Geldig vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 januari Versie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geldig vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 januari 2014. Versie 2014.2"

Transcriptie

1 Betaling conform algemene betalingsvoorwaarden Máxima Medisch Cemtrum zoals gedeponeerd ter griffie van Arrondissementsrechtbank te 'shertogenbosch onder nummer 54 / 2002 (zie ook mmc.nl). Overig product REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 0,25 Overig product Reistijd/vacatie per half uur. 33,00 33,00 Overig product Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 18,47 54,92 Overig product Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 168,45 103,45 65,00 Overig product Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek. 370,71 370,71 Overig product Diagnostische pleurapunctie. 50,50 50,50 Overig product Poliklinische controle op de werking van de pacemaker, inclusief het eventueel gebruik van de cardioverter. 4 4 Overig product INBRENGEN VAN EEN PORTACATH SYSTEEM. 974,37 867,60 106,77 Overig product Echoscopische punctie via de oesofagus (EUS). 168,56 168,56 Overig product Echobronchoscopie (EBUS), inclusief evt. biopten. 168,56 168,56 Overig product Endoechografie ter beoordeling bovenbuikorganen, inclusief eventuele biopten. 127,87 127,87 Overig product Endoechografie ter beoordeling van tumoren in het distale colon, inclusief eventuele biopten. 63,94 63,94 Overig product Oesofagusfunctieonderzoek, inclusief eventuele 24uurs metingen (manometrie en/of phmeting). 59,07 59,07 Overig product Therapeutische endoscopie van oesofagus, maag of duodenum. 317,55 223,13 94,42 Overig product C ureum ademtest (Helicobacter pylori). 86,16 70,30 15,86 Overig product GASTROSTOMIE, OPEN PROCEDURE (ZIE VOOR ENDOSCOPISCH). 277,41 210,85 66,56 Overig product Endoscopische gastrostomie (zie voor open procedure). 447,57 377,85 69,72 Overig product Diagnostische endoscopie van oesofagus, maag en/of duodenum met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten ,18 42,62 Overig product Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie. 352,48 256,97 95,51 Overig product CAPSULE ENDOSCOPIE. 133,33 133,33 Overig product Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoïd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie. 232,77 189,86 42,91 Overig product RECTOSCOPIE OF PROCTOSCOPIE. 86,40 65,45 2 Overig product Endoscopische retrograde cholangiopancreaticografie (ERCP). 517,81 389,94 127,87 Overig product Endoscopisch plaatsen stent in tractus digestivus (proximaal of distaal) , ,27 127,87 Overig product Interventiecoloscopie (behandeling bloeding, dilatatie) niet zijnde stentplaatsing (zie ). 94,42 94,42 Overig product Niet operatieve ambulante behandeling van haemorrhoïden door middel van scleroseren, bandligatie, infraroodcoagulatie of cryochirurgie. De eerste behandeling. 149,22 117,74 31,48 Overig product Niet operatieve ambulante behandeling van haemorrhoïden door middel van scleroseren, bandligatie, infraroodcoagulatie of cryochirurgie. Iedere volgende behandeling binnen een jaar. 126,95 94,98 31,97 Overig product Prenatale screening: Nuchal Translucentie (NT) meting (nekplooimeting) bij eenling en het eerste kind van een meerlingzwangerschap. 162,20 156,27 5,93 Overig product Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij eenling en het eerste kind van een meerlingzwangerschap. 158,91 151,31 7,60 Overig product Prenatale screening: Nuchal Translucentie (NT) meting (nekplooimeting) bij ieder volgend kind van een meerlingzwangerschap. 99,88 96,22 3,66 Overig product Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij ieder volgend kind van een meerlingzwangerschap. 140,92 134,24 6,68 Overig product Prenatale screening: counseling. 41,77 8,19 33,58 Overig product Contactallergisch onderzoek voor diagnostiek van allergische huidaandoeningen door middel van reeksen, serie van tenminste 20 tests. 50,50 50,50 Overig product Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld. 122,05 122,05 Overig product Anesthesiologische ondersteuning bij tandheelkundige behandelingen onder narcose van AWBZ cliënten en verzekerden voor bijzondere tandheelkunde, maximaal 90 minuten behandeling. 619,15 544,88 74,27 Overig product Anesthesiologische ondersteuning bij tandheelkundige behandelingen onder narcose van AWBZ cliënten en verzekerden voor bijzondere tandheelkunde, tussen 90 en maximaal 150 minuten behandeling. 851,38 702,84 148,54 Overig product Anesthesiologische ondersteuning bij tandheelkundige behandelingen onder narcose van AWBZ cliënten en verzekerden voor bijzondere tandheelkunde, meer dan 150 minuten behandeling ,39 900,57 222,82 Overig product Cytologische en/of bacteriologische punctie. 103,45 103,45 Overig product ECHOGRAFIE ÀVUE IN VERBAND MET ZWANGERSCHAP. 35,15 35,15 Overig product ECHOGRAFIE VAN DE BUIKORGANEN. 101,58 40,20 61,38 Overig product Echografie van het hart. 4 4 Overig product Begeleiding en interpretatie door cardioloog bij multislice CThart inclusief voor en nabespreking met radioloog. 181,77 23,89 157,88 Overig product Begeleiding en interpretatie door cardioloog bij multislice CThart voor Ca2+meting inclusief voor en nabespreking met radioloog. 53,52 53,52 Overig product Begeleiding en interpretatie MRIhart door cardioloog inclusief voor en nabespreking met radioloog. 185,83 27,95 157,88 Overig product Begeleiding en interpretatie dobutamine stresstest door cardioloog bij MRIhart inclusief voor en nabespreking met radioloog. 462,48 221,64 240,84 Overig product Onderzoek gevoeligheid allergenen dmv huidtest(s), dmv scarificaties of intracutane injecties. 82,85 82,85 Overig product Extra Corporele Membraan Oxygenatie (ECMO) incl. toeslag bij behandeling op Neonatale IC of Pediatrische IC (zie voor ECMO bij behandeling van volwassenen) , ,82 Overig product Standaard intraoperatieve neuromonitoring. 164,79 164,79 Overig product Langdurige intraoperatieve neuromonitoring. 219,73 219,73 Overig product Zeer langdurige intraoperatieve neuromonitoring. 446,12 446,12 Overig product IC MEDEBEHANDELING DOOR LONGARTS. 243,46 243,46 Overig product IC bespreking (per patiënt 1 maal te registreren). 56,18 56,18 Overig product Uitgebreide kwantitatieve analyse electromyografisch (EMG). 117,26 117,26 Overig product Preassessment. Overig product Standaard electroencephalografie (EEG), registratie tot 1 uur. 154,79 139,34 15,45 Overig product Langdurige electroencephalografie (EEG), registratie vanaf 6 tot 24 uur. 248,45 143,11 105,34 Overig product AMBULANTE 24UURS ELECTROENCEPHALOGRAFIE (EEG)REGISTRATIE. 217,75 138,75 79,00 Overig product ELECTROENCEPHALOGRAFIE (EEG) BIJ HERSENDOODPROCEDURE, UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG. 161,85 82,85 79,00 Overig product UURS ELECTROENCEPHALOGRAFIE (EEG)REGISTRATIE MET DIEPTE ELEKTR. 248,45 143,11 105,34 Overig product Aanvullende eenvoudige kwantitatieve analyse electroencephalografie (EEG). 82,85 82,85 Overig product Aanvullende uitgebreide kwantitatieve analyse electroencephalografie (EEG). 82,85 82,85

2 Betaling conform algemene betalingsvoorwaarden Máxima Medisch Cemtrum zoals gedeponeerd ter griffie van Arrondissementsrechtbank te 'shertogenbosch onder nummer 54 / 2002 (zie ook mmc.nl). Overig product Aanvullende videoregistratie (tijdens EEG tot 1 uur). 17,56 17,56 Overig product Aanvullende videoregistratie tijdens EEGregistratie 12 uur, 26 uur of 624 uur. 70,23 70,23 Overig product ELECTROOCULOGRAFIE (EOG). 58, ,56 Overig product SLAAPAPNEU REGISTRATIE (SCREENING), UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG. 120,70 103,14 17,56 Overig product Neurologische behandeling en begeleiding MSpatiënten, waarbij een intensief artspatiëntencontact plaatsvindt. 147,09 118,66 28,43 Overig product MSLT, UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG. 112,70 82,85 29,85 Overig product Polysomnografie (PSG) 229,95 177,28 52,67 Overig product Chronische electrocorticografie zonder aanvullende stimulatie/mapping. 146, ,34 Overig product Onderzoek arteriële obstructies extremiteiten dmv bloeddrukmeting armen en/of benen of penis met CW doppler of plethysmografie incl PVR curven of doppler stroomsnelheid curven incl een belastingproef. 79,33 59,61 19,72 Overig product Onderzoek veneuze afwijkingen extremiteiten dmv registreren veneuze CW dopplersignalen incl. proximale en distale compressietests en/of vasalva manoeuvres en/of outflow of fotoplethysmografie. 78,86 59,14 19,72 Overig product Chronische electrocorticografie met aanvullende stimulatie/mapping. 252, ,68 Overig product Standaard electromyografisch onderzoek (EMG) (< 45 min.). 118,99 89,14 29,85 Overig product Uitgebreid electromyografisch onderzoek (EMG) (> 45 min.). 182,12 103,12 79,00 Overig product MICRONEUROGRAFIE. 79,00 79,00 Overig product Brainstem auditory evoked potentials (BAEP/BER) zonder autoakoestische emissie. 50,21 4 8,78 Overig product Analyse van een 24uurs electrocardiografie registratie. 124,91 124,91 Overig product BEOORDELING ECG, HOLTER, INSPANNINGSONDERZOEK E.D. 43,35 26,95 16,40 Overig product Brainstem auditory evoked potentials (BAEP/BER) met autoakoestische emissie. 58, ,56 Overig product Calorisch vestibulair onderzoek zonder ENGregistratie. 137,29 99,38 37,91 Overig product Somato sensible evoked potentials (SSEP/SER) niet in kader van een bronlokalisatie analyse. 138,44 129,66 8,78 Overig product Somato sensible evoked potentials (SSEP/SER) in kader van een bronlokalisatie analyse. 146, ,34 Overig product Visually evoked potentials (VEP), exclusief objectieve visusbepaling. 125,10 116,32 8,78 Overig product Visually evoked potentials (VEP), inclusief objectieve visusbepaling. 72,80 64,02 8,78 Overig product ERP (P300, MRCP. e.d.). 79,00 79,00 Overig product Motor Evoked Potential (b.v. TES, TMS) beperkt. 76, ,11 Overig product Motor Evoked Potential (b.v. TES, TMS) uitgebreid. 111, ,23 Overig product Standaard Trans Cranieel Doppleronderzoek (TCD). 211,58 185,25 26,33 Overig product Trans Cranieel Doppleronderzoek (TCD) in kader van emboliedetectie(> 30 min). 77,80 51,47 26,33 Overig product Trans Craniële (TC) duplex. 122,97 96,64 26,33 Overig product Duplex extracraniële halsvaten. 112,58 98,53 14,05 Overig product DUPLEX BLOEDVATEN IN EXTREMITEITEN. 78,35 64,30 14,05 Overig product Uitbreiding Trans Cranieel Doppleronderzoek (TCD)/duplex met 1 aanvullende test. 77,80 51,47 26,33 Overig product Electronystagmografie (ENG)registratie zonder calorisch onderzoek. 165,80 151,75 14,05 Overig product Electronystagmografie (ENG)registratie met calorisch onderzoek. 82,87 61,80 21,07 Overig product OOGBEWEGINGSONDERZOEK. 26,33 26,33 Overig product PUPILLOMETRIE. 26,33 26,33 Overig product Eenvoudige electroretinografie (ERG). 90,35 64,02 26,33 Overig product Uitgebreide electroretinografie (ERG). 73, Overig product Autonoom functieonderzoek met Ewingbatterij. 17,56 17,56 Overig product Eenvoudige toonaudiometrie. 33,12 33,12 Overig product Spraakaudiometrie, niet in combinatie met het aanpassen van een hoortoestel. 4 4 Overig product Autonoom functieonderzoek met kantelproef. 35,11 35,11 Overig product Polymyografie (PMG) / tremorregistratie. 35,11 35,11 Overig product KWANTITATIEVE SPIERKRACHTMETING. 14,05 14,05 Overig product Oculoplethysmografie (OPG). 108,09 89,14 18,95 Overig product EERSTE ORTHOPTISCH ONDERZOEK (BINOCULAIR). 47,08 47,08 Overig product VOORTGEZETTE ORTHOPTISCHE BEHANDELING PER BEZOEK (BINOCULAIR). 17,90 17,90 Overig product Fundusfotografie. 37,42 37,42 Overig product Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code. 4 4 Overig product Bepaling van de weerstand van de luchtwegen en longparenchym afzonderlijk + bepaling van de volledige elasticiteitskarakteristiek van de longen. 4 4 Overig product Overzichtsbepaling van de mechanische ventilatieverhouding door middel van direct geregistreerde drukvolumediagrammen of luchtweerstandbepaling. 18,47 18,47 Overig product Residubepaling longen. 50,50 50,50 Overig product Spirografische longfunctiebepaling. 18,47 18,47 Overig product Fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECGapparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak, eenvoudig. 100,81 100,81 Overig product Fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECGapparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak, uitgebreid. 4 4 Overig product BEOORDELING LONGFUNCTIEONDERZOEK VOOR DERDEN. 28,09 28,09 Overig product BEOORDELING XTHORAX VOOR DERDEN. 28,09 28,09 Overig product Electroencephalografie (EEG), registratie vanaf 1 tot 2 uur. 171,45 143,10 28,35 Overig product Uitgebreid urodynamisch onderzoek met twee of meer kanalen. 140,39 140,39 Overig product Eenvoudige kwantitatieve analyse electromyografisch (EMG). 19,01 19,01 Overig product Analyse bij incontinentie of obstipatie met behulp van een van de volgende onderzoeken: proctoscopie, anala manometrie, defaecografie en colonpassage tijd. 234,05 133,76 100,29

3 Betaling conform algemene betalingsvoorwaarden Máxima Medisch Cemtrum zoals gedeponeerd ter griffie van Arrondissementsrechtbank te 'shertogenbosch onder nummer 54 / 2002 (zie ook mmc.nl). Overig product Analyse incontinentie of obstipatie: minimaal 2 van de onderzoeken: capaciteit en compliancemeting, singlefiber electromyografie, readtest, ballonevacuatietest, rectale motiliteit indexbepaling. 193,06 97,16 95,90 Overig product Hematotachografie( HTG). 82,94 67,78 15,16 Overig product Echografie zenuwen en spieren. 108,35 51,47 56,88 Overig product Teledermatologie: beoordeling van digitale foto's door dermatoloog zonder facetoface contact op verzoek van de 1e lijn. 32,02 9,84 22,18 Overig product Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie. 4 4 Overig product Histamine (acethylcholine) provocatietest. Spirografisch onderzoek ter bepaling van de prikkelbaarheidsdrempel van de luchtwegen door middel van inhalatieprovocatietest(s). 103,45 103,45 Overig product Spirometrie, voor en na inspanning. 4 4 Overig product Behandeling met hyperbare zuurstof per zitting per patient, al dan niet in groepsverband, inclusief medisch specialistische supervisie. 190,15 190,15 Overig product PATHOLOGISCHANATOMISCH (HISTOLOGISCH) ONDERZOEK EN OVERIGE CYTODIAGNOSTISCHE ONDERZOEKEN. 77,09 49,32 27,77 Overig product Cytodiagnostisch onderzoek van een cervixpreparaat (deze code is niet bestemd voor onderzoek ten gevolge van het bevolkingsonderzoek). 40,40 29,29 1 Overig product IMMUNOPATHOLOGISCH ONDERZOEK. 259,20 203,66 55,54 Overig product ELECTRONENMICROSCOPISCH ONDERZOEK. 83,26 83,26 Overig product VERRICHTINGEN VAN EEN PUNCTIE TEN BEHOEVE VAN CYTOLOGISCH ONDERZOEK. 47,73 29,23 18,50 Overig product KWANTITATIEF C.Q. MORFOMETRISCH PATHOLOGISCHANATOMISCH ONDERZOEK. 157,68 102,17 55,51 Overig product Obductie ten behoeve van verzekeringsmaatschappijen uitgezonderd ziektekostenverzekeringsmaatschappijen. 277,54 277,54 Overig product Cytodiagnostisch onderzoek cervixpreparaat ivm bevolkingsonderzoek (preventief planmatig georganiseerd cytodiagnostisch onderzoek, waarbij het cervixpreparaat wordt afgenomen door de huisarts). 31,13 23,47 7,66 Overig product FLOWCYTOMETRIE 375,26 319,75 55,51 Overig product Complexe moleculaire diagnostiek bepalingen op geïsoleerd DNA, RNA of eiwit anders dan frequent aangevraagde bepalingen op microorganismen. 951,81 905,18 46,63 Overig product Eenvoudige moleculaire diagnostiek bepalingen op coupes met weefsel en/of cellen i.v.m. frequent aangevraagde bepalingen op de aanwezigheid van HPV. 133,68 105,82 27,86 Overig product Eenvoudige moleculaire diagnostiek bepalingen op coupes weefsel en/of cellen (oa CISH, ISH, FISH) en frequent aangevr.bepalingen op aanw.andere microorganismen dan HPV (o.a.tbc,ebv,hsv,bartonella). 449,30 393,57 55,73 Overig product HYBRIDISATIE, GEAUTOMATISEERD 31,13 27,09 4,04 Overig product HYBRIDISATIE, HANDMATIG 96,06 83,37 12,69 Overig product DNAAMPLIFICATIE, KWALITATIEF, GEAUTOMATISEERD 41,68 37,64 4,04 Overig product DNAAMPLIFICATIE, KWALITATIEF, HANDMATIG 83,05 70,39 12,66 Overig product RNAAMPLIFICATIE, KWALITATIEF 110,68 95,19 15,49 Overig product DNA/RNAAMPLIFICATIE, KWANTITATIEF 175,88 163,19 12,69 Overig product DNA/RNAANALYSE (BV. SEQUENTIEBEPALING OF SUBTYPERING). 185,68 172,87 12,81 Overig product Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht. 2,11 1,95 Overig product DIACEETZUUR 0,69 0,53 Overig product INDICAN Overig product AMINOLEVULINEZUUR, DELTA, KWANTITATIEF 8,34 8,02 Overig product CONCENTRATIE EN VERDUNNINGSPROEF, ELK 0,69 0,53 Overig product UREUM 1,61 1,45 Overig product CHLORIDE 1,61 1,45 Overig product GALACTOSEPROEF 5,18 4,86 Overig product HIPPUURZUURPROEF 7,40 6,76 Overig product HOMOCYSTEINE 39,09 37,90 1,19 Overig product KETOSTEROIDEN, 17, TOTAAL 14,94 13,50 Overig product KETOSTEROIDEN, 17, GEFRACTIONEERD 42,87 4 Overig product PORFYRINES, URO, COPRO, PROTOKWANTITATIEF, ELK 4,89 4,41 Overig product KREATINE 2,64 2,48 Overig product URINEZUUR 1,69 1,45 0,24 Overig product HYDROXYINDOLAZIJNZUUR, 5, KWALITATIEF 2,38 2,22 Overig product VITAMINE B2 10,68 9,89 Overig product PREGNAANDIOL 32,81 31,22 Overig product OESTRIOL 20,65 19,05 Overig product KETOGENESTEROIDEN, 17 96,98 95,54 Overig product KETOSTEROIDEN, 20, 17, 21DIHYDROXY 10,71 9,27 Overig product IMMUNOELECTROFORESE, NA CONCENTRATIE 37,22 34,04 3,18 Overig product ANTISTOFFEN TEGEN ELK MICROORGANISME M.B.V. IMMUNOBLOT 53,25 45,90 7,35 Overig product OESTROGENEN 56,23 54,63 Overig product METANEFRINEN, NORMETANEFRINEN 1 8,57 Overig product BLOED (OCCULT), KWALITATIEF 3,34 3,02 Overig product BILIRUBINE, KWALITATIEF 0,83 0,67 Overig product GISTPROEF 0,78 0,67 0,11 Overig product VERTERING, KWALITATIEF 0,87 0,71 Overig product AMYLASE 1,61 1,45 Overig product LIPASE 2,14 1,82 Overig product EIWIT 112,29 111,65 Overig product Calcium in faeces. 7,00 6,36 Overig product VET (VETTEN, VETZUREN, DROGE STOF), KWANTITATIEF 9,44 8,49

4 Betaling conform algemene betalingsvoorwaarden Máxima Medisch Cemtrum zoals gedeponeerd ter griffie van Arrondissementsrechtbank te 'shertogenbosch onder nummer 54 / 2002 (zie ook mmc.nl). Overig product MELKZUUR, KWANTITATIEF 12,51 10,92 Overig product Onderzoek naar Calprotectine in feces. 6,44 5,78 0,66 Overig product Onderzoek naar Elastase in feces. 6,44 5,78 0,66 Overig product LEUCOCYTEN IN FAECES 2,29 2,13 Overig product OSMOLARITEIT IN FAECES 6,29 5,65 Overig product CHYMOTRYPSINE IN FAECES 6,48 5,84 Overig product GALZURE ZOUTEN IN FAECES 6,31 5,67 Overig product ALFAIANTITRYPSINE IN FAECES 7,46 6,67 Overig product PORFYRINES, KWANTITATIEF 34,36 32,76 Overig product PORFYRINES URO, COPRO, PROTO IN FAECES 44,49 42,89 Overig product SEDIMENT 1,80 1,64 Overig product ADEMANALYSE 35,07 34,75 Overig product AMYLASE 2,42 1,94 Overig product MORFOLOGISCH ONDERZOEK VAN SPUTUM, ALGEMEEN 2,94 2,73 0,21 Overig product BLOED (OCCULT) IN DIVERSE MATERIALEN 2,17 2,01 Overig product Glucose Galactosetolerantietest (i.v. belasting) Lactosetolerantietest Maltosetolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest. 1,77 1,45 Overig product KREATININE KLARING (OF ANDERE KLARING) 6,54 5,27 1,27 Overig product METHEMOGLOBINE, SULFHEMOGLOBINE, ELK 3,18 2,86 Overig product VITAMINE C 2,34 2,18 Overig product KREATININE 1,77 1,45 Overig product FOSFAAT 1,77 1,45 Overig product ALKALI RESERVE 3,13 2,65 Overig product CHOLESTEROL, TOTAAL 1,99 1,51 Overig product Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces. 1,93 1,45 Overig product ANGIOTENSINE CONVERTING ENZYM 4,51 4,03 Overig product VITAMINE A 6,48 5,84 Overig product IJZER 3,04 1,93 Overig product VITAMINE E 9,47 8,52 Overig product LIPOIDEN, TOTAAL 6,79 6,31 Overig product VITAMINE D (DIHYDROXYCHOLECALCIFEROL) 1 8,57 Overig product NATRIUM 1,77 1,45 Overig product KALIUM 1,77 1,45 Overig product IJZERBINDINGSCAPACITEIT 5,87 5,23 Overig product AMINOZURENCHROMATOGRAM 44,74 39,97 4,77 Overig product TRANSFERRINE 6,27 5,63 Overig product Koolhydraat Deficïent Transferrine (CDT). 23,24 22,60 Overig product CHOLINESTERASE 3,31 2,83 Overig product PYRODRUIVENZUUR 14,16 12,72 Overig product TRIGLYCERIDEN 2,88 1,93 Overig product MELKZUUR 12,29 10,86 Overig product MAGNESIUM 3,46 2,67 Overig product VETZUREN, VRIJ (FFA, NEFA) 14,43 13,00 Overig product IMMUNOGLOBULINE, ELK 9,64 8,53 Overig product FENYLALANINE 22,69 21,89 Overig product CELLEN TELLEN IN LIQUOR 0,89 0,73 Overig product AMMONIAK 12,22 1 Overig product FIBRINOGEEN 4,49 4,01 Overig product ASAT, SGOT, TRANSAMINASE 1,93 1,45 Overig product CRYOGLOBULINE, KWALITATIEF 2,32 2,00 Overig product OSMOLARITEIT 3,33 2,85 Overig product MICROSCOPISCH ONDERZOEK (ONGEKLEURD OF GEKLEURD), ELK 4,80 3,71 1,09 Overig product MICROSCOPISCH ONDERZOEK (SPIROCHETEN IN DONKER VELD) 4,46 3,37 1,09 Overig product KWEEKPROEF OP TUBERCULOSE 24,64 19,57 5,07 Overig product RESISTENTIEBEPALING KWALITATIEF M.B.V. DIFFUSIEMETHODE, BACTERIOLOGISCH 6,08 3,80 2,28 Overig product RESISTENTIEBEPALING KWANTITATIEF M.B.V. MRC/ETEST PER ANTIBIOTICUM, BACTERIOLOGISCH 6,78 5,08 1,70 Overig product RESISTENTIEBEPALING TBC KWANTITATIEF M.B.V. MRC PER ANTIBIOTICUM, BACTERIOLOGISCH 16,17 10,59 5,58 Overig product MRC + MBCBEPALING PER ANTIBIOTICUM 8,56 2,97 5,59 Overig product INTERACTIE MRC VAN TWEE ANTIBIOTICA 35,09 31,09 4,00 Overig product BETA LACTAMASE TEST 3,23 2,60 0,63 Overig product MICROSCOPISCH ONDERZOEK (GEKLEURD OF ONGEKLEURD), ELK, MYCOLOGISCH 4,51 3,62 0,89 Overig product RESISTENTIEBEPALING KWANTITATIEF D.M.V. MRC/ETEST PER ANTIBIOTICUM, MYCOLOGISCH 6,77 5,12 1,65

5 Betaling conform algemene betalingsvoorwaarden Máxima Medisch Cemtrum zoals gedeponeerd ter griffie van Arrondissementsrechtbank te 'shertogenbosch onder nummer 54 / 2002 (zie ook mmc.nl). Overig product MICROSCOPISCH ONDERZOEK OP TUBERCULOSE (ZIEHLNEELSEN OF GELIJKWAARDIGE METHODE) 16,01 13,73 2,28 Overig product AGGLUTINATIEREACTIE VOLGENS WIDAL, VOOR ELK MICROORGANISME 11,17 10,27 0,90 Overig product Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D) slide test of bromeline objectglas methode. 3,16 3,00 Overig product PAUL EN BUNNELL, REACTIE VAN 10,38 9,48 0,90 Overig product Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van polyspecifiek antiglobulineserum (directe Coombstest). 3,32 3,16 Overig product Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van polyspecifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest). 4,64 4,32 Overig product CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering). 7,21 6,72 0,49 Overig product AGGLUTINATIE, KOUDE 6,17 5,87 0,30 Overig product ANTISTERPTOLYSINE TITER / ANTIDNASE B TITER OF STAPHOLYSINE TITER, ELK 7,74 6,84 0,90 Overig product ROSETEST 9,23 8,85 0,38 Overig product LAGGLUTINATIE 6,10 5,91 0,19 Overig product RATEST (LATEXAGGLUTINATIE) 4,79 4,46 0,33 Overig product TREPONEMA PALLIDUM HAEMAGGLUTINATIETEST (TPHA) 7,95 3,57 4,38 Overig product FLUORESCERENDE TREPONEMALE ANTISTOFFENREACTIE (MET TOEPASSING VAN ABSORPTIE) FTAABSREACTIE 11,09 10,19 0,90 Overig product VDRLREACTIE (KWANTITATIEF) 5,73 5,10 0,63 Overig product PRECIPITATIE REACTIE 6,67 6,32 0,35 Overig product IMMUNODIFFUSIE REACTIE 11,07 8,78 2,29 Overig product IMMUNOCHEMOLYTISCHE BEPALING VAN COMPLEMENT GEHALTE (CH 50) 9,10 8,13 0,97 Overig product COMPLEMENT COMPONENT (KWANTITATIEVE BEPALING) 8,53 7,41 1,12 Overig product MEMBRAAN IMMUNOFLUORESCENTIE (TER BEPALING VAN HET BLYMFOCYTEN) 24,76 23,80 Overig product Kwantitatieve bepaling van Procalcitonine in bloed. 28,21 27,38 0,83 Overig product CREACTIVE PROTEINEN (CRP) 4,07 3,75 Overig product ANTINUCLEAIRE FACTOR (ANF) 8,40 7,45 Overig product ANTIPERINUCLEAIRE FACTOR (PNF) 6,34 4,90 Overig product CELLULAIRE IMMUNITEIT DOOR MIDDEL VAN LYMFOCYTEN TRANSFORMATIE, BEPALING VAN 40,23 36,68 3,55 Overig product Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)). 1,71 1,55 Overig product BEZINKINGSSNELHEID 1,67 1,51 Overig product BLOEDINGSTIJD 8,97 8,81 Overig product PROTROMBINETIJD BIJ ORALE ANTISTOLLING 3,32 3,00 Overig product PROTROMBINETIJD 4,13 3,97 Overig product ERYTROCYTEN, RESISTENTIE 2,46 2,30 Overig product PLASMACELLEN TELLEN 2,71 2,39 Overig product MICROSCOPIE VAN STERNUMPUNCTAAT, STANDAARDKLEURING EN BEOORDELING 10,86 2,92 7,94 Overig product EOSINOFIELEN TELLEN 1,67 1,51 Overig product TROMBOCYTEN TELLEN 1,71 1,55 Overig product RETICULOCYTEN TELLEN 2,87 2,71 Overig product DIFFERENTIELE TELLING (HAND) 3,18 3,02 Overig product DIFFERENTIELE TELLING (MACHINAAL) 1,70 1,54 Overig product LECELLEN 5,23 4,72 0,51 Overig product HEPARINETOLERANTIE TEST 2,82 2,50 Overig product HEMOGLOBINE (FOETAAL) KWALITATIEF 5,01 4,53 Overig product HEMOGLOBINE FOETAAL (HBF), KWANTITATIEF 10,37 9,41 Overig product HEMOGLOBINE SCHEIDING KWANTITATIEF 12,32 10,73 Overig product BLOEDSTOLLINGSFACTOR II 4,04 3,72 Overig product BLOEDSTOLLINGSFACTOR V 3,64 3,32 Overig product BLOEDSTOLLINGSFACTOR VII 3,53 3,21 Overig product BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII 12,80 11,37 Overig product BLOEDSTOLLINGSFACTOR IX 16,96 15,53 Overig product BLOEDSTOLLINGSFACTOR X 6,82 6,43 0,39 Overig product TROMBOPLASTINETIJD, PARTIEEL 2,34 2,02 Overig product TROMBINETIJD 5,44 5,14 0,30 Overig product TROMBOCYTEN AGGREGATIE, PER AGGREGERENDE SUBSTANTIE 6,35 5,71 Overig product ALKALISCHE FOSFATASE, KWANTITATIEF, IN LEUCOCYTEN 23,64 22,04 Overig product PLASMINOGEEN ACTIVTEIT 29,66 28,70 Overig product GLUCOSE6FOSFAATDEHYDROGENASE (G 6 PD) IN ERYTROCYTEN 15,11 13,67 Overig product Transketolase in erytrocyten. 12,15 10,71 Overig product Transketolase voor en na toevoeging TPP (TPP effect), totaal. 136,75 135,31 Overig product Circulerend anticoagulans (lupus anticoagulans, antitromboplastine, antifosfolipiden), per anticoagulans. 13,27 11,67 Overig product ANTIPLASMINE ACTIVEIT, ALFA2 54,90 53,94 Overig product SPERMAANALYSE, EENVOUDIG 6,23 6,07 Overig product CONCREMENTEN (ZOALS STENEN), INSTRUMENTELE METHODE 16,33 16,17

6 Betaling conform algemene betalingsvoorwaarden Máxima Medisch Cemtrum zoals gedeponeerd ter griffie van Arrondissementsrechtbank te 'shertogenbosch onder nummer 54 / 2002 (zie ook mmc.nl). Overig product CHROMATOGRAFISCHE ANALYSE (KWALITATIEF, 2DIMENSIONAAL) 18,33 16,89 Overig product ZUURSTOF EN KOOLZUURGEHALTE VAN UITADEMINGSLUCHT, KWANTITATIEF 13,64 12,04 Overig product NATRIUM EN CHLORIDE IN ZWEET (KWANTITATIEF) 11,78 10,67 Overig product BNP/NTPROBNP 18,54 16,95 Overig product LEVENSDUUR ERYTROCYTEN, 51CHROMIUM 62,01 61,21 Overig product ZINK 9,42 8,47 Overig product Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk). 32,83 32,00 0,83 Overig product WORMEIEREN (CONCENTRATIE) 15,03 13,53 1,50 Overig product PROTOZOAIRE CYSTEN (CONCENTRATIE) 15,18 13,16 2,02 Overig product ENTAMOEBA HISTOLYTICA (ZINKSULFAAT CONCENTRATIE) 11,90 9,88 2,02 Overig product SCHISTOSOMA (ZOUTZUURETHER CONCENTRATIE) 14,01 12,51 1,50 Overig product STRONGYLOIDES (BAEMANN CONCENTRATIE) 14,21 12,71 1,50 Overig product Malaria sneltest. 14,07 12,52 1,55 Overig product SCHISTOSOMA (NA CONCENTRATIE D.M.V. CENTRIFUGEREN) 2 20,10 1,50 Overig product VIROLOGISCH ONDERZOEK DOOR MIDDEL VAN CELKWEEK < 2 MEDIA 27,92 20,57 7,35 Overig product VIROLOGISCH ONDERZOEK DOOR MIDDEL VAN CELKWEEK 2 3 MEDIA 36,40 29,05 7,35 Overig product VIROLOGISCH ONDERZOEK DOOR MIDDEL VAN CELKWEEK > 3 MEDIA 39,85 32,50 7,35 Overig product TYPERING VAN GEISOLEERD VIRUSSTAM 103, ,68 Overig product HBS ANTIGEEN 12,85 9,83 3,02 Overig product VIRUSDETECTIE IN KWEEK MET SPECIFIEKE ANTISERA 20,74 15,16 5,58 Overig product ANTISTOFFEN, IGT, IGG OF IGA TEGEN ELK MICROORGANISME M.B.V. IMMUNOASSAY 11,35 9,95 1,40 Overig product ANTISTOFFEN TEGEN ELK MICROORGANISME M.B.V. CBR OF HAR PER BEPALING 6,95 5,25 1,70 Overig product ANTISTOFTITERSTIJGING MET BEHULP VAN NEUTRALISATIE (2 BEPALINGEN) 38,18 29,05 9,13 Overig product ANTISTOFFEN, IGM TEGEN ELK MICROORGANISME M.B.V. IF 19,94 14,65 5,29 Overig product ANTISTOFFEN, IGT, IGG OF IGA TEGEN ELK MICROORGANISME M.B.V. IF 15,66 11,28 4,38 Overig product ANTISTOFFEN, IGM TEGEN ELK MICROORGANISME M.B.V. IMMUNOASSAY 16,57 14,03 2,54 Overig product Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch. 23,33 20,19 3,14 Overig product Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch. 23,40 20,26 3,14 Overig product Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, mycologisch. 22,10 18,96 3,14 Overig product Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch. 21,91 18,77 3,14 Overig product Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch. 22,42 19,28 3,14 Overig product HYDROXYINDOLAZIJNZUUR, 5, KWANTITATIEF 9,63 8,68 Overig product HYDROXYTRYPTAMINE, 5, (5HT) (SEROTONINE) 9,52 8,57 Overig product VITAMINE B1, THIAMINE 9,53 8,58 Overig product VITAMINE B6, PYRIDOXINE 9,49 8,54 Overig product VITAMINE H, BIOTINE 9,36 8,40 Overig product PORFOBILINOGEEN, KWALITATIEF 3,32 3,00 Overig product PORFOBILINOGEEN, KWANTITATIEF 7,66 6,86 Overig product Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling. 20,15 18,24 1,91 Overig product MICROALBUMINE IN URINE 4,64 3,85 Overig product VANILLYLAMANDELZUUR (VMA) 18,78 17,03 1,75 Overig product HOMOVANILLINE (HVA) 18,78 17,03 1,75 Overig product AMINOZURENCHROMATOGRAM VIA KOLOMCHROMATOGRAFIE 48,65 43,09 5,56 Overig product FENYLPYRODRUIVENZUUR, KWALITATIEF 0,75 0,59 Overig product BLOED, KWALITATIEF (TABLET TEST) 0,76 0,60 Overig product PREGNAANDIOL + PREGNAANTRIOL IN CYCLUSURINE 22,57 20,17 2,40 Overig product HYDROXYPROLINE 14,09 12,66 Overig product OXAALZUUR 7,08 6,44 Overig product O2VERZADIGING VAN HET ARTERIELE BLOED 4,45 3,97 Overig product BLOEDGASSEN: PH, PCO2, PO2 EN/OF STANDAARDBICARBONAAT VAN HET ARTERIELE BLOED 5,53 3,94 Overig product GAMMAGLUTAMYLTRANSPEPTIDASE 1,93 1,45 Overig product IGG SUBKLASSEN 15,10 13,67 Overig product VISCOSITEIT 5,82 5,34 Overig product PRECIPITINEN 15,37 14,10 1,27 Overig product APOLIPOPROTEINE A, B, C, E 10,07 9,12 Overig product CORTISOL 7,71 6,76 Overig product CORTISOL, VRIJ 9,42 8,47 Overig product ALDOSTERON 9,90 8,95 Overig product HYDROXYPROGESTERON, 17 10,60 9,64 Overig product PROGESTERON 9,22 8,27 Overig product TESTOSTERON 9,22 8,27

7 Betaling conform algemene betalingsvoorwaarden Máxima Medisch Cemtrum zoals gedeponeerd ter griffie van Arrondissementsrechtbank te 'shertogenbosch onder nummer 54 / 2002 (zie ook mmc.nl). Overig product TESTOSTERON, VRIJ 8,32 7,36 Overig product ANDROSTANOLON (DIHYDROTESTOSTERON) 8,65 7,69 Overig product ANDROSTEENDION 9,79 8,84 Overig product DEHYDROEPIANDROSTERON (DHEA) 12,80 11,84 Overig product DEHYDROEPIANDROSTERONSULFAAT (DHEAS) 9,37 8,42 Overig product SEX HORMONE BINDING GLOBULIN (SHBG) 9,42 8,47 Overig product SOMATOMEDINE 12,82 11,87 Overig product PREGNENOLON 10,69 9,73 Overig product OESTRIOL BIJ GRAVIDAE 8,58 7,62 Overig product OESTRON, OESTRADIOL, ELK 9,37 8,42 Overig product GLUCAGON 16,34 15,38 Overig product INSULINE 9,44 8,49 Overig product INSULINEANTISTOFFEN 9,20 8,24 Overig product CPEPTIDE 10,07 9,12 Overig product ACTH, CORTICOTROFINE 9,52 8,57 Overig product LUTEINISEREND HORMOON (LH) 7,55 6,60 Overig product FOLLIKELSTIMULEREND HORMOON (FSH) 7,42 6,47 Overig product THYROTROFINE (TSH) BINDING INHIBITOR 9,33 8,37 Overig product THYROTROFINE (TSH) STIMULATING IMMUUNGLOBULINE 10,08 9,12 Overig product HCG, HUMAAN CHORIONGONADOTROFINE, INTACT MOLECUUL 9,49 8,54 Overig product HCG, BETAHUMAAN CHORIONGONADOTROFINE 12,15 11,20 Overig product HCG, BETAVRIJHUMAAN CHORIONGONADODROFINE 10,85 9,89 Overig product HCS, HPL, HUMAAN CHORIONSOMATOTROFINE 11,26 10,13 1,13 Overig product GROEIHORMOON, HGH, SOMATROPINE 10,07 9,12 Overig product VASOPRESSINE (ANTIDIURETISCH HORMOON, ADH) 9,60 8,65 Overig product PROLACTINE (PRL) 7,60 6,49 Overig product Anti Mulleriaans Hormoon (AMH). 12,36 11,22 1,14 Overig product THYROXINE (VRIJ T4) 7,65 6,54 Overig product TRIJOODTHYRONINE (VRIJ T3) 8,94 7,83 Overig product THYROTROFINE (TSH) 6,69 5,58 Overig product THYROXINEBINDEND GLOBULINE (TBG) 11,53 10,41 1,12 Overig product THYROXINE (T4) 8,38 7,26 1,12 Overig product TRIJOODTHYRONINE (T3) 9,54 8,43 Overig product FOLIUMZUUR 7,63 6,52 Overig product VITAMINE B12, CYANOCOBALAMINE 9,13 8,02 Overig product OSTEOCALCINE 10,89 9,77 1,12 Overig product TRANSCORTINE (CORTICOSTEROIDBINDEND GLOBULINE, CBG) 18,23 17,11 1,12 Overig product ANTISTOFFEN TEGEN SPECIFIEK HUMAAN WEEFSEL 12,71 11,61 1,10 Overig product ALLERGENEN, (SPECIFIEK IGE ANTISTOF TEGEN, RAST) 17,34 16,23 Overig product ALLERGENEN, SCREENING OP INHALATIEALLERGIE 22,20 21,09 Overig product BLOEDGROEP BEPALINGEN NIET VALLENDE ONDER ABO, RHESUS (DUFFY, KELL, ETC.) PER BLOEDGROEP 2,50 2,34 Overig product PROSTAAT ZURE FOSFATASE (ANTIGEEN) 8,92 8,40 0,52 Overig product PROSTAATSPECIFIEK ANTIGEEN (PSA) 9,02 7,91 Overig product NEURONSPECIFIEK ENOLASE (NSE) 9,58 8,47 Overig product CARCINOOM ANTIGEEN (CA), ELK 9,60 8,49 Overig product THYREOGLOBULINE 10,06 8,95 Overig product CARCINOEMBRYONAAL ANTIGEEN (CEA) 9,03 7,92 Overig product ALFAFOETOPROTEINE (AFP) 9,60 8,49 Overig product BETA2MICROGLOBULINE 10,52 9,41 Overig product CALCITONINE 10,26 9,15 Overig product GASTRINE 11,00 9,89 Overig product INHIBINE 10,39 9,28 Overig product PARATHORMOON (PTH) 9,14 8,03 Overig product RENINE 1 9,53 Overig product DNAANTISTOFFEN (KWANTITATIEF) 10,25 9,14 Overig product FERRITINE 9,12 8,01 Overig product SLAAPMIDDELEN, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE 29,04 28,24 Overig product BENZODIAZEPINEN, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE 23,60 22,80 Overig product ANTIDEPRESSIVA, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE 23,90 23,11 Overig product OPIUMWET, IDENTIFICATIE MIDDEL VALLENDE ONDER DE OPIUMWET, CHROMATOGRAFISCH, PER COMPONENT 19,88 19,09 Overig product Opiumwet, identificatie middel vallende onder de Opiumwet m.b.v. immunoassay, per component (zie ook ). 9,34 8,55

8 Betaling conform algemene betalingsvoorwaarden Máxima Medisch Cemtrum zoals gedeponeerd ter griffie van Arrondissementsrechtbank te 'shertogenbosch onder nummer 54 / 2002 (zie ook mmc.nl). Overig product Opiumwet, identificatie middel vallende onder de Opiumwet m.b.v. immunoassay, totaal maximaal per keer. 30,19 29,39 Overig product OPIUMWET, KWANTIFICATIE MIDDEL VALLENDE ONDER DE OPIUMWET, CHROMATOGRAFISCH 27,46 26,67 Overig product DIURETICA, SCREENING 30,06 29,27 Overig product ALCOHOL, KWANTITATIEF MET IDENTIFICATIE 16,73 15,94 Overig product KOOLMONOXIDE, KWANTITATIEF MET IDENTIFICATIE IN BLOED 6,10 5,31 Overig product METALEN (ZWAAR) KWALITATIEF EN/OF KWANTITATIEF PER ELEMENT (UITGEZONDERD LOOD) MET VLAMLOZE AAS 29,36 28,57 Overig product METALEN (ZWAAR) KWALITATIEF EN/OF KWANTITATIEF PER ELEMENT, MET AAS VLAM, MAXIMAAL PER KEER 20,15 19,35 Overig product ANTIEPILEPTICA, M.B.V IMMUNOASSAY, ELK 9,30 8,51 Overig product ANTIEPILEPTICA, M.B.V. CHROMATOGRAFIE, ELK 17,82 17,03 Overig product ALUMINIUM 18,40 17,61 Overig product ANALGETICA/ANTIRHEUMATICA, M.B.V. IMMUNOASSAY 10,52 9,73 Overig product ANALGETICA/ANTIRHEUMATICA, CHROMATOGRAFISCH 28,44 27,64 Overig product NICOTINE/COTININE M.B.V. IMMUNOASSAY 9,30 8,51 Overig product NICOTINE/COTININE, CHROMATOGRAFISCH 17,75 16,95 Overig product LOOD, KWANTITATIEF M.B.V. AAS IN BLOED 18,85 18,06 Overig product IMMUNOMODULANTIA / IMMUNOSUPPRESSIVA M.B.V. IMMUNOASSAY 17,94 17,15 Overig product IMMUNOMODULANTIA / IMMUNOSUPPRESSIVA M.B.V. CHROMATOGRAFIE 30,43 29,64 Overig product BETABLOKKER, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V CHROMATOGRAFIE 138,29 137,49 Overig product THEOFYLLINE, KWANTITATIEF, CHROMATOGRAFISCH 10,57 9,77 Overig product ANTIPSYCHOTICA (NEUROLEPTICA), IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE 26,97 26,18 Overig product CARDIACA, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V. CHROMATOGRAFIE 30,43 29,64 Overig product CARDIACA, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V. IMMUNOASSAY 9,30 8,51 Overig product METHOTREXAAT MET IMMUNOASSAY, INCLUSIEF EVENTUELE HERBEPALINGEN 21,10 20,30 Overig product ANTIMICROBIELE MIDDELEN, MENGSEL, MICROBIOLOGISCHE BEPALING 11,54 10,13 1,41 Overig product ANTIMICROBIELE MIDDELEN, M.B.V. IMMUNOASSAY 9,93 8,49 Overig product ANTIMICROBIELE MIDDELEN, M.B.V. CHROMATOGRAFIE 25,75 22,24 3,51 Overig product ANTICOAGULANTIA, M.B.V. CHROMATOGRAFIE 26,52 25,72 Overig product LITHIUM 4,82 4,03 Overig product THEOFYLLINE, M.B.V. IMMUNOASSAY 10,30 9,51 Overig product GENEESMIDDEL, EIWITVRIJE FRACTIE (NAAST EEN ANDER NUMMER IN DIT TARIEF) PER MONSTER 19,73 18,94 Overig product GENEESMIDDEL (FUNCTIETEST MET) WAARVAN KWANTITATIEVE BEPALING ELDERS IN HET TARIEF WORDT AANGEGEVEN 27,41 26,61 Overig product Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, voorproeven (kleurproeven, immunoassays waaronder paracetamol). 17,78 16,99 Overig product Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, alcoholen met GLC. 710,60 709,80 Overig product Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, m.b.v. een chromatografische techniek. 28,20 27,40 Overig product Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, m.b.v. een chromatografische techniek en hierbij de kwantificatie van de hoofdcomponent. 79,45 78,66 Overig product LANDBOUWGIFTEN, CHROMATOGRAFISCH 24,71 21,72 2,99 Overig product ORGANISCHE OPLOSMIDDELEN, CHROMATOGRAFISCH 197,37 196,57 Overig product FRUCTOSAMINE 2,71 2,07 Overig product GEGLYCEERDE HEMOGLOBINE 8,47 7,04 Overig product HBALC 7,90 6,47 Overig product SIKKELCEL TEST 13,76 12,33 Overig product BILIRUBINE, KWANTITATIEF TOTAAL OF DIRECT, ELK 1,61 1,45 Overig product LIPASE 2,16 2,00 Overig product CHOLESTEROL, HDL 3,18 2,70 Overig product ANTITRYPSINE TYPERING, ALFAI 16,85 15,25 Overig product Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling. 7,30 5,71 Overig product IMMUNOELECTROFORESE MET ANTISERUM, INCLUSIEF EVENTUELE DETERMINATIE 14,41 11,71 2,70 Overig product GLUCOSEINSULINE TOLERANTIETEST (INCLUSIEF URINE PORTIES) 12,96 12,00 Overig product KOPER 20,58 18,99 Overig product BENCE JONES EIWIT 7,64 6,68 Overig product ALBUMINEIGG RATIO (IN SERUM EN LIQUOR CEREBROSPINALIS) 30,08 26,56 3,52 Overig product KWANTITATIEVE BEPALING VAN EEN IMMUNOGLOBULINE, NEFELOMETRISCH 7,64 6,84 Overig product PREALBUMINE 7,05 6,26 Overig product ALBUMINE IN LIQUOR CEREBROSPINALIS 6,95 6,16 Overig product KAPPA KETENS, VRIJ OF GEBONDEN, ELK 8,20 7,41 Overig product LAMBDA KETENS, VRIJ OF GEBONDEN, ELK 7,61 6,82 Overig product IMMUNOELECTROFORESE VAN LIQUOR, NA CONCENTRATIE 29,96 26,76 3,20 Overig product EIWIT 1,67 1,51 Overig product ALBUMINE 1,61 1,45 Overig product MYOGLOBINE 9,62 8,82 Overig product GLYCOPROTEINE, ALFAIZURE 8,59 7,79

9 Betaling conform algemene betalingsvoorwaarden Máxima Medisch Cemtrum zoals gedeponeerd ter griffie van Arrondissementsrechtbank te 'shertogenbosch onder nummer 54 / 2002 (zie ook mmc.nl). Overig product ANTITRYPSINE, ALFAI 7,57 6,78 Overig product ALAT, SGPT, TRANSAMINASE 2,09 1,45 Overig product MELKZUUR DEHYDROGENASE (LDH) 1,93 1,45 Overig product Bepaling Lysozyme in bloed. 8,54 7,55 0,99 Overig product KREATINEFOSFOKINASE 1,93 1,45 Overig product ALKALISCHE FOSFATASE 1,95 1,47 Overig product CKMB, KREATINEFOSFOKINASE ISOENZYM 7,97 6,70 1,27 Overig product TROPONINE, CARDIALE ISOVORM 7,73 6,78 Overig product CERULOPLASMINE 7,78 6,83 Overig product CRYOGLOBULINE, KWANTITATIEF 8,76 7,81 Overig product COLLOID OSMOLALITEIT (COLLOID OSMOTISCHE DRUK) 7,50 6,86 Overig product KWEEKPROEF < 2 MEDIA, BACTERIOLOGISCH 14,27 10,23 4,04 Overig product KWEEKPROEF 2 3 MEDIA, BACTERIOLOGISCH 18,59 13,45 5,14 Overig product KWEEKPROEF > 3 MEDIA, BACTERIOLOGISCH 26,56 20,31 6,25 Overig product BLOEDKWEEK (AEROOB + ANAEROOB) 31,22 26,08 5,14 Overig product DETERMINATIE MICROORGANISMEN, BACTERIOLOGISCH 9,14 5,10 4,04 Overig product KWEEKPROEF < 2 MEDIA, MYCOLOGISCH 13,62 10,19 3,43 Overig product KWEEKPROEF 2 3 MEDIA, MYCOLOGISCH 18,15 13,97 4,18 Overig product KWEEKPROEF > 3 MEDIA, MYCOLOGISCH 25,15 19,57 5,58 Overig product DETERMINATIE MICROORGANISMEN, MYCOLOGISCH 8,45 5,03 3,42 Overig product CIRCULERENDE IMMUUNCOMPLEXEN, PER COMPONENT 33,13 32,22 0,91 Overig product KRUISPROEF IN ZOUTALBUMINEMILIEU Overig product KRUISPROEF, VOLLEDIG (3 METHODEN) 3,68 3,04 Overig product LYMFOCYTEN SUBPOPULATIE, EERSTE ANTISTOF 19,25 17,03 2,22 Overig product LYMFOCYTEN SUBPOPULATIE, TWEEDE EN ELKE VOLGENDE ANTISTOF 4,93 4,30 0,63 Overig product HLAA, B, C, TYPERING 80,68 70,24 10,44 Overig product HLAB27 27,52 24,16 3,36 Overig product MICROSCOPIE VAN PUNCTATEN (ANDERS DAN STERNUMPUNCTAAT), STANDAARD KLEURING EN BEOORDELING 6,46 5,67 Overig product Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling. 3,92 3,44 Overig product LEUCOCYTEN, ENKELVOUDIGE BEPALING 1,73 1,57 Overig product TROMBELASTOGRAM, EERSTE ONDERZOEK 21,02 19,10 1,92 Overig product TROMBELASTOGRAM, HERHALINGEN 22,07 21,27 Overig product HAPTOGLOBINE 7,49 6,54 Overig product BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII STOL ACTIVITEIT 19,67 18,08 Overig product BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII,VON WILLEBRAND FACTOR, RISTOCETINEFACTOR 11,56 9,97 Overig product BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII RELATED ANTIGEEN 29,71 28,59 1,12 Overig product BLOEDSTOLLINGSFACTOR XI 27,78 26,18 Overig product BLOEDSTOLLINGSFACTOR XII 24,30 22,70 Overig product APTT, GEACTIVEERDE PARTIELE TROMBOPLASTINETIJD 3,33 3,01 Overig product FIBRINOGEEN SPLITSINGSPRODUKTEN, KWANTITATIEF 7,28 6,32 Overig product FIBRINE/FIBRINOGEEN DEGRADATIE PRODUKTEN (FDP) DDIMEERTEST, SEMIKWANTITATIEF 2,66 2,34 Overig product FIBRINE/FIBRINOGEEN DEGRADATIE PRODUKTEN, KWANTITATIEF 9,59 8,48 Overig product FIBRINOPEPTIDEA 9,87 8,75 1,12 Overig product ANTITROMBINE III ACTIVITEIT 9,58 8,47 Overig product PORFYRINES URO, COPRO, PROTO, IN ERYTROCYTEN, KWANTITATIEF 12,48 10,72 1,76 Overig product PROTEINE C ACTIVITEIT 12,96 11,37 Overig product PROTEINE C ANTIGEEN 20,83 19,24 Overig product PROTEINE S TOTAAL ANTIGEEN 12,64 11,05 Overig product PROTEINE S VRIJ ANTIGEEN 14,66 13,07 Overig product OPWERKEN VAN SPERMA TEN BEHOEVE VAN FERTILISATIE 14,72 13,29 Overig product ZWANGERSCHAPSREACTIE UIT SERUM 8,72 8,40 Overig product HCG KWANTITATIEF UIT SERUM 32,71 3 1,28 Overig product Baarmoederslijmonderzoek op: aspect, ph, varentest en aanwezigheid van epitheel, erytrocyten, leucocyten, bacteriën. 17,71 17,39 Overig product Sperma onderzoek (uitgebreid), tenminste omvattende bepaling van volume, viscositeit, dichtheid van spermatozoën, ph, motiliteit, aantal en aard rondcellen. 26,10 24,51 Overig product IJZER(PLASMAIJZER)TURNOVER (PIT), BEPALING VAN DE ERYTROCYTENIJZERTURNOVER 48,87 47,27 Overig product ACETYLGLUCOSEAMINIDASE, N 9,28 8,32 Overig product KINKHOESTSEROLOGIE (IGM + IGG) 47,48 44,34 3,14 Overig product ALLERGIEONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLBB/CLBC) 34,51 33,72 Overig product ANTISTOFFEN TEGEN WEEFSELANTIGENEN, BIJZONDER (CLBB) 34,40 33,65 0,75 Overig product REUMAFACTOREN (ELISA) (CLBB) 20,23 19,52 0,71 Overig product AUTOIMMUUNZIEKTEN, OVERIGE, BIJZONDER (CLBC) 34,85 34,06

10 Betaling conform algemene betalingsvoorwaarden Máxima Medisch Cemtrum zoals gedeponeerd ter griffie van Arrondissementsrechtbank te 'shertogenbosch onder nummer 54 / 2002 (zie ook mmc.nl). Overig product BLOEDCELCHEMIE, ROOD, BIJZONDER (CLBB) 34,30 33,59 0,71 Overig product BLOEDCELCHEMIE, ROOD, BIJZONDER (CLBC) 82,93 82,14 Overig product BLOEDCELCHEMIE, WIT, BIJZONDER (CLBC) 126,76 125,96 Overig product BLOEDSTOLLINGSFACTOREN, BIJZONDER (CLBC) 42,59 41,80 Overig product BLOEDGROEP ERYTROCYTENSEROLOGIE, BIJZONDER (CLBB) 43,10 42,39 0,71 Overig product BLOEDGROEP ERYTROCYTENSEROLOGIE, BIJZONDER (CLBC) 33,88 33,09 Overig product HLAB27 BEVESTIGING (CLBB) 75,74 74,95 Overig product HLAOVERIGE BIJZONDERE ONDERZOEKEN (CLBC) 176,52 175,74 0,78 Overig product COMPLEMENTFACTORENIMMUNOCHEMIE, BIJZONDER (CLBC) 22,43 21,72 0,71 Overig product IMMUNOCHEMISCHE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLBB) 23,41 22,70 0,71 Overig product IMMUNOCHEMISCHE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLBC) 31,01 30,37 Overig product IMMUNOCYTOLOGIE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLBB) 46,26 45,55 0,71 Overig product IMMUNOCYTOLOGIE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLBC) 145,94 145,29 0,65 Overig product KLINISCHE VIRO IMMUNOLOGIE, BIJZONDER (CLBB) 47,91 47,27 Overig product KLINISCHE VIRO IMMUNOLOGIE, BIJZONDER (CLBC) 82,39 81,67 0,72 Overig product IMMUNOGENETICA, BIJZONDER (CLBB) 43,68 42,94 0,74 Overig product LEUCOCYTEN/TROMBOCYTENSEROLOGIE, BIJZONDER (CLBC) 73,53 72,89 Overig product Registratietarief (inclusief oproep) in het kader van multidisciplinaire zorgverlening bij chronische aandoeningen. 4,72 4,72 Overig product Ordertarief klinischchemische en microbiologische laboratorium bloedonderzoeken, exclusief bloedafname. 6,49 6,49 Overig product Toeslag op ordertarief bij decentrale afname van patiëntmateriaal. 3,83 3,83 Overig product Ordertarief klinischchemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief bloedafname. 10,61 10,61 Overig product Huisbezoektarief klinischchemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken. 7,75 7,75 Overig product CLBreferentietarief. 12,55 12,55 Overig product INRBEPALING (INCL. ORDERTARIEF) 8,59 8,59 Overig product Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder röntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiënten). 112,24 107,76 Overig product Directe percutane arteriële punctie. 220,40 183,06 37,34 Overig product Al dan niet selectief onderzoek via percutane arteriële catheterisatie. 275,68 230,87 44,81 Overig product Al dan niet selectief onderzoek via percutane veneuze catheterisatie alleen een venapunctie is inbegrepen in het desbetreffende codenummer zoals b.v en ,81 270,00 44,81 Overig product Planigrafie algemeen. 153,83 149,35 Overig product DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF ORGANEN, ONDER CTCONTROLE. 215,92 148,71 67,21 Overig product DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF ORGANEN, ONDER RÖNTGENCONTROLE. 164,82 120,01 44,81 Overig product DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF ORGANEN, ONDER ECHOGRAFISCHE CONTROLE. 139,60 94,79 44,81 Overig product Volledig botdensitometrisch onderzoek met DEXAapparatuur, ongeacht het aantal onderzochte anatomische gebieden en ongeacht het aantal zittingen. 91,61 76,67 14,94 Overig product Percutane transluminale angioplastiek (PTA) stenose van de andere nietcoronaire vaten (zie voor occlusie). 873,68 799,00 74,68 Overig product Embolisatie van vaten. 907,17 772,75 134,42 Overig product Plaatsen stent (vasculair, urinewegen, enteraal, galwegen, traanwegen). 962,93 918,12 44,81 Overig product Inbrengen van een aorta stentgraft in samenwerking met een chirurgisch team ,45 978,03 134,42 Overig product Radiologisch onderzoek hersenschedel of deel ervan inclusief neusbeen. 41,67 37,19 Overig product MRI hersenen bij epilepsie uitgebreid. 252,49 192,39 60,10 Overig product MRI hersenen met contrast. 216,06 170,98 45,08 Overig product MRI hersenen standaard. 206,28 161,20 45,08 Overig product CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel. 129,37 99,50 29,87 Overig product ECHOGRAFIE VAN DE SCHEDEL (NIET BEDOELD WORDT DE MIDLINE ECHO). 88,20 58,33 29,87 Overig product Echografie carotide, al dan niet inclusief haematotachografisch onderzoek van de cerebropetale vaten. 110, ,87 Overig product Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid. 41,67 37,19 Overig product CT onderzoek van de aangezichtsschedel, met of zonder intraveneus contrast. 130,38 100,51 29,87 Overig product ECHOGRAFIE VAN HET AANGEZICHT EN/OF NEUSBIJHOLTEN. 77,18 54,78 22,40 Overig product SKELETVRIJE OPNAME OOGBOL EN/OF LOCALISATIE CORPUS ALIENUM IN OOG(KAS). 47,69 43,21 Overig product Radiologisch onderzoek ductus nasolacrimalis. 144,45 114,58 29,87 Overig product Echografie orbita inclusief oogbol. 69,75 47,35 22,40 Overig product Radiologisch onderzoek petrosum, mastoïd of deel ervan, een of meerdere projecties. 43,89 39,41 Overig product CT onderzoek van het petrosum, multidirectioneel onderzoek met reconstructies tbv afbeelden binnen of middenoorpathologie. Dit codenummer is niet bedoeld voor de analyse van brughoektumoren. 148,18 103,37 44,81 Overig product MRI achterste schedelgroeve. 207,28 169,94 37,34 Overig product PARTIELE GEBITSSTATUS. 58,64 54,16 Overig product VOLLEDIGE GEBITSSTATUS OF PANORAMIXOPNAME. 48,73 44,25 Overig product Radiologisch onderzoek mandibula, kaakgewricht(en) of deel ervan localisatie speekselsteen. 45,88 41,40 Overig product SIALOGRAFIE. 158,21 135,81 22,40 Overig product ECHOGRAFIE VAN DE SCHILDKLIER EN/OF HALS. 79,37 56,97 22,40 Overig product Radiologisch onderzoek gehele wervelkolom inclusief sacrum en os coccigis en overzichtsopname sacroiliacale gewrichten. 70,20 55,26 14,94 Overig product CT ONDERZOEK VAN DE WERVELKOLOM. 139,06 109,19 29,87 Overig product Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan. 45,66 38,19 7,47

Tarief geldig: Declaratie Omschrijving declaratiecode Totaalprijs Van Tm

Tarief geldig: Declaratie Omschrijving declaratiecode Totaalprijs Van Tm Products kunnen meerdere keren voorkomen als gevolg van een andere geldigheidsperiode. Declaratie Omschrijving declaratie Totaalprijs Van Tm 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 01-01-2014 31-12-2014 010906

Nadere informatie

Prijslijst DOT-zorgproducten en OVP 2014 Bronovo Ziekenhuis Versie 2014.3 Geldig vanaf 1 juni 2014

Prijslijst DOT-zorgproducten en OVP 2014 Bronovo Ziekenhuis Versie 2014.3 Geldig vanaf 1 juni 2014 code 2014 omschrijving Declaratiecode OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 010905 0,00 0,25 0,25 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 010906 0,00 33,00 33,00 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie,

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten Lievensberg ziekenhuis 2014 Versie 2.0 1-6-2014

Tarievenlijst passanten Lievensberg ziekenhuis 2014 Versie 2.0 1-6-2014 Tarievenlijst passanten Lievensberg 2014 Versie 2.0 1-6-2014 Declaratiec Zorgproduct Omschrijving Kostendeel Honorarium Totaal Tarief 010905 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER - 0,25 0,25 010906 010906 Reistijd/vacatie

Nadere informatie

Voor verdere uitleg verwijzen wij u naar onze Verzekeringsvoorwaarden.

Voor verdere uitleg verwijzen wij u naar onze Verzekeringsvoorwaarden. U kunt via onze Zorgvinder nagaan of uw zorgaanbieder een contract met ons heeft. Zorgvinder Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen over uw vergoeding? Bel dan gerust

Nadere informatie

geldig per 1 juni 2014

geldig per 1 juni 2014 10905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,00 0,25 0,25 10906 Reistijd/vacatie per half uur. 0,00 33,00 33,00 32280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 18,47 54,92 73,39 32281

Nadere informatie

Overige zorgproducten Ingangsdatum: 1 juni 2014 Einddatum: 31 december 2014

Overige zorgproducten Ingangsdatum: 1 juni 2014 Einddatum: 31 december 2014 Prijslijst St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg Overige zorgproducten Ingangsdatum: 1 juni 2014 Einddatum: 31 december 2014 Declaratiecode 010905 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,00 0,25 0,25 010906 010906

Nadere informatie

159,87. Niet alle overige zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 1 (van 44)

159,87. Niet alle overige zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 1 (van 44) 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 75,20 032281 Diagnostische directe laryngoscopie,

Nadere informatie

Vergoeding nietgecontracteerde. specialistische zorg 2015

Vergoeding nietgecontracteerde. specialistische zorg 2015 Vergoeding nietgecontracteerde medisch specialistische zorg 2015 IAK Verzekeringen Als gevolmachtigd agent voert IAK geheel zelfstandig zorgverzekeringen uit voor rekening van een zorgverzekeraar. Daarom

Nadere informatie

DBC Zorgproductcode Zorg Plan Selectief (natura)

DBC Zorgproductcode Zorg Plan Selectief (natura) Wij zijn er voor ú Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Looptijd prijslijst 1/1/2015-31/3/2015* Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die

Nadere informatie

Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder:

Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder: Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder: vind-de-beste-zorg Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen over uw vergoeding? Bel dan gerust

Nadere informatie

Testen en afnamecondities

Testen en afnamecondities -100b (liquor) Acetazolamide Bloed Buis oranje-gel-8.5 4 Afname vlak vóór dosis of minimaal 2 uur na dosis Aceton Acetylcholinereceptoren, antistoffen tegen (ACRA) Bloed Buis oranje-gel-8.5 4 Adenovirus

Nadere informatie

Inho dsopgave behorende bij de tabel

Inho dsopgave behorende bij de tabel Tabel behorende bij PB 2001, 100 (Landsbesluit Medisch Tarief Sociale Verzekeringen 2001) Inho dsopgave behorende bij de tabel Omschrijving pagina Kleine verrichtingen (huisarts) i -2 Bijzondere verrichtingen

Nadere informatie

Toelichtingen bij het aanvraagformulier

Toelichtingen bij het aanvraagformulier Informatie vanuit het laboratorium CMA-CLA-CLH Toelichtingen bij het aanvraagformulier Opgemaakt op basis van het aanvraagformulier versie 44 Raadpleeg ook de labogids AFNAMECONDITIES Nuchtere staalafname:

Nadere informatie

Referentiewaardelijst bepalingen

Referentiewaardelijst bepalingen Deze lijst toont de referentiewaarden voor de bepalingen uitgevoerd op het laboratorium van Diagnostiek voor U Opmerkingen: - De tijdsduur tot de rapportage van de uitslag is afhankelijk van de manier

Nadere informatie

Doseren van humane choriongonadotrofines (HCG) mag niet worden aangerekend gedurende de twintig laatste weken van de zwangerschap.

Doseren van humane choriongonadotrofines (HCG) mag niet worden aangerekend gedurende de twintig laatste weken van de zwangerschap. DIAGNOSEREGELS ARTIKEL 24 Diag 1 Diag 2 Diag 3 Diag 5 Diag 6 Diag 8 Diag 10 Diag 11 Diag 12 Diag 20 Diag 24 Diag 27 Doseren van glucose of andere reducerende suikers in urine en/of doseren van eiwit in

Nadere informatie

INSTRUCTIES BIJ DE BEANTWOORDING VAN DE VRAGEN

INSTRUCTIES BIJ DE BEANTWOORDING VAN DE VRAGEN INSTRUCTIES BIJ DE BEANTWOORDING VAN DE VRAGEN 1. Deze toets bestaat uit 150 meerkeuzevragen. 2. Controleer of er pagina s ontbreken en vraag zonodig een nieuw exemplaar. 3. Bij de inschrijfbalie ontvangt

Nadere informatie

Algemeen onderzoek BSE Kreatinine GFR ALAT y-gt ASAT Glucose TSH ANEMIE Hb MCV Ferritine Trombocyten Leukocyten Reticulocyten LDH Foliumzuur Vit B12

Algemeen onderzoek BSE Kreatinine GFR ALAT y-gt ASAT Glucose TSH ANEMIE Hb MCV Ferritine Trombocyten Leukocyten Reticulocyten LDH Foliumzuur Vit B12 Algemeen onderzoek BSE bij ontsteking komen eiwitten vrij die de erytrocyten sneller doen zakken dus hoog BSE Hb eiwit in de rode bloedcel voor vervoer zuurstof en koolstofdioxide Kreatinine 60/120 wordt

Nadere informatie

Bijlage 1 bij beleidsregel CU-2073

Bijlage 1 bij beleidsregel CU-2073 Bijlage 1 bij beleidsregel CU-2073 INDELING TARIEFLIJST 2012 A. ALGEMEEN B. DIAGNOSTIEK 1. Beeldvormende diagnostiek 2. Klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken 3. Pathologie 4. Nucleaire

Nadere informatie

Atalmedialwijzer. Voor: artsen en (co) assistenten Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp/Alphen

Atalmedialwijzer. Voor: artsen en (co) assistenten Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp/Alphen Atalmedialwijzer Laboratorium Voor: artsen en (co) assistenten Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp/Alphen Informatie en richtlijnen voor het optimaal gebruik van de diensten van Atalmedial vs 2 januari 2015

Nadere informatie

EXAMENSTOFBESCHRIJVING MEDISCHE VAKKEN MDK MDT - MDC

EXAMENSTOFBESCHRIJVING MEDISCHE VAKKEN MDK MDT - MDC EXAMENSTOFBESCHRIJVING MEDISCHE VAKKEN MDK MDT - MDC Copyright Stichting BCE INHOUDSOPGAVE KENMERKEN LEVENDE STOF...2 CELLEN EN WEEFSELS...2 ONCOLOGIE...3 SKELET, SPIEREN EN GEWRICHTEN...3 SKELET EN GEWRICHTEN...3

Nadere informatie

Werkboek. Beknopte integrale ziekteleer Kwalificatieniveau 4. behorend bij de derde druk van. Paul Bocken

Werkboek. Beknopte integrale ziekteleer Kwalificatieniveau 4. behorend bij de derde druk van. Paul Bocken Werkboek behorend bij de derde druk van Beknopte integrale ziekteleer Kwalificatieniveau 4 Paul Bocken In dit werkboek zijn oefenvragen opgenomen die behoren bij de uitgave Beknopte integrale ziekteleer

Nadere informatie

DEEL 1. DE RODE BLOEDCEL... 9 1 DE VORM EN CYTOSKELET VAN ERYTROCYTEN... 9 2 KARAKTERISTIEKEN VAN RODE BLOEDCELLEN... 10

DEEL 1. DE RODE BLOEDCEL... 9 1 DE VORM EN CYTOSKELET VAN ERYTROCYTEN... 9 2 KARAKTERISTIEKEN VAN RODE BLOEDCELLEN... 10 INHOUDSTAFEL. DEEL 1. DE RODE BLOEDCEL... 9 1 DE VORM EN CYTOSKELET VAN ERYTROCYTEN... 9 2 KARAKTERISTIEKEN VAN RODE BLOEDCELLEN... 10 3 VORMING VAN RBC: ERYTROPOIESIS... 11 4 HET ERYTROPOIETINE... 13

Nadere informatie

VIER JARIGE HBO OPLEIDING INTEGRALE GENEESKUNDE VOOR THERAPEUTEN DE MENS CENTRAAL

VIER JARIGE HBO OPLEIDING INTEGRALE GENEESKUNDE VOOR THERAPEUTEN DE MENS CENTRAAL VIER JARIGE HBO OPLEIDING INTEGRALE GENEESKUNDE VOOR THERAPEUTEN DE MENS CENTRAAL VERSIE FEBRUARI 2012 OPDRACHTGEVER EN VERANTWOORDELIJK VOOR DE UITVOERING IN DE PRAKTIJK: NEW HEALTH ACADEMY OPLEIDINGS

Nadere informatie

Handboek Gebruik Zorgactiviteiten

Handboek Gebruik Zorgactiviteiten Handboek Gebruik Zorgactiviteiten bijgewerkt tot en met RZ14c Versie 20140501 Ingangsdatum 1 juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Consult, overleg, coördinatie en bespreking... 5 2.1 Poliklinische

Nadere informatie

Diagnostisch onderzoek

Diagnostisch onderzoek Vademecum Diagnostisch onderzoek Sanquin Bloedvoorziening Vademecum Diagnostisch onderzoek Sanquin Diagnostiek 2014 Inhoud 5 Voorwoord 7 8 20 38 54 72 82 92 106 126 150 156 166 180 196 Theorie 1 Transfusie

Nadere informatie

Acute boekje. Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van acute aandoeningen in de Interne Geneeskunde Vierde editie 2009

Acute boekje. Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van acute aandoeningen in de Interne Geneeskunde Vierde editie 2009 Acute boekje Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van acute aandoeningen in de Interne Geneeskunde Vierde editie 2009 Redactiecommissie A.P.J. de Vries (LUMC, Leiden) R.O.B. Gans (UMCG, Groningen)

Nadere informatie

Acute boekje. Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van aandoeningen op het gebied van inwendige specialismen

Acute boekje. Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van aandoeningen op het gebied van inwendige specialismen Acute boekje Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van aandoeningen op het gebied van inwendige specialismen 2009 Acute boekje Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van aandoeningen op

Nadere informatie

Totaal ijzervoorraad, behoefte, verlies, enterohepatische kringloop, absorptie en resorptie ijzer.

Totaal ijzervoorraad, behoefte, verlies, enterohepatische kringloop, absorptie en resorptie ijzer. RC 1 (ZSO 1 + 2) Hb: Mannen: 8,5-11 mmol/l Vrouwen: 7,5-11 mmol/l Etiologie anemie: Klinisch: o Verminderde aanmaak o Verhoogde afbraak (hemolyse) o Verhoogd verlies Diagnostisch: o Microcytair o Macrocytair

Nadere informatie

LESA. Rationeel Aanvragen van Laboratoriumdiagnostiek. Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak

LESA. Rationeel Aanvragen van Laboratoriumdiagnostiek. Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak LESA Rationeel Aanvragen van Laboratoriumdiagnostiek Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde Landelijke Eerstelijns Samenwerkings

Nadere informatie

MEling. 1. Landelijke ME informatiedag 2015. 2. Naar de Gezondheidsraad. 3. Jij bent toch ziek? 4. Ziek zijn is genant. 5. Bloedtesten bij ME

MEling. 1. Landelijke ME informatiedag 2015. 2. Naar de Gezondheidsraad. 3. Jij bent toch ziek? 4. Ziek zijn is genant. 5. Bloedtesten bij ME MEling 28 april 2015 Colofon MEling is de elektronische nieuwsbrief van de ME Vereniging Nederland. (www.mevereniging.nl). Wij zijn ook te vinden op Facebook, LinkedIn, Twitter, ME Forum en YouTube. Redactie-adres

Nadere informatie