Functiebeschrijving. Adjunct-Directeur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Functiebeschrijving. Adjunct-Directeur"

Transcriptie

1 vzw. cvo WESTHOEK-WESTKUST Stationsstraat Ieper Tel: 057/ / Fax: 057/ Functiebeschrijving Adjunct-Directeur (februari 2006)

2 Overzicht directiestructuur binnen de vzw CVO Westhoek - Westkust Algemeen directeur: Joris Deboosere Adjunct-directeur Alain Wyffels Adjunct-directeur Paul Vandenberghe Adjunct-directeur Katrien Leeman Opleidingsplaatsen Opleidingsplaatsen Opleidingsplaatsen Opleidingsplaatsen VTI Ieper TI H. Familie VTI Diksmuide OCMW Cal. Westende VTI Oostende CC Vanmarcke Veurne VB Nieuwkerke OCMW Middelkerke SLI Oostende VTI Poperinge MA Wervik OCMW Diksmuide HOKT Oostende OLVI Poperinge MMI Kortemark HOKT Ieper HTD Koksijde CVO Ieper CVO Ieper Samenwerkingsverbanden Samenwerkingsverbanden Samenwerkingsverbanden Basiseducatie Westhoek CRM Diksmuide Basiseducatie Cebero Huizen van het Nederlands Dienstencentra CRM Veurne KBG KAV Goedgekeurd Dirteam 9/1/06 RvB 21/2/06 FU7202~1.DOC :43 2

3 Functiebeschrijving Taken die iemand moet uitvoeren + nodige competenties Domeinen Doelen Activiteiten Competenties Elementen van het opleidingsproject worden gerelateerd aan bepaalde domeinen. Bij elk van deze domeinen worden concrete doelstellingen geformuleerd. Om deze doelstellingen te bereiken moeten bepaalde activiteiten uitgevoerd worden. Vaardigheden, capaciteiten en persoonlijke eigenschappen die de persoon nodig heeft om de vooropgestelde doelstellingen te kunnen realiseren. Goedgekeurd Dirteam 9/1/06 RvB 21/2/06 FU7202~1.DOC :43 3

4 De cursisten betrekken bij het opleidingsgebeuren. Een gunstig studie- en leefklimaat scheppen om het welbevinden te bevorderen. Onthaal van cursisten en cursistenbegeleiding Opleidingsorganisatie en planning. Een vlotte werking van het centrum en een continuïteit verzekeren. Het onderwijsaanbod kritisch bevragen i.f.v. omgevingsfactoren Inschrijvingen organiseren en zelf ter harte nemen. Beschikbaar zijn voor individuele contacten en aandacht hebben voor conflicten tussen leerkrachten, cursisten, en tussen leerkrachten en cursisten. Secretarisfunctie opnemen bij deliberaties (indien nodig). Oriëntering van de cursisten ondersteunen. Positief klimaat op het centrum creëren. Klachtenbehandeling Organisatie vakvergaderingen, evaluatiesystemen en rapportering. Verantwoordelijk voor het drukken en de verdeling van cursussen en/of handboeken Verwerken uitdovende activiteiten eduwest. Samen met vakcoördinator, nazicht van de module-plannen van de vestigingen waarvoor verantwoordelijkheid gedragen wordt Opmaak nieuwe leerplannen Tijdens vakantieperiodes de nodige bezoeken brengen aan het CVO (beurtrol afspreken) P A Kunnen motiveren. Verbale communicatieve vaardigheid: met vlotheid cursisten kunnen toespreken. Tolerantie: zich niet gekwetst voelen of verontwaardigd zijn indien leerkrachten of cursisten op hun manier andere voorstellen formuleren. Organisatietalent: kunnen plannen en coördineren van taken om de beoogde doelstellingen te bereiken en met de nodige besluitvaardigheid en onderhandelingscompetentie. Duidelijke afspraken maken en indien nodig sturend kunnen werken. Verantwoordelijkheidszin om het centrum als een goeie huisvader te kunnen beheren. Goedgekeurd Dirteam 9/1/06 RvB 21/2/06 FU7202~1.DOC :43 4

5 Kwaliteitszorg. Op een hedendaagse en De afspraken respecteren. Zelfstandigheid: afgesproken normen pedagogisch verantwoorde wijze hoogstaand onderwijs Vakvergaderingen houden om o.a. cursussen te laten bijwerken in het dir. team kunnen voorstellen en doorgeven aan anderen. aanbieden: Toezicht uitoefenen op de Verantwoordelijkheid: zich m.a.w. realisatie van de leerplannen verantwoordelijk voelen voor de Een degelijke en Toezicht uitoefenen op het kwaliteit van het onderwijs waartoe samenhangende inhoud opmaken van moduleplannen ook de medewerkers hebben verzekeren in de Evaluatieformulieren door bijgedragen. opleidingen. cursisten laten invullen en zorgen Analytisch denkvermogen: moeilijke Een doeltreffende voor de nodige feedback. opdrachten kunnen opdelen in didactische aanpak Leerkrachten coachen via hanteerbare gehelen zodat mogelijk maken. klasbezoeken en gesprekken. medewerkers de opdracht als Aandacht voor Intranet actueel houden. haalbaar ervaren. kwaliteitszorg bij alle P Flexibiliteit: bereidheid om de eigen medewerkers stimuleren. visie aan te passen zodat de kwaliteit Inspelen op de behoeften verbetert. van de maatschappij. Kunnen bijsturen van leerkrachten. Weten welke initiatieven kunnen genomen worden rekening houdend met de bevoegdheden van een adjunct-dir. Coördinatietalent: verschillende aspecten overzien en deze op een harmonieuze wijze op elkaar afstemmen via overleg met de medewerkers. Goedgekeurd Dirteam 9/1/06 RvB 21/2/06 FU7202~1.DOC :43 5

6 Personeelsbeleid. Personeelszorg integreren in het centrumbeleid. Welbevinden van het personeel bevorderen. Hun motivatie en vorming verhogen. Personeelsvergaderingen organiseren Begeleiden van stagiairs en nieuwe leerkrachten Functiebeschrijvingen helpen opstellen en eventuele bijsturing voorzien. Functioneringsgesprekken voeren ter ondersteuning van de medewerkers. Evaluatie van leerkrachten opvolgen. De nodige infrastructuur en het didactisch materiaal voorzien om het functioneren van het personeel te bevorderen bij de realisatie van hun leerplan. Vakgroepen ondersteunen Kunnen anticiperen: mogelijke knelpunten bij het invoeren van nieuwe initiatieven, nieuwe leerplannen, nieuwe reglementering voorzien. Leervermogen: zelf de nodige motivatie hebben om nascholing te volgen om de werking van de centrum te optimaliseren. Discipline: zich houden aan afspraken en dit ook kunnen verkrijgen van de medewerkers. Procesgerichtheid: om de doelstellingen van het leerplan te bereiken het personeel bijstand verlenen bij de uitoefening van hun taak. Communicatie en overleg met alle partners betrokken bij het opleidingsgebeuren. Een goede communicatie verzekeren tussen de verschillende partners van het centrum: leerkrachten en cursisten. Informatie-uitwisseling tussen de leden van het directieteam. Het participeren aan het overleg in de verschillende raden en de goede werking ervan bevorderen zoals o.a.: Overleg directies Directieteam Raad van Beheer Algemene Vergadering HvN Basiseducatie Het opstellen van verslagen en agenda s Collegialiteit: bijdrage tot de goede werksfeer op centrum. Luistervaardigheid. Inlevingsvermogen. Flexibiliteit. Assertiviteit. Teamgeest. Samenvattingsvermogen: De hoofdzaken onderscheiden van de bijzaken Goedgekeurd Dirteam 9/1/06 RvB 21/2/06 FU7202~1.DOC :43 6

7 Administratief beheer. Voldoen aan alle administratieve Organiseren van het administratief team. K verplichtingen om de studiegetuigschriften van Taakbedeling opleidingsplaatscoördinatoren. de cursisten veilig te stellen.. Supervisie over cursistenadministratie K Materieel en financieel beleid. Het goed beheer van de financiële middelen. Het didactisch materiaal veilig stellen. Onkostennota van de opleidingen in samenspraak met de directeur Opvolging slechte betalers Defecten didactisch materiaal melden en herstellingen opvolgen. Kunnen leiding geven om de efficiëntie van secretariaatswerk te verhogen. Doelgericht kunnen werken. Leesvaardigheid inzake administratieve teksten. P/K Nauwkeurigheid: met de nodige preciesheid eigen werk en dat van anderen begeleiden en eventueel controleren. Verantwoordelijkheidszin. Realiteitszin. Public Relations Profilering van het centrum in de regio kenbaar maken. Imago van de centrum bevorderen. Contacten met de vestigingsplaatsen verzorgen Deelnemen aan activiteiten met de vestigingsplaatsen Opmaak van de publiciteit na overleg in het dir. team. Opmaak van de website na overleg in het dir. team. Deelname aan diverse werkgroepen en commissies A P Sociale vaardigheid Overtuigingskracht. Goedgekeurd Dirteam 9/1/06 RvB 21/2/06 FU7202~1.DOC :43 7

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Afdeling: Dienst: Functiefamilie: strategisch leidinggevende Functionele loopbaan: decretale graad Subdienst: Code: Doel van de entiteit De gemeente

Nadere informatie

Dan is directeur van een basisschool van het stedelijk onderwijs Vilvoorde de uitdaging die je zoekt. Wat zijn je taken? Je functiebeschrijving

Dan is directeur van een basisschool van het stedelijk onderwijs Vilvoorde de uitdaging die je zoekt. Wat zijn je taken? Je functiebeschrijving Ben je op zoek naar een leidinggevende uitdaging in het basisonderwijs? Heb je talent om medewerkers en leerlingen te motiveren en te inspireren? Heb je zin om, samen met een heel team en in overleg met

Nadere informatie

OCMW- secretaris. 2. assessment center (competentiegerichte tests en persoonlijkheidsonderzoek): gunstig scoren

OCMW- secretaris. 2. assessment center (competentiegerichte tests en persoonlijkheidsonderzoek): gunstig scoren OCMW- secretaris A. Algemene toelatingsvoorwaarden een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten medisch

Nadere informatie

Functiebeschrijving: A2 Diensthoofd Boekhouding en Financiën

Functiebeschrijving: A2 Diensthoofd Boekhouding en Financiën Functiebeschrijving: A2 Diensthoofd Boekhouding en Financiën Beleidsdomein: Entiteit: Afdeling: Graad: Aantal vacante betrekkingen: Standplaats: Leefmilieu, Natuur en Energie Departement Leefmilieu, Natuur

Nadere informatie

BEGELEIDINGS- AANBOD DPB Brugge. secundair onderwijs 2009-2010

BEGELEIDINGS- AANBOD DPB Brugge. secundair onderwijs 2009-2010 BEGELEIDINGS- AANBOD DPB Brugge secundair onderwijs 2009-2010 Baron Ruzettelaan 435 8310 Assebroek tel. (050) 37 26 75 fax: (050) 35 45 08 e-mail: dpb@dpbbrugge.be website: www.dpbbrugge.be VISIE EN MISSIE

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG RLLL/EXT/ADV/006bijl16 Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Opleiding Kaderopleiding Nursing voor Gegradueerde/Bachelor Verpleegkunde: Psychiatrie en Geestelijke gezondheidszorg GZ003 (ontwerp)

Nadere informatie

COMPETENTIEPROFIEL SOCIALE DIENST COZ SINT - JOZEF

COMPETENTIEPROFIEL SOCIALE DIENST COZ SINT - JOZEF pg1/6 COMPETENTIEPROFIEL SOCIALE DIENST COZ SINT - JOZEF DOELSTELLINGEN EN SITUERING IN DE ORGANISATIE (cfr organogram) Vanuit onze opdrachtsverklaring is het de taak van elke medewerker om de zorg in

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Opleiding Kaderopleiding Nursing BO GZ 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 15 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 4 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

Protocolakkoord Co-RA GPD BIJLAGE 2 Ondersteuning van de scholengroepen voor het welzijnsdomein psychosociale aspecten van het werk We streven naar een eenduidig beleid en visie rond het psychosociaal

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek O.O.O.C. De Morgenster

Kwaliteitshandboek O.O.O.C. De Morgenster KWALITEITSHANDBOEK Geldig vanaf : 1/10 Kwaliteitshandboek O.O.O.C. OOOC Smoorstraat 8, 9250 Waasmunster tel: 052/4.04.27 KWALITEITSHANDBOEK Geldig vanaf : 2/10 INHOUDSOPGAVE KWALITEITSHANDBOEK 1. INLEIDING

Nadere informatie

Officierskader : mobiliteit 2014-02

Officierskader : mobiliteit 2014-02 Officierskader Officierskader : mobiliteit 2014-02 Antwerpen Brussel-Hoofdstad Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams Brabant West-Vlaanderen Commissariaat-generaal Algemene directie bestuurlijke politie Algemene

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT Secretaris

INFORMATIEBERICHT Secretaris INFORMATIEBERICHT Secretaris Decretale graad Klasse 2 Het OCMW van Niel gaat over tot de aanwerving van een (m/v) secretaris (decretale graad voltijdse statutaire functie), met aanleg van een wervingsreserve

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 3.1 Controle/audit

FUNCTIEFAMILIE 3.1 Controle/audit Doel van de functiefamilie Ter plaatse bij derden de naleving van reglementeringen, normen, ed controleren of interne audit uitvoeren hierover te rapporteren zodat de gepaste acties kunnen ondernomen worden

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek: kinderdagverblijf Briel-jantje 1

Kwaliteitshandboek: kinderdagverblijf Briel-jantje 1 Kwaliteitshandboek: kinderdagverblijf Briel-jantje 1 Kwaliteitshandboek: kinderdagverblijf Briel-jantje 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 6 1.1 Indeling van het kwaliteitshandboek 6 1.1.1 Algemene inleiding

Nadere informatie

Aanbod begeleiding volwassenenonderwijs PBDKO. Ondersteuningsplan 2010-2011

Aanbod begeleiding volwassenenonderwijs PBDKO. Ondersteuningsplan 2010-2011 Aanbod begeleiding volwassenenonderwijs PBDKO Ondersteuningsplan 2010-2011 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 4 1.1 Pedagogische begeleiding van de katholieke centra voor volwassenenonderwijs 4 1.2 Samenwerking

Nadere informatie

Functiebeschrijvingen. Sociaal Fonds Podiumkunsten. voor de podiumkunsten

Functiebeschrijvingen. Sociaal Fonds Podiumkunsten. voor de podiumkunsten Functiebeschrijvingen Sociaal Fonds Podiumkunsten voor de podiumkunsten Onderzoek uitgevoerd voor en door Sociaal Fonds Podiumkunsten met de steun van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Administratie

Nadere informatie

Office manager (M/V)

Office manager (M/V) AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR Identificatiecode: Functiefamilie: organisatie-ondersteunend Functiebeschrijving Office manager (M/V) Voor akkoord Naam leidinggevende(n): Louis Vervloet Datum + Handtekening(en)

Nadere informatie

In dit functieboek zijn de meeste beschrijvingen opgenomen van de in de branche W&MD voorkomende functies.

In dit functieboek zijn de meeste beschrijvingen opgenomen van de in de branche W&MD voorkomende functies. FUNCTIEBOEK (ex. Artikel, 1.4, 4.2.1 CAOW&MD 2008-2011 en bijlage 1) Dit functieboek hoort bij bijlage 1 van de CAO W&MD 2008 2011 en maakt als zodanig deel uit van die CAO (zie in dit verband artikel

Nadere informatie

Functiebeschrijving: ICT-manager

Functiebeschrijving: ICT-manager Functiebeschrijving: ICT-manager Voor akkoord Naam leidinggevenden: Datum + Handtekeningen 1 e evaluator: 2 e evaluator: Naam functiehouder: Datum + Handtekening DEEL 1: CONTEXTINFORMATIE EN TAKENPAKKET

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING Org.nr. 950. 1. Plaats in de organisatie De communicatieambtenaar-systeembeheerder werkt onder leiding van de O.C.M.W.-secretaris.

FUNCTIEBESCHRIJVING Org.nr. 950. 1. Plaats in de organisatie De communicatieambtenaar-systeembeheerder werkt onder leiding van de O.C.M.W.-secretaris. FUNCTIEBESCHRIJVING Org.nr. 950 DEEL 2: FUNCTIE Fct. nr. AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: SECRETARIAAT COMMUNICATIE-SYSTEEMBEHEER communicatieambtenaar-systeembeheerder 1. Plaats in de organisatie De

Nadere informatie

Functienaam: Hoofdmedewerker Afdeling: Wonen en Werken

Functienaam: Hoofdmedewerker Afdeling: Wonen en Werken FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Functienaam: Hoofdmedewerker Afdeling: Wonen en Werken Graadnaam: Hoofdmedewerker Dienst: - Functionele loopbaan: C4 C5 Subdienst: - Doel van de entiteit Beschrijving van de

Nadere informatie

CHANNEL EXPERT (M/V)

CHANNEL EXPERT (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve van 2 jaar in contractueel dienstverband: CHANNEL EXPERT (M/V) Afdeling: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Bestemmingspromotie Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT. Diensthoofd Burgerzaken & Juridische Ondersteuning. 1 voltijdse statutaire functie graad A1a-A3a

INFORMATIEBERICHT. Diensthoofd Burgerzaken & Juridische Ondersteuning. 1 voltijdse statutaire functie graad A1a-A3a INFORMATIEBERICHT Diensthoofd Burgerzaken & Juridische Ondersteuning 1 voltijdse statutaire functie graad A1a-A3a Het gemeentebestuur van de gemeente Wielsbeke gaat over tot de aanwerving van een (m/v)

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Coördinator Administratieve Ondersteuning / Management Assistent Secretaris-Generaal

Functiebeschrijving: Coördinator Administratieve Ondersteuning / Management Assistent Secretaris-Generaal Functiebeschrijving: Coördinator Administratieve Ondersteuning / Management Assistent Secretaris-Generaal Afdeling Algemene Diensten en Afdeling Juridische Diensten en Erkenningen Functiefamilie administratief

Nadere informatie

Medewerker personeel & organisatie De Lochting

Medewerker personeel & organisatie De Lochting Medewerker personeel & organisatie De Lochting De Lochting VZW is een bloeiend biologisch tuinbouwbedrijf binnen de sociale economie. De activiteiten bestaan vooral uit biologische tuinbouw, groenonderhoud,

Nadere informatie

Aanbod begeleiding volwassenenonderwijs Vocvo. Trajectbegeleiding. Schooljaar 2011-2012

Aanbod begeleiding volwassenenonderwijs Vocvo. Trajectbegeleiding. Schooljaar 2011-2012 Aanbod begeleiding volwassenenonderwijs Vocvo Trajectbegeleiding Schooljaar 2011-2012 Inhoud 1 Trajectbegeleiding 3 1.1 Integrale kwaliteitszorg (IKZ) en onderwijsvernieuwing 3 1.1.1 Trajectbegeleiding

Nadere informatie

Attaché Businessanalyse NIVEAU A2. Gemeenschappelijke steundienst bij het college van procureurs-generaal en het college van het openbaar ministerie

Attaché Businessanalyse NIVEAU A2. Gemeenschappelijke steundienst bij het college van procureurs-generaal en het college van het openbaar ministerie Attaché Businessanalyse NIVEAU A2 Gemeenschappelijke steundienst bij het college van procureurs-generaal en het college van het openbaar ministerie Jobinhoud Profiel Werkgever Aanbod Deelnemingsvoorwaarden

Nadere informatie

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!!

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!! 4.1 Personeelsbeleid: 1.4 funtioneringsprocedure. 9c Competentiescan blz. 1 van 6 Vragen competentiescan POP Overige Functies Bij de beoordeling geldt: maak een keuze uit: 1 = o / 2 = m / 3 = v / 4 = rv

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Plaats in het organogram

FUNCTIEBESCHRIJVING. Plaats in het organogram FUNCTIEBENAMING Administratieve graad : deskundige administratie en communicatie brandweerzone Noord-Limburg Weddeschaal : B1-B3 Te begeven volgens : werving Plaats in het organogram FUNCTIEBESCHRIJVING

Nadere informatie

Flanders Investment and Trade, het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen, werft aan in statutair dienstverband:

Flanders Investment and Trade, het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen, werft aan in statutair dienstverband: Vlaaaamssee oovveerrhheei idd Flanders Investment and Trade, het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen, werft aan in statutair dienstverband: AREAMANAGER (M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Graad:

Nadere informatie