Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015"

Transcriptie

1 Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis, zelfstandig behandelcentrum (ZBC) en/of de medisch specialist in rekening brengt afhankelijk zijn van de aard en het precieze verloop van de behandeling. Veel van deze zaken zijn nog niet bekend vooraf aan de behandeling. Het ziekenhuis, zelfstandig behandelcentrum (ZBC) en/of de medisch specialist brengt daarom pas achteraf de kosten bij u in rekening. Het kan dus voorkomen dat de werkelijk in rekening gebrachte kosten hoger uitvallen dan vooraf was voorzien. Genoemde vergoedingen zijn de vergoedingen voor zorg uit de basisverzekering verleend door niet gecontracteerde zorgverleners. Een volledige omschrijving van het recht (of aanspraak) op deze zorg vindt u in de polisvoorwaarden. Hierin staat of en hoeveel recht (of aanspraak) u heeft op de zorg. Ook vindt u hier terug of er een eigen bijdrage of eigen risico van toepassing is. Controleer daarom altijd eerst de polisvoorwaarden voordat u een zorgverlener bezoekt. In onderstaand overzicht kunt u het beste zoeken op Declaratiecode. Drukt u de Control- en F toets tegelijkertijd in. Er verschijnt een zoekscherm, waarin u de Declaratiecode kunt invoeren. Wanneer u nu op Enter drukt zal de betreffende Declaratiecode worden gearceerd. Declaratiecode en Zorg Selectief ,25 0,19 REISKOSTEN PER KILOMETER ,41 25,06 Reistijd/vacatie per half uur ,20 56,40 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s) ,13 117,85 Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s) ,97 281,23 Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek ,08 38,31 Diagnostische pleurapunctie ,10 30,83 Poliklinische controle op de werking van de pacemaker, inclusief het eventueel gebruik van de cardioverter ,68 739,26 INBRENGEN VAN EEN PORT-A-CATH SYSTEEM ,42 600,32 Echo-oesofagoscopie (EUS), inclusief evt. biopten ,08 548,31 Echo-bronchoscopie (EBUS), inclusief evt. biopten ,28 447,96 Endo-echografie ter beoordeling bovenbuikorganen, inclusief eventuele biopten ,25 203,44 Endo-echografie ter beoordeling van tumoren in het distale colon, inclusief eventuele biopten ,28 142,71 Oesofagusfunctieonderzoek, inclusief eventuele 24-uurs metingen (manometrie, impedantiemetrie en/of ph-meting) ,22 248,42 Therapeutische endoscopie van oesofagus, maag of duodenum ,08 72,06 13C ureum ademtest (Helicobacter pylori) ,41 220,06 GASTROSTOMIE, OPEN PROCEDURE (ZIE VOOR ENDOSCOPISCH) ,69 337,27 Endoscopische gastrostomie (zie voor open procedure) ,38 160,04 Diagnostische endoscopie van oesofagus, maag en/of duodenum met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten of antroduodenale manometrie ,66 269,75 Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie ,95 278,21 CAPSULE ENDOSCOPIE ,71 175,28 Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoïd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie ,37 76,78 RECTOSCOPIE OF PROCTOSCOPIE ,58 439,19 Endoscopische retrograde cholangiopancreaticografie (ERCP) ,04 900,78 Endoscopisch plaatsen stent in tractus digestivus (proximaal of distaal) ,07 286,55 Interventie-coloscopie (behandeling bloeding, dilatatie) niet zijnde stentplaatsing (zie ) ,48 114,36 Niet operatieve ambulante behandeling van haemorrhoïden door middel van scleroseren, bandligatie, infraroodcoagulatie of cryochirurgie. De eerste behandeling ,33 105,25 Niet operatieve ambulante behandeling van haemorrhoïden door middel van scleroseren, bandligatie, infraroodcoagulatie of cryochirurgie. Iedere volgende behandeling binnen een jaar. 1 AEV (A)-01

2 en Zorg Selectief ,96 121,47 Prenatale screening: Nuchal Translucentie (NT-) meting (nekplooimeting) bij eenling en het eerste kind van een meerlingzwangerschap ,87 119,90 Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij eenling en het eerste kind van een meerlingzwangerschap ,74 74,06 Prenatale screening: Nuchal Translucentie (NT-) meting (nekplooimeting) bij ieder volgend kind van een meerlingzwangerschap ,97 106,48 Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij ieder volgend kind van een meerlingzwangerschap ,90 31,43 Prenatale screening: counseling ,08 38,31 Contact-allergisch onderzoek voor diagnostiek van allergische huidaandoeningen door middel van reeksen, serie van tenminste 20 tests ,58 187,94 Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld ,35 469,76 Anesthesiologische ondersteuning bij tandheelkundige behandelingen onder narcose van AWBZ cliënten en verzekerden voor bijzondere tandheelkunde, maximaal 90 minuten behandeling ,33 646,00 Anesthesiologische ondersteuning bij tandheelkundige behandelingen onder narcose van AWBZ cliënten en verzekerden voor bijzondere tandheelkunde, tussen 90 en maximaal 150 minuten behandeling ,55 852,41 Anesthesiologische ondersteuning bij tandheelkundige behandelingen onder narcose van AWBZ cliënten en verzekerden voor bijzondere tandheelkunde, meer dan 150 minuten behandeling ,63 78,47 Cytologische en/of bacteriologische punctie ,35 29,51 ECHOGRAFIE À-VUE IN VERBAND MET ZWANGERSCHAP ,22 78,92 ECHOGRAFIE VAN DE BUIKORGANEN ,13 75,10 Echografie van het hart ,47 122,60 Begeleiding en interpretatie door cardioloog bij multislice CT-hart inclusief voor- en nabespreking met radioloog ,48 74,61 Begeleiding en interpretatie door cardioloog bij multislice CT-hart voor Ca2+meting inclusief voor- en nabespreking met radioloog ,58 125,69 Begeleiding en interpretatie MRI-hart door cardioloog inclusief voor- en nabespreking met radioloog ,69 327,52 Begeleiding en interpretatie dobutamine stress-test door cardioloog bij MRI-hart inclusief voor- en nabespreking met radioloog ,22 168,92 Onderzoek gevoeligheid allergenen dmv huidtest(s), dmv scarificaties of intracutane injecties , ,49 Extra Corporele Membraan Oxygenatie (ECMO) incl. toeslag bij behandeling op Neonatale IC of Pediatrische IC (zie voor ECMO bij behandeling van volwassenen) ,79 123,59 Standaard intra-operatieve neuromonitoring ,73 164,80 Langdurige intra-operatieve neuromonitoring ,12 334,59 Zeer langdurige intra-operatieve neuromonitoring ,26 87,95 Uitgebreide kwantitatieve analyse electromyografisch (EMG) ,62 117,47 Standaard electro-encephalografie (EEG), registratie tot 1 uur ,24 395,43 Langdurige electro-encephalografie (EEG), registratie vanaf 6 tot 24 uur ,13 300,10 AMBULANTE 24-UURS ELECTRO-ENCEPHALOGRAFIE (EEG)-REGISTRATIE ,10 224,33 Electro-encephalografie (EEG) bij hersendoodprocedure ,94 276,71 24-UURS ELECTRO-ENCEPHALOGRAFIE (EEG)-REGISTRATIE MET DIEPTE ELEKTR ,55 70,91 Aanvullende eenvoudige kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG) ,63 89,72 Aanvullende uitgebreide kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG) ,08 69,06 Aanvullende videoregistratie (tijdens EEG tot 1 uur) ,28 109,71 Aanvullende videoregistratie tijdens EEG-registratie 1-2 uur, 2-6 uur of 6-24 uur ,37 82,78 Electro-oculografie (EOG) ,83 102,62 Slaap-Apneu registratie (screening) ,89 110,17 Neurologische behandeling en begeleiding MS-patiënten, waarbij een intensief arts-patiëntencontact plaatsvindt ,89 208,42 Multiple Slaap Latentie Test (MSLT) ,28 163,71 Polysomnografie (PSG) ,12 627,09 Chronische electro-corticografie zonder aanvullende stimulatie/mapping ,06 63,80 Onderzoek arteriële obstructies extremiteiten dmv bloeddrukmeting armen en/ of benen of penis met CW doppler of plethysmografie incl PVR curven of doppler stroomsnelheid curven incl een belastingproef ,91 60,68 Onderzoek veneuze afwijkingen extremiteiten dmv registreren veneuze CW dopplersignalen incl. proximale en distale compressietests en/of vasalva manoeuvres en/of outflow- of fotoplethysmografie ,74 658,31 Chronische electro-corticografie met aanvullende stimulatie/mapping. 2

3 en Zorg Selectief ,84 100,38 Standaard electromyografisch onderzoek (EMG) (< 45 min.) ,50 142,88 Uitgebreid electromyografisch onderzoek (EMG) (> 45 min.) , ,29 MICRONEUROGRAFIE ,54 102,41 Brainstem auditory evoked potentials (BAEP/BER) zonder auto-akoestische emissie ,76 121,32 Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie ,99 32,99 BEOORDELING ECG, HOLTER, INSPANNINGSONDERZOEK E.D ,94 53,96 Brainstem auditory evoked potentials (BAEP/BER) met auto-akoestische emissie ,35 102,26 Calorisch vestibulair onderzoek zonder ENG-registratie ,11 107,33 Somato sensible evoked potentials (SSEP/SER) niet in kader van een bronlokalisatie analyse ,03 171,77 Somato sensible evoked potentials (SSEP/SER) in kader van een bronlokalisatie analyse ,43 94,82 Visually evoked potentials (VEP), exclusief objectieve visusbepaling ,19 96,89 Visually evoked potentials (VEP), inclusief objectieve visusbepaling ,00 59,25 Event-Related Potentials (ERP) ,26 124,70 Motor Evoked Potential (b.v. TES, TMS) beperkt ,39 152,54 Motor Evoked Potential (b.v. TES, TMS) uitgebreid ,21 186,91 Standaard Trans Cranieel Doppler-onderzoek (TCD) ,20 108,90 Trans Cranieel Doppler-onderzoek (TCD) in kader van emboliedetectie(> 30 min) ,89 114,67 Trans Craniële (TC) duplex ,98 94,49 Duplex extracraniële halsvaten ,36 60,27 DUPLEX BLOEDVATEN IN EXTREMITEITEN ,29 103,72 Uitbreiding Trans Cranieel Doppler-onderzoek (TCD)/duplex met 1 aanvullende test ,75 145,31 Electronystagmografie (ENG)-registratie zonder calorisch onderzoek ,62 67,97 Electronystagmografie (ENG)-registratie met calorisch onderzoek ,34 175,01 OOGBEWEGINGSONDERZOEK ,16 25,62 PUPILLOMETRIE ,49 62,62 Eenvoudige electro-retinografie (ERG) ,65 55,99 Uitgebreide electro-retinografie (ERG) ,47 347,60 Autonoom functieonderzoek met Ewing-batterij ,50 25,13 Eenvoudige toon-audiometrie ,10 30,83 Spraakaudiometrie, niet in combinatie met het aanpassen van een hoortoestel ,15 48,86 Autonoom functieonderzoek met kantelproef ,18 164,39 Polymyografie (PMG) / tremorregistratie ,26 69,20 KWANTITATIEVE SPIERKRACHTMETING ,08 81,06 Oculoplethysmografie (OPG) ,62 35,72 EERSTE ORTHOPTISCH ONDERZOEK (BINOCULAIR) ,10 13,58 VOORTGEZETTE ORTHOPTISCHE BEHANDELING PER BEZOEK (BINOCULAIR) ,31 39,23 Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code ,13 39,10 Bepaling van de weerstand van de luchtwegen en longparenchym afzonderlijk + bepaling van de volledige elasticiteitskarakteristiek van de longen ,53 17,65 Overzichtsbepaling van de mechanische ventilatieverhouding door middel van direct geregistreerde drukvolumediagrammen of luchtweerstandbepaling ,33 39,25 Residubepaling longen ,90 32,18 Spirografische longfunctiebepaling ,00 111,00 Eenvoudige fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak ,35 112,76 Uitgebreide fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door specialist met ECG-apparatuur en oscilloscoop (incl. ventilatiemeting en O2 saturatie) ,75 49,31 BEOORDELING LONGFUNCTIEONDERZOEK VOOR DERDEN ,37 49,78 BEOORDELING X-THORAX VOOR DERDEN ,09 129,82 Electro-encephalografie (EEG), registratie vanaf 1 tot 2 uur ,46 134,60 Urodynamisch onderzoek met meerdere kanalen ,01 14,26 Eenvoudige kwantitatieve analyse electromyografisch (EMG) ,85 177,64 Analyse bij incontinentie of obstipatie met behulp van een van de volgende onderzoeken: proctoscopie, anala manometrie, defaecografie en colonpassage tijd ,26 174,95 Analyse incontinentie of obstipatie: minimaal 2 van de onderzoeken: capaciteiten compliancemeting, singlefiber electromyografie, readtest, ballonevacuatietest, rectale motiliteit indexbepaling. 3

