Groningen verbindt. Formatiedoorrekening herindelingsvarianten G7. Marvin Hanekamp Melanie Knieriem. Juni 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Groningen verbindt. Formatiedoorrekening herindelingsvarianten G7. Marvin Hanekamp Melanie Knieriem. Juni 2014"

Transcriptie

1 Groningen verbindt Formatiedoorrekening herindelingsvarianten G7 Marvin Hanekamp Melanie Knieriem Juni 2014

2 Opbouw 1. Onze opdracht 2. Systematiek benchmark 3. Uitkomsten onderzoek 4. Conclusies 2

3 Onze opdracht Aanleiding Uw vraag 3

4 Aanleiding Grenzeloos Gunnen Met de presentatie van het rapport Grenzeloos Gunnen van de commissie Jansen is in Groningen een oriëntatie gestart op de wijziging van de bestuurlijke inrichting. Per 1 januari 2018 moet die oriëntatie leiden tot een forse reductie van het aantal gemeenten in Groningen. Na de presentatie van het rapport zijn de Noord-Groningen betrokken gemeenten een verkenning gestart naar een fusie van zeven gemeenten ( Van Lauwerszee tot Dollard tou ). Vervolgfase die rond de zomer moet leiden tot een rapport waarin vijf thema s nader worden uitgewerkt, onder andere de financiële aspecten. Dit rapport moet in het najaar leiden tot een principebesluit over de gewenste indeling als opmaat naar de start van de formele ARHI-procedure. Onderdeel van deze financiële aspecten is een herindelingsscan. U heeft Berenschot gevraagd een benchmarkonderzoek uit te laten voeren 4

5 Uw vraag Herindelingsvarianten Uw hoofdvraag luidt als volgt: Hoe verhoudt de omvang van de formatie en salarislasten van de gemeenten binnen de diverse fusievarianten zich tot die van vergelijkbare andere gemeenten? Om deze vraag te beantwoorden, moeten de volgende deelvragen worden beantwoord: 1. Wat is de omvang van de formatie en salarislasten van de afzonderlijke gemeenten? 2. Wat is de omvang van de formatie en salarislasten van de verschillende herindelingsvarianten? 3. Hoe verhoudt de omvang van de formatie en salarislasten van de verschillende herindelingsvarianten zich tot de benchmark van vergelijkbare gemeenten? U heeft gevraagd hierbij rekening te houden met de specifieke karakteristiek van het gebied en vier verschillende varianten: G7 Hoogeland en Eemsdelta Hoogeland + Eemshaven en Eemsdelta DEAL en BMW 5

6 Systematiek benchmark 1. Wat is het? 2. Hoe maak je het vergelijkbaar? 3. Hoe meet je het? 4. Stappen 6

7 Wat is het? Doel: Inzicht bieden in relatieve omvang van de ambtelijke organisatie Kern: Vergelijking fte s Resultaat: Objectieve vergelijkingsinformatie, eerste handvat voor objectieve discussie: niet het finale oordeel Beproefde methode: sinds 2002 > 330 gemeenten 7

8 Hoe maak je het vergelijkbaar? Gemeenten zijn boeiende, maar ook complexe en diverse organisaties: elke gemeente is uniek Uniforme, functionele indeling leidend, niet de organisatiestructuur van een gemeente Rekening houden met verschillen in omvang, sociale structuur en centrumfunctie: Bedum is geen Amsterdam Rekening houden met verschillen in uitbesteding: Groningen is geen Amersfoort Het aantal inwoners is verreweg de sterkste voorspeller voor het aantal fte s. Wij drukken de formatie daarom uit in fte s per inwoners. De overheadformatie wordt veel meer bepaald door de omvang van de totale organisatie. Daarom drukken we de overheadformatie uit als percentage van de totale formatie. 8

9 Fte's Hoe maak je het vergelijkbaar? Fte's x Inwoners y = 2E-08x 2 + 0,0077x - 37,542 R² = 0, Inwoners Elke punt in de grafiek hierboven is een gemeente. De grafiek hierboven laat zien dat de totale formatie over het geheel zeer sterk samenhangt met het aantal inwoners. 9

10 Hoe maak je het vergelijkbaar? De G7 gemeenten kennen samen veel oppervlakte land. De G7 samen kennen een oppervlakte van 774,55km²*. Ter vergelijking: de gemeente die hier het dichts bij in de buurt komt zijn de gemeenten Súdwest-Fryslân (841,6 km²) en de gemeente Noordoostpolder met (460,09km²). Kortom, een unieke situatie in Nederland! Daarnaast zijn de G7 relatief kleine gemeenten binnen Nederland met dus relatief weinig inwoners. We hebben in alle en meerdere fusiegemeenten geplaatst die ook te maken hebben met veel (dorps)kernen en veel landelijk gebied. Deze gemeenten kennen daarmee belangrijke overeenkomsten met de verschillende varianten van de G7 gemeenten. Overigens hebben we naar aanleiding van uw vraag op basis van ons databestand ook statistisch onderzocht in hoeverre een groot landelijk gebied met weinig inwoners van invloed is op de formatie. Op het eerste gezicht lijken deze kenmerken een zeer lichte samenhang vertonen met enkele benchmartaken*. De statistische toets leert echter dat deze samenhang in alle gevallen dermate zwak is dat deze niet of nauwelijks voorspellende waarde heeft voor de formatie. * Gebaseerd op de CBS2013 cijfers totale oppervlakte land, inclusief binnenwater smaller dan zes meter * Het gaat om de volgende benchmarktaken: APV, Stadswacht / toezicht openbare ruimte; Uitvoering wegbeheer/-onderhoud; Uitvoeren afvalverzameling en verwerking; Verkeersmaatregelen te land; Parkeren; Groene Sportvelden; Ruimtelijke Ordening; Bouwgrondexploitatie 10

11 Hoe maak je het vergelijkbaar? Een voorbeeld voor de specifieke van de variant DAL: DAL variant inwoners Zwak tot matige sociale structuur Redelijke centrumfunctie Specifieke Referentiegroep 13 gemeenten (met daarin meerdere gefuseerde gemeenten) Gemiddeld inwoners Vergelijkbare sociale structuur en centrumfunctie 11

12 Hoe meet je het? Bruto formatie (bruto omvang ambtelijk apparaat): totale omvang ambtelijke organisatie toegestane formatie (incl. vacatureruimte) Correctie voor formatie uitvoerende taken : betreft taken die gemeenten kunnen verzelfstandigen, uitbesteden, onderbrengen in gemeenschappelijke regeling Netto formatie (netto omvang ambtelijk apparaat): primair proces overhead: management, ondersteuning 12

13 Hoe meet je het? Totale omvang formatie (bruto ambtelijk apparaat) Uitvoerende Uitvoerende taken taken Formatie voor voor staf en ondersteuning staf en ondersteuning Formatie voor primaire proces Formatie voor uitvoerende taken Netto ambtelijk apparaat 13

14 Stappen Invullen vragenlijst Tussentijdse bijeenkomst met benchmarkcoördinatoren Dataverwerking en controle Berenschot Bespreken conceptcijfers Verwerken correcties Opstellen definitieve rapportage 14

15 Uitkomsten onderzoek 1. Omvang van de formatie en salarislasten van de afzonderlijke gemeenten 2. Omvang van de formatie en salarislasten van de verschillende herindelingsvarianten in vergelijking tot specifieke en 15

16 Omvang afzonderlijke gemeenten Op de volgende pagina s worden de resultaten van de afzonderlijke gemeenten gepresenteerd. Deze gemeenten zijn vergeleken met gemeenten in dezelfde grootteklasse. Wij zetten de formatie van de gemeentelijke hoofdtaken en taken af tegen het aantal inwoners, aangezien dit de belangrijkste verklarende factor blijkt te zijn. De formatie van de overhead zetten wij af tegen de totale bruto formatie van de gemeente, aangezien dit voor deze taken de belangrijkste (werklast)bepalende factor is. De legenda voor de celkleuringen is als volgt: Kleiner dan gemiddeld Ongeveer gemiddeld Groter dan gemiddeld Veel groter dan gemiddeld 16

17 Bruto omvang G7 gemeenten (fte per inwoners) Bruto-omvang ambtelijk apparaat Betreffende gemeente Gemiddelde van gemeenten in uw Verschil in fte s* Appingedam 6,57 6,09 +5,79 Bedum 6,61 6,09 +5,46 Delfzijl 7,09 6,62 +12,08 Eemsmond 8,82 6,62 +35,04 Loppersum 6,12 6,09 +0,31 De Marne 6,94 6,09 +8,68 Winsum 6,80 6,09 +9,83 * Onderlinge verschillen zijn niet nader geanalyseerd. Delfzijl en Eemsmond vallen in grootteklasse B (> < inwoners). De andere gemeenten vallen in grootteklasse A (< inwoners). Het gemiddelde van alle Nederlandse gemeenten is 7,3 fte per 1000 inwoners. 17

18 Omvang formatie uitvoerende werkzaamheden G7 gemeenten (fte per inwoners) Formatie voor uitvoerende werkzaamheden die het ambtelijk apparaat zelf uitvoert Betreffende gemeente Gemiddelde van gemeenten in uw Verschil in fte s Appingedam 2,12 2,53-4,95 Bedum 3,33 2,53 +8,40 Delfzijl 3,45 2,57 +22,62 Eemsmond 3,45 2,57 +14,02 Loppersum 2,33 2,53-2,04 De Marne 1,71 2,53-8,37 Winsum 2,83 2,53 +4,15 Het gemiddelde van alle gemeenten in Nederland is 3,1 fte per inwoners. 18

19 Netto omvang G7 gemeenten (fte per inwoners) Netto-omvang ambtelijk apparaat Betreffende gemeente Gemiddelde van gemeenten in uw Aantal fte s Appingedam 3,70 3,80-1,21 Bedum 3,43 3,80-3,88 Delfzijl 3,39 3,99-15,42 Eemsmond 5,31 3,99 +21,02 Loppersum 3,66 3,80-1,43 De Marne 4,32 3,80 +5,31 Winsum 3,37 3,80-5,95 Het gemiddelde van alle gemeenten in Nederland is 4,1 19

