Waar kunt u op rekenen? Kostenverdeling tussen cliënten en Reinaerde 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waar kunt u op rekenen? Kostenverdeling tussen cliënten en Reinaerde 2015"

Transcriptie

1 Waar kunt u op rekenen? Kostenverdeling tussen cliënten en einaerde 2015

2 Introductie Als u achttien jaar of ouder bent en bij einaerde woont, worden uw woonkosten betaald uit de Wet langdurige zorg (Wlz); voorheen AWBZ. In de wet is geregeld dat u bepaalde kosten zelf moet betalen of dat u meebetaalt aan kosten voor de zorg. In deze brochure vindt u een overzicht van welke kosten door wie worden betaald. Deze informatie is voor u van toepassing als u achttien jaar of ouder bent, bij einaerde woont (inclusief of exclusief behandeling) en een eigen bijdrage Wlz betaalt. Deze brochure is niet voor mensen die via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of via de Jeugdwet ondersteuning krijgen. Zij kunnen informatie van de gemeente krijgen. Het gaat in deze brochure om zorg in natura. Mensen die lange tijd gebruik maken van verblijf in een Wlz-instelling komen niet in aanmerking voor een Persoonsgebonden Budget; zij krijgen zorg in natura. De zorg waar u recht op heeft, staat beschreven in de indicatie die u heeft ontvangen van het entrum Indicatiestelling Zorg (IZ) in de vorm van een Zorgzwaartepakket (ZZP). In de brochure Uw zorg in een AWBZ-instelling staat beschreven welke kosten er worden vergoed binnen de Wlz. De brochure is uitgegeven door het ollege voor Zorgverzekeringen (Z, april 2014, Als u achttien jaar of ouder bent, bent u wettelijk verplicht mee te betalen aan de kosten voor de zorg. Dat wordt de eigen bijdrage Wlz genoemd. Het ollege voor Zorgverzekeringen heeft ook hierover een brochure uitgegeven: Eigen bijdrage Zorg met erblijf 2014 (AK, december 2013, Daarin wordt uitgelegd welke bijdrage u moet betalen en hoe die bijdrage is berekend. Daarnaast zijn er ook nog kosten voor bijvoorbeeld activiteiten of materialen die niet onder de Wlz vallen. Zorgorganisaties bepalen zelf of en hoe ze die kosten doorberekenen aan de cliënt. einaerde heeft een overzicht gemaakt van deze kosten. In deze brochure kunt u nalezen welke kosten voor uw eigen rekening zijn en welke kosten door einaerde worden betaald. einaerde heeft hierbij de Z-brochure als leidraad gebruikt en ook geïnformeerd naar wat gebruikelijk is bij andere zorgorganisaties. Dagbesteding, ambulante begeleiding of behandeling Naast de mogelijkheid om bij einaerde te wonen, kunt u ook dagbesteding of ambulante begeleiding van einaerde krijgen. U kunt ook een behandeling of therapie krijgen, zonder dat u bij einaerde woont. Hierbij ontvangt u geen aanvullende vergoedingen. einaerde vergoedt bijvoorbeeld wel werkkleding zoals een schort of horecakleding als dit voor het werk nodig is. Als u tijdens de dagbesteding medicijnen moet innemen, neemt u die zelf van thuis mee. U zorgt ook zelf voor de lunch tijdens de dagbesteding. eranderingen in de zorg Mensen met een laag zorgzwaartepakket (ZZP) die extramurale behandeling of ambulante dienstverlening krijgen, hebben vanaf 2015 te maken met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), 2 Waar kunt u op rekenen in 2015?

