanker 9.707,62 756, ,49 15A Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Prostaatkanker 927,01 430, ,61 15A Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Prostaatkanker 4.816,51 420, ,61 15A Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen bij Prostaatkanker 868,30 325, ,87 15A Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Prostaatkanker 3.982,06 622, ,13 15A Begeleiding bij chemotherapie - voorafgaand aan lokale behandeling - op de polikliniek of dagbehandeling bij Prostaatkanker 588,62 302,89 891,51 15A Begeleiding bij chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Prostaatkanker 3.760,47 262, ,03 15A Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling bij Prostaatkanker 652,72 188,34 841,06 15A Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Prostaatkanker 3.734,56 604, ,97 15A Kijkoperatie bij Prostaatkanker 1.313,04 126, ,18 15A Kijkoperatie (Met verpleegligdagen) bij Prostaatkanker 3.506,19 525, ,36 15A Ondersteunende/ palliatieve zorg (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij Prostaatkanker 1.011,27 234, ,35 15A Ondersteunende/ palliatieve zorg (Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Prostaatkanker 2.184,08 367, ,16 15A Ondersteunende/ palliatieve zorg (een tot twee dagbehandelingen / meer dan twee polikliniekbezoeken / meer dan twee onderzoeken) bij Prostaatkanker 682,06 217,76 899,82 15A Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Prostaatkanker , , ,15 15A Ondersteunende/ palliatieve zorg (6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Prostaatkanker 7.142,63 543, ,04 15A Ondersteunende/ palliatieve zorg (Consult op de polikliniek) bij Prostaatkanker 216,20 129,58 345,78 15A Blaasspoeling bij Kanker van nier(en) of urinewegen 1.244,95 410, ,27 15A Blaasspoeling bij Blaaskanker 629,61 156,37 785,98 15A Operatie bij Kanker van nier(en) of urinewegen 6.243,85 870, ,73 15A Operatie (met operatief verwijderen van lymfeklieren) bij Kanker van nier(en) of urinewegen , , ,35 15A Operatie bij Blaaskanker , , ,82 15A Operatie (met operatief verwijderen van lymfeklieren) bij Blaaskanker , , ,68 15A Operatie bij Blaaskanker 9.361,36 714, ,18 15A Diagnostiek bij Kanker van nier(en) of urinewegen 467,78 168,74 636,52 15A Maximaal 5 verpleegligdagen bij Kanker van nier(en) of urinewegen 1.948,13 354, ,54 15A Kijkoperatie bij Kanker van nier(en) of urinewegen 1.347,82 401, ,29 15A Kijkoperatie (Met verpleegligdagen) bij Kanker van nier(en) of urinewegen 3.097,07 470, ,19 15A Kijkoperatie in de buikholte bij Kanker van nier(en) of urinewegen 3.989,09 674, ,96 15A Kijkoperatie in de buikholte (Met verpleegligdagen) bij Kanker van nier(en) of urinewegen 7.097, , ,50 15A Kijkoperatie in de buikholte (met operatief verwijderen van lymfeklieren) of lymfklieroperatie bij Kanker van nier(en) of urinewegen 2.044,42 674, ,29 15A Kijkoperatie in de buikholte (met operatief verwijderen van lymfeklieren - met verpleegligdag(en)) of lymfklieroperatie bij Kanker van nier(en) of urinewegen 7.837,76 729, ,30 15A Diagnostiek bij Blaaskanker 379,48 194,10 573,58 15A Maximaal 5 verpleegligdagen bij Blaaskanker 1.784,94 257, ,22 15A Kijkoperatie bij Blaaskanker 3.106,96 502, ,60 15A Kijkoperatie in de buikholte bij Blaaskanker 2.575,46 674, ,33 15A Kijkoperatie in de buikholte (Met verpleegligdagen) bij Blaaskanker 7.775,46 721, ,59 15A Kijkoperatie in de buikholte (met operatief verwijderen van lymfeklieren) bij Blaaskanker 5.055,50 845, ,32 15A Kijkoperatie in de buikholte (met operatief verwijderen van lymfeklieren - met verpleegligdag(en)) bij Blaaskanker , , ,20

