Er wordt dan systematische aandacht gegeven aan de machtsverhoudingen en de wenselijke gelijkwaardigheid van niet gelijkaardige betrokkenen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Er wordt dan systematische aandacht gegeven aan de machtsverhoudingen en de wenselijke gelijkwaardigheid van niet gelijkaardige betrokkenen."

Transcriptie

1 1 Trainingsbenadering volgens het model T&O Situering Deze trainingsbenadering is gebaseerd op meer dan drie decennia ervaring met bemiddeling. Bij deze training leren de deelnemers hun tussenkomsten als bemiddelaar gaandeweg verbeteren door observatie en bespreking van rollenspellen, maar vooral vanuit hun eigen ervaringen als bemiddelaar in de trainingsgroep. Zij zullen als afsluiting van de training een persoonlijk professioneel ontwikkelingsplan maken dat hen zal helpen om hun zelfgestuurd leerproces verder te zetten en zo professionele excellentie na te streven. Er worden begrippen aangereikt die de cursist zullen helpen hun bemiddelingsgedrag te beoordelen en te verbeteren. Deze begrippen zijn gekozen uit diverse disciplines omdat zij hun praktisch nut hebben bewezen bij het ondersteunen van de bemiddelaar met heldere inzichten en praktische tips. Er wordt een samenhangende visie nagestreefd. Zo worden allereerst de basisaxioma s van Watzlawik en algemene communicatieprincipes gebaseerd op de systeemanalyse gebruikt om te zorgen dat de communicatie in de bemiddeling systematisch de nodige en onderbouwde aandacht zal krijgen. Er wordt ook gewerkt met vragenlijsten zodat cursisten hun eigen functioneren kunnen toetsen aan dat van anderen en later deze functioneringswijzen en eventuele moeilijkheden kunnen herkennen en eventueel bijsturen bij cliënten. Er wordt dan systematische aandacht gegeven aan de machtsverhoudingen en de wenselijke gelijkwaardigheid van niet gelijkaardige betrokkenen. Men bestudeert ook het interactief functioneren van mensen ook in stresserende omstandigheden met bijzondere aandacht voor disfunctioneel en doorschietend gedrag bij hoog escalerende conflicten. Er worden vuistregels aangereikt om in de omgang met doorschietend gedrag de eigen reacties te optimaliseren. De studie van aangepaste begeleidingsstijlen afhankelijk van de betrokkenheid, de competentie en de zelfzekerheid van de betrokkenen wordt toegelicht.

2 2 Essentiële elementen van de gewenste onderhandelingswijze tussen de partijen bij bemiddeling worden besproken. De verschillende manieren van omgang met conflict worden bekeken en de vereiste flexibiliteit in de omgang met de verschillende conflictstijlen wordt toegelicht. De aspirant bemiddelaar zal de communicatie van betrokkenen nog beter leren begeleiden door het gebruik van gepaste gesprekstechnieken, bemiddelingshoudingen en - vaardigheden. I. Uitgangspunten Rol van de bemiddelaar De bemiddelaar bevordert vooral een goede communicatie tussen de cliënten en ondersteunt de onderhandelingen. Hij laat de cliënten de beslissingen nemen en zal zo min mogelijk inhoudelijk tussenkomen. Hij heeft een bescheiden maar wel invloedrijke positie en is gebonden aan het beroepsgeheim. Hij zorgt voor alle nodige informatie, zowel juridisch als menselijk, en voor machtsevenwicht. Denkkader Er wordt vertrokken vanuit conflictervaringen waarover van gedachte wordt gewisseld. De gesprekstechnieken worden geoefend. Er wordt geleerd hoe de bemiddelaar, door de eigen houdingen en vaardigheden kwalitatief te verbeteren, de invloed van het eigen professioneel functioneren en dus de resultaten ervan kan optimaliseren. Elke succesvolle tussenkomst kan in die specifieke context als goede praktijk worden beschouwd. Bij een minder succesvolle tussenkomst wordt bedacht welke benadering meer succes zal opleveren. Na uitvoering hiervan en observatie van het resultaat wordt dan nagegaan of er een meer wenselijk resultaat is bereikt. Zo leert men zichzelf als professioneel bemiddelaar bijsturen.

3 3 Methode Vanuit bemiddelingshoudingen en -vaardigheden wordt besproken wat de beste benadering is in een specifieke praktische situatie. Bemiddelingsoefeningen in een veilige groep, per bemiddelingsfase en met videofeedback zijn essentieel. Thema's waarrond wordt gewerkt zijn communicatie en beïnvloeding, machtsverhoudingen en persoonlijke effectieve en disfunctionele gedragsstijlen bij bemiddelen. Deze thema's worden gebruikt om de deelnemers aan de training in staat te stellen de houdingen en vaardigheden, die ze in het persoonlijk ontwikkelingsplan hebben aangestipt, verder te ontwikkelen. Ook aan de deontologische gedragsregels wordt ruim aandacht besteed. II. Leerdoelen voor de deelnemers in de training Er wordt ook aandacht geschonken aan de ontwikkeling van gesprekstechnieken, houdingen en vaardigheden van de bemiddelaar. Gesprekstechnieken van de bemiddelaar Reflecteren of spiegelen / Parafraseren / Samenvatten (positief) Heretiketteren / Herkaderen / Neutraliseren / Normaliseren Gemeenschappelijk maken of wederkerig maken (mutualizing) Open en actief luisteren Vraagtechnieken : informatie verzamelen & veranderingen bewerkstelligen Vraag naar feitelijke informatie / Preciserende vraag, vraag om verheldering Vraag die richt {focust} op kwestie / Stimulerende vraag / Evaluerende vraag of vraag om reflectie / Confronterende vraag / Circulaire en lineaire vraag / Paradoxale opdracht Hypothetische vraag / Gesloten vraag / Vraag om bevestiging / Niet te stellen vragen / Suggestieve vraag / Aanwijzingen geven / Het reageren op direct verzoek om advies

4 4 Houdingen van de bemiddelaar (1) Neutraliteit : Hij behandelt de cliënten op gelijke wijze en laat de betrokkenen zelf bepalen welke oplossing gekozen wordt. (2) Respectvol : Hij maakt afspraken om elkaar toe te laten zich vrij uit te drukken in een klimaat van wederzijds respect. (3) Balans bewarend : Hij zorgt ervoor dat alle cliënten gelijk aan bod komen en tracht ongelijkheid tussen de betrokkenen te beperken. (4) Vertrouwen inboezemend : Hij garandeert een veilig kader voor de personen door discretie af te spreken. 5) Onafhankelijkheid : Hij werkt autonoom, binnen de beroepsgrenzen en hij zal uitsluitend in het belang van zijn cliënten te handelen. (6) Verbindend : Hij stimuleert samenwerking en bevordert het herstel van de sociale banden. (7) Creatief : Hij zal in een conflictsituatie het vernauwd gezichtsveld van de cliënten helpen verbreden. (8) Flexibel : Hij zal bij wisselende gemoedstoestanden cliënten helpen een oplossing voor hun geschil te bereiken in functie van hun behoeften, wensen en belangen. (9) Steunend, niet sturend : De bemiddelaar ondersteunt en respecteert dat de cliënten zelf onderhandelen, zodat ze zelf verantwoordelijk zijn voor wat er in de bemiddeling gebeurt. (10) Activerend : De bemiddelaar structureert het proces zodanig dat voortgang wordt geboekt en beperkt blijft in de tijd. (11) Informerend: Hij nodigt cliënten uit om al hun informatie te delen en zij worden geïnformeerd over hun rechten en plichten

5 5 Vaardigheden van de bemiddelaar De bemiddelaar bouwt een goede werkrelatie op, door een respectvolle vertrouwensrelatie met de cliënten te verwezenlijken. 1. De bemiddelaar motiveert de cliënten tot bemiddeling. 2. De bemiddelaar stimuleert communicatie tussen de cliënten. 3. De bemiddelaar reguleert het bemiddelingproces, door procedures te laten naleven. 4. De bemiddelaar waakt erover dat de inhoud van de bemiddelingsaangelegenheid wordt behandeld. 5. De bemiddelaar bevordert het zoeken naar creatieve oplossingen en het nemen van heldere besluiten. Deze houdingen en vaardigheden kunnen worden geëvalueerd door middel van een vijfpunten gedragsschaal. III. Overzicht Deze gesprekstechnieken, houdingen en vaardigheden krijgen specifieke aandacht volgens de fase waarin de bemiddeling zich bevindt.de intake" en het ontwikkelen van een werkrelatie, de probleemdefinitie en de diverse en gemeenschappelijke belangen duidelijk stellen en samen creatieve benaderingen ontwikkelen om tot oplossingen te komen in een belangenconflict staan hier voorop. 1ste fase: Onthaal van de cliënt 2de fase: Het probleem identificeren 3de fase: Ieders beleving nagaan en erkennen 4de fase: Verhelderen van de belangen, de wensen, de vragen en de behoeften van elk 5de fase: De gemeenschappelijke punten en die van overeenkomst vaststellen

6 6 6de fase: Nadenken, over de verschillende oplossingen en hun gevolgen 7de fase: De oplossing bepalen en een wederzijds akkoord opmaken 8ste fase: Afsluiten en gelukwensen Bijkomende informatie Voor bijkomende informatie kan informatie kan ingewonnen worden via en eventueel via

Bemiddeling : van strijd tot dialoog

Bemiddeling : van strijd tot dialoog VIK / ie 14/11/2013 Bemiddeling : van strijd tot dialoog T&O bvba / Bemiddeling/Training en organisatieontwikkeling Theo Geuens - Dullaard 26 2520 Ranst/Tel. : 03 4856000 /0475917740 e-mail : t.o@telenet.be

Nadere informatie

DEONTOLOGISCHE CODE VOOR DE PERSONEELSLEDEN

DEONTOLOGISCHE CODE VOOR DE PERSONEELSLEDEN DEONTOLOGISCHE CODE VOOR DE PERSONEELSLEDEN CC SELECT V.O.F. Vliegvelddreef 9 1082 Brussel INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 2 INLEIDING... 3 1 Situering... 3 2 Toepassingsgebied... 3 3 Inhoud... 3 I. KLANTGERICHTHEID...

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

Mediation in praktijk

Mediation in praktijk Hugo Prein Mediation in praktijk Beroepsvaardigheden en interventietechnieken Vijfde druk Boom Amsterdam Inhoud Woord vooraf 11 hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Wat is mediation? 15 1.1.1 Verschillende beroepsachtergronden

Nadere informatie

Gedragsregels voor de MfN-registermediator

Gedragsregels voor de MfN-registermediator Gedragsregels voor de MfN-registermediator Deze gedragsregels zijn een richtlijn voor het gedrag van de MfN-registermediator. Zij dienen tevens als informatievoorziening voor betrokkenen en als maatstaf

Nadere informatie

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken rganisatie OS t u r i n g s - i n s t r u m e n t e n v o o r d e m a n a g e r F I L E : C 1 0 5 0 Survey-feedback I N S T R U M E N T E N J u l i 2 0 0 3 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen

Nadere informatie

Trainingen. ZIN advies, Fluessen 20, 9204 HP Drachten, www.zinadvies.com tel. (0595) 44 52 58, e-mail info@zinadvies.com

Trainingen. ZIN advies, Fluessen 20, 9204 HP Drachten, www.zinadvies.com tel. (0595) 44 52 58, e-mail info@zinadvies.com Trainingen INVESTORS IN PEOPLE TRAINING INTERNAL FACILITATOR IIP TRAINING INTERNAL FACILITATOR COACH ALGEMEEN MANAGEMENT/SOCIALE VAARDIGHEDEN PRAKTISCH LEIDINGGEVEN 1) LEIDINGGEVEN AAN TEAMONTWIKKELING

Nadere informatie

GAS-bemiddeling: stap per stap

GAS-bemiddeling: stap per stap Gemeentelijke administratieve sancties Sanctions administratives communales GAS-bemiddeling: stap per stap Dankwoord Graag danken we alle personen die ons geholpen hebben bij het tot stand komen van deze

Nadere informatie

Competentiegids. Versie 2.5. September 2010 / juni 2011. Ontwikkelen van mensen en organisaties

Competentiegids. Versie 2.5. September 2010 / juni 2011. Ontwikkelen van mensen en organisaties Competentiegids Versie 2.5 September 2010 / juni 2011 Rijskadeveld 28, 4231 DZ Meerkerk T 0183 353520 E mail@deldenadvies.nl www.deldenadvies.nl Inhoud 1. Communicatief... 3 2. Samenwerkingsgerichtheid...

Nadere informatie

Jantine de Munnik. Mei 2004. Voortgezette Opleiding Supervisie & Coaching Chr. Hogeschool Windesheim te Zwolle. Werkstukbegeleider:

Jantine de Munnik. Mei 2004. Voortgezette Opleiding Supervisie & Coaching Chr. Hogeschool Windesheim te Zwolle. Werkstukbegeleider: Jantine de Munnik Mei 2004 Voortgezette Opleiding Supervisie & Coaching Chr. Hogeschool Windesheim te Zwolle Werkstukbegeleider: Drs. F.B. van Gorkum Het relatiediagram als werkproces 2 INLEIDING Mee Twente

Nadere informatie

Procesanalyse re-integratie

Procesanalyse re-integratie K. Zandvliet, J. Gravesteijn, O. Tanis, M. Collewet, m.m.v. Niek de Jong Procesanalyse re-integratie Reconstructie van re-integratiedienstverlening Onderzoek uitgevoerd door SEOR, Erasmus Universiteit

Nadere informatie

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei Inhoud Trainingen met de focus op resultaat 2 Over ons: LE-EF is een

Nadere informatie

Ik: de leerling. Meester en leerling. De meester in zijn wijsheid gist. De leerling in zijn waan beslist. A.C.W. Staring

Ik: de leerling. Meester en leerling. De meester in zijn wijsheid gist. De leerling in zijn waan beslist. A.C.W. Staring Ik: de leerling Meester en leerling De meester in zijn wijsheid gist. De leerling in zijn waan beslist. A.C.W. Staring Een bijdrage aan de kwaliteit van zorg in de instelling waar ik werk Anneke Koers

Nadere informatie

Leiderschapstrainingen

Leiderschapstrainingen Leiderschapstrainingen De zorgsector maakt vele veranderingen door: naast veranderingen vanuit de overheid (financiering en andere wetswijzigingen) speelt ook de veranderende zorgvraag een rol. Zorginstellingen

Nadere informatie

OVERZICHT TRAININGEN

OVERZICHT TRAININGEN OVERZICHT TRAININGEN 2 INHOUD INLEIDING... 5 VISIE OP LEREN... 6 REFLECTIE IS HET HART VAN DE VRIJWILLIGERSACADEMIE... 6 TRAININGSAANBOD... 6 KWALITEIT... 7 LEERDOELEN EN DE PRAKTIJK... 7 OVERZICHT IN

Nadere informatie

Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst

Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst De Verrichtingenlijst 10 voor Toekomst Handleiding Leger des Heils Noord Augustus 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Verrichtingenlijst

Nadere informatie

Lessen uit de procesanalyse re-integratie. Een uitnodiging tot een kritische analyse van het uitvoeringsproces

Lessen uit de procesanalyse re-integratie. Een uitnodiging tot een kritische analyse van het uitvoeringsproces Lessen uit de procesanalyse re-integratie Een uitnodiging tot een kritische analyse van het uitvoeringsproces Oktober 2011 1. Introductie In het onderzoek naar de effectiviteit van re-integratie ligt de

Nadere informatie

3 Coachend leidinggeven

3 Coachend leidinggeven 3 Coachend leidinggeven Organisaties zijn op zoek naar zelfstandige medewerkers. Mensen die zelf verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen voor hun werk. Mensen die betrokken zijn bij de doelen van

Nadere informatie

Trainingen. ZIN advies, Fluessen 20, 9204 HP Drachten, www.zinadvies.com tel. (0595) 44 52 58, e-mail info@zinadvies.com

Trainingen. ZIN advies, Fluessen 20, 9204 HP Drachten, www.zinadvies.com tel. (0595) 44 52 58, e-mail info@zinadvies.com Trainingen INVESTORS IN PEOPLE TRAINING INTERNAL FACILITATOR IIP 1) TRAINING INTERNAL FACILITATOR COACH 1) ALGEMEEN MANAGEMENT/SOCIALE VAARDIGHEDEN PRAKTISCH LEIDINGGEVEN 1) DE MANAGER ALS COACH 1) TEAMBUILDING

Nadere informatie

CONFLICTCOACHING Leren reageren vanuit verbinding. training voor professionals die op effectieve wijze conflicten willen begeleiden.

CONFLICTCOACHING Leren reageren vanuit verbinding. training voor professionals die op effectieve wijze conflicten willen begeleiden. CONFLICTCOACHING Leren reageren vanuit verbinding training voor professionals die op effectieve wijze conflicten willen begeleiden. Conflictcoaching Introductie Conflicten zijn een veel voorkomend onderdeel

Nadere informatie

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG 2012 Een opleiding om hoger op te komen 1 OPLEIDING 2012 Ervaring: De training heeft me sterker gemaakt in mijn rol als leidinggevende. Ik heb mijn beleid en doelen

Nadere informatie

Coachingsvaardigheden

Coachingsvaardigheden Coachingsvaardigheden Europees geaccrediteerde opleiding voor een stevig fundament in coachen Introductie Word je als vakinhoudelijke deskundige regelmatig gevraagd om je nieuwe of junior collega s te

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Wat betekent betrokkenheid?

1 Inleiding. 2 Wat betekent betrokkenheid? Blik op het behandelplan - Het vergroten van de betrokkenheid van de cliënt in het proces van het behandelplan Theoretisch kader voor het onderzoek op de afdelingen Auteur: Mariecken Groeneveld Versie

Nadere informatie

Hulpverleningsconcept Ondo

Hulpverleningsconcept Ondo Hulpverleningsconcept Ondo 1. Motivatie De belangrijkste drijfveer voor het uitwerken van dit concept zit in het streven een zo hoog mogelijke kwaliteit van begeleiding te bieden aan onze cliënten. Het

Nadere informatie

Handleiding bekwaamheidsonderzoek

Handleiding bekwaamheidsonderzoek Handleiding bekwaamheidsonderzoek In het kader van een EVC-procedure voor kandidaten brugopleiding naar bachelor verpleegkunde Campus Lier Campus Turnhout Deze handleiding is geldig voor een portfolio

Nadere informatie

Coaching van zelfsturende teams: Ontwikkelprogramma. voor interne coaches

Coaching van zelfsturende teams: Ontwikkelprogramma. voor interne coaches Coaching van zelfsturende teams: Ontwikkelprogramma voor interne coaches Yvette Paludanus en Alyanna Bijlsma December 2014 1 Inleiding De zorg is in transitie. Er is een wens en noodzaak om de cliënt en

Nadere informatie

Bemiddeling. nascholing academiejaar 2009-10 CBR

Bemiddeling. nascholing academiejaar 2009-10 CBR Bemiddeling nascholing academiejaar 2009-10 CBR U bent bemiddelaar. U zoekt zich verder te bekwamen? Hierna vindt u een programma, specifiek ontwikkeld voor bemiddelaars. Het programma wordt aangeboden

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V.

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V. Doelgerichte praktische cursussen Coachend leidinggeven W I L L E M S E N tel/fax: e-mail: Deze syllabus is een uitgave van W I L L E M S E N Managementondersteuning BV tel.: e-mail: Doetinchem, februari

Nadere informatie