In bijlage 2 staat welke onderdelen Lievegoed levert of betaalt en wat u zelf moet regelen of betalen.*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In bijlage 2 staat welke onderdelen Lievegoed levert of betaalt en wat u zelf moet regelen of betalen.*"

Transcriptie

1 Wie betaalt wat? Lievegoed biedt vele vormen van ondersteuning: verblijf (wonen), logeren,, dagbesteding en begeleiding thuis. Om voor de ondersteuning in aanmerking te komen heeft u een indicatie nodig van het Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ) of een beschikking van de gemeente. Lievegoed krijgt geld van de overheid, maar we krijgen niet voor alles geld. Waar u op kunt rekenen en wat u zelf moet regelen, of betalen, is afhankelijk van de ondersteuning gecombineerd met de financieringsvorm(wmo, WLZ of Jeugdwet). Een best ingewikkelde regeling, daarom hebben wij een overzicht gemaakt. In bijlage 1 beschrijven we de vormen van ondersteuning In bijlage 2 staat welke onderdelen Lievegoed levert of betaalt en wat u zelf moet regelen of betalen.* In bijlage 3 geven we een toelichting op de verschillende onderdelen*. In bijlage 4 staan de tarieven voor 2016*. Cliënten, ouder dan 18 jaar, betalen, een eigen bijdrage voor zorg en verblijf. Deze eigen bijdrage wordt geïnd door het CAK. Voor meer informatie over deze wettelijke eigen bijdrage verwijzen wij naar het CAK, Heeft u nog vragen over de regeling of de toepassing in de praktijk? Neem dan contact op met uw persoonlijk begeleider. Hij/zij zal de regels toelichten en uw persoonlijke vragen beantwoorden. * Wanneer sprake is van een Persoons Gebonden Budget (PGB) of Onderaannemerschap (OAS) kunnen onderdelen anders geregeld zijn. Overleg ook hierover met uw persoonlijk begeleider. 1

2 Bijlage 1 Vormen van ondersteuning Verblijf met De cliënt verblijft (woont) en krijgt begeleiding op een locatie van Lievegoed. Wij verlenen alleen de en die zijn gerelateerd aan de beperking of aandoening. Het gaat dan om medische, gedragswetenschappelijke of paramedische en. Deze specifieke richt zich op herstel en/of het voorkomen van verergering van een somatische of psychogeriatrische aandoening/beperking of van een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. Waaronder ook voorkoming van verergering van gedragsproblemen in verband met de aandoening of beperking. Verblijf zonder De cliënt verblijft (woont) op een locatie van Lievegoed. Wij begeleiden de cliënt, maar er is geen sprake van. Bij verblijf zonder regelt en betaalt cliënt zelf de huisarts, tandarts en medicatie. Beschermd Wonen De cliënt verblijft (woont) op een locatie van Lievegoed. Wij begeleiden de cliënt, maar er is geen sprake van. Bij Beschermd Wonen regelt cliënt zelf de huisarts, tandarts en medicatie Volledig Pakket Thuis (VPT) met De cliënt huurt zelfstandig een woonruimte al dan niet op een locatie van Lievegoed. Deze ondersteuning omvat bijna alle zorg die hoort bij verblijf met, inclusief voeding en schoonmaak. Wij verlenen alleen die en die zijn gerelateerd aan de beperking of aandoening. Het gaat dan om gedragswetenschappelijke of paramedische en zoals de pedicure. Bij VPT regelen wij niet de huisarts, tandarts en medicatie. Volledig Pakket Thuis VPT zonder De cliënt huurt zelfstandig een woonruimte al dan niet op een locatie van Lievegoed. Wij begeleiden de cliënt, maar er is geen sprake van. Deze zorg omvat alle zorg die hoort bij verblijf zonder, inclusief voeding en schoonmaak. Modulair Pakket Thuis (MPT) Cliënt woont niet bij Lievegoed. Cliënt kiest enkele onderdelen zoals begeleiding thuis, logeren, dag in Kinderdagcentrum of dagbesteding voor volwassenen. 2

3 Bijlage 2 schema wie betaalt wat? L= Lievegoed C= Cliënten Leeg = Niet van toepassing Verblijf met Verblijf zonder thuis (VPT) zonder thuis (VPT) met Beschermd wonen Begeleiding thuis Logeren Dag Dagbesteding A. Behuizing Huur individuele woonruimte L L C C L L Servicekosten L L C C L L Gebruikersheffingen L L C C L L Schilderwerk L L C C L L Stoffering eigen kamer L L C C L L Basisinrichting eigen kamer L L C C L L Inrichting eigen kamer C C C C C B. Verhuizing Verhuizing bij aanvang en einde zorg of op eigen verzoek Verhuizing op verzoek van Lievegoed C. TV, telefonie en internet C C C C C L L L L L Gebruik bekabeling/netwerk L L C C L L Abonnement internet C C C C C C Aanschaf mobiele telefoon +abonnement/gesprekskosten C C C C C 3

4 L= Lievegoed C= Cliënten Leeg = Niet van toepassing Verblijf met Verblijf zonder thuis (VPT) zonder thuis (VPT) met Beschermd wonen Begeleiding thuis Logeren Dag Dagbesteding D. Linnengoed Basispakket L L C C L L L L (handdoeken/beddengoed/dekbed/ kussen) Zelfgekozen linnengoed C C C C C C E. schoonmaken Schoonmaken eigen kamer L L L L L L L L F. Verzekeringen Aansprakelijkheidsverzekering L/C L/C L/C L/C L/C L/C L/C L/C L/C Inboedelverzekering L/C L/C C C L/C L/C G. Wassen en stomen Wassen onder- en bovenkleding C C C C C C Wassen linnengoed L L C C L L L L Extra waskosten i.v.m. beperking L L C C L L H. Persoonlijke verzorging Persoonlijke verzorging C C C C C C C Verzorgingsproducten i.v.m. L L C C L C L C C beperkingen Kleding C C C C C C C Kleding gerelateerd aan beperking L L C C C L C C 4

5 L= Lievegoed C= Cliënten Leeg = Niet van toepassing Verblijf met Verblijf zonder thuis (VPT) zonder thuis (VPT) met Beschermd wonen Begeleiding thuis Logeren Dag Dagbesteding I. Incontinentie materiaal L C C C C C C C C J. Voeding Ontbijt en lunch inclusief melk, koffie, warme maaltijd L L L L L L L L Versnaperingen en drankjes op verzoek van cliënt Afwijkende maaltijden/dieet op medische indicatie K. Vervoer dagbesteding C C C C C C C C C L C C C C C C C C Vervoer van en naar dagbesteding C C C C C C C C C zonder indicatie vervoer Vervoer van en naar dagbesteding L L L L L L L met indicatie vervoer Vervoer naar sociale activiteiten C C C C C C C C C Vervoer naar ziekenhuis, arts, tandarts Begeleiding bij vervoer naar ziekenhuis, arts of tandarts L. Hulpmiddelen Basishulpmiddelen voor algemeen gebruik L C C C C C C C C L L L L L L L L L L C C L L L L Individueel gebonden hulpmiddelen C C C C C C C C C 5

6 L= Lievegoed C= Cliënten Leeg = Niet van toepassing Verblijf met Verblijf zonder thuis (VPT) zonder thuis (VPT) met Beschermd wonen Begeleiding thuis Logeren Dag Dagbesteding M. Onderzoek/ Consult huisarts L C C C C C C C Consult AVG-arts (op verwijzing L C C C C L: passend in C L: passend C huisarts/gedragsdeskundige) BH plan in BH plan Consult tandarts L C C C C C C C Ziekenhuisopname/consult C C C C C C C C specialist Medicijnen L C C C C C C C C Antroposofische medicatie, voorgeschreven door huisarts of AVG N. Paramedische hulp L C C C C C C C C Logopedie, fysiotherapie, ergotherapie, diëtiek L C C L C L: passend in BH plan C L: passend in BH plan C Antroposofische therapieën voorgeschreven door Lievegoed arts of AVG L C C C C L; passend in BH plan C L: passend in BH plan C 6

7 Bijlage 3 Toelichting per onderdeel A. Woonruimte Huur individuele woonruimte Lievegoed bepaalt de huurprijs. Bij elke nieuwe bewoning controleert Lievegoed de staat van onderhoud en voert zo nodig reparaties en herstel uit. Bouwkundige aanpassingen, door cliënt, zijn niet toegestaan. Wij doen een inkomstenonderzoek voordat we een huurovereenkomst vaststellen. Servicekosten Onder servicekosten verstaan we gebruik gas/water/elektra/onroerendgoedbelasting. Gebruikersheffingen Voor elke onroerende zaak (huis) moeten jaarlijks heffingen worden betaald zoals verontreinigingsheffing. Schilderwerk eigen kamer Lievegoed biedt de individuele woonruimte in een neutrale kleurstelling aan. De wanden zijn gebroken wit geschilderd. De cliënt mag kiezen voor een andere kleur. Schilderen moet vanuit waarde behoud en onderhoud professioneel gebeuren. Bij vertrek moet de cliënt de kamer in oorspronkelijke staat opleveren en de eventuele herstelkosten zelf betalen. Stoffering eigen kamer Lievegoed biedt een kamer, gestoffeerd met vloerbedekking en gordijnen. Na tien jaar beoordeelt Lievegoed de stoffering. Als de stoffering nog in goede staat is gaan we deze niet vervangen. We spreken een nieuwe termijn af voor de beoordeling. Als Lievegoed ziet dat de stoffering binnen 10 jaar is versleten gaan wij deze vervangen. Als een cliënt andere vloerbedekking of gordijnen wenst, terwijl deze nog in goede staat is, stemt de cliënt zijn wensen af met Lievegoed. Lievegoed bepaalt of en onder welke voorwaarden nieuwe stoffering mogelijk is. Hygiëne-, arbo- en brandveiligheidseisen spelen namelijk mee in de keuze van het materiaal, zo moeten gordijnen brandvertragend zijn. Basisinrichting eigen kamer Lievegoed stelt, indien gewenst, een bed, matras, kussen, tafel, stoel en kledingkast ter beschikking. Cliënt mag ook eigen meubels meenemen. Cliënten mogen de kamer zelf inrichten, mits de inrichting voldoet aan de hygiëne-, arbo en brandveiligheidseisen. B. Verhuizing Verhuizing Als een cliënt vrijwillig verhuist betaalt de cliënt de verhuizing en is de cliënt verplicht zijn kamer schoon op te leveren en zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat terug te brengen. Bij een verhuizing, op verzoek van Lievegoed, regelt en betaalt Lievegoed de verhuizing en maken we afspraken over het opleveren van de kamer. C. TV, Telefonie en Internet Lievegoed biedt geen vaste telefonie maar zorgt dat de individuele woonruimte van de cliënt is uitgerust met een CAI aansluitpunt (bekabeling). Kosten voor een mobiele telefoon en internetabonnement zijn voor de cliënt. 7

8 D. Linnengoed Basispakket Een basispakket voor een cliënt bestaat uit handdoeken, beddengoed, kussen en een dekbed. Lievegoed verzorgt handdoeken, theedoeken, vaatdoeken en dweilen voor algemeen gebruik. Zelfgekozen linnengoed Client kan zelf handdoeken, baddoeken en/of beddengoed aanschaffen. E. Schoonmaken eigen kamer Lievegoed maakt de kamer schoon, eventueel samen met de cliënt. F. Verzekeringen Aansprakelijkheid Cliënten zijn verzekerd via de aansprakelijkheidsverzekering van Lievegoed. De dekking van Lievegoed is beperkt. Wij adviseren de cliënten dan ook een eigen aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Inboedel Lievegoed heeft een collectieve inboedelverzekering afgesloten voor cliënten die bij ons verblijven tot een bedrag van EUR ,-. Ook hierbij adviseren wij cliënten een eigen inboedelverzekering af te sluiten. G. Wassen en stomen Wassen, drogen, stomen en strijken van onderkleding en bovenkleding Lievegoed biedt drie mogelijkheden: 1. Lievegoed doet de was (wassen, strijken, opvouwen en in de kast leggen). Hiervoor berekenen we een maandelijkse bijdrage (zie tarievenlijst). 2. De cliënt (of diens familie) doet zelf de was en maakt gebruik van de wasmachine en wasmiddel van Lievegoed. Hiervoor berekenen we een maandelijkse bijdrage (zie tarievenlijst). 3. De cliënt (of diens familie) doet zelf de was buiten Lievegoed Wassen linnengoed Het wassen, drogen en strijken van beddengoed en handdoeken Extra was als gevolg van een beperking Extra was als gevolg van een beperking (bijvoorbeeld snelle bevuiling), betaalt Lievegoed mits er een door een arts of gedragskundige van Lievegoed ingevulde verklaring aanwezig is. H. Persoonlijke verzorging Persoonlijke verzorging, kapper en pedicure Dit zijn persoonlijke verzorgingsproducten zoals doucheschuim, zeep, scheerschuim, tandpasta, tandenborstel, maandverband en deodorant. Lievegoed zorgt op locaties voor verzorgingsproducten die met zorg te maken hebben, bijvoorbeeld handschoenen of natte doekjes en toiletpapier. Haarverzorging Als een cliënt het haar niet meer zelf kan wassen, drogen of kammen, dan zorgen medewerkers van Lievegoed hiervoor. Cliënten betalen zelf de kosten van een kapper. Hand- en voetverzorging Indien nodig verzorgen de medewerkers het knippen van de nagels. Cliënten betalen zelf de kosten van een pedicure tenzij er sprake is van verblijf met en er een medische indicatie is voor voetverzorging. Verzorgingsproducten bij een beperking Hierbij moet men denken aan door een arts voorgeschreven producten. Bijvoorbeeld bij allergieën Handicap gerelateerde kleding. Dit is door arts of gedragsdeskundige van Lievegoed voorgeschreven kleding. 8

9 I. Incontinentiemateriaal Lievegoed koopt incontinentiemateriaal bij verblijf met op verzoek van de arts. Voor andere cliënten zijn de polisvoorwaarden van de ziektekostenverzekering, inclusief een eventuele aanvullende verzekering, van toepassing. J. Voeding Ontbijt, lunch en warme maaltijd Lievegoed zorgt voor ontbijt, lunch en een warme maaltijd als de cliënt bij ons woont. Wij verzorgen ook de tussendoortjes zoals koffie, thee en fruit. Voor de dagbesteding en dag zorgen wij voor een lunch. Volwassene die thuis wonen, en bij ons dagbesteding ontvangen, moeten zelf lunch meenemen. Cliënten die in het kader van hun zorgplan zelfstandig hun maaltijd verzorgen krijgen een vergoeding. Tarieven stellen we jaarlijks bij. Cliënten die tijdelijk ergens anders verblijven, bijvoorbeeld bij ouders of op vakantie, krijgen geen vergoeding voor maaltijden. Bezoekers krijgen koffie en thee van Lievegoed. Bezoekers die mee eten betalen een bijdrage, zie tarievenlijst Versnaperingen Cliënten kopen zelf hun snoep, sap en dergelijke voor gebruik op eigen kamer. Cliënten zorgen ook voor extra versnaperingen bij verjaardagen. Afwijkende maaltijden/dieet op medische indicatie Dieetvoeding betreft alleen een dieet op voorschrift van een arts. K. Vervoer Vervoerskosten van en naar dagbesteding zonder indicatie vervoer Deze vervoerskosten zijn in alle gevallen voor de cliënt zelf Vervoerskosten van en naar dagbesteding met indicatie vervoer Lievegoed regelt en betaalt de kosten van het vervoer naar de dagbesteding. Lievegoed kan een eigen bijdrage vragen wanneer de afstand van en naar de dagbesteding groot is. Vervoer naar sociale activiteiten De kosten voor vervoer naar sociale activiteiten, bezoek aan familie, vrienden, sportclub, kleding kopen, zijn voor rekening van de cliënt. Zie ook tarievenlijst. Vervoerskosten cliënt naar ziekenhuis, huisarts en tandarts Voor cliënten die bij ons verblijven met een indicatie verblijf met, regelen en betalen wij het vervoer naar ziekenhuis, arts, tandarts of andere behandelaar. Indien mogelijk laten we de arts/ therapeut naar de locatie komen. Begeleidingskosten naar ziekenhuis, huisarts en tandarts Een medewerker van Lievegoed begeleidt, indien nodig en afgesproken in het zorgplan, de cliënten naar ziekenhuis, arts, tandarts of andere behandelaar. L. Hulpmiddelen Lievegoed beschikt op bepaalde locaties over algemene basishulpmiddelen zoals alarmeringssysteem, tilliften, douchestoel etc. Individueel gebonden hulpmiddelen, zoals gebitsprothese, orthopedische schoenen, betaalt de cliënt zelf. Lievegoed kan ondersteunen bij het indienen van de aanvraag voor vergoeding via verzekeraar of zorgkantoor. 9

10 M. Onderzoek en medische Consult huisarts Voor cliënten met verblijf met is een Lievegoed arts beschikbaar. Cliënten die eigen huisarts wensen betalen zelf de kosten. Tandartshulp Voor cliënten met verblijf met vergoedt Lievegoed de kosten voor de reguliere tandartsenzorg. Medicatie Voor cliënten met verblijf met vergoedt Lievegoed de kosten voor medicatie. Consult Arts verstandelijk gehandicapten (AVG-arts) Lievegoed vergoedt de kosten bij verblijf en, mits er verwijzing is van arts of gedragsdeskundige van Lievegoed. N. Paramedische hulp zoals logopedie, fysiotherapie, ergotherapie en diëtetiek Paramedische hulp Lievegoed vergoedt de kosten voor de handicap gerelateerde paramedische hulp voor cliënten met de indicatie (zowel bij verblijf als VPT), mits er een verwijzing van de arts of gedragsdeskundige van Lievegoed is. Voor andere clienten zijn de polisvoorwaarden van de ziektekostenverzekering, inclusief een eventuele aanvullende verzekering, van toepassing. Antroposofische therapieën en -medicatie Lievegoed vergoedt antroposofische therapieën en medicatie voor cliënten met verblijf en, mits op voorschrift arts of gedragsdeskundige van Lievegoed. 10

11 Bijlage 4 Tarievenlijst Prijspeil 1 oktober 2016 Was Complete wasverzorging Cliënt doet zelf de was en gebruikt apparatuur en wasmiddel van Lievegoed. 55,00 per maand* 18,50 per maand Mee-eten door bezoekers 1,70 ontbijt 1,70 lunch 6,00 warme maaltijd Begeleiding sociale activiteiten Kosten begeleiding 37,50 per uur Kosten vervoer Daadwerkelijk gemaakte kosten met het openbaar vervoer of 0,29 per kilometer indien Lievegoed vervoer verzorgt. *Waskosten in relatie tot het minimum besteedbaar inkomen. Indien het besteedbaar inkomen (zakgeld) van de cliënt door de bijdrage in de waskosten onder de 260,00 per maand komt en er tevens sprake is van een vermogen van minder dan 5.000,00 kunnen we een lagere bijdrage per maand voor waskosten afspreken. Bij de berekening van het besteedbare inkomen wordt rekening gehouden met het netto inkomen, de eigen bijdrage, de premie basisverzekering en de eventuele zorgtoeslag. Indien u denkt in aanmerking te komen voor een gereduceerd tarief, kunt contact opnemen met de locatie coördinator. Waskosten en kosten van begeleiding sociale activiteiten brengen we in rekening. De bijdrage voor mee-eten stort de bezoeker in de kas van de locatie. We stellen de tarieven jaarlijks vast. 11

Producten en diensten

Producten en diensten Producten en diensten Maart 2013 1 Lievegoed staat voor kwaliteit van zorg op Antroposofische basis. Wij bieden alle zorg en dienstverlening vanuit de AWBZ. De AWBZ omschrijft waar u recht op heeft, wat

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Lunet zorg, februari 2016

Wie betaalt wat? Lunet zorg, februari 2016 Wie betaalt wat? Lunet zorg, februari 2016 Uitleg folder Als je bij Lunet zorg woont heb je recht op bepaalde zaken. Sommige zaken worden betaald door Lunet zorg. Lunet zorg krijgt daarvoor geld vanuit

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Regels over geld als je bij Pluryn woont

Wie betaalt wat? Regels over geld als je bij Pluryn woont Wie betaalt wat? Regels over geld als je bij Pluryn woont De Wet Langdurige Zorg (WLZ) of de Jeugdwet betaalt de zorg. Maar sommige dingen betaalt Tiffany zelf, bijvoorbeeld een tijdschrift, etentje of

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen en bijdragen

Overzicht vergoedingen en bijdragen Overzicht vergoedingen en bijdragen 2015 1 Overzicht vergoedingen en bijdragen 2015 Deze brochure is bedoeld voor tijdelijke of vaste cliënten van. Bij wonen mensen met een indicatie die recht geeft op

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij Siloah

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij Siloah Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij, versie 3.0, september 2013 Voor alle informatie geldt: wijzigingen voorbehouden. Kijk voor de meest actuele informatie op www.siloah.nl.

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen en bijdragen

Overzicht vergoedingen en bijdragen Overzicht vergoedingen en bijdragen 2016 1 2 Overzicht vergoedingen en bijdragen 2016 Deze brochure is bedoeld voor tijdelijke of vaste cliënten van. Bij wonen mensen met een indicatie die recht geeft

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij de SVRO

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij de SVRO Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij de, december 2010 Voor alle informatie geldt: wijzigingen voorbehouden. Kijk voor de meest actuele informatie op www.svro.nl. Aan

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf met behandeling bij Siloah

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf met behandeling bij Siloah Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf met behandeling bij Siloah Siloah, versie 3.0, september 2013 Voor alle informatie geldt: wijzigingen voorbehouden. Kijk voor de meest

Nadere informatie

Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ

Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ 02-2013 Introductie Deze brochure is bedoeld voor cliënten en hun ouders en verwanten die (tijdelijk) wonen in een woonvoorziening van ASVZ. De zorg die u ontvangt

Nadere informatie

Kostenverdeling cliënten en Reinaerde in 2011 (VEB)

Kostenverdeling cliënten en Reinaerde in 2011 (VEB) 1 ar kunt u op rekenen bij Reinaerd stenverdeling cliënten en Reinaerde in 2011 (VE Kostenverdeling cliënten en Reinaerde in 2011 () Informatie in eenvoudige en duidelijke taal 2 Wat u kunt lezen over

Nadere informatie

Wie betaalt wat? De afspraken over je eigen bijdrage als je bij Philadelphia woont of gaat wonen MELK. Het beste uit jezelf

Wie betaalt wat? De afspraken over je eigen bijdrage als je bij Philadelphia woont of gaat wonen MELK. Het beste uit jezelf De afspraken over je eigen bijdrage als je bij Philadelphia woont of gaat wonen MELK Philadelphia voor de cliënt Het beste uit jezelf Wie betaalt wat als je bij Philadelphia woont? De zon is gratis. Maar

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij Siloah

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij Siloah Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij, versie 4.0, september 2016 Voor alle informatie geldt: wijzigingen voorbehouden. Kijk voor de meest actuele informatie op www.siloah.nl.

Nadere informatie

Wie betaalt wat ; informatie van Syndion voor clienten met indicatie verblijf (financiering uit WLZ)

Wie betaalt wat ; informatie van Syndion voor clienten met indicatie verblijf (financiering uit WLZ) Wie betaalt wat ; informatie van Syndion voor clienten met indicatie verblijf (financiering uit WLZ) Voorwoord Syndion is er voor mensen met een handicap. Als jij ondersteuning nodig hebt, kun je bij Syndion

Nadere informatie

Wie betaalt welke kosten?

Wie betaalt welke kosten? Wie betaalt welke kosten? Kostenverdeling tussen cliënt en Gemiva-SVG Groep Zonder verblijf met Volledig pakket Thuis (VPT) Wat staat er in deze folder? Cliënten die bij de Gemiva-SVG Groep wonen, krijgen

Nadere informatie

Samen aanpakken Met open blik Kijken naar wat wél kan. Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ. 2015/v1

Samen aanpakken Met open blik Kijken naar wat wél kan. Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ. 2015/v1 Samen aanpakken Met open blik Kijken naar wat wél kan Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ 2015/v1 Introductie Deze brochure is bedoeld voor cliënten en hun ouders en verwanten die (tijdelijk) wonen in

Nadere informatie

Informatie over wettelijke verstrekkingen en andere diensten

Informatie over wettelijke verstrekkingen en andere diensten VERSTREKKINGEN BIJ VERBLIJF GGZ WNB Informatie over wettelijke verstrekkingen en andere diensten OVER DEZE FOLDER U verblijft of woont binnen GGZ WNB. We hopen dat u zich daar thuis voelt. We informeren

Nadere informatie

Regeling kosten bij intramurale dienstverlening. Wie betaalt wat bij Shelterzorg? (Gezinshuizen Jeugdzorg)

Regeling kosten bij intramurale dienstverlening. Wie betaalt wat bij Shelterzorg? (Gezinshuizen Jeugdzorg) Regeling kosten bij intramurale dienstverlening Wie betaalt wat bij? (Gezinshuizen Jeugd) Uitwerking verdeling kosten Op basis van aangegeven uitgangspunten ziet de verdeling van de kosten voor onderstaande

Nadere informatie

VOOR WIE IS DEZE FOLDER?

VOOR WIE IS DEZE FOLDER? WIE BETAALT WAT? VOOR WIE IS DEZE FOLDER? > Woon je in een huis van BinG!? Heb je een indicatie verblijf inclusief behandeling? Dan is deze folder voor jou. Weet je niet welke indicatie je hebt? Vraag

Nadere informatie

Voor wie is deze folder?

Voor wie is deze folder? Wie betaalt wat? Voor wie is deze folder? > Woon je in een huis van BinG!? Heb je een indicatie verblijf inclusief behandeling? Dan is deze folder voor jou. Weet je niet welke indicatie je hebt? Vraag

Nadere informatie

Wat betaalt Zozijn? Wat betaalt u zelf?

Wat betaalt Zozijn? Wat betaalt u zelf? Protocol Wat betaalt Zozijn wat betaalt uzelf? Cliëntenversie Wat betaalt Zozijn? Wat betaalt u zelf? voor cliënten die wonen in een woning van Zozijn en voor cliënten die in een eigen woning wonen (koop/huur)

Nadere informatie

Inleiding. Bij het samenstellen van deze brochure is gebruik gemaakt van de informatie over de AWBZ welke te vinden is op www.cvz.

Inleiding. Bij het samenstellen van deze brochure is gebruik gemaakt van de informatie over de AWBZ welke te vinden is op www.cvz. AWBZ Brochure Inleiding De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) bepaalt welke kosten voor rekening van S&L Zorg komen en welke kosten de cliënt zelf moet dragen. Hierin vinden voortdurend veranderingen

Nadere informatie

Wie betaalt? De Zijlen. b. De Zijlen. a. De Zijlen b. Cliënt. a. Cliënt b. De Zijlen. a. De Zijlen. a. De Zijlen

Wie betaalt? De Zijlen. b. De Zijlen. a. De Zijlen b. Cliënt. a. Cliënt b. De Zijlen. a. De Zijlen. a. De Zijlen Bijlage Wie betaalt wat? Kosten die onder de AWBZ vallen, betaalt. Sommige kosten van zorg en ondersteuning vallen onder de AWBZ, andere weer niet. Wie welke producten en diensten moet betalen is in hoofdlijnen

Nadere informatie

Kostenverdeling cliënten en Reinaerde in 2014 (VIB)

Kostenverdeling cliënten en Reinaerde in 2014 (VIB) 1 aar kunt u op rekenen bij einaerd stenverdeling cliënten en einaerde in 2011 (VE Waar kunt u op rekenen bij einaerde? Kostenverdeling cliënten en einaerde in 2014 (VIB) Informatie in eenvoudige en duidelijke

Nadere informatie

Weet je niet wat voor jou geldt? Vraag het dan na, bijvoorbeeld bij je clustermanager.

Weet je niet wat voor jou geldt? Vraag het dan na, bijvoorbeeld bij je clustermanager. Krijg je van ons ondersteuning bij wonen? Wat betaalt Esdégé-Reigersdaal dan allemaal? En wat moet je zelf betalen? Daar zijn landelijke afspraken over. Die volgen wij zoveel mogelijk. We gaan uit van

Nadere informatie

WAT BETAALT U ALS KLANT EN WAT BETAALT SPRANK IN 2015?

WAT BETAALT U ALS KLANT EN WAT BETAALT SPRANK IN 2015? WAT BETAALT U ALS KLANT EN WAT BETAALT SPRANK IN 2015? Wonen op basis van WLZ, financieringsvorm: Zorg in Natura. Overzicht welke u zelf betaalt, wat betaalt, en wat biedt aan etra service. Appartement

Nadere informatie

Passend Vertrouwd Dichtbij. Wie betaalt wat? Informatie van Syndion voor cliënten met indicatie verblijf (financiering uit WLZ)

Passend Vertrouwd Dichtbij. Wie betaalt wat? Informatie van Syndion voor cliënten met indicatie verblijf (financiering uit WLZ) Passend Vertrouwd Dichtbij Wie betaalt wat? Informatie van Syndion voor cliënten met indicatie verblijf (financiering uit WLZ) Voorwoord Syndion is er voor mensen met een handicap. Als jij ondersteuning

Nadere informatie

Welke kosten vergoedt de AWBZ; wat betaalt de cliënt zelf?

Welke kosten vergoedt de AWBZ; wat betaalt de cliënt zelf? WIE BETAALT WAT Welke kosten vergoedt de AWBZ; wat betaalt de cliënt zelf? Voor welke kosten kunt u een beroep doen op de WMO? Wanneer komt u in aanmerking voor Bijzondere Bijstand? Wie betaalt wat Voor

Nadere informatie

Wat betaalt Zozijn? Wat betaalt u zelf?

Wat betaalt Zozijn? Wat betaalt u zelf? Protocol Wat betaalt Zozijn wat betaalt uzelf? Cliëntenversie Wat betaalt Zozijn? Wat betaalt u zelf? voor cliënten die wonen in een woning van Zozijn en voor cliënten die in een eigen woning wonen (koop/huur)

Nadere informatie

Welke kosten vergoedt de AWBZ; wat betaalt de cliënt zelf?

Welke kosten vergoedt de AWBZ; wat betaalt de cliënt zelf? WIE BETAALT WAT Welke kosten vergoedt de AWBZ; wat betaalt de cliënt zelf? Voor welke kosten kunt u een beroep doen op de WMO? Wanneer komt u in aanmerking voor Bijzondere Bijstand? Wie betaalt wat Voor

Nadere informatie

Daar hebt u recht op in een NOVO woonlocatie

Daar hebt u recht op in een NOVO woonlocatie NOVO Postbus 9473 9703 LR Groningen Telefoon: 050 542 19 99 E-mail: info@novo.nl Internet: www.novo.nl Daar hebt u recht op in een NOVO woonlocatie Waar zorgt NOVO voor? Wat betaalt u zelf? Daar hebt u

Nadere informatie

Wie betaalt welke kosten in 2016?

Wie betaalt welke kosten in 2016? Wie betaalt welke kosten in 2016? Kostenverdeling tussen cliënt en Gemiva-SVG Groep Zonder verblijf met Volledig pakket Thuis (VPT) Wat staat er in deze folder? Cliënten die bij de Gemiva-SVG Groep wonen,

Nadere informatie

Wat betaalt Adullam en wat betaalt u zelf?

Wat betaalt Adullam en wat betaalt u zelf? Aanvullende diensten 2014 verblijf zonder behandeling Inleiding Deze brochure is bedoeld om meer inzicht te bieden in de bekostiging van de zorg- en dienstverlening van voor cliënten die bij wonen met

Nadere informatie

Wie betaalt welke kosten in 2016?

Wie betaalt welke kosten in 2016? Wie betaalt welke kosten in 2016? Kostenverdeling tussen cliënt en Gemiva-SVG Groep voor locaties verblijf met behandeling én ZZP 3 t/m 8 Wat staat er in deze folder? Cliënten die bij de Gemiva-SVG Groep

Nadere informatie

Daar hebt u recht op bij SGL

Daar hebt u recht op bij SGL Daar hebt u recht op bij SGL Waar zorgt SGL voor? Uitgave januari 2017 Kijk voor meer informatie over SGL op www.sgl-zorg.nl. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Lijst met veel voorkomende producten en diensten

Nadere informatie

Welke kosten vergoedt de WLZ; wat betaalt de cliënt zelf?

Welke kosten vergoedt de WLZ; wat betaalt de cliënt zelf? WIE BETAALT WAT Welke kosten vergoedt de WLZ; wat betaalt de cliënt zelf? Voor welke kosten kunt u een beroep doen op de Wmo? Wanneer komt u in aanmerking voor Bijzondere Bijstand? Wie betaalt wat Voor

Nadere informatie

VOOR WIE IS DEZE FOLDER?

VOOR WIE IS DEZE FOLDER? WIE BETAALT WAT? VOOR WIE IS DEZE FOLDER? > Woon je in een huis van Amerpoort? En heb je een indicatie verblijf inclusief behandeling? Dan is deze folder voor jou. Als je niet weet welke indicatie je hebt,

Nadere informatie

Daar kunt u. op rekenen. bij Talant. Waar zorgt Talant voor? Wat betaalt u zelf?

Daar kunt u. op rekenen. bij Talant. Waar zorgt Talant voor? Wat betaalt u zelf? Daar kunt u op rekenen bij Talant Inleiding 1. Appartement of kamer? 1.1 Aanpassingen in appartement of kamer Talant zorgt voor aanpassingen die nodig zijn vanwege een ziekte of aandoening, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Daar kunt u. op rekenen. bij Talant. Waar zorgt Talant voor? Wat betaalt u zelf?

Daar kunt u. op rekenen. bij Talant. Waar zorgt Talant voor? Wat betaalt u zelf? Daar kunt u op rekenen bij Talant Inleiding Uw zorg in een AWBZ-instelling Door het Zorginstituut Nederland is de brochure Uw zorg in een AWBZ-instelling uitgegeven. Hierin staat aangegeven welke kosten

Nadere informatie

Daar hebt u recht op bij SGL

Daar hebt u recht op bij SGL Daar hebt u recht op bij SGL Waar zorgt SGL voor? Uitgave maart 2013 Kijk voor meer informatie over SGL op www.sgl-zorg.nl. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Lijst met veel voorkomende producten en diensten

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf met behandeling bij Siloah

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf met behandeling bij Siloah Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf met behandeling bij Siloah Siloah, versie 5.0, maart 2017 Voor alle informatie geldt: wijzigingen voorbehouden. Kijk voor de meest

Nadere informatie

Wie betaalt welke kosten?

Wie betaalt welke kosten? Wie betaalt welke kosten? Wonen in een locatie Verblijf met behandeling (ZZP 3-8) Kostenverdeling tussen cliënt en Gemiva-SVG Groep voor locaties verblijf met behandeling én ZZP 3 t/m 8 versie 2014.1 Wat

Nadere informatie

Wat betaalt Zozijn? Wat betaalt u zelf?

Wat betaalt Zozijn? Wat betaalt u zelf? Protocol Wat betaalt Zozijn wat betaalt uzelf? Cliëntenversie Wat betaalt Zozijn? Wat betaalt u zelf? voor cliënten die wonen in een woning van Zozijn Zozijn-richtlijnen. Dit is extra bij de landelijke

Nadere informatie

TARIEVEN 2014 AANVULLENDE DIENSTEN

TARIEVEN 2014 AANVULLENDE DIENSTEN TARIEVEN 2014 AANVULLENDE DIENSTEN 2 Wat zijn aanvullende diensten? Aanvullende diensten zijn diensten die niet onder de AWBZ-zorg vallen. Met andere woorden: ze worden niet betaald vanuit de AWBZ. De

Nadere informatie

AWBZ-zorg en extra diensten bij Stichting Orion: Wie betaalt wat? Regeling kostenverdeling tussen Stichting Orion en cliënt

AWBZ-zorg en extra diensten bij Stichting Orion: Wie betaalt wat? Regeling kostenverdeling tussen Stichting Orion en cliënt AWBZ-zorg en extra diensten bij Stichting Orion: Wie betaalt wat? Regeling kostenverdeling tussen Stichting Orion en cliënt Ingangsdatum: 1 maart 2013 Inleiding Wat lees je in deze folder? In deze folder

Nadere informatie

TARIEVEN 2015 AANVULLENDE DIENSTEN

TARIEVEN 2015 AANVULLENDE DIENSTEN TARIEVEN 2015 AANVULLENDE DIENSTEN 2 Wat zijn aanvullende diensten? Aanvullende diensten zijn diensten die niet onder de AWBZ-zorg vallen. Met andere woorden: ze worden niet betaald vanuit de AWBZ. De

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Kostenverdeling tussen cliënt en PSW. Meer informatie

Wie betaalt wat? Kostenverdeling tussen cliënt en PSW. Meer informatie Meer informatie Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen? U kunt terecht bij de persoonlijk begeleider of de teamleider. Centraal Bureau Charles de Gaullestraat 21, 6049 HB Roermond Postbus 420,

Nadere informatie

Wat betaalt u als cliënt en wat wordt vergoed vanuit de Wlz?

Wat betaalt u als cliënt en wat wordt vergoed vanuit de Wlz? 2017 WIE BETAALT WAT? Wat u als cliënt en wat wordt vergoed? In ze brochure vindt u een overzicht welke u zelf, wat Sprank Wet Langdurige Zorg en wat Sprank biedt aan etra service. Deze brochure is ontwikkelt

Nadere informatie

Uw zorg in een instelling voor langdurige zorg

Uw zorg in een instelling voor langdurige zorg Uw zorg in een instelling voor langdurige zorg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Lijst met veel voorkomende producten en diensten a. Appartement of kamer b. Telefoon, televisie, energie en verzekeringen c.

Nadere informatie

Wie betaalt welke kosten in 2017?

Wie betaalt welke kosten in 2017? Wie betaalt welke kosten in 2017? Kostenverdeling tussen cliënt en Gemiva-SVG Groep Zonder verblijf met Volledig pakket Thuis (VPT) Wat staat er in deze folder? Cliënten die bij de Gemiva-SVG Groep wonen,

Nadere informatie

NIEUWE TARIEVEN AANVULLENDE DIENSTEN 2013

NIEUWE TARIEVEN AANVULLENDE DIENSTEN 2013 NIEUWE TARIEVEN AANVULLENDE DIENSTEN 2013 2 In 2012 heeft de aanvullende diensten voor cliënten in kaart gebracht. De diensten die voor alle cliënten bedoeld zijn, hebben hetzelfde tarief. De tarieven

Nadere informatie

Uitgebreide versie. Wie betaalt wat? Financile regeling bij wonen

Uitgebreide versie. Wie betaalt wat? Financile regeling bij wonen Uitgebreide versie betaalt wat? Financile regeling bij wonen moet betalen? In de volgende voorbeelden staat in kleur aangegeven wie moet betalen: zorgt voor eten. Heb je zin om lekker uit eten te gaan?

Nadere informatie

Waar heb je recht op als je bij Zideris woont

Waar heb je recht op als je bij Zideris woont Waar heb je recht op als je bij Zideris woont Welkom! Je komt wonen in één van de woningen van Zideris. Dan is het fijn om te weten waar je recht op hebt bij een instelling voor langdurige zorg, zoals

Nadere informatie

Vragen Heb je vragen, een opmerking of een klacht over aanvullende diensten? Neem dan contact op met een medewerker van de locatie.

Vragen Heb je vragen, een opmerking of een klacht over aanvullende diensten? Neem dan contact op met een medewerker van de locatie. Korting heeft afspraken gemaakt met een zorgverzekeraar en een uitvaartverzekeraar. Hierdoor kun je een collectiviteitkorting krijgen wanneer je een verzekering afsluit bij deze aanbieders. speelt geen

Nadere informatie

Overzicht cliëntgebonden kosten 2015. Wat betaalt Severinus? Wat betaalt de cliënt?

Overzicht cliëntgebonden kosten 2015. Wat betaalt Severinus? Wat betaalt de cliënt? Overzicht cliëntgebonden kosten 2015 Wat betaalt? Wat betaalt de cliënt? Veldhoven November 2014 1 Inleiding Met ingang van 1 januari 2015 is de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) vervangen door

Nadere informatie

AWBZ-Wijzer Amsta. Waar zorgt Amsta voor? En wat betaalt u zelf?

AWBZ-Wijzer Amsta. Waar zorgt Amsta voor? En wat betaalt u zelf? AWBZ-Wijzer Amsta Waar zorgt Amsta En wat betaalt u zelf? 1 Deze uitgave is een productie van Amsta. Aan de totstandkoming van deze uitgave is de grootst mogelijke zorg besteed. De inhoud van de brochure

Nadere informatie

Opknappen van een appartement of kamer De stichting zorgt ervoor dat uw appartement of kamer er netjes uitziet, zodat u er kunt wonen.

Opknappen van een appartement of kamer De stichting zorgt ervoor dat uw appartement of kamer er netjes uitziet, zodat u er kunt wonen. Daar heeft u recht op als u verblijft bij Stichting Elisabeth Waar zorgt Stichting Elisabeth voor en wat betaalt u zelf? Voor wie is deze informatie bedoeld? Deze brochure is bedoeld voor tijdelijke of

Nadere informatie

Voorzieningen bij MindUp Wonen

Voorzieningen bij MindUp Wonen Voorzieningen bij MindUp Wonen HAAL HET BESTE Als u bij MindUp bent opgenomen voor verblijf met begeleiding, in een beschermde woonvorm, kan dat voor u een behoorlijke verandering zijn. Waarschijnlijk

Nadere informatie

Informatie aanvullende diensten van De Zijlen voor cliënten en ouders/vertegenwoordigers

Informatie aanvullende diensten van De Zijlen voor cliënten en ouders/vertegenwoordigers Informatie aanvullende diensten van De Zijlen voor cliënten en ouders/vertegenwoordigers Ingangsdatum: 1 januari 2012 Wat onderstaand beschreven staat over de aanvullende diensten van De Zijlen, geldt

Nadere informatie

Hij en/of zij? Overal waar in deze folder hij of hem staat, kunt u natuurlijk ook zij of haar lezen.

Hij en/of zij? Overal waar in deze folder hij of hem staat, kunt u natuurlijk ook zij of haar lezen. Wie betaalt welke kosten? Kostenverdeling tussen cliënt en Gemiva-SVG Groep voor locaties verblijf ZONDER behandeling en verblijf MET behandeling voor ZZP 1 en 2 Wat staat er in deze folder? Cliënten die

Nadere informatie

Uw zorg in een Wlz-instelling

Uw zorg in een Wlz-instelling Uw zorg in een Wlz-instelling Dit is een bewerkte versie van de brochure van Zorginstituut Nederland april 2014 De AWBZ is per 1 januari 2015 opgevolgd door de Wet langdurige zorg. In deze brochure wordt

Nadere informatie

Cliëntvoorzieningen GGZ Rivierduinen. Op welke producten en diensten kunt u rekenen?

Cliëntvoorzieningen GGZ Rivierduinen. Op welke producten en diensten kunt u rekenen? Cliëntvoorzieningen GGZ Rivierduinen Op welke producten en diensten kunt u rekenen? INHOUD Inleiding 2-3 Veel voorkomende producten en diensten: Appartement of kamer Telefoon, televisie, energie en verzekeringen

Nadere informatie

Verstrekkingen en diensten Arduin. Wie regelt en betaalt wat?

Verstrekkingen en diensten Arduin. Wie regelt en betaalt wat? Segeerssingel 6 33 LG Middelburg Verstrekkingen en diensten Arduin Wie regelt en betaalt wat? Versie juni 201 1.2 De woning en omgeving a. De woning b. Schoonmaak c. Verhuizing Hoofdstuk 1: Wonen bij Arduin

Nadere informatie

Vergoedingen en kosten informatie voor cliënten

Vergoedingen en kosten informatie voor cliënten Vergoedingen en kosten informatie voor cliënten www.pleyade.nl Wonen en zorg bij Pleyade Informatie over vergoedingen en kosten Appartement of kamer Wanneer u zorg krijgt op basis van de Wet Langdurige

Nadere informatie

Uw zorg in een AWBZ-instelling

Uw zorg in een AWBZ-instelling Uw zorg in een AWBZ-instelling Van goede zorg verzekerd 2 Uw zorg in een AWBZ-instelling Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Lijst met veel voorkomende producten en diensten 4 a. Appartement of kamer 4 b.

Nadere informatie

ZORG- EN DIENSTVERLENING PASANA OUDERENZORG 2015. Wie betaalt wat?

ZORG- EN DIENSTVERLENING PASANA OUDERENZORG 2015. Wie betaalt wat? ZORG- EN DIENSTVERLENING PASANA OUDERENZORG 2015 Wie betaalt wat? Bij het samenstellen van deze brochure is gebruik gemaakt van de brochure Daar hebt u recht op in een AWBZ instelling van het College voor

Nadere informatie

Wie betaalt welke kosten?

Wie betaalt welke kosten? Wie betaalt welke kosten? Kostenverdeling tussen cliënt en Gemiva-SVG Groep bij pgb-initiatieven Wat staat er in deze folder? Cliënten die bij de Gemiva-SVG Groep wonen, krijgen verschillende diensten

Nadere informatie

Productdefiniëring Abrona

Productdefiniëring Abrona Productdefiniëring : overzicht van producten en diensten met en zonder eigen bijdrage van Productdefiniëring Beleid per 1 januari 2015 Bestemd voor: Geschreven door: Alle cliënten van Désirée Hoogstraten,

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Kostenverdeling tussen cliënt en PSW

Wie betaalt wat? Kostenverdeling tussen cliënt en PSW Wie betaalt wat? Kostenverdeling tussen en Voor en met een zorgzwaartepakket (ZZP) die wonen in een woonbegeleidingscentrum van Onze passie kent geen beperkingen Inleiding Deze brochure is bestemd voor

Nadere informatie

Uw zorg in een instelling voor langdurige zorg

Uw zorg in een instelling voor langdurige zorg Uw zorg in een instelling voor langdurige zorg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Lijst met veel voorkomende producten en diensten a. Appartement of kamer b. Telefoon, televisie, energie en verzekeringen c.

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Kostenverdeling tussen cliënt en PSW

Wie betaalt wat? Kostenverdeling tussen cliënt en PSW Meer informatie Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen? U kunt terecht bij de persoonlijk begeleider of de teamleider. Centraal Bureau Charles de Gaullestraat 21, 6049 HB Roermond Postbus 420,

Nadere informatie

Uw zorg in een Wlz 1 instelling

Uw zorg in een Wlz 1 instelling Uw zorg in een Wlz 1 instelling 1 Dit is een bewerkte versie van de brochure van Zorginstituut Nederland april 2014 De AWBZ is per 1 januari 2015 opgevolgd door de Wet langdurige zorg. In deze brochure

Nadere informatie

Waar zorgt Zorggroep Sint Maarten voor? Wat betaalt u zelf?

Waar zorgt Zorggroep Sint Maarten voor? Wat betaalt u zelf? Uw zorg in een Wlz 1 instelling Dit is een bewerkte versie van de informatie op zorginstituut Nederland welke te vinden is onder: https://www.zorginstituutnederland.nl/pakket/wlz-kompas/verblijf+in+een+instelling/overige+voorzieningen

Nadere informatie

Uw zorg in een AWBZ-instelling

Uw zorg in een AWBZ-instelling Uw zorg in een AWBZ-instelling Van goede zorg verzekerd Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Lijst met veel voorkomende producten en diensten 4 a. Appartement of kamer 4 b. Telefoon, televisie, energie en verzekeringen

Nadere informatie

Heliomare Wonen. Wie betaalt wat? Heliomare onderwijs revalidatie wonen arbeidsintegratie dagbesteding sport

Heliomare Wonen. Wie betaalt wat? Heliomare onderwijs revalidatie wonen arbeidsintegratie dagbesteding sport Heliomare Wonen Wie betaalt wat? Heliomare onderwijs revalidatie wonen arbeidsintegratie dagbesteding sport Helderheid in kostenverdeling Heliomare beschikt over zeven woonlocaties in Noord-Holland waar

Nadere informatie

Waar zorgt Zorggroep Sint Maarten voor? Wat betaalt u zelf?

Waar zorgt Zorggroep Sint Maarten voor? Wat betaalt u zelf? Uw zorg in een AWBZ 1 / Wlz 2 instelling Dit is een bewerkte versie van de brochure van Zorginstituut Nederland april 2014. De AWBZ is per 1 januari 2015 opgevolgd door de Wet langdurige zorg (Wlz). In

Nadere informatie

Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling

Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.2.4 Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling brochure bronnen www.cvz.nl, juni 2010 De informatie in deze brochure is bedoeld voor tijdelijke of vaste bewoners van

Nadere informatie

Zorg- en aanvullende dienstverlening 2016 Tarieven en afspraken voor bewoners van Evean locaties

Zorg- en aanvullende dienstverlening 2016 Tarieven en afspraken voor bewoners van Evean locaties Zorg- en aanvullende dienstverlening 2016 Tarieven en afspraken voor bewoners van Evean locaties Met een AWBZ indicatie voor zorg met verblijf heeft u recht op persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding

Nadere informatie

AWBZ-zorg én extra service binnen De Twentse Zorgcentra. Wie betaalt wat in 2015?

AWBZ-zorg én extra service binnen De Twentse Zorgcentra. Wie betaalt wat in 2015? AWBZ-zorg én extra service binnen De Twentse Zorgcentra Wie betaalt wat in 2015? Voor wie is deze folder bedoeld? Woon je binnen De Twentse Zorgcentra en heb je een indicatie verblijf en behandeling? Dan

Nadere informatie

AWBZ-zorg én extra service binnen De Twentse Zorgcentra. Wie betaalt wat in 2014?

AWBZ-zorg én extra service binnen De Twentse Zorgcentra. Wie betaalt wat in 2014? AWBZ-zorg én extra service binnen De Twentse Zorgcentra Wie betaalt wat in 2014? Voor wie is deze folder bedoeld? Woon je binnen De Twentse Zorgcentra en heb je een indicatie verblijf en behandeling? Dan

Nadere informatie

Magentazorg. Producten- en dienstengids. Verzorgingshuiszorg. woonzorglocaties Buiten Zorg de haemstede hoog duinen de molenhoeve

Magentazorg. Producten- en dienstengids. Verzorgingshuiszorg. woonzorglocaties Buiten Zorg de haemstede hoog duinen de molenhoeve Magentazorg Producten- en dienstengids Verzorgingshuiszorg woonzorglocaties Buiten Zorg de haemstede hoog duinen de molenhoeve Zorg- en dienstverlening van Magentazorg Wie betaalt wat? Deze gids heeft

Nadere informatie

Wat vergoedt de AWBZ en wat betaalt u zelf?

Wat vergoedt de AWBZ en wat betaalt u zelf? Wat vergoedt de AWBZ en wat betaalt u zelf? 1 Inleiding Welkom bij Triade. U bent (tijdelijk) bij ons komen wonen of u bent dat van plan. In deze brochure informeren wij u over de producten die de Algemene

Nadere informatie

Uw rechten in een AWBZ-instelling

Uw rechten in een AWBZ-instelling Uw rechten in een AWBZ-instelling 2 Deze brochure is bedoeld voor tijdelijke of vaste bewoners van een AWBZ-instelling die behoort tot Carintreggeland. Een AWBZ-instelling is bijvoorbeeld: een verzorgingshuis

Nadere informatie

Waar zorgt Cato voor? Wat betaalt u zelf?

Waar zorgt Cato voor? Wat betaalt u zelf? Waar zorgt Cato voor? Wat betaalt u zelf? Wlz-verstrekkingen bij Cato Zorg zonder behandeling juni 2015 Waar zorgt Cato voor? Inhoudsopgave 1. Voor wie is deze informatie bestemd? 1 1.1. Hier staan wij

Nadere informatie

Wie betaalt wat in 2015? Wlz-zorg en extra diensten voor cliënten MET een indicatie Verblijf met Behandeling

Wie betaalt wat in 2015? Wlz-zorg en extra diensten voor cliënten MET een indicatie Verblijf met Behandeling Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wie betaalt wat in 2015? Wlz-zorg en extra diensten voor cliënten MET een indicatie Verblijf met Behandeling Voor wie is deze folder bedoeld?

Nadere informatie

Uw rechten in een AWBZinstelling

Uw rechten in een AWBZinstelling Uw rechten in een AWBZinstelling Webversie van de folder Uw rechten in een AWBZ-instelling. (versie 312-1212) Deze brochure is bedoeld voor tijdelijke of vaste bewoners van een AWBZ-instelling die behoort

Nadere informatie

Vergoedingen en kosten

Vergoedingen en kosten Vergoedingen en kosten informatie voor cliënten www.pleyade.nl Wonen en zorg bij Pleyade Informatie over vergoedingen en kosten Wanneer u zorg krijgt op basis van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

WLZ/GGZ (Wonen voor volwassenen)

WLZ/GGZ (Wonen voor volwassenen) FEITENKAART PER 1 JANUARI 2017 Protocol Wat betaalt De Lichtenvoorde? Wat betaalt u zelf WLZ/GGZ (Wonen voor volwassenen) De Lichtenvoorde-richtlijnen. Deze richtlijnen zijn in overeenstemming met de landelijke

Nadere informatie

appartement of de kamer en de

appartement of de kamer en de Uw zorg in een AWBZ-instelling Appartement of kamer (brochure van College voor zorgverzekeringen) Aanpassingen in een appartement of kamer Opknappen van een appartement of kamer Schoonmaakspullen en schoonmaak

Nadere informatie

Wie betaalt welke kosten in 2017?

Wie betaalt welke kosten in 2017? Wie betaalt welke kosten in 2017? Kostenverdeling tussen cliënt en Gemiva-SVG Groep voor locaties verblijf met behandeling én ZZP 3 t/m 8 Wat staat er in deze folder? Cliënten die bij de Gemiva-SVG Groep

Nadere informatie

Daar heeft u recht op in een AWBZ-instelling. Waar zorgt uw instelling voor? Wat betaalt u zelf?

Daar heeft u recht op in een AWBZ-instelling. Waar zorgt uw instelling voor? Wat betaalt u zelf? Daar heeft u recht op in een AWBZ-instelling Waar zorgt uw instelling voor? Juli 2013-1- Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Lijst met veel voorkomende producten en diensten a. Appartement of kamer b. Telefoon,

Nadere informatie

Daar hebt u recht op in een. een AWBZ-instelling. 1. Inleiding. Waar zorgt uw instelling voor? Wat betaalt u zelf?

Daar hebt u recht op in een. een AWBZ-instelling. 1. Inleiding. Waar zorgt uw instelling voor? Wat betaalt u zelf? Waar zorgt uw instelling voor? Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling Waar zorgt uw instelling voor? Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling Deze brochure vervangt de brochures: Daar kunt u op

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Over AWBZ-zorg van Prezzent Voor cliënten met de indicatie Met verblijf

Wie betaalt wat? Over AWBZ-zorg van Prezzent Voor cliënten met de indicatie Met verblijf Wie betaalt wat? Over AWBZ-zorg van Prezzent Voor cliënten met de indicatie Met verblijf Prezzent Nieuwe Tijningen 1 5301 DA ZALTBOMMEL 0418-680200 Prezzent/MT/versie 2/juni 2011 Pagina 1 Voorwoord De

Nadere informatie

WAAR ZORGT DE INSTELLING VOOR? WAT BETAALT U ZELF? OPMERKINGEN / AANVULLINGEN PROTEION THUIS A: APPARTEMENT OF KAMER A1:

WAAR ZORGT DE INSTELLING VOOR? WAT BETAALT U ZELF? OPMERKINGEN / AANVULLINGEN PROTEION THUIS A: APPARTEMENT OF KAMER A1: Uw zorg in een AWBZ-instelling WAAR ZORGT DE INSTELLING VOOR? WAT BETAALT U ZELF? OPMERKINGEN / AANVULLINGEN A: APPARTEMENT OF KAMER A1: Aanpassingen in een appartement of kamer De instelling zorgt voor

Nadere informatie

Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling

Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling Waar zorgt uw instelling voor? Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Lijst met veel voorkomende producten en diensten a. Appartement of kamer b. Telefoon, televisie,

Nadere informatie

Kostenverdeling van producten en diensten in 2013

Kostenverdeling van producten en diensten in 2013 Kostenverdeling van producten en diensten in 2013 Wat betaalt ORO? Wat betaalt de cliënt? Zorg in de regio voor mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met een ontwikkelingsachterstand Op welke

Nadere informatie

Notitie Verstrekkingen (oktober 2012)

Notitie Verstrekkingen (oktober 2012) Notitie Verstrekkingen (oktober 2012) Inleiding Middels deze notitie wil Aveleijn u informeren over de wijze waarop zij met verstrekkingen om gaat. Waar heeft u recht op als u bij Aveleijn in verblijf

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding. Inleiding 3

Inhoudsopgave. Inleiding. Inleiding 3 Uw Wlz-zorg Inhoudsopgave Inleiding 3 I Verblijf in woonzorgcentra van de RSZK 4 a. Appartement of kamer b. Telefoon, televisie, energie en verzekeringen c. Eten en drinken d. Persoonlijke verzorging e.

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wie betaalt wat? Wlz-zorg en extra diensten

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wie betaalt wat? Wlz-zorg en extra diensten Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wie betaalt wat? Wlz-zorg en extra diensten Voor wie is deze folder bedoeld? Woon je bij Careander en heb je een indicatie voor verblijf?

Nadere informatie

Dienstverlening en tarieven in verpleeghuizen

Dienstverlening en tarieven in verpleeghuizen Dienstverlening en tarieven in verpleeghuizen DIENSTVERLENING EN TARIEVEN Hartelijk welkom, Binnenkort verhuist u naar een verpleeghuis van Omring. Met deze brochure willen wij u informeren over onze dienstverlening

Nadere informatie

AWBZ. December AWBZ-notitie. Informatie over de AWBZ 1

AWBZ. December AWBZ-notitie. Informatie over de AWBZ 1 AWBZ December 2011 AWBZ-notitie Informatie over de AWBZ 1 Inleiding Welke informatie leest u in deze notitie? In deze brochure leest u op welke veel voorkomende producten en diensten u recht hebt als bewoner

Nadere informatie