Hij en/of zij? Overal waar in deze folder hij of hem staat, kunt u natuurlijk ook zij of haar lezen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hij en/of zij? Overal waar in deze folder hij of hem staat, kunt u natuurlijk ook zij of haar lezen."

Transcriptie

1 Wie betaalt welke kosten? Kostenverdeling tussen cliënt en Gemiva-SVG Groep voor locaties verblijf ZONDER behandeling en verblijf MET behandeling voor ZZP 1 en 2 Wat staat er in deze folder? Cliënten die bij de Gemiva-SVG Groep wonen, krijgen verschillende diensten aangeboden. Sommige diensten worden betaald uit de Wet Langdurige Zorg (Wlz), voorheen Awbz. Andere diensten betaalt de cliënt zelf. Soms kan hij die declareren bij zijn zorgverzekering. Of hij kan ze aanvragen bij de gemeente op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In deze folder vindt u een overzicht van de diensten die wij bieden. Daarbij vermelden we wie de kosten betaalt. Dit overzicht is gebaseerd op het Besluit zorgaanspraken Awbz. En op de brochure Daar hebt u recht op in een AWBZ instelling. (nog niet aangepast aan Wlz-begrippen). Deze brochure is van het Zorginstituut Nederland. Voor wie is deze folder? Het overzicht in deze folder geldt voor mensen van 18 ar en ouder die wonen bij Gemiva-SVG op basis van verblijf zonder behandeling. Zij krijgen zorg in natura. De folder geldt ook voor cliënten van 18 ar en ouder met een ZZP 1 of 2. Zij wonen in een locatie voor verblijf MET behandeling. Voor cliënten met een persoonsgebonden budget geldt dit overzicht niet. Wij hebben een aparte folder voor pgb-houders. Verblijf ZONDER behandeling betekent: wonen in een locatie die lichtere vormen van zorg aanbiedt. Verblijf MET behandeling (VMB) met de ZZP s 3 tot 8 kent andere regels voor de kostenverdeling. Ook daarover is een aparte folder beschikbaar. Toelichting Na het overzicht volgt een toelichting. Hierin leggen we een aantal onderwerpen uit. De nummering in het overzicht komt overeen met de nummering in de toelichting. Meer informatie? Hebt u na het lezen van deze folder vragen of opmerkingen? Neemt u dan contact op met de afdeling Zorgbemiddeling, telefoon (0182) U vindt het adres achter in deze folder. Hij en/of zij? Overal waar in deze folder hij of hem staat, kunt u natuurlijk ook zij of haar lezen. Wijzigingen De informatie in deze folder berust op gegevens van november Als er in de regelgeving iets verandert, kunnen er ook wijzigingen in de kostenverdeling zijn. Wij verwerken die informatie dan in een volgende versie van deze folder. versie VZB

2 Onderwerp Kosten cliënt (VZB) Kosten Gemiva-SVG Groep 1. Bewonersgelden Beheer inkomsten en uitgaven Toelichting zie toelichting 1 2. Hulpmiddelen Bril, hoortoestel, communicatiehulpmiddel, via zorgverzekering Orthopedische schoenen, via zorgverzekering zie toelichting 2.1 Normale reparatie orthopedische schoenen Aanpassing orthopedische schoenen Etra kleding i.v.m. handicap Rolstoel individueel aangepast Reparatie individuele rolstoel Rolstoel algemeen, douchestoel en andere inventaris die niet cliëntspecifiek is, via zorgverzekering zie toelichting 2.3, via WMO zie toelichting 2.2, via WMO Opladen hulpmiddelen 3. Inrichting en stoffering Algemene ruimten Privéruimte cliënt zie toelichting 3 Onderhoud privéruimte cliënt, binnen tien ar of als cliënt dat wil, na tien ar Verhuiskosten 4. Medisch Fysiotherapie, logopedie, Ergotherapie, diëtist, Psycholoog Huisarts Tandarts, als initiatief bij cliënt ligt, via zorgverzekering, via zorgverzekering, via zorgverzekering, als initiatief bij Gemiva-SVG Groep ligt zie toelichting 3 Begeleiding huisarts en tandarts 2

