Subtotaal - Honorarium. Subtotaal - Kosten. Declaratiecode Zorgproduct. Totaal Tarief

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Subtotaal - Honorarium. Subtotaal - Kosten. Declaratiecode Zorgproduct. Totaal Tarief"

Transcriptie

1 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,00 0,24 0, OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 0,00 32,27 32, OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 17,91 51,43 69, OVPXXXXXX Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 100,30 60,87 161, OVPXXXXXX Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek. 359,42 0,00 359, OVPXXXXXX Diagnostische pleurapunctie. 48,96 0,00 48, OVPXXXXXX Poliklinische controle op de werking van de pacemaker, inclusief het eventueel gebruik van de cardioverter. 39,40 0,00 39, OVPXXXXXX INBRENGEN VAN EEN PORT-A-CATH SYSTEEM. 182,57 96,93 279, OVPXXXXXX Echoscopische punctie via de oesofagus (EUS). 0,00 163,87 163, OVPXXXXXX Echo-bronchoscopie (EBUS), inclusief evt. biopten. 0,00 163,87 163, OVPXXXXXX Endo-echografie ter beoordeling bovenbuikorganen, inclusief eventuele biopten. 0,00 125,40 125, OVPXXXXXX Endo-echografie ter beoordeling van tumoren in het distale colon, inclusief eventuele biopten. 0,00 62,70 62, OVPXXXXXX Oesofagusfunctieonderzoek, inclusief eventuele 24-uurs metingen (manometrie en/of ph-meting). 0,00 62,70 62, OVPXXXXXX BEHANDELING ZENKER-DIVERTIKEL. 0,00 94,08 94, OVPXXXXXX Therapeutische endoscopie van oesofagus, maag of duodenum. 366,36 92,74 459, OVPXXXXXX GASTROSTOMIE, OPEN PROCEDURE (ZIE VOOR ENDOSCOPISCH). 366,35 65,29 431, OVPXXXXXX Diagnostische endoscopie van oesofagus, maag en/of duodenum met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten. 363,89 41,22 405, OVPXXXXXX Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie. 366,35 93,11 459, OVPXXXXXX CAPSULE ENDOSCOPIE. 0,00 130,87 130, OVPXXXXXX Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoïd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie. 366,35 41,83 408, OVPXXXXXX RECTOSCOPIE OF PROCTOSCOPIE. 62,07 20,43 82, OVPXXXXXX Endoscopische retrograde (pancreatico-)cholangioscopie(ercp). 752,66 123,65 876, OVPXXXXXX Endoscopisch plaatsen stent in tractus digestivus (proximaal of distaal). 366,36 125,40 491, OVPXXXXXX Interventie-coloscopie (behandeling bloeding, dilatatie) niet zijnde stentplaatsing (zie ). 0,00 92,74 92, OVPXXXXXX Niet operatieve ambulante behandeling van haemorrhoïden door middel van scleroseren, bandligatie, infraroodcoagulatie of cryochirurgie. De eerste behandeling. 138,75 29,68 168, OVPXXXXXX Niet operatieve ambulante behandeling van haemorrhoïden door middel van scleroseren, bandligatie, infraroodcoagulatie of cryochirurgie. Iedere volgende behandeling 138,75 binnen 28,85 een jaar. 167, OVPXXXXXX LEVERBIOPSIE. 138,75 56,97 195, OVPXXXXXX THERAPEUTISCHE ASCITESPUNCTIE. 138,75 29,48 168, OVPXXXXXX Prenatale screening: Nuchal Translucentie (NT-) meting (nekplooimeting) bij eenling en het eerste kind van een meerlingzwangerschap. 149,37 6,89 156, OVPXXXXXX Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij eenling en het eerste kind van een meerlingzwangerschap. 146,59 8,83 155, OVPXXXXXX Prenatale screening: Nuchal Translucentie (NT-) meting (nekplooimeting) bij ieder volgend kind van een meerlingzwangerschap. 91,60 4,25 95, OVPXXXXXX Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij ieder volgend kind van een meerlingzwangerschap. 129,76 7,76 137, OVPXXXXXX Prenatale screening: counseling. 0,00 40,33 40, OVPXXXXXX Contact-allergisch onderzoek voor diagnostiek van allergische huidaandoeningen door middel van reeksen, serie van tenminste 20 tests. 48,96 0,00 48, OVPXXXXXX Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld. 0,00 109,21 109, OVPXXXXXX Anesthesiologische ondersteuning bij tandheelkundige behandelingen onder narcose van AWBZ cliënten en verzekerden voor bijzondere tandheelkunde, maximaal 544,88 90 minuten 67,43 behandeling. 612,31

2 OVPXXXXXX Anesthesiologische ondersteuning bij tandheelkundige behandelingen onder narcose van AWBZ cliënten en verzekerden voor bijzondere tandheelkunde, tussen 702,84 90 en maximaal 134, minuten 837,69 behandeling OVPXXXXXX Anesthesiologische ondersteuning bij tandheelkundige behandelingen onder narcose van AWBZ cliënten en verzekerden voor bijzondere tandheelkunde, meer 900,57 dan 150 minuten 202,28 behandeling , OVPXXXXXX Cytologische en/of bacteriologische punctie. 100,30 0,00 100, OVPXXXXXX ECHOGRAFIE À-VUE IN VERBAND MET ZWANGERSCHAP. 40,16 0,00 40, OVPXXXXXX ECHOGRAFIE VAN DE BUIKORGANEN. 40,16 59,12 99, OVPXXXXXX Echografie van het hart. 39,40 0,00 39, OVPXXXXXX Begeleiding en interpretatie door cardioloog bij multislice CT-hart inclusief voor- en nabespreking met radioloog. 355,13 147,85 502, OVPXXXXXX Begeleiding en interpretatie door cardioloog bij multislice CT-hart voor Ca2+-meting inclusief voor- en nabespreking met radioloog. 0,00 50,12 50, OVPXXXXXX Begeleiding en interpretatie MRI-hart door cardioloog inclusief voor- en nabespreking met radioloog. 214,89 147,85 362, OVPXXXXXX Begeleiding en interpretatie dobutamine stress-test door cardioloog bij MRI-hart inclusief voor- en nabespreking met radioloog. 214,89 225,53 440, OVPXXXXXX Onderzoek gevoeligheid allergenen dmv huidtest(s), dmv scarificaties of intracutane injecties. 80,33 0,00 80, OVPXXXXXX ACUTE BEADEMING (IC) INVASIEF DOOR LONGARTS. 0,00 544,23 544, OVPXXXXXX ACUTE BEADEMING (IC) NONINVASIEF DOOR LONGARTS. 0,00 272,12 272, OVPXXXXXX IC MEDEBEHANDELING DOOR LONGARTS. 0,00 236,68 236, OVPXXXXXX IC bespreking (per patiënt 1 maal te registreren). 0,00 54,62 54, OVPXXXXXX Preassessment dagopname. 0,00 0,00 0, OVPXXXXXX Preassessment opname. 0,00 0,00 0, OVPXXXXXX Standaard electro-encephalografie (EEG), registratie tot 1 uur. 80,33 15,62 95, OVPXXXXXX Langdurige electro-encephalografie (EEG), registratie vanaf 6 tot 24 uur. 138,75 106,52 245, OVPXXXXXX AMBULANTE 24-UURS ELECTRO-ENCEPHALOGRAFIE (EEG)-REGISTRATIE. 138,75 79,89 218, OVPXXXXXX ELECTRO-ENCEPHALOGRAFIE (EEG) BIJ HERSENDOODPROCEDURE, UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG. 80,33 80,16 160, OVPXXXXXX 24-UURS ELECTRO-ENCEPHALOGRAFIE (EEG)-REGISTRATIE MET DIEPTE ELEKTR. 138,75 106,88 245, OVPXXXXXX Eenvoudige kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG). 80,33 0,00 80, OVPXXXXXX Uitgebreide kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG). 80,33 0,00 80, OVPXXXXXX AANVULLENDE VIDEOREGISTRATIE (TIJDENS STANDAARD EEG). 0,00 17,75 17, OVPXXXXXX AANVULLENDE VIDEOREGISTRATIE (TIJDENS LANGDURIG OF ZEER LANGDURIG EEG). 0,00 71,25 71, OVPXXXXXX Standaard monitoring (< 2 uur) bij intracardiale operaties met extra-corporale circulatie of bij operaties van cerebropetale vaten. 0,00 159,78 159, OVPXXXXXX Langdurige monitoring (2-4 uur) bij intracardiale operaties met extra-corporale circulatie of bij operaties van cerebropetale vaten. 0,00 213,04 213, OVPXXXXXX ELECTRO-OCULOGRAFIE (EOG). 40,16 18,02 58, OVPXXXXXX Zeer langdurige monitoring (4-8 uur) bij intracardiale operaties met extra-corporale circulatie of bij operaties van cerebropetale vaten. 0,00 432,54 432, OVPXXXXXX Uitgebreide monitoring met >= 1 KNF-techniek bij intracardiale operaties met extra-corporale circulatie of bij operaties van cerebropetale vaten. 0,00 36,04 36, OVPXXXXXX SLAAP-APNEU REGISTRATIE (SCREENING), UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG. 80,33 17,75 98, OVPXXXXXX Neurologische behandeling en begeleiding MS-patiënten, waarbij een intensief arts-patiëntencontact plaatsvindt. 115,05 26,62 141, OVPXXXXXX MSLT, UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG. 80,33 30,18 110, OVPXXXXXX POLYSOMNOGRAFIE (MET NACHTREGISTRATIE). 138,75 53,26 192, OVPXXXXXX Chronische electro-corticografie zonder aanvullende stimulatie/mapping (zie voor chronische electro-corticografie met aanvullende stimulatie/mapping).40,16 106,88 147,04

3 OVPXXXXXX Onderzoek arteriële obstructies extremiteiten dmv bloeddrukmeting armen en/of benen of penis met CW doppler of plethysmografie incl PVR curven of doppler 40,16 stroomsnelheid 19,24 curven incl 59,40 een belastingproef OVPXXXXXX Onderzoek veneuze afwijkingen extremiteiten dmv registreren veneuze CW dopplersignalen incl. proximale en distale compressietests en/of vasalva manoeuvres 40,16 en/of outflow- 19,24 of fotoplethysmografie. 59, OVPXXXXXX Chronische electro-corticografie met aanvullende stimulatie/mapping (zie voor chronische electro-corticografie zonder aanvullende stimulatie/mapping). 40,16 213,76 253, OVPXXXXXX STANDAARD ELECTROMYOGRAFISCH (EMG)(< 45 MIN.), UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG. 40,16 30,18 70, OVPXXXXXX UITGEBREID ELECTROMYOGRAFISCH (EMG)(> 45 MIN.), UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG. 40,16 79,89 120, OVPXXXXXX SINGLE FIBER ELECTROMYOGRAFISCH (EMG), UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG. 40,16 53,44 93, OVPXXXXXX MACRO ELECTROMYOGRAFISCH (EMG), UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG. 40,16 80,16 120, OVPXXXXXX MICRONEUROGRAFIE. 0,00 80,16 80, OVPXXXXXX EENVOUDIGE KWANTITATIEVE ANALYSE MACRO ELECTROMYOGRAFISCH (EMG). 0,00 17,81 17, OVPXXXXXX Brainstem auditory evoked potentials (BAEP/BER) zonder auto-akoestische emissie (zie voor BAEP met auto-akoestische emissie). 40,16 8,88 49, OVPXXXXXX Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie. 121,11 0,00 121, OVPXXXXXX BEOORDELING ECG, HOLTER, INSPANNINGSONDERZOEK E.D. 18,26 15,88 34, OVPXXXXXX Brainstem auditory evoked potentials (BAEP/BER) met auto-akoestische emissie (zie voor BAEP zonder auto-akoestische emissie). 40,16 17,75 57, OVPXXXXXX Calorisch vestibulair onderzoek zonder ENG-registratie. 96,35 35,50 131, OVPXXXXXX Somato sensible evoked potentials (SSEP/SER) niet in kader van een bronlokalisatie analyse (zie voor SSEP in kader van een bronlokalisatie analyse). 40,16 8,88 49, OVPXXXXXX Somato sensible evoked potentials (SSEP>SER) in kader van een bronlokalisatie analyse (zie voor SSEP niet in kader van een bronlokalisatie analyse). 40,16 106,52 146, OVPXXXXXX Visual evoked response (VER), exclusief objectieve visusbepaling (zie voor VER inclusief objectieve visusbepaling). 62,07 8,88 70, OVPXXXXXX Visual evoked response (VER), inclusief objectieve visusbepaling (zie voor VER exclusief objectieve visusbepaling). 62,07 8,91 70, OVPXXXXXX ERP (P300, MRCP. e.d.). 0,00 80,16 80, OVPXXXXXX Motor Evoked Potential (MEP) beperkt. 40,16 35,51 75, OVPXXXXXX Motor Evoked Potential (MEP) uitgebreid. 40,16 71,01 111, OVPXXXXXX STANDAARD TCD. 49,90 26,63 76, OVPXXXXXX TCD-REGISTRATIE VOOR EMBOLIEDETECTIE (>30 MIN.). 49,90 37,22 87, OVPXXXXXX TC-DUPLEX. 49,90 26,63 76, OVPXXXXXX Duplex extracraniële halsvaten. 49,90 14,20 64, OVPXXXXXX DUPLEX BLOEDVATEN IN EXTREMITEITEN. 49,90 14,20 64, OVPXXXXXX HEMATOTACHOGRAFIE (HTG), DOPPLER. 65,72 14,20 79, OVPXXXXXX DUPLEX PERIFERE ZENUWEN EN SPIEREN. 49,90 53,26 103, OVPXXXXXX UITBREIDING TCD/DUPLEX MET 1 AANVULLENDE TEST. 49,90 26,72 76, OVPXXXXXX Electronystagmografie (ENG)-registratie zonder calorisch onderzoek (zie voor ENG-registratie met calorisch onderzoek). 40,16 14,20 54, OVPXXXXXX Electronystagmografie (ENG)-registratie met calorisch onderzoek (zie voor ENG-registratie zonder calorisch onderzoek). 40,16 21,30 61, OVPXXXXXX OOGBEWEGINGSONDERZOEK. 0,00 26,72 26, OVPXXXXXX PUPILLOMETRIE. 0,00 26,72 26, OVPXXXXXX EENVOUDIGE ELECTRO-RETINOGRAFIE (ERG)(ZIE VOOR UITGEBREIDE ERG). 62,07 26,72 88, OVPXXXXXX Uitgebreide electro-retinografie (ERG)(conform internationaal standaard protocol. Zie voor eenvoudige ERG). 40,16 32,06 72, OVPXXXXXX Autonoom functieonderzoek met Ewing-batterij (zie voor autonoom functieonderzoek met de kantelproef). 0,00 17,75 17,75

