Vergadering 5 mei u30 19u10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vergadering 5 mei 2009 17u30 19u10"

Transcriptie

1 Sociaal Economische Raad van de Regio Vergadering 5 mei u30 19u10 BESLUITENLIJST Aanwezig Voorzitter: Werkgeversafgevaardigden: Werknemersafgevaardigden: VDAB: ERSV: Mathieu VERJANS Johann LETEN Rik MONDELAERS Hugo PEUMANS André REMANS Pieter SMEETS Joël STOCKMANS Jos BUSCHGENS Joris DAEMEN Bart HENCKAERTS Mevr. Carien NEVEN J.Claude VAN RODE Marc CLOOSTERMANS Jo FRANTZEN Mevr. Anita DECKERS Verontschuldigd VDAB: Werkgeversafgevaardigden: Werknemersafgevaardigden: Luc LAURYSSENS Johnny NELISSEN Jeroen BLOEMEN Patrick BUTENEERS Lode ESSERS Jo FROYEN Luc PURNELLE

2 De heer Jo Frantzen, nieuwe directeur van POM-ERSV Limburg, stelt zich voor aan de aanwezigen. De SERR-voorzitter heet hem welkom en wenst hem alle succes toe. 1. Goedkeuring verslag vorige vergadering dd. 3/03/09 Punt 4. Beleidsaccenten nieuwe voorzitter Op de vraag van Johann Leten waarom een ACV-standpunt wordt verwoord in de beleidsaccenten van de SERR, antwoordt de voorzitter dat zijn speech integraal werd overgenomen in het verslag. Het verslag wordt goedgekeurd. 2. VDAB: economische crisis Toelichting Marc Cloostermans, directeur CC Limburg 2.1 Duiding Limburgse arbeidsmarkt Document ter vergadering met cijfers van maart De heer Cloostermans geeft mondeling de cijfers van april 2009: 1. werkloosheid Vlaanderen tov april globaal +18,4% - jongeren (<25jr) + 35,5% - recent werkzoekenden (<2jr) +31% 2. werkloosheid Limburg tov april globaal + 24,7% (nu werkzoekenden) - stijging vooral bij de kansengroepen - jongeren (<25jr) + 62,5% - allochtonen + 35,2% - recent werkzoekenden (<2jr) + 34,5% 3. werkloosheid tov maart daling in Vlaanderen -1,4% - daling in Limburg -1,2% 4. vacatures Limburg: - vaste circuits -19,8% - vervullingsgraad 73,9% (cf. norm 80%) - bouw -52,6% - metaal -77,4% - textiel -84,4% 2.2 Recessie-aanpak in Limburg Zie slides in bijlage. 1. Bemiddelingsacties voor nieuwe werkzoekenden In 2008: 40 bedrijven met faillissement tov 12 in eerste kwartaal 2009 In 2008: 9 bedrijven met collectieve ontslagen tov 10 in eerste kwartaal 2009 In 2008: 4 bedrijven met actie direct tov 8 in eerste kwartaal 2009 In 2008: werklozen RVA tov in eerste 2 mnd 2009 In 2008: werkloosheidsdagen tov in eerste 2 mnd De federale en Vlaamse regering nemen ondersteunende maatregelen om voldoende opleidingscapaciteiten te voorzien voor het gestegen aantal werkzoekenden. Ook toegankelijk voor de tijdelijke werkzoekenden. 3. Creatieve oplossingen worden gezocht voor de knelpuntberoepen. - Zo is er bv. een doorsluizing van textiel naar gezondheidszorg, waar 4 extra opleidingen 2

3 polyvalent verzorgenden werd voorzien. - ook werd nieuwe opleiding logistiek gelanceerd en een extra opleiding CV-sanitair. - overleg met het CVO rond een mogelijke samenwerking (bv. opleiding vrachtwagenchauffeur). 4. Nieuwe VDAB-folder voor de tijdelijke werkzoekenden die een opleiding willen volgen. Gevraagd wordt hoe deze zo breed mogelijk kan verspreid worden? - momenteel loopt een actie via Agoria - de folders liggen in de werkwinkels - Conf. Bouw heeft het al bekend gemaakt, doch weinig reactie tot nu toe (winteropleidingen net achter de rug). - Voka merkt op dat hieromtrent geen signaal werd ontvangen vanuit de afgevaardigden in de RvB van VDAB. - de vakbonden zullen de folders in hun lokalen leggen. Kan ook per post verstuurd worden naar de leden, mits de onkosten hiervoor door de VDAB opgenomen worden Opmerking: ook voor bedienden is een besluit opgenomen via KB van 30/4. Men wacht nog op de uitvoeringsbesluiten. Opmerking: opleidingen mogen niet tot gevolg hebben dat men uit de sector stapt. De VDAB antwoordt dat de dienst moet ingaan op alle aanvragen. Het is niet evident om op alle vragen in te gaan en het allemaal te organiseren. 2.3 Herplaatsingsfonds Nieuw KB 30/04: uitbreiding van het stelsel van de tewerkstellingscel voor ondernemingen in herstructurering. Meer uitleg hierover volgende vergadering. 3. Diversiteit Toelichting Jean-Pierre Boons, stafmedewerker EAD 3.1 Evaluatie Vlaams EAD Impulsbeleid (doc. 662): zie slides in bijlage 3.2 Nieuw convenant Limburg : ter goedkeuring (doc. 663, 663bis) Tijdens de digitale adviesprocedure 17/04/09 kregen volgende 4 punten speciale aandacht: 1. akkoord: met voorrang diversiteitsplannen in de speerpunt- en groeisectoren, zoals deze zijn opgenomen in het Streekpact 2. akkoord: minstens 50% grote bedrijven/organisaties +50wn 3. verdeeldheid over het voorstel van de vakbonden om maximaal 10% plannen te ontwikkelen in de kleine bedrijven (5-10 wn) 4. verdeeldheid over het voorstel van de vakbonden om een aangepast instrument te ontwikkelen voor de kleine KMO s Reactie van de werkgeversafgevaardigden mbt punt 3: Het is de taak van de PO s om te beoordelen of een plan doelmatig is of niet, rekening houdend met de eigenheid en de schaal van het bedrijf. In Limburg zijn er 3300 bedrijven met 5-10 WN, goed voor werknemers. Deze bedrijven zitten vaak in een groeitraject. Zij kunnen wel gebaat zijn met een diversiteitplan indien zij wensen door te groeien of te professionaliseren. Ook wordt opgemerkt dat bedrijven niet voor het geld een diversiteitsplan nemen. Zij moeten er zelf ook veel tijd, energie en middelen in steken. Men moet achter de diversiteitsgedachte staan om een plan te ontwikkelen. Reacties van de werknemersafgevaardigden mbt punt 3: Het is beter om strikte regels op te leggen dan de PO s zelf te laten beoordelen. De boodschap hierbij is ook dat vooral de kwaliteit belangrijk is, niet alleen de kwantiteit. 3

4 Een maximum aantal voor de KMO s heeft tevens tot gevolg dat met dezelfde middelen meer mensen kunnen gereikt worden. We moeten met de diversiteitsmiddelen zo veel mogelijk werknemers bereiken, niet enkel zo veel mogelijk bedrijven. JP. Boons deelt mee dat in % plannen ontwikkeld werden in deze KMO s en 16% in Reacties van de werkgeversorganisaties mbt punt 4: Is het niet meer aangewezen om op de heel kleine KMO s een maximum aantal te kleven, in plaats van de KMO s met 5-10 WN? Reacties van de werknemersorganisaties mbt punt 4: In de zeer kleine KMO s is het belangrijk dat er maatwerk geboden wordt. De kwaliteit van het plan is hier dubbel zo belangrijk. Vooral in deze kleine KMO s moet voorkomen worden dat er knip en plakwerk gebeurt in de plannen. - Voorrang geven aan diversiteitsplannen in de speerpunt- en groeisectoren, zoals deze zijn opgenomen in het Streekpact - Streven naar minstens 50% grote bedrijven/organisaties +50wn - Het bereik van 10% in de KMO s met 5-10 wn s is geen absoluut maximum, maar wel een streefcijfer. Geregeld een terugkoppeling van dit cijfer op de SERR brengen (eerste keer in juni). De PO s moeten dit signaal ernstig nemen. - Bovenstaande afspraken gaan onmiddellijk in werking! - Limburg stelt aan Vlaanderen de vraag om een aangepast instrumentarium te ontwikkelen voor de diversiteitsplannen in de kleine tot zeer kleine KMO s. Hiervoor worden middelen gevraagd aan Vlaanderen. Zolang het instrument in ontwikkeling is, wordt de bestaande werkwijze gehanteerd. - Bovenstaande afspraken worden opgenomen in het convenant. De aanpassingen worden digitaal verspreid naar de SERR-leden voor akkoord. Daarna wordt het aan Brussel overgemaakt. 4. Limburgovereenkomst Toelichting Mathieu Verjans, voorzitter SERR 4.1 Terugkoppeling evaluatie 1/04/09 (doc. 664, 665, 666, 667) Ondertussen hebben reeds de nodige terugkoppelingen plaatsgehad. 4.2 E40 St.-Truiden Op 20 januari maakten wij onze standpunten over aan de minister aangaande de resultaten van de haalbaarheidsstudie. Op 18 maart kregen we hierop een antwoord. We zouden door het AWV gecontacteerd worden om rond de tafel te zitten. Deze boodschap werd ook telefonisch gegeven, na contact met de kabinetschef van de minister. Tot op heden echter geen contact geweest. Het is belangrijk dat onze vraag voor een nieuwe studie in het nieuwe regeerakkoord wordt opgenomen. - We sturen een brief aan AWV waarin we vragen dat het nodige wordt gedaan om op korte termijn een overleg te organiseren tussen het AWV en SERR Limburg. - Belangrijk om het dossier wakker te houden. Na overleg met AWV brengt de SERR haar relaas in de media. 4

5 5. Streekpact: arbeidsmarktactieplan I (doc. 647) Er werd via de digitale procedure op 26/03/09 een akkoord gegeven over het arbeidsmarktactieplan. Twee namen moeten nog ingevuld als dossierhouder. Ook moet de aanpak van de uitvoering nog besproken worden vandaag. - Speerpuntsectoren: de acties met het oog op de verhoging van de instroom worden opgenomen per sector. Zo kan bv. de zorgcoördinator, waarvoor momenteel een vacature loopt bij POM-ERSV, ingeschakeld worden voor de instroom naar de zorgsector. Voor andere sectoren kan eventueel via de sectorconsulenten gewerkt worden. - Partnerschappen Euregionaal: wachten op de resultaten van het project Nightingales en kijken of de acties daaraan kunnen gekoppeld worden. - De uitwerking (contacteren dossierhouders) verloopt via het ERSV-team, vanuit de verschillende disciplines. - De sociale partners ondersteunen de acties via hun vertegenwoordigingen in de verschillende organisaties (dossierhouders). - Anita neemt de algemene coördinatie / opvolging van het plan op. 6. Sensibiliseringscampagne diversiteit: event 10/03/09 Terugkoppeling vorige events: 10/03 arbeidsgehandicapten en 21/04 sociale economie. Over het algemeen goede events, positieve respons van de aanwezigen, telkens vernieuwende aanpak en goede sprekers. Zeker zo belangrijk als het event zelf, zijn de nazorgactiviteiten (bv. lerende netwerken). Volgende event 2/6: met 50-plussers leeft uw organisatie langer (uitn. ter verg.). Indrukwekkend programma met veel sprekers. Methodiek van de zevende dag. Dezelfde dag heeft de vergadering van de SERR plaats. We laten het event en de SERR-vergadering op dezelfde plaatsvinden, m.n. in het Europlanetarium van Genk. De sociale partners kunnen dan van het event (in de aula) naar de SERR-vergadering overstappen (17u receptie in De Kraeter 17u30 SERR-vergadering in zaal Wendelen ). 7. Ter informatie SERR adviezen 2008: 128 adviezen - IBO:34 (56 TW) - Diversiteitsplannen: 14 prospectieaanvragen, 18 salderingen en 24 nieuwe plannen. - BKO: 1 - PWA: 3 - OD: 24 klachten - Praktische werken VDAB: 3 - BKA: 6 - Jaaractieplan VDAB: 1 - Kelchtermansprojecten: 1 Verslaggeving Anita Deckers 5

Vergadering 3 februari u30 19u15

Vergadering 3 februari u30 19u15 Sociaal Economische Raad van de Regio Vergadering 3 februari 2009 17u30 19u15 BESLUITENLIJST Aanwezig Voorzitter: Werkgeversafgevaardigden: Werknemersafgevaardigden: VDAB: ERSV: Johann LETEN Jeroen BLOEMEN

Nadere informatie

Vergadering 2 juni u45 19u15

Vergadering 2 juni u45 19u15 Sociaal Economische Raad van de Regio Vergadering 2 juni 2009 17u45 19u15 BESLUITENLIJST Aanwezig Voorzitter: Werkgeversafgevaardigden: Werknemersafgevaardigden: VDAB: ERSV: Mathieu VERJANS Jeroen BLOEMEN

Nadere informatie

SERR Limburg Plenaire vergadering van 1 juni 2010

SERR Limburg Plenaire vergadering van 1 juni 2010 VERSLAG SERR Limburg Plenaire vergadering van 1 juni 2010 Vergaderzaal Unizo, 17u30 tot 19u30 Aanwezig Voorzitter Ondervoorzitter Werkgeversafgevaardigden Werknemersafgevaardigden ERSV Joël Stockmans,

Nadere informatie

Vergadering 2 december u30 19u30

Vergadering 2 december u30 19u30 Sociaal Economische Raad van de Regio Vergadering 2 december 2008 17u30 19u30 BESLUITENLIJST Aanwezig Voorzitter: Werkgeversafgevaardigden: Werknemersafgevaardigden: VDAB: PROVINCIE: Johann LETEN Jeroen

Nadere informatie

SERR Limburg Plenaire vergadering van 7 december 2010

SERR Limburg Plenaire vergadering van 7 december 2010 VERSLAG SERR Limburg Plenaire vergadering van 7 december 2010 Vergaderzaal VKW Limburg, 17u30 tot 19u30 Aanwezig Voorzitter Ondervoorzitter Werkgeversafgevaardigden Werknemersafgevaardigden Joël Stockmans,

Nadere informatie

SERR Limburg Plenaire vergadering van 5 oktober 2010

SERR Limburg Plenaire vergadering van 5 oktober 2010 VERSLAG SERR Limburg Plenaire vergadering van 5 oktober 2010 Vergaderzaal ERSV, 17u30 tot 19u30 Aanwezig Voorzitter Ondervoorzitter Werkgeversafgevaardigden Werknemersafgevaardigden VDAB ERSV Joël Stockmans,

Nadere informatie

Agenda. 1. Goedkeuring verslag vorige vergadering dd Voorzitterswissel 3. VDAB. 4. Noord-Zuidverbinding. 5. Jeugdwerkloosheidsplan

Agenda. 1. Goedkeuring verslag vorige vergadering dd Voorzitterswissel 3. VDAB. 4. Noord-Zuidverbinding. 5. Jeugdwerkloosheidsplan SERR 20.04.2010 Agenda 1. Goedkeuring verslag vorige vergadering dd. 02.03.2010 2. Voorzitterswissel 3. VDAB 4. Noord-Zuidverbinding 5. Jeugdwerkloosheidsplan 6. Diversiteit 7. SERR-adviseringen verdeelde

Nadere informatie

SERR Limburg Plenaire vergadering van 5 februari 2013

SERR Limburg Plenaire vergadering van 5 februari 2013 SERR Limburg Plenaire vergadering van 5 februari 2013 VERSLAG Vergaderzaal ERSV Limburg, 17u00 tot 19u00 Aanwezig Voorzitter Johann Leten, Voka KvK Limburg (voorzitter) Ondervoorzitter / Werkgeversafgevaardigden

Nadere informatie

Vergadering 3 oktober 2006 17u00 19u45

Vergadering 3 oktober 2006 17u00 19u45 Sociaal Economische Raad van de Regio SERR VERSLAG 03/10/06 12 Vergadering 3 oktober 2006 17u00 19u45 BESLUITENLIJST Aanwezig Voorzitter: Werkgeversafgevaardigden: A. REMANS J. BLOEMEN P. BUTENEERS Mevr.

Nadere informatie

SERR Limburg Plenaire vergadering van 7 juni 2011

SERR Limburg Plenaire vergadering van 7 juni 2011 SERR Limburg Plenaire vergadering van 7 juni 2011 VERSLAG Vergaderzaal ERSV Limburg, 17u30 tot 19u30 Aanwezig Voorzitter Bart Henckaerts, ABVV Limburg Ondervoorzitter / Werkgeversafgevaardigden Werknemersafgevaardigden

Nadere informatie

Vergadering 4 december 2007 17u00 20u00

Vergadering 4 december 2007 17u00 20u00 Sociaal Economische Raad van de Regio Vergadering 4 december 2007 17u00 20u00 BESLUITENLIJST Aanwezig Voorzitter: Werkgeversafgevaardigden: J.CL. VAN RODE Mevr. L. BINNEMANS J. BLOEMEN P. BUTENEERS L.

Nadere informatie

SERR Limburg Plenaire vergadering van 5 april 2011

SERR Limburg Plenaire vergadering van 5 april 2011 SERR Limburg Plenaire vergadering van 5 april 2011 VERSLAG Vergaderzaal ERSV Limburg, 17u30 tot 19u30 Aanwezig Voorzitter Ondervoorzitter Werkgeversafgevaardigden Werknemersafgevaardigden VDAB ERSV Externe

Nadere informatie

SERR Limburg SERR VERSLAG 18/04/06 9. Aanwezig J. BLOEMEN P. BUTENEERS L. ESSERS J. LETEN R. MONDELAERS L. VANOIRBEEK

SERR Limburg SERR VERSLAG 18/04/06 9. Aanwezig J. BLOEMEN P. BUTENEERS L. ESSERS J. LETEN R. MONDELAERS L. VANOIRBEEK VZW ERKEND REGIONAAL SAMENWERKINGSVERBAND LIMBURG (vzw ERSV Limburg) Universiteitslaan 1 3500 Hasselt Correspondentieadres: Kunstlaan 18 (6 de verdieping) te 3500 Hasselt Tel.: 011 30 02 30 Fax: 011 30

Nadere informatie

SERR Limburg Plenaire vergadering van 4 december 2012

SERR Limburg Plenaire vergadering van 4 december 2012 SERR Limburg Plenaire vergadering van 4 december 2012 VERSLAG Vergaderzaal ERSV Limburg, 17u00 tot 19u00 Aanwezig Voorzitter / Ondervoorzitter / Werkgeversafgevaardigden Werknemersafgevaardigden VDAB ERSV

Nadere informatie

Vergadering 8 april u00 18u45

Vergadering 8 april u00 18u45 Sociaal Economische Raad van de Regio Vergadering 8 april 2008 17u00 18u45 BESLUITENLIJST Aanwezig Voorzitter: Werkgeversafgevaardigden: Werknemersafgevaardigden: ERSV: J. LETEN Mevr. L. BINNEMANS L. ESSERS

Nadere informatie

Vergadering 3 april u00 19u30

Vergadering 3 april u00 19u30 Sociaal Economische Raad van de Regio SERR VERSLAG 03/04/07 18 Vergadering 3 april 2007 17u00 19u30 BESLUITENLIJST Aanwezig Voorzitter: Werkgeversafgevaardigden: J.CL. VAN RODE J. BLOEMEN P. BUTENEERS

Nadere informatie

SERR Limburg Plenaire vergadering van 1 december 2009

SERR Limburg Plenaire vergadering van 1 december 2009 SERR Limburg Plenaire vergadering van 1 december 2009 VERSLAG Provincie Limburg, Limburgzaal, Universiteitslaan 1, Hasselt, 17u30 tot 19u30 Aanwezig Voorzitter Werkgeversafgevaardigden Werknemersafgevaardigden

Nadere informatie

SERR Limburg PLENAIRE VERGADERING VAN 07.06.2005. Provinciehuis 17.00u 19.30u

SERR Limburg PLENAIRE VERGADERING VAN 07.06.2005. Provinciehuis 17.00u 19.30u VZW ERKEND REGIONAAL SAMENWERKINGSVERBAND LIMBURG (vzw ERSV Limburg) Universiteitslaan 1 3500 Hasselt Correspondentieadres: Kunstlaan 18 (6 de verdieping) te 3500 Hasselt Tel.: 011 30 02 30 Fax: 011 30

Nadere informatie

SERR Limburg Plenaire vergadering van 5 maart 2013

SERR Limburg Plenaire vergadering van 5 maart 2013 SERR Limburg Plenaire vergadering van 5 maart 2013 VERSLAG Vergaderzaal ERSV Limburg, 17u00 tot 19u00 Aanwezig Voorzitter Johann Leten, Voka KvK Limburg (voorzitter) Ondervoorzitter / Werkgeversafgevaardigden

Nadere informatie

SERR Limburg plenaire vergadering van 2 juni 2015

SERR Limburg plenaire vergadering van 2 juni 2015 So c i a a l Ec o n o m i s c h e R a a d v a n d e Re g i o VERSLAG goedgekeurd op 1/9 ERSV, Kunstlaan 18, 3500 Hasselt, 17u-19u SERR Limburg plenaire vergadering van 2 juni 2015 Aanwezig Voorzitter SERR

Nadere informatie

Vergadering 3 juni u00 19u15

Vergadering 3 juni u00 19u15 Sociaal Economische Raad van de Regio Vergadering 3 juni 2008 17u00 19u15 BESLUITENLIJST Aanwezig Voorzitter: Werkgeversafgevaardigden: J. LETEN J. BLOEMEN G. HERMANS R. MONDELAERS A. REMANS F. VOLS Werknemersafgevaardigden:

Nadere informatie

RESOC Limburg. Plenaire vergadering van 20 maart 2007

RESOC Limburg. Plenaire vergadering van 20 maart 2007 Regionaal Economisch en Sociaal Overlegcomité RESOC VERSLAG 20/03/07 13 RESOC Limburg Plenaire vergadering van 20 maart 2007 VERSLAG Provinciehuis Limburg, Hasselt, 18u00 tot 19u20 Aanwezige leden: Eric

Nadere informatie

SERR Limburg Plenaire vergadering van 8 november 2011

SERR Limburg Plenaire vergadering van 8 november 2011 SERR Limburg Plenaire vergadering van 8 november 2011 Vergaderzaal ERSV Limburg, 17u30 tot 19u30 Aanwezig Voorzitter Werkgeversafgevaardigden Werknemersafgevaardigden Bart Henckaerts, ABVV Limburg Ludo

Nadere informatie

Vergadering 6 mei u00 19u30

Vergadering 6 mei u00 19u30 Sociaal Economische Raad van de Regio Vergadering 6 mei 2008 17u00 19u30 BESLUITENLIJST Aanwezig Voorzitter: Werkgeversafgevaardigden: J. LETEN Mevr. L. BINNEMANS P. BUTENEERS Mevr. C. DEVOS L. ESSERS

Nadere informatie

SERR Limburg Plenaire vergadering van 30 april 2013

SERR Limburg Plenaire vergadering van 30 april 2013 SERR Limburg Plenaire vergadering van 30 april 2013 VERSLAG Vergaderzaal ERSV Limburg, 17u00 tot 19u00 Aanwezig Voorzitter Jean Vranken, ACV Limburg (voorzitter) Ondervoorzitter / Werkgeversafgevaardigden

Nadere informatie

www.weerwerkpremie.be

www.weerwerkpremie.be www.weerwerkpremie.be Handleiding bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 6/2005 Inhoud Woord vooraf 2 1. Op wie is de maatregel van toepassing? 3

Nadere informatie

Vergadering 9 januari 2007 17u00 19u45

Vergadering 9 januari 2007 17u00 19u45 Sociaal Economische Raad van de Regio SERR VERSLAG 09/01/07 15 Vergadering 9 januari 2007 17u00 19u45 BESLUITENLIJST Aanwezig Voorzitter: Werkgeversafgevaardigden: Werknemersafgevaardigden: ERSV-team:

Nadere informatie

Diversiteitsplannen. Een overzicht. Annemie Van Uytven projectontwikkelaar diversiteit RESOC Halle-Vilvoorde

Diversiteitsplannen. Een overzicht. Annemie Van Uytven projectontwikkelaar diversiteit RESOC Halle-Vilvoorde Diversiteitsplannen Een overzicht Annemie Van Uytven projectontwikkelaar diversiteit RESOC Halle-Vilvoorde MVO contactdag workshop duurzaam personeelsbeleid 25 mei 2010 provinciehuis Vlaams-Brabant Diversiteitsplannen

