Informaticus (M/V) SELECTIEREGLEMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informaticus (M/V) SELECTIEREGLEMENT"

Transcriptie

1 SELECTIEREGLEMENT Informaticus (M/V) Agentschap Jongerenwelzijn, afdeling Strategie en Ondersteunende Diensten Selectieprocedure via horizontale mobiliteit en via graadverandering naar de graad van informaticus (rang A1) Statutaire functie, Standplaats Brussel Selectienummer Functiecontext Jongerenwelzijn is een Intern Verzelfstandig agentschap zonder rechtspersoonlijkheid binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Het beleidsdomein gaat voor welzijn en gezondheid als sleutel voor levenskwaliteit van jong tot oud in Vlaanderen en Brussel. Jongerenwelzijn heeft als missie om samen met zijn partners, op grond van een behoefte of een vraag, een continuüm van zorg aan te bieden aan de doelgroep om zo de ontplooiingskansen van de doelgroep te vrijwaren. De vernieuwde afdeling strategie en ondersteunende diensten, waarin deze functie zich bevindt, heeft volgende opdrachten: - in nauw overleg met de administrateur-generaal in eerste instantie en vervolgens ook met de directieraad het bepalen van een aantal strategische keuzes voor het agentschap inzake HRM, communicatie en documentatie, kwaliteit en organisatiebeheersing, juridische ondersteuning, proces- en informatiebeheer, ICT, kinderbijslagregeling en financieel beleid en beheer;

2 - wat de kinderbijslagregeling betreft: het garanderen van de volledigheid van de opbrengsten en terugvorderingen kinderbijslag binnen het Fonds Jongerenwelzijn bij de toepassing van art. 70 van de samengeordende wetten op de kinderbijslag voor loonarbeiders; en de omzetting van de regelgeving naar een geautomatiseerde, correcte en tijdige verwerking van de inning van de kinderbijslag die aan het Fonds Jongerenwelzijn toekomt voor de op laste van een bevoegde overheid in een instelling geplaatste kinderen; - het beheer van het fonds Jongerenwelzijn (Intern Verzelfstandigd Agentschap met rechtspersoonlijkheid); en - het aansturen van de opdrachten die het agentschap Jongerenwelzijn ondersteunen zoals communicatie en documentatie, HRM en personeel, proces- informatiebeheer en ICT, logistiek en ondersteuning, financieel beleid en beheer, kwaliteit en organisatiebeheersing, juridisch team en kinderbijslag door medewerkers van de afdeling of door expertise aanwezig in de andere afdelingen. 2. Takenpakket Doel van de functie: Ondersteuning bieden aan het lijnmanagement en de uitvoerende diensten van het agentschap om het rendement van de ICT-investeringen te verhogen. 3 Hoofdopdrachten: - Plannen maken voor, adviezen geven omtrent en opzetten van de IT- en informatie architectuur van het agentschap rekening houdend met de privacy vereisten, de nood aan bedrijfszekerheid en inspelend op de IT-inrichting van het ministerie WVG - Aansturing kantoorautomatisering, mappenstructuur, digitale archivering in samenwerking met werkgroepen met deelnemers van de ondersteunde entiteiten - Contractondersteuning bieden aan projectverantwoordelijken bij diverse vormen van uitbesteding van ontwikkelingen Eventueel en in sommige gevallen: zelf als projectleider optreden voor ontwikkelaars Voor een uitgebreide omschrijving van de inhoud van de functie kan je de functiebeschrijving raadplegen op

3 3. Profiel Formele deelnemingsvoorwaarden Op de uiterlijke inschrijvingsdatum, 4 november 2014, voldoe je aan onderstaande voorwaarden: Deelnemingsvoorwaarden via horizontale mobiliteit: Je werkt als statutair ambtenaar in de graad van informaticus of hoger bij de diensten van de Vlaamse overheid; Of Je bent contractueel tewerkgesteld in een gelijkwaardige functie in de graad van informaticus bij de diensten van de Vlaamse overheid en hebt een vrijstelling voor het generieke gedeelte van graad van informaticus (artikel VI 18, 4 en III 22 VPS). OPGELET: De horizontale mobiliteit is niet toegankelijk voor contractuele personeelsleden die vervangingsopdrachten verrichten en die gedurende minder dan twee jaar ononderbroken in dienst zijn. Je hebt minstens 5 jaar aantoonbare en relevante informatica-ervaring in kantoorautomatisering en/of (aansturing van) ontwikkeling van informatiesystemen Deelnemingsvoorwaarden via graadverandering naar de graad van informaticus: Je werkt als statutair ambtenaar in een graad van de rang A1 of hoger bij de diensten van de Vlaamse overheid; Je hebt minstens 5 jaar aantoonbare en relevante informatica-ervaring in kantoorautomatisering en/of (aansturing van) ontwikkeling van informatiesystemen Competenties PERSOONSGEBONDEN COMPETENTIES Verantwoordelijkheid nemen niveau 2 Initiatief niveau 1 Communiceren niveau 2 Klantgerichtheid niveau 1 Analyseren niveau 2 Oordeelvorming niveau 1 TECHNISCHE COMPETENTIES Kennis van (recente) technologieën in verband met informatie architectuur en ITontwikkelingen Kennis van of ervaring met technische kant van ICT-veiligheid (veiligheidsconsulent) of deze op korte termijn kunnen verwerven

4 Voor een uitgebreide omschrijving van de inhoud van de functie en de vereiste competenties kan je de functiebeschrijving raadplegen op Indien je bijkomende uitleg wenst over de inhoud van de functie, kan je contact opnemen met: Bart Verstraete, Adviseur-informaticus Tel Voor extra informatie over de arbeidsvoorwaarden kan je contact opnemen met: Liesbeth De Beyter, HR-verantwoordelijke Rekrutering en Selectie Tel. : Neem ook eens een kijkje op : of Meer informatie over de selectieprocedure kunt u opvragen bij Ellen Haak van Jobpunt Vlaanderen: 4. Aanbod Een volledig overzicht van de arbeidsvoorwaarden vind je op de website van de Vlaamse overheid Salarissimulaties kunnen worden gemaakt op: 5. Toelatingsvoorwaarden Op datum van aanwerving dien je te voldoen aan de volgende voorwaarden: 1 Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking; 2 Je geniet van de burgerlijke en politieke rechten; 3 Je voldoet aan de dienstplichtwetten; 4 Je bent medisch geschikt voor deze functie; 5 Je slaagt in de selectieprocedure 6 Je voldoet aan de voorwaarden vermeld onder paragraaf formele deelnemingsvoorwaarden ; 7 Je bent burger van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (de EU-lidstaten + Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) of Zwitserland.

5 6. Hoe kan je solliciteren? Indien je geïnteresseerd bent in deze vacature solliciteer dan uiterlijk op 4 november Om te solliciteren vul je het online standaard-cv in dat je kunt vinden op: Ga naar en ga naar de vacature via de knop bekijk onze jobs. Klik rechts onderaan op solliciteer nu en vul het online standaard-cv in. Indien je je voor de eerste keer aanmeldt, dien je je eerst te registeren. Je kandidatuur wordt enkel in aanmerking genomen als: - je tijdig solliciteert via het online standaard-cv op - je je kandidatuur uiterlijk op 4 november 2014 naar ons stuurt Indien je geen pc hebt, kan je dit document ook opvragen bij Ellen Haak, Selectieprocedure 1. CV-screening Aan de hand van de informatie in het ingevuld standaard-cv wordt nagegaan of je al dan niet aan de onderstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet: Deelnemingsvoorwaarden horizontale mobiliteit: Je werkt als statutair ambtenaar in de graad van informaticus of hoger bij de diensten van de Vlaamse overheid; Of Je bent contractueel tewerkgesteld in een gelijkwaardige functie in de graad van informaticus bij de diensten van de Vlaamse overheid en hebt een vrijstelling voor het generieke gedeelte van graad van informaticus (artikel VI 18, 4 en III 22 VPS). OPGELET: De horizontale mobiliteit is niet toegankelijk voor contractuele personeelsleden die vervangingsopdrachten verrichten en die gedurende minder dan twee jaar ononderbroken in dienst zijn. Je hebt minstens 5 jaar aantoonbare en relevante informatica-ervaring in kantoorautomatisering en/of (aansturing van) ontwikkeling van informatiesystemen Deelnemingsvoorwaarden graadverandering naar de graad van informaticus: Je werkt als statutair ambtenaar in een graad van de rang A1 of hoger bij de diensten van de Vlaamse overheid; Je hebt minstens 5 jaar aantoonbare en relevante informatica-ervaring in kantoorautomatisering en/of (aansturing van) ontwikkeling van informatiesystemen