4 OVPXXXXXX Eenvoudige toon-audiometrie. 32,11 0,00 32, OVPXXXXXX Spraakaudiometrie, niet in combinatie met het aanpassen van een hoortoestel. 39,40 0,00 39, OVPXXXXXX Autonoom functieonderzoek met de kantelproef (zie voor autonoom functieonderzoek met Ewing-batterij). 0,00 35,51 35, OVPXXXXXX TREMORREGISTRATIE MET POLYGRAFISCHE METHODE. 0,00 35,51 35, OVPXXXXXX KWANTITATIEVE SPIERKRACHTMETING. 0,00 14,25 14, OVPXXXXXX Oculoplethysmografie (OPG). 86,43 17,75 104, OVPXXXXXX EERSTE ORTHOPTISCH ONDERZOEK (BINOCULAIR). 32,79 0,00 32, OVPXXXXXX VOORTGEZETTE ORTHOPTISCHE BEHANDELING PER BEZOEK (BINOCULAIR). 10,45 0,00 10, OVPXXXXXX Fundusfotografie. 38,27 0,00 38, OVPXXXXXX Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code. 39,40 0,00 39, OVPXXXXXX Bepaling van de weerstand van de luchtwegen en longparenchym afzonderlijk + bepaling van de volledige elasticiteitskarakteristiek van de longen. 39,40 0,00 39, OVPXXXXXX Overzichtsbepaling van de mechanische ventilatieverhouding door middel van direct geregistreerde drukvolumediagrammen of luchtweerstandbepaling. 17,91 0,00 17, OVPXXXXXX Residubepaling. 48,96 0,00 48, OVPXXXXXX Spirografische longfunctiebepaling. 17,91 0,00 17, OVPXXXXXX Fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke 97,74 afspraak, 0,00 eenvoudig. 97, OVPXXXXXX Fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke 39,40 afspraak, 0,00 uitgebreid. 39, OVPXXXXXX BEOORDELING LONGFUNCTIEONDERZOEK VOOR DERDEN. 0,00 27,31 27, OVPXXXXXX BEOORDELING X-THORAX VOOR DERDEN. 0,00 27,31 27, OVPXXXXXX Electro-encephalografie (EEG), registratie vanaf 1 tot 2 uur. 138,74 26,55 165, OVPXXXXXX Uitgebreid urodynamisch onderzoek met twee of meer kanalen. 136,12 0,00 136, OVPXXXXXX Analyse bij incontinentie of obstipatie met behulp van een van de volgende onderzoeken: proctoscopie, anala manometrie, defaecografie en colonpassage tijd. 62,07 98,48 160, OVPXXXXXX Analyse incontinentie of obstipatie: minimaal 2 van de onderzoeken: capaciteit- en compliancemeting, singlefiber electromyografie, readtest, ballonevacuatietest, 102,24 rectale motiliteit 94,05indexbepaling. 196, OVPXXXXXX Teledermatologie: beoordeling van digitale foto's door dermatoloog zonder face-to-face contact op verzoek van de 1e lijn. 29,40 21,37 50, OVPXXXXXX Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie. 39,40 0,00 39, OVPXXXXXX Histamine (acethylcholine) provocatietest. Spirografisch onderzoek ter bepaling van de prikkelbaarheidsdrempel van de luchtwegen door middel van inhalatie-provocatietest(s). 100,30 0,00 100, OVPXXXXXX Spirometrie, voor en na inspanning. 39,40 0,00 39, OVPXXXXXX Behandeling met hyperbare zuurstof per zitting per patient, al dan niet in groepsverband, inclusief medisch specialistische supervisie. 184,36 0,00 184, OVPXXXXXX PATHOLOGISCH-ANATOMISCH (HISTOLOGISCH) ONDERZOEK EN OVERIGE CYTODIAGNOSTISCHE ONDERZOEKEN. 36,88 27,35 64, OVPXXXXXX Cytodiagnostisch onderzoek van een cervix-preparaat (deze code is niet bestemd voor onderzoek ten gevolge van het bevolkingsonderzoek). 20,08 10,94 31, OVPXXXXXX IMMUNO-PATHOLOGISCH ONDERZOEK. 194,25 54,71 248, OVPXXXXXX ELECTRONENMICROSCOPISCH ONDERZOEK. 0,00 82,02 82, OVPXXXXXX VERRICHTINGEN VAN EEN PUNCTIE TEN BEHOEVE VAN CYTOLOGISCH ONDERZOEK. 17,77 18,23 36, OVPXXXXXX KWANTITATIEF C.Q. MORFOMETRISCH PATHOLOGISCH-ANATOMISCH ONDERZOEK. 91,16 54,68 145, OVPXXXXXX Obductie ten behoeve van verzekeringsmaatschappijen uitgezonderd ziektekostenverzekeringsmaatschappijen. 0,00 273,40 273, OVPXXXXXX Cytodiagnostisch onderzoek cervix-preparaat ivm bevolkingsonderzoek (preventief planmatig georganiseerd cytodiagnostisch onderzoek, waarbij het cervix-preparaat 18,01wordt afgenomen 9,73 door 27,74 de huisarts) OVPXXXXXX FLOW-CYTOMETRIE 211,05 54,68 265,73

5 OVPXXXXXX Complexe moleculaire diagnostiek - bepalingen op geïsoleerd DNA, RNA of eiwit anders dan frequent aangevraagde bepalingen op micro-organismen. 884,36 45,93 930, OVPXXXXXX Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes met weefsel en/of cellen i.v.m. frequent aangevraagde bepalingen op de aanwezigheid van HPV. 99,38 27,45 126, OVPXXXXXX Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes weefsel en/of cellen (oa CISH, ISH, FISH) en frequent aangevr.bepalingen op aanw.andere micro-organismen 381,04 dan HPV 54,89 (o.a.tbc,ebv,hsv,bartonella). 435, OVPXXXXXX HYBRIDISATIE, GEAUTOMATISEERD 26,19 4,03 30, OVPXXXXXX HYBRIDISATIE, HANDMATIG 81,83 12,64 94, OVPXXXXXX DNA-AMPLIFICATIE, KWALITATIEF, GEAUTOMATISEERD 39,28 4,03 43, OVPXXXXXX DNA-AMPLIFICATIE, KWALITATIEF, HANDMATIG 81,83 12,66 94, OVPXXXXXX RNA-AMPLIFICATIE, KWALITATIEF 106,43 15,50 121, OVPXXXXXX DNA/RNA-AMPLIFICATIE, KWANTITATIEF 197,65 12,64 210, OVPXXXXXX DNA/RNA-ANALYSE (BV. SEQUENTIE-BEPALING OF SUB-TYPERING). 197,65 12,81 210, OVPXXXXXX Consult bij patiënt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiënt gerelateerde vraagstelling. 0,00 27,67 27, OVPXXXXXX Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht. 2,23 0,16 2, OVPXXXXXX DIACEETZUUR 0,66 0,16 0, OVPXXXXXX INDICAN 0,66 0,16 0, OVPXXXXXX AMINOLEVULINEZUUR, DELTA-, KWANTITATIEF 9,82 0,95 10, OVPXXXXXX CONCENTRATIE- EN VERDUNNINGSPROEF, ELK 0,66 0,16 0, OVPXXXXXX UREUM 1,66 0,32 1, OVPXXXXXX CHLORIDE 1,66 0,32 1, OVPXXXXXX GALACTOSEPROEF 3,27 0,32 3, OVPXXXXXX HIPPUURZUURPROEF 6,55 0,64 7, OVPXXXXXX HOMOCYSTEINE 49,31 0,95 50, OVPXXXXXX KETOSTEROIDEN, 17-, TOTAAL 13,09 1,43 14, OVPXXXXXX KETOSTEROIDEN, 17-, GEFRACTIONEERD 45,83 1,43 47, OVPXXXXXX PORFYRINES, URO-, COPRO-, PROTO-KWANTITATIEF, ELK 4,58 0,48 5, OVPXXXXXX KREATINE 2,23 0,16 2, OVPXXXXXX URINEZUUR 1,66 0,32 1, OVPXXXXXX Urobilinogeen, kwantitatief in ander materiaal dan faeces. 7,85 0,90 8, OVPXXXXXX STIKSTOF TOTAAL (VOLGENS KJELDAHL) 3,27 0,48 3, OVPXXXXXX HYDROXY-INDOLAZIJNZUUR, 5-, KWALITATIEF 2,23 0,16 2, OVPXXXXXX VITAMINE B2 9,82 0,95 10, OVPXXXXXX XYLOSE, D 6,55 0,63 7, OVPXXXXXX PREGNAANDIOL 26,19 1,59 27, OVPXXXXXX OESTRIOL 19,64 1,59 21, OVPXXXXXX KETOGENE-STEROIDEN, 17 19,64 1,43 21, OVPXXXXXX KETOSTEROIDEN, 20-, 17, 21-DIHYDROXY 13,09 1,43 14, OVPXXXXXX IMMUNO-ELECTROFORESE, NA CONCENTRATIE 39,28 3,17 42,45

6 OVPXXXXXX ANTISTOFFEN TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IMMUNOBLOT 45,83 7,32 53, OVPXXXXXX OESTROGENEN 45,83 1,59 47, OVPXXXXXX METANEFRINEN, NORMETANEFRINEN 9,82 1,11 10, OVPXXXXXX BLOED (OCCULT), KWALITATIEF 3,27 0,16 3, OVPXXXXXX BILIRUBINE, KWALITATIEF 0,66 0,16 0, OVPXXXXXX STERCOBILINE, KWALITATIEF 0,66 0,16 0, OVPXXXXXX GISTPROEF 0,66 0,11 0, OVPXXXXXX VERTERING, KWALITATIEF 0,66 0,16 0, OVPXXXXXX AMYLASE 1,66 0,16 1, OVPXXXXXX LIPASE 2,23 0,32 2, OVPXXXXXX TRYPSINE 2,23 0,32 2, OVPXXXXXX EIWIT 6,55 0,64 7, OVPXXXXXX Calcium in faeces. 6,55 0,64 7, OVPXXXXXX VET (VETTEN, VETZUREN, DROGE STOF), KWANTITATIEF 9,82 0,95 10, OVPXXXXXX MELKZUUR, KWANTITATIEF 13,09 1,59 14, OVPXXXXXX LEUCOCYTEN IN FAECES 2,23 0,16 2, OVPXXXXXX OSMOLARITEIT IN FAECES 6,55 0,64 7, OVPXXXXXX CHYMOTRYPSINE IN FAECES 6,55 0,64 7, OVPXXXXXX GALZURE ZOUTEN IN FAECES 6,55 0,63 7, OVPXXXXXX ALFA-I-ANTITRYPSINE IN FAECES 7,85 0,79 8, OVPXXXXXX PORFYRINES, KWANTITATIEF 39,28 1,59 40, OVPXXXXXX PORFYRINES URO-, COPRO-, PROTO- IN FAECES 13,09 1,59 14, OVPXXXXXX SEDIMENT 1,66 0,16 1, OVPXXXXXX ADEMANALYSE 42,26 0,32 42, OVPXXXXXX MAAGONDERZOEK, GEFRACTIONEERD 4,58 0,65 5, OVPXXXXXX DUODENUM-SONDAGE (MET A, B, EN C GAL EN SEDIMENT) 4,58 0,65 5, OVPXXXXXX AMYLASE 2,23 0,48 2, OVPXXXXXX TRYPSINE IN DIVERSE MATERIALEN 2,23 0,30 2, OVPXXXXXX MORFOLOGISCH ONDERZOEK VAN SPUTUM, ALGEMEEN 2,23 0,21 2, OVPXXXXXX KAY-TEST 4,58 0,65 5, OVPXXXXXX BLOED (OCCULT) IN DIVERSE MATERIALEN 2,23 0,16 2, OVPXXXXXX Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest. 1,66 0,32 1, OVPXXXXXX KREATININE KLARING (OF ANDERE KLARING) 6,55 0,95 7, OVPXXXXXX METHEMOGLOBINE, SULFHEMOGLOBINE, ELK 3,27 0,32 3, OVPXXXXXX VITAMINE C 2,23 0,16 2, OVPXXXXXX KREATININE 1,66 0,32 1,98

7 OVPXXXXXX FOSFAAT 1,66 0,32 1, OVPXXXXXX FOSFATASE (ZURE) 2,23 0,32 2, OVPXXXXXX ALKALI RESERVE 3,27 0,48 3, OVPXXXXXX CHOLESTEROL, TOTAAL 1,66 0,32 1, OVPXXXXXX Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces. 1,66 0,48 2, OVPXXXXXX RESTSTIKSTOF 3,27 0,43 3, OVPXXXXXX ANGIOTENSINE CONVERTING ENZYM 4,58 0,48 5, OVPXXXXXX VITAMINE A 6,55 0,63 7, OVPXXXXXX IJZER 2,23 1,11 3, OVPXXXXXX VITAMINE E 9,82 0,95 10, OVPXXXXXX LIPOIDEN, TOTAAL 4,58 0,48 5, OVPXXXXXX VITAMINE D (DIHYDROXYCHOLECALCIFEROL) 9,82 1,59 11, OVPXXXXXX NATRIUM 1,66 0,32 1, OVPXXXXXX KALIUM 1,66 0,32 1, OVPXXXXXX IJZERBINDINGSCAPACITEIT 6,55 0,64 7, OVPXXXXXX AMINOZURENCHROMATOGRAM 45,83 4,76 50, OVPXXXXXX TRANSFERRINE 6,55 0,63 7, OVPXXXXXX Koolhydraat Deficïent Transferrine (CDT). 26,19 0,63 26, OVPXXXXXX CHOLINESTERASE 3,27 0,48 3, OVPXXXXXX PYRODRUIVENZUUR 13,09 1,43 14, OVPXXXXXX TRIGLYCERIDEN 2,23 0,95 3, OVPXXXXXX MELKZUUR 13,09 1,43 14, OVPXXXXXX MAGNESIUM 3,27 0,79 4, OVPXXXXXX LIPOIDFOSFOR IN BLOED 4,58 0,48 5, OVPXXXXXX VETZUREN, VRIJ (FFA, NEFA) 13,09 1,43 14, OVPXXXXXX IMMUNOGLOBULINE, ELK 9,82 1,11 10, OVPXXXXXX FENYLALANINE 7,85 0,80 8, OVPXXXXXX CELLEN TELLEN IN LIQUOR 0,66 0,16 0, OVPXXXXXX AMMONIAK 13,09 1,43 14, OVPXXXXXX FIBRINOGEEN 4,58 0,48 5, OVPXXXXXX ASAT, SGOT, TRANSAMINASE 1,66 0,48 2, OVPXXXXXX CRYOGLOBULINE, KWALITATIEF 2,23 0,16 2, OVPXXXXXX OSMOLARITEIT 3,27 0,48 3, OVPXXXXXX MICROSCOPISCH ONDERZOEK (ONGEKLEURD OF GEKLEURD), ELK 3,27 1,08 4, OVPXXXXXX MICROSCOPISCH ONDERZOEK (SPIROCHETEN IN DONKER VELD) 3,27 1,08 4, OVPXXXXXX KWEEKPROEF OP TUBERCULOSE 19,64 5,05 24,69