3 de zorgverzekeringswet of de Jeugdwet. Nieuwe cliënten met lage ZZP s (G 1, 2 en gedeeltelijk 3; LG 1 en 3) gaan bovendien zelf hun woonruimte huren (of kopen). oor bestaande cliënten is er in 2015 een overgangsregeling. oor cliënten die nu al bij einaerde wonen, veranderen de vergoedingen niet. Toelichting symbolen in de tabel U betaalt de kosten zelf. U kunt de kosten mogelijk declareren bij uw eigen (zorg)verzekeraar. De vergoeding is afhankelijk van de dekking van de door u gekozen ziektekostenverzekering. Kosten, voor bijvoorbeeld hulpmiddelen, die niet door de Wmo worden betaald, betaalt u zelf of kunt u declareren bij uw verzekering. In het overzicht is onderscheid gemaakt tussen cliënten met verblijf exclusief behandeling (EB) en cliënten met verblijf inclusief behandeling (IB). Als u op een van de instellingsterreinen van einaerde woont, dan is verblijf inclusief behandeling van toepassing. Als u woont in een huis voor mensen met een lichamelijke beperking (LG), dan is verblijf exclusief behandeling van toepassing. oor mensen met zorgzwaartepakket G 1 of 2 geldt verblijf exclusief behandeling. oor de overige woningen is meestal verblijf exclusief behandeling van toepassing. De manager van de woning kan aangeven of cliënten te maken hebben met IB of EB. Er zijn cliënten die gebruikmaken van het olledig Pakket Thuis (PT). oor hen geldt een andere kostenverdeling. Op pagina 4 t/m 7 leest u waar cliënten met IB/PT recht op hebben. De kosten zijn voor einaerde. Deze maken dan deel uit van de Wlz of einaerde kan deze kosten op een andere manier declareren. Of einaerde neemt deze kosten voor eigen rekening. Dit wordt dan vermeld in de toelichting. Als u, bijvoorbeeld door afwezigheid, geen gebruik maakt van een activiteit, product of dienst, dan kunt u geen aanspraak maken op de geldwaarde van die activiteit, product of dienst. Waar kunt u op rekenen in 2015? 3

4 Waar kunt u op rekenen? EB erblijf exclusief behandeling IB erblijf inclusief behandeling PT olledig pakket thuis Kosten voor cliënt Kosten voor einaerde Kosten declareren bij (zorg)verzekeraar EB IB IB/PT Toelichting oeding Blz. 8 Maaltijden, drinken, fruit, tussendoortjes Extra tussendoortjes buiten budget locatie liënt met dieet (incl. sondevoeding) erjaardagskosten Uit eten akantie, dagtochten en ontspanning Blz. 8 eis- en verblijfskosten Persoonlijke begeleiding (groeps-) vakantie/uitjes oeding tijdens vakantie Ontspanning Blz. 11 Persoonlijke verzorging Blz. 8 Haar- en voetverzorging Periodiek bezoek kapper of pedicure Extra verzorging i.v.m. aandoeningen erzorgingsproducten Incontinentiemateriaal Waskosten Wassen/stomen bovengoed Wassen platgoed (beddengoed zoals lakens, dekens, dekbed en handdoeken) erstellen/aanpassen kleding erstellen platgoed Blz. 8 Blz Waar kunt u op rekenen in 2015?

5 EB IB IB/PT Toelichting Medische zaken Blz. 9 Medicijnen Drogistartikelen Alternatieve geneeswijzen Huisartsenzorg Mondzorg (tandarts) Narcosebehandeling tandarts Ziekenhuisopname Specialisten Laboratoriumonderzoek met verwijzing van huisarts Therapieën (logopedie, ergotherapie, fysiotherapie, psychologie) Hulpmiddelen Blz. 9 erpleeghulpmiddelen algemeen erpleeghulp individueel Aanschaf aangepaste (scheur)kleding Aanschaf fixatiemateriaal eparatie aangepaste kleding Aanschaf orthopedisch schoeisel Kleine reparaties orthopedisch schoeisel Grote reparaties orthopedisch Antidecubitismateriaal (bijv. matras) Waar kunt u op rekenen in 2015? 5

6 EB erblijf exclusief behandeling IB erblijf inclusief behandeling PT olledig pakket thuis Kosten voor cliënt Kosten voor einaerde Kosten declareren bij (zorg)verzekeraar EB IB IB/PT Toelichting Hulpmiddelen Blz. 9 Beschermende middelen (kniebeschermers) olstoel individueel gebruik (EB: Wmo) olstoel algemeen gebruik olstoelverzekering algemeen gebruik olstoelverzekering individueel gebruik eparaties rolstoel (EB: Wmo) Scootmobiel (EB: Wmo) Opladen elektrische hulpmiddelen Begeleiding en vervoer Blz. 9 Begeleiding naar huisarts en tandarts ervoer naar huisarts en tandarts van einaerde Begeleiding naar ziekenhuis (medische behandeling) ervoer naar ziekenhuis Begeleiding naar ziekenhuis (op ziekenbezoek gaan) ervoer naar ziekenhuis (op ziekenbezoek gaan) ervoer naar vrijetijdsactiviteit Begeleiding naar vrijetijdsactiviteit ervoer naar dagbesteding 6 Waar kunt u op rekenen in 2015?

7 EB IB IB/PT Toelichting erhuizen en inrichten Blz. 9 Inrichten + stofferen algemene ruimtes (huiskamer, keuken, toilet, badkamer) Inrichten zit-/slaapkamer cliënt Gordijnen en vloerbedekking zit-/slaapkamer cliënt Onderhoud ruimtes erhuiskosten Telefoonkosten zit-/slaapkamer cliënt (Gesprekskosten en abonnement) adio/t algemeen gebruik adio/t/internet individueel gebruik Blz. 11 eparatie apparatuur eigen zit-/slaapkamer eparatie apparatuur algemene ruimtes Overige zaken Blz. 10 Begeleiding mortuariumbezoek Begrafenisverzekering Noodzakelijke laatste verzorging Wenselijke laatste verzorging ervoer cliënt naar mortuarium Administratiekosten Aansprakelijkheidsverzekering Inboedelverzekering Alarmering Waar kunt u op rekenen in 2015? 7

8 Toelichting op gebruikte begrippen oeding oor elke cliënt is een budget beschikbaar voor voeding, dat per jaar wordt vastgesteld. U kunt in elk geval rekenen op ontbijt, lunch en een warme maaltijd. Maar ook fruit, een glas melk, koffie en thee en een tussendoortje (onder andere frisdrank). Extra s, zoals snacks en uit eten gaan, zijn in principe voor uw eigen rekening. anaf 2015 zijn de tarieven voor voeding voor alle cliënten hetzelfde. De vergoedingen zijn als volgt: Ontbijt 1,- Lunch 1,- Avondeten 4,76 Dit is gebaseerd op de maximale norm van het Nibud. liënten die altijd zelf voor hun eten zorgen, krijgen dit bedrag uitbetaald. akantie en dagtochten Als u op vakantie wilt, kiest en regelt u zelf uw vakantie. Ook de kosten zijn voor uw rekening. Als u tijdens uw vakantie extra persoonlijke begeleiding van einaerde nodig heeft, wordt een deel van deze begeleidingskosten aan u doorberekend. Bewoners kunnen ook besluiten om als groep op vakantie te gaan met extra begeleiding. U kunt dan kiezen of u wel of niet mee wilt. Gaat u mee, dan is een eigen bijdrage verplicht. Zie tarieven op blz. 11. Tijdens de groepsvakantie betaalt einaerde de kosten die binnen het dagelijkse voedingsbudget blijven. Extra kosten betaalt u zelf. Ontspanning Als u bij einaerde woont, dan vergoedt einaerde de ontspanningsactiviteiten die in huiselijke setting worden georganiseerd. Hierbij kunt u denken aan een barbecue of kerstdiner. Op de instellingsterreinen Dennendal en De Heygraeff organiseert de afdeling vrijetijdsbesteding een aantal collectieve activiteiten, zoals de truckersdag en het sinterklaasfeest. Daarnaast worden er bij einaerde kleinere clubactiviteiten georganiseerd waarvoor de cliënt contributie betaalt. Natuurlijk is het ook mogelijk om deel te nemen aan vrijetijdsbesteding buiten de organisatie. De cliënt betaalt hiervan zelf het vervoer en de contributie. Persoonlijke verzorging Wanneer u door ziekte, aandoening of ouderdom niet meer zelf uw voeten kunt verzorgen (nagels knippen e.d.), dan wordt dat gedaan door een medewerker van einaerde. Wordt dit uitbesteed aan een pedicure, dan zijn ook dan de kosten voor einaerde. De kosten voor extra persoonlijke verzorging door bijvoorbeeld een pedicure of podotherapeut als gevolg van een handicap, aandoening of ziekte komen voor cliënten verblijf inclusief behandeling ook ten laste van einaerde. Overige extra persoonlijke verzorging die niet het gevolg is van een handicap, bijvoorbeeld als u een permanent bij de kapper wilt of naar de pedicure gaat, moet u zelf betalen. U betaalt ook zelf voor verzorgingsproducten zoals shampoo, tandpasta, doucheschuim, zeep, deodorant, maandverband, nagelknipper en scheergerei. Waskosten Waskosten voor kleding worden door uzelf betaald. Het wassen en stomen van kleding hoort niet tot de zorg van de Wlz. Dit geldt eveneens voor het verstellen van kleding. Aanschaf en herstel van lakens en handdoeken (platgoed) zijn voor rekening van einaerde. Als u eigen lakens en handdoeken wilt gebruiken, dan heeft u toestemming van de manager nodig; het is geen recht. De aanschaf van eigen lakens en handdoeken en het aanbrengen van naamlabels zijn kosten voor u. De waskosten van eigen lakens zijn wel voor einaerde. Als u zelf lakens of handdoeken aanschaft, krijgt u daarvoor geen geld van einaerde. Het wassen van platgoed, zoals beddengoed, is voor alle cliënten die bij einaerde wonen voor rekening van einaerde. Dat geldt ook voor de meerkosten voor wassen als gevolg van een aandoening of ziekte als het wasgoed bijvoorbeeld extra snel vuil wordt en de verzekeringskosten voor schade of verlies van kleding in de wasserij 8 Waar kunt u op rekenen in 2015?

