Wie betaalt wat? Kostenverdeling tussen cliënt en PSW. Meer informatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wie betaalt wat? Kostenverdeling tussen cliënt en PSW. Meer informatie"

Transcriptie

1 Meer informatie Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen? U kunt terecht bij de persoonlijk begeleider of de teamleider. Centraal Bureau Charles de Gaullestraat 21, 6049 HB Roermond Postbus 420, 6040 AK Roermond T E W / / Cliëntensite Cliëntenvertrouwenspersoon Greet van Dijk T uitgave 2014 realisatie hoenenenvandooren, Wie betaalt wat? Kostenverdeling tussen en Voor en met een zorgzwaartepakket (ZZP) die wonen in een woonbegeleidingscentrum van

2 Inleiding Deze brochure is bestemd voor en met een zorgzwaartepakket (zorg in natura) die wonen in een woonbegeleidingscentrum (WBC) van. Met en wordt in deze brochure bedoeld: de zorgvrager en/of diens wettelijke vertegenwoordiger. Kostenverdeling In de wet is vastgelegd welke verstrekkingen door de AWBZ vergoed worden en welke niet. Producten en diensten die niet onder de wettelijk geregelde verstrekkingen vallen, komen voor rekening van de en zelf. Afhankelijk van het product/de dienst regelt de /vertegenwoordiger deze zaken zelf of verzoekt deze zaken voor hem/haar te regelen. Overzicht verdeling kosten In deze brochure vindt u een overzicht met daarin de kostenverdeling per dienst/product. Uitgangspunt bij het samenstellen van dit overzicht is de brochure die is uitgegeven door het Zorginstituut Neder-land: Uw zorg in een AWBZ-instelling. U kunt de brochure downloaden van de website van Zorginstituut Nederland (www.zorginstituutnederland.nl). Voorwaarden/grenzen Bij enkele diensten/producten is bekostiging door vanuit de AWBZ gebonden aan voorwaarden of zijn er grenzen aan gesteld. Deze bijzonderheden vindt u terug in kolom 3. Bedragen Alle bedragen in deze brochure worden jaarlijks geïndexeerd overeenkomstig de CPI-index (Consumenten Prijs Index). 03 Afwijkingen Bij enkele diensten/producten wijkt tot nader orde af van de brochure van Zorginstituut Nederland. biedt enkele diensten/producten die conform Zorginstituut Nederland voor rekening van de en komen, kosteloos aan. Ook dit staat vermeld in het overzicht (kolom 3: bijzonderheden). Pakketten Voor de wasverzorging, die niet onder de wettelijk geregelde AWBZ-verstrekkingen valt, biedt een pakket aan tegen een vergoeding (een deel van de onkosten). De kan dit pakket afnemen of de zaken zelf regelen. Indien de een pakket afneemt, int de kosten hiervan maandelijks door middel van automatische incasso.

3 Inhoudsopgave Inleiding 03 Wie betaalt wat? 06 Huisvesting/verhuizing/inrichting 06 Telefoon/televisie/internet 07 Schoonmaak 07 Wasverzorging/verstelwerkzaamheden kleding 08 Persoonlijke verzorging 08 Voeding 09 Medische zaken 09 Hulpmiddelen 09 Begeleiding 10 Vervoer 10 Vakantie en uitstapjes (in groepsverband en door georganiseerd) 11 Verzekeringen 11 Overig 11 Meer informatie 12

4 Wie betaalt wat? Telefoon/televisie/internet Onderstaand vindt u een overzicht met daarin kolom 1: diensten/producten; kolom 2: kostenverdeling tussen en op basis van de AWBZ-verstrekkingen (bron: brochure Zorginstituut Nederland); kolom 3: bijzonderheden. telefoonkosten kabel TV algemene ruimte Huisvesting/verhuizing/inrichting verhuizing op initiatief verhuizing op initiatief kabel TV reparatie eigen apparatuur individueel appartement de kosten variëren per locatie, afhankelijk van de afspraken die met Ziggo of UPC heeft gemaakt middels een collectiviteitsovereenkomst. 06 inrichten/stofferen/ onderhoud algemene ruimtes inrichten/stofferen individuele leefruimte aanpassingen individuele leefruimte gezamenlijk: huiskamer, (bij)keuken, toilet, badkamer. wie de zit/slaapkamer naar eigen inzicht/ smaak wil inrichten, krijgt hiervoor een eenmalige tegemoetkoming van 500,-. richt de zit/slaapkamer in volgens standaardinrichting (vloerbedekking, behang, gordijnen, bed, tafel, kast en stoel). extra investeringen door de in standaard appartement van (bijvoorbeeld verlichting, inbouwapparatuur, keuken). Bij verhuizing regelt de eventuele doorverkoop met de nieuwe bewoner (afschrijving van 5 jaar). kan hierin niet bemiddelen. reparatie apparatuur algemene ruimtes internet aansluiting Schoonmaak algemene ruimtes wekelijks door samen met begeleiding; 1 keer per 6 weken verzorgt een schoonmaakbeurt; en/ouders kunnen desgewenst voor eigen rekening of zelf aanvullende schoonmaak (laten) verrichten; een en ander valt onder de zgn. gebruikelijke zorg. 07

5 Wasverzorging/verstelwerkzaamheden kleding Voeding wassen ondergoed, bovengoed extra verzorging ivm aandoeningen tenzij extra was wegens medische indicatie aandoening/ziekte; biedt als service en een pakket aan tegen vergoeding van 33,80 per maand; in de vergoeding zijn verrekend: de kosten van water, energie, wasmiddelen en afschrijving wasmachine en de loonkosten van de huishoudelijk medewerker. uit eten wassen beddengoed mee-eten begeleiders bij 24-uurszorg in een groep kan één begeleider mee-eten op kosten Persoonlijke verzorging van ; in alle andere situaties eet de medewerker niet mee of op eigen kosten. begeleiding bij normale biedt zo haar- en voetverzorging nodig ondersteuning, 08 bijvoorbeeld bij Medische zaken 09 haren wassen. verzorgingsproducten tandpasta, shampoo, zeep ed. indien op indicatie. eten, drinken, maaltijden, tussendoortjes extra tussendoortjes buitenshuis met dieet verjaardagskosten bestaat uit: ontbijt, lunch en hoofdmaaltijd, alsook koffie/thee en frisdrank tussendoor (indien aanwezig: koffie- en theetijd en s avonds na het eten). snacks, snoep ed. mits medische indicatie; zo niet: kosten voor. het gaat om traktaties ed. ziektekosten voor kosten die niet binnen dekking verzekering vallen. bezoek kapper of pedicure begeleidt en, indien nodig en in de buurt. Hulpmiddelen incontinentiemateriaal EHBO-materiaal algemeen gebruik eventueel vergoeding via ziektekostenverzekering. verbanddoos aanwezig in algemene ruimte. hulpmiddelen individueel gebruik opladen elektrische hulpmiddelen zo mogelijk WMO, ziektekostenverzekering of AWBZ

6 Begeleiding Vakantie en uitstapjes (in groepsverband en door georganiseerd) begeleiding naar (tand)arts indien nodig en mits in eigen woonplaats. reis- en verblijfskosten vakantie begeleiding naar ziekenhuis (medische behandeling) begeleiding naar sociale activiteiten indien nodig en mits de keuze valt op dichtstbijzijnde ziekenhuis dat de behandeling biedt. loonkosten begeleidende medewerkers kosten begeleidende medewerkers materiële kosten uitstapjes tot maximaal 8 dagen per jaar. kosten t.b.v. huisvesting en eten/drinken. Vervoer Verzekeringen vervoer naar dagbesteding indien geïndiceerd voor vervoer door CIZ (Centraal Indicatieorgaan Zorg) en binnen de regeling AWBZvervoer (aansluitend aan openings- en sluitingstijden AC s). algemene ruimtes ziektekosten inboedel van vervoer naar huisarts en tandarts AVP verkeer, consument en 10 (aansprakelijkheidsverzekering arbeid. 11 vervoer naar ziekenhuis in geval van indicatie: particulieren) vergoeding door ziektekostenverzekeraar rechtsbijstandsverzekering bv. brommer- of conform polis. scooterverzekering. via ziektekostenverzekeraar. betreft eigen appartement. bezoek begeleiders ziekenhuis vervoer naar vakantie en vrije tijdsactiviteit op bezoek bij. uitvaartverzekering overige verzekeringen Overig kosten uitvaart en dergelijke /nabestaanden