Route 50plus. De snelweg naar kennis over 50plussers. 4. Internet. Dirk Sikkel Margot van der Goot 29 april Stichting Route 50Plus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Route 50plus. De snelweg naar kennis over 50plussers. 4. Internet. Dirk Sikkel Margot van der Goot 29 april 2010. Stichting Route 50Plus 06-50416308"

Transcriptie

1 Route 50plus De snelweg naar kennis over 50plussers Consumer Studies 4. Internet Dirk Sikkel Margot van der Goot 29 april 2010 Stichting Route 50Plus Postbus BZ Arnhem

2 2 Route 50Plus Consumer Studies Route 50Plus voert sinds 2010 maandelijks een onderzoek uit onder een internetpanel van 50- plussers. De onderzoeken vinden plaats middels een online enquête. Ieder onderzoek heeft een specifiek thema. Rode draad binnen de onderzoeken is de belevingswereld van de 50-plusser en welke rol elk thema binnen het leven van de 50-plusser speelt. Het panel kan ook voor onderzoeken van externe opdrachtgevers worden ingezet. Internet: samenvatting Vijftigplussers zijn zeer te spreken over het internet. Bijna 90% is het eens of helemaal eens met de stelling dat het fijn is om te internetten. Als de computer stuk gaat zitten ze in zak en as. De internetangst is er grotendeels af. Minder dan 15% zegt bang te zijn om fouten te maken; integendeel, men vindt het leuk om anderen uit te leggen wat ze allemaal met het internet kunnen doen. De vijftigplusser zit bijna 13 uur per week op het internet. Vrouwen en mannen ontlopen elkaar hierin niet veel. Internet blijkt geen vervanger te zijn van televisie: hoe meer men televisie kijkt, hoe vaker men achter de computer zit. De meest frequente activiteiten zijn en, informatie zoeken, internet bankieren, producten vergelijken en vakanties uitzoeken. Men gebruikt het internet echter heel breed. Van de 34 voorgelegde activiteiten werden er gemiddeld meer dan 15 door de vijftigplusser gedaan. Sommige ervan zijn leeftijdgebonden: producten kopen, informatie verzamelen over leuke dingen om te doen en Youtube zijn niet populair bij tachtigers. De sociale websites worden vooral door vrouwen tussen 50 en 60 bezocht. Niet verrassend is dat cursussen vooral in de belangstelling staan bij leden van Seniorweb. Bij het kopen op internet zijn vooral vakanties, boeken, CD s en DVDs en tickets voor evenementen populair. Financiële en technische producten koopt de vijftigplusser liever niet via het web. Meer dan een kwart van de respondenten onderhoudt via het internet contact met zorginstanties, met name de huisarts en de apotheek. In ongeveer 15% van de gevallen is dat 1 x per maand of vaker. Zorg via het internet is duidelijk aan belang aan het winnen. Bij sociale websites heeft men vooral contacten met familie en vrienden; de contacten met mensen die men alleen van het internet kent zijn betrekkelijk schaars. Echter, mensen die gescheiden zijn hadden daarna een verhoogde belangstelling voor sociale websites en ontmoeten en daten. Het overlijden van de partner leidt ook tot meer activiteit op het internet: en, discussieforums, internet bankieren, informatie zoeken, en ook meer spelletjes doen op internet. Pensionering is een grote stimulans voor internetgebruik. Veel mensen nemen dan de tijd om het internet te benutten voor vakanties of om leuke dingen te doen. Internet is dan ook vaak een activerend medium: het zet mensen aan tot meedoen aan acties, prijsvragen, maar ook andere mensen opzoeken, vrijwilligerswerk of bewegen/sporten. Het aantal activiteiten dat men op internet doet blijkt enigszins voorspeld te worden door de algemene affiniteit die men met techniek heeft. Wie zijn TV kan inregelen of een MP3-speler goed kan bedienen doet ook meer op het internet. Kennelijk blijft er voor de vijftigplusser op dit moment nog iets van een technische barrière voor het optimaal benutten van het internet bestaan. Het lijkt echter een kwestie van tijd totdat deze geheel is verdwenen.

3 3 1. Onderzoeksopzet Het onderzoek is uitgevoerd van 7 tot 12 mei 2010 bij het Route 50plus consumentenpanel. Dit is een panel dat is geworven onder de klanten van de partners van Route 50plus. De vragen zijn gesteld via het internet. De respondenten kregen een , met een link naar de website waar de vragen konden worden ingevuld. De mails zijn verstuurd naar 2814 personen, waarvan 1088 personen op een geldige manier hebben gerespondeerd (38,7%). Hiermee kan niet worden geclaimd dat het onderzoek representatief is (dat wil zeggen dat wanneer alle vijftigplussers in Nederland hadden meegedaan dezelfde procentuele uitkomsten zouden zijn verkregen). Het ligt echter wel voor de hand dat het hier gaat om een grote groep respondenten die relevant is voor veel bedrijven. Het gaat dus wel om een mening die telt. Dit geldt zeker voor verbanden tussen variabelen (zoals internetgedrag en leeftijd), die vaak robuust zijn tegen selectiviteit. De belangrijkste selectiviteit is die naar leeftijd: de respondenten tussen 60-en 70 zijn aanzienlijk oververtegenwoordigd. Echter, de meeste resultaten worden naar leeftijd uitgesplitst, waardoor deze selectiviteit niet doorwerkt in de conclusies. De overeenkomst met CBS-gegevens (zie hoofdstuk 8) suggereert bovendien dat de selectiviteit niet ernstig is. Voor een deel zijn de uitkomsten gecombineerd met het een maand eerder gehouden televisie-onderzoek; 608 personen hebben in beide onderzoeken gerespondeerd. Verdeling respons maar demografische variabelen steekproef populatie n % n % leeftijd tot ontbreekt geslacht man vrouw ontbreekt opleiding LO, VGLO; lager onderwijs LBO, VMBO; lager beroepsonderwijs MULO, MAVO; middelbaar algemeen voortgezet onderwijs MBO; middelbaar beroepsonderwijs HAVO, Gymnasium, HBS, Atheneum; Hoger algemeen vormend wetenschappelijk onderwijs HBO, wetenschappelijk onderwijs kandidaats Wetenschappelijk onderwijs, doctoraal ontbreekt totaal

4 4 2. Tijd op het net Zijn mensen langer aan het internetten naarmate ze ouder zijn? Men zou dit kunnen verwachten omdat de beschikbare tijd toeneemt, maar bekendheid met de mogelijkheden van het internet is bij ouderen misschien minder. Uit figuur 2.1 blijkt echter dat er nauwelijks sprake is van enig verband met leeftijd. Onder de respondenten (die uiteraard qua internetgedrag geen representatieve steekproef zijn) is het gemiddelde gebruik voor alle leeftijdgroepen stabiel op ongeveer 13,5 uur per week. Ter vergelijking: men kijkt ongeveer 21 uur per week televisie. Onder de vlakke lijn in figuur 2.1 gaan echter toch wel ontwikkelingen naar leeftijd schuil. Dit is te zien in figuur 2.2. Bij mannen is sprake van een stijging naar leeftijd, van 12,5 naar bijna 15 uur, terwijl bij oudere vrouwen het gebruik juist daalt, van 14 naar 12 uur per week. Figuur 2.1. Aantal uren internetten per week naar leeftijd. Figuur 2.2. Aantal uren internetten per week naar leeftijd en geslacht

5 5 In tabel 2.1 is de gemiddelde internettijd uitgesplitst naar week- en weekenddagen, en naar een aantal demografische variabelen. De verbanden zijn niet erg sterk. De jarigen internetten relatief veel in het weekend. Werklozen en arbeidsongeschikten zijn degenen die het internet het meest gebruiken. Tabel 2.1. Gemiddelde internettijd naar demografische variabelen werkdag zaterdag zondag totaal n leeftijd geslacht man vrouw burgerlijke staat alleenstaand gehuwd samenwonend gescheiden LAT-relatie weduwe/weduwnaar nooit gehuwd geweest hoogst voltooide opleiding LO, VGLO; lager onderwijs LBO, VMBO; lager beroepsonderwijs MULO, MAVO; middelbaar algemeen voortgezet onderwijs MBO; middelbaar beroepsonderwijs HAVO, Gymnasium, HBS, Atheneum; Hoger algemeen vormend wetenschappelijk onderwijs HBO, wetenschappelijk onderwijs kandidaats Wetenschappelijk onderwijs, doctoraal werkzaamheid Studerend Werkend Huisvrouw Gepensioneerd Werkloos Arbeidsongeschikt

6 6 werkdag zaterdag zondag totaal n vrijwilligerswerk ja nee kinderen ja nee kleinkinderen ja nee totaal Figuur 2.3. Scatterplot duur televisiekijken en duur internetgebruik.

7 7 Komt het internet in plaats van televisie? Zeker bij ouderen ligt deze veronderstelling niet voor de hand omdat de kijkcijfers nauwelijks dalen. Dit onderzoek biedt de mogelijkheid om deze vraag vanuit een andere invalshoek te beantwoorden. Uit het televisieonderzoek zijn immers ook de kijkduren bekend. Wanneer het internet de plaats van televisie in zou nemen zou de tijd die men aan het internet zou besteden ten koste gaan van de tijd voor televisie. Figuur 2.3 laat zien dat dit niet het geval is. Er is zelfs een licht positief verband tussen de tijd die men aan het internet besteedt en de tijd gedurende welke men televisie kijkt. Wat iedereen die s avonds door een woonwijk loopt door de ramen kan zien wordt hier bevestigd: bij de vijftigplusser is de televisie niet op zijn retour vanwege de komst van het internet.

8 8 3. Activiteiten op het web Het internet kan voor gebruikers van alles zijn: een bron van informatie, een mogelijkheid om producten te vergelijken, te kopen en te verkopen, vermaak, contact met anderen en een manier om reizen, accommodatie en tickets te reserveren. Van al deze mogelijkheden wordt door de vijftigplusser in ruime mate gebruik gemaakt, zie tabel 3.1. Naast de voorde hand liggende toepassing van en zijn informatie zoeken en internet bankieren de mogelijkheden die vrijwel universeel worden gebruikt. Men kan deze toepassingen dan ook niet meer uit het dagelijks leven wegdenken, wat blijkt uit het rapportcijfer voor het persoonlijk belang dat men aan de toepassing hecht (de toepassingen met een belang van meer dan 7.5 zijn groen gekleurd, de toepassingen met een belang van minder dan 6 rood gekleurd). Ongeveer drie kwart van de respondenten gebruikt het web om vakanties uit te zoeken, producten te vergelijken, het weerbericht te lezen, de dienstregeling van het openbaar vervoer te raadplegen en routes uit te stippelen. Ruim 60% doen ook hun belastingaangifte op het internet. Degenen die dat doen willen absoluut niet anders meer. Sommige toepassingen staan lager in de rangorde, maar zijn daarom niet minder van betekenis. Ruim 30% onderhoudt sociale contacten via sociale websites; bijna even veel respondenten geven hun mening via discussieforums en andere websites. Meer dan een kwart onderhoudt via het web contacten met zorginstanties. De implicatie is dat het web voor ouderen een belangrijk middel voor emancipatie, tegen sociale isolatie en voor efficiencywinst bij de zorg voor ouderen kan worden. Dat blijkt ook uit de correlaties naar leeftijd. Bijna alle correlaties zijn negatief, dat wil zeggen dat naarmate men ouder is de betreffende activiteit minder wordt gedaan. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat de jongere respondenten die de activiteiten nu reeds doen dat zullen blijven doen als ze ouder zijn. De intensiteit van het internetgebruik zal dus, ook bij deze selecte doelgroep, alleen maar toenemen. In tabel 3.1 zijn alleen de significante correlaties weergegeven. Het verband tussen leeftijd en de activiteiten met de hoogste correlaties naar leeftijd is weergegeven in figuur 3.1. De sterke daling met de leeftijd van producten kopen op het internet, informatie verzamelen over leuke dingen om te doen en kijken naar film(pje)s zoals op Youtube komt hierin duidelijk tot uiting, als blijft zelf bij 80-jarigen nog 30% van de respondenten dit soort dingen doen. Naast de correlaties met leeftijd staan in tabel 3.1 ook de correlaties met geslacht. Bij positieve correlaties doen meer vrouwen aan de activiteit, bij negatieve correlaties meer mannen. Sociale contacten onderhouden via sociale websites correleert zowel met leeftijd als met geslacht. Wat dit in concreto betekent is te zien in figuur 3.2, waar bij met name de jongere vrouwen de deelname veel hoger ligt dan bij de corresponderende groep mannen. Pas rond 70 jaar ligt de deelname gelijk. Dit doet vermoeden dat bij de vijftigplussers Hyves, Facebook e.d. in de toekomst vooral een vrouwenaangelegenheid wordt. Tenslotte worden enkele andere hoge correlaties met geslacht in figuur 3.3 vertaald in concrete percentageverschillen. Mannen doen vaker de belastingaangifte, vrouwen vaker spelletjes.

9 9 Tabel 3.1. Activiteiten op het internet: percentages, gemiddeld belang en correlatie met leeftijd en geslacht. correlatie geslacht n % belang leeftijd (vrouw) en Informatie zoeken (via zoekmachine zoals Google) Internet bankieren Producten vergelijken Vakanties uitzoeken Informatie over het weer bekijken Vervoersinformatie opzoeken (NS, OV) Geografische informatie bekijken, routes zoeken (bijv. Google Earth, Google Maps) Nieuws volgen (op nieuwssites, krantensites, startpagina Belastingaangifte doen Producten kopen op het internet Online reserveringen maken Informatie verzamelen over leuke dingen om te doen Contact met de overheid, de gemeente Spelletjes doen Foto's bewerken/online plaatsen/afdrukken Zo maar naar leuke sites surfen Informatie verzamelen over hobby's Iets verkopen Kijken naar film(pje)s, zoals op Youtube Radio luisteren/tv kijken (bijvoorbeeld Uitzending gemist) Sociale contacten onderhouden via sociale websites als Hyves, Facebook, LinkedIn of Schoolbank Mijn mening geven op discussieforums Mijn mening geven op andere websites Contact met huisarts, specialist, zorginstanties telefoneren via internet, skypen Dingen leren, cursussen Sociale contacten onderhouden door chatten, twitteren, MSN Downloaden van muziek en films Een eigen website of weblog onderhouden Ontmoeten en daten Anders Totaal

10 10 Figuur 3.1. Percentages deelname aan drie geselecteerde activiteiten naar leeftijd Figuur 3.2. Percentage deelname sociale contacten onderhouden via sociale websites als Hyves, Facebook, LinkedIn of Schoolbank naar leeftijd en geslacht.

11 11 Figuur 3.3. Verschillen in deelname aan drie geselecteerde activiteiten naar geslacht Van de deelnemers aan de enquête was 41,6% lid van Seniorweb. De vraag is of deze mensen een afwijkend gedrag op het internet vertonen. Tabel 3.2 laat zien dat dit inderdaad het geval is. Met name doet men disproportioneel veel aan dingen leren, cursussen en houdt men ook relatief vaak een eigen website of eigen website aan. Sociale websites als Facebook en Hyves zijn aan leden van Seniorweb minder besteed.

12 12 Tabel 3.2. Activiteiten op het internet naar percentage deelnemers dat lid is van seniorweb. % seniorweb Dingen leren, cursussen 59.5 Een eigen website of weblog onderhouden 48.8 Ontmoeten en daten 45.8 Contact met huisarts, specialist, zorginstanties 45.6 Spelletjes doen 45.4 Foto's bewerken/online plaatsen/afdrukken 44.5 Mijn mening geven op discussieforums 44.3 Contact met de overheid, de gemeente 44.2 telefoneren via internet, skypen 43.2 Sociale contacten onderhouden door chatten, twitteren, MSN 43.0 Kijken naar film(pje)s, zoals op Youtube 43.0 Internet bankieren 42.7 Radio luisteren/tv kijken (bijvoorbeeld Uitzending gemist) 42.6 Downloaden van muziek en films 42.5 Producten kopen op het internet 42.3 Belastingaangifte doen en 41.6 Informatie verzamelen over hobby's 41.6 Producten vergelijken 41.5 Informatie zoeken (via zoekmachine zoals Google) 41.5 Informatie over het weer bekijken 41.4 Zo maar naar leuke sites surfen 41.4 Nieuws volgen (op nieuwssites, krantensites, startpagina 41.3 Geografische informatie bekijken, routes zoeken (bijv. Google Earth, Google Maps) 41.2 Mijn mening geven op andere websites 40.5 Vervoersinformatie opzoeken (NS, OV) 40.3 Online reserveringen maken 39.6 Informatie verzamelen over leuke dingen om te doen 39.2 Iets verkopen 39.0 Vakanties uitzoeken 39.0 Sociale contacten onderhouden via sociale websites als Hyves, Facebook, LinkedIn of Schoolbank 38.7 Anders 36.0 Totaal 41.6

13 13 4. Specifieke activiteiten Over een aantal activiteiten zijn in het onderzoek vervolgvragen gesteld. Deze worden in de volgende paragrafen besproken. 4.1 Kopen en verkopen In hoofdstuk 3 bleek dat 60% van de respondenten wel eens producten op het internet koopt, en dat dit percentage sterk samenhang met de leeftijd. Bij de vraag wat men dan kocht bleek vakantie bovenaan te staan, nog voor boeken en CD s en DVD s. Opmerkelijk in dit kader is dat muziekdownloads vrijwel onderaan staat. Bij deze groep respondenten, die vermoedelijk niet tot de meest immobiele ouderen behoren, is het toch opmerkelijk dat men alleen kruidenierswaren noemt als productsoort die men nooit zou kopen. Tabel 4.1. Producten die men gekocht heeft en producten die men nooit zou kopen via het internet, percentages; basis: degenen die op internet producten kopen. gedaan nooit vakantie (vliegtickets, accommodatie e.d.) boeken CD's, DVD's tickets voor evenementen, concerten, beurzen, attractieparken e.d kleding software camera- en fotoartikelen telefoons financiele producten (spaar- en beleggingsrekeningen, verzekeringen, hypotheken) huishoudelijke apparaten (wasmachines, stofzuigers, strijkijzers etc.) computers televisie en multimedia (blu-ray spelers, DVD-recorders, home cinema etc.) keukenapparatuur (fornuizen, ovens, koffiezetapparaten, koelkasten etc.) gereedschap en tuingereedschap speelgoed muziekdownloads kruidenierswaren

14 Zorg Zorg via internet is nog niet echt ingeburgerd. Het komt bij ongeveer een kwart van de respondenten voor. In tabel 4.2 wordt bovendien in 19.2 van de gevallen een andere zorgverlener genoemd, waarmee men vaak de verzekeraar bedoelt. De huisarts wordt het vaakst genoemd, wanneer de apotheek wordt genoemd is daar sprake van de hoogste frequentie. Duidelijk is dat hier nog een wereld te winnen valt. Tabel 4.2. Met welke zorgverlener contact via het internet; frequentie rijpercentages n % 1 x per maand of vaker 1 x kwartaal tot 1 x per maand 1 x per jaar tot 1 x per kwartaal minder dan 1 x per jaar mijn huisarts een specialist de apotheek de thuiszorg een andere zorgverlener totaal Leren op het internet Uit tabel 3.1 bleek dat 24,1% van de respondenten het internet gebruikte om dingen te leren. Op basis van de correlaties leek het verband met leeftijd en geslacht beperkt te zijn, maar figuur 4.1 laat zien dat dit toch interessanter is dan op basis van correlaties lijkt. Het percentage mannen dat het internet gebruikt om te leren stijgt gestaag met de leeftijd van 14% naar 33%. Bij vrouwen is er aanvankelijk sprake van een daling, maar na 65 jaar stijgt het percentage weer. Figuur 4.1. Leren op internet naar leeftijd en geslacht

15 15 Een interessante vraag, die op basis van een cross-sectioneel onderzoek niet valt te beantwoorden is waaraan dit ligt. Worden vrouwen na 65 jaar steeds leergieriger of blijven leergierige vrouwen langer leven? Uit tabel 4.3 blijkt dat het omgaan met de computer zelf het belangrijkste onderwerp is. Hier is ook de gemiddelde leeftijd het hoogst, dus: hoe ouder, hoe leergieriger. Bij alle specifiek genoemde onderwerpen is de belangstelling van mannen groter. Tabel 4.3. Wat leert men op het internet?, frequenties, gemiddelde leeftijd en geslacht n % gemiddelde leeftijd man vrouw omgaan met de computer of met internet iets technisch iets sociaals, met andere mensen omgaan tuinieren een andere specifieke hobby anders totaal Wie hoog is opgeleid heeft mogelijk minder behoefte aan cursussen; men heeft immers in het verleden al relatief veel geleerd. Tabel 4.4 laat echter zien dat het tegendeel het geval is. Bij lager opgeleiden benut slechts 19,1% het internet om te leren, bij de wetenschappelijk opgeleiden is dit 35,9%. Bij de leden van Seniorweb volgt 34,4% een cursus, bij de niet-leden 16,7%. Het verschil zit vooral in cursussen om met de computer om te gaan. Tabel 4.4. Aantallen respondenten die cursussen volgen en typen cursussen (rijpercentages) opleiding n % omgaan met de computer of met internet iets technisch iets sociaals, met andere mensen omgaan tuinieren een andere specifieke hobby LO, VGLO; lager onderwijs LBO, VMBO; lager beroepsonderwijs MULO, MAVO; middelbaar algemeen voortgezet onderwijs MBO; middelbaar beroepsonderwijs HAVO, Gymnasium, HBS, Atheneum; Hoger algemeen vormend wetenschappelijk onderwijs HBO, wetenschappelijk onderwijs kandidaats Wetenschappelijk onderwijs, doctoraal lid Seniorweb ja nee

16 16 De belangrijkste redenen om niet via het internet te leren zijn ik leer liever met een boek en ik ben uitgeleerd, ik heb geen zin meer om te leren. Dit laatste geldt vooral voor mannen. Specifiek voor vrouwen geldt dat ze liever iets leren samen met anderen. Tabel 4.5. Redenen om geen cursus op internet te volgen n % leeftijd man vrouw Ik leer liever met een boek Ik leer liever samen met anderen Ik leer liever met een docent Ik ken geen interessante cursussen op internet Ik moet voor mijn werk al genoeg leren Ik ben uitgeleerd, ik heb geen zin meer om te leren Ik denk dat leren via internet voor mij niet werkt geen van deze totaal Sociale contacten Via het internet is de hele wereld binnen bereik, ook in sociaal opzicht. Van de directe communicatiekanalen (chatten, MSN, Twitter) maakt 21% van de senioren maakt gebruik. Uit figuur 3.2 bleek wel een sterk verband naar leeftijd, vooral voor vrouwen, waarbij met name vrouwen van begin vijftig enthousiaste gebruikers zijn van Facebook en Hyves. Zowel bij Twitter etc, als bij de sociale websites wordt echter geen contact onderhouden met de hele wereld. Vooral familie en vrienden en daarna andere bekenden uit de echte wereld zijn met elkaar verbonden via het internet. Naast de eerder genoemde verbanden met leeftijd en geslacht zijn er weinig demografische categorieën die relatief veel sociale contacten via het internet onderhouden. De impact van het web is voor veel groepen hetzelfde. Uitzondering zijn de werklozen, die veel op sociale websites doen. Het hebben van kinderen of kleinkinderen heeft slechts een beperkt effect.

17 17 Tabel 4.6. Sociale contacten onderhouden door chatten, twitteren, MSN; percentages naar demografische variabelen. leeftijd totaal daarvan: familie, vrienden andere mensen die ik ook buiten het internet om ken mensen die ik alleen via het internet ken mensen die ik in het geheel niet ken geslacht man vrouw burgerlijke staat alleenstaand gehuwd samenwonend gescheiden LAT-relatie weduwe/weduwnaar nooit gehuwd geweest opleiding LO, VGLO; lager onderwijs LBO, VMBO; lager beroepsonderwijs MULO, MAVO; middelbaar algemeen voortgezet onderwijs MBO; middelbaar beroepsonderwijs HAVO, Gymnasium, HBS, Atheneum; Hoger algemeen vormend wetenschappelijk onderwijs HBO, wetenschappelijk onderwijs kandidaats Wetenschappelijk onderwijs, doctoraal werkzaamheid Studerend Werkend Huisvrouw Gepensioneerd Werkloos Arbeidsongeschikt kinderen

18 18 totaal daarvan: familie, vrienden andere mensen die ik ook buiten het internet om ken mensen die ik alleen via het internet ken mensen die ik in het geheel niet ken ja nee kleinkinderen ja nee totaal Tabel 4.7. Sociale contacten onderhouden via sociale websites als Hyves, Facebook, LinkedIn of Schoolbank naar demografische variabelen. leeftijd totaal daarvan: familie, vrienden andere mensen die ik ook buiten het internet om ken mensen die ik alleen via het internet ken mensen die ik in het geheel niet ken geslacht man vrouw burgerlijke staat alleenstaand gehuwd samenwonend gescheiden LAT-relatie weduwe/weduwnaar nooit gehuwd geweest opleiding LO, VGLO; lager onderwijs LBO, VMBO; lager beroepsonderwijs MULO, MAVO; middelbaar algemeen voortgezet onderwijs MBO; middelbaar beroepsonderwijs HAVO, Gymnasium, HBS, Atheneum; Hoger algemeen vormend wetenschappelijk onderwijs

19 19 totaal daarvan: familie, vrienden andere mensen die ik ook buiten het internet om ken mensen die ik alleen via het internet ken mensen die ik in het geheel niet ken HBO, wetenschappelijk onderwijs kandidaats Wetenschappelijk onderwijs, doctoraal werkzaamheid Studerend Werkend Huisvrouw Gepensioneerd Werkloos Arbeidsongeschikt kinderen ja nee kleinkinderen ja nee totaal

20 20 5. Gebeurtenissen Vijftigplussers maken in de loop van hun leven een aantal gebeurtenissen mee die hun omstandigheden aanzienlijk kunnen veranderen. Brengen deze gebeurtenissen ook veranderingen met zich mee in het internetgedrag? Dat hang sterk af van de aard van de gebeurtenissen. Tabel 5.1 beschrijft in welke mate veranderingen in familieomstandigheden in de laatste 5 jaar stimulansen zijn om verschillende activiteiten op het internet meer te gaan doen. Er zijn inderdaad sterke verbanden. De meest in het oog springende zijn in de cellen met groen aangegeven. Samenwonen en trouwen (wat uiteraard niet vaak voorkomt bij vijftigplussers: bij 3.7% van de respondenten) leidt onder meer tot een toename in vakanties uitzoeken, reserveren, informatie over leuke dingen opzoeken etc. Wanneer het laatste kind het huis uit gaat neemt het verkeer toe. Mensen die gescheiden zijn hadden daarna een verhoogde belangstelling voor sociale websites en ontmoeten en daten. Het overlijden van de partner leidt ook tot meer activiteit op het internet: en, discussieforums, internet bankieren, informatie zoeken, en ook meer spelletjes doen op internet. De gevolgen van de andere omstandigheden die zijn veranderd worden beschreven in tabel 5.2. Vooral pensionering leidt tot een groot aantal nieuwe activiteiten, vooral in de sfeer van vakanties en leuke dingen doen. Verslechtering van de eigen gezondheid of die van de partner leidt niet tot veel nieuwe activiteiten. Uiteraard heeft men meer contact met een zorgverlener via het internet.

21 21 Tabel 5.1 Meer doen aan activiteiten en veranderde familieomstandigheden in de afgelopen 5 jaar; percentages getrouwd/gaan samenwonen laatste kind het huis uit gegaan gescheiden partner overleden kleinkinderen gekregen en telefoneren via internet, skypen contact met huisarts, specialist, zorginstanties sociale contacten onderhouden door chatten, twitteren, MSN sociale contacten onderhouden via sociale websites als Hyves, Facebook of LinkedIn, Schoolbank ontmoeten en daten mijn mening geven op discussieforums mijn mening geven op andere websites producten vergelijken producten kopen op het internet iets verkopen vakanties uitzoeken online reserveringen maken internet bankieren belastingaangifte doen kijken naar filmpjes zoals op Youtube nieuws volgen (op nieuwssites, krantensites, startpagina's van providers) radio luisteren/tv kijken (bijv. Uitzending gemist) downloaden van muziek en films foto's bewerken/online plaatsen/afdrukken spelletjes doen informatie zoeken (via zoekmachine zoals Google) dingen leren, cursussen informatie verzamelen over hobby's informatie verzamelen over leuke dingen om te doen vervoersinformatie opzoeken (NS, OV) geografische informatie bekijken, routes zoeken (bijv. Google Earth, Google Maps) informatie over het weer bekijken contact met de overheid, gemeente een eigen website of weblog onderhouden zo maar naar leuke sites surfen geen van deze n %

Route 50plus. De snelweg naar kennis over 50plussers. 1. Financiën: perspectief en advisering. Dirk Sikkel Denise Beck 3 maart 2010

Route 50plus. De snelweg naar kennis over 50plussers. 1. Financiën: perspectief en advisering. Dirk Sikkel Denise Beck 3 maart 2010 Route 50plus De snelweg naar kennis over 50plussers Consumer Studies 1. Financiën: perspectief en advisering Dirk Sikkel Denise Beck 3 maart 2010 Stichting Route 50Plus 06-50416308 Postbus 1999 info@route50plus.nl

Nadere informatie

ZeelandNet.nl Bezoekersprofiel

ZeelandNet.nl Bezoekersprofiel ZeelandNet.nl Bezoekersprofiel 22 mei 2014 Walter Bil Marketing Services 1 Korte samenvatting 2 Bezoekers van ZeelandNet.nl komen uit Zeeland en zijn voornamelijk mannen van gemiddeld 58 jaar die klant

Nadere informatie

Monitor Klik & Tik de Bibliotheek [voorbeeld] september 2014 augustus 2015

Monitor Klik & Tik de Bibliotheek [voorbeeld] september 2014 augustus 2015 Monitor Klik & Tik de Bibliotheek [voorbeeld] september 2014 augustus 2015 Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Dienstverlening en deelnemers in de Bibliotheek [voorbeeld]... 2 2.1 Dienstverlening... 2 2.2 Deelnemers...

Nadere informatie

Resultaten enquête U en het internet, uitgevoerd via Zorgbelang Nederland

Resultaten enquête U en het internet, uitgevoerd via Zorgbelang Nederland Resultaten enquête U en het internet, uitgevoerd via Zorgbelang Nederland.. Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postbus 19404 2500 CK Den Haag Tel 070 340 50 60 Fax 070 340 75 75 E-mail mail@rvz.net URL

Nadere informatie

Trends in Digitale Media december 2014. SPOT publicatie GfK onderzoek in samenwerking met KVB SMB, PMA, RAB, en SPOT

Trends in Digitale Media december 2014. SPOT publicatie GfK onderzoek in samenwerking met KVB SMB, PMA, RAB, en SPOT Trends in Digitale Media december 2014 SPOT publicatie GfK onderzoek in samenwerking met KVB SMB, PMA, RAB, en SPOT TV kijken via smartphone 75% gegroeid Vorig jaar december concludeerde SPOT dat TV kijken

Nadere informatie

VMBO praktische leerweg VMBO theoretische leerweg HAVO VWO

VMBO praktische leerweg VMBO theoretische leerweg HAVO VWO Page of 7 Enquête voortgezet onderwijs Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E. Er zijn in totaal 9 vragen. A. Over jezelf Dit onderdeel bestaat uit zeven vragen. Hoe oud ben je? In welke klas

Nadere informatie

Internetgebruik onder niet-westerse allochtonen

Internetgebruik onder niet-westerse allochtonen Internetgebruik onder niet-westerse allochtonen Ger Sleijpen beschikken over iets meer internetvaardigheden dan autochtonen. Dit verschil wordt voor een groot deel verklaard doordat jongeren bij niet-westerse

Nadere informatie

WHAT S HAPPENING 2013

WHAT S HAPPENING 2013 WHAT S HAPPENING 2013 INTERNETGEBRUIK PASSIEF INTERNETGEBRUIK Welkom bij dit onderzoek. Eerst willen we je wat vragen over jouw internetgebruik. Geef van de volgende zaken aan in hoeverre jij dit wel/niet

Nadere informatie

Internet en gemeentelijke website

Internet en gemeentelijke website Internet en gemeentelijke website Aanwezigheid aansluiting op Internet Het bezit van een computer; al dan niet met een internetaansluiting, is de afgelopen jaren gestaag gegroeid. Het lijkt erop dat aan

Nadere informatie

Lang leve email! Onderzoek naar het gebruik van email onder Nederlandse consumenten. september 2010

Lang leve email! Onderzoek naar het gebruik van email onder Nederlandse consumenten. september 2010 Lang leve email! Onderzoek naar het gebruik van email onder Nederlandse consumenten september 2010 Achtergrond & onderzoeksopzet Deze presentatie geeft inzicht in het gebruik en het gebruikersprofiel van

Nadere informatie

Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E.

Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E. Page of 6 Enquête basisonderwijs Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E. Er zijn in totaal 9 vragen. A. Over jezelf Dit onderdeel bestaat uit zeven vragen. Hoe oud ben je? In welke klas zit je?

Nadere informatie

Vragenlijst. Uw bijdrage helpt te weten waar de noden van ouderen liggen zodat er beter op hen kan ingespeeld worden.

Vragenlijst. Uw bijdrage helpt te weten waar de noden van ouderen liggen zodat er beter op hen kan ingespeeld worden. Vragenlijst Beste mevrouw, meneer In het kader van mijn thesis Digitale vaardigheden van 65-plussers heb ik deze vragenlijst opgesteld voor zowel gebruikers als niet-gebruikers van internet Dit werk kan

Nadere informatie

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer voor bibliotheken Rapportage onderzoek communicatie en informatie De mening van klanten over de communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken de Bibliotheek Deventer Inhoud Beschrijving

Nadere informatie

Hoe staan werkzame 50-plussers tegenover pensioen? oktober 2015

Hoe staan werkzame 50-plussers tegenover pensioen? oktober 2015 Hoe staan werkzame 50-plussers tegenover pensioen? oktober 2015 Inhoudsopgave Management Summary Pagina 3 Onderzoeksresultaten Pagina 7 Onderzoeksverantwoording Pagina 40 oktober 2015 2 Management Summary

Nadere informatie

Rapportage BMKO Panelonderzoek Internetgebruik op de BSO. april 2009. Drs. M. Jongsma R. H. Rijnks BSc. Paterswolde, april 2009

Rapportage BMKO Panelonderzoek Internetgebruik op de BSO. april 2009. Drs. M. Jongsma R. H. Rijnks BSc. Paterswolde, april 2009 Rapportage BMKO Panelonderzoek Internetgebruik op de BSO april 2009 Drs. M. Jongsma R. H. Rijnks BSc Paterswolde, april 2009 Postbus 312 9700 AH Groningen Pr. Irenelaan 1a 9765 AL Paterswolde telefoon:

Nadere informatie

Inleiding. RESULTATEN ENQUÊTE ONLINE COMMUNICATIE Gemeente Staphorst. Juli 2015

Inleiding. RESULTATEN ENQUÊTE ONLINE COMMUNICATIE Gemeente Staphorst. Juli 2015 Pagina 1 van 5 Inleiding Van 2 t/m 13 april hebben inwoners de gelegenheid gekregen hun mening te geven over de online communicatie van de gemeente Staphorst. In deze enquête werd gevraagd hoe tevreden

Nadere informatie

NEXT WEB 2010. Een onderzoek onder het algemeen Nederlands publiek, Leeftijd: 18 en ouder. 1.060 respondenten, April 2010

NEXT WEB 2010. Een onderzoek onder het algemeen Nederlands publiek, Leeftijd: 18 en ouder. 1.060 respondenten, April 2010 NEXT WEB 2010 Een onderzoek onder het algemeen Nederlands publiek, Leeftijd: 18 en ouder 1.060 respondenten, April 2010 2 Gemiddeld is men 16 uur/week online Mannen zijn meer online dan vrouwen [18 uur

Nadere informatie

Allen Vrouw Man 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ N= 522 243 279 55 73 106 110 132 46 % % % % % % % % % 97,1 97,5 96,8 98,2 100,0 97,2 95,5 97,0 95,7

Allen Vrouw Man 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ N= 522 243 279 55 73 106 110 132 46 % % % % % % % % % 97,1 97,5 96,8 98,2 100,0 97,2 95,5 97,0 95,7 Filosofie Magazine Onderzoek De Grote Moraalenquête 2010 Tabellenboek Van Eunen Marketing 6 september 2010 Onderzoek uitgevoerd door PanelClix Representatief Nederland 18+, N=522 Vraag 1: Maakt u zelf

Nadere informatie

Internetgebruik in Nederland 2010. Prof. Dr. Jan A.G.M. van Dijk Vakgroep Media, Communicatie en Organisatie

Internetgebruik in Nederland 2010. Prof. Dr. Jan A.G.M. van Dijk Vakgroep Media, Communicatie en Organisatie Internetgebruik in Nederland 2010 Prof. Dr. Jan A.G.M. van Dijk Vakgroep Media, Communicatie en Organisatie Met C. 150 volledige digibeten bereikt Trendrapport Computer en Internetgebruik 2010 UT (Alexander

Nadere informatie

DE SNELWEG NAAR INFORMATIE OVER 50-PLUSSERS

DE SNELWEG NAAR INFORMATIE OVER 50-PLUSSERS Cijfers 50-plussers en internetgebruik 2011-2012 Informatie via SeniorWeb, april 2012 Prognose 50+ bevolking 2012 2014 2016 50-54 1.214.861 1.249.809 1.273.004 55-59 1.103.954 1.129.357 1.165.305 60-64

Nadere informatie

Deze vragenlijst bestaat uit zes onderdelen, A t/m F.

Deze vragenlijst bestaat uit zes onderdelen, A t/m F. Page of 0 Enquête beroepsonderwijs Deze vragenlijst bestaat uit zes onderdelen, A t/m F. Er zijn in totaal vragen. A. Over jou Je wordt vriendelijk verzocht informatie over jezelf te geven door onderstaande

Nadere informatie

FINANCIELE ZEKERHEID. GfK September 2015. GfK 2015 Achmea Financiële Zekerheid september 2015

FINANCIELE ZEKERHEID. GfK September 2015. GfK 2015 Achmea Financiële Zekerheid september 2015 FINANCIELE ZEKERHEID GfK September 2015 1 Opvallende resultaten Meer dan de helft van de Nederlanders staat negatief tegenover de terugtredende overheid Financiële zekerheid: een aanzienlijk deel treft

Nadere informatie

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS Uitstelgedrag onder financiële consumenten Juni 2015 1 Inhoudsopgave 3 6 Management Summary Grafische samenvatting Opvallende resultaten Onderzoeksresultaten Uitstelgedrag Zorg

Nadere informatie

COMMUNICATIE EN INFORMATIE ONDER JONGEREN

COMMUNICATIE EN INFORMATIE ONDER JONGEREN COMMUNICATIE EN INFORMATIE ONDER JONGEREN Beste lezer,!" #$ %& Algemeen 1. Geslacht man vrouw 2. Leeftijd Jaar 3. Nationaliteit Nederlandse 4. School / Opleiding 5. In welk ar zit je? 6.1 Hoe lang bel

Nadere informatie

Monitor Klik & Tik [Voorbeeldbibliotheek]

Monitor Klik & Tik [Voorbeeldbibliotheek] Monitor Klik & Tik [Voorbeeldbibliotheek] Meting 2012-2013 - Voorbeeld van de individuele rapportage voor deelnemende bibliotheken.- Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Over de dienstverlening rondom Klik & Tik

Nadere informatie

ICT in de gezondheidszorg

ICT in de gezondheidszorg pagina 1 van 6 ICT in de gezondheidszorg Met behulp van de computer is veel mogelijk. Ook in de gezondheidszorg. Voor u als patiënt kan het gebruik van computers ervoor zorgen dat u meer informatie heeft.

Nadere informatie

Moving Pictures: second screen en schermvoorkeur

Moving Pictures: second screen en schermvoorkeur Moving Pictures: second screen en schermvoorkeur Televisiekijken is een sociale activiteit.. Uit het kijkonderzoek blijkt dat heel vaak samen met het eigen gezin en gasten naar de televisie wordt gekeken.

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen Rapportage Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: 22 november 2013 Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies

Nadere informatie

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 15: gebruik social media juli 2012 1. Inleiding Tussen 1 juni en 10 juni konden panelleden van het internetpanel Dienst Regelingen een peiling

Nadere informatie

Vijftien jaar internet. Wat heeft het voor ons betekend?

Vijftien jaar internet. Wat heeft het voor ons betekend? Rapport Vijftien jaar internet. Wat heeft het voor ons betekend? Voor: Online Breedband B.V. Door: Synovate Synovate Inhoud Samenvatting 3 Onderzoeksopzet 5 Belangrijkste resultaten 6 - Internetgebruik

Nadere informatie

45-PLUSSERS EN ONLINE SHOPPEN

45-PLUSSERS EN ONLINE SHOPPEN Whitepaper 45-PLUSSERS EN ONLINE SHOPPEN Juli 2013 2 OPZET ONDERZOEK Het Bindinc. Kenniscentrum heeft door Ruigrok NetPanel onderzoek laten uitvoeren naar het online shopgedrag van 45-plussers. Binnen

Nadere informatie

Multi-Screen Consument

Multi-Screen Consument Multi-Screen Consument Multiscreen: wat weten we al? What s on their Screens, what s on their minds? Multiscreen consumer research Microsoft Advertising USA EIAA Multi-Screeners Report Pan europees onderzoek

Nadere informatie

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08 Glazen Huis 2011 peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 08 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

Postcode van de bibliotheekvestiging. De basis en/of Het internet op + Samen op t web. Vragenlijst 2

Postcode van de bibliotheekvestiging. De basis en/of Het internet op + Samen op t web. Vragenlijst 2 Versie: november 2014_2 IN TE VULLEN DOOR BIBLIOTHEEKMEDEWERKER Postcode van de bibliotheekvestiging. De basis en/of Het internet op + Samen op t web Vragenlijst 2 Beste deelnemer, U heeft geoefend met

Nadere informatie

B. Basis sociale media. Vragenlijst 2. U heeft geoefend met de computer. De bibliotheek heeft u daar graag bij geholpen.

B. Basis sociale media. Vragenlijst 2. U heeft geoefend met de computer. De bibliotheek heeft u daar graag bij geholpen. Monitor digitale basisvaardigheden Versie: maart 2016 IN TE VULLEN DOOR BIBLIOTHEEKMEDEWERKER Postcode van de bibliotheekvestiging: Datum waarop vragenlijst is/wordt ingevuld: B. Basis sociale media Vragenlijst

Nadere informatie

C. Basis computer, internet en sociale media. Vragenlijst 1

C. Basis computer, internet en sociale media. Vragenlijst 1 Monitor digitale basisvaardigheden Versie: maart 2016 IN TE VULLEN DOOR BIBLIOTHEEKMEDEWERKER Postcode van de bibliotheekvestiging: Datum waarop vragenlijst is/wordt ingevuld: C. Basis computer, internet

Nadere informatie

A. Basis computer en internet. Vragenlijst 2. U heeft geoefend met de computer. De bibliotheek heeft u daar graag bij geholpen.

A. Basis computer en internet. Vragenlijst 2. U heeft geoefend met de computer. De bibliotheek heeft u daar graag bij geholpen. Monitor digitale basisvaardigheden Versie: maart 2016 IN TE VULLEN DOOR BIBLIOTHEEKMEDEWERKER Postcode van de bibliotheekvestiging: Datum waarop vragenlijst is/wordt ingevuld: A. Basis computer en internet

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

Computercursussen en workshops. Cursusoverzicht voorjaar 2012

Computercursussen en workshops. Cursusoverzicht voorjaar 2012 Computercursussen en workshops Cursusoverzicht voorjaar 2012 Op zoek naar een leuke cursus of workshop? Cursussen en workshops In dit informatieboekje vindt u alle cursussen en workshops van de bibliotheken

Nadere informatie

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Rapportage Juli 2013 Meer informatie: info@wijzeringeldzaken.nl Samenvatting (1/3) 1. Veel 17-jarigen maken de indruk verstandig om te gaan

Nadere informatie

A. Basis computer en internet. Vragenlijst 1

A. Basis computer en internet. Vragenlijst 1 Monitor digitale basisvaardigheden Versie: maart 2016 IN TE VULLEN DOOR BIBLIOTHEEKMEDEWERKER Postcode van de bibliotheekvestiging: Datum waarop vragenlijst is/wordt ingevuld:... A. Basis computer en internet

Nadere informatie

5 Starters op de markt voor koopwoningen

5 Starters op de markt voor koopwoningen 5 Starters op de markt voor koopwoningen In het derde kwartaal van 2008 is een aantal aanvullende vragen gesteld aan personen die op dit moment een woning huren en zich oriënteren op een koopwoning. Dit

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Nog even en de agrariër is 24/7 online

Nog even en de agrariër is 24/7 online Uren online per week 1 8 6 8% 4 tot 3 uur 3 tot 6 uur > 6 uur Stelling: rol internet neemt toe 1 8 6 9% 4 Nog even en de agrariër is 24/7 online Internet heeft grote invloed op het informatiegedrag van

Nadere informatie

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media hebben in onze samenleving een belangrijke rol verworven. Het gebruik van sociale media is groot en dynamisch. Voor de vierde

Nadere informatie

Route 50plus. De snelweg naar kennis over 50plussers. 2. Vakantie: behoeften en informatie. Dirk Sikkel Denise Beck 29 maart 2010

Route 50plus. De snelweg naar kennis over 50plussers. 2. Vakantie: behoeften en informatie. Dirk Sikkel Denise Beck 29 maart 2010 Route 50plus De snelweg naar kennis over 50plussers Consumer Studies 2. Vakantie: behoeften en informatie Dirk Sikkel Denise Beck 29 maart 2010 Stichting Route 50Plus 06-50416308 Postbus 1999 info@route50plus.nl

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival 1 (12) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 maart kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.155 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

Doelgroep De doelgroep van het onderzoek bestaat uit Nederlanders van 18 jaar en ouder.

Doelgroep De doelgroep van het onderzoek bestaat uit Nederlanders van 18 jaar en ouder. Onderzoek in opdracht van Linden & Barbosa Datum: mei 2013 Doelgroep De doelgroep van het onderzoek bestaat uit Nederlanders van 18 jaar en ouder. Informatie over de onderzoeksopzet Aan het onderzoek namen

Nadere informatie

Trends in Digitale Media 2012

Trends in Digitale Media 2012 Trends in Digitale Media 2012 Onderzoek naar bezit en gebruik mobiele devices Intomart Gfk in samenwerking met Cebuco, GAU, PMA, RAB en SPOT Selectie uit resultaten door SPOT Meer schermen versterkt positie

Nadere informatie

De Popularisering van het Internet in Nederland Trendrapport Internetgebruik 2011

De Popularisering van het Internet in Nederland Trendrapport Internetgebruik 2011 De Popularisering van het Internet in Nederland Trendrapport Internetgebruik 2011 Prof. Dr. Jan A.G.M. van Dijk Vakgroep Media, Communicatie en Organisatie Trendrapport Computer en Internetgebruik 2010

Nadere informatie

Postcode van de bibliotheekvestiging. Vragenlijst 2. U heeft geoefend met internet. De bibliotheek heeft u daar graag bij geholpen.

Postcode van de bibliotheekvestiging. Vragenlijst 2. U heeft geoefend met internet. De bibliotheek heeft u daar graag bij geholpen. Versie: november 2014_2 IN TE VULLEN DOOR BIBLIOTHEEKMEDEWERKER Postcode van de bibliotheekvestiging. De basis en/of Het internet op Vragenlijst 2 Beste deelnemer, U heeft geoefend met internet. De bibliotheek

Nadere informatie

Figuur 11 Bekendheid van het energielabel (n=494) Let u bij het kopen van een woning op het energieverbruik van de woning?

Figuur 11 Bekendheid van het energielabel (n=494) Let u bij het kopen van een woning op het energieverbruik van de woning? 5 Het energielabel In het tweede kwartaal van 2008 is een aantal aanvullende vragen gesteld aan de respondenten. Deze vragen gingen over het energielabel. De resultaten van deze vragen worden in dit hoofdstuk

Nadere informatie

STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND 2013. Pagina 27 van 30

STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND 2013. Pagina 27 van 30 STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND 2013 RAPPORT Pagina 27 van 30 `` STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND 2013 ONTWIKKELINGEN IN TV BEZIT EN TV GEBRUIK MEDIA STANDAARD SURVEY AMSTERDAM 03-02-2014

Nadere informatie

Betrokkenheid van buurtbewoners. Uitgevoerd door Dimensus in opdracht van gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest Vergelijking gemeenten 2015

Betrokkenheid van buurtbewoners. Uitgevoerd door Dimensus in opdracht van gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest Vergelijking gemeenten 2015 Leefbaarheid Jeugdhulp Sociaal Team Vrijwilligerswerk Mantelzorg Actief in de buurt Betrokkenheid van buurtbewoners Burenhulp Zelfredzaamheid Sociale contacten Financiële situatie Uitgevoerd door Dimensus

Nadere informatie

Gebruik Web 2.0 eerstejaars studenten UU

Gebruik Web 2.0 eerstejaars studenten UU Gebruik Web 2.0 eerstejaars studenten UU Elly Langewis, december 2010 Inleiding In het kader van een SURF-project worden een aantal modules ontwikkeld voor docenten, onder andere over het gebruik van web

Nadere informatie

Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015

Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015 Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden ABN AMRO April 2015 Belastingteruggave 3 Sparen 7 Verantwoording onderzoek 12 2 Belastingteruggave Zicht

Nadere informatie

Resultaten Kijk- en Luisteronderzoek MerweRTV

Resultaten Kijk- en Luisteronderzoek MerweRTV Resultaten Kijk- en Luisteronderzoek MerweRTV - 1800 adressen aselect geselecteerd - 1750 vragenlijsten verstuurd - Respons is (674 van 1750) 38,5% Geslacht? Respondenten - Man 240 35,6% - Vrouw 376 55,8%

Nadere informatie

B. Basis sociale media. Vragenlijst 1. U gaat oefenen met de computer. De bibliotheek helpt u daar graag bij en wil dat graag zo goed mogelijk doen.

B. Basis sociale media. Vragenlijst 1. U gaat oefenen met de computer. De bibliotheek helpt u daar graag bij en wil dat graag zo goed mogelijk doen. Monitor digitale basisvaardigheden Versie: maart 2016 IN TE VULLEN DOOR BIBLIOTHEEKMEDEWERKER Postcode van de bibliotheekvestiging: Datum waarop vragenlijst is/wordt ingevuld: B. Basis sociale media Vragenlijst

Nadere informatie

Moving Pictures: kijken naar audiovisuele content in Nederland

Moving Pictures: kijken naar audiovisuele content in Nederland Moving Pictures: kijken naar audiovisuele content in Nederland Sinds de opkomst van breedband internet en mobiele devices als de smartphone en tablet hebben Nederlanders meer mogelijkheden om naar audiovisuele

Nadere informatie

Jongerenparticipatie in Amersfoort

Jongerenparticipatie in Amersfoort Jongerenparticipatie in Amersfoort gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal november 2013 Samenvatting De gemeente wil Amersfoortse jongeren meer betrekken bij zaken die hen aangaan. We hebben via digitaal

Nadere informatie

Jongeren in 2008. Ecabo. Paul Sikkema - ComBat groep. 12 november 2008

Jongeren in 2008. Ecabo. Paul Sikkema - ComBat groep. 12 november 2008 Jongeren in 2008 Ecabo 12 november 2008 Paul Sikkema - ComBat groep 1 2 Lastige doelgroepen Kinderen en met name jongeren: lastige doelgroepen. Steeds in beweging: Van levensfase naar levensfase. Op zoek

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft.

1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft. ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 8 november 2006 1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft.

Nadere informatie

U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten.

U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten. De begeleidende instructie brief: Vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten. Instructie Omcirkel of

Nadere informatie

SAMENVATTING TRENDS IN DIGITALE MEDIA 2016

SAMENVATTING TRENDS IN DIGITALE MEDIA 2016 SAMENVATTING TRENDS IN DIGITALE MEDIA 2016 SREENFORCE SAMENVATTING TRENDS IN DIGITALE MEDIA, JANUARI 2017 TELEVISIETOESTEL VERUIT DOMINANT VOOR LIVE TV-KIJKEN Vorig jaar december concludeerde Screenforce

Nadere informatie

Bekendheid Norm Gezond Bewegen

Bekendheid Norm Gezond Bewegen Bewonersonderzoek 2013 gemeente Deventer onderdeel Sport Nationale Norm Gezond Bewegen De Nationale Norm Gezond Bewegen is in 2013 bij 55% van de Deventenaren bekend. Dit percentage was in 2011 licht hoger

Nadere informatie

STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND 2015. Pagina 27 van 30

STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND 2015. Pagina 27 van 30 STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND 2015 RAPPORT Pagina 27 van 30 STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND 2015 ONTWIKKELINGEN IN TV BEZIT EN TV GEBRUIK MEDIA STANDAARD SURVEY AMSTERDAM 02-02-2016 Pagina

Nadere informatie

Nationale Social Media Onderzoek 2017

Nationale Social Media Onderzoek 2017 Nationale Social Media Onderzoek 2017 Het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en verwachtingen van social media #NSMO Uitgevoerd door: Newcom Research & Consultancy B.V. Auteurs: drs.

Nadere informatie

Sociale media. Over het EenVandaag Opiniepanel. 15 augustus 2015. Over dit onderzoek

Sociale media. Over het EenVandaag Opiniepanel. 15 augustus 2015. Over dit onderzoek Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag

Nadere informatie

Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie

Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie Index 1. Samenvatting p. 3 2. Doelstellingen en opzet onderzoek p. 6 3. Gebruik communicatiemiddelen p. 9 4. Perceptie digitale communicatie en eenzaamheid

Nadere informatie

In de volgende vragen zal je bevraagd worden over verschillende aspecten van digitale media en digitale apparaten, waaronder PC's, laptops,

In de volgende vragen zal je bevraagd worden over verschillende aspecten van digitale media en digitale apparaten, waaronder PC's, laptops, In de volgende vragen zal je bevraagd worden over verschillende aspecten van digitale media en digitale apparaten, waaronder PC's, laptops, notebooks, smartphones, tablets, mobiele telefoons zonder internet,

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omnibusenquête 2015. Onderzoek en Informatie. Bekendheid Alarmnummer

Gemeente Breda. Omnibusenquête 2015. Onderzoek en Informatie. Bekendheid Alarmnummer Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Omnibusenquête 2015 Bekendheid Alarmnummer Publicatienummer: 1790 Datum: december 2015 In opdracht van: Kabinet van de Burgemeester Uitgave: Gemeente Breda BBO/Onderzoek

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn:

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn: Welzijnsbezoek 2014 Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen MEE Drechtsteden voerde in 2014 welzijnsbezoeken uit onder ouderen van 75, 80 en. Aan de hand van een vragenlijst komen zes onderwerpen aan

Nadere informatie

AA EN HUNZE PANEL. Resultaten peiling 5: Zorgen voor elkaar. Januari 2016

AA EN HUNZE PANEL. Resultaten peiling 5: Zorgen voor elkaar. Januari 2016 AA EN HUNZE PANEL Resultaten peiling 5: Zorgen voor elkaar Januari 2016 1.1 Inleiding De vijfde peiling van het Aa en Hunze panel had als onderwerp zorgen voor elkaar en burenhulp. De gemeente Aa en Hunze

Nadere informatie

STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND 2014. Pagina 27 van 30

STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND 2014. Pagina 27 van 30 STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND 2014 RAPPORT Pagina 27 van 30 `` STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND 2014 ONTWIKKELINGEN IN TV BEZIT EN TV GEBRUIK MEDIA STANDAARD SURVEY AMSTERDAM 26-01-2015

Nadere informatie

De Nederlandse ipad gebruiker. Oktober 2010

De Nederlandse ipad gebruiker. Oktober 2010 De Nederlandse ipad gebruiker Achtergrond N = 5.719 (N.B. Dat is bijna een tiende van alle ipad bezitters in Nederland per sep. 2010 = ± 60.000). Sanoma Digital heeft via de NU.nl ipad app een enquête

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Gemeentelijke website

Hoofdstuk 9. Gemeentelijke website Hoofdstuk 9. Gemeentelijke website Samenvatting Het percentage Leidenaren dat thuis kan beschikken over internet is, na een snelle toename in eerdere jaren, dit jaar vrijwel gestabiliseerd tot op 77%.

Nadere informatie

Social Media. De definitie

Social Media. De definitie Social Media De definitie Sociale media is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud verzorgen. Hoofdkenmerken

Nadere informatie

Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015

Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015 Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden ABN AMRO April 2015 Vakantiegeld 3 Op vakantie 8 Verantwoording onderzoek 13 2 Vakantiegeld Zicht op geld April

Nadere informatie

Kinderen Roepnaam Voorletters Achternaam Geboortedatum Geslacht Woonsituatie Man Vrouw Thuis Uit

Kinderen Roepnaam Voorletters Achternaam Geboortedatum Geslacht Woonsituatie Man Vrouw Thuis Uit Inventarisatieformulier Persoonsgegevens Achternaam (cliënt) Geslacht Man Vrouw Voorletters Roepnaam Geboortedatum Roker Ja Nee E-mail adres Telefoonnummer mobiel Uw opleidingsniveau LBO MBO HBO Universitair

Nadere informatie

Nationale Social Media Onderzoek 2016

Nationale Social Media Onderzoek 2016 Nationale Social Media Onderzoek 2016 Het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en verwachtingen van social media #NSMO Uitgevoerd door: Auteurs: Newcom Research & Consultancy B.V. drs.

Nadere informatie

Monitor Klik & Tik in bibliotheken Tussenrapportage: september 2013 februari 2014

Monitor Klik & Tik in bibliotheken Tussenrapportage: september 2013 februari 2014 Monitor Klik & Tik in bibliotheken Tussenrapportage: september 2013 februari 2014 In opdracht van Contactpersoon : Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) : Maaike Toonen Inhoud 1. Inleiding... 1

Nadere informatie

KINDEREN EN INTERNET 9-10 jaar

KINDEREN EN INTERNET 9-10 jaar CASENUMMER: SAMPLE POINT NUMMER INTERVIEW ER NAAM ADRES: POSTCODE EN PLAATS TELEFOONNUMMER KINDEREN EN INTERNET 9-10 jaar HOE VUL JE DIT DEEL VAN DE VRAGENLIJST IN Hieronder wat eenvoudige instructies

Nadere informatie

SeniorWeb. januari t/m juni 2016. aan de Vliet

SeniorWeb. januari t/m juni 2016. aan de Vliet SeniorWeb januari t/m juni 2016 aan de Vliet SeniorWeb Ook dit najaar verzorgt SeniorWeb opnieuw interessante computercursussen en workshops voor beginners en gevorderden in de locaties Leidschendam, Rijswijk

Nadere informatie

Monitor Klik & Tik in bibliotheken

Monitor Klik & Tik in bibliotheken Monitor Klik & Tik in bibliotheken 3 e meting tussenrapportage: september 2014 februari 2015 In opdracht van Contactpersoon KB : De Koninklijke Bibliotheek (KB) : Maaike Toonen Inhoud 1. Inleiding... 1

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis

Vragenlijst. Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis Vragenlijst Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis Voor u ligt de vragenlijst Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis. Deze vragenlijst wordt u aangeboden door [instantie].

Nadere informatie

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 6 GEBRUIK VAN INTERNET EN SOCIAL MEDIA De gemeente is benieuwd of alle bewoners beschikking hebben over en gebruik maken van internet en van social media en of men belemmerd wordt als het gaat om informatie

Nadere informatie

ZA4881. Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Netherlands

ZA4881. Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Netherlands ZA4881 Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Netherlands FLASH 241 INFORMATION SOCIETY Q1. Ik ga een lijst met vrijetijdsactiviteiten voorlezen.

Nadere informatie

A1) Kennismakingsgesprek over sociale media en internetgebruik

A1) Kennismakingsgesprek over sociale media en internetgebruik Mediawijsheid A1) Kennismakingsgesprek over sociale media en internetgebruik Ik heb samen met de kinderen een gesprek gevoerd over de sociale media en het internet gebruik. Ik heb voor mezelf thuis een

Nadere informatie

Resultaten Gezondheidszorg

Resultaten Gezondheidszorg Resultaten Gezondheidszorg Conclusies Onbekendheid social media in de gezondheidszorg is groot; treffend is een quote van een zorggebruiker die stelt dat als je als patiënt nog niet of nauwelijks met een

Nadere informatie

Kijk- en luisteronderzoek 2013b

Kijk- en luisteronderzoek 2013b Kijk- en luisteronderzoek 2013b eindrapport januari 2014 OWP research Wethouder van Caldenborghlaan 76-6226 BV - Maastricht - www.owp.nl Inhoud Samenvatting 3 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding onderzoek 6 1.2

Nadere informatie

JEUGD WERKLOOSHEID 1-METING Onderzoek naar de perceptie van jeugdwerkloosheid onder jongeren in opdracht van het Ministerie VWS - Jeugd en Gezin

JEUGD WERKLOOSHEID 1-METING Onderzoek naar de perceptie van jeugdwerkloosheid onder jongeren in opdracht van het Ministerie VWS - Jeugd en Gezin JEUGD WERKLOOSHEID 1-METING Onderzoek naar de perceptie van jeugdwerkloosheid onder jongeren in opdracht van het Ministerie VWS - Jeugd en Gezin FERNANDO MC DOUGAL MSC ODETTE VLEK MSC AMSTERDAM, AUGUSTUS

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007 LelyStadsGeluiden De mening van de jongeren gepeild School en werk 007 In 007 hebben.37 jongeren meegewerkt aan de jongerenenquête. Het onderzoek had als doel om in kaart te brengen wat jongeren doen,

Nadere informatie

Hoofdstuk 15. Gemeentelijke website

Hoofdstuk 15. Gemeentelijke website Hoofdstuk 15. Gemeentelijke website Samenvatting Van alle Leidenaren heeft 88% de beschikking over internet: 85% beschikt ook thuis over internet, alleen elders. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar. De

Nadere informatie

Omnibusenquête deelrapport. Zoetermeer FM

Omnibusenquête deelrapport. Zoetermeer FM Omnibusenquête 2015 deelrapport Zoetermeer FM Omnibusenquête 2015 deelrapport Zoetermeer FM OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport ZOETERMEER FM Zoetermeer, 18 december 2015 Gemeente Zoetermeer Afdeling Juridische

Nadere informatie

Rapport Kinderen en Geld Enquête (NIBUD en het Jeugdjournaal)

Rapport Kinderen en Geld Enquête (NIBUD en het Jeugdjournaal) Rapport Kinderen en Geld Enquête (NIBUD en het Jeugdjournaal) Inleiding Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) geeft voorlichting over inkomsten en uitgaven van particuliere huishoudens.

Nadere informatie

Goede middag. Zo als belooft gaan we het hebben over de Smart TV. Maar laten we eerst eens onderzoeken welke plaats de Smart TV inneemt.

Goede middag. Zo als belooft gaan we het hebben over de Smart TV. Maar laten we eerst eens onderzoeken welke plaats de Smart TV inneemt. Goede middag. Zo als belooft gaan we het hebben over de Smart TV. Maar laten we eerst eens onderzoeken welke plaats de Smart TV inneemt. Zelf had ik mij al een voorstelling gemaakt van een SmartTV. Dat

Nadere informatie

Route 50plus. De snelweg naar kennis over 50plussers. 3. Televisie. Dirk Sikkel Margot van der Goot 21 april 2010. Stichting Route 50Plus 06-50416308

Route 50plus. De snelweg naar kennis over 50plussers. 3. Televisie. Dirk Sikkel Margot van der Goot 21 april 2010. Stichting Route 50Plus 06-50416308 Route 50plus De snelweg naar kennis over 50plussers Consumer Studies 3. Televisie Dirk Sikkel Margot van der Goot 21 april 2010 Stichting Route 50Plus 06-50416308 Postbus 1999 info@route50plus.nl 6801

Nadere informatie