Vergaderen, een agenda opstellen en notulen maken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vergaderen, een agenda opstellen en notulen maken"

Transcriptie

1 Vergaderen, een agenda opstellen en notulen maken

2 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 3 2 Belangrijke regels voor een vergadering Vergaderregel 1: vergaderen doe je samen Duidelijke regels helpen goed vergaderen Doel van een vergadering Voorbereiden van een vergadering wie doet wat? Vergaderregel 2: de agenda maak je samen Vergaderregel 3: afspraken maken en uitvoeren Een verslag maken 8 3 De vergadering evalueren 8 Bijlage 1: Voorbeeld agenda 9 Bijlage 2: Voorbeeld van een vergaderverslag 10 Bijlage 3: Voorbeeld van een afsprakenlijst 10 Bijlage 4: Voorbeeld vragenlijst evaluatie van een vergadering 11 Vergaderen, agenda maken en notulen 2

3 Voor het werk van een Wsw-raad is het nodig dat je vergadert en overlegt. In dit artikel lees je over: De belangrijkste regels voor vergaderen Vergaderen doe je samen De agenda maak je samen Hoe leg je afspraken vast Beoordeel de vergaderingen Voorbeelden 1. Inleiding Als Wsw-raad overleg je regelmatig, bijvoorbeeld in een vergadering. Tijdens zo n overleg geef je je mening over een verordening of een beleidsnota. In dit artikel staan vergadertips. Ook vind je een voorbeeld voor het maken van notulen en een afsprakenlijst. Vergaderen, agenda maken en notulen 3

4 2. Belangrijke regels voor een vergadering Voor een vergadering zijn de volgende regels belangrijk. 1. Vergaderen doe je samen (iedereen komt aan het woord). 2. De agenda maak je samen. 3. Een vergadering is een overleg waarin afspraken gemaakt worden die uitgevoerd worden. 2.1 Vergaderregel 1: vergaderen doe je samen Een vergadering is een overleg. Je praat samen over zaken die gedaan moeten worden en maakt afspraken wie dat gaat doen. Voor een goede vergadering is het belangrijk dat een paar afspraken (regels) gemaakt worden. Iedereen die aan de vergadering meedoet, moet deze afspraken kennen. De voorzitter let erop dat iedereen zich houdt aan de vergaderregels. Voorbeelden van regels zijn: iedereen is op tijd aanwezig je spreekt alleen over onderwerpen die op de agenda staan er praat maar één iemand tegelijk maak een afspraak over pauze nemen de voorzitter bepaalt wanneer de vergadering klaar is je spreekt over één onderwerp, maakt afspraken en handelt het onderwerp af. Pas daarna komt het volgende onderwerp aan bod Duidelijke regels helpen goed vergaderen Zonder duidelijke regels kun je goed vergaderen. Je praat wel met elkaar, maar niemand weet waarover. Schrijf je afspraken op? De kans is groot dat de Wsw-raad de afspraken uitvoert. Een afsprakenlijst maken zorgt ervoor dat iedereen weet wie wat gaat doen. Je neemt de afsprakenlijst tijdens elke vergadering door. De afspraken die klaar zijn, streep je weg. De nieuwe afspraken zet je op de lijst. De secretaris zorgt voor het bijhouden van de afsprakenlijst Doel van de vergadering De vergadering is een manier om de doelen van de Wsw-raad uit het werkplan uit te voeren. Dat gebeurt in overleg. Ieder lid moet informatie krijgen. Ieder lid moet zijn mening kunnen geven. Zo kunnen alle leden van de Wsw-raad meedenken en meebeslissen. Dat is Vergaderen, agenda maken en notulen 4

5 belangrijk om afspraken te kunnen maken. En nog belangrijker is dat de afspraken ook uitgevoerd worden. Je mening geven is hetzelfde als gelijk krijgen Voorbereiding van de vergadering wie doet wat? Voor een goede vergadering bereidt iedereen zich voor. Iedereen heeft zijn eigen taken voor de vergadering. Wie doet wat De taken van de voorzitter: bepaalt in overleg met de groep waar de vergadering gehouden wordt bepaalt in overleg met de groep de datum en het tijdstip van de vergadering stelt samen met de secretaris de agenda op zorgt ervoor dat iedereen aan het woord komt zorgt dat er een besluit komt over een afspraak waar de meerderheid van de groep het mee eens is. let erop dat de gemaakte afspraken gedaan worden De taken van de secretaris: stelt samen met de voorzitter de agenda op maakt de afspraak voor de vergaderruimte op de geplande dag en tijdstip nodigt alle leden uit stuurt de agenda en alle informatie voor de vergadering op aan alle leden houdt de afsprakenlijst bij De taken van een lid van de Wsw-raad: elk lid stuurt agendapunten op naar de secretaris elk lid zorgt dat hij bij de vergadering aanwezig kan zijn o elk lid meldt zich op tijd af (uiterlijk een dag voor de vergadering) elk lid kijkt op de agenda en leest alle informatie die opgestuurd is voor de vergadering Vergaderen, agenda maken en notulen 5

6 elk lid kijkt op de afsprakenlijst en zorgt dat zijn afspraken uitgevoerd zijn 2.2 Vergaderregel 2: De agenda maak je samen Het belangrijkste voor een goede voorbereiding is de agenda. Als je de agenda leest, ben je op de hoogte waar de vergadering over gaat. De agenda moet minimaal 7 dagen voor de vergadering worden voorbereid en verspreid. Het opstellen van de agenda bestaat uit de volgende stappen: elk wsw-raadslid mag agendapunten opgeven in het huishoudelijk reglement staat hoe en wanneer dat moet bekijk welke punten op de agenda moeten komen en hoeveel tijd ervoor nodig is van elk agendapunt moet duidelijk zijn wat het doel is Voorbeelden van duidelijke agendapunten Agendapunt 1: Bespreken Verordening Cliëntenparticipatie en advies geven aan de gemeente. Doel: meedenken. Agendapunt 2: Voorbereiden verzamelen klachten over Begeleid Werken, afspreken wie de klachten verzamelt en er een lijst van maakt. Doel: meedelen regel waar de vergadering gehouden wordt en hoelang hij duurt regel welke vergaderstukken erbij horen o opsturen nieuwe vergaderstukken o laten weten welke vergaderstukken de leden al hebben o laten weten welke stukken de leden moeten meenemen spreek af wie notuleert Notuleren is: opschrijven wat er gezegd is en wat er gedaan moet worden Tip: Kijk in het werkplan voor agendapunten Vergaderen, agenda maken en notulen 6

7 2.3 Vergaderregel 3: afspraken maken en uitvoeren Bespreken en besluiten Je kunt agendapunten voor de vergadering op verschillende manieren bespreken. De manier die je kiest hangt af van het doel. Elk agendapunt heeft een doel. Het doel kan zijn: a) een mededeling b) een mening c) een besluit d) meebeslissen De afspraken komen in de afsprakenlijst. a). meedelen De voorzitter geeft informatie over besluiten die genomen zijn. Voorbeeld: De gemeente heeft besloten om de plannen voor wachtlijstbeheer ongewijzigd uit te voeren. b). meepraten De voorzitter geeft een toelichting, vraagt om meningen en nodigt uit tot vragen. Dit gebeurt achteraf als er al oplossingen bedacht zijn voor een probleem. Voorbeeld: De gemeente vraagt advies aan de Wsw-raad over de plannen voor wachtlijstbeheer. c). meedenken De voorzitter komt met een probleem en komt met een voorstel dat nog kan veranderen. Voorbeeld: De gemeente vraagt de Wsw-raad mee te denken over de bedachte oplossingen voor de lange wachtlijst en vraagt om ideeën en tips. d). meebeslissen De voorzitter komt met een probleem en vraagt om mogelijke oplossingen die in het plan komen te staan. Vergaderen, agenda maken en notulen 7

8 Voorbeeld: De gemeente vraagt de Wsw-raad om plannen voor het oplossen van de lange wachtlijst Verslag maken (notuleren) Je hoeft uitgebreid op te schrijven wat er tijdens de vergadering is gezegd. Maak een kort verslag met daarin de afspraken. Dat is voldoende. Na het lezen van een verslag weet iedereen: wat de afspraken zijn wat hij moet doen wanneer een taak gedaan moet zijn De voorzitter controleert het verslag en afsprakenlijst voordat deze worden opgestuurd. In de bijlage bij dit artikel staat een voorbeeld voor het maken van een verslag en een afsprakenlijst. Tip: Als de Wsw-raad een advies moet geven is het wel nodig om meer op te schrijven. Je schrijft dan de belangrijkste meningen op en de belangrijkste redenen voor het advies. Lees hierover in het artikel advies geven 3. De vergadering evalueren Het is slim om regelmatig de vergadering te evalueren. In een evaluatie bespreek je hoe je samen overlegt en wat er beter of anders kan. Daarvoor kun je de vragenlijst uit de bijlage gebruiken. Vergaderen, agenda maken en notulen 8

9 Bijlage 1: Voorbeeld agenda Agenda Wsw-raad Datum: Tijd: Plaats: Mee te nemen stukken: - beleidsplan Wsw gemeente Benodigde voorbereiding: - lezen beleidsplan - lezen voorstel Deelnemers: Agendapunt Doel Tijd Verantwoordelijk 1. Opening Vaststellen agenda 10 min voorzitter 2. Mededelingen Informatie doorgeven 5 min voorzitter 3. In- en uitgaande post Vertellen welke post ontvangen is en welke post verstuurd is 4. Afsprakenlijst Controleren of gemaakte afspraken gedaan zijn 5. Beleidsplan Wsw Mening geven Advies opstellen 6. Rondvraag Gelegenheid om vragen te stellen over zaken die op de agenda staan 7. Afsluiting afsluiten van de vergaderingen en checken of alle afspraken op de lijst staan 5 min secretaris 10 min voorzitter 45 min? 10 min voorzitter voorzitter Vergaderen, agenda maken en notulen 9

10 Verslag vergadering Wsw-raad Voorzitter: Anne Notulist: Piet Datum: Tijd: uur tot uur Aanwezig: Tobias, Heleen, Mohammed, Claire Afwezig: Winston Agendapunt Opmerkingen/ conclusies Actie ja/nee Wie Datum klaar 1. Opening nee 2. Mededelingen Winston is ziek nee 3. Post Geen opmerkingen nee 4. Afsprakenlijst Advies gegeven aan de gemeente over ja secr plannen Wsw 5. Rondvraag Bespreken verordening PGB op agenda ja voo rz Bijlage 3: Voorbeeld Afsprakenlijst Afsprakenlijst Nr Uit Omschrijving wat er Wie Datum Stand van zaken overleg dd moet gebeuren (afspraak) klaar Opstellen klachtenlijst Tobias Nog mee bezig Begeleid Werken Advies over beleidsplan Wsw Mohammed Advies ligt bij de gemeente Vergaderen, agenda maken en notulen 10

11 Bijlage 4: Voorbeeld vragenlijst evaluatie vergadering Vragenlijst vergadering Voorzitter: Vergaderdatum: Geef aan met elke uitspraak je het eens bent door een cirkel om het juiste antwoord De voorzitter bereidt zich voor op de vergadering altijd soms nooit Weet De leden bereiden zich voor op de vergadering altijd soms nooit Weet De leden krijgen de kans om zijn mening en ideeën te geven altijd soms nooit Weet De leden luisterden naar elkaar altijd soms nooit Weet De leden doen actief mee altijd soms nooit Weet De leden zijn tevreden met de groepsbesluiten altijd soms nooit Weet De vergadering is te lang en de leden houden de aandacht bij de agendapunten Storend gedrag (te laat komen, geroezemoes enz.) wordt aangepakt altijd soms nooit Weet altijd soms nooit Weet De leden weten wie verantwoordelijk is voor de afspraak altijd soms nooit Weet Iedereen komt op tijd altijd soms nooit Weet Ik kom altijd naar de vergadering aan het overleg altijd soms nooit Weet Vergaderen, agenda maken en notulen 11

12 Ik sta open voor ideeën van andere leden altijd soms nooit Weet Ik probeer goed te luisteren tijdens de vergadering altijd soms nooit Weet Ik doe mee aan discussies en vertel wat ik belangrijk vind Als een vergadering afwijkt van de agenda, probeer ik te helpen om bij het onderwerp te blijven altijd soms nooit Weet altijd soms nooit Weet Ik voer de afspraken uit die ik heb toegezegd altijd soms nooit Weet Ik geef verbeteringen door voor het vergaderen altijd soms nooit Weet Ik geef belangrijke informatie door aan leden die bij de vergadering waren opmerkingen/ ideeën/ tips: altijd soms nooit Weet Vergaderen, agenda maken en notulen 12

De inhoud van dit thema:

De inhoud van dit thema: DC 15 Vergaderen 1 Inleiding In het onderwijs wordt veel vergaderd en overlegd. Als onderwijsassistent zul je ook bij vergaderingen en andere overlegvormen aanwezig zijn. Misschien word je ook wel gevraagd

Nadere informatie

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer Persoonlijk opleidingsplan Hulpmiddelen voor de werknemer Elk bedrijf heeft bepaalde doelstellingen. Maar ook de werknemers van een bedrijf, jij en je collega s, hebben eigen doelen. Zoals: beter worden

Nadere informatie

Praktijkinstructie Secretariaatspraktijk 3 (CSE01.3/CREBO:50187)

Praktijkinstructie Secretariaatspraktijk 3 (CSE01.3/CREBO:50187) instructie Secretariaatspraktijk 3 (CSE01.3/CREBO:50187) pi.cse01.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

Uitgebreide versie. Mijn afspraken met Pluryn. Dienstverleningsovereenkomst

Uitgebreide versie. Mijn afspraken met Pluryn. Dienstverleningsovereenkomst Uitgebreide versie Mijn afspraken met Pluryn Dienstverleningsovereenkomst Mijn afspraken met Pluryn Pluryn ondersteunt mensen met een handicap bij wonen, werken, leren en vrije tijd. Krijg je zorg van

Nadere informatie

Techniekkaart: Het houden van een interview

Techniekkaart: Het houden van een interview WAT IS EEN INTERVIEW? Een interview is een vraaggesprek. Wat een interview speciaal maakt, is dat je met een interview aan informatie kunt komen, die je niet uit boeken kunt halen. Als je de specifieke

Nadere informatie

Is het ondersteuningsplan wel echt van de cliënt?

Is het ondersteuningsplan wel echt van de cliënt? Is het ondersteuningsplan wel echt van de cliënt? Regels voor een goed ondersteuningsplan voor cliënten in de gehandicaptenzorg Handleiding voor cliëntenraden (eenvoudige versie) februari 2010 Over deze

Nadere informatie

De ouderraad; (hoe) werkt het?

De ouderraad; (hoe) werkt het? Cassette Ouderparticipatie, deel 3 Bestelcode: 803 U kunt deze uitgave bestellen door 1,75 over te maken op Giro 53 85 66, ten name van VOO te Almere onder vermelding van bestelcode 803, verzendadres en

Nadere informatie

Praktijkinstructie Zakelijke communicatie 2 (CAL04.2/CREBO:50208)

Praktijkinstructie Zakelijke communicatie 2 (CAL04.2/CREBO:50208) instructie Zakelijke communicatie 2 (CAL04.2/CREBO:50208) pi.cal04.2.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of

Nadere informatie

Medischwetenschappelijk. onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon

Medischwetenschappelijk. onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon Medischwetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon Inhoud Inleiding 5 Medisch-wetenschappelijk onderzoek 6 Wat is medisch-wetenschappelijk onderzoek? Wat zijn proefpersonen? Wie

Nadere informatie

Medischwetenschappelijk onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon

Medischwetenschappelijk onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon Medischwetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon Inhoud Inleiding 3 Medisch-wetenschappelijk onderzoek 4 Wat is medisch-wetenschappelijk onderzoek? Wat zijn proefpersonen? Hoe

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Het Functioneringsgesprek

Het Functioneringsgesprek Het Functioneringsgesprek Augustus 2010 Het Functioneringsgesprek Inleiding Een functioneringsgesprek heeft tot doel de kwaliteit van het werk te verhogen en daarnaast zorgt het voor een verhoging van

Nadere informatie

BSAE-dossier: Interne communicatie binnen ledenorganisaties

BSAE-dossier: Interne communicatie binnen ledenorganisaties BSAE-dossier: Interne communicatie binnen ledenorganisaties Towards Professional Recognition Dossiers BSAE Essentials: hét vademecum voor de verenigingsmanager met essentiële informatie en bronnen. BSAE

Nadere informatie

Actief in je sportclub! Jongeren als commissielid

Actief in je sportclub! Jongeren als commissielid Tips voor vergaderen, organiseren en het maken van een clubblad Actief in je sportclub! Jongeren als commissielid INHOUD 1. Inleiding: over commissiewerk in de sportvereniging 2. Taken en functies in verenigingscommissies

Nadere informatie

c) Maak een startschema De titel schrijf je in het midden, daaromheen de kopjes of de belangrijkste woorden en begrippen.

c) Maak een startschema De titel schrijf je in het midden, daaromheen de kopjes of de belangrijkste woorden en begrippen. 1) Hoe lees ik een tekst? Een tekst lezen is iets anders dan een tekst leren. Deze vaardigheid behandelt het zogenaamde oriënterend lezen. Dit noemt men ook wel verkennend of extensief lezen. Je leest

Nadere informatie

Solliciteren (2) Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? De sollicitatiebrief

Solliciteren (2) Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? De sollicitatiebrief Waar gaat deze kaart over? Deze kaart gaat over de sollicitatiebrief en het curriculum vitae (c.v.). Wat wordt er van je verwacht? Na het bestuderen van deze kaart kun je: vertellen wat je schrijft in

Nadere informatie

Handleiding focusgroep onderzoek

Handleiding focusgroep onderzoek Handleiding focusgroep onderzoek In deze handleiding komt aan de orde: 1. wat een focusgroep is; 2. wanneer een focusgroep onderzoek bruikbaar is; 3. plaats van het focusgroep onderzoek in de verbeter

Nadere informatie

WERKBOEK Loopbaanbegeleiding

WERKBOEK Loopbaanbegeleiding WERKBOEK Loopbaanbegeleiding DOELEN STRATEGIEËN JE CV STERKTES EN ZWAKTES VAARDIGHEDEN SOLLICITATIE BRIEF SOLLICITATIE GESPREK LEREN OMGAAN MET STRESS KOM OP VOOR JEZELF LEREN OMGAAN MET CONFLICTEN 1 Inleiding

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties Het zorgen voor een goede basis. Elk bedrijf wil een goed resultaat halen. Dat lukt beter als u regelmatig met uw medewerkers bespreekt hoe het gaat, hoe dingen beter zouden kunnen en wat daarvoor nodig

Nadere informatie

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven bespreek je vak man Bespreek je vak man! Of je nou tractorchauffeur, kraanmachinist of grondwerker bent, ondernemer of werknemer, feit is dat je in een prachtige sector werkt. Natuurlijk wil je dat zo

Nadere informatie

Bouwsteen 5: ik en de jobinhoud Waar ben ik goed in? Wat boeit me?

Bouwsteen 5: ik en de jobinhoud Waar ben ik goed in? Wat boeit me? Bouwsteen 5: ik en de jobinhoud Waar ben ik goed in? Wat boeit me? Een onthaalouder heeft verschillende rollen. Hij/zij is: een verzorger van jonge kinderen, een professionele opvoeder, een opvoedingspartner

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALG141

Algemene voorwaarden ALG141 London Verzekeringen Coolsingel 139, 3012 AG Rotterdam Postbus 60, 3000 AB Rotterdam Tel 088-577 26 02, fax 088-577 86 80 www.london.nl IBAN NL17INGB0000022800 Inschrijfnummer KvK 59395435 London Verzekeringen

Nadere informatie

Drie aspecten van een vergadering

Drie aspecten van een vergadering Drie aspecten van een vergadering Onderstaand in schema drie aspecten van een vergadering. Alle aspecten verdienen aandacht. Inhoud - onderwerp - gezamenlijke probleemstelling - hoofd- en bijzaken - duidelijke

Nadere informatie

In gesprek. Over resultaat en ontwikkeling. Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken.

In gesprek. Over resultaat en ontwikkeling. Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. In gesprek Over resultaat en ontwikkeling Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. 2008 Universiteit Leiden en Eric den Heijer training, coaching, advies Aan deze brochure kunt u geen rechten

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

HANDLEIDING. Vergaderingen: verzieken kan iedereen. TFC TrainingsMedia

HANDLEIDING. Vergaderingen: verzieken kan iedereen. TFC TrainingsMedia HANDLEIDING Vergaderingen: verzieken kan iedereen TFC TrainingsMedia Video Arts Limited Nederlandstalige bewerking: TFC TrainingsMedia Oorspronkelijke titel: Going to a Meeting 1: Messing up a Meeting

Nadere informatie

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen?

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Samenwerkingsverband NIP-NVO zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2014 1 Inhoud Voorwoord 3 Wat doet de psycholoog of orthopedagoog? 5

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep Het keukentafelgesprek Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep 20 Voorbereiden op het keukentafelgesprek Iedereen die een beroep gaat doen op de Wmo krijgt

Nadere informatie