Standaard prijslijst overige zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 januari 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Standaard prijslijst overige zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 januari 2014"

Transcriptie

1 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 18,47 54, Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 168,45 103,45 65, Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of 370,71 pathologisch onderzoek. 370,71 0, Diagnostische pleurapunctie. 50,50 50,50 0, Poliklinische controle op de werking van de pacemaker, inclusief het eventueel gebruik van de cardioverter. 40,64 40,64 0, INBRENGEN VAN EEN PORT-A-CATH SYSTEEM. 974,37 867,60 106, Therapeutische endoscopie van oesofagus, maag of duodenum. 317,55 223,13 94, C ureum ademtest (Helicobacter pylori). 86,16 70,30 15, GASTROSTOMIE, OPEN PROCEDURE (ZIE VOOR ENDOSCOPISCH). 277,41 210,85 66, Endoscopische gastrostomie (zie voor open procedure). 447,57 377,85 69, Diagnostische endoscopie van oesofagus, maag en/of duodenum met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten. 210,80 168,18 42, Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie. 352,48 256,97 95, Diagnostische endoscopie en van het sigmoïd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie. 232,77 189,86 42, RECTOSCOPIE OF PROCTOSCOPIE. 86,40 65,45 20, Endoscopische retrograde cholangiopancreaticografie (ERCP). 517,81 389,94 127, Endoscopisch plaatsen stent in tractus digestivus (proximaal of distaal) , ,27 127, Niet operatieve ambulante behandeling van haemorrhoïden door middel van scleroseren, bandligatie, infraroodcoagulatie of cryochirurgie. 149,22De eerste behandeling. 117,74 31, Niet operatieve ambulante behandeling van haemorrhoïden door middel van scleroseren, bandligatie, infraroodcoagulatie of cryochirurgie. 126,95Iedere volgende behandeling 94,98 binnen 31,97 een jaar Prenatale screening: Nuchal Translucentie (NT-) meting (nekplooimeting) bij eenling en het eerste kind van een meerlingzwangerschap. 162,20 156,27 5, Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij eenling en het eerste kind van een meerlingzwangerschap. 158,91 151,31 7, Prenatale screening: Nuchal Translucentie (NT-) meting (nekplooimeting) bij ieder volgend kind van een meerlingzwangerschap. 99,88 96,22 3, Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij ieder volgend kind van een meerlingzwangerschap. 140,92 134,24 6, Prenatale screening: counseling. 41,77 8,19 33, Contact-rgisch onderzoek voor diagnostiek van rgische huidaandoeningen door middel van reeksen, serie van tenminste 20 tests. 50,50 50,50 0, Anesthesiologische ondersteuning bij tandheelkundige behandelingen onder narcose van AWBZ cliënten en verzekerden voor bijzondere 619,15 tandheelkunde, maximaal 544,88 90 minuten 74,27 behandeling Anesthesiologische ondersteuning bij tandheelkundige behandelingen onder narcose van AWBZ cliënten en verzekerden voor bijzondere 851,38 tandheelkunde, tussen 702,8490 en maximaal 148, minuten behand Anesthesiologische ondersteuning bij tandheelkundige behandelingen onder narcose van AWBZ cliënten en verzekerden voor bijzondere 1.123,39 tandheelkunde, meer 900,57 dan 150 minuten 222,82 behandeling Cytologische en/of bacteriologische punctie. 103,45 103,45 0, ECHOGRAFIE À-VUE IN VERBAND MET ZWANGERSCHAP. 35,15 35,15 0, ECHOGRAFIE VAN DE BUIKORGANEN. 101,58 40,20 61, Echografie van het hart. 40,64 40,64 0, Begeleiding en interpretatie door cardioloog bij multislice CT-hart inclusief voor- en nabespreking met radioloog. 181,77 23,89 157, Begeleiding en interpretatie MRI-hart door cardioloog inclusief voor- en nabespreking met radioloog. 185,83 27,95 157, Begeleiding en interpretatie dobutamine stress-test door cardioloog bij MRI-hart inclusief voor- en nabespreking met radioloog. 462,48 221,64 240, Onderzoek gevoeligheid rgenen dmv huidtest(s), dmv scarificaties of intracutane injecties. 82,85 82,85 0, Extra Corporele Membraan Oxygenatie (ECMO) incl. toeslag bij behandeling op Neonatale IC of Pediatrische IC (zie voor ECMO 2.391,82 bij behandeling van 2.391,82 volwassenen). 0, Standaard electro-encephalografie (EEG), registratie tot 1 uur. 154,79 139,34 15, Langdurige electro-encephalografie (EEG), registratie vanaf 6 tot 24 uur. 248,45 143,11 105, AMBULANTE 24-UURS ELECTRO-ENCEPHALOGRAFIE (EEG)-REGISTRATIE. 217,75 138,75 79,00

2 ELECTRO-ENCEPHALOGRAFIE (EEG) BIJ HERSENDOODPROCEDURE, UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG. 161,85 82,85 79, UURS ELECTRO-ENCEPHALOGRAFIE (EEG)-REGISTRATIE MET DIEPTE ELEKTR. 248,45 143,11 105, Aanvullende eenvoudige kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG). 82,85 82,85 0, Aanvullende uitgebreide kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG). 82,85 82,85 0, ELECTRO-OCULOGRAFIE (EOG). 58,99 41,43 17, SLAAP-APNEU REGISTRATIE (SCREENING), UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG. 120,70 103,14 17, Neurologische behandeling en begeleiding MS-patiënten, waarbij een intensief arts-patiëntencontact plaatsvindt. 147,09 118,66 28, MSLT, UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG. 112,70 82,85 29, Polysomnografie (PSG) 229,95 177,28 52, Chronische electro-corticografie zonder aanvullende stimulatie/mapping. 146,77 41,43 105, Onderzoek arteriële obstructies extremiteiten dmv bloeddrukmeting armen en/of benen of penis met CW doppler of plethysmografie incl 79,33 PVR curven of doppler 59,61 stroomsnelheid 19,72 curven incl een belastin Onderzoek veneuze afwijkingen extremiteiten dmv registreren veneuze CW dopplersignalen incl. proximale en distale compressietests 78,86 en/of vasalva manoeuvres 59,14en/of outflow- 19,72 of fotoplethysmografie Chronische electro-corticografie met aanvullende stimulatie/mapping. 252,11 41,43 210, Standaard electromyografisch onderzoek (EMG) (< 45 min.). 118,99 89,14 29, Uitgebreid electromyografisch onderzoek (EMG) (> 45 min.). 182,12 103,12 79, Brainstem auditory evoked potentials (BAEP/BER) zonder auto-akoestische emissie. 50,21 41,43 8, Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie. 124,91 124,91 0, BEOORDELING ECG, HOLTER, INSPANNINGSONDERZOEK E.D. 43,35 26,95 16, Brainstem auditory evoked potentials (BAEP/BER) met auto-akoestische emissie. 58,99 41,43 17, Calorisch vestibulair onderzoek zonder ENG-registratie. 137,29 99,38 37, Somato sensible evoked potentials (SSEP/SER) niet in kader van een bronlokalisatie analyse. 138,44 129,66 8, Somato sensible evoked potentials (SSEP/SER) in kader van een bronlokalisatie analyse. 146,77 41,43 105, Visually evoked potentials (VEP), exclusief objectieve visusbepaling. 125,10 116,32 8, Visually evoked potentials (VEP), inclusief objectieve visusbepaling. 72,80 64,02 8, Motor Evoked Potential (b.v. TES, TMS) beperkt. 76,54 41,43 35, Motor Evoked Potential (b.v. TES, TMS) uitgebreid. 111,66 41,43 70, Standaard Trans Cranieel Doppler-onderzoek (TCD). 211,58 185,25 26, Trans Cranieel Doppler-onderzoek (TCD) in kader van emboliedetectie(> 30 min). 77,80 51,47 26, Trans Craniële (TC) duplex. 122,97 96,64 26, Duplex extracraniële halsvaten. 112,58 98,53 14, DUPLEX BLOEDVATEN IN EXTREMITEITEN. 78,35 64,30 14, Uitbreiding Trans Cranieel Doppler-onderzoek (TCD)/duplex met 1 aanvullende test. 77,80 51,47 26, Electronystagmografie (ENG)-registratie zonder calorisch onderzoek. 165,80 151,75 14, Electronystagmografie (ENG)-registratie met calorisch onderzoek. 82,87 61,80 21, Eenvoudige electro-retinografie (ERG). 90,35 64,02 26, Uitgebreide electro-retinografie (ERG). 73,03 41,43 31, Eenvoudige toon-audiometrie. 33,12 33,12 0, Spraakaudiometrie, niet in combinatie met het aanpassen van een hoortoestel. 40,64 40,64 0, Oculoplethysmografie (OPG). 108,09 89,14 18,95

3 EERSTE ORTHOPTISCH ONDERZOEK (BINOCULAIR). 47,08 47,08 0, VOORTGEZETTE ORTHOPTISCHE BEHANDELING PER BEZOEK (BINOCULAIR). 17,90 17,90 0, Fundusfotografie. 37,42 37,42 0, Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vn onder 40,64 deze code. 40,64 0, Bepaling van de weerstand van de luchtwegen en longparenchym afzonderlijk + bepaling van de volledige elasticiteitskarakteristiek van 40,64 de longen. 40,64 0, Overzichtsbepaling van de mechanische ventilatieverhouding door middel van direct geregistreerde drukvolumediagrammen of luchtweerstandbepaling. 18,47 18,47 0, Residubepaling longen. 50,50 50,50 0, Spirografische longfunctiebepaling. 18,47 18,47 0, Fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECG-apparatuur en oscilloscoop 100,81 tijdens een afzonderlijke 100,81 afspraak, 0,00 eenvoudig Fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECG-apparatuur en oscilloscoop 40,64 tijdens een afzonderlijke 40,64 afspraak, 0,00 uitgebreid Electro-encephalografie (EEG), registratie vanaf 1 tot 2 uur. 171,45 143,10 28, Uitgebreid urodynamisch onderzoek met twee of meer kanalen. 140,39 140,39 0, Analyse bij incontinentie of obstipatie met behulp van een van de volgende onderzoeken: proctoscopie, anala manometrie, defaecografie 234,05 en colonpassage tijd. 133,76 100, Analyse incontinentie of obstipatie: minimaal 2 van de onderzoeken: capaciteit- en compliancemeting, singlefiber electromyografie, readtest, 193,06 ballonevacuatietest, 97,16rectale motiliteit 95,90 indexbepaling Hematotachografie( HTG). 82,94 67,78 15, Echografie zenuwen en spieren. 108,35 51,47 56, Teledermatologie: beoordeling van digitale foto's door dermatoloog zonder face-to-face contact op verzoek van de 1e lijn. 32,02 9,84 22, Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie. 40,64 40,64 0, Histamine (acethylcholine) provocatietest. Spirografisch onderzoek ter bepaling van de prikkelbaarheidsdrempel van de luchtwegen door 103,45 middel van inhalatie-provocatietest(s). 103,45 0, Spirometrie, voor en na inspanning. 40,64 40,64 0, Behandeling met hyperbare zuurstof per zitting per patient, al dan niet in groepsverband, inclusief medisch specialistische supervisie.128,97 128,97 0, PATHOLOGISCH-ANATOMISCH (HISTOLOGISCH) ONDERZOEK EN OVERIGE CYTODIAGNOSTISCHE ONDERZOEKEN. 77,09 49,32 27, Cytodiagnostisch onderzoek van een cervix-preparaat (deze code is niet bestemd voor onderzoek ten gevolge van het bevolkingsonderzoek). 40,40 29,29 11, IMMUNO-PATHOLOGISCH ONDERZOEK. 259,20 203,66 55, VERRICHTINGEN VAN EEN PUNCTIE TEN BEHOEVE VAN CYTOLOGISCH ONDERZOEK. 47,73 29,23 18, KWANTITATIEF C.Q. MORFOMETRISCH PATHOLOGISCH-ANATOMISCH ONDERZOEK. 157,68 102,17 55, Cytodiagnostisch onderzoek cervix-preparaat ivm bevolkingsonderzoek (preventief planmatig georganiseerd cytodiagnostisch onderzoek, 31,13 waarbij het cervix-preparaat 23,47 wordt afgenomen 7,66 door de huisar FLOW-CYTOMETRIE 375,26 319,75 55, Complexe moleculaire diagnostiek - bepalingen op geïsoleerd DNA, RNA of eiwit anders dan frequent aangevraagde bepalingen op micro-organismen. 951,81 905,18 46, Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes met weefsel en/of cellen i.v.m. frequent aangevraagde bepalingen op de 133,68 aanwezigheid van HPV. 105,82 27, Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes weefsel en/of cellen (oa CISH, ISH, FISH) en frequent aangevr.bepalingen 449,30 op aanw.andere micro-organismen 393,57 dan 55,73 HPV (o.a.tbc,ebv,hs HYBRIDISATIE, GEAUTOMATISEERD 31,13 27,09 4, HYBRIDISATIE, HANDMATIG 96,06 83,37 12, DNA-AMPLIFICATIE, KWALITATIEF, GEAUTOMATISEERD 41,68 37,64 4, DNA-AMPLIFICATIE, KWALITATIEF, HANDMATIG 83,05 70,39 12, RNA-AMPLIFICATIE, KWALITATIEF 110,68 95,19 15, DNA/RNA-AMPLIFICATIE, KWANTITATIEF 175,88 163,19 12, DNA/RNA-ANALYSE (BV. SEQUENTIE-BEPALING OF SUB-TYPERING). 185,68 172,87 12, Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht. 2,11 1,95 0,16