Nadere informatie

Vergadering 6 juni u00 20u00

Vergadering 6 juni u00 20u00 Sociaal Economische Raad van de Regio SERR VERSLAG 06/06/06 10 Vergadering 6 juni 2006 17u00 20u00 BESLUITENLIJST Aanwezig Voorzitter: Werkgeversafgevaardigden: Werknemersafgevaardigden: VDAB: A. REMANS

Nadere informatie

Vergadering 11 september 2007 17u00 19u30

Vergadering 11 september 2007 17u00 19u30 Sociaal Economische Raad van de Regio Vergadering 11 september 2007 17u00 19u30 BESLUITENLIJST Aanwezig Voorzitter: Werkgeversafgevaardigden: Werknemersafgevaardigden: ERSV-team: Deskundigen: J.CL. VAN

Nadere informatie

Vergadering 5 juni u00 18u50

Vergadering 5 juni u00 18u50 Sociaal Economische Raad van de Regio Vergadering 5 juni 2007 17u00 18u50 BESLUITENLIJST Aanwezig Voorzitter: Werkgeversafgevaardigden: Werknemersafgevaardigden: ERSV-team: J.CL. VAN RODE Mevr. L. BINNEMANS

Nadere informatie

TEWERKSTELLINGSCEL N.V. AMP en N.V. HDS c.c.

TEWERKSTELLINGSCEL N.V. AMP en N.V. HDS c.c. TEWERKSTELLINGSCEL N.V. AMP en N.V. HDS c.c. Op 03 augustus 2009 wordt de tewerkstellingscel van de afdelingen N.V. AMP, Klein-Eilandstraat 1 te 1070 BRUSSEL en N.V. HDS c.c., Klein-Eilandstraat 1 te 1070

Nadere informatie

letters en cijfers : Hoe divers is een diversiteitsbeleid? RESOC 10 jaar diversiteitsbeleid 5 jaar diversiteitsplannen in SERR GRG & MLS

letters en cijfers : Hoe divers is een diversiteitsbeleid? RESOC 10 jaar diversiteitsbeleid 5 jaar diversiteitsplannen in SERR GRG & MLS Hoe divers is een diversiteitsbeleid? letters en cijfers : 10 jaar diversiteitsbeleid 5 jaar diversiteitsplannen in SERR GRG & MLS André Raemdonck regiocoördinator GRG SERR Gent en rondom Gent Seminariestraat

Nadere informatie

RESOC Limburg. Plenaire vergadering van 4 mei 2009. Provinciehuis Limburg, Raadzaal, Universiteitslaan 1, Hasselt, 18u00 tot 20u00

RESOC Limburg. Plenaire vergadering van 4 mei 2009. Provinciehuis Limburg, Raadzaal, Universiteitslaan 1, Hasselt, 18u00 tot 20u00 Regionaal Economisch en Sociaal Overlegcomité RESOC VERSLAG 04-05-2009 24 RESOC Limburg Plenaire vergadering van 4 mei 2009 VERSLAG Provinciehuis Limburg, Raadzaal, Universiteitslaan 1, Hasselt, 18u00

Nadere informatie

SERR Limburg plenaire vergadering van 7 oktober 2014

SERR Limburg plenaire vergadering van 7 oktober 2014 So c i a a l Ec o n o m i s c h e R a a d v a n d e Re g i o SERR Limburg plenaire vergadering van 7 oktober 2014 VERSLAG SERR vergadering te ERSV, Kunstlaan 18, 3500 Hasselt, 17u-19u Aanwezig Voorzitter

Nadere informatie

Aanbeveling. van de werkgroep bouw van de sectoriële commissie hout en bouw Bedrijfsoverschrijdende projecten m.b.t. diversiteit

Aanbeveling. van de werkgroep bouw van de sectoriële commissie hout en bouw Bedrijfsoverschrijdende projecten m.b.t. diversiteit Brussel, 5 maart 2004 050304_Aanbeveling_wg_bouw_mbt_diversiteit Aanbeveling van de werkgroep bouw van de sectoriële commissie hout en bouw Bedrijfsoverschrijdende projecten m.b.t. diversiteit INHOUD INHOUD...

Nadere informatie

De opvolging van je zoektocht naar werk

De opvolging van je zoektocht naar werk De opvolging van je zoektocht naar werk Klassieke procedure > Hoe vermijd je sancties? > Wat moet je doen? > Vraag de nodige informatie! www.aclvb.be Als werkloze heb je een aantal verplichtingen. Zo moet

Nadere informatie

Diversiteitsplannen. Maatregel

Diversiteitsplannen. Maatregel Diversiteitsplannen Maatregel Met de subsidiëring en ondersteuning van diversiteitsplannen moedigt de Vlaamse Overheid, ondernemingen en organisaties aan om werk te maken van een divers personeelsbeleid.

Nadere informatie

Vergadering 3 maart 2009 17u30 19u30

Vergadering 3 maart 2009 17u30 19u30 Sociaal Economische Raad van de Regio Vergadering 3 maart 2009 17u30 19u30 BESLUITENLIJST Aanwezig Voorzitter: Werkgeversafgevaardigden: Werknemersafgevaardigden: Mathieu VERJANS Jeroen BLOEMEN Lode ESSERS

Nadere informatie

Diversiteitsplannen. Volgende tabel geeft een beknopt overzicht van de soorten loopbaan- en plannen (LDP s). SUBSIDIE LOOPTIJD VOOR WIE

Diversiteitsplannen. Volgende tabel geeft een beknopt overzicht van de soorten loopbaan- en plannen (LDP s). SUBSIDIE LOOPTIJD VOOR WIE Diversiteitsplannen Maatregel Met een Loopbaan- en diversiteitsplan worden ondernemingen, organisaties en lokale besturen ondersteund om werk te maken van een loopbaan-en diversiteitsbeleid. Bijzondere

Nadere informatie

Aspecten van het Vlaams Herstructureringsbeleid

Aspecten van het Vlaams Herstructureringsbeleid Aspecten van het Vlaams Herstructureringsbeleid Tewerkstellingscellen en de sociaal interventiedienst van de VDAB Situering Het Generatiepact als startschot voor het Vlaams Herstructureringsbeleid. Voor

Nadere informatie

SERR Limburg SERR VERSLAG 07/03/06 8. Aanwezig: J. BROEKMANS L. ESSERS R. MONDELAERS H. PEUMANS L. VANOIRBEEK F. VOLS

SERR Limburg SERR VERSLAG 07/03/06 8. Aanwezig: J. BROEKMANS L. ESSERS R. MONDELAERS H. PEUMANS L. VANOIRBEEK F. VOLS VZW ERKEND REGIONAAL SAMENWERKINGSVERBAND LIMBURG (vzw ERSV Limburg) Universiteitslaan 1 3500 Hasselt Correspondentieadres: Kunstlaan 18 (6 de verdieping) te 3500 Hasselt Tel.: 011 30 02 30 Fax: 011 30

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTACTIEPLAN (I) LIMBURG 2009-2010

ARBEIDSMARKTACTIEPLAN (I) LIMBURG 2009-2010 Sociaal Economische Raad van de Regio ARBEIDSMARKTACTIEPLAN (I) LIMBURG 2009-2010 1. Situering Doel van het Arbeidsmarktplan: uitvoering van het RESOC-streekpact 2008-2013. Het Arbeidsmarktactieplan 2009-2010

Nadere informatie

SERR Limburg plenaire vergadering van 11 maart 2014

SERR Limburg plenaire vergadering van 11 maart 2014 S o c i a a l E c o n o m i s c h e R a a d v a n d e R e g i o SERR Limburg plenaire vergadering van 11 maart 2014 ONTWERPVERSLAG Provinciehuis, Limburgzaal, Hasselt, 17u-19u Aanwezig Voorzitter Werkgeversafgevaardigden

Nadere informatie

Start LIRES Provinciehuis, 6/2/2017

Start LIRES Provinciehuis, 6/2/2017 Start LIRES Provinciehuis, 6/2/2017 AGENDA 1. Welkom Gouverneur 2. Inleiding Gedeputeerde 3. Uitgangspunten voor het LIRES programma 4. Methodiek en aanpak 5. Organisatie en structuur 6. Vragen en gedachtenwisseling

Nadere informatie

Graag wens ik een actuele stand van zaken te verkrijgen met betrekking tot het aanbod van voorzieningen voor ouderen in woonzorgcentra.

Graag wens ik een actuele stand van zaken te verkrijgen met betrekking tot het aanbod van voorzieningen voor ouderen in woonzorgcentra. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 519 van ELS ROBEYNS datum: 11 mei 2016 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Woonzorgcentra Limburg - Bijkomende bedden Aangezien de provincie

Nadere informatie

Diversiteitsplannen. Maatregel. Impact van de maatregel

Diversiteitsplannen. Maatregel. Impact van de maatregel Diversiteitsplannen Maatregel Met de subsidiëring en ondersteuning van diversiteitsplannen moedigt de Vlaamse Overheid, ondernemingen en organisaties aan om werk te maken van een divers personeelsbeleid.

Nadere informatie

SERR Limburg SERR VERSLAG 07/02/06 7. Aanwezig: L. ESSERS J. LETEN R. MONDELAERS H. PEUMANS F. VOLS

SERR Limburg SERR VERSLAG 07/02/06 7. Aanwezig: L. ESSERS J. LETEN R. MONDELAERS H. PEUMANS F. VOLS VZW ERKEND REGIONAAL SAMENWERKINGSVERBAND LIMBURG (vzw ERSV Limburg) Universiteitslaan 1 3500 Hasselt Correspondentieadres: Kunstlaan 18 (6 de verdieping) te 3500 Hasselt Tel.: 011 30 02 30 Fax: 011 30

Nadere informatie

nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Activering 50-plussers - Stand van zaken

nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Activering 50-plussers - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Activering 50-plussers - Stand van zaken Het inschakelen

Nadere informatie

De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken. (West4work 3/11/2015)

De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken. (West4work 3/11/2015) De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken (West4work 3/11/2015) Controle en sanctionering Visie activeringsbeleid en inkanteling controle Bemiddelen(*) = dé centrale opdracht voor VDAB (en partners)

Nadere informatie

TEWERKSTELLINGSCEL N.V. AMP en N.V. LSB

TEWERKSTELLINGSCEL N.V. AMP en N.V. LSB TEWERKSTELLINGSCEL N.V. AMP en N.V. LSB De tewerkstellingscel van de technische bedrijfseenheid N.V. AMP, Lenniksebaan 451 te 1070 BRUSSEL en N.V. LSB, Lenniksebaan 451 te 1070 BRUSSEL wordt opgericht

Nadere informatie

RESULTATEN VAN 2 JAAR VOP GEKOPPELD AAN DE WERKLOOSHEIDSCIJFERS VAN PERSONEN MET EEN ARBEIDSHANDICAP

RESULTATEN VAN 2 JAAR VOP GEKOPPELD AAN DE WERKLOOSHEIDSCIJFERS VAN PERSONEN MET EEN ARBEIDSHANDICAP RESULTATEN VAN 2 JAAR VOP GEKOPPELD AAN DE WERKLOOSHEIDSCIJFERS VAN PERSONEN MET EEN ARBEIDSHANDICAP BRONNEN Cijfers VDAB-studiedienst juli 2010: Kansengroepen in Kaart, arbeidsgehandicapten op de Vlaamse

Nadere informatie

nr. 337 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 9 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Activeringsmaatregelen 50-plussers - Stand van zaken

nr. 337 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 9 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Activeringsmaatregelen 50-plussers - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 337 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 9 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Activeringsmaatregelen 50-plussers - Stand van zaken

Nadere informatie

Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden. Focus op. Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen

Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden. Focus op. Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen Kunnen kansengroepen de krapte doen vergeten? Steve Vanhorebeek. Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen Focus op

Nadere informatie

Correspondentieadres: Kunstlaan 18 (6de verdieping) te 3500 Hasselt - Tel.: Fax: RESOC Limburg

Correspondentieadres: Kunstlaan 18 (6de verdieping) te 3500 Hasselt - Tel.: Fax: RESOC Limburg VZW ERKEND REGIONAAL SAMENWERKINGSVERBAND LIMBURG (vzw ERSV Limburg) Universiteitslaan 1 3500 Hasselt Correspondentieadres: Kunstlaan 18 (6de verdieping) te 3500 Hasselt - Tel.: 011 30 20 30 - Fax: 011

Nadere informatie

NOVEMBER 2014 BAROMETER

NOVEMBER 2014 BAROMETER NOVEMBER 2014 BAROMETER In deze nieuwe editie van de barometer staan we stil bij de Census 2011 die afgelopen maand werd gepubliceerd door Statistics Belgium, onderdeel van de FOD Economie. We vertalen

Nadere informatie

Afgeschermde selecties voor personen met een. arbeidshandicap

Afgeschermde selecties voor personen met een. arbeidshandicap Afgeschermde selecties voor personen met een Provincie Vlaams-Brabant Rechtspositieregeling (1) Besluit van de Vlaams Regering RPR van het gemeente en provinciepersoneel: minimumpercentage van 2% definitie

Nadere informatie

SERR Limburg PLENAIRE VERGADERING VAN Werknemersafgevaardigden: Mevr. C. DEVOS R. MONDELAERS H. PEUMANS A. REMANS F.

SERR Limburg PLENAIRE VERGADERING VAN Werknemersafgevaardigden: Mevr. C. DEVOS R. MONDELAERS H. PEUMANS A. REMANS F. VZW ERKEND REGIONAAL SAMENWERKINGSVERBAND LIMBURG (vzw ERSV Limburg) Universiteitslaan 1 3500 Hasselt Correspondentieadres: Kunstlaan 18 (6 de verdieping) te 3500 Hasselt Tel.: 011 30 02 30 Fax: 011 30

Nadere informatie

Jaarverslag Herplaatsingsfonds. 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding

Jaarverslag Herplaatsingsfonds. 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding Jaarverslag Herplaatsingsfonds 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding Het Herplaatsingsfonds financiert de outplacementbegeleiding van alle ontslagen werknemers tewerkgesteld in bedrijven in het Vlaamse

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Achterhoek Februari 2013

Arbeidsmarkt Achterhoek Februari 2013 Arbeidsmarkt Achterhoek Februari 2013 Inhoud Werkgelegenheid Vacatures Werkloosheid Bevolkingsontwikkeling Aandachtspunten komende jaren Activiteiten POA Achterhoek PAG 2 Structuur werkgelegenheid regio

Nadere informatie

SERR Limburg Plenaire vergadering van 3 september 2013

SERR Limburg Plenaire vergadering van 3 september 2013 SERR Limburg Plenaire vergadering van 3 september 2013 VERSLAG Vergaderzaal ERSV Limburg, 17u00 tot 19u00 Aanwezig Voorzitter Jean Vranken, ACV Limburg Ondervoorzitter / Werkgeversafgevaardigden Werknemersafgevaardigden

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2. Onze opdracht

HOOFDSTUK 2. Onze opdracht HOOFDSTUK 2. Onze opdracht » 2 Jaarverslag 2015 Enkele kerncijfers VDAB bemiddelt tussen werkzoekenden en werkgevers. Dat is een van onze basisopdrachten. We doen dit met een realistische kijk op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Individuele beroepsopleiding (in een onderneming) (IBO) - Aanwervingen en stopzettingen tweede kwartaal 2017

Individuele beroepsopleiding (in een onderneming) (IBO) - Aanwervingen en stopzettingen tweede kwartaal 2017 SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 702 van EMMILY TALPE datum: 5 juli 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Individuele beroepsopleiding (in een onderneming) (IBO) - Aanwervingen

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2. Onze opdracht.

HOOFDSTUK 2. Onze opdracht. HOOFDSTUK 2. Onze opdracht. 26 onze opdracht Jaarverslag 2016» Enkele kerncijfers VDAB bemiddelt tussen werkzoekenden en werkgevers. Dat is een van onze basisopdrachten. We doen dit met een realistische

Nadere informatie

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen?

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Cascade van beleidsniveaus en beleidsteksten Beleid EU Strategie Europa 2020 Europees werkgelegenheidsbeleid Richtsnoeren

Nadere informatie

Graag het absolute aantal en het groeipercentage in de periode eind mei eind mei 2017.

Graag het absolute aantal en het groeipercentage in de periode eind mei eind mei 2017. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 645 van EMMILY TALPE datum: 13 juni 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Krapte op de arbeidsmarkt - Evolutie per provincie De krapte

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2015

DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2015 DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2015 Inhoud Inleiding... 3 1 Overzicht van de werknemers in de sociale economie... 3 2 Profielkenmerken van doelgroepwerknemers... 5 3 Regionale spreiding... 12 Methodologie...

Nadere informatie

1. Voor de jaren 2013 en 2014 kreeg ik graag een overzicht van het aantal 50-plussers dat:

1. Voor de jaren 2013 en 2014 kreeg ik graag een overzicht van het aantal 50-plussers dat: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 496 van EMMILY TALPE datum: 27 maart 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Informatiesessies voor oudere werklozen - VDAB en vakbonden

Nadere informatie

SERR Limburg plenaire vergadering van 2 september 2014

SERR Limburg plenaire vergadering van 2 september 2014 So c i a a l Ec o n o m i s c h e R a a d v a n d e Re g i o ONTWERPVERSLAG ERSV, Kunstlaan 18, 3500 Hasselt, 17u-19u SERR Limburg plenaire vergadering van 2 september 2014 Aanwezig Voorzitter SERR Werkgeversafgevaardigden

Nadere informatie

Ondernemingen. 1 Meer oprichtingen dan stopzettingen. Kempen Provincie Antwerpen Vlaams Gewest. Streekpact Cijferanalyse.

Ondernemingen. 1 Meer oprichtingen dan stopzettingen. Kempen Provincie Antwerpen Vlaams Gewest. Streekpact Cijferanalyse. Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Severine Appelmans Ondernemingen Samenvatting Aantal BTW-plichtige ondernemingen blijft stijgen (periode 2003-2013)

Nadere informatie

nr. 202 van JAN HOFKENS datum: 5 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Job- en taalcoaching - Trajecten

nr. 202 van JAN HOFKENS datum: 5 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Job- en taalcoaching - Trajecten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 202 van JAN HOFKENS datum: 5 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Job- en taalcoaching - Trajecten Personen met een kwetsbaar

Nadere informatie

Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen

Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen De impact van de economische crisis in West Limburg Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen MEI 2009 1. Werkloosheid 1.1 Niet werkende werkzoekenden Een eerste indicator die de economische

Nadere informatie

nr. 574 van YASMINE KHERBACHE datum: 11 mei 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Sanctioneringsbeleid VDAB - Sancties en transmissies

nr. 574 van YASMINE KHERBACHE datum: 11 mei 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Sanctioneringsbeleid VDAB - Sancties en transmissies SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 574 van YASMINE KHERBACHE datum: 11 mei 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Sanctioneringsbeleid VDAB - Sancties en transmissies Op

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID C158 OND20 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2000-2001 19 april 2001 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID Vraag om uitleg van de heer Dirk De Cock tot mevrouw

Nadere informatie

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit:

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 242 van GRIET COPPÉ datum: 20 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Buitenlandse werkkrachten - Zorgsector Op mijn schriftelijke

Nadere informatie

Telkens graag opgesplitst naar werkzoekenden die een infosessie volgden bij de vakbonden respectievelijk bij VDAB.

Telkens graag opgesplitst naar werkzoekenden die een infosessie volgden bij de vakbonden respectievelijk bij VDAB. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 462 van EMMILY TALPE datum: 15 april 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Oudere werkzoekenden - Activering door VDAB en vakbonden In

Nadere informatie

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 03 / 2004 van 15 maart 2004

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 03 / 2004 van 15 maart 2004 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hallepoortlaan 5-8, B-1060 Brussel Tel. : +32(0)2/542.72.00 Email : commission@privacy.fgov.be Fax.: : +32(0)2/542.72.12 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE

Nadere informatie

3. a) Hoeveel kandidaten stuurt VDAB gemiddeld door naar vacatures voor chauffeurs met rijbewijs CE?

3. a) Hoeveel kandidaten stuurt VDAB gemiddeld door naar vacatures voor chauffeurs met rijbewijs CE? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 297 van EMMILY TALPE datum: 30 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Vrachtwagenchauffeurs - Vacatures en toeleiding De toeleiding

Nadere informatie

nr. 699 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VDAB - Jobbeurzen

nr. 699 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VDAB - Jobbeurzen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 699 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Jobbeurzen De kerntaak van VDAB is werkzoekenden

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 16 juli

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 16 juli A D V I E S Nr. 1.860 ------------------------------ Zitting van dinsdag 16 juli 2013 ------------------------------------------ Schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst of regeling van gedeeltelijke

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

nr. 349 van EMMILY TALPE datum: 13 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VDAB - Taalcursussen

nr. 349 van EMMILY TALPE datum: 13 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VDAB - Taalcursussen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 349 van EMMILY TALPE datum: 13 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Taalcursussen Voor bijna een kwart van de vacatures

Nadere informatie

Vacatures VDAB - Gevolgen van een mogelijke schrapping van het theoretisch rijexamen via de middelbare school

Vacatures VDAB - Gevolgen van een mogelijke schrapping van het theoretisch rijexamen via de middelbare school SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 694 van EMMILY TALPE datum: 3 juli 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Vacatures VDAB - Gevolgen van een mogelijke schrapping van het

Nadere informatie

Correspondentieadres: Kunstlaan 18 (6de verdieping) te 3500 Hasselt - Tel.: 011 302 030 - Fax: 011 300 231. RESOC Limburg

Correspondentieadres: Kunstlaan 18 (6de verdieping) te 3500 Hasselt - Tel.: 011 302 030 - Fax: 011 300 231. RESOC Limburg VZW ERKEND REGIONAAL SAMENWERKINGSVERBAND LIMBURG (vzw ERSV Limburg) Universiteitslaan 1 3500 Hasselt Correspondentieadres: Kunstlaan 18 (6de verdieping) te 3500 Hasselt - Tel.: 011 302 030 - Fax: 011

Nadere informatie

Analyse van het tewerkstellings- en doelgroepenbeleid Minder doelgroepen voor meer jobs

Analyse van het tewerkstellings- en doelgroepenbeleid Minder doelgroepen voor meer jobs Analyse van het tewerkstellings- en doelgroepenbeleid Minder doelgroepen voor meer jobs Persconferentie 10 oktober 2013 Agenda 1. Inleiding Sonja Teughels, senior adviseur arbeidsmarktbeleid Voka 2. Studie

Nadere informatie

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Brussel, 30 april 2009 Persbericht Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Vice-Eerste minister en minister van werk, Joëlle

Nadere informatie

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 1 april 2014 DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 De wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in Zuid-Oost-Vlaanderen

Arbeidsmarkt in Zuid-Oost-Vlaanderen Arbeidsmarkt in Zuid-Oost-Vlaanderen Update januari 2015 Dit overzicht van de regionale arbeidsmarkt wordt elk kwartaal ruim verspreid naar de stakeholders en lokale besturen in de regio. Elk jaar in januari

Nadere informatie

SECTORFOTO Verhuissector 2008 DEpaRTEmEnT WERk En SOCialE ECOnOmiE

SECTORFOTO Verhuissector 2008 DEpaRTEmEnT WERk En SOCialE ECOnOmiE SECTORFOTO Verhuissector 2008 Departement Werk en Sociale Economie Colofon Samenstelling: Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Departement Werk en Sociale Economie Koning Albert II-laan

Nadere informatie

Campagnes De Juiste Stoel en De Talentontwikkelaar - Stand van zaken

Campagnes De Juiste Stoel en De Talentontwikkelaar - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 7 van KOEN VAN DEN HEUVEL datum: 26 september aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Campagnes De Juiste Stoel en De Talentontwikkelaar - Stand

Nadere informatie

Talent zoeken & vinden. Mieke Vertriest X-Trans Rachid Boumalek Jobkanaal Unizo

Talent zoeken & vinden. Mieke Vertriest X-Trans Rachid Boumalek Jobkanaal Unizo Talent zoeken & vinden Mieke Vertriest X-Trans Rachid Boumalek Jobkanaal Unizo VA C AT U R E v ÓÓr X-Trans zoekt chauffeur verwacht: Rijbewijs CE Ervaring Goede referenties Nederlandstalig Wonend in de

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS Een school die een efficiënt diversiteitsbeleid voert heeft oog voor de capaciteiten en de verscheidenheid van elk personeelslid/leerling. Nu zijn er heel wat scholen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in augustus 2015

De arbeidsmarkt in augustus 2015 De arbeidsmarkt in augustus 2015 Datum: 8 september 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche augustus 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in oktober 2013

De arbeidsmarkt in oktober 2013 De arbeidsmarkt in oktober 2013 Datum: 8 november 2013 Van: Stad Antwerpen Actieve stad Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche oktober 2013 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen eind

Nadere informatie

nr. 559 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 22 april 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VDAB - Klachten

nr. 559 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 22 april 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VDAB - Klachten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 559 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 22 april 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Klachten Indien iemand niet tevreden is over de

Nadere informatie