Ondersteuners - ongesplitst. Poorter honorarium. Kosten instelling. Declaratiecode Zorgproduct. Totaal-tarief

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ondersteuners - ongesplitst. Poorter honorarium. Kosten instelling. Declaratiecode Zorgproduct. Totaal-tarief"

Transcriptie

1 OVPXXXXXX 0 0,24 0 0,24 REISKOSTEN PER KILOMETER OVPXXXXXX 0 32, ,27 Reistijd/vacatie per half uur OVPXXXXXX 17,91 49, ,59 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s) OVPXXXXXX 100,3 58, ,1 Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s) OVPXXXXXX 359, ,42 Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek OVPXXXXXX 48, ,96 Diagnostische pleurapunctie OVPXXXXXX 39, ,4 Poliklinische controle op de werking van de pacemaker, inclusief het eventueel gebruik van de cardioverter OVPXXXXXX 182,57 94, ,09 INBRENGEN VAN EEN PORT-A-CATH SYSTEEM OVPXXXXXX 0 163, ,15 Echoscopische punctie via de oesofagus (EUS) OVPXXXXXX 0 163, ,15 Echo-bronchoscopie (EBUS), inclusief evt. biopten OVPXXXXXX 0 123, ,02 Endo-echografie ter beoordeling bovenbuikorganen, inclusief eventuele biopten OVPXXXXXX 0 61, ,51 Endo-echografie ter beoordeling van tumoren in het distale colon, inclusief eventuele biopten OVPXXXXXX 0 61, ,51 Oesofagusfunctieonderzoek, inclusief eventuele 24-uurs metingen (manometrie en/of ph-meting) OVPXXXXXX 0 92, ,11 BEHANDELING ZENKER-DIVERTIKEL OVPXXXXXX 366,36 91, ,74 Therapeutische endoscopie van oesofagus, maag of duodenum OVPXXXXXX 366,35 65, ,8 GASTROSTOMIE, OPEN PROCEDURE (ZIE VOOR ENDOSCOPISCH) OVPXXXXXX 363,89 40, ,51 Diagnostische endoscopie van oesofagus, maag en/of duodenum met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten OVPXXXXXX 366,35 92, ,82 Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie OVPXXXXXX 0 131, ,19 CAPSULE ENDOSCOPIE OVPXXXXXX 366,35 41, ,91 Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoïd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie OVPXXXXXX 62,07 20, ,51 RECTOSCOPIE OF PROCTOSCOPIE OVPXXXXXX 752,66 121, ,51 Endoscopische retrograde (pancreatico-)cholangioscopie(ercp) OVPXXXXXX 366,36 123, ,38 Endoscopisch plaatsen stent in tractus digestivus (proximaal of distaal) OVPXXXXXX 0 91, ,38 Interventie-coloscopie (behandeling bloeding, dilatatie) niet zijnde stentplaatsing (zie ) OVPXXXXXX 138,75 29, ,49 Niet operatieve ambulante behandeling van haemorrhoïden door middel van scleroseren, bandligatie, infraroodcoagulatie of cryochirurgie. De eerste behandeling OVPXXXXXX 138,75 28, ,49 Niet operatieve ambulante behandeling van haemorrhoïden door middel van scleroseren, bandligatie, infraroodcoagulatie of cryochirurgie. Iedere volgende behandeling binnen ee OVPXXXXXX 138,75 56, ,48 LEVERBIOPSIE OVPXXXXXX 138,75 29, ,23 THERAPEUTISCHE ASCITESPUNCTIE OVPXXXXXX 156,26 6, ,13 Prenatale screening: Nuchal Translucentie (NT-) meting (nekplooimeting) bij eenling en het eerste kind van een meerlingzwangerschap OVPXXXXXX 155,42 8, ,23 Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij eenling en het eerste kind van een meerlingzwangerschap OVPXXXXXX 95,85 4, ,09 Prenatale screening: Nuchal Translucentie (NT-) meting (nekplooimeting) bij ieder volgend kind van een meerlingzwangerschap OVPXXXXXX 137,52 7, ,26 Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij ieder volgend kind van een meerlingzwangerschap OVPXXXXXX 0 38, ,91 Prenatale screening: counseling OVPXXXXXX 48, ,96 Contact-allergisch onderzoek voor diagnostiek van allergische huidaandoeningen door middel van reeksen, serie van tenminste 20 tests.

2 OVPXXXXXX ,18 103,18 Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld OVPXXXXXX 544, ,98 607,86 Anesthesiologische ondersteuning bij tandheelkundige behandelingen onder narcose van AWBZ cliënten en verzekerden voor bijzondere tandheelkunde, maximaal 90 minuten beh OVPXXXXXX 702, ,5 834,34 Anesthesiologische ondersteuning bij tandheelkundige behandelingen onder narcose van AWBZ cliënten en verzekerden voor bijzondere tandheelkunde, tussen 90 en maximaal OVPXXXXXX 900, , ,83 Anesthesiologische ondersteuning bij tandheelkundige behandelingen onder narcose van AWBZ cliënten en verzekerden voor bijzondere tandheelkunde, meer dan 150 minuten be OVPXXXXXX 100, ,3 Cytologische en/of bacteriologische punctie OVPXXXXXX 40, ,16 ECHOGRAFIE À-VUE IN VERBAND MET ZWANGERSCHAP OVPXXXXXX 40,16 57, ,87 ECHOGRAFIE VAN DE BUIKORGANEN OVPXXXXXX 39, ,4 Echografie van het hart OVPXXXXXX 355,13 142, ,97 Begeleiding en interpretatie door cardioloog bij multislice CT-hart inclusief voor- en nabespreking met radioloog OVPXXXXXX 0 48, ,42 Begeleiding en interpretatie door cardioloog bij multislice CT-hart voor Ca2+-meting inclusief voor- en nabespreking met radioloog OVPXXXXXX 214,89 142, ,73 Begeleiding en interpretatie MRI-hart door cardioloog inclusief voor- en nabespreking met radioloog OVPXXXXXX 214,89 217, ,78 Begeleiding en interpretatie dobutamine stress-test door cardioloog bij MRI-hart inclusief voor- en nabespreking met radioloog OVPXXXXXX 80, ,33 Onderzoek gevoeligheid allergenen dmv huidtest(s), dmv scarificaties of intracutane injecties OVPXXXXXX 0 541, ,33 ACUTE BEADEMING (IC) INVASIEF DOOR LONGARTS OVPXXXXXX 0 270, ,66 ACUTE BEADEMING (IC) NONINVASIEF DOOR LONGARTS OVPXXXXXX 0 235, ,65 IC MEDEBEHANDELING DOOR LONGARTS OVPXXXXXX 0 54, ,38 IC bespreking (per patiënt 1 maal te registreren) OVPXXXXXX Preassessment dagopname OVPXXXXXX Preassessment opname OVPXXXXXX 80,33 15, ,9 Standaard electro-encephalografie (EEG), registratie tot 1 uur OVPXXXXXX 138,75 106, ,92 Langdurige electro-encephalografie (EEG), registratie vanaf 6 tot 24 uur OVPXXXXXX 138,75 79, ,38 AMBULANTE 24-UURS ELECTRO-ENCEPHALOGRAFIE (EEG)-REGISTRATIE OVPXXXXXX 80,33 79, ,2 ELECTRO-ENCEPHALOGRAFIE (EEG) BIJ HERSENDOODPROCEDURE, UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG OVPXXXXXX 138,75 106, ,24 24-UURS ELECTRO-ENCEPHALOGRAFIE (EEG)-REGISTRATIE MET DIEPTE ELEKTR OVPXXXXXX 80, ,33 Eenvoudige kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG) OVPXXXXXX 80, ,33 Uitgebreide kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG) OVPXXXXXX 0 17,7 0 17,7 AANVULLENDE VIDEOREGISTRATIE (TIJDENS STANDAARD EEG) OVPXXXXXX 0 70, ,99 AANVULLENDE VIDEOREGISTRATIE (TIJDENS LANGDURIG OF ZEER LANGDURIG EEG) OVPXXXXXX 0 159, ,26 Standaard monitoring (< 2 uur) bij intracardiale operaties met extra-corporale circulatie of bij operaties van cerebropetale vaten OVPXXXXXX 0 212, ,35 Langdurige monitoring (2-4 uur) bij intracardiale operaties met extra-corporale circulatie of bij operaties van cerebropetale vaten OVPXXXXXX 40,16 18, ,18 ELECTRO-OCULOGRAFIE (EOG) OVPXXXXXX 0 432, ,54 Zeer langdurige monitoring (4-8 uur) bij intracardiale operaties met extra-corporale circulatie of bij operaties van cerebropetale vaten OVPXXXXXX 0 36, ,04 Uitgebreide monitoring met >= 1 KNF-techniek bij intracardiale operaties met extra-corporale circulatie of bij operaties van cerebropetale vaten OVPXXXXXX 80,33 17,7 0 98,03 SLAAP-APNEU REGISTRATIE (SCREENING), UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG OVPXXXXXX 115,05 26, ,67 Neurologische behandeling en begeleiding MS-patiënten, waarbij een intensief arts-patiëntencontact plaatsvindt.

3 OVPXXXXXX 80,33 30, ,41 MSLT, UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG OVPXXXXXX 138,75 53, ,84 POLYSOMNOGRAFIE (MET NACHTREGISTRATIE) OVPXXXXXX 40,16 106, ,65 Chronische electro-corticografie zonder aanvullende stimulatie/mapping (zie voor chronische electro-corticografie met aanvullende stimulatie/mapping) OVPXXXXXX 40,16 19, ,32 Onderzoek arteriële obstructies extremiteiten dmv bloeddrukmeting armen en/of benen of penis met CW doppler of plethysmografie incl PVR curven of doppler stroomsnelheid cu OVPXXXXXX 40,16 19, ,32 Onderzoek veneuze afwijkingen extremiteiten dmv registreren veneuze CW dopplersignalen incl. proximale en distale compressietests en/of vasalva manoeuvres en/of outflow- of OVPXXXXXX 40,16 212, ,14 Chronische electro-corticografie met aanvullende stimulatie/mapping (zie voor chronische electro-corticografie zonder aanvullende stimulatie/mapping) OVPXXXXXX 40,16 30, ,24 STANDAARD ELECTROMYOGRAFISCH (EMG)(< 45 MIN.), UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG OVPXXXXXX 40,16 79, ,79 UITGEBREID ELECTROMYOGRAFISCH (EMG)(> 45 MIN.), UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG OVPXXXXXX 40,16 53, ,4 SINGLE FIBER ELECTROMYOGRAFISCH (EMG), UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG OVPXXXXXX 40,16 79, ,03 MACRO ELECTROMYOGRAFISCH (EMG), UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG OVPXXXXXX 0 79, ,87 MICRONEUROGRAFIE OVPXXXXXX 0 17, ,75 EENVOUDIGE KWANTITATIEVE ANALYSE MACRO ELECTROMYOGRAFISCH (EMG) OVPXXXXXX 40,16 8, ,01 Brainstem auditory evoked potentials (BAEP/BER) zonder auto-akoestische emissie (zie voor BAEP met auto-akoestische emissie) OVPXXXXXX 121, ,11 Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie OVPXXXXXX 18,26 15,8 0 34,06 BEOORDELING ECG, HOLTER, INSPANNINGSONDERZOEK E.D OVPXXXXXX 40,16 17,7 0 57,86 Brainstem auditory evoked potentials (BAEP/BER) met auto-akoestische emissie (zie voor BAEP zonder auto-akoestische emissie) OVPXXXXXX 96,35 35, ,85 Calorisch vestibulair onderzoek zonder ENG-registratie OVPXXXXXX 40,16 8, ,01 Somato sensible evoked potentials (SSEP/SER) niet in kader van een bronlokalisatie analyse (zie voor SSEP in kader van een bronlokalisatie analyse) OVPXXXXXX 40,16 106, ,33 Somato sensible evoked potentials (SSEP>SER) in kader van een bronlokalisatie analyse (zie voor SSEP niet in kader van een bronlokalisatie analyse) OVPXXXXXX 62,07 8, ,92 Visual evoked response (VER), exclusief objectieve visusbepaling (zie voor VER inclusief objectieve visusbepaling) OVPXXXXXX 62,07 8, ,94 Visual evoked response (VER), inclusief objectieve visusbepaling (zie voor VER exclusief objectieve visusbepaling) OVPXXXXXX 0 79, ,87 ERP (P300, MRCP. e.d.) OVPXXXXXX 40,16 35, ,55 Motor Evoked Potential (MEP) beperkt OVPXXXXXX 40,16 70, ,94 Motor Evoked Potential (MEP) uitgebreid OVPXXXXXX 49,9 26, ,44 STANDAARD TCD OVPXXXXXX 49,9 37, ,12 TCD-REGISTRATIE VOOR EMBOLIEDETECTIE (>30 MIN.) OVPXXXXXX 49,9 26, ,44 TC-DUPLEX OVPXXXXXX 49,9 14, ,06 Duplex extracraniële halsvaten OVPXXXXXX 49,9 14, ,06 DUPLEX BLOEDVATEN IN EXTREMITEITEN OVPXXXXXX 65,72 14, ,88 HEMATOTACHOGRAFIE (HTG), DOPPLER OVPXXXXXX 49,9 53, ,99 DUPLEX PERIFERE ZENUWEN EN SPIEREN OVPXXXXXX 49,9 26, ,52 UITBREIDING TCD/DUPLEX MET 1 AANVULLENDE TEST OVPXXXXXX 40,16 14, ,32 Electronystagmografie (ENG)-registratie zonder calorisch onderzoek (zie voor ENG-registratie met calorisch onderzoek) OVPXXXXXX 40,16 21, ,39 Electronystagmografie (ENG)-registratie met calorisch onderzoek (zie voor ENG-registratie zonder calorisch onderzoek) OVPXXXXXX 0 26, ,62 OOGBEWEGINGSONDERZOEK.

4 OVPXXXXXX 0 26, ,62 PUPILLOMETRIE OVPXXXXXX 62,07 26, ,69 EENVOUDIGE ELECTRO-RETINOGRAFIE (ERG)(ZIE VOOR UITGEBREIDE ERG) OVPXXXXXX 40,16 31, ,11 Uitgebreide electro-retinografie (ERG)(conform internationaal standaard protocol. Zie voor eenvoudige ERG) OVPXXXXXX 0 17,7 0 17,7 Autonoom functieonderzoek met Ewing-batterij (zie voor autonoom functieonderzoek met de kantelproef) OVPXXXXXX 32, ,11 Eenvoudige toon-audiometrie OVPXXXXXX 39, ,4 Spraakaudiometrie, niet in combinatie met het aanpassen van een hoortoestel OVPXXXXXX 0 35, ,39 Autonoom functieonderzoek met de kantelproef (zie voor autonoom functieonderzoek met Ewing-batterij) OVPXXXXXX 0 35, ,39 TREMORREGISTRATIE MET POLYGRAFISCHE METHODE OVPXXXXXX 0 14,2 0 14,2 KWANTITATIEVE SPIERKRACHTMETING OVPXXXXXX 86,43 17, ,18 Oculoplethysmografie (OPG) OVPXXXXXX 32, ,79 EERSTE ORTHOPTISCH ONDERZOEK (BINOCULAIR) OVPXXXXXX 10, ,45 VOORTGEZETTE ORTHOPTISCHE BEHANDELING PER BEZOEK (BINOCULAIR) OVPXXXXXX 38, ,27 Fundusfotografie OVPXXXXXX 39, ,4 Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code OVPXXXXXX 39, ,4 Bepaling van de weerstand van de luchtwegen en longparenchym afzonderlijk + bepaling van de volledige elasticiteitskarakteristiek van de longen OVPXXXXXX 17, ,91 Overzichtsbepaling van de mechanische ventilatieverhouding door middel van direct geregistreerde drukvolumediagrammen of luchtweerstandbepaling OVPXXXXXX 48, ,96 Residubepaling OVPXXXXXX 17, ,91 Spirografische longfunctiebepaling OVPXXXXXX 97, ,74 Fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak, ee OVPXXXXXX 39, ,4 Fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak, ui OVPXXXXXX 0 27, ,19 BEOORDELING LONGFUNCTIEONDERZOEK VOOR DERDEN OVPXXXXXX 0 27, ,19 BEOORDELING X-THORAX VOOR DERDEN OVPXXXXXX 138,74 26, ,29 Electro-encephalografie (EEG), registratie vanaf 1 tot 2 uur OVPXXXXXX 136, ,12 Uitgebreid urodynamisch onderzoek met twee of meer kanalen OVPXXXXXX 62,07 98, ,92 Analyse bij incontinentie of obstipatie met behulp van een van de volgende onderzoeken: proctoscopie, anala manometrie, defaecografie en colonpassage tijd OVPXXXXXX 102,24 92, ,5 Analyse incontinentie of obstipatie: minimaal 2 van de onderzoeken: capaciteit- en compliancemeting, singlefiber electromyografie, readtest, ballonevacuatietest, rectale motiliteit OVPXXXXXX 29,4 21, ,79 Teledermatologie: beoordeling van digitale foto's door dermatoloog zonder face-to-face contact op verzoek van de 1e lijn OVPXXXXXX 39, ,4 Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie OVPXXXXXX 100, ,3 Histamine (acethylcholine) provocatietest. Spirografisch onderzoek ter bepaling van de prikkelbaarheidsdrempel van de luchtwegen door middel van inhalatie-provocatietest(s) OVPXXXXXX 39, ,4 Spirometrie, voor en na inspanning OVPXXXXXX 184, ,36 Behandeling met hyperbare zuurstof per zitting per patient, al dan niet in groepsverband, inclusief medisch specialistische supervisie OVPXXXXXX 36,88 25, ,81 PATHOLOGISCH-ANATOMISCH (HISTOLOGISCH) ONDERZOEK EN OVERIGE CYTODIAGNOSTISCHE ONDERZOEKEN OVPXXXXXX 20,08 10, ,45 Cytodiagnostisch onderzoek van een cervix-preparaat (deze code is niet bestemd voor onderzoek ten gevolge van het bevolkingsonderzoek) OVPXXXXXX 194,25 51, ,1 IMMUNO-PATHOLOGISCH ONDERZOEK OVPXXXXXX 0 77, ,76 ELECTRONENMICROSCOPISCH ONDERZOEK.

5 OVPXXXXXX 17,77 17, ,05 VERRICHTINGEN VAN EEN PUNCTIE TEN BEHOEVE VAN CYTOLOGISCH ONDERZOEK OVPXXXXXX 91,16 51, KWANTITATIEF C.Q. MORFOMETRISCH PATHOLOGISCH-ANATOMISCH ONDERZOEK OVPXXXXXX 0 259, ,2 Obductie ten behoeve van verzekeringsmaatschappijen uitgezonderd ziektekostenverzekeringsmaatschappijen OVPXXXXXX 18,01 9, ,74 Cytodiagnostisch onderzoek cervix-preparaat ivm bevolkingsonderzoek (preventief planmatig georganiseerd cytodiagnostisch onderzoek, waarbij het cervix-preparaat wordt afgeno OVPXXXXXX 211,05 51, ,89 FLOW-CYTOMETRIE OVPXXXXXX 884,36 43, ,91 Complexe moleculaire diagnostiek - bepalingen op geïsoleerd DNA, RNA of eiwit anders dan frequent aangevraagde bepalingen op micro-organismen OVPXXXXXX 99,38 26, ,39 Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes met weefsel en/of cellen i.v.m. frequent aangevraagde bepalingen op de aanwezigheid van HPV OVPXXXXXX 381,04 52, ,06 Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes weefsel en/of cellen (oa CISH, ISH, FISH) en frequent aangevr.bepalingen op aanw.andere micro-organismen dan HPV (o OVPXXXXXX 26,19 3, ,74 HYBRIDISATIE, GEAUTOMATISEERD OVPXXXXXX 81,83 11, ,97 HYBRIDISATIE, HANDMATIG OVPXXXXXX 39,28 3, ,83 DNA-AMPLIFICATIE, KWALITATIEF, GEAUTOMATISEERD OVPXXXXXX 81,83 11, ,07 DNA-AMPLIFICATIE, KWALITATIEF, HANDMATIG OVPXXXXXX 106,43 13, ,13 RNA-AMPLIFICATIE, KWALITATIEF OVPXXXXXX 197,65 11, ,79 DNA/RNA-AMPLIFICATIE, KWANTITATIEF OVPXXXXXX 197,65 11, ,19 DNA/RNA-ANALYSE (BV. SEQUENTIE-BEPALING OF SUB-TYPERING) OVPXXXXXX 0 24, ,39 Consult bij patiënt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiënt gerelateerde vraagstelling OVPXXXXXX 2,23 0,15 0 2,38 Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht OVPXXXXXX 0,66 0,15 0 0,81 DIACEETZUUR OVPXXXXXX 0,66 0,15 0 0,81 INDICAN OVPXXXXXX 9,82 0, ,71 AMINOLEVULINEZUUR, DELTA-, KWANTITATIEF OVPXXXXXX 0,66 0,15 0 0,81 CONCENTRATIE- EN VERDUNNINGSPROEF, ELK OVPXXXXXX 1,66 0,3 0 1,96 UREUM OVPXXXXXX 1,66 0,3 0 1,96 CHLORIDE OVPXXXXXX 3,27 0,3 0 3,57 GALACTOSEPROEF OVPXXXXXX 6,55 0,59 0 7,14 HIPPUURZUURPROEF OVPXXXXXX 49,31 0, ,2 HOMOCYSTEINE OVPXXXXXX 13,09 1, ,42 KETOSTEROIDEN, 17-, TOTAAL OVPXXXXXX 45,83 1, ,16 KETOSTEROIDEN, 17-, GEFRACTIONEERD OVPXXXXXX 4,58 0,44 0 5,02 PORFYRINES, URO-, COPRO-, PROTO-KWANTITATIEF, ELK OVPXXXXXX 2,23 0,15 0 2,38 KREATINE OVPXXXXXX 1,66 0,3 0 1,96 URINEZUUR OVPXXXXXX 7,85 0,84 0 8,69 Urobilinogeen, kwantitatief in ander materiaal dan faeces OVPXXXXXX 3,27 0,44 0 3,71 STIKSTOF TOTAAL (VOLGENS KJELDAHL) OVPXXXXXX 2,23 0,15 0 2,38 HYDROXY-INDOLAZIJNZUUR, 5-, KWALITATIEF OVPXXXXXX 9,82 0, ,71 VITAMINE B2

