Plan van Aanpak. Project 2 Maze Driver TI1A. Projectleider:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plan van Aanpak. Project 2 Maze Driver TI1A. Projectleider:"

Transcriptie

1 Plan van Aanpak TI1A Projectleider: Alex Guish. Opdrachtnemers: Boris van Norren. Ergin Ergin. Esat Karaer. Ruben Buitendijk. adressen: Opdrachtgever: Elvira van Ven. Klas : Technische Informatica 1.A Datum : 10 december 2014 Organisatie: Hogeschool Rotterdam Plaats : Rotterdam. 1

2 Inhoudsopgave 1.Achtergronden Projectresultaat Projectactiviteiten Projectgrenzen Tussenresultaten Kwaliteit Projectorganisatie Planning Kosten en Baten Risico s Samenwerkingscontract

3 Achtergronden Voor de opleiding Technische Informatica moeten wij dit project doen voor de 2 e periode van de Hogeschool Rotterdam. Dit project geeft ons 5 studiepunten en dit moeten wij behalen om onze Propedeuse te halen. Dit project zal zich afspelen op de Hogeschool Rotterdam, op de afdeling CMI. De eerste challenge van het project is dat er een ActivityBot door een doolhof heen moet kunnen navigeren zonder alvorens het doolhof te kennen. De ActivityBot moet dus vanzelf kunnen rijden en navigeren. Het doolhof wordt door twee of meerdere peerchoaches gemaakt. De tweede challenge van het project is dat de ActivityBot moet kunnen stoppen bij een afgrond, maar dan zo precies mogelijk. De activitybot moet dus door middel van sensoren moeten stoppen bij een afgrond voordat het naar beneden valt en zelfs zo precies dat de voorkant millimeter precies moet stoppen voordat de robot bij de afgrond staat. De naam van het project is Maze Driver, omdat de Activitybot door een doolhof rijdt. Dit vinden wij een passende naam, aangezien het eigenlijk al beschrijft wat het eindresultaat zal worden en zal doen zonder dat je het nader uitlegt. Ook hebben wij complimenten gekregen over de keuze van de naam van derden. Het project zal zich op de Hogeschool Rotterdam afspelen in week 9. De Hogeschool geeft het vak Technische Informatica waar het vak Project 2 wordt gegeven. Het is dan ook de bedoeling dat er met een groep projectmatig gewerkt gaat worden aan een project. Wij hebben deze opdracht gekregen van de docent E.R. van der Ven en Mevrouw L. Muilwijk te Hogeschool Rotterdam. De stakeholders zijn: - De opdrachtnemers. - De peercoaches. - De opdrachtgever. - De Hogeschool. De opdrachtnemende organisatie bestaat uit: - Boris van Norren - Planner. - Alex Guish - Projectleider. - Ruben Buitendijk - Bouwer. - Esat Karaer - Programmeur. - Ergin Ergin - Programmeur. 3

4 Projectresultaat Wij gaan een ActivityBot ontwerpen, bouwen en programmeren dat door een doolhof heen kan navigeren (Challange 1) en zo precies mogelijk bij een rand kan stoppen (Challenge 2) binnen een periode van 8 weken. Wij doen dit project, zodat wij ervaring kunnen opdoen met het programmeren en bouwen van een ActivityBot. Ook doen wij dit zodat wij leren te samenwerken en plannen binnen een project. Wij moeten een ActivityBot dat door een doolhof kan navigeren programmeren en bouwen binnen 9 weken voor ons vak Project 2. De ActivityBot moet dit kunnen zonder alvorens het doolhof te kennen. De ActivityBot moet dus vanzelf kunnen rijden en navigeren. Het doolhof wordt door twee of meerdere peerchoaches gemaakt. Ook is er een wedstrijd, waarbij de winnaar extra punten kan behalen als zij de snelste tijd behalen. De opdrachtgever wil ons leren hoe wij een robot kunnen bouwen en besturen, maar zij wil ons ook leren hoe wij gaan samenwerken en documenteren binnen ons project. Subdoelen Leren omgaan met een robot. Sensoren testen en kennen. Robot kunnen programmeren en bouwen. Plan van Aanpak kunnen maken. Samen kunnen werken. Planning kunnen maken en aanpassen. De projectgever krijgt iedere week een beeld van hoe ver wij zijn, doordat wij in de les samen aan het project werken. Ook krijgt de opdrachtgever documenten waarmee hij kan inschatten hoe ver wij zijn. Wij hebben het eindresultaat bereikt als wij een ActivityBot kunnen programmeren en bouwen die zo snel mogelijk door een willekeurig doolhof kan navigeren. 4

5 Projectactiviteiten Onze robot zal de volgende acties moeten kunnen ondernemen: Kunnen rijden. Muren kunnen detecteren. Kunnen draaien naar de juiste richting. Kunnen kijken naar verschillende richtingen. Kunnen onthouden waar hij al is geweest. Voor een rand zo precies mogelijk kunnen stoppen. Wij zullen tijdens de les laten zien hoe ver wij zijn en daarbij natuurlijk hulp vragen van peecoaches en de opdrachtgever zelf. Naam Uren Documenten: - Plan van Aanpak 20 Samenwerkingscontract 0,5 Presentatie 3 Projectdossier Rapportage 20 Projectdossier Samenwerken 20 Indi Managementsamenvatting 5 Robot: - Kunnen rijden 5 Muren detecteren 5 Draaien naar juiste richting 5 Kijken naar verschillende richtingen 5 Onthouden waar hij is geweest 5 Zo snel mogelijk door een doolhof kunnen navigeren (Challenge 1) Voor een rand zo precies mogelijk kunnen stoppen (Challenge 2) De robot uit elkaar halen en alles inleveren

6 Projectgrenzen Wat gaan we wel doen? 1. Iedere week minstens één keer een vergadering houden naast de les. 2. Op tijd zijn tijdens de vergaderingen en vooral aanwezig. 3. Op tijd de opdrachten maken die de projectleider ons geeft. Wat gaan we niet doen? 1. Afwezig zijn tijdens vergaderingen. 2. Opdrachten niet maken. Randvoorwaarden : De opdrachtgever moet ervoor zorgen dat wij genoeg materiaal hebben (met een bepaalde grens als men spreekt over hoeveelheid). De kasten moeten open zijn tijdens de les en er moeten genoeg kabels te krijgen zijn. Ook moeten wij niet teveel hooi op de vork nemen, want anders gaan we het project onderschatten. Dit is zeer belangrijk! Wij kunnen dit voorkomen door gewoon niet te veel eisen aan onszelf te stellen. Het project slaagt zodra de robot zichzelf uit het doolhof kan bevrijden en wij de benodigde documenten hebben. Naast het inleveren van het eindproduct wordt ook een uitgebreid rapport ingeleverd, waarin staat hoe het eindproduct tot stand is gekomen. Ook worden de notulen van alle vergaderingen ingeleverd als bijlage Nadat we de challenge hebben voltooid, moeten we de Activitybot uit elkaar halen. We gebruiken de activitybot niet voor verdere doeleinden. Hierbij is het project dan afgesloten. Het project is gestart op 17 november 2014 (begindatum) en dit zal gaan duren tot 23 januari 2015 (einddatum). Dit project heeft geen bepaald budget toegewezen, omdat het een schoolproject is en geheel gefinanciëerd door de school. 6

7 Tussenresultaten Wij gaan meerdere producten aan u leveren. Natuurlijk zullen wij de robot bouwen en programmeren. Deze moeten wij in een zo snel mogelijke tijd door het doolhof zien te krijgen. Ook zullen wij meerdere documenten geven, waaronder: Documenten: Plan van Aanpak concept Plan van Aanpak. Samenwerkingscontract. Notules. Sensoren presentatie. Projectdossier Rapportage. Projectdossier Samenwerken. Individueel geschreven onderdeel managementsamenvatting. Eindpresentatie. Robot: Ontwerp ActivityBot. Testen sensoren. Programmeren in Simple IDE. Kunnen rijden. Muren kunnen detecteren. Kunnen draaien naar de juiste richting. Kunnen kijken naar verschillende richtingen. Kunnen onthouden waar hij al is geweest. Als eindresultaat een werkende ActivityBot die door een doolhof kan navigeren. Wij zullen tijdens de les laten zien hoe ver wij zijn en daarbij natuurlijk hulp vragen van peecoaches en de opdrachtgever zelf. 7

8 Kwaliteit Het eindresultaat Na ieder tussenresultaat gaan we naar de leraar om feedback te vragen over ons project. Hierdoor weten wij wanneer wij het tussenresultaat echt behaald hebben en verder kunnen met de volgende tussenresultaat. Dit waarborgt de kwaliteit van het eindresultaat. De eindpresentatie Wij zorgen voor een goed voorbereide presentatie waarbij ieder lid van de groep iets te zeggen heeft over het project. Ook zullen we ons zo voorbereiden dat ieder lid weet waar hij/zij het over heeft. Ten slotte zullen we ons allen netjes kleden en fris en fruitig eruit zien tijdens de presentatie. Projectdossier Rapportage De projectleider waarborgt de kwaliteit, doordat hij alles eerst moet goedkeuren voordat wij het gaan inleveren bij de opdrachtgever. Wij moeten ervoor zorgen dat alle punten erin staan en het dossier volledig is ingevuld. Projectdossier Samenwerken De projectleider waarborgt de kwaliteit, doordat hij alles eerst moet goedkeuren voordat wij het gaan inleveren bij de opdrachtgever. Wij moeten ervoor zorgen dat alle punten erin staan en het dossier volledig is ingevuld. Werkwijze We hebben iedere week nieuwe doelen die wij die week tijdens de vergadering hebben afgesproken na te komen. Hierdoor kunnen wij de tussenresultaten simpel behalen door de doelen na te komen. Dit zorgt voor een efficiënte werkwijze. Wij maken de tussenresultaten in fasen, zodat wij zeker weten dat wij de tussenresultaten op tijd en met hoge kwaliteit af zullen hebben. Hierdoor zullen wij minder (of geen) tijdverlies oplopen. 8

9 Projectleider De projectleider moet verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het project, dus dan moet de projectleider letten op de volgende punten: Programmeren met de correcte medewerker Bouwen met de correcte medewerker Plannen met de correcte medewerker Het budget moet in de gaten gehouden worden. De tijdsduur moet in de gaten worden gehouden. Hulpmiddelen De hulpmiddelen die wij gebruiken tijdens het project zijn: De software die we gaan gebruiken heet Simple IDE. De materialen in de klas. De activitybot wordt geleverd door de opdrachtgever. Het internet. Voor de vragen kunnen we eventueel bij de opdrachtgever of de peercoaches advies vragen. 9

10 Projectorganisatie De reden voor deze samenstelling van ons projectgroep is omdat wij een belbin test in de eerste periode hebben uitgevoerd. Uit deze test bleek dat we bepaalde eigenschappen hebben om onze rollen te kunnen waarborgen. Wij hebben voordat wij het project gestart hebben een keuze gekregen welke rollen iedere persoon wilde. De leraar heeft toen de werknemers als het ware geshuffelt zodat er groepjes ontstonden. Opdrachtgever De opdrachtgever is E. R. van der Ven. Zij zorgt ervoor dat wij genoeg kennis kunnen opdoen en genoeg materiaal krijgen tijdens de lessen. Projectleider De projectleider is A. Guish. Hij is verantwoordelijk voor de organisatie van het project, de eindresultaten en de documenten. Alex is een voorzitter. Laten we niet afdwalen van het onderwerp. Bouwer De bouwer van de robot is R. Buitendijk. Hij is verantwoordelijk voor de bouw en werking van de robot. Ruben is een vormer/afmaker. We moeten eruit halen wat erin zit. Programmeur De programmeur van de robot is E. Karear. Hij is verantwoordelijk voor de code en werking van de robot. Esat is een groepswerker. Laten we de sfeer goed gehouden, iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten. De 2 e programmeur is Ergin Ergin. Ergin is de monitor. Laten we eerst goed nadenken en alle mogelijkheden onderzoeken. Planner De planner is B. van Norren. Hij is verantwoordelijk voor de planning, notulen en documenten van het project. Boris is een bedrijfsman. Niet zeuren! Aan het werk.. Communicatie Wij gebruiken de volgende programma s om buiten de lessen en school te kunnen communiceren: 1. Dropbox 2. Telegram 3. WhatsApp 4. Telefoon 5. Skype Er wordt wekelijks een vergadering gehouden met alle projectleden. De notulen worden geschreven door de planner. In deze notulen komt alles te staan wat in de vergadering 10

