JAARVERSLAG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2009-2010"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG Opgesteld door het bestuur en de directie 21 september 2010 Jaarverslag Pagina 1

2 Jaarverslag schooljaar Inhoud Hoofdstuk 1 Enkele zakelijke gegevens pag. 3 Hoofdstuk 2 De resultaten van het uitgevoerde beleid pag. 3 Hoofdstuk 3 De Leerlingenzorg pag. 4 Hoofdstuk 4 De inzet van personeel pag. 5 Hoofdstuk 5 De rol van de ouders pag. 5 Hoofdstuk 6 Speciale activiteiten pag. 5-6 Hoofdstuk 7 De huisvesting pag. 6 Hoofdstuk 8 De financiën pag. 7 Hoofdstuk 9 Contacten met het bestuur pag. 8 Conclusies en aanbevelingen pag. 9 Bijlage Kascontrolecommissie pag Jaarverslag Pagina 2

3 Hoofdstuk 1 Enkele zakelijke gegevens Gegevens van de school Naam school : De Zandloper Vestigingsadres: Badalabougou, Rue 50 porte 521 Postcode/plaats: B.P. 2220, Bamako, Mali Telefoonnummer: adres: Website: Correspondentie- factuuradres: Postbus 12200, BAM, Lokatie 115 Postcode/Plaats: 2500 DD s-gravenhage Kamer van Koophandel Den Haag nr.: BRIN-nummer: 28MB Het schoolmodel De Zandloper is een NTC-school (Nederlandse Taal en Cultuur) en wordt beheerd door de Stichting Nederlands Onderwijs Bamako (opgericht in 1998). Het NTConderwijs vormt een aanvulling op het onderwijs dat de kinderen volgen op de Amerikaanse of Franse school in Bamako. Hoofdstuk 2 De resultaten van het uitgevoerde beleid Aan het begin van het schooljaar heeft het bestuur een aantal aandachtspunten geformuleerd voor het schooljaar Het eerste was de vraag of de aanstelling van de leerkracht voor 16 uren per week voldoende was of dat deze bijgesteld diende te worden. Nadat de leerkracht een urentabel had bijgehouden bleek dat 16 uren per week onvoldoende was voor de leerkracht. Het bestuur heeft in een aangepast arbeidscontract de uren verhoogd naar 18 uur per week. Verder wilde het bestuur kijken wat er gedaan kon worden aan de verkeerssituatie voor de school. Er wordt hard gereden en met het halen en brengen ontstonden soms gevaarlijke situaties. Overleg van bestuur met een gemeentevertegenwoordiger van de wijk Badalabougou leidde tot weinig. Daarom heeft het bestuur de bewaker van de school een lichtgevend hesje gegeven, een stopbord en een fluitje, om het verkeer bij aanvang en uitgaan van de school te kunnen regelen. Hij heeft duidelijke instructies gekregen en de situatie is aanmerkelijk verbeterd. De school heeft continu een portofoon ter beschikking van de ambassade. Dit draagt bij aan de veiligheid van de school. Er kan ieder moment met de portofoon contact worden gezocht met de ambassade en andersom, mocht dat nodig zijn. Jaarverslag Pagina 3

4 Hoofdstuk 3 De leerlingenzorg Het schooljaar is gebruik gemaakt van de methode gebonden toetsen van leessleutel (groep 3) en taaljournaal (groep 4 t/m 8). Daarnaast hebben de leerlingen NTC de navolgende toetsen (volgens het NOB toetsrooster van het Leer Volg Systeem) gemaakt met de vermelde resultaten. Leerling Volg Aantal Groepen Resultaat Systeem toets: leerlingen Ordenen kleuters 7 Groep 2 3xA; 3xB; 1xC; Taal voor kleuters 5 7 Groep 1 Groep 2 2xB; 2xD; 1xE 2xA; 2xB; 3xC Begrijpend lezen 12 Groep 4 t/m 8 3xA; 4xB; 4xC; 1xD Woordenschat 16 Groep 3 t/m 8 5xA; 1xB; 1xC; 4xD; 5xE Spelling - wwspelling 16 3 Groep 3 t/m 8 Groep 7 en 8 1xA;3xB ; 4xC; 5xD; 1xE 2xC ; 1xE Een leerling heeft een dyslexieverklaring en heeft extra begeleiding gekregen bij het afnemen van toetsen. Het hardop voorlezen door de leerkracht van teksten en opdrachten, langere tijdsduur en/of vergroten van teksten. Van iedere leerling wordt een leerlingenmap bijgehouden. Daarin worden gegevens opgenomen over de leerling-besprekingen, gesprekken met ouders, eventuele speciale onderzoeken, handelingsplannen en toets- en rapportgegevens van de verschillende jaren. Daarnaast hebben de kinderen in december en juni hun rapport mee naar huis gekregen, deze is kort besproken met het kind zelf. Ook zijn de ouders 2 keer uitgenodigd om over de voortgang van hun kinderen te praten. In het schooljaar zijn er 4 kinderen tussentijds verhuisd naar België waar ze naar een Nederlandstalige basisschool zijn gegaan. Vier kinderen zijn aan het einde van het schooljaar verhuisd, 2 kinderen zullen verder gaan op de International School in Ghana en NTC onderwijs. De andere 2 kinderen zullen gebruik maken van de Nederlandse school met International Curriculum in Kenia. Een kind heeft groep 8 helemaal afgerond dit schooljaar. In heeft hij zijn CITO eindtoets gedaan, en stopt nu met NTC onderwijs. Het dagonderwijs zal hij blijven volgen op de American International School of Bamako. Jaarverslag Pagina 4

5 Hoofdstuk 4 De inzet van personeel Marij van Bommel is in augustus van start gegaan als directrice/leerkracht van de Zandloper. En heeft een contract getekend voor 12 maanden. Daarna wordt het contract steeds per 12 maanden verlengd. De leerkracht heeft aan het einde van het schooljaar een bijscholingscursus van de Stichting NOB gevolgd in Nederland. De leerkracht heeft voor alle lesuren in de onder- en bovenbouw een klassenassistent ter ondersteuning. Voor de onderbouw is dat Petra Waslander- Keurhorst en voor de bovenbouw Sander Dankelman of Patricia Engels. De klassenassistenten ontvangen per middag een vastgestelde vergoeding van de school. Het ondersteunend personeel van de school bestaat uit: Abdoulaye Togo, bewaker voor overdag en tevens tuinman, en houdt het zwembad schoon. Seydou Diarra via Liberty Dom, bewaker voor de nacht. Kaniba Sanogo is de schoonmaakster, zij werkt halve dagen en is zondags vrij. Hoofdstuk 5 De rol van de ouders De rol van de ouders is groot, men verwacht dat er thuis door minimaal 1 ouder structureel Nederlands wordt gesproken. De school is relatief klein qua omvang (31 leerlingen) waardoor het makkelijk is om persoonlijk contact tussen ouders en leerkracht te creëren. Veel kinderen worden gebracht en gehaald door een chauffeur. Wanneer er zich iets heeft voorgedaan op school, wordt er door de leerkracht contact opgenomen met de ouders. Afgelopen schooljaar is de circulaire Strooizand 8 keer verschenen. Deze nieuwsbrief, die per wordt verzonden, omvat zowel onderwijsinhoudelijke als schoolorganisatorische onderwerpen voor de ouders. Ook hebben alle ouders aan het begin van het schooljaar de schoolgids ontvangen. Daarnaast hebben alle ouders (in december en in juni) gebruik gemaakt van de 10 minuten gesprekken waarin de voortgang van hun kind(eren) werd besproken. In het begin van het schooljaar is er een informele avond georganiseerd voor de ouders, door het bestuur en directrice. De opkomst was mager, vandaar dat we komend schooljaar ( ) er een andere invulling aan gaan geven. Hoofdstuk 6 Speciale en buitenschoolse activiteiten Er zijn dit schooljaar 6 zaterdagactiviteiten georganiseerd, te weten: *Kinderboekenweek (oktober 2009): thema: eten en drinken in kinderboeken. De school werd omgetoverd in een restaurant waar de ouders werden bediend door jonge obers en serveersters van school. Jaarverslag Pagina 5

6 *Sinterklaas knutselochtend (november 2009): verschillende knutselactiviteiten waaronder versieringen voor het sinterklaasfeest. Ook kwam de WegwijsPiet nog op bezoek. *Dansactiviteit (januari 2010): Dansgezelschap Compagnie WALO uit Benin gaf een dansworkshop voor jong en oud *Pasen(maart 2010): allerlei knutselactiviteiten en echte paaseieren zoeken in de tuin. *Koninginnedag(april 2010): oud Hollandse spelen en een Oranje markt waarbij de kinderen zelf hun spulletjes konden verkopen *Karaoke (juni 2010): de afsluiting van het schooljaar waarbij kinderen en ouders hun muzikale kwaliteiten lieten horen en beoordeeld werden door een bekwame jury. Veel ouders zijn hierbij actief betrokken. Bij elke activiteit wordt vooraf gevraagd of ouders mee willen helpen tijdens de activiteit, bijv. begeleiden van een groepje/activiteit of het meebrengen van iets lekkers. De zaterdagactiviteiten zijn druk bezocht door kinderen en ouders. Ook voor ouders is dit een gezellige, informele manier om betrokken te zijn bij de school. Hoofdstuk 7 Huisvesting De Nederlandse school de Zandloper is gehuisvest in een ruime oude villa met een grote, schaduwrijke tuin waarin een speeltoestel met ringen en schommel, een zandbak en een zwembad (afgeschermd door een hek) aanwezig zijn. De school ligt vlakbij de rivier Niger in de wijk Badalabougou, aan een doorgaande drukke asfalt weg in een woonwijk waar mensen van allerlei nationaliteiten wonen. In het Bambara betekent badala oever en bougou hut. Het schoolgedeelte bestaat uit L-vormig groot leslokaal, daar aangrenzend een kleine leslokaal, daarnaast een badkamer met toilet, daarnaast de biblio-videotheek. Naast het leslokaal aan het begin is een kantoortje. In alle lesruimtes zijn airconditioners, waarvan er twee in het jaar 2009 nieuw zijn aangeschaft, en ventilatoren aanwezig. Het voorste gedeelte van het gebouw is bedoeld als woongedeelte voor de direkteur/leerkracht. Dat bestaat uit een keuken, woonkamer, badkamer met toilet, slaapkamer met aangrenzend een douche en toilet. Via het woongedeelte is er een directe toegang naar het schoolgedeelte. En via het kantoortje ook toegang naar het woongedeelte en schoollokaal. Achter op het erf is een open garage en achterin bevindt zich een oude generator d.d. eind 2002 (wordt niet gebruikt en onderhoud is in jaren niet gedaan). Daarnaast wat bijgebouwen voor de bewakers en schoonmaakster en een magazijn. Jaarverslag Pagina 6

7 Het buitenschilderwerk is voor het laatst gedaan in december 2007 voor rekening van de huiseigenaar. Het kunstzinnige schilderwerk op de buitenmuur is in januari 2008 door ouders en kinderen aangebracht. Het binnenschilderwerk van het schoolgedeelte is in maart 2010 voor het laatst gedaan. Het binnenschilderwerk van het woongedeelte is in 2008 voor het laatst gedaan en op de lekkage plekken in maart Het schoolgebouw, een oude villa vermoedelijk uit de jaren 60/70, heeft nogal wat te lijden van de vele lekkages in de regentijd. Dit brengt nogal wat kosten met zich mee. De huiseigenaar doet hier en daar wat lapwerk maar dat is niet genoeg. Begin dit jaar (maart 2010) is het hele dak opnieuw met cement bedekt. De huiseigenaar heeft het werk aan het dak uit de huur betaald. Dit werk is echter slecht uitgevoerd want dit regenseizoen zijn er weer lekkages geconstateerd en deze keer ook op andere plekken. Het gedeelte van het plaatstalen dak vertoont elke keer weer lekkages. Onze prioriteit is om dit zo snel mogelijk te verhelpen. Hoofdstuk 8 Financiën Inkomsten: Schoolgeld Subsidie Rente 907 Totaal Uitgaven: Personeel Huisvesting Aanschaffingen 947 Leermiddelen Functioneringskosten Totaal Totaal aan liquide middelen op 1 augustus 2010: uro Overzicht van de inkomsten en uitgaven: er is voor 29,5 leerlingen aan schoolgeld ontvangen. er is voor 27 leerlingen subsidie ontvangen via de Stichting NOB en voor 25 leerlingen een extra subsidie over het vorige schooljaar. het personeel is de directrice/leerkracht voor 16 uur per week. Ontvangt een Nederlands salaris, een buitenlandtoelage en vakantiegeld, er wordt pensioenpremie afgedragen via de Stichting NOB aan het ABP. Onder deze post valt ook 1x in de 2 jaar een bijscholingscursus in Nederland Jaarverslag Pagina 7

8 georganiseerd door de Stichting NOB. Verder wordt 1x per jaar een vliegticket verstrekt voor verlof naar Nederland. De 2 hulpleerkrachten zijn freelance en worden maandelijks betaald voor de gewerkte middagen. De bewaker voor overdag en de schoonmaakster worden maandelijks betaald en per kwartaal worden de sociale premies afgedragen aan de lokale verzekeringsbank INPS. De bewaker voor de nacht wordt betaald door de firma Liberty Dom. Onder huisvesting zijn de volgende kosten geboekt: huur, water, elektriciteit, gas, onderhoud van het gebouw en zwembad, telefoon en internet, inboedelverzekering. Er is aangeschaft: een extra airconditioner voor het leslokaal, een cassette/cd-speler, een dvd-speler, twee schooltassenkasten, 2 stroomregelaars en de leerling-tafels en stoelen zijn opgeknapt. Leermiddelen zijn de nieuwe lesmethodes, Cito-toetsen, boeken voor de bibliotheek, lesmateriaal en speelgoed. Onder functioneringskosten zijn de volgende uitgaven geboekt: zaterdagactiviteiten, bestuursvergaderingen met directrice/leerkracht, bestuursverzekering, bankkosten, ouderavonden, koeriers- en kantoorkosten. Sinds begin april 2010 heeft het bestuur een bankrekening bij de Bank of Africa (BOA) geopend in Hippodrome. Handtekening bevoegd zijn de voorzitter en de penningmeester. De bankrekening bij de BDM in het centrum van Bamako is opgezegd omdat deze bank slecht bereikbaar is wegens verkeersdrukte en ook om een parkeerplaats te vinden. In Nederland beschikt het bestuur over twee bankrekeningen bij de ABN-AMRO te Den Haag. De eerste bankrekening is een rekening-courant en de tweede is een spaarrekening. Handtekening bevoegd zijn de voorzitter en de penningmeester. In Mali beheert de penningmeester de kas en de directrice/leerkracht heeft een kleine kas voor de dagelijkse uitgaven op school. Ook worden de hulpleerkrachten en het ondersteunend Malinees personeel uit de kleine kas betaald. Het jaarbudget wordt door de penningmeester opgesteld en daarna (met eventuele wijzigen) goedgekeurd door het bestuur. Daarna wordt het budget in het lopende schooljaar 2x bijgesteld wegens verandering van activiteiten, uitgaven van noodzakelijke aanschaffingen en dergelijke. Hoofdstuk 9 De contacten met het bestuur Maandelijks vergadert het bestuur en nodigt daarbij ook de directrice uit. Zij brengt dan aan het bestuur verslag uit. Beleid en uitgangspunten kunnen dan indien nodig worden bijgesteld. Jaarlijks wordt er een functioneringsgesprek gevoerd met de directrice door twee leden van het bestuur. Dit jaar waren dat Frans Jong en Petra Waslander-Keurhorst. Het verslag van het functioneringsgesprek wordt door beide partijen goedgekeurd en bewaart in het dossier. Jaarverslag Pagina 8

9 Conclusies en aanbevelingen Uit de zelfevaluatie van november 2009 blijkt dat het bestuur op praktisch alle punten naar tevredenheid van directrice en bestuur functioneren. De zwakke punten die uit de zelfevaluatie naar voren zijn gekomen zoals veiligheid van de lokatie, bibliotheek en opstellen van een directiestatuut, zijn door directie en bestuur verbeterd. Zoals het aanvullen en opschonen van de bibliotheek, het aanpassen van het bestuurs-directiestatuut en inzet van de bewaker als verkeersregelaar. Ten aanzien van schoolmaterialen is een aantal vernieuwde methoden aangeschaft voor onder- en bovenbouw. Er zijn ook voor onder- en bovenbouw een aantal nieuwe spellen aangeschaft. Daarnaast is het noodzakelijk dat het computergebruik door de kinderen wordt uitgebouwd. Hiervoor is inmiddels een laptop aangeschaft. Om continuïteit in het bestuur te garanderen, is het noodzakelijk dat het aantal bestuursleden op peil blijft. In het schooljaar zijn enkele bestuursleden uit Mali vertrokken. Het bestuur zal in het nieuwe schooljaar in ieder geval versterkt worden door Els Risch en Esther Bakker. Het CITO Leerling Volg Systeem zal worden vernieuwd zodat de resultaten en ontwikkeling van de leerlingen beter vast te leggen en te volgen zijn. Voor een continuering van het opgestelde beleid is het noodzakelijk dat gemaakte afspraken tijdens het invullen van de zelfevaluatie door directrice en bestuur nageleefd worden. In april 2010 is een oudertevredenheidsonderzoek gehouden. Acht van de 15 families heeft deze ingevuld en teruggestuurd. Uit dit onderzoek is gebleken dat drie ouders niet tevreden waren over de manier waarop enkele beslissingen zijn genomen door het schoolbestuur. De ouders zouden te weinig betrokken worden in de besluitvorming en het opstellen van het beleid van de school. Het betrekken van de ouders bij het uit te voeren beleid van de school en bij de besluitvorming vormt dan ook een aandachtspunt. Het oprichten van bijvoorbeeld een ouderactiviteitencommissie kan tot een grotere betrokkenheid van ouders leiden. En het bestuur zal opnieuw in ieder geval twee informatiec.q. ouderavonden per schooljaar organiseren, samen met de directrice. De tekst van het onderzoek (de vragen en stellingen) zal worden aangepast aan de specifieke omstandigheden van de school en de omgeving. Het is namelijk gebleken dat een aantal vragen/stellingen voor de Zandloper niet relevant zijn. De school is besprekingen begonnen met mr. David Henry, de directeur van de American International School of Bamako (AISB), over een eventuele verhuizing van de Nederlandse school naar de nieuwe campus van de AISB in Sotuba. Er moet, voordat informatie voor de ouders ter beschikking komt, eerst goed overzicht komen wat betreft de kosten, voorzieningen en datum van eventuele verhuizing. Jaarverslag Pagina 9

10 Bijlage Verslag kascontrolecommissie voor de Stichting Nederlands Onderwijs Bamako De Zandloper. Op 18 september 2010 hebben ondergetekenden de financiële administratie van de Stichting Nederlands Onderwijs Bamako De Zandloper gecontroleerd inzake het schooljaar 2009/2010. De kascontrolecommissie heeft de volgende zaken gecontroleerd: - volledigheid van de ontvangsten - steekproefsgewijs toetsen van uitgaven aan onderliggende bewijsstukken - aansluiten van begin- en eindsaldi van banken en kassen. De bankrekeningen en de hoofdkas worden beheerd door Frans Jong, penningmeester van het bestuur. Vervanging geschiedt door Petra Waslander- Keurhorst, voorzitter van het bestuur die ook tekenbevoegdheid heeft op de bankrekeningen. Er werd geconstateerd dat de boekhouding op zorgvuldige en rechtmatige wijze werd uitgevoerd en deze een getrouw beeld geeft van de werkelijkheid. ABN-AMRO REKENING-COURANT, rekeningnummer beginsaldi van de administratie en het dagafschrift sluiten op elkaar aan; - eindsaldi van de administratie en het dagafschrift sluiten op elkaar aan. Saldo per 31/07/2010: 4,96 uro ABN-AMRO SPAARREKENING, rekeningnummer beginsaldi van de administratie en het dagafschrift sluiten op elkaar aan; - eindsaldi van de administratie en het dagafschrift sluiten op elkaar aan. Saldo per 31/07/2010: ,80 uro BANQUE DE DÉVELOPPEMENT DU MALI (BDM), rekeningnummer D beginsaldi van de administratie en het dagafschrift sluiten op elkaar aan; - eindsaldi van de administratie en het dagafschrift sluiten op elkaar aan. Saldo per 31/07/2009: 0 F.CFA D.d. 20 april 2010 is de rekening door het bestuur opgezegd en er is een nieuwe rekening geopend bij de BANK OF AFRICA (BOA). BOA, rekeningnummer beginsaldi van de administratie en het dagafschrift sluiten op elkaar aan; - eindsaldi van de administratie en het dagafschrift sluiten op elkaar aan. Saldo per 31/07/2010: F.CFA Jaarverslag Pagina 10

11 HOOFDKAS - De hoofdkas wordt beheerd door Frans Jong. - Het gemiddelde niveau van de middelen die in de hoofdkas worden aangehouden is goed. Saldo per 31/7/2010: F.CFA KLEINE KAS - de kleine kas werd in schooljaar 2009/2010 beheerd door Marij van Bommel van Asten, direkteur/leerkracht. - de kleine kas wordt maandelijks verantwoord aan de penningmeester. Uit de algemene analyse wordt geconcludeerd dat de kleine kas juist wordt beheerd. Saldo per 31/7/2010: F.CFA INVENTARIS VAN DE SCHOOL - de inventaris van de school is conform de inventarislijst; - de inventaris van het woongedeelte is conform de inventarislijst. Naar waarheid opgemaakt d.d. 18 september 2010 te Bamako in de Zandloper: André de Buck Yolanda Houweling Jaarverslag Pagina 11

JAARVERSLAG 2010-2011

JAARVERSLAG 2010-2011 JAARVERSLAG 2010-2011 Opgesteld door het bestuur en de directie 5 november 2011 Jaarverslag 2010-2011 Pagina 1 Jaarverslag schooljaar 2010-2011 Inhoud Hoofdstuk 1 Enkele zakelijke gegevens 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013-2014. Opgesteld door het bestuur en de directie 7 november 2014. Jaarverslag 2013/2014 Pagina 1 van 10

JAARVERSLAG 2013-2014. Opgesteld door het bestuur en de directie 7 november 2014. Jaarverslag 2013/2014 Pagina 1 van 10 JAARVERSLAG 2013-2014 Opgesteld door het bestuur en de directie 7 november 2014 Jaarverslag 2013/2014 Pagina 1 van 10 Jaarverslag schooljaar 2013-2014 Inhoud Hoofdstuk 1 Enkele zakelijke gegevens 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014-2015

JAARVERSLAG 2014-2015 JAARVERSLAG 2014-2015 Opgesteld door het bestuur en de directie Jaarverslag schooljaar 2014-2015 Jaarverslag 2014/2015 Pagina 1 van 8 Inhoud Hoofdstuk 1 Zakelijke gegevens 3 Hoofdstuk 2 De resultaten van

Nadere informatie

Aanmeldingsboekje 2015-2016

Aanmeldingsboekje 2015-2016 Aanmeldingsboekje 2015-2016 Beste ouders, De NTC-school biedt in schooljaar 2015-2016 op vrijdagmiddag Nederlandse les van 14.30 tot 16.30 uur aan. Voor de indeling van de leeftijdgroepen: zie schoolgids

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 STICHTING OUDERRAAD BASISSCHOOL DE DOBBELSTEEN

JAARVERSLAG 2013 STICHTING OUDERRAAD BASISSCHOOL DE DOBBELSTEEN JAARVERSLAG 2013 STICHTING OUDERRAAD BASISSCHOOL DE DOBBELSTEEN Stichting ouderraad Basisschool de Dobbelsteen heeft als doel om samen met het team leerkrachten gedurende het hele jaar diverse activiteiten

Nadere informatie

Oudervereniging van de r.k. basisschool De Fontein Definitief

Oudervereniging van de r.k. basisschool De Fontein Definitief Oudervereniging van de r.k. basisschool De Fontein Definitief Verantwoording van de ouderbijdrage over het schooljaar Bijgestelde begroting 2012/2013 en begroting 2013/2014 Inhoudsopgave Jaarstukken Jaarverslag

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG STICHTING HILL WHEELER FOUNDATION 2010. De Stichting Hill Wheeler Foundation is formeel opgericht op 25 april 2007.

FINANCIEEL VERSLAG STICHTING HILL WHEELER FOUNDATION 2010. De Stichting Hill Wheeler Foundation is formeel opgericht op 25 april 2007. FINANCIEEL VERSLAG STICHTING HILL WHEELER FOUNDATION 2010 Stichting Hill Wheeler Foundation 2010 De Stichting Hill Wheeler Foundation is formeel opgericht op 25 april 2007. De Stichting is statutair gevestigd

Nadere informatie

Willibrord Ouderraad Stichting. Jaarverslag. Ouderbijdrage Willibrord. Schooljaar 2012-2013

Willibrord Ouderraad Stichting. Jaarverslag. Ouderbijdrage Willibrord. Schooljaar 2012-2013 Willibrord Ouderraad Stichting Jaarverslag Ouderbijdrage Willibrord Schooljaar 2012-2013 Geschreven door: Penningmeester Willibrord Ouderraad Financieel verslag gecontroleerd door de Kascommissie 2012-2013:

Nadere informatie

BEGROTING Schooljaar 2011-2012

BEGROTING Schooljaar 2011-2012 BEGROTING Schooljaar 2011-2012 Protestants Christelijke Basisschool Het Kompas Penningmeester, B.Damas-Mulder 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. OVERZICHT BATEN EN LASTEN/RESULTAAT 4 3. Baten 5 3.1 Ouderbijdrage

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Vrienden van Umthombo

Jaarverslag 2011. Stichting Vrienden van Umthombo Jaarverslag 2011 Stichting Vrienden van Umthombo Inhoudsopgave Jaarverslag 2011... 1 Stichting Vrienden van Umthombo... 1 Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Huidig beleid... 4 Missie... 4 Doelstelling...

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 OUDERVERENIGING MONTESSORISCHOOL BINNENSTAD

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 OUDERVERENIGING MONTESSORISCHOOL BINNENSTAD FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 OUDERVERENIGING MONTESSORISCHOOL BINNENSTAD Inleiding Het financieel jaarverslag bestaat uit de balans per 31 augustus 2014, een toelichting op de balans, de resultatenrekening

Nadere informatie

Nieuws uit. JAARGANG 2 extra editie kwaliteitszorg

Nieuws uit. JAARGANG 2 extra editie kwaliteitszorg Nieuws uit. JAARGANG 2 extra editie kwaliteitszorg Wat is kwalitatief goed onderwijs? Een niet zo makkelijk te beantwoorden vraag. Het antwoord heeft waarschijnlijk wel te maken met het gegeven dat de

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 VICTORY HOPE NEDERLAND

JAARVERSLAG 2012 VICTORY HOPE NEDERLAND JAARVERSLAG 2012 VICTORY HOPE NEDERLAND Inhoud 1. Inleiding 2. Financiële verantwoording 2.1 Balans per 31-12-2013 2.2 Staat van baten en lasten 2012 2.3 Toelichting 2.4 Kascontrole 3. Activiteiten 3.1

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND. KvK nummer 02094816 www.victoryhope.nl BIC ABNANL2A Fiscaal nummer 816869455 Rekening nummer 43.53.35.

JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND. KvK nummer 02094816 www.victoryhope.nl BIC ABNANL2A Fiscaal nummer 816869455 Rekening nummer 43.53.35. JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND Inhoud 1. Inleiding 2. Financiële verantwoording 2.1 Balans per 31-12-2013 2.2 Staat van baten en lasten 2013 2.3 Toelichting 2.4 Kascontrole 3. Activiteiten 3.1

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van

Huishoudelijk Reglement. van Huishoudelijk Reglement van Versie: 1.1 Vastgesteld door bestuur d.d.: 29 december 2013 Inhoudsopgave A. STICHTING EMETOFOBIE BESTUURLIJK... 3 I. ALGEMEEN... 3 II. DOELSTELLING VAN STICHTING EMETOFOBIE:...

Nadere informatie

STICHTING OBS DE PIONIER COMBI FINANCIEEL JAARVERSLAG 2011/2012

STICHTING OBS DE PIONIER COMBI FINANCIEEL JAARVERSLAG 2011/2012 STICHTING OBS DE PIONIER COMBI FINANCIEEL JAARVERSLAG 2011/2012 Voorzitter: Tonnie Ligtermoet Penningmeester: Esther Roode-de Jong Datum: 5 oktober 2012 ALGEMEEN De Stichting OBS De Pionier Combi beheert

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Inhoudsopgave. Verslag kascontrole 2. Jaarrekening 2013 Lasten en Baten 3. BALANS per 31 december 2013 6

Jaarrekening 2013. Inhoudsopgave. Verslag kascontrole 2. Jaarrekening 2013 Lasten en Baten 3. BALANS per 31 december 2013 6 Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Verslag kascontrole 2 Jaarrekening 2013 Lasten en Baten 3 Toelichting op de lasten en baten 3 Grafiek op hoofdlijnen 5 BALANS per 31 december 2013 6 Toelichting op de BALANS

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Verantwoording van de ouderbijdrage over het schooljaar 2008/2009. Bijgestelde begroting 2009/2010 en begroting 2010/2011

Verantwoording van de ouderbijdrage over het schooljaar 2008/2009. Bijgestelde begroting 2009/2010 en begroting 2010/2011 Oudervereniging van de r.k. basisschool De Fontein Concept Verantwoording van de ouderbijdrage over het schooljaar Bijgestelde begroting 2009/2010 en begroting 2010/2011 Inhoudsopgave Jaarstukken Jaarverslag

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 22 Datum: 21 september 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 22 Datum: 21 september 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 22 Datum: 21 september 2015 Gegevens onderneming : J. Meijer Management B.V. Faillissementsnummer : F 09/129 Datum uitspraak : 4 mei 2009 Curator : mr. P.T. Bakker RC : mr.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge

Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder A. bevoegd gezag : de directeur of zijn/haar vervanger B. School :

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. NTC Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs 2014/2015. Directeur/leerkracht: Emilie van Deursen

SCHOOLGIDS. NTC Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs 2014/2015. Directeur/leerkracht: Emilie van Deursen SCHOOLGIDS NTC Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs 2014/2015 Directeur/leerkracht: Emilie van Deursen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. INLEIDING... 4 Waarom een schoolgids?... 4 Wat staat er in deze

Nadere informatie

Nieuwsbrief community 3/4

Nieuwsbrief community 3/4 Nieuwsbrief community 3/4 " # $ "" % ' ( Pagina 1 )* ' + ',-'.' %/ 0% 11# ' ' +2 ) +.1# 1 3- ' 0+ 4 454664230 leden. -, #7, # 8) 7 * Je kunt natuurlijk ook op onze pagina kijken bij forum. % '" () * "#$

Nadere informatie

Beste ouders, Carnavalviering

Beste ouders, Carnavalviering Beste ouders, Hier is hij dan, de laatste nieuwsbrief van het schooljaar. De laatste weken gaan in, en we kijken weer uit naar een welverdiende vakantie. Voor het zover is, komt er nog een drukke tijd

Nadere informatie

NOTITIE. Ouderbijdrage 10-6-2005 pag 1

NOTITIE. Ouderbijdrage 10-6-2005 pag 1 NOTITIE 1. De vrijwillige ouderbijdrage De ouderbijdrage, geïnd door school en/of ouderraad(vereniging) is vrijwillig. Scholen mogen een vrijwillige financiële bijdrage vragen voor extra voorzieningen

Nadere informatie

Jaarverslag 2005. Olofsbuurt/Westerkwartier. Belangenvereniging Olofsbuurt/Westerkwartier

Jaarverslag 2005. Olofsbuurt/Westerkwartier. Belangenvereniging Olofsbuurt/Westerkwartier Jaarverslag 2005 Belangenvereniging Olofsbuurt/Westerkwartier Olofsbuurt/Westerkwartier Belangenvereniging Olofsbuurt/Westerkwartier Indeling van de jaarrekening van de Belangenvereniging Olofsbuurt/Westerkwartier.

Nadere informatie

Financieel jaarverslag en jaarrekening van het jaar 2014

Financieel jaarverslag en jaarrekening van het jaar 2014 Financieel jaarverslag en jaarrekening van het jaar 2014 I N H O U D Voorwoord 2 Financieel jaarverslag 2014 3 Jaarrekening van 31 december 2014 4 Toelichting op de balans van 31 december 2014 4 Toelichting

Nadere informatie

Doelstelling. Voorwoord. Bestuur. Geachte Lezer,

Doelstelling. Voorwoord. Bestuur. Geachte Lezer, Jaarverslag 2011 Haarlem Voorwoord Geachte Lezer, Dit is het jaarverslag van Stichting mijn huis in Ipauratu over het jaar 2011. Dit jaarverslag biedt een overzicht van de activiteiten die wij hebben uitgevoerd

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT School : Basisschool De Lockaert Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 63530 Datum schoolbezoek : 16 december 2005 Datum vaststelling :

Nadere informatie

Hong Kong, 28 mei 2014. Betreft: verzoek uitstel indienen schoolplan 2014-2018. Geachte Inspecteur,

Hong Kong, 28 mei 2014. Betreft: verzoek uitstel indienen schoolplan 2014-2018. Geachte Inspecteur, Hong Kong, 28 mei 2014 Betreft: verzoek uitstel indienen schoolplan 2014-2018 Geachte Inspecteur, Eind 2013 heeft u onze school een inspectiebezoek gebracht. U heeft geconstateerd dat wij om acceptabele

Nadere informatie

Regeling Tussenschoolse Opvang. Sint Gerardusschool Splitting 145 7826 CT Emmen 0591-622465 gerardusschool@skod.nl

Regeling Tussenschoolse Opvang. Sint Gerardusschool Splitting 145 7826 CT Emmen 0591-622465 gerardusschool@skod.nl Regeling Tussenschoolse Opvang Sint Gerardusschool Splitting 145 7826 CT 0591-622465 gerardusschool@skod.nl Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Visie... 3 Visie... 3 Regeling... 3 Hoofdstuk 2 Kwaliteit... 4 Overblijfkrachten...

Nadere informatie

Schoolgids 2012. Dutch School De Klomp Inc. Christchurch Nieuw Zeeland

Schoolgids 2012. Dutch School De Klomp Inc. Christchurch Nieuw Zeeland Schoolgids 2012 Dutch School De Klomp Inc. Christchurch Nieuw Zeeland april, 2012 Een woord vooraf Dit is de schoolgids van Dutch School De Klomp Inc. Op 8 februari 2010 opende de De Klomp voor het eerst

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

Basisschool Bitswijk. 13 november 2012

Basisschool Bitswijk. 13 november 2012 * Basisschool Bitswijk 13 november 2012 klankbord * We zijn alweer op school Drinken inschenken Heel veel broodjes smeren Thee zetten Melk inschenken *Nationaal schoolontbijt Lopend buffet Gezellig samen

Nadere informatie

Transparency International Nederland Statutair gevestigd te Amsterdam

Transparency International Nederland Statutair gevestigd te Amsterdam Transparency International Nederland Statutair gevestigd te Amsterdam Jaarrekening 2014 Goedgekeurd tijdens de ALV van 28 januari 2015 Inhoudsopgave Rapport Bladnummer I Algemeen 2 II Resultaat 2014 2

Nadere informatie

Wegwijzer Financiën Regio Eindhoven Hulpmiddel voor vrijwilligers Regio Scouting Eindhoven. Versie 1.0

Wegwijzer Financiën Regio Eindhoven Hulpmiddel voor vrijwilligers Regio Scouting Eindhoven. Versie 1.0 Wegwijzer Financiën Regio Eindhoven Hulpmiddel voor vrijwilligers Regio Scouting Eindhoven Versie 1.0 Inhoudsopgave 1! Inleiding... 3! 2! Algemene info... 4! 2.1! Kas... 4! 2.2! Bankrekeningen... 4! 2.2.1!

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK STICHTING ADA, KUSADASI, TURKIJE

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK STICHTING ADA, KUSADASI, TURKIJE RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK STICHTING ADA, KUSADASI, TURKIJE School : Stichting ADA, Kusadasi, Turkije Plaats : KUSADASI - TURKIJE BRIN-nummer : 28FH Onderzoeksnummer : 111345 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

Door: Petra de Bruin, Astrid Kokmeijer en Idy van Leeuwen

Door: Petra de Bruin, Astrid Kokmeijer en Idy van Leeuwen Stichting Jongerencentrum León Nicaragua Beleidsplan 2014-2017 Door: Petra de Bruin, Astrid Kokmeijer en Idy van Leeuwen Stichting Jongerencentrum León, Nicaragua Herdersveld 143, 5665 JN Geldrop Telefoon:

Nadere informatie

A.C. Dekker Penningmeester 13 september 2015

A.C. Dekker Penningmeester 13 september 2015 Algemeen Bij de start van het schooljaar en overdracht naar nieuwe penningmeester is de fysiek aanwezige kas (na telling) gestort op de rekening van de OV. Daarna is gedurende het schooljaar geen kas meer

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Wij Helpen (2012)

Beleidsplan Stichting Wij Helpen (2012) Beleidsplan Stichting Wij Helpen (2012) 1 INLEIDING In 2012 heb ik in samen met mijn vader een reis door Sri Lanka gemaakt. Mijn vader is hier al meerdere malen geweest en kent de lokale bevolking. Hij

Nadere informatie

Stichting Abrazos Nederland RAPPORT INZAKE HET FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013. Stichting Abrazos Nederland Bavel, 9 maart 2014.

Stichting Abrazos Nederland RAPPORT INZAKE HET FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013. Stichting Abrazos Nederland Bavel, 9 maart 2014. Stichting Abrazos Nederland RAPPORT INZAKE HET FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Stichting Abrazos Nederland Bavel, 9 maart 2014. s - Gravenhage INHOUDSOPGAVE RAPPORT Pagina Algemeen 1 Financiële positie 2 JAARREKENING

Nadere informatie

De incassomachtiging geldt per kind voor de gehele schoolperiode en zal jaarlijks begin november worden geïncasseerd.

De incassomachtiging geldt per kind voor de gehele schoolperiode en zal jaarlijks begin november worden geïncasseerd. Betreft: betaling vrijwillige ouderbijdrage via automatische incasso Alkmaar 18 augustus 2015 Geachte ouder(s)/verzorger(s) Vanaf november is het mogelijk om de ouderbijdrage via automatische incasso te

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 23 Datum: 12 januari 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 23 Datum: 12 januari 2016 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 23 Datum: 12 januari 2016 Gegevens onderneming : A.B. Riemeijer Management B.V. Faillissementsnummer : F 09/128 Datum uitspraak : 4 mei 2009 Curator : : mr. P.T. Bakker RC

Nadere informatie

ACTIVA Vaste activa Financiele vaste activa 1.815 6.021. Voorraden 1.049 1.221

ACTIVA Vaste activa Financiele vaste activa 1.815 6.021. Voorraden 1.049 1.221 09-03-15 Balans van de Stichting Bureau Discriminatie Zaken Zaanstreek-Waterland 31-12-14 31-12-13 ACTIVA Vaste activa Financiele vaste activa 1.815 6.021 Voorraden 1.049 1.221 Te ontvangen rente 1.127

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 MELDPUNT VRIJWILLIGERSWERK gemeente De Bilt -3 Inleiding De jaarrekening van het Meldpunt Vrijwilligerswerk gemeente De Bilt is dit jaar voor het laatst opgesplitst in de onderdelen

Nadere informatie

Naam en voorletters: man vrouw Adres: Postcode/woonplaats: Telefoon: E-mailadres: Burgerservicenummer: Geboortedatum:

Naam en voorletters: man vrouw Adres: Postcode/woonplaats: Telefoon: E-mailadres: Burgerservicenummer: Geboortedatum: Verzoekformulier voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 2015 Binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet terugzenden aan: Gemeente Lochem, Antwoordnummer 76, 7240 VB Lochem Informatie

Nadere informatie

Faillissement Gastouderbureau Lief vof en haar vennoten T.J. van Wijk en A.G. Blenkers-van Wijk. vraagouders en gastouders

Faillissement Gastouderbureau Lief vof en haar vennoten T.J. van Wijk en A.G. Blenkers-van Wijk. vraagouders en gastouders Faillissementsverslag ex art. 73a Fw Nummer: 1 Datum: 12 juni 2013 Inzake Faillissement Gastouderbureau Lief vof en haar vennoten T.J. van Wijk en A.G. Blenkers-van Wijk Rechtbank : Gelderland Faillissementsnummer

Nadere informatie

Jaarverslag Oudervereniging O.B.S. t Want 2013/2014 Inhoudsopgave:

Jaarverslag Oudervereniging O.B.S. t Want 2013/2014 Inhoudsopgave: Jaarverslag Oudervereniging O.B.S. t Want 2013/2014 Inhoudsopgave: 1) Inleiding 2) Structuur OV 2.1) Samenstelling OV 3) Activiteiten 3.1) Schoolfotograaf 3.2) Sinterklaas 3.3) Kerst 3.4) Projectweek rekenen

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2014

Beleidsplan 2012-2014 Inleiding De is in februari 2012 opgericht om een formeel kader te vormen voor 1. de activiteiten voor jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (zoals onder meer - zwerfjongeren, dak- en thuislozen)

Nadere informatie

FINANCIËLE JAARVERSLAG 2014

FINANCIËLE JAARVERSLAG 2014 Jaarverslag 2014 FINANCIËLE JAARVERSLAG 2014 Inhoud Algemeen... 3 Doelstelling en missie... 3 Bestuurssamenstelling... 3 Activiteiten... 3 Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING OUDERRAAD BASISSCHOOL DE DOBBELSTEEN

JAARVERSLAG 2014 STICHTING OUDERRAAD BASISSCHOOL DE DOBBELSTEEN JAARVERSLAG 2014 STICHTING OUDERRAAD BASISSCHOOL DE DOBBELSTEEN Stichting ouderraad Basisschool de Dobbelsteen heeft als doel om samen met het team leerkrachten gedurende het hele jaar diverse activiteiten

Nadere informatie

Stichting Earlybirds fotografie Organisatieplan

Stichting Earlybirds fotografie Organisatieplan Stichting Earlybirds fotografie Organisatieplan 1 Inhoudsopgave Organogram... 3 De oprichters... 3 Het bestuur... 3 Voorzitter... 4 Secretaris... 4 Penningmeester... 4 Algemeen bestuurslid 1... 5 Algemeen

Nadere informatie

Beschrijving Administratieve Organisatie en Interne Beheersmaatregelen (AO/IB)

Beschrijving Administratieve Organisatie en Interne Beheersmaatregelen (AO/IB) Beschrijving Administratieve Organisatie en Interne Beheersmaatregelen (AO/IB) I Inleiding De stichting is opgericht op 7 juli 1982 onder de naam Stichting Samenwerking Oncologie in Haaglanden (SOHA).

Nadere informatie

Gelreweg 71 - Harderwijk

Gelreweg 71 - Harderwijk Huurprijs 695,-- per maand Omschrijving TE HUUR: Gelreweg 71, 3843 AN Harderwijk (Beschikbaar medio juli 2013) Prima afgewerkt HOEKAPPARTEMENT gelegen op de 2e verdieping van het appartementengebouwen

Nadere informatie

Workshop penningmeesterschap. 11 oktober 2012 Thorgerd van Veldhuijzen

Workshop penningmeesterschap. 11 oktober 2012 Thorgerd van Veldhuijzen Workshop penningmeesterschap 11 oktober 2012 Thorgerd van Veldhuijzen 1 Inhoud workshop Inleiding penningmeesterschap Eigenschappen van de penningmeester Aansprakelijkheid van de penningmeester Taken van

Nadere informatie

Verzoek om subsidievaststelling 2013 voor subsidies van 4.000,00 of meer

Verzoek om subsidievaststelling 2013 voor subsidies van 4.000,00 of meer Hof van Tholen 2 4691 DZ Tholen Postbus 51 4690 AB Tholen telefoon: (0166) 66 82 00 telefax: (0166) 66 35 53 bank: BNG 28.50.08.315 Verzoek om subsidievaststelling 2013 voor subsidies van 4.000,00 of meer

Nadere informatie

Kinderboekenweek Feest

Kinderboekenweek Feest Informatieblad voor de ouders 3 oktober 2014 Nummer 4 3 oktober 13:15 uur PleXat groep 3A en Krokodillen 6 oktober 20:00 uur MR Dag van de leerkracht 7 oktober 8:30 uur leerlingenraad 20.00 uur Ouderraad

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : De heer A.A. Morssink is bestuurder en enig

1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : De heer A.A. Morssink is bestuurder en enig OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 6 juli 2015 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : De besloten vennootschap Onyx beheer BV 28074879 Faillissementsnummer : C/09/14/93

Nadere informatie

Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013

Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013 Renkum, 3 januari 2015 Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013 Geachte leden, Inleiding De kascontrolecommissie, bestaande uit Betty Keizer en Shelley Gerritsen, heeft

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Ouderraad OBS De Vuurtoren

Huishoudelijk Reglement Ouderraad OBS De Vuurtoren Huishoudelijk Reglement Ouderraad OBS De Vuurtoren Ouderraad, OBS De Vuurtoren Groningen Versie 2.0 d.d. 22-10-2014 Huishoudelijk reglement ouderraad OBS De Vuurtoren 1 Inhoudsopgave 1. Gebruik van dit

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2014 STG ARCHITECTUURCENTRUM EINDHOVEN Eindhoven

JAARSTUKKEN 2014 STG ARCHITECTUURCENTRUM EINDHOVEN Eindhoven JAARSTUKKEN 2014 STG ARCHITECTUURCENTRUM EINDHOVEN Eindhoven Stichting Architectuurcentrum Eindhoven (ACE) INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Geacht bestuur,............................................. 3 Stichting

Nadere informatie

Stichting BRICKS Jaarrekening 2014 2015

Stichting BRICKS Jaarrekening 2014 2015 Stichting BRICKS Jaarrekening 2014 2015 Versie: 1.0 Datum: 10 december 2015 Inleiding In dit document treft u de eerste jaarrekening in het bestaan van Stichting BRICKS. In deze jaarrekening rapporteert

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM

JAARVERSLAG 2013 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM JAARVERSLAG 2013 DESTINO stichting Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM Voorwoord Hierbij bieden wij u het Jaarverslag aan. Dit verslag is een verantwoording van de activiteiten en financiën

Nadere informatie

Reglement Tussenschoolse Opvang ( TSO) Onder de Wieken. Burgh-Haamstede

Reglement Tussenschoolse Opvang ( TSO) Onder de Wieken. Burgh-Haamstede Reglement Tussenschoolse Opvang ( TSO) Onder de Wieken Burgh-Haamstede Versie d.d. 16-02-2014 C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\Temp\TSO PLAN ODW 16022014 1-1.doc 1 Inhoudsopgave Inleiding Reglement Tussenschoolse

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS Plaats : Heusden Gem Heusden BRIN-nummer : 09PB Onderzoeksnummer : 118176 Datum schoolbezoek : 2 februari 2010

Nadere informatie

Financiëel verslag 2013

Financiëel verslag 2013 Financiëel verslag 2013 Beuningen, 14 Jan 2014 J.H. Hoftijzer Voorzitter F.M.T. Coenen Penningmeester Stichting Leergeld 2stromenland 1 Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld 2stromenland 2 Jaarverslag 2013

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Postadres: Postbus 123 4800 AC Etten-Leur Bezoekadres: Kraanvogel 22 4872 SB Etten-Leur Telefoonnummer: 076-5040422 E-mailadres: info@springplankettenleur.nl Site: www.springplankettenleur.nl Ouderraad

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1: Huishoudelijk Reglement 1.1 Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op de Statuten van de Oudervereniging van De Toermalijn. 1.2 In het huishoudelijk reglement

Nadere informatie

Voorwoord. Gegevens van de stichting. ANBI-Jaarverslag 2014

Voorwoord. Gegevens van de stichting. ANBI-Jaarverslag 2014 Voorwoord In het kader van de nieuwe ANBI-regeling per 1 januari 2014 zijn stichtingen met een ANBI status, zoals Stichting Furaha, verplicht hun jaarverslag te publiceren via internet. Stichting Furaha

Nadere informatie

2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUURDERSVERENIGING "DE VESTE".

2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUURDERSVERENIGING DE VESTE. 2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUURDERSVERENIGING "DE VESTE". ALGEMEEN Artikel 1. 1. Het huishoudelijk reglement heeft de bedoeling, nadere richtlijnen te geven ten aanzien van het bestuur van de Huurdersvereniging

Nadere informatie

INTAKEFORMULIER VAN GERWEN BEWINDVOERING

INTAKEFORMULIER VAN GERWEN BEWINDVOERING INTAKEFORMULIER VAN GERWEN BEWINDVOERING PERSOONLIJKE GEGEVENS AANVRAGER PARTNER Voornamen Achternaam Geslacht man/vrouw man/vrouw Adres Postcode Woonplaats Burgerservicenummer (BSN) Telefoon privé Telefoon

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014. Stichting Gemeentebouw

Financieel Verslag 2014. Stichting Gemeentebouw Financieel Verslag 2014 Stichting Gemeentebouw Inhoudsopgave 1 Rapport a. Opdracht b. Algemeen c. Bespreking van het resultaat 2 Jaarrekening a. Toelichting bij de jaarrekening b. Begin en eindbalans 2014

Nadere informatie

Speelgoedbank Deventer

Speelgoedbank Deventer Beleidsplan Stichting Speelgoedbank Deventer 2013 2014 Opgemaakt 02-01-2014 Beleidsplan Stichting Speelgoedbank Deventer 2013-2014 Inhoud Pagina Inleiding 2 Over Stichting Speelgoedbank Deventer 3 Missie

Nadere informatie

Stichting Leergeld Tilburg Postbus 178 5004 AD TILBURG. Betreft: Financieel verslag 2013

Stichting Leergeld Tilburg Postbus 178 5004 AD TILBURG. Betreft: Financieel verslag 2013 Stichting Leergeld Tilburg Postbus 178 5004 AD TILBURG Betreft: Financieel verslag 2013 Inhoudsopgave Behorende bij het financieel verslag 2013 de dato 11 april 2014 van Stichting Leergeld Tilburg, Postbus

Nadere informatie

Betreft: reglement TSO

Betreft: reglement TSO Betreft: reglement TSO Beste ouders / verzorgers, Hierbij ontvangt u het reglement en de afspraken die wij hebben opgesteld voor een goede organisatie van de TSO (tussenschoolse opvang van uw kind(eren)

Nadere informatie

Inschrijfformulier basisschool de Bareel

Inschrijfformulier basisschool de Bareel Inschrijfformulier basisschool de Bareel Achternaam Roepnaam Geslacht M / V Voorna(a)m(e)n BSN nummer Kopie document bijvoegen! Geboortedatum Postcode Woonplaats Land Telefoon Mobiel: Geheim Ja/Nee Nationaliteit

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO. 't Kofschip - Stichting De Lage Landen (NTC-po)

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO. 't Kofschip - Stichting De Lage Landen (NTC-po) RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO 't Kofschip - Stichting De Lage Landen (NTC-po) Plaats : Rome BRIN nummer : 28FL C1 Onderzoeksnummer : 281786 Datum onderzoek : 6 februari 2015 Datum vaststelling : 7

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 VICTORY HOPE NEDERLAND

JAARVERSLAG 2014 VICTORY HOPE NEDERLAND JAARVERSLAG 2014 VICTORY HOPE NEDERLAND INHOUD 1. Inleiding 2. Financiële verantwoording 2.1 Balans per 31-12-2014 2.2 Staat van baten en lasten 2014 2.3 Toelichting 2.4 Kascontrole 3. Activiteiten 3.1

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING JABES. www.webuildontherock.com. info@www.webuiidontherock.com. Postbus 1083. 1700 BB Heerhugowaard.

JAARVERSLAG STICHTING JABES. www.webuildontherock.com. info@www.webuiidontherock.com. Postbus 1083. 1700 BB Heerhugowaard. JAARVERSLAG STICHTING JABES www.webuildontherock.com info@www.webuiidontherock.com Postbus 1083 1700 BB Heerhugowaard Taxuslaan 2 1702 SC Heerhugowaard. Tel. 072-5722395 -1 Stichting Jabes werd op 22 november

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Djappoleen, te Velp

Jaarverslag 2010 Stichting Djappoleen, te Velp Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Stichting Djappoleen, te Velp Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Inleiding...2 Bestuur...2 Communicatie en Promotie...2 Fondswerving...2 Projecten...2 Plannen...3 Financieel

Nadere informatie

Document Opbrengsten Gereformeerde Basisschool Benjamin

Document Opbrengsten Gereformeerde Basisschool Benjamin Document Opbrengsten Gereformeerde Basisschool Benjamin Gereformeerde Basisschool Benjamin Koolweg 9, 6446 TM Brunssum 045-5216561, www.gbbenjamin.nl Maart 2015 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014 Gierzwaluwenbescherming Nederland

Financieel jaarverslag 2014 Gierzwaluwenbescherming Nederland Financieel jaarverslag 2014 Gierzwaluwenbescherming Nederland Inleiding De vereniging Gierzwaluwbescherming Nederland heeft als doel: a) het beschermen van gierzwaluwen en hun nestgelegenheid in Nederland;

Nadere informatie

Notulen MR-vergadering

Notulen MR-vergadering Datum: Donderdag 12 juni 2014 Tijdstip: 19.15 uur 21.30 uur Locatie: De Lichtboei, Kootwijkerbroek 1. Opening door Janneke 2. Welkom 3. Vaststellen agenda Notulen MR-vergadering 4. Vaststellen notulen

Nadere informatie

Beleidsplan. International End Time Revival Ministries Amsterdam

Beleidsplan. International End Time Revival Ministries Amsterdam Beleidsplan International End Time Revival Ministries Amsterdam International End Time Revival Ministries Amsterdam Eeftink 100 F 1103 AE Amsterdam Postadres: 12915 1100 AX Amsterdam Beleidsplan Vastgesteld

Nadere informatie

Verslagperiode : 28 oktober 2014 t/m 27 november 2014

Verslagperiode : 28 oktober 2014 t/m 27 november 2014 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 november 2014 Gegevens onderneming : Stichting Leerstation Zorg (SLZ) Surseancenummer Datum uitspraak : 28 oktober 2014 Curator : mr. K. van de Peppel

Nadere informatie

Cooperatieve Vereniging Winkelcentrum Tolsteeg Hoograven U.A. Utrecht

Cooperatieve Vereniging Winkelcentrum Tolsteeg Hoograven U.A. Utrecht Cooperatieve Vereniging Winkelcentrum Tolsteeg Hoograven U.A. Utrecht Pagina 2 Toelichting 2012. Het financieel jaarverslag bestaat uit de Balans en de Exploitatierekening. De Balans geeft inzicht in de

Nadere informatie

INHOUDOPGAVE. Blz. 3 4 5 6-8 9 10 11

INHOUDOPGAVE. Blz. 3 4 5 6-8 9 10 11 s kffi34 INHOUDOPGAVE Blz. Jaarverslag 2014 Balans per 31-12-2014 Winst en verliesrekening over 2014 Toelichting op de jaarrekening Best u rssamenstel I i ng Cijfers in beeld Verslag van de kascommissie

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen Pagina 1 van 5 Oprichting Artikel 1 Fotogroep ƒ/2 is opgericht op 04 februari 2014 en functioneert conform artikel 4 van het huishoudelijk reglement van de afdelingsvereniging, hierna te noemen de afdeling,

Nadere informatie

Stichting Nederlands Debat Instituut. Rapport inzake de Jaarrekening 11 januari 2013 tot en met 31 augustus 2014

Stichting Nederlands Debat Instituut. Rapport inzake de Jaarrekening 11 januari 2013 tot en met 31 augustus 2014 Stichting Nederlands Debat Instituut Rapport inzake de Jaarrekening 11 januari 2013 tot en met 31 augustus 2014 Inhoudsopgave Pagina Financieel verslag Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 4 Jaarrekening

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement ouderraad

Huishoudelijk reglement ouderraad Huishoudelijk reglement ouderraad OBS De Watermolen Molenwerf 3 1541WR Koog aan de Zaan 075-6352239 info@obsdewatermolen.nl www.obsdewatermolen.nl @DeWatermolen Definitie Artikel 1 Ouders Ouderraad Wet

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Nijmegen INHOUDSOPGAVE REKENING EN VERANTWOORDING

Stichting Voedselbank Nijmegen INHOUDSOPGAVE REKENING EN VERANTWOORDING Stichting Voedselbank Nijmegen INHOUDSOPGAVE REKENING EN VERANTWOORDING Voorwoord 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 4 Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten 2014 6 Toelichting

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK JOODSE BASISSCHOOL ROSJ PINA

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK JOODSE BASISSCHOOL ROSJ PINA RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK JOODSE BASISSCHOOL ROSJ PINA School : Joodse basisschool Rosj Pina Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 04JA Onderzoeksnummer : 71267 Datum schoolbezoek : 8 september 2006 Datum

Nadere informatie

Dyslexiebeleid op Wolfert Lyceum

Dyslexiebeleid op Wolfert Lyceum Dyslexiebeleid op Wolfert Lyceum Inleiding Volgens de meest gangbare definitie is dyslexie een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen in de automatisering van de woordidentificatie (lezen)

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 2014 Ouderraad obs De Violier

Jaarverslag 2013 2014 Ouderraad obs De Violier Jaarverslag 2013 2014 Ouderraad obs De Violier In dit jaarverslag komen de volgende onderwerpen aan de orde: 1. Inleiding 2. Doel en taken van de Ouderraad van OBS De Violier 3. Activiteiten schooljaar

Nadere informatie

jaarverslag 2013 Stichting Helderse Wereldwinkel Keizerstraat 13A 1781 GC Den Helder Telefoon 0223 870016 Rek ABN-AMRO NL62ABNA08474.64.

jaarverslag 2013 Stichting Helderse Wereldwinkel Keizerstraat 13A 1781 GC Den Helder Telefoon 0223 870016 Rek ABN-AMRO NL62ABNA08474.64. jaarverslag 2013 Stichting Helderse Wereldwinkel Keizerstraat 13A 1781 GC Den Helder Telefoon 0223 870016 Rek ABN-AMRO NL62ABNA08474.64.776 Het bevorderen van eerlijke handel en het steunen van producenten

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC MOSKOU, RUSLAND

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC MOSKOU, RUSLAND RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC MOSKOU, RUSLAND School : NTC Moskou, Rusland Plaats : 125367 MOSKOU - RUSLAND BRIN-nummer : 28LR Onderzoeksnummer : 119893 Datum schoolbezoek : 20 en 21 september

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO STICHTING NEDERLANDS ONDERWIJS IN BOTSWANA

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO STICHTING NEDERLANDS ONDERWIJS IN BOTSWANA RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO STICHTING NEDERLANDS ONDERWIJS IN BOTSWANA School : ntc-po Stichting Nederlands Onderwijs in Botswana Plaats : GABORONE - BOTSWANA BRIN-nummer : 28HE Onderzoeksnummer

Nadere informatie

Algemene gegevens Postbus 1502 3260 BA Oud-Beijerland Tel: (0186) 899 899 www.hwwonen.nl post@hwwonen.nl

Algemene gegevens Postbus 1502 3260 BA Oud-Beijerland Tel: (0186) 899 899 www.hwwonen.nl post@hwwonen.nl Formulier Huur opzeggen Algemene gegevens Postbus 1502 3260 BA Oud-Beijerland Tel: (0186) 899 899 www.hwwonen.nl post@hwwonen.nl Bezoekadres Lamborghinilaan 4 3261 ND Oud-Beijerland informatie Huur opzeggen

Nadere informatie