SERR Limburg plenaire vergadering van 7 oktober 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SERR Limburg plenaire vergadering van 7 oktober 2014"

Transcriptie

1 So c i a a l Ec o n o m i s c h e R a a d v a n d e Re g i o SERR Limburg plenaire vergadering van 7 oktober 2014 VERSLAG SERR vergadering te ERSV, Kunstlaan 18, 3500 Hasselt, 17u-19u Aanwezig Voorzitter SERR Werkgeversafgevaardigden Werknemersafgevaardigden VDAB SPREKERS ERSV Verslag Bart Lodewyckx, UNIZO-Limburg Geert Lambrechts, UNIZO-Limburg Kris Claes, Voka - KvK Limburg Rik Mondelaers, Voka - KvK Limburg Jos Stalmans, VKW Limburg namens UNIZO-Limburg Koen Vanheukelom, Boerenbond Jean Vranken, ACV Limburg Peter Kunnen, ACV Limburg Martien Bortels, ACV Limburg Sarah Gorissen, ACV Limburg Rob Urbain, ABVV Limburg Paul Geraets, ACLVB Marc Cloostermans, directeur VDAB Prof. Ghislain Houben, Economie, UHasselt Filip Vanheusden, vz Horeca Vlaanderen Eric Christiaens, directeur POM-ERSV Chantal Swerts, coördinator SERR Verontschuldigd Werkgeversafgevaardigden Werknemersafgevaardigden Johann Leten, Voka - KvK Limburg Hugo Peumans, Voka - KvK Limburg Ellen Sleeuwaert, ACV Limburg Dirk Coninckx, ACV Limburg Rohnny Champagne, ABVV Limburg ERSV Li m b u r g v z w Ku n st l a a n 1 8, H a ss e l t T F i n f e r s v l i m b u r g. b e M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l U n i v e r s i t e i t s l a a n 1, H a s s e l t w w w. e r sv l i m b u r g. b e E R S V L i m b u r g v z w i s h e t o n d e r s t e u n e n d o r g a a n v a n S E R R L i m b u r g e n R E S O C L i m b u r g

2 1. Goedkeuring verslag SERR vergadering d.d. 2 september 2014 Het verslag van 2 sept. wordt overlopen en goedgekeurd. 2. De horecasector doorgelicht naar aanleiding van de invoering van de geregistreerde kassa (SERR ppt 2333) Met de invoering van de geregistreerde kassa in 2015 (ook wel de Black Box genoemd) in de horeca dreigen er veel jobs verloren te gaan. De sector vraagt om alternatieve regelingen. Anderzijds heeft de sector een slecht imago o.w.v. niet geregistreerd werk, zwartwerk dus. Wat moet er gebeuren om de sector economisch gezond te krijgen en een aanvaardbaar sociaal statuut voor de werknemers te creëren? Bart Lodewyckx, voorzitter van de SERR, wil het debat hierover openen. Hij verwelkomt Ghislain Houben, prof. economie UHasselt en Filip Vanheusden, voorzitter Horeca Vlaanderen die hun inzichten en visie willen delen met de leden van de SERR. Prof. economie Ghislain Houben, UHasselt licht zijn onderzoeken toe (zie doc ppt 2333). Hij voerde een onderzoek naar de leefbaarheid van de horeca in een Euregionale context. Zijn bevindingen vloeien voort uit internationaal vergelijkend literatuuronderzoek, diepte-interviews, expertenbevragingen en een analyse van balansgegevens. Hieruit blijkt dat het zeer moeilijk is/wordt om nog een rendabele zaak op te bouwen in ons land áls de horeca ondernemer zich aan de regelgeving houdt. De horecasector is zeer divers. Prof. Houben heeft verschillende types (4) van horecabedrijven onderzocht. Vooral de kleine bedrijven(1 tot 9 werknemers) en de middelgrote (10 tot 49 werknemers) samen dus goed het merendeel van de jobs - krijgen klappen. Opvallend is dat horecabedrijven in Nederland en Duitsland andere fiscale en sociale maatregelen hebben waardoor zij betere resultaten kunnen halen. In Nederland is vb. de kost op arbeid 30 % lager. Hij stelt dat de black box zijn doel zal voorbij schieten en een zware impact zal hebben op de tewerkstelling in de sector. Er staan in België horecabanen op de tocht. Er werken momenteel werknemers in de horeca (België). Voor Limburg kan de directe tewerkstelling in de sector becijferd worden met ruim werknemers en zelfstandigen. Filip Vanheusden van Horeca Vlaanderen benadrukt dat de sector gebaat is bij een degelijk statuut waardoor zwartwerk kan uitgesloten worden. De horeca is een sector van gastvrijheid en van gemotiveerde mensen. Maar de business modellen werken niet langer binnen de huidige context. Hij geeft heel wat voorbeelden uit de praktijk om aan te tonen dat er veranderingen nodig zijn w.b. de personeelskost, een flexibeler arbeidsregime met andere regeling voor de overuren, soepelere inzet van studenten, een regeling voor gelegenheidsarbeid, ingrepen op taksen en BTW. De sector verandert ook, horecabedrijven diversifiëren hun aanbod (vb. restaurant, hotel, catering voor bedrijven, service aan ziekenhuizen onder 1 groep). Hij ziet ook de voordelen voor de werknemers die mits een flexibele regime (op hun vraag) meer kunnen werken en meer kunnen verdienen. De vakbonden wijzen op het negatieve imago van de sector o.w.v. het zwartwerk en vrezen dat de boekhoudingen (die gebruikt zijn in het onderzoek) niet zonder meer betrouwbaar zijn. De sector hééft ook al versoepelingen gekregen. Ook hebben de werknemers in de sector geen keuze en moeten ze meedraaien in het systeem dat hen weinig zekerheden biedt. Er zijn ernstige werkgevers maar er zijn er ook die het ook niet zo nauw nemen met de regels. Er zijn ook voorbeelden waar men jongeren inzet, maar eens ze 22 à 23 jaar worden ze weer afdankt wegens te duur?! Er is wel begrip dat de geregistreerde kassa niet zonder meer kan ingevoerd worden, er zijn begeleidende maatregelen nodig, doch niet lineair voor alle bedrijven. Loonkostverlaging voor de laagste lonen is ok. Of waarom niet op de winsten belasten? De werkgeversorganisaties vinden de conclusies van het onderzoek helder en benadrukken nog eens dé factor van de loonkost. 2.

3 Samengevat: De sector belangt iedereen aan, stelt veel mensen tewerk, is een arbeidsintensieve sector die ook veel laaggeschoolden tewerk stelt. Ook is dit een sector met veel familiale ondernemers. En hij biedt ook een gastronomisch patrimonium. We moeten het positieve behouden. Iedereen is het erover eens dat zwartwerk moet weggewerkt worden en dat jobs moeten behouden blijven. Maar de horeca kan niet over één kam geschoren worden. De SERR voorzitter doet een oproep om met de sociale partners gezamenlijk te streven naar oplossingen via fiscale/sociale maatregelen en naar een professionalisering van de sector. Het is ook afwachten welke maatregelen de nieuwe regering zal nemen. Hij dankt prof Ghislain Houben en Filip Vanheusden voor hun inbreng. Er is voor de sprekers een kleine attentie. 3. Dashboard EAD (SERR doc. 2332) Toelichting door Eric Christiaens over de diversiteitsplannen tot einde september. Het EAD team startte dit werkjaar 142 diversiteitsplannen op. Via het dashboard kan je opvolgen in welke mate de doelstellingen behaald worden naar type organisatie (er zijn iets meer profitbedrijven bereikt dan non-profit en lokale besturen), naar regio (bereik is verbeterd in het Maasland), naar bedrijfsgrootte (het eerdere te hoog aandeel kleine KMO s in het totaal is gedaald t.o.v. vorig jaar). De doelstellingen zoals Vlaanderen deze vooropstelt worden door het EAD team jaarlijks ruim overschreden, wat op zich goed is voor Limburg. Er is reeds jaren in Limburg meer vraag naar plannen dan elders. Frustrerend is dat er op een bepaald moment een stop komt en dat het beleid zeer rechtlijnig denkt : er wordt niet uitgegaan van de nood maar van het aantal projectontwikkelaars waaraan het aan aantal plannen wordt gekoppeld. Er is in Limburg nood aan meer plannen, goed en snel werken wordt niet beloond. Moet het beleid dus niet hertekend worden? Intussen werken de projectontwikkelaars verder aan de opvolging van hun plannen en kunnen nieuwe aanvragen ook reeds behandeld worden, maar deze zijn dan op het budget van het volgende werkjaar. Er is nu ook meer tijd voor denkwerk voor nieuwe acties, zoals het retailproject met e-business, de hop on hop diversiteitsbus. Er loopt momenteel ook een onderzoek via Idea Consult, het is nu ook af te wachten welke klemtonen zullen gelegd worden in het diversiteitsbeleid. 4. IBO plan voor jongeren (SERR ppt doc 2344) Marc Cloostermans, VDAB, brengt dit punt op de agenda, het is een zeer recent plan. Hij geeft meer toelichting. Vanwaar komt dit plan? Limburg heeft jonge werkzoekenden. De jeugdwerkloosheid daalt weliswaar, maar hun aandeel is te hoog. Europa legt op dat binnen de 4 maanden alle jongeren bereikt worden en dat zij binnen de 6 maanden een werkaanbod, werkervaring of opleiding krijgen. VDAB heeft in Limburg het jeugdwerkloosheidsactieplan (i.s.m. de provincie & RTC) uitgewerkt. De gouverneur bracht daarnaast werkgeversorganisaties rond de tafel m.b.t. een mogelijk stageplan voor jongeren of hoe kunnen we er ons in Limburg op organiseren om voldoende praktijkervaring aan te bieden?. De maatregel IBO is binnen de maatregelen voor jongeren (zoals er ook de instapstages, de WIJtrajecten, zijn) tot nog toe de meest succesvolste (dus met kans op een duurzame job). IBO werd in 2013 reeds 3.

4 aangewend in meer dan de helft van de gevallen (53 % of 1140) voor jongeren. Vooral in de KMO s, en zelfs bij de kleine KMO s met minder dan 10 werknemers worden de IBO s succesvol ingezet. De belangrijkste sectoren zijn: bouw en hout, business support, retail en ICT, diensten aan personen en bedrijven en industrie. De doorstroompercentages zijn gemiddeld 83,6 %. Daarnaast ontwikkelde de VDAB ook een aantal lab s in het (een automotive-lab, bouw-lab, retail-lab, metaal-lab, logistics-lab). Voor meer info: zie schema s in de presentatie van VDAB. Doelstemming is om voortaan op jaarbasis 1700 IBO s voor jongeren te voorzien. De SERR leden nemen kennis van dit plan. 5. SERR advies - Collectieve IBO IPG (SERR doc 2336) Er waren vragen bij ABVV over de opeenvolgende aanvragen bij IPG. Hoe werkt een raamovereenkomst? Wat zijn de resultaten? Leiden deze IBO s naar vaste tewerkstelling? VDAB geeft een toelichting bij de collectieve IBO s van callcenter IPG (SERR doc. 2336): o IPG Groupe en VDAB sloten een raamakkoord af. Een bedrijf met vestigingen in meerdere regio's kan een raamakkoord afsluiten voor functieprofielen die in alle vestigingen voorkomen. o Een raamakkoord is geldig voor 1 jaar en kan verlengd worden na een positieve evaluatie. De AMB-regio (Arbeidsmarktbeheer) waar de vestiging gelegen is, is bevoegd voor het opstarten van de IBO s. o Het raamakkoord geeft een maximumduurtijd per functie aan. De duurtijd kan verminderd worden als de kandidaat-cursist al competenties heeft die in het opleidingsplan staan. o Raamakkoorden worden afgesloten door de Algemene directie Arbeidsmarkt Dienstverlening van VDAB. o IPG Groupe ressorteert onder PC o De (zes) opeenvolgende aanvragen zijn op te vatten als de uitvoering van het raamakkoord dat afgesloten is tussen IPG Groupe en VDAB voor de functies: o Customer service advisor (maximum 13 weken - looncategorie B) o Helpdesk advisor (maximum 16 weken - looncategorie C o Sales advisor (maximum 9 weken - looncategorie B). Voor de functie Sales Advisor Banking/Insurance worden maximum 11 weken toegestaan. Het opleidingsplan zal individueel worden aangevuld met specifieke taken en competenties. o Voorlopig resultaat (september 2014): totaal 62 IBO IBO lopende: 38 IBO stopgezet: 5, waarvan 3 op vraag van de werkgever Geslaagde IBO met aanwerving: 10 IBO met andere oplossing: 9 (tewerkstelling bij andere werkgever) o De verdere planning wordt bepaald door nieuwe opdrachten die worden ingekocht. De opleiding op de werkvloer wordt integraal verzorgd door IPG via de inzet van een centrale groep HR-trainers van IPG. Het opleidingsplan werd reeds eerder aan de SERR-Limburg overgemaakt. Besluit: na deze uitleg geven de SERR partners een unaniem gunstig advies voor de IBO s bij IPG. 4.

5 6. Terugkoppeling over de job- en loopbaandagen voor Ford werknemers sept (SERR doc. 2345) Op 12, 15 en 20 september 2014 organiseerde de VDAB job- en loopbaandagen voor Ford medewerkers en werknemers van de toeleveringsbedrijven. Bedoeling was om een concreet werkaanbod via een jobbeurs te voorzien en een positieve boodschap te brengen. Hier een aantal resultaten: inschrijvingen FORD 2300 personen en op locatie Limtec voor toeleveringsbedrijven: 177 Op de jobbeurs waren er 1500 bezoekers Ford en op Limtec 500 bezoekers. Bemande standen Ford: 50 (op beide dagen), Limtec: 30 Onbemande standen Ford : 50 (op beide dagen), Limtec: 60 CV s in de brievenbussen bij onbemande standen : 15/9 en 20/9 : 590 CV s (12/9 niet geteld) RVA kreeg bij Ford 624 werknemers op bezoek, bij Limtec156 De inspanningen werden positief geëvalueerd zowel van deelnemende bedrijven als van bezoekers. Maar de directe matching op concrete vacatures bleek minder te lukken. 7. Ter informatie Lijst bedrijven VDAB interventiedienst (SERR doc. 2337) Werk aan Werk, boek van Fons Leroy (SERR doc. 2335) Volgende vergadering van SERR: dinsdag 2 december om 17u-19u De vergadering van 4 november gaat niet door o.w. samenkomst Raad van Bestuur ERSV 5.

SERR Limburg plenaire vergadering van 2 juni 2015

SERR Limburg plenaire vergadering van 2 juni 2015 So c i a a l Ec o n o m i s c h e R a a d v a n d e Re g i o VERSLAG goedgekeurd op 1/9 ERSV, Kunstlaan 18, 3500 Hasselt, 17u-19u SERR Limburg plenaire vergadering van 2 juni 2015 Aanwezig Voorzitter SERR

Nadere informatie

SERR Limburg Plenaire vergadering van 5 februari 2013

SERR Limburg Plenaire vergadering van 5 februari 2013 SERR Limburg Plenaire vergadering van 5 februari 2013 VERSLAG Vergaderzaal ERSV Limburg, 17u00 tot 19u00 Aanwezig Voorzitter Johann Leten, Voka KvK Limburg (voorzitter) Ondervoorzitter / Werkgeversafgevaardigden

Nadere informatie

SERR Limburg plenaire vergadering van 11 maart 2014

SERR Limburg plenaire vergadering van 11 maart 2014 S o c i a a l E c o n o m i s c h e R a a d v a n d e R e g i o SERR Limburg plenaire vergadering van 11 maart 2014 ONTWERPVERSLAG Provinciehuis, Limburgzaal, Hasselt, 17u-19u Aanwezig Voorzitter Werkgeversafgevaardigden

Nadere informatie

SERR Limburg Plenaire vergadering van 5 maart 2013

SERR Limburg Plenaire vergadering van 5 maart 2013 SERR Limburg Plenaire vergadering van 5 maart 2013 VERSLAG Vergaderzaal ERSV Limburg, 17u00 tot 19u00 Aanwezig Voorzitter Johann Leten, Voka KvK Limburg (voorzitter) Ondervoorzitter / Werkgeversafgevaardigden

Nadere informatie

SERR Limburg plenaire vergadering van 2 september 2014

SERR Limburg plenaire vergadering van 2 september 2014 So c i a a l Ec o n o m i s c h e R a a d v a n d e Re g i o ONTWERPVERSLAG ERSV, Kunstlaan 18, 3500 Hasselt, 17u-19u SERR Limburg plenaire vergadering van 2 september 2014 Aanwezig Voorzitter SERR Werkgeversafgevaardigden

Nadere informatie

SERR Limburg Plenaire vergadering van 4 december 2012

SERR Limburg Plenaire vergadering van 4 december 2012 SERR Limburg Plenaire vergadering van 4 december 2012 VERSLAG Vergaderzaal ERSV Limburg, 17u00 tot 19u00 Aanwezig Voorzitter / Ondervoorzitter / Werkgeversafgevaardigden Werknemersafgevaardigden VDAB ERSV

Nadere informatie

SERR Limburg Plenaire vergadering van 7 december 2010

SERR Limburg Plenaire vergadering van 7 december 2010 VERSLAG SERR Limburg Plenaire vergadering van 7 december 2010 Vergaderzaal VKW Limburg, 17u30 tot 19u30 Aanwezig Voorzitter Ondervoorzitter Werkgeversafgevaardigden Werknemersafgevaardigden Joël Stockmans,

Nadere informatie

SERR Limburg Plenaire vergadering van 30 april 2013

SERR Limburg Plenaire vergadering van 30 april 2013 SERR Limburg Plenaire vergadering van 30 april 2013 VERSLAG Vergaderzaal ERSV Limburg, 17u00 tot 19u00 Aanwezig Voorzitter Jean Vranken, ACV Limburg (voorzitter) Ondervoorzitter / Werkgeversafgevaardigden

Nadere informatie

SERR Limburg Plenaire vergadering van 5 oktober 2010

SERR Limburg Plenaire vergadering van 5 oktober 2010 VERSLAG SERR Limburg Plenaire vergadering van 5 oktober 2010 Vergaderzaal ERSV, 17u30 tot 19u30 Aanwezig Voorzitter Ondervoorzitter Werkgeversafgevaardigden Werknemersafgevaardigden VDAB ERSV Joël Stockmans,

Nadere informatie

SERR Limburg Plenaire vergadering van 3 september 2013

SERR Limburg Plenaire vergadering van 3 september 2013 SERR Limburg Plenaire vergadering van 3 september 2013 VERSLAG Vergaderzaal ERSV Limburg, 17u00 tot 19u00 Aanwezig Voorzitter Jean Vranken, ACV Limburg Ondervoorzitter / Werkgeversafgevaardigden Werknemersafgevaardigden

Nadere informatie

Vergadering 5 mei 2009 17u30 19u10

Vergadering 5 mei 2009 17u30 19u10 Sociaal Economische Raad van de Regio Vergadering 5 mei 2009 17u30 19u10 BESLUITENLIJST Aanwezig Voorzitter: Werkgeversafgevaardigden: Werknemersafgevaardigden: VDAB: ERSV: Mathieu VERJANS Johann LETEN

Nadere informatie

SERR Limburg Plenaire vergadering van 1 juni 2010

SERR Limburg Plenaire vergadering van 1 juni 2010 VERSLAG SERR Limburg Plenaire vergadering van 1 juni 2010 Vergaderzaal Unizo, 17u30 tot 19u30 Aanwezig Voorzitter Ondervoorzitter Werkgeversafgevaardigden Werknemersafgevaardigden ERSV Joël Stockmans,

Nadere informatie

Agenda. 1. Goedkeuring verslag vorige vergadering dd Voorzitterswissel 3. VDAB. 4. Noord-Zuidverbinding. 5. Jeugdwerkloosheidsplan

Agenda. 1. Goedkeuring verslag vorige vergadering dd Voorzitterswissel 3. VDAB. 4. Noord-Zuidverbinding. 5. Jeugdwerkloosheidsplan SERR 20.04.2010 Agenda 1. Goedkeuring verslag vorige vergadering dd. 02.03.2010 2. Voorzitterswissel 3. VDAB 4. Noord-Zuidverbinding 5. Jeugdwerkloosheidsplan 6. Diversiteit 7. SERR-adviseringen verdeelde

Nadere informatie

Korte schets van de problematiek

Korte schets van de problematiek Korte schets van de problematiek 1 Hoofdstuk Titel Enkele cijfers WERKZAAMHEIDSGRAAD NAAR LEEFTIJD EN PER OPLEIDINGSNIVEAU (2007-2012) Bron: VDAB (Bewerking Departement WSE/Steunpunt WSE) 2 Hoofdstuk Titel

Nadere informatie

RESULTATEN VAN 2 JAAR VOP GEKOPPELD AAN DE WERKLOOSHEIDSCIJFERS VAN PERSONEN MET EEN ARBEIDSHANDICAP

RESULTATEN VAN 2 JAAR VOP GEKOPPELD AAN DE WERKLOOSHEIDSCIJFERS VAN PERSONEN MET EEN ARBEIDSHANDICAP RESULTATEN VAN 2 JAAR VOP GEKOPPELD AAN DE WERKLOOSHEIDSCIJFERS VAN PERSONEN MET EEN ARBEIDSHANDICAP BRONNEN Cijfers VDAB-studiedienst juli 2010: Kansengroepen in Kaart, arbeidsgehandicapten op de Vlaamse

Nadere informatie

Start LIRES Provinciehuis, 6/2/2017

Start LIRES Provinciehuis, 6/2/2017 Start LIRES Provinciehuis, 6/2/2017 AGENDA 1. Welkom Gouverneur 2. Inleiding Gedeputeerde 3. Uitgangspunten voor het LIRES programma 4. Methodiek en aanpak 5. Organisatie en structuur 6. Vragen en gedachtenwisseling

Nadere informatie

SERR Limburg Plenaire vergadering van 8 november 2011

SERR Limburg Plenaire vergadering van 8 november 2011 SERR Limburg Plenaire vergadering van 8 november 2011 Vergaderzaal ERSV Limburg, 17u30 tot 19u30 Aanwezig Voorzitter Werkgeversafgevaardigden Werknemersafgevaardigden Bart Henckaerts, ABVV Limburg Ludo

Nadere informatie

Debatavond De witte kassa

Debatavond De witte kassa Debatavond De witte kassa INLEIDING België horecaland bij uitstek Horeca belangrijke economische sector Eén van de grootste werkgevers in ons land 55.000 horecazaken en 125.000 personeelsleden Zeer arbeidsintensief

Nadere informatie

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS Een school die een efficiënt diversiteitsbeleid voert heeft oog voor de capaciteiten en de verscheidenheid van elk personeelslid/leerling. Nu zijn er heel wat scholen

Nadere informatie

ETEN EN DRINKEN VOOR DE HORECA

ETEN EN DRINKEN VOOR DE HORECA Menukaart Open Vld ETEN EN DRINKEN VOOR DE HORECA Alexander De Croo Maggie De Block MENU_HORECA_2015CC_OPENVLD_8PAG.indd 1 Bart Tommelein Gwendolyn Rutten 30/11/15 15:58 Woord van de Chef Beste Horeca,

Nadere informatie

TEWERKSTELLINGSCEL N.V. AMP en N.V. HDS c.c.

TEWERKSTELLINGSCEL N.V. AMP en N.V. HDS c.c. TEWERKSTELLINGSCEL N.V. AMP en N.V. HDS c.c. Op 03 augustus 2009 wordt de tewerkstellingscel van de afdelingen N.V. AMP, Klein-Eilandstraat 1 te 1070 BRUSSEL en N.V. HDS c.c., Klein-Eilandstraat 1 te 1070

Nadere informatie

SERR Limburg Plenaire vergadering van 7 juni 2011

SERR Limburg Plenaire vergadering van 7 juni 2011 SERR Limburg Plenaire vergadering van 7 juni 2011 VERSLAG Vergaderzaal ERSV Limburg, 17u30 tot 19u30 Aanwezig Voorzitter Bart Henckaerts, ABVV Limburg Ondervoorzitter / Werkgeversafgevaardigden Werknemersafgevaardigden

Nadere informatie

Vergadering 3 februari u30 19u15

Vergadering 3 februari u30 19u15 Sociaal Economische Raad van de Regio Vergadering 3 februari 2009 17u30 19u15 BESLUITENLIJST Aanwezig Voorzitter: Werkgeversafgevaardigden: Werknemersafgevaardigden: VDAB: ERSV: Johann LETEN Jeroen BLOEMEN

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Ik verlaat de school wat nu?

Ik verlaat de school wat nu? Ik verlaat de school wat nu? Je hebt geen werk? Schrijf je in bij de VDAB: Hoe? Via de website www.vdab.be Via het gratis nummer 0800/ 30 700 Via een kantoor in de buurt Wanneer? Voor 1 augustus Als je

Nadere informatie

nr. 357 van LYDIA PEETERS datum: 15 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Jeugdwerkloosheid - Stand van zaken trajecten

nr. 357 van LYDIA PEETERS datum: 15 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Jeugdwerkloosheid - Stand van zaken trajecten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 357 van LYDIA PEETERS datum: 15 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Jeugdwerkloosheid - Stand van zaken trajecten Op pagina

Nadere informatie

FLEXI-JOBS : DREIGINGSNIVEAU 4 IN DE HORECASECTOR!

FLEXI-JOBS : DREIGINGSNIVEAU 4 IN DE HORECASECTOR! FLEXI-JOBS : DREIGINGSNIVEAU 4 IN DE HORECASECTOR! FLEXI-JOBS : DREIGINGSNIVEAU 4 IN DE HORECASECTOR! De wet betreffende de nieuwe horecamaatregelen werd op 26 november 2015 gepubliceerd. Sinds 1 december

Nadere informatie

De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken. (West4work 3/11/2015)

De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken. (West4work 3/11/2015) De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken (West4work 3/11/2015) Controle en sanctionering Visie activeringsbeleid en inkanteling controle Bemiddelen(*) = dé centrale opdracht voor VDAB (en partners)

Nadere informatie

nr. 202 van JAN HOFKENS datum: 5 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Job- en taalcoaching - Trajecten

nr. 202 van JAN HOFKENS datum: 5 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Job- en taalcoaching - Trajecten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 202 van JAN HOFKENS datum: 5 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Job- en taalcoaching - Trajecten Personen met een kwetsbaar

Nadere informatie

DM-beleid in de praktijk. 25 oktober 2012 CODE 32

DM-beleid in de praktijk. 25 oktober 2012 CODE 32 DM-beleid in de praktijk 25 oktober 2012 CODE 32 Vakbondsvisie 1/3 tot voor enkele jaren werk = vakbond, ziekte en/of beperking = mutualiteit individuele benadering gericht op uitkering juridische ondersteuning.

Nadere informatie

SERR Limburg Plenaire vergadering van 5 april 2011

SERR Limburg Plenaire vergadering van 5 april 2011 SERR Limburg Plenaire vergadering van 5 april 2011 VERSLAG Vergaderzaal ERSV Limburg, 17u30 tot 19u30 Aanwezig Voorzitter Ondervoorzitter Werkgeversafgevaardigden Werknemersafgevaardigden VDAB ERSV Externe

Nadere informatie

2/12/14. VDAB voor werkgevers QUIZ. Partner in rekrutering en opleiding. Matching. Filmronde VDAB-kennismaking

2/12/14. VDAB voor werkgevers QUIZ. Partner in rekrutering en opleiding. Matching. Filmronde VDAB-kennismaking 2/12/14 VDAB voor werkgevers Matching Partner in rekrutering en opleiding (google) QUIZ (Google) Filmronde VDAB-kennismaking VDAB Beleidsraamwerk uitdagingen voor de toekomst 1 Filmvragen Een opwarmertje

Nadere informatie

25 september Werkplekleren

25 september Werkplekleren 25 september 2017 Werkplekleren Werkplekleren bij VDAB Leeractiviteiten Aanleren en toepassen van competenties algemene, arbeids- en beroepsgerichte competenties In een werksituatie die een leeromgeving

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. Bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. Bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum Bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

7 op 10 internationale bedrijven ondervinden problemen. Vlaamse exportondersteuning onvoldoende gekend en gebruikt

7 op 10 internationale bedrijven ondervinden problemen. Vlaamse exportondersteuning onvoldoende gekend en gebruikt PERSBERICHT Hasselt, 12 april 2012 Onderzoek UNIZO-Limburg en VKW Limburg: 7 op 10 internationale bedrijven ondervinden problemen Vlaamse exportondersteuning onvoldoende gekend en gebruikt UNIZO-Limburg

Nadere informatie

ZUURSTOF VOOR DE HORECA

ZUURSTOF VOOR DE HORECA ZUURSTOF VOOR DE HORECA INLEIDING België horecaland bij uitstek Uniek in Europa Horeca belangrijke economische sector: Eén van de grootste werkgevers in ons land 55.000 horecazaken en 120.000 personeelsleden

Nadere informatie

Lancering Euregio vacaturepool voor Nederland, België en Duitsland

Lancering Euregio vacaturepool voor Nederland, België en Duitsland Lancering Euregio vacaturepool voor Nederland, België en Duitsland Sprekers Carla Langen Voorzitter bestuur Empower Limburg 15:00 15:10 Theo Bovens Commissaris van de Koning Provincie Limburg 15:10 15:15

Nadere informatie

Zuurstof voor de horeca

Zuurstof voor de horeca Zuurstof voor de horeca INLEIDING België horecaland bij uitstek Uniek in Europa Horeca belangrijke economische sector: Eén van de grootste werkgevers in ons land 55.000 horecazaken en 120.000 personeelsleden

Nadere informatie

c) Wie was of waren de uitvoerder(s), met aanduiding of het gaat om een profit- of non-profitorganisatie?

c) Wie was of waren de uitvoerder(s), met aanduiding of het gaat om een profit- of non-profitorganisatie? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 13 van EMMILY TALPE datum: 2 oktober 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT WIJ-trajecten - Tendering De werkinlevingsovereenkomsten voor

Nadere informatie

Analyse van het tewerkstellings- en doelgroepenbeleid Minder doelgroepen voor meer jobs

Analyse van het tewerkstellings- en doelgroepenbeleid Minder doelgroepen voor meer jobs Analyse van het tewerkstellings- en doelgroepenbeleid Minder doelgroepen voor meer jobs Persconferentie 10 oktober 2013 Agenda 1. Inleiding Sonja Teughels, senior adviseur arbeidsmarktbeleid Voka 2. Studie

Nadere informatie

Individuele beroepsopleiding (in een onderneming) (IBO) - Aanwervingen en stopzettingen tweede kwartaal 2017

Individuele beroepsopleiding (in een onderneming) (IBO) - Aanwervingen en stopzettingen tweede kwartaal 2017 SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 702 van EMMILY TALPE datum: 5 juli 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Individuele beroepsopleiding (in een onderneming) (IBO) - Aanwervingen

Nadere informatie

OPLEIDINGS- EN TEWERKSTELLINGSMAATREGELEN

OPLEIDINGS- EN TEWERKSTELLINGSMAATREGELEN OPLEIDINGS- EN TEWERKSTELLINGSMAATREGELEN Werkplekleren INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING (IBO) OPLEIDINGSSTAGE (OS) BEROEPSINLEVINGSOVEREENKOMST (BIO) INSTAPSTAGE (ISS) Werkplekleren IBO : INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING

Nadere informatie

Polsslag Ondernemend Limburg juli 2015: +4,8 Ondernemersvertrouwen op hoogste peil in 4 jaar Nog geen hitterecords voor Limburgse economie

Polsslag Ondernemend Limburg juli 2015: +4,8 Ondernemersvertrouwen op hoogste peil in 4 jaar Nog geen hitterecords voor Limburgse economie Ieder kwartaal peilen VKW Limburg en UNIZO-Limburg naar het aanvoelen van de Limburgse ondernemers en bedrijfsleiders over de economische gang van zaken in de bedrijven. De resultaten van deze bevraging

Nadere informatie

Vergadering 3 oktober 2006 17u00 19u45

Vergadering 3 oktober 2006 17u00 19u45 Sociaal Economische Raad van de Regio SERR VERSLAG 03/10/06 12 Vergadering 3 oktober 2006 17u00 19u45 BESLUITENLIJST Aanwezig Voorzitter: Werkgeversafgevaardigden: A. REMANS J. BLOEMEN P. BUTENEERS Mevr.

Nadere informatie

Vergadering 2 juni u45 19u15

Vergadering 2 juni u45 19u15 Sociaal Economische Raad van de Regio Vergadering 2 juni 2009 17u45 19u15 BESLUITENLIJST Aanwezig Voorzitter: Werkgeversafgevaardigden: Werknemersafgevaardigden: VDAB: ERSV: Mathieu VERJANS Jeroen BLOEMEN

Nadere informatie

PERSBERICHT Hasselt, 7 mei 2013

PERSBERICHT Hasselt, 7 mei 2013 PERSBERICHT Hasselt, 7 mei 2013 UNIZO-Limburg en VKW Limburg: Sterker op werkgevers gerichte VDAB-werking nodig 50% krijgt vacatures nog steeds moeilijk ingevuld 4 op 10 doen vandaag beroep op arbeidsbemiddeling

Nadere informatie

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Deze inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen is een momentopname van een regelgeving die onderhevig is aan wijzigingen.

Nadere informatie

Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen

Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen De impact van de economische crisis in West Limburg Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen MEI 2009 1. Werkloosheid 1.1 Niet werkende werkzoekenden Een eerste indicator die de economische

Nadere informatie

Bestaande modellen. Disworks methode Doel: RATKO model Doel

Bestaande modellen. Disworks methode Doel: RATKO model Doel Geknipt West4Work Idee Functiecreatie Werkprocessen analyseren en eenvoudige taken afsplitsen Hoger geschoold personeel wordt meer ingezet op hun competenties Duurzame tewerkstelling voor kansengroepen

Nadere informatie

Stappen in het traject TWE-OCMW. Onderstaand stappenplan gaat uit van:

Stappen in het traject TWE-OCMW. Onderstaand stappenplan gaat uit van: Stappen in het traject TWE-OCMW Onderstaand stappenplan gaat uit van: - een art60 7-tewerkstelling met een duurtijd van 1 jaar - en een TWE-traject met maximale duurtijd van 2 jaar - het OCMW van de verblijfplaats

Nadere informatie

College voor de strijd tegen de sociale en de fiscale fraude, Bouwstenen voor de fraudebestrijding tijdens de volgende legislatuur.

College voor de strijd tegen de sociale en de fiscale fraude, Bouwstenen voor de fraudebestrijding tijdens de volgende legislatuur. Wetsvoorstel tot aanpassing van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, voor overuren gepresteerd door voltijds vast tewerkgesteld personeel in

Nadere informatie

Commissie Welzijn, Werk en Milieu

Commissie Welzijn, Werk en Milieu Commissie Welzijn, Werk en Milieu Mondelinge vraag OPSCHRIFT Vergadering van 18 oktober 2016 Nummer: 2016_MV_00477 Onderwerp: Mondelinge vraag van raadslid Zeneb Bensafia: Opvolging Project Ambassadeurs

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL

Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL EU doelstellingen voor 2020 Werkgelegenheid voor 75 % van de bevolking tussen 20 en 64 jaar Daling van het percentage inzake vroegtijdige schoolverlating tot minder

Nadere informatie

BEGELEIDING OP DE WERKVLOER IN DE HORECASECTOR Analyse van survey-onderzoek bij werkgevers

BEGELEIDING OP DE WERKVLOER IN DE HORECASECTOR Analyse van survey-onderzoek bij werkgevers BEGELEIDING OP DE WERKVLOER IN DE HORECASECTOR Analyse van survey-onderzoek bij werkgevers Hanne Van Waeyenberg, Annelies Droogmans & Peter De Cuyper Projectleiding: Peter De Cuyper COMMENTAAR IS WELKOM:

Nadere informatie

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 infodocument werkgever 2015 Wil je een schoolverlater zonder diploma secundair onderwijs kansen bieden om onze sector te leren kennen

Nadere informatie

Nog meer Limburgse bedrijven willen investeren 2 op 3 bedrijven heeft dit jaar concrete investeringsplannen

Nog meer Limburgse bedrijven willen investeren 2 op 3 bedrijven heeft dit jaar concrete investeringsplannen PERSBERICHT Hasselt, 13 april 2016 Tweede investeringsrapport UNIZO Limburg en VKW Limburg: Nog meer Limburgse bedrijven willen investeren 2 op 3 bedrijven heeft dit jaar concrete investeringsplannen Meeste

Nadere informatie

nr. 508 van GRETE REMEN datum: 13 april 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Project Maak werk van je zaak - Stand van zaken

nr. 508 van GRETE REMEN datum: 13 april 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Project Maak werk van je zaak - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 508 van GRETE REMEN datum: 13 april 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Project Maak werk van je zaak - Stand van zaken Syntra, VDAB

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in Zuid-Oost-Vlaanderen

Arbeidsmarkt in Zuid-Oost-Vlaanderen Arbeidsmarkt in Zuid-Oost-Vlaanderen Update januari 2015 Dit overzicht van de regionale arbeidsmarkt wordt elk kwartaal ruim verspreid naar de stakeholders en lokale besturen in de regio. Elk jaar in januari

Nadere informatie

Doc. nr. E3:13002C03 Brussel, TUSSENTIJDS ADVIES. betreffende DE DIENSTENCHEQUES ***

Doc. nr. E3:13002C03 Brussel, TUSSENTIJDS ADVIES. betreffende DE DIENSTENCHEQUES *** Doc. nr. E3:13002C03 Brussel, 12.10.1999 MH/FD/LC TUSSENTIJDS ADVIES betreffende DE DIENSTENCHEQUES *** 2 Na bespreking in de vaste commissie Reglementeringen dd. 22.9.1999, brengt de Hoge Raad voor de

Nadere informatie

TEWERKSTELLINGSCEL N.V. AMP en N.V. LSB

TEWERKSTELLINGSCEL N.V. AMP en N.V. LSB TEWERKSTELLINGSCEL N.V. AMP en N.V. LSB De tewerkstellingscel van de technische bedrijfseenheid N.V. AMP, Lenniksebaan 451 te 1070 BRUSSEL en N.V. LSB, Lenniksebaan 451 te 1070 BRUSSEL wordt opgericht

Nadere informatie

1. Hoeveel 55-plussers zijn bij VDAB ingeschreven als werkzoekend (nominaal + percentage beroepsbevolking + verloop over laatste tien jaar)?

1. Hoeveel 55-plussers zijn bij VDAB ingeschreven als werkzoekend (nominaal + percentage beroepsbevolking + verloop over laatste tien jaar)? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 177 van PETER VAN ROMPUY datum: 13 december 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Werkgelegenheidsgraad 55-plussers - Evolutie Door de

Nadere informatie

SERR Limburg SERR VERSLAG 18/04/06 9. Aanwezig J. BLOEMEN P. BUTENEERS L. ESSERS J. LETEN R. MONDELAERS L. VANOIRBEEK

SERR Limburg SERR VERSLAG 18/04/06 9. Aanwezig J. BLOEMEN P. BUTENEERS L. ESSERS J. LETEN R. MONDELAERS L. VANOIRBEEK VZW ERKEND REGIONAAL SAMENWERKINGSVERBAND LIMBURG (vzw ERSV Limburg) Universiteitslaan 1 3500 Hasselt Correspondentieadres: Kunstlaan 18 (6 de verdieping) te 3500 Hasselt Tel.: 011 30 02 30 Fax: 011 30

Nadere informatie

Ondernemingen. 1 Meer oprichtingen dan stopzettingen. Kempen Provincie Antwerpen Vlaams Gewest. Streekpact Cijferanalyse.

Ondernemingen. 1 Meer oprichtingen dan stopzettingen. Kempen Provincie Antwerpen Vlaams Gewest. Streekpact Cijferanalyse. Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Severine Appelmans Ondernemingen Samenvatting Aantal BTW-plichtige ondernemingen blijft stijgen (periode 2003-2013)

Nadere informatie

RESOC Limburg. Plenaire vergadering van 20 maart 2007

RESOC Limburg. Plenaire vergadering van 20 maart 2007 Regionaal Economisch en Sociaal Overlegcomité RESOC VERSLAG 20/03/07 13 RESOC Limburg Plenaire vergadering van 20 maart 2007 VERSLAG Provinciehuis Limburg, Hasselt, 18u00 tot 19u20 Aanwezige leden: Eric

Nadere informatie

WERK redacteur : Philippe Muyters, Vlaamse minister van Werk

WERK redacteur : Philippe Muyters, Vlaamse minister van Werk WERKEN AAN m a g a z i n e over m e t goesting werken WERK redacteur : Philippe Muyters, Vlaamse minister van Werk Fluitend naar je werk! De Juiste Stoel Waarom talent en competentie even belangrijk zijn

Nadere informatie

Leren. Werkervaring & Werkplekleren. 27 november 2012 29-5-2013. Wat is werkplekleren?

Leren. Werkervaring & Werkplekleren. 27 november 2012 29-5-2013. Wat is werkplekleren? Werkervaring & Werkplekleren 27 november 2012 Wat is werkplekleren? Leren Op de werkplek (productieomgeving) Gestructureerd en systematisch (met opleidingsplan) Situatiegebonden maar leidt naar overdraagbare

Nadere informatie

Horeca Vorming Vlaanderen. Opleidingen voor uw personeel?

Horeca Vorming Vlaanderen. Opleidingen voor uw personeel? Horeca Vorming Vlaanderen Opleidingen voor uw personeel? https://www.magisto.com/video/ouayjlyift1uba5hcze?l=vsm Wie zijn we? Sectorale opleidingsorganisatie Paritair Comité 302 Raad van Bestuur: sociale

Nadere informatie

Willy Borsus : Beterschap in de horecasector

Willy Borsus : Beterschap in de horecasector Willy BORSUS Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie Contact: Pauline Bievez 0477/38.45.01 pauline.bievez@borsus.fgov.be Persbericht Willy Borsus : Beterschap

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

c) Hoe evalueert de minister deze taalopleidingen? Hoe loopt de geïntegreerde aanpak?

c) Hoe evalueert de minister deze taalopleidingen? Hoe loopt de geïntegreerde aanpak? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 370 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 17 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Sluitend taalbeleid De lage werkzaamheid van

Nadere informatie

Talent behouden en opleiden. Fanny Dhondt St-Luc Labels & Packaging Mieke Demeester VDAB

Talent behouden en opleiden. Fanny Dhondt St-Luc Labels & Packaging Mieke Demeester VDAB Talent behouden en opleiden Fanny Dhondt St-Luc Labels & Packaging Mieke Demeester VDAB Familiale drukkerij, gevestigd in Nazareth 2 vestigingen, elk gespecialiseerd in 1 marktsegment 4 afdelingen: administratie,

Nadere informatie

focus op werkloosheid na studies

focus op werkloosheid na studies focus op werkloosheid na studies Het voortzetten van uw studies is ongetwijfeld een van de manieren om aan de werkloosheid te ontsnappen. Wanneer u na uw studies echter niet meteen een job kunt vinden,

Nadere informatie

WERKZOEKEND MET ONDERNEMERSAMBITIES. UNIZO NeleMeers Activiteitencoöperatie Vanessa Becker VDAB Reinhilde Adriaens

WERKZOEKEND MET ONDERNEMERSAMBITIES. UNIZO NeleMeers Activiteitencoöperatie Vanessa Becker VDAB Reinhilde Adriaens WERKZOEKEND MET ONDERNEMERSAMBITIES UNIZO NeleMeers Activiteitencoöperatie Vanessa Becker VDAB Reinhilde Adriaens Infosessie 1. Voorwaarden voor werkzoekenden 2. Begeleidingstraject via Activiteitencoöperatie

Nadere informatie

focus op de activering van het zoekgedrag naar werk van de jongeren tijdens de beroepsinschakelingstijd

focus op de activering van het zoekgedrag naar werk van de jongeren tijdens de beroepsinschakelingstijd focus op de activering van het zoekgedrag naar werk van de jongeren tijdens de beroepsinschakelingstijd Deze brochure belangt u aan indien u zich na het einde van uw studies hebt ingeschreven als werkzoekende

Nadere informatie

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door...

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door... Samenwerkingsovereenkomst VDAB mediarte.be 2013-2014 DE OVEREENKOMST Tussen De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap

Nadere informatie

Vergadering 4 december 2007 17u00 20u00

Vergadering 4 december 2007 17u00 20u00 Sociaal Economische Raad van de Regio Vergadering 4 december 2007 17u00 20u00 BESLUITENLIJST Aanwezig Voorzitter: Werkgeversafgevaardigden: J.CL. VAN RODE Mevr. L. BINNEMANS J. BLOEMEN P. BUTENEERS L.

Nadere informatie

Afgestudeerd? Eerst een verdiend feestje, en dan nadenken over je toekomst!

Afgestudeerd? Eerst een verdiend feestje, en dan nadenken over je toekomst! Afgestudeerd? Eerst een verdiend feestje, en dan nadenken over je toekomst! Je gaat op zoek naar werk Je bent nog een tijdje werkzoekend Je vindt werk Je wordt ziek Wat met vakantiewerk? Schrijf je in

Nadere informatie

TITEL I TOEPASSINGSGEBIED

TITEL I TOEPASSINGSGEBIED 1/6 Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2014, gesloten in de schoot van het Paritair Comité voor het Glasbedrijf, betreffende de arbeids en loonvoorwaarden in 2013 en 2014 Artikel 1. TITEL I TOEPASSINGSGEBIED

Nadere informatie

Creatief aanwerven loont. 3 november 2015. Werkplekleren Tewerkstellingsmaatregelen

Creatief aanwerven loont. 3 november 2015. Werkplekleren Tewerkstellingsmaatregelen Creatief aanwerven loont 3 november 2015 Werkplekleren Tewerkstellingsmaatregelen WERKPLEKLEREN WPL Werkplekleren: productenvdab Leeractiviteiten die gericht zijn op het aanleren en toepassen van algemene,

Nadere informatie

Voordelen en gevaren van flexi-jobs. Werkbaar werk in de HO.RE.CA. 25 september 2017 Workshop

Voordelen en gevaren van flexi-jobs. Werkbaar werk in de HO.RE.CA. 25 september 2017 Workshop Voordelen en gevaren van flexi-jobs Werkbaar werk in de HO.RE.CA. 25 september 2017 Workshop Werkgevers flexi-jobs Bron: Bewerking: 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 4959 5223 4214 3201 957 2015Q4 2016Q1

Nadere informatie

Van de berg en de. muis. Gebruikersoverleg Handicap, Chronische Ziekte en Arbeid

Van de berg en de. muis. Gebruikersoverleg Handicap, Chronische Ziekte en Arbeid Van de berg en de muis Over de berg en de muis * Enkele vragen om te starten * Wie ben ik? * Feiten en cijfers * (centrale) uitgangspunten * Denken over handicap * Wetgeving en discriminatie * De manier

Nadere informatie

Programma: Welkom Voorstelling programma: Evenredige arbeidsdeelname en diversiteit: Diversiteitsplannen in de praktijk Slotwoord

Programma: Welkom Voorstelling programma: Evenredige arbeidsdeelname en diversiteit: Diversiteitsplannen in de praktijk Slotwoord Programma: Welkom: Guy Didden, Voorzitter Unizo Maasmechelen Voorstelling programma: Ilse De Roock, Consulente Jobkanaal Unizo Evenredige arbeidsdeelname en diversiteit: Ann Geukens, Projectontwikkelaar

Nadere informatie

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat'

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat' I B O Een werknemer op maat gemaakt Eén van de kernopdrachten van de VDAB bestaat uit het verstrekken van opleiding. Het tekort aan specifiek geschoold personeel en de versnelde veranderingen in de werkomgeving

Nadere informatie

'TRY OUT' Tewerkstelling (ex-)gedetineerden Leuven Centraal en Leuven Hulp via jobcoaching 01/12/2006-31/05/2008

'TRY OUT' Tewerkstelling (ex-)gedetineerden Leuven Centraal en Leuven Hulp via jobcoaching 01/12/2006-31/05/2008 'TRY OUT' Tewerkstelling (ex-)gedetineerden Leuven Centraal en Leuven Hulp via jobcoaching 01/12/2006-31/05/2008 Lisa Coppin, RESOC Leuven Kristien Sinnaeve, VDAB Leuven KBS, 6 mei 2009 er was eens...

Nadere informatie

BEST BOSS BELEIDSNOTA Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme

BEST BOSS BELEIDSNOTA Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme www.bestboss-project.eu Grant Agreement No.: 2014-1-DE02-KA200-001608 Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese

Nadere informatie

Aan de slag met diversiteit

Aan de slag met diversiteit Aan de slag met diversiteit Het Vlaamse diversiteitsbeleid heeft als doel een open arbeidsmarkt te creëren met gelijke kansen voor iedereen. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar groepen die relatief

Nadere informatie

De dienstencheques: kwaliteit door de jaren heen. Caroline Van Beveren Brussel - 25 oktober 2012

De dienstencheques: kwaliteit door de jaren heen. Caroline Van Beveren Brussel - 25 oktober 2012 De dienstencheques: kwaliteit door de jaren heen Caroline Van Beveren Brussel - 25 oktober 2012 PWA Dienstencheques Eerste poging om huishoudelijke diensten te integreren in de reguliere arbeidsmarkt Ontstaan

Nadere informatie

Diversiteitsplannen. Een overzicht. Annemie Van Uytven projectontwikkelaar diversiteit RESOC Halle-Vilvoorde

Diversiteitsplannen. Een overzicht. Annemie Van Uytven projectontwikkelaar diversiteit RESOC Halle-Vilvoorde Diversiteitsplannen Een overzicht Annemie Van Uytven projectontwikkelaar diversiteit RESOC Halle-Vilvoorde MVO contactdag workshop duurzaam personeelsbeleid 25 mei 2010 provinciehuis Vlaams-Brabant Diversiteitsplannen

Nadere informatie

6/10/14. De arbeidsmarkt 3.0 FONS LEROY GEDELEGEERD BESTUURDER VDAB

6/10/14. De arbeidsmarkt 3.0 FONS LEROY GEDELEGEERD BESTUURDER VDAB De arbeidsmarkt 3.0 FONS LEROY GEDELEGEERD BESTUURDER VDAB 2 1 3 Werk in een veranderende wereld 4 VUCA Volatile Uncertain Complex Ambiguous Uitdagingen op de Arbeidsmarkt 2 EU doelstellingen voor 2020!

Nadere informatie

DIALOOGDAG Recht op werk, voor iedereen?!

DIALOOGDAG Recht op werk, voor iedereen?! Het Netwerk tegen Armoede nodigt u uit op de DIALOOGDAG Recht op werk, voor iedereen?! Op donderdag 6 november 2014 Antwerpen-Berchem, Huis van de Sport DIALOOGDAG Wanneer: donderdag 6 november 2014 Waar:

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.861 ------------------------------ Zitting van dinsdag 16 juli 2013 -------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.861 ------------------------------ Zitting van dinsdag 16 juli 2013 ------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.861 ------------------------------ Zitting van dinsdag 16 juli 2013 ------------------------------------------- Gelegenheidsarbeid in de horeca Vermindering van socialezekerheidsbijdragen

Nadere informatie

SERR Limburg PLENAIRE VERGADERING VAN Werknemersafgevaardigden: Mevr. C. DEVOS R. MONDELAERS H. PEUMANS A. REMANS F.

SERR Limburg PLENAIRE VERGADERING VAN Werknemersafgevaardigden: Mevr. C. DEVOS R. MONDELAERS H. PEUMANS A. REMANS F. VZW ERKEND REGIONAAL SAMENWERKINGSVERBAND LIMBURG (vzw ERSV Limburg) Universiteitslaan 1 3500 Hasselt Correspondentieadres: Kunstlaan 18 (6 de verdieping) te 3500 Hasselt Tel.: 011 30 02 30 Fax: 011 30

Nadere informatie

RESOC Limburg. Plenaire vergadering van 4 mei 2009. Provinciehuis Limburg, Raadzaal, Universiteitslaan 1, Hasselt, 18u00 tot 20u00

RESOC Limburg. Plenaire vergadering van 4 mei 2009. Provinciehuis Limburg, Raadzaal, Universiteitslaan 1, Hasselt, 18u00 tot 20u00 Regionaal Economisch en Sociaal Overlegcomité RESOC VERSLAG 04-05-2009 24 RESOC Limburg Plenaire vergadering van 4 mei 2009 VERSLAG Provinciehuis Limburg, Raadzaal, Universiteitslaan 1, Hasselt, 18u00

Nadere informatie

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit:

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 242 van GRIET COPPÉ datum: 20 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Buitenlandse werkkrachten - Zorgsector Op mijn schriftelijke

Nadere informatie

SERR Limburg Plenaire vergadering van 1 december 2009

SERR Limburg Plenaire vergadering van 1 december 2009 SERR Limburg Plenaire vergadering van 1 december 2009 VERSLAG Provincie Limburg, Limburgzaal, Universiteitslaan 1, Hasselt, 17u30 tot 19u30 Aanwezig Voorzitter Werkgeversafgevaardigden Werknemersafgevaardigden

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR APRIL 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR APRIL 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR APRIL 2016 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 WAT TE DOEN MET ÉÉN MILJOEN 4 BEDRIJVEN SPELEN IN OP WET DBA 5 VEEL STARTENDE FREELANCERS OP LEEFTIJD 6

Nadere informatie

Persbericht Limburg loopt duizenden jobs mis

Persbericht Limburg loopt duizenden jobs mis Hasselt, 9 december 2010 Persbericht Limburg loopt duizenden jobs mis Onderzoek bij 400 bedrijven leidt tot opvallende conclusies: Limburgse bedrijven willen crisismaatregelen verlengd zien Helft Limburgse

Nadere informatie

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2016

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2016 Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2016 Deze inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen is een momentopname van een regelgeving die onderhevig is aan wijzigingen.

Nadere informatie

Van VDAB-opleiding naar knelpuntberoep

Van VDAB-opleiding naar knelpuntberoep Design Charles & Ray Eames - Hang it all Vitra Van VDAB-opleiding naar knelpuntberoep Conferentie Steunpunt WSE 11 februari 2015 Katleen De Rick Paradox en oplossing Knelpuntberoepen Veel werkzoekenden

Nadere informatie

Socioprofessionele reïntegratie. Conny Daens, GTB

Socioprofessionele reïntegratie. Conny Daens, GTB Socioprofessionele reïntegratie Conny Daens, GTB GTB - dienst, vzw die vanuit de werkwinkels heel nauw samenwerkt met VDAB binnen een samenwerkingsakkoord voor personen met een werkvraag. - Onderscheidt

Nadere informatie