6 OVPXXXXXX 6,55 0,59 0 7,14 XYLOSE, D OVPXXXXXX 26,19 1, ,67 PREGNAANDIOL OVPXXXXXX 19,64 1, ,12 OESTRIOL OVPXXXXXX 19,64 1, ,97 KETOGENE-STEROIDEN, OVPXXXXXX 13,09 1, ,42 KETOSTEROIDEN, 20-, 17, 21-DIHYDROXY OVPXXXXXX 39,28 2, ,24 IMMUNO-ELECTROFORESE, NA CONCENTRATIE OVPXXXXXX 45,83 6, ,28 ANTISTOFFEN TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IMMUNOBLOT OVPXXXXXX 45,83 1, ,31 OESTROGENEN OVPXXXXXX 9,82 1, ,86 METANEFRINEN, NORMETANEFRINEN OVPXXXXXX 3,27 0,15 0 3,42 BLOED (OCCULT), KWALITATIEF OVPXXXXXX 0,66 0,15 0 0,81 BILIRUBINE, KWALITATIEF OVPXXXXXX 0,66 0,15 0 0,81 STERCOBILINE, KWALITATIEF OVPXXXXXX 0,66 0,1 0 0,76 GISTPROEF OVPXXXXXX 0,66 0,15 0 0,81 VERTERING, KWALITATIEF OVPXXXXXX 1,66 0,15 0 1,81 AMYLASE OVPXXXXXX 2,23 0,3 0 2,53 LIPASE OVPXXXXXX 2,23 0,3 0 2,53 TRYPSINE OVPXXXXXX 6,55 0,59 0 7,14 EIWIT OVPXXXXXX 6,55 0,59 0 7,14 Calcium in faeces OVPXXXXXX 9,82 0, ,71 VET (VETTEN, VETZUREN, DROGE STOF), KWANTITATIEF OVPXXXXXX 13,09 1, ,57 MELKZUUR, KWANTITATIEF OVPXXXXXX 2,23 0,15 0 2,38 LEUCOCYTEN IN FAECES OVPXXXXXX 6,55 0,59 0 7,14 OSMOLARITEIT IN FAECES OVPXXXXXX 6,55 0,59 0 7,14 CHYMOTRYPSINE IN FAECES OVPXXXXXX 6,55 0,59 0 7,14 GALZURE ZOUTEN IN FAECES OVPXXXXXX 7,85 0,74 0 8,59 ALFA-I-ANTITRYPSINE IN FAECES OVPXXXXXX 39,28 1, ,76 PORFYRINES, KWANTITATIEF OVPXXXXXX 13,09 1, ,57 PORFYRINES URO-, COPRO-, PROTO- IN FAECES OVPXXXXXX 1,66 0,15 0 1,81 SEDIMENT OVPXXXXXX 42,26 0,3 0 42,56 ADEMANALYSE OVPXXXXXX 4,58 0,63 0 5,21 MAAGONDERZOEK, GEFRACTIONEERD OVPXXXXXX 4,58 0,63 0 5,21 DUODENUM-SONDAGE (MET A, B, EN C GAL EN SEDIMENT) OVPXXXXXX 2,23 0,44 0 2,67 AMYLASE OVPXXXXXX 2,23 0,28 0 2,51 TRYPSINE IN DIVERSE MATERIALEN OVPXXXXXX 2,23 0,19 0 2,42 MORFOLOGISCH ONDERZOEK VAN SPUTUM, ALGEMEEN

7 OVPXXXXXX 4,58 0,63 0 5,21 KAY-TEST OVPXXXXXX 2,23 0,15 0 2,38 BLOED (OCCULT) IN DIVERSE MATERIALEN OVPXXXXXX 1,66 0,3 0 1,96 Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest OVPXXXXXX 6,55 0,89 0 7,44 KREATININE KLARING (OF ANDERE KLARING) OVPXXXXXX 3,27 0,3 0 3,57 METHEMOGLOBINE, SULFHEMOGLOBINE, ELK OVPXXXXXX 2,23 0,15 0 2,38 VITAMINE C OVPXXXXXX 1,66 0,3 0 1,96 KREATININE OVPXXXXXX 1,66 0,3 0 1,96 FOSFAAT OVPXXXXXX 2,23 0,3 0 2,53 FOSFATASE (ZURE) OVPXXXXXX 3,27 0,44 0 3,71 ALKALI RESERVE OVPXXXXXX 1,66 0,3 0 1,96 CHOLESTEROL, TOTAAL OVPXXXXXX 1,66 0,44 0 2,1 Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces OVPXXXXXX 3,27 0,4 0 3,67 RESTSTIKSTOF OVPXXXXXX 4,58 0,44 0 5,02 ANGIOTENSINE CONVERTING ENZYM OVPXXXXXX 6,55 0,59 0 7,14 VITAMINE A OVPXXXXXX 2,23 1,04 0 3,27 IJZER OVPXXXXXX 9,82 0, ,71 VITAMINE E OVPXXXXXX 4,58 0,44 0 5,02 LIPOIDEN, TOTAAL OVPXXXXXX 9,82 1, ,3 VITAMINE D (DIHYDROXYCHOLECALCIFEROL) OVPXXXXXX 1,66 0,3 0 1,96 NATRIUM OVPXXXXXX 1,66 0,3 0 1,96 KALIUM OVPXXXXXX 6,55 0,59 0 7,14 IJZERBINDINGSCAPACITEIT OVPXXXXXX 45,83 4, ,27 AMINOZURENCHROMATOGRAM OVPXXXXXX 6,55 0,59 0 7,14 TRANSFERRINE OVPXXXXXX 26,19 0, ,78 Koolhydraat Deficïent Transferrine (CDT) OVPXXXXXX 3,27 0,44 0 3,71 CHOLINESTERASE OVPXXXXXX 13,09 1, ,42 PYRODRUIVENZUUR OVPXXXXXX 2,23 0,89 0 3,12 TRIGLYCERIDEN OVPXXXXXX 13,09 1, ,42 MELKZUUR OVPXXXXXX 3,27 0,74 0 4,01 MAGNESIUM OVPXXXXXX 4,58 0,44 0 5,02 LIPOIDFOSFOR IN BLOED OVPXXXXXX 13,09 1, ,42 VETZUREN, VRIJ (FFA, NEFA) OVPXXXXXX 9,82 1, ,86 IMMUNOGLOBULINE, ELK OVPXXXXXX 7,85 0,74 0 8,59 FENYLALANINE OVPXXXXXX 0,66 0,15 0 0,81 CELLEN TELLEN IN LIQUOR

8 OVPXXXXXX 13,09 1, ,42 AMMONIAK OVPXXXXXX 4,58 0,44 0 5,02 FIBRINOGEEN OVPXXXXXX 1,66 0,44 0 2,1 ASAT, SGOT, TRANSAMINASE OVPXXXXXX 2,23 0,15 0 2,38 CRYOGLOBULINE, KWALITATIEF OVPXXXXXX 3,27 0,44 0 3,71 OSMOLARITEIT OVPXXXXXX 3,27 0,95 0 4,22 MICROSCOPISCH ONDERZOEK (ONGEKLEURD OF GEKLEURD), ELK OVPXXXXXX 3,27 0,96 0 4,23 MICROSCOPISCH ONDERZOEK (SPIROCHETEN IN DONKER VELD) OVPXXXXXX 19,64 4, ,09 KWEEKPROEF OP TUBERCULOSE OVPXXXXXX 3, ,27 RESISTENTIEBEPALING KWALITATIEF M.B.V. DIFFUSIE-METHODE, BACTERIOLOGISCH OVPXXXXXX 4,58 1,5 0 6,08 RESISTENTIEBEPALING KWANTITATIEF M.B.V. MRC/ETEST PER ANTIBIOTICUM, BACTERIOLOGISCH OVPXXXXXX 7,85 4,9 0 12,75 RESISTENTIEBEPALING TBC KWANTITATIEF M.B.V. MRC PER ANTIBIOTICUM, BACTERIOLOGISCH OVPXXXXXX 19,64 4, ,55 MRC + MBC-BEPALING PER ANTIBIOTICUM OVPXXXXXX 32,73 3, ,24 INTERACTIE MRC VAN TWEE ANTIBIOTICA OVPXXXXXX 19,64 0, ,22 SERUM BACTERICIDIE OVPXXXXXX 2,23 0,56 0 2,79 BETA LACTAMASE TEST OVPXXXXXX 26,19 0, ,61 DIERPROEF (TBC E.A.) OVPXXXXXX 3,27 0,78 0 4,05 MICROSCOPISCH ONDERZOEK (GEKLEURD OF ONGEKLEURD), ELK, MYCOLOGISCH OVPXXXXXX 4,58 1,45 0 6,03 RESISTENTIEBEPALING KWANTITATIEF D.M.V. MRC/ETEST PER ANTIBIOTICUM, MYCOLOGISCH OVPXXXXXX 13, ,09 MICROSCOPISCH ONDERZOEK OP TUBERCULOSE (ZIEHL-NEELSEN OF GELIJKWAARDIGE METHODE) OVPXXXXXX 9,82 0, ,61 AGGLUTINATIEREACTIE VOLGENS WIDAL, VOOR ELK MICRO-ORGANISME OVPXXXXXX 3,27 0,15 0 3,42 Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode OVPXXXXXX 9,82 0, ,61 PAUL EN BUNNELL, REACTIE VAN OVPXXXXXX 3,27 0,15 0 3,42 Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest) OVPXXXXXX 4,58 0,29 0 4,87 Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest) OVPXXXXXX 7,85 0,43 0 8,28 CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering) OVPXXXXXX 6,55 0,27 0 6,82 AGGLUTINATIE, KOUDE OVPXXXXXX 6,55 0,79 0 7,34 ANTI-STERPTOLYSINE TITER / ANTI-DNASE B TITER OF STAPHOLYSINE TITER, ELK OVPXXXXXX 7,85 0,34 0 8,19 ROSE-TEST OVPXXXXXX 4,58 0,17 0 4,75 L-AGGLUTINATIE OVPXXXXXX 4,58 0,31 0 4,89 RA-TEST (LATEX-AGGLUTINATIE) OVPXXXXXX 3,27 3,84 0 7,11 TREPONEMA PALLIDUM HAEMAGGLUTINATIETEST (TPHA) OVPXXXXXX 9,82 0, ,61 FLUORESCERENDE TREPONEMALE ANTI-STOFFENREACTIE (MET TOEPASSING VAN ABSORPTIE) FTA-ABS-REACTIE OVPXXXXXX 4,58 0,56 0 5,14 VDRL-REACTIE (KWANTITATIEF) OVPXXXXXX 6,55 0,31 0 6,86 PRECIPITATIE REACTIE OVPXXXXXX 7,85 2,01 0 9,86 IMMUNODIFFUSIE REACTIE