3 Onderwerp Kosten cliënt (VZB) Kosten Gemiva-SVG Toelichting Gemiva-SVG Groep Groep Vervoerskosten naar huis- en tandarts Homeopathische middelen, via zorgverzekering Medicijnen, via zorgverzekering Ziekenhuisopname, via zorgverzekering Vervoer naar ziekenhuis 5. Persoonlijke verzorging, eventueel via zorgverzekering Normale haar- en voetverzorging Etra verzorging i.v.m. handicap zie toelichting 5.1 Kapper en/of pedicure zie toelichting 5.1 Overige toiletartikelen zie toelichting Telefoon, televisie en internet Abonnement, gebruikskosten en apparatuur Aansluitingen en abonnement algemene ruimte zie toelichting 6 7. Vakantie en vrije tijd Identiteitskaart/paspoort Reis en verblijf Begeleiding door persol, kosten van normale bezetting Verzekering zie toelichting 7 Voeding tijdens vakantie, boven budget, binnen budget zie toelichting 7 Deelname aan clubs, etc. Uitstapjes 8. Verzekeringen Inboedel kamer/appartement, boven , tot Bij een appartement is de grens Eigen risico per schade Begrafenisverzekering Huishoudelijke en schoonmaakmiddelen zie toelichting 5.3 Incontinentiemateriaal, via zorgverzekeraar Aansprakelijkheidsverzekering Zorgverzekering 3

4 Onderwerp Kosten cliënt (VZB) Kosten Gemiva-SVG Groep 9. Vervoer en begeleiding Toelichting Bezoek huisarts, tandarts en ziekenhuis Vervoer zie toelichting 9.1 Begeleiding zie toelichting 9.2 Bezoek aan mensen in het ziekenhuis Vervoer zie toelichting 9.1 Begeleiding Vervoer uitstapjes zie toelichting 9.3 Vervoer en eventuele begeleiding dagbesteding zie toelichting Voeding Maaltijden en tussendoortjes Etra drankjes, snacks, etc. zie toelichting 10 Dieet als er medische indicatie is 11. Wassen en stomen Beddengoed: lakens, dekens en dekbedden zie toelichting 11 Wassen ondergoed en bovenkleding Ja, bijdrage 15,84 of 48,58 per maand zie toelichting 11 Wilt u bovenstaand schema een groteletterversie ontvangen? Belt of mailt u dan naar het secretariaat, telefoon (0182) , Toelichting 1. Bewonersgelden Het beheer van het inkomen en vermogen van een cliënt valt niet onder de AWBZ. De cliënt kan het beheer overdragen aan Stichting Beheer Bewonersgelden Gemiva (SBBG). Daar moet de cliënt dan een bijdrage voor betalen. SBBG stelt de arlijkse bijdrage vast. De bijdrage voor per 1 juli 2014 is 27,41 per maand. Er is een aparte folder over het beheer door SBBG beschikbaar. SBBG en de Gemiva-SVG Groep leveren geen schuldhulpverlening. Daarvoor moet men een beroep doen op een schuldhulpverleningsbureau. 2. Hulpmiddelen 2.1 Orthopedische schoenen Wanr een cliënt orthopedische schoenen nodig heeft, vraagt Gemiva-SVG een machtiging aan bij de zorgverzekeraar. Deze kosten worden betaald uit de zorgverzekering van de cliënt, rekening houdend met de eventuele eigen bijdrage. 2.2 Hulpmiddelen Cliënten kunnen hulpmiddelen aanvragen via de Wet maatschappelijke ondersteuning 4

