NZA-tarievenlijst 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NZA-tarievenlijst 2015"

Transcriptie

1 NZA-tarievenlijst 2015 Pres.code 1 OVP OVPXXXXXX 0,26 REISKOSTEN PER KILOMETER 1 OVP OVPXXXXXX 33,42 Reistijd/vacatie per half uur. 1 OVP OVPXXXXXX 75,20 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 1 OVP OVPXXXXXX 157,14 Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 1 OVP OVPXXXXXX Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of 374,97 pathologisch onderzoek. 1 OVP OVPXXXXXX 51,08 Diagnostische pleurapunctie. 1 OVP OVPXXXXXX 41,11 Poliklinische controle op de werking van de pacemaker, inclusief het eventueel gebruik van de cardioverter. 1 OVP OVPXXXXXX 985,69 INBRENGEN VAN EEN PORT-A-CATH SYSTEEM. 1 OVP OVPXXXXXX 800,43 Echo-oesofagoscopie (EUS), inclusief evt. biopten. 1 OVP OVPXXXXXX 731,08 Echo-bronchoscopie (EBUS), inclusief evt. biopten. 1 OVP OVPXXXXXX 597,28 Endo-echografie ter beoordeling bovenbuikorganen, inclusief eventuele biopten. 1 OVP OVPXXXXXX 271,26 Endo-echografie ter beoordeling van tumoren in het distale colon, inclusief eventuele biopten. 1 OVP OVPXXXXXX 190,29 Oesofagusfunctieonderzoek, inclusief eventuele 24-uurs metingen (manometrie, impedantiemetrie en/of ph-meting). 1 OVP OVPXXXXXX 331,22 Therapeutische endoscopie van oesofagus, maag of duodenum. 1 OVP OVPXXXXXX 96,09 13C ureum ademtest (Helicobacter pylori). 1 OVP OVPXXXXXX 293,42 GASTROSTOMIE, OPEN PROCEDURE (ZIE VOOR ENDOSCOPISCH). 1 OVP OVPXXXXXX 449,69 Endoscopische gastrostomie (zie voor open procedure). 1 OVP OVPXXXXXX Diagnostische endoscopie van oesofagus, maag en/of duodenum met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten of 213,39 antroduodenale manometrie. 1 OVP OVPXXXXXX Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of 359,67 colonmanometrie. 1 OVP OVPXXXXXX 370,95 CAPSULE ENDOSCOPIE. 1 OVP OVPXXXXXX 233,72 Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoïd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie. 1 OVP OVPXXXXXX 102,38 RECTOSCOPIE OF PROCTOSCOPIE. 1 OVP OVPXXXXXX 585,59 Endoscopische retrograde cholangiopancreaticografie (ERCP). 1 OVP OVPXXXXXX 1.201,04 Endoscopisch plaatsen stent in tractus digestivus (proximaal of distaal). 1 OVP OVPXXXXXX 382,07 Interventie-coloscopie (behandeling bloeding, dilatatie) niet zijnde stentplaatsing (zie ). 1 OVP OVPXXXXXX Niet operatieve ambulante behandeling van haemorrhoïden door middel van scleroseren, bandligatie, infraroodcoagulatie of 152,49 cryochirurgie. De eerste behandeling. 1 OVP OVPXXXXXX Niet operatieve ambulante behandeling van haemorrhoïden door middel van scleroseren, bandligatie, infraroodcoagulatie of 140,34 cryochirurgie. Iedere volgende behandeling binnen een jaar. 1 OVP OVPXXXXXX 161,96 Prenatale screening: Nuchal Translucentie (NT-) meting (nekplooimeting) bij eenling en het eerste kind van een meerlingzwangerschap. 1 OVP OVPXXXXXX 159,87 Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij eenling en het eerste kind van een meerlingzwangerschap. 1 OVP OVPXXXXXX 98,74 Prenatale screening: Nuchal Translucentie (NT-) meting (nekplooimeting) bij ieder volgend kind van een meerlingzwangerschap. 1 OVP OVPXXXXXX 141,97 Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij ieder volgend kind van een meerlingzwangerschap. 1 OVP OVPXXXXXX 41,90 Prenatale screening: counseling. 1 OVP OVPXXXXXX 51,08 Contact-allergisch onderzoek voor diagnostiek van allergische huidaandoeningen door middel van reeksen, serie van tenminste 20 tests. 1 OVP OVPXXXXXX 250,58 Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld. 1 OVP OVPXXXXXX Anesthesiologische ondersteuning bij tandheelkundige behandelingen onder narcose van AWBZ cliënten en verzekerden voor bijzondere 626,35 tandheelkunde, maximaal 90 minuten behandeling. 1 OVP OVPXXXXXX Anesthesiologische ondersteuning bij tandheelkundige behandelingen onder narcose van AWBZ cliënten en verzekerden voor bijzondere 861,34 tandheelkunde, tussen 90 en maximaal 150 minuten behandeling. Pagina 1 van 13

2 Anesthesiologische ondersteuning bij tandheelkundige behandelingen onder narcose van AWBZ cliënten en verzekerden voor bijzondere 1 OVP OVPXXXXXX 1.136,55 tandheelkunde, meer dan 150 minuten behandeling. 1 OVP OVPXXXXXX 104,64 Cytologische en/of bacteriologische punctie. 1 OVP OVPXXXXXX 39,36 ECHOGRAFIE À-VUE IN VERBAND MET ZWANGERSCHAP. 1 OVP OVPXXXXXX 105,23 ECHOGRAFIE VAN DE BUIKORGANEN. 1 OVP OVPXXXXXX 100,14 Echografie van het hart. 1 OVP OVPXXXXXX 163,48 Begeleiding en interpretatie door cardioloog bij multislice CT-hart inclusief voor- en nabespreking met radioloog. 1 OVP OVPXXXXXX 99,49 Begeleiding en interpretatie door cardioloog bij multislice CT-hart voor Ca2+-meting inclusief voor- en nabespreking met radioloog. 1 OVP OVPXXXXXX 167,58 Begeleiding en interpretatie MRI-hart door cardioloog inclusief voor- en nabespreking met radioloog. 1 OVP OVPXXXXXX 436,70 Begeleiding en interpretatie dobutamine stress-test door cardioloog bij MRI-hart inclusief voor- en nabespreking met radioloog. 1 OVP OVPXXXXXX 225,22 Onderzoek gevoeligheid allergenen dmv huidtest(s), dmv scarificaties of intracutane injecties. 1 OVP OVPXXXXXX 2.419,33 Extra Corporele Membraan Oxygenatie (ECMO) incl. toeslag bij behandeling op Neonatale IC of Pediatrische IC (zie voor ECMO bij behandeling van volwassenen). 1 OVP OVPXXXXXX 166,87 Standaard intra-operatieve neuromonitoring. 1 OVP OVPXXXXXX 222,50 Langdurige intra-operatieve neuromonitoring. 1 OVP OVPXXXXXX 451,74 Zeer langdurige intra-operatieve neuromonitoring. 1 OVP OVPXXXXXX 118,74 Uitgebreide kwantitatieve analyse electromyografisch (EMG). 1 OVP OVPXXXXXX 13,09 Preassessment. 1 OVP OVPXXXXXX 156,63 Standaard electro-encephalografie (EEG), registratie tot 1 uur. 1 OVP OVPXXXXXX 528,57 Langdurige electro-encephalografie (EEG), registratie vanaf 6 tot 24 uur. 1 OVP OVPXXXXXX 400,14 AMBULANTE 24-UURS ELECTRO-ENCEPHALOGRAFIE (EEG)-REGISTRATIE. 1 OVP OVPXXXXXX 300,10 Electro-encephalografie (EEG) bij hersendoodprocedure. 1 OVP OVPXXXXXX 370,27 24-UURS ELECTRO-ENCEPHALOGRAFIE (EEG)-REGISTRATIE MET DIEPTE ELEKTR. 1 OVP OVPXXXXXX 94,55 Aanvullende eenvoudige kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG). 1 OVP OVPXXXXXX 119,63 Aanvullende uitgebreide kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG). 1 OVP OVPXXXXXX 92,08 Aanvullende videoregistratie (tijdens EEG tot 1 uur). 1 OVP OVPXXXXXX 147,17 Aanvullende videoregistratie tijdens EEG-registratie 1-2 uur, 2-6 uur of 6-24 uur. 1 OVP OVPXXXXXX 110,60 ELECTRO-OCULOGRAFIE (EOG). 1 OVP OVPXXXXXX 136,83 Slaap-Apneu registratie (screening). 1 OVP OVPXXXXXX 146,90 Neurologische behandeling en begeleiding MS-patiënten, waarbij een intensief arts-patiëntencontact plaatsvindt. 1 OVP OVPXXXXXX 278,27 Multiple Slaap Latentie Test (MSLT). 1 OVP OVPXXXXXX 218,29 Polysomnografie (PSG) 1 OVP OVPXXXXXX 837,46 Chronische electro-corticografie zonder aanvullende stimulatie/mapping. 1 OVP OVPXXXXXX 85,06 Onderzoek arteriële obstructies extremiteiten dmv bloeddrukmeting armen en/of benen of penis met CW doppler of plethysmografie incl PVR curven of doppler stroomsnelheid curven incl een belastingproef. 1 OVP OVPXXXXXX 80,91 Onderzoek veneuze afwijkingen extremiteiten dmv registreren veneuze CW dopplersignalen incl. proximale en distale compressietests en/of vasalva manoeuvres en/of outflow- of fotoplethysmografie. 1 OVP OVPXXXXXX 880,40 Chronische electro-corticografie met aanvullende stimulatie/mapping. 1 OVP OVPXXXXXX 133,84 Standaard electromyografisch onderzoek (EMG) (< 45 min.). 1 OVP OVPXXXXXX 190,51 Uitgebreid electromyografisch onderzoek (EMG) (> 45 min.). 1 OVP OVPXXXXXX 3.216,05 MICRONEUROGRAFIE. 1 OVP OVPXXXXXX 136,65 Brainstem auditory evoked potentials (BAEP/BER) zonder auto-akoestische emissie. 1 OVP OVPXXXXXX 161,76 Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie. 1 OVP OVPXXXXXX 43,99 BEOORDELING ECG, HOLTER, INSPANNINGSONDERZOEK E.D. 1 OVP OVPXXXXXX 72,17 Brainstem auditory evoked potentials (BAEP/BER) met auto-akoestische emissie. 1 OVP OVPXXXXXX 136,35 Calorisch vestibulair onderzoek zonder ENG-registratie. 1 OVP OVPXXXXXX 143,11 Somato sensible evoked potentials (SSEP/SER) niet in kader van een bronlokalisatie analyse. 1 OVP OVPXXXXXX 230,36 Somato sensible evoked potentials (SSEP/SER) in kader van een bronlokalisatie analyse. Pagina 2 van 13

3 1 OVP OVPXXXXXX 126,44 Visually evoked potentials (VEP), exclusief objectieve visusbepaling. 1 OVP OVPXXXXXX 129,31 Visually evoked potentials (VEP), inclusief objectieve visusbepaling. 1 OVP OVPXXXXXX 80,00 Event-Related Potentials (ERP). 1 OVP OVPXXXXXX 166,70 Motor Evoked Potential (b.v. TES, TMS) beperkt. 1 OVP OVPXXXXXX 204,28 Motor Evoked Potential (b.v. TES, TMS) uitgebreid. 1 OVP OVPXXXXXX 249,22 Standaard Trans Cranieel Doppler-onderzoek (TCD). 1 OVP OVPXXXXXX 145,53 Trans Cranieel Doppler-onderzoek (TCD) in kader van emboliedetectie(> 30 min). 1 OVP OVPXXXXXX 152,89 Trans Craniële (TC) duplex. 1 OVP OVPXXXXXX 125,98 Duplex extracraniële halsvaten. 1 OVP OVPXXXXXX 80,36 DUPLEX BLOEDVATEN IN EXTREMITEITEN. 1 OVP OVPXXXXXX 138,62 Uitbreiding Trans Cranieel Doppler-onderzoek (TCD)/duplex met 1 aanvullende test. 1 OVP OVPXXXXXX 193,75 Electronystagmografie (ENG)-registratie zonder calorisch onderzoek. 1 OVP OVPXXXXXX 90,62 Electronystagmografie (ENG)-registratie met calorisch onderzoek. 1 OVP OVPXXXXXX 233,68 OOGBEWEGINGSONDERZOEK. 1 OVP OVPXXXXXX 34,50 PUPILLOMETRIE. 1 OVP OVPXXXXXX 83,83 Eenvoudige electro-retinografie (ERG). 1 OVP OVPXXXXXX 75,06 Uitgebreide electro-retinografie (ERG). 1 OVP OVPXXXXXX 463,70 Autonoom functieonderzoek met Ewing-batterij. 1 OVP OVPXXXXXX 33,50 Eenvoudige toon-audiometrie. 1 OVP OVPXXXXXX 41,11 Spraakaudiometrie, niet in combinatie met het aanpassen van een hoortoestel. 1 OVP OVPXXXXXX 65,59 Autonoom functieonderzoek met kantelproef. 1 OVP OVPXXXXXX 219,63 Polymyografie (PMG) / tremorregistratie. 1 OVP OVPXXXXXX 92,45 KWANTITATIEVE SPIERKRACHTMETING. 1 OVP OVPXXXXXX 108,08 Oculoplethysmografie (OPG). 1 OVP OVPXXXXXX 47,62 Eerste orthoptisch onderzoek. 1 OVP OVPXXXXXX 18,11 Standaard vervolg orthoptisch onderzoek. 1 OVP OVPXXXXXX Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder 52,31 deze code. 1 OVP OVPXXXXXX Bepaling van de weerstand van de luchtwegen en longparenchym afzonderlijk + bepaling van de volledige elasticiteitskarakteristiek van 52,13 de longen. 1 OVP OVPXXXXXX Overzichtsbepaling van de mechanische ventilatieverhouding door middel van direct geregistreerde drukvolumediagrammen of 23,54 luchtweerstandbepaling. 1 OVP OVPXXXXXX 52,34 Residubepaling longen. 1 OVP OVPXXXXXX 42,91 Spirografische longfunctiebepaling. 1 OVP OVPXXXXXX Eenvoudige fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECGapparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak. 148,01 1 OVP OVPXXXXXX Uitgebreide fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door specialist met ECG-apparatuur 150,35 en oscilloscoop (incl. ventilatiemeting en O2 saturatie). 1 OVP OVPXXXXXX 65,75 BEOORDELING LONGFUNCTIEONDERZOEK VOOR DERDEN. 1 OVP OVPXXXXXX 66,38 BEOORDELING X-THORAX VOOR DERDEN. 1 OVP OVPXXXXXX 117,05 24-uurs bloeddrukmeting. 1 OVP OVPXXXXXX 173,45 Electro-encephalografie (EEG), registratie vanaf 1 tot 2 uur. 1 OVP OVPXXXXXX 179,47 Urodynamisch onderzoek met meerdere kanalen. 1 OVP OVPXXXXXX 19,25 Eenvoudige kwantitatieve analyse electromyografisch (EMG). 1 OVP OVPXXXXXX Analyse bij incontinentie of obstipatie met behulp van een van de volgende onderzoeken: proctoscopie, anala manometrie, 236,85 defaecografie en colonpassage tijd. 1 OVP OVPXXXXXX Analyse incontinentie of obstipatie: minimaal 2 van de onderzoeken: capaciteit- en compliancemeting, singlefiber electromyografie, 233,27 readtest, ballonevacuatietest, rectale motiliteit indexbepaling. 1 OVP OVPXXXXXX 83,91 Hematotachografie( HTG). 1 OVP OVPXXXXXX 109,66 Echografie zenuwen en spieren. Pagina 3 van 13

4 1 OVP OVPXXXXXX 37,85 Fundusfotografie in het kader van screening op diabetische retinopathie (overige aandoeningen van het netvlies, zie ). 1 OVP OVPXXXXXX 53,13 Teledermatologie: beoordeling van digitale foto's door dermatoloog zonder face-to-face contact op verzoek van de 1e lijn. 1 OVP OVPXXXXXX 78,23 Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie. 1 OVP OVPXXXXXX Histamine (acethylcholine) provocatietest. Spirografisch onderzoek ter bepaling van de prikkelbaarheidsdrempel van de luchtwegen door 104,64 middel van inhalatie-provocatietest(s). 1 OVP OVPXXXXXX 41,11 Spirometrie, voor en na inspanning. 1 OVP OVPXXXXXX 173,93 Behandeling met hyperbare zuurstof per zitting per patient, al dan niet in groepsverband, inclusief medisch specialistische supervisie. 1 OVP OVPXXXXXX 380,05 ELECTRONENMICROSCOPISCH ONDERZOEK. 1 OVP OVPXXXXXX 48,84 VERRICHTINGEN VAN EEN PUNCTIE TEN BEHOEVE VAN CYTOLOGISCH ONDERZOEK. 1 OVP OVPXXXXXX 555,83 Obductie ten behoeve van verzekeringsmaatschappijen uitgezonderd ziektekostenverzekeringsmaatschappijen. 1 OVP OVPXXXXXX Cytodiagnostisch onderzoek cervix-preparaat ivm bevolkingsonderzoek (preventief planmatig georganiseerd cytodiagnostisch 36,21 onderzoek, waarbij het cervix-preparaat wordt afgenomen door de huisarts). 1 OVP OVPXXXXXX 379,64 Flow-cytometrie. 1 OVP OVPXXXXXX Complexe moleculaire diagnostiek - bepalingen op geïsoleerd DNA, RNA of eiwit anders dan frequent aangevraagde bepalingen op microorganismen (excl. mammaprint zie of oncotype DX zie ). 985,07 1 OVP OVPXXXXXX Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes met weefsel en/of cellen i.v.m. frequent aangevraagde bepalingen op de 135,79 aanwezigheid van HPV. 1 OVP OVPXXXXXX Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes weefsel en/of cellen (oa CISH, ISH, FISH) en frequent aangevr.bepalingen op 454,53 aanw.andere micro-organismen dan HPV (o.a.tbc,ebv,hsv,bartonella). 1 OVP OVPXXXXXX 57,25 Eenvoudig biopt, eenvoudige cytologie (excl. bepalingen op de aanwezigheid van micro-organismen (zie of ). 1 OVP OVPXXXXXX 113,94 Biopt, matig complexe cytologie. 1 OVP OVPXXXXXX 145,86 Naaldbiopt, complexe cytologische punctie. 1 OVP OVPXXXXXX 3.236,75 Complexe moleculaire diagnostiek - genexpressietest op basis van 70 genen, mammaprint. 1 OVP OVPXXXXXX 3.848,80 Complexe moleculaire diagnostiek - genexpressietest op basis van 21 genen, oncotype DX. 1 OVP OVPXXXXXX 31,61 HYBRIDISATIE, GEAUTOMATISEERD 1 OVP OVPXXXXXX 87,56 HYBRIDISATIE, HANDMATIG 1 OVP OVPXXXXXX 42,68 DNA-AMPLIFICATIE, KWALITATIEF, GEAUTOMATISEERD 1 OVP OVPXXXXXX 83,86 DNA-AMPLIFICATIE, KWALITATIEF, HANDMATIG 1 OVP OVPXXXXXX 105,36 RNA-AMPLIFICATIE, KWALITATIEF 1 OVP OVPXXXXXX 169,11 DNA/RNA-AMPLIFICATIE, KWANTITATIEF 1 OVP OVPXXXXXX 184,00 DNA/RNA-ANALYSE (BV. SEQUENTIE-BEPALING OF SUB-TYPERING). 1 OVP OVPXXXXXX 2,21 Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht. 1 OVP OVPXXXXXX 0,70 DIACEETZUUR 1 OVP OVPXXXXXX 0,81 INDICAN 1 OVP OVPXXXXXX 8,37 AMINOLEVULINEZUUR, DELTA-, KWANTITATIEF 1 OVP OVPXXXXXX 0,70 CONCENTRATIE- EN VERDUNNINGSPROEF, ELK 1 OVP OVPXXXXXX 1,63 UREUM 1 OVP OVPXXXXXX 1,63 CHLORIDE 1 OVP OVPXXXXXX 5,22 GALACTOSEPROEF 1 OVP OVPXXXXXX 7,49 HIPPUURZUURPROEF 1 OVP OVPXXXXXX 39,28 HOMOCYSTEINE 1 OVP OVPXXXXXX 15,11 KETOSTEROIDEN, 17-, TOTAAL 1 OVP OVPXXXXXX 43,44 KETOSTEROIDEN, 17-, GEFRACTIONEERD 1 OVP OVPXXXXXX 5,77 PORFYRINES, URO-, COPRO-, PROTO-KWANTITATIEF, ELK 1 OVP OVPXXXXXX 2,49 KREATINE 1 OVP OVPXXXXXX 1,71 URINEZUUR 1 OVP OVPXXXXXX 2,41 HYDROXY-INDOLAZIJNZUUR, 5-, KWALITATIEF Pagina 4 van 13

5 1 OVP OVPXXXXXX 10,44 VITAMINE B2 1 OVP OVPXXXXXX 33,19 PREGNAANDIOL 1 OVP OVPXXXXXX 20,89 OESTRIOL 1 OVP OVPXXXXXX 23,50 KETOGENE-STEROIDEN, 17 1 OVP OVPXXXXXX 10,84 KETOSTEROIDEN, 20-, 17, 21-DIHYDROXY 1 OVP OVPXXXXXX 37,32 IMMUNO-ELECTROFORESE, NA CONCENTRATIE 1 OVP OVPXXXXXX 54,26 ANTISTOFFEN TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IMMUNOBLOT 1 OVP OVPXXXXXX 56,88 OESTROGENEN 1 OVP OVPXXXXXX 10,25 METANEFRINEN, NORMETANEFRINEN 1 OVP OVPXXXXXX 3,22 BLOED (OCCULT), KWALITATIEF 1 OVP OVPXXXXXX 0,84 BILIRUBINE, KWALITATIEF 1 OVP OVPXXXXXX 0,79 GISTPROEF 1 OVP OVPXXXXXX 0,89 VERTERING, KWALITATIEF 1 OVP OVPXXXXXX 1,63 Amylasebepaling - fecaal materiaal (amylasebepaling op andere materialen, zie ). 1 OVP OVPXXXXXX 2,07 Lipasebepaling - fecaal materiaal (lipasebepaling op andere materialen, zie ). 1 OVP OVPXXXXXX 6,06 Eiwitbepaling - fecaal materiaal (eiwitbepaling op andere materialen, zie ). 1 OVP OVPXXXXXX 6,43 Calcium in faeces. 1 OVP OVPXXXXXX 9,53 VET (VETTEN, VETZUREN, DROGE STOF), KWANTITATIEF 1 OVP OVPXXXXXX 12,54 MELKZUUR, KWANTITATIEF 1 OVP OVPXXXXXX 6,51 Onderzoek naar Calprotectine in feces. 1 OVP OVPXXXXXX 6,51 Onderzoek naar Elastase in feces. 1 OVP OVPXXXXXX 2,51 LEUCOCYTEN IN FAECES 1 OVP OVPXXXXXX 6,06 OSMOLARITEIT IN FAECES 1 OVP OVPXXXXXX 6,43 CHYMOTRYPSINE IN FAECES 1 OVP OVPXXXXXX 6,37 GALZURE ZOUTEN IN FAECES 1 OVP OVPXXXXXX 7,62 ALFA-I-ANTITRYPSINE IN FAECES 1 OVP OVPXXXXXX 34,44 PORFYRINES, KWANTITATIEF 1 OVP OVPXXXXXX 58,89 PORFYRINES URO-, COPRO-, PROTO- IN FAECES 1 OVP OVPXXXXXX 1,84 SEDIMENT 1 OVP OVPXXXXXX 34,77 ADEMANALYSE 1 OVP OVPXXXXXX 2,43 Amylasebepaling - op alle materialen, exclusief fecaal materiaal (zie ). 1 OVP OVPXXXXXX 2,98 MORFOLOGISCH ONDERZOEK VAN SPUTUM, ALGEMEEN 1 OVP OVPXXXXXX 2,20 BLOED (OCCULT) IN DIVERSE MATERIALEN 1 OVP OVPXXXXXX Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide 1,79 tolerantietest. 1 OVP OVPXXXXXX 6,52 KREATININE KLARING (OF ANDERE KLARING) 1 OVP OVPXXXXXX 3,21 METHEMOGLOBINE, SULFHEMOGLOBINE, ELK 1 OVP OVPXXXXXX 2,40 VITAMINE C 1 OVP OVPXXXXXX 1,79 KREATININE 1 OVP OVPXXXXXX 1,79 FOSFAAT 1 OVP OVPXXXXXX 3,19 ALKALI RESERVE 1 OVP OVPXXXXXX 1,95 CHOLESTEROL, TOTAAL 1 OVP OVPXXXXXX 1,95 Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces. 1 OVP OVPXXXXXX 4,71 ANGIOTENSINE CONVERTING ENZYM 1 OVP OVPXXXXXX 6,55 VITAMINE A 1 OVP OVPXXXXXX 3,07 IJZER 1 OVP OVPXXXXXX 9,55 VITAMINE E 1 OVP OVPXXXXXX 6,87 LIPOIDEN, TOTAAL 1 OVP OVPXXXXXX 10,20 VITAMINE D (DIHYDROXYCHOLECALCIFEROL) 1 OVP OVPXXXXXX 1,79 NATRIUM Pagina 5 van 13

6 1 OVP OVPXXXXXX 1,79 KALIUM 1 OVP OVPXXXXXX 5,60 IJZERBINDINGSCAPACITEIT 1 OVP OVPXXXXXX 44,82 AMINOZURENCHROMATOGRAM 1 OVP OVPXXXXXX 6,05 TRANSFERRINE 1 OVP OVPXXXXXX 23,38 Koolhydraat Deficïent Transferrine (CDT). 1 OVP OVPXXXXXX 3,36 CHOLINESTERASE 1 OVP OVPXXXXXX 13,67 PYRODRUIVENZUUR 1 OVP OVPXXXXXX 2,91 TRIGLYCERIDEN 1 OVP OVPXXXXXX 12,11 MELKZUUR 1 OVP OVPXXXXXX 3,47 MAGNESIUM 1 OVP OVPXXXXXX 14,41 VETZUREN, VRIJ (FFA, NEFA) 1 OVP OVPXXXXXX 9,70 IMMUNOGLOBULINE, ELK 1 OVP OVPXXXXXX 22,32 FENYLALANINE 1 OVP OVPXXXXXX 0,89 CELLEN TELLEN IN LIQUOR 1 OVP OVPXXXXXX 12,11 AMMONIAK 1 OVP OVPXXXXXX 4,54 FIBRINOGEEN 1 OVP OVPXXXXXX 1,95 ASAT, SGOT, TRANSAMINASE 1 OVP OVPXXXXXX 2,40 CRYOGLOBULINE, KWALITATIEF 1 OVP OVPXXXXXX 3,37 OSMOLARITEIT 1 OVP OVPXXXXXX 4,90 MICROSCOPISCH ONDERZOEK (ONGEKLEURD OF GEKLEURD), ELK 1 OVP OVPXXXXXX 4,51 MICROSCOPISCH ONDERZOEK (SPIROCHETEN IN DONKER VELD) 1 OVP OVPXXXXXX 25,09 KWEEKPROEF OP TUBERCULOSE 1 OVP OVPXXXXXX 6,19 RESISTENTIEBEPALING KWALITATIEF M.B.V. DIFFUSIE-METHODE, BACTERIOLOGISCH 1 OVP OVPXXXXXX 6,87 RESISTENTIEBEPALING KWANTITATIEF M.B.V. MRC/ETEST PER ANTIBIOTICUM, BACTERIOLOGISCH 1 OVP OVPXXXXXX 16,66 RESISTENTIEBEPALING TBC KWANTITATIEF M.B.V. MRC PER ANTIBIOTICUM, BACTERIOLOGISCH 1 OVP OVPXXXXXX 8,71 MRC + MBC-BEPALING PER ANTIBIOTICUM 1 OVP OVPXXXXXX 35,50 INTERACTIE MRC VAN TWEE ANTIBIOTICA 1 OVP OVPXXXXXX 3,36 BETA LACTAMASE TEST 1 OVP OVPXXXXXX 4,64 MICROSCOPISCH ONDERZOEK (GEKLEURD OF ONGEKLEURD), ELK, MYCOLOGISCH 1 OVP OVPXXXXXX 6,91 RESISTENTIEBEPALING KWANTITATIEF D.M.V. MRC/ETEST PER ANTIBIOTICUM, MYCOLOGISCH 1 OVP OVPXXXXXX 16,38 MICROSCOPISCH ONDERZOEK OP TUBERCULOSE (ZIEHL-NEELSEN OF GELIJKWAARDIGE METHODE) 1 OVP OVPXXXXXX 11,22 AGGLUTINATIEREACTIE VOLGENS WIDAL, VOOR ELK MICRO-ORGANISME 1 OVP OVPXXXXXX 3,20 Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode. 1 OVP OVPXXXXXX 10,66 PAUL EN BUNNELL, REACTIE VAN 1 OVP OVPXXXXXX 3,28 Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest). 1 OVP OVPXXXXXX 4,74 Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest). 1 OVP OVPXXXXXX 7,03 CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering). 1 OVP OVPXXXXXX 6,02 AGGLUTINATIE, KOUDE 1 OVP OVPXXXXXX 7,89 ANTI-STERPTOLYSINE TITER / ANTI-DNASE B TITER OF STAPHOLYSINE TITER, ELK 1 OVP OVPXXXXXX 9,34 ROSE-TEST 1 OVP OVPXXXXXX 5,86 L-AGGLUTINATIE 1 OVP OVPXXXXXX 5,00 RA-TEST (LATEX-AGGLUTINATIE) 1 OVP OVPXXXXXX 8,05 TREPONEMA PALLIDUM HAEMAGGLUTINATIETEST (TPHA) 1 OVP OVPXXXXXX 11,41 FLUORESCERENDE TREPONEMALE ANTI-STOFFENREACTIE (MET TOEPASSING VAN ABSORPTIE) FTA-ABS-REACTIE 1 OVP OVPXXXXXX 5,79 VDRL-REACTIE (KWANTITATIEF) 1 OVP OVPXXXXXX 7,54 PRECIPITATIE REACTIE 1 OVP OVPXXXXXX 11,26 IMMUNODIFFUSIE REACTIE 1 OVP OVPXXXXXX 9,36 IMMUNOCHEMOLYTISCHE BEPALING VAN COMPLEMENT GEHALTE (CH 50) 1 OVP OVPXXXXXX 8,61 COMPLEMENT COMPONENT (KWANTITATIEVE BEPALING) Pagina 6 van 13

7 1 OVP OVPXXXXXX 22,04 MEMBRAAN IMMUNOFLUORESCENTIE (TER BEPALING VAN HET B-LYMFOCYTEN) 1 OVP OVPXXXXXX 28,54 Kwantitatieve bepaling van Pro-calcitonine in bloed. 1 OVP OVPXXXXXX 3,93 C-REACTIVE PROTEINEN (CRP) 1 OVP OVPXXXXXX 8,45 ANTI-NUCLEAIRE FACTOR (ANF) 1 OVP OVPXXXXXX 6,65 ANTI-PERINUCLEAIRE FACTOR (PNF) 1 OVP OVPXXXXXX 42,83 CELLULAIRE IMMUNITEIT DOOR MIDDEL VAN LYMFOCYTEN TRANSFORMATIE, BEPALING VAN 1 OVP OVPXXXXXX 1,74 Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)). 1 OVP OVPXXXXXX 1,75 BEZINKINGSSNELHEID 1 OVP OVPXXXXXX 9,30 BLOEDINGSTIJD 1 OVP OVPXXXXXX 3,36 PROTROMBINETIJD BIJ ORALE ANTISTOLLING 1 OVP OVPXXXXXX 4,18 PROTROMBINETIJD 1 OVP OVPXXXXXX 2,49 ERYTROCYTEN, RESISTENTIE 1 OVP OVPXXXXXX 2,74 PLASMACELLEN TELLEN 1 OVP OVPXXXXXX 11,08 MICROSCOPIE VAN STERNUMPUNCTAAT, STANDAARDKLEURING EN BEOORDELING 1 OVP OVPXXXXXX 1,70 EOSINOFIELEN TELLEN 1 OVP OVPXXXXXX 1,70 TROMBOCYTEN TELLEN 1 OVP OVPXXXXXX 2,89 RETICULOCYTEN TELLEN 1 OVP OVPXXXXXX 3,13 DIFFERENTIELE TELLING (HAND) 1 OVP OVPXXXXXX 1,72 DIFFERENTIELE TELLING (MACHINAAL) 1 OVP OVPXXXXXX 5,29 LE-CELLEN 1 OVP OVPXXXXXX 2,85 HEPARINE-TOLERANTIE TEST 1 OVP OVPXXXXXX 5,06 HEMOGLOBINE (FOETAAL) KWALITATIEF 1 OVP OVPXXXXXX 10,32 HEMOGLOBINE FOETAAL (HBF), KWANTITATIEF 1 OVP OVPXXXXXX 12,10 HEMOGLOBINE SCHEIDING KWANTITATIEF 1 OVP OVPXXXXXX 4,10 BLOEDSTOLLINGSFACTOR II 1 OVP OVPXXXXXX 4,33 BLOEDSTOLLINGSFACTOR V 1 OVP OVPXXXXXX 9,46 BLOEDSTOLLINGSFACTOR VII 1 OVP OVPXXXXXX 12,94 BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII 1 OVP OVPXXXXXX 22,11 BLOEDSTOLLINGSFACTOR IX 1 OVP OVPXXXXXX 9,53 BLOEDSTOLLINGSFACTOR X 1 OVP OVPXXXXXX 2,32 TROMBOPLASTINETIJD, PARTIEEL 1 OVP OVPXXXXXX 4,56 TROMBINETIJD 1 OVP OVPXXXXXX 6,43 TROMBOCYTEN AGGREGATIE, PER AGGREGERENDE SUBSTANTIE 1 OVP OVPXXXXXX 20,89 ALKALISCHE FOSFATASE, KWANTITATIEF, IN LEUCOCYTEN 1 OVP OVPXXXXXX 107,85 PLASMINOGEEN ACTIVTEIT 1 OVP OVPXXXXXX 14,60 GLUCOSE-6-FOSFAAT-DEHYDROGENASE (G 6 PD) IN ERYTROCYTEN 1 OVP OVPXXXXXX 72,82 Transketolase - in erytrocyten. 1 OVP OVPXXXXXX 13,95 Transketolase - voor en na toevoeging TPP (TPP effect), totaal. 1 OVP OVPXXXXXX 13,20 Circulerend anticoagulans (lupus anticoagulans, antitromboplastine, antifosfolipiden), per anticoagulans. 1 OVP OVPXXXXXX 106,48 ANTIPLASMINE ACTIVEIT, ALFA-2 1 OVP OVPXXXXXX 6,07 SPERMA-ANALYSE, EENVOUDIG 1 OVP OVPXXXXXX 16,93 CONCREMENTEN (ZOALS STENEN), INSTRUMENTELE METHODE 1 OVP OVPXXXXXX 33,41 CHROMATOGRAFISCHE ANALYSE (KWALITATIEF, 2-DIMENSIONAAL) 1 OVP OVPXXXXXX 13,80 ZUURSTOF- EN KOOLZUURGEHALTE VAN UITADEMINGSLUCHT, KWANTITATIEF 1 OVP OVPXXXXXX 11,92 NATRIUM EN CHLORIDE IN ZWEET (KWANTITATIEF) 1 OVP OVPXXXXXX 18,71 BNP/NT-PROBNP 1 OVP OVPXXXXXX 62,72 LEVENSDUUR ERYTROCYTEN, 51-CHROMIUM 1 OVP OVPXXXXXX 9,55 ZINK 1 OVP OVPXXXXXX 33,21 Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk). 1 OVP OVPXXXXXX 15,21 WORMEIEREN (CONCENTRATIE) Pagina 7 van 13

8 1 OVP OVPXXXXXX 15,13 PROTOZOAIRE CYSTEN (CONCENTRATIE) 1 OVP OVPXXXXXX 9,39 ENTAMOEBA HISTOLYTICA (ZINKSULFAAT CONCENTRATIE) 1 OVP OVPXXXXXX 13,95 SCHISTOSOMA (ZOUTZUUR-ETHER CONCENTRATIE) 1 OVP OVPXXXXXX 14,15 STRONGYLOIDES (BAEMANN CONCENTRATIE) 1 OVP OVPXXXXXX 14,23 Malaria sneltest. 1 OVP OVPXXXXXX 21,85 SCHISTOSOMA (NA CONCENTRATIE D.M.V. CENTRIFUGEREN) 1 OVP OVPXXXXXX 28,83 VIROLOGISCH ONDERZOEK DOOR MIDDEL VAN CELKWEEK < 2 MEDIA 1 OVP OVPXXXXXX 37,46 VIROLOGISCH ONDERZOEK DOOR MIDDEL VAN CELKWEEK 2-3 MEDIA 1 OVP OVPXXXXXX 37,55 VIROLOGISCH ONDERZOEK DOOR MIDDEL VAN CELKWEEK > 3 MEDIA 1 OVP OVPXXXXXX 103,32 TYPERING VAN GEISOLEERD VIRUSSTAM 1 OVP OVPXXXXXX 12,97 HBS ANTIGEEN 1 OVP OVPXXXXXX 20,99 VIRUSDETECTIE IN KWEEK MET SPECIFIEKE ANTISERA 1 OVP OVPXXXXXX 11,25 ANTISTOFFEN, IGT, IGG OF IGA TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IMMUNOASSAY 1 OVP OVPXXXXXX 7,03 ANTISTOFFEN TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. CBR OF HAR PER BEPALING 1 OVP OVPXXXXXX 36,95 ANTISTOFTITERSTIJGING MET BEHULP VAN NEUTRALISATIE (2 BEPALINGEN) 1 OVP OVPXXXXXX 20,08 ANTISTOFFEN, IGM TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IF 1 OVP OVPXXXXXX 15,85 ANTISTOFFEN, IGT, IGG OF IGA TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IF 1 OVP OVPXXXXXX 16,86 ANTISTOFFEN, IGM TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IMMUNOASSAY 1 OVP OVPXXXXXX 23,60 Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch. 1 OVP OVPXXXXXX 23,74 Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch. 1 OVP OVPXXXXXX 23,29 Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, mycologisch. 1 OVP OVPXXXXXX 22,53 Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch. 1 OVP OVPXXXXXX 22,76 Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch. 1 OVP OVPXXXXXX 9,65 HYDROXY-INDOLAZIJNZUUR, 5-, KWANTITATIEF 1 OVP OVPXXXXXX 9,63 HYDROXYTRYPTAMINE, 5-, (5-HT) (SEROTONINE) 1 OVP OVPXXXXXX 9,65 VITAMINE B1, THIAMINE 1 OVP OVPXXXXXX 9,63 VITAMINE B6, PYRIDOXINE 1 OVP OVPXXXXXX 9,47 VITAMINE H, BIOTINE 1 OVP OVPXXXXXX 3,36 PORFOBILINOGEEN, KWALITATIEF 1 OVP OVPXXXXXX 7,75 PORFOBILINOGEEN, KWANTITATIEF 1 OVP OVPXXXXXX Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der 19,31 fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling. 1 OVP OVPXXXXXX 4,56 MICRO-ALBUMINE IN URINE 1 OVP OVPXXXXXX 18,99 VANILLYL-AMANDELZUUR (VMA) 1 OVP OVPXXXXXX 18,91 HOMOVANILLINE (HVA) 1 OVP OVPXXXXXX 45,86 AMINOZURENCHROMATOGRAM VIA KOLOMCHROMATOGRAFIE 1 OVP OVPXXXXXX 0,76 FENYLPYRODRUIVENZUUR, KWALITATIEF 1 OVP OVPXXXXXX 0,80 BLOED, KWALITATIEF (TABLET TEST) 1 OVP OVPXXXXXX 101,42 PREGNAANDIOL + PREGNAANTRIOL IN CYCLUSURINE 1 OVP OVPXXXXXX 14,25 HYDROXYPROLINE 1 OVP OVPXXXXXX 7,16 OXAALZUUR 1 OVP OVPXXXXXX 4,48 O2-VERZADIGING VAN HET ARTERIELE BLOED 1 OVP OVPXXXXXX 5,58 BLOEDGASSEN: PH, PCO2, PO2 EN/OF STANDAARDBICARBONAAT VAN HET ARTERIELE BLOED 1 OVP OVPXXXXXX 1,96 GAMMA-GLUTAMYL-TRANSPEPTIDASE 1 OVP OVPXXXXXX 15,27 IGG SUBKLASSEN 1 OVP OVPXXXXXX 6,27 VISCOSITEIT 1 OVP OVPXXXXXX 15,97 PRECIPITINEN 1 OVP OVPXXXXXX 9,87 APOLIPOPROTEINE A, B, C, E 1 OVP OVPXXXXXX 7,78 CORTISOL Pagina 8 van 13

