afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek."

Transcriptie

1 Menzis ZorgZó (Restitutiepolis): Lijst maximale en medisch specialistische zorg niet-gecontracteerde zorgaanbieders (marktconforme tarieven) Als u kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst heeft met Menzis, krijgt u een gedeelte van de kosten vergoed. Er gelden maximale en, zie lijst hieronder. U kunt ook bellen met onze Klantenservice op De lijst met maximale en kan gedurende het jaar wijzigen. Als er voor een bepaald DBC-zorgproduct geen in de lijst met maximale en is opgenomen dan krijgt u een van het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden passend is te achten. Specifiek voor prijzen geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen claimen van Menzis. Nr Segment soort Omschrijving 1 A OZP Overige verrichtingen REISKOSTEN PER KILOMETER ,24 0,24 2 A OZP Overige verrichtingen Reistijd/vacatie per half uur ,27 32,27 3 A Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s) ,91 49,68 67,59 4 A Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s) ,30 58,80 159,10 5 A Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek ,42-359,42 6 A Diagnostische pleurapunctie ,96-48,96 7 A Poliklinische controle op de werking van de pacemaker, inclusief het eventueel gebruik van de cardioverter ,40-39,40 8 A INBRENGEN VAN EEN PORT-A-CATH SYSTEEM ,57 94,52 277,09 9 A Echoscopische punctie via de oesofagus (EUS) ,15 163,15 10 A Echo-bronchoscopie (EBUS), inclusief evt. biopten ,15 163,15 11 A Endo-echografie ter beoordeling bovenbuikorganen, inclusief eventuele biopten ,02 123,02 12 A Endo-echografie ter beoordeling van tumoren in het distale colon, inclusief eventuele biopten ,51 61,51 13 A Oesofagusfunctieonderzoek, inclusief eventuele 24-uurs metingen (manometrie en/of phmeting) ,51 61,51 14 A BEHANDELING ZENKER-DIVERTIKEL ,11 92,11 15 A Therapeutische endoscopie van oesofagus, maag of duodenum ,36 91,38 457,74 16 A GASTROSTOMIE, OPEN PROCEDURE (ZIE VOOR ENDOSCOPISCH) ,35 65,45 431,80 17 A Diagnostische endoscopie van oesofagus, maag en/of duodenum met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten ,89 40,62 404,51 18 A Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie ,35 92,47 458,82 19 A CAPSULE ENDOSCOPIE ,19 131,19 20 A Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoïd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie ,35 41,56 407,91 21 A RECTOSCOPIE OF PROCTOSCOPIE ,07 20,44 82,51 22 A Endoscopische retrograde (pancreatico-)cholangioscopie (ERCP) ,66 121,85 874,51 23 A Endoscopisch plaatsen stent in tractus digestivus (proximaal of distaal) ,36 123,02 489,38 24 A Interventie-coloscopie (behandeling bloeding, dilatatie) niet zijnde stentplaatsing (zie ) ,38 91,38 25 A 26 A 27 A 28 A 29 A Niet operatieve ambulante behandeling van haemorrhoïden door middel van scleroseren, bandligatie, infraroodcoagulatie of cryochirurgie. De eerste behandeling. Niet operatieve ambulante behandeling van haemorrhoïden door middel van scleroseren, bandligatie, infraroodcoagulatie of cryochirurgie. Iedere volgende behandeling binnen een jaar ,75 29,74 168, ,75 28,74 167,49 LEVERBIOPSIE ,75 56,73 195,48 THERAPEUTISCHE ASCITESPUNCTIE ,75 29,48 168,23 Prenatale screening: Nuchal Translucentie (NT-) meting (nekplooimeting) bij eenling en het eerste kind van een meerlingzwangerschap ,26 6,87 163,13 1 van 154

2 Menzis ZorgZó (Restitutiepolis): Lijst maximale en medisch specialistische zorg niet-gecontracteerde zorgaanbieders (marktconforme tarieven) Als u kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst heeft met Menzis, krijgt u een gedeelte van de kosten vergoed. Er gelden maximale en, zie lijst hieronder. U kunt ook bellen met onze Klantenservice op De lijst met maximale en kan gedurende het jaar wijzigen. Als er voor een bepaald DBC-zorgproduct geen in de lijst met maximale en is opgenomen dan krijgt u een van het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden passend is te achten. Specifiek voor prijzen geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen claimen van Menzis. Nr Segment soort Omschrijving 30 A 31 A 32 A 33 A 34 A 35 A 36 A OZP Overige verrichtingen 37 A OZP Overige verrichtingen 38 A OZP Overige verrichtingen 39 A 40 A 41 A 42 A 43 A 44 A 45 A 46 A 47 A 48 A 49 A 50 A 51 A 52 A 53 A 54 A 55 A 56 A Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij eenling en het eerste kind van een meerlingzwangerschap. Prenatale screening: Nuchal Translucentie (NT-) meting (nekplooimeting) bij ieder volgend kind van een meerlingzwangerschap. Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij ieder volgend kind van een meerlingzwangerschap ,42 8,81 164, ,85 4,24 100, ,52 7,74 145,26 Prenatale screening: counseling ,91 38,91 Contact-allergisch onderzoek voor diagnostiek van allergische huidaandoeningen door middel van reeksen, serie van tenminste 20 tests. Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld. Anesthesiologische ondersteuning bij tandheelkundige behandelingen onder narcose van AWBZ cliënten en verzekerden voor bijzondere tandheelkunde, maximaal 90 minuten behandeling. Anesthesiologische ondersteuning bij tandheelkundige behandelingen onder narcose van AWBZ cliënten en verzekerden voor bijzondere tandheelkunde, tussen 90 en maximaal 150 minuten behandeling. Anesthesiologische ondersteuning bij tandheelkundige behandelingen onder narcose van AWBZ cliënten en verzekerden voor bijzondere tandheelkunde, meer dan 150 minuten behandeling ,96-48, ,18 103, ,88 62,98 607, ,84 131,50 834, ,57 197, ,83 Cytologische en/of bacteriologische punctie ,30-100,30 ECHOGRAFIE À-VUE IN VERBAND MET ZWANGERSCHAP ,16-40,16 ECHOGRAFIE VAN DE BUIKORGANEN ,16 57,71 97,87 Echografie van het hart ,40-39,40 Begeleiding en interpretatie door cardioloog bij multislice CT-hart inclusief voor- en nabespreking met radioloog. Begeleiding en interpretatie door cardioloog bij multislice CT-hart voor Ca2+-meting inclusief voor- en nabespreking met radioloog. Begeleiding en interpretatie MRI-hart door cardioloog inclusief voor- en nabespreking met radioloog. Begeleiding en interpretatie dobutamine stress-test door cardioloog bij MRI-hart inclusief voor- en nabespreking met radioloog. Onderzoek gevoeligheid allergenen dmv huidtest(s), dmv scarificaties of intracutane injecties ,13 142,84 497, ,42 48, ,89 142,84 357, ,89 217,89 432, ,33-80,33 ACUTE BEADEMING (IC) INVASIEF DOOR LONGARTS ,33 541,33 ACUTE BEADEMING (IC) NONINVASIEF DOOR LONGARTS ,66 270,66 IC MEDEBEHANDELING DOOR LONGARTS ,65 235,65 IC bespreking (per patiënt 1 maal te registreren) ,38 54,38 Standaard electro-encephalografie (EEG), registratie tot 1 uur ,33 15,57 95,90 Langdurige electro-encephalografie (EEG), registratie vanaf 6 tot 24 uur ,75 106,17 244,92 AMBULANTE 24-UURS ELECTRO-ENCEPHALOGRAFIE (EEG)-REGISTRATIE ,75 79,63 218,38 ELECTRO-ENCEPHALOGRAFIE (EEG) BIJ HERSENDOODPROCEDURE, UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG. 24-UURS ELECTRO-ENCEPHALOGRAFIE (EEG)-REGISTRATIE MET DIEPTE ELEKTR ,33 79,87 160, ,75 106,49 245,24 2 van 154

3 Menzis ZorgZó (Restitutiepolis): Lijst maximale en medisch specialistische zorg niet-gecontracteerde zorgaanbieders (marktconforme tarieven) Als u kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst heeft met Menzis, krijgt u een gedeelte van de kosten vergoed. Er gelden maximale en, zie lijst hieronder. U kunt ook bellen met onze Klantenservice op De lijst met maximale en kan gedurende het jaar wijzigen. Als er voor een bepaald DBC-zorgproduct geen in de lijst met maximale en is opgenomen dan krijgt u een van het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden passend is te achten. Specifiek voor prijzen geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen claimen van Menzis. Nr Segment soort Omschrijving 57 A 58 A 59 A 60 A 61 A 62 A 63 A 64 A 65 A 66 A 67 A 68 A 69 A 70 A 71 A 72 A 73 A 74 A 75 A 76 A 77 A 78 A 79 A 80 A 81 A 82 A 83 A 84 A Eenvoudige kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG) ,33-80,33 Uitgebreide kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG) ,33-80,33 AANVULLENDE VIDEOREGISTRATIE (TIJDENS STANDAARD EEG) ,70 17,70 AANVULLENDE VIDEOREGISTRATIE (TIJDENS LANGDURIG OF ZEER LANGDURIG EEG). Standaard monitoring (< 2 uur) bij intracardiale operaties met extra-corporale circulatie of bij operaties van cerebropetale vaten. Langdurige monitoring (2-4 uur) bij intracardiale operaties met extra-corporale circulatie of bij operaties van cerebropetale vaten ,99 70, ,26 159, ,35 212,35 Electro-oculografie (EOG) ,16 18,02 58,18 Zeer langdurige monitoring (4-8 uur) bij intracardiale operaties met extra-corporale circulatie of bij operaties van cerebropetale vaten. Uitgebreide monitoring met >= 1 KNF-techniek bij intracardiale operaties met extracorporale circulatie of bij operaties van cerebropetale vaten ,54 432, ,04 36,04 SLAAP-APNEU REGISTRATIE (SCREENING), UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG ,33 17,70 98,03 Neurologische behandeling en begeleiding MS-patiënten, waarbij een intensief artspatiëntencontact plaatsvindt ,05 26,62 141,67 MSLT, UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG ,33 30,08 110,41 POLYSOMNOGRAFIE (MET NACHTREGISTRATIE) ,75 53,09 191,84 Chronische electro-corticografie zonder aanvullende stimulatie/mapping (zie voor chronische electro-corticografie met aanvullende stimulatie/mapping) ,16 106,49 146,65 Onderzoek arteriële obstructies extremiteiten dmv bloeddrukmeting armen en/of benen of penis met CW doppler of plethysmografie incl PVR curven of doppler stroomsnelheid ,16 19,16 59,32 curven incl een belastingproef. Onderzoek veneuze afwijkingen extremiteiten dmv registreren veneuze CW dopplersignalen incl. proximale en distale compressietests en/of vasalva manoeuvres ,16 19,16 59,32 en/of outflow- of fotoplethysmografie. Chronische electro-corticografie met aanvullende stimulatie/mapping (zie voor chronische electro-corticografie zonder aanvullende stimulatie/mapping). STANDAARD ELECTROMYOGRAFISCH (EMG) (< 45 MIN.), UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG. UITGEBREID ELECTROMYOGRAFISCH (EMG) (> 45 MIN.), UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG. SINGLE FIBER ELECTROMYOGRAFISCH (EMG), UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG ,16 212,98 253, ,16 30,08 70, ,16 79,63 119, ,16 53,24 93,40 MACRO ELECTROMYOGRAFISCH (EMG), UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG ,16 79,87 120,03 MICRONEUROGRAFIE ,87 79,87 EENVOUDIGE KWANTITATIEVE ANALYSE MACRO ELECTROMYOGRAFISCH (EMG). Brainstem auditory evoked potentials (BAEP/BER) zonder auto-akoestische emissie (zie voor BAEP met auto-akoestische emissie) ,75 17, ,16 8,85 49,01 Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie ,11-121,11 BEOORDELING ECG, HOLTER, INSPANNINGSONDERZOEK E.D ,26 15,80 34,06 Brainstem auditory evoked potentials (BAEP/BER) met auto-akoestische emissie (zie voor BAEP zonder auto-akoestische emissie) ,16 17,70 57,86 Calorisch vestibulair onderzoek zonder ENG-registratie ,35 35,50 131,85 3 van 154

4 Menzis ZorgZó (Restitutiepolis): Lijst maximale en medisch specialistische zorg niet-gecontracteerde zorgaanbieders (marktconforme tarieven) Als u kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst heeft met Menzis, krijgt u een gedeelte van de kosten vergoed. Er gelden maximale en, zie lijst hieronder. U kunt ook bellen met onze Klantenservice op De lijst met maximale en kan gedurende het jaar wijzigen. Als er voor een bepaald DBC-zorgproduct geen in de lijst met maximale en is opgenomen dan krijgt u een van het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden passend is te achten. Specifiek voor prijzen geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen claimen van Menzis. Nr Segment soort Omschrijving 85 A Somato sensible evoked potentials (SSEP/SER) niet in kader van een bronlokalisatie analyse (zie voor SSEP in kader van een bronlokalisatie analyse) ,16 8,85 49,01 86 A Somato sensible evoked potentials (SSEP>SER) in kader van een bronlokalisatie analyse (zie voor SSEP niet in kader van een bronlokalisatie analyse) ,16 106,17 146,33 87 A Visual evoked response (VER), exclusief objectieve visusbepaling (zie voor VER inclusief objectieve visusbepaling) ,07 8,85 70,92 88 A Visual evoked response (VER), inclusief objectieve visusbepaling (zie voor VER exclusief objectieve visusbepaling) ,07 8,87 70,94 89 A ERP (P300, MRCP. e.d.) ,87 79,87 90 A Motor Evoked Potential (MEP) beperkt ,16 35,39 75,55 91 A Motor Evoked Potential (MEP) uitgebreid ,16 70,78 110,94 92 A STANDAARD TCD ,90 26,54 76,44 93 A TCD-registratie voor emboliedetectie (>30 min.) ,90 37,22 87,12 94 A TC-DUPLEX ,90 26,54 76,44 95 A Duplex extracraniële halsvaten ,90 14,16 64,06 96 A DUPLEX BLOEDVATEN IN EXTREMITEITEN ,90 14,16 64,06 97 A HEMATOTACHOGRAFIE (HTG), DOPPLER ,72 14,16 79,88 98 A DUPLEX PERIFERE ZENUWEN EN SPIEREN ,90 53,09 102,99 99 A UITBREIDING TCD/DUPLEX MET 1 AANVULLENDE TEST ,90 26,62 76, A Electronystagmografie (ENG)-registratie zonder calorisch onderzoek (zie voor ENG-registratie met calorisch onderzoek) ,16 14,16 54, A Electronystagmografie (ENG)-registratie met calorisch onderzoek (zie voor ENGregistratie zonder calorisch onderzoek) ,16 21,23 61, A OOGBEWEGINGSONDERZOEK ,62 26, A PUPILLOMETRIE ,62 26, A EENVOUDIGE ELECTRO-RETINOGRAFIE (ERG) (ZIE VOOR UITGEBREIDE ERG) ,07 26,62 88, A Uitgebreide electro-retinografie (ERG) (conform internationaal standaard protocol. Zie voor eenvoudige ERG) ,16 31,95 72, A Autonoom functieonderzoek met Ewing-batterij (zie voor autonoom functieonderzoek met de kantelproef) ,70 17, A Eenvoudige toon-audiometrie ,11-32, A Spraakaudiometrie, niet in combinatie met het aanpassen van een hoortoestel ,40-39, A Autonoom functieonderzoek met de kantelproef (zie voor autonoom functieonderzoek met Ewing-batterij) ,39 35, A TREMORREGISTRATIE MET POLYGRAFISCHE METHODE ,39 35, A KWANTITATIEVE SPIERKRACHTMETING ,20 14, A Oculoplethysmografie (OPG) ,43 17,75 104, A OZP Paramedische behandeling en onderzoek EERSTE ORTHOPTISCH ONDERZOEK (BINOCULAIR) ,79-32,79 4 van 154

5 Menzis ZorgZó (Restitutiepolis): Lijst maximale en medisch specialistische zorg niet-gecontracteerde zorgaanbieders (marktconforme tarieven) Als u kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst heeft met Menzis, krijgt u een gedeelte van de kosten vergoed. Er gelden maximale en, zie lijst hieronder. U kunt ook bellen met onze Klantenservice op De lijst met maximale en kan gedurende het jaar wijzigen. Als er voor een bepaald DBC-zorgproduct geen in de lijst met maximale en is opgenomen dan krijgt u een van het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden passend is te achten. Specifiek voor prijzen geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen claimen van Menzis. Nr Segment soort Omschrijving 114 A OZP Paramedische behandeling en onderzoek VOORTGEZETTE ORTHOPTISCHE BEHANDELING PER BEZOEK (BINOCULAIR) ,45-10, A 116 A 117 A 118 A 119 A 120 A 121 A 122 A 123 A 124 A 125 A 126 A 127 A 128 A 129 A 130 A 131 A 132 A Fundusfotografie ,27-38,27 Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze. Bepaling van de weerstand van de luchtwegen en longparenchym afzonderlijk + bepaling van de volledige elasticiteitskarakteristiek van de longen. Overzichtsbepaling van de mechanische ventilatieverhouding door middel van direct geregistreerde drukvolumediagrammen of luchtweerstandbepaling ,40-39, ,40-39, ,91-17,91 Residubepaling ,96-48,96 Spirografische longfunctiebepaling ,91-17,91 Fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak, eenvoudig. Fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak, uitgebreid ,74-97, ,40-39,40 BEOORDELING LONGFUNCTIEONDERZOEK VOOR DERDEN ,19 27,19 BEOORDELING X-THORAX VOOR DERDEN ,19 27,19 Electro-encephalografie (EEG), registratie vanaf 1 tot 2 uur ,74 26,55 165,29 Electro-encephalografie (EEG), registratie vanaf 2 tot 6 uur ,01-0,01 Uitgebreid urodynamisch onderzoek met twee of meer kanalen ,12-136,12 Analyse bij incontinentie of obstipatie met behulp van een van de volgende onderzoeken: proctoscopie, anala manometrie, defaecografie en colonpassage tijd. Analyse incontinentie of obstipatie: minimaal 2 van de onderzoeken: capaciteit- en compliancemeting, singlefiber electromyografie, readtest, ballonevacuatietest, rectale motiliteit indexbepaling. Teledermatologie: beoordeling van digitale foto's door dermatoloog zonder face-to-face contact op verzoek van de 1e lijn. Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie. Histamine (acethylcholine) provocatietest. Spirografisch onderzoek ter bepaling van de prikkelbaarheidsdrempel van de luchtwegen door middel van inhalatie-provocatietest(s) ,07 98,85 160, ,24 92,26 194, ,40 21,39 50, ,40-39, ,30-100, A Spirometrie, voor en na inspanning ,40-39, A Behandeling met hyperbare zuurstof per zitting per patient, al dan niet in groepsverband, inclusief medisch specialistische supervisie ,36-184, A OZP Eerstelijns Diagnostiek PATHOLOGISCH-ANATOMISCH (HISTOLOGISCH) ONDERZOEK EN OVERIGE CYTODIAGNOSTISCHE ONDERZOEKEN ,88 25,93 62, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Cytodiagnostisch onderzoek van een cervix-preparaat (deze is niet bestemd voor onderzoek ten gevolge van het bevolkingsonderzoek) ,08 10,37 30, A OZP Eerstelijns Diagnostiek IMMUNO-PATHOLOGISCH ONDERZOEK ,25 51,85 246, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ELECTRONENMICROSCOPISCH ONDERZOEK ,76 77, A OZP Eerstelijns Diagnostiek VERRICHTINGEN VAN EEN PUNCTIE TEN BEHOEVE VAN CYTOLOGISCH ONDERZOEK ,77 17,28 35, A OZP Eerstelijns Diagnostiek KWANTITATIEF C.Q. MORFOMETRISCH PATHOLOGISCH-ANATOMISCH ONDERZOEK ,16 51,84 143,00 5 van 154

6 Menzis ZorgZó (Restitutiepolis): Lijst maximale en medisch specialistische zorg niet-gecontracteerde zorgaanbieders (marktconforme tarieven) Als u kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst heeft met Menzis, krijgt u een gedeelte van de kosten vergoed. Er gelden maximale en, zie lijst hieronder. U kunt ook bellen met onze Klantenservice op De lijst met maximale en kan gedurende het jaar wijzigen. Als er voor een bepaald DBC-zorgproduct geen in de lijst met maximale en is opgenomen dan krijgt u een van het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden passend is te achten. Specifiek voor prijzen geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen claimen van Menzis. Nr Segment soort Omschrijving 141 A OZP Eerstelijns Diagnostiek Obductie ten behoeve van verzekeringsmaatschappijen uitgezonderd ziektekostenverzekeringsmaatschappijen ,20 259, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Cytodiagnostisch onderzoek cervix-preparaat ivm bevolkingsonderzoek (preventief planmatig georganiseerd cytodiagnostisch onderzoek, waarbij het cervix-preparaat wordt ,01 9,73 27,74 afgenomen door de huisarts). 143 A OZP Eerstelijns Diagnostiek FLOW-CYTOMETRIE ,05 51,84 262, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Complexe moleculaire diagnostiek - bepalingen op geïsoleerd DNA, RNA of eiwit anders dan frequent aangevraagde bepalingen op micro-organismen ,36 43,55 927, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes met weefsel en/of cellen i.v.m. frequent aangevraagde bepalingen op de aanwezigheid van HPV ,38 26,01 125, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes weefsel en/of cellen (oa CISH, ISH, FISH) en frequent aangevr.bepalingen op aanw.andere micro-organismen ,04 52,02 433,06 dan HPV (o.a.tbc,ebv,hsv,bartonella). 147 A OZP Eerstelijns Diagnostiek HYBRIDISATIE, GEAUTOMATISEERD ,19 3,55 29, A OZP Eerstelijns Diagnostiek HYBRIDISATIE, HANDMATIG ,83 11,14 92, A OZP Eerstelijns Diagnostiek DNA-AMPLIFICATIE, KWALITATIEF, GEAUTOMATISEERD ,28 3,55 42, A OZP Eerstelijns Diagnostiek DNA-AMPLIFICATIE, KWALITATIEF, HANDMATIG ,83 11,24 93, A OZP Eerstelijns Diagnostiek RNA-AMPLIFICATIE, KWALITATIEF ,43 13,70 120, A OZP Eerstelijns Diagnostiek DNA/RNA-AMPLIFICATIE, KWANTITATIEF ,65 11,14 208, A OZP Eerstelijns Diagnostiek DNA/RNA-ANALYSE (BV. SEQUENTIE-BEPALING OF SUB-TYPERING) ,65 11,54 209, A OZP Eerstelijns Diagnostiek 155 A OZP Eerstelijns Diagnostiek Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiënt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiënt. Consult bij patiënt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiënt gerelateerde vraagstelling ,35 11, ,39 24, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht ,23 0,15 2, A OZP Eerstelijns Diagnostiek DIACEETZUUR ,66 0,15 0, A OZP Eerstelijns Diagnostiek INDICAN ,66 0,15 0, A OZP Eerstelijns Diagnostiek AMINOLEVULINEZUUR, DELTA-, KWANTITATIEF ,82 0,89 10, A OZP Eerstelijns Diagnostiek CONCENTRATIE- EN VERDUNNINGSPROEF, ELK ,66 0,15 0, A OZP Eerstelijns Diagnostiek UREUM ,66 0,30 1, A OZP Eerstelijns Diagnostiek CHLORIDE ,66 0,30 1, A OZP Eerstelijns Diagnostiek GALACTOSEPROEF ,27 0,30 3, A OZP Eerstelijns Diagnostiek HIPPUURZUURPROEF ,55 0,59 7, A OZP Eerstelijns Diagnostiek HOMOCYSTEINE ,31 0,89 50, A OZP Eerstelijns Diagnostiek KETOSTEROIDEN, 17-, TOTAAL ,09 1,33 14, A OZP Eerstelijns Diagnostiek KETOSTEROIDEN, 17-, GEFRACTIONEERD ,83 1,33 47, A OZP Eerstelijns Diagnostiek PORFYRINES, URO-, COPRO-, PROTO-KWANTITATIEF, ELK ,58 0,44 5, A OZP Eerstelijns Diagnostiek KREATINE ,23 0,15 2, A OZP Eerstelijns Diagnostiek URINEZUUR ,66 0,30 1, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Urobilinogeen, kwantitatief in ander materiaal dan faeces ,85 0,84 8, A OZP Eerstelijns Diagnostiek STIKSTOF TOTAAL (VOLGENS KJELDAHL) ,27 0,44 3, A OZP Eerstelijns Diagnostiek HYDROXY-INDOLAZIJNZUUR, 5-, KWALITATIEF ,23 0,15 2, A OZP Eerstelijns Diagnostiek VITAMINE B ,82 0,89 10, A OZP Eerstelijns Diagnostiek XYLOSE, D ,55 0,59 7, A OZP Eerstelijns Diagnostiek PREGNAANDIOL ,19 1,48 27, A OZP Eerstelijns Diagnostiek OESTRIOL ,64 1,48 21, A OZP Eerstelijns Diagnostiek KETOGENE-STEROIDEN, ,64 1,33 20, A OZP Eerstelijns Diagnostiek KETOSTEROIDEN, 20-, 17, 21-DIHYDROXY ,09 1,33 14, A OZP Eerstelijns Diagnostiek IMMUNO-ELECTROFORESE, NA CONCENTRATIE ,28 2,96 42, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ANTISTOFFEN TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IMMUNOBLOT ,83 6,45 52, A OZP Eerstelijns Diagnostiek OESTROGENEN ,83 1,48 47, A OZP Eerstelijns Diagnostiek METANEFRINEN, NORMETANEFRINEN ,82 1,04 10, A OZP Eerstelijns Diagnostiek BLOED (OCCULT), KWALITATIEF ,27 0,15 3, A OZP Eerstelijns Diagnostiek BILIRUBINE, KWALITATIEF ,66 0,15 0, A OZP Eerstelijns Diagnostiek STERCOBILINE, KWALITATIEF ,66 0,15 0,81 6 van 154

7 Menzis ZorgZó (Restitutiepolis): Lijst maximale en medisch specialistische zorg niet-gecontracteerde zorgaanbieders (marktconforme tarieven) Als u kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst heeft met Menzis, krijgt u een gedeelte van de kosten vergoed. Er gelden maximale en, zie lijst hieronder. U kunt ook bellen met onze Klantenservice op De lijst met maximale en kan gedurende het jaar wijzigen. Als er voor een bepaald DBC-zorgproduct geen in de lijst met maximale en is opgenomen dan krijgt u een van het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden passend is te achten. Specifiek voor prijzen geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen claimen van Menzis. Nr Segment soort Omschrijving 187 A OZP Eerstelijns Diagnostiek GISTPROEF ,66 0,10 0, A OZP Eerstelijns Diagnostiek VERTERING, KWALITATIEF ,66 0,15 0, A OZP Eerstelijns Diagnostiek AMYLASE ,66 0,15 1, A OZP Eerstelijns Diagnostiek LIPASE ,23 0,30 2, A OZP Eerstelijns Diagnostiek TRYPSINE ,23 0,30 2, A OZP Eerstelijns Diagnostiek EIWIT ,55 0,59 7, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Calcium in faeces ,55 0,59 7, A OZP Eerstelijns Diagnostiek VET (VETTEN, VETZUREN, DROGE STOF), KWANTITATIEF ,82 0,89 10, A OZP Eerstelijns Diagnostiek MELKZUUR, KWANTITATIEF ,09 1,48 14, A OZP Eerstelijns Diagnostiek LEUCOCYTEN IN FAECES ,23 0,15 2, A OZP Eerstelijns Diagnostiek OSMOLARITEIT IN FAECES ,55 0,59 7, A OZP Eerstelijns Diagnostiek CHYMOTRYPSINE IN FAECES ,55 0,59 7, A OZP Eerstelijns Diagnostiek GALZURE ZOUTEN IN FAECES ,55 0,59 7, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ALFA-I-ANTITRYPSINE IN FAECES ,85 0,74 8, A OZP Eerstelijns Diagnostiek PORFYRINES, KWANTITATIEF ,28 1,48 40, A OZP Eerstelijns Diagnostiek PORFYRINES URO-, COPRO-, PROTO- IN FAECES ,09 1,48 14, A OZP Eerstelijns Diagnostiek SEDIMENT ,66 0,15 1, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ADEMANALYSE ,26 0,30 42, A OZP Eerstelijns Diagnostiek MAAGONDERZOEK, GEFRACTIONEERD ,58 0,63 5, A OZP Eerstelijns Diagnostiek DUODENUM-SONDAGE (MET A, B, EN C GAL EN SEDIMENT) ,58 0,63 5, A OZP Eerstelijns Diagnostiek AMYLASE ,23 0,44 2, A OZP Eerstelijns Diagnostiek TRYPSINE IN DIVERSE MATERIALEN ,23 0,28 2, A OZP Eerstelijns Diagnostiek MORFOLOGISCH ONDERZOEK VAN SPUTUM, ALGEMEEN ,23 0,19 2, A OZP Eerstelijns Diagnostiek KAY-TEST ,58 0,63 5, A OZP Eerstelijns Diagnostiek BLOED (OCCULT) IN DIVERSE MATERIALEN ,23 0,15 2, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltosetolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest ,66 0,30 1, A OZP Eerstelijns Diagnostiek KREATININE KLARING (OF ANDERE KLARING) ,55 0,89 7, A OZP Eerstelijns Diagnostiek METHEMOGLOBINE, SULFHEMOGLOBINE, ELK ,27 0,30 3, A OZP Eerstelijns Diagnostiek VITAMINE C ,23 0,15 2, A OZP Eerstelijns Diagnostiek KREATININE ,66 0,30 1, A OZP Eerstelijns Diagnostiek FOSFAAT ,66 0,30 1, A OZP Eerstelijns Diagnostiek FOSFATASE (ZURE) ,23 0,30 2, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ALKALI RESERVE ,27 0,44 3, A OZP Eerstelijns Diagnostiek CHOLESTEROL, TOTAAL ,66 0,30 1, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces ,66 0,44 2, A OZP Eerstelijns Diagnostiek RESTSTIKSTOF ,27 0,40 3, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ANGIOTENSINE CONVERTING ENZYM ,58 0,44 5, A OZP Eerstelijns Diagnostiek VITAMINE A ,55 0,59 7, A OZP Eerstelijns Diagnostiek IJZER ,23 1,04 3, A OZP Eerstelijns Diagnostiek VITAMINE E ,82 0,89 10, A OZP Eerstelijns Diagnostiek LIPOIDEN, TOTAAL ,58 0,44 5, A OZP Eerstelijns Diagnostiek VITAMINE D (DIHYDROXYCHOLECALCIFEROL) ,82 1,48 11, A OZP Eerstelijns Diagnostiek NATRIUM ,66 0,30 1, A OZP Eerstelijns Diagnostiek KALIUM ,66 0,30 1, A OZP Eerstelijns Diagnostiek IJZERBINDINGSCAPACITEIT ,55 0,59 7, A OZP Eerstelijns Diagnostiek AMINOZURENCHROMATOGRAM ,83 4,44 50, A OZP Eerstelijns Diagnostiek TRANSFERRINE ,55 0,59 7, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Koolhydraat Deficïent Transferrine (CDT) ,19 0,59 26, A OZP Eerstelijns Diagnostiek CHOLINESTERASE ,27 0,44 3, A OZP Eerstelijns Diagnostiek PYRODRUIVENZUUR ,09 1,33 14, A OZP Eerstelijns Diagnostiek TRIGLYCERIDEN ,23 0,89 3, A OZP Eerstelijns Diagnostiek MELKZUUR ,09 1,33 14, A OZP Eerstelijns Diagnostiek MAGNESIUM ,27 0,74 4, A OZP Eerstelijns Diagnostiek LIPOIDFOSFOR IN BLOED ,58 0,44 5, A OZP Eerstelijns Diagnostiek VETZUREN, VRIJ (FFA, NEFA) ,09 1,33 14, A OZP Eerstelijns Diagnostiek IMMUNOGLOBULINE, ELK ,82 1,04 10, A OZP Eerstelijns Diagnostiek FENYLALANINE ,85 0,74 8,59 7 van 154

8 Menzis ZorgZó (Restitutiepolis): Lijst maximale en medisch specialistische zorg niet-gecontracteerde zorgaanbieders (marktconforme tarieven) Als u kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst heeft met Menzis, krijgt u een gedeelte van de kosten vergoed. Er gelden maximale en, zie lijst hieronder. U kunt ook bellen met onze Klantenservice op De lijst met maximale en kan gedurende het jaar wijzigen. Als er voor een bepaald DBC-zorgproduct geen in de lijst met maximale en is opgenomen dan krijgt u een van het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden passend is te achten. Specifiek voor prijzen geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen claimen van Menzis. Nr Segment soort Omschrijving 244 A OZP Eerstelijns Diagnostiek CELLEN TELLEN IN LIQUOR ,66 0,15 0, A OZP Eerstelijns Diagnostiek AMMONIAK ,09 1,33 14, A OZP Eerstelijns Diagnostiek FIBRINOGEEN ,58 0,44 5, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ASAT, SGOT, TRANSAMINASE ,66 0,44 2, A OZP Eerstelijns Diagnostiek CRYOGLOBULINE, KWALITATIEF ,23 0,15 2, A OZP Eerstelijns Diagnostiek OSMOLARITEIT ,27 0,44 3, A OZP Eerstelijns Diagnostiek MICROSCOPISCH ONDERZOEK (ONGEKLEURD OF GEKLEURD), ELK ,27 0,95 4, A OZP Eerstelijns Diagnostiek MICROSCOPISCH ONDERZOEK (SPIROCHETEN IN DONKER VELD) ,27 0,96 4, A OZP Eerstelijns Diagnostiek KWEEKPROEF OP TUBERCULOSE ,64 4,45 24, A OZP Eerstelijns Diagnostiek RESISTENTIEBEPALING KWALITATIEF M.B.V. DIFFUSIE-METHODE, BACTERIOLOGISCH ,27 2,00 5, A OZP Eerstelijns Diagnostiek RESISTENTIEBEPALING KWANTITATIEF M.B.V. MRC/ETEST PER ANTIBIOTICUM, BACTERIOLOGISCH ,58 1,50 6, A OZP Eerstelijns Diagnostiek RESISTENTIEBEPALING TBC KWANTITATIEF M.B.V. MRC PER ANTIBIOTICUM, BACTERIOLOGISCH ,85 4,90 12, A OZP Eerstelijns Diagnostiek MRC + MBC-BEPALING PER ANTIBIOTICUM ,64 4,91 24, A OZP Eerstelijns Diagnostiek INTERACTIE MRC VAN TWEE ANTIBIOTICA ,73 3,51 36, A OZP Eerstelijns Diagnostiek SERUM BACTERICIDIE ,64 0,58 20, A OZP Eerstelijns Diagnostiek BETA LACTAMASE TEST ,23 0,56 2, A OZP Eerstelijns Diagnostiek DIERPROEF (TBC E.A.) ,19 0,42 26, A OZP Eerstelijns Diagnostiek MICROSCOPISCH ONDERZOEK (GEKLEURD OF ONGEKLEURD), ELK, MYCOLOGISCH ,27 0,78 4, A OZP Eerstelijns Diagnostiek RESISTENTIEBEPALING KWANTITATIEF D.M.V. MRC/ETEST PER ANTIBIOTICUM, MYCOLOGISCH ,58 1,45 6, A OZP Eerstelijns Diagnostiek MICROSCOPISCH ONDERZOEK OP TUBERCULOSE (ZIEHL-NEELSEN OF GELIJKWAARDIGE METHODE) ,09 2,00 15, A OZP Eerstelijns Diagnostiek AGGLUTINATIEREACTIE VOLGENS WIDAL, VOOR ELK MICRO-ORGANISME ,82 0,79 10, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode ,27 0,15 3, A OZP Eerstelijns Diagnostiek PAUL EN BUNNELL, REACTIE VAN ,82 0,79 10, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest) ,27 0,15 3, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest) ,58 0,29 4, A OZP Eerstelijns Diagnostiek CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering) ,85 0,43 8, A OZP Eerstelijns Diagnostiek AGGLUTINATIE, KOUDE ,55 0,27 6, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ANTI-STERPTOLYSINE TITER / ANTI-DNASE B TITER OF STAPHOLYSINE TITER, ELK ,55 0,79 7, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ROSE-TEST ,85 0,34 8, A OZP Eerstelijns Diagnostiek L-AGGLUTINATIE ,58 0,17 4, A OZP Eerstelijns Diagnostiek RA-TEST (LATEX-AGGLUTINATIE) ,58 0,31 4, A OZP Eerstelijns Diagnostiek TREPONEMA PALLIDUM HAEMAGGLUTINATIETEST (TPHA) ,27 3,84 7, A OZP Eerstelijns Diagnostiek FLUORESCERENDE TREPONEMALE ANTI-STOFFENREACTIE (MET TOEPASSING VAN ABSORPTIE) FTA-ABS-REACTIE ,82 0,79 10, A OZP Eerstelijns Diagnostiek VDRL-REACTIE (KWANTITATIEF) ,58 0,56 5, A OZP Eerstelijns Diagnostiek PRECIPITATIE REACTIE ,55 0,31 6, A OZP Eerstelijns Diagnostiek IMMUNODIFFUSIE REACTIE ,85 2,01 9, A OZP Eerstelijns Diagnostiek IMMUNOCHEMOLYTISCHE BEPALING VAN COMPLEMENT GEHALTE (CH 50) ,85 0,85 8, A OZP Eerstelijns Diagnostiek COMPLEMENT COMPONENT (KWANTITATIEVE BEPALING) ,85 1,03 8, A OZP Eerstelijns Diagnostiek T-ROSE-TEST ,19 2,22 28, A OZP Eerstelijns Diagnostiek MEMBRAAN IMMUNOFLUORESCENTIE (TER BEPALING VAN HET B-LYMFOCYTEN) ,19 0,89 27, A OZP Eerstelijns Diagnostiek C-REACTIVE PROTEINEN (CRP) ,58 0,30 4, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ANTI-NUCLEAIRE FACTOR (ANF) ,85 0,88 8, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ANTI-PERINUCLEAIRE FACTOR (PNF) ,55 1,32 7, A OZP Eerstelijns Diagnostiek CELLULAIRE IMMUNITEIT DOOR MIDDEL VAN LYMFOCYTEN TRANSFORMATIE, BEPALING VAN ,28 3,29 42, A OZP Eerstelijns Diagnostiek GRANULOCYTEN-TOXICITEITSTEST ,64 1,88 21,52 8 van 154

9 Menzis ZorgZó (Restitutiepolis): Lijst maximale en medisch specialistische zorg niet-gecontracteerde zorgaanbieders (marktconforme tarieven) Als u kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst heeft met Menzis, krijgt u een gedeelte van de kosten vergoed. Er gelden maximale en, zie lijst hieronder. U kunt ook bellen met onze Klantenservice op De lijst met maximale en kan gedurende het jaar wijzigen. Als er voor een bepaald DBC-zorgproduct geen in de lijst met maximale en is opgenomen dan krijgt u een van het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden passend is te achten. Specifiek voor prijzen geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen claimen van Menzis. Nr Segment soort Omschrijving 289 A OZP Eerstelijns Diagnostiek LEUCOCYTEN AGGLUTINATIETEST ,64 1,44 21, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)) ,66 0,15 1, A OZP Eerstelijns Diagnostiek BEZINKINGSSNELHEID ,66 0,15 1, A OZP Eerstelijns Diagnostiek BLOEDINGSTIJD ,82 0,15 9, A OZP Eerstelijns Diagnostiek PROTROMBINETIJD BIJ ORALE ANTISTOLLING ,27 0,15 3, A OZP Eerstelijns Diagnostiek PROTROMBINETIJD ,58 0,15 4, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ERYTROCYTEN, RESISTENTIE ,23 0,15 2, A OZP Eerstelijns Diagnostiek PLASMACELLEN TELLEN ,23 0,30 2, A OZP Eerstelijns Diagnostiek MICROSCOPIE VAN STERNUMPUNCTAAT, STANDAARDKLEURING EN BEOORDELING ,27 0,44 3, A OZP Eerstelijns Diagnostiek EOSINOFIELEN TELLEN ,66 0,15 1, A OZP Eerstelijns Diagnostiek TROMBOCYTEN TELLEN ,66 0,15 1, A OZP Eerstelijns Diagnostiek RETICULOCYTEN TELLEN ,27 0,15 3, A OZP Eerstelijns Diagnostiek DIFFERENTIELE TELLING (HAND) ,27 0,15 3, A OZP Eerstelijns Diagnostiek DIFFERENTIELE TELLING (MACHINAAL) ,66 0,15 1, A OZP Eerstelijns Diagnostiek LE-CELLEN ,58 0,46 5, A OZP Eerstelijns Diagnostiek BLOEDKOEK RETRACTIE, KWANTITATIEF ,66 0,10 0, A OZP Eerstelijns Diagnostiek RECALCIFICATIE-STOLLINGSTIJD ,23 0,20 2, A OZP Eerstelijns Diagnostiek HEPARINE-TOLERANTIE TEST ,23 0,30 2, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ACID-HAM TEST ,66 0,16 1, A OZP Eerstelijns Diagnostiek HEMOGLOBINE (FOETAAL) KWALITATIEF ,58 0,44 5, A OZP Eerstelijns Diagnostiek HEMOGLOBINE FOETAAL (HBF), KWANTITATIEF ,82 0,89 10, A OZP Eerstelijns Diagnostiek HEMOGLOBINE SCHEIDING KWANTITATIEF ,09 1,48 14, A OZP Eerstelijns Diagnostiek BLOEDSTOLLINGSFACTOR II ,27 0,30 3, A OZP Eerstelijns Diagnostiek BLOEDSTOLLINGSFACTOR V ,27 0,30 3, A OZP Eerstelijns Diagnostiek BLOEDSTOLLINGSFACTOR VII ,27 0,30 3, A OZP Eerstelijns Diagnostiek BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII ,09 1,33 14, A OZP Eerstelijns Diagnostiek BLOEDSTOLLINGSFACTOR IX ,09 1,33 14, A OZP Eerstelijns Diagnostiek BLOEDSTOLLINGSFACTOR X ,27 0,36 3, A OZP Eerstelijns Diagnostiek TROMBOPLASTINETIJD, PARTIEEL ,23 0,30 2, A OZP Eerstelijns Diagnostiek TROMBINETIJD ,23 0,28 2, A OZP Eerstelijns Diagnostiek PROTEINE-SULFAAT-TITRATIE ,66 0,16 1, A OZP Eerstelijns Diagnostiek LEUCOCYTENCONCENTRATIE MET KLEURING ,27 0,44 3, A OZP Eerstelijns Diagnostiek TROMBOCYTEN AGGREGATIE, PER AGGREGERENDE SUBSTANTIE ,55 0,59 7, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ALKALISCHE FOSFATASE, KWANTITATIEF, IN LEUCOCYTEN ,64 1,48 21, A OZP Eerstelijns Diagnostiek PLASMINOGEEN ACTIVTEIT ,82 0,89 10, A OZP Eerstelijns Diagnostiek GLUCOSE-6-FOSFAAT-DEHYDROGENASE (G 6 PD) IN ERYTROCYTEN ,09 1,33 14, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Transketolase - in erytrocyten ,08 1,33 15, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Transketolase - voor en na toevoeging TPP (TPP effect), ,64 1,33 20, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Circulerend anticoagulans (lupus anticoagulans, antitromboplastine, antifosfolipiden), per anticoagulans ,09 1,48 14, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ANTIPLASMINE ACTIVEIT, ALFA ,82 0,89 10, A OZP Eerstelijns Diagnostiek HEPARINE BEPALING (ANTI XA ACTIVITEIT) ,82 0,89 10, A OZP Eerstelijns Diagnostiek SPERMA-ANALYSE, EENVOUDIG ,55 0,15 6, A OZP Eerstelijns Diagnostiek CONCREMENTEN (ZOALS STENEN), INSTRUMENTELE METHODE ,64 0,15 19, A OZP Eerstelijns Diagnostiek CHROMATOGRAFISCHE ANALYSE (KWALITATIEF, 2-DIMENSIONAAL) ,09 1,33 14, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ZUURSTOF- EN KOOLZUURGEHALTE VAN UITADEMINGSLUCHT, KWANTITATIEF ,09 1,48 14, A OZP Eerstelijns Diagnostiek NATRIUM EN CHLORIDE IN ZWEET (KWANTITATIEF) ,82 1,04 10, A OZP Eerstelijns Diagnostiek BNP/NT-PROBNP ,13 1,48 22, A OZP Eerstelijns Diagnostiek LEVENSDUUR ERYTROCYTEN, 51-CHROMIUM ,83 0,74 46, A OZP Eerstelijns Diagnostiek BILIRUBINE IN VRUCHTWATER, EVENTUEEL ASCITESVOCHT, KWANTITATIEF ,09 0,30 13, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ZINK ,82 0,89 10, A OZP Eerstelijns Diagnostiek FOSFOLIPIDEN-FOSFOR, TOTAAL (TPP) ,85 0,74 8, A OZP Eerstelijns Diagnostiek LECITHINE SFINGOMYELINE VERHOUDING (L/S RATIO) ,28 2,96 42,24 9 van 154

10 Menzis ZorgZó (Restitutiepolis): Lijst maximale en medisch specialistische zorg niet-gecontracteerde zorgaanbieders (marktconforme tarieven) Als u kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst heeft met Menzis, krijgt u een gedeelte van de kosten vergoed. Er gelden maximale en, zie lijst hieronder. U kunt ook bellen met onze Klantenservice op De lijst met maximale en kan gedurende het jaar wijzigen. Als er voor een bepaald DBC-zorgproduct geen in de lijst met maximale en is opgenomen dan krijgt u een van het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden passend is te achten. Specifiek voor prijzen geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen claimen van Menzis. Nr Segment soort Omschrijving 341 A OZP Eerstelijns Diagnostiek Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk) ,73 0,74 33, A OZP Eerstelijns Diagnostiek WORMEIEREN (CONCENTRATIE) ,09 1,32 14, A OZP Eerstelijns Diagnostiek PROTOZOAIRE CYSTEN (CONCENTRATIE) ,09 1,77 14, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ENTAMOEBA HISTOLYTICA (ZINKSULFAAT CONCENTRATIE) ,55 1,78 8, A OZP Eerstelijns Diagnostiek SCHISTOSOMA (ZOUTZUUR-ETHER CONCENTRATIE) ,09 1,32 14, A OZP Eerstelijns Diagnostiek STRONGYLOIDES (BAEMANN CONCENTRATIE) ,09 1,32 14, A OZP Eerstelijns Diagnostiek SCHISTOSOMA (NA CONCENTRATIE D.M.V. CENTRIFUGEREN) ,64 1,32 20, A OZP Eerstelijns Diagnostiek VIROLOGISCH ONDERZOEK DOOR MIDDEL VAN CELKWEEK < 2 MEDIA ,64 6,46 26, A OZP Eerstelijns Diagnostiek VIROLOGISCH ONDERZOEK DOOR MIDDEL VAN CELKWEEK 2-3 MEDIA ,19 6,45 32, A OZP Eerstelijns Diagnostiek VIROLOGISCH ONDERZOEK DOOR MIDDEL VAN CELKWEEK > 3 MEDIA ,73 6,45 39, A OZP Eerstelijns Diagnostiek TYPERING VAN GEISOLEERD VIRUSSTAM ,83 11,13 92, A OZP Eerstelijns Diagnostiek HBS ANTIGEEN ,82 2,65 12, A OZP Eerstelijns Diagnostiek VIRUSDETECTIE IN KWEEK MET SPECIFIEKE ANTISERA ,09 4,90 17, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ANTISTOFFEN, IGT, IGG OF IGA TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IMMUNOASSAY ,82 1,23 11, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ANTISTOFFEN TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. CBR OF HAR PER BEPALING ,58 1,50 6, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ANTISTOFTITERSTIJGING MET BEHULP VAN NEUTRALISATIE (2 BEPALINGEN) ,19 8,02 34, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ANTISTOFFEN, IGM TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IF ,09 4,65 17, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ANTISTOFFEN, IGT, IGG OF IGA TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IF ,82 3,84 13, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ANTISTOFFEN, IGM TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IMMUNOASSAY ,09 2,23 15, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch ,64 2,76 22, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch ,64 2,76 22, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, mycologisch ,64 2,76 22, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch ,64 2,76 22, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch ,64 2,76 22, A OZP Eerstelijns Diagnostiek HYDROXY-INDOLAZIJNZUUR, 5-, KWANTITATIEF ,82 0,89 10, A OZP Eerstelijns Diagnostiek HYDROXYTRYPTAMINE, 5-, (5-HT) (SEROTONINE) ,82 0,89 10, A OZP Eerstelijns Diagnostiek VITAMINE B1, THIAMINE ,82 0,89 10, A OZP Eerstelijns Diagnostiek VITAMINE B6, PYRIDOXINE ,82 0,89 10, A OZP Eerstelijns Diagnostiek VITAMINE H, BIOTINE ,82 0,89 10, A OZP Eerstelijns Diagnostiek PORFOBILINOGEEN, KWALITATIEF ,27 0,30 3, A OZP Eerstelijns Diagnostiek PORFOBILINOGEEN, KWANTITATIEF ,85 0,74 8, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief ,64 1,77 21,41 eiwitbepaling. 373 A OZP Eerstelijns Diagnostiek MICRO-ALBUMINE IN URINE ,58 0,74 5, A OZP Eerstelijns Diagnostiek VANILLYL-AMANDELZUUR (VMA) ,64 1,63 21, A OZP Eerstelijns Diagnostiek HOMOVANILLINE (HVA) ,64 1,63 21, A OZP Eerstelijns Diagnostiek AMINOZURENCHROMATOGRAM VIA KOLOMCHROMATOGRAFIE ,83 5,18 51, A OZP Eerstelijns Diagnostiek CYSTINE, KWALITATIEF ,23 0,15 2, A OZP Eerstelijns Diagnostiek FENYLPYRODRUIVENZUUR, KWALITATIEF ,66 0,15 0, A OZP Eerstelijns Diagnostiek BLOED, KWALITATIEF (TABLET TEST) ,66 0,15 0, A OZP Eerstelijns Diagnostiek PREGNAANDIOL + PREGNAANTRIOL IN CYCLUSURINE ,19 2,22 28, A OZP Eerstelijns Diagnostiek HYDROXYPROLINE ,09 1,33 14, A OZP Eerstelijns Diagnostiek MYOGLOBINE, KWALITATIEF ,66 0,15 1, A OZP Eerstelijns Diagnostiek OXAALZUUR ,55 0,59 7, A OZP Eerstelijns Diagnostiek O2-VERZADIGING VAN HET ARTERIELE BLOED ,58 0,44 5, A OZP Eerstelijns Diagnostiek BLOEDGASSEN: PH, PCO2, PO2 EN/OF STANDAARDBICARBONAAT VAN HET ARTERIELE BLOED ,58 1,48 6, A OZP Eerstelijns Diagnostiek GAMMA-GLUTAMYL-TRANSPEPTIDASE ,66 0,44 2,10 10 van 154

11 Menzis ZorgZó (Restitutiepolis): Lijst maximale en medisch specialistische zorg niet-gecontracteerde zorgaanbieders (marktconforme tarieven) Als u kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst heeft met Menzis, krijgt u een gedeelte van de kosten vergoed. Er gelden maximale en, zie lijst hieronder. U kunt ook bellen met onze Klantenservice op De lijst met maximale en kan gedurende het jaar wijzigen. Als er voor een bepaald DBC-zorgproduct geen in de lijst met maximale en is opgenomen dan krijgt u een van het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden passend is te achten. Specifiek voor prijzen geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen claimen van Menzis. Nr Segment soort Omschrijving 387 A OZP Eerstelijns Diagnostiek NUCLEOTIDASE, 5' ,58 0,44 5, A OZP Eerstelijns Diagnostiek IGG SUBKLASSEN ,09 1,33 14, A OZP Eerstelijns Diagnostiek CI-ESTERASEREMMERACTIVITEIT ,09 1,33 14, A OZP Eerstelijns Diagnostiek VISCOSITEIT ,55 0,44 6, A OZP Eerstelijns Diagnostiek PRECIPITINEN ,09 1,18 14, A OZP Eerstelijns Diagnostiek APOLIPOPROTEINE A, B, C, E ,82 0,89 10, A OZP Eerstelijns Diagnostiek CORTISOL ,85 0,89 8, A OZP Eerstelijns Diagnostiek CORTISOL, VRIJ ,82 0,89 10, A OZP Eerstelijns Diagnostiek DESOXYCORTISOL, ,82 0,89 10, A OZP Eerstelijns Diagnostiek DESOXYCORTISOL, ,82 0,89 10, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ALDOSTERON ,82 0,89 10, A OZP Eerstelijns Diagnostiek HYDROXYPROGESTERON, ,82 0,89 10, A OZP Eerstelijns Diagnostiek PROGESTERON ,82 0,89 10, A OZP Eerstelijns Diagnostiek TESTOSTERON ,82 0,89 10, A OZP Eerstelijns Diagnostiek TESTOSTERON, VRIJ ,82 0,89 10, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ANDROSTANOLON (DIHYDROTESTOSTERON) ,82 0,89 10, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ANDROSTEENDION ,82 0,89 10, A OZP Eerstelijns Diagnostiek DEHYDRO-EPI-ANDROSTERON (DHEA) ,09 0,89 13, A OZP Eerstelijns Diagnostiek DEHYDRO-EPI-ANDROSTERONSULFAAT (DHEA-S) ,82 0,89 10, A OZP Eerstelijns Diagnostiek SEX HORMONE BINDING GLOBULIN (SHBG) ,82 0,89 10, A OZP Eerstelijns Diagnostiek SOMATOMEDINE ,09 0,89 13, A OZP Eerstelijns Diagnostiek SOMATOSTATINE ,09 0,89 13, A OZP Eerstelijns Diagnostiek PREGNENOLON ,82 0,89 10, A OZP Eerstelijns Diagnostiek OESTRIOL BIJ GRAVIDAE ,82 0,89 10, A OZP Eerstelijns Diagnostiek OESTRON, OESTRADIOL, ELK ,82 0,89 10, A OZP Eerstelijns Diagnostiek GLUCAGON ,82 0,89 10, A OZP Eerstelijns Diagnostiek INSULINE ,82 0,89 10, A OZP Eerstelijns Diagnostiek INSULINE-ANTISTOFFEN ,82 0,89 10, A OZP Eerstelijns Diagnostiek C-PEPTIDE ,82 0,89 10, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ACTH, CORTICOTROFINE ,82 0,89 10, A OZP Eerstelijns Diagnostiek LUTEINISEREND HORMOON (LH) ,85 0,89 8, A OZP Eerstelijns Diagnostiek FOLLIKELSTIMULEREND HORMOON (FSH) ,85 0,89 8, A OZP Eerstelijns Diagnostiek THYROTROFINE (TSH) BINDING INHIBITOR ,82 0,89 10, A OZP Eerstelijns Diagnostiek THYROTROFINE (TSH) STIMULATING IMMUUNGLOBULINE ,82 0,89 10, A OZP Eerstelijns Diagnostiek HCG, HUMAAN CHORIONGONADOTROFINE, INTACT MOLECUUL ,82 0,89 10, A OZP Eerstelijns Diagnostiek HCG, BETA-HUMAAN CHORIONGONADOTROFINE ,09 0,89 13, A OZP Eerstelijns Diagnostiek HCG, BETAVRIJ-HUMAAN CHORIONGONADODROFINE ,82 0,89 10, A OZP Eerstelijns Diagnostiek HCS, HPL, HUMAAN CHORIONSOMATOTROFINE ,82 1,04 10, A OZP Eerstelijns Diagnostiek GROEIHORMOON, HGH, SOMATROPINE ,82 0,89 10, A OZP Eerstelijns Diagnostiek RH-LH BELASTINGTEST (= LH OP MIN) ,73 2,82 35, A OZP Eerstelijns Diagnostiek RH-FSH BELASTINGTEST (=FSH OP MIN) ,73 2,82 35, A OZP Eerstelijns Diagnostiek VASOPRESSINE (ANTIDIURETISCH HORMOON, ADH) ,82 0,89 10, A OZP Eerstelijns Diagnostiek PROLACTINE (PRL) ,85 1,04 8, A OZP Eerstelijns Diagnostiek THYROXINE (VRIJ T4) ,85 1,04 8, A OZP Eerstelijns Diagnostiek TRIJOODTHYRONINE (VRIJ T3) ,82 1,04 10, A OZP Eerstelijns Diagnostiek TRIJOODTHYRONINE (REVERSE T3) ,82 1,04 10, A OZP Eerstelijns Diagnostiek THYROTROFINE (TSH) ,55 1,04 7, A OZP Eerstelijns Diagnostiek THYROXINEBINDEND GLOBULINE (TBG) ,82 1,04 10, A OZP Eerstelijns Diagnostiek THYROXINE (T4) ,55 1,04 7, A OZP Eerstelijns Diagnostiek TRIJOODTHYRONINE (T3) ,82 1,04 10, A OZP Eerstelijns Diagnostiek FOLIUMZUUR ,85 1,04 8, A OZP Eerstelijns Diagnostiek VITAMINE B12, CYANOCOBALAMINE ,82 1,04 10, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ATRIAL NATRIURETIC PEPTIDE (ANP) ,82 1,04 10, A OZP Eerstelijns Diagnostiek OSTEOCALCINE ,82 1,04 10, A OZP Eerstelijns Diagnostiek NEUROTENSINE ,82 1,06 10, A OZP Eerstelijns Diagnostiek TRANSCORTINE (CORTICOSTEROIDBINDEND GLOBULINE, CBG) ,82 1,04 10, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ANTISTOFFEN TEGEN SPECIFIEK HUMAAN WEEFSEL ,09 1,02 14, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ALLERGENEN, (SPECIFIEK IGE ANTISTOF TEGEN, RAST) ,64 1,02 20,66 11 van 154

12 Menzis ZorgZó (Restitutiepolis): Lijst maximale en medisch specialistische zorg niet-gecontracteerde zorgaanbieders (marktconforme tarieven) Als u kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst heeft met Menzis, krijgt u een gedeelte van de kosten vergoed. Er gelden maximale en, zie lijst hieronder. U kunt ook bellen met onze Klantenservice op De lijst met maximale en kan gedurende het jaar wijzigen. Als er voor een bepaald DBC-zorgproduct geen in de lijst met maximale en is opgenomen dan krijgt u een van het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden passend is te achten. Specifiek voor prijzen geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen claimen van Menzis. Nr Segment soort Omschrijving 445 A OZP Eerstelijns Diagnostiek ALLERGENEN, SCREENING OP INHALATIE-ALLERGIE ,19 1,03 27, A OZP Eerstelijns Diagnostiek BLOEDGROEP BEPALINGEN NIET VALLENDE ONDER ABO, RHESUS (DUFFY, KELL, ETC.) PER BLOEDGROEP ,23 0,15 2, A OZP Eerstelijns Diagnostiek PROSTAAT ZURE FOSFATASE (ANTIGEEN) ,82 0,48 10, A OZP Eerstelijns Diagnostiek PROSTAATSPECIFIEK ANTIGEEN (PSA) ,82 1,04 10, A OZP Eerstelijns Diagnostiek NEURONSPECIFIEK ENOLASE (NSE) ,82 1,04 10, A OZP Eerstelijns Diagnostiek CARCINOOM ANTIGEEN (CA), ELK ,82 1,04 10, A OZP Eerstelijns Diagnostiek TRYPSINE-LIKE INHIBITOR ,82 1,04 10, A OZP Eerstelijns Diagnostiek THYREOGLOBULINE ,82 1,04 10, A OZP Eerstelijns Diagnostiek CARCINO-EMBRYONAAL ANTIGEEN (CEA) ,82 1,04 10, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ALFA-FOETOPROTEINE (AFP) ,82 1,04 10, A OZP Eerstelijns Diagnostiek BETA-2-MICROGLOBULINE ,82 1,04 10, A OZP Eerstelijns Diagnostiek CALCITONINE ,82 1,04 10, A OZP Eerstelijns Diagnostiek GASTRINE ,82 1,04 10, A OZP Eerstelijns Diagnostiek INHIBINE ,82 1,04 10, A OZP Eerstelijns Diagnostiek OESTROGEEN RECEPTOREN IN CYTOSOL ,28 6,37 45, A OZP Eerstelijns Diagnostiek PARATHORMOON (PTH) ,82 1,04 10, A OZP Eerstelijns Diagnostiek RENINE ,82 1,04 10, A OZP Eerstelijns Diagnostiek DNA-ANTISTOFFEN (KWANTITATIEF) ,82 1,03 10, A OZP Eerstelijns Diagnostiek FERRITINE ,82 1,04 10, A OZP Eerstelijns Diagnostiek SLAAPMIDDELEN, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE ,73 0,74 33, A OZP Eerstelijns Diagnostiek BENZODIAZEPINEN, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE ,19 0,74 26, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ANTIDEPRESSIVA, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE ,19 0,74 26, A OZP Eerstelijns Diagnostiek OPIUMWET, IDENTIFICATIE MIDDEL VALLENDE ONDER DE OPIUMWET, CHROMATOGRAFISCH, PER COMPONENT ,64 0,74 20, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Opiumwet, identificatie middel vallende onder de Opiumwet m.b.v. immunoassay, per component (zie ook ) ,82 0,74 10, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Opiumwet, identificatie middel vallende onder de Opiumwet m.b.v. immunoassay, maximaal per keer ,73 0,74 33, A OZP Eerstelijns Diagnostiek OPIUMWET, KWANTIFICATIE MIDDEL VALLENDE ONDER DE OPIUMWET, CHROMATOGRAFISCH ,19 0,74 26, A OZP Eerstelijns Diagnostiek LAXANTIA, SCREENING ,19 0,74 26, A OZP Eerstelijns Diagnostiek DIURETICA, SCREENING ,19 0,74 26, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ALCOHOL, KWANTITATIEF MET IDENTIFICATIE ,64 0,74 20, A OZP Eerstelijns Diagnostiek BROMIDE ,64 1,48 21, A OZP Eerstelijns Diagnostiek KOOLMONOXIDE, KWANTITATIEF MET IDENTIFICATIE IN BLOED ,55 0,74 7, A OZP Eerstelijns Diagnostiek METALEN (ZWAAR) KWALITATIEF EN/OF KWANTITATIEF PER ELEMENT (UITGEZONDERD LOOD) MET VLAMLOZE AAS ,73 0,74 33, A OZP Eerstelijns Diagnostiek METALEN (ZWAAR) KWALITATIEF EN/OF KWANTITATIEF PER ELEMENT, MET AAS VLAM, MAXIMAAL PER KEER ,64 0,74 20, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ANTI-EPILEPTICA, M.B.V IMMUNOASSAY, ELK ,82 0,74 10, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ANTI-EPILEPTICA, M.B.V. CHROMATOGRAFIE, ELK ,64 0,74 20, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ALUMINIUM ,64 0,74 20, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ANALGETICA/ANTIRHEUMATICA, M.B.V. IMMUNOASSAY ,82 0,74 10, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ANALGETICA/ANTIRHEUMATICA, CHROMATOGRAFISCH ,64 0,74 20, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ANALGETICA/ANTIRHEUMATICA, SPECTROFOTOMETRISCH ,09 0,74 13, A OZP Eerstelijns Diagnostiek H2-RECEPTORBLOKERENDE ANTIHISTAMINICA, KWANTITATIEF ,64 0,74 20, A OZP Eerstelijns Diagnostiek NICOTINE/COTININE M.B.V. IMMUNOASSAY ,82 0,74 10, A OZP Eerstelijns Diagnostiek NICOTINE/COTININE, CHROMATOGRAFISCH ,64 0,74 20, A OZP Eerstelijns Diagnostiek FLUORIDE ,09 0,74 13, A OZP Eerstelijns Diagnostiek LOOD, KWANTITATIEF M.B.V. AAS IN BLOED ,64 0,74 20, A OZP Eerstelijns Diagnostiek CYTOSTATICA M.B.V. AAS ,64 0,74 20, A OZP Eerstelijns Diagnostiek IMMUNOMODULANTIA / IMMUNOSUPPRESSIVA M.B.V. IMMUNOASSAY ,64 0,74 20, A OZP Eerstelijns Diagnostiek IMMUNOMODULANTIA / IMMUNOSUPPRESSIVA M.B.V. CHROMATOGRAFIE ,19 0,74 26, A OZP Eerstelijns Diagnostiek BETABLOKKER, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V. IMMUNOASSAY ,82 0,74 10, A OZP Eerstelijns Diagnostiek BETABLOKKER, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V CHROMATOGRAFIE ,64 0,74 20,38 12 van 154

13 Menzis ZorgZó (Restitutiepolis): Lijst maximale en medisch specialistische zorg niet-gecontracteerde zorgaanbieders (marktconforme tarieven) Als u kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst heeft met Menzis, krijgt u een gedeelte van de kosten vergoed. Er gelden maximale en, zie lijst hieronder. U kunt ook bellen met onze Klantenservice op De lijst met maximale en kan gedurende het jaar wijzigen. Als er voor een bepaald DBC-zorgproduct geen in de lijst met maximale en is opgenomen dan krijgt u een van het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden passend is te achten. Specifiek voor prijzen geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen claimen van Menzis. Nr Segment soort Omschrijving 494 A OZP Eerstelijns Diagnostiek THEOFYLLINE, KWANTITATIEF, CHROMATOGRAFISCH ,09 0,74 13, A OZP Eerstelijns Diagnostiek COFFEINE, KWANTITATIEF, CHROMATOGRAFISCH ,64 0,74 20, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ANTIPSYCHOTICA (NEUROLEPTICA), IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE ,19 0,74 26, A OZP Eerstelijns Diagnostiek CARDIACA, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V. CHROMATOGRAFIE ,19 0,74 26, A OZP Eerstelijns Diagnostiek CARDIACA, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V. IMMUNOASSAY ,82 0,74 10, A OZP Eerstelijns Diagnostiek METHOTREXAAT MET IMMUNOASSAY, INCLUSIEF EVENTUELE HERBEPALINGEN ,64 0,74 20, A OZP Eerstelijns Diagnostiek CYTOSTATICA, CHROMATOGRAFISCH ,19 0,74 26, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ANTIMICROBIELE MIDDELEN, ENKELVOUDIG, MICROBIOLOGISCHE BEPALING ,55 1,17 7, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ANTIMICROBIELE MIDDELEN, MENGSEL, MICROBIOLOGISCHE BEPALING ,82 1,27 11, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ANTIMICROBIELE MIDDELEN, M.B.V. IMMUNOASSAY ,82 1,26 11, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ANTIMICROBIELE MIDDELEN, M.B.V. CHROMATOGRAFIE ,64 3,17 22, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ANTICOAGULANTIA, M.B.V. CHROMATOGRAFIE ,19 0,74 26, A OZP Eerstelijns Diagnostiek LITHIUM ,58 0,74 5, A OZP Eerstelijns Diagnostiek THEOFYLLINE, M.B.V. IMMUNOASSAY ,82 0,74 10, A OZP Eerstelijns Diagnostiek GENEESMIDDEL, EIWITVRIJE FRACTIE (NAAST EEN ANDER NUMMER IN DIT TARIEF) PER MONSTER ,58 0,74 5, A OZP Eerstelijns Diagnostiek GENEESMIDDEL (FUNCTIETEST MET) WAARVAN KWANTITATIEVE BEPALING ELDERS IN HET TARIEF WORDT AANGEGEVEN ,19 0,74 26, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, voorproeven (kleurproeven, immunoassays waaronder paracetamol) ,64 0,74 20, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, alcoholen met GLC ,09 0,74 13, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, m.b.v. een chromatografische techniek ,19 0,74 26, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, m.b.v. een chromatografische techniek en hierbij de kwantificatie van de hoofdcomponent ,83 0,74 82, A OZP Eerstelijns Diagnostiek LANDBOUWGIFTEN, CHROMATOGRAFISCH ,19 2,77 28, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ORGANISCHE OPLOSMIDDELEN, CHROMATOGRAFISCH ,64 0,74 20, A OZP Eerstelijns Diagnostiek FRUCTOSAMINE ,23 0,59 2, A OZP Eerstelijns Diagnostiek GEGLYCEERDE HEMOGLOBINE ,85 1,33 9, A OZP Eerstelijns Diagnostiek HBALC ,85 1,33 9, A OZP Eerstelijns Diagnostiek SIKKELCEL TEST ,09 1,33 14, A OZP Eerstelijns Diagnostiek BILIRUBINE, KWANTITATIEF TOTAAL OF DIRECT, ELK ,66 0,15 1, A OZP Eerstelijns Diagnostiek LIPASE ,23 0,15 2, A OZP Eerstelijns Diagnostiek CHOLESTEROL, HDL ,27 0,44 3, A OZP Eerstelijns Diagnostiek MONOAMINOXYDASE (MAO) ,85 0,84 8, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ANTITRYPSINE TYPERING, ALFA-I ,64 1,48 21, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief eiwitbepaling ,55 1,48 8, A OZP Eerstelijns Diagnostiek IMMUNO-ELECTROFORESE MET ANTISERUM, INCLUSIEF EVENTUELE DETERMINATIE ,09 2,51 15, A OZP Eerstelijns Diagnostiek GLUCOSE-INSULINE TOLERANTIETEST (INCLUSIEF URINE PORTIES) ,85 0,89 8, A OZP Eerstelijns Diagnostiek KOPER ,64 1,48 21, A OZP Eerstelijns Diagnostiek BENCE JONES EIWIT ,85 0,89 8, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ALBUMINE-IGG RATIO (IN SERUM EN LIQUOR CEREBROSPINALIS) ,73 3,26 35, A OZP Eerstelijns Diagnostiek KWANTITATIEVE BEPALING VAN EEN IMMUNOGLOBULINE, NEFELOMETRISCH ,85 0,74 8, A OZP Eerstelijns Diagnostiek PREALBUMINE ,85 0,74 8, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ALBUMINE IN LIQUOR CEREBROSPINALIS ,85 0,74 8, A OZP Eerstelijns Diagnostiek KAPPA KETENS, VRIJ OF GEBONDEN, ELK ,85 0,74 8, A OZP Eerstelijns Diagnostiek LAMBDA KETENS, VRIJ OF GEBONDEN, ELK ,85 0,74 8, A OZP Eerstelijns Diagnostiek IMMUNO-ELECTROFORESE VAN LIQUOR, NA CONCENTRATIE ,73 2,96 35, A OZP Eerstelijns Diagnostiek EIWIT ,66 0,15 1,81 13 van 154