18 15A Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker van nier(en) of urinewegen 306,55 115,01 421,56 15A Meer dan 28 verpleegligdagen bij Kanker van nier(en) of urinewegen ,73 918, ,47 15A tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Kanker van nier(en) of urinewegen 7.199,25 726, ,74 15A Verstrekking van immunotherapie bij Kanker van nier(en) of urinewegen 724,76 60,61 785,37 15A Verstrekking van immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Kanker van nier(en) of urinewegen 3.843,80 344, ,37 15A Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker van nier(en) of urinewegen 1.085,43 188, ,85 15A Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Kanker van nier(en) of urinewegen 4.358,88 504, ,31 15A Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie bij Kanker van nier(en) of urinewegen 602,10 165,43 767,53 15A Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Kanker van nier(en) of urinewegen 3.713,73 405, ,30 15A Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Blaaskanker 266,16 107,25 373,41 15A Meer dan 28 verpleegligdagen bij Blaaskanker ,64 359, ,15 15A tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Blaaskanker 5.264,00 365, ,95 15A Verstrekking van immunotherapie bij Blaaskanker 522,27 92,01 614,28 15A Verstrekking van immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Blaaskanker 2.916,38 250, ,57 15A Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie op de polikliniek of dagbehandeling bij Blaaskanker 1.001,36 81, ,42 15A Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Blaaskanker 5.381,75 352, ,36 15A Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie bij Blaaskanker 917,25 99, ,55 15A Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Blaaskanker 4.067,54 289, ,33 15A Consult op de polikliniek bij Kanker van nier(en) of urinewegen 82,30 67,37 149,67 15A Consult op de polikliniek bij Blaaskanker 90,09 94,89 184,98 15A Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker van nier(en) of urinewegen 611,08 443, ,99 15A Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Kanker van nier(en) of urinewegen 3.978,53 574, ,99 15A Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen bij Kanker van nier(en) of urinewegen 650,41 96,66 747,07 15A Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Kanker van nier(en) of urinewegen 2.874,96 532, ,04 15A Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Blaaskanker 887,00 117, ,56 15A Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Blaaskanker 3.526,78 400, ,62 15A Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen bij Blaaskanker 667,24 135,23 802,47 15A Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Blaaskanker 1.995,35 301, ,62 15A Begeleiding bij chemotherapie - voorafgaand aan lokale behandeling - op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker van nier(en) of urinewegen 505,19 125,40 630,59 15A Begeleiding bij chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Kanker van nier(en) of urinewegen 2.794,67 518, ,65 15A Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling bij Kanker van nier(en) of urinewegen 627,61 172,46 800,07 15A Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Kanker van nier(en) of urinewegen 2.186,28 485, ,05 15A Begeleiding bij chemotherapie - voorafgaand aan lokale behandeling - op de polikliniek of dagbehandeling bij Blaaskanker 565,17 322,15 887,32 15A Begeleiding bij chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Blaaskanker 1.248,86 230, ,24 15A Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling bij Blaaskanker 557,24 177,25 734,49 15A Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Blaaskanker 1.873,95 244, ,74 15A Ondersteunende/ palliatieve zorg (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij Kanker van nier(en) of urinewegen 1.151,76 488, ,46 15A Ondersteunende/ palliatieve zorg (Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Kanker van nier(en) en/of urinewegen 2.256,53 304, ,39 15A Ondersteunende/ palliatieve zorg (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij Blaaskanker 1.199,31 239, ,76 15A Ondersteunende/ palliatieve zorg (Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Blaaskanker 2.402,46 356, ,07 15A Ondersteunende/ palliatieve zorg (een tot twee dagbehandelingen / meer dan twee polikliniekbezoeken / meer dan twee onderzoeken) bij Kanker van nier(en) 677,01 of urinewegen 163,84 840,85 15A Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Kanker van nier(en) en/of urinewegen , , ,63 15A Ondersteunende/ palliatieve zorg (6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Kanker van nier(en) en/of urinewegen 7.220,71 771, ,66 15A Ondersteunende/ palliatieve zorg (een tot twee dagbehandelingen / meer dan twee polikliniekbezoeken / meer dan twee onderzoeken) bij Blaaskanker 805,96 272, ,47 15A Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Blaaskanker ,08 580, ,75 15A Ondersteunende/ palliatieve zorg (6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Blaaskanker 7.019,13 396, ,25 15A Ondersteunende/ palliatieve zorg (Consult op de polikliniek) bij Kanker van nier(en) of urinewegen 238,69 129,27 367,96 15A Ondersteunende/ palliatieve zorg (Consult op de polikliniek) bij Blaaskanker 654,12 156,74 810,86 15A Mohs-microchirurgie (laag voor laag wegnemen en onderzoeken van tumorweefsel) bij Huidkanker of voortekenen hiervan 925,82 399, ,17 15A Operatie aan huid en/of lymfevaten bij Huidkanker of voortekenen hiervan 2.735,16 905, ,65 15A Operatie aan huid en/of lymfevaten (Met verpleegligdagen) bij Huidkanker of voortekenen hiervan 4.398,43 924, ,28 15A Lichttherapie bij Huidkanker of voortekenen hiervan 1.043,63 88, ,34 15A Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Huidkanker of voortekenen hiervan 1.777,08 199, ,76 15A Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Huidkanker of voortekenen hiervan ,70 639, ,10 15A tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Huidkanker of voortekenen hiervan 5.800,97 571, ,23 15A Verstrekking van immunotherapie bij Huidkanker of voortekenen hiervan 911,82 66,88 978,70 15A Verstrekking van immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Huidkanker of voortekenen hiervan 5.536,02 336, ,73 15A Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie op de polikliniek of dagbehandeling bij Huidkanker of voortekenen hiervan 870,36 81,06 951,42 15A Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Huidkanker of voortekenen hiervan 2.325,68 492, ,59 15A Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie bij Huidkanker of voortekenen hiervan 1.158,76 165, ,19 15A Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Huidkanker of voortekenen hiervan 3.987,12 289, ,91 15A Operatie bij Huidkanker of voortekenen hiervan 686,33 279,28 965,61 15A Meerdere operaties bij Huidkanker of voortekenen hiervan 1.731,42 526, ,42 15A Beeldvorming (rontgen/echo/ct/mri) bij Huidkanker of voortekenen hiervan 500,43 180,93 681,36 15A Diagnostisch onderzoek bij Huidkanker of voortekenen hiervan 954,72 231, ,07 15A Lasertherapie bij Huidkanker of voortekenen hiervan 265,92 91,21 357,13 15A Een tot twee operatie(s) bij Huidkanker of voortekenen hiervan 381,93 209,44 591,37 15A Meer dan twee operaties bij Huidkanker of voortekenen hiervan 926,74 457, ,10 15A Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Huidkanker of voortekenen hiervan 790,02 130,65 920,67 15A Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Huidkanker of voortekenen hiervan 3.634,06 313, ,21 15A Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen bij Huidkanker of voortekenen hiervan 745,65 327, ,30 15A Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Huidkanker of voortekenen hiervan 3.225,73 333, ,62 15A Fotodynamische therapie (vorm van lichttherapie) bij Huidkanker of voortekenen hiervan 798,17 98,32 896,49 15A Begeleiding bij chemotherapie - voorafgaand aan lokale behandeling - op de polikliniek of dagbehandeling bij Huidkanker of voortekenen hiervan 875,37 303, ,94 15A Begeleiding bij chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Huidkanker of voortekenen hiervan 4.245,00 262, ,56 15A Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling bij Huidkanker of voortekenen hiervan 703,67 174,93 878,60 15A Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Huidkanker of voortekenen hiervan 2.947,81 296, ,59 15A Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Huidkanker of voortekenen hiervan 200,53 122,64 323,17 15A Consult op de polikliniek bij Huidkanker of voortekenen hiervan 72,10 48,58 120,68 15A Ondersteunende/ palliatieve zorg (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij Huidkanker of voortekenen hiervan 1.087,62 486, ,51 15A Ondersteunende/ palliatieve zorg (Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Huidkanker of voortekenen hiervan 2.085,67 300, ,38 15A Ondersteunende/ palliatieve zorg (een tot twee dagbehandelingen / meer dan twee polikliniekbezoeken / meer dan twee onderzoeken) bij Huidkanker of 798,49 voortekenen 151,39 hiervan 949,88 15A Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Huidkanker of voortekenen hiervan , , ,35 15A Ondersteunende/ palliatieve zorg (6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Huidkanker of voortekenen hiervan 7.219,52 883, ,81 15A Ondersteunende/ palliatieve zorg (Consult op de polikliniek) bij Huidkanker of voortekenen hiervan 170,31 96,09 266,40 15A Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Diabetes mellitus (suikerziekte) 713,48 249,76 963,24 15A Insulinepomptherapie (bijvullen pomp) bij Diabetes mellitus (suikerziekte) 3.873,15 303, ,13 15A Meer dan 28 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte) , , ,12 15A tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte) 5.736,77 534, ,50 15A Meer dan 4 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen bij Diabetes mellitus (suikerziekte) 490,75 228,42 719,17 15A Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Diabetes mellitus (suikerziekte) 560,97 266,56 827,53 15A tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 routine-onderzoeken bij Diabetes mellitus (suikerziekte) 311,63 166,04 477,67 15A Insulinepomptherapie (Meer dan 4 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen) bij Diabetes mellitus (suikerziekte) 557,14 240,95 798,09 15A Consult op de polikliniek bij Diabetes mellitus (suikerziekte) 184,50 114,70 299,20 15A Insulinepomptherapie (3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 routine-onderzoeken) bij Diabetes mellitus (suikerziekte) 369,63 164,84 534,47 15A Consult op de polikliniek bij Diabetes mellitus (suikerziekte) 197,63 119,83 317,46 15A Operatieve ingreep bij Een slaapstoornis 1.672,15 525, ,06 15A Beademing middels CPAP/ BIPAP bij Een slaapstoornis 535,99 262,75 798,74 15A Beademing middels CPAP/ BIPAP (met klinisch neurofysiologisch onderzoek) bij Een slaapstoornis 1.271,01 300, ,18 15A Polygrafie (ademhalingsregistratie) bij Een slaapstoornis 699,78 200,23 900,01 15A Polysomnografie (slaapademhalingsregistratie) bij Een slaapstoornis 1.270,93 237, ,91