8 OVPXXXXXX RESISTENTIEBEPALING KWALITATIEF M.B.V. DIFFUSIE-METHODE, BACTERIOLOGISCH 3,27 2,27 5, OVPXXXXXX RESISTENTIEBEPALING KWANTITATIEF M.B.V. MRC/ETEST PER ANTIBIOTICUM, BACTERIOLOGISCH 4,58 1,70 6, OVPXXXXXX RESISTENTIEBEPALING TBC KWANTITATIEF M.B.V. MRC PER ANTIBIOTICUM, BACTERIOLOGISCH 7,85 5,56 13, OVPXXXXXX MRC + MBC-BEPALING PER ANTIBIOTICUM 19,64 5,57 25, OVPXXXXXX INTERACTIE MRC VAN TWEE ANTIBIOTICA 32,73 3,99 36, OVPXXXXXX SERUM BACTERICIDIE 19,64 0,66 20, OVPXXXXXX BETA LACTAMASE TEST 2,23 0,63 2, OVPXXXXXX DIERPROEF (TBC E.A.) 26,19 0,48 26, OVPXXXXXX MICROSCOPISCH ONDERZOEK (GEKLEURD OF ONGEKLEURD), ELK, MYCOLOGISCH 3,27 0,88 4, OVPXXXXXX RESISTENTIEBEPALING KWANTITATIEF D.M.V. MRC/ETEST PER ANTIBIOTICUM, MYCOLOGISCH 4,58 1,64 6, OVPXXXXXX MICROSCOPISCH ONDERZOEK OP TUBERCULOSE (ZIEHL-NEELSEN OF GELIJKWAARDIGE METHODE) 13,09 2,27 15, OVPXXXXXX AGGLUTINATIEREACTIE VOLGENS WIDAL, VOOR ELK MICRO-ORGANISME 9,82 0,90 10, OVPXXXXXX Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode. 3,27 0,16 3, OVPXXXXXX PAUL EN BUNNELL, REACTIE VAN 9,82 0,90 10, OVPXXXXXX Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest). 3,27 0,16 3, OVPXXXXXX Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest). 4,58 0,31 4, OVPXXXXXX CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering). 7,85 0,49 8, OVPXXXXXX AGGLUTINATIE, KOUDE 6,55 0,30 6, OVPXXXXXX ANTI-STERPTOLYSINE TITER / ANTI-DNASE B TITER OF STAPHOLYSINE TITER, ELK 6,55 0,90 7, OVPXXXXXX ROSE-TEST 7,85 0,38 8, OVPXXXXXX L-AGGLUTINATIE 4,58 0,19 4, OVPXXXXXX RA-TEST (LATEX-AGGLUTINATIE) 4,58 0,33 4, OVPXXXXXX TREPONEMA PALLIDUM HAEMAGGLUTINATIETEST (TPHA) 3,27 4,36 7, OVPXXXXXX FLUORESCERENDE TREPONEMALE ANTI-STOFFENREACTIE (MET TOEPASSING VAN ABSORPTIE) FTA-ABS-REACTIE 9,82 0,90 10, OVPXXXXXX VDRL-REACTIE (KWANTITATIEF) 4,58 0,63 5, OVPXXXXXX PRECIPITATIE REACTIE 6,55 0,35 6, OVPXXXXXX IMMUNODIFFUSIE REACTIE 7,85 2,28 10, OVPXXXXXX IMMUNOCHEMOLYTISCHE BEPALING VAN COMPLEMENT GEHALTE (CH 50) 7,85 0,96 8, OVPXXXXXX COMPLEMENT COMPONENT (KWANTITATIEVE BEPALING) 7,85 1,11 8, OVPXXXXXX T-ROSE-TEST 26,19 2,39 28, OVPXXXXXX MEMBRAAN IMMUNOFLUORESCENTIE (TER BEPALING VAN HET B-LYMFOCYTEN) 26,19 0,95 27, OVPXXXXXX C-REACTIVE PROTEINEN (CRP) 4,58 0,32 4, OVPXXXXXX ANTI-NUCLEAIRE FACTOR (ANF) 7,85 0,95 8, OVPXXXXXX ANTI-PERINUCLEAIRE FACTOR (PNF) 6,55 1,44 7, OVPXXXXXX CELLULAIRE IMMUNITEIT DOOR MIDDEL VAN LYMFOCYTEN TRANSFORMATIE, BEPALING VAN 39,28 3,53 42, OVPXXXXXX GRANULOCYTEN-TOXICITEITSTEST 19,64 2,02 21,66

9 OVPXXXXXX LEUCOCYTEN AGGLUTINATIETEST 19,64 1,55 21, OVPXXXXXX Hemoglobine (incl.(eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)). 1,66 0,16 1, OVPXXXXXX BEZINKINGSSNELHEID 1,66 0,16 1, OVPXXXXXX BLOEDINGSTIJD 9,82 0,16 9, OVPXXXXXX PROTROMBINETIJD BIJ ORALE ANTISTOLLING 3,27 0,16 3, OVPXXXXXX PROTROMBINETIJD 4,58 0,16 4, OVPXXXXXX ERYTROCYTEN, RESISTENTIE 2,23 0,16 2, OVPXXXXXX PLASMACELLEN TELLEN 2,23 0,32 2, OVPXXXXXX MICROSCOPIE VAN STERNUMPUNCTAAT, STANDAARDKLEURING EN BEOORDELING 3,27 0,48 3, OVPXXXXXX EOSINOFIELEN TELLEN 1,66 0,16 1, OVPXXXXXX TROMBOCYTEN TELLEN 1,66 0,16 1, OVPXXXXXX RETICULOCYTEN TELLEN 3,27 0,16 3, OVPXXXXXX DIFFERENTIELE TELLING (HAND) 3,27 0,16 3, OVPXXXXXX DIFFERENTIELE TELLING (MACHINAAL) 1,66 0,16 1, OVPXXXXXX LE-CELLEN 4,58 0,48 5, OVPXXXXXX BLOEDKOEK RETRACTIE, KWANTITATIEF 0,66 0,11 0, OVPXXXXXX RECALCIFICATIE-STOLLINGSTIJD 2,23 0,22 2, OVPXXXXXX HEPARINE-TOLERANTIE TEST 2,23 0,32 2, OVPXXXXXX ACID-HAM TEST 1,66 0,17 1, OVPXXXXXX HEMOGLOBINE (FOETAAL) KWALITATIEF 4,58 0,48 5, OVPXXXXXX HEMOGLOBINE FOETAAL (HBF), KWANTITATIEF 9,82 0,95 10, OVPXXXXXX HEMOGLOBINE SCHEIDING KWANTITATIEF 13,09 1,59 14, OVPXXXXXX BLOEDSTOLLINGSFACTOR II 3,27 0,32 3, OVPXXXXXX BLOEDSTOLLINGSFACTOR V 3,27 0,32 3, OVPXXXXXX BLOEDSTOLLINGSFACTOR VII 3,27 0,32 3, OVPXXXXXX BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII 13,09 1,43 14, OVPXXXXXX BLOEDSTOLLINGSFACTOR IX 13,09 1,43 14, OVPXXXXXX BLOEDSTOLLINGSFACTOR X 3,27 0,39 3, OVPXXXXXX TROMBOPLASTINETIJD, PARTIEEL 2,23 0,32 2, OVPXXXXXX TROMBINETIJD 2,23 0,30 2, OVPXXXXXX PROTEINE-SULFAAT-TITRATIE 1,66 0,17 1, OVPXXXXXX LEUCOCYTENCONCENTRATIE MET KLEURING 3,27 0,48 3, OVPXXXXXX TROMBOCYTEN AGGREGATIE, PER AGGREGERENDE SUBSTANTIE 6,55 0,63 7, OVPXXXXXX ALKALISCHE FOSFATASE, KWANTITATIEF, IN LEUCOCYTEN 19,64 1,59 21, OVPXXXXXX PLASMINOGEEN ACTIVTEIT 9,82 0,95 10, OVPXXXXXX GLUCOSE-6-FOSFAAT-DEHYDROGENASE (G 6 PD) IN ERYTROCYTEN 13,09 1,43 14,52

10 OVPXXXXXX Transketolase - in erytrocyten. 14,08 1,43 15, OVPXXXXXX Transketolase - voor en na toevoeging TPP (TPP effect), totaal. 19,64 1,43 21, OVPXXXXXX Circulerend anticoagulans (lupus anticoagulans, antitromboplastine, antifosfolipiden), per anticoagulans. 13,09 1,59 14, OVPXXXXXX ANTIPLASMINE ACTIVEIT, ALFA-2 9,82 0,95 10, OVPXXXXXX HEPARINE BEPALING (ANTI XA ACTIVITEIT) 9,82 0,95 10, OVPXXXXXX SPERMA-ANALYSE, EENVOUDIG 6,55 0,16 6, OVPXXXXXX CONCREMENTEN (ZOALS STENEN), INSTRUMENTELE METHODE 19,64 0,16 19, OVPXXXXXX CHROMATOGRAFISCHE ANALYSE (KWALITATIEF, 2-DIMENSIONAAL) 13,09 1,43 14, OVPXXXXXX ZUURSTOF- EN KOOLZUURGEHALTE VAN UITADEMINGSLUCHT, KWANTITATIEF 13,09 1,59 14, OVPXXXXXX NATRIUM EN CHLORIDE IN ZWEET (KWANTITATIEF) 9,82 1,11 10, OVPXXXXXX BNP/NT-PROBNP 21,13 1,59 22, OVPXXXXXX LEVENSDUUR ERYTROCYTEN, 51-CHROMIUM 45,83 0,80 46, OVPXXXXXX BILIRUBINE IN VRUCHTWATER, EVENTUEEL ASCITESVOCHT, KWANTITATIEF 13,09 0,32 13, OVPXXXXXX ZINK 9,82 0,95 10, OVPXXXXXX FOSFOLIPIDEN-FOSFOR, TOTAAL (TPP) 7,85 0,80 8, OVPXXXXXX LECITHINE SFINGOMYELINE VERHOUDING (L/S RATIO) 39,28 3,18 42, OVPXXXXXX Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk). 32,73 0,83 33, OVPXXXXXX WORMEIEREN (CONCENTRATIE) 13,09 1,50 14, OVPXXXXXX PROTOZOAIRE CYSTEN (CONCENTRATIE) 13,09 2,01 15, OVPXXXXXX ENTAMOEBA HISTOLYTICA (ZINKSULFAAT CONCENTRATIE) 6,55 2,01 8, OVPXXXXXX SCHISTOSOMA (ZOUTZUUR-ETHER CONCENTRATIE) 13,09 1,50 14, OVPXXXXXX STRONGYLOIDES (BAEMANN CONCENTRATIE) 13,09 1,50 14, OVPXXXXXX SCHISTOSOMA (NA CONCENTRATIE D.M.V. CENTRIFUGEREN) 19,64 1,50 21, OVPXXXXXX VIROLOGISCH ONDERZOEK DOOR MIDDEL VAN CELKWEEK < 2 MEDIA 19,64 7,33 26, OVPXXXXXX VIROLOGISCH ONDERZOEK DOOR MIDDEL VAN CELKWEEK 2-3 MEDIA 26,19 7,32 33, OVPXXXXXX VIROLOGISCH ONDERZOEK DOOR MIDDEL VAN CELKWEEK > 3 MEDIA 32,73 7,32 40, OVPXXXXXX TYPERING VAN GEISOLEERD VIRUSSTAM 81,83 12,62 94, OVPXXXXXX HBS ANTIGEEN 9,82 3,01 12, OVPXXXXXX VIRUSDETECTIE IN KWEEK MET SPECIFIEKE ANTISERA 13,09 5,56 18, OVPXXXXXX ANTISTOFFEN, IGT, IGG OF IGA TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IMMUNOASSAY 9,82 1,40 11, OVPXXXXXX ANTISTOFFEN TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. CBR OF HAR PER BEPALING 4,58 1,70 6, OVPXXXXXX ANTISTOFTITERSTIJGING MET BEHULP VAN NEUTRALISATIE (2 BEPALINGEN) 26,19 9,10 35, OVPXXXXXX ANTISTOFFEN, IGM TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IF 13,09 5,27 18, OVPXXXXXX ANTISTOFFEN, IGT, IGG OF IGA TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IF 9,82 4,36 14, OVPXXXXXX ANTISTOFFEN, IGM TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IMMUNOASSAY 13,09 2,52 15, OVPXXXXXX Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch. 19,64 3,13 22,77