14 Menzis ZorgZó (Restitutiepolis): Lijst maximale en medisch specialistische zorg niet-gecontracteerde zorgaanbieders (marktconforme tarieven) Als u kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst heeft met Menzis, krijgt u een gedeelte van de kosten vergoed. Er gelden maximale en, zie lijst hieronder. U kunt ook bellen met onze Klantenservice op De lijst met maximale en kan gedurende het jaar wijzigen. Als er voor een bepaald DBC-zorgproduct geen in de lijst met maximale en is opgenomen dan krijgt u een van het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden passend is te achten. Specifiek voor prijzen geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen claimen van Menzis. Nr Segment soort Omschrijving 538 A OZP Eerstelijns Diagnostiek ALBUMINE ,66 0,15 1, A OZP Eerstelijns Diagnostiek MYOGLOBINE ,85 0,74 8, A OZP Eerstelijns Diagnostiek GLYCOPROTEINE, ALFA-I-ZURE ,85 0,74 8, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ANTITRYPSINE, ALFA-I ,85 0,74 8, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ALAT, SGPT, TRANSAMINASE ,66 0,59 2, A OZP Eerstelijns Diagnostiek MELKZUUR DEHYDROGENASE (LDH) ,66 0,44 2, A OZP Eerstelijns Diagnostiek FRUCTOSE-I,6-DIFOSFAAT-ALDOLASE ,58 0,44 5, A OZP Eerstelijns Diagnostiek KREATINE-FOSFOKINASE ,66 0,44 2, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ALKALISCHE FOSFATASE ,66 0,44 2, A OZP Eerstelijns Diagnostiek CK-MB, KREATINE-FOSFOKINASE ISO-ENZYM ,85 1,18 9, A OZP Eerstelijns Diagnostiek HYDROXYBOTERZUUR.DEHYDROGENASE (HBDH) ,58 0,44 5, A OZP Eerstelijns Diagnostiek TROPONINE, CARDIALE ISOVORM ,45 0,89 9, A OZP Eerstelijns Diagnostiek CERULOPLASMINE ,85 0,89 8, A OZP Eerstelijns Diagnostiek CRYOGLOBULINE, KWANTITATIEF ,85 0,89 8, A OZP Eerstelijns Diagnostiek COLLOID OSMOLALITEIT (COLLOID OSMOTISCHE DRUK) ,55 0,59 7, A OZP Eerstelijns Diagnostiek KWEEKPROEF < 2 MEDIA, BACTERIOLOGISCH ,82 3,55 13, A OZP Eerstelijns Diagnostiek KWEEKPROEF 2-3 MEDIA, BACTERIOLOGISCH ,09 4,52 17, A OZP Eerstelijns Diagnostiek KWEEKPROEF > 3 MEDIA, BACTERIOLOGISCH ,64 5,48 25, A OZP Eerstelijns Diagnostiek BLOEDKWEEK (AEROOB + ANAEROOB) ,19 4,52 30, A OZP Eerstelijns Diagnostiek DETERMINATIE MICRO-ORGANISMEN, BACTERIOLOGISCH ,58 3,55 8, A OZP Eerstelijns Diagnostiek KWEEKPROEF < 2 MEDIA, MYCOLOGISCH ,82 3,01 12, A OZP Eerstelijns Diagnostiek KWEEKPROEF 2-3 MEDIA, MYCOLOGISCH ,09 3,67 16, A OZP Eerstelijns Diagnostiek KWEEKPROEF > 3 MEDIA, MYCOLOGISCH ,64 4,90 24, A OZP Eerstelijns Diagnostiek DETERMINATIE MICRO-ORGANISMEN, MYCOLOGISCH ,58 3,00 7, A OZP Eerstelijns Diagnostiek CIRCULERENDE IMMUUNCOMPLEXEN, PER COMPONENT ,09 0,84 13, A OZP Eerstelijns Diagnostiek KRUISPROEF IN ZOUT-ALBUMINE-MILIEU ,15 0, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ANTICOMPLEMENT TEST ,27 0,30 3, A OZP Eerstelijns Diagnostiek KRUISPROEF, VOLLEDIG (3 METHODEN) ,27 0,59 3, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ERYTROCYTEN, OSMOTISCHE RESISTENTIE ,09 1,19 14, A OZP Eerstelijns Diagnostiek LYMFOCYTEN SUBPOPULATIE, EERSTE ANTISTOF ,64 2,06 21, A OZP Eerstelijns Diagnostiek LYMFOCYTEN SUBPOPULATIE, TWEEDE EN ELKE VOLGENDE ANTISTOF ,58 0,59 5, A OZP Eerstelijns Diagnostiek HLA-A, B, C, TYPERING ,83 9,66 91, A OZP Eerstelijns Diagnostiek HLA-B ,73 3,11 35, A OZP Eerstelijns Diagnostiek MICROSCOPIE VAN PUNCTATEN (ANDERS DAN STERNUMPUNCTAAT), STANDAARD KLEURING EN BEOORDELING ,55 0,74 7, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling ,27 0,44 3, A OZP Eerstelijns Diagnostiek LEUCOCYTEN, ENKELVOUDIGE BEPALING ,66 0,15 1, A OZP Eerstelijns Diagnostiek TROMBELASTOGRAM, EERSTE ONDERZOEK ,64 1,78 21, A OZP Eerstelijns Diagnostiek TROMBELASTOGRAM, HERHALINGEN ,55 0,74 7, A OZP Eerstelijns Diagnostiek HAPTOGLOBINE ,85 0,89 8, A OZP Eerstelijns Diagnostiek BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII STOL ACTIVITEIT ,64 1,48 21, A OZP Eerstelijns Diagnostiek BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII,VON WILLEBRAND FACTOR, RISTOCETINEFACTOR ,82 1,48 11, A OZP Eerstelijns Diagnostiek BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII RELATED ANTIGEEN ,82 1,04 10, A OZP Eerstelijns Diagnostiek BLOEDSTOLLINGSFACTOR XI ,09 1,48 14, A OZP Eerstelijns Diagnostiek BLOEDSTOLLINGSFACTOR XII ,09 1,48 14, A OZP Eerstelijns Diagnostiek APTT, GEACTIVEERDE PARTIELE TROMBOPLASTINETIJD ,27 0,30 3, A OZP Eerstelijns Diagnostiek FIBRINOGEEN SPLITSINGSPRODUKTEN, KWALITATIEF ,23 0,30 2, A OZP Eerstelijns Diagnostiek FIBRINOGEEN SPLITSINGSPRODUKTEN, KWANTITATIEF ,85 0,89 8, A OZP Eerstelijns Diagnostiek FIBRINE/FIBRINOGEEN DEGRADATIE PRODUKTEN (FDP) D-DIMEERTEST, SEMIKWANTITATIEF ,23 0,30 2, A OZP Eerstelijns Diagnostiek FIBRINE/FIBRINOGEEN DEGRADATIE PRODUKTEN, KWANTITATIEF ,82 1,04 10, A OZP Eerstelijns Diagnostiek FIBRINE MONOMEREN ,23 0,30 2, A OZP Eerstelijns Diagnostiek FIBRINOPEPTIDE-A ,82 1,04 10, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ANTITROMBINE III ACTIVITEIT ,82 1,04 10, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ANTITROMBINE III ANTIGEEN ,09 1,33 14, A OZP Eerstelijns Diagnostiek PLASMINOGEEN ANTIGEEN ,09 1,57 14,66 14 van 154

15 Menzis ZorgZó (Restitutiepolis): Lijst maximale en medisch specialistische zorg niet-gecontracteerde zorgaanbieders (marktconforme tarieven) Als u kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst heeft met Menzis, krijgt u een gedeelte van de kosten vergoed. Er gelden maximale en, zie lijst hieronder. U kunt ook bellen met onze Klantenservice op De lijst met maximale en kan gedurende het jaar wijzigen. Als er voor een bepaald DBC-zorgproduct geen in de lijst met maximale en is opgenomen dan krijgt u een van het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden passend is te achten. Specifiek voor prijzen geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen claimen van Menzis. Nr Segment soort Omschrijving 592 A OZP Eerstelijns Diagnostiek PORFYRINES URO-, COPRO-, PROTO-, IN ERYTROCYTEN, KWANTITATIEF ,09 1,63 14, A OZP Eerstelijns Diagnostiek PROTEINE C ACTIVITEIT ,09 1,48 14, A OZP Eerstelijns Diagnostiek PROTEINE C ANTIGEEN ,09 1,48 14, A OZP Eerstelijns Diagnostiek PROTEINE S TOTAAL ANTIGEEN ,09 1,48 14, A OZP Eerstelijns Diagnostiek PROTEINE S VRIJ ANTIGEEN ,09 1,48 14, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ANTIPLASMINE ANTIGEEN, ALFA ,09 1,48 14, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Sperma penetratie test, in capillairen vlgs. Kremer, SPM testen direct en gekruist, op voorwerpglas microscopisch vlgs. Kurzrock Miller, elk ,82 1,04 10, A OZP Eerstelijns Diagnostiek OPWERKEN VAN SPERMA TEN BEHOEVE VAN FERTILISATIE ,09 1,25 14, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ZWANGERSCHAPSREACTIE UIT SERUM ,82 0,30 10, A OZP Eerstelijns Diagnostiek HCG KWANTITATIEF UIT SERUM ,28 1,19 40, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Baarmoederslijmonderzoek op: aspect, ph, varentest en aanwezigheid van epitheel, erytrocyten, leucocyten, bacteriën ,23 0,30 2, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Sperma onderzoek (uitgebreid), tenminste omvattende bepaling van volume, viscositeit, dichtheid van spermatozoën, ph, motiliteit, aantal en aard rondcellen ,19 1,48 27, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ERYTROCYTENVOLUME ,19 1,48 27, A OZP Eerstelijns Diagnostiek IJZER(PLASMA-IJZER)TURNOVER (PIT), BEPALING VAN DE ERYTROCYTEN- IJZERTURNOVER ,83 1,48 47, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ACETYLGLUCOSEAMINIDASE, N ,85 0,89 8, A OZP Eerstelijns Diagnostiek KINKHOEST-SEROLOGIE (IGM + IGG) ,83 2,76 48, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ALLERGIE-ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-B/CLB-C) ,28 0,74 40, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ANTISTOFFEN TEGEN WEEFSELANTIGENEN, BIJZONDER (CLB-B) ,28 0,69 39, A OZP Eerstelijns Diagnostiek REUMAFACTOREN (ELISA) (CLB-B) ,64 0,62 20, A OZP Eerstelijns Diagnostiek AUTO-IMMUUNZIEKTEN, OVERIGE, BIJZONDER (CLB-C) ,28 0,73 40, A OZP Eerstelijns Diagnostiek BLOEDCELCHEMIE, ROOD, BIJZONDER (CLB-B) ,28 0,62 39, A OZP Eerstelijns Diagnostiek BLOEDCELCHEMIE, ROOD, BIJZONDER (CLB-C) ,43 0,74 107, A OZP Eerstelijns Diagnostiek BLOEDCELCHEMIE, WIT, BIJZONDER (CLB-C) ,03 0,74 152, A OZP Eerstelijns Diagnostiek BLOEDSTOLLINGSFACTOREN, BIJZONDER (CLB-C) ,83 0,74 46, A OZP Eerstelijns Diagnostiek BLOEDGROEP ERYTROCYTENSEROLOGIE, BIJZONDER (CLB-B) ,83 0,62 46, A OZP Eerstelijns Diagnostiek BLOEDGROEP ERYTROCYTENSEROLOGIE, BIJZONDER (CLB-C) ,28 0,74 40, A OZP Eerstelijns Diagnostiek HLA-B27 BEVESTIGING (CLB-B) ,83 0,74 82, A OZP Eerstelijns Diagnostiek HLA-OVERIGE BIJZONDERE ONDERZOEKEN (CLB-C) ,65 0,73 198, A OZP Eerstelijns Diagnostiek COMPLEMENTFACTOREN-IMMUNOCHEMIE, BIJZONDER (CLB-C) ,19 0,62 26, A OZP Eerstelijns Diagnostiek IMMUNOCHEMISCHE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-B) ,19 0,62 26, A OZP Eerstelijns Diagnostiek IMMUNOCHEMISCHE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-C) ,73 0,59 33, A OZP Eerstelijns Diagnostiek IMMUNOCYTOLOGIE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-B) ,83 0,62 46, A OZP Eerstelijns Diagnostiek IMMUNOCYTOLOGIE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-C) ,03 0,60 152, A OZP Eerstelijns Diagnostiek KLINISCHE VIRO IMMUNOLOGIE, BIJZONDER (CLB-B) ,83 0,59 46, A OZP Eerstelijns Diagnostiek KLINISCHE VIRO IMMUNOLOGIE, BIJZONDER (CLB-C) ,83 0,65 82, A OZP Eerstelijns Diagnostiek IMMUNOGENETICA, BIJZONDER (CLB-B) ,83 0,68 46, A OZP Eerstelijns Diagnostiek IMMUNOGENETICA, BIJZONDER (CLB-C) ,43 0,59 107, A OZP Eerstelijns Diagnostiek LEUCOCYTEN-/TROMBOCYTENSEROLOGIE, BIJZONDER (CLB-C) ,83 0,59 82, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ORDERTARIEF KLINISCH-CHEMISCHE EN MICROBIOLOGISCHE LABORATORIUMONDERZOEKEN ,00-14, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken ,62-9, A OZP Eerstelijns Diagnostiek CLB-referentietarief ,68-15, A OZP Eerstelijns Diagnostiek INR-BEPALING (INCL. ORDERTARIEF) ,32-11, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Registratietarief diabetesdienst ,09-6, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder röntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, ,58 10,79 137,37 bewusteloze ongevalspatiënten). 636 A OZP Eerstelijns Diagnostiek Directe percutane arteriële punctie ,19 32,37 358, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Al dan niet selectief onderzoek via percutane arteriële catheterisatie ,19 48,55 374, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Al dan niet selectief onderzoek via percutane veneuze catheterisatie - alleen een venapunctie is inbegrepen in het desbetreffende nummer zoals b.v en ,16 48,55 301, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Planigrafie algemeen ,58 21,58 148,16 15 van 154

16 Menzis ZorgZó (Restitutiepolis): Lijst maximale en medisch specialistische zorg niet-gecontracteerde zorgaanbieders (marktconforme tarieven) Als u kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst heeft met Menzis, krijgt u een gedeelte van de kosten vergoed. Er gelden maximale en, zie lijst hieronder. U kunt ook bellen met onze Klantenservice op De lijst met maximale en kan gedurende het jaar wijzigen. Als er voor een bepaald DBC-zorgproduct geen in de lijst met maximale en is opgenomen dan krijgt u een van het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden passend is te achten. Specifiek voor prijzen geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen claimen van Menzis. Nr Segment soort Omschrijving 640 A OZP Eerstelijns Diagnostiek DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF ORGANEN, ONDER CT-CONTROLE ,58 48,55 175, A OZP Eerstelijns Diagnostiek DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF ORGANEN, ONDER RÖNTGENCONTROLE ,72 32,37 98, A OZP Eerstelijns Diagnostiek DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF ORGANEN, ONDER ECHOGRAFISCHE CONTROLE ,72 32,37 98, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Volledig botdensitometrisch onderzoek met DEXA-apparatuur, ongeacht het aantal onderzochte anatomische gebieden en ongeacht het aantal zittingen ,07 16,18 106, A Percutane transluminale angioplastiek (PTA) stenose van de andere niet-coronaire vaten (zie voor occlusie) ,71 64, , A Percutane transluminale angioplastiek (PTA) occlusie van de andere niet-coronaire vaten (zie voor stenose) ,71 64, , A Embolisatie van vaten ,71 129, , A Trombolyse met b.v. urokinase ,35 129,48 495, A Plaatsen stent (vasculair, urinewegen, enteraal, galwegen, traanwegen) ,35 32,37 398, A Inbrengen implanteerbaar intravasculair systeem (b.v. port-a-cath of dialysecatheter) ,35 32,37 398, A Inbrengen van een aorta stentgraft in samenwerking met een chirurgisch team ,35 64,74 431, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Radiologisch onderzoek hersenschedel of deel ervan inclusief neusbeen ,25 3,24 49, A OZP Eerstelijns Diagnostiek MRI hersenen bij epilepsie - uitgebreid ,56 48,66 611, A OZP Eerstelijns Diagnostiek MRI hersenen - met contrast ,61 48,66 248, A OZP Eerstelijns Diagnostiek MRI hersenen - standaard ,61 48,66 248, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Functionele MRI (fmri) - hersenen ,01-0, A OZP Eerstelijns Diagnostiek CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel ,09 32,37 195, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ECHOGRAFIE VAN DE SCHEDEL (NIET BEDOELD WORDT DE MID-LINE ECHO) ,25 21,58 67, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Radiologisch onderzoek arteria carotis communis en/of externa en/of interna ,19 21,58 347, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Echografie carotide, al dan niet inclusief haematotachografisch onderzoek van de cerebropetale vaten ,58 32,37 158, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Radiologisch onderzoek arteria vertebralis ,19 16,18 342, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid ,25 3,24 49, A OZP Eerstelijns Diagnostiek CT onderzoek van de aangezichtsschedel, met of zonder intraveneus contrast ,09 32,37 195, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ECHOGRAFIE VAN HET AANGEZICHT EN/OF NEUSBIJHOLTEN ,34 21,58 73, A OZP Eerstelijns Diagnostiek SKELETVRIJE OPNAME OOGBOL EN/OF LOCALISATIE CORPUS ALIENUM IN OOG(KAS) ,09 10,79 173, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Radiologisch onderzoek ductus naso-lacrimalis ,34 21,58 73, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Echografie orbita inclusief oogbol ,25 21,58 67, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Radiologisch onderzoek petrosum, mastoïd of deel ervan, een of meerdere projecties ,25 10,79 57, A OZP Eerstelijns Diagnostiek CT onderzoek van het petrosum, multidirectioneel onderzoek met reconstructies tbv afbeelden binnen- of middenoorpathologie. Dit nummer is niet bedoeld voor de analyse van brughoektumoren ,09 48,55 211, A OZP Eerstelijns Diagnostiek MRI achterste schedelgroeve ,61 48,55 248, A OZP Eerstelijns Diagnostiek PARTIELE GEBITSSTATUS ,25 3,24 49, A OZP Eerstelijns Diagnostiek VOLLEDIGE GEBITSSTATUS OF PANORAMIXOPNAME ,25 10,79 57, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Radiologisch onderzoek mandibula, kaakgewricht(en) of deel ervan - localisatie speekselsteen ,72 5,39 71, A OZP Eerstelijns Diagnostiek SIALOGRAFIE ,58 32,37 158, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ECHOGRAFIE VAN DE SCHILDKLIER EN/OF HALS ,34 21,58 73, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Radiologisch onderzoek gehele wervelkolom inclusief sacrum en os coccigis en overzichtsopname sacroiliacale gewrichten ,25 16,18 62, A OZP Eerstelijns Diagnostiek CT ONDERZOEK VAN DE WERVELKOLOM ,09 32,37 195,46 16 van 154

17 Menzis ZorgZó (Restitutiepolis): Lijst maximale en medisch specialistische zorg niet-gecontracteerde zorgaanbieders (marktconforme tarieven) Als u kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst heeft met Menzis, krijgt u een gedeelte van de kosten vergoed. Er gelden maximale en, zie lijst hieronder. U kunt ook bellen met onze Klantenservice op De lijst met maximale en kan gedurende het jaar wijzigen. Als er voor een bepaald DBC-zorgproduct geen in de lijst met maximale en is opgenomen dan krijgt u een van het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden passend is te achten. Specifiek voor prijzen geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen claimen van Menzis. Nr Segment soort Omschrijving 677 A OZP Eerstelijns Diagnostiek Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan ,25 5,39 51, A OZP Eerstelijns Diagnostiek MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang ,61 48,55 248, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan ,25 3,24 49, A OZP Eerstelijns Diagnostiek MRI thoracale wervelkolom ,16 48,55 301, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten ,25 5,39 51, A OZP Eerstelijns Diagnostiek MRI lumbosacrale wervelkolom ,61 48,55 248, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Speciaal gericht radiologisch onderzoek sacroiliacale gewrichten en/of os coccygis ,25 5,39 51, A OZP Eerstelijns Diagnostiek MYELOGRAFIE ,09 21,58 184, A OZP Eerstelijns Diagnostiek INBRENGEN VAN INTRATHECAAL OF INTRA-ARTICULAIR CONTRAST DOOR DE RADIOLOOG, T.B.V. MRI OF CT ,58 21,58 148, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Radiologisch onderzoek gehele schouder, arm en hand ,25 10,79 57, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Radiologish onderzoek arteria brachialis ,19 16,18 342, A OZP Eerstelijns Diagnostiek FLEBOGRAFIE VAN EEN ARM INCLUSIEF DE BENODIGDE VENAPUNCTIE ,58 48,55 175, A OZP Eerstelijns Diagnostiek CT ONDERZOEK VAN DE BOVENSTE EXTREMITEITEN, MET OF ZONDER INTRAVENEUS CONTRAST ,09 32,37 195, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ECHOGRAFIE VAN DE BOVENSTE EXTREMITEITEN ,34 21,58 73, A OZP Eerstelijns Diagnostiek MRI schouder(s)/bovenste extremiteit(en) ,61 48,55 248, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Radiologisch onderzoek arteria subclavia ,19 16,18 342, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm ,25 5,39 51, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Arthrografie schoudergewricht ,09 32,37 195, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Radiologisch onderzoek elleboog en/of onderarm ,25 3,24 49, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Arthrografie elleboogsgewricht ,07 32,37 122, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers ,25 3,24 49, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Arhthrografie polsgewricht ,07 32,37 122, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Lengteprognose op handwortelskelet en/of skeletleeftijdbepaling ,25 10,79 57, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname ,25 5,39 51, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting ,25 5,39 51, A OZP Eerstelijns Diagnostiek CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel ,61 48,55 248, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ECHOGRAFIE VAN HET HART EN/OF DE THORAX ,34 21,58 73, A OZP Eerstelijns Diagnostiek MRI thorax(wand), mamma en mediastinum ,09 48,55 211, A OZP Eerstelijns Diagnostiek LAEVOCARDIOGRAFIE ,19 10,79 336, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Multislice CT-hart inclusief voor- en nabespreking met cardioloog ,17 92,57 298, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Multislice CT-hart tbv Ca2+-bepaling inclusief voor- en nabespreking met cardioloog ,67 52,07 204, A OZP Eerstelijns Diagnostiek MRI-hart ,29 69,42 356, A OZP Eerstelijns Diagnostiek MRI-hart met dobutamine stress-test ,42 86,51 324, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Radiologisch onderzoek aorta thoracalis, aortaboog, inclusief bij dit onderzoek in beeld komende zijtakken ,19 16,18 342, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Radiologisch onderzoek arteria pulmonalis, rechtszijdig angiocardiogram ,19 16,18 342, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Radiologisch onderzoek vena cava superior ,19 16,18 342, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Radiologisch onderzoek arteriae coronariae ,19 10,79 336, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Laryngo- en/of bronchografie ,07 32,37 122, A OZP Eerstelijns Diagnostiek CT onderzoek van de luchtwegen, met of zonder intraveneus contrastmiddel ,09 48,55 211, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Radiologisch onderzoek larynx en trachea inclusief struma-onderzoek al of niet met oesofaguscontrast ,25 5,39 51, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Radiologisch onderzoek arteriae bronchiales ,19 32,37 358, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Radiologisch onderzoek ribben en/of sternum ,25 5,39 51, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Mammografie, al of niet met contrast in melkgangen ,72 16,18 81, A OZP Eerstelijns Diagnostiek BEOORDELING SPECIMINA, MAMMATUMOR PER OPERATIEVE ZITTING ,25 10,79 57, A OZP Eerstelijns Diagnostiek LOCALISATIE MAMMATUMOR ,07 48,55 138, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Echografie van mamma ,34 21,58 73, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen ,25 5,39 51, A OZP Eerstelijns Diagnostiek FISTULOGRAFIE VAN DE BUIKWAND, RETROPERITONEUM ,58 21,58 148,16 17 van 154

18 Menzis ZorgZó (Restitutiepolis): Lijst maximale en medisch specialistische zorg niet-gecontracteerde zorgaanbieders (marktconforme tarieven) Als u kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst heeft met Menzis, krijgt u een gedeelte van de kosten vergoed. Er gelden maximale en, zie lijst hieronder. U kunt ook bellen met onze Klantenservice op De lijst met maximale en kan gedurende het jaar wijzigen. Als er voor een bepaald DBC-zorgproduct geen in de lijst met maximale en is opgenomen dan krijgt u een van het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden passend is te achten. Specifiek voor prijzen geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen claimen van Menzis. Nr Segment soort Omschrijving 725 A OZP Eerstelijns Diagnostiek CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel ,09 48,55 211, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Abcesdrainage met CT ,35 64,74 431, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Abcesdrainage met Röntgen ,35 64,74 431, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Opspuiten abcesdrain met contrastmiddel ,35 32,37 398, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Echografie van de buikorganen ,34 21,58 73, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Abcesdrainage met echografie ,35 64,74 431, A OZP Eerstelijns Diagnostiek MRI abdomen ,61 64,74 264, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Drainwissel na abcesdrainage ,35 48,55 414, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Radiologisch onderzoek slokdarm ,58 16,18 142, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Radiologisch onderzoek maag en duodenum inclusief doorlichten van de slokdarm en inclusief dunne darm passage ,58 21,58 148, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Radiologisch onderzoek arteria coeliaca en zijtakken ,19 16,18 342, A OZP Eerstelijns Diagnostiek INBRENGEN MAAG- OF DUODENUMSONDE ,58 32,37 158, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Percutane gastro- of jejunostomie, de verrichting omvat de punctie, catheterisatie en inbrengen van de catheter ,35 97,11 463, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Radiologisch onderzoek dunne darm als zelfstandig onderzoek inclusief contrastvloeistof ,58 48,55 175, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Radiologisch onderzoek arteria mesenterica superior ,24 16,18 488, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Radiologisch onderzoek dikke darm ,58 32,37 158, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Radiologisch onderzoek arteria mesenterica inferior ,24 16,18 488, A OZP Eerstelijns Diagnostiek PERCUTANE CHOLANGIOGRAFIE ,18 16, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Radiologisch onderzoek galwegen eventueel galblaas door drain ,58 16,18 142, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Drainageprocedure galblaas of galwegen, met röntgen ,71 97, , A OZP Eerstelijns Diagnostiek Drainageprocedure galblaas of galwegen, met echografie ,71 97, , A OZP Eerstelijns Diagnostiek Drainwissel na galblaas- of galwegdrainage ,35 48,55 414, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Doorlichting bij ERCP, assistentie scopist, het maken en het beoordelen van de foto s ,61 48,55 248, A OZP Eerstelijns Diagnostiek HERNIOGRAFIE, MET BEHULP VAN INTRAPERITONEAAL INGEBRACHTE CONTRASTVLOEISTOF ,72 21,58 87, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Radiologisch onderzoek urinewegen, retrograad contrast ,09 10,79 173, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Radiologisch onderzoek urinewegen, intraveneus contrast inclusief eventuele latere en tomografische opnamen ,07 21,58 111, A OZP Eerstelijns Diagnostiek MRI bekken ,61 48,55 248, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ANTEGRADE PYLEOGRAFIE ,07 21,58 111, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Radiologisch onderzoek arteria renalis, ongeacht aantal arteriën per nier ,19 16,18 342, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Nefrostomie bij afvloedbelemmering, met CT ,71 64, , A OZP Eerstelijns Diagnostiek Nefrostomie bij afvloedbelemmering, met röntgen ,71 64, , A OZP Eerstelijns Diagnostiek Nefrostomie bij afvloedbelemmering, met echografie ,71 64, , A OZP Eerstelijns Diagnostiek Drainwissel na nefrostomie ,35 48,55 414, A OZP Eerstelijns Diagnostiek RETROGRADE CYSTO-EN/OF URETHROGRAFIE, INCLUSIEF EVENTUEEL MICTIE- EN INCONTINENTIEONDERZOEK ,16 21,58 274, A OZP Eerstelijns Diagnostiek FLEBOGRAFIE VAN SPERMATICA ,19 21,58 347, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ECHOGRAFIE VAN HET SCROTUM ,34 21,58 73, A OZP Eerstelijns Diagnostiek HYSTERO-SALPINGOGRAFIE ,09 16,18 179, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Echografie à vue in verband met zwangerschap mits de röntgenoloog het fluorescentiebeeld persoonlijk beoordeelt ,25 21,58 67, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Radiologisch onderzoek abdominale aorta inclusief bij dit onderzoek afgebeelde zijtakken en beenarteriën ,19 16,18 342, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Radiologisch onderzoek gehele been en/of voet ,25 10,79 57, A OZP Eerstelijns Diagnostiek FISTULOGRAFIE VAN DE BEKKENGORDEL, ONDERSTE EXTREMITEIT ,58 21,58 148, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Radiologisch onderzoek arteriën van het been ,16 16,18 269, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Flebografie van een been - inclusief de benodigde venapunctie ,16 48,55 301, A OZP Eerstelijns Diagnostiek CT van het bekken inclusief inbrengen orale en/of rectale contraststof. Met of zonder toediening van een intraveneus contrastmiddel ,09 48,55 211, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Echografie onderste extremiteit ,34 21,58 73, A OZP Eerstelijns Diagnostiek MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en) ,61 48,55 248, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Flebografie van het bekken ,19 16,18 342,37 18 van 154

19 Menzis ZorgZó (Restitutiepolis): Lijst maximale en medisch specialistische zorg niet-gecontracteerde zorgaanbieders (marktconforme tarieven) Als u kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst heeft met Menzis, krijgt u een gedeelte van de kosten vergoed. Er gelden maximale en, zie lijst hieronder. U kunt ook bellen met onze Klantenservice op De lijst met maximale en kan gedurende het jaar wijzigen. Als er voor een bepaald DBC-zorgproduct geen in de lijst met maximale en is opgenomen dan krijgt u een van het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden passend is te achten. Specifiek voor prijzen geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen claimen van Menzis. Nr Segment soort Omschrijving 772 A OZP Eerstelijns Diagnostiek CT ONDERZOEK VAN DE ONDERSTE EXTREMITEITEN, MET OF ZONDER INTRAVENEUS CONTRAST ,09 48,55 211, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht ,25 5,39 51, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Arthrografie heupgewricht ,07 32,37 122, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Radiologisch onderzoek bovenbeen ,25 3,24 49, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen ,25 3,24 49, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Arthrografie kniegewricht ,07 32,37 122, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen ,25 3,24 49, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Arthrografie enkelgewricht ,72 32,37 98, A Beoordeling radiologisch onderzoek voor derden ,66 48, A OZP Overige verrichtingen Dermatologie en venerologie. Uitvoerig wetenschappelijk rapport. Hieronder niet te verstaan bericht aan huisarts en/of patiënt ,13 49, A OZP Overige verrichtingen Heelkunde. Meer uitvoerig, specialistisch onderzoek met advies over behandeling, arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en dergelijke ,72 88, A OZP Overige verrichtingen Inwendige geneeskunde. Beknopte rapporten (niet volgens formulier, exclusief ander onderzoek c.q. verrichtingen) ,56 28, A OZP Overige verrichtingen Inwendige geneeskunde. Uitvoerige rapporten (niet volgens formulier, exclusief ander onderzoek c.q. verrichtingen) ,54 47, A OZP Overige verrichtingen Neurologie. Uitvoerige rapporten op verzoek van levensverzekeringsmaatschappijen en particuliere instellingen ,92 191, A OZP Overige verrichtingen NEUROLOGIE. RAPPORTEN VOOR INSTELLINGEN BELAST MET DE UITVOERING VAN DE SOCIALE VERZEKERINGSWETTEN ,00 153, A OZP Overige verrichtingen Rijbewijs: rapporten op verzoek van het CBR in rekening te brengen aan de te keuren persoon (de houder respectievelijk aanvrager van het rijbewijs) ,57 240, A OZP Overige verrichtingen Neurologie. Rijbewijs: rapporten op verzoek van de politie, in rekening te brengen aan het centraal bureau rijvaardigheidsbewijzen (CBR) ,61 375, A OZP Overige verrichtingen PLASTISCHE CHIRURGIE. EENVOUDIG, KORTE RAPPORTEN ,58 68, A OZP Overige verrichtingen PLASTISCHE CHIRURGIE. MEER GECOMPLICEERDE, TIJDROVENDE RAPPORTEN ,84 136, A OZP Overige verrichtingen Cardiologie. Grote rapporten ten behoeve van levensverzekeringen, rechtbanken, GAK e.d. (incl. ECG en röntgen, exclusief inspannings-ecg, phonocardiogram, etc.) ,88 190, A OZP Overige verrichtingen INWENDIGE GENEESKUNDE. KEURINGEN VOLGENS KLEIN STANDAARDFORMULIER ,66 30, A OZP Overige verrichtingen INWENDIGE GENEESKUNDE. KEURINGEN VOLGENS GROOT STANDAARDFORMULIER ,86 49, A OZP Overige verrichtingen NEUROLOGIE. GROTE RAPPORTEN TEN BEHOEVE VAN RECHTBANKEN ,83 190, A OZP Overige verrichtingen NEUROLOGIE. KLEINE RAPPORTEN TEN BEHOEVE VAN RECHTBANKEN ,17 76, A OZP Overige verrichtingen ORTHOPEDIE. DESKUNDIGENRAPPORT ,68 185, A OZP Overige verrichtingen REUMATOLOGIE. UITVOERIGE RAPPORTEN (EXCLUSIEF LABORATORIUMWERKZAAMHEDEN) ,35 140, A OZP Overige verrichtingen Urologie. Meer uitvoerig, specialistisch onderzoek met advies over behandeling, arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en dergelijke (exclusief cystoscopie) ,61 93, A OZP Overige verrichtingen Telefonische informatieverstrekking aan bedrijfsarts of verzekeringsarts ,04 30, A OZP Overige verrichtingen Schriftelijke informatieverstrekking aan bedrijfsarts, verzekeringsarts of het centraal bureau rijvaardigheidsbewijzen (CBR) ,12 75, A OZP Eerstelijns Diagnostiek SPEEKSELKLIERONDERZOEK (AL OF NIET MET INTERVENTIE) ,02 57,11 158, A OZP Eerstelijns Diagnostiek SCHILDKLIER UPTAKE-METING ,02 57,07 158, A OZP Eerstelijns Diagnostiek SCHILDKLIERSCINTIGRAFIE ,10 28,54 163, A OZP Eerstelijns Diagnostiek BIJSCHILDKLIERONDERZOEK ,36 71,34 409, A OZP Eerstelijns Diagnostiek TRAANWEGONDERZOEK ,10 67,23 202, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiënt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, ,28 14,28 zonder aanwezigheid patiënt. 807 A OZP Eerstelijns Diagnostiek STATISCH SKELETONDERZOEK ,10 71,34 206, A OZP Eerstelijns Diagnostiek MEERFASEN SKELETONDERZOEK ,10 82,76 217,86 19 van 154

20 Menzis ZorgZó (Restitutiepolis): Lijst maximale en medisch specialistische zorg niet-gecontracteerde zorgaanbieders (marktconforme tarieven) Als u kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst heeft met Menzis, krijgt u een gedeelte van de kosten vergoed. Er gelden maximale en, zie lijst hieronder. U kunt ook bellen met onze Klantenservice op De lijst met maximale en kan gedurende het jaar wijzigen. Als er voor een bepaald DBC-zorgproduct geen in de lijst met maximale en is opgenomen dan krijgt u een van het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden passend is te achten. Specifiek voor prijzen geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen claimen van Menzis. Nr Segment soort Omschrijving 809 A OZP Eerstelijns Diagnostiek Skeletdensitometrie gehele lichaam. Hieronder valt niet het onderzoek met DEXAapparatuur ,02 57,11 158, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Skeletdensitometrie heupen ,16 28,54 96, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Skeletdensitometrie lumbale wervelkolom ,16 28,54 96, A OZP Eerstelijns Diagnostiek GEWRICHTSONDERZOEK ,16 69,87 138, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Ejectiefractie L.V. met wandbewegingsanalyse ,26 71,34 274, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Ejectiefractie L.V. en R.V. met wandbewegingsanalyse ,26 71,39 274, A OZP Eerstelijns Diagnostiek FIRST-PASS-HARTONDERZOEK ,10 70,03 205, A OZP Eerstelijns Diagnostiek LONGPERFUSIEONDERZOEK ,10 57,07 192, A OZP Eerstelijns Diagnostiek LONGVENTILATIEONDERZOEK MET EDELGASSEN OF AEROSOLEN ,10 28,54 163, A OZP Eerstelijns Diagnostiek MAAGONTLEDIGINGSONDERZOEK (063) ,20 57,07 327, A OZP Eerstelijns Diagnostiek MAAGSLIJMVLIESONDERZOEK (064) ,26 68,49 271, A OZP Eerstelijns Diagnostiek LYMFEKLIERONDERZOEK MET AFVLOEDMETING (092) ,26 71,34 274, A OZP Eerstelijns Diagnostiek SCHILDWACHTKLIERPROCEDURE MET BIJBEHORENDE BEELDVORMING ,36 85,61 423, A OZP Eerstelijns Diagnostiek SCHILDWACHTKLIERPROCEDURE MET BIJBEHORENDE BEELDVORMING EN OK ,30 99,88 505, A OZP Eerstelijns Diagnostiek BEENMERGONDERZOEK (093) ,20 57,11 327, A OZP Eerstelijns Diagnostiek NIERONDERZOEK STATISCH (DMSA) ,10 71,34 206, A OZP Eerstelijns Diagnostiek RENOGRAFIE (102) ,26 71,34 274, A OZP Eerstelijns Diagnostiek RENOGRAFIE MET FARMACOLOGISCHE INTERVENTIE ,20 71,34 341, A OZP Eerstelijns Diagnostiek BIJNIERMERGONDERZOEK (INCLUSIEF EVENTUELE UPTAKE-METING) ,56 71,39 679, A OZP Eerstelijns Diagnostiek RECEPTORENONDERZOEK GEDURENDE ÉÉN DAG ,40 70,03 610, A OZP Eerstelijns Diagnostiek RECEPTORENONDERZOEK GEDURENDE TWEE DAGEN ,56 85,66 694, A OZP Eerstelijns Diagnostiek TUMORLOKALISATIE MBV PEPTIDEN E.D. (153) ,40 85,66 626, A OZP Eerstelijns Diagnostiek Tumorlokalisatie mbv Ga,Tl, V DMSA e.d. (156) ,36 71,39 409, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ABCES/ONTSTEKINGSLOKALISATIE MET BEHULP VAN GELABELDE LEUKO S ,50 71,34 746, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ORGAANPERFUSIE (VOOR ZOVER NIET APART VERMELD) (155) ,26 69,87 273, A OZP Eerstelijns Diagnostiek ERYTROCYTENVOLUMEBEPALING ,46 34,26 507, A OZP Eerstelijns Diagnostiek BEPALING GALZUURMETABOLISME ,20 56,02 326, A OZP Eerstelijns Diagnostiek C14-UREUMADEMTEST ,16 14,27 82, A OZP Eerstelijns Diagnostiek SPECT VAN HERSENDOORBLOEDING ,30 57,11 462, A OZP Eerstelijns Diagnostiek SPECT VAN RECEPTOREN IN HERSENEN ,86 71, , A OZP Eerstelijns Diagnostiek SPECT VAN SKELET DETAIL ,10 28,54 163, A OZP Eerstelijns Diagnostiek SPECT VAN MYOCARD RUST ,26 57,11 260, A OZP Eerstelijns Diagnostiek SPECT VAN MYOCARD INSPANNING MET STRESS-TEST ,20 99,88 370, A OZP Eerstelijns Diagnostiek SPECT VAN MYOCARD VITALITEIT ,20 57,11 327, A OZP Eerstelijns Diagnostiek SPECT VAN HARTKAMERS ECG-GETRIGGERD, RUST MET EF- BEREKENING (244) ,30 71,34 476, A OZP Eerstelijns Diagnostiek SPECT VAN HARTKAMERS ECG-GETRIGGERD MET EF-BEREKENING, INSPANNING EN STRESS-TEST (244) ,46 128,42 601, A OZP Eerstelijns Diagnostiek SPECT VAN THORAX ,26 57,11 260, A OZP Eerstelijns Diagnostiek SPECT van longperfusie ,26 42,02 245, A OZP Eerstelijns Diagnostiek SPECT van longventilatie met perfusie ,46 42,02 515, A OZP Eerstelijns Diagnostiek SPECT VAN ABDOMEN ,26 57,11 260, A OZP Eerstelijns Diagnostiek SPECT VAN NIERSCHORS ,26 68,53 271, A OZP Eerstelijns Diagnostiek SPECT RECEPTORENONDERZOEK ÉÉN DAG ,56 56,02 664, A OZP Eerstelijns Diagnostiek SPECT RECEPTORENONDERZOEK MEERDERE DAGEN ,50 85,66 761, A OZP Eerstelijns Diagnostiek BEHANDELING HYPERTHYREOIDIE MET I ,20 142,77 412, A OZP Eerstelijns Diagnostiek BEHANDELING GROOT STRUMA MET I ,20 142,77 412, A OZP Eerstelijns Diagnostiek BEHANDELING SCHILDKLIERTUMOREN MET I-131 (401) ,46 142,77 616, A OZP Eerstelijns Diagnostiek BEHANDELING SYNOVIA MET RADIOACTIEF COLLOID PER GEWICHT ,26 142,77 346, A OZP Eerstelijns Diagnostiek BEHANDELING POLYCYTHAEMIA VERA MET P-32 (402) ,30 99,94 505, A OZP Eerstelijns Diagnostiek BEHANDELING PIJNLIJKE BOTMETASTASEN MET SR-89 (405) ,22 142, , A OZP Eerstelijns Diagnostiek BEHANDELING PIJNLIJKE BOTMETASTASEN MET RE-186 (406) ,86 142, , A OZP Eerstelijns Diagnostiek BEHANDELING PIJNLIJKE BOTMETASTASEN MET SA ,86 139, , A OZP Eerstelijns Diagnostiek CONSULT, NIET GEVOLGD DOOR EEN NUCLEAIR GENEESKUNDIGE BEHANDELING ,28 14,28 20 van 154

Declaratiecode Omschrijving declaratiecode Soort overig zorgproduct Ingangsdatum Einddatum Totaalprijs Kostenbedrag zorginstelling

Declaratiecode Omschrijving declaratiecode Soort overig zorgproduct Ingangsdatum Einddatum Totaalprijs Kostenbedrag zorginstelling 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER OZP Overige verrichtingen 20120101 20120430 0,28 0,00 0,28 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER OZP Overige verrichtingen 20120501 20121231 0,28 0,00 0,28 010905 REISKOSTEN PER

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten - Medisch Centrum Haaglanden Zet- en drukfouten voorbehouden

Standaard prijslijst overige zorgproducten - Medisch Centrum Haaglanden Zet- en drukfouten voorbehouden 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 20120101 20120430 0,28 0,00 0,28 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 20120501 20121231 0,28 0,00 0,28 010906 REISTIJD/VACATIE PER HALF UUR (MET EEN DAGMAX. VAN 448) 20120101

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten

Standaard prijslijst overige zorgproducten Standaard prijslijst overige zorgproducten Declaratie Omschrijving declaratie Soort overig zorgproduct Ingangs 10905 REISKOSTEN PER KILOMETER OZP Overige verrichtingen 20130701 20131231 0,24 0,00 0,24

Nadere informatie

afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.

afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek. Menzis ZorgVerzorgd (Naturapolis): Lijst maximale en medisch specialistische zorg niet-gecontracteerde zorgaanbieders (marktconforme tarieven) Als u kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst heeft

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten - Medisch Centrum haaglanden Zet- en drukfouten voorbehouden

Standaard prijslijst overige zorgproducten - Medisch Centrum haaglanden Zet- en drukfouten voorbehouden 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER OZP Overige verrichtingen 20140101 20141231 0,25 0,00 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur. OZP Overige verrichtingen 20140101 20141231 33,00 0,00 33,00 032280 Diagnostische

Nadere informatie

1 van 7. Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij eenling en het eerste kind van een meerlingzwangerschap. 146,59 8,83 155,42

1 van 7. Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij eenling en het eerste kind van een meerlingzwangerschap. 146,59 8,83 155,42 Algemene termijn echo 40,15 0,00 40,15 Specifieke diagnose echo 33,46 0,00 33,46 34686 Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie.

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten

Standaard prijslijst overige zorgproducten Standaard prijslijst overige zorgproducten Declaratie Omschrijving declaratie Soort overig zorgproduct Ingangs 10905 REISKOSTEN PER KILOMETER OZP Overige verrichtingen 20140601 0,25 0,00 0,25 10906 Reistijd/vacatie

Nadere informatie

Restitutietarieven 2013. Page 1

Restitutietarieven 2013. Page 1 Marktconforme tarieven (100%) Restitutietarieven (75%) Restitutietarieven (50%) Restitutietarieven 2013 Indien u zeker wilt zijn of uw zorgverlener een overeenkomst heeft met CZ of u bent niet zeker van

Nadere informatie

Zorg product. Kosten instelling. Declaratie code. Honorarium. tarief. Passantenlijst Spaarneziekenhuis 2013 (basiszorg)

Zorg product. Kosten instelling. Declaratie code. Honorarium. tarief. Passantenlijst Spaarneziekenhuis 2013 (basiszorg) 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,24 0,00 0,24 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 32,27 0,00 32,27 032280 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Subtotaal - Honorarium. Subtotaal - Kosten. Declaratiecode Zorgproduct. Totaal Tarief

Subtotaal - Honorarium. Subtotaal - Kosten. Declaratiecode Zorgproduct. Totaal Tarief 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,00 0,24 0,24 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 0,00 32,27 32,27 032280 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Zuwe Hofpoort Ziekenhuis passantentarieven 2016

Zuwe Hofpoort Ziekenhuis passantentarieven 2016 OVPXXXXXX Reiskosten per kilometer. 010905 01-01-2016 31-12-2016 0,25 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 010906 01-01-2016 31-12-2016 33,56 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief

Nadere informatie

Ondersteuners - ongesplitst. Poorter honorarium. Kosten instelling. Declaratiecode Zorgproduct. Totaal-tarief

Ondersteuners - ongesplitst. Poorter honorarium. Kosten instelling. Declaratiecode Zorgproduct. Totaal-tarief Declaratiecode Zorgproduct Kosten instelling Poorter honorarium Ondersteuners - ongesplitst Totaal-tarief Omschrijving 010905 OVPXXXXXX 0 0,24 0 0,24 REISKOSTEN PER KILOMETER 010906 OVPXXXXXX 0 32,27 0

Nadere informatie

Geldig vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 maart 2013. Versie 2013.3

Geldig vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 maart 2013. Versie 2013.3 Betaling conform algemene betalingsvoorwaarden Máxima Medisch Cemtrum zoals gedeponeerd ter griffie van Arrondissementsrechtbank te 'shertogenbosch onder nummer 54 / 2002 (zie ook mmc.nl). Overig product

Nadere informatie

Ondersteuners - ongesplitst. Poorter honorarium. Kosten instelling. Declaratiecode Zorgproduct. Totaal-tarief

Ondersteuners - ongesplitst. Poorter honorarium. Kosten instelling. Declaratiecode Zorgproduct. Totaal-tarief 010905 OVPXXXXXX 0 0,24 0 0,24 REISKOSTEN PER KILOMETER 010906 OVPXXXXXX 0 32,27 0 32,27 Reistijd/vacatie per half uur. 032280 OVPXXXXXX 17,91 49,68 0 67,59 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief

Nadere informatie

NZA-tarievenlijst 2015

NZA-tarievenlijst 2015 NZA-tarievenlijst 2015 Pres.code 1 OVP 010905 OVPXXXXXX 0,26 REISKOSTEN PER KILOMETER 1 OVP 010906 OVPXXXXXX 33,42 Reistijd/vacatie per half uur. 1 OVP 032280 OVPXXXXXX 75,20 Diagnostische indirecte laryngoscopie,

Nadere informatie

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten en overige zorgproducten - Leids Universitair Medisch Centrum V 15 12 2015

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten en overige zorgproducten - Leids Universitair Medisch Centrum V 15 12 2015 n.v.t. 010905 Reiskosten per kilometer. 0,25 01-01-2016 31-12-2016 n.v.t. 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,56 01-01-2016 31-12-2016 n.v.t. 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief

Nadere informatie

Prijslijst DOT-zorgproducten en OVP 2014 Bronovo Ziekenhuis Versie 2014.3 Geldig vanaf 1 januari 2014

Prijslijst DOT-zorgproducten en OVP 2014 Bronovo Ziekenhuis Versie 2014.3 Geldig vanaf 1 januari 2014 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 010905 0,00 0,25 0,25 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 010906 0,00 33,00 33,00 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten Vumc per 1 januari 2012. Declaratiecode. Honorariumbedrag. zorgproduct. zorginstelling

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten Vumc per 1 januari 2012. Declaratiecode. Honorariumbedrag. zorgproduct. zorginstelling 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER Overige verrichting 0,28 0,00 0,28 010906 REISTIJD/VACATIE PER HALF UUR (MET EEN DAGMAX. VAN 448) Overige verrichting 27,35 0,00 27,35 033605 INBRENGEN VAN EEN PORT-A-CATH

Nadere informatie

NZA Codetabel 2014 LET OP!!

NZA Codetabel 2014 LET OP!! NZA Codetabel 2014 LET OP!! In de NZA codetabel staat het MAXIMUM tarief per laboratoriumonderzoek. Het daadwerkelijk tarief kan door individuele afspraken met een zorgverzekeraar hier van afwijken. Code

Nadere informatie

Prijslijst DOT-zorgproducten en OVP 2014 Bronovo Ziekenhuis Versie 2014.2 Geldig vanaf 1 juni 2014

Prijslijst DOT-zorgproducten en OVP 2014 Bronovo Ziekenhuis Versie 2014.2 Geldig vanaf 1 juni 2014 code 2014 omschrijving Declaratiecode OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 010905 0,00 0,25 0,25 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 010906 0,00 33,00 33,00 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie,

Nadere informatie

Zuwe Hofpoort Ziekenhuis passantentarieven 2015

Zuwe Hofpoort Ziekenhuis passantentarieven 2015 REISKOSTEN PER KILOMETER 010905 01-01-2015 31-12-2015 0,26 Reistijd/vacatie per half uur. 010906 01-01-2015 31-12-2015 33,42 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2014 - Juni t/m December

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2014 - Juni t/m December Declaratie Zorgproduct Code Code Omschrijving Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2014 - Juni t/m December Kostendeel Ziekenhuis Kosten Honorarium 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2014 - Januari t/m Mei

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2014 - Januari t/m Mei Declaratie Zorgproduct Code Code Omschrijving Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2014 - Januari t/m Mei Kostendeel Ziekenhuis Kosten Honorarium 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten - Medisch Centrum haaglanden Zet- en drukfouten voorbehouden

Standaard prijslijst overige zorgproducten - Medisch Centrum haaglanden Zet- en drukfouten voorbehouden 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER OZP Overige verrichtingen 20130701 20131231 0,24 0,00 0,24 010906 Reistijd/vacatie per half uur. OZP Overige verrichtingen 20130701 20131231 32,27 0,00 32,27 032280 Diagnostische

Nadere informatie

Fundusfotografie in het kader van screening op diabetische retinopathie (overige aandoeningen van het netvlies, zie 039918).

Fundusfotografie in het kader van screening op diabetische retinopathie (overige aandoeningen van het netvlies, zie 039918). Omschrijving Code RZ15b Echografie à-vue in verband met zwangerschap. 039485 39,36 Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie. 039755 161,76 Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten, 1e lijn labverrichtingen Gelre ziekenhuizen, Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 31 december 2015

Tarievenlijst passanten, 1e lijn labverrichtingen Gelre ziekenhuizen, Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 31 december 2015 Tarievenlijst passanten, 1e lijn labverrichtingen Gelre ziekenhuizen, Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 31 december 2015 Met ingang van 1 januari 2015 gelden voor alle prestaties Medisch Specialistische

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten 2015

Standaard prijslijst overige zorgproducten 2015 Standaard prijslijst overige zorgproducten 2015 Declaratie code Omschrijving Integraal tarief 39755 Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie. 161,76 39757 Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek

Nadere informatie

Antipsychotica (neuroleptica), identificatie en/of kwantificatie 072884 27,50

Antipsychotica (neuroleptica), identificatie en/of kwantificatie 072884 27,50 Omschrijving Code RZ15b ACETYLGLUCOSEAMINIDASE, N 078252 8,81 ACTH, CORTICOTROFINE 072550 9,64 ADEMANALYSE 070304 34,77 AGGLUTINATIE, KOUDE 070616 6,02 AGGLUTINATIEREACTIE VOLGENS WIDAL, VOOR ELK MICRO-

Nadere informatie

1e lijn Labverrichtingen Prijslijst Passantentarieven Gelre ziekenhuizen, prestaties Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 31 december 2014

1e lijn Labverrichtingen Prijslijst Passantentarieven Gelre ziekenhuizen, prestaties Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 31 december 2014 1e lijn Labverrichtingen Prijslijst Passantentarieven Gelre ziekenhuizen, prestaties Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 31 december 2014 Tarieven vanaf 1 januari 2014 Gewijzigd tarief met ingang

Nadere informatie

CLB-referentietarief. 079993 12,72

CLB-referentietarief. 079993 12,72 Maximale NZA-tarieven met ingang van 01-01-2015. De feitelijke kosten worden door de zorgverzekeraar bepaald, doch zijn niet hoger dan de tarieven in deze tabel. Zorgproduct Ordertarief, huisbezoek, etc.

Nadere informatie

Totaalbestand 011015. Page 1

Totaalbestand 011015. Page 1 Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvergelijker: Zorgvergelijker Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen over uw vergoeding? Bel dan gerust

Nadere informatie

Spijkenisse Medisch Centrum Passantenprijslijst 2013

Spijkenisse Medisch Centrum Passantenprijslijst 2013 OVPXXXXXX 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,24 0 0,24 OVPXXXXXX 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 32,27 0 32,27 OVPXXXXXX 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Geldig vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 januari 2014. Versie 2014.2

Geldig vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 januari 2014. Versie 2014.2 Betaling conform algemene betalingsvoorwaarden Máxima Medisch Cemtrum zoals gedeponeerd ter griffie van Arrondissementsrechtbank te 'shertogenbosch onder nummer 54 / 2002 (zie ook mmc.nl). Overig product

Nadere informatie

Tarieven laboratoriumdiagnostiek 2016

Tarieven laboratoriumdiagnostiek 2016 Tarieven laboratoriumdiagnostiek 2016 Code Omschrijving Tarief (max) 078252 Acetylglucoseaminidase, N. 56,00 072550 ACTH, corticotrofine. 13,35 070304 Ademanalyse. 62,22 190247 Advies - onderdeel van antistollingsbehandeling.

Nadere informatie

Standaardprijslijst Radboudumc Ondersteunende en Overige Producten, geldig per 1 januari 2013 t/m 31 december 2013

Standaardprijslijst Radboudumc Ondersteunende en Overige Producten, geldig per 1 januari 2013 t/m 31 december 2013 Standaardprijslijst Radboudumc Ondersteunende en Overige Producten, geldig per 1 januari 2013 t/m 31 december 2013 declaratiecode omschrijving kostendeel honorarium totaalprijs 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER

Nadere informatie

Tarieven passanten DCWF Geldig vanaf 1 januari 2014

Tarieven passanten DCWF Geldig vanaf 1 januari 2014 specialisme Omschrijving Code kosten cardiologie Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie. 39755 124,91 Cardiologie BEOORDELING ECG, HOLTER, INSPANNINGSONDERZOEK E.D. 39757 43,35 Cardiologie

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten Declaratiecode Omschrijving declaratiecode Ingangsdatum Einddatum Integraal tarief

Standaard prijslijst overige zorgproducten Declaratiecode Omschrijving declaratiecode Ingangsdatum Einddatum Integraal tarief Standaard prijslijst overige zorgproducten Declaratiecode Omschrijving declaratiecode Ingangsdatum Einddatum Integraal tarief 10905 Reiskosten per kilometer 20150101 20153112 0,26 10906 Reistijd/vacatie

Nadere informatie

Tarief geldig: Omschrijving declaratiecode Totaalprijs Van Tm

Tarief geldig: Omschrijving declaratiecode Totaalprijs Van Tm 010905 Reiskosten per kilometer 0,26 1-1-2015 31-12-2015 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 1-1-2015 31-12-2015 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Declaratiecode (100%)

Declaratiecode (100%) U kunt via onze Zorgvergelijker nagaan of uw zorgaanbieder een contract met ons heeft. Ga naar de Zorgvergelijker: Zorgvergelijker Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen

Nadere informatie

Passantenprijslijst Slingeland Ziekenhuis 2013 Versie 1.0 1-1-2013

Passantenprijslijst Slingeland Ziekenhuis 2013 Versie 1.0 1-1-2013 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,00 0,24 0,24 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 0,00 32,27 32,27 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 17,91 49,68 67,59

Nadere informatie

Declaratie code Omschrijving declaratie code Totaal prijs Kosten bedrag zorginstelling

Declaratie code Omschrijving declaratie code Totaal prijs Kosten bedrag zorginstelling 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 32,27 0,00 32,27 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 69,34 17,91 51,43 032684 Diagnostische pleurapunctie. 48,96 48,96

Nadere informatie

Niet alle overige zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 1 van 46. Honorariumbedrag. Kostenbedrag zorginstelling

Niet alle overige zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 1 van 46. Honorariumbedrag. Kostenbedrag zorginstelling Declaratie code Omschrijving declaratiecode Totaalprijs Kostenbedrag zorginstelling Honorariumbedrag alle specialismen 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,24 0,00 0,24 010906 Reistijd/vacatie per half uur.

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten UMCG per 01 januari 2013

Standaard prijslijst overige zorgproducten UMCG per 01 januari 2013 Standaard prijslijst overige zorgproducten UMCG per 01 januari 2013 Disclaimer De ingangsdatum van deze lijst met passantentarieven is 1 januari 2013. Deze publicatie is onder voorbehoud van schrijf en

Nadere informatie

Passantenprijslijst Amphia Ziekenhuis voor OVP's uitgevoerd vanaf vanaf 1 april 2013 tot en met 31 december 2013

Passantenprijslijst Amphia Ziekenhuis voor OVP's uitgevoerd vanaf vanaf 1 april 2013 tot en met 31 december 2013 Passantenprijslijst Amphia Ziekenhuis voor OVP's uitgevoerd vanaf vanaf 1 april 2013 tot en met 31 december 2013 Declaratie Omschrijving 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,00 0,24 0,24 010906 Reistijd/vacatie

Nadere informatie

CWZ prijslijst Overige-Zorgproducten vanaf 1 april 2013.Versie 131028. Honorarium

CWZ prijslijst Overige-Zorgproducten vanaf 1 april 2013.Versie 131028. Honorarium 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,24-0,24-010906 Reistijd/vacatie per half uur. 32,27-32,27-032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 69,34 17,91 51,43-032281 Diagnostische

Nadere informatie

Declaratie code Omschrijving Kosten ziekenhuis

Declaratie code Omschrijving Kosten ziekenhuis Passantenprijslijst Amphia Ziekenhuis voor zorgproducten uitgevoerd vanaf 1 juni 2014 tot en met 31 december 2014 Declaratie 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Honorium medisch. Kostendeel ziekenhuis. Omschrijving

Honorium medisch. Kostendeel ziekenhuis. Omschrijving Passantentarief Streek Koningin Beatrix 2013 Overige producten Periode: vanaf 1 juli 2013 Versie 1 De vermelde prijzen zijn alleen van toepassing op patiënten van zorgverzekeraars waarmee het Streek Koningin

Nadere informatie

Declaratie code Omschrijving declaratie code Totaal prijs Kosten bedrag zorginstelling

Declaratie code Omschrijving declaratie code Totaal prijs Kosten bedrag zorginstelling 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 0,00 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,00 0,00 33,00 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 18,47 54,92

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten Diagnostisch Centrum West-Friesland Geldig per 1 juni voor niet-verzekerden

Tarievenlijst passanten Diagnostisch Centrum West-Friesland Geldig per 1 juni voor niet-verzekerden Cardiologie Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie. 184,88 39755 Cardiologie BEOORDELING ECG, HOLTER, INSPANNINGSONDERZOEK E.D. 43,23 Tarief voor regulier ecg, zonder inspanning. Indien

Nadere informatie

39492 ECHOGRAFIE BUIKORGANEN 14,1% 1,1 34,47 5,27 39860 CHROMOCYSTOSCOPIE 3,5% 1,0 190,00 6,71

39492 ECHOGRAFIE BUIKORGANEN 14,1% 1,1 34,47 5,27 39860 CHROMOCYSTOSCOPIE 3,5% 1,0 190,00 6,71 DBC code: 6.11.0.11.211 DBC omschrijving: Reguliere zorg.niersteen.eswl poli ndpp-dbc: 85 Kostprijs DBC: 761,99 Std deviatie DBC: 229,02 1 poli 88,2% 190011 EERSTE POLIKLINIEKBEZOEK 74,1% 1,0 40,87 30,29

Nadere informatie

De geldende prijs ten tijde van de aanvang van de behandeling (als u voor de eerste keer in het ziekenhuis komt) zal altijd worden aangehouden.

De geldende prijs ten tijde van de aanvang van de behandeling (als u voor de eerste keer in het ziekenhuis komt) zal altijd worden aangehouden. Prijslijst 2013 : OVP s Geldig voor alle behandelingen gestart vanaf 01-01-2013 VOORWAARDEN Op alle door het ziekenhuis en door de daaraan verbonden vrijgevestigd medisch specialisten met patiënten gesloten

Nadere informatie

Passanten Prijslijst 2015

Passanten Prijslijst 2015 14E000 990416036 733,87 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij problemen met de stoelgang (obstipatie) bij kinderen 15E000 020109057 816,02 Toediening van chemotherapie

Nadere informatie

Tarievenlijst diagnostiek

Tarievenlijst diagnostiek Tarievenlijst diagnostiek In dit document treft u onze tarievenlijst 2016 voor eerstelijnsdiagnostiek. Onder het kopje A-tarief vindt u het tarief dat hoort bij de optimumnorm. Onder het kopje B-tarief

Nadere informatie

Tarief geldig: Declaratie Omschrijving declaratiecode Totaalprijs Van Tm

Tarief geldig: Declaratie Omschrijving declaratiecode Totaalprijs Van Tm Products kunnen meerdere keren voorkomen als gevolg van een andere geldigheidsperiode. Declaratie Omschrijving declaratie Totaalprijs Van Tm 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 01-01-2014 31-12-2014 010906

Nadere informatie

Geldig vanaf 1 januari 2015 t/m 31 december 2015 Versie 2015.4

Geldig vanaf 1 januari 2015 t/m 31 december 2015 Versie 2015.4 Overig product 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 Overig product 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 Overig product 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder:

Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder: Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder: vind-de-beste-zorg Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen over uw vergoeding? Bel dan gerust

Nadere informatie

Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder:

Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder: Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder: vind-de-beste-zorg Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen over uw vergoeding? Bel dan gerust

Nadere informatie

Overige zorgproducten Ingangsdatum: 1 april 2014 Einddatum: 31 mei 2014

Overige zorgproducten Ingangsdatum: 1 april 2014 Einddatum: 31 mei 2014 Prijslijst St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg Overige zorgproducten Ingangsdatum: 1 april 2014 Einddatum: 31 mei 2014 Declaratiecode Omschrijving dbc-zorgproduct 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,00 0,25

Nadere informatie

Declaratiecode Omschrijving declaratiecode Soort overig zorgproduct Ingangsdatum Einddatum Integraal tarief

Declaratiecode Omschrijving declaratiecode Soort overig zorgproduct Ingangsdatum Einddatum Integraal tarief 010905 Reiskosten per kilometer. OZP Overige verrichtingen 20170101 20171231 0,26 010906 Reistijd/vacatie per half uur. OZP Overige verrichtingen 20170101 20171231 34,71 032280 Diagnostische indirecte

Nadere informatie

032480 OVPXXXXXX 238,97

032480 OVPXXXXXX 238,97 Declaratiecode Zorgproduct Tarief 2016 Omschrijving 010905 OVPXXXXXX 0,25 REISKOSTEN PER KILOMETER 010906 OVPXXXXXX 33,56 Reistijd/vacatie per half uur. 032280 OVPXXXXXX 227,52 Diagnostische indirecte

Nadere informatie

032480 OVPXXXXXX 238,97

032480 OVPXXXXXX 238,97 Declaratiecode Zorgproduct Tarief 2016 Omschrijving 010905 OVPXXXXXX 0,25 REISKOSTEN PER KILOMETER 010906 OVPXXXXXX 33,56 Reistijd/vacatie per half uur. 032280 OVPXXXXXX 227,52 Diagnostische indirecte

Nadere informatie

Standaard Passantenprijzen Overige Zorgproducten per 1 juni 2014

Standaard Passantenprijzen Overige Zorgproducten per 1 juni 2014 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 0,00 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,00 0,00 33,00 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 18,47 54,92

Nadere informatie

Passanten prijslijst overige zorgproducten 2017 (onder voorbehoud van wijzigingen)

Passanten prijslijst overige zorgproducten 2017 (onder voorbehoud van wijzigingen) 010905 Reiskosten per kilometer. OZP Overige verrichtingen 20170101 20171231 0,26 010906 Reistijd/vacatie per half uur. OZP Overige verrichtingen 20170101 20171231 34,71 032280 Diagnostische indirecte

Nadere informatie

versie 1 Pagina 1 van 17

versie 1 Pagina 1 van 17 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 0,00 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,00 0,00 33,00 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 18,47 54,92

Nadere informatie

TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK. Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7041-03 van 1 april 2013

TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK. Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7041-03 van 1 april 2013 TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7041-03 van 1 april 2013 DE TARIEVEN DIE DOOR ZORGAANBIEDERS DIE GENEESKUNDIGE ZORG LEVEREN BIJ OF KRACHTENS DE ZORGVERZEKERINGSWET

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 januari 2014

Standaard prijslijst overige zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 januari 2014 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 18,47 54,92 032281 Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 168,45 103,45 65,00

Nadere informatie

75% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief

75% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Looptijd prijslijst 1/1/2015-31/3/2015* Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis, zelfstandig

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten UMCG per 01 januari 2014

Standaard prijslijst overige zorgproducten UMCG per 01 januari 2014 Standaard prijslijst overige zorgproducten UMCG per 01 januari 2014 Disclaimer De ingangsdatum van deze lijst met passantentarieven is 1 januari 2014. Deze publicatie is onder voorbehoud van schrijf en

Nadere informatie

Passantenprijslijst UMC Utrecht - Overige zorgproducten Geldig vanaf 1 januari 2014 tm 31 mei 2014

Passantenprijslijst UMC Utrecht - Overige zorgproducten Geldig vanaf 1 januari 2014 tm 31 mei 2014 Passantenprijslijst UMC Utrecht - Overige zorgproducten Geldig vanaf 1 januari 2014 tm 31 mei 2014 Disclaimers 1. De prijs van een behandeling is de prijs die geldt bij aanvang van de behandeling. Aan

Nadere informatie

Passantenprijslijst Maasstad Ziekenhuis 2015

Passantenprijslijst Maasstad Ziekenhuis 2015 Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Tarief 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 032280 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie,

Nadere informatie

Tarieflijst Passanten per 1 januari 2015

Tarieflijst Passanten per 1 januari 2015 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 33,00 032280 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 032281

Nadere informatie

032480 OVPXXXXXX 238,97

032480 OVPXXXXXX 238,97 Declaratiecode Zorgproduct Tarief 2016 Omschrijving 010905 OVPXXXXXX 0,25 REISKOSTEN PER KILOMETER 010906 OVPXXXXXX 33,56 Reistijd/vacatie per half uur. 032280 OVPXXXXXX 227,52 Diagnostische indirecte

Nadere informatie

Standaard prijslijst DBC- en Overige zorgproducten - Langeland Ziekenhuis Zoetermeer PRIJZEN OVER PERIODE I JULI 2013 TM 31 DECEMBER 2013

Standaard prijslijst DBC- en Overige zorgproducten - Langeland Ziekenhuis Zoetermeer PRIJZEN OVER PERIODE I JULI 2013 TM 31 DECEMBER 2013 Standaard prijslijst DBC- en Overige zorgproducten - Langeland Ziekenhuis Zoetermeer PRIJZEN OVER PERIODE I JULI 2013 TM 31 DECEMBER 2013 VOORWAARDEN - Op alle door het ziekenhuis en door de daaraan verbonden

Nadere informatie

Passantenprijslijst 2016 (onder voorbehoud van wijzigingen)

Passantenprijslijst 2016 (onder voorbehoud van wijzigingen) Passantenprijslijst 2016 (onder voorbehoud van wijzigingen) Ingangsdatum: 01 januari 2016 Declaratiecode Zorgproduct Tarief 2016 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie

Nadere informatie

155,19 148,06 7,13 meerlingzwangerschap. 037512 Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij eenling en het eerste kind van een

155,19 148,06 7,13 meerlingzwangerschap. 037512 Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij eenling en het eerste kind van een Passantenprijslijst overige zorgproducten per 1 januari 2012 033605 INBRENGEN VAN EEN PORT-A-CATH SYSTEEM. 278,55 179,11 99,44 034386 Echoscopische punctie via de oesofagus (EUS). 136,40 0,00 136,40 034387

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2016

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2016 Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2016 Versie 2, 31-3-2016 Declaratie Code Zorgproduct Code Omschrijving Integraal Tarief 010905 OVPXXXXXX Reiskosten per kilometer. 0,25 010906 OVPXXXXXX

Nadere informatie

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis, zelfstandig behandelcentrum (ZBC) en/of de

Nadere informatie

Bijlage CI-1003.b1 agb specialisme omschrijving zorgactiviteit zorgactiviteit omschrijving B-prijs OP / OVP 0303 Heelkunde 034686 DIAGNOSTISCHE

Bijlage CI-1003.b1 agb specialisme omschrijving zorgactiviteit zorgactiviteit omschrijving B-prijs OP / OVP 0303 Heelkunde 034686 DIAGNOSTISCHE Bijlage CI-1003.b1 agb specialisme omschrijving zorgactiviteit zorgactiviteit omschrijving B-prijs OP / OVP 0303 Heelkunde 034686 DIAGNOSTISCHE COLOSCOPIE MET 81,6 0303 Heelkunde 034690 DIAGNOSTISCHE SIGMOIDOSCOPIE

Nadere informatie

Declaratiecode Zorgproductcode Zorgproduct Passantentarief

Declaratiecode Zorgproductcode Zorgproduct Passantentarief Declaratiecode Zorgproductcode Zorgproduct Passantentarief 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 032280 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2015

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2015 Declaratie Code Zorgproduct Code Omschrijving Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2015 Integraal Tarief 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per

Nadere informatie

035136 OVPXXXXXX 037510 OVPXXXXXX 037512 OVPXXXXXX 037514 OVPXXXXXX

035136 OVPXXXXXX 037510 OVPXXXXXX 037512 OVPXXXXXX 037514 OVPXXXXXX 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 33,00 032280 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 032281

Nadere informatie

tarieflijst passanten 2016 Prijslijst per 1-1-2016 na correcties door wijziging wet- en regelgeving 2016

tarieflijst passanten 2016 Prijslijst per 1-1-2016 na correcties door wijziging wet- en regelgeving 2016 tarieflijst passanten 2016 Prijslijst per 1-1-2016 na correcties door wijziging wet- en regelgeving 2016 Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving tarief passanten 010905 OVPXXXXXX Reiskosten per kilometer.

Nadere informatie

Zorgvergelijker. Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvergelijker:

Zorgvergelijker. Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvergelijker: Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvergelijker: Zorgvergelijker Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen over uw vergoeding? Bel dan gerust

Nadere informatie

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Looptijd prijslijst 1/1/2015-31/3/2015*

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Looptijd prijslijst 1/1/2015-31/3/2015* Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Looptijd prijslijst 1/1/2015-31/3/2015* Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis, zelfstandig

Nadere informatie

Tarieflijst Passanten per 1 januari 2016 (voorlopige versie)

Tarieflijst Passanten per 1 januari 2016 (voorlopige versie) 14E000 990416036 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij problemen met de stoelgang (obstipatie) bij kinderen 818,09 15E000 20109057 Toediening van chemotherapie bij niet

Nadere informatie

Voor verdere uitleg verwijzen wij u naar artikel A.20 van onze Verzekeringsvoorwaarden:

Voor verdere uitleg verwijzen wij u naar artikel A.20 van onze Verzekeringsvoorwaarden: Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder: vind-de-beste-zorg Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen over uw vergoeding? Bel dan gerust

Nadere informatie

Prijslijst 2016. Tarief. Omschrijving. Declaratiecode Zorgproduct

Prijslijst 2016. Tarief. Omschrijving. Declaratiecode Zorgproduct 010905 OVPXXXXXX 0,25 Reiskosten per kilometer. 010906 OVPXXXXXX 33,56 Reistijd/vacatie per half uur. 032280 OVPXXXXXX 227,52 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten UMCG per 01 mei 2012

Standaard prijslijst overige zorgproducten UMCG per 01 mei 2012 Standaard prijslijst overige zorgen UMCG per 01 mei 2012 Disclaimer De ingangsdatum van deze lijst met passantentarieven is 1 mei 2012. Deze publicatie is onder voorbehoud van schrijf- en typefouten. Het

Nadere informatie

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis, zelfstandig behandelcentrum (ZBC) en/of de

Nadere informatie

Medisch Specialistische Zorg (Ziekenhuiszorg) tarieven niet-gecontracteerd 2012

Medisch Specialistische Zorg (Ziekenhuiszorg) tarieven niet-gecontracteerd 2012 Declaratiecode 10905 REISKOSTEN PER KILOMETER 10906 REISTIJD/VACATIE PER HALF UUR (MET EEN DAGMAX. VAN F 448) ziekenhuiskosten 33605 INBRENGEN VAN EEN PORT-A-CATH SYSTEEM. P 20120101 f 179,11 f - 34386

Nadere informatie

210,91 eventuele biopten. 034686 Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en

210,91 eventuele biopten. 034686 Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,00 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 032281 Diagnostische directe laryngoscopie,

Nadere informatie

159,87. Niet alle overige zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 1 (van 46)

159,87. Niet alle overige zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 1 (van 46) 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 75,20 032281 Diagnostische directe laryngoscopie,

Nadere informatie

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en typefouten

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en typefouten Standaard prijslijst DBC-zorgproducten - Jeroen Bosch Ziekenhuis Ingangsdatum: 01 januari 2016 Declaratiecode Zorgproduct Tarief 2016 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie

Nadere informatie

Passantenprijslijst Passantenprijslijst geldig van 1 januari tot 1 juni 2014

Passantenprijslijst Passantenprijslijst geldig van 1 januari tot 1 juni 2014 Declaratiecode Zorgproductcode Omschrijving Passantenprijslijst geldig van 1 januari tot 1 juni 2014 Kosten instelling Kosten honorarium 14E000 990416036 Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling

Nadere informatie

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis, zelfstandig behandelcentrum (ZBC) en/of de

Nadere informatie

Standaard prijslijst Overige Zorgproducten 2018

Standaard prijslijst Overige Zorgproducten 2018 Standaard prijslijst Overige Zorgproducten 2018 Prijzen geldig voor zorgproducten geopend vanaf 1 januari 2018. De ingangsdatum van het zorgproduct is uiteindelijk bepalend voor het dat in rekening wordt

Nadere informatie

Standaard prijslijst Overige Zorgproducten 2018

Standaard prijslijst Overige Zorgproducten 2018 Standaard prijslijst Overige Zorgproducten 2018 Prijzen geldig voor zorgproducten geopend vanaf 1 januari 2018. De ingangsdatum van het zorgproduct is uiteindelijk bepalend voor het dat in rekening wordt

Nadere informatie

Tarieven medisch specialistische zorg per 01 januari 2016

Tarieven medisch specialistische zorg per 01 januari 2016 Tarieven medisch specialistische zorg per 01 januari 2016 Hierbij treft u aan de tarieven Medisch Specialistische Zorg vanaf 01 januari 2016. Deze prijzen zijn gebaseerd op het gemiddeld gewogen afgesproken

Nadere informatie

tarieven medisch specialistische zorg 2016

tarieven medisch specialistische zorg 2016 tarieven medisch specialistische zorg 2016 Hierbij treft u aan de tarieven Medisch Specialistische Zorg voor het jaar 2016. Deze prijzen zijn gebaseerd op het gemiddeld gewogen afgesproken tarief zoals

Nadere informatie

Standaardprijslijst Radboudumc declaratiecode omschrijving kostendeel honorarium totaalprijs

Standaardprijslijst Radboudumc declaratiecode omschrijving kostendeel honorarium totaalprijs Standaardprijslijst Radboudumc Ondersteunende en Overige Producten, geldig per 1 januari 2014 t/m 31 mei 2014 declaratiecode omschrijving kostendeel honorarium totaalprijs 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER

Nadere informatie