Subtotaal - Honorarium. Subtotaal - Kosten. Declaratiecode Zorgproduct. Totaal Tarief

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Subtotaal - Honorarium. Subtotaal - Kosten. Declaratiecode Zorgproduct. Totaal Tarief"

Transcriptie

1 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,00 0,24 0, OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 0,00 32,27 32, OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 17,91 51,43 69, OVPXXXXXX Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 100,30 60,87 161, OVPXXXXXX Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek. 359,42 0,00 359, OVPXXXXXX Diagnostische pleurapunctie. 48,96 0,00 48, OVPXXXXXX Poliklinische controle op de werking van de pacemaker, inclusief het eventueel gebruik van de cardioverter. 39,40 0,00 39, OVPXXXXXX INBRENGEN VAN EEN PORT-A-CATH SYSTEEM. 182,57 96,93 279, OVPXXXXXX Echoscopische punctie via de oesofagus (EUS). 0,00 163,87 163, OVPXXXXXX Echo-bronchoscopie (EBUS), inclusief evt. biopten. 0,00 163,87 163, OVPXXXXXX Endo-echografie ter beoordeling bovenbuikorganen, inclusief eventuele biopten. 0,00 125,40 125, OVPXXXXXX Endo-echografie ter beoordeling van tumoren in het distale colon, inclusief eventuele biopten. 0,00 62,70 62, OVPXXXXXX Oesofagusfunctieonderzoek, inclusief eventuele 24-uurs metingen (manometrie en/of ph-meting). 0,00 62,70 62, OVPXXXXXX BEHANDELING ZENKER-DIVERTIKEL. 0,00 94,08 94, OVPXXXXXX Therapeutische endoscopie van oesofagus, maag of duodenum. 366,36 92,74 459, OVPXXXXXX GASTROSTOMIE, OPEN PROCEDURE (ZIE VOOR ENDOSCOPISCH). 366,35 65,29 431, OVPXXXXXX Diagnostische endoscopie van oesofagus, maag en/of duodenum met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten. 363,89 41,22 405, OVPXXXXXX Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie. 366,35 93,11 459, OVPXXXXXX CAPSULE ENDOSCOPIE. 0,00 130,87 130, OVPXXXXXX Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoïd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie. 366,35 41,83 408, OVPXXXXXX RECTOSCOPIE OF PROCTOSCOPIE. 62,07 20,43 82, OVPXXXXXX Endoscopische retrograde (pancreatico-)cholangioscopie(ercp). 752,66 123,65 876, OVPXXXXXX Endoscopisch plaatsen stent in tractus digestivus (proximaal of distaal). 366,36 125,40 491, OVPXXXXXX Interventie-coloscopie (behandeling bloeding, dilatatie) niet zijnde stentplaatsing (zie ). 0,00 92,74 92, OVPXXXXXX Niet operatieve ambulante behandeling van haemorrhoïden door middel van scleroseren, bandligatie, infraroodcoagulatie of cryochirurgie. De eerste behandeling. 138,75 29,68 168, OVPXXXXXX Niet operatieve ambulante behandeling van haemorrhoïden door middel van scleroseren, bandligatie, infraroodcoagulatie of cryochirurgie. Iedere volgende behandeling 138,75 binnen 28,85 een jaar. 167, OVPXXXXXX LEVERBIOPSIE. 138,75 56,97 195, OVPXXXXXX THERAPEUTISCHE ASCITESPUNCTIE. 138,75 29,48 168, OVPXXXXXX Prenatale screening: Nuchal Translucentie (NT-) meting (nekplooimeting) bij eenling en het eerste kind van een meerlingzwangerschap. 149,37 6,89 156, OVPXXXXXX Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij eenling en het eerste kind van een meerlingzwangerschap. 146,59 8,83 155, OVPXXXXXX Prenatale screening: Nuchal Translucentie (NT-) meting (nekplooimeting) bij ieder volgend kind van een meerlingzwangerschap. 91,60 4,25 95, OVPXXXXXX Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij ieder volgend kind van een meerlingzwangerschap. 129,76 7,76 137, OVPXXXXXX Prenatale screening: counseling. 0,00 40,33 40, OVPXXXXXX Contact-allergisch onderzoek voor diagnostiek van allergische huidaandoeningen door middel van reeksen, serie van tenminste 20 tests. 48,96 0,00 48, OVPXXXXXX Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld. 0,00 109,21 109, OVPXXXXXX Anesthesiologische ondersteuning bij tandheelkundige behandelingen onder narcose van AWBZ cliënten en verzekerden voor bijzondere tandheelkunde, maximaal 544,88 90 minuten 67,43 behandeling. 612,31

2 OVPXXXXXX Anesthesiologische ondersteuning bij tandheelkundige behandelingen onder narcose van AWBZ cliënten en verzekerden voor bijzondere tandheelkunde, tussen 702,84 90 en maximaal 134, minuten 837,69 behandeling OVPXXXXXX Anesthesiologische ondersteuning bij tandheelkundige behandelingen onder narcose van AWBZ cliënten en verzekerden voor bijzondere tandheelkunde, meer 900,57 dan 150 minuten 202,28 behandeling , OVPXXXXXX Cytologische en/of bacteriologische punctie. 100,30 0,00 100, OVPXXXXXX ECHOGRAFIE À-VUE IN VERBAND MET ZWANGERSCHAP. 40,16 0,00 40, OVPXXXXXX ECHOGRAFIE VAN DE BUIKORGANEN. 40,16 59,12 99, OVPXXXXXX Echografie van het hart. 39,40 0,00 39, OVPXXXXXX Begeleiding en interpretatie door cardioloog bij multislice CT-hart inclusief voor- en nabespreking met radioloog. 355,13 147,85 502, OVPXXXXXX Begeleiding en interpretatie door cardioloog bij multislice CT-hart voor Ca2+-meting inclusief voor- en nabespreking met radioloog. 0,00 50,12 50, OVPXXXXXX Begeleiding en interpretatie MRI-hart door cardioloog inclusief voor- en nabespreking met radioloog. 214,89 147,85 362, OVPXXXXXX Begeleiding en interpretatie dobutamine stress-test door cardioloog bij MRI-hart inclusief voor- en nabespreking met radioloog. 214,89 225,53 440, OVPXXXXXX Onderzoek gevoeligheid allergenen dmv huidtest(s), dmv scarificaties of intracutane injecties. 80,33 0,00 80, OVPXXXXXX ACUTE BEADEMING (IC) INVASIEF DOOR LONGARTS. 0,00 544,23 544, OVPXXXXXX ACUTE BEADEMING (IC) NONINVASIEF DOOR LONGARTS. 0,00 272,12 272, OVPXXXXXX IC MEDEBEHANDELING DOOR LONGARTS. 0,00 236,68 236, OVPXXXXXX IC bespreking (per patiënt 1 maal te registreren). 0,00 54,62 54, OVPXXXXXX Preassessment dagopname. 0,00 0,00 0, OVPXXXXXX Preassessment opname. 0,00 0,00 0, OVPXXXXXX Standaard electro-encephalografie (EEG), registratie tot 1 uur. 80,33 15,62 95, OVPXXXXXX Langdurige electro-encephalografie (EEG), registratie vanaf 6 tot 24 uur. 138,75 106,52 245, OVPXXXXXX AMBULANTE 24-UURS ELECTRO-ENCEPHALOGRAFIE (EEG)-REGISTRATIE. 138,75 79,89 218, OVPXXXXXX ELECTRO-ENCEPHALOGRAFIE (EEG) BIJ HERSENDOODPROCEDURE, UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG. 80,33 80,16 160, OVPXXXXXX 24-UURS ELECTRO-ENCEPHALOGRAFIE (EEG)-REGISTRATIE MET DIEPTE ELEKTR. 138,75 106,88 245, OVPXXXXXX Eenvoudige kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG). 80,33 0,00 80, OVPXXXXXX Uitgebreide kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG). 80,33 0,00 80, OVPXXXXXX AANVULLENDE VIDEOREGISTRATIE (TIJDENS STANDAARD EEG). 0,00 17,75 17, OVPXXXXXX AANVULLENDE VIDEOREGISTRATIE (TIJDENS LANGDURIG OF ZEER LANGDURIG EEG). 0,00 71,25 71, OVPXXXXXX Standaard monitoring (< 2 uur) bij intracardiale operaties met extra-corporale circulatie of bij operaties van cerebropetale vaten. 0,00 159,78 159, OVPXXXXXX Langdurige monitoring (2-4 uur) bij intracardiale operaties met extra-corporale circulatie of bij operaties van cerebropetale vaten. 0,00 213,04 213, OVPXXXXXX ELECTRO-OCULOGRAFIE (EOG). 40,16 18,02 58, OVPXXXXXX Zeer langdurige monitoring (4-8 uur) bij intracardiale operaties met extra-corporale circulatie of bij operaties van cerebropetale vaten. 0,00 432,54 432, OVPXXXXXX Uitgebreide monitoring met >= 1 KNF-techniek bij intracardiale operaties met extra-corporale circulatie of bij operaties van cerebropetale vaten. 0,00 36,04 36, OVPXXXXXX SLAAP-APNEU REGISTRATIE (SCREENING), UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG. 80,33 17,75 98, OVPXXXXXX Neurologische behandeling en begeleiding MS-patiënten, waarbij een intensief arts-patiëntencontact plaatsvindt. 115,05 26,62 141, OVPXXXXXX MSLT, UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG. 80,33 30,18 110, OVPXXXXXX POLYSOMNOGRAFIE (MET NACHTREGISTRATIE). 138,75 53,26 192, OVPXXXXXX Chronische electro-corticografie zonder aanvullende stimulatie/mapping (zie voor chronische electro-corticografie met aanvullende stimulatie/mapping).40,16 106,88 147,04

3 OVPXXXXXX Onderzoek arteriële obstructies extremiteiten dmv bloeddrukmeting armen en/of benen of penis met CW doppler of plethysmografie incl PVR curven of doppler 40,16 stroomsnelheid 19,24 curven incl 59,40 een belastingproef OVPXXXXXX Onderzoek veneuze afwijkingen extremiteiten dmv registreren veneuze CW dopplersignalen incl. proximale en distale compressietests en/of vasalva manoeuvres 40,16 en/of outflow- 19,24 of fotoplethysmografie. 59, OVPXXXXXX Chronische electro-corticografie met aanvullende stimulatie/mapping (zie voor chronische electro-corticografie zonder aanvullende stimulatie/mapping). 40,16 213,76 253, OVPXXXXXX STANDAARD ELECTROMYOGRAFISCH (EMG)(< 45 MIN.), UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG. 40,16 30,18 70, OVPXXXXXX UITGEBREID ELECTROMYOGRAFISCH (EMG)(> 45 MIN.), UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG. 40,16 79,89 120, OVPXXXXXX SINGLE FIBER ELECTROMYOGRAFISCH (EMG), UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG. 40,16 53,44 93, OVPXXXXXX MACRO ELECTROMYOGRAFISCH (EMG), UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG. 40,16 80,16 120, OVPXXXXXX MICRONEUROGRAFIE. 0,00 80,16 80, OVPXXXXXX EENVOUDIGE KWANTITATIEVE ANALYSE MACRO ELECTROMYOGRAFISCH (EMG). 0,00 17,81 17, OVPXXXXXX Brainstem auditory evoked potentials (BAEP/BER) zonder auto-akoestische emissie (zie voor BAEP met auto-akoestische emissie). 40,16 8,88 49, OVPXXXXXX Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie. 121,11 0,00 121, OVPXXXXXX BEOORDELING ECG, HOLTER, INSPANNINGSONDERZOEK E.D. 18,26 15,88 34, OVPXXXXXX Brainstem auditory evoked potentials (BAEP/BER) met auto-akoestische emissie (zie voor BAEP zonder auto-akoestische emissie). 40,16 17,75 57, OVPXXXXXX Calorisch vestibulair onderzoek zonder ENG-registratie. 96,35 35,50 131, OVPXXXXXX Somato sensible evoked potentials (SSEP/SER) niet in kader van een bronlokalisatie analyse (zie voor SSEP in kader van een bronlokalisatie analyse). 40,16 8,88 49, OVPXXXXXX Somato sensible evoked potentials (SSEP>SER) in kader van een bronlokalisatie analyse (zie voor SSEP niet in kader van een bronlokalisatie analyse). 40,16 106,52 146, OVPXXXXXX Visual evoked response (VER), exclusief objectieve visusbepaling (zie voor VER inclusief objectieve visusbepaling). 62,07 8,88 70, OVPXXXXXX Visual evoked response (VER), inclusief objectieve visusbepaling (zie voor VER exclusief objectieve visusbepaling). 62,07 8,91 70, OVPXXXXXX ERP (P300, MRCP. e.d.). 0,00 80,16 80, OVPXXXXXX Motor Evoked Potential (MEP) beperkt. 40,16 35,51 75, OVPXXXXXX Motor Evoked Potential (MEP) uitgebreid. 40,16 71,01 111, OVPXXXXXX STANDAARD TCD. 49,90 26,63 76, OVPXXXXXX TCD-REGISTRATIE VOOR EMBOLIEDETECTIE (>30 MIN.). 49,90 37,22 87, OVPXXXXXX TC-DUPLEX. 49,90 26,63 76, OVPXXXXXX Duplex extracraniële halsvaten. 49,90 14,20 64, OVPXXXXXX DUPLEX BLOEDVATEN IN EXTREMITEITEN. 49,90 14,20 64, OVPXXXXXX HEMATOTACHOGRAFIE (HTG), DOPPLER. 65,72 14,20 79, OVPXXXXXX DUPLEX PERIFERE ZENUWEN EN SPIEREN. 49,90 53,26 103, OVPXXXXXX UITBREIDING TCD/DUPLEX MET 1 AANVULLENDE TEST. 49,90 26,72 76, OVPXXXXXX Electronystagmografie (ENG)-registratie zonder calorisch onderzoek (zie voor ENG-registratie met calorisch onderzoek). 40,16 14,20 54, OVPXXXXXX Electronystagmografie (ENG)-registratie met calorisch onderzoek (zie voor ENG-registratie zonder calorisch onderzoek). 40,16 21,30 61, OVPXXXXXX OOGBEWEGINGSONDERZOEK. 0,00 26,72 26, OVPXXXXXX PUPILLOMETRIE. 0,00 26,72 26, OVPXXXXXX EENVOUDIGE ELECTRO-RETINOGRAFIE (ERG)(ZIE VOOR UITGEBREIDE ERG). 62,07 26,72 88, OVPXXXXXX Uitgebreide electro-retinografie (ERG)(conform internationaal standaard protocol. Zie voor eenvoudige ERG). 40,16 32,06 72, OVPXXXXXX Autonoom functieonderzoek met Ewing-batterij (zie voor autonoom functieonderzoek met de kantelproef). 0,00 17,75 17,75

4 OVPXXXXXX Eenvoudige toon-audiometrie. 32,11 0,00 32, OVPXXXXXX Spraakaudiometrie, niet in combinatie met het aanpassen van een hoortoestel. 39,40 0,00 39, OVPXXXXXX Autonoom functieonderzoek met de kantelproef (zie voor autonoom functieonderzoek met Ewing-batterij). 0,00 35,51 35, OVPXXXXXX TREMORREGISTRATIE MET POLYGRAFISCHE METHODE. 0,00 35,51 35, OVPXXXXXX KWANTITATIEVE SPIERKRACHTMETING. 0,00 14,25 14, OVPXXXXXX Oculoplethysmografie (OPG). 86,43 17,75 104, OVPXXXXXX EERSTE ORTHOPTISCH ONDERZOEK (BINOCULAIR). 32,79 0,00 32, OVPXXXXXX VOORTGEZETTE ORTHOPTISCHE BEHANDELING PER BEZOEK (BINOCULAIR). 10,45 0,00 10, OVPXXXXXX Fundusfotografie. 38,27 0,00 38, OVPXXXXXX Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code. 39,40 0,00 39, OVPXXXXXX Bepaling van de weerstand van de luchtwegen en longparenchym afzonderlijk + bepaling van de volledige elasticiteitskarakteristiek van de longen. 39,40 0,00 39, OVPXXXXXX Overzichtsbepaling van de mechanische ventilatieverhouding door middel van direct geregistreerde drukvolumediagrammen of luchtweerstandbepaling. 17,91 0,00 17, OVPXXXXXX Residubepaling. 48,96 0,00 48, OVPXXXXXX Spirografische longfunctiebepaling. 17,91 0,00 17, OVPXXXXXX Fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke 97,74 afspraak, 0,00 eenvoudig. 97, OVPXXXXXX Fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke 39,40 afspraak, 0,00 uitgebreid. 39, OVPXXXXXX BEOORDELING LONGFUNCTIEONDERZOEK VOOR DERDEN. 0,00 27,31 27, OVPXXXXXX BEOORDELING X-THORAX VOOR DERDEN. 0,00 27,31 27, OVPXXXXXX Electro-encephalografie (EEG), registratie vanaf 1 tot 2 uur. 138,74 26,55 165, OVPXXXXXX Uitgebreid urodynamisch onderzoek met twee of meer kanalen. 136,12 0,00 136, OVPXXXXXX Analyse bij incontinentie of obstipatie met behulp van een van de volgende onderzoeken: proctoscopie, anala manometrie, defaecografie en colonpassage tijd. 62,07 98,48 160, OVPXXXXXX Analyse incontinentie of obstipatie: minimaal 2 van de onderzoeken: capaciteit- en compliancemeting, singlefiber electromyografie, readtest, ballonevacuatietest, 102,24 rectale motiliteit 94,05indexbepaling. 196, OVPXXXXXX Teledermatologie: beoordeling van digitale foto's door dermatoloog zonder face-to-face contact op verzoek van de 1e lijn. 29,40 21,37 50, OVPXXXXXX Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie. 39,40 0,00 39, OVPXXXXXX Histamine (acethylcholine) provocatietest. Spirografisch onderzoek ter bepaling van de prikkelbaarheidsdrempel van de luchtwegen door middel van inhalatie-provocatietest(s). 100,30 0,00 100, OVPXXXXXX Spirometrie, voor en na inspanning. 39,40 0,00 39, OVPXXXXXX Behandeling met hyperbare zuurstof per zitting per patient, al dan niet in groepsverband, inclusief medisch specialistische supervisie. 184,36 0,00 184, OVPXXXXXX PATHOLOGISCH-ANATOMISCH (HISTOLOGISCH) ONDERZOEK EN OVERIGE CYTODIAGNOSTISCHE ONDERZOEKEN. 36,88 27,35 64, OVPXXXXXX Cytodiagnostisch onderzoek van een cervix-preparaat (deze code is niet bestemd voor onderzoek ten gevolge van het bevolkingsonderzoek). 20,08 10,94 31, OVPXXXXXX IMMUNO-PATHOLOGISCH ONDERZOEK. 194,25 54,71 248, OVPXXXXXX ELECTRONENMICROSCOPISCH ONDERZOEK. 0,00 82,02 82, OVPXXXXXX VERRICHTINGEN VAN EEN PUNCTIE TEN BEHOEVE VAN CYTOLOGISCH ONDERZOEK. 17,77 18,23 36, OVPXXXXXX KWANTITATIEF C.Q. MORFOMETRISCH PATHOLOGISCH-ANATOMISCH ONDERZOEK. 91,16 54,68 145, OVPXXXXXX Obductie ten behoeve van verzekeringsmaatschappijen uitgezonderd ziektekostenverzekeringsmaatschappijen. 0,00 273,40 273, OVPXXXXXX Cytodiagnostisch onderzoek cervix-preparaat ivm bevolkingsonderzoek (preventief planmatig georganiseerd cytodiagnostisch onderzoek, waarbij het cervix-preparaat 18,01wordt afgenomen 9,73 door 27,74 de huisarts) OVPXXXXXX FLOW-CYTOMETRIE 211,05 54,68 265,73

5 OVPXXXXXX Complexe moleculaire diagnostiek - bepalingen op geïsoleerd DNA, RNA of eiwit anders dan frequent aangevraagde bepalingen op micro-organismen. 884,36 45,93 930, OVPXXXXXX Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes met weefsel en/of cellen i.v.m. frequent aangevraagde bepalingen op de aanwezigheid van HPV. 99,38 27,45 126, OVPXXXXXX Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes weefsel en/of cellen (oa CISH, ISH, FISH) en frequent aangevr.bepalingen op aanw.andere micro-organismen 381,04 dan HPV 54,89 (o.a.tbc,ebv,hsv,bartonella). 435, OVPXXXXXX HYBRIDISATIE, GEAUTOMATISEERD 26,19 4,03 30, OVPXXXXXX HYBRIDISATIE, HANDMATIG 81,83 12,64 94, OVPXXXXXX DNA-AMPLIFICATIE, KWALITATIEF, GEAUTOMATISEERD 39,28 4,03 43, OVPXXXXXX DNA-AMPLIFICATIE, KWALITATIEF, HANDMATIG 81,83 12,66 94, OVPXXXXXX RNA-AMPLIFICATIE, KWALITATIEF 106,43 15,50 121, OVPXXXXXX DNA/RNA-AMPLIFICATIE, KWANTITATIEF 197,65 12,64 210, OVPXXXXXX DNA/RNA-ANALYSE (BV. SEQUENTIE-BEPALING OF SUB-TYPERING). 197,65 12,81 210, OVPXXXXXX Consult bij patiënt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiënt gerelateerde vraagstelling. 0,00 27,67 27, OVPXXXXXX Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht. 2,23 0,16 2, OVPXXXXXX DIACEETZUUR 0,66 0,16 0, OVPXXXXXX INDICAN 0,66 0,16 0, OVPXXXXXX AMINOLEVULINEZUUR, DELTA-, KWANTITATIEF 9,82 0,95 10, OVPXXXXXX CONCENTRATIE- EN VERDUNNINGSPROEF, ELK 0,66 0,16 0, OVPXXXXXX UREUM 1,66 0,32 1, OVPXXXXXX CHLORIDE 1,66 0,32 1, OVPXXXXXX GALACTOSEPROEF 3,27 0,32 3, OVPXXXXXX HIPPUURZUURPROEF 6,55 0,64 7, OVPXXXXXX HOMOCYSTEINE 49,31 0,95 50, OVPXXXXXX KETOSTEROIDEN, 17-, TOTAAL 13,09 1,43 14, OVPXXXXXX KETOSTEROIDEN, 17-, GEFRACTIONEERD 45,83 1,43 47, OVPXXXXXX PORFYRINES, URO-, COPRO-, PROTO-KWANTITATIEF, ELK 4,58 0,48 5, OVPXXXXXX KREATINE 2,23 0,16 2, OVPXXXXXX URINEZUUR 1,66 0,32 1, OVPXXXXXX Urobilinogeen, kwantitatief in ander materiaal dan faeces. 7,85 0,90 8, OVPXXXXXX STIKSTOF TOTAAL (VOLGENS KJELDAHL) 3,27 0,48 3, OVPXXXXXX HYDROXY-INDOLAZIJNZUUR, 5-, KWALITATIEF 2,23 0,16 2, OVPXXXXXX VITAMINE B2 9,82 0,95 10, OVPXXXXXX XYLOSE, D 6,55 0,63 7, OVPXXXXXX PREGNAANDIOL 26,19 1,59 27, OVPXXXXXX OESTRIOL 19,64 1,59 21, OVPXXXXXX KETOGENE-STEROIDEN, 17 19,64 1,43 21, OVPXXXXXX KETOSTEROIDEN, 20-, 17, 21-DIHYDROXY 13,09 1,43 14, OVPXXXXXX IMMUNO-ELECTROFORESE, NA CONCENTRATIE 39,28 3,17 42,45

6 OVPXXXXXX ANTISTOFFEN TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IMMUNOBLOT 45,83 7,32 53, OVPXXXXXX OESTROGENEN 45,83 1,59 47, OVPXXXXXX METANEFRINEN, NORMETANEFRINEN 9,82 1,11 10, OVPXXXXXX BLOED (OCCULT), KWALITATIEF 3,27 0,16 3, OVPXXXXXX BILIRUBINE, KWALITATIEF 0,66 0,16 0, OVPXXXXXX STERCOBILINE, KWALITATIEF 0,66 0,16 0, OVPXXXXXX GISTPROEF 0,66 0,11 0, OVPXXXXXX VERTERING, KWALITATIEF 0,66 0,16 0, OVPXXXXXX AMYLASE 1,66 0,16 1, OVPXXXXXX LIPASE 2,23 0,32 2, OVPXXXXXX TRYPSINE 2,23 0,32 2, OVPXXXXXX EIWIT 6,55 0,64 7, OVPXXXXXX Calcium in faeces. 6,55 0,64 7, OVPXXXXXX VET (VETTEN, VETZUREN, DROGE STOF), KWANTITATIEF 9,82 0,95 10, OVPXXXXXX MELKZUUR, KWANTITATIEF 13,09 1,59 14, OVPXXXXXX LEUCOCYTEN IN FAECES 2,23 0,16 2, OVPXXXXXX OSMOLARITEIT IN FAECES 6,55 0,64 7, OVPXXXXXX CHYMOTRYPSINE IN FAECES 6,55 0,64 7, OVPXXXXXX GALZURE ZOUTEN IN FAECES 6,55 0,63 7, OVPXXXXXX ALFA-I-ANTITRYPSINE IN FAECES 7,85 0,79 8, OVPXXXXXX PORFYRINES, KWANTITATIEF 39,28 1,59 40, OVPXXXXXX PORFYRINES URO-, COPRO-, PROTO- IN FAECES 13,09 1,59 14, OVPXXXXXX SEDIMENT 1,66 0,16 1, OVPXXXXXX ADEMANALYSE 42,26 0,32 42, OVPXXXXXX MAAGONDERZOEK, GEFRACTIONEERD 4,58 0,65 5, OVPXXXXXX DUODENUM-SONDAGE (MET A, B, EN C GAL EN SEDIMENT) 4,58 0,65 5, OVPXXXXXX AMYLASE 2,23 0,48 2, OVPXXXXXX TRYPSINE IN DIVERSE MATERIALEN 2,23 0,30 2, OVPXXXXXX MORFOLOGISCH ONDERZOEK VAN SPUTUM, ALGEMEEN 2,23 0,21 2, OVPXXXXXX KAY-TEST 4,58 0,65 5, OVPXXXXXX BLOED (OCCULT) IN DIVERSE MATERIALEN 2,23 0,16 2, OVPXXXXXX Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest. 1,66 0,32 1, OVPXXXXXX KREATININE KLARING (OF ANDERE KLARING) 6,55 0,95 7, OVPXXXXXX METHEMOGLOBINE, SULFHEMOGLOBINE, ELK 3,27 0,32 3, OVPXXXXXX VITAMINE C 2,23 0,16 2, OVPXXXXXX KREATININE 1,66 0,32 1,98

7 OVPXXXXXX FOSFAAT 1,66 0,32 1, OVPXXXXXX FOSFATASE (ZURE) 2,23 0,32 2, OVPXXXXXX ALKALI RESERVE 3,27 0,48 3, OVPXXXXXX CHOLESTEROL, TOTAAL 1,66 0,32 1, OVPXXXXXX Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces. 1,66 0,48 2, OVPXXXXXX RESTSTIKSTOF 3,27 0,43 3, OVPXXXXXX ANGIOTENSINE CONVERTING ENZYM 4,58 0,48 5, OVPXXXXXX VITAMINE A 6,55 0,63 7, OVPXXXXXX IJZER 2,23 1,11 3, OVPXXXXXX VITAMINE E 9,82 0,95 10, OVPXXXXXX LIPOIDEN, TOTAAL 4,58 0,48 5, OVPXXXXXX VITAMINE D (DIHYDROXYCHOLECALCIFEROL) 9,82 1,59 11, OVPXXXXXX NATRIUM 1,66 0,32 1, OVPXXXXXX KALIUM 1,66 0,32 1, OVPXXXXXX IJZERBINDINGSCAPACITEIT 6,55 0,64 7, OVPXXXXXX AMINOZURENCHROMATOGRAM 45,83 4,76 50, OVPXXXXXX TRANSFERRINE 6,55 0,63 7, OVPXXXXXX Koolhydraat Deficïent Transferrine (CDT). 26,19 0,63 26, OVPXXXXXX CHOLINESTERASE 3,27 0,48 3, OVPXXXXXX PYRODRUIVENZUUR 13,09 1,43 14, OVPXXXXXX TRIGLYCERIDEN 2,23 0,95 3, OVPXXXXXX MELKZUUR 13,09 1,43 14, OVPXXXXXX MAGNESIUM 3,27 0,79 4, OVPXXXXXX LIPOIDFOSFOR IN BLOED 4,58 0,48 5, OVPXXXXXX VETZUREN, VRIJ (FFA, NEFA) 13,09 1,43 14, OVPXXXXXX IMMUNOGLOBULINE, ELK 9,82 1,11 10, OVPXXXXXX FENYLALANINE 7,85 0,80 8, OVPXXXXXX CELLEN TELLEN IN LIQUOR 0,66 0,16 0, OVPXXXXXX AMMONIAK 13,09 1,43 14, OVPXXXXXX FIBRINOGEEN 4,58 0,48 5, OVPXXXXXX ASAT, SGOT, TRANSAMINASE 1,66 0,48 2, OVPXXXXXX CRYOGLOBULINE, KWALITATIEF 2,23 0,16 2, OVPXXXXXX OSMOLARITEIT 3,27 0,48 3, OVPXXXXXX MICROSCOPISCH ONDERZOEK (ONGEKLEURD OF GEKLEURD), ELK 3,27 1,08 4, OVPXXXXXX MICROSCOPISCH ONDERZOEK (SPIROCHETEN IN DONKER VELD) 3,27 1,08 4, OVPXXXXXX KWEEKPROEF OP TUBERCULOSE 19,64 5,05 24,69

8 OVPXXXXXX RESISTENTIEBEPALING KWALITATIEF M.B.V. DIFFUSIE-METHODE, BACTERIOLOGISCH 3,27 2,27 5, OVPXXXXXX RESISTENTIEBEPALING KWANTITATIEF M.B.V. MRC/ETEST PER ANTIBIOTICUM, BACTERIOLOGISCH 4,58 1,70 6, OVPXXXXXX RESISTENTIEBEPALING TBC KWANTITATIEF M.B.V. MRC PER ANTIBIOTICUM, BACTERIOLOGISCH 7,85 5,56 13, OVPXXXXXX MRC + MBC-BEPALING PER ANTIBIOTICUM 19,64 5,57 25, OVPXXXXXX INTERACTIE MRC VAN TWEE ANTIBIOTICA 32,73 3,99 36, OVPXXXXXX SERUM BACTERICIDIE 19,64 0,66 20, OVPXXXXXX BETA LACTAMASE TEST 2,23 0,63 2, OVPXXXXXX DIERPROEF (TBC E.A.) 26,19 0,48 26, OVPXXXXXX MICROSCOPISCH ONDERZOEK (GEKLEURD OF ONGEKLEURD), ELK, MYCOLOGISCH 3,27 0,88 4, OVPXXXXXX RESISTENTIEBEPALING KWANTITATIEF D.M.V. MRC/ETEST PER ANTIBIOTICUM, MYCOLOGISCH 4,58 1,64 6, OVPXXXXXX MICROSCOPISCH ONDERZOEK OP TUBERCULOSE (ZIEHL-NEELSEN OF GELIJKWAARDIGE METHODE) 13,09 2,27 15, OVPXXXXXX AGGLUTINATIEREACTIE VOLGENS WIDAL, VOOR ELK MICRO-ORGANISME 9,82 0,90 10, OVPXXXXXX Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode. 3,27 0,16 3, OVPXXXXXX PAUL EN BUNNELL, REACTIE VAN 9,82 0,90 10, OVPXXXXXX Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest). 3,27 0,16 3, OVPXXXXXX Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest). 4,58 0,31 4, OVPXXXXXX CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering). 7,85 0,49 8, OVPXXXXXX AGGLUTINATIE, KOUDE 6,55 0,30 6, OVPXXXXXX ANTI-STERPTOLYSINE TITER / ANTI-DNASE B TITER OF STAPHOLYSINE TITER, ELK 6,55 0,90 7, OVPXXXXXX ROSE-TEST 7,85 0,38 8, OVPXXXXXX L-AGGLUTINATIE 4,58 0,19 4, OVPXXXXXX RA-TEST (LATEX-AGGLUTINATIE) 4,58 0,33 4, OVPXXXXXX TREPONEMA PALLIDUM HAEMAGGLUTINATIETEST (TPHA) 3,27 4,36 7, OVPXXXXXX FLUORESCERENDE TREPONEMALE ANTI-STOFFENREACTIE (MET TOEPASSING VAN ABSORPTIE) FTA-ABS-REACTIE 9,82 0,90 10, OVPXXXXXX VDRL-REACTIE (KWANTITATIEF) 4,58 0,63 5, OVPXXXXXX PRECIPITATIE REACTIE 6,55 0,35 6, OVPXXXXXX IMMUNODIFFUSIE REACTIE 7,85 2,28 10, OVPXXXXXX IMMUNOCHEMOLYTISCHE BEPALING VAN COMPLEMENT GEHALTE (CH 50) 7,85 0,96 8, OVPXXXXXX COMPLEMENT COMPONENT (KWANTITATIEVE BEPALING) 7,85 1,11 8, OVPXXXXXX T-ROSE-TEST 26,19 2,39 28, OVPXXXXXX MEMBRAAN IMMUNOFLUORESCENTIE (TER BEPALING VAN HET B-LYMFOCYTEN) 26,19 0,95 27, OVPXXXXXX C-REACTIVE PROTEINEN (CRP) 4,58 0,32 4, OVPXXXXXX ANTI-NUCLEAIRE FACTOR (ANF) 7,85 0,95 8, OVPXXXXXX ANTI-PERINUCLEAIRE FACTOR (PNF) 6,55 1,44 7, OVPXXXXXX CELLULAIRE IMMUNITEIT DOOR MIDDEL VAN LYMFOCYTEN TRANSFORMATIE, BEPALING VAN 39,28 3,53 42, OVPXXXXXX GRANULOCYTEN-TOXICITEITSTEST 19,64 2,02 21,66

9 OVPXXXXXX LEUCOCYTEN AGGLUTINATIETEST 19,64 1,55 21, OVPXXXXXX Hemoglobine (incl.(eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)). 1,66 0,16 1, OVPXXXXXX BEZINKINGSSNELHEID 1,66 0,16 1, OVPXXXXXX BLOEDINGSTIJD 9,82 0,16 9, OVPXXXXXX PROTROMBINETIJD BIJ ORALE ANTISTOLLING 3,27 0,16 3, OVPXXXXXX PROTROMBINETIJD 4,58 0,16 4, OVPXXXXXX ERYTROCYTEN, RESISTENTIE 2,23 0,16 2, OVPXXXXXX PLASMACELLEN TELLEN 2,23 0,32 2, OVPXXXXXX MICROSCOPIE VAN STERNUMPUNCTAAT, STANDAARDKLEURING EN BEOORDELING 3,27 0,48 3, OVPXXXXXX EOSINOFIELEN TELLEN 1,66 0,16 1, OVPXXXXXX TROMBOCYTEN TELLEN 1,66 0,16 1, OVPXXXXXX RETICULOCYTEN TELLEN 3,27 0,16 3, OVPXXXXXX DIFFERENTIELE TELLING (HAND) 3,27 0,16 3, OVPXXXXXX DIFFERENTIELE TELLING (MACHINAAL) 1,66 0,16 1, OVPXXXXXX LE-CELLEN 4,58 0,48 5, OVPXXXXXX BLOEDKOEK RETRACTIE, KWANTITATIEF 0,66 0,11 0, OVPXXXXXX RECALCIFICATIE-STOLLINGSTIJD 2,23 0,22 2, OVPXXXXXX HEPARINE-TOLERANTIE TEST 2,23 0,32 2, OVPXXXXXX ACID-HAM TEST 1,66 0,17 1, OVPXXXXXX HEMOGLOBINE (FOETAAL) KWALITATIEF 4,58 0,48 5, OVPXXXXXX HEMOGLOBINE FOETAAL (HBF), KWANTITATIEF 9,82 0,95 10, OVPXXXXXX HEMOGLOBINE SCHEIDING KWANTITATIEF 13,09 1,59 14, OVPXXXXXX BLOEDSTOLLINGSFACTOR II 3,27 0,32 3, OVPXXXXXX BLOEDSTOLLINGSFACTOR V 3,27 0,32 3, OVPXXXXXX BLOEDSTOLLINGSFACTOR VII 3,27 0,32 3, OVPXXXXXX BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII 13,09 1,43 14, OVPXXXXXX BLOEDSTOLLINGSFACTOR IX 13,09 1,43 14, OVPXXXXXX BLOEDSTOLLINGSFACTOR X 3,27 0,39 3, OVPXXXXXX TROMBOPLASTINETIJD, PARTIEEL 2,23 0,32 2, OVPXXXXXX TROMBINETIJD 2,23 0,30 2, OVPXXXXXX PROTEINE-SULFAAT-TITRATIE 1,66 0,17 1, OVPXXXXXX LEUCOCYTENCONCENTRATIE MET KLEURING 3,27 0,48 3, OVPXXXXXX TROMBOCYTEN AGGREGATIE, PER AGGREGERENDE SUBSTANTIE 6,55 0,63 7, OVPXXXXXX ALKALISCHE FOSFATASE, KWANTITATIEF, IN LEUCOCYTEN 19,64 1,59 21, OVPXXXXXX PLASMINOGEEN ACTIVTEIT 9,82 0,95 10, OVPXXXXXX GLUCOSE-6-FOSFAAT-DEHYDROGENASE (G 6 PD) IN ERYTROCYTEN 13,09 1,43 14,52

10 OVPXXXXXX Transketolase - in erytrocyten. 14,08 1,43 15, OVPXXXXXX Transketolase - voor en na toevoeging TPP (TPP effect), totaal. 19,64 1,43 21, OVPXXXXXX Circulerend anticoagulans (lupus anticoagulans, antitromboplastine, antifosfolipiden), per anticoagulans. 13,09 1,59 14, OVPXXXXXX ANTIPLASMINE ACTIVEIT, ALFA-2 9,82 0,95 10, OVPXXXXXX HEPARINE BEPALING (ANTI XA ACTIVITEIT) 9,82 0,95 10, OVPXXXXXX SPERMA-ANALYSE, EENVOUDIG 6,55 0,16 6, OVPXXXXXX CONCREMENTEN (ZOALS STENEN), INSTRUMENTELE METHODE 19,64 0,16 19, OVPXXXXXX CHROMATOGRAFISCHE ANALYSE (KWALITATIEF, 2-DIMENSIONAAL) 13,09 1,43 14, OVPXXXXXX ZUURSTOF- EN KOOLZUURGEHALTE VAN UITADEMINGSLUCHT, KWANTITATIEF 13,09 1,59 14, OVPXXXXXX NATRIUM EN CHLORIDE IN ZWEET (KWANTITATIEF) 9,82 1,11 10, OVPXXXXXX BNP/NT-PROBNP 21,13 1,59 22, OVPXXXXXX LEVENSDUUR ERYTROCYTEN, 51-CHROMIUM 45,83 0,80 46, OVPXXXXXX BILIRUBINE IN VRUCHTWATER, EVENTUEEL ASCITESVOCHT, KWANTITATIEF 13,09 0,32 13, OVPXXXXXX ZINK 9,82 0,95 10, OVPXXXXXX FOSFOLIPIDEN-FOSFOR, TOTAAL (TPP) 7,85 0,80 8, OVPXXXXXX LECITHINE SFINGOMYELINE VERHOUDING (L/S RATIO) 39,28 3,18 42, OVPXXXXXX Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk). 32,73 0,83 33, OVPXXXXXX WORMEIEREN (CONCENTRATIE) 13,09 1,50 14, OVPXXXXXX PROTOZOAIRE CYSTEN (CONCENTRATIE) 13,09 2,01 15, OVPXXXXXX ENTAMOEBA HISTOLYTICA (ZINKSULFAAT CONCENTRATIE) 6,55 2,01 8, OVPXXXXXX SCHISTOSOMA (ZOUTZUUR-ETHER CONCENTRATIE) 13,09 1,50 14, OVPXXXXXX STRONGYLOIDES (BAEMANN CONCENTRATIE) 13,09 1,50 14, OVPXXXXXX SCHISTOSOMA (NA CONCENTRATIE D.M.V. CENTRIFUGEREN) 19,64 1,50 21, OVPXXXXXX VIROLOGISCH ONDERZOEK DOOR MIDDEL VAN CELKWEEK < 2 MEDIA 19,64 7,33 26, OVPXXXXXX VIROLOGISCH ONDERZOEK DOOR MIDDEL VAN CELKWEEK 2-3 MEDIA 26,19 7,32 33, OVPXXXXXX VIROLOGISCH ONDERZOEK DOOR MIDDEL VAN CELKWEEK > 3 MEDIA 32,73 7,32 40, OVPXXXXXX TYPERING VAN GEISOLEERD VIRUSSTAM 81,83 12,62 94, OVPXXXXXX HBS ANTIGEEN 9,82 3,01 12, OVPXXXXXX VIRUSDETECTIE IN KWEEK MET SPECIFIEKE ANTISERA 13,09 5,56 18, OVPXXXXXX ANTISTOFFEN, IGT, IGG OF IGA TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IMMUNOASSAY 9,82 1,40 11, OVPXXXXXX ANTISTOFFEN TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. CBR OF HAR PER BEPALING 4,58 1,70 6, OVPXXXXXX ANTISTOFTITERSTIJGING MET BEHULP VAN NEUTRALISATIE (2 BEPALINGEN) 26,19 9,10 35, OVPXXXXXX ANTISTOFFEN, IGM TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IF 13,09 5,27 18, OVPXXXXXX ANTISTOFFEN, IGT, IGG OF IGA TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IF 9,82 4,36 14, OVPXXXXXX ANTISTOFFEN, IGM TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IMMUNOASSAY 13,09 2,52 15, OVPXXXXXX Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch. 19,64 3,13 22,77

