Waar kunt u op rekenen bij Reinaerde?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waar kunt u op rekenen bij Reinaerde?"

Transcriptie

1 EINAEDE Dat is mensenwerk 1 Waar kunt u op rekenen bij einaerde? Kostenverdeling cliënten en einaerde 2014

2 Introductie Als u achttien jaar of ouder bent en bij einaerde woont, worden uw woonkosten betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). In de wet is geregeld dat u bepaalde kosten zelf moet betalen of dat u meebetaalt aan kosten voor de zorg. In deze brochure vindt u een overzicht van welke kosten door wie worden betaald. Deze informatie is voor u van toepassing als u achttien jaar of ouder bent, bij einaerde woont (inclusief of exclusief behandeling) en een eigen bijdrage AWBZ betaalt. Het gaat hier om zorg in natura. Mensen die lange tijd gebruik maken van verblijf in een AWBZ-instelling komen niet in aanmerking voor een Persoonsgebonden Budget; zij krijgen zorg in natura. 2 DDe zorg waar u recht op heeft, staat beschreven in de indicatie die u heeft ontvangen van het entrum Indicatiestelling Zorg (IZ) in de vorm van een Zorgzwaartepakket (ZZP). In de brochure Daar hebt u recht op in een AWBZinstelling staat beschreven welke kosten er worden vergoed binnen de AWBZ. De brochure is uitgegeven door het ollege voor Zorgverzekeringen (VZ, december 2010, Als u achttien jaar of ouder bent, bent u wettelijk verplicht mee te betalen aan de kosten voor de zorg. Dat wordt de eigen bijdrage AWBZ genoemd. Het ollege voor Zorgverzekeringen heeft ook hierover een brochure uitgegeven: Eigen bijdrage Zorg met Verblijf (AK informatie, 2012, Daarin wordt uitgelegd welke bijdrage u moet betalen en hoe die bijdrage is berekend. Daarnaast zijn er ook nog kosten voor bijvoorbeeld activiteiten of materialen die niet onder de AWBZ vallen. Zorgorganisaties bepalen zelf of en hoe ze die kosten doorberekenen aan de cliënt. einaerde heeft een overzicht gemaakt van deze kosten. In deze brochure kunt u nalezen welke kosten voor uw eigen rekening zijn en welke kosten door einaerde worden betaald. einaerde heeft hierbij de VZ-brochure als leidraad gebruikt en ook geïnformeerd naar wat gebruikelijk is bij andere zorgorganisaties. Dagbesteding, ambulante begeleiding of behandeling Naast de mogelijkheid om bij einaerde te wonen, kunt u ook dagbesteding of ambulante begeleiding van einaerde krijgen. U kunt ook een behandeling of therapie krijgen, zonder dat u bij einaerde woont. Hierbij ontvangt u geen aanvullende vergoedingen. einaerde vergoedt bijvoorbeeld wel werkkleding zoals een schort of horecakleding als dit voor het werk nodig is. Als u tijdens de dagbesteding medicijnen moet innemen, neemt u die zelf van thuis mee. U zorgt ook zelf voor de lunch tijdens de dag-besteding. Aangekondigde veranderingen De overheid heeft aangekondigd dat mensen die een laag zorgzwaartepakket (ZZP) hebben, en extramurale behandeling of ambulante dienstverlening krijgen,

3 te maken krijgen met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de zorgverzekeringswet of de nieuwe jeugdwet. Nieuwe cliënten met lage ZZP s (VG 1, 2 en gedeeltelijk 3; LG 1 en 3) gaan bovendien zelf hun woonruimte huren (of kopen). Voor de huidige cliënten is de wetgeving hiervoor nog niet klaar. Het is de bedoeling dat deze nieuwe regels in 2015 ingaan. Toelichting bij het lezen van de tabel Als een onderwerp uit het overzicht voor uw rekening komt, dan staat er. Dit betekent dat u de kosten zelf moet betalen. Als er staat verz. dan kunt u de kosten mogelijk declareren bij uw eigen (zorg)verzekeraar. De vergoeding is afhankelijk van de dekking van de door u gekozen ziektekostenverzekering. Kosten, voor bijvoorbeeld hulpmiddelen, die niet door de Wmo worden betaald, betaalt u zelf of kunt u declareren bij uw verzekering. inclusief behandeling van toepassing. Als u woont in een huis voor mensen met een lichamelijke beperking (LG), dan is verblijf exclusief behandeling van toepassing. Voor mensen met zorgzwaartepakket VG 1 of 2 geldt verblijf exclusief behandeling. Voor de overige woningen is meestal verblijf exclusief behandeling van toepassing. Het Loket informeert u hier verder over. Als u, bijvoorbeeld door afwezigheid, geen gebruik maakt van een activiteit, product of dienst, dan kunt u geen aanspraak maken op de geldwaarde van die activiteit, product of dienst. Aanv.: Onderwerpen waarvoor u tegen betaling aanvullende diensten kunt afnemen. Toel.: Onderwerpen waarover een toelichting in deze brochure staat. Deze brochure is gebaseerd op de huidige regelgeving. 3 Als de kosten voor einaerde zijn, dan staat er. De kosten maken dan deel uit van de AWBZ of einaerde kan deze kosten op een andere manier declareren. Of einaerde neemt deze kosten voor eigen rekening. Dit wordt dan vermeld in de toelichting. In het overzicht is onderscheid gemaakt tussen cliënten met verblijf exclusief behandeling (VEB) en cliënten met verblijf inclusief behandeling (VIB). Als u op een van de instellingsterreinen van einaerde woont, dan is verblijf