9 van einaerde. oor het overige wassen en drogen worden binnen einaerde verschillende tarieven gehanteerd. Zie pag. 11. Medische zaken Kosten voor een specialist in de tweede lijn (specialisten in een ziekenhuis, waarvoor een verwijzing nodig is, zoals een oogarts, neuroloog, psychiater of revalidatiearts) zijn voor uw rekening. Deze kosten worden vergoed door uw ziektekostenverzekering. oor mensen met een IB-indicatie die gebruikmaken van het volledig pakket thuis (PT) gelden andere vergoedingen. Zie schema pagina 4-7. Hulpmiddelen In het overzicht wordt gesproken over verpleeghulpmiddelen. Dit zijn middelen die noodzakelijk zijn voor uw verpleging en verzorging, bijvoorbeeld een hooglaagbed, tillift, douchebrancard of een rollator. Hieronder vallen ook individuele hulpmiddelen die naar hun aard geacht worden te behoren tot de doelstelling van de organisatie, zoals incontinentiemateriaal en verbandmiddelen. Als een hulpmiddel specifiek op u is aangepast en niet gebruikt kan worden door andere cliënten (bijvoorbeeld een individueel aangepaste rolstoel of orthesen), dan valt dit niet onder het budget van einaerde, maar heeft einaerde de mogelijkheid om een bovenbudgettaire Wlz-vergoeding aan te vragen. Een bril, gehoorapparaat en inlays/steunzolen worden niet vergoed via de Wlz, maar via uw eigen zorgverzekering. Wanneer inlays deel uitmaken van orthopedische schoenen, dan worden ze wel vergoed vanuit de Wlz. Een rolstoel voor gebruik buiten einaerde, bijvoorbeeld bij familie thuis, verloopt altijd via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). oor rolstoelen voor cliënten verblijf inclusief behandeling die bestemd zijn voor individueel gebruik, kan einaerde een specifieke machtiging aanvragen bij de Wlz. Kleding/schoeisel liënten betalen hun kleding en schoenen zelf. Sommige cliënten dragen kleding die niet snel kapot gaat (scheurkleding). Deze kleding komt voor rekening van einaerde. erstellen en herstellen van kleding is voor uw rekening; eventuele meerkosten als gevolg van de beperking zijn voor rekening van einaerde. Het herstellen van kleding die door einaerde is verstrekt, is ook voor rekening van einaerde. oor dure orthopedische schoenen (inclusief bijbehorende inlays) en reparaties kan einaerde voor cliënten verblijf inclusief behandeling een bovenbudgettaire vergoeding aanvragen. Begeleiding en vervoer liënten kunnen gebruikmaken van groepsgewijs vervoer naar en van dagbesteding. Dit vervoer vindt plaats op vaste afspraak en binnen de vervoersregio van de cliënt, volgens de afspraken die daarover met de cliënt zijn gemaakt. oor dit vervoer hebben cliënten een vervoersindicatie nodig van het IZ. oor het bezoek aan ziekenhuis, huisarts en tandarts vergoedt einaerde de begeleiding, als de familie daar niet toe in de gelegenheid is. De kosten van het vervoer naar ziekenhuis, de huisarts en de tandarts van einaerde wordt alleen vergoed voor cliënten met verblijf inclusief behandeling. Wilt u naar een andere tandarts of naar een huisarts buiten uw eigen woonplaats, dan zijn de kosten van het vervoer voor uw rekening. Wonen, verhuizen en inrichten oor alle cliënten met een indicatie verblijf (inclusief of exclusief behandeling) komen de kosten van het verblijf voor rekening van einaerde. Met de liëntenraad zijn afspraken gemaakt wat er voor verhuizen en inrichten precies wordt betaald door einaerde. Deze afspraken zijn terug te vinden in de erhuisregeling. Uitzondering hierop vormen de cliënten met een olledig Pakket Thuis (PT). oor deze cliënten betaalt einaerde de verblijfskosten niet. Waar kunt u op rekenen in 2015? 9