19 15A Multidisciplinaire behandeling bij Een slaapstoornis 162,41 158,01 320,42 15A Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een slaapstoornis 923,44 85, ,12 15A Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een slaapstoornis 8.250,99 140, ,45 15A tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een slaapstoornis 5.593,68 140, ,14 15A Meer dan twee onderzoeken bij Een slaapstoornis 293,22 139,35 432,57 15A Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een slaapstoornis 383,21 206,76 589,97 15A Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling (met klinisch neurofysiologisch onderzoek) bij Een slaapstoornis 318,85 149,43 468,28 15A Consult op de polikliniek bij Een slaapstoornis 103,57 99,30 202,87 15A Verpleegligdagen bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) 2.378,61 158, ,62 15A Verpleegligdagen bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) 1.676,05 139, ,75 15A Lokale injectie van corticosteroiden (ontstekingsremmers)(met klinisch neurofysiologisch onderzoek) bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing 316,09 in de pols) 159,46 475,55 15A Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) 318,90 106,96 425,86 15A Dagbehandeling bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) 387,22 105,34 492,56 15A Dagbehandeling (met klinisch neurofysiologisch onderzoek) bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) 532,23 122,90 655,13 15A Lokale injectie van corticosteroiden (ontstekingsremmers)(vervolg contact) bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) 182,65 70,84 253,49 15A Lokale injectie van corticosteroiden (ontstekingsremmers)(eerste contact) bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) 175,11 123,38 298,49 15A Beeldvorming (rontgen/echo/ct/mri) bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) 237,15 125,44 362,59 15A Diagnostisch onderzoek of therapie bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) 207,63 101,24 308,87 15A Diagnostisch onderzoek of therapie (met beeldvorming (rontgen/echo/ct/mri)) bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) 524,82 132,93 657,75 15A Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) 253,50 126,00 379,50 15A Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) 215,72 85,19 300,91 15A Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken (Vervolg contact) bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in 213,70 de pols) 130,15 343,85 15A Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken (Eerste contact) bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de 261,41 pols) 136,19 397,60 15A Consult op de polikliniek (Vervolg contact) bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) 52,23 52,67 104,90 15A Consult op de polikliniek (Eerste contact) bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) 80,54 106,71 187,25 15A Maximaal 5 verpleegligdagen bij Migraine of een andere vorm van hoofdpijn 1.496,00 268, ,78 15A Multidisciplinaire behandeling bij Migraine of een andere vorm van hoofdpijn 164,16 140,45 304,61 15A Dagbehandeling bij Migraine of een andere vorm van hoofdpijn 734,16 203,89 938,05 15A Dagbehandeling (met klinisch neurofysiologisch onderzoek) bij Migraine of een andere vorm van hoofdpijn 960,04 245, ,25 15A Meer dan 28 verpleegligdagen bij Migraine of een andere vorm van hoofdpijn ,82 438, ,73 15A tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Migraine of een andere vorm van hoofdpijn 4.707,35 398, ,51 15A Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Migraine of een andere vorm van hoofdpijn 387,40 268,03 655,43 15A Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Vervolg contact) bij Migraine of een andere vorm van hoofdpijn 233,46 250,87 484,33 15A Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Eerste contact) bij Migraine of een andere vorm van hoofdpijn 278,17 234,90 513,07 15A Consult op de polikliniek (Vervolg contact) bij Migraine of een andere vorm van hoofdpijn 79,77 140,81 220,58 15A Consult op de polikliniek (Eerste contact) bij Migraine of een andere vorm van hoofdpijn 94,91 159,15 254,06 15A Complexe operatie om cataract (staar) te verhelpen 1.290,33 338, ,54 15A Maximaal 2 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een aandoening van de ooglens 480,99 168,22 649,21 15A Meer dan 4 polikliniekbezoeken (met uitgebreid diagnostisch onderzoek) bij Een aandoening van de ooglens 522,87 134,14 657,01 15A Meer dan 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een aandoening van de ooglens 2.899,38 393, ,19 15A tot maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een aandoening van de ooglens 1.343,49 307, ,15 15A Operatieve ingreep bij Een aandoening van de ooglens 730,36 280, ,04 15A Operatie om cataract (staar) te verhelpen bij Een aandoening van de ooglens 1.040,50 242, ,33 15A Operatie om cataract (staar) te verhelpen (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van de ooglens 1.860,10 254, ,57 15A tot 4 polikliniekbezoeken (met uitgebreid diagnostisch onderzoek) bij Een aandoening van de ooglens 327,55 104,17 431,72 15A Meer dan 4 polikliniekbezoeken bij Een aandoening van de ooglens 353,62 109,53 463,15 15A Meer dan 4 polikliniekbezoeken (met eenvoudig diagnostisch onderzoek) bij Een aandoening van de ooglens 426,20 119,37 545,57 15A Laserbehandeling van nastaar 213,86 156,20 370,06 15A Consult op de polikliniek bij Een aandoening van de ooglens 56,61 37,14 93,75 15A Een polikliniekbezoek (met diagnostisch onderzoek) bij Een aandoening van de ooglens 135,03 44,99 180,02 15A tot 4 polikliniekbezoeken bij Een aandoening van de ooglens 124,47 54,17 178,64 15A tot 4 polikliniekbezoeken (met eenvoudig diagnostisch onderzoek) bij Een aandoening van de ooglens 222,19 59,78 281,97 15A Complexe operatie om de oogdruk te verlagen bij Glaucoom 2.102,68 396, ,95 15A Maximaal 2 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Glaucoom 676,41 147,68 824,09 15A Operatie om de oogdruk te verlagen bij Glaucoom 568,54 438, ,78 15A Meer dan 4 polikliniekbezoeken (met uitgebreid diagnostisch onderzoek) bij Glaucoom 441,33 136,35 577,68 15A Meer dan 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Glaucoom 2.940,61 393, ,42 15A tot maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Glaucoom 1.933,16 307, ,82 15A Laserbehandeling om de oogdruk te verlagen bij Glaucoom 354,51 202,33 556,84 15A tot 4 polikliniekbezoeken (met uitgebreid diagnostisch onderzoek) bij Glaucoom 285,86 69,00 354,86 15A Meer dan 4 polikliniekbezoeken bij Glaucoom 290,12 109,53 399,65 15A Meer dan 4 polikliniekbezoeken (met eenvoudig diagnostisch onderzoek) bij Glaucoom 334,14 121,61 455,75 15A Consult op de polikliniek bij Glaucoom 64,01 36,97 100,98 15A Een polikliniekbezoek (met diagnostisch onderzoek) bij Glaucoom 145,90 44,66 190,56 15A tot 4 polikliniekbezoeken bij Glaucoom 102,84 54,20 157,04 15A tot 4 polikliniekbezoeken (met eenvoudig diagnostisch onderzoek) bij Glaucoom 184,21 59,52 243,73 15A Maximaal 2 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een visuele stoornis / blindheid / een stoornis in refractie of accommodatie (aanpassen aan de afstand) 751,89 147,68 899,57 15A Meer dan 4 polikliniekbezoeken (met uitgebreid diagnostisch onderzoek) bij Een visuele stoornis / blindheid / een stoornis in refractie of accommodatie (aanpassen 540,55 aan 124,48 de afstand) 665,03 15A Meer dan 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een visuele stoornis / blindheid / een stoornis in refractie of accommodatie (aanpassen aan de afstand) 368,01 393,81 761,82 15A tot maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een visuele stoornis / blindheid / een stoornis in refractie of accommodatie (aanpassen aan 285,86 de afstand) 307,67 593,53 15A tot 4 polikliniekbezoeken (met uitgebreid diagnostisch onderzoek) bij Een visuele stoornis / blindheid / een stoornis in refractie of accommodatie (aanpassen 272,34 aan de afstand) 49,49 321,83 15A Meer dan 4 polikliniekbezoeken bij Een visuele stoornis / blindheid / een stoornis in refractie of accommodatie (aanpassen aan de afstand) 286,10 99,68 385,78 15A Meer dan 4 polikliniekbezoeken (met eenvoudig diagnostisch onderzoek) bij Een visuele stoornis / blindheid / een stoornis in refractie of accommodatie (aanpassen 380,39 aan 113,57 de afstand) 493,96 15A Consult op de polikliniek bij Een visuele stoornis / blindheid / een stoornis in refractie of accommodatie (aanpassen aan de afstand) 48,90 29,54 78,44 15A Een polikliniekbezoek (met diagnostisch onderzoek) bij Een visuele stoornis / blindheid / een stoornis in refractie of accommodatie (aanpassen aan de afstand) 139,16 34,57 173,73 15A tot 4 polikliniekbezoeken bij Een visuele stoornis / blindheid / een stoornis in refractie of accommodatie (aanpassen aan de afstand) 96,95 39,38 136,33 15A tot 4 polikliniekbezoeken (met eenvoudig diagnostisch onderzoek) bij Een visuele stoornis / blindheid / een stoornis in refractie of accommodatie (aanpassen 171,91 aan de afstand) 44,88 216,79 15A Operatie waarbij het glasvocht wordt verwijderd bij Netvliesaandoening veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) 1.448,94 510, ,23 15A Maximaal 2 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Netvliesaandoening veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) 669,73 147,68 817,41 15A Injectie met medicatie in het glasvocht bij Netvliesaandoening veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) 436,03 64,34 500,37 15A Meer dan 4 polikliniekbezoeken (met uitgebreid diagnostisch onderzoek) bij Netvliesaandoening veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) 587,86 134,14 722,00 15A Meer dan 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Netvliesaandoening veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) 885,14 393, ,95 15A tot maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Netvliesaandoening veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) 1.262,79 307, ,46 15A tot 4 polikliniekbezoeken (met uitgebreid diagnostisch onderzoek) bij Netvliesaandoening veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) 330,35 98,19 428,54 15A Meer dan 4 polikliniekbezoeken bij Netvliesaandoening veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) 292,74 105,09 397,83 15A Meer dan 4 polikliniekbezoeken (met eenvoudig diagnostisch onderzoek) bij Netvliesaandoening veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) 347,22 115,67 462,89 15A Laserbehandeling van netvliesafwijkingen bij Netvliesaandoening veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) 454,71 335,92 790,63 15A Een polikliniekbezoek (met diagnostisch onderzoek) bij Netvliesaandoening veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) 117,94 46,64 164,58 15A tot 4 polikliniekbezoeken bij Netvliesaandoening veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) 121,51 64,78 186,29 15A tot 4 polikliniekbezoeken (met eenvoudig diagnostisch onderzoek) bij Netvliesaandoening veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) 204,97 88,70 293,67 15A Laserbehandeling van netvliesafwijkingen bij Netvliesaandoening veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) 382,68 237,72 620,40 15A Consult op de polikliniek bij Netvliesaandoening veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) 65,21 36,92 102,13 15A Consult op de polikliniek bij Een aandoening van netvlies / vaatvlies / glasachtig lichaam / oogontsteking 56,21 22,15 78,36 15A Ingreep bij Netvliesaandoening veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) 427,31 314,07 741,38 15A Ingreep bij Netvliesaandoening veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) 344,77 137,83 482,60 15A Ooglidcorrectie bij Een aandoening van ooglid / traanapparaat / oogkas 380,38 255,41 635,79 15A Dagbehandeling bij Een aandoening van het oor 971,02 219, ,13 15A Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van het oor 1.816,05 242, ,88 15A Multidisciplinaire behandeling bij Een aandoening van het oor 285,09 158,01 443,10 15A Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van het oor ,24 438, ,15 15A tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van het oor 4.624,68 352, ,42