5 (Wmo). De persoonlijk begeleider helpt hen met de aanvraag bij de gemeente. De voorwaarden kunnen per gemeente verschillen. Hulpmiddelen zoals tilliften en douchebrancards schaft Gemiva-SVG aan. 2.3 Etra kleding i.v.m. handicap Wanr een cliënt in verband met zijn handicap etra kledingkosten heeft, worden deze in redelijkheid vergoed. 3. Inrichting en stoffering Alleen als de cliënt dat wil, zorgt Gemiva-SVG voor een standaard inventaris in de privéruimte van de cliënt. Dat wil zeggen een bed, een kast, een stoel, vloerbedekking, hoofdverlichting en gordijnen. Dit alles volgens de eisen van de Wlz. Deze inventaris moet in behoorlijke staat verkeren. Ook wanr een nieuwe bewoner van een kamer gebruik gaat maken. De ervaring leert dat vrijwel alle cliënten de voorkeur geven aan eigen meubels, lampen en gordijnen. De kosten zijn in dat geval voor de cliënt. In de zorg ZONDER behandeling zijn de kosten van een aangepast bed of stoel ook voor de cliënt. De inrichting van woningen moet voldoen aan kwaliteitseisen. We stellen deze eisen vanwege veiligheid, hygiëne, arbeidsomstandigheden van het persol. En ook om de overlast aan anderen zoveel mogelijk te beperken. Dit betekent dat een woning zo ingericht wordt, dat we er goed schoon kunnen maken. De begeleiders moeten er op een aanvaardbare manier kunnen werken. En geluidsoverlast moet zo veel mogelijk worden beperkt. Er is een voorkeur voor vliesbehang, omdat je daar overheen kunt schilderen. De vloerbedekking moet hard zijn, zoals vinyl, een PVC vloer of laminaat. De vloer moet gelegd worden met een geluiddempende ondervloer (minstens 20 db). De naden moeten rondom worden afgekit of de vloer moet naadloos afgewerkt worden. De gordijnen moeten van brandvertragende stoffen gemaakt zijn. Of zij moeten brandvertragend gemaakt zijn door impregnatietechnieken en finishmiddelen. Deze moeten voldoen aan de normen van het Nationale Normalisatie Instituut (NEN). Dat is bekend bij leveranciers. Zij leveren daar een brandveiligheidcertificaat bij. Ook een kamer die naar eigen smaak is ingericht, moet de bewoner behoorlijk achterlaten wanr hij verhuist. Het kan zijn dat een kamer en de standaard inventaris veel meer dan de gebruikelijke slijtage vertonen. Of ze kunnen beschadigd zijn. We vragen dan een vergoeding voor het noodzakelijke herstelwerk. Dat geldt ook als de bewoner de ruimte in etreme kleuren heeft geschilderd. Zoals een zwart plafond en paarse wanden. Heeft u plannen om het belang en schilderwerk naar eigen smaak aan te passen? Bespreekt u die dan vooraf met de locatiemanager. Eventuele afspraken leggen we vast en bewaren we in het dossier. Gemiva-SVG regelt en betaalt de verlichting voor de badkamer. Dit is vanwege veiligheidsaspecten. Wil de cliënt zelf graag verhuizen? Bijvoorbeeld naar een andere kamer? Dan moet hij de kosten van verhuizing en inrichting zelf betalen. Als er een keuken in de privéruimte is dan zorgt Gemiva-SVG voor een kookplaat, magnetron en een koelkast. 5

6 5. Persoonlijke verzorging 5.1 Kapper en pedicure Het kan zijn dat de cliënt niet zelf zijn haren kan wassen of zijn nagels kan knippen. Dan zorgt Gemiva-SVG daarvoor. De kosten voor haren knippen, permanenten en normale voetverzorging door een pedicure komen voor rekening van de cliënt. Als etra persoonlijke verzorging nodig is door handicap of ziekte, dan betaalt Gemiva-SVG die. 5.2 Toiletartikelen Wij bieden de cliënt de mogelijkheid om gebruik te maken van een standaard pakket toiletartikelen. Dat pakket betalen wij. Het bestaat uit tandpasta, zeep en shampoo. Dit zijn materialen die in een gezin ook gezamenlijk worden gebruikt. Dat geldt niet voor bijvoorbeeld een tandenborstel. Wanr de cliënt liever andere of lue toiletartikelen gebruikt, dan betaalt hij die zelf. Bijvoorbeeld aftershave en parfum. Dat geldt ook voor maandverband en scheerspullen. 5.3 Huishoudelijke artikelen en schoonmaakmiddelen De huishoudelijk medewerker houdt de privéruimte van de cliënt schoon als hij dit zelf niet kan. Cliënten die zelf schoonmaken, kunnen gebruik maken van het materiaal en de middelen van de locatie. Bewoners van een appartement die zelf de benodigde middelen aanschaffen, krijgen een bijdrage in de kosten (zie bijlage 1). 6. Telefoon, televisie en internet Gemiva-SVG zorgt voor de aansluitingen in het appartement of de kamer en in de algemene ruimten. De cliënt betaalt het abonnement voor gebruik van kabel, telefoon of internet. De cliënt betaalt ook de gesprekskosten en apparatuur, zoals een computer of telefoontoestel. Wanr een cliënt zelfstandig in een appartement woont, is telefoon soms noodzakelijk voor de zorg. Alleen in dat geval vergoedt Gemiva-SVG de kosten van het basisabonnement (zie bijlage 2). Noodzakelijk voor de zorg betekent bijvoorbeeld dat begeleiders of cliënten s nachts telefonisch begeleiding kunnen oproepen. 7. Vakantie en vrije tijd Sommige cliënten zijn niet in staat aan een etern georganiseerde vakantie deel te nemen. Gemiva-SVG wil hen dan een begeleide vakantie bieden. Het budget en het aantal uren van begeleiders moeten dat wel toelaten. Alle kosten die begeleiders maken tijdens de begeleide bewonersvakanties zijn voor rekening van de betrokken cliënten. Bij vakanties die onder verantwoordelijkheid van Gemiva-SVG vallen, zijn de kosten van voeding voor Gemiva-SVG. Dit met als maimum het normale budget. Bij vakanties die niet onder verantwoordelijkheid van Gemiva-SVG vallen, zijn de kosten voor rekening van de cliënt. Over de vakantiebegeleiding van bewoners van woonlocaties is een aparte brochure beschikbaar. 8. Verzekeringen Cliënten (en hun vertegenwoordigers of bewindvoerders) zijn zelf verantwoordelijk voor een ziektekostenverzekering en de keuze van eventuele aanvullende verzekeringen. Zij kunnen wel gebruik maken van de collectieve arrangementen voor cliënten van Gemiva -SVG Groep bij Zorg&Zekerheid (nr. 6462) en VGZ (nr ). 6

7 9. Vervoer en begeleiding 9.1 Bezoek aan huisarts, tandarts en ziekenhuis Vervoerskosten naar huisarts, tandarts en ziekenhuis zijn altijd voor rekening van de cliënt. De cliënt kan wel via zijn zorgverzekering verzekerd zijn voor deze kosten. Daar kan hij deze kosten dan declareren. Als begeleiding bij een doktersbezoek noodzakelijk is, dan betaalt Gemiva-SVG de uren van de begeleider en zijn reiskosten. De cliënt moet dan gebruik maken van zijn normale vorm van vervoer. Is dat de bus, dan betaalt Gemiva-SVG de kosten openbaar vervoer van de medewerker. Gaat de cliënt met de tai, dan kan de medewerker meerijden. De cliënt betaalt dan de tai. 9.2 Bezoek aan mensen in het ziekenhuis Begeleiding bij bezoek door een cliënt aan familie en vrienden in het ziekenhuis is geen Wlz-zorg. Indien het praktisch realiseerbaar is, wordt toch begeleiding geleverd door Gemiva-SVG. De cliënt betaalt de vervoerskosten bij zijn bezoek aan mensen die in het ziekenhuis liggen. Als de begeleider etra vervoerskosten moet maken, dan betaalt Gemiva-SVG die. Bijvoorbeeld kosten openbaar vervoer, zoals een bus. Neemt de cliënt een tai en kan de medewerker meerijden, dan betaalt de cliënt de tai. 9.3 Ontspanning cliënt De cliënt betaalt altijd de vervoerskosten die hij maakt voor ontspanning. Denk aan familiebezoek, winkelen en bezoek van een club. Dit zijn activiteiten die Gemiva-SVG in principe niet vanuit de Wlz hoeft te ondersteunen. In de praktijk doet Gemiva-SVG dat vaak wel. De cliënt betaalt dan de vervoerskosten van de begeleider. Uiteraard is de cliënt niet verplicht zich bij die activiteiten door Gemiva-SVG te laten begeleiden. Zijn familie kan bijvoorbeeld die taak op zich nemen. 9.4 Vervoer dagbesteding Gemiva-SVG betaalt de kosten voor vervoer en begeleiding van en naar de dagbesteding, binnen de financiële ruimte die daarvoor beschikbaar is. Het gaat hier om groepsvervoer. De cliënt moet hiervoor wel een indicatie vervoer hebben. Als de cliënt geen indicatie vervoer heeft, moet hij zelf zijn vervoer regelen. 10. Voeding Normaal verzorgt Gemiva-SVG drie maaltijden per dag. Twee broodmaaltijden, één warme maaltijd, fruit, koffie/thee en zuivel. Het is de gewoonte dat Gemiva-SVG tijdens de dag of avond ook een glas frisdrank verstrekt. Cliënten die zelfstandig wonen, koken en hun huishouding voeren, ontvangen van Gemiva-SVG een vergoeding voor deze kosten (zie bijlage 1). Dat geldt niet voor cliënten die in een locatie met een gezamenlijke huishouding wonen. 11. Wassen en stomen Het wassen van het beddengoed betaalt Gemiva-SVG. Het maakt niet uit of het om een eigen dekbed of om een dekbed van Gemiva-SVG gaat. Het normale wassen van onder- en bovengoed valt niet onder de Wlz. De cliënt moet dit in principe zelf betalen. Gemiva-SVG betaalt wel de etra waskosten als gevolg van 7

8 ziekte of handicap van de cliënt. Bijvoorbeeld als kleding door incontinentie van de cliënt etra snel vuil wordt. Als Gemiva-SVG de was voor de cliënt doet, betaalt hij een bijdrage in de kosten van het wassen (niet voor het strijken). Als de cliënt zelf voor de was zorgt, maar wasmachine, elektriciteit, water en waspoeder van Gemiva-SVG gebruikt, betaalt hij een lager bedrag. De bedragen zijn vermeld op bladzijde 4, nummer 11. Wanr de cliënt of zijn vertegenwoordiger zelf wast en bijzondere wasmiddelen gebruikt, zijn de kosten voor de cliënt. Adressen Gemiva-SVG Groep Postbus 604 Bleulandweg 1B 2800 AP Gouda 2803 HG Gouda Telefoon: (0182) Website: Versie: VZB 8

9 Bijlage 1: Vergoedingen voor cliënten die zelfstandig wonen, koken en hun huishouding voeren (in ). p/dag p/week p/maand Voeding ontbijt 0,41 2,90 12,56 tweede broodmaaltijd 1,19 8,30 35,97 warme maaltijd 2,55 17,83 77,27 tussendoortje 1,72 12,03 52,15 Subtotaal 5,87 41,07 177,95 Nibud richtlijn ¹) Waskosten 0,21 1,46 6,31 (dekbed, handdoek, etc.) Overige huishoudkosten 1,16 8,10 35,10 Diversen ²) 0,25 1,77 7,68 Totaal 7,48 52,39 227,04 Vergoeding telefoonkosten ³) 3,09 13,40 ¹) Het budget voor voeding kan worden aangepast bij bijzondere omstandigheden. ²) Hieronder is inbegrepen: incidenteel mee-eten door een begeleider als dat noodzakelijk is. ³) Gebaseerd op het gegeven dat cliënt alle telefoonkosten zelf betaalt én dat de telefoon noodzakelijk is voor de zorg (zie toelichting 6). De bedragen zijn van toepassing met ingang van 1 nuari

10 Bijlage 2: Overzicht kostenverdeling bij verhuizing van cliënten Cliënt Gemiva-SVG Opmerkingen Verhuiskosten als op initiatief van gemiva-svg Inrichting Schilderwerk (ramen, kozijnen, deuren) standaard Sauzen (plafond, muren) standaard Behangen standaard Vloerbedekking¹) standaard Aansluiting telefoon, televisie en internet ²) Inventaris Bed Tafel Stoel Kast Verlichting Gordijnen Televisie Radio Computer in principe voor eigen rekening Keukeninventaris Koelkast Kookplaat Magnetron Wasmachine/droger in algemene ruimte ¹) Bij het inrichten van de eigen ruimte bepaalt de cliënt vaak het soort vloerbedekking. De kosten zijn dan ook voor de cliënt. ²) Bij nieuwbouwprojecten wordt de aanleg van telefoon, televisie en internet over het algemeen in de bouw meegenomen. Nieuwe aansluitingen in bestaande bouw zijn voor rekening van de cliënt. 10

Wie betaalt welke kosten?

Wie betaalt welke kosten? Wie betaalt welke kosten? Kostenverdeling tussen cliënt en Gemiva-SVG Groep bij pgb-initiatieven Wat staat er in deze folder? Cliënten die bij de Gemiva-SVG Groep wonen, krijgen verschillende diensten

Nadere informatie

Heliomare Wonen. Wie betaalt wat? Heliomare onderwijs revalidatie wonen arbeidsintegratie dagbesteding sport

Heliomare Wonen. Wie betaalt wat? Heliomare onderwijs revalidatie wonen arbeidsintegratie dagbesteding sport Heliomare Wonen Wie betaalt wat? Heliomare onderwijs revalidatie wonen arbeidsintegratie dagbesteding sport Helderheid in kostenverdeling Heliomare beschikt over zeven woonlocaties in Noord-Holland waar

Nadere informatie

DAAR heeft u REchT OP bij AMERPOORT WAAR zorgt AMERPOORT voor EN WAT betaalt u zelf?

DAAR heeft u REchT OP bij AMERPOORT WAAR zorgt AMERPOORT voor EN WAT betaalt u zelf? Daar heeft u recht op bij Amerpoort Waar zorgt Amerpoort voor en wat betaalt u zelf? Daar heeft u recht op bij Amerpoort Waar zorgt Amerpoort voor en wat betaalt u zelf? > Inhoudsopgave 1 > Inleiding...

Nadere informatie

Waar zorgt Maeykehiem voor en wat betaalt u zelf?

Waar zorgt Maeykehiem voor en wat betaalt u zelf? Waar zorgt Maeykehiem voor en wat betaalt u zelf? Inhoudsopgave 1 1 Inleiding p. 3 2 Overzicht producten en diensten: Waar zorgt Maeykehiem voor? Wat betaalt u zelf? p. 5 1. Voeding p.5 2. Vakantie p.6

Nadere informatie

Wat betaalt Daelzicht vanuit de Wlz en wat betaalt de cliënt zelf? Wonen bij Daelzicht. Wie betaalt wat? 1

Wat betaalt Daelzicht vanuit de Wlz en wat betaalt de cliënt zelf? Wonen bij Daelzicht. Wie betaalt wat? 1 Wie betaalt wat? Wat betaalt vanuit de Wlz en wat betaalt de cliënt zelf? Wonen bij Wie betaalt wat? 1 2 Wonen bij inhoud voorwoord 5 appartement of kamer 6 telefoon, tv, internet, energie en verzekering

Nadere informatie

an Foreest Waar heeft u Waar heeft u recht op b aar heeft u recht op bij Pieter van F ij Pieter van Foreest Wa

an Foreest Waar heeft u Waar heeft u recht op b aar heeft u recht op bij Pieter van F ij Pieter van Foreest Wa aar heeft u n Foreest Waar heeft u rec Pieter van Foreest Waar recht op bij Pieter van Fo aar heeft u recht op bij n Foreest Waar heeft u re ij Pieter van Foreest Waa recht op bij Pieter van F aar heeft

Nadere informatie

Verstrekkingen 2012. Verpleging en verzorging. Wie betaalt wat?

Verstrekkingen 2012. Verpleging en verzorging. Wie betaalt wat? Wie betaalt wat? Inleiding Inleiding Wat betaalt Cordaan en wat moet u zelf betalen als u in een woonvoorziening verblijft? In deze uitgave leest u hier alles over. Er staat wat de afspraken zijn voor

Nadere informatie

Waar zorgt Cato voor? Wat betaalt u zelf?

Waar zorgt Cato voor? Wat betaalt u zelf? Waar zorgt Cato voor? Wat betaalt u zelf? Wlz-verstrekkingen bij Cato Zorg zonder behandeling juni 2015 Waar zorgt Cato voor? Inhoudsopgave 1. Voor wie is deze informatie bestemd? 1 1.1. Hier staan wij

Nadere informatie

Uw zorg in een AWBZ-instelling

Uw zorg in een AWBZ-instelling Uw zorg in een AWBZ-instelling Van goede zorg verzekerd Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Lijst met veel voorkomende producten en diensten 4 a. Appartement of kamer 4 b. Telefoon, televisie, energie en verzekeringen

Nadere informatie

Uw zorg in een AWBZ-instelling

Uw zorg in een AWBZ-instelling Uw zorg in een AWBZ-instelling Van goede zorg verzekerd 2 Uw zorg in een AWBZ-instelling Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Lijst met veel voorkomende producten en diensten 4 a. Appartement of kamer 4 b.

Nadere informatie

AWBZ Wie betaalt wat?

AWBZ Wie betaalt wat? AWBZ Wie moet de doktersrekening betalen? Wie betaalt de bril van Mo? De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) bepaalt welke kosten voor rekening van Zuidwester komen en welke kosten de cliënt zelf

Nadere informatie

Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling

Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling Waar zorgt uw instelling voor? Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Lijst met veel voorkomende producten en diensten a. Appartement of kamer b. Telefoon, televisie,

Nadere informatie

VOOR WIE IS DEZE FOLDER?

VOOR WIE IS DEZE FOLDER? WIE BETAALT WAT? VOOR WIE IS DEZE FOLDER? > Woon je in een huis van BinG!? Heb je een indicatie verblijf inclusief behandeling? Dan is deze folder voor jou. Weet je niet welke indicatie je hebt? Vraag

Nadere informatie

Uitgebreide versie. Wie betaalt wat? Financile regeling bij wonen

Uitgebreide versie. Wie betaalt wat? Financile regeling bij wonen Uitgebreide versie betaalt wat? Financile regeling bij wonen moet betalen? In de volgende voorbeelden staat in kleur aangegeven wie moet betalen: zorgt voor eten. Heb je zin om lekker uit eten te gaan?

Nadere informatie

AWBZ-zorg én extra service binnen De Twentse Zorgcentra. Wie betaalt wat in 2015?

AWBZ-zorg én extra service binnen De Twentse Zorgcentra. Wie betaalt wat in 2015? AWBZ-zorg én extra service binnen De Twentse Zorgcentra Wie betaalt wat in 2015? Voor wie is deze folder bedoeld? Woon je binnen De Twentse Zorgcentra en heb je een indicatie verblijf en behandeling? Dan

Nadere informatie

Wat betaalt Zozijn? Wat betaalt u zelf?

Wat betaalt Zozijn? Wat betaalt u zelf? Protocol Wat betaalt Zozijn wat betaalt uzelf? Cliëntenversie Wat betaalt Zozijn? Wat betaalt u zelf? voor cliënten die wonen in een woning van Zozijn Zozijn-richtlijnen. Dit is extra bij de landelijke

Nadere informatie

't Huys te Hoecke Kleinschalige woningen

't Huys te Hoecke Kleinschalige woningen 't Huys te Hoecke Kleinschalige woningen Versie 2 Inhoudsopgave 1 WELKOM... 2 2 'T HUYS TE HOECKE... 2 3 VISIE EN UITGANGSPUNTEN... 3 4 HUISVESTING... 3 5 WOON- EN ZORGAANBOD... 4 6 DE ROL VAN DE FAMILIE/BEZOEKERS...

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO Zelf aan zet in de WMO Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO 01 Inleiding Zelf bepalen hoe uw leven er uit ziet, hoe u wilt wonen, wat u wilt doen met andere mensen, hoe u uw tijd wilt

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 INLEIDING Er wordt heel veel gezegd en geschreven over de veranderingen in de jeugdzorg van 1 januari 2015. En terecht. Het gaat namelijk over

Nadere informatie

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 -

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - - 2 - Inhoud Heeft u hulp of zorg nodig? 4 Vier zorgwetten: welke wet regelt uw zorg? 4 Voor wie is de Wet langdurige

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Ik heb wat, krijg ik ook wat?

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Voorwoord 4 Ik heb wat, krijg ik ook wat? In

Nadere informatie

Met spoed opgenomen hoe nu verder?

Met spoed opgenomen hoe nu verder? Met spoed opgenomen hoe nu verder? Albert Schweitzer ziekenhuis januari 2015 pavo 1169 Inleiding U bent met spoed in het ziekenhuis opgenomen. Daardoor heeft u zich niet kunnen voorbereiden. Er komen ineens

Nadere informatie

1 van 7. Zorg. Autorijden

1 van 7. Zorg. Autorijden Dementie brengt veel problemen met zich mee. Niet alleen is de verzorging van iemand met dementie zwaar. Er kunnen ook juridische en financiële problemen bij komen kijken. Zorg dat u het tijdig en goed

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Waarom dit informatieboekje?

Waarom dit informatieboekje? Een pgb, en dan? Waarom dit informatieboekje? Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf regelen welke zorg u inkoopt. Ook bepaalt u wanneer uw zorgverlener bij u langskomt. Erg prettig dus! Bij

Nadere informatie