Inleiding Methoden om een conflict of geschil op te lossen, het Dispute Resolutionspectrum

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding 19. 5 Methoden om een conflict of geschil op te lossen, het Dispute Resolutionspectrum"

Transcriptie

1 Dankbetuiging 5 Foreword 15 Inleiding 19 1 Inleiding en gebruiksaanwijzing Toolkit 19 2 Omschrijving van de vier delen en bijlagen van de Toolkit 23 3 Leeswijzer voor startende mediators 25 4 Introductie van mediation en definitie Wat is mediation? Basisprincipes van mediation Vrijwilligheid, law encouraged mediation en mandatory commitment De plaats van mediation binnen het spectrum van geschilbeslechtingsmethoden, EDR/ADR-methoden en conflictmanagement 35 5 Methoden om een conflict of geschil op te lossen, het Dispute Resolutionspectrum Toegeven, niets doen (vermijden) of een oriënterend gesprek Onderhandelen Mediation Bijzondere vormen van mediation Het verschil tussen mediation en schikken bij de rechter of schikkingsonderhandelingen tussen advocaten Het verschil tussen mediation en bemiddeling Collaborative lawyering Neutral evaluation en pre-court assessment Hybride procedures Med-Arb-trajecten Arb-Med-trajecten DRB (Dispute Review Board), DAB (Dispute Adjudication Board), partnering en alliancing modellen Andere methoden waarbij een derde intervenieert zonder een beslissing op te leggen Facilitation Neutral fact finding Ombudspersoon Coaching of conflictcoaching Bindend advies, arbitrage en procederen 60 Toolkit Mediation Resultaat bereiken als manager, mediator en onderhandelaar 7 Toolkit Mediation herdruk 2011.indb :39:09

2 6 Leeswijzer en mediationtechnieken voor managers Leeswijzer voor managers Waarom kennis van mediationtechnieken en conflictmanagement methoden belangrijk voor een manager is 64 7 Preventieve methoden, het Dispute Prevention-spectrum voor zakelijke geschillen (Integraal) conflictmanagement Voordelen van conflictmanagement en kosten van conflicten Bedrijven met een integraal conflictmanagementbeleid Conflictmanagement en ADR in de praktijk van het bedrijfsleven Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), Corporate Social Responsibility (CSR) en Corporate Governance Corporate ADR policies en ADR-clausules Deal facilitation (onderhandelingsbegeleiding), deal making en deal coaching 86 8 Conflicten, oorzaken en reacties Wat is een conflict? Wat is een geschil? Indeling van conflicten in arbeidsrelaties Conflictsignalen en herkennen van conflicten Oorzaken van conflicten Manieren om conflicten te zien, reacties op conflicten, conflicthantering De toegevoegde waarde van een onafhankelijke derde in een conflict Leeswijzer voor onderhandelaars Dealing with your brain, inzichten uit de neuro wetenschap voor mediators Ons brein in de evolutie, tussen pijn en plezier Tips voor mediators uit de neurowetenschap Handvatten per fase en de werking van spiegelneuronen 112 I. Planning en afspraken De intakefase De intake en pre-mediation Indicaties en contra-indicaties voor mediation Mediation, waarom zou je? Mediation, waarom zou je niet? Pre-mediationplanning Strategie, benadering van het mediationproces De taakgerichte mediator De relatie- of communicatiegerichte mediator Andere benaderingen van het mediationproces Toolkit Mediation Resultaat bereiken als manager, mediator en onderhandelaar Toolkit Mediation herdruk 2011.indb :39:09

3 2.2 Inhoudelijke expertise en mediationexpert, generalist versus specialist Aanpak van de mediation Mediationstemming en mindfulness Co-mediation Vormen van co-mediation Wanneer co-mediation? Wanneer geen co-mediation? Een co-mediator, waarom zou je? Een co-mediator, waarom zou je niet? Afspraken met de co-mediator Samenwerken tijdens co-mediation Een team is effectief, maar niet efficiënter Zorg dat alle relevante partijen aanwezig zijn en creëer balans Mandaat, volmacht en achterban Volmacht en mandaat Afstemmen met de achterban Regiegesprek met advocaten en voorbereiding van partijen Checklist openingsstatement Afspraken over verslaglegging en rapportages Spelregels Onderhandelingsagenda maken Deskundigen en advies geven Wanneer een externe deskundige inschakelen? Voordelen van een mediatoradvies Nadelen van een mediatoradvies Alternatieven voor een mediatoradvies Juridische en administratieve instrumenten Vrijwilligheid, verwijzingsovereenkomst en mediationclausules De mediationovereenkomst Al of niet vrijblijvendheid van (gevorderde) onderhandelingen Geheimhouding, vertrouwelijkheid, beslotenheid en verschoningsrecht Gedragsregels, klacht- en tuchtrecht Aansprakelijkheid en uitsluiting De vaststellingsovereenkomst en afdwingbaarheid van het mediation resultaat 164 II. Procesmatige aspecten Psychologisch contract en vertrouwen opwekken Neutraliteit en onpartijdigheid bewaren en demonstreren Neutraliteit en onpartijdigheid bewaren tijdens de mediation 172 Toolkit Mediation Resultaat bereiken als manager, mediator en onderhandelaar 9 Toolkit Mediation herdruk 2011.indb :39:09

4 2.2 Technieken om neutraliteit en onpartijdigheid te demonstreren Eigen vooroordelen van de mediator Machtsbalans bewaken Structureel de machtsbalans bewaken In het proces de machtsbalans bewaken Belangengericht en integratief onderhandelen (Harvard-onderhandelen) Belangengericht, integratief onderhandelen versus positioneel en distributief De vuistregels uit Getting to Yes (excellent onderhandelen) De vuistregels uit Getting past No (onderhandelen met lastige mensen) Empathie, perspective taking en sympathie Empowerment van partijen Belangen (subjectieve criteria) Gezamenlijke belangen Verschillende belangen Verschillende verenigbare belangen Verschillende onverenigbare belangen Een andere indeling van belangen Blocking issues, analyse, conflictoorzaken en interventies De blocking issue Conflictcirkel van Moore: conflictoorzaken en interventies Conflictanalyse: 7-I-model van Euwema Analyse en beïnvloeden van actie en reactie: de Roos van Leary Een handvat uit de neurowetenschap: het SCARF-model van Rock De fasen van een mediationproces Van standpunten naar belangen Resultaat en afsluiting van een mediation Geen (deel)oplossingen Tussen- en deeloplossingen Volledige oplossing Package deals Gebalanceerde en SMART-overeenkomsten Tijd gebruiken Deadlines en de 80/20-regel Pauzes inlassen Benodigde tijd voor een mediation Structureren Het proces ordenen Het denken structureren Communicatie faciliteren Conflictstof fractioneren Toolkit Mediation Resultaat bereiken als manager, mediator en onderhandelaar Toolkit Mediation herdruk 2011.indb :39:09

5 15.5 (Onder)scheiden Emoties en inhoud Hoofd- en bijzaken prioriteren Belangen en standpunten Caucus De caucus algemeen Een caucus, waarom zou je? Een caucus, waarom zou je niet? Aanpak en de techniek van een caucus Caucus bij co-mediation 220 III. Technieken en interventies Overzicht van de belangrijkste technieken, interventies en instrumenten voor een onderhandeling of mediation Luisteren Belang Actief luisteren Techniek (Laten) parafraseren Samenvatten Reflecteren Inhoudelijk reflecteren/uitvergroten Gevoelsreflecties (acknowledgement) Voortgang memoreren Hercontextualiseren/reframing/herkaderen/heretiketteren Neutraal of positief hercontextualiseren Hercontextualiseren in een belang, optie, gevoel of objectief criterium Neutraal taalgebruik van de mediator en omgaan met riskante vragen Onderscheid tussen inhoudelijke aspecten en emotionele of relationele thema s Metacommunicatie Vragen stellen Vragen op verbaal niveau Gesloten vragen Lineaire vragen Vragen om verduidelijking Open vragen Vragen op relationeel niveau Relationele vragen 261 Toolkit Mediation Resultaat bereiken als manager, mediator en onderhandelaar 11 Toolkit Mediation herdruk 2011.indb :39:09

6 Circulaire vragen Wederkerige vragen Spiegelen/parallelle situatie Schilvragen Confronterende vragen Confrontatievragen Argumentatievragen Strategische vragen Tactische vragen Controlevragen Samenvattende vragen Hypothetische vragen Oplossingsgerichte (solution-focused) vragen Vragen in de tijd Vragen op verschillende niveaus Als er geen (informatief) antwoord volgt op een vraag Anchoring en neutraal formuleren Reality testing Reality testing: hypothetisch/toekomstgericht Reality testing: risicoanalyse Reality testing: NAN De procedure van één tekst Mutualiseren BATNA/WATNA/RATNA, leverage en ZOPA BATNA/WATNA/RATNA Leverage ZOPA Opties genereren Brainstorming Andere methoden om opties te genereren Overeenstemming bereiken Objectieve criteria ontwikkelen en selecteren Andere methoden Reactive devaluation, verliesminimalisering en risicomijding Stiltes en stemgebruik Non-verbaal gedrag Paradoxale interventies (Laten) onderhandelen Toolkit Mediation Resultaat bereiken als manager, mediator en onderhandelaar Toolkit Mediation herdruk 2011.indb :39:09

7 IV. Uitdagende situaties en capita selecta Impasses effectief doorbreken Kenmerken van een impasse Oorzaken van een impasse Technieken en methoden Tussenevaluatie van het mediationproces Technieken Verschillende percepties Verschillende percepties bij elkaar brengen De ladder of inference Ontstaan van verschillende percepties Technieken Verhelderen van verschillende percepties is moeilijk Cognitieve dissonantie Naïef realisme Disfunctioneel handelen Als moeilijk ervaren gedrag en lastige tactieken Als moeilijk ervaren personen Lastige tactieken Technieken Niet reageren en analyseren van lastige gesprekken Passende reactie Omgaan met emoties Emotionele valkuilen voor een mediator of onderhandelaar Diep graven en lang exploreren Net doen of emoties geen rol spelen Emoties overnemen of erin meegaan Positieve emoties Negatieve emoties Offensief Defensief Interventies om met emoties om te gaan Eigen rol in het conflict inzien Veranderen is moeilijk Uiteenlopende culturele achtergrond en internationale zaken Theoretische achtergrond, Hofstede, Lewis en Trompenaars Wat is cultuur? Hofstedes culturele dimensies 338 Toolkit Mediation Resultaat bereiken als manager, mediator en onderhandelaar 13 Toolkit Mediation herdruk 2011.indb :39:09

8 5.1.3 Trompenaars en Hampden-Turners culturele dilemma s Het interculturele communicatiemodel van Lewis De praktijk Mediations met meerdere partijen of veel personen Grote groepen Meer dan twee partijen Escalatiefasen van een conflict en de-escalatie De conflictescalatietrap van Glasl Fasen van conflictescalatie Interventies per escalatiefase van het conflict 363 Bijlagen 367 Bijlage 1 Proceskeuze: EDR/ADR-scan en overzicht van (contra-)indicaties van geschiloplossingsmethoden 369 Bijlage 2 Zelftest geschiktheid mediation voor partijen 376 Bijlage 3 IMI decision tree: Finding the Right Mediator 378 Bijlage 4 Kosten-batenanalyse 379 Bijlage 5 Mediationovereenkomst onder het Result ACB Mediationreglement 384 Bijlage 6 Openingsstatement van een mediator 388 Bijlage 7 Pre-mediation briefing memo 391 Bijlage 8 Checklist Zelf conflicten managen een lastig gesprek 393 Bijlage 9 TOOLKIT Pre-onderhandelingsvoorbereiding 395 Bijlage 10 Literatuurlijst 398 Bijlage 11 Veelgebruikte afkortingen, Engelse termen en mediationjargon 408 Bijlage 12 Trefwoordenregister Toolkit Mediation Resultaat bereiken als manager, mediator en onderhandelaar Toolkit Mediation herdruk 2011.indb :39:09

Over wat advocaten moeten weten van mediation en nog veel meer

Over wat advocaten moeten weten van mediation en nog veel meer ARTIKELEN Over wat advocaten moeten weten van mediation en nog veel meer Boekbespreking Toolkit Mediation Advocacy Ellen van Beukering Inleiding: de relevantie, focus en opzet van het boek De Toolkit Mediation

Nadere informatie

Bemiddeling : van strijd tot dialoog

Bemiddeling : van strijd tot dialoog VIK / ie 14/11/2013 Bemiddeling : van strijd tot dialoog T&O bvba / Bemiddeling/Training en organisatieontwikkeling Theo Geuens - Dullaard 26 2520 Ranst/Tel. : 03 4856000 /0475917740 e-mail : t.o@telenet.be

Nadere informatie

CERTIFICATIESCHEMA. Conform ISO 17024. Ten behoeve van Gecertificeerd Mediator. (verkorte versie)

CERTIFICATIESCHEMA. Conform ISO 17024. Ten behoeve van Gecertificeerd Mediator. (verkorte versie) CERTIFICATIESCHEMA Conform ISO 17024 Ten behoeve van Gecertificeerd Mediator (verkorte versie) Dit certificatieschema is een destillaat van het volledige certificatieschema en is opgesteld met het oogmerk

Nadere informatie

ADR erkende 4 daagse Mediationopleiding. Inhoudelijke toelichting op de 4-daagse basisopleiding Mediation

ADR erkende 4 daagse Mediationopleiding. Inhoudelijke toelichting op de 4-daagse basisopleiding Mediation ADR erkende 4 daagse Mediationopleiding Inhoudelijke toelichting op de 4-daagse basisopleiding Mediation Inclusief: Literatuur, opleidingsmap, lunch, individuele begeleiding, kennistoets Doel van de training:

Nadere informatie

ADR erkende 6 daagse Mediationopleiding. Inhoudelijke toelichting op de 6-daagse basisopleiding Mediation

ADR erkende 6 daagse Mediationopleiding. Inhoudelijke toelichting op de 6-daagse basisopleiding Mediation ADR erkende 6 daagse Mediationopleiding Inhoudelijke toelichting op de 6-daagse basisopleiding Mediation Inclusief: Literatuur, opleidingsmap, lunch, individuele begeleiding, kennistoets Doel van de training:

Nadere informatie

14 mei 2013 SCRIPTIE. Mediation in de psychiatrie. An eye for an eye only ends up making the whole world blind. Door: Marcel Oskam

14 mei 2013 SCRIPTIE. Mediation in de psychiatrie. An eye for an eye only ends up making the whole world blind. Door: Marcel Oskam SCRIPTIE 2013 Mediation in de psychiatrie An eye for an eye only ends up making the whole world blind. Door: Marcel Oskam Studentnummer: 4981917 Opleiding: HBO-Rechten Deeltijd Scriptiebegeleider: Caroline

Nadere informatie

BASISOPLEIDING MEDIATION TEGENPARTIJ OF CONFLICTPARTNER

BASISOPLEIDING MEDIATION TEGENPARTIJ OF CONFLICTPARTNER BASISOPLEIDING MEDIATION TEGENPARTIJ OF CONFLICTPARTNER Tegenpartij of Conflictpartner Basisopleiding mediation Tegenpartij of Conflictpartner Al vanaf 1996 staat mediation bij Merlijn in het centrum van

Nadere informatie

Project Mediation. Vernieuwend perspectief. Eindrapportage 2001-2005. Eenheid Bestuurlijke Aangelegenheden. mevrouw mr. A.M.

Project Mediation. Vernieuwend perspectief. Eindrapportage 2001-2005. Eenheid Bestuurlijke Aangelegenheden. mevrouw mr. A.M. Project Mediation Vernieuwend perspectief Eindrapportage 2001-2005 Eenheid Bestuurlijke Aangelegenheden mevrouw mr. A.M. de Koning november 2005 Colofon Datum november 2005 Oplage 400 Auteur mevrouw mr.

Nadere informatie

In een reeks onderzoeken en artikelen is de afgelopen jaren

In een reeks onderzoeken en artikelen is de afgelopen jaren Business mediation onderzocht Manon Schonewille gaat in dit artikel in op trends in mediation en conflictmanagement, de specifieke kenmerken van zakelijke mediations en de eisen die dit stelt aan mediators

Nadere informatie

Redelijkheid en goede trouw in mediation

Redelijkheid en goede trouw in mediation Redelijkheid en goede trouw in mediation Katalien Bollen & Alain-Laurent Verbeke LCM University of Leuven Center for Collaborative Management 18 november 2011 NMI - Utrecht Who s who? Mediation: definitie

Nadere informatie

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei Inhoud Trainingen met de focus op resultaat 2 Over ons: LE-EF is een

Nadere informatie

Mediation in civiele en bestuurs rechtelijke zaken

Mediation in civiele en bestuurs rechtelijke zaken WODC Onderzoeksnotities Mediation in civiele en bestuurs rechtelijke zaken 2 002/5 Een internationaal literatuuroncierzoek N.J. Baas Justitie Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Voorwoord

Nadere informatie

Het woord bij de daad voegen (On)mogelijkheden voor bemiddeling bij de aanpak van (dreigend) eer gerelateerd geweld door de politie

Het woord bij de daad voegen (On)mogelijkheden voor bemiddeling bij de aanpak van (dreigend) eer gerelateerd geweld door de politie Deze publicatie is een uitgave van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Veiligheid en Justitie Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld Fotografie Caroline

Nadere informatie

Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst

Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst De Verrichtingenlijst 10 voor Toekomst Handleiding Leger des Heils Noord Augustus 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Verrichtingenlijst

Nadere informatie

Complementaire diensten. januari 2013

Complementaire diensten. januari 2013 Complementaire diensten januari 2013 Inhoudsopgave Waarom OneManagement? 3 TRAINING, COACHING EN TEAMBEGELEIDING HBDI-model (Hermann Brain Dominance Instrument) 4 Absenteïsme 6 Onthaal aan de balie en

Nadere informatie

DIENSTEN PORTFOLIO. De kracht van kennis. Middelhoff & Verstegen 076-523 30 20 info@middelhoff.nl www.middelhoff.nl

DIENSTEN PORTFOLIO. De kracht van kennis. Middelhoff & Verstegen 076-523 30 20 info@middelhoff.nl www.middelhoff.nl DIENSTEN PORTFOLIO De kracht van kennis Middelhoff & Verstegen 076-523 30 20 info@middelhoff.nl www.middelhoff.nl Volg ons via: linkedin.com/company/middelhoff-en-verstegen youtube.com/user/middelhoffnl

Nadere informatie

Minor Mediation. Faculteit Economie en Management

Minor Mediation. Faculteit Economie en Management Minor Mediation Faculteit Economie en Management Minor Mediation Wie? Studenten leren binnen deze minor als beginnend mediator op te treden. De in de minor aangeboden mediationtechnieken hebben daarnaast

Nadere informatie

Open Opleidingen op Maat

Open Opleidingen op Maat Open Opleidingen op Maat Programma 2010 Inhoudsopgave Kalender Inleiding van de open opleidingen Assertiviteit Coaching Debiteurenbeheer Efficiënt vergaderen Evaluatie- en functioneringsgesprekken Groepsdynamica

Nadere informatie

Sociaal-communicatieve vaardigheden in een learning community

Sociaal-communicatieve vaardigheden in een learning community Sociaal-communicatieve vaardigheden in een learning community Toelichting en werkvormen voor het Utrecht Law College, Universiteit Utrecht Hanne ten Berge & Angela Markenhof 29 juni 2012 Centrum voor Onderwijs

Nadere informatie

Conflicthantering Mediation 1 Mediation proces 1 Taken mediator 1 Oplossing? 1. Re-integratie 2 Groepen / Teams 2

Conflicthantering Mediation 1 Mediation proces 1 Taken mediator 1 Oplossing? 1. Re-integratie 2 Groepen / Teams 2 ALGEMEEN 1 Conflicthantering Mediation 1 Mediation proces 1 Taken mediator 1 Oplossing? 1 SOORTEN MEDIATION TRAJECTEN 2 Re-integratie 2 Groepen / Teams 2 WERKWIJZE MEDIATION 3 Aanmelding 3 Intake 3 Eerste

Nadere informatie

Collaborative divorce: hoe een teambenadering in conflictoplossingsprocessen tot een succes maken?

Collaborative divorce: hoe een teambenadering in conflictoplossingsprocessen tot een succes maken? Collaborative divorce: hoe een teambenadering in conflictoplossingsprocessen tot een succes maken? I. Introductie Peter Kamminga & Paul Vlaardingerbroek 1 (Verschenen in Tijdschrift voor Familie en Jeugdrecht,

Nadere informatie

Opleidingsprogramma 2014 2015 ESAP NV FORUM Event

Opleidingsprogramma 2014 2015 ESAP NV FORUM Event Opleidingsprogramma 2014 2015 September 2012 ESAP NV FORUM Event Kaatsspellaan 13 B 1150 Brussel Tel 32/2/771.43.13 Fax 32/2/771.31.70 GSM 32/479/53.66.43 E mail : forum@esap.be URL : http://www.esap.be/

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Rapport Pilot Mediation Achterhoek

Rapport Pilot Mediation Achterhoek Rapport Pilot Mediation Achterhoek Pilotstudie naar de verplichte toepassing van mediation in conflicten tussen burgers en bestuursorganen Uitgevoerd door Laurens Bakker Carla Schouwenaars Instituut voor

Nadere informatie

Trainingen. ZIN advies, Fluessen 20, 9204 HP Drachten, www.zinadvies.com tel. (0595) 44 52 58, e-mail info@zinadvies.com

Trainingen. ZIN advies, Fluessen 20, 9204 HP Drachten, www.zinadvies.com tel. (0595) 44 52 58, e-mail info@zinadvies.com Trainingen INVESTORS IN PEOPLE TRAINING INTERNAL FACILITATOR IIP TRAINING INTERNAL FACILITATOR COACH ALGEMEEN MANAGEMENT/SOCIALE VAARDIGHEDEN PRAKTISCH LEIDINGGEVEN 1) LEIDINGGEVEN AAN TEAMONTWIKKELING

Nadere informatie

VoetbaLLL Trainers cursus:

VoetbaLLL Trainers cursus: Inhoud Activteiten Module 1-4, Evaluatie VoetbaLLL Trainers cursus: Activiteiten Module 1 4, Evaluatie Veronika Avila Holger Bienzle Alexandre Labatut Roberta Lo Bianco Tom Mitchell Maren Satke Karim Sefiat

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 DE TOPMANAGER EN HET HANTEREN VAN CONFLICTEN

HOOFDSTUK 8 DE TOPMANAGER EN HET HANTEREN VAN CONFLICTEN DE 'TOP'-MANAGER ALS PRESTATIEGERICHTE LEIDINGGEVER HOOFDSTUK 8 HOOFDSTUK 8 DE TOPMANAGER EN HET HANTEREN VAN CONFLICTEN Als mensen moeten samenwerken, zijn meningsverschillen, misverstanden en conflicten

Nadere informatie

Groeikansen voor netwerkbegeleiders. Een gereedschapskist vol ervaring

Groeikansen voor netwerkbegeleiders. Een gereedschapskist vol ervaring Een gereedschapskist vol ervaring Inhoudsopgave Inleiding en leeswijzer... iii 1. De begeleider van netwerken...1 2. Ondernemersnetwerken en het groepsproces...3 3. Ondernemersnetwerken en het innovatieproces...

Nadere informatie

Mediation. als mogelijke uitweg bij spanningsvolle relaties

Mediation. als mogelijke uitweg bij spanningsvolle relaties Mediation als mogelijke uitweg bij spanningsvolle relaties Inhoud 1. Wat is mediation? 2. Belang van mediation 3. Visie en concept 4. Hoe werkt het? 5. Integreren in de praktijk 2 1. WAT IS MEDIATION?

Nadere informatie

TRAININGEN 2010/2011 MANAGEMENTVAARDIGHEDEN PROFESSIONELE ONTWIKKELING UNIEK IN LIMBURG COMMUNICATIE TEAMONTWIKKELING

TRAININGEN 2010/2011 MANAGEMENTVAARDIGHEDEN PROFESSIONELE ONTWIKKELING UNIEK IN LIMBURG COMMUNICATIE TEAMONTWIKKELING 2010/2011 COMPETENTIEGERICHT PERSOONLIJKE AANDACHT KORTDUREND EN EFFECTIEF HOOG RENDEMENT TRAININGEN MANAGEMENTVAARDIGHEDEN PROFESSIONELE ONTWIKKELING UNIEK IN LIMBURG COMMUNICATIE TEAMONTWIKKELING INHOUD

Nadere informatie