4 Overzicht verz. aanv. = toelichting, zie pag VEB VIB = verzekering, ziektekosten, uitvaart, etc. wie betaalt wie betaalt = aanvullende diensten, zie pag. 11 Voeding Maaltijden, drinken, fruit, tussendoortjes Extra tussendoortjes buiten budget locatie liënt met dieet (incl. sondevoeding) Verjaardagskosten Uit eten Vakantie, door einaerde georganiseerd eis- en verblijfskosten 4 Persoonlijke begeleiding (groeps-) vakantie/uitjes aanv. Voeding tijdens vakantie Persoonlijke verzorging Haar- en voetverzorging Periodiek bezoek kapper of pedicure Extra verzorging i.v.m. aandoeningen Verzorgingsproducten Incontinentiemateriaal Waskosten Wassen/stomen bovengoed aanv. Wassen platgoed (beddengoed zoals lakens, dekens, dekbed en handdoeken) Verstellen/aanpassen kleding Verstellen platgoed

5 verz. aanv. = toelichting, zie pag VEB VIB = verzekering, ziektekosten, uitvaart, etc. wie betaalt wie betaalt = aanvullende diensten, zie pag. 11 Medische zaken Medicijnen Drogistartikelen Alternatieve geneeswijzen Huisartsenzorg Mondzorg Narcosebehandeling tandarts Ziekenhuisopname Specialisten 5 Therapieën Laboratorisch Onderzoek Hulpmiddelen Verpleeghulpmiddelen algemeen Verpleeghulp individueel Aanschaf aangepaste (scheur)kleding Aanschaf fixatiemateriaal eparatie aangepaste kleding Aanschaf orthopedisch schoeisel Kleine reparaties orthopedisch schoeisel Grote reparaties orthopedisch ² Antidecubitismateriaal (bijv. matras)

6 verz. aanv. = toelichting, zie pag VEB VIB = verzekering, ziektekosten, uitvaart, etc. wie betaalt wie betaalt = aanvullende diensten, zie pag. 11 Hulpmiddelen Beschermende middelen (kniebeschermers) ² olstoel individueel gebruik (Wmo) olstoel algemeen gebruik olstoelverzekering algemeen gebruik olstoelverzekering individueel gebruik eparaties rolstoelen (Wmo) Scootmobiel (Wmo) 6 Opladen elektrische hulpmiddelen Begeleiding en vervoer Begeleiding naar huisarts en tandarts x x Vervoer naar huisarts en tandarts verz. x Begeleiding naar ziekenhuis (medische behandeling) x x Vervoer naar ziekenhuis ² x Begeleiding naar ziekenhuis (op ziekenbezoek gaan) x x Vervoer naar ziekenhuis (op ziekenbezoek gaan) x x Vervoer naar vrijetijdsactiviteit x x Begeleiding naar vrijetijdsactiviteit x x Vervoer naar dagbesteding x x Begeleiding naar dagbesteding x x Verhuizen en inrichten Inrichten + stofferen algemene ruimtes x x (huiskamer, keuken, toilet, badkamer)

7 verz. aanv. = toelichting, zie pag VEB VIB = verzekering, ziektekosten, uitvaart, etc. wie betaalt wie betaalt = aanvullende diensten, zie pag. 11 Verhuizen en inrichten Inrichten zit-/slaapkamer cliënt x x Gordijnen en vloerbedekking zit-/slaapkamer cliënt x x Onderhoud ruimtes x x Verhuiskosten x x Telefoonkosten zit-/slaapkamer cliënt x x gesprekskosten gesprekskosten en abonnement en abonnement adio/tv algemeen gebruik x x adio/tv/internet individueel gebruik aanv. x x eparatie apparatuur eigen zit-/slaapkamer x x 7 eparatie apparatuur algemene ruimtes x x Overige Begeleiding mortuariumbezoek x x Begrafenisverzekering x x Noodzakelijke laatste verzorging x x Wenselijke laatste verzorging ² ² Vervoer cliënt naar mortuarium ² ² Administratiekosten aanv. x x Aansprakelijkheidsverzekering x x Inboedelverzekering x x Alarmering x x Ontspanning x x

