Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout"

Transcriptie

1 Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout Datum: zaterdag 27 september 2008 Plaats: Utrecht, Gasterij de Buurvrouw, ontvangst om uur Aanwezig: het bestuur: Lenno Maris (voorzitter), Karin Kramer (secretaris), Stefan van Essen (penningmeester), Katy Praet (waarnemend penningmeester), Robin Langerak (waarnemend secretaris), Frank van der Linden (algemeen bestuurslid) en ongeveer 35 leden Afwezig (met kennisgeving): Geke Bloksma (waarnemend voorzitter) Notulist: Karin Kramer Agenda: 1. Opening en mededelingen 2. Bekrachtiging benoeming Frank van der Linden 3. Stand van zaken bouwcommissie 4. Stand van zaken inkoopcommissie 5. Stand van zaken commissie buitenruimte 6. Éénjarig bestaan van de vereniging 7. Afsluiting en borrel 1. Opening en mededelingen Lenno opent de vergadering. Hij heet alle aanwezigen welkom en geeft het doel van de vergadering aan. We zullen de stemming m.b.t. de benoeming van Frank van der Linden als bestuurslid bekrachtigen, de stand van zaken van de commissies aangeven en we hebben een feestje te vieren: onze vereniging bestaat één jaar! Lenno inventariseert welke vragen er leven bij de leden. We constateren dat alle vragen hierna aan bod komen en beantwoord zullen worden. Mededelingen: In de pauze kan iedereen een ledenpasje ophalen, dat is makkelijker in de portemonnee als je bv. naar de Gamma gaat. Iedereen die niet aanwezig is, krijgt de pas thuisgestuurd. Bouwvergunningen moeten individueel worden aangevraagd bij de gemeente. Als je gebruik wilt maken van de inkoopvoordelen, kun je je daarvoor aanmelden via de inkoopsite Doe dit ook, want alleen dan is voor leveranciers duidelijk hoeveel leden gebruik willen maken van de aanbiedingen.

2 Mitros houdt op 30 september en 2 oktober van tot uur een kijkmiddag voor huurders in type B. Ook leden van onze vereniging mogen daarheen. Als je geïnteresseerd bent, kun je je aanmelden via onze mailbox. Er zijn geen opmerkingen bij de notulen van de vorige algemene ledenvergadering van 17 mei De notulen worden goedgekeurd. 2. Bekrachtiging stemming bestuursvacature In juli hebben we per gestemd over de invulling van de bestuursvacature door Frank van der Linden. We hadden 50 stemmen vóór nodig voor een positieve bindende stemming. Tessa Verhaegh controleert het aantal stemmen en telt 51 stemmen vóór. Hiermee is de stemming officieel bekrachtigd. Tessa: bedankt! Frank is algemeen bestuurslid en houdt zich in het bestuur vooral bezig met inkoopzaken. 3. Stand van zaken bouwcommissie Schimmel Voorafgaand aan de laatste bouwtechnische keuring hebben wij een aantal vragen van leden ontvangen m.b.t. de schimmel in de woningen. Onze keurmeester heeft hier tijdens de keuring naar gekeken. Hij geeft aan dat de (zwarte) schimmel eenvoudig verwijderd kan worden van de gipsplaten. In principe moet Slokker de schimmel weghalen en zonodig opnieuw schilderen vóór oplevering. Mocht je toch nog ergens schimmel aantreffen, dan is die dus eenvoudig te verwijderen met een borstel of wat chloorwater. Bij een aantal woningen is het schimmelprobleem groter en is er sprake van verzeping van gipsplaten. Deze platen moeten vervangen worden. Als je wilt controleren of er in jouw woning sprake is van verzeping, kun je tegen de wand aankloppen. Hoor je een dof geluid? Klop dan wat harder. Ga je dan dwars door de wand heen, dan is de wand verzeept Vraag: is schimmel slecht voor de luchtwegen? Dat weten we niet. De keurmeester heeft dat in ieder geval niet aangegeven. Vraag: wat kan ik doen aan de witte schimmel op de dakelementen? De oplossing hiervoor is veel ventileren. Dat is de enige manier om die schimmel eruit te krijgen. Vraag: is het vocht in de vloeren schadelijk? Dat vocht moet verdampen, dat heeft tijd nodig.

3 Vraag: als mijn woning lang zonder dakpannen zit, heeft dat dan gevolgen voor schimmelvorming? Niet per definitie. In principe is het dak waterdicht door de dampdichte folie. VEH heeft Slokker daarnaast geadviseerd purschuim aan te brengen tussen de dakplaten. Een kans op lekkage is er echter altijd bij veel regenval. Kijk er dus goed naar bij de oplevering. Neem de keuringsrapporten mee en vraag wat er met de openstaande punten is gebeurd. Vraag: mogen de muren na oplevering meteen bewerkt worden of moeten we een paar weken wachten? Dat hangt af van de hoeveelheid vocht in de woning. Zie voor de eerdere adviezen m.b.t. stucwerk de notulen van de vorige ledenvergadering. Vraag: zijn de voordeuren conform bouwtekeningen? Voor zover wij weten wel, maar alles dat niet conform technische specificaties is, hoef je niet te accepteren. Kijk je technische specificaties erop na en neem contact op met Bouwfonds als je twijfelt. Vraag: in een recent artikel in het blad van VEH staat dat keukens niet vooraf geheel betaald hoeven te worden. Op het contract van Eigen Huis staat dat dit wel moet. Wat is wijsheid? Een van de leden heeft hierover contact gehad met Eigen Huis. Je hoeft pas te betalen bij levering van de keuken. Let op: er is geen pinapparaat aanwezig, je kunt alleen contact betalen. Keuring per lid In principe zijn alle bouwnummers nu meegenomen tijdens één van de keuringen, tenzij je na lid bent geworden of je een bouwnummer hoger dan 90 hebt. Dan is je woning mogelijk nog niet gekeurd. Als je dus pas recent lid bent geworden en je hebt een laag bouwnummer, wordt je woning waarschijnlijk eerder opgeleverd dan de eerstvolgende collectieve keuring. Neem dan een andere woning van hetzelfde type als referentie. Opleveringen Navin Natoewal van bouwnummer 4 is aanwezig en vertelt hoe bij hem de oplevering is verlopen. Tijdens de oplevering liepen een schilder en timmerman mee die kleine gebreken ter plekke verhielpen. Er zijn ongeveer 20 punten geconstateerd, vrijwel allemaal kleine punten. Het belangrijkste was eigenlijk het ontbreken van 2 wandcontactdozen in de keuken. Hiervoor komt een electricien langs. Daarnaast was er één raam met een luchtbel. Hoewel dat is toegestaan in één raam, wordt het toch vervangen door Slokker. De ervaringen met de individuele keuring door de VEH-keurmeester zijn erg positief. Hij kijkt overal naar, legt zaken goed uit en geeft je nuttige tips tijdens de oplevering. Een van de tips was om

4 ventilatie aan te brengen in de berging. Die zit er namelijk vanuit de bouw niet in (is niet verplicht, maar wel noodzakelijk). 4. Stand van zaken inkoopcommissie Dakkapellen De Ruiter wil in de dakkapel van type B een kunststof kozijn plaatsen i.p.v. hardhout en checkt momenteel bij de gemeente wat de toegestane marges zijn in de verleende bouwvergunning. Begin op tijd: de levertijd van een dakkapel is 8-10 weken vanaf de verleende opdracht. Het vergunningstraject gaat daar dus nog aan vooraf. Afgesproken is dat het initiatief voor contact na aanmelding via de inkoopsite bij de Ruiter ligt, te starten bij de lage bouwnummers. Dakvensters Meld je aan via de site. Als je niks hoort van de leverancier, bel dan zelf even. De presentatie van 30 augustus was interessant. Er is geen verslag van, maar je kunt er altijd op eigen initiatief naar toe voor een soortgelijke presentatie. Indicatie van de levertijd: de dakvensters zijn op voorraad. De leverancier komt eerst inmeten, dus het is verstandig pas te bestellen als de woning is opgeleverd. Je kunt ook tijdens de bouw een afspraak maken om in te meten. Tuinen Roy Bruins, een van de toekomstige bewoners van onze wijk, is hovenier en licht toe dat hij 15-20% korting kan regelen op diverse tuinproducten. Zo heeft hij bijvoorbeeld een grondwerker benaderd voor collectieve inkoop. Voor iedereen heeft hij een brochure meegenomen. Degenen die niet aanwezig zijn, zullen een brochure met de post thuis ontvangen. Roy wil wel kortingen regelen, maar zal niet zelf ontwerpen en aanleg verzorgen voor onze wijk. Meer informatie volgt via de inkoopsite. Houdt deze dus in de gaten. Zonwering Leveranciers verlenen in principe geen individuele korting, ze willen graag weten welk type zonwering in welke hoeveelheden ingekocht gaan worden. Op de inkoopsite hebben zich pas 2 bewoners aangemeld voor deze inventarisatie. Als je interesse hebt in zonwering, meld je dan in de komende week aan via de site. Je zit nog nergens aan vast, het is alleen bedoeld om een beeld te krijgen van de interesse. Opmerking: wellicht komt deze inventarisatie te vroeg. De meeste bewoners zijn nog niet bezig met zonwering voordat hun huis opgeleverd is. Vraag: hoe zat het ook weer met het bevestigen van de

5 zonwerking aan de gevelplaten? Voor 100 extra wordt de zonwering goed bevestigd achter de platen. Bovendien krijg je dan garantie op de montage. Vraag: heeft de bevestiging gevolgen voor de GIWgarantie? Lees hier je GIW-garantie even op na. Mocht dat zo zijn, dan heb je in ieder geval garantie vanuit de leverancier als deze de bevestiging voor zijn rekening heeft genomen. Let in ieder geval op dat de leverancier aangesloten is bij de branchevereniging Nomazo. Inzetkast De inkoopcommissie heeft contact gelegd met de leverancier van een inzetkast onder de trap. Via de inkoopsite vind je meer informatie en kun je je aanmelden als je geïnteresseerd bent. Cilinderslot De inkoopcommissie inventariseert of het mogelijk is een tijdelijk cilinderslot te plaatsen na oplevering, zodat je niet je definitieve sleutel hoeft af te geven aan leveranciers en dit collectief in te kopen. Meer informatie volgt via de inkoopsite. 5. Stand van zaken commissie buitenruimte Katy licht toe dat er contact is geweest met het wijkbureau Leidsche Rijn over een extra speelplaats voor kinderen. Er is één speelplaats voorzien, in de noordelijke punt van Rijnsche Hout ( 1 in onderstaande tekening). Een tweede plek zou wenselijk zijn, maar hier lijken geen mogelijkheden voor te zijn, tenzij parkeerplaatsen opgeofferd worden voor een speelplaats. De mogelijke alternatieve plekken zijn aangegeven in onderstaande tekening:

6 Op plek 2 komen een gebouw met 6 lagen en een hondenlosloopgebied. Dit gebied kan niet vervangen worden door een kinderspeelplaats, volgens het wijkbureau. Plek 3 is wel een alternatief (brede stoep tegenover de zuidelijke punt waar nu auto s illegaal geparkeerd staan, hoek Wapendragervlinder- Bladvlinder-Vuurvlindersingel), maar deze is wellicht niet veilig genoeg (kinderen moeten de weg oversteken en er komen 3 straten op uit). Plek 5 is het voetbalveldje en woonwagen van Doenja in de huidige situatie, maar deze zijn tijdelijk tot 2010 (geen lange termijn alternatief dus). Plek 4 is de groenstrook tegenover de brede stoep. Vanuit de vereniging lijkt er na handopsteking voldoende interesse te zijn voor een bewonersinitiatief voor een tweede speelplaats (bijvoorbeeld om het hondenlosloopgebied en plek 3 om te wisselen?). Het wijkbureau stelt maximaal beschikbaar vanuit het leefbaarheidsbudget voor een bewonersinitiatief. Dat wil zeggen dat we ons als bewoners moeten verenigen en in actie moeten komen voor een aanvraag voor een tweede speelplaats. Vraag: is voldoende budget? Het wijkbureau heeft aangegeven dat dit voldoende moet zijn. Roy Bruins heeft ervaring met het aanleggen van speelplaatsen en geeft aan dat dit geld snel op gezien de veiligheidseisen die gesteld worden. Is het een eenmalig bedrag? Ja, in principe wel. In 2008 is er nog voldoende budget beschikbaar, maar ook in 2009 wordt weer een leefbaarheidsbudget beschikbaar gesteld (bv. voor onderhoud van de speelplaats). Vraag: wie richt plek 1 in? Doet de gemeente dat of hebben we hier inspraak in? Katy gaat dit navragen. Vraag: is er een norm voor het aantal speelplaatsen in een wijk? In Parkwijk Noord zijn er toch ook meer speelplaatsen ingericht (kruisjes op de tekening)? Alle speelplaatsen in Parkwijk-Noord zijn ingericht middels bewonersinitiatieven op voormalige wadiplekken. Het bestuur gaat het initiatief verder uitwerken en komt erop terug. Heb je een voorstel of ideeën (zowel voor de locatie als voor de inrichting, mail ons dan! Ook als je graag wilt helpen, meld je via ons e- mail adres.

