Seashell School Nederlands onderwijs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Seashell School Nederlands onderwijs"

Transcriptie

1 Seashell School Nederlands onderwijs

2 Inhoud Voorwoord De school Over de school Het team NTC Wat is NTC-onderwijs Toelating Schooltijden De methoden Huiswerk Voorzieningen op de NTC leslocatie Aanmelden De plaatsing van een kind op school Zorgverbreding Cito-toetskalender Informatievoorziening Informatievoorziening aan ouders Betrokkenheid van ouders Vertrekkende leerlingen Contactgegevens Contactgegevens school Contactgegevens externe personen

3 Een woord vooraf Voor u ligt de schoolgids over het Nederlandse taal en cultuur programma van Seashell School. Seashell School geeft een Engelstalige schoolgids uit waarin het grootste deel van het onderwijs wordt behandeld. Dit Nederlandstalig supplement van de schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het Nederlandse Taal en Cultuur (NTC) programma voor leerlingen die Nederlands als moedertaal of tweede taal spreken. Tijdens het schooljaar 2010/2011 heeft Seashell School, in samenspraak met Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (Stichting NOB), Shell Education en Fieldwork, besloten om ingaande februari 2011 de Nederlandse stroom samen te voegen met de internationale stroom. Voor de Nederlandstalige leerlingen werd vanaf die datum de mogelijkheid om het Nederlandse taal en cultuur programma te volgen. Op dit moment krijgen de leerlingen 3 ½ uur Nederlandse taal en cultuur per week. Omdat Seashell School minder dan 10 Nederlandse leerlingen heeft is ons in het schooljaar medegedeeld dat we geen officiele NTC locatie kunnen zijn. Wij volgen het NTC programma volgens de richtlijnen van het SNOB. Wij hopen dat uw kind een fijne tijd heeft op Seashell School. Aarzel niet om ons bij bezorgdheid, vragen of juist positieve bevindingen aan te spreken. Ouders en team samen moeten proberen om de kwaliteit van het onderwijs zo hoog mogelijk te houden. Bij vragen kunt u altijd terecht bij de leerkracht. Wij hopen dat u de informatie in deze schoolgids duidelijk en bruikbaar vindt.

4 Over de school Seashell School is een Shell-school. De ouders van onze kinderen zijn werkzaam in de olie- en gasindustrie. Het komt niet vaak voor dat een leerling zijn of haar hele basisschoolloopbaan bij ons volgt. De leerlingen verhuizen regelmatig van de ene Shell posting naar een andere. Ons NTC programma heeft dan ook als doelstelling steeds aan te sluiten bij de scholen voor basis- en vervolgonderwijs op andere Shell-scholen en scholen in Nederland. Een goed onderling overleg tussen de Shell-scholen is van groot belang. Alle Shell NTC-scholen werken volgens een officieel raamplan. Dit document geeft de algemene richtlijnen, welke door elke school afzonderlijk worden uitgewerkt tot een schoolplan. Alle Shell NTCscholen bieden per leerjaar zoveel mogelijk dezelfde leerstof aan en maken daarbij gebruik van de in het raamplan vermelde methodes en werkwijzen. Op deze manier wordt een soepele overgang van de ene Shell-school naar de andere bevorderd. De Shell NTC-scholen maken gebruik van die methoden, welke hanteerbaar zijn voor zowel grote als kleine scholen, die voldoen aan de doelstellingen en eisen van de wet en waarmee de kinderen een goed taalniveau behalen. Hierdoor zouden ze op ieder schooltype in Nederland zo goed mogelijk moeten kunnen functioneren en relatief weinig aanpassingsproblemen moeten hebben. Het team Gezien de schoolgrootte heeft Seashell School slechts 1 NTC leerkracht. Diaan Vis-Hemelsoet is een volledig bevoegd leerkracht en werkzaam op de Internationale afdeling van Seashell School. Daarnaast verzorgt zij de NTC- lessen.

5 Wat is NTC onderwijs Nederlandse Taal en Cultuur richt zich voornamelijk op de Nederlandse taalontwikkeling van het kind. Tijdens de taallessen werken we aan spreken en luisteren, lezen, schrijven, spelling en taalbeschouwing. Hiervoor gebruiken we methoden die verderop in deze gids worden toegelicht. Er wordt niet meer dan 4 uur per week Nederlandse taal en cultuur aangeboden. De lessen Nederlandse cultuur beogen het instandhouden en versterken van de verbondenheid met de Nederlandse cultuur om een succesvolle terugkeer naar Nederland te bevorderen. Per week wordt gemiddeld een half uur besteed aan het cultuuronderwijs met behulp van de methode Nederland in Zicht. Daarnaast spelen we in op actuele culturele activiteiten in Nederland zoals Sinterklaas en Koninginnedag. Toelating Het NTC onderwijs kent 3 taalrichtingen, te weten: taalrichting 1: bij het kind wordt thuis Nederlands als eerste taal gesproken, de leerling heeft een vergelijkbaar niveau met leerlingen in Nederland. taalrichting 2: één van de ouders heeft Nederlands als moedertaal en spreekt thuis zoveel mogelijk Nederlands met het kind. De leerling heeft een vergelijkbaar niveau met leerlingen in Nederland met een maximale achterstand van 2 jaar. taalrichting 3: er is affiniteit met de Nederlandse taal maar Nederlands wordt thuis vrijwel niet gesproken. De leerling heeft meer dan 2 jaar achterstand met leerlingen in Nederland. Onze school biedt taalrichting 1 en 2 aan en hiermee wordt begonnen in groep 3. Het NTC programma wordt alleen aangeboden aan leerlingen van Seashell School waarvan de ouders werkzaam zijn bij OmanLNG. Schooltijden Om ervoor te zorgen dat de leerlingen zo min mogelijk missen van het internationale programma op Seashell School wordt een deel van het NTC programma gegeven tijdens de lessen Additional Language. Tijdens deze lessen krijgen de andere kinderen op school Franse les. De overige uren worden na schooltijd gegeven.

6 De methoden In groep 3 werken we met de methode De Leessleutel. Bij binnenkomst in groep 3 wordt door toetsing vastgesteld op welk niveau een leerling kan instromen in de methode. In groep 4 t/m 8 werken we met de methodes Taaljournaal, Nieuwsbegrip en voor technisch leesonderwijs gebruiken we de map van Henk Rebel. Huiswerk Vanaf groep 3 verwachten we van de kinderen dat zij viermaal per week thuis lezen en een leeslogboek bijhouden. Verder kunnen de kinderen huiswerk krijgen om de leerstof die op school is aangeboden te oefenen of als de leerstof nog niet voldoende wordt beheersd dit extra te oefenen. Wij stellen het zeer op prijs als ouders hun kinderen stimuleren bij het maken van hun huiswerk. Mocht u vragen hebben over de inhoud van het huiswerk of de manier waarop deze hulp gegeven kan worden, dan kunt u altijd bij de leerkracht terecht. Voorzieningen op de NTC-leslocatie Onze leslocatie is een onderdeel van Seashell School en kan gebruik maken van een leslokaal in de school. Ook kunnen we gebruik maken van alle voorzieningen binnen de school zoals een smartboard en de computers met internet. Er is een bibliotheek met Nederlandse prentenboeken, leesboeken, informatie boeken en leesboeken op AVI niveau.

7 De plaatsing van een kind op school Alle leerlingen van Seashell School van Nederlandstalige ouders die werkzaam zijn voor OMANLNG kunnen worden toegelaten tot het NTC programma van Seashell School. Bij binnenkomst van een nieuwe leerling zullen de ouders door het hoofd van de school worden voorgesteld aan de NTC-leerkracht. Van het leerlingendossier dat door het hoofd van de school zal worden aangelegd, zullen gegevens worden overgenomen wanneer deze van belang kunnen zijn voor het NTC programma, zoals rapport- en toetsgegevens van de Nederlandse taalvaardigeheden. Als een leerling elders NTC-onderwijs heeft gevolgd, zijn genoemde gegevens doorgaans beschikbaar. Bij leerlingen die afkomstig zijn van het internationaal onderwijs zonder NTC-onderwijs ontbreken dergelijke gegevens vaak. De NTC-leerkracht verzamelt dan gegevens op basis van observaties en eventueel toetsen (Taaltoets Alle Kinderen). Als alle gegevens zijn verzameld zal er een gesprek plaatsvinden met de NTC leerkracht om de wederzijdse verwachtingen te bespreken. Zorgverbreding Met zorgverbreding wordt bedoeld dat we alle kinderen proberen te begeleiden op hun eigen niveau. Extra verdiepende leerstof voor kinderen die verder zijn dan de gemiddelde leerling in een groep en extra hulp aan kinderen die de leerstof van de groep niet kunnen bijhouden. Via toetsen en observaties worden de vorderingen van de leerlingen bijgehouden. Om de zorgverbreding zo goed mogelijk uit te kunnen voeren maakt de school gebruik van een CITO Leerlingvolgsysteem (afgekort LVS). In dit systeem wordt ieder kind tijdens de gehele loopbaan op school gevolgd. Afname vindt plaats volgens een toetskalender. Door middel van diverse (zowel methodegebonden als Cito-) toetsen wordt bekeken hoe uw kind in zijn/haar ontwikkeling staat. Dit wordt dan in het LVS bijgehouden. De school verzamelt en bewaart deze gegevens gedurende de hele schooltijd van uw kind. Bij uitschrijving gaan deze gegevens mee met de ouders naar de volgende school, nadat er een afsluitend gesprek is geweest.

8 Indien noodzakelijk worden specifieke spelling- of leesprogramma s samengesteld. Deze worden door de leerkracht opgesteld, uitgevoerd en vastgelegd in de vorm van een handelingsplan. De leerkracht bespreekt dit handelingsplan met de ouders van het kind. Toetskalender van de Cito-toetsen voor : september oktober november december januari februari maart april mei juni LOVS DMT en AVI Leestechniek & Leestempo (oud) 7 (optie 1) 8 LOVS Technisch lezen (nieuw) (optie 2) LOVS Begrijpend lezen LOVS Spelling (nieuw) SVS Spelling (oud) 8 Leeswoordenschat (oud) LOVS Woordenschat (nieuw) Entreetoets 7 Eindtoets Basisonderwijs 8

9 Informatievoorziening aan ouders Naast de informatie die Seashell School geeft aan de ouders is er aan het begin van het schooljaar een informatiebijeenkomst voor de ouders waarvan de kinderen het NTC programma volgen. Tijdens deze avond krijgen de ouders uitleg over het NTC programma en is er gelegenheid om de methoden te bekijken. Driemaal per jaar zal er bij het rapport van Seashell School ook een rapport zitten over de Nederlandse taal. Vanaf September 2012 zal er een maandelijks overzicht van de leerdoelen voor die maand met naar huis gaan. Ouders worden tijdig op de hoogte gesteld van educatieve problemen van hun kinderen. Zonodig zullen er extra gesprekken met de betreffende ouders worden gehouden om de ontwikkeling van het kind te bespreken. Uiteraard is er altijd gelegenheid om bij vragen of zorgen een afspraak met de leerkracht te maken. Betrokkenheid van de ouders Contacten met ouders zijn erg belangrijk ter ondersteuning van het Nederlands leren. Het advies van de school aan de ouder(s) is om thuis zoveel mogelijk Nederlands te spreken en daarnaast de Nederlandse taal en cultuur zo actief mogelijk te blijven ondersteunen. Gedacht kan dan worden aan het laten lezen van jeugdtijdschriften en jeugdliteratuur, het bekijken van Nederlandse video s, dvd s en het aanschaffen van ondersteunend computermateriaal. Vertrekkende leerlingen Alle kinderen krijgen bij het verlaten van de school een onderwijskundig rapport. Voor leerlingen die aan het eind van groep 8 het voortgezet onderwijs in Nederland gaan volgen zijn er kwaliteitskaarten van scholen van de desbetreffende regio beschikbaar. Deze kaarten zijn in te zien via de site van de Inspectie van het Onderwijs Na de Cito-eindtoets worden resultaten en schooladvies met de ouders besproken en volgt het uiteindelijke schooladvies.

10 Contact gegevens School Postadres Seashell School: Seashell School PO Box Sur Oman Telefoon/fax: Website: in ontwikkeling Head of Seashell School: Leerkracht NTC: Externe personen Robin Belles (WCL) WCL

Schoolgids 2010-2011. Ecole Yenzi. NTC-stroom

Schoolgids 2010-2011. Ecole Yenzi. NTC-stroom Schoolgids 2010-2011 Ecole Yenzi NTC-stroom 1 NEDERLANDSE TAAL EN CULTUUR APPENDIX Inhoudsopgave 0 Een woord vooraf 1 Waar de school voor staat 2 De organisatie van het onderwijs 3 De zorg voor kinderen

Nadere informatie

2012-2013 Ecole Yenzi Schoolgids. Nederlandse Taal en Cultuur

2012-2013 Ecole Yenzi Schoolgids. Nederlandse Taal en Cultuur 2012-2013 Ecole Yenzi Schoolgids Nederlandse Taal en Cultuur Inhoud Inleiding 4 1. De school: wie, wat waar 5 2. Waar de school voor staat 5 3. Onderwijs 10 4. Volgen van de ontwikkeling van leerlingen

Nadere informatie

2013-2014 Ecole Yenzi Schoolgids. Nederlandse Taal en Cultuur

2013-2014 Ecole Yenzi Schoolgids. Nederlandse Taal en Cultuur 2013-2014 Ecole Yenzi Schoolgids Nederlandse Taal en Cultuur Inhoud Inleiding 3 1. De school: wie, wat waar 4 2. Waar de school voor staat 4 3. Onderwijs 9 4. Volgen van de ontwikkeling van leerlingen

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur Evaluatie 10-04-2017 Versie: 1 10-04-2017 19-04-2017 Jaarlijks, 04-2018 5 blz. Samenvatting; In dit

Nadere informatie

Protocol. Verwijzing

Protocol. Verwijzing Protocol Verwijzing Inhoudsopgave Inleiding 3 Het volgen van de ontwikkeling 4 Verslaggeving van gegevens over leerlingen 4 Naar het voortgezet onderwijs 4 Vervroegd naar het voortgezet onderwijs 5 Stappenplan

Nadere informatie

Informatieavond groep 8 A/B. Welkom!

Informatieavond groep 8 A/B. Welkom! Informatieavond groep 8 A/B Welkom! Inhoud Huiswerk Afscheidsavond Snappet Voortgezet onderwijs Eindtoets groep 8 Sociale media - Dicteewoorden - Huiswerkblad Huiswerk - Nieuwsbegrip (beide lessen!) -

Nadere informatie

Begeleiding op basis van meten en observatie

Begeleiding op basis van meten en observatie Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender Advisering overgang van kleutergroepen naar groep

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

Beste ouder(s) / verzorger(s),

Beste ouder(s) / verzorger(s), Beste ouder(s) / verzorger(s), Het NTC-onderwijs van the Nederlandse Inter-community School (NIS) is altijd in ontwikkeling. De schoolgids helpt bij het inzichtelijk maken van de wijze waarop onze school

Nadere informatie

Schoolgids NTC - onderwijs 2015 2016. Netherlands Inter-community School. Jakarta

Schoolgids NTC - onderwijs 2015 2016. Netherlands Inter-community School. Jakarta Schoolgids NTC - onderwijs 2015 2016 Netherlands Inter-community School Jakarta Inhoudsopgave 1. Schets van onze school 4 2. Waar de school voor staat 5 3. NTC - onderwijs 6 4. Aanname- en voortgangsbeleid

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ Groep 8 Groepsleider: Groepsleider: Bert van der Lijn Janna van der Meer (op 16 vrijdagen) Weekopening / Dagopening: De week/dag wordt kort doorgenomen. Belangrijke mededelingen

Nadere informatie

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016 WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ Groep 8 Groepsleider: Bert van der Lijn (op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdagochtend) Groepsleider: Siete Horjus (op vrijdagmiddag) Groepsleider: Sjoukje Meijer/Kim

Nadere informatie

Opbrengsten 2013-2014 na januari toetsing

Opbrengsten 2013-2014 na januari toetsing Opbrengsten 2013-2014 na januari toetsing Maart 2014 1 Toets uitslagen 1.1 Cito Eindtoets Jaar Ondergrens Landelijk gemiddelde Bovengrens Schoolscore 2006-2007 533,6 534,8 536,0 536,9 2007-2008 533,7 534,9

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

b. Er is indien nodig mondeling overleg met voorschoolse voorziening en eventueel school van herkomst.

b. Er is indien nodig mondeling overleg met voorschoolse voorziening en eventueel school van herkomst. Ontwikkelingslijn: Ontwikkelingsveld 2: Eigenaren: Planningssysteem a. Leerlingvolgsysteem (LVS) b. Instroom leerlingen Anja van Manen en Marian Brands Doel a. Het signaleren en registreren van de vorderingen

Nadere informatie

Protocol. Overstap po-vo

Protocol. Overstap po-vo Protocol Overstap po-vo Totstandkoming van het basisschooladvies Stap 1. Afname Entreetoets Wanneer Groep 7 April/Mei Toelichting De Entreetoets wordt afgenomen. Deze toets geeft ons naast de reguliere

Nadere informatie

DWARSDOORSNEDE groep 1 en 2

DWARSDOORSNEDE groep 1 en 2 Bijlage 3: Opbrengsten en analyses Gerardus Majellaschool 2015-2016 DWARSDOORSNEDE groep 1 en 2 De toetsen in groep 1 en 2 zijn erg onvoorspelbaar en komen vaak niet overeen met het beeld dat de leerkrachten

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Als team van WSKO basisschool Het Kompas vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust

Nadere informatie

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Inleiding Doubleren op de Wiekslag kan worden omschreven als: Een proces waarbij in de groepen 1 t/m 4 een situatie is ontstaan, waarbij de ontwikkeling van een

Nadere informatie

Protocol PO-VO: leerjaar 8 naar het voortgezet onderwijs

Protocol PO-VO: leerjaar 8 naar het voortgezet onderwijs Protocol PO-VO: leerjaar 8 naar het voortgezet onderwijs In dit protocol geven wij aan hoe de overgang van leerjaar 8 naar het voortgezet onderwijs verloopt, hoe het schooladvies tot stand komt en wat

Nadere informatie

Omschrijving kwaliteitstandaard vvto Indicator nvt cruciaal

Omschrijving kwaliteitstandaard vvto Indicator nvt cruciaal Kijkwijzer EarlyBird De kwaliteitstandaard vvto Engels is bedoeld om de kwaliteit van het vvto te beoordelen en te helpen verbeteren. Deze kwaliteitstandaard is als volgt opgebouwd: - De standaarden zijn

Nadere informatie

Zorgplan van de Larense Montessorischool

Zorgplan van de Larense Montessorischool Zorgplan van de Larense Montessorischool Vooraf Het zorgplan van de Larense Montessorischool beschrijft de zorgstructuur van de school. Het doel is ervoor te zorgen dat problemen van leerlingen zo vroeg

Nadere informatie

Zaterdagschool STICHTING HET SUCCES

Zaterdagschool STICHTING HET SUCCES STICHTING HET SUCCES Zaterdagschool SCHOOLGIDS STUDIEONDERSTEUNING VOOR: - Basisschool; cito, entree & groep 3 t/m 8 - Voorgezet onderwijs - Volwassene - Brede school activiteiten WWW.STICHTINGHETSUCCES.NL

Nadere informatie

Naar de brugklas. Informatie voor ouders over de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs in Amsterdam, schooljaar 2014-2015.

Naar de brugklas. Informatie voor ouders over de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs in Amsterdam, schooljaar 2014-2015. Naar de brugklas Informatie voor ouders over de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs in Amsterdam, schooljaar 2014-2015. Inleiding In het schooljaar 2014-2015 gaat uw kind van

Nadere informatie

NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl

NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl Opbrengsten Bijlage Schoolgids 2012-2013 Onze opbrengsten Schooljaar 2012-2013 Inleiding Of we goed onderwijs bieden

Nadere informatie

CBS De Wegwijzer Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8

CBS De Wegwijzer Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8 CBS De Wegwijzer Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8 Datum eerste versie n.v.t. Datum laatste versie 17-11-2014 Documenteigenaar Team CBS De Wegwijzer Datum volgende toetsing Schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

CBS De Akker Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8

CBS De Akker Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8 CBS De Akker Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8 Datum eerste versie 03-12-2011 Datum laatste versie 04-06-2015 Documenteigenaar Team CBS De Akker Datum volgende toetsing Schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

Overgangsnormen die gelden van groep 1 naar groep 2 en vervolgens naar groep 3 2015-2016

Overgangsnormen die gelden van groep 1 naar groep 2 en vervolgens naar groep 3 2015-2016 Overgangsnormen die gelden van groep 1 naar groep 2 en vervolgens naar groep 3 2015-2016 Overgangsnormen die gelden van groep 1 naar groep 2 en vervolgens naar groep 3 Het doel van dit protocol is om alle

Nadere informatie

Uw kind heeft moeite met lezen Wat kunt u van De Noordkaap verwachten?

Uw kind heeft moeite met lezen Wat kunt u van De Noordkaap verwachten? Uw kind heeft moeite met lezen Wat kunt u van De Noordkaap verwachten? 1 Inhoud Voorwoord... 3 1 Leesproblemen... 4 2 Mogelijk dyslexie... 4 2.1. De dagelijkse lespraktijk.... 4 2.2: De stappen die genomen

Nadere informatie

Protocol schooladvies groep 8

Protocol schooladvies groep 8 Protocol schooladvies groep 8 Augustus 2016 PROCEDURE SCHOOLADVIES GROEP 8 INLEIDING De overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs (VO) is een belangrijke stap. Tenslotte willen we graag

Nadere informatie

Doublure protocol Groep 1 t/m 8

Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Protocol Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij voor deze procedure onderstaand stappenplan: o De groepsleerkracht

Nadere informatie

Groep 7 Boerenpad. Groep 7 Boerenpad

Groep 7 Boerenpad. Groep 7 Boerenpad Groep 7 Boerenpad Groep 7 Boerenpad Informatieavond groep 7 Leerkracht van deze groep: Bas Zijderveld Algemene informatie Veel nieuwe leerstof. Goede werkhouding. Leren plannen (agenda). Repetities. Huiswerk/werkbladen

Nadere informatie

Informatie avond. ouders groep 4 Ichthusschool schooljaar 2014-2015

Informatie avond. ouders groep 4 Ichthusschool schooljaar 2014-2015 Informatie avond ouders groep 4 Ichthusschool schooljaar 2014-2015 Even voorstellen Natascha de Jong maandag, donderdag en vrijdag. ndjong@ichthusbaambrugge.nl Jorne van Ginkel dinsdag en woensdag (eindstage).

Nadere informatie

Protocol Voortgezet Onderwijs november 2014. Protocol Voortgezet Onderwijs

Protocol Voortgezet Onderwijs november 2014. Protocol Voortgezet Onderwijs Protocol Voortgezet Onderwijs november 2014 Protocol Voortgezet Onderwijs Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 2 Beleid t.a.v. de overgang van groep 8 naar het Voortgezet Onderwijs... Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

4. De zorg. 4.1 De gewone zorg en het leerlingvolgsysteem

4. De zorg. 4.1 De gewone zorg en het leerlingvolgsysteem 4. De zorg 4.1 De gewone zorg en het leerlingvolgsysteem Ieder kind is anders en iedereen moet voldoende aandacht krijgen. Om de vorderingen bij te houden gebruiken wij observatielijsten en toetsen. Bij

Nadere informatie

Beleid Schooladvies. Irene Verbeet Directeur

Beleid Schooladvies. Irene Verbeet Directeur 2015-2019 Beleid Schooladvies Irene Verbeet Directeur Inhoudsopgave Inleiding... 2 Opstellen schooladvies... 2 Stappenplan... 2 Groep 7... 2 Groep 8... 3 De voorbereiding van de kinderen op de overgang

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Dé kans om de Nederlandse taal & cultuur goed bij te houden! Nederlandse Taal & Cultuur Onderwijs Rio de Janeiro Inleiding WelkombijDeRioranjeSchool! MettrotspresenterenwijudeeersteschoolgidsvoordelessenNederlandseTaalenCultuur.

Nadere informatie

Protocol Herfstleerlingen

Protocol Herfstleerlingen Protocol Herfstleerlingen Procedure voor herfstleerlingen in groep 1 Wat te doen Activiteiten Betrokkenen Tijdpad 1.Signalering en leggen de procedure uit over de ontwikkeling en de vorderingen van het

Nadere informatie

Protocol overgang PO VO

Protocol overgang PO VO Protocol overgang PO VO In dit protocol beschrijven we hoe op onze school de overgang van het basisonderwijs (PO) naar het voortgezet onderwijs (VO) is geregeld. Het traject start in groep 7 en loopt door

Nadere informatie

S.N.O.J. Stichting Nederlands Onderwijs Japan

S.N.O.J. Stichting Nederlands Onderwijs Japan S.N.O.J. Stichting Nederlands Onderwijs Japan Schoolgids voor basis- en middelbaar onderwijs 2011-2012 SNOJ schoolgids 2011-2012 1 Inhoudsopgave 1 De school 4 1.1 Naam en locatie van de school 4 1.2 Directie

Nadere informatie

Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij het onderstaand stappenplan:

Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij het onderstaand stappenplan: Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs Rhenen Protocol besluitvorming omtrent bevorderen en doubleren. Algemeen Op de Ericaschool en De Springplank wordt gewerkt met een leerstofjaarklassensysteem.

Nadere informatie

Hieronder volgt een uitleg van de doelgroep met de daarbij horende aanpassingen.

Hieronder volgt een uitleg van de doelgroep met de daarbij horende aanpassingen. Protocol aangepaste toets afname. Ten aanzien van de standaardprocedure die gehanteerd wordt bij de afname van de methode gebonden toetsen en de CITO toetsen kunnen een aantal aanpassingen gemaakt worden.

Nadere informatie

Afspraken mbt protocol dyslexie Van Dijckschool Bilthoven. Inhoudsopgave:

Afspraken mbt protocol dyslexie Van Dijckschool Bilthoven. Inhoudsopgave: 11-12-2007 Inhoudsopgave: 1. Dyslexie...3 1.1 Wat is het dyslexieprotocol?...3 1.2 Doel van het Protocol Dyslexie....3 1.3 Inhoud van het protocol...3 2. Preventie en interventiehandelingen...4 2.1 Groep

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Op onze school vinden wij het goed informeren van ouders belangrijk. Zoals bekend werken wij met het leerlingvolgsysteem ParnasSys waar ook een ouderportaal

Nadere informatie

Toetsprotocol Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 17 maart 2016

Toetsprotocol Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 17 maart 2016 Toetsprotocol Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 17 maart 2016 Inhoudsopgave Doelstelling Blz. 3 Leeswijzer Blz. 3 1. Welke toetsen van het Cito leerlingvolgsysteem nemen we af? Blz. 4 2. Hoe

Nadere informatie

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens Na de basisschool Nieuwe afspraken over de overstap Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven Welke opleidingen zijn er? Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze?

Nadere informatie

Rijnlands Lyceum Muscat

Rijnlands Lyceum Muscat Nieuwsbrief oktober 2012 Rijnlands Lyceum Muscat Met veel plezier presenteer ik u de eerste Nieuwsbrief van dit schooljaar. Het RLM-team is vol enthousiasme begonnen aan het nieuwe schooljaar en voor de

Nadere informatie

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs Welkom op Naar het voortgezet onderwijs Een homogene klas Meerdere vakdocenten Andere mensen Meer vakken Meer lokalen Meer boeken Meer huiswerk Andere verantwoordelijkheden Andere lestijden Pauzeren op

Nadere informatie

Informatieavond groep 5. Anita Buijs (ma en di) Inge van Doorn (wo,do en vrij)

Informatieavond groep 5. Anita Buijs (ma en di) Inge van Doorn (wo,do en vrij) Informatieavond groep 5 Anita Buijs (ma en di) Inge van Doorn (wo,do en vrij) Taal - Woordenschat: Met woorden in de weer - Taal verkennen - Schrijven - Spreken en luisteren -Nieuwsbegrip Verschillende

Nadere informatie

Indicatoren onderwijsinspectie 1. De school kent gunstige voorwaarden voor de begeleiding van kinderen.

Indicatoren onderwijsinspectie 1. De school kent gunstige voorwaarden voor de begeleiding van kinderen. Indicatoren onderwijsinspectie 1. De school kent gunstige voorwaarden voor de begeleiding van kinderen. De school heeft de zorg en begeleiding structureel georganiseerd. De school zet interne en externe

Nadere informatie

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen beschikken over zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op de om tot een goed advies te

Nadere informatie

Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen Vastgesteld op 12 november 2014 Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming

Nadere informatie

Agenda december - januari NIEUWSBRIEF NR 11 JAARGANG 4 19 December donderdag Alle groepen kerstviering

Agenda december - januari NIEUWSBRIEF NR 11 JAARGANG 4 19 December donderdag Alle groepen kerstviering Agenda december - januari NIEUWSBRIEF NR 11 JAARGANG 4 19 December donderdag Alle groepen kerstviering 21 December vrijdag Kerstvakantie begint om 12.15 uur 25 & 25 December Eerste & Tweede kerstdag Woensdag

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016 NTC DAKAR

Schoolgids 2015-2016 NTC DAKAR Schoolgids 2015-2016 NTC DAKAR Inhoud Vooraf... 3 1 De school... 4 1.1 contactgegevens... 4 1.2 Schoolorganigram... 4 1.3 Wie is wie... 4 1.3.1 De leerkracht... 4 1.3.2 Directeur... 4 1.3.3 Het bestuur...

Nadere informatie

Informatie groep 7&8

Informatie groep 7&8 Informatie groep 7&8 Even voorstellen Ma en vr juf Sanne Di wo do juf Joyce Ma Di Wo en Do meester Lorenzo Ma en Di komt binnenkort juf Mirjam (stagiaire onderwijsassistent) Taal en Spelling Voorbereiding

Nadere informatie

SCHOOLGIDS T HORNBILLNEST

SCHOOLGIDS T HORNBILLNEST SCHOOLGIDS T HORNBILLNEST Plaats en land: Soort onderwijs: Miri, Maleisië NTC Schooljaar 2015/2016 Schoolgids jaar 2015-2016 pagina 1 / 34 Woord vooraf Welkom bij de t Hornbilnest, de school voor Nederlandse

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK RIJNLANDS LYCEUM MUSCAT, NTC-PO NASCHOOLS

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK RIJNLANDS LYCEUM MUSCAT, NTC-PO NASCHOOLS RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK RIJNLANDS LYCEUM MUSCAT, NTC-PO NASCHOOLS School : Rijnlands Lyceum Muscat, NTC-po naschools Plaats : Muscat - Oman - Oman BRIN-nummer : 28NR Onderzoeksnummer : 125100 Datum

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014. Schoolgids NTC-PO schooljaar 2013-2014 1

Schoolgids 2013-2014. Schoolgids NTC-PO schooljaar 2013-2014 1 Schoolgids 2013-2014 Schoolgids NTC-PO schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord Geachte ouders, September 2013 Op woensdag 27 juni 2012 is er een einde gekomen aan 46 jaar Nederlands dagonderwijs aan de PDO

Nadere informatie

Informatieboekje groep 8 schooljaar Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 8 schooljaar Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 8 schooljaar 2014-2015 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Beste ouders, Dit jaar zal er een belangrijke keuze gemaakt moeten worden. Naar welke school gaat uw zoon/dochter volgend

Nadere informatie

Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4

Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 September Oktober November * KIJK registratie * KIJK registratie signaleringslijst gr.2 (zie zorgmap) * Herfstsignalering signaleringslijst gr.3 (zie zorgmap) December Januari

Nadere informatie

Schoolgids

Schoolgids Schoolgids 2011-2012 Inhoudsopgave Een woord vooraf 4 Hoofdstuk 1 De school 5 1.1. De naam van de school 5 1.2. Coördinatie 5 1.3. Samenstelling van het bestuur 5 1.4. Situering van de school 5 1.5. Schoolgrootte

Nadere informatie

Informatieboekje groep 8 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool De Lispeltuut

Informatieboekje groep 8 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool De Lispeltuut Informatieboekje groep 8 schooljaar 2015-2016 Samenwerkingsschool De Lispeltuut Oostkapelle, september 2015 Beste ouders, Dit jaar zal er een belangrijke keuze gemaakt moeten worden. Naar welke school

Nadere informatie

Schoolgids

Schoolgids Schoolgids 2016-2017 Inhoudsopgave Een woord vooraf... 4 1 De school... 5 1.1 Organisatie... 5 1.2 Schoolgrootte, locatie en populatie... 6 1.3 Missie en visie van onze school... 7 1.4 Uitgangspunten...

Nadere informatie

Stichting De Nederlandse School De Kangoeroe. Sydney, mei 2014

Stichting De Nederlandse School De Kangoeroe. Sydney, mei 2014 Stichting De Nederlandse School De Kangoeroe Sydney, mei 2014 Een woord vooraf Dit is de schoolgids 2014 van de Stichting De Nederlandse School De Kangoeroe. Deze schoolgids bevat algemene informatie over

Nadere informatie

Beleid uitstroom leerlingen groep 8

Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Oktober 2014 Marion Kersten Inhoud Inleiding... 3 Het adviseringstraject... 4 Bepalen (pre)-advies.... 5 Het kind... 5 De methodegebonden toetsen... 6 De methode-onafhankelijke

Nadere informatie

Bovengenoemde zaken kunt u terugvinden in het KONOT-protocol Veilig op school: uw en onze zorg! Dit ligt ter inzage op school.

Bovengenoemde zaken kunt u terugvinden in het KONOT-protocol Veilig op school: uw en onze zorg! Dit ligt ter inzage op school. Bovengenoemde zaken kunt u terugvinden in het KONOT-protocol Veilig op school: uw en onze zorg! Dit ligt ter inzage op school. 7. O N D E R W I J S O P M A A T O P D E K E R K E W E I 7.1 Leerlingen van

Nadere informatie

EVALUATIE CITO MIDDEN 2014-2015

EVALUATIE CITO MIDDEN 2014-2015 Bijlage 3: Opbrengsten en analyses Gerardus Majellaschool 2014-2015 EVALUATIE CITO MIDDEN 2014-2015 Het doel van school is dat minimaal 45% van de leerlingen een I of II score hebben, daarnaast meer dan

Nadere informatie

Enkele weken voor de eindtoets, maken de leerlingen de eindtoets van het voorgaande jaar in dezelfde setting als bij de officiële eindtoets.

Enkele weken voor de eindtoets, maken de leerlingen de eindtoets van het voorgaande jaar in dezelfde setting als bij de officiële eindtoets. TOETSEN OP DE PWA; het hoe en waarom Alle basisscholen in Nederland moeten beschikken over een leerlingvolgsysteem: een serie toetsen of observaties waarmee de ontwikkeling van de kinderen gevolgd kan

Nadere informatie

Verplichte heroverweging basisschooladvies bij hogere eindtoetsscore

Verplichte heroverweging basisschooladvies bij hogere eindtoetsscore De overgang van de basisschool naar de middelbare school is een belangrijk moment in de schoolloopbaan van leerlingen. Daarom is er terecht veel aandacht voor: bij ons als school, bij ouders en leerlingen.

Nadere informatie

Overgang naar de volgende groep/ doublure 2017

Overgang naar de volgende groep/ doublure 2017 Overgang naar de volgende groep/ doublure 2017 Inleiding Elk jaar kijken we of de leerlingen zich voldoende hebben ontwikkeld om over te kunnen gaan naar een volgende groep. Als een leerling zich onvoldoende

Nadere informatie

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming binnen de regio 2. Van

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het voortgezet onderwijs.

Uw kind gaat naar het voortgezet onderwijs. Uw kind gaat naar het voortgezet onderwijs. - Welk onderwijs past bij uw kind? - Hoe kiest u een school? - Wat kunt u vragen tijdens de opendagen? - Wat is het vmbo? Welke beroepsgerichte vakken zijn er

Nadere informatie

Nutsbasisschool Dirk van Veen Laan van Mecklenburg GD Breda

Nutsbasisschool Dirk van Veen Laan van Mecklenburg GD Breda Nutsbasisschool Dirk van Veen Laan van Mecklenburg 30 4818 GD Breda 085-3001222 www.nbsdirkvanveen.nl info@nbsdirkvanveen.nl Onze opbrengsten Inleiding Of we goed onderwijs bieden kan op verschillende

Nadere informatie

Groepsprocedure dyslexie groep 6/7/8

Groepsprocedure dyslexie groep 6/7/8 Groepsprocedure dyslexie groep 6/7/8 Procedure Aanmelding: De basisschool geeft de namen van de leerling(en) door aan de eigen onderwijsadviseur van OnderwijsAdvies. Stap 1. Verzamelen van gegevens bij

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE NEDERLANDSE SCHOOL STOCKHOLM, NTC-PO

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE NEDERLANDSE SCHOOL STOCKHOLM, NTC-PO RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE NEDERLANDSE SCHOOL STOCKHOLM, NTC-PO School : de Nederlandse School Stockholm, NTC-po Plaats : DJURSHOLM - ZWEDEN BRIN-nummer : 28LL Onderzoeksnummer : 110873 Datum

Nadere informatie

Groep 8 Het laatste jaar op de basisschool.. veel nieuwe zaken.. leren, leren.. en ook nog huiswerk..

Groep 8 Het laatste jaar op de basisschool.. veel nieuwe zaken.. leren, leren.. en ook nog huiswerk.. Groep 8 Het laatste jaar op de basisschool.. veel nieuwe zaken.. leren, leren.. en ook nog huiswerk.. Informatieavond VO groep 8 Donderdag 22 oktober 2015 Informatie over Hoe komt schooladvies VO tot stand?

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK STICHTING NTC BALI (PRIMAIR ONDERWIJS)

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK STICHTING NTC BALI (PRIMAIR ONDERWIJS) RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK STICHTING NTC BALI (PRIMAIR ONDERWIJS) School : Stichting NTC Bali (primair onderwijs) Plaats : BALI - INDONESIE BRIN-nummer : 28RB Onderzoeksnummer : 123232 Datum

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Deel A. NTC Het Noorderlicht

SCHOOLGIDS Deel A. NTC Het Noorderlicht SCHOOLGIDS Deel A NTC Het Noorderlicht 2013 2014 Inhoud Inleiding 3 De school 4 Geschiedenis Huidige situatie Bestuur Het Onderwijs 4 Het NTC-onderwijs en richtingen Methoden in het primair onderwijs Groep

Nadere informatie

Informatie groep / 2018

Informatie groep / 2018 Informatie groep 8 2017 / 2018 Afgelopen dinsdag kwamen meneer Spetter en meneer Beene van het voortgezet onderwijs vertellen over de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs (VO). Deze

Nadere informatie

Informatieavond groep 6. Even voorstellen

Informatieavond groep 6. Even voorstellen Informatieavond groep 6 Even voorstellen Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag juf Gabry juf Gabry juf Danielle juf Gabry juf Gabry Taal - Woordenschat - Taal verkennen - Schrijven - Spreken en Verschillende

Nadere informatie

Stroomdiagram zorg. Versie september 2008

Stroomdiagram zorg. Versie september 2008 Stroomdiagram zorg Versie september 2008 1 Fase 1: Reguliere zorg in de groep Start 2. Lkr differentieert: * aanpassing leerstof (weektaak) * instructie (afpelmodel) * leertijd (zelfstandig werken) 1.

Nadere informatie

Mrt/april09 Overgangscriteria/protocol OVERGANGSPROTOCOL

Mrt/april09 Overgangscriteria/protocol OVERGANGSPROTOCOL Mrt/april09 Overgangscriteria/protocol KLBRA4 OVERGANGSPROTOCOL Algemeen Het uitgangspunt op De Brug is dat leerlingen 8 jaar op onze school zijn en dus niet Natuurlijk ontwikkelen kinderen zich niet allemaal

Nadere informatie

Schoolgids. International School of Aberdeen. Afdeling Nederlandse Taal en Cultuur

Schoolgids. International School of Aberdeen. Afdeling Nederlandse Taal en Cultuur Schoolgids International School of Aberdeen Afdeling Nederlandse Taal en Cultuur Schooljaar 2009-2010 Inhoudsopgave Een woord vooraf blz. 3 1 De school blz. 4 2 Waar de school voor staat blz. 5 3 De organisatie

Nadere informatie

Schoolgids. NTC-school de Olifant Schooljaar 2015-2016. Boulevard Arsene Usher Assouan, Riviera III, Abidjan, Côte d Ivoire. ntc.abidjan@gmail.

Schoolgids. NTC-school de Olifant Schooljaar 2015-2016. Boulevard Arsene Usher Assouan, Riviera III, Abidjan, Côte d Ivoire. ntc.abidjan@gmail. Schoolgids NTC-school de Olifant Schooljaar 2015-2016 Boulevard Arsene Usher Assouan, Riviera III, Abidjan, Côte d Ivoire ntc.abidjan@gmail.com Inhoudsopgave 1. Voorwoord bestuur 2. Voorwoord directie

Nadere informatie

Protocol schooladvies groep 8

Protocol schooladvies groep 8 Schooladvies Protocol schooladvies groep 8 (bron: college voor toetsen en examens) Tamim geeft vóór 1 maart een schriftelijk en ondertekend schooladvies. Het schooladvies is vanaf 2015 leidend bij de plaatsing

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015-2016. Nederlandse taal en cultuur Primair onderwijs

SCHOOLGIDS 2015-2016. Nederlandse taal en cultuur Primair onderwijs SCHOOLGIDS 2015-2016 Nederlandse taal en cultuur Primair onderwijs INHOUD Voorwoord 4 1. Een schets van onze school 5 1.1 Naam van de school 5 1.2 Bestuur en leerkrachten 5 1.3 Situering van de school

Nadere informatie

5. IEDER KIND IS UNIEK BIJ ONS. 5.1. De opvang van nieuwe leerlingen

5. IEDER KIND IS UNIEK BIJ ONS. 5.1. De opvang van nieuwe leerlingen 5. IEDER KIND IS UNIEK BIJ ONS 5.1. De opvang van nieuwe leerlingen Aanmelding Ouders / verzorgers van kinderen die de vierjarige leeftijd hebben bereikt, of weldra zullen bereiken, worden via de plaatselijke

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: december 2017

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: december 2017 1 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: december 2017 Inleiding Dit document wordt al enkele jaren gemaakt en bijgehouden door Schoolbegeleiding Zaanstreek Waterland (SBZW). De tabellen worden in

Nadere informatie

Informatieboekje groep 8 schooljaar 2013-2014. Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 8 schooljaar 2013-2014. Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 8 schooljaar 2013-2014 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Beste ouders, Dit jaar zal er een belangrijke keuze gemaakt moeten worden. Naar welke school gaat uw zoon/dochter volgend

Nadere informatie

Welkom De vakken Wat verwachten we van de leerlingen? Het eindadvies Cito Entree toets & School Vragen Lijst NIO-toets Schooltypen en oriëntatie op

Welkom De vakken Wat verwachten we van de leerlingen? Het eindadvies Cito Entree toets & School Vragen Lijst NIO-toets Schooltypen en oriëntatie op Welkom Welkom De vakken Wat verwachten we van de leerlingen? Het eindadvies Cito Entree toets & School Vragen Lijst NIO-toets Schooltypen en oriëntatie op het V.O. Typisch groep 8 Vragen? Taal Spelling

Nadere informatie

Inhoudsopgave Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Inhoudsopgave Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Inhoudsopgave Een woord vooraf... 4 1 De school... 5 1.1 Organisatie... 5 1.2 Schoolgrootte, locatie en populatie... 6 1.3 Missie en visie van onze school... 7 1.4 Doelstellingen 2013-2014... 7 1.5 Uitgangspunten...

Nadere informatie

Schoolgids 2010/2011

Schoolgids 2010/2011 Watoto - De Nederlands / Vlaamse School Kampala Schoolgids 2010/2011 Schoolgids 2010/2011 SCHOOLGIDS 2010/2011 Watoto, Nederlands /Vlaamse School Kampala P.O. Box 7728 Kampala, UGANDA E-mail adres: Telefoon:

Nadere informatie

Schoolgids. Nederlandse Taal en Cultuurschool Cotonou Primair en voortgezet onderwijs. de Tata Somba 2015-2016

Schoolgids. Nederlandse Taal en Cultuurschool Cotonou Primair en voortgezet onderwijs. de Tata Somba 2015-2016 Schoolgids Nederlandse Taal en Cultuurschool Cotonou Primair en voortgezet onderwijs de Tata Somba 2015-2016 Stichting ter Bevordering van het Nederlandstalig Onderwijs in Benin Inleiding Voor u ligt de

Nadere informatie

Informatieboekje. Middenbouw. Voor ouders en kinderen uit de middenbouw

Informatieboekje. Middenbouw. Voor ouders en kinderen uit de middenbouw Informatieboekje Middenbouw Voor ouders en kinderen uit de middenbouw Lezen In groep 3 en 4 is het leren lezen erg belangrijk. Kinderen moeten veel kilometers lezen om zo steeds vloeiender en foutloos

Nadere informatie

Adviesformulier VO Bijlage Sociaal-emotionele ontwikkeling

Adviesformulier VO Bijlage Sociaal-emotionele ontwikkeling Gemeente Arnhem Adviesformulier VO Bijlage Sociaal-emotionele ontwikkeling t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure. Toelichting De Wet Eindtoets en

Nadere informatie

Protocol overgang PO-VO

Protocol overgang PO-VO Protocol overgang PO-VO Aan de hand van de vijf fasen komen we tot een verantwoord school beleid t.o.v. de overgang PO- VO ( Bron: School aan Zet). 1- Oriëntatie op uitstroombestemming VO, 2- Schooladvies,

Nadere informatie

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure Procesgang PO-VO Leidend in deze is de BOVO procedure 1. De totstandkoming van het basisschooladvies; Indicatie advies groep 7; Op grond van ons leerlingvolgsysteem (met daarin de CITO toetsen) wordt in

Nadere informatie