versie 1 Pagina 1 van 17

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "versie 1 Pagina 1 van 17"

Transcriptie

1 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 0,00 0, Reistijd/vacatie per half uur. 33,00 0,00 33, Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 18,47 54, Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 168,45 103,45 65, Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek. 370,71 370,71 0, Diagnostische pleurapunctie. 50,50 50,50 0, Poliklinische controle op de werking van de pacemaker, inclusief het eventueel gebruik van de cardioverter. 40,64 40,64 0, INBRENGEN VAN EEN PORT-A-CATH SYSTEEM. 974,37 867,60 106, Echoscopische punctie via de oesofagus (EUS). 168,56 0,00 168, Echo-bronchoscopie (EBUS), inclusief evt. biopten. 168,56 0,00 168, Endo-echografie ter beoordeling bovenbuikorganen, inclusief eventuele biopten. 127,87 0,00 127, Endo-echografie ter beoordeling van tumoren in het distale colon, inclusief eventuele biopten. 63,94 0,00 63, Oesofagusfunctieonderzoek, inclusief eventuele 24-uurs metingen (manometrie en/of ph-meting). 59,07 0,00 59, Therapeutische endoscopie van oesofagus, maag of duodenum. 317,55 223,13 94, C ureum ademtest (Helicobacter pylori). 86,16 70,30 15, GASTROSTOMIE, OPEN PROCEDURE (ZIE VOOR ENDOSCOPISCH). 277,41 210,85 66, Endoscopische gastrostomie (zie voor open procedure). 447,57 377,85 69, Diagnostische endoscopie van oesofagus, maag en/of duodenum met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten. 210,80 168,18 42, Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie. 352,48 256,97 95, CAPSULE ENDOSCOPIE. 133,33 0,00 133, Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoïd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie. 232,77 189,86 42, RECTOSCOPIE OF PROCTOSCOPIE. 86,40 65,45 20, Endoscopische retrograde cholangiopancreaticografie (ERCP). 517,81 389,94 127, Endoscopisch plaatsen stent in tractus digestivus (proximaal of distaal) , ,27 127, Interventie-coloscopie (behandeling bloeding, dilatatie) niet zijnde stentplaatsing (zie ). 94,42 0,00 94, Niet operatieve ambulante behandeling van haemorrhoïden door middel van scleroseren, bandligatie, infraroodcoagulatie of cryochirurgie. De eerste behandeling. 149,22 117,74 31, Niet operatieve ambulante behandeling van haemorrhoïden door middel van scleroseren, bandligatie, infraroodcoagulatie of cryochirurgie. Iedere volgende behandeling binnen een jaar. 126,95 94,98 31, Prenatale screening: Nuchal Translucentie (NT-) meting (nekplooimeting) bij eenling en het eerste kind van een meerlingzwangerschap. 162,20 156,27 5, Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij eenling en het eerste kind van een meerlingzwangerschap. 158,91 151,31 7, Prenatale screening: Nuchal Translucentie (NT-) meting (nekplooimeting) bij ieder volgend kind van een meerlingzwangerschap. 99,88 96,22 3, Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij ieder volgend kind van een meerlingzwangerschap. 140,92 134,24 6, Prenatale screening: counseling. 41,77 8,19 33, Contact-allergisch onderzoek voor diagnostiek van allergische huidaandoeningen door middel van reeksen, serie van tenminste 20 tests. 50,50 50,50 0, Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld. 122,05 0,00 122, Anesthesiologische ondersteuning bij tandheelkundige behandelingen onder narcose van AWBZ cliënten en verzekerden voor bijzondere tandheelkunde, maximaal 90 minuten behandeling. 619,15 544,88 74, Anesthesiologische ondersteuning bij tandheelkundige behandelingen onder narcose van AWBZ cliënten en verzekerden voor bijzondere tandheelkunde, tussen 90 en maximaal 150 minuten behandeling. 851,38 702,84 148, Anesthesiologische ondersteuning bij tandheelkundige behandelingen onder narcose van AWBZ cliënten en verzekerden voor bijzondere tandheelkunde, meer dan 150 minuten behandeling ,39 900,57 222, Cytologische en/of bacteriologische punctie. 103,45 103,45 0, ECHOGRAFIE À-VUE IN VERBAND MET ZWANGERSCHAP. 35,15 35,15 0, ECHOGRAFIE VAN DE BUIKORGANEN. 101,58 40,20 61, Echografie van het hart. 40,64 40,64 0, Begeleiding en interpretatie door cardioloog bij multislice CT-hart inclusief voor- en nabespreking met radioloog. 181,77 23,89 157, Begeleiding en interpretatie door cardioloog bij multislice CT-hart voor Ca2+-meting inclusief voor- en nabespreking met radioloog. 53,52 0,00 53, Begeleiding en interpretatie MRI-hart door cardioloog inclusief voor- en nabespreking met radioloog. 185,83 27,95 157, Begeleiding en interpretatie dobutamine stress-test door cardioloog bij MRI-hart inclusief voor- en nabespreking met radioloog. 462,48 221,64 240, Onderzoek gevoeligheid allergenen dmv huidtest(s), dmv scarificaties of intracutane injecties. 82,85 82,85 0, Extra Corporele Membraan Oxygenatie (ECMO) incl. toeslag bij behandeling op Neonatale IC of Pediatrische IC (zie voor ECMO bij behandeling van volwassenen) , ,82 0, Standaard intra-operatieve neuromonitoring. 164,79 0,00 164, Langdurige intra-operatieve neuromonitoring. 219,73 0,00 219, Zeer langdurige intra-operatieve neuromonitoring. 446,12 0,00 446, IC MEDEBEHANDELING DOOR LONGARTS. 243,46 0,00 243, IC bespreking (per patiënt 1 maal te registreren). 56,18 0,00 56, Uitgebreide kwantitatieve analyse electromyografisch (EMG). 117,26 0,00 117, Preassessment. 0,00 0,00 0, Standaard electro-encephalografie (EEG), registratie tot 1 uur. 154,79 139,34 15, Langdurige electro-encephalografie (EEG), registratie vanaf 6 tot 24 uur. 248,45 143,11 105, AMBULANTE 24-UURS ELECTRO-ENCEPHALOGRAFIE (EEG)-REGISTRATIE. 217,75 138,75 79, ELECTRO-ENCEPHALOGRAFIE (EEG) BIJ HERSENDOODPROCEDURE, UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG. 161,85 82,85 79, UURS ELECTRO-ENCEPHALOGRAFIE (EEG)-REGISTRATIE MET DIEPTE ELEKTR. 248,45 143,11 105, Aanvullende eenvoudige kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG). 82,85 82,85 0, Aanvullende uitgebreide kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG). 82,85 82,85 0, Aanvullende videoregistratie (tijdens EEG tot 1 uur). 17,56 0,00 17, Aanvullende videoregistratie tijdens EEG-registratie 1-2 uur, 2-6 uur of 6-24 uur. 70,23 0,00 70, ELECTRO-OCULOGRAFIE (EOG). 58,99 41,43 17, SLAAP-APNEU REGISTRATIE (SCREENING), UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG. 120,70 103,14 17, Neurologische behandeling en begeleiding MS-patiënten, waarbij een intensief arts-patiëntencontact plaatsvindt. 147,09 118,66 28, MSLT, UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG. 112,70 82,85 29, Polysomnografie (PSG) 229,95 177,28 52, Chronische electro-corticografie zonder aanvullende stimulatie/mapping. 146,77 41,43 105, Onderzoek arteriële obstructies extremiteiten dmv bloeddrukmeting armen en/of benen of penis met CW doppler of plethysmografie incl PVR curven of doppler stroomsnelheid curven incl een belastingproef. 79,33 59,61 19, Onderzoek veneuze afwijkingen extremiteiten dmv registreren veneuze CW dopplersignalen incl. proximale en distale compressietests en/of vasalva manoeuvres en/of outflow- of fotoplethysmografie. 78,86 59,14 19, Chronische electro-corticografie met aanvullende stimulatie/mapping. 252,11 41,43 210, Standaard electromyografisch onderzoek (EMG) (< 45 min.). 118,99 89,14 29, Uitgebreid electromyografisch onderzoek (EMG) (> 45 min.). 182,12 103,12 79, MICRONEUROGRAFIE. 79,00 0,00 79, Brainstem auditory evoked potentials (BAEP/BER) zonder auto-akoestische emissie. 50,21 41,43 8, Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie. 124,91 124,91 0,00 versie 1 Pagina 1 van 17

