Plan van Aanpak SNES BANK 4/28/ Nina Donia Thijs de Ruiter Bryan Vermaat Imro Brammerloo.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plan van Aanpak SNES BANK 4/28/2015. 0866809 - Nina Donia 0902465 - Thijs de Ruiter 0890765 - Bryan Vermaat 0899670 - Imro Brammerloo."

Transcriptie

1 4/28/2015 Plan van Aanpak SNES BANK Nina Donia Thijs de Ruiter Bryan Vermaat Imro Brammerloo Opdrachtgever: E. van der Ven Te Rotterdam TECHNISCHE INFORMATICA 1C HOGESCHOOL ROTTERDAM

2 CONTENTS INLEIDING ACHTERGRONDEN 2 Opdrachtgevers 2 Projectgroep 2 Belanghebbenden 2 Projectnaam PROJECTRESULTATEN 3 Projectdoel 3 Motivatie PROJECTACTIVITEITEN PROJECTGRENZEN 5 Lengte en breedte van het project TUSSENRESULTATEN KWALITEIT 7 Kwaliteit eindproduct 7 Kwaliteit tussenresultaten 7 Kwaliteit werkwijze 7 Gebruik van software PROJECTORGANISATIE 8 Organisatie 8 Informatie PLANNING KOSTEN EN BATEN 11 Kosten 11 Baten RISICO'S 12 Interne risico s 12 Externe risico s 12

3 INLEIDING Wij zijn een groep studenten van de opleiding Technische Informatica, onderdeel van Hogeschool Rotterdam. Dit is een HBO-opleiding, en een van de kenmerken van een HBOopleiding is de nadruk op projectmatig werken. Elk kwartaal wordt geacht een groepsmatig een product te leveren, een product dat uiteraard gebonden is aan bepaalde eisen vanuit de docenten. Daarnaast wordt ook nadruk gelegd op bijbehorende documentatie; rapportages, plan van aanpak, reflectieverslagen, etc. Al deze componenten worden uiteindelijk allemaal ingeleverd en wordt op basis zaken als volledigheid, kwaliteit en creativiteit een cijfer gegeven door de docent. In deze context is de docent tevens de opdrachtgever, en zal vanaf dit punt ook zo benoemd worden. 1

4 1 ACHTERGRONDEN OPDRACHTGEVERS Een opdracht ontstaat uiteraard niet uit zichzelf en wordt normaliter door een opdrachtgever gegeven. Hieronder een kort overzicht van de opdrachtgevers voor dit project: Naam opdrachtgever Taak opdrachtgever E. R. van der Ven Beoordeelt eindproduct en is modulebeheerster R. de Ruiter Beoordeelt presentatie(s) en onderzoeksrapport W. Smit Begeleidende docent Gezien dat mevrouw E.R. van der Ven de modulebeheerster is, wordt zij vanaf nu als primaire opdrachtgever beschouwd. De opdrachtgevers zijn hun beurt weer gebonden aan de Hogeschool Rotterdam. Sinds wij voornamelijk te maken hebben de docenten in capaciteit als opdrachtgever, laten wij de Hogeschool Rotterdam buiten beschouwing. PROJECTGROEP Onze projectgroep bestaat uit 4 leden. Naast de taak van projectleider zijn er geen vaste project functies, deze zijn onderling op een dynamische wijze verdeeld. Nina Donia Imro Brammerloo Thijs de Ruiter Bryan Vermaat (Projectleider) BELANGHEBBENDEN De meest significante belanghebbende is de opdrachtgever. Vanuit het project gezien maken wij dit product voor de eindgebruiker: de klant. De laatste belanghebbende zijn ook wij, niet als projectgroep maar als studenten: wij werken in essentie voor studiepunten. PROJECTNAAM Gezien dit project deel uit maakt van de opleiding Technische Informatica, was de keuze om te gaan voor de SNES bank een gemakkelijke. De combinatie van retro apparatuur in combinatie met de technologie van tegenwoordig maakt een origineel concept. 2

5 2 PROJECTRESULTATEN PROJECTDOEL Onze projectgroep heeft een opdracht ontvangen voor deze en opvolgend kwartaal. Deze opdracht is terug te brengen op een enkele doelstelling, namelijk: Vóór de 9 e schoolweek (14 april 2015) moet onze projectgroep een werkende pinautomaat opleveren. Om de doelstelling te bereiken, dienen een aantal fysieke milestones te worden ontwikkeld. Hieronder valt het opzetten van een server, het design een grafische gebruikersomgeving, een card-reader, een keypad en een printer voor bonnetjes. Dit alles dient geïntegreerd worden tot een werkend banksysteem. De klant heeft middels een databasesysteem een saldo op de server, waarmee transacties kunnen worden verwerkt. Uiteraard wordt ook verwacht dat er geen fouten optreden in de hele procedure. Hieronder de officiële opdracht uit de modulewijzer: Het bouwen van een interoperabele adequaat beveiligde netwerkapplicatie, presenteren, uitvoeren van een onderzoek, vergader technieken kunnen toepassen en theoretische kennis hebben van scrum. (Modulewijzer_TIRPRJ sd) MOTIVATIE Voor ons, zowel als studenten en projectgroep, voeren wij dit project vooral uit om studiepunten te behalen. Daarnaast uiteraard ook om ervaring op te doen met de techniek en projectmatig werken. 3

6 3 PROJECTACTIVITEITEN Groep Code Activiteit Duur Afhankelijkheden 1 A Maken plan van Aanpak 5 uur - 2 B Maken van 2 uur - Samenwerkingscontract 3 C Maken van het groepsonderzoek 8 uur - 4 D Ontwerpen van de gui 3 uur - E Werken van de Keypad 3 uur - F Testen van de Keypad 3 uur E G Werken van de RFID reader 3 uur - H Testen van de RFID reader 3 uur G 5 I Ontwerpen van de Database 1.5 uur - J Installeren van de VPS 2 uur - K Database aanmaken 1 uur J 6 L Client afmaken 4 uur F, H M Verbinding tussen de Client en de 4 uur L, K server maken N Verbinding tussen de client en de 4 uur M server beveiligen 7 O Project afronden 4 uur N 8 P Eindproduct testen 3 uur O 4

7 4 PROJECTGRENZEN LENGTE EN BREEDTE VAN HET PROJECT Voor dit project is het de bedoeling dat een bankautomaat gemaakt wordt waarbij kan worden gepind. In OP3 moet ervoor worden gezorgd dat, met gebruik van een pas, het saldo kan worden weergeven. Tevens moet de klant virtueel geld van de rekening af kunnen halen zonder dat er fysiek geld uit de automaat hoeft te komen, waarna een bon geprint wordt. In OP4 moet dan weer gezorgd worden dat bij automaten van de andere groepen kan worden gepind en dat er geld uit de automaat en een eventuele transactie bon uit de automaat komt. Tijdens dit project wordt de aanvoer van materialen verzorgd door de opdrachtgever. Enige extra materialen dienen door de projectgroep zelf te worden verzorgd. Elke groep maakt één pinautomaat. Welke activiteiten worden er wel en niet gedaan. Als groep moet er voor worden gezorgd dat de server wordt ingericht en dat we een bankautomaat afleveren waarbij geld gepind kan worden. Ook moet er voor worden gezorgd dat aan het eind van OP4 bij andere banken gepind kan worden en dat we geld uit onze automaat kunnen krijgen. Het uiterlijk van de bankautomaat hoeft niet gedaan te worden. Het gaat erom dat de automaat functioneel is. Begindatum: Einddatum: Week 8 van OP4 Budget: Geen 0,00 Randvoorwaarden: Aanlevering van materialen en het geven van les. Eindoplevering Aan het eind van OP4 moet er een bankautomaat worden opgeleverd waarmee: kan worden gepind, die geld uitgeeft, waar een bon kan worden afgedrukt en waar gepind kan worden door andere groepen. 5

8 5 TUSSENRESULTATEN Tussenresultaat Wanneer (planning) Wanneer uitgevoerd Database ontwerpen Week 6 Database kunnen uitlezen Week 4 Week 4 RFID lezer werkend Week 6 Keypad werkend Week 5 Werkende / functionele gui Week 6/7 PvA afgemaakt Week 5 Met de rfid data kunnen uitlezen op de database Week 7 Samenwerkingscontract Week 8 Eindresultaat Week7/8 6

9 6 KWALITEIT KWALITEIT EINDPRODUCT: De kwaliteit van het eindproduct hangt af van hoe de pinautomaat presteert. Daarmee wordt bedoelt of de pinautomaat de juiste pinpassen kan inlezen, om vervolgens naar wens van de gebruiker een aantal taken uitvoeren zoals: saldo weergeven en geld opnemen. Daarnaast zal de pinautomaat al deze taken veilig moeten kunnen uitvoeren. Het apparaat zal dus beveiliging moeten toepassen in de communicatie tussen de server en het apparaat zodat er geen onbevoegden deze informatie kunnen beïnvloeden. KWALITEIT TUSSENRESULTATEN: De kwaliteit van elk tussenresultaat zal anders beoordeeld worden, gezien dat elk tussenresultaat zijn eigen specifieke eigenschappen heeft. Voor de aanvang van het project zullen dus enkele voorwaarden en ijkpunten worden opgezet, om oplevering van iedere milestone te toetsen of het resultaat voldoet. Als dit niet het geval is zal gekeken worden waar dit aan ligt. Met de hieruit verkregen informatie kunnen nieuwe acties worden geformuleerd, zoals kleine verbeteringen aan brengen en, in het ergste geval, een onderdeel geheel herzien. KWALITEIT WERKWIJZE: Om de kwaliteit van de werkwijze te waarborgen wordt constant gebruikt te maken van terugkoppelingen en testen. Zo zal bijvoorbeeld na elk klein resultaat een test worden uitgevoerd of alles werkt naar behoren. Werkt het niet adequaat, zal gekeken worden waar dit aan ligt en zullen hier volgens acties aan worden gekoppeld zoals iets opnieuw ontwikkelen of een alternatief verzinnen. Ook wordt binnen de groep en met de opdrachtgever op een regelmatige basis de voorgang besproken en gekeken op welke gebieden de werkwijze eventueel moet worden bijgesteld. GEBRUIK VAN SOFTWARE: Voor dit project wordt er gebruik gemaakt van verschillende software. Wij maken gebruiken van programma s zoals: Microsoft Word, Netbeans, Arduino IDE en mysql workbench. 7

10 7 PROJECTORGANISATIE ORGANISATIE De SNES Bank bestaat uit vier leden. Het samenstellen is gebeurd door de kijken naar de kwaliteiten van elk van de vier leden en deze op een zo goed mogelijke wijze samen te voegen. Er is gekeken naar ieders individuele skillset, alvorens er een verdeling is gemaakt van de taken. Naam Functie Adres Beschikbaarheid Nina Donia Projectleider Weimarstraat 210; 2562HP Den Haag Altijd GUI Thijs de Ruiter Server beheer Margaret Mitchellstraat MT; Werkt Bryan Vermaat Security Moerbijdreef 17; 2995TD Rotterdam Imro Brammerloo Hardware Donkersingel 34; 3052PJ Rotterdam Werkt Altijd Gezien de verplichte aanwezigheid voor het vak Project, behoort iedereen aanwezig te zijn tijdens het samenwerken. Herhaaldelijk afwezigheid gedurende deze samenwerkingsuren zal dan ook negatieve effecten hebben, als hier geen goede reden voor is. Het is de gezamenlijke plicht van alle projectleden om te zorgen dat het eindproduct voldoende is. Hiertoe is iedereen bevoegd om de voortgang van andere leden in te zien, en zal er bij onenigheid een meerderheid van stemmen gelden. De beschikbaarheid van ieder lid is bij elkaar bekend. Nina: Bereikbaar gedurende de volledige week, behalve dinsdagavond. Thijs: Werkt buiten school om, maar kan dit gemakkelijk combineren. Bryan: Werkt buiten school om, maar kan dit gemakkelijk combineren. Imro: Bereikbaar gedurende de volledige week. 8

11 INFORMATIE Het project in periode 3/4 is ons opgelegd door de docenten van het vak Project, werkende voor de Hogeschool Rotterdam. Gezien zij de opdrachtgevers zijn, zijn zij tevens ook de stakeholders. De meest relevante stakeholders voor dit project zijn de projectleden zelf omdat er veel studiepunten aan verbonden zijn. Een omgevingsanalyse is voor dit project te uitgebreid. Ook een communicatieplan is eigenlijk niet toe te passen op dit project. In plaats hiervan kijken wij naar de risico s die kunnen ontstaan binnen de Hogeschool Rotterdam en onze eigen groep. Op wordt er een tussenpresentatie gegeven voor de klas, waarbij tevens ook een deel van de documenten ingeleverd moet worden. Dit betreft het plan van aanpak, een functioneel ontwerp, een context diagram, het test plan en een urenverantwoording. In de vierde periode wordt het project afgerond. Er wordt op wekelijks dinsdag middag aan het project gewerkt, tijdens het daar voor bestemde tijdvak. Gedurende deze tijd wordt ook het algemene overleg gepleegd onderling in de groep en is er tijd om vragen te stellen aan de opdrachtgevers. Daarnaast wordt er van iedereen verwacht dat hij zijn deel afmaakt in zijn eigen tijd. Wanneer een onderdeel afgerond is wordt de documentatie hiervan naar de projectleider gestuurd. De projectleider houdt deze bij elkaar. 9

12 8 PLANNING Persoon Activiteit Geschatte Tijd Nina Donia - Ontwerpen GUI - 3 uur Bryan Vermaat - Verbinding tussen client en server beveiligen - 4 uur Thijs de Ruiter - Installeren VPS - Database aanmaken - Verbinding tussen Client en server maken Imro Brammerloo - Werken van de Keypad - Testen van de Keypad - Werken van de rfid reader - Testen van de rfid reader Gezamenlijk - Maken plan van aanpak - Maken samenwerkingscontract - Client afmaken - Eindproduct testen - 2 uur - 1 uur - 4 uur - 3 uur - 3 uur - 3 uur - 3 uur - 5 uur - 2 uur - 4 uur - 3 uur 10

13 9 KOSTEN EN BATEN KOSTEN: De kosten voor dit project zijn hoofdzakelijk de mensuren. Dit betreft ongeveer 252 uur per persoon. Gezamenlijk betekent dit 1008 uur voor de project groep, verdeeld over twee perioden. Aan het begin van het project verkrijgen wij het benodigde materiaal. Om zeker te zijn dat wij zonder problemen kunnen verder gaan zal extra materiaal worden aangeschaft op onze eigen kosten. Dit bedrag wordt verdeelt onder de vier leden van de projectgroep. BATEN: De baten van dit project bestaan voornamelijk uit de ervaring die wordt opgedaan gedurende het proces om een werkend product op te leveren. Dit kan in de toekomst gebruikt worden voor nieuwe projecten. Tevens krijgt elk projectlid negen studiepunten wanneer het project met een voldoende wordt afgesloten. De kosten en baten zijn goed in verhouding, gezien dat de baten de kosten opheffen. Dit maakt het tevens een realistisch overzicht. 11

14 10 RISICO S INTERNE RISICO S - Een groot risico binnen het project is tijd. Er is namelijk een beperkte hoeveelheid tijd beschikbaar voor dit project, en er moet veel gebeuren. Dit is allemaal veel werk, vandaar dat de kans dat we in tijdproblemen komen erg groot. Dit is alleen op te lossen door goed aan de planning te houden, maar de planning kan natuurlijk na verloop van tijd veranderen, dit kan erg nadelig werken en veel extra tijd kosten. Om dit op te lossen zullen we hard door moeten werken om er voor te zorgen alles op tijd af te krijgen. - Kennis is ook een risico binnen het project. Voor de ontwikkeling van de pinautomaat zullen wij een hoop nieuwe kennis op moeten doen. Het kan natuurlijk voorkomen dat wij niet alle benodigde kennis op zullen doen. De kans dat dit voorkomt is best aannemelijk. Om dit op te lossen zullen wij allen veel kennis op moeten doen en hier veel tijd in moeten steken. Wij kunnen bijvoorbeeld bepaalde onderdelen verdelen onder de groepsleden zo doen wij allemaal een deel van de kennis op die wij later weer binnen de groep aan elkaar uit kunnen leggen en wij elkaar dus veel zullen helpen met het vergaren van kennis om het risico op het tekort aan kennis te voorkomen - Een ander risico is dat de hardware defect kan gaan. Wij maken binnen het project gebruik van hardware zoals een arduino of een rfid reader. Dit zijn allemaal onderdelen die bijvoorbeeld kapot kunnen gaan door ons eigen toe doen. Dit is dus een best groot risico. Wij willen dit risico zo veel mogelijk verkleinen, dit doen wij door extra hardware aan te schaffen als reserve. Zo kunnen wij indien er iets kapot gaat de reserve onderdelen gebruiken zodat wij verder kunnen en geen vertraging op lopen door defecte hardware. EXTERNE RISICO S - De server die wij gebruiken voor ons project huren wij van de hogeschool Rotterdam. Het kan natuurlijk voorkomen dat deze server door toe doen van andere offline kan gaan en dus niet meer werkt. Dit risico is dus zeer zeker aanwezig. Wij willen dit risico opvangen door regelmatig een back-up te maken van de server zodat wij indien deze offline is wij een alternatieve server kunnen gebruiken met de back-up die wij gemaakt hebben. - Een ander risico is dat de opdrachtgever zijn of haar voorkeur wijzigt en dus de opdracht voor ons veranderd. In dit geval zullen wij opnieuw naar de opdracht moeten kijken en evalueren waar wij kunnen aanpassen. Maar dit kan veel tijd kosten, wij willen dit voorkomen door regelmatig met de opdrachtgever in gesprek te gaan om de voortgang te bespreken. Zodat indien er iets moet veranderen wij dit zo snel mogelijk kunnen ontdekken en het zo min mogelijk tijd kost. 12

Plan van Aanpak. Project 2 Maze Driver TI1A. Projectleider:

Plan van Aanpak. Project 2 Maze Driver TI1A. Projectleider: Plan van Aanpak TI1A Projectleider: Alex Guish. Opdrachtnemers: Boris van Norren. Ergin Ergin. Esat Karaer. Ruben Buitendijk. 0897361@hr.nl Emailadressen: 0833560@hr.nl 0886508@hr.nl 0893024@hr.nl 0890813@hr.nl

Nadere informatie

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Studenten Dennis Visschedijk 438332 Aileen Temming 474094 Stefan Ortsen 481295 Niels Konings 449822 Renee Preijde 482835 Versie 2.4 Datum 28 november

Nadere informatie

Opstellen plan van aanpak

Opstellen plan van aanpak Opstellen plan van aanpak Gedurende de Masterclass HNW op het secretariaat krijg je ervaringe, ideeen, inspiratie en mogelijkheden aangereikt om de managementondersteuning in jouw eigen situatie vorm te

Nadere informatie

Handreiking. PROFESSIONELE EN ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN Propedeuse Economie, Universiteit Utrecht. Projectmatig werken

Handreiking. PROFESSIONELE EN ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN Propedeuse Economie, Universiteit Utrecht. Projectmatig werken Handreiking 1 PROFESSIONELE EN ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN Propedeuse Economie, Universiteit Utrecht. Projectmatig werken PROFESSIONELE EN ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN Projectmatig werken Opleiding Economie /

Nadere informatie

Plan van aanpak 2006. Door: Jeroen Corsius en Mitchell Diels. GameShop

Plan van aanpak 2006. Door: Jeroen Corsius en Mitchell Diels. GameShop Plan van aanpak 2006 Door: Jeroen Corsius en Mitchell Diels GameShop 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave blz. 2. Achtergronden 3. Projectopdracht 4. Projectactiviteiten 5. Projectgrenzen en Randvoorwaarden

Nadere informatie

Final Report. Team 3. José Boon Justin Oud Wouter Bohlken Vincent Voordenberg Nils Duymaer van Twist. Project: Get Connected!

Final Report. Team 3. José Boon Justin Oud Wouter Bohlken Vincent Voordenberg Nils Duymaer van Twist. Project: Get Connected! Final Report Team 3 José Boon Justin Oud Wouter Bohlken Vincent Voordenberg Nils Duymaer van Twist Final report OWWW- app Groep 3 Page. 1 of 137 Versiebeheer Ver. Status Datum Auteur(s) Wijzigingen 1.0

Nadere informatie

Project Management. Hfst 1: Het project:

Project Management. Hfst 1: Het project: Project Management Hfst 1: Het project: 1.1: Soorten werkzaamheden: We kennen 3 soorten werkzaamheden: Improvisatie: een plotselinge reactie op een niet verwachte gebeurtenis. Hiervoor zijn geen richtlijnen.

Nadere informatie

Afstudeerverslag Implementatie van een Centraal Informatiesysteem

Afstudeerverslag Implementatie van een Centraal Informatiesysteem Implementatie van een Centraal Informatiesysteem Voor de Kennissatelliet Amersfoort Een verslag van het afstuderen bij de Kennissatelliet Amersfoort aan de Hogeschool van Utrecht in opdracht van het projectbureau

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

Onderzoek en ontwikkeling van Android applicatie Waar is mijn eigenaar?

Onderzoek en ontwikkeling van Android applicatie Waar is mijn eigenaar? Onderzoek en ontwikkeling van Android applicatie Waar is mijn eigenaar? Scriptie Bijlagen Afdeling Studie Schooljaar Afstudeerblok Startdatum Einddatum Begeleider/examinator Expert/examinator Versie Datum

Nadere informatie

Projectmanagement: NarrowCasting

Projectmanagement: NarrowCasting Moduleopdracht Projectmanagement: NarrowCasting M.P.C. Celie 390424 28-02-2012 Hogeschool NCOI HBO Bachelor Bedrijfskunde Module Projectmanagement Docent: Ans Oude Geerdink Inleiding Bij het Marinebedrijf

Nadere informatie

Project Initiatie Document. Ferdie Sletering(1529444) Jeffrey Meijer (1517175) Jeroen Eissens(1537716) Matthijs Vastenburg(1502533)

Project Initiatie Document. Ferdie Sletering(1529444) Jeffrey Meijer (1517175) Jeroen Eissens(1537716) Matthijs Vastenburg(1502533) hogeschool utrecht Ferdie Sletering(1529444) Jeffrey Meijer (1517175) Jeroen Eissens(1537716) Matthijs Vastenburg(1502533) Information Engineering (IEV 4A) Skuadra 5 Ferdie Sletering (1529444) Jeffrey

Nadere informatie

Verslag SE & BIM VERSLAG SYSTEMS ENGINEERING EN BIM. Naam: Vincent Jongman Datum: 02-07-2012 Coach: Dhr. M. Mossel. Saxion Hogescholen, te Enschede

Verslag SE & BIM VERSLAG SYSTEMS ENGINEERING EN BIM. Naam: Vincent Jongman Datum: 02-07-2012 Coach: Dhr. M. Mossel. Saxion Hogescholen, te Enschede Verslag SE & BIM VERSLAG SYSTEMS ENGINEERING EN BIM Naam: Vincent Jongman Datum: 02-07-2012 Coach: Dhr. M. Mossel Saxion Hogescholen, te Enschede Bij dit verslag hoort de Handleiding SE&BIM INLEIDING In

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11 Inhoudsopgave Inleiding...2 Algemene opmaak...2 Planning, urenverantwoording en kostenoverzicht...2 Planning...2 Urenverantwoording...2 Kostenoverzicht...3 Definitiestudie...4 Werkproces...4 Doel van het

Nadere informatie

Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen

Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen 2/15 Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen Opdrachtnemer: Websdesign Internet Communicatie, Wouter Janssen Opdrachtgever: Websdesign

Nadere informatie

PROJECT INITIATIE DOCUMENT. Project: Outfit. Project Initiation Document. Opdrachtgever: Bestandsnaam: Dick Heinhuis & Marco Duinkerken

PROJECT INITIATIE DOCUMENT. Project: Outfit. Project Initiation Document. Opdrachtgever: Bestandsnaam: Dick Heinhuis & Marco Duinkerken PROJECT INITIATIE DOCUMENT Project: Outfit Opdrachtgever: Dick Heinhuis & Marco Duinkerken Bestandsnaam: Project Initiation Document Project: Versie: 1.0.0 Auteur: Team 5 Datum: 26-11-12 Documentnaam:

Nadere informatie

PROJECT INITIATIE DOCUMENT

PROJECT INITIATIE DOCUMENT PROJECT INITIATIE DOCUMENT Project: GetConnected Opdrachtgever : Femke Pasquino de Harde Bestandnaam : PID_VHD_404_0.1 Project : Get Connected Versie : 0.2 Auteur : VHD 404 Datum : 12-3-2013 Documenteigenschappen

Nadere informatie

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Newyse CMS Afstudeerscriptie Naam: Elwin Vreeke Werkgever: Maxxton Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Universiteit: Technische Universiteit Delft Begeleider TU Delft: Dr. Kees van der Meer Inhoud

Nadere informatie

IN3405 - Bachelorproject. Factureringsproces. 18 juli 2008. Technische Universiteit Delft Faculteit EWI Technische Informatica

IN3405 - Bachelorproject. Factureringsproces. 18 juli 2008. Technische Universiteit Delft Faculteit EWI Technische Informatica IN3405 - Bachelorproject Factureringsproces Hidde Boomsma 1174371 Elger Lambert 1154273 18 juli 2008 Technische Universiteit Delft Faculteit EWI Technische Informatica Examen Commissie Yom Schutte Arjen

Nadere informatie

Planning applicatie Voor Tango

Planning applicatie Voor Tango Planning applicatie Voor Tango Frank Kaptein Bert Lobbezoo Voorwoord Het verslag dat voor u ligt is het resultaat van ons bacheloreindproject wat uitgevoerd is als afsluiting van de bachelorfase van de

Nadere informatie

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Versie 1.0 Datum april 2012 Status definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Bijlage(n) 1 Auteurs DR en Quintor Project BAS,

Nadere informatie

Project plan. Plan van Aanpak voor nieuwe website BlueByte Services4u

Project plan. Plan van Aanpak voor nieuwe website BlueByte Services4u Project plan Plan van Aanpak voor nieuwe website BlueByte Services4u Studentgegevens: Auteur: Corné Strijkert Studentnummer: s1019027 Onderdeel: KBS Werkend leren Stagebegeleider school: Nog niet bekend

Nadere informatie

Eindverslag. Ademhaling en hartslag meten voor project Saxshirt

Eindverslag. Ademhaling en hartslag meten voor project Saxshirt Eindverslag Ademhaling en hartslag meten voor project Saxshirt Thijs ter Haar Jesse Kerkhoven Tom Kostense Koen Mulder Jaap Westera 27 juni 2014 1 Eindverslag Ademhaling en hartslag meten voor project

Nadere informatie

Opleidingsplan. Studenten. MDL-referentie. Clermond de Hullu Wiebren Wolthuis Simon Wels Maik Gosenshuis D04

Opleidingsplan. Studenten. MDL-referentie. Clermond de Hullu Wiebren Wolthuis Simon Wels Maik Gosenshuis D04 Opleidingsplan Studenten Clermond de Hullu Wiebren Wolthuis Simon Wels Maik Gosenshuis MDL-referentie D04 Versiebeheer Versie Datum Wijzigingen Door wie 0.1 20-09-2009 Eerste opzet voor het document. Maik

Nadere informatie

Afstudeerverslag Project budget bewaking en urenregistratie in Sage CRM

Afstudeerverslag Project budget bewaking en urenregistratie in Sage CRM Afstudeerverslag Project budget bewaking en urenregistratie in Sage CRM Erik Vleugel (20010492) 11-01-2006 Referaat Opsomming van begrippen die betrekking hebben op dit verslag: Customer Relationship Management

Nadere informatie

Een project opzetten, plannen en beheren.

Een project opzetten, plannen en beheren. Een project opzetten, plannen en beheren. Stephan Ramaekers, IVLOS, Universiteit Utrecht Een project wordt opgestart, uitgevoerd en afgesloten. Dit wordt wel de levenscyclus van een project genoemd. Om

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN 12-4-2015 HANZEHOGESCHOOL PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN VERSIE 2 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Huidige inschatting kerntaken en competenties... 3 Self-assessment... 4 Doelstellingen... 9 Activiteiten...

Nadere informatie

Proftaak Software Engineering P3

Proftaak Software Engineering P3 Proftaak Software Engineering P3 Versie 1.4 Juli 2011 Tom Broumels Jelle Oosterkamp Stefan Roijers Sjaak Verwaaijen 1 versie datum voltooid auteur Wijziging 1.0 Aug 2010 Sjaak Verwaaijen 1.2 Nov 2010 Sjaak

Nadere informatie

Plan van Aanpak Jeugddienst Turnhout

Plan van Aanpak Jeugddienst Turnhout 2013-2014 Plan van Aanpak Jeugddienst Turnhout Nahnisim Sim Jacobs Han Mermans Niels Mangelschots Niels Maes 3 e Jaar Toegepaste Informatica Thomas More Geel 1 Inhoudstabel 1 Aanleiding en achtergrond

Nadere informatie

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Implementatieplan van een testtool Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA BV Pagina 1 van 19 Managementsamenvatting Steeds meer organisaties realiseren zich dat

Nadere informatie