11 besproken wordt, waaronder de urenverantwoording. Deze notulen worden na elkevergadering op Dropbox gezet, zodat ieder projectlid kan zien wat er besproken was. Tijdens de projectleden vergadering worden de gemaakte documenten op tafel gelegd. De auteur van het document verteld in het kort hoe, en wat er gemaakt is. Indien er fouten zijn, dient deze voor de volgende gecorrigeerd te zijn. De projectleider heeft het laatste woord om het product goed te keuren. Naast de projectleden vergadering is er ook een andere vergadering waarbij de opdrachtgever aanwezig is. Hierin wordt de toonbare producten voorgesteld aan de opdrachtgever. De opdrachtgever bepaald uiteindelijk of het product geslaagd is, of het verbeterd moet worden. Indien verbeteringen van belang is, wordt de feedback genoteerd en wordt dit besproken tijdens de volgende projectleden vergadering. Namen: adres: Beschikbaarheid: Alex Guish. Altijd. Boris van Norren. Altijd. Ergin Ergin. Altijd. Esat Karaer. Altijd. Ruben Buitendijk. Altijd. Elke project lid is over het algemeen beschikbaar om te werken voor het project. We houden ook contact met elkaar in geval er iets onverwachts gebeurd. De projectleider is in staat om het overzicht te behouden en als leider en contactpersoon te functioneren tussen de projectleider en de opdrachtgever. Wij doen geen omgevingsanalyse en communicatieplan omdat het een relatief klein project is en daardoor tijdrovend is. 11

12 Planning Naam Code Volgorde Opdrachtnemer Uren Documenten: Plan van Aanpak A1 - Alex 20 Samenwerkingscontract B1 - Alex 0,5 Presentatie C1 F1 * 3 Projectdossier Rapportage D1 F1 Boris 20 Projectdossier E1 F1 Boris 20 Samenwerken Indi F1 G5 * 5 Managementsamenvatting Robot: Kunnen rijden G1 - ** 1 Muren detecteren G2 G1 ** 1 Draaien naar juiste richting G3 G2 ** 5 Kijken naar verschillende G4 G3 ** 5 richtingen Onthouden waar hij is G5 G4 ** 5 geweest Voor een rand zo precies mogelijk kunnen stoppen. G5 G6 ** 10 * = Iedereen. ** = Ruben / Ergin / Esat. 12

13 Kosten en Baten Kosten Kosten per uur (tijd). Reiskosten. Materiaal. Overige kosten De school voorziet ons van de hulpmiddelen die we nodig hebben om het project te voltooien. De reiskosten worden gefinancieerd door de overheid. De overige kosten kunnen zijn dat de activitybot schade kan oplopen. Baten Het project geeft uiteindelijk kennis aan de opdrachtnemers en de opdrachtgever over hoe een project werkt. Daarbij leren de opdrachtnemers hoe is het om samen te werken binnen een project en hoe er geplant moet worden. Ten slotte leren de opdrachtnemers natuurlijk hoe een robot in elkaar gezet moet worden en hoe het geprogrammeerd moet worden. Aan het eind van het project hebben we veel baat gehad aan dit project. We hebben geleerd om een Plan van aanpak te schrijven, te werken met de activitybot, leren programmeren met C, samenwerken met andere mensen en leren rapporteren. 13

14 Risico s Intern risico Impact Preventie Opdrachten niet maken. Klein. De opdrachtnemer erop wijzen dat hij/zij het wel moet maken. Opdrachtnemer stopt met de opleiding. Afwezig zijn op vergaderingen. Niet aan de planning houden. (De planning niet kunnen halen.) Groot. Het zorgt ervoor dat de anderen het zwaarder krijgen. Klein. Groot. Het zorgt ervoor dat we de planning niet kunnen nakomen en daardoor te laat het project niet afkrijgen. De opdrachtnemers pushen niet te stoppen en te peptalken. De opdrachtnemer van tevoren laten weten dat we een vergadering hebben. De planning zo snel mogelijk aanpassen. Extern risico Impact Preventie Onvoldoende medewerking van de organisatie. Groot. De organisatie erop attenteren dat we voldoende medewerking nodig hebben. De hulpmiddelen functioneren niet goed. Project kan gestolen/beschadigd worden. Groot. Groot. Aangeven dat de hulpmiddelen niet goed functioneren en dat we recht hebben op goed functionerende hulpmiddelen. We moeten ons project veilig achter slot en grendel achterlaten in het projectlokaal. 14

15 Samenwerkingscontract Een goede samenwerking binnen de projectgroep is essentieel voor het slagen van het project. Het maken van goede afspraken is daarom ook erg belangrijk. De projectgroep is het volgende overeengekomen: Elke week houden we een meeting. Deze meeting vindt plaats elke middag na schooltijd door middel van een bijeenkomst op school. Al het gemaakte werk houden we bij via Dropbox. Communicatiemiddelen zijn onder andere Skype en WhatsApp. Deadlines zijn leidend, hier wordt zonder overleg niet van afgeweken. Ieder project lid dient zich ten volle in te zetten voor zijn onderdeel. Het is een gezamenlijk project en men dient samen naar het eindresultaat te streven, elkaar helpen met problemen is meer dan wenselijk. Kom op tijd voor vergaderingen en bijeenkomsten, bij afwezigheid meld je je af bij de Scrumleider(projectleider). Bij 1x afwezig zonder geldige reden, een waarschuwing. Na 2x afwezig zonder te melden, word je uit de groep gezet in overleg met de opdrachtgever. Toon initiatief en ga discussies niet uit de weg. Toets de gemaakte stukken altijd met de user stories en zorg ervoor dat deze inhoudelijk correct zijn. Stel je collegiaal op en toon interesse in je eigen werk en dat van de ander. Wanneer men de deadlines 3 keer niet haalt, zal de groep stappen ondernemen, het is denkbaar dat het betreffende project lid, in overleg met de docent, uit de groep gezet wordt. 15

16 Ondergetekende verklaren hierbij de voorwaarden voor samenwerking te accepteren en na te leven. Alex Guish Esat Karaer Boris van Norren Ruben Buitendijk Ergin Ergin 16

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Studenten Dennis Visschedijk 438332 Aileen Temming 474094 Stefan Ortsen 481295 Niels Konings 449822 Renee Preijde 482835 Versie 2.4 Datum 28 november

Nadere informatie

Project Management. Hfst 1: Het project:

Project Management. Hfst 1: Het project: Project Management Hfst 1: Het project: 1.1: Soorten werkzaamheden: We kennen 3 soorten werkzaamheden: Improvisatie: een plotselinge reactie op een niet verwachte gebeurtenis. Hiervoor zijn geen richtlijnen.

Nadere informatie

Projectmanagement. Deel 1 van 1 : Hoofdstuk 1 t/m 12. Bronvermelding:

Projectmanagement. Deel 1 van 1 : Hoofdstuk 1 t/m 12. Bronvermelding: Projectmanagement Deel 1 van 1 : Hoofdstuk 1 t/m 12 Bronvermelding: Titel: Projectmanagement Vierde druk Auteur: Roel Grit Uitgever: Wolters-Noordhoff ISBN: 90-01-34703-7 Aantal pagina s boek: 154 Aantal

Nadere informatie

PROJECT INITIATIE DOCUMENT. Project: Outfit. Project Initiation Document. Opdrachtgever: Bestandsnaam: Dick Heinhuis & Marco Duinkerken

PROJECT INITIATIE DOCUMENT. Project: Outfit. Project Initiation Document. Opdrachtgever: Bestandsnaam: Dick Heinhuis & Marco Duinkerken PROJECT INITIATIE DOCUMENT Project: Outfit Opdrachtgever: Dick Heinhuis & Marco Duinkerken Bestandsnaam: Project Initiation Document Project: Versie: 1.0.0 Auteur: Team 5 Datum: 26-11-12 Documentnaam:

Nadere informatie

PROJECT INITIATIE DOCUMENT

PROJECT INITIATIE DOCUMENT PROJECT INITIATIE DOCUMENT Project: GetConnected Opdrachtgever : Femke Pasquino de Harde Bestandnaam : PID_VHD_404_0.1 Project : Get Connected Versie : 0.2 Auteur : VHD 404 Datum : 12-3-2013 Documenteigenschappen

Nadere informatie

Keuzeverslag. Mijn keuze is [IT Management]

Keuzeverslag. Mijn keuze is [IT Management] Keuzeverslag Mijn keuze is [IT Management] Studentnaam : Onno van Gijssel Studentnummer : 500664958 Klas : IP110 Emailadres : onno.van.gijssel@hva.nl Datum : 01-11-2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1

Nadere informatie

Einddocument V1.2. Brand a Band Brugklas Beatz. Datum 16-4-2015 PTM 21. Projectleden Tim Frakking

Einddocument V1.2. Brand a Band Brugklas Beatz. Datum 16-4-2015 PTM 21. Projectleden Tim Frakking Einddocument V1.2 Brand a Band Brugklas Beatz Datum 16-4-2015 Opdrachtgever Brugklas Beatz PTM 21 Klas Projectgroep M21 left 2 foot Projectleden Tim Frakking Tutor Koos Driessen Robin laurenssen Daan Kuhlmann

Nadere informatie

Een project opzetten, plannen en beheren.

Een project opzetten, plannen en beheren. Een project opzetten, plannen en beheren. Stephan Ramaekers, IVLOS, Universiteit Utrecht Een project wordt opgestart, uitgevoerd en afgesloten. Dit wordt wel de levenscyclus van een project genoemd. Om

Nadere informatie

Project plan. Plan van Aanpak voor nieuwe website BlueByte Services4u

Project plan. Plan van Aanpak voor nieuwe website BlueByte Services4u Project plan Plan van Aanpak voor nieuwe website BlueByte Services4u Studentgegevens: Auteur: Corné Strijkert Studentnummer: s1019027 Onderdeel: KBS Werkend leren Stagebegeleider school: Nog niet bekend

Nadere informatie

Alternatief op het CDM-RuleFrame

Alternatief op het CDM-RuleFrame Transfer Solutions Alternatief op het CDM-RuleFrame Scriptie Jeroen Eissens, Mark van de Haar, Henze Berkheij 19-1-2010 Hogeschool Utrecht Alternatief op het CDM-RuleFrame Versie: 2.0 Auteurs en opleidingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11 Inhoudsopgave Inleiding...2 Algemene opmaak...2 Planning, urenverantwoording en kostenoverzicht...2 Planning...2 Urenverantwoording...2 Kostenoverzicht...3 Definitiestudie...4 Werkproces...4 Doel van het

Nadere informatie

Eindverslag. Stage SearchUser. Naam: Barry van Niekerk Datum: 22 maart 2012 Klas: M42B

Eindverslag. Stage SearchUser. Naam: Barry van Niekerk Datum: 22 maart 2012 Klas: M42B Eindverslag Stage SearchUser Naam: Barry van Niekerk Datum: 22 maart 2012 Klas: M42B Stageperiode: 13 februari 2012 tot 22 juni 2012 Stagebegeleiders: Mevr. Sier, Dhr. Tuip, Dhr. Lopes Cardozo Stagedocent:

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Scrum. Veranderingen. Product development of product manufacturing?

Scrum. Veranderingen. Product development of product manufacturing? Scrum Nu op veel plekken de Oracle Developer en Designer ontwikkelstraat aangevuld wordt met, en steeds vaker zelfs vervangen wordt door JDeveloper, komt vaak de vraag naar boven welke project management

Nadere informatie

Connect Social Business. Portfolio voor mijn stage bij ConnectSB

Connect Social Business. Portfolio voor mijn stage bij ConnectSB Connect Social Business Portfolio voor mijn stage bij ConnectSB Joey Kaan October 21, 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Producten 2 2.1 Content2Connect.................................... 2 2.2 Profile2Connect.....................................

Nadere informatie

Connect Social Business. Portfolio voor mijn stage bij ConnectSB

Connect Social Business. Portfolio voor mijn stage bij ConnectSB Connect Social Business Portfolio voor mijn stage bij ConnectSB Joey Kaan October 21, 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Producten 2 2.1 Content2Connect.................................... 2 2.2 Profile2Connect.....................................

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Delft, 2009 Voorwoord Als studente Industrieel Ontwerpen heb ik

Nadere informatie

Beroepsproduct 1. De invloed van sociale media op het leren van leerlingen

Beroepsproduct 1. De invloed van sociale media op het leren van leerlingen Beroepsproduct 1 De invloed van sociale media op het leren van leerlingen Gemaakt door : Tristan van Leeuwen Stageschool : Altena College Sleeuwijk Begeleider : Peggy Winkelaar HU begeleider : Martin van

Nadere informatie

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Versie 1.0 Datum april 2012 Status definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Bijlage(n) 1 Auteurs DR en Quintor Project BAS,

Nadere informatie

Eindverslag. Ademhaling en hartslag meten voor project Saxshirt

Eindverslag. Ademhaling en hartslag meten voor project Saxshirt Eindverslag Ademhaling en hartslag meten voor project Saxshirt Thijs ter Haar Jesse Kerkhoven Tom Kostense Koen Mulder Jaap Westera 27 juni 2014 1 Eindverslag Ademhaling en hartslag meten voor project

Nadere informatie

Projectmanagement: NarrowCasting

Projectmanagement: NarrowCasting Moduleopdracht Projectmanagement: NarrowCasting M.P.C. Celie 390424 28-02-2012 Hogeschool NCOI HBO Bachelor Bedrijfskunde Module Projectmanagement Docent: Ans Oude Geerdink Inleiding Bij het Marinebedrijf

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Stagetraining FORUM 3-4-2014

Stagetraining FORUM 3-4-2014 Stagetraining FORUM 3-4-2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen Praktische voorbereiding 4 Programma 5 Voorstellen & introductie 6 Inleiding 7 Elevator pitch 7 Introductie

Nadere informatie

Connect Social Business

Connect Social Business Connect Social Business Joey Kaan September 2014 Inhoudsopgave 1 Achtergronden 4 2 Probleemstelling & Doelstelling 5 2.1 Leren Professioneel Functioneren.................. 5 2.2 Facebook API leren door

Nadere informatie

Katholieke Hogeschool Kempen Campus Geel Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 3de jaar Toegepaste Informatica

Katholieke Hogeschool Kempen Campus Geel Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 3de jaar Toegepaste Informatica Katholieke Hogeschool Kempen Campus Geel Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 3de jaar Toegepaste Informatica Business Project: Eindrapport Sibelco Tessenderlo Chemie Stevel Celen 3 Ti 2 Erwin

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie