Waar zorgt Cato voor? Wat betaalt u zelf?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waar zorgt Cato voor? Wat betaalt u zelf?"

Transcriptie

1 Waar zorgt Cato voor? Wat betaalt u zelf? Wlz-verstrekkingen bij Cato Zorg zonder behandeling juni 2015

2

3 Waar zorgt Cato voor? Inhoudsopgave 1. Voor wie is deze informatie bestemd? Hier staan wij voor Hoe doen we dat? 1 2. Financiering Verschillende financieringen Eigen financiële bijdrage 2 3. Verblijf zonder behandeling Medische zorg Paramedische zorg en psycholoog Medicatie Hulpmiddelen Tandarts Laatste zorg na overlijden 3 4. Appartement Uw appartement Gedwongen verhuizing Verhuizen op eigen verzoek Telefoon / internet Televisie en audioapparatuur Alarmering Schoonmaak en schoonmaakspullen 4 5. Verzekeringen 4 6. Eten en drinken Medisch noodzakelijk dieet 5 7. Verzorging Haarverzorging Voetverzorging Persoonlijke verzorgingsproducten Wasverzorging 5 8. Hulp buiten de instelling 6 9. Recreatie Overige producten en diensten Administratie 6

4

5 1. Voor wie is deze informatie bestemd? Deze informatie is bestemd voor de bewoners van de locaties Carel van den Oever en Bezuidenhout met een zogeheten ZZP-indicatie voor zorg met verblijf, exclusief behandeling. Bij Cato kunt u zorgeloos wonen. Wij bieden oudere mensen een fijne woonomgeving en, als dat nodig is, begeleiding, verzorging en verpleging op maat. Dit hele scala aan diensten leveren we bij u thuis, op onze zorglocaties en in onze wooncomplexen. Bij alles wat we doen, houden we zo veel mogelijk rekening met de wensen en behoeften van u, onze bewoners. Want iedereen is anders. Een deel van onze zorg- en dienstverlening valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Concreter gezegd, dit deel valt binnen het zorgzwaartepakket (ZZP) waarvoor u geïndiceerd én automatisch verzekerd bent. Een ander deel valt buiten uw indicatie, zoals aanvullende diensten en extra activiteiten. Deze moet u dus zelf betalen. Deze folder gaat over de zorg- en dienstverlening die onder de Wlz vallen Hier staan wij voor Cato is er voor ouderen die een vertrouwde, beschermde en toekomstgerichte woonomgeving zoeken. Een plek waar u bent verzekerd van persoonlijke aandacht en adequate zorg, waar u prettig woont en waar u op een aangename en zinvolle manier leeft. Alles draait om uw kwaliteit van leven. Daar is meer voor nodig dan een goede gezondheid. Een gezonde geest, een sociaal netwerk, voldoende beweging, het delen van interesses, een goed gesprek, al deze zaken zijn net zo belangrijk. Bij Cato is hier alle ruimte voor. Cato levert maatwerk. Wij steken veel tijd en energie in de relatie met onze bewoners. Het enige wat telt, is dat ú zich goed voelt en het bij ons naar uw zin heeft. Wij stemmen wonen, welzijn en zorg af op uw specifieke wensen en passen deze aan als uw persoonlijke situatie daarom vraagt Hoe doen we dat? Onze bewoners willen zo lang mogelijk wonen in een omgeving die zij als thuis ervaren. Thuis is meer dan een woning. Thuis is een gevoel van veiligheid, geborgenheid, een plek waar u zichzelf kunt zijn. Wij bieden u zo n plek en helpen u hier uw normale leven voort te zetten, ook als uw gezondheid achteruit gaat. Afhankelijk van uw wensen en zorgbehoeften bieden we u een diversiteit aan woningen en woonvormen. Een goede gezondheid is gebaat bij een gezonde levensstijl en een positieve instelling. Als u daar behoefte aan hebt, bieden wij u hierbij ondersteuning en advies. Als uw gezondheid achteruit gaat, bieden we u, uiteraard in goed overleg met u, diverse vormen van professionele verzorging en ondersteuning die aansluiten bij uw specifieke behoeften. Die kunnen per mens verschillen. Het gaat erom wat ú wilt, wat ú voelt en wat ú verwacht. Uw welzijn is onze zorg. Wij respecteren uw gewoonten, privacy en leefstijl. U behoudt de regie over uw eigen leven. U wordt aangemoedigd om actief na te denken over wat u binnen uw mogelijkheden uit het leven wilt halen. U bepaalt zelf welke zaken voor u belangrijk zijn; Cato biedt de welzijnsdiensten die aansluiten bij uw wensen. Waar zorgt Cato voor? juni