20 Omvang overhead G7 gemeenten (% van de totale formatie) Gemeente Betreffende gemeente Gemiddelde van gemeenten in uw Afwijking in % Afwijking in fte s Appingedam 36,8% 35,5% 3,8% 1,1 Bedum 28,6% 35,5% -19,5% -4,8 Delfzijl 30,4% 34,0% -10,4% -6,4 Eemsmond 36,0% 34,0% 6,0% 2,9 Loppersum 42,7% 35,5% 20,3% 4,5 De Marne 32,3% 35,5% -8,9% -2,2 Winsum 29,9% 35,5% -15,7% -5,2 20

21 Salarislasten G7 gemeenten Gemeente Salarislasten Salarislaten per fte Gemiddelde salarislasten Afwijking Appingedam , , ,- -8,1% Bedum , , ,- -5,5% Delfzijl , , ,- -1,2% Eemsmond , , ,- -6,4% Loppersum , , ,- 0,1% De Marne , , ,- -2,0% Winsum , , ,- -15,5% Totaal , , ,- -7,1% 21

22 Gemeenschappelijke regelingen Opgemerkt moet worden dat alle zeven gemeenten participeren in verschillende gemeenschappelijke regelingen met elkaar of met andere gemeenten. Op basis van de lasten die afgedragen worden aan de gemeenschappelijke regelingen is zo goed mogelijk bepaald welke formatie voor welke gemeente werkt en is deze formatie meegenomen in de benchmark. Op de volgende pagina is hier een overzicht van te vinden. 22

23 Gemeenschappelijke regelingen Gemeente Fte s die taken voor derden uitvoeren Fte s (alleen overheadtaken) belegd bij derden Appingedam 8,95 - Bedum 4,71 6,21 Delfzijl 6,42 - Eemsmond 1,00 - Loppersum 1,20 - De Marne 12,39 3,12 Winsum 13,28 4,97 Veel van de G7-gemeenten hebben formatie die werkt voor derden. Alhoewel dit geen onderdeel is van de aan ons gestelde vraag, hebben wij de afzonderlijke gemeenten welgevraagd een overzicht te geven van deze formatie. 23

24 Uitkomsten onderzoek 1. Omvang van de formatie en salarislasten van de afzonderlijke gemeenten 2. Omvang van de formatie en salarislasten van de verschillende herindelingsvarianten in vergelijking tot specifieke en 24

25 Omvang varianten Op de volgende pagina s worden de resultaten van de verschillende varianten gepresenteerd. Deze gemeenten zijn vergeleken met specifieke en die recht doen aan de karakteristieken van de varianten en overeenkomen qua inwonersaantal, sociale structuur en centrumfunctie. Per variant wordt eerst het overzicht gegeven van de bruto formatie, uitvoerende formatie en netto formatie gegeven. Daarna volgt de netto formatie meer in detail waar gekeken wordt naar de formatie in het primair proces en de overhead formatie. Als laatste volgen de salarislasten. De legenda voor de celkleuringen blijft als volgt: Kleiner dan gemiddeld Ongeveer gemiddeld Groter dan gemiddeld Veel groter dan gemiddeld 25

26 Variant G7 26

27 Specifieke G7 G7 variant inwoners Zwakke / matige sociale structuur Weinig centrumfunctie Specifieke Referentiegroep 12 gemeenten (met daarin meerdere gefuseerde gemeenten) Gemiddeld inwoners Vergelijkbare sociale structuur 27

28 Omvang variant G7(fte per inwoners) G7 Referentiegroep Afwijking t.o.v. Specifieke Bruto-omvang 7,15 9,19-22% Formatie voor uitvoerende taken 2,89 4,27-32% Netto-omvang 3,92 4,77-18% Totale (bruto)formatie is kleiner dan gemiddeld Kleinere formatie voor uitvoerende taken Netto formatie kleiner dan gemiddeld en kleiner dan kwartielscore* (4,38) *De kwartielscore is de waarde waar exact 25% van de onder zit. Daarmee is de kwartielscore ambitieuzer dan het gemiddelde, maar wel reëel. 28

29 Netto formatie primair proces G7 G7 Referentiegroep Afwijking t.o.v. Afwijking in fte s Burgerzaken 0,32 0,29 10% 2,7 Openbare orde en veiligheid 0,06 0,11-46% -4,9 Verkeer, vervoer en waterstaat 0,21 0,20 4% 0,8 Economische zaken 0,04 0,07-42% -3,0 Onderwijs 0,09 0,15-38% -5,5 Cultuur en recreatie 0,28 0,23 21% 4,8 Sociale voorzieningen en maatschappelijke 0,23 0,30-22% -6,5 dienstverlening Volksgezondheid en milieu 0,25 0,19 28% 5,3 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 0,39 0,78-50% -36,6 29

30 Omvang overhead G7 G7 Referentiegroep Afwijking t.o.v. Afwijking in fte s Gemeentesecretaris/ Directie, lijnmanagement 5,3% 4,4% 20,9% 6,4 Personeel en Organisatie 2,4% 2,3% 1,1% 0,2 Informatisering en Automatisering 4,2% 3,7% 13,3% 3,5 Financiën en Control 6,7% 6,8% -2,0% -1,0 Juridische Zaken 1,4% 1,2% 19,0% 1,6% Bestuurszaken en bestuursondersteuning Communicatie en Kwaliteitszorg Facilitaire dienst (incl. uitvoerende taken) Secretariaten in het 'primaire proces' 3,5% 2,1% 70,6% 10,3 1,7% 1,6% 4,5% 0,5 7,7% 6,1% 27,0% 11,5 0,9% 2,2% -59,7% -9,3 Totaal overhead 33,8% 30,4% 11,0% 23,6 30

31 Salarislasten Variant Salarislasten Salarislaten per fte Gemiddelde salarislasten Afwijking G , , ,- -7,1% 31

32 Variant: Hoogeland (Bedum, Winsum, De Marne, Eemsmond (zonder Eemshaven)) en Eemsdelta (Delfzijl, Appingedam, Loppersum en Eemshaven). 32

33 Specifieke Hoogeland Hoogeland variant inwoners Matige sociale structuur Weinig centrumfunctie Specifieke Referentiegroep 13 gemeenten (met daarin meerdere gefuseerde gemeenten) Gemiddeld inwoners Vergelijkbare sociale structuur en centrumfunctie 33

34 Omvang variant Hoogeland (fte per inwoners) Hoogeland Referentiegroep Afwijking t.o.v. Specifieke Bruto-omvang 7,46 7,77-4% Formatie voor uitvoerende taken 2,89 3,54-18% Netto-omvang 4,22 4,16 2% Totale (bruto)formatie is kleiner dan gemiddeld Kleinere formatie voor uitvoerende taken Netto formatie iets groter dan gemiddeld en groter dan kwartielscore (3,75) 34

35 Netto formatie primair proces Hoogeland Hoogeland Referentiegroep Afwijking t.o.v. Afwijking in fte s Burgerzaken 0,33 0,27 22% 3,0 Openbare orde en veiligheid Verkeer, vervoer en waterstaat 0,05 0,12-56% -3,4 0,22 0,17 29% 2,5 Economische zaken 0,05 0,07-18% -0,6 Onderwijs 0,11 0,12-0,5-0,5 Cultuur en recreatie 0,27 0,23 19% 2,2 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Volksgezondheid en milieu Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 0,23 0,27-14% -1,9 0,30 0,20 49% 5,0 0,48 0,66-28% -9,2 35

36 Omvang overhead Hoogeland Hoogeland Referentiegroep Afwijking t.o.v. Afwijking in fte s Gemeentesecretaris/ Directie, lijnmanagement 5,7% 4,2% 37,3% 5,9 Personeel en Organisatie 1,8% 2,5% -25,9% -2,4 Informatisering en Automatisering 4,0% 3,4% 17,7% 2,3 Financiën en Control 6,5% 6,7% -1,9% -0,5 Juridische Zaken 1,7% 1,5% 13,0% 0,7 Bestuurszaken en bestuursondersteuning Communicatie en Kwaliteitszorg Facilitaire dienst (incl. uitvoerende taken) Secretariaten in het 'primaire proces' 2,9% 2,0% 40,6% 3,1 2,2% 1,8% 23,9% 1,6 7,4% 6,8% 8,9% 2,3 1,0% 1,6% -37,9% -2,3 Totaal overhead 33,4% 30,5% 9,3% 10,7 36

37 Specifieke Eemsdelta Eemsdelta variant inwoners Matig tot zwakke sociale structuur Redelijke centrumfunctie Specifieke Referentiegroep 13 gemeenten (met daarin meerdere gefuseerde gemeenten) Gemiddeld inwoners Vergelijkbare sociale structuur en centrumfunctie 37

38 Omvang Eemsdelta (fte per inwoners) Eemsdelta Referentiegroep Afwijking t.o.v. Specifieke Bruto-omvang 6,83 7,41-8% Formatie voor uitvoerende taken 2,89 3,18-9% Netto-omvang 3,59 4,19-14% Totale (bruto)formatie is kleiner dan gemiddeld Kleinere formatie voor uitvoerende taken Netto formatie kleiner dan gemiddeld maar vergelijkbaar met kwartielscore (3,58) 38

39 Netto formatie primair proces Eemsdelta Eemsdelta Referentiegroep Afwijking t.o.v. Afwijking in fte s Burgerzaken 0,30 0,26 14% 1,8 Openbare orde en veiligheid Verkeer, vervoer en waterstaat 0,07 0,10-35% -1,7 0,20 0,14 35% 2,4 Economische zaken 0,03 0,06-48% -1,3 Onderwijs 0,07 0,11-38% -2,0 Cultuur en recreatie 0,29 0,19 49% 4,6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Volksgezondheid en milieu Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 0,23 0,22 7% 0,8 0,19 0,19-1% -0,1 0,29 0,58 49% 13,7 39

