JAARVERSLAG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2009-2010"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG Opgesteld door het bestuur en de directie 21 september 2010 Jaarverslag Pagina 1

2 Jaarverslag schooljaar Inhoud Hoofdstuk 1 Enkele zakelijke gegevens pag. 3 Hoofdstuk 2 De resultaten van het uitgevoerde beleid pag. 3 Hoofdstuk 3 De Leerlingenzorg pag. 4 Hoofdstuk 4 De inzet van personeel pag. 5 Hoofdstuk 5 De rol van de ouders pag. 5 Hoofdstuk 6 Speciale activiteiten pag. 5-6 Hoofdstuk 7 De huisvesting pag. 6 Hoofdstuk 8 De financiën pag. 7 Hoofdstuk 9 Contacten met het bestuur pag. 8 Conclusies en aanbevelingen pag. 9 Bijlage Kascontrolecommissie pag Jaarverslag Pagina 2

3 Hoofdstuk 1 Enkele zakelijke gegevens Gegevens van de school Naam school : De Zandloper Vestigingsadres: Badalabougou, Rue 50 porte 521 Postcode/plaats: B.P. 2220, Bamako, Mali Telefoonnummer: adres: Website: Correspondentie- factuuradres: Postbus 12200, BAM, Lokatie 115 Postcode/Plaats: 2500 DD s-gravenhage Kamer van Koophandel Den Haag nr.: BRIN-nummer: 28MB Het schoolmodel De Zandloper is een NTC-school (Nederlandse Taal en Cultuur) en wordt beheerd door de Stichting Nederlands Onderwijs Bamako (opgericht in 1998). Het NTConderwijs vormt een aanvulling op het onderwijs dat de kinderen volgen op de Amerikaanse of Franse school in Bamako. Hoofdstuk 2 De resultaten van het uitgevoerde beleid Aan het begin van het schooljaar heeft het bestuur een aantal aandachtspunten geformuleerd voor het schooljaar Het eerste was de vraag of de aanstelling van de leerkracht voor 16 uren per week voldoende was of dat deze bijgesteld diende te worden. Nadat de leerkracht een urentabel had bijgehouden bleek dat 16 uren per week onvoldoende was voor de leerkracht. Het bestuur heeft in een aangepast arbeidscontract de uren verhoogd naar 18 uur per week. Verder wilde het bestuur kijken wat er gedaan kon worden aan de verkeerssituatie voor de school. Er wordt hard gereden en met het halen en brengen ontstonden soms gevaarlijke situaties. Overleg van bestuur met een gemeentevertegenwoordiger van de wijk Badalabougou leidde tot weinig. Daarom heeft het bestuur de bewaker van de school een lichtgevend hesje gegeven, een stopbord en een fluitje, om het verkeer bij aanvang en uitgaan van de school te kunnen regelen. Hij heeft duidelijke instructies gekregen en de situatie is aanmerkelijk verbeterd. De school heeft continu een portofoon ter beschikking van de ambassade. Dit draagt bij aan de veiligheid van de school. Er kan ieder moment met de portofoon contact worden gezocht met de ambassade en andersom, mocht dat nodig zijn. Jaarverslag Pagina 3

4 Hoofdstuk 3 De leerlingenzorg Het schooljaar is gebruik gemaakt van de methode gebonden toetsen van leessleutel (groep 3) en taaljournaal (groep 4 t/m 8). Daarnaast hebben de leerlingen NTC de navolgende toetsen (volgens het NOB toetsrooster van het Leer Volg Systeem) gemaakt met de vermelde resultaten. Leerling Volg Aantal Groepen Resultaat Systeem toets: leerlingen Ordenen kleuters 7 Groep 2 3xA; 3xB; 1xC; Taal voor kleuters 5 7 Groep 1 Groep 2 2xB; 2xD; 1xE 2xA; 2xB; 3xC Begrijpend lezen 12 Groep 4 t/m 8 3xA; 4xB; 4xC; 1xD Woordenschat 16 Groep 3 t/m 8 5xA; 1xB; 1xC; 4xD; 5xE Spelling - wwspelling 16 3 Groep 3 t/m 8 Groep 7 en 8 1xA;3xB ; 4xC; 5xD; 1xE 2xC ; 1xE Een leerling heeft een dyslexieverklaring en heeft extra begeleiding gekregen bij het afnemen van toetsen. Het hardop voorlezen door de leerkracht van teksten en opdrachten, langere tijdsduur en/of vergroten van teksten. Van iedere leerling wordt een leerlingenmap bijgehouden. Daarin worden gegevens opgenomen over de leerling-besprekingen, gesprekken met ouders, eventuele speciale onderzoeken, handelingsplannen en toets- en rapportgegevens van de verschillende jaren. Daarnaast hebben de kinderen in december en juni hun rapport mee naar huis gekregen, deze is kort besproken met het kind zelf. Ook zijn de ouders 2 keer uitgenodigd om over de voortgang van hun kinderen te praten. In het schooljaar zijn er 4 kinderen tussentijds verhuisd naar België waar ze naar een Nederlandstalige basisschool zijn gegaan. Vier kinderen zijn aan het einde van het schooljaar verhuisd, 2 kinderen zullen verder gaan op de International School in Ghana en NTC onderwijs. De andere 2 kinderen zullen gebruik maken van de Nederlandse school met International Curriculum in Kenia. Een kind heeft groep 8 helemaal afgerond dit schooljaar. In heeft hij zijn CITO eindtoets gedaan, en stopt nu met NTC onderwijs. Het dagonderwijs zal hij blijven volgen op de American International School of Bamako. Jaarverslag Pagina 4

5 Hoofdstuk 4 De inzet van personeel Marij van Bommel is in augustus van start gegaan als directrice/leerkracht van de Zandloper. En heeft een contract getekend voor 12 maanden. Daarna wordt het contract steeds per 12 maanden verlengd. De leerkracht heeft aan het einde van het schooljaar een bijscholingscursus van de Stichting NOB gevolgd in Nederland. De leerkracht heeft voor alle lesuren in de onder- en bovenbouw een klassenassistent ter ondersteuning. Voor de onderbouw is dat Petra Waslander- Keurhorst en voor de bovenbouw Sander Dankelman of Patricia Engels. De klassenassistenten ontvangen per middag een vastgestelde vergoeding van de school. Het ondersteunend personeel van de school bestaat uit: Abdoulaye Togo, bewaker voor overdag en tevens tuinman, en houdt het zwembad schoon. Seydou Diarra via Liberty Dom, bewaker voor de nacht. Kaniba Sanogo is de schoonmaakster, zij werkt halve dagen en is zondags vrij. Hoofdstuk 5 De rol van de ouders De rol van de ouders is groot, men verwacht dat er thuis door minimaal 1 ouder structureel Nederlands wordt gesproken. De school is relatief klein qua omvang (31 leerlingen) waardoor het makkelijk is om persoonlijk contact tussen ouders en leerkracht te creëren. Veel kinderen worden gebracht en gehaald door een chauffeur. Wanneer er zich iets heeft voorgedaan op school, wordt er door de leerkracht contact opgenomen met de ouders. Afgelopen schooljaar is de circulaire Strooizand 8 keer verschenen. Deze nieuwsbrief, die per wordt verzonden, omvat zowel onderwijsinhoudelijke als schoolorganisatorische onderwerpen voor de ouders. Ook hebben alle ouders aan het begin van het schooljaar de schoolgids ontvangen. Daarnaast hebben alle ouders (in december en in juni) gebruik gemaakt van de 10 minuten gesprekken waarin de voortgang van hun kind(eren) werd besproken. In het begin van het schooljaar is er een informele avond georganiseerd voor de ouders, door het bestuur en directrice. De opkomst was mager, vandaar dat we komend schooljaar ( ) er een andere invulling aan gaan geven. Hoofdstuk 6 Speciale en buitenschoolse activiteiten Er zijn dit schooljaar 6 zaterdagactiviteiten georganiseerd, te weten: *Kinderboekenweek (oktober 2009): thema: eten en drinken in kinderboeken. De school werd omgetoverd in een restaurant waar de ouders werden bediend door jonge obers en serveersters van school. Jaarverslag Pagina 5

6 *Sinterklaas knutselochtend (november 2009): verschillende knutselactiviteiten waaronder versieringen voor het sinterklaasfeest. Ook kwam de WegwijsPiet nog op bezoek. *Dansactiviteit (januari 2010): Dansgezelschap Compagnie WALO uit Benin gaf een dansworkshop voor jong en oud *Pasen(maart 2010): allerlei knutselactiviteiten en echte paaseieren zoeken in de tuin. *Koninginnedag(april 2010): oud Hollandse spelen en een Oranje markt waarbij de kinderen zelf hun spulletjes konden verkopen *Karaoke (juni 2010): de afsluiting van het schooljaar waarbij kinderen en ouders hun muzikale kwaliteiten lieten horen en beoordeeld werden door een bekwame jury. Veel ouders zijn hierbij actief betrokken. Bij elke activiteit wordt vooraf gevraagd of ouders mee willen helpen tijdens de activiteit, bijv. begeleiden van een groepje/activiteit of het meebrengen van iets lekkers. De zaterdagactiviteiten zijn druk bezocht door kinderen en ouders. Ook voor ouders is dit een gezellige, informele manier om betrokken te zijn bij de school. Hoofdstuk 7 Huisvesting De Nederlandse school de Zandloper is gehuisvest in een ruime oude villa met een grote, schaduwrijke tuin waarin een speeltoestel met ringen en schommel, een zandbak en een zwembad (afgeschermd door een hek) aanwezig zijn. De school ligt vlakbij de rivier Niger in de wijk Badalabougou, aan een doorgaande drukke asfalt weg in een woonwijk waar mensen van allerlei nationaliteiten wonen. In het Bambara betekent badala oever en bougou hut. Het schoolgedeelte bestaat uit L-vormig groot leslokaal, daar aangrenzend een kleine leslokaal, daarnaast een badkamer met toilet, daarnaast de biblio-videotheek. Naast het leslokaal aan het begin is een kantoortje. In alle lesruimtes zijn airconditioners, waarvan er twee in het jaar 2009 nieuw zijn aangeschaft, en ventilatoren aanwezig. Het voorste gedeelte van het gebouw is bedoeld als woongedeelte voor de direkteur/leerkracht. Dat bestaat uit een keuken, woonkamer, badkamer met toilet, slaapkamer met aangrenzend een douche en toilet. Via het woongedeelte is er een directe toegang naar het schoolgedeelte. En via het kantoortje ook toegang naar het woongedeelte en schoollokaal. Achter op het erf is een open garage en achterin bevindt zich een oude generator d.d. eind 2002 (wordt niet gebruikt en onderhoud is in jaren niet gedaan). Daarnaast wat bijgebouwen voor de bewakers en schoonmaakster en een magazijn. Jaarverslag Pagina 6

7 Het buitenschilderwerk is voor het laatst gedaan in december 2007 voor rekening van de huiseigenaar. Het kunstzinnige schilderwerk op de buitenmuur is in januari 2008 door ouders en kinderen aangebracht. Het binnenschilderwerk van het schoolgedeelte is in maart 2010 voor het laatst gedaan. Het binnenschilderwerk van het woongedeelte is in 2008 voor het laatst gedaan en op de lekkage plekken in maart Het schoolgebouw, een oude villa vermoedelijk uit de jaren 60/70, heeft nogal wat te lijden van de vele lekkages in de regentijd. Dit brengt nogal wat kosten met zich mee. De huiseigenaar doet hier en daar wat lapwerk maar dat is niet genoeg. Begin dit jaar (maart 2010) is het hele dak opnieuw met cement bedekt. De huiseigenaar heeft het werk aan het dak uit de huur betaald. Dit werk is echter slecht uitgevoerd want dit regenseizoen zijn er weer lekkages geconstateerd en deze keer ook op andere plekken. Het gedeelte van het plaatstalen dak vertoont elke keer weer lekkages. Onze prioriteit is om dit zo snel mogelijk te verhelpen. Hoofdstuk 8 Financiën Inkomsten: Schoolgeld Subsidie Rente 907 Totaal Uitgaven: Personeel Huisvesting Aanschaffingen 947 Leermiddelen Functioneringskosten Totaal Totaal aan liquide middelen op 1 augustus 2010: uro Overzicht van de inkomsten en uitgaven: er is voor 29,5 leerlingen aan schoolgeld ontvangen. er is voor 27 leerlingen subsidie ontvangen via de Stichting NOB en voor 25 leerlingen een extra subsidie over het vorige schooljaar. het personeel is de directrice/leerkracht voor 16 uur per week. Ontvangt een Nederlands salaris, een buitenlandtoelage en vakantiegeld, er wordt pensioenpremie afgedragen via de Stichting NOB aan het ABP. Onder deze post valt ook 1x in de 2 jaar een bijscholingscursus in Nederland Jaarverslag Pagina 7

8 georganiseerd door de Stichting NOB. Verder wordt 1x per jaar een vliegticket verstrekt voor verlof naar Nederland. De 2 hulpleerkrachten zijn freelance en worden maandelijks betaald voor de gewerkte middagen. De bewaker voor overdag en de schoonmaakster worden maandelijks betaald en per kwartaal worden de sociale premies afgedragen aan de lokale verzekeringsbank INPS. De bewaker voor de nacht wordt betaald door de firma Liberty Dom. Onder huisvesting zijn de volgende kosten geboekt: huur, water, elektriciteit, gas, onderhoud van het gebouw en zwembad, telefoon en internet, inboedelverzekering. Er is aangeschaft: een extra airconditioner voor het leslokaal, een cassette/cd-speler, een dvd-speler, twee schooltassenkasten, 2 stroomregelaars en de leerling-tafels en stoelen zijn opgeknapt. Leermiddelen zijn de nieuwe lesmethodes, Cito-toetsen, boeken voor de bibliotheek, lesmateriaal en speelgoed. Onder functioneringskosten zijn de volgende uitgaven geboekt: zaterdagactiviteiten, bestuursvergaderingen met directrice/leerkracht, bestuursverzekering, bankkosten, ouderavonden, koeriers- en kantoorkosten. Sinds begin april 2010 heeft het bestuur een bankrekening bij de Bank of Africa (BOA) geopend in Hippodrome. Handtekening bevoegd zijn de voorzitter en de penningmeester. De bankrekening bij de BDM in het centrum van Bamako is opgezegd omdat deze bank slecht bereikbaar is wegens verkeersdrukte en ook om een parkeerplaats te vinden. In Nederland beschikt het bestuur over twee bankrekeningen bij de ABN-AMRO te Den Haag. De eerste bankrekening is een rekening-courant en de tweede is een spaarrekening. Handtekening bevoegd zijn de voorzitter en de penningmeester. In Mali beheert de penningmeester de kas en de directrice/leerkracht heeft een kleine kas voor de dagelijkse uitgaven op school. Ook worden de hulpleerkrachten en het ondersteunend Malinees personeel uit de kleine kas betaald. Het jaarbudget wordt door de penningmeester opgesteld en daarna (met eventuele wijzigen) goedgekeurd door het bestuur. Daarna wordt het budget in het lopende schooljaar 2x bijgesteld wegens verandering van activiteiten, uitgaven van noodzakelijke aanschaffingen en dergelijke. Hoofdstuk 9 De contacten met het bestuur Maandelijks vergadert het bestuur en nodigt daarbij ook de directrice uit. Zij brengt dan aan het bestuur verslag uit. Beleid en uitgangspunten kunnen dan indien nodig worden bijgesteld. Jaarlijks wordt er een functioneringsgesprek gevoerd met de directrice door twee leden van het bestuur. Dit jaar waren dat Frans Jong en Petra Waslander-Keurhorst. Het verslag van het functioneringsgesprek wordt door beide partijen goedgekeurd en bewaart in het dossier. Jaarverslag Pagina 8

9 Conclusies en aanbevelingen Uit de zelfevaluatie van november 2009 blijkt dat het bestuur op praktisch alle punten naar tevredenheid van directrice en bestuur functioneren. De zwakke punten die uit de zelfevaluatie naar voren zijn gekomen zoals veiligheid van de lokatie, bibliotheek en opstellen van een directiestatuut, zijn door directie en bestuur verbeterd. Zoals het aanvullen en opschonen van de bibliotheek, het aanpassen van het bestuurs-directiestatuut en inzet van de bewaker als verkeersregelaar. Ten aanzien van schoolmaterialen is een aantal vernieuwde methoden aangeschaft voor onder- en bovenbouw. Er zijn ook voor onder- en bovenbouw een aantal nieuwe spellen aangeschaft. Daarnaast is het noodzakelijk dat het computergebruik door de kinderen wordt uitgebouwd. Hiervoor is inmiddels een laptop aangeschaft. Om continuïteit in het bestuur te garanderen, is het noodzakelijk dat het aantal bestuursleden op peil blijft. In het schooljaar zijn enkele bestuursleden uit Mali vertrokken. Het bestuur zal in het nieuwe schooljaar in ieder geval versterkt worden door Els Risch en Esther Bakker. Het CITO Leerling Volg Systeem zal worden vernieuwd zodat de resultaten en ontwikkeling van de leerlingen beter vast te leggen en te volgen zijn. Voor een continuering van het opgestelde beleid is het noodzakelijk dat gemaakte afspraken tijdens het invullen van de zelfevaluatie door directrice en bestuur nageleefd worden. In april 2010 is een oudertevredenheidsonderzoek gehouden. Acht van de 15 families heeft deze ingevuld en teruggestuurd. Uit dit onderzoek is gebleken dat drie ouders niet tevreden waren over de manier waarop enkele beslissingen zijn genomen door het schoolbestuur. De ouders zouden te weinig betrokken worden in de besluitvorming en het opstellen van het beleid van de school. Het betrekken van de ouders bij het uit te voeren beleid van de school en bij de besluitvorming vormt dan ook een aandachtspunt. Het oprichten van bijvoorbeeld een ouderactiviteitencommissie kan tot een grotere betrokkenheid van ouders leiden. En het bestuur zal opnieuw in ieder geval twee informatiec.q. ouderavonden per schooljaar organiseren, samen met de directrice. De tekst van het onderzoek (de vragen en stellingen) zal worden aangepast aan de specifieke omstandigheden van de school en de omgeving. Het is namelijk gebleken dat een aantal vragen/stellingen voor de Zandloper niet relevant zijn. De school is besprekingen begonnen met mr. David Henry, de directeur van de American International School of Bamako (AISB), over een eventuele verhuizing van de Nederlandse school naar de nieuwe campus van de AISB in Sotuba. Er moet, voordat informatie voor de ouders ter beschikking komt, eerst goed overzicht komen wat betreft de kosten, voorzieningen en datum van eventuele verhuizing. Jaarverslag Pagina 9

10 Bijlage Verslag kascontrolecommissie voor de Stichting Nederlands Onderwijs Bamako De Zandloper. Op 18 september 2010 hebben ondergetekenden de financiële administratie van de Stichting Nederlands Onderwijs Bamako De Zandloper gecontroleerd inzake het schooljaar 2009/2010. De kascontrolecommissie heeft de volgende zaken gecontroleerd: - volledigheid van de ontvangsten - steekproefsgewijs toetsen van uitgaven aan onderliggende bewijsstukken - aansluiten van begin- en eindsaldi van banken en kassen. De bankrekeningen en de hoofdkas worden beheerd door Frans Jong, penningmeester van het bestuur. Vervanging geschiedt door Petra Waslander- Keurhorst, voorzitter van het bestuur die ook tekenbevoegdheid heeft op de bankrekeningen. Er werd geconstateerd dat de boekhouding op zorgvuldige en rechtmatige wijze werd uitgevoerd en deze een getrouw beeld geeft van de werkelijkheid. ABN-AMRO REKENING-COURANT, rekeningnummer beginsaldi van de administratie en het dagafschrift sluiten op elkaar aan; - eindsaldi van de administratie en het dagafschrift sluiten op elkaar aan. Saldo per 31/07/2010: 4,96 uro ABN-AMRO SPAARREKENING, rekeningnummer beginsaldi van de administratie en het dagafschrift sluiten op elkaar aan; - eindsaldi van de administratie en het dagafschrift sluiten op elkaar aan. Saldo per 31/07/2010: ,80 uro BANQUE DE DÉVELOPPEMENT DU MALI (BDM), rekeningnummer D beginsaldi van de administratie en het dagafschrift sluiten op elkaar aan; - eindsaldi van de administratie en het dagafschrift sluiten op elkaar aan. Saldo per 31/07/2009: 0 F.CFA D.d. 20 april 2010 is de rekening door het bestuur opgezegd en er is een nieuwe rekening geopend bij de BANK OF AFRICA (BOA). BOA, rekeningnummer beginsaldi van de administratie en het dagafschrift sluiten op elkaar aan; - eindsaldi van de administratie en het dagafschrift sluiten op elkaar aan. Saldo per 31/07/2010: F.CFA Jaarverslag Pagina 10

11 HOOFDKAS - De hoofdkas wordt beheerd door Frans Jong. - Het gemiddelde niveau van de middelen die in de hoofdkas worden aangehouden is goed. Saldo per 31/7/2010: F.CFA KLEINE KAS - de kleine kas werd in schooljaar 2009/2010 beheerd door Marij van Bommel van Asten, direkteur/leerkracht. - de kleine kas wordt maandelijks verantwoord aan de penningmeester. Uit de algemene analyse wordt geconcludeerd dat de kleine kas juist wordt beheerd. Saldo per 31/7/2010: F.CFA INVENTARIS VAN DE SCHOOL - de inventaris van de school is conform de inventarislijst; - de inventaris van het woongedeelte is conform de inventarislijst. Naar waarheid opgemaakt d.d. 18 september 2010 te Bamako in de Zandloper: André de Buck Yolanda Houweling Jaarverslag Pagina 11

JAARVERSLAG 2010-2011

JAARVERSLAG 2010-2011 JAARVERSLAG 2010-2011 Opgesteld door het bestuur en de directie 5 november 2011 Jaarverslag 2010-2011 Pagina 1 Jaarverslag schooljaar 2010-2011 Inhoud Hoofdstuk 1 Enkele zakelijke gegevens 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. NTC Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs 2014/2015. Directeur/leerkracht: Emilie van Deursen

SCHOOLGIDS. NTC Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs 2014/2015. Directeur/leerkracht: Emilie van Deursen SCHOOLGIDS NTC Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs 2014/2015 Directeur/leerkracht: Emilie van Deursen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. INLEIDING... 4 Waarom een schoolgids?... 4 Wat staat er in deze

Nadere informatie

Schoolgids NTC primair en voortgezet onderwijs. Stichting Nederlands Taal Onderwijs Cairo. Schooljaar 2013/2014

Schoolgids NTC primair en voortgezet onderwijs. Stichting Nederlands Taal Onderwijs Cairo. Schooljaar 2013/2014 Schoolgids NTC primair en voortgezet onderwijs Stichting Nederlands Taal Onderwijs Cairo Schooljaar 2013/2014 Lokatie: 3A, Magra El Sail Street, Sakanat El Maadi, 01207161135 E: ntocegypte@hotmail.com

Nadere informatie

Schoolgids 2010/2011

Schoolgids 2010/2011 Watoto - De Nederlands / Vlaamse School Kampala Schoolgids 2010/2011 Schoolgids 2010/2011 SCHOOLGIDS 2010/2011 Watoto, Nederlands /Vlaamse School Kampala P.O. Box 7728 Kampala, UGANDA E-mail adres: Telefoon:

Nadere informatie

Schoolgids Nederlandse School in Bethesda 2010-2011

Schoolgids Nederlandse School in Bethesda 2010-2011 Schoolgids Nederlandse School in Bethesda 2010-2011 Inhoud Woord vooraf 1. Een schets van onze school: wie, wat en waar 1.1. Naam en gegevens van de school 1.2. Locatie van de school 1.3. Schoolgrootte

Nadere informatie

Schoolgids De Nederlandse School in Bethesda 2013-2014

Schoolgids De Nederlandse School in Bethesda 2013-2014 Schoolgids De Nederlandse School in Bethesda 2013-2014 Inhoud Woord vooraf 5 5 6 6 6 7 8 8 8 9 9 9 9 10 12 12 14 14 15 15 15 16 16 16 17 18 18 19 19 19 21 21 22 22 1. Wie zijn we en waar staan en gaan

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2011/2012

SCHOOLGIDS 2011/2012 SCHOOLGIDS PRIMAIR ONDERWIJS (PO) en VOORTGEZET ONDERWIJS (VO) 2011/2012 Vereniging Nederlanders in Chersonissos "Het Klokhuis Kreta - Griekenland Inhoudsopgave Inleiding 3 1. De school: wie, wat, waar

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013

SCHOOLGIDS 2012-2013 SCHOOLGIDS 2012-2013 Inhoud Inleiding... 4 1. De school: wie, wat, waar... 5 1.1 Contactgegevens...5 1.2 Schoolorganigram...5 1.3 Wie is wie...7 2. Waar de school voor staat... 8 2.1 Missie...8 2.2 Visie...8

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013

SCHOOLGIDS 2012-2013 Stichting NOHB Nederlands Onderwijs Hanzestad Bremen SCHOOLGIDS 2012-2013. 1 Een woord vooraf Waarom een schoolgids voor ouders Deze schoolgids is bedoeld om u als ouders te informeren over het komende

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Stichting Nederlandse Taal en Cultuur Barcelona Oranje-dijkschool NTC basis- en voortgezet onderwijs Schoolgids 2013-2014 Schoolgids pagina 1 / 37 Woord vooraf Welkom bij de Oranje-dijkschool. Dit is onze

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Dé kans om de Nederlandse taal & cultuur goed bij te houden! Nederlandse Taal & Cultuur Onderwijs Rio de Janeiro Inleiding WelkombijDeRioranjeSchool! MettrotspresenterenwijudeeersteschoolgidsvoordelessenNederlandseTaalenCultuur.

Nadere informatie

Inleiding... 4 1. De school: wie, wat, waar?... 5 1.1 Contactgegevens... 5 1.2 Schoolorganigram... 5 1.3 Wie is wie... 6

Inleiding... 4 1. De school: wie, wat, waar?... 5 1.1 Contactgegevens... 5 1.2 Schoolorganigram... 5 1.3 Wie is wie... 6 S C H O O L G I D S 2014-2015 Inhoud Inleiding... 4 1. De school: wie, wat, waar?... 5 1.1 Contactgegevens... 5 1.2 Schoolorganigram... 5 1.3 Wie is wie... 6 2. Waar de school voor staat... 7 2.1 Missie...

Nadere informatie

De Rode Leeuw De Nederlandse School in Beijing

De Rode Leeuw De Nederlandse School in Beijing !! De Rode Leeuw De Nederlandse School in Beijing Schoolgids 2015 2016 De Rode Leeuw p/a Western Academy of Beijing #10 Lai Guang Ying Dong Lu Chao Yang District Beijing 100103 People s Republic of China

Nadere informatie

Inhoud VOORWOORD... 6 Gegevens over de school... 7 Aantal leerlingen... 7 Aantal personeelsleden... 7 Actieve ouders... 7 Aantal lokalen...

Inhoud VOORWOORD... 6 Gegevens over de school... 7 Aantal leerlingen... 7 Aantal personeelsleden... 7 Actieve ouders... 7 Aantal lokalen... Inhoud VOORWOORD... 6 Gegevens over de school... 7 Aantal leerlingen... 7 Aantal personeelsleden... 7 Actieve ouders... 7 Aantal lokalen... 7 De school beschikt verder over:... 7 DEEL A... 8 1. WAAR DE

Nadere informatie

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 1. De school 4 2. Onze visie op het onderwijs 5 3. De organisatie van het onderwijs 7 4. De zorg voor kinderen 11

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

Schoolgids obs de Runde

Schoolgids obs de Runde Schoolgids obs de Runde Schooljaar 2013-2014 obs de Runde Runde zz 84 7881 hp Emmer-compascuum 0591-351446 administratie@obs-runde.nl www.obs-runde.nl Inhoudsopgave 1 De school 1.1 Richting 1.2 Schoolgrootte

Nadere informatie

R.K. BASISSCHOOL GERARDUS MAJELLA

R.K. BASISSCHOOL GERARDUS MAJELLA R.K. BASISSCHOOL GERARDUS MAJELLA SCHOOLGIDS 2015-2016 R.K. BASISSCHOOL GERARDUS MAJELLA Postadres: Bezoekadres: Postbus 102 Sportlaan 12 1693 ZJ Onderdijk 1693 CZ Onderdijk 0228 582338 directie.gerardusmajella@skowestfriesland.nl

Nadere informatie

Voorwoord. Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver.

Voorwoord. Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. Voorwoord Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. De Hofvijver is een basisschool met twee locaties in de wijk Seghwaert. Eén van de locaties staat aan de Velddreef;

Nadere informatie

dr. Aletta Jacobsschool openbaar maar toch bijzonder! Schoolgids 2015-2016

dr. Aletta Jacobsschool openbaar maar toch bijzonder! Schoolgids 2015-2016 dr. Aletta Jacobsschool openbaar maar toch bijzonder! Schoolgids 2015-2016 dr. Aletta Jacobsschool Slochterenweg 27 6835CD Arnhem 026-3230729 website: www.alettajacobsschool.nl email: info@alettajacobsschool.nl

Nadere informatie

Jaarverslag. Schooljaar 2011-2012. De Familieschool. Brinnummer 07RL

Jaarverslag. Schooljaar 2011-2012. De Familieschool. Brinnummer 07RL Jaarverslag Schooljaar 2011-2012 De Familieschool Brinnummer 07RL opgesteld door: R. Venneker (directeur) datum en plaats 10 oktober 2012 Heerhugowaard 1 Inhoudsopgave: Inleiding 3 Wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Website : www.troubadour-alkmaar.nl. Directeur mevrouw H.Miedema. Adjunct directeur mevrouw Corry Seemann

Website : www.troubadour-alkmaar.nl. Directeur mevrouw H.Miedema. Adjunct directeur mevrouw Corry Seemann OBS DE Troubadour Adres: Stempelmakerstraat 19 1825 DP Alkmaar Tel. 072-5613233 Website : www.troubadour-alkmaar.nl Email: info@troubadour-alkmaar.nl Schoolleiding: Directeur mevrouw H.Miedema Rippingstraat

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 SSchoolgids 2014-2015[Geef tekst op] Pagina 0 1 Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers, Voor u ligt de schoolgids deel 1 2014-2015 van De Flint, school

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. Fuseren betekent verhuizen. 2 basisschool Laureyn

Schoolgids 2015-2016. Fuseren betekent verhuizen. 2 basisschool Laureyn Fuseren betekent verhuizen 2 basisschool Laureyn INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 7 1 Onze school... 9 1.1 Situering en naamgeving van onze school... 9 1.2 Contact... 9 1.3 Indeling van het schoolgebouw... 9

Nadere informatie

Schoolgids 2012 /2013

Schoolgids 2012 /2013 Schoolgids 2012 /2013 Good schools, like good societies and good families, celebrate and appreciate diversity. Een woord vooraf Voor u ligt de uitgave 2012-2013 van onze jaarlijkse schoolgids. De Prinseschool

Nadere informatie

Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda. 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl

Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda. 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl Beste Ouders Dit is de schoolgids en kalender van Kbs de Wisselaar. Hierin vindt u informatie over onze school: over hoe wij werken

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie