OVPXXXXXX 238,97

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "032480 OVPXXXXXX 238,97"

Transcriptie

1 Declaratiecode Zorgproduct Tarief 2016 Omschrijving OVPXXXXXX 0,25 REISKOSTEN PER KILOMETER OVPXXXXXX 33,56 Reistijd/vacatie per half uur OVPXXXXXX 227,52 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s) OVPXXXXXX 87,03 Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s) OVPXXXXXX 238,97 Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek OVPXXXXXX 263,15 Diagnostische pleurapunctie OVPXXXXXX 113,81 Poliklinische controle op de werking van de pacemaker, inclusief het eventueel gebruik van de cardioverter OVPXXXXXX 1.287,73 INBRENGEN VAN EEN PORT-A-CATH SYSTEEM OVPXXXXXX 740,05 Echo-oesofagoscopie, inclusief eventuele biopten OVPXXXXXX 593,41 Echo-bronchoscopie (EBUS), inclusief eventuele biopten OVPXXXXXX 741,36 Endo-echografie ter beoordeling bovenbuikorganen, inclusief eventuele biopten OVPXXXXXX 699,18 Endo-echografie ter beoordeling van tumoren in het distale colon, inclusief eventuele biopten OVPXXXXXX 248,08 Oesofagusfunctieonderzoek, inclusief eventuele 24-uurs metingen (manometrie, impedantiemetrie en/of ph-meting) OVPXXXXXX 473,24 Therapeutische endoscopie van oesofagus, maag of duodenum OVPXXXXXX 96,34 13C ureum ademtest (Helicobacter pylori) OVPXXXXXX 429,18 GASTROSTOMIE, OPEN PROCEDURE (ZIE VOOR ENDOSCOPISCH) OVPXXXXXX 450,86 Endoscopische gastrostomie (zie voor open procedure) OVPXXXXXX 261,45 Diagnostische endoscopie van oesofagus, maag en/of duodenum met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten of antroduodenale manometrie OVPXXXXXX 375,16 Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie OVPXXXXXX 916,71 CAPSULE ENDOSCOPIE OVPXXXXXX 250,40 Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoïd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie OVPXXXXXX 183,47 RECTOSCOPIE OF PROCTOSCOPIE OVPXXXXXX 1.227,49 Endoscopische retrograde cholangiopancreaticografie (ERCP) OVPXXXXXX 2.073,93 Endoscopisch plaatsen stent in tractus digestivus (proximaal of distaal) OVPXXXXXX 415,42 Interventie-coloscopie (behandeling bloeding, dilatatie) niet zijnde stentplaatsing (zie ) OVPXXXXXX 213,35 Niet operatieve ambulante behandeling van haemorrhoïden door middel van scleroseren, bandligatie, infraroodcoagulatie of cryochirurgie. De eerste behandeling OVPXXXXXX 292,50 Niet operatieve ambulante behandeling van haemorrhoïden door middel van scleroseren, bandligatie, infraroodcoagulatie of cryochirurgie. Iedere volgende behandeling binnen een jaar OVPXXXXXX 160,39 Prenatale screening: Nuchal Translucentie (NT-) meting (nekplooimeting) bij eenling en het eerste kind van een meerlingzwangerschap OVPXXXXXX 158,78 Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij eenling en het eerste kind van een meerlingzwangerschap OVPXXXXXX 97,13 Prenatale screening: Nuchal Translucentie (NT-) meting (nekplooimeting) bij ieder volgend kind van een meerlingzwangerschap OVPXXXXXX 140,87 Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij ieder volgend kind van een meerlingzwangerschap OVPXXXXXX 41,36 Prenatale screening: counseling OVPXXXXXX 61,26 Contact-allergisch onderzoek voor diagnostiek van allergische huidaandoeningen door middel van reeksen, serie van tenminste 20 tests OVPXXXXXX 184,55 Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld OVPXXXXXX 187,94 Anesthesiologische ondersteuning bij tandheelkundige behandelingen onder narcose van AWBZ cliënten en verzekerden voor bijzondere tandheelkunde, maximaal 90 minuten behandeling OVPXXXXXX 343,50 Anesthesiologische ondersteuning bij tandheelkundige behandelingen onder narcose van AWBZ cliënten en verzekerden voor bijzondere tandheelkunde, tussen 90 en maximaal 150 minuten behandeling OVPXXXXXX 1.655,64 Anesthesiologische ondersteuning bij tandheelkundige behandelingen onder narcose van AWBZ cliënten en verzekerden voor bijzondere tandheelkunde, meer dan 150 minuten behandeling OVPXXXXXX 91,47 Cytologische en/of bacteriologische punctie OVPXXXXXX 68,12 ECHOGRAFIE À-VUE IN VERBAND MET ZWANGERSCHAP OVPXXXXXX 77,35 ECHOGRAFIE VAN DE BUIKORGANEN OVPXXXXXX 81,83 Echografie van het hart OVPXXXXXX 181,02 Begeleiding en interpretatie door cardioloog bij multislice CT-hart inclusief voor- en nabespreking met radioloog.

2 OVPXXXXXX 176,12 Begeleiding en interpretatie door cardioloog bij multislice CT-hart voor Ca2+-meting inclusief voor- en nabespreking met radioloog OVPXXXXXX 238,82 Begeleiding en interpretatie MRI-hart door cardioloog inclusief voor- en nabespreking met radioloog OVPXXXXXX 437,83 Begeleiding en interpretatie dobutamine stress-test door cardioloog bij MRI-hart inclusief voor- en nabespreking met radioloog OVPXXXXXX 82,87 Onderzoek gevoeligheid allergenen dmv huidtest(s), dmv scarificaties of intracutane injecties OVPXXXXXX 2.425,62 Extra Corporele Membraan Oxygenatie (ECMO) incl. toeslag bij behandeling op Neonatale IC of Pediatrische IC (zie voor ECMO bij behandeling van volwassenen) OVPXXXXXX 167,30 Standaard intra-operatieve neuromonitoring OVPXXXXXX 223,08 Langdurige intra-operatieve neuromonitoring OVPXXXXXX 452,92 Zeer langdurige intra-operatieve neuromonitoring OVPXXXXXX 119,05 Uitgebreide kwantitatieve analyse electromyografisch (EMG) OVPXXXXXX 184,45 Standaard electro-encephalografie (EEG), registratie tot 1 uur OVPXXXXXX 725,47 Langdurige electro-encephalografie (EEG), registratie vanaf 6 tot 24 uur OVPXXXXXX 337,31 AMBULANTE 24-UURS ELECTRO-ENCEPHALOGRAFIE (EEG)-REGISTRATIE OVPXXXXXX 241,99 Electro-encephalografie (EEG) bij hersendoodprocedure OVPXXXXXX 322,37 24-UURS ELECTRO-ENCEPHALOGRAFIE (EEG)-REGISTRATIE MET DIEPTE ELEKTR OVPXXXXXX 58,01 Aanvullende eenvoudige kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG) OVPXXXXXX 108,24 Aanvullende uitgebreide kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG) OVPXXXXXX 193,33 Aanvullende videoregistratie (tijdens EEG tot 1 uur) OVPXXXXXX 89,79 Aanvullende videoregistratie tijdens EEG-registratie 1-2 uur, 2-6 uur of 6-24 uur OVPXXXXXX 254,84 ELECTRO-OCULOGRAFIE (EOG) OVPXXXXXX 167,12 Slaap-Apneu registratie (screening) OVPXXXXXX 147,28 Neurologische behandeling en begeleiding MS-patiënten, waarbij een intensief arts-patiëntencontact plaatsvindt OVPXXXXXX 412,93 Multiple Slaap Latentie Test (MSLT) OVPXXXXXX 316,42 Polysomnografie (PSG) OVPXXXXXX 813,58 Chronische electro-corticografie zonder aanvullende stimulatie/mapping OVPXXXXXX 66,99 Onderzoek arteriële obstructies extremiteiten dmv bloeddrukmeting armen en/of benen of penis met CW doppler of plethysmografie incl PVR curven of doppler stroomsnelheid curven incl een belastingproef OVPXXXXXX 41,20 Onderzoek veneuze afwijkingen extremiteiten dmv registreren veneuze CW dopplersignalen incl. proximale en distale compressietests en/of vasalva manoeuvres en/of outflow- of fotoplethysmografie OVPXXXXXX 820,16 Chronische electro-corticografie met aanvullende stimulatie/mapping OVPXXXXXX 227,01 Standaard electromyografisch onderzoek (EMG) (< 45 min.) OVPXXXXXX 323,93 Uitgebreid electromyografisch onderzoek (EMG) (> 45 min.) OVPXXXXXX 3.891,33 MICRONEUROGRAFIE OVPXXXXXX 265,35 Brainstem auditory evoked potentials (BAEP/BER) zonder auto-akoestische emissie OVPXXXXXX 134,42 Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie OVPXXXXXX 43,49 BEOORDELING ECG, HOLTER, INSPANNINGSONDERZOEK E.D OVPXXXXXX 72,36 Brainstem auditory evoked potentials (BAEP/BER) met auto-akoestische emissie OVPXXXXXX 136,71 Calorisch vestibulair onderzoek zonder ENG-registratie OVPXXXXXX 389,55 Somato sensible evoked potentials (SSEP/SER) niet in kader van een bronlokalisatie analyse OVPXXXXXX 230,96 Somato sensible evoked potentials (SSEP/SER) in kader van een bronlokalisatie analyse OVPXXXXXX 160,01 Visually evoked potentials (VEP), exclusief objectieve visusbepaling OVPXXXXXX 188,19 Visually evoked potentials (VEP), inclusief objectieve visusbepaling OVPXXXXXX 80,20 Event-Related Potentials (ERP) OVPXXXXXX 805,09 Motor Evoked Potential (b.v. TES, TMS) beperkt OVPXXXXXX 244,36 Motor Evoked Potential (b.v. TES, TMS) uitgebreid OVPXXXXXX 152,98 Standaard Trans Cranieel Doppler-onderzoek (TCD) OVPXXXXXX 278,46 Trans Cranieel Doppler-onderzoek (TCD) in kader van emboliedetectie(> 30 min) OVPXXXXXX 223,34 Trans Craniële (TC) duplex OVPXXXXXX 166,41 Duplex extracraniële halsvaten OVPXXXXXX 69,57 DUPLEX BLOEDVATEN IN EXTREMITEITEN OVPXXXXXX 171,76 Uitbreiding Trans Cranieel Doppler-onderzoek (TCD)/duplex met 1 aanvullende test.

3 OVPXXXXXX 36,37 Electronystagmografie (ENG)-registratie zonder calorisch onderzoek OVPXXXXXX 193,96 Electronystagmografie (ENG)-registratie met calorisch onderzoek OVPXXXXXX 234,28 OOGBEWEGINGSONDERZOEK OVPXXXXXX 15,91 PUPILLOMETRIE OVPXXXXXX 84,05 Eenvoudige electro-retinografie (ERG) OVPXXXXXX 160,79 Uitgebreide electro-retinografie (ERG) OVPXXXXXX 170,54 Autonoom functieonderzoek met Ewing-batterij OVPXXXXXX 51,75 Eenvoudige toon-audiometrie OVPXXXXXX 41,59 Spraakaudiometrie, niet in combinatie met het aanpassen van een hoortoestel OVPXXXXXX 477,11 Autonoom functieonderzoek met kantelproef OVPXXXXXX 197,67 Polymyografie (PMG) / tremorregistratie OVPXXXXXX 50,40 KWANTITATIEVE SPIERKRACHTMETING OVPXXXXXX 108,36 Oculoplethysmografie (OPG) OVPXXXXXX 80,62 Eerste orthoptisch onderzoek OVPXXXXXX 48,74 Standaard vervolg orthoptisch onderzoek OVPXXXXXX 76,38 Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code OVPXXXXXX 63,54 Bepaling van de weerstand van de luchtwegen en longparenchym afzonderlijk + bepaling van de volledige elasticiteitskarakteristiek van de longen OVPXXXXXX 56,09 Overzichtsbepaling van de mechanische ventilatieverhouding door middel van direct geregistreerde drukvolumediagrammen of luchtweerstandbepaling OVPXXXXXX 45,64 Residubepaling longen OVPXXXXXX 60,32 Spirografische longfunctiebepaling OVPXXXXXX 112,88 Eenvoudige fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak OVPXXXXXX 181,88 Uitgebreide fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door specialist met ECG-apparatuur en oscilloscoop (incl. ventilatiemeting en O2 saturatie) OVPXXXXXX 28,32 BEOORDELING LONGFUNCTIEONDERZOEK VOOR DERDEN OVPXXXXXX 45,99 BEOORDELING X-THORAX VOOR DERDEN OVPXXXXXX 117,35 24-uurs bloeddrukmeting OVPXXXXXX 173,90 Electro-encephalografie (EEG), registratie vanaf 1 tot 2 uur OVPXXXXXX 149,75 Urodynamisch onderzoek met meerdere kanalen OVPXXXXXX 19,30 Eenvoudige kwantitatieve analyse electromyografisch (EMG) OVPXXXXXX 316,74 Analyse bij incontinentie of obstipatie met behulp van een van de volgende onderzoeken: proctoscopie, anala manometrie, defaecografie en colonpassage tijd OVPXXXXXX 225,69 Analyse incontinentie of obstipatie: minimaal 2 van de onderzoeken: capaciteit- en compliancemeting, singlefiber electromyografie, readtest, ballonevacuatietest, rectale motiliteit indexbepaling OVPXXXXXX 84,13 Hematotachografie( HTG) OVPXXXXXX 109,94 Echografie zenuwen en spieren OVPXXXXXX 37,95 Fundusfotografie in het kader van screening op diabetische retinopathie (overige aandoeningen van het netvlies, zie ) OVPXXXXXX 66,26 Teledermatologie: beoordeling van digitale foto's door dermatoloog zonder face-to-face contact op verzoek van de 1e lijn OVPXXXXXX 99,44 Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie OVPXXXXXX 106,22 Histamine (acethylcholine) provocatietest. Spirografisch onderzoek ter bepaling van de prikkelbaarheidsdrempel van de luchtwegen door middel van inhalatie-provocatietest(s) OVPXXXXXX 124,11 Spirometrie, voor en na inspanning OVPXXXXXX 200,68 Behandeling met hyperbare zuurstof per zitting per patient, al dan niet in groepsverband, inclusief medisch specialistische supervisie OVPXXXXXX 319,26 ELECTRONENMICROSCOPISCH ONDERZOEK OVPXXXXXX 117,75 VERRICHTINGEN VAN EEN PUNCTIE TEN BEHOEVE VAN CYTOLOGISCH ONDERZOEK OVPXXXXXX 325,02 Obductie ten behoeve van verzekeringsmaatschappijen uitgezonderd ziektekostenverzekeringsmaatschappijen OVPXXXXXX 35,00 Cytodiagnostisch onderzoek cervix-preparaat ivm bevolkingsonderzoek (preventief planmatig georganiseerd cytodiagnostisch onderzoek, waarbij het cervix-preparaat wordt afgenomen door de huisarts).

4 OVPXXXXXX 162,55 Flow-cytometrie OVPXXXXXX 754,72 Complexe moleculaire diagnostiek - bepalingen op geïsoleerd DNA, RNA of eiwit anders dan freq.aangevr.bepalingen op micro-organismen (excl.mammaprint , oncotype DX of BRCA1-like ) OVPXXXXXX 124,36 Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes met weefsel en/of cellen i.v.m. frequent aangevraagde bepalingen op de aanwezigheid van HPV OVPXXXXXX 380,23 Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes weefsel en/of cellen (oa CISH, ISH, FISH) en frequent aangevr.bepalingen op aanw.andere micro-organismen dan HPV (o.a.tbc,ebv,hsv,bartonella) OVPXXXXXX 57,40 Eenvoudig biopt, eenvoudige cytologie (excl. bepalingen op de aanwezigheid van micro-organismen (zie of ) OVPXXXXXX 114,24 Biopt, matig complexe cytologie OVPXXXXXX 146,24 Naaldbiopt, complexe cytologische punctie OVPXXXXXX 3.245,17 Complexe moleculaire diagnostiek - genexpressietest op basis van 70 genen, mammaprint OVPXXXXXX 3.858,81 Complexe moleculaire diagnostiek - genexpressietest op basis van 21 genen, oncotype DX OVPXXXXXX 23,47 HYBRIDISATIE, GEAUTOMATISEERD OVPXXXXXX 89,15 HYBRIDISATIE, HANDMATIG OVPXXXXXX 28,69 DNA-AMPLIFICATIE, KWALITATIEF, GEAUTOMATISEERD OVPXXXXXX 56,79 DNA-AMPLIFICATIE, KWALITATIEF, HANDMATIG OVPXXXXXX 71,57 RNA-AMPLIFICATIE, KWALITATIEF OVPXXXXXX 86,48 DNA/RNA-AMPLIFICATIE, KWANTITATIEF OVPXXXXXX 188,04 DNA/RNA-ANALYSE (BV. SEQUENTIE-BEPALING OF SUB-TYPERING) OVPXXXXXX 3,36 Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht OVPXXXXXX 0,79 DIACEETZUUR OVPXXXXXX 0,71 INDICAN OVPXXXXXX 7,29 AMINOLEVULINEZUUR, DELTA-, KWANTITATIEF OVPXXXXXX 0,58 CONCENTRATIE- EN VERDUNNINGSPROEF, ELK OVPXXXXXX 1,32 UREUM OVPXXXXXX 1,41 CHLORIDE OVPXXXXXX 3,60 GALACTOSEPROEF OVPXXXXXX 7,51 HIPPUURZUURPROEF OVPXXXXXX 50,30 HOMOCYSTEINE OVPXXXXXX 6,02 KETOSTEROIDEN, 17-, TOTAAL OVPXXXXXX 59,89 KETOSTEROIDEN, 17-, GEFRACTIONEERD OVPXXXXXX 41,86 PORFYRINES, URO-, COPRO-, PROTO-KWANTITATIEF, ELK OVPXXXXXX 1,28 KREATINE OVPXXXXXX 1,47 URINEZUUR OVPXXXXXX 2,21 HYDROXY-INDOLAZIJNZUUR, 5-, KWALITATIEF OVPXXXXXX 14,46 VITAMINE B OVPXXXXXX 10,73 PREGNAANDIOL OVPXXXXXX 17,36 OESTRIOL OVPXXXXXX 54,85 KETOGENE-STEROIDEN, OVPXXXXXX 10,86 KETOSTEROIDEN, 20-, 17, 21-DIHYDROXY OVPXXXXXX 199,30 IMMUNO-ELECTROFORESE, NA CONCENTRATIE OVPXXXXXX 46,21 ANTISTOFFEN TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IMMUNOBLOT OVPXXXXXX 49,44 OESTROGENEN OVPXXXXXX 67,74 METANEFRINEN, NORMETANEFRINEN OVPXXXXXX 6,96 BLOED (OCCULT), KWALITATIEF OVPXXXXXX 0,76 BILIRUBINE, KWALITATIEF OVPXXXXXX 0,60 GISTPROEF OVPXXXXXX 12,22 VERTERING, KWALITATIEF OVPXXXXXX 0,42 Amylasebepaling - fecaal materiaal (amylasebepaling op andere materialen, zie ) OVPXXXXXX 1,79 Lipasebepaling - fecaal materiaal (lipasebepaling op andere materialen, zie ) OVPXXXXXX 25,17 Eiwitbepaling - fecaal materiaal (eiwitbepaling op andere materialen, zie ).

5 OVPXXXXXX 6,21 Calcium in faeces OVPXXXXXX 38,00 VET (VETTEN, VETZUREN, DROGE STOF), KWANTITATIEF OVPXXXXXX 12,12 MELKZUUR, KWANTITATIEF OVPXXXXXX 6,53 Onderzoek naar Calprotectine in feces OVPXXXXXX 6,53 Onderzoek naar Elastase in feces OVPXXXXXX 1,58 LEUCOCYTEN IN FAECES OVPXXXXXX 8,38 OSMOLARITEIT IN FAECES OVPXXXXXX 19,89 CHYMOTRYPSINE IN FAECES OVPXXXXXX 47,27 GALZURE ZOUTEN IN FAECES OVPXXXXXX 11,15 ALFA-I-ANTITRYPSINE IN FAECES OVPXXXXXX 42,16 PORFYRINES, KWANTITATIEF OVPXXXXXX 34,99 PORFYRINES URO-, COPRO-, PROTO- IN FAECES OVPXXXXXX 3,63 SEDIMENT OVPXXXXXX 62,22 ADEMANALYSE OVPXXXXXX 1,79 Amylasebepaling - op alle materialen, exclusief fecaal materiaal (zie ) OVPXXXXXX 3,51 MORFOLOGISCH ONDERZOEK VAN SPUTUM, ALGEMEEN OVPXXXXXX 1,29 BLOED (OCCULT) IN DIVERSE MATERIALEN OVPXXXXXX 1,75 Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest OVPXXXXXX 5,03 KREATININE KLARING (OF ANDERE KLARING) OVPXXXXXX 3,41 METHEMOGLOBINE, SULFHEMOGLOBINE, ELK OVPXXXXXX 23,32 VITAMINE C OVPXXXXXX 1,53 KREATININE OVPXXXXXX 1,23 FOSFAAT OVPXXXXXX 3,43 ALKALI RESERVE OVPXXXXXX 1,60 CHOLESTEROL, TOTAAL OVPXXXXXX 1,41 Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces OVPXXXXXX 22,98 ANGIOTENSINE CONVERTING ENZYM OVPXXXXXX 27,68 VITAMINE A OVPXXXXXX 1,91 IJZER OVPXXXXXX 29,49 VITAMINE E OVPXXXXXX 1,93 LIPOIDEN, TOTAAL OVPXXXXXX 7,56 VITAMINE D (DIHYDROXYCHOLECALCIFEROL) OVPXXXXXX 1,52 NATRIUM OVPXXXXXX 1,51 KALIUM OVPXXXXXX 4,52 IJZERBINDINGSCAPACITEIT OVPXXXXXX 65,97 AMINOZURENCHROMATOGRAM OVPXXXXXX 4,23 TRANSFERRINE OVPXXXXXX 20,67 Koolhydraat Deficïent Transferrine (CDT) OVPXXXXXX 8,37 CHOLINESTERASE OVPXXXXXX 43,61 PYRODRUIVENZUUR OVPXXXXXX 1,96 TRIGLYCERIDEN OVPXXXXXX 6,06 MELKZUUR OVPXXXXXX 1,53 MAGNESIUM OVPXXXXXX 34,10 VETZUREN, VRIJ (FFA, NEFA) OVPXXXXXX 8,79 IMMUNOGLOBULINE, ELK OVPXXXXXX 27,16 FENYLALANINE OVPXXXXXX 7,95 CELLEN TELLEN IN LIQUOR OVPXXXXXX 11,50 AMMONIAK OVPXXXXXX 4,48 FIBRINOGEEN OVPXXXXXX 1,38 ASAT, SGOT, TRANSAMINASE

6 OVPXXXXXX 22,81 CRYOGLOBULINE, KWALITATIEF OVPXXXXXX 9,09 OSMOLARITEIT OVPXXXXXX 5,45 MICROSCOPISCH ONDERZOEK (ONGEKLEURD OF GEKLEURD), ELK OVPXXXXXX 73,95 MICROSCOPISCH ONDERZOEK (SPIROCHETEN IN DONKER VELD) OVPXXXXXX 40,60 KWEEKPROEF OP TUBERCULOSE OVPXXXXXX 10,35 RESISTENTIEBEPALING KWALITATIEF M.B.V. DIFFUSIE-METHODE, BACTERIOLOGISCH OVPXXXXXX 6,32 RESISTENTIEBEPALING KWANTITATIEF M.B.V. MRC/ETEST PER ANTIBIOTICUM, BACTERIOLOGISCH OVPXXXXXX 14,38 RESISTENTIEBEPALING TBC KWANTITATIEF M.B.V. MRC PER ANTIBIOTICUM, BACTERIOLOGISCH OVPXXXXXX 3,22 MRC + MBC-BEPALING PER ANTIBIOTICUM OVPXXXXXX 26,09 INTERACTIE MRC VAN TWEE ANTIBIOTICA OVPXXXXXX 5,85 BETA LACTAMASE TEST OVPXXXXXX 6,33 MICROSCOPISCH ONDERZOEK (GEKLEURD OF ONGEKLEURD), ELK, MYCOLOGISCH OVPXXXXXX 7,08 RESISTENTIEBEPALING KWANTITATIEF D.M.V. MRC/ETEST PER ANTIBIOTICUM, MYCOLOGISCH OVPXXXXXX 16,22 MICROSCOPISCH ONDERZOEK OP TUBERCULOSE (ZIEHL-NEELSEN OF GELIJKWAARDIGE METHODE) OVPXXXXXX 10,81 AGGLUTINATIEREACTIE VOLGENS WIDAL, VOOR ELK MICRO-ORGANISME OVPXXXXXX 8,10 Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode OVPXXXXXX 9,66 PAUL EN BUNNELL, REACTIE VAN OVPXXXXXX 19,34 Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest) OVPXXXXXX 7,45 Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest) OVPXXXXXX 18,13 CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering) OVPXXXXXX 7,82 AGGLUTINATIE, KOUDE OVPXXXXXX 8,02 ANTI-STERPTOLYSINE TITER / ANTI-DNASE B TITER OF STAPHOLYSINE TITER, ELK OVPXXXXXX 12,56 ROSE-TEST OVPXXXXXX 4,73 L-AGGLUTINATIE OVPXXXXXX 7,25 RA-TEST (LATEX-AGGLUTINATIE) OVPXXXXXX 8,21 TREPONEMA PALLIDUM HAEMAGGLUTINATIETEST (TPHA) OVPXXXXXX 12,59 FLUORESCERENDE TREPONEMALE ANTI-STOFFENREACTIE (MET TOEPASSING VAN ABSORPTIE) FTA-ABS-REACTIE OVPXXXXXX 9,20 VDRL-REACTIE (KWANTITATIEF) OVPXXXXXX 6,41 PRECIPITATIE REACTIE OVPXXXXXX 7,99 IMMUNODIFFUSIE REACTIE OVPXXXXXX 8,19 IMMUNOCHEMOLYTISCHE BEPALING VAN COMPLEMENT GEHALTE (CH 50) OVPXXXXXX 2,12 COMPLEMENT COMPONENT (KWANTITATIEVE BEPALING) OVPXXXXXX 24,77 MEMBRAAN IMMUNOFLUORESCENTIE (TER BEPALING VAN HET B-LYMFOCYTEN) OVPXXXXXX 28,61 Kwantitatieve bepaling van Pro-calcitonine in bloed OVPXXXXXX 3,75 C-REACTIVE PROTEINEN (CRP) OVPXXXXXX 13,82 ANTI-NUCLEAIRE FACTOR (ANF) OVPXXXXXX 5,87 ANTI-PERINUCLEAIRE FACTOR (PNF) OVPXXXXXX 39,68 CELLULAIRE IMMUNITEIT DOOR MIDDEL VAN LYMFOCYTEN TRANSFORMATIE, BEPALING VAN OVPXXXXXX 1,51 Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)) OVPXXXXXX 1,75 BEZINKINGSSNELHEID OVPXXXXXX 16,92 BLOEDINGSTIJD OVPXXXXXX 2,26 PROTROMBINETIJD BIJ ORALE ANTISTOLLING OVPXXXXXX 2,92 PROTROMBINETIJD OVPXXXXXX 2,12 ERYTROCYTEN, RESISTENTIE OVPXXXXXX 2,63 PLASMACELLEN TELLEN OVPXXXXXX 74,98 MICROSCOPIE VAN STERNUMPUNCTAAT, STANDAARDKLEURING EN BEOORDELING OVPXXXXXX 1,28 EOSINOFIELEN TELLEN OVPXXXXXX 1,50 TROMBOCYTEN TELLEN OVPXXXXXX 2,33 RETICULOCYTEN TELLEN OVPXXXXXX 4,86 DIFFERENTIELE TELLING (HAND) OVPXXXXXX 1,68 DIFFERENTIELE TELLING (MACHINAAL)

7 OVPXXXXXX 4,47 LE-CELLEN OVPXXXXXX 2,64 HEPARINE-TOLERANTIE TEST OVPXXXXXX 14,55 HEMOGLOBINE (FOETAAL) KWALITATIEF OVPXXXXXX 16,58 HEMOGLOBINE FOETAAL (HBF), KWANTITATIEF OVPXXXXXX 16,56 HEMOGLOBINE SCHEIDING KWANTITATIEF OVPXXXXXX 23,82 BLOEDSTOLLINGSFACTOR II OVPXXXXXX 24,31 BLOEDSTOLLINGSFACTOR V OVPXXXXXX 17,75 BLOEDSTOLLINGSFACTOR VII OVPXXXXXX 18,12 BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII OVPXXXXXX 22,64 BLOEDSTOLLINGSFACTOR IX OVPXXXXXX 76,07 BLOEDSTOLLINGSFACTOR X OVPXXXXXX 14,89 TROMBOPLASTINETIJD, PARTIEEL OVPXXXXXX 3,26 TROMBINETIJD OVPXXXXXX 64,96 TROMBOCYTEN AGGREGATIE, PER AGGREGERENDE SUBSTANTIE OVPXXXXXX 20,94 ALKALISCHE FOSFATASE, KWANTITATIEF, IN LEUCOCYTEN OVPXXXXXX 104,84 PLASMINOGEEN ACTIVTEIT OVPXXXXXX 53,17 GLUCOSE-6-FOSFAAT-DEHYDROGENASE (G 6 PD) IN ERYTROCYTEN OVPXXXXXX 111,99 Transketolase - in erytrocyten OVPXXXXXX 42,74 Transketolase - voor en na toevoeging TPP (TPP effect), totaal OVPXXXXXX 30,63 Circulerend anticoagulans (lupus anticoagulans, antitromboplastine, antifosfolipiden), per anticoagulans OVPXXXXXX 86,94 ANTIPLASMINE ACTIVEIT, ALFA OVPXXXXXX 41,05 SPERMA-ANALYSE, EENVOUDIG OVPXXXXXX 52,42 CONCREMENTEN (ZOALS STENEN), INSTRUMENTELE METHODE OVPXXXXXX 38,99 CHROMATOGRAFISCHE ANALYSE (KWALITATIEF, 2-DIMENSIONAAL) OVPXXXXXX 10,39 ZUURSTOF- EN KOOLZUURGEHALTE VAN UITADEMINGSLUCHT, KWANTITATIEF OVPXXXXXX 54,43 NATRIUM EN CHLORIDE IN ZWEET (KWANTITATIEF) OVPXXXXXX 15,88 BNP/NT-PROBNP OVPXXXXXX 51,32 LEVENSDUUR ERYTROCYTEN, 51-CHROMIUM OVPXXXXXX 19,54 ZINK OVPXXXXXX 31,92 Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk) OVPXXXXXX 15,06 WORMEIEREN (CONCENTRATIE) OVPXXXXXX 13,62 PROTOZOAIRE CYSTEN (CONCENTRATIE) OVPXXXXXX 12,52 ENTAMOEBA HISTOLYTICA (ZINKSULFAAT CONCENTRATIE) OVPXXXXXX 12,22 SCHISTOSOMA (ZOUTZUUR-ETHER CONCENTRATIE) OVPXXXXXX 11,04 STRONGYLOIDES (BAEMANN CONCENTRATIE) OVPXXXXXX 14,27 Malaria sneltest OVPXXXXXX 23,45 SCHISTOSOMA (NA CONCENTRATIE D.M.V. CENTRIFUGEREN) OVPXXXXXX 25,88 VIROLOGISCH ONDERZOEK DOOR MIDDEL VAN CELKWEEK < 2 MEDIA OVPXXXXXX 29,41 VIROLOGISCH ONDERZOEK DOOR MIDDEL VAN CELKWEEK 2-3 MEDIA OVPXXXXXX 52,78 VIROLOGISCH ONDERZOEK DOOR MIDDEL VAN CELKWEEK > 3 MEDIA OVPXXXXXX 26,38 TYPERING VAN GEISOLEERD VIRUSSTAM OVPXXXXXX 9,88 HBS ANTIGEEN OVPXXXXXX 22,27 VIRUSDETECTIE IN KWEEK MET SPECIFIEKE ANTISERA OVPXXXXXX 10,72 ANTISTOFFEN, IGT, IGG OF IGA TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IMMUNOASSAY OVPXXXXXX 10,55 ANTISTOFFEN TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. CBR OF HAR PER BEPALING OVPXXXXXX 32,49 ANTISTOFTITERSTIJGING MET BEHULP VAN NEUTRALISATIE (2 BEPALINGEN) OVPXXXXXX 13,94 ANTISTOFFEN, IGM TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IF OVPXXXXXX 9,73 ANTISTOFFEN, IGT, IGG OF IGA TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IF OVPXXXXXX 12,98 ANTISTOFFEN, IGM TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IMMUNOASSAY OVPXXXXXX 19,66 Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch OVPXXXXXX 14,96 Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.

8 OVPXXXXXX 21,81 Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, mycologisch OVPXXXXXX 19,14 Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch OVPXXXXXX 18,57 Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch OVPXXXXXX 71,12 HYDROXY-INDOLAZIJNZUUR, 5-, KWANTITATIEF OVPXXXXXX 55,48 HYDROXYTRYPTAMINE, 5-, (5-HT) (SEROTONINE) OVPXXXXXX 9,87 VITAMINE B1, THIAMINE OVPXXXXXX 10,20 VITAMINE B6, PYRIDOXINE OVPXXXXXX 9,31 VITAMINE H, BIOTINE OVPXXXXXX 20,91 PORFOBILINOGEEN, KWALITATIEF OVPXXXXXX 7,98 PORFOBILINOGEEN, KWANTITATIEF OVPXXXXXX 32,50 Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling OVPXXXXXX 3,33 MICRO-ALBUMINE IN URINE OVPXXXXXX 22,44 VANILLYL-AMANDELZUUR (VMA) OVPXXXXXX 24,59 HOMOVANILLINE (HVA) OVPXXXXXX 151,30 AMINOZURENCHROMATOGRAM VIA KOLOMCHROMATOGRAFIE OVPXXXXXX 0,77 FENYLPYRODRUIVENZUUR, KWALITATIEF OVPXXXXXX 0,94 BLOED, KWALITATIEF (TABLET TEST) OVPXXXXXX 22,02 PREGNAANDIOL + PREGNAANTRIOL IN CYCLUSURINE OVPXXXXXX 34,42 HYDROXYPROLINE OVPXXXXXX 28,92 OXAALZUUR OVPXXXXXX 5,85 O2-VERZADIGING VAN HET ARTERIELE BLOED OVPXXXXXX 3,85 BLOEDGASSEN: PH, PCO2, PO2 EN/OF STANDAARDBICARBONAAT VAN HET ARTERIELE BLOED OVPXXXXXX 1,60 GAMMA-GLUTAMYL-TRANSPEPTIDASE OVPXXXXXX 31,06 IGG SUBKLASSEN OVPXXXXXX 12,52 VISCOSITEIT OVPXXXXXX 6,61 PRECIPITINEN OVPXXXXXX 7,81 APOLIPOPROTEINE A, B, C, E OVPXXXXXX 7,59 CORTISOL OVPXXXXXX 29,74 CORTISOL, VRIJ OVPXXXXXX 48,09 ALDOSTERON OVPXXXXXX 27,81 HYDROXYPROGESTERON, OVPXXXXXX 8,35 PROGESTERON OVPXXXXXX 12,46 TESTOSTERON OVPXXXXXX 16,81 TESTOSTERON, VRIJ OVPXXXXXX 37,94 ANDROSTANOLON (DIHYDROTESTOSTERON) OVPXXXXXX 25,48 ANDROSTEENDION OVPXXXXXX 23,07 DEHYDRO-EPI-ANDROSTERON (DHEA) OVPXXXXXX 8,94 DEHYDRO-EPI-ANDROSTERONSULFAAT (DHEA-S) OVPXXXXXX 8,17 SEX HORMONE BINDING GLOBULIN (SHBG) OVPXXXXXX 24,93 SOMATOMEDINE OVPXXXXXX 10,78 PREGNENOLON OVPXXXXXX 13,83 OESTRIOL BIJ GRAVIDAE OVPXXXXXX 9,46 OESTRON, OESTRADIOL, ELK OVPXXXXXX 24,59 GLUCAGON OVPXXXXXX 16,00 INSULINE OVPXXXXXX 24,36 INSULINE-ANTISTOFFEN OVPXXXXXX 20,41 C-PEPTIDE OVPXXXXXX 13,35 ACTH, CORTICOTROFINE OVPXXXXXX 6,66 LUTEINISEREND HORMOON (LH) OVPXXXXXX 6,13 FOLLIKELSTIMULEREND HORMOON (FSH)

9 OVPXXXXXX 11,24 THYROTROFINE (TSH) BINDING INHIBITOR OVPXXXXXX 10,97 THYROTROFINE (TSH) STIMULATING IMMUUNGLOBULINE OVPXXXXXX 10,29 HCG, HUMAAN CHORIONGONADOTROFINE, INTACT MOLECUUL OVPXXXXXX 14,53 HCG, BETA-HUMAAN CHORIONGONADOTROFINE OVPXXXXXX 22,68 HCG, BETAVRIJ-HUMAAN CHORIONGONADODROFINE OVPXXXXXX 11,42 HCS, HPL, HUMAAN CHORIONSOMATOTROFINE OVPXXXXXX 16,15 GROEIHORMOON, HGH, SOMATROPINE OVPXXXXXX 9,34 VASOPRESSINE (ANTIDIURETISCH HORMOON, ADH) OVPXXXXXX 6,22 PROLACTINE (PRL) OVPXXXXXX 12,54 Anti Mulleriaans Hormoon (AMH) OVPXXXXXX 5,38 THYROXINE (VRIJ T4) OVPXXXXXX 6,00 TRIJOODTHYRONINE (VRIJ T3) OVPXXXXXX 4,66 THYROTROFINE (TSH) OVPXXXXXX 12,86 THYROXINEBINDEND GLOBULINE (TBG) OVPXXXXXX 5,35 THYROXINE (T4) OVPXXXXXX 5,99 TRIJOODTHYRONINE (T3) OVPXXXXXX 5,74 FOLIUMZUUR OVPXXXXXX 6,32 VITAMINE B12, CYANOCOBALAMINE OVPXXXXXX 26,27 OSTEOCALCINE OVPXXXXXX 30,15 TRANSCORTINE (CORTICOSTEROIDBINDEND GLOBULINE, CBG) OVPXXXXXX 12,36 ANTISTOFFEN TEGEN SPECIFIEK HUMAAN WEEFSEL OVPXXXXXX 12,29 ALLERGENEN, (SPECIFIEK IGE ANTISTOF TEGEN, RAST) OVPXXXXXX 16,17 ALLERGENEN, SCREENING OP INHALATIE-ALLERGIE OVPXXXXXX 8,34 BLOEDGROEP BEPALINGEN NIET VALLENDE ONDER ABO, RHESUS (DUFFY, KELL, ETC.) PER BLOEDGROEP OVPXXXXXX 7,70 PROSTAAT ZURE FOSFATASE (ANTIGEEN) OVPXXXXXX 6,51 PROSTAATSPECIFIEK ANTIGEEN (PSA) OVPXXXXXX 23,57 NEURONSPECIFIEK ENOLASE (NSE) OVPXXXXXX 20,22 CARCINOOM ANTIGEEN (CA), ELK OVPXXXXXX 30,40 THYREOGLOBULINE OVPXXXXXX 11,06 CARCINO-EMBRYONAAL ANTIGEEN (CEA) OVPXXXXXX 18,17 ALFA-FOETOPROTEINE (AFP) OVPXXXXXX 13,39 BETA-2-MICROGLOBULINE OVPXXXXXX 64,13 CALCITONINE OVPXXXXXX 15,60 GASTRINE OVPXXXXXX 47,29 INHIBINE OVPXXXXXX 10,51 PARATHORMOON (PTH) OVPXXXXXX 22,98 RENINE OVPXXXXXX 10,47 DNA-ANTISTOFFEN (KWANTITATIEF) OVPXXXXXX 6,58 FERRITINE OVPXXXXXX 34,62 SLAAPMIDDELEN, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE OVPXXXXXX 18,17 BENZODIAZEPINEN, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE OVPXXXXXX 24,92 ANTIDEPRESSIVA, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE OVPXXXXXX 20,46 OPIUMWET, IDENTIFICATIE MIDDEL VALLENDE ONDER DE OPIUMWET, CHROMATOGRAFISCH, PER COMPONENT OVPXXXXXX 3,05 Opiumwet, identificatie middel vallende onder de Opiumwet m.b.v. immunoassay, per component (zie ook ) OVPXXXXXX 29,64 Opiumwet, identificatie middel vallende onder de Opiumwet m.b.v. immunoassay, totaal maximaal per keer OVPXXXXXX 30,68 OPIUMWET, KWANTIFICATIE MIDDEL VALLENDE ONDER DE OPIUMWET, CHROMATOGRAFISCH OVPXXXXXX 25,05 DIURETICA, SCREENING OVPXXXXXX 11,45 ALCOHOL, KWANTITATIEF MET IDENTIFICATIE OVPXXXXXX 3,92 KOOLMONOXIDE, KWANTITATIEF MET IDENTIFICATIE IN BLOED OVPXXXXXX 30,19 METALEN (ZWAAR) KWALITATIEF EN/OF KWANTITATIEF PER ELEMENT (UITGEZONDERD LOOD) MET VLAMLOZE AAS OVPXXXXXX 17,51 METALEN (ZWAAR) KWALITATIEF EN/OF KWANTITATIEF PER ELEMENT, MET AAS VLAM, MAXIMAAL PER KEER

10 OVPXXXXXX 9,56 ANTI-EPILEPTICA, M.B.V IMMUNOASSAY, ELK OVPXXXXXX 18,39 ANTI-EPILEPTICA, M.B.V. CHROMATOGRAFIE, ELK OVPXXXXXX 18,50 ALUMINIUM OVPXXXXXX 10,65 ANALGETICA/ANTIRHEUMATICA, M.B.V. IMMUNOASSAY OVPXXXXXX 28,25 ANALGETICA/ANTIRHEUMATICA, CHROMATOGRAFISCH OVPXXXXXX 9,91 NICOTINE/COTININE M.B.V. IMMUNOASSAY OVPXXXXXX 19,06 NICOTINE/COTININE, CHROMATOGRAFISCH OVPXXXXXX 18,92 LOOD, KWANTITATIEF M.B.V. AAS IN BLOED OVPXXXXXX 18,35 IMMUNOMODULANTIA / IMMUNOSUPPRESSIVA M.B.V. IMMUNOASSAY OVPXXXXXX 31,94 IMMUNOMODULANTIA / IMMUNOSUPPRESSIVA M.B.V. CHROMATOGRAFIE OVPXXXXXX 19,86 BETABLOKKER, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V CHROMATOGRAFIE OVPXXXXXX 11,20 THEOFYLLINE, KWANTITATIEF, CHROMATOGRAFISCH OVPXXXXXX 28,05 ANTIPSYCHOTICA (NEUROLEPTICA), IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE OVPXXXXXX 31,41 CARDIACA, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V. CHROMATOGRAFIE OVPXXXXXX 9,60 CARDIACA, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V. IMMUNOASSAY OVPXXXXXX 21,41 METHOTREXAAT MET IMMUNOASSAY, INCLUSIEF EVENTUELE HERBEPALINGEN OVPXXXXXX 11,23 ANTIMICROBIELE MIDDELEN, MENGSEL, MICROBIOLOGISCHE BEPALING OVPXXXXXX 10,30 ANTIMICROBIELE MIDDELEN, M.B.V. IMMUNOASSAY OVPXXXXXX 27,66 ANTIMICROBIELE MIDDELEN, M.B.V. CHROMATOGRAFIE OVPXXXXXX 27,37 ANTICOAGULANTIA, M.B.V. CHROMATOGRAFIE OVPXXXXXX 4,93 LITHIUM OVPXXXXXX 10,49 THEOFYLLINE, M.B.V. IMMUNOASSAY OVPXXXXXX 20,36 GENEESMIDDEL, EIWITVRIJE FRACTIE (NAAST EEN ANDER NUMMER IN DIT TARIEF) PER MONSTER OVPXXXXXX 24,14 Geneesmiddel (functietest met) waarvan kwantitatieve bepaling elders in het tarief wordt aangegeven OVPXXXXXX 18,39 Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, voorproeven (kleurproeven, immunoassays waaronder paracetamol) OVPXXXXXX 26,99 Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, alcoholen met GLC OVPXXXXXX 27,06 Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, m.b.v. een chromatografische techniek OVPXXXXXX 78,33 Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, m.b.v. een chromatografische techniek en hierbij de kwantificatie van de hoofdcomponent OVPXXXXXX 25,06 LANDBOUWGIFTEN, CHROMATOGRAFISCH OVPXXXXXX 40,47 ORGANISCHE OPLOSMIDDELEN, CHROMATOGRAFISCH OVPXXXXXX 2,77 FRUCTOSAMINE OVPXXXXXX 8,64 GEGLYCEERDE HEMOGLOBINE OVPXXXXXX 5,74 HBALC OVPXXXXXX 10,76 SIKKELCEL TEST OVPXXXXXX 1,53 BILIRUBINE, KWANTITATIEF TOTAAL OF DIRECT, ELK OVPXXXXXX 2,27 Lipasebepaling - op alle materialen, exclusief fecaal materiaal (zie ) OVPXXXXXX 2,23 CHOLESTEROL, HDL OVPXXXXXX 17,37 ANTITRYPSINE TYPERING, ALFA-I OVPXXXXXX 7,55 Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling OVPXXXXXX 14,86 IMMUNO-ELECTROFORESE MET ANTISERUM, INCLUSIEF EVENTUELE DETERMINATIE OVPXXXXXX 7,21 GLUCOSE-INSULINE TOLERANTIETEST (INCLUSIEF URINE PORTIES) OVPXXXXXX 21,21 KOPER OVPXXXXXX 8,23 BENCE JONES EIWIT OVPXXXXXX 23,69 ALBUMINE-IGG RATIO (IN SERUM EN LIQUOR CEREBROSPINALIS) OVPXXXXXX 3,47 KWANTITATIEVE BEPALING VAN EEN IMMUNOGLOBULINE, NEFELOMETRISCH OVPXXXXXX 7,44 PREALBUMINE OVPXXXXXX 6,69 ALBUMINE IN LIQUOR CEREBROSPINALIS OVPXXXXXX 7,89 KAPPA KETENS, VRIJ OF GEBONDEN, ELK

11 OVPXXXXXX 7,81 LAMBDA KETENS, VRIJ OF GEBONDEN, ELK OVPXXXXXX 32,45 IMMUNO-ELECTROFORESE VAN LIQUOR, NA CONCENTRATIE OVPXXXXXX 1,48 Eiwitbepaling - op alle materialen, exclusief fecaal materiaal (zie ) OVPXXXXXX 1,26 ALBUMINE OVPXXXXXX 7,24 MYOGLOBINE OVPXXXXXX 9,92 GLYCOPROTEINE, ALFA-I-ZURE OVPXXXXXX 7,82 ANTITRYPSINE, ALFA-I OVPXXXXXX 1,68 ALAT, SGPT, TRANSAMINASE OVPXXXXXX 1,43 MELKZUUR DEHYDROGENASE (LDH) OVPXXXXXX 8,66 Bepaling Lysozyme in bloed OVPXXXXXX 1,54 KREATINE-FOSFOKINASE OVPXXXXXX 1,57 ALKALISCHE FOSFATASE OVPXXXXXX 3,83 CK-MB, KREATINE-FOSFOKINASE ISO-ENZYM OVPXXXXXX 7,78 TROPONINE, CARDIALE ISOVORM OVPXXXXXX 8,51 CERULOPLASMINE OVPXXXXXX 7,74 CRYOGLOBULINE, KWANTITATIEF OVPXXXXXX 7,87 COLLOID OSMOLALITEIT (COLLOID OSMOTISCHE DRUK) OVPXXXXXX 14,19 KWEEKPROEF < 2 MEDIA, BACTERIOLOGISCH OVPXXXXXX 17,63 KWEEKPROEF 2-3 MEDIA, BACTERIOLOGISCH OVPXXXXXX 23,91 KWEEKPROEF > 3 MEDIA, BACTERIOLOGISCH OVPXXXXXX 26,13 BLOEDKWEEK (AEROOB + ANAEROOB) OVPXXXXXX 8,68 DETERMINATIE MICRO-ORGANISMEN, BACTERIOLOGISCH OVPXXXXXX 13,71 KWEEKPROEF < 2 MEDIA, MYCOLOGISCH OVPXXXXXX 18,74 KWEEKPROEF 2-3 MEDIA, MYCOLOGISCH OVPXXXXXX 25,78 KWEEKPROEF > 3 MEDIA, MYCOLOGISCH OVPXXXXXX 8,73 DETERMINATIE MICRO-ORGANISMEN, MYCOLOGISCH OVPXXXXXX 12,71 CIRCULERENDE IMMUUNCOMPLEXEN, PER COMPONENT OVPXXXXXX 4,74 KRUISPROEF IN ZOUT-ALBUMINE-MILIEU OVPXXXXXX 3,84 KRUISPROEF, VOLLEDIG (3 METHODEN) OVPXXXXXX 9,10 LYMFOCYTEN SUBPOPULATIE, EERSTE ANTISTOF OVPXXXXXX 4,93 LYMFOCYTEN SUBPOPULATIE, TWEEDE EN ELKE VOLGENDE ANTISTOF OVPXXXXXX 158,14 HLA-A, B, C, TYPERING OVPXXXXXX 27,74 HLA-B OVPXXXXXX 6,66 MICROSCOPIE VAN PUNCTATEN (ANDERS DAN STERNUMPUNCTAAT), STANDAARD KLEURING EN BEOORDELING OVPXXXXXX 4,01 Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling OVPXXXXXX 1,60 LEUCOCYTEN, ENKELVOUDIGE BEPALING OVPXXXXXX 21,70 TROMBELASTOGRAM, EERSTE ONDERZOEK OVPXXXXXX 22,78 TROMBELASTOGRAM, HERHALINGEN OVPXXXXXX 5,82 HAPTOGLOBINE OVPXXXXXX 19,88 BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII STOL ACTIVITEIT OVPXXXXXX 11,93 BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII,VON WILLEBRAND FACTOR, RISTOCETINEFACTOR OVPXXXXXX 34,91 BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII RELATED ANTIGEEN OVPXXXXXX 23,46 BLOEDSTOLLINGSFACTOR XI OVPXXXXXX 13,34 BLOEDSTOLLINGSFACTOR XII OVPXXXXXX 3,47 APTT, GEACTIVEERDE PARTIELE TROMBOPLASTINETIJD OVPXXXXXX 9,07 FIBRINOGEEN SPLITSINGSPRODUKTEN, KWANTITATIEF OVPXXXXXX 2,74 FIBRINE/FIBRINOGEEN DEGRADATIE PRODUKTEN (FDP) D-DIMEERTEST, SEMIKWANTITATIEF OVPXXXXXX 9,88 FIBRINE/FIBRINOGEEN DEGRADATIE PRODUKTEN, KWANTITATIEF OVPXXXXXX 9,23 FIBRINOPEPTIDE-A OVPXXXXXX 9,86 ANTITROMBINE III ACTIVITEIT

12 OVPXXXXXX 11,64 PORFYRINES URO-, COPRO-, PROTO-, IN ERYTROCYTEN, KWANTITATIEF OVPXXXXXX 13,36 PROTEINE C ACTIVITEIT OVPXXXXXX 21,49 PROTEINE C ANTIGEEN OVPXXXXXX 13,33 PROTEINE S TOTAAL ANTIGEEN OVPXXXXXX 15,08 PROTEINE S VRIJ ANTIGEEN OVPXXXXXX 15,61 OPWERKEN VAN SPERMA TEN BEHOEVE VAN FERTILISATIE OVPXXXXXX 7,21 ZWANGERSCHAPSREACTIE UIT SERUM OVPXXXXXX 27,13 HCG KWANTITATIEF UIT SERUM OVPXXXXXX 18,27 Baarmoederslijmonderzoek op: aspect, ph, varentest en aanwezigheid van epitheel, erytrocyten, leucocyten, bacteriën OVPXXXXXX 26,69 Sperma onderzoek (uitgebreid), tenminste omvattende bepaling van volume, viscositeit, dichtheid van spermatozoën, ph, motiliteit, aantal en aard rondcellen OVPXXXXXX 24,28 IJZER(PLASMA-IJZER)TURNOVER (PIT), BEPALING VAN DE ERYTROCYTEN-IJZERTURNOVER OVPXXXXXX 8,99 ACETYLGLUCOSEAMINIDASE, N OVPXXXXXX 31,46 KINKHOEST-SEROLOGIE (IGM + IGG) OVPXXXXXX 26,20 ALLERGIE-ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-B/CLB-C) OVPXXXXXX 25,45 ANTISTOFFEN TEGEN WEEFSELANTIGENEN, BIJZONDER (CLB-B) OVPXXXXXX 20,35 REUMAFACTOREN (ELISA) (CLB-B) OVPXXXXXX 29,84 AUTO-IMMUUNZIEKTEN, OVERIGE, BIJZONDER (CLB-C) OVPXXXXXX 33,88 BLOEDCELCHEMIE, ROOD, BIJZONDER (CLB-B) OVPXXXXXX 85,57 BLOEDCELCHEMIE, ROOD, BIJZONDER (CLB-C) OVPXXXXXX 152,78 BLOEDCELCHEMIE, WIT, BIJZONDER (CLB-C) OVPXXXXXX 24,25 BLOEDSTOLLINGSFACTOREN, BIJZONDER (CLB-C) OVPXXXXXX 41,72 BLOEDGROEP ERYTROCYTENSEROLOGIE, BIJZONDER (CLB-B) OVPXXXXXX 18,90 BLOEDGROEP ERYTROCYTENSEROLOGIE, BIJZONDER (CLB-C) OVPXXXXXX 77,62 HLA-B27 BEVESTIGING (CLB-B) OVPXXXXXX 177,57 HLA-OVERIGE BIJZONDERE ONDERZOEKEN (CLB-C) OVPXXXXXX 22,83 COMPLEMENTFACTOREN-IMMUNOCHEMIE, BIJZONDER (CLB-C) OVPXXXXXX 15,20 IMMUNOCHEMISCHE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-B) OVPXXXXXX 22,71 IMMUNOCHEMISCHE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-C) OVPXXXXXX 47,05 IMMUNOCYTOLOGIE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-B) OVPXXXXXX 150,57 IMMUNOCYTOLOGIE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-C) OVPXXXXXX 25,98 KLINISCHE VIRO IMMUNOLOGIE, BIJZONDER (CLB-B) OVPXXXXXX 84,82 KLINISCHE VIRO IMMUNOLOGIE, BIJZONDER (CLB-C) OVPXXXXXX 44,04 IMMUNOGENETICA, BIJZONDER (CLB-B) OVPXXXXXX 73,67 LEUCOCYTEN-/TROMBOCYTENSEROLOGIE, BIJZONDER (CLB-C) OVPXXXXXX 4,79 Registratietarief (inclusief oproep) in het kader van multidisciplinaire zorgverlening bij chronische aandoeningen OVPXXXXXX 6,58 Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratorium bloedonderzoeken, exclusief bloedafname OVPXXXXXX 3,88 Toeslag op ordertarief bij decentrale afname van patiëntmateriaal OVPXXXXXX 10,85 Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief bloedafname OVPXXXXXX 8,04 Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken OVPXXXXXX 12,97 CLB-referentietarief OVPXXXXXX 8,86 INR-BEPALING (INCL. ORDERTARIEF) OVPXXXXXX 112,03 Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder röntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiënten) OVPXXXXXX 168,09 Directe percutane arteriële punctie OVPXXXXXX 393,39 Al dan niet selectief onderzoek via percutane arteriële catheterisatie OVPXXXXXX 315,68 Al dan niet selectief onderzoek via percutane veneuze catheterisatie - alleen een venapunctie is inbegrepen in het desbetreffende codenummer zoals b.v en OVPXXXXXX 139,32 Planigrafie algemeen OVPXXXXXX 204,11 Diagnostische punctie of biopsie van niet palpabele afwijkingen of organen, onder CT-controle OVPXXXXXX 116,22 Diagnostische punctie of biopsie van niet palpabele afwijkingen of organen, onder röntgencontrole.

13 OVPXXXXXX 116,22 Diagnostische punctie of biopsie van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle OVPXXXXXX 110,05 Volledig botdensitometrisch onderzoek met DEXA-apparatuur, ongeacht het aantal onderzochte anatomische gebieden en ongeacht het aantal zittingen OVPXXXXXX 1.447,42 Percutane transluminale angioplastiek (PTA) stenose van de andere niet-coronaire vaten (zie voor occlusie) OVPXXXXXX 1.509,12 Embolisatie van vaten OVPXXXXXX 436,12 Plaatsen stent (vasculair, urinewegen, enteraal, galwegen, traanwegen) OVPXXXXXX 528,68 Inbrengen van een aorta stentgraft in samenwerking met een chirurgisch team OVPXXXXXX 40,96 Radiologisch onderzoek hersenschedel of deel ervan inclusief neusbeen OVPXXXXXX 257,64 MRI hersenen bij epilepsie - uitgebreid OVPXXXXXX 245,95 MRI hersenen - met contrast OVPXXXXXX 241,10 MRI hersenen - standaard OVPXXXXXX 141,06 CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel OVPXXXXXX 72,05 ECHOGRAFIE VAN DE SCHEDEL (NIET BEDOELD WORDT DE MID-LINE ECHO) OVPXXXXXX 135,17 Echografie carotide, al dan niet inclusief haematotachografisch onderzoek van de cerebropetale vaten OVPXXXXXX 38,19 Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid OVPXXXXXX 137,25 CT onderzoek van de aangezichtsschedel, met of zonder intraveneus contrast OVPXXXXXX 73,50 ECHOGRAFIE VAN HET AANGEZICHT EN/OF NEUSBIJHOLTEN OVPXXXXXX 59,84 SKELETVRIJE OPNAME OOGBOL EN/OF LOCALISATIE CORPUS ALIENUM IN OOG(KAS) OVPXXXXXX 86,55 Radiologisch onderzoek ductus naso-lacrimalis OVPXXXXXX 67,15 Echografie orbita inclusief oogbol OVPXXXXXX 44,61 Radiologisch onderzoek petrosum, mastoïd of deel ervan, een of meerdere projecties OVPXXXXXX 202,40 CT onderzoek van het petrosum, multidirectioneel onderzoek met reconstructies tbv afbeelden binnen- of middenoorpathologie. Dit codenummer is niet bedoeld voor de analyse van brughoektumoren OVPXXXXXX 250,98 MRI achterste schedelgroeve OVPXXXXXX 53,85 PARTIELE GEBITSSTATUS OVPXXXXXX 53,85 VOLLEDIGE GEBITSSTATUS OF PANORAMIXOPNAME OVPXXXXXX 52,86 Radiologisch onderzoek mandibula, kaakgewricht(en) of deel ervan - localisatie speekselsteen OVPXXXXXX 157,83 SIALOGRAFIE OVPXXXXXX 77,97 ECHOGRAFIE VAN DE SCHILDKLIER EN/OF HALS OVPXXXXXX 64,65 Radiologisch onderzoek gehele wervelkolom inclusief sacrum en os coccigis en overzichtsopname sacroiliacale gewrichten OVPXXXXXX 140,14 CT ONDERZOEK VAN DE WERVELKOLOM OVPXXXXXX 46,77 Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan OVPXXXXXX 232,74 MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang OVPXXXXXX 38,27 Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan OVPXXXXXX 248,71 MRI thoracale wervelkolom OVPXXXXXX 41,24 Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten OVPXXXXXX 213,93 MRI lumbosacrale wervelkolom OVPXXXXXX 43,47 Speciaal gericht radiologisch onderzoek sacroiliacale gewrichten en/of os coccygis OVPXXXXXX 134,63 Inbrengen van intrathecaal of intra-articulair contrast door de radioloog, t.b.v. MRI of CT OVPXXXXXX 59,25 Radiologisch onderzoek gehele schouder, arm en hand OVPXXXXXX 188,68 FLEBOGRAFIE VAN EEN ARM INCLUSIEF DE BENODIGDE VENAPUNCTIE OVPXXXXXX 143,00 CT ONDERZOEK VAN DE BOVENSTE EXTREMITEITEN, MET OF ZONDER INTRAVENEUS CONTRAST OVPXXXXXX 80,33 ECHOGRAFIE VAN DE BOVENSTE EXTREMITEITEN OVPXXXXXX 243,38 MRI schouder(s)/bovenste extremiteit(en) OVPXXXXXX 43,38 Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm OVPXXXXXX 134,87 Arthrografie schoudergewricht OVPXXXXXX 38,43 Radiologisch onderzoek elleboog en/of onderarm OVPXXXXXX 126,69 Arthrografie elleboogsgewricht OVPXXXXXX 37,17 Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers OVPXXXXXX 126,69 Arhthrografie polsgewricht OVPXXXXXX 50,42 Lengteprognose op handwortelskelet en/of skeletleeftijdbepaling.

14 OVPXXXXXX 103,05 Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname OVPXXXXXX 41,12 Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting OVPXXXXXX 172,29 CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel OVPXXXXXX 113,82 ECHOGRAFIE VAN HET HART EN/OF DE THORAX OVPXXXXXX 235,25 MRI thorax(wand), mamma en mediastinum OVPXXXXXX 204,68 Multislice CT-hart inclusief voor- en nabespreking met cardioloog OVPXXXXXX 127,90 Multislice CT-hart tbv Ca2+-bepaling inclusief voor- en nabespreking met cardioloog OVPXXXXXX 315,29 MRI-hart OVPXXXXXX 346,83 MRI-hart met dobutamine stress-test OVPXXXXXX 292,81 Radiologisch onderzoek aorta thoracalis, aortaboog, inclusief bij dit onderzoek in beeld komende zijtakken OVPXXXXXX 95,61 Radiologisch onderzoek arteria pulmonalis, rechtszijdig angiocardiogram OVPXXXXXX 175,44 Radiologisch onderzoek arteriae coronariae OVPXXXXXX 126,69 Laryngo- en/of bronchografie OVPXXXXXX 144,52 CT onderzoek van de luchtwegen, met of zonder intraveneus contrastmiddel OVPXXXXXX 41,47 Radiologisch onderzoek larynx en trachea inclusief struma-onderzoek al of niet met oesofaguscontrast OVPXXXXXX 41,99 Radiologisch onderzoek ribben en/of sternum OVPXXXXXX 88,75 Mammografie, al of niet met contrast in melkgangen (excl. mammografie - 3D, zie ) OVPXXXXXX 56,93 BEOORDELING SPECIMINA, MAMMATUMOR PER OPERATIEVE ZITTING OVPXXXXXX 165,26 LOCALISATIE MAMMATUMOR OVPXXXXXX 81,65 Echografie van mamma OVPXXXXXX 43,62 Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen OVPXXXXXX 167,63 CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel OVPXXXXXX 85,28 Echografie van de buikorganen OVPXXXXXX 235,73 Abcesdrainage met echografie OVPXXXXXX 289,55 MRI abdomen OVPXXXXXX 126,91 Radiologisch onderzoek slokdarm OVPXXXXXX 134,76 Radiologisch onderzoek maag en duodenum inclusief doorlichten van de slokdarm en inclusief dunne darm passage OVPXXXXXX 62,13 INBRENGEN MAAG- OF DUODENUMSONDE OVPXXXXXX 505,53 Percutane gastro- of jejunostomie, de verrichting omvat de punctie, catheterisatie en inbrengen van de catheter OVPXXXXXX 196,40 Radiologisch onderzoek dunne darm als zelfstandig onderzoek inclusief contrastvloeistof OVPXXXXXX 165,55 Radiologisch onderzoek dikke darm OVPXXXXXX 672,37 Drainageprocedure galblaas of galwegen, met röntgen OVPXXXXXX 376,78 Drainageprocedure galblaas of galwegen, met echografie OVPXXXXXX 224,01 Doorlichting bij ERCP, assistentie scopist, het maken en het beoordelen van de foto s OVPXXXXXX 90,00 HERNIOGRAFIE, MET BEHULP VAN INTRAPERITONEAAL INGEBRACHTE CONTRASTVLOEISTOF OVPXXXXXX 112,40 Radiologisch onderzoek urinewegen, intraveneus contrast inclusief eventuele latere en tomografische opnamen OVPXXXXXX 274,11 MRI bekken OVPXXXXXX 114,35 ANTEGRADE PYLEOGRAFIE OVPXXXXXX 712,69 Nefrostomie bij afvloedbelemmering, met röntgen OVPXXXXXX 498,09 Nefrostomie bij afvloedbelemmering, met echografie OVPXXXXXX 165,69 RETROGRADE CYSTO-EN/OF URETHROGRAFIE, INCLUSIEF EVENTUEEL MICTIE- EN INCONTINENTIEONDERZOEK OVPXXXXXX 377,96 FLEBOGRAFIE VAN SPERMATICA OVPXXXXXX 78,84 ECHOGRAFIE VAN HET SCROTUM OVPXXXXXX 140,78 HYSTERO-SALPINGOGRAFIE OVPXXXXXX 63,68 Echografie à vue in verband met zwangerschap mits de röntgenoloog het fluorescentiebeeld persoonlijk beoordeelt OVPXXXXXX 294,97 Radiologisch onderzoek abdominale aorta inclusief bij dit onderzoek afgebeelde zijtakken en beenarteriën OVPXXXXXX 55,47 Radiologisch onderzoek gehele been en/of voet OVPXXXXXX 292,53 Radiologisch onderzoek arteriën van het been OVPXXXXXX 219,69 Flebografie van een been - inclusief de benodigde venapunctie OVPXXXXXX 159,49 CT van het bekken inclusief inbrengen orale en/of rectale contraststof. Met of zonder toediening van een intraveneus contrastmiddel.

15 OVPXXXXXX 78,84 Echografie onderste extremiteit OVPXXXXXX 239,23 MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en) OVPXXXXXX 296,27 Flebografie van het bekken OVPXXXXXX 165,54 CT ONDERZOEK VAN DE ONDERSTE EXTREMITEITEN, MET OF ZONDER INTRAVENEUS CONTRAST OVPXXXXXX 42,99 Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht OVPXXXXXX 113,37 Arthrografie heupgewricht OVPXXXXXX 41,33 Radiologisch onderzoek bovenbeen OVPXXXXXX 39,23 Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen OVPXXXXXX 125,33 Arthrografie kniegewricht OVPXXXXXX 37,55 Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen OVPXXXXXX 53,66 Beoordeling radiologisch onderzoek voor derden OVPXXXXXX 79,24 Rijbewijs: rapporten op verzoek CBR voor rekening van de te keuren persoon (houder resp. aanvrager rijbewijs) omvat 15 min patiëntgeb. tijd en 15 min indirecte tijd (inlezen en rapport schrijven) OVPXXXXXX 79,24 Rijbewijs: rapporten op verzoek politie, voor rekening van centraal bureau rijvaardigheidsbewijzen (CBR) omvat 15 min. patiëntgebonden tijd en 15 min. indirecte tijd (inlezen en rapport schrijven) OVPXXXXXX 39,61 Rijbewijs:rapport op verzoek CBR voor rekening te keuren houder/aanvrager rijbewijs, toeslag icm , per 15 min extra direc.pat.geb tijd of (met voorw.) per 15 min extra indir.tijd,max.2 toeslag OVPXXXXXX 39,61 Rijbewijs: rapporten op verzoek politie voor rekening van CBR, toeslag icm , per 15 min. extra direct patiënt.geb tijd of per 15 minuten extra indirecte tijd met een maximum van 4 toeslagen OVPXXXXXX 77,10 Schriftelijke informatieverstrekking aan bedrijfsarts, verzekeringsarts of het centraal bureau rijvaardigheidsbewijzen (CBR) OVPXXXXXX 194,47 SPEEKSELKLIERONDERZOEK (AL OF NIET MET INTERVENTIE) OVPXXXXXX 159,75 SCHILDKLIER UPTAKE-METING OVPXXXXXX 212,34 SCHILDKLIERSCINTIGRAFIE OVPXXXXXX 211,64 STATISCH SKELETONDERZOEK OVPXXXXXX 207,90 MEERFASEN SKELETONDERZOEK OVPXXXXXX 69,87 Skeletdensitometrie gehele lichaam. Hieronder valt niet het onderzoek met DEXA-apparatuur OVPXXXXXX 144,69 Skeletdensitometrie heupen OVPXXXXXX 145,41 Skeletdensitometrie lumbale wervelkolom OVPXXXXXX 296,96 Ejectiefractie L.V. met wandbewegingsanalyse OVPXXXXXX 216,86 LONGPERFUSIEONDERZOEK OVPXXXXXX 213,48 LONGVENTILATIEONDERZOEK MET EDELGASSEN OF AEROSOLEN OVPXXXXXX 290,92 LYMFEKLIERONDERZOEK MET AFVLOEDMETING (092) OVPXXXXXX 379,38 Schildwachtklierprocedure met bijbehorende beeldvorming OVPXXXXXX 210,85 NIERONDERZOEK STATISCH (DMSA) OVPXXXXXX 359,83 Renografie met farmacologische interventie OVPXXXXXX 445,36 Tumorlokalisatie mbv Ga,Tl, V DMSA e.d. (156) OVPXXXXXX 786,64 ABCES/ONTSTEKINGSLOKALISATIE MET BEHULP VAN GELABELDE LEUKO S OVPXXXXXX 298,17 ORGAANPERFUSIE (VOOR ZOVER NIET APART VERMELD) (155) OVPXXXXXX 273,52 BEPALING GALZUURMETABOLISME OVPXXXXXX 90,67 C14-UREUMADEMTEST OVPXXXXXX 673,63 SPECT van hersendoorbloeding OVPXXXXXX 947,89 SPECT van receptoren in hersenen OVPXXXXXX 200,70 SPECT VAN SKELET DETAIL OVPXXXXXX 251,84 SPECT VAN MYOCARD RUST OVPXXXXXX 326,21 SPECT VAN MYOCARD INSPANNING MET STRESS-TEST OVPXXXXXX 261,20 SPECT VAN HARTKAMERS ECG-GETRIGGERD, RUST MET EF- BEREKENING (244) OVPXXXXXX 308,60 SPECT VAN HARTKAMERS ECG-GETRIGGERD MET EF-BEREKENING, INSPANNING EN STRESS-TEST (244) OVPXXXXXX 282,97 SPECT VAN ABDOMEN OVPXXXXXX 326,13 BEHANDELING HYPERTHYREOIDIE MET I OVPXXXXXX 588,65 BEHANDELING SCHILDKLIERTUMOREN MET I-131 (401) OVPXXXXXX 18,43 CONSULT, NIET GEVOLGD DOOR EEN NUCLEAIR GENEESKUNDIGE BEHANDELING.

16 OVPXXXXXX 761,98 PET PARTIEEL (NEUROLOGISCH, CARDIOLOGISCH) OVPXXXXXX 933,79 PET WB (WHOLE BODY), ONCOLOGIE OVPXXXXXX 164,74 SCEN-CONSULTATIE 14B ,11 Een beperkt advies voor vragen die te maken hebben met erfelijkheid ten behoeve van de gynaecologie bij erfelijkheidsadvies 14B ,32 Een beperkt advies voor vragen die te maken hebben met erfelijkheid bij erfelijkheidsonderzoek 14B ,46 Onderzoek naar aangeboren of erfelijke afwijkingen waarbij een instrument ingebracht wordt bij erfelijkheidsonderzoek 14B ,66 Meer dan 2 routine onderzoeken bij erfelijkheidsonderzoek 14B ,59 Uitgebreide operatie bij verminderde vruchtbaarheid man 14B ,93 Injectie van sperma met stimulatie - punctie - labonderzoek en eventuele terugplaatsing bij Verminderde vruchtbaarheid 14B ,97 Operatie aan de eileider(s) bij Verminderde vruchtbaarheid 14B ,05 Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij verminderde vruchtbaarheid man 14B ,78 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij verminderde vruchtbaarheid man 14B ,30 Operatie bij verminderde vruchtbaarheid man 14B ,67 IVF-behandeling met stimulatie - punctie - labonderzoek en eventuele terugplaatsing bij Verminderde vruchtbaarheid 14B ,39 Kijkoperatie en behandeling in de buikholte bij verminderde vruchtbaarheid 14B ,18 Meer dan 2 dagbehandelingen of polikliniekbezoeken en/of onderzoeken bij verminderde vruchtbaarheid man 14B ,32 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij verminderde vruchtbaarheid man 14B ,32 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij verminderde vruchtbaarheid man 14B ,54 Verkrijgen van sperma door middel van een operatie bij verminderde vruchtbaarheid man 14B ,44 Injectie van sperma met punctie - labonderzoek en eventuele terugplaatsing bij Verminderde vruchtbaarheid 14B ,61 Kijkoperatie en onderzoek in de baarmoeder en/of buikholte bij verminderde vruchtbaarheid 14B ,79 1 of 2 polikliniekbezoeken bij verminderde vruchtbaarheid man 14B ,85 IVF-behandeling met punctie - labonderzoek en eventuele terugplaatsing bij Verminderde vruchtbaarheid 14B ,07 IVF-behandeling of injectie van sperma - met stimulatie en punctie bij Verminderde vruchtbaarheid 14B ,41 Injectie van sperma met labonderzoek en eventuele terugplaatsing bij Verminderde vruchtbaarheid 14B ,95 IVF-behandeling met labonderzoek en eventuele terugplaatsing bij Verminderde vruchtbaarheid 14B ,54 IVF-behandeling of injectie van sperma - met punctie bij Verminderde vruchtbaarheid 14B ,41 IVF-behandeling of injectie van sperma - met stimulatie bij Verminderde vruchtbaarheid 14B ,28 Kunstmatige inseminatie bij Verminderde vruchtbaarheid 14B ,44 Inbrengen van zaadcellen in de baarmoederholte bij Verminderde vruchtbaarheid 14B ,46 Hormoonbehandeling bij Verminderde vruchtbaarheid 14B ,04 Screening van geslachtscellen bij Verminderde vruchtbaarheid 14B ,33 1 of 2 polikliniekbezoeken bij verminderde vruchtbaarheid 14B ,80 Onderzoeken van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14B ,55 Onderzoeken van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie tijdens een ziekenhuisopname bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14B ,93 Onderzoeken van de donor - voorafgaand aan transplantatie bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14B ,98 Onderzoeken van de donor - voorafgaand aan transplantatie tijdens een ziekenhuisopname bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14B ,79 Darmverwijdering bij de donor bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14B ,05 Darmverwijdering bij de donor tijdens een ziekenhuisopname bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14B ,43 Darmtransplantatie bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14B ,52 Darmtransplantatie tijdens een ziekenhuisopname bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14B ,05 Nazorg na transplantatie bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14B ,38 Nazorg na transplantatie tijdens een ziekenhuisopname bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14B ,33 Verwijderen van een nier bij de donor bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14B ,91 Verwijderen van een nier bij de donor tijdens een ziekenhuisopname bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14B ,11 Verwijderen van een deel van de lever bij de donor bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14B ,54 Verwijderen van een deel van de lever bij de donor tijdens een ziekenhuisopname bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14B ,41 Nazorg van de donor na transplantatie bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14B ,89 Nazorg van de donor na transplantatie tijdens een ziekenhuisopname bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier

17 14B ,42 Transplantatie van de alvleesklier bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14B ,08 Transplantatie van de alvleesklier tijdens een ziekenhuisopname bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14B ,25 Transplantatie van de nier en alvleesklier bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14B ,47 Transplantatie van de nier en alvleesklier tijdens een ziekenhuisopname bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14B ,87 Transplantatie van eilandjes van Langerhans bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14B ,87 Transplantatie van eilandjes van Langerhans tijdens een ziekenhuisopname bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14B ,17 Transplantatie van eigen stamcellen bij een beenmergtransplantatie 14B ,79 Transplantatie van stamcellen van een verwante donor bij een beenmergtransplantatie 14B ,63 Behandeling / controle na transplantatie van eigen stamcellen bij een beenmergtransplantatie 14B ,14 Behandeling / controle na transplantatie van stamcellen van een verwante donor bij een beenmergtransplantatie 14B ,61 Transplantatie van stamcellen van een niet-verwante donor bij een beenmergtransplantatie 14B ,70 Stimuleren en oogsten eigen stamcellen met maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegdagen bij een beenmergtransplantatie 14B ,70 Behandeling / controle na transplantatie van stamcellen van een niet-verwante donor bij een beenmergtransplantatie 14B ,29 Transplantatie van stamcellen van een donor (navelstrengbloed) bij een beenmergtransplantatie 14B ,31 Stimuleren en oogsten eigen stamcellen met 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegdagen bij een beenmergtransplantatie 14B ,47 Behandeling / controle na transplantatie van stamcellen van een donor (navelstrengbloed) bij een beenmergtransplantatie 14B ,99 Stimuleren en oogsten eigen stamcellen met meer dan 56 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een beenmergtransplantatie 14B ,93 Stimuleren en oogsten eigen stamcellen met 28 tot maximaal 56 dagbehandelingen en/ of verpleegdagen bij een beenmergtransplantatie 14B ,51 Voortraject chronische thuisbeademing bij Chronische thuisbeademing 14B ,27 In- of bijstellen van thuisbeademing bij Chronische thuisbeademing 14B ,79 Instellen van thuisbeademing (ingewikkeld) bij chronische thuisbeademing 14B ,81 Begeleiding bij thuisbeademing (ingewikkeld) bij chronische thuisbeademing 14B ,97 Thuisbeademing tijdens een ziekenhuisopname bij chronische thuisbeademing 14B ,19 Bijstellen van thuisbeademing tijdens een ziekenhuisopname bij chronische thuisbeademing 14B ,16 Instellen van thuisbeademing bij chronische thuisbeademing 14B ,91 Begeleiding bij thuisbeademing bij chronische thuisbeademing 14B ,02 Thuisbeademing bijstellen tijdens een ziekenhuisopname van maximaal vijf verpleegdagen bij chronische thuisbeademing 14C ,23 Tijdens een ziekenhuisopname een bezoek van een ander specialisme: de psychiater 14C ,10 Meer dan vijf contacten bij een psychische stoornis 14C ,01 1 of 2 contacten bij een psychische stoornis 14C ,18 3 tot vijf contacten bij een psychische stoornis 14C ,32 Tijdens een ziekenhuisopname een bezoek van een ander specialisme: de kinderneuroloog 14C ,65 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind, zwaar 14C ,67 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind 14C ,70 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind middelzwaar 14C ,63 Teambehandeling met meerdere hulpverleners bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind, zwaar 14C ,70 Dagbehandeling bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind, zwaar 14C ,52 Dagbehandeling met een onderzoek onder verdoving bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind, zwaar 14C ,48 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind, zwaar 14C ,74 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind, zwaar 14C ,57 Teambehandeling met meerdere hulpverleners bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind 14C ,97 Dagbehandeling bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind 14C ,76 Dagbehandeling met een onderzoek onder verdoving bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind 14C ,44 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind 14C ,94 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind 14C ,32 Teambehandeling met meerdere hulpverleners bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind middelzwaar 14C ,91 Dagbehandeling bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind middelzwaar 14C ,20 Dagbehandeling met een onderzoek onder verdoving bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind middelzwaar 14C ,65 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind middelzwaar 14C ,57 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind middelzwaar 14C ,62 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind

18 14C ,08 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind middelzwaar 14C ,29 Klinisch neurofysiologisch onderzoek tijdens een vervolg contact bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind, zwaar 14C ,43 Klinisch neurofysiologisch onderzoek tijdens een eerste contact bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind, zwaar 14C ,91 Meer dan 2 polikliniekbezoeken tijdens een vervolg contact bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind, zwaar 14C ,48 Meer dan 2 polikliniekbezoeken tijdens een eerste contact bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind, zwaar 14C ,95 Meer dan 2 polikliniekbezoeken tijdens een vervolg contact bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind 14C ,55 Meer dan 2 polikliniekbezoeken tijdens een eerste contact bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind 14C ,23 Meer dan 2 polikliniekbezoeken tijdens een vervolg contact bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind middelzwaar 14C ,93 Meer dan 2 polikliniekbezoeken tijdens een eerste contact bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind middelzwaar 14C ,97 1 of 2 polikliniekbezoeken tijdens een vervolg contact bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind, zwaar 14C ,90 1 of 2 polikliniekbezoeken tijdens een eerste contact bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind, zwaar 14C ,55 1 of 2 polikliniekbezoeken tijdens een vervolg contact bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind 14C ,38 1 of 2 polikliniekbezoeken tijdens een eerste contact bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind 14C ,70 1 of 2 polikliniekbezoeken tijdens een vervolg contact bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind middelzwaar 14C ,09 1 of 2 polikliniekbezoeken tijdens een eerste contact bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind middelzwaar 14C ,10 Dagbehandeling / Diagnostisch onderzoek / Meer dan 2 polikliniekbezoeken bij gespecialiseerde brandwondenzorg 14C ,83 1 tot 4 operaties bij gespecialiseerde brandwondenzorg 14C ,22 meer dan 4 operaties bij gespecialiseerde brandwondenzorg 14C ,49 Ziekenhuisopname met maximaal vijf verpleegdagen bij gespecialiseerde brandwondenzorg 14C ,95 Ziekenhuisopname met maximaal vijf verpleegdagen met een operatie bij gespecialiseerde brandwondenzorg 14C ,84 1 of 2 polikliniekbezoeken bij gespecialiseerde brandwondenzorg 14C ,31 Ziekenhuisopname met 6 tot en met 15 verpleegdagen bij gespecialiseerde brandwondenzorg 14C ,46 Ziekenhuisopname met 6 tot en met 15 verpleegdagen met een operatie bij gespecialiseerde brandwondenzorg 14C ,60 Ziekenhuisopname met 29 tot en met 56 verpleegdagen met een operatie bij gespecialiseerde brandwondenzorg 14C ,25 Ziekenhuisopname met 16 tot en met 28 verpleegdagen bij gespecialiseerde brandwondenzorg 14C ,27 Ziekenhuisopname met 16 tot en met 28 verpleegdagen met een operatie bij gespecialiseerde brandwondenzorg 14C ,81 Ziekenhuisopname met 57 tot en met 90 verpleegdagen bij gespecialiseerde brandwondenzorg 14C ,41 Ziekenhuisopname met meer dan 90 verpleegdagen bij gespecialiseerde brandwondenzorg 14C ,60 Poliklinische behandeling bij een vroeggeboren zuigeling (neonatologie) 14D ,76 Een ingewikkeld advies voor vragen die te maken hebben met erfelijkheid bij uitgebreid erfelijkheidsadvies 14D ,67 IVF-behandeling of injectie van sperma - met labonderzoek en eventuele terugplaatsing bij Verminderde vruchtbaarheid bij verminderde vruchtbaarheid 14D ,18 Monitoring van de cyclus bij IVF-behandeling of injectie van sperma bij Verminderde vruchtbaarheid bij verminderde vruchtbaarheid 14D ,41 Terugplaatsing bij IVF-behandeling of injectie van sperma bij Verminderde vruchtbaarheid bij verminderde vruchtbaarheid 14D ,90 Gedeeltelijke levertransplantatie tijdens een ziekenhuisopname bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,68 Gedeeltelijke levertransplantatie bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,13 Niertransplantatie tijdens een ziekenhuisopname bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,39 Niertransplantatie bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,87 Niertransplantatie van een levende donor tijdens een ziekenhuisopname bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,14 Niertransplantatie van een levende donor bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,89 Onderzoeken van de ontvanger met niet overeenkomende bloedgroepen - voorafgaand aan transplantatie met maximaal 13 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,09 Onderzoeken van de ontvanger met niet overeenkomende bloedgroepen - voorafgaand aan transplantatie met 14 tot en met 28 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,04 Onderzoeken van de ontvanger met niet overeenkomende bloedgroepen - voorafgaand aan transplantatie met 29 tot maximaal 56 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier

19 14D ,55 Onderzoeken van de ontvanger met niet overeenkomende bloedgroepen - voorafgaand aan transplantatie met meer dan 56 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,85 Onderzoeken van de ontvanger- voorafgaand aan transplantatie met maximaal 13 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,31 Onderzoeken van de ontvanger- voorafgaand aan transplantatie met 14 tot en met 28 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier Onderzoeken van de ontvanger- voorafgaand aan transplantatie met 29 tot maximaal 56 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ 14D ,47 darm/alvleesklier 14D ,99 Onderzoeken van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie met meer dan 56 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,48 Onderzoeken van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie met onderzoeken en/of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,19 Onderzoeken van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie met meer dan 7 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,84 Onderzoeken van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie met 5 tot en met 7 polikliniekbezoeken bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,67 Onderzoeken van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie met 3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 onderzoeken bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,55 Onderzoeken van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie met een consult in de polikliniek bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,12 Begeleiding van de ontvanger - bij transplantatie met maximaal 13 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,77 Begeleiding van de ontvanger - bij transplantatie met 14 tot en met 28 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,39 Begeleiding van de ontvanger - bij transplantatie met 29 tot maximaal 56 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,42 Begeleiding van de ontvanger - bij transplantatie met meer dan 56 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,01 Begeleiding van de ontvanger - bij transplantatie met onderzoeken en/of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,12 Begeleiding van de ontvanger - bij transplantatie met meer dan 7 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,95 Begeleiding van de ontvanger - bij transplantatie met 5 tot en met 7 polikliniekbezoeken bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,96 Begeleiding van de ontvanger - bij transplantatie met 3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 onderzoeken bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,51 Begeleiding van de ontvanger - bij transplantatie met een consult in de polikliniek bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,09 Nazorg van de ontvanger -na transplantatie met maximaal 13 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,12 Nazorg van de ontvanger - na transplantatie met 14 tot en met 28 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,02 Nazorg van de ontvanger - na transplantatie met 29 tot maximaal 56 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,69 Nazorg van de ontvanger - na transplantatie met meer dan 56 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,97 Nazorg van de ontvanger -na transplantatie met onderzoeken en/of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,96 Nazorg van de ontvanger - na transplantatie met meer dan 7 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,83 Nazorg van de ontvanger - na transplantatie met 5 tot en met 7 polikliniekbezoeken bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,99 Nazorg van de ontvanger - na transplantatie met 3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 onderzoeken bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,37 Nazorg van de ontvanger - na transplantatie met een consult in de polikliniek bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,02 Onderzoeken van de donor- voorafgaand aan transplantatie met maximaal 13 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,25 Onderzoeken van de donor- voorafgaand aan transplantatie met 14 tot en met 28 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,91 Onderzoeken van de donor- voorafgaand aan transplantatie met 29 tot maximaal 56 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier

20 14D ,27 Onderzoeken van de donor - voorafgaand aan transplantatie met meer dan 56 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,86 Onderzoeken van de donor - voorafgaand aan transplantatie met onderzoeken en/of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,05 Onderzoeken van de donor - voorafgaand aan transplantatie met meer dan 7 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,98 Onderzoeken van de donor - voorafgaand aan transplantatie met 5 tot en met 7 polikliniekbezoeken bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier Onderzoeken van de donor - voorafgaand aan transplantatie met 3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 onderzoeken bij ernstig falen van nier/ 14D ,22 lever/ darm/alvleesklier 14D ,44 Onderzoeken van de donor - voorafgaand aan transplantatie met een consult in de polikliniek bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,63 Begeleiding van de donor - bij transplantatie met maximaal 13 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,00 Begeleiding van de donor - bij transplantatie met 14 tot en met 28 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,13 Begeleiding van de donor - bij transplantatie met 29 tot maximaal 56 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,95 Begeleiding van de donor - bij transplantatie met meer dan 56 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,73 Begeleiding van de donor - bij transplantatie met onderzoeken en/of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,37 Begeleiding van de donor - bij transplantatie met meer dan 7 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,22 Begeleiding van de donor - bij transplantatie met 5 tot en met 7 polikliniekbezoeken bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,89 Begeleiding van de donor - bij transplantatie met 3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 onderzoeken bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,69 Begeleiding van de donor - bij transplantatie met een consult in de polikliniek bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,52 Nazorg van de donor -na transplantatie met maximaal 13 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,44 Nazorg van de donor - na transplantatie met 14 tot en met 28 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,38 Nazorg van de donor - na transplantatie met meer dan 29 tot maximaal 56 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,25 Nazorg van de donor - na transplantatie met meer dan 56 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,24 Nazorg van de donor -na transplantatie met onderzoeken en/of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,58 Nazorg van de donor - na transplantatie met meer dan 7 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,31 Nazorg van de donor - na transplantatie met 5 tot en met 7 polikliniekbezoeken bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,01 Nazorg van de donor - na transplantatie met 3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 onderzoeken bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,72 Nazorg van de donor - na transplantatie met een consult in de polikliniek bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier 14D ,95 Ziekenhuisopname i.v.m. palliatieve zorg (zorg voor mensen die niet meer beter worden) 14D ,58 Meer dan een polikliniekbezoek met een ingreep met onderzoeken i.v.m. palliatieve zorg (zorg voor mensen die niet meer beter worden) 14D ,73 Dagbehandeling met een ingreep i.v.m. palliatieve zorg (zorg voor mensen die niet meer beter worden) 14D ,47 Meer dan een polikliniekbezoek met een ingreep i.v.m. palliatieve zorg (zorg voor mensen die niet meer beter worden) 14D ,34 Meer dan 2 polikliniekbezoeken i.v.m. palliatieve zorg (zorg voor mensen die niet meer beter worden) 14D ,57 1 of 2 polikliniekbezoeken i.v.m. palliatieve zorg (zorg voor mensen die niet meer beter worden) 14D ,91 Epilepsiechirurgie bij een aandoening van de hersenen 14D ,37 Plaatsen of vervangen van een dubbelzijdig apparaat dat elektrische prikkels geeft, inclusief electroden bij een aandoening van de hersenen 14D ,81 Plaatsen of vervangen van een eenzijdig apparaat dat elektrische prikkels geeft, inclusief electroden bij een aandoening van de hersenen 14D ,91 Plaatsen of vervangen van een dubbelzijdig apparaat dat elektrische prikkels geeft bij een aandoening van de hersenen 14D ,57 Plaatsen of vervangen van een eenzijdig apparaat dat elektrische prikkels geeft bij een aandoening van de hersenen 14D ,23 Verwijderen of verplaatsen van een apparaat dat elektrische prikkels geeft bij een aandoening van de hersenen 14D ,16 Plaatsen van een stimulator van de 10e hersenzenuw bij een aandoening van de hersenen 14D ,86 Vervangen van een stimulator van de 10e hersenzenuw bij een aandoening van de hersenen

1 van 7. Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij eenling en het eerste kind van een meerlingzwangerschap. 146,59 8,83 155,42

1 van 7. Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij eenling en het eerste kind van een meerlingzwangerschap. 146,59 8,83 155,42 Algemene termijn echo 40,15 0,00 40,15 Specifieke diagnose echo 33,46 0,00 33,46 34686 Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie.

Nadere informatie

Declaratiecode Omschrijving declaratiecode Soort overig zorgproduct Ingangsdatum Einddatum Totaalprijs Kostenbedrag zorginstelling

Declaratiecode Omschrijving declaratiecode Soort overig zorgproduct Ingangsdatum Einddatum Totaalprijs Kostenbedrag zorginstelling 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER OZP Overige verrichtingen 20120101 20120430 0,28 0,00 0,28 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER OZP Overige verrichtingen 20120501 20121231 0,28 0,00 0,28 010905 REISKOSTEN PER

Nadere informatie

CLB-referentietarief. 079993 12,72

CLB-referentietarief. 079993 12,72 Maximale NZA-tarieven met ingang van 01-01-2015. De feitelijke kosten worden door de zorgverzekeraar bepaald, doch zijn niet hoger dan de tarieven in deze tabel. Zorgproduct Ordertarief, huisbezoek, etc.

Nadere informatie

NZA Codetabel 2014 LET OP!!

NZA Codetabel 2014 LET OP!! NZA Codetabel 2014 LET OP!! In de NZA codetabel staat het MAXIMUM tarief per laboratoriumonderzoek. Het daadwerkelijk tarief kan door individuele afspraken met een zorgverzekeraar hier van afwijken. Code

Nadere informatie

Tarieven laboratoriumdiagnostiek 2016

Tarieven laboratoriumdiagnostiek 2016 Tarieven laboratoriumdiagnostiek 2016 Code Omschrijving Tarief (max) 078252 Acetylglucoseaminidase, N. 56,00 072550 ACTH, corticotrofine. 13,35 070304 Ademanalyse. 62,22 190247 Advies - onderdeel van antistollingsbehandeling.

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten 2015

Standaard prijslijst overige zorgproducten 2015 Standaard prijslijst overige zorgproducten 2015 Declaratie code Omschrijving Integraal tarief 39755 Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie. 161,76 39757 Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten, 1e lijn labverrichtingen Gelre ziekenhuizen, Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 31 december 2015

Tarievenlijst passanten, 1e lijn labverrichtingen Gelre ziekenhuizen, Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 31 december 2015 Tarievenlijst passanten, 1e lijn labverrichtingen Gelre ziekenhuizen, Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 31 december 2015 Met ingang van 1 januari 2015 gelden voor alle prestaties Medisch Specialistische

Nadere informatie

1e lijn Labverrichtingen Prijslijst Passantentarieven Gelre ziekenhuizen, prestaties Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 31 december 2014

1e lijn Labverrichtingen Prijslijst Passantentarieven Gelre ziekenhuizen, prestaties Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 31 december 2014 1e lijn Labverrichtingen Prijslijst Passantentarieven Gelre ziekenhuizen, prestaties Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 31 december 2014 Tarieven vanaf 1 januari 2014 Gewijzigd tarief met ingang

Nadere informatie

Antipsychotica (neuroleptica), identificatie en/of kwantificatie 072884 27,50

Antipsychotica (neuroleptica), identificatie en/of kwantificatie 072884 27,50 Omschrijving Code RZ15b ACETYLGLUCOSEAMINIDASE, N 078252 8,81 ACTH, CORTICOTROFINE 072550 9,64 ADEMANALYSE 070304 34,77 AGGLUTINATIE, KOUDE 070616 6,02 AGGLUTINATIEREACTIE VOLGENS WIDAL, VOOR ELK MICRO-

Nadere informatie

eventuele biopten en poliepectomie. 352,48 034690 Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoïd met behulp van een flexibele endoscoop, MDL

eventuele biopten en poliepectomie. 352,48 034690 Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoïd met behulp van een flexibele endoscoop, MDL Overige zorgproducten (OZP's): periode 01/01/2014 tm 31/05/2014 Specialisme Declaratiecode Omschrijving Totaaltarief 034686 Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van een flexibele endoscoop,

Nadere informatie

Fundusfotografie in het kader van screening op diabetische retinopathie (overige aandoeningen van het netvlies, zie 039918).

Fundusfotografie in het kader van screening op diabetische retinopathie (overige aandoeningen van het netvlies, zie 039918). Omschrijving Code RZ15b Echografie à-vue in verband met zwangerschap. 039485 39,36 Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie. 039755 161,76 Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.

Nadere informatie

Tarievenlijst diagnostiek

Tarievenlijst diagnostiek Tarievenlijst diagnostiek In dit document treft u onze tarievenlijst 2016 voor eerstelijnsdiagnostiek. Onder het kopje A-tarief vindt u het tarief dat hoort bij de optimumnorm. Onder het kopje B-tarief

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten - Medisch Centrum Haaglanden Zet- en drukfouten voorbehouden

Standaard prijslijst overige zorgproducten - Medisch Centrum Haaglanden Zet- en drukfouten voorbehouden 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 20120101 20120430 0,28 0,00 0,28 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 20120501 20121231 0,28 0,00 0,28 010906 REISTIJD/VACATIE PER HALF UUR (MET EEN DAGMAX. VAN 448) 20120101

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten - Medisch Centrum haaglanden Zet- en drukfouten voorbehouden

Standaard prijslijst overige zorgproducten - Medisch Centrum haaglanden Zet- en drukfouten voorbehouden 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER OZP Overige verrichtingen 20140101 20141231 0,25 0,00 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur. OZP Overige verrichtingen 20140101 20141231 33,00 0,00 33,00 032280 Diagnostische

Nadere informatie

Tarieven passanten DCWF Geldig vanaf 1 januari 2014

Tarieven passanten DCWF Geldig vanaf 1 januari 2014 specialisme Omschrijving Code kosten cardiologie Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie. 39755 124,91 Cardiologie BEOORDELING ECG, HOLTER, INSPANNINGSONDERZOEK E.D. 39757 43,35 Cardiologie

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten

Standaard prijslijst overige zorgproducten Standaard prijslijst overige zorgproducten Declaratie Omschrijving declaratie Soort overig zorgproduct Ingangs 10905 REISKOSTEN PER KILOMETER OZP Overige verrichtingen 20140601 0,25 0,00 0,25 10906 Reistijd/vacatie

Nadere informatie

Zuwe Hofpoort Ziekenhuis passantentarieven 2016

Zuwe Hofpoort Ziekenhuis passantentarieven 2016 OVPXXXXXX Reiskosten per kilometer. 010905 01-01-2016 31-12-2016 0,25 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 010906 01-01-2016 31-12-2016 33,56 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief

Nadere informatie

DBC-zorgproduct latijnse omschrijving ode verzekerde zorg

DBC-zorgproduct latijnse omschrijving ode verzekerde zorg DBC-zorgproductcode of overig zorgproductcode 2016 DBC-zorgproduct latijnse omschrijving Declaratiec ode verzekerde zorg Integraal tarief Soort Prestatie 050505 Electronenmicroscopisch onderzoek. 050505

Nadere informatie

NZA-tarievenlijst 2015

NZA-tarievenlijst 2015 NZA-tarievenlijst 2015 Pres.code 1 OVP 010905 OVPXXXXXX 0,26 REISKOSTEN PER KILOMETER 1 OVP 010906 OVPXXXXXX 33,42 Reistijd/vacatie per half uur. 1 OVP 032280 OVPXXXXXX 75,20 Diagnostische indirecte laryngoscopie,

Nadere informatie

Zuwe Hofpoort Ziekenhuis passantentarieven 2015

Zuwe Hofpoort Ziekenhuis passantentarieven 2015 REISKOSTEN PER KILOMETER 010905 01-01-2015 31-12-2015 0,26 Reistijd/vacatie per half uur. 010906 01-01-2015 31-12-2015 33,42 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten Diagnostisch Centrum West-Friesland Geldig per 1 juni voor niet-verzekerden

Tarievenlijst passanten Diagnostisch Centrum West-Friesland Geldig per 1 juni voor niet-verzekerden Cardiologie Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie. 184,88 39755 Cardiologie BEOORDELING ECG, HOLTER, INSPANNINGSONDERZOEK E.D. 43,23 Tarief voor regulier ecg, zonder inspanning. Indien

Nadere informatie

TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK. Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7041-03 van 1 april 2013

TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK. Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7041-03 van 1 april 2013 TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7041-03 van 1 april 2013 DE TARIEVEN DIE DOOR ZORGAANBIEDERS DIE GENEESKUNDIGE ZORG LEVEREN BIJ OF KRACHTENS DE ZORGVERZEKERINGSWET

Nadere informatie

Geldig vanaf 1 januari 2015 t/m 31 december 2015 Versie 2015.4

Geldig vanaf 1 januari 2015 t/m 31 december 2015 Versie 2015.4 Overig product 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 Overig product 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 Overig product 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Prijslijst DOT-zorgproducten en OVP 2014 Bronovo Ziekenhuis Versie 2014.3 Geldig vanaf 1 januari 2014

Prijslijst DOT-zorgproducten en OVP 2014 Bronovo Ziekenhuis Versie 2014.3 Geldig vanaf 1 januari 2014 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 010905 0,00 0,25 0,25 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 010906 0,00 33,00 33,00 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

032480 OVPXXXXXX 238,97

032480 OVPXXXXXX 238,97 Declaratiecode Zorgproduct Tarief 2016 Omschrijving 010905 OVPXXXXXX 0,25 REISKOSTEN PER KILOMETER 010906 OVPXXXXXX 33,56 Reistijd/vacatie per half uur. 032280 OVPXXXXXX 227,52 Diagnostische indirecte

Nadere informatie

Prijslijst DOT-zorgproducten en OVP 2014 Bronovo Ziekenhuis Versie 2014.2 Geldig vanaf 1 juni 2014

Prijslijst DOT-zorgproducten en OVP 2014 Bronovo Ziekenhuis Versie 2014.2 Geldig vanaf 1 juni 2014 code 2014 omschrijving Declaratiecode OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 010905 0,00 0,25 0,25 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 010906 0,00 33,00 33,00 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie,

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten Declaratiecode Omschrijving declaratiecode Ingangsdatum Einddatum Integraal tarief

Standaard prijslijst overige zorgproducten Declaratiecode Omschrijving declaratiecode Ingangsdatum Einddatum Integraal tarief Standaard prijslijst overige zorgproducten Declaratiecode Omschrijving declaratiecode Ingangsdatum Einddatum Integraal tarief 10905 Reiskosten per kilometer 20150101 20153112 0,26 10906 Reistijd/vacatie

Nadere informatie

032480 OVPXXXXXX 238,97

032480 OVPXXXXXX 238,97 Declaratiecode Zorgproduct Tarief 2016 Omschrijving 010905 OVPXXXXXX 0,25 REISKOSTEN PER KILOMETER 010906 OVPXXXXXX 33,56 Reistijd/vacatie per half uur. 032280 OVPXXXXXX 227,52 Diagnostische indirecte

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2014 - Juni t/m December

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2014 - Juni t/m December Declaratie Zorgproduct Code Code Omschrijving Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2014 - Juni t/m December Kostendeel Ziekenhuis Kosten Honorarium 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2014 - Januari t/m Mei

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2014 - Januari t/m Mei Declaratie Zorgproduct Code Code Omschrijving Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2014 - Januari t/m Mei Kostendeel Ziekenhuis Kosten Honorarium 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER

Nadere informatie

Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder:

Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder: Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder: vind-de-beste-zorg Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen over uw vergoeding? Bel dan gerust

Nadere informatie

Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder:

Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder: Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder: vind-de-beste-zorg Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen over uw vergoeding? Bel dan gerust

Nadere informatie

Tarief geldig: Omschrijving declaratiecode Totaalprijs Van Tm

Tarief geldig: Omschrijving declaratiecode Totaalprijs Van Tm 010905 Reiskosten per kilometer 0,26 1-1-2015 31-12-2015 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 1-1-2015 31-12-2015 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten en overige zorgproducten - Leids Universitair Medisch Centrum V 15 12 2015

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten en overige zorgproducten - Leids Universitair Medisch Centrum V 15 12 2015 n.v.t. 010905 Reiskosten per kilometer. 0,25 01-01-2016 31-12-2016 n.v.t. 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,56 01-01-2016 31-12-2016 n.v.t. 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief

Nadere informatie

Standaard Passantenprijzen Overige Zorgproducten per 1 juni 2014

Standaard Passantenprijzen Overige Zorgproducten per 1 juni 2014 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 0,00 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,00 0,00 33,00 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 18,47 54,92

Nadere informatie

Voor verdere uitleg verwijzen wij u naar artikel A.20 van onze Verzekeringsvoorwaarden:

Voor verdere uitleg verwijzen wij u naar artikel A.20 van onze Verzekeringsvoorwaarden: Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder: vind-de-beste-zorg Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen over uw vergoeding? Bel dan gerust

Nadere informatie

Declaratie code Omschrijving declaratie code Totaal prijs Kosten bedrag zorginstelling

Declaratie code Omschrijving declaratie code Totaal prijs Kosten bedrag zorginstelling 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 0,00 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,00 0,00 33,00 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 18,47 54,92

Nadere informatie

Declaratiecode (100%)

Declaratiecode (100%) U kunt via onze Zorgvergelijker nagaan of uw zorgaanbieder een contract met ons heeft. Ga naar de Zorgvergelijker: Zorgvergelijker Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen

Nadere informatie

Passantenprijslijst Maasstad Ziekenhuis 2015

Passantenprijslijst Maasstad Ziekenhuis 2015 Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Tarief 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 032280 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie,

Nadere informatie

Passantenprijslijst 2016 (onder voorbehoud van wijzigingen)

Passantenprijslijst 2016 (onder voorbehoud van wijzigingen) Passantenprijslijst 2016 (onder voorbehoud van wijzigingen) Ingangsdatum: 01 januari 2016 Declaratiecode Zorgproduct Tarief 2016 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten

Standaard prijslijst overige zorgproducten Standaard prijslijst overige zorgproducten Declaratie Omschrijving declaratie Soort overig zorgproduct Ingangs 10905 REISKOSTEN PER KILOMETER OZP Overige verrichtingen 20130701 20131231 0,24 0,00 0,24

Nadere informatie

Tarieflijst Passanten per 1 januari 2016 (voorlopige versie)

Tarieflijst Passanten per 1 januari 2016 (voorlopige versie) 14E000 990416036 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij problemen met de stoelgang (obstipatie) bij kinderen 818,09 15E000 20109057 Toediening van chemotherapie bij niet

Nadere informatie

Passanten Prijslijst 2015

Passanten Prijslijst 2015 14E000 990416036 733,87 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij problemen met de stoelgang (obstipatie) bij kinderen 15E000 020109057 816,02 Toediening van chemotherapie

Nadere informatie

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis, zelfstandig behandelcentrum (ZBC) en/of de

Nadere informatie

Totaalbestand 011015. Page 1

Totaalbestand 011015. Page 1 Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvergelijker: Zorgvergelijker Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen over uw vergoeding? Bel dan gerust

Nadere informatie

Declaratie code Omschrijving Kosten ziekenhuis

Declaratie code Omschrijving Kosten ziekenhuis Passantenprijslijst Amphia Ziekenhuis voor zorgproducten uitgevoerd vanaf 1 juni 2014 tot en met 31 december 2014 Declaratie 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

75% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief

75% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Looptijd prijslijst 1/1/2015-31/3/2015* Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis, zelfstandig

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2015

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2015 Declaratie Code Zorgproduct Code Omschrijving Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2015 Integraal Tarief 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per

Nadere informatie

Tarief geldig: Declaratie Omschrijving declaratiecode Totaalprijs Van Tm

Tarief geldig: Declaratie Omschrijving declaratiecode Totaalprijs Van Tm Products kunnen meerdere keren voorkomen als gevolg van een andere geldigheidsperiode. Declaratie Omschrijving declaratie Totaalprijs Van Tm 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 01-01-2014 31-12-2014 010906

Nadere informatie

Zorgvergelijker. Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvergelijker:

Zorgvergelijker. Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvergelijker: Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvergelijker: Zorgvergelijker Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen over uw vergoeding? Bel dan gerust

Nadere informatie

Tarieflijst Passanten per 1 januari 2015

Tarieflijst Passanten per 1 januari 2015 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 33,00 032280 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 032281

Nadere informatie

Passantenprijslijst UMC Utrecht - Overige zorgproducten Geldig vanaf 1 januari 2014 tm 31 mei 2014

Passantenprijslijst UMC Utrecht - Overige zorgproducten Geldig vanaf 1 januari 2014 tm 31 mei 2014 Passantenprijslijst UMC Utrecht - Overige zorgproducten Geldig vanaf 1 januari 2014 tm 31 mei 2014 Disclaimers 1. De prijs van een behandeling is de prijs die geldt bij aanvang van de behandeling. Aan

Nadere informatie

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis, zelfstandig behandelcentrum (ZBC) en/of de

Nadere informatie

Overige zorgproducten Ingangsdatum: 1 april 2014 Einddatum: 31 mei 2014

Overige zorgproducten Ingangsdatum: 1 april 2014 Einddatum: 31 mei 2014 Prijslijst St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg Overige zorgproducten Ingangsdatum: 1 april 2014 Einddatum: 31 mei 2014 Declaratiecode Omschrijving dbc-zorgproduct 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,00 0,25

Nadere informatie

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Looptijd prijslijst 1/1/2015-31/3/2015*

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Looptijd prijslijst 1/1/2015-31/3/2015* Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Looptijd prijslijst 1/1/2015-31/3/2015* Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis, zelfstandig

Nadere informatie

Declaratiecode Zorgproductcode Zorgproduct Passantentarief

Declaratiecode Zorgproductcode Zorgproduct Passantentarief Declaratiecode Zorgproductcode Zorgproduct Passantentarief 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 032280 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte

Nadere informatie

versie 1 Pagina 1 van 17

versie 1 Pagina 1 van 17 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 0,00 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,00 0,00 33,00 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 18,47 54,92

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 januari 2014

Standaard prijslijst overige zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 januari 2014 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 18,47 54,92 032281 Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 168,45 103,45 65,00

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2016

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2016 Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2016 Versie 2, 31-3-2016 Declaratie Code Zorgproduct Code Omschrijving Integraal Tarief 010905 OVPXXXXXX Reiskosten per kilometer. 0,25 010906 OVPXXXXXX

Nadere informatie

035136 OVPXXXXXX 037510 OVPXXXXXX 037512 OVPXXXXXX 037514 OVPXXXXXX

035136 OVPXXXXXX 037510 OVPXXXXXX 037512 OVPXXXXXX 037514 OVPXXXXXX 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 33,00 032280 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 032281

Nadere informatie

Prijslijst 2016. Tarief. Omschrijving. Declaratiecode Zorgproduct

Prijslijst 2016. Tarief. Omschrijving. Declaratiecode Zorgproduct 010905 OVPXXXXXX 0,25 Reiskosten per kilometer. 010906 OVPXXXXXX 33,56 Reistijd/vacatie per half uur. 032280 OVPXXXXXX 227,52 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Geldig vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 januari 2014. Versie 2014.2

Geldig vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 januari 2014. Versie 2014.2 Betaling conform algemene betalingsvoorwaarden Máxima Medisch Cemtrum zoals gedeponeerd ter griffie van Arrondissementsrechtbank te 'shertogenbosch onder nummer 54 / 2002 (zie ook mmc.nl). Overig product

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten UMCG per 01 januari 2014

Standaard prijslijst overige zorgproducten UMCG per 01 januari 2014 Standaard prijslijst overige zorgproducten UMCG per 01 januari 2014 Disclaimer De ingangsdatum van deze lijst met passantentarieven is 1 januari 2014. Deze publicatie is onder voorbehoud van schrijf en

Nadere informatie

tarieflijst passanten 2016 Prijslijst per 1-1-2016 na correcties door wijziging wet- en regelgeving 2016

tarieflijst passanten 2016 Prijslijst per 1-1-2016 na correcties door wijziging wet- en regelgeving 2016 tarieflijst passanten 2016 Prijslijst per 1-1-2016 na correcties door wijziging wet- en regelgeving 2016 Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving tarief passanten 010905 OVPXXXXXX Reiskosten per kilometer.

Nadere informatie

39492 ECHOGRAFIE BUIKORGANEN 14,1% 1,1 34,47 5,27 39860 CHROMOCYSTOSCOPIE 3,5% 1,0 190,00 6,71

39492 ECHOGRAFIE BUIKORGANEN 14,1% 1,1 34,47 5,27 39860 CHROMOCYSTOSCOPIE 3,5% 1,0 190,00 6,71 DBC code: 6.11.0.11.211 DBC omschrijving: Reguliere zorg.niersteen.eswl poli ndpp-dbc: 85 Kostprijs DBC: 761,99 Std deviatie DBC: 229,02 1 poli 88,2% 190011 EERSTE POLIKLINIEKBEZOEK 74,1% 1,0 40,87 30,29

Nadere informatie

afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.

afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek. Menzis ZorgZó (Restitutiepolis): Lijst maximale en medisch specialistische zorg niet-gecontracteerde zorgaanbieders (marktconforme tarieven) Als u kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst heeft

Nadere informatie

159,87. Niet alle overige zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 1 (van 46)

159,87. Niet alle overige zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 1 (van 46) 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 75,20 032281 Diagnostische directe laryngoscopie,

Nadere informatie

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en typefouten

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en typefouten Standaard prijslijst DBC-zorgproducten - Jeroen Bosch Ziekenhuis Ingangsdatum: 01 januari 2016 Declaratiecode Zorgproduct Tarief 2016 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie

Nadere informatie

Vergoedingen bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2016

Vergoedingen bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2016 Vergoedingen bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2016 Looptijd prijslijst 1/1/2016-30/6/2016* Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis,

Nadere informatie

7 beeld 11,8% 8 labdiag 76,5%

7 beeld 11,8% 8 labdiag 76,5% DBC code: 16.11.61.7104.711 DBC omschrijving: Reguliere zorg.kind.diabetes mellitus.polikliniek, diagnostiek met / zonder behandeling, oriënterend ndpp-dbc: 17 Kostprijs DBC: 251,42 Std deviatie DBC: 240,76

Nadere informatie

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis, zelfstandig behandelcentrum (ZBC) en/of de

Nadere informatie

kostendeel Omschrijving ziekenhuis Honorarium Totaal

kostendeel Omschrijving ziekenhuis Honorarium Totaal kostendeel Omschrijving ziekenhuis Honorarium Totaal Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 18,47 54,92 73,39 Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele

Nadere informatie

TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK. Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7078-02 van 1 JUNI 2014

TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK. Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7078-02 van 1 JUNI 2014 TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7078-02 van 1 JUNI 2014 DE TARIEVEN DIE DOOR ZORGAANBIEDERS DIE GENEESKUNDIGE ZORG LEVEREN BIJ OF KRACHTENS DE ZORGVERZEKERINGSWET

Nadere informatie

Vergoedingen bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2016

Vergoedingen bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2016 Vergoedingen bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2016 Looptijd prijslijst 1/1/2016-31/3/2016* Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis,

Nadere informatie

Standaard prijslijst CWZ overige producten vanaf 1 januari 2016 Versie 160511

Standaard prijslijst CWZ overige producten vanaf 1 januari 2016 Versie 160511 Standaard prijslijst CWZ overige producten vanaf 1 januari 2016 Versie 160511 Declaratiecode Omschrijving Tarief 010905 Reiskosten per kilometer. 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,56 032280

Nadere informatie

tarieven medisch specialistische zorg 2016

tarieven medisch specialistische zorg 2016 tarieven medisch specialistische zorg 2016 Hierbij treft u aan de tarieven Medisch Specialistische Zorg voor het jaar 2016. Deze prijzen zijn gebaseerd op het gemiddeld gewogen afgesproken tarief zoals

Nadere informatie

Standaard Passantenprijzen Overige Zorgproducten. per 1 januari 2015

Standaard Passantenprijzen Overige Zorgproducten. per 1 januari 2015 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 75,20 032281 Diagnostische directe laryngoscopie,

Nadere informatie

afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.

afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek. Menzis ZorgVerzorgd (Naturapolis): Lijst maximale en medisch specialistische zorg niet-gecontracteerde zorgaanbieders (marktconforme tarieven) Als u kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst heeft

Nadere informatie

210,91 eventuele biopten. 034686 Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en

210,91 eventuele biopten. 034686 Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,00 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 032281 Diagnostische directe laryngoscopie,

Nadere informatie

Passantenprijslijst Amphia Ziekenhuis voor overige zorgproducten uitgevoerd vanaf 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016

Passantenprijslijst Amphia Ziekenhuis voor overige zorgproducten uitgevoerd vanaf 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,56 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 227,52 032281 Diagnostische directe laryngoscopie,

Nadere informatie

Restitutietarieven 2013. Page 1

Restitutietarieven 2013. Page 1 Marktconforme tarieven (100%) Restitutietarieven (75%) Restitutietarieven (50%) Restitutietarieven 2013 Indien u zeker wilt zijn of uw zorgverlener een overeenkomst heeft met CZ of u bent niet zeker van

Nadere informatie

Ondersteuners - ongesplitst. Poorter honorarium. Kosten instelling. Declaratiecode Zorgproduct. Totaal-tarief

Ondersteuners - ongesplitst. Poorter honorarium. Kosten instelling. Declaratiecode Zorgproduct. Totaal-tarief Declaratiecode Zorgproduct Kosten instelling Poorter honorarium Ondersteuners - ongesplitst Totaal-tarief Omschrijving 010905 OVPXXXXXX 0 0,24 0 0,24 REISKOSTEN PER KILOMETER 010906 OVPXXXXXX 0 32,27 0

Nadere informatie

034688 CAPSULE ENDOSCOPIE. 370,95

034688 CAPSULE ENDOSCOPIE. 370,95 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 75,20 032281 Diagnostische directe laryngoscopie,

Nadere informatie

Opsporen van vaatvernauwingen met behulp van Doppler apparatuur in eigen beheer. Voorwaarden: - Indicatie zie NHG-standaard M13

Opsporen van vaatvernauwingen met behulp van Doppler apparatuur in eigen beheer. Voorwaarden: - Indicatie zie NHG-standaard M13 TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7078-02 van 1 JUNI 2014 DE TARIEVEN DIE DOOR ZORGAANBIEDERS DIE GENEESKUNDIGE ZORG LEVEREN BIJ OF KRACHTENS DE ZORGVERZEKERINGSWET

Nadere informatie

Passantenprijslijst Slingeland Ziekenhuis 2013 Versie 1.0 1-1-2013

Passantenprijslijst Slingeland Ziekenhuis 2013 Versie 1.0 1-1-2013 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,00 0,24 0,24 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 0,00 32,27 32,27 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 17,91 49,68 67,59

Nadere informatie

Ondersteuners - ongesplitst. Poorter honorarium. Kosten instelling. Declaratiecode Zorgproduct. Totaal-tarief

Ondersteuners - ongesplitst. Poorter honorarium. Kosten instelling. Declaratiecode Zorgproduct. Totaal-tarief 010905 OVPXXXXXX 0 0,24 0 0,24 REISKOSTEN PER KILOMETER 010906 OVPXXXXXX 0 32,27 0 32,27 Reistijd/vacatie per half uur. 032280 OVPXXXXXX 17,91 49,68 0 67,59 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief

Nadere informatie

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners (restitutiepolis) FBTO Zorgverzekering Medisch Specialistische Zorg 2015

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners (restitutiepolis) FBTO Zorgverzekering Medisch Specialistische Zorg 2015 Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners (restitutiepolis) FBTO Zorgverzekering Medisch Specialistische Zorg 2015 Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis, zelfstandig

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 januari 2016 (voorlopig)

Standaard prijslijst overige zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 januari 2016 (voorlopig) 010905 Reiskosten per kilometer 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,56 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 227,52 032281 Diagnostische directe laryngoscopie,

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wmg

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wmg TARIEFBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-7041-02 1 januari 2013 17 december 2012 19 december 2012 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 2 directie Zorgmarkten Cure De

Nadere informatie

Subtotaal - Honorarium. Subtotaal - Kosten. Declaratiecode Zorgproduct. Totaal Tarief

Subtotaal - Honorarium. Subtotaal - Kosten. Declaratiecode Zorgproduct. Totaal Tarief 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,00 0,24 0,24 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 0,00 32,27 32,27 032280 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

tarieven medisch specialistische zorg 2016

tarieven medisch specialistische zorg 2016 tarieven medisch specialistische zorg 2016 Hierbij treft u aan de tarieven Medisch Specialistische Zorg voor het jaar 2016. Deze prijzen zijn gebaseerd op het gemiddeld gewogen afgesproken tarief zoals

Nadere informatie

Tarieven onderlinge dienstverlening andere ziekenhuizen bijgewerkt: prijzen gelden per 1 januari t/m 31 december 2017 Zorgproduct

Tarieven onderlinge dienstverlening andere ziekenhuizen bijgewerkt: prijzen gelden per 1 januari t/m 31 december 2017 Zorgproduct 80001 Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder röntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiënten).

Nadere informatie

Zorg product. Kosten instelling. Declaratie code. Honorarium. tarief. Passantenlijst Spaarneziekenhuis 2013 (basiszorg)

Zorg product. Kosten instelling. Declaratie code. Honorarium. tarief. Passantenlijst Spaarneziekenhuis 2013 (basiszorg) 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,24 0,00 0,24 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 32,27 0,00 32,27 032280 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Reistijd/vacatie per half uur. Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Reistijd/vacatie per half uur. Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). FBTO Zorgverzekering Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners (naturapolis) Medisch Specialistische Zorg 2016 Looptijd prijslijst 1/1/2016-31/3/2016* Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke

Nadere informatie

Passantenprijslijst Amphia Ziekenhuis voor overige zorgproducten uitgevoerd vanaf 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015

Passantenprijslijst Amphia Ziekenhuis voor overige zorgproducten uitgevoerd vanaf 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 75,20 032281 Diagnostische directe laryngoscopie,

Nadere informatie

Omschrijving Totaal Tarief. 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur.

Omschrijving Totaal Tarief. 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur. Passantentarief Streekziekenhuis Koningin Beatrix 2016 Overige producten Periode: vanaf 1 januari 2016 Versie 1 De vermelde prijzen zijn alleen van toepassing op patiënten van zorgverzekeraars waarmee

Nadere informatie

Reistijd/vacatie per half uur. Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Reistijd/vacatie per half uur. Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). FBTO Zorgverzekering Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners (restitutiepolis) Medisch Specialistische Zorg 2016 Looptijd prijslijst 1/1/2016-31/3/2016* Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 januari 2015

Standaard prijslijst overige zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 januari 2015 10906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 32280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 75,20 32281 Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Declaratie code Omschrijving declaratie code Totaal prijs Kosten bedrag zorginstelling

Declaratie code Omschrijving declaratie code Totaal prijs Kosten bedrag zorginstelling 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 32,27 0,00 32,27 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 69,34 17,91 51,43 032684 Diagnostische pleurapunctie. 48,96 48,96

Nadere informatie

Spijkenisse Medisch Centrum Passantenprijslijst 2013

Spijkenisse Medisch Centrum Passantenprijslijst 2013 OVPXXXXXX 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,24 0 0,24 OVPXXXXXX 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 32,27 0 32,27 OVPXXXXXX 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie