INFORMATICUS - ONTWIKKELAAR (M/V)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFORMATICUS - ONTWIKKELAAR (M/V)"

Transcriptie

1 De Vlaamse Landmaatschappij werft aan in statutair dienstverband (3 vacatures): INFORMATICUS - ONTWIKKELAAR (M/V) Afdeling: AIG & GIS-VLM Graad en rang: Informaticus, A1 Standplaats: Brussel DE ORGANISATIE De Vlaamse Landmaatschappij met als missie Samen investeren in de open ruimte, is een echte duizendpoot binnen het beleidsdomein Leefmilieu en Natuur in Vlaanderen. De VLM zorgt o.a. voor de kwaliteitsvolle inrichting van het buitengebied, de plattelandsontwikkeling en het Vlaams plattelandsbeleid. De VLM voorziet ook in een flankerend beleid bij grote strategische en Europese ontwikkelingsprojecten. Daarnaast behoren ook bedrijfsbegeleiding voor landbouwers en controle op de mestwetgeving tot ons takenpakket. De VLM telt ongeveer 700 personeelsleden, verdeeld over vijf lokale zetels (één in elke provincie) en een centrale directie in Brussel. Hoogopgeleide specialisten vormen samen met de administratieve medewerkers een hecht team. Samen werken we aan een meer harmonische en vooral meer duurzame open ruimte. Onze bedrijfscultuur wordt geïnspireerd door de waarden: creativiteit, klantgerichtheid, vakmanschap, samen-werken en loyauteit. De informaticus wordt tewerkgesteld in de afdeling Informatica en GIS-VLM, een ondersteunende afdeling binnen het hoofdbestuur van de Vlaamse Landmaatschappij te Brussel. De afdeling staat in voor het uitbouwen en in stand houden van de informatietechnologie binnen de Vlaamse Landmaatschappij. Haar hoofdtaken bestaan uit : het bepalen van de informaticastrategie en technologiekeuzes; het ontwikkelen en exploiteren van applicaties voor alle afdelingen; het beheer en onderhoud van netwerk en systemen. De afdeling Informatica & GIS-VLM wordt geleid door een afdelingshoofd. De afdeling bestaat verder uit 3 diensten die elk geleid worden door een diensthoofd, namelijk : dienst Operaties dienst Ontwikkeling dienst GIS Deze afdeling telt meer dan 30 informatici en programmeurs.

2 FUNCTIEBESCHRIJVING Doel van de functie Van de informaticus wordt verwacht dat hij/zij meehelpt bij de realisatie van het ICT-beleid van de VLM door het uitvoeren van opdrachten binnen de context van de exploitatie van de toegewezen ICT-infrastructuur en door mee te werken aan de softwareontwikkeling in het kader van bestaande of nieuwe informatiseringsprojecten. De informaticus valt onder de verantwoordelijkheid en leiding van het hoofd van de Dienst Ontwikkeling van de afdeling Informatica & GIS-VLM. Afhankelijk van het takenpakket zal hij/zij al of niet samenwerken met diverse afdelingen/diensten en de diverse projectverantwoordelijken binnen de VLM. Resultaatsgebieden: 1. Vertalen van bedrijfsbehoeften naar informatiesystemen Businessanalyse (IT gerelateerde aspecten) Begrip van de problemen binnen het te bestuderen bedrijfsgedeelte en identificatie van mogelijke opties ter verbetering Herkennen van de impact van wijzigingen in de werkmethodes op de organisatie, inclusief de introductie van IT middelen Verzekeren of meewerken bij het verzekeren van consensus bij de betrokken actoren omtrent de uitgewerkte businesscase Globale identificatie van IT behoeften ter ondersteuning van de businesscase Verzamelen van de behoeften Vastleggen en bewaken van de visie omtrent het te bouwen IT systeem (consensus bij betrokkenen betreffende sleutelbehoeften, scope, prioriteiten, businesscase, globale planning en belangrijkste risico s) Detailbeschrijving van het systeem op het vlak van behoeften vb. aan de hand van use cases Conceptuele en technische analyse Transformeren van de behoeften naar een ontwerp van het toekomstige IT systeem Ontwikkelen van een robuuste architectuur voor het IT systeem Adaptatie van het ontwerp aan specifieke eisen opgelegd door de gekozen of beschikbare implementatie omgeving, rekening houdende met performantiekarakteristieken Prototyping, constructie en testen Eventueel bouwen van een prototype ter validatie en verfijnde captatie van de behoeften Vertalen van het ontwerp naar effectieve programmaonderdelen en code Uitvoeren van unittesten: controle van de geschreven programma s en instaan voor testen aan de hand van (eventueel zelf te ontwikkelen) testgegevens Uitvoeren van integratietesten Deployment (roll out)

3 Produceren van een testversie van het IT systeem voor de realisatie van acceptatietesten; Begeleiden en opvolgen van de acceptatietesten Ondersteuning bieden bij of het zelf aanmaken van handleidingen en/of trainingsmateriaal Onderhouden van release notes Produceren van een productieversie van het IT systeem 2. Documenteren van geleverd werk volgens afgesproken technieken 3. Ondersteuning bieden bij de exploitatie van informatiesystemen Instaan voor of assisteren bij het gebruik van de programma's door eindgebruikers Operatortaken uitvoeren : gegevensbeveiliging, installatie van programma's,... Informatieverstrekking naar de eindgebruikers toe, optreden als 2 e lijnshelpdesk, opleiding geven 4. Projectbeheer Analyseren van de gestelde problemen of behoeften teneinde een concreet en doelgericht projectplan te kunnen opstellen: Definiëren en plannen van het project teneinde een duidelijke leidraad te hebben voor de uitvoering van het project: Opvolgen en eventueel mee uitvoeren van het project teneinde ervoor te zorgen dat de projectresultaten behaald worden (Binnen de afgesproken normen in termen van tijd, kwaliteit en kosten): Leiden, motiveren en aansturen van projectleden teneinde een optimale inzet en bijdrage van de projectleden te bekomen: Voortgangsrapportering teneinde de opdrachtgever op de hoogte te houden en eventuele wijzigingen in het projectplan mogelijk te maken PROFIELBESCHRIJVING Service- en klantgericht zijn Kunnen werken onder tijdsdruk Zelfstandig kunnen werken Probleemoplossend en planmatig kunnen werken Communicatie- en contactvaardig zijn (schriftelijk en mondeling) Analytisch, synthetisch en conceptueel kunnen denken Resultaatgericht en kwaliteitsbewust werken Creatief zijn: initiatieven kunnen ontwikkelen en vernieuwingsgericht zijn, maar gekaderd binnen het beleid van de IT afdeling In team kunnen werken Loyaal zijn Technische competenties Kennis van en ervaring met projectbeheer; Kennis van business modeleer technieken (o.a. UML); Kennis van technieken t.b.v. verzameling van behoeften (o.a. use cases, UML); Kennis van objectgerichte analyse/designtechnieken (o.a. klassediagramma s, sequentiediagramma s, activiteitendiagramma s, toestandsdiagramma s, UML); Kennis van en ervaring met projectbeheer, projectbeheerprogramma s en technieken in het algemeen (IT gerelateerd o.a. Scrum, Agile development, RUP); Databasedesign en -administration (o.a. ERD, DB2 en SQL server);

4 Kennis van en ervaring met programmeren in.net (Microsoft producten Visual studio, TFS, SPS, CMS, MOSS en CRM), inclusief ervaring met testen en documenteren; DEELNEMINGSVOORWAARDEN Diploma Bij voorkeur beschikken over een diploma van master in de toegepaste informatica (of gelijkaardig). De houders van de volgende diploma s kunnen aan de selectie deelnemen: Diploma van initiële masteropleiding binnen de volgende studiegebieden: - wetenschappen - ingenieurswetenschappen - bio-ingenieurswetenschappen geneeskunde - economische wetenschappen en toegepaste economische wetenschappen - economische wetenschappen en toegepaste economische wetenschappen - politieke en sociale wetenschappen - economische wetenschappen en toegepaste economische wetenschappen + rechten, notariaat en criminologische wetenschappen Diploma van master-na masteropleiding: - master in de toegepaste informatica - master in de aanvullende studies in de informatica Diploma van: - master in de industriële wetenschappen - master handelsingenieur Overgangsmaatregel: - diploma van burgerlijk ingenieur, - diploma van burgerlijk ingenieur-architect of - getuigschrift uitgereikt aan degene die met vrucht de studies aan de polytechnische afdeling van de Koninklijk Militaire School hebben voleindigd en die ingevolge de wet van 11 september 1933 op de bescherming van de titels van hoger onderwijs, gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur - diploma van landbouwkundig ingenieur of van ingenieur in de scheikunde en de landbouwindustrieën of van bioingenieur - diploma van licentiaat in de wetenschappen, van licentiaat in de economische wetenschappen, van licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen, van licentiaat in de handelswetenschappen, van licentiaat in de informatica - diploma van industrieel ingenieur - diploma van handelsingenieur - bijzondere licentie in de informatica of diploma in gespecialiseerde studies of aanvullende studies in de informatica uitgereikt door een universiteit, voor zover de houder ervan een diploma bezit dat toegang verleent tot niveau A - Onderdaan zijn van de Europese Economische Ruimte. - Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. - De burgerlijke en politieke rechten genieten. - Aan de dienstplichtwetten voldoen. - De medische geschiktheid bezitten die vereist is voor de uit te oefenen functie. AANBOD Een boeiende en uitdagende functie met maatschappelijke relevantie. Je komt terecht in een dynamische organisatie die een permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft. Je krijgt ruime mogelijkheden inzake vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT.

5 Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om de combinatie privé-werk zo optimaal mogelijk te laten verlopen: zo bieden wij je 35 dagen verlof per jaar en een systeem van glijdende werktijden. Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer is gratis alsook je hospitalisatieverzekering. Er is catering voorzien in de werkzetel. Verloning gebeurt in de salarisschaal A121 (startsalaris is 3254,12 bruto per maand). Per gewerkte dag krijg je een maaltijdcheque van 5. Relevante privé-ervaring kan worden gevaloriseerd. Voor meer informatie over de arbeidsvoorwaarden bij de Vlaamse Overheid: De Vlaamse Landmaatschappij wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap. Mensen uit deze doelgroepen worden dan aangemoedigd om te solliciteren. SELECTIEPROCEDURE 1. Voorselectie Er zal een voorselectie van de kandidaturen gebeuren op basis van het al dan niet voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden. De kandidaten die aan de voorwaarden voldoen, mogen verder deelnemen aan de selectieprocedure. 2. Psychotechnisch gedeelte Dit gedeelte heeft tot doel de basiscompententies voor het uitoefenen van de functie na te gaan. Het psychotechnisch gedeelte bestaat uit redeneerproeven, een persoonlijkheidsvragenlijst en een competentiegericht interview. Dit gedeelte is eliminerend. Indien er meer dan 25 kandidaten zijn voor de vacature, kan het psychotechnisch gedeelte worden opgesplitst in twee delen waarvan een eliminerend psychotechnisch gedeelte bestaande uit redeneerproeven. Om geslaagd te zijn dienen de kandidaten de beoordeling geschikt te behalen. De geslaagde kandidaten mogen deelnemen aan een tweede gedeelte dat bestaat uit een competentiegericht interview en een persoonlijkheidsvragenlijst. Het resultaat van het psychotechnisch gedeelte is geschikt of niet geschikt. 3. Functiespecifiek jurygesprek Kandidaten die geschikt bevonden werden in het psychotechnisch gedeelte, zullen worden uitgenodigd voor een functiespecifiek interview. In dit gedeelte wordt gepeild naar de vaardigheden, de motivatie en de interesse, hun attitude, de werkervaring en de vaktechnische kennis. Om te slagen dienen de kandidaten 60 punten op 100 te behalen. De kandidaten worden gerangschikt op basis van het behaalde resultaat op het jurygesprek. Deze rangschikking wordt bij de aanwerving in acht genomen. MEER INFORMATIE? Functiegerelateerde informatie kan bekomen worden bij de heer ir. Guido Clerx, afdelingshoofd, tel. 02/ of de heer Rudy Vanderheyden, hoofd van de dienst Ontwikkeling, tel. 02/

6 Als je meer informatie wilt over de arbeidsvoorwaarden en/of de selectieprocedure kan je terecht bij mevr. Kim Croes, HR-verantwoordelijke, tel.: 02/ , HOE SOLLICITEREN? Solliciteren kan tot uiterlijk 8 februari Om te solliciteren stuur je je kandidatuur met uitgebreid c.v. bij voorkeur via naar: of via post naar Jobpunt Vlaanderen, t.a.v. Sara Calmein, Technologielaan 11, 3001 Heverlee. Vermeld duidelijk voor welke vacature je solliciteert (functie + afdeling). Je kunt eventueel het standaardc.v. gebruiken dat je kunt vinden op

INFORMATICUS (M/V) SYSTEEM / DATABASEBEHEERDER

INFORMATICUS (M/V) SYSTEEM / DATABASEBEHEERDER De Vlaamse Landmaatschappij werft aan in statutair dienstverband: INFORMATICUS (M/V) SYSTEEM / DATABASEBEHEERDER Afdeling: AIG & GIS-VLM Graad en rang: Informaticus, A1 Standplaats: Brussel DE ORGANISATIE

Nadere informatie

De Vlaamse Landmaatschappij werft aan in statutair dienstverband: PROGRAMMEUR (M/V)

De Vlaamse Landmaatschappij werft aan in statutair dienstverband: PROGRAMMEUR (M/V) De Vlaamse Landmaatschappij werft aan in statutair dienstverband: PROGRAMMEUR (M/V) Afdeling: AIG 1 GIS-VLM Graad en rang: programmeur, B1 Standplaats: Brussel DE ORGANISATIE De Vlaamse Landmaatschappij

Nadere informatie

MATERIESPECIALIST FINANCIËN (M/V)

MATERIESPECIALIST FINANCIËN (M/V) De Vlaamse Landmaatschappij werft aan in statutair dienstverband: MATERIESPECIALIST FINANCIËN (M/V) Afdeling: Algemene diensten Graad en rang: adjunct van de directeur, A1 Standplaats: Brussel DE ORGANISATIE

Nadere informatie

Materiespecialist financiën (M/V)

Materiespecialist financiën (M/V) De Vlaamse Landmaatschappij werft aan in contractueel dienstverband: Materiespecialist financiën (M/V) Afdeling: Algemene Diensten Graad en rang: adjunct van de directeur, A1 Standplaats: Brussel Vacaturenummer:

Nadere informatie

Flanders Investment and Trade, het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen, werft aan in statutair dienstverband:

Flanders Investment and Trade, het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen, werft aan in statutair dienstverband: Vlaaaamssee oovveerrhheei idd Flanders Investment and Trade, het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen, werft aan in statutair dienstverband: AREAMANAGER (M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Graad:

Nadere informatie

Het Bloso heeft een vacature, te begeven via bevordering binnen het niveau, horizontale mobiliteit of graadverandering voor een: ADVISEUR ICT (M/V)

Het Bloso heeft een vacature, te begeven via bevordering binnen het niveau, horizontale mobiliteit of graadverandering voor een: ADVISEUR ICT (M/V) Het Bloso heeft een vacature, te begeven via bevordering binnen het niveau, horizontale mobiliteit of graadverandering voor een: ADVISEUR ICT (M/V) Afdeling: Niveau: Graad: Standplaats: Algemene afdeling

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext. 2. Takenpakket. Zie functieomschrijving.

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext. 2. Takenpakket. Zie functieomschrijving. SELECTIEREGLEMENT Controleur teeltmateriaal specialist (M/V) statutaire functie, rang C1 graad Technicus met standplaats Leuven Afdeling ALV Productkwaliteitsbeheer Agentschap voor Landbouw en Visserij

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext SELECTIEREGLEMENT Datawarehouse- en business intelligence ontwikkelaar (M/V) statutaire functie, rang A1 graad adjunct van de directeur met standplaats Brussel Departement en beleidsdomein Cultuur, Jeugd,

Nadere informatie

ADJUNCT VAN DE DIRECTEUR (ALGEMENE KWALIFICATIE) (M/V) ALLE UNIVERSITAIREN, ECONOMEN, JURISTEN, INDUSTRIEEL INGENIEURS,...

ADJUNCT VAN DE DIRECTEUR (ALGEMENE KWALIFICATIE) (M/V) ALLE UNIVERSITAIREN, ECONOMEN, JURISTEN, INDUSTRIEEL INGENIEURS,... ADJUNCT VAN DE DIRECTEUR (ALGEMENE KWALIFICATIE) (M/V) ALLE UNIVERSITAIREN, ECONOMEN, JURISTEN, INDUSTRIEEL INGENIEURS,... MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, DE VLAAMSE WETENSCHAPPELIJKE INSTELLINGEN

Nadere informatie

MEDEWERKER FINANCIËN EN BEGROTING (M/V)

MEDEWERKER FINANCIËN EN BEGROTING (M/V) Het Bloso werft aan in statutair dienstverband: MEDEWERKER FINANCIËN EN BEGROTING (M/V) Afdeling: Beleidsdomein Niveau: Graad: Standplaats: Financiën en Begroting Cultuur, Jeugd, Sport en Media A adjunct

Nadere informatie

BELEIDSMEDEWERKER ORGANISATIE-

BELEIDSMEDEWERKER ORGANISATIE- BELEIDSMEDEWERKER ORGANISATIE- ONTWIKKELING (M/V) (CONTRACT ONBEPAALDE DUUR, NIVEAU A) Wil je meebouwen aan een kwaliteitsvolle overheid? Wij zoeken momenteel een enthousiaste medewerker die met ons wil

Nadere informatie

CHANNEL EXPERT (M/V)

CHANNEL EXPERT (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve van 2 jaar in contractueel dienstverband: CHANNEL EXPERT (M/V) Afdeling: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Bestemmingspromotie Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext. Entiteit

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext. Entiteit SELECTIEREGLEMENT domeinverantwoordelijke (M/V) statutaire functie, rang A1 graad adjunct van de directeur Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Vlaamse Infolijn Standplaats Brussel Selectienummer

Nadere informatie

Functiebeschrijving en selectiereglement CONTRACTBEHEERDER (M/V)

Functiebeschrijving en selectiereglement CONTRACTBEHEERDER (M/V) Functiebeschrijving en selectiereglement CONTRACTBEHEERDER (M/V) Statutaire functie Rang B1, graad deskundige Beleidsdomein Bestuurszaken, Agentschap voor Overheidspersoneel, GVDC Standplaats: Brussel

Nadere informatie

MANAGING EDITOR (M/V)

MANAGING EDITOR (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve van 2 jaar in contractueel dienstverband:: MANAGING EDITOR (M/V) Afdeling: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Bestemmingspromotie Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie

De Vlaamse Belastingdienst maakt deel uit van het Vlaams ministerie van Financiën en Begroting.

De Vlaamse Belastingdienst maakt deel uit van het Vlaams ministerie van Financiën en Begroting. SELECTIEREGLEMENT Financieel beheerder (m/v) Beleidsdomein: Financiën en Begroting Agentschap Vlaamse Belastingdienst Afdeling: Inning en regelgeving Statutaire functie, rang C1 Graad: medewerker Standplaats:

Nadere informatie

MEDEWERKER CREATIEF EUROPA DESK MEDIA (M/V)

MEDEWERKER CREATIEF EUROPA DESK MEDIA (M/V) Het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media werft aan in contractueel dienstverband: MEDEWERKER CREATIEF EUROPA DESK MEDIA (M/V) Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Nadere informatie

MARKETINGMANAGER (M/V)

MARKETINGMANAGER (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve van 2 jaar in contractueel dienstverband: MARKETINGMANAGER (M/V) Afdeling: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Marketing Toerisme Vlaanderen A111 Adjunct

Nadere informatie

STUDIE-INGENIEUR STABILITEIT(M/V)

STUDIE-INGENIEUR STABILITEIT(M/V) Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur : STUDIE-INGENIEUR STABILITEIT(M/V) Beleidsdomein: Afdeling: Niveau: Graad: Standplaats:

Nadere informatie

architect - projectbegeleider

architect - projectbegeleider 1 Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is een Vlaamse openbare instelling belast met de organisatie van het onderwijs van de Vlaamse overheid en streeft naar maximale, gelijke onderwijskansen.

Nadere informatie

2 Productmanagers Flanders for Foodies (M/V) (Productmanager eet-, drink- en tafelcultuur)

2 Productmanagers Flanders for Foodies (M/V) (Productmanager eet-, drink- en tafelcultuur) Toerisme Vlaanderen werft aan, met een werfreserve met rangschikking van 2 jaar in contractueel dienstverband: 2 Productmanagers Flanders for Foodies (M/V) (Productmanager eet-, drink- en tafelcultuur)

Nadere informatie

TECHNISCH RAADGEVERS GOEDKEURING VOERTUIGEN

TECHNISCH RAADGEVERS GOEDKEURING VOERTUIGEN Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werft aan in contractueel dienstverband (contract bepaalde duur tot 31 december 2016): TECHNISCH RAADGEVERS GOEDKEURING VOERTUIGEN Beleidsdomein: Afdeling:

Nadere informatie

CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V)

CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve met rangschikking van 2 jaar in statutair dienstverband: CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V) Team: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Operating

Nadere informatie

2 TECHNISCH RAADGEVERS -

2 TECHNISCH RAADGEVERS - Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werft aan in contractueel dienstverband (contract bepaalde duur tot 31 december 2016): 2 TECHNISCH RAADGEVERS - GOEDKEURING VOERTUIGEN (m/v) Beleidsdomein:

Nadere informatie

het binnenlands bestuur: bestuurlijke aspecten van de lokale en provinciale overheden met het oog op hun bestuurskwaliteit;

het binnenlands bestuur: bestuurlijke aspecten van de lokale en provinciale overheden met het oog op hun bestuurskwaliteit; SELECTIEREGLEMENT Administratieve medewerker (m/v) Statutaire functie, rang C1 graad medewerker met standplaats Leuven Beleidsdomein Bestuurszaken Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Vlaams-Brabant

Nadere informatie

Erfgoedconsulent industrieel en varend erfgoed (M/V)

Erfgoedconsulent industrieel en varend erfgoed (M/V) Het agentschap Onroerend Erfgoed werft aan in contractueel verband (onbepaalde duur): Erfgoedconsulent industrieel en varend erfgoed (M/V) Afdeling: Beheer Niveau: A Graad: Adjunct van de directeur Standplaats:

Nadere informatie

Teamverantwoordelijke kunstwerken (m/v)

Teamverantwoordelijke kunstwerken (m/v) Het Agentschap Wegen en Verkeer werft aan in contractueel dienstverband (contract onbepaalde duur): Teamverantwoordelijke kunstwerken (m/v) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Wegen en

Nadere informatie