11 OVPXXXXXX Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch. 19,64 3,13 22, OVPXXXXXX Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, mycologisch. 19,64 3,13 22, OVPXXXXXX Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch. 19,64 3,13 22, OVPXXXXXX Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch. 19,64 3,13 22, OVPXXXXXX HYDROXY-INDOLAZIJNZUUR, 5-, KWANTITATIEF 9,82 0,95 10, OVPXXXXXX HYDROXYTRYPTAMINE, 5-, (5-HT)(SEROTONINE) 9,82 0,95 10, OVPXXXXXX VITAMINE B1, THIAMINE 9,82 0,95 10, OVPXXXXXX VITAMINE B6, PYRIDOXINE 9,82 0,95 10, OVPXXXXXX VITAMINE H, BIOTINE 9,82 0,95 10, OVPXXXXXX PORFOBILINOGEEN, KWALITATIEF 3,27 0,32 3, OVPXXXXXX PORFOBILINOGEEN, KWANTITATIEF 7,85 0,80 8, OVPXXXXXX Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief 19,64 totaal eiwitbepaling. 1,90 21, OVPXXXXXX MICRO-ALBUMINE IN URINE 4,58 0,79 5, OVPXXXXXX VANILLYL-AMANDELZUUR (VMA) 19,64 1,74 21, OVPXXXXXX HOMOVANILLINE (HVA) 19,64 1,74 21, OVPXXXXXX AMINOZURENCHROMATOGRAM VIA KOLOMCHROMATOGRAFIE 45,83 5,55 51, OVPXXXXXX CYSTINE, KWALITATIEF 2,23 0,16 2, OVPXXXXXX FENYLPYRODRUIVENZUUR, KWALITATIEF 0,66 0,16 0, OVPXXXXXX BLOED, KWALITATIEF (TABLET TEST) 0,66 0,16 0, OVPXXXXXX PREGNAANDIOL + PREGNAANTRIOL IN CYCLUSURINE 26,19 2,39 28, OVPXXXXXX HYDROXYPROLINE 13,09 1,43 14, OVPXXXXXX MYOGLOBINE, KWALITATIEF 1,66 0,16 1, OVPXXXXXX OXAALZUUR 6,55 0,63 7, OVPXXXXXX O2-VERZADIGING VAN HET ARTERIELE BLOED 4,58 0,48 5, OVPXXXXXX BLOEDGASSEN: PH, PCO2, PO2 EN/OF STANDAARDBICARBONAAT VAN HET ARTERIELE BLOED 4,58 1,59 6, OVPXXXXXX GAMMA-GLUTAMYL-TRANSPEPTIDASE 1,66 0,48 2, OVPXXXXXX NUCLEOTIDASE, 5' 4,58 0,48 5, OVPXXXXXX IGG SUBKLASSEN 13,09 1,43 14, OVPXXXXXX CI-ESTERASEREMMERACTIVITEIT 13,09 1,43 14, OVPXXXXXX VISCOSITEIT 6,55 0,48 7, OVPXXXXXX PRECIPITINEN 13,09 1,27 14, OVPXXXXXX APOLIPOPROTEINE A, B, C, E 9,82 0,95 10, OVPXXXXXX CORTISOL 7,85 0,95 8, OVPXXXXXX CORTISOL, VRIJ 9,82 0,95 10, OVPXXXXXX DESOXYCORTISOL, 9 9,82 0,95 10, OVPXXXXXX DESOXYCORTISOL, 11 9,82 0,95 10,77

12 OVPXXXXXX ALDOSTERON 9,82 0,95 10, OVPXXXXXX HYDROXYPROGESTERON, 17 9,82 0,95 10, OVPXXXXXX PROGESTERON 9,82 0,95 10, OVPXXXXXX TESTOSTERON 9,82 0,95 10, OVPXXXXXX TESTOSTERON, VRIJ 9,82 0,95 10, OVPXXXXXX ANDROSTANOLON (DIHYDROTESTOSTERON) 9,82 0,95 10, OVPXXXXXX ANDROSTEENDION 9,82 0,95 10, OVPXXXXXX DEHYDRO-EPI-ANDROSTERON (DHEA) 13,09 0,95 14, OVPXXXXXX DEHYDRO-EPI-ANDROSTERONSULFAAT (DHEA-S) 9,82 0,95 10, OVPXXXXXX SEX HORMONE BINDING GLOBULIN (SHBG) 9,82 0,95 10, OVPXXXXXX SOMATOMEDINE 13,09 0,95 14, OVPXXXXXX SOMATOSTATINE 13,09 0,95 14, OVPXXXXXX PREGNENOLON 9,82 0,95 10, OVPXXXXXX OESTRIOL BIJ GRAVIDAE 9,82 0,95 10, OVPXXXXXX OESTRON, OESTRADIOL, ELK 9,82 0,95 10, OVPXXXXXX GLUCAGON 9,82 0,95 10, OVPXXXXXX INSULINE 9,82 0,95 10, OVPXXXXXX INSULINE-ANTISTOFFEN 9,82 0,95 10, OVPXXXXXX C-PEPTIDE 9,82 0,95 10, OVPXXXXXX ACTH, CORTICOTROFINE 9,82 0,95 10, OVPXXXXXX LUTEINISEREND HORMOON (LH) 7,85 0,95 8, OVPXXXXXX FOLLIKELSTIMULEREND HORMOON (FSH) 7,85 0,95 8, OVPXXXXXX THYROTROFINE (TSH) BINDING INHIBITOR 9,82 0,95 10, OVPXXXXXX THYROTROFINE (TSH) STIMULATING IMMUUNGLOBULINE 9,82 0,95 10, OVPXXXXXX HCG, HUMAAN CHORIONGONADOTROFINE, INTACT MOLECUUL 9,82 0,95 10, OVPXXXXXX HCG, BETA-HUMAAN CHORIONGONADOTROFINE 13,09 0,95 14, OVPXXXXXX HCG, BETAVRIJ-HUMAAN CHORIONGONADODROFINE 9,82 0,95 10, OVPXXXXXX HCS, HPL, HUMAAN CHORIONSOMATOTROFINE 9,82 1,12 10, OVPXXXXXX GROEIHORMOON, HGH, SOMATROPINE 9,82 0,95 10, OVPXXXXXX RH-LH BELASTINGTEST (= LH OP MIN) 32,73 3,02 35, OVPXXXXXX RH-FSH BELASTINGTEST (=FSH OP MIN) 32,73 3,02 35, OVPXXXXXX VASOPRESSINE (ANTIDIURETISCH HORMOON, ADH) 9,82 0,95 10, OVPXXXXXX PROLACTINE (PRL) 7,85 1,11 8, OVPXXXXXX THYROXINE (VRIJ T4) 7,85 1,11 8, OVPXXXXXX TRIJOODTHYRONINE (VRIJ T3) 9,82 1,11 10, OVPXXXXXX TRIJOODTHYRONINE (REVERSE T3) 9,82 1,11 10,93

13 OVPXXXXXX THYROTROFINE (TSH) 6,55 1,11 7, OVPXXXXXX THYROXINEBINDEND GLOBULINE (TBG) 9,82 1,11 10, OVPXXXXXX THYROXINE (T4) 6,55 1,11 7, OVPXXXXXX TRIJOODTHYRONINE (T3) 9,82 1,11 10, OVPXXXXXX FOLIUMZUUR 7,85 1,11 8, OVPXXXXXX VITAMINE B12, CYANOCOBALAMINE 9,82 1,11 10, OVPXXXXXX ATRIAL NATRIURETIC PEPTIDE (ANP) 9,82 1,11 10, OVPXXXXXX OSTEOCALCINE 9,82 1,11 10, OVPXXXXXX NEUROTENSINE 9,82 1,10 10, OVPXXXXXX TRANSCORTINE (CORTICOSTEROIDBINDEND GLOBULINE, CBG) 9,82 1,11 10, OVPXXXXXX ANTISTOFFEN TEGEN SPECIFIEK HUMAAN WEEFSEL 13,09 1,10 14, OVPXXXXXX ALLERGENEN, (SPECIFIEK IGE ANTISTOF TEGEN, RAST) 19,64 1,10 20, OVPXXXXXX ALLERGENEN, SCREENING OP INHALATIE-ALLERGIE 26,19 1,11 27, OVPXXXXXX BLOEDGROEP BEPALINGEN NIET VALLENDE ONDER ABO, RHESUS (DUFFY, KELL, ETC.) PER BLOEDGROEP 2,23 0,16 2, OVPXXXXXX PROSTAAT ZURE FOSFATASE (ANTIGEEN) 9,82 0,52 10, OVPXXXXXX PROSTAATSPECIFIEK ANTIGEEN (PSA) 9,82 1,11 10, OVPXXXXXX NEURONSPECIFIEK ENOLASE (NSE) 9,82 1,11 10, OVPXXXXXX CARCINOOM ANTIGEEN (CA), ELK 9,82 1,11 10, OVPXXXXXX TRYPSINE-LIKE INHIBITOR 9,82 1,11 10, OVPXXXXXX THYREOGLOBULINE 9,82 1,11 10, OVPXXXXXX CARCINO-EMBRYONAAL ANTIGEEN (CEA) 9,82 1,11 10, OVPXXXXXX ALFA-FOETOPROTEINE (AFP) 9,82 1,11 10, OVPXXXXXX BETA-2-MICROGLOBULINE 9,82 1,11 10, OVPXXXXXX CALCITONINE 9,82 1,11 10, OVPXXXXXX GASTRINE 9,82 1,11 10, OVPXXXXXX INHIBINE 9,82 1,11 10, OVPXXXXXX OESTROGEEN RECEPTOREN IN CYTOSOL 39,28 6,60 45, OVPXXXXXX PARATHORMOON (PTH) 9,82 1,11 10, OVPXXXXXX RENINE 9,82 1,11 10, OVPXXXXXX DNA-ANTISTOFFEN (KWANTITATIEF) 9,82 1,11 10, OVPXXXXXX FERRITINE 9,82 1,11 10, OVPXXXXXX SLAAPMIDDELEN, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE 32,73 0,80 33, OVPXXXXXX BENZODIAZEPINEN, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE 26,19 0,80 26, OVPXXXXXX ANTIDEPRESSIVA, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE 26,19 0,79 26, OVPXXXXXX OPIUMWET, IDENTIFICATIE MIDDEL VALLENDE ONDER DE OPIUMWET, CHROMATOGRAFISCH, PER COMPONENT 19,64 0,79 20, OVPXXXXXX Opiumwet, identificatie middel vallende onder de Opiumwet m.b.v. immunoassay, per component (zie ook ). 9,82 0,79 10,61

14 OVPXXXXXX Opiumwet, identificatie middel vallende onder de Opiumwet m.b.v. immunoassay, totaal maximaal per keer. 32,73 0,80 33, OVPXXXXXX OPIUMWET, KWANTIFICATIE MIDDEL VALLENDE ONDER DE OPIUMWET, CHROMATOGRAFISCH 26,19 0,79 26, OVPXXXXXX LAXANTIA, SCREENING 26,19 0,80 26, OVPXXXXXX DIURETICA, SCREENING 26,19 0,79 26, OVPXXXXXX ALCOHOL, KWANTITATIEF MET IDENTIFICATIE 19,64 0,79 20, OVPXXXXXX BROMIDE 19,64 1,59 21, OVPXXXXXX KOOLMONOXIDE, KWANTITATIEF MET IDENTIFICATIE IN BLOED 6,55 0,79 7, OVPXXXXXX METALEN (ZWAAR) KWALITATIEF EN/OF KWANTITATIEF PER ELEMENT (UITGEZONDERD LOOD) MET VLAMLOZE AAS 32,73 0,79 33, OVPXXXXXX METALEN (ZWAAR) KWALITATIEF EN/OF KWANTITATIEF PER ELEMENT, MET AAS VLAM, MAXIMAAL PER KEER 19,64 0,80 20, OVPXXXXXX ANTI-EPILEPTICA, M.B.V IMMUNOASSAY, ELK 9,82 0,79 10, OVPXXXXXX ANTI-EPILEPTICA, M.B.V. CHROMATOGRAFIE, ELK 19,64 0,79 20, OVPXXXXXX ALUMINIUM 19,64 0,79 20, OVPXXXXXX ANALGETICA/ANTIRHEUMATICA, M.B.V. IMMUNOASSAY 9,82 0,79 10, OVPXXXXXX ANALGETICA/ANTIRHEUMATICA, CHROMATOGRAFISCH 19,64 0,80 20, OVPXXXXXX ANALGETICA/ANTIRHEUMATICA, SPECTROFOTOMETRISCH 13,09 0,80 13, OVPXXXXXX H2-RECEPTORBLOKERENDE ANTIHISTAMINICA, KWANTITATIEF 19,64 0,80 20, OVPXXXXXX NICOTINE/COTININE M.B.V. IMMUNOASSAY 9,82 0,79 10, OVPXXXXXX NICOTINE/COTININE, CHROMATOGRAFISCH 19,64 0,80 20, OVPXXXXXX FLUORIDE 13,09 0,80 13, OVPXXXXXX LOOD, KWANTITATIEF M.B.V. AAS IN BLOED 19,64 0,79 20, OVPXXXXXX CYTOSTATICA M.B.V. AAS 19,64 0,80 20, OVPXXXXXX IMMUNOMODULANTIA / IMMUNOSUPPRESSIVA M.B.V. IMMUNOASSAY 19,64 0,79 20, OVPXXXXXX IMMUNOMODULANTIA / IMMUNOSUPPRESSIVA M.B.V. CHROMATOGRAFIE 26,19 0,79 26, OVPXXXXXX BETABLOKKER, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V. IMMUNOASSAY 9,82 0,80 10, OVPXXXXXX BETABLOKKER, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V CHROMATOGRAFIE 19,64 0,80 20, OVPXXXXXX THEOFYLLINE, KWANTITATIEF, CHROMATOGRAFISCH 13,09 0,80 13, OVPXXXXXX COFFEINE, KWANTITATIEF, CHROMATOGRAFISCH 19,64 0,80 20, OVPXXXXXX ANTIPSYCHOTICA (NEUROLEPTICA), IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE 26,19 0,79 26, OVPXXXXXX CARDIACA, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V. CHROMATOGRAFIE 26,19 0,79 26, OVPXXXXXX CARDIACA, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V. IMMUNOASSAY 9,82 0,79 10, OVPXXXXXX METHOTREXAAT MET IMMUNOASSAY, INCLUSIEF EVENTUELE HERBEPALINGEN 19,64 0,80 20, OVPXXXXXX CYTOSTATICA, CHROMATOGRAFISCH 26,19 0,80 26, OVPXXXXXX ANTIMICROBIELE MIDDELEN, ENKELVOUDIG, MICROBIOLOGISCHE BEPALING 6,55 1,22 7, OVPXXXXXX ANTIMICROBIELE MIDDELEN, MENGSEL, MICROBIOLOGISCHE BEPALING 9,82 1,32 11, OVPXXXXXX ANTIMICROBIELE MIDDELEN, M.B.V. IMMUNOASSAY 9,82 1,43 11, OVPXXXXXX ANTIMICROBIELE MIDDELEN, M.B.V. CHROMATOGRAFIE 19,64 3,29 22,93