4 DIACEETZUUR 0,69 0,53 0, INDICAN 0,80 0,64 0, AMINOLEVULINEZUUR, DELTA-, KWANTITATIEF 8,34 8,02 0, CONCENTRATIE- EN VERDUNNINGSPROEF, ELK 0,69 0,53 0, UREUM 1,61 1,45 0, CHLORIDE 1,61 1,45 0, GALACTOSEPROEF 5,18 4,86 0, HIPPUURZUURPROEF 7,40 6,76 0, HOMOCYSTEINE 39,09 37,90 1, KETOSTEROIDEN, 17-, TOTAAL 14,94 13,50 1, KETOSTEROIDEN, 17-, GEFRACTIONEERD 42,87 41,44 1, PORFYRINES, URO-, COPRO-, PROTO-KWANTITATIEF, ELK 4,89 4,41 0, KREATINE 2,64 2,48 0, URINEZUUR 1,69 1,45 0, HYDROXY-INDOLAZIJNZUUR, 5-, KWALITATIEF 2,38 2,22 0, VITAMINE B2 10,68 9,89 0, PREGNAANDIOL 32,81 31,22 1, OESTRIOL 20,65 19,05 1, KETOGENE-STEROIDEN, 17 96,98 95,54 1, KETOSTEROIDEN, 20-, 17, 21-DIHYDROXY 10,71 9,27 1, IMMUNO-ELECTROFORESE, NA CONCENTRATIE 37,22 34,04 3, ANTISTOFFEN TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IMMUNOBLOT 53,25 45,90 7, OESTROGENEN 56,23 54,63 1, METANEFRINEN, NORMETANEFRINEN 10,16 8,57 1, BLOED (OCCULT), KWALITATIEF 3,34 3,02 0, BILIRUBINE, KWALITATIEF 0,83 0,67 0, GISTPROEF 0,78 0,67 0, VERTERING, KWALITATIEF 0,87 0,71 0, AMYLASE 1,61 1,45 0, LIPASE 2,14 1,82 0, EIWIT 112,29 111,65 0, Calcium in faeces. 7,00 6,36 0, VET (VETTEN, VETZUREN, DROGE STOF), KWANTITATIEF 9,44 8,49 0, MELKZUUR, KWANTITATIEF 12,51 10,92 1, Onderzoek naar Calprotectine in feces. 6,44 5,78 0, Onderzoek naar Elastase in feces. 6,44 5,78 0, LEUCOCYTEN IN FAECES 2,29 2,13 0, OSMOLARITEIT IN FAECES 6,29 5,65 0, CHYMOTRYPSINE IN FAECES 6,48 5,84 0,64

5 GALZURE ZOUTEN IN FAECES 6,31 5,67 0, ALFA-I-ANTITRYPSINE IN FAECES 7,46 6,67 0, PORFYRINES, KWANTITATIEF 34,36 32,76 1, PORFYRINES URO-, COPRO-, PROTO- IN FAECES 44,49 42,89 1, SEDIMENT 1,80 1,64 0, ADEMANALYSE 35,07 34,75 0, AMYLASE 2,42 1,94 0, MORFOLOGISCH ONDERZOEK VAN SPUTUM, ALGEMEEN 2,94 2,73 0, BLOED (OCCULT) IN DIVERSE MATERIALEN 2,17 2,01 0, Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest. 1,77 1,45 0, KREATININE KLARING (OF ANDERE KLARING) 6,54 5,27 1, METHEMOGLOBINE, SULFHEMOGLOBINE, ELK 3,18 2,86 0, VITAMINE C 2,34 2,18 0, KREATININE 1,77 1,45 0, FOSFAAT 1,77 1,45 0, ALKALI RESERVE 3,13 2,65 0, CHOLESTEROL, TOTAAL 1,99 1,51 0, Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces. 1,93 1,45 0, ANGIOTENSINE CONVERTING ENZYM 4,51 4,03 0, VITAMINE A 6,48 5,84 0, IJZER 3,04 1,93 1, VITAMINE E 9,47 8,52 0, LIPOIDEN, TOTAAL 6,79 6,31 0, VITAMINE D (DIHYDROXYCHOLECALCIFEROL) 10,16 8,57 1, NATRIUM 1,77 1,45 0, KALIUM 1,77 1,45 0, IJZERBINDINGSCAPACITEIT 5,87 5,23 0, AMINOZURENCHROMATOGRAM 44,74 39,97 4, TRANSFERRINE 6,27 5,63 0, Koolhydraat Deficïent Transferrine (CDT). 23,24 22,60 0, CHOLINESTERASE 3,31 2,83 0, PYRODRUIVENZUUR 14,16 12,72 1, TRIGLYCERIDEN 2,88 1,93 0, MELKZUUR 12,29 10,86 1, MAGNESIUM 3,46 2,67 0, VETZUREN, VRIJ (FFA, NEFA) 14,43 13,00 1, IMMUNOGLOBULINE, ELK 9,64 8,53 1, FENYLALANINE 22,69 21,89 0, CELLEN TELLEN IN LIQUOR 0,89 0,73 0,16

6 AMMONIAK 12,22 10,79 1, FIBRINOGEEN 4,49 4,01 0, ASAT, SGOT, TRANSAMINASE 1,93 1,45 0, CRYOGLOBULINE, KWALITATIEF 2,32 2,00 0, OSMOLARITEIT 3,33 2,85 0, MICROSCOPISCH ONDERZOEK (ONGEKLEURD OF GEKLEURD), ELK 4,80 3,71 1, MICROSCOPISCH ONDERZOEK (SPIROCHETEN IN DONKER VELD) 4,46 3,37 1, KWEEKPROEF OP TUBERCULOSE 24,64 19,57 5, RESISTENTIEBEPALING KWALITATIEF M.B.V. DIFFUSIE-METHODE, BACTERIOLOGISCH 6,08 3,80 2, RESISTENTIEBEPALING KWANTITATIEF M.B.V. MRC/ETEST PER ANTIBIOTICUM, BACTERIOLOGISCH 6,78 5,08 1, RESISTENTIEBEPALING TBC KWANTITATIEF M.B.V. MRC PER ANTIBIOTICUM, BACTERIOLOGISCH 16,17 10,59 5, MRC + MBC-BEPALING PER ANTIBIOTICUM 8,56 2,97 5, INTERACTIE MRC VAN TWEE ANTIBIOTICA 35,09 31,09 4, BETA LACTAMASE TEST 3,23 2,60 0, MICROSCOPISCH ONDERZOEK (GEKLEURD OF ONGEKLEURD), ELK, MYCOLOGISCH 4,51 3,62 0, RESISTENTIEBEPALING KWANTITATIEF D.M.V. MRC/ETEST PER ANTIBIOTICUM, MYCOLOGISCH 6,77 5,12 1, MICROSCOPISCH ONDERZOEK OP TUBERCULOSE (ZIEHL-NEELSEN OF GELIJKWAARDIGE METHODE) 16,01 13,73 2, AGGLUTINATIEREACTIE VOLGENS WIDAL, VOOR ELK MICRO-ORGANISME 11,17 10,27 0, Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode. 3,16 3,00 0, PAUL EN BUNNELL, REACTIE VAN 10,38 9,48 0, Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest). 3,32 3,16 0, Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest). 4,64 4,32 0, CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering). 7,21 6,72 0, AGGLUTINATIE, KOUDE 6,17 5,87 0, ANTI-STERPTOLYSINE TITER / ANTI-DNASE B TITER OF STAPHOLYSINE TITER, ELK 7,74 6,84 0, ROSE-TEST 9,23 8,85 0, L-AGGLUTINATIE 6,10 5,91 0, RA-TEST (LATEX-AGGLUTINATIE) 4,79 4,46 0, TREPONEMA PALLIDUM HAEMAGGLUTINATIETEST (TPHA) 7,95 3,57 4, FLUORESCERENDE TREPONEMALE ANTI-STOFFENREACTIE (MET TOEPASSING VAN ABSORPTIE) FTA-ABS-REACTIE 11,09 10,19 0, VDRL-REACTIE (KWANTITATIEF) 5,73 5,10 0, PRECIPITATIE REACTIE 6,67 6,32 0, IMMUNODIFFUSIE REACTIE 11,07 8,78 2, IMMUNOCHEMOLYTISCHE BEPALING VAN COMPLEMENT GEHALTE (CH 50) 9,10 8,13 0, COMPLEMENT COMPONENT (KWANTITATIEVE BEPALING) 8,53 7,41 1, MEMBRAAN IMMUNOFLUORESCENTIE (TER BEPALING VAN HET B-LYMFOCYTEN) 24,76 23,80 0, Kwantitatieve bepaling van Pro-calcitonine in bloed. 28,21 27,38 0, C-REACTIVE PROTEINEN (CRP) 4,07 3,75 0, ANTI-NUCLEAIRE FACTOR (ANF) 8,40 7,45 0,95

7 ANTI-PERINUCLEAIRE FACTOR (PNF) 6,34 4,90 1, CELLULAIRE IMMUNITEIT DOOR MIDDEL VAN LYMFOCYTEN TRANSFORMATIE, BEPALING VAN 40,23 36,68 3, Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)). 1,71 1,55 0, BEZINKINGSSNELHEID 1,67 1,51 0, BLOEDINGSTIJD 8,97 8,81 0, PROTROMBINETIJD BIJ ORALE ANTISTOLLING 3,32 3,00 0, PROTROMBINETIJD 4,13 3,97 0, ERYTROCYTEN, RESISTENTIE 2,46 2,30 0, PLASMACELLEN TELLEN 2,71 2,39 0, MICROSCOPIE VAN STERNUMPUNCTAAT, STANDAARDKLEURING EN BEOORDELING 10,86 2,92 7, EOSINOFIELEN TELLEN 1,67 1,51 0, TROMBOCYTEN TELLEN 1,71 1,55 0, RETICULOCYTEN TELLEN 2,87 2,71 0, DIFFERENTIELE TELLING (HAND) 3,18 3,02 0, DIFFERENTIELE TELLING (MACHINAAL) 1,70 1,54 0, LE-CELLEN 5,23 4,72 0, HEPARINE-TOLERANTIE TEST 2,82 2,50 0, HEMOGLOBINE (FOETAAL) KWALITATIEF 5,01 4,53 0, HEMOGLOBINE FOETAAL (HBF), KWANTITATIEF 10,37 9,41 0, HEMOGLOBINE SCHEIDING KWANTITATIEF 12,32 10,73 1, BLOEDSTOLLINGSFACTOR II 4,04 3,72 0, BLOEDSTOLLINGSFACTOR V 3,64 3,32 0, BLOEDSTOLLINGSFACTOR VII 3,53 3,21 0, BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII 12,80 11,37 1, BLOEDSTOLLINGSFACTOR IX 16,96 15,53 1, BLOEDSTOLLINGSFACTOR X 6,82 6,43 0, TROMBOPLASTINETIJD, PARTIEEL 2,34 2,02 0, TROMBINETIJD 5,44 5,14 0, TROMBOCYTEN AGGREGATIE, PER AGGREGERENDE SUBSTANTIE 6,35 5,71 0, ALKALISCHE FOSFATASE, KWANTITATIEF, IN LEUCOCYTEN 23,64 22,04 1, PLASMINOGEEN ACTIVTEIT 29,66 28,70 0, GLUCOSE-6-FOSFAAT-DEHYDROGENASE (G 6 PD) IN ERYTROCYTEN 15,11 13,67 1, Transketolase - in erytrocyten. 12,15 10,71 1, Transketolase - voor en na toevoeging TPP (TPP effect), totaal. 136,75 135,31 1, Circulerend anticoagulans (lupus anticoagulans, antitromboplastine, antifosfolipiden), per anticoagulans. 13,27 11,67 1, ANTIPLASMINE ACTIVEIT, ALFA-2 54,90 53,94 0, SPERMA-ANALYSE, EENVOUDIG 6,23 6,07 0, CONCREMENTEN (ZOALS STENEN), INSTRUMENTELE METHODE 16,33 16,17 0, CHROMATOGRAFISCHE ANALYSE (KWALITATIEF, 2-DIMENSIONAAL) 18,33 16,89 1,44

8 ZUURSTOF- EN KOOLZUURGEHALTE VAN UITADEMINGSLUCHT, KWANTITATIEF 13,64 12,04 1, NATRIUM EN CHLORIDE IN ZWEET (KWANTITATIEF) 11,78 10,67 1, BNP/NT-PROBNP 18,54 16,95 1, LEVENSDUUR ERYTROCYTEN, 51-CHROMIUM 62,01 61,21 0, ZINK 9,42 8,47 0, Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk). 32,83 32,00 0, WORMEIEREN (CONCENTRATIE) 15,03 13,53 1, PROTOZOAIRE CYSTEN (CONCENTRATIE) 15,18 13,16 2, ENTAMOEBA HISTOLYTICA (ZINKSULFAAT CONCENTRATIE) 11,90 9,88 2, SCHISTOSOMA (ZOUTZUUR-ETHER CONCENTRATIE) 14,01 12,51 1, STRONGYLOIDES (BAEMANN CONCENTRATIE) 14,21 12,71 1, Malaria sneltest. 14,07 12,52 1, SCHISTOSOMA (NA CONCENTRATIE D.M.V. CENTRIFUGEREN) 21,60 20,10 1, VIROLOGISCH ONDERZOEK DOOR MIDDEL VAN CELKWEEK < 2 MEDIA 27,92 20,57 7, VIROLOGISCH ONDERZOEK DOOR MIDDEL VAN CELKWEEK 2-3 MEDIA 36,40 29,05 7, VIROLOGISCH ONDERZOEK DOOR MIDDEL VAN CELKWEEK > 3 MEDIA 39,85 32,50 7, TYPERING VAN GEISOLEERD VIRUSSTAM 103,48 90,80 12, HBS ANTIGEEN 12,85 9,83 3, VIRUSDETECTIE IN KWEEK MET SPECIFIEKE ANTISERA 20,74 15,16 5, ANTISTOFFEN, IGT, IGG OF IGA TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IMMUNOASSAY 11,35 9,95 1, ANTISTOFFEN TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. CBR OF HAR PER BEPALING 6,95 5,25 1, ANTISTOFTITERSTIJGING MET BEHULP VAN NEUTRALISATIE (2 BEPALINGEN) 38,18 29,05 9, ANTISTOFFEN, IGM TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IF 19,94 14,65 5, ANTISTOFFEN, IGT, IGG OF IGA TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IF 15,66 11,28 4, ANTISTOFFEN, IGM TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IMMUNOASSAY 16,57 14,03 2, Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch. 23,33 20,19 3, Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch. 23,40 20,26 3, Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, mycologisch. 22,10 18,96 3, Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch. 21,91 18,77 3, Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch. 22,42 19,28 3, HYDROXY-INDOLAZIJNZUUR, 5-, KWANTITATIEF 9,63 8,68 0, HYDROXYTRYPTAMINE, 5-, (5-HT) (SEROTONINE) 9,52 8,57 0, VITAMINE B1, THIAMINE 9,53 8,58 0, VITAMINE B6, PYRIDOXINE 9,49 8,54 0, VITAMINE H, BIOTINE 9,36 8,40 0, PORFOBILINOGEEN, KWALITATIEF 3,32 3,00 0, PORFOBILINOGEEN, KWANTITATIEF 7,66 6,86 0, Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der 20,15 fracties, eventueel inclusief 18,24 totaal eiwitbepaling. 1, MICRO-ALBUMINE IN URINE 4,64 3,85 0,79

9 VANILLYL-AMANDELZUUR (VMA) 18,78 17,03 1, HOMOVANILLINE (HVA) 18,78 17,03 1, AMINOZURENCHROMATOGRAM VIA KOLOMCHROMATOGRAFIE 48,65 43,09 5, FENYLPYRODRUIVENZUUR, KWALITATIEF 0,75 0,59 0, BLOED, KWALITATIEF (TABLET TEST) 0,76 0,60 0, PREGNAANDIOL + PREGNAANTRIOL IN CYCLUSURINE 22,57 20,17 2, HYDROXYPROLINE 14,09 12,66 1, OXAALZUUR 7,08 6,44 0, O2-VERZADIGING VAN HET ARTERIELE BLOED 4,45 3,97 0, BLOEDGASSEN: PH, PCO2, PO2 EN/OF STANDAARDBICARBONAAT VAN HET ARTERIELE BLOED 5,53 3,94 1, GAMMA-GLUTAMYL-TRANSPEPTIDASE 1,93 1,45 0, IGG SUBKLASSEN 15,10 13,67 1, VISCOSITEIT 5,82 5,34 0, PRECIPITINEN 15,37 14,10 1, APOLIPOPROTEINE A, B, C, E 10,07 9,12 0, CORTISOL 7,71 6,76 0, CORTISOL, VRIJ 9,42 8,47 0, ALDOSTERON 9,90 8,95 0, HYDROXYPROGESTERON, 17 10,60 9,64 0, PROGESTERON 9,22 8,27 0, TESTOSTERON 9,22 8,27 0, TESTOSTERON, VRIJ 8,32 7,36 0, ANDROSTANOLON (DIHYDROTESTOSTERON) 8,65 7,69 0, ANDROSTEENDION 9,79 8,84 0, DEHYDRO-EPI-ANDROSTERON (DHEA) 12,80 11,84 0, DEHYDRO-EPI-ANDROSTERONSULFAAT (DHEA-S) 9,37 8,42 0, SEX HORMONE BINDING GLOBULIN (SHBG) 9,42 8,47 0, SOMATOMEDINE 12,82 11,87 0, PREGNENOLON 10,69 9,73 0, OESTRIOL BIJ GRAVIDAE 8,58 7,62 0, OESTRON, OESTRADIOL, ELK 9,37 8,42 0, GLUCAGON 16,34 15,38 0, INSULINE 9,44 8,49 0, INSULINE-ANTISTOFFEN 9,20 8,24 0, C-PEPTIDE 10,07 9,12 0, ACTH, CORTICOTROFINE 9,52 8,57 0, LUTEINISEREND HORMOON (LH) 7,55 6,60 0, FOLLIKELSTIMULEREND HORMOON (FSH) 7,42 6,47 0, THYROTROFINE (TSH) BINDING INHIBITOR 9,33 8,37 0,96

10 THYROTROFINE (TSH) STIMULATING IMMUUNGLOBULINE 10,08 9,12 0, HCG, HUMAAN CHORIONGONADOTROFINE, INTACT MOLECUUL 9,49 8,54 0, HCG, BETA-HUMAAN CHORIONGONADOTROFINE 12,15 11,20 0, HCG, BETAVRIJ-HUMAAN CHORIONGONADODROFINE 10,85 9,89 0, HCS, HPL, HUMAAN CHORIONSOMATOTROFINE 11,26 10,13 1, GROEIHORMOON, HGH, SOMATROPINE 10,07 9,12 0, VASOPRESSINE (ANTIDIURETISCH HORMOON, ADH) 9,60 8,65 0, PROLACTINE (PRL) 7,60 6,49 1, Anti Mulleriaans Hormoon (AMH). 12,36 11,22 1, THYROXINE (VRIJ T4) 7,65 6,54 1, TRIJOODTHYRONINE (VRIJ T3) 8,94 7,83 1, THYROTROFINE (TSH) 6,69 5,58 1, THYROXINEBINDEND GLOBULINE (TBG) 11,53 10,41 1, THYROXINE (T4) 8,38 7,26 1, TRIJOODTHYRONINE (T3) 9,54 8,43 1, FOLIUMZUUR 7,63 6,52 1, VITAMINE B12, CYANOCOBALAMINE 9,13 8,02 1, OSTEOCALCINE 10,89 9,77 1, TRANSCORTINE (CORTICOSTEROIDBINDEND GLOBULINE, CBG) 18,23 17,11 1, ANTISTOFFEN TEGEN SPECIFIEK HUMAAN WEEFSEL 12,71 11,61 1, ALLERGENEN, (SPECIFIEK IGE ANTISTOF TEGEN, RAST) 17,34 16,23 1, ALLERGENEN, SCREENING OP INHALATIE-ALLERGIE 22,20 21,09 1, BLOEDGROEP BEPALINGEN NIET VALLENDE ONDER ABO, RHESUS (DUFFY, KELL, ETC.) PER BLOEDGROEP 2,50 2,34 0, PROSTAAT ZURE FOSFATASE (ANTIGEEN) 8,92 8,40 0, PROSTAATSPECIFIEK ANTIGEEN (PSA) 9,02 7,91 1, NEURONSPECIFIEK ENOLASE (NSE) 9,58 8,47 1, CARCINOOM ANTIGEEN (CA), ELK 9,60 8,49 1, THYREOGLOBULINE 10,06 8,95 1, CARCINO-EMBRYONAAL ANTIGEEN (CEA) 9,03 7,92 1, ALFA-FOETOPROTEINE (AFP) 9,60 8,49 1, BETA-2-MICROGLOBULINE 10,52 9,41 1, CALCITONINE 10,26 9,15 1, GASTRINE 11,00 9,89 1, INHIBINE 10,39 9,28 1, PARATHORMOON (PTH) 9,14 8,03 1, RENINE 10,64 9,53 1, DNA-ANTISTOFFEN (KWANTITATIEF) 10,25 9,14 1, FERRITINE 9,12 8,01 1, SLAAPMIDDELEN, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE 29,04 28,24 0,80

11 BENZODIAZEPINEN, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE 23,60 22,80 0, ANTIDEPRESSIVA, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE 23,90 23,11 0, OPIUMWET, IDENTIFICATIE MIDDEL VALLENDE ONDER DE OPIUMWET, CHROMATOGRAFISCH, PER COMPONENT 19,88 19,09 0, Opiumwet, identificatie middel vnde onder de Opiumwet m.b.v. immunoassay, per component (zie ook ). 9,34 8,55 0, Opiumwet, identificatie middel vnde onder de Opiumwet m.b.v. immunoassay, totaal maximaal per keer. 30,19 29,39 0, OPIUMWET, KWANTIFICATIE MIDDEL VALLENDE ONDER DE OPIUMWET, CHROMATOGRAFISCH 27,46 26,67 0, DIURETICA, SCREENING 30,06 29,27 0, ALCOHOL, KWANTITATIEF MET IDENTIFICATIE 16,73 15,94 0, KOOLMONOXIDE, KWANTITATIEF MET IDENTIFICATIE IN BLOED 6,10 5,31 0, METALEN (ZWAAR) KWALITATIEF EN/OF KWANTITATIEF PER ELEMENT (UITGEZONDERD LOOD) MET VLAMLOZE AAS 29,36 28,57 0, METALEN (ZWAAR) KWALITATIEF EN/OF KWANTITATIEF PER ELEMENT, MET AAS VLAM, MAXIMAAL PER KEER 20,15 19,35 0, ANTI-EPILEPTICA, M.B.V IMMUNOASSAY, ELK 9,30 8,51 0, ANTI-EPILEPTICA, M.B.V. CHROMATOGRAFIE, ELK 17,82 17,03 0, ALUMINIUM 18,40 17,61 0, ANALGETICA/ANTIRHEUMATICA, M.B.V. IMMUNOASSAY 10,52 9,73 0, ANALGETICA/ANTIRHEUMATICA, CHROMATOGRAFISCH 28,44 27,64 0, NICOTINE/COTININE M.B.V. IMMUNOASSAY 9,30 8,51 0, NICOTINE/COTININE, CHROMATOGRAFISCH 17,75 16,95 0, LOOD, KWANTITATIEF M.B.V. AAS IN BLOED 18,85 18,06 0, IMMUNOMODULANTIA / IMMUNOSUPPRESSIVA M.B.V. IMMUNOASSAY 17,94 17,15 0, IMMUNOMODULANTIA / IMMUNOSUPPRESSIVA M.B.V. CHROMATOGRAFIE 30,43 29,64 0, BETABLOKKER, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V CHROMATOGRAFIE 138,29 137,49 0, THEOFYLLINE, KWANTITATIEF, CHROMATOGRAFISCH 10,57 9,77 0, ANTIPSYCHOTICA (NEUROLEPTICA), IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE 26,97 26,18 0, CARDIACA, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V. CHROMATOGRAFIE 30,43 29,64 0, CARDIACA, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V. IMMUNOASSAY 9,30 8,51 0, METHOTREXAAT MET IMMUNOASSAY, INCLUSIEF EVENTUELE HERBEPALINGEN 21,10 20,30 0, ANTIMICROBIELE MIDDELEN, MENGSEL, MICROBIOLOGISCHE BEPALING 11,54 10,13 1, ANTIMICROBIELE MIDDELEN, M.B.V. IMMUNOASSAY 9,93 8,49 1, ANTIMICROBIELE MIDDELEN, M.B.V. CHROMATOGRAFIE 25,75 22,24 3, ANTICOAGULANTIA, M.B.V. CHROMATOGRAFIE 26,52 25,72 0, LITHIUM 4,82 4,03 0, THEOFYLLINE, M.B.V. IMMUNOASSAY 10,30 9,51 0, GENEESMIDDEL, EIWITVRIJE FRACTIE (NAAST EEN ANDER NUMMER IN DIT TARIEF) PER MONSTER 19,73 18,94 0, GENEESMIDDEL (FUNCTIETEST MET) WAARVAN KWANTITATIEVE BEPALING ELDERS IN HET TARIEF WORDT AANGEGEVEN27,41 26,61 0, Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, voorproeven (kleurproeven, immunoassays waaronder 17,78 paracetamol). 16,99 0, Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, alcoholen met GLC. 710,60 709,80 0, Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, m.b.v. een chromatografische techniek. 28,20 27,40 0, Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, m.b.v. een chromatografische techniek en hierbij de kwantificatie 79,45 van de hoofdcomponent. 78,66 0,79

12 LANDBOUWGIFTEN, CHROMATOGRAFISCH 24,71 21,72 2, ORGANISCHE OPLOSMIDDELEN, CHROMATOGRAFISCH 197,37 196,57 0, FRUCTOSAMINE 2,71 2,07 0, GEGLYCEERDE HEMOGLOBINE 8,47 7,04 1, HBALC 7,90 6,47 1, SIKKELCEL TEST 13,76 12,33 1, BILIRUBINE, KWANTITATIEF TOTAAL OF DIRECT, ELK 1,61 1,45 0, LIPASE 2,16 2,00 0, CHOLESTEROL, HDL 3,18 2,70 0, ANTITRYPSINE TYPERING, ALFA-I 16,85 15,25 1, Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel 7,30 inclusief totaal eiwitbepaling. 5,71 1, IMMUNO-ELECTROFORESE MET ANTISERUM, INCLUSIEF EVENTUELE DETERMINATIE 14,41 11,71 2, GLUCOSE-INSULINE TOLERANTIETEST (INCLUSIEF URINE PORTIES) 12,96 12,00 0, KOPER 20,58 18,99 1, BENCE JONES EIWIT 7,64 6,68 0, ALBUMINE-IGG RATIO (IN SERUM EN LIQUOR CEREBROSPINALIS) 30,08 26,56 3, KWANTITATIEVE BEPALING VAN EEN IMMUNOGLOBULINE, NEFELOMETRISCH 7,64 6,84 0, PREALBUMINE 7,05 6,26 0, ALBUMINE IN LIQUOR CEREBROSPINALIS 6,95 6,16 0, KAPPA KETENS, VRIJ OF GEBONDEN, ELK 8,20 7,41 0, LAMBDA KETENS, VRIJ OF GEBONDEN, ELK 7,61 6,82 0, IMMUNO-ELECTROFORESE VAN LIQUOR, NA CONCENTRATIE 29,96 26,76 3, EIWIT 1,67 1,51 0, ALBUMINE 1,61 1,45 0, MYOGLOBINE 9,62 8,82 0, GLYCOPROTEINE, ALFA-I-ZURE 8,59 7,79 0, ANTITRYPSINE, ALFA-I 7,57 6,78 0, ALAT, SGPT, TRANSAMINASE 2,09 1,45 0, MELKZUUR DEHYDROGENASE (LDH) 1,93 1,45 0, Bepaling Lysozyme in bloed. 8,54 7,55 0, KREATINE-FOSFOKINASE 1,93 1,45 0, ALKALISCHE FOSFATASE 1,95 1,47 0, CK-MB, KREATINE-FOSFOKINASE ISO-ENZYM 7,97 6,70 1, TROPONINE, CARDIALE ISOVORM 7,73 6,78 0, CERULOPLASMINE 7,78 6,83 0, CRYOGLOBULINE, KWANTITATIEF 8,76 7,81 0, COLLOID OSMOLALITEIT (COLLOID OSMOTISCHE DRUK) 7,50 6,86 0, KWEEKPROEF < 2 MEDIA, BACTERIOLOGISCH 14,27 10,23 4, KWEEKPROEF 2-3 MEDIA, BACTERIOLOGISCH 18,59 13,45 5,14

13 KWEEKPROEF > 3 MEDIA, BACTERIOLOGISCH 26,56 20,31 6, BLOEDKWEEK (AEROOB + ANAEROOB) 31,22 26,08 5, DETERMINATIE MICRO-ORGANISMEN, BACTERIOLOGISCH 9,14 5,10 4, KWEEKPROEF < 2 MEDIA, MYCOLOGISCH 13,62 10,19 3, KWEEKPROEF 2-3 MEDIA, MYCOLOGISCH 18,15 13,97 4, KWEEKPROEF > 3 MEDIA, MYCOLOGISCH 25,15 19,57 5, DETERMINATIE MICRO-ORGANISMEN, MYCOLOGISCH 8,45 5,03 3, CIRCULERENDE IMMUUNCOMPLEXEN, PER COMPONENT 33,13 32,22 0, KRUISPROEF, VOLLEDIG (3 METHODEN) 3,68 3,04 0, LYMFOCYTEN SUBPOPULATIE, EERSTE ANTISTOF 19,25 17,03 2, LYMFOCYTEN SUBPOPULATIE, TWEEDE EN ELKE VOLGENDE ANTISTOF 4,93 4,30 0, HLA-A, B, C, TYPERING 80,68 70,24 10, HLA-B27 27,52 24,16 3, MICROSCOPIE VAN PUNCTATEN (ANDERS DAN STERNUMPUNCTAAT), STANDAARD KLEURING EN BEOORDELING 6,46 5,67 0, Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. 3,92 inclusief beoordeling. 3,44 0, LEUCOCYTEN, ENKELVOUDIGE BEPALING 1,73 1,57 0, TROMBELASTOGRAM, EERSTE ONDERZOEK 21,02 19,10 1, TROMBELASTOGRAM, HERHALINGEN 22,07 21,27 0, HAPTOGLOBINE 7,49 6,54 0, BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII STOL ACTIVITEIT 19,67 18,08 1, BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII,VON WILLEBRAND FACTOR, RISTOCETINEFACTOR 11,56 9,97 1, BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII RELATED ANTIGEEN 29,71 28,59 1, BLOEDSTOLLINGSFACTOR XI 27,78 26,18 1, BLOEDSTOLLINGSFACTOR XII 24,30 22,70 1, APTT, GEACTIVEERDE PARTIELE TROMBOPLASTINETIJD 3,33 3,01 0, FIBRINOGEEN SPLITSINGSPRODUKTEN, KWANTITATIEF 7,28 6,32 0, FIBRINE/FIBRINOGEEN DEGRADATIE PRODUKTEN (FDP) D-DIMEERTEST, SEMIKWANTITATIEF 2,66 2,34 0, FIBRINE/FIBRINOGEEN DEGRADATIE PRODUKTEN, KWANTITATIEF 9,59 8,48 1, FIBRINOPEPTIDE-A 9,87 8,75 1, ANTITROMBINE III ACTIVITEIT 9,58 8,47 1, PORFYRINES URO-, COPRO-, PROTO-, IN ERYTROCYTEN, KWANTITATIEF 12,48 10,72 1, PROTEINE C ACTIVITEIT 12,96 11,37 1, PROTEINE C ANTIGEEN 20,83 19,24 1, PROTEINE S TOTAAL ANTIGEEN 12,64 11,05 1, PROTEINE S VRIJ ANTIGEEN 14,66 13,07 1, OPWERKEN VAN SPERMA TEN BEHOEVE VAN FERTILISATIE 14,72 13,29 1, ZWANGERSCHAPSREACTIE UIT SERUM 8,72 8,40 0, HCG KWANTITATIEF UIT SERUM 32,71 31,43 1, Baarmoederslijmonderzoek op: aspect, ph, varentest en aanwezigheid van epitheel, erytrocyten, leucocyten, bacteriën. 17,71 17,39 0,32

14 Sperma onderzoek (uitgebreid), tenminste omvattende bepaling van volume, viscositeit, dichtheid van spermatozoën, ph, motiliteit, aantal 26,10en aard rondcellen. 24,51 1, IJZER(PLASMA-IJZER)TURNOVER (PIT), BEPALING VAN DE ERYTROCYTEN-IJZERTURNOVER 48,87 47,27 1, ACETYLGLUCOSEAMINIDASE, N 9,28 8,32 0, KINKHOEST-SEROLOGIE (IGM + IGG) 47,48 44,34 3, ALLERGIE-ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-B/CLB-C) 34,51 33,72 0, ANTISTOFFEN TEGEN WEEFSELANTIGENEN, BIJZONDER (CLB-B) 34,40 33,65 0, REUMAFACTOREN (ELISA) (CLB-B) 20,23 19,52 0, AUTO-IMMUUNZIEKTEN, OVERIGE, BIJZONDER (CLB-C) 34,85 34,06 0, BLOEDCELCHEMIE, ROOD, BIJZONDER (CLB-B) 34,30 33,59 0, BLOEDCELCHEMIE, ROOD, BIJZONDER (CLB-C) 82,93 82,14 0, BLOEDCELCHEMIE, WIT, BIJZONDER (CLB-C) 126,76 125,96 0, BLOEDSTOLLINGSFACTOREN, BIJZONDER (CLB-C) 42,59 41,80 0, BLOEDGROEP ERYTROCYTENSEROLOGIE, BIJZONDER (CLB-B) 43,10 42,39 0, BLOEDGROEP ERYTROCYTENSEROLOGIE, BIJZONDER (CLB-C) 33,88 33,09 0, HLA-B27 BEVESTIGING (CLB-B) 75,74 74,95 0, HLA-OVERIGE BIJZONDERE ONDERZOEKEN (CLB-C) 176,52 175,74 0, COMPLEMENTFACTOREN-IMMUNOCHEMIE, BIJZONDER (CLB-C) 22,43 21,72 0, IMMUNOCHEMISCHE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-B) 23,41 22,70 0, IMMUNOCHEMISCHE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-C) 31,01 30,37 0, IMMUNOCYTOLOGIE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-B) 46,26 45,55 0, IMMUNOCYTOLOGIE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-C) 145,94 145,29 0, KLINISCHE VIRO IMMUNOLOGIE, BIJZONDER (CLB-B) 47,91 47,27 0, KLINISCHE VIRO IMMUNOLOGIE, BIJZONDER (CLB-C) 82,39 81,67 0, IMMUNOGENETICA, BIJZONDER (CLB-B) 43,68 42,94 0, LEUCOCYTEN-/TROMBOCYTENSEROLOGIE, BIJZONDER (CLB-C) 73,53 72,89 0, Registratietarief (inclusief oproep) in het kader van multidisciplinaire zorgverlening bij chronische aandoeningen. 4,72 4,72 0, Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, exclusief afname patiëntmateriaal. 6,49 6,49 0, Toeslag op ordertarief bij decentrale afname van patiëntmateriaal. 3,83 3,83 0, Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiëntmateriaal. 10,61 10,61 0, Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken. 7,75 7,75 0, CLB-referentietarief. 12,55 12,55 0, INR-BEPALING (INCL. ORDERTARIEF) 8,59 8,59 0, Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder röntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog 112,24 e.d., doorlichting op 107,76 OK, bewusteloze ongevalspatiënten). 4, Directe percutane arteriële punctie. 220,40 183,06 37, Al dan niet selectief onderzoek via percutane arteriële catheterisatie. 275,68 230,87 44, Al dan niet selectief onderzoek via percutane veneuze catheterisatie - en een venapunctie is inbegrepen in het desbetreffende codenummer 314,81 zoals b.v ,00en , Planigrafie algemeen. 153,83 149,35 4, DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF ORGANEN, ONDER CT-CONTROLE. 215,92 148,71 67, DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF ORGANEN, ONDER RÖNTGENCONTROLE. 164,82 120,01 44,81

15 DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF ORGANEN, ONDER ECHOGRAFISCHE CONTROLE. 139,60 94,79 44, Volledig botdensitometrisch onderzoek met DEXA-apparatuur, ongeacht het aantal onderzochte anatomische gebieden en ongeacht het 91,61 aantal zittingen. 76,67 14, Percutane transluminale angioplastiek (PTA) stenose van de andere niet-coronaire vaten (zie voor occlusie). 873,68 799,00 74, Embolisatie van vaten. 907,17 772,75 134, Plaatsen stent (vasculair, urinewegen, enteraal, galwegen, traanwegen). 962,93 918,12 44, Inbrengen van een aorta stentgraft in samenwerking met een chirurgisch team ,45 978,03 134, Radiologisch onderzoek hersenschedel of deel ervan inclusief neusbeen. 41,67 37,19 4, MRI hersenen bij epilepsie - uitgebreid. 252,49 192,39 60, MRI hersenen - met contrast. 216,06 170,98 45, MRI hersenen - standaard. 206,28 161,20 45, CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel. 129,37 99,50 29, ECHOGRAFIE VAN DE SCHEDEL (NIET BEDOELD WORDT DE MID-LINE ECHO). 88,20 58,33 29, Echografie carotide, al dan niet inclusief haematotachografisch onderzoek van de cerebropetale vaten. 110,19 80,32 29, Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid. 41,67 37,19 4, CT onderzoek van de aangezichtsschedel, met of zonder intraveneus contrast. 130,38 100,51 29, ECHOGRAFIE VAN HET AANGEZICHT EN/OF NEUSBIJHOLTEN. 77,18 54,78 22, SKELETVRIJE OPNAME OOGBOL EN/OF LOCALISATIE CORPUS ALIENUM IN OOG(KAS). 47,69 43,21 4, Radiologisch onderzoek ductus naso-lacrimalis. 144,45 114,58 29, Echografie orbita inclusief oogbol. 69,75 47,35 22, Radiologisch onderzoek petrosum, mastoïd of deel ervan, een of meerdere projecties. 43,89 39,41 4, CT onderzoek van het petrosum, multidirectioneel onderzoek met reconstructies tbv afbeelden binnen- of middenoorpathologie. Dit codenummer 148,18 is niet bedoeld 103,37 voor de analyse 44,81 van brughoektumoren MRI achterste schedelgroeve. 207,28 169,94 37, PARTIELE GEBITSSTATUS. 58,64 54,16 4, VOLLEDIGE GEBITSSTATUS OF PANORAMIXOPNAME. 48,73 44,25 4, Radiologisch onderzoek mandibula, kaakgewricht(en) of deel ervan - localisatie speekselsteen. 45,88 41,40 4, SIALOGRAFIE. 158,21 135,81 22, ECHOGRAFIE VAN DE SCHILDKLIER EN/OF HALS. 79,37 56,97 22, Radiologisch onderzoek gehele wervelkolom inclusief sacrum en os coccigis en overzichtsopname sacroiliacale gewrichten. 70,20 55,26 14, CT ONDERZOEK VAN DE WERVELKOLOM. 139,06 109,19 29, Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan. 45,66 38,19 7, MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang. 208,88 171,54 37, Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan. 42,05 37,57 4, MRI thoracale wervelkolom. 216,95 179,61 37, Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten. 44,61 37,14 7, MRI lumbosacrale wervelkolom. 202,35 165,01 37, Speciaal gericht radiologisch onderzoek sacroiliacale gewrichten en/of os coccygis. 41,65 37,17 4, INBRENGEN VAN INTRATHECAAL OF INTRA-ARTICULAIR CONTRAST DOOR DE RADIOLOOG, T.B.V. MRI OF CT. 118,98 89,11 29, Radiologisch onderzoek gehele schouder, arm en hand. 53,13 42,68 10, FLEBOGRAFIE VAN EEN ARM INCLUSIEF DE BENODIGDE VENAPUNCTIE. 329,97 277,70 52,27

16 CT ONDERZOEK VAN DE BOVENSTE EXTREMITEITEN, MET OF ZONDER INTRAVENEUS CONTRAST. 144,81 113,85 30, ECHOGRAFIE VAN DE BOVENSTE EXTREMITEITEN. 87,38 57,51 29, MRI schouder(s)/bovenste extremiteit(en). 228,77 183,96 44, Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm. 44,66 37,19 7, Arthrografie schoudergewricht. 150,94 121,07 29, Radiologisch onderzoek elleboog en/of onderarm. 41,25 36,77 4, Arthrografie elleboogsgewricht. 141,66 111,79 29, Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers. 40,82 36,34 4, Arhthrografie polsgewricht. 184,49 154,62 29, Lengteprognose op handwortelskelet en/of skeletleeftijdbepaling. 42,80 35,33 7, Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname. 51,90 47,42 4, Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting. 43,94 36,47 7, CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel. 181,44 131,42 50, ECHOGRAFIE VAN HET HART EN/OF DE THORAX. 76,95 54,55 22, MRI thorax(wand), mamma en mediastinum. 251,92 192,18 59, Multislice CT-hart inclusief voor- en nabespreking met cardioloog. 283,34 181,02 102, Multislice CT-hart tbv Ca2+-bepaling inclusief voor- en nabespreking met cardioloog. 179,81 122,26 57, MRI-hart. 315,00 238,26 76, MRI-hart met dobutamine stress-test. 536,78 446,62 90, Radiologisch onderzoek aorta thoracalis, aortaboog, inclusief bij dit onderzoek in beeld komende zijtakken. 160,39 142,47 17, Radiologisch onderzoek arteria pulmonalis, rechtszijdig angiocardiogram. 162,31 139,91 22, Radiologisch onderzoek arteriae coronariae. 179,06 171,59 7, Laryngo- en/of bronchografie. 180,52 150,65 29, CT onderzoek van de luchtwegen, met of zonder intraveneus contrastmiddel. 167,05 122,24 44, Radiologisch onderzoek larynx en trachea inclusief struma-onderzoek al of niet met oesofaguscontrast. 41,25 36,77 4, Radiologisch onderzoek ribben en/of sternum. 41,67 37,19 4, Mammografie, al of niet met contrast in melkgangen. 90,99 68,59 22, BEOORDELING SPECIMINA, MAMMATUMOR PER OPERATIEVE ZITTING. 60,21 52,74 7, LOCALISATIE MAMMATUMOR. 242,04 174,83 67, Echografie van mamma. 87,31 57,44 29, Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen. 45,10 37,63 7, CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een 187,84 intraveneus contrastmiddel. 124,22 63, ECHOGRAFIE VAN DE BUIKORGANEN. 89,61 59,74 29, Abcesdrainage met echografie. 220,81 146,13 74, MRI abdomen. 272,34 197,66 74, Radiologisch onderzoek slokdarm. 107,57 85,17 22, Radiologisch onderzoek maag en duodenum inclusief doorlichten van de slokdarm en inclusief dunne darm passage. 114,95 92,55 22, INBRENGEN MAAG- OF DUODENUMSONDE. 108,58 78,71 29, Percutane gastro- of jejunostomie, de verrichting omvat de punctie, catheterisatie en inbrengen van de catheter. 505,02 393,01 112,01

17 Radiologisch onderzoek dunne darm als zelfstandig onderzoek inclusief contrastvloeistof. 207,50 147,76 59, Radiologisch onderzoek dikke darm. 161,26 131,39 29, Drainageprocedure galblaas of galwegen, met röntgen. 627,94 515,93 112, Drainageprocedure galblaas of galwegen, met echografie. 338,06 226,05 112, Doorlichting bij ERCP, assistentie scopist, het maken en het beoordelen van de foto s. 232,99 210,59 22, HERNIOGRAFIE, MET BEHULP VAN INTRAPERITONEAAL INGEBRACHTE CONTRASTVLOEISTOF. 164,33 141,93 22, Radiologisch onderzoek urinewegen, intraveneus contrast inclusief eventuele latere en tomografische opnamen. 80,74 62,82 17, MRI bekken. 239,35 179,61 59, ANTEGRADE PYLEOGRAFIE. 172,54 154,62 17, Nefrostomie bij afvloedbelemmering, met röntgen. 625,79 536,18 89, Nefrostomie bij afvloedbelemmering, met echografie. 421,48 331,87 89, RETROGRADE CYSTO-EN/OF URETHROGRAFIE, INCLUSIEF EVENTUEEL MICTIE- EN INCONTINENTIEONDERZOEK. 156,43 126,56 29, FLEBOGRAFIE VAN SPERMATICA. 343,81 313,94 29, ECHOGRAFIE VAN HET SCROTUM. 77,85 55,45 22, HYSTERO-SALPINGOGRAFIE. 128,63 110,71 17, Echografie à vue in verband met zwangerschap mits de röntgenoloog het fluorescentiebeeld persoonlijk beoordeelt. 77,57 47,70 29, Radiologisch onderzoek abdominale aorta inclusief bij dit onderzoek afgebeelde zijtakken en beenarteriën. 243,96 221,56 22, Radiologisch onderzoek gehele been en/of voet. 58,38 47,93 10, Radiologisch onderzoek arteriën van het been. 238,00 215,60 22, Flebografie van een been - inclusief de benodigde venapunctie. 282,88 238,07 44, CT van het bekken inclusief inbrengen orale en/of rectale contraststof. Met of zonder toediening van een intraveneus contrastmiddel.160,68 115,87 44, Echografie onderste extremiteit. 79,98 57,58 22, MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en). 214,97 177,63 37, Flebografie van het bekken. 240,20 217,80 22, CT ONDERZOEK VAN DE ONDERSTE EXTREMITEITEN, MET OF ZONDER INTRAVENEUS CONTRAST. 139,67 109,80 29, Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht. 44,80 37,33 7, Arthrografie heupgewricht. 153,20 123,33 29, Radiologisch onderzoek bovenbeen. 40,82 36,34 4, Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen. 41,44 36,96 4, Arthrografie kniegewricht. 105,22 75,35 29, Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen. 40,86 36,38 4, SPEEKSELKLIERONDERZOEK (AL OF NIET MET INTERVENTIE). 679,24 618,73 60, SCHILDKLIER UPTAKE-METING. 217,48 157,01 60, SCHILDKLIERSCINTIGRAFIE. 210,71 180,48 30, STATISCH SKELETONDERZOEK. 281,24 205,66 75, MEERFASEN SKELETONDERZOEK. 304,75 217,07 87, Skeletdensitometrie gehele lichaam. Hieronder valt niet het onderzoek met DEXA-apparatuur. 187,00 126,49 60, Skeletdensitometrie heupen. 140,90 110,67 30, Skeletdensitometrie lumbale wervelkolom. 141,60 111,37 30,23

18 Ejectiefractie L.V. met wandbewegingsanalyse. 287,74 212,16 75, LONGPERFUSIEONDERZOEK. 223,60 163,13 60, LONGVENTILATIEONDERZOEK MET EDELGASSEN OF AEROSOLEN. 194,94 164,71 30, LYMFEKLIERONDERZOEK MET AFVLOEDMETING (092). 329,25 253,67 75, SCHILDWACHTKLIERPROCEDURE MET BIJBEHORENDE BEELDVORMING. 372,58 281,88 90, NIERONDERZOEK STATISCH (DMSA). 278,12 202,54 75, RENOGRAFIE MET FARMACOLOGISCHE INTERVENTIE. 348,67 273,09 75, Tumorlokalisatie mbv Ga,Tl, V DMSA e.d. (156). 430,36 354,73 75, ABCES/ONTSTEKINGSLOKALISATIE MET BEHULP VAN GELABELDE LEUKO S. 776,12 700,54 75, ORGAANPERFUSIE (VOOR ZOVER NIET APART VERMELD) (155). 315,74 241,71 74, BEPALING GALZUURMETABOLISME. 339,56 280,80 58, C14-UREUMADEMTEST. 153,72 138,60 15, SPECT VAN HERSENDOORBLOEDING. 615,01 554,50 60, SPECT VAN RECEPTOREN IN HERSENEN. 952,87 877,29 75, SPECT VAN SKELET DETAIL. 241,70 211,47 30, SPECT VAN MYOCARD RUST. 313,80 253,29 60, SPECT VAN MYOCARD INSPANNING MET STRESS-TEST. 530,10 424,28 105, SPECT VAN HARTKAMERS ECG-GETRIGGERD, RUST MET EF- BEREKENING (244). 420,84 345,26 75, SPECT VAN HARTKAMERS ECG-GETRIGGERD MET EF-BEREKENING, INSPANNING EN STRESS-TEST (244). 518,52 382,47 136, SPECT VAN ABDOMEN. 369,08 308,57 60, BEHANDELING HYPERTHYREOIDIE MET I ,11 265,85 151, BEHANDELING SCHILDKLIERTUMOREN MET I-131 (401). 647,10 495,84 151, PET PARTIEEL (NEUROLOGISCH, CARDIOLOGISCH). 855,95 780,32 75, PET WB (WHOLE BODY), ONCOLOGIE ,64 937,00 211, VERKEERDE BED 331,77 331,77 0, Verblijf gezonde moeder. 321,07 321,07 0, Verblijf gezonde zuigeling. 360,61 360,61 0, Verblijf vervn ziekenhuisindicatie, niet verpleeghuis. 308,94 308,94 0, Poliklinische bevalling zonder medische indicatie met partusassistentie. 525,88 525,88 0, Poliklinische bevalling zonder medische indicatie zonder partusassistentie. 263,67 263,67 0, Poliklinische bevalling op medische indicatie met partusassistentie. 525,88 525,88 0, Poliklinische bevalling op medische indicatie zonder partusassistentie. 263,67 263,67 0, Verplichte poliklinische bevalling zonder medisch indicatie met partusassistentie. 525,88 525,88 0, Verplichte poliklinische bevalling zonder medisch indicatie zonder partusassistentie. 263,67 263,67 0, Micu transport < 2 uur , ,33 217, Micu transport >= 2 uur , ,33 435, Neonatale IC , ,62 199, Pediatrische IC , ,85 199, POST IC-HIGH CARE 382,26 355,92 26,34

19 IC-dag licht , ,85 184, IC-dag middel , ,48 265, IC-dag zwaar , ,55 373, IC dialysetoeslag. 317,45 275,18 42, ZOTELOVERNACHTING 10,01 10,01 0, ZELFMETING BLOEDSTOLLINGSWAARDEN: TRAINING / INSTRUCTIE (EENMALIG) 396,26 396,26 0, Zelfmeting bloedstollingswaarden: begeleiding / controle (per kwartaal). 187,34 187,34 0, Zelfmeting bloedstollingswaarden: training / instructie exclusief hulpmiddelen (eenmalig). 293,18 293,18 0, Zelfmeting bloedstollingswaarden: begeleiding / controle exclusief kosten apparatuur doch inclusief andere hulpmiddelen (per kwartaal). 175,92 175,92 0, Zelfmeting bloedstollingswaarden: begeleiding / controle exclusief kosten apparatuur en andere hulpmiddelen (per kwartaal). 61,65 61,65 0, Nabij patiënt trombosediensttest (NPT) (per kwartaal). 239,50 239,50 0, Verpleging, minder complexe zorg noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg in de thuissituatie. 6,86 6,86 0, Verpleging, complexe zorg noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg in de thuissituatie. 6,86 6,86 0, Postnataal biochemisch onderzoek -biochemische basisdiagnostiek. 714,63 714,63 0, POSTNATAAL BIOCHEMISCH ONDERZOEK - ENZYMENDIAGNOSTIEK 1.074, ,90 0, AFNAME FOETAAL MATERIAAL - VRUCHTWATERPUNCTIE 317,11 317,11 0, AFNAME FOETAAL MATERIAAL - CHORIONBIOPSIE 337,43 337,43 0, PRENATAAL BIOCHEMISCH ONDERZOEK 1.801, ,57 0, Geavanceerd ultrageluid - groep ,33 130,33 0, Geavanceerd ultrageluid - groep ,79 267,79 0, PRENATALE GENOTYPERING 787,53 787,53 0, POSTNATALE GENOTYPERING 806,57 806,57 0, Pre-implantatie genetische diagnostiek - intake (per aangemelde patiënt) , ,31 0, Pre-implantatie genetische diagnostiek - analyse per behandeling (cyclus) , ,77 0, Vitrificatie en opslag eicellen bij een medische indicatie, eenmalig kosten 416,27 416,27 0, Vitrificatie en opslag eicellen zonder medische indicatie, eenmalig kosten 416,27 416,27 0, Vitrificatie en opslag eicellen bij een medische indicatie, per jaar 41,87 41,87 0, Vitrificatie en opslag eicellen zonder medische indicatie, per jaar 41,87 41,87 0, Vitrificatie en opslag eicellen bij een medische indicatie, onderzoek eicellen 19,70 19,70 0, Vitrificatie en opslag eicellen zonder medische indicatie, onderzoek eicellen 19,70 19,70 0, Aafact, per toedieningeenheid van 250 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische 220,22 zorg. 220,22 0, Aafact, per toedieningeenheid van 500 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische 440,43 zorg. 440,43 0, Aafact, per toedieningeenheid van 1000 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische 880,86 zorg. 880,86 0, Advate, per toedieningeenheid van 250 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische 252,81 zorg. 252,81 0, Advate, per toedieningeenheid van 500 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische 505,62 zorg. 505,62 0, Advate, per toedieningeenheid van 1000 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische 1.011,24 zorg ,24 0, Advate, per toedieningeenheid van 1500 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische 1.516,86 zorg ,86 0, Advate, per toedieningeenheid van 2000 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische 2.022,48 zorg ,48 0, Advate, per toedieningeenheid van 3000 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische 3.033,72 zorg ,72 0,00

20 Benefix, per toedieningeenheid van 250 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische 270,30 zorg. 270,30 0, Benefix, per toedieningeenheid van 500 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische 540,60 zorg. 540,60 0, Benefix, per toedieningeenheid van 1000 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische 1.081,20zorg ,20 0, Benefix, per toedieningeenheid van 2000 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische 2.162,40zorg ,40 0, Ceprotin, per toedieningeenheid van 500 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische 1.060,00 zorg ,00 0, Ceprotin, per toedieningeenheid van 1000 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische 2.120,00zorg ,00 0, Factor VII, Baxter concentraat, per toedieningeenheid van 600 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven 464,28 medisch specialistische 464,28 zorg. 0, Factor VII, Baxter concentraat, per toedieningeenheid van 500 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven 434,60 medisch specialistische 434,60 zorg. 0, Factor X P Behring, per toedieningeenheid van 600 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch 508,80 specialistische zorg. 508,80 0, Feiba S-TIM 4, per toedieningeenheid van 500 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische 773,80 zorg. 773,80 0, Feiba S-TIM 4, per toedieningeenheid van 1000 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische 1.547,60 zorg ,60 0, Fibrogammin P, per toedieningeenheid van 250 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische 214,65 zorg. 214,65 0, Fibrogammin P, per toedieningeenheid van 1250 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch 1.073,25 specialistische zorg ,25 0, Haemate P, per toedieningeenheid van 250 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische 233,20 zorg. 233,20 0, Haemate P, per toedieningeenheid van 500 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische 466,40 zorg. 466,40 0, Haemate P, per toedieningeenheid van 1000 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische 932,80 zorg. 932,80 0, Haemocomplettan P, per toedieningeenheid van 1 g bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische 365,70 zorg. 365,70 0, Helixate Nex Gen, per toedieningeenheid van 250 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische 249,10 zorg. 249,10 0, Helixate Nex Gen, per toedieningeenheid van 500 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische 498,20 zorg. 498,20 0, Helixate Nex Gen, per toedieningeenheid van 1000 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch 996,40 specialistische zorg. 996,40 0, Helixate Nex Gen, per toedieningeenheid van 2000 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch 1.992,80 specialistische zorg ,80 0, Immunine, per toedieningeenheid van 600 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische 591,48zorg. 591,48 0, Immunine, per toedieningeenheid van 1200 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische 1.182,96 zorg ,96 0, Kogenate Bayer, per toedieningeenheid van 250 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische 249,10 zorg. 249,10 0, Kogenate Bayer, per toedieningeenheid van 500 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische 498,20 zorg. 498,20 0, Kogenate Bayer, per toedieningeenheid van 1000 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische 996,40 zorg. 996,40 0, Kogenate Bayer, per toedieningeenheid van 2000 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch 1.992,80 specialistische zorg ,80 0, Kogenate Bayer, per toedieningeenheid van 3000 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch 2.989,20 specialistische zorg ,20 0, Mononine, per toedieningeenheid van 500 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische 477,00zorg. 477,00 0, Mononine, per toedieningeenheid van 1000 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische 954,00 zorg. 954,00 0, Nonafact, per toedieningeenheid van 500 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische 444,33zorg. 444,33 0, Nonafact, per toedieningeenheid van 1000 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische 888,66 zorg. 888,66 0, Novoseven, per toedieningeenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische 797,45 zorg. 797,45 0, Novoseven, per toedieningeenheid van 2 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische 1.594,89 zorg ,89 0, Novoseven, per toedieningeenheid van 5 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische 3.987,22 zorg ,22 0, Novoseven, per toedieningeenheid van 8 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische 6.379,59 zorg ,59 0, ReFacto AF, per toedieningeenheid van 250 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische 249,10 zorg. 249,10 0, ReFacto AF, per toedieningeenheid van 500 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische 498,20 zorg. 498,20 0, ReFacto AF, per toedieningeenheid van 1000 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische 996,40 zorg. 996,40 0,00

1 van 7. Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij eenling en het eerste kind van een meerlingzwangerschap. 146,59 8,83 155,42

1 van 7. Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij eenling en het eerste kind van een meerlingzwangerschap. 146,59 8,83 155,42 Algemene termijn echo 40,15 0,00 40,15 Specifieke diagnose echo 33,46 0,00 33,46 34686 Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie.

Nadere informatie

CLB-referentietarief. 079993 12,72

CLB-referentietarief. 079993 12,72 Maximale NZA-tarieven met ingang van 01-01-2015. De feitelijke kosten worden door de zorgverzekeraar bepaald, doch zijn niet hoger dan de tarieven in deze tabel. Zorgproduct Ordertarief, huisbezoek, etc.

Nadere informatie

NZA Codetabel 2014 LET OP!!

NZA Codetabel 2014 LET OP!! NZA Codetabel 2014 LET OP!! In de NZA codetabel staat het MAXIMUM tarief per laboratoriumonderzoek. Het daadwerkelijk tarief kan door individuele afspraken met een zorgverzekeraar hier van afwijken. Code

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten, 1e lijn labverrichtingen Gelre ziekenhuizen, Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 31 december 2015

Tarievenlijst passanten, 1e lijn labverrichtingen Gelre ziekenhuizen, Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 31 december 2015 Tarievenlijst passanten, 1e lijn labverrichtingen Gelre ziekenhuizen, Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 31 december 2015 Met ingang van 1 januari 2015 gelden voor alle prestaties Medisch Specialistische

Nadere informatie

1e lijn Labverrichtingen Prijslijst Passantentarieven Gelre ziekenhuizen, prestaties Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 31 december 2014

1e lijn Labverrichtingen Prijslijst Passantentarieven Gelre ziekenhuizen, prestaties Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 31 december 2014 1e lijn Labverrichtingen Prijslijst Passantentarieven Gelre ziekenhuizen, prestaties Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 31 december 2014 Tarieven vanaf 1 januari 2014 Gewijzigd tarief met ingang

Nadere informatie

eventuele biopten en poliepectomie. 352,48 034690 Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoïd met behulp van een flexibele endoscoop, MDL

eventuele biopten en poliepectomie. 352,48 034690 Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoïd met behulp van een flexibele endoscoop, MDL Overige zorgproducten (OZP's): periode 01/01/2014 tm 31/05/2014 Specialisme Declaratiecode Omschrijving Totaaltarief 034686 Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van een flexibele endoscoop,

Nadere informatie

Tarieven laboratoriumdiagnostiek 2016

Tarieven laboratoriumdiagnostiek 2016 Tarieven laboratoriumdiagnostiek 2016 Code Omschrijving Tarief (max) 078252 Acetylglucoseaminidase, N. 56,00 072550 ACTH, corticotrofine. 13,35 070304 Ademanalyse. 62,22 190247 Advies - onderdeel van antistollingsbehandeling.

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten 2015

Standaard prijslijst overige zorgproducten 2015 Standaard prijslijst overige zorgproducten 2015 Declaratie code Omschrijving Integraal tarief 39755 Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie. 161,76 39757 Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek

Nadere informatie

Fundusfotografie in het kader van screening op diabetische retinopathie (overige aandoeningen van het netvlies, zie 039918).

Fundusfotografie in het kader van screening op diabetische retinopathie (overige aandoeningen van het netvlies, zie 039918). Omschrijving Code RZ15b Echografie à-vue in verband met zwangerschap. 039485 39,36 Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie. 039755 161,76 Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.

Nadere informatie

Antipsychotica (neuroleptica), identificatie en/of kwantificatie 072884 27,50

Antipsychotica (neuroleptica), identificatie en/of kwantificatie 072884 27,50 Omschrijving Code RZ15b ACETYLGLUCOSEAMINIDASE, N 078252 8,81 ACTH, CORTICOTROFINE 072550 9,64 ADEMANALYSE 070304 34,77 AGGLUTINATIE, KOUDE 070616 6,02 AGGLUTINATIEREACTIE VOLGENS WIDAL, VOOR ELK MICRO-

Nadere informatie

Declaratiecode Omschrijving declaratiecode Soort overig zorgproduct Ingangsdatum Einddatum Totaalprijs Kostenbedrag zorginstelling

Declaratiecode Omschrijving declaratiecode Soort overig zorgproduct Ingangsdatum Einddatum Totaalprijs Kostenbedrag zorginstelling 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER OZP Overige verrichtingen 20120101 20120430 0,28 0,00 0,28 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER OZP Overige verrichtingen 20120501 20121231 0,28 0,00 0,28 010905 REISKOSTEN PER

Nadere informatie

Tarieven passanten DCWF Geldig vanaf 1 januari 2014

Tarieven passanten DCWF Geldig vanaf 1 januari 2014 specialisme Omschrijving Code kosten cardiologie Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie. 39755 124,91 Cardiologie BEOORDELING ECG, HOLTER, INSPANNINGSONDERZOEK E.D. 39757 43,35 Cardiologie

Nadere informatie

Tarievenlijst diagnostiek

Tarievenlijst diagnostiek Tarievenlijst diagnostiek In dit document treft u onze tarievenlijst 2016 voor eerstelijnsdiagnostiek. Onder het kopje A-tarief vindt u het tarief dat hoort bij de optimumnorm. Onder het kopje B-tarief

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten Diagnostisch Centrum West-Friesland Geldig per 1 juni voor niet-verzekerden

Tarievenlijst passanten Diagnostisch Centrum West-Friesland Geldig per 1 juni voor niet-verzekerden Cardiologie Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie. 184,88 39755 Cardiologie BEOORDELING ECG, HOLTER, INSPANNINGSONDERZOEK E.D. 43,23 Tarief voor regulier ecg, zonder inspanning. Indien

Nadere informatie

TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK. Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7041-03 van 1 april 2013

TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK. Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7041-03 van 1 april 2013 TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7041-03 van 1 april 2013 DE TARIEVEN DIE DOOR ZORGAANBIEDERS DIE GENEESKUNDIGE ZORG LEVEREN BIJ OF KRACHTENS DE ZORGVERZEKERINGSWET

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten - Medisch Centrum haaglanden Zet- en drukfouten voorbehouden

Standaard prijslijst overige zorgproducten - Medisch Centrum haaglanden Zet- en drukfouten voorbehouden 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER OZP Overige verrichtingen 20140101 20141231 0,25 0,00 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur. OZP Overige verrichtingen 20140101 20141231 33,00 0,00 33,00 032280 Diagnostische

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten - Medisch Centrum Haaglanden Zet- en drukfouten voorbehouden

Standaard prijslijst overige zorgproducten - Medisch Centrum Haaglanden Zet- en drukfouten voorbehouden 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 20120101 20120430 0,28 0,00 0,28 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 20120501 20121231 0,28 0,00 0,28 010906 REISTIJD/VACATIE PER HALF UUR (MET EEN DAGMAX. VAN 448) 20120101

Nadere informatie

DBC-zorgproduct latijnse omschrijving ode verzekerde zorg

DBC-zorgproduct latijnse omschrijving ode verzekerde zorg DBC-zorgproductcode of overig zorgproductcode 2016 DBC-zorgproduct latijnse omschrijving Declaratiec ode verzekerde zorg Integraal tarief Soort Prestatie 050505 Electronenmicroscopisch onderzoek. 050505

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten

Standaard prijslijst overige zorgproducten Standaard prijslijst overige zorgproducten Declaratie Omschrijving declaratie Soort overig zorgproduct Ingangs 10905 REISKOSTEN PER KILOMETER OZP Overige verrichtingen 20140601 0,25 0,00 0,25 10906 Reistijd/vacatie

Nadere informatie

Prijslijst DOT-zorgproducten en OVP 2014 Bronovo Ziekenhuis Versie 2014.3 Geldig vanaf 1 januari 2014

Prijslijst DOT-zorgproducten en OVP 2014 Bronovo Ziekenhuis Versie 2014.3 Geldig vanaf 1 januari 2014 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 010905 0,00 0,25 0,25 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 010906 0,00 33,00 33,00 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2014 - Juni t/m December

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2014 - Juni t/m December Declaratie Zorgproduct Code Code Omschrijving Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2014 - Juni t/m December Kostendeel Ziekenhuis Kosten Honorarium 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2014 - Januari t/m Mei

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2014 - Januari t/m Mei Declaratie Zorgproduct Code Code Omschrijving Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2014 - Januari t/m Mei Kostendeel Ziekenhuis Kosten Honorarium 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER

Nadere informatie

Prijslijst DOT-zorgproducten en OVP 2014 Bronovo Ziekenhuis Versie 2014.2 Geldig vanaf 1 juni 2014

Prijslijst DOT-zorgproducten en OVP 2014 Bronovo Ziekenhuis Versie 2014.2 Geldig vanaf 1 juni 2014 code 2014 omschrijving Declaratiecode OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 010905 0,00 0,25 0,25 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 010906 0,00 33,00 33,00 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie,

Nadere informatie

NZA-tarievenlijst 2015

NZA-tarievenlijst 2015 NZA-tarievenlijst 2015 Pres.code 1 OVP 010905 OVPXXXXXX 0,26 REISKOSTEN PER KILOMETER 1 OVP 010906 OVPXXXXXX 33,42 Reistijd/vacatie per half uur. 1 OVP 032280 OVPXXXXXX 75,20 Diagnostische indirecte laryngoscopie,

Nadere informatie

Standaard Passantenprijzen Overige Zorgproducten per 1 juni 2014

Standaard Passantenprijzen Overige Zorgproducten per 1 juni 2014 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 0,00 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,00 0,00 33,00 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 18,47 54,92

Nadere informatie

Declaratiecode (100%)

Declaratiecode (100%) U kunt via onze Zorgvergelijker nagaan of uw zorgaanbieder een contract met ons heeft. Ga naar de Zorgvergelijker: Zorgvergelijker Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen

Nadere informatie

Declaratie code Omschrijving Kosten ziekenhuis

Declaratie code Omschrijving Kosten ziekenhuis Passantenprijslijst Amphia Ziekenhuis voor zorgproducten uitgevoerd vanaf 1 juni 2014 tot en met 31 december 2014 Declaratie 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Zuwe Hofpoort Ziekenhuis passantentarieven 2016

Zuwe Hofpoort Ziekenhuis passantentarieven 2016 OVPXXXXXX Reiskosten per kilometer. 010905 01-01-2016 31-12-2016 0,25 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 010906 01-01-2016 31-12-2016 33,56 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief

Nadere informatie

Overige zorgproducten Ingangsdatum: 1 april 2014 Einddatum: 31 mei 2014

Overige zorgproducten Ingangsdatum: 1 april 2014 Einddatum: 31 mei 2014 Prijslijst St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg Overige zorgproducten Ingangsdatum: 1 april 2014 Einddatum: 31 mei 2014 Declaratiecode Omschrijving dbc-zorgproduct 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,00 0,25

Nadere informatie

Declaratie code Omschrijving declaratie code Totaal prijs Kosten bedrag zorginstelling

Declaratie code Omschrijving declaratie code Totaal prijs Kosten bedrag zorginstelling 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 0,00 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,00 0,00 33,00 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 18,47 54,92

Nadere informatie

versie 1 Pagina 1 van 17

versie 1 Pagina 1 van 17 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 0,00 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,00 0,00 33,00 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 18,47 54,92

Nadere informatie

Zuwe Hofpoort Ziekenhuis passantentarieven 2015

Zuwe Hofpoort Ziekenhuis passantentarieven 2015 REISKOSTEN PER KILOMETER 010905 01-01-2015 31-12-2015 0,26 Reistijd/vacatie per half uur. 010906 01-01-2015 31-12-2015 33,42 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Opsporen van vaatvernauwingen met behulp van Doppler apparatuur in eigen beheer. Voorwaarden: - Indicatie zie NHG-standaard M13

Opsporen van vaatvernauwingen met behulp van Doppler apparatuur in eigen beheer. Voorwaarden: - Indicatie zie NHG-standaard M13 TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7078-02 van 1 JUNI 2014 DE TARIEVEN DIE DOOR ZORGAANBIEDERS DIE GENEESKUNDIGE ZORG LEVEREN BIJ OF KRACHTENS DE ZORGVERZEKERINGSWET

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten Declaratiecode Omschrijving declaratiecode Ingangsdatum Einddatum Integraal tarief

Standaard prijslijst overige zorgproducten Declaratiecode Omschrijving declaratiecode Ingangsdatum Einddatum Integraal tarief Standaard prijslijst overige zorgproducten Declaratiecode Omschrijving declaratiecode Ingangsdatum Einddatum Integraal tarief 10905 Reiskosten per kilometer 20150101 20153112 0,26 10906 Reistijd/vacatie

Nadere informatie

TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK. Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7078-02 van 1 JUNI 2014

TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK. Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7078-02 van 1 JUNI 2014 TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7078-02 van 1 JUNI 2014 DE TARIEVEN DIE DOOR ZORGAANBIEDERS DIE GENEESKUNDIGE ZORG LEVEREN BIJ OF KRACHTENS DE ZORGVERZEKERINGSWET

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten UMCG per 01 januari 2014

Standaard prijslijst overige zorgproducten UMCG per 01 januari 2014 Standaard prijslijst overige zorgproducten UMCG per 01 januari 2014 Disclaimer De ingangsdatum van deze lijst met passantentarieven is 1 januari 2014. Deze publicatie is onder voorbehoud van schrijf en

Nadere informatie

Geldig vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 januari 2014. Versie 2014.2

Geldig vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 januari 2014. Versie 2014.2 Betaling conform algemene betalingsvoorwaarden Máxima Medisch Cemtrum zoals gedeponeerd ter griffie van Arrondissementsrechtbank te 'shertogenbosch onder nummer 54 / 2002 (zie ook mmc.nl). Overig product

Nadere informatie

Geldig vanaf 1 januari 2015 t/m 31 december 2015 Versie 2015.4

Geldig vanaf 1 januari 2015 t/m 31 december 2015 Versie 2015.4 Overig product 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 Overig product 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 Overig product 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Tarief geldig: Omschrijving declaratiecode Totaalprijs Van Tm

Tarief geldig: Omschrijving declaratiecode Totaalprijs Van Tm 010905 Reiskosten per kilometer 0,26 1-1-2015 31-12-2015 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 1-1-2015 31-12-2015 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten

Standaard prijslijst overige zorgproducten Standaard prijslijst overige zorgproducten Declaratie Omschrijving declaratie Soort overig zorgproduct Ingangs 10905 REISKOSTEN PER KILOMETER OZP Overige verrichtingen 20130701 20131231 0,24 0,00 0,24

Nadere informatie

Passantenprijslijst UMC Utrecht - Overige zorgproducten Geldig vanaf 1 januari 2014 tm 31 mei 2014

Passantenprijslijst UMC Utrecht - Overige zorgproducten Geldig vanaf 1 januari 2014 tm 31 mei 2014 Passantenprijslijst UMC Utrecht - Overige zorgproducten Geldig vanaf 1 januari 2014 tm 31 mei 2014 Disclaimers 1. De prijs van een behandeling is de prijs die geldt bij aanvang van de behandeling. Aan

Nadere informatie

Tarieflijst Passanten per 1 januari 2015

Tarieflijst Passanten per 1 januari 2015 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 33,00 032280 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 032281

Nadere informatie

032480 OVPXXXXXX 238,97

032480 OVPXXXXXX 238,97 Declaratiecode Zorgproduct Tarief 2016 Omschrijving 010905 OVPXXXXXX 0,25 REISKOSTEN PER KILOMETER 010906 OVPXXXXXX 33,56 Reistijd/vacatie per half uur. 032280 OVPXXXXXX 227,52 Diagnostische indirecte

Nadere informatie

Passantenprijslijst Maasstad Ziekenhuis 2015

Passantenprijslijst Maasstad Ziekenhuis 2015 Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Tarief 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 032280 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie,

Nadere informatie

032480 OVPXXXXXX 238,97

032480 OVPXXXXXX 238,97 Declaratiecode Zorgproduct Tarief 2016 Omschrijving 010905 OVPXXXXXX 0,25 REISKOSTEN PER KILOMETER 010906 OVPXXXXXX 33,56 Reistijd/vacatie per half uur. 032280 OVPXXXXXX 227,52 Diagnostische indirecte

Nadere informatie

032480 OVPXXXXXX 238,97

032480 OVPXXXXXX 238,97 Declaratiecode Zorgproduct Tarief 2016 Omschrijving 010905 OVPXXXXXX 0,25 REISKOSTEN PER KILOMETER 010906 OVPXXXXXX 33,56 Reistijd/vacatie per half uur. 032280 OVPXXXXXX 227,52 Diagnostische indirecte

Nadere informatie

Declaratiecode Zorgproductcode Zorgproduct Passantentarief

Declaratiecode Zorgproductcode Zorgproduct Passantentarief Declaratiecode Zorgproductcode Zorgproduct Passantentarief 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 032280 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte

Nadere informatie

Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder:

Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder: Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder: vind-de-beste-zorg Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen over uw vergoeding? Bel dan gerust

Nadere informatie

Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder:

Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder: Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder: vind-de-beste-zorg Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen over uw vergoeding? Bel dan gerust

Nadere informatie

Tarief geldig: Declaratie Omschrijving declaratiecode Totaalprijs Van Tm

Tarief geldig: Declaratie Omschrijving declaratiecode Totaalprijs Van Tm Products kunnen meerdere keren voorkomen als gevolg van een andere geldigheidsperiode. Declaratie Omschrijving declaratie Totaalprijs Van Tm 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 01-01-2014 31-12-2014 010906

Nadere informatie

39492 ECHOGRAFIE BUIKORGANEN 14,1% 1,1 34,47 5,27 39860 CHROMOCYSTOSCOPIE 3,5% 1,0 190,00 6,71

39492 ECHOGRAFIE BUIKORGANEN 14,1% 1,1 34,47 5,27 39860 CHROMOCYSTOSCOPIE 3,5% 1,0 190,00 6,71 DBC code: 6.11.0.11.211 DBC omschrijving: Reguliere zorg.niersteen.eswl poli ndpp-dbc: 85 Kostprijs DBC: 761,99 Std deviatie DBC: 229,02 1 poli 88,2% 190011 EERSTE POLIKLINIEKBEZOEK 74,1% 1,0 40,87 30,29

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2015

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2015 Declaratie Code Zorgproduct Code Omschrijving Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2015 Integraal Tarief 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per

Nadere informatie

75% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief

75% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Looptijd prijslijst 1/1/2015-31/3/2015* Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis, zelfstandig

Nadere informatie

Voor verdere uitleg verwijzen wij u naar artikel A.20 van onze Verzekeringsvoorwaarden:

Voor verdere uitleg verwijzen wij u naar artikel A.20 van onze Verzekeringsvoorwaarden: Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder: vind-de-beste-zorg Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen over uw vergoeding? Bel dan gerust

Nadere informatie

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis, zelfstandig behandelcentrum (ZBC) en/of de

Nadere informatie

Tarieven onderlinge dienstverlening andere ziekenhuizen bijgewerkt: prijzen gelden per 1 januari t/m 31 december 2017 Zorgproduct

Tarieven onderlinge dienstverlening andere ziekenhuizen bijgewerkt: prijzen gelden per 1 januari t/m 31 december 2017 Zorgproduct 80001 Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder röntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiënten).

Nadere informatie

Totaalbestand 011015. Page 1

Totaalbestand 011015. Page 1 Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvergelijker: Zorgvergelijker Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen over uw vergoeding? Bel dan gerust

Nadere informatie

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten en overige zorgproducten - Leids Universitair Medisch Centrum V 15 12 2015

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten en overige zorgproducten - Leids Universitair Medisch Centrum V 15 12 2015 n.v.t. 010905 Reiskosten per kilometer. 0,25 01-01-2016 31-12-2016 n.v.t. 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,56 01-01-2016 31-12-2016 n.v.t. 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief

Nadere informatie

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis, zelfstandig behandelcentrum (ZBC) en/of de

Nadere informatie

kostendeel Omschrijving ziekenhuis Honorarium Totaal

kostendeel Omschrijving ziekenhuis Honorarium Totaal kostendeel Omschrijving ziekenhuis Honorarium Totaal Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 18,47 54,92 73,39 Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele

Nadere informatie

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Looptijd prijslijst 1/1/2015-31/3/2015*

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Looptijd prijslijst 1/1/2015-31/3/2015* Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Looptijd prijslijst 1/1/2015-31/3/2015* Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis, zelfstandig

Nadere informatie

Zorgvergelijker. Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvergelijker:

Zorgvergelijker. Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvergelijker: Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvergelijker: Zorgvergelijker Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen over uw vergoeding? Bel dan gerust

Nadere informatie

Passanten Prijslijst 2015

Passanten Prijslijst 2015 14E000 990416036 733,87 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij problemen met de stoelgang (obstipatie) bij kinderen 15E000 020109057 816,02 Toediening van chemotherapie

Nadere informatie

afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.

afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek. Menzis ZorgZó (Restitutiepolis): Lijst maximale en medisch specialistische zorg niet-gecontracteerde zorgaanbieders (marktconforme tarieven) Als u kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst heeft

Nadere informatie

Tarieflijst Passanten per 1 januari 2016 (voorlopige versie)

Tarieflijst Passanten per 1 januari 2016 (voorlopige versie) 14E000 990416036 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij problemen met de stoelgang (obstipatie) bij kinderen 818,09 15E000 20109057 Toediening van chemotherapie bij niet

Nadere informatie

Passantenprijslijst 2016 (onder voorbehoud van wijzigingen)

Passantenprijslijst 2016 (onder voorbehoud van wijzigingen) Passantenprijslijst 2016 (onder voorbehoud van wijzigingen) Ingangsdatum: 01 januari 2016 Declaratiecode Zorgproduct Tarief 2016 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie

Nadere informatie

7 beeld 11,8% 8 labdiag 76,5%

7 beeld 11,8% 8 labdiag 76,5% DBC code: 16.11.61.7104.711 DBC omschrijving: Reguliere zorg.kind.diabetes mellitus.polikliniek, diagnostiek met / zonder behandeling, oriënterend ndpp-dbc: 17 Kostprijs DBC: 251,42 Std deviatie DBC: 240,76

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wmg

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wmg TARIEFBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-7041-02 1 januari 2013 17 december 2012 19 december 2012 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 2 directie Zorgmarkten Cure De

Nadere informatie

035136 OVPXXXXXX 037510 OVPXXXXXX 037512 OVPXXXXXX 037514 OVPXXXXXX

035136 OVPXXXXXX 037510 OVPXXXXXX 037512 OVPXXXXXX 037514 OVPXXXXXX 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 33,00 032280 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 032281

Nadere informatie

Ondersteuners - ongesplitst. Poorter honorarium. Kosten instelling. Declaratiecode Zorgproduct. Totaal-tarief

Ondersteuners - ongesplitst. Poorter honorarium. Kosten instelling. Declaratiecode Zorgproduct. Totaal-tarief 010905 OVPXXXXXX 0 0,24 0 0,24 REISKOSTEN PER KILOMETER 010906 OVPXXXXXX 0 32,27 0 32,27 Reistijd/vacatie per half uur. 032280 OVPXXXXXX 17,91 49,68 0 67,59 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief

Nadere informatie

afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.

afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek. Menzis ZorgVerzorgd (Naturapolis): Lijst maximale en medisch specialistische zorg niet-gecontracteerde zorgaanbieders (marktconforme tarieven) Als u kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst heeft

Nadere informatie

159,87. Niet alle overige zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 1 (van 46)

159,87. Niet alle overige zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 1 (van 46) 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 75,20 032281 Diagnostische directe laryngoscopie,

Nadere informatie

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en typefouten

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en typefouten Standaard prijslijst DBC-zorgproducten - Jeroen Bosch Ziekenhuis Ingangsdatum: 01 januari 2016 Declaratiecode Zorgproduct Tarief 2016 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie

Nadere informatie

Restitutietarieven 2013. Page 1

Restitutietarieven 2013. Page 1 Marktconforme tarieven (100%) Restitutietarieven (75%) Restitutietarieven (50%) Restitutietarieven 2013 Indien u zeker wilt zijn of uw zorgverlener een overeenkomst heeft met CZ of u bent niet zeker van

Nadere informatie

Subtotaal - Honorarium. Subtotaal - Kosten. Declaratiecode Zorgproduct. Totaal Tarief

Subtotaal - Honorarium. Subtotaal - Kosten. Declaratiecode Zorgproduct. Totaal Tarief 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,00 0,24 0,24 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 0,00 32,27 32,27 032280 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Ondersteuners - ongesplitst. Poorter honorarium. Kosten instelling. Declaratiecode Zorgproduct. Totaal-tarief

Ondersteuners - ongesplitst. Poorter honorarium. Kosten instelling. Declaratiecode Zorgproduct. Totaal-tarief Declaratiecode Zorgproduct Kosten instelling Poorter honorarium Ondersteuners - ongesplitst Totaal-tarief Omschrijving 010905 OVPXXXXXX 0 0,24 0 0,24 REISKOSTEN PER KILOMETER 010906 OVPXXXXXX 0 32,27 0

Nadere informatie

210,91 eventuele biopten. 034686 Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en

210,91 eventuele biopten. 034686 Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,00 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 032281 Diagnostische directe laryngoscopie,

Nadere informatie

Zorg product. Kosten instelling. Declaratie code. Honorarium. tarief. Passantenlijst Spaarneziekenhuis 2013 (basiszorg)

Zorg product. Kosten instelling. Declaratie code. Honorarium. tarief. Passantenlijst Spaarneziekenhuis 2013 (basiszorg) 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,24 0,00 0,24 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 32,27 0,00 32,27 032280 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2016

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2016 Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2016 Versie 2, 31-3-2016 Declaratie Code Zorgproduct Code Omschrijving Integraal Tarief 010905 OVPXXXXXX Reiskosten per kilometer. 0,25 010906 OVPXXXXXX

Nadere informatie

Prijslijst 2016. Tarief. Omschrijving. Declaratiecode Zorgproduct

Prijslijst 2016. Tarief. Omschrijving. Declaratiecode Zorgproduct 010905 OVPXXXXXX 0,25 Reiskosten per kilometer. 010906 OVPXXXXXX 33,56 Reistijd/vacatie per half uur. 032280 OVPXXXXXX 227,52 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Spijkenisse Medisch Centrum Passantenprijslijst 2013

Spijkenisse Medisch Centrum Passantenprijslijst 2013 OVPXXXXXX 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,24 0 0,24 OVPXXXXXX 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 32,27 0 32,27 OVPXXXXXX 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Passantenprijslijst Slingeland Ziekenhuis 2013 Versie 1.0 1-1-2013

Passantenprijslijst Slingeland Ziekenhuis 2013 Versie 1.0 1-1-2013 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,00 0,24 0,24 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 0,00 32,27 32,27 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 17,91 49,68 67,59

Nadere informatie

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis, zelfstandig behandelcentrum (ZBC) en/of de

Nadere informatie

Passantenprijslijst Amphia Ziekenhuis voor OVP's uitgevoerd vanaf vanaf 1 april 2013 tot en met 31 december 2013

Passantenprijslijst Amphia Ziekenhuis voor OVP's uitgevoerd vanaf vanaf 1 april 2013 tot en met 31 december 2013 Passantenprijslijst Amphia Ziekenhuis voor OVP's uitgevoerd vanaf vanaf 1 april 2013 tot en met 31 december 2013 Declaratie Omschrijving 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,00 0,24 0,24 010906 Reistijd/vacatie

Nadere informatie

Declaratie code Omschrijving declaratie code Totaal prijs Kosten bedrag zorginstelling

Declaratie code Omschrijving declaratie code Totaal prijs Kosten bedrag zorginstelling 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 32,27 0,00 32,27 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 69,34 17,91 51,43 032684 Diagnostische pleurapunctie. 48,96 48,96

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten UMCG per 01 januari 2013

Standaard prijslijst overige zorgproducten UMCG per 01 januari 2013 Standaard prijslijst overige zorgproducten UMCG per 01 januari 2013 Disclaimer De ingangsdatum van deze lijst met passantentarieven is 1 januari 2013. Deze publicatie is onder voorbehoud van schrijf en

Nadere informatie

Honorium medisch. Kostendeel ziekenhuis. Omschrijving

Honorium medisch. Kostendeel ziekenhuis. Omschrijving Passantentarief Streek Koningin Beatrix 2013 Overige producten Periode: vanaf 1 juli 2013 Versie 1 De vermelde prijzen zijn alleen van toepassing op patiënten van zorgverzekeraars waarmee het Streek Koningin

Nadere informatie

tarieflijst passanten 2016 Prijslijst per 1-1-2016 na correcties door wijziging wet- en regelgeving 2016

tarieflijst passanten 2016 Prijslijst per 1-1-2016 na correcties door wijziging wet- en regelgeving 2016 tarieflijst passanten 2016 Prijslijst per 1-1-2016 na correcties door wijziging wet- en regelgeving 2016 Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving tarief passanten 010905 OVPXXXXXX Reiskosten per kilometer.

Nadere informatie

Niet alle overige zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 1 van 46. Honorariumbedrag. Kostenbedrag zorginstelling

Niet alle overige zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 1 van 46. Honorariumbedrag. Kostenbedrag zorginstelling Declaratie code Omschrijving declaratiecode Totaalprijs Kostenbedrag zorginstelling Honorariumbedrag alle specialismen 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,24 0,00 0,24 010906 Reistijd/vacatie per half uur.

Nadere informatie

CWZ prijslijst Overige-Zorgproducten vanaf 1 april 2013.Versie 131028. Honorarium

CWZ prijslijst Overige-Zorgproducten vanaf 1 april 2013.Versie 131028. Honorarium 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,24-0,24-010906 Reistijd/vacatie per half uur. 32,27-32,27-032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 69,34 17,91 51,43-032281 Diagnostische

Nadere informatie

De geldende prijs ten tijde van de aanvang van de behandeling (als u voor de eerste keer in het ziekenhuis komt) zal altijd worden aangehouden.

De geldende prijs ten tijde van de aanvang van de behandeling (als u voor de eerste keer in het ziekenhuis komt) zal altijd worden aangehouden. Prijslijst 2013 : OVP s Geldig voor alle behandelingen gestart vanaf 01-01-2013 VOORWAARDEN Op alle door het ziekenhuis en door de daaraan verbonden vrijgevestigd medisch specialisten met patiënten gesloten

Nadere informatie

Vergoedingen bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2016

Vergoedingen bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2016 Vergoedingen bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2016 Looptijd prijslijst 1/1/2016-30/6/2016* Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis,

Nadere informatie

Vergoedingen bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2016

Vergoedingen bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2016 Vergoedingen bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2016 Looptijd prijslijst 1/1/2016-31/3/2016* Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis,

Nadere informatie

Standaard Passantenprijzen Overige Zorgproducten. per 1 januari 2015

Standaard Passantenprijzen Overige Zorgproducten. per 1 januari 2015 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 75,20 032281 Diagnostische directe laryngoscopie,

Nadere informatie

Standaardprijslijst Radboudumc Ondersteunende en Overige Producten, geldig per 1 januari 2013 t/m 31 december 2013

Standaardprijslijst Radboudumc Ondersteunende en Overige Producten, geldig per 1 januari 2013 t/m 31 december 2013 Standaardprijslijst Radboudumc Ondersteunende en Overige Producten, geldig per 1 januari 2013 t/m 31 december 2013 declaratiecode omschrijving kostendeel honorarium totaalprijs 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER

Nadere informatie

034688 CAPSULE ENDOSCOPIE. 370,95

034688 CAPSULE ENDOSCOPIE. 370,95 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 75,20 032281 Diagnostische directe laryngoscopie,

Nadere informatie

Analysefrequentie laboratoriumonderzoek

Analysefrequentie laboratoriumonderzoek 3026 17-ß-Oestradiol dagelijks 2123 3-Methoxytyramine 1 x per 2 weken 2085 5-HIAA (urine) 1 x per 2 weken 3001 ACE dagelijks 3047 ACTH 1 x per 2 weken 4038 Aggr. Adrenaline dagelijks 4043 Aggr. Arachidonzuur

Nadere informatie

Standaardprijslijst Radboudumc declaratiecode omschrijving kostendeel honorarium totaalprijs

Standaardprijslijst Radboudumc declaratiecode omschrijving kostendeel honorarium totaalprijs Standaardprijslijst Radboudumc Ondersteunende en Overige Producten, geldig per 1 januari 2014 t/m 31 mei 2014 declaratiecode omschrijving kostendeel honorarium totaalprijs 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER

Nadere informatie

Standaard prijslijst DBC- en Overige zorgproducten - Langeland Ziekenhuis Zoetermeer PRIJZEN OVER PERIODE I JULI 2013 TM 31 DECEMBER 2013

Standaard prijslijst DBC- en Overige zorgproducten - Langeland Ziekenhuis Zoetermeer PRIJZEN OVER PERIODE I JULI 2013 TM 31 DECEMBER 2013 Standaard prijslijst DBC- en Overige zorgproducten - Langeland Ziekenhuis Zoetermeer PRIJZEN OVER PERIODE I JULI 2013 TM 31 DECEMBER 2013 VOORWAARDEN - Op alle door het ziekenhuis en door de daaraan verbonden

Nadere informatie

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners (restitutiepolis) FBTO Zorgverzekering Medisch Specialistische Zorg 2015

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners (restitutiepolis) FBTO Zorgverzekering Medisch Specialistische Zorg 2015 Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners (restitutiepolis) FBTO Zorgverzekering Medisch Specialistische Zorg 2015 Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis, zelfstandig

Nadere informatie