11 OVPXXXXXX Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch. 19,64 3,13 22, OVPXXXXXX Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, mycologisch. 19,64 3,13 22, OVPXXXXXX Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch. 19,64 3,13 22, OVPXXXXXX Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch. 19,64 3,13 22, OVPXXXXXX HYDROXY-INDOLAZIJNZUUR, 5-, KWANTITATIEF 9,82 0,95 10, OVPXXXXXX HYDROXYTRYPTAMINE, 5-, (5-HT)(SEROTONINE) 9,82 0,95 10, OVPXXXXXX VITAMINE B1, THIAMINE 9,82 0,95 10, OVPXXXXXX VITAMINE B6, PYRIDOXINE 9,82 0,95 10, OVPXXXXXX VITAMINE H, BIOTINE 9,82 0,95 10, OVPXXXXXX PORFOBILINOGEEN, KWALITATIEF 3,27 0,32 3, OVPXXXXXX PORFOBILINOGEEN, KWANTITATIEF 7,85 0,80 8, OVPXXXXXX Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief 19,64 totaal eiwitbepaling. 1,90 21, OVPXXXXXX MICRO-ALBUMINE IN URINE 4,58 0,79 5, OVPXXXXXX VANILLYL-AMANDELZUUR (VMA) 19,64 1,74 21, OVPXXXXXX HOMOVANILLINE (HVA) 19,64 1,74 21, OVPXXXXXX AMINOZURENCHROMATOGRAM VIA KOLOMCHROMATOGRAFIE 45,83 5,55 51, OVPXXXXXX CYSTINE, KWALITATIEF 2,23 0,16 2, OVPXXXXXX FENYLPYRODRUIVENZUUR, KWALITATIEF 0,66 0,16 0, OVPXXXXXX BLOED, KWALITATIEF (TABLET TEST) 0,66 0,16 0, OVPXXXXXX PREGNAANDIOL + PREGNAANTRIOL IN CYCLUSURINE 26,19 2,39 28, OVPXXXXXX HYDROXYPROLINE 13,09 1,43 14, OVPXXXXXX MYOGLOBINE, KWALITATIEF 1,66 0,16 1, OVPXXXXXX OXAALZUUR 6,55 0,63 7, OVPXXXXXX O2-VERZADIGING VAN HET ARTERIELE BLOED 4,58 0,48 5, OVPXXXXXX BLOEDGASSEN: PH, PCO2, PO2 EN/OF STANDAARDBICARBONAAT VAN HET ARTERIELE BLOED 4,58 1,59 6, OVPXXXXXX GAMMA-GLUTAMYL-TRANSPEPTIDASE 1,66 0,48 2, OVPXXXXXX NUCLEOTIDASE, 5' 4,58 0,48 5, OVPXXXXXX IGG SUBKLASSEN 13,09 1,43 14, OVPXXXXXX CI-ESTERASEREMMERACTIVITEIT 13,09 1,43 14, OVPXXXXXX VISCOSITEIT 6,55 0,48 7, OVPXXXXXX PRECIPITINEN 13,09 1,27 14, OVPXXXXXX APOLIPOPROTEINE A, B, C, E 9,82 0,95 10, OVPXXXXXX CORTISOL 7,85 0,95 8, OVPXXXXXX CORTISOL, VRIJ 9,82 0,95 10, OVPXXXXXX DESOXYCORTISOL, 9 9,82 0,95 10, OVPXXXXXX DESOXYCORTISOL, 11 9,82 0,95 10,77

12 OVPXXXXXX ALDOSTERON 9,82 0,95 10, OVPXXXXXX HYDROXYPROGESTERON, 17 9,82 0,95 10, OVPXXXXXX PROGESTERON 9,82 0,95 10, OVPXXXXXX TESTOSTERON 9,82 0,95 10, OVPXXXXXX TESTOSTERON, VRIJ 9,82 0,95 10, OVPXXXXXX ANDROSTANOLON (DIHYDROTESTOSTERON) 9,82 0,95 10, OVPXXXXXX ANDROSTEENDION 9,82 0,95 10, OVPXXXXXX DEHYDRO-EPI-ANDROSTERON (DHEA) 13,09 0,95 14, OVPXXXXXX DEHYDRO-EPI-ANDROSTERONSULFAAT (DHEA-S) 9,82 0,95 10, OVPXXXXXX SEX HORMONE BINDING GLOBULIN (SHBG) 9,82 0,95 10, OVPXXXXXX SOMATOMEDINE 13,09 0,95 14, OVPXXXXXX SOMATOSTATINE 13,09 0,95 14, OVPXXXXXX PREGNENOLON 9,82 0,95 10, OVPXXXXXX OESTRIOL BIJ GRAVIDAE 9,82 0,95 10, OVPXXXXXX OESTRON, OESTRADIOL, ELK 9,82 0,95 10, OVPXXXXXX GLUCAGON 9,82 0,95 10, OVPXXXXXX INSULINE 9,82 0,95 10, OVPXXXXXX INSULINE-ANTISTOFFEN 9,82 0,95 10, OVPXXXXXX C-PEPTIDE 9,82 0,95 10, OVPXXXXXX ACTH, CORTICOTROFINE 9,82 0,95 10, OVPXXXXXX LUTEINISEREND HORMOON (LH) 7,85 0,95 8, OVPXXXXXX FOLLIKELSTIMULEREND HORMOON (FSH) 7,85 0,95 8, OVPXXXXXX THYROTROFINE (TSH) BINDING INHIBITOR 9,82 0,95 10, OVPXXXXXX THYROTROFINE (TSH) STIMULATING IMMUUNGLOBULINE 9,82 0,95 10, OVPXXXXXX HCG, HUMAAN CHORIONGONADOTROFINE, INTACT MOLECUUL 9,82 0,95 10, OVPXXXXXX HCG, BETA-HUMAAN CHORIONGONADOTROFINE 13,09 0,95 14, OVPXXXXXX HCG, BETAVRIJ-HUMAAN CHORIONGONADODROFINE 9,82 0,95 10, OVPXXXXXX HCS, HPL, HUMAAN CHORIONSOMATOTROFINE 9,82 1,12 10, OVPXXXXXX GROEIHORMOON, HGH, SOMATROPINE 9,82 0,95 10, OVPXXXXXX RH-LH BELASTINGTEST (= LH OP MIN) 32,73 3,02 35, OVPXXXXXX RH-FSH BELASTINGTEST (=FSH OP MIN) 32,73 3,02 35, OVPXXXXXX VASOPRESSINE (ANTIDIURETISCH HORMOON, ADH) 9,82 0,95 10, OVPXXXXXX PROLACTINE (PRL) 7,85 1,11 8, OVPXXXXXX THYROXINE (VRIJ T4) 7,85 1,11 8, OVPXXXXXX TRIJOODTHYRONINE (VRIJ T3) 9,82 1,11 10, OVPXXXXXX TRIJOODTHYRONINE (REVERSE T3) 9,82 1,11 10,93

13 OVPXXXXXX THYROTROFINE (TSH) 6,55 1,11 7, OVPXXXXXX THYROXINEBINDEND GLOBULINE (TBG) 9,82 1,11 10, OVPXXXXXX THYROXINE (T4) 6,55 1,11 7, OVPXXXXXX TRIJOODTHYRONINE (T3) 9,82 1,11 10, OVPXXXXXX FOLIUMZUUR 7,85 1,11 8, OVPXXXXXX VITAMINE B12, CYANOCOBALAMINE 9,82 1,11 10, OVPXXXXXX ATRIAL NATRIURETIC PEPTIDE (ANP) 9,82 1,11 10, OVPXXXXXX OSTEOCALCINE 9,82 1,11 10, OVPXXXXXX NEUROTENSINE 9,82 1,10 10, OVPXXXXXX TRANSCORTINE (CORTICOSTEROIDBINDEND GLOBULINE, CBG) 9,82 1,11 10, OVPXXXXXX ANTISTOFFEN TEGEN SPECIFIEK HUMAAN WEEFSEL 13,09 1,10 14, OVPXXXXXX ALLERGENEN, (SPECIFIEK IGE ANTISTOF TEGEN, RAST) 19,64 1,10 20, OVPXXXXXX ALLERGENEN, SCREENING OP INHALATIE-ALLERGIE 26,19 1,11 27, OVPXXXXXX BLOEDGROEP BEPALINGEN NIET VALLENDE ONDER ABO, RHESUS (DUFFY, KELL, ETC.) PER BLOEDGROEP 2,23 0,16 2, OVPXXXXXX PROSTAAT ZURE FOSFATASE (ANTIGEEN) 9,82 0,52 10, OVPXXXXXX PROSTAATSPECIFIEK ANTIGEEN (PSA) 9,82 1,11 10, OVPXXXXXX NEURONSPECIFIEK ENOLASE (NSE) 9,82 1,11 10, OVPXXXXXX CARCINOOM ANTIGEEN (CA), ELK 9,82 1,11 10, OVPXXXXXX TRYPSINE-LIKE INHIBITOR 9,82 1,11 10, OVPXXXXXX THYREOGLOBULINE 9,82 1,11 10, OVPXXXXXX CARCINO-EMBRYONAAL ANTIGEEN (CEA) 9,82 1,11 10, OVPXXXXXX ALFA-FOETOPROTEINE (AFP) 9,82 1,11 10, OVPXXXXXX BETA-2-MICROGLOBULINE 9,82 1,11 10, OVPXXXXXX CALCITONINE 9,82 1,11 10, OVPXXXXXX GASTRINE 9,82 1,11 10, OVPXXXXXX INHIBINE 9,82 1,11 10, OVPXXXXXX OESTROGEEN RECEPTOREN IN CYTOSOL 39,28 6,60 45, OVPXXXXXX PARATHORMOON (PTH) 9,82 1,11 10, OVPXXXXXX RENINE 9,82 1,11 10, OVPXXXXXX DNA-ANTISTOFFEN (KWANTITATIEF) 9,82 1,11 10, OVPXXXXXX FERRITINE 9,82 1,11 10, OVPXXXXXX SLAAPMIDDELEN, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE 32,73 0,80 33, OVPXXXXXX BENZODIAZEPINEN, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE 26,19 0,80 26, OVPXXXXXX ANTIDEPRESSIVA, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE 26,19 0,79 26, OVPXXXXXX OPIUMWET, IDENTIFICATIE MIDDEL VALLENDE ONDER DE OPIUMWET, CHROMATOGRAFISCH, PER COMPONENT 19,64 0,79 20, OVPXXXXXX Opiumwet, identificatie middel vallende onder de Opiumwet m.b.v. immunoassay, per component (zie ook ). 9,82 0,79 10,61

14 OVPXXXXXX Opiumwet, identificatie middel vallende onder de Opiumwet m.b.v. immunoassay, totaal maximaal per keer. 32,73 0,80 33, OVPXXXXXX OPIUMWET, KWANTIFICATIE MIDDEL VALLENDE ONDER DE OPIUMWET, CHROMATOGRAFISCH 26,19 0,79 26, OVPXXXXXX LAXANTIA, SCREENING 26,19 0,80 26, OVPXXXXXX DIURETICA, SCREENING 26,19 0,79 26, OVPXXXXXX ALCOHOL, KWANTITATIEF MET IDENTIFICATIE 19,64 0,79 20, OVPXXXXXX BROMIDE 19,64 1,59 21, OVPXXXXXX KOOLMONOXIDE, KWANTITATIEF MET IDENTIFICATIE IN BLOED 6,55 0,79 7, OVPXXXXXX METALEN (ZWAAR) KWALITATIEF EN/OF KWANTITATIEF PER ELEMENT (UITGEZONDERD LOOD) MET VLAMLOZE AAS 32,73 0,79 33, OVPXXXXXX METALEN (ZWAAR) KWALITATIEF EN/OF KWANTITATIEF PER ELEMENT, MET AAS VLAM, MAXIMAAL PER KEER 19,64 0,80 20, OVPXXXXXX ANTI-EPILEPTICA, M.B.V IMMUNOASSAY, ELK 9,82 0,79 10, OVPXXXXXX ANTI-EPILEPTICA, M.B.V. CHROMATOGRAFIE, ELK 19,64 0,79 20, OVPXXXXXX ALUMINIUM 19,64 0,79 20, OVPXXXXXX ANALGETICA/ANTIRHEUMATICA, M.B.V. IMMUNOASSAY 9,82 0,79 10, OVPXXXXXX ANALGETICA/ANTIRHEUMATICA, CHROMATOGRAFISCH 19,64 0,80 20, OVPXXXXXX ANALGETICA/ANTIRHEUMATICA, SPECTROFOTOMETRISCH 13,09 0,80 13, OVPXXXXXX H2-RECEPTORBLOKERENDE ANTIHISTAMINICA, KWANTITATIEF 19,64 0,80 20, OVPXXXXXX NICOTINE/COTININE M.B.V. IMMUNOASSAY 9,82 0,79 10, OVPXXXXXX NICOTINE/COTININE, CHROMATOGRAFISCH 19,64 0,80 20, OVPXXXXXX FLUORIDE 13,09 0,80 13, OVPXXXXXX LOOD, KWANTITATIEF M.B.V. AAS IN BLOED 19,64 0,79 20, OVPXXXXXX CYTOSTATICA M.B.V. AAS 19,64 0,80 20, OVPXXXXXX IMMUNOMODULANTIA / IMMUNOSUPPRESSIVA M.B.V. IMMUNOASSAY 19,64 0,79 20, OVPXXXXXX IMMUNOMODULANTIA / IMMUNOSUPPRESSIVA M.B.V. CHROMATOGRAFIE 26,19 0,79 26, OVPXXXXXX BETABLOKKER, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V. IMMUNOASSAY 9,82 0,80 10, OVPXXXXXX BETABLOKKER, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V CHROMATOGRAFIE 19,64 0,80 20, OVPXXXXXX THEOFYLLINE, KWANTITATIEF, CHROMATOGRAFISCH 13,09 0,80 13, OVPXXXXXX COFFEINE, KWANTITATIEF, CHROMATOGRAFISCH 19,64 0,80 20, OVPXXXXXX ANTIPSYCHOTICA (NEUROLEPTICA), IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE 26,19 0,79 26, OVPXXXXXX CARDIACA, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V. CHROMATOGRAFIE 26,19 0,79 26, OVPXXXXXX CARDIACA, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V. IMMUNOASSAY 9,82 0,79 10, OVPXXXXXX METHOTREXAAT MET IMMUNOASSAY, INCLUSIEF EVENTUELE HERBEPALINGEN 19,64 0,80 20, OVPXXXXXX CYTOSTATICA, CHROMATOGRAFISCH 26,19 0,80 26, OVPXXXXXX ANTIMICROBIELE MIDDELEN, ENKELVOUDIG, MICROBIOLOGISCHE BEPALING 6,55 1,22 7, OVPXXXXXX ANTIMICROBIELE MIDDELEN, MENGSEL, MICROBIOLOGISCHE BEPALING 9,82 1,32 11, OVPXXXXXX ANTIMICROBIELE MIDDELEN, M.B.V. IMMUNOASSAY 9,82 1,43 11, OVPXXXXXX ANTIMICROBIELE MIDDELEN, M.B.V. CHROMATOGRAFIE 19,64 3,29 22,93

15 OVPXXXXXX ANTICOAGULANTIA, M.B.V. CHROMATOGRAFIE 26,19 0,80 26, OVPXXXXXX LITHIUM 4,58 0,79 5, OVPXXXXXX THEOFYLLINE, M.B.V. IMMUNOASSAY 9,82 0,79 10, OVPXXXXXX GENEESMIDDEL, EIWITVRIJE FRACTIE (NAAST EEN ANDER NUMMER IN DIT TARIEF) PER MONSTER 4,58 0,79 5, OVPXXXXXX GENEESMIDDEL (FUNCTIETEST MET) WAARVAN KWANTITATIEVE BEPALING ELDERS IN HET TARIEF WORDT AANGEGEVEN 26,19 0,80 26, OVPXXXXXX Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, voorproeven (kleurproeven, immunoassays waaronder paracetamol). 19,64 0,79 20, OVPXXXXXX Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, alcoholen met GLC. 13,09 0,80 13, OVPXXXXXX Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, m.b.v. een chromatografische techniek. 26,19 0,80 26, OVPXXXXXX Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, m.b.v. een chromatografische techniek en hierbij de kwantificatie van de hoofdcomponent. 81,83 0,79 82, OVPXXXXXX LANDBOUWGIFTEN, CHROMATOGRAFISCH 26,19 2,97 29, OVPXXXXXX ORGANISCHE OPLOSMIDDELEN, CHROMATOGRAFISCH 19,64 0,80 20, OVPXXXXXX FRUCTOSAMINE 2,23 0,63 2, OVPXXXXXX GEGLYCEERDE HEMOGLOBINE 7,85 1,43 9, OVPXXXXXX HBALC 7,85 1,43 9, OVPXXXXXX SIKKELCEL TEST 13,09 1,43 14, OVPXXXXXX BILIRUBINE, KWANTITATIEF TOTAAL OF DIRECT, ELK 1,66 0,16 1, OVPXXXXXX LIPASE 2,23 0,16 2, OVPXXXXXX CHOLESTEROL, HDL 3,27 0,48 3, OVPXXXXXX MONOAMINOXYDASE (MAO) 7,85 0,90 8, OVPXXXXXX ANTITRYPSINE TYPERING, ALFA-I 19,64 1,59 21, OVPXXXXXX Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling. 6,55 1,59 8, OVPXXXXXX IMMUNO-ELECTROFORESE MET ANTISERUM, INCLUSIEF EVENTUELE DETERMINATIE 13,09 2,70 15, OVPXXXXXX GLUCOSE-INSULINE TOLERANTIETEST (INCLUSIEF URINE PORTIES) 7,85 0,95 8, OVPXXXXXX KOPER 19,64 1,59 21, OVPXXXXXX BENCE JONES EIWIT 7,85 0,95 8, OVPXXXXXX ALBUMINE-IGG RATIO (IN SERUM EN LIQUOR CEREBROSPINALIS) 32,73 3,50 36, OVPXXXXXX KWANTITATIEVE BEPALING VAN EEN IMMUNOGLOBULINE, NEFELOMETRISCH 7,85 0,80 8, OVPXXXXXX PREALBUMINE 7,85 0,79 8, OVPXXXXXX ALBUMINE IN LIQUOR CEREBROSPINALIS 7,85 0,79 8, OVPXXXXXX KAPPA KETENS, VRIJ OF GEBONDEN, ELK 7,85 0,79 8, OVPXXXXXX LAMBDA KETENS, VRIJ OF GEBONDEN, ELK 7,85 0,79 8, OVPXXXXXX IMMUNO-ELECTROFORESE VAN LIQUOR, NA CONCENTRATIE 32,73 3,18 35, OVPXXXXXX EIWIT 1,66 0,16 1, OVPXXXXXX ALBUMINE 1,66 0,16 1, OVPXXXXXX MYOGLOBINE 7,85 0,80 8, OVPXXXXXX GLYCOPROTEINE, ALFA-I-ZURE 7,85 0,80 8,65

16 OVPXXXXXX ANTITRYPSINE, ALFA-I 7,85 0,79 8, OVPXXXXXX ALAT, SGPT, TRANSAMINASE 1,66 0,63 2, OVPXXXXXX MELKZUUR DEHYDROGENASE (LDH) 1,66 0,48 2, OVPXXXXXX FRUCTOSE-I,6-DIFOSFAAT-ALDOLASE 4,58 0,48 5, OVPXXXXXX KREATINE-FOSFOKINASE 1,66 0,48 2, OVPXXXXXX ALKALISCHE FOSFATASE 1,66 0,48 2, OVPXXXXXX CK-MB, KREATINE-FOSFOKINASE ISO-ENZYM 7,85 1,27 9, OVPXXXXXX HYDROXYBOTERZUUR.DEHYDROGENASE (HBDH) 4,58 0,48 5, OVPXXXXXX TROPONINE, CARDIALE ISOVORM 8,45 0,95 9, OVPXXXXXX CERULOPLASMINE 7,85 0,95 8, OVPXXXXXX CRYOGLOBULINE, KWANTITATIEF 7,85 0,95 8, OVPXXXXXX COLLOID OSMOLALITEIT (COLLOID OSMOTISCHE DRUK) 6,55 0,63 7, OVPXXXXXX KWEEKPROEF < 2 MEDIA, BACTERIOLOGISCH 9,82 4,03 13, OVPXXXXXX KWEEKPROEF 2-3 MEDIA, BACTERIOLOGISCH 13,09 5,12 18, OVPXXXXXX KWEEKPROEF > 3 MEDIA, BACTERIOLOGISCH 19,64 6,22 25, OVPXXXXXX BLOEDKWEEK (AEROOB + ANAEROOB) 26,19 5,12 31, OVPXXXXXX DETERMINATIE MICRO-ORGANISMEN, BACTERIOLOGISCH 4,58 4,03 8, OVPXXXXXX KWEEKPROEF < 2 MEDIA, MYCOLOGISCH 9,82 3,41 13, OVPXXXXXX KWEEKPROEF 2-3 MEDIA, MYCOLOGISCH 13,09 4,17 17, OVPXXXXXX KWEEKPROEF > 3 MEDIA, MYCOLOGISCH 19,64 5,56 25, OVPXXXXXX DETERMINATIE MICRO-ORGANISMEN, MYCOLOGISCH 4,58 3,41 7, OVPXXXXXX CIRCULERENDE IMMUUNCOMPLEXEN, PER COMPONENT 13,09 0,90 13, OVPXXXXXX KRUISPROEF IN ZOUT-ALBUMINE-MILIEU 0,00 0,16 0, OVPXXXXXX ANTICOMPLEMENT TEST 3,27 0,32 3, OVPXXXXXX KRUISPROEF, VOLLEDIG (3 METHODEN) 3,27 0,63 3, OVPXXXXXX ERYTROCYTEN, OSMOTISCHE RESISTENTIE 13,09 1,27 14, OVPXXXXXX LYMFOCYTEN SUBPOPULATIE, EERSTE ANTISTOF 19,64 2,21 21, OVPXXXXXX LYMFOCYTEN SUBPOPULATIE, TWEEDE EN ELKE VOLGENDE ANTISTOF 4,58 0,63 5, OVPXXXXXX HLA-A, B, C, TYPERING 81,83 10,37 92, OVPXXXXXX HLA-B27 32,73 3,34 36, OVPXXXXXX MICROSCOPIE VAN PUNCTATEN (ANDERS DAN STERNUMPUNCTAAT), STANDAARD KLEURING EN BEOORDELING 6,55 0,79 7, OVPXXXXXX Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling. 3,27 0,48 3, OVPXXXXXX LEUCOCYTEN, ENKELVOUDIGE BEPALING 1,66 0,16 1, OVPXXXXXX TROMBELASTOGRAM, EERSTE ONDERZOEK 19,64 1,91 21, OVPXXXXXX TROMBELASTOGRAM, HERHALINGEN 6,55 0,80 7, OVPXXXXXX HAPTOGLOBINE 7,85 0,95 8,80

17 OVPXXXXXX BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII STOL ACTIVITEIT 19,64 1,59 21, OVPXXXXXX BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII,VON WILLEBRAND FACTOR, RISTOCETINEFACTOR 9,82 1,59 11, OVPXXXXXX BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII RELATED ANTIGEEN 9,82 1,12 10, OVPXXXXXX BLOEDSTOLLINGSFACTOR XI 13,09 1,59 14, OVPXXXXXX BLOEDSTOLLINGSFACTOR XII 13,09 1,59 14, OVPXXXXXX APTT, GEACTIVEERDE PARTIELE TROMBOPLASTINETIJD 3,27 0,32 3, OVPXXXXXX FIBRINOGEEN SPLITSINGSPRODUKTEN, KWALITATIEF 2,23 0,32 2, OVPXXXXXX FIBRINOGEEN SPLITSINGSPRODUKTEN, KWANTITATIEF 7,85 0,95 8, OVPXXXXXX FIBRINE/FIBRINOGEEN DEGRADATIE PRODUKTEN (FDP) D-DIMEERTEST, SEMIKWANTITATIEF 2,23 0,32 2, OVPXXXXXX FIBRINE/FIBRINOGEEN DEGRADATIE PRODUKTEN, KWANTITATIEF 9,82 1,11 10, OVPXXXXXX FIBRINE MONOMEREN 2,23 0,32 2, OVPXXXXXX FIBRINOPEPTIDE-A 9,82 1,11 10, OVPXXXXXX ANTITROMBINE III ACTIVITEIT 9,82 1,11 10, OVPXXXXXX ANTITROMBINE III ANTIGEEN 13,09 1,43 14, OVPXXXXXX PLASMINOGEEN ANTIGEEN 13,09 1,62 14, OVPXXXXXX PORFYRINES URO-, COPRO-, PROTO-, IN ERYTROCYTEN, KWANTITATIEF 13,09 1,75 14, OVPXXXXXX PROTEINE C ACTIVITEIT 13,09 1,59 14, OVPXXXXXX PROTEINE C ANTIGEEN 13,09 1,59 14, OVPXXXXXX PROTEINE S TOTAAL ANTIGEEN 13,09 1,59 14, OVPXXXXXX PROTEINE S VRIJ ANTIGEEN 13,09 1,59 14, OVPXXXXXX ANTIPLASMINE ANTIGEEN, ALFA-2 13,09 1,59 14, OVPXXXXXX Sperma penetratie test, in capillairen vlgs. Kremer, SPM testen direct en gekruist, op voorwerpglas microscopisch vlgs. Kurzrock Miller, elk. 9,82 1,11 10, OVPXXXXXX OPWERKEN VAN SPERMA TEN BEHOEVE VAN FERTILISATIE 13,09 1,42 14, OVPXXXXXX ZWANGERSCHAPSREACTIE UIT SERUM 9,82 0,32 10, OVPXXXXXX HCG KWANTITATIEF UIT SERUM 39,28 1,27 40, OVPXXXXXX Baarmoederslijmonderzoek op: aspect, ph, varentest en aanwezigheid van epitheel, erytrocyten, leucocyten, bacteriën. 2,23 0,32 2, OVPXXXXXX Sperma onderzoek (uitgebreid), tenminste omvattende bepaling van volume, viscositeit, dichtheid van spermatozoën, ph, motiliteit, aantal en aard rondcellen. 26,19 1,59 27, OVPXXXXXX ERYTROCYTENVOLUME 26,19 1,59 27, OVPXXXXXX IJZER(PLASMA-IJZER)TURNOVER (PIT), BEPALING VAN DE ERYTROCYTEN-IJZERTURNOVER 45,83 1,59 47, OVPXXXXXX ACETYLGLUCOSEAMINIDASE, N 7,85 0,95 8, OVPXXXXXX KINKHOEST-SEROLOGIE (IGM + IGG) 45,83 3,13 48, OVPXXXXXX ALLERGIE-ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-B/CLB-C) 39,28 0,79 40, OVPXXXXXX ANTISTOFFEN TEGEN WEEFSELANTIGENEN, BIJZONDER (CLB-B) 39,28 0,75 40, OVPXXXXXX REUMAFACTOREN (ELISA)(CLB-B) 19,64 0,71 20, OVPXXXXXX AUTO-IMMUUNZIEKTEN, OVERIGE, BIJZONDER (CLB-C) 39,28 0,79 40, OVPXXXXXX BLOEDCELCHEMIE, ROOD, BIJZONDER (CLB-B) 39,28 0,71 39,99

Tarief geldig: Declaratie Omschrijving declaratiecode Totaalprijs Van Tm

Tarief geldig: Declaratie Omschrijving declaratiecode Totaalprijs Van Tm Products kunnen meerdere keren voorkomen als gevolg van een andere geldigheidsperiode. Declaratie Omschrijving declaratie Totaalprijs Van Tm 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 01-01-2014 31-12-2014 010906

Nadere informatie

Prijslijst DOT-zorgproducten en OVP 2014 Bronovo Ziekenhuis Versie 2014.3 Geldig vanaf 1 juni 2014

Prijslijst DOT-zorgproducten en OVP 2014 Bronovo Ziekenhuis Versie 2014.3 Geldig vanaf 1 juni 2014 code 2014 omschrijving Declaratiecode OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 010905 0,00 0,25 0,25 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 010906 0,00 33,00 33,00 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie,

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten Lievensberg ziekenhuis 2014 Versie 2.0 1-6-2014

Tarievenlijst passanten Lievensberg ziekenhuis 2014 Versie 2.0 1-6-2014 Tarievenlijst passanten Lievensberg 2014 Versie 2.0 1-6-2014 Declaratiec Zorgproduct Omschrijving Kostendeel Honorarium Totaal Tarief 010905 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER - 0,25 0,25 010906 010906 Reistijd/vacatie

Nadere informatie

Voor verdere uitleg verwijzen wij u naar onze Verzekeringsvoorwaarden.

Voor verdere uitleg verwijzen wij u naar onze Verzekeringsvoorwaarden. U kunt via onze Zorgvinder nagaan of uw zorgaanbieder een contract met ons heeft. Zorgvinder Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen over uw vergoeding? Bel dan gerust

Nadere informatie

geldig per 1 juni 2014

geldig per 1 juni 2014 10905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,00 0,25 0,25 10906 Reistijd/vacatie per half uur. 0,00 33,00 33,00 32280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 18,47 54,92 73,39 32281

Nadere informatie

Overige zorgproducten Ingangsdatum: 1 juni 2014 Einddatum: 31 december 2014

Overige zorgproducten Ingangsdatum: 1 juni 2014 Einddatum: 31 december 2014 Prijslijst St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg Overige zorgproducten Ingangsdatum: 1 juni 2014 Einddatum: 31 december 2014 Declaratiecode 010905 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,00 0,25 0,25 010906 010906

Nadere informatie

159,87. Niet alle overige zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 1 (van 44)

159,87. Niet alle overige zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 1 (van 44) 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 75,20 032281 Diagnostische directe laryngoscopie,

Nadere informatie

Vergoeding nietgecontracteerde. specialistische zorg 2015

Vergoeding nietgecontracteerde. specialistische zorg 2015 Vergoeding nietgecontracteerde medisch specialistische zorg 2015 IAK Verzekeringen Als gevolmachtigd agent voert IAK geheel zelfstandig zorgverzekeringen uit voor rekening van een zorgverzekeraar. Daarom

Nadere informatie

DBC Zorgproductcode Zorg Plan Selectief (natura)

DBC Zorgproductcode Zorg Plan Selectief (natura) Wij zijn er voor ú Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Looptijd prijslijst 1/1/2015-31/3/2015* Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die

Nadere informatie

Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder:

Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder: Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder: vind-de-beste-zorg Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen over uw vergoeding? Bel dan gerust

Nadere informatie

Testen en afnamecondities

Testen en afnamecondities -100b (liquor) Acetazolamide Bloed Buis oranje-gel-8.5 4 Afname vlak vóór dosis of minimaal 2 uur na dosis Aceton Acetylcholinereceptoren, antistoffen tegen (ACRA) Bloed Buis oranje-gel-8.5 4 Adenovirus

Nadere informatie

Referentiewaardelijst bepalingen

Referentiewaardelijst bepalingen Deze lijst toont de referentiewaarden voor de bepalingen uitgevoerd op het laboratorium van Diagnostiek voor U Opmerkingen: - De tijdsduur tot de rapportage van de uitslag is afhankelijk van de manier

Nadere informatie

Toelichtingen bij het aanvraagformulier

Toelichtingen bij het aanvraagformulier Informatie vanuit het laboratorium CMA-CLA-CLH Toelichtingen bij het aanvraagformulier Opgemaakt op basis van het aanvraagformulier versie 44 Raadpleeg ook de labogids AFNAMECONDITIES Nuchtere staalafname:

Nadere informatie

Doseren van humane choriongonadotrofines (HCG) mag niet worden aangerekend gedurende de twintig laatste weken van de zwangerschap.

Doseren van humane choriongonadotrofines (HCG) mag niet worden aangerekend gedurende de twintig laatste weken van de zwangerschap. DIAGNOSEREGELS ARTIKEL 24 Diag 1 Diag 2 Diag 3 Diag 5 Diag 6 Diag 8 Diag 10 Diag 11 Diag 12 Diag 20 Diag 24 Diag 27 Doseren van glucose of andere reducerende suikers in urine en/of doseren van eiwit in

Nadere informatie

Inho dsopgave behorende bij de tabel

Inho dsopgave behorende bij de tabel Tabel behorende bij PB 2001, 100 (Landsbesluit Medisch Tarief Sociale Verzekeringen 2001) Inho dsopgave behorende bij de tabel Omschrijving pagina Kleine verrichtingen (huisarts) i -2 Bijzondere verrichtingen

Nadere informatie

Algemeen onderzoek BSE Kreatinine GFR ALAT y-gt ASAT Glucose TSH ANEMIE Hb MCV Ferritine Trombocyten Leukocyten Reticulocyten LDH Foliumzuur Vit B12

Algemeen onderzoek BSE Kreatinine GFR ALAT y-gt ASAT Glucose TSH ANEMIE Hb MCV Ferritine Trombocyten Leukocyten Reticulocyten LDH Foliumzuur Vit B12 Algemeen onderzoek BSE bij ontsteking komen eiwitten vrij die de erytrocyten sneller doen zakken dus hoog BSE Hb eiwit in de rode bloedcel voor vervoer zuurstof en koolstofdioxide Kreatinine 60/120 wordt

Nadere informatie

INSTRUCTIES BIJ DE BEANTWOORDING VAN DE VRAGEN

INSTRUCTIES BIJ DE BEANTWOORDING VAN DE VRAGEN INSTRUCTIES BIJ DE BEANTWOORDING VAN DE VRAGEN 1. Deze toets bestaat uit 150 meerkeuzevragen. 2. Controleer of er pagina s ontbreken en vraag zonodig een nieuw exemplaar. 3. Bij de inschrijfbalie ontvangt

Nadere informatie

Atalmedialwijzer. Voor: artsen en (co) assistenten Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp/Alphen

Atalmedialwijzer. Voor: artsen en (co) assistenten Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp/Alphen Atalmedialwijzer Laboratorium Voor: artsen en (co) assistenten Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp/Alphen Informatie en richtlijnen voor het optimaal gebruik van de diensten van Atalmedial vs 2 januari 2015

Nadere informatie

DEEL 1. DE RODE BLOEDCEL... 9 1 DE VORM EN CYTOSKELET VAN ERYTROCYTEN... 9 2 KARAKTERISTIEKEN VAN RODE BLOEDCELLEN... 10

DEEL 1. DE RODE BLOEDCEL... 9 1 DE VORM EN CYTOSKELET VAN ERYTROCYTEN... 9 2 KARAKTERISTIEKEN VAN RODE BLOEDCELLEN... 10 INHOUDSTAFEL. DEEL 1. DE RODE BLOEDCEL... 9 1 DE VORM EN CYTOSKELET VAN ERYTROCYTEN... 9 2 KARAKTERISTIEKEN VAN RODE BLOEDCELLEN... 10 3 VORMING VAN RBC: ERYTROPOIESIS... 11 4 HET ERYTROPOIETINE... 13

Nadere informatie

Bijlage 1 bij beleidsregel CU-2073

Bijlage 1 bij beleidsregel CU-2073 Bijlage 1 bij beleidsregel CU-2073 INDELING TARIEFLIJST 2012 A. ALGEMEEN B. DIAGNOSTIEK 1. Beeldvormende diagnostiek 2. Klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken 3. Pathologie 4. Nucleaire

Nadere informatie

VIER JARIGE HBO OPLEIDING INTEGRALE GENEESKUNDE VOOR THERAPEUTEN DE MENS CENTRAAL

VIER JARIGE HBO OPLEIDING INTEGRALE GENEESKUNDE VOOR THERAPEUTEN DE MENS CENTRAAL VIER JARIGE HBO OPLEIDING INTEGRALE GENEESKUNDE VOOR THERAPEUTEN DE MENS CENTRAAL VERSIE FEBRUARI 2012 OPDRACHTGEVER EN VERANTWOORDELIJK VOOR DE UITVOERING IN DE PRAKTIJK: NEW HEALTH ACADEMY OPLEIDINGS

Nadere informatie

Totaal ijzervoorraad, behoefte, verlies, enterohepatische kringloop, absorptie en resorptie ijzer.

Totaal ijzervoorraad, behoefte, verlies, enterohepatische kringloop, absorptie en resorptie ijzer. RC 1 (ZSO 1 + 2) Hb: Mannen: 8,5-11 mmol/l Vrouwen: 7,5-11 mmol/l Etiologie anemie: Klinisch: o Verminderde aanmaak o Verhoogde afbraak (hemolyse) o Verhoogd verlies Diagnostisch: o Microcytair o Macrocytair

Nadere informatie

EXAMENSTOFBESCHRIJVING MEDISCHE VAKKEN MDK MDT - MDC

EXAMENSTOFBESCHRIJVING MEDISCHE VAKKEN MDK MDT - MDC EXAMENSTOFBESCHRIJVING MEDISCHE VAKKEN MDK MDT - MDC Copyright Stichting BCE INHOUDSOPGAVE KENMERKEN LEVENDE STOF...2 CELLEN EN WEEFSELS...2 ONCOLOGIE...3 SKELET, SPIEREN EN GEWRICHTEN...3 SKELET EN GEWRICHTEN...3

Nadere informatie

Diagnostisch onderzoek

Diagnostisch onderzoek Vademecum Diagnostisch onderzoek Sanquin Bloedvoorziening Vademecum Diagnostisch onderzoek Sanquin Diagnostiek 2014 Inhoud 5 Voorwoord 7 8 20 38 54 72 82 92 106 126 150 156 166 180 196 Theorie 1 Transfusie

Nadere informatie

Werkboek. Beknopte integrale ziekteleer Kwalificatieniveau 4. behorend bij de derde druk van. Paul Bocken

Werkboek. Beknopte integrale ziekteleer Kwalificatieniveau 4. behorend bij de derde druk van. Paul Bocken Werkboek behorend bij de derde druk van Beknopte integrale ziekteleer Kwalificatieniveau 4 Paul Bocken In dit werkboek zijn oefenvragen opgenomen die behoren bij de uitgave Beknopte integrale ziekteleer

Nadere informatie

algemene problemen Hoofdstuk 1 W.D. Reitsma en J.B.L. Hoekstra Lichaamssamenstelling

algemene problemen Hoofdstuk 1 W.D. Reitsma en J.B.L. Hoekstra Lichaamssamenstelling Hoofdstuk 1 algemene problemen W.D. Reitsma en J.B.L. Hoekstra Ω 1.1 Lichaamssamenstelling Het totale lichaamswater bedraagt ongeveer 60% van het lichaamsgewicht. Bij vrouwen is dit iets lager dan bij

Nadere informatie

Handboek Gebruik Zorgactiviteiten

Handboek Gebruik Zorgactiviteiten Handboek Gebruik Zorgactiviteiten bijgewerkt tot en met RZ14c Versie 20140501 Ingangsdatum 1 juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Consult, overleg, coördinatie en bespreking... 5 2.1 Poliklinische

Nadere informatie

Acute boekje. Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van aandoeningen op het gebied van inwendige specialismen

Acute boekje. Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van aandoeningen op het gebied van inwendige specialismen Acute boekje Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van aandoeningen op het gebied van inwendige specialismen 2009 Acute boekje Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van aandoeningen op

Nadere informatie

Acute boekje. Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van acute aandoeningen in de Interne Geneeskunde Vierde editie 2009

Acute boekje. Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van acute aandoeningen in de Interne Geneeskunde Vierde editie 2009 Acute boekje Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van acute aandoeningen in de Interne Geneeskunde Vierde editie 2009 Redactiecommissie A.P.J. de Vries (LUMC, Leiden) R.O.B. Gans (UMCG, Groningen)

Nadere informatie

5O204 Water en zouthuishouding

5O204 Water en zouthuishouding 5O204 Water en zouthuishouding Thema 1 3 HC 1.1 - Inleiding 3 HC 1.2 - Glomerulaire filtratie en proteïnurie 3 ZSO 1.1 - Anatomie 3 ZSO 1.2 - Glomerulaire filtratie (GFR) / Creatinineklaring 4 ZSO 1.3

Nadere informatie