Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij de SVRO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij de SVRO"

Transcriptie

1 Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij de, december 2010 Voor alle informatie geldt: wijzigingen voorbehouden. Kijk voor de meest actuele informatie op Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

2 Inleiding De brochure die voor u ligt is bedoeld om meer inzicht te bieden in de financiering van de zorg- en dienstverlening van de voor cliënten met een indicatie verblijf en die op basis van die indicatie in één van de verzorgingshuizen van de wonen. De zorg- en dienstverlening van de wordt gefinancierd via de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Voor de besteding van die middelen geldt een strikte regelgeving. AWBZ-gelden die de ontvangt, zijn alleen bestemd voor zorg- en dienstverlening die door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) per cliënt is toegekend. Naast de geïndiceerde zorg hebben cliënten recht (zonder bijbetaling) op producten en diensten uit de Groene lijst van het College van Zorgverzekering. Deze lijst is te vinden in de brochure Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling (www.cvz.nl). Voor diensten die niet in de Groene lijst staan en die de op verzoek of naar behoefte van de cliënt wel aanbiedt, brengt de kosten in rekening. De cliënt bepaalt zelf of, welke en van wie zij deze diensten afneemt. De cliënt is niet verplicht deze diensten bij de af te nemen. Inhoud brochure In hoofdstuk 1 is een alfabetisch overzicht opgenomen van producten en diensten binnen de, met daarbij vermeld of de kosten hiervan voor rekening van de of voor rekening van de cliënt komen. In hoofdstuk 2 wordt een toelichting gegeven op bepaalde onderwerpen uit hoofdstuk 1. Wie betaalt wat? Bij het alfabetisch overzicht wordt bij iedere verstrekking vermeld wie verantwoordelijk is voor de kosten. Is bij de cliënt een * geplaatst, dan wordt er verwezen naar een mogelijke vergoeding via een verzekering die de cliënt heeft afgesloten. Vaak zal het hier een ziektekostenverzekering of een eventueel aanvullende ziektekostenverzekering betreffen. Om voor een vergoeding via de (eventueel aanvullende) ziektekostenverzekering in aanmerking te komen, kan een verwijzing van een (huis)arts nodig zijn. Het kan ook gaan om verstrekkingen die door de gemeente worden vergoed via de WMO. Informeer voor de mogelijkheden bij uw zorgverzekeraar of gemeente. Is bij een onderwerp zie toelichting geplaatst, dan is er over dat onderwerp verdere informatie te vinden in hoofdstuk 2. Indicatie Deze brochure geldt voor alle cliënten die een zorgzwaartepakket (ZZP) indicatie hebben en op basis daarvan langdurig of voor een kortdurende opname verblijven in één van de verzorgingshuizen van de. Tarieven Voor producten en diensten die de aanbiedt en die voor rekening komen van de cliënt, bestaat een tarievenlijst. Deze is te verkrijgen bij de receptie. De cliënt is natuurlijk vrij om deze producten of diensten elders in te kopen. De tarieven worden jaarlijks volgens de CPI-inde geïndeeerd. Daar waar kosten voor rekening van de cliënt zijn, maar geen tarief in de tarievenlijst is opgenomen, geldt dat de werkelijke kosten aan de cliënt worden doorberekend. 1

3 Hoofdstuk 1 Overzicht producten en diensten bij verblijf bij Diensten, verstrekkingen A cliënt Tarief / toelichting Abonnementen (bv krant, tijdschrift) Aanpassingen in woning, nodig ten gevolge van ziekte of aandoening (bv handgrepen, verhoogd toilet) Administratiekosten die te maken hebben met AWBZ-zorg Administratiekosten niet in relatie tot de AWBZzorg Alarmering persoonlijk, indien nodig Alarmering persoonlijk, op eigen verzoek Anti-decubitusmatras * Arts * Zie toelichting Audiovisuele apparatuur algemene ruimte (aanschaf en reparatie) Audiovisuele apparatuur privé cliënt (aanschaf en reparatie) B Bed, matras Bed, hoog/laag * Beddengoed: kussens, lakens, dekens/dekbed Begeleiding naar arts, therapeut of specialist, indien dit zelfstandig niet mogelijk is Begeleiding naar sociale activiteiten Bril, glazen en montuur en evt. reparaties * Zie toelichting C Computer voor cliënt (aanschaf, gebruik, onderhoud, abonnement) D Diëtist * Zie toelichting E Ergotherapie * Zie toelichting Energiekosten (kosten voor gas, water en electra) 2

4 Diensten, verstrekkingen F cliënt Tarief / toelichting Feest van cliënt op eigen verzoek i.v.m. bv verjaardag, jubileum Fysiotherapie * Zie toelichting G H Hoorapparaat (aanschaf, reparatie, nazorg) * Hulpmiddelen noodzakelijk voor goede zorg en Zie toelichting werk personeel (bv douchestoelen, tilliften) Hulpmiddelen op maat * Zie toelichting I Incontinentiemateriaal * Inrichten eigen kamer/appartement Zie toelichting Internet (aansluitpunt) Internet (abonnement) J K Kapper Zie toelichting Kleding (aanschaf) Zie toelichting Kleding en linnengoed merken Zie tarievenlijst Kleding herstellen L Linnengoed (hand-, thee- en keukendoeken, washandjes) Logeren (in logeerkamer door familie/vrienden) Zie tarievenlijst Logeren door partner bij tijdelijk verblijf Zie tarievenlijst Logopedie * Zie toelichting 3

5 Diensten, verstrekkingen M cliënt Tarief / toelichting Medicijnen * Zie toelichting Medicijnen niet voorgeschreven door arts N O Ontspanning (bv activiteiten, dia-avond, Zie toelichting zangavond) Opknappen kamer/appartement Zie toelichting Overlijden: schouwen/klaarmaken voor transport en tijdelijk koelen Overlijden: afleggen en opbaren Zie tarievenlijst Overlijden: condoleance en rouwdienst Zie tarievenlijst P Pedicure, noodzakelijk ivm ziekte of aandoening Pedicure, niet noodzakelijk ivm ziekte of aandoening * Zie toelichting Zie toelichting Q R Reparatie persoonlijke bezittingen Zie tarievenlijst Reservering ruimte (bv ivm Zie tarievenlijst verjaardag/jubileum) Rollator * Zie toelichting Rolstoel voor algemeen gebruik Rolstoel voor persoonlijk gebruik * Zie toelichting Rolstoelonderhoud Zie toelichting S Schoonmaken kamer/appartement Zie toelichting Schoonmaken algemene ruimten (toiletten, recreatiezaal, gangen enz.) Schoonmaakspullen door personeel gebruikt 4

6 Diensten, verstrekkingen T cliënt Tarief / toelichting Tandarts * Zie toelichting Tapijt verwijderen uit kamer/appartement Zie tarievenlijst Tapijt: vlekken verwijderen Zie tarievenlijst Toiletartikelen noodzakelijk voor de zorg: toiletpapier, handschoenen, natte doekjes Toiletartikelen persoonlijk: doucheschuim, deodorant, zeep, tandenborstel, tandpasta, kam, borstel Telefoon (aansluitpunt) Telefoon (abonnement- en gesprekskosten) Telefoontoestel Zie toelichting U Uitstapjes Zie toelichting V Vakantie: cliënt gaat zelf op vakantie Vakantie: door georganiseerd Zie toelichting Verhuizing binnen de op eigen verzoek Verhuizing binnen de op verzoek Vervoer naar arts of therapeut ivm behandeling in het kader van de AWBZ-zorg Vervoer naar arts of therapeut ivm behandeling * buiten de AWBZ-zorg Vervoer naar sociale activiteiten * Zie toelichting Voeding: gebruikelijke maaltijden/consumpties Zie toelichting Voeding: vraag cliënt boven gebruikelijke verstrekkingen zoals etra drinken, snacks en alcoholische dranken Voeding: dieetvoeding op medische indicatie * Zie toelichting Verzekering: inventaris Verzekering: persoonlijke inboedel (indien gewenst) Verzekering: zorgverzekering door bewoner zelf af te sluiten (wettelijk verplicht) Verzekering: Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) W Wasverzorging: boven- en onderkleding Zie toelichting Wasverzorging: beddengoed, handdoeken, Zie toelichting washandjes (linnengoed) Wasverzorging: kleding van instelling Wasverzorging: stomen/chemisch reinigen Zie toelichting Wassen vitrage Zie tarievenlijst 5

7 Diensten, verstrekkingen X cliënt Tarief / toelichting Y Z 6

8 Hoofdstuk 2 Toelichting Arts, diëtist, ergotherapie, fysiotherapie, logopedie, tandarts Medische basiszorg wordt vergoed via de zorgverzekeraar. Informatie hierover is te vinden in de polis van uw zorgverzekering. Begeleiding Begeleiding naar arts, therapeut of specialist Indien de cliënt voor normale medische zorg niet meer alleen een arts, therapeut of specialist kan bezoeken, zorgt de voor begeleiding. Dat kan indien de cliënt niet zelfstandig kan reizen of niet kan onthouden wat wordt gezegd. De zal hier in eerste instantie de hulp van de cliëntvertegenwoordiger/familie inzetten. Bij uitzondering, wanneer er geen mogelijkheden zijn bij cliëntvertegenwoordiger/familie, kan hiervoor een vrijwilliger ingezet worden. Hulpmiddelen Hulpmiddelen noodzakelijk voor goede zorg en werk personeel De heeft bepaalde hulpmiddelen om goede zorg te kunnen geven aan de cliënten of het werk voor de medewerkers makkelijker te maken. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om douchestoelen of tilliften. Hulpmiddelen op maat Hulpmiddelen die voor u op maat gemaakt worden of alleen door u kunnen worden gebruikt vanwege uw ziekte of aandoening worden vaak door uw zorgpolis vergoed. Opknappen, inrichten appartement Opknappen Het appartement en de daarin behorende voorzieningen zullen in goede staat (schilder- en behangklaar) worden opgeleverd aan de cliënt. Het opknappen van een appartement wordt alleen nodig gevonden als de staat van het onderhoud daartoe aanleiding geeft. De hoeft niet voor elke cliënt opnieuw te schilderen of te behangen. Inrichten Het stofferen en inrichten van het appartement en de inventaris, komen voor rekening van de cliënt. Indien het (aantoonbaar) niet mogelijk is voor de cliënt het appartement zelf in te richten, zorgt de voor een eenvoudige inrichting. Deze inventaris blijft dan het eigendom van de. Kapper Indien de cliënt zelf het haar niet meer kan wassen, drogen of kammen, dan zorgt de hiervoor. De cliënt betaalt zelf de haarverzorging bij de kapper. Kleding In principe draagt een cliënt eigen kleding. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en de kosten van het herstel daarvan. Medicijnen Medicijnenkosten worden vergoed via de zorgverzekeraar. Informatie hierover kunt u vinden in de zorgpolis. Bepalend is of een middel is voorgeschreven met een medisch doel. Indien dit niet het geval is, komen de kosten voor de cliënt. 7

9 Ontspanning De biedt ontspanning aan in de vorm van activiteiten als een spel, een dia-avond of muziekavond. Deelname is op vrijwillige basis en de cliënt is niet verplicht hieraan deel te nemen. Het kan zijn dat de voor bepaalde activiteiten een eigen bijdrage vraagt. Pedicure Indien de cliënt zelf de nagels van de voeten niet meer kan knippen dan zorgt de hiervoor. Hebben de voeten door een aandoening van de cliënt, ziekte (bv diabetes) etra zorg nodig, dan kan de cliënt hiervoor een verwijsbrief voor een pedicure vragen aan de huisarts of specialist. Behandelingen die niets met een ziekte of aandoening te maken hebben, zoals het verwijderen van likdoorns en eelt komen voor rekening cliënt. Rolstoel/rollator In de locaties van de staan een aantal rolstoelen die voor algemeen gebruik bedoeld zijn. Heeft de cliënt een persoonlijke rolstoel nodig, dan kan deze via de gemeente worden aangevraagd. Eventuele kosten en de kosten van onderhoud komen voor rekening van cliënt. De kosten van een rollator kunnen via het basispakket van de zorgverzekering worden vergoed. Schoonmaken appartement De zorgt voor het schoonmaken van het appartement. Voor het schoonmaken wordt per week ongeveer 40 minuten uitgetrokken. Kan de cliënt zelf nog schoonmaken dan kan de vragen om mee te helpen. De kosten voor het schoonmaken en de schoonmaakspullen komen voor rekening van de instelling. Telefoontoestel De kosten voor een telefoontoestel zijn voor de cliënt, tenzij binnen een locatie een standaardtelefoontoestel gebruikelijk is. Uitstapjes Het kan zijn dat de een uitstapje organiseert, bijvoorbeeld naar een museum. De kosten van het uitstapje en het vervoer komen voor rekening van de cliënt. Deelname door de cliënt is op vrijwillige basis en is niet verplicht. Vakantie Indien de een vakantie organiseert voor de cliënten, wordt een eigen bijdrage gevraagd voor alle etra kosten. Bijvoorbeeld de kosten voor reizen, verblijf, begeleiding, eten, drinken en entreegelden. Etra kosten zijn kosten die bovenop de normale kosten bij verblijf in de komen. Vervoer Vervoer naar sociale activiteiten De is niet verplicht te zorgen voor vervoer naar sociale activiteiten, zoals familiebezoek. De gemeente heeft voor vervoer binnen de regio voorzieningen op grond van de Wmo. De gemeente bepaalt wanneer vervoer naar sociale activiteiten worden vergoed. Sociaal vervoer buiten de regio wordt mogelijk gemaakt door Valys. Voeding Gebruikelijke maaltijden en consumpties De maaltijden voor cliënten van de bestaan uit: 3 maaltijden per dag Voldoende drinken, zoals koffie, thee en frisdrank Fruit Tussendoortjes 8

10 De overlegt met de cliëntenraad welk eten en drinken wordt gegeven. De voeding voldoet aan de eisen voor gezonde voeding. Dieetvoeding op medische indicatie De zorgt voor een dieet dat medisch noodzakelijk is vanwege de ziekte of aandoening van de cliënt. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om een zoutarm of eiwitrijk dieet. Medisch noodzakelijke dieet-producten of voedingssupplementen, die niet worden vergoed door de zorgverzekeraar, worden door de bekostigd. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om vloeibare voeding. Wasverzorging Boven- en onderkleding De kosten voor het wassen, drogen, strijken en stomen/chemisch reinigen van de boven- en onderkleding komen volledig voor rekening van de cliënt. De cliënt heeft twee keuzemogelijkheden om zijn of haar was te laten verzorgen: 1. De cliënt of cliëntvertegenwoordiger draagt zelf volledig zorg voor het wassen van de kleding en doet geen beroep op de diensten van de. In dit geval wordt geen eigen bijdrage gevraagd van de cliënt. De vertegenwoordiger van de cliënt draagt er zorg voor dat er altijd voldoende schone boven- en onderkleding beschikbaar is. 2. De cliënt besteedt de wasverzorging uit aan de. De draagt dan volledig zorg voor het wassen van kleding. De cliënt betaalt hiervoor maandelijks een eigen bijdrage. Er geldt een maimaal maandelijks tarief (zie tarievenlijst). De cliënt is niet verplicht de kleding door de te laten wassen. De cliënt kan er voor kiezen om zelf de kleding te (laten) wassen en hoeft dan dus geen eigen bijdrage te betalen. Woonde de cliënt op al in een verzorgingshuis, dan betaalt de de kosten voor het wassen, drogen en strijken van de kleding. Moet de kleding etra vaak gewassen worden ten gevolge van een ziekte of aandoening, dan komen de etra waskosten voor rekening van de instelling. Beddengoed, handdoeken, washandjes enz. Voor het wassen, drogen en strijken van beddengoed, handdoeken, washandjes enz. komen de kosten voor rekening van de instelling. Merken kleding en linnengoed Persoongebonden kleding en linnengoed wordt gemerkt om zoekraken te voorkomen. Het merken van de kleding is niet verplicht wanneer de cliënt zelf de was verzorgt. Eventueel zoekraken van kleding is dan wel voor risico van de cliënt. 9

Uw zorg in een Wlz-instelling

Uw zorg in een Wlz-instelling Uw zorg in een Wlz-instelling Dit is een bewerkte versie van de brochure van Zorginstituut Nederland april 2014 De AWBZ is per 1 januari 2015 opgevolgd door de Wet langdurige zorg. In deze brochure wordt

Nadere informatie

WLZ-Wijzer Amsta. Waar zorgt Amsta voor? En wat betaalt u zelf? thuis in de stad

WLZ-Wijzer Amsta. Waar zorgt Amsta voor? En wat betaalt u zelf? thuis in de stad WLZ-Wijzer Amsta Waar zorgt Amsta En wat betaalt u zelf? 1 thuis in de stad 1. Inleiding Waarom deze brochure? Als bewoner van een locatie van Amsta, heeft u recht op een aantal diensten en producten die

Nadere informatie

Uw zorg in een AWBZ-instelling

Uw zorg in een AWBZ-instelling Uw zorg in een AWBZ-instelling Van goede zorg verzekerd 2 Uw zorg in een AWBZ-instelling Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Lijst met veel voorkomende producten en diensten 4 a. Appartement of kamer 4 b.

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Over AWBZ-zorg van Prezzent Voor cliënten met de indicatie Met verblijf

Wie betaalt wat? Over AWBZ-zorg van Prezzent Voor cliënten met de indicatie Met verblijf Wie betaalt wat? Over AWBZ-zorg van Prezzent Voor cliënten met de indicatie Met verblijf Prezzent Nieuwe Tijningen 1 5301 DA ZALTBOMMEL 0418-680200 Prezzent/MT/versie 2/juni 2011 Pagina 1 Voorwoord De

Nadere informatie

Uw zorg in een AWBZ-instelling

Uw zorg in een AWBZ-instelling Uw zorg in een AWBZ-instelling Van goede zorg verzekerd Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Lijst met veel voorkomende producten en diensten 4 a. Appartement of kamer 4 b. Telefoon, televisie, energie en verzekeringen

Nadere informatie

WAAR ZORGT DE INSTELLING VOOR? WAT BETAALT U ZELF? OPMERKINGEN / AANVULLINGEN PROTEION THUIS A: APPARTEMENT OF KAMER A1:

WAAR ZORGT DE INSTELLING VOOR? WAT BETAALT U ZELF? OPMERKINGEN / AANVULLINGEN PROTEION THUIS A: APPARTEMENT OF KAMER A1: Uw zorg in een AWBZ-instelling WAAR ZORGT DE INSTELLING VOOR? WAT BETAALT U ZELF? OPMERKINGEN / AANVULLINGEN A: APPARTEMENT OF KAMER A1: Aanpassingen in een appartement of kamer De instelling zorgt voor

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Over Wlz-zorg van Prezzent (t/m 31-12-2014 AWBZ-zorg) Voor cliënten met de indicatie Met verblijf

Wie betaalt wat? Over Wlz-zorg van Prezzent (t/m 31-12-2014 AWBZ-zorg) Voor cliënten met de indicatie Met verblijf Wie betaalt wat? Over Wlz-zorg van Prezzent (t/m 31-12-2014 AWBZ-zorg) Voor cliënten met de indicatie Met verblijf 2015 Prezzent Nieuwe Tijningen 1 5301 DA ZALTBOMMEL 0418-680200 Prezzent/tarieven /versie

Nadere informatie

Wie betaalt wat bij Driestroom? Notitie kosten bij intramurale dienstverlening

Wie betaalt wat bij Driestroom? Notitie kosten bij intramurale dienstverlening Wie betaalt wat bij Driestroom? Notitie kosten bij intramurale dienstverlening Ingangsdatum: 1 januari 2014 Inleiding Cliënten die zorg krijgen op basis van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ),

Nadere informatie

Daar heeft u recht op in een AWBZ-instelling. Waar zorgt uw instelling voor? Wat betaalt u zelf?

Daar heeft u recht op in een AWBZ-instelling. Waar zorgt uw instelling voor? Wat betaalt u zelf? Daar heeft u recht op in een AWBZ-instelling Waar zorgt uw instelling voor? Juli 2013-1- Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Lijst met veel voorkomende producten en diensten a. Appartement of kamer b. Telefoon,

Nadere informatie

Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling

Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling Waar zorgt uw instelling voor? Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Lijst met veel voorkomende producten en diensten a. Appartement of kamer b. Telefoon, televisie,

Nadere informatie

Daar hebt u recht op in een. een AWBZ-instelling. 1. Inleiding. Waar zorgt uw instelling voor? Wat betaalt u zelf?

Daar hebt u recht op in een. een AWBZ-instelling. 1. Inleiding. Waar zorgt uw instelling voor? Wat betaalt u zelf? Waar zorgt uw instelling voor? Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling Waar zorgt uw instelling voor? Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling Deze brochure vervangt de brochures: Daar kunt u op

Nadere informatie

Passend Vertrouwd Dichtbij. Wie betaalt wat? Over AWBZ-zorg van Syndion

Passend Vertrouwd Dichtbij. Wie betaalt wat? Over AWBZ-zorg van Syndion Passend Vertrouwd Dichtbij Wie betaalt wat? Over AWBZ-zorg van Voorwoord De dienstverlening van wordt gefinancierd via de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Voor de besteding van die middelen

Nadere informatie

Uw rechten in een AWBZinstelling

Uw rechten in een AWBZinstelling Uw rechten in een AWBZinstelling Webversie van de folder Uw rechten in een AWBZ-instelling. (versie 312-1212) Deze brochure is bedoeld voor tijdelijke of vaste bewoners van een AWBZ-instelling die behoort

Nadere informatie

Daar kunt u. op rekenen. bij Talant. Waar zorgt Talant voor? Wat betaalt u zelf?

Daar kunt u. op rekenen. bij Talant. Waar zorgt Talant voor? Wat betaalt u zelf? Daar kunt u op rekenen bij Talant Inleiding Uw zorg in een AWBZ-instelling Door het Zorginstituut Nederland is de brochure Uw zorg in een AWBZ-instelling uitgegeven. Hierin staat aangegeven welke kosten

Nadere informatie

Daar kunt u. op rekenen. bij Talant. Waar zorgt Talant voor? Wat betaalt u zelf?

Daar kunt u. op rekenen. bij Talant. Waar zorgt Talant voor? Wat betaalt u zelf? Daar kunt u op rekenen bij Talant Inleiding 1. Appartement of kamer? 1.1 Aanpassingen in appartement of kamer Talant zorgt voor aanpassingen die nodig zijn vanwege een ziekte of aandoening, bijvoorbeeld

Nadere informatie

AWBZ-zorg en extra diensten bij Stichting Orion: Wie betaalt wat? Regeling kostenverdeling tussen Stichting Orion en cliënt

AWBZ-zorg en extra diensten bij Stichting Orion: Wie betaalt wat? Regeling kostenverdeling tussen Stichting Orion en cliënt AWBZ-zorg en extra diensten bij Stichting Orion: Wie betaalt wat? Regeling kostenverdeling tussen Stichting Orion en cliënt Ingangsdatum: 1 maart 2013 Inleiding Wat lees je in deze folder? In deze folder

Nadere informatie

ZORG- EN DIENSTVERLENING PASANA OUDERENZORG 2015. Wie betaalt wat?

ZORG- EN DIENSTVERLENING PASANA OUDERENZORG 2015. Wie betaalt wat? ZORG- EN DIENSTVERLENING PASANA OUDERENZORG 2015 Wie betaalt wat? Bij het samenstellen van deze brochure is gebruik gemaakt van de brochure Daar hebt u recht op in een AWBZ instelling van het College voor

Nadere informatie

Daar hebt u recht op in een NOVO woonlocatie

Daar hebt u recht op in een NOVO woonlocatie NOVO Postbus 9473 9703 LR Groningen Telefoon: 050 542 19 99 E-mail: info@novo.nl Internet: www.novo.nl Daar hebt u recht op in een NOVO woonlocatie Waar zorgt NOVO voor? Wat betaalt u zelf? Daar hebt u

Nadere informatie

Waar zorgt Cato voor? Wat betaalt u zelf?

Waar zorgt Cato voor? Wat betaalt u zelf? Waar zorgt Cato voor? Wat betaalt u zelf? Wlz-verstrekkingen bij Cato Zorg zonder behandeling juni 2015 Waar zorgt Cato voor? Inhoudsopgave 1. Voor wie is deze informatie bestemd? 1 1.1. Hier staan wij

Nadere informatie

AWBZ-zorg van Kempenhaeghe: Wie betaalt wat? 4 e druk

AWBZ-zorg van Kempenhaeghe: Wie betaalt wat? 4 e druk AWBZ-zorg van Kempenhaeghe: Wie betaalt wat? 4 e druk AWBZ-zorg van Kempenhaeghe: Wie betaalt wat? De dienstverlening van de sector Zorg & Dienstverlening van het epilepsiecentrum van Kempenhaeghe wordt

Nadere informatie

Wat betaalt ORO? Wat betaalt de cliënt?

Wat betaalt ORO? Wat betaalt de cliënt? Wat betaalt ORO? Wat betaalt de cliënt? Kostenverdeling van in 2015 Zorg in de regio voor mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met een ontwikkelingsachterstand Op welke heb ik recht als

Nadere informatie

Opknappen van een appartement of kamer De stichting zorgt ervoor dat uw appartement of kamer er netjes uitziet, zodat u er kunt wonen.

Opknappen van een appartement of kamer De stichting zorgt ervoor dat uw appartement of kamer er netjes uitziet, zodat u er kunt wonen. Daar heeft u recht op als u verblijft bij Stichting Elisabeth Waar zorgt Stichting Elisabeth voor en wat betaalt u zelf? Voor wie is deze informatie bedoeld? Deze brochure is bedoeld voor tijdelijke of

Nadere informatie

an Foreest Waar heeft u Waar heeft u recht op b aar heeft u recht op bij Pieter van F ij Pieter van Foreest Wa

an Foreest Waar heeft u Waar heeft u recht op b aar heeft u recht op bij Pieter van F ij Pieter van Foreest Wa aar heeft u n Foreest Waar heeft u rec Pieter van Foreest Waar recht op bij Pieter van Fo aar heeft u recht op bij n Foreest Waar heeft u re ij Pieter van Foreest Waa recht op bij Pieter van F aar heeft

Nadere informatie

Wie betaalt? De Zijlen. b. De Zijlen. a. De Zijlen b. Cliënt. a. Cliënt b. De Zijlen. a. De Zijlen. a. De Zijlen

Wie betaalt? De Zijlen. b. De Zijlen. a. De Zijlen b. Cliënt. a. Cliënt b. De Zijlen. a. De Zijlen. a. De Zijlen Bijlage Wie betaalt wat? Kosten die onder de AWBZ vallen, betaalt. Sommige kosten van zorg en ondersteuning vallen onder de AWBZ, andere weer niet. Wie welke producten en diensten moet betalen is in hoofdlijnen

Nadere informatie

Wat betaalt Daelzicht vanuit de Wlz en wat betaalt de cliënt zelf? Wonen bij Daelzicht. Wie betaalt wat? 1

Wat betaalt Daelzicht vanuit de Wlz en wat betaalt de cliënt zelf? Wonen bij Daelzicht. Wie betaalt wat? 1 Wie betaalt wat? Wat betaalt vanuit de Wlz en wat betaalt de cliënt zelf? Wonen bij Wie betaalt wat? 1 2 Wonen bij inhoud voorwoord 5 appartement of kamer 6 telefoon, tv, internet, energie en verzekering

Nadere informatie

NIEUWE TARIEVEN AANVULLENDE DIENSTEN 2013

NIEUWE TARIEVEN AANVULLENDE DIENSTEN 2013 NIEUWE TARIEVEN AANVULLENDE DIENSTEN 2013 2 In 2012 heeft de aanvullende diensten voor cliënten in kaart gebracht. De diensten die voor alle cliënten bedoeld zijn, hebben hetzelfde tarief. De tarieven

Nadere informatie

Verstrekkingen 2012. Verpleging en verzorging. Wie betaalt wat?

Verstrekkingen 2012. Verpleging en verzorging. Wie betaalt wat? Wie betaalt wat? Inleiding Inleiding Wat betaalt Cordaan en wat moet u zelf betalen als u in een woonvoorziening verblijft? In deze uitgave leest u hier alles over. Er staat wat de afspraken zijn voor

Nadere informatie

Informatie aanvullende diensten van De Zijlen voor cliënten en ouders/vertegenwoordigers

Informatie aanvullende diensten van De Zijlen voor cliënten en ouders/vertegenwoordigers Informatie aanvullende diensten van De Zijlen voor cliënten en ouders/vertegenwoordigers Ingangsdatum: 1 januari 2012 Wat onderstaand beschreven staat over de aanvullende diensten van De Zijlen, geldt

Nadere informatie

Waar hebt u recht op?

Waar hebt u recht op? Info Waar hebt u recht op? AWBZ-verstrekkingen bij wonen binnen SEIN Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde WELKOM Beste lezer, Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) is een expertisecentrum

Nadere informatie