20 15A Operatie aan de huid bij Afwijkingen aan de oorschelp/ bijoortje 466,31 208,75 675,06 15A Maximaal 5 verpleegligdagen bij Afwijkingen aan de oorschelp/ bijoortje 1.434,04 132, ,15 15A Operatie aan de oorschelp of huid bij Afwijkingen aan de oorschelp/ bijoortje 1.345,62 319, ,40 15A Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een aandoening van het oor 329,47 163,25 492,72 15A Beeldvorming (rontgen/echo/ct/mri) bij Middenoorontsteking 319,32 161,56 480,88 15A Maximaal 5 verpleegligdagen bij Middenoorontsteking 1.754,12 132, ,25 15A Beeldvorming (rontgen/echo/ct/mri) bij Afwijkingen aan de oorschelp/ bijoortje 283,30 99,10 382,40 15A Meer dan 28 verpleegligdagen bij Afwijkingen aan de oorschelp/ bijoortje 2.195,61 132, ,27 15A tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Afwijkingen aan de oorschelp/ bijoortje 4.136,12 132, ,25 15A Beeldvorming (rontgen/echo/ct/mri) bij Afwijkingen van de gehoorbeentjes 285,25 150,95 436,20 15A Operatie aan het middenoor bij Afwijkingen van de gehoorbeentjes 2.736,76 466, ,96 15A Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Middenoorontsteking 216,90 116,46 333,36 15A Meer dan 28 verpleegligdagen bij Middenoorontsteking 2.195,61 132, ,27 15A tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Middenoorontsteking 3.754,63 132, ,76 15A Operatie bij Middenoorontsteking 739,69 164,29 903,98 15A Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Afwijkingen aan de oorschelp/ bijoortje 259,31 166,37 425,68 15A Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Vervolg contact) bij Een aandoening van het oor 197,15 161,28 358,43 15A Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Eerste contact) bij Een aandoening van het oor 294,82 190,56 485,38 15A Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Afwijkingen van de gehoorbeentjes 211,00 106,45 317,45 15A Consult op de polikliniek bij Middenoorontsteking 79,61 55,79 135,40 15A Consult op de polikliniek bij Afwijkingen aan de oorschelp/ bijoortje 55,00 48,14 103,14 15A Consult op de polikliniek (Vervolg contact) bij Een aandoening van het oor 64,66 158,01 222,67 15A Consult op de polikliniek (Eerste contact) bij Een aandoening van het oor 105,81 143,60 249,41 15A Consult op de polikliniek bij Afwijkingen van de gehoorbeentjes 113,98 55,06 169,04 15A Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Een hartaandoening als gevolg van geblokkeerde bloedtoevoer (hartinfarct) of tekenen van onvoldoende bloedtoevoer 424,75 naar 149,05 het hart 573,80 15A Consult op de polikliniek bij Een hartaandoening als gevolg van geblokkeerde bloedtoevoer (hartinfarct) of tekenen van onvoldoende bloedtoevoer naar het 133,96 hart 71,85 205,81 15A Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Tekenen van onvoldoende bloedtoevoer naar het hart 1.451,01 229, ,84 15A Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Tekenen van onvoldoende bloedtoevoer naar het hart ,87 416, ,68 15A tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Tekenen van onvoldoende bloedtoevoer naar het hart 6.185,13 284, ,68 15A Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Aderverkalking (Atherosclerose/ Perifere slagadervernauwing) 1.791,03 275, ,65 15A Operatie aan slagader(s) bij Aderverkalking (Atherosclerose/ Perifere slagadervernauwing) 5.487,57 869, ,54 15A Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Aderverkalking (Atherosclerose/ Perifere slagadervernauwing) 458,31 187,11 645,42 15A Onderzoek door het vaatlab (bijv duplex/doppler) bij Aderverkalking (Atherosclerose/ Perifere slagadervernauwing) 288,91 128,11 417,02 15A Onderzoek door het vaatlab (bijv duplex/doppler) (met beeldvorming (rontgen/echo/ct/mri)) bij Aderverkalking (Atherosclerose/ Perifere slagadervernauwing) 663,74 219,22 882,96 15A Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Aderverkalking (Atherosclerose/ Perifere slagadervernauwing) ,67 344, ,79 15A tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Aderverkalking (Atherosclerose/ Perifere slagadervernauwing) 6.420,20 305, ,43 15A Botoperatie of amputatie bij Aderverkalking (Atherosclerose/ Perifere slagadervernauwing) 2.054,50 351, ,04 15A Botoperatie of amputatie (Met verpleegligdagen) bij Aderverkalking (Atherosclerose/ Perifere slagadervernauwing) ,63 711, ,37 15A een tot twee dagbehandelingen / meer dan twee polikliniekbezoeken / meer dan twee onderzoeken bij Aderverkalking (Atherosclerose/ Perifere slagadervernauwing) 297,37 133,81 431,18 15A Consult op de polikliniek bij Aderverkalking (Atherosclerose/ Perifere slagadervernauwing) 88,96 40,06 129,02 15A Operatie bij Aderverkalking (Atherosclerose/ Perifere slagadervernauwing) 796,17 450, ,76 15A Operatie (Met verpleegligdagen) bij Aderverkalking (Atherosclerose/ Perifere slagadervernauwing) ,41 599, ,82 15A Operatie bij Varices (spataderen) 959,10 332, ,12 15A Meerdere operaties bij Varices (spataderen) 2.014,82 520, ,29 15A Laserbehandeling bij Varices (spataderen) 263,58 91,43 355,01 15A tot 2 operatie(s) bij Varices (spataderen) 405,73 194,26 599,99 15A Meer dan 2 operaties bij Varices (spataderen) 658,96 133,12 792,08 15A Operatie bij Varices (spataderen) 384,77 221,48 606,25 15A Meerdere operaties bij Varices (spataderen) 1.154,95 360, ,36 15A Scleroseren (inspuiten) van spataderen bij Varices (spataderen) 249,55 167,26 416,81 15A Een tot twee dagbehandelingen of polikliniekbezoeken bij Varices (spataderen) 195,15 161,06 356,21 15A Consult op de polikliniek bij Varices (spataderen) 73,13 42,36 115,49 15A Operatief plaatsen van een biventriculaire pacemaker bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma 8.986,47 421, ,41 15A Operatief plaatsen van een biventriculaire pacemaker (Met verpleegligdagen) bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma ,37 664, ,78 15A Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma 435,11 193,01 628,12 15A Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma 1.811,64 231, ,05 15A Operatief plaatsen van een 1 of 2 draads pacemaker bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma 8.184,99 308, ,79 15A Operatief plaatsen van een 1 of 2 draads pacemaker (Met verpleegligdagen) bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma ,54 470, ,90 15A Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma 355,26 101,61 456,87 15A Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma 1.263,00 212, ,82 15A Consult op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma 161,35 98,07 259,42 15A Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma ,01 379, ,73 15A tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma 6.383,34 304, ,04 15A Consult op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma 144,72 71,46 216,18 15A Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma ,34 563, ,70 15A tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma 5.448,31 294, ,97 15A Dagbehandeling bij Een cerebrovasculaire ziekte (aandoening in de bloedvaten van de hersenen) 727,68 230,91 958,59 15A Maximaal 5 verpleegligdagen bij Beroerte door subarachnoidale bloeding 1.563,05 328, ,39 15A Multidisciplinaire behandeling bij Een cerebrovasculaire ziekte (aandoening in de bloedvaten van de hersenen) 212,96 140,45 353,41 15A Multidisciplinaire behandeling bij Beroerte door herseninfarct of TIA (Transient Ischemic Attack) 377,07 170,23 547,30 15A Dagbehandeling bij Beroerte door herseninfarct of TIA (Transient Ischemic Attack) 675,35 255,30 930,65 15A Dagbehandeling (met klinisch neurofysiologisch onderzoek) bij Beroerte door herseninfarct of TIA (Transient Ischemic Attack) 936,35 328, ,62 15A Maximaal 5 verpleegligdagen bij Beroerte door hersenbloeding of andere bloeding binnen de schedel 1.771,92 315, ,48 15A Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Beroerte door herseninfarct of TIA (Transient Ischemic Attack) 918,03 294, ,01 15A Klinisch neurofysiologisch onderzoek (Vervolg contact) bij Een cerebrovasculaire ziekte (aandoening in de bloedvaten van de hersenen) 322,41 176,21 498,62 15A Klinisch neurofysiologisch onderzoek (Eerste contact) bij Een cerebrovasculaire ziekte (aandoening in de bloedvaten van de hersenen) 387,22 167,66 554,88 15A Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Beroerte door herseninfarct of TIA (Transient Ischemic Attack) 426,65 198,97 625,62 15A Maximaal 5 verpleegligdagen bij Herseninfarct/TIA (Transient Ischemic Attack)/andere aandoening in bloedvaten hersenen 1.941,26 299, ,20 15A Maximaal 5 verpleegligdagen (met klinisch neurofysiologisch onderzoek) bij Herseninfarct/TIA (Transient Ischemic Attack)/andere aandoening in bloedvaten 2.423,00 hersenen 399, ,56 15A Inbrengen bloedstolseloplossend middel (Maximaal 5 verpleegligdagen) bij Herseninfarct/TIA (Transient Ischemic Attack)/andere aandoening in bloedvaten 2.569,96 hersenen 436, ,63 15A Inbrengen bloedstolseloplossend middel (Maximaal 5 verpleegligdagen - met klin. neurofysi. onderzoek) bij Herseninfarct/TIA (Transient Ischemic Attack)/andere 3.045,51 aandoening 425,42 in bloedvaten 3.470,93 hersenen 15A Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Vervolg contact) bij Een cerebrovasculaire ziekte (aandoening in de bloedvaten van de hersenen) 210,51 165,34 375,85 15A Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Eerste contact) bij Een cerebrovasculaire ziekte (aandoening in de bloedvaten van de hersenen) 352,41 195,47 547,88 15A Meer dan 28 verpleegligdagen bij Herseninfarct/TIA (Transient Ischemic Attack)/andere aandoening in bloedvaten hersenen ,66 650, ,36 15A Meer dan 28 verpleegligdagen (met klinisch neurofysiologisch onderzoek) bij Herseninfarct/TIA (Transient Ischemic Attack)/andere aandoening in bloedvaten ,54 hersenen 726, ,77 15A tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Herseninfarct/TIA (Transient Ischemic Attack)/andere aandoening in bloedvaten hersenen 6.040,88 400, ,88 15A tot maximaal 28 verpleegligdagen (met klinisch neurofysiologisch onderzoek) bij Herseninfarct/TIA (Transient Ischemic Attack)/andere aandoening in bloedvaten 6.133,58 hersenen 434, ,41 15A Inbrengen bloedstolseloplossend middel (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Herseninfarct/TIA (Transient Ischemic Attack)/andere aandoening in bloedvaten ,54 hersenen 677, ,27 15A Inbrengen bloedstolseloplossend middel (Meer dan 28 verpleegligdagen - met klin. neurofys. onderzoek) bij Herseninfarct/TIA (Transient Ischemic Attack)/andere ,51 aandoening 509,14 in bloedvaten ,65hersenen 15A Inbrengen bloedstolseloplossend middel (6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Herseninfarct/TIA (Transient Ischemic Attack)/andere aandoening in bloedvaten 5.829,83 hersenen 454, ,41 15A Inbrengen bloedstolseloplossend middel (6 tot maximaal 28 verpleegligdagen - met klin. neurofys. onderzoek) bij Herseninfarct/TIA (Transient Ischemic Attack)/andere 7.039,36 548,49 aandoening in 7.587,85 bloedvaten hersenen 15A Consult op de polikliniek (Vervolg contact) bij Een cerebrovasculaire ziekte (aandoening in de bloedvaten van de hersenen) 89,19 71,10 160,29 15A Consult op de polikliniek (Eerste contact) bij Een cerebrovasculaire ziekte (aandoening in de bloedvaten van de hersenen) 120,58 142,38 262,96 15A Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Vervolg contact) bij Beroerte door herseninfarct of TIA (Transient Ischemic Attack) 188,41 160,43 348,84 15A Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Eerste contact) bij Beroerte door herseninfarct of TIA (Transient Ischemic Attack) 316,18 202,62 518,80 15A Consult op de polikliniek (Vervolg contact) bij Beroerte door herseninfarct of TIA (Transient Ischemic Attack) 69,59 89,12 158,71 15A Consult op de polikliniek (Eerste contact) bij Beroerte door herseninfarct of TIA (Transient Ischemic Attack) 145,40 143,08 288,48 15A Behandeling van een abces rond de keelamandelen bij Een acute infectie van de bovenste luchtwegen 643,60 233,10 876,70 15A Verpleegligdagen bij Een acute infectie van de bovenste luchtwegen 1.908,17 166, ,08 15A Operatie aan de neus- of keelamandelen bij Een acute infectie van de bovenste luchtwegen 811,18 162,93 974,11 15A Operatie aan de neus- of keelamandelen (Met verpleegligdagen) bij Een acute infectie van de bovenste luchtwegen 2.060,40 247, ,23

1 van 7. Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij eenling en het eerste kind van een meerlingzwangerschap. 146,59 8,83 155,42

1 van 7. Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij eenling en het eerste kind van een meerlingzwangerschap. 146,59 8,83 155,42 Algemene termijn echo 40,15 0,00 40,15 Specifieke diagnose echo 33,46 0,00 33,46 34686 Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie.

Nadere informatie

Declaratiecode Omschrijving declaratiecode Soort overig zorgproduct Ingangsdatum Einddatum Totaalprijs Kostenbedrag zorginstelling

Declaratiecode Omschrijving declaratiecode Soort overig zorgproduct Ingangsdatum Einddatum Totaalprijs Kostenbedrag zorginstelling 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER OZP Overige verrichtingen 20120101 20120430 0,28 0,00 0,28 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER OZP Overige verrichtingen 20120501 20121231 0,28 0,00 0,28 010905 REISKOSTEN PER

Nadere informatie

NZA Codetabel 2014 LET OP!!

NZA Codetabel 2014 LET OP!! NZA Codetabel 2014 LET OP!! In de NZA codetabel staat het MAXIMUM tarief per laboratoriumonderzoek. Het daadwerkelijk tarief kan door individuele afspraken met een zorgverzekeraar hier van afwijken. Code

Nadere informatie

CLB-referentietarief. 079993 12,72

CLB-referentietarief. 079993 12,72 Maximale NZA-tarieven met ingang van 01-01-2015. De feitelijke kosten worden door de zorgverzekeraar bepaald, doch zijn niet hoger dan de tarieven in deze tabel. Zorgproduct Ordertarief, huisbezoek, etc.

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten, 1e lijn labverrichtingen Gelre ziekenhuizen, Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 31 december 2015

Tarievenlijst passanten, 1e lijn labverrichtingen Gelre ziekenhuizen, Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 31 december 2015 Tarievenlijst passanten, 1e lijn labverrichtingen Gelre ziekenhuizen, Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 31 december 2015 Met ingang van 1 januari 2015 gelden voor alle prestaties Medisch Specialistische

Nadere informatie

Tarieven laboratoriumdiagnostiek 2016

Tarieven laboratoriumdiagnostiek 2016 Tarieven laboratoriumdiagnostiek 2016 Code Omschrijving Tarief (max) 078252 Acetylglucoseaminidase, N. 56,00 072550 ACTH, corticotrofine. 13,35 070304 Ademanalyse. 62,22 190247 Advies - onderdeel van antistollingsbehandeling.

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten 2015

Standaard prijslijst overige zorgproducten 2015 Standaard prijslijst overige zorgproducten 2015 Declaratie code Omschrijving Integraal tarief 39755 Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie. 161,76 39757 Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek

Nadere informatie

1e lijn Labverrichtingen Prijslijst Passantentarieven Gelre ziekenhuizen, prestaties Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 31 december 2014

1e lijn Labverrichtingen Prijslijst Passantentarieven Gelre ziekenhuizen, prestaties Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 31 december 2014 1e lijn Labverrichtingen Prijslijst Passantentarieven Gelre ziekenhuizen, prestaties Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 31 december 2014 Tarieven vanaf 1 januari 2014 Gewijzigd tarief met ingang

Nadere informatie

Antipsychotica (neuroleptica), identificatie en/of kwantificatie 072884 27,50

Antipsychotica (neuroleptica), identificatie en/of kwantificatie 072884 27,50 Omschrijving Code RZ15b ACETYLGLUCOSEAMINIDASE, N 078252 8,81 ACTH, CORTICOTROFINE 072550 9,64 ADEMANALYSE 070304 34,77 AGGLUTINATIE, KOUDE 070616 6,02 AGGLUTINATIEREACTIE VOLGENS WIDAL, VOOR ELK MICRO-

Nadere informatie

Fundusfotografie in het kader van screening op diabetische retinopathie (overige aandoeningen van het netvlies, zie 039918).

Fundusfotografie in het kader van screening op diabetische retinopathie (overige aandoeningen van het netvlies, zie 039918). Omschrijving Code RZ15b Echografie à-vue in verband met zwangerschap. 039485 39,36 Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie. 039755 161,76 Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten - Medisch Centrum Haaglanden Zet- en drukfouten voorbehouden

Standaard prijslijst overige zorgproducten - Medisch Centrum Haaglanden Zet- en drukfouten voorbehouden 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 20120101 20120430 0,28 0,00 0,28 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 20120501 20121231 0,28 0,00 0,28 010906 REISTIJD/VACATIE PER HALF UUR (MET EEN DAGMAX. VAN 448) 20120101

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten - Medisch Centrum haaglanden Zet- en drukfouten voorbehouden

Standaard prijslijst overige zorgproducten - Medisch Centrum haaglanden Zet- en drukfouten voorbehouden 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER OZP Overige verrichtingen 20140101 20141231 0,25 0,00 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur. OZP Overige verrichtingen 20140101 20141231 33,00 0,00 33,00 032280 Diagnostische

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten

Standaard prijslijst overige zorgproducten Standaard prijslijst overige zorgproducten Declaratie Omschrijving declaratie Soort overig zorgproduct Ingangs 10905 REISKOSTEN PER KILOMETER OZP Overige verrichtingen 20140601 0,25 0,00 0,25 10906 Reistijd/vacatie

Nadere informatie

Tarievenlijst diagnostiek

Tarievenlijst diagnostiek Tarievenlijst diagnostiek In dit document treft u onze tarievenlijst 2016 voor eerstelijnsdiagnostiek. Onder het kopje A-tarief vindt u het tarief dat hoort bij de optimumnorm. Onder het kopje B-tarief

Nadere informatie

Prijslijst DOT-zorgproducten en OVP 2014 Bronovo Ziekenhuis Versie 2014.3 Geldig vanaf 1 januari 2014

Prijslijst DOT-zorgproducten en OVP 2014 Bronovo Ziekenhuis Versie 2014.3 Geldig vanaf 1 januari 2014 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 010905 0,00 0,25 0,25 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 010906 0,00 33,00 33,00 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2014 - Juni t/m December

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2014 - Juni t/m December Declaratie Zorgproduct Code Code Omschrijving Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2014 - Juni t/m December Kostendeel Ziekenhuis Kosten Honorarium 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER

Nadere informatie

Tarieven passanten DCWF Geldig vanaf 1 januari 2014

Tarieven passanten DCWF Geldig vanaf 1 januari 2014 specialisme Omschrijving Code kosten cardiologie Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie. 39755 124,91 Cardiologie BEOORDELING ECG, HOLTER, INSPANNINGSONDERZOEK E.D. 39757 43,35 Cardiologie

Nadere informatie

Prijslijst DOT-zorgproducten en OVP 2014 Bronovo Ziekenhuis Versie 2014.2 Geldig vanaf 1 juni 2014

Prijslijst DOT-zorgproducten en OVP 2014 Bronovo Ziekenhuis Versie 2014.2 Geldig vanaf 1 juni 2014 code 2014 omschrijving Declaratiecode OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 010905 0,00 0,25 0,25 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 010906 0,00 33,00 33,00 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie,

Nadere informatie

Zuwe Hofpoort Ziekenhuis passantentarieven 2016

Zuwe Hofpoort Ziekenhuis passantentarieven 2016 OVPXXXXXX Reiskosten per kilometer. 010905 01-01-2016 31-12-2016 0,25 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 010906 01-01-2016 31-12-2016 33,56 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief

Nadere informatie

Zuwe Hofpoort Ziekenhuis passantentarieven 2015

Zuwe Hofpoort Ziekenhuis passantentarieven 2015 REISKOSTEN PER KILOMETER 010905 01-01-2015 31-12-2015 0,26 Reistijd/vacatie per half uur. 010906 01-01-2015 31-12-2015 33,42 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

NZA-tarievenlijst 2015

NZA-tarievenlijst 2015 NZA-tarievenlijst 2015 Pres.code 1 OVP 010905 OVPXXXXXX 0,26 REISKOSTEN PER KILOMETER 1 OVP 010906 OVPXXXXXX 33,42 Reistijd/vacatie per half uur. 1 OVP 032280 OVPXXXXXX 75,20 Diagnostische indirecte laryngoscopie,

Nadere informatie

Declaratiecode (100%)

Declaratiecode (100%) U kunt via onze Zorgvergelijker nagaan of uw zorgaanbieder een contract met ons heeft. Ga naar de Zorgvergelijker: Zorgvergelijker Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten

Standaard prijslijst overige zorgproducten Standaard prijslijst overige zorgproducten Declaratie Omschrijving declaratie Soort overig zorgproduct Ingangs 10905 REISKOSTEN PER KILOMETER OZP Overige verrichtingen 20130701 20131231 0,24 0,00 0,24

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten Diagnostisch Centrum West-Friesland Geldig per 1 juni voor niet-verzekerden

Tarievenlijst passanten Diagnostisch Centrum West-Friesland Geldig per 1 juni voor niet-verzekerden Cardiologie Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie. 184,88 39755 Cardiologie BEOORDELING ECG, HOLTER, INSPANNINGSONDERZOEK E.D. 43,23 Tarief voor regulier ecg, zonder inspanning. Indien

Nadere informatie

afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.

afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek. Menzis ZorgZó (Restitutiepolis): Lijst maximale en medisch specialistische zorg niet-gecontracteerde zorgaanbieders (marktconforme tarieven) Als u kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst heeft

Nadere informatie

Geldig vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 januari 2014. Versie 2014.2

Geldig vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 januari 2014. Versie 2014.2 Betaling conform algemene betalingsvoorwaarden Máxima Medisch Cemtrum zoals gedeponeerd ter griffie van Arrondissementsrechtbank te 'shertogenbosch onder nummer 54 / 2002 (zie ook mmc.nl). Overig product

Nadere informatie

Declaratie code Omschrijving declaratie code Totaal prijs Kosten bedrag zorginstelling

Declaratie code Omschrijving declaratie code Totaal prijs Kosten bedrag zorginstelling 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 0,00 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,00 0,00 33,00 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 18,47 54,92

Nadere informatie

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten en overige zorgproducten - Leids Universitair Medisch Centrum V 15 12 2015

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten en overige zorgproducten - Leids Universitair Medisch Centrum V 15 12 2015 n.v.t. 010905 Reiskosten per kilometer. 0,25 01-01-2016 31-12-2016 n.v.t. 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,56 01-01-2016 31-12-2016 n.v.t. 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief

Nadere informatie

afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.

afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek. Menzis ZorgVerzorgd (Naturapolis): Lijst maximale en medisch specialistische zorg niet-gecontracteerde zorgaanbieders (marktconforme tarieven) Als u kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst heeft

Nadere informatie

Geldig vanaf 1 januari 2015 t/m 31 december 2015 Versie 2015.4

Geldig vanaf 1 januari 2015 t/m 31 december 2015 Versie 2015.4 Overig product 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 Overig product 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 Overig product 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Tarief geldig: Omschrijving declaratiecode Totaalprijs Van Tm

Tarief geldig: Omschrijving declaratiecode Totaalprijs Van Tm 010905 Reiskosten per kilometer 0,26 1-1-2015 31-12-2015 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 1-1-2015 31-12-2015 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Standaard Passantenprijzen Overige Zorgproducten per 1 juni 2014

Standaard Passantenprijzen Overige Zorgproducten per 1 juni 2014 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 0,00 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,00 0,00 33,00 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 18,47 54,92

Nadere informatie

Declaratie code Omschrijving Kosten ziekenhuis

Declaratie code Omschrijving Kosten ziekenhuis Passantenprijslijst Amphia Ziekenhuis voor zorgproducten uitgevoerd vanaf 1 juni 2014 tot en met 31 december 2014 Declaratie 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten Declaratiecode Omschrijving declaratiecode Ingangsdatum Einddatum Integraal tarief

Standaard prijslijst overige zorgproducten Declaratiecode Omschrijving declaratiecode Ingangsdatum Einddatum Integraal tarief Standaard prijslijst overige zorgproducten Declaratiecode Omschrijving declaratiecode Ingangsdatum Einddatum Integraal tarief 10905 Reiskosten per kilometer 20150101 20153112 0,26 10906 Reistijd/vacatie

Nadere informatie

Tarief geldig: Declaratie Omschrijving declaratiecode Totaalprijs Van Tm

Tarief geldig: Declaratie Omschrijving declaratiecode Totaalprijs Van Tm Products kunnen meerdere keren voorkomen als gevolg van een andere geldigheidsperiode. Declaratie Omschrijving declaratie Totaalprijs Van Tm 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 01-01-2014 31-12-2014 010906

Nadere informatie

Passanten Prijslijst 2015

Passanten Prijslijst 2015 14E000 990416036 733,87 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij problemen met de stoelgang (obstipatie) bij kinderen 15E000 020109057 816,02 Toediening van chemotherapie

Nadere informatie

Totaalbestand 011015. Page 1

Totaalbestand 011015. Page 1 Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvergelijker: Zorgvergelijker Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen over uw vergoeding? Bel dan gerust

Nadere informatie

TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK. Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7041-03 van 1 april 2013

TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK. Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7041-03 van 1 april 2013 TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7041-03 van 1 april 2013 DE TARIEVEN DIE DOOR ZORGAANBIEDERS DIE GENEESKUNDIGE ZORG LEVEREN BIJ OF KRACHTENS DE ZORGVERZEKERINGSWET

Nadere informatie

DBC-zorgproduct latijnse omschrijving ode verzekerde zorg

DBC-zorgproduct latijnse omschrijving ode verzekerde zorg DBC-zorgproductcode of overig zorgproductcode 2016 DBC-zorgproduct latijnse omschrijving Declaratiec ode verzekerde zorg Integraal tarief Soort Prestatie 050505 Electronenmicroscopisch onderzoek. 050505

Nadere informatie

032480 OVPXXXXXX 238,97

032480 OVPXXXXXX 238,97 Declaratiecode Zorgproduct Tarief 2016 Omschrijving 010905 OVPXXXXXX 0,25 REISKOSTEN PER KILOMETER 010906 OVPXXXXXX 33,56 Reistijd/vacatie per half uur. 032280 OVPXXXXXX 227,52 Diagnostische indirecte

Nadere informatie

Restitutietarieven 2013. Page 1

Restitutietarieven 2013. Page 1 Marktconforme tarieven (100%) Restitutietarieven (75%) Restitutietarieven (50%) Restitutietarieven 2013 Indien u zeker wilt zijn of uw zorgverlener een overeenkomst heeft met CZ of u bent niet zeker van

Nadere informatie

Overige zorgproducten Ingangsdatum: 1 april 2014 Einddatum: 31 mei 2014

Overige zorgproducten Ingangsdatum: 1 april 2014 Einddatum: 31 mei 2014 Prijslijst St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg Overige zorgproducten Ingangsdatum: 1 april 2014 Einddatum: 31 mei 2014 Declaratiecode Omschrijving dbc-zorgproduct 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,00 0,25

Nadere informatie

Ondersteuners - ongesplitst. Poorter honorarium. Kosten instelling. Declaratiecode Zorgproduct. Totaal-tarief

Ondersteuners - ongesplitst. Poorter honorarium. Kosten instelling. Declaratiecode Zorgproduct. Totaal-tarief Declaratiecode Zorgproduct Kosten instelling Poorter honorarium Ondersteuners - ongesplitst Totaal-tarief Omschrijving 010905 OVPXXXXXX 0 0,24 0 0,24 REISKOSTEN PER KILOMETER 010906 OVPXXXXXX 0 32,27 0

