Inmiddels is ook op de meeste locatie voor bewoners internet beschikbaar. Het tarief voor internet bedraagt 9,50 per maand.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inmiddels is ook op de meeste locatie voor bewoners internet beschikbaar. Het tarief voor internet bedraagt 9,50 per maand."

Transcriptie

1 Memo Voor: Wettelijk vertegenwoordigers Van: Peter Lensselink Datum: 7 februari 2014 Betreft: Beleidstuk niet AWBZ 1 -diensten 1) Inleiding Deze memo beschrijft het beleid van DeSeizoenen met betrekking tot het leveren van niet AWBZ diensten aan cliënten en bewoners van DeSeizoenen (verder te noemen aanvullende diensten). Deze memo is als verzwaard advies worden voor gelegd aan de cliëntenraden van DeSeizoenen en van een positief advies voorzien en om die reden ingevoerd per 1 januari De beoogde ingangsdatum van dit beleid is financieel jaar Aangezien het jaar 2013 inmiddels voorbij is zullen we de daadwerkelijke implementatie met betrekking tot de facturering van geleverde diensten in 2013 zorgvuldig uitvoeren. Belangrijke aanvulling op dit vastgestelde beleid is dat er met de Centrale Cliëntenraad is afgesproken dat er met name op het gebied van de waskosten voor het jaar 2014 is afgesproken dat de vastgestelde tarieven voorlopige tarieven zijn. Per locatie zal een kostprijsbepaling plaatsvinden in Mochten de kosten per bewoner lager zijn dan het nu vastgestelde tarief dan wordt het teveel betaalde bedrag terug betaald. Inmiddels is ook op de meeste locatie voor bewoners internet beschikbaar. Het tarief voor internet bedraagt 9,50 per maand. 2) Uitgangspunten Bij het vaststellen van deze aanvullende diensten hanteert DeSeizoenen de volgende uitgangspunten: - DeSeizoenen wil aan haar cliënten naast de basis -AWBZ zorg aanvullende diensten en producten leveren die zorgen voor een totaal pakket aan diensten gericht op het verhogen van de levenskwaliteit. - De door CvZ uitgeven richtlijn Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling (december 2010) wordt als uitgangspunt genomen voor de vaststelling welke geleverde diensten als aanvullende dienst wordt gezien. 1 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Vastgesteld in het MT van 6 november

2 - Uitgangspunt bij de aanvullende diensten die DeSeizoenen aanbiedt aan cliënten, is dat de dienst voordeel oplevert voor de cliënt. Het voordeel kan financieel zijn, bijvoorbeeld dat de dienst bij DeSeizoenen goedkoper is dan bij anderen. Maar het voordeel kan ook praktisch zijn; het is handiger voor cliënten dat DeSeizoenen kleding wast, in plaats van een wasserette. - DeSeizoenen bepaalt welke aanvullende diensten zij aan cliënten levert. In het algemeen gaat het om diensten die te maken hebben met wonen. Als cliënten wonen in woonruimte van DeSeizoenen, dan kunnen ze gebruik maken van aanvullende diensten, zoals wassen. Maar ook cliënten die niet bij DeSeizoenen wonen, kunnen van een aantal aanvullende diensten gebruik maken. De aanvullende diensten zijn voor alle cliënten van DeSeizoenen. - De aanvullende diensten worden op basis van vrijwilligheid geleverd aan bewoners/cliënten. Er is geen sprake van verplichte afname van diensten. - Een ander uitgangspunt bij de aanvullende diensten is dat DeSeizoenen ze kostendekkend kan en zal leveren. Dit betekent dat de kosten die DeSeizoenen maakt om de dienst te kunnen leveren, gedekt moeten worden door de vergoeding die cliënten betalen voor de dienst. Om die reden worden de tarieven ook jaarlijks geïndexeerd, aangepast aan de loon- en kostenontwikkelingen. - Het is in het gezamenlijk belang van DeSeizoenen en cliënten om de kosten van de aanvullende diensten zo beperkt mogelijk te houden door de diensten zoveel mogelijk te standaardiseren. - Een ander belangrijk uitgangspunt voor het opzetten van de aanvullende diensten is dat de medewerkers van DeSeizoenen niet kunnen beschikken over de financiële middelen van cliënten. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk die als aanvullende diensten (o.a. zakgeld regeling) in de overeenkomst worden opgenomen. De administratieve en financiële processen rondom de aanvullende diensten zullen zo opgezet worden dat de risico s op misbruik zo beperkt mogelijk zijn. - Voor de aanvullende diensten geldt dat de afspraken hierover worden vastgelegd tussen de cliënt/vertegenwoordiger en DeSeizoenen in een bijlage van de zorgovereenkomst. Als de afspraken wijzigen, bijvoorbeeld als een cliënt geen gebruik meer wil maken van een dienst, dan worden de nieuwe afspraken ook weer vastgelegd tussen de cliënt en DeSeizoenen, en ondertekend. De afspraken worden ook opgenomen in het administratieve systeem, dat de uitvoering van de administratieve en financiële handelingen ondersteunt. - Als een cliënt gebruik wil maken van de aanvullende diensten van DeSeizoenen, is vooraf bekend welke voorwaarden gelden voor de dienst en wat het tarief is. Voor DeSeizoenen brede aanvullende diensten geldt dat op alle locaties van DeSeizoenen dezelfde dienst voor dezelfde prijs en tegen dezelfde voorwaarden wordt geleverd. Voor de aanvullende diensten die door locaties worden aangeboden (bijvoorbeeld de vrijetijd activiteiten) gelden verschillende mogelijkheden, voorwaarden en tarieven per locatie. Vastgesteld in het MT van 6 november

3 3) Toelichting aanvullende diensten Wat zijn aanvullende diensten? Aanvullende diensten zijn diensten die niet onder de AWBZ-zorg vallen, maar die DeSeizoenen wel tegen betaling aan cliënten 2 aanbiedt. Afname van aanvullende diensten is vrijwillig, cliënten kunnen niet worden verplicht tot afname. DeSeizoenen wil de volgende aanvullende diensten aanbieden: Een deel van deze diensten zijn reeds beschikbaar voor cliënten, een deel van het pakket moet nog ontwikkeld worden. Aanvullende diensten DeSeizoenen: A. Wassen o Kleding laten wassen o Gebruik wasmachine en droger o Namen opnemen in kleding en/of beddengoed B. Verzekeringen voor cliënten o Collectieve ziektekosten verzekering incl. aanvullend pakket en/of begrafenisverzekering o Doorlopende reisverzekering o Aansprakelijkheidsverzekering o Inboedelverzekering C. Vrije tijd activiteiten o Vrijetijdsaanbod per locatie o Individuele begeleiding o Vervoer naar sociale activiteiten D. Beschikking over cliënt middelen door DeSeizoenen o Zakgeld o Kledinggeld en overige persoonlijke uitgaven o Groepsuitgaven E. Vakantie F. Televisie- Internet en/of telefoonabonnement (mobiel/vast) G. Beschikbaarheid en onderhoud apparatuur o Computer o Printer o Televisie Kaders en samenhang, relevante documenten AWBZ Cliënten hebben een indicatie waarin staat welke zorg en ondersteuning ze mogen ontvangen. Deze zorg en ondersteuning wordt vergoed via de AWBZ, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. De AWBZ is een wettelijke verzekering voor zorg en begeleiding bij langdurige ziekte, handicap of ouderdom. Via de AWBZ worden kosten vergoed die niet worden gedekt door de basisverzekering of aanvullende ziektekostenverzekeringen. Ook sommige hulpmiddelen worden verstrekt binnen de AWBZ. Sommige kosten van zorg en ondersteuning vallen onder de AWBZ, andere weer niet. Kosten die onder de AWBZ vallen, betaalt DeSeizoenen. Kosten voor aanvullende diensten moeten cliënten zelf betalen. Voor aanvullende diensten kiest de cliënt vrijwillig en betaalt de cliënt een bepaald tarief. 2 Daar waar in deze notitie over cliënten wordt gesproken, kan ook gelezen worden: wettelijk vertegenwoordiger. Met cliënten worden alle cliënten van DeSeizoenen bedoeld, dus ook extramurale cliënten. Vastgesteld in het MT van 6 november

4 Wie betaalt wat? Kosten die onder de AWBZ vallen, betaalt DeSeizoenen. Sommige kosten van zorg en ondersteuning vallen onder de AWBZ, andere weer niet. Wie welke producten en diensten moet betalen is in hoofdlijnen opgenomen in onderstaande tabellen. DeSeizoenen volgt hiervoor de richtlijnen van het College van Zorgverzekeringen (CvZ). Hieruit blijkt ook wat onder de AWBZ valt, wat onder de zorgverzekering van de cliënt en wat een cliënt zelf moet betalen. WOONRUIMTE Inrichting woning en tuin: gezamenlijke ruimtes DeSeizoenen DeSeizoenen richt de gezamenlijke ruimtes in. Inrichting eigen woonruimte Aanpassingen eigen woonruimte a. Vanwege beperking b. Op verzoek van cliënt Beddengoed a. Standaard b. Op medische indicatie Inrichting eigen keuken a. Kookplaat en koelkast b. Potten en pannen Schoonmaak a. Schoonmaak van gezamenlijke ruimten b. Schoonmaak individuele woonruimte a. Cliënt b. DeSeizoenen a. Cliënt b. DeSeizoenen b. DeSeizoenen, aanvullend op cliënt gaat er van uit dat u uw eigen meubels meebrengt. b. Als dit niet kan of wil, kunt u gebruik maken van een standaardinrichting van DeSeizoenen: bed, matras, tafel, stoel, kast, vloerbedekking, brandwerende gordijnen, lampen en, indien van toepassing, kookplaat en koelkast. verzorgt de aanpassingen. b. DeSeizoenen kan aanpassingen doen op uw verzoek. U ontvangt de rekening voor de gemaakte kosten. Indien nodig worden afspraken vastgelegd over onderhoud, storingen, kosten of schoonmaak. Of afspraken over het verlaten van de woonruimte, of de ruimte in oude staat gebracht moet worden. a. Wanneer u dit niet kan of wil, dan zorgt DeSeizoenen voor (standaard) linnengoed. Dit betreft de inrichting van een keuken in de woonruimte die u bewoont en niet zelfstandig huurt. bepaalt schoonmaaknormen en frequentie. b. DeSeizoenen gaat ervan uit dat wat u zelf kunt schoonmaken, u ook zelf doet. Vastgesteld in het MT van 6 november