10 Inrichten en stofferen algemene ruimte De inventaris, plafondverlichting, wanddecoratie, zonwering, vloerbedekking, horren en dergelijke zijn voor rekening van einaerde. Inrichten en stofferen zit-/slaapkamer cliënt einaerde investeert bij nieuwbouw in het stofferen (wandbedekking, harde vloerbedekking, gordijnen, verlichting) van de kamer. U kunt zelf de kleur van de wanden kiezen. U mag zelf in overleg met einaerde uw zit-/slaapkamer schilderen of behangen. Kiest u voor andere stoffering, dan zijn de kosten voor u. Bij een volgende verhuizing worden in alle redelijkheid individuele afspraken gemaakt. Spullen die voor uw eigen gebruik zijn, zoals een magnetron of koelkast, zijn voor uw eigen rekening. einaerde levert standaard in bestaande bouw brandvertragende wand-, vloer- en raambekleding (wandbekleding is het behang waar overheen wordt gesausd) wandafwerking (sausen) plafonnière Wand-, vloer- en raambekleding De wand-, vloer- en raambekleding die einaerde levert, zal als het er nog netjes uitziet niet worden vervangen. Is vervanging nodig, dan zorgt einaerde voor nieuwe bekleding. Als u kiest voor behang in plaats van sausen, dan is dat voor eigen rekening. Als u zelf wand-, vloer- en raambekleding wilt aanschaffen, dan controleert einaerde dit vooraf op brandveiligheid. erhuizen erhuist u op verzoek van einaerde, dan zijn de verhuiskosten voor rekening van einaerde. erhuist u op verzoek van einaerde naar een andere kamer en heeft u zelf pas nieuwe wand-, vloer- of raambekleding aangeschaft, dan vergoedt einaerde deze kosten gedeeltelijk: afhankelijk van het aantal jaren gebruik en met een maximum vergoeding. Inrichting Het is goed als u uw privé-ruimte naar eigen smaak kunt inrichten. einaerde geeft er dan ook de voorkeur aan dat u zelf uw meubels aanschaft. Heeft u een indicatie voor verblijf inclusief behandeling, dan kunt u een beroep doen op een basispakket (een eenvoudig bed, stoel en kast). Deze meubels kunnen uit voorraad komen en eerder zijn gebruikt. Als u een speciaal bed nodig heeft, bijvoorbeeld een hoog-laagbed, dan wordt dit door einaerde vergoed. Zie ook de toelichting onder hulpmiddelen. U kunt uw inventaris via einaerde inkopen. Als u de inventaris zelf heeft betaald, kunt u die uiteraard meenemen als u einaerde verlaat. Onderhoud Periodiek worden de slaapkamers en huiskamers geschilderd, afhankelijk van de intensiteit van gebruik. Ook de stoffering wordt periodiek vervangen, afhankelijk van de intensiteit van gebruik. Het wassen en verstellen van de stoffering komt voor rekening van einaerde. Telefoon- en internetkosten Iedere locatie heeft een telefoon die u kunt gebruiken in voorkomende gevallen. Als u op verzoek van einaerde verhuist, zijn de aansluitkosten van de telefoon/ internet voor einaerde. Kosten voor een telefoon die voor individueel gebruik is aangeschaft, komen voor uw eigen rekening. Kabeltelevisie einaerde biedt cliënten een abonnement voor individueel gebruik van kabeltelevisie aan. Dankzij centrale inkoopafspraken zijn de kosten hiervoor lager dan via een persoonlijk abonnement. Zie tarieven op pag. 11. Alarmering De Wlz vergoedt een alarmeringssysteem voor cliënten met de indicatie verblijf inclusief behandeling. oor cliënten met verblijf exclusief behandeling vindt vergoeding plaats als de alarmering door de ziekte of handicap noodzakelijk is. 10 Waar kunt u op rekenen in 2015?

11 Overige zaken erzekeringen Kosten voor verzekeringen worden volgens de wettelijke regelingen beschouwd als kosten voor cliënten. Dat de individuele aansprakelijkheid en inboedel via einaerde verzekerd zijn, is een extra service die einaerde wettelijk gezien niet hoeft te verzorgen. Alle cliënten die wonen bij einaerde zijn voor hun individuele aansprakelijkheid meeverzekerd op de Aansprakelijkheidsverzekering van einaerde. De dekking is ook van toepassing voor schade die buiten de woning is veroorzaakt. De inboedel van cliënten die bij einaerde wonen is meeverzekerd op de Brand/opstalverzekering van einaerde. Het betreft een normale dekking voor een gemiddelde inboedel. Heeft de cliënt meer dan een gemiddelde waarde aan persoonlijke bezittingen, zoals dure of luxe audio-apparatuur, postzegelverzameling, antiek of kostbare sieraden, dan zal de cliënt hiervoor zelf een aanvullende verzekering moeten afsluiten. liënten met een olledig Pakket Thuis (PT) moeten zelf een aansprakelijkheidsen inboedel-verzekering afsluiten. Zij zijn niet via einaerde verzekerd. oor alle cliënten geldt dat einaerde ervan uitgaat dat cliënten een zorg- en een begrafenisverzekering hebben. Dit regelt einaerde niet. U bent verplicht een basisverzekering voor ziektekosten te hebben, met een verplicht eigen risico heeft van 375,- (2015). Dit geldt ook voor cliënten met verblijf inclusief behandeling (IB). De kosten die voor einaerde zijn, vallen niet onder uw verplichte eigen risico. Administratiekosten Administratiekosten voor bewoners zijn voor uw rekening. U kunt hulp vragen bij uw administratie bij de Stichting liënten Gelden (SG Support). SG vraagt hier een klein bedrag voor. Neem hiervoor contact op per mail: of telefonisch: Tarieven aanvullende diensten 2015 einaerde geeft u de keuze uit aanvullende diensten. Hiervoor worden de volgende bedragen in rekening gebracht: olledige waskosten 1. De was wordt gedaan door de wasserij op De Heygraeff 2. De was wordt op de woning gedaan door de begeleiding Gedeeltelijke waskosten De was wordt door de cliënt zelf gedaan op de woning in de wasmachine van einaerde. Alleen kosten voor machine (afschrijving en reparatie) en wasmiddel wordt in rekening gebracht. Inclusief eventueel gebruik droogtrommel. Losse was De was wordt door de cliënt zelf gedaan op de woning in de wasmachine van einaerde. Alleen kosten voor machine (afschrijving en reparatie) en wasmiddel wordt in rekening gebracht. Kabeltelevisie Uitgebreid pakket Beperkt pakket (locatie De Heygraeff) Personele meerkosten (akanties en dagtochten) Per dagdeel bij dagtochten (tarief bij een groep van vier cliënten) Per etmaal bij vakanties (tarief bij een groep van vier cliënten) 542,- per jaar 229,- per jaar Wassen: 1,- per keer Drogen: 1,30 per keer 10,- per maand 3,16 per maand 40,- 120,- Waar kunt u op rekenen in 2015? 11

12 Meer informatie Heeft u na het lezen van deze brochure vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met einaerde, tel of einaerde Postbus GJ Utrecht Tel olofon Tekst einaerde Fotografie Willem Mes Grafisch ontwerp BLADEN & O Uitgave December 2014 Ondanks de zorg en aandacht die einaerde aan de inhoud van deze brochure heeft besteed, is het mogelijk dat er fouten of onvolledigheden in staan. einaerde is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook die hieruit kan voortvloeien. einaerde heeft het HKZ-keurmerk voor zijn kwaliteitsmanagementsysteem. einaerde is aangesloten bij arante Groep, een samenwerkingsverband van zelfstandige zorgaanbieders. arante Groep biedt ondersteuning bij bedrijfsvoering en zorginnovatie. Aangesloten bij:

DAAR heeft u REchT OP bij AMERPOORT WAAR zorgt AMERPOORT voor EN WAT betaalt u zelf?

DAAR heeft u REchT OP bij AMERPOORT WAAR zorgt AMERPOORT voor EN WAT betaalt u zelf? Daar heeft u recht op bij Amerpoort Waar zorgt Amerpoort voor en wat betaalt u zelf? Daar heeft u recht op bij Amerpoort Waar zorgt Amerpoort voor en wat betaalt u zelf? > Inhoudsopgave 1 > Inleiding...

Nadere informatie

Waar zorgt Maeykehiem voor en wat betaalt u zelf?

Waar zorgt Maeykehiem voor en wat betaalt u zelf? Waar zorgt Maeykehiem voor en wat betaalt u zelf? Inhoudsopgave 1 1 Inleiding p. 3 2 Overzicht producten en diensten: Waar zorgt Maeykehiem voor? Wat betaalt u zelf? p. 5 1. Voeding p.5 2. Vakantie p.6

Nadere informatie

Hij en/of zij? Overal waar in deze folder hij of hem staat, kunt u natuurlijk ook zij of haar lezen.

Hij en/of zij? Overal waar in deze folder hij of hem staat, kunt u natuurlijk ook zij of haar lezen. Wie betaalt welke kosten? Kostenverdeling tussen cliënt en Gemiva-SVG Groep voor locaties verblijf ZONDER behandeling en verblijf MET behandeling voor ZZP 1 en 2 Wat staat er in deze folder? Cliënten die

Nadere informatie

Wie betaalt welke kosten?

Wie betaalt welke kosten? Wie betaalt welke kosten? Kostenverdeling tussen cliënt en Gemiva-SVG Groep bij pgb-initiatieven Wat staat er in deze folder? Cliënten die bij de Gemiva-SVG Groep wonen, krijgen verschillende diensten

Nadere informatie

Heliomare Wonen. Wie betaalt wat? Heliomare onderwijs revalidatie wonen arbeidsintegratie dagbesteding sport

Heliomare Wonen. Wie betaalt wat? Heliomare onderwijs revalidatie wonen arbeidsintegratie dagbesteding sport Heliomare Wonen Wie betaalt wat? Heliomare onderwijs revalidatie wonen arbeidsintegratie dagbesteding sport Helderheid in kostenverdeling Heliomare beschikt over zeven woonlocaties in Noord-Holland waar

Nadere informatie

AWBZ Wie betaalt wat?

AWBZ Wie betaalt wat? AWBZ Wie moet de doktersrekening betalen? Wie betaalt de bril van Mo? De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) bepaalt welke kosten voor rekening van Zuidwester komen en welke kosten de cliënt zelf

Nadere informatie

an Foreest Waar heeft u Waar heeft u recht op b aar heeft u recht op bij Pieter van F ij Pieter van Foreest Wa

an Foreest Waar heeft u Waar heeft u recht op b aar heeft u recht op bij Pieter van F ij Pieter van Foreest Wa aar heeft u n Foreest Waar heeft u rec Pieter van Foreest Waar recht op bij Pieter van Fo aar heeft u recht op bij n Foreest Waar heeft u re ij Pieter van Foreest Waa recht op bij Pieter van F aar heeft

Nadere informatie

Wat betaalt Daelzicht vanuit de Wlz en wat betaalt de cliënt zelf? Wonen bij Daelzicht. Wie betaalt wat? 1

Wat betaalt Daelzicht vanuit de Wlz en wat betaalt de cliënt zelf? Wonen bij Daelzicht. Wie betaalt wat? 1 Wie betaalt wat? Wat betaalt vanuit de Wlz en wat betaalt de cliënt zelf? Wonen bij Wie betaalt wat? 1 2 Wonen bij inhoud voorwoord 5 appartement of kamer 6 telefoon, tv, internet, energie en verzekering

Nadere informatie

Waar zorgt Cato voor? Wat betaalt u zelf?

Waar zorgt Cato voor? Wat betaalt u zelf? Waar zorgt Cato voor? Wat betaalt u zelf? Wlz-verstrekkingen bij Cato Zorg zonder behandeling juni 2015 Waar zorgt Cato voor? Inhoudsopgave 1. Voor wie is deze informatie bestemd? 1 1.1. Hier staan wij

Nadere informatie

Verstrekkingen 2012. Verpleging en verzorging. Wie betaalt wat?

Verstrekkingen 2012. Verpleging en verzorging. Wie betaalt wat? Wie betaalt wat? Inleiding Inleiding Wat betaalt Cordaan en wat moet u zelf betalen als u in een woonvoorziening verblijft? In deze uitgave leest u hier alles over. Er staat wat de afspraken zijn voor

Nadere informatie

Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling

Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling Waar zorgt uw instelling voor? Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Lijst met veel voorkomende producten en diensten a. Appartement of kamer b. Telefoon, televisie,

Nadere informatie

Wat betaalt Zozijn? Wat betaalt u zelf?

Wat betaalt Zozijn? Wat betaalt u zelf? Protocol Wat betaalt Zozijn wat betaalt uzelf? Cliëntenversie Wat betaalt Zozijn? Wat betaalt u zelf? voor cliënten die wonen in een woning van Zozijn Zozijn-richtlijnen. Dit is extra bij de landelijke

Nadere informatie

Uw zorg in een AWBZ-instelling

Uw zorg in een AWBZ-instelling Uw zorg in een AWBZ-instelling Van goede zorg verzekerd Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Lijst met veel voorkomende producten en diensten 4 a. Appartement of kamer 4 b. Telefoon, televisie, energie en verzekeringen

Nadere informatie

Uw zorg in een AWBZ-instelling

Uw zorg in een AWBZ-instelling Uw zorg in een AWBZ-instelling Van goede zorg verzekerd 2 Uw zorg in een AWBZ-instelling Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Lijst met veel voorkomende producten en diensten 4 a. Appartement of kamer 4 b.

Nadere informatie

AWBZ-zorg én extra service binnen De Twentse Zorgcentra. Wie betaalt wat in 2015?

AWBZ-zorg én extra service binnen De Twentse Zorgcentra. Wie betaalt wat in 2015? AWBZ-zorg én extra service binnen De Twentse Zorgcentra Wie betaalt wat in 2015? Voor wie is deze folder bedoeld? Woon je binnen De Twentse Zorgcentra en heb je een indicatie verblijf en behandeling? Dan

Nadere informatie

VOOR WIE IS DEZE FOLDER?

VOOR WIE IS DEZE FOLDER? WIE BETAALT WAT? VOOR WIE IS DEZE FOLDER? > Woon je in een huis van BinG!? Heb je een indicatie verblijf inclusief behandeling? Dan is deze folder voor jou. Weet je niet welke indicatie je hebt? Vraag

Nadere informatie

Uitgebreide versie. Wie betaalt wat? Financile regeling bij wonen

Uitgebreide versie. Wie betaalt wat? Financile regeling bij wonen Uitgebreide versie betaalt wat? Financile regeling bij wonen moet betalen? In de volgende voorbeelden staat in kleur aangegeven wie moet betalen: zorgt voor eten. Heb je zin om lekker uit eten te gaan?

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Wegwijzer De Twee Bruggen

Wegwijzer De Twee Bruggen Wegwijzer De Twee Bruggen Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over De Twee Bruggen bij de hand! Welkom in De Twee Bruggen Verpleegd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 De Twee Bruggen...

Nadere informatie

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO Zelf aan zet in de WMO Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO 01 Inleiding Zelf bepalen hoe uw leven er uit ziet, hoe u wilt wonen, wat u wilt doen met andere mensen, hoe u uw tijd wilt

Nadere informatie

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 www.vgz-zorgkantoren.nl 1Inleiding 2015 1. Inleiding 1 2. Hoe krijgt u Wlz-zorg? 3 3. Hoe wilt u de Wlz-zorg geleverd hebben? 5 4. Wat is uw eigen bijdrage?

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015

Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015 Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015 Persoonsgebonden budget Wlz Van goede zorg verzekerd 2 Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015 Inleiding In Nederland bent u door de Wet langdurige zorg (Wlz) verzekerd

Nadere informatie

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 -

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - - 2 - Inhoud Heeft u hulp of zorg nodig? 4 Vier zorgwetten: welke wet regelt uw zorg? 4 Voor wie is de Wet langdurige

Nadere informatie

Ik heb wat, krijg ik ook wat?

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Voorwoord 4 Ik heb wat, krijg ik ook wat? In

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 INLEIDING Er wordt heel veel gezegd en geschreven over de veranderingen in de jeugdzorg van 1 januari 2015. En terecht. Het gaat namelijk over

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie