Waar zorgt Maeykehiem voor en wat betaalt u zelf?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waar zorgt Maeykehiem voor en wat betaalt u zelf?"

Transcriptie

1 Waar zorgt Maeykehiem voor en wat betaalt u zelf? Inhoudsopgave 1

2 1 Inleiding p. 3 2 Overzicht producten en diensten: Waar zorgt Maeykehiem voor? Wat betaalt u zelf? p Voeding p.5 2. Vakantie p.6 3. Vrijetijdsactiviteiten p.7 4. Persoonlijke verzorging, kleding, schoeisel p.8 5. Wassen en verstellen p Behandeling p Hulpmiddelen p Begeleiding en vervoer p Wonen, verhuizen, inrichten p Overige p.16 3 Prijslijst Tarieven Maeykehiem voor dienstverlening buiten de AWBZ p. 17 Versie

3 1 Inleiding Voor wie is deze brochure bedoeld? Deze brochure is bedoeld voor tijdelijke of vaste bewoners van één van de woningen van Maeykehiem en voor hun verwanten en/of begeleiders. Welke informatie vindt u in deze brochure? U leest welke producten en diensten inbegrepen zijn bij uw verblijf bij Maeykehiem. En u leest ook wat u zelf moet betalen. Hierbij is de ZZP-indicatie van belang. De ZZP-indicatie bepaalt of er sprake is van verblijf inclusief behandeling of verblijf exclusief behandeling. Wat wordt voor u betaald? Als uitgangspunt voor deze brochure gelden de algemene afspraken zoals deze zijn vastgelegd in de brochure Uw zorg in een AWBZ-instelling van het Zorginstituut Nederland (versie april 2014) Deze brochure kunt u bekijken of downloaden op De brochure is van toepassing op alle cliënten die bij Maeykehiem wonen. Als u bij Maeykehiem woont, wordt de zorg en het verblijf vergoed door Zorg in Natura via de AWBZ: de Algemene Wet bijzondere Ziektekosten. U heeft recht op producten die noodzakelijk zijn bij de zorg en uw verblijf. Bijvoorbeeld aanpassingen in uw appartement vanwege uw beperking, maar ook drie maaltijden per dag en voldoende eten en drinken. Daar bent u automatisch voor verzekerd. Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) berekend en incasseert de verplichte eigen bijdrage voor de zorg die u ontvangt vanuit de AWBZ. Die eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Wat betaalt u zelf? Een etentje buiten de deur, een bezoek aan de kapper of een nieuwe s, dat soort dingen betaalt u zelf. In deze notitie zal daarover verder duidelijkheid gegeven worden. Wanr vraagt Maeykehiem een bijdrage? Maeykehiem biedt bewoners producten en diensten aan die niet onder de AWBZ vallen en waar Maeykehiem geen geld voor ontvangt. Het gaat dan vaak om extra dingen, die duidelijk buiten de eerste levensbehoefte vallen. Bijvoorbeeld een dagje uit of andere zaken die u vrijblijvend gebruikt, zoals het verzorgen van uw was door Maeykehiem. U bent niet verplicht de was door Maeykehiem te laten verzorgen. Als u zelf uw kleding wast, ontvangt u natuurlijk geen rekening van Maeykehiem. Er zijn dus zaken die niet onder de AWBZ vallen en waar Maeykehiem een bijdrage voor vraagt. Dit is een andere bijdrage dan de eigen bijdrage die het CAK inhoudt. 3

4 In deze brochure staan vooral de zaken genoemd waar veel cliënten gebruik van maken. Er staat per product of dienst of Maeykehiem er voor zorgt en of u zelf een bijdrage betaalt. In de huidige regelgeving is er binnen de groep cliënten die een ZZP-indicatie heeft een tweedeling. De ene groep cliënten heeft een ZZP-indicatie met behandeling. De andere groep heeft een indicatie zonder behandeling. Indicatie inclusief behandeling: alle ZZP 3 of hoger, waarbij behandeling geïndiceerd is. Dit geldt voor alle locaties op de Bouwen en Kerklaan Indicatie exclusief behandeling: bij ZZP 1, 2 en bij 3 en hoger waarbij behandeling niet geïndiceerd is. Dit geldt voor locatie Spitaal in (Sk) Indien op individueel niveau afspraken gemaakt worden die afwijken van deze brochure, dan worden deze afspraken vastgelegd in het Ondersteuningsplan. Over deze brochure Deze brochure beschrijft in het algemeen waar u recht op hebt. Onderverdeeld in 10 thema s. Bij elk thema staan een aantal uitsplitsingen met een toelichting. Deze toelichting informeert u per onderwerp over de regelgeving binnen Maeykehiem met betrekking tot de eigen bijdrage. Tenslotte is een actuele prijslijst opgenomen, waarin een aantal veel voorkomende zaken, voorzien zijn van een bedrag. Aan de tekst in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Deze brochure heeft een geldigheidsduur tot en met 31 december van het lopende ar. Tarieven worden arlijks aangepast i.v.m. veranderingen. Indexering vindt plaats op grond van door Nza definitief vastgestelde index percentage, van het voorgaande ar. (voor 2015 indexering 1,5%) Indien medewerkers van Stichting Maeykehiem activiteiten ondernemen of diensten verlenen die voor rekening van de cliënt zijn, dan wordt dit van te voren afgesproken en vastgelegd. Cliënten ontvangen daarna een nota over de uitgevoerde activiteiten of dienstverlening. Indien u vragen over deze brochure heeft, mt u dan contact op met de desbetreffende zorgcoördinator of het afdelingshoofd. Deze notitie is vastgesteld na overleg met de Cliëntenraad van Stichting Maeykehiem. 4

5 2. Overzicht producten en diensten 1 VOEDING Kosten voor u Meer informatie Maaltijden, drankjes, fruit en tussendoortjes Extra tussendoortjes buiten budget van locatie Denk aan snoep, chips, snacks Medisch noodzakelijk dieet Bij niet medisch noodzakelijk dieet zelf bekostigen. Moet op de D- lijst staan Verardagskosten Denk aan tractaties Uit eten, boven voedingsbudget Toelichting Voeding Voor elke cliënt is (vanuit AWBZ-middelen) een voedingsbudget beschikbaar. De hoogte hiervan wordt per begrotingsar vastgesteld. Maeykehiem levert ontbijt, lunch en diner in natura voor het geldende tarief per dag. Voor pedagogisch mee-eten wordt extra budget beschikbaar gesteld door Maeykehiem. Ook fruit, een glas melk, koffie en/of thee en een tussendoortje, zoals een glas frisdrank, zijn voor rekening van Maeykehiem. Extra s zoals snacks en etentjes buiten de deur zijn voor eigen rekening. Bij tijdelijk verblijf elders, bijvoorbeeld bij familie, kan dit budget niet worden meegenomen. Het budget komt tot stand op basis van berekeningen van het NIBUD. Er bestaat geen verschil tussen langdurige zorg en kortdurende zorg, zoals logeren. De verrekening en administratieve verwerking van deze kosten kan per locatie verschillen. Voeding op medisch advies door de arts of diëtiste welke een overeenkomst heeft met Stichting Maeykehiem Fruit(soorten) voorgeschreven door arts/diëtiste kan via D-lijst aangevraagd worden en wordt verstrekt door de centrale keuken 5

6 2 VAKANTIE Kosten voor u Meer informatie Vakantie door instelling Ja, boven normale Zie toelichting georganiseerd begeleidingskosten Vakantie door cliënt zelf Zie toelichting georganiseerd Reis en verblijfskosten Zie toelichting Extra begeleiding bij vakantie en uitjes (individueel en in groepen) Voeding tijdens vakantie, boven voedingsbudget Toelichting Vakantie Individueel In principe kiest en regelt de cliënt zelf een individuele vakantie en betaalt deze zelf. Als er sprake is van extra begeleidingskosten dan worden deze begeleidingskosten doorberekend aan de cliënt. Groepsvakanties Ook kan een groep cliënten op vakantie gaan met begeleiding. Dit kan alleen mits de hele groep meegaat. Blijft bijv. 1 cliënt thuis (op locatie Maeykehiem) dan zijn alle begeleidingskosten voor de groep die met vakantie gaat. De extra begeleidingskosten worden tegen een kostendekkend tarief doorberekend aan de cliënt. De cliënt kan zelf kiezen of hij wel of niet meegaat. Indien hij ervoor kiest om mee te gaan is de eigen bijdrage verplicht. Zie voor de tarieven de tarievenlijst. Reis- en verblijfskosten zijn voor eigen rekening. Bij een groepsvakantie worden deze naar rato in rekening gebracht. De voeding die tijdens vakanties en uitstapjes met eigen groep gebruikt wordt, betaalt Maeykehiem uit het dagelijkse voedingsbudget. De kosten daarboven betaalt de cliënt zelf. 6

7 3 VRIJETIJDSACTIVITEITEN Kosten voor u Meer informatie Bezoek Myosotis Zie prijslijst Paardrijden Ja Bewegen, zwemmen Zie prijslijst Senso bewegen, zwemmen Zie toelichting Zwemmen Als recreatie via abonnement, zie prijslijst Vervoer zwemmen Begeleiding zwemmen met eigen groep Ja Bij meerkosten boven basis begeleiding Beweging Zie toelichting Toelichting vrijetijdsactiviteiten Vrijetijdsactiviteiten, individueel of in collectief verband, moet de cliënt in hoofdzaak zelf bekostigen. Dit geldt zowel voor cliënten met als zonder behandeling. Bij cliënten met behandeling wordt een beperkte vergoeding geboden vanuit de AWBZ om Maeykehiem in staat te stellen activiteiten aan te bieden (zie ook brochure van het CVZ Daar hebt u recht op in een AWBZinstelling ). Bij cliënten zonder behandeling is dat niet het geval. Cliënten met verblijf betalen maandelijks een vaste bijdrage voor Recreatie en vrijetijd. Hierin is ook een deel voor niet- AWBZ gebonden administratiekosten. De hoogte van het bedrag is opgenomen in de prijslijst. Zwemmen Zwemmen en beweging als recreatie is voor rekening van de cliënt Zwemmen kan op therapeutische basis worden aangeboden. Daarvoor is een indicatie van een paramedische therapeut en/of huisarts, verbonden aan Maeykehiem, vereist. Senso bewegen en zwemmen kan alleen op advies van de fysiotherapeut van Maeykehiem. Zie ad.6 Behandeling 4 PERSOONLIJKE VERZORGING, KLEDING, SCHOEISEL 7

8 Kosten voor u Meer informatie Kleding en schoeisel Haar- en voetverzorging Denk aan dagelijkse verzorging/zie toelichting Bezoek kapper Pedicure behandeling / Zie toelichting Begeleidingskosten persoonlijke verzorging Incontinentiemateriaal Verzorgingsproducten (handschoenen, toiletpapier, handdoeken) Drogisterirtikelen, / Zie toelichting verzorgingsproducten Beddengoed, (standaard matras, / Zie toelichting kussen, molton, deken,laken) Aanschaf aangepaste (scheur)kleding Ja, bij indicatie zonder behandeling. Reparatie aangepaste kleding Ja, bij indicatie zonder behandeling. Aanschaf orthopedisch schoeisel Ja, bij indicatie zonder ziektekostenverzekering. Grote en kleine reparaties orthopedisch schoeisel Ja, bij indicatie zonder ziektekostenverzekering. Toelichting Persoonlijke verzorging, kleding en schoeisel Voet- en haarverzorging Wanr een cliënt niet in staat is zijn voeten en haren zelf te verzorgen (denk aan haren wassen, haren kammen en nagels knippen), dan wordt dit door een medewerker van Maeykehiem gedaan. Extra persoonlijke verzorging De kosten voor de extra persoonlijke verzorging door bijvoorbeeld een pedicure of podotherapeut voor cliënten met een probleem voet, of risicovolle verzorging bijv. ten gevolge van diabetes, komen voor cliënten met verblijf inclusief behandeling ten laste van Maeykehiem. Dit na verwijzing van de Maeykehiem verbonden huisarts. Wel geeft Maeykehiem adviezen m.b.t voetverzorging in algemene zin. Overige extra persoonlijke verzorging die niet het gevolg is van een handicap, bijvoorbeeld een bezoek aan de kapper of de pedicure, moet de cliënt zelf betalen. Inclusief de begeleidingskosten. Drogisterij/verzorgingsproducten. Op grond van de regeling AWBZ regeling zijn de kosten hiervan voor rekening van de cliënt. Maeykehiem wijkt van deze regeling af, door een aantal basis artikelen niet in rekening te brengen; Dit geldt voor verzorgingsproducten als zeep,shampoo, tandpasta, doucheschuim, maandverband. Maeykehiem koopt deze producten collectief in. Indien een cliënt een ander product en/of merk wil gebruiken dan het standaard pakket, dan zijn de kosten voor rekening cliënt. Medische zalven, medische tandpasta s en medische shampoos bekostigd Maeykehiem ook, indien voorgeschreven en op Deellijst vermeld. Beddengoed Maeykehiem zorgt voor standaard matras, kussen, molton, deken, laken. Alle beddengoed naar eigen keuze cliënt is voor rekening cliënt. 8

9 Alle cliënten betalen hun kleding en schoeisel in principe zelf. Sommige cliënten dragen kleding die niet snel kapot gaat (anti-scheurkleding). Deze kleding komt voor rekening van Maeykehiem bij cliënten die zorg inclusief behandeling afnemen. Bij veelvuldige reparaties of vervanging van scheurkleding zal een limiet overeengekomen worden, welke wordt vastgelegd in het Ondersteuningsplan. 9

10 5 WASSEN EN VERSTELLEN Kosten voor u Meer informatie Wassen en stomen onder en Zie prijslijst bovenkleding Wassen van platgoed Denk aan beddengoed, lakens, handdoeken Verstellen en aanpassen van kleding Zie prijslijst Verstellen van platgoed Denk aan beddengoed, lakens, handdoeken, dekbedhoezen Toelichting Wassen en verstellen De centrale Raad van beroep heeft bepaald dat de kosten van het wassen en stomen van kleding van AWBZ-cliënten die in een instelling verblijven (inclusief of exclusief behandeling), niet behoren tot de zorg (= verstrekking) waarop in de AWBZ aanspraak kan worden gemaakt. De cliënt betaalt dus zelf de waskosten van kleding. De cliënt is niet verplicht zijn kleding te laten wassen door de organisatie. Platgoed Het wassen van platgoed, zoals beddengoed, dekbedhoezen en handdoeken is voor alle verblijfscliënten voor rekening van Maeykehiem. Dat geldt ook voor de meerkosten voor wassen als gevolg van een aandoening of ziekte (als het wasgoed bijvoorbeeld extra snel vuil wordt) en de verzekeringskosten voor schade of verlies van kleding in de wasserij van of via Maeykehiem. Verstellen en herstellen van kleding komt voor rekening van de cliënt. Eventuele meerkosten als gevolg van een ernstige lichamelijke en/of verstandelijke beperking komen voor rekening van Maeykehiem. Het herstellen van kleding die door Maeykehiem is verstrekt, komt ook voor rekening van Maeykehiem. Huishoudelijke verzorging. Voor cliënten met een verblijfsindicatie in een locatie met of zonder behandeling, betaalt Maeykehiem de huishoudelijke verzorging. Dit geldt voor zowel de algemene ruimtes in de woning als de privé-ruimtes. Hierbij geldt het uitgangspunt dat de cliënt datgene doet wat hij redelijkerwijs zelf kan uitvoeren. De kamer moet dusdanig functiol ingericht zijn, dat het binnen aanvaardbare tijdsbestek kan worden schoongemaakt. Anders zijn de extra schoonmaakkosten voor de cliënt. 10

11 6 BEHANDELING Kosten voor u Meer informatie Medicijnen Ja, bij indicatie zonder behandeling Alternatieve geswijzen Alleen met toestemming van arts. Op deellijst vermelden. (eventueel) via Ziektekostenverzekering Consult huisarts Ja, bij indicatie zonder behandeling Consult tandarts/mondhygiënist Ja, bij indicatie zonder ziektekostenverzekering Narcosebehandeling tandarts Ja, bij indicatie zonder ziektekostenverzekering Ziekenhuisopname en behandeling niet voor rekening Mhm via ziektekostenverzekering Consult specialist niet voor rekening Mhm via ziektekostenverzekering Therapieën, tenzij geïndiceerd en passend in ZZP Ja, bij indicatie zonder ziektekostenverzekering Laboratoriumonderzoek Ja, bij indicatie zonder ziektekostenverzekering Advies Behandel- en Advies Team Bij toeslag Epilepsie (BAT) Fysiotherapie Na advies arts Ergotherapeut Na advies arts Diëtist advies Na advies arts Voedingsadvies Keuken Maeykehiem Zwemmen als therapie (SENSO zwemmen onder begeleiding) Met indicatie van fysiotherapeut of bij meerzorg Vervoer zwemmen als therapie Met indicatie van fysiotherapeut of bij meerzorg Toelichting Behandeling Als er sprake is van verblijf inclusief behandeling gelden artikel 8 en 15 van het Besluit Zorgaanspraken AWBZ (BZA), te weten: * geskundige zorg van algemeen medische aard, niet zijnde paramedische zorg * behandeling van een psychiatrische aandoening indien de behandeling integraal onderdeel uitmaakt van de behandeling van een van de in artikel 8 genoemde aandoeningen of handicaps * farmaceutische zorg * hulpmiddelen, noodzakelijk in verband met de in de instelling gegeven zorg * tandheelkundige zorg uitgevoerd door een tandartspraktijk volgens de AWBZ-normering * kleding, verband houdende met het karakter en de doelstelling van de instelling * het individueel gebruik van een rolstoel. 11

12 7 HULPMIDDELEN Kosten voor u Meer informatie Verpleeghulpmiddelen algemeen Verpleeghulpmiddelen individueel Ja, bij indicatie zonder ziektekostenverzekering Aanschaf fixatiematerieel Ja, bij indicatie zonder ziektekostenverzekering Anti-decubitus materiaal (bijv. matras) Ja, bij indicatie zonder ziektekostenverzekering. Rolstoel individueel gebruik Ja, bij indicatie zonder WMO. Rollator Rolstoel algemeen gebruik Als budget Maeykehiem het toelaat Rolstoel reparaties Ja, bij indicatie zonder WMO. Fiets Ja Relaxstoel Toelichting Hulpmiddelen Maeykehiem gebruikt de hulpmiddelenlijst NTAC (Nederlands Technisch Advies College) als uitgangspunt (zie ook In het overzicht wordt gesproken over verpleeghulpmiddelen. Dit zijn middelen die noodzakelijk zijn voor de verpleging en verzorging van een cliënt, zoals een hoog-laag bed, tillift, douchebrancard of een rollator. Ook vallen hier individuele hulpmiddelen onder die naar hun aard geacht worden te behoren tot de doelstelling van de organisatie, zoals incontinentiemateriaal en verbandmiddelen. Indien een hulpmiddel specifiek is aangepast aan een individuele cliënt en niet gebruikt kan worden door andere cliënten (bijvoorbeeld individueel aangepaste rolstoelen of orthesen), valt dit niet onder het budget van de organisatie, maar heeft de organisatie de mogelijkheid een bovenbudgettaire AWBZvergoeding aan te vragen. Deze kan worden afgewezen door het Zorgkantoor en dan is Stichting Maeykehiem niet verplicht dit aan te schaffen. Een bril of gehoorapparaat valt niet onder de AWBZ, maar kan gedeeltelijk vergoed worden door de ziektekostenverzekering en/of aanvullende verzekering van de cliënt. Een rolstoel voor gebruik buiten Maeykehiem, bijvoorbeeld bij de ouders thuis, verloopt altijd via de WMO van de woonplaats van de cliënt. Voor rolstoelen die bestemd zijn voor individueel gebruik door cliënten met verblijf inclusief behandeling, kan Maeykehiem een machtiging aanvragen bij de AWBZ. Deze kan worden afgewezen door het Zorgkantoor en dan is Stichting Maeykehiem niet verplicht dit aan te schaffen Ten aanzien van orthopedisch schoeisel en reparaties boven 200,- heeft Maeykehiem voor cliënten met verblijf inclusief behandeling de mogelijkheid een bovenbudgettaire vergoeding aan te vragen (zie ook individuele hulpmiddelen). Deze kan worden afgewezen door het Zorgkantoor en dan is Stichting Maeykehiem niet verplicht dit aan te schaffen. 12

13 8 BEGELEIDING EN VERVOER Begeleiding naar eigen huisarts of tandarts/ mondhygiënist Vervoer naar huisarts of tandarts/mondhygiënist Begeleiding naar ziekenhuis (voor behandeling of therapie) Kosten voor u Meer informatie Ja,bij indicatie zonder behandeling Ja, bij indicatie zonder behandeling eventueel via ziektekostenverzekering Ja, bij indicatie zonder behandeling ; eventueel via ziektekostenverzekering. Familie van cliënt kan gevraagd worden dit te doen, maar is dit niet verplicht. Vervoer naar ziekenhuis Ja, bij indicatie zonder ziektekostenverzekering Begeleiding naar ziekenhuis als bezoeker Vervoer naar ziekenhuis als bezoeker Voor ambulancevervoer zie toelichting Begeleiding naar vrijetijdsactiviteiten, indien extra begeleiding noodzakelijk is Bij indicatie zonder behandeling altijd Vervoer naar vrijetijdsactiviteiten of familie Begeleiding naar dagbesteding Ja, bij indicatie zonder behandeling Vervoer naar dagbesteding / Afhankelijk van indicatie Begeleiding en vervoer naar logeren of weekendopvang Toelichting Begeleiding en vervoer Cliënten met een indicatie inclusief behandeling kunnen de huisarts, tandarts en de mondhygiëniste van Maeykehiem bezoeken. Maeykehiem vergoedt de kosten voor vervoer en begeleiding van deze cliënten. We gaan hierbij uit van de goedkoopste vorm van vervoer. Wil de cliënt naar een andere tandarts buiten Maeykehiem of naar een huisarts buiten de eigen woonplaats, dan betaalt hij dit zelf. Dit geldt ook voor de mondhygiëniste, die praktijk houdt op locatie Bouwen 17 in Sint Nicolaasga. Taxi en ambulancevervoer wordt voor cliënten met indicatie inclusief behandeling vergoed uit de AWBZ. Voor cliënten met indicatie exclusief behandeling loopt dit via de ziektekostenverzekering. Kosten van vervoer in verband met dagbesteding voor cliënten met CIZ indicatie dagbesteding en indicatie vervoer zijn voor rekening van Maeykehiem. Cliënten die deze indicatie niet hebben, zorgen zelf voor hun vervoer. 9 WONEN, VERHUIZEN, INRICHTEN 13

14 Kosten voor u Meer informatie Inrichten en stofferen van algemene ruimtes Inrichten zit-/slaapkamer, studio,, gedeeltelijk Zie toelichting appartement Stofferen zit-/slaapkamer, studio, Zie toelichting appartement Onderhoud ruimtes, bijv. schilderen, behangen, eerder dan 5 ar Afhankelijk van intensiteit van gebruik Verhuiskosten Zie toelichting Eigen telefoon, evt. abonnement Abonnement voor rekening cliënt Telefoonaansluiting in appartement en algemene ruimte Radio/tv algemeen gebruik Radio/tv/computer/internet individueel gebruik Reparatie van apparatuur in algemene ruimtes Reparatie van apparatuur in eigen ruimte bewoner Alarmering Toelichting Wonen, verhuizen en inrichten Wonen Voor alle cliënten met een indicatie voor verblijf (inclusief of exclusief behandeling) komen de kosten van het verblijf voor rekening van Maeykehiem. Inrichten en stofferen algemene ruimte De inventaris, verlichting, wanddecoratie, zonwering, vloerbedekking, horren en dergelijke zijn voor rekening van Maeykehiem. Algemene ruimtes zijn woonkamer, douche/badkamer en gangen. Een dagbestedingsruimte wordt ook aangemerkt als algemene ruimte. Stoffering: eigen zit-slaapkamer, studio of appartement Maeykehiem verzorgt bij cliënten met indicatie voor verblijf het stofferen (wandbedekking, harde vloerbedekking, gordijnen, verlichting) van de zit-slaapkamer, studio of appartement. De wand-, vloer- en raambekleding die Maeykehiem levert, zal als het er nog netjes uitziet niet worden vervangen bij woningmutatie. Is vervanging nodig, dan verzorgt Maeykehiem deze. De cliënt kan bij nieuwbouw of noodzakelijke vervanging uit enkele kleuren kiezen. Na instemming van Maeykehiem kan in sommige gevallen door de cliënt zelf een stoffering gekozen worden. Dit is voor eigen rekening. Als de cliënt zelf wand-, vloer- en raambekleding aanschaft, moet deze voldoen aan de veiligheidseisen die Maeykehiem stelt aan bijvoorbeeld brandveiligheid, hygiëne en Arbo-regelgeving. Bij een verhuizing worden in alle redelijkheid individuele afspraken gemaakt. Het wassen en verstellen van de stoffering komt voor rekening van Maeykehiem Inventaris: eigen zit-slaapkamer, studio of appartement De inventaris (met uitzondering van het basispakket bij indicatie met behandeling) voor individueel gebruik is voor rekening van de cliënt. Het door Maeykehiem beschikbaar gestelde basispakket kan 14

15 uit voorraad komen en eerder gebruikt zijn. Wanr de cliënt een andere dan door Maeykehiem ter beschikking gestelde standaard inventaris wil, komen de kosten daarvan voor rekening van de cliënt. Maeykehiem vindt dat de cliënt zijn privé-ruimte naar eigen smaak moet kunnen inrichten en geeft daarom de voorkeur aan privé-aankoop. Als de cliënt een speciaal (aangepast) bed nodig heeft, bijvoorbeeld een hoog-laag bed, wordt dit door Maeykehiem vergoed, mits cliënt indicatie behandeling heeft. Zie ook de toelichting onder punt 7 Hulpmiddelen. De cliënt kan zijn inventaris via Maeykehiem inkopen. Verlaat de cliënt Maeykehiem, dan kan hij zijn inventaris meenemen, mits deze door hem zelf is aangeschaft. Eigendommen van Maeykehiem blijven achter. Vergoeding inrichtingskosten aan de cliënt door Maeykehiem. In speciale gevallen en na akkoord door Stichting Maeykehiem, is het door of namens de cliënt zelf stofferen c.q. aanschaffen van een basisinventaris, mogelijk een vergoeding van Maeykehiem hiervoor te ontvangen. Basispakket van Maeykehiem voor cliënten met en zonder behandeling, ongeacht wie het aanschaft: * brandvertragende wand-, vloer- en raambekleding * wandafwerking * basisverlichting * een (kleding)kast * een bed inclusief matras en kussen * een tafel en stoel. Verhuizing Indien Maeykehiem wil dat de cliënt verhuist, bijvoorbeeld vanwege een verbouwing, dan zijn de kosten voor Maeykehiem. Dat geldt ook in situaties waarin een cliënt vanwege verandering van zorgvraag naar een passende locatie moet verhuizen. Wanr de cliënt op eigen verzoek naar een andere woning of kamer wil, dan betaalt hij in beginsel zelf de kosten van verhuizing. Bij het nemen van een verhuisinitiatief moet door de cliënt, de manager en de wettelijke vertegenwoordigers/verwanten gezamenlijk worden vastgesteld (en schriftelijk vastgelegd) op wiens verzoek de verhuizing is. Onderhoud Periodiek wordt de woning geschilderd, afhankelijk van de intensiteit van gebruik. Uitgangspunt daarbij is een gebruik van circa vijf ar. Telefoonkosten Iedere woning (op de hoofdlocatie) heeft een telefoon die de cliënt in beperkte mate kan gebruiken in voorkomende gevallen. Op de locaties Sk en Langweer heeft iedere cliënt een eigen aansluiting en betaalt daar ook voor. In Langweer vaak in combinatie met internet en televisie. Alarmering De AWBZ vergoedt een alarmeringssysteem voor cliënten met een indicatie voor verblijf inclusief en exclusief behandeling, als dat noodzakelijk is. 15

16 10 OVERIGE Kosten voor u Meer informatie Identiteitsbewijs Begeleiding bezoek aula of mortuarium Begrafenisverzekering Laatste verzorging na overlijden / Zie toelichting Administratiekosten, bij geen relatie Zie toelichting met AWBZ Wettelijke Zie toelichting aansprakelijkheidsverzekering Inboedelverzekering Zie toelichting Huisdieren (indien mogelijk) Portokosten alleen bij privepost Toelichting Overige Begrafenisverzekering Het afsluiten van een begrafenisverzekering kan de cliënt desgewenst zelf doen. Maeykehiem speelt hierin geen rol. Maeykehiem betaalt niet mee in de kosten van een begrafenis of crematie. Wel biedt Maeykehiem ondersteuning bij het afleggen, ruimte voor opbaring en ruimte voor een afscheidsbijeenkomst. Administratiekosten en verzekeringen Administratiekosten zijn voor rekening van Maeykehiem wanr deze administratie een relatie heeft met AWBZ-verstrekkingen. Indien het om privé-administratie gaat, zijn de kosten voor de cliënt. Administratiekosten voor bewonersgelden zijn derhalve voor rekening van de cliënt. Stichting Maeykehiem brengt verder geen afzonderlijke kosten voor administratie in rekening. Deze zijn opgenomen in de vaste bijdrage voor Algemene kosten recreatie en vrijetijdsbesteding. De hoogte van dit bedrag is vermeld in de prijslijst. Inboedelverzekering Maeykehiem heeft een (collectieve) inboedelverzekering voor alle cliënten met een indicatie met en zonder behandeling. Aan deze verzekering zijn geen kosten verbonden. Er geldt een eigen risico per gebeurtenis van 1000,-. Uitgangspunt voor de verzekering is een gemiddelde waarde van de inboedel van 8500,- per cliënt. Bij kostbare inventaris adviseert Maeykehiem om zelf een extra inboedelverzekering af te sluiten. Wettelijke aansprakelijkheid Maeykehiem heeft de individuele aansprakelijkheid van haar (tijdelijke) verblijfscliënten collectief afgedekt. Dit betekent dat die cliënten ook verzekerd zijn als zij buiten de instelling/woning verblijven. Voor cliënten die thuiswonend zijn, geldt deze verzekering zolang zij onder begeleiding staan van medewerkers van Maeykehiem. Bijvoorbeeld via de afdeling thuiszorg of binnen een dagbestedingslocatie. Per gebeurtenis is er een eigen risico van 1000,- dat eventueel in overleg met de manager kan worden verhaald bij de cliënt. Dit bepaalt de manager. Als iemand dat risico niet wil lopen, adviseert Maeykehiem om zelf een WA-verzekering af te sluiten. 16

17 3. Prijslijst geldig van 1 nuari t/m 31 december van het lopende ar WAT EENHEID BEDRAG Inzet begeleiding per uur 30,45 Eigen bijdrage vakantie totale kosten gedeeld door alle deelnemers. Algemene kosten recreatie per maand 9,06 (o.a. soosactiviteiten) en vrijetijdsbesteding (incl. administratie) Waskosten per maand 25,41 Vervoerskosten per km 0,29 Herstel kosten kleding na offerte en akkoord cliënt Vervanging rits 1,5 uur + materiaal kosten 38,06 + materiaal (1) Lid/bezoek Myosotis per ar ong. 90,- Tarief wordt bepaald door Myosotis. Muziek tarief opvraagbaar bij muziek aanbieder Wytze van der Meer Beweging (zaal) tarief opvraagbaar bij receptie Maeykehiem (flyer in de maak) Zwemmen tarief opvraagbaar bij receptie Maeykehiem (flyer in de maak) Tarieven prijspeil 2015 (1) gebaseerd op uurtarief van 25,37 17

18 Stichting Maeykehiem Bouwen KN Sint Nicolaasga Tel E: W: 18

19 19

DAAR heeft u REchT OP bij AMERPOORT WAAR zorgt AMERPOORT voor EN WAT betaalt u zelf?

DAAR heeft u REchT OP bij AMERPOORT WAAR zorgt AMERPOORT voor EN WAT betaalt u zelf? Daar heeft u recht op bij Amerpoort Waar zorgt Amerpoort voor en wat betaalt u zelf? Daar heeft u recht op bij Amerpoort Waar zorgt Amerpoort voor en wat betaalt u zelf? > Inhoudsopgave 1 > Inleiding...

Nadere informatie

an Foreest Waar heeft u Waar heeft u recht op b aar heeft u recht op bij Pieter van F ij Pieter van Foreest Wa

an Foreest Waar heeft u Waar heeft u recht op b aar heeft u recht op bij Pieter van F ij Pieter van Foreest Wa aar heeft u n Foreest Waar heeft u rec Pieter van Foreest Waar recht op bij Pieter van Fo aar heeft u recht op bij n Foreest Waar heeft u re ij Pieter van Foreest Waa recht op bij Pieter van F aar heeft

Nadere informatie

Uw zorg in een AWBZ-instelling

Uw zorg in een AWBZ-instelling Uw zorg in een AWBZ-instelling Van goede zorg verzekerd 2 Uw zorg in een AWBZ-instelling Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Lijst met veel voorkomende producten en diensten 4 a. Appartement of kamer 4 b.

Nadere informatie

Uw zorg in een AWBZ-instelling

Uw zorg in een AWBZ-instelling Uw zorg in een AWBZ-instelling Van goede zorg verzekerd Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Lijst met veel voorkomende producten en diensten 4 a. Appartement of kamer 4 b. Telefoon, televisie, energie en verzekeringen

Nadere informatie

Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling

Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling Waar zorgt uw instelling voor? Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Lijst met veel voorkomende producten en diensten a. Appartement of kamer b. Telefoon, televisie,

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO Zelf aan zet in de WMO Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO 01 Inleiding Zelf bepalen hoe uw leven er uit ziet, hoe u wilt wonen, wat u wilt doen met andere mensen, hoe u uw tijd wilt

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 INLEIDING Er wordt heel veel gezegd en geschreven over de veranderingen in de jeugdzorg van 1 januari 2015. En terecht. Het gaat namelijk over

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Ik heb wat, krijg ik ook wat?

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Voorwoord 4 Ik heb wat, krijg ik ook wat? In

Nadere informatie

't Huys te Hoecke Kleinschalige woningen

't Huys te Hoecke Kleinschalige woningen 't Huys te Hoecke Kleinschalige woningen Versie 2 Inhoudsopgave 1 WELKOM... 2 2 'T HUYS TE HOECKE... 2 3 VISIE EN UITGANGSPUNTEN... 3 4 HUISVESTING... 3 5 WOON- EN ZORGAANBOD... 4 6 DE ROL VAN DE FAMILIE/BEZOEKERS...

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Elke dag goed besteed. Onderzoek dagbesteding gehandicaptenzorg

Onderzoeksrapport. Elke dag goed besteed. Onderzoek dagbesteding gehandicaptenzorg Onderzoeksrapport Elke dag goed besteed Onderzoek dagbesteding gehandicaptenzorg Onderzoeksrapport Elke dag goed besteed Onderzoek dagbesteding gehandicaptenzorg januari 2008 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Protocol hulp bij het huishouden

Protocol hulp bij het huishouden Protocol hulp bij het huishouden Gouda Oktober 2013 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten voor Hulp bij het huishouden 1.1 Als er beperkingen zijn bij het voeren van een

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden. Zorgverzekeringen en Aanvullende Verzekeringen per 1 januari 2015

Verzekeringsvoorwaarden. Zorgverzekeringen en Aanvullende Verzekeringen per 1 januari 2015 Verzekeringsvoorwaarden Zorgverzekeringen en Aanvullende Verzekeringen per 1 januari 2015 Geldig vanaf 1 januari 2015 Verzekeringsvoorwaarden Zorgverzekeringen en Aanvullende Verzekeringen geldig vanaf

Nadere informatie

VERZEKERINGSVOORWAARDEN DE FRIESLAND ZORGVERZEKERAAR ZELF BEWUST POLIS DFZ 802 01 15

VERZEKERINGSVOORWAARDEN DE FRIESLAND ZORGVERZEKERAAR ZELF BEWUST POLIS DFZ 802 01 15 VERZEKERINGSVOORWAARDEN DE FRIESLAND ZORGVERZEKERAAR ZELF BEWUST POLIS DFZ 802 01 15 Verzekeringsvoorwaarden vanaf 1 januari 2015. De Friesland Zorgverzekeraar NV Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-300-569. Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten

BELEIDSREGEL CA-300-569. Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie

Voorwaarden De Goudse Zorg Polis Eigen Keuze 2015 Modelovereenkomst N.V. VGZ Cares, variant Restitutie

Voorwaarden De Goudse Zorg Polis Eigen Keuze 2015 Modelovereenkomst N.V. VGZ Cares, variant Restitutie Correspondentieadres N.V. VGZ Cares T (0900) 369 22 22 Voorwaarden De Goudse Zorg Polis Eigen Keuze 2015 Modelovereenkomst N.V. VGZ Cares, variant Restitutie welkom bij de goudse Dit zijn de verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

VGZ Aanvullend Goed, Beter, Best VGZ Tand Goed, Beter, Best Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015. Zelf alles online regelen met Mijn VGZ

VGZ Aanvullend Goed, Beter, Best VGZ Tand Goed, Beter, Best Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015. Zelf alles online regelen met Mijn VGZ , Beter, Best VGZ Tand Goed, Beter, Best Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015 Zelf alles online regelen met Mijn VGZ Welkom bij VGZ Dit zijn de verzekeringsvoorwaarden die gelden voor uw aanvullende

Nadere informatie

Polisvoorwaarden 2014. Aanvullende verzekering Beter voor Nu. Aanvullende verzekering Beter voor Nu. Inhoudsopgave pag. Ingangsdatum 1 januari 2014

Polisvoorwaarden 2014. Aanvullende verzekering Beter voor Nu. Aanvullende verzekering Beter voor Nu. Inhoudsopgave pag. Ingangsdatum 1 januari 2014 Kettlitz Wulfse Verzekeringen B.V Postbus 310 3430 AH Nieuwegein Polisvoorwaarden 2014 Aanvullende verzekering Beter voor Nu T 030-603 44 44 F 030-603 80 19 info@kettlitz-wulfse.nl Ingangsdatum 1 januari

Nadere informatie

Woningaanpassingen van A-Z

Woningaanpassingen van A-Z Woningaanpassingen van A-Z 1 Inleiding Deze publicatie is bedoeld als ondersteuning bij het realiseren van een woningaanpassing in een zelfstandige woning voor volwassenen en kinderen. Heeft u of uw kind

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

Investeringskosten per zorgzwaartepakket

Investeringskosten per zorgzwaartepakket Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Centrum Zorg en Bouw Churchilllaan 11 Utrecht TNO-rapport Investeringskosten

Nadere informatie

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking Rechtsbescherming Voor mensen met een verstandelijke beperking PlatformVG Koepelorganisatie voor lettertype: collectieve Charlotte Sans Book Plain belangenbehartiging Kleuren: P 295 en P 136 van mensen

Nadere informatie

Vergoedingenwijzer van de zorgverzekeringen 2015. Voor ú: services, kortingen en uitstekende vergoedingen. In samenwerking met:

Vergoedingenwijzer van de zorgverzekeringen 2015. Voor ú: services, kortingen en uitstekende vergoedingen. In samenwerking met: Vergoedingenwijzer van de zorgverzekeringen 2015 Voor ú: services, kortingen en uitstekende vergoedingen In samenwerking met: 2 Ook in 2015 zijn wij er voor u. Door unieke samenwerking meer dan ooit! In

Nadere informatie

1 van 7. Zorg. Autorijden

1 van 7. Zorg. Autorijden Dementie brengt veel problemen met zich mee. Niet alleen is de verzorging van iemand met dementie zwaar. Er kunnen ook juridische en financiële problemen bij komen kijken. Zorg dat u het tijdig en goed

Nadere informatie