5 WOONRUIMTE Persoonlijk alarm a. Noodzakelijk b. Op verzoek van de cliënt Verhuizing binnen DeSeizoenen a. Op verzoek van DeSeizoenen b. Op verzoek van de cliënt Als DeSeizoenen wil dat u verhuist, wordt u een regeling geboden voor verhuis- en inrichtingskosten. VERZEKERINGEN, TELEFOON, TELEVISIE, EN ENERGIEKOSTEN Verzekeringen a. Aansprakelijkheidsv erzekering a. Cliënt U moet zelf een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Dit kunt u bij DeSeizoenen doen. b. Inboedelverzekering c. Zorgverzekering d. Uitvaartverzekering Televisie, telefoon, internet a. Aansluitingen, abonnementen en apparatuur gezamenlijke ruimtes b. Aansluitingen eigen woonruimte c. Abonnementen en apparatuur eigen kamer Energiekosten (gas, water, licht) c. Cliënt d. Cliënt b. DeSeizoenen c. Cliënt DeSeizoenen U wordt aangeraden om een inboedelverzekering af te sluiten. U kunt dit bij DeSeizoenen doen. U moet zelf een (aanvullende) zorgverzekering afsluiten. DeSeizoenen gaat proberen een collectieve verzekering af te sluiten voor haar bewoners (nog niet geregeld) U mag zelf beslissen of u een uitvaartverzekering af wilt sluiten. U kunt via DeSeizoenen collectiviteitkorting krijgen op de premie van een uitvaartverzekering. (nog niet geregeld) Het beleid van DeSeizoenen is dat wij een aanvullende dienstenpakket gaan samenstellen op het gebied van draadloos internet en in de toekomst telefoon en televisie beschikbaarheid. Zowel op het gebied van de abonnementen als het gebruik maken van apparatuur. Dit pakket zal in 2014 ontwikkeld worden. De kosten voor deze abonnementen worden verdeeld onder de cliënten die hiervan gebruik maken. Inclusief het opladen van een scootmobiel of andere hulpmiddelen Vastgesteld in het MT van 6 november

6 VERZORGING Tandheelkunde a. Cliënten met indicatie verblijf met behandeling en zonder a. Zorgkantoor a. AWBZ via tandarts b. Zorgverzekering via tandarts indicatie behandeling Haarverzorging a. Wassen, drogen, kammen b. Knippen e.d. a. Als u het niet zelf kan, valt dit onder persoonlijke verzorging b. Kapper extern Voetverzorging a. Nagels knippen b. Extra zorg gerelateerd aan beperking c. Extra zorg niet gerelateerd aan beperking Verzorgingsproducten a. Relatie met zorg b. Algemene verzorgingsproducten, geen relatie met zorg Wassen a. Wassen, drogen, stomen, strijken, stickeren kleding van cliënt b. Extra wasverzorging, relatie met beperking c. Wassen instellingskleding (krabpakken, scheurpakken) d. Beddengoed, handdoeken en washandjes e. Stickeren eigen beddengoed, handdoeken en washandjes b. DeSeizoenen c. Cliënt a. Cliënt b. DeSeizoenen c. DeSeizoenen d. DeSeizoenen e. Cliënt Als u het niet zelf kan, valt dit onder persoonlijke verzorging en zorgt DeSeizoenen hiervoor. Bijvoorbeeld pedicure Op sommige plaatsen (appartementen in de stad) is het mogelijk om een eigen wasmachine in de individuele woonruimte te plaatsen. Daarnaast kunt gebruik maken van de aanvullende diensten kleding laten wassen of gebruik wasmachine en/of droger. De laatste dienst kan alleen in appartementen U kunt uw kleding laten stickeren door DeSeizoenen. U ontvangt de rekening voor de gemaakte kosten. U kunt uw beddengoed laten stickeren door DeSeizoenen. U ontvangt de rekening voor de gemaakte kosten. ETEN EN DRINKEN Voeding DeSeizoenen Ten minste drie maaltijden inclusief fruit, tussendoortjes en voldoende drinken, zoals koffie, thee en frisdranken. Medisch noodzakelijk dieet DeSeizoenen en cliënt DeSeizoenen betaalt het deel dat niet door uw zorgverzekering wordt vergoed. Vastgesteld in het MT van 6 november

7 ETEN EN DRINKEN Persoonlijke wensen: aangepaste voeding wegens geloof, of DeSeizoenen U betaalt geen extra kosten voor vegetarische maaltijden of aanpassingen vanwege geloof. vegetarisch eten Voeding, extra s Cliënt U betaalt de kosten van luxe voeding zoals extra drinken, snacks en alcoholische dranken, zelf. De kosten van een drankje/ijsje worden onder deelnemende cliënten verdeeld. Ook eventueel mee-etende ouders/verwanten worden in rekening gebracht. HULP BUITEN DESEIZOENEN Bezoek arts, therapeut of specialist a. Begeleiding i.v.m. niet alleen kunnen reizen en/of geheugenproblemen b. Begeleiding i.v.m. moeite met aan- en uitkleden probeert zo veel als mogelijk ouders/ vertegenwoordigers/familie in te schakelen bij het bezoek aan arts, therapeut of specialist. en worden geholpen door een door de arts aangewezen assistent. Medicatie a. Cliënten met indicatie verblijf met behandeling en zonder indicatie behandeling De (antroposofische) medicatie die wordt voorgeschreven door de AVGarts/huisarts wordt door DeSeizoenen betaald, indien er sprake is van verblijf met behandeling. Vervoer naar arts, of therapeut voor behandeling a. Die valt onder AWBZzorg b. Die niet valt onder AWBZ-zorg en/of tandarts Vervoer naar sociale activiteiten Cliënt Vervoer naar dagbesteding a. Met indicatie vervoer a. Bij ZIN: DeSeizoenen / De polis van uw zorgverzekering geeft informatie over vergoedingen voor vervoer per auto, taxi of ambulance. Sommige locaties bieden een aanvullende dienst op het gebied van vervoer (zonder indicatie) aan. De kosten daarvan worden doorberekend. De gemeente heeft voor vervoer binnen de regio voorzieningen op grond van de WMO. De gemeente bepaalt wanneer vervoer naar sociale activiteiten wordt vergoed. Sommige locaties bieden een aanvullende dienst op het gebied van vervoer (zonder indicatie) aan. Vastgesteld in het MT van 6 november

8 HULP BUITEN DESEIZOENEN Bij PGB: Client b. Zonder indicatie vervoer Sommige locaties bieden een aanvullende dienst op het gebied van vervoer (zonder indicatie) aan. ONTSPANNING EN VAKANTIE Begeleiding naar sociale activiteiten Cliënt/ DeSeizoenen Een medewerker van DeSeizoenen kan de begeleiding naar een sociale activiteit verzorgen, tegen uurtarief. Begeleiding die hiervoor is opgenomen in het ondersteuningsplan wordt niet aan de cliënt doorberekend. Ontspanning, zoals bingo of een muziekavond Vakanties georganiseerd door DeSeizoenen Vakanties op eigen initiatief Cliënt Cliënt Cliënt DeSeizoenen organiseert activiteiten en vraagt een bijdrage per activiteit. Deelname is vrijwillig. Als een locatie een vakantie organiseert voor cliënten, dan vraagt DeSeizoenen een vergoeding voor de extra kosten van de vakantie. Bijvoorbeeld voor reizen, verblijf, begeleiding, eten, drinken en entreegelden. De extra kosten van de vakantie worden verdeeld over de deelnemende cliënten Individuele activiteiten Cliënt Bijvoorbeeld abonnementen of cursusgelden. HULPMIDDELEN en MEDICATIE Hulpmiddelen voor algemeen gebruik DeSeizoenen DeSeizoenen heeft hulpmiddelen voor algemeen gebruik om goede zorg te kunnen geven. Hulpmiddelen op maat gemaakt, of die alleen door uzelf kunnen worden gebruikt DeSeizoenen Bijvoorbeeld een beenbeugel op maat gemaakt, incontinentiematerieel, luiers, etc. Andere hulpmiddelen Cliënt Bijvoorbeeld een rollator of een bril. De polis van uw zorgverzekering geeft informatie over vergoedingen. Rolstoel a. Indien noodzakelijk b. Anders Hulpmiddelen gerelateerd aan het werk van personeel DeSeizoenen b. Via de WMO: de gemeente bepaalt of u recht heeft op een rolstoel Bijvoorbeeld tilliften en hoog/laagbedden. Vastgesteld in het MT van 6 november

9 OVERIGE PRODUCTEN EN DIENSTEN Geestelijke verzorging DeSeizoenen DeSeizoenen verzorgt de geestelijke verzorging die past bij/binnen de antroposofische levensbeschouwing. Zorg na overlijden a. Schouwen, klaarmaken voor transport en tijdelijk koelen b. Afleggen, opbaren, begraven, cremeren Diëtist op eigen verzoek Feest op initiatief van cliënt Administratiekosten van aanvullende diensten Cliënt Cliënt Cliënt U mag zelf beslissen of u een uitvaartverzekering af wilt sluiten. U kunt via DeSeizoenen collectiviteitkorting krijgen op de premie van een uitvaartverzekering. DeSeizoenen incasseert de betalingen voor de aanvullende diensten maandelijks via een automatisch incasso. Als dit niet via automatisch incasso gebeurt, dan rekent DeSeizoenen 2 administratiekosten per maand. 4) Procedure aanvullende diensten Werkwijze DeSeizoenen brede aanvullende diensten Voor DeSeizoenen brede aanvullende diensten wordt onderstaande werkwijze gevolgd. Vastleggen afspraken 1. De medewerker Cliëntenservice geeft nieuwe cliënten (schriftelijk) algemene informatie over de aanvullende diensten. 2. In een intakegesprek informeert het locatiehoofd/cliëntenservice de cliënt over de aanvullende diensten die DeSeizoenen en de locatie bieden. Hiervoor is schriftelijke informatie beschikbaar. Vooraf zijn de voorwaarden en tarieven duidelijk voor de cliënt. 3. Als een cliënt gebruik wil maken van aanvullende diensten, dan worden de afspraken hierover vastgelegd in een bijlage van een zorgovereenkomst. Cliënt en/of wettelijk vertegenwoordiger ondertekent de bijlage. 4. Als er wijzigingen zijn in de afspraken over de aanvullende diensten (waaronder opzegging), dan vult het locatiehoofd/ Cliëntenservice een nieuwe bijlage aanvullende diensten van de Zorgovereenkomst in, en laat deze ondertekenen door de cliënt en/of vertegenwoordiger. 5. Het locatiehoofd stuurt de getekende bijlage aanvullende diensten van de Zorgovereenkomst naar Cliëntenservice. 6. Een deel van de aanvullende diensten kennen geen abonnementstarief, maar kennen een tarief afhankelijk van de vraag van cliënt. De ondersteuningsplan verantwoordelijke kan namens cliënt een aanvraag voor een aanvullende dienst insturen naar de leverende afdeling en/of het service bureau. Een eventueel akkoord op de offerte door ondersteuningsplan verantwoordelijke (indien bevoegd) of cliënt wordt naar de interne leverancier/service bureau en financiële administratie gestuurd. 7. Cliëntenservice en de Zorgadministratie zorgen ervoor dat de afspraken in het systeem worden opgenomen, waarmee de administratieve en financiële afhandeling wordt ondersteund. Vastgesteld in het MT van 6 november

10 Opzeggen 8. De cliënt kan de aanvullende diensten opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Het locatiehoofd vult de bijlage aanvullende diensten van de Zorgovereenkomst in, en laat deze ondertekenen door de cliënt/wettelijk vertegenwoordiger. 9. Het locatiehoofd stuurt de getekende bijlage aanvullende diensten van de Zorgovereenkomst naar de Cliëntenservice. 10. De Cliëntenservice en de Zorgadministratie zorgen ervoor dat de afspraken in het systeem worden opgenomen, waarmee de administratieve en financiële afhandeling wordt ondersteund. 11. Als de verhoging van een tarief ingaat binnen een termijn die korter is dan twee maanden, dan kan de cliënt de aanvullende diensten bij het locatiehoofd opzeggen met ingang van de datum waarop de verhoging van het tarief van kracht wordt. Tijdelijk stopzetten Er zijn situaties denkbaar dat een cliënt de aanvullende dienst tijdelijk wil stopzetten. Bijvoorbeeld bij een vakantie. Als een cliënt langer dan twee aansluitende weken niet aanwezig is op de locatie en daarom geen gebruik maakt van de aanvullende dienst, dan kan de cliënt de aanvullende dienst tijdelijk stop zetten. De cliënt maakt hier met het locatiehoofd afspraken over. Voor de aanvullende dienst verzekeringen geldt dat deze niet tijdelijk kan worden stopgezet. Deze verzekeringen lopen altijd door, ongeacht de aan- of afwezigheid van de cliënt. Dit geldt ook voor een eventueel televisie- en/of telefoonabonnement (zonder gebruikskosten). 12. Op initiatief van de cliënt maakt het locatiehoofd afspraken over het tijdelijk stopzetten van aanvullende diensten (welke diensten en voor welke periode). Voorwaarde hierbij is dat een cliënt langer dan twee aansluitende weken niet aanwezig is op de locatie en daarom geen gebruik maakt van de aanvullende dienst. 13. Het locatiehoofd geeft de financiële administratie opdracht om de facturering aan te passen op basis van de gemaakte afspraken met de cliënt. 14. Als een cliënt tijdelijk (langdurig) afwezig is i.v.m. opname in een andere AWBZinstelling, moeten de aanvullende diensten ook worden stop gezet. Het streven is om dit te koppelen aan de afwezigheidsmelding in Plancare (in ontwikkeling). Factuur en betaling 15. De cliënt geeft een machtiging af voor automatisch incasso voor de vergoedingen van de aanvullende diensten. 16. DeSeizoenen stuurt maandelijks indien gewenst een of meerdere facturen (digitaal of op papier) naar de cliënt met een specificatie van de aanvullende diensten. Cliënten die gebruik maken van een automatisch incasso kunnen aangeven deze maandelijkse facturen niet meer te willen ontvangen. 17. Als de cliënt geen automatisch incasso afgeeft, stuurt DeSeizoenen een factuur die de cliënt binnen 14 dagen moet betalen. DeSeizoenen rekent hiervoor 2 administratiekosten per maand. 18. Als de cliënt niet (op tijd) betaalt, stelt DeSeizoenen de procedure voor aanmaningen in werking. Dit kan leiden tot het inschakelen van een deurwaarder bij niet betalen. Ook kan dit leiden tot het opzeggen van de aanvullende diensten. Tarieven 19. DeSeizoenen stelt de tarieven voor de aanvullende diensten jaarlijks vast. Wijzigingen in de tarieven kunnen voorkomen door bijvoorbeeld veranderingen Vastgesteld in het MT van 6 november

11 van de aanvullende dienst, of wijzigingen in de kosten van de aanvullende diensten. 20. De tarieven van de aanvullende diensten worden jaarlijks aangepast aan de loonen kostenontwikkelingen en/of WMG-tarieven. 21. Voor 1 november ontvangt de cliënt het nieuwe tarief voor de aanvullende dienst voor het volgende jaar. De administratieve dienst informeert de cliënten die de aanvullende diensten afnemen hierover. 22. De administratieve dienst publiceert de tarieven op de internetsite en intranet van DeSeizoenen. Vragen, opmerkingen of klachten 23. Bij vragen, opmerkingen en klachten over de aanvullende diensten kan de cliënt terecht bij het locatiehoofd. 24. Als de vraag, opmerking of klacht de facturering of de betaling van de aanvullende diensten betreft, dan kan het locatiehoofd hiervoor terecht bij de financiële administratie. Werkwijze aanvullende diensten op locatieniveau Voor de aanvullende diensten die door locaties worden aangeboden gelden verschillende mogelijkheden, voorwaarden en tarieven. Vaststellen aanvullende dienst van locatie Het locatiehoofd stelt de aanvullende dienst vast, in overleg met de Lokale Cliëntenraad. Duidelijk moet zijn wat de dienst precies inhoudt, en tegen welke voorwaarden en welk tarief de dienst geleverd wordt. Informatie hierover is schriftelijk vastgelegd. Deze informatie is beschikbaar voor cliënten, wettelijke vertegenwoordigers, medewerkers van de locatie, locatiehoofden en de administratieve dienst. Administratie en facturering door administratieve dienst De administratie en facturering van de aanvullende dienst van de locatie wordt verzorgd door de administratieve dienst van DeSeizoenen. De volgende werkwijze wordt hierbij gevolgd: a. Het locatiehoofd geeft de schriftelijke informatie over de aanvullende diensten door aan de administratieve dienst. Duidelijk is welke dienst voor welke prijs aan welke cliënten geleverd wordt. b. Bij voorkeur wordt gewerkt met vaste bedragen per cliënt per maand. Als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld bij verrekening per kilometer of incidentele kosten), worden tussen het locatiehoofd en het hoofd administratieve dienst afspraken gemaakt over het aanleveren van gegevens en de facturering. c. Bij de incidentele afname van aanvullende diensten (bijvoorbeeld incidentele begeleiding naar sociale activiteiten) geeft het locatiehoofd bij de financiële administratie aan welke dienst is afgenomen en wat de kosten hiervan zijn. Hiervoor zijn formulieren en een procedure voor beschikbaar. d. De bedrijfseconomische adviseur (verkoop) zorgt voor de jaarlijkse indexering van tarieven, en informeert de cliënten hierover. Als er andere wijzigingen van het tarief nodig zijn, dan overlegt het locatiehoofd hierover met de bedrijfseconomisch adviseur. e. Voor het vervolg (vastleggen afspraken, opzeggen, tijdelijk stopzetten, factuur en betaling en tarieven) geldt dezelfde werkwijze als voor DeSeizoenen brede aanvullende diensten (zie hiervoor). Budget locatie De administratieve dienst zorgt ervoor dat de vergoedingen voor de aanvullende dienst van de locatie in het locatiebudget terecht komen. Hierdoor kunnen de uitgaven t.b.v. de aanvullende dienst gedekt worden. Vastgesteld in het MT van 6 november

12 Registraties Soort registratie Beheerder Plaats van bewaren Informatie Clientenservice i.o.m. Digitaal aanvullende diensten bedrijfseconomisch (internet/intra voor cliënten adviseur net)/i-prova (DeSeizoenen breed) Informatie aanvullende diensten op de locatie Bijlage ZO aanvullende diensten per cliënt Factuur aanvullende dienst Locatiehoofd/Cliëntenservice i.o.m. bedrijfseconomisch adviseur 5) Aanvullende diensten 2014 a. Wassen Digitaal (internet/intra net)/i-prova Bewaartermijn Looptijd Looptijd Locatiehoofd Plancare Looptijd overeenkomst Financiële administratie Afas/Pro-active 7 jaar Alle locaties van DeSeizoenen bieden de mogelijkheid om kleding te laten wassen door DeSeizoenen. Het stomen van kleding valt niet onder deze dienstverlening. Daarbij zijn er een tweetal mogelijkheden: - Volledig laten uitvoeren van de cliënt was door DeSeizoenen. Wassen van beddengoed en handdoeken is voor rekening van de instelling. - Zelf wassen (eigen wasmiddelen) in het appartement met behulp van apparatuur van DeSeizoenen. Dit is alleen mogelijk wanneer er sprake is van een of twee persoonsappartement. Voorlopig tarief 2014 per maand: - Wassen volledig 32,50 - Wassen met behulp van een wasmachine en/of droger van DeSeizoenen: Alleen wasmachine 7,50 Wasmachine en Droger 15,00 De wasmiddelen zijn ingeval van de huur van de wasmachine/droger in een appartement van DeSeizoenen voor eigen rekening van cliënt. Dat is ook van toepassing op een eventueel wasrek. Het is op sommige locaties mogelijk om kleding te laten voorzien van naametiketten. Een offerte voor het laten aanbrengen van naametiketten kan bij de wasserij worden opgevraagd. b. Verzekering voor cliënten DeSeizoenen heeft een aantal collectieve verzekeringen afgesloten voor haar cliënten. Dit betreft de volgende verzekeringen: Vastgesteld in het MT van 6 november

13 - Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering Alle bewoners van DeSeizoenen hebben een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor zowel wanneer zij onder begeleiding van DeSeizoenen zijn als wanneer zij niet onder onze begeleiding staan. Zowel binnen onze locaties als buiten onze locaties. Voor extramurale cliënten geldt de wettelijke aansprakelijkheid alleen voor zover zij onder onze begeleiding staan. Extramurale cliënten hebben daarom altijd een eigen WA verzekering nodig. Cliënten kunnen gebruik maken van deze verzekering, voor materiele schades hanteren we een eigen risico van 25,- per melding. - Inboedel verzekering DeSeizoenen heeft een inboedel verzekering afgesloten voor al onze bewoners. Deze inboedelverzekering heeft een gemiddelde dekking van met een eigen risico van 250 per gebeurtenis. Het eigen risico is niet van toepassing ingeval van brand. Indien gewenst kunnen de verzekeringsvoorwaarden worden toegestuurd. - Reisverzekering DeSeizoenen heeft een doorlopende reisverzekering afgesloten voor onze cliënten voor uitjes en vakanties die door ons worden georganiseerd. Deze reisverzekering wordt alleen in rekening gebracht in geval er sprake is van een vakantie. De kosten ( 0,44 per dag) worden dan meegenomen in de vakantiebegroting. - Collectieve ziektekosten en begrafenisverzekering In 2014 gaat DeSeizoenen met verzekeraars onderhandelen over het sluiten van een collectieve ziektekosten en begrafenis verzekering waar cliënten gebruik kunnen maken. Wanneer DeSeizoenen er in slaagt om een interessant aanbod aan bewoners/cliënten te doen dan zullen we de cliënten daarvan op de hoogte stellen. Tarief 2014 per maand: - Aansprakelijkheidsverzekering (bewoner) 3,50 - Aansprakelijkheidsverzekering (extramuraal) 0,00 - Inboedelverzekering 1,00 c. Vrije tijd Iedere locatie van DeSeizoenen is verantwoordelijk voor het organiseren van vrijetijdsaanbod. De uitvoering wordt vaak door derden verzorgd. De kosten van deze activiteiten worden door de deelnemende cliënten betaald. Dit geldt zowel voor individuele als voor groepsactiviteiten. Jaarlijks wordt door de locaties een aanbod aan activiteiten vastgesteld en ook welke kosten daar aan verbonden zijn. Ook vervoerskosten worden doorbelast naar de cliënt. Indien het vervoer door een medewerker/vrijwilliger van DeSeizoenen wordt georganiseerd dan wordt 0,29 per km in rekening gebracht (naast eventuele begeleiding). Indien het vervoer door Munckhof Vastgesteld in het MT van 6 november

14 wordt georganiseerd dan worden de kosten van Munckhof doorbelast naar de betreffende cliënt. Tarief 2014: - Individuele begeleiding (per uur) 30,- - Vervoer (door medewerker DeSeizoenen) per km 0,29 - Vervoer Taxi (of groepsvervoer) Tarieven Munckhof Uiteraard proberen we in ons vrijetijds aanbod zo min mogelijk betaalde begeleiding noodzakelijk te maken. Begeleiders die al vanuit de AWBZ vergoed worden, worden uiteraard niet in rekening gebracht (bijvoorbeeld bij vrijetijdactiviteit op de eigen locatie) d. Beschikking cliëntgelden DeSeizoenen heeft als beleid dat medewerkers van DeSeizoenen niet kunnen beschikken over de gelden die eigendom zijn van cliënten. Medewerkers mogen om die reden ook geen contant geld aannemen van cliënten en/of de beschikking hebben over bankpassen van cliënten. Hierop zijn een aantal uitzonderingen van toepassing die onder de aanvullende diensten vallen en die vastgelegd worden in de zorgovereenkomst en het ondersteuningsplan. - Zakgeld Indien een bewoner niet kan beschikken over een eigen bankrekening en/of bankpas, maar wel beperkte liquide middelen kan hebben om zelf uitgaven te doen dan kunnen deze middelen door de organisatie ter beschikking worden gesteld. De wettelijk vertegenwoordiger geeft dan toestemming om wekelijks of maandelijks zakgeld te geven aan de betreffende bewoner. Maandelijks wordt dit zakgeld van de bankrekening van de betreffende bewoner geïncasseerd. De wettelijk vertegenwoordiger stelt het zakgeld bedrag vast. Dit wordt opgenomen onder de aanvullende diensten. Indien de bewoner niet zelf het zakgeld kan beheren kunnen de uitgaven door de begeleiding worden gedaan en maandelijks worden geïncasseerd binnen het door de wettelijk vertegenwoordiger vastgesteld maximaal bedrag. - Kledinggeld en overige persoonlijke uitgaven Indien de bewoner niet zelf zijn kleedgeld kan beheren dan kan hij samen met de begeleiding kleding kopen (en/of andere persoonlijke uitgaven) indien daarvoor toestemming wordt gegeven door de wettelijke vertegenwoordiger. Voor het kleedgeld wordt een jaarlijks budget vastgesteld. De uitgaven worden voorgeschoten door DeSeizoenen en maandelijks geïncasseerd van de rekening van de betreffende bewoner. - Groepsuitgaven en mee-eten verwanten Wanneer er door de wettelijk vertegenwoordiger toestemming is gegeven voor het participeren van de bewoner in groepsactiviteiten, waarbij uitgaven worden gedaan die niet onder de AWBZ zorg vallen (ijsje tijdens een wandeling, extra voedingsuitgaven, gezamenlijk uitje), dan worden deze kosten over de deelnemende cliënten verdeeld en via maandelijkse incasso in rekening gebracht bij betreffende cliënt. Ook voor deze post wordt door de wettelijk vertegenwoordiger een maximaal jaar bedrag vastgesteld. Daarnaast wordt voor uitjes een inschatting gegeven van de kosten per deelnemende bewoner. e. Vakantie Vastgesteld in het MT van 6 november

Wie betaalt? De Zijlen. b. De Zijlen. a. De Zijlen b. Cliënt. a. Cliënt b. De Zijlen. a. De Zijlen. a. De Zijlen

Wie betaalt? De Zijlen. b. De Zijlen. a. De Zijlen b. Cliënt. a. Cliënt b. De Zijlen. a. De Zijlen. a. De Zijlen Bijlage Wie betaalt wat? Kosten die onder de AWBZ vallen, betaalt. Sommige kosten van zorg en ondersteuning vallen onder de AWBZ, andere weer niet. Wie welke producten en diensten moet betalen is in hoofdlijnen

Nadere informatie

NIEUWE TARIEVEN AANVULLENDE DIENSTEN 2013

NIEUWE TARIEVEN AANVULLENDE DIENSTEN 2013 NIEUWE TARIEVEN AANVULLENDE DIENSTEN 2013 2 In 2012 heeft de aanvullende diensten voor cliënten in kaart gebracht. De diensten die voor alle cliënten bedoeld zijn, hebben hetzelfde tarief. De tarieven

Nadere informatie

TARIEVEN 2014 AANVULLENDE DIENSTEN

TARIEVEN 2014 AANVULLENDE DIENSTEN TARIEVEN 2014 AANVULLENDE DIENSTEN 2 Wat zijn aanvullende diensten? Aanvullende diensten zijn diensten die niet onder de AWBZ-zorg vallen. Met andere woorden: ze worden niet betaald vanuit de AWBZ. De

Nadere informatie

Vragen Heb je vragen, een opmerking of een klacht over aanvullende diensten? Neem dan contact op met een medewerker van de locatie.

Vragen Heb je vragen, een opmerking of een klacht over aanvullende diensten? Neem dan contact op met een medewerker van de locatie. Korting heeft afspraken gemaakt met een zorgverzekeraar en een uitvaartverzekeraar. Hierdoor kun je een collectiviteitkorting krijgen wanneer je een verzekering afsluit bij deze aanbieders. speelt geen

Nadere informatie

TARIEVEN 2015 AANVULLENDE DIENSTEN

TARIEVEN 2015 AANVULLENDE DIENSTEN TARIEVEN 2015 AANVULLENDE DIENSTEN 2 Wat zijn aanvullende diensten? Aanvullende diensten zijn diensten die niet onder de AWBZ-zorg vallen. Met andere woorden: ze worden niet betaald vanuit de AWBZ. De

Nadere informatie

Informatie aanvullende diensten van De Zijlen voor cliënten en ouders/vertegenwoordigers

Informatie aanvullende diensten van De Zijlen voor cliënten en ouders/vertegenwoordigers Informatie aanvullende diensten van De Zijlen voor cliënten en ouders/vertegenwoordigers Ingangsdatum: 1 januari 2012 Wat onderstaand beschreven staat over de aanvullende diensten van De Zijlen, geldt

Nadere informatie

Daar hebt u recht op in een NOVO woonlocatie

Daar hebt u recht op in een NOVO woonlocatie NOVO Postbus 9473 9703 LR Groningen Telefoon: 050 542 19 99 E-mail: info@novo.nl Internet: www.novo.nl Daar hebt u recht op in een NOVO woonlocatie Waar zorgt NOVO voor? Wat betaalt u zelf? Daar hebt u

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen en bijdragen

Overzicht vergoedingen en bijdragen Overzicht vergoedingen en bijdragen 2015 1 Overzicht vergoedingen en bijdragen 2015 Deze brochure is bedoeld voor tijdelijke of vaste cliënten van. Bij wonen mensen met een indicatie die recht geeft op

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen en bijdragen

Overzicht vergoedingen en bijdragen Overzicht vergoedingen en bijdragen 2016 1 2 Overzicht vergoedingen en bijdragen 2016 Deze brochure is bedoeld voor tijdelijke of vaste cliënten van. Bij wonen mensen met een indicatie die recht geeft

Nadere informatie

OB 1.3 versie 2 / mei 2014 mei 2017 / Wlz - Daar hebt u recht op in De Waalboog

OB 1.3 versie 2 / mei 2014 mei 2017 / Wlz - Daar hebt u recht op in De Waalboog OB 1.3 versie 2 / mei 2014 mei 2017 / Wlz - Daar hebt u recht op in De Waalboog OB 1.3 versie 2 / mei 2014 mei 2017 / Wlz - Daar hebt u recht op in De Waalboog Overzicht vergoedingen / betalingen 2016

Nadere informatie

WAT BETAALT U ALS KLANT EN WAT BETAALT SPRANK IN 2015?

WAT BETAALT U ALS KLANT EN WAT BETAALT SPRANK IN 2015? WAT BETAALT U ALS KLANT EN WAT BETAALT SPRANK IN 2015? Wonen op basis van WLZ, financieringsvorm: Zorg in Natura. Overzicht welke u zelf betaalt, wat betaalt, en wat biedt aan etra service. Appartement

Nadere informatie

Regeling kosten bij intramurale dienstverlening. Wie betaalt wat bij Shelterzorg? (Gezinshuizen Jeugdzorg)

Regeling kosten bij intramurale dienstverlening. Wie betaalt wat bij Shelterzorg? (Gezinshuizen Jeugdzorg) Regeling kosten bij intramurale dienstverlening Wie betaalt wat bij? (Gezinshuizen Jeugd) Uitwerking verdeling kosten Op basis van aangegeven uitgangspunten ziet de verdeling van de kosten voor onderstaande

Nadere informatie

Daar hebt u recht op in een. een AWBZ-instelling. 1. Inleiding. Waar zorgt uw instelling voor? Wat betaalt u zelf?

Daar hebt u recht op in een. een AWBZ-instelling. 1. Inleiding. Waar zorgt uw instelling voor? Wat betaalt u zelf? Waar zorgt uw instelling voor? Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling Waar zorgt uw instelling voor? Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling Deze brochure vervangt de brochures: Daar kunt u op

Nadere informatie

Daar heeft u recht op in een AWBZ-instelling. Waar zorgt uw instelling voor? Wat betaalt u zelf?

Daar heeft u recht op in een AWBZ-instelling. Waar zorgt uw instelling voor? Wat betaalt u zelf? Daar heeft u recht op in een AWBZ-instelling Waar zorgt uw instelling voor? Juli 2013-1- Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Lijst met veel voorkomende producten en diensten a. Appartement of kamer b. Telefoon,

Nadere informatie

Opknappen van een appartement of kamer De stichting zorgt ervoor dat uw appartement of kamer er netjes uitziet, zodat u er kunt wonen.

Opknappen van een appartement of kamer De stichting zorgt ervoor dat uw appartement of kamer er netjes uitziet, zodat u er kunt wonen. Daar heeft u recht op als u verblijft bij Stichting Elisabeth Waar zorgt Stichting Elisabeth voor en wat betaalt u zelf? Voor wie is deze informatie bedoeld? Deze brochure is bedoeld voor tijdelijke of

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij Siloah

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij Siloah Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij, versie 3.0, september 2013 Voor alle informatie geldt: wijzigingen voorbehouden. Kijk voor de meest actuele informatie op www.siloah.nl.

Nadere informatie

Uw zorg in een AWBZ-instelling

Uw zorg in een AWBZ-instelling Uw zorg in een AWBZ-instelling Van goede zorg verzekerd 2 Uw zorg in een AWBZ-instelling Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Lijst met veel voorkomende producten en diensten 4 a. Appartement of kamer 4 b.

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf met behandeling bij Siloah

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf met behandeling bij Siloah Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf met behandeling bij Siloah Siloah, versie 3.0, september 2013 Voor alle informatie geldt: wijzigingen voorbehouden. Kijk voor de meest

Nadere informatie

Uw zorg in een Wlz-instelling

Uw zorg in een Wlz-instelling Uw zorg in een Wlz-instelling Dit is een bewerkte versie van de brochure van Zorginstituut Nederland april 2014 De AWBZ is per 1 januari 2015 opgevolgd door de Wet langdurige zorg. In deze brochure wordt

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Regels over geld als je bij Pluryn woont

Wie betaalt wat? Regels over geld als je bij Pluryn woont Wie betaalt wat? Regels over geld als je bij Pluryn woont De Wet Langdurige Zorg (WLZ) of de Jeugdwet betaalt de zorg. Maar sommige dingen betaalt Tiffany zelf, bijvoorbeeld een tijdschrift, etentje of

Nadere informatie

Uw rechten in een AWBZinstelling

Uw rechten in een AWBZinstelling Uw rechten in een AWBZinstelling Webversie van de folder Uw rechten in een AWBZ-instelling. (versie 312-1212) Deze brochure is bedoeld voor tijdelijke of vaste bewoners van een AWBZ-instelling die behoort

Nadere informatie

Thema Cicero Zorggroep betaalt Cliënt betaalt 1. Appartement

Thema Cicero Zorggroep betaalt Cliënt betaalt 1. Appartement Overzicht van kost voor Cicero Zorggroep of cliënt Thema Cicero Zorggroep betaalt Cliënt betaalt 1. Appartemt of kamer Aanpassing in het appartemt of kamer die nodig zijn voor ziekte of aandoing, opknapp.

Nadere informatie

Uw rechten in een AWBZ-instelling

Uw rechten in een AWBZ-instelling Uw rechten in een AWBZ-instelling 2 Deze brochure is bedoeld voor tijdelijke of vaste bewoners van een AWBZ-instelling die behoort tot Carintreggeland. Een AWBZ-instelling is bijvoorbeeld: een verzorgingshuis

Nadere informatie

Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling

Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling Waar zorgt uw instelling voor? Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Lijst met veel voorkomende producten en diensten a. Appartement of kamer b. Telefoon, televisie,

Nadere informatie

AWBZ-Wijzer Amsta. Waar zorgt Amsta voor? En wat betaalt u zelf?

AWBZ-Wijzer Amsta. Waar zorgt Amsta voor? En wat betaalt u zelf? AWBZ-Wijzer Amsta Waar zorgt Amsta En wat betaalt u zelf? 1 Deze uitgave is een productie van Amsta. Aan de totstandkoming van deze uitgave is de grootst mogelijke zorg besteed. De inhoud van de brochure

Nadere informatie

Uw zorg in een AWBZ-instelling

Uw zorg in een AWBZ-instelling Uw zorg in een AWBZ-instelling Van goede zorg verzekerd Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Lijst met veel voorkomende producten en diensten 4 a. Appartement of kamer 4 b. Telefoon, televisie, energie en verzekeringen

Nadere informatie

WAAR ZORGT DE INSTELLING VOOR? WAT BETAALT U ZELF? OPMERKINGEN / AANVULLINGEN PROTEION THUIS A: APPARTEMENT OF KAMER A1:

WAAR ZORGT DE INSTELLING VOOR? WAT BETAALT U ZELF? OPMERKINGEN / AANVULLINGEN PROTEION THUIS A: APPARTEMENT OF KAMER A1: Uw zorg in een AWBZ-instelling WAAR ZORGT DE INSTELLING VOOR? WAT BETAALT U ZELF? OPMERKINGEN / AANVULLINGEN A: APPARTEMENT OF KAMER A1: Aanpassingen in een appartement of kamer De instelling zorgt voor

Nadere informatie

Cliëntvoorzieningen GGZ Rivierduinen. Op welke producten en diensten kunt u rekenen?

Cliëntvoorzieningen GGZ Rivierduinen. Op welke producten en diensten kunt u rekenen? Cliëntvoorzieningen GGZ Rivierduinen Op welke producten en diensten kunt u rekenen? INHOUD Inleiding 2-3 Veel voorkomende producten en diensten: Appartement of kamer Telefoon, televisie, energie en verzekeringen

Nadere informatie

Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling

Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.2.4 Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling brochure bronnen www.cvz.nl, juni 2010 De informatie in deze brochure is bedoeld voor tijdelijke of vaste bewoners van

Nadere informatie

Welke kosten vergoedt de AWBZ; wat betaalt de cliënt zelf?

Welke kosten vergoedt de AWBZ; wat betaalt de cliënt zelf? WIE BETAALT WAT Welke kosten vergoedt de AWBZ; wat betaalt de cliënt zelf? Voor welke kosten kunt u een beroep doen op de WMO? Wanneer komt u in aanmerking voor Bijzondere Bijstand? Wie betaalt wat Voor

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Over AWBZ-zorg van Prezzent Voor cliënten met de indicatie Met verblijf

Wie betaalt wat? Over AWBZ-zorg van Prezzent Voor cliënten met de indicatie Met verblijf Wie betaalt wat? Over AWBZ-zorg van Prezzent Voor cliënten met de indicatie Met verblijf Prezzent Nieuwe Tijningen 1 5301 DA ZALTBOMMEL 0418-680200 Prezzent/MT/versie 2/juni 2011 Pagina 1 Voorwoord De

Nadere informatie

WLZ/GGZ (Wonen voor volwassenen)

WLZ/GGZ (Wonen voor volwassenen) FEITENKAART PER 1 JANUARI 2017 Protocol Wat betaalt De Lichtenvoorde? Wat betaalt u zelf WLZ/GGZ (Wonen voor volwassenen) De Lichtenvoorde-richtlijnen. Deze richtlijnen zijn in overeenstemming met de landelijke

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij de SVRO

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij de SVRO Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij de, december 2010 Voor alle informatie geldt: wijzigingen voorbehouden. Kijk voor de meest actuele informatie op www.svro.nl. Aan

Nadere informatie

Welke kosten vergoedt de AWBZ; wat betaalt de cliënt zelf?

Welke kosten vergoedt de AWBZ; wat betaalt de cliënt zelf? WIE BETAALT WAT Welke kosten vergoedt de AWBZ; wat betaalt de cliënt zelf? Voor welke kosten kunt u een beroep doen op de WMO? Wanneer komt u in aanmerking voor Bijzondere Bijstand? Wie betaalt wat Voor

Nadere informatie

Daar hebt u recht op bij SGL

Daar hebt u recht op bij SGL Daar hebt u recht op bij SGL Waar zorgt SGL voor? Uitgave maart 2013 Kijk voor meer informatie over SGL op www.sgl-zorg.nl. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Lijst met veel voorkomende producten en diensten

Nadere informatie

Wat betaalt u als cliënt en wat wordt vergoed vanuit de Wlz?

Wat betaalt u als cliënt en wat wordt vergoed vanuit de Wlz? 2017 WIE BETAALT WAT? Wat u als cliënt en wat wordt vergoed? In ze brochure vindt u een overzicht welke u zelf, wat Sprank Wet Langdurige Zorg en wat Sprank biedt aan etra service. Deze brochure is ontwikkelt

Nadere informatie

Uw zorg in een Wlz 1 instelling

Uw zorg in een Wlz 1 instelling Uw zorg in een Wlz 1 instelling 1 Dit is een bewerkte versie van de brochure van Zorginstituut Nederland april 2014 De AWBZ is per 1 januari 2015 opgevolgd door de Wet langdurige zorg. In deze brochure

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Over Wlz-zorg van Prezzent (t/m 31-12-2014 AWBZ-zorg) Voor cliënten met de indicatie Met verblijf

Wie betaalt wat? Over Wlz-zorg van Prezzent (t/m 31-12-2014 AWBZ-zorg) Voor cliënten met de indicatie Met verblijf Wie betaalt wat? Over Wlz-zorg van Prezzent (t/m 31-12-2014 AWBZ-zorg) Voor cliënten met de indicatie Met verblijf 2015 Prezzent Nieuwe Tijningen 1 5301 DA ZALTBOMMEL 0418-680200 Prezzent/tarieven /versie

Nadere informatie

AWBZ-Wijzer Amsta. Waar zorgt Amsta voor? En wat betaalt u zelf?

AWBZ-Wijzer Amsta. Waar zorgt Amsta voor? En wat betaalt u zelf? AWBZ-Wijzer Amsta Waar zorgt Amsta En wat betaalt u zelf? 1 Deze uitgave is een productie van Amsta. Aan de totstandkoming van deze uitgave is de grootst mogelijke zorg besteed. De inhoud van de brochure

Nadere informatie

Waar zorgt Zorggroep Sint Maarten voor? Wat betaalt u zelf?

Waar zorgt Zorggroep Sint Maarten voor? Wat betaalt u zelf? Uw zorg in een AWBZ 1 / Wlz 2 instelling Dit is een bewerkte versie van de brochure van Zorginstituut Nederland april 2014. De AWBZ is per 1 januari 2015 opgevolgd door de Wet langdurige zorg (Wlz). In

Nadere informatie

Voorzieningen bij MindUp Wonen

Voorzieningen bij MindUp Wonen Voorzieningen bij MindUp Wonen HAAL HET BESTE Als u bij MindUp bent opgenomen voor verblijf met begeleiding, in een beschermde woonvorm, kan dat voor u een behoorlijke verandering zijn. Waarschijnlijk

Nadere informatie

Wie betaalt wat ; informatie van Syndion voor clienten met indicatie verblijf (financiering uit WLZ)

Wie betaalt wat ; informatie van Syndion voor clienten met indicatie verblijf (financiering uit WLZ) Wie betaalt wat ; informatie van Syndion voor clienten met indicatie verblijf (financiering uit WLZ) Voorwoord Syndion is er voor mensen met een handicap. Als jij ondersteuning nodig hebt, kun je bij Syndion

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Over AWBZ-zorg van Prezzent Voor cliënten met de indicatie Met verblijf

Wie betaalt wat? Over AWBZ-zorg van Prezzent Voor cliënten met de indicatie Met verblijf Wie betaalt wat? Over AWBZ-zorg van Prezzent Voor cliënten met de indicatie Met verblijf Prezzent Nieuwe Tijningen 1 5301 DA ZALTBOMMEL 0418-680200 Prezzent/MT/versie 3/jan. 2014 Pagina 1 Voorwoord De

Nadere informatie

Weet je niet wat voor jou geldt? Vraag het dan na, bijvoorbeeld bij je clustermanager.

Weet je niet wat voor jou geldt? Vraag het dan na, bijvoorbeeld bij je clustermanager. Krijg je van ons ondersteuning bij wonen? Wat betaalt Esdégé-Reigersdaal dan allemaal? En wat moet je zelf betalen? Daar zijn landelijke afspraken over. Die volgen wij zoveel mogelijk. We gaan uit van

Nadere informatie

Uitgebreide versie. Wie betaalt wat? Financile regeling bij wonen

Uitgebreide versie. Wie betaalt wat? Financile regeling bij wonen Uitgebreide versie betaalt wat? Financile regeling bij wonen moet betalen? In de volgende voorbeelden staat in kleur aangegeven wie moet betalen: zorgt voor eten. Heb je zin om lekker uit eten te gaan?

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij Siloah

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij Siloah Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij, versie 4.0, september 2016 Voor alle informatie geldt: wijzigingen voorbehouden. Kijk voor de meest actuele informatie op www.siloah.nl.

Nadere informatie

Producten en diensten

Producten en diensten Producten en diensten Maart 2013 1 Lievegoed staat voor kwaliteit van zorg op Antroposofische basis. Wij bieden alle zorg en dienstverlening vanuit de AWBZ. De AWBZ omschrijft waar u recht op heeft, wat

Nadere informatie

Waar zorgt Zorggroep Sint Maarten voor? Wat betaalt u zelf?

Waar zorgt Zorggroep Sint Maarten voor? Wat betaalt u zelf? Uw zorg in een Wlz 1 instelling Dit is een bewerkte versie van de informatie op zorginstituut Nederland welke te vinden is onder: https://www.zorginstituutnederland.nl/pakket/wlz-kompas/verblijf+in+een+instelling/overige+voorzieningen

Nadere informatie

Uw zorg in een AWBZ instelling binnen MeanderGroep Zuid-Limburg Deze brochure vervangt de brochure daar heeft u recht op in een AWBZ-instelling.

Uw zorg in een AWBZ instelling binnen MeanderGroep Zuid-Limburg Deze brochure vervangt de brochure daar heeft u recht op in een AWBZ-instelling. Uw zorg in een AWBZ instelling binnen MeanderGroep Zuid-Limburg Deze brochure vervangt de brochure daar heeft u recht op in een AWBZ-instelling. 1. Inleiding Voor wie is deze brochure bedoeld? Deze brochure

Nadere informatie

ZORG- EN DIENSTVERLENING PASANA OUDERENZORG 2015. Wie betaalt wat?

ZORG- EN DIENSTVERLENING PASANA OUDERENZORG 2015. Wie betaalt wat? ZORG- EN DIENSTVERLENING PASANA OUDERENZORG 2015 Wie betaalt wat? Bij het samenstellen van deze brochure is gebruik gemaakt van de brochure Daar hebt u recht op in een AWBZ instelling van het College voor

Nadere informatie

Inleiding. Bij het samenstellen van deze brochure is gebruik gemaakt van de informatie over de AWBZ welke te vinden is op www.cvz.

Inleiding. Bij het samenstellen van deze brochure is gebruik gemaakt van de informatie over de AWBZ welke te vinden is op www.cvz. AWBZ Brochure Inleiding De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) bepaalt welke kosten voor rekening van S&L Zorg komen en welke kosten de cliënt zelf moet dragen. Hierin vinden voortdurend veranderingen

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Kostenverdeling tussen cliënt en PSW. Meer informatie

Wie betaalt wat? Kostenverdeling tussen cliënt en PSW. Meer informatie Meer informatie Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen? U kunt terecht bij de persoonlijk begeleider of de teamleider. Centraal Bureau Charles de Gaullestraat 21, 6049 HB Roermond Postbus 420,

Nadere informatie

Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling

Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling Bewerkte versie, Zorggroep Sint Maarten Waar zorgt Zorggroep Sint Maarten voor? Wat betaalt u zelf? Cliëntinformatie/Daar hebt u recht op, bewerkte versie cliëntinformatie/v01/dec

Nadere informatie

Welke kosten vergoedt de WLZ; wat betaalt de cliënt zelf?

Welke kosten vergoedt de WLZ; wat betaalt de cliënt zelf? WIE BETAALT WAT Welke kosten vergoedt de WLZ; wat betaalt de cliënt zelf? Voor welke kosten kunt u een beroep doen op de Wmo? Wanneer komt u in aanmerking voor Bijzondere Bijstand? Wie betaalt wat Voor

Nadere informatie

Vergoedingen en kosten informatie voor cliënten

Vergoedingen en kosten informatie voor cliënten Vergoedingen en kosten informatie voor cliënten www.pleyade.nl Wonen en zorg bij Pleyade Informatie over vergoedingen en kosten Appartement of kamer Wanneer u zorg krijgt op basis van de Algemene Wet Bijzondere

Nadere informatie

Daar kunt u. op rekenen. bij Talant. Waar zorgt Talant voor? Wat betaalt u zelf?

Daar kunt u. op rekenen. bij Talant. Waar zorgt Talant voor? Wat betaalt u zelf? Daar kunt u op rekenen bij Talant Inleiding Uw zorg in een AWBZ-instelling Door het Zorginstituut Nederland is de brochure Uw zorg in een AWBZ-instelling uitgegeven. Hierin staat aangegeven welke kosten

Nadere informatie

Daar kunt u. op rekenen. bij Talant. Waar zorgt Talant voor? Wat betaalt u zelf?

Daar kunt u. op rekenen. bij Talant. Waar zorgt Talant voor? Wat betaalt u zelf? Daar kunt u op rekenen bij Talant Inleiding 1. Appartement of kamer? 1.1 Aanpassingen in appartement of kamer Talant zorgt voor aanpassingen die nodig zijn vanwege een ziekte of aandoening, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Lunet zorg, februari 2016

Wie betaalt wat? Lunet zorg, februari 2016 Wie betaalt wat? Lunet zorg, februari 2016 Uitleg folder Als je bij Lunet zorg woont heb je recht op bepaalde zaken. Sommige zaken worden betaald door Lunet zorg. Lunet zorg krijgt daarvoor geld vanuit

Nadere informatie

Overzicht cliëntgebonden kosten 2015. Wat betaalt Severinus? Wat betaalt de cliënt?

Overzicht cliëntgebonden kosten 2015. Wat betaalt Severinus? Wat betaalt de cliënt? Overzicht cliëntgebonden kosten 2015 Wat betaalt? Wat betaalt de cliënt? Veldhoven November 2014 1 Inleiding Met ingang van 1 januari 2015 is de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) vervangen door

Nadere informatie

Voor wie is deze folder?

Voor wie is deze folder? Wie betaalt wat? Voor wie is deze folder? > Woon je in een huis van BinG!? Heb je een indicatie verblijf inclusief behandeling? Dan is deze folder voor jou. Weet je niet welke indicatie je hebt? Vraag

Nadere informatie

Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ

Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ 02-2013 Introductie Deze brochure is bedoeld voor cliënten en hun ouders en verwanten die (tijdelijk) wonen in een woonvoorziening van ASVZ. De zorg die u ontvangt

Nadere informatie

WLZ-Wijzer Amsta. Waar zorgt Amsta voor? En wat betaalt u zelf? thuis in de stad

WLZ-Wijzer Amsta. Waar zorgt Amsta voor? En wat betaalt u zelf? thuis in de stad WLZ-Wijzer Amsta Waar zorgt Amsta En wat betaalt u zelf? 1 thuis in de stad 1. Inleiding Waarom deze brochure? Als bewoner van een locatie van Amsta, heeft u recht op een aantal diensten en producten die

Nadere informatie

Passend Vertrouwd Dichtbij. Wie betaalt wat? Informatie van Syndion voor cliënten met indicatie verblijf (financiering uit WLZ)

Passend Vertrouwd Dichtbij. Wie betaalt wat? Informatie van Syndion voor cliënten met indicatie verblijf (financiering uit WLZ) Passend Vertrouwd Dichtbij Wie betaalt wat? Informatie van Syndion voor cliënten met indicatie verblijf (financiering uit WLZ) Voorwoord Syndion is er voor mensen met een handicap. Als jij ondersteuning

Nadere informatie

Wie betaalt welke kosten?

Wie betaalt welke kosten? Wie betaalt welke kosten? Kostenverdeling tussen cliënt en Gemiva-SVG Groep Zonder verblijf met Volledig pakket Thuis (VPT) Wat staat er in deze folder? Cliënten die bij de Gemiva-SVG Groep wonen, krijgen

Nadere informatie

VOOR WIE IS DEZE FOLDER?

VOOR WIE IS DEZE FOLDER? WIE BETAALT WAT? VOOR WIE IS DEZE FOLDER? > Woon je in een huis van BinG!? Heb je een indicatie verblijf inclusief behandeling? Dan is deze folder voor jou. Weet je niet welke indicatie je hebt? Vraag

Nadere informatie

Kostenverdeling cliënten en Reinaerde in 2011 (VEB)

Kostenverdeling cliënten en Reinaerde in 2011 (VEB) 1 ar kunt u op rekenen bij Reinaerd stenverdeling cliënten en Reinaerde in 2011 (VE Kostenverdeling cliënten en Reinaerde in 2011 () Informatie in eenvoudige en duidelijke taal 2 Wat u kunt lezen over

Nadere informatie

Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling

Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling Waar zorgt uw instelling voor? Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Lijst met veel voorkomende producten en diensten a. Appartement of kamer b. Telefoon, televisie,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding. Inleiding 3

Inhoudsopgave. Inleiding. Inleiding 3 Uw Wlz-zorg Inhoudsopgave Inleiding 3 I Verblijf in woonzorgcentra van de RSZK 4 a. Appartement of kamer b. Telefoon, televisie, energie en verzekeringen c. Eten en drinken d. Persoonlijke verzorging e.

Nadere informatie

Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling

Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling Waar zorgt uw instelling voor? Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling In deze brochure van De Zorggroep staan de producten en diensten waar u als bewoner

Nadere informatie

Kostenverdeling cliënten en Reinaerde in 2014 (VIB)

Kostenverdeling cliënten en Reinaerde in 2014 (VIB) 1 aar kunt u op rekenen bij einaerd stenverdeling cliënten en einaerde in 2011 (VE Waar kunt u op rekenen bij einaerde? Kostenverdeling cliënten en einaerde in 2014 (VIB) Informatie in eenvoudige en duidelijke

Nadere informatie

Verstrekkingen WLZ en extra zorg en diensten

Verstrekkingen WLZ en extra zorg en diensten Verstrekkingen A Alarmering; persoonlijk en indien noodzakelijk bevonden Alarmering; persoonlijk, niet noodzakelijk bevonden, zonder of met opvolging ( abonnement) Appartement; terugbrengen in oorspronkelijke

Nadere informatie

VOOR WIE IS DEZE FOLDER?

VOOR WIE IS DEZE FOLDER? WIE BETAALT WAT? VOOR WIE IS DEZE FOLDER? > Woon je in een huis van Amerpoort? En heb je een indicatie verblijf inclusief behandeling? Dan is deze folder voor jou. Als je niet weet welke indicatie je hebt,

Nadere informatie

U woont bij een instelling van Koraal Groep

U woont bij een instelling van Koraal Groep Inleiding U woont bij een AWBZ-instelling van Koraal Groep. Dat betekent dat u recht heeft op producten en diensten die vallen binnen de AWBZ-zorg (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) en die de instelling

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf met behandeling bij Siloah

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf met behandeling bij Siloah Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf met behandeling bij Siloah Siloah, versie 5.0, maart 2017 Voor alle informatie geldt: wijzigingen voorbehouden. Kijk voor de meest

Nadere informatie

Wie betaalt welke kosten in 2016?

Wie betaalt welke kosten in 2016? Wie betaalt welke kosten in 2016? Kostenverdeling tussen cliënt en Gemiva-SVG Groep Zonder verblijf met Volledig pakket Thuis (VPT) Wat staat er in deze folder? Cliënten die bij de Gemiva-SVG Groep wonen,

Nadere informatie

AWBZ-zorg én extra service binnen De Twentse Zorgcentra. Wie betaalt wat in 2015?

AWBZ-zorg én extra service binnen De Twentse Zorgcentra. Wie betaalt wat in 2015? AWBZ-zorg én extra service binnen De Twentse Zorgcentra Wie betaalt wat in 2015? Voor wie is deze folder bedoeld? Woon je binnen De Twentse Zorgcentra en heb je een indicatie verblijf en behandeling? Dan

Nadere informatie

Daar hebt u recht op bij SGL

Daar hebt u recht op bij SGL Daar hebt u recht op bij SGL Waar zorgt SGL voor? Uitgave januari 2017 Kijk voor meer informatie over SGL op www.sgl-zorg.nl. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Lijst met veel voorkomende producten en diensten

Nadere informatie

Informatie over wettelijke verstrekkingen en andere diensten

Informatie over wettelijke verstrekkingen en andere diensten VERSTREKKINGEN BIJ VERBLIJF GGZ WNB Informatie over wettelijke verstrekkingen en andere diensten OVER DEZE FOLDER U verblijft of woont binnen GGZ WNB. We hopen dat u zich daar thuis voelt. We informeren

Nadere informatie

AWBZ-zorg en extra diensten bij Stichting Orion: Wie betaalt wat? Regeling kostenverdeling tussen Stichting Orion en cliënt

AWBZ-zorg en extra diensten bij Stichting Orion: Wie betaalt wat? Regeling kostenverdeling tussen Stichting Orion en cliënt AWBZ-zorg en extra diensten bij Stichting Orion: Wie betaalt wat? Regeling kostenverdeling tussen Stichting Orion en cliënt Ingangsdatum: 1 maart 2013 Inleiding Wat lees je in deze folder? In deze folder

Nadere informatie

Notitie Verstrekkingen (oktober 2012)

Notitie Verstrekkingen (oktober 2012) Notitie Verstrekkingen (oktober 2012) Inleiding Middels deze notitie wil Aveleijn u informeren over de wijze waarop zij met verstrekkingen om gaat. Waar heeft u recht op als u bij Aveleijn in verblijf

Nadere informatie

AWBZ-zorg én extra service binnen De Twentse Zorgcentra. Wie betaalt wat in 2014?

AWBZ-zorg én extra service binnen De Twentse Zorgcentra. Wie betaalt wat in 2014? AWBZ-zorg én extra service binnen De Twentse Zorgcentra Wie betaalt wat in 2014? Voor wie is deze folder bedoeld? Woon je binnen De Twentse Zorgcentra en heb je een indicatie verblijf en behandeling? Dan

Nadere informatie

Passend Vertrouwd Dichtbij. Wie betaalt wat? Over AWBZ-zorg van Syndion

Passend Vertrouwd Dichtbij. Wie betaalt wat? Over AWBZ-zorg van Syndion Passend Vertrouwd Dichtbij Wie betaalt wat? Over AWBZ-zorg van Voorwoord De dienstverlening van wordt gefinancierd via de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Voor de besteding van die middelen

Nadere informatie

WLZ-wijzer Waar zorgt Amsta voor en wat betaalt u zelf? thuis in de stad

WLZ-wijzer Waar zorgt Amsta voor en wat betaalt u zelf? thuis in de stad WLZ-wijzer Waar zorgt Amsta voor en wat betaalt u zelf? thuis in de stad Deze uitgave is een productie van Amsta. Aan de totstandkoming van deze uitgave is de grootst mogelijke zorg besteed. De inhoud

Nadere informatie

Zorg- en aanvullende dienstverlening 2016 Tarieven en afspraken voor bewoners van Evean locaties

Zorg- en aanvullende dienstverlening 2016 Tarieven en afspraken voor bewoners van Evean locaties Zorg- en aanvullende dienstverlening 2016 Tarieven en afspraken voor bewoners van Evean locaties Met een AWBZ indicatie voor zorg met verblijf heeft u recht op persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding

Nadere informatie

Samen aanpakken Met open blik Kijken naar wat wél kan. Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ. 2015/v1

Samen aanpakken Met open blik Kijken naar wat wél kan. Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ. 2015/v1 Samen aanpakken Met open blik Kijken naar wat wél kan Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ 2015/v1 Introductie Deze brochure is bedoeld voor cliënten en hun ouders en verwanten die (tijdelijk) wonen in

Nadere informatie

Vergoedingen en kosten informatie voor cliënten

Vergoedingen en kosten informatie voor cliënten Vergoedingen en kosten informatie voor cliënten www.pleyade.nl Wonen en zorg bij Pleyade Informatie over vergoedingen en kosten Appartement of kamer Wanneer u zorg krijgt op basis van de Wet Langdurige

Nadere informatie

Wie betaalt wat? De afspraken over je eigen bijdrage als je bij Philadelphia woont of gaat wonen MELK. Het beste uit jezelf

Wie betaalt wat? De afspraken over je eigen bijdrage als je bij Philadelphia woont of gaat wonen MELK. Het beste uit jezelf De afspraken over je eigen bijdrage als je bij Philadelphia woont of gaat wonen MELK Philadelphia voor de cliënt Het beste uit jezelf Wie betaalt wat als je bij Philadelphia woont? De zon is gratis. Maar

Nadere informatie

Wat betaalt Zozijn? Wat betaalt u zelf?

Wat betaalt Zozijn? Wat betaalt u zelf? Protocol Wat betaalt Zozijn wat betaalt uzelf? Cliëntenversie Wat betaalt Zozijn? Wat betaalt u zelf? voor cliënten die wonen in een woning van Zozijn en voor cliënten die in een eigen woning wonen (koop/huur)

Nadere informatie

Voor wie zijn de kosten? Regeling doorbelasting bewonerskosten OlmenEs

Voor wie zijn de kosten? Regeling doorbelasting bewonerskosten OlmenEs Voor wie zijn de kosten? Regeling doorbelasting bewonerskosten OlmenEs Januari 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding.. 3 2. Overzicht wie wat betaalt... 4 3. Kostenoverzicht.. 7 2 1. Inleiding Op basis van de

Nadere informatie

Wat betaalt Zozijn? Wat betaalt u zelf?

Wat betaalt Zozijn? Wat betaalt u zelf? Protocol Wat betaalt Zozijn wat betaalt uzelf? Cliëntenversie Wat betaalt Zozijn? Wat betaalt u zelf? voor cliënten die wonen in een woning van Zozijn Zozijn-richtlijnen. Dit is extra bij de landelijke

Nadere informatie

Dienstverlening en tarieven in verpleeghuizen

Dienstverlening en tarieven in verpleeghuizen Dienstverlening en tarieven in verpleeghuizen DIENSTVERLENING EN TARIEVEN Hartelijk welkom, Binnenkort verhuist u naar een verpleeghuis van Omring. Met deze brochure willen wij u informeren over onze dienstverlening

Nadere informatie

WLZ/GGZ (Wonen voor volwassenen)

WLZ/GGZ (Wonen voor volwassenen) FEITENKAART PER 1 JANUARI 2017 Protocol Wat betaalt De Lichtenvoorde? Wat betaalt u zelf WLZ/GGZ (Wonen voor volwassenen) EN voor cliënten met indicatie verblijf met behandeling ZZP VG5, 6, 8 ZZP LVG 1

Nadere informatie

Schema Wlz-verstrekkingen en aanvullende diensten 2015

Schema Wlz-verstrekkingen en aanvullende diensten 2015 Schema Wlz-verstrekkingen en aanvullende diensten 2015 Onderwerp Prijspeil 2015 tarief in SJWZ tarief in SJWZ A Aanpassingen in appartement die nodig zijn vanwege ziekte Alarmering: persoonlijk en op basis

Nadere informatie

Wat betaalt de instelling voor u en wat betaalt u zelf?

Wat betaalt de instelling voor u en wat betaalt u zelf? U woont bij een AWBZinstelling van Koraal Groep Wat betaalt de instelling voor u en wat betaalt u zelf? U woont bij een AWBZinstelling van Koraal Groep Wat betaalt de instelling voor u en wat betaalt u

Nadere informatie

Uw zorg in een instelling voor langdurige zorg

Uw zorg in een instelling voor langdurige zorg Uw zorg in een instelling voor langdurige zorg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Lijst met veel voorkomende producten en diensten a. Appartement of kamer b. Telefoon, televisie, energie en verzekeringen c.

Nadere informatie

Vergoedingen en kosten

Vergoedingen en kosten Vergoedingen en kosten informatie voor cliënten www.pleyade.nl Wonen en zorg bij Pleyade Informatie over vergoedingen en kosten Wanneer u zorg krijgt op basis van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Dienstverlening en tarieven in verzorgingshuizen

Dienstverlening en tarieven in verzorgingshuizen Dienstverlening en tarieven in verzorgingshuizen DIENSTVERLENING EN TARIEVEN Hartelijk welkom, Binnenkort verhuist u naar een verzorgingshuis van Omring. Met deze brochure willen wij u informeren over

Nadere informatie

Toelichting op aanvullende producten en diensten en bijbehorende bewonersbijdragen

Toelichting op aanvullende producten en diensten en bijbehorende bewonersbijdragen Toelichting op aanvullende producten en diensten en bijbehorende bewonersbijdragen Iedere cliënt word in de gelegenheid gesteld om gebruik te maken van een pakket aanvullende producten en diensten zoals

Nadere informatie

Waar zorgt De Zorggroep voor en wat betaalt u zelf

Waar zorgt De Zorggroep voor en wat betaalt u zelf De Zorggroep Postbus 694 / 5900 AR VENLO Klantenservice 088-61 088 61 E-mail: klantenservice@dezorggroep.nl www.dezorggroep.nl December 2014 Waar zorgt De Zorggroep voor en wat betaalt u zelf Uw zorg in

Nadere informatie

Waar zorgt De Zorggroep voor en wat betaalt u zelf

Waar zorgt De Zorggroep voor en wat betaalt u zelf De Zorggroep Postbus 694 / 5900 AR VENLO Klantenservice 088-61 088 61 E-mail: klantenservice@dezorggroep.nl www.dezorggroep.nl 2014 Waar zorgt De Zorggroep voor en wat betaalt u zelf Daar hebt u recht

Nadere informatie