Nadere informatie

032480 OVPXXXXXX 238,97

032480 OVPXXXXXX 238,97 Declaratiecode Zorgproduct Tarief 2016 Omschrijving 010905 OVPXXXXXX 0,25 REISKOSTEN PER KILOMETER 010906 OVPXXXXXX 33,56 Reistijd/vacatie per half uur. 032280 OVPXXXXXX 227,52 Diagnostische indirecte

Nadere informatie

Passantenprijslijst UMC Utrecht - Overige zorgproducten Geldig vanaf 1 januari 2014 tm 31 mei 2014

Passantenprijslijst UMC Utrecht - Overige zorgproducten Geldig vanaf 1 januari 2014 tm 31 mei 2014 Passantenprijslijst UMC Utrecht - Overige zorgproducten Geldig vanaf 1 januari 2014 tm 31 mei 2014 Disclaimers 1. De prijs van een behandeling is de prijs die geldt bij aanvang van de behandeling. Aan

Nadere informatie

032480 OVPXXXXXX 238,97

032480 OVPXXXXXX 238,97 Declaratiecode Zorgproduct Tarief 2016 Omschrijving 010905 OVPXXXXXX 0,25 REISKOSTEN PER KILOMETER 010906 OVPXXXXXX 33,56 Reistijd/vacatie per half uur. 032280 OVPXXXXXX 227,52 Diagnostische indirecte

Nadere informatie

versie 1 Pagina 1 van 17

versie 1 Pagina 1 van 17 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 0,00 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,00 0,00 33,00 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 18,47 54,92

Nadere informatie

75% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief

75% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Looptijd prijslijst 1/1/2015-31/3/2015* Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis, zelfstandig

Nadere informatie

Ondersteuners - ongesplitst. Poorter honorarium. Kosten instelling. Declaratiecode Zorgproduct. Totaal-tarief

Ondersteuners - ongesplitst. Poorter honorarium. Kosten instelling. Declaratiecode Zorgproduct. Totaal-tarief 010905 OVPXXXXXX 0 0,24 0 0,24 REISKOSTEN PER KILOMETER 010906 OVPXXXXXX 0 32,27 0 32,27 Reistijd/vacatie per half uur. 032280 OVPXXXXXX 17,91 49,68 0 67,59 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten UMCG per 01 januari 2014

Standaard prijslijst overige zorgproducten UMCG per 01 januari 2014 Standaard prijslijst overige zorgproducten UMCG per 01 januari 2014 Disclaimer De ingangsdatum van deze lijst met passantentarieven is 1 januari 2014. Deze publicatie is onder voorbehoud van schrijf en

Nadere informatie

Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder:

Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder: Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder: vind-de-beste-zorg Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen over uw vergoeding? Bel dan gerust

Nadere informatie

Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder:

Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder: Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder: vind-de-beste-zorg Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen over uw vergoeding? Bel dan gerust

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 januari 2014

Standaard prijslijst overige zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 januari 2014 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 18,47 54,92 032281 Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 168,45 103,45 65,00

Nadere informatie

Passantenprijslijst Maasstad Ziekenhuis 2015

Passantenprijslijst Maasstad Ziekenhuis 2015 Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Tarief 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 032280 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie,

Nadere informatie

Spijkenisse Medisch Centrum Passantenprijslijst 2013

Spijkenisse Medisch Centrum Passantenprijslijst 2013 OVPXXXXXX 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,24 0 0,24 OVPXXXXXX 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 32,27 0 32,27 OVPXXXXXX 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Subtotaal - Honorarium. Subtotaal - Kosten. Declaratiecode Zorgproduct. Totaal Tarief

Subtotaal - Honorarium. Subtotaal - Kosten. Declaratiecode Zorgproduct. Totaal Tarief 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,00 0,24 0,24 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 0,00 32,27 32,27 032280 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Tarieflijst Passanten per 1 januari 2015

Tarieflijst Passanten per 1 januari 2015 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 33,00 032280 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 032281

Nadere informatie

Voor verdere uitleg verwijzen wij u naar artikel A.20 van onze Verzekeringsvoorwaarden:

Voor verdere uitleg verwijzen wij u naar artikel A.20 van onze Verzekeringsvoorwaarden: Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder: vind-de-beste-zorg Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen over uw vergoeding? Bel dan gerust

Nadere informatie

Zorg product. Kosten instelling. Declaratie code. Honorarium. tarief. Passantenlijst Spaarneziekenhuis 2013 (basiszorg)

Zorg product. Kosten instelling. Declaratie code. Honorarium. tarief. Passantenlijst Spaarneziekenhuis 2013 (basiszorg) 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,24 0,00 0,24 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 32,27 0,00 32,27 032280 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Passantenprijslijst Slingeland Ziekenhuis 2013 Versie 1.0 1-1-2013

Passantenprijslijst Slingeland Ziekenhuis 2013 Versie 1.0 1-1-2013 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,00 0,24 0,24 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 0,00 32,27 32,27 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 17,91 49,68 67,59

Nadere informatie

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis, zelfstandig behandelcentrum (ZBC) en/of de

Nadere informatie

Tarieflijst Passanten per 1 januari 2016 (voorlopige versie)

Tarieflijst Passanten per 1 januari 2016 (voorlopige versie) 14E000 990416036 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij problemen met de stoelgang (obstipatie) bij kinderen 818,09 15E000 20109057 Toediening van chemotherapie bij niet

Nadere informatie

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis, zelfstandig behandelcentrum (ZBC) en/of de

Nadere informatie

Declaratiecode Zorgproductcode Zorgproduct Passantentarief

Declaratiecode Zorgproductcode Zorgproduct Passantentarief Declaratiecode Zorgproductcode Zorgproduct Passantentarief 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 032280 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte

Nadere informatie

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Looptijd prijslijst 1/1/2015-31/3/2015*

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Looptijd prijslijst 1/1/2015-31/3/2015* Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Looptijd prijslijst 1/1/2015-31/3/2015* Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis, zelfstandig

Nadere informatie

tarieflijst passanten 2016 Prijslijst per 1-1-2016 na correcties door wijziging wet- en regelgeving 2016

tarieflijst passanten 2016 Prijslijst per 1-1-2016 na correcties door wijziging wet- en regelgeving 2016 tarieflijst passanten 2016 Prijslijst per 1-1-2016 na correcties door wijziging wet- en regelgeving 2016 Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving tarief passanten 010905 OVPXXXXXX Reiskosten per kilometer.

Nadere informatie

Geldig vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 maart 2013. Versie 2013.3

Geldig vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 maart 2013. Versie 2013.3 Betaling conform algemene betalingsvoorwaarden Máxima Medisch Cemtrum zoals gedeponeerd ter griffie van Arrondissementsrechtbank te 'shertogenbosch onder nummer 54 / 2002 (zie ook mmc.nl). Overig product

Nadere informatie

Standaardprijslijst Radboudumc Ondersteunende en Overige Producten, geldig per 1 januari 2013 t/m 31 december 2013

Standaardprijslijst Radboudumc Ondersteunende en Overige Producten, geldig per 1 januari 2013 t/m 31 december 2013 Standaardprijslijst Radboudumc Ondersteunende en Overige Producten, geldig per 1 januari 2013 t/m 31 december 2013 declaratiecode omschrijving kostendeel honorarium totaalprijs 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER

Nadere informatie

Passantenprijslijst 2016 (onder voorbehoud van wijzigingen)

Passantenprijslijst 2016 (onder voorbehoud van wijzigingen) Passantenprijslijst 2016 (onder voorbehoud van wijzigingen) Ingangsdatum: 01 januari 2016 Declaratiecode Zorgproduct Tarief 2016 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2015

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2015 Declaratie Code Zorgproduct Code Omschrijving Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2015 Integraal Tarief 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per

Nadere informatie

Niet alle overige zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 1 van 46. Honorariumbedrag. Kostenbedrag zorginstelling

Niet alle overige zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 1 van 46. Honorariumbedrag. Kostenbedrag zorginstelling Declaratie code Omschrijving declaratiecode Totaalprijs Kostenbedrag zorginstelling Honorariumbedrag alle specialismen 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,24 0,00 0,24 010906 Reistijd/vacatie per half uur.

Nadere informatie

Declaratie code Omschrijving declaratie code Totaal prijs Kosten bedrag zorginstelling

Declaratie code Omschrijving declaratie code Totaal prijs Kosten bedrag zorginstelling 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 32,27 0,00 32,27 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 69,34 17,91 51,43 032684 Diagnostische pleurapunctie. 48,96 48,96

Nadere informatie

39492 ECHOGRAFIE BUIKORGANEN 14,1% 1,1 34,47 5,27 39860 CHROMOCYSTOSCOPIE 3,5% 1,0 190,00 6,71

39492 ECHOGRAFIE BUIKORGANEN 14,1% 1,1 34,47 5,27 39860 CHROMOCYSTOSCOPIE 3,5% 1,0 190,00 6,71 DBC code: 6.11.0.11.211 DBC omschrijving: Reguliere zorg.niersteen.eswl poli ndpp-dbc: 85 Kostprijs DBC: 761,99 Std deviatie DBC: 229,02 1 poli 88,2% 190011 EERSTE POLIKLINIEKBEZOEK 74,1% 1,0 40,87 30,29

Nadere informatie

Zorgvergelijker. Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvergelijker:

Zorgvergelijker. Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvergelijker: Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvergelijker: Zorgvergelijker Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen over uw vergoeding? Bel dan gerust

Nadere informatie

035136 OVPXXXXXX 037510 OVPXXXXXX 037512 OVPXXXXXX 037514 OVPXXXXXX

035136 OVPXXXXXX 037510 OVPXXXXXX 037512 OVPXXXXXX 037514 OVPXXXXXX 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 33,00 032280 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 032281

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2016

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2016 Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2016 Versie 2, 31-3-2016 Declaratie Code Zorgproduct Code Omschrijving Integraal Tarief 010905 OVPXXXXXX Reiskosten per kilometer. 0,25 010906 OVPXXXXXX

Nadere informatie

Passantenprijslijst Amphia Ziekenhuis voor OVP's uitgevoerd vanaf vanaf 1 april 2013 tot en met 31 december 2013

Passantenprijslijst Amphia Ziekenhuis voor OVP's uitgevoerd vanaf vanaf 1 april 2013 tot en met 31 december 2013 Passantenprijslijst Amphia Ziekenhuis voor OVP's uitgevoerd vanaf vanaf 1 april 2013 tot en met 31 december 2013 Declaratie Omschrijving 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,00 0,24 0,24 010906 Reistijd/vacatie

Nadere informatie

210,91 eventuele biopten. 034686 Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en

210,91 eventuele biopten. 034686 Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,00 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 032281 Diagnostische directe laryngoscopie,

Nadere informatie

Prijslijst 2016. Tarief. Omschrijving. Declaratiecode Zorgproduct

Prijslijst 2016. Tarief. Omschrijving. Declaratiecode Zorgproduct 010905 OVPXXXXXX 0,25 Reiskosten per kilometer. 010906 OVPXXXXXX 33,56 Reistijd/vacatie per half uur. 032280 OVPXXXXXX 227,52 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

CWZ prijslijst Overige-Zorgproducten vanaf 1 april 2013.Versie 131028. Honorarium

CWZ prijslijst Overige-Zorgproducten vanaf 1 april 2013.Versie 131028. Honorarium 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,24-0,24-010906 Reistijd/vacatie per half uur. 32,27-32,27-032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 69,34 17,91 51,43-032281 Diagnostische

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten UMCG per 01 januari 2013

Standaard prijslijst overige zorgproducten UMCG per 01 januari 2013 Standaard prijslijst overige zorgproducten UMCG per 01 januari 2013 Disclaimer De ingangsdatum van deze lijst met passantentarieven is 1 januari 2013. Deze publicatie is onder voorbehoud van schrijf en

Nadere informatie

kostendeel Omschrijving ziekenhuis Honorarium Totaal

kostendeel Omschrijving ziekenhuis Honorarium Totaal kostendeel Omschrijving ziekenhuis Honorarium Totaal Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 18,47 54,92 73,39 Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele

Nadere informatie

7 beeld 11,8% 8 labdiag 76,5%

7 beeld 11,8% 8 labdiag 76,5% DBC code: 16.11.61.7104.711 DBC omschrijving: Reguliere zorg.kind.diabetes mellitus.polikliniek, diagnostiek met / zonder behandeling, oriënterend ndpp-dbc: 17 Kostprijs DBC: 251,42 Std deviatie DBC: 240,76

Nadere informatie

Honorium medisch. Kostendeel ziekenhuis. Omschrijving

Honorium medisch. Kostendeel ziekenhuis. Omschrijving Passantentarief Streek Koningin Beatrix 2013 Overige producten Periode: vanaf 1 juli 2013 Versie 1 De vermelde prijzen zijn alleen van toepassing op patiënten van zorgverzekeraars waarmee het Streek Koningin

Nadere informatie

159,87. Niet alle overige zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 1 (van 46)

159,87. Niet alle overige zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 1 (van 46) 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 75,20 032281 Diagnostische directe laryngoscopie,

Nadere informatie

De geldende prijs ten tijde van de aanvang van de behandeling (als u voor de eerste keer in het ziekenhuis komt) zal altijd worden aangehouden.

De geldende prijs ten tijde van de aanvang van de behandeling (als u voor de eerste keer in het ziekenhuis komt) zal altijd worden aangehouden. Prijslijst 2013 : OVP s Geldig voor alle behandelingen gestart vanaf 01-01-2013 VOORWAARDEN Op alle door het ziekenhuis en door de daaraan verbonden vrijgevestigd medisch specialisten met patiënten gesloten

Nadere informatie

Inkoopdocument 2016. Klinisch Chemisch Laboratoriumonderzoek en Medisch Microbiologisch Onderzoek

Inkoopdocument 2016. Klinisch Chemisch Laboratoriumonderzoek en Medisch Microbiologisch Onderzoek < Inkoopdocument 2016 Klinisch Chemisch Laboratoriumonderzoek en Medisch Microbiologisch Onderzoek Aanvulling op het inkoopbeleid ELD 2016 Inhoud 1 Inkoop 2016 gericht op verbetering 3 2 Vanaf 2016: differentiatie

Nadere informatie

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis, zelfstandig behandelcentrum (ZBC) en/of de

Nadere informatie

tarieven medisch specialistische zorg 2016

tarieven medisch specialistische zorg 2016 tarieven medisch specialistische zorg 2016 Hierbij treft u aan de tarieven Medisch Specialistische Zorg voor het jaar 2016. Deze prijzen zijn gebaseerd op het gemiddeld gewogen afgesproken tarief zoals

Nadere informatie

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en typefouten

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en typefouten Standaard prijslijst DBC-zorgproducten - Jeroen Bosch Ziekenhuis Ingangsdatum: 01 januari 2016 Declaratiecode Zorgproduct Tarief 2016 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie

Nadere informatie

Vergoedingen bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2016

Vergoedingen bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2016 Vergoedingen bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2016 Looptijd prijslijst 1/1/2016-30/6/2016* Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis,

Nadere informatie

Standaard Passantenprijzen Overige Zorgproducten. per 1 januari 2015

Standaard Passantenprijzen Overige Zorgproducten. per 1 januari 2015 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 75,20 032281 Diagnostische directe laryngoscopie,

Nadere informatie

Standaard prijslijst DBC- en Overige zorgproducten - Langeland Ziekenhuis Zoetermeer PRIJZEN OVER PERIODE I JULI 2013 TM 31 DECEMBER 2013

Standaard prijslijst DBC- en Overige zorgproducten - Langeland Ziekenhuis Zoetermeer PRIJZEN OVER PERIODE I JULI 2013 TM 31 DECEMBER 2013 Standaard prijslijst DBC- en Overige zorgproducten - Langeland Ziekenhuis Zoetermeer PRIJZEN OVER PERIODE I JULI 2013 TM 31 DECEMBER 2013 VOORWAARDEN - Op alle door het ziekenhuis en door de daaraan verbonden

Nadere informatie

Vergoedingen bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2016

Vergoedingen bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2016 Vergoedingen bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2016 Looptijd prijslijst 1/1/2016-31/3/2016* Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis,

Nadere informatie

034688 CAPSULE ENDOSCOPIE. 370,95

034688 CAPSULE ENDOSCOPIE. 370,95 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 75,20 032281 Diagnostische directe laryngoscopie,

Nadere informatie

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners (restitutiepolis) FBTO Zorgverzekering Medisch Specialistische Zorg 2015

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners (restitutiepolis) FBTO Zorgverzekering Medisch Specialistische Zorg 2015 Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners (restitutiepolis) FBTO Zorgverzekering Medisch Specialistische Zorg 2015 Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis, zelfstandig

Nadere informatie

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten Vumc per 1 januari 2012. Declaratiecode. Honorariumbedrag. zorgproduct. zorginstelling

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten Vumc per 1 januari 2012. Declaratiecode. Honorariumbedrag. zorgproduct. zorginstelling 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER Overige verrichting 0,28 0,00 0,28 010906 REISTIJD/VACATIE PER HALF UUR (MET EEN DAGMAX. VAN 448) Overige verrichting 27,35 0,00 27,35 033605 INBRENGEN VAN EEN PORT-A-CATH

Nadere informatie

TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK. Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7078-02 van 1 JUNI 2014

TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK. Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7078-02 van 1 JUNI 2014 TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7078-02 van 1 JUNI 2014 DE TARIEVEN DIE DOOR ZORGAANBIEDERS DIE GENEESKUNDIGE ZORG LEVEREN BIJ OF KRACHTENS DE ZORGVERZEKERINGSWET

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 januari 2015

Standaard prijslijst overige zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 januari 2015 10906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 32280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 75,20 32281 Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Passantenprijslijst Amphia Ziekenhuis voor overige zorgproducten uitgevoerd vanaf 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015

Passantenprijslijst Amphia Ziekenhuis voor overige zorgproducten uitgevoerd vanaf 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 75,20 032281 Diagnostische directe laryngoscopie,

Nadere informatie