9 OVPXXXXXX 7,85 0,85 0 8,7 IMMUNOCHEMOLYTISCHE BEPALING VAN COMPLEMENT GEHALTE (CH 50) OVPXXXXXX 7,85 1,03 0 8,88 COMPLEMENT COMPONENT (KWANTITATIEVE BEPALING) OVPXXXXXX 26,19 2, ,41 T-ROSE-TEST OVPXXXXXX 26,19 0, ,08 MEMBRAAN IMMUNOFLUORESCENTIE (TER BEPALING VAN HET B-LYMFOCYTEN) OVPXXXXXX 4,58 0,3 0 4,88 C-REACTIVE PROTEINEN (CRP) OVPXXXXXX 7,85 0,88 0 8,73 ANTI-NUCLEAIRE FACTOR (ANF) OVPXXXXXX 6,55 1,32 0 7,87 ANTI-PERINUCLEAIRE FACTOR (PNF) OVPXXXXXX 39,28 3, ,57 CELLULAIRE IMMUNITEIT DOOR MIDDEL VAN LYMFOCYTEN TRANSFORMATIE, BEPALING VAN OVPXXXXXX 19,64 1, ,52 GRANULOCYTEN-TOXICITEITSTEST OVPXXXXXX 19,64 1, ,08 LEUCOCYTEN AGGLUTINATIETEST OVPXXXXXX 1,66 0,15 0 1,81 Hemoglobine (incl.(eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)) OVPXXXXXX 1,66 0,15 0 1,81 BEZINKINGSSNELHEID OVPXXXXXX 9,82 0,15 0 9,97 BLOEDINGSTIJD OVPXXXXXX 3,27 0,15 0 3,42 PROTROMBINETIJD BIJ ORALE ANTISTOLLING OVPXXXXXX 4,58 0,15 0 4,73 PROTROMBINETIJD OVPXXXXXX 2,23 0,15 0 2,38 ERYTROCYTEN, RESISTENTIE OVPXXXXXX 2,23 0,3 0 2,53 PLASMACELLEN TELLEN OVPXXXXXX 3,27 0,44 0 3,71 MICROSCOPIE VAN STERNUMPUNCTAAT, STANDAARDKLEURING EN BEOORDELING OVPXXXXXX 1,66 0,15 0 1,81 EOSINOFIELEN TELLEN OVPXXXXXX 1,66 0,15 0 1,81 TROMBOCYTEN TELLEN OVPXXXXXX 3,27 0,15 0 3,42 RETICULOCYTEN TELLEN OVPXXXXXX 3,27 0,15 0 3,42 DIFFERENTIELE TELLING (HAND) OVPXXXXXX 1,66 0,15 0 1,81 DIFFERENTIELE TELLING (MACHINAAL) OVPXXXXXX 4,58 0,46 0 5,04 LE-CELLEN OVPXXXXXX 0,66 0,1 0 0,76 BLOEDKOEK RETRACTIE, KWANTITATIEF OVPXXXXXX 2,23 0,2 0 2,43 RECALCIFICATIE-STOLLINGSTIJD OVPXXXXXX 2,23 0,3 0 2,53 HEPARINE-TOLERANTIE TEST OVPXXXXXX 1,66 0,16 0 1,82 ACID-HAM TEST OVPXXXXXX 4,58 0,44 0 5,02 HEMOGLOBINE (FOETAAL) KWALITATIEF OVPXXXXXX 9,82 0, ,71 HEMOGLOBINE FOETAAL (HBF), KWANTITATIEF OVPXXXXXX 13,09 1, ,57 HEMOGLOBINE SCHEIDING KWANTITATIEF OVPXXXXXX 3,27 0,3 0 3,57 BLOEDSTOLLINGSFACTOR II OVPXXXXXX 3,27 0,3 0 3,57 BLOEDSTOLLINGSFACTOR V OVPXXXXXX 3,27 0,3 0 3,57 BLOEDSTOLLINGSFACTOR VII OVPXXXXXX 13,09 1, ,42 BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII

10 OVPXXXXXX 13,09 1, ,42 BLOEDSTOLLINGSFACTOR IX OVPXXXXXX 3,27 0,36 0 3,63 BLOEDSTOLLINGSFACTOR X OVPXXXXXX 2,23 0,3 0 2,53 TROMBOPLASTINETIJD, PARTIEEL OVPXXXXXX 2,23 0,28 0 2,51 TROMBINETIJD OVPXXXXXX 1,66 0,16 0 1,82 PROTEINE-SULFAAT-TITRATIE OVPXXXXXX 3,27 0,44 0 3,71 LEUCOCYTENCONCENTRATIE MET KLEURING OVPXXXXXX 6,55 0,59 0 7,14 TROMBOCYTEN AGGREGATIE, PER AGGREGERENDE SUBSTANTIE OVPXXXXXX 19,64 1, ,12 ALKALISCHE FOSFATASE, KWANTITATIEF, IN LEUCOCYTEN OVPXXXXXX 9,82 0, ,71 PLASMINOGEEN ACTIVTEIT OVPXXXXXX 13,09 1, ,42 GLUCOSE-6-FOSFAAT-DEHYDROGENASE (G 6 PD) IN ERYTROCYTEN OVPXXXXXX 14,08 1, ,41 Transketolase - in erytrocyten OVPXXXXXX 19,64 1, ,97 Transketolase - voor en na toevoeging TPP (TPP effect), totaal OVPXXXXXX 13,09 1, ,57 Circulerend anticoagulans (lupus anticoagulans, antitromboplastine, antifosfolipiden), per anticoagulans OVPXXXXXX 9,82 0, ,71 ANTIPLASMINE ACTIVEIT, ALFA OVPXXXXXX 9,82 0, ,71 HEPARINE BEPALING (ANTI XA ACTIVITEIT) OVPXXXXXX 6,55 0,15 0 6,7 SPERMA-ANALYSE, EENVOUDIG OVPXXXXXX 19,64 0, ,79 CONCREMENTEN (ZOALS STENEN), INSTRUMENTELE METHODE OVPXXXXXX 13,09 1, ,42 CHROMATOGRAFISCHE ANALYSE (KWALITATIEF, 2-DIMENSIONAAL) OVPXXXXXX 13,09 1, ,57 ZUURSTOF- EN KOOLZUURGEHALTE VAN UITADEMINGSLUCHT, KWANTITATIEF OVPXXXXXX 9,82 1, ,86 NATRIUM EN CHLORIDE IN ZWEET (KWANTITATIEF) OVPXXXXXX 21,13 1, ,61 BNP/NT-PROBNP OVPXXXXXX 45,83 0, ,57 LEVENSDUUR ERYTROCYTEN, 51-CHROMIUM OVPXXXXXX 13,09 0,3 0 13,39 BILIRUBINE IN VRUCHTWATER, EVENTUEEL ASCITESVOCHT, KWANTITATIEF OVPXXXXXX 9,82 0, ,71 ZINK OVPXXXXXX 7,85 0,74 0 8,59 FOSFOLIPIDEN-FOSFOR, TOTAAL (TPP) OVPXXXXXX 39,28 2, ,24 LECITHINE SFINGOMYELINE VERHOUDING (L/S RATIO) OVPXXXXXX 32,73 0, ,47 Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk) OVPXXXXXX 13,09 1, ,41 WORMEIEREN (CONCENTRATIE) OVPXXXXXX 13,09 1, ,86 PROTOZOAIRE CYSTEN (CONCENTRATIE) OVPXXXXXX 6,55 1,78 0 8,33 ENTAMOEBA HISTOLYTICA (ZINKSULFAAT CONCENTRATIE) OVPXXXXXX 13,09 1, ,41 SCHISTOSOMA (ZOUTZUUR-ETHER CONCENTRATIE) OVPXXXXXX 13,09 1, ,41 STRONGYLOIDES (BAEMANN CONCENTRATIE) OVPXXXXXX 19,64 1, ,96 SCHISTOSOMA (NA CONCENTRATIE D.M.V. CENTRIFUGEREN) OVPXXXXXX 19,64 6, ,1 VIROLOGISCH ONDERZOEK DOOR MIDDEL VAN CELKWEEK < 2 MEDIA OVPXXXXXX 26,19 6, ,64 VIROLOGISCH ONDERZOEK DOOR MIDDEL VAN CELKWEEK 2-3 MEDIA

11 OVPXXXXXX 32,73 6, ,18 VIROLOGISCH ONDERZOEK DOOR MIDDEL VAN CELKWEEK > 3 MEDIA OVPXXXXXX 81,83 11, ,96 TYPERING VAN GEISOLEERD VIRUSSTAM OVPXXXXXX 9,82 2, ,47 HBS ANTIGEEN OVPXXXXXX 13,09 4,9 0 17,99 VIRUSDETECTIE IN KWEEK MET SPECIFIEKE ANTISERA OVPXXXXXX 9,82 1, ,05 ANTISTOFFEN, IGT, IGG OF IGA TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IMMUNOASSAY OVPXXXXXX 4,58 1,5 0 6,08 ANTISTOFFEN TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. CBR OF HAR PER BEPALING OVPXXXXXX 26,19 8, ,21 ANTISTOFTITERSTIJGING MET BEHULP VAN NEUTRALISATIE (2 BEPALINGEN) OVPXXXXXX 13,09 4, ,74 ANTISTOFFEN, IGM TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IF OVPXXXXXX 9,82 3, ,66 ANTISTOFFEN, IGT, IGG OF IGA TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IF OVPXXXXXX 13,09 2, ,32 ANTISTOFFEN, IGM TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IMMUNOASSAY OVPXXXXXX 19,64 2, ,4 Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch OVPXXXXXX 19,64 2, ,4 Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch OVPXXXXXX 19,64 2, ,4 Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, mycologisch OVPXXXXXX 19,64 2, ,4 Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch OVPXXXXXX 19,64 2, ,4 Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch OVPXXXXXX 9,82 0, ,71 HYDROXY-INDOLAZIJNZUUR, 5-, KWANTITATIEF OVPXXXXXX 9,82 0, ,71 HYDROXYTRYPTAMINE, 5-, (5-HT)(SEROTONINE) OVPXXXXXX 9,82 0, ,71 VITAMINE B1, THIAMINE OVPXXXXXX 9,82 0, ,71 VITAMINE B6, PYRIDOXINE OVPXXXXXX 9,82 0, ,71 VITAMINE H, BIOTINE OVPXXXXXX 3,27 0,3 0 3,57 PORFOBILINOGEEN, KWALITATIEF OVPXXXXXX 7,85 0,74 0 8,59 PORFOBILINOGEEN, KWANTITATIEF OVPXXXXXX 19,64 1, ,41 Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbep OVPXXXXXX 4,58 0,74 0 5,32 MICRO-ALBUMINE IN URINE OVPXXXXXX 19,64 1, ,27 VANILLYL-AMANDELZUUR (VMA) OVPXXXXXX 19,64 1, ,27 HOMOVANILLINE (HVA) OVPXXXXXX 45,83 5, ,01 AMINOZURENCHROMATOGRAM VIA KOLOMCHROMATOGRAFIE OVPXXXXXX 2,23 0,15 0 2,38 CYSTINE, KWALITATIEF OVPXXXXXX 0,66 0,15 0 0,81 FENYLPYRODRUIVENZUUR, KWALITATIEF OVPXXXXXX 0,66 0,15 0 0,81 BLOED, KWALITATIEF (TABLET TEST) OVPXXXXXX 26,19 2, ,41 PREGNAANDIOL + PREGNAANTRIOL IN CYCLUSURINE OVPXXXXXX 13,09 1, ,42 HYDROXYPROLINE OVPXXXXXX 1,66 0,15 0 1,81 MYOGLOBINE, KWALITATIEF OVPXXXXXX 6,55 0,59 0 7,14 OXAALZUUR OVPXXXXXX 4,58 0,44 0 5,02 O2-VERZADIGING VAN HET ARTERIELE BLOED

12 OVPXXXXXX 4,58 1,48 0 6,06 BLOEDGASSEN: PH, PCO2, PO2 EN/OF STANDAARDBICARBONAAT VAN HET ARTERIELE BLOED OVPXXXXXX 1,66 0,44 0 2,1 GAMMA-GLUTAMYL-TRANSPEPTIDASE OVPXXXXXX 4,58 0,44 0 5,02 NUCLEOTIDASE, 5' OVPXXXXXX 13,09 1, ,42 IGG SUBKLASSEN OVPXXXXXX 13,09 1, ,42 CI-ESTERASEREMMERACTIVITEIT OVPXXXXXX 6,55 0,44 0 6,99 VISCOSITEIT OVPXXXXXX 13,09 1, ,27 PRECIPITINEN OVPXXXXXX 9,82 0, ,71 APOLIPOPROTEINE A, B, C, E OVPXXXXXX 7,85 0,89 0 8,74 CORTISOL OVPXXXXXX 9,82 0, ,71 CORTISOL, VRIJ OVPXXXXXX 9,82 0, ,71 DESOXYCORTISOL, OVPXXXXXX 9,82 0, ,71 DESOXYCORTISOL, OVPXXXXXX 9,82 0, ,71 ALDOSTERON OVPXXXXXX 9,82 0, ,71 HYDROXYPROGESTERON, OVPXXXXXX 9,82 0, ,71 PROGESTERON OVPXXXXXX 9,82 0, ,71 TESTOSTERON OVPXXXXXX 9,82 0, ,71 TESTOSTERON, VRIJ OVPXXXXXX 9,82 0, ,71 ANDROSTANOLON (DIHYDROTESTOSTERON) OVPXXXXXX 9,82 0, ,71 ANDROSTEENDION OVPXXXXXX 13,09 0, ,98 DEHYDRO-EPI-ANDROSTERON (DHEA) OVPXXXXXX 9,82 0, ,71 DEHYDRO-EPI-ANDROSTERONSULFAAT (DHEA-S) OVPXXXXXX 9,82 0, ,71 SEX HORMONE BINDING GLOBULIN (SHBG) OVPXXXXXX 13,09 0, ,98 SOMATOMEDINE OVPXXXXXX 13,09 0, ,98 SOMATOSTATINE OVPXXXXXX 9,82 0, ,71 PREGNENOLON OVPXXXXXX 9,82 0, ,71 OESTRIOL BIJ GRAVIDAE OVPXXXXXX 9,82 0, ,71 OESTRON, OESTRADIOL, ELK OVPXXXXXX 9,82 0, ,71 GLUCAGON OVPXXXXXX 9,82 0, ,71 INSULINE OVPXXXXXX 9,82 0, ,71 INSULINE-ANTISTOFFEN OVPXXXXXX 9,82 0, ,71 C-PEPTIDE OVPXXXXXX 9,82 0, ,71 ACTH, CORTICOTROFINE OVPXXXXXX 7,85 0,89 0 8,74 LUTEINISEREND HORMOON (LH) OVPXXXXXX 7,85 0,89 0 8,74 FOLLIKELSTIMULEREND HORMOON (FSH) OVPXXXXXX 9,82 0, ,71 THYROTROFINE (TSH) BINDING INHIBITOR