8 Toelichting op gebruikte begrippen 8 VVoeding Voor elke cliënt is een budget beschikbaar voor voeding, dat per jaar wordt vastgesteld. U kunt in elk geval rekenen op ontbijt, lunch en een warme maaltijd. Maar ook fruit, een glas melk, koffie en thee en een tussendoortje (onder andere frisdrank). Extra s, zoals snacks en uit eten gaan, zijn in principe voor uw eigen rekening. Vakantie Als u op vakantie wilt, kiest en regelt u zelf uw vakantie. Ook de kosten zijn voor uw rekening. Als u tijdens uw vakantie extra persoonlijke begeleiding nodig heeft, dan wordt een deel van deze begeleidingskosten aan u doorberekend. Een woning kan ook besluiten om als groep op vakantie te gaan met extra begeleiding. U kunt dan kiezen of u wel of niet mee wilt. Gaat u mee, dan is een eigen bijdrage verplicht. Zie bijgevoegde tarievenlijst. Tijdens de groepsvakantie betaalt einaerde de kosten die binnen het dagelijkse voedingsbudget blijven. Extra kosten betaalt u zelf. Ontspanning Als u bij einaerde woont, dan vergoedt einaerde de ontspanningsactiviteiten die in huiselijke setting worden georganiseerd. Hierbij kunt u denken aan een barbecue of kerstdiner. Op de instellingsterreinen Dennendal en De Heygraeff organiseert de afdeling vrijetijdsbesteding een aantal collectieve activiteiten, zoals de truckersdag en het sinterklaasfeest. Daarnaast worden er bij einaerde kleinere clubactiviteiten georganiseerd waarvoor de cliënt contributie betaalt. Natuurlijk is het ook mogelijk om deel te nemen aan vrijetijdsbesteding buiten de organisatie. De cliënt betaalt hiervan zelf het vervoer en de contributie. Persoonlijke verzorging Wanneer u door ziekte, aandoening of ouderdom niet meer zelf uw voeten kunt verzorgen (nagels knippen e.d.), dan wordt dat gedaan door een medewerker van einaerde. Wordt dit uitbesteed aan een pedicure, dan zijn ook dan de kosten voor einaerde. De kosten voor extra persoonlijke verzorging door bijvoorbeeld een pedicure of podotherapeut als gevolg van een handicap, aandoening of ziekte komen voor cliënten verblijf inclusief behandeling ook ten laste van einaerde. Overige extra persoonlijke verzorging die niet het gevolg is van een handicap, bijvoorbeeld als u een permanent bij de kapper wilt of naar de pedicure gaat, moet u zelf betalen. U betaalt ook zelf voor verzorgingsproducten zoals shampoo, tandpasta, doucheschuim, zeep, deodorant, maandverband, nagelknipper en scheergerei. Waskosten Waskosten voor kleding worden door uzelf betaald. Het wassen en stomen van kleding hoort niet tot de zorg van de AWBZ. Dit geldt eveneens voor het verstellen van kleding. Aanschaf en herstel van lakens en handdoeken (platgoed) zijn voor rekening van einaerde. Als u eigen lakens en handdoeken wilt gebruiken, dan heeft u toestemming van de manager nodig; het is geen recht. De aanschaf van eigen lakens en handdoeken en het aanbrengen van naamlabels zijn kosten voor u. De waskosten van eigen lakens zijn wel voor einaerde. Als u zelf lakens of handdoeken aanschaft, krijgt u daarvoor geen geld van einaerde. Het wassen van platgoed, zoals beddengoed, is voor alle cliënten die bij einaerde wonen voor rekening van einaerde. Dat geldt ook voor de meerkosten voor wassen als gevolg van een aandoening of ziekte als het wasgoed bijvoorbeeld extra snel vuil wordt en de verzekeringskosten voor schade of verlies van kleding in de wasserij van einaerde. Voor het overige wassen en drogen

9 worden binnen einaerde verschillende tarieven gehanteerd. Zie pag. 11. Medische zaken Kosten voor een specialist in de tweede lijn (specialisten in een ziekenhuis, waarvoor een verwijzing nodig is, zoals een oogarts, neuroloog, psychiater of revalidatiearts) zijn voor uw rekening. Deze kosten worden vergoed door uw ziektekostenverzekering. Hulpmiddelen In het overzicht wordt gesproken over verpleeghulpmiddelen. Dit zijn middelen die noodzakelijk zijn voor uw verpleging en verzorging, bijvoorbeeld een hooglaagbed, tillift, douchebrancard of een rollator. Hieronder vallen ook individuele hulpmiddelen die naar hun aard geacht worden te behoren tot de doelstelling van de organisatie, zoals incontinentiemateriaal en verbandmiddelen. Als een hulpmiddel specifiek op u is aangepast en niet gebruikt kan worden door andere cliënten (bijvoorbeeld een individueel aangepaste rolstoel of orthesen), dan valt dit niet onder het budget van einaerde, maar heeft einaerde de mogelijkheid om een bovenbudgettaire AWBZ-vergoeding aan te vragen. Een bril, gehoorapparaat en inlays/steunzolen worden niet vergoed via de AWBZ, maar via uw eigen zorgverzekering. Wanneer inlays deel uitmaken van orthopedische schoenen, dan worden ze wel vergoed vanuit de AWBZ. Een rolstoel voor gebruik buiten einaerde, bijvoorbeeld bij familie thuis, verloopt altijd via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Voor rolstoelen voor cliënten verblijf inclusief behandeling die bestemd zijn voor individueel gebruik, kan einaerde een specifieke machtiging aanvragen bij de AWBZ. Kleding/schoeisel liënten betalen hun kleding en schoenen zelf. Sommige cliënten dragen kleding die niet snel kapot gaat (scheurkleding). Deze kleding komt voor rekening van einaerde. Verstellen en herstellen van kleding is voor uw rekening; eventuele meerkosten als gevolg van de beperking zijn voor rekening van einaerde. Het herstellen van kleding die door einaerde is verstrekt, is ook voor rekening van einaerde. Voor dure orthopedische schoenen (inclusief bijbehorende inlays) en reparaties kan einaerde voor cliënten verblijf inclusief behandeling een bovenbudgettaire vergoeding aanvragen. Begeleiding en vervoer liënten met verblijf inclusief behandeling kunnen de tandarts en huisarts van einaerde bezoeken. einaerde vergoedt de kosten voor vervoer en begeleiding van deze cliënten. Wilt u naar een andere tandarts buiten einaerde of naar een huisarts buiten uw eigen woonplaats, dan zijn de kosten voor uw rekening. Ook vervoer en begeleiding naar het ziekenhuis van cliënten met verblijf inclusief behandeling komt voor rekening van einaerde. Vervoer en eventuele begeleiding naar en van de dagbesteding komen voor rekening van einaerde als er een indicatie beschikbaar is. Wonen, verhuizen en inrichten Voor alle cliënten met een indicatie verblijf (inclusief of exclusief behandeling) komen de kosten van het verblijf voor rekening van einaerde. Met de liëntenraad zijn afspraken gemaakt wat er precies wordt betaald door einaerde. Deze afspraken zijn terug te vinden in de Verhuisregeling. Uitzondering hierop vormen de cliënten met een Volledig Pakket Thuis (VPT). Voor deze cliënten betaalt einaerde de verblijfskosten niet. Inrichten en stofferen algemene ruimte: de inventaris, plafondverlichting, wanddecoratie, zonwering, 9

10 10 vloerbedekking, horren en dergelijke zijn voor rekening van einaerde. Inrichten en stofferen zit-slaapkamer cliënt: einaerde investeert bij nieuwbouw in het stofferen (wandbedekking, harde vloerbedekking, gordijnen, verlichting) van de kamer. U kunt zelf de kleur van de wanden kiezen. U mag zelf in overleg met einaerde uw zit-/slaapkamer schilderen of behangen. Kiest u voor andere stoffering, dan zijn de kosten voor u. Bij een volgende verhuizing worden in alle redelijkheid individuele afspraken gemaakt. Spullen die voor uw eigen gebruik zijn, zoals een magnetron of koelkast, zijn voor uw eigen rekening. einaerde levert standaard in bestaande bouw: - brandvertragende wand-, vloer- en raambekleding (wandbekleding is het behang waar overheen wordt gesausd) - wandafwerking (sausen) - plafonnière Wand-, vloer- en raambekleding: de wand-, vloer- en raambekleding die einaerde levert, zal als het er nog netjes uitziet niet worden vervangen. Is vervanging nodig, dan zorgt einaerde voor nieuwe bekleding. Als u kiest voor behang in plaats van sausen, dan is dat voor eigen rekening. Als u zelf wand-, vloer- en raam-bekleding wilt aanschaffen, dan controleert einaerde dit vooraf op brandveiligheid. Verhuist u op verzoek van einaerde, dan zijn de verhuiskosten voor rekening van einaerde. Verhuist u op verzoek van einaerde naar een andere kamer en heeft u zelf pas nieuwe wand-, vloer- of raam-bekleding aangeschaft, dan vergoed einaerde deze kosten gedeeltelijk: afhankelijk van het aantal jaren gebruik en met een maximum vergoeding. Inrichting Het is goed als u uw privé-ruimte naar eigen smaak kunt inrichten. einaerde geeft er dan ook de voorkeur aan dat u zelf uw meubels aanschaft. Heeft u een indicatie voor verblijf inclusief behandeling, dan kunt u een beroep doen op een basispakket (een eenvoudig bed, stoel en kast). Deze meubels kunnen uit voorraad komen en eerder zijn gebruikt. Als u een speciaal bed nodig heeft, bijvoorbeeld een hoog-laagbed, dan wordt dit door einaerde vergoed. Zie ook de toelichting onder hulpmiddelen. U kunt uw inventaris via einaerde inkopen. Als u de inventaris zelf heeft betaald, kunt u die uiteraard meenemen als u einaerde verlaat. Onderhoud Periodiek worden de slaapkamers en huiskamers geschilderd, afhankelijk van de intensiteit van gebruik. Ook de stoffering wordt periodiek vervangen, afhankelijk van de intensiteit van gebruik. Het wassen en verstellen van de stoffering komt voor rekening van einaerde. Telefoon- en internetkosten Iedere locatie heeft een telefoon die u kunt gebruiken in voorkomende gevallen. Als u op verzoek van einaerde verhuist, zijn de aansluitkosten van de telefoon/internet voor einaerde. Kosten voor een telefoon die voor individueel gebruik is aangeschaft, komen voor uw eigen rekening. Kabeltelevisie einaerde biedt cliënten een abonnement voor individueel gebruik van kabeltelevisie aan. Dankzij centrale inkoopafspraken zijn de kosten hiervoor lager dan via een persoonlijk abonnement. Zie tarieven op pag. 11. Alarmering De AWBZ vergoedt een alarmeringssysteem voor cliënten met de indicatie verblijf inclusief behandeling. Voor cliënten met verblijf exclusief behandeling vindt vergoeding plaats als de alarmering door de ziekte of handicap noodzakelijk is. Overige zaken Verzekeringen

11 Kosten voor verzekeringen worden volgens de wettelijke regelingen beschouwd als kosten voor cliënten. Dat de individuele aansprakelijkheid en inboedel via einaerde verzekerd zijn, is een extra service die einaerde wettelijk gezien niet hoeft te verzorgen. Alle cliënten die wonen bij einaerde zijn voor hun individuele aansprakelijkheid meeverzekerd op de Aansprakelijkheidsverzekering van einaerde. De dekking is ook van toepassing voor schade die buiten de woning is veroorzaakt. De inboedel van cliënten die bij einaerde wonen is meeverzekerd op de Brand/opstalverzekering van einaerde. Het betreft een normale dekking voor een gemiddelde inboedel. Heeft de cliënt meer dan een gemiddelde waarde aan persoonlijke bezittingen, zoals dure of luxe audioapparatuur, postzegelverzameling, antiek of kostbare sieraden, dan zal de cliënt hiervoor zelf een aanvullende verzekering moeten afsluiten. liënten met een Volledig Pakket Thuis (VPT) moeten zelf een aansprakelijkheids- en inboedel-verzekering afsluiten. Zij zijn niet via einaerde verzekerd. Voor alle cliënten geldt dat einaerde ervan uitgaat dat cliënten een zorg- en een begrafenisverzekering hebben. Dit regelt einaerde niet. U bent verplicht een basisverzekering voor ziektekosten te hebben, met een verplicht eigen risico heeft van 360,- (2014). Dit geldt ook voor cliënten met verblijf inclusief behandeling (VIB). De kosten die voor einaerde zijn, vallen niet onder uw verplichte eigen risico. Administratiekosten Administratiekosten voor bewoners zijn voor uw rekening. U kunt hulp vragen bij uw administratie bij de Stichting liënten Gelden (SG Support). SG vraagt hier een klein bedrag voor. Neem hiervoor contact op per of telefonisch: Tarieven aanvullende diensten 2014 einaerde geeft u de keuze uit aanvullende diensten. Hiervoor worden de volgende bedragen in rekening gebracht: 11 Volledige waskosten 1. De was wordt gedaan door de wasserij op De Heygraeff 2. De was wordt op de woning gedaan door de begeleiding Gedeeltelijke waskosten De was wordt door de cliënt zelf gedaan op de woning in de wasmachine van einaerde. Alleen kosten voor machine (afschrijving en reparatie) en wasmiddel wordt in rekening gebracht. Inclusief eventueel gebruik droogtrommel. 492,- per jaar 227,- per jaar Losse was De was wordt door de cliënt zelf gedaan op de woning in de wasmachine van einaerde. Alleen kosten voor machine (afschrijving en reparatie) en wasmiddel wordt in rekening gebracht. Wassen: 1,- per keer Drogen: 1,30 per keer Kabeltelevisie Uitgebreid pakket Beperkt pakket (locatie De Heygraeff) 9,67 per maand 3,16 per maand Personele meerkosten Per dagdeel bij dagtochten (bij een groep van vier cliënten) Per nacht bij vakanties (bij een groep van vier cliënten) 40,- 120,-

12 EINAEDE Dat is mensenwerk Meer informatie Heeft u na het lezen van deze brochure vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met het Loket van einaerde, tel of einaerde Postbus GJ Utrecht Tel olofon Tekst einaerde Fotografie Afdeling ommunicatie einaerde Grafisch ontwerp Studio Futuro, Mieke Vaas Uitgave December 2012, derde aangepaste editie januari 2014 Ondanks de zorg en aandacht die einaerde aan de inhoud van deze brochure heeft besteed, is het mogelijk dat er fouten of onvolledigheden in staan. einaerde is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook die hieruit kan voortvloeien. einaerde heeft het HKZ-keurmerk voor zijn kwaliteitsmanagementsysteem. einaerde is aangesloten bij arante Groep, een samenwerkingsverband van zelfstandige zorgaanbieders. arante Groep biedt ondersteuning bij bedrijfsvoering en zorginnovatie. Aangesloten bij:

Waar kunt u op rekenen? Kostenverdeling tussen cliënten en Reinaerde 2015

Waar kunt u op rekenen? Kostenverdeling tussen cliënten en Reinaerde 2015 Waar kunt u op rekenen? Kostenverdeling tussen cliënten en einaerde 2015 Introductie Als u achttien jaar of ouder bent en bij einaerde woont, worden uw woonkosten betaald uit de Wet langdurige zorg (Wlz);

Nadere informatie

DAAR heeft u REchT OP bij AMERPOORT WAAR zorgt AMERPOORT voor EN WAT betaalt u zelf?

DAAR heeft u REchT OP bij AMERPOORT WAAR zorgt AMERPOORT voor EN WAT betaalt u zelf? Daar heeft u recht op bij Amerpoort Waar zorgt Amerpoort voor en wat betaalt u zelf? Daar heeft u recht op bij Amerpoort Waar zorgt Amerpoort voor en wat betaalt u zelf? > Inhoudsopgave 1 > Inleiding...

Nadere informatie

Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ

Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ 02-2013 Introductie Deze brochure is bedoeld voor cliënten en hun ouders en verwanten die (tijdelijk) wonen in een woonvoorziening van ASVZ. De zorg die u ontvangt

Nadere informatie

Daar heeft u recht op bij Amerpoort. Waar zorgt Amerpoort voor en wat betaalt u zelf?

Daar heeft u recht op bij Amerpoort. Waar zorgt Amerpoort voor en wat betaalt u zelf? Daar heeft u recht op bij Amerpoort Waar zorgt Amerpoort voor en wat betaalt u zelf? > Inhoudsopgave 1 > Inleiding... 3 2 > Overzicht producten en diensten: Waar zorgt Amerpoort voor? Wat betaalt u zelf?...

Nadere informatie

Regeling kostenverdeling cliënt en Ipse

Regeling kostenverdeling cliënt en Ipse Wie betaalt wat? Regeling kostenverdeling cliënt en Ipse Cliënten ouder dan 18 ar Inleiding Indien een cliënt onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) valt, krijgt hij producten of diensten

Nadere informatie

Samen aanpakken Met open blik Kijken naar wat wél kan. Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ. 2015/v1

Samen aanpakken Met open blik Kijken naar wat wél kan. Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ. 2015/v1 Samen aanpakken Met open blik Kijken naar wat wél kan Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ 2015/v1 Introductie Deze brochure is bedoeld voor cliënten en hun ouders en verwanten die (tijdelijk) wonen in

Nadere informatie

Waar zorgt Stichting Maeykehiem voor en wat betaalt u zelf?

Waar zorgt Stichting Maeykehiem voor en wat betaalt u zelf? Waar zorgt Stichting Maeykehiem voor en wat betaalt u zelf? Inhoudopgave 1. Inleiding... 3 2. Overzicht producten en diensten... 5 1 Voeding... 5 2 Vakantie... 6 3 Vrijetijdsactiviteiten... 7 4 Persoonlijke

Nadere informatie

Waar zorgt Maeykehiem voor en wat betaalt u zelf?

Waar zorgt Maeykehiem voor en wat betaalt u zelf? Waar zorgt Maeykehiem voor en wat betaalt u zelf? Inhoudsopgave 1 1 Inleiding p. 3 2 Overzicht producten en diensten: Waar zorgt Maeykehiem voor? Wat betaalt u zelf? p. 5 1. Voeding p.5 2. Vakantie p.6

Nadere informatie

Wat vergoedt de AWBZ en wat betaalt u zelf?

Wat vergoedt de AWBZ en wat betaalt u zelf? Wat vergoedt de AWBZ en wat betaalt u zelf? 1 Inleiding Welkom bij Triade. U bent (tijdelijk) bij ons komen wonen of u bent dat van plan. In deze brochure informeren wij u over de producten die de Algemene

Nadere informatie

AWBZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening bij Ipse de Bruggen. AWBZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening bij Ipse de Bruggen

AWBZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening bij Ipse de Bruggen. AWBZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening bij Ipse de Bruggen W a a r z o r g t I p s e d e B r u g g e n v o o r? W a t b e t a a l t u z e l f? AWBZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening bij Ipse de Bruggen Beleid per 1 januari 2014 i e d e r e e n i s

Nadere informatie

Regeling kosten dienstverlening cliënten. AWBZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening bij Stichting Ons Tweede Thuis

Regeling kosten dienstverlening cliënten. AWBZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening bij Stichting Ons Tweede Thuis Regeling kosten dienstverlening cliënten AWBZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening bij Stichting Ons Tweede Thuis 20 november 2014 Inhoudsopgave A. Inleiding en uitgangspunten... 3 B. Verstrekkingen

Nadere informatie

Waar zorgt Koninklijke Visio voor? Wat betaalt u zelf?

Waar zorgt Koninklijke Visio voor? Wat betaalt u zelf? Waar zorgt Koninklijke Visio voor? Wat betaalt u zelf? AWBZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening bij Koninklijke Visio April 2014 Versienummer 3.0 1 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1: Alfabetisch

Nadere informatie

Hij en/of zij? Overal waar in deze folder hij of hem staat, kunt u natuurlijk ook zij of haar lezen.

Hij en/of zij? Overal waar in deze folder hij of hem staat, kunt u natuurlijk ook zij of haar lezen. Wie betaalt welke kosten? Kostenverdeling tussen cliënt en Gemiva-SVG Groep voor locaties verblijf ZONDER behandeling en verblijf MET behandeling voor ZZP 1 en 2 Wat staat er in deze folder? Cliënten die

Nadere informatie

AWBZ-zorg en extra diensten bij Stichting Orion: Wie betaalt wat? Regeling kostenverdeling tussen Stichting Orion en cliënt

AWBZ-zorg en extra diensten bij Stichting Orion: Wie betaalt wat? Regeling kostenverdeling tussen Stichting Orion en cliënt AWBZ-zorg en extra diensten bij Stichting Orion: Wie betaalt wat? Regeling kostenverdeling tussen Stichting Orion en cliënt Ingangsdatum: 1 maart 2013 Inleiding Wat lees je in deze folder? In deze folder

Nadere informatie

Wat betaalt Zozijn? Wat betaalt u zelf?

Wat betaalt Zozijn? Wat betaalt u zelf? Protocol Wat betaalt wat betaalt uzelf? Verwanten- en medewerkersversie Wat betaalt? Wat betaalt u zelf? voor cliënten die wonen in een woning van -richtlijnen in aanvulling op de landelijke regels van

Nadere informatie

Wie betaalt welke kosten?

Wie betaalt welke kosten? Wie betaalt welke kosten? Kostenverdeling tussen cliënt en Gemiva-SVG Groep bij pgb-initiatieven Wat staat er in deze folder? Cliënten die bij de Gemiva-SVG Groep wonen, krijgen verschillende diensten

Nadere informatie

Wie betaalt welke kosten?

Wie betaalt welke kosten? Wie betaalt welke kosten? Kostenverdeling tussen cliënt en Gemiva-SVG Groep Zonder verblijf met Volledig pakket Thuis (VPT) Wat staat er in deze folder? Cliënten die bij de Gemiva-SVG Groep wonen, krijgen

Nadere informatie

Wie betaalt wat bij Driestroom? Notitie kosten bij intramurale dienstverlening

Wie betaalt wat bij Driestroom? Notitie kosten bij intramurale dienstverlening Wie betaalt wat bij Driestroom? Notitie kosten bij intramurale dienstverlening Ingangsdatum: 1 januari 2014 Inleiding Cliënten die zorg krijgen op basis van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ),

Nadere informatie

Waar zorgt SDW voor? Wat betaalt u zelf? Overzicht AWBZ-verstrekkingen en servicediensten

Waar zorgt SDW voor? Wat betaalt u zelf? Overzicht AWBZ-verstrekkingen en servicediensten Waar zorgt voor? Wat betaalt u zelf? Overzicht AWBZ-verstrekkingen en servicediensten i Informatie Inhoud Inleiding.... 3 Servicediensten.... 3 Financiële tegemoetkoming.... 3 Wie betaalt wat?... 4 Vragen?....

Nadere informatie

Waar zorgt SDW voor? Wat betaalt u zelf? Overzicht verstrekkingen Wet langdurige zorg (Wlz) en servicediensten 2015

Waar zorgt SDW voor? Wat betaalt u zelf? Overzicht verstrekkingen Wet langdurige zorg (Wlz) en servicediensten 2015 Waar zorgt voor? Wat betaalt u zelf? Overzicht verstrekkingen Wet langdurige zorg (Wlz) en servicediensten 2015 i Informatie Inhoud Inleiding....3 Servicediensten....3 Wie betaalt wat?....3 Vragen?....4

Nadere informatie

Regeling kosten dienstverlening cliënten

Regeling kosten dienstverlening cliënten Regeling kosten dienstverlening cliënten AWBZ verstrekkingen en aanvullende diensten bij Siza Inhoudsopgave: Inleiding 2 Uitwerking: 6 Indicatie en toelating Behandeling 6 Alfabetisch overzicht 8 Toelichtingen

Nadere informatie

Daar kunt u. op rekenen. bij Talant. Waar zorgt Talant voor? Wat betaalt u zelf?

Daar kunt u. op rekenen. bij Talant. Waar zorgt Talant voor? Wat betaalt u zelf? Daar kunt u op rekenen bij Talant Inleiding 1. Appartement of kamer? 1.1 Aanpassingen in appartement of kamer Talant zorgt voor aanpassingen die nodig zijn vanwege een ziekte of aandoening, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Daar kunt u. op rekenen. bij Talant. Waar zorgt Talant voor? Wat betaalt u zelf?

Daar kunt u. op rekenen. bij Talant. Waar zorgt Talant voor? Wat betaalt u zelf? Daar kunt u op rekenen bij Talant Inleiding Uw zorg in een AWBZ-instelling Door het Zorginstituut Nederland is de brochure Uw zorg in een AWBZ-instelling uitgegeven. Hierin staat aangegeven welke kosten

Nadere informatie

AWBZ Wie betaalt wat?

AWBZ Wie betaalt wat? AWBZ Wie moet de doktersrekening betalen? Wie betaalt de bril van Mo? De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) bepaalt welke kosten voor rekening van Zuidwester komen en welke kosten de cliënt zelf

Nadere informatie

Inleiding 1 Kostenverdeling, toelichting Persoonlijke verzorging 4 Waskosten 4 Voeding 5 Huisvestings- en inrichtingskosten 5 Inrichting algemene

Inleiding 1 Kostenverdeling, toelichting Persoonlijke verzorging 4 Waskosten 4 Voeding 5 Huisvestings- en inrichtingskosten 5 Inrichting algemene Wie betaalt Wat? 2012 arrangement verblijf inclusief behandeling Over de uitgave Deze folder is een ingekorte versie van de regeling wie betaalt wat?. De centrale cliëntenraad van Cello keurde deze goed.

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Over AWBZ-zorg van Prezzent Voor cliënten met de indicatie Met verblijf

Wie betaalt wat? Over AWBZ-zorg van Prezzent Voor cliënten met de indicatie Met verblijf Wie betaalt wat? Over AWBZ-zorg van Prezzent Voor cliënten met de indicatie Met verblijf Prezzent Nieuwe Tijningen 1 5301 DA ZALTBOMMEL 0418-680200 Prezzent/MT/versie 2/juni 2011 Pagina 1 Voorwoord De

Nadere informatie

Wat betaalt ORO? Wat betaalt de cliënt?

Wat betaalt ORO? Wat betaalt de cliënt? Wat betaalt ORO? Wat betaalt de cliënt? Kostenverdeling van in 2015 Zorg in de regio voor mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met een ontwikkelingsachterstand Op welke heb ik recht als

Nadere informatie

Wat betaalt Daelzicht vanuit de Wlz en wat betaalt de cliënt zelf? Wonen bij Daelzicht. Wie betaalt wat? 1

Wat betaalt Daelzicht vanuit de Wlz en wat betaalt de cliënt zelf? Wonen bij Daelzicht. Wie betaalt wat? 1 Wie betaalt wat? Wat betaalt vanuit de Wlz en wat betaalt de cliënt zelf? Wonen bij Wie betaalt wat? 1 2 Wonen bij inhoud voorwoord 5 appartement of kamer 6 telefoon, tv, internet, energie en verzekering

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Over Wlz-zorg van Prezzent (t/m 31-12-2014 AWBZ-zorg) Voor cliënten met de indicatie Met verblijf

Wie betaalt wat? Over Wlz-zorg van Prezzent (t/m 31-12-2014 AWBZ-zorg) Voor cliënten met de indicatie Met verblijf Wie betaalt wat? Over Wlz-zorg van Prezzent (t/m 31-12-2014 AWBZ-zorg) Voor cliënten met de indicatie Met verblijf 2015 Prezzent Nieuwe Tijningen 1 5301 DA ZALTBOMMEL 0418-680200 Prezzent/tarieven /versie

Nadere informatie

Heliomare Wonen. Wie betaalt wat? Heliomare onderwijs revalidatie wonen arbeidsintegratie dagbesteding sport

Heliomare Wonen. Wie betaalt wat? Heliomare onderwijs revalidatie wonen arbeidsintegratie dagbesteding sport Heliomare Wonen Wie betaalt wat? Heliomare onderwijs revalidatie wonen arbeidsintegratie dagbesteding sport Helderheid in kostenverdeling Heliomare beschikt over zeven woonlocaties in Noord-Holland waar

Nadere informatie