Samen aanpakken Met open blik Kijken naar wat wél kan. Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ. 2015/v1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samen aanpakken Met open blik Kijken naar wat wél kan. Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ. 2015/v1"

Transcriptie

1 Samen aanpakken Met open blik Kijken naar wat wél kan Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ 2015/v1

2 Introductie Deze brochure is bedoeld voor cliënten en hun ouders en verwanten die (tijdelijk) wonen in een woonvoorziening van ASVZ. De zorg die u ontvangt staat beschreven in de indicatie die u heeft ontvangen van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) in de vorm van een zorgzwaartepakket (ZZP). In de brochure Uw zorg in een AWBZ-instelling staat beschreven welke kosten er worden vergoed binnen de AWBZ. Het zorgkantoor brengt wel een verplichte eigen bijdrage in rekening voor de zorg die u ontvangt uit de AWBZ. Die eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen, leeftijd en vermogen. De brochure is uitgegeven door Zorginstituut Nederland (versie april 2014). In deze brochure leest u welke producten en diensten zijn inbegrepen bij uw verblijf bij ASVZ en u leest ook wat u zelf moet betalen. Hierbij is van belang of u woont in een voorziening verblijf zonder behandeling of verblijf met behandeling en de hoogte van uw ZZP-indicatie. Als u bij ASVZ woont, wordt de zorg en het verblijf vergoed via de AWBZ *. U heeft recht op producten die noodzakelijk zijn bij de zorg en uw verblijf; daar bent u automatisch voor verzekerd. ASVZ biedt cliënten ook producten en diensten aan die niet onder de AWBZ vallen en waar ASVZ geen geld voor ontvangt. Voor een aantal zaken die niet onder de AWBZ vallen en waar u wel gebruik van wilt maken, vraagt ASVZ een bijdrage. In deze brochure staat vooral een aantal zaken genoemd waar veel cliënten gebruiken van maken. Er staat per product of per dienst of ASVZ ervoor zorgt en of u zelf een bijdrage betaalt. De inhoud van deze brochure is bedoeld als richtlijn. Aan de tekst in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. * De Wlz vervangt per 1 januari 2015 de huidige AWBZ. Alleen de zwaarste, langdurige zorg wordt dan nog vergoed vanuit de Wlz. Omdat de naamswijziging nog niet overal consequent is doorgevoerd, hanteren we hier voorlopig nog de term AWBZ.

3 Toelichting bij de tabel (op pagina 4 en 5) In het overzicht is onderscheid gemaakt tussen het wonen in een voorziening verblijf zonder behandeling (VZB) en het wonen in een voorziening verblijf met behandeling (VMB). Kolom Cliënt : Als een onderwerp uit het overzicht voor uw rekening komt, dan staat er in de kolom Cliënt. Dit betekent dat u de kosten zelf moet betalen. Als er staat 2 dan kunt u de kosten mogelijk declareren bij uw eigen zorgverzekeraar of andere verzekeraar. De vergoeding die u dan ontvangt, is afhankelijk van de dekking van de door u gekozen zorgverzekering. Kolom ASVZ : Als een onderwerp uit het overzicht voor rekening van ASVZ komt, staat er een in de kolom ASVZ. Kosten die niet door de AWBZ worden betaald, betaalt u zelf of u kunt deze declareren bij uw zorgverzekering. Wanneer u, bijvoorbeeld door afwezigheid, geen gebruik maakt van een product, dienst of activiteit, dan kunt u geen aanspraak maken op de geldwaarde van dat product, die dienst of activiteit.

4 (* = zie Belangrijke informatie vanaf pagina 5) VZB VMB ( 2 = verzekering zorgverzekering uitvaart etc.) Wie betaalt? Wie betaalt? Cliënt ASVZ Cliënt ASVZ Voeding Maaltijden, drinken, fruit Cliënt met dieet (incl. sondevoeding) Verjaardagskosten Uit eten Vakantie door ASVZ georganiseerd* Reis- en verblijfskosten Persoonlijke begeleiding (groeps)vakantie/uitjes Persoonlijke Verzorging Periodiek bezoek kapper of pedicure Extra verzorging i.v.m. aandoeningen 2 Verzorgingsproducten Incontinentiemateriaal 2 Waskosten* Wassen/stomen onder- en bovenkleding Wassen platgoed (beddengoed en handdoeken) Verstellen/aanpassen onder- en bovenkleding Medische zaken Medicijnen door arts voorgeschreven 2 Drogistartikelen Alternatieve geneeswijzen 2 2 Consult huisarts 2 Consult tandarts 2 Narcosebehandeling tandarts 2 Ziekenhuisopname 2 2 Specialisten 2 2 Therapieën voorgeschreven door arts of 2 pedagoog Hulpmiddelen Verpleeghulpmiddelen algemeen Verpleeghulpmiddelen individueel 2 Aanschaf aangepaste (scheur)kleding Aanschaf en reparaties orthopedisch schoeisel* 2 Antidecubitismateriaal (bijv. matras) 2 Beschermende middelen (kniebeschermers) 2 Rolstoel individueel gebruik (WMO) Rolstoel algemeen gebruik Rolstoelverzekering (elektrische) Reparaties rolstoelen (WMO) Scootmobiel (WMO) Opladen elektrische hulpmiddelen Steunzolen/voetbedden

5 (* = zie Belangrijke informatie vanaf pagina 5 ) VZB VMB ( 2 = verzekering zorgverzekering uitvaart etc.) Wie betaalt Wie betaalt Cliënt ASVZ Cliënt ASVZ Begeleiding en vervoer Begeleiding naar huisarts en tandarts Vervoer naar huisarts en tandarts Begeleiding naar ziekenhuis tbv behandeling Vervoer naar ziekenhuis tbv behandeling Begeleiding en vervoer naar ziekenhuis (op bezoek gaan) Vervoer naar vrijetijdsactiviteit Begeleiding naar vrijetijdsactiviteit Vervoer naar Dagbesteding van ASVZ* Wonen, verhuizen en inrichten Inrichten en stofferen algemene ruimtes (ruimtes voor gezamenlijk gebruik) Inrichten cliëntkamer* Stofferen cliëntkamer* Onderhoud ruimtes Verhuiskosten* Telefoonkosten cliëntkamer Radio en tv algemeen gebruik Radio, tv individueel gebruik Internet individueel gebruik aangeboden door ASVZ Reparatie eigen apparatuur cliëntkamer Reparatie apparatuur algemene ruimtes Overige Uitvaartverzekering* Noodzakelijke laatste verzorging Aansprakelijkheidsverzekering* Inboedelverzekering* Alarmering* Zorgverzekering Belangrijke informatie over bijkomende kosten Vakantie Als u op vakantie wilt, kiest en regelt u zelf uw vakantie. De kosten van deze vakantie en het vervoer voor deze vakantie zijn voor uw rekening. Een woning kan ook besluiten om als groep op vakantie te gaan met begeleiding van de eigen woning. U kunt dan kiezen of u wel of niet meegaat. Gaat u mee op deze vakantie, dan zijn de reis- en verblijfskosten voor uw rekening. Voor de begeleidingskosten is een eigen bijdrage verplicht. De extra kosten zijn gekoppeld aan de 24-uurs aanwezigheid van medewerkers tijdens deze vakantieperiode. Hiermee wordt een aanvullende compensatie volgens de CAO betaald. (tarieven vindt u in de bijlage bij deze brochure) Persoonlijke verzorging De kosten voor extra persoonlijke verzorging door bijvoorbeeld een pedicure als gevolg van een handicap, aandoening of ziekte (reuma, diabetes, Bechterew of zenuwstoornis in de voet), komen voor cliënten verblijf met behandeling ten laste van ASVZ. Overige kosten van extra verzorging die niet het gevolg is van een handicap, aandoening of ziekte moet u zelf betalen. Cliënten met verblijf zonder behandeling kunnen deze kosten mogelijk declareren bij de eigen zorgverzekering.

6 U betaalt zelf voor verzorgingsproducten als shampoo, tandpasta, doucheschuim, zeep, deodorant, maandverband, nagelknipper en scheergerei. Waskosten Waskosten voor kleding worden door uzelf betaald. Het wassen en stomen van kleding hoort niet tot de zorg van de AWBZ. Dit geldt ook voor het verstellen van kleding. Voor het wassen van onderkleding en bovenkleding hanteert ASVZ de vaste tarieven per maand. Deze tarieven vindt u in de bijlage bij deze brochure. Jaarlijks zal een indexatie plaats vinden op basis van kostenstijging levensonderhoud. Medische zaken Kosten voor een specialist zijn voor uw eigen rekening. Deze kosten worden zo mogelijk vergoed door uw zorgverzekering. Hulpmiddelen In het overzicht wordt gesproken over verpleeghulpmiddelen algemeen. Dit zijn middelen die noodzakelijk zijn voor uw verpleging en verzorging, bijvoorbeeld een hoog-laagbed, tillift, douchebrancard Als een hulpmiddel specifiek op u is aangepast en niet gebruikt kan worden door andere cliënten (bijvoorbeeld een individueel aangepaste rolstoel of orthesen) dan wordt dit niet door ASVZ betaald. Een bril of gehoorapparaat wordt niet vergoed via de AWBZ, maar mogelijk via uw eigen zorgverzekering. Een rolstoel voor cliënten in een verblijfsvoorziening, verloopt altijd via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Kleding en schoeisel Cliënten betalen hun kleding en schoenen zelf. Sommige cliënten dragen kleding die niet snel kapot gaat (scheurkleding), deze kleding komt voor rekening van ASVZ. Begeleiding en vervoer Cliënten met verblijf met behandeling kunnen de tandarts en de huisarts van ASVZ bezoeken. ASVZ vergoedt de kosten voor vervoer en begeleiding van deze cliënten. Wilt u naar een andere huisarts of tandarts buiten uw eigen woonplaats, dan zijn de kosten voor uw rekening. Ook vervoer en begeleiding naar het ziekenhuis voor afspraken en behandelingen van cliënten met verblijf met behandeling zijn de kosten voor begeleiding voor rekening van ASVZ. Vervoer naar en van de dagbesteding van ASVZ zijn voor rekening van ASVZ als daarvoor een indicatie beschikbaar is. Wonen, verhuizen en inrichten Voor alle cliënten met een indicatie verblijf (met en zonder behandeling) komen de kosten van verblijf voor rekening van ASVZ. Het inrichten en stofferen van de algemene ruimten; de inventaris, verlichting, wanddecoratie, evt. zonwering, vloerbedekking en dergelijke, zijn voor rekening van ASVZ. Inrichting cliëntruimte Uw eigen kamer, studio of appartement kunt u binnen de eisen van brandveiligheid, naar eigen smaak inrichten. De spullen die u zelf aanschaft voor de inrichting blijven ook uw eigendom. In die gevallen waar dat, om welke reden dan ook, niet gaat, biedt ASVZ zowel voor VMB als VZB, een standaard pakket (tafel,stoel,bed,kast) aan. Daar staat bij niet afname geen geldelijke vergoeding tegenover. Deze spullen blijven eigendom van ASVZ. In individuele cliëntruimtes die uitgerust zijn met een eigen keuken(blok), levert ASVZ bij nieuwbouw een koelkast en een kookplaat. Overige spullen die voor uw eigen gebruik zijn, zoals een magnetron, televisie etc. zijn voor uw eigen rekening. Iedere locatie heeft een telefoon die u in beperkte mate kunt gebruiken.

7 Kosten voor een telefoon die voor individueel gebruik is aangeschaft komen voor eigen rekening, ASVZ zorgt voor een aansluitpunt. Wanneer u verhuist, zijn de aansluitkosten van telefoon/internet voor uw rekening. Schade die opzettelijk wordt veroorzaakt, worden door ASVZ op u verhaald. Alarmering. De AWBZ vergoedt een alarmeringssysteem voor cliënten met de indicatie verblijf met behandeling. Voor cliënten met de indicatie verblijf zonder behandeling vindt vergoeding plaats als de alarmering door de ziekte of handicap noodzakelijk is. Verzekeringen Kosten voor verzekeringen worden in de wettelijke regeling beschouwd als kosten voor cliënten. Als zorgverlener heeft ASVZ het volgende besloten. Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) Als u bij ASVZ woont met een indicatie verblijf zonder of verblijf met behandeling, of een woongebruikers overeenkomst, bent u verzekerd voor Wettelijke Aansprakelijkheid. ASVZ heeft hiervoor een collectieve verzekering afgesloten, en neemt deze kosten voor haar rekening. De verzekering is bedoeld om schade te dekken waarvoor de cliënt aansprakelijk gesteld kan worden. De dekking geldt niet voor de eigen woonomgeving. Inboedel verzekering Als u bij ASVZ woont met een indicatie verblijf of een woongebruikers overeenkomst, is uw inboedel verzekerd. ASVZ heeft hiervoor een collectieve verzekering afgesloten voor een gemiddeld bedrag van 8.500,= per cliënt. De kosten voor deze verzekering worden door ASVZ betaald. De verzekering dekt schade als gevolg van brand, inbraak (met sporen van braak) of binnenstromend water. Uitsluitend als u veel spullen van grote waarde heeft, zal u (voor eigen rekening) een aanvullende verzekering af moeten sluiten. Spullen die buiten staan zoals fietsen, scooters etc. vallen niet onder de inboedelverzekering en dient u zelf, indien gewenst, te verzekeren. Eigen vervoermiddelen zijn alleen tegen diefstal verzekerd, onder aftrek van eigen risico, wanneer deze zich in een afgesloten onroerend goed bevinden. Uitvaartverzekering Het is aan u en uw verwanten te beslissen of er een uitvaart verzekering wordt afgesloten. ASVZ heeft dit niet geregeld. U kunt middels een spaarrekening of een uitvaartverzekering zorg dragen voor de uitvaartkosten. De cliëntenadministratie werkt wel nauw samen met een aantal verzekeringmaatschappijen. Indien u informatie of prijsopgave wenst betreffende een uitvaartverzekering kunt u altijd met de cliëntenadministratie contact opnemen. Zorgverzekering ASVZ vergoedt uitsluitend de kosten die onder de AWBZ vallen. U dient zich zelf voor kosten te verzekeren die niet onder de AWBZ vallen(bijv. ziekenhuisopname). Tarieven 2015 Waskosten 1. De cliënt wast zelf m.b.v. wasmachine ASVZ 7,45 per maand 2. De cliënt wast de bovenkleding en ASVZ de onderkleding 10,00 per maand 3. ASVZ wast onderkleding en bovenkleding 33,10 per maand Extra personeelskosten vakantiebegeleiding Per cliënt zal een bedrag van 22,65 per dag in rekening worden gebracht. Deze kosten hebben te maken met de aanwezigheid van medewerkers gedurende de nacht. Internetkosten Bij gebruik van internet via ASVZ, op de kamer van de cliënt, wordt per cliënt een bedrag van 15,50 per maand in rekening gebracht. Uitsluitend aan de cliënten die gebruik maken van het wassen van kleding en extra personeelskosten vakantiebegeleiding zullen de kosten worden doorbelast. De tarieven zijn inclusief BTW

8 2015/v1

Waar kunt u op rekenen? Kostenverdeling tussen cliënten en Reinaerde 2015

Waar kunt u op rekenen? Kostenverdeling tussen cliënten en Reinaerde 2015 Waar kunt u op rekenen? Kostenverdeling tussen cliënten en einaerde 2015 Introductie Als u achttien jaar of ouder bent en bij einaerde woont, worden uw woonkosten betaald uit de Wet langdurige zorg (Wlz);

Nadere informatie

DAAR heeft u REchT OP bij AMERPOORT WAAR zorgt AMERPOORT voor EN WAT betaalt u zelf?

DAAR heeft u REchT OP bij AMERPOORT WAAR zorgt AMERPOORT voor EN WAT betaalt u zelf? Daar heeft u recht op bij Amerpoort Waar zorgt Amerpoort voor en wat betaalt u zelf? Daar heeft u recht op bij Amerpoort Waar zorgt Amerpoort voor en wat betaalt u zelf? > Inhoudsopgave 1 > Inleiding...

Nadere informatie

Waar zorgt Maeykehiem voor en wat betaalt u zelf?

Waar zorgt Maeykehiem voor en wat betaalt u zelf? Waar zorgt Maeykehiem voor en wat betaalt u zelf? Inhoudsopgave 1 1 Inleiding p. 3 2 Overzicht producten en diensten: Waar zorgt Maeykehiem voor? Wat betaalt u zelf? p. 5 1. Voeding p.5 2. Vakantie p.6

Nadere informatie

Regeling kostenverdeling cliënt en Ipse

Regeling kostenverdeling cliënt en Ipse Wie betaalt wat? Regeling kostenverdeling cliënt en Ipse Cliënten ouder dan 18 ar Inleiding Indien een cliënt onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) valt, krijgt hij producten of diensten

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Over Wlz-zorg van Prezzent (t/m 31-12-2014 AWBZ-zorg) Voor cliënten met de indicatie Met verblijf

Wie betaalt wat? Over Wlz-zorg van Prezzent (t/m 31-12-2014 AWBZ-zorg) Voor cliënten met de indicatie Met verblijf Wie betaalt wat? Over Wlz-zorg van Prezzent (t/m 31-12-2014 AWBZ-zorg) Voor cliënten met de indicatie Met verblijf 2015 Prezzent Nieuwe Tijningen 1 5301 DA ZALTBOMMEL 0418-680200 Prezzent/tarieven /versie

Nadere informatie

Hij en/of zij? Overal waar in deze folder hij of hem staat, kunt u natuurlijk ook zij of haar lezen.

Hij en/of zij? Overal waar in deze folder hij of hem staat, kunt u natuurlijk ook zij of haar lezen. Wie betaalt welke kosten? Kostenverdeling tussen cliënt en Gemiva-SVG Groep voor locaties verblijf ZONDER behandeling en verblijf MET behandeling voor ZZP 1 en 2 Wat staat er in deze folder? Cliënten die

Nadere informatie

Verstrekkingen 2012. Verpleging en verzorging. Wie betaalt wat?

Verstrekkingen 2012. Verpleging en verzorging. Wie betaalt wat? Wie betaalt wat? Inleiding Inleiding Wat betaalt Cordaan en wat moet u zelf betalen als u in een woonvoorziening verblijft? In deze uitgave leest u hier alles over. Er staat wat de afspraken zijn voor

Nadere informatie

Wie betaalt welke kosten?

Wie betaalt welke kosten? Wie betaalt welke kosten? Kostenverdeling tussen cliënt en Gemiva-SVG Groep bij pgb-initiatieven Wat staat er in deze folder? Cliënten die bij de Gemiva-SVG Groep wonen, krijgen verschillende diensten

Nadere informatie

VOOR WIE IS DEZE FOLDER?

VOOR WIE IS DEZE FOLDER? WIE BETAALT WAT? VOOR WIE IS DEZE FOLDER? > Woon je in een huis van Amerpoort? En heb je een indicatie verblijf inclusief behandeling? Dan is deze folder voor jou. Als je niet weet welke indicatie je hebt,

Nadere informatie

Wat betaalt Daelzicht vanuit de Wlz en wat betaalt de cliënt zelf? Wonen bij Daelzicht. Wie betaalt wat? 1

Wat betaalt Daelzicht vanuit de Wlz en wat betaalt de cliënt zelf? Wonen bij Daelzicht. Wie betaalt wat? 1 Wie betaalt wat? Wat betaalt vanuit de Wlz en wat betaalt de cliënt zelf? Wonen bij Wie betaalt wat? 1 2 Wonen bij inhoud voorwoord 5 appartement of kamer 6 telefoon, tv, internet, energie en verzekering

Nadere informatie

Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling

Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling Waar zorgt uw instelling voor? Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Lijst met veel voorkomende producten en diensten a. Appartement of kamer b. Telefoon, televisie,

Nadere informatie

Daar hebt u recht op in een. een AWBZ-instelling. 1. Inleiding. Waar zorgt uw instelling voor? Wat betaalt u zelf?

Daar hebt u recht op in een. een AWBZ-instelling. 1. Inleiding. Waar zorgt uw instelling voor? Wat betaalt u zelf? Waar zorgt uw instelling voor? Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling Waar zorgt uw instelling voor? Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling Deze brochure vervangt de brochures: Daar kunt u op

Nadere informatie

Uw zorg in een AWBZ-instelling

Uw zorg in een AWBZ-instelling Uw zorg in een AWBZ-instelling Van goede zorg verzekerd Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Lijst met veel voorkomende producten en diensten 4 a. Appartement of kamer 4 b. Telefoon, televisie, energie en verzekeringen

Nadere informatie

Uw zorg in een AWBZ-instelling

Uw zorg in een AWBZ-instelling Uw zorg in een AWBZ-instelling Van goede zorg verzekerd 2 Uw zorg in een AWBZ-instelling Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Lijst met veel voorkomende producten en diensten 4 a. Appartement of kamer 4 b.

Nadere informatie

an Foreest Waar heeft u Waar heeft u recht op b aar heeft u recht op bij Pieter van F ij Pieter van Foreest Wa

an Foreest Waar heeft u Waar heeft u recht op b aar heeft u recht op bij Pieter van F ij Pieter van Foreest Wa aar heeft u n Foreest Waar heeft u rec Pieter van Foreest Waar recht op bij Pieter van Fo aar heeft u recht op bij n Foreest Waar heeft u re ij Pieter van Foreest Waa recht op bij Pieter van F aar heeft

Nadere informatie

AWBZ Wie betaalt wat?

AWBZ Wie betaalt wat? AWBZ Wie moet de doktersrekening betalen? Wie betaalt de bril van Mo? De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) bepaalt welke kosten voor rekening van Zuidwester komen en welke kosten de cliënt zelf

Nadere informatie

Wat betaalt Zozijn? Wat betaalt u zelf?

Wat betaalt Zozijn? Wat betaalt u zelf? Protocol Wat betaalt Zozijn wat betaalt uzelf? Cliëntenversie Wat betaalt Zozijn? Wat betaalt u zelf? voor cliënten die wonen in een woning van Zozijn Zozijn-richtlijnen. Dit is extra bij de landelijke

Nadere informatie

VOOR WIE IS DEZE FOLDER?

VOOR WIE IS DEZE FOLDER? WIE BETAALT WAT? VOOR WIE IS DEZE FOLDER? > Woon je in een huis van BinG!? Heb je een indicatie verblijf inclusief behandeling? Dan is deze folder voor jou. Weet je niet welke indicatie je hebt? Vraag

Nadere informatie

Waar zorgt Cato voor? Wat betaalt u zelf?

Waar zorgt Cato voor? Wat betaalt u zelf? Waar zorgt Cato voor? Wat betaalt u zelf? Wlz-verstrekkingen bij Cato Zorg zonder behandeling juni 2015 Waar zorgt Cato voor? Inhoudsopgave 1. Voor wie is deze informatie bestemd? 1 1.1. Hier staan wij

Nadere informatie

Verstrekkingenpakket. Verstandelijk Gehandicapten Zorg

Verstrekkingenpakket. Verstandelijk Gehandicapten Zorg Verstrekkingenpakket Verstandelijk Gehandicapten Zorg Het verstrekkingenpakket 3 Inleiding Dit is een boekje over het verstrekkingenpakket. Je leest in dit boekje wat dit pakket is. Waarom het pakket er

Nadere informatie

AWBZ-zorg én extra service binnen De Twentse Zorgcentra. Wie betaalt wat in 2015?

AWBZ-zorg én extra service binnen De Twentse Zorgcentra. Wie betaalt wat in 2015? AWBZ-zorg én extra service binnen De Twentse Zorgcentra Wie betaalt wat in 2015? Voor wie is deze folder bedoeld? Woon je binnen De Twentse Zorgcentra en heb je een indicatie verblijf en behandeling? Dan

Nadere informatie

Wie betaalt wat in 2015? Wlz-zorg en extra diensten voor cliënten ZONDER een indicatie Verblijf met Behandeling

Wie betaalt wat in 2015? Wlz-zorg en extra diensten voor cliënten ZONDER een indicatie Verblijf met Behandeling Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wie betaalt wat in 2015? Wlz-zorg en extra diensten voor cliënten ZONDER een indicatie Verblijf met Behandeling Voor wie is deze folder

Nadere informatie

Heliomare Wonen. Wie betaalt wat? Heliomare onderwijs revalidatie wonen arbeidsintegratie dagbesteding sport

Heliomare Wonen. Wie betaalt wat? Heliomare onderwijs revalidatie wonen arbeidsintegratie dagbesteding sport Heliomare Wonen Wie betaalt wat? Heliomare onderwijs revalidatie wonen arbeidsintegratie dagbesteding sport Helderheid in kostenverdeling Heliomare beschikt over zeven woonlocaties in Noord-Holland waar

Nadere informatie

Uitgebreide versie. Wie betaalt wat? Financile regeling bij wonen

Uitgebreide versie. Wie betaalt wat? Financile regeling bij wonen Uitgebreide versie betaalt wat? Financile regeling bij wonen moet betalen? In de volgende voorbeelden staat in kleur aangegeven wie moet betalen: zorgt voor eten. Heb je zin om lekker uit eten te gaan?

Nadere informatie

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh 1 Versiedatum: juli 2015 2 Inleiding In deze brochure staat informatie over onze woon- en zorgcentra en de voorzieningen die worden geboden. Het eerste deel bevat

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO Zelf aan zet in de WMO Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO 01 Inleiding Zelf bepalen hoe uw leven er uit ziet, hoe u wilt wonen, wat u wilt doen met andere mensen, hoe u uw tijd wilt

Nadere informatie

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 www.vgz-zorgkantoren.nl 1Inleiding 2015 1. Inleiding 1 2. Hoe krijgt u Wlz-zorg? 3 3. Hoe wilt u de Wlz-zorg geleverd hebben? 5 4. Wat is uw eigen bijdrage?

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe zaken zijn geregeld als u in ons woonzorgcentrum woont.

Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe zaken zijn geregeld als u in ons woonzorgcentrum woont. Geachte bewoner, Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe zaken zijn geregeld als u in ons woonzorgcentrum woont. In deze Wegwijzer staat op alfabetische volgorde uitgebreide informatie over Het wonen

Nadere informatie