TEWERKSTELLINGSCEL N.V. AMP en N.V. LSB

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TEWERKSTELLINGSCEL N.V. AMP en N.V. LSB"

Transcriptie

1 TEWERKSTELLINGSCEL N.V. AMP en N.V. LSB De tewerkstellingscel van de technische bedrijfseenheid N.V. AMP, Lenniksebaan 451 te 1070 BRUSSEL en N.V. LSB, Lenniksebaan 451 te 1070 BRUSSEL wordt opgericht op 16 november Deze oprichting gebeurt met inachtneming van de bepalingen van het koninklijk besluit van 9 maart 2009 betreffende het activerend beleid bij herstructureringen. Deze tewerkstellingscel heeft als doel de begeleidingsmaatregelen overeengekomen in het kader van de herstructurering en eventueel opgenomen in het herstructureringsplan, in de eerste plaats inzake het outplacementaanbod, uit te voeren. De tewerkstellingscel doet een schriftelijk outplacementaanbod aan alle werknemers die bij het collectief ontslag zijn betrokken. De inhoud en het verloop van de outplacementbegeleiding wordt vastgelegd in een overeenkomst tussen Galilei enerzijds en de werkgever anderzijds, met inachtneming van de vereisten vastgelegd in cao nr. 82, zoals gewijzigd door cao 82 bis. Artikel 1: Partijen De volgende ondertekenende partijen maken deel uit van de tewerkstellingscel: 1. De werkgever, N.V. AMP en N.V. LSB, vertegenwoordigd door mevrouw Mélis UYGUR, HR Manager 2. De vertegenwoordigers van de werknmers: De A.B.V.V., Hoogstraat Brussel, vertegenwoordigd door de heer Jean, Marie DE PRE, afgevaardigde voor de bedienden De A.C.V., Postbus Brussel, vertegenwoordigd door de heer Jean- Claude JAMOTTE, afgevaardigde voor de bedienden De L.B.C., Sudermanstraat Antwerpen, vertegenwoordigd door de heer Robert SCHUERMANS, afgevaardigde voor de bedienden De A.B.V.V., Hoogstraat Brussel, vertegenwoordigd door de heer Marc SOHIE, afgevaardigde voor de kaderleden 3. ACTIRIS, Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling, Anspachlaan 65, vertegenwoordigd door de heer Grégor Chapelle, Directeur-generaal 4. VDAB, Witherenstraat 19, 1800 Vilvoorde, vertegenwoordigd door de heer Johan Viaene, Provinciaal Directeur 5. FOREM, Boulevard Tirou 104, 6000 Charleroi, vertegenwoordigd door de heer Basilio Napoli, Algemeen Directeur d.d. van de FOREM Conseil 6. Galilei-Randstad, Romeinsesteenweg 564A te 1853 Strombeek-Bever hier vertegenwoordigd door Mijnheer Yves Vandenborre, Manager Artikel 2: Directie Tewerkstellingscel oprichtingsakte Pagina 1 van 5

2 ACTIRIS neemt de directie van de tewerkstellingscel op zich en staat in voor de organisatie, coördinatie, opvolging en evaluatie van deze tewerkstellingscel. Artikel 3: Adres De tewerkstellingscel is gevestigd in de onderneming Artikel 4: Taak De taak van de tewerkstellingscel bestaat in: o het concreet beheer van de begeleidingsmaatregelen voorzien in het kader van de wetgeving over de herstructureringen; o de instelling van de procedure voor inschrijving van de werknemers in de tewerkstellingscel; o de voorstelling van minstens één outplacementaanbod aan iedere werknemer ontslagen in dit kader en ingeschreven in de tewerkstellingscel. Artikel 5: Te ondernemen acties Om de onder artikel 4 bedoelde taken uit te voeren, zorgt de tewerkstellingscel voor de volgende acties ten gunste van de betrokken werknemers: 5.1. N.V. AMP en N.V. LSB organiseert, in akkoord met ACTIRIS en in samenwerking met andere leden van de tewerkstellingscel, een collectieve informatiesessie voor alle werknemers. Tijdens deze informatiesessie worden de werknemers ingelicht over de diensten en bijstand die de tewerkstellingscel hun aanbiedt en de acties die de verschillende leden van de tewerkstellingscel voor hen ondernemen N.V. AMP en N.V. LSB nodigt alle betrokken werknemers uit om zich in de tewerkstellingscel in te schrijven en zal de lijst met de ingeschrevenen aan ACTIRIS bezorgen ACTIRIS schrijft alle werknemers die gebruik willen maken van de diensten en begeleiding van de tewerkstellingscel in bij de tewerkstellingscel Alle werknemers ontvangen van de directeur van de tewerkstellingscel een bewijs van inschrijving bij de tewerkstellingscel, na verloop van 3 maanden (voor de werknemers jonger dan 45 jaar) of na verloop van 6 maanden (voor de werknemers van minstens 45 jaar), zoals wettelijk is bepaald. Uitzendkrachten of werknemers tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur ontvangen hun inschrijvingsbewijs onmiddellijk na hun inschrijving bij de tewerkstellingscel De gewestelijke openbare tewerkstellingsdienst(en) (GOTD( s)) zorgt (/zorgen) ervoor dat alle betrokken werknemers ingeschreven worden als werkzoekende. Alle werknemers worden individueel gecontacteerd voor het optimaliseren van hun werkzoekendendossier N.V. AMP en N.V. LSB stelt de infrastructuur en logistiek ter beschikking voor de activiteiten van de tewerkstellingscel De GOTD's geven alle nuttige informatie over de opleidingen en bekijken binnen het bestaande aanbod wat de mogelijkheden zijn N.V. AMP en N.V. LSB is verantwoordelijk voor het verstrekken, op aanvraag van de ontslagen werknemers, van aanbevelingsbrieven Alle leden van de tewerkstellingscel zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van arbeidsmarktinformatie aan de betrokken werknemers. Tewerkstellingscel - oprichtingsakte Pagina 2 van 5

3 5.10. Het (/de) outplacementbureau(s) Galilei Randstad is verantwoordelijk voor de sociale begeleiding van de werknemers en de opstelling van de nodige verslagen voor de tewerkstellingscel. Het (/de) outplacementbureau(s) brengt ACTIRIS, als directeur van de tewerkstellingscel, op zijn aanvraag op de hoogte van de start- en einddatum van de begeleiding van elke werknemer. Het (/de) outplacementbureau(s) gebruikt hiervoor een outplacementattest. Deze mededeling dient te gebeuren binnen de maand die volgt op de datum van inschrijving van de betrokken personen bij de tewerkstellingscel. De GOTD('s) noteert de begeleiding in het werkzoekendendossier van de betrokken werknemer. Voorts brengt het (/de) outplacementbureau(s) de directeur van de tewerkstellingscel, zo snel mogelijk en uiterlijk één maand na het begin van de afwezigheid, op de hoogte van het feit dat een persoon zijn begeleiding niet regelmatig volgt Galilei Randstad bezorgt op het einde van de outplacementbegeleiding een eindverslag aan de tewerkstellingscel, waarin staat: - welke acties de werknemers ondernomen hebben (bijv. opleidingen, sollicitatietraining, ); - welke competenties de werknemers tijdens de outplacementbegeleiding hebben verworven De GOTD('s) nodigen alle werknemers die na de outplacementbegeleiding geen nieuwe beroepsactiviteit hebben gevonden uit voor een individueel gesprek. Dit gesprek heeft tot doel om, vertrekkend van het eindverslag van het outplacementbureau. - het werkzoekendendossier van de ex-werknemer te optimaliseren en actualiseren; - de ex-werknemer in te lichten over de begeleidingmogelijkheden van de GOTD('s) en eventueel een begeleiding te plannen. Artikel 6: Gegevensoverdracht van de tewerkstellingscel naar de RVA in het kader van het koninklijk besluit van 16/07/2004 en het koninklijk besluit van 09/03/2006 ACTIRIS is verantwoordelijk voor het tijdig verstrekken van de nodige gegevens van de betrokken werknemers aan de RVA. ACTIRIS meldt elke wijziging van deze gegevens aan RVA. ACTIRIS bezorgt de RVA alle vereiste gegevens om de herstructureringskaarten aan de ex-werknemers af te leveren. ACTIRIS bezorgt een kopie aan de GOTD s. Artikel 7: Aanspreekpunt voor de werknemers Alle ontslagen werknemers kunnen zich met hun vragen omtrent de toepassing van de door de tewerkstellingscel geplande acties richten tot de humanresourcesafdeling van N.V. AMP en N.V. LSB. Artikel 8: Resultaat en evaluatie De tewerkstellingscel zal samenkomen: - bij het opstarten van de tewerkstellingscel - tussentijds, elke 3 maanden en op uitdrukkelijk verzoek van een van de partijen - bij de afsluiting van de activiteiten van de tewerkstellingscel. De tewerkstellingscel zal bijeengeroepen worden door ACTIRIS, in overleg met de andere leden. Tewerkstellingscel - oprichtingsakte Pagina 3 van 5

4 Tijdens iedere vergadering worden de in het kader van de begeleiding bereikte resultaten geëvalueerd, wordt de evolutie van de acties besproken en worden de nodige aanpassingen aangebracht. Elke partij mag punten op de agenda plaatsen tot drie werkdagen vóór iedere vergadering. ACTIRIS zal de acties en de resultaten van de tewerkstellingscel in het algemeen rapport voor zijn Beheerscomité integreren. Artikel 9: Taalgebruik Alle akten, documenten en diensten aan de werknemers worden geleverd met inachtneming van de wetgeving m.b.t. het taalgebruik die van toepassing is op de plaats waar de bedrijfszetel, waarvan de werknemer afhangt, gelegen is of van de woonplaats van de werknemer. Artikel 10: Bestaansduur De tewerkstellingscel wordt opgericht op 16 november 2011en zal blijven bestaan tot 6 maanden na het laatste ontslag in toepassing van de geldende bepalingen. Opgemaakt op 16 november 2011 te Brussel in 10 exemplaren, waarvan één voor elke ondertekenende partij van de tewerkstellingscel en één voor de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Elke partij bevestigt een ondertekend exemplaar van deze samenwerkingsovereenkomst te hebben ontvangen. Voor de werkgever Voor de vakbonden FGTB/SETCA/BBTK Mélis UYGUR Jean, Marie DE PRE CSC/CNE Jean-Claude JAMOTTE LBC/NVK Robert SCHUERMANS FGTB/SETCA/BBTK Tewerkstellingscel - oprichtingsakte Pagina 4 van 5

5 Marc SOHIE Voor ACTIRIS Grégor CHAPELLE Voor de VDAB Johan VIAENE Voor de FOREM collectieve omscholing Galilei Basilio NAPOLI Yves Vandenborre Tewerkstellingscel - oprichtingsakte Pagina 5 van 5

2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen. 2.1 Algemene beschrijving

2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen. 2.1 Algemene beschrijving Wegwijs Herstructureringen 2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen 2.1 Algemene beschrijving Algemene beschrijving Deze regeling geldt voor werkgevers die overgaan tot collectief ontslag, maar

Nadere informatie

4.1 Algemene beschrijving... 1 4.2 Procedure... 3 4.3 Onderhandelen en sociaal plan... 3 4.4 Activerende maatregelen... 4

4.1 Algemene beschrijving... 1 4.2 Procedure... 3 4.3 Onderhandelen en sociaal plan... 3 4.4 Activerende maatregelen... 4 4 Activerend herstructureren zonder ontslagen Inhoudstafel 4.1 Algemene beschrijving... 1 4.2 Procedure... 3 4.3 Onderhandelen en sociaal plan... 3 4.4 Activerende maatregelen... 4 4.1 Algemene beschrijving

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST SOCIAAL PLAN «BEDIENDEN»

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST SOCIAAL PLAN «BEDIENDEN» COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST SOCIAAL PLAN «BEDIENDEN» Tussen NV AMP (hierna «AMP»), met ondernemingsnummer BE 0403.482.188, gelegen te 1070 Brussel, Lenniksebaan 451, met uitbatingszetels de 1070 Anderlecht,

Nadere informatie

Auteur. Vlaams ministerie voor Werk en Sociale Economie. www.vlaanderen.be/werk. Onderwerp

Auteur. Vlaams ministerie voor Werk en Sociale Economie. www.vlaanderen.be/werk. Onderwerp Auteur Vlaams ministerie voor Werk en Sociale Economie www.vlaanderen.be/werk Onderwerp Draaiboek Wegwijs herstructureringen. Deel 1 - De werkgever blijft gewoon bestaan na de herstructurering Datum 14

Nadere informatie

werknemer in staat te stellen zelf binnen een zo kort mogelijke termijn een betrekking bij een nieuwe werkgever te vinden of een beroepsactiviteit

werknemer in staat te stellen zelf binnen een zo kort mogelijke termijn een betrekking bij een nieuwe werkgever te vinden of een beroepsactiviteit 18 MAART 2011. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5, 1, 2, e), van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap

Nadere informatie

13. Outplacement. Inhoudstafel KADERLEDEN

13. Outplacement. Inhoudstafel KADERLEDEN 13. Outplacement Outplacement is in principe een voordelige formule voor de werknemer waardoor hij of zij na ontslag makkelijker een nieuwe job kan vinden. Maar opgelet, outplacement kan ondanks de hoge

Nadere informatie

Soms komt in het kader van een meervoudig ontslag een sociaal plan tot stand, maar dit is minder gebruikelijk dan bij collectief ontslag.

Soms komt in het kader van een meervoudig ontslag een sociaal plan tot stand, maar dit is minder gebruikelijk dan bij collectief ontslag. 3 Meervoudig ontslag buiten collectief ontslag 3.1 Algemene beschrijving Algemene beschrijving Bij een herstructurering met meervoudig ontslag, worden werknemers wel ontslagen, maar, tenminste in het onderscheid

Nadere informatie

1. Outplacement, waarover gaat het?

1. Outplacement, waarover gaat het? Generatiepact Uitvoering Doc nr 3 Koninklijk besluit van 9 mars 2006 Outplacement en sancties 1. Outplacement, waarover gaat het? «Outplacement», ook wel beroepsherklassering genoemd, bestaat uit een reeks

Nadere informatie

CIRCULAIRE. Outplacement CAO 82 bis ondertekend S.2007/036 CI7-036F.SK SK/SGE/S.2656. 19 juli 2007. Sonja Kohnenmergen Eerste adviseur

CIRCULAIRE. Outplacement CAO 82 bis ondertekend S.2007/036 CI7-036F.SK SK/SGE/S.2656. 19 juli 2007. Sonja Kohnenmergen Eerste adviseur Sonja Kohnenmergen Eerste adviseur CI7-036F.SK SK/SGE/S.2656 CIRCULAIRE S.2007/036 Outplacement CAO 82 bis ondertekend 19 juli 2007 Sociaal departement T + 32 2 515 08 40 F + 32 2 515 09 13 sk@vbo-feb.be

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 82 VAN 10 JULI 2002 BETREFFENDE [OUTPLACEMENT VOOR WERKNEMERS VAN VIJFENVEERTIG JAAR EN OUDER

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 82 VAN 10 JULI 2002 BETREFFENDE [OUTPLACEMENT VOOR WERKNEMERS VAN VIJFENVEERTIG JAAR EN OUDER COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 82 VAN 10 JULI 2002 BETREFFENDE [OUTPLACEMENT VOOR WERKNEMERS VAN VIJFENVEERTIG JAAR EN OUDER DIE WORDEN ONTSLAGEN] 1, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

Nadere informatie

I.1. Het bureau weigert elke opdracht die in strijd is met de gedragscode.

I.1. Het bureau weigert elke opdracht die in strijd is met de gedragscode. Gedragscode voor outplacementactiviteiten I. ALGEMENE BEPALINGEN I.1. Het bureau weigert elke opdracht die in strijd is met de gedragscode. I.2. Het bureau geeft aan de werkgever en aan de kandidaat een

Nadere informatie

Opgemaakt te... op...

Opgemaakt te... op... Aangetekend...... Geachte Mevrouw, Geachte Heer, Ondergetekende... optredend als gevolmachtigde van de werkgever......... moet U tot zijn spijt mededelen dat een einde aan uw arbeidsovereenkomst wordt

Nadere informatie

Outplacement: Een wet in transitie

Outplacement: Een wet in transitie Student: Dekeukeleire Shana Promotor: Vandenbroeck Erik Academiejaar 2014-2015 Bachelor in het Sociaal Werk: Maatschappelijke Advisering Outplacement: Een wet in transitie Hogeschool Gent Faculteit Mens

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 104 VAN 27 JUNI 2012 OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 104 VAN 27 JUNI 2012 OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 104 VAN 27 JUNI 2012 OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING ----------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende

Nadere informatie

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009 Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009 2010 Brussels Hoofdstedelijk Gewest DOCUMENT OPGESTELD IN HET KADER VAN DE OPVOLGING VAN HET NATIONAAL

Nadere informatie

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2010

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2010 B R USSELS OBSERV ATORIUM VOOR DE WERKGELEGENHEID Met de steun van het Europees sociaal fonds Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2010 Brussels Hoofdstedelijk Gewest Document opgesteld in het

Nadere informatie

Herstructurering. Ford en toeleveranciers VEELGESTELDE VRAGEN. www.aclvb.be

Herstructurering. Ford en toeleveranciers VEELGESTELDE VRAGEN. www.aclvb.be Herstructurering Ford en toeleveranciers VEELGESTELDE VRAGEN www.aclvb.be Het online document bevat ook een zoekfunctie Inhoudstafel Herstructurering aangekondigd: Wat nu? 6 A. Collectief ontslag 7 a.

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing op de werkgevers

Nadere informatie

PROJECTOPROEP OPVANG VAN KINDEREN VAN 0 TOT 3 JAAR VAN WERKZOEKENDEN

PROJECTOPROEP OPVANG VAN KINDEREN VAN 0 TOT 3 JAAR VAN WERKZOEKENDEN PROJECTOPROEP OPVANG VAN KINDEREN VAN 0 TOT 3 JAAR VAN WERKZOEKENDEN 2015 2017 Projectoproep nr. PO 4/2015 OS Inhoudstafel A. Wettelijke en reglementaire context van de projectoproep... 3 B. Toekenning

Nadere informatie

vakbeweging Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging

vakbeweging Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging vakbeweging militantenmagazine van het ACV 10 januari 2004 Nr 597 Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging Verschijnt

Nadere informatie

Wat zijn uw rechten en plichten in het kader van outplacement?

Wat zijn uw rechten en plichten in het kader van outplacement? Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Wat zijn uw rechten

Nadere informatie

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis 1 december 2007. De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis van 17 juli 2007 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 van 10 juli 2002 betreffende het recht op outplacement voor werknemers

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014)

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing

Nadere informatie

Wat moet u doen in het kader van outplacement?

Wat moet u doen in het kader van outplacement? Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Wat moet u doen in

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 29 april 1999 betreffende de erkenning van externe diensten voor technische controles op de werkplaats (B.S. 2.9.

Koninklijk besluit van 29 april 1999 betreffende de erkenning van externe diensten voor technische controles op de werkplaats (B.S. 2.9. Koninklijk besluit van 29 april 1999 betreffende de erkenning van externe diensten voor technische controles op de werkplaats (B.S. 2.9.1999) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 28 augustus 2002

Nadere informatie

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2007

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2007 ENIAC / Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2007 Augustus 2008 Brussels Hoofdstedelijk Gewest DOCUMENT OPGESTELD IN HET KADER VAN DE OPVOLGING

Nadere informatie

Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie. Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en

Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie. Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Besteknr.

Nadere informatie

Vlaamse overheid. Beleidsdomein Werk en Sociale Economie. Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en

Vlaamse overheid. Beleidsdomein Werk en Sociale Economie. Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Aanbestedende overheid Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd

Nadere informatie

Rob Stevens. Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk

Rob Stevens. Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk Rob Stevens Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk Opdrachten en bevoegdheden van het Comité PB, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging Vakbeweging

Nadere informatie

9. Einde van de overeenkomst

9. Einde van de overeenkomst 9. Einde van de overeenkomst Een arbeidsovereenkomst kan niet zomaar van vandaag op morgen worden verbroken. Dit kan alleen als er een wederzijds akkoord is, in geval van overmacht of om dringende redenen.

Nadere informatie