Naam en voorletters: man vrouw Adres: Postcode/woonplaats: Telefoon: adres: Burgerservicenummer: Geboortedatum:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Naam en voorletters: man vrouw Adres: Postcode/woonplaats: Telefoon: E-mailadres: Burgerservicenummer: Geboortedatum:"

Transcriptie

1 Verzoekformulier voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 2015 Binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet terugzenden aan: Gemeente Lochem, Antwoordnummer 76, 7240 VB Lochem Informatie U kunt voor informatie de website van de gemeente Lochem raadplegen: en dan in de blauwe balk bovenaan: digitaal loket aanklikken. Voor vragen kunt u terecht bij de afdeling Financiën, telefoonnummer (0573) Algemeen Gegevens aanvrager Naam en voorletters: man vrouw Adres: Postcode/woonplaats: Telefoon: adres: Burgerservicenummer: Geboortedatum: Leefsituatie a. Bent u: gehuwd/samenwonend ja alleenwonend ja andere situatie: alleenstaande ouder ja b. Geef hieronder aan wie er allemaal tot u huishouding behoren: Voorletter(s) en naam Geboortedatum Recht op kinderbijslag Gegevens van het aanslagbiljet Gemeentelijke Belastingen Gemeentelijke Belastingen (Betreft: Afvalstoffenheffing en Rioolheffing(en)) jaar: nummer aanslagbiljet: totaalbedrag: Let op! Als u nog geen aanslag heeft ontvangen, dan moet u dit verzoekformulier nog niet inzenden. Wacht hiermee totdat u de aanslag heeft ontvangen. Aankruisen wat van toepassing is

2 Inkomenstoets 1. Huur van woning of kamer a. Huur zonder aftrek van huurtoeslag per maand Af: in de huur begrepen stookkosten/servicekosten per maand Kale huur/rekenhuur/netto huur per maand b. Opgave van de ontvangen: Huurtoeslag per maand Woonkostentoeslag per maand Voeg een recente kopie bij van de huurspecificatie welke u van de Woningbouwvereniging heeft ontvangen! Voeg tevens een kopie van de specificatie van de ontvangen Huurtoeslag van de Belastingdienst bij! 2. Inkomsten uit kamerverhuur of kostgangers a. Inkomsten kamerverhuur Inkomsten kostganger(s) Per week Per maand 3. Loon, pensioen, uitkering(en), voorlopige teruggave Belastingdienst, ontvangen alimentatie en dergelijke a. Neem over van laatste specificatie: Naam werkgever en/of uitkerende instantie* Netto bedrag(en) Per week Per 4 weken Per maand Aanvrager: Partner: *(bijv. UWV/WIA, Sociale Zaken/WWB, ABP, Informatie Beheer Groep, Sociale Verzekeringsbank, AIO-uitkering etc.) Voeg een kopie bij van de laatste specificatie(s) (loonstrook/uitkeringsoverzicht/ibg specificatie). Geen jaaropgave! b. Vakantiegeld over loon en/of uitkering per jaar Voeg de specificatie(s) van uw vakantiegeld van dit jaar of van het vorige jaar bij! c. Ontvangen Heffingskorting(en) van uw eventuele partner die niet werkzaam of gedeeltelijk werkzaam is. per maand Voeg een volledige kopie van de beschikking/specificatie van de voor- en achterzijde bij! z.o.z.

3 d. Andere inkomsten zoals overwerkvergoeding, onregelmatigheidstoeslag, dertiende maand/ winstuitkering, rente of bijverdiensten: Soort inkomsten Netto bedrag per jaar per jaar Netto bedrag e. Ontvangen alimentatie voor kinderen per maand Ontvangen alimentatie voor uzelf per maand Voeg een kopie van de laatste betaling of een specificatie bij. 4. Ziektekosten per 1 januari 2015 Vul hier de gegevens van uzelf en uw echtgenoot of samenwonende partner (totaal) in. a. Neem over van het laatste bank- of giro-afschrift: de basis premie(s) Zorgverzekering voor zover deze niet op het loon, het pensioen of de uitkering is ingehouden. per maand b. Aanvullende verzekeringspremie(s) op de basis Zorgverzekering per maand c. Vergoeding ziektekosten die u van uw werkgever heeft gekregen per maand d. De door u ontvangen Zorgtoeslag per maand Voeg een kopie van de betaalde premie(s) bij, en een kopie van de Zorgtoeslag van de Belastingdienst. 5. Betaalde alimentatie a. Alimentatie betaald voor kinderen per maand b. Alimentatie betaald aan een vroegere echtgenoot (ook bij duurzaam gescheiden leven) per maand c. De naam van uw vroegere echtgenoot Voeg een kopie van de laatste betaling of specificatie bij. 6. Kinderopvang Alleen invullen als uw kind bij een geregistreerde kinderopvang of gastouder wordt opgevangen. Naam kinderopvang/gastouder Kosten kinderopvang per maand Kinderopvangtoeslag per maand Tegemoetkoming werkgever/gemeente/uwv per maand Voeg kopieën bij van : De factuur van de kinderopvang De beschikking kinderopvangtoeslag en/of de maandelijkse tegemoetkoming via uw werkgever, de gemeente of het UWV.

4 Vermogenstoets 1. Bank-/ING (Giro)-rekeningen, spaarrekeningen (spaarloon) Saldo Rekeningnummer ING (Giro)-rekening(en) Bankrekening(en) Spaarrekening(en) (incl. voormalige spaarloonrekening) Voeg een kopie laatste dagafschrift(en) van de rekening(en) waarop het saldo is vermeld bij. 2. Eigen woning a. Bent u in het bezit van een eigen woning b. Neem over van de laatste specificatie van de hypotheekafschrijving De huidige hypotheekschuld Het bedrag wat u maandelijks aan hypotheek aflost Rentepercentage % % Het bedrag van de hypotheekrente per maand Voeg een kopie van de laatste jaargegevens van de hypotheek bij! 3. Overige bezittingen (boot, caravan, motor, aandelen, etc.) Soort bezitting Waarde a. b. Zo ja, voeg hiervan een kopie bij!

5 Gegevens auto a. Merk en type b. Kenteken en bouwjaar c. Kilometerstand d. Aankoopdatum en -som e. Als de auto gefinancierd is: Openstaande schuld op dit moment f. Wat is de aflossing per maand Voeg een kopie van het financieringscontract bij! Voeg een kopie van het kentekenbewijs deel 2 bij! g. Is de auto onmisbaar door ziekte of invaliditeit van uzelf of van een van de leden van uw huishouding Zo ja, voeg een verklaring van een vertrouwensarts bij, of een kopie van uw gehandicaptenparkeerkaart! h. Is de auto onmisbaar in verband met de uitoefening van uw beroep? Zo ja, geef hieronder een gemotiveerde toelichting op de onmisbaarheid van de auto:

6 Ondertekening en toelichting Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) a. Is op u de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) van toepassing? b. Sinds wanneer: Voeg een kopie van de uitspraak WSNP bij! Nadere toelichting op uw verzoek om kwijtschelding Als u dat wilt, kunt u hieronder een toelichting geven op uw situatie. Gegevens gemachtigde Alleen invullen als u dit formulier niet zelf heeft ingevuld. Naam en voorletters: Adres: Postcode/woonplaats: Telefoon: Let op! Het verzoekformulier moet binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet opgestuurd zijn naar gemeente Lochem, Afdeling Financiën, Antwoordnummer 76, 7240 VB Lochem. U kunt het verzoekformulier ook binnen zes weken afleveren in het gemeentehuis in Lochem. Een niet volledig ingevuld verzoekformulier kan niet goed worden beoordeeld, en wordt daarom direct teruggestuurd. Controleer of u alle vragen heeft ingevuld. Vergeet niet de gevraagde kopieën en/of specificaties mee te sturen. Ondertekening Ik heb dit formulier geheel naar waarheid ingevuld zodat de gemeente Lochem kan vaststellen of ik in aanmerking kom voor volledige of gedeeltelijke kwijtschelding. Ik weet dat het onjuist invullen van het formulier strafbaar is. Ik verleen aan de gemeente Lochem toestemming om de verstrekte gegevens van mijn inkomsten en vermogen te laten controleren bij de Belastingdienst, werkgever en/of uitkeringsinstantie, Rijksdienst voor het Wegverkeer en het Inlichtingenbureau. Naam en voorletters: Telefoon: Aantal bijlagen: Plaats: Handtekening: Datum: Heeft u alle gevraagde kopieën bijgesloten?

Gemeente Ede. Voorwaarden voor kwijtschelding

Gemeente Ede. Voorwaarden voor kwijtschelding Gemeente Ede Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2014 Door dit formulier in te vullen vraagt u de gemeente Ede om kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2014. Dat kan voor: afvalstoffenheffing

Nadere informatie

Budget & Bewind. Intakeformulier. Burgerservicenummer : Identiteitsbewijs + nummer : Geldig tot : Nationaliteit : Verblijfsvergunning :

Budget & Bewind. Intakeformulier. Burgerservicenummer : Identiteitsbewijs + nummer : Geldig tot : Nationaliteit : Verblijfsvergunning : Budget & Bewind Postbus 229 5201 AE 's-hertogenbosch T. 06 456 925 70 E info@budget-bewind.nl W www.budget-bewind.nl Intakeformulier A. Persoonsgegevens Naam : Voorletters : Voornamen : Roepnaam : Geslacht

Nadere informatie

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen.

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen. Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een uitkering levensonderhoud aanvragen op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb). Wat moet u doen? Vul het

Nadere informatie

U heeft (ook) meerderjarige kinderen in huis

U heeft (ook) meerderjarige kinderen in huis 1. Reden aanvraag Inlichtingenformulier bij Aanvraag bijstand (WWB) voor levensonderhoud/bijzondere bijstand Waarvoor vraagt u bijstand aan? 2. Persoonlijke gegevens Naam Adres Postcode + Woonplaats Burgerservicenummer

Nadere informatie

Toelichting Aanvraag tegemoetkoming kosten kinderopvang

Toelichting Aanvraag tegemoetkoming kosten kinderopvang Gemeente Haarlem Hoofdafdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid Toelichting Aanvraag tegemoetkoming kosten kinderopvang Wordt door de Afdeling ingevuld. Klantnummer Werkproces KM-code BSN/sofinummer Waarom

Nadere informatie

Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer. Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer

Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer. Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer Intakeformulier Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomensbeheer Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon Emailadres Gegevens partner

Nadere informatie

aanvraagformulier Schuldregeling vertrouwelijk

aanvraagformulier Schuldregeling vertrouwelijk aanvraagformulier Schuldregeling vertrouwelijk Postbus 2165, 1200 CD Hilversum A. Gegevens aanvrager Registratienummer: 1. Sofinummer: 2. Burgerservicenummer: man 1 vrouw 1 Achternaam (geboortenaam): Voornamen

Nadere informatie

Geregistreerd partnerschap Huwelijk met voorwaarden Huwelijk zonder voorwaarden

Geregistreerd partnerschap Huwelijk met voorwaarden Huwelijk zonder voorwaarden Aanmeldingsformulier Aanmelding voor : Bewindvoering (beschermingsbewind) Budgetbeheer Schuldhulpverlening (schuldenbewind) Curatele Budgetcoaching Mentorschap Naam & voornamen M/V Geboortedatum Burgerservicenummer

Nadere informatie

2. Adresgegevens Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer:... Mobielnummer:... Bank- of gironummer(s)...

2. Adresgegevens Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer:... Mobielnummer:... Bank- of gironummer(s)... AANMELDFORMULIER 1. Peroonsgegevens Aanvrager Partner Burgerservicenummer:...... Achternaam:...... Voorvoegsels:...... Voornamen:......... Geboorteplaats:...... man 0 vrouw 0 Nationaliteit:...... E-mailadres:......

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER TakeCare Bewindvoering & Budgetbeheer

AANVRAAGFORMULIER TakeCare Bewindvoering & Budgetbeheer AANVRAAGFORMULIER TakeCare Bewindvoering & Budgetbeheer Aanmeldingsdatum: - - 20 Lees dit formulier op een rustig moment, stap voor stap door. Zoek alle documenten welke nodig zijn op en vul daarna de

Nadere informatie

Voorletters Naam Geboortedatum Burgerservicenummer

Voorletters Naam Geboortedatum Burgerservicenummer Aanvraagformulier voor cliënten, u kunt dit formulier uitprinten of hem invullen en direct via de website versturen. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. AANVRAAG BESCHERMINGSBEWIND of INKOMENSBEHEER

Nadere informatie

Intakeformulier Solingen Beschermingsbewind

Intakeformulier Solingen Beschermingsbewind 1 Intakeformulier Solingen Beschermingsbewind Aanmelding voor : Beschermingsbewind Datum intake Inkomensbeheer Gegevens aanvrager Naam & voornamen Geboortedatum BSN-nummer Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer

Nadere informatie

Vragenlijst U DIENT DEZE VRAGENLIJST BINNEN 5 WERKDAGEN NA ONTVANGST AAN ONS TE RETOURNEREN!

Vragenlijst U DIENT DEZE VRAGENLIJST BINNEN 5 WERKDAGEN NA ONTVANGST AAN ONS TE RETOURNEREN! H HBS Hopman Budget Service Vragenlijst Wij verzoeken u deze vragenlijst goed te lezen, volledig in te vullen en van al uw inkomsten, uitgaven en schulden bewijzen mee te sturen. Op de laatste pagina vindt

Nadere informatie

Informatiebrochure over kwijtschelding

Informatiebrochure over kwijtschelding Informatiebrochure over kwijtschelding 1. Algemeen In de gemeente Boxtel bestaat de mogelijkheid om van bepaalde belastingen kwijtschelding te krijgen. In deze brochure treft u de nodige informatie aan.

Nadere informatie

Aanvraag beschermingsbewind of inkomensbeheer

Aanvraag beschermingsbewind of inkomensbeheer Aanvraag beschermingsbewind of inkomensbeheer Persoonlijke gegevens Gegevens aanvrager Naam Voornamen Geboortedatum Geboorteplaats Geslacht Nationaliteit Burgerservicenummer Gegevens partner Naam Voornamen

Nadere informatie

Intakeformulier Huub Hoogeveen

Intakeformulier Huub Hoogeveen Intakeformulier Huub Hoogeveen Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomstenbeheer Naam & voornamen Geboortedatum Sofi-nummer M/V Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon Emailadres Gegevens

Nadere informatie

1/9 INTAKE FORMULIER. 1.Persoonsgegevens Aanvrager Partner. Achternaam. Voorvoegsels. Voornamen. Geslacht. Geboortedatum. Adres. Postcode.

1/9 INTAKE FORMULIER. 1.Persoonsgegevens Aanvrager Partner. Achternaam. Voorvoegsels. Voornamen. Geslacht. Geboortedatum. Adres. Postcode. 1.Persoonsgegevens Aanvrager Partner Achternaam Voorvoegsels Voornamen Geslacht Geboortedatum Adres Postcode Woonplaats Burgerservicenummer Telefoonnummer E-mail adres Geboorteplaats Nationaliteit Identiteitsbewijs

Nadere informatie

Aanvraagformulier Schuldhulpverlening

Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Gemeente OEGSTGEEST SOCIALE ZAKEN Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Aanvraagdatum : Aanvraagnummer : Consulent : Instructie: Lees vóór het aanvragen van schuldhulpverlening de bijlagen, waarin een

Nadere informatie

Verblijfsvergunning : ja nee Beroep Telefoonnummer(s) E-mail. Gegevens partner Naam partner Geboortedatum Geboorteplaats

Verblijfsvergunning : ja nee Beroep Telefoonnummer(s) E-mail. Gegevens partner Naam partner Geboortedatum Geboorteplaats PERSOONLIJKE GEGEVENS Gegevens aanvrager Voorletters Achternaam Straatnaam & huisnummer Postcode & woonplaats Geslacht : Man Vrouw Geboortedatum en plaats : te Nationaliteit BSN-nummer Nummer identificatiebewijs

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Straat en huisnummer:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer privé:... (geheim / niet geheim) Telefoonnummer werk:...

Straat en huisnummer:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer privé:... (geheim / niet geheim) Telefoonnummer werk:... Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Persoonsgegevens aanvrager Achternaam:.................. Voornaam:.................. Geboorteplaats:.................. Geboorteland:.................. Nationaliteit:

Nadere informatie

Intakeformulier Beschermingsbewind 2015

Intakeformulier Beschermingsbewind 2015 Intakeformulier Beschermingsbewind 2015 Naam & voornamen Geboortedatum BSN M/V Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon E-mail adres Partner gegevens Naam & voornamen Geboortedatum BSN

Nadere informatie

Aanvraag- en Inlichtingenformulier Schuldhulpverlening Afdeling Budgetadvies en Schuldbemiddeling (ABS)

Aanvraag- en Inlichtingenformulier Schuldhulpverlening Afdeling Budgetadvies en Schuldbemiddeling (ABS) Aanvraag- en Inlichtingenformulier Schuldhulpverlening Afdeling Budgetadvies en Schuldbemiddeling (ABS) Beschermingsbewindvoerder Naam Adres Telefoonnummer E-mailadres Contactpersoon Vraagt schuldbemiddeling

Nadere informatie

Aanvraagformulier Ooievaarsregelingen

Aanvraagformulier Ooievaarsregelingen Aanvraagformulier Ooievaarsregelingen Lees vóór het invullen de toelichting op de achterzijde van dit formulier 1 Persoonlijke gegevens Stuur mee: kopie van uw geldige identiteitsbewijs (paspoort Nederlandse

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier beschermingsbewind

Aanmeldingsformulier beschermingsbewind Aanmeldingsformulier beschermingsbewind Algemeen Rechthebbende Partner Burger Service Nummer Geboorteplaats Burgerlijke staat Geslacht Nationaliteit gegevens Zelfstandig/begeleid/ ouders/anders Gemeente

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2013

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2013 Gegevens aangifte Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

Postcode/Woonplaats : Telefoonnummer : Geboortedatum Geboorteplaats

Postcode/Woonplaats : Telefoonnummer : Geboortedatum Geboorteplaats INTAKEFORMULIER 1. Algemene en persoonlijke gegevens Gegevens volgens GBA Naam : man vrouw Postcode/Woonplaats Telefoonnummer Geboortedatum Geboorteplaats BSN Burgerlijke staat Alleenstaand Alleenstaande

Nadere informatie

BeBuB - Mark de Beer - Samen op zoek naar een oplossing

BeBuB - Mark de Beer - Samen op zoek naar een oplossing FORMULIER AANVRAAG BUDGETBEHEER BeBuB - Mark de Beer - Hoe vraagt u aan? U vraagt beschermingsbewind en/of budgetbeheer aan door: dit formulier volledig en naar waarheid in te vullen. het formulier op

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier beschermingsbewind

Aanmeldingsformulier beschermingsbewind Aanmeldingsformulier beschermingsbewind Om uw aanmelding goed en spoedig in behandeling te kunnen nemen, verzoeken we u vriendelijk het formulier zo volledig mogelijk in te vullen en vervolgens te ondertekenen.

Nadere informatie

BEGROTINGSFORMULIER. 1. Gegevens aanvrager. Leningnummer : Naam : Naam partner : Adres : Postcode : Plaats : Telefoon overdag : Mobiel : Email :

BEGROTINGSFORMULIER. 1. Gegevens aanvrager. Leningnummer : Naam : Naam partner : Adres : Postcode : Plaats : Telefoon overdag : Mobiel : Email : BEGROTINGSFORMULIER In dit Begrotingsformulier wordt u een aantal vragen gesteld die betrekking hebben op uw financiële huishouding. Aan de hand van deze gegevens zal uw afloscapaciteit worden bepaald.

Nadere informatie