2 BEOORDELING ECG, HOLTER, INSPANNINGSONDERZOEK E.D. 43,35 26,95 16, Brainstem auditory evoked potentials (BAEP/BER) met auto-akoestische emissie. 58,99 41,43 17, Calorisch vestibulair onderzoek zonder ENG-registratie. 137,29 99,38 37, Somato sensible evoked potentials (SSEP/SER) niet in kader van een bronlokalisatie analyse. 138,44 129,66 8, Somato sensible evoked potentials (SSEP/SER) in kader van een bronlokalisatie analyse. 146,77 41,43 105, Visually evoked potentials (VEP), exclusief objectieve visusbepaling. 125,10 116,32 8, Visually evoked potentials (VEP), inclusief objectieve visusbepaling. 72,80 64,02 8, ERP (P300, MRCP. e.d.). 79,00 0,00 79, Motor Evoked Potential (b.v. TES, TMS) beperkt. 76,54 41,43 35, Motor Evoked Potential (b.v. TES, TMS) uitgebreid. 111,66 41,43 70, Standaard Trans Cranieel Doppler-onderzoek (TCD). 211,58 185,25 26, Trans Cranieel Doppler-onderzoek (TCD) in kader van emboliedetectie(> 30 min). 77,80 51,47 26, Trans Craniële (TC) duplex. 122,97 96,64 26, Duplex extracraniële halsvaten. 112,58 98,53 14, DUPLEX BLOEDVATEN IN EXTREMITEITEN. 78,35 64,30 14, Uitbreiding Trans Cranieel Doppler-onderzoek (TCD)/duplex met 1 aanvullende test. 77,80 51,47 26, Electronystagmografie (ENG)-registratie zonder calorisch onderzoek. 165,80 151,75 14, Electronystagmografie (ENG)-registratie met calorisch onderzoek. 82,87 61,80 21, OOGBEWEGINGSONDERZOEK. 26,33 0,00 26, PUPILLOMETRIE. 26,33 0,00 26, Eenvoudige electro-retinografie (ERG). 90,35 64,02 26, Uitgebreide electro-retinografie (ERG). 73,03 41,43 31, Autonoom functieonderzoek met Ewing-batterij. 17,56 0,00 17, Eenvoudige toon-audiometrie. 33,12 33,12 0, Spraakaudiometrie, niet in combinatie met het aanpassen van een hoortoestel. 40,64 40,64 0, Autonoom functieonderzoek met kantelproef. 35,11 0,00 35, Polymyografie (PMG) / tremorregistratie. 35,11 0,00 35, KWANTITATIEVE SPIERKRACHTMETING. 14,05 0,00 14, Oculoplethysmografie (OPG). 108,09 89,14 18, EERSTE ORTHOPTISCH ONDERZOEK (BINOCULAIR). 47,08 47,08 0, VOORTGEZETTE ORTHOPTISCHE BEHANDELING PER BEZOEK (BINOCULAIR). 17,90 17,90 0, Fundusfotografie. 37,42 37,42 0, Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code. 40,64 40,64 0, Bepaling van de weerstand van de luchtwegen en longparenchym afzonderlijk + bepaling van de volledige elasticiteitskarakteristiek van de longen. 40,64 40,64 0, Overzichtsbepaling van de mechanische ventilatieverhouding door middel van direct geregistreerde drukvolumediagrammen of luchtweerstandbepaling. 18,47 18,47 0, Residubepaling longen. 50,50 50,50 0, Spirografische longfunctiebepaling. 18,47 18,47 0, Fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak, eenvoudig. 100,81 100,81 0, Fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak, uitgebreid. 40,64 40,64 0, BEOORDELING LONGFUNCTIEONDERZOEK VOOR DERDEN. 28,09 0,00 28, BEOORDELING X-THORAX VOOR DERDEN. 28,09 0,00 28, Electro-encephalografie (EEG), registratie vanaf 1 tot 2 uur. 171,45 143,10 28, Uitgebreid urodynamisch onderzoek met twee of meer kanalen. 140,39 140,39 0, Eenvoudige kwantitatieve analyse electromyografisch (EMG). 19,01 0,00 19, Analyse bij incontinentie of obstipatie met behulp van een van de volgende onderzoeken: proctoscopie, anala manometrie, defaecografie en colonpassage tijd. 234,05 133,76 100, Analyse incontinentie of obstipatie: minimaal 2 van de onderzoeken: capaciteit- en compliancemeting, singlefiber electromyografie, readtest, ballonevacuatietest, rectale motiliteit indexbepaling. 193,06 97,16 95, Hematotachografie( HTG). 82,94 67,78 15, Echografie zenuwen en spieren. 108,35 51,47 56, Teledermatologie: beoordeling van digitale foto's door dermatoloog zonder face-to-face contact op verzoek van de 1e lijn. 32,02 9,84 22, Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie. 40,64 40,64 0, Histamine (acethylcholine) provocatietest. Spirografisch onderzoek ter bepaling van de prikkelbaarheidsdrempel van de luchtwegen door middel van inhalatie-provocatietest(s). 103,45 103,45 0, Spirometrie, voor en na inspanning. 40,64 40,64 0, Behandeling met hyperbare zuurstof per zitting per patient, al dan niet in groepsverband, inclusief medisch specialistische supervisie. 128,97 128,97 0, PATHOLOGISCH-ANATOMISCH (HISTOLOGISCH) ONDERZOEK EN OVERIGE CYTODIAGNOSTISCHE ONDERZOEKEN. 77,09 49,32 27, Cytodiagnostisch onderzoek van een cervix-preparaat (deze code is niet bestemd voor onderzoek ten gevolge van het bevolkingsonderzoek). 40,40 29,29 11, IMMUNO-PATHOLOGISCH ONDERZOEK. 259,20 203,66 55, ELECTRONENMICROSCOPISCH ONDERZOEK. 83,26 0,00 83, VERRICHTINGEN VAN EEN PUNCTIE TEN BEHOEVE VAN CYTOLOGISCH ONDERZOEK. 47,73 29,23 18, KWANTITATIEF C.Q. MORFOMETRISCH PATHOLOGISCH-ANATOMISCH ONDERZOEK. 157,68 102,17 55, Obductie ten behoeve van verzekeringsmaatschappijen uitgezonderd ziektekostenverzekeringsmaatschappijen. 277,54 0,00 277, Cytodiagnostisch onderzoek cervix-preparaat ivm bevolkingsonderzoek (preventief planmatig georganiseerd cytodiagnostisch onderzoek, waarbij het cervix-preparaat wordt afgenomen door de huisarts). 31,13 23,47 7, FLOW-CYTOMETRIE 375,26 319,75 55, Complexe moleculaire diagnostiek - bepalingen op geïsoleerd DNA, RNA of eiwit anders dan frequent aangevraagde bepalingen op micro-organismen. 951,81 905,18 46, Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes met weefsel en/of cellen i.v.m. frequent aangevraagde bepalingen op de aanwezigheid van HPV. 133,68 105,82 27, Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes weefsel en/of cellen (oa CISH, ISH, FISH) en frequent aangevr.bepalingen op aanw.andere micro-organismen dan HPV (o.a.tbc,ebv,hsv,bartonella). 449,30 393,57 55, HYBRIDISATIE, GEAUTOMATISEERD 31,13 27,09 4, HYBRIDISATIE, HANDMATIG 96,06 83,37 12, DNA-AMPLIFICATIE, KWALITATIEF, GEAUTOMATISEERD 41,68 37,64 4, DNA-AMPLIFICATIE, KWALITATIEF, HANDMATIG 83,05 70,39 12, RNA-AMPLIFICATIE, KWALITATIEF 110,68 95,19 15, DNA/RNA-AMPLIFICATIE, KWANTITATIEF 175,88 163,19 12, DNA/RNA-ANALYSE (BV. SEQUENTIE-BEPALING OF SUB-TYPERING). 185,68 172,87 12, Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht. 2,11 1,95 0, DIACEETZUUR 0,69 0,53 0, INDICAN 0,80 0,64 0, AMINOLEVULINEZUUR, DELTA-, KWANTITATIEF 8,34 8,02 0, CONCENTRATIE- EN VERDUNNINGSPROEF, ELK 0,69 0,53 0,16 versie 1 Pagina 2 van 17

3 UREUM 1,61 1,45 0, CHLORIDE 1,61 1,45 0, GALACTOSEPROEF 5,18 4,86 0, HIPPUURZUURPROEF 7,40 6,76 0, HOMOCYSTEINE 39,09 37,90 1, KETOSTEROIDEN, 17-, TOTAAL 14,94 13,50 1, KETOSTEROIDEN, 17-, GEFRACTIONEERD 42,87 41,44 1, PORFYRINES, URO-, COPRO-, PROTO-KWANTITATIEF, ELK 4,89 4,41 0, KREATINE 2,64 2,48 0, URINEZUUR 1,69 1,45 0, HYDROXY-INDOLAZIJNZUUR, 5-, KWALITATIEF 2,38 2,22 0, VITAMINE B2 10,68 9,89 0, PREGNAANDIOL 32,81 31,22 1, OESTRIOL 20,65 19,05 1, KETOGENE-STEROIDEN, 17 96,98 95,54 1, KETOSTEROIDEN, 20-, 17, 21-DIHYDROXY 10,71 9,27 1, IMMUNO-ELECTROFORESE, NA CONCENTRATIE 37,22 34,04 3, ANTISTOFFEN TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IMMUNOBLOT 53,25 45,90 7, OESTROGENEN 56,23 54,63 1, METANEFRINEN, NORMETANEFRINEN 10,16 8,57 1, BLOED (OCCULT), KWALITATIEF 3,34 3,02 0, BILIRUBINE, KWALITATIEF 0,83 0,67 0, GISTPROEF 0,78 0,67 0, VERTERING, KWALITATIEF 0,87 0,71 0, AMYLASE 1,61 1,45 0, LIPASE 2,14 1,82 0, EIWIT 112,29 111,65 0, Calcium in faeces. 7,00 6,36 0, VET (VETTEN, VETZUREN, DROGE STOF), KWANTITATIEF 9,44 8,49 0, MELKZUUR, KWANTITATIEF 12,51 10,92 1, Onderzoek naar Calprotectine in feces. 6,44 5,78 0, Onderzoek naar Elastase in feces. 6,44 5,78 0, LEUCOCYTEN IN FAECES 2,29 2,13 0, OSMOLARITEIT IN FAECES 6,29 5,65 0, CHYMOTRYPSINE IN FAECES 6,48 5,84 0, GALZURE ZOUTEN IN FAECES 6,31 5,67 0, ALFA-I-ANTITRYPSINE IN FAECES 7,46 6,67 0, PORFYRINES, KWANTITATIEF 34,36 32,76 1, PORFYRINES URO-, COPRO-, PROTO- IN FAECES 44,49 42,89 1, SEDIMENT 1,80 1,64 0, ADEMANALYSE 35,07 34,75 0, AMYLASE 2,42 1,94 0, MORFOLOGISCH ONDERZOEK VAN SPUTUM, ALGEMEEN 2,94 2,73 0, BLOED (OCCULT) IN DIVERSE MATERIALEN 2,17 2,01 0, Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest. 1,77 1,45 0, KREATININE KLARING (OF ANDERE KLARING) 6,54 5,27 1, METHEMOGLOBINE, SULFHEMOGLOBINE, ELK 3,18 2,86 0, VITAMINE C 2,34 2,18 0, KREATININE 1,77 1,45 0, FOSFAAT 1,77 1,45 0, ALKALI RESERVE 3,13 2,65 0, CHOLESTEROL, TOTAAL 1,99 1,51 0, Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces. 1,93 1,45 0, ANGIOTENSINE CONVERTING ENZYM 4,51 4,03 0, VITAMINE A 6,48 5,84 0, IJZER 3,04 1,93 1, VITAMINE E 9,47 8,52 0, LIPOIDEN, TOTAAL 6,79 6,31 0, VITAMINE D (DIHYDROXYCHOLECALCIFEROL) 10,16 8,57 1, NATRIUM 1,77 1,45 0, KALIUM 1,77 1,45 0, IJZERBINDINGSCAPACITEIT 5,87 5,23 0, AMINOZURENCHROMATOGRAM 44,74 39,97 4, TRANSFERRINE 6,27 5,63 0, Koolhydraat Deficïent Transferrine (CDT). 23,24 22,60 0, CHOLINESTERASE 3,31 2,83 0, PYRODRUIVENZUUR 14,16 12,72 1, TRIGLYCERIDEN 2,88 1,93 0, MELKZUUR 12,29 10,86 1, MAGNESIUM 3,46 2,67 0, VETZUREN, VRIJ (FFA, NEFA) 14,43 13,00 1, IMMUNOGLOBULINE, ELK 9,64 8,53 1, FENYLALANINE 22,69 21,89 0, CELLEN TELLEN IN LIQUOR 0,89 0,73 0, AMMONIAK 12,22 10,79 1, FIBRINOGEEN 4,49 4,01 0, ASAT, SGOT, TRANSAMINASE 1,93 1,45 0,48 versie 1 Pagina 3 van 17