15 OVPXXXXXX ANTICOAGULANTIA, M.B.V. CHROMATOGRAFIE 26,19 0,80 26, OVPXXXXXX LITHIUM 4,58 0,79 5, OVPXXXXXX THEOFYLLINE, M.B.V. IMMUNOASSAY 9,82 0,79 10, OVPXXXXXX GENEESMIDDEL, EIWITVRIJE FRACTIE (NAAST EEN ANDER NUMMER IN DIT TARIEF) PER MONSTER 4,58 0,79 5, OVPXXXXXX GENEESMIDDEL (FUNCTIETEST MET) WAARVAN KWANTITATIEVE BEPALING ELDERS IN HET TARIEF WORDT AANGEGEVEN 26,19 0,80 26, OVPXXXXXX Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, voorproeven (kleurproeven, immunoassays waaronder paracetamol). 19,64 0,79 20, OVPXXXXXX Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, alcoholen met GLC. 13,09 0,80 13, OVPXXXXXX Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, m.b.v. een chromatografische techniek. 26,19 0,80 26, OVPXXXXXX Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, m.b.v. een chromatografische techniek en hierbij de kwantificatie van de hoofdcomponent. 81,83 0,79 82, OVPXXXXXX LANDBOUWGIFTEN, CHROMATOGRAFISCH 26,19 2,97 29, OVPXXXXXX ORGANISCHE OPLOSMIDDELEN, CHROMATOGRAFISCH 19,64 0,80 20, OVPXXXXXX FRUCTOSAMINE 2,23 0,63 2, OVPXXXXXX GEGLYCEERDE HEMOGLOBINE 7,85 1,43 9, OVPXXXXXX HBALC 7,85 1,43 9, OVPXXXXXX SIKKELCEL TEST 13,09 1,43 14, OVPXXXXXX BILIRUBINE, KWANTITATIEF TOTAAL OF DIRECT, ELK 1,66 0,16 1, OVPXXXXXX LIPASE 2,23 0,16 2, OVPXXXXXX CHOLESTEROL, HDL 3,27 0,48 3, OVPXXXXXX MONOAMINOXYDASE (MAO) 7,85 0,90 8, OVPXXXXXX ANTITRYPSINE TYPERING, ALFA-I 19,64 1,59 21, OVPXXXXXX Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling. 6,55 1,59 8, OVPXXXXXX IMMUNO-ELECTROFORESE MET ANTISERUM, INCLUSIEF EVENTUELE DETERMINATIE 13,09 2,70 15, OVPXXXXXX GLUCOSE-INSULINE TOLERANTIETEST (INCLUSIEF URINE PORTIES) 7,85 0,95 8, OVPXXXXXX KOPER 19,64 1,59 21, OVPXXXXXX BENCE JONES EIWIT 7,85 0,95 8, OVPXXXXXX ALBUMINE-IGG RATIO (IN SERUM EN LIQUOR CEREBROSPINALIS) 32,73 3,50 36, OVPXXXXXX KWANTITATIEVE BEPALING VAN EEN IMMUNOGLOBULINE, NEFELOMETRISCH 7,85 0,80 8, OVPXXXXXX PREALBUMINE 7,85 0,79 8, OVPXXXXXX ALBUMINE IN LIQUOR CEREBROSPINALIS 7,85 0,79 8, OVPXXXXXX KAPPA KETENS, VRIJ OF GEBONDEN, ELK 7,85 0,79 8, OVPXXXXXX LAMBDA KETENS, VRIJ OF GEBONDEN, ELK 7,85 0,79 8, OVPXXXXXX IMMUNO-ELECTROFORESE VAN LIQUOR, NA CONCENTRATIE 32,73 3,18 35, OVPXXXXXX EIWIT 1,66 0,16 1, OVPXXXXXX ALBUMINE 1,66 0,16 1, OVPXXXXXX MYOGLOBINE 7,85 0,80 8, OVPXXXXXX GLYCOPROTEINE, ALFA-I-ZURE 7,85 0,80 8,65

16 OVPXXXXXX ANTITRYPSINE, ALFA-I 7,85 0,79 8, OVPXXXXXX ALAT, SGPT, TRANSAMINASE 1,66 0,63 2, OVPXXXXXX MELKZUUR DEHYDROGENASE (LDH) 1,66 0,48 2, OVPXXXXXX FRUCTOSE-I,6-DIFOSFAAT-ALDOLASE 4,58 0,48 5, OVPXXXXXX KREATINE-FOSFOKINASE 1,66 0,48 2, OVPXXXXXX ALKALISCHE FOSFATASE 1,66 0,48 2, OVPXXXXXX CK-MB, KREATINE-FOSFOKINASE ISO-ENZYM 7,85 1,27 9, OVPXXXXXX HYDROXYBOTERZUUR.DEHYDROGENASE (HBDH) 4,58 0,48 5, OVPXXXXXX TROPONINE, CARDIALE ISOVORM 8,45 0,95 9, OVPXXXXXX CERULOPLASMINE 7,85 0,95 8, OVPXXXXXX CRYOGLOBULINE, KWANTITATIEF 7,85 0,95 8, OVPXXXXXX COLLOID OSMOLALITEIT (COLLOID OSMOTISCHE DRUK) 6,55 0,63 7, OVPXXXXXX KWEEKPROEF < 2 MEDIA, BACTERIOLOGISCH 9,82 4,03 13, OVPXXXXXX KWEEKPROEF 2-3 MEDIA, BACTERIOLOGISCH 13,09 5,12 18, OVPXXXXXX KWEEKPROEF > 3 MEDIA, BACTERIOLOGISCH 19,64 6,22 25, OVPXXXXXX BLOEDKWEEK (AEROOB + ANAEROOB) 26,19 5,12 31, OVPXXXXXX DETERMINATIE MICRO-ORGANISMEN, BACTERIOLOGISCH 4,58 4,03 8, OVPXXXXXX KWEEKPROEF < 2 MEDIA, MYCOLOGISCH 9,82 3,41 13, OVPXXXXXX KWEEKPROEF 2-3 MEDIA, MYCOLOGISCH 13,09 4,17 17, OVPXXXXXX KWEEKPROEF > 3 MEDIA, MYCOLOGISCH 19,64 5,56 25, OVPXXXXXX DETERMINATIE MICRO-ORGANISMEN, MYCOLOGISCH 4,58 3,41 7, OVPXXXXXX CIRCULERENDE IMMUUNCOMPLEXEN, PER COMPONENT 13,09 0,90 13, OVPXXXXXX KRUISPROEF IN ZOUT-ALBUMINE-MILIEU 0,00 0,16 0, OVPXXXXXX ANTICOMPLEMENT TEST 3,27 0,32 3, OVPXXXXXX KRUISPROEF, VOLLEDIG (3 METHODEN) 3,27 0,63 3, OVPXXXXXX ERYTROCYTEN, OSMOTISCHE RESISTENTIE 13,09 1,27 14, OVPXXXXXX LYMFOCYTEN SUBPOPULATIE, EERSTE ANTISTOF 19,64 2,21 21, OVPXXXXXX LYMFOCYTEN SUBPOPULATIE, TWEEDE EN ELKE VOLGENDE ANTISTOF 4,58 0,63 5, OVPXXXXXX HLA-A, B, C, TYPERING 81,83 10,37 92, OVPXXXXXX HLA-B27 32,73 3,34 36, OVPXXXXXX MICROSCOPIE VAN PUNCTATEN (ANDERS DAN STERNUMPUNCTAAT), STANDAARD KLEURING EN BEOORDELING 6,55 0,79 7, OVPXXXXXX Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling. 3,27 0,48 3, OVPXXXXXX LEUCOCYTEN, ENKELVOUDIGE BEPALING 1,66 0,16 1, OVPXXXXXX TROMBELASTOGRAM, EERSTE ONDERZOEK 19,64 1,91 21, OVPXXXXXX TROMBELASTOGRAM, HERHALINGEN 6,55 0,80 7, OVPXXXXXX HAPTOGLOBINE 7,85 0,95 8,80

17 OVPXXXXXX BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII STOL ACTIVITEIT 19,64 1,59 21, OVPXXXXXX BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII,VON WILLEBRAND FACTOR, RISTOCETINEFACTOR 9,82 1,59 11, OVPXXXXXX BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII RELATED ANTIGEEN 9,82 1,12 10, OVPXXXXXX BLOEDSTOLLINGSFACTOR XI 13,09 1,59 14, OVPXXXXXX BLOEDSTOLLINGSFACTOR XII 13,09 1,59 14, OVPXXXXXX APTT, GEACTIVEERDE PARTIELE TROMBOPLASTINETIJD 3,27 0,32 3, OVPXXXXXX FIBRINOGEEN SPLITSINGSPRODUKTEN, KWALITATIEF 2,23 0,32 2, OVPXXXXXX FIBRINOGEEN SPLITSINGSPRODUKTEN, KWANTITATIEF 7,85 0,95 8, OVPXXXXXX FIBRINE/FIBRINOGEEN DEGRADATIE PRODUKTEN (FDP) D-DIMEERTEST, SEMIKWANTITATIEF 2,23 0,32 2, OVPXXXXXX FIBRINE/FIBRINOGEEN DEGRADATIE PRODUKTEN, KWANTITATIEF 9,82 1,11 10, OVPXXXXXX FIBRINE MONOMEREN 2,23 0,32 2, OVPXXXXXX FIBRINOPEPTIDE-A 9,82 1,11 10, OVPXXXXXX ANTITROMBINE III ACTIVITEIT 9,82 1,11 10, OVPXXXXXX ANTITROMBINE III ANTIGEEN 13,09 1,43 14, OVPXXXXXX PLASMINOGEEN ANTIGEEN 13,09 1,62 14, OVPXXXXXX PORFYRINES URO-, COPRO-, PROTO-, IN ERYTROCYTEN, KWANTITATIEF 13,09 1,75 14, OVPXXXXXX PROTEINE C ACTIVITEIT 13,09 1,59 14, OVPXXXXXX PROTEINE C ANTIGEEN 13,09 1,59 14, OVPXXXXXX PROTEINE S TOTAAL ANTIGEEN 13,09 1,59 14, OVPXXXXXX PROTEINE S VRIJ ANTIGEEN 13,09 1,59 14, OVPXXXXXX ANTIPLASMINE ANTIGEEN, ALFA-2 13,09 1,59 14, OVPXXXXXX Sperma penetratie test, in capillairen vlgs. Kremer, SPM testen direct en gekruist, op voorwerpglas microscopisch vlgs. Kurzrock Miller, elk. 9,82 1,11 10, OVPXXXXXX OPWERKEN VAN SPERMA TEN BEHOEVE VAN FERTILISATIE 13,09 1,42 14, OVPXXXXXX ZWANGERSCHAPSREACTIE UIT SERUM 9,82 0,32 10, OVPXXXXXX HCG KWANTITATIEF UIT SERUM 39,28 1,27 40, OVPXXXXXX Baarmoederslijmonderzoek op: aspect, ph, varentest en aanwezigheid van epitheel, erytrocyten, leucocyten, bacteriën. 2,23 0,32 2, OVPXXXXXX Sperma onderzoek (uitgebreid), tenminste omvattende bepaling van volume, viscositeit, dichtheid van spermatozoën, ph, motiliteit, aantal en aard rondcellen. 26,19 1,59 27, OVPXXXXXX ERYTROCYTENVOLUME 26,19 1,59 27, OVPXXXXXX IJZER(PLASMA-IJZER)TURNOVER (PIT), BEPALING VAN DE ERYTROCYTEN-IJZERTURNOVER 45,83 1,59 47, OVPXXXXXX ACETYLGLUCOSEAMINIDASE, N 7,85 0,95 8, OVPXXXXXX KINKHOEST-SEROLOGIE (IGM + IGG) 45,83 3,13 48, OVPXXXXXX ALLERGIE-ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-B/CLB-C) 39,28 0,79 40, OVPXXXXXX ANTISTOFFEN TEGEN WEEFSELANTIGENEN, BIJZONDER (CLB-B) 39,28 0,75 40, OVPXXXXXX REUMAFACTOREN (ELISA)(CLB-B) 19,64 0,71 20, OVPXXXXXX AUTO-IMMUUNZIEKTEN, OVERIGE, BIJZONDER (CLB-C) 39,28 0,79 40, OVPXXXXXX BLOEDCELCHEMIE, ROOD, BIJZONDER (CLB-B) 39,28 0,71 39,99

18 OVPXXXXXX BLOEDCELCHEMIE, ROOD, BIJZONDER (CLB-C) 106,43 0,79 107, OVPXXXXXX BLOEDCELCHEMIE, WIT, BIJZONDER (CLB-C) 152,03 0,80 152, OVPXXXXXX BLOEDSTOLLINGSFACTOREN, BIJZONDER (CLB-C) 45,83 0,79 46, OVPXXXXXX BLOEDGROEP ERYTROCYTENSEROLOGIE, BIJZONDER (CLB-B) 45,83 0,71 46, OVPXXXXXX BLOEDGROEP ERYTROCYTENSEROLOGIE, BIJZONDER (CLB-C) 39,28 0,79 40, OVPXXXXXX HLA-B27 BEVESTIGING (CLB-B) 81,83 0,79 82, OVPXXXXXX HLA-OVERIGE BIJZONDERE ONDERZOEKEN (CLB-C) 197,65 0,78 198, OVPXXXXXX COMPLEMENTFACTOREN-IMMUNOCHEMIE, BIJZONDER (CLB-C) 26,19 0,71 26, OVPXXXXXX IMMUNOCHEMISCHE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-B) 26,19 0,71 26, OVPXXXXXX IMMUNOCHEMISCHE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-C) 32,73 0,64 33, OVPXXXXXX IMMUNOCYTOLOGIE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-B) 45,83 0,71 46, OVPXXXXXX IMMUNOCYTOLOGIE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-C) 152,03 0,65 152, OVPXXXXXX KLINISCHE VIRO IMMUNOLOGIE, BIJZONDER (CLB-B) 45,83 0,64 46, OVPXXXXXX KLINISCHE VIRO IMMUNOLOGIE, BIJZONDER (CLB-C) 81,83 0,72 82, OVPXXXXXX IMMUNOGENETICA, BIJZONDER (CLB-B) 45,83 0,73 46, OVPXXXXXX IMMUNOGENETICA, BIJZONDER (CLB-C) 106,43 0,64 107, OVPXXXXXX LEUCOCYTEN-/TROMBOCYTENSEROLOGIE, BIJZONDER (CLB-C) 81,83 0,63 82, OVPXXXXXX ORDERTARIEF KLINISCH-CHEMISCHE EN MICROBIOLOGISCHE LABORATORIUMONDERZOEKEN 14,00 0,00 14, OVPXXXXXX Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken. 9,62 0,00 9, OVPXXXXXX CLB-referentietarief. 15,68 0,00 15, OVPXXXXXX INR-BEPALING (INCL. ORDERTARIEF) 11,32 0,00 11, OVPXXXXXX Registratietarief diabetesdienst. 6,09 0,00 6, OVPXXXXXX Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder röntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op 126,58 OK, bewusteloze 11,65 ongevalspatiënten). 138, OVPXXXXXX Directe percutane arteriële punctie. 326,19 34,95 361, OVPXXXXXX Al dan niet selectief onderzoek via percutane arteriële catheterisatie. 326,19 52,43 378, OVPXXXXXX Al dan niet selectief onderzoek via percutane veneuze catheterisatie - alleen een venapunctie is inbegrepen in het desbetreffende codenummer zoals b.v ,16 en ,43 305, OVPXXXXXX Planigrafie algemeen. 126,58 23,30 149, OVPXXXXXX DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF ORGANEN, ONDER CT-CONTROLE. 126,58 52,43 179, OVPXXXXXX DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF ORGANEN, ONDER RÖNTGENCONTROLE. 65,72 34,95 100, OVPXXXXXX DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF ORGANEN, ONDER ECHOGRAFISCHE CONTROLE. 65,72 34,95 100, OVPXXXXXX Volledig botdensitometrisch onderzoek met DEXA-apparatuur, ongeacht het aantal onderzochte anatomische gebieden en ongeacht het aantal zittingen. 90,07 17,48 107, OVPXXXXXX Percutane transluminale angioplastiek (PTA) stenose van de andere niet-coronaire vaten (zie voor occlusie) ,71 69, , OVPXXXXXX Percutane transluminale angioplastiek (PTA) occlusie van de andere niet-coronaire vaten (zie voor stenose) ,71 69, , OVPXXXXXX Embolisatie van vaten ,71 139, , OVPXXXXXX Trombolyse met b.v. urokinase. 366,35 139,81 506, OVPXXXXXX Plaatsen stent (vasculair, urinewegen, enteraal, galwegen, traanwegen). 366,35 34,95 401,30

19 OVPXXXXXX Inbrengen implanteerbaar intravasculair systeem (b.v. port-a-cath of dialysecatheter). 366,35 34,95 401, OVPXXXXXX Inbrengen van een aorta stentgraft in samenwerking met een chirurgisch team. 366,35 69,90 436, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek hersenschedel of deel ervan inclusief neusbeen. 46,25 3,50 49, OVPXXXXXX MRI hersenen bij epilepsie - uitgebreid. 562,56 52,51 615, OVPXXXXXX MRI hersenen - met contrast. 199,61 52,51 252, OVPXXXXXX MRI hersenen - standaard. 199,61 52,51 252, OVPXXXXXX CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel. 163,09 34,95 198, OVPXXXXXX ECHOGRAFIE VAN DE SCHEDEL (NIET BEDOELD WORDT DE MID-LINE ECHO). 46,25 23,30 69, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek arteria carotis communis en/of externa en/of interna. 326,19 23,30 349, OVPXXXXXX Echografie carotide, al dan niet inclusief haematotachografisch onderzoek van de cerebropetale vaten. 126,58 34,95 161, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek arteria vertebralis. 326,19 17,48 343, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid. 46,25 3,50 49, OVPXXXXXX CT onderzoek van de aangezichtsschedel, met of zonder intraveneus contrast. 163,09 34,95 198, OVPXXXXXX ECHOGRAFIE VAN HET AANGEZICHT EN/OF NEUSBIJHOLTEN. 52,34 23,30 75, OVPXXXXXX SKELETVRIJE OPNAME OOGBOL EN/OF LOCALISATIE CORPUS ALIENUM IN OOG(KAS). 163,09 11,65 174, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek ductus naso-lacrimalis. 52,34 23,30 75, OVPXXXXXX Echografie orbita inclusief oogbol. 46,25 23,30 69, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek petrosum, mastoïd of deel ervan, een of meerdere projecties. 46,25 11,65 57, OVPXXXXXX CT onderzoek van het petrosum, multidirectioneel onderzoek met reconstructies tbv afbeelden binnen- of middenoorpathologie. Dit codenummer is niet bedoeld 163,09 voor de analyse 52,43van brughoektumoren. 215, OVPXXXXXX MRI achterste schedelgroeve. 199,61 52,43 252, OVPXXXXXX PARTIELE GEBITSSTATUS. 46,25 3,50 49, OVPXXXXXX VOLLEDIGE GEBITSSTATUS OF PANORAMIXOPNAME. 46,25 11,65 57, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek mandibula, kaakgewricht(en) of deel ervan - localisatie speekselsteen. 65,72 5,83 71, OVPXXXXXX SIALOGRAFIE. 126,58 34,95 161, OVPXXXXXX ECHOGRAFIE VAN DE SCHILDKLIER EN/OF HALS. 52,34 23,30 75, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek gehele wervelkolom inclusief sacrum en os coccigis en overzichtsopname sacroiliacale gewrichten. 46,25 17,48 63, OVPXXXXXX CT ONDERZOEK VAN DE WERVELKOLOM. 163,09 34,95 198, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan. 46,25 5,83 52, OVPXXXXXX MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang. 199,61 52,43 252, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan. 46,25 3,50 49, OVPXXXXXX MRI thoracale wervelkolom. 253,16 52,43 305, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten. 46,25 5,83 52, OVPXXXXXX MRI lumbosacrale wervelkolom. 199,61 52,43 252, OVPXXXXXX Speciaal gericht radiologisch onderzoek sacroiliacale gewrichten en/of os coccygis. 46,25 5,83 52, OVPXXXXXX MYELOGRAFIE. 163,09 23,30 186, OVPXXXXXX INBRENGEN VAN INTRATHECAAL OF INTRA-ARTICULAIR CONTRAST DOOR DE RADIOLOOG, T.B.V. MRI OF CT. 126,58 23,30 149,88

20 OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek gehele schouder, arm en hand. 46,25 11,65 57, OVPXXXXXX Radiologish onderzoek arteria brachialis. 326,19 17,48 343, OVPXXXXXX FLEBOGRAFIE VAN EEN ARM INCLUSIEF DE BENODIGDE VENAPUNCTIE. 126,58 52,43 179, OVPXXXXXX CT ONDERZOEK VAN DE BOVENSTE EXTREMITEITEN, MET OF ZONDER INTRAVENEUS CONTRAST. 163,09 34,95 198, OVPXXXXXX ECHOGRAFIE VAN DE BOVENSTE EXTREMITEITEN. 52,34 23,30 75, OVPXXXXXX MRI schouder(s)/bovenste extremiteit(en). 199,61 52,43 252, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek arteria subclavia. 326,19 17,48 343, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm. 46,25 5,83 52, OVPXXXXXX Arthrografie schoudergewricht. 163,09 34,95 198, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek elleboog en/of onderarm. 46,25 3,50 49, OVPXXXXXX Arthrografie elleboogsgewricht. 90,07 34,95 125, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers. 46,25 3,50 49, OVPXXXXXX Arhthrografie polsgewricht. 90,07 34,95 125, OVPXXXXXX Lengteprognose op handwortelskelet en/of skeletleeftijdbepaling. 46,25 11,65 57, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname. 46,25 5,83 52, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting. 46,25 5,83 52, OVPXXXXXX CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel. 199,61 52,43 252, OVPXXXXXX ECHOGRAFIE VAN HET HART EN/OF DE THORAX. 52,34 23,30 75, OVPXXXXXX MRI thorax(wand), mamma en mediastinum. 163,09 52,43 215, OVPXXXXXX LAEVOCARDIOGRAFIE. 326,19 11,65 337, OVPXXXXXX Multislice CT-hart inclusief voor- en nabespreking met cardioloog. 206,17 95,82 301, OVPXXXXXX Multislice CT-hart tbv Ca2+-bepaling inclusief voor- en nabespreking met cardioloog. 152,67 53,89 206, OVPXXXXXX MRI-hart. 287,29 71,86 359, OVPXXXXXX MRI-hart met dobutamine stress-test. 238,42 93,35 331, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek aorta thoracalis, aortaboog, inclusief bij dit onderzoek in beeld komende zijtakken. 326,19 17,48 343, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek arteria pulmonalis, rechtszijdig angiocardiogram. 326,19 17,48 343, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek vena cava superior. 326,19 17,48 343, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek arteriae coronariae. 326,19 11,65 337, OVPXXXXXX Laryngo- en/of bronchografie. 90,07 34,95 125, OVPXXXXXX CT onderzoek van de luchtwegen, met of zonder intraveneus contrastmiddel. 163,09 52,43 215, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek larynx en trachea inclusief struma-onderzoek al of niet met oesofaguscontrast. 46,25 5,83 52, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek arteriae bronchiales. 326,19 34,95 361, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek ribben en/of sternum. 46,25 5,83 52, OVPXXXXXX Mammografie, al of niet met contrast in melkgangen. 65,72 17,48 83, OVPXXXXXX BEOORDELING SPECIMINA, MAMMATUMOR PER OPERATIEVE ZITTING. 46,25 11,65 57, OVPXXXXXX LOCALISATIE MAMMATUMOR. 90,07 52,43 142,50

Declaratiecode Omschrijving declaratiecode Soort overig zorgproduct Ingangsdatum Einddatum Totaalprijs Kostenbedrag zorginstelling

Declaratiecode Omschrijving declaratiecode Soort overig zorgproduct Ingangsdatum Einddatum Totaalprijs Kostenbedrag zorginstelling 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER OZP Overige verrichtingen 20120101 20120430 0,28 0,00 0,28 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER OZP Overige verrichtingen 20120501 20121231 0,28 0,00 0,28 010905 REISKOSTEN PER

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten - Medisch Centrum Haaglanden Zet- en drukfouten voorbehouden

Standaard prijslijst overige zorgproducten - Medisch Centrum Haaglanden Zet- en drukfouten voorbehouden 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 20120101 20120430 0,28 0,00 0,28 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 20120501 20121231 0,28 0,00 0,28 010906 REISTIJD/VACATIE PER HALF UUR (MET EEN DAGMAX. VAN 448) 20120101

Nadere informatie

1 van 7. Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij eenling en het eerste kind van een meerlingzwangerschap. 146,59 8,83 155,42

1 van 7. Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij eenling en het eerste kind van een meerlingzwangerschap. 146,59 8,83 155,42 Algemene termijn echo 40,15 0,00 40,15 Specifieke diagnose echo 33,46 0,00 33,46 34686 Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie.

Nadere informatie

NZA Codetabel 2014 LET OP!!

NZA Codetabel 2014 LET OP!! NZA Codetabel 2014 LET OP!! In de NZA codetabel staat het MAXIMUM tarief per laboratoriumonderzoek. Het daadwerkelijk tarief kan door individuele afspraken met een zorgverzekeraar hier van afwijken. Code

Nadere informatie

CLB-referentietarief. 079993 12,72

CLB-referentietarief. 079993 12,72 Maximale NZA-tarieven met ingang van 01-01-2015. De feitelijke kosten worden door de zorgverzekeraar bepaald, doch zijn niet hoger dan de tarieven in deze tabel. Zorgproduct Ordertarief, huisbezoek, etc.

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten, 1e lijn labverrichtingen Gelre ziekenhuizen, Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 31 december 2015

Tarievenlijst passanten, 1e lijn labverrichtingen Gelre ziekenhuizen, Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 31 december 2015 Tarievenlijst passanten, 1e lijn labverrichtingen Gelre ziekenhuizen, Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 31 december 2015 Met ingang van 1 januari 2015 gelden voor alle prestaties Medisch Specialistische

Nadere informatie

1e lijn Labverrichtingen Prijslijst Passantentarieven Gelre ziekenhuizen, prestaties Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 31 december 2014

1e lijn Labverrichtingen Prijslijst Passantentarieven Gelre ziekenhuizen, prestaties Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 31 december 2014 1e lijn Labverrichtingen Prijslijst Passantentarieven Gelre ziekenhuizen, prestaties Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 31 december 2014 Tarieven vanaf 1 januari 2014 Gewijzigd tarief met ingang

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten

Standaard prijslijst overige zorgproducten Standaard prijslijst overige zorgproducten Declaratie Omschrijving declaratie Soort overig zorgproduct Ingangs 10905 REISKOSTEN PER KILOMETER OZP Overige verrichtingen 20130701 20131231 0,24 0,00 0,24

Nadere informatie

Tarieven laboratoriumdiagnostiek 2016

Tarieven laboratoriumdiagnostiek 2016 Tarieven laboratoriumdiagnostiek 2016 Code Omschrijving Tarief (max) 078252 Acetylglucoseaminidase, N. 56,00 072550 ACTH, corticotrofine. 13,35 070304 Ademanalyse. 62,22 190247 Advies - onderdeel van antistollingsbehandeling.

Nadere informatie

Antipsychotica (neuroleptica), identificatie en/of kwantificatie 072884 27,50

Antipsychotica (neuroleptica), identificatie en/of kwantificatie 072884 27,50 Omschrijving Code RZ15b ACETYLGLUCOSEAMINIDASE, N 078252 8,81 ACTH, CORTICOTROFINE 072550 9,64 ADEMANALYSE 070304 34,77 AGGLUTINATIE, KOUDE 070616 6,02 AGGLUTINATIEREACTIE VOLGENS WIDAL, VOOR ELK MICRO-

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten 2015

Standaard prijslijst overige zorgproducten 2015 Standaard prijslijst overige zorgproducten 2015 Declaratie code Omschrijving Integraal tarief 39755 Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie. 161,76 39757 Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek

Nadere informatie

Fundusfotografie in het kader van screening op diabetische retinopathie (overige aandoeningen van het netvlies, zie 039918).

Fundusfotografie in het kader van screening op diabetische retinopathie (overige aandoeningen van het netvlies, zie 039918). Omschrijving Code RZ15b Echografie à-vue in verband met zwangerschap. 039485 39,36 Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie. 039755 161,76 Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.

Nadere informatie

afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.

afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek. Menzis ZorgZó (Restitutiepolis): Lijst maximale en medisch specialistische zorg niet-gecontracteerde zorgaanbieders (marktconforme tarieven) Als u kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst heeft

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten - Medisch Centrum haaglanden Zet- en drukfouten voorbehouden

Standaard prijslijst overige zorgproducten - Medisch Centrum haaglanden Zet- en drukfouten voorbehouden 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER OZP Overige verrichtingen 20140101 20141231 0,25 0,00 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur. OZP Overige verrichtingen 20140101 20141231 33,00 0,00 33,00 032280 Diagnostische

Nadere informatie

afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.

afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek. Menzis ZorgVerzorgd (Naturapolis): Lijst maximale en medisch specialistische zorg niet-gecontracteerde zorgaanbieders (marktconforme tarieven) Als u kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst heeft

Nadere informatie

Restitutietarieven 2013. Page 1

Restitutietarieven 2013. Page 1 Marktconforme tarieven (100%) Restitutietarieven (75%) Restitutietarieven (50%) Restitutietarieven 2013 Indien u zeker wilt zijn of uw zorgverlener een overeenkomst heeft met CZ of u bent niet zeker van

Nadere informatie

Zorg product. Kosten instelling. Declaratie code. Honorarium. tarief. Passantenlijst Spaarneziekenhuis 2013 (basiszorg)

Zorg product. Kosten instelling. Declaratie code. Honorarium. tarief. Passantenlijst Spaarneziekenhuis 2013 (basiszorg) 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,24 0,00 0,24 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 32,27 0,00 32,27 032280 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Tarievenlijst diagnostiek

Tarievenlijst diagnostiek Tarievenlijst diagnostiek In dit document treft u onze tarievenlijst 2016 voor eerstelijnsdiagnostiek. Onder het kopje A-tarief vindt u het tarief dat hoort bij de optimumnorm. Onder het kopje B-tarief

Nadere informatie

Ondersteuners - ongesplitst. Poorter honorarium. Kosten instelling. Declaratiecode Zorgproduct. Totaal-tarief

Ondersteuners - ongesplitst. Poorter honorarium. Kosten instelling. Declaratiecode Zorgproduct. Totaal-tarief Declaratiecode Zorgproduct Kosten instelling Poorter honorarium Ondersteuners - ongesplitst Totaal-tarief Omschrijving 010905 OVPXXXXXX 0 0,24 0 0,24 REISKOSTEN PER KILOMETER 010906 OVPXXXXXX 0 32,27 0

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten

Standaard prijslijst overige zorgproducten Standaard prijslijst overige zorgproducten Declaratie Omschrijving declaratie Soort overig zorgproduct Ingangs 10905 REISKOSTEN PER KILOMETER OZP Overige verrichtingen 20140601 0,25 0,00 0,25 10906 Reistijd/vacatie

Nadere informatie

Ondersteuners - ongesplitst. Poorter honorarium. Kosten instelling. Declaratiecode Zorgproduct. Totaal-tarief

Ondersteuners - ongesplitst. Poorter honorarium. Kosten instelling. Declaratiecode Zorgproduct. Totaal-tarief 010905 OVPXXXXXX 0 0,24 0 0,24 REISKOSTEN PER KILOMETER 010906 OVPXXXXXX 0 32,27 0 32,27 Reistijd/vacatie per half uur. 032280 OVPXXXXXX 17,91 49,68 0 67,59 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief

Nadere informatie

Geldig vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 maart 2013. Versie 2013.3

Geldig vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 maart 2013. Versie 2013.3 Betaling conform algemene betalingsvoorwaarden Máxima Medisch Cemtrum zoals gedeponeerd ter griffie van Arrondissementsrechtbank te 'shertogenbosch onder nummer 54 / 2002 (zie ook mmc.nl). Overig product

Nadere informatie

Zuwe Hofpoort Ziekenhuis passantentarieven 2016

Zuwe Hofpoort Ziekenhuis passantentarieven 2016 OVPXXXXXX Reiskosten per kilometer. 010905 01-01-2016 31-12-2016 0,25 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 010906 01-01-2016 31-12-2016 33,56 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief

Nadere informatie

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten Vumc per 1 januari 2012. Declaratiecode. Honorariumbedrag. zorgproduct. zorginstelling

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten Vumc per 1 januari 2012. Declaratiecode. Honorariumbedrag. zorgproduct. zorginstelling 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER Overige verrichting 0,28 0,00 0,28 010906 REISTIJD/VACATIE PER HALF UUR (MET EEN DAGMAX. VAN 448) Overige verrichting 27,35 0,00 27,35 033605 INBRENGEN VAN EEN PORT-A-CATH

Nadere informatie

NZA-tarievenlijst 2015

NZA-tarievenlijst 2015 NZA-tarievenlijst 2015 Pres.code 1 OVP 010905 OVPXXXXXX 0,26 REISKOSTEN PER KILOMETER 1 OVP 010906 OVPXXXXXX 33,42 Reistijd/vacatie per half uur. 1 OVP 032280 OVPXXXXXX 75,20 Diagnostische indirecte laryngoscopie,

Nadere informatie

Spijkenisse Medisch Centrum Passantenprijslijst 2013

Spijkenisse Medisch Centrum Passantenprijslijst 2013 OVPXXXXXX 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,24 0 0,24 OVPXXXXXX 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 32,27 0 32,27 OVPXXXXXX 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten en overige zorgproducten - Leids Universitair Medisch Centrum V 15 12 2015

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten en overige zorgproducten - Leids Universitair Medisch Centrum V 15 12 2015 n.v.t. 010905 Reiskosten per kilometer. 0,25 01-01-2016 31-12-2016 n.v.t. 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,56 01-01-2016 31-12-2016 n.v.t. 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief

Nadere informatie

Prijslijst DOT-zorgproducten en OVP 2014 Bronovo Ziekenhuis Versie 2014.3 Geldig vanaf 1 januari 2014

Prijslijst DOT-zorgproducten en OVP 2014 Bronovo Ziekenhuis Versie 2014.3 Geldig vanaf 1 januari 2014 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 010905 0,00 0,25 0,25 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 010906 0,00 33,00 33,00 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Tarieven passanten DCWF Geldig vanaf 1 januari 2014

Tarieven passanten DCWF Geldig vanaf 1 januari 2014 specialisme Omschrijving Code kosten cardiologie Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie. 39755 124,91 Cardiologie BEOORDELING ECG, HOLTER, INSPANNINGSONDERZOEK E.D. 39757 43,35 Cardiologie

Nadere informatie

Prijslijst DOT-zorgproducten en OVP 2014 Bronovo Ziekenhuis Versie 2014.2 Geldig vanaf 1 juni 2014

Prijslijst DOT-zorgproducten en OVP 2014 Bronovo Ziekenhuis Versie 2014.2 Geldig vanaf 1 juni 2014 code 2014 omschrijving Declaratiecode OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 010905 0,00 0,25 0,25 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 010906 0,00 33,00 33,00 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie,

Nadere informatie

Zuwe Hofpoort Ziekenhuis passantentarieven 2015

Zuwe Hofpoort Ziekenhuis passantentarieven 2015 REISKOSTEN PER KILOMETER 010905 01-01-2015 31-12-2015 0,26 Reistijd/vacatie per half uur. 010906 01-01-2015 31-12-2015 33,42 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Standaardprijslijst Radboudumc Ondersteunende en Overige Producten, geldig per 1 januari 2013 t/m 31 december 2013

Standaardprijslijst Radboudumc Ondersteunende en Overige Producten, geldig per 1 januari 2013 t/m 31 december 2013 Standaardprijslijst Radboudumc Ondersteunende en Overige Producten, geldig per 1 januari 2013 t/m 31 december 2013 declaratiecode omschrijving kostendeel honorarium totaalprijs 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2014 - Juni t/m December

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2014 - Juni t/m December Declaratie Zorgproduct Code Code Omschrijving Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2014 - Juni t/m December Kostendeel Ziekenhuis Kosten Honorarium 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2014 - Januari t/m Mei

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2014 - Januari t/m Mei Declaratie Zorgproduct Code Code Omschrijving Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2014 - Januari t/m Mei Kostendeel Ziekenhuis Kosten Honorarium 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER

Nadere informatie

Passantenprijslijst Slingeland Ziekenhuis 2013 Versie 1.0 1-1-2013

Passantenprijslijst Slingeland Ziekenhuis 2013 Versie 1.0 1-1-2013 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,00 0,24 0,24 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 0,00 32,27 32,27 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 17,91 49,68 67,59

Nadere informatie

Declaratie code Omschrijving declaratie code Totaal prijs Kosten bedrag zorginstelling

Declaratie code Omschrijving declaratie code Totaal prijs Kosten bedrag zorginstelling 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 32,27 0,00 32,27 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 69,34 17,91 51,43 032684 Diagnostische pleurapunctie. 48,96 48,96

Nadere informatie

Analysefrequentie laboratoriumonderzoek

Analysefrequentie laboratoriumonderzoek 3026 17-ß-Oestradiol dagelijks 2123 3-Methoxytyramine 1 x per 2 weken 2085 5-HIAA (urine) 1 x per 2 weken 3001 ACE dagelijks 3047 ACTH 1 x per 2 weken 4038 Aggr. Adrenaline dagelijks 4043 Aggr. Arachidonzuur

Nadere informatie

Niet alle overige zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 1 van 46. Honorariumbedrag. Kostenbedrag zorginstelling

Niet alle overige zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 1 van 46. Honorariumbedrag. Kostenbedrag zorginstelling Declaratie code Omschrijving declaratiecode Totaalprijs Kostenbedrag zorginstelling Honorariumbedrag alle specialismen 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,24 0,00 0,24 010906 Reistijd/vacatie per half uur.

Nadere informatie

Passantenprijslijst Amphia Ziekenhuis voor OVP's uitgevoerd vanaf vanaf 1 april 2013 tot en met 31 december 2013

Passantenprijslijst Amphia Ziekenhuis voor OVP's uitgevoerd vanaf vanaf 1 april 2013 tot en met 31 december 2013 Passantenprijslijst Amphia Ziekenhuis voor OVP's uitgevoerd vanaf vanaf 1 april 2013 tot en met 31 december 2013 Declaratie Omschrijving 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,00 0,24 0,24 010906 Reistijd/vacatie

Nadere informatie

Totaalbestand 011015. Page 1

Totaalbestand 011015. Page 1 Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvergelijker: Zorgvergelijker Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen over uw vergoeding? Bel dan gerust

Nadere informatie

CWZ prijslijst Overige-Zorgproducten vanaf 1 april 2013.Versie 131028. Honorarium

CWZ prijslijst Overige-Zorgproducten vanaf 1 april 2013.Versie 131028. Honorarium 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,24-0,24-010906 Reistijd/vacatie per half uur. 32,27-32,27-032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 69,34 17,91 51,43-032281 Diagnostische

Nadere informatie

Geldig vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 januari 2014. Versie 2014.2

Geldig vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 januari 2014. Versie 2014.2 Betaling conform algemene betalingsvoorwaarden Máxima Medisch Cemtrum zoals gedeponeerd ter griffie van Arrondissementsrechtbank te 'shertogenbosch onder nummer 54 / 2002 (zie ook mmc.nl). Overig product

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten Diagnostisch Centrum West-Friesland Geldig per 1 juni voor niet-verzekerden

Tarievenlijst passanten Diagnostisch Centrum West-Friesland Geldig per 1 juni voor niet-verzekerden Cardiologie Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie. 184,88 39755 Cardiologie BEOORDELING ECG, HOLTER, INSPANNINGSONDERZOEK E.D. 43,23 Tarief voor regulier ecg, zonder inspanning. Indien

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten UMCG per 01 januari 2013

Standaard prijslijst overige zorgproducten UMCG per 01 januari 2013 Standaard prijslijst overige zorgproducten UMCG per 01 januari 2013 Disclaimer De ingangsdatum van deze lijst met passantentarieven is 1 januari 2013. Deze publicatie is onder voorbehoud van schrijf en

Nadere informatie

7 beeld 11,8% 8 labdiag 76,5%

7 beeld 11,8% 8 labdiag 76,5% DBC code: 16.11.61.7104.711 DBC omschrijving: Reguliere zorg.kind.diabetes mellitus.polikliniek, diagnostiek met / zonder behandeling, oriënterend ndpp-dbc: 17 Kostprijs DBC: 251,42 Std deviatie DBC: 240,76

Nadere informatie

Tarief geldig: Omschrijving declaratiecode Totaalprijs Van Tm

Tarief geldig: Omschrijving declaratiecode Totaalprijs Van Tm 010905 Reiskosten per kilometer 0,26 1-1-2015 31-12-2015 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 1-1-2015 31-12-2015 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Declaratiecode (100%)

Declaratiecode (100%) U kunt via onze Zorgvergelijker nagaan of uw zorgaanbieder een contract met ons heeft. Ga naar de Zorgvergelijker: Zorgvergelijker Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten Declaratiecode Omschrijving declaratiecode Ingangsdatum Einddatum Integraal tarief

Standaard prijslijst overige zorgproducten Declaratiecode Omschrijving declaratiecode Ingangsdatum Einddatum Integraal tarief Standaard prijslijst overige zorgproducten Declaratiecode Omschrijving declaratiecode Ingangsdatum Einddatum Integraal tarief 10905 Reiskosten per kilometer 20150101 20153112 0,26 10906 Reistijd/vacatie

Nadere informatie

Honorium medisch. Kostendeel ziekenhuis. Omschrijving

Honorium medisch. Kostendeel ziekenhuis. Omschrijving Passantentarief Streek Koningin Beatrix 2013 Overige producten Periode: vanaf 1 juli 2013 Versie 1 De vermelde prijzen zijn alleen van toepassing op patiënten van zorgverzekeraars waarmee het Streek Koningin

Nadere informatie

Declaratie code Omschrijving Kosten ziekenhuis

Declaratie code Omschrijving Kosten ziekenhuis Passantenprijslijst Amphia Ziekenhuis voor zorgproducten uitgevoerd vanaf 1 juni 2014 tot en met 31 december 2014 Declaratie 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Declaratie code Omschrijving declaratie code Totaal prijs Kosten bedrag zorginstelling

Declaratie code Omschrijving declaratie code Totaal prijs Kosten bedrag zorginstelling 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 0,00 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,00 0,00 33,00 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 18,47 54,92

Nadere informatie

De geldende prijs ten tijde van de aanvang van de behandeling (als u voor de eerste keer in het ziekenhuis komt) zal altijd worden aangehouden.

De geldende prijs ten tijde van de aanvang van de behandeling (als u voor de eerste keer in het ziekenhuis komt) zal altijd worden aangehouden. Prijslijst 2013 : OVP s Geldig voor alle behandelingen gestart vanaf 01-01-2013 VOORWAARDEN Op alle door het ziekenhuis en door de daaraan verbonden vrijgevestigd medisch specialisten met patiënten gesloten

Nadere informatie

Tarief geldig: Declaratie Omschrijving declaratiecode Totaalprijs Van Tm

Tarief geldig: Declaratie Omschrijving declaratiecode Totaalprijs Van Tm Products kunnen meerdere keren voorkomen als gevolg van een andere geldigheidsperiode. Declaratie Omschrijving declaratie Totaalprijs Van Tm 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 01-01-2014 31-12-2014 010906

Nadere informatie

155,19 148,06 7,13 meerlingzwangerschap. 037512 Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij eenling en het eerste kind van een

155,19 148,06 7,13 meerlingzwangerschap. 037512 Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij eenling en het eerste kind van een Passantenprijslijst overige zorgproducten per 1 januari 2012 033605 INBRENGEN VAN EEN PORT-A-CATH SYSTEEM. 278,55 179,11 99,44 034386 Echoscopische punctie via de oesofagus (EUS). 136,40 0,00 136,40 034387

Nadere informatie

Geldig vanaf 1 januari 2015 t/m 31 december 2015 Versie 2015.4

Geldig vanaf 1 januari 2015 t/m 31 december 2015 Versie 2015.4 Overig product 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 Overig product 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 Overig product 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Passanten Prijslijst 2015

Passanten Prijslijst 2015 14E000 990416036 733,87 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij problemen met de stoelgang (obstipatie) bij kinderen 15E000 020109057 816,02 Toediening van chemotherapie

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten UMCG per 01 mei 2012

Standaard prijslijst overige zorgproducten UMCG per 01 mei 2012 Standaard prijslijst overige zorgen UMCG per 01 mei 2012 Disclaimer De ingangsdatum van deze lijst met passantentarieven is 1 mei 2012. Deze publicatie is onder voorbehoud van schrijf- en typefouten. Het

Nadere informatie

032480 OVPXXXXXX 238,97

032480 OVPXXXXXX 238,97 Declaratiecode Zorgproduct Tarief 2016 Omschrijving 010905 OVPXXXXXX 0,25 REISKOSTEN PER KILOMETER 010906 OVPXXXXXX 33,56 Reistijd/vacatie per half uur. 032280 OVPXXXXXX 227,52 Diagnostische indirecte

Nadere informatie

032480 OVPXXXXXX 238,97

032480 OVPXXXXXX 238,97 Declaratiecode Zorgproduct Tarief 2016 Omschrijving 010905 OVPXXXXXX 0,25 REISKOSTEN PER KILOMETER 010906 OVPXXXXXX 33,56 Reistijd/vacatie per half uur. 032280 OVPXXXXXX 227,52 Diagnostische indirecte

Nadere informatie

39492 ECHOGRAFIE BUIKORGANEN 14,1% 1,1 34,47 5,27 39860 CHROMOCYSTOSCOPIE 3,5% 1,0 190,00 6,71

39492 ECHOGRAFIE BUIKORGANEN 14,1% 1,1 34,47 5,27 39860 CHROMOCYSTOSCOPIE 3,5% 1,0 190,00 6,71 DBC code: 6.11.0.11.211 DBC omschrijving: Reguliere zorg.niersteen.eswl poli ndpp-dbc: 85 Kostprijs DBC: 761,99 Std deviatie DBC: 229,02 1 poli 88,2% 190011 EERSTE POLIKLINIEKBEZOEK 74,1% 1,0 40,87 30,29

Nadere informatie

Inkoopdocument 2016. Klinisch Chemisch Laboratoriumonderzoek en Medisch Microbiologisch Onderzoek

Inkoopdocument 2016. Klinisch Chemisch Laboratoriumonderzoek en Medisch Microbiologisch Onderzoek < Inkoopdocument 2016 Klinisch Chemisch Laboratoriumonderzoek en Medisch Microbiologisch Onderzoek Aanvulling op het inkoopbeleid ELD 2016 Inhoud 1 Inkoop 2016 gericht op verbetering 3 2 Vanaf 2016: differentiatie

Nadere informatie

Standaard Passantenprijzen Overige Zorgproducten per 1 juni 2014

Standaard Passantenprijzen Overige Zorgproducten per 1 juni 2014 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 0,00 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,00 0,00 33,00 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 18,47 54,92

Nadere informatie

Overige zorgproducten Ingangsdatum: 1 april 2014 Einddatum: 31 mei 2014

Overige zorgproducten Ingangsdatum: 1 april 2014 Einddatum: 31 mei 2014 Prijslijst St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg Overige zorgproducten Ingangsdatum: 1 april 2014 Einddatum: 31 mei 2014 Declaratiecode Omschrijving dbc-zorgproduct 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,00 0,25

Nadere informatie

Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder:

Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder: Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder: vind-de-beste-zorg Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen over uw vergoeding? Bel dan gerust

Nadere informatie

Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder:

Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder: Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder: vind-de-beste-zorg Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen over uw vergoeding? Bel dan gerust

Nadere informatie

75% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief

75% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Looptijd prijslijst 1/1/2015-31/3/2015* Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis, zelfstandig

Nadere informatie

Medisch Specialistische Zorg (Ziekenhuiszorg) tarieven niet-gecontracteerd 2012

Medisch Specialistische Zorg (Ziekenhuiszorg) tarieven niet-gecontracteerd 2012 Declaratiecode 10905 REISKOSTEN PER KILOMETER 10906 REISTIJD/VACATIE PER HALF UUR (MET EEN DAGMAX. VAN F 448) ziekenhuiskosten 33605 INBRENGEN VAN EEN PORT-A-CATH SYSTEEM. P 20120101 f 179,11 f - 34386

Nadere informatie

Hartfalen dubieus. Hartfalen onwaarschijnlijk

Hartfalen dubieus. Hartfalen onwaarschijnlijk Referentiewaarden Klinische Chemie Datum: 01-07-2012 BLOED Naam Referentiewaarde Eenheid 1-Antitrypsine 0,80 2,00 g/l 1-Foetoproteïne (AFP) < 6,0 ku/l ACE 0 2 jaar 8 109 IU/L 3 7 jaar 12 99 IU/L 8 14 jaar

Nadere informatie

Standaard prijslijst DBC- en Overige zorgproducten - Langeland Ziekenhuis Zoetermeer PRIJZEN OVER PERIODE I JULI 2013 TM 31 DECEMBER 2013

Standaard prijslijst DBC- en Overige zorgproducten - Langeland Ziekenhuis Zoetermeer PRIJZEN OVER PERIODE I JULI 2013 TM 31 DECEMBER 2013 Standaard prijslijst DBC- en Overige zorgproducten - Langeland Ziekenhuis Zoetermeer PRIJZEN OVER PERIODE I JULI 2013 TM 31 DECEMBER 2013 VOORWAARDEN - Op alle door het ziekenhuis en door de daaraan verbonden

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 januari 2014

Standaard prijslijst overige zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 januari 2014 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 18,47 54,92 032281 Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 168,45 103,45 65,00

Nadere informatie

DBC-zorgproduct latijnse omschrijving ode verzekerde zorg

DBC-zorgproduct latijnse omschrijving ode verzekerde zorg DBC-zorgproductcode of overig zorgproductcode 2016 DBC-zorgproduct latijnse omschrijving Declaratiec ode verzekerde zorg Integraal tarief Soort Prestatie 050505 Electronenmicroscopisch onderzoek. 050505

Nadere informatie

versie 1 Pagina 1 van 17

versie 1 Pagina 1 van 17 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 0,00 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,00 0,00 33,00 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 18,47 54,92

Nadere informatie

Bijlage CI-1003.b1 agb specialisme omschrijving zorgactiviteit zorgactiviteit omschrijving B-prijs OP / OVP 0303 Heelkunde 034686 DIAGNOSTISCHE

Bijlage CI-1003.b1 agb specialisme omschrijving zorgactiviteit zorgactiviteit omschrijving B-prijs OP / OVP 0303 Heelkunde 034686 DIAGNOSTISCHE Bijlage CI-1003.b1 agb specialisme omschrijving zorgactiviteit zorgactiviteit omschrijving B-prijs OP / OVP 0303 Heelkunde 034686 DIAGNOSTISCHE COLOSCOPIE MET 81,6 0303 Heelkunde 034690 DIAGNOSTISCHE SIGMOIDOSCOPIE

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten UMCG per 01 januari 2014

Standaard prijslijst overige zorgproducten UMCG per 01 januari 2014 Standaard prijslijst overige zorgproducten UMCG per 01 januari 2014 Disclaimer De ingangsdatum van deze lijst met passantentarieven is 1 januari 2014. Deze publicatie is onder voorbehoud van schrijf en

Nadere informatie

Passantenprijslijst 2016 (onder voorbehoud van wijzigingen)

Passantenprijslijst 2016 (onder voorbehoud van wijzigingen) Passantenprijslijst 2016 (onder voorbehoud van wijzigingen) Ingangsdatum: 01 januari 2016 Declaratiecode Zorgproduct Tarief 2016 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie

Nadere informatie

Passantenprijslijst UMC Utrecht - Overige zorgproducten Geldig vanaf 1 januari 2014 tm 31 mei 2014

Passantenprijslijst UMC Utrecht - Overige zorgproducten Geldig vanaf 1 januari 2014 tm 31 mei 2014 Passantenprijslijst UMC Utrecht - Overige zorgproducten Geldig vanaf 1 januari 2014 tm 31 mei 2014 Disclaimers 1. De prijs van een behandeling is de prijs die geldt bij aanvang van de behandeling. Aan

Nadere informatie

Passantenprijslijst Maasstad Ziekenhuis 2015

Passantenprijslijst Maasstad Ziekenhuis 2015 Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Tarief 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 032280 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie,

Nadere informatie

032480 OVPXXXXXX 238,97

032480 OVPXXXXXX 238,97 Declaratiecode Zorgproduct Tarief 2016 Omschrijving 010905 OVPXXXXXX 0,25 REISKOSTEN PER KILOMETER 010906 OVPXXXXXX 33,56 Reistijd/vacatie per half uur. 032280 OVPXXXXXX 227,52 Diagnostische indirecte

Nadere informatie

Omschrijving Maximum Nza Tarief ECHOGRAFIE VAN DE BUIKORGANEN. 113,28 116,53

Omschrijving Maximum Nza Tarief ECHOGRAFIE VAN DE BUIKORGANEN. 113,28 116,53 Omschrijving 037510 Prenatale screening: Nuchal Translucentie (NT-) meting 167,87 170,13 037512 Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzo 164,92 148,89 037514 Prenatale screening: Nuchal Translucentie

Nadere informatie

Tarieflijst Passanten per 1 januari 2015

Tarieflijst Passanten per 1 januari 2015 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 33,00 032280 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 032281

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2016

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2016 Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2016 Versie 2, 31-3-2016 Declaratie Code Zorgproduct Code Omschrijving Integraal Tarief 010905 OVPXXXXXX Reiskosten per kilometer. 0,25 010906 OVPXXXXXX

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten - Jeroen Bosch Ziekenhuis

Standaard prijslijst overige zorgproducten - Jeroen Bosch Ziekenhuis 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,00 0,28 0,28 010906 REISTIJD/VACATIE PER HALF UUR (MET EEN DAGMAX. VAN 448) 0,00 27,35 27,35 033605 INBRENGEN VAN EEN PORT-A-CATH SYSTEEM. 179,11 99,44 278,55 034386 Echoscopische

Nadere informatie

tarieflijst passanten 2016 Prijslijst per 1-1-2016 na correcties door wijziging wet- en regelgeving 2016

tarieflijst passanten 2016 Prijslijst per 1-1-2016 na correcties door wijziging wet- en regelgeving 2016 tarieflijst passanten 2016 Prijslijst per 1-1-2016 na correcties door wijziging wet- en regelgeving 2016 Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving tarief passanten 010905 OVPXXXXXX Reiskosten per kilometer.

Nadere informatie

Tarieflijst Passanten per 1 januari 2016 (voorlopige versie)

Tarieflijst Passanten per 1 januari 2016 (voorlopige versie) 14E000 990416036 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij problemen met de stoelgang (obstipatie) bij kinderen 818,09 15E000 20109057 Toediening van chemotherapie bij niet

Nadere informatie

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis, zelfstandig behandelcentrum (ZBC) en/of de

Nadere informatie

Declaratiecode Zorgproductcode Zorgproduct Passantentarief

Declaratiecode Zorgproductcode Zorgproduct Passantentarief Declaratiecode Zorgproductcode Zorgproduct Passantentarief 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 032280 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte

Nadere informatie

Prijslijst 2016. Tarief. Omschrijving. Declaratiecode Zorgproduct

Prijslijst 2016. Tarief. Omschrijving. Declaratiecode Zorgproduct 010905 OVPXXXXXX 0,25 Reiskosten per kilometer. 010906 OVPXXXXXX 33,56 Reistijd/vacatie per half uur. 032280 OVPXXXXXX 227,52 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2015

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2015 Declaratie Code Zorgproduct Code Omschrijving Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2015 Integraal Tarief 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per

Nadere informatie

Voor verdere uitleg verwijzen wij u naar artikel A.20 van onze Verzekeringsvoorwaarden:

Voor verdere uitleg verwijzen wij u naar artikel A.20 van onze Verzekeringsvoorwaarden: Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder: vind-de-beste-zorg Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen over uw vergoeding? Bel dan gerust

Nadere informatie

035136 OVPXXXXXX 037510 OVPXXXXXX 037512 OVPXXXXXX 037514 OVPXXXXXX

035136 OVPXXXXXX 037510 OVPXXXXXX 037512 OVPXXXXXX 037514 OVPXXXXXX 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 33,00 032280 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 032281

Nadere informatie

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Looptijd prijslijst 1/1/2015-31/3/2015*

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Looptijd prijslijst 1/1/2015-31/3/2015* Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Looptijd prijslijst 1/1/2015-31/3/2015* Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis, zelfstandig

Nadere informatie

Zorgvergelijker. Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvergelijker:

Zorgvergelijker. Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvergelijker: Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvergelijker: Zorgvergelijker Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen over uw vergoeding? Bel dan gerust

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten - Jeroen Bosch Ziekenhuis

Standaard prijslijst overige zorgproducten - Jeroen Bosch Ziekenhuis 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,00 0,28 0,28 010906 REISTIJD/VACATIE PER HALF UUR (MET EEN DAGMAX. VAN 448) 0,00 27,35 27,35 033605 INBRENGEN VAN EEN PORT-A-CATH SYSTEEM. 179,11 99,44 278,55 034386 Echoscopische

Nadere informatie

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis, zelfstandig behandelcentrum (ZBC) en/of de

Nadere informatie

TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK. Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7041-03 van 1 april 2013

TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK. Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7041-03 van 1 april 2013 TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7041-03 van 1 april 2013 DE TARIEVEN DIE DOOR ZORGAANBIEDERS DIE GENEESKUNDIGE ZORG LEVEREN BIJ OF KRACHTENS DE ZORGVERZEKERINGSWET

Nadere informatie

Omschrijving Maximum Nza Tarief 2017

Omschrijving Maximum Nza Tarief 2017 In onderstaande lijst vindt u de algemene NZa tarieven 2018. Mede afhankelijk van contractuele afspraken met instellingen kunnen deze tarieven afwijken. Onderstaande tarieven gelden voor onderzoek waarbij

Nadere informatie

kostendeel Omschrijving ziekenhuis Honorarium Totaal

kostendeel Omschrijving ziekenhuis Honorarium Totaal kostendeel Omschrijving ziekenhuis Honorarium Totaal Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 18,47 54,92 73,39 Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele

Nadere informatie

tarieven medisch specialistische zorg 2016

tarieven medisch specialistische zorg 2016 tarieven medisch specialistische zorg 2016 Hierbij treft u aan de tarieven Medisch Specialistische Zorg voor het jaar 2016. Deze prijzen zijn gebaseerd op het gemiddeld gewogen afgesproken tarief zoals

Nadere informatie

159,87. Niet alle overige zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 1 (van 46)

159,87. Niet alle overige zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 1 (van 46) 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 75,20 032281 Diagnostische directe laryngoscopie,

Nadere informatie

210,91 eventuele biopten. 034686 Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en

210,91 eventuele biopten. 034686 Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,00 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 032281 Diagnostische directe laryngoscopie,

Nadere informatie