9 1 OVP OVPXXXXXX 9,53 CORTISOL, VRIJ 1 OVP OVPXXXXXX 10,19 ALDOSTERON 1 OVP OVPXXXXXX 10,72 HYDROXYPROGESTERON, 17 1 OVP OVPXXXXXX 9,02 PROGESTERON 1 OVP OVPXXXXXX 9,20 TESTOSTERON 1 OVP OVPXXXXXX 8,99 TESTOSTERON, VRIJ 1 OVP OVPXXXXXX 8,92 ANDROSTANOLON (DIHYDROTESTOSTERON) 1 OVP OVPXXXXXX 10,33 ANDROSTEENDION 1 OVP OVPXXXXXX 14,03 DEHYDRO-EPI-ANDROSTERON (DHEA) 1 OVP OVPXXXXXX 9,51 DEHYDRO-EPI-ANDROSTERONSULFAAT (DHEA-S) 1 OVP OVPXXXXXX 9,53 SEX HORMONE BINDING GLOBULIN (SHBG) 1 OVP OVPXXXXXX 12,98 SOMATOMEDINE 1 OVP OVPXXXXXX 10,75 PREGNENOLON 1 OVP OVPXXXXXX 8,68 OESTRIOL BIJ GRAVIDAE 1 OVP OVPXXXXXX 9,38 OESTRON, OESTRADIOL, ELK 1 OVP OVPXXXXXX 22,25 GLUCAGON 1 OVP OVPXXXXXX 9,50 INSULINE 1 OVP OVPXXXXXX 9,31 INSULINE-ANTISTOFFEN 1 OVP OVPXXXXXX 10,26 C-PEPTIDE 1 OVP OVPXXXXXX 9,64 ACTH, CORTICOTROFINE 1 OVP OVPXXXXXX 7,46 LUTEINISEREND HORMOON (LH) 1 OVP OVPXXXXXX 7,36 FOLLIKELSTIMULEREND HORMOON (FSH) 1 OVP OVPXXXXXX 8,89 THYROTROFINE (TSH) BINDING INHIBITOR 1 OVP OVPXXXXXX 10,74 THYROTROFINE (TSH) STIMULATING IMMUUNGLOBULINE 1 OVP OVPXXXXXX 9,60 HCG, HUMAAN CHORIONGONADOTROFINE, INTACT MOLECUUL 1 OVP OVPXXXXXX 12,11 HCG, BETA-HUMAAN CHORIONGONADOTROFINE 1 OVP OVPXXXXXX 10,98 HCG, BETAVRIJ-HUMAAN CHORIONGONADODROFINE 1 OVP OVPXXXXXX 11,39 HCS, HPL, HUMAAN CHORIONSOMATOTROFINE 1 OVP OVPXXXXXX 10,19 GROEIHORMOON, HGH, SOMATROPINE 1 OVP OVPXXXXXX 10,02 VASOPRESSINE (ANTIDIURETISCH HORMOON, ADH) 1 OVP OVPXXXXXX 7,62 PROLACTINE (PRL) 1 OVP OVPXXXXXX 12,50 Anti Mulleriaans Hormoon (AMH). 1 OVP OVPXXXXXX 7,39 THYROXINE (VRIJ T4) 1 OVP OVPXXXXXX 9,04 TRIJOODTHYRONINE (VRIJ T3) 1 OVP OVPXXXXXX 6,45 THYROTROFINE (TSH) 1 OVP OVPXXXXXX 9,70 THYROXINEBINDEND GLOBULINE (TBG) 1 OVP OVPXXXXXX 8,10 THYROXINE (T4) 1 OVP OVPXXXXXX 9,30 TRIJOODTHYRONINE (T3) 1 OVP OVPXXXXXX 7,45 FOLIUMZUUR 1 OVP OVPXXXXXX 8,91 VITAMINE B12, CYANOCOBALAMINE 1 OVP OVPXXXXXX 11,02 OSTEOCALCINE 1 OVP OVPXXXXXX 18,43 TRANSCORTINE (CORTICOSTEROIDBINDEND GLOBULINE, CBG) 1 OVP OVPXXXXXX 12,71 ANTISTOFFEN TEGEN SPECIFIEK HUMAAN WEEFSEL 1 OVP OVPXXXXXX 17,37 ALLERGENEN, (SPECIFIEK IGE ANTISTOF TEGEN, RAST) 1 OVP OVPXXXXXX 21,64 ALLERGENEN, SCREENING OP INHALATIE-ALLERGIE 1 OVP OVPXXXXXX 2,49 BLOEDGROEP BEPALINGEN NIET VALLENDE ONDER ABO, RHESUS (DUFFY, KELL, ETC.) PER BLOEDGROEP 1 OVP OVPXXXXXX 9,02 PROSTAAT ZURE FOSFATASE (ANTIGEEN) 1 OVP OVPXXXXXX 9,11 PROSTAATSPECIFIEK ANTIGEEN (PSA) 1 OVP OVPXXXXXX 9,73 NEURONSPECIFIEK ENOLASE (NSE) 1 OVP OVPXXXXXX 9,71 CARCINOOM ANTIGEEN (CA), ELK Pagina 9 van 13

10 1 OVP OVPXXXXXX 10,42 THYREOGLOBULINE 1 OVP OVPXXXXXX 9,10 CARCINO-EMBRYONAAL ANTIGEEN (CEA) 1 OVP OVPXXXXXX 9,65 ALFA-FOETOPROTEINE (AFP) 1 OVP OVPXXXXXX 10,78 BETA-2-MICROGLOBULINE 1 OVP OVPXXXXXX 10,72 CALCITONINE 1 OVP OVPXXXXXX 11,00 GASTRINE 1 OVP OVPXXXXXX 11,56 INHIBINE 1 OVP OVPXXXXXX 9,14 PARATHORMOON (PTH) 1 OVP OVPXXXXXX 10,77 RENINE 1 OVP OVPXXXXXX 10,26 DNA-ANTISTOFFEN (KWANTITATIEF) 1 OVP OVPXXXXXX 9,02 FERRITINE 1 OVP OVPXXXXXX 33,94 SLAAPMIDDELEN, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE 1 OVP OVPXXXXXX 23,98 BENZODIAZEPINEN, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE 1 OVP OVPXXXXXX 24,43 ANTIDEPRESSIVA, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE 1 OVP OVPXXXXXX 20,06 OPIUMWET, IDENTIFICATIE MIDDEL VALLENDE ONDER DE OPIUMWET, CHROMATOGRAFISCH, PER COMPONENT 1 OVP OVPXXXXXX 9,41 Opiumwet, identificatie middel vallende onder de Opiumwet m.b.v. immunoassay, per component (zie ook ). 1 OVP OVPXXXXXX 29,06 Opiumwet, identificatie middel vallende onder de Opiumwet m.b.v. immunoassay, totaal maximaal per keer. 1 OVP OVPXXXXXX 30,08 OPIUMWET, KWANTIFICATIE MIDDEL VALLENDE ONDER DE OPIUMWET, CHROMATOGRAFISCH 1 OVP OVPXXXXXX 28,51 DIURETICA, SCREENING 1 OVP OVPXXXXXX 16,20 ALCOHOL, KWANTITATIEF MET IDENTIFICATIE 1 OVP OVPXXXXXX 6,18 KOOLMONOXIDE, KWANTITATIEF MET IDENTIFICATIE IN BLOED 1 OVP OVPXXXXXX 29,60 METALEN (ZWAAR) KWALITATIEF EN/OF KWANTITATIEF PER ELEMENT (UITGEZONDERD LOOD) MET VLAMLOZE AAS 1 OVP OVPXXXXXX 20,11 METALEN (ZWAAR) KWALITATIEF EN/OF KWANTITATIEF PER ELEMENT, MET AAS VLAM, MAXIMAAL PER KEER 1 OVP OVPXXXXXX 9,37 ANTI-EPILEPTICA, M.B.V IMMUNOASSAY, ELK 1 OVP OVPXXXXXX 18,03 ANTI-EPILEPTICA, M.B.V. CHROMATOGRAFIE, ELK 1 OVP OVPXXXXXX 18,14 ALUMINIUM 1 OVP OVPXXXXXX 10,44 ANALGETICA/ANTIRHEUMATICA, M.B.V. IMMUNOASSAY 1 OVP OVPXXXXXX 27,70 ANALGETICA/ANTIRHEUMATICA, CHROMATOGRAFISCH 1 OVP OVPXXXXXX 9,72 NICOTINE/COTININE M.B.V. IMMUNOASSAY 1 OVP OVPXXXXXX 18,69 NICOTINE/COTININE, CHROMATOGRAFISCH 1 OVP OVPXXXXXX 18,55 LOOD, KWANTITATIEF M.B.V. AAS IN BLOED 1 OVP OVPXXXXXX 17,99 IMMUNOMODULANTIA / IMMUNOSUPPRESSIVA M.B.V. IMMUNOASSAY 1 OVP OVPXXXXXX 31,31 IMMUNOMODULANTIA / IMMUNOSUPPRESSIVA M.B.V. CHROMATOGRAFIE 1 OVP OVPXXXXXX 19,47 BETABLOKKER, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V CHROMATOGRAFIE 1 OVP OVPXXXXXX 11,76 THEOFYLLINE, KWANTITATIEF, CHROMATOGRAFISCH 1 OVP OVPXXXXXX 27,50 ANTIPSYCHOTICA (NEUROLEPTICA), IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE 1 OVP OVPXXXXXX 30,79 CARDIACA, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V. CHROMATOGRAFIE 1 OVP OVPXXXXXX 9,41 CARDIACA, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V. IMMUNOASSAY 1 OVP OVPXXXXXX 20,99 METHOTREXAAT MET IMMUNOASSAY, INCLUSIEF EVENTUELE HERBEPALINGEN 1 OVP OVPXXXXXX 11,67 ANTIMICROBIELE MIDDELEN, MENGSEL, MICROBIOLOGISCHE BEPALING 1 OVP OVPXXXXXX 10,10 ANTIMICROBIELE MIDDELEN, M.B.V. IMMUNOASSAY 1 OVP OVPXXXXXX 27,12 ANTIMICROBIELE MIDDELEN, M.B.V. CHROMATOGRAFIE 1 OVP OVPXXXXXX 26,83 ANTICOAGULANTIA, M.B.V. CHROMATOGRAFIE 1 OVP OVPXXXXXX 4,83 LITHIUM 1 OVP OVPXXXXXX 10,28 THEOFYLLINE, M.B.V. IMMUNOASSAY 1 OVP OVPXXXXXX 19,96 GENEESMIDDEL, EIWITVRIJE FRACTIE (NAAST EEN ANDER NUMMER IN DIT TARIEF) PER MONSTER 1 OVP OVPXXXXXX 23,67 Geneesmiddel (functietest met) waarvan kwantitatieve bepaling elders in het tarief wordt aangegeven. 1 OVP OVPXXXXXX Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, voorproeven (kleurproeven, immunoassays waaronder 18,03 paracetamol). 1 OVP OVPXXXXXX 26,46 Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, alcoholen met GLC. Pagina 10 van 13

11 1 OVP OVPXXXXXX 26,53 Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, m.b.v. een chromatografische techniek. 1 OVP OVPXXXXXX Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, m.b.v. een chromatografische techniek en hierbij de 76,79 kwantificatie van de hoofdcomponent. 1 OVP OVPXXXXXX 25,00 LANDBOUWGIFTEN, CHROMATOGRAFISCH 1 OVP OVPXXXXXX 64,80 ORGANISCHE OPLOSMIDDELEN, CHROMATOGRAFISCH 1 OVP OVPXXXXXX 2,72 FRUCTOSAMINE 1 OVP OVPXXXXXX 8,47 GEGLYCEERDE HEMOGLOBINE 1 OVP OVPXXXXXX 7,66 HBALC 1 OVP OVPXXXXXX 14,07 SIKKELCEL TEST 1 OVP OVPXXXXXX 1,63 BILIRUBINE, KWANTITATIEF TOTAAL OF DIRECT, ELK 1 OVP OVPXXXXXX 2,23 Lipasebepaling - op alle materialen, exclusief fecaal materiaal (zie ). 1 OVP OVPXXXXXX 3,19 CHOLESTEROL, HDL 1 OVP OVPXXXXXX 17,03 ANTITRYPSINE TYPERING, ALFA-I 1 OVP OVPXXXXXX Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, 7,40 eventueel inclusief totaal eiwitbepaling. 1 OVP OVPXXXXXX 14,57 IMMUNO-ELECTROFORESE MET ANTISERUM, INCLUSIEF EVENTUELE DETERMINATIE 1 OVP OVPXXXXXX 11,45 GLUCOSE-INSULINE TOLERANTIETEST (INCLUSIEF URINE PORTIES) 1 OVP OVPXXXXXX 20,79 KOPER 1 OVP OVPXXXXXX 8,07 BENCE JONES EIWIT 1 OVP OVPXXXXXX 30,64 ALBUMINE-IGG RATIO (IN SERUM EN LIQUOR CEREBROSPINALIS) 1 OVP OVPXXXXXX 7,83 KWANTITATIEVE BEPALING VAN EEN IMMUNOGLOBULINE, NEFELOMETRISCH 1 OVP OVPXXXXXX 7,29 PREALBUMINE 1 OVP OVPXXXXXX 6,56 ALBUMINE IN LIQUOR CEREBROSPINALIS 1 OVP OVPXXXXXX 7,74 KAPPA KETENS, VRIJ OF GEBONDEN, ELK 1 OVP OVPXXXXXX 7,66 LAMBDA KETENS, VRIJ OF GEBONDEN, ELK 1 OVP OVPXXXXXX 31,81 IMMUNO-ELECTROFORESE VAN LIQUOR, NA CONCENTRATIE 1 OVP OVPXXXXXX 1,64 Eiwitbepaling - op alle materialen, exclusief fecaal materiaal (zie ). 1 OVP OVPXXXXXX 1,64 ALBUMINE 1 OVP OVPXXXXXX 9,50 MYOGLOBINE 1 OVP OVPXXXXXX 9,73 GLYCOPROTEINE, ALFA-I-ZURE 1 OVP OVPXXXXXX 7,67 ANTITRYPSINE, ALFA-I 1 OVP OVPXXXXXX 2,11 ALAT, SGPT, TRANSAMINASE 1 OVP OVPXXXXXX 1,95 MELKZUUR DEHYDROGENASE (LDH) 1 OVP OVPXXXXXX 8,64 Bepaling Lysozyme in bloed. 1 OVP OVPXXXXXX 1,95 KREATINE-FOSFOKINASE 1 OVP OVPXXXXXX 1,96 ALKALISCHE FOSFATASE 1 OVP OVPXXXXXX 8,04 CK-MB, KREATINE-FOSFOKINASE ISO-ENZYM 1 OVP OVPXXXXXX 7,63 TROPONINE, CARDIALE ISOVORM 1 OVP OVPXXXXXX 8,34 CERULOPLASMINE 1 OVP OVPXXXXXX 7,59 CRYOGLOBULINE, KWANTITATIEF 1 OVP OVPXXXXXX 8,15 COLLOID OSMOLALITEIT (COLLOID OSMOTISCHE DRUK) 1 OVP OVPXXXXXX 14,45 KWEEKPROEF < 2 MEDIA, BACTERIOLOGISCH 1 OVP OVPXXXXXX 18,74 KWEEKPROEF 2-3 MEDIA, BACTERIOLOGISCH 1 OVP OVPXXXXXX 26,87 KWEEKPROEF > 3 MEDIA, BACTERIOLOGISCH 1 OVP OVPXXXXXX 31,59 BLOEDKWEEK (AEROOB + ANAEROOB) 1 OVP OVPXXXXXX 9,27 DETERMINATIE MICRO-ORGANISMEN, BACTERIOLOGISCH 1 OVP OVPXXXXXX 13,76 KWEEKPROEF < 2 MEDIA, MYCOLOGISCH 1 OVP OVPXXXXXX 18,37 KWEEKPROEF 2-3 MEDIA, MYCOLOGISCH 1 OVP OVPXXXXXX 25,45 KWEEKPROEF > 3 MEDIA, MYCOLOGISCH 1 OVP OVPXXXXXX 8,56 DETERMINATIE MICRO-ORGANISMEN, MYCOLOGISCH Pagina 11 van 13

12 1 OVP OVPXXXXXX 33,51 CIRCULERENDE IMMUUNCOMPLEXEN, PER COMPONENT 1 OVP OVPXXXXXX 7,96 KRUISPROEF IN ZOUT-ALBUMINE-MILIEU 1 OVP OVPXXXXXX 3,76 KRUISPROEF, VOLLEDIG (3 METHODEN) 1 OVP OVPXXXXXX 20,16 LYMFOCYTEN SUBPOPULATIE, EERSTE ANTISTOF 1 OVP OVPXXXXXX 4,83 LYMFOCYTEN SUBPOPULATIE, TWEEDE EN ELKE VOLGENDE ANTISTOF 1 OVP OVPXXXXXX 155,04 HLA-A, B, C, TYPERING 1 OVP OVPXXXXXX 27,20 HLA-B27 1 OVP OVPXXXXXX 6,53 MICROSCOPIE VAN PUNCTATEN (ANDERS DAN STERNUMPUNCTAAT), STANDAARD KLEURING EN BEOORDELING 1 OVP OVPXXXXXX Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. 3,93 inclusief beoordeling. 1 OVP OVPXXXXXX 1,75 LEUCOCYTEN, ENKELVOUDIGE BEPALING 1 OVP OVPXXXXXX 21,27 TROMBELASTOGRAM, EERSTE ONDERZOEK 1 OVP OVPXXXXXX 22,33 TROMBELASTOGRAM, HERHALINGEN 1 OVP OVPXXXXXX 7,51 HAPTOGLOBINE 1 OVP OVPXXXXXX 19,49 BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII STOL ACTIVITEIT 1 OVP OVPXXXXXX 11,70 BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII,VON WILLEBRAND FACTOR, RISTOCETINEFACTOR 1 OVP OVPXXXXXX 34,23 BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII RELATED ANTIGEEN 1 OVP OVPXXXXXX 29,82 BLOEDSTOLLINGSFACTOR XI 1 OVP OVPXXXXXX 27,87 BLOEDSTOLLINGSFACTOR XII 1 OVP OVPXXXXXX 3,40 APTT, GEACTIVEERDE PARTIELE TROMBOPLASTINETIJD 1 OVP OVPXXXXXX 8,89 FIBRINOGEEN SPLITSINGSPRODUKTEN, KWANTITATIEF 1 OVP OVPXXXXXX 2,69 FIBRINE/FIBRINOGEEN DEGRADATIE PRODUKTEN (FDP) D-DIMEERTEST, SEMIKWANTITATIEF 1 OVP OVPXXXXXX 9,69 FIBRINE/FIBRINOGEEN DEGRADATIE PRODUKTEN, KWANTITATIEF 1 OVP OVPXXXXXX 33,97 FIBRINOPEPTIDE-A 1 OVP OVPXXXXXX 9,67 ANTITROMBINE III ACTIVITEIT 1 OVP OVPXXXXXX 12,63 PORFYRINES URO-, COPRO-, PROTO-, IN ERYTROCYTEN, KWANTITATIEF 1 OVP OVPXXXXXX 13,10 PROTEINE C ACTIVITEIT 1 OVP OVPXXXXXX 21,07 PROTEINE C ANTIGEEN 1 OVP OVPXXXXXX 13,07 PROTEINE S TOTAAL ANTIGEEN 1 OVP OVPXXXXXX 14,78 PROTEINE S VRIJ ANTIGEEN 1 OVP OVPXXXXXX 15,30 OPWERKEN VAN SPERMA TEN BEHOEVE VAN FERTILISATIE 1 OVP OVPXXXXXX 8,44 ZWANGERSCHAPSREACTIE UIT SERUM 1 OVP OVPXXXXXX 33,08 HCG KWANTITATIEF UIT SERUM 1 OVP OVPXXXXXX 17,91 Baarmoederslijmonderzoek op: aspect, ph, varentest en aanwezigheid van epitheel, erytrocyten, leucocyten, bacteriën. 1 OVP OVPXXXXXX Sperma onderzoek (uitgebreid), tenminste omvattende bepaling van volume, viscositeit, dichtheid van spermatozoën, ph, motiliteit, 26,17 aantal en aard rondcellen. 1 OVP OVPXXXXXX 49,43 IJZER(PLASMA-IJZER)TURNOVER (PIT), BEPALING VAN DE ERYTROCYTEN-IJZERTURNOVER 1 OVP OVPXXXXXX 8,81 ACETYLGLUCOSEAMINIDASE, N 1 OVP OVPXXXXXX 48,84 KINKHOEST-SEROLOGIE (IGM + IGG) 1 OVP OVPXXXXXX 33,77 ALLERGIE-ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-B/CLB-C) 1 OVP OVPXXXXXX 33,73 ANTISTOFFEN TEGEN WEEFSELANTIGENEN, BIJZONDER (CLB-B) 1 OVP OVPXXXXXX 20,22 REUMAFACTOREN (ELISA) (CLB-B) 1 OVP OVPXXXXXX 34,84 AUTO-IMMUUNZIEKTEN, OVERIGE, BIJZONDER (CLB-C) 1 OVP OVPXXXXXX 33,22 BLOEDCELCHEMIE, ROOD, BIJZONDER (CLB-B) 1 OVP OVPXXXXXX 83,89 BLOEDCELCHEMIE, ROOD, BIJZONDER (CLB-C) 1 OVP OVPXXXXXX 149,78 BLOEDCELCHEMIE, WIT, BIJZONDER (CLB-C) 1 OVP OVPXXXXXX 42,64 BLOEDSTOLLINGSFACTOREN, BIJZONDER (CLB-C) 1 OVP OVPXXXXXX 40,90 BLOEDGROEP ERYTROCYTENSEROLOGIE, BIJZONDER (CLB-B) 1 OVP OVPXXXXXX 33,70 BLOEDGROEP ERYTROCYTENSEROLOGIE, BIJZONDER (CLB-C) 1 OVP OVPXXXXXX 76,10 HLA-B27 BEVESTIGING (CLB-B) Pagina 12 van 13

13 1 OVP OVPXXXXXX 174,09 HLA-OVERIGE BIJZONDERE ONDERZOEKEN (CLB-C) 1 OVP OVPXXXXXX 22,38 COMPLEMENTFACTOREN-IMMUNOCHEMIE, BIJZONDER (CLB-C) 1 OVP OVPXXXXXX 23,68 IMMUNOCHEMISCHE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-B) 1 OVP OVPXXXXXX 31,30 IMMUNOCHEMISCHE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-C) 1 OVP OVPXXXXXX 46,13 IMMUNOCYTOLOGIE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-B) 1 OVP OVPXXXXXX 147,62 IMMUNOCYTOLOGIE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-C) 1 OVP OVPXXXXXX 25,47 KLINISCHE VIRO IMMUNOLOGIE, BIJZONDER (CLB-B) 1 OVP OVPXXXXXX 83,16 KLINISCHE VIRO IMMUNOLOGIE, BIJZONDER (CLB-C) 1 OVP OVPXXXXXX 61,55 IMMUNOGENETICA, BIJZONDER (CLB-B) 1 OVP OVPXXXXXX 72,23 LEUCOCYTEN-/TROMBOCYTENSEROLOGIE, BIJZONDER (CLB-C) 1 OVP OVPXXXXXX 4,77 Registratietarief (inclusief oproep) in het kader van multidisciplinaire zorgverlening bij chronische aandoeningen. 1 OVP OVPXXXXXX 6,56 Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratorium bloedonderzoeken, exclusief bloedafname. 1 OVP OVPXXXXXX 3,87 Toeslag op ordertarief bij decentrale afname van patiëntmateriaal. 1 OVP OVPXXXXXX 10,64 Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief bloedafname. 1 OVP OVPXXXXXX 7,88 Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken. 1 OVP OVPXXXXXX 12,72 CLB-referentietarief. 1 OVP OVPXXXXXX 8,69 INR-BEPALING (INCL. ORDERTARIEF) Pagina 13 van 13

Tarief geldig: Declaratie Omschrijving declaratiecode Totaalprijs Van Tm

Tarief geldig: Declaratie Omschrijving declaratiecode Totaalprijs Van Tm Products kunnen meerdere keren voorkomen als gevolg van een andere geldigheidsperiode. Declaratie Omschrijving declaratie Totaalprijs Van Tm 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 01-01-2014 31-12-2014 010906

Nadere informatie

Prijslijst DOT-zorgproducten en OVP 2014 Bronovo Ziekenhuis Versie 2014.3 Geldig vanaf 1 juni 2014

Prijslijst DOT-zorgproducten en OVP 2014 Bronovo Ziekenhuis Versie 2014.3 Geldig vanaf 1 juni 2014 code 2014 omschrijving Declaratiecode OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 010905 0,00 0,25 0,25 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 010906 0,00 33,00 33,00 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie,

Nadere informatie

159,87. Niet alle overige zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 1 (van 44)

159,87. Niet alle overige zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 1 (van 44) 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 75,20 032281 Diagnostische directe laryngoscopie,

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten Lievensberg ziekenhuis 2014 Versie 2.0 1-6-2014

Tarievenlijst passanten Lievensberg ziekenhuis 2014 Versie 2.0 1-6-2014 Tarievenlijst passanten Lievensberg 2014 Versie 2.0 1-6-2014 Declaratiec Zorgproduct Omschrijving Kostendeel Honorarium Totaal Tarief 010905 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER - 0,25 0,25 010906 010906 Reistijd/vacatie

Nadere informatie

Vergoeding nietgecontracteerde. specialistische zorg 2015

Vergoeding nietgecontracteerde. specialistische zorg 2015 Vergoeding nietgecontracteerde medisch specialistische zorg 2015 IAK Verzekeringen Als gevolmachtigd agent voert IAK geheel zelfstandig zorgverzekeringen uit voor rekening van een zorgverzekeraar. Daarom

Nadere informatie

DBC Zorgproductcode Zorg Plan Selectief (natura)

DBC Zorgproductcode Zorg Plan Selectief (natura) Wij zijn er voor ú Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Looptijd prijslijst 1/1/2015-31/3/2015* Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die

Nadere informatie

Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder:

Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder: Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder: vind-de-beste-zorg Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen over uw vergoeding? Bel dan gerust

Nadere informatie

Voor verdere uitleg verwijzen wij u naar onze Verzekeringsvoorwaarden.

Voor verdere uitleg verwijzen wij u naar onze Verzekeringsvoorwaarden. U kunt via onze Zorgvinder nagaan of uw zorgaanbieder een contract met ons heeft. Zorgvinder Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen over uw vergoeding? Bel dan gerust

Nadere informatie

geldig per 1 juni 2014

geldig per 1 juni 2014 10905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,00 0,25 0,25 10906 Reistijd/vacatie per half uur. 0,00 33,00 33,00 32280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 18,47 54,92 73,39 32281

Nadere informatie

Overige zorgproducten Ingangsdatum: 1 juni 2014 Einddatum: 31 december 2014

Overige zorgproducten Ingangsdatum: 1 juni 2014 Einddatum: 31 december 2014 Prijslijst St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg Overige zorgproducten Ingangsdatum: 1 juni 2014 Einddatum: 31 december 2014 Declaratiecode 010905 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,00 0,25 0,25 010906 010906

Nadere informatie

Testen en afnamecondities

Testen en afnamecondities -100b (liquor) Acetazolamide Bloed Buis oranje-gel-8.5 4 Afname vlak vóór dosis of minimaal 2 uur na dosis Aceton Acetylcholinereceptoren, antistoffen tegen (ACRA) Bloed Buis oranje-gel-8.5 4 Adenovirus

Nadere informatie

Referentiewaardelijst bepalingen

Referentiewaardelijst bepalingen Deze lijst toont de referentiewaarden voor de bepalingen uitgevoerd op het laboratorium van Diagnostiek voor U Opmerkingen: - De tijdsduur tot de rapportage van de uitslag is afhankelijk van de manier

Nadere informatie

Toelichtingen bij het aanvraagformulier

Toelichtingen bij het aanvraagformulier Informatie vanuit het laboratorium CMA-CLA-CLH Toelichtingen bij het aanvraagformulier Opgemaakt op basis van het aanvraagformulier versie 44 Raadpleeg ook de labogids AFNAMECONDITIES Nuchtere staalafname:

Nadere informatie

Doseren van humane choriongonadotrofines (HCG) mag niet worden aangerekend gedurende de twintig laatste weken van de zwangerschap.

Doseren van humane choriongonadotrofines (HCG) mag niet worden aangerekend gedurende de twintig laatste weken van de zwangerschap. DIAGNOSEREGELS ARTIKEL 24 Diag 1 Diag 2 Diag 3 Diag 5 Diag 6 Diag 8 Diag 10 Diag 11 Diag 12 Diag 20 Diag 24 Diag 27 Doseren van glucose of andere reducerende suikers in urine en/of doseren van eiwit in

Nadere informatie

Inho dsopgave behorende bij de tabel

Inho dsopgave behorende bij de tabel Tabel behorende bij PB 2001, 100 (Landsbesluit Medisch Tarief Sociale Verzekeringen 2001) Inho dsopgave behorende bij de tabel Omschrijving pagina Kleine verrichtingen (huisarts) i -2 Bijzondere verrichtingen

Nadere informatie

Algemeen onderzoek BSE Kreatinine GFR ALAT y-gt ASAT Glucose TSH ANEMIE Hb MCV Ferritine Trombocyten Leukocyten Reticulocyten LDH Foliumzuur Vit B12

Algemeen onderzoek BSE Kreatinine GFR ALAT y-gt ASAT Glucose TSH ANEMIE Hb MCV Ferritine Trombocyten Leukocyten Reticulocyten LDH Foliumzuur Vit B12 Algemeen onderzoek BSE bij ontsteking komen eiwitten vrij die de erytrocyten sneller doen zakken dus hoog BSE Hb eiwit in de rode bloedcel voor vervoer zuurstof en koolstofdioxide Kreatinine 60/120 wordt

Nadere informatie

INSTRUCTIES BIJ DE BEANTWOORDING VAN DE VRAGEN

INSTRUCTIES BIJ DE BEANTWOORDING VAN DE VRAGEN INSTRUCTIES BIJ DE BEANTWOORDING VAN DE VRAGEN 1. Deze toets bestaat uit 150 meerkeuzevragen. 2. Controleer of er pagina s ontbreken en vraag zonodig een nieuw exemplaar. 3. Bij de inschrijfbalie ontvangt

Nadere informatie

Bijlage 1 bij beleidsregel CU-2073

Bijlage 1 bij beleidsregel CU-2073 Bijlage 1 bij beleidsregel CU-2073 INDELING TARIEFLIJST 2012 A. ALGEMEEN B. DIAGNOSTIEK 1. Beeldvormende diagnostiek 2. Klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken 3. Pathologie 4. Nucleaire

Nadere informatie

Atalmedialwijzer. Voor: artsen en (co) assistenten Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp/Alphen

Atalmedialwijzer. Voor: artsen en (co) assistenten Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp/Alphen Atalmedialwijzer Laboratorium Voor: artsen en (co) assistenten Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp/Alphen Informatie en richtlijnen voor het optimaal gebruik van de diensten van Atalmedial vs 2 januari 2015

Nadere informatie

DEEL 1. DE RODE BLOEDCEL... 9 1 DE VORM EN CYTOSKELET VAN ERYTROCYTEN... 9 2 KARAKTERISTIEKEN VAN RODE BLOEDCELLEN... 10

DEEL 1. DE RODE BLOEDCEL... 9 1 DE VORM EN CYTOSKELET VAN ERYTROCYTEN... 9 2 KARAKTERISTIEKEN VAN RODE BLOEDCELLEN... 10 INHOUDSTAFEL. DEEL 1. DE RODE BLOEDCEL... 9 1 DE VORM EN CYTOSKELET VAN ERYTROCYTEN... 9 2 KARAKTERISTIEKEN VAN RODE BLOEDCELLEN... 10 3 VORMING VAN RBC: ERYTROPOIESIS... 11 4 HET ERYTROPOIETINE... 13

Nadere informatie

VIER JARIGE HBO OPLEIDING INTEGRALE GENEESKUNDE VOOR THERAPEUTEN DE MENS CENTRAAL

VIER JARIGE HBO OPLEIDING INTEGRALE GENEESKUNDE VOOR THERAPEUTEN DE MENS CENTRAAL VIER JARIGE HBO OPLEIDING INTEGRALE GENEESKUNDE VOOR THERAPEUTEN DE MENS CENTRAAL VERSIE FEBRUARI 2012 OPDRACHTGEVER EN VERANTWOORDELIJK VOOR DE UITVOERING IN DE PRAKTIJK: NEW HEALTH ACADEMY OPLEIDINGS

Nadere informatie

Werkboek. Beknopte integrale ziekteleer Kwalificatieniveau 4. behorend bij de derde druk van. Paul Bocken

Werkboek. Beknopte integrale ziekteleer Kwalificatieniveau 4. behorend bij de derde druk van. Paul Bocken Werkboek behorend bij de derde druk van Beknopte integrale ziekteleer Kwalificatieniveau 4 Paul Bocken In dit werkboek zijn oefenvragen opgenomen die behoren bij de uitgave Beknopte integrale ziekteleer

Nadere informatie

Diagnostisch onderzoek

Diagnostisch onderzoek Vademecum Diagnostisch onderzoek Sanquin Bloedvoorziening Vademecum Diagnostisch onderzoek Sanquin Diagnostiek 2014 Inhoud 5 Voorwoord 7 8 20 38 54 72 82 92 106 126 150 156 166 180 196 Theorie 1 Transfusie

Nadere informatie

LESA. Rationeel Aanvragen van Laboratoriumdiagnostiek. Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak

LESA. Rationeel Aanvragen van Laboratoriumdiagnostiek. Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak LESA Rationeel Aanvragen van Laboratoriumdiagnostiek Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde Landelijke Eerstelijns Samenwerkings

Nadere informatie

Totaal ijzervoorraad, behoefte, verlies, enterohepatische kringloop, absorptie en resorptie ijzer.

Totaal ijzervoorraad, behoefte, verlies, enterohepatische kringloop, absorptie en resorptie ijzer. RC 1 (ZSO 1 + 2) Hb: Mannen: 8,5-11 mmol/l Vrouwen: 7,5-11 mmol/l Etiologie anemie: Klinisch: o Verminderde aanmaak o Verhoogde afbraak (hemolyse) o Verhoogd verlies Diagnostisch: o Microcytair o Macrocytair

Nadere informatie

Handboek Gebruik Zorgactiviteiten

Handboek Gebruik Zorgactiviteiten Handboek Gebruik Zorgactiviteiten bijgewerkt tot en met RZ14c Versie 20140501 Ingangsdatum 1 juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Consult, overleg, coördinatie en bespreking... 5 2.1 Poliklinische

Nadere informatie

EXAMENSTOFBESCHRIJVING MEDISCHE VAKKEN MDK MDT - MDC

EXAMENSTOFBESCHRIJVING MEDISCHE VAKKEN MDK MDT - MDC EXAMENSTOFBESCHRIJVING MEDISCHE VAKKEN MDK MDT - MDC Copyright Stichting BCE INHOUDSOPGAVE KENMERKEN LEVENDE STOF...2 CELLEN EN WEEFSELS...2 ONCOLOGIE...3 SKELET, SPIEREN EN GEWRICHTEN...3 SKELET EN GEWRICHTEN...3

Nadere informatie

5O204 Water en zouthuishouding

5O204 Water en zouthuishouding 5O204 Water en zouthuishouding Thema 1 3 HC 1.1 - Inleiding 3 HC 1.2 - Glomerulaire filtratie en proteïnurie 3 ZSO 1.1 - Anatomie 3 ZSO 1.2 - Glomerulaire filtratie (GFR) / Creatinineklaring 4 ZSO 1.3

Nadere informatie

Acute boekje. Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van aandoeningen op het gebied van inwendige specialismen

Acute boekje. Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van aandoeningen op het gebied van inwendige specialismen Acute boekje Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van aandoeningen op het gebied van inwendige specialismen 2009 Acute boekje Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van aandoeningen op

Nadere informatie

Acute boekje. Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van acute aandoeningen in de Interne Geneeskunde Vierde editie 2009

Acute boekje. Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van acute aandoeningen in de Interne Geneeskunde Vierde editie 2009 Acute boekje Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van acute aandoeningen in de Interne Geneeskunde Vierde editie 2009 Redactiecommissie A.P.J. de Vries (LUMC, Leiden) R.O.B. Gans (UMCG, Groningen)

Nadere informatie