4 en Zorg Selectief ,71 62,78 Hematotachografie( HTG) ,94 81,71 Echografie zenuwen en spieren ,85 28,39 Fundusfotografie in het kader van screening op diabetische retinopathie (overige aandoeningen van het netvlies, zie ) ,12 39,84 Teledermatologie: beoordeling van digitale foto s door dermatoloog zonder faceto-face contact op verzoek van de 1e lijn ,22 58,67 Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie ,63 78,47 Histamine (acethylcholine) provocatietest. Spirografisch onderzoek ter bepaling van de prikkelbaarheidsdrempel van de luchtwegen door middel van inhalatieprovocatietest(s) ,10 30,83 Spirometrie, voor en na inspanning ,08 131,31 Behandeling met hyperbare zuurstof per zitting per patient, al dan niet in groepsverband, inclusief medisch specialistische supervisie ,05 285,04 ELECTRONENMICROSCOPISCH ONDERZOEK ,83 36,62 VERRICHTINGEN VAN EEN PUNCTIE TEN BEHOEVE VAN CYTOLOGISCH ONDERZOEK ,82 416,87 Obductie ten behoeve van verzekeringsmaatschappijen uitgezonderd ziektekostenverzekeringsmaatschappijen ,20 27,15 Cytodiagnostisch onderzoek cervix-preparaat ivm bevolkingsonderzoek (preventief planmatig georganiseerd cytodiagnostisch onderzoek, waarbij het cervixpreparaat wordt afgenomen door de huisarts) ,63 284,72 FLOW-CYTOMETRIE ,06 738,80 Complexe moleculaire diagnostiek - bepalingen op geïsoleerd DNA, RNA of eiwit anders dan frequent aangevraagde bepalingen op micro-organismen (excl. mammaprint zie of oncotype DX zie ) ,78 101,84 Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes met weefsel en/of cellen i.v.m. frequent aangevraagde bepalingen op de aanwezigheid van HPV ,52 340,89 Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes weefsel en/of cellen (oa CISH, ISH, FISH) en frequent aangevr.bepalingen op aanw.andere microorganismen dan HPV (o.a.tbc,ebv,hsv,bartonella) ,80 38,10 Eenvoudig biopt, eenvoudige cytologie (excl. bepalingen op de aanwezigheid van micro-organismen (zie of ) ,00 75,75 Biopt, matig complexe cytologie ,41 97,06 Naaldbiopt, complexe cytologische punctie , ,56 Complexe moleculaire diagnostiek - genexpressietest op basis van 70 genen, mammaprint , ,60 Complexe moleculaire diagnostiek - genexpressietest op basis van 21 genen, oncotype DX ,60 23,70 HYBRIDISATIE, GEAUTOMATISEERD ,55 65,66 HYBRIDISATIE, HANDMATIG ,68 32,01 DNA-AMPLIFICATIE, KWALITATIEF, GEAUTOMATISEERD ,86 62,90 DNA-AMPLIFICATIE, KWALITATIEF, HANDMATIG ,36 79,02 RNA-AMPLIFICATIE, KWALITATIEF ,11 126,83 DNA/RNA-AMPLIFICATIE, KWANTITATIEF ,99 137,99 DNA/RNA-ANALYSE (BV. SEQUENTIE-BEPALING OF SUB-TYPERING) ,20 1,65 Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht ,69 0,52 DIACEETZUUR ,80 0,60 INDICAN ,37 6,28 AMINOLEVULINEZUUR, DELTA-, KWANTITATIEF ,69 0,52 CONCENTRATIE- EN VERDUNNINGSPROEF, ELK ,63 1,22 UREUM ,62 1,22 CHLORIDE ,21 3,91 GALACTOSEPROEF ,48 5,61 HIPPUURZUURPROEF ,27 29,45 HOMOCYSTEINE ,11 11,33 KETOSTEROIDEN, 17-, TOTAAL ,44 32,58 KETOSTEROIDEN, 17-, GEFRACTIONEERD ,77 4,33 PORFYRINES, URO-, COPRO-, PROTO-KWANTITATIEF, ELK ,49 1,87 KREATINE ,71 1,28 URINEZUUR ,40 1,80 HYDROXY-INDOLAZIJNZUUR, 5-, KWALITATIEF ,43 7,82 VITAMINE B ,18 24,89 PREGNAANDIOL ,89 15,67 OESTRIOL 4

5 en Zorg Selectief ,50 17,63 KETOGENE-STEROIDEN, ,83 8,12 KETOSTEROIDEN, 20-, 17, 21-DIHYDROXY ,32 27,99 IMMUNO-ELECTROFORESE, NA CONCENTRATIE ,26 40,70 ANTISTOFFEN TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IMMUNOBLOT ,87 42,65 OESTROGENEN ,24 7,68 METANEFRINEN, NORMETANEFRINEN ,22 2,42 BLOED (OCCULT), KWALITATIEF ,83 0,62 BILIRUBINE, KWALITATIEF ,78 0,59 GISTPROEF ,88 0,66 VERTERING, KWALITATIEF ,62 1,22 Amylasebepaling - fecaal materiaal (amylasebepaling op andere materialen, zie ) ,07 1,55 Lipasebepaling - fecaal materiaal (lipasebepaling op andere materialen, zie ) ,05 4,54 Eiwitbepaling - fecaal materiaal (eiwitbepaling op andere materialen, zie ) ,43 4,82 Calcium in faeces ,53 7,15 VET (VETTEN, VETZUREN, DROGE STOF), KWANTITATIEF ,54 9,41 MELKZUUR, KWANTITATIEF ,50 4,88 Onderzoek naar Calprotectine in feces ,50 4,88 Onderzoek naar Elastase in feces ,51 1,88 LEUCOCYTEN IN FAECES ,05 4,54 OSMOLARITEIT IN FAECES ,43 4,82 CHYMOTRYPSINE IN FAECES ,37 4,78 GALZURE ZOUTEN IN FAECES ,62 5,72 ALFA-I-ANTITRYPSINE IN FAECES ,43 25,82 PORFYRINES, KWANTITATIEF ,89 44,17 PORFYRINES URO-, COPRO-, PROTO- IN FAECES ,83 1,37 SEDIMENT ,76 26,07 ADEMANALYSE ,43 1,82 Amylasebepaling - op alle materialen, exclusief fecaal materiaal (zie ) ,97 2,23 MORFOLOGISCH ONDERZOEK VAN SPUTUM, ALGEMEEN ,19 1,64 BLOED (OCCULT) IN DIVERSE MATERIALEN ,79 1,34 Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltosetolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest ,52 4,89 KREATININE KLARING (OF ANDERE KLARING) ,21 2,41 METHEMOGLOBINE, SULFHEMOGLOBINE, ELK ,39 1,79 VITAMINE C ,79 1,34 KREATININE ,79 1,34 FOSFAAT ,18 2,39 ALKALI RESERVE ,95 1,46 CHOLESTEROL, TOTAAL ,95 1,46 Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces ,71 3,53 ANGIOTENSINE CONVERTING ENZYM ,54 4,91 VITAMINE A ,06 2,30 IJZER ,55 7,16 VITAMINE E ,86 5,15 LIPOIDEN, TOTAAL ,19 7,64 VITAMINE D (DIHYDROXYCHOLECALCIFEROL) ,79 1,34 NATRIUM ,79 1,34 KALIUM ,60 4,20 IJZERBINDINGSCAPACITEIT ,81 33,61 AMINOZURENCHROMATOGRAM ,05 4,54 TRANSFERRINE ,38 17,54 Koolhydraat Deficïent Transferrine (CDT) ,36 2,52 CHOLINESTERASE ,66 10,25 PYRODRUIVENZUUR ,90 2,18 TRIGLYCERIDEN ,10 9,08 MELKZUUR ,46 2,60 MAGNESIUM ,40 10,80 VETZUREN, VRIJ (FFA, NEFA) ,69 7,27 IMMUNOGLOBULINE, ELK ,32 16,74 FENYLALANINE 5

6 en Zorg Selectief ,89 0,67 CELLEN TELLEN IN LIQUOR ,10 9,08 AMMONIAK ,54 3,41 FIBRINOGEEN ,95 1,46 ASAT, SGOT, TRANSAMINASE ,40 1,80 CRYOGLOBULINE, KWALITATIEF ,37 2,53 OSMOLARITEIT ,90 3,68 MICROSCOPISCH ONDERZOEK (ONGEKLEURD OF GEKLEURD), ELK ,51 3,38 MICROSCOPISCH ONDERZOEK (SPIROCHETEN IN DONKER VELD) ,08 18,81 KWEEKPROEF OP TUBERCULOSE ,19 4,64 RESISTENTIEBEPALING KWALITATIEF M.B.V. DIFFUSIE-METHODE, BACTERIOLOGISCH ,86 5,15 RESISTENTIEBEPALING KWANTITATIEF M.B.V. MRC/ETEST PER ANTIBIOTICUM, BACTERIOLOGISCH ,65 12,49 RESISTENTIEBEPALING TBC KWANTITATIEF M.B.V. MRC PER ANTIBIOTICUM, BACTERIOLOGISCH ,70 6,53 MRC + MBC-BEPALING PER ANTIBIOTICUM ,50 26,63 INTERACTIE MRC VAN TWEE ANTIBIOTICA ,36 2,52 BETA LACTAMASE TEST ,64 3,48 MICROSCOPISCH ONDERZOEK (GEKLEURD OF ONGEKLEURD), ELK, MYCOLOGISCH ,90 5,18 RESISTENTIEBEPALING KWANTITATIEF D.M.V. MRC/ETEST PER ANTIBIOTICUM, MYCOLOGISCH ,38 12,29 MICROSCOPISCH ONDERZOEK OP TUBERCULOSE (ZIEHL-NEELSEN OF GELIJKWAARDIGE METHODE) ,22 8,42 AGGLUTINATIEREACTIE VOLGENS WIDAL, VOOR ELK MICRO-ORGANISME ,20 2,40 Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode ,66 8,00 PAUL EN BUNNELL, REACTIE VAN ,27 2,45 Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest) ,73 3,55 Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest) ,03 5,27 CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering) ,02 4,52 AGGLUTINATIE, KOUDE ,89 5,92 ANTI-STERPTOLYSINE TITER / ANTI-DNASE B TITER OF STAPHOLYSINE TITER, ELK ,34 7,01 ROSE-TEST ,85 4,39 L-AGGLUTINATIE ,00 3,75 RA-TEST (LATEX-AGGLUTINATIE) ,05 6,04 TREPONEMA PALLIDUM HAEMAGGLUTINATIETEST (TPHA) ,41 8,56 FLUORESCERENDE TREPONEMALE ANTI-STOFFENREACTIE (MET TOEPASSING VAN ABSORPTIE) FTA-ABS-REACTIE ,79 4,34 VDRL-REACTIE (KWANTITATIEF) ,54 5,66 PRECIPITATIE REACTIE ,26 8,45 IMMUNODIFFUSIE REACTIE ,36 7,02 IMMUNOCHEMOLYTISCHE BEPALING VAN COMPLEMENT GEHALTE (CH 50) ,60 6,45 COMPLEMENT COMPONENT (KWANTITATIEVE BEPALING) ,04 16,53 MEMBRAAN IMMUNOFLUORESCENTIE (TER BEPALING VAN HET B-LYMFOCYTEN) ,52 21,39 Kwantitatieve bepaling van Pro-calcitonine in bloed ,92 2,94 C-REACTIVE PROTEINEN (CRP) ,45 6,34 ANTI-NUCLEAIRE FACTOR (ANF) ,64 4,98 ANTI-PERINUCLEAIRE FACTOR (PNF) ,82 32,12 CELLULAIRE IMMUNITEIT DOOR MIDDEL VAN LYMFOCYTEN TRANSFORMATIE, BEPALING VAN ,73 1,30 Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)) ,74 1,31 BEZINKINGSSNELHEID ,30 6,98 BLOEDINGSTIJD ,35 2,51 PROTROMBINETIJD BIJ ORALE ANTISTOLLING ,18 3,14 PROTROMBINETIJD ,48 1,86 ERYTROCYTEN, RESISTENTIE ,74 2,06 PLASMACELLEN TELLEN ,07 8,30 MICROSCOPIE VAN STERNUMPUNCTAAT, STANDAARDKLEURING EN BEOORDELING ,70 1,28 EOSINOFIELEN TELLEN ,70 1,28 TROMBOCYTEN TELLEN ,88 2,16 RETICULOCYTEN TELLEN 6

7 en Zorg Selectief ,12 2,34 DIFFERENTIELE TELLING (HAND) ,72 1,29 DIFFERENTIELE TELLING (MACHINAAL) ,28 3,96 LE-CELLEN ,85 2,14 HEPARINE-TOLERANTIE TEST ,06 3,80 HEMOGLOBINE (FOETAAL) KWALITATIEF ,31 7,73 HEMOGLOBINE FOETAAL (HBF), KWANTITATIEF ,09 9,07 HEMOGLOBINE SCHEIDING KWANTITATIEF ,10 3,08 BLOEDSTOLLINGSFACTOR II ,32 3,24 BLOEDSTOLLINGSFACTOR V ,45 7,09 BLOEDSTOLLINGSFACTOR VII ,94 9,71 BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII ,11 16,58 BLOEDSTOLLINGSFACTOR IX ,52 7,14 BLOEDSTOLLINGSFACTOR X ,32 1,74 TROMBOPLASTINETIJD, PARTIEEL ,56 3,42 TROMBINETIJD ,42 4,82 TROMBOCYTEN AGGREGATIE, PER AGGREGERENDE SUBSTANTIE ,89 15,67 ALKALISCHE FOSFATASE, KWANTITATIEF, IN LEUCOCYTEN ,84 80,88 PLASMINOGEEN ACTIVTEIT ,59 10,94 GLUCOSE-6-FOSFAAT-DEHYDROGENASE (G 6 PD) IN ERYTROCYTEN ,82 54,62 Transketolase - in erytrocyten ,95 10,46 Transketolase - voor en na toevoeging TPP (TPP effect), totaal ,20 9,90 Circulerend anticoagulans (lupus anticoagulans, antitromboplastine, antifosfolipiden), per anticoagulans ,48 79,86 ANTIPLASMINE ACTIVEIT, ALFA ,06 4,55 SPERMA-ANALYSE, EENVOUDIG ,92 12,69 CONCREMENTEN (ZOALS STENEN), INSTRUMENTELE METHODE ,41 25,06 CHROMATOGRAFISCHE ANALYSE (KWALITATIEF, 2-DIMENSIONAAL) ,79 10,34 ZUURSTOF- EN KOOLZUURGEHALTE VAN UITADEMINGSLUCHT, KWANTITATIEF ,92 8,94 NATRIUM EN CHLORIDE IN ZWEET (KWANTITATIEF) ,70 14,03 BNP/NT-PROBNP ,72 47,04 LEVENSDUUR ERYTROCYTEN, 51-CHROMIUM ,55 7,16 ZINK ,20 24,90 Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk) ,20 11,40 WORMEIEREN (CONCENTRATIE) ,13 11,35 PROTOZOAIRE CYSTEN (CONCENTRATIE) ,39 7,04 ENTAMOEBA HISTOLYTICA (ZINKSULFAAT CONCENTRATIE) ,95 10,46 SCHISTOSOMA (ZOUTZUUR-ETHER CONCENTRATIE) ,15 10,61 STRONGYLOIDES (BAEMANN CONCENTRATIE) ,21 10,66 Malaria sneltest ,85 16,39 SCHISTOSOMA (NA CONCENTRATIE D.M.V. CENTRIFUGEREN) ,83 21,62 VIROLOGISCH ONDERZOEK DOOR MIDDEL VAN CELKWEEK < 2 MEDIA ,46 28,10 VIROLOGISCH ONDERZOEK DOOR MIDDEL VAN CELKWEEK 2-3 MEDIA ,54 28,16 VIROLOGISCH ONDERZOEK DOOR MIDDEL VAN CELKWEEK > 3 MEDIA ,32 77,49 TYPERING VAN GEISOLEERD VIRUSSTAM ,96 9,72 HBS ANTIGEEN ,98 15,74 VIRUSDETECTIE IN KWEEK MET SPECIFIEKE ANTISERA ,25 8,44 ANTISTOFFEN, IGT, IGG OF IGA TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IMMUNOASSAY ,03 5,27 ANTISTOFFEN TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. CBR OF HAR PER BEPALING ,95 27,71 ANTISTOFTITERSTIJGING MET BEHULP VAN NEUTRALISATIE (2 BEPALINGEN) ,07 15,05 ANTISTOFFEN, IGM TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IF ,84 11,88 ANTISTOFFEN, IGT, IGG OF IGA TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IF ,86 12,65 ANTISTOFFEN, IGM TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IMMUNOASSAY ,60 17,70 Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch ,73 17,80 Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch ,29 17,47 Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, mycologisch ,52 16,89 Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch ,75 17,06 Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch. 7

8 en Zorg Selectief ,65 7,24 HYDROXY-INDOLAZIJNZUUR, 5-, KWANTITATIEF ,63 7,22 HYDROXYTRYPTAMINE, 5-, (5-HT) (SEROTONINE) ,65 7,24 VITAMINE B1, THIAMINE ,63 7,22 VITAMINE B6, PYRIDOXINE ,46 7,10 VITAMINE H, BIOTINE ,35 2,51 PORFOBILINOGEEN, KWALITATIEF ,74 5,81 PORFOBILINOGEEN, KWANTITATIEF ,30 14,48 Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling ,56 3,42 MICRO-ALBUMINE IN URINE ,99 14,24 VANILLYL-AMANDELZUUR (VMA) ,91 14,18 HOMOVANILLINE (HVA) ,86 34,40 AMINOZURENCHROMATOGRAM VIA KOLOMCHROMATOGRAFIE ,75 0,56 FENYLPYRODRUIVENZUUR, KWALITATIEF ,80 0,60 BLOED, KWALITATIEF (TABLET TEST) ,41 76,06 PREGNAANDIOL + PREGNAANTRIOL IN CYCLUSURINE ,25 10,69 HYDROXYPROLINE ,15 5,36 OXAALZUUR ,48 3,36 O2-VERZADIGING VAN HET ARTERIELE BLOED ,57 4,18 BLOEDGASSEN: PH, PCO2, PO2 EN/OF STANDAARDBICARBONAAT VAN HET ARTERIELE BLOED ,95 1,46 GAMMA-GLUTAMYL-TRANSPEPTIDASE ,27 11,45 IGG SUBKLASSEN ,27 4,70 VISCOSITEIT ,97 11,98 PRECIPITINEN ,86 7,40 APOLIPOPROTEINE A, B, C, E ,78 5,84 CORTISOL ,53 7,15 CORTISOL, VRIJ ,18 7,64 ALDOSTERON ,72 8,04 HYDROXYPROGESTERON, ,02 6,77 PROGESTERON ,20 6,90 TESTOSTERON ,99 6,74 TESTOSTERON, VRIJ ,92 6,69 ANDROSTANOLON (DIHYDROTESTOSTERON) ,32 7,74 ANDROSTEENDION ,03 10,52 DEHYDRO-EPI-ANDROSTERON (DHEA) ,50 7,13 DEHYDRO-EPI-ANDROSTERONSULFAAT (DHEA-S) ,53 7,15 SEX HORMONE BINDING GLOBULIN (SHBG) ,97 9,73 SOMATOMEDINE ,75 8,06 PREGNENOLON ,68 6,51 OESTRIOL BIJ GRAVIDAE ,37 7,03 OESTRON, OESTRADIOL, ELK ,25 16,69 GLUCAGON ,49 7,12 INSULINE ,30 6,98 INSULINE-ANTISTOFFEN ,25 7,69 C-PEPTIDE ,64 7,23 ACTH, CORTICOTROFINE ,45 5,59 LUTEINISEREND HORMOON (LH) ,35 5,51 FOLLIKELSTIMULEREND HORMOON (FSH) ,88 6,66 THYROTROFINE (TSH) BINDING INHIBITOR ,74 8,06 THYROTROFINE (TSH) STIMULATING IMMUUNGLOBULINE ,60 7,20 HCG, HUMAAN CHORIONGONADOTROFINE, INTACT MOLECUUL ,10 9,08 HCG, BETA-HUMAAN CHORIONGONADOTROFINE ,97 8,23 HCG, BETAVRIJ-HUMAAN CHORIONGONADODROFINE ,38 8,54 HCS, HPL, HUMAAN CHORIONSOMATOTROFINE ,18 7,64 GROEIHORMOON, HGH, SOMATROPINE ,01 7,51 VASOPRESSINE (ANTIDIURETISCH HORMOON, ADH) ,61 5,71 PROLACTINE (PRL) ,48 9,36 Anti Mulleriaans Hormoon (AMH) ,38 5,54 THYROXINE (VRIJ T4) ,04 6,78 TRIJOODTHYRONINE (VRIJ T3) 8

9 en Zorg Selectief ,45 4,84 THYROTROFINE (TSH) ,70 7,28 THYROXINEBINDEND GLOBULINE (TBG) ,09 6,07 THYROXINE (T4) ,30 6,98 TRIJOODTHYRONINE (T3) ,45 5,59 FOLIUMZUUR ,90 6,68 VITAMINE B12, CYANOCOBALAMINE ,01 8,26 OSTEOCALCINE ,43 13,82 TRANSCORTINE (CORTICOSTEROIDBINDEND GLOBULINE, CBG) ,70 9,53 ANTISTOFFEN TEGEN SPECIFIEK HUMAAN WEEFSEL ,36 13,02 ALLERGENEN, (SPECIFIEK IGE ANTISTOF TEGEN, RAST) ,63 16,22 ALLERGENEN, SCREENING OP INHALATIE-ALLERGIE ,48 1,86 BLOEDGROEP BEPALINGEN NIET VALLENDE ONDER ABO, RHESUS (DUFFY, KELL, ETC.) PER BLOEDGROEP ,02 6,77 PROSTAAT ZURE FOSFATASE (ANTIGEEN) ,10 6,83 PROSTAATSPECIFIEK ANTIGEEN (PSA) ,73 7,30 NEURONSPECIFIEK ENOLASE (NSE) ,71 7,28 CARCINOOM ANTIGEEN (CA), ELK ,41 7,81 THYREOGLOBULINE ,09 6,82 CARCINO-EMBRYONAAL ANTIGEEN (CEA) ,64 7,23 ALFA-FOETOPROTEINE (AFP) ,77 8,08 BETA-2-MICROGLOBULINE ,72 8,04 CALCITONINE ,00 8,25 GASTRINE ,56 8,67 INHIBINE ,14 6,86 PARATHORMOON (PTH) ,76 8,07 RENINE ,26 7,70 DNA-ANTISTOFFEN (KWANTITATIEF) ,01 6,76 FERRITINE ,93 25,45 SLAAPMIDDELEN, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE ,98 17,99 BENZODIAZEPINEN, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE ,42 18,32 ANTIDEPRESSIVA, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE ,06 15,05 OPIUMWET, IDENTIFICATIE MIDDEL VALLENDE ONDER DE OPIUMWET, CHROMATOGRAFISCH, PER COMPONENT ,41 7,06 Opiumwet, identificatie middel vallende onder de Opiumwet m.b.v. immunoassay, per component (zie ook ) ,06 21,80 Opiumwet, identificatie middel vallende onder de Opiumwet m.b.v. immunoassay, totaal maximaal per keer ,07 22,55 OPIUMWET, KWANTIFICATIE MIDDEL VALLENDE ONDER DE OPIUMWET, CHROMATOGRAFISCH ,50 21,38 DIURETICA, SCREENING ,19 12,14 ALCOHOL, KWANTITATIEF MET IDENTIFICATIE ,17 4,63 KOOLMONOXIDE, KWANTITATIEF MET IDENTIFICATIE IN BLOED ,60 22,20 METALEN (ZWAAR) KWALITATIEF EN/OF KWANTITATIEF PER ELEMENT (UITGEZONDERD LOOD) MET VLAMLOZE AAS ,11 15,08 METALEN (ZWAAR) KWALITATIEF EN/OF KWANTITATIEF PER ELEMENT, MET AAS VLAM, MAXIMAAL PER KEER ,37 7,03 ANTI-EPILEPTICA, M.B.V IMMUNOASSAY, ELK ,02 13,52 ANTI-EPILEPTICA, M.B.V. CHROMATOGRAFIE, ELK ,14 13,61 ALUMINIUM ,44 7,83 ANALGETICA/ANTIRHEUMATICA, M.B.V. IMMUNOASSAY ,70 20,78 ANALGETICA/ANTIRHEUMATICA, CHROMATOGRAFISCH ,71 7,28 NICOTINE/COTININE M.B.V. IMMUNOASSAY ,69 14,02 NICOTINE/COTININE, CHROMATOGRAFISCH ,54 13,91 LOOD, KWANTITATIEF M.B.V. AAS IN BLOED ,98 13,49 IMMUNOMODULANTIA / IMMUNOSUPPRESSIVA M.B.V. IMMUNOASSAY ,31 23,48 IMMUNOMODULANTIA / IMMUNOSUPPRESSIVA M.B.V. CHROMATOGRAFIE ,47 14,60 BETABLOKKER, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V CHROMATOGRAFIE ,75 8,81 THEOFYLLINE, KWANTITATIEF, CHROMATOGRAFISCH ,49 20,62 ANTIPSYCHOTICA (NEUROLEPTICA), IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE ,78 23,09 CARDIACA, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V. CHROMATOGRAFIE ,41 7,06 CARDIACA, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V. IMMUNOASSAY ,99 15,74 METHOTREXAAT MET IMMUNOASSAY, INCLUSIEF EVENTUELE HERBEPALINGEN ,65 8,74 ANTIMICROBIELE MIDDELEN, MENGSEL, MICROBIOLOGISCHE BEPALING 9

10 en Zorg Selectief ,10 7,58 ANTIMICROBIELE MIDDELEN, M.B.V. IMMUNOASSAY ,07 20,30 ANTIMICROBIELE MIDDELEN, M.B.V. CHROMATOGRAFIE ,82 20,12 ANTICOAGULANTIA, M.B.V. CHROMATOGRAFIE ,82 3,62 LITHIUM ,27 7,70 THEOFYLLINE, M.B.V. IMMUNOASSAY ,96 14,97 GENEESMIDDEL, EIWITVRIJE FRACTIE (NAAST EEN ANDER NUMMER IN DIT TARIEF) PER MONSTER ,67 17,75 GENEESMIDDEL (FUNCTIETEST MET) WAARVAN KWANTITATIEVE BEPALING ELDERS IN HET TARIEF WORDT AANGEGEVEN ,03 13,52 Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, voorproeven (kleurproeven, immunoassays waaronder paracetamol) ,46 19,85 Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, alcoholen met GLC ,53 19,90 Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, m.b.v. een chromatografische techniek ,78 57,59 Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, m.b.v. een chromatografische techniek en hierbij de kwantificatie van de hoofdcomponent ,99 18,74 LANDBOUWGIFTEN, CHROMATOGRAFISCH ,79 48,59 ORGANISCHE OPLOSMIDDELEN, CHROMATOGRAFISCH ,71 2,03 FRUCTOSAMINE ,47 6,35 GEGLYCEERDE HEMOGLOBINE ,66 5,75 HBALC ,06 10,55 SIKKELCEL TEST ,62 1,22 BILIRUBINE, KWANTITATIEF TOTAAL OF DIRECT, ELK ,23 1,67 Lipasebepaling - op alle materialen, exclusief fecaal materiaal (zie ) ,18 2,39 CHOLESTEROL, HDL ,03 12,77 ANTITRYPSINE TYPERING, ALFA-I ,39 5,54 Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling ,57 10,93 IMMUNO-ELECTROFORESE MET ANTISERUM, INCLUSIEF EVENTUELE DETERMINATIE ,44 8,58 GLUCOSE-INSULINE TOLERANTIETEST (INCLUSIEF URINE PORTIES) ,79 15,59 KOPER ,06 6,05 BENCE JONES EIWIT ,64 22,98 ALBUMINE-IGG RATIO (IN SERUM EN LIQUOR CEREBROSPINALIS) ,83 5,87 KWANTITATIEVE BEPALING VAN EEN IMMUNOGLOBULINE, NEFELOMETRISCH ,29 5,47 PREALBUMINE ,55 4,91 ALBUMINE IN LIQUOR CEREBROSPINALIS ,73 5,80 KAPPA KETENS, VRIJ OF GEBONDEN, ELK ,65 5,74 LAMBDA KETENS, VRIJ OF GEBONDEN, ELK ,80 23,85 IMMUNO-ELECTROFORESE VAN LIQUOR, NA CONCENTRATIE ,63 1,22 Eiwitbepaling - op alle materialen, exclusief fecaal materiaal (zie ) ,63 1,22 ALBUMINE ,50 7,13 MYOGLOBINE ,73 7,30 GLYCOPROTEINE, ALFA-I-ZURE ,66 5,75 ANTITRYPSINE, ALFA-I ,11 1,58 ALAT, SGPT, TRANSAMINASE ,95 1,46 MELKZUUR DEHYDROGENASE (LDH) ,62 6,47 Bepaling Lysozyme in bloed ,95 1,46 KREATINE-FOSFOKINASE ,95 1,46 ALKALISCHE FOSFATASE ,03 6,02 CK-MB, KREATINE-FOSFOKINASE ISO-ENZYM ,63 5,72 TROPONINE, CARDIALE ISOVORM ,33 6,25 CERULOPLASMINE ,58 5,69 CRYOGLOBULINE, KWANTITATIEF ,14 6,11 COLLOID OSMOLALITEIT (COLLOID OSMOTISCHE DRUK) ,44 10,83 KWEEKPROEF < 2 MEDIA, BACTERIOLOGISCH ,73 14,05 KWEEKPROEF 2-3 MEDIA, BACTERIOLOGISCH ,86 20,15 KWEEKPROEF > 3 MEDIA, BACTERIOLOGISCH ,58 23,69 BLOEDKWEEK (AEROOB + ANAEROOB) ,26 6,95 DETERMINATIE MICRO-ORGANISMEN, BACTERIOLOGISCH ,76 10,32 KWEEKPROEF < 2 MEDIA, MYCOLOGISCH 10

11 en Zorg Selectief ,36 13,77 KWEEKPROEF 2-3 MEDIA, MYCOLOGISCH ,44 19,08 KWEEKPROEF > 3 MEDIA, MYCOLOGISCH ,55 6,41 DETERMINATIE MICRO-ORGANISMEN, MYCOLOGISCH ,51 25,13 CIRCULERENDE IMMUUNCOMPLEXEN, PER COMPONENT ,95 5,96 KRUISPROEF IN ZOUT-ALBUMINE-MILIEU ,76 2,82 KRUISPROEF, VOLLEDIG (3 METHODEN) ,15 15,11 LYMFOCYTEN SUBPOPULATIE, EERSTE ANTISTOF ,82 3,62 LYMFOCYTEN SUBPOPULATIE, TWEEDE EN ELKE VOLGENDE ANTISTOF ,03 116,27 HLA-A, B, C, TYPERING ,19 20,39 HLA-B ,53 4,90 MICROSCOPIE VAN PUNCTATEN (ANDERS DAN STERNUMPUNCTAAT), STANDAARD KLEURING EN BEOORDELING ,93 2,95 Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling ,75 1,31 LEUCOCYTEN, ENKELVOUDIGE BEPALING ,26 15,95 TROMBELASTOGRAM, EERSTE ONDERZOEK ,32 16,74 TROMBELASTOGRAM, HERHALINGEN ,50 5,63 HAPTOGLOBINE ,48 14,61 BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII STOL ACTIVITEIT ,69 8,77 BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII,VON WILLEBRAND FACTOR, RISTOCETINEFACTOR ,22 25,67 BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII RELATED ANTIGEEN ,82 22,37 BLOEDSTOLLINGSFACTOR XI ,86 20,90 BLOEDSTOLLINGSFACTOR XII ,39 2,54 APTT, GEACTIVEERDE PARTIELE TROMBOPLASTINETIJD ,89 6,67 FIBRINOGEEN SPLITSINGSPRODUKTEN, KWANTITATIEF ,69 2,02 FIBRINE/FIBRINOGEEN DEGRADATIE PRODUKTEN (FDP) D-DIMEERTEST, SEMIKWANTITATIEF ,69 7,27 FIBRINE/FIBRINOGEEN DEGRADATIE PRODUKTEN, KWANTITATIEF ,96 25,47 FIBRINOPEPTIDE-A ,67 7,25 ANTITROMBINE III ACTIVITEIT ,62 9,47 PORFYRINES URO-, COPRO-, PROTO-, IN ERYTROCYTEN, KWANTITATIEF ,10 9,83 PROTEINE C ACTIVITEIT ,06 15,80 PROTEINE C ANTIGEEN ,07 9,80 PROTEINE S TOTAAL ANTIGEEN ,77 11,08 PROTEINE S VRIJ ANTIGEEN ,29 11,47 OPWERKEN VAN SPERMA TEN BEHOEVE VAN FERTILISATIE ,43 6,32 ZWANGERSCHAPSREACTIE UIT SERUM ,08 24,81 HCG KWANTITATIEF UIT SERUM ,91 13,43 Baarmoederslijmonderzoek op: aspect, ph, varentest en aanwezigheid van epitheel, erytrocyten, leucocyten, bacteriën ,17 19,63 Sperma onderzoek (uitgebreid), tenminste omvattende bepaling van volume, viscositeit, dichtheid van spermatozoën, ph, motiliteit, aantal en aard rondcellen ,43 37,07 IJZER(PLASMA-IJZER)TURNOVER (PIT), BEPALING VAN DE ERYTROCYTEN- IJZERTURNOVER ,80 6,60 ACETYLGLUCOSEAMINIDASE, N ,84 36,63 KINKHOEST-SEROLOGIE (IGM + IGG) ,76 25,32 ALLERGIE-ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-B/CLB-C) ,72 25,29 ANTISTOFFEN TEGEN WEEFSELANTIGENEN, BIJZONDER (CLB-B) ,21 15,16 REUMAFACTOREN (ELISA) (CLB-B) ,84 26,13 AUTO-IMMUUNZIEKTEN, OVERIGE, BIJZONDER (CLB-C) ,22 24,92 BLOEDCELCHEMIE, ROOD, BIJZONDER (CLB-B) ,88 62,91 BLOEDCELCHEMIE, ROOD, BIJZONDER (CLB-C) ,78 112,34 BLOEDCELCHEMIE, WIT, BIJZONDER (CLB-C) ,64 31,98 BLOEDSTOLLINGSFACTOREN, BIJZONDER (CLB-C) ,90 30,68 BLOEDGROEP ERYTROCYTENSEROLOGIE, BIJZONDER (CLB-B) ,70 25,28 BLOEDGROEP ERYTROCYTENSEROLOGIE, BIJZONDER (CLB-C) ,10 57,08 HLA-B27 BEVESTIGING (CLB-B) ,09 130,57 HLA-OVERIGE BIJZONDERE ONDERZOEKEN (CLB-C) ,38 16,79 COMPLEMENTFACTOREN-IMMUNOCHEMIE, BIJZONDER (CLB-C) ,68 17,76 IMMUNOCHEMISCHE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-B) ,29 23,47 IMMUNOCHEMISCHE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-C) ,13 34,60 IMMUNOCYTOLOGIE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-B) ,61 110,71 IMMUNOCYTOLOGIE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-C) 11

12 en Zorg Selectief ,47 19,10 KLINISCHE VIRO IMMUNOLOGIE, BIJZONDER (CLB-B) ,16 62,37 KLINISCHE VIRO IMMUNOLOGIE, BIJZONDER (CLB-C) ,54 46,16 IMMUNOGENETICA, BIJZONDER (CLB-B) ,23 54,17 LEUCOCYTEN-/TROMBOCYTENSEROLOGIE, BIJZONDER (CLB-C) ,77 3,58 Registratietarief (inclusief oproep) in het kader van multidisciplinaire zorgverlening bij chronische aandoeningen ,56 4,92 Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratorium bloedonderzoeken, exclusief bloedafname ,87 2,90 Toeslag op ordertarief bij decentrale afname van patiëntmateriaal ,64 7,98 Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief bloedafname ,87 5,90 Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken ,71 9,53 CLB-referentietarief ,68 6,51 INR-BEPALING (INCL. ORDERTARIEF) ,59 102,44 Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder röntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiënten) ,11 283,58 Directe percutane arteriële punctie ,68 289,26 Al dan niet selectief onderzoek via percutane arteriële catheterisatie ,49 232,12 Al dan niet selectief onderzoek via percutane veneuze catheterisatie - alleen een venapunctie is inbegrepen in het desbetreffende codenummer zoals b.v en ,59 102,44 igrafie algemeen ,11 150,08 DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF ORGANEN, ONDER CT-CONTROLE ,94 85,46 DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF ORGANEN, ONDER RÖNTGENCONTROLE ,94 85,46 DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF ORGANEN, ONDER ECHOGRAFISCHE CONTROLE ,09 81,82 Volledig botdensitometrisch onderzoek met DEXA-apparatuur, ongeacht het aantal onderzochte anatomische gebieden en ongeacht het aantal zittingen , ,28 Percutane transluminale angioplastiek (PTA) stenose van de andere niet-coronaire vaten (zie voor occlusie) , ,65 Embolisatie van vaten ,57 320,68 Plaatsen stent (vasculair, urinewegen, enteraal, galwegen, traanwegen) ,31 388,73 Inbrengen van een aorta stentgraft in samenwerking met een chirurgisch team ,79 39,59 Radiologisch onderzoek hersenschedel of deel ervan inclusief neusbeen ,75 485,81 MRI hersenen bij epilepsie - uitgebreid ,89 190,42 MRI hersenen - met contrast ,89 190,42 MRI hersenen - standaard ,39 150,29 CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel ,50 58,88 ECHOGRAFIE VAN DE SCHEDEL (NIET BEDOELD WORDT DE MID-LINE ECHO) ,30 121,73 Echografie carotide, al dan niet inclusief haematotachografisch onderzoek van de cerebropetale vaten ,79 39,59 Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid ,39 150,29 CT onderzoek van de aangezichtsschedel, met of zonder intraveneus contrast ,29 57,97 ECHOGRAFIE VAN HET AANGEZICHT EN/OF NEUSBIJHOLTEN ,68 131,01 SKELETVRIJE OPNAME OOGBOL EN/OF LOCALISATIE CORPUS ALIENUM IN OOG(KAS) ,85 63,64 Radiologisch onderzoek ductus naso-lacrimalis ,93 53,20 Echografie orbita inclusief oogbol ,79 39,59 Radiologisch onderzoek petrosum, mastoïd of deel ervan, een of meerdere projecties ,52 161,64 CT onderzoek van het petrosum, multidirectioneel onderzoek met reconstructies tbv afbeelden binnen- of middenoorpathologie. Dit codenummer is niet bedoeld voor de analyse van brughoektumoren ,06 184,55 MRI achterste schedelgroeve ,79 39,59 PARTIELE GEBITSSTATUS ,79 39,59 VOLLEDIGE GEBITSSTATUS OF PANORAMIXOPNAME ,10 54,83 Radiologisch onderzoek mandibula, kaakgewricht(en) of deel ervan - localisatie speekselsteen ,74 116,06 SIALOGRAFIE ,29 57,97 ECHOGRAFIE VAN DE SCHILDKLIER EN/OF HALS. 12

13 en Zorg Selectief ,38 47,54 Radiologisch onderzoek gehele wervelkolom inclusief sacrum en os coccigis en overzichtsopname sacroiliacale gewrichten ,39 150,29 CT ONDERZOEK VAN DE WERVELKOLOM ,81 41,86 Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan ,06 184,55 MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang ,79 39,59 Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan ,92 226,44 MRI thoracale wervelkolom ,81 41,86 Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten ,06 184,55 MRI lumbosacrale wervelkolom ,79 39,59 Speciaal gericht radiologisch onderzoek sacroiliacale gewrichten en/of os coccygis ,30 121,73 INBRENGEN VAN INTRATHECAAL OF INTRA-ARTICULAIR CONTRAST DOOR DE RADIOLOOG, T.B.V. MRI OF CT ,83 44,12 Radiologisch onderzoek gehele schouder, arm en hand ,98 138,74 FLEBOGRAFIE VAN EEN ARM INCLUSIEF DE BENODIGDE VENAPUNCTIE ,50 151,13 CT ONDERZOEK VAN DE BOVENSTE EXTREMITEITEN, MET OF ZONDER INTRAVENEUS CONTRAST ,85 63,64 ECHOGRAFIE VAN DE BOVENSTE EXTREMITEITEN ,62 190,22 MRI schouder(s)/bovenste extremiteit(en) ,81 41,86 Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm ,39 150,29 Arthrografie schoudergewricht ,79 39,59 Radiologisch onderzoek elleboog en/of onderarm ,21 93,16 Arthrografie elleboogsgewricht ,79 39,59 Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers ,21 93,16 Arhthrografie polsgewricht ,81 41,86 Lengteprognose op handwortelskelet en/of skeletleeftijdbepaling ,79 39,59 Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname ,81 41,86 Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting ,90 194,18 CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel ,29 57,97 ECHOGRAFIE VAN HET HART EN/OF DE THORAX ,64 172,98 MRI thorax(wand), mamma en mediastinum ,70 239,03 Multislice CT-hart inclusief voor- en nabespreking met cardioloog ,55 163,16 Multislice CT-hart tbv Ca2+-bepaling inclusief voor- en nabespreking met cardioloog ,43 283,07 MRI-hart ,03 255,02 MRI-hart met dobutamine stress-test ,45 268,84 Radiologisch onderzoek aorta thoracalis, aortaboog, inclusief bij dit onderzoek in beeld komende zijtakken ,98 272,24 Radiologisch onderzoek arteria pulmonalis, rechtszijdig angiocardiogram ,87 260,90 Radiologisch onderzoek arteriae coronariae ,21 93,16 Laryngo- en/of bronchografie ,52 161,64 CT onderzoek van de luchtwegen, met of zonder intraveneus contrastmiddel ,79 39,59 Radiologisch onderzoek larynx en trachea inclusief struma-onderzoek al of niet met oesofaguscontrast ,79 39,59 Radiologisch onderzoek ribben en/of sternum ,25 68,44 Mammografie, al of niet met contrast in melkgangen ,81 41,86 BEOORDELING SPECIMINA, MAMMATUMOR PER OPERATIEVE ZITTING ,02 121,52 LOCALISATIE MAMMATUMOR ,85 63,64 Echografie van mamma ,81 41,86 Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen ,57 175,93 CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel ,85 63,64 Echografie van de buikorganen ,82 343,37 Abcesdrainage met echografie ,87 212,90 MRI abdomen ,74 116,06 Radiologisch onderzoek slokdarm ,74 116,06 Radiologisch onderzoek maag en duodenum inclusief doorlichten van de slokdarm en inclusief dunne darm passage ,30 121,73 INBRENGEN MAAG- OF DUODENUMSONDE ,62 371,72 Percutane gastro- of jejunostomie, de verrichting omvat de punctie, catheterisatie en inbrengen van de catheter. 13

14 en Zorg Selectief ,55 144,41 Radiologisch onderzoek dunne darm als zelfstandig onderzoek inclusief contrastvloeistof ,30 121,73 Radiologisch onderzoek dikke darm , ,63 Drainageprocedure galblaas of galwegen, met röntgen , ,63 Drainageprocedure galblaas of galwegen, met echografie ,93 173,20 Doorlichting bij ERCP, assistentie scopist, het maken en het beoordelen van de foto s ,25 68,44 HERNIOGRAFIE, MET BEHULP VAN INTRAPERITONEAAL INGEBRACHTE CONTRASTVLOEISTOF ,11 84,08 Radiologisch onderzoek urinewegen, intraveneus contrast inclusief eventuele latere en tomografische opnamen ,74 201,56 MRI bekken ,11 84,08 ANTEGRADE PYLEOGRAFIE , ,62 Nefrostomie bij afvloedbelemmering, met röntgen , ,62 Nefrostomie bij afvloedbelemmering, met echografie ,36 220,77 RETROGRADE CYSTO-EN/OF URETHROGRAFIE, INCLUSIEF EVENTUEEL MICTIE- EN INCONTINENTIEONDERZOEK ,55 277,91 FLEBOGRAFIE VAN SPERMATICA ,29 57,97 ECHOGRAFIE VAN HET SCROTUM ,29 141,22 HYSTERO-SALPINGOGRAFIE ,50 58,88 Echografie à vue in verband met zwangerschap mits de röntgenoloog het fluorescentiebeeld persoonlijk beoordeelt ,98 272,24 Radiologisch onderzoek abdominale aorta inclusief bij dit onderzoek afgebeelde zijtakken en beenarteriën ,83 44,12 Radiologisch onderzoek gehele been en/of voet ,79 215,09 Radiologisch onderzoek arteriën van het been ,49 232,12 Flebografie van een been - inclusief de benodigde venapunctie ,52 161,64 CT van het bekken inclusief inbrengen orale en/of rectale contraststof. Met of zonder toediening van een intraveneus contrastmiddel ,29 57,97 Echografie onderste extremiteit ,06 184,55 MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en) ,98 272,24 Flebografie van het bekken ,39 150,29 CT ONDERZOEK VAN DE ONDERSTE EXTREMITEITEN, MET OF ZONDER INTRAVENEUS CONTRAST ,81 41,86 Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht ,21 93,16 Arthrografie heupgewricht ,79 39,59 Radiologisch onderzoek bovenbeen ,79 39,59 Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen ,21 93,16 Arthrografie kniegewricht ,79 39,59 Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen ,61 39,46 Beoordeling radiologisch onderzoek voor derden ,05 58,54 Rijbewijs: rapporten op verzoek CBR voor rekening van de te keuren persoon (houder resp. aanvrager rijbewijs) omvat 15 min patiëntgeb. tijd en 15 min indirecte tijd (inlezen en rapport schrijven) ,05 58,54 Rijbewijs: rapporten op verzoek politie, voor rekening van centraal bureau rijvaardigheidsbewijzen (CBR) omvat 15 min. patiëntgebonden tijd en 15 min. indirecte tijd (inlezen en rapport schrijven) ,02 29,27 Rijbewijs: rapporten op verzoek CBR voor rekening van de te keuren persoon (houder resp. aanvrager rijbewijs) toeslag in combinatie met , per 15 min extra patiëntgeb.tijd ,02 29,27 Rijbewijs: rapporten op verzoek politie, voor rekening van centraal bureau rijvaardigheidsbewijzen (CBR) toeslag in combinatie met , per 15 min. extra tijd, zowel patiëntgeb. als indirecte tijd ,89 57,67 Schriftelijke informatieverstrekking aan bedrijfsarts, verzekeringsarts of het centraal bureau rijvaardigheidsbewijzen (CBR) ,30 162,98 SPEEKSELKLIERONDERZOEK (AL OF NIET MET INTERVENTIE) ,46 174,35 SCHILDKLIER UPTAKE-METING ,33 160,00 SCHILDKLIERSCINTIGRAFIE ,36 214,02 STATISCH SKELETONDERZOEK ,82 236,87 MEERFASEN SKELETONDERZOEK ,53 137,65 Skeletdensitometrie gehele lichaam. Hieronder valt niet het onderzoek met DEXAapparatuur ,84 106,38 Skeletdensitometrie heupen ,55 106,91 Skeletdensitometrie lumbale wervelkolom ,13 218,35 Ejectiefractie L.V. met wandbewegingsanalyse. 14

15 en Zorg Selectief ,44 171,33 LONGPERFUSIEONDERZOEK ,28 156,96 LONGVENTILATIEONDERZOEK MET EDELGASSEN OF AEROSOLEN ,12 249,84 LYMFEKLIERONDERZOEK MET AFVLOEDMETING (092) ,93 278,95 SCHILDWACHTKLIERPROCEDURE MET BIJBEHORENDE BEELDVORMING ,07 218,30 NIERONDERZOEK STATISCH (DMSA) ,76 264,57 RENOGRAFIE MET FARMACOLOGISCHE INTERVENTIE ,62 327,47 Tumorlokalisatie mbv Ga,Tl, V DMSA e.d. (156) ,21 578,41 ABCES/ONTSTEKINGSLOKALISATIE MET BEHULP VAN GELABELDE LEUKO S ,45 239,59 ORGAANPERFUSIE (VOOR ZOVER NIET APART VERMELD) (155) ,52 257,64 BEPALING GALZUURMETABOLISME ,75 113,06 C14-UREUMADEMTEST ,41 495,31 SPECT VAN HERSENDOORBLOEDING ,30 696,98 SPECT VAN RECEPTOREN IN HERSENEN ,54 184,91 SPECT VAN SKELET DETAIL ,47 238,10 SPECT VAN MYOCARD RUST ,24 395,43 SPECT VAN MYOCARD INSPANNING MET STRESS-TEST ,10 318,83 SPECT VAN HARTKAMERS ECG-GETRIGGERD, RUST MET EF- BEREKENING (244) ,63 393,47 SPECT VAN HARTKAMERS ECG-GETRIGGERD MET EF-BEREKENING, INSPANNING EN STRESS-TEST (244) ,38 277,79 SPECT VAN ABDOMEN ,29 324,97 BEHANDELING HYPERTHYREOIDIE MET I ,74 491,06 BEHANDELING SCHILDKLIERTUMOREN MET I-131 (401) ,80 111,60 CONSULT, NIET GEVOLGD DOOR EEN NUCLEAIR GENEESKUNDIGE BEHANDELING ,87 649,40 PET PARTIEEL (NEUROLOGISCH, CARDIOLOGISCH) ,53 882,40 PET WB (WHOLE BODY), ONCOLOGIE ,31 123,23 SCEN-CONSULTATIE 14B ,75 350,81 Een beperkt advies voor vragen die te maken hebben met erfelijkheid ten behoeve van de gynaecologie bij erfelijkheidsadvies 14B ,88 316,41 Een beperkt advies voor vragen die te maken hebben met erfelijkheid bij erfelijkheidsonderzoek 14B ,04 240,78 Onderzoek naar aangeboren of erfelijke afwijkingen waarbij een instrument ingebracht wordt bij erfelijkheidsonderzoek 14B ,41 196,81 Meer dan 2 routine onderzoeken bij erfelijkheidsonderzoek 14B , ,69 Uitgebreide operatie bij verminderde vruchtbaarheid man 14B , ,08 Injectie van sperma met stimulatie - punctie - labonderzoek en eventuele terugplaatsing bij Verminderde vruchtbaarheid 14B , ,26 Operatie aan de eileider(s) bij Verminderde vruchtbaarheid 14B ,87 306,65 Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij verminderde vruchtbaarheid man 14B , ,31 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij verminderde vruchtbaarheid man 14B , ,69 Operatie bij verminderde vruchtbaarheid man 14B , ,04 IVF-behandeling met stimulatie - punctie - labonderzoek en eventuele terugplaatsing bij Verminderde vruchtbaarheid 14B , ,85 Kijkoperatie en behandeling in de buikholte bij verminderde vruchtbaarheid 14B ,76 254,82 Meer dan 2 dagbehandelingen of polikliniekbezoeken en/of onderzoeken bij verminderde vruchtbaarheid man 14B , ,21 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij verminderde vruchtbaarheid man 14B , ,21 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij verminderde vruchtbaarheid man 14B , ,00 Verkrijgen van sperma door middel van een operatie bij verminderde vruchtbaarheid man 14B , ,36 Injectie van sperma met punctie - labonderzoek en eventuele terugplaatsing bij Verminderde vruchtbaarheid 14B , ,11 Kijkoperatie en onderzoek in de baarmoeder en/of buikholte bij verminderde vruchtbaarheid 14B ,89 128,92 1 of 2 polikliniekbezoeken bij verminderde vruchtbaarheid man 14B ,63 995,72 IVF-behandeling met punctie - labonderzoek en eventuele terugplaatsing bij Verminderde vruchtbaarheid 14B , ,65 IVF-behandeling of injectie van sperma - met stimulatie en punctie bij Verminderde vruchtbaarheid 14B ,09 726,07 Injectie van sperma met labonderzoek en eventuele terugplaatsing bij Verminderde vruchtbaarheid 15

16 en Zorg Selectief 14B ,64 505,98 IVF-behandeling met labonderzoek en eventuele terugplaatsing bij Verminderde vruchtbaarheid 14B ,94 711,71 IVF-behandeling of injectie van sperma - met punctie bij Verminderde vruchtbaarheid 14B ,14 591,11 IVF-behandeling of injectie van sperma - met stimulatie bij Verminderde vruchtbaarheid 14B ,60 361,20 Kunstmatige inseminatie bij Verminderde vruchtbaarheid 14B ,26 543,95 Inbrengen van zaadcellen in de baarmoederholte bij Verminderde vruchtbaarheid 14B ,61 406,96 Hormoonbehandeling bij Verminderde vruchtbaarheid 14B ,14 82,61 Screening van geslachtscellen bij Verminderde vruchtbaarheid 14B ,26 207,95 1 of 2 polikliniekbezoeken bij verminderde vruchtbaarheid 14B ,69 304,27 Onderzoeken van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14B , ,99 Onderzoeken van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie tijdens een ziekenhuisopname bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14B ,21 289,66 Onderzoeken van de donor - voorafgaand aan transplantatie bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14B , ,05 Onderzoeken van de donor - voorafgaand aan transplantatie tijdens een ziekenhuisopname bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14B , ,03 Darmverwijdering bij de donor bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14B , ,89 Darmverwijdering bij de donor tijdens een ziekenhuisopname bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14B , ,67 Darmtransplantatie bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14B , ,77 Darmtransplantatie tijdens een Ziekenhuisopname bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14B ,87 306,65 Nazorg na transplantatie bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14B , ,22 Nazorg na transplantatie tijdens een ziekenhuisopname bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14B , ,80 Verwijderen van een nier bij de donor bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/ alvleesklier 14B , ,85 Verwijderen van een nier bij de donor tijdens een ziekenhuisopname bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14B , ,43 Verwijderen van een deel van de lever bij de donor bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14B , ,07 Verwijderen van een deel van de lever bij de donor tijdens een ziekenhuisopname bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14B ,34 265,01 Nazorg van de donor na transplantatie bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/ alvleesklier 14B , ,98 Nazorg van de donor na transplantatie tijdens een ziekenhuisopname bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14B , ,90 Transplantatie van de alvleesklier bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/ alvleesklier 14B , ,50 Transplantatie van de alvleesklier tijdens een ziekenhuisopname bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14B , ,60 Transplantatie van de nier en alvleesklier bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/ alvleesklier 14B , ,96 Transplantatie van de nier en alvleesklier tijdens een ziekenhuisopname bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14B , ,58 Transplantatie van eilandjes van Langerhans bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14B , ,58 Transplantatie van eilandjes van Langerhans tijdens een ziekenhuisopname bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14B , ,23 Transplantatie van eigen stamcellen bij een beenmergtransplantatie 14B , ,32 Transplantatie van stamcellen van een verwante donor bij een beenmergtransplantatie 14B , ,65 Behandeling / controle na transplantatie van eigen stamcellen bij een beenmergtransplantatie 14B , ,36 Behandeling / controle na transplantatie van stamcellen van een verwante donor bij een beenmergtransplantatie 14B , ,96 Transplantatie van stamcellen van een niet-verwante donor bij een beenmergtransplantatie 14B , ,37 Stimuleren en oogsten eigen stamcellen met maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegdagen bij een beenmergtransplantatie 14B , ,87 Behandeling / controle na transplantatie van stamcellen van een niet-verwante donor bij een beenmergtransplantatie 14B , ,57 Transplantatie van stamcellen van een donor (navelstrengbloed) bij een beenmergtransplantatie 16

17 en Zorg Selectief 14B , ,12 Stimuleren en oogsten eigen stamcellen met 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegdagen bij een beenmergtransplantatie 14B , ,04 Behandeling / controle na transplantatie van stamcellen van een donor (navelstrengbloed) bij een beenmergtransplantatie 14B , ,03 Stimuleren en oogsten eigen stamcellen met meer dan 56 dagbehandelingen en/ of verpleegdagen bij een beenmergtransplantatie 14B , ,55 Stimuleren en oogsten eigen stamcellen met 28 tot maximaal 56 dagbehandelingen en/ of verpleegdagen bij een beenmergtransplantatie 14B , ,51 Voortraject chronische thuisbeademing bij Chronische thuisbeademing 14B , ,69 In- of bijstellen van thuisbeademing bij Chronische thuisbeademing 14B , ,07 Instellen van thuisbeademing (ingewikkeld) bij chronische thuisbeademing 14B ,96 696,72 Begeleiding bij thuisbeademing (ingewikkeld) bij chronische thuisbeademing 14B , ,21 Thuisbeademing tijdens een ziekenhuisopname bij chronische thuisbeademing 14B , ,69 Bijstellen van thuisbeademing tijdens een ziekenhuisopname bij chronische thuisbeademing 14B , ,82 Instellen van thuisbeademing bij chronische thuisbeademing 14B ,77 423,58 Begeleiding bij thuisbeademing bij chronische thuisbeademing 14B , ,83 Thuisbeademing bijstellen tijdens een ziekenhuisopname van maximaal vijf verpleegdagen bij chronische thuisbeademing 14C ,56 77,67 Tijdens een ziekenhuisopname een bezoek van een ander specialisme: de psychiater 14C ,35 553,01 Meer dan vijf contacten bij een psychische stoornis 14C ,97 151,48 1 of 2 contacten bij een psychische stoornis 14C ,04 305,28 3 tot vijf contacten bij een psychische stoornis 14C ,78 95,09 Tijdens een ziekenhuisopname een bezoek van een ander specialisme: de kinderneuroloog 14C , ,36 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind, zwaar 14C , ,67 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind 14C , ,19 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind middelzwaar 14C ,72 259,29 Teambehandeling met meerdere hulpverleners bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind, zwaar 14C ,78 746,84 Dagbehandeling bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind, zwaar 14C , ,97 Dagbehandeling met een onderzoek onder verdoving bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind, zwaar 14C , ,70 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind, zwaar 14C , ,57 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind, zwaar 14C ,07 318,80 Teambehandeling met meerdere hulpverleners bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind 14C ,03 597,77 Dagbehandeling bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind 14C ,20 921,15 Dagbehandeling met een onderzoek onder verdoving bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind 14C , ,15 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind 14C , ,61 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind 14C ,51 330,38 Teambehandeling met meerdere hulpverleners bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind middelzwaar 14C ,62 573,47 Dagbehandeling bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind middelzwaar 14C , ,97 Dagbehandeling met een onderzoek onder verdoving bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind middelzwaar 14C , ,60 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind middelzwaar 14C , ,36 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind middelzwaar 14C ,51 379,13 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind 14C ,41 437,56 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind middelzwaar 17

18 en Zorg Selectief 14C ,79 393,59 Klinisch neurofysiologisch onderzoek tijdens een vervolg contact bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind, zwaar 14C ,81 473,11 Klinisch neurofysiologisch onderzoek tijdens een eerste contact bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind, zwaar 14C ,58 387,44 Meer dan 2 polikliniekbezoeken tijdens een vervolg contact bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind, zwaar 14C ,90 434,18 Meer dan 2 polikliniekbezoeken tijdens een eerste contact bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind, zwaar 14C ,42 207,32 Meer dan 2 polikliniekbezoeken tijdens een vervolg contact bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind 14C ,68 332,76 Meer dan 2 polikliniekbezoeken tijdens een eerste contact bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind 14C ,87 238,40 Meer dan 2 polikliniekbezoeken tijdens een vervolg contact bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind middelzwaar 14C ,05 370,54 Meer dan 2 polikliniekbezoeken tijdens een eerste contact bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind middelzwaar 14C ,26 138,95 1 of 2 polikliniekbezoeken tijdens een vervolg contact bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind, zwaar 14C ,45 166,84 1 of 2 polikliniekbezoeken tijdens een eerste contact bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind, zwaar 14C ,17 126,88 1 of 2 polikliniekbezoeken tijdens een vervolg contact bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind 14C ,88 168,66 1 of 2 polikliniekbezoeken tijdens een eerste contact bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind 14C ,57 117,43 1 of 2 polikliniekbezoeken tijdens een vervolg contact bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind middelzwaar 14C ,99 191,24 1 of 2 polikliniekbezoeken tijdens een eerste contact bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind middelzwaar 14C ,54 756,41 Dagbehandeling / Diagnostisch onderzoek / Meer dan 2 polikliniekbezoeken bij gespecialiseerde brandwondenzorg 14C ,81 488,11 Een tot vier operaties bij gespecialiseerde brandwondenzorg 14C , ,08 meer dan 4 operaties bij gespecialiseerde brandwondenzorg 14C , ,99 Ziekenhuisopname met maximaal vijf verpleegdagen bij gespecialiseerde brandwondenzorg 14C , ,11 Ziekenhuisopname met maximaal vijf verpleegdagen met een operatie bij gespecialiseerde brandwondenzorg 14C ,00 69,00 1 of 2 polikliniekbezoeken bij gespecialiseerde brandwondenzorg 14C , ,46 Ziekenhuisopname 6 tot en met 15 verpleegdagen bij gespecialiseerde brandwondenzorg 14C , ,37 Ziekenhuisopname 6 tot en met 15 verpleegdagen met een operatie bij gespecialiseerde brandwondenzorg 14C , ,94 Ziekenhuisopname 29 tot en met 56 verpleegdagen met een operatie bij gespecialiseerde brandwondenzorg 14C , ,46 Ziekenhuisopname 16 tot en met 28 verpleegdagen bij gespecialiseerde brandwondenzorg 14C , ,67 Ziekenhuisopname 16 tot en met 28 verpleegdagen met een operatie bij gespecialiseerde brandwondenzorg 14C , ,42 Ziekenhuisopname met 57 tot en met 90 verpleegdagen bij gespecialiseerde brandwondenzorg 14C , ,83 Ziekenhuisopname met meer dan 90 verpleegdagen bij gespecialiseerde brandwondenzorg 14C ,35 220,01 Poliklinische behandeling bij een vroeggeboren zuigeling (neonatologie) 14D , ,41 Een ingewikkeld advies voor vragen die te maken hebben met erfelijkheid bij uitgebreid erfelijkheidsadvies 14D ,53 280,15 IVF-behandeling of injectie van sperma - met labonderzoek en eventuele terugplaatsing bij Verminderde vruchtbaarheid bij verminderde vruchtbaarheid 14D ,62 213,47 Monitoring van de cyclus bij IVF-behandeling of injectie van sperma bij Verminderde vruchtbaarheid bij verminderde vruchtbaarheid 14D ,11 150,83 Terugplaatsing bij IVF-behandeling of injectie van sperma bij Verminderde vruchtbaarheid bij verminderde vruchtbaarheid 14D , ,28 Gedeeltelijke levertransplantatie tijdens een ziekenhuisopname bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,88 Gedeeltelijke levertransplantatie bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,36 Niertransplantatie tijdens een ziekenhuisopname bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,67 Niertransplantatie bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 18

19 en Zorg Selectief 14D , ,17 Niertransplantatie van een levende donor tijdens een ziekenhuisopname bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,69 Niertransplantatie van een levende donor bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/ alvleesklier 14D , ,04 Onderzoeken van de ontvanger met niet overeenkomende bloedgroepen - voorafgaand aan transplantatie met maximaal 13 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,59 Onderzoeken van de ontvanger met niet overeenkomende bloedgroepen - voorafgaand aan transplantatie met14 tot en met 28 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,09 Onderzoeken van de ontvanger met niet overeenkomende bloedgroepen - voorafgaand aan transplantatie met meer dan 29 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,82 Onderzoeken van de ontvanger met niet overeenkomende bloedgroepen - voorafgaand aan transplantatie met meer dan 56 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,92 Onderzoeken van de ontvanger- voorafgaand aan transplantatie met maximaal 13 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,97 Onderzoeken van de ontvanger- voorafgaand aan transplantatie met14 tot en met 28 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,88 Onderzoeken van de ontvanger- voorafgaand aan transplantatie met meer dan 29 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,73 Onderzoeken van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie met meer dan 56 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,84 773,88 Onderzoeken van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie met onderzoeken en/of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,56 961,17 Onderzoeken van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie met meer dan 7 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/ alvleesklier 14D , ,79 Onderzoeken van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie met 5 tot en met 7 polikliniekbezoeken bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,89 666,67 Onderzoeken van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie met 3 tot 4 polikliniekbezoeken bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,97 321,73 Onderzoeken van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie met een consult in de polikliniek bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,36 Begeleiding van de ontvanger - bij transplantatie met maximaal 13 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,72 Begeleiding van de ontvanger - bij transplantatie met 14 tot en met 28 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,61 Begeleiding van de ontvanger - bij transplantatie met meer dan 28 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,57 Begeleiding van de ontvanger - bij transplantatie met meer dan 56 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,60 Begeleiding van de ontvanger - bij transplantatie met onderzoeken en/of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,00 Begeleiding van de ontvanger - bij transplantatie met meer dan 7 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/ alvleesklier 14D , ,41 Begeleiding van de ontvanger - bij transplantatie met 5 tot en met 7 polikliniekbezoeken bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,55 540,41 Begeleiding van de ontvanger - bij transplantatie met 3 tot 4 polikliniekbezoeken bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,01 281,26 Begeleiding van de ontvanger - bij transplantatie met een consult in de polikliniek bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,51 Nazorg van de ontvanger -na transplantatie met maximaal 13 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,35 Nazorg van de ontvanger - na transplantatie met 14 tot en met 28 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,34 Nazorg van de ontvanger - na transplantatie met meer dan 28 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,42 Nazorg van de ontvanger - na transplantatie met meer dan 56 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,04 Nazorg van de ontvanger -na transplantatie met onderzoeken en/of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,82 Nazorg van de ontvanger - na transplantatie met meer dan 7 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 19

20 en Zorg Selectief 14D ,46 838,85 Nazorg van de ontvanger - na transplantatie met 5 tot en met 7 polikliniekbezoeken bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,15 594,11 Nazorg van de ontvanger - na transplantatie met 3 tot 4 polikliniekbezoeken bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,62 328,22 Nazorg van de ontvanger - na transplantatie met een consult in de polikliniek bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,05 Onderzoeken van de donor- voorafgaand aan transplantatie met maximaal 13 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,83 Onderzoeken van de donor- voorafgaand aan transplantatie met14 tot en met 28 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,99 Onderzoeken van de donor- voorafgaand aan transplantatie met meer dan 29 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,41 Onderzoeken van de donor - voorafgaand aan transplantatie met meer dan 56 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,49 726,37 Onderzoeken van de donor - voorafgaand aan transplantatie met onderzoeken en/of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,19 Onderzoeken van de donor - voorafgaand aan transplantatie met meer dan 7 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/ alvleesklier 14D , ,16 Onderzoeken van de donor - voorafgaand aan transplantatie met 5 tot en met 7 polikliniekbezoeken bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,37 Onderzoeken van de donor - voorafgaand aan transplantatie met 3 tot 4 polikliniekbezoeken bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,96 392,97 Onderzoeken van de donor - voorafgaand aan transplantatie met een consult in de polikliniek bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,55 Begeleiding van de donor - bij transplantatie met maximaal 13 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,30 Begeleiding van de donor - bij transplantatie met 14 tot en met 28 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,31 Begeleiding van de donor - bij transplantatie met meer dan 28 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,58 Begeleiding van de donor - bij transplantatie met meer dan 56 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,95 Begeleiding van de donor - bij transplantatie met onderzoeken en/of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,04 Begeleiding van de donor - bij transplantatie met meer dan 7 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,22 Begeleiding van de donor - bij transplantatie met 5 tot en met 7 polikliniekbezoeken bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,64 871,98 Begeleiding van de donor - bij transplantatie met 3 tot 4 polikliniekbezoeken bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,99 213,74 Begeleiding van de donor - bij transplantatie met een consult in de polikliniek bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,18 Nazorg van de donor -na transplantatie met maximaal 13 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,70 Nazorg van de donor - na transplantatie met 14 tot en met 28 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,72 Nazorg van de donor - na transplantatie met meer dan 28 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,59 Nazorg van de donor - na transplantatie met meer dan 56 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,12 717,09 Nazorg van de donor -na transplantatie met onderzoeken en/of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,75 Nazorg van de donor - na transplantatie met meer dan 7 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,11 Nazorg van de donor - na transplantatie met 5 tot en met 7 polikliniekbezoeken bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,21 442,66 Nazorg van de donor - na transplantatie met 3 tot 4 polikliniekbezoeken bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,59 229,94 Nazorg van de donor - na transplantatie met een consult in de polikliniek bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D , ,43 Ziekenhuisopname i.v.m. palliatieve zorg (zorg voor mensen die niet meer beter worden) 14D ,04 657,78 Meer dan een polikliniekbezoek met een ingreep met onderzoeken i.v.m. palliatieve zorg (zorg voor mensen die niet meer beter worden) 20

1 van 7. Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij eenling en het eerste kind van een meerlingzwangerschap. 146,59 8,83 155,42

1 van 7. Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij eenling en het eerste kind van een meerlingzwangerschap. 146,59 8,83 155,42 Algemene termijn echo 40,15 0,00 40,15 Specifieke diagnose echo 33,46 0,00 33,46 34686 Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie.

Nadere informatie

Declaratiecode Omschrijving declaratiecode Soort overig zorgproduct Ingangsdatum Einddatum Totaalprijs Kostenbedrag zorginstelling

Declaratiecode Omschrijving declaratiecode Soort overig zorgproduct Ingangsdatum Einddatum Totaalprijs Kostenbedrag zorginstelling 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER OZP Overige verrichtingen 20120101 20120430 0,28 0,00 0,28 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER OZP Overige verrichtingen 20120501 20121231 0,28 0,00 0,28 010905 REISKOSTEN PER

Nadere informatie

CLB-referentietarief. 079993 12,72

CLB-referentietarief. 079993 12,72 Maximale NZA-tarieven met ingang van 01-01-2015. De feitelijke kosten worden door de zorgverzekeraar bepaald, doch zijn niet hoger dan de tarieven in deze tabel. Zorgproduct Ordertarief, huisbezoek, etc.

Nadere informatie

NZA Codetabel 2014 LET OP!!

NZA Codetabel 2014 LET OP!! NZA Codetabel 2014 LET OP!! In de NZA codetabel staat het MAXIMUM tarief per laboratoriumonderzoek. Het daadwerkelijk tarief kan door individuele afspraken met een zorgverzekeraar hier van afwijken. Code

Nadere informatie

Tarieven laboratoriumdiagnostiek 2016

Tarieven laboratoriumdiagnostiek 2016 Tarieven laboratoriumdiagnostiek 2016 Code Omschrijving Tarief (max) 078252 Acetylglucoseaminidase, N. 56,00 072550 ACTH, corticotrofine. 13,35 070304 Ademanalyse. 62,22 190247 Advies - onderdeel van antistollingsbehandeling.

Nadere informatie

eventuele biopten en poliepectomie. 352,48 034690 Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoïd met behulp van een flexibele endoscoop, MDL

eventuele biopten en poliepectomie. 352,48 034690 Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoïd met behulp van een flexibele endoscoop, MDL Overige zorgproducten (OZP's): periode 01/01/2014 tm 31/05/2014 Specialisme Declaratiecode Omschrijving Totaaltarief 034686 Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van een flexibele endoscoop,

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten 2015

Standaard prijslijst overige zorgproducten 2015 Standaard prijslijst overige zorgproducten 2015 Declaratie code Omschrijving Integraal tarief 39755 Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie. 161,76 39757 Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten, 1e lijn labverrichtingen Gelre ziekenhuizen, Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 31 december 2015

Tarievenlijst passanten, 1e lijn labverrichtingen Gelre ziekenhuizen, Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 31 december 2015 Tarievenlijst passanten, 1e lijn labverrichtingen Gelre ziekenhuizen, Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 31 december 2015 Met ingang van 1 januari 2015 gelden voor alle prestaties Medisch Specialistische

Nadere informatie

1e lijn Labverrichtingen Prijslijst Passantentarieven Gelre ziekenhuizen, prestaties Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 31 december 2014

1e lijn Labverrichtingen Prijslijst Passantentarieven Gelre ziekenhuizen, prestaties Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 31 december 2014 1e lijn Labverrichtingen Prijslijst Passantentarieven Gelre ziekenhuizen, prestaties Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 31 december 2014 Tarieven vanaf 1 januari 2014 Gewijzigd tarief met ingang

Nadere informatie

Antipsychotica (neuroleptica), identificatie en/of kwantificatie 072884 27,50

Antipsychotica (neuroleptica), identificatie en/of kwantificatie 072884 27,50 Omschrijving Code RZ15b ACETYLGLUCOSEAMINIDASE, N 078252 8,81 ACTH, CORTICOTROFINE 072550 9,64 ADEMANALYSE 070304 34,77 AGGLUTINATIE, KOUDE 070616 6,02 AGGLUTINATIEREACTIE VOLGENS WIDAL, VOOR ELK MICRO-

Nadere informatie

Fundusfotografie in het kader van screening op diabetische retinopathie (overige aandoeningen van het netvlies, zie 039918).

Fundusfotografie in het kader van screening op diabetische retinopathie (overige aandoeningen van het netvlies, zie 039918). Omschrijving Code RZ15b Echografie à-vue in verband met zwangerschap. 039485 39,36 Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie. 039755 161,76 Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.

Nadere informatie

Tarievenlijst diagnostiek

Tarievenlijst diagnostiek Tarievenlijst diagnostiek In dit document treft u onze tarievenlijst 2016 voor eerstelijnsdiagnostiek. Onder het kopje A-tarief vindt u het tarief dat hoort bij de optimumnorm. Onder het kopje B-tarief

Nadere informatie

Tarieven passanten DCWF Geldig vanaf 1 januari 2014

Tarieven passanten DCWF Geldig vanaf 1 januari 2014 specialisme Omschrijving Code kosten cardiologie Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie. 39755 124,91 Cardiologie BEOORDELING ECG, HOLTER, INSPANNINGSONDERZOEK E.D. 39757 43,35 Cardiologie

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten - Medisch Centrum haaglanden Zet- en drukfouten voorbehouden

Standaard prijslijst overige zorgproducten - Medisch Centrum haaglanden Zet- en drukfouten voorbehouden 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER OZP Overige verrichtingen 20140101 20141231 0,25 0,00 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur. OZP Overige verrichtingen 20140101 20141231 33,00 0,00 33,00 032280 Diagnostische

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten - Medisch Centrum Haaglanden Zet- en drukfouten voorbehouden

Standaard prijslijst overige zorgproducten - Medisch Centrum Haaglanden Zet- en drukfouten voorbehouden 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 20120101 20120430 0,28 0,00 0,28 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 20120501 20121231 0,28 0,00 0,28 010906 REISTIJD/VACATIE PER HALF UUR (MET EEN DAGMAX. VAN 448) 20120101

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten

Standaard prijslijst overige zorgproducten Standaard prijslijst overige zorgproducten Declaratie Omschrijving declaratie Soort overig zorgproduct Ingangs 10905 REISKOSTEN PER KILOMETER OZP Overige verrichtingen 20140601 0,25 0,00 0,25 10906 Reistijd/vacatie

Nadere informatie

Zuwe Hofpoort Ziekenhuis passantentarieven 2016

Zuwe Hofpoort Ziekenhuis passantentarieven 2016 OVPXXXXXX Reiskosten per kilometer. 010905 01-01-2016 31-12-2016 0,25 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 010906 01-01-2016 31-12-2016 33,56 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief

Nadere informatie

DBC-zorgproduct latijnse omschrijving ode verzekerde zorg

DBC-zorgproduct latijnse omschrijving ode verzekerde zorg DBC-zorgproductcode of overig zorgproductcode 2016 DBC-zorgproduct latijnse omschrijving Declaratiec ode verzekerde zorg Integraal tarief Soort Prestatie 050505 Electronenmicroscopisch onderzoek. 050505

Nadere informatie

TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK. Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7041-03 van 1 april 2013

TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK. Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7041-03 van 1 april 2013 TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7041-03 van 1 april 2013 DE TARIEVEN DIE DOOR ZORGAANBIEDERS DIE GENEESKUNDIGE ZORG LEVEREN BIJ OF KRACHTENS DE ZORGVERZEKERINGSWET

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten Diagnostisch Centrum West-Friesland Geldig per 1 juni voor niet-verzekerden

Tarievenlijst passanten Diagnostisch Centrum West-Friesland Geldig per 1 juni voor niet-verzekerden Cardiologie Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie. 184,88 39755 Cardiologie BEOORDELING ECG, HOLTER, INSPANNINGSONDERZOEK E.D. 43,23 Tarief voor regulier ecg, zonder inspanning. Indien

Nadere informatie

Zuwe Hofpoort Ziekenhuis passantentarieven 2015

Zuwe Hofpoort Ziekenhuis passantentarieven 2015 REISKOSTEN PER KILOMETER 010905 01-01-2015 31-12-2015 0,26 Reistijd/vacatie per half uur. 010906 01-01-2015 31-12-2015 33,42 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

NZA-tarievenlijst 2015

NZA-tarievenlijst 2015 NZA-tarievenlijst 2015 Pres.code 1 OVP 010905 OVPXXXXXX 0,26 REISKOSTEN PER KILOMETER 1 OVP 010906 OVPXXXXXX 33,42 Reistijd/vacatie per half uur. 1 OVP 032280 OVPXXXXXX 75,20 Diagnostische indirecte laryngoscopie,

Nadere informatie

Prijslijst DOT-zorgproducten en OVP 2014 Bronovo Ziekenhuis Versie 2014.3 Geldig vanaf 1 januari 2014

Prijslijst DOT-zorgproducten en OVP 2014 Bronovo Ziekenhuis Versie 2014.3 Geldig vanaf 1 januari 2014 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 010905 0,00 0,25 0,25 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 010906 0,00 33,00 33,00 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Prijslijst DOT-zorgproducten en OVP 2014 Bronovo Ziekenhuis Versie 2014.2 Geldig vanaf 1 juni 2014

Prijslijst DOT-zorgproducten en OVP 2014 Bronovo Ziekenhuis Versie 2014.2 Geldig vanaf 1 juni 2014 code 2014 omschrijving Declaratiecode OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 010905 0,00 0,25 0,25 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 010906 0,00 33,00 33,00 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie,

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2014 - Juni t/m December

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2014 - Juni t/m December Declaratie Zorgproduct Code Code Omschrijving Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2014 - Juni t/m December Kostendeel Ziekenhuis Kosten Honorarium 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2014 - Januari t/m Mei

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2014 - Januari t/m Mei Declaratie Zorgproduct Code Code Omschrijving Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2014 - Januari t/m Mei Kostendeel Ziekenhuis Kosten Honorarium 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER

Nadere informatie

Geldig vanaf 1 januari 2015 t/m 31 december 2015 Versie 2015.4

Geldig vanaf 1 januari 2015 t/m 31 december 2015 Versie 2015.4 Overig product 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 Overig product 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 Overig product 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Declaratiecode (100%)

Declaratiecode (100%) U kunt via onze Zorgvergelijker nagaan of uw zorgaanbieder een contract met ons heeft. Ga naar de Zorgvergelijker: Zorgvergelijker Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen

Nadere informatie

032480 OVPXXXXXX 238,97

032480 OVPXXXXXX 238,97 Declaratiecode Zorgproduct Tarief 2016 Omschrijving 010905 OVPXXXXXX 0,25 REISKOSTEN PER KILOMETER 010906 OVPXXXXXX 33,56 Reistijd/vacatie per half uur. 032280 OVPXXXXXX 227,52 Diagnostische indirecte

Nadere informatie

032480 OVPXXXXXX 238,97

032480 OVPXXXXXX 238,97 Declaratiecode Zorgproduct Tarief 2016 Omschrijving 010905 OVPXXXXXX 0,25 REISKOSTEN PER KILOMETER 010906 OVPXXXXXX 33,56 Reistijd/vacatie per half uur. 032280 OVPXXXXXX 227,52 Diagnostische indirecte

Nadere informatie

Standaard Passantenprijzen Overige Zorgproducten per 1 juni 2014

Standaard Passantenprijzen Overige Zorgproducten per 1 juni 2014 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 0,00 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,00 0,00 33,00 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 18,47 54,92

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten Declaratiecode Omschrijving declaratiecode Ingangsdatum Einddatum Integraal tarief

Standaard prijslijst overige zorgproducten Declaratiecode Omschrijving declaratiecode Ingangsdatum Einddatum Integraal tarief Standaard prijslijst overige zorgproducten Declaratiecode Omschrijving declaratiecode Ingangsdatum Einddatum Integraal tarief 10905 Reiskosten per kilometer 20150101 20153112 0,26 10906 Reistijd/vacatie

Nadere informatie

032480 OVPXXXXXX 238,97

032480 OVPXXXXXX 238,97 Declaratiecode Zorgproduct Tarief 2016 Omschrijving 010905 OVPXXXXXX 0,25 REISKOSTEN PER KILOMETER 010906 OVPXXXXXX 33,56 Reistijd/vacatie per half uur. 032280 OVPXXXXXX 227,52 Diagnostische indirecte

Nadere informatie

Declaratie code Omschrijving declaratie code Totaal prijs Kosten bedrag zorginstelling

Declaratie code Omschrijving declaratie code Totaal prijs Kosten bedrag zorginstelling 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 0,00 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,00 0,00 33,00 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 18,47 54,92

Nadere informatie

Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder:

Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder: Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder: vind-de-beste-zorg Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen over uw vergoeding? Bel dan gerust

Nadere informatie

Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder:

Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder: Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder: vind-de-beste-zorg Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen over uw vergoeding? Bel dan gerust

Nadere informatie

Passantenprijslijst Maasstad Ziekenhuis 2015

Passantenprijslijst Maasstad Ziekenhuis 2015 Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Tarief 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 032280 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie,

Nadere informatie

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten en overige zorgproducten - Leids Universitair Medisch Centrum V 15 12 2015

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten en overige zorgproducten - Leids Universitair Medisch Centrum V 15 12 2015 n.v.t. 010905 Reiskosten per kilometer. 0,25 01-01-2016 31-12-2016 n.v.t. 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,56 01-01-2016 31-12-2016 n.v.t. 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief

Nadere informatie

75% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief

75% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Looptijd prijslijst 1/1/2015-31/3/2015* Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis, zelfstandig

Nadere informatie

Tarief geldig: Omschrijving declaratiecode Totaalprijs Van Tm

Tarief geldig: Omschrijving declaratiecode Totaalprijs Van Tm 010905 Reiskosten per kilometer 0,26 1-1-2015 31-12-2015 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 1-1-2015 31-12-2015 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Tarieflijst Passanten per 1 januari 2015

Tarieflijst Passanten per 1 januari 2015 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 33,00 032280 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 032281

Nadere informatie

Passantenprijslijst UMC Utrecht - Overige zorgproducten Geldig vanaf 1 januari 2014 tm 31 mei 2014

Passantenprijslijst UMC Utrecht - Overige zorgproducten Geldig vanaf 1 januari 2014 tm 31 mei 2014 Passantenprijslijst UMC Utrecht - Overige zorgproducten Geldig vanaf 1 januari 2014 tm 31 mei 2014 Disclaimers 1. De prijs van een behandeling is de prijs die geldt bij aanvang van de behandeling. Aan

Nadere informatie

Voor verdere uitleg verwijzen wij u naar artikel A.20 van onze Verzekeringsvoorwaarden:

Voor verdere uitleg verwijzen wij u naar artikel A.20 van onze Verzekeringsvoorwaarden: Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder: vind-de-beste-zorg Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen over uw vergoeding? Bel dan gerust

Nadere informatie

Passanten Prijslijst 2015

Passanten Prijslijst 2015 14E000 990416036 733,87 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij problemen met de stoelgang (obstipatie) bij kinderen 15E000 020109057 816,02 Toediening van chemotherapie

Nadere informatie

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis, zelfstandig behandelcentrum (ZBC) en/of de

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 januari 2014

Standaard prijslijst overige zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 januari 2014 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 18,47 54,92 032281 Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 168,45 103,45 65,00

Nadere informatie

Declaratiecode Zorgproductcode Zorgproduct Passantentarief

Declaratiecode Zorgproductcode Zorgproduct Passantentarief Declaratiecode Zorgproductcode Zorgproduct Passantentarief 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 032280 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte

Nadere informatie

Tarieflijst Passanten per 1 januari 2016 (voorlopige versie)

Tarieflijst Passanten per 1 januari 2016 (voorlopige versie) 14E000 990416036 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij problemen met de stoelgang (obstipatie) bij kinderen 818,09 15E000 20109057 Toediening van chemotherapie bij niet

Nadere informatie

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Looptijd prijslijst 1/1/2015-31/3/2015*

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Looptijd prijslijst 1/1/2015-31/3/2015* Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Looptijd prijslijst 1/1/2015-31/3/2015* Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis, zelfstandig

Nadere informatie

Geldig vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 januari 2014. Versie 2014.2

Geldig vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 januari 2014. Versie 2014.2 Betaling conform algemene betalingsvoorwaarden Máxima Medisch Cemtrum zoals gedeponeerd ter griffie van Arrondissementsrechtbank te 'shertogenbosch onder nummer 54 / 2002 (zie ook mmc.nl). Overig product

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2015

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2015 Declaratie Code Zorgproduct Code Omschrijving Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2015 Integraal Tarief 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per

Nadere informatie

Declaratie code Omschrijving Kosten ziekenhuis

Declaratie code Omschrijving Kosten ziekenhuis Passantenprijslijst Amphia Ziekenhuis voor zorgproducten uitgevoerd vanaf 1 juni 2014 tot en met 31 december 2014 Declaratie 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Overige zorgproducten Ingangsdatum: 1 april 2014 Einddatum: 31 mei 2014

Overige zorgproducten Ingangsdatum: 1 april 2014 Einddatum: 31 mei 2014 Prijslijst St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg Overige zorgproducten Ingangsdatum: 1 april 2014 Einddatum: 31 mei 2014 Declaratiecode Omschrijving dbc-zorgproduct 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,00 0,25

Nadere informatie

versie 1 Pagina 1 van 17

versie 1 Pagina 1 van 17 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 0,00 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,00 0,00 33,00 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 18,47 54,92

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten

Standaard prijslijst overige zorgproducten Standaard prijslijst overige zorgproducten Declaratie Omschrijving declaratie Soort overig zorgproduct Ingangs 10905 REISKOSTEN PER KILOMETER OZP Overige verrichtingen 20130701 20131231 0,24 0,00 0,24

Nadere informatie

Tarief geldig: Declaratie Omschrijving declaratiecode Totaalprijs Van Tm

Tarief geldig: Declaratie Omschrijving declaratiecode Totaalprijs Van Tm Products kunnen meerdere keren voorkomen als gevolg van een andere geldigheidsperiode. Declaratie Omschrijving declaratie Totaalprijs Van Tm 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 01-01-2014 31-12-2014 010906

Nadere informatie

Totaalbestand 011015. Page 1

Totaalbestand 011015. Page 1 Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvergelijker: Zorgvergelijker Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen over uw vergoeding? Bel dan gerust

Nadere informatie

Passantenprijslijst 2016 (onder voorbehoud van wijzigingen)

Passantenprijslijst 2016 (onder voorbehoud van wijzigingen) Passantenprijslijst 2016 (onder voorbehoud van wijzigingen) Ingangsdatum: 01 januari 2016 Declaratiecode Zorgproduct Tarief 2016 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten UMCG per 01 januari 2014

Standaard prijslijst overige zorgproducten UMCG per 01 januari 2014 Standaard prijslijst overige zorgproducten UMCG per 01 januari 2014 Disclaimer De ingangsdatum van deze lijst met passantentarieven is 1 januari 2014. Deze publicatie is onder voorbehoud van schrijf en

Nadere informatie

Zorgvergelijker. Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvergelijker:

Zorgvergelijker. Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvergelijker: Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvergelijker: Zorgvergelijker Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen over uw vergoeding? Bel dan gerust

Nadere informatie

afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.

afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek. Menzis ZorgZó (Restitutiepolis): Lijst maximale en medisch specialistische zorg niet-gecontracteerde zorgaanbieders (marktconforme tarieven) Als u kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst heeft

Nadere informatie

39492 ECHOGRAFIE BUIKORGANEN 14,1% 1,1 34,47 5,27 39860 CHROMOCYSTOSCOPIE 3,5% 1,0 190,00 6,71

39492 ECHOGRAFIE BUIKORGANEN 14,1% 1,1 34,47 5,27 39860 CHROMOCYSTOSCOPIE 3,5% 1,0 190,00 6,71 DBC code: 6.11.0.11.211 DBC omschrijving: Reguliere zorg.niersteen.eswl poli ndpp-dbc: 85 Kostprijs DBC: 761,99 Std deviatie DBC: 229,02 1 poli 88,2% 190011 EERSTE POLIKLINIEKBEZOEK 74,1% 1,0 40,87 30,29

Nadere informatie

035136 OVPXXXXXX 037510 OVPXXXXXX 037512 OVPXXXXXX 037514 OVPXXXXXX

035136 OVPXXXXXX 037510 OVPXXXXXX 037512 OVPXXXXXX 037514 OVPXXXXXX 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 33,00 032280 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 032281

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2016

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2016 Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2016 Versie 2, 31-3-2016 Declaratie Code Zorgproduct Code Omschrijving Integraal Tarief 010905 OVPXXXXXX Reiskosten per kilometer. 0,25 010906 OVPXXXXXX

Nadere informatie

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis, zelfstandig behandelcentrum (ZBC) en/of de

Nadere informatie

159,87. Niet alle overige zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 1 (van 46)

159,87. Niet alle overige zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 1 (van 46) 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 75,20 032281 Diagnostische directe laryngoscopie,

Nadere informatie

Vergoedingen bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2016

Vergoedingen bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2016 Vergoedingen bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2016 Looptijd prijslijst 1/1/2016-30/6/2016* Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis,

Nadere informatie

TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK. Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7078-02 van 1 JUNI 2014

TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK. Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7078-02 van 1 JUNI 2014 TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7078-02 van 1 JUNI 2014 DE TARIEVEN DIE DOOR ZORGAANBIEDERS DIE GENEESKUNDIGE ZORG LEVEREN BIJ OF KRACHTENS DE ZORGVERZEKERINGSWET

Nadere informatie

Prijslijst 2016. Tarief. Omschrijving. Declaratiecode Zorgproduct

Prijslijst 2016. Tarief. Omschrijving. Declaratiecode Zorgproduct 010905 OVPXXXXXX 0,25 Reiskosten per kilometer. 010906 OVPXXXXXX 33,56 Reistijd/vacatie per half uur. 032280 OVPXXXXXX 227,52 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

tarieflijst passanten 2016 Prijslijst per 1-1-2016 na correcties door wijziging wet- en regelgeving 2016

tarieflijst passanten 2016 Prijslijst per 1-1-2016 na correcties door wijziging wet- en regelgeving 2016 tarieflijst passanten 2016 Prijslijst per 1-1-2016 na correcties door wijziging wet- en regelgeving 2016 Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving tarief passanten 010905 OVPXXXXXX Reiskosten per kilometer.

Nadere informatie

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en typefouten

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en typefouten Standaard prijslijst DBC-zorgproducten - Jeroen Bosch Ziekenhuis Ingangsdatum: 01 januari 2016 Declaratiecode Zorgproduct Tarief 2016 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie

Nadere informatie

kostendeel Omschrijving ziekenhuis Honorarium Totaal

kostendeel Omschrijving ziekenhuis Honorarium Totaal kostendeel Omschrijving ziekenhuis Honorarium Totaal Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 18,47 54,92 73,39 Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele

Nadere informatie

afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.

afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek. Menzis ZorgVerzorgd (Naturapolis): Lijst maximale en medisch specialistische zorg niet-gecontracteerde zorgaanbieders (marktconforme tarieven) Als u kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst heeft

Nadere informatie

210,91 eventuele biopten. 034686 Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en

210,91 eventuele biopten. 034686 Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,00 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 032281 Diagnostische directe laryngoscopie,

Nadere informatie

7 beeld 11,8% 8 labdiag 76,5%

7 beeld 11,8% 8 labdiag 76,5% DBC code: 16.11.61.7104.711 DBC omschrijving: Reguliere zorg.kind.diabetes mellitus.polikliniek, diagnostiek met / zonder behandeling, oriënterend ndpp-dbc: 17 Kostprijs DBC: 251,42 Std deviatie DBC: 240,76

Nadere informatie

Vergoedingen bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2016

Vergoedingen bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2016 Vergoedingen bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2016 Looptijd prijslijst 1/1/2016-31/3/2016* Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis,

Nadere informatie

Standaard Passantenprijzen Overige Zorgproducten. per 1 januari 2015

Standaard Passantenprijzen Overige Zorgproducten. per 1 januari 2015 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 75,20 032281 Diagnostische directe laryngoscopie,

Nadere informatie

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners (restitutiepolis) FBTO Zorgverzekering Medisch Specialistische Zorg 2015

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners (restitutiepolis) FBTO Zorgverzekering Medisch Specialistische Zorg 2015 Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners (restitutiepolis) FBTO Zorgverzekering Medisch Specialistische Zorg 2015 Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis, zelfstandig

Nadere informatie

034688 CAPSULE ENDOSCOPIE. 370,95

034688 CAPSULE ENDOSCOPIE. 370,95 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 75,20 032281 Diagnostische directe laryngoscopie,

Nadere informatie

Opsporen van vaatvernauwingen met behulp van Doppler apparatuur in eigen beheer. Voorwaarden: - Indicatie zie NHG-standaard M13

Opsporen van vaatvernauwingen met behulp van Doppler apparatuur in eigen beheer. Voorwaarden: - Indicatie zie NHG-standaard M13 TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7078-02 van 1 JUNI 2014 DE TARIEVEN DIE DOOR ZORGAANBIEDERS DIE GENEESKUNDIGE ZORG LEVEREN BIJ OF KRACHTENS DE ZORGVERZEKERINGSWET

Nadere informatie

Passantenprijslijst Amphia Ziekenhuis voor overige zorgproducten uitgevoerd vanaf 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016

Passantenprijslijst Amphia Ziekenhuis voor overige zorgproducten uitgevoerd vanaf 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,56 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 227,52 032281 Diagnostische directe laryngoscopie,

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wmg

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wmg TARIEFBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-7041-02 1 januari 2013 17 december 2012 19 december 2012 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 2 directie Zorgmarkten Cure De

Nadere informatie

Restitutietarieven 2013. Page 1

Restitutietarieven 2013. Page 1 Marktconforme tarieven (100%) Restitutietarieven (75%) Restitutietarieven (50%) Restitutietarieven 2013 Indien u zeker wilt zijn of uw zorgverlener een overeenkomst heeft met CZ of u bent niet zeker van

Nadere informatie

Standaard prijslijst CWZ overige producten vanaf 1 januari 2016 Versie 160511

Standaard prijslijst CWZ overige producten vanaf 1 januari 2016 Versie 160511 Standaard prijslijst CWZ overige producten vanaf 1 januari 2016 Versie 160511 Declaratiecode Omschrijving Tarief 010905 Reiskosten per kilometer. 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,56 032280

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 januari 2015

Standaard prijslijst overige zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 januari 2015 10906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 32280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 75,20 32281 Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Passantenprijslijst Amphia Ziekenhuis voor overige zorgproducten uitgevoerd vanaf 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015

Passantenprijslijst Amphia Ziekenhuis voor overige zorgproducten uitgevoerd vanaf 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 75,20 032281 Diagnostische directe laryngoscopie,

Nadere informatie

Ondersteuners - ongesplitst. Poorter honorarium. Kosten instelling. Declaratiecode Zorgproduct. Totaal-tarief

Ondersteuners - ongesplitst. Poorter honorarium. Kosten instelling. Declaratiecode Zorgproduct. Totaal-tarief Declaratiecode Zorgproduct Kosten instelling Poorter honorarium Ondersteuners - ongesplitst Totaal-tarief Omschrijving 010905 OVPXXXXXX 0 0,24 0 0,24 REISKOSTEN PER KILOMETER 010906 OVPXXXXXX 0 32,27 0

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 januari 2016 (voorlopig)

Standaard prijslijst overige zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 januari 2016 (voorlopig) 010905 Reiskosten per kilometer 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,56 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 227,52 032281 Diagnostische directe laryngoscopie,

Nadere informatie

Passantenprijslijst Slingeland Ziekenhuis 2013 Versie 1.0 1-1-2013

Passantenprijslijst Slingeland Ziekenhuis 2013 Versie 1.0 1-1-2013 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,00 0,24 0,24 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 0,00 32,27 32,27 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 17,91 49,68 67,59

Nadere informatie

tarieven medisch specialistische zorg 2016

tarieven medisch specialistische zorg 2016 tarieven medisch specialistische zorg 2016 Hierbij treft u aan de tarieven Medisch Specialistische Zorg voor het jaar 2016. Deze prijzen zijn gebaseerd op het gemiddeld gewogen afgesproken tarief zoals

Nadere informatie

Reistijd/vacatie per half uur. Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Reistijd/vacatie per half uur. Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). FBTO Zorgverzekering Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners (naturapolis) Medisch Specialistische Zorg 2016 Looptijd prijslijst 1/1/2016-31/3/2016* Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke

Nadere informatie

Reistijd/vacatie per half uur. Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Reistijd/vacatie per half uur. Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). FBTO Zorgverzekering Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners (restitutiepolis) Medisch Specialistische Zorg 2016 Looptijd prijslijst 1/1/2016-31/3/2016* Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke

Nadere informatie

Spijkenisse Medisch Centrum Passantenprijslijst 2013

Spijkenisse Medisch Centrum Passantenprijslijst 2013 OVPXXXXXX 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,24 0 0,24 OVPXXXXXX 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 32,27 0 32,27 OVPXXXXXX 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Honorium medisch. Kostendeel ziekenhuis. Omschrijving

Honorium medisch. Kostendeel ziekenhuis. Omschrijving Passantentarief Streek Koningin Beatrix 2013 Overige producten Periode: vanaf 1 juli 2013 Versie 1 De vermelde prijzen zijn alleen van toepassing op patiënten van zorgverzekeraars waarmee het Streek Koningin

Nadere informatie

Omschrijving Totaal Tarief. 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur.

Omschrijving Totaal Tarief. 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur. Passantentarief Streekziekenhuis Koningin Beatrix 2016 Overige producten Periode: vanaf 1 januari 2016 Versie 1 De vermelde prijzen zijn alleen van toepassing op patiënten van zorgverzekeraars waarmee

Nadere informatie

Passantenprijslijst Amphia Ziekenhuis voor overige zorgproducten uitgevoerd vanaf 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015

Passantenprijslijst Amphia Ziekenhuis voor overige zorgproducten uitgevoerd vanaf 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 75,20 032281 Diagnostische directe laryngoscopie,

Nadere informatie

Ondersteuners - ongesplitst. Poorter honorarium. Kosten instelling. Declaratiecode Zorgproduct. Totaal-tarief

Ondersteuners - ongesplitst. Poorter honorarium. Kosten instelling. Declaratiecode Zorgproduct. Totaal-tarief 010905 OVPXXXXXX 0 0,24 0 0,24 REISKOSTEN PER KILOMETER 010906 OVPXXXXXX 0 32,27 0 32,27 Reistijd/vacatie per half uur. 032280 OVPXXXXXX 17,91 49,68 0 67,59 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief

Nadere informatie

tarieven medisch specialistische zorg 2016

tarieven medisch specialistische zorg 2016 tarieven medisch specialistische zorg 2016 Hierbij treft u aan de tarieven Medisch Specialistische Zorg voor het jaar 2016. Deze prijzen zijn gebaseerd op het gemiddeld gewogen afgesproken tarief zoals

Nadere informatie

De geldende prijs ten tijde van de aanvang van de behandeling (als u voor de eerste keer in het ziekenhuis komt) zal altijd worden aangehouden.

De geldende prijs ten tijde van de aanvang van de behandeling (als u voor de eerste keer in het ziekenhuis komt) zal altijd worden aangehouden. Prijslijst 2013 : OVP s Geldig voor alle behandelingen gestart vanaf 01-01-2013 VOORWAARDEN Op alle door het ziekenhuis en door de daaraan verbonden vrijgevestigd medisch specialisten met patiënten gesloten

Nadere informatie

Standaard Passantenprijzen Overige Zorgproducten. per 1 januari 2016. Declaratiecode omschrijving overig product Totaalprijs

Standaard Passantenprijzen Overige Zorgproducten. per 1 januari 2016. Declaratiecode omschrijving overig product Totaalprijs 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,56 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 227,52 032281 Diagnostische directe laryngoscopie,

Nadere informatie