KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE HEFFINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE HEFFINGEN"

Transcriptie

1 KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE HEFFINGEN Kwijtscheldingsverzoek terugzenden naar: Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid Tav invorderingsambtenaar Postbus AA OVERVEEN Gegevens aanvrager Naam: Adres: Postcode/Woonplaats: Geboortedatum: Burgerservicenummer: Gegevens van de aanslagen waarvoor u om kwijtschelding vraagt: Aanslag-/biljetnummer Belastingjaar Voor gemeente

2 1Leefsituatie 1a Welke van de volgende situaties is bij u van toepassing Kruis de juiste optie aan Gehuwd Bent u gehuwd of woont u ongehuwd samen? Oftewel u voert samen met een ander persoon een duurzame gezamenlijke huishouding én deze persoon is niet uw ouder of uw kind Als u duurzaam gescheiden leeft, kunt u uzelf als niet-gehuwd beschouwen Gegevens van uw echtgeno(o)t(e)/partner: Naam en voorletter(s):_ Geboortedatum: BSN-nummer: Ongehuwd samenwonend Eenoudergezin Dit geldt alleen als een of meerdere kinderen jonger dan 18 jaar tot uw gezin behoren, terwijl u als enige ouder met hen samenwoont Alleenstaand Als u een eenoudergezin heeft, met kinderen tussen de 18 en 27 kunt u uzelf als alleenstaande beschouwen 1b Bent u woningdeler? Als u een eigen huishouding heeft, maar u woont wel met anderen in een huis (waarvan u eventueel de lasten deelt), kruist u hier Ja aan Gegevens woningdeler: Naam en voorletter(s): Ja Nee 1c Als tot uw huishouding kinderen jonger dan 18 jaar behoren, vul dan hun gegevens in Naam en voorletters: Geboortedatum: 1d Behoort een andere meerderjarige tot uw huishouding? (bijv een vriend, een vriendin, een familielid, een kennis, uw meerderjarig kind) Naam en voorletter(s): Geboortedatum:

3 !!! Let op! Vul bij vragen 2 t/m 12 de gegevens in van uzelf én van uw echtgeno(o)t(te) of samenwonende partner indien van toepassing Als u woningdeler bent, hoeft u niet de gegevens van de andere woningdeler(s) te vermelden 2 Bank- / girorekeningen, spaargelden, contant geld 2a Uw gegevens of de gemeenschappelijke De gegevens van alleen uw echtgenoot of gegevens van u en uw echtgenoot/samenwonende samenwonende partner en/of de gegevens partner: van andere meerderjarige leden van uw huishouding, die u bij vraag 1d heeft vermeld 2b Saldo Rekeningnr Saldo Rekeningnr Bankrekening Girorekening (Internet)spaarrekening Spaarloonrekening Contant geld, als het meer is dan 250,00 Voeg kopieën bij van de laatste drie complete afschriften! 3 Auto 3a Automerk Type Kenteken Bouwjaar Aankoopsom Aankoopdatum: Hoe heeft u deze aankoop gefinancierd? Bv middels een lening, spaargeld of was de auto een gift: 4 Waarde van andere bezittingen (bij onderhandse verkoop) (Vul de waarde in van antiek, boot, caravan, vakantiehuis, geldswaardige papieren, ed) Soort bezitting Waarde Waarde

4 5 Eigen woning (indien van toepassing) 5a Datum aankoop of verkrijgen van de woning Aankoopsom Huidige verkoopprijs (leeg te aanvaarden) Huidige hypotheekschuld Bedrag hypotheekaflossing per maand Bedrag van de hypotheekrente (exclusief aflossing) Rentepercentage Huidige aflossing aan hypotheekhouder Voeg een kopie van de laatste jaargegevens van de hypotheekbank bij! 6 Huur van woning of kamer (indien van toepassing) 6a Neem over van de laatste huurspecificatie: Huur (zonder aftrek van huurtoeslag) per maand In de huur begrepen stook- en/of servicekosten per maand Kale huur per maand Voeg een kopie van de laatste huurspecificatie bij die u van de huiseigenaar of woningbouwvereniging heeft gekregen (geen bank- of giroafschrift of acceptgirokaart)! Huurtoeslag Voeg een kopie van de laatste beschikking van de belasting dienst bij! 7 Inkomsten uit (kamer)verhuur, kostgangers

5 (Kamer)verhuur per maand Kostganger(s) per maand 8 Loon, pensioen, uitkering(en), ontvangen alimentatie, ed 8a Neem over van de laatste specificatie(s): Voeg een kopie van uw laatste loonstrook bij, geen jaaropgave Let op! Indien u een beurs ontvangt van de Informatie Beheer Groep, verzoek ik u een kopie van de maandelijkse toelagespecificatie mee te sturen waar ook uit blijkt of u hoger- of beroepsonderwijs volgt aanvrager toepassing) partner van aanvrager (indien van Naam werkgever of uitkerende instantie Netto Per 4 weken Per week Per maand Naam werkgever of uitkerende instantie Netto Per 4 weken Per week Per maand 8b Andere inkomsten zoals zorgtoeslag, overwerkvergoeding, onregelmatigheidstoeslag, dertiende maand, bijverdienste, rente of vakantiegeld (laatst ontvangen) Voeg een recente kopie toe van de uitkerende instantie of werkgever Als u deze kopie niet heeft, dan graag een bankafschrift waar het bedrag op staat Soort inkomsten Nettobedrag Nettobedrag per jaar per jaar 8c Ontvangen alimentatie voor de kinderen per maand Andere ontvangen alimentatie per maand 8d Heffingskortingen (die u rechtstreeks ontvangt van de belastingdienst) per maand 8e Algemene heffingskorting minstverdienende partner, toetrederskorting, (aanvullende) ouderkorting, (aanvullende) kinderkorting, (aanvullende) alleenstaande ouderkorting

6 per maand Voeg bij heffingskorting(en) een kopie bij van de voor- en achterzijde van de beschikking(en) van de belastingdienst 9 Premie ziektekosten 9a De maandelijkse premie ziektekostenverzekering voor zover die niet op het loon, het pensioen of de uitkering is ingehouden Voeg een afschrift van de afschrijving bij per maand 10 Betaalde alimentatie 10a 10b 10c Alimentatie betaald voor de kinderen Alimentatie betaald aan vroegere echtgenoot per maand Naam vroegere echtgenoot Voeg een kopie van de laatste overschrijving bij! 11 Andere betalingsverplichtingen of schulden 11a Neem over van de laatste specificatie: Lening bij / schuld aan Openstaan de schuld Aflossing per maand Openstaan de schuld Aflossing per maand 12 Minnelijke- of wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing Vermeld hieronder de gegevens van de schuldbemiddelaar/bewindvoerder en geef aan wanneer een schuldsaneringsregeling tot stand is gekomen

7 13 Nadere toelichting op deze kwijtscheldingsaanvraag Als u dat wilt, kunt u hier een toelichting geven op uw situatie (bijv ziekte, invaliditeit) Naam: Adres: Ondergetekende verklaart dat dit formulier duidelijk en zonder voorbehoud is ingevuld en machtigt de gemeente ter controle van deze gegevens inlichtingen in te winnen bij de Rijksbelastingdienst en/of andere (uitkerende) instanties Postcode/Woonplaats: Telefoon: Datum: Handtekening: Let op! Uw verzoek om kwijtschelding wordt niet in behandeling genomen wanneer u de vragen die op u van toepassing zijn niet volledig heeft ingevuld of wanneer u de gevraagde specificaties niet heeft bijgevoegd Op grond van artikel 33 WBP, is Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid verplicht u te melden dat de - door u verstrekte - gegevens slechts worden gebruikt voor: het kwijtschelden van decentrale belastingen

Verzoek kwijtschelding van gemeentelijke belastingen

Verzoek kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Verzoek kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Afdeling Werk, Inkomen en Zorg, Postbus 168, 1970 AD IJMUIDEN, Bezoekadres: Dudokplein 1, Telefoon: 0255-567200 (Hier niets invullen!) Identiteitsnummer

Nadere informatie

Naam en voorletters: man vrouw Adres: Postcode/woonplaats: Telefoon: E-mailadres: Burgerservicenummer: Geboortedatum:

Naam en voorletters: man vrouw Adres: Postcode/woonplaats: Telefoon: E-mailadres: Burgerservicenummer: Geboortedatum: Verzoekformulier voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 2015 Binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet terugzenden aan: Gemeente Lochem, Antwoordnummer 76, 7240 VB Lochem Informatie

Nadere informatie

Gemeente Ede. Voorwaarden voor kwijtschelding

Gemeente Ede. Voorwaarden voor kwijtschelding Gemeente Ede Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2014 Door dit formulier in te vullen vraagt u de gemeente Ede om kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2014. Dat kan voor: afvalstoffenheffing

Nadere informatie

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen.

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen. Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een uitkering levensonderhoud aanvragen op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb). Wat moet u doen? Vul het

Nadere informatie

Intakeformulier bewind, mentor en/of curatele versie 1.2

Intakeformulier bewind, mentor en/of curatele versie 1.2 Intake formulier Vaneveld Bewindvoering TOELICHTING BIJ HET INTAKEFORMULIER Lees alvorens u het formulier invult aandachtig deze toelichting. Een aanmelding bij Vaneveld bewindvoering wordt alleen dan

Nadere informatie

U heeft (ook) meerderjarige kinderen in huis

U heeft (ook) meerderjarige kinderen in huis 1. Reden aanvraag Inlichtingenformulier bij Aanvraag bijstand (WWB) voor levensonderhoud/bijzondere bijstand Waarvoor vraagt u bijstand aan? 2. Persoonlijke gegevens Naam Adres Postcode + Woonplaats Burgerservicenummer

Nadere informatie

Geregistreerd partnerschap Huwelijk met voorwaarden Huwelijk zonder voorwaarden

Geregistreerd partnerschap Huwelijk met voorwaarden Huwelijk zonder voorwaarden Aanmeldingsformulier Aanmelding voor : Bewindvoering (beschermingsbewind) Budgetbeheer Schuldhulpverlening (schuldenbewind) Curatele Budgetcoaching Mentorschap Naam & voornamen M/V Geboortedatum Burgerservicenummer

Nadere informatie

Aanvraagformulier Schuldhulpverlening

Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Gemeente OEGSTGEEST SOCIALE ZAKEN Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Aanvraagdatum : Aanvraagnummer : Consulent : Instructie: Lees vóór het aanvragen van schuldhulpverlening de bijlagen, waarin een

Nadere informatie

Budget & Bewind. Intakeformulier. Burgerservicenummer : Identiteitsbewijs + nummer : Geldig tot : Nationaliteit : Verblijfsvergunning :

Budget & Bewind. Intakeformulier. Burgerservicenummer : Identiteitsbewijs + nummer : Geldig tot : Nationaliteit : Verblijfsvergunning : Budget & Bewind Postbus 229 5201 AE 's-hertogenbosch T. 06 456 925 70 E info@budget-bewind.nl W www.budget-bewind.nl Intakeformulier A. Persoonsgegevens Naam : Voorletters : Voornamen : Roepnaam : Geslacht

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2013

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2013 Gegevens aangifte Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

Intakeformulier Uitgebreid Budgetbeheer

Intakeformulier Uitgebreid Budgetbeheer Aanmelding voor : Uitgebreid Budgetbeheer Alle informatie invullen alleen indien van toepassing Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer (BSN) Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon

Nadere informatie

Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer. Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer

Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer. Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer Intakeformulier Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomensbeheer Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon Emailadres Gegevens partner

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2015

Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2015 Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2015 Lees voor het invullen van dit formulier eerst de Toelichting goed door. De door u verstrekte gegevens worden in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegegevens

Nadere informatie

aanvraagformulier Schuldregeling vertrouwelijk

aanvraagformulier Schuldregeling vertrouwelijk aanvraagformulier Schuldregeling vertrouwelijk Postbus 2165, 1200 CD Hilversum A. Gegevens aanvrager Registratienummer: 1. Sofinummer: 2. Burgerservicenummer: man 1 vrouw 1 Achternaam (geboortenaam): Voornamen

Nadere informatie

Straat en huisnummer:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer privé:... (geheim / niet geheim) Telefoonnummer werk:...

Straat en huisnummer:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer privé:... (geheim / niet geheim) Telefoonnummer werk:... Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Persoonsgegevens aanvrager Achternaam:.................. Voornaam:.................. Geboorteplaats:.................. Geboorteland:.................. Nationaliteit:

Nadere informatie

Intakeformulier Beschermingsbewind 2015

Intakeformulier Beschermingsbewind 2015 Intakeformulier Beschermingsbewind 2015 Naam & voornamen Geboortedatum BSN M/V Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon E-mail adres Partner gegevens Naam & voornamen Geboortedatum BSN

Nadere informatie

gegevens aangifte inkomstenbelasting

gegevens aangifte inkomstenbelasting Gegevens aangifte inkomstenbelasting Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

2. Adresgegevens Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer:... Mobielnummer:... Bank- of gironummer(s)...

2. Adresgegevens Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer:... Mobielnummer:... Bank- of gironummer(s)... AANMELDFORMULIER 1. Peroonsgegevens Aanvrager Partner Burgerservicenummer:...... Achternaam:...... Voorvoegsels:...... Voornamen:......... Geboorteplaats:...... man 0 vrouw 0 Nationaliteit:...... E-mailadres:......

Nadere informatie

Informatiebrochure over kwijtschelding

Informatiebrochure over kwijtschelding Informatiebrochure over kwijtschelding 1. Algemeen In de gemeente Boxtel bestaat de mogelijkheid om van bepaalde belastingen kwijtschelding te krijgen. In deze brochure treft u de nodige informatie aan.

Nadere informatie

BeBuB - Mark de Beer - Samen op zoek naar een oplossing

BeBuB - Mark de Beer - Samen op zoek naar een oplossing FORMULIER AANVRAAG BUDGETBEHEER BeBuB - Mark de Beer - Hoe vraagt u aan? U vraagt beschermingsbewind en/of budgetbeheer aan door: dit formulier volledig en naar waarheid in te vullen. het formulier op

Nadere informatie

Intakeformulier Huub Hoogeveen

Intakeformulier Huub Hoogeveen Intakeformulier Huub Hoogeveen Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomstenbeheer Naam & voornamen Geboortedatum Sofi-nummer M/V Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon Emailadres Gegevens

Nadere informatie

Aanvraagformulier schuldhulpverlening

Aanvraagformulier schuldhulpverlening Aanvraagformulier schuldhulpverlening Persoonsgegevens aanvrager Achternaam: Voornaam: Geboorteplaats: Geboorteland: Nationaliteit: Geslacht: BSN nummer: Anders (verblijfsstatus): Soort legitimatiebewijs:

Nadere informatie

Aanvraagformulier Schuldhulpverlening

Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Gemeente s-hertogenbosch CWS / AMSZ / Team Schuldhulpverlening / Gemeentelijke Kredietbank Postbus 12345, 5200 GZ s-hertogenbosch tel: (073) 615 93 93 @ Persoonlijke

Nadere informatie

Aanvraag beschermingsbewind of inkomensbeheer

Aanvraag beschermingsbewind of inkomensbeheer Aanvraag beschermingsbewind of inkomensbeheer Persoonlijke gegevens Gegevens aanvrager Naam Voornamen Geboortedatum Geboorteplaats Geslacht Nationaliteit Burgerservicenummer Gegevens partner Naam Voornamen

Nadere informatie

Voorletters Naam Geboortedatum Burgerservicenummer

Voorletters Naam Geboortedatum Burgerservicenummer Aanvraagformulier voor cliënten, u kunt dit formulier uitprinten of hem invullen en direct via de website versturen. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. AANVRAAG BESCHERMINGSBEWIND of INKOMENSBEHEER

Nadere informatie

Intakeformulier Solingen Beschermingsbewind

Intakeformulier Solingen Beschermingsbewind 1 Intakeformulier Solingen Beschermingsbewind Aanmelding voor : Beschermingsbewind Datum intake Inkomensbeheer Gegevens aanvrager Naam & voornamen Geboortedatum BSN-nummer Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer

Nadere informatie

AANMELDINGS- EN INTAKEFORMULIER INKOMENSBEHEER

AANMELDINGS- EN INTAKEFORMULIER INKOMENSBEHEER AANMELDINGS- EN INTAKEFORMULIER INKOMENSBEHEER Dit aanmeldformulier bestaat uit acht stappen. Als u vragen heeft over het invullen van dit formulier, kunt u contact opnemen met Heine Beschermingsbewind

Nadere informatie

Toelichting Aanvraag tegemoetkoming kosten kinderopvang

Toelichting Aanvraag tegemoetkoming kosten kinderopvang Gemeente Haarlem Hoofdafdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid Toelichting Aanvraag tegemoetkoming kosten kinderopvang Wordt door de Afdeling ingevuld. Klantnummer Werkproces KM-code BSN/sofinummer Waarom

Nadere informatie

1/9 INTAKE FORMULIER. 1.Persoonsgegevens Aanvrager Partner. Achternaam. Voorvoegsels. Voornamen. Geslacht. Geboortedatum. Adres. Postcode.

1/9 INTAKE FORMULIER. 1.Persoonsgegevens Aanvrager Partner. Achternaam. Voorvoegsels. Voornamen. Geslacht. Geboortedatum. Adres. Postcode. 1.Persoonsgegevens Aanvrager Partner Achternaam Voorvoegsels Voornamen Geslacht Geboortedatum Adres Postcode Woonplaats Burgerservicenummer Telefoonnummer E-mail adres Geboorteplaats Nationaliteit Identiteitsbewijs

Nadere informatie