JAARVERSLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2010-2011"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG Opgesteld door het bestuur en de directie 5 november 2011 Jaarverslag Pagina 1

2 Jaarverslag schooljaar Inhoud Hoofdstuk 1 Enkele zakelijke gegevens 3 Hoofdstuk 2 De resultaten van het uitgevoerde beleid 3 Hoofdstuk 3 De leerlingenzorg 4 Hoofdstuk 4 De inzet van personeel 5 Hoofdstuk 5 De rol van de ouders 5 Hoofdstuk 6 Speciale en buitenschoolse activiteiten 6 Hoofdstuk 7 De huisvesting 7 Hoofdstuk 8 Financiën 8 Hoofdstuk 9 Externe contacten 9 Hoofdstuk 10 Conclusies en aanbevelingen 10 Bijlage Kascontrolecommissie Jaarverslag Pagina 2

3 Hoofdstuk 1 Enkele zakelijke gegevens Gegevens van de school Naam school : De Zandloper Vestigingsadres: AISB, Sotuba, Bamako Mali Postcode/plaats: B.P. 2220, Bamako, Mali Telefoonnummer: (+223) adres: Website: Correspondentie - factuuradres: Postbus 12200, BAM, Lokatie 115 Postcode/Plaats: 2500 DD s-gravenhage Bank in NL ABN-AMRO te Den Haag Rekeningnummer Bank in ML BOA te Bamako Rekeningnummer ML Kamer van Koophandel Den Haag nr.: BRIN-nummer: 28MB Het schoolmodel De Zandloper is een NTC-school (Nederlandse Taal en Cultuur) en wordt beheerd door de Stichting Nederlands Onderwijs te Bamako (notarieel opgericht in 1998). Het NTC-onderwijs vormt een aanvulling op het onderwijs dat de kinderen volgen op de Amerikaanse of Franse school in Bamako. Hoofdstuk 2 De resultaten van het uitgevoerde beleid Aan het begin van het schooljaar heeft het bestuur een aantal aandachtspunten geformuleerd voor het schooljaar Het belangrijkste aandachtspunt was de verhuizing van de Nederlandse school. Er zijn twee informatieavonden georganiseerd voor de ouders omtrent de verhuizing en de impact hiervan. Beide avonden zijn goed bezocht. De school was jaren gehuisvest in een villa in Badalabougou, maar is in mei 2011 verhuisd naar Sotuba. Er is een lokaal gehuurd in het gebouw van de American International School of Bamako (AISB). Het aantal uren van de leerkracht/directeur is verhoogd van 16 naar 18 uur per week en contractueel vastgelegd. Daarnaast heeft zij een bonus gekregen voor de extra uren en inspanning gedurende de verhuizing. De school heeft continu een portofoon ter beschikking van de ambassade. Dit draagt bij aan de veiligheid van de school. Er kan ieder moment met de portofoon contact worden gezocht met de ambassade en andersom, mocht dat nodig zijn. Aangezien de school gehuisvest is in de AISB zal in geval van veiligheid zeker rekening gehouden moeten worden met de veiligheidsmaatregelen van de AISB. Jaarverslag Pagina 3

4 Wat betreft leermiddelen en methodes: aan het begin van het schooljaar is in groep 1-2 begonnen met de themamappen van de Leessleutel, in groep 3 met de vernieuwde versie van Leessleutel en zijn de groepen 7 en 8 gestart met de vernieuwde versie Taaljournaal. Om tijdens de lessen meer en beter gebruik te kunnen maken van de ICTmogelijkheden, zijn afgelopen jaar 2 laptops aangeschaft en daarnaast de nodige educatieve CD-roms voor groep 1-8. Daarnaast zijn de vernieuwde CITO-toetsen aangeschaft voor Technisch lezen, Begrijpend lezen, Woordenschat, Spelling, Taal voor Kleuters (nog niet voor alle groepen is de vernieuwde versie beschikbaar; indien voorradig zullen deze aangeschaft worden). Hoofdstuk 3 De leerlingenzorg Het schooljaar is gebruik gemaakt van de methodegebonden toetsen van Leessleutel (groep 3) en Taaljournaal (groep 4 t/m 8). Daarnaast hebben de NTCleerlingen de navolgende toetsen (volgens het NOB toetsrooster van het Leerlingvolgsysteem (LVS)) gemaakt met de vermelde resultaten: LVS-toets Aantal Groepen Resultaat leerlingen Ordenen kleuters 5 Groep 2 2xA; 1xB; 1xC; Taal voor kleuters 4 5 Groep 1 Groep 2 1xB; 2xD; 1xE 2xB; 1xC; 1xD ; 1xE Begrijpend lezen 18 Groep 3 t/m 8 5xA; 10xC; 3xD Woordenschat 19 Groep 3 t/m 8 3xA; 3xB; 4xC; 2xD; 9xE Spelling - ww-spelling 19 5 Groep 3 t/m 8 Groep 7 en 8 1xA;3xB ; 4xC; 8xD; 3xE 2xA ; 2xC; 1xE Technisch lezen 10 Groep 3 t/m 5 4xC; 4xD; 2xE Eindtoets basisonderwijs 1 Groep Een leerling heeft een dyslexieverklaring en heeft extra begeleiding gekregen bij het afnemen van toetsen: het hardop voorlezen van teksten en opdrachten door de leerkracht, langere tijdsduur en/of vergroten van teksten. Van iedere leerling wordt een leerlingenmap bijgehouden. Daarin worden gegevens opgenomen over de leerlingbesprekingen, gesprekken met ouders, eventuele speciale onderzoeken, handelingsplannen, toets- en rapportgegevens, inclusief de verzuimregistratie van de verschillende jaren. Daarnaast zijn de ouders 2 keer (december en mei) uitgenodigd om over de voortgang van hun kinderen te praten. Jaarverslag Pagina 4

5 In het schooljaar zijn 12 leerlingen verhuisd: 10 kinderen zijn teruggekeerd naar Nederland waar ze ofwel naar een Nederlandse basisschool gaan (5 leerlingen) of naar de American International School in Wassenaar (5 leerlingen). Een kind is verhuisd naar Ghana waar hij verder gaat op de International School en NTC-onderwijs. Een kind is vertrokken naar Jordanië waar hij naar de Franse school gaat en verdergaat met Edufax, aangezien er geen NTC-onderwijs is. Wel zijn de ouders zich aan het oriënteren voor eventuele mogelijkheden om een NTC-school op te richten in Jordanië. Twee kinderen hebben groep 8 helemaal afgerond dit schooljaar. Een van hen heeft de CITO-eindtoets gedaan; de ander heeft besloten deze toets niet te doen in verband met een te grote extra belasting. Hoofdstuk 4 De inzet van personeel Marij van Bommel-Van Asten is directrice/leerkracht van de Nederlandse school de Zandloper. Haar contract is per augustus 2010 met 12 maanden verlengd. Na deze 12 maanden wordt het contract steeds per 12 maanden verlengd na een functioneringsgesprek en een positieve evaluatie. De leerkracht heeft voor alle lesuren in de onder- en bovenbouw een klassenassistent ter ondersteuning. Voor de onderbouw was dat Petra Waslander- Keurhorst en voor de bovenbouw waren dat Sander Dankelman en Patricia Engels en later wegens vertrek van Patricia, Marleen Steenbergen. De klassenassistenten ontvangen per middag een vastgestelde vergoeding van de school. Het ondersteunend personeel van de school bestond tot de verhuizing naar de nieuwe school uit: Abdoulaye Togo (bewaker voor overdag en tevens tuinman, ook hield hij het zwembad schoon), Seydou Diarra (bewaker via Liberty Dom voor de nacht) en Kaniba Sanogo (schoonmaakster, zij werkte halve dagen en was zondags vrij). Door de verhuizing naar een ruim klaslokaal in de AISB in de wijk Sotuba per 1 mei 2011 is het ondersteunend personeel ruim van te voren op de hoogte gesteld. Met de wettelijke premies zijn zij ontslagen per 30 april Hoofdstuk 5 De rol van de ouders De rol van de ouders is groot, als school verwacht men dat er thuis door minimaal 1 ouder structureel Nederlands wordt gesproken. De school is relatief klein qua omvang (31 leerlingen in het schooljaar ) waardoor het gemakkelijk is om persoonlijk contact tussen ouders en leerkracht te creëren. Veel kinderen worden gebracht en gehaald door een chauffeur. Wanneer er Jaarverslag Pagina 5

