Waar zorgt Maeykehiem voor en wat betaalt u zelf?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waar zorgt Maeykehiem voor en wat betaalt u zelf?"

Transcriptie

1 Waar zorgt Maeykehiem voor en wat betaalt u zelf? Inhoudsopgave 1

2 1 Inleiding p. 3 2 Overzicht producten en diensten: Waar zorgt Maeykehiem voor? Wat betaalt u zelf? p Voeding p.5 2. Vakantie p.6 3. Vrijetijdsactiviteiten p.7 4. Persoonlijke verzorging, kleding, schoeisel p.8 5. Wassen en verstellen p Behandeling p Hulpmiddelen p Begeleiding en vervoer p Wonen, verhuizen, inrichten p Overige p.16 3 Prijslijst Tarieven Maeykehiem voor dienstverlening buiten de AWBZ p. 17 Versie

3 1 Inleiding Voor wie is deze brochure bedoeld? Deze brochure is bedoeld voor tijdelijke of vaste bewoners van één van de woningen van Maeykehiem en voor hun verwanten en/of begeleiders. Welke informatie vindt u in deze brochure? U leest welke producten en diensten inbegrepen zijn bij uw verblijf bij Maeykehiem. En u leest ook wat u zelf moet betalen. Hierbij is de ZZP-indicatie van belang. De ZZP-indicatie bepaalt of er sprake is van verblijf inclusief behandeling of verblijf exclusief behandeling. Wat wordt voor u betaald? Als uitgangspunt voor deze brochure gelden de algemene afspraken zoals deze zijn vastgelegd in de brochure Uw zorg in een AWBZ-instelling van het Zorginstituut Nederland (versie april 2014) Deze brochure kunt u bekijken of downloaden op De brochure is van toepassing op alle cliënten die bij Maeykehiem wonen. Als u bij Maeykehiem woont, wordt de zorg en het verblijf vergoed door Zorg in Natura via de AWBZ: de Algemene Wet bijzondere Ziektekosten. U heeft recht op producten die noodzakelijk zijn bij de zorg en uw verblijf. Bijvoorbeeld aanpassingen in uw appartement vanwege uw beperking, maar ook drie maaltijden per dag en voldoende eten en drinken. Daar bent u automatisch voor verzekerd. Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) berekend en incasseert de verplichte eigen bijdrage voor de zorg die u ontvangt vanuit de AWBZ. Die eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Wat betaalt u zelf? Een etentje buiten de deur, een bezoek aan de kapper of een nieuwe s, dat soort dingen betaalt u zelf. In deze notitie zal daarover verder duidelijkheid gegeven worden. Wanr vraagt Maeykehiem een bijdrage? Maeykehiem biedt bewoners producten en diensten aan die niet onder de AWBZ vallen en waar Maeykehiem geen geld voor ontvangt. Het gaat dan vaak om extra dingen, die duidelijk buiten de eerste levensbehoefte vallen. Bijvoorbeeld een dagje uit of andere zaken die u vrijblijvend gebruikt, zoals het verzorgen van uw was door Maeykehiem. U bent niet verplicht de was door Maeykehiem te laten verzorgen. Als u zelf uw kleding wast, ontvangt u natuurlijk geen rekening van Maeykehiem. Er zijn dus zaken die niet onder de AWBZ vallen en waar Maeykehiem een bijdrage voor vraagt. Dit is een andere bijdrage dan de eigen bijdrage die het CAK inhoudt. 3

4 In deze brochure staan vooral de zaken genoemd waar veel cliënten gebruik van maken. Er staat per product of dienst of Maeykehiem er voor zorgt en of u zelf een bijdrage betaalt. In de huidige regelgeving is er binnen de groep cliënten die een ZZP-indicatie heeft een tweedeling. De ene groep cliënten heeft een ZZP-indicatie met behandeling. De andere groep heeft een indicatie zonder behandeling. Indicatie inclusief behandeling: alle ZZP 3 of hoger, waarbij behandeling geïndiceerd is. Dit geldt voor alle locaties op de Bouwen en Kerklaan Indicatie exclusief behandeling: bij ZZP 1, 2 en bij 3 en hoger waarbij behandeling niet geïndiceerd is. Dit geldt voor locatie Spitaal in (Sk) Indien op individueel niveau afspraken gemaakt worden die afwijken van deze brochure, dan worden deze afspraken vastgelegd in het Ondersteuningsplan. Over deze brochure Deze brochure beschrijft in het algemeen waar u recht op hebt. Onderverdeeld in 10 thema s. Bij elk thema staan een aantal uitsplitsingen met een toelichting. Deze toelichting informeert u per onderwerp over de regelgeving binnen Maeykehiem met betrekking tot de eigen bijdrage. Tenslotte is een actuele prijslijst opgenomen, waarin een aantal veel voorkomende zaken, voorzien zijn van een bedrag. Aan de tekst in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Deze brochure heeft een geldigheidsduur tot en met 31 december van het lopende ar. Tarieven worden arlijks aangepast i.v.m. veranderingen. Indexering vindt plaats op grond van door Nza definitief vastgestelde index percentage, van het voorgaande ar. (voor 2015 indexering 1,5%) Indien medewerkers van Stichting Maeykehiem activiteiten ondernemen of diensten verlenen die voor rekening van de cliënt zijn, dan wordt dit van te voren afgesproken en vastgelegd. Cliënten ontvangen daarna een nota over de uitgevoerde activiteiten of dienstverlening. Indien u vragen over deze brochure heeft, mt u dan contact op met de desbetreffende zorgcoördinator of het afdelingshoofd. Deze notitie is vastgesteld na overleg met de Cliëntenraad van Stichting Maeykehiem. 4

5 2. Overzicht producten en diensten 1 VOEDING Kosten voor u Meer informatie Maaltijden, drankjes, fruit en tussendoortjes Extra tussendoortjes buiten budget van locatie Denk aan snoep, chips, snacks Medisch noodzakelijk dieet Bij niet medisch noodzakelijk dieet zelf bekostigen. Moet op de D- lijst staan Verardagskosten Denk aan tractaties Uit eten, boven voedingsbudget Toelichting Voeding Voor elke cliënt is (vanuit AWBZ-middelen) een voedingsbudget beschikbaar. De hoogte hiervan wordt per begrotingsar vastgesteld. Maeykehiem levert ontbijt, lunch en diner in natura voor het geldende tarief per dag. Voor pedagogisch mee-eten wordt extra budget beschikbaar gesteld door Maeykehiem. Ook fruit, een glas melk, koffie en/of thee en een tussendoortje, zoals een glas frisdrank, zijn voor rekening van Maeykehiem. Extra s zoals snacks en etentjes buiten de deur zijn voor eigen rekening. Bij tijdelijk verblijf elders, bijvoorbeeld bij familie, kan dit budget niet worden meegenomen. Het budget komt tot stand op basis van berekeningen van het NIBUD. Er bestaat geen verschil tussen langdurige zorg en kortdurende zorg, zoals logeren. De verrekening en administratieve verwerking van deze kosten kan per locatie verschillen. Voeding op medisch advies door de arts of diëtiste welke een overeenkomst heeft met Stichting Maeykehiem Fruit(soorten) voorgeschreven door arts/diëtiste kan via D-lijst aangevraagd worden en wordt verstrekt door de centrale keuken 5

6 2 VAKANTIE Kosten voor u Meer informatie Vakantie door instelling Ja, boven normale Zie toelichting georganiseerd begeleidingskosten Vakantie door cliënt zelf Zie toelichting georganiseerd Reis en verblijfskosten Zie toelichting Extra begeleiding bij vakantie en uitjes (individueel en in groepen) Voeding tijdens vakantie, boven voedingsbudget Toelichting Vakantie Individueel In principe kiest en regelt de cliënt zelf een individuele vakantie en betaalt deze zelf. Als er sprake is van extra begeleidingskosten dan worden deze begeleidingskosten doorberekend aan de cliënt. Groepsvakanties Ook kan een groep cliënten op vakantie gaan met begeleiding. Dit kan alleen mits de hele groep meegaat. Blijft bijv. 1 cliënt thuis (op locatie Maeykehiem) dan zijn alle begeleidingskosten voor de groep die met vakantie gaat. De extra begeleidingskosten worden tegen een kostendekkend tarief doorberekend aan de cliënt. De cliënt kan zelf kiezen of hij wel of niet meegaat. Indien hij ervoor kiest om mee te gaan is de eigen bijdrage verplicht. Zie voor de tarieven de tarievenlijst. Reis- en verblijfskosten zijn voor eigen rekening. Bij een groepsvakantie worden deze naar rato in rekening gebracht. De voeding die tijdens vakanties en uitstapjes met eigen groep gebruikt wordt, betaalt Maeykehiem uit het dagelijkse voedingsbudget. De kosten daarboven betaalt de cliënt zelf. 6

7 3 VRIJETIJDSACTIVITEITEN Kosten voor u Meer informatie Bezoek Myosotis Zie prijslijst Paardrijden Ja Bewegen, zwemmen Zie prijslijst Senso bewegen, zwemmen Zie toelichting Zwemmen Als recreatie via abonnement, zie prijslijst Vervoer zwemmen Begeleiding zwemmen met eigen groep Ja Bij meerkosten boven basis begeleiding Beweging Zie toelichting Toelichting vrijetijdsactiviteiten Vrijetijdsactiviteiten, individueel of in collectief verband, moet de cliënt in hoofdzaak zelf bekostigen. Dit geldt zowel voor cliënten met als zonder behandeling. Bij cliënten met behandeling wordt een beperkte vergoeding geboden vanuit de AWBZ om Maeykehiem in staat te stellen activiteiten aan te bieden (zie ook brochure van het CVZ Daar hebt u recht op in een AWBZinstelling ). Bij cliënten zonder behandeling is dat niet het geval. Cliënten met verblijf betalen maandelijks een vaste bijdrage voor Recreatie en vrijetijd. Hierin is ook een deel voor niet- AWBZ gebonden administratiekosten. De hoogte van het bedrag is opgenomen in de prijslijst. Zwemmen Zwemmen en beweging als recreatie is voor rekening van de cliënt Zwemmen kan op therapeutische basis worden aangeboden. Daarvoor is een indicatie van een paramedische therapeut en/of huisarts, verbonden aan Maeykehiem, vereist. Senso bewegen en zwemmen kan alleen op advies van de fysiotherapeut van Maeykehiem. Zie ad.6 Behandeling 4 PERSOONLIJKE VERZORGING, KLEDING, SCHOEISEL 7

8 Kosten voor u Meer informatie Kleding en schoeisel Haar- en voetverzorging Denk aan dagelijkse verzorging/zie toelichting Bezoek kapper Pedicure behandeling / Zie toelichting Begeleidingskosten persoonlijke verzorging Incontinentiemateriaal Verzorgingsproducten (handschoenen, toiletpapier, handdoeken) Drogisterirtikelen, / Zie toelichting verzorgingsproducten Beddengoed, (standaard matras, / Zie toelichting kussen, molton, deken,laken) Aanschaf aangepaste (scheur)kleding Ja, bij indicatie zonder behandeling. Reparatie aangepaste kleding Ja, bij indicatie zonder behandeling. Aanschaf orthopedisch schoeisel Ja, bij indicatie zonder ziektekostenverzekering. Grote en kleine reparaties orthopedisch schoeisel Ja, bij indicatie zonder ziektekostenverzekering. Toelichting Persoonlijke verzorging, kleding en schoeisel Voet- en haarverzorging Wanr een cliënt niet in staat is zijn voeten en haren zelf te verzorgen (denk aan haren wassen, haren kammen en nagels knippen), dan wordt dit door een medewerker van Maeykehiem gedaan. Extra persoonlijke verzorging De kosten voor de extra persoonlijke verzorging door bijvoorbeeld een pedicure of podotherapeut voor cliënten met een probleem voet, of risicovolle verzorging bijv. ten gevolge van diabetes, komen voor cliënten met verblijf inclusief behandeling ten laste van Maeykehiem. Dit na verwijzing van de Maeykehiem verbonden huisarts. Wel geeft Maeykehiem adviezen m.b.t voetverzorging in algemene zin. Overige extra persoonlijke verzorging die niet het gevolg is van een handicap, bijvoorbeeld een bezoek aan de kapper of de pedicure, moet de cliënt zelf betalen. Inclusief de begeleidingskosten. Drogisterij/verzorgingsproducten. Op grond van de regeling AWBZ regeling zijn de kosten hiervan voor rekening van de cliënt. Maeykehiem wijkt van deze regeling af, door een aantal basis artikelen niet in rekening te brengen; Dit geldt voor verzorgingsproducten als zeep,shampoo, tandpasta, doucheschuim, maandverband. Maeykehiem koopt deze producten collectief in. Indien een cliënt een ander product en/of merk wil gebruiken dan het standaard pakket, dan zijn de kosten voor rekening cliënt. Medische zalven, medische tandpasta s en medische shampoos bekostigd Maeykehiem ook, indien voorgeschreven en op Deellijst vermeld. Beddengoed Maeykehiem zorgt voor standaard matras, kussen, molton, deken, laken. Alle beddengoed naar eigen keuze cliënt is voor rekening cliënt. 8

9 Alle cliënten betalen hun kleding en schoeisel in principe zelf. Sommige cliënten dragen kleding die niet snel kapot gaat (anti-scheurkleding). Deze kleding komt voor rekening van Maeykehiem bij cliënten die zorg inclusief behandeling afnemen. Bij veelvuldige reparaties of vervanging van scheurkleding zal een limiet overeengekomen worden, welke wordt vastgelegd in het Ondersteuningsplan. 9

10 5 WASSEN EN VERSTELLEN Kosten voor u Meer informatie Wassen en stomen onder en Zie prijslijst bovenkleding Wassen van platgoed Denk aan beddengoed, lakens, handdoeken Verstellen en aanpassen van kleding Zie prijslijst Verstellen van platgoed Denk aan beddengoed, lakens, handdoeken, dekbedhoezen Toelichting Wassen en verstellen De centrale Raad van beroep heeft bepaald dat de kosten van het wassen en stomen van kleding van AWBZ-cliënten die in een instelling verblijven (inclusief of exclusief behandeling), niet behoren tot de zorg (= verstrekking) waarop in de AWBZ aanspraak kan worden gemaakt. De cliënt betaalt dus zelf de waskosten van kleding. De cliënt is niet verplicht zijn kleding te laten wassen door de organisatie. Platgoed Het wassen van platgoed, zoals beddengoed, dekbedhoezen en handdoeken is voor alle verblijfscliënten voor rekening van Maeykehiem. Dat geldt ook voor de meerkosten voor wassen als gevolg van een aandoening of ziekte (als het wasgoed bijvoorbeeld extra snel vuil wordt) en de verzekeringskosten voor schade of verlies van kleding in de wasserij van of via Maeykehiem. Verstellen en herstellen van kleding komt voor rekening van de cliënt. Eventuele meerkosten als gevolg van een ernstige lichamelijke en/of verstandelijke beperking komen voor rekening van Maeykehiem. Het herstellen van kleding die door Maeykehiem is verstrekt, komt ook voor rekening van Maeykehiem. Huishoudelijke verzorging. Voor cliënten met een verblijfsindicatie in een locatie met of zonder behandeling, betaalt Maeykehiem de huishoudelijke verzorging. Dit geldt voor zowel de algemene ruimtes in de woning als de privé-ruimtes. Hierbij geldt het uitgangspunt dat de cliënt datgene doet wat hij redelijkerwijs zelf kan uitvoeren. De kamer moet dusdanig functiol ingericht zijn, dat het binnen aanvaardbare tijdsbestek kan worden schoongemaakt. Anders zijn de extra schoonmaakkosten voor de cliënt. 10

11 6 BEHANDELING Kosten voor u Meer informatie Medicijnen Ja, bij indicatie zonder behandeling Alternatieve geswijzen Alleen met toestemming van arts. Op deellijst vermelden. (eventueel) via Ziektekostenverzekering Consult huisarts Ja, bij indicatie zonder behandeling Consult tandarts/mondhygiënist Ja, bij indicatie zonder ziektekostenverzekering Narcosebehandeling tandarts Ja, bij indicatie zonder ziektekostenverzekering Ziekenhuisopname en behandeling niet voor rekening Mhm via ziektekostenverzekering Consult specialist niet voor rekening Mhm via ziektekostenverzekering Therapieën, tenzij geïndiceerd en passend in ZZP Ja, bij indicatie zonder ziektekostenverzekering Laboratoriumonderzoek Ja, bij indicatie zonder ziektekostenverzekering Advies Behandel- en Advies Team Bij toeslag Epilepsie (BAT) Fysiotherapie Na advies arts Ergotherapeut Na advies arts Diëtist advies Na advies arts Voedingsadvies Keuken Maeykehiem Zwemmen als therapie (SENSO zwemmen onder begeleiding) Met indicatie van fysiotherapeut of bij meerzorg Vervoer zwemmen als therapie Met indicatie van fysiotherapeut of bij meerzorg Toelichting Behandeling Als er sprake is van verblijf inclusief behandeling gelden artikel 8 en 15 van het Besluit Zorgaanspraken AWBZ (BZA), te weten: * geskundige zorg van algemeen medische aard, niet zijnde paramedische zorg * behandeling van een psychiatrische aandoening indien de behandeling integraal onderdeel uitmaakt van de behandeling van een van de in artikel 8 genoemde aandoeningen of handicaps * farmaceutische zorg * hulpmiddelen, noodzakelijk in verband met de in de instelling gegeven zorg * tandheelkundige zorg uitgevoerd door een tandartspraktijk volgens de AWBZ-normering * kleding, verband houdende met het karakter en de doelstelling van de instelling * het individueel gebruik van een rolstoel. 11

12 7 HULPMIDDELEN Kosten voor u Meer informatie Verpleeghulpmiddelen algemeen Verpleeghulpmiddelen individueel Ja, bij indicatie zonder ziektekostenverzekering Aanschaf fixatiematerieel Ja, bij indicatie zonder ziektekostenverzekering Anti-decubitus materiaal (bijv. matras) Ja, bij indicatie zonder ziektekostenverzekering. Rolstoel individueel gebruik Ja, bij indicatie zonder WMO. Rollator Rolstoel algemeen gebruik Als budget Maeykehiem het toelaat Rolstoel reparaties Ja, bij indicatie zonder WMO. Fiets Ja Relaxstoel Toelichting Hulpmiddelen Maeykehiem gebruikt de hulpmiddelenlijst NTAC (Nederlands Technisch Advies College) als uitgangspunt (zie ook In het overzicht wordt gesproken over verpleeghulpmiddelen. Dit zijn middelen die noodzakelijk zijn voor de verpleging en verzorging van een cliënt, zoals een hoog-laag bed, tillift, douchebrancard of een rollator. Ook vallen hier individuele hulpmiddelen onder die naar hun aard geacht worden te behoren tot de doelstelling van de organisatie, zoals incontinentiemateriaal en verbandmiddelen. Indien een hulpmiddel specifiek is aangepast aan een individuele cliënt en niet gebruikt kan worden door andere cliënten (bijvoorbeeld individueel aangepaste rolstoelen of orthesen), valt dit niet onder het budget van de organisatie, maar heeft de organisatie de mogelijkheid een bovenbudgettaire AWBZvergoeding aan te vragen. Deze kan worden afgewezen door het Zorgkantoor en dan is Stichting Maeykehiem niet verplicht dit aan te schaffen. Een bril of gehoorapparaat valt niet onder de AWBZ, maar kan gedeeltelijk vergoed worden door de ziektekostenverzekering en/of aanvullende verzekering van de cliënt. Een rolstoel voor gebruik buiten Maeykehiem, bijvoorbeeld bij de ouders thuis, verloopt altijd via de WMO van de woonplaats van de cliënt. Voor rolstoelen die bestemd zijn voor individueel gebruik door cliënten met verblijf inclusief behandeling, kan Maeykehiem een machtiging aanvragen bij de AWBZ. Deze kan worden afgewezen door het Zorgkantoor en dan is Stichting Maeykehiem niet verplicht dit aan te schaffen Ten aanzien van orthopedisch schoeisel en reparaties boven 200,- heeft Maeykehiem voor cliënten met verblijf inclusief behandeling de mogelijkheid een bovenbudgettaire vergoeding aan te vragen (zie ook individuele hulpmiddelen). Deze kan worden afgewezen door het Zorgkantoor en dan is Stichting Maeykehiem niet verplicht dit aan te schaffen. 12

13 8 BEGELEIDING EN VERVOER Begeleiding naar eigen huisarts of tandarts/ mondhygiënist Vervoer naar huisarts of tandarts/mondhygiënist Begeleiding naar ziekenhuis (voor behandeling of therapie) Kosten voor u Meer informatie Ja,bij indicatie zonder behandeling Ja, bij indicatie zonder behandeling eventueel via ziektekostenverzekering Ja, bij indicatie zonder behandeling ; eventueel via ziektekostenverzekering. Familie van cliënt kan gevraagd worden dit te doen, maar is dit niet verplicht. Vervoer naar ziekenhuis Ja, bij indicatie zonder ziektekostenverzekering Begeleiding naar ziekenhuis als bezoeker Vervoer naar ziekenhuis als bezoeker Voor ambulancevervoer zie toelichting Begeleiding naar vrijetijdsactiviteiten, indien extra begeleiding noodzakelijk is Bij indicatie zonder behandeling altijd Vervoer naar vrijetijdsactiviteiten of familie Begeleiding naar dagbesteding Ja, bij indicatie zonder behandeling Vervoer naar dagbesteding / Afhankelijk van indicatie Begeleiding en vervoer naar logeren of weekendopvang Toelichting Begeleiding en vervoer Cliënten met een indicatie inclusief behandeling kunnen de huisarts, tandarts en de mondhygiëniste van Maeykehiem bezoeken. Maeykehiem vergoedt de kosten voor vervoer en begeleiding van deze cliënten. We gaan hierbij uit van de goedkoopste vorm van vervoer. Wil de cliënt naar een andere tandarts buiten Maeykehiem of naar een huisarts buiten de eigen woonplaats, dan betaalt hij dit zelf. Dit geldt ook voor de mondhygiëniste, die praktijk houdt op locatie Bouwen 17 in Sint Nicolaasga. Taxi en ambulancevervoer wordt voor cliënten met indicatie inclusief behandeling vergoed uit de AWBZ. Voor cliënten met indicatie exclusief behandeling loopt dit via de ziektekostenverzekering. Kosten van vervoer in verband met dagbesteding voor cliënten met CIZ indicatie dagbesteding en indicatie vervoer zijn voor rekening van Maeykehiem. Cliënten die deze indicatie niet hebben, zorgen zelf voor hun vervoer. 9 WONEN, VERHUIZEN, INRICHTEN 13

14 Kosten voor u Meer informatie Inrichten en stofferen van algemene ruimtes Inrichten zit-/slaapkamer, studio,, gedeeltelijk Zie toelichting appartement Stofferen zit-/slaapkamer, studio, Zie toelichting appartement Onderhoud ruimtes, bijv. schilderen, behangen, eerder dan 5 ar Afhankelijk van intensiteit van gebruik Verhuiskosten Zie toelichting Eigen telefoon, evt. abonnement Abonnement voor rekening cliënt Telefoonaansluiting in appartement en algemene ruimte Radio/tv algemeen gebruik Radio/tv/computer/internet individueel gebruik Reparatie van apparatuur in algemene ruimtes Reparatie van apparatuur in eigen ruimte bewoner Alarmering Toelichting Wonen, verhuizen en inrichten Wonen Voor alle cliënten met een indicatie voor verblijf (inclusief of exclusief behandeling) komen de kosten van het verblijf voor rekening van Maeykehiem. Inrichten en stofferen algemene ruimte De inventaris, verlichting, wanddecoratie, zonwering, vloerbedekking, horren en dergelijke zijn voor rekening van Maeykehiem. Algemene ruimtes zijn woonkamer, douche/badkamer en gangen. Een dagbestedingsruimte wordt ook aangemerkt als algemene ruimte. Stoffering: eigen zit-slaapkamer, studio of appartement Maeykehiem verzorgt bij cliënten met indicatie voor verblijf het stofferen (wandbedekking, harde vloerbedekking, gordijnen, verlichting) van de zit-slaapkamer, studio of appartement. De wand-, vloer- en raambekleding die Maeykehiem levert, zal als het er nog netjes uitziet niet worden vervangen bij woningmutatie. Is vervanging nodig, dan verzorgt Maeykehiem deze. De cliënt kan bij nieuwbouw of noodzakelijke vervanging uit enkele kleuren kiezen. Na instemming van Maeykehiem kan in sommige gevallen door de cliënt zelf een stoffering gekozen worden. Dit is voor eigen rekening. Als de cliënt zelf wand-, vloer- en raambekleding aanschaft, moet deze voldoen aan de veiligheidseisen die Maeykehiem stelt aan bijvoorbeeld brandveiligheid, hygiëne en Arbo-regelgeving. Bij een verhuizing worden in alle redelijkheid individuele afspraken gemaakt. Het wassen en verstellen van de stoffering komt voor rekening van Maeykehiem Inventaris: eigen zit-slaapkamer, studio of appartement De inventaris (met uitzondering van het basispakket bij indicatie met behandeling) voor individueel gebruik is voor rekening van de cliënt. Het door Maeykehiem beschikbaar gestelde basispakket kan 14

15 uit voorraad komen en eerder gebruikt zijn. Wanr de cliënt een andere dan door Maeykehiem ter beschikking gestelde standaard inventaris wil, komen de kosten daarvan voor rekening van de cliënt. Maeykehiem vindt dat de cliënt zijn privé-ruimte naar eigen smaak moet kunnen inrichten en geeft daarom de voorkeur aan privé-aankoop. Als de cliënt een speciaal (aangepast) bed nodig heeft, bijvoorbeeld een hoog-laag bed, wordt dit door Maeykehiem vergoed, mits cliënt indicatie behandeling heeft. Zie ook de toelichting onder punt 7 Hulpmiddelen. De cliënt kan zijn inventaris via Maeykehiem inkopen. Verlaat de cliënt Maeykehiem, dan kan hij zijn inventaris meenemen, mits deze door hem zelf is aangeschaft. Eigendommen van Maeykehiem blijven achter. Vergoeding inrichtingskosten aan de cliënt door Maeykehiem. In speciale gevallen en na akkoord door Stichting Maeykehiem, is het door of namens de cliënt zelf stofferen c.q. aanschaffen van een basisinventaris, mogelijk een vergoeding van Maeykehiem hiervoor te ontvangen. Basispakket van Maeykehiem voor cliënten met en zonder behandeling, ongeacht wie het aanschaft: * brandvertragende wand-, vloer- en raambekleding * wandafwerking * basisverlichting * een (kleding)kast * een bed inclusief matras en kussen * een tafel en stoel. Verhuizing Indien Maeykehiem wil dat de cliënt verhuist, bijvoorbeeld vanwege een verbouwing, dan zijn de kosten voor Maeykehiem. Dat geldt ook in situaties waarin een cliënt vanwege verandering van zorgvraag naar een passende locatie moet verhuizen. Wanr de cliënt op eigen verzoek naar een andere woning of kamer wil, dan betaalt hij in beginsel zelf de kosten van verhuizing. Bij het nemen van een verhuisinitiatief moet door de cliënt, de manager en de wettelijke vertegenwoordigers/verwanten gezamenlijk worden vastgesteld (en schriftelijk vastgelegd) op wiens verzoek de verhuizing is. Onderhoud Periodiek wordt de woning geschilderd, afhankelijk van de intensiteit van gebruik. Uitgangspunt daarbij is een gebruik van circa vijf ar. Telefoonkosten Iedere woning (op de hoofdlocatie) heeft een telefoon die de cliënt in beperkte mate kan gebruiken in voorkomende gevallen. Op de locaties Sk en Langweer heeft iedere cliënt een eigen aansluiting en betaalt daar ook voor. In Langweer vaak in combinatie met internet en televisie. Alarmering De AWBZ vergoedt een alarmeringssysteem voor cliënten met een indicatie voor verblijf inclusief en exclusief behandeling, als dat noodzakelijk is. 15

16 10 OVERIGE Kosten voor u Meer informatie Identiteitsbewijs Begeleiding bezoek aula of mortuarium Begrafenisverzekering Laatste verzorging na overlijden / Zie toelichting Administratiekosten, bij geen relatie Zie toelichting met AWBZ Wettelijke Zie toelichting aansprakelijkheidsverzekering Inboedelverzekering Zie toelichting Huisdieren (indien mogelijk) Portokosten alleen bij privepost Toelichting Overige Begrafenisverzekering Het afsluiten van een begrafenisverzekering kan de cliënt desgewenst zelf doen. Maeykehiem speelt hierin geen rol. Maeykehiem betaalt niet mee in de kosten van een begrafenis of crematie. Wel biedt Maeykehiem ondersteuning bij het afleggen, ruimte voor opbaring en ruimte voor een afscheidsbijeenkomst. Administratiekosten en verzekeringen Administratiekosten zijn voor rekening van Maeykehiem wanr deze administratie een relatie heeft met AWBZ-verstrekkingen. Indien het om privé-administratie gaat, zijn de kosten voor de cliënt. Administratiekosten voor bewonersgelden zijn derhalve voor rekening van de cliënt. Stichting Maeykehiem brengt verder geen afzonderlijke kosten voor administratie in rekening. Deze zijn opgenomen in de vaste bijdrage voor Algemene kosten recreatie en vrijetijdsbesteding. De hoogte van dit bedrag is vermeld in de prijslijst. Inboedelverzekering Maeykehiem heeft een (collectieve) inboedelverzekering voor alle cliënten met een indicatie met en zonder behandeling. Aan deze verzekering zijn geen kosten verbonden. Er geldt een eigen risico per gebeurtenis van 1000,-. Uitgangspunt voor de verzekering is een gemiddelde waarde van de inboedel van 8500,- per cliënt. Bij kostbare inventaris adviseert Maeykehiem om zelf een extra inboedelverzekering af te sluiten. Wettelijke aansprakelijkheid Maeykehiem heeft de individuele aansprakelijkheid van haar (tijdelijke) verblijfscliënten collectief afgedekt. Dit betekent dat die cliënten ook verzekerd zijn als zij buiten de instelling/woning verblijven. Voor cliënten die thuiswonend zijn, geldt deze verzekering zolang zij onder begeleiding staan van medewerkers van Maeykehiem. Bijvoorbeeld via de afdeling thuiszorg of binnen een dagbestedingslocatie. Per gebeurtenis is er een eigen risico van 1000,- dat eventueel in overleg met de manager kan worden verhaald bij de cliënt. Dit bepaalt de manager. Als iemand dat risico niet wil lopen, adviseert Maeykehiem om zelf een WA-verzekering af te sluiten. 16

17 3. Prijslijst geldig van 1 nuari t/m 31 december van het lopende ar WAT EENHEID BEDRAG Inzet begeleiding per uur 30,45 Eigen bijdrage vakantie totale kosten gedeeld door alle deelnemers. Algemene kosten recreatie per maand 9,06 (o.a. soosactiviteiten) en vrijetijdsbesteding (incl. administratie) Waskosten per maand 25,41 Vervoerskosten per km 0,29 Herstel kosten kleding na offerte en akkoord cliënt Vervanging rits 1,5 uur + materiaal kosten 38,06 + materiaal (1) Lid/bezoek Myosotis per ar ong. 90,- Tarief wordt bepaald door Myosotis. Muziek tarief opvraagbaar bij muziek aanbieder Wytze van der Meer Beweging (zaal) tarief opvraagbaar bij receptie Maeykehiem (flyer in de maak) Zwemmen tarief opvraagbaar bij receptie Maeykehiem (flyer in de maak) Tarieven prijspeil 2015 (1) gebaseerd op uurtarief van 25,37 17

18 Stichting Maeykehiem Bouwen KN Sint Nicolaasga Tel E: W: 18

19 19

Waar zorgt Stichting Maeykehiem voor en wat betaalt u zelf?

Waar zorgt Stichting Maeykehiem voor en wat betaalt u zelf? Waar zorgt Stichting Maeykehiem voor en wat betaalt u zelf? Inhoudopgave 1. Inleiding... 3 2. Overzicht producten en diensten... 5 1 Voeding... 5 2 Vakantie... 6 3 Vrijetijdsactiviteiten... 7 4 Persoonlijke

Nadere informatie

DAAR heeft u REchT OP bij AMERPOORT WAAR zorgt AMERPOORT voor EN WAT betaalt u zelf?

DAAR heeft u REchT OP bij AMERPOORT WAAR zorgt AMERPOORT voor EN WAT betaalt u zelf? Daar heeft u recht op bij Amerpoort Waar zorgt Amerpoort voor en wat betaalt u zelf? Daar heeft u recht op bij Amerpoort Waar zorgt Amerpoort voor en wat betaalt u zelf? > Inhoudsopgave 1 > Inleiding...

Nadere informatie

Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ

Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ 02-2013 Introductie Deze brochure is bedoeld voor cliënten en hun ouders en verwanten die (tijdelijk) wonen in een woonvoorziening van ASVZ. De zorg die u ontvangt

Nadere informatie

Kostenverdeling cliënten en Reinaerde in 2011 (VEB)

Kostenverdeling cliënten en Reinaerde in 2011 (VEB) 1 ar kunt u op rekenen bij Reinaerd stenverdeling cliënten en Reinaerde in 2011 (VE Kostenverdeling cliënten en Reinaerde in 2011 () Informatie in eenvoudige en duidelijke taal 2 Wat u kunt lezen over

Nadere informatie

Daar heeft u recht op bij Amerpoort. Waar zorgt Amerpoort voor en wat betaalt u zelf?

Daar heeft u recht op bij Amerpoort. Waar zorgt Amerpoort voor en wat betaalt u zelf? Daar heeft u recht op bij Amerpoort Waar zorgt Amerpoort voor en wat betaalt u zelf? > Inhoudsopgave 1 > Inleiding... 3 2 > Overzicht producten en diensten: Waar zorgt Amerpoort voor? Wat betaalt u zelf?...

Nadere informatie

Samen aanpakken Met open blik Kijken naar wat wél kan. Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ. 2015/v1

Samen aanpakken Met open blik Kijken naar wat wél kan. Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ. 2015/v1 Samen aanpakken Met open blik Kijken naar wat wél kan Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ 2015/v1 Introductie Deze brochure is bedoeld voor cliënten en hun ouders en verwanten die (tijdelijk) wonen in

Nadere informatie

Kostenverdeling cliënten en Reinaerde in 2014 (VIB)

Kostenverdeling cliënten en Reinaerde in 2014 (VIB) 1 aar kunt u op rekenen bij einaerd stenverdeling cliënten en einaerde in 2011 (VE Waar kunt u op rekenen bij einaerde? Kostenverdeling cliënten en einaerde in 2014 (VIB) Informatie in eenvoudige en duidelijke

Nadere informatie

Wie betaalt welke kosten?

Wie betaalt welke kosten? Wie betaalt welke kosten? Kostenverdeling tussen cliënt en Gemiva-SVG Groep Zonder verblijf met Volledig pakket Thuis (VPT) Wat staat er in deze folder? Cliënten die bij de Gemiva-SVG Groep wonen, krijgen

Nadere informatie

Dat is mensenwerk. Waar kunt u op rekenen bij Reinaerde? Kostenverdeling cliënten en Reinaerde 2013. Waar kunt u op rekenen?

Dat is mensenwerk. Waar kunt u op rekenen bij Reinaerde? Kostenverdeling cliënten en Reinaerde 2013. Waar kunt u op rekenen? REINAERDE Dat is mensenwerk 1 Waar kunt u op rekenen bij Reinaerde? Kostenverdeling cliënten en Reinaerde 2013 Introductie Als u achttien jaar of ouder bent en bij Reinaerde woont, worden uw woonkosten

Nadere informatie

DAAR HEEFT U RECHT OP BIJ AMERPOORT WAAR ZORGT AMERPOORT VOOR EN WAT BETAALT U ZELF?

DAAR HEEFT U RECHT OP BIJ AMERPOORT WAAR ZORGT AMERPOORT VOOR EN WAT BETAALT U ZELF? DAAR HEEFT U RECHT OP BIJ AMERPOORT WAAR ZORGT AMERPOORT VOOR EN WAT BETAALT U ZELF? 2015 > INHOUDSOPGAVE 1 > Inleiding... 2 2 > Overzicht producten en diensten: Waar zorgt Amerpoort voor? Wat betaalt

Nadere informatie

DAAR HEEFT U RECHT OP BIJ AMERPOORT WAAR ZORGT AMERPOORT VOOR EN WAT BETAALT U ZELF?

DAAR HEEFT U RECHT OP BIJ AMERPOORT WAAR ZORGT AMERPOORT VOOR EN WAT BETAALT U ZELF? DAAR HEEFT U RECHT OP BIJ AMERPOORT WAAR ZORGT AMERPOORT VOOR EN WAT BETAALT U ZELF? 2015 > INHOUDSOPGAVE 1 > Inleiding... 2 2 > Overzicht producten en diensten: Waar zorgt Amerpoort voor? Wat betaalt

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij Siloah

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij Siloah Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij, versie 3.0, september 2013 Voor alle informatie geldt: wijzigingen voorbehouden. Kijk voor de meest actuele informatie op www.siloah.nl.

Nadere informatie

Wat vergoedt de AWBZ en wat betaalt u zelf?

Wat vergoedt de AWBZ en wat betaalt u zelf? Wat vergoedt de AWBZ en wat betaalt u zelf? 1 Inleiding Welkom bij Triade. U bent (tijdelijk) bij ons komen wonen of u bent dat van plan. In deze brochure informeren wij u over de producten die de Algemene

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen en bijdragen

Overzicht vergoedingen en bijdragen Overzicht vergoedingen en bijdragen 2015 1 Overzicht vergoedingen en bijdragen 2015 Deze brochure is bedoeld voor tijdelijke of vaste cliënten van. Bij wonen mensen met een indicatie die recht geeft op

Nadere informatie

Regeling kostenverdeling cliënt en Ipse

Regeling kostenverdeling cliënt en Ipse Wie betaalt wat? Regeling kostenverdeling cliënt en Ipse Cliënten ouder dan 18 ar Inleiding Indien een cliënt onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) valt, krijgt hij producten of diensten

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf met behandeling bij Siloah

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf met behandeling bij Siloah Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf met behandeling bij Siloah Siloah, versie 3.0, september 2013 Voor alle informatie geldt: wijzigingen voorbehouden. Kijk voor de meest

Nadere informatie

Voor wie zijn de kosten? Regeling doorbelasting bewonerskosten OlmenEs

Voor wie zijn de kosten? Regeling doorbelasting bewonerskosten OlmenEs Voor wie zijn de kosten? Regeling doorbelasting bewonerskosten OlmenEs Januari 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding.. 3 2. Overzicht wie wat betaalt... 4 3. Kostenoverzicht.. 7 2 1. Inleiding Op basis van de

Nadere informatie

Producten en diensten

Producten en diensten Producten en diensten Maart 2013 1 Lievegoed staat voor kwaliteit van zorg op Antroposofische basis. Wij bieden alle zorg en dienstverlening vanuit de AWBZ. De AWBZ omschrijft waar u recht op heeft, wat

Nadere informatie

Inleiding. Bij het samenstellen van deze brochure is gebruik gemaakt van de informatie over de AWBZ welke te vinden is op www.cvz.

Inleiding. Bij het samenstellen van deze brochure is gebruik gemaakt van de informatie over de AWBZ welke te vinden is op www.cvz. AWBZ Brochure Inleiding De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) bepaalt welke kosten voor rekening van S&L Zorg komen en welke kosten de cliënt zelf moet dragen. Hierin vinden voortdurend veranderingen

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen en bijdragen

Overzicht vergoedingen en bijdragen Overzicht vergoedingen en bijdragen 2016 1 2 Overzicht vergoedingen en bijdragen 2016 Deze brochure is bedoeld voor tijdelijke of vaste cliënten van. Bij wonen mensen met een indicatie die recht geeft

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij de SVRO

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij de SVRO Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij de, december 2010 Voor alle informatie geldt: wijzigingen voorbehouden. Kijk voor de meest actuele informatie op www.svro.nl. Aan

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Kostenverdeling tussen cliënt en PSW. Meer informatie

Wie betaalt wat? Kostenverdeling tussen cliënt en PSW. Meer informatie Meer informatie Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen? U kunt terecht bij de persoonlijk begeleider of de teamleider. Centraal Bureau Charles de Gaullestraat 21, 6049 HB Roermond Postbus 420,

Nadere informatie

Waar kunt u op rekenen bij Reinaerde?

Waar kunt u op rekenen bij Reinaerde? EINAEDE Dat is mensenwerk 1 Waar kunt u op rekenen bij einaerde? Kostenverdeling cliënten en einaerde 2014 Introductie Als u achttien jaar of ouder bent en bij einaerde woont, worden uw woonkosten betaald

Nadere informatie

Wie betaalt welke kosten in 2016?

Wie betaalt welke kosten in 2016? Wie betaalt welke kosten in 2016? Kostenverdeling tussen cliënt en Gemiva-SVG Groep Zonder verblijf met Volledig pakket Thuis (VPT) Wat staat er in deze folder? Cliënten die bij de Gemiva-SVG Groep wonen,

Nadere informatie

DAAR HEEFT U RECHT OP BIJ AMERPOORT WAAR ZORGT AMERPOORT VOOR EN WAT BETAALT U ZELF?

DAAR HEEFT U RECHT OP BIJ AMERPOORT WAAR ZORGT AMERPOORT VOOR EN WAT BETAALT U ZELF? DAAR HEEFT U RECHT OP BIJ AMERPOORT WAAR ZORGT AMERPOORT VOOR EN WAT BETAALT U ZELF? 2016 > INHOUDSOPGAVE 1 > Inleiding... 2 2 > Overzicht producten en diensten: Waar zorgt Amerpoort voor? Wat betaalt

Nadere informatie

Wie betaalt? De Zijlen. b. De Zijlen. a. De Zijlen b. Cliënt. a. Cliënt b. De Zijlen. a. De Zijlen. a. De Zijlen

Wie betaalt? De Zijlen. b. De Zijlen. a. De Zijlen b. Cliënt. a. Cliënt b. De Zijlen. a. De Zijlen. a. De Zijlen Bijlage Wie betaalt wat? Kosten die onder de AWBZ vallen, betaalt. Sommige kosten van zorg en ondersteuning vallen onder de AWBZ, andere weer niet. Wie welke producten en diensten moet betalen is in hoofdlijnen

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij Siloah

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij Siloah Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij, versie 4.0, september 2016 Voor alle informatie geldt: wijzigingen voorbehouden. Kijk voor de meest actuele informatie op www.siloah.nl.

Nadere informatie

AWBZ-Wijzer Amsta. Waar zorgt Amsta voor? En wat betaalt u zelf?

AWBZ-Wijzer Amsta. Waar zorgt Amsta voor? En wat betaalt u zelf? AWBZ-Wijzer Amsta Waar zorgt Amsta En wat betaalt u zelf? 1 Deze uitgave is een productie van Amsta. Aan de totstandkoming van deze uitgave is de grootst mogelijke zorg besteed. De inhoud van de brochure

Nadere informatie

Voor wie is deze folder?

Voor wie is deze folder? Wie betaalt wat? Voor wie is deze folder? > Woon je in een huis van BinG!? Heb je een indicatie verblijf inclusief behandeling? Dan is deze folder voor jou. Weet je niet welke indicatie je hebt? Vraag

Nadere informatie

VOOR WIE IS DEZE FOLDER?

VOOR WIE IS DEZE FOLDER? WIE BETAALT WAT? VOOR WIE IS DEZE FOLDER? > Woon je in een huis van BinG!? Heb je een indicatie verblijf inclusief behandeling? Dan is deze folder voor jou. Weet je niet welke indicatie je hebt? Vraag

Nadere informatie

Waar kunt u op rekenen? Kostenverdeling tussen cliënten en Reinaerde 2015

Waar kunt u op rekenen? Kostenverdeling tussen cliënten en Reinaerde 2015 Waar kunt u op rekenen? Kostenverdeling tussen cliënten en einaerde 2015 Introductie Als u achttien jaar of ouder bent en bij einaerde woont, worden uw woonkosten betaald uit de Wet langdurige zorg (Wlz);

Nadere informatie

In bijlage 2 staat welke onderdelen Lievegoed levert of betaalt en wat u zelf moet regelen of betalen.*

In bijlage 2 staat welke onderdelen Lievegoed levert of betaalt en wat u zelf moet regelen of betalen.* Wie betaalt wat? Lievegoed biedt vele vormen van ondersteuning: verblijf (wonen), logeren,, dagbesteding en begeleiding thuis. Om voor de ondersteuning in aanmerking te komen heeft u een indicatie nodig

Nadere informatie

Wie betaalt welke kosten?

Wie betaalt welke kosten? Wie betaalt welke kosten? Wonen in een locatie Verblijf met behandeling (ZZP 3-8) Kostenverdeling tussen cliënt en Gemiva-SVG Groep voor locaties verblijf met behandeling én ZZP 3 t/m 8 versie 2014.1 Wat

Nadere informatie

VOOR WIE IS DEZE FOLDER?

VOOR WIE IS DEZE FOLDER? WIE BETAALT WAT? VOOR WIE IS DEZE FOLDER? > Woon je in een huis van Amerpoort? En heb je een indicatie verblijf inclusief behandeling? Dan is deze folder voor jou. Als je niet weet welke indicatie je hebt,

Nadere informatie

Daar hebt u recht op in een NOVO woonlocatie

Daar hebt u recht op in een NOVO woonlocatie NOVO Postbus 9473 9703 LR Groningen Telefoon: 050 542 19 99 E-mail: info@novo.nl Internet: www.novo.nl Daar hebt u recht op in een NOVO woonlocatie Waar zorgt NOVO voor? Wat betaalt u zelf? Daar hebt u

Nadere informatie

Wie betaalt welke kosten?

Wie betaalt welke kosten? Wie betaalt welke kosten? Kostenverdeling tussen cliënt en Gemiva-SVG Groep bij pgb-initiatieven Wat staat er in deze folder? Cliënten die bij de Gemiva-SVG Groep wonen, krijgen verschillende diensten

Nadere informatie

Regeling kosten bij intramurale dienstverlening. Wie betaalt wat bij Shelterzorg? (Gezinshuizen Jeugdzorg)

Regeling kosten bij intramurale dienstverlening. Wie betaalt wat bij Shelterzorg? (Gezinshuizen Jeugdzorg) Regeling kosten bij intramurale dienstverlening Wie betaalt wat bij? (Gezinshuizen Jeugd) Uitwerking verdeling kosten Op basis van aangegeven uitgangspunten ziet de verdeling van de kosten voor onderstaande

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Lunet zorg, februari 2016

Wie betaalt wat? Lunet zorg, februari 2016 Wie betaalt wat? Lunet zorg, februari 2016 Uitleg folder Als je bij Lunet zorg woont heb je recht op bepaalde zaken. Sommige zaken worden betaald door Lunet zorg. Lunet zorg krijgt daarvoor geld vanuit

Nadere informatie

Informatie over wettelijke verstrekkingen en andere diensten

Informatie over wettelijke verstrekkingen en andere diensten VERSTREKKINGEN BIJ VERBLIJF GGZ WNB Informatie over wettelijke verstrekkingen en andere diensten OVER DEZE FOLDER U verblijft of woont binnen GGZ WNB. We hopen dat u zich daar thuis voelt. We informeren

Nadere informatie

Voorzieningen bij MindUp Wonen

Voorzieningen bij MindUp Wonen Voorzieningen bij MindUp Wonen HAAL HET BESTE Als u bij MindUp bent opgenomen voor verblijf met begeleiding, in een beschermde woonvorm, kan dat voor u een behoorlijke verandering zijn. Waarschijnlijk

Nadere informatie

Wie betaalt welke kosten in 2016?

Wie betaalt welke kosten in 2016? Wie betaalt welke kosten in 2016? Kostenverdeling tussen cliënt en Gemiva-SVG Groep voor locaties verblijf met behandeling én ZZP 3 t/m 8 Wat staat er in deze folder? Cliënten die bij de Gemiva-SVG Groep

Nadere informatie

Hij en/of zij? Overal waar in deze folder hij of hem staat, kunt u natuurlijk ook zij of haar lezen.

Hij en/of zij? Overal waar in deze folder hij of hem staat, kunt u natuurlijk ook zij of haar lezen. Wie betaalt welke kosten? Kostenverdeling tussen cliënt en Gemiva-SVG Groep voor locaties verblijf ZONDER behandeling en verblijf MET behandeling voor ZZP 1 en 2 Wat staat er in deze folder? Cliënten die

Nadere informatie

Heliomare Wonen. Wie betaalt wat? Heliomare onderwijs revalidatie wonen arbeidsintegratie dagbesteding sport

Heliomare Wonen. Wie betaalt wat? Heliomare onderwijs revalidatie wonen arbeidsintegratie dagbesteding sport Heliomare Wonen Wie betaalt wat? Heliomare onderwijs revalidatie wonen arbeidsintegratie dagbesteding sport Helderheid in kostenverdeling Heliomare beschikt over zeven woonlocaties in Noord-Holland waar

Nadere informatie

Welke kosten vergoedt de AWBZ; wat betaalt de cliënt zelf?

Welke kosten vergoedt de AWBZ; wat betaalt de cliënt zelf? WIE BETAALT WAT Welke kosten vergoedt de AWBZ; wat betaalt de cliënt zelf? Voor welke kosten kunt u een beroep doen op de WMO? Wanneer komt u in aanmerking voor Bijzondere Bijstand? Wie betaalt wat Voor

Nadere informatie

AWBZ-Wijzer Amsta. Waar zorgt Amsta voor? En wat betaalt u zelf?

AWBZ-Wijzer Amsta. Waar zorgt Amsta voor? En wat betaalt u zelf? AWBZ-Wijzer Amsta Waar zorgt Amsta En wat betaalt u zelf? 1 Deze uitgave is een productie van Amsta. Aan de totstandkoming van deze uitgave is de grootst mogelijke zorg besteed. De inhoud van de brochure

Nadere informatie

Daar heeft u recht op bij DeSeizoenen

Daar heeft u recht op bij DeSeizoenen Daar heeft u recht op bij Waar zorgt voor en wat betaalt u zelf? 2016 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Overzicht producten en diensten... 5 3. Toelichting op het overzicht producten en diensten... 8 3.1 Voeding...

Nadere informatie

Wie betaalt wat? De afspraken over je eigen bijdrage als je bij Philadelphia woont of gaat wonen MELK. Het beste uit jezelf

Wie betaalt wat? De afspraken over je eigen bijdrage als je bij Philadelphia woont of gaat wonen MELK. Het beste uit jezelf De afspraken over je eigen bijdrage als je bij Philadelphia woont of gaat wonen MELK Philadelphia voor de cliënt Het beste uit jezelf Wie betaalt wat als je bij Philadelphia woont? De zon is gratis. Maar

Nadere informatie

Wat betaalt Adullam en wat betaalt u zelf?

Wat betaalt Adullam en wat betaalt u zelf? Aanvullende diensten 2014 verblijf zonder behandeling Inleiding Deze brochure is bedoeld om meer inzicht te bieden in de bekostiging van de zorg- en dienstverlening van voor cliënten die bij wonen met

Nadere informatie

Vergoedingen en kosten

Vergoedingen en kosten Vergoedingen en kosten informatie voor cliënten www.pleyade.nl Wonen en zorg bij Pleyade Informatie over vergoedingen en kosten Wanneer u zorg krijgt op basis van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

NIEUWE TARIEVEN AANVULLENDE DIENSTEN 2013

NIEUWE TARIEVEN AANVULLENDE DIENSTEN 2013 NIEUWE TARIEVEN AANVULLENDE DIENSTEN 2013 2 In 2012 heeft de aanvullende diensten voor cliënten in kaart gebracht. De diensten die voor alle cliënten bedoeld zijn, hebben hetzelfde tarief. De tarieven

Nadere informatie

Heliomare Wonen. Wie betaalt wat?

Heliomare Wonen. Wie betaalt wat? Heliomare Wonen Wie betaalt wat? Beste cliënt en / of ouders, Middels deze brief willen wij u informeren over de nieuwe regeling kostenverdeling tussen de cliënt en Heliomare Wonen. Tot nu toe heeft Heliomare

Nadere informatie

Welke kosten vergoedt de AWBZ; wat betaalt de cliënt zelf?

Welke kosten vergoedt de AWBZ; wat betaalt de cliënt zelf? WIE BETAALT WAT Welke kosten vergoedt de AWBZ; wat betaalt de cliënt zelf? Voor welke kosten kunt u een beroep doen op de WMO? Wanneer komt u in aanmerking voor Bijzondere Bijstand? Wie betaalt wat Voor

Nadere informatie

Vergoedingen en kosten informatie voor cliënten

Vergoedingen en kosten informatie voor cliënten Vergoedingen en kosten informatie voor cliënten www.pleyade.nl Wonen en zorg bij Pleyade Informatie over vergoedingen en kosten Appartement of kamer Wanneer u zorg krijgt op basis van de Algemene Wet Bijzondere

Nadere informatie

Daar kunt u. op rekenen. bij Talant. Waar zorgt Talant voor? Wat betaalt u zelf?

Daar kunt u. op rekenen. bij Talant. Waar zorgt Talant voor? Wat betaalt u zelf? Daar kunt u op rekenen bij Talant Inleiding 1. Appartement of kamer? 1.1 Aanpassingen in appartement of kamer Talant zorgt voor aanpassingen die nodig zijn vanwege een ziekte of aandoening, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Daar kunt u. op rekenen. bij Talant. Waar zorgt Talant voor? Wat betaalt u zelf?

Daar kunt u. op rekenen. bij Talant. Waar zorgt Talant voor? Wat betaalt u zelf? Daar kunt u op rekenen bij Talant Inleiding Uw zorg in een AWBZ-instelling Door het Zorginstituut Nederland is de brochure Uw zorg in een AWBZ-instelling uitgegeven. Hierin staat aangegeven welke kosten

Nadere informatie

Daar hebt u recht op bij SGL

Daar hebt u recht op bij SGL Daar hebt u recht op bij SGL Waar zorgt SGL voor? Uitgave maart 2013 Kijk voor meer informatie over SGL op www.sgl-zorg.nl. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Lijst met veel voorkomende producten en diensten

Nadere informatie

Wie betaalt wat ; informatie van Syndion voor clienten met indicatie verblijf (financiering uit WLZ)

Wie betaalt wat ; informatie van Syndion voor clienten met indicatie verblijf (financiering uit WLZ) Wie betaalt wat ; informatie van Syndion voor clienten met indicatie verblijf (financiering uit WLZ) Voorwoord Syndion is er voor mensen met een handicap. Als jij ondersteuning nodig hebt, kun je bij Syndion

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Kostenverdeling tussen cliënt en PSW

Wie betaalt wat? Kostenverdeling tussen cliënt en PSW Wie betaalt wat? Kostenverdeling tussen en Voor en met een zorgzwaartepakket (ZZP) die wonen in een woonbegeleidingscentrum van Onze passie kent geen beperkingen Inleiding Deze brochure is bestemd voor

Nadere informatie

Regeling kosten dienstverlening cliënten. AWBZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening bij Stichting Ons Tweede Thuis

Regeling kosten dienstverlening cliënten. AWBZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening bij Stichting Ons Tweede Thuis Regeling kosten dienstverlening cliënten AWBZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening bij Stichting Ons Tweede Thuis 20 november 2014 Inhoudsopgave A. Inleiding en uitgangspunten... 3 B. Verstrekkingen

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Kostenverdeling tussen cliënt en PSW

Wie betaalt wat? Kostenverdeling tussen cliënt en PSW Meer informatie Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen? U kunt terecht bij de persoonlijk begeleider of de teamleider. Centraal Bureau Charles de Gaullestraat 21, 6049 HB Roermond Postbus 420,

Nadere informatie

Overzicht cliëntgebonden kosten 2015. Wat betaalt Severinus? Wat betaalt de cliënt?

Overzicht cliëntgebonden kosten 2015. Wat betaalt Severinus? Wat betaalt de cliënt? Overzicht cliëntgebonden kosten 2015 Wat betaalt? Wat betaalt de cliënt? Veldhoven November 2014 1 Inleiding Met ingang van 1 januari 2015 is de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) vervangen door

Nadere informatie

Vragen Heb je vragen, een opmerking of een klacht over aanvullende diensten? Neem dan contact op met een medewerker van de locatie.

Vragen Heb je vragen, een opmerking of een klacht over aanvullende diensten? Neem dan contact op met een medewerker van de locatie. Korting heeft afspraken gemaakt met een zorgverzekeraar en een uitvaartverzekeraar. Hierdoor kun je een collectiviteitkorting krijgen wanneer je een verzekering afsluit bij deze aanbieders. speelt geen

Nadere informatie

TARIEVEN 2015 AANVULLENDE DIENSTEN

TARIEVEN 2015 AANVULLENDE DIENSTEN TARIEVEN 2015 AANVULLENDE DIENSTEN 2 Wat zijn aanvullende diensten? Aanvullende diensten zijn diensten die niet onder de AWBZ-zorg vallen. Met andere woorden: ze worden niet betaald vanuit de AWBZ. De

Nadere informatie

Cliëntvoorzieningen GGZ Rivierduinen. Op welke producten en diensten kunt u rekenen?

Cliëntvoorzieningen GGZ Rivierduinen. Op welke producten en diensten kunt u rekenen? Cliëntvoorzieningen GGZ Rivierduinen Op welke producten en diensten kunt u rekenen? INHOUD Inleiding 2-3 Veel voorkomende producten en diensten: Appartement of kamer Telefoon, televisie, energie en verzekeringen

Nadere informatie

TARIEVEN 2014 AANVULLENDE DIENSTEN

TARIEVEN 2014 AANVULLENDE DIENSTEN TARIEVEN 2014 AANVULLENDE DIENSTEN 2 Wat zijn aanvullende diensten? Aanvullende diensten zijn diensten die niet onder de AWBZ-zorg vallen. Met andere woorden: ze worden niet betaald vanuit de AWBZ. De

Nadere informatie

Informatie aanvullende diensten van De Zijlen voor cliënten en ouders/vertegenwoordigers

Informatie aanvullende diensten van De Zijlen voor cliënten en ouders/vertegenwoordigers Informatie aanvullende diensten van De Zijlen voor cliënten en ouders/vertegenwoordigers Ingangsdatum: 1 januari 2012 Wat onderstaand beschreven staat over de aanvullende diensten van De Zijlen, geldt

Nadere informatie

WAT BETAALT U ALS KLANT EN WAT BETAALT SPRANK IN 2015?

WAT BETAALT U ALS KLANT EN WAT BETAALT SPRANK IN 2015? WAT BETAALT U ALS KLANT EN WAT BETAALT SPRANK IN 2015? Wonen op basis van WLZ, financieringsvorm: Zorg in Natura. Overzicht welke u zelf betaalt, wat betaalt, en wat biedt aan etra service. Appartement

Nadere informatie

Opknappen van een appartement of kamer De stichting zorgt ervoor dat uw appartement of kamer er netjes uitziet, zodat u er kunt wonen.

Opknappen van een appartement of kamer De stichting zorgt ervoor dat uw appartement of kamer er netjes uitziet, zodat u er kunt wonen. Daar heeft u recht op als u verblijft bij Stichting Elisabeth Waar zorgt Stichting Elisabeth voor en wat betaalt u zelf? Voor wie is deze informatie bedoeld? Deze brochure is bedoeld voor tijdelijke of

Nadere informatie

Uw zorg in een instelling voor langdurige zorg

Uw zorg in een instelling voor langdurige zorg Uw zorg in een instelling voor langdurige zorg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Lijst met veel voorkomende producten en diensten a. Appartement of kamer b. Telefoon, televisie, energie en verzekeringen c.

Nadere informatie

WIE BETAALT WAT? WAAR ZORGT AMERPOORT VOOR EN WAT BETAALT U ZELF?

WIE BETAALT WAT? WAAR ZORGT AMERPOORT VOOR EN WAT BETAALT U ZELF? WIE BETAALT WAT? WAAR ZORGT AMERPOORT VOOR EN WAT BETAALT U ZELF? 2017 0 > INHOUDSOPGAVE 1 > Inleiding... 2 2 > Overzicht producten en diensten: Waar zorgt Amerpoort voor? Wat betaalt u zelf?...4 3 > Toelichting...13

Nadere informatie

Uitgebreide versie. Wie betaalt wat? Financile regeling bij wonen

Uitgebreide versie. Wie betaalt wat? Financile regeling bij wonen Uitgebreide versie betaalt wat? Financile regeling bij wonen moet betalen? In de volgende voorbeelden staat in kleur aangegeven wie moet betalen: zorgt voor eten. Heb je zin om lekker uit eten te gaan?

Nadere informatie

Wat betaalt Zozijn? Wat betaalt u zelf?

Wat betaalt Zozijn? Wat betaalt u zelf? Protocol Wat betaalt Zozijn wat betaalt uzelf? Cliëntenversie Wat betaalt Zozijn? Wat betaalt u zelf? voor cliënten die wonen in een woning van Zozijn Zozijn-richtlijnen. Dit is extra bij de landelijke

Nadere informatie

Schema Wlz-verstrekkingen en aanvullende diensten 2015

Schema Wlz-verstrekkingen en aanvullende diensten 2015 Schema Wlz-verstrekkingen en aanvullende diensten 2015 Onderwerp Prijspeil 2015 tarief in SJWZ tarief in SJWZ A Aanpassingen in appartement die nodig zijn vanwege ziekte Alarmering: persoonlijk en op basis

Nadere informatie

Passend Vertrouwd Dichtbij. Wie betaalt wat? Informatie van Syndion voor cliënten met indicatie verblijf (financiering uit WLZ)

Passend Vertrouwd Dichtbij. Wie betaalt wat? Informatie van Syndion voor cliënten met indicatie verblijf (financiering uit WLZ) Passend Vertrouwd Dichtbij Wie betaalt wat? Informatie van Syndion voor cliënten met indicatie verblijf (financiering uit WLZ) Voorwoord Syndion is er voor mensen met een handicap. Als jij ondersteuning

Nadere informatie

AWBZ-zorg én extra service binnen De Twentse Zorgcentra. Wie betaalt wat in 2015?

AWBZ-zorg én extra service binnen De Twentse Zorgcentra. Wie betaalt wat in 2015? AWBZ-zorg én extra service binnen De Twentse Zorgcentra Wie betaalt wat in 2015? Voor wie is deze folder bedoeld? Woon je binnen De Twentse Zorgcentra en heb je een indicatie verblijf en behandeling? Dan

Nadere informatie

AWBZ-zorg en extra diensten bij Stichting Orion: Wie betaalt wat? Regeling kostenverdeling tussen Stichting Orion en cliënt

AWBZ-zorg en extra diensten bij Stichting Orion: Wie betaalt wat? Regeling kostenverdeling tussen Stichting Orion en cliënt AWBZ-zorg en extra diensten bij Stichting Orion: Wie betaalt wat? Regeling kostenverdeling tussen Stichting Orion en cliënt Ingangsdatum: 1 maart 2013 Inleiding Wat lees je in deze folder? In deze folder

Nadere informatie

Uw zorg in een Wlz-instelling

Uw zorg in een Wlz-instelling Uw zorg in een Wlz-instelling Dit is een bewerkte versie van de brochure van Zorginstituut Nederland april 2014 De AWBZ is per 1 januari 2015 opgevolgd door de Wet langdurige zorg. In deze brochure wordt

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Kostenverdeling tussen cliënten en Sherpa in de Wet langdurige zorg. Wet langdurige zorg.

Wie betaalt wat? Kostenverdeling tussen cliënten en Sherpa in de Wet langdurige zorg. Wet langdurige zorg. Wie betaalt wat? Wet langdurige zorg Kostenverdeling tussen cliënten en Sherpa in de Wet langdurige zorg www.sherpa.org Inhoudsopgave Inleiding 3 Toelichting symbolen in de tabel 4 Overzicht producten

Nadere informatie

Uw zorg in een AWBZ-instelling

Uw zorg in een AWBZ-instelling Uw zorg in een AWBZ-instelling Van goede zorg verzekerd 2 Uw zorg in een AWBZ-instelling Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Lijst met veel voorkomende producten en diensten 4 a. Appartement of kamer 4 b.

Nadere informatie

Schema Wlz-verstrekkingen en aanvullende diensten 2015

Schema Wlz-verstrekkingen en aanvullende diensten 2015 Schema Wlz-verstrekkingen en aanvullende diensten 2015 Prijspeil 2015 tarief in SJWZ tarief in SJWZ A Aanpassingen in appartement die nodig zijn vanwege ziekte Alarmering: persoonlijk en op basis van indicatie

Nadere informatie

WLZ-Wijzer Amsta. Waar zorgt Amsta voor? En wat betaalt u zelf? thuis in de stad

WLZ-Wijzer Amsta. Waar zorgt Amsta voor? En wat betaalt u zelf? thuis in de stad WLZ-Wijzer Amsta Waar zorgt Amsta En wat betaalt u zelf? 1 thuis in de stad 1. Inleiding Waarom deze brochure? Als bewoner van een locatie van Amsta, heeft u recht op een aantal diensten en producten die

Nadere informatie

OB 1.3 versie 2 / mei 2014 mei 2017 / Wlz - Daar hebt u recht op in De Waalboog

OB 1.3 versie 2 / mei 2014 mei 2017 / Wlz - Daar hebt u recht op in De Waalboog OB 1.3 versie 2 / mei 2014 mei 2017 / Wlz - Daar hebt u recht op in De Waalboog OB 1.3 versie 2 / mei 2014 mei 2017 / Wlz - Daar hebt u recht op in De Waalboog Overzicht vergoedingen / betalingen 2016

Nadere informatie

Uw zorg in een instelling voor langdurige zorg

Uw zorg in een instelling voor langdurige zorg Uw zorg in een instelling voor langdurige zorg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Lijst met veel voorkomende producten en diensten a. Appartement of kamer b. Telefoon, televisie, energie en verzekeringen c.

Nadere informatie

Uw zorg in een AWBZ-instelling

Uw zorg in een AWBZ-instelling Uw zorg in een AWBZ-instelling Van goede zorg verzekerd Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Lijst met veel voorkomende producten en diensten 4 a. Appartement of kamer 4 b. Telefoon, televisie, energie en verzekeringen

Nadere informatie

ZORG- EN DIENSTVERLENING PASANA OUDERENZORG 2015. Wie betaalt wat?

ZORG- EN DIENSTVERLENING PASANA OUDERENZORG 2015. Wie betaalt wat? ZORG- EN DIENSTVERLENING PASANA OUDERENZORG 2015 Wie betaalt wat? Bij het samenstellen van deze brochure is gebruik gemaakt van de brochure Daar hebt u recht op in een AWBZ instelling van het College voor

Nadere informatie

AWBZ-zorg én extra service binnen De Twentse Zorgcentra. Wie betaalt wat in 2014?

AWBZ-zorg én extra service binnen De Twentse Zorgcentra. Wie betaalt wat in 2014? AWBZ-zorg én extra service binnen De Twentse Zorgcentra Wie betaalt wat in 2014? Voor wie is deze folder bedoeld? Woon je binnen De Twentse Zorgcentra en heb je een indicatie verblijf en behandeling? Dan

Nadere informatie

AWBZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening bij Ipse de Bruggen. AWBZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening bij Ipse de Bruggen

AWBZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening bij Ipse de Bruggen. AWBZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening bij Ipse de Bruggen W a a r z o r g t I p s e d e B r u g g e n v o o r? W a t b e t a a l t u z e l f? AWBZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening bij Ipse de Bruggen Beleid per 1 januari 2014 i e d e r e e n i s

Nadere informatie

Wie. wat? betaalt. WLZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening

Wie. wat? betaalt. WLZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening Wie betaalt wat? WLZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening Inhoudsopgave Inleiding 3 Zorgverzekeringswet (Zvw) 3 Overzicht producten en diensten 4 Toelichting op overzicht producten en diensten

Nadere informatie

Wie betaalt welke kosten?

Wie betaalt welke kosten? Wie betaalt welke kosten? Wonen in een locatie Verblijf zonder behandeling Regeling kostenverdeling tussen cliënt en Gemiva-SVG Groep voor verblijf ZONDER behandeling (en verblijf MET behandeling voor

Nadere informatie

Waar zorgt Cato voor? Wat betaalt u zelf?

Waar zorgt Cato voor? Wat betaalt u zelf? Waar zorgt Cato voor? Wat betaalt u zelf? Wlz-verstrekkingen bij Cato Zorg zonder behandeling juni 2015 Waar zorgt Cato voor? Inhoudsopgave 1. Voor wie is deze informatie bestemd? 1 1.1. Hier staan wij

Nadere informatie

WAAR ZORGT DE INSTELLING VOOR? WAT BETAALT U ZELF? OPMERKINGEN / AANVULLINGEN PROTEION THUIS A: APPARTEMENT OF KAMER A1:

WAAR ZORGT DE INSTELLING VOOR? WAT BETAALT U ZELF? OPMERKINGEN / AANVULLINGEN PROTEION THUIS A: APPARTEMENT OF KAMER A1: Uw zorg in een AWBZ-instelling WAAR ZORGT DE INSTELLING VOOR? WAT BETAALT U ZELF? OPMERKINGEN / AANVULLINGEN A: APPARTEMENT OF KAMER A1: Aanpassingen in een appartement of kamer De instelling zorgt voor

Nadere informatie

Vergoedingen en kosten informatie voor cliënten

Vergoedingen en kosten informatie voor cliënten Vergoedingen en kosten informatie voor cliënten www.pleyade.nl Wonen en zorg bij Pleyade Informatie over vergoedingen en kosten Appartement of kamer Wanneer u zorg krijgt op basis van de Wet Langdurige

Nadere informatie

Notitie Verstrekkingen (oktober 2012)

Notitie Verstrekkingen (oktober 2012) Notitie Verstrekkingen (oktober 2012) Inleiding Middels deze notitie wil Aveleijn u informeren over de wijze waarop zij met verstrekkingen om gaat. Waar heeft u recht op als u bij Aveleijn in verblijf

Nadere informatie

Wat betaalt Zozijn? Wat betaalt u zelf?

Wat betaalt Zozijn? Wat betaalt u zelf? Protocol Wat betaalt Zozijn wat betaalt uzelf? Cliëntenversie Wat betaalt Zozijn? Wat betaalt u zelf? voor cliënten die wonen in een woning van Zozijn en voor cliënten die in een eigen woning wonen (koop/huur)

Nadere informatie

Magentazorg. Producten- en dienstengids. Verzorgingshuiszorg. woonzorglocaties Buiten Zorg de haemstede hoog duinen de molenhoeve

Magentazorg. Producten- en dienstengids. Verzorgingshuiszorg. woonzorglocaties Buiten Zorg de haemstede hoog duinen de molenhoeve Magentazorg Producten- en dienstengids Verzorgingshuiszorg woonzorglocaties Buiten Zorg de haemstede hoog duinen de molenhoeve Zorg- en dienstverlening van Magentazorg Wie betaalt wat? Deze gids heeft

Nadere informatie

Daar heeft u recht op in een AWBZ-instelling. Waar zorgt uw instelling voor? Wat betaalt u zelf?

Daar heeft u recht op in een AWBZ-instelling. Waar zorgt uw instelling voor? Wat betaalt u zelf? Daar heeft u recht op in een AWBZ-instelling Waar zorgt uw instelling voor? Juli 2013-1- Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Lijst met veel voorkomende producten en diensten a. Appartement of kamer b. Telefoon,

Nadere informatie

Daar hebt u recht op in een. een AWBZ-instelling. 1. Inleiding. Waar zorgt uw instelling voor? Wat betaalt u zelf?

Daar hebt u recht op in een. een AWBZ-instelling. 1. Inleiding. Waar zorgt uw instelling voor? Wat betaalt u zelf? Waar zorgt uw instelling voor? Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling Waar zorgt uw instelling voor? Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling Deze brochure vervangt de brochures: Daar kunt u op

Nadere informatie

Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling

Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling Waar zorgt uw instelling voor? Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Lijst met veel voorkomende producten en diensten a. Appartement of kamer b. Telefoon, televisie,

Nadere informatie

Uw zorg in een Wlz 1 instelling

Uw zorg in een Wlz 1 instelling Uw zorg in een Wlz 1 instelling 1 Dit is een bewerkte versie van de brochure van Zorginstituut Nederland april 2014 De AWBZ is per 1 januari 2015 opgevolgd door de Wet langdurige zorg. In deze brochure

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Over Wlz-zorg van Prezzent (t/m 31-12-2014 AWBZ-zorg) Voor cliënten met de indicatie Met verblijf

Wie betaalt wat? Over Wlz-zorg van Prezzent (t/m 31-12-2014 AWBZ-zorg) Voor cliënten met de indicatie Met verblijf Wie betaalt wat? Over Wlz-zorg van Prezzent (t/m 31-12-2014 AWBZ-zorg) Voor cliënten met de indicatie Met verblijf 2015 Prezzent Nieuwe Tijningen 1 5301 DA ZALTBOMMEL 0418-680200 Prezzent/tarieven /versie

Nadere informatie