Flanders Investment and Trade, het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen, werft aan in statutair dienstverband:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Flanders Investment and Trade, het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen, werft aan in statutair dienstverband:"

Transcriptie

1 Vlaaaamssee oovveerrhheei idd Flanders Investment and Trade, het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen, werft aan in statutair dienstverband: AREAMANAGER (M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Graad: Standplaats: Internationale Handel Internationaal Vlaanderen Adjunct van de directeur Koning Albert II-laan 37, 1030 Brussel (op 5 minuten van het Noordstation) Vacaturenummer: AW/2015/A111/01 FUNCTIECONTEXT Flanders Investment & Trade, het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen, is het extern verzelfstandigd agentschap van de Vlaamse overheid dat Vlaamse bedrijven ondersteunt bij het internationaal ondernemen en buitenlandse bedrijven helpt met het opzetten of uitbreiden van een vestiging in Vlaanderen. Meer info over onze organisatie vind je op De afdeling Internationale Handel heeft als opdracht om het internationaal ondernemen vanuit Vlaanderen op een duurzame wijze te bevorderen door het aanbieden van kwalitatief hoogstaande en specifieke diensten aan bedrijven gevestigd in Vlaanderen teneinde deze bij alle facetten van het internationaal ondernemen te begeleiden, te ondersteunen en te stimuleren. De afdeling Internationale Handel is tevens verantwoordelijk voor het coördineren en sturen van alle activiteiten die ontwikkeld worden door derden op het vlak van internationale handel en waarvoor een beroep gedaan wordt op het binnen- of buitenlands netwerk van Flanders Investment & Trade. De dienst Geografische Sectoren Internationale Handel vormen een centre of excellence met betrekking tot buitenlandse markten. Plannen, uitvoeren, organiseren en netwerken behoren tot het takenpakket van de areamanagers. Hij leidt immers projecten en/of deelprojecten (acties) teneinde de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. De areamanagers zijn het handelsgerichte aanspreekpunt voor de regiocoördinatoren en de Vlaamse economische vertegenwoordigers in het buitenlands netwerk en samen geven zij o.a. middels de regiostrategie sturing aan de Vlaamse economische vertegenwoordigers op het vlak van internationale handel. 1

2 RESULTAATGEBIEDEN VAN DE FUNCTIEHOUDER 1. ANALYSE Analyseren van de gestelde problemen of behoeften teneinde een concreet en doelgericht projectplan te kunnen opstellen. Overleg plegen met de Vlaamse economische vertegenwoordigers, het middenveld en andere externe partners Informatie verzamelen om ze te kunnen kaderen i.f.v. de regiostrategie en het actieprogramma Regiostrategie opstellen Op basis van het actieprogramma van vorig jaar bijsturingen voorstellen Detecteren en signaleren van investeringsopportuniteiten aan de afdeling Investeren 2. KENNISBEHEER Actualiseren, opvolgen, aansturen, kortom beheren van de kennis teneinde succesvolle implementatie van de projectresultaten mogelijk te maken. Actualiseren en opvolgen van de focusstrategie en het actieprogramma in nauwe samenwerking met de regiocoördinator en de Vlevs/handelssecretarissen in de aangestuurde regio. Aansturen en opvolgen van medewerk(st)ers bij het verwerken van land- en sectorinformatie en handelsvoorstellen 3. PROJECTBEHEER Definiëren en plannen van het project teneinde een duidelijke leidraad te hebben voor de uitvoering van het project. Opvolgen en eventueel mee uitvoeren van het project teneinde ervoor te zorgen dat de projectresultaten behaald worden Context: binnen de afgesproken normen inzake tijd, kwaliteit en kosten Uitvoeren van het actieprogramma in nauwe samenwerking met de Vlevs/handelssecretarissen in de door hen aangestuurde regio (= organiseren van seminaries en missies) Aansturen en opvolgen van medewerk(st)ers bij de organisatie van seminaries en missies Inhoudelijke invulling en coördinatie van de programma s van contact- of exportdagen 4. COMMUNICATIE EN CONTACTEN Informeren en sensibiliseren van alle actoren en regelmatig overleggen met de projectpartners teneinde een draagvlak te creëren. Rapporteren over de voortgang en de resultaten van het project teneinde de opdrachtgever op de hoogte te houden en eventuele wijzigingen in het projectplan mogelijk te maken. Informatie-overdracht en overleg met de regiocoördinator over de aangestuurde regio Overleggen met sectorfederaties en middenveldorganisaties over de focusstrategie en het actieprogramma tijdens werkraden Op projectbasis overleggen en samenwerken met de afdeling Investeren en de dienst Acties Intern en extern aanspreekpunt voor alle dossiers m.b.t. door aangestuurde regio (verzorgen briefings voor op post vertrekkende Belgische ambassadeurs, voorbereiding onderdeel buitenlandse handel in het kader van Gemengde Commissies, meewerken aan initiatieven van derden, ) Opbouwen en onderhouden van een netwerk m.b.t. de door hen aangestuurde regio (ambassades, gemengde Kamers van Koophandel, ) 2

3 Opbouwen en onderhouden van kennis over de aangestuurde regio (deelname aan relevante seminaries, lezen vakliteratuur, ) JE PROFIEL DEELNEMINGSVOORWAARDEN Geslaagd zijn voor een vergelijkend wervingsexamen of generieke testen voor niveau A bij de Vlaamse overheid Of statutair ambtenaar zijn bij de diensten van de Vlaamse overheid en geslaagd voor een loopbaanselectie voor de graad van adjunct van de directeur Of statutair ambtenaar zijn in de graad van adjunct van de directeur bij de diensten van de Vlaamse overheid Of statutair ambtenaar zijn in een gelijkwaardige graad, rang, functie of vakklasse bij een externe overheid conform de bepalingen van het VPS, meer bepaald art. VI 30bis tot en met art. VI 30duodecies. TECHNISCHE COMPETENTIES Beschikken over een grondige kennis van het Nederlands, Frans en Engels Beschikken over basiskennis van internationaal ondernemen Ervaring in een internationale omgeving is een bijkomende troef PERSOONSGEBONDEN COMPETENTIES o Flexibiliteit/Voortdurend verbeteren : Op efficiënte wijze het gedrag aanpassen in verschillende situaties en ten aanzien van verschillende personen. Voortdurend verbeteren van het eigen functioneren en van de werking van de entiteit, door de bereidheid om te leren en mee te groeien met veranderingen. o Klantgerichtheid : Met het oog op het dienen van het algemeen belang, de legitieme behoeften van verschillende soorten (interne en externe) klanten onderkennen en er adequaat op reageren. o Samenwerken : Met het oog op het algemeen belang een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat op het niveau van een team, entiteit of de organisatie, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is. o Betrouwbaarheid consequent en correct handelen : Handelen vanuit de codes van integriteit, zorgvuldigheid, objectiviteit, gelijke behandeling, correctheid en transparantie uitgaande van de basisregels, sociale en ethische normen (diversiteit, milieuzorg ). Afspraken nakomen en zijn verantwoordelijkheid nemen. o Overtuigingskracht: Instemming verkrijgen voor een mening, aanpak of visie door goed onderbouwde argumenten te gebruiken, door dialoog en overleg aan te gaan, door autoriteit (bevoegdheid en deskundigheid) gepast aan te wenden en door gepaste strategieën uit te bouwen o Oordeelsvorming (synthetisch denken): Meningen uiten en zicht hebben op de consequenties ervan, op basis van een afweging van relevante criteria o Plannen Structuur aanbrengen in tijd, ruimte en prioriteit bij het aanpakken van taken of problemen Bewaken van de voortgang in tijd en van de kwaliteit van eigen processen of die van collega s of medewerkers o Organisatiebetrokkenheid Zich verbonden tonen met de organisatie, taak en beroep; de belangen ervan verdedigen bij anderen 3

4 o Voortgangscontrole: Bewaken van de voortgang in tijd en van de kwaliteit van eigen processen of die van collega s of medewerkers HOE SOLLICITEREN? Solliciteren kan tot en met donderdag 5 maart Om te solliciteren vul je het standaard-cv in dat je kunt vinden op onder de rubriek vacatures. Je stuurt het bij voorkeur online via de website van Flanders Investment & Trade of via het adres Je kunt het cv ook sturen naar : Flanders Investment & Trade t.a.v. Nancy Matthys (AW/2015/A111/01) Koning Albert II-laan Brussel SELECTIEPROCEDURE - screening van cv's - externe competentiemetingen - functiespecifiek gedeelte : selectie-interview, case study met onder andere mondelinge taaltesten & schriftelijke taaltesten ONS AANBOD De functie is uitdagend omwille van de verantwoordelijkheid die je krijgt toebedeeld. Het werk is boeiend en gevarieerd. Je bent een belangrijke schakel binnen de organisatie omdat je mee richting kan geven aan de uitwerking van het beleid van de organisatie. Je krijgt daarenboven de opportuniteit om je talenten te ontplooien in een internationale omgeving. Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die een permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft. Flanders Investment & Trade wil zich ontwikkelen tot het kenniscentrum bij uitstek op het vlak van Internationaal Ondernemen, je krijgt dan ook ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft. Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar en een systeem van glijdende werktijden. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Hasselt, Gent en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar. Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en je hospitalisatieverzekering zijn gratis. Je wordt aangeworven in de graad van adjunct van de directeur (rang A111) met de bijbehorende salarisschaal na een statutaire proeftijd van 12 maanden die met een gunstige evaluatie wordt afgesloten. Indien je al ambtenaar bent in die graad dan geldt deze statutaire proefperiode niet. Je aanvangssalaris is minimaal 3019,77 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Bovendien ontvang je per gewerkte dag een maaltijdcheque. Tot 20 jaar relevante privé-ervaring wordt gevaloriseerd De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap. 4

5 MEER WETEN? - Voor extra informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Marnix Bierlin, stafmedewerker Internationale Handel Adres : Koning Albert II-laan 37, 1030 Brussel Tel. : 02/ Voor extra informatie over de selectieprocedure en arbeidsvoorwaarden kun je contact opnemen met Nancy Matthys, personeel binnenland Adres : Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel Tel. : 02/

MARKETINGMANAGER (M/V)

MARKETINGMANAGER (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve van 2 jaar in contractueel dienstverband: MARKETINGMANAGER (M/V) Afdeling: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Marketing Toerisme Vlaanderen A111 Adjunct

Nadere informatie

CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V)

CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve met rangschikking van 2 jaar in statutair dienstverband: CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V) Team: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Operating

Nadere informatie

JUNIOR ACCOUNT MANAGER (M/V) (CONTRACTUEEL ONBEPAALDE DUUR)

JUNIOR ACCOUNT MANAGER (M/V) (CONTRACTUEEL ONBEPAALDE DUUR) Het Facilitair Bedrijf werft aan in contractueel dienstverband JUNIOR ACCOUNT MANAGER (M/V) (CONTRACTUEEL ONBEPAALDE DUUR) Afdeling: Account Management Beleidsdomein: Bestuurszaken Niveau: B Graad: Deskundige

Nadere informatie

Teamverantwoordelijke kunstwerken (m/v)

Teamverantwoordelijke kunstwerken (m/v) Het Agentschap Wegen en Verkeer werft aan in contractueel dienstverband (contract onbepaalde duur): Teamverantwoordelijke kunstwerken (m/v) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Wegen en

Nadere informatie

MANAGING EDITOR (M/V)

MANAGING EDITOR (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve van 2 jaar in contractueel dienstverband:: MANAGING EDITOR (M/V) Afdeling: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Bestemmingspromotie Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie

STUDIE-INGENIEUR STABILITEIT(M/V)

STUDIE-INGENIEUR STABILITEIT(M/V) Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur : STUDIE-INGENIEUR STABILITEIT(M/V) Beleidsdomein: Afdeling: Niveau: Graad: Standplaats:

Nadere informatie

2 Productmanagers Flanders for Foodies (M/V) (Productmanager eet-, drink- en tafelcultuur)

2 Productmanagers Flanders for Foodies (M/V) (Productmanager eet-, drink- en tafelcultuur) Toerisme Vlaanderen werft aan, met een werfreserve met rangschikking van 2 jaar in contractueel dienstverband: 2 Productmanagers Flanders for Foodies (M/V) (Productmanager eet-, drink- en tafelcultuur)

Nadere informatie

COÖRDINATOR EPALE VLAANDEREN (V/M)

COÖRDINATOR EPALE VLAANDEREN (V/M) Het departement Onderwijs en Vorming werft aan in contractueel dienstverband een COÖRDINATOR EPALE VLAANDEREN (V/M) Afdeling Europese programma s een leven lang leren Niveau A 111 Graad adjunct van de

Nadere informatie

2 TECHNISCH RAADGEVERS -

2 TECHNISCH RAADGEVERS - Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werft aan in contractueel dienstverband (contract bepaalde duur tot 31 december 2016): 2 TECHNISCH RAADGEVERS - GOEDKEURING VOERTUIGEN (m/v) Beleidsdomein:

Nadere informatie

TECHNISCH RAADGEVERS GOEDKEURING VOERTUIGEN

TECHNISCH RAADGEVERS GOEDKEURING VOERTUIGEN Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werft aan in contractueel dienstverband (contract bepaalde duur tot 31 december 2016): TECHNISCH RAADGEVERS GOEDKEURING VOERTUIGEN Beleidsdomein: Afdeling:

Nadere informatie

Erfgoedconsulent industrieel en varend erfgoed (M/V)

Erfgoedconsulent industrieel en varend erfgoed (M/V) Het agentschap Onroerend Erfgoed werft aan in contractueel verband (onbepaalde duur): Erfgoedconsulent industrieel en varend erfgoed (M/V) Afdeling: Beheer Niveau: A Graad: Adjunct van de directeur Standplaats:

Nadere informatie

Materiespecialist financiën (M/V)

Materiespecialist financiën (M/V) De Vlaamse Landmaatschappij werft aan in contractueel dienstverband: Materiespecialist financiën (M/V) Afdeling: Algemene Diensten Graad en rang: adjunct van de directeur, A1 Standplaats: Brussel Vacaturenummer:

Nadere informatie

DATABASE ONTWIKKELAAR - MANAGER (M/V)

DATABASE ONTWIKKELAAR - MANAGER (M/V) Het Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) is op zoek naar een DATABASE ONTWIKKELAAR - MANAGER (M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: ILVO Eenheid

Nadere informatie

Communicatiedeskundige (m/v)

Communicatiedeskundige (m/v) Het Agentschap Wegen en Verkeer werft aan in contractueel dienstverband (contract onbepaalde duur): Communicatiedeskundige (m/v) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext. 2. Takenpakket. Zie functieomschrijving.

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext. 2. Takenpakket. Zie functieomschrijving. SELECTIEREGLEMENT Controleur teeltmateriaal specialist (M/V) statutaire functie, rang C1 graad Technicus met standplaats Leuven Afdeling ALV Productkwaliteitsbeheer Agentschap voor Landbouw en Visserij

Nadere informatie

De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS

De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS (M/V) Niveau: Graad: Standplaats: B1 Deskundige Koning Albert II-laan

Nadere informatie

MATERIESPECIALIST FINANCIËN (M/V)

MATERIESPECIALIST FINANCIËN (M/V) De Vlaamse Landmaatschappij werft aan in statutair dienstverband: MATERIESPECIALIST FINANCIËN (M/V) Afdeling: Algemene diensten Graad en rang: adjunct van de directeur, A1 Standplaats: Brussel DE ORGANISATIE

Nadere informatie

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid werft aan in contractueel (onbepaalde duur) dienstverband:

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid werft aan in contractueel (onbepaalde duur) dienstverband: Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid werft aan in contractueel (onbepaalde duur) dienstverband: GEGEVENSBEHEERDER (M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Graad: Standplaats: Vlaamse Sociale Bescherming Welzijn,

Nadere informatie

De Vlaamse Landmaatschappij werft aan in statutair dienstverband: PROGRAMMEUR (M/V)

De Vlaamse Landmaatschappij werft aan in statutair dienstverband: PROGRAMMEUR (M/V) De Vlaamse Landmaatschappij werft aan in statutair dienstverband: PROGRAMMEUR (M/V) Afdeling: AIG 1 GIS-VLM Graad en rang: programmeur, B1 Standplaats: Brussel DE ORGANISATIE De Vlaamse Landmaatschappij

Nadere informatie

Office manager (M/V)

Office manager (M/V) AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR Identificatiecode: Functiefamilie: organisatie-ondersteunend Functiebeschrijving Office manager (M/V) Voor akkoord Naam leidinggevende(n): Louis Vervloet Datum + Handtekening(en)

Nadere informatie

Vacature: VDAB zoekt 1 contractuele Opleidingsmanager in de graad van auditor voor de Competentiecentra in de provincie Oost-Vlaanderen.

Vacature: VDAB zoekt 1 contractuele Opleidingsmanager in de graad van auditor voor de Competentiecentra in de provincie Oost-Vlaanderen. Vacature: VDAB zoekt 1 contractuele Opleidingsmanager in de graad van auditor voor de Competentiecentra in de provincie Oost-Vlaanderen. Leidinggeven bij VDAB Contextinformatie over VDAB en de afdeling

Nadere informatie

Switching & Data Beheerder

Switching & Data Beheerder Het Vlaams Energiebedrijf is op zoek naar een (m/v) Switching & Data Beheerder Functiecontext Het Vlaams Energiebedrijf (VEB) is begin 2012 opgericht als een agentschap van de Vlaamse overheid. Het VEB

Nadere informatie

ONDERZOEKER MET SPECIALISATIE IN

ONDERZOEKER MET SPECIALISATIE IN Het Eigen Vermogen van Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (EVINBO) werft aan in contractueel dienstverband (halftijds, met zekerheid tot eind 2017 en mogelijkheid tot verlenging tot eind november 2019),

Nadere informatie

Billing & Credit-Collection Beheerder

Billing & Credit-Collection Beheerder Het Vlaams Energiebedrijf is op zoek naar een (m/v) Billing & Credit-Collection Beheerder Functiecontext Het Vlaams Energiebedrijf (VEB) is begin 2012 opgericht als een agentschap van de Vlaamse overheid.

Nadere informatie

Functiebeschrijving: ICT-manager

Functiebeschrijving: ICT-manager Functiebeschrijving: ICT-manager Voor akkoord Naam leidinggevenden: Datum + Handtekeningen 1 e evaluator: 2 e evaluator: Naam functiehouder: Datum + Handtekening DEEL 1: CONTEXTINFORMATIE EN TAKENPAKKET

Nadere informatie

INFORMATICUS (M/V) SYSTEEM / DATABASEBEHEERDER

INFORMATICUS (M/V) SYSTEEM / DATABASEBEHEERDER De Vlaamse Landmaatschappij werft aan in statutair dienstverband: INFORMATICUS (M/V) SYSTEEM / DATABASEBEHEERDER Afdeling: AIG & GIS-VLM Graad en rang: Informaticus, A1 Standplaats: Brussel DE ORGANISATIE

Nadere informatie

Communicatiemedewerker (M/V)

Communicatiemedewerker (M/V) AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR Identificatiecode: Functiefamilie: organisatie-ondersteunend Functiebeschrijving Communicatiemedewerker (M/V) Voor akkoord Naam leidinggevende(n): Louis Vervloet Datum

Nadere informatie

OCMW- secretaris. 2. assessment center (competentiegerichte tests en persoonlijkheidsonderzoek): gunstig scoren

OCMW- secretaris. 2. assessment center (competentiegerichte tests en persoonlijkheidsonderzoek): gunstig scoren OCMW- secretaris A. Algemene toelatingsvoorwaarden een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten medisch

Nadere informatie

ARTS (M/V) DEPARTEMENT WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP ANV02049

ARTS (M/V) DEPARTEMENT WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP ANV02049 ARTS (M/V) DEPARTEMENT WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP ANV02049 Functiecontext De afdeling bijzondere jeugdbijstand is één van de afdelingen van de administratie

Nadere informatie