40 Omvang overhead Eemsdelta Eemsdelta Referentiegroep Afwijking t.o.v. Afwijking in fte s Gemeentesecretaris/ Directie, lijnmanagement 4,7% 4,3% 10,4% 1,4 Personeel en Organisatie 3,0% 2,4% 23,7% 1,9 Informatisering en Automatisering 4,5% 3,2% 39,6% 4,2 Financiën en Control 6,9% 6,4% 7,5% 1,6 Juridische Zaken 1,0% 1,5% -32,3% -1,6 Bestuurszaken en bestuursondersteuning Communicatie en Kwaliteitszorg Facilitaire dienst (incl. uitvoerende taken) Secretariaten in het 'primaire proces' 4,3% 1,7% 151,6% 8,5 1,1% 1,8% -41,3% -2,4 8,0% 7,3% 10,6% 2,5 0,8% 1,9% -60,3% -3,8 Totaal overhead 34,3% 30,5% 12,3% 12,3 40

41 Salarislasten Variant Salarislasten Salarislaten per fte Gemiddelde salarislasten Afwijking Hoogeland , , ,- -11,6% Eemsdelta , , ,- 0,4% 41

42 Variant: Hoogeland (Bedum, Winsum, De Marne, Eemsmond) + Eemshaven / DAL (Delfzijl, Appingedam, Loppersum). 42

43 Specifieke Hoogeland Hoogeland variant inwoners Matige sociale structuur Weinig centrumfunctie Specifieke Referentiegroep 13 gemeenten (met daarin meerdere gefuseerde gemeenten) Gemiddeld inwoners Vergelijkbare sociale structuur en centrumfunctie 43

44 Omvang variant Hoogeland (fte per inwoners) Hoogeland Referentiegroep Afwijking t.o.v. Specifieke Bruto-omvang 7,53 7,77-3% Formatie voor uitvoerende taken 2,90 3,54-18% Netto-omvang 4,28 4,16 3% Totale (bruto)formatie is kleiner dan gemiddeld Kleinere formatie voor uitvoerende taken Netto formatie iets groter dan gemiddeld en groter dan kwartielscore (3,75) 44

45 Netto formatie primair proces Hoogeland Hoogeland Referentiegroep Afwijking t.o.v. Afwijking in fte s Burgerzaken 0,33 0,27 22% 3,0 Openbare orde en veiligheid Verkeer, vervoer en waterstaat 0,06 0,12-50% -3,0 0,22 0,17 29% 2,5 Economische zaken 0,06 0,07-6% -0,2 Onderwijs 0,11 0,12-8% -0,5 Cultuur en recreatie 0,27 0,23 19% 2,2 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Volksgezondheid en milieu Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 0,23 0,27-14% -1,9 0,31 0,20 52% 5,3 0,50 0,66-25% -8,2 45

46 Omvang overhead Hoogeland Hoogeland Referentiegroep Afwijking t.o.v. Afwijking in fte s Gemeentesecretaris/ Directie, lijnmanagement 5,7% 4,2% 36,0% 5,7 Personeel en Organisatie 1,8% 2,5% -26,0% -2,5 Informatisering en Automatisering 4,0% 3,4% 17,2% 2,2 Financiën en Control 6,6% 6,7% -1,7% -0,4 Juridische Zaken 1,7% 1,5% 11,9% 0,7 Bestuurszaken en bestuursondersteuning Communicatie en Kwaliteitszorg Facilitaire dienst (incl. uitvoerende taken) Secretariaten in het 'primaire proces' 3,0% 2,0% 45,8% 3,5 2,2% 1,8% 22,8% 1,6 7,3% 6,8% 7,9% 2,0 1,0% 1,6% -38,5% -2,4 Totaal overhead 33,3% 30,5% 9,1% 10,5 46

47 Specifieke DAL DAL variant inwoners Zwak tot matige sociale structuur Redelijke centrumfunctie Specifieke Referentiegroep 13 gemeenten (met daarin meerdere gefuseerde gemeenten) Gemiddeld inwoners Vergelijkbare sociale structuur en centrumfunctie 47

48 Omvang variant DAL (fte per inwoners) DAL Referentiegroep Afwijking t.o.v. Specifieke Bruto-omvang 6,72 7,41-9% Formatie voor uitvoerende taken 2,55 3,15-19% Netto-omvang 3,96 4,23-6% Totale (bruto)formatie is kleiner dan gemiddeld Kleinere formatie voor uitvoerende taken Netto formatie kleiner dan gemiddeld maar groter dan kwartielscore (3,58) 48

49 Netto formatie primair proces DAL DAL Referentiegroep Afwijking t.o.v. Afwijking in fte s Burgerzaken 0,30 0,27-12% 1,5 Openbare orde en veiligheid Verkeer, vervoer en waterstaat 0,06 0,10-45% -2,3 0,34 0,14 135% 9,3 Economische zaken 0,02 0,06-63% -1,8 Onderwijs 0,11 0,11 1% 0,1 Cultuur en recreatie 0,44 0,20 121% 11,5 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Volksgezondheid en milieu Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 0,28 0,22 25% 2,6 0,24 0,20 24% 2,2 0,27 0,60-54% -15,6 49

50 Omvang overhead DAL DAL Referentiegroep Afwijking t.o.v. Afwijking in fte s Gemeentesecretaris/ Directie, lijnmanagement 4,4% 4,3% 3,2% 0,4 Personeel en Organisatie 3,9% 2,5% 59,5% 4,7 Informatisering en Automatisering 4,3% 3,2% 32,3% 3,3 Financiën en Control 5,9% 6,4% -8,2% -1,7% Juridische Zaken 0,8% 1,4% -40,7% -1,8 Bestuurszaken en bestuursondersteuning Communicatie en Kwaliteitszorg Facilitaire dienst (incl. uitvoerende taken) Secretariaten in het 'primaire proces' 4,4% 1,7% 152,7% 8,6 1,1% 1,7% -32,7% -1,8 9,1% 7,2% 26,2% 6,1 1,1% 1,8% -41,1% -2,4 Totaal overhead 35,1% 30,3% 15,8% 15,4 50

51 Salarislasten Variant Salarislasten Salarislaten per fte Gemiddelde salarislasten Afwijking Hoogeland , , ,- -0,6% DAL , , ,- -10,8% 51

52 Variant: DEAL (Delfzijl, Eemsmond, Appingedam, Loppersum) / BMW (Bedum, De Marne, Winsum). 52

53 Specifieke DEAL DEAL variant inwoners Zwak tot matige sociale structuur Weinig tot Redelijke centrumfunctie Specifieke Referentiegroep 12 gemeenten (met daarin meerdere gefuseerde gemeenten) Gemiddeld inwoners Vergelijkbare sociale structuur en centrumfunctie 53

54 Omvang variant DEAL (fte per inwoners) DEAL Referentiegroep Afwijking t.o.v. Specifieke Bruto-omvang 7,27 7,98-9% Formatie voor uitvoerende taken 3,02 3,57-15% Netto-omvang 3,97 4,31-8% Totale (bruto)formatie is kleiner dan gemiddeld Kleinere formatie voor uitvoerende taken Netto formatie kleiner dan gemiddeld en kleiner dan kwartielscore (4,04) 54

55 Netto formatie primair proces DEAL DEAL Referentiegroep Afwijking t.o.v. Afwijking in fte s Burgerzaken 0,32 0,27 22% 3,7 Openbare orde en veiligheid Verkeer, vervoer en waterstaat 0,06 0,13-55% -4,6 0,20 0,17 15% 1,7 Economische zaken 0,04 0,08-50% -2,5 Onderwijs 0,09 0,13-34% -2,9 Cultuur en recreatie 0,33 0,22 49% 6,9 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Volksgezondheid en milieu Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 0,27 0,27-1% -0,1 0,24 0,19 25% 3,1 0,31 0,69-55% -24,0 55

56 Omvang overhead DEAL DEAL Referentiegroep Afwijking t.o.v. Afwijking in fte s Gemeentesecretaris/ Directie, lijnmanagement 5,0% 4,2% 18,8% 3,7 Personeel en Organisatie 2,7% 4,2% 10,4% 1,2 Informatisering en Automatisering 3,9% 3,7% 6,5% 1,1 Financiën en Control 6,9% 6,8% 2,0% 0,6 Juridische Zaken 1,2% 1,5% -22,3% -1,6 Bestuurszaken en bestuursondersteuning Communicatie en Kwaliteitszorg Facilitaire dienst (incl. uitvoerende taken) Secretariaten in het 'primaire proces' 4,9% 2,2% 124,6% 12,7 1,3% 1,7% -22,1% -1,7 8,1% 6,5% 25,1% 7,6 0,7% 2,0% -63,9% -5,9% Totaal overhead 34,9% 31,1% 12,2% 17,6 56

57 Specifieke BMW DEAL variant inwoners Matige sociale structuur Weinig centrumfunctie Specifieke Referentiegroep 12 gemeenten (met daarin meerdere gefuseerde gemeenten) Gemiddeld inwoners Vergelijkbare sociale structuur en centrumfunctie 57

58 Omvang variant BMW (fte per inwoners) BMW Referentiegroep Afwijking t.o.v. Specifieke Bruto-omvang 6,93 6,84 1% Formatie voor uitvoerende taken 2,65 2,99-11% Netto-omvang 3,81 3,80 0% Totale (bruto)formatie iets groter dan gemiddeld Kleinere formatie voor uitvoerende taken Netto formatie gelijk aan het gemiddelde en groter dan de kwartielscore (3,56) 58

59 Netto formatie primair proces BMW BMW Referentiegroep Afwijking t.o.v. Afwijking in fte s Burgerzaken 0,30 0,25 23% 1,9 Openbare orde en veiligheid Verkeer, vervoer en waterstaat 0,06 0,11-46% -1,8 0,23 0,17 33% 1,9 Economische zaken 0,05 0,04 19% 0,3 Onderwijs 0,09 0,10-3% -0,1 Cultuur en recreatie 0,19 0,18 8% 0,5 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Volksgezondheid en milieu Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 0,17 0,24-29% -2,4 0,25 0,19 32% 2,1 0,53 0,62-16% -3,4 59

60 Omvang overhead BMW BMW Referentiegroep Afwijking t.o.v. Afwijking in fte s Gemeentesecretaris/ Directie, lijnmanagement 5,7% 4,7% 22,1% 2,5 Personeel en Organisatie 1,7% 2,3% -26,4% -1,5 Informatisering en Automatisering 4,9% 4,0% 23,1% 2,2 Financiën en Control 6,2% 7,0% -10,3% -1,7 Juridische Zaken 1,7% 1,6% 6,7% 0,3 Bestuurszaken en bestuursondersteuning Communicatie en Kwaliteitszorg Facilitaire dienst (incl. uitvoerende taken) Secretariaten in het 'primaire proces' 0,8% 2,2% -61,5% -3,2 2,4% 2,1% 15,7% 0,8 6,9% 7,8% -11,6% -2,2% 1,2% 1,3% -3,3% -0,1 Totaal overhead 31,7% 32,9% -3,8% -3,0 60

61 Salarislasten Variant Salarislasten Salarislaten per fte Gemiddelde salarislasten Afwijking BMW , , ,- -4,2% DEAL , , ,- -5,7% 61

62 Conclusies 62

63 Verschillende varianten De centrale onderzoeksvraag luidde als volgt: Hoe verhoudt de omvang van de formatie en salarislasten van de gemeenten binnen de diverse fusievarianten zich tot die van vergelijkbare andere gemeenten? Op de volgende pagina s zijn de hoofdconclusies te vinden over hoe de varianten zich verhouden ten opzichte van de verschillende en. Hierbij valt op dat de meeste varianten minder formatie kennen dan de en. Deels komt dit doordat de meeste G7 gemeenten individueel al minder formatie kennen of omdat taken zijn uitbesteed. Dat de meeste varianten minder formatie kennen dan gemiddeld, wil niet per se zeggen dat herindeling niet tot extra efficiency kan leiden. Wij hebben dit nu niet onderzocht. Maar verwacht mag worden dat herindeling kan leiden tot extra efficiency in de overhead (bijvoorbeeld doordat bestuurszaken- en bestuursondersteuning werkt voor minder burgemeesters, wethouders en secretarissen) en in beleid (hoeft op onderdelen immers nog maar één keer gemaakt te worden). Voor de uitvoerende taken is dit effect naar verwachting kleiner. Het verschil met de referentiegemiddelden wordt dan echter nog groter! Wij adviseren daarom deze mogelijke efficiency voordelen niet zondermeer in te boeken. Dit om twee redenen: Wij hebben onderzocht hoe de formatie zich verhoudt tot andere gemeenten. We hebben niet onderzocht in hoeverre de formatie voldoende is (omvang en kwaliteit) om het huidige en toekomstige takenpakket naar behoren uit te kunnen voeren. Dit vereist een diepgaandere analyse. In de eerste fase na een fusie is doorgaans juist meer capaciteit vereist dan voor die tijd. Systemen en processen moeten vaak nog goed uitgelijnd worden. 63

64 Bruto omvang Varianten (fte per inwoners) Bruto-omvang variant Betreffende gemeente Gemiddelde van gemeenten in uw Afwijking 1 G7 7,15 9,19-22% Hoogeland (zonder Eemshaven) 7,46 7,77-4% Eemsdelta 6,83 7,41-8% Hoogeland (met Eemshaven) 7,53 7,77-3% DAL 6,72 7,41-9% BMW 6,93 6,84 1% DEAL 7,27 7,98-9% 64

65 Omvang formatie uitvoerende werkzaamheden Varianten (fte per inwoners) Formatie voor uitvoerende werkzaamheden die de variant zelf uitvoer Betreffende gemeente Gemiddelde van gemeenten in uw Afwijking 1 G7 2,89 4,27-32% Hoogeland (zonder Eemshaven) 2,89 3,54-18% Eemsdelta 2,89 3,18-9% Hoogeland (met Eemshaven) 2,90 3,54-18% DAL 2,55 3,15-19% BMW 2,65 2,99-11% DEAL 3,02 3,57-15% 65

66 Netto omvang Varianten (fte per inwoners) Netto-omvang Variant Betreffende gemeente Gemiddelde van gemeenten in uw Afwijking 1 G7 3,92 4,77-18% Hoogeland (zonder Eemshaven) 4,22 4,16-2% Eemsdelta 3,59 4,19-14% Hoogeland (met Eemshaven) 4,28 4,16 3% DAL 3,96 4,23-6% BMW 3,81 3,80 0% DEAL 3,97 4,31-8% 66

67 Omvang overhead Varianten (% van de totale formatie) Variant Betreffende gemeente Gemiddelde van gemeenten in uw Afwijking in % Afwijking in fte s 1 G7 33,8% 30,4% 11,0% 23,6 2 3 Hoogeland (zonder Eemshaven) 33,4% 30,5% 9,3% 10,7 Eemsdelta 34,4% 30,5% 12,3% 12,3 Hoogeland (met Eemshaven) 33,3% 30,5% 9,1% 10,5 DAL 35,1% 30,3% 15,8% 15,4 4 BMW 31,7% 32,9% -3,8% -3,0 DEAL 34,9% 31,3% 12,2% 17,6 67

68 Salarislasten Varianten 1 G7 Variant Salarislasten Salarislaten per fte Gemiddelde salarislasten Afwijking , , ,- -7,1% 2 Hoogeland (zonder Eemshaven) Eemsdelta , , ,- -11, , , ,- 0,4% 3 4 Hoogeland (met Eemshaven) , , ,- -0,6% DAL , , ,- -10,8% BMW , , ,- -4,2% DEAL , , ,- -5,7% 68

69 Hoe nu verder? De vraag welke variant nu het beste is, kan niet alleen beantwoord worden op basis van deze herindeling scan. Daarom staat dit onderzoek ook niet op zichzelf. Naast dit onderzoek zijn er nog een viertal deelprojecten binnen de financiële aspecten te weten: financiële positie, belastingopbrengsten en -tarieven, uitkering gemeentefonds en ontwikkeling uitgaven, mede in relatie tot de strategische agenda. In samenhang met deze trajecten zal blijken welke variant het beste gekozen kan worden. 69

70 Marvin Hanekamp, of

71 Bijlage: Inhuurkosten Gemeente Appingedam Bedum Delfzijl Eemsmond Loppersum De Marne Winsum Gemiddeld 55 per inwoner 55 per inwoner 51 per inwoner 51 per inwoner 55 per inwoner 55 per inwoner 51 per inwoner 71

Centrale vraag van het onderzoek is: Hoe verhoudt de omvang van het ambtelijk apparaat van onze gemeente zich tot dat van andere gemeenten?

Centrale vraag van het onderzoek is: Hoe verhoudt de omvang van het ambtelijk apparaat van onze gemeente zich tot dat van andere gemeenten? Doelmatigheidsonderzoek personeelsformatie 1. Inleiding In de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Goirle (ex artikel 213a GW), vastgesteld door de raad op 28-10-2003, is

Nadere informatie

Gemeente Heerenveen. Rapportage benchmark ambtelijk formatie

Gemeente Heerenveen. Rapportage benchmark ambtelijk formatie Gemeente Heerenveen Rapportage benchmark ambtelijk formatie Johan Posseth, Nadine Joubert, 24 maart 2014 Inhoud 1 Conclusies 2 Toelichting conclusies 3 Verdieping per domein B Bijlagen 2 1 Conclusies Centrale

Nadere informatie

de gemeenteraden van Oostzaan en Wormerland Geachte raadsleden,

de gemeenteraden van Oostzaan en Wormerland Geachte raadsleden, Datum : 18 december 2014 Uw BSN : Uw brief van : Uw kenmerk : Ons nummer : Behandeld door : directie de gemeenteraden van Oostzaan en Wormerland Onderwerp : benchmarkonderzoek Berenschot Geachte raadsleden,

Nadere informatie

Benchmark ambtelijk apparaat gemeenten en begrotingsanalyse

Benchmark ambtelijk apparaat gemeenten en begrotingsanalyse Benchmark ambtelijk apparaat gemeenten en begrotingsanalyse Gemeente Rhenen Mevr. drs. A.H. Mouthaan Drs. F. van den Berg Mevr. M.N.A. Knieriem MSc Februari 2015 Benchmark ambtelijk apparaat gemeenten

Nadere informatie

Benchmark ambtelijk apparaat

Benchmark ambtelijk apparaat Benchmark ambtelijk apparaat Gemeente Haren Mevr. drs. A.H. Mouthaan B. Khossravi MSc Mevr. M.N.A. Knieriem MSc November 2014 Benchmark ambtelijk apparaat Gemeente Haren Inhoud Pagina Managementsamenvatting

Nadere informatie

Aan : De raden van Bedum, De Marne, Winsum, Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum Van : De fractie van de PvdA

Aan : De raden van Bedum, De Marne, Winsum, Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum Van : De fractie van de PvdA Alternatief Raadsvoorstel: besluit verzoek tot verdere verkenning en onderbouwingen ten behoeve van de uiteindelijk te maken keuze uit de herindelingsvarianten: één G7 gemeente van Lauwerszee tot Dollard

Nadere informatie

Schriftelijke vragen aan college van B&W

Schriftelijke vragen aan college van B&W Schriftelijke vragen aan college van B&W Registratienr.: 05/15 Datum: 16-1-2015 Onderwerp: reactie dd. 16 augustus 2014 op rapport Interne analyse benchmark Berenschot van directie De burgemeester wordt

Nadere informatie

24 april 2013 Bewonersbijeenkomst over herindelingsplannen in Eemsmond

24 april 2013 Bewonersbijeenkomst over herindelingsplannen in Eemsmond Bijlage 1 Logboek Wanneer Wat Wie 2006 Bestuurskrachtonderzoek gemeenten en provincie door het bureau Bestuur & Management en Consultants (BMC) 2008 Uitkomst bestuurskrachtonderzoek BMC leidt tot clustersamenwerking

Nadere informatie

Toelichting benchmark overhead gemeenten. Drs. M.P.M. Huijben Drs. M. Hanekamp Drs. A.H. Mouthaan Dr. J.J.A. Posseth

Toelichting benchmark overhead gemeenten. Drs. M.P.M. Huijben Drs. M. Hanekamp Drs. A.H. Mouthaan Dr. J.J.A. Posseth Toelichting benchmark overhead gemeenten Drs. M.P.M. Huijben Drs. M. Hanekamp Drs. A.H. Mouthaan Dr. J.J.A. Posseth 2010 Toelichting benchmark overhead gemeenten Inhoud Pagina 1. Inleiding 1 2. Onze visie

Nadere informatie

Overhead en Ontwikkelingen personele kosten Informatieavond Gemeenteraad 27 september 2011

Overhead en Ontwikkelingen personele kosten Informatieavond Gemeenteraad 27 september 2011 Overhead en Ontwikkelingen personele kosten Informatieavond Gemeenteraad 27 september 2011 Overhead Opbouw kosten van overhead Benchmark Berenschot Verdeling van overhead Hoe om te gaan met overhead uitbesteding

Nadere informatie

PERSONEELSBIJEENKOMSTEN RUD GRONINGEN. Dick Bresser, projectleider RUD 26 januari, 1 en 6 februari 2012

PERSONEELSBIJEENKOMSTEN RUD GRONINGEN. Dick Bresser, projectleider RUD 26 januari, 1 en 6 februari 2012 PERSONEELSBIJEENKOMSTEN RUD GRONINGEN Dick Bresser, projectleider RUD 26 januari, 1 en 6 februari 2012 Even voorstellen Dick Bresser Programma- en projectleider provincie Groningen Vanaf 1 oktober 2009

Nadere informatie

Raadsvergadering 31 maart Nr.: 4. Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Herindeling Noord Groningen. Portefeuillehouder: Burgemeester A.

Raadsvergadering 31 maart Nr.: 4. Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Herindeling Noord Groningen. Portefeuillehouder: Burgemeester A. Raadsvergadering 31 maart 2015 Nr.: 4 Aan de gemeenteraad Onderwerp: Herindeling Noord Groningen Portefeuillehouder: Burgemeester A. Rodenboog Ter inzage liggende stukken: - Deelonderzoeken verkenning

Nadere informatie

Managementsamenvatting benchmark ambtelijke organisatie Gemeente Gooise Meren

Managementsamenvatting benchmark ambtelijke organisatie Gemeente Gooise Meren Managementsamenvatting benchmark ambtelijke organisatie Gemeente Gooise Meren Peildatum gegevens: 1 januari 2016 Datum managementsamenvatting: 17 mei 2016 Contactpersonen Berenschot: Marly te Selle en

Nadere informatie

Benchmark formatie en kosten

Benchmark formatie en kosten Benchmark formatie en kosten Gemeente Berg en Dal Bahamin Khossravi Marly te Selle Mirjam Koedijk 5 oktober 2017 Inhoud 1 2 3 Onderzoek en methodiek Onderzoeksvraag, Resultaat, Hoe maak je het vergelijkbaar?

Nadere informatie

Analyse 1: Overheadformatie per school

Analyse 1: Overheadformatie per school Analyse 1: Overheadformatie per school Overheadpercentages per locatie (inclusief bovenschoolse formatie) Bestuur/directievoering/secretariele 9, 9,7% 8,6% 6,4% 9, 10,4% 9,8% 5,8% 10,2% 9,3% 8,4% 8,8%

Nadere informatie

Uitkomsten verkenning herindeling Noord Groningen

Uitkomsten verkenning herindeling Noord Groningen Uitkomsten verkenning herindeling Noord Groningen 10 februari 2015 Aan : Raden van BMW-DEAL-gemeenten Van : Colleges van B&W van BMW-DEAL-gemeenten Datum : 10 februari 2015 Betreft : Uitkomsten verkenning

Nadere informatie

Oostzaan Bulten gewoon

Oostzaan Bulten gewoon Gemeente Oostzaan Bulten gewoon Gemeenteraad Oostzaan GESCAND OP 1 1 FEB. 2015 Gemeente Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1 530 AA WoriTier Telefoon

Nadere informatie

4 september 2017 Hans van der Werff / Frederik van Dalfsen Sofie Dreef / Dieuwertje Smit. BIJLAGE 2: Benchmark

4 september 2017 Hans van der Werff / Frederik van Dalfsen Sofie Dreef / Dieuwertje Smit. BIJLAGE 2: Benchmark 4 september 2017 Hans van der Werff / Frederik van Dalfsen Sofie Dreef / Dieuwertje Smit BIJLAGE 2: Benchmark BIJLAGE 2: Benchmark Hans van der Werff / Frederik van Dalfsen Sofie Dreef / Dieuwertje Smit

Nadere informatie

Haren. Onderzoek naar de mogelijkheden voor. Berenschot. Drs. Ferdi van de Berg Marly te Selle MSc. 8 november 2014

Haren. Onderzoek naar de mogelijkheden voor. Berenschot. Drs. Ferdi van de Berg Marly te Selle MSc. 8 november 2014 Haren Onderzoek naar de mogelijkheden voor Een bestuurskrachtig en duurzaam lokaal bestuur Voldoende draagvlak binnen de Harener samenleving; Instemming van een (brede) meerderheid van de raad; Passend

Nadere informatie

Gemeente Delfzijl. Besluitenlijst raadsvergadering 3 december 2013

Gemeente Delfzijl. Besluitenlijst raadsvergadering 3 december 2013 Gemeente Delfzijl Besluitenlijst raadsvergadering 3 december 2013 Aanwezig: Aanwezige publiek: ± 20 dhr. E.A. Groot, voorzitter dhr. O. Rijkens, griffier PvdA: dhr. drs. L.A. Sparreboom, dhr. F.R.A. Krause,

Nadere informatie

Onderwerp : Bekrachtiging voornemen herindeling BMWE

Onderwerp : Bekrachtiging voornemen herindeling BMWE Nummer : 10-17.2016 Onderwerp : Bekrachtiging voornemen herindeling BMWE Korte inhoud : Bekrachtiging om per 1 januari 2019 te komen tot een herindeling van de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond

Nadere informatie

Z INT Pagina 2 van 7.

Z INT Pagina 2 van 7. Z.04466 INT. 3754-2 Pagina 2 van 7. 2. Het onderzoeksonderwerp Onderzoek naar de (omvang van de) Nuthse personeelsformatie in vergelijking tot andere, vergelijkbare gemeenten (benchmark). Dit onderzoek

Nadere informatie

Normering overhead Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Johan Posseth Peter van Zanten Angela Liebregts

Normering overhead Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Johan Posseth Peter van Zanten Angela Liebregts Normering overhead Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Johan Posseth Peter van Zanten Angela Liebregts 21 mei 2013 Normering overhead Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Inhoud Pagina 1. Aanleiding,

Nadere informatie

Benchmark ambtelijk apparaat gemeenten en begrotingsanalyse OVER-gemeenten. Dr. M.P.M. Huijben Mevr. drs. A.H. Mouthaan Mevr. ir. N.M.C.

Benchmark ambtelijk apparaat gemeenten en begrotingsanalyse OVER-gemeenten. Dr. M.P.M. Huijben Mevr. drs. A.H. Mouthaan Mevr. ir. N.M.C. Benchmark ambtelijk apparaat gemeenten en begrotingsanalyse OVER-gemeenten Dr. M.P.M. Huijben Mevr. drs. A.H. Mouthaan Mevr. ir. N.M.C. Joubert Juli 2013 48961 Benchmark ambtelijk apparaat gemeenten en

Nadere informatie

GGD Iff regio Utrecht >

GGD Iff regio Utrecht > ""T^Cjl^é? 3 GGD Iff regio Utrecht > s268 Notitie versterking Bedrijfsvoering 21 april V 2.0 Teun van Deijck Jikke de Jong Marieke Knobbe Notitie versterking Bedrijfsondersteuning GGDrU Pagina 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Pakketvergelijking Grenzeloos Gunnen en Noord-Nederland

Pakketvergelijking Grenzeloos Gunnen en Noord-Nederland Pakketvergelijking Grenzeloos Gunnen en Noord-Nederland 2013-2026 Het rapport Grenzeloos Gunnen gaat uit van zes gemeenten in de provincie Groningen. Het rapport Noord-Nederland 2013-2026 gaat uit van

Nadere informatie

Bijlage 1. Interviewleidraad voor overheadafdelingen (aanbieders)

Bijlage 1. Interviewleidraad voor overheadafdelingen (aanbieders) Bijlage 1 Interviewleidraad voor overheadafdelingen (aanbieders) 169 170 1. Taken en fte s van uw afdeling Geef aan wat de 10 à 15 qua tijdsbesteding belangrijkste taken van uw afdeling zijn. Geef tevens

Nadere informatie

Herindelingsscan. Noord-Groningen 2014

Herindelingsscan. Noord-Groningen 2014 Herindelingsscan Noord-Groningen 2014 MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES DIRECTORAAT-GENERAAL BESTUUR EN KONINKRIJKSRELATIES DIRECTIE BESTUUR, DEMOCRATIE EN FINANCIËN AFDELING FINANCIEEL

Nadere informatie

: Grenzeloos Gunnen-eindrapport van de Visitatiecommissie Bestuurlijke Toekomst Groningen

: Grenzeloos Gunnen-eindrapport van de Visitatiecommissie Bestuurlijke Toekomst Groningen Nummer : 10-07.2013 Onderwerp : Grenzeloos Gunnen-eindrapport van de Visitatiecommissie Bestuurlijke Toekomst Groningen Korte inhoud : De raad heeft zich in de vergadering van 11 april in opiniërende zin

Nadere informatie

Benchmark gemeente Langedijk

Benchmark gemeente Langedijk erenschot ijlage 2 enchmark gemeente Langedijk Marly te Selle 28 maart 2017 2 ENCHMARK GEMEENTE LANGEDIJK 3 1. Doel en methodiek 1.1 Doel van de benchmark Het doel van een benchmark is inzicht bieden in

Nadere informatie

Organisatiestructuur 3.0

Organisatiestructuur 3.0 Organisatiestructuur 3.0 Organisatiestructuur 3.0 Uitgangspunten / Bestuurlijk Coalitieprogramma: - Groeien in externe gerichtheid, slagvaardigheid, ondernemerschap - Investeren in de kwaliteit van de

Nadere informatie

Gemeente Appingedam. Hierbij geven wij u onze reactie over bovengenoemd onderwerp.

Gemeente Appingedam. Hierbij geven wij u onze reactie over bovengenoemd onderwerp. Gemeente Appingedam Uw brief van : Uw kenmerk : Aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen Postbus 610 9700 AP Groningen Ons kenmerk : Behandeld door : H. de Vries Telefoon : 14 0596 Bijlage(n)

Nadere informatie

21 juli 2017 Hans van der Werff / Frederik van Dalfsen Sofie Dreef / Dieuwertje Smit. BIJLAGE 2: Benchmark

21 juli 2017 Hans van der Werff / Frederik van Dalfsen Sofie Dreef / Dieuwertje Smit. BIJLAGE 2: Benchmark 21 juli 2017 Hans van der Werff / Frederik van Dalfsen Sofie Dreef / Dieuwertje Smit BIJLAGE 2: Benchmark BIJLAGE 2: Benchmark Hans van der Werff / Frederik van Dalfsen Sofie Dreef / Dieuwertje Smit 21

Nadere informatie

Bestuurlijke herindeling Groningen Rapportage en advies van de makelaars Zwolle, 13 december 2013

Bestuurlijke herindeling Groningen Rapportage en advies van de makelaars Zwolle, 13 december 2013 Bestuurlijke herindeling Groningen Rapportage en advies van de makelaars Zwolle, 13 december 2013 Onze opdracht en werkwijze De Vereniging van Groninger Gemeenten en de provincie Groningen hebben ons,

Nadere informatie

Gemeente Haarlemmermeer Rekenkamercommissie. 22 april 2013. Inzicht in overhead

Gemeente Haarlemmermeer Rekenkamercommissie. 22 april 2013. Inzicht in overhead Gemeente Haarlemmermeer Rekenkamercommissie 22 april 2013 Inzicht in overhead Ernst & Young Advisory Wassenaarseweg 80 2596 CZ Den Haag Postbus 90636 2509 LP Den Haag Tel.: +31 (0) 88-407 1000 Fax: +31

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek 2011

Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Provincie Groningen Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Provincie Groningen Provincie Groningen Drs. Eelco Westerhof

Nadere informatie

Gevolgen van gemeentelijke herindeling in Hoogeland en Eemsdelta voor de belastingdruk

Gevolgen van gemeentelijke herindeling in Hoogeland en Eemsdelta voor de belastingdruk Gevolgen van gemeentelijke herindeling in Hoogeland en Eemsdelta voor de belastingdruk dr. C. Hoeben L. Janzen MSc Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Gevolgen van gemeentelijke

Nadere informatie

Benchmark ambtelijk apparaat gemeenten Gemeente Goirle. Drs. M.P.M. Huijben Drs. M. Hanekamp Mevr. drs. A.H. Mouthaan Dr. J.J.A.

Benchmark ambtelijk apparaat gemeenten Gemeente Goirle. Drs. M.P.M. Huijben Drs. M. Hanekamp Mevr. drs. A.H. Mouthaan Dr. J.J.A. Benchmark ambtelijk apparaat gemeenten Gemeente Goirle Drs. M.P.M. Huijben Drs. M. Hanekamp Mevr. drs. A.H. Mouthaan Dr. J.J.A. Posseth december 2010 43367 Benchmark ambtelijk apparaat gemeenten Gemeente

Nadere informatie

Onderzoek naar de overhead Rekenkamercommissie Nieuwegein

Onderzoek naar de overhead Rekenkamercommissie Nieuwegein 2014-257 Onderzoek naar de overhead Rekenkamercommissie Mei 2014 Berenschot ^egem JÉQ \«Onderzoek naar de overhead Rekenkamercommissie Inhoud Pagina Voorwoord 3 1. Aanleiding en opdracht 4 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

AGENDAPUNT 5 a. Stand van zaken evenementenveiligheid

AGENDAPUNT 5 a. Stand van zaken evenementenveiligheid AGENDAPUNT 5 a Stand van zaken evenementenveiligheid Inhoud Inhoud... 2 Colofon... 2 1. Inleiding... 3 2. Vragenlijst... 4 2.1 Hoofdvraag... 4 2.2 Processtappen vergunningverlening... 4 3. Resultaten...

Nadere informatie

Inbreng formatie van de DEAL-gemeenten op basis van het basistakenpakket.

Inbreng formatie van de DEAL-gemeenten op basis van het basistakenpakket. Inbreng formatie van de DEAL-gemeenten op basis van het basistakenpakket. In deze notitie wordt berekend hoe groot de inbreng (in fte s) in de RUD van de DEAL gemeenten zou moeten zijn op basis van het

Nadere informatie

Toetsing van de herstructureringsplannen

Toetsing van de herstructureringsplannen Aan de leden van de Dialoogtafel Onderwerp Voortgang leefbaarheidsspoor 1 Geachte dames en heren, In uw vergadering van 12 januari 2015 heeft u het herstructureringsprogramma van leefbaarheidsspoor 1 vastgesteld.

Nadere informatie

Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn.

Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn. Het college van de gemeente Zuidhorn; gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gehoord de OR; B E S L U I T : vast te stellen het: Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn.

Nadere informatie

Schaalvoordeel door samenwerking en/of fusie gewogen

Schaalvoordeel door samenwerking en/of fusie gewogen Schaalvoordeel door samenwerking en/of fusie gewogen Aanleiding De laatste jaren is bij mij het gevoel gegroeid dat een grotere organisatie of een grotere gemeente niet per se goedkoper is. Groter in dit

Nadere informatie

Gevolgen op de uitkering uit het Gemeentefonds bij een voorziene herindeling van Noord-Groninger gemeenten

Gevolgen op de uitkering uit het Gemeentefonds bij een voorziene herindeling van Noord-Groninger gemeenten Gevolgen op de uitkering uit het Gemeentefonds bij een voorziene herindeling van Opdrachtnemer: PAUW B.V. Wilgenbos 2 3311 JX Dordrecht www.pauw-gemeentefonds.nl Senior Consultant: Dirk Jans Inhoudsopgave

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Groningen

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Groningen Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Groningen Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Okt 2017 % aantal % aantal % Nederland 343.096 3,8% -7.714-2,2%

Nadere informatie

Samenwerking Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen. Presentatie commissies Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen 29 augustus, 3 september 2012

Samenwerking Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen. Presentatie commissies Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen 29 augustus, 3 september 2012 Samenwerking Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen Presentatie commissies Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen 29 augustus, 3 september 2012 1 MER-samenwerking Agenda Aanleiding Doelen Uitgangspunten Succesfactoren

Nadere informatie

Concept Onderzoeksopzet t.b.v. presidium Nuth dd. 9 oktober 2013 inzake rekenkameronderzoek formatie gemeente Nuth

Concept Onderzoeksopzet t.b.v. presidium Nuth dd. 9 oktober 2013 inzake rekenkameronderzoek formatie gemeente Nuth Z.04466 INT. 3754-2 Pagina 1 van 7. Concept Onderzoeksopzet t.b.v. presidium Nuth dd. 9 oktober 2013 inzake rekenkameronderzoek formatie gemeente Nuth 1. Aanleiding De rekenkamer ontving dit verzoek van

Nadere informatie

Onderwerp : Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2015-2018

Onderwerp : Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2015-2018 Raadsvoorstel Raadsvergadering d.d. : 28 april 2015 Agendapunt : 8 Portefeuillehouder : mw. M.A. de Visser Onderwerp : Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2015-2018 B&W besluit d.d. : 7 april 2015

Nadere informatie

I. Wat zijn de algemene gebiedsopgaven in beide gebieden (o.a. economische dragers), welke verbinden, welke niet?

I. Wat zijn de algemene gebiedsopgaven in beide gebieden (o.a. economische dragers), welke verbinden, welke niet? Samenvatting 1. Inleiding In deze samenvatting is weergeven wat de resultaten zijn van de verkenning naar de mogelijkheid om te komen tot een gemeente Hoogeland/Eemsdelta. Omdat een aantal vragen in elkaars

Nadere informatie

Gemeente Leusden. Bedrijfsvoeringsonderzoek 4 april 2012

Gemeente Leusden. Bedrijfsvoeringsonderzoek 4 april 2012 Gemeente Leusden Bedrijfsvoeringsonderzoek 4 april 2012 Gemeente Leusden Stationsplein 1 Postbus 907 3800 AX Amersfoort Telefoon 033 4677777 www.twynstragudde.nl Bedrijfsvoeringsonderzoek J. Blokland MSc

Nadere informatie

Nota Universiteitsraad

Nota Universiteitsraad Nota Universiteitsraad UR nummer Corsanummer 12/030 FCA / 12.30144 Aan : Universiteitsraad Van : College van Bestuur Opsteller : Michel de Bekker Onderwerp : Resultaten Berenschot benchmarkonderzoek overhead

Nadere informatie

Benchmark ambtelijk apparaat gemeenten

Benchmark ambtelijk apparaat gemeenten '1 'Ci C*15^tl.l,CJ L Benchmark ambtelijk apparaat gemeenten Gemeente Zoetermeer Drs. M.P.M. Huijben Drs. M. Hanekamp Mevr. drs. A.H. Mouthaan Drs. J.J.A. Posseth September 2010 J» WAACPIMAJ.%# Iff Benchmark

Nadere informatie

Onzichtbaar gedefinieerd als: geen startkwalificatie, geen inschrijving in het onderwijs, geen werkgever bekend en geen uitkering.

Onzichtbaar gedefinieerd als: geen startkwalificatie, geen inschrijving in het onderwijs, geen werkgever bekend en geen uitkering. Onzichtbare Jongeren in RMC Regio 0 Noord Groningen In februari 06 hebben we aan het inlichtingenbureau de BSN 's verstrekt van alle VSVers van de afgelopen 5 schooljaren. Het inlichtingen bureau heeft

Nadere informatie

1. Opening. 2. Herindeling VERSLAG DORPENRONDE 2016 OLDENZIJL

1. Opening. 2. Herindeling VERSLAG DORPENRONDE 2016 OLDENZIJL VERSLAG DORPENRONDE 2016 OLDENZIJL 1 Plaats: Dorpshuis Lutje Brussel, Oldenzijl Datum: 6 september 2016 Tijd: 19.30 uur 21.30 uur Aanwezig namens de gemeente Eemsmond Mevrouw M. van Beek, burgemeester

Nadere informatie

: Strategische Agenda Pekela, Stadskanaal en Veendam (SA3)

: Strategische Agenda Pekela, Stadskanaal en Veendam (SA3) Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Rekenkamer. rekenkameronderzoek leges Burgerzaken 8595

Rekenkamer. rekenkameronderzoek leges Burgerzaken 8595 Rekenkamer de gemeenteraad kopie aan: college van B&W directeur Algemene Zaken betrokkenen rekenkameronderzoek leges Burgerzaken 8595 rekenkamer (058) 233 8662 T. Huisink 4 28 april 2006 Geachte leden,

Nadere informatie

Proces. n Compacte inspanning en gevalideerde cijfers: Financieel. Organisatie. Dienstverlening. Klanttevredenheid. Verklarende factoren

Proces. n Compacte inspanning en gevalideerde cijfers: Financieel. Organisatie. Dienstverlening. Klanttevredenheid. Verklarende factoren Proces Financieel Organisatie Dienstverlening Klanttevredenheid n Compacte inspanning en gevalideerde cijfers: p minder tijd besteden aan het invullen van vragenlijsten p geen vragenlijsten op afstand

Nadere informatie

Verslag wijkgesprekken raad over de bestuurlijke toekomst van Landsmeer

Verslag wijkgesprekken raad over de bestuurlijke toekomst van Landsmeer Verslag wijkgesprekken raad over de bestuurlijke toekomst van Landsmeer In het kader van de bestuurlijke toekomst heeft de gemeenteraad op 26 juni 2014 een werkgroep in het leven geroepen. Deze werkgroep

Nadere informatie

Onderwerp : Financiele verkenning bestuursakkoord met betrekking tot de Wet Werken Naar Vermogen

Onderwerp : Financiele verkenning bestuursakkoord met betrekking tot de Wet Werken Naar Vermogen MEMO Datum : 16 mei 2011 Aan : Gemeenteraad Van : college B&W Onderwerp : Financiele verkenning bestuursakkoord met betrekking tot de Wet Werken Naar Vermogen In de raadsvergadering van 28 april 2011 is

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Agendapunt 4 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 19 februari 2016 FORMATIEPLAN 2016-2017 Hierbij ontvangt u het formatieplan voor 2016 en 2017 met het verzoek deze vast te stellen.

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek 2010

Werkgelegenheidsonderzoek 2010 2010 pr ov i nc i e g r oni ng e n Wer kgel egenhei dsonder zoek Eenanal ysevandeont wi kkel i ngen i ndewer kgel egenhei di nde pr ovi nci egr oni ngen Werkgelegenheidsonderzoek 2010 Werkgelegenheidsonderzoek

Nadere informatie

Hoe werkt een gemeente?

Hoe werkt een gemeente? Een korte uitleg 2 3 Wat doet een gemeente? De gemeente heeft veel verschillende taken, maar ze doet niet alles zelf. Neem het ophalen van huisvuil of het aanleggen van straten. De gemeente moet er voor

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2-gemeenten

Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2-gemeenten Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2-gemeenten 1 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2-gemeenten De gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard werken sinds 2004 op verschillende onderdelen

Nadere informatie

Management rapport: A2-samenwerking ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2015

Management rapport: A2-samenwerking ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2015 Management rapport: A2-samenwerking ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2015 INHOUD 1.Over de ICT Benchmark Gemeenten 2.Uitkomsten basiskengetallen 3.Conclusies 4.Uitkomsten A2-samenwerking 5.Bijlagen Management rapport

Nadere informatie

Inzicht in overhead met Vensters voor Bedrijfsvoering

Inzicht in overhead met Vensters voor Bedrijfsvoering Inzicht in overhead met Vensters voor Bedrijfsvoering Marcel Schippers gemeente Nissewaard Walter Huith ICTU/Vensters Hilko de Boer gemeente Barneveld Regiodagen BZK 2017 1 Wie is er trots op de overhead?

Nadere informatie

Overzicht samenwerking gemeenten Maasdriel en Zaltbommel

Overzicht samenwerking gemeenten Maasdriel en Zaltbommel GEMEENTERAAD ZALTBOMMEL 24 februari 2017 Overzicht samenwerking gemeenten Maasdriel en Zaltbommel De gemeenten Zaltbommel en Maasdriel oriënteren zich op de toekomst en de betekenis van hun samenwerking

Nadere informatie

Grotere afdelingen zijn slecht voor het ledental

Grotere afdelingen zijn slecht voor het ledental Grotere afdelingen zijn slecht voor het ledental Als gemeenten samen gaan en dat gebeurt aan de lopende band fuseren uiteindelijk bijna altijd ook de lokale PvdA-afdelingen uit die gemeenten. Daar is vaak

Nadere informatie

Verzoek Commissie Bestuur en Middelen 15 januari 2015 inzake overzicht nietbeïnvloedbare

Verzoek Commissie Bestuur en Middelen 15 januari 2015 inzake overzicht nietbeïnvloedbare Memo Aan Raads- en commissieleden Van J.W. van Dongen Doorkiesnummer Datum 26 februari 2015 Afschriften aan Betreft Verzoek Commissie Bestuur en Middelen 15 januari 2015 inzake overzicht nietbeïnvloedbare

Nadere informatie

Informatie bijeenkomst

Informatie bijeenkomst Informatie bijeenkomst De zorg geborgd in Noord en Oost Groningen 9 september 2013 Agenda informatiebijeenkomst 9 september 1) Opening 2) Terugkijken werkconferentie 26 april 3) Impressie data-analyse

Nadere informatie

Ter inzage: 1. Beoogde verdeling 1 portefeuilles. Voorstel: 1. Het aantal wethouders voor de resterende bestuursperiode te bepalen op vier

Ter inzage: 1. Beoogde verdeling 1 portefeuilles. Voorstel: 1. Het aantal wethouders voor de resterende bestuursperiode te bepalen op vier oestuuriijke informatie 3 i JC , ev» 1 I -i zaak nr. UI ui < f f c 9 %F ^t-v-^ ^^v ^f. X"n\ emeente \ /) )atum: 1 3 oktober 2008 Nummer raadsnotck 0008067 Onderwerp: Vermindering aantal wethouders 'ortefeuillehouder:

Nadere informatie

Definitieve selectie normfuncties HR21 gemeente Stichtse Vecht; Indelingslijst (BenW 28 oktober 2014) Pagina 1 van 7.

Definitieve selectie normfuncties HR21 gemeente Stichtse Vecht; Indelingslijst (BenW 28 oktober 2014) Pagina 1 van 7. Definitieve selectie normfuncties gemeente Stichtse Vecht; Indelingslijst (BenW 28 oktober 2014) Functiereeks Functiegroep Normfunctie Functie- code 1 Directie Directie Manager A, Gemeentesecretaris/algemeen

Nadere informatie

B&W d.d. 10 juni 2014

B&W d.d. 10 juni 2014 B&W 14.0521 d.d. 10 juni 2014 Onderwerp Kwantitatieve benchmark financiële kolom Besluiten: 1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de kwantitatieve benchmark naar de financiële kolom van de gemeente

Nadere informatie

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

Economisch profiel Stadskanaal, Veendam & Pekela. 15 augustus 2016

Economisch profiel Stadskanaal, Veendam & Pekela. 15 augustus 2016 Economisch profiel Stadskanaal, Veendam & Pekela 15 augustus 2016 Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Economische ontwikkeling provincie Groningen 4 Infrastructuur provincie Groningen 6 Bedrijventerreinen Stadskanaal,

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Agendapunt 4 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 20 februari 2015 FORMATIEPLAN 2015 Hierbij ontvangt u ter vaststelling het formatieplan voor 2015. In de overlegvergadering van 17-12-2014

Nadere informatie

Definitieve besluitvorming verzelfstandiging Stadsbibliotheek Haarlem. Aan de Raad der gemeente Haarlem

Definitieve besluitvorming verzelfstandiging Stadsbibliotheek Haarlem. Aan de Raad der gemeente Haarlem Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 235/2007 13 november 2007 MO/cultuur 2007/180578 Definitieve besluitvorming verzelfstandiging Stadsbibliotheek Haarlem Aan de Raad der gemeente Haarlem

Nadere informatie

Discussiestuk oordeelsvorming 22 januari 2015

Discussiestuk oordeelsvorming 22 januari 2015 Discussiestuk oordeelsvorming 22 januari 2015 In de oordeelsvormende fase gaat de raad plenair in debat met als achtergrondinformatie de volgende stukken: Procesvoorstel voor de beeldvormende fase Studie

Nadere informatie

& voort. gang Plan van aanpak Evaluatie BOH 1 juli 2012 1 juli 2015

& voort. gang Plan van aanpak Evaluatie BOH 1 juli 2012 1 juli 2015 d a c ment & voort gang Plan van aanpak Evaluatie BOH 1 juli 2012 1 juli 2015 Opdrachtgevers: Colleges van burgemeester en wethouders van Ommen en Hardenberg, namens deze, de gemeentesecretarissen Leonie

Nadere informatie

Startnotitie onderzoek Dienstverlening Venlo Belevingsonderzoek naar de Herindeling. dd. Januari 2016

Startnotitie onderzoek Dienstverlening Venlo Belevingsonderzoek naar de Herindeling. dd. Januari 2016 Startnotitie onderzoek Dienstverlening Venlo Belevingsonderzoek naar de Herindeling dd. Januari 2016 Startnotitie rekenkameronderzoek Dienstverlening Venlo Belevingsonderzoek naar de Herindeling 1. Aanleiding

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Datum raadsvergadering : 22 december Punt : 11. : Formatie gebiedsteam. : J. Cijntje/ P. Hoogstra

GEMEENTERAAD. Datum raadsvergadering : 22 december Punt : 11. : Formatie gebiedsteam. : J. Cijntje/ P. Hoogstra GEMEENTERAAD Datum raadsvergadering : 22 december 2015 Punt : 11 Onderwerp Portefeuillehouder Afdeling Vragen bij : Formatie gebiedsteam : A. Dijkstra : Welzijn : J. Cijntje/ P. Hoogstra Voorstel 1. In

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad van Appingedam, Bedum, Delfzijl, Eemsmond, Loppersum, De Marne en Winsum i.a.a. de respectievelijke colleges

Aan: de gemeenteraad van Appingedam, Bedum, Delfzijl, Eemsmond, Loppersum, De Marne en Winsum i.a.a. de respectievelijke colleges Aan: de gemeenteraad van Appingedam, Bedum, Delfzijl, Eemsmond, Loppersum, De Marne en Winsum i.a.a. de respectievelijke colleges Onderwerp: schaalvergroting en herindeling Geachte dames en heren, 1. Inleiding

Nadere informatie

In deze memo gaan we achtereenvolgens in op de volgende onderwerpen: Berekening structureel financieel effect en terugverdientijd UHR.

In deze memo gaan we achtereenvolgens in op de volgende onderwerpen: Berekening structureel financieel effect en terugverdientijd UHR. Aan Jos Zon (gemeente Utrechtse Heuvelrug) en Arnold Geytenbeek (BghU) Van ANG/ Berenschot Datum 12 mei 2015 Betreft Resultaat Quick Scan financiële consequenties toetreding UHR tot BghU Status Concept/

Nadere informatie

Benchmark Werk & Inkomen. Carla Vianen (SGBO/BMC Onderzoek) Koen Stringa (Werk en Inkomen Lekstroom) Leen Roseboom (Rotterdam)

Benchmark Werk & Inkomen. Carla Vianen (SGBO/BMC Onderzoek) Koen Stringa (Werk en Inkomen Lekstroom) Leen Roseboom (Rotterdam) Benchmark Werk & Inkomen Carla Vianen (SGBO/BMC Onderzoek) Koen Stringa (Werk en Inkomen Lekstroom) Leen Roseboom (Rotterdam) Agenda 1. Korte introductie op de benchmark - Wat is het - Hoe werkt het -

Nadere informatie

Benchmark overhead zakelijke dienstverleners Zakelijke dienstverleners efficiënter door afslanken van de overhead

Benchmark overhead zakelijke dienstverleners Zakelijke dienstverleners efficiënter door afslanken van de overhead Benchmark overhead zakelijke dienstverleners Zakelijke dienstverleners efficiënter door afslanken van de overhead Utrecht, augustus 2011 1 Achtergrond en aanleiding Berenschot heeft een uitgebreid onderzoek

Nadere informatie

X provincie ^ ^ groningen

X provincie ^ ^ groningen X provincie ^ ^ groningen bezoekadres: Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten postadres: Postbus 6 i O 9700 AP Groningen algemeen telefoonnr: 0S0 3i6 49 li aigemeen faxnr.: 0S0 3i6 49 33 www.provinciegroningen.ni

Nadere informatie

HERINDELINGSADVIES GEMEENTE HET HOGELAND

HERINDELINGSADVIES GEMEENTE HET HOGELAND HERINDELINGSADVIES GEMEENTE HET HOGELAND 3 mei 2017 VOORWOORD Voor u ligt het herindelingsadvies voor de vrijwillige herindeling van de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond (BMWE) tot één nieuwe

Nadere informatie

Digitale dienstverlening onderzocht

Digitale dienstverlening onderzocht Rekenkamercommissie Digitale dienstverlening onderzocht een quick scan naar digitale dienstverlening van de gemeente Amstelveen Rekenkamercommissie Amstelveen Vastgesteld op 10 februari 2011 Definitieve

Nadere informatie

Bevolking: gemeentelijke indeling in regio's

Bevolking: gemeentelijke indeling in regio's Bevolking: gemeentelijke indeling in regio's Bevolking per 1 januari 2015 Gemeente inwoners Gemeente inwoners Aa en Hunze 25.203 Marum 10.311 Achtkarspelen 27.983 Menaldumadeel 13.612 Ameland 3.590 Menterwolde

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek 20 november 2013 Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen Tel. 14 036 www.almere.nl hebt u vragen? meer informatie? Gemeente Almere INHOUDSOPGAVE 1 BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN... 1 1.1 Begroting

Nadere informatie

Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek

Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek 12 oktober 2011 Gemeente Almere INHOUDSOPGAVE 1 BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN... 5 1.1 Begroting per programma...6 1.2 Begroting per functie...22 2 UITGANGSPUNTEN

Nadere informatie

Onderwerp Organisatiewijziging van de hoofdstructuur a.g.v. de inrichting van een ondersteunende organisatie-eenheid tbv. het college en de DR

Onderwerp Organisatiewijziging van de hoofdstructuur a.g.v. de inrichting van een ondersteunende organisatie-eenheid tbv. het college en de DR Openbaar Onderwerp Organisatiewijziging van de hoofdstructuur a.g.v. de inrichting van een ondersteunende organisatie-eenheid tbv. het college en de DR Programma / Programmanummer Bestuur en Middelen/1042

Nadere informatie

Rapportage Volksraadpleging Middag-Humsterland. Enigma Research Rapportage Volksraadpleging Middag-Humsterland, november

Rapportage Volksraadpleging Middag-Humsterland. Enigma Research Rapportage Volksraadpleging Middag-Humsterland, november Rapportage Volksraadpleging Middag-Humsterland Enigma Research Rapportage Volksraadpleging Middag-Humsterland, november 2016 1 Inhoudsopgave 1. Onderzoeksverantwoording... 3 2. Resultaten... 5 3. Vragenlijst...

Nadere informatie

Huisvesting. AGENDAPUNT 8 Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen. Vergadering 16 oktober 2015

Huisvesting. AGENDAPUNT 8 Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen. Vergadering 16 oktober 2015 AGENDAPUNT 8 Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 16 oktober 2015 Huisvesting Op 10 april is in het Algemeen Bestuur besloten over een aantal uitgangspunten die als basis dienen voor

Nadere informatie

Ontwikkeling bijstandsuitkeringen in Groningen

Ontwikkeling bijstandsuitkeringen in Groningen Ontwikkeling bijstandsuitkeringen in Groningen 2011-2015 Mensen die een bijstandsuitkering ontvangen leven vaak in armoede. Dat blijkt uit de diverse armoederapporten die de afgelopen jaren zijn verschenen,

Nadere informatie

Overhead bij publieke organisaties: op zoek naar een norm

Overhead bij publieke organisaties: op zoek naar een norm ORGANISATIE EN PROCESSEN Overheadbenchmark Drs. M.P.M. Huijben, hoofd Kenniscentrum Benchmarking Berenschot en dr. A. Geurtsen RC, managing director Verbetering Bedrijfsvoering Berenschot; met dank aan

Nadere informatie

Bevolking: gemeentelijke indeling in regio s. Regio s

Bevolking: gemeentelijke indeling in regio s. Regio s Bevolking: gemeentelijke indeling in regio s Regio s Bevolking per 1 januari 2013 Gemeente inwoners Gemeente inwoners Aa en Hunze 25.541 Loppersum 10.292 Achtkarspelen 28.110 Marum 10.382 Ameland 3.525

Nadere informatie

De nieuwe organisatie van de gemeente Baarn

De nieuwe organisatie van de gemeente Baarn De nieuwe organisatie van de gemeente Baarn Organisatiestructuur 2017 Baarn is een moderne gemeente met een modern bestuur. Hoofdthema s voor de nieuwe organisatie zijn de vraag van de klant en de dienstverlening.

Nadere informatie

Samenvatting van de verkenningen naar de Westerkwartiervariant en de variant Hoogeland/Eemsdelta

Samenvatting van de verkenningen naar de Westerkwartiervariant en de variant Hoogeland/Eemsdelta Samenvatting van de verkenningen naar de Westerkwartiervariant en de variant Hoogeland/Eemsdelta 1. Inleiding Het rapport van de commissie Jansen, die adviseert tot herindeling over te gaan, is besproken

Nadere informatie

Commissie Beleidscyclus College van B&W Aanpak achterblijvende overhead

Commissie Beleidscyclus College van B&W Aanpak achterblijvende overhead Informatienota Aan: Commissie Beleidscyclus Van: College van B&W Onderwerp: Aanpak achterblijvende overhead Portefeuillehouder Wethouder L. Verspuij Datum collegebesluit 14 oktober 2014 Geheimhouding:

Nadere informatie