6 Enkel de kandidaten die aan deze voorwaarden voldoen kunnen deelnemen aan het vervolg van de selectieprocedure. De CV-screening zal worden afgerond in de week van 4 november 2014 onder voorbehoud. 2. Volgende stappen in de selectieprocedure 2.1 Voorselectie Tijdens deze voorselectie wordt er een beoordeling gemaakt van de aantoonbare professionele informatica ervaring, inzicht in de materie en motivatie. Deze beoordeling zal gebeuren op basis van de informatie die je hierover opgeeft in gestandaardiseerde vragenlijst. Volgende criteria komen aan bod: Relevantie van informatica-ervaring in kantoorautomatisering Relevantie van informatica-ervaring in (aansturing van) ontwikkeling van informatiesystemen Inzicht in de materie Motivatie Enkel de 5 best scorende kandidaten worden meegenomen naar een volgende selectiefase. Wanneer een van de 5 best scorende kandidaten zijn of haar kandidatuur intrekt tijdens deze selectiefase, kan de volgende best scorende kandidaat worden uitgenodigd om deel te nemen aan de volgende selectiefase. De voorselectie zal worden afgerond in de week van 4 november 2014 onder voorbehoud. 2.2 Mondelinge proef met case Tijdens deze selectiefase gaan we in op: de verwachtingen ten aanzien van de functie motivatie voor de functie de vaktechnische competenties De antwoorden worden als voldoende of niet voldoende ten aanzien van de functie beoordeeld. Deze selectiefase is eliminerend. Enkel de kandidaten die een voldoende behalen, worden uitgenodigd deel te nemen aan het psychotechnisch onderzoek. Het jurygesprek zal maximum 2 uur in beslag nemen, inclusief de voorbereidingstijd die wordt voorzien voor de vaktechnische case.

7 Deze gesprekken zullen plaatsvinden op 18 november 2014 of 19 november 2014 (data onder voorbehoud) 2.3 Psychotechnische screening Tijdens deze selectiefase wordt aan de hand van redeneer- en vaardigheidsproeven, persoonlijkheidsvragenlijsten en een gedragsgericht diepte-interview volgende persoonsgebonden competenties in kaart gebracht: Verantwoordelijkheid nemen Communiceren Analyseren Initiatief Klantgerichtheid Oordeelsvorming Dit gedeelte is adviserend. Je krijgt een beoordeling gunstig of ongunstig. Dit onderdeel vindt plaats in de gebouwen van Ascento te Leuven in de week van 1 december 2014 onder voorbehoud. 2.4 Eindgesprek Tijdens deze selectiefase gaan we in op: Visie en inzicht in de functie Inzetbaarheid in de functie en de organisatie Deze fase van de selectie is eliminerend. De kandidaten worden beoordeeld als geschikt of niet geschikt. De jury bestaat uit de leidend ambtenaar, een selectiedeskundige, een deskundige in de informatica en een consultant van Ascento. Het eindgesprek vindt plaats op in de week van 15 december 2014 (onder voorbehoud). 2.5 eindbeslissing Na het eindgesprek bepaalt de jury wie geschikt en niet geschikt is t.a.v. de functie. De meest geschikte kandidaat komt in aanmerking voor onmiddellijke indiensttreding. De wervende entiteit maakt hiervoor een gemotiveerde keuze uit de lijst van geschikte kandidaten. Hierbij wordt rekening gehouden met de resultaten uit de volledige selectieprocedure.

8 8. Aanpassingen aan de selectieprocedure voor mensen met een handicap De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Je wordt geselecteerd op basis van je kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht je geslacht, afkomst, leeftijd of handicap. Als je een handicap hebt, laat ons dat vooraf weten. We zorgen ervoor dat je in de best mogelijke omstandigheden kunt deelnemen aan de selecties. Krijg je de baan? Dan passen we de werkplek zo goed mogelijk aan jouw handicap aan. Indien je ten gevolge van een handicap gebruik wenst te maken van aanpassingen om te kunnen deelnemen aan deze selectieprocedure, moet je dit bij kandidaatstelling aangeven. De selectieverantwoordelijke zal dan contact met jou opnemen om verdere afspraken te maken. 9. Feedback Wij verwachten dat deze procedure kan worden afgerond tegen 22 december 2014 Je kan binnen de 3 maanden die volgen op de kennisgeving van je resultaat feedback vragen. 10. Reserve en geldigheid Er wordt naar aanleiding van deze selectie een wervingsreserve aangelegd die bestaat uit de lijst van geschikten met rangschikking. De hoogst gerangschikte kandidaat krijgt als eerste de kans om in te gaan op concrete vacatures die zullen worden aangeboden. Deze reserve heeft een geldigheidsduur van twee jaar vanaf de datum van de kennisgeving van je resultaat. Desgevallend kan het agentschap Jongerenwelzijn beslissen om de geldigheidsduur van deze reserve te verlengen. Indien je twee keer een vacature weigert, schrappen we je uit de lijst en kom je dus niet langer in aanmerking voor vacatures waarvoor deze selectieprocedure geldig is. Ook indien je in eerste instantie een aanbod accepteert maar nadien je mening herziet en niet in dienst komt, verlies je je plaats in de reserve. Het is evident dat je eenmaal in dienst niet langer tot de reserve behoort

De MOD telt een 30-tal personeelsleden. Het team personeel verzorgt alle aspecten van het personeelsbeheer en is aanspreekpunt voor personeelszaken.

De MOD telt een 30-tal personeelsleden. Het team personeel verzorgt alle aspecten van het personeelsbeheer en is aanspreekpunt voor personeelszaken. SELECTIEREGLEMENT Medewerker personeel (M/V) statutaire functie, rang C1 graad medewerker met standplaats Brussel Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Afdeling Management Ondersteunende

Nadere informatie

De toezichtcommissie is een adviserend orgaan voor alle betrokken instanties bij de verwerking van persoonsgegevens in het kader van dit decreet.

De toezichtcommissie is een adviserend orgaan voor alle betrokken instanties bij de verwerking van persoonsgegevens in het kader van dit decreet. SELECTIEREGLEMENT Adviseur Vlaamse Toezichtcommissie (M/V) statutaire functie, rang A2 graad Adviseur met standplaats Brussel Departement Bestuurszaken, Beleidsdomein Bestuurszaken Selectienummer JPV10007/DBZ

Nadere informatie

AFM biedt diensten aan alle organisatie-entiteiten van de Vlaamse Overheid.

AFM biedt diensten aan alle organisatie-entiteiten van de Vlaamse Overheid. SELECTIEREGLEMENT Projectleider bouw (M/V) Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten statutaire functie, rang A1 graad: adjunct van de directeur standplaats: Brussel werkregio: Vlaanderen

Nadere informatie

In de afdeling Markt- en Inkomensbeheer werk je in teamverband mee aan de administratieve behandeling van steunaanvragen en andere dossiers.

In de afdeling Markt- en Inkomensbeheer werk je in teamverband mee aan de administratieve behandeling van steunaanvragen en andere dossiers. SELECTIEREGLEMENT Dossierbehandelaar (M/V) statutaire functie, rang C1 graad medewerker met standplaats Antwerpen Afdeling ALV Markt- en inkomensbeheer Agentschap voor Landbouw en Visserij Selectienummer

Nadere informatie

Meer informatie over de afdeling Applicaties en de positionering in het Vlaams ministerie Financiën en Begroting vind je op fin.vlaanderen.be.

Meer informatie over de afdeling Applicaties en de positionering in het Vlaams ministerie Financiën en Begroting vind je op fin.vlaanderen.be. SELECTIEREGLEMENT Deskundige Functionele Ondersteuning (M/V) Statutaire functie, rang B1 Graad: deskundige Departement Financiën en Begroting Afdeling Applicaties Standplaats Brussel Selectienummer 20597

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT. Contractuele functie (vervangingscontract) Maatregelbeheerder berekeningen. Vacaturenummer 2014_046

SELECTIEREGLEMENT. Contractuele functie (vervangingscontract) Maatregelbeheerder berekeningen. Vacaturenummer 2014_046 SELECTIEREGLEMENT Contractuele functie (vervangingscontract) Maatregelbeheerder berekeningen Vacaturenummer 2014_046 Entiteit Afdeling Rang Graad Plaats van tewerkstelling Agentschap voor Landbouw en Visserij

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext. 2. Takenpakket. Zie functieomschrijving.

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext. 2. Takenpakket. Zie functieomschrijving. SELECTIEREGLEMENT Controleur teeltmateriaal specialist (M/V) statutaire functie, rang C1 graad Technicus met standplaats Leuven Afdeling ALV Productkwaliteitsbeheer Agentschap voor Landbouw en Visserij

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext SELECTIEREGLEMENT Informatica-assistent/Programmeur (M/V) statutaire functie, rang B1 graad deskundige met standplaats Brussel Agentschap Inspectie RWO Selectienummer 19429 1. Functiecontext Het agentschap

Nadere informatie

Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een dossierbehandelaar inning en invordering (M/V)

Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een dossierbehandelaar inning en invordering (M/V) functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een dossierbehandelaar

Nadere informatie

Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een diensthoofd erfbelasting (M/V)

Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een diensthoofd erfbelasting (M/V) functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een diensthoofd erfbelasting

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT Functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Agentschap Overheidspersoneel zoekt een Teamverantwoordelijke (HR-)

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext. 2. Takenpakket. Zie functieomschrijving.

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext. 2. Takenpakket. Zie functieomschrijving. SELECTIEREGLEMENT Bio ingenieur dossierverantwoordelijke (M/V) statutaire functie, rang A1 graad Ingenieur met standplaats Koning Astridlaan 50 bus 6, 3500 Hasselt Afdeling ALV Markt- en inkomensbeheer

Nadere informatie

1 TEKENAAR / TECHNISCH ONTWERPER (M/V)

1 TEKENAAR / TECHNISCH ONTWERPER (M/V) SELECTIEREGLEMENT 1 TEKENAAR / TECHNISCH ONTWERPER (M/V) statutaire functie, niveau A graad Adjunct van de directeur standplaats Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 6, 1000 Brussel Afdeling

Nadere informatie

Functiebeschrijving en selectiereglement Externe werving statutaire functie

Functiebeschrijving en selectiereglement Externe werving statutaire functie Functiebeschrijving en selectiereglement Externe werving statutaire functie VDAB zoekt een consulent HRM Statutair Niveau: B Rang: B1 Graad: Deskundige Met standplaats: Centrale Dienst Keizerslaan 11 te

Nadere informatie

Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een schatter/onderhandelaar (M/V)

Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een schatter/onderhandelaar (M/V) functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een schatter/onderhandelaar

Nadere informatie

Functiebeschrijving en selectiereglement Externe werving contractuele functie

Functiebeschrijving en selectiereglement Externe werving contractuele functie Functiebeschrijving en selectiereglement Externe werving contractuele functie VDAB zoekt 30 bemiddelaars Servicelijn Contractueel Niveau: B Rang: B1 Graad: deskundige Met standplaats: Brugge, Gent, Brussel,

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Agentschap voor Natuur en Bos zoekt een advies- en dossierbehandelaar natuurbeheerplannen

Nadere informatie

Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een Coördinator handhavingscentrum kilometerheffing (M/V)

Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een Coördinator handhavingscentrum kilometerheffing (M/V) functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een Coördinator handhavingscentrum

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement -/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Agentschap voor Natuur en Bos zoekt twee Administratief medewerkers

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen zoekt 2 projectverantwoordelijken

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT ////////////////////////////////////////////////// Het Departement EWI zoekt een ICT-ontwikkelaar en databeheerder via de horizontale mobiliteit Statutair Niveau: A Rang: A1 Graad: adjunct van de directeur

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT. Verbalisant (M/V) statutaire functie, rang B1 graad deskundige Agentschap Inspectie RWO Selectienummer 19317. 1.

SELECTIEREGLEMENT. Verbalisant (M/V) statutaire functie, rang B1 graad deskundige Agentschap Inspectie RWO Selectienummer 19317. 1. SELECTIEREGLEMENT Verbalisant (M/V) statutaire functie, rang B1 graad deskundige Agentschap Inspectie RWO Selectienummer 19317 1. Functiecontext Het agentschap Inspectie RWO maakt deel uit van het beleidsdomein

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext. De afdeling Kunsten behoort tot het agentschap Kunsten en Erfgoed, dat als missie heeft:

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext. De afdeling Kunsten behoort tot het agentschap Kunsten en Erfgoed, dat als missie heeft: SELECTIEREGLEMENT Beleidsmedewerker kunsten (M/V) Contractuele functie, sociale maribel, rang A1 graad adjunct van de directeur met standplaats Arenbergstraat 9, 1000 Brussel Het agentschap Kunsten en

Nadere informatie

Functiebeschrijving en selectiereglement Externe werving contractuele functie

Functiebeschrijving en selectiereglement Externe werving contractuele functie Functiebeschrijving en selectiereglement Externe werving contractuele functie VDAB zoekt een medewerker schoonmaak in Zeebrugge Statutair Niveau: D Rang: D1 Graad: Assistent Met standplaats: VDAB Zeebrugge

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement -/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Facilitair Bedrijf zoekt een MEDEWERKER FACILIPUNT Statutair Niveau:

Nadere informatie

De afdeling Informatie en Communicatie van het departement Onderwijs en Vorming zoekt voor het redactieteam een statutair VORMGEVER (M/V)

De afdeling Informatie en Communicatie van het departement Onderwijs en Vorming zoekt voor het redactieteam een statutair VORMGEVER (M/V) De afdeling Informatie en Communicatie van het departement Onderwijs en Vorming zoekt voor het redactieteam een statutair VORMGEVER (M/V) Afdeling Niveau Graad Standplaats Informatie en Communicatie C

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT 1 TEKENAAR(M/V) statutaire functie, niveau A graad Adjunct van de directeur

SELECTIEREGLEMENT 1 TEKENAAR(M/V) statutaire functie, niveau A graad Adjunct van de directeur SELECTIEREGLEMENT 1 TEKENAAR(M/V) statutaire functie, niveau A graad Adjunct van de directeur standplaats Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 6, 1000 Brussel Afdeling Expertise Beton

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Jongerenwelzijn zoekt één HR Officer Statutair Niveau: A Rang: A1 Graad:

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext SELECTIEREGLEMENT Assistent-operator Wegmetingen / Geluidsmetingen (M/V) statutaire functie, rang D1 graad Technisch assistent met standplaats Evere Afdeling Wegenbouwkunde Agentschap Wegen en Verkeer,

Nadere informatie

PROJECTVERANTWOORDELIJKE SOCIALE WONINGEN EN OMGEVINGSWERKEN REGIO VLAAMS-BRABANT

PROJECTVERANTWOORDELIJKE SOCIALE WONINGEN EN OMGEVINGSWERKEN REGIO VLAAMS-BRABANT De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) zoekt: ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// PROJECTVERANTWOORDELIJKE

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Agentschap voor Natuur en Bos zoekt een Administratief medewerker Statutair

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Facilitair Bedrijf zoekt een Keukenhulp/koffiebarmedewerker Contractueel

Nadere informatie

Selectiereglement. VERPLEEGKUNDIGE met wervingsreserve in team Brugge Rand

Selectiereglement. VERPLEEGKUNDIGE met wervingsreserve in team Brugge Rand Centrale administratie Selectiereglement VERPLEEGKUNDIGE met wervingsreserve in team Brugge Rand Wervingsprocedure B1 Contractueel bepaalde duur tot eind augustus 2019 80 tot 100% Kind en Gezin wil op

Nadere informatie

Agentschap voor Natuur en Bos zoekt 1 groenarbeider voor Willebroek

Agentschap voor Natuur en Bos zoekt 1 groenarbeider voor Willebroek functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Agentschap voor Natuur en Bos zoekt 1 groenarbeider voor Willebroek

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Vlaams Energie Agentschap zoekt

Nadere informatie

1 WERKEN ALS DOSSIERBEHEERDER BIJ DE VLAAMSE OVERHEID

1 WERKEN ALS DOSSIERBEHEERDER BIJ DE VLAAMSE OVERHEID functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// De Vlaamse overheid legt een werfreserve aan voor de functie van Dossierbeheerder

Nadere informatie

De VMSW zoekt een adjunct van de directeur communicatie - woordvoerder

De VMSW zoekt een adjunct van de directeur communicatie - woordvoerder functiebeschrijving en selectiereglement interne vacature voor VMSW-personeelsleden /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// De VMSW zoekt een adjunct

Nadere informatie

functiebeschrijving en selectiereglement ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure naar een hoger niveau De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure naar een hoger niveau (D naar C) Agentschap Innoveren

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT Functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Facilitair Bedrijf zoekt Schoonmaakpersoneel (werfreserve) Contractueel

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext SELECTIEREGLEMENT Verantwoordelijke infrastructuur (M/V) statutaire functie, rang B1 graad deskundige met standplaats Melle Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek Selectienummer 17912 1. Functiecontext

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau VLAIO zoekt een senior boekhouder

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext SELECTIEREGLEMENT Nautisch verkeersleider MRCC (M/V) statutaire functie, rang B2 graad maritiem verkeersleider met standplaats Oostende afdeling Scheepvaartbegeleiding, IVA Maritieme Dienstverlening en

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext. 2. Takenpakket. Doel van de functie. Resultaatsgebieden

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext. 2. Takenpakket. Doel van de functie. Resultaatsgebieden SELECTIEREGLEMENT Assistent Interne ICT-automatisering (M/V) Statutaire functie, rang D1 Graad: assistent Departement Financiën en Begroting Afdeling Algemene Diensten van Financiën Standplaats Brussel

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen zoekt een projectverantwoordelijke/-ingenieur

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Facilitair Bedrijf zoekt een medewerker schoonmaak contractueel

Nadere informatie

Bevorderingsprocedure binnen het niveau Het Facilitair Bedrijf zoekt twee Dossierbeheerders aankoop

Bevorderingsprocedure binnen het niveau Het Facilitair Bedrijf zoekt twee Dossierbeheerders aankoop functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Het Facilitair Bedrijf zoekt

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT EN FUNCTIEOMSCHRIJVING

SELECTIEREGLEMENT EN FUNCTIEOMSCHRIJVING Selectiereglement SELECTIEREGLEMENT EN FUNCTIEOMSCHRIJVING Selectieverantwoordelijke statutaire functie, niveau B rang B1 graad deskundige met standplaats Brussel Agentschap voor Overheidspersoneel, Beleidsdomein

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext SELECTIEREGLEMENT Leertrajectbegeleider (M/V) statutaire functie, rang B graad leertrajectbegeleider Standplaats: te bepalen door de gedelegeerd bestuurder Het Vlaams Agentschap voor Ondernemingsvorming,

Nadere informatie

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken doet Vlaanderen bewegen: langs de weg, over het water en door de lucht.

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken doet Vlaanderen bewegen: langs de weg, over het water en door de lucht. SELECTIEREGLEMENT Interne communicatieverantwoordelijke (M/V) statutaire functie, rang B1 graad Deskundige standplaats Antwerpen Waterbouwkundig Laboratorium Departement Mobiliteit en Openbare Werken Selectienummer

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT Functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Departement Cultuur, Jeugd en Media zoekt Personeelsmedewerker Statutair

Nadere informatie

Functiebeschrijving en selectiereglement Externe werving instructeur

Functiebeschrijving en selectiereglement Externe werving instructeur Functiebeschrijving en selectiereglement Externe werving instructeur VDAB zoekt een instructeur goederenvervoer Contractueel Niveau: B Rang: B161 ip Graad: instructeur Met standplaats: Herentals Vacaturenummer:

Nadere informatie

Selectiereglement: Afdelingshoofd ad interim bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI)

Selectiereglement: Afdelingshoofd ad interim bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) Selectiereglement: Afdelingshoofd ad interim bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) Afdeling Scholen Basisonderwijs, CLB en Deeltijds Kunstonderwijs Functiefamilie middenkader 1. Kandidatuurstelling

Nadere informatie

Functiebeschrijving en selectiereglement

Functiebeschrijving en selectiereglement Functiebeschrijving en selectiereglement Externe werving contractuele functie VDAB zoekt een teamleider Contractueel: contract onbepaalde duur Niveau: A Rang: A1 Graad: Technisch Pedagogisch Adjunct van

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement -/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Departement Buitenlandse Zaken zoekt een straffe servicemedewerker-ict

Nadere informatie

Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een dossierbehandelaar handhavingscentrum kilometerheffing (M/V)

Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een dossierbehandelaar handhavingscentrum kilometerheffing (M/V) functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een dossierbehandelaar

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ZOEKT EEN STRAFFE MEDEWERKER Boswachter regio Schelde & Waas, omgeving Beveren/Kruibeke (m/v) Duurtijd: Onbepaalde duur

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement -/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Agentschap voor Natuur en Bos zoekt een Manager Business Relatiebeheer

Nadere informatie

Agentschap voor Facilitair Management

Agentschap voor Facilitair Management SELECTIEREGLEMENT Teamhoofd Strategische Inkoop (M/V) Afdeling klanten en ondersteuning statutaire functie, rang A2 graad: adviseur standplaats: Brussel Selectienummer: 15138 1. Functiecontext Het (AFM)

Nadere informatie

NAUTISCH DIENSTHOOFD ZEEBRUGGE

NAUTISCH DIENSTHOOFD ZEEBRUGGE Het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust werft aan in statutair dienstverband (via horizontale mobiliteit voor personeelsleden van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust): NAUTISCH DIENSTHOOFD

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Agentschap Wegen en Verkeer zoekt

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT Functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Facilitair Bedrijf zoekt een Keukenhulp/Koffiebarmedewerker contractueel

Nadere informatie

Bevorderingsprocedure binnen het niveau Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Bevorderingsprocedure binnen het niveau Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Departement Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

Departement werk en sociale economie zoekt een Dossierbeheerder Sociale Werkplaatsen (toekomstig collectief maatwerk)

Departement werk en sociale economie zoekt een Dossierbeheerder Sociale Werkplaatsen (toekomstig collectief maatwerk) functiebeschrijving en selectiereglement -/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Departement werk en sociale economie zoekt een Dossierbeheerder Sociale

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING en SELECTIEREGLEMENT

FUNCTIEBESCHRIJVING en SELECTIEREGLEMENT FUNCTIEBESCHRIJVING en SELECTIEREGLEMENT Goederenbeheerder (M/V) statutaire functie, rang A1, graad adjunct van de directeur beleidsdomein Bestuurszaken, Agentschap Facilitair Bedrijf, Afdeling Centrale

Nadere informatie

De programmeur maakt deel uit van het ICT-team binnen de stafdienst, dat instaat voor de organisatieondersteuning.

De programmeur maakt deel uit van het ICT-team binnen de stafdienst, dat instaat voor de organisatieondersteuning. SELECTIEREGLEMENT Programmeur (M/V) Contractuele functie, rang A1 graad Adjunct van de directeur met standplaats Brussel Het agentschap Wonen-Vlaanderen Ruimtelijke ordening, Woonbeleid en Onroerend erfgoed

Nadere informatie

De vacature situeert zich bij de afdeling Basisonderwijs en Deeltijds Kunstonderwijs.

De vacature situeert zich bij de afdeling Basisonderwijs en Deeltijds Kunstonderwijs. functiebeschrijving en selectiereglement -/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het departement Onderwijs en Vorming zoekt een beleidsondersteuner

Nadere informatie

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen zoekt Raadgever financiële ondersteuning

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Informaticus

Functiebeschrijving: Informaticus Functiebeschrijving: Informaticus Graad: Informaticus Functiefamilie organisatie ondersteunende functies 1. Context van de functie 1.1. Waarden van de Vlaamse overheid De Vlaamse overheid is een open en

Nadere informatie

//////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////// Het Departement EWI zoekt voor De Vlaamse Adviesraad voor Innoveren & Ondernemen een Senior beleidsadviseur voor het onderzoeksbeleid via de horizontale

Nadere informatie

1 MEDEWERKER FINANCIËLE VERRICHTINGEN WOONACTOREN (M/V)

1 MEDEWERKER FINANCIËLE VERRICHTINGEN WOONACTOREN (M/V) De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) werft aan in contractueel dienstverband: //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ zoekt een expert overheidsopdrachten contractueel

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT Functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Facilitair Bedrijf zoekt een Keukenhulp/Koffiebarmedewerker (werfreserve)

Nadere informatie

Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen (M/V)

Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen (M/V) De Managementondersteunende Diensten van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie gaan via de interne arbeidsmarkt over tot een bevordering in de graad van: Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen

Nadere informatie

Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin zoekt één DOSSIERBEHEERDER VIPA. Statutair Niveau: C Rang: C1 Graad: Medewerker Met standplaats: Brussel

Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin zoekt één DOSSIERBEHEERDER VIPA. Statutair Niveau: C Rang: C1 Graad: Medewerker Met standplaats: Brussel functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin zoekt één DOSSIERBEHEERDER

Nadere informatie

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) werft aan in statutair verband: 15 polyvalent deskundigen

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) werft aan in statutair verband: 15 polyvalent deskundigen Het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) werft aan in statutair verband: 15 polyvalent deskundigen Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming Entiteit Agentschap voor Onderwijsdiensten Niveau B Graad

Nadere informatie

1 HALFTIJDSE DOSIERBEHEEERDER HYPOTHECAIRE KREDIETVERLENING (HERENTALS)

1 HALFTIJDSE DOSIERBEHEEERDER HYPOTHECAIRE KREDIETVERLENING (HERENTALS) De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) werft aan in contractueel dienstverband: //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext SELECTIEREGLEMENT Verkeersleiders (M/V) statutaire functie, rang C1 graad radarwaarnemer met standplaats diverse locaties afdeling Scheepvaartbegeleiding, IVA Maritieme Dienstverlening en Kust Beleidsdomein

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Zorg en Gezondheid zoekt één

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement / Agentschap Jongerenwelzijn zoekt projectleider externe ontwikkelingen Contractueel (onbepaalde duur) Niveau: A Rang: A1 Graad: informaticus Met standplaats: Brussel

Nadere informatie

Functiebeschrijving en selectiereglement Externe werving contractuele functie

Functiebeschrijving en selectiereglement Externe werving contractuele functie Functiebeschrijving en selectiereglement Externe werving contractuele functie VDAB zoekt 3 medewerkers onderhoud gebouwen Contractueel: contract onbepaalde duur Niveau: D Rang: D1 Graad: technisch assistent

Nadere informatie

WEGENDATABANKOPMETER

WEGENDATABANKOPMETER Het Agentschap Wegen en Verkeer werft aan in contractueel dienstverband (contract onbepaalde duur): WEGENDATABANKOPMETER Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Wegen en Verkeer Antwerpen

Nadere informatie

LOGISTIEK MEDEWERKER 1 DE VACATURE IN HET KORT 2 FUNCTIECONTEXT. functiebeschrijving en selectiereglement

LOGISTIEK MEDEWERKER 1 DE VACATURE IN HET KORT 2 FUNCTIECONTEXT. functiebeschrijving en selectiereglement functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Het Departement EWI zoekt een

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT Functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Facilitair Bedrijf zoekt een Keukenhulp/Koffiebarmedewerker (werfreserve)

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF-FINANCIEEL MEDEWERKER CONTRACTEN

ADMINISTRATIEF-FINANCIEEL MEDEWERKER CONTRACTEN Het Agentschap Wegen en Verkeer werft aan in statutair dienstverband (via horizontale mobiliteit voor interne personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid): ADMINISTRATIEF-FINANCIEEL MEDEWERKER

Nadere informatie