4 CRYOGLOBULINE, KWALITATIEF 2,32 2,00 0, OSMOLARITEIT 3,33 2,85 0, MICROSCOPISCH ONDERZOEK (ONGEKLEURD OF GEKLEURD), ELK 4,80 3,71 1, MICROSCOPISCH ONDERZOEK (SPIROCHETEN IN DONKER VELD) 4,46 3,37 1, KWEEKPROEF OP TUBERCULOSE 24,64 19,57 5, RESISTENTIEBEPALING KWALITATIEF M.B.V. DIFFUSIE-METHODE, BACTERIOLOGISCH 6,08 3,80 2, RESISTENTIEBEPALING KWANTITATIEF M.B.V. MRC/ETEST PER ANTIBIOTICUM, BACTERIOLOGISCH 6,78 5,08 1, RESISTENTIEBEPALING TBC KWANTITATIEF M.B.V. MRC PER ANTIBIOTICUM, BACTERIOLOGISCH 16,17 10,59 5, MRC + MBC-BEPALING PER ANTIBIOTICUM 8,56 2,97 5, INTERACTIE MRC VAN TWEE ANTIBIOTICA 35,09 31,09 4, BETA LACTAMASE TEST 3,23 2,60 0, MICROSCOPISCH ONDERZOEK (GEKLEURD OF ONGEKLEURD), ELK, MYCOLOGISCH 4,51 3,62 0, RESISTENTIEBEPALING KWANTITATIEF D.M.V. MRC/ETEST PER ANTIBIOTICUM, MYCOLOGISCH 6,77 5,12 1, MICROSCOPISCH ONDERZOEK OP TUBERCULOSE (ZIEHL-NEELSEN OF GELIJKWAARDIGE METHODE) 16,01 13,73 2, AGGLUTINATIEREACTIE VOLGENS WIDAL, VOOR ELK MICRO-ORGANISME 11,17 10,27 0, Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode. 3,16 3,00 0, PAUL EN BUNNELL, REACTIE VAN 10,38 9,48 0, Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest). 3,32 3,16 0, Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest). 4,64 4,32 0, CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering). 7,21 6,72 0, AGGLUTINATIE, KOUDE 6,17 5,87 0, ANTI-STERPTOLYSINE TITER / ANTI-DNASE B TITER OF STAPHOLYSINE TITER, ELK 7,74 6,84 0, ROSE-TEST 9,23 8,85 0, L-AGGLUTINATIE 6,10 5,91 0, RA-TEST (LATEX-AGGLUTINATIE) 4,79 4,46 0, TREPONEMA PALLIDUM HAEMAGGLUTINATIETEST (TPHA) 7,95 3,57 4, FLUORESCERENDE TREPONEMALE ANTI-STOFFENREACTIE (MET TOEPASSING VAN ABSORPTIE) FTA-ABS-REACTIE 11,09 10,19 0, VDRL-REACTIE (KWANTITATIEF) 5,73 5,10 0, PRECIPITATIE REACTIE 6,67 6,32 0, IMMUNODIFFUSIE REACTIE 11,07 8,78 2, IMMUNOCHEMOLYTISCHE BEPALING VAN COMPLEMENT GEHALTE (CH 50) 9,10 8,13 0, COMPLEMENT COMPONENT (KWANTITATIEVE BEPALING) 8,53 7,41 1, MEMBRAAN IMMUNOFLUORESCENTIE (TER BEPALING VAN HET B-LYMFOCYTEN) 24,76 23,80 0, Kwantitatieve bepaling van Pro-calcitonine in bloed. 28,21 27,38 0, C-REACTIVE PROTEINEN (CRP) 4,07 3,75 0, ANTI-NUCLEAIRE FACTOR (ANF) 8,40 7,45 0, ANTI-PERINUCLEAIRE FACTOR (PNF) 6,34 4,90 1, CELLULAIRE IMMUNITEIT DOOR MIDDEL VAN LYMFOCYTEN TRANSFORMATIE, BEPALING VAN 40,23 36,68 3, Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)). 1,71 1,55 0, BEZINKINGSSNELHEID 1,67 1,51 0, BLOEDINGSTIJD 8,97 8,81 0, PROTROMBINETIJD BIJ ORALE ANTISTOLLING 3,32 3,00 0, PROTROMBINETIJD 4,13 3,97 0, ERYTROCYTEN, RESISTENTIE 2,46 2,30 0, PLASMACELLEN TELLEN 2,71 2,39 0, MICROSCOPIE VAN STERNUMPUNCTAAT, STANDAARDKLEURING EN BEOORDELING 10,86 2,92 7, EOSINOFIELEN TELLEN 1,67 1,51 0, TROMBOCYTEN TELLEN 1,71 1,55 0, RETICULOCYTEN TELLEN 2,87 2,71 0, DIFFERENTIELE TELLING (HAND) 3,18 3,02 0, DIFFERENTIELE TELLING (MACHINAAL) 1,70 1,54 0, LE-CELLEN 5,23 4,72 0, HEPARINE-TOLERANTIE TEST 2,82 2,50 0, HEMOGLOBINE (FOETAAL) KWALITATIEF 5,01 4,53 0, HEMOGLOBINE FOETAAL (HBF), KWANTITATIEF 10,37 9,41 0, HEMOGLOBINE SCHEIDING KWANTITATIEF 12,32 10,73 1, BLOEDSTOLLINGSFACTOR II 4,04 3,72 0, BLOEDSTOLLINGSFACTOR V 3,64 3,32 0, BLOEDSTOLLINGSFACTOR VII 3,53 3,21 0, BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII 12,80 11,37 1, BLOEDSTOLLINGSFACTOR IX 16,96 15,53 1, BLOEDSTOLLINGSFACTOR X 6,82 6,43 0, TROMBOPLASTINETIJD, PARTIEEL 2,34 2,02 0, TROMBINETIJD 5,44 5,14 0, TROMBOCYTEN AGGREGATIE, PER AGGREGERENDE SUBSTANTIE 6,35 5,71 0, ALKALISCHE FOSFATASE, KWANTITATIEF, IN LEUCOCYTEN 23,64 22,04 1, PLASMINOGEEN ACTIVTEIT 29,66 28,70 0, GLUCOSE-6-FOSFAAT-DEHYDROGENASE (G 6 PD) IN ERYTROCYTEN 15,11 13,67 1, Transketolase - in erytrocyten. 12,15 10,71 1, Transketolase - voor en na toevoeging TPP (TPP effect), totaal. 136,75 135,31 1, Circulerend anticoagulans (lupus anticoagulans, antitromboplastine, antifosfolipiden), per anticoagulans. 13,27 11,67 1, ANTIPLASMINE ACTIVEIT, ALFA-2 54,90 53,94 0, SPERMA-ANALYSE, EENVOUDIG 6,23 6,07 0, CONCREMENTEN (ZOALS STENEN), INSTRUMENTELE METHODE 16,33 16,17 0, CHROMATOGRAFISCHE ANALYSE (KWALITATIEF, 2-DIMENSIONAAL) 18,33 16,89 1, ZUURSTOF- EN KOOLZUURGEHALTE VAN UITADEMINGSLUCHT, KWANTITATIEF 13,64 12,04 1, NATRIUM EN CHLORIDE IN ZWEET (KWANTITATIEF) 11,78 10,67 1,11 versie 1 Pagina 4 van 17

5 BNP/NT-PROBNP 18,54 16,95 1, LEVENSDUUR ERYTROCYTEN, 51-CHROMIUM 62,01 61,21 0, ZINK 9,42 8,47 0, Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk). 32,83 32,00 0, WORMEIEREN (CONCENTRATIE) 15,03 13,53 1, PROTOZOAIRE CYSTEN (CONCENTRATIE) 15,18 13,16 2, ENTAMOEBA HISTOLYTICA (ZINKSULFAAT CONCENTRATIE) 11,90 9,88 2, SCHISTOSOMA (ZOUTZUUR-ETHER CONCENTRATIE) 14,01 12,51 1, STRONGYLOIDES (BAEMANN CONCENTRATIE) 14,21 12,71 1, Malaria sneltest. 14,07 12,52 1, SCHISTOSOMA (NA CONCENTRATIE D.M.V. CENTRIFUGEREN) 21,60 20,10 1, VIROLOGISCH ONDERZOEK DOOR MIDDEL VAN CELKWEEK < 2 MEDIA 27,92 20,57 7, VIROLOGISCH ONDERZOEK DOOR MIDDEL VAN CELKWEEK 2-3 MEDIA 36,40 29,05 7, VIROLOGISCH ONDERZOEK DOOR MIDDEL VAN CELKWEEK > 3 MEDIA 39,85 32,50 7, TYPERING VAN GEISOLEERD VIRUSSTAM 103,48 90,80 12, HBS ANTIGEEN 12,85 9,83 3, VIRUSDETECTIE IN KWEEK MET SPECIFIEKE ANTISERA 20,74 15,16 5, ANTISTOFFEN, IGT, IGG OF IGA TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IMMUNOASSAY 11,35 9,95 1, ANTISTOFFEN TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. CBR OF HAR PER BEPALING 6,95 5,25 1, ANTISTOFTITERSTIJGING MET BEHULP VAN NEUTRALISATIE (2 BEPALINGEN) 38,18 29,05 9, ANTISTOFFEN, IGM TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IF 19,94 14,65 5, ANTISTOFFEN, IGT, IGG OF IGA TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IF 15,66 11,28 4, ANTISTOFFEN, IGM TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IMMUNOASSAY 16,57 14,03 2, Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch. 23,33 20,19 3, Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch. 23,40 20,26 3, Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, mycologisch. 22,10 18,96 3, Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch. 21,91 18,77 3, Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch. 22,42 19,28 3, HYDROXY-INDOLAZIJNZUUR, 5-, KWANTITATIEF 9,63 8,68 0, HYDROXYTRYPTAMINE, 5-, (5-HT) (SEROTONINE) 9,52 8,57 0, VITAMINE B1, THIAMINE 9,53 8,58 0, VITAMINE B6, PYRIDOXINE 9,49 8,54 0, VITAMINE H, BIOTINE 9,36 8,40 0, PORFOBILINOGEEN, KWALITATIEF 3,32 3,00 0, PORFOBILINOGEEN, KWANTITATIEF 7,66 6,86 0, Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling. 20,15 18,24 1, MICRO-ALBUMINE IN URINE 4,64 3,85 0, VANILLYL-AMANDELZUUR (VMA) 18,78 17,03 1, HOMOVANILLINE (HVA) 18,78 17,03 1, AMINOZURENCHROMATOGRAM VIA KOLOMCHROMATOGRAFIE 48,65 43,09 5, FENYLPYRODRUIVENZUUR, KWALITATIEF 0,75 0,59 0, BLOED, KWALITATIEF (TABLET TEST) 0,76 0,60 0, PREGNAANDIOL + PREGNAANTRIOL IN CYCLUSURINE 22,57 20,17 2, HYDROXYPROLINE 14,09 12,66 1, OXAALZUUR 7,08 6,44 0, O2-VERZADIGING VAN HET ARTERIELE BLOED 4,45 3,97 0, BLOEDGASSEN: PH, PCO2, PO2 EN/OF STANDAARDBICARBONAAT VAN HET ARTERIELE BLOED 5,53 3,94 1, GAMMA-GLUTAMYL-TRANSPEPTIDASE 1,93 1,45 0, IGG SUBKLASSEN 15,10 13,67 1, VISCOSITEIT 5,82 5,34 0, PRECIPITINEN 15,37 14,10 1, APOLIPOPROTEINE A, B, C, E 10,07 9,12 0, CORTISOL 7,71 6,76 0, CORTISOL, VRIJ 9,42 8,47 0, ALDOSTERON 9,90 8,95 0, HYDROXYPROGESTERON, 17 10,60 9,64 0, PROGESTERON 9,22 8,27 0, TESTOSTERON 9,22 8,27 0, TESTOSTERON, VRIJ 8,32 7,36 0, ANDROSTANOLON (DIHYDROTESTOSTERON) 8,65 7,69 0, ANDROSTEENDION 9,79 8,84 0, DEHYDRO-EPI-ANDROSTERON (DHEA) 12,80 11,84 0, DEHYDRO-EPI-ANDROSTERONSULFAAT (DHEA-S) 9,37 8,42 0, SEX HORMONE BINDING GLOBULIN (SHBG) 9,42 8,47 0, SOMATOMEDINE 12,82 11,87 0, PREGNENOLON 10,69 9,73 0, OESTRIOL BIJ GRAVIDAE 8,58 7,62 0, OESTRON, OESTRADIOL, ELK 9,37 8,42 0, GLUCAGON 16,34 15,38 0, INSULINE 9,44 8,49 0, INSULINE-ANTISTOFFEN 9,20 8,24 0, C-PEPTIDE 10,07 9,12 0, ACTH, CORTICOTROFINE 9,52 8,57 0, LUTEINISEREND HORMOON (LH) 7,55 6,60 0, FOLLIKELSTIMULEREND HORMOON (FSH) 7,42 6,47 0, THYROTROFINE (TSH) BINDING INHIBITOR 9,33 8,37 0, THYROTROFINE (TSH) STIMULATING IMMUUNGLOBULINE 10,08 9,12 0,96 versie 1 Pagina 5 van 17

6 HCG, HUMAAN CHORIONGONADOTROFINE, INTACT MOLECUUL 9,49 8,54 0, HCG, BETA-HUMAAN CHORIONGONADOTROFINE 12,15 11,20 0, HCG, BETAVRIJ-HUMAAN CHORIONGONADODROFINE 10,85 9,89 0, HCS, HPL, HUMAAN CHORIONSOMATOTROFINE 11,26 10,13 1, GROEIHORMOON, HGH, SOMATROPINE 10,07 9,12 0, VASOPRESSINE (ANTIDIURETISCH HORMOON, ADH) 9,60 8,65 0, PROLACTINE (PRL) 7,60 6,49 1, Anti Mulleriaans Hormoon (AMH). 12,36 11,22 1, THYROXINE (VRIJ T4) 7,65 6,54 1, TRIJOODTHYRONINE (VRIJ T3) 8,94 7,83 1, THYROTROFINE (TSH) 6,69 5,58 1, THYROXINEBINDEND GLOBULINE (TBG) 11,53 10,41 1, THYROXINE (T4) 8,38 7,26 1, TRIJOODTHYRONINE (T3) 9,54 8,43 1, FOLIUMZUUR 7,63 6,52 1, VITAMINE B12, CYANOCOBALAMINE 9,13 8,02 1, OSTEOCALCINE 10,89 9,77 1, TRANSCORTINE (CORTICOSTEROIDBINDEND GLOBULINE, CBG) 18,23 17,11 1, ANTISTOFFEN TEGEN SPECIFIEK HUMAAN WEEFSEL 12,71 11,61 1, ALLERGENEN, (SPECIFIEK IGE ANTISTOF TEGEN, RAST) 17,34 16,23 1, ALLERGENEN, SCREENING OP INHALATIE-ALLERGIE 22,20 21,09 1, BLOEDGROEP BEPALINGEN NIET VALLENDE ONDER ABO, RHESUS (DUFFY, KELL, ETC.) PER BLOEDGROEP 2,50 2,34 0, PROSTAAT ZURE FOSFATASE (ANTIGEEN) 8,92 8,40 0, PROSTAATSPECIFIEK ANTIGEEN (PSA) 9,02 7,91 1, NEURONSPECIFIEK ENOLASE (NSE) 9,58 8,47 1, CARCINOOM ANTIGEEN (CA), ELK 9,60 8,49 1, THYREOGLOBULINE 10,06 8,95 1, CARCINO-EMBRYONAAL ANTIGEEN (CEA) 9,03 7,92 1, ALFA-FOETOPROTEINE (AFP) 9,60 8,49 1, BETA-2-MICROGLOBULINE 10,52 9,41 1, CALCITONINE 10,26 9,15 1, GASTRINE 11,00 9,89 1, INHIBINE 10,39 9,28 1, PARATHORMOON (PTH) 9,14 8,03 1, RENINE 10,64 9,53 1, DNA-ANTISTOFFEN (KWANTITATIEF) 10,25 9,14 1, FERRITINE 9,12 8,01 1, SLAAPMIDDELEN, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE 29,04 28,24 0, BENZODIAZEPINEN, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE 23,60 22,80 0, ANTIDEPRESSIVA, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE 23,90 23,11 0, OPIUMWET, IDENTIFICATIE MIDDEL VALLENDE ONDER DE OPIUMWET, CHROMATOGRAFISCH, PER COMPONENT 19,88 19,09 0, Opiumwet, identificatie middel vallende onder de Opiumwet m.b.v. immunoassay, per component (zie ook ). 9,34 8,55 0, Opiumwet, identificatie middel vallende onder de Opiumwet m.b.v. immunoassay, totaal maximaal per keer. 30,19 29,39 0, OPIUMWET, KWANTIFICATIE MIDDEL VALLENDE ONDER DE OPIUMWET, CHROMATOGRAFISCH 27,46 26,67 0, DIURETICA, SCREENING 30,06 29,27 0, ALCOHOL, KWANTITATIEF MET IDENTIFICATIE 16,73 15,94 0, KOOLMONOXIDE, KWANTITATIEF MET IDENTIFICATIE IN BLOED 6,10 5,31 0, METALEN (ZWAAR) KWALITATIEF EN/OF KWANTITATIEF PER ELEMENT (UITGEZONDERD LOOD) MET VLAMLOZE AAS 29,36 28,57 0, METALEN (ZWAAR) KWALITATIEF EN/OF KWANTITATIEF PER ELEMENT, MET AAS VLAM, MAXIMAAL PER KEER 20,15 19,35 0, ANTI-EPILEPTICA, M.B.V IMMUNOASSAY, ELK 9,30 8,51 0, ANTI-EPILEPTICA, M.B.V. CHROMATOGRAFIE, ELK 17,82 17,03 0, ALUMINIUM 18,40 17,61 0, ANALGETICA/ANTIRHEUMATICA, M.B.V. IMMUNOASSAY 10,52 9,73 0, ANALGETICA/ANTIRHEUMATICA, CHROMATOGRAFISCH 28,44 27,64 0, NICOTINE/COTININE M.B.V. IMMUNOASSAY 9,30 8,51 0, NICOTINE/COTININE, CHROMATOGRAFISCH 17,75 16,95 0, LOOD, KWANTITATIEF M.B.V. AAS IN BLOED 18,85 18,06 0, IMMUNOMODULANTIA / IMMUNOSUPPRESSIVA M.B.V. IMMUNOASSAY 17,94 17,15 0, IMMUNOMODULANTIA / IMMUNOSUPPRESSIVA M.B.V. CHROMATOGRAFIE 30,43 29,64 0, BETABLOKKER, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V CHROMATOGRAFIE 138,29 137,49 0, THEOFYLLINE, KWANTITATIEF, CHROMATOGRAFISCH 10,57 9,77 0, ANTIPSYCHOTICA (NEUROLEPTICA), IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE 26,97 26,18 0, CARDIACA, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V. CHROMATOGRAFIE 30,43 29,64 0, CARDIACA, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V. IMMUNOASSAY 9,30 8,51 0, METHOTREXAAT MET IMMUNOASSAY, INCLUSIEF EVENTUELE HERBEPALINGEN 21,10 20,30 0, ANTIMICROBIELE MIDDELEN, MENGSEL, MICROBIOLOGISCHE BEPALING 11,54 10,13 1, ANTIMICROBIELE MIDDELEN, M.B.V. IMMUNOASSAY 9,93 8,49 1, ANTIMICROBIELE MIDDELEN, M.B.V. CHROMATOGRAFIE 25,75 22,24 3, ANTICOAGULANTIA, M.B.V. CHROMATOGRAFIE 26,52 25,72 0, LITHIUM 4,82 4,03 0, THEOFYLLINE, M.B.V. IMMUNOASSAY 10,30 9,51 0, GENEESMIDDEL, EIWITVRIJE FRACTIE (NAAST EEN ANDER NUMMER IN DIT TARIEF) PER MONSTER 19,73 18,94 0, GENEESMIDDEL (FUNCTIETEST MET) WAARVAN KWANTITATIEVE BEPALING ELDERS IN HET TARIEF WORDT AANGEGEVEN 27,41 26,61 0, Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, voorproeven (kleurproeven, immunoassays waaronder paracetamol). 17,78 16,99 0, Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, alcoholen met GLC. 710,60 709,80 0, Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, m.b.v. een chromatografische techniek. 28,20 27,40 0, Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, m.b.v. een chromatografische techniek en hierbij de kwantificatie van de hoofdcomponent. 79,45 78,66 0,79 versie 1 Pagina 6 van 17

7 LANDBOUWGIFTEN, CHROMATOGRAFISCH 24,71 21,72 2, ORGANISCHE OPLOSMIDDELEN, CHROMATOGRAFISCH 197,37 196,57 0, FRUCTOSAMINE 2,71 2,07 0, GEGLYCEERDE HEMOGLOBINE 8,47 7,04 1, HBALC 7,90 6,47 1, SIKKELCEL TEST 13,76 12,33 1, BILIRUBINE, KWANTITATIEF TOTAAL OF DIRECT, ELK 1,61 1,45 0, LIPASE 2,16 2,00 0, CHOLESTEROL, HDL 3,18 2,70 0, ANTITRYPSINE TYPERING, ALFA-I 16,85 15,25 1, Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling. 7,30 5,71 1, IMMUNO-ELECTROFORESE MET ANTISERUM, INCLUSIEF EVENTUELE DETERMINATIE 14,41 11,71 2, GLUCOSE-INSULINE TOLERANTIETEST (INCLUSIEF URINE PORTIES) 12,96 12,00 0, KOPER 20,58 18,99 1, BENCE JONES EIWIT 7,64 6,68 0, ALBUMINE-IGG RATIO (IN SERUM EN LIQUOR CEREBROSPINALIS) 30,08 26,56 3, KWANTITATIEVE BEPALING VAN EEN IMMUNOGLOBULINE, NEFELOMETRISCH 7,64 6,84 0, PREALBUMINE 7,05 6,26 0, ALBUMINE IN LIQUOR CEREBROSPINALIS 6,95 6,16 0, KAPPA KETENS, VRIJ OF GEBONDEN, ELK 8,20 7,41 0, LAMBDA KETENS, VRIJ OF GEBONDEN, ELK 7,61 6,82 0, IMMUNO-ELECTROFORESE VAN LIQUOR, NA CONCENTRATIE 29,96 26,76 3, EIWIT 1,67 1,51 0, ALBUMINE 1,61 1,45 0, MYOGLOBINE 9,62 8,82 0, GLYCOPROTEINE, ALFA-I-ZURE 8,59 7,79 0, ANTITRYPSINE, ALFA-I 7,57 6,78 0, ALAT, SGPT, TRANSAMINASE 2,09 1,45 0, MELKZUUR DEHYDROGENASE (LDH) 1,93 1,45 0, Bepaling Lysozyme in bloed. 8,54 7,55 0, KREATINE-FOSFOKINASE 1,93 1,45 0, ALKALISCHE FOSFATASE 1,95 1,47 0, CK-MB, KREATINE-FOSFOKINASE ISO-ENZYM 7,97 6,70 1, TROPONINE, CARDIALE ISOVORM 7,73 6,78 0, CERULOPLASMINE 7,78 6,83 0, CRYOGLOBULINE, KWANTITATIEF 8,76 7,81 0, COLLOID OSMOLALITEIT (COLLOID OSMOTISCHE DRUK) 7,50 6,86 0, KWEEKPROEF < 2 MEDIA, BACTERIOLOGISCH 14,27 10,23 4, KWEEKPROEF 2-3 MEDIA, BACTERIOLOGISCH 18,59 13,45 5, KWEEKPROEF > 3 MEDIA, BACTERIOLOGISCH 26,56 20,31 6, BLOEDKWEEK (AEROOB + ANAEROOB) 31,22 26,08 5, DETERMINATIE MICRO-ORGANISMEN, BACTERIOLOGISCH 9,14 5,10 4, KWEEKPROEF < 2 MEDIA, MYCOLOGISCH 13,62 10,19 3, KWEEKPROEF 2-3 MEDIA, MYCOLOGISCH 18,15 13,97 4, KWEEKPROEF > 3 MEDIA, MYCOLOGISCH 25,15 19,57 5, DETERMINATIE MICRO-ORGANISMEN, MYCOLOGISCH 8,45 5,03 3, CIRCULERENDE IMMUUNCOMPLEXEN, PER COMPONENT 33,13 32,22 0, KRUISPROEF IN ZOUT-ALBUMINE-MILIEU 0,16 0,00 0, KRUISPROEF, VOLLEDIG (3 METHODEN) 3,68 3,04 0, LYMFOCYTEN SUBPOPULATIE, EERSTE ANTISTOF 19,25 17,03 2, LYMFOCYTEN SUBPOPULATIE, TWEEDE EN ELKE VOLGENDE ANTISTOF 4,93 4,30 0, HLA-A, B, C, TYPERING 80,68 70,24 10, HLA-B27 27,52 24,16 3, MICROSCOPIE VAN PUNCTATEN (ANDERS DAN STERNUMPUNCTAAT), STANDAARD KLEURING EN BEOORDELING 6,46 5,67 0, Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling. 3,92 3,44 0, LEUCOCYTEN, ENKELVOUDIGE BEPALING 1,73 1,57 0, TROMBELASTOGRAM, EERSTE ONDERZOEK 21,02 19,10 1, TROMBELASTOGRAM, HERHALINGEN 22,07 21,27 0, HAPTOGLOBINE 7,49 6,54 0, BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII STOL ACTIVITEIT 19,67 18,08 1, BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII,VON WILLEBRAND FACTOR, RISTOCETINEFACTOR 11,56 9,97 1, BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII RELATED ANTIGEEN 29,71 28,59 1, BLOEDSTOLLINGSFACTOR XI 27,78 26,18 1, BLOEDSTOLLINGSFACTOR XII 24,30 22,70 1, APTT, GEACTIVEERDE PARTIELE TROMBOPLASTINETIJD 3,33 3,01 0, FIBRINOGEEN SPLITSINGSPRODUKTEN, KWANTITATIEF 7,28 6,32 0, FIBRINE/FIBRINOGEEN DEGRADATIE PRODUKTEN (FDP) D-DIMEERTEST, SEMIKWANTITATIEF 2,66 2,34 0, FIBRINE/FIBRINOGEEN DEGRADATIE PRODUKTEN, KWANTITATIEF 9,59 8,48 1, FIBRINOPEPTIDE-A 9,87 8,75 1, ANTITROMBINE III ACTIVITEIT 9,58 8,47 1, PORFYRINES URO-, COPRO-, PROTO-, IN ERYTROCYTEN, KWANTITATIEF 12,48 10,72 1, PROTEINE C ACTIVITEIT 12,96 11,37 1, PROTEINE C ANTIGEEN 20,83 19,24 1, PROTEINE S TOTAAL ANTIGEEN 12,64 11,05 1, PROTEINE S VRIJ ANTIGEEN 14,66 13,07 1, OPWERKEN VAN SPERMA TEN BEHOEVE VAN FERTILISATIE 14,72 13,29 1, ZWANGERSCHAPSREACTIE UIT SERUM 8,72 8,40 0,32 versie 1 Pagina 7 van 17

8 HCG KWANTITATIEF UIT SERUM 32,71 31,43 1, Baarmoederslijmonderzoek op: aspect, ph, varentest en aanwezigheid van epitheel, erytrocyten, leucocyten, bacteriën. 17,71 17,39 0, Sperma onderzoek (uitgebreid), tenminste omvattende bepaling van volume, viscositeit, dichtheid van spermatozoën, ph, motiliteit, aantal en aard rondcellen. 26,10 24,51 1, IJZER(PLASMA-IJZER)TURNOVER (PIT), BEPALING VAN DE ERYTROCYTEN-IJZERTURNOVER 48,87 47,27 1, ACETYLGLUCOSEAMINIDASE, N 9,28 8,32 0, KINKHOEST-SEROLOGIE (IGM + IGG) 47,48 44,34 3, ALLERGIE-ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-B/CLB-C) 34,51 33,72 0, ANTISTOFFEN TEGEN WEEFSELANTIGENEN, BIJZONDER (CLB-B) 34,40 33,65 0, REUMAFACTOREN (ELISA) (CLB-B) 20,23 19,52 0, AUTO-IMMUUNZIEKTEN, OVERIGE, BIJZONDER (CLB-C) 34,85 34,06 0, BLOEDCELCHEMIE, ROOD, BIJZONDER (CLB-B) 34,30 33,59 0, BLOEDCELCHEMIE, ROOD, BIJZONDER (CLB-C) 82,93 82,14 0, BLOEDCELCHEMIE, WIT, BIJZONDER (CLB-C) 126,76 125,96 0, BLOEDSTOLLINGSFACTOREN, BIJZONDER (CLB-C) 42,59 41,80 0, BLOEDGROEP ERYTROCYTENSEROLOGIE, BIJZONDER (CLB-B) 43,10 42,39 0, BLOEDGROEP ERYTROCYTENSEROLOGIE, BIJZONDER (CLB-C) 33,88 33,09 0, HLA-B27 BEVESTIGING (CLB-B) 75,74 74,95 0, HLA-OVERIGE BIJZONDERE ONDERZOEKEN (CLB-C) 176,52 175,74 0, COMPLEMENTFACTOREN-IMMUNOCHEMIE, BIJZONDER (CLB-C) 22,43 21,72 0, IMMUNOCHEMISCHE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-B) 23,41 22,70 0, IMMUNOCHEMISCHE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-C) 31,01 30,37 0, IMMUNOCYTOLOGIE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-B) 46,26 45,55 0, IMMUNOCYTOLOGIE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-C) 145,94 145,29 0, KLINISCHE VIRO IMMUNOLOGIE, BIJZONDER (CLB-B) 47,91 47,27 0, KLINISCHE VIRO IMMUNOLOGIE, BIJZONDER (CLB-C) 82,39 81,67 0, IMMUNOGENETICA, BIJZONDER (CLB-B) 43,68 42,94 0, LEUCOCYTEN-/TROMBOCYTENSEROLOGIE, BIJZONDER (CLB-C) 73,53 72,89 0, Registratietarief (inclusief oproep) in het kader van multidisciplinaire zorgverlening bij chronische aandoeningen. 4,72 4,72 0, Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, exclusief afname patiëntmateriaal. 6,49 6,49 0, Toeslag op ordertarief bij decentrale afname van patiëntmateriaal. 3,83 3,83 0, Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiëntmateriaal. 10,61 10,61 0, Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken. 7,75 7,75 0, CLB-referentietarief. 12,55 12,55 0, INR-BEPALING (INCL. ORDERTARIEF) 8,59 8,59 0, Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder röntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiënten). 112,24 107,76 4, Directe percutane arteriële punctie. 220,40 183,06 37, Al dan niet selectief onderzoek via percutane arteriële catheterisatie. 275,68 230,87 44, Al dan niet selectief onderzoek via percutane veneuze catheterisatie - alleen een venapunctie is inbegrepen in het desbetreffende codenummer zoals b.v en ,81 270,00 44, Planigrafie algemeen. 153,83 149,35 4, DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF ORGANEN, ONDER CT-CONTROLE. 215,92 148,71 67, DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF ORGANEN, ONDER RÖNTGENCONTROLE. 164,82 120,01 44, DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF ORGANEN, ONDER ECHOGRAFISCHE CONTROLE. 139,60 94,79 44, Volledig botdensitometrisch onderzoek met DEXA-apparatuur, ongeacht het aantal onderzochte anatomische gebieden en ongeacht het aantal zittingen. 91,61 76,67 14, Percutane transluminale angioplastiek (PTA) stenose van de andere niet-coronaire vaten (zie voor occlusie). 873,68 799,00 74, Embolisatie van vaten. 907,17 772,75 134, Plaatsen stent (vasculair, urinewegen, enteraal, galwegen, traanwegen). 962,93 918,12 44, Inbrengen van een aorta stentgraft in samenwerking met een chirurgisch team ,45 978,03 134, Radiologisch onderzoek hersenschedel of deel ervan inclusief neusbeen. 41,67 37,19 4, MRI hersenen bij epilepsie - uitgebreid. 252,49 192,39 60, MRI hersenen - met contrast. 216,06 170,98 45, MRI hersenen - standaard. 206,28 161,20 45, CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel. 129,37 99,50 29, ECHOGRAFIE VAN DE SCHEDEL (NIET BEDOELD WORDT DE MID-LINE ECHO). 88,20 58,33 29, Echografie carotide, al dan niet inclusief haematotachografisch onderzoek van de cerebropetale vaten. 110,19 80,32 29, Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid. 41,67 37,19 4, CT onderzoek van de aangezichtsschedel, met of zonder intraveneus contrast. 130,38 100,51 29, ECHOGRAFIE VAN HET AANGEZICHT EN/OF NEUSBIJHOLTEN. 77,18 54,78 22, SKELETVRIJE OPNAME OOGBOL EN/OF LOCALISATIE CORPUS ALIENUM IN OOG(KAS). 47,69 43,21 4, Radiologisch onderzoek ductus naso-lacrimalis. 144,45 114,58 29, Echografie orbita inclusief oogbol. 69,75 47,35 22, Radiologisch onderzoek petrosum, mastoïd of deel ervan, een of meerdere projecties. 43,89 39,41 4, CT onderzoek van het petrosum, multidirectioneel onderzoek met reconstructies tbv afbeelden binnen- of middenoorpathologie. Dit codenummer is niet bedoeld voor de analyse van brughoektumoren. 148,18 103,37 44, MRI achterste schedelgroeve. 207,28 169,94 37, PARTIELE GEBITSSTATUS. 58,64 54,16 4, VOLLEDIGE GEBITSSTATUS OF PANORAMIXOPNAME. 48,73 44,25 4, Radiologisch onderzoek mandibula, kaakgewricht(en) of deel ervan - localisatie speekselsteen. 45,88 41,40 4, SIALOGRAFIE. 158,21 135,81 22, ECHOGRAFIE VAN DE SCHILDKLIER EN/OF HALS. 79,37 56,97 22, Radiologisch onderzoek gehele wervelkolom inclusief sacrum en os coccigis en overzichtsopname sacroiliacale gewrichten. 70,20 55,26 14, CT ONDERZOEK VAN DE WERVELKOLOM. 139,06 109,19 29, Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan. 45,66 38,19 7, MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang. 208,88 171,54 37, Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan. 42,05 37,57 4, MRI thoracale wervelkolom. 216,95 179,61 37, Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten. 44,61 37,14 7, MRI lumbosacrale wervelkolom. 202,35 165,01 37, Speciaal gericht radiologisch onderzoek sacroiliacale gewrichten en/of os coccygis. 41,65 37,17 4,48 versie 1 Pagina 8 van 17

9 INBRENGEN VAN INTRATHECAAL OF INTRA-ARTICULAIR CONTRAST DOOR DE RADIOLOOG, T.B.V. MRI OF CT. 118,98 89,11 29, Radiologisch onderzoek gehele schouder, arm en hand. 53,13 42,68 10, FLEBOGRAFIE VAN EEN ARM INCLUSIEF DE BENODIGDE VENAPUNCTIE. 329,97 277,70 52, CT ONDERZOEK VAN DE BOVENSTE EXTREMITEITEN, MET OF ZONDER INTRAVENEUS CONTRAST. 144,81 113,85 30, ECHOGRAFIE VAN DE BOVENSTE EXTREMITEITEN. 87,38 57,51 29, MRI schouder(s)/bovenste extremiteit(en). 228,77 183,96 44, Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm. 44,66 37,19 7, Arthrografie schoudergewricht. 150,94 121,07 29, Radiologisch onderzoek elleboog en/of onderarm. 41,25 36,77 4, Arthrografie elleboogsgewricht. 141,66 111,79 29, Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers. 40,82 36,34 4, Arhthrografie polsgewricht. 184,49 154,62 29, Lengteprognose op handwortelskelet en/of skeletleeftijdbepaling. 42,80 35,33 7, Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname. 51,90 47,42 4, Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting. 43,94 36,47 7, CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel. 181,44 131,42 50, ECHOGRAFIE VAN HET HART EN/OF DE THORAX. 76,95 54,55 22, MRI thorax(wand), mamma en mediastinum. 251,92 192,18 59, Multislice CT-hart inclusief voor- en nabespreking met cardioloog. 283,34 181,02 102, Multislice CT-hart tbv Ca2+-bepaling inclusief voor- en nabespreking met cardioloog. 179,81 122,26 57, MRI-hart. 315,00 238,26 76, MRI-hart met dobutamine stress-test. 536,78 446,62 90, Radiologisch onderzoek aorta thoracalis, aortaboog, inclusief bij dit onderzoek in beeld komende zijtakken. 160,39 142,47 17, Radiologisch onderzoek arteria pulmonalis, rechtszijdig angiocardiogram. 162,31 139,91 22, Radiologisch onderzoek arteriae coronariae. 179,06 171,59 7, Laryngo- en/of bronchografie. 180,52 150,65 29, CT onderzoek van de luchtwegen, met of zonder intraveneus contrastmiddel. 167,05 122,24 44, Radiologisch onderzoek larynx en trachea inclusief struma-onderzoek al of niet met oesofaguscontrast. 41,25 36,77 4, Radiologisch onderzoek ribben en/of sternum. 41,67 37,19 4, Mammografie, al of niet met contrast in melkgangen. 90,99 68,59 22, BEOORDELING SPECIMINA, MAMMATUMOR PER OPERATIEVE ZITTING. 60,21 52,74 7, LOCALISATIE MAMMATUMOR. 242,04 174,83 67, Echografie van mamma. 87,31 57,44 29, Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen. 45,10 37,63 7, CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel. 187,84 124,22 63, Echografie van de buikorganen. 89,61 59,74 29, Abcesdrainage met echografie. 220,81 146,13 74, MRI abdomen. 272,34 197,66 74, Radiologisch onderzoek slokdarm. 107,57 85,17 22, Radiologisch onderzoek maag en duodenum inclusief doorlichten van de slokdarm en inclusief dunne darm passage. 114,95 92,55 22, INBRENGEN MAAG- OF DUODENUMSONDE. 108,58 78,71 29, Percutane gastro- of jejunostomie, de verrichting omvat de punctie, catheterisatie en inbrengen van de catheter. 505,02 393,01 112, Radiologisch onderzoek dunne darm als zelfstandig onderzoek inclusief contrastvloeistof. 207,50 147,76 59, Radiologisch onderzoek dikke darm. 161,26 131,39 29, Drainageprocedure galblaas of galwegen, met röntgen. 627,94 515,93 112, Drainageprocedure galblaas of galwegen, met echografie. 338,06 226,05 112, Doorlichting bij ERCP, assistentie scopist, het maken en het beoordelen van de foto s. 232,99 210,59 22, HERNIOGRAFIE, MET BEHULP VAN INTRAPERITONEAAL INGEBRACHTE CONTRASTVLOEISTOF. 164,33 141,93 22, Radiologisch onderzoek urinewegen, intraveneus contrast inclusief eventuele latere en tomografische opnamen. 80,74 62,82 17, MRI bekken. 239,35 179,61 59, ANTEGRADE PYLEOGRAFIE. 172,54 154,62 17, Nefrostomie bij afvloedbelemmering, met röntgen. 625,79 536,18 89, Nefrostomie bij afvloedbelemmering, met echografie. 421,48 331,87 89, RETROGRADE CYSTO-EN/OF URETHROGRAFIE, INCLUSIEF EVENTUEEL MICTIE- EN INCONTINENTIEONDERZOEK. 156,43 126,56 29, FLEBOGRAFIE VAN SPERMATICA. 343,81 313,94 29, ECHOGRAFIE VAN HET SCROTUM. 77,85 55,45 22, HYSTERO-SALPINGOGRAFIE. 128,63 110,71 17, Echografie à vue in verband met zwangerschap mits de röntgenoloog het fluorescentiebeeld persoonlijk beoordeelt. 77,57 47,70 29, Radiologisch onderzoek abdominale aorta inclusief bij dit onderzoek afgebeelde zijtakken en beenarteriën. 243,96 221,56 22, Radiologisch onderzoek gehele been en/of voet. 58,38 47,93 10, Radiologisch onderzoek arteriën van het been. 238,00 215,60 22, Flebografie van een been - inclusief de benodigde venapunctie. 282,88 238,07 44, CT van het bekken inclusief inbrengen orale en/of rectale contraststof. Met of zonder toediening van een intraveneus contrastmiddel. 160,68 115,87 44, Echografie onderste extremiteit. 79,98 57,58 22, MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en). 214,97 177,63 37, Flebografie van het bekken. 240,20 217,80 22, CT ONDERZOEK VAN DE ONDERSTE EXTREMITEITEN, MET OF ZONDER INTRAVENEUS CONTRAST. 139,67 109,80 29, Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht. 44,80 37,33 7, Arthrografie heupgewricht. 153,20 123,33 29, Radiologisch onderzoek bovenbeen. 40,82 36,34 4, Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen. 41,44 36,96 4, Arthrografie kniegewricht. 105,22 75,35 29, Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen. 40,86 36,38 4, Beoordeling radiologisch onderzoek voor derden. 51,96 0,00 51, Rijbewijs: rapporten op verzoek CBR voor rekening van de te keuren persoon (houder resp. aanvrager rijbewijs) omvat 15 min patiëntgeb. tijd en 15 min indirecte tijd (inlezen en rapport schrijven). 78,05 0,00 78, Rijbewijs: rapporten op verzoek politie, voor rekening van centraal bureau rijvaardigheidsbewijzen (CBR) omvat 15 min. patiëntgebonden tijd en 15 min. indirecte tijd (inlezen en rapport schrijven). 78,05 0,00 78, Rijbewijs: rapporten op verzoek CBR voor rekening van de te keuren persoon (houder resp. aanvrager rijbewijs) toeslag in combinatie met , per 15 min extra patiëntgeb.tijd. 40,32 0,00 40,32 versie 1 Pagina 9 van 17

Prijslijst DOT-zorgproducten en OVP 2014 Bronovo Ziekenhuis Versie 2014.3 Geldig vanaf 1 juni 2014

Prijslijst DOT-zorgproducten en OVP 2014 Bronovo Ziekenhuis Versie 2014.3 Geldig vanaf 1 juni 2014 code 2014 omschrijving Declaratiecode OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 010905 0,00 0,25 0,25 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 010906 0,00 33,00 33,00 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie,

Nadere informatie

Tarief geldig: Declaratie Omschrijving declaratiecode Totaalprijs Van Tm

Tarief geldig: Declaratie Omschrijving declaratiecode Totaalprijs Van Tm Products kunnen meerdere keren voorkomen als gevolg van een andere geldigheidsperiode. Declaratie Omschrijving declaratie Totaalprijs Van Tm 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 01-01-2014 31-12-2014 010906

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten Lievensberg ziekenhuis 2014 Versie 2.0 1-6-2014

Tarievenlijst passanten Lievensberg ziekenhuis 2014 Versie 2.0 1-6-2014 Tarievenlijst passanten Lievensberg 2014 Versie 2.0 1-6-2014 Declaratiec Zorgproduct Omschrijving Kostendeel Honorarium Totaal Tarief 010905 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER - 0,25 0,25 010906 010906 Reistijd/vacatie

Nadere informatie

Voor verdere uitleg verwijzen wij u naar onze Verzekeringsvoorwaarden.

Voor verdere uitleg verwijzen wij u naar onze Verzekeringsvoorwaarden. U kunt via onze Zorgvinder nagaan of uw zorgaanbieder een contract met ons heeft. Zorgvinder Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen over uw vergoeding? Bel dan gerust

Nadere informatie

geldig per 1 juni 2014

geldig per 1 juni 2014 10905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,00 0,25 0,25 10906 Reistijd/vacatie per half uur. 0,00 33,00 33,00 32280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 18,47 54,92 73,39 32281

Nadere informatie

Overige zorgproducten Ingangsdatum: 1 juni 2014 Einddatum: 31 december 2014

Overige zorgproducten Ingangsdatum: 1 juni 2014 Einddatum: 31 december 2014 Prijslijst St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg Overige zorgproducten Ingangsdatum: 1 juni 2014 Einddatum: 31 december 2014 Declaratiecode 010905 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,00 0,25 0,25 010906 010906

Nadere informatie

159,87. Niet alle overige zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 1 (van 44)

159,87. Niet alle overige zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 1 (van 44) 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 75,20 032281 Diagnostische directe laryngoscopie,

Nadere informatie

Vergoeding nietgecontracteerde. specialistische zorg 2015

Vergoeding nietgecontracteerde. specialistische zorg 2015 Vergoeding nietgecontracteerde medisch specialistische zorg 2015 IAK Verzekeringen Als gevolmachtigd agent voert IAK geheel zelfstandig zorgverzekeringen uit voor rekening van een zorgverzekeraar. Daarom

Nadere informatie

DBC Zorgproductcode Zorg Plan Selectief (natura)

DBC Zorgproductcode Zorg Plan Selectief (natura) Wij zijn er voor ú Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Looptijd prijslijst 1/1/2015-31/3/2015* Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die

Nadere informatie

Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder:

Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder: Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder: vind-de-beste-zorg Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen over uw vergoeding? Bel dan gerust

Nadere informatie

Inho dsopgave behorende bij de tabel

Inho dsopgave behorende bij de tabel Tabel behorende bij PB 2001, 100 (Landsbesluit Medisch Tarief Sociale Verzekeringen 2001) Inho dsopgave behorende bij de tabel Omschrijving pagina Kleine verrichtingen (huisarts) i -2 Bijzondere verrichtingen

Nadere informatie

Testen en afnamecondities

Testen en afnamecondities -100b (liquor) Acetazolamide Bloed Buis oranje-gel-8.5 4 Afname vlak vóór dosis of minimaal 2 uur na dosis Aceton Acetylcholinereceptoren, antistoffen tegen (ACRA) Bloed Buis oranje-gel-8.5 4 Adenovirus

Nadere informatie

Toelichtingen bij het aanvraagformulier

Toelichtingen bij het aanvraagformulier Informatie vanuit het laboratorium CMA-CLA-CLH Toelichtingen bij het aanvraagformulier Opgemaakt op basis van het aanvraagformulier versie 44 Raadpleeg ook de labogids AFNAMECONDITIES Nuchtere staalafname:

Nadere informatie

Referentiewaardelijst bepalingen

Referentiewaardelijst bepalingen Deze lijst toont de referentiewaarden voor de bepalingen uitgevoerd op het laboratorium van Diagnostiek voor U Opmerkingen: - De tijdsduur tot de rapportage van de uitslag is afhankelijk van de manier

Nadere informatie

Doseren van humane choriongonadotrofines (HCG) mag niet worden aangerekend gedurende de twintig laatste weken van de zwangerschap.

Doseren van humane choriongonadotrofines (HCG) mag niet worden aangerekend gedurende de twintig laatste weken van de zwangerschap. DIAGNOSEREGELS ARTIKEL 24 Diag 1 Diag 2 Diag 3 Diag 5 Diag 6 Diag 8 Diag 10 Diag 11 Diag 12 Diag 20 Diag 24 Diag 27 Doseren van glucose of andere reducerende suikers in urine en/of doseren van eiwit in

Nadere informatie

INSTRUCTIES BIJ DE BEANTWOORDING VAN DE VRAGEN

INSTRUCTIES BIJ DE BEANTWOORDING VAN DE VRAGEN INSTRUCTIES BIJ DE BEANTWOORDING VAN DE VRAGEN 1. Deze toets bestaat uit 150 meerkeuzevragen. 2. Controleer of er pagina s ontbreken en vraag zonodig een nieuw exemplaar. 3. Bij de inschrijfbalie ontvangt

Nadere informatie

Algemeen onderzoek BSE Kreatinine GFR ALAT y-gt ASAT Glucose TSH ANEMIE Hb MCV Ferritine Trombocyten Leukocyten Reticulocyten LDH Foliumzuur Vit B12

Algemeen onderzoek BSE Kreatinine GFR ALAT y-gt ASAT Glucose TSH ANEMIE Hb MCV Ferritine Trombocyten Leukocyten Reticulocyten LDH Foliumzuur Vit B12 Algemeen onderzoek BSE bij ontsteking komen eiwitten vrij die de erytrocyten sneller doen zakken dus hoog BSE Hb eiwit in de rode bloedcel voor vervoer zuurstof en koolstofdioxide Kreatinine 60/120 wordt

Nadere informatie

EXAMENSTOFBESCHRIJVING MEDISCHE VAKKEN MDK MDT - MDC

EXAMENSTOFBESCHRIJVING MEDISCHE VAKKEN MDK MDT - MDC EXAMENSTOFBESCHRIJVING MEDISCHE VAKKEN MDK MDT - MDC Copyright Stichting BCE INHOUDSOPGAVE KENMERKEN LEVENDE STOF...2 CELLEN EN WEEFSELS...2 ONCOLOGIE...3 SKELET, SPIEREN EN GEWRICHTEN...3 SKELET EN GEWRICHTEN...3

Nadere informatie

Bijlage 1 bij beleidsregel CU-2073

Bijlage 1 bij beleidsregel CU-2073 Bijlage 1 bij beleidsregel CU-2073 INDELING TARIEFLIJST 2012 A. ALGEMEEN B. DIAGNOSTIEK 1. Beeldvormende diagnostiek 2. Klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken 3. Pathologie 4. Nucleaire

Nadere informatie

Atalmedialwijzer. Voor: artsen en (co) assistenten Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp/Alphen

Atalmedialwijzer. Voor: artsen en (co) assistenten Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp/Alphen Atalmedialwijzer Laboratorium Voor: artsen en (co) assistenten Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp/Alphen Informatie en richtlijnen voor het optimaal gebruik van de diensten van Atalmedial vs 2 januari 2015

Nadere informatie

VIER JARIGE HBO OPLEIDING INTEGRALE GENEESKUNDE VOOR THERAPEUTEN DE MENS CENTRAAL

VIER JARIGE HBO OPLEIDING INTEGRALE GENEESKUNDE VOOR THERAPEUTEN DE MENS CENTRAAL VIER JARIGE HBO OPLEIDING INTEGRALE GENEESKUNDE VOOR THERAPEUTEN DE MENS CENTRAAL VERSIE FEBRUARI 2012 OPDRACHTGEVER EN VERANTWOORDELIJK VOOR DE UITVOERING IN DE PRAKTIJK: NEW HEALTH ACADEMY OPLEIDINGS

Nadere informatie

Werkboek. Beknopte integrale ziekteleer Kwalificatieniveau 4. behorend bij de derde druk van. Paul Bocken

Werkboek. Beknopte integrale ziekteleer Kwalificatieniveau 4. behorend bij de derde druk van. Paul Bocken Werkboek behorend bij de derde druk van Beknopte integrale ziekteleer Kwalificatieniveau 4 Paul Bocken In dit werkboek zijn oefenvragen opgenomen die behoren bij de uitgave Beknopte integrale ziekteleer

Nadere informatie

DEEL 1. DE RODE BLOEDCEL... 9 1 DE VORM EN CYTOSKELET VAN ERYTROCYTEN... 9 2 KARAKTERISTIEKEN VAN RODE BLOEDCELLEN... 10

DEEL 1. DE RODE BLOEDCEL... 9 1 DE VORM EN CYTOSKELET VAN ERYTROCYTEN... 9 2 KARAKTERISTIEKEN VAN RODE BLOEDCELLEN... 10 INHOUDSTAFEL. DEEL 1. DE RODE BLOEDCEL... 9 1 DE VORM EN CYTOSKELET VAN ERYTROCYTEN... 9 2 KARAKTERISTIEKEN VAN RODE BLOEDCELLEN... 10 3 VORMING VAN RBC: ERYTROPOIESIS... 11 4 HET ERYTROPOIETINE... 13

Nadere informatie

Spijkenisse Medisch Centrum hoogwaardige zorg dichtbij huis

Spijkenisse Medisch Centrum hoogwaardige zorg dichtbij huis Voorjaar 2014 Verwijsgids Spijkenisse Medisch Centrum hoogwaardige zorg dichtbij huis Welkom 2 verwijsgids spijkenisse medisch Centrum Geachte verwijzer, voorwoord Met trots presenteren wij hier het zorgaanbod

Nadere informatie

Richtlijnen voor het goed gebruik van medische beeldvorming

Richtlijnen voor het goed gebruik van medische beeldvorming Richtlijnen voor het goed gebruik van medische beeldvorming voorgesteld door de Belgische Vereniging voor Radiologie nhoud: A. Hoofd B. Hals C. Wervelkolom D. Bewegingsapparaat E. Cardiovasculair stelsel

Nadere informatie

Handboek Gebruik Zorgactiviteiten

Handboek Gebruik Zorgactiviteiten Handboek Gebruik Zorgactiviteiten bijgewerkt tot en met RZ14c Versie 20140501 Ingangsdatum 1 juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Consult, overleg, coördinatie en bespreking... 5 2.1 Poliklinische

Nadere informatie

Acute boekje. Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van acute aandoeningen in de Interne Geneeskunde Vierde editie 2009

Acute boekje. Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van acute aandoeningen in de Interne Geneeskunde Vierde editie 2009 Acute boekje Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van acute aandoeningen in de Interne Geneeskunde Vierde editie 2009 Redactiecommissie A.P.J. de Vries (LUMC, Leiden) R.O.B. Gans (UMCG, Groningen)

Nadere informatie

Acute boekje. Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van aandoeningen op het gebied van inwendige specialismen

Acute boekje. Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van aandoeningen op het gebied van inwendige specialismen Acute boekje Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van aandoeningen op het gebied van inwendige specialismen 2009 Acute boekje Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van aandoeningen op

Nadere informatie

Totaal ijzervoorraad, behoefte, verlies, enterohepatische kringloop, absorptie en resorptie ijzer.

Totaal ijzervoorraad, behoefte, verlies, enterohepatische kringloop, absorptie en resorptie ijzer. RC 1 (ZSO 1 + 2) Hb: Mannen: 8,5-11 mmol/l Vrouwen: 7,5-11 mmol/l Etiologie anemie: Klinisch: o Verminderde aanmaak o Verhoogde afbraak (hemolyse) o Verhoogd verlies Diagnostisch: o Microcytair o Macrocytair

Nadere informatie

Richtlijn gebruik nieuwe orale anticoagulantia (NOACs) regio Leiden, Den Haag, Gouda - versie 25 februari 2013

Richtlijn gebruik nieuwe orale anticoagulantia (NOACs) regio Leiden, Den Haag, Gouda - versie 25 februari 2013 Richtlijn gebruik nieuwe orale anticoagulantia (NOACs) regio Leiden, Den Haag, Gouda - versie 25 februari 2013 Dit hoofdstuk is mede gebaseerd op de Leidraad begeleide introductie nieuwe orale antistollingsmiddelen,

Nadere informatie