SERR Limburg plenaire vergadering van 7 oktober 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SERR Limburg plenaire vergadering van 7 oktober 2014"

Transcriptie

1 So c i a a l Ec o n o m i s c h e R a a d v a n d e Re g i o SERR Limburg plenaire vergadering van 7 oktober 2014 VERSLAG SERR vergadering te ERSV, Kunstlaan 18, 3500 Hasselt, 17u-19u Aanwezig Voorzitter SERR Werkgeversafgevaardigden Werknemersafgevaardigden VDAB SPREKERS ERSV Verslag Bart Lodewyckx, UNIZO-Limburg Geert Lambrechts, UNIZO-Limburg Kris Claes, Voka - KvK Limburg Rik Mondelaers, Voka - KvK Limburg Jos Stalmans, VKW Limburg namens UNIZO-Limburg Koen Vanheukelom, Boerenbond Jean Vranken, ACV Limburg Peter Kunnen, ACV Limburg Martien Bortels, ACV Limburg Sarah Gorissen, ACV Limburg Rob Urbain, ABVV Limburg Paul Geraets, ACLVB Marc Cloostermans, directeur VDAB Prof. Ghislain Houben, Economie, UHasselt Filip Vanheusden, vz Horeca Vlaanderen Eric Christiaens, directeur POM-ERSV Chantal Swerts, coördinator SERR Verontschuldigd Werkgeversafgevaardigden Werknemersafgevaardigden Johann Leten, Voka - KvK Limburg Hugo Peumans, Voka - KvK Limburg Ellen Sleeuwaert, ACV Limburg Dirk Coninckx, ACV Limburg Rohnny Champagne, ABVV Limburg ERSV Li m b u r g v z w Ku n st l a a n 1 8, H a ss e l t T F i n f e r s v l i m b u r g. b e M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l U n i v e r s i t e i t s l a a n 1, H a s s e l t w w w. e r sv l i m b u r g. b e E R S V L i m b u r g v z w i s h e t o n d e r s t e u n e n d o r g a a n v a n S E R R L i m b u r g e n R E S O C L i m b u r g

2 1. Goedkeuring verslag SERR vergadering d.d. 2 september 2014 Het verslag van 2 sept. wordt overlopen en goedgekeurd. 2. De horecasector doorgelicht naar aanleiding van de invoering van de geregistreerde kassa (SERR ppt 2333) Met de invoering van de geregistreerde kassa in 2015 (ook wel de Black Box genoemd) in de horeca dreigen er veel jobs verloren te gaan. De sector vraagt om alternatieve regelingen. Anderzijds heeft de sector een slecht imago o.w.v. niet geregistreerd werk, zwartwerk dus. Wat moet er gebeuren om de sector economisch gezond te krijgen en een aanvaardbaar sociaal statuut voor de werknemers te creëren? Bart Lodewyckx, voorzitter van de SERR, wil het debat hierover openen. Hij verwelkomt Ghislain Houben, prof. economie UHasselt en Filip Vanheusden, voorzitter Horeca Vlaanderen die hun inzichten en visie willen delen met de leden van de SERR. Prof. economie Ghislain Houben, UHasselt licht zijn onderzoeken toe (zie doc ppt 2333). Hij voerde een onderzoek naar de leefbaarheid van de horeca in een Euregionale context. Zijn bevindingen vloeien voort uit internationaal vergelijkend literatuuronderzoek, diepte-interviews, expertenbevragingen en een analyse van balansgegevens. Hieruit blijkt dat het zeer moeilijk is/wordt om nog een rendabele zaak op te bouwen in ons land áls de horeca ondernemer zich aan de regelgeving houdt. De horecasector is zeer divers. Prof. Houben heeft verschillende types (4) van horecabedrijven onderzocht. Vooral de kleine bedrijven(1 tot 9 werknemers) en de middelgrote (10 tot 49 werknemers) samen dus goed het merendeel van de jobs - krijgen klappen. Opvallend is dat horecabedrijven in Nederland en Duitsland andere fiscale en sociale maatregelen hebben waardoor zij betere resultaten kunnen halen. In Nederland is vb. de kost op arbeid 30 % lager. Hij stelt dat de black box zijn doel zal voorbij schieten en een zware impact zal hebben op de tewerkstelling in de sector. Er staan in België horecabanen op de tocht. Er werken momenteel werknemers in de horeca (België). Voor Limburg kan de directe tewerkstelling in de sector becijferd worden met ruim werknemers en zelfstandigen. Filip Vanheusden van Horeca Vlaanderen benadrukt dat de sector gebaat is bij een degelijk statuut waardoor zwartwerk kan uitgesloten worden. De horeca is een sector van gastvrijheid en van gemotiveerde mensen. Maar de business modellen werken niet langer binnen de huidige context. Hij geeft heel wat voorbeelden uit de praktijk om aan te tonen dat er veranderingen nodig zijn w.b. de personeelskost, een flexibeler arbeidsregime met andere regeling voor de overuren, soepelere inzet van studenten, een regeling voor gelegenheidsarbeid, ingrepen op taksen en BTW. De sector verandert ook, horecabedrijven diversifiëren hun aanbod (vb. restaurant, hotel, catering voor bedrijven, service aan ziekenhuizen onder 1 groep). Hij ziet ook de voordelen voor de werknemers die mits een flexibele regime (op hun vraag) meer kunnen werken en meer kunnen verdienen. De vakbonden wijzen op het negatieve imago van de sector o.w.v. het zwartwerk en vrezen dat de boekhoudingen (die gebruikt zijn in het onderzoek) niet zonder meer betrouwbaar zijn. De sector hééft ook al versoepelingen gekregen. Ook hebben de werknemers in de sector geen keuze en moeten ze meedraaien in het systeem dat hen weinig zekerheden biedt. Er zijn ernstige werkgevers maar er zijn er ook die het ook niet zo nauw nemen met de regels. Er zijn ook voorbeelden waar men jongeren inzet, maar eens ze 22 à 23 jaar worden ze weer afdankt wegens te duur?! Er is wel begrip dat de geregistreerde kassa niet zonder meer kan ingevoerd worden, er zijn begeleidende maatregelen nodig, doch niet lineair voor alle bedrijven. Loonkostverlaging voor de laagste lonen is ok. Of waarom niet op de winsten belasten? De werkgeversorganisaties vinden de conclusies van het onderzoek helder en benadrukken nog eens dé factor van de loonkost. 2.

3 Samengevat: De sector belangt iedereen aan, stelt veel mensen tewerk, is een arbeidsintensieve sector die ook veel laaggeschoolden tewerk stelt. Ook is dit een sector met veel familiale ondernemers. En hij biedt ook een gastronomisch patrimonium. We moeten het positieve behouden. Iedereen is het erover eens dat zwartwerk moet weggewerkt worden en dat jobs moeten behouden blijven. Maar de horeca kan niet over één kam geschoren worden. De SERR voorzitter doet een oproep om met de sociale partners gezamenlijk te streven naar oplossingen via fiscale/sociale maatregelen en naar een professionalisering van de sector. Het is ook afwachten welke maatregelen de nieuwe regering zal nemen. Hij dankt prof Ghislain Houben en Filip Vanheusden voor hun inbreng. Er is voor de sprekers een kleine attentie. 3. Dashboard EAD (SERR doc. 2332) Toelichting door Eric Christiaens over de diversiteitsplannen tot einde september. Het EAD team startte dit werkjaar 142 diversiteitsplannen op. Via het dashboard kan je opvolgen in welke mate de doelstellingen behaald worden naar type organisatie (er zijn iets meer profitbedrijven bereikt dan non-profit en lokale besturen), naar regio (bereik is verbeterd in het Maasland), naar bedrijfsgrootte (het eerdere te hoog aandeel kleine KMO s in het totaal is gedaald t.o.v. vorig jaar). De doelstellingen zoals Vlaanderen deze vooropstelt worden door het EAD team jaarlijks ruim overschreden, wat op zich goed is voor Limburg. Er is reeds jaren in Limburg meer vraag naar plannen dan elders. Frustrerend is dat er op een bepaald moment een stop komt en dat het beleid zeer rechtlijnig denkt : er wordt niet uitgegaan van de nood maar van het aantal projectontwikkelaars waaraan het aan aantal plannen wordt gekoppeld. Er is in Limburg nood aan meer plannen, goed en snel werken wordt niet beloond. Moet het beleid dus niet hertekend worden? Intussen werken de projectontwikkelaars verder aan de opvolging van hun plannen en kunnen nieuwe aanvragen ook reeds behandeld worden, maar deze zijn dan op het budget van het volgende werkjaar. Er is nu ook meer tijd voor denkwerk voor nieuwe acties, zoals het retailproject met e-business, de hop on hop diversiteitsbus. Er loopt momenteel ook een onderzoek via Idea Consult, het is nu ook af te wachten welke klemtonen zullen gelegd worden in het diversiteitsbeleid. 4. IBO plan voor jongeren (SERR ppt doc 2344) Marc Cloostermans, VDAB, brengt dit punt op de agenda, het is een zeer recent plan. Hij geeft meer toelichting. Vanwaar komt dit plan? Limburg heeft jonge werkzoekenden. De jeugdwerkloosheid daalt weliswaar, maar hun aandeel is te hoog. Europa legt op dat binnen de 4 maanden alle jongeren bereikt worden en dat zij binnen de 6 maanden een werkaanbod, werkervaring of opleiding krijgen. VDAB heeft in Limburg het jeugdwerkloosheidsactieplan (i.s.m. de provincie & RTC) uitgewerkt. De gouverneur bracht daarnaast werkgeversorganisaties rond de tafel m.b.t. een mogelijk stageplan voor jongeren of hoe kunnen we er ons in Limburg op organiseren om voldoende praktijkervaring aan te bieden?. De maatregel IBO is binnen de maatregelen voor jongeren (zoals er ook de instapstages, de WIJtrajecten, zijn) tot nog toe de meest succesvolste (dus met kans op een duurzame job). IBO werd in 2013 reeds 3.

4 aangewend in meer dan de helft van de gevallen (53 % of 1140) voor jongeren. Vooral in de KMO s, en zelfs bij de kleine KMO s met minder dan 10 werknemers worden de IBO s succesvol ingezet. De belangrijkste sectoren zijn: bouw en hout, business support, retail en ICT, diensten aan personen en bedrijven en industrie. De doorstroompercentages zijn gemiddeld 83,6 %. Daarnaast ontwikkelde de VDAB ook een aantal lab s in het (een automotive-lab, bouw-lab, retail-lab, metaal-lab, logistics-lab). Voor meer info: zie schema s in de presentatie van VDAB. Doelstemming is om voortaan op jaarbasis 1700 IBO s voor jongeren te voorzien. De SERR leden nemen kennis van dit plan. 5. SERR advies - Collectieve IBO IPG (SERR doc 2336) Er waren vragen bij ABVV over de opeenvolgende aanvragen bij IPG. Hoe werkt een raamovereenkomst? Wat zijn de resultaten? Leiden deze IBO s naar vaste tewerkstelling? VDAB geeft een toelichting bij de collectieve IBO s van callcenter IPG (SERR doc. 2336): o IPG Groupe en VDAB sloten een raamakkoord af. Een bedrijf met vestigingen in meerdere regio's kan een raamakkoord afsluiten voor functieprofielen die in alle vestigingen voorkomen. o Een raamakkoord is geldig voor 1 jaar en kan verlengd worden na een positieve evaluatie. De AMB-regio (Arbeidsmarktbeheer) waar de vestiging gelegen is, is bevoegd voor het opstarten van de IBO s. o Het raamakkoord geeft een maximumduurtijd per functie aan. De duurtijd kan verminderd worden als de kandidaat-cursist al competenties heeft die in het opleidingsplan staan. o Raamakkoorden worden afgesloten door de Algemene directie Arbeidsmarkt Dienstverlening van VDAB. o IPG Groupe ressorteert onder PC o De (zes) opeenvolgende aanvragen zijn op te vatten als de uitvoering van het raamakkoord dat afgesloten is tussen IPG Groupe en VDAB voor de functies: o Customer service advisor (maximum 13 weken - looncategorie B) o Helpdesk advisor (maximum 16 weken - looncategorie C o Sales advisor (maximum 9 weken - looncategorie B). Voor de functie Sales Advisor Banking/Insurance worden maximum 11 weken toegestaan. Het opleidingsplan zal individueel worden aangevuld met specifieke taken en competenties. o Voorlopig resultaat (september 2014): totaal 62 IBO IBO lopende: 38 IBO stopgezet: 5, waarvan 3 op vraag van de werkgever Geslaagde IBO met aanwerving: 10 IBO met andere oplossing: 9 (tewerkstelling bij andere werkgever) o De verdere planning wordt bepaald door nieuwe opdrachten die worden ingekocht. De opleiding op de werkvloer wordt integraal verzorgd door IPG via de inzet van een centrale groep HR-trainers van IPG. Het opleidingsplan werd reeds eerder aan de SERR-Limburg overgemaakt. Besluit: na deze uitleg geven de SERR partners een unaniem gunstig advies voor de IBO s bij IPG. 4.

5 6. Terugkoppeling over de job- en loopbaandagen voor Ford werknemers sept (SERR doc. 2345) Op 12, 15 en 20 september 2014 organiseerde de VDAB job- en loopbaandagen voor Ford medewerkers en werknemers van de toeleveringsbedrijven. Bedoeling was om een concreet werkaanbod via een jobbeurs te voorzien en een positieve boodschap te brengen. Hier een aantal resultaten: inschrijvingen FORD 2300 personen en op locatie Limtec voor toeleveringsbedrijven: 177 Op de jobbeurs waren er 1500 bezoekers Ford en op Limtec 500 bezoekers. Bemande standen Ford: 50 (op beide dagen), Limtec: 30 Onbemande standen Ford : 50 (op beide dagen), Limtec: 60 CV s in de brievenbussen bij onbemande standen : 15/9 en 20/9 : 590 CV s (12/9 niet geteld) RVA kreeg bij Ford 624 werknemers op bezoek, bij Limtec156 De inspanningen werden positief geëvalueerd zowel van deelnemende bedrijven als van bezoekers. Maar de directe matching op concrete vacatures bleek minder te lukken. 7. Ter informatie Lijst bedrijven VDAB interventiedienst (SERR doc. 2337) Werk aan Werk, boek van Fons Leroy (SERR doc. 2335) Volgende vergadering van SERR: dinsdag 2 december om 17u-19u De vergadering van 4 november gaat niet door o.w. samenkomst Raad van Bestuur ERSV 5.

Vergadering 5 mei 2009 17u30 19u10

Vergadering 5 mei 2009 17u30 19u10 Sociaal Economische Raad van de Regio Vergadering 5 mei 2009 17u30 19u10 BESLUITENLIJST Aanwezig Voorzitter: Werkgeversafgevaardigden: Werknemersafgevaardigden: VDAB: ERSV: Mathieu VERJANS Johann LETEN

Nadere informatie

Nieuw sectorakkoord 2015-2016. Woordje van de Nationaal Secretaris PC118 VOEDINGS- NIJVERHEID. Grote lijnen van het akkoord: JULI2015 INHOUD

Nieuw sectorakkoord 2015-2016. Woordje van de Nationaal Secretaris PC118 VOEDINGS- NIJVERHEID. Grote lijnen van het akkoord: JULI2015 INHOUD PC118 VOEDINGS- NIJVERHEID VOEDINGSINDUSTRIE JULI2015 Woordje van de Nationaal Secretaris Na weken vergaderen is het ons gelukt om een sectorakkoord af te sluiten met de werkgevers van de voedingsnijverheid.

Nadere informatie

ACTIEPLAN SECTOR DIENSTENCHEQUES

ACTIEPLAN SECTOR DIENSTENCHEQUES ACTIEPLAN SECTOR DIENSTENCHEQUES 1 INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 2. Probleemanalyse 2.1. Instroom en imago van de sector 2.2. Opleiding en behoud van personeel 3. Acties 3.1. Acties naar instroom en imago

Nadere informatie

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Jaarverslag 2010 2 Jaarverslag 2010 Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Overal waar in dit verslag hij of hem staat, wordt

Nadere informatie

LINGER. Stand van zaken Werkervaring. Juni - juli 2014

LINGER. Stand van zaken Werkervaring. Juni - juli 2014 BELGIË-BELGIQUE P.B. Jaargang 9000 19 GENT - nummer 1 3 3/5041 TWEEMAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN HET VLAAMS STEUNPUNT LOKALE NETWERKEN OPLEIDING EN TEWERKSTELLING Afgiftekantoor 9000 Gent 1 Erkenning: P

Nadere informatie

Wat na de 6 de staatshervorming? Aanbevelingen voor de nieuwe beleidsperiode 2014-2019

Wat na de 6 de staatshervorming? Aanbevelingen voor de nieuwe beleidsperiode 2014-2019 Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling vzw Reigerstraat 10-9000 Gent tel: 09 220 84 31 fax: 09 220 81 73 e-mail: info@sln.be website: www.sln.be Wat na de 6 de staatshervorming?

Nadere informatie

Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN. Acerta jaarverslag 1

Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN. Acerta jaarverslag 1 Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN Groep Acerta 2008 Acerta jaarverslag 1 Inhoud 4 Voorwoord: De kracht van mensen 6 Acerta 10 Voorzitter van de Raad van Bestuur 14 Corporate Governance 15 Denkoefening

Nadere informatie

Dit werkingsverslag 2014 is een publicatie van het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen (RESOC/SERR).

Dit werkingsverslag 2014 is een publicatie van het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen (RESOC/SERR). Werkingsverslag 2014 Colofon Dit werkingsverslag 2014 is een publicatie van het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen (RESOC/SERR). RESOC staat voor Regionaal Economisch en Sociaal OverlegComité. SERR staat

Nadere informatie

Een klare kijk op competentiemanagement

Een klare kijk op competentiemanagement Een klare kijk op competentiemanagement Deel 2 Opleidingsplan 1. Inleiding Nu we in Deel 1 de leerkansen die je als werknemer in je job hebt, in kaart gebracht hebben, bekijken we die zaken in dit deel

Nadere informatie

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN!

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN! Waar staat mijn bedrijf op vlak van opleiding? Hoe overtuig ik mijn werkgever én collega s van het belang van opleiding? Wat zijn de wettelijke bepalingen in verband met opleiding? Wat is een opleidingsplan

Nadere informatie

De praktijk van outplacement in kaart gebracht

De praktijk van outplacement in kaart gebracht De praktijk van outplacement in kaart gebracht Eindrapport In opdracht van: Federgon Uitgevoerd door: Daphné Valsamis Barbara Vandeweghe Wim Van der Beken September 2012 IDEA Consult nv Tel: (+32) 02 282

Nadere informatie

Memorandum 2014 Gewest Brussel

Memorandum 2014 Gewest Brussel Memorandum 2014 Gewest Brussel Ref. 20133144 versie januari 2014 1 Inhoudstafel Memorandum 2014 3 A. Inzetten op vraaggestuurde maatregelen om levenslang leren te bevorderen 6 A. Het systeem van de opleidingscheques

Nadere informatie

RESOC Mechelen Jaarprogramma 2015. Jan Pieter De Naeyerlaan 5 2860 Sint-Katelijne-Waver 015 63 97 36 info@resocmechelen.be www.resocmechelen.

RESOC Mechelen Jaarprogramma 2015. Jan Pieter De Naeyerlaan 5 2860 Sint-Katelijne-Waver 015 63 97 36 info@resocmechelen.be www.resocmechelen. RESOC Mechelen Jaarprogramma 2015 Jan Pieter De Naeyerlaan 5 2860 Sint-Katelijne-Waver 015 63 97 36 info@resocmechelen.be www.resocmechelen.be 2 1 INHOUD 2 Voorwoord... 4 3 Missie... 5 4 Visie... 5 5 Strategie...

Nadere informatie

Inhoudelijk Jaarverslag 2014

Inhoudelijk Jaarverslag 2014 Inhoudelijk Jaarverslag 2014 Samengevat: een warm jaar met nu en dan wat onweer en enkele stormachtige perioden of zeer koude dagen, hier en daar wat neerslag, maar vooral ook veel zon. Januari 2014 De

Nadere informatie

Deel 1: De RVA...9. 1.1.1 Van waaruit is de RVA gegroeid?...9 1.2 Wat is de RVA vandaag?...13 1.2.1 Wat zijn de taken van de RVA?...

Deel 1: De RVA...9. 1.1.1 Van waaruit is de RVA gegroeid?...9 1.2 Wat is de RVA vandaag?...13 1.2.1 Wat zijn de taken van de RVA?... Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Woord vooraf...5 Verklarende woordenlijst...6 Inleiding...7 Deel 1: De RVA...9 1.1.1 Van waaruit is de RVA gegroeid?...9 1.2 Wat is de RVA vandaag?...13 1.2.1 Wat zijn de

Nadere informatie

Draaiboek voor de coach. Geletterdheid op de werkvloer

Draaiboek voor de coach. Geletterdheid op de werkvloer Draaiboek voor de coach Geletterdheid op de werkvloer Het project Geletterdheid op de werkvloer (GODW) en het maken van het draaiboek werden gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse Overheid.

Nadere informatie

Goede praktijken van instroom kansengroepen

Goede praktijken van instroom kansengroepen Goede praktijken van instroom kansengroepen Goede praktijken van instroom kansengroepen Administratie Werkgelegenheid De auteur is Marleen Velleman van het Steunpunt Lokale Netwerken (SLN) met medewerking

Nadere informatie

Arbeidsmarkteffecten webmodule VAR en medeverantwoordelijkheid opdrachtgever

Arbeidsmarkteffecten webmodule VAR en medeverantwoordelijkheid opdrachtgever Arbeidsmarkteffecten webmodule VAR en medeverantwoordelijkheid opdrachtgever Eindrapport Opdrachtgever: de Ministeries van Economische Zaken, Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid SEOR Kees Zandvliet

Nadere informatie

Instroom- en retentiebeleid van bedrijven

Instroom- en retentiebeleid van bedrijven Instroom- en retentiebeleid van bedrijven Wachten tot de witte raaf aan de deur komt kloppen? Finaal eindrapport In opdracht van: Federgon Uitgevoerd door: Daphné Valsamis Barbara Vandeweghe Wim Van der

Nadere informatie

Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap

Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap Viona-oproep voor een studieopdracht, 12/12/2013 Op verzoek van: Vlaamse overheid Departement Werk en Sociale Economie Albert II-laan 35, bus 20 1030

Nadere informatie

EAD VADEMECUM LIMBURG

EAD VADEMECUM LIMBURG EAD VADEMECUM LIMBURG Inhoudstafel EAD-vademecum Limburg [Evenredige Arbeidsdeelname & Diversiteit] 1. Partners & instrumenten met EAD als core business 1.1.1. Diversiteitsplannen 1.1.2. Diversiteitsconsulenten

Nadere informatie

Tussen de Vlaamse Regering, hierbij vertegenwoordigd door:

Tussen de Vlaamse Regering, hierbij vertegenwoordigd door: Sectorconvenant 2013-2014 tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de sector verhuisondernemingen, meubelbewaring en aanverwante activiteiten (PC 140.05) Tussen de Vlaamse Regering, hierbij

Nadere informatie

De heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;

De heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport; Sectorconvenant 2013-2014 tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de audiovisuele sector en de sector van de filmproductie (PC 227 en PC 303.1) Tussen de Vlaamse Regering, hierbij vertegenwoordigd

Nadere informatie

Waar werk ik in 2015? VOOR WERKNEMERS FORD EN TOELEVERANCIERS

Waar werk ik in 2015? VOOR WERKNEMERS FORD EN TOELEVERANCIERS Waar werk ik in 2015? VOOR WERKNEMERS FORD EN TOELEVERANCIERS Oriënteren op een job? p.4 Solliciteren? Waar werk ik in 2015? Lees meer over de diensten die Opleiding? p.12 je kunnen helpen. p.3 p.7 Andere

Nadere informatie

SBS Nieuws. Geachte lezer,

SBS Nieuws. Geachte lezer, Geachte lezer, De tweede nieuwsbrief. Op de eerste nieuwsbrief kregen we veel positieve reacties, daar zijn we erg trots op. Hieruit blijkt dat u, als onze relatie achter onze manier van werken staat en

Nadere informatie

5.2. LEERONDERSTEUNING. Productidentificatie. Type product: Methodiekontwikkeling Open Leercentrum (OLC) voor de OKOT-trajecten.

5.2. LEERONDERSTEUNING. Productidentificatie. Type product: Methodiekontwikkeling Open Leercentrum (OLC) voor de OKOT-trajecten. 5.2. LEERONDERSTEUNING Productidentificatie Type product: Methodiekontwikkeling Open Leercentrum (OLC) voor de OKOT-trajecten Gebruikers: Centra voor Basiseducatie Competentiecentra VDAB Centra voor Volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Activiteitenverslag. Vormingsinitiatief. van de Ant werpse

Activiteitenverslag. Vormingsinitiatief. van de Ant werpse Activiteitenverslag 2010 Vormingsinitiatief v o o r B e d i e n d e n van de Ant werpse Meta alnijverheid Inhoud VIBAM Activiteitenverslag 2010 1 Kennismaking 3 1.1 Sectoraal initiatief voor opleiding

Nadere informatie

WERKGEVERSBENADERINGEN VAN UWV

WERKGEVERSBENADERINGEN VAN UWV WERKGEVERSBENADERINGEN VAN UWV GERICHT OP HET AANNEMEN VAN OUDEREN Kees Zandvliet Arie Gelderblom José Gravesteijn Opdrachtgever: UWV, Directie Strategie, Beleid, Kenniscentrum (SBK) Onderzoek begeleid

Nadere informatie

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 - De erkenning als Outplacementbureau voor vzw Vokans - p 2 - Prinses Astrid luistert naar verhalen van werkzoekenden met een arbeidshandicap - p 6 - Werk ze

Nadere informatie

Jaarverslag. Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen vzw

Jaarverslag. Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen vzw 2006 e Federatie van Beschutte WerkplaatsenVlaamse Federatie van Beschutte WerkplaatsenVlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen e Federatie van Beschutte Werkplaatsen Vlaamse Federatie van Beschutte

Nadere informatie