Inhoudsopgave. Inleiding. Inleiding 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Inleiding. Inleiding 3"

Transcriptie

1 Uw Wlz-zorg

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 I Verblijf in woonzorgcentra van de RSZK 4 a. Appartement of kamer b. Telefoon, televisie, energie en verzekeringen c. Eten en drinken d. Persoonlijke verzorging e. Hulp buiten de instelling f. Ontspanning en vakantie g. Hulpmiddelen h. Overige producten en diensten II Wlz-zorg thuis met een volledig pakket thuis (vpt) of een modulair pakket thuis (mpt) 12 III Cliëntenraad 14 IV Vragen of klachten 14 V Over deze brochure 15 Inleiding Wanneer u te maken krijgt met de Wet langdurige zorg (Wlz) is het belangrijk dat u weet waar u aanspraak op kunt maken. In deze brochure geven wij u een overzicht welke veel voorkomende producten en diensten bij de RSZK behoren tot de Wlz-aanspraak en wat u zelf moet betalen. De RSZK volgt hierbij de wet. Ook de Cliëntenraad van de RSZK is betrokken bij de gemaakte afspraken. Voor wie is deze brochure bedoeld? Deze brochure is bedoeld voor alle cliënten van de RSZK die een indicatie hebben op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz). Dat zijn tijdelijke 1 of vaste bewoners in de RSZK en cliënten met een indicatie volledig pakket thuis (vpt) of modulair pakket thuis (mpt) in de Wlz. Welke informatie leest u in deze brochure? Deze brochure is een korte uitleg over welke zorg en ondersteuning tot de Wlz-aanspraak hoort. Voor een uitgebreide uitleg kunt u het Wlz-kompas raadplegen op internet: U kunt deze brochure gebruiken bij het maken van afspraken met de RSZK. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in het zorgleefplan. Het zorgleefplan vormt de basis van de zorg die zal worden geleverd. Wanneer betaalt u een verplichte eigen bijdrage? In de Wlz wordt zorg en verblijf vergoed via de Wlz, de Wet langdurige zorg. U hoeft zich niet apart te verzekeren voor de Wlz. Iedereen die in Nederland woont of werkt, is automatisch verzekerd voor de Wlz. Voor producten en diensten die onder de Wlz vallen, betaalt u een verplichte eigen bijdrage. Deze bijdrage is inkomensafhankelijk. Informatie over de verplichte eigen bijdrage Wlz kunt u krijgen bij het Centraal Administratiekantoor (CAK). Wanneer betaalt u een vrijwillige eigen bijdrage? Binnen de Wlz kunnen cliënten ook extra producten en diensten afnemen die niet onder de Wlz vallen. Bijvoorbeeld een dagje uit. De RSZK mag hiervoor een vrijwillige eigen bijdrage vragen. U bent niet verplicht om deze extra diensten af te nemen. Betaalt u niet voor de extra dienst, dan heeft u er ook geen recht op. De RSZK vraagt geen eigen bijdrage voor producten en diensten die onder Wlz-zorg vallen. 1 Hier wordt niet bedoeld: tijdelijke cliënten op basis van de geriatrische revalidatie (GRZ). 2 3

3 I. Verblijf in woonzorgcentra van de RSZK a. Appartement of kamer Inrichten appartement of kamer De RSZK zorgt voor een basaal ingerichte kamer/appartement. De inrichting bestaat uit vloerbedekking, gordijnen en (eenvoudig) meubilair: een tafel, stoel, kast, lampen. Maar ook een bed, matras, beddengoed en handdoeken. Opknappen van een appartement of kamer Bij oplevering zorgt de RSZK dat Niets. uw appartement/kamer er netjes uitziet. Aanpassingen in een appartement of kamer Aanpassingen die nodig zijn vanwege Niets. ziekte of aandoening worden door de RSZK gerealiseerd. Schoonmaken Uw kamer, meubels en algemene ruimten worden schoongehouden. Kunt u zelf nog schoonmaken? Dan mag u gevraagd worden mee te helpen. Roerende voorzieningen De RSZK levert alle roerende voorzieningen die: - noodzakelijk zijn voor de zorgverlening of - nodig zijn voor normaal gebruik van uw woonruimte, doordat zij belemmeringen opheffen/ verminderen die u ondervindt als gevolg van een aandoening, beperking, stoornis of handicap. 4 U mag uw appartement of kamer geheel of gedeeltelijk zelf inrichten. De kosten daarvan zijn voor uw eigen rekening. Niets. Niets. Het gaat om voorzieningen die door meerdere verzekerden zijn te gebruiken of zijn te her gebruiken, bijvoorbeeld een hoog/laag-bed, personen alarmering, een tillift, een postoel e.d. Verhuizen binnen de RSZK Wanneer u verhuist op initiatief van de RSZK, betaalt de RSZK de kosten. 5 Gaat u op eigen verzoek verhuizen, dan betaalt u zelf de kosten. Vergoeding van verhuis- en inrichtingskosten bij sluiten van een woonzorgcentrum Deze kosten worden betaald door de Niets. RSZK, tenzij met de bewoner uitdrukkelijk anders is afgesproken. b. Telefoon, televisie, energie en verzekeringen. Verzekeringen De RSZK verzekert de opstal en inventaris voor zover deze eigendom zijn van de RSZK. Kabel/telefoon/internet De RSZK zorgt voor aansluitingen in uw kamer/appartement en in de gemeenschappelijke ruimtes. Elk woonzorgcentrum van de RSZK beschikt over een internetcafé met gratis wifi. Televisie/audio-apparatuur De RSZK zorgt voor televisie en radio in gemeenschappelijke ruimtes. U moet uw eigen verzekeringen betalen. Bijv. uw aansprakelijkheidsen zorgverzekering en de inboedelverzekering voor uw eigen spullen. U moet zelf het abonnement voor kabel, telefoon of internet op uw kamer betalen. Ook betaalt u zelf de apparatuur en gesprekskosten. Wilt u een televisie, radio of cd-speler in uw eigen kamer/ appartement? Dan moet u deze kosten zelf betalen.

4 Energiekosten De RSZK betaalt de kosten voor gas, water en licht. Ook eventuele extra kosten voor bijv. het opladen van een scootmobiel. Niets. d. Persoonlijke verzorging Haarverzorging Deze kosten zijn voor uw eigen rekening. c. Eten en drinken Voeding De RSZK betaalt de gebruikelijke maaltijden, drinken en tussendoortjes. Hieronder valt ook een medisch noodzakelijk dieet, bijvoorbeeld zoutarm of glutenvrij, en medisch noodzakelijke voedingssupplementen, zoals een voedingsverdikkingsmiddel. Medisch noodzakelijk dieet Voorgeschreven dieetpreparaten en dieetvoeding worden alleen vergoed in de Wlz bij verblijf met behandeling door of namens de RSZK. Alles naast de gebruikelijke voeding (extra snacks, alcoholische dranken e.d.) betaalt u zelf. Worden uw dieetvoedingen en/of dieetpreparaten niet voorgeschreven door of namens de RSZK? Dan worden deze niet vergoed vanuit de Wlz. U kunt bij uw ziektekostenverzekeraar informeren naar de eventuele vergoeding vanuit uw zorgpolis. Verzorgingsproducten Voetverzorging Voetverzorging zoals gebruikelijk (wassen, nagels knippen) geldt als persoonlijke verzorging binnen de Wlz. De RSZK zorgt hiervoor. Als u zelf uw voeten niet meer kunt verzorgen en deze vragen om een specialistische aanpak (pedicure), dan kan dit niet beschouwd worden als persoonlijke verzorging binnen de Wlz. Kosten komen voor uw eigen rekening. Als medische voetzorg nodig is en wordt voorgeschreven door de Wlz-arts (specialist ouderengeneeskunde), dan zijn de kosten voor de RSZK. Deze kosten zijn voor uw eigen rekening. Niets. Kosten pedicure komen voor eigen rekening. U mag wel uw eigen pedicure hiervoor uitnodigen, ook als u in een woonzorgcentrum van de RSZK woont. Wordt medische voetzorg voorgeschreven door uw huisarts of medisch specialist? Dan komen de kosten ten laste van uw eigen ziektekostenverzekering. Persoonlijke wensen bij voeding De RSZK mag voldoen aan uw persoonlijke wensen, maar is dit niet verplicht. Wilt u aangepaste voeding, bijv. vanwege uw geloof of persoonlijke overtuiging? Bespreek uw persoonlijke wensen met de RSZK. Eventuele extra kosten komen voor uw eigen rekening. 6 7

5 Wassen, drogen, strijken, stomen en stickeren van kleding De RSZK betaalt de kosten voor het U betaalt zelf de kosten van het wassen en drogen van bedlinnen, wassen, drogen, strijken en stomen handdoeken e.d. van uw kleding. Ook de kosten van Moet uw kleding vaker verschoond het stickeren van uw kleding zijn worden dan gebruikelijk door uw voor uw eigen rekening. aandoening of draagt u kleding van de RSZK? Dan neemt de RSZK de extra was-, droog- en strijkkosten voor haar rekening. Overgangscliënten wassen en drogen van kleding Voor cliënten die vòòr 1 januari 2009 Overgangscliënten betalen zelf de al in een verzorgingshuis verbleven waskosten voor ondergoed en (zorg met verblijf zonder wasbare bovenkleding als: behandeling), blijft het wassen van Er een nieuw indicatiebesluit is op ondergoed en wasbare bovenkleding basis van een Wlz-profiel. tot de Wlz-aanspraak behoren, tenzij Cliënt behandeling geleverd krijgt er sprake is van een nieuwe situatie. door een verblijfsinstelling. Zolang er geen sprake is van een Cliënt verhuist naar een andere nieuwe situatie, betaalt de RSZK de kamer, afdeling of instelling. kosten. e. Hulp buiten de instelling Bezoek aan arts, therapeut of specialist Verblijft u in een Wlz-instelling dan Kunt u alleen naar de specialist, is deze verantwoordelijk voor de maar heeft u hulp nodig bij het aancoördinatie van de totale zorg. en uitkleden? Dan wordt u geholpen Wanneer een cliënt voor medische door iemand bij de specialist. zorg niet meer alleen een arts kan De RSZK hoeft hier niet voor te bezoeken, zorgt de RSZK ervoor dat zorgen. u begeleiding krijgt. Hiervoor mag een mantelzorger gevraagd worden of kunnen geïnstrueerde vrijwilligers worden ingezet. Vervoer naar sociale activiteiten Maakt geen deel uit van de Wlz-aanspraak. Kosten komen voor eigen rekening. Begeleiding Groep (voorheen dagbehandeling) Wanneer u een indicatie Begeleiding U betaalt de eigen bijdrage van Groep (BG) heeft, dan behoren alle de Wlz. activiteiten vanuit de BG bij de RSZK tot uw Wlz-aanspraak. Begeleiding bij vervoer naar Begeleiding Groep Wanneer u verblijft bij de RSZK, kunt u alleen deelnemen aan Begeleiding Groep (BG) bij de RSZK. BG bij een andere zorgaanbieder dan de RSZK valt dan niet onder de Wlz. f. Ontspanning en vakantie Welzijn en recreatie De RSZK zorgt regelmatig voor ont spanning zoals een bingo, muziekof kaartavond. Daarnaast zijn er diverse verenigingen actief binnen de RSZK. U bent van harte uitgenodigd om lid te worden! Vakantie (1) De RSZK mag een vakantie organiseren, maar is dat niet verplicht. U betaalt de eigen bijdrage van de Wlz. Wanneer u toch kiest voor BG bij een andere zorgaanbieder, komen alle kosten voor uw eigen rekening. Het lidmaatschap van verenigingen en deelname aan georganiseerde uitstapjes zijn voor eigen rekening. Uiteraard kunt u op eigen gelegenheid ook ontspannings activiteiten buiten de RSZK voortzetten. Als de RSZK een vakantie organiseert, vraagt zij alleen een vergoeding voor alle extra kosten. 8 9

6 Vakantie (2) Verblijft u bij de RSZK en gaat u een paar dagen naar familie of op vakantie? Dan wordt mogelijk een andere zorgaanbieder gevraagd de benodigde zorg te leveren. g. Hulpmiddelen Hulpmiddelen voor algemeen gebruik Hulpmiddelen die voor de RSZK nodig Niets. zijn om goede zorg te kunnen geven, verzorgt de RSZK. Denk hierbij aan douchestoelen, hoog/laag-bedden. U betaalt zelf de zorg bij de andere zorgaanbieder tijdens uw vakantie of verblijf elders. Hulpmiddelen op maat gemaakt en alleen door u te gebruiken Verblijft u bij de RSZK zonder Andere persoonsgebonden behandeling en had u het hulp middel hulpmiddelen, zoals een bril worden al in eigendom of bruikleen op vaak door uw zorgpolis vergoed. 31 december 2014? Dan behoudt u Dit is afhankelijk van uw zorgpolis het recht op gebruik op grond van en ziektekostenverzekeraar. de Wlz. Wanneer u verblijft met behandeling in een woonzorgcentrum van de RSZK, kunt u aanspraak maken op aangepaste hulpmiddelen op basis van de Wlz. h. Overige producten en diensten Geestelijke verzorging Bij de RSZK voldoet de geestelijke verzorging aan de normen die zijn vastgelegd in de kwaliteitswet zorginstellingen. Niets. Vrijwillige bijdrage voor extra diensten De RSZK verzorgt alle diensten U betaalt alleen de wettelijke waar u aanspraak op kunt maken in bijdrage. de Wlz. Aanvullende diensten De RSZK kan voorzien in een pakket van aanvullende dienstverlening. RSZK Services levert deze diensten met eigen medewerkers dan wel partners uit de regio. Administratiekosten De RSZK betaalt alle administratiekosten die te maken hebben met Wlz-zorg. Zorg in natura De Wlz is een verzekering in natura. De RSZK levert alle onderdelen van verblijf in natura. Voor sommige onderdelen kan er een afspraak worden gemaakt dat de RSZK een geldbedrag aan de verzekerde geeft, bijvoorbeeld voor de broodmaaltijd. Dat is afhankelijk van de dienst die u wenst af te nemen. Andere administratiekosten betaalt u zelf. Als u op eigen verzoek een geldbedrag voor de broodmaaltijd ontvangt, dan zorgt u zelf voor de broodmaaltijd. Zorg na overlijden De RSZK regelt dat een arts komt schouwen. Ook zorgt de RSZK voor het klaarmaken voor transport en tijdelijk koelen van het lichaam. De nabestaanden of uitvaartverzekering betalen de kosten van het afleggen en opbaren van het lichaam

7 II. Wlz-zorg thuis met een volledig pakket thuis (vpt) of een modulair pakket thuis (mpt) Begeleiden naar een arts, therapeut of specialist Vpt: De RSZK is verantwoordelijk Kunt u alleen naar de specialist, voor de coördinatie van de totale maar heeft u hulp nodig bij het aanzorg. Wanneer u voor medische zorg en uitkleden? Dan wordt u geholpen niet meer alleen een arts kunt door iemand bij de specialist. bezoeken, zorgt de RSZK ervoor dat De RSZK hoeft hier niet voor te u begeleiding krijgt. Hiervoor mag zorgen. een mantelzorger gevraagd worden of kunnen geïnstrueerde vrijwilligers worden ingezet. Wlz-behandeling Vpt en Mpt: Wlz-behandeling is onderdeel van vpt en mpt, maar omdat er geen sprake is van verblijf in een instelling, valt geneeskundige zorg onder de Zorgverzekeringswet (ZvW). Laatste zorg na overlijden Vpt en Mpt: De laatste zorg na overlijden is geen onderdeel van vpt en mpt. Vergoeding van medische zorg is afhankelijk van uw zorgpolis en ziektekostenverzekeraar. De kosten komen voor rekening van nabestaanden of de uitvaartverzekering. Mpt: De RSZK is hier niet verantwoordelijk voor. De regie is in handen van de verzekerde of zijn vertegenwoordiger. U zorgt zelf voor begeleiding naar een arts. Recreatieve, sociale activiteiten en geestelijke verzorging Vpt en Mpt: Als u thuis woont met Wanneer u daar zelf niet in kunt een Wlz-indicatie, voorziet u zelf in voorzien, kunt u een beroep doen recreatieve en sociaal-culturele op de WMO. activiteiten en uw geestelijke verzorging. Begeleiding naar recreatieve of sociale activiteiten Vpt en Mpt: Deze begeleiding U zorgt hier zelf voor. Als dat niet behoort niet tot de Wlz-begeleiding. kan, kunt u een beroep doen op de Ook niet als de gemeente hier niet WMO. in voorziet. Eten en drinken Vpt en Mpt: Dit is geen onderdeel van vpt en mpt. Informeer bij uw ziektekostenverzekeraar of u een beroep kunt doen op uw zorgpolis en/of bij uw gemeente of u een beroep kunt doen op de WMO. Vpt: Roerende voorzieningen, mobiliteitshulpmiddelen en woningaanpassingen Vpt en Mpt: Dit is geen onderdeel Informeer bij uw ziektekostenverzekeraar of u een beroep kunt van vpt en mpt in doen op uw zorgpolis en/of bij uw gemeente of u een beroep kunt doen op de WMO. Vervoer naar recreatieve of sociale activiteiten Vpt en Mpt: Alleen het vervoer van Afgezien van het vervoer van en en naar Begeleiding Groep (voorheen dagbesteding) valt onder de voor eigen rekening. Wanneer u naar de BG zijn alle vervoerkosten Wlz-zorg. daar niet in kunt voorzien, kunt u een beroep doen op de WMO

8 III. Cliëntenraad De RSZK heeft een Cliëntenraad. De Cliëntenraad komt op voor de gemeenschappelijke belangen van de bewoners. De rechten en plichten van de Cliëntenraad zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). De directie van de RSZK overlegt met de Cliëntenraad van de RSZK over allerlei zaken die voor bewoners belangrijk zijn. Bijvoorbeeld over voeding, veiligheid, geestelijke verzorging, maatschappelijke bijstand en ontspanning. Er wordt ook overlegd over het aanbieden van producten en diensten die niet onder de Wlz-zorg vallen. En wat deze producten en diensten mogen kosten. IV. Vragen of klachten Klachtenfunctionaris Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over producten, diensten en de bijbehorende kosten? Dan kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris of bij het management van de RSZK. Zij zullen proberen uw vragen te beantwoorden. Of uw klachten op te lossen. MEE MEE adviseert en helpt iedereen met een beperking. Kijk voor meer informatie op of bel CAK Het CAK berekent en incasseert de verplichte eigen bijdrage Wlz. Kijk voor meer informatie op of bel V. Over deze brochure Deze brochure is opgesteld aan de hand van de meest gestelde vragen. Het is geen uitputtende lijst van onderwerpen. Aan de tekst van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. De Wlz-aanspraken zijn geregeld in het Besluit zorgaanspraken Wlz, zorginstituut Nederland. Een uitleg over de Wlz-aanspraken kunt u vinden op Zorgkantoor Bent u niet tevreden over hoe uw klacht door de RSZK is opgelost? Dan kunt u terecht bij het zorgkantoor. Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wlz-zorg. Een lijst met zorgkantoren vindt u op: Zorgbelang Nederland Heeft u hulp nodig bij het indienen van een klacht? Dan kunt u terecht bij Zorgbelang Nederland. Kijk voor meer informatie op of bel LOC U kunt ook met vragen terecht bij LOC, de organisatie die de cliëntenraden vertegenwoordigt. Kijk voor meer informatie op of bel

9 De RSZK biedt zorg op maat die zoveel mogelijk is gericht op zelf zorg en zelfredzaamheid en werkt daarbij nauw samen met cliënten, familie en naasten aan het welzijn en de kwaliteit van leven van haar cliënten. We leveren zorg, behandelingen en diensten in de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Heeze-Leende, Oirschot, Reusel-de Mierden, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre. RSZK Wielewaal LJ Bladel telefoon (0497)

Uw zorg in een AWBZ-instelling

Uw zorg in een AWBZ-instelling Uw zorg in een AWBZ-instelling Van goede zorg verzekerd 2 Uw zorg in een AWBZ-instelling Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Lijst met veel voorkomende producten en diensten 4 a. Appartement of kamer 4 b.

Nadere informatie

Uw zorg in een AWBZ-instelling

Uw zorg in een AWBZ-instelling Uw zorg in een AWBZ-instelling Van goede zorg verzekerd Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Lijst met veel voorkomende producten en diensten 4 a. Appartement of kamer 4 b. Telefoon, televisie, energie en verzekeringen

Nadere informatie

Daar heeft u recht op in een AWBZ-instelling. Waar zorgt uw instelling voor? Wat betaalt u zelf?

Daar heeft u recht op in een AWBZ-instelling. Waar zorgt uw instelling voor? Wat betaalt u zelf? Daar heeft u recht op in een AWBZ-instelling Waar zorgt uw instelling voor? Juli 2013-1- Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Lijst met veel voorkomende producten en diensten a. Appartement of kamer b. Telefoon,

Nadere informatie

Daar hebt u recht op in een. een AWBZ-instelling. 1. Inleiding. Waar zorgt uw instelling voor? Wat betaalt u zelf?

Daar hebt u recht op in een. een AWBZ-instelling. 1. Inleiding. Waar zorgt uw instelling voor? Wat betaalt u zelf? Waar zorgt uw instelling voor? Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling Waar zorgt uw instelling voor? Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling Deze brochure vervangt de brochures: Daar kunt u op

Nadere informatie

Opknappen van een appartement of kamer De stichting zorgt ervoor dat uw appartement of kamer er netjes uitziet, zodat u er kunt wonen.

Opknappen van een appartement of kamer De stichting zorgt ervoor dat uw appartement of kamer er netjes uitziet, zodat u er kunt wonen. Daar heeft u recht op als u verblijft bij Stichting Elisabeth Waar zorgt Stichting Elisabeth voor en wat betaalt u zelf? Voor wie is deze informatie bedoeld? Deze brochure is bedoeld voor tijdelijke of

Nadere informatie

OB 1.3 versie 2 / mei 2014 mei 2017 / Wlz - Daar hebt u recht op in De Waalboog

OB 1.3 versie 2 / mei 2014 mei 2017 / Wlz - Daar hebt u recht op in De Waalboog OB 1.3 versie 2 / mei 2014 mei 2017 / Wlz - Daar hebt u recht op in De Waalboog OB 1.3 versie 2 / mei 2014 mei 2017 / Wlz - Daar hebt u recht op in De Waalboog Overzicht vergoedingen / betalingen 2016

Nadere informatie

Waar zorgt Zorggroep Sint Maarten voor? Wat betaalt u zelf?

Waar zorgt Zorggroep Sint Maarten voor? Wat betaalt u zelf? Uw zorg in een Wlz 1 instelling Dit is een bewerkte versie van de informatie op zorginstituut Nederland welke te vinden is onder: https://www.zorginstituutnederland.nl/pakket/wlz-kompas/verblijf+in+een+instelling/overige+voorzieningen

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen en bijdragen

Overzicht vergoedingen en bijdragen Overzicht vergoedingen en bijdragen 2015 1 Overzicht vergoedingen en bijdragen 2015 Deze brochure is bedoeld voor tijdelijke of vaste cliënten van. Bij wonen mensen met een indicatie die recht geeft op

Nadere informatie

Uw zorg in een instelling voor langdurige zorg

Uw zorg in een instelling voor langdurige zorg Uw zorg in een instelling voor langdurige zorg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Lijst met veel voorkomende producten en diensten a. Appartement of kamer b. Telefoon, televisie, energie en verzekeringen c.

Nadere informatie

Wie betaalt? De Zijlen. b. De Zijlen. a. De Zijlen b. Cliënt. a. Cliënt b. De Zijlen. a. De Zijlen. a. De Zijlen

Wie betaalt? De Zijlen. b. De Zijlen. a. De Zijlen b. Cliënt. a. Cliënt b. De Zijlen. a. De Zijlen. a. De Zijlen Bijlage Wie betaalt wat? Kosten die onder de AWBZ vallen, betaalt. Sommige kosten van zorg en ondersteuning vallen onder de AWBZ, andere weer niet. Wie welke producten en diensten moet betalen is in hoofdlijnen

Nadere informatie

Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling

Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling Waar zorgt uw instelling voor? Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Lijst met veel voorkomende producten en diensten a. Appartement of kamer b. Telefoon, televisie,

Nadere informatie

Uw zorg in een Wlz-instelling

Uw zorg in een Wlz-instelling Uw zorg in een Wlz-instelling Dit is een bewerkte versie van de brochure van Zorginstituut Nederland april 2014 De AWBZ is per 1 januari 2015 opgevolgd door de Wet langdurige zorg. In deze brochure wordt

Nadere informatie

Waar zorgt Zorggroep Sint Maarten voor? Wat betaalt u zelf?

Waar zorgt Zorggroep Sint Maarten voor? Wat betaalt u zelf? Uw zorg in een AWBZ 1 / Wlz 2 instelling Dit is een bewerkte versie van de brochure van Zorginstituut Nederland april 2014. De AWBZ is per 1 januari 2015 opgevolgd door de Wet langdurige zorg (Wlz). In

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen en bijdragen

Overzicht vergoedingen en bijdragen Overzicht vergoedingen en bijdragen 2016 1 2 Overzicht vergoedingen en bijdragen 2016 Deze brochure is bedoeld voor tijdelijke of vaste cliënten van. Bij wonen mensen met een indicatie die recht geeft

Nadere informatie

Uw zorg in een Wlz 1 instelling

Uw zorg in een Wlz 1 instelling Uw zorg in een Wlz 1 instelling 1 Dit is een bewerkte versie van de brochure van Zorginstituut Nederland april 2014 De AWBZ is per 1 januari 2015 opgevolgd door de Wet langdurige zorg. In deze brochure

Nadere informatie

Uw zorg in een instelling voor langdurige zorg

Uw zorg in een instelling voor langdurige zorg Uw zorg in een instelling voor langdurige zorg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Lijst met veel voorkomende producten en diensten a. Appartement of kamer b. Telefoon, televisie, energie en verzekeringen c.

Nadere informatie

Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling

Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling Bewerkte versie, Zorggroep Sint Maarten Waar zorgt Zorggroep Sint Maarten voor? Wat betaalt u zelf? Cliëntinformatie/Daar hebt u recht op, bewerkte versie cliëntinformatie/v01/dec

Nadere informatie

Uw rechten in een AWBZ-instelling

Uw rechten in een AWBZ-instelling Uw rechten in een AWBZ-instelling 2 Deze brochure is bedoeld voor tijdelijke of vaste bewoners van een AWBZ-instelling die behoort tot Carintreggeland. Een AWBZ-instelling is bijvoorbeeld: een verzorgingshuis

Nadere informatie

Cliëntvoorzieningen GGZ Rivierduinen. Op welke producten en diensten kunt u rekenen?

Cliëntvoorzieningen GGZ Rivierduinen. Op welke producten en diensten kunt u rekenen? Cliëntvoorzieningen GGZ Rivierduinen Op welke producten en diensten kunt u rekenen? INHOUD Inleiding 2-3 Veel voorkomende producten en diensten: Appartement of kamer Telefoon, televisie, energie en verzekeringen

Nadere informatie

Uw rechten in een AWBZinstelling

Uw rechten in een AWBZinstelling Uw rechten in een AWBZinstelling Webversie van de folder Uw rechten in een AWBZ-instelling. (versie 312-1212) Deze brochure is bedoeld voor tijdelijke of vaste bewoners van een AWBZ-instelling die behoort

Nadere informatie

Daar hebt u recht op in een NOVO woonlocatie

Daar hebt u recht op in een NOVO woonlocatie NOVO Postbus 9473 9703 LR Groningen Telefoon: 050 542 19 99 E-mail: info@novo.nl Internet: www.novo.nl Daar hebt u recht op in een NOVO woonlocatie Waar zorgt NOVO voor? Wat betaalt u zelf? Daar hebt u

Nadere informatie

Uw zorg in een AWBZ instelling binnen MeanderGroep Zuid-Limburg Deze brochure vervangt de brochure daar heeft u recht op in een AWBZ-instelling.

Uw zorg in een AWBZ instelling binnen MeanderGroep Zuid-Limburg Deze brochure vervangt de brochure daar heeft u recht op in een AWBZ-instelling. Uw zorg in een AWBZ instelling binnen MeanderGroep Zuid-Limburg Deze brochure vervangt de brochure daar heeft u recht op in een AWBZ-instelling. 1. Inleiding Voor wie is deze brochure bedoeld? Deze brochure

Nadere informatie

appartement of de kamer en de

appartement of de kamer en de Uw zorg in een AWBZ-instelling Appartement of kamer (brochure van College voor zorgverzekeringen) Aanpassingen in een appartement of kamer Opknappen van een appartement of kamer Schoonmaakspullen en schoonmaak

Nadere informatie

Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling

Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling Waar zorgt uw instelling voor? Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Lijst met veel voorkomende producten en diensten a. Appartement of kamer b. Telefoon, televisie,

Nadere informatie

WAT BETAALT U ALS KLANT EN WAT BETAALT SPRANK IN 2015?

WAT BETAALT U ALS KLANT EN WAT BETAALT SPRANK IN 2015? WAT BETAALT U ALS KLANT EN WAT BETAALT SPRANK IN 2015? Wonen op basis van WLZ, financieringsvorm: Zorg in Natura. Overzicht welke u zelf betaalt, wat betaalt, en wat biedt aan etra service. Appartement

Nadere informatie

NIEUWE TARIEVEN AANVULLENDE DIENSTEN 2013

NIEUWE TARIEVEN AANVULLENDE DIENSTEN 2013 NIEUWE TARIEVEN AANVULLENDE DIENSTEN 2013 2 In 2012 heeft de aanvullende diensten voor cliënten in kaart gebracht. De diensten die voor alle cliënten bedoeld zijn, hebben hetzelfde tarief. De tarieven

Nadere informatie

TARIEVEN 2015 AANVULLENDE DIENSTEN

TARIEVEN 2015 AANVULLENDE DIENSTEN TARIEVEN 2015 AANVULLENDE DIENSTEN 2 Wat zijn aanvullende diensten? Aanvullende diensten zijn diensten die niet onder de AWBZ-zorg vallen. Met andere woorden: ze worden niet betaald vanuit de AWBZ. De

Nadere informatie

Voorzieningen in een Wlz-instelling

Voorzieningen in een Wlz-instelling Voorzieningen in een Wlz-instelling Deze informatie is bedoeld voor tijdelijke en vaste bewoners van een Wlz- instelling. In een Wlzinstelling wonen mensen die een indicatie hebben voor zorg met verblijf

Nadere informatie

Daar hebt u recht op bij SGL

Daar hebt u recht op bij SGL Daar hebt u recht op bij SGL Waar zorgt SGL voor? Uitgave maart 2013 Kijk voor meer informatie over SGL op www.sgl-zorg.nl. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Lijst met veel voorkomende producten en diensten

Nadere informatie

WAAR ZORGT DE INSTELLING VOOR? WAT BETAALT U ZELF? OPMERKINGEN / AANVULLINGEN PROTEION THUIS A: APPARTEMENT OF KAMER A1:

WAAR ZORGT DE INSTELLING VOOR? WAT BETAALT U ZELF? OPMERKINGEN / AANVULLINGEN PROTEION THUIS A: APPARTEMENT OF KAMER A1: Uw zorg in een AWBZ-instelling WAAR ZORGT DE INSTELLING VOOR? WAT BETAALT U ZELF? OPMERKINGEN / AANVULLINGEN A: APPARTEMENT OF KAMER A1: Aanpassingen in een appartement of kamer De instelling zorgt voor

Nadere informatie

TARIEVEN 2014 AANVULLENDE DIENSTEN

TARIEVEN 2014 AANVULLENDE DIENSTEN TARIEVEN 2014 AANVULLENDE DIENSTEN 2 Wat zijn aanvullende diensten? Aanvullende diensten zijn diensten die niet onder de AWBZ-zorg vallen. Met andere woorden: ze worden niet betaald vanuit de AWBZ. De

Nadere informatie

AWBZ-Wijzer Amsta. Waar zorgt Amsta voor? En wat betaalt u zelf?

AWBZ-Wijzer Amsta. Waar zorgt Amsta voor? En wat betaalt u zelf? AWBZ-Wijzer Amsta Waar zorgt Amsta En wat betaalt u zelf? 1 Deze uitgave is een productie van Amsta. Aan de totstandkoming van deze uitgave is de grootst mogelijke zorg besteed. De inhoud van de brochure

Nadere informatie

Vragen Heb je vragen, een opmerking of een klacht over aanvullende diensten? Neem dan contact op met een medewerker van de locatie.

Vragen Heb je vragen, een opmerking of een klacht over aanvullende diensten? Neem dan contact op met een medewerker van de locatie. Korting heeft afspraken gemaakt met een zorgverzekeraar en een uitvaartverzekeraar. Hierdoor kun je een collectiviteitkorting krijgen wanneer je een verzekering afsluit bij deze aanbieders. speelt geen

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Over Wlz-zorg van Prezzent (t/m 31-12-2014 AWBZ-zorg) Voor cliënten met de indicatie Met verblijf

Wie betaalt wat? Over Wlz-zorg van Prezzent (t/m 31-12-2014 AWBZ-zorg) Voor cliënten met de indicatie Met verblijf Wie betaalt wat? Over Wlz-zorg van Prezzent (t/m 31-12-2014 AWBZ-zorg) Voor cliënten met de indicatie Met verblijf 2015 Prezzent Nieuwe Tijningen 1 5301 DA ZALTBOMMEL 0418-680200 Prezzent/tarieven /versie

Nadere informatie

WLZ/GGZ (Wonen voor volwassenen)

WLZ/GGZ (Wonen voor volwassenen) FEITENKAART PER 1 JANUARI 2017 Protocol Wat betaalt De Lichtenvoorde? Wat betaalt u zelf WLZ/GGZ (Wonen voor volwassenen) De Lichtenvoorde-richtlijnen. Deze richtlijnen zijn in overeenstemming met de landelijke

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Over AWBZ-zorg van Prezzent Voor cliënten met de indicatie Met verblijf

Wie betaalt wat? Over AWBZ-zorg van Prezzent Voor cliënten met de indicatie Met verblijf Wie betaalt wat? Over AWBZ-zorg van Prezzent Voor cliënten met de indicatie Met verblijf Prezzent Nieuwe Tijningen 1 5301 DA ZALTBOMMEL 0418-680200 Prezzent/MT/versie 2/juni 2011 Pagina 1 Voorwoord De

Nadere informatie

WLZ-Wijzer Amsta. Waar zorgt Amsta voor? En wat betaalt u zelf? thuis in de stad

WLZ-Wijzer Amsta. Waar zorgt Amsta voor? En wat betaalt u zelf? thuis in de stad WLZ-Wijzer Amsta Waar zorgt Amsta En wat betaalt u zelf? 1 thuis in de stad 1. Inleiding Waarom deze brochure? Als bewoner van een locatie van Amsta, heeft u recht op een aantal diensten en producten die

Nadere informatie

Daar kunt u. op rekenen. bij Talant. Waar zorgt Talant voor? Wat betaalt u zelf?

Daar kunt u. op rekenen. bij Talant. Waar zorgt Talant voor? Wat betaalt u zelf? Daar kunt u op rekenen bij Talant Inleiding 1. Appartement of kamer? 1.1 Aanpassingen in appartement of kamer Talant zorgt voor aanpassingen die nodig zijn vanwege een ziekte of aandoening, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Daar kunt u. op rekenen. bij Talant. Waar zorgt Talant voor? Wat betaalt u zelf?

Daar kunt u. op rekenen. bij Talant. Waar zorgt Talant voor? Wat betaalt u zelf? Daar kunt u op rekenen bij Talant Inleiding Uw zorg in een AWBZ-instelling Door het Zorginstituut Nederland is de brochure Uw zorg in een AWBZ-instelling uitgegeven. Hierin staat aangegeven welke kosten

Nadere informatie

Informatie aanvullende diensten van De Zijlen voor cliënten en ouders/vertegenwoordigers

Informatie aanvullende diensten van De Zijlen voor cliënten en ouders/vertegenwoordigers Informatie aanvullende diensten van De Zijlen voor cliënten en ouders/vertegenwoordigers Ingangsdatum: 1 januari 2012 Wat onderstaand beschreven staat over de aanvullende diensten van De Zijlen, geldt

Nadere informatie

AWBZ-Wijzer Amsta. Waar zorgt Amsta voor? En wat betaalt u zelf?

AWBZ-Wijzer Amsta. Waar zorgt Amsta voor? En wat betaalt u zelf? AWBZ-Wijzer Amsta Waar zorgt Amsta En wat betaalt u zelf? 1 Deze uitgave is een productie van Amsta. Aan de totstandkoming van deze uitgave is de grootst mogelijke zorg besteed. De inhoud van de brochure

Nadere informatie

U woont bij een instelling van Koraal Groep

U woont bij een instelling van Koraal Groep Inleiding U woont bij een AWBZ-instelling van Koraal Groep. Dat betekent dat u recht heeft op producten en diensten die vallen binnen de AWBZ-zorg (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) en die de instelling

Nadere informatie

Uitgebreide versie. Wie betaalt wat? Financile regeling bij wonen

Uitgebreide versie. Wie betaalt wat? Financile regeling bij wonen Uitgebreide versie betaalt wat? Financile regeling bij wonen moet betalen? In de volgende voorbeelden staat in kleur aangegeven wie moet betalen: zorgt voor eten. Heb je zin om lekker uit eten te gaan?

Nadere informatie

VOOR WIE IS DEZE FOLDER?

VOOR WIE IS DEZE FOLDER? WIE BETAALT WAT? VOOR WIE IS DEZE FOLDER? > Woon je in een huis van Amerpoort? En heb je een indicatie verblijf inclusief behandeling? Dan is deze folder voor jou. Als je niet weet welke indicatie je hebt,

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij Siloah

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij Siloah Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij, versie 4.0, september 2016 Voor alle informatie geldt: wijzigingen voorbehouden. Kijk voor de meest actuele informatie op www.siloah.nl.

Nadere informatie

Regeling kosten bij intramurale dienstverlening. Wie betaalt wat bij Shelterzorg? (Gezinshuizen Jeugdzorg)

Regeling kosten bij intramurale dienstverlening. Wie betaalt wat bij Shelterzorg? (Gezinshuizen Jeugdzorg) Regeling kosten bij intramurale dienstverlening Wie betaalt wat bij? (Gezinshuizen Jeugd) Uitwerking verdeling kosten Op basis van aangegeven uitgangspunten ziet de verdeling van de kosten voor onderstaande

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Over AWBZ-zorg van Prezzent Voor cliënten met de indicatie Met verblijf

Wie betaalt wat? Over AWBZ-zorg van Prezzent Voor cliënten met de indicatie Met verblijf Wie betaalt wat? Over AWBZ-zorg van Prezzent Voor cliënten met de indicatie Met verblijf Prezzent Nieuwe Tijningen 1 5301 DA ZALTBOMMEL 0418-680200 Prezzent/MT/versie 3/jan. 2014 Pagina 1 Voorwoord De

Nadere informatie

Voorzieningen bij MindUp Wonen

Voorzieningen bij MindUp Wonen Voorzieningen bij MindUp Wonen HAAL HET BESTE Als u bij MindUp bent opgenomen voor verblijf met begeleiding, in een beschermde woonvorm, kan dat voor u een behoorlijke verandering zijn. Waarschijnlijk

Nadere informatie

Wat betaalt de instelling voor u en wat betaalt u zelf?

Wat betaalt de instelling voor u en wat betaalt u zelf? U woont bij een AWBZinstelling van Koraal Groep Wat betaalt de instelling voor u en wat betaalt u zelf? U woont bij een AWBZinstelling van Koraal Groep Wat betaalt de instelling voor u en wat betaalt u

Nadere informatie

Welke kosten vergoedt de AWBZ; wat betaalt de cliënt zelf?

Welke kosten vergoedt de AWBZ; wat betaalt de cliënt zelf? WIE BETAALT WAT Welke kosten vergoedt de AWBZ; wat betaalt de cliënt zelf? Voor welke kosten kunt u een beroep doen op de WMO? Wanneer komt u in aanmerking voor Bijzondere Bijstand? Wie betaalt wat Voor

Nadere informatie

VOOR WIE IS DEZE FOLDER?

VOOR WIE IS DEZE FOLDER? WIE BETAALT WAT? VOOR WIE IS DEZE FOLDER? > Woon je in een huis van BinG!? Heb je een indicatie verblijf inclusief behandeling? Dan is deze folder voor jou. Weet je niet welke indicatie je hebt? Vraag

Nadere informatie

Vergoedingen en kosten informatie voor cliënten

Vergoedingen en kosten informatie voor cliënten Vergoedingen en kosten informatie voor cliënten www.pleyade.nl Wonen en zorg bij Pleyade Informatie over vergoedingen en kosten Appartement of kamer Wanneer u zorg krijgt op basis van de Wet Langdurige

Nadere informatie

Uw zorg in een AWBZ-instelling

Uw zorg in een AWBZ-instelling Zorginstituut Nederland Uw zorg in een AWBZ-instelling Nader uitgelegd voor verblijf bij Vecht en IJssel Van goede zorg verzekerd 2 ǀ Uw zorg in een AWBZ-instelling Bij Vecht en IJssel 3 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Waar zorgt De Zorggroep voor en wat betaalt u zelf

Waar zorgt De Zorggroep voor en wat betaalt u zelf De Zorggroep Postbus 694 / 5900 AR VENLO Klantenservice 088-61 088 61 E-mail: klantenservice@dezorggroep.nl www.dezorggroep.nl December 2014 Waar zorgt De Zorggroep voor en wat betaalt u zelf Uw zorg in

Nadere informatie

ZORG- EN DIENSTVERLENING PASANA OUDERENZORG 2015. Wie betaalt wat?

ZORG- EN DIENSTVERLENING PASANA OUDERENZORG 2015. Wie betaalt wat? ZORG- EN DIENSTVERLENING PASANA OUDERENZORG 2015 Wie betaalt wat? Bij het samenstellen van deze brochure is gebruik gemaakt van de brochure Daar hebt u recht op in een AWBZ instelling van het College voor

Nadere informatie

Voor wie is deze folder?

Voor wie is deze folder? Wie betaalt wat? Voor wie is deze folder? > Woon je in een huis van BinG!? Heb je een indicatie verblijf inclusief behandeling? Dan is deze folder voor jou. Weet je niet welke indicatie je hebt? Vraag

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij Siloah

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij Siloah Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij, versie 3.0, september 2013 Voor alle informatie geldt: wijzigingen voorbehouden. Kijk voor de meest actuele informatie op www.siloah.nl.

Nadere informatie

Waar zorgt De Zorggroep voor en wat betaalt u zelf

Waar zorgt De Zorggroep voor en wat betaalt u zelf De Zorggroep Postbus 694 / 5900 AR VENLO Klantenservice 088-61 088 61 E-mail: klantenservice@dezorggroep.nl www.dezorggroep.nl 2014 Waar zorgt De Zorggroep voor en wat betaalt u zelf Daar hebt u recht

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij de SVRO

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij de SVRO Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij de, december 2010 Voor alle informatie geldt: wijzigingen voorbehouden. Kijk voor de meest actuele informatie op www.svro.nl. Aan

Nadere informatie

Waar zorgt Cato voor? Wat betaalt u zelf?

Waar zorgt Cato voor? Wat betaalt u zelf? Waar zorgt Cato voor? Wat betaalt u zelf? Wlz-verstrekkingen bij Cato Zorg met behandeling juli 2015 Waar zorgt Cato voor? Inhoudsopgave 1. Voor wie is deze informatie bestemd? 1 1.1. Hier staan wij voor

Nadere informatie

Jezelf zijn, is jezelf thuis voelen

Jezelf zijn, is jezelf thuis voelen Jezelf zijn, is jezelf thuis voelen CLIËNTVOORZIENINGEN Inhoud InleidinG 3 Wat is Woonzorgnet? Financiering Producten en diensten Actueel en op maat 7 Cliëntenraad 7 Lijst met veel voorkomende 4 producten

Nadere informatie

Thema Cicero Zorggroep betaalt Cliënt betaalt 1. Appartement

Thema Cicero Zorggroep betaalt Cliënt betaalt 1. Appartement Overzicht van kost voor Cicero Zorggroep of cliënt Thema Cicero Zorggroep betaalt Cliënt betaalt 1. Appartemt of kamer Aanpassing in het appartemt of kamer die nodig zijn voor ziekte of aandoing, opknapp.

Nadere informatie

Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling

Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling Waar zorgt uw instelling voor? Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling In deze brochure van De Zorggroep staan de producten en diensten waar u als bewoner

Nadere informatie

Wie betaalt wat? De afspraken over je eigen bijdrage als je bij Philadelphia woont of gaat wonen MELK. Het beste uit jezelf

Wie betaalt wat? De afspraken over je eigen bijdrage als je bij Philadelphia woont of gaat wonen MELK. Het beste uit jezelf De afspraken over je eigen bijdrage als je bij Philadelphia woont of gaat wonen MELK Philadelphia voor de cliënt Het beste uit jezelf Wie betaalt wat als je bij Philadelphia woont? De zon is gratis. Maar

Nadere informatie

Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling. Waar zorgt uw instelling voor? Wat betaalt u zelf? Nader uitgelegd voor verblijf bij Vecht en IJssel

Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling. Waar zorgt uw instelling voor? Wat betaalt u zelf? Nader uitgelegd voor verblijf bij Vecht en IJssel Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling Waar zorgt uw instelling voor? Wat betaalt u zelf? Nader uitgelegd voor verblijf bij Vecht en IJssel Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Lijst met veel voorkomende

Nadere informatie

Wie betaalt wat ; informatie van Syndion voor clienten met indicatie verblijf (financiering uit WLZ)

Wie betaalt wat ; informatie van Syndion voor clienten met indicatie verblijf (financiering uit WLZ) Wie betaalt wat ; informatie van Syndion voor clienten met indicatie verblijf (financiering uit WLZ) Voorwoord Syndion is er voor mensen met een handicap. Als jij ondersteuning nodig hebt, kun je bij Syndion

Nadere informatie

Welke kosten vergoedt de AWBZ; wat betaalt de cliënt zelf?

Welke kosten vergoedt de AWBZ; wat betaalt de cliënt zelf? WIE BETAALT WAT Welke kosten vergoedt de AWBZ; wat betaalt de cliënt zelf? Voor welke kosten kunt u een beroep doen op de WMO? Wanneer komt u in aanmerking voor Bijzondere Bijstand? Wie betaalt wat Voor

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf met behandeling bij Siloah

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf met behandeling bij Siloah Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf met behandeling bij Siloah Siloah, versie 3.0, september 2013 Voor alle informatie geldt: wijzigingen voorbehouden. Kijk voor de meest

Nadere informatie

Informatie over wettelijke verstrekkingen en andere diensten

Informatie over wettelijke verstrekkingen en andere diensten VERSTREKKINGEN BIJ VERBLIJF GGZ WNB Informatie over wettelijke verstrekkingen en andere diensten OVER DEZE FOLDER U verblijft of woont binnen GGZ WNB. We hopen dat u zich daar thuis voelt. We informeren

Nadere informatie

WONEN BIJ ADELANTE. Informatie over de AWBZ financiering

WONEN BIJ ADELANTE. Informatie over de AWBZ financiering WONEN BIJ ADELANTE Informatie over de AWBZ financiering 1 Waar heeft u recht op en wat betaalt u zelf? Om in één oogopslag te zien waar u wel of geen recht op heeft, hebben wij de verschillende producten

Nadere informatie

Wie betaalt welke kosten?

Wie betaalt welke kosten? Wie betaalt welke kosten? Kostenverdeling tussen cliënt en Gemiva-SVG Groep Zonder verblijf met Volledig pakket Thuis (VPT) Wat staat er in deze folder? Cliënten die bij de Gemiva-SVG Groep wonen, krijgen

Nadere informatie

Schema Wlz-verstrekkingen en aanvullende diensten 2015

Schema Wlz-verstrekkingen en aanvullende diensten 2015 Schema Wlz-verstrekkingen en aanvullende diensten 2015 Onderwerp Prijspeil 2015 tarief in SJWZ tarief in SJWZ A Aanpassingen in appartement die nodig zijn vanwege ziekte Alarmering: persoonlijk en op basis

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Lunet zorg, februari 2016

Wie betaalt wat? Lunet zorg, februari 2016 Wie betaalt wat? Lunet zorg, februari 2016 Uitleg folder Als je bij Lunet zorg woont heb je recht op bepaalde zaken. Sommige zaken worden betaald door Lunet zorg. Lunet zorg krijgt daarvoor geld vanuit

Nadere informatie

Waar zorgt Cato voor? Wat betaalt u zelf?

Waar zorgt Cato voor? Wat betaalt u zelf? Waar zorgt Cato voor? Wat betaalt u zelf? Wlz-verstrekkingen bij Cato Zorg zonder behandeling juni 2015 Waar zorgt Cato voor? Inhoudsopgave 1. Voor wie is deze informatie bestemd? 1 1.1. Hier staan wij

Nadere informatie

Passend Vertrouwd Dichtbij. Wie betaalt wat? Informatie van Syndion voor cliënten met indicatie verblijf (financiering uit WLZ)

Passend Vertrouwd Dichtbij. Wie betaalt wat? Informatie van Syndion voor cliënten met indicatie verblijf (financiering uit WLZ) Passend Vertrouwd Dichtbij Wie betaalt wat? Informatie van Syndion voor cliënten met indicatie verblijf (financiering uit WLZ) Voorwoord Syndion is er voor mensen met een handicap. Als jij ondersteuning

Nadere informatie

Vergoedingen en kosten

Vergoedingen en kosten Vergoedingen en kosten informatie voor cliënten www.pleyade.nl Wonen en zorg bij Pleyade Informatie over vergoedingen en kosten Wanneer u zorg krijgt op basis van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Passend Vertrouwd Dichtbij. Wie betaalt wat? Over AWBZ-zorg van Syndion

Passend Vertrouwd Dichtbij. Wie betaalt wat? Over AWBZ-zorg van Syndion Passend Vertrouwd Dichtbij Wie betaalt wat? Over AWBZ-zorg van Voorwoord De dienstverlening van wordt gefinancierd via de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Voor de besteding van die middelen

Nadere informatie

Verstrekkingen Verpleging en verzorging. Wie betaalt wat?

Verstrekkingen Verpleging en verzorging. Wie betaalt wat? Verstrekkingen Verpleging en verzorging Wie betaalt wat? Verstrekkingen Verpleging en verzorging Inleiding 1. Wonen Wat betaalt Cordaan en wat moet u zelf betalen als u in een woonvoorziening verblijft?

Nadere informatie

Waar hebt u recht op?

Waar hebt u recht op? Info Waar hebt u recht op? AWBZ-verstrekkingen bij wonen binnen SEIN Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde WELKOM Beste lezer, Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) is een expertisecentrum

Nadere informatie

Wat betaalt Adullam en wat betaalt u zelf?

Wat betaalt Adullam en wat betaalt u zelf? Aanvullende diensten 2014 verblijf zonder behandeling Inleiding Deze brochure is bedoeld om meer inzicht te bieden in de bekostiging van de zorg- en dienstverlening van voor cliënten die bij wonen met

Nadere informatie

Zorg- en aanvullende dienstverlening 2016 Tarieven en afspraken voor bewoners van Evean locaties

Zorg- en aanvullende dienstverlening 2016 Tarieven en afspraken voor bewoners van Evean locaties Zorg- en aanvullende dienstverlening 2016 Tarieven en afspraken voor bewoners van Evean locaties Met een AWBZ indicatie voor zorg met verblijf heeft u recht op persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding

Nadere informatie

Inleiding. Bij het samenstellen van deze brochure is gebruik gemaakt van de informatie over de AWBZ welke te vinden is op www.cvz.

Inleiding. Bij het samenstellen van deze brochure is gebruik gemaakt van de informatie over de AWBZ welke te vinden is op www.cvz. AWBZ Brochure Inleiding De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) bepaalt welke kosten voor rekening van S&L Zorg komen en welke kosten de cliënt zelf moet dragen. Hierin vinden voortdurend veranderingen

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Wie betaalt welke kosten in 2016?

Wie betaalt welke kosten in 2016? Wie betaalt welke kosten in 2016? Kostenverdeling tussen cliënt en Gemiva-SVG Groep Zonder verblijf met Volledig pakket Thuis (VPT) Wat staat er in deze folder? Cliënten die bij de Gemiva-SVG Groep wonen,

Nadere informatie

Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ

Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ 02-2013 Introductie Deze brochure is bedoeld voor cliënten en hun ouders en verwanten die (tijdelijk) wonen in een woonvoorziening van ASVZ. De zorg die u ontvangt

Nadere informatie

Kostenverdeling cliënten en Reinaerde in 2011 (VEB)

Kostenverdeling cliënten en Reinaerde in 2011 (VEB) 1 ar kunt u op rekenen bij Reinaerd stenverdeling cliënten en Reinaerde in 2011 (VE Kostenverdeling cliënten en Reinaerde in 2011 () Informatie in eenvoudige en duidelijke taal 2 Wat u kunt lezen over

Nadere informatie

Producten en diensten

Producten en diensten Producten en diensten Maart 2013 1 Lievegoed staat voor kwaliteit van zorg op Antroposofische basis. Wij bieden alle zorg en dienstverlening vanuit de AWBZ. De AWBZ omschrijft waar u recht op heeft, wat

Nadere informatie

Samen aanpakken Met open blik Kijken naar wat wél kan. Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ. 2015/v1

Samen aanpakken Met open blik Kijken naar wat wél kan. Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ. 2015/v1 Samen aanpakken Met open blik Kijken naar wat wél kan Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ 2015/v1 Introductie Deze brochure is bedoeld voor cliënten en hun ouders en verwanten die (tijdelijk) wonen in

Nadere informatie

Wie betaalt welke kosten in 2016?

Wie betaalt welke kosten in 2016? Wie betaalt welke kosten in 2016? Kostenverdeling tussen cliënt en Gemiva-SVG Groep voor locaties verblijf met behandeling én ZZP 3 t/m 8 Wat staat er in deze folder? Cliënten die bij de Gemiva-SVG Groep

Nadere informatie

Vergoedingen en kosten informatie voor cliënten

Vergoedingen en kosten informatie voor cliënten Vergoedingen en kosten informatie voor cliënten www.pleyade.nl Wonen en zorg bij Pleyade Informatie over vergoedingen en kosten Appartement of kamer Wanneer u zorg krijgt op basis van de Algemene Wet Bijzondere

Nadere informatie

Langdurige zorg in een zorginstelling

Langdurige zorg in een zorginstelling Langdurige zorg in een zorginstelling Inhoud Hoe kiest u uw zorgaanbieder 3 Zorgleveringsovereenkomst en zorgplan 4 Uw rechten 5 Wachtlijst en wachtstatus 6 Betaling van de zorg 7 Verhuizen 8 Hebt u advies

Nadere informatie

AWBZ-zorg én extra service binnen De Twentse Zorgcentra. Wie betaalt wat in 2015?

AWBZ-zorg én extra service binnen De Twentse Zorgcentra. Wie betaalt wat in 2015? AWBZ-zorg én extra service binnen De Twentse Zorgcentra Wie betaalt wat in 2015? Voor wie is deze folder bedoeld? Woon je binnen De Twentse Zorgcentra en heb je een indicatie verblijf en behandeling? Dan

Nadere informatie

Schema Wlz-verstrekkingen en aanvullende diensten 2015

Schema Wlz-verstrekkingen en aanvullende diensten 2015 Schema Wlz-verstrekkingen en aanvullende diensten 2015 Prijspeil 2015 tarief in SJWZ tarief in SJWZ A Aanpassingen in appartement die nodig zijn vanwege ziekte Alarmering: persoonlijk en op basis van indicatie

Nadere informatie

an Foreest Waar heeft u Waar heeft u recht op b aar heeft u recht op bij Pieter van F ij Pieter van Foreest Wa

an Foreest Waar heeft u Waar heeft u recht op b aar heeft u recht op bij Pieter van F ij Pieter van Foreest Wa aar heeft u n Foreest Waar heeft u rec Pieter van Foreest Waar recht op bij Pieter van Fo aar heeft u recht op bij n Foreest Waar heeft u re ij Pieter van Foreest Waa recht op bij Pieter van F aar heeft

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Kostenverdeling tussen cliënt en PSW. Meer informatie

Wie betaalt wat? Kostenverdeling tussen cliënt en PSW. Meer informatie Meer informatie Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen? U kunt terecht bij de persoonlijk begeleider of de teamleider. Centraal Bureau Charles de Gaullestraat 21, 6049 HB Roermond Postbus 420,

Nadere informatie

Welkom in een AWBZ-instelling van DrieGasthuizenGroep

Welkom in een AWBZ-instelling van DrieGasthuizenGroep Welkom in een AWBZ-instelling van DrieGasthuizenGroep Deze brochure is bedoeld voor bewoners die tijdelijk of langdurig verblijven op basis van een verblijfsindicatie in een woonzorgcentrum van DrieGasthuizenGroep.

Nadere informatie

Verstrekkingen 2012. Verpleging en verzorging. Wie betaalt wat?

Verstrekkingen 2012. Verpleging en verzorging. Wie betaalt wat? Wie betaalt wat? Inleiding Inleiding Wat betaalt Cordaan en wat moet u zelf betalen als u in een woonvoorziening verblijft? In deze uitgave leest u hier alles over. Er staat wat de afspraken zijn voor

Nadere informatie

Wat betaalt Zozijn? Wat betaalt u zelf?

Wat betaalt Zozijn? Wat betaalt u zelf? Protocol Wat betaalt Zozijn wat betaalt uzelf? Cliëntenversie Wat betaalt Zozijn? Wat betaalt u zelf? voor cliënten die wonen in een woning van Zozijn en voor cliënten die in een eigen woning wonen (koop/huur)

Nadere informatie

Verstrekkingenpakket. Verstandelijk Gehandicapten Zorg

Verstrekkingenpakket. Verstandelijk Gehandicapten Zorg Verstrekkingenpakket Verstandelijk Gehandicapten Zorg Het verstrekkingenpakket 3 Inleiding Dit is een boekje over het verstrekkingenpakket. Je leest in dit boekje wat dit pakket is. Waarom het pakket er

Nadere informatie