13 OVPXXXXXX 9,82 0, ,71 THYROTROFINE (TSH) STIMULATING IMMUUNGLOBULINE OVPXXXXXX 9,82 0, ,71 HCG, HUMAAN CHORIONGONADOTROFINE, INTACT MOLECUUL OVPXXXXXX 13,09 0, ,98 HCG, BETA-HUMAAN CHORIONGONADOTROFINE OVPXXXXXX 9,82 0, ,71 HCG, BETAVRIJ-HUMAAN CHORIONGONADODROFINE OVPXXXXXX 9,82 1, ,86 HCS, HPL, HUMAAN CHORIONSOMATOTROFINE OVPXXXXXX 9,82 0, ,71 GROEIHORMOON, HGH, SOMATROPINE OVPXXXXXX 32,73 2, ,55 RH-LH BELASTINGTEST (= LH OP MIN) OVPXXXXXX 32,73 2, ,55 RH-FSH BELASTINGTEST (=FSH OP MIN) OVPXXXXXX 9,82 0, ,71 VASOPRESSINE (ANTIDIURETISCH HORMOON, ADH) OVPXXXXXX 7,85 1,04 0 8,89 PROLACTINE (PRL) OVPXXXXXX 7,85 1,04 0 8,89 THYROXINE (VRIJ T4) OVPXXXXXX 9,82 1, ,86 TRIJOODTHYRONINE (VRIJ T3) OVPXXXXXX 9,82 1, ,86 TRIJOODTHYRONINE (REVERSE T3) OVPXXXXXX 6,55 1,04 0 7,59 THYROTROFINE (TSH) OVPXXXXXX 9,82 1, ,86 THYROXINEBINDEND GLOBULINE (TBG) OVPXXXXXX 6,55 1,04 0 7,59 THYROXINE (T4) OVPXXXXXX 9,82 1, ,86 TRIJOODTHYRONINE (T3) OVPXXXXXX 7,85 1,04 0 8,89 FOLIUMZUUR OVPXXXXXX 9,82 1, ,86 VITAMINE B12, CYANOCOBALAMINE OVPXXXXXX 9,82 1, ,86 ATRIAL NATRIURETIC PEPTIDE (ANP) OVPXXXXXX 9,82 1, ,86 OSTEOCALCINE OVPXXXXXX 9,82 1, ,88 NEUROTENSINE OVPXXXXXX 9,82 1, ,86 TRANSCORTINE (CORTICOSTEROIDBINDEND GLOBULINE, CBG) OVPXXXXXX 13,09 1, ,11 ANTISTOFFEN TEGEN SPECIFIEK HUMAAN WEEFSEL OVPXXXXXX 19,64 1, ,66 ALLERGENEN, (SPECIFIEK IGE ANTISTOF TEGEN, RAST) OVPXXXXXX 26,19 1, ,22 ALLERGENEN, SCREENING OP INHALATIE-ALLERGIE OVPXXXXXX 2,23 0,15 0 2,38 BLOEDGROEP BEPALINGEN NIET VALLENDE ONDER ABO, RHESUS (DUFFY, KELL, ETC.) PER BLOEDGROEP OVPXXXXXX 9,82 0, ,3 PROSTAAT ZURE FOSFATASE (ANTIGEEN) OVPXXXXXX 9,82 1, ,86 PROSTAATSPECIFIEK ANTIGEEN (PSA) OVPXXXXXX 9,82 1, ,86 NEURONSPECIFIEK ENOLASE (NSE) OVPXXXXXX 9,82 1, ,86 CARCINOOM ANTIGEEN (CA), ELK OVPXXXXXX 9,82 1, ,86 TRYPSINE-LIKE INHIBITOR OVPXXXXXX 9,82 1, ,86 THYREOGLOBULINE OVPXXXXXX 9,82 1, ,86 CARCINO-EMBRYONAAL ANTIGEEN (CEA) OVPXXXXXX 9,82 1, ,86 ALFA-FOETOPROTEINE (AFP)

14 OVPXXXXXX 9,82 1, ,86 BETA-2-MICROGLOBULINE OVPXXXXXX 9,82 1, ,86 CALCITONINE OVPXXXXXX 9,82 1, ,86 GASTRINE OVPXXXXXX 9,82 1, ,86 INHIBINE OVPXXXXXX 39,28 6, ,65 OESTROGEEN RECEPTOREN IN CYTOSOL OVPXXXXXX 9,82 1, ,86 PARATHORMOON (PTH) OVPXXXXXX 9,82 1, ,86 RENINE OVPXXXXXX 9,82 1, ,85 DNA-ANTISTOFFEN (KWANTITATIEF) OVPXXXXXX 9,82 1, ,86 FERRITINE OVPXXXXXX 32,73 0, ,47 SLAAPMIDDELEN, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE OVPXXXXXX 26,19 0, ,93 BENZODIAZEPINEN, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE OVPXXXXXX 26,19 0, ,93 ANTIDEPRESSIVA, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE OVPXXXXXX 19,64 0, ,38 OPIUMWET, IDENTIFICATIE MIDDEL VALLENDE ONDER DE OPIUMWET, CHROMATOGRAFISCH, PER COMPONENT OVPXXXXXX 9,82 0, ,56 Opiumwet, identificatie middel vallende onder de Opiumwet m.b.v. immunoassay, per component (zie ook ) OVPXXXXXX 32,73 0, ,47 Opiumwet, identificatie middel vallende onder de Opiumwet m.b.v. immunoassay, totaal maximaal per keer OVPXXXXXX 26,19 0, ,93 OPIUMWET, KWANTIFICATIE MIDDEL VALLENDE ONDER DE OPIUMWET, CHROMATOGRAFISCH OVPXXXXXX 26,19 0, ,93 LAXANTIA, SCREENING OVPXXXXXX 26,19 0, ,93 DIURETICA, SCREENING OVPXXXXXX 19,64 0, ,38 ALCOHOL, KWANTITATIEF MET IDENTIFICATIE OVPXXXXXX 19,64 1, ,12 BROMIDE OVPXXXXXX 6,55 0,74 0 7,29 KOOLMONOXIDE, KWANTITATIEF MET IDENTIFICATIE IN BLOED OVPXXXXXX 32,73 0, ,47 METALEN (ZWAAR) KWALITATIEF EN/OF KWANTITATIEF PER ELEMENT (UITGEZONDERD LOOD) MET VLAMLOZE AAS OVPXXXXXX 19,64 0, ,38 METALEN (ZWAAR) KWALITATIEF EN/OF KWANTITATIEF PER ELEMENT, MET AAS VLAM, MAXIMAAL PER KEER OVPXXXXXX 9,82 0, ,56 ANTI-EPILEPTICA, M.B.V IMMUNOASSAY, ELK OVPXXXXXX 19,64 0, ,38 ANTI-EPILEPTICA, M.B.V. CHROMATOGRAFIE, ELK OVPXXXXXX 19,64 0, ,38 ALUMINIUM OVPXXXXXX 9,82 0, ,56 ANALGETICA/ANTIRHEUMATICA, M.B.V. IMMUNOASSAY OVPXXXXXX 19,64 0, ,38 ANALGETICA/ANTIRHEUMATICA, CHROMATOGRAFISCH OVPXXXXXX 13,09 0, ,83 ANALGETICA/ANTIRHEUMATICA, SPECTROFOTOMETRISCH OVPXXXXXX 19,64 0, ,38 H2-RECEPTORBLOKERENDE ANTIHISTAMINICA, KWANTITATIEF OVPXXXXXX 9,82 0, ,56 NICOTINE/COTININE M.B.V. IMMUNOASSAY OVPXXXXXX 19,64 0, ,38 NICOTINE/COTININE, CHROMATOGRAFISCH OVPXXXXXX 13,09 0, ,83 FLUORIDE OVPXXXXXX 19,64 0, ,38 LOOD, KWANTITATIEF M.B.V. AAS IN BLOED OVPXXXXXX 19,64 0, ,38 CYTOSTATICA M.B.V. AAS

15 OVPXXXXXX 19,64 0, ,38 IMMUNOMODULANTIA / IMMUNOSUPPRESSIVA M.B.V. IMMUNOASSAY OVPXXXXXX 26,19 0, ,93 IMMUNOMODULANTIA / IMMUNOSUPPRESSIVA M.B.V. CHROMATOGRAFIE OVPXXXXXX 9,82 0, ,56 BETABLOKKER, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V. IMMUNOASSAY OVPXXXXXX 19,64 0, ,38 BETABLOKKER, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V CHROMATOGRAFIE OVPXXXXXX 13,09 0, ,83 THEOFYLLINE, KWANTITATIEF, CHROMATOGRAFISCH OVPXXXXXX 19,64 0, ,38 COFFEINE, KWANTITATIEF, CHROMATOGRAFISCH OVPXXXXXX 26,19 0, ,93 ANTIPSYCHOTICA (NEUROLEPTICA), IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE OVPXXXXXX 26,19 0, ,93 CARDIACA, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V. CHROMATOGRAFIE OVPXXXXXX 9,82 0, ,56 CARDIACA, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V. IMMUNOASSAY OVPXXXXXX 19,64 0, ,38 METHOTREXAAT MET IMMUNOASSAY, INCLUSIEF EVENTUELE HERBEPALINGEN OVPXXXXXX 26,19 0, ,93 CYTOSTATICA, CHROMATOGRAFISCH OVPXXXXXX 6,55 1,17 0 7,72 ANTIMICROBIELE MIDDELEN, ENKELVOUDIG, MICROBIOLOGISCHE BEPALING OVPXXXXXX 9,82 1, ,09 ANTIMICROBIELE MIDDELEN, MENGSEL, MICROBIOLOGISCHE BEPALING OVPXXXXXX 9,82 1, ,08 ANTIMICROBIELE MIDDELEN, M.B.V. IMMUNOASSAY OVPXXXXXX 19,64 3, ,81 ANTIMICROBIELE MIDDELEN, M.B.V. CHROMATOGRAFIE OVPXXXXXX 26,19 0, ,93 ANTICOAGULANTIA, M.B.V. CHROMATOGRAFIE OVPXXXXXX 4,58 0,74 0 5,32 LITHIUM OVPXXXXXX 9,82 0, ,56 THEOFYLLINE, M.B.V. IMMUNOASSAY OVPXXXXXX 4,58 0,74 0 5,32 GENEESMIDDEL, EIWITVRIJE FRACTIE (NAAST EEN ANDER NUMMER IN DIT TARIEF) PER MONSTER OVPXXXXXX 26,19 0, ,93 GENEESMIDDEL (FUNCTIETEST MET) WAARVAN KWANTITATIEVE BEPALING ELDERS IN HET TARIEF WORDT AANGEGEVEN OVPXXXXXX 19,64 0, ,38 Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, voorproeven (kleurproeven, immunoassays waaronder paracetamol) OVPXXXXXX 13,09 0, ,83 Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, alcoholen met GLC OVPXXXXXX 26,19 0, ,93 Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, m.b.v. een chromatografische techniek OVPXXXXXX 81,83 0, ,57 Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, m.b.v. een chromatografische techniek en hierbij de kwantificatie van de hoofdcomponent OVPXXXXXX 26,19 2, ,96 LANDBOUWGIFTEN, CHROMATOGRAFISCH OVPXXXXXX 19,64 0, ,38 ORGANISCHE OPLOSMIDDELEN, CHROMATOGRAFISCH OVPXXXXXX 2,23 0,59 0 2,82 FRUCTOSAMINE OVPXXXXXX 7,85 1,33 0 9,18 GEGLYCEERDE HEMOGLOBINE OVPXXXXXX 7,85 1,33 0 9,18 HBALC OVPXXXXXX 13,09 1, ,42 SIKKELCEL TEST OVPXXXXXX 1,66 0,15 0 1,81 BILIRUBINE, KWANTITATIEF TOTAAL OF DIRECT, ELK OVPXXXXXX 2,23 0,15 0 2,38 LIPASE OVPXXXXXX 3,27 0,44 0 3,71 CHOLESTEROL, HDL OVPXXXXXX 7,85 0,84 0 8,69 MONOAMINOXYDASE (MAO) OVPXXXXXX 19,64 1, ,12 ANTITRYPSINE TYPERING, ALFA-I

16 OVPXXXXXX 6,55 1,48 0 8,03 Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling OVPXXXXXX 13,09 2, ,6 IMMUNO-ELECTROFORESE MET ANTISERUM, INCLUSIEF EVENTUELE DETERMINATIE OVPXXXXXX 7,85 0,89 0 8,74 GLUCOSE-INSULINE TOLERANTIETEST (INCLUSIEF URINE PORTIES) OVPXXXXXX 19,64 1, ,12 KOPER OVPXXXXXX 7,85 0,89 0 8,74 BENCE JONES EIWIT OVPXXXXXX 32,73 3, ,99 ALBUMINE-IGG RATIO (IN SERUM EN LIQUOR CEREBROSPINALIS) OVPXXXXXX 7,85 0,74 0 8,59 KWANTITATIEVE BEPALING VAN EEN IMMUNOGLOBULINE, NEFELOMETRISCH OVPXXXXXX 7,85 0,74 0 8,59 PREALBUMINE OVPXXXXXX 7,85 0,74 0 8,59 ALBUMINE IN LIQUOR CEREBROSPINALIS OVPXXXXXX 7,85 0,74 0 8,59 KAPPA KETENS, VRIJ OF GEBONDEN, ELK OVPXXXXXX 7,85 0,74 0 8,59 LAMBDA KETENS, VRIJ OF GEBONDEN, ELK OVPXXXXXX 32,73 2, ,69 IMMUNO-ELECTROFORESE VAN LIQUOR, NA CONCENTRATIE OVPXXXXXX 1,66 0,15 0 1,81 EIWIT OVPXXXXXX 1,66 0,15 0 1,81 ALBUMINE OVPXXXXXX 7,85 0,74 0 8,59 MYOGLOBINE OVPXXXXXX 7,85 0,74 0 8,59 GLYCOPROTEINE, ALFA-I-ZURE OVPXXXXXX 7,85 0,74 0 8,59 ANTITRYPSINE, ALFA-I OVPXXXXXX 1,66 0,59 0 2,25 ALAT, SGPT, TRANSAMINASE OVPXXXXXX 1,66 0,44 0 2,1 MELKZUUR DEHYDROGENASE (LDH) OVPXXXXXX 4,58 0,44 0 5,02 FRUCTOSE-I,6-DIFOSFAAT-ALDOLASE OVPXXXXXX 1,66 0,44 0 2,1 KREATINE-FOSFOKINASE OVPXXXXXX 1,66 0,44 0 2,1 ALKALISCHE FOSFATASE OVPXXXXXX 7,85 1,18 0 9,03 CK-MB, KREATINE-FOSFOKINASE ISO-ENZYM OVPXXXXXX 4,58 0,44 0 5,02 HYDROXYBOTERZUUR.DEHYDROGENASE (HBDH) OVPXXXXXX 8,45 0,89 0 9,34 TROPONINE, CARDIALE ISOVORM OVPXXXXXX 7,85 0,89 0 8,74 CERULOPLASMINE OVPXXXXXX 7,85 0,89 0 8,74 CRYOGLOBULINE, KWANTITATIEF OVPXXXXXX 6,55 0,59 0 7,14 COLLOID OSMOLALITEIT (COLLOID OSMOTISCHE DRUK) OVPXXXXXX 9,82 3, ,37 KWEEKPROEF < 2 MEDIA, BACTERIOLOGISCH OVPXXXXXX 13,09 4, ,61 KWEEKPROEF 2-3 MEDIA, BACTERIOLOGISCH OVPXXXXXX 19,64 5, ,12 KWEEKPROEF > 3 MEDIA, BACTERIOLOGISCH OVPXXXXXX 26,19 4, ,71 BLOEDKWEEK (AEROOB + ANAEROOB) OVPXXXXXX 4,58 3,55 0 8,13 DETERMINATIE MICRO-ORGANISMEN, BACTERIOLOGISCH OVPXXXXXX 9,82 3, ,83 KWEEKPROEF < 2 MEDIA, MYCOLOGISCH OVPXXXXXX 13,09 3, ,76 KWEEKPROEF 2-3 MEDIA, MYCOLOGISCH

17 OVPXXXXXX 19,64 4,9 0 24,54 KWEEKPROEF > 3 MEDIA, MYCOLOGISCH OVPXXXXXX 4, ,58 DETERMINATIE MICRO-ORGANISMEN, MYCOLOGISCH OVPXXXXXX 13,09 0, ,93 CIRCULERENDE IMMUUNCOMPLEXEN, PER COMPONENT OVPXXXXXX 0 0,15 0 0,15 KRUISPROEF IN ZOUT-ALBUMINE-MILIEU OVPXXXXXX 3,27 0,3 0 3,57 ANTICOMPLEMENT TEST OVPXXXXXX 3,27 0,59 0 3,86 KRUISPROEF, VOLLEDIG (3 METHODEN) OVPXXXXXX 13,09 1, ,28 ERYTROCYTEN, OSMOTISCHE RESISTENTIE OVPXXXXXX 19,64 2, ,7 LYMFOCYTEN SUBPOPULATIE, EERSTE ANTISTOF OVPXXXXXX 4,58 0,59 0 5,17 LYMFOCYTEN SUBPOPULATIE, TWEEDE EN ELKE VOLGENDE ANTISTOF OVPXXXXXX 81,83 9, ,49 HLA-A, B, C, TYPERING OVPXXXXXX 32,73 3, ,84 HLA-B OVPXXXXXX 6,55 0,74 0 7,29 MICROSCOPIE VAN PUNCTATEN (ANDERS DAN STERNUMPUNCTAAT), STANDAARD KLEURING EN BEOORDELING OVPXXXXXX 3,27 0,44 0 3,71 Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling OVPXXXXXX 1,66 0,15 0 1,81 LEUCOCYTEN, ENKELVOUDIGE BEPALING OVPXXXXXX 19,64 1, ,42 TROMBELASTOGRAM, EERSTE ONDERZOEK OVPXXXXXX 6,55 0,74 0 7,29 TROMBELASTOGRAM, HERHALINGEN OVPXXXXXX 7,85 0,89 0 8,74 HAPTOGLOBINE OVPXXXXXX 19,64 1, ,12 BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII STOL ACTIVITEIT OVPXXXXXX 9,82 1, ,3 BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII,VON WILLEBRAND FACTOR, RISTOCETINEFACTOR OVPXXXXXX 9,82 1, ,86 BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII RELATED ANTIGEEN OVPXXXXXX 13,09 1, ,57 BLOEDSTOLLINGSFACTOR XI OVPXXXXXX 13,09 1, ,57 BLOEDSTOLLINGSFACTOR XII OVPXXXXXX 3,27 0,3 0 3,57 APTT, GEACTIVEERDE PARTIELE TROMBOPLASTINETIJD OVPXXXXXX 2,23 0,3 0 2,53 FIBRINOGEEN SPLITSINGSPRODUKTEN, KWALITATIEF OVPXXXXXX 7,85 0,89 0 8,74 FIBRINOGEEN SPLITSINGSPRODUKTEN, KWANTITATIEF OVPXXXXXX 2,23 0,3 0 2,53 FIBRINE/FIBRINOGEEN DEGRADATIE PRODUKTEN (FDP) D-DIMEERTEST, SEMIKWANTITATIEF OVPXXXXXX 9,82 1, ,86 FIBRINE/FIBRINOGEEN DEGRADATIE PRODUKTEN, KWANTITATIEF OVPXXXXXX 2,23 0,3 0 2,53 FIBRINE MONOMEREN OVPXXXXXX 9,82 1, ,86 FIBRINOPEPTIDE-A OVPXXXXXX 9,82 1, ,86 ANTITROMBINE III ACTIVITEIT OVPXXXXXX 13,09 1, ,42 ANTITROMBINE III ANTIGEEN OVPXXXXXX 13,09 1, ,66 PLASMINOGEEN ANTIGEEN OVPXXXXXX 13,09 1, ,72 PORFYRINES URO-, COPRO-, PROTO-, IN ERYTROCYTEN, KWANTITATIEF OVPXXXXXX 13,09 1, ,57 PROTEINE C ACTIVITEIT OVPXXXXXX 13,09 1, ,57 PROTEINE C ANTIGEEN

18 OVPXXXXXX 13,09 1, ,57 PROTEINE S TOTAAL ANTIGEEN OVPXXXXXX 13,09 1, ,57 PROTEINE S VRIJ ANTIGEEN OVPXXXXXX 13,09 1, ,57 ANTIPLASMINE ANTIGEEN, ALFA OVPXXXXXX 9,82 1, ,86 Sperma penetratie test, in capillairen vlgs. Kremer, SPM testen direct en gekruist, op voorwerpglas microscopisch vlgs. Kurzrock Miller, elk OVPXXXXXX 13,09 1, ,34 OPWERKEN VAN SPERMA TEN BEHOEVE VAN FERTILISATIE OVPXXXXXX 9,82 0,3 0 10,12 ZWANGERSCHAPSREACTIE UIT SERUM OVPXXXXXX 39,28 1, ,47 HCG KWANTITATIEF UIT SERUM OVPXXXXXX 2,23 0,3 0 2,53 Baarmoederslijmonderzoek op: aspect, ph, varentest en aanwezigheid van epitheel, erytrocyten, leucocyten, bacteriën OVPXXXXXX 26,19 1, ,67 Sperma onderzoek (uitgebreid), tenminste omvattende bepaling van volume, viscositeit, dichtheid van spermatozoën, ph, motiliteit, aantal en aard rondcellen OVPXXXXXX 26,19 1, ,67 ERYTROCYTENVOLUME OVPXXXXXX 45,83 1, ,31 IJZER(PLASMA-IJZER)TURNOVER (PIT), BEPALING VAN DE ERYTROCYTEN-IJZERTURNOVER OVPXXXXXX 7,85 0,89 0 8,74 ACETYLGLUCOSEAMINIDASE, N OVPXXXXXX 45,83 2, ,59 KINKHOEST-SEROLOGIE (IGM + IGG) OVPXXXXXX 39,28 0, ,02 ALLERGIE-ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-B/CLB-C) OVPXXXXXX 39,28 0, ,97 ANTISTOFFEN TEGEN WEEFSELANTIGENEN, BIJZONDER (CLB-B) OVPXXXXXX 19,64 0, ,26 REUMAFACTOREN (ELISA)(CLB-B) OVPXXXXXX 39,28 0, ,01 AUTO-IMMUUNZIEKTEN, OVERIGE, BIJZONDER (CLB-C) OVPXXXXXX 39,28 0, ,9 BLOEDCELCHEMIE, ROOD, BIJZONDER (CLB-B) OVPXXXXXX 106,43 0, ,17 BLOEDCELCHEMIE, ROOD, BIJZONDER (CLB-C) OVPXXXXXX 152,03 0, ,77 BLOEDCELCHEMIE, WIT, BIJZONDER (CLB-C) OVPXXXXXX 45,83 0, ,57 BLOEDSTOLLINGSFACTOREN, BIJZONDER (CLB-C) OVPXXXXXX 45,83 0, ,45 BLOEDGROEP ERYTROCYTENSEROLOGIE, BIJZONDER (CLB-B) OVPXXXXXX 39,28 0, ,02 BLOEDGROEP ERYTROCYTENSEROLOGIE, BIJZONDER (CLB-C) OVPXXXXXX 81,83 0, ,57 HLA-B27 BEVESTIGING (CLB-B) OVPXXXXXX 197,65 0, ,38 HLA-OVERIGE BIJZONDERE ONDERZOEKEN (CLB-C) OVPXXXXXX 26,19 0, ,81 COMPLEMENTFACTOREN-IMMUNOCHEMIE, BIJZONDER (CLB-C) OVPXXXXXX 26,19 0, ,81 IMMUNOCHEMISCHE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-B) OVPXXXXXX 32,73 0, ,32 IMMUNOCHEMISCHE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-C) OVPXXXXXX 45,83 0, ,45 IMMUNOCYTOLOGIE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-B) OVPXXXXXX 152,03 0, ,63 IMMUNOCYTOLOGIE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-C) OVPXXXXXX 45,83 0, ,42 KLINISCHE VIRO IMMUNOLOGIE, BIJZONDER (CLB-B) OVPXXXXXX 81,83 0, ,48 KLINISCHE VIRO IMMUNOLOGIE, BIJZONDER (CLB-C) OVPXXXXXX 45,83 0, ,51 IMMUNOGENETICA, BIJZONDER (CLB-B) OVPXXXXXX 106,43 0, ,02 IMMUNOGENETICA, BIJZONDER (CLB-C) OVPXXXXXX 81,83 0, ,42 LEUCOCYTEN-/TROMBOCYTENSEROLOGIE, BIJZONDER (CLB-C)

19 OVPXXXXXX ORDERTARIEF KLINISCH-CHEMISCHE EN MICROBIOLOGISCHE LABORATORIUMONDERZOEKEN OVPXXXXXX 9, ,62 Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken OVPXXXXXX 15, ,68 CLB-referentietarief OVPXXXXXX 11, ,32 INR-BEPALING (INCL. ORDERTARIEF) OVPXXXXXX 6, ,09 Registratietarief diabetesdienst OVPXXXXXX 126,58 10, ,37 Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder röntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze o OVPXXXXXX 326,19 32, ,56 Directe percutane arteriële punctie OVPXXXXXX 326,19 48, ,74 Al dan niet selectief onderzoek via percutane arteriële catheterisatie OVPXXXXXX 253,16 48, ,71 Al dan niet selectief onderzoek via percutane veneuze catheterisatie - alleen een venapunctie is inbegrepen in het desbetreffende codenummer zoals b.v en OVPXXXXXX 126,58 21, ,16 Planigrafie algemeen OVPXXXXXX 126,58 48, ,13 DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF ORGANEN, ONDER CT-CONTROLE OVPXXXXXX 65,72 32, ,09 DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF ORGANEN, ONDER RÖNTGENCONTROLE OVPXXXXXX 65,72 32, ,09 DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF ORGANEN, ONDER ECHOGRAFISCHE CONTROLE OVPXXXXXX 90,07 16, ,25 Volledig botdensitometrisch onderzoek met DEXA-apparatuur, ongeacht het aantal onderzochte anatomische gebieden en ongeacht het aantal zittingen OVPXXXXXX 1287,71 64, ,45 Percutane transluminale angioplastiek (PTA) stenose van de andere niet-coronaire vaten (zie voor occlusie) OVPXXXXXX 1287,71 64, ,45 Percutane transluminale angioplastiek (PTA) occlusie van de andere niet-coronaire vaten (zie voor stenose) OVPXXXXXX 1287,71 129, ,19 Embolisatie van vaten OVPXXXXXX 366,35 129, ,83 Trombolyse met b.v. urokinase OVPXXXXXX 366,35 32, ,72 Plaatsen stent (vasculair, urinewegen, enteraal, galwegen, traanwegen) OVPXXXXXX 366,35 32, ,72 Inbrengen implanteerbaar intravasculair systeem (b.v. port-a-cath of dialysecatheter) OVPXXXXXX 366,35 64, ,09 Inbrengen van een aorta stentgraft in samenwerking met een chirurgisch team OVPXXXXXX 46,25 3, ,49 Radiologisch onderzoek hersenschedel of deel ervan inclusief neusbeen OVPXXXXXX 562,56 48, ,22 MRI hersenen bij epilepsie - uitgebreid OVPXXXXXX 199,61 48, ,27 MRI hersenen - met contrast OVPXXXXXX 199,61 48, ,27 MRI hersenen - standaard OVPXXXXXX 163,09 32, ,46 CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel OVPXXXXXX 46,25 21, ,83 ECHOGRAFIE VAN DE SCHEDEL (NIET BEDOELD WORDT DE MID-LINE ECHO) OVPXXXXXX 326,19 21, ,77 Radiologisch onderzoek arteria carotis communis en/of externa en/of interna OVPXXXXXX 126,58 32, ,95 Echografie carotide, al dan niet inclusief haematotachografisch onderzoek van de cerebropetale vaten OVPXXXXXX 326,19 16, ,37 Radiologisch onderzoek arteria vertebralis OVPXXXXXX 46,25 3, ,49 Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid OVPXXXXXX 163,09 32, ,46 CT onderzoek van de aangezichtsschedel, met of zonder intraveneus contrast OVPXXXXXX 52,34 21, ,92 ECHOGRAFIE VAN HET AANGEZICHT EN/OF NEUSBIJHOLTEN OVPXXXXXX 163,09 10, ,88 SKELETVRIJE OPNAME OOGBOL EN/OF LOCALISATIE CORPUS ALIENUM IN OOG(KAS) OVPXXXXXX 52,34 21, ,92 Radiologisch onderzoek ductus naso-lacrimalis.

20 OVPXXXXXX 46,25 21, ,83 Echografie orbita inclusief oogbol OVPXXXXXX 46,25 10, ,04 Radiologisch onderzoek petrosum, mastoïd of deel ervan, een of meerdere projecties OVPXXXXXX 163,09 48, ,64 CT onderzoek van het petrosum, multidirectioneel onderzoek met reconstructies tbv afbeelden binnen- of middenoorpathologie. Dit codenummer is niet bedoeld voor de analyse v OVPXXXXXX 199,61 48, ,16 MRI achterste schedelgroeve OVPXXXXXX 46,25 3, ,49 PARTIELE GEBITSSTATUS OVPXXXXXX 46,25 10, ,04 VOLLEDIGE GEBITSSTATUS OF PANORAMIXOPNAME OVPXXXXXX 65,72 5, ,11 Radiologisch onderzoek mandibula, kaakgewricht(en) of deel ervan - localisatie speekselsteen OVPXXXXXX 126,58 32, ,95 SIALOGRAFIE OVPXXXXXX 52,34 21, ,92 ECHOGRAFIE VAN DE SCHILDKLIER EN/OF HALS OVPXXXXXX 46,25 16, ,43 Radiologisch onderzoek gehele wervelkolom inclusief sacrum en os coccigis en overzichtsopname sacroiliacale gewrichten OVPXXXXXX 163,09 32, ,46 CT ONDERZOEK VAN DE WERVELKOLOM OVPXXXXXX 46,25 5, ,64 Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan OVPXXXXXX 199,61 48, ,16 MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang OVPXXXXXX 46,25 3, ,49 Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan OVPXXXXXX 253,16 48, ,71 MRI thoracale wervelkolom OVPXXXXXX 46,25 5, ,64 Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten OVPXXXXXX 199,61 48, ,16 MRI lumbosacrale wervelkolom OVPXXXXXX 46,25 5, ,64 Speciaal gericht radiologisch onderzoek sacroiliacale gewrichten en/of os coccygis OVPXXXXXX 163,09 21, ,67 MYELOGRAFIE OVPXXXXXX 126,58 21, ,16 INBRENGEN VAN INTRATHECAAL OF INTRA-ARTICULAIR CONTRAST DOOR DE RADIOLOOG, T.B.V. MRI OF CT OVPXXXXXX 46,25 10, ,04 Radiologisch onderzoek gehele schouder, arm en hand OVPXXXXXX 326,19 16, ,37 Radiologish onderzoek arteria brachialis OVPXXXXXX 126,58 48, ,13 FLEBOGRAFIE VAN EEN ARM INCLUSIEF DE BENODIGDE VENAPUNCTIE OVPXXXXXX 163,09 32, ,46 CT ONDERZOEK VAN DE BOVENSTE EXTREMITEITEN, MET OF ZONDER INTRAVENEUS CONTRAST OVPXXXXXX 52,34 21, ,92 ECHOGRAFIE VAN DE BOVENSTE EXTREMITEITEN OVPXXXXXX 199,61 48, ,16 MRI schouder(s)/bovenste extremiteit(en) OVPXXXXXX 326,19 16, ,37 Radiologisch onderzoek arteria subclavia OVPXXXXXX 46,25 5, ,64 Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm OVPXXXXXX 163,09 32, ,46 Arthrografie schoudergewricht OVPXXXXXX 46,25 3, ,49 Radiologisch onderzoek elleboog en/of onderarm OVPXXXXXX 90,07 32, ,44 Arthrografie elleboogsgewricht OVPXXXXXX 46,25 3, ,49 Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers OVPXXXXXX 90,07 32, ,44 Arhthrografie polsgewricht OVPXXXXXX 46,25 10, ,04 Lengteprognose op handwortelskelet en/of skeletleeftijdbepaling OVPXXXXXX 46,25 5, ,64 Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.

Tarief geldig: Declaratie Omschrijving declaratiecode Totaalprijs Van Tm

Tarief geldig: Declaratie Omschrijving declaratiecode Totaalprijs Van Tm Products kunnen meerdere keren voorkomen als gevolg van een andere geldigheidsperiode. Declaratie Omschrijving declaratie Totaalprijs Van Tm 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 01-01-2014 31-12-2014 010906

Nadere informatie

Prijslijst DOT-zorgproducten en OVP 2014 Bronovo Ziekenhuis Versie 2014.3 Geldig vanaf 1 juni 2014

Prijslijst DOT-zorgproducten en OVP 2014 Bronovo Ziekenhuis Versie 2014.3 Geldig vanaf 1 juni 2014 code 2014 omschrijving Declaratiecode OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 010905 0,00 0,25 0,25 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 010906 0,00 33,00 33,00 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie,

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten Lievensberg ziekenhuis 2014 Versie 2.0 1-6-2014

Tarievenlijst passanten Lievensberg ziekenhuis 2014 Versie 2.0 1-6-2014 Tarievenlijst passanten Lievensberg 2014 Versie 2.0 1-6-2014 Declaratiec Zorgproduct Omschrijving Kostendeel Honorarium Totaal Tarief 010905 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER - 0,25 0,25 010906 010906 Reistijd/vacatie

Nadere informatie

Voor verdere uitleg verwijzen wij u naar onze Verzekeringsvoorwaarden.

Voor verdere uitleg verwijzen wij u naar onze Verzekeringsvoorwaarden. U kunt via onze Zorgvinder nagaan of uw zorgaanbieder een contract met ons heeft. Zorgvinder Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen over uw vergoeding? Bel dan gerust

Nadere informatie

geldig per 1 juni 2014

geldig per 1 juni 2014 10905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,00 0,25 0,25 10906 Reistijd/vacatie per half uur. 0,00 33,00 33,00 32280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 18,47 54,92 73,39 32281

Nadere informatie

Overige zorgproducten Ingangsdatum: 1 juni 2014 Einddatum: 31 december 2014

Overige zorgproducten Ingangsdatum: 1 juni 2014 Einddatum: 31 december 2014 Prijslijst St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg Overige zorgproducten Ingangsdatum: 1 juni 2014 Einddatum: 31 december 2014 Declaratiecode 010905 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,00 0,25 0,25 010906 010906

Nadere informatie

159,87. Niet alle overige zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 1 (van 44)

159,87. Niet alle overige zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 1 (van 44) 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 75,20 032281 Diagnostische directe laryngoscopie,

Nadere informatie

Vergoeding nietgecontracteerde. specialistische zorg 2015

Vergoeding nietgecontracteerde. specialistische zorg 2015 Vergoeding nietgecontracteerde medisch specialistische zorg 2015 IAK Verzekeringen Als gevolmachtigd agent voert IAK geheel zelfstandig zorgverzekeringen uit voor rekening van een zorgverzekeraar. Daarom

Nadere informatie

DBC Zorgproductcode Zorg Plan Selectief (natura)

DBC Zorgproductcode Zorg Plan Selectief (natura) Wij zijn er voor ú Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Looptijd prijslijst 1/1/2015-31/3/2015* Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die

Nadere informatie

Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder:

Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder: Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder: vind-de-beste-zorg Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen over uw vergoeding? Bel dan gerust

Nadere informatie

Testen en afnamecondities

Testen en afnamecondities -100b (liquor) Acetazolamide Bloed Buis oranje-gel-8.5 4 Afname vlak vóór dosis of minimaal 2 uur na dosis Aceton Acetylcholinereceptoren, antistoffen tegen (ACRA) Bloed Buis oranje-gel-8.5 4 Adenovirus

Nadere informatie

Referentiewaardelijst bepalingen

Referentiewaardelijst bepalingen Deze lijst toont de referentiewaarden voor de bepalingen uitgevoerd op het laboratorium van Diagnostiek voor U Opmerkingen: - De tijdsduur tot de rapportage van de uitslag is afhankelijk van de manier

Nadere informatie

Toelichtingen bij het aanvraagformulier

Toelichtingen bij het aanvraagformulier Informatie vanuit het laboratorium CMA-CLA-CLH Toelichtingen bij het aanvraagformulier Opgemaakt op basis van het aanvraagformulier versie 44 Raadpleeg ook de labogids AFNAMECONDITIES Nuchtere staalafname:

Nadere informatie

Doseren van humane choriongonadotrofines (HCG) mag niet worden aangerekend gedurende de twintig laatste weken van de zwangerschap.

Doseren van humane choriongonadotrofines (HCG) mag niet worden aangerekend gedurende de twintig laatste weken van de zwangerschap. DIAGNOSEREGELS ARTIKEL 24 Diag 1 Diag 2 Diag 3 Diag 5 Diag 6 Diag 8 Diag 10 Diag 11 Diag 12 Diag 20 Diag 24 Diag 27 Doseren van glucose of andere reducerende suikers in urine en/of doseren van eiwit in

Nadere informatie

Inho dsopgave behorende bij de tabel

Inho dsopgave behorende bij de tabel Tabel behorende bij PB 2001, 100 (Landsbesluit Medisch Tarief Sociale Verzekeringen 2001) Inho dsopgave behorende bij de tabel Omschrijving pagina Kleine verrichtingen (huisarts) i -2 Bijzondere verrichtingen

Nadere informatie

Algemeen onderzoek BSE Kreatinine GFR ALAT y-gt ASAT Glucose TSH ANEMIE Hb MCV Ferritine Trombocyten Leukocyten Reticulocyten LDH Foliumzuur Vit B12

Algemeen onderzoek BSE Kreatinine GFR ALAT y-gt ASAT Glucose TSH ANEMIE Hb MCV Ferritine Trombocyten Leukocyten Reticulocyten LDH Foliumzuur Vit B12 Algemeen onderzoek BSE bij ontsteking komen eiwitten vrij die de erytrocyten sneller doen zakken dus hoog BSE Hb eiwit in de rode bloedcel voor vervoer zuurstof en koolstofdioxide Kreatinine 60/120 wordt

Nadere informatie

INSTRUCTIES BIJ DE BEANTWOORDING VAN DE VRAGEN

INSTRUCTIES BIJ DE BEANTWOORDING VAN DE VRAGEN INSTRUCTIES BIJ DE BEANTWOORDING VAN DE VRAGEN 1. Deze toets bestaat uit 150 meerkeuzevragen. 2. Controleer of er pagina s ontbreken en vraag zonodig een nieuw exemplaar. 3. Bij de inschrijfbalie ontvangt

Nadere informatie

Atalmedialwijzer. Voor: artsen en (co) assistenten Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp/Alphen

Atalmedialwijzer. Voor: artsen en (co) assistenten Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp/Alphen Atalmedialwijzer Laboratorium Voor: artsen en (co) assistenten Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp/Alphen Informatie en richtlijnen voor het optimaal gebruik van de diensten van Atalmedial vs 2 januari 2015

Nadere informatie

DEEL 1. DE RODE BLOEDCEL... 9 1 DE VORM EN CYTOSKELET VAN ERYTROCYTEN... 9 2 KARAKTERISTIEKEN VAN RODE BLOEDCELLEN... 10

DEEL 1. DE RODE BLOEDCEL... 9 1 DE VORM EN CYTOSKELET VAN ERYTROCYTEN... 9 2 KARAKTERISTIEKEN VAN RODE BLOEDCELLEN... 10 INHOUDSTAFEL. DEEL 1. DE RODE BLOEDCEL... 9 1 DE VORM EN CYTOSKELET VAN ERYTROCYTEN... 9 2 KARAKTERISTIEKEN VAN RODE BLOEDCELLEN... 10 3 VORMING VAN RBC: ERYTROPOIESIS... 11 4 HET ERYTROPOIETINE... 13

Nadere informatie

Bijlage 1 bij beleidsregel CU-2073

Bijlage 1 bij beleidsregel CU-2073 Bijlage 1 bij beleidsregel CU-2073 INDELING TARIEFLIJST 2012 A. ALGEMEEN B. DIAGNOSTIEK 1. Beeldvormende diagnostiek 2. Klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken 3. Pathologie 4. Nucleaire

Nadere informatie

VIER JARIGE HBO OPLEIDING INTEGRALE GENEESKUNDE VOOR THERAPEUTEN DE MENS CENTRAAL

VIER JARIGE HBO OPLEIDING INTEGRALE GENEESKUNDE VOOR THERAPEUTEN DE MENS CENTRAAL VIER JARIGE HBO OPLEIDING INTEGRALE GENEESKUNDE VOOR THERAPEUTEN DE MENS CENTRAAL VERSIE FEBRUARI 2012 OPDRACHTGEVER EN VERANTWOORDELIJK VOOR DE UITVOERING IN DE PRAKTIJK: NEW HEALTH ACADEMY OPLEIDINGS

Nadere informatie

Totaal ijzervoorraad, behoefte, verlies, enterohepatische kringloop, absorptie en resorptie ijzer.

Totaal ijzervoorraad, behoefte, verlies, enterohepatische kringloop, absorptie en resorptie ijzer. RC 1 (ZSO 1 + 2) Hb: Mannen: 8,5-11 mmol/l Vrouwen: 7,5-11 mmol/l Etiologie anemie: Klinisch: o Verminderde aanmaak o Verhoogde afbraak (hemolyse) o Verhoogd verlies Diagnostisch: o Microcytair o Macrocytair

Nadere informatie

EXAMENSTOFBESCHRIJVING MEDISCHE VAKKEN MDK MDT - MDC

EXAMENSTOFBESCHRIJVING MEDISCHE VAKKEN MDK MDT - MDC EXAMENSTOFBESCHRIJVING MEDISCHE VAKKEN MDK MDT - MDC Copyright Stichting BCE INHOUDSOPGAVE KENMERKEN LEVENDE STOF...2 CELLEN EN WEEFSELS...2 ONCOLOGIE...3 SKELET, SPIEREN EN GEWRICHTEN...3 SKELET EN GEWRICHTEN...3

Nadere informatie

Diagnostisch onderzoek

Diagnostisch onderzoek Vademecum Diagnostisch onderzoek Sanquin Bloedvoorziening Vademecum Diagnostisch onderzoek Sanquin Diagnostiek 2014 Inhoud 5 Voorwoord 7 8 20 38 54 72 82 92 106 126 150 156 166 180 196 Theorie 1 Transfusie

Nadere informatie

Werkboek. Beknopte integrale ziekteleer Kwalificatieniveau 4. behorend bij de derde druk van. Paul Bocken

Werkboek. Beknopte integrale ziekteleer Kwalificatieniveau 4. behorend bij de derde druk van. Paul Bocken Werkboek behorend bij de derde druk van Beknopte integrale ziekteleer Kwalificatieniveau 4 Paul Bocken In dit werkboek zijn oefenvragen opgenomen die behoren bij de uitgave Beknopte integrale ziekteleer

Nadere informatie

algemene problemen Hoofdstuk 1 W.D. Reitsma en J.B.L. Hoekstra Lichaamssamenstelling

algemene problemen Hoofdstuk 1 W.D. Reitsma en J.B.L. Hoekstra Lichaamssamenstelling Hoofdstuk 1 algemene problemen W.D. Reitsma en J.B.L. Hoekstra Ω 1.1 Lichaamssamenstelling Het totale lichaamswater bedraagt ongeveer 60% van het lichaamsgewicht. Bij vrouwen is dit iets lager dan bij

Nadere informatie

Handboek Gebruik Zorgactiviteiten

Handboek Gebruik Zorgactiviteiten Handboek Gebruik Zorgactiviteiten bijgewerkt tot en met RZ14c Versie 20140501 Ingangsdatum 1 juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Consult, overleg, coördinatie en bespreking... 5 2.1 Poliklinische

Nadere informatie

Acute boekje. Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van aandoeningen op het gebied van inwendige specialismen

Acute boekje. Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van aandoeningen op het gebied van inwendige specialismen Acute boekje Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van aandoeningen op het gebied van inwendige specialismen 2009 Acute boekje Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van aandoeningen op

Nadere informatie

Acute boekje. Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van acute aandoeningen in de Interne Geneeskunde Vierde editie 2009

Acute boekje. Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van acute aandoeningen in de Interne Geneeskunde Vierde editie 2009 Acute boekje Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van acute aandoeningen in de Interne Geneeskunde Vierde editie 2009 Redactiecommissie A.P.J. de Vries (LUMC, Leiden) R.O.B. Gans (UMCG, Groningen)

Nadere informatie

LESA. Rationeel Aanvragen van Laboratoriumdiagnostiek. Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak

LESA. Rationeel Aanvragen van Laboratoriumdiagnostiek. Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak LESA Rationeel Aanvragen van Laboratoriumdiagnostiek Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde Landelijke Eerstelijns Samenwerkings

Nadere informatie