6 2. Financiering 2.1. Verschillende financieringen Uw zorg en het verblijf bij Cato worden vergoed via de Wet langdurige zorg (Wlz). Voor deze wet hoeft u zich niet apart te verzekeren. Iedereen die in Nederland woont of werkt is namelijk automatisch voor Wlz-zorg verzekerd. De wet is bedoeld voor de zogenaamde onverzekerbare risico s. Naast de Wlz is er de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), waar de gemeente uitvoering aan geeft en de Zorgverzekeringswet (Zvw), waar de zorgverzekeraars zich mee bezig houden. Wat er precies onder welke wet valt, is aan verandering onderhevig. Om in aanmerking te blijven komen voor vergoedingen die vallen onder de Zorgverzekeringswet (Zvw), is het voor u als bewoner van Cato van belang om ook na opname de verplichte zorgverzekering aan te houden. Ook is een goede aanvullende verzekering belangrijk omdat deze veelal verschillende zaken vergoedt die niet door de Wlz noch door de zorgverzekering worden gedekt Eigen financiële bijdrage U hebt een Wlz-pakket met een duidelijk afgebakende zorg- en dienstverlening waarvoor u bent verzekerd. Voor de zorg en diensten die hieronder vallen, vraagt Cato géén bijbetaling. Bij Cato krijgt u een leefzorgplan met afspraken over de zorg- en dienstverlening. Deze afspraken zijn gebaseerd op het door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) geïndiceerde zorgzwaartepakket (ZZP). Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen van de Wlz en de Wmo. De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomsten en vermogen en wordt per persoon berekent. Cato heeft geen invloed op de hoogte van uw eigen bijdrage. Zie voor meer informatie 3. Verblijf zonder behandeling 3.1. Medische zorg Het kan zijn dat u bij Cato woont en zorg zonder behandeling krijgt. U houdt dan uw eigen huisarts. Hier maakt u in principe ook zelf uw afspraken mee. Als u naar de huisarts gaat, zijn de vervoerskosten naar de huisarts voor eigen rekening. In sommige situaties is vergoeding van begeleidingskosten en vervoerskosten ten laste van de zorgverzekering mogelijk. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij uw zorgverzekeraar Paramedische zorg en psycholoog Als u zorg zonder behandeling heeft, dan valt de vergoeding van paramedische zorg en de psycholoog niet onder de Wlz, maar onder uw eigen zorgverzekeraar via de basisverzekering en/of aanvullende verzekering. De voorwaarden van uw (aanvullende) verzekering bepalen of deze zorgverlening wordt vergoed. Informeer hiernaar bij uw zorgverzekeraar of raadpleeg uw polis Medicatie Als u een indicatie heeft voor zorg zonder behandeling heeft, dan kunt u bij uw zorgverzekeraar informeren of uw medicatie wordt vergoed. Als Cato u helpt bij uw medicatie, bijvoorbeeld bij het toedienen of het bestellen van de medicatie, vragen wij u over te stappen naar de apotheek waar Cato een samenwerkingsafspraak mee heeft. 2 Waar zorgt Cato voor? juni 2015

7 3.4. Hulpmiddelen Voor het verblijf en de zorgverlening bij Cato zijn bepaalde voorzieningen standaard aanwezig. U kunt hierbij denken aan een goede douchestoel, een beugel bij het toilet of een tillift. Over het algemeen zijn dit voorzieningen of artikelen die door meer mensen, eventueel navolgbaar, te gebruiken zijn. Hulpmiddelen die alleen na kostbare individuele aanpassingen door verschillende personen na elkaar zijn te gebruiken, behoren hier niet toe. Voor andere hulpmiddelen is het mogelijk dat u beroep kunt doen op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit is bijvoorbeeld het geval bij individuele hulpmiddelen zoals protheses, gehoorapparaten of brillen. Omdat de betreffende regelingen nogal eens veranderen, adviseren wij u om bij de keuze van hulpmiddelen altijd uw zorgpolis te raadplegen evenals de folder Uw zorg in een AWBZ-instelling. Deze folder kunt u downloaden op de website van het College van Zorgverzekeringen Tandarts Als u een indicatie zonder behandeling hebt, laat u zich inschrijven of blijft u ingeschreven staan bij uw eigen tandarts. In dit geval zijn de begeleidings- en vervoerskosten naar een tandarts voor eigen rekening. In sommige situaties is vergoeding van begeleidingskosten en vervoerskosten ten laste van de zorgverzekering mogelijk. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij uw zorgverzekeraar Laatste zorg na overlijden Wanneer u komt te overlijden, regelt Cato dat een arts komt schouwen. Cato zorgt zo nodig voor het klaarmaken voor transport en tijdelijk koelen van het lichaam. Het is mogelijk om opgebaard te worden in het eigen appartement. De laatste zorg en het opbaren kunt u laten verzorgen door uw nabestaanden of de uitvaartondernemer. 4. Appartement 4.1. Uw appartement Bij Cato woont u in uw eigen appartement. In dit appartement zijn standaard voorzieningen aanwezig zoals een persoonsalarm en handgrepen. Wij vinden dat u uw privéruimtes naar uw eigen smaak moet kunnen inrichten. Daarom zien wij het liefst dat u zelf de inrichting verzorgt of dit laat doen door uw familie of vrienden. Wij adviseren u graag bij het inrichten van uw appartement zodat u rekening kunt houden met goede arbeidsomstandigheden voor onze medewerkers, brandveiligheidseisen en het schoonhouden van uw appartement. Als u niet voor uw eigen inrichting kunt of wilt zorgen, regelt Cato een standaardinventaris, een bed, matras, tafel, stoel, kast, plafondverlichting, vloerbedekking, gordijnen, kussens, dekens of dekbed. Deze inventaris kan al eens eerder gebruikt zijn. Indien u (een gedeelte van) de standaardinventaris niet wenst of deze wenst uit te breiden, dan komen de kosten voor uw rekening Gedwongen verhuizing Het kan voorkomen dat Cato u verzoekt om te verhuizen naar een andere woonruimte. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Als wij u verzoeken om tussentijds te verhuizen, betaalt Cato de Waar zorgt Cato voor? juni

8 kosten van het opknappen en stofferen van het nieuwe appartement. Ook de verhuiskosten en eventuele aansluitkosten komen voor rekening van Cato Verhuizen op eigen verzoek Bij een verhuizing op eigen verzoek bent u verplicht uw eigen aangeschafte inventaris en overige eigendommen mee te verhuizen. Wij spreken met u af of de eigendommen van Cato meegaan naar uw nieuwe woonruimte, als u deze heeft. Er mag dus niets in het appartement achterblijven. Indien dit wel gebeurt, dan zijn de kosten voor de afvoer van deze goederen voor uw rekening. Bij uw vertrek controleert Cato of aan de verplichtingen is voldaan en alles in goede staat is opgeleverd. Is dit niet het geval en zijn herstelwerkzaamheden nodig, dan betaalt u de kosten Telefoon / internet Cato zorgt voor aansluitmogelijkheden in het appartement. Wel moet u zelf de aansluitkosten en het abonnement betalen. Datzelfde geldt ook voor de aanschaf van een telefoontoestel. In uw appartement is geen internetaansluiting aanwezig. De aansluit-, abonnements- en apparatuurskosten zijn voor eigen rekening Televisie en audioapparatuur U kunt bij Cato altijd televisie kijken en naar de radio luisteren. Cato zorgt voor aansluitmogelijkheden in het appartement. De aansluit-, abonnements- en apparatuurskosten zijn voor eigen rekening Alarmering In uw appartement is standaard een persoonsalarm aanwezig. De kosten hiervan komen voor rekening van Cato Schoonmaak en schoonmaakspullen Eén keer per week wordt uw appartement schoongemaakt. Deze werkzaamheden bestaan standaard uit het schoonmaken van uw kamer, keuken en doucheruimte. De kwaliteit van de schoonmaak wordt gecontroleerd volgens vastgestelde normen. De werkzaamheden worden volgens planning uitgevoerd. Cato betaalt voor de volgende zaken: schoonmaakmiddelen die gebruikt worden tijdens het schoonmaken van het appartement afvalzakken tijdens de schoonmaakbeurt 5. Verzekeringen Ook als u bij Cato woont, blijft u verantwoordelijk voor de verzekeringen die u of uw bezittingen betreffen. De volgende verzekeringen zijn voor u verplicht: WA verzekering (wettelijke aansprakelijkheid), voor als u schade toebrengt aan anderen Zorgverzekering, om in aanmerking te komen voor vergoedingen die vallen onder de zorgverzekeringswet Verder kunt u uw eigendommen en kostbaarheden verzekeren. Dat is aan u. Bovengenoemde verzekeringen sluit u zelf af. Cato is verantwoordelijk voor de verzekering die haar eigendommen betreffen, zoals bijvoorbeeld de gebouwen en de hulpmiddelen. 6. Eten en drinken Cato verstrekt drie maaltijden per dag en voldoende drinken zoals koffie, thee en frisdranken. Bovendien serveren we fruit en tussendoortjes. Als u zelf zorgt voor de broodmaaltijden en tussendoortjes, krijgt u een bepaald bedrag per maand terug. Dit bedrag is landelijk vastgesteld: het broodgeld. 4 Waar zorgt Cato voor? juni 2015

9 Bent u jarig, dan verrassen wij u graag met een verjaardagsmenu. Uiteraard zijn gasten meer dan welkom op uw verjaardagsfeest. De maaltijden voor uw gasten brengen wij bij u in rekening. Maakt u gebruik van de dagverzorging van Cato dan krijgt u elke dag dat u er bent een maaltijd geserveerd. Deze maaltijdverstrekking is inbegrepen in de zorg. Daarom vragen wij geen bijdrage aan u. Cato levert een broodmaaltijd en de gebruikelijke drankjes tussendoor zoals koffie en thee Medisch noodzakelijk dieet Cato zorgt voor uw dieet als dat medisch noodzakelijk is. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om een zoutarm of eiwitrijk dieet. Medisch noodzakelijke dieetproducten of voedingssupplementen die niet worden vergoed door de zorgverzekeraar, worden door Cato betaalt. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om vloeibare voeding. 7. Verzorging 7.1. Haarverzorging Binnen Cato kunt u gebruik maken van de diensten van de kapper, voor bijvoorbeeld het knippen of kleuren van uw haar. De kosten voor haarverzorging zijn voor eigen rekening tenzij u uw haar zelf niet (meer) kunt wassen, drogen of kammen. Dan zorgt Cato dat iemand dat voor u doet Voetverzorging U kunt pedicurebehandelingen mogelijk op medische indicatie vergoed krijgen via uw zorgverzekering. U moet dit wel zelf regelen. Kunt u zelf uw nagels niet meer knippen, dan hebt u recht op nagelverzorging. In principe gebeurt dit door een verzorgende. Met een medische indicatie voor de pedicure (bijvoorbeeld diabetesvoeten) zorgt Cato voor een pedicure en vergoeden wij de kosten. Voetzorg die niets met uw ziekte, ouderdom of handicap te maken heeft, zoals nagels lakken of likdoorns verwijderen, betaalt u altijd zelf. Hebben uw voeten door suikerziekte (diabetes mellitus) speciale zorg nodig? Zoals voetcontrole, voetonderzoek en behandeling van huid- en nagelproblemen? Dan heet dat behandeling. De behandeling kan worden gegeven door een dokter of door een gespecialiseerde pedicure of podotherapeut. Uw zorgverzekeraar betaalt deze behandeling Persoonlijke verzorgingsproducten Cato betaalt alle verzorgingsproducten die met zorg te maken hebben zoals handschoenen, natte doekjes en toiletpapier. Algemene verzorgingsproducten als doucheschuim, zeep, scheerspullen, tandpasta en tandenborstel zijn voor eigen rekening Wasverzorging U kunt kiezen voor het standaardbeddengoed van Cato of u gebruikt uw eigen beddengoed. U betaalt zelf de kosten voor het wassen, drogen, strijken en stomen van uw kleding (ondergoed, bovenkleding en stoomgoed). Waskosten die vergoed worden: Waskosten van het bed-, bad- en linnengoed Als uw kleding extra vaak gewassen moet worden door uw ziekte of aandoening dan vergoeden wij de kosten als deze boven de 100 per maand uitkomen. De afspraken die we hierover met u maken, leggen we vast in het leefzorgplan. Wij noemen dat bovenmatige waskosten. De kosten worden vergoed tot maximaal één jaar na datum factuur. Waar zorgt Cato voor? juni

10 Bijzonderheden Het is belangrijk dat u uw kleding en uw eigen bed- en linnengoed laat merken met naamstickers zodat u uw eigendommen terugkrijgt na het wassen. Dit wordt gedaan door de wasserij. De kosten voor het merken met naamstickers van het wasgoed komen voor uw rekening. De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vermissing van kleding. Woonde u ook al op 31 december 2008 in een verzorgingshuis? Dan betaalt Cato de kosten voor het wassen, drogen en strijken van uw kleding. 8. Hulp buiten de instelling Kunt u voor normale medische zorg niet meer alleen een arts of therapeut bezoeken? Dan zorgt Cato ervoor dat u begeleiding krijgt. Cato zal hier in eerste instantie de hulp van de familie inzetten. Bij uitzondering, wanneer er geen mogelijkheden zijn bij familie, kan hiervoor een vrijwilliger ingezet worden. Valt de behandeling door uw arts of therapeut niet onder de Wlz-zorg? Dan betaalt u zelf het vervoer. Uw zorgpolis geeft meer informatie over vergoedingen voor vervoer per auto, taxi of ambulance. 9. Recreatie Het activiteitenprogramma van Cato zorgt voor de nodige ontspanning. Vaak bieden we dit kosteloos aan. Voor diverse extra activiteiten zoals een dagtocht en paasbrunch, vragen wij een eigen bijdrage. Vanzelfsprekend is deelname aan deze extra activiteiten geheel vrijblijvend. Als u lid bent van bijvoorbeeld een muziek-, hobby- of sportvereniging betaalt u de contributie zelf. 10. Overige producten en diensten Administratie U of uw wettelijke vertegenwoordiger is zelf verantwoordelijk voor het beheer van uw (financiële) administratie. 6 Waar zorgt Cato voor? juni 2015

11 Bronvermelding 1. Uw zorg in een AWBZ-instelling, versie februari 2014 van het CVZ 2. Wlz-kompas van het CVZ 3. Rapportage Cliëntenraden en Extra bijdragen AWBZ instellingen van het LOC, 20 januari Extra diensten en pluspakketten. In gesprek met de manager. Handreiking voor cliëntenraden. Van het LOC, september 2010 Waar zorgt Cato voor? juni

Uw zorg in een AWBZ-instelling

Uw zorg in een AWBZ-instelling Uw zorg in een AWBZ-instelling Van goede zorg verzekerd 2 Uw zorg in een AWBZ-instelling Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Lijst met veel voorkomende producten en diensten 4 a. Appartement of kamer 4 b.

Nadere informatie

Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling

Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling Waar zorgt uw instelling voor? Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Lijst met veel voorkomende producten en diensten a. Appartement of kamer b. Telefoon, televisie,

Nadere informatie

Uw zorg in een AWBZ-instelling

Uw zorg in een AWBZ-instelling Uw zorg in een AWBZ-instelling Van goede zorg verzekerd Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Lijst met veel voorkomende producten en diensten 4 a. Appartement of kamer 4 b. Telefoon, televisie, energie en verzekeringen

Nadere informatie

an Foreest Waar heeft u Waar heeft u recht op b aar heeft u recht op bij Pieter van F ij Pieter van Foreest Wa

an Foreest Waar heeft u Waar heeft u recht op b aar heeft u recht op bij Pieter van F ij Pieter van Foreest Wa aar heeft u n Foreest Waar heeft u rec Pieter van Foreest Waar recht op bij Pieter van Fo aar heeft u recht op bij n Foreest Waar heeft u re ij Pieter van Foreest Waa recht op bij Pieter van F aar heeft

Nadere informatie

DAAR heeft u REchT OP bij AMERPOORT WAAR zorgt AMERPOORT voor EN WAT betaalt u zelf?

DAAR heeft u REchT OP bij AMERPOORT WAAR zorgt AMERPOORT voor EN WAT betaalt u zelf? Daar heeft u recht op bij Amerpoort Waar zorgt Amerpoort voor en wat betaalt u zelf? Daar heeft u recht op bij Amerpoort Waar zorgt Amerpoort voor en wat betaalt u zelf? > Inhoudsopgave 1 > Inleiding...

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

't Huys te Hoecke Kleinschalige woningen

't Huys te Hoecke Kleinschalige woningen 't Huys te Hoecke Kleinschalige woningen Versie 2 Inhoudsopgave 1 WELKOM... 2 2 'T HUYS TE HOECKE... 2 3 VISIE EN UITGANGSPUNTEN... 3 4 HUISVESTING... 3 5 WOON- EN ZORGAANBOD... 4 6 DE ROL VAN DE FAMILIE/BEZOEKERS...

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 INLEIDING Er wordt heel veel gezegd en geschreven over de veranderingen in de jeugdzorg van 1 januari 2015. En terecht. Het gaat namelijk over

Nadere informatie

U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt. het gevoel van samen

U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt. het gevoel van samen U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt het gevoel van samen Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt U bent aan zet! Als cliënt van Archipel kunt u zelf aangeven op welke punten u ondersteuning

Nadere informatie

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO Zelf aan zet in de WMO Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO 01 Inleiding Zelf bepalen hoe uw leven er uit ziet, hoe u wilt wonen, wat u wilt doen met andere mensen, hoe u uw tijd wilt

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Ik heb wat, krijg ik ook wat?

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Voorwoord 4 Ik heb wat, krijg ik ook wat? In

Nadere informatie

Ik woon in een zorginstelling

Ik woon in een zorginstelling Ik woon in een zorginstelling Wat verandert er voor mij in 2015? In deze folder leest u over de veranderingen in de zorg. Wat dat betekent voor mensen die wonen in een woonzorgcentrum of een andere zorg

Nadere informatie

Zorgarrangement ZZP 5 Met behandeling en BOPZ

Zorgarrangement ZZP 5 Met behandeling en BOPZ Zorgarrangement ZZP 5 Met behandeling en BOPZ Informatie voor bewoners en familie Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Wat kunt u van ons verwachten?... 4 3. Zorg (persoonlijke verzorging en verpleging)...

Nadere informatie

Protocol hulp bij het huishouden

Protocol hulp bij het huishouden Protocol hulp bij het huishouden Gouda Oktober 2013 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten voor Hulp bij het huishouden 1.1 Als er beperkingen zijn bij het voeren van een

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

1 van 7. Zorg. Autorijden

1 van 7. Zorg. Autorijden Dementie brengt veel problemen met zich mee. Niet alleen is de verzorging van iemand met dementie zwaar. Er kunnen ook juridische en financiële problemen bij komen kijken. Zorg dat u het tijdig en goed

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Met spoed opgenomen hoe nu verder?

Met spoed opgenomen hoe nu verder? Met spoed opgenomen hoe nu verder? Albert Schweitzer ziekenhuis januari 2015 pavo 1169 Inleiding U bent met spoed in het ziekenhuis opgenomen. Daardoor heeft u zich niet kunnen voorbereiden. Er komen ineens

Nadere informatie

Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB)

Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB) Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB) Inleiding In Nederland bent u door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten verzekerd voor zorg die u nodig heeft bij onder meer langdurige ziekte,

Nadere informatie

Kanker... als je weet dat je niet meer beter wordt

Kanker... als je weet dat je niet meer beter wordt Kanker... als je weet dat je niet meer beter wordt Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Emoties 4 Antwoord op uw vragen 8 Palliatieve behandelingen 13 Onderzoek naar nieuwe behandelingen 18 Alternatieve

Nadere informatie

Model. Zorgleefplan. Verantwoorde zorg. Een korte handreiking voor gebruik

Model. Zorgleefplan. Verantwoorde zorg. Een korte handreiking voor gebruik Model Zorgleefplan Verantwoorde zorg Een korte handreiking voor gebruik De cliënt m Het zorgleefplan als instrument voor Verantwoorde zorg Het model Zorgleefplan Verantwoorde zorg is bestemd voor de medewerkers

Nadere informatie

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Inhoudsopgave Even voorstellen 4 Voorwoord 6 Hoe is de zorg veranderd? 8 In vijf stappen naar hulp en zorg 13 Wat kunt u zelf oplossen?

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

Dementie, wat nu? dementiewijzer // Barneveld

Dementie, wat nu? dementiewijzer // Barneveld Dementie, wat nu? dementiewijzer // Barneveld Inhoud Voorwoord 5 1. Wat ben ik vergeetachtig. Zou ik dementerend zijn? 6 2. Diagnose dementie 10 3. Zorgt u voor iemand met dementie? 12 4. Meer hulp of

Nadere informatie

Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg. December 2014 - maart 2015

Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg. December 2014 - maart 2015 December 2014 - maart 2015 Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg Nationaal Meldpunt Ouderenzorg is een initiatief van COLOFON Dit is

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel) verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer?

Nadere informatie