6 zich iets heeft voorgedaan op school, wordt er door de leerkracht contact opgenomen met de ouders. Afgelopen schooljaar is de circulaire Strooizand 11 keer verschenen. Deze nieuwsbrief, die per aan ouders en bestuur wordt verzonden, omvat zowel onderwijsinhoudelijke als schoolorganisatorische onderwerpen. Ook hebben alle ouders aan het begin van het schooljaar de schoolgids ontvangen. Daarnaast hebben de ouders (in december en in mei) gebruik gemaakt van de 10 minuten gesprekken waarin de voortgang van hun kind(eren) werd besproken. In het begin van het schooljaar (september 2010) en in maart 2011 is er door het bestuur en directrice een informatieavond georganiseerd voor de ouders. Beide avonden stonden in het teken van de verhuizing van de school naar het nieuwe lokaal in het gebouw van AISB. De eerste informatieavond was goed bezocht, bij de tweede was de opkomst wat minder. Hoofdstuk 6 Speciale en buitenschoolse activiteiten Inspectiebezoek Op 25 en 26 oktober 2010 heeft de school bezoek gehad van dhr. Uunk, inspecteur onderwijs buitenland. Het bezoek was verrijkend voor de school. Dhr. Uunk heeft vele kwaliteitsaspecten van de school bekeken. Nadien is er een eindgesprek geweest met bestuur en directie waarin de school als voldoende tot goed gekwalificeerd is. Tot slot is er een definitief verslag hiervan verschenen (Rapport Periodiek Kwaliteitsonderzoek). Dit rapport is aanwezig op school en kan door eenieder worden ingezien. Verhuizing nieuw gebouw Het oude schoolgebouw in Badalabougou voldeed niet meer aan de eisen, met name qua onderhoud was er de nodige achterstand. Aangezien de AISB ging verhuizen naar Sotuba, was het voor de Nederlandse school ook zeer wenselijk om die kant op te gaan aangezien het grootste gedeelte van de Nederlandstalige kinderen dagonderwijs volgen op de AISB. De huur van de villa in Badalabougou is opgezegd per 30 april De verhuizing naar de AISB heeft plaatsgevonden in april 2011, waar per 1 mei 2011 de lessen zijn begonnen. Buitenschoolse activiteiten Dit schooljaar zijn er 7 zaterdagactiviteiten georganiseerd, te weten: Kinderboekenweek (oktober 2010): thema: de grote tekenwedstrijd. Alle kinderen hebben hun eigen schilderij gemaakt. Op glaswerk mochten de kinderen hun lievelingsfiguur/boek schilderen; Jaarverslag Pagina 6

7 Sinterklaas-knutselochtend (november 2010): verschillende knutselactiviteiten waaronder versieringen voor het sinterklaasfeest. De Bange Piet en Zwempiet zijn ook nog langs geweest; Sportdag campement Kangaba (februari 2011): sportieve ochtend voor jong en oud met speurtocht voor de kinderen en voor de volwassenen volleybal, badminton en jeu de boules. Daarna nog rotsklimmen voor de durfals; Stripdag (maart 2011): kinderen leerden hoe ze echte stripfiguren/stripverhalen konden maken, onder begeleiding van het Centre Bande Dessinée de Bamako ; Slaapfeest (april 2011): ter afsluiting van de oude locatie mochten alle kinderen op school blijven eten, kampvuur maken en blijven slapen; Vrijmarkt (mei 2011): Koninginnemarkt georganiseerd bij een Nederlandse familie thuis waar de kinderen hun eigen spullen konden verkopen; Opening Nederlandse school/afsluiting van het schooljaar (juni 2010): een puzzeltocht door de stad met een Sotrama als vervoermiddel. Daarna de nieuwe school geopend door een boom te planten. Aansluitend samenzijn met alle kinderen, ouders en geïnteresseerden. Dit jaar is voor het eerst een ZaterdagActiviteitenCommissie (ZAC) in het leven geroepen. Deze groep (overwegend bestaande uit ouders) heeft bovenstaande activiteiten mogelijk gemaakt. Ter plekke waren ouders altijd bereid om te helpen. De zaterdagactiviteiten zijn druk bezocht door kinderen en ouders. Ook voor ouders is dit een gezellige, informele manier om betrokken te zijn bij de school. Hoofdstuk 7 De huisvesting De Nederlandse school de Zandloper was gehuisvest in een ruime oude villa met een grote, schaduwrijke tuin vlakbij de rivier Niger in de wijk Badalabougou, tot en met 30 april Vanaf 1 mei 2011 heeft het bestuur een permanent klaslokaal kunnen huren in de American International School of Bamako (AISB). De school ligt aan de Niger in de wijk Sotuba. De Nederlandse school maakt gebruik van de faciliteiten van de AISB zoals bewaking, schoonmaakster, internet en buitenspeelplaats. Dit is vastgelegd in het contract. De kinderen die dagonderwijs volgen op de AISB komen zelf naar de Nederlandse school gelopen, aangezien de lessen direct aansluiten op het programma van de AISB. De kinderen die op de Franstalige scholen zitten, worden naar de Nederlandse school gebracht. Aan het einde van de les worden de kinderen bij de hoofdingang van het gebouw weer opgehaald. Jaarverslag Pagina 7

8 Hoofdstuk 8 Financiën Inkomsten: Schoolgeld Subsidie Rente 731 Totaal Uitgaven: Personeel NL & Mali Huisvesting Aanschaffingen Leermiddelen Functioneringskosten Totaal Totaal aan liquide middelen op 31 juli 2011: Overzicht van de inkomsten en uitgaven: Er is voor 29,85 leerlingen aan schoolgeld ontvangen; Er is voor 29 leerlingen subsidie ontvangen via de Stichting NOB en voor 27 leerlingen een extra subsidie over het vorige schooljaar; Het personeel is de directrice/leerkracht voor 18 uur per week. Zij ontvangt een Nederlands salaris en vakantiegeld. Er wordt pensioenpremie afgedragen via de Stichting NOB aan het ABP. Verder wordt 1x per jaar een vliegticket verstrekt voor verlof naar Nederland; De hulpleerkrachten zijn freelance en worden maandelijks betaald voor de gewerkte middagen; De bewaker voor overdag en de schoonmaakster worden maandelijks betaald en per kwartaal worden de sociale premies afgedragen aan het lokale verzekeringsinstituut INPS. De bewaker voor de nacht wordt betaald door de firma Liberty Dom. Per 1 mei 2011 zijn deze mensen niet meer in dienst van de school wegens de verhuizing; Onder huisvesting zijn de volgende kosten geboekt: huur, water, elektriciteit, gas, onderhoud van het gebouw en zwembad, telefoon en internet, inboedelverzekering. Vanaf 1 april 2011 wordt alleen maar huur voor het klaslokaal op de AISB betaald, dat is inclusief water & elektriciteit, schoonmaak, bewaking en internet; Er is aangeschaft: - 2 laptops; - Nieuw meubilair voor het nieuwe klaslokaal (helaas is nog niet alles aangekomen en de 2 e container via de AISB is onderweg); Jaarverslag Pagina 8

9 - Door verkoop van de oude inventaris en schilderwerk van de kinderen een voordeel op deze post; Leermiddelen zijn de lesmethodes voor het VO , CITO-toetsen, boeken voor de bibliotheek en overig les- en knutselmateriaal; Onder functioneringskosten zijn de volgende uitgaven geboekt: zaterdagactiviteiten, bestuursvergaderingen met directrice/leerkracht, bestuursverzekering, bankkosten, ouderavonden, koeriers- en kantoorkosten. Sinds begin april 2010 heeft het bestuur een bankrekening geopend bij de Bank of Africa (BOA) in Hippodrôme. Handtekeningbevoegd zijn de voorzitter en de penningmeester. De bankrekening bij de BDM in het centrum van Bamako is opgezegd omdat deze bank slecht bereikbaar is (verkeersdrukte, moeilijk parkeren). In Nederland beschikt het bestuur over twee bankrekeningen bij de ABN-AMRO te Den Haag. De eerste bankrekening is een rekening-courant en de tweede is een spaarrekening. Handtekeningbevoegd zijn de voorzitter en de penningmeester. In Mali beheert de penningmeester de kas en de directrice/leerkracht heeft een kleine kas voor de dagelijkse uitgaven op school. Ook worden de hulpleerkrachten en het ondersteunend Malinees personeel uit de kleine kas betaald. Het jaarbudget wordt door de penningmeester opgesteld en daarna (met eventuele wijzigingen) goedgekeurd door het bestuur. Daarna wordt het budget in het lopende schooljaar 2x bijgesteld wegens verandering van activiteiten, uitgaven van noodzakelijke aanschaffingen en dergelijke. Hoofdstuk 9 Externe contacten De Zandloper is een vrij kleine school en samenwerking met de dagscholen of andere NTC-locaties is minimaal. Aangezien de Zandloper nu fysiek in de AISB geïntegreerd is, is het gemakkelijk om even op de dagschool navraag te doen over een bepaald kind. Daarnaast is aan het einde van het schooljaar contact geweest met de directeur/leerkracht NTC-onderwijs in Ouagadougou betreffende mogelijkheden voor het opstarten van Voortgezet Onderwijs. Over algemene onderwijsinhoudelijke vragen wordt ook contact gezocht met de Stichting NOB. Jaarverslag Pagina 9

10 Hoofdstuk 10 Conclusies en aanbevelingen De verhuizing van de Nederlandse school is een fysieke integratie in de AISB die veel voordelen met zich mee heeft gebracht en brengt (kostentechnisch, reistijdverkorting). Ten aanzien van een integratie van het Nederlandse lesprogramma in het Amerikaanse is reeds een eerste aanzet tot discussie gezet en hierover is advies gevraagd bij het NOB. Het bestuur zal zich hier het komende jaar dieper over buigen en kijken of er reële mogelijkheden bestaan voor verdere integratie. Naar aanleiding van het inspectiebezoek in oktober 2010 is de Zandloper als voldoende tot goed gekwalificeerd. In het eindrapport van de inspecteur wordt een aantal verbeterpunten geformuleerd waarmee bestuur en directrice de komende jaren aan de slag moeten. Voor wat betreft de integratie van de Nederlandse school in de Amerikaanse spreekt de inspecteur over mogelijke risico s ten aanzien van de autonomie van de school en het onderwijsaanbod aan de leerlingen die tot dusver onderwijs op een van de Franse scholen volgen. Dit vraagt op korte termijn na te denken over het strategisch beleid evenals een goede communicatie met de ouders. Ten aanzien van de onderwijspraktijk concludeert de inspecteur dat de leerlingenzorg op orde is, maar dat de doelen van handelingsplannen (in geval van extra hulp aan leerlingen met achterstanden) nog wat concreter geformuleerd kunnen worden, wat ook de evaluatie vergemakkelijkt. Op deze punten zal door het bestuur de komende tijd aandacht worden besteed. Het bestuur zal in de komende jaren moeten nadenken over de toekomst van de Nederlandse school wegens de daling van het aantal leerlingen. De daling is vooral het gevolg van het feit dat er minder Nederlandse en Belgische gezinnen met kinderen worden uitgezonden. Dit zal gevolgen hebben voor de te ontvangen subsidie. De uitgaven voor huisvesting en bijbehorende kosten (personeel en inboedel) voor de directrice/leerkracht zijn er op het moment niet, maar verwacht wordt dat deze gemaakt zullen moeten worden als er een opvolger van de huidige directrice komt. Dit zal op de toekomstige begrotingen drukken. Vandaar dat het bestuur aan het begin van het schooljaar een scenariocommissie in het leven heeft geroepen met als doel het uitwerken van een aantal toekomstscenario s. De geldreserve die in de loop van de jaren is opgebouwd zal deels worden aangewend voor het begrotingstekort voor het schooljaar Daarnaast is een buffer noodzakelijk in het geval de school veel minder/geen subsidie meer ontvangt, zodat de school toch nog een tijd kan blijven doordraaien. Verder dient de reserve voor eventuele toekomstige meerkosten betreffende nieuwe huisvesting van een nieuwe directeur/leerkracht (plus nieuwe inrichting en huispersoneel). Om continuïteit in het bestuur te garanderen, is het noodzakelijk dat het aantal bestuursleden op peil blijft. In het schooljaar zijn enkele bestuursleden uit Mali vertrokken. Het bestuur zal in het nieuwe schooljaar worden versterkt door Hugo Verkuijl, Tom Pleysier en Loek Mobers. Jaarverslag Pagina 10

11 Ten aanzien van schoolmaterialen is een aantal vernieuwde methoden aangeschaft voor onder- en bovenbouw. Om het computergebruik te stimuleren is een tweede laptop aangeschaft. Om het contact met de ouders te verbeteren is een van de bestuursleden tot ouderaanspreekpunt benoemd (Tom Pleysier), tot wie de ouders zich kunnen wenden in geval van vragen aan het bestuur. Aan het eind van het schooljaar is geen oudertevredenheidsonderzoek gehouden. Het bestuur kiest ervoor om vanaf het schooljaar een halfjaarlijks onderzoek te houden, in februari en juni. Jaarverslag Pagina 11

12 Bijlage Verslag kascontrolecommissie voor de Stichting Nederlands Onderwijs Bamako De Zandloper. Op 5 november 2011 hebben ondergetekenden de financiële administratie van de Stichting Nederlands Onderwijs Bamako De Zandloper gecontroleerd inzake het schooljaar 2010/2011. De kascontrolecommissie heeft de volgende zaken gecontroleerd: - volledigheid van de ontvangsten - steekproefsgewijs toetsen van uitgaven aan onderliggende bewijsstukken - aansluiten van begin- en eindsaldi van banken en kassen. De bankrekeningen en de hoofdkas worden beheerd door Frans Jong, penningmeester van het bestuur. Vervanging van de bankrekeningen kon geschieden door Petra Waslander- Keurhorst, ex-voorzitter van het bestuur die ook tekenbevoegdheid had op de bankrekeningen. Er werd geconstateerd dat de boekhouding op zorgvuldige en rechtmatige wijze werd uitgevoerd en deze een getrouw beeld geeft van de werkelijkheid. ABN-AMRO REKENING-COURANT, rekeningnummer beginsaldi van de administratie en het dagafschrift sluiten op elkaar aan; - eindsaldi van de administratie en het dagafschrift sluiten op elkaar aan. Saldo per 31/07/2011: 17,58 uro ABN-AMRO SPAARREKENING, rekeningnummer beginsaldi van de administratie en het dagafschrift sluiten op elkaar aan; - eindsaldi van de administratie en het dagafschrift sluiten op elkaar aan. Saldo per 31/07/2011: ,33 uro BANK OF AFRIKA, rekeningnummer ML beginsaldi van de administratie en het dagafschrift sluiten op elkaar aan; - eindsaldi van de administratie en het dagafschrift sluiten op elkaar aan. Saldo per 31/07/2011: F.CFA HOOFDKAS - De hoofdkas wordt beheerd door Frans Jong. - Het gemiddelde niveau van de middelen die in de hoofdkas worden aangehouden is goed. Saldo per 31/7/2011: F.CFA KLEINE KAS - de kleine kas werd in schooljaar 2010/2011 beheerd door Marij van Bommel van Asten, direkteur/leerkracht. - de kleine kas wordt maandelijks verantwoord aan de penningmeester. Uit de algemene analyse wordt geconcludeerd dat de kleine kas juist wordt beheerd. Saldo per 31/7/2011: F.CFA Jaarverslag Pagina 12

13 NB: Advies om de Kleine Kas in Excel te verantwoorden zou een pré zijn om optel- en aftrekfouten te voorkomen. NB: Wegens de verhuizing naar de AISB, is beëindiging van de contracten, zoals huur, internet, EDM etc. op een keurige mannier gedaan. Ook het ontslag van het Malinees personeel met de daaraan gekoppelde ontslagpremies zijn netjes afgewikkeld. Naar waarheid opgemaakt d.d. 5 november 2011 te Bamako: André de Buck Yolanda Houweling Jaarverslag Pagina 13

JAARVERSLAG 2013-2014. Opgesteld door het bestuur en de directie 7 november 2014. Jaarverslag 2013/2014 Pagina 1 van 10

JAARVERSLAG 2013-2014. Opgesteld door het bestuur en de directie 7 november 2014. Jaarverslag 2013/2014 Pagina 1 van 10 JAARVERSLAG 2013-2014 Opgesteld door het bestuur en de directie 7 november 2014 Jaarverslag 2013/2014 Pagina 1 van 10 Jaarverslag schooljaar 2013-2014 Inhoud Hoofdstuk 1 Enkele zakelijke gegevens 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009-2010

JAARVERSLAG 2009-2010 JAARVERSLAG 2009-2010 Opgesteld door het bestuur en de directie 21 september 2010 Jaarverslag 2009-2010 Pagina 1 Jaarverslag schooljaar 2009-2010 Inhoud Hoofdstuk 1 Enkele zakelijke gegevens pag. 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014-2015

JAARVERSLAG 2014-2015 JAARVERSLAG 2014-2015 Opgesteld door het bestuur en de directie Jaarverslag schooljaar 2014-2015 Jaarverslag 2014/2015 Pagina 1 van 8 Inhoud Hoofdstuk 1 Zakelijke gegevens 3 Hoofdstuk 2 De resultaten van

Nadere informatie

mei 2008, nummer 6 Voorwoord

mei 2008, nummer 6 Voorwoord mei 2008, nummer 6 Voorwoord De schoolvakantie nadert snel. Dit zal het laatste BestuursBulletin-nummer zijn voor dit schooljaar. Het bestuur is blij dat Evelien haar werkzaamheden voor de school nog een

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO STICHTING NEDERLANDS ONDERWIJS PRAAG 'T NOPJE

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO STICHTING NEDERLANDS ONDERWIJS PRAAG 'T NOPJE RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO STICHTING NEDERLANDS ONDERWIJS PRAAG 'T NOPJE School : ntc-po Stichting Nederlands Onderwijs Praag 't Nopje Plaats : PRAAG - TSJECHIË BRIN-nummer : 28HM Onderzoeksnummer

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 STICHTING OUDERRAAD BASISSCHOOL DE DOBBELSTEEN

JAARVERSLAG 2013 STICHTING OUDERRAAD BASISSCHOOL DE DOBBELSTEEN JAARVERSLAG 2013 STICHTING OUDERRAAD BASISSCHOOL DE DOBBELSTEEN Stichting ouderraad Basisschool de Dobbelsteen heeft als doel om samen met het team leerkrachten gedurende het hele jaar diverse activiteiten

Nadere informatie

Willibrord Ouderraad Stichting. Jaarverslag. Ouderbijdrage Willibrord. Schooljaar 2012-2013

Willibrord Ouderraad Stichting. Jaarverslag. Ouderbijdrage Willibrord. Schooljaar 2012-2013 Willibrord Ouderraad Stichting Jaarverslag Ouderbijdrage Willibrord Schooljaar 2012-2013 Geschreven door: Penningmeester Willibrord Ouderraad Financieel verslag gecontroleerd door de Kascommissie 2012-2013:

Nadere informatie

Seashell School Nederlands onderwijs

Seashell School Nederlands onderwijs Seashell School Nederlands onderwijs 2012-2013 Inhoud Voorwoord De school Over de school Het team NTC Wat is NTC-onderwijs Toelating Schooltijden De methoden Huiswerk Voorzieningen op de NTC leslocatie

Nadere informatie

Beleidsplan/activeiten verslag/ financiele verantwoording

Beleidsplan/activeiten verslag/ financiele verantwoording Beleidsplan/activeiten verslag/ financiele verantwoording De Rioranjeschool (stichting) is een ANBI en de gevraagde gegevens zijn dan ook hieronder te vinden op de eigen internetsite www.rioranjeschool.nl.

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

BEGROTING Schooljaar 2011-2012

BEGROTING Schooljaar 2011-2012 BEGROTING Schooljaar 2011-2012 Protestants Christelijke Basisschool Het Kompas Penningmeester, B.Damas-Mulder 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. OVERZICHT BATEN EN LASTEN/RESULTAAT 4 3. Baten 5 3.1 Ouderbijdrage

Nadere informatie

Verslag algemene jaarvergadering Stichting Beheer Oudergelden het Festival op maandag 8 september 2014

Verslag algemene jaarvergadering Stichting Beheer Oudergelden het Festival op maandag 8 september 2014 Stichting Beheer Oudergelden Verslag algemene jaarvergadering Stichting Beheer Oudergelden het Festival op maandag 8 september 2014 Aanwezig: Bestuursleden: Aafje ter Avest, Karin Hogervorst en Janke Verheij,

Nadere informatie

Oudervereniging van de r.k. basisschool De Fontein Definitief

Oudervereniging van de r.k. basisschool De Fontein Definitief Oudervereniging van de r.k. basisschool De Fontein Definitief Verantwoording van de ouderbijdrage over het schooljaar Bijgestelde begroting 2012/2013 en begroting 2013/2014 Inhoudsopgave Jaarstukken Jaarverslag

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING OUDERRAAD BASISSCHOOL DE DOBBELSTEEN

JAARVERSLAG 2014 STICHTING OUDERRAAD BASISSCHOOL DE DOBBELSTEEN JAARVERSLAG 2014 STICHTING OUDERRAAD BASISSCHOOL DE DOBBELSTEEN Stichting ouderraad Basisschool de Dobbelsteen heeft als doel om samen met het team leerkrachten gedurende het hele jaar diverse activiteiten

Nadere informatie

Hong Kong, 28 mei 2014. Betreft: verzoek uitstel indienen schoolplan 2014-2018. Geachte Inspecteur,

Hong Kong, 28 mei 2014. Betreft: verzoek uitstel indienen schoolplan 2014-2018. Geachte Inspecteur, Hong Kong, 28 mei 2014 Betreft: verzoek uitstel indienen schoolplan 2014-2018 Geachte Inspecteur, Eind 2013 heeft u onze school een inspectiebezoek gebracht. U heeft geconstateerd dat wij om acceptabele

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO. 't Kofschip - Stichting De Lage Landen (NTC-po)

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO. 't Kofschip - Stichting De Lage Landen (NTC-po) RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO 't Kofschip - Stichting De Lage Landen (NTC-po) Plaats : Rome BRIN nummer : 28FL C1 Onderzoeksnummer : 281786 Datum onderzoek : 6 februari 2015 Datum vaststelling : 7

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO. NTC-po Firenze

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO. NTC-po Firenze RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO NTC-po Firenze Plaats : 50142 Firenze BRIN nummer : 30NP C1 Onderzoeksnummer : 278437 Datum onderzoek : 25 oktober 2014 Datum vaststelling : 5 januari 2015 Pagina 2 van

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC MOSKOU, RUSLAND

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC MOSKOU, RUSLAND RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC MOSKOU, RUSLAND School : NTC Moskou, Rusland Plaats : 125367 MOSKOU - RUSLAND BRIN-nummer : 28LR Onderzoeksnummer : 119893 Datum schoolbezoek : 20 en 21 september

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-VO STICHTING NTC GHANA. : Stichting NTC Ghana

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-VO STICHTING NTC GHANA. : Stichting NTC Ghana RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-VO STICHTING NTC GHANA School Plaats BRIN-nummer : Stichting NTC Ghana : Accra : 28VV Datum schoolbezoek : 14 en 15 mei 2015 Datum vaststelling : 24 september 2015 2 Inhoud

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT Plaats : Budel BRIN-nummer : 18HK Onderzoeksnummer : 118778 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK STICHTING ADA, KUSADASI, TURKIJE

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK STICHTING ADA, KUSADASI, TURKIJE RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK STICHTING ADA, KUSADASI, TURKIJE School : Stichting ADA, Kusadasi, Turkije Plaats : KUSADASI - TURKIJE BRIN-nummer : 28FH Onderzoeksnummer : 111345 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

Besluiten en adviezen MR St. Jan: schooljaar _Besluiten en adviezen schooljaar_ doc 1-10

Besluiten en adviezen MR St. Jan: schooljaar _Besluiten en adviezen schooljaar_ doc 1-10 en en adviezen MR St. Jan: schooljaar 2010-2011 20110831_en en adviezen schooljaar_2010-2011.doc 1-10 13-10-2011 Financieel jaarverslag 2009- Deelnemende 2010, begroting en ouders ouderbijdrage 2010-2011

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Inhoudsopgave. Verslag kascontrole 2. Jaarrekening 2013 Lasten en Baten 3. BALANS per 31 december 2013 6

Jaarrekening 2013. Inhoudsopgave. Verslag kascontrole 2. Jaarrekening 2013 Lasten en Baten 3. BALANS per 31 december 2013 6 Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Verslag kascontrole 2 Jaarrekening 2013 Lasten en Baten 3 Toelichting op de lasten en baten 3 Grafiek op hoofdlijnen 5 BALANS per 31 december 2013 6 Toelichting op de BALANS

Nadere informatie

STICHTING OBS DE PIONIER COMBI FINANCIEEL JAARVERSLAG 2011/2012

STICHTING OBS DE PIONIER COMBI FINANCIEEL JAARVERSLAG 2011/2012 STICHTING OBS DE PIONIER COMBI FINANCIEEL JAARVERSLAG 2011/2012 Voorzitter: Tonnie Ligtermoet Penningmeester: Esther Roode-de Jong Datum: 5 oktober 2012 ALGEMEEN De Stichting OBS De Pionier Combi beheert

Nadere informatie

Aanmeldingsboekje 2015-2016

Aanmeldingsboekje 2015-2016 Aanmeldingsboekje 2015-2016 Beste ouders, De NTC-school biedt in schooljaar 2015-2016 op vrijdagmiddag Nederlandse les van 14.30 tot 16.30 uur aan. Voor de indeling van de leeftijdgroepen: zie schoolgids

Nadere informatie

Oudervereniging Stedelijk Gymnasium Schiedam

Oudervereniging Stedelijk Gymnasium Schiedam Algemene inleiding op de financiële verslaglegging van de Oudervereniging over het schooljaar 2012/2013 en het budget voor het schooljaar 2013/2014. Het schooljaar 2012-2013 is voor de Oudervereniging

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 2014

Jaarverslag 2013 2014 Jaarverslag 2013 2014 Geachte ouders, leerkrachten en schoolbestuur Dit is het jaarverslag van de ouderraad van de Kardinaal de Jong School. De ouderraad bestaat uit 15 leden. Alle leden zijn ouders van

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-VO NTC-VO DUTCH CULTURAL CENTRE DE BONTEKOE

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-VO NTC-VO DUTCH CULTURAL CENTRE DE BONTEKOE RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-VO NTC-VO DUTCH CULTURAL CENTRE DE BONTEKOE School Plaats BRIN-nummer : ntc-vo Dutch Cultural Centre De Bontekoe : Kuala Lumpur, Maleisië : 30FC Datum schoolbezoek : 19

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-VO DE LAGE LANDEN. : NTC-VO De Lage Landen : Athene, Griekenland

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-VO DE LAGE LANDEN. : NTC-VO De Lage Landen : Athene, Griekenland RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-VO DE LAGE LANDEN School Plaats BRIN-nummer : NTC-VO De Lage Landen : Athene, Griekenland : 28VH Datum schoolbezoek : 21 november 2015 Datum vaststelling : 11 februari 2016

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Vrienden van Umthombo

Jaarverslag 2011. Stichting Vrienden van Umthombo Jaarverslag 2011 Stichting Vrienden van Umthombo Inhoudsopgave Jaarverslag 2011... 1 Stichting Vrienden van Umthombo... 1 Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Huidig beleid... 4 Missie... 4 Doelstelling...

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014 Gierzwaluwenbescherming Nederland

Financieel jaarverslag 2014 Gierzwaluwenbescherming Nederland Financieel jaarverslag 2014 Gierzwaluwenbescherming Nederland Inleiding De vereniging Gierzwaluwbescherming Nederland heeft als doel: a) het beschermen van gierzwaluwen en hun nestgelegenheid in Nederland;

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS "PARKWIJCK"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS PARKWIJCK RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS "PARKWIJCK" School : Obs "Parkwijck" Plaats : Utrecht BRIN-nummer : 27CM Onderzoeksnummer : 70293 Datum schoolbezoek : 26 juni 2006 Datum vaststelling : 25 september 2006

Nadere informatie

In 2012 heeft Stichting Chimding in samenwerking met organisaties in Nepal en in Nederland weer diverse activiteiten ontplooid.

In 2012 heeft Stichting Chimding in samenwerking met organisaties in Nepal en in Nederland weer diverse activiteiten ontplooid. Jaarverslag 2012 1 Jaarverslag 2012 In 2012 heeft Stichting Chimding in samenwerking met organisaties in Nepal en in Nederland weer diverse activiteiten ontplooid. Samenwerkingsprojecten in Nepal OLE-Nepal

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL EDITH STEIN

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL EDITH STEIN RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL EDITH STEIN Plaats : Veghel BRIN-nummer : 03QN Onderzoeksnummer : 118171 Datum schoolbezoek : 22 Rapport vastgesteld te Eindhoven

Nadere informatie

Verantwoording van de ouderbijdrage over het schooljaar 2005/2006. Begroting 2006/2007 en begroting 2007/2008

Verantwoording van de ouderbijdrage over het schooljaar 2005/2006. Begroting 2006/2007 en begroting 2007/2008 Oudervereniging van de r.k. basisschool De Fontein Verantwoording van de ouderbijdrage over het schooljaar 2005/2006 Begroting 2006/2007 en begroting 2007/2008 Verantwoording inzake de ouderbijdrage over

Nadere informatie

Wegwijzer Financiën Regio Eindhoven Hulpmiddel voor vrijwilligers Regio Scouting Eindhoven. Versie 1.0

Wegwijzer Financiën Regio Eindhoven Hulpmiddel voor vrijwilligers Regio Scouting Eindhoven. Versie 1.0 Wegwijzer Financiën Regio Eindhoven Hulpmiddel voor vrijwilligers Regio Scouting Eindhoven Versie 1.0 Inhoudsopgave 1! Inleiding... 3! 2! Algemene info... 4! 2.1! Kas... 4! 2.2! Bankrekeningen... 4! 2.2.1!

Nadere informatie

Tussentijdse evaluatie pilot taalklas schooljaar

Tussentijdse evaluatie pilot taalklas schooljaar Tussentijdse evaluatie pilot taalklas schooljaar 2013-2014 Start taalklas In oktober 2013 is de gemeente Asten in samenwerking met het schoolbestuur van stichting PRODAS gestart met een pilot taalklas

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO STICHTING NEDERLANDS ONDERWIJS IN BOTSWANA

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO STICHTING NEDERLANDS ONDERWIJS IN BOTSWANA RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO STICHTING NEDERLANDS ONDERWIJS IN BOTSWANA School : ntc-po Stichting Nederlands Onderwijs in Botswana Plaats : GABORONE - BOTSWANA BRIN-nummer : 28HE Onderzoeksnummer

Nadere informatie

Workshop penningmeesterschap. 11 oktober 2012 Thorgerd van Veldhuijzen

Workshop penningmeesterschap. 11 oktober 2012 Thorgerd van Veldhuijzen Workshop penningmeesterschap 11 oktober 2012 Thorgerd van Veldhuijzen 1 Inhoud workshop Inleiding penningmeesterschap Eigenschappen van de penningmeester Aansprakelijkheid van de penningmeester Taken van

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO. de Nederlandse School Stockholm, NTC-po

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO. de Nederlandse School Stockholm, NTC-po RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO de Nederlandse School Stockholm, NTC-po Plaats : Djursholm BRIN nummer : 28LL C1 Onderzoeksnummer : 195774 Datum onderzoek : 28 mei 2013 Datum vaststelling : 9 oktober

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

Financiëel verslag 2013

Financiëel verslag 2013 Financiëel verslag 2013 Beuningen, 14 Jan 2014 J.H. Hoftijzer Voorzitter F.M.T. Coenen Penningmeester Stichting Leergeld 2stromenland 1 Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld 2stromenland 2 Jaarverslag 2013

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT School : Basisschool De Lockaert Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 63530 Datum schoolbezoek : 16 december 2005 Datum vaststelling :

Nadere informatie

Doelstelling. Voorwoord. Bestuur. Geachte Lezer,

Doelstelling. Voorwoord. Bestuur. Geachte Lezer, Jaarverslag 2011 Haarlem Voorwoord Geachte Lezer, Dit is het jaarverslag van Stichting mijn huis in Ipauratu over het jaar 2011. Dit jaarverslag biedt een overzicht van de activiteiten die wij hebben uitgevoerd

Nadere informatie

Ouderraad Christelijke Basisschool De Vliermeent. Jaarverslag. Schooljaar

Ouderraad Christelijke Basisschool De Vliermeent. Jaarverslag. Schooljaar Ouderraad Christelijke Basisschool De Vliermeent Jaarverslag Schooljaar 2014-2015 Geschreven door: Penningmeester Ouderraad de Vliermeent Financieel verslag gecontroleerd door de Medezeggenschapsraad 2014-2015:

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-VO. : NTC-voortgezet onderwijs Jakarta. : Jakarta

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-VO. : NTC-voortgezet onderwijs Jakarta. : Jakarta RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-VO NTC-voortgezet onderwijs Jakarta School Plaats BRIN-nummer : NTC-voortgezet onderwijs Jakarta : Jakarta : 28WV Datum schoolbezoek : 2 en 3 november 2015 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE Plaats : Kampen BRIN-nummer : 13KB Onderzoeksnummer : 119040 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Zwolle op 9

Nadere informatie

Financieel Verslag 2012

Financieel Verslag 2012 Financieel Verslag 2012 Frans Coenen Penningmeester Beuningen, 23 april 2013 1 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Balans per 31 december 2012... 4 Resultatenrekening 2012... 5 Toelichting resultatenrekening (uitgaven)

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Eindhoven Bouwt

Jaarrekening 2015 Stichting Eindhoven Bouwt Verantwoording. De stichting is op 16 december 2010 opgericht en is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het bestuur bestaat uit: Marten de Jong, Hans Smit, Rolf Pelleboer Hans Slot, voorzitter

Nadere informatie

Jaarplan Evaluatie schooljaar Planning schooljaar

Jaarplan Evaluatie schooljaar Planning schooljaar Evaluatie 2009-2010 Planning 2010-2011 Evaluatie 2009-2010 Het 2009-2010 is een druk jaar geweest aangezien de personele situatie de nodige wisselingen heeft ondergaan. Hierdoor ontstond er enige onrust.

Nadere informatie

Na een leuk schooljaar met veel activiteiten waaronder de geslaagde sportdagen,

Na een leuk schooljaar met veel activiteiten waaronder de geslaagde sportdagen, Amstelveen, oktober 2014 Beste ouders en/of verzorgers, Na een leuk schooljaar met veel activiteiten waaronder de geslaagde sportdagen, volg leerkrachten vroeg. De Oudercommissie heeft de leerkrachten

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL "DE VONKENMORGEN"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VONKENMORGEN RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL "DE VONKENMORGEN" School : Basisschool "De Vonkenmorgen" Plaats : Gendt BRIN-nummer : 04YJ Onderzoeksnummer : 81894 Datum schoolbezoek : 31 augustus 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK STICHTING NTC BALI (PRIMAIR ONDERWIJS)

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK STICHTING NTC BALI (PRIMAIR ONDERWIJS) RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK STICHTING NTC BALI (PRIMAIR ONDERWIJS) School : Stichting NTC Bali (primair onderwijs) Plaats : BALI - INDONESIE BRIN-nummer : 28RB Onderzoeksnummer : 123232 Datum

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND. KvK nummer 02094816 www.victoryhope.nl BIC ABNANL2A Fiscaal nummer 816869455 Rekening nummer 43.53.35.

JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND. KvK nummer 02094816 www.victoryhope.nl BIC ABNANL2A Fiscaal nummer 816869455 Rekening nummer 43.53.35. JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND Inhoud 1. Inleiding 2. Financiële verantwoording 2.1 Balans per 31-12-2013 2.2 Staat van baten en lasten 2013 2.3 Toelichting 2.4 Kascontrole 3. Activiteiten 3.1

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 MELDPUNT VRIJWILLIGERSWERK gemeente De Bilt -3 Inleiding De jaarrekening van het Meldpunt Vrijwilligerswerk gemeente De Bilt is dit jaar voor het laatst opgesplitst in de onderdelen

Nadere informatie

Welkom voor Sanne, die vanaf heden de oudergeleding compleet maakt.

Welkom voor Sanne, die vanaf heden de oudergeleding compleet maakt. Notulen MR vergadering Aan : Leden MR de Heydonck Datum : 18 februari 2014 Locatie : Heydonck Naastenbest Tijd : 19.30.uur 21.30 uur Aanwezig : Nicole, Paul, Sharon, Theo, Ton, Yvonne, Sanne Afwezig :

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag Vereniging Newschool.nu Sudburyschool te Harderwijk

Financieel Jaarverslag Vereniging Newschool.nu Sudburyschool te Harderwijk Financieel Jaarverslag 2015-2016 Vereniging Newschool.nu Sudburyschool te Harderwijk 2015-2016 1 Algemeen 1 Aanbieding jaarrekening Jaarrekening vereniging Newschool.nu 2015-2016, goedgekeurd in de schoolmeeting

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK RKBS "DE ELSTAR"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK RKBS DE ELSTAR RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK RKBS "DE ELSTAR" School : rkbs "De Elstar" Plaats : Elst BRIN-nummer : 28BG Onderzoeksnummer : 82399 Datum schoolbezoek : 31 augustus 2006 Datum vaststelling : 23 november 2006

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE OUDERVERENIGING

INFORMATIEBOEKJE OUDERVERENIGING INFORMATIEBOEKJE OUDERVERENIGING Overleg en samenstelling De oudervereniging bestaat uit een aantal leden, een voorzitter, penningmeester en secretaris. Er wordt ongeveer 7 maal per jaar vergaderd en eenmaal

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG STICHTING HILL WHEELER FOUNDATION 2010. De Stichting Hill Wheeler Foundation is formeel opgericht op 25 april 2007.

FINANCIEEL VERSLAG STICHTING HILL WHEELER FOUNDATION 2010. De Stichting Hill Wheeler Foundation is formeel opgericht op 25 april 2007. FINANCIEEL VERSLAG STICHTING HILL WHEELER FOUNDATION 2010 Stichting Hill Wheeler Foundation 2010 De Stichting Hill Wheeler Foundation is formeel opgericht op 25 april 2007. De Stichting is statutair gevestigd

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE KRULLEVAAR. : basisschool De Krullevaar : 's-gravenhage BRIN-nummer : 13TA Onderzoeksnummer : 94147

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE KRULLEVAAR. : basisschool De Krullevaar : 's-gravenhage BRIN-nummer : 13TA Onderzoeksnummer : 94147 RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE KRULLEVAAR School : basisschool De Krullevaar Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 13TA Onderzoeksnummer : 94147 Datum schoolbezoek : 8 mei 2007 Datum

Nadere informatie

Basisschool! De Zevensprong

Basisschool! De Zevensprong Basisschool De Zevensprong FINANCIEEL JAARVERSLAG OUDERRAAD 2014 / 2015 Financieel Jaarverslag Schooljaar 2014-2015 Toelichting op de inkomsten Ouderbijdrage De ouderbijdrage voor het schooljaar 2014-2015

Nadere informatie

Reglement Overblijven Daltonschool De Margriet. Begrippen. Artikel 1

Reglement Overblijven Daltonschool De Margriet. Begrippen. Artikel 1 Reglement Overblijven Daltonschool De Margriet Begrippen Artikel 1 Bevoegd gezag: Het bestuur van de school, in casu: Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam, hierna te noemen: BOOR; Overblijfvereniging:

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG. : Basisschool De Knotwilg : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG. : Basisschool De Knotwilg : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG School : Basisschool De Knotwilg Plaats : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611 Datum schoolbezoek : 6 juli 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Reglement voor de oudervereniging van o.b.s. De Meander

Reglement voor de oudervereniging van o.b.s. De Meander Reglement voor de oudervereniging van o.b.s. De Meander Versie september 2015 - JvD 1 Voorwoord Voor u ligt het reglement van de Oudervereniging van o.b.s. de Meander voor het schooljaar 2015-2016. Dit

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG School : obs Juliana van Stolberg Plaats : Castricum BRIN-nummer : 11SK Onderzoeksnummer : 71133 Datum schoolbezoek : 20 december 2005 Datum vaststelling

Nadere informatie

Jaarverslag Oudervereniging O.B.S. t Want 2013/2014 Inhoudsopgave:

Jaarverslag Oudervereniging O.B.S. t Want 2013/2014 Inhoudsopgave: Jaarverslag Oudervereniging O.B.S. t Want 2013/2014 Inhoudsopgave: 1) Inleiding 2) Structuur OV 2.1) Samenstelling OV 3) Activiteiten 3.1) Schoolfotograaf 3.2) Sinterklaas 3.3) Kerst 3.4) Projectweek rekenen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 VICTORY HOPE NEDERLAND

JAARVERSLAG 2012 VICTORY HOPE NEDERLAND JAARVERSLAG 2012 VICTORY HOPE NEDERLAND Inhoud 1. Inleiding 2. Financiële verantwoording 2.1 Balans per 31-12-2013 2.2 Staat van baten en lasten 2012 2.3 Toelichting 2.4 Kascontrole 3. Activiteiten 3.1

Nadere informatie

De inspectie besteedt tenslotte aandacht aan de schooldocumenten.

De inspectie besteedt tenslotte aandacht aan de schooldocumenten. Op 28 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs basisschool 'Okba Ibnoe Nafi' bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Bij jaarlijks onderzoek vormt de inspectie zich een oordeel over: De wijze

Nadere informatie

Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683 173 Vervoermiddelen 2.936 -

Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683 173 Vervoermiddelen 2.936 - Bijlage 4.2 bij rapport d.d. 30 september 2013 4.2 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER () A C T I V A 31-12- 31-12- VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683

Nadere informatie

Financieel jaarverslag en jaarrekening van het jaar 2014

Financieel jaarverslag en jaarrekening van het jaar 2014 Financieel jaarverslag en jaarrekening van het jaar 2014 I N H O U D Voorwoord 2 Financieel jaarverslag 2014 3 Jaarrekening van 31 december 2014 4 Toelichting op de balans van 31 december 2014 4 Toelichting

Nadere informatie

Toelichting Jaarrekening 2013-2014 Oudervereniging R.K. Basisschool De Cirkel

Toelichting Jaarrekening 2013-2014 Oudervereniging R.K. Basisschool De Cirkel Toelichting Jaarrekening 2013-2014 Oudervereniging R.K. Basisschool De Cirkel Algemeen Het schooljaar 2013-2014 is voor de oudervereniging financieel redelijk goed verlopen, ondanks een te zuinige berekening

Nadere informatie

Agenda voor de maand oktober en november 2016

Agenda voor de maand oktober en november 2016 Agenda voor de maand oktober en november 2016 Nieuwsbrief nummer 2016-02 Almere, 13 oktober 2016 17 t/m 21 oktober Herfst vakantie Maandag 24 oktober Studiedag voor de leerkrachten, alle leerlingen zijn

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK PIPITA BASISSCHOOL TE WILLEMSTAD, CURAÇAO

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK PIPITA BASISSCHOOL TE WILLEMSTAD, CURAÇAO RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK PIPITA BASISSCHOOL TE WILLEMSTAD, CURAÇAO School : Pipita Basisschool te Willemstad, Curaçao Plaats : CURAÇAO - NEDERLANDSE ANTILLEN BRIN-nummer : 28PX Onderzoeksnummer

Nadere informatie

Exploitatierekening, rekeningschema en balans; een introductie in de wereld van het boekhouden, voor wie hier weinig kaas van heeft gegeten.

Exploitatierekening, rekeningschema en balans; een introductie in de wereld van het boekhouden, voor wie hier weinig kaas van heeft gegeten. Boekhouden voor beginners Exploitatierekening, rekeningschema en balans; een introductie in de wereld van het boekhouden, voor wie hier weinig kaas van heeft gegeten. De balans De balans is een staat van

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Samenwerkingsschool Holthuizen-Wereld

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Samenwerkingsschool Holthuizen-Wereld RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Samenwerkingsschool Holthuizen-Wereld Plaats : Haaksbergen BRIN-nummer : 12YQ Onderzoeksnummer : 124816 Datum schoolbezoek : 10 januari 2012

Nadere informatie

BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK NEWSCHOOL.NU TE HARDERWIJK

BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK NEWSCHOOL.NU TE HARDERWIJK BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK NEWSCHOOL.NU TE HARDERWIJK INHOUD Uitkomst onderzoek Newschool.nu te Harderwijk 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage 1A: Overzicht

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF School : Basisschool De Muldershof Plaats : Beek en Donk BRIN-nummer : 11EF Onderzoeksnummer : 80379 Datum schoolbezoek : 14 november 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KLEINE KAPITEIN

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KLEINE KAPITEIN RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KLEINE KAPITEIN School : de Kleine Kapitein Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 27YK Onderzoeksnummer : 70406 Datum schoolbezoek : 7 februari 2006 Datum vaststelling : 24 maart

Nadere informatie

Financieel verslag Hoop voor Noord 2015

Financieel verslag Hoop voor Noord 2015 Financieel verslag Hoop voor Noord 2015 Cijfers 2015 - Algemene rekening 2013 2014 2015 2015 2016 Inkomsten Realisatie Realisatie Begroting Realisatie Begroting Giften en collectes eigen leden 64.757 77.366

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van

Huishoudelijk Reglement. van Huishoudelijk Reglement van Versie: 1.1 Vastgesteld door bestuur d.d.: 29 december 2013 Inhoudsopgave A. STICHTING EMETOFOBIE BESTUURLIJK... 3 I. ALGEMEEN... 3 II. DOELSTELLING VAN STICHTING EMETOFOBIE:...

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Djappoleen, te Velp

Jaarverslag 2010 Stichting Djappoleen, te Velp Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Stichting Djappoleen, te Velp Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Inleiding...2 Bestuur...2 Communicatie en Promotie...2 Fondswerving...2 Projecten...2 Plannen...3 Financieel

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Woold. : Winterswijk Woold

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Woold. : Winterswijk Woold RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Woold Plaats : Winterswijk Woold BRIN-nummer : 19BC Onderzoeksnummer : 127559 Datum schoolbezoek : 8 november 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE HAREN. : basisschool de Haren : 's-hertogenbosch BRIN-nummer : 12TH Onderzoeksnummer : 81252

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE HAREN. : basisschool de Haren : 's-hertogenbosch BRIN-nummer : 12TH Onderzoeksnummer : 81252 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE HAREN School : basisschool de Haren Plaats : 's-hertogenbosch BRIN-nummer : 12TH Onderzoeksnummer : 81252 Datum schoolbezoek : 5 september 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK HET DRIELUIK. BRIN-nummer : 27XJ Onderzoeksnummer : 88304

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK HET DRIELUIK. BRIN-nummer : 27XJ Onderzoeksnummer : 88304 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK HET DRIELUIK School : Het Drieluik Plaats : Almere BRIN-nummer : 27XJ Onderzoeksnummer : 88304 Datum schoolbezoek : 9 november 2006 Datum vaststelling : 26 februari 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Nieuwsbrief 9 oktober 2014

Nieuwsbrief 9 oktober 2014 Nieuwsbrief 9 oktober 2014 Belangrijke data - Oud papier: 11 oktober: Fam. Wilbrink (Jonathan) en Fam. Leegwater (Daan) - Oud papier: 25 oktober: Fam. Wijdenes (Luuk) en Fam. Neeteson Lemkes (Anna) - Vrijdag

Nadere informatie

20L4-20L5. OBS "De Lindelaar" Fina ncieel jaa rverslag ouderraad. Openbare basisschool "De Lindelaar'' Postbus 53 9430 AB Westerbork Tel:0593 331998

20L4-20L5. OBS De Lindelaar Fina ncieel jaa rverslag ouderraad. Openbare basisschool De Lindelaar'' Postbus 53 9430 AB Westerbork Tel:0593 331998 Openbare basisschool "De Lindelaar'' Postbus 53 9430 AB Westerbork Tel:0593 331998 Fax: 0593 331869 E-mail: or.delindelaar@obomd.nl www.delindelaar. nl Fina ncieel jaa rverslag ouderraad OBS "De Lindelaar"

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

A.C. Dekker Penningmeester 13 september 2015

A.C. Dekker Penningmeester 13 september 2015 Algemeen Bij de start van het schooljaar en overdracht naar nieuwe penningmeester is de fysiek aanwezige kas (na telling) gestort op de rekening van de OV. Daarna is gedurende het schooljaar geen kas meer

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs De Wijde Veert. : Noord-Scharwoude

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs De Wijde Veert. : Noord-Scharwoude RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs De Wijde Veert Plaats : Noord-Scharwoude BRIN-nummer : 12TT Onderzoeksnummer : 126280 Datum schoolbezoek : 21 mei 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 2014 Ouderraad obs De Violier

Jaarverslag 2013 2014 Ouderraad obs De Violier Jaarverslag 2013 2014 Ouderraad obs De Violier In dit jaarverslag komen de volgende onderwerpen aan de orde: 1. Inleiding 2. Doel en taken van de Ouderraad van OBS De Violier 3. Activiteiten schooljaar

Nadere informatie

UITKOMST ONDERZOEK PARKENDAAL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE APELDOORN

UITKOMST ONDERZOEK PARKENDAAL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE APELDOORN UITKOMST ONDERZOEK PARKENDAAL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE APELDOORN INHOUD Uitkomst onderzoek Parkendaal te Apeldoorn 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. NTC Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs 2014/2015. Directeur/leerkracht: Emilie van Deursen

SCHOOLGIDS. NTC Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs 2014/2015. Directeur/leerkracht: Emilie van Deursen SCHOOLGIDS NTC Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs 2014/2015 Directeur/leerkracht: Emilie van Deursen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. INLEIDING... 4 Waarom een schoolgids?... 4 Wat staat er in deze

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KUBUS. BRIN-nummer : 19MN Onderzoeksnummer : 90802

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KUBUS. BRIN-nummer : 19MN Onderzoeksnummer : 90802 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KUBUS School : De Kubus Plaats : Enschede BRIN-nummer : 19MN Onderzoeksnummer : 90802 Datum schoolbezoek : 18 december 2006 Datum vaststelling : 22 maart 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO DE NEDERLANDSE SCHOOL 'T BARTJE

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO DE NEDERLANDSE SCHOOL 'T BARTJE RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO DE NEDERLANDSE SCHOOL 'T BARTJE School : NTC-po De Nederlandse school 't Bartje Plaats : PATAN - - NEPAL BRIN-nummer : 28FU Onderzoeksnummer : 101884 Datum

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014

FINANCIEEL VERSLAG 2014 FINANCIEEL VERSLAG 2014 De financiële positie van het Museum Voorschoten sluit in het boekjaar 2014 met een lager resultaat dan in 2013. Ten opzichte van de begroting voor 2014 is wel een beter resultaat

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD Plaats : Hijken BRIN-nummer : 18TJ Onderzoeksnummer : 118979 Conceptrapport verzonden op : 26 april Datum schoolbezoek

Nadere informatie

Salarissen leerkrachten berekenen

Salarissen leerkrachten berekenen Salarissen leerkrachten berekenen Dit document bestaat uit: 1. Modelberekening salaris leerkracht; 1.1. Voorbeeldberekening voor het PO; 1.2. Voorbeeldberekening voor het VO; 1.3. Meer informatie; 2. Correctiefactor

Nadere informatie