INFORMATICUS (M/V) SYSTEEM / DATABASEBEHEERDER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFORMATICUS (M/V) SYSTEEM / DATABASEBEHEERDER"

Transcriptie

1 De Vlaamse Landmaatschappij werft aan in statutair dienstverband: INFORMATICUS (M/V) SYSTEEM / DATABASEBEHEERDER Afdeling: AIG & GIS-VLM Graad en rang: Informaticus, A1 Standplaats: Brussel DE ORGANISATIE De Vlaamse Landmaatschappij met als missie Samen investeren in de open ruimte, is een echte duizendpoot binnen het beleidsdomein Leefmilieu en Natuur in Vlaanderen. De VLM zorgt o.a. voor de kwaliteitsvolle inrichting van het buitengebied, de plattelandsontwikkeling en het Vlaams plattelandsbeleid. De VLM voorziet ook in een flankerend beleid bij grote strategische en Europese ontwikkelingsprojecten. Daarnaast behoren ook bedrijfsbegeleiding voor landbouwers en controle op de mestwetgeving tot ons takenpakket. De VLM telt ongeveer 700 personeelsleden, verdeeld over vijf lokale zetels (één in elke provincie) en een centrale directie in Brussel. Hoogopgeleide specialisten vormen samen met de administratieve medewerkers een hecht team. Samen werken we aan een meer harmonische en vooral meer duurzame open ruimte. Onze bedrijfscultuur wordt geïnspireerd door de waarden: creativiteit, klantgerichtheid, vakmanschap, samen-werken en loyauteit. De informaticus wordt tewerkgesteld in de afdeling Informatica en GIS-VLM, een ondersteunende afdeling binnen het hoofdbestuur van de Vlaamse Landmaatschappij te Brussel. De afdeling staat in voor het uitbouwen en in stand houden van de informatietechnologie binnen de Vlaamse Landmaatschappij. Haar hoofdtaken bestaan uit : het bepalen van de informaticastrategie en technologiekeuzes; het ontwikkelen en exploiteren van applicaties voor alle afdelingen; het beheer en onderhoud van netwerk en systemen. De afdeling Informatica & GIS-VLM wordt geleid door een afdelingshoofd. De afdeling bestaat verder uit 3 diensten die elk geleid worden door een diensthoofd, namelijk : dienst Operaties dienst Ontwikkeling dienst GIS Deze afdeling telt meer dan 30 informatici en programmeurs. FUNCTIEBESCHRIJVING Je werkt binnen de dienst Operaties die zorgt voor het beheer en de uitbouw van de ICT

2 infrastructuur. Je valt onder de verantwoordelijkheid en leiding van het hoofd van de Dienst Operaties en je werkt samen met collega s binnen de eigen dienst en de dienst Ontwikkeling. Je bent mee verantwoordelijk voor het beheer en verdere uitbouw van het server en client computer park en staat ook in voor de 2 de lijnsondersteuning van de helpdesk. Je zorgt voor de bedrijfszekerheid van de systemen en verzorgt samen met je collega s voor de installatie, customisatie en onderhoud van hard- en software. Hierbij voer je o.a. de volgende taken uit : - installatie, configuratie en beheer van server en client computersystemen - installatie, configuratie en beheer van databank systemen - deployment van applicaties en systemen ten behoeve van interne klanten - voorbereiden en uitvoeren van migraties (besturingssysteem, database, applicaties, enz ) - lokaliseren van technische problemen en zoeken naar oplossingen PROFIELBESCHRIJVING Gedragscompetenties Je bent een betrokken en polyvalent teamspeler met een analytische geest en een sterk inlevingsvermogen. Iemand met oog voor details die praktisch is ingesteld, maar ook op conceptueel niveau kan denken. Je bent een goed communicator en dit zowel naar je diensthoofd als naar je collega s en eindgebruikers. Servicegericht en klantgericht zijn Stressbestendig: kunnen werken onder tijdsdruk Zelfstandig kunnen werken Probleemoplossend en planmatig kunnen werken Communicatie- en contactvaardig zijn (schriftelijk en mondeling) Analytisch, synthetisch en conceptueel kunnen denken Resultaatgericht kunnen werken en kwaliteitsbewust zijn Creativiteit: initiatieven kunnen ontwikkelen en vernieuwingsgericht zijn, maar gekaderd binnen het beleid van de ICT afdeling In team kunnen werken Loyaal zijn Goed kunnen plannen en organiseren Technische competenties (welke een pluspunt vormen) Kennis van Microsoft besturingssystemen (client en server) Kennis van Microsoft Active Directory, domeinbeheer, MS Exchange Kennis van scripting, group policy en automatisering systeembeheer in het algemeen Kennis DB2 en/of SQL Server databanken Algemene kennis van hardware, netwerkarchitectuur, databank technologie, virtualisatie technieken, Microsoft operating systemen en producten, backup producten en strategieën, enz Je beschikt over een goede kennis van het Nederlands en het Engels. DEELNEMINGSVOORWAARDEN Diploma Bij voorkeur beschikken over een diploma van master in de toegepaste informatica (of gelijkaardig). De houders van de volgende diploma s kunnen aan de selectie deelnemen:

3 Diploma van initiële masteropleiding binnen de volgende studiegebieden: - wetenschappen - ingenieurswetenschappen - bio-ingenieurswetenschappen geneeskunde - economische wetenschappen en toegepaste economische wetenschappen - economische wetenschappen en toegepaste economische wetenschappen - politieke en sociale wetenschappen - economische wetenschappen en toegepaste economische wetenschappen + rechten, notariaat en criminologische wetenschappen Diploma van master-na masteropleiding: - master in de toegepaste informatica - master in de aanvullende studies in de informatica Diploma van: - master in de industriële wetenschappen - master handelsingenieur Overgangsmaatregel: - diploma van burgerlijk ingenieur, - diploma van burgerlijk ingenieur-architect of - getuigschrift uitgereikt aan degene die met vrucht de studies aan de polytechnische afdeling van de Koninklijk Militaire School hebben voleindigd en die ingevolge de wet van 11 september 1933 op de bescherming van de titels van hoger onderwijs, gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur - diploma van landbouwkundig ingenieur of van ingenieur in de scheikunde en de landbouwindustrieën of van bioingenieur - diploma van licentiaat in de wetenschappen, van licentiaat in de economische wetenschappen, van licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen, van licentiaat in de handelswetenschappen, van licentiaat in de informatica - diploma van industrieel ingenieur - diploma van handelsingenieur - bijzondere licentie in de informatica of diploma in gespecialiseerde studies of aanvullende studies in de informatica uitgereikt door een universiteit, voor zover de houder ervan een diploma bezit dat toegang verleent tot niveau A - Onderdaan zijn van de Europese Economische Ruimte. - Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. - De burgerlijke en politieke rechten genieten. - Aan de dienstplichtwetten voldoen. - De medische geschiktheid bezitten die vereist is voor de uit te oefenen functie. AANBOD Een boeiende en uitdagende functie met maatschappelijke relevantie. Je komt terecht in een dynamische organisatie die een permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft. Je krijgt ruime mogelijkheden inzake vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT. Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om de combinatie privé-werk zo optimaal mogelijk te laten verlopen: zo bieden wij je 35 dagen verlof per jaar en een systeem van glijdende werktijden. Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer is gratis alsook je hospitalisatieverzekering. Er is catering voorzien in de werkzetel. Verloning gebeurt in de salarisschaal A121 (startsalaris is 3254,12 bruto per maand). Per gewerkte dag krijg je een maaltijdcheque van 5. Relevante privé-ervaring kan worden gevaloriseerd.

4 Voor meer informatie over de arbeidsvoorwaarden bij de Vlaamse Overheid: De Vlaamse Landmaatschappij wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap. Mensen uit deze doelgroepen worden dan aangemoedigd om te solliciteren. SELECTIEPROCEDURE 1. Voorselectie Er zal een voorselectie van de kandidaturen gebeuren op basis van het al dan niet voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden. De kandidaten die aan de voorwaarden voldoen, mogen verder deelnemen aan de selectieprocedure. 2. Psychotechnisch gedeelte Dit gedeelte heeft tot doel de basiscompententies voor het uitoefenen van de functie na te gaan. Het psychotechnisch gedeelte bestaat uit redeneerproeven, een persoonlijkheidsvragenlijst en een competentiegericht interview. Dit gedeelte is eliminerend. Indien er meer dan 25 kandidaten zijn voor de vacature, kan het psychotechnisch gedeelte worden opgesplitst in twee delen waarvan een eliminerend psychotechnisch gedeelte bestaande uit redeneerproeven. Om geslaagd te zijn dienen de kandidaten de beoordeling geschikt te behalen. De geslaagde kandidaten mogen deelnemen aan een tweede gedeelte dat bestaat uit een competentiegericht interview en een persoonlijkheidsvragenlijst. Het resultaat van het psychotechnisch gedeelte is geschikt of niet geschikt. 3. Functiespecifiek jurygesprek Kandidaten die geschikt bevonden werden in het psychotechnisch gedeelte, zullen worden uitgenodigd voor een functiespecifiek interview. In dit gedeelte wordt gepeild naar de vaardigheden, de motivatie en de interesse, hun attitude, de werkervaring en de vaktechnische kennis. Om te slagen dienen de kandidaten 60 punten op 100 te behalen. De kandidaten worden gerangschikt op basis van het behaalde resultaat op het jurygesprek. Deze rangschikking wordt bij de aanwerving in acht genomen. MEER INFORMATIE? Functiegerelateerde informatie kan bekomen worden bij de heer ir. Guido Clerx, afdelingshoofd, tel. 02/ of de heer Erik Natus, hoofd van de dienst Operaties, tel. 02/ Als je meer informatie wilt over de arbeidsvoorwaarden en/of de selectieprocedure kan je terecht bij mevr. Kim Croes, HR-verantwoordelijke, tel.: 02/ , HOE SOLLICITEREN? Solliciteren kan tot uiterlijk 8 februari 2009.

5 Om te solliciteren stuur je je kandidatuur met uitgebreid c.v. bij voorkeur via naar: of via post naar Jobpunt Vlaanderen, t.a.v. Sara Calmein, Technologielaan 11, 3001 Heverlee. Vermeld duidelijk voor welke vacature je solliciteert (functie + afdeling). Je kunt eventueel het standaardc.v. gebruiken dat je kunt vinden op