JAARVERSLAG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2010-2011"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG Opgesteld door het bestuur en de directie 5 november 2011 Jaarverslag Pagina 1

2 Jaarverslag schooljaar Inhoud Hoofdstuk 1 Enkele zakelijke gegevens 3 Hoofdstuk 2 De resultaten van het uitgevoerde beleid 3 Hoofdstuk 3 De leerlingenzorg 4 Hoofdstuk 4 De inzet van personeel 5 Hoofdstuk 5 De rol van de ouders 5 Hoofdstuk 6 Speciale en buitenschoolse activiteiten 6 Hoofdstuk 7 De huisvesting 7 Hoofdstuk 8 Financiën 8 Hoofdstuk 9 Externe contacten 9 Hoofdstuk 10 Conclusies en aanbevelingen 10 Bijlage Kascontrolecommissie Jaarverslag Pagina 2

3 Hoofdstuk 1 Enkele zakelijke gegevens Gegevens van de school Naam school : De Zandloper Vestigingsadres: AISB, Sotuba, Bamako Mali Postcode/plaats: B.P. 2220, Bamako, Mali Telefoonnummer: (+223) adres: Website: Correspondentie - factuuradres: Postbus 12200, BAM, Lokatie 115 Postcode/Plaats: 2500 DD s-gravenhage Bank in NL ABN-AMRO te Den Haag Rekeningnummer Bank in ML BOA te Bamako Rekeningnummer ML Kamer van Koophandel Den Haag nr.: BRIN-nummer: 28MB Het schoolmodel De Zandloper is een NTC-school (Nederlandse Taal en Cultuur) en wordt beheerd door de Stichting Nederlands Onderwijs te Bamako (notarieel opgericht in 1998). Het NTC-onderwijs vormt een aanvulling op het onderwijs dat de kinderen volgen op de Amerikaanse of Franse school in Bamako. Hoofdstuk 2 De resultaten van het uitgevoerde beleid Aan het begin van het schooljaar heeft het bestuur een aantal aandachtspunten geformuleerd voor het schooljaar Het belangrijkste aandachtspunt was de verhuizing van de Nederlandse school. Er zijn twee informatieavonden georganiseerd voor de ouders omtrent de verhuizing en de impact hiervan. Beide avonden zijn goed bezocht. De school was jaren gehuisvest in een villa in Badalabougou, maar is in mei 2011 verhuisd naar Sotuba. Er is een lokaal gehuurd in het gebouw van de American International School of Bamako (AISB). Het aantal uren van de leerkracht/directeur is verhoogd van 16 naar 18 uur per week en contractueel vastgelegd. Daarnaast heeft zij een bonus gekregen voor de extra uren en inspanning gedurende de verhuizing. De school heeft continu een portofoon ter beschikking van de ambassade. Dit draagt bij aan de veiligheid van de school. Er kan ieder moment met de portofoon contact worden gezocht met de ambassade en andersom, mocht dat nodig zijn. Aangezien de school gehuisvest is in de AISB zal in geval van veiligheid zeker rekening gehouden moeten worden met de veiligheidsmaatregelen van de AISB. Jaarverslag Pagina 3

4 Wat betreft leermiddelen en methodes: aan het begin van het schooljaar is in groep 1-2 begonnen met de themamappen van de Leessleutel, in groep 3 met de vernieuwde versie van Leessleutel en zijn de groepen 7 en 8 gestart met de vernieuwde versie Taaljournaal. Om tijdens de lessen meer en beter gebruik te kunnen maken van de ICTmogelijkheden, zijn afgelopen jaar 2 laptops aangeschaft en daarnaast de nodige educatieve CD-roms voor groep 1-8. Daarnaast zijn de vernieuwde CITO-toetsen aangeschaft voor Technisch lezen, Begrijpend lezen, Woordenschat, Spelling, Taal voor Kleuters (nog niet voor alle groepen is de vernieuwde versie beschikbaar; indien voorradig zullen deze aangeschaft worden). Hoofdstuk 3 De leerlingenzorg Het schooljaar is gebruik gemaakt van de methodegebonden toetsen van Leessleutel (groep 3) en Taaljournaal (groep 4 t/m 8). Daarnaast hebben de NTCleerlingen de navolgende toetsen (volgens het NOB toetsrooster van het Leerlingvolgsysteem (LVS)) gemaakt met de vermelde resultaten: LVS-toets Aantal Groepen Resultaat leerlingen Ordenen kleuters 5 Groep 2 2xA; 1xB; 1xC; Taal voor kleuters 4 5 Groep 1 Groep 2 1xB; 2xD; 1xE 2xB; 1xC; 1xD ; 1xE Begrijpend lezen 18 Groep 3 t/m 8 5xA; 10xC; 3xD Woordenschat 19 Groep 3 t/m 8 3xA; 3xB; 4xC; 2xD; 9xE Spelling - ww-spelling 19 5 Groep 3 t/m 8 Groep 7 en 8 1xA;3xB ; 4xC; 8xD; 3xE 2xA ; 2xC; 1xE Technisch lezen 10 Groep 3 t/m 5 4xC; 4xD; 2xE Eindtoets basisonderwijs 1 Groep Een leerling heeft een dyslexieverklaring en heeft extra begeleiding gekregen bij het afnemen van toetsen: het hardop voorlezen van teksten en opdrachten door de leerkracht, langere tijdsduur en/of vergroten van teksten. Van iedere leerling wordt een leerlingenmap bijgehouden. Daarin worden gegevens opgenomen over de leerlingbesprekingen, gesprekken met ouders, eventuele speciale onderzoeken, handelingsplannen, toets- en rapportgegevens, inclusief de verzuimregistratie van de verschillende jaren. Daarnaast zijn de ouders 2 keer (december en mei) uitgenodigd om over de voortgang van hun kinderen te praten. Jaarverslag Pagina 4

5 In het schooljaar zijn 12 leerlingen verhuisd: 10 kinderen zijn teruggekeerd naar Nederland waar ze ofwel naar een Nederlandse basisschool gaan (5 leerlingen) of naar de American International School in Wassenaar (5 leerlingen). Een kind is verhuisd naar Ghana waar hij verder gaat op de International School en NTC-onderwijs. Een kind is vertrokken naar Jordanië waar hij naar de Franse school gaat en verdergaat met Edufax, aangezien er geen NTC-onderwijs is. Wel zijn de ouders zich aan het oriënteren voor eventuele mogelijkheden om een NTC-school op te richten in Jordanië. Twee kinderen hebben groep 8 helemaal afgerond dit schooljaar. Een van hen heeft de CITO-eindtoets gedaan; de ander heeft besloten deze toets niet te doen in verband met een te grote extra belasting. Hoofdstuk 4 De inzet van personeel Marij van Bommel-Van Asten is directrice/leerkracht van de Nederlandse school de Zandloper. Haar contract is per augustus 2010 met 12 maanden verlengd. Na deze 12 maanden wordt het contract steeds per 12 maanden verlengd na een functioneringsgesprek en een positieve evaluatie. De leerkracht heeft voor alle lesuren in de onder- en bovenbouw een klassenassistent ter ondersteuning. Voor de onderbouw was dat Petra Waslander- Keurhorst en voor de bovenbouw waren dat Sander Dankelman en Patricia Engels en later wegens vertrek van Patricia, Marleen Steenbergen. De klassenassistenten ontvangen per middag een vastgestelde vergoeding van de school. Het ondersteunend personeel van de school bestond tot de verhuizing naar de nieuwe school uit: Abdoulaye Togo (bewaker voor overdag en tevens tuinman, ook hield hij het zwembad schoon), Seydou Diarra (bewaker via Liberty Dom voor de nacht) en Kaniba Sanogo (schoonmaakster, zij werkte halve dagen en was zondags vrij). Door de verhuizing naar een ruim klaslokaal in de AISB in de wijk Sotuba per 1 mei 2011 is het ondersteunend personeel ruim van te voren op de hoogte gesteld. Met de wettelijke premies zijn zij ontslagen per 30 april Hoofdstuk 5 De rol van de ouders De rol van de ouders is groot, als school verwacht men dat er thuis door minimaal 1 ouder structureel Nederlands wordt gesproken. De school is relatief klein qua omvang (31 leerlingen in het schooljaar ) waardoor het gemakkelijk is om persoonlijk contact tussen ouders en leerkracht te creëren. Veel kinderen worden gebracht en gehaald door een chauffeur. Wanneer er Jaarverslag Pagina 5

6 zich iets heeft voorgedaan op school, wordt er door de leerkracht contact opgenomen met de ouders. Afgelopen schooljaar is de circulaire Strooizand 11 keer verschenen. Deze nieuwsbrief, die per aan ouders en bestuur wordt verzonden, omvat zowel onderwijsinhoudelijke als schoolorganisatorische onderwerpen. Ook hebben alle ouders aan het begin van het schooljaar de schoolgids ontvangen. Daarnaast hebben de ouders (in december en in mei) gebruik gemaakt van de 10 minuten gesprekken waarin de voortgang van hun kind(eren) werd besproken. In het begin van het schooljaar (september 2010) en in maart 2011 is er door het bestuur en directrice een informatieavond georganiseerd voor de ouders. Beide avonden stonden in het teken van de verhuizing van de school naar het nieuwe lokaal in het gebouw van AISB. De eerste informatieavond was goed bezocht, bij de tweede was de opkomst wat minder. Hoofdstuk 6 Speciale en buitenschoolse activiteiten Inspectiebezoek Op 25 en 26 oktober 2010 heeft de school bezoek gehad van dhr. Uunk, inspecteur onderwijs buitenland. Het bezoek was verrijkend voor de school. Dhr. Uunk heeft vele kwaliteitsaspecten van de school bekeken. Nadien is er een eindgesprek geweest met bestuur en directie waarin de school als voldoende tot goed gekwalificeerd is. Tot slot is er een definitief verslag hiervan verschenen (Rapport Periodiek Kwaliteitsonderzoek). Dit rapport is aanwezig op school en kan door eenieder worden ingezien. Verhuizing nieuw gebouw Het oude schoolgebouw in Badalabougou voldeed niet meer aan de eisen, met name qua onderhoud was er de nodige achterstand. Aangezien de AISB ging verhuizen naar Sotuba, was het voor de Nederlandse school ook zeer wenselijk om die kant op te gaan aangezien het grootste gedeelte van de Nederlandstalige kinderen dagonderwijs volgen op de AISB. De huur van de villa in Badalabougou is opgezegd per 30 april De verhuizing naar de AISB heeft plaatsgevonden in april 2011, waar per 1 mei 2011 de lessen zijn begonnen. Buitenschoolse activiteiten Dit schooljaar zijn er 7 zaterdagactiviteiten georganiseerd, te weten: Kinderboekenweek (oktober 2010): thema: de grote tekenwedstrijd. Alle kinderen hebben hun eigen schilderij gemaakt. Op glaswerk mochten de kinderen hun lievelingsfiguur/boek schilderen; Jaarverslag Pagina 6

7 Sinterklaas-knutselochtend (november 2010): verschillende knutselactiviteiten waaronder versieringen voor het sinterklaasfeest. De Bange Piet en Zwempiet zijn ook nog langs geweest; Sportdag campement Kangaba (februari 2011): sportieve ochtend voor jong en oud met speurtocht voor de kinderen en voor de volwassenen volleybal, badminton en jeu de boules. Daarna nog rotsklimmen voor de durfals; Stripdag (maart 2011): kinderen leerden hoe ze echte stripfiguren/stripverhalen konden maken, onder begeleiding van het Centre Bande Dessinée de Bamako ; Slaapfeest (april 2011): ter afsluiting van de oude locatie mochten alle kinderen op school blijven eten, kampvuur maken en blijven slapen; Vrijmarkt (mei 2011): Koninginnemarkt georganiseerd bij een Nederlandse familie thuis waar de kinderen hun eigen spullen konden verkopen; Opening Nederlandse school/afsluiting van het schooljaar (juni 2010): een puzzeltocht door de stad met een Sotrama als vervoermiddel. Daarna de nieuwe school geopend door een boom te planten. Aansluitend samenzijn met alle kinderen, ouders en geïnteresseerden. Dit jaar is voor het eerst een ZaterdagActiviteitenCommissie (ZAC) in het leven geroepen. Deze groep (overwegend bestaande uit ouders) heeft bovenstaande activiteiten mogelijk gemaakt. Ter plekke waren ouders altijd bereid om te helpen. De zaterdagactiviteiten zijn druk bezocht door kinderen en ouders. Ook voor ouders is dit een gezellige, informele manier om betrokken te zijn bij de school. Hoofdstuk 7 De huisvesting De Nederlandse school de Zandloper was gehuisvest in een ruime oude villa met een grote, schaduwrijke tuin vlakbij de rivier Niger in de wijk Badalabougou, tot en met 30 april Vanaf 1 mei 2011 heeft het bestuur een permanent klaslokaal kunnen huren in de American International School of Bamako (AISB). De school ligt aan de Niger in de wijk Sotuba. De Nederlandse school maakt gebruik van de faciliteiten van de AISB zoals bewaking, schoonmaakster, internet en buitenspeelplaats. Dit is vastgelegd in het contract. De kinderen die dagonderwijs volgen op de AISB komen zelf naar de Nederlandse school gelopen, aangezien de lessen direct aansluiten op het programma van de AISB. De kinderen die op de Franstalige scholen zitten, worden naar de Nederlandse school gebracht. Aan het einde van de les worden de kinderen bij de hoofdingang van het gebouw weer opgehaald. Jaarverslag Pagina 7

8 Hoofdstuk 8 Financiën Inkomsten: Schoolgeld Subsidie Rente 731 Totaal Uitgaven: Personeel NL & Mali Huisvesting Aanschaffingen Leermiddelen Functioneringskosten Totaal Totaal aan liquide middelen op 31 juli 2011: Overzicht van de inkomsten en uitgaven: Er is voor 29,85 leerlingen aan schoolgeld ontvangen; Er is voor 29 leerlingen subsidie ontvangen via de Stichting NOB en voor 27 leerlingen een extra subsidie over het vorige schooljaar; Het personeel is de directrice/leerkracht voor 18 uur per week. Zij ontvangt een Nederlands salaris en vakantiegeld. Er wordt pensioenpremie afgedragen via de Stichting NOB aan het ABP. Verder wordt 1x per jaar een vliegticket verstrekt voor verlof naar Nederland; De hulpleerkrachten zijn freelance en worden maandelijks betaald voor de gewerkte middagen; De bewaker voor overdag en de schoonmaakster worden maandelijks betaald en per kwartaal worden de sociale premies afgedragen aan het lokale verzekeringsinstituut INPS. De bewaker voor de nacht wordt betaald door de firma Liberty Dom. Per 1 mei 2011 zijn deze mensen niet meer in dienst van de school wegens de verhuizing; Onder huisvesting zijn de volgende kosten geboekt: huur, water, elektriciteit, gas, onderhoud van het gebouw en zwembad, telefoon en internet, inboedelverzekering. Vanaf 1 april 2011 wordt alleen maar huur voor het klaslokaal op de AISB betaald, dat is inclusief water & elektriciteit, schoonmaak, bewaking en internet; Er is aangeschaft: - 2 laptops; - Nieuw meubilair voor het nieuwe klaslokaal (helaas is nog niet alles aangekomen en de 2 e container via de AISB is onderweg); Jaarverslag Pagina 8

9 - Door verkoop van de oude inventaris en schilderwerk van de kinderen een voordeel op deze post; Leermiddelen zijn de lesmethodes voor het VO , CITO-toetsen, boeken voor de bibliotheek en overig les- en knutselmateriaal; Onder functioneringskosten zijn de volgende uitgaven geboekt: zaterdagactiviteiten, bestuursvergaderingen met directrice/leerkracht, bestuursverzekering, bankkosten, ouderavonden, koeriers- en kantoorkosten. Sinds begin april 2010 heeft het bestuur een bankrekening geopend bij de Bank of Africa (BOA) in Hippodrôme. Handtekeningbevoegd zijn de voorzitter en de penningmeester. De bankrekening bij de BDM in het centrum van Bamako is opgezegd omdat deze bank slecht bereikbaar is (verkeersdrukte, moeilijk parkeren). In Nederland beschikt het bestuur over twee bankrekeningen bij de ABN-AMRO te Den Haag. De eerste bankrekening is een rekening-courant en de tweede is een spaarrekening. Handtekeningbevoegd zijn de voorzitter en de penningmeester. In Mali beheert de penningmeester de kas en de directrice/leerkracht heeft een kleine kas voor de dagelijkse uitgaven op school. Ook worden de hulpleerkrachten en het ondersteunend Malinees personeel uit de kleine kas betaald. Het jaarbudget wordt door de penningmeester opgesteld en daarna (met eventuele wijzigingen) goedgekeurd door het bestuur. Daarna wordt het budget in het lopende schooljaar 2x bijgesteld wegens verandering van activiteiten, uitgaven van noodzakelijke aanschaffingen en dergelijke. Hoofdstuk 9 Externe contacten De Zandloper is een vrij kleine school en samenwerking met de dagscholen of andere NTC-locaties is minimaal. Aangezien de Zandloper nu fysiek in de AISB geïntegreerd is, is het gemakkelijk om even op de dagschool navraag te doen over een bepaald kind. Daarnaast is aan het einde van het schooljaar contact geweest met de directeur/leerkracht NTC-onderwijs in Ouagadougou betreffende mogelijkheden voor het opstarten van Voortgezet Onderwijs. Over algemene onderwijsinhoudelijke vragen wordt ook contact gezocht met de Stichting NOB. Jaarverslag Pagina 9

10 Hoofdstuk 10 Conclusies en aanbevelingen De verhuizing van de Nederlandse school is een fysieke integratie in de AISB die veel voordelen met zich mee heeft gebracht en brengt (kostentechnisch, reistijdverkorting). Ten aanzien van een integratie van het Nederlandse lesprogramma in het Amerikaanse is reeds een eerste aanzet tot discussie gezet en hierover is advies gevraagd bij het NOB. Het bestuur zal zich hier het komende jaar dieper over buigen en kijken of er reële mogelijkheden bestaan voor verdere integratie. Naar aanleiding van het inspectiebezoek in oktober 2010 is de Zandloper als voldoende tot goed gekwalificeerd. In het eindrapport van de inspecteur wordt een aantal verbeterpunten geformuleerd waarmee bestuur en directrice de komende jaren aan de slag moeten. Voor wat betreft de integratie van de Nederlandse school in de Amerikaanse spreekt de inspecteur over mogelijke risico s ten aanzien van de autonomie van de school en het onderwijsaanbod aan de leerlingen die tot dusver onderwijs op een van de Franse scholen volgen. Dit vraagt op korte termijn na te denken over het strategisch beleid evenals een goede communicatie met de ouders. Ten aanzien van de onderwijspraktijk concludeert de inspecteur dat de leerlingenzorg op orde is, maar dat de doelen van handelingsplannen (in geval van extra hulp aan leerlingen met achterstanden) nog wat concreter geformuleerd kunnen worden, wat ook de evaluatie vergemakkelijkt. Op deze punten zal door het bestuur de komende tijd aandacht worden besteed. Het bestuur zal in de komende jaren moeten nadenken over de toekomst van de Nederlandse school wegens de daling van het aantal leerlingen. De daling is vooral het gevolg van het feit dat er minder Nederlandse en Belgische gezinnen met kinderen worden uitgezonden. Dit zal gevolgen hebben voor de te ontvangen subsidie. De uitgaven voor huisvesting en bijbehorende kosten (personeel en inboedel) voor de directrice/leerkracht zijn er op het moment niet, maar verwacht wordt dat deze gemaakt zullen moeten worden als er een opvolger van de huidige directrice komt. Dit zal op de toekomstige begrotingen drukken. Vandaar dat het bestuur aan het begin van het schooljaar een scenariocommissie in het leven heeft geroepen met als doel het uitwerken van een aantal toekomstscenario s. De geldreserve die in de loop van de jaren is opgebouwd zal deels worden aangewend voor het begrotingstekort voor het schooljaar Daarnaast is een buffer noodzakelijk in het geval de school veel minder/geen subsidie meer ontvangt, zodat de school toch nog een tijd kan blijven doordraaien. Verder dient de reserve voor eventuele toekomstige meerkosten betreffende nieuwe huisvesting van een nieuwe directeur/leerkracht (plus nieuwe inrichting en huispersoneel). Om continuïteit in het bestuur te garanderen, is het noodzakelijk dat het aantal bestuursleden op peil blijft. In het schooljaar zijn enkele bestuursleden uit Mali vertrokken. Het bestuur zal in het nieuwe schooljaar worden versterkt door Hugo Verkuijl, Tom Pleysier en Loek Mobers. Jaarverslag Pagina 10

11 Ten aanzien van schoolmaterialen is een aantal vernieuwde methoden aangeschaft voor onder- en bovenbouw. Om het computergebruik te stimuleren is een tweede laptop aangeschaft. Om het contact met de ouders te verbeteren is een van de bestuursleden tot ouderaanspreekpunt benoemd (Tom Pleysier), tot wie de ouders zich kunnen wenden in geval van vragen aan het bestuur. Aan het eind van het schooljaar is geen oudertevredenheidsonderzoek gehouden. Het bestuur kiest ervoor om vanaf het schooljaar een halfjaarlijks onderzoek te houden, in februari en juni. Jaarverslag Pagina 11

12 Bijlage Verslag kascontrolecommissie voor de Stichting Nederlands Onderwijs Bamako De Zandloper. Op 5 november 2011 hebben ondergetekenden de financiële administratie van de Stichting Nederlands Onderwijs Bamako De Zandloper gecontroleerd inzake het schooljaar 2010/2011. De kascontrolecommissie heeft de volgende zaken gecontroleerd: - volledigheid van de ontvangsten - steekproefsgewijs toetsen van uitgaven aan onderliggende bewijsstukken - aansluiten van begin- en eindsaldi van banken en kassen. De bankrekeningen en de hoofdkas worden beheerd door Frans Jong, penningmeester van het bestuur. Vervanging van de bankrekeningen kon geschieden door Petra Waslander- Keurhorst, ex-voorzitter van het bestuur die ook tekenbevoegdheid had op de bankrekeningen. Er werd geconstateerd dat de boekhouding op zorgvuldige en rechtmatige wijze werd uitgevoerd en deze een getrouw beeld geeft van de werkelijkheid. ABN-AMRO REKENING-COURANT, rekeningnummer beginsaldi van de administratie en het dagafschrift sluiten op elkaar aan; - eindsaldi van de administratie en het dagafschrift sluiten op elkaar aan. Saldo per 31/07/2011: 17,58 uro ABN-AMRO SPAARREKENING, rekeningnummer beginsaldi van de administratie en het dagafschrift sluiten op elkaar aan; - eindsaldi van de administratie en het dagafschrift sluiten op elkaar aan. Saldo per 31/07/2011: ,33 uro BANK OF AFRIKA, rekeningnummer ML beginsaldi van de administratie en het dagafschrift sluiten op elkaar aan; - eindsaldi van de administratie en het dagafschrift sluiten op elkaar aan. Saldo per 31/07/2011: F.CFA HOOFDKAS - De hoofdkas wordt beheerd door Frans Jong. - Het gemiddelde niveau van de middelen die in de hoofdkas worden aangehouden is goed. Saldo per 31/7/2011: F.CFA KLEINE KAS - de kleine kas werd in schooljaar 2010/2011 beheerd door Marij van Bommel van Asten, direkteur/leerkracht. - de kleine kas wordt maandelijks verantwoord aan de penningmeester. Uit de algemene analyse wordt geconcludeerd dat de kleine kas juist wordt beheerd. Saldo per 31/7/2011: F.CFA Jaarverslag Pagina 12

13 NB: Advies om de Kleine Kas in Excel te verantwoorden zou een pré zijn om optel- en aftrekfouten te voorkomen. NB: Wegens de verhuizing naar de AISB, is beëindiging van de contracten, zoals huur, internet, EDM etc. op een keurige mannier gedaan. Ook het ontslag van het Malinees personeel met de daaraan gekoppelde ontslagpremies zijn netjes afgewikkeld. Naar waarheid opgemaakt d.d. 5 november 2011 te Bamako: André de Buck Yolanda Houweling Jaarverslag Pagina 13

SCHOOLGIDS. NTC Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs 2014/2015. Directeur/leerkracht: Emilie van Deursen

SCHOOLGIDS. NTC Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs 2014/2015. Directeur/leerkracht: Emilie van Deursen SCHOOLGIDS NTC Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs 2014/2015 Directeur/leerkracht: Emilie van Deursen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. INLEIDING... 4 Waarom een schoolgids?... 4 Wat staat er in deze

Nadere informatie

Inleiding... 4 1. De school: wie, wat, waar?... 5 1.1 Contactgegevens... 5 1.2 Schoolorganigram... 5 1.3 Wie is wie... 6

Inleiding... 4 1. De school: wie, wat, waar?... 5 1.1 Contactgegevens... 5 1.2 Schoolorganigram... 5 1.3 Wie is wie... 6 S C H O O L G I D S 2014-2015 Inhoud Inleiding... 4 1. De school: wie, wat, waar?... 5 1.1 Contactgegevens... 5 1.2 Schoolorganigram... 5 1.3 Wie is wie... 6 2. Waar de school voor staat... 7 2.1 Missie...

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Jaarverslag. RKBS St. Jozef De Rijp

Jaarverslag. RKBS St. Jozef De Rijp Jaarverslag RKBS St. Jozef De Rijp Schooljaar 2013-2014 RKBS St. Jozefschool 05DH Kerkstraat 32 1483 BN De Rijp Telefoon: 0299-671889 E-mail: info@stjozef-school.nl Website: www.stjozef-school.nl Jaarverslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

Voorwoord. dit cursusjaar = 2013/14

Voorwoord. dit cursusjaar = 2013/14 1 Voorwoord Het doel van publiek verantwoorden door een onderwijsinstelling is te laten zien dat zij haar middelen zo effectief mogelijk inzet. De verantwoording van het financiële beleid van een instelling

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi JAARVERSLAG 2009 Stichting Kind in Malawi Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Organisatie... 4 1.1 Bestuur... 4 1.2 Vergaderingen... 4 1.3 Contact Malawi... 4 2. Resultaten in 2009... 5 2.1 Algemeen beeld...

Nadere informatie

Jaarverslag. Schooljaar 2011-2012. De Familieschool. Brinnummer 07RL

Jaarverslag. Schooljaar 2011-2012. De Familieschool. Brinnummer 07RL Jaarverslag Schooljaar 2011-2012 De Familieschool Brinnummer 07RL opgesteld door: R. Venneker (directeur) datum en plaats 10 oktober 2012 Heerhugowaard 1 Inhoudsopgave: Inleiding 3 Wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1 Even voorstellen 1.1 Korte beschrijving van de school 4 1.2 Visie op uitgangspunten en doelen van de Laurentius Stichting 4 1.3 Onze visie op onderwijs 5 1.4 Kansen

Nadere informatie

Stichting voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen. Jaarverslag 2014

Stichting voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen. Jaarverslag 2014 Stichting voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen Jaarverslag 2014 Stichting LOVK Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen Landelijk Bureau LOVK Schulpweg 37, 3084 NG Rotterdam Nederland T +31 (0)10

Nadere informatie

Bestuursverslag 2014

Bestuursverslag 2014 Bestuursverslag 2014 Naam Vereniging School met de Bijbel tot stichting en instandhouding van scholen voor christelijk onderwijs te Boven-Hardinxveld Werkgeversnummer 85502 Bezoekadres Hobbemastraat 1

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening Jaargang 2012 / nr. 2 In deze uitgave o.a. Wijzigingen Reglement Participatiefonds 2011-2012 Passend Onderwijs Leerlingdaling en de gevolgen Beleidsregel

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel

Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel 1 2 Inhoudsopgave I. Inleiding 5 Pagina II. Jaarverslag 2013-2014 7 1. Verslag toezichthoudend

Nadere informatie

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EINDRAPPORT VAN HET ONDERZOEK OP ELF SCHOLEN NAAR DE EFFECTEN VAN FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN OP DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS september 2014 2 3 4 Voorwoord

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Onderwijsprojecten

Inhoudsopgave. Onderwijsprojecten Projectplan 2014 Inhoudsopgave Onderwijsprojecten 1. PO-01: Educatieprogramma 1.1 Algemeen p.06 1.2 Achtergrond p.06 1.3 Opzet project p.07 1.4 Begroting p.08 1.5 Huidige stand van zaken p.09 1.6 Projectactiviteiten

Nadere informatie

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne SCHOOLGIDS 2014 2015 Beste ouders / verzorgers, Voor het eerst naar school of overstappen van de ene naar de andere school: Een grote stap voor

Nadere informatie

OVERGANGSPROTOCOL Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. OVERGANGSPROTOCOL OBS KLOOSTERVEEN

OVERGANGSPROTOCOL Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. OVERGANGSPROTOCOL OBS KLOOSTERVEEN OVERGANGSPROTOCOL Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. OVERGANGSPROTOCOL OBS KLOOSTERVEEN _ Hoofdstuk 1 Inleiding _ Hoofdstuk 2 Uitgangspunten obs Kloosterveen _ Hoofdstuk 3 Stappenplan

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006. Stichting Kind in Malawi

JAARVERSLAG 2006. Stichting Kind in Malawi JAARVERSLAG 2006 Stichting Kind in Malawi Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Missie en doelstelling... 4 1.1 Missie... 4 1.2 Doelstelling... 4 1.3 Toetsingscriteria... 4 1.4 Middelen... 5 2. Organisatie...

Nadere informatie

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ?

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Naam en logo 3 1.3. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2 Wat betekent

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD

ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD Onderzoeksrapport Studeren en Financiën Een onderzoek naar de financiële omstandigheden en schuldenproblematiek

Nadere informatie