7 Vraag: wanneer gaat de gemeente beginnen met de beplanting van onze wijk? Katy gaat dit navragen. Roy Bruins geeft aan dat het plantseizoen van november tot maart loopt. 6. Één jaar Vereniging Rijnsche Hout Op 13 september 2007 is onze vereniging opgericht door (destijds) Stefan van Essen, Edward Bloembergen, Lenno Maris, Katy Praet, Geke Bloksma, Pascal van Onna en Karin Kramer. We bestaan nu dus een jaar! Lenno leidt ons aan de hand van foto s en wapenfeiten door het eerste jaar van de vereniging heen. We hebben als vereniging mooie resultaten geboekt vanuit de bouwtechnische keuringen en de collectieve inkoop. En we zijn nog niet klaar: ook in 2009 wordt er nog gebouwd en zijn inkoopvoordelen belangrijk. Naarmate de oplevering voor steeds meer bewoners nadert, wordt ook de buitenruimte steeds belangrijker. En vervolgens zullen we als bewonersvereniging (i.p.v. kopersvereniging) steeds actiever worden. 8. Afsluiting Lenno bedankt alle aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering. Tijd om te borrelen en te proosten op het eerste verenigingsjaar! Actielijst Nr. Actie Wie 1 Voorstel inkoop inzetkast uitwerken Inkoopcommissie 2 Voorstel inkoop tijdelijk cilinderslot uitwerken Inkoopcommissie 3 Bewonersinitiatief tweede speelplaats uitwerken Commissie Buitenruimte 4 Navragen wie speelplek in noordelijke punt inricht Commissie Buitenruimte 5 Navragen wanneer de gemeente start met beplanting Commissie Buitenruimte

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout Datum: zaterdag 17 mei 2008 Plaats: Utrecht, Gasterij de Buurvrouw, ontvangst om 16.00 uur Aanwezig: het bestuur: Lenno Maris (voorzitter), Geke

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE VERENIGING "DE HAVEN- TWEELING" D.D. 30 januari 1991. Afwezig (zonder bericht) Notulist

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE VERENIGING DE HAVEN- TWEELING D.D. 30 januari 1991. Afwezig (zonder bericht) Notulist NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE VERENIGING "DE HAVEN- TWEELING" D.D. 30 januari 1991. Afwezig (zonder bericht) Notulist : Anneliek Verhage : Simone Vincent Aantal mogelijk uit te brengen stemmen is 1397.

Nadere informatie

Verslag VvE-informatieavond voor de Vruchtenbuurt 30 september 2014, Bosbeskapel Aanwezig: 30 genodigden Adviseurs VvE-balie Gemeente Den Haag: Najat el Bouzidi en Orlando Achong Verslag: Hilde Soutendijk,

Nadere informatie

Vereniging Dorpshuis Niehove Algemene ledenvergadering 19 april 2013

Vereniging Dorpshuis Niehove Algemene ledenvergadering 19 april 2013 Vereniging Dorpshuis Niehove Algemene ledenvergadering 19 april 2013 Tijdens de vergadering zijn 20 leden en 5 bestuursleden aanwezig. 1. Opening en mededelingen De voorzitter heet iedereen hartelijk welkom,

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars Lissenvaart te Zoetermeer gehouden op 09 juni 2010 in de Zoetelaar

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars Lissenvaart te Zoetermeer gehouden op 09 juni 2010 in de Zoetelaar Aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn 34 van de 54 uit te brengen stemmen. De Vereniging Parkeergarage Lissenvaart is vertegenwoordigd door de heer De Rijk. Namens Vervane Beheer bv is aanwezig de heer

Nadere informatie

woningen te koop Mevrouw ir. G.N. Sweringa

woningen te koop Mevrouw ir. G.N. Sweringa 1 Appartementen te huur Deurkruk werkt zo! Een prachtig nieuw huis OFW Vizier februari 2012-15de jaargang C O L O F O N OFW Postbus 89, 8250 AB Dronten De Noord 47-49, Dronten E woondiensten@ofw.nl I www.ofw.nl

Nadere informatie

Notulen maandag 17 november 2014 De TEikhoeven a.s.r. vastgoed

Notulen maandag 17 november 2014 De TEikhoeven a.s.r. vastgoed Notulen maandag 17 november 2014 De TEikhoeven a.s.r. vastgoed Locatie: EC t Sparrenbosonderbouw, voormalige B.S. de Vlek, om 19:30 uur. Aanwezigen vanuit de TEikhoeven: Charley Anderson, voorzitter Wim

Nadere informatie

Nummer 2 - December 2013 Molenstraat in Terwolde en de Schaeckerhof in Twello

Nummer 2 - December 2013 Molenstraat in Terwolde en de Schaeckerhof in Twello Nummer 2 - December 2013 Molenstraat in Terwolde en de Schaeckerhof in Twello Een nieuwe stek 2 Eindelijk duidelijkheid, we kunnen weer aan het werk Na 10 jaar gedoe weten we weer waar we aan toe zijn...

Nadere informatie

Van de redactie. Ka Kraai. Voorkeursmodel: definitief model? Opruimactie 2003. Het bestemmingsplan. Wijkraad gaat door!

Van de redactie. Ka Kraai. Voorkeursmodel: definitief model? Opruimactie 2003. Het bestemmingsplan. Wijkraad gaat door! Van de redactie Ka Kraai Voorkeursmodel: definitief model? Opruimactie 2003 Het bestemmingsplan Wijkraad gaat door! Elektronische nieuwsbrief; meldt u aan! Prijsvraag Breedband in de wijk Bestemming 'De

Nadere informatie

Complexbeheerders Hoofdstedenbuurt. Positief bericht!!!!

Complexbeheerders Hoofdstedenbuurt. Positief bericht!!!! Nieuwsbrief september 2013 Complexbeheerders Hoofdstedenbuurt. Positief bericht!!!! Voor de complexen van de Lissabonweg (laag, midden en hoog ), zoals ook de Bern- Bonn- en Brusselweg hebben we voor ieder

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Uitnodiging voor alle huiseigenaren van de Fongersplaats

Uitnodiging voor alle huiseigenaren van de Fongersplaats Maart 2008 Het voorwoord in de Fongerspost zal om en om geschreven worden door de voorzitter van de Huurdervereniging en de VvE. Deze keer is Marianne Besselink voorzitter van de VVE aan het woord. Laat

Nadere informatie

Notulen Extra ALV Datum: 25 april 2012 Locatie: Carré Tijd: 14.00. Aanwezig. 1 Opening en vaststellen agenda

Notulen Extra ALV Datum: 25 april 2012 Locatie: Carré Tijd: 14.00. Aanwezig. 1 Opening en vaststellen agenda Notulen Extra ALV Datum: april Locatie: Carré Tijd:.00 Aanwezig Arianne Colenbrander (Bestuur) Wendy Duurland (Bestuur) Elizabeth Izaks (Bestuur ) Sophia Steuter (Bestuur) Marlot Buschmann (Bestuur) Jarmo

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 11 februari 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BLADZIJDE 1. INLOGGEN

INHOUDSOPGAVE BLADZIJDE 1. INLOGGEN INHOUDSOPGAVE 1. INLOGGEN 2. STARTSCHERM 3. AKTUEEL 3.1. openstaande betalingen 3.2. markeer een factuur als betaald 3.3. weekenddienst 4. PRODUCTENUITLEG 5. ZWARTE LIJSTEN 6. PARTY'S 6.1. Plaats hier

Nadere informatie

Groningen, Ijsselstraat 19A

Groningen, Ijsselstraat 19A Groningen, Ijsselstraat 19A Een sfeervol en uitstekend afgewerkt appartement met twee balkons en een gunstige ligging behoren slechts tot een aantal kenmerken van dit keurig appartement. Voorzien van twee

Nadere informatie

35e jaargang nr 6 oktober 2011. *De najaarsvergadering 12 november. *Baggeren *Watermeter

35e jaargang nr 6 oktober 2011. *De najaarsvergadering 12 november. *Baggeren *Watermeter vantuinpark Offi cieel orgaan Buikslotermeer 35e jaargang nr 6 oktober 2011 *De najaarsvergadering 12 november *Baggeren *Watermeter *Beleidsplan 2012 ADVERTENTIE INHOUD Van het bestuur pag 5 Van de redactie

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010 JAARVERSLAG KLACHTENCOMMISSIE 2010 1

JAARVERSLAG 2010 JAARVERSLAG KLACHTENCOMMISSIE 2010 1 JAARVERSLAG 2010 JAARVERSLAG KLACHTENCOMMISSIE 2010 1 Inhoud Voorwoord 5 Leeswijzer 6 1 De Klachtencommissie 7 1.1 Nieuwe ontwikkelingen in 2010 7 1.2 De Klachtencommissie in 2010 8 1.3 Doel 8 2 Klachten

Nadere informatie

De inhoud van dit thema:

De inhoud van dit thema: DC 15 Vergaderen 1 Inleiding In het onderwijs wordt veel vergaderd en overlegd. Als onderwijsassistent zul je ook bij vergaderingen en andere overlegvormen aanwezig zijn. Misschien word je ook wel gevraagd

Nadere informatie

Tweede ALV der U.S.D.V. U Dance 30 maart 2010, 19:00u, Dijkzicht

Tweede ALV der U.S.D.V. U Dance 30 maart 2010, 19:00u, Dijkzicht Tweede ALV der U.S.D.V. U Dance 30 maart 2010, 19:00u, Dijkzicht 1. Opening 19.15 uur Aanwezigen: Laurens van Noord, Stéphanie de Lange, Marjolein Langenberg, Robert de Haas, Rutger Katz, Christien Slofstra,

Nadere informatie

Handleiding Handleiding- DiscoManager 2009

Handleiding Handleiding- DiscoManager 2009 Handleiding Welkom bij deze korte introductie in DiscoManager. Met deze handleiding zullen we je de dingen leren die nodig zijn om je discotheek op de rails te krijgen en deze te onderhouden. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Notulen ALV Bewonersvereniging Binnentuin Scherf 6, 28 november 2008, te Forum Waterwin, aanvang 20.00uur

Notulen ALV Bewonersvereniging Binnentuin Scherf 6, 28 november 2008, te Forum Waterwin, aanvang 20.00uur Notulen ALV Bewonersvereniging Binnentuin Scherf 6, 28 november 2008, te Forum Waterwin, aanvang 20.00uur Aanwezig: Er zijn 42 stemgerechtigde leden aanwezig en er zijn 6 machtigingsstemmen vertegenwoordigd.

Nadere informatie

Administratie/beheer b. c. d. e. f. g.

Administratie/beheer b. c. d. e. f. g. Administratie/beheer. 1 april 1985. In overeenstemming met het besluit genomen in de vergadering van de VVE van bewoners d.d. 1 april 1985 heeft de beleidscommissie het functioneren van de huidige administrateur/beheerder

Nadere informatie

Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij?

Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij? Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij? We doen ons best om op deze plek zo veel mogelijk vragen te verzamelen en te publiceren. Het kan natuurlijk zijn dat juist uw vraag nog niet is gesteld. Laat ons

Nadere informatie

Vereniging Deelnemersbelang Plantages Ghana - VDPG

Vereniging Deelnemersbelang Plantages Ghana - VDPG website: www.plantages-ghana.nl - mail: info@plantages-ghana.nl post: secretariaat VDPG - Postbus 30-4325 ZG Renesse - telefoon: 06.51582411 KvK: 17208456 - Bankrekening: 67.57.95.044 Vereniging Deelnemersbelang

Nadere informatie

Een nieuwbouwwoning kopen: ken uw rechten!

Een nieuwbouwwoning kopen: ken uw rechten! Een nieuwbouwwoning kopen: ken uw rechten! Inhoud 1. Goed beschermd 04 2. Wettelijke bescherming 06 3. Het kopen van een nieuwbouwwoning 10 4. Een huis kopen met GIW-certificaat 14 5. De oplevering 16

Nadere informatie

Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist?

Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist? Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist? Stapels lege dozen staan in de gang, klaar om in te pakken. De verhuizer is gebeld en de adreswijzigingen liggen klaar. U gaat nog één keer

Nadere informatie

Duurzame woningverbetering 20 woningen Bloemstede in Maarssenbroek. Informatie voor de draagvlakmeting

Duurzame woningverbetering 20 woningen Bloemstede in Maarssenbroek. Informatie voor de draagvlakmeting Duurzame woningverbetering 20 woningen Bloemstede in Maarssenbroek Informatie voor de draagvlakmeting November 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Het project in vogelvlucht... 4 3. Wat gaat precies

Nadere informatie

Actief in je sportclub! Jongeren als commissielid

Actief in je sportclub! Jongeren als commissielid Tips voor vergaderen, organiseren en het maken van een clubblad Actief in je sportclub! Jongeren als commissielid INHOUD 1. Inleiding: over commissiewerk in de sportvereniging 2. Taken en functies in verenigingscommissies

Nadere informatie