Informatie aanvullende diensten van De Zijlen voor cliënten en ouders/vertegenwoordigers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie aanvullende diensten van De Zijlen voor cliënten en ouders/vertegenwoordigers"

Transcriptie

1 Informatie aanvullende diensten van De Zijlen voor cliënten en ouders/vertegenwoordigers Ingangsdatum: 1 januari 2012 Wat onderstaand beschreven staat over de aanvullende diensten van De Zijlen, geldt per 1 januari 2012 voor alle cliënten van De Zijlen. Tot die tijd gelden de oude afspraken. In de tweede helft van 2011 worden de nieuwe afspraken met cliënten gemaakt en vastgelegd, zodat deze per 1 januari 2012 in kunnen gaan. Wat zijn aanvullende diensten? Aanvullende diensten zijn diensten die niet onder de AWBZ-zorg vallen, maar die De Zijlen wel tegen betaling aan cliënten 1 aanbiedt. Afname van aanvullende diensten is vrijwillig, je kunt niet worden verplicht tot afname. Kosten die onder de AWBZ vallen, betaalt De Zijlen. Sommige kosten van zorg en ondersteuning vallen onder de AWBZ, andere weer niet. Wie welke producten en diensten moet betalen is in hoofdlijnen opgenomen in bijlage 1. Welke aanvullende diensten biedt De Zijlen? De Zijlen biedt de volgende aanvullende diensten: Aanvullende dienst Omschrijving Tarief 2 A. Kleding laten wassen De Zijlen verzorgt de was voor jou. 33,08 per maand B. Gebruik wasmachine en/of droger Je verzorgt zelfstandig je was. Je maakt daarbij gebruik van de algemene wasmachine en/of droger van De Zijlen. 10,67 per maand C. Inboedelverzekering De Zijlen verzekert jou voor schade aan je huisraad. 1,61 per maand D. Begeleiding (naar sociale activiteiten) Een medewerker van De Zijlen begeleidt jou naar een sociale activiteit. 28,50 per uur E. Groepsgeld Sommige locaties hebben afspraken gemaakt over groepsgeld. Iedereen betaalt dan een vast bedrag per maand en je spreekt met elkaar af waar je het groepsgeld voor gebruikt. Verschilt per locatie F. Vervoer (zonder indicatie) Sommige locaties bieden jou de mogelijkheid om gebruik te maken van een vervoersvoorziening, bijvoorbeeld een bus. De mogelijkheden en afspraken verschillen per locatie. G. Vakantie Sommige locaties organiseren een vakantie voor cliënten. De extra kosten worden verdeeld over alle cliënten die deelnemen aan de vakantie. H. Televisie- en/of telefoonabonnement Sommige locaties regelen het televisie- en/of (vaste) telefoonabonnement voor jou. Verschilt per locatie Verschilt per locatie Verschilt per locatie Hieronder wordt elke dienst beschreven, en worden de voorwaarden en de tarieven genoemd. Als laatste worden een aantal kortingsregelingen genoemd waarvan je gebruik kunt maken. A. Kleding laten wassen De Zijlen verzorgt de was voor jou. Wij verrichten alle handelingen die noodzakelijk zijn tussen vuil in de wasmand en schoon in de kast. Concreet betekent dit: sorteren wit/bont/fijn, wassen, drogen, vouwen en/of strijken, sorteren, en opbergen in de kast. - Jouw wensen en mogelijkheden om een deel van de wasverzorging zelf uit te voeren, en de afspraken op een woonlocatie hierover, zijn mede bepalend voor de precieze uitvoering van de wasverzorging op een locatie. - Je moet zelf de kosten betalen van het plakken van naamstickers op de kleding. 1 Daar waar in deze notitie over cliënten wordt gesproken, kan ook gelezen worden: ouder/vertegenwoordiger. Met cliënten worden alle cliënten van De Zijlen bedoeld, dus ook kinderen en ambulante cliënten. 2 De genoemde tarieven zijn gebaseerd op het prijspeil Deze tarieven gelden vanaf 1 januari 2012 en voor het jaar Jaarlijks worden de tarieven aangepast aan de loon- en kostenontwikkelingen. Versie

2 - Het stomen van kleding valt niet onder deze aanvullende dienst. - De Zijlen is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de wasverzorging die aan ons is uitbesteed en hierop aan te spreken. Je kan De Zijlen aansprakelijk stellen voor aantoonbare schade als gevolg van krimpen, verkleuren of zoekraken van wasgoed door toedoen of nalaten van een medewerker. Tarief: 33,08 per maand. B. Gebruik wasmachine en droger Je verzorgt zelfstandig je was. Je maakt daarbij gebruik van de algemene wasmachine en/of droger van De Zijlen. - Je maakt praktische afspraken met medewerkers over het gebruik van de wasmachine en/of de droger, bijvoorbeeld over het tijdstip. - De Zijlen is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de wasverzorging en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade. Tarief: 10,67 per maand. C. Inboedelverzekering Een inboedelverzekering vergoedt de schade die huisraad kan oplopen, bijvoorbeeld door brand of diefstal. De Zijlen verzekert jou voor deze schade. - Het maximaal verzekerd bedrag per woonruimte/appartement is Lijfsieraden zijn verzekerd tot maximaal Je hebt een eigen risico van 250 per gebeurtenis. Je moet dit eigen risico zelf betalen. Schades onder de 250 hoeven niet gemeld te worden. - De verzekeringsvoorwaarden van de Marsh inboedelverzekering zijn van toepassing. Een exemplaar van deze verzekeringsvoorwaarden is verkrijgbaar bij het Cliëntservicepunt. Tarief: 1,61 per maand. Er zijn verder geen andere (administratie)kosten. Bij schade is er sprake van een eigen risico voor de cliënt van 250 per gebeurtenis. D. Begeleiding (naar sociale activiteiten) Een medewerker van De Zijlen verzorgt de begeleiding van jou naar een sociale activiteit. Hiervan kan je gebruik maken als je niet zelfstandig kan, en er geen ouder/vertegenwoordiger, vrijwilliger of andere persoon is die je kan begeleiden. - In overleg met jou kijken we welke medewerker jou kan begeleiden naar sociale activiteiten. - Vooraf schatten we samen met jou in hoeveel uren begeleiding het kost, en wat hiervan de kosten zijn. - Het bedrag dat in rekening wordt gebracht is op basis van het aantal werkelijk bestede uren aan begeleiding van jou naar de sociale activiteit. - Als een medewerker meerdere cliënten naar een sociale activiteit begeleidt, dan worden de kosten verdeeld over deze cliënten. - N.B.: Alleen begeleiding naar een sociale activiteit is een aanvullende dienst waarvoor je moet betalen. Begeleiding naar een arts of therapeut valt onder de AWBZ en wordt niet in rekening gebracht bij jou. Tarief: 28,50 per uur. E. Groepsgeld Sommige locaties hebben afspraken gemaakt over groepsgeld. Iedereen betaalt dan een vast bedrag per maand en je spreekt met elkaar af waar je het groepsgeld voor gebruikt. Sommige groepen gebruiken het voor extra drinken, snacks en alcoholische dranken die niet onder de gebruikelijke voeding vallen. Sommige groepen gebruiken het groepsgeld voor feestjes, cadeautjes en uitstapjes. Of een combinatie van zaken. verschillen per locatie. Informeer bij het locatiehoofd over de mogelijkheden. Tarief: verschilt per locatie. Versie

3 F. Vervoer (zonder indicatie) Vervoer dat niet vergoed wordt door de AWBZ moet je zelf betalen. Sommige locaties bieden cliënten de mogelijkheid om gebruik te maken van een vervoersvoorziening, bijvoorbeeld een bus. De mogelijkheden en afspraken verschillen per locatie. - Verschillen per locatie. Informeer bij het locatiehoofd over de mogelijkheden. - N.B. De Zijlen betaalt alleen het vervoer dat onder de AWBZ-zorg valt (bijvoorbeeld vervoer naar een behandeling die onder de AWBZ-zorg valt, of vervoer op basis van een vervoersindicatie). Al het andere vervoer dat De Zijlen verzorgt, moet je zelf betalen. Je kunt ook zelf het vervoer regelen, of gebruik maken van WMO-vervoer. Tarief: verschilt per locatie. G. Vakantie Sommige locaties organiseren een vakantie voor cliënten. De locatie vraagt in zo n geval een vergoeding voor alle extra kosten. Bijvoorbeeld voor reizen, verblijf, begeleiding, eten, drinken en entreegelden. De extra kosten worden verdeeld over alle cliënten die deelnemen aan de vakantie. - Verschillen per locatie. Informeer bij het locatiehoofd over de mogelijkheden. - Vooraf is duidelijk hoe de vakantie eruit ziet, en wat de vakantie gaat kosten. - De afspraak is dat per etmaal maximaal 14 uur per extra ingezette medewerker wordt doorberekend. Tarief: verschilt per locatie. H. Televisie- en/of telefoonabonnement We willen graag dat cliënten zoveel mogelijk zelf het abonnement en de bijkomende kosten voor het gebruik van televisie, telefoon en internet afsluiten en betalen. Bij locaties waar geen individuele afspraken voor televisie en vaste telefoon mogelijk zijn, maakt De Zijlen afspraken met aanbieders voor televisie en vaste telefoon. De kosten voor deze abonnementen worden verdeeld onder de cliënten die hiervan gebruik maken. verschillen per locatie. Informeer bij het locatiehoofd over de mogelijkheden. Tarief: verschilt per locatie. Kortingsregelingen De Zijlen heeft afspraken gemaakt met een zorgverzekeraar en een uitvaartverzekeraar. Hierdoor kunnen cliënten collectiviteitkorting krijgen als zij een verzekering afsluiten bij deze aanbieders. De Zijlen speelt geen rol in het afsluiten van deze verzekeringen, dit moet je zelf regelen. Informatie over deze kortingsregelingen kan je opvragen bij het Cliëntservicepunt. Welke afspraken maken we? Vastleggen afspraken Als je gebruik wilt maken van één of meerdere aanvullende diensten die De Zijlen biedt, dan maken we hierover afspraken. De afspraken leggen we vast in (een bijlage van) de zorg- en dienstverleningsovereenkomst. Als er wijzigingen zijn in de afspraken over de aanvullende diensten, dan worden deze ook schriftelijk vastgelegd en ondertekend. Betalen De Zijlen incasseert de betalingen voor de aanvullende diensten maandelijks via een automatisch incasso. Als dit niet via automatisch incasso gebeurt, dan rekent De Zijlen 2 administratiekosten per maand. Je ontvangt dan elke maand een rekening die je moet betalen. Opzeggen Als je een aanvullende dienst wilt opzeggen, dan kan dat. Je moet wel rekening houden met een opzegtermijn van twee maanden. Je kunt sommige aanvullende diensten ook tijdelijk stopzetten. Dit kan alleen als je langer dan twee aansluitende weken afwezig bent op de locatie. Hierover kan je vooraf afspraken maken met het locatiehoofd. Aanvullende diensten die doorgaan als je afwezig bent, zoals een inboedelverzekering, kun je niet tijdelijk stopzetten. Tarieven Versie

4 De tarieven van de aanvullende diensten worden jaarlijks aangepast aan de loon- en kostenontwikkelingen. Voor 1 november ontvang je het nieuwe tarief voor de aanvullende dienst voor het volgende jaar. Vragen, opmerkingen of klachten? Bij vragen, opmerkingen en klachten over de aanvullende diensten kan je terecht bij het locatiehoofd. Versie

5 Bijlage 1 Wie betaalt wat? Kosten die onder de AWBZ vallen, betaalt De Zijlen. Sommige kosten van zorg en ondersteuning vallen onder de AWBZ, andere weer niet. Wie welke producten en diensten moet betalen is in hoofdlijnen opgenomen in onderstaande tabellen. De Zijlen volgt hiervoor de richtlijnen van het College van Zorgverzekeringen (CvZ). Hieruit blijkt ook wat onder de AWBZ valt, wat onder de zorgverzekering van de cliënt, en wat een cliënt zelf moet betalen. WOONRUIMTE Inrichting woning en tuin: De Zijlen De Zijlen richt de gezamenlijke ruimtes in. gezamenlijke ruimtes Inrichting eigen woonruimte a. Cliënt Aanpassingen eigen woonruimte a. Vanwege beperking b. Op verzoek van cliënt Beddengoed a. Standaard b. Op medische indicatie Inrichting eigen keuken a. Kookplaat en koelkast b. Potten en pannen Schoonmaak a. Schoonmaak van gezamenlijke ruimten b. Schoonmaak individuele woonruimte c. Extra schoonmaak op verzoek van de cliënt Persoonlijk alarm a. Noodzakelijk b. Op verzoek van de cliënt Verhuizing binnen De Zijlen a. Op verzoek van De Zijlen b. Op verzoek van de cliënt a. Cliënt, aanvullend op cliënt c. Cliënt gaat er van uit dat u uw eigen meubels meebrengt. b. Als dit niet kan, kunt u gebruik maken van een standaardinrichting van De Zijlen: bed, matras, tafel, stoel, kast, vloerbedekking, gordijnen, lampen en, indien van toepassing, kookplaat en koelkast. verzorgt de aanpassingen. kan aanpassingen doen op uw verzoek. U ontvangt de rekening voor de gemaakte kosten. Indien nodig worden afspraken vastgelegd over onderhoud, storingen, kosten of schoonmaak. Of afspraken over het verlaten van de woonruimte, of de ruimte in oude staat gebracht moet worden. a. Dit betreft de inrichting van een keuken in de woonruimte die u bewoont en niet zelfstandig huurt. bepaalt schoonmaaknormen en frequentie. gaat ervan uit dat wat u zelf kunt schoonmaken, u ook zelf doet. VERZEKERINGEN, TELEFOON, TELEVISIE, EN ENERGIEKOSTEN c. Als u extra schoonmaak wil, dan kan De Zijlen dit verzorgen. U ontvangt de rekening voor de gemaakte kosten. a. Als De Zijlen wil dat u verhuist, wordt u een regeling geboden voor verhuis- en inrichtingskosten. Verzekeringen a. Aansprakelijkheidsverzekering b. Inboedelverzekering c. Zorgverzekering a. Cliënt c. Cliënt a. U moet zelf een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Dit kunt u niet bij De Zijlen doen. b. U wordt aangeraden om een inboedelverzekering af te sluiten. U kunt dit eventueel bij De Zijlen doen. c. U moet zelf een zorgverzekering afsluiten. U kunt via De Zijlen korting krijgen op de premie van de Versie

6 VERZEKERINGEN, TELEFOON, TELEVISIE, EN ENERGIEKOSTEN d. Uitvaartverzekering d. Cliënt Televisie, telefoon, internet a. Aansluitingen, abonnementen en apparatuur gezamenlijke ruimtes b. Aansluitingen eigen woonruimte c. Abonnementen en apparatuur eigen kamer Televisie/audioapparatuur a. Gezamenlijke ruimtes b. Eigen woonruimte Energiekosten (gas, water, licht) VERZORGING c. Cliënt De Zijlen Tandheelkunde a. Cliënten met indicatie verblijf met behandeling en zonder indicatie b. Zorgverzekering behandeling Haarverzorging a. Wassen, drogen, kammen b. Knippen e.d. Voetverzorging a. Nagels knippen b. Extra zorg gerelateerd aan beperking c. Extra zorg niet gerelateerd aan beperking Verzorgingsproducten a. Relatie met zorg b. Algemene verzorgingsproducten, geen relatie met zorg Wassen a. Wassen, drogen, stomen, strijken, stickeren kleding van cliënt b. Extra wasverzorging, relatie met beperking c. Cliënt a. Cliënt zorgverzekering van een zorgverzekeraar. d. U mag zelf beslissen of u een uitvaartverzekering af wilt sluiten. U kunt via De Zijlen collectiviteitkorting krijgen op de premie van een uitvaartverzekering. b. Voor locaties die na september 2010 gebouwd zijn, is de bekabeling zo aangelegd dat u zelf afspraken kunt maken met aanbieders. c. Het beleid van De Zijlen is dat cliënten zoveel mogelijk zelf het abonnement en de bijkomende kosten voor het gebruik van televisie, telefoon en internet afsluiten en betalen. Bij locaties waar geen individuele afspraken voor televisie en vaste telefoon mogelijk zijn, maakt De Zijlen afspraken met aanbieders. De kosten voor deze abonnementen worden verdeeld onder de cliënten die hiervan gebruik maken. Inclusief het opladen van een scootmobiel of andere hulpmiddelen a. Als u het niet zelf kan, valt dit onder persoonlijke verzorging b. Kapper extern a. Als u het niet zelf kan, valt dit onder persoonlijke verzorging en zorgt De Zijlen hiervoor. c. Pedicure extern a. Op sommige locaties is het mogelijk om een eigen wasmachine in de individuele woonruimte te plaatsen. Of u kunt gebruik maken van de aanvullende diensten kleding laten wassen of gebruik wasmachine en/of droger. U kunt uw kleding laten stickeren door De Zijlen. U ontvangt de rekening voor de gemaakte kosten. Versie

7 VERZORGING c. Wassen instellingskleding (krabpakken, scheurpakken) d. Beddengoed, handdoeken en washandjes e. Stickeren eigen beddengoed, handdoeken en washandjes c. De Zijlen d. De Zijlen e. Cliënt e. U kunt uw beddengoed laten stickeren door De Zijlen. U ontvangt de rekening voor de gemaakte kosten. ETEN EN DRINKEN Voeding De Zijlen Ten minste drie maaltijden inclusief fruit, tussendoortjes en voldoende drinken, zoals koffie, thee en frisdranken. Medisch noodzakelijk dieet De Zijlen en De Zijlen betaalt het deel dat niet door uw Persoonlijke wensen: aangepaste voeding wegens geloof, of vegetarisch eten cliënt De Zijlen zorgverzekering wordt vergoed. U betaalt geen extra kosten voor vegetarische maaltijden of aanpassingen vanwege geloof. Voeding, extra s Cliënt U betaalt de kosten van luxe voeding zoals extra drinken, snacks en alcoholische dranken, zelf. Sommige locaties hebben hier gezamenlijke afspraken over gemaakt met cliënten en vertegenwoordigers (groepsgeld). HULP BUITEN DE ZIJLEN Bezoek arts, therapeut of specialist a. Begeleiding i.v.m. niet alleen kunnen reizen en/of geheugenproblemen b. Begeleiding i.v.m. moeite met aan- en uitkleden Vervoer naar arts, of therapeut voor behandeling a. Die valt onder AWBZzorg b. Die niet valt onder AWBZ-zorg Vervoer naar sociale activiteiten Vervoer naar dagbesteding a. Met indicatie vervoer b. Zonder indicatie vervoer probeert zo veel als mogelijk ouders/vertegenwoordigers/familie in te schakelen bij het bezoek aan arts, therapeut of specialist. en worden geholpen door een door de arts aangewezen assistent. b. De polis van uw zorgverzekering geeft informatie over vergoedingen voor vervoer per auto, taxi of ambulance. Sommige locaties bieden een aanvullende dienst op het gebied van vervoer (zonder indicatie) aan. Cliënt De gemeente heeft voor vervoer binnen de regio voorzieningen op grond van de WMO. De gemeente bepaalt wanneer vervoer naar sociale activiteiten wordt vergoed. Sociaal vervoer buiten de regio wordt mogelijk gemaakt door Valys (www.valys.nl). Sommige locaties bieden een aanvullende dienst op het gebied van vervoer (zonder indicatie) aan. b. Sommige locaties bieden een aanvullende dienst op het gebied van vervoer (zonder indicatie) aan. Versie

8 ONTSPANNING EN VAKANTIE Begeleiding naar sociale activiteiten Cliënt Een medewerker van De Zijlen kan de begeleiding naar een sociale activiteit verzorgen, tegen uurtarief. Ontspanning, zoals bingo of een muziekavond Cliënt De Zijlen organiseert activiteiten en kan een bijdrage vragen. Deelname is vrijwillig. Vakanties georganiseerd door De Zijlen Cliënt Als een locatie een vakantie organiseert voor cliënten, dan vraagt De Zijlen een vergoeding voor de extra kosten van de vakantie. Bijvoorbeeld voor reizen, verblijf, begeleiding, eten, drinken en entreegelden. Vakanties op eigen initiatief Cliënt Individuele activiteiten Cliënt Bijvoorbeeld abonnementen of cursusgelden. HULPMIDDELEN Hulpmiddelen voor algemeen gebruik De Zijlen De Zijlen heeft hulpmiddelen voor algemeen gebruik om goede zorg te kunnen geven. Hulpmiddelen op maat gemaakt, of die alleen door De Zijlen Bijvoorbeeld een beenbeugel op maat gemaakt, incontinentiematerieel, luiers, etc. uzelf kunnen worden gebruikt Andere hulpmiddelen Cliënt Bijvoorbeeld een rollator of een bril. De polis van uw zorgverzekering geeft informatie over vergoedingen. Rolstoel a. Indien noodzakelijk b. Anders Hulpmiddelen gerelateerd aan het werk van personeel b. Via de WMO: de gemeente bepaalt of u recht heeft op een rolstoel De Zijlen Bijvoorbeeld tilliften en hoog/laagbedden. OVERIGE PRODUCTEN EN DIENSTEN Geestelijke verzorging De Zijlen De Zijlen verzorgt de geestelijke verzorging die zoveel mogelijk past bij uw geloof of levensbeschouwing. Zorg na overlijden a. Schouwen, klaarmaken voor transport en tijdelijk koelen b. Afleggen, opbaren, begraven, cremeren Diëtist op eigen verzoek Feest op initiatief van cliënt Administratiekosten van aanvullende diensten b. U mag zelf beslissen of u een uitvaartverzekering af wilt sluiten. U kunt via De Zijlen collectiviteitkorting krijgen op de premie van een uitvaartverzekering. Cliënt Cliënt Cliënt De Zijlen incasseert de betalingen voor de aanvullende diensten maandelijks via een automatisch incasso. Als dit niet via automatisch incasso gebeurt, dan rekent De Zijlen 2 administratiekosten per maand. Versie

Daar hebt u recht op in een. een AWBZ-instelling. 1. Inleiding. Waar zorgt uw instelling voor? Wat betaalt u zelf?

Daar hebt u recht op in een. een AWBZ-instelling. 1. Inleiding. Waar zorgt uw instelling voor? Wat betaalt u zelf? Waar zorgt uw instelling voor? Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling Waar zorgt uw instelling voor? Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling Deze brochure vervangt de brochures: Daar kunt u op

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Over Wlz-zorg van Prezzent (t/m 31-12-2014 AWBZ-zorg) Voor cliënten met de indicatie Met verblijf

Wie betaalt wat? Over Wlz-zorg van Prezzent (t/m 31-12-2014 AWBZ-zorg) Voor cliënten met de indicatie Met verblijf Wie betaalt wat? Over Wlz-zorg van Prezzent (t/m 31-12-2014 AWBZ-zorg) Voor cliënten met de indicatie Met verblijf 2015 Prezzent Nieuwe Tijningen 1 5301 DA ZALTBOMMEL 0418-680200 Prezzent/tarieven /versie

Nadere informatie

Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling

Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling Waar zorgt uw instelling voor? Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Lijst met veel voorkomende producten en diensten a. Appartement of kamer b. Telefoon, televisie,

Nadere informatie

Uw zorg in een AWBZ-instelling

Uw zorg in een AWBZ-instelling Uw zorg in een AWBZ-instelling Van goede zorg verzekerd 2 Uw zorg in een AWBZ-instelling Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Lijst met veel voorkomende producten en diensten 4 a. Appartement of kamer 4 b.

Nadere informatie

Uw zorg in een AWBZ-instelling

Uw zorg in een AWBZ-instelling Uw zorg in een AWBZ-instelling Van goede zorg verzekerd Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Lijst met veel voorkomende producten en diensten 4 a. Appartement of kamer 4 b. Telefoon, televisie, energie en verzekeringen

Nadere informatie

an Foreest Waar heeft u Waar heeft u recht op b aar heeft u recht op bij Pieter van F ij Pieter van Foreest Wa

an Foreest Waar heeft u Waar heeft u recht op b aar heeft u recht op bij Pieter van F ij Pieter van Foreest Wa aar heeft u n Foreest Waar heeft u rec Pieter van Foreest Waar recht op bij Pieter van Fo aar heeft u recht op bij n Foreest Waar heeft u re ij Pieter van Foreest Waa recht op bij Pieter van F aar heeft

Nadere informatie

Wat betaalt Daelzicht vanuit de Wlz en wat betaalt de cliënt zelf? Wonen bij Daelzicht. Wie betaalt wat? 1

Wat betaalt Daelzicht vanuit de Wlz en wat betaalt de cliënt zelf? Wonen bij Daelzicht. Wie betaalt wat? 1 Wie betaalt wat? Wat betaalt vanuit de Wlz en wat betaalt de cliënt zelf? Wonen bij Wie betaalt wat? 1 2 Wonen bij inhoud voorwoord 5 appartement of kamer 6 telefoon, tv, internet, energie en verzekering

Nadere informatie

Verstrekkingen 2012. Verpleging en verzorging. Wie betaalt wat?

Verstrekkingen 2012. Verpleging en verzorging. Wie betaalt wat? Wie betaalt wat? Inleiding Inleiding Wat betaalt Cordaan en wat moet u zelf betalen als u in een woonvoorziening verblijft? In deze uitgave leest u hier alles over. Er staat wat de afspraken zijn voor

Nadere informatie

Verstrekkingenpakket. Verstandelijk Gehandicapten Zorg

Verstrekkingenpakket. Verstandelijk Gehandicapten Zorg Verstrekkingenpakket Verstandelijk Gehandicapten Zorg Het verstrekkingenpakket 3 Inleiding Dit is een boekje over het verstrekkingenpakket. Je leest in dit boekje wat dit pakket is. Waarom het pakket er

Nadere informatie

Waar zorgt Cato voor? Wat betaalt u zelf?

Waar zorgt Cato voor? Wat betaalt u zelf? Waar zorgt Cato voor? Wat betaalt u zelf? Wlz-verstrekkingen bij Cato Zorg zonder behandeling juni 2015 Waar zorgt Cato voor? Inhoudsopgave 1. Voor wie is deze informatie bestemd? 1 1.1. Hier staan wij

Nadere informatie

VOOR WIE IS DEZE FOLDER?

VOOR WIE IS DEZE FOLDER? WIE BETAALT WAT? VOOR WIE IS DEZE FOLDER? > Woon je in een huis van Amerpoort? En heb je een indicatie verblijf inclusief behandeling? Dan is deze folder voor jou. Als je niet weet welke indicatie je hebt,

Nadere informatie

Wat betaalt Zozijn? Wat betaalt u zelf?

Wat betaalt Zozijn? Wat betaalt u zelf? Protocol Wat betaalt Zozijn wat betaalt uzelf? Cliëntenversie Wat betaalt Zozijn? Wat betaalt u zelf? voor cliënten die wonen in een woning van Zozijn Zozijn-richtlijnen. Dit is extra bij de landelijke

Nadere informatie

DAAR heeft u REchT OP bij AMERPOORT WAAR zorgt AMERPOORT voor EN WAT betaalt u zelf?

DAAR heeft u REchT OP bij AMERPOORT WAAR zorgt AMERPOORT voor EN WAT betaalt u zelf? Daar heeft u recht op bij Amerpoort Waar zorgt Amerpoort voor en wat betaalt u zelf? Daar heeft u recht op bij Amerpoort Waar zorgt Amerpoort voor en wat betaalt u zelf? > Inhoudsopgave 1 > Inleiding...

Nadere informatie

AWBZ-zorg én extra service binnen De Twentse Zorgcentra. Wie betaalt wat in 2015?

AWBZ-zorg én extra service binnen De Twentse Zorgcentra. Wie betaalt wat in 2015? AWBZ-zorg én extra service binnen De Twentse Zorgcentra Wie betaalt wat in 2015? Voor wie is deze folder bedoeld? Woon je binnen De Twentse Zorgcentra en heb je een indicatie verblijf en behandeling? Dan

Nadere informatie

Uitgebreide versie. Wie betaalt wat? Financile regeling bij wonen

Uitgebreide versie. Wie betaalt wat? Financile regeling bij wonen Uitgebreide versie betaalt wat? Financile regeling bij wonen moet betalen? In de volgende voorbeelden staat in kleur aangegeven wie moet betalen: zorgt voor eten. Heb je zin om lekker uit eten te gaan?

Nadere informatie

AWBZ Wie betaalt wat?

AWBZ Wie betaalt wat? AWBZ Wie moet de doktersrekening betalen? Wie betaalt de bril van Mo? De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) bepaalt welke kosten voor rekening van Zuidwester komen en welke kosten de cliënt zelf

Nadere informatie

Hij en/of zij? Overal waar in deze folder hij of hem staat, kunt u natuurlijk ook zij of haar lezen.

Hij en/of zij? Overal waar in deze folder hij of hem staat, kunt u natuurlijk ook zij of haar lezen. Wie betaalt welke kosten? Kostenverdeling tussen cliënt en Gemiva-SVG Groep voor locaties verblijf ZONDER behandeling en verblijf MET behandeling voor ZZP 1 en 2 Wat staat er in deze folder? Cliënten die

Nadere informatie

Samen aanpakken Met open blik Kijken naar wat wél kan. Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ. 2015/v1

Samen aanpakken Met open blik Kijken naar wat wél kan. Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ. 2015/v1 Samen aanpakken Met open blik Kijken naar wat wél kan Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ 2015/v1 Introductie Deze brochure is bedoeld voor cliënten en hun ouders en verwanten die (tijdelijk) wonen in

Nadere informatie

Waar kunt u op rekenen? Kostenverdeling tussen cliënten en Reinaerde 2015

Waar kunt u op rekenen? Kostenverdeling tussen cliënten en Reinaerde 2015 Waar kunt u op rekenen? Kostenverdeling tussen cliënten en einaerde 2015 Introductie Als u achttien jaar of ouder bent en bij einaerde woont, worden uw woonkosten betaald uit de Wet langdurige zorg (Wlz);

Nadere informatie

Wie betaalt welke kosten?

Wie betaalt welke kosten? Wie betaalt welke kosten? Kostenverdeling tussen cliënt en Gemiva-SVG Groep bij pgb-initiatieven Wat staat er in deze folder? Cliënten die bij de Gemiva-SVG Groep wonen, krijgen verschillende diensten

Nadere informatie

Waar zorgt Maeykehiem voor en wat betaalt u zelf?

Waar zorgt Maeykehiem voor en wat betaalt u zelf? Waar zorgt Maeykehiem voor en wat betaalt u zelf? Inhoudsopgave 1 1 Inleiding p. 3 2 Overzicht producten en diensten: Waar zorgt Maeykehiem voor? Wat betaalt u zelf? p. 5 1. Voeding p.5 2. Vakantie p.6

Nadere informatie

VOOR WIE IS DEZE FOLDER?

VOOR WIE IS DEZE FOLDER? WIE BETAALT WAT? VOOR WIE IS DEZE FOLDER? > Woon je in een huis van BinG!? Heb je een indicatie verblijf inclusief behandeling? Dan is deze folder voor jou. Weet je niet welke indicatie je hebt? Vraag

Nadere informatie

Heliomare Wonen. Wie betaalt wat? Heliomare onderwijs revalidatie wonen arbeidsintegratie dagbesteding sport

Heliomare Wonen. Wie betaalt wat? Heliomare onderwijs revalidatie wonen arbeidsintegratie dagbesteding sport Heliomare Wonen Wie betaalt wat? Heliomare onderwijs revalidatie wonen arbeidsintegratie dagbesteding sport Helderheid in kostenverdeling Heliomare beschikt over zeven woonlocaties in Noord-Holland waar

Nadere informatie

Wie betaalt wat in 2015? Wlz-zorg en extra diensten voor cliënten ZONDER een indicatie Verblijf met Behandeling

Wie betaalt wat in 2015? Wlz-zorg en extra diensten voor cliënten ZONDER een indicatie Verblijf met Behandeling Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wie betaalt wat in 2015? Wlz-zorg en extra diensten voor cliënten ZONDER een indicatie Verblijf met Behandeling Voor wie is deze folder

Nadere informatie

Regeling kostenverdeling cliënt en Ipse

Regeling kostenverdeling cliënt en Ipse Wie betaalt wat? Regeling kostenverdeling cliënt en Ipse Cliënten ouder dan 18 ar Inleiding Indien een cliënt onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) valt, krijgt hij producten of diensten

Nadere informatie

Wegwijzer De Twee Bruggen

Wegwijzer De Twee Bruggen Wegwijzer De Twee Bruggen Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over De Twee Bruggen bij de hand! Welkom in De Twee Bruggen Verpleegd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 De Twee Bruggen...

Nadere informatie

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh 1 Versiedatum: juli 2015 2 Inleiding In deze brochure staat informatie over onze woon- en zorgcentra en de voorzieningen die worden geboden. Het eerste deel bevat

Nadere informatie

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Wegwijzer Meerweide Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 Meerweide... 1 3 Prettig Wonen...

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

't Huys te Hoecke Kleinschalige woningen

't Huys te Hoecke Kleinschalige woningen 't Huys te Hoecke Kleinschalige woningen Versie 2 Inhoudsopgave 1 WELKOM... 2 2 'T HUYS TE HOECKE... 2 3 VISIE EN UITGANGSPUNTEN... 3 4 HUISVESTING... 3 5 WOON- EN ZORGAANBOD... 4 6 DE ROL VAN DE FAMILIE/BEZOEKERS...

Nadere informatie