Passanten Prijslijst 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Passanten Prijslijst 2015"

Transcriptie

1 14E ,87 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij problemen met de stoelgang (obstipatie) bij kinderen 15E ,02 Toediening van chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren, tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij kanker aan de mannelijke geslachtsorganen 14E ,25 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken met bijzondere activiteiten bij problemen met de stoelgang (obstipatie) bij kinderen 15E ,21 Toediening van chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren, tijdens een ziekenhuisopname bij kanker aan de mannelijke geslachtsorganen 14E ,25 Ziekenhuisopname met meer dan vijf verpleegdagen bij problemen met de stoelgang (obstipatie) bij kinderen 15E ,57 Ondersteunende en verlichtende zorg met onderzoek of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij kanker aan de mannelijke geslachtsorganen OVPXXXXXX 0,26 REISKOSTEN PER KILOMETER OVPXXXXXX 33,42 Reistijd/vacatie per half uur. 14E ,34 Ziekenhuisopname met meer dan vijf verpleegdagen en bijzondere onderzoeken of behandelingen bij problemen met de stoelgang (obstipatie) bij kinderen 15E ,66 Ondersteunende en verlichtende zorg met maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegdagen bij kanker aan de mannelijke geslachtsorganen OVPXXXXXX 75,20 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s) OVPXXXXXX 157,14 Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s) OVPXXXXXX 374,97 Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek OVPXXXXXX 51,08 Diagnostische pleurapunctie OVPXXXXXX 41,11 Poliklinische controle op de werking van de pacemaker, inclusief het eventueel gebruik van de cardioverter OVPXXXXXX 985,69 INBRENGEN VAN EEN PORT-A-CATH SYSTEEM OVPXXXXXX 800,43 Echo-oesofagoscopie (EUS), inclusief evt. biopten OVPXXXXXX 731,08 Echo-bronchoscopie (EBUS), inclusief evt. biopten OVPXXXXXX 597,28 Endo-echografie ter beoordeling bovenbuikorganen, inclusief eventuele biopten OVPXXXXXX 271,26 Endo-echografie ter beoordeling van tumoren in het distale colon, inclusief eventuele biopten OVPXXXXXX 190,29 Oesofagusfunctieonderzoek, inclusief eventuele 24-uurs metingen (manometrie, impedantiemetrie en/of ph-meting) OVPXXXXXX 331,22 Therapeutische endoscopie van oesofagus, maag of duodenum OVPXXXXXX 96,09 13C ureum ademtest (Helicobacter pylori) OVPXXXXXX 293,42 GASTROSTOMIE, OPEN PROCEDURE (ZIE VOOR ENDOSCOPISCH) OVPXXXXXX 449,69 Endoscopische gastrostomie (zie voor open procedure) OVPXXXXXX 213,39 Diagnostische endoscopie van oesofagus, maag en/of duodenum met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten of antroduodenale manometrie OVPXXXXXX 359,67 Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie OVPXXXXXX 370,95 CAPSULE ENDOSCOPIE OVPXXXXXX 233,72 Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoïd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie OVPXXXXXX 102,38 RECTOSCOPIE OF PROCTOSCOPIE OVPXXXXXX 585,59 Endoscopische retrograde cholangiopancreaticografie (ERCP) OVPXXXXXX 1.201,04 Endoscopisch plaatsen stent in tractus digestivus (proximaal of distaal) OVPXXXXXX 382,07 Interventie-coloscopie (behandeling bloeding, dilatatie) niet zijnde stentplaatsing (zie ) OVPXXXXXX 152,49 Niet operatieve ambulante behandeling van haemorrhoïden door middel van scleroseren, bandligatie, infraroodcoagulatie of cryochirurgie. De eerste behandeling OVPXXXXXX 140,34 Niet operatieve ambulante behandeling van haemorrhoïden door middel van scleroseren, bandligatie, infraroodcoagulatie of cryochirurgie. Iedere volgende behandeling binnen een j prijslijst 2015 Antonius Zorggroep - geldig voor zorgtrajecten welke beginnen tussen en , onder voorbehoud van gewijzigde wet- en regelgeving en drukfouten 1 van 174

2 OVPXXXXXX 161,96 Prenatale screening: Nuchal Translucentie (NT-) meting (nekplooimeting) bij eenling en het eerste kind van een meerlingzwangerschap OVPXXXXXX 159,87 Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij eenling en het eerste kind van een meerlingzwangerschap OVPXXXXXX 98,74 Prenatale screening: Nuchal Translucentie (NT-) meting (nekplooimeting) bij ieder volgend kind van een meerlingzwangerschap OVPXXXXXX 141,97 Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij ieder volgend kind van een meerlingzwangerschap OVPXXXXXX 41,90 Prenatale screening: counseling OVPXXXXXX 51,08 Contact-allergisch onderzoek voor diagnostiek van allergische huidaandoeningen door middel van reeksen, serie van tenminste 20 tests OVPXXXXXX 250,58 Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld OVPXXXXXX 626,35 Anesthesiologische ondersteuning bij tandheelkundige behandelingen onder narcose van AWBZ cliënten en verzekerden voor bijzondere tandheelkunde, maximaal 90 minuten behan Anesthesiologische ondersteuning bij tandheelkundige behandelingen onder narcose van AWBZ cliënten en verzekerden voor bijzondere tandheelkunde, tussen 90 en maximaal 150 m OVPXXXXXX 861,34 behandeling OVPXXXXXX 1.136,55 Anesthesiologische ondersteuning bij tandheelkundige behandelingen onder narcose van AWBZ cliënten en verzekerden voor bijzondere tandheelkunde, meer dan 150 minuten beha OVPXXXXXX 104,64 Cytologische en/of bacteriologische punctie OVPXXXXXX 39,36 ECHOGRAFIE À-VUE IN VERBAND MET ZWANGERSCHAP OVPXXXXXX 105,23 ECHOGRAFIE VAN DE BUIKORGANEN OVPXXXXXX 100,14 Echografie van het hart OVPXXXXXX 163,48 Begeleiding en interpretatie door cardioloog bij multislice CT-hart inclusief voor- en nabespreking met radioloog OVPXXXXXX 99,49 Begeleiding en interpretatie door cardioloog bij multislice CT-hart voor Ca2+-meting inclusief voor- en nabespreking met radioloog OVPXXXXXX 167,58 Begeleiding en interpretatie MRI-hart door cardioloog inclusief voor- en nabespreking met radioloog OVPXXXXXX 436,70 Begeleiding en interpretatie dobutamine stress-test door cardioloog bij MRI-hart inclusief voor- en nabespreking met radioloog OVPXXXXXX 225,22 Onderzoek gevoeligheid allergenen dmv huidtest(s), dmv scarificaties of intracutane injecties OVPXXXXXX 2.419,33 Extra Corporele Membraan Oxygenatie (ECMO) incl. toeslag bij behandeling op Neonatale IC of Pediatrische IC (zie voor ECMO bij behandeling van volwassenen) OVPXXXXXX 166,87 Standaard intra-operatieve neuromonitoring OVPXXXXXX 222,50 Langdurige intra-operatieve neuromonitoring OVPXXXXXX 451,74 Zeer langdurige intra-operatieve neuromonitoring OVPXXXXXX 118,74 Uitgebreide kwantitatieve analyse electromyografisch (EMG) OVPXXXXXX 13,09 Preassessment OVPXXXXXX 156,63 Standaard electro-encephalografie (EEG), registratie tot 1 uur OVPXXXXXX 528,57 Langdurige electro-encephalografie (EEG), registratie vanaf 6 tot 24 uur OVPXXXXXX 400,14 AMBULANTE 24-UURS ELECTRO-ENCEPHALOGRAFIE (EEG)-REGISTRATIE OVPXXXXXX 300,10 Electro-encephalografie (EEG) bij hersendoodprocedure OVPXXXXXX 370,27 24-UURS ELECTRO-ENCEPHALOGRAFIE (EEG)-REGISTRATIE MET DIEPTE ELEKTR OVPXXXXXX 94,55 Aanvullende eenvoudige kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG) OVPXXXXXX 119,63 Aanvullende uitgebreide kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG) OVPXXXXXX 92,08 Aanvullende videoregistratie (tijdens EEG tot 1 uur). prijslijst 2015 Antonius Zorggroep - geldig voor zorgtrajecten welke beginnen tussen en , onder voorbehoud van gewijzigde wet- en regelgeving en drukfouten 2 van 174

3 Onderzoek arteriële obstructies extremiteiten dmv bloeddrukmeting armen en/of benen of penis met CW doppler of plethysmografie incl PVR curven of doppler stroomsnelheid curv OVPXXXXXX 147,17 Aanvullende videoregistratie tijdens EEG-registratie 1-2 uur, 2-6 uur of 6-24 uur OVPXXXXXX 110,60 ELECTRO-OCULOGRAFIE (EOG) OVPXXXXXX 136,83 Slaap-Apneu registratie (screening) OVPXXXXXX 146,90 Neurologische behandeling en begeleiding MS-patiënten, waarbij een intensief arts-patiëntencontact plaatsvindt OVPXXXXXX 278,27 Multiple Slaap Latentie Test (MSLT) OVPXXXXXX 218,29 Polysomnografie (PSG) OVPXXXXXX 837,46 Chronische electro-corticografie zonder aanvullende stimulatie/mapping OVPXXXXXX 85,06 belastingproef. Onderzoek veneuze afwijkingen extremiteiten dmv registreren veneuze CW dopplersignalen incl. proximale en distale compressietests en/of vasalva manoeuvres en/of outflow- of OVPXXXXXX 80,91 fotoplethysmografie OVPXXXXXX 880,40 Chronische electro-corticografie met aanvullende stimulatie/mapping OVPXXXXXX 133,84 Standaard electromyografisch onderzoek (EMG)(< 45 min.) OVPXXXXXX 190,51 Uitgebreid electromyografisch onderzoek (EMG)(> 45 min.) OVPXXXXXX 3.216,05 MICRONEUROGRAFIE OVPXXXXXX 136,65 Brainstem auditory evoked potentials (BAEP/BER) zonder auto-akoestische emissie OVPXXXXXX 161,76 Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie OVPXXXXXX 43,99 BEOORDELING ECG, HOLTER, INSPANNINGSONDERZOEK E.D OVPXXXXXX 72,17 Brainstem auditory evoked potentials (BAEP/BER) met auto-akoestische emissie OVPXXXXXX 136,35 Calorisch vestibulair onderzoek zonder ENG-registratie OVPXXXXXX 143,11 Somato sensible evoked potentials (SSEP/SER) niet in kader van een bronlokalisatie analyse OVPXXXXXX 230,36 Somato sensible evoked potentials (SSEP/SER) in kader van een bronlokalisatie analyse OVPXXXXXX 126,44 Visually evoked potentials (VEP), exclusief objectieve visusbepaling OVPXXXXXX 129,31 Visually evoked potentials (VEP), inclusief objectieve visusbepaling OVPXXXXXX 80,00 Event-Related Potentials (ERP) OVPXXXXXX 166,70 Motor Evoked Potential (b.v. TES, TMS) beperkt OVPXXXXXX 204,28 Motor Evoked Potential (b.v. TES, TMS) uitgebreid OVPXXXXXX 249,22 Standaard Trans Cranieel Doppler-onderzoek (TCD) OVPXXXXXX 145,53 Trans Cranieel Doppler-onderzoek (TCD) in kader van emboliedetectie(> 30 min) OVPXXXXXX 152,89 Trans Craniële (TC) duplex OVPXXXXXX 125,98 Duplex extracraniële halsvaten OVPXXXXXX 80,36 DUPLEX BLOEDVATEN IN EXTREMITEITEN OVPXXXXXX 138,62 Uitbreiding Trans Cranieel Doppler-onderzoek (TCD)/duplex met 1 aanvullende test OVPXXXXXX 193,75 Electronystagmografie (ENG)-registratie zonder calorisch onderzoek OVPXXXXXX 90,62 Electronystagmografie (ENG)-registratie met calorisch onderzoek OVPXXXXXX 233,68 OOGBEWEGINGSONDERZOEK. prijslijst 2015 Antonius Zorggroep - geldig voor zorgtrajecten welke beginnen tussen en , onder voorbehoud van gewijzigde wet- en regelgeving en drukfouten 3 van 174

4 OVPXXXXXX 34,50 PUPILLOMETRIE OVPXXXXXX 83,83 Eenvoudige electro-retinografie (ERG) OVPXXXXXX 75,06 Uitgebreide electro-retinografie (ERG) OVPXXXXXX 463,70 Autonoom functieonderzoek met Ewing-batterij OVPXXXXXX 33,50 Eenvoudige toon-audiometrie OVPXXXXXX 41,11 Spraakaudiometrie, niet in combinatie met het aanpassen van een hoortoestel OVPXXXXXX 65,59 Autonoom functieonderzoek met kantelproef OVPXXXXXX 219,63 Polymyografie (PMG)/ tremorregistratie OVPXXXXXX 92,45 KWANTITATIEVE SPIERKRACHTMETING OVPXXXXXX 108,08 Oculoplethysmografie (OPG) OVPXXXXXX 47,62 Eerste orthoptisch onderzoek OVPXXXXXX 18,11 Standaard vervolg orthoptisch onderzoek OVPXXXXXX 52,31 Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code OVPXXXXXX 52,13 Bepaling van de weerstand van de luchtwegen en longparenchym afzonderlijk + bepaling van de volledige elasticiteitskarakteristiek van de longen OVPXXXXXX 23,54 Overzichtsbepaling van de mechanische ventilatieverhouding door middel van direct geregistreerde drukvolumediagrammen of luchtweerstandbepaling OVPXXXXXX 52,34 Residubepaling longen OVPXXXXXX 42,91 Spirografische longfunctiebepaling OVPXXXXXX 148,01 Eenvoudige fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke af OVPXXXXXX 150,35 Uitgebreide fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door specialist met ECG-apparatuur en oscilloscoop (incl. ventilatiemeting en O2 s OVPXXXXXX 65,75 BEOORDELING LONGFUNCTIEONDERZOEK VOOR DERDEN OVPXXXXXX 66,38 BEOORDELING X-THORAX VOOR DERDEN OVPXXXXXX 117,05 24-uurs bloeddrukmeting OVPXXXXXX 173,45 Electro-encephalografie (EEG), registratie vanaf 1 tot 2 uur OVPXXXXXX 179,47 Urodynamisch onderzoek met meerdere kanalen OVPXXXXXX 19,25 Eenvoudige kwantitatieve analyse electromyografisch (EMG) OVPXXXXXX 236,85 Analyse bij incontinentie of obstipatie met behulp van een van de volgende onderzoeken: proctoscopie, anala manometrie, defaecografie en colonpassage tijd. Analyse incontinentie of obstipatie: minimaal 2 van de onderzoeken: capaciteit- en compliancemeting, singlefiber electromyografie, readtest, ballonevacuatietest, rectale motiliteit OVPXXXXXX 233,27 indexbepaling OVPXXXXXX 83,91 Hematotachografie( HTG) OVPXXXXXX 109,66 Echografie zenuwen en spieren OVPXXXXXX 37,85 Fundusfotografie in het kader van screening op diabetische retinopathie (overige aandoeningen van het netvlies, zie ) OVPXXXXXX 53,13 Teledermatologie: beoordeling van digitale foto's door dermatoloog zonder face-to-face contact op verzoek van de 1e lijn OVPXXXXXX 78,23 Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie. prijslijst 2015 Antonius Zorggroep - geldig voor zorgtrajecten welke beginnen tussen en , onder voorbehoud van gewijzigde wet- en regelgeving en drukfouten 4 van 174

5 Cytodiagnostisch onderzoek cervix-preparaat ivm bevolkingsonderzoek (preventief planmatig georganiseerd cytodiagnostisch onderzoek, waarbij het cervix-preparaat wordt afgenom Complexe moleculaire diagnostiek - bepalingen op geïsoleerd DNA, RNA of eiwit anders dan frequent aangevraagde bepalingen op micro-organismen (excl. mammaprint zie o OVPXXXXXX 104,64 Histamine (acethylcholine) provocatietest. Spirografisch onderzoek ter bepaling van de prikkelbaarheidsdrempel van de luchtwegen door middel van inhalatie-provocatietest(s) OVPXXXXXX 41,11 Spirometrie, voor en na inspanning OVPXXXXXX 173,93 Behandeling met hyperbare zuurstof per zitting per patient, al dan niet in groepsverband, inclusief medisch specialistische supervisie OVPXXXXXX 380,05 ELECTRONENMICROSCOPISCH ONDERZOEK OVPXXXXXX 48,84 VERRICHTINGEN VAN EEN PUNCTIE TEN BEHOEVE VAN CYTOLOGISCH ONDERZOEK OVPXXXXXX 555,83 Obductie ten behoeve van verzekeringsmaatschappijen uitgezonderd ziektekostenverzekeringsmaatschappijen OVPXXXXXX 36,21 huisarts) OVPXXXXXX 379,64 Flow-cytometrie OVPXXXXXX 985,07 DX zie ) OVPXXXXXX 135,79 Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes met weefsel en/of cellen i.v.m. frequent aangevraagde bepalingen op de aanwezigheid van HPV. Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes weefsel en/of cellen (oa CISH, ISH, FISH) en frequent aangevr.bepalingen op aanw.andere micro-organismen dan HPV OVPXXXXXX 454,53 (o.a.tbc,ebv,hsv,bartonella) OVPXXXXXX 57,25 Eenvoudig biopt, eenvoudige cytologie (excl. bepalingen op de aanwezigheid van micro-organismen (zie of ) OVPXXXXXX 113,94 Biopt, matig complexe cytologie OVPXXXXXX 145,86 Naaldbiopt, complexe cytologische punctie OVPXXXXXX 3.236,75 Complexe moleculaire diagnostiek - genexpressietest op basis van 70 genen, mammaprint OVPXXXXXX 3.848,80 Complexe moleculaire diagnostiek - genexpressietest op basis van 21 genen, oncotype DX OVPXXXXXX 31,61 HYBRIDISATIE, GEAUTOMATISEERD OVPXXXXXX 87,56 HYBRIDISATIE, HANDMATIG OVPXXXXXX 42,68 DNA-AMPLIFICATIE, KWALITATIEF, GEAUTOMATISEERD OVPXXXXXX 83,86 DNA-AMPLIFICATIE, KWALITATIEF, HANDMATIG OVPXXXXXX 105,36 RNA-AMPLIFICATIE, KWALITATIEF OVPXXXXXX 169,11 DNA/RNA-AMPLIFICATIE, KWANTITATIEF OVPXXXXXX 184,00 DNA/RNA-ANALYSE (BV. SEQUENTIE-BEPALING OF SUB-TYPERING) OVPXXXXXX 2,21 Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht OVPXXXXXX 0,70 DIACEETZUUR OVPXXXXXX 0,81 INDICAN OVPXXXXXX 8,37 AMINOLEVULINEZUUR, DELTA-, KWANTITATIEF OVPXXXXXX 0,70 CONCENTRATIE- EN VERDUNNINGSPROEF, ELK OVPXXXXXX 1,63 UREUM OVPXXXXXX 1,63 CHLORIDE OVPXXXXXX 5,22 GALACTOSEPROEF OVPXXXXXX 7,49 HIPPUURZUURPROEF prijslijst 2015 Antonius Zorggroep - geldig voor zorgtrajecten welke beginnen tussen en , onder voorbehoud van gewijzigde wet- en regelgeving en drukfouten 5 van 174

6 OVPXXXXXX 39,28 HOMOCYSTEINE OVPXXXXXX 15,11 KETOSTEROIDEN, 17-, TOTAAL OVPXXXXXX 43,44 KETOSTEROIDEN, 17-, GEFRACTIONEERD OVPXXXXXX 5,77 PORFYRINES, URO-, COPRO-, PROTO-KWANTITATIEF, ELK OVPXXXXXX 2,49 KREATINE OVPXXXXXX 1,71 URINEZUUR OVPXXXXXX 2,41 HYDROXY-INDOLAZIJNZUUR, 5-, KWALITATIEF OVPXXXXXX 10,44 VITAMINE B OVPXXXXXX 33,19 PREGNAANDIOL OVPXXXXXX 20,89 OESTRIOL OVPXXXXXX 23,50 KETOGENE-STEROIDEN, OVPXXXXXX 10,84 KETOSTEROIDEN, 20-, 17, 21-DIHYDROXY OVPXXXXXX 37,32 IMMUNO-ELECTROFORESE, NA CONCENTRATIE OVPXXXXXX 54,26 ANTISTOFFEN TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IMMUNOBLOT OVPXXXXXX 56,88 OESTROGENEN OVPXXXXXX 10,25 METANEFRINEN, NORMETANEFRINEN OVPXXXXXX 3,22 BLOED (OCCULT), KWALITATIEF OVPXXXXXX 0,84 BILIRUBINE, KWALITATIEF OVPXXXXXX 0,79 GISTPROEF OVPXXXXXX 0,89 VERTERING, KWALITATIEF OVPXXXXXX 1,63 Amylasebepaling - fecaal materiaal (amylasebepaling op andere materialen, zie ) OVPXXXXXX 2,07 Lipasebepaling - fecaal materiaal (lipasebepaling op andere materialen, zie ) OVPXXXXXX 6,06 Eiwitbepaling - fecaal materiaal (eiwitbepaling op andere materialen, zie ) OVPXXXXXX 6,43 Calcium in faeces OVPXXXXXX 9,53 VET (VETTEN, VETZUREN, DROGE STOF), KWANTITATIEF OVPXXXXXX 12,54 MELKZUUR, KWANTITATIEF OVPXXXXXX 6,51 Onderzoek naar Calprotectine in feces OVPXXXXXX 6,51 Onderzoek naar Elastase in feces OVPXXXXXX 2,51 LEUCOCYTEN IN FAECES OVPXXXXXX 6,06 OSMOLARITEIT IN FAECES OVPXXXXXX 6,43 CHYMOTRYPSINE IN FAECES OVPXXXXXX 6,37 GALZURE ZOUTEN IN FAECES OVPXXXXXX 7,62 ALFA-I-ANTITRYPSINE IN FAECES OVPXXXXXX 34,44 PORFYRINES, KWANTITATIEF OVPXXXXXX 58,89 PORFYRINES URO-, COPRO-, PROTO- IN FAECES OVPXXXXXX 1,84 SEDIMENT prijslijst 2015 Antonius Zorggroep - geldig voor zorgtrajecten welke beginnen tussen en , onder voorbehoud van gewijzigde wet- en regelgeving en drukfouten 6 van 174

7 OVPXXXXXX 34,77 ADEMANALYSE OVPXXXXXX 2,43 Amylasebepaling - op alle materialen, exclusief fecaal materiaal (zie ) OVPXXXXXX 2,98 MORFOLOGISCH ONDERZOEK VAN SPUTUM, ALGEMEEN OVPXXXXXX 2,20 BLOED (OCCULT) IN DIVERSE MATERIALEN OVPXXXXXX 1,79 Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest OVPXXXXXX 6,52 KREATININE KLARING (OF ANDERE KLARING) OVPXXXXXX 3,21 METHEMOGLOBINE, SULFHEMOGLOBINE, ELK OVPXXXXXX 2,40 VITAMINE C OVPXXXXXX 1,79 KREATININE OVPXXXXXX 1,79 FOSFAAT OVPXXXXXX 3,19 ALKALI RESERVE OVPXXXXXX 1,95 CHOLESTEROL, TOTAAL OVPXXXXXX 1,95 Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces OVPXXXXXX 4,71 ANGIOTENSINE CONVERTING ENZYM OVPXXXXXX 6,55 VITAMINE A OVPXXXXXX 3,07 IJZER OVPXXXXXX 9,55 VITAMINE E OVPXXXXXX 6,87 LIPOIDEN, TOTAAL OVPXXXXXX 10,20 VITAMINE D (DIHYDROXYCHOLECALCIFEROL) OVPXXXXXX 1,79 NATRIUM OVPXXXXXX 1,79 KALIUM OVPXXXXXX 5,60 IJZERBINDINGSCAPACITEIT OVPXXXXXX 44,82 AMINOZURENCHROMATOGRAM OVPXXXXXX 6,05 TRANSFERRINE OVPXXXXXX 23,38 Koolhydraat Deficïent Transferrine (CDT) OVPXXXXXX 3,36 CHOLINESTERASE OVPXXXXXX 13,67 PYRODRUIVENZUUR OVPXXXXXX 2,91 TRIGLYCERIDEN OVPXXXXXX 12,11 MELKZUUR OVPXXXXXX 3,47 MAGNESIUM OVPXXXXXX 14,41 VETZUREN, VRIJ (FFA, NEFA) OVPXXXXXX 9,70 IMMUNOGLOBULINE, ELK OVPXXXXXX 22,32 FENYLALANINE OVPXXXXXX 0,89 CELLEN TELLEN IN LIQUOR OVPXXXXXX 12,11 AMMONIAK OVPXXXXXX 4,54 FIBRINOGEEN prijslijst 2015 Antonius Zorggroep - geldig voor zorgtrajecten welke beginnen tussen en , onder voorbehoud van gewijzigde wet- en regelgeving en drukfouten 7 van 174

8 OVPXXXXXX 1,95 ASAT, SGOT, TRANSAMINASE OVPXXXXXX 2,40 CRYOGLOBULINE, KWALITATIEF OVPXXXXXX 3,37 OSMOLARITEIT OVPXXXXXX 4,90 MICROSCOPISCH ONDERZOEK (ONGEKLEURD OF GEKLEURD), ELK OVPXXXXXX 4,51 MICROSCOPISCH ONDERZOEK (SPIROCHETEN IN DONKER VELD) OVPXXXXXX 25,09 KWEEKPROEF OP TUBERCULOSE OVPXXXXXX 6,19 RESISTENTIEBEPALING KWALITATIEF M.B.V. DIFFUSIE-METHODE, BACTERIOLOGISCH OVPXXXXXX 6,87 RESISTENTIEBEPALING KWANTITATIEF M.B.V. MRC/ETEST PER ANTIBIOTICUM, BACTERIOLOGISCH OVPXXXXXX 16,66 RESISTENTIEBEPALING TBC KWANTITATIEF M.B.V. MRC PER ANTIBIOTICUM, BACTERIOLOGISCH OVPXXXXXX 8,71 MRC + MBC-BEPALING PER ANTIBIOTICUM OVPXXXXXX 35,50 INTERACTIE MRC VAN TWEE ANTIBIOTICA OVPXXXXXX 3,36 BETA LACTAMASE TEST OVPXXXXXX 4,64 MICROSCOPISCH ONDERZOEK (GEKLEURD OF ONGEKLEURD), ELK, MYCOLOGISCH OVPXXXXXX 6,91 RESISTENTIEBEPALING KWANTITATIEF D.M.V. MRC/ETEST PER ANTIBIOTICUM, MYCOLOGISCH OVPXXXXXX 16,38 MICROSCOPISCH ONDERZOEK OP TUBERCULOSE (ZIEHL-NEELSEN OF GELIJKWAARDIGE METHODE) OVPXXXXXX 11,22 AGGLUTINATIEREACTIE VOLGENS WIDAL, VOOR ELK MICRO-ORGANISME OVPXXXXXX 3,20 Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode OVPXXXXXX 10,66 PAUL EN BUNNELL, REACTIE VAN OVPXXXXXX 3,28 Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest) OVPXXXXXX 4,74 Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest) OVPXXXXXX 7,03 CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering) OVPXXXXXX 6,02 AGGLUTINATIE, KOUDE OVPXXXXXX 7,89 ANTI-STERPTOLYSINE TITER / ANTI-DNASE B TITER OF STAPHOLYSINE TITER, ELK OVPXXXXXX 9,34 ROSE-TEST OVPXXXXXX 5,86 L-AGGLUTINATIE OVPXXXXXX 5,00 RA-TEST (LATEX-AGGLUTINATIE) OVPXXXXXX 8,05 TREPONEMA PALLIDUM HAEMAGGLUTINATIETEST (TPHA) OVPXXXXXX 11,41 FLUORESCERENDE TREPONEMALE ANTI-STOFFENREACTIE (MET TOEPASSING VAN ABSORPTIE) FTA-ABS-REACTIE OVPXXXXXX 5,79 VDRL-REACTIE (KWANTITATIEF) OVPXXXXXX 7,54 PRECIPITATIE REACTIE OVPXXXXXX 11,26 IMMUNODIFFUSIE REACTIE OVPXXXXXX 9,36 IMMUNOCHEMOLYTISCHE BEPALING VAN COMPLEMENT GEHALTE (CH 50) OVPXXXXXX 8,61 COMPLEMENT COMPONENT (KWANTITATIEVE BEPALING) OVPXXXXXX 22,04 MEMBRAAN IMMUNOFLUORESCENTIE (TER BEPALING VAN HET B-LYMFOCYTEN) OVPXXXXXX 28,54 Kwantitatieve bepaling van Pro-calcitonine in bloed OVPXXXXXX 3,93 C-REACTIVE PROTEINEN (CRP) prijslijst 2015 Antonius Zorggroep - geldig voor zorgtrajecten welke beginnen tussen en , onder voorbehoud van gewijzigde wet- en regelgeving en drukfouten 8 van 174

9 OVPXXXXXX 8,45 ANTI-NUCLEAIRE FACTOR (ANF) OVPXXXXXX 6,65 ANTI-PERINUCLEAIRE FACTOR (PNF) OVPXXXXXX 42,83 CELLULAIRE IMMUNITEIT DOOR MIDDEL VAN LYMFOCYTEN TRANSFORMATIE, BEPALING VAN OVPXXXXXX 1,74 Hemoglobine (incl.(eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)) OVPXXXXXX 1,75 BEZINKINGSSNELHEID OVPXXXXXX 9,30 BLOEDINGSTIJD OVPXXXXXX 3,36 PROTROMBINETIJD BIJ ORALE ANTISTOLLING OVPXXXXXX 4,18 PROTROMBINETIJD OVPXXXXXX 2,49 ERYTROCYTEN, RESISTENTIE OVPXXXXXX 2,74 PLASMACELLEN TELLEN OVPXXXXXX 11,08 MICROSCOPIE VAN STERNUMPUNCTAAT, STANDAARDKLEURING EN BEOORDELING OVPXXXXXX 1,70 EOSINOFIELEN TELLEN OVPXXXXXX 1,70 TROMBOCYTEN TELLEN OVPXXXXXX 2,89 RETICULOCYTEN TELLEN OVPXXXXXX 3,13 DIFFERENTIELE TELLING (HAND) OVPXXXXXX 1,72 DIFFERENTIELE TELLING (MACHINAAL) OVPXXXXXX 5,29 LE-CELLEN OVPXXXXXX 2,85 HEPARINE-TOLERANTIE TEST OVPXXXXXX 5,06 HEMOGLOBINE (FOETAAL) KWALITATIEF OVPXXXXXX 10,32 HEMOGLOBINE FOETAAL (HBF), KWANTITATIEF OVPXXXXXX 12,10 HEMOGLOBINE SCHEIDING KWANTITATIEF OVPXXXXXX 4,10 BLOEDSTOLLINGSFACTOR II OVPXXXXXX 4,33 BLOEDSTOLLINGSFACTOR V OVPXXXXXX 9,46 BLOEDSTOLLINGSFACTOR VII OVPXXXXXX 12,94 BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII OVPXXXXXX 22,11 BLOEDSTOLLINGSFACTOR IX OVPXXXXXX 9,53 BLOEDSTOLLINGSFACTOR X OVPXXXXXX 2,32 TROMBOPLASTINETIJD, PARTIEEL OVPXXXXXX 4,56 TROMBINETIJD OVPXXXXXX 6,43 TROMBOCYTEN AGGREGATIE, PER AGGREGERENDE SUBSTANTIE OVPXXXXXX 20,89 ALKALISCHE FOSFATASE, KWANTITATIEF, IN LEUCOCYTEN OVPXXXXXX 107,85 PLASMINOGEEN ACTIVTEIT OVPXXXXXX 14,60 GLUCOSE-6-FOSFAAT-DEHYDROGENASE (G 6 PD) IN ERYTROCYTEN OVPXXXXXX 72,82 Transketolase - in erytrocyten OVPXXXXXX 13,95 Transketolase - voor en na toevoeging TPP (TPP effect), totaal OVPXXXXXX 13,20 Circulerend anticoagulans (lupus anticoagulans, antitromboplastine, antifosfolipiden), per anticoagulans. prijslijst 2015 Antonius Zorggroep - geldig voor zorgtrajecten welke beginnen tussen en , onder voorbehoud van gewijzigde wet- en regelgeving en drukfouten 9 van 174

10 OVPXXXXXX 106,48 ANTIPLASMINE ACTIVEIT, ALFA OVPXXXXXX 6,07 SPERMA-ANALYSE, EENVOUDIG OVPXXXXXX 16,93 CONCREMENTEN (ZOALS STENEN), INSTRUMENTELE METHODE OVPXXXXXX 33,41 CHROMATOGRAFISCHE ANALYSE (KWALITATIEF, 2-DIMENSIONAAL) OVPXXXXXX 13,80 ZUURSTOF- EN KOOLZUURGEHALTE VAN UITADEMINGSLUCHT, KWANTITATIEF OVPXXXXXX 11,92 NATRIUM EN CHLORIDE IN ZWEET (KWANTITATIEF) OVPXXXXXX 18,71 BNP/NT-PROBNP OVPXXXXXX 62,72 LEVENSDUUR ERYTROCYTEN, 51-CHROMIUM OVPXXXXXX 9,55 ZINK OVPXXXXXX 33,21 Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk) OVPXXXXXX 15,21 WORMEIEREN (CONCENTRATIE) OVPXXXXXX 15,13 PROTOZOAIRE CYSTEN (CONCENTRATIE) OVPXXXXXX 9,39 ENTAMOEBA HISTOLYTICA (ZINKSULFAAT CONCENTRATIE) OVPXXXXXX 13,95 SCHISTOSOMA (ZOUTZUUR-ETHER CONCENTRATIE) OVPXXXXXX 14,15 STRONGYLOIDES (BAEMANN CONCENTRATIE) OVPXXXXXX 14,23 Malaria sneltest OVPXXXXXX 21,85 SCHISTOSOMA (NA CONCENTRATIE D.M.V. CENTRIFUGEREN) OVPXXXXXX 28,83 VIROLOGISCH ONDERZOEK DOOR MIDDEL VAN CELKWEEK < 2 MEDIA OVPXXXXXX 37,46 VIROLOGISCH ONDERZOEK DOOR MIDDEL VAN CELKWEEK 2-3 MEDIA OVPXXXXXX 37,55 VIROLOGISCH ONDERZOEK DOOR MIDDEL VAN CELKWEEK > 3 MEDIA OVPXXXXXX 103,32 TYPERING VAN GEISOLEERD VIRUSSTAM OVPXXXXXX 12,97 HBS ANTIGEEN OVPXXXXXX 20,99 VIRUSDETECTIE IN KWEEK MET SPECIFIEKE ANTISERA OVPXXXXXX 11,25 ANTISTOFFEN, IGT, IGG OF IGA TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IMMUNOASSAY OVPXXXXXX 7,03 ANTISTOFFEN TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. CBR OF HAR PER BEPALING OVPXXXXXX 36,95 ANTISTOFTITERSTIJGING MET BEHULP VAN NEUTRALISATIE (2 BEPALINGEN) OVPXXXXXX 20,08 ANTISTOFFEN, IGM TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IF OVPXXXXXX 15,85 ANTISTOFFEN, IGT, IGG OF IGA TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IF OVPXXXXXX 16,86 ANTISTOFFEN, IGM TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IMMUNOASSAY OVPXXXXXX 23,60 Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch OVPXXXXXX 23,74 Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch OVPXXXXXX 23,29 Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, mycologisch OVPXXXXXX 22,53 Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch OVPXXXXXX 22,76 Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch OVPXXXXXX 9,65 HYDROXY-INDOLAZIJNZUUR, 5-, KWANTITATIEF OVPXXXXXX 9,63 HYDROXYTRYPTAMINE, 5-, (5-HT)(SEROTONINE) prijslijst 2015 Antonius Zorggroep - geldig voor zorgtrajecten welke beginnen tussen en , onder voorbehoud van gewijzigde wet- en regelgeving en drukfouten 10 van 174

11 OVPXXXXXX 9,65 VITAMINE B1, THIAMINE OVPXXXXXX 9,63 VITAMINE B6, PYRIDOXINE OVPXXXXXX 9,47 VITAMINE H, BIOTINE OVPXXXXXX 3,36 PORFOBILINOGEEN, KWALITATIEF OVPXXXXXX 7,75 PORFOBILINOGEEN, KWANTITATIEF OVPXXXXXX 19,31 Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepal OVPXXXXXX 4,56 MICRO-ALBUMINE IN URINE OVPXXXXXX 18,99 VANILLYL-AMANDELZUUR (VMA) OVPXXXXXX 18,91 HOMOVANILLINE (HVA) OVPXXXXXX 45,86 AMINOZURENCHROMATOGRAM VIA KOLOMCHROMATOGRAFIE OVPXXXXXX 0,76 FENYLPYRODRUIVENZUUR, KWALITATIEF OVPXXXXXX 0,80 BLOED, KWALITATIEF (TABLET TEST) OVPXXXXXX 101,42 PREGNAANDIOL + PREGNAANTRIOL IN CYCLUSURINE OVPXXXXXX 14,25 HYDROXYPROLINE OVPXXXXXX 7,16 OXAALZUUR OVPXXXXXX 4,48 O2-VERZADIGING VAN HET ARTERIELE BLOED OVPXXXXXX 5,58 BLOEDGASSEN: PH, PCO2, PO2 EN/OF STANDAARDBICARBONAAT VAN HET ARTERIELE BLOED OVPXXXXXX 1,96 GAMMA-GLUTAMYL-TRANSPEPTIDASE OVPXXXXXX 15,27 IGG SUBKLASSEN OVPXXXXXX 6,27 VISCOSITEIT OVPXXXXXX 15,97 PRECIPITINEN OVPXXXXXX 9,87 APOLIPOPROTEINE A, B, C, E OVPXXXXXX 7,78 CORTISOL OVPXXXXXX 9,53 CORTISOL, VRIJ OVPXXXXXX 10,19 ALDOSTERON OVPXXXXXX 10,72 HYDROXYPROGESTERON, OVPXXXXXX 9,02 PROGESTERON OVPXXXXXX 9,20 TESTOSTERON OVPXXXXXX 8,99 TESTOSTERON, VRIJ OVPXXXXXX 8,92 ANDROSTANOLON (DIHYDROTESTOSTERON) OVPXXXXXX 10,33 ANDROSTEENDION OVPXXXXXX 14,03 DEHYDRO-EPI-ANDROSTERON (DHEA) OVPXXXXXX 9,51 DEHYDRO-EPI-ANDROSTERONSULFAAT (DHEA-S) OVPXXXXXX 9,53 SEX HORMONE BINDING GLOBULIN (SHBG) OVPXXXXXX 12,98 SOMATOMEDINE prijslijst 2015 Antonius Zorggroep - geldig voor zorgtrajecten welke beginnen tussen en , onder voorbehoud van gewijzigde wet- en regelgeving en drukfouten 11 van 174

12 OVPXXXXXX 10,75 PREGNENOLON OVPXXXXXX 8,68 OESTRIOL BIJ GRAVIDAE OVPXXXXXX 9,38 OESTRON, OESTRADIOL, ELK OVPXXXXXX 22,25 GLUCAGON OVPXXXXXX 9,50 INSULINE OVPXXXXXX 9,31 INSULINE-ANTISTOFFEN OVPXXXXXX 10,26 C-PEPTIDE OVPXXXXXX 9,64 ACTH, CORTICOTROFINE OVPXXXXXX 7,46 LUTEINISEREND HORMOON (LH) OVPXXXXXX 7,36 FOLLIKELSTIMULEREND HORMOON (FSH) OVPXXXXXX 8,89 THYROTROFINE (TSH) BINDING INHIBITOR OVPXXXXXX 10,74 THYROTROFINE (TSH) STIMULATING IMMUUNGLOBULINE OVPXXXXXX 9,60 HCG, HUMAAN CHORIONGONADOTROFINE, INTACT MOLECUUL OVPXXXXXX 12,11 HCG, BETA-HUMAAN CHORIONGONADOTROFINE OVPXXXXXX 10,98 HCG, BETAVRIJ-HUMAAN CHORIONGONADODROFINE OVPXXXXXX 11,39 HCS, HPL, HUMAAN CHORIONSOMATOTROFINE OVPXXXXXX 10,19 GROEIHORMOON, HGH, SOMATROPINE OVPXXXXXX 10,02 VASOPRESSINE (ANTIDIURETISCH HORMOON, ADH) OVPXXXXXX 7,62 PROLACTINE (PRL) OVPXXXXXX 12,50 Anti Mulleriaans Hormoon (AMH) OVPXXXXXX 7,39 THYROXINE (VRIJ T4) OVPXXXXXX 9,04 TRIJOODTHYRONINE (VRIJ T3) OVPXXXXXX 6,45 THYROTROFINE (TSH) OVPXXXXXX 9,70 THYROXINEBINDEND GLOBULINE (TBG) OVPXXXXXX 8,10 THYROXINE (T4) OVPXXXXXX 9,30 TRIJOODTHYRONINE (T3) OVPXXXXXX 7,45 FOLIUMZUUR OVPXXXXXX 8,91 VITAMINE B12, CYANOCOBALAMINE OVPXXXXXX 11,02 OSTEOCALCINE OVPXXXXXX 18,43 TRANSCORTINE (CORTICOSTEROIDBINDEND GLOBULINE, CBG) OVPXXXXXX 12,71 ANTISTOFFEN TEGEN SPECIFIEK HUMAAN WEEFSEL OVPXXXXXX 17,37 ALLERGENEN, (SPECIFIEK IGE ANTISTOF TEGEN, RAST) OVPXXXXXX 21,64 ALLERGENEN, SCREENING OP INHALATIE-ALLERGIE OVPXXXXXX 2,49 BLOEDGROEP BEPALINGEN NIET VALLENDE ONDER ABO, RHESUS (DUFFY, KELL, ETC.) PER BLOEDGROEP OVPXXXXXX 9,02 PROSTAAT ZURE FOSFATASE (ANTIGEEN) OVPXXXXXX 9,11 PROSTAATSPECIFIEK ANTIGEEN (PSA) prijslijst 2015 Antonius Zorggroep - geldig voor zorgtrajecten welke beginnen tussen en , onder voorbehoud van gewijzigde wet- en regelgeving en drukfouten 12 van 174

13 OVPXXXXXX 9,73 NEURONSPECIFIEK ENOLASE (NSE) OVPXXXXXX 9,71 CARCINOOM ANTIGEEN (CA), ELK OVPXXXXXX 10,42 THYREOGLOBULINE OVPXXXXXX 9,10 CARCINO-EMBRYONAAL ANTIGEEN (CEA) OVPXXXXXX 9,65 ALFA-FOETOPROTEINE (AFP) OVPXXXXXX 10,78 BETA-2-MICROGLOBULINE OVPXXXXXX 10,72 CALCITONINE OVPXXXXXX 11,00 GASTRINE OVPXXXXXX 11,56 INHIBINE OVPXXXXXX 9,14 PARATHORMOON (PTH) OVPXXXXXX 10,77 RENINE OVPXXXXXX 10,26 DNA-ANTISTOFFEN (KWANTITATIEF) OVPXXXXXX 9,02 FERRITINE OVPXXXXXX 33,94 SLAAPMIDDELEN, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE OVPXXXXXX 23,98 BENZODIAZEPINEN, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE OVPXXXXXX 24,43 ANTIDEPRESSIVA, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE OVPXXXXXX 20,06 OPIUMWET, IDENTIFICATIE MIDDEL VALLENDE ONDER DE OPIUMWET, CHROMATOGRAFISCH, PER COMPONENT OVPXXXXXX 9,41 Opiumwet, identificatie middel vallende onder de Opiumwet m.b.v. immunoassay, per component (zie ook ) OVPXXXXXX 29,06 Opiumwet, identificatie middel vallende onder de Opiumwet m.b.v. immunoassay, totaal maximaal per keer OVPXXXXXX 30,08 OPIUMWET, KWANTIFICATIE MIDDEL VALLENDE ONDER DE OPIUMWET, CHROMATOGRAFISCH OVPXXXXXX 28,51 DIURETICA, SCREENING OVPXXXXXX 16,20 ALCOHOL, KWANTITATIEF MET IDENTIFICATIE OVPXXXXXX 6,18 KOOLMONOXIDE, KWANTITATIEF MET IDENTIFICATIE IN BLOED OVPXXXXXX 29,60 METALEN (ZWAAR) KWALITATIEF EN/OF KWANTITATIEF PER ELEMENT (UITGEZONDERD LOOD) MET VLAMLOZE AAS OVPXXXXXX 20,11 METALEN (ZWAAR) KWALITATIEF EN/OF KWANTITATIEF PER ELEMENT, MET AAS VLAM, MAXIMAAL PER KEER OVPXXXXXX 9,37 ANTI-EPILEPTICA, M.B.V IMMUNOASSAY, ELK OVPXXXXXX 18,03 ANTI-EPILEPTICA, M.B.V. CHROMATOGRAFIE, ELK OVPXXXXXX 18,14 ALUMINIUM OVPXXXXXX 10,44 ANALGETICA/ANTIRHEUMATICA, M.B.V. IMMUNOASSAY OVPXXXXXX 27,70 ANALGETICA/ANTIRHEUMATICA, CHROMATOGRAFISCH OVPXXXXXX 9,72 NICOTINE/COTININE M.B.V. IMMUNOASSAY OVPXXXXXX 18,69 NICOTINE/COTININE, CHROMATOGRAFISCH OVPXXXXXX 18,55 LOOD, KWANTITATIEF M.B.V. AAS IN BLOED OVPXXXXXX 17,99 IMMUNOMODULANTIA / IMMUNOSUPPRESSIVA M.B.V. IMMUNOASSAY OVPXXXXXX 31,31 IMMUNOMODULANTIA / IMMUNOSUPPRESSIVA M.B.V. CHROMATOGRAFIE OVPXXXXXX 19,47 BETABLOKKER, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V CHROMATOGRAFIE prijslijst 2015 Antonius Zorggroep - geldig voor zorgtrajecten welke beginnen tussen en , onder voorbehoud van gewijzigde wet- en regelgeving en drukfouten 13 van 174

14 OVPXXXXXX 11,76 THEOFYLLINE, KWANTITATIEF, CHROMATOGRAFISCH OVPXXXXXX 27,50 ANTIPSYCHOTICA (NEUROLEPTICA), IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE OVPXXXXXX 30,79 CARDIACA, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V. CHROMATOGRAFIE OVPXXXXXX 9,41 CARDIACA, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V. IMMUNOASSAY OVPXXXXXX 20,99 METHOTREXAAT MET IMMUNOASSAY, INCLUSIEF EVENTUELE HERBEPALINGEN OVPXXXXXX 11,67 ANTIMICROBIELE MIDDELEN, MENGSEL, MICROBIOLOGISCHE BEPALING OVPXXXXXX 10,10 ANTIMICROBIELE MIDDELEN, M.B.V. IMMUNOASSAY OVPXXXXXX 27,12 ANTIMICROBIELE MIDDELEN, M.B.V. CHROMATOGRAFIE OVPXXXXXX 26,83 ANTICOAGULANTIA, M.B.V. CHROMATOGRAFIE OVPXXXXXX 4,83 LITHIUM OVPXXXXXX 10,28 THEOFYLLINE, M.B.V. IMMUNOASSAY OVPXXXXXX 19,96 GENEESMIDDEL, EIWITVRIJE FRACTIE (NAAST EEN ANDER NUMMER IN DIT TARIEF) PER MONSTER OVPXXXXXX 23,67 Geneesmiddel (functietest met) waarvan kwantitatieve bepaling elders in het tarief wordt aangegeven OVPXXXXXX 18,03 Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, voorproeven (kleurproeven, immunoassays waaronder paracetamol) OVPXXXXXX 26,46 Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, alcoholen met GLC OVPXXXXXX 26,53 Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, m.b.v. een chromatografische techniek OVPXXXXXX 76,79 Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, m.b.v. een chromatografische techniek en hierbij de kwantificatie van de hoofdcomponent OVPXXXXXX 25,00 LANDBOUWGIFTEN, CHROMATOGRAFISCH OVPXXXXXX 64,80 ORGANISCHE OPLOSMIDDELEN, CHROMATOGRAFISCH OVPXXXXXX 2,72 FRUCTOSAMINE OVPXXXXXX 8,47 GEGLYCEERDE HEMOGLOBINE OVPXXXXXX 7,66 HBALC OVPXXXXXX 14,07 SIKKELCEL TEST OVPXXXXXX 1,63 BILIRUBINE, KWANTITATIEF TOTAAL OF DIRECT, ELK OVPXXXXXX 2,23 Lipasebepaling - op alle materialen, exclusief fecaal materiaal (zie ) OVPXXXXXX 3,19 CHOLESTEROL, HDL OVPXXXXXX 17,03 ANTITRYPSINE TYPERING, ALFA-I OVPXXXXXX 7,40 Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling OVPXXXXXX 14,57 IMMUNO-ELECTROFORESE MET ANTISERUM, INCLUSIEF EVENTUELE DETERMINATIE OVPXXXXXX 11,45 GLUCOSE-INSULINE TOLERANTIETEST (INCLUSIEF URINE PORTIES) OVPXXXXXX 20,79 KOPER OVPXXXXXX 8,07 BENCE JONES EIWIT OVPXXXXXX 30,64 ALBUMINE-IGG RATIO (IN SERUM EN LIQUOR CEREBROSPINALIS) OVPXXXXXX 7,83 KWANTITATIEVE BEPALING VAN EEN IMMUNOGLOBULINE, NEFELOMETRISCH prijslijst 2015 Antonius Zorggroep - geldig voor zorgtrajecten welke beginnen tussen en , onder voorbehoud van gewijzigde wet- en regelgeving en drukfouten 14 van 174

15 OVPXXXXXX 7,29 PREALBUMINE OVPXXXXXX 6,56 ALBUMINE IN LIQUOR CEREBROSPINALIS OVPXXXXXX 7,74 KAPPA KETENS, VRIJ OF GEBONDEN, ELK OVPXXXXXX 7,66 LAMBDA KETENS, VRIJ OF GEBONDEN, ELK OVPXXXXXX 31,81 IMMUNO-ELECTROFORESE VAN LIQUOR, NA CONCENTRATIE OVPXXXXXX 1,64 Eiwitbepaling - op alle materialen, exclusief fecaal materiaal (zie ) OVPXXXXXX 1,64 ALBUMINE OVPXXXXXX 9,50 MYOGLOBINE OVPXXXXXX 9,73 GLYCOPROTEINE, ALFA-I-ZURE OVPXXXXXX 7,67 ANTITRYPSINE, ALFA-I OVPXXXXXX 2,11 ALAT, SGPT, TRANSAMINASE OVPXXXXXX 1,95 MELKZUUR DEHYDROGENASE (LDH) OVPXXXXXX 8,64 Bepaling Lysozyme in bloed OVPXXXXXX 1,95 KREATINE-FOSFOKINASE OVPXXXXXX 1,96 ALKALISCHE FOSFATASE OVPXXXXXX 8,04 CK-MB, KREATINE-FOSFOKINASE ISO-ENZYM OVPXXXXXX 7,63 TROPONINE, CARDIALE ISOVORM OVPXXXXXX 8,34 CERULOPLASMINE OVPXXXXXX 7,59 CRYOGLOBULINE, KWANTITATIEF OVPXXXXXX 8,15 COLLOID OSMOLALITEIT (COLLOID OSMOTISCHE DRUK) OVPXXXXXX 14,45 KWEEKPROEF < 2 MEDIA, BACTERIOLOGISCH OVPXXXXXX 18,74 KWEEKPROEF 2-3 MEDIA, BACTERIOLOGISCH OVPXXXXXX 26,87 KWEEKPROEF > 3 MEDIA, BACTERIOLOGISCH OVPXXXXXX 31,59 BLOEDKWEEK (AEROOB + ANAEROOB) OVPXXXXXX 9,27 DETERMINATIE MICRO-ORGANISMEN, BACTERIOLOGISCH OVPXXXXXX 13,76 KWEEKPROEF < 2 MEDIA, MYCOLOGISCH OVPXXXXXX 18,37 KWEEKPROEF 2-3 MEDIA, MYCOLOGISCH OVPXXXXXX 25,45 KWEEKPROEF > 3 MEDIA, MYCOLOGISCH OVPXXXXXX 8,56 DETERMINATIE MICRO-ORGANISMEN, MYCOLOGISCH OVPXXXXXX 33,51 CIRCULERENDE IMMUUNCOMPLEXEN, PER COMPONENT OVPXXXXXX 7,96 KRUISPROEF IN ZOUT-ALBUMINE-MILIEU OVPXXXXXX 3,76 KRUISPROEF, VOLLEDIG (3 METHODEN) OVPXXXXXX 20,16 LYMFOCYTEN SUBPOPULATIE, EERSTE ANTISTOF OVPXXXXXX 4,83 LYMFOCYTEN SUBPOPULATIE, TWEEDE EN ELKE VOLGENDE ANTISTOF OVPXXXXXX 155,04 HLA-A, B, C, TYPERING OVPXXXXXX 27,20 HLA-B27 prijslijst 2015 Antonius Zorggroep - geldig voor zorgtrajecten welke beginnen tussen en , onder voorbehoud van gewijzigde wet- en regelgeving en drukfouten 15 van 174

16 OVPXXXXXX 6,53 MICROSCOPIE VAN PUNCTATEN (ANDERS DAN STERNUMPUNCTAAT), STANDAARD KLEURING EN BEOORDELING OVPXXXXXX 3,93 Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling OVPXXXXXX 1,75 LEUCOCYTEN, ENKELVOUDIGE BEPALING OVPXXXXXX 21,27 TROMBELASTOGRAM, EERSTE ONDERZOEK OVPXXXXXX 22,33 TROMBELASTOGRAM, HERHALINGEN OVPXXXXXX 7,51 HAPTOGLOBINE OVPXXXXXX 19,49 BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII STOL ACTIVITEIT OVPXXXXXX 11,70 BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII,VON WILLEBRAND FACTOR, RISTOCETINEFACTOR OVPXXXXXX 34,23 BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII RELATED ANTIGEEN OVPXXXXXX 29,82 BLOEDSTOLLINGSFACTOR XI OVPXXXXXX 27,87 BLOEDSTOLLINGSFACTOR XII OVPXXXXXX 3,40 APTT, GEACTIVEERDE PARTIELE TROMBOPLASTINETIJD OVPXXXXXX 8,89 FIBRINOGEEN SPLITSINGSPRODUKTEN, KWANTITATIEF OVPXXXXXX 2,69 FIBRINE/FIBRINOGEEN DEGRADATIE PRODUKTEN (FDP) D-DIMEERTEST, SEMIKWANTITATIEF OVPXXXXXX 9,69 FIBRINE/FIBRINOGEEN DEGRADATIE PRODUKTEN, KWANTITATIEF OVPXXXXXX 33,97 FIBRINOPEPTIDE-A OVPXXXXXX 9,67 ANTITROMBINE III ACTIVITEIT OVPXXXXXX 12,63 PORFYRINES URO-, COPRO-, PROTO-, IN ERYTROCYTEN, KWANTITATIEF OVPXXXXXX 13,10 PROTEINE C ACTIVITEIT OVPXXXXXX 21,07 PROTEINE C ANTIGEEN OVPXXXXXX 13,07 PROTEINE S TOTAAL ANTIGEEN OVPXXXXXX 14,78 PROTEINE S VRIJ ANTIGEEN OVPXXXXXX 15,30 OPWERKEN VAN SPERMA TEN BEHOEVE VAN FERTILISATIE OVPXXXXXX 8,44 ZWANGERSCHAPSREACTIE UIT SERUM OVPXXXXXX 33,08 HCG KWANTITATIEF UIT SERUM OVPXXXXXX 17,91 Baarmoederslijmonderzoek op: aspect, ph, varentest en aanwezigheid van epitheel, erytrocyten, leucocyten, bacteriën OVPXXXXXX 26,17 Sperma onderzoek (uitgebreid), tenminste omvattende bepaling van volume, viscositeit, dichtheid van spermatozoën, ph, motiliteit, aantal en aard rondcellen OVPXXXXXX 49,43 IJZER(PLASMA-IJZER)TURNOVER (PIT), BEPALING VAN DE ERYTROCYTEN-IJZERTURNOVER OVPXXXXXX 8,81 ACETYLGLUCOSEAMINIDASE, N OVPXXXXXX 48,84 KINKHOEST-SEROLOGIE (IGM + IGG) OVPXXXXXX 33,77 ALLERGIE-ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-B/CLB-C) OVPXXXXXX 33,73 ANTISTOFFEN TEGEN WEEFSELANTIGENEN, BIJZONDER (CLB-B) OVPXXXXXX 20,22 REUMAFACTOREN (ELISA)(CLB-B) OVPXXXXXX 34,84 AUTO-IMMUUNZIEKTEN, OVERIGE, BIJZONDER (CLB-C) OVPXXXXXX 33,22 BLOEDCELCHEMIE, ROOD, BIJZONDER (CLB-B) OVPXXXXXX 83,89 BLOEDCELCHEMIE, ROOD, BIJZONDER (CLB-C) prijslijst 2015 Antonius Zorggroep - geldig voor zorgtrajecten welke beginnen tussen en , onder voorbehoud van gewijzigde wet- en regelgeving en drukfouten 16 van 174

17 OVPXXXXXX 149,78 BLOEDCELCHEMIE, WIT, BIJZONDER (CLB-C) OVPXXXXXX 42,64 BLOEDSTOLLINGSFACTOREN, BIJZONDER (CLB-C) OVPXXXXXX 40,90 BLOEDGROEP ERYTROCYTENSEROLOGIE, BIJZONDER (CLB-B) OVPXXXXXX 33,70 BLOEDGROEP ERYTROCYTENSEROLOGIE, BIJZONDER (CLB-C) OVPXXXXXX 76,10 HLA-B27 BEVESTIGING (CLB-B) OVPXXXXXX 174,09 HLA-OVERIGE BIJZONDERE ONDERZOEKEN (CLB-C) OVPXXXXXX 22,38 COMPLEMENTFACTOREN-IMMUNOCHEMIE, BIJZONDER (CLB-C) OVPXXXXXX 23,68 IMMUNOCHEMISCHE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-B) OVPXXXXXX 31,30 IMMUNOCHEMISCHE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-C) OVPXXXXXX 46,13 IMMUNOCYTOLOGIE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-B) OVPXXXXXX 147,62 IMMUNOCYTOLOGIE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-C) OVPXXXXXX 25,47 KLINISCHE VIRO IMMUNOLOGIE, BIJZONDER (CLB-B) OVPXXXXXX 83,16 KLINISCHE VIRO IMMUNOLOGIE, BIJZONDER (CLB-C) OVPXXXXXX 61,55 IMMUNOGENETICA, BIJZONDER (CLB-B) OVPXXXXXX 72,23 LEUCOCYTEN-/TROMBOCYTENSEROLOGIE, BIJZONDER (CLB-C) OVPXXXXXX 4,77 Registratietarief (inclusief oproep) in het kader van multidisciplinaire zorgverlening bij chronische aandoeningen OVPXXXXXX 6,56 Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratorium bloedonderzoeken, exclusief bloedafname OVPXXXXXX 3,87 Toeslag op ordertarief bij decentrale afname van patiëntmateriaal OVPXXXXXX 10,64 Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief bloedafname OVPXXXXXX 7,88 Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken OVPXXXXXX 12,72 CLB-referentietarief OVPXXXXXX 8,69 INR-BEPALING (INCL. ORDERTARIEF) Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder röntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze OVPXXXXXX 136,59 ongevalspatiënten) OVPXXXXXX 378,11 Directe percutane arteriële punctie OVPXXXXXX 385,68 Al dan niet selectief onderzoek via percutane arteriële catheterisatie OVPXXXXXX 309,49 Al dan niet selectief onderzoek via percutane veneuze catheterisatie - alleen een venapunctie is inbegrepen in het desbetreffende codenummer zoals b.v en OVPXXXXXX 136,59 Planigrafie algemeen OVPXXXXXX 200,11 DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF ORGANEN, ONDER CT-CONTROLE OVPXXXXXX 113,94 DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF ORGANEN, ONDER RÖNTGENCONTROLE OVPXXXXXX 113,94 DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF ORGANEN, ONDER ECHOGRAFISCHE CONTROLE OVPXXXXXX 109,09 Volledig botdensitometrisch onderzoek met DEXA-apparatuur, ongeacht het aantal onderzochte anatomische gebieden en ongeacht het aantal zittingen OVPXXXXXX 1.419,04 Percutane transluminale angioplastiek (PTA) stenose van de andere niet-coronaire vaten (zie voor occlusie) OVPXXXXXX 1.479,53 Embolisatie van vaten OVPXXXXXX 427,57 Plaatsen stent (vasculair, urinewegen, enteraal, galwegen, traanwegen). prijslijst 2015 Antonius Zorggroep - geldig voor zorgtrajecten welke beginnen tussen en , onder voorbehoud van gewijzigde wet- en regelgeving en drukfouten 17 van 174

18 CT onderzoek van het petrosum, multidirectioneel onderzoek met reconstructies tbv afbeelden binnen- of middenoorpathologie. Dit codenummer is niet bedoeld voor de analyse van OVPXXXXXX 518,31 Inbrengen van een aorta stentgraft in samenwerking met een chirurgisch team OVPXXXXXX 52,79 Radiologisch onderzoek hersenschedel of deel ervan inclusief neusbeen OVPXXXXXX 647,75 MRI hersenen bij epilepsie - uitgebreid OVPXXXXXX 253,89 MRI hersenen - met contrast OVPXXXXXX 253,89 MRI hersenen - standaard OVPXXXXXX 200,39 CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel OVPXXXXXX 78,50 ECHOGRAFIE VAN DE SCHEDEL (NIET BEDOELD WORDT DE MID-LINE ECHO) OVPXXXXXX 162,30 Echografie carotide, al dan niet inclusief haematotachografisch onderzoek van de cerebropetale vaten OVPXXXXXX 52,79 Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid OVPXXXXXX 200,39 CT onderzoek van de aangezichtsschedel, met of zonder intraveneus contrast OVPXXXXXX 77,29 ECHOGRAFIE VAN HET AANGEZICHT EN/OF NEUSBIJHOLTEN OVPXXXXXX 174,68 SKELETVRIJE OPNAME OOGBOL EN/OF LOCALISATIE CORPUS ALIENUM IN OOG(KAS) OVPXXXXXX 84,85 Radiologisch onderzoek ductus naso-lacrimalis OVPXXXXXX 70,93 Echografie orbita inclusief oogbol OVPXXXXXX 52,79 Radiologisch onderzoek petrosum, mastoïd of deel ervan, een of meerdere projecties OVPXXXXXX 215,52 brughoektumoren OVPXXXXXX 246,06 MRI achterste schedelgroeve OVPXXXXXX 52,79 PARTIELE GEBITSSTATUS OVPXXXXXX 52,79 VOLLEDIGE GEBITSSTATUS OF PANORAMIXOPNAME OVPXXXXXX 73,10 Radiologisch onderzoek mandibula, kaakgewricht(en) of deel ervan - localisatie speekselsteen OVPXXXXXX 154,74 SIALOGRAFIE OVPXXXXXX 77,29 ECHOGRAFIE VAN DE SCHILDKLIER EN/OF HALS OVPXXXXXX 63,38 Radiologisch onderzoek gehele wervelkolom inclusief sacrum en os coccigis en overzichtsopname sacroiliacale gewrichten OVPXXXXXX 200,39 CT ONDERZOEK VAN DE WERVELKOLOM OVPXXXXXX 55,81 Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan OVPXXXXXX 246,06 MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang OVPXXXXXX 52,79 Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan OVPXXXXXX 301,92 MRI thoracale wervelkolom OVPXXXXXX 55,81 Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten OVPXXXXXX 246,06 MRI lumbosacrale wervelkolom OVPXXXXXX 52,79 Speciaal gericht radiologisch onderzoek sacroiliacale gewrichten en/of os coccygis OVPXXXXXX 162,30 Inbrengen van intrathecaal of intra-articulair contrast door de radioloog, t.b.v. MRI of CT OVPXXXXXX 58,83 Radiologisch onderzoek gehele schouder, arm en hand OVPXXXXXX 184,98 FLEBOGRAFIE VAN EEN ARM INCLUSIEF DE BENODIGDE VENAPUNCTIE OVPXXXXXX 201,50 CT ONDERZOEK VAN DE BOVENSTE EXTREMITEITEN, MET OF ZONDER INTRAVENEUS CONTRAST. prijslijst 2015 Antonius Zorggroep - geldig voor zorgtrajecten welke beginnen tussen en , onder voorbehoud van gewijzigde wet- en regelgeving en drukfouten 18 van 174

19 OVPXXXXXX 84,85 ECHOGRAFIE VAN DE BOVENSTE EXTREMITEITEN OVPXXXXXX 253,62 MRI schouder(s)/bovenste extremiteit(en) OVPXXXXXX 55,81 Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm OVPXXXXXX 200,39 Arthrografie schoudergewricht OVPXXXXXX 52,79 Radiologisch onderzoek elleboog en/of onderarm OVPXXXXXX 124,21 Arthrografie elleboogsgewricht OVPXXXXXX 52,79 Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers OVPXXXXXX 124,21 Arhthrografie polsgewricht OVPXXXXXX 55,81 Lengteprognose op handwortelskelet en/of skeletleeftijdbepaling OVPXXXXXX 52,79 Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname OVPXXXXXX 55,81 Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting OVPXXXXXX 258,90 CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel OVPXXXXXX 77,29 ECHOGRAFIE VAN HET HART EN/OF DE THORAX OVPXXXXXX 230,64 MRI thorax(wand), mamma en mediastinum OVPXXXXXX 318,70 Multislice CT-hart inclusief voor- en nabespreking met cardioloog OVPXXXXXX 217,55 Multislice CT-hart tbv Ca2+-bepaling inclusief voor- en nabespreking met cardioloog OVPXXXXXX 377,43 MRI-hart OVPXXXXXX 340,03 MRI-hart met dobutamine stress-test OVPXXXXXX 358,45 Radiologisch onderzoek aorta thoracalis, aortaboog, inclusief bij dit onderzoek in beeld komende zijtakken OVPXXXXXX 362,98 Radiologisch onderzoek arteria pulmonalis, rechtszijdig angiocardiogram OVPXXXXXX 347,87 Radiologisch onderzoek arteriae coronariae OVPXXXXXX 124,21 Laryngo- en/of bronchografie OVPXXXXXX 215,52 CT onderzoek van de luchtwegen, met of zonder intraveneus contrastmiddel OVPXXXXXX 52,79 Radiologisch onderzoek larynx en trachea inclusief struma-onderzoek al of niet met oesofaguscontrast OVPXXXXXX 52,79 Radiologisch onderzoek ribben en/of sternum OVPXXXXXX 91,25 Mammografie, al of niet met contrast in melkgangen OVPXXXXXX 55,81 BEOORDELING SPECIMINA, MAMMATUMOR PER OPERATIEVE ZITTING OVPXXXXXX 162,02 LOCALISATIE MAMMATUMOR OVPXXXXXX 84,85 Echografie van mamma OVPXXXXXX 55,81 Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen OVPXXXXXX 234,57 CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel OVPXXXXXX 84,85 Echografie van de buikorganen OVPXXXXXX 457,82 Abcesdrainage met echografie OVPXXXXXX 283,87 MRI abdomen OVPXXXXXX 154,74 Radiologisch onderzoek slokdarm OVPXXXXXX 154,74 Radiologisch onderzoek maag en duodenum inclusief doorlichten van de slokdarm en inclusief dunne darm passage. prijslijst 2015 Antonius Zorggroep - geldig voor zorgtrajecten welke beginnen tussen en , onder voorbehoud van gewijzigde wet- en regelgeving en drukfouten 19 van 174

20 Rijbewijs: rapporten op verzoek CBR voor rekening van de te keuren persoon (houder resp. aanvrager rijbewijs) omvat 15 min patiëntgeb. tijd en 15 min indirecte tijd (inlezen en rapp OVPXXXXXX 162,30 INBRENGEN MAAG- OF DUODENUMSONDE OVPXXXXXX 495,62 Percutane gastro- of jejunostomie, de verrichting omvat de punctie, catheterisatie en inbrengen van de catheter OVPXXXXXX 192,55 Radiologisch onderzoek dunne darm als zelfstandig onderzoek inclusief contrastvloeistof OVPXXXXXX 162,30 Radiologisch onderzoek dikke darm OVPXXXXXX 1.456,84 Drainageprocedure galblaas of galwegen, met röntgen OVPXXXXXX 1.456,84 Drainageprocedure galblaas of galwegen, met echografie OVPXXXXXX 230,93 Doorlichting bij ERCP, assistentie scopist, het maken en het beoordelen van de foto s OVPXXXXXX 91,25 HERNIOGRAFIE, MET BEHULP VAN INTRAPERITONEAAL INGEBRACHTE CONTRASTVLOEISTOF OVPXXXXXX 112,11 Radiologisch onderzoek urinewegen, intraveneus contrast inclusief eventuele latere en tomografische opnamen OVPXXXXXX 268,74 MRI bekken OVPXXXXXX 112,11 ANTEGRADE PYLEOGRAFIE OVPXXXXXX 1.434,16 Nefrostomie bij afvloedbelemmering, met röntgen OVPXXXXXX 1.434,16 Nefrostomie bij afvloedbelemmering, met echografie OVPXXXXXX 294,36 RETROGRADE CYSTO-EN/OF URETHROGRAFIE, INCLUSIEF EVENTUEEL MICTIE- EN INCONTINENTIEONDERZOEK OVPXXXXXX 370,55 FLEBOGRAFIE VAN SPERMATICA OVPXXXXXX 77,29 ECHOGRAFIE VAN HET SCROTUM OVPXXXXXX 188,29 HYSTERO-SALPINGOGRAFIE OVPXXXXXX 78,50 Echografie à vue in verband met zwangerschap mits de röntgenoloog het fluorescentiebeeld persoonlijk beoordeelt OVPXXXXXX 362,98 Radiologisch onderzoek abdominale aorta inclusief bij dit onderzoek afgebeelde zijtakken en beenarteriën OVPXXXXXX 58,83 Radiologisch onderzoek gehele been en/of voet OVPXXXXXX 286,79 Radiologisch onderzoek arteriën van het been OVPXXXXXX 309,49 Flebografie van een been - inclusief de benodigde venapunctie OVPXXXXXX 215,52 CT van het bekken inclusief inbrengen orale en/of rectale contraststof. Met of zonder toediening van een intraveneus contrastmiddel OVPXXXXXX 77,29 Echografie onderste extremiteit OVPXXXXXX 246,06 MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en) OVPXXXXXX 362,98 Flebografie van het bekken OVPXXXXXX 200,39 CT ONDERZOEK VAN DE ONDERSTE EXTREMITEITEN, MET OF ZONDER INTRAVENEUS CONTRAST OVPXXXXXX 55,81 Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht OVPXXXXXX 124,21 Arthrografie heupgewricht OVPXXXXXX 52,79 Radiologisch onderzoek bovenbeen OVPXXXXXX 52,79 Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen OVPXXXXXX 124,21 Arthrografie kniegewricht OVPXXXXXX 52,79 Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen OVPXXXXXX 52,61 Beoordeling radiologisch onderzoek voor derden OVPXXXXXX 80,00 schrijven). prijslijst 2015 Antonius Zorggroep - geldig voor zorgtrajecten welke beginnen tussen en , onder voorbehoud van gewijzigde wet- en regelgeving en drukfouten 20 van 174

1 van 7. Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij eenling en het eerste kind van een meerlingzwangerschap. 146,59 8,83 155,42

1 van 7. Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij eenling en het eerste kind van een meerlingzwangerschap. 146,59 8,83 155,42 Algemene termijn echo 40,15 0,00 40,15 Specifieke diagnose echo 33,46 0,00 33,46 34686 Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie.

Nadere informatie

Declaratiecode Omschrijving declaratiecode Soort overig zorgproduct Ingangsdatum Einddatum Totaalprijs Kostenbedrag zorginstelling

Declaratiecode Omschrijving declaratiecode Soort overig zorgproduct Ingangsdatum Einddatum Totaalprijs Kostenbedrag zorginstelling 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER OZP Overige verrichtingen 20120101 20120430 0,28 0,00 0,28 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER OZP Overige verrichtingen 20120501 20121231 0,28 0,00 0,28 010905 REISKOSTEN PER

Nadere informatie

CLB-referentietarief. 079993 12,72

CLB-referentietarief. 079993 12,72 Maximale NZA-tarieven met ingang van 01-01-2015. De feitelijke kosten worden door de zorgverzekeraar bepaald, doch zijn niet hoger dan de tarieven in deze tabel. Zorgproduct Ordertarief, huisbezoek, etc.

Nadere informatie

NZA Codetabel 2014 LET OP!!

NZA Codetabel 2014 LET OP!! NZA Codetabel 2014 LET OP!! In de NZA codetabel staat het MAXIMUM tarief per laboratoriumonderzoek. Het daadwerkelijk tarief kan door individuele afspraken met een zorgverzekeraar hier van afwijken. Code

Nadere informatie

Tarieven laboratoriumdiagnostiek 2016

Tarieven laboratoriumdiagnostiek 2016 Tarieven laboratoriumdiagnostiek 2016 Code Omschrijving Tarief (max) 078252 Acetylglucoseaminidase, N. 56,00 072550 ACTH, corticotrofine. 13,35 070304 Ademanalyse. 62,22 190247 Advies - onderdeel van antistollingsbehandeling.

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten 2015

Standaard prijslijst overige zorgproducten 2015 Standaard prijslijst overige zorgproducten 2015 Declaratie code Omschrijving Integraal tarief 39755 Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie. 161,76 39757 Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten, 1e lijn labverrichtingen Gelre ziekenhuizen, Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 31 december 2015

Tarievenlijst passanten, 1e lijn labverrichtingen Gelre ziekenhuizen, Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 31 december 2015 Tarievenlijst passanten, 1e lijn labverrichtingen Gelre ziekenhuizen, Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 31 december 2015 Met ingang van 1 januari 2015 gelden voor alle prestaties Medisch Specialistische

Nadere informatie

1e lijn Labverrichtingen Prijslijst Passantentarieven Gelre ziekenhuizen, prestaties Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 31 december 2014

1e lijn Labverrichtingen Prijslijst Passantentarieven Gelre ziekenhuizen, prestaties Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 31 december 2014 1e lijn Labverrichtingen Prijslijst Passantentarieven Gelre ziekenhuizen, prestaties Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 31 december 2014 Tarieven vanaf 1 januari 2014 Gewijzigd tarief met ingang

Nadere informatie

Antipsychotica (neuroleptica), identificatie en/of kwantificatie 072884 27,50

Antipsychotica (neuroleptica), identificatie en/of kwantificatie 072884 27,50 Omschrijving Code RZ15b ACETYLGLUCOSEAMINIDASE, N 078252 8,81 ACTH, CORTICOTROFINE 072550 9,64 ADEMANALYSE 070304 34,77 AGGLUTINATIE, KOUDE 070616 6,02 AGGLUTINATIEREACTIE VOLGENS WIDAL, VOOR ELK MICRO-

Nadere informatie

Fundusfotografie in het kader van screening op diabetische retinopathie (overige aandoeningen van het netvlies, zie 039918).

Fundusfotografie in het kader van screening op diabetische retinopathie (overige aandoeningen van het netvlies, zie 039918). Omschrijving Code RZ15b Echografie à-vue in verband met zwangerschap. 039485 39,36 Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie. 039755 161,76 Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.

Nadere informatie

Tarievenlijst diagnostiek

Tarievenlijst diagnostiek Tarievenlijst diagnostiek In dit document treft u onze tarievenlijst 2016 voor eerstelijnsdiagnostiek. Onder het kopje A-tarief vindt u het tarief dat hoort bij de optimumnorm. Onder het kopje B-tarief

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten - Medisch Centrum Haaglanden Zet- en drukfouten voorbehouden

Standaard prijslijst overige zorgproducten - Medisch Centrum Haaglanden Zet- en drukfouten voorbehouden 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 20120101 20120430 0,28 0,00 0,28 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 20120501 20121231 0,28 0,00 0,28 010906 REISTIJD/VACATIE PER HALF UUR (MET EEN DAGMAX. VAN 448) 20120101

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten - Medisch Centrum haaglanden Zet- en drukfouten voorbehouden

Standaard prijslijst overige zorgproducten - Medisch Centrum haaglanden Zet- en drukfouten voorbehouden 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER OZP Overige verrichtingen 20140101 20141231 0,25 0,00 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur. OZP Overige verrichtingen 20140101 20141231 33,00 0,00 33,00 032280 Diagnostische

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten

Standaard prijslijst overige zorgproducten Standaard prijslijst overige zorgproducten Declaratie Omschrijving declaratie Soort overig zorgproduct Ingangs 10905 REISKOSTEN PER KILOMETER OZP Overige verrichtingen 20140601 0,25 0,00 0,25 10906 Reistijd/vacatie

Nadere informatie

Zuwe Hofpoort Ziekenhuis passantentarieven 2016

Zuwe Hofpoort Ziekenhuis passantentarieven 2016 OVPXXXXXX Reiskosten per kilometer. 010905 01-01-2016 31-12-2016 0,25 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 010906 01-01-2016 31-12-2016 33,56 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief

Nadere informatie

Tarieven passanten DCWF Geldig vanaf 1 januari 2014

Tarieven passanten DCWF Geldig vanaf 1 januari 2014 specialisme Omschrijving Code kosten cardiologie Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie. 39755 124,91 Cardiologie BEOORDELING ECG, HOLTER, INSPANNINGSONDERZOEK E.D. 39757 43,35 Cardiologie

Nadere informatie

NZA-tarievenlijst 2015

NZA-tarievenlijst 2015 NZA-tarievenlijst 2015 Pres.code 1 OVP 010905 OVPXXXXXX 0,26 REISKOSTEN PER KILOMETER 1 OVP 010906 OVPXXXXXX 33,42 Reistijd/vacatie per half uur. 1 OVP 032280 OVPXXXXXX 75,20 Diagnostische indirecte laryngoscopie,

Nadere informatie

Zuwe Hofpoort Ziekenhuis passantentarieven 2015

Zuwe Hofpoort Ziekenhuis passantentarieven 2015 REISKOSTEN PER KILOMETER 010905 01-01-2015 31-12-2015 0,26 Reistijd/vacatie per half uur. 010906 01-01-2015 31-12-2015 33,42 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Prijslijst DOT-zorgproducten en OVP 2014 Bronovo Ziekenhuis Versie 2014.3 Geldig vanaf 1 januari 2014

Prijslijst DOT-zorgproducten en OVP 2014 Bronovo Ziekenhuis Versie 2014.3 Geldig vanaf 1 januari 2014 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 010905 0,00 0,25 0,25 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 010906 0,00 33,00 33,00 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2014 - Juni t/m December

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2014 - Juni t/m December Declaratie Zorgproduct Code Code Omschrijving Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2014 - Juni t/m December Kostendeel Ziekenhuis Kosten Honorarium 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2014 - Januari t/m Mei

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2014 - Januari t/m Mei Declaratie Zorgproduct Code Code Omschrijving Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2014 - Januari t/m Mei Kostendeel Ziekenhuis Kosten Honorarium 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER

Nadere informatie

Prijslijst DOT-zorgproducten en OVP 2014 Bronovo Ziekenhuis Versie 2014.2 Geldig vanaf 1 juni 2014

Prijslijst DOT-zorgproducten en OVP 2014 Bronovo Ziekenhuis Versie 2014.2 Geldig vanaf 1 juni 2014 code 2014 omschrijving Declaratiecode OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 010905 0,00 0,25 0,25 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 010906 0,00 33,00 33,00 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie,

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten Declaratiecode Omschrijving declaratiecode Ingangsdatum Einddatum Integraal tarief

Standaard prijslijst overige zorgproducten Declaratiecode Omschrijving declaratiecode Ingangsdatum Einddatum Integraal tarief Standaard prijslijst overige zorgproducten Declaratiecode Omschrijving declaratiecode Ingangsdatum Einddatum Integraal tarief 10905 Reiskosten per kilometer 20150101 20153112 0,26 10906 Reistijd/vacatie

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten Diagnostisch Centrum West-Friesland Geldig per 1 juni voor niet-verzekerden

Tarievenlijst passanten Diagnostisch Centrum West-Friesland Geldig per 1 juni voor niet-verzekerden Cardiologie Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie. 184,88 39755 Cardiologie BEOORDELING ECG, HOLTER, INSPANNINGSONDERZOEK E.D. 43,23 Tarief voor regulier ecg, zonder inspanning. Indien

Nadere informatie

Tarief geldig: Omschrijving declaratiecode Totaalprijs Van Tm

Tarief geldig: Omschrijving declaratiecode Totaalprijs Van Tm 010905 Reiskosten per kilometer 0,26 1-1-2015 31-12-2015 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 1-1-2015 31-12-2015 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten en overige zorgproducten - Leids Universitair Medisch Centrum V 15 12 2015

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten en overige zorgproducten - Leids Universitair Medisch Centrum V 15 12 2015 n.v.t. 010905 Reiskosten per kilometer. 0,25 01-01-2016 31-12-2016 n.v.t. 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,56 01-01-2016 31-12-2016 n.v.t. 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief

Nadere informatie

Declaratiecode (100%)

Declaratiecode (100%) U kunt via onze Zorgvergelijker nagaan of uw zorgaanbieder een contract met ons heeft. Ga naar de Zorgvergelijker: Zorgvergelijker Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen

Nadere informatie

DBC-zorgproduct latijnse omschrijving ode verzekerde zorg

DBC-zorgproduct latijnse omschrijving ode verzekerde zorg DBC-zorgproductcode of overig zorgproductcode 2016 DBC-zorgproduct latijnse omschrijving Declaratiec ode verzekerde zorg Integraal tarief Soort Prestatie 050505 Electronenmicroscopisch onderzoek. 050505

Nadere informatie

Geldig vanaf 1 januari 2015 t/m 31 december 2015 Versie 2015.4

Geldig vanaf 1 januari 2015 t/m 31 december 2015 Versie 2015.4 Overig product 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 Overig product 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 Overig product 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

032480 OVPXXXXXX 238,97

032480 OVPXXXXXX 238,97 Declaratiecode Zorgproduct Tarief 2016 Omschrijving 010905 OVPXXXXXX 0,25 REISKOSTEN PER KILOMETER 010906 OVPXXXXXX 33,56 Reistijd/vacatie per half uur. 032280 OVPXXXXXX 227,52 Diagnostische indirecte

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten

Standaard prijslijst overige zorgproducten Standaard prijslijst overige zorgproducten Declaratie Omschrijving declaratie Soort overig zorgproduct Ingangs 10905 REISKOSTEN PER KILOMETER OZP Overige verrichtingen 20130701 20131231 0,24 0,00 0,24

Nadere informatie

Tarief geldig: Declaratie Omschrijving declaratiecode Totaalprijs Van Tm

Tarief geldig: Declaratie Omschrijving declaratiecode Totaalprijs Van Tm Products kunnen meerdere keren voorkomen als gevolg van een andere geldigheidsperiode. Declaratie Omschrijving declaratie Totaalprijs Van Tm 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 01-01-2014 31-12-2014 010906

Nadere informatie

032480 OVPXXXXXX 238,97

032480 OVPXXXXXX 238,97 Declaratiecode Zorgproduct Tarief 2016 Omschrijving 010905 OVPXXXXXX 0,25 REISKOSTEN PER KILOMETER 010906 OVPXXXXXX 33,56 Reistijd/vacatie per half uur. 032280 OVPXXXXXX 227,52 Diagnostische indirecte

Nadere informatie

Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder:

Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder: Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder: vind-de-beste-zorg Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen over uw vergoeding? Bel dan gerust

Nadere informatie

Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder:

Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder: Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder: vind-de-beste-zorg Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen over uw vergoeding? Bel dan gerust

Nadere informatie

Totaalbestand 011015. Page 1

Totaalbestand 011015. Page 1 Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvergelijker: Zorgvergelijker Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen over uw vergoeding? Bel dan gerust

Nadere informatie

Declaratie code Omschrijving declaratie code Totaal prijs Kosten bedrag zorginstelling

Declaratie code Omschrijving declaratie code Totaal prijs Kosten bedrag zorginstelling 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 0,00 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,00 0,00 33,00 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 18,47 54,92

Nadere informatie

Declaratie code Omschrijving Kosten ziekenhuis

Declaratie code Omschrijving Kosten ziekenhuis Passantenprijslijst Amphia Ziekenhuis voor zorgproducten uitgevoerd vanaf 1 juni 2014 tot en met 31 december 2014 Declaratie 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Geldig vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 januari 2014. Versie 2014.2

Geldig vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 januari 2014. Versie 2014.2 Betaling conform algemene betalingsvoorwaarden Máxima Medisch Cemtrum zoals gedeponeerd ter griffie van Arrondissementsrechtbank te 'shertogenbosch onder nummer 54 / 2002 (zie ook mmc.nl). Overig product

Nadere informatie

TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK. Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7041-03 van 1 april 2013

TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK. Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7041-03 van 1 april 2013 TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7041-03 van 1 april 2013 DE TARIEVEN DIE DOOR ZORGAANBIEDERS DIE GENEESKUNDIGE ZORG LEVEREN BIJ OF KRACHTENS DE ZORGVERZEKERINGSWET

Nadere informatie

032480 OVPXXXXXX 238,97

032480 OVPXXXXXX 238,97 Declaratiecode Zorgproduct Tarief 2016 Omschrijving 010905 OVPXXXXXX 0,25 REISKOSTEN PER KILOMETER 010906 OVPXXXXXX 33,56 Reistijd/vacatie per half uur. 032280 OVPXXXXXX 227,52 Diagnostische indirecte

Nadere informatie

Tarieflijst Passanten per 1 januari 2016 (voorlopige versie)

Tarieflijst Passanten per 1 januari 2016 (voorlopige versie) 14E000 990416036 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij problemen met de stoelgang (obstipatie) bij kinderen 818,09 15E000 20109057 Toediening van chemotherapie bij niet

Nadere informatie

Standaard Passantenprijzen Overige Zorgproducten per 1 juni 2014

Standaard Passantenprijzen Overige Zorgproducten per 1 juni 2014 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 0,00 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,00 0,00 33,00 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 18,47 54,92

Nadere informatie

75% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief

75% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Looptijd prijslijst 1/1/2015-31/3/2015* Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis, zelfstandig

Nadere informatie

Passantenprijslijst Maasstad Ziekenhuis 2015

Passantenprijslijst Maasstad Ziekenhuis 2015 Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Tarief 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 032280 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie,

Nadere informatie

Passantenprijslijst 2016 (onder voorbehoud van wijzigingen)

Passantenprijslijst 2016 (onder voorbehoud van wijzigingen) Passantenprijslijst 2016 (onder voorbehoud van wijzigingen) Ingangsdatum: 01 januari 2016 Declaratiecode Zorgproduct Tarief 2016 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie

Nadere informatie

afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.

afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek. Menzis ZorgZó (Restitutiepolis): Lijst maximale en medisch specialistische zorg niet-gecontracteerde zorgaanbieders (marktconforme tarieven) Als u kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst heeft

Nadere informatie

Voor verdere uitleg verwijzen wij u naar artikel A.20 van onze Verzekeringsvoorwaarden:

Voor verdere uitleg verwijzen wij u naar artikel A.20 van onze Verzekeringsvoorwaarden: Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder: vind-de-beste-zorg Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen over uw vergoeding? Bel dan gerust

Nadere informatie

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis, zelfstandig behandelcentrum (ZBC) en/of de

Nadere informatie

Overige zorgproducten Ingangsdatum: 1 april 2014 Einddatum: 31 mei 2014

Overige zorgproducten Ingangsdatum: 1 april 2014 Einddatum: 31 mei 2014 Prijslijst St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg Overige zorgproducten Ingangsdatum: 1 april 2014 Einddatum: 31 mei 2014 Declaratiecode Omschrijving dbc-zorgproduct 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,00 0,25

Nadere informatie

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis, zelfstandig behandelcentrum (ZBC) en/of de

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2016

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2016 Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2016 Versie 2, 31-3-2016 Declaratie Code Zorgproduct Code Omschrijving Integraal Tarief 010905 OVPXXXXXX Reiskosten per kilometer. 0,25 010906 OVPXXXXXX

Nadere informatie

Tarieflijst Passanten per 1 januari 2015

Tarieflijst Passanten per 1 januari 2015 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 33,00 032280 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 032281

Nadere informatie

Passantenprijslijst UMC Utrecht - Overige zorgproducten Geldig vanaf 1 januari 2014 tm 31 mei 2014

Passantenprijslijst UMC Utrecht - Overige zorgproducten Geldig vanaf 1 januari 2014 tm 31 mei 2014 Passantenprijslijst UMC Utrecht - Overige zorgproducten Geldig vanaf 1 januari 2014 tm 31 mei 2014 Disclaimers 1. De prijs van een behandeling is de prijs die geldt bij aanvang van de behandeling. Aan

Nadere informatie

tarieflijst passanten 2016 Prijslijst per 1-1-2016 na correcties door wijziging wet- en regelgeving 2016

tarieflijst passanten 2016 Prijslijst per 1-1-2016 na correcties door wijziging wet- en regelgeving 2016 tarieflijst passanten 2016 Prijslijst per 1-1-2016 na correcties door wijziging wet- en regelgeving 2016 Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving tarief passanten 010905 OVPXXXXXX Reiskosten per kilometer.

Nadere informatie

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Looptijd prijslijst 1/1/2015-31/3/2015*

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Looptijd prijslijst 1/1/2015-31/3/2015* Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Looptijd prijslijst 1/1/2015-31/3/2015* Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis, zelfstandig

Nadere informatie

Declaratiecode Zorgproductcode Zorgproduct Passantentarief

Declaratiecode Zorgproductcode Zorgproduct Passantentarief Declaratiecode Zorgproductcode Zorgproduct Passantentarief 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 032280 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2015

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2015 Declaratie Code Zorgproduct Code Omschrijving Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2015 Integraal Tarief 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per

Nadere informatie

versie 1 Pagina 1 van 17

versie 1 Pagina 1 van 17 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 0,00 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,00 0,00 33,00 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 18,47 54,92

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 januari 2014

Standaard prijslijst overige zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 januari 2014 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 18,47 54,92 032281 Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 168,45 103,45 65,00

Nadere informatie

7 beeld 11,8% 8 labdiag 76,5%

7 beeld 11,8% 8 labdiag 76,5% DBC code: 16.11.61.7104.711 DBC omschrijving: Reguliere zorg.kind.diabetes mellitus.polikliniek, diagnostiek met / zonder behandeling, oriënterend ndpp-dbc: 17 Kostprijs DBC: 251,42 Std deviatie DBC: 240,76

Nadere informatie

Zorgvergelijker. Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvergelijker:

Zorgvergelijker. Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvergelijker: Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvergelijker: Zorgvergelijker Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen over uw vergoeding? Bel dan gerust

Nadere informatie

Prijslijst 2016. Tarief. Omschrijving. Declaratiecode Zorgproduct

Prijslijst 2016. Tarief. Omschrijving. Declaratiecode Zorgproduct 010905 OVPXXXXXX 0,25 Reiskosten per kilometer. 010906 OVPXXXXXX 33,56 Reistijd/vacatie per half uur. 032280 OVPXXXXXX 227,52 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten UMCG per 01 januari 2014

Standaard prijslijst overige zorgproducten UMCG per 01 januari 2014 Standaard prijslijst overige zorgproducten UMCG per 01 januari 2014 Disclaimer De ingangsdatum van deze lijst met passantentarieven is 1 januari 2014. Deze publicatie is onder voorbehoud van schrijf en

Nadere informatie

afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.

afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek. Menzis ZorgVerzorgd (Naturapolis): Lijst maximale en medisch specialistische zorg niet-gecontracteerde zorgaanbieders (marktconforme tarieven) Als u kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst heeft

Nadere informatie

035136 OVPXXXXXX 037510 OVPXXXXXX 037512 OVPXXXXXX 037514 OVPXXXXXX

035136 OVPXXXXXX 037510 OVPXXXXXX 037512 OVPXXXXXX 037514 OVPXXXXXX 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 33,00 032280 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 032281

Nadere informatie

Restitutietarieven 2013. Page 1

Restitutietarieven 2013. Page 1 Marktconforme tarieven (100%) Restitutietarieven (75%) Restitutietarieven (50%) Restitutietarieven 2013 Indien u zeker wilt zijn of uw zorgverlener een overeenkomst heeft met CZ of u bent niet zeker van

Nadere informatie

Ondersteuners - ongesplitst. Poorter honorarium. Kosten instelling. Declaratiecode Zorgproduct. Totaal-tarief

Ondersteuners - ongesplitst. Poorter honorarium. Kosten instelling. Declaratiecode Zorgproduct. Totaal-tarief Declaratiecode Zorgproduct Kosten instelling Poorter honorarium Ondersteuners - ongesplitst Totaal-tarief Omschrijving 010905 OVPXXXXXX 0 0,24 0 0,24 REISKOSTEN PER KILOMETER 010906 OVPXXXXXX 0 32,27 0

Nadere informatie

39492 ECHOGRAFIE BUIKORGANEN 14,1% 1,1 34,47 5,27 39860 CHROMOCYSTOSCOPIE 3,5% 1,0 190,00 6,71

39492 ECHOGRAFIE BUIKORGANEN 14,1% 1,1 34,47 5,27 39860 CHROMOCYSTOSCOPIE 3,5% 1,0 190,00 6,71 DBC code: 6.11.0.11.211 DBC omschrijving: Reguliere zorg.niersteen.eswl poli ndpp-dbc: 85 Kostprijs DBC: 761,99 Std deviatie DBC: 229,02 1 poli 88,2% 190011 EERSTE POLIKLINIEKBEZOEK 74,1% 1,0 40,87 30,29

Nadere informatie

Ondersteuners - ongesplitst. Poorter honorarium. Kosten instelling. Declaratiecode Zorgproduct. Totaal-tarief

Ondersteuners - ongesplitst. Poorter honorarium. Kosten instelling. Declaratiecode Zorgproduct. Totaal-tarief 010905 OVPXXXXXX 0 0,24 0 0,24 REISKOSTEN PER KILOMETER 010906 OVPXXXXXX 0 32,27 0 32,27 Reistijd/vacatie per half uur. 032280 OVPXXXXXX 17,91 49,68 0 67,59 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief

Nadere informatie

Subtotaal - Honorarium. Subtotaal - Kosten. Declaratiecode Zorgproduct. Totaal Tarief

Subtotaal - Honorarium. Subtotaal - Kosten. Declaratiecode Zorgproduct. Totaal Tarief 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,00 0,24 0,24 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 0,00 32,27 32,27 032280 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Passantenprijslijst Slingeland Ziekenhuis 2013 Versie 1.0 1-1-2013

Passantenprijslijst Slingeland Ziekenhuis 2013 Versie 1.0 1-1-2013 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,00 0,24 0,24 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 0,00 32,27 32,27 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 17,91 49,68 67,59

Nadere informatie

Zorg product. Kosten instelling. Declaratie code. Honorarium. tarief. Passantenlijst Spaarneziekenhuis 2013 (basiszorg)

Zorg product. Kosten instelling. Declaratie code. Honorarium. tarief. Passantenlijst Spaarneziekenhuis 2013 (basiszorg) 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,24 0,00 0,24 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 32,27 0,00 32,27 032280 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

159,87. Niet alle overige zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 1 (van 46)

159,87. Niet alle overige zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 1 (van 46) 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 75,20 032281 Diagnostische directe laryngoscopie,

Nadere informatie

Spijkenisse Medisch Centrum Passantenprijslijst 2013

Spijkenisse Medisch Centrum Passantenprijslijst 2013 OVPXXXXXX 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,24 0 0,24 OVPXXXXXX 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 32,27 0 32,27 OVPXXXXXX 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en typefouten

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en typefouten Standaard prijslijst DBC-zorgproducten - Jeroen Bosch Ziekenhuis Ingangsdatum: 01 januari 2016 Declaratiecode Zorgproduct Tarief 2016 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie

Nadere informatie

Declaratie code Omschrijving declaratie code Totaal prijs Kosten bedrag zorginstelling

Declaratie code Omschrijving declaratie code Totaal prijs Kosten bedrag zorginstelling 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 32,27 0,00 32,27 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 69,34 17,91 51,43 032684 Diagnostische pleurapunctie. 48,96 48,96

Nadere informatie

tarieven medisch specialistische zorg 2016

tarieven medisch specialistische zorg 2016 tarieven medisch specialistische zorg 2016 Hierbij treft u aan de tarieven Medisch Specialistische Zorg voor het jaar 2016. Deze prijzen zijn gebaseerd op het gemiddeld gewogen afgesproken tarief zoals

Nadere informatie

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis, zelfstandig behandelcentrum (ZBC) en/of de

Nadere informatie

Niet alle overige zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 1 van 46. Honorariumbedrag. Kostenbedrag zorginstelling

Niet alle overige zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 1 van 46. Honorariumbedrag. Kostenbedrag zorginstelling Declaratie code Omschrijving declaratiecode Totaalprijs Kostenbedrag zorginstelling Honorariumbedrag alle specialismen 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,24 0,00 0,24 010906 Reistijd/vacatie per half uur.

Nadere informatie

Passantenprijslijst Amphia Ziekenhuis voor OVP's uitgevoerd vanaf vanaf 1 april 2013 tot en met 31 december 2013

Passantenprijslijst Amphia Ziekenhuis voor OVP's uitgevoerd vanaf vanaf 1 april 2013 tot en met 31 december 2013 Passantenprijslijst Amphia Ziekenhuis voor OVP's uitgevoerd vanaf vanaf 1 april 2013 tot en met 31 december 2013 Declaratie Omschrijving 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,00 0,24 0,24 010906 Reistijd/vacatie

Nadere informatie

Vergoedingen bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2016

Vergoedingen bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2016 Vergoedingen bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2016 Looptijd prijslijst 1/1/2016-30/6/2016* Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis,

Nadere informatie

kostendeel Omschrijving ziekenhuis Honorarium Totaal

kostendeel Omschrijving ziekenhuis Honorarium Totaal kostendeel Omschrijving ziekenhuis Honorarium Totaal Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 18,47 54,92 73,39 Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele

Nadere informatie

CWZ prijslijst Overige-Zorgproducten vanaf 1 april 2013.Versie 131028. Honorarium

CWZ prijslijst Overige-Zorgproducten vanaf 1 april 2013.Versie 131028. Honorarium 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,24-0,24-010906 Reistijd/vacatie per half uur. 32,27-32,27-032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 69,34 17,91 51,43-032281 Diagnostische

Nadere informatie

eventuele biopten en poliepectomie. 352,48 034690 Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoïd met behulp van een flexibele endoscoop, MDL

eventuele biopten en poliepectomie. 352,48 034690 Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoïd met behulp van een flexibele endoscoop, MDL Overige zorgproducten (OZP's): periode 01/01/2014 tm 31/05/2014 Specialisme Declaratiecode Omschrijving Totaaltarief 034686 Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van een flexibele endoscoop,

Nadere informatie

210,91 eventuele biopten. 034686 Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en

210,91 eventuele biopten. 034686 Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,00 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 032281 Diagnostische directe laryngoscopie,

Nadere informatie

Standaard Passantenprijzen Overige Zorgproducten. per 1 januari 2015

Standaard Passantenprijzen Overige Zorgproducten. per 1 januari 2015 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 75,20 032281 Diagnostische directe laryngoscopie,

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten UMCG per 01 januari 2013

Standaard prijslijst overige zorgproducten UMCG per 01 januari 2013 Standaard prijslijst overige zorgproducten UMCG per 01 januari 2013 Disclaimer De ingangsdatum van deze lijst met passantentarieven is 1 januari 2013. Deze publicatie is onder voorbehoud van schrijf en

Nadere informatie

Analysefrequentie laboratoriumonderzoek

Analysefrequentie laboratoriumonderzoek 3026 17-ß-Oestradiol dagelijks 2123 3-Methoxytyramine 1 x per 2 weken 2085 5-HIAA (urine) 1 x per 2 weken 3001 ACE dagelijks 3047 ACTH 1 x per 2 weken 4038 Aggr. Adrenaline dagelijks 4043 Aggr. Arachidonzuur

Nadere informatie

034688 CAPSULE ENDOSCOPIE. 370,95

034688 CAPSULE ENDOSCOPIE. 370,95 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 75,20 032281 Diagnostische directe laryngoscopie,

Nadere informatie

Standaardprijslijst Radboudumc Ondersteunende en Overige Producten, geldig per 1 januari 2013 t/m 31 december 2013

Standaardprijslijst Radboudumc Ondersteunende en Overige Producten, geldig per 1 januari 2013 t/m 31 december 2013 Standaardprijslijst Radboudumc Ondersteunende en Overige Producten, geldig per 1 januari 2013 t/m 31 december 2013 declaratiecode omschrijving kostendeel honorarium totaalprijs 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER

Nadere informatie

Vergoedingen bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2016

Vergoedingen bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2016 Vergoedingen bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2016 Looptijd prijslijst 1/1/2016-31/3/2016* Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis,

Nadere informatie

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners (restitutiepolis) FBTO Zorgverzekering Medisch Specialistische Zorg 2015

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners (restitutiepolis) FBTO Zorgverzekering Medisch Specialistische Zorg 2015 Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners (restitutiepolis) FBTO Zorgverzekering Medisch Specialistische Zorg 2015 Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis, zelfstandig

Nadere informatie

Geldig vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 maart 2013. Versie 2013.3

Geldig vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 maart 2013. Versie 2013.3 Betaling conform algemene betalingsvoorwaarden Máxima Medisch Cemtrum zoals gedeponeerd ter griffie van Arrondissementsrechtbank te 'shertogenbosch onder nummer 54 / 2002 (zie ook mmc.nl). Overig product

Nadere informatie

Standaard prijslijst CWZ overige producten vanaf 1 januari 2016 Versie 160511

Standaard prijslijst CWZ overige producten vanaf 1 januari 2016 Versie 160511 Standaard prijslijst CWZ overige producten vanaf 1 januari 2016 Versie 160511 Declaratiecode Omschrijving Tarief 010905 Reiskosten per kilometer. 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,56 032280

Nadere informatie

Honorium medisch. Kostendeel ziekenhuis. Omschrijving

Honorium medisch. Kostendeel ziekenhuis. Omschrijving Passantentarief Streek Koningin Beatrix 2013 Overige producten Periode: vanaf 1 juli 2013 Versie 1 De vermelde prijzen zijn alleen van toepassing op patiënten van zorgverzekeraars waarmee het Streek Koningin

Nadere informatie

TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK. Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7078-02 van 1 JUNI 2014

TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK. Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7078-02 van 1 JUNI 2014 TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7078-02 van 1 JUNI 2014 DE TARIEVEN DIE DOOR ZORGAANBIEDERS DIE GENEESKUNDIGE ZORG LEVEREN BIJ OF KRACHTENS DE ZORGVERZEKERINGSWET

Nadere informatie

Passantenprijslijst Amphia Ziekenhuis voor overige zorgproducten uitgevoerd vanaf 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016

Passantenprijslijst Amphia Ziekenhuis voor overige zorgproducten uitgevoerd vanaf 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,56 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 227,52 032281 Diagnostische directe laryngoscopie,

Nadere informatie

Omschrijving Maximum Nza Tarief ECHOGRAFIE VAN DE BUIKORGANEN. 113,28 116,53

Omschrijving Maximum Nza Tarief ECHOGRAFIE VAN DE BUIKORGANEN. 113,28 116,53 Omschrijving 037510 Prenatale screening: Nuchal Translucentie (NT-) meting 167,87 170,13 037512 Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzo 164,92 148,89 037514 Prenatale screening: Nuchal Translucentie

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 januari 2015

Standaard prijslijst overige zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 januari 2015